Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
958001
  Эльм Л. "Новый" консерватизм: Идеология и политика одного реакц. течения в ФРГ / Л. Эльм. – М., 1980. – 151с.
958002
  Омельницький А. "Ноїв ковчег" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 93-99. – ISSN 08-68-4790-1
958003
  Кучук М. "Ноїв ковчег" у пробірці / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 6


  Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України сьогодні виглядає так, як і вся наша країна: найцінніше наукове обладнання заховано під мішками з піском, але науковці вперто продовжують роботу. Зокрема, підтримують та досліджують ...
958004
  Филиппова Н. "Ноктюрн" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 45-55. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
958005
  Спичка А.М. "Номер первый" : документальная повесть об А.Е. Бадаеве / А.М. Спичка. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 300, [1] с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-299. – (Жизнь славных революционеров-большевиков)
958006
  Наставний Б.Е. "Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 221-225. – ISSN 2524-017X
958007
  Серяков Д.Г. "Нон-финито" в русской живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 2073-9702


  Незавершеність окремих творів в російському образотворчому мистецтві кінця 19 - початку 20 ст.
958008
   "Ноосфера" вирушила в другий антарктичний сезон // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Січень (№ 1/2)


  У перші дні Нового року український криголам "Ноосфера" перебуває в океані, долаючи шлях від портового міста Кейптаун у Південно-Африканській республіці до української антарктичної станції "Академік Вернадський". Так розпочався його другий антарктичний ...
958009
  Лавров В.И. "Норд" меняет курс / В.И. Лавров. – Донецк, 1969. – 68с.
958010
   "Норма" опера. – Киев, 1880. – 59с.
958011
  Кравченко С.А. "Нормальная аномия": контуры концепции // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8 (364). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
958012
  Лара Філіпп "Нормальне життя" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 50. – ISSN 1996-1561


  Щоб зрозуміти політику декомунізації в Центральній і Східній Європі, необхідно ретельніше дослідити "рутинний тоталітаризм".
958013
  Капсамун І. "Нормандська зустріч" - "гамбурзький рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 228). – С. 4


  "Потрібно починати широку і чесну дискусію щодо альтернативних сценаріїв розв"язання проблеми окупованих територій", - експерт.
958014
  Гринчак В. "Нормандський" формат переговорів: статус, зміст і перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 62-68. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
958015
  Венезіс І. [Номер 31328 : книга рабства / Іліяс Венезіс. – 38-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 244, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 93]). – ISBN 960-05-0070-3
958016
  Кузьменко В.М. Новый-Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма / В.М. Кузьменко. – Москва : Скоропечатня А.А. Левенсон, 1913. – VIII, 77, [49] с.
958017
  Мдивани Г.Д. Новый сад / Г.Д. Мдивани. – М.-Л, 1947. – 128с.
958018
  Джангазиев М. Новый сад : стихи / М. Джангазиев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 93 с.
958019
  Коломойцев Л.С. Новый садовник / Л.С. Коломойцев. – Донецк, 1964. – 28с.
958020
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л, 1930. – 96с.
958021
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 1. – 1930. – 152с.
958022
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 2. – 1930. – 127с.
958023
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 3. – 1930. – 143с.
958024
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 5. – 1930. – 88с.
958025
  Курский Ф. Новый самоучитель английского языка по методу Мертнера / Ф. Курский. – М.-Л
Вып. 6. – 1930. – 136с.
958026
   Новый сборник палеографическим снимков / Издан Императорским Археологическим Институтом ; под ред. А.И.Соболевского. – С.-Петербург : Типо-Литография А.Павловой, 1906. – VI с., 69 л.
958027
  Снегирев И. Новый сборник русских пословиц и притчей. – Москва : Тип. университетская, 1857. – 91 с.
958028
   Новый сборник статей по славяноведению : Составленный и изданный учениками В.И. Ламанского при участии их учеников по случаю 50-летия Его Учено-Литературной Деятельности. – С.-Петербург, 1905. – LXI, 506 с., LXI
958029
  Азаров Ю.П. Новый свет / Ю.П. Азаров. – Москва : Советский писатель, 1987. – 620, [2] с. : ил.
958030
  Чернявский М. Новый Свет : Фотоальбом / М. Чернявский. – Київ : Мистецтво, 1987. – 135с.
958031
   Новый север.. – Сыктывкар, 1947. – 139с.
958032
  Дорош Е. Новый секретарь / Е. Дорош. – Москва : Правда, 1948. – 63 с.
958033
  Ливенский М. Новый сельхозналог ан 1930-1931 год / М. Ливенский. – М.-Л., 1930. – 96с.
958034
  Сорина Г.В. Новый синкретизм в системе подготовки специалистов высшей квалификации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 9. – с.89-101. – ISSN 0235-1188
958035
   Новый синопсис или краткое описание о происхождении славенороссийского народа, владычество Всероссийских государей в нове городе Киеве, Владимире и Москве. – Николаев, 1798. – 336 с.
958036
  Кравченко С.А. Новый синтез научного знания: становление междисциплинарной науки / С.А. Кравченко, В.И. Салыгин // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 10 (378). – С. 22-30. – ISSN 0132-1625


  Нарождающаяся междисциплинарная наука основана на новом синтезе наук под влиянием эффекта "стрелы времени" (И. Пригожин). Этот эффект постепенно распространяется на нелинейную динамику научного, в том числе и социологического знания. Современное знание ...
958037
  Элиазян М.А. Новый синтез функциональнозамещенных пиразолинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Элиазян М.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
958038
  Хокинс Дж.М. Новый словарь английского языка. Oxford = The new Oxford dictionary of the english language : Справочное издание содержит 28 000 слов / Дж.М. Хокинс, Э. Делаханти, Ф. Макдональд. – Москва : АСТ; Астрель, 2002. – 468с. – ISBN 5-17-014275-7
958039
  Казарян Р.С. Новый словарь армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Казарян Р.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 19л.
958040
  Крысин Л.П. Новый словарь иностранных слов : Наиболее употребительные иностранные слова, вошедшие в русский язык в 18-20 и начале 21 в. / Л.П. Крысин. – Москва : Эксмо, 2007. – 480с. – (Школьные словари). – ISBN 5-699-10276-0
958041
  Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка : Толково-словообразовательный. Свыше 136 000 словарных статей. Около 250 000 семантических единиц / Т.Ф. Ефремова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – (Б-ка словарей русского языка). – ISBN 5-200-02857-4
Т.1 : А-О. – 2001. – 1232с.
958042
  Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка : Толково-словообразовательный. Свыше 136 000 словарных статей. Около 250 000 семантических единиц / Т.Ф. Ефремова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык. – (Б-ка словарей рус. яз.). – ISBN 5-200-02858-2
Т.2 : П-Я. – 2001. – 1088с.
958043
   Новый словотолкователь : 53 000 иностранных слов, вошедших в русский язык : необходимая настольная книга для всех / под ред. Лучинского. – Изд. 2-е, весьма дополненное и исправленное. – Москва : Тип. Ф. Иогансон, 1879. – 217 с. – На тит. л. : Издание А.М. Земского
958044
  Карташев И.Г. Новый словотолкователь : 125 000 иностранных слов, вошедших в русский язык : необходимая настольная книга для всех сословий / Карташев И.Г. ; под ред. Лучинского. – Москва : Тип. Т. Рис
Т. 1, ч. 1. – 1885. – 86 с., [XLIV] с.
958045
  Коровушкин А.К. Новый советский рубль / А.К. Коровушкин. – М, 1960. – 31с.
958046
  Ильин А.Я. Новый сокрушительный удар по современному оппортунизму. О знанчении документов Моск. совещания представителей коммунистич. и рабочих партий 1960 г. для критики соврем. ревизионизма и реформизма / А.Я. Ильин, С.И. Попов. – Москва, 1961. – 48с.
958047
  Адамян Н.Г. Новый сосед : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1964. – 336 с.
958048
   Новый социальный облик Восточной Европы : Сборник обзоров и рефератов. – Москва, 2002. – 197с. – (Проблемы обществ. трансформации в странах Восточной Европы и Росси). – ISBN 5-248-00152-8
958049
   Новый союзный договор. – М, 1990. – 128с.
958050
  Маслов С.И. Новый список "Слов постнических" Исаака Сирина древнейшей славянской редакции / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – XLI, [5], 28 с., 1 л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1910 и 1912 гг.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Космичу Грунскому С. Маслов
958051
  Щеглова С.А. Новый список драмы "Юдифь" / С.А. Щеглова. – Б.м. – 243-253с.
958052
  Беляев Д. Новый список древнего устава константинопольских церквей / [Д. Беляев]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1896. – 34 с. – Отд. оттиск: Визант. временника. 1896, № 3. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
958053
   Новый способ закрепления подвижных песков. – Москва ; Ленинград, 1954. – 144 с.
958054
  Платен М. Новый способ лечения / М. Платен. – К., 1993. – 24с.
958055
  Пясковский Д.В. Новый способ определения гнутия астрономических инструментов. / Д.В. Пясковский. – [6] с.
958056
  Красовский Ф.Н. Новый способ определения истинного азимута земного предмета из измерения только горизонтального угла между Полярной и вспомогательной звездой : Труды Всесоюзной Землеустроительной Секции Всеработземлес / Ф.Н. Красовский. – Москва : Из-во "Работник земли и леса", 1923. – 30 с. – (Библиотека землеустроителя ; № 1)
958057
  Мышляев В.А. Новый способ определения углов наклона космических снимков по известным размерам изображенных на них объектов местности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 42-47 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
958058
  Мейер А. Новый способ определения удельного веса / сост. чл. Вольн. экон. о-ва А. Мейер. – Санкт-Петербург, 1855. – 15 с.
958059
  Булатов В.М. Новый способ отыскания корней уравнения третьей степени. / В.М. Булатов. – Новосибирск, 1965. – 19 с.
958060
  Баканов А.А. Новый способ перекрепления зажимного патрона у буровых станков колонкового бурения : экспресс-информация / А.А. Баканов ; М-во геологии и охраны недр СССР, Отд. НТИ ВИМС. – Москва : [б. и.], 1958. – 5 с., 2 л.
958061
  Рубашко З.Я. Новый способ получения оксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Рубашко З.Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 7л.
958062
  Коралов В.Н. Новый способ посева и новые посевные машины. / В.Н. Коралов. – Х., 1940. – 114с.
958063
  Зайцев А. Новый способ превращения жирных кислот в соответствующие им алкоголи : нормальный бутильный алкоголь (пропилкарбинол) и и его превращение во вторичный бутильный алкоголь (мэтил-эфил-карбинол) / [соч.] Александра Зайцева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – IV, 48 с.
958064
  Шавловский И.Э. Новый способ преператов мозга в сухом виде / [соч.] И. Шавловского, прозектора и прив.-доц. Воен.-мед. акад. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – 11 с. – Библиограф. в примеч.
958065
  Ратников К.Ю. Новый способ приватизации и продажи акций российских компаний и банков за рубежом. Американские и глобальные депозитарные расписки / К.Ю. Ратников. – Москва : Статут, 2001. – 334с. – ISBN 5-8354-0072-1
958066
  Белонович М.И. Новый способ синтеза оксипроизводных триарил-, тетраарилметанов и аналогичных соединений гетероциклического ряда : Автореф... кандидата хим.наук: / Белонович М.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 12л.
958067
  Витол В.Н. Новый способ синтеза производных изолхинолина. : Автореф... канд, хим.наук: / Витол В.Н.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1952. – 16 с.
958068
  Янушаускайте Ванда Броняус Новый способ сорбционной иммобилизации щелочноустойчивых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Янушаускайте Ванда Броняус; АН СССР. Ин-т биоорган. химии. – М., 1974. – 22л.
958069
  Калинин С.Ю. Новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в библиографической записи // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2012. – № 2 (379). – С. 20-42. – ISSN 0869-6020
958070
   Новый стандарт сервиса : перспективы электронного билета в Украине // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 5-7 [прилож.]
958071
  Чантурия А.А. Новый станок для перфорации труб / А.А. Чантурия. – Тбилиси, 1963. – 27с.
958072
  Смирнов П.Е. Новый старт в российско-американских отношениях и сотрудничество между Россией и НАТО // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 19-37. – ISSN 0321-2068
958073
  Обнинский В.П. Новый строй : в 2 ч. / Виктор Обнинский. – [Москва] : [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. д.]
Ч. 1 : Манифест 17 октября 1905 г. - 8 июля 1906 г. – 1909. – 191 с., [7] л. ил., портр. – Экз. 47547 дефектный, отсутств. фото.
958074
  Обнинский В.П. Новый строй : в 2 ч. / Виктор Обнинский. – [Москва] : [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. д.]. – (Рууская быль ; Т. 6)
Ч. 1-[2] : Манифест 17 октября 1905 г. - 8 июля 1906 г.; [Рекация]. – 1909. – 361, [2] с., [14] л. ил., портр. – 2 ч. имеет самостоят. тит. л. - Серия описана по коленкору кн.


  Цельноколенкоровый издательский переплет с золотым тиснением по крышке и корешку
958075
  Обнинский В.П. Новый строй : в 2 ч. / Виктор Обнинский. – [Москва] : [Тип. Рус. т-ва печ. и изд. д.]
Ч. 2 : Реакция. – 1909. – С. 197-361, [2] с., [7] л. ил., портр.
958076
  Кирикилица С.И. Новый структурный тип ртутных месторождений в УССР. / С.И. Кирикилица, В.А. Ласьков. – К., 1970. – 36с.
958077
  Бялокоз Е.Л. Новый счет времени в течение суток введенный Декретом Совета Народных Комиссаров для всей России с 1-го июля 1919 года / Е.Л. Бялокоз. – 2-е изд. – Петроград, 1919. – 31с.
958078
  Комлев Л.И. Новый счет империализму / Л.И. Комлев. – Москва, 1980. – 80с.
958079
  Гуртуев Б.И. Новый талисман : роман / Б.И. Гуртуев; пер. с балкар. А.Мусатова. – Нальчик : Эльбрус, 1975. – 335 с.
958080
  Гринченко В. Новый Таможенный кодекс: старые игры по обновленным правилам. Взгяд на практическую сторону // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
958081
  Семенников В.П. Новый текст "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева. – Москва, 1922. – 48 с.
958082
  Баттачари Юдхиджит Новый телескоп. Космический рассвет / Баттачари Юдхиджит, Йодер Дэйв // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 90-99 : фото
958083
  Калинин С.Ю. Новый терминологический стандарт СИБИД / С.Ю. Калинин, К.М. Сухоруков // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 3-5. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена государственному стандурту "Обязательный экземпляр документов. Термины и определения", который специалисты Российской книжной палаты планируют разработать в 2012 г.
958084
  Глазьев С.Ю. Новый технологический уклад в современной мировой экономике // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 5-27. – ISSN 2074-6040
958085
  Айрапетян М.Э. Новый тип международных отношений / М.Э. Айрапетян, В.В. Суходеев. – Москва : Мысль, 1964. – 280 с.
958086
  Поповкин В.А. Новый тип общеэкономических карт : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Поповкин В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
958087
  Киященко Л.П. Новый тип производства знаний и проблема ответственности в биологии и медицине XXI века / Л.П. Киященко, П.Д. Тищенко // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 38-41. – ISSN 0235-1188
958088
  Фадеева Т.М. Новый тип стереоспецифичности в реакции диеновой конденсации. (К вопросу о механизме диенового синтеза). : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Фадеева Т.М.; АН СССР. Ин-т орган. химии. – М., 1972. – 20л.
958089
  Попов В.Д. Новый тип экономического мышления / В.Д. Попов. – М, 1985. – 40с.
958090
  Некрутенко Ю.П. Новый третичный представитель семейства Nymphalidae (Lepidoptera, Phopalocera) / Ю.П. Некрутенко, 1965. – C. 97-99. – Отд. оттиск
958091
  Кульбакин С. Новый труд академика Ягича / С. Кульбакин. – 468-478с.
958092
  Перетц В.Н. Новый труд о сербо-русских литературных отношениях. (П.А. Заболотский. Очерки русского влияния в славян. лит. нового времени. I, 1. Русская струя в лит. серб. возрождения. Варшава. 1908. 430 с. 8°) : [рецензия] / В.Н. Перетц. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1910. – [2], 23 с. – Отд. отт.: Известия Отделения русского языка и словесности. 1909, т. 14, кн. 4. - Экз. деф., без обл.


  Начало напеч. в "Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук". 1905, т. 10, кн. 1; 1909, т. 4, кн. 1
958093
  Васильев А.А. Новый труд по истории Византии / А.А. Васильев. – С.-Петербург : Сенатская типография
I. – 1911. – 17 с.
958094
  Иконников В.С. Новый труд по истории Смутного времени Московскаго государства (XVI-XVII вв.) / [соч.] В.С. Иконникова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1900. – [2], 56 с. – Отд. оттиск из: Журнал Министерства народного просвещения, 1900
958095
  Кизеветтер А. Новый труд по теории и истории театра / А. Кизеветтер // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
958096
  Челышев И. Новый труд французского историка о "Странной войне" // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 11 : Зарубежная военно-историческая литература о второй мировой войне. – С. 74-83
958097
  Бервалд Джули Новый тур : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 32 : Фото
958098
  Богданова Светлана Новый туристский сезон в Москве ознаменовался разводом караулов : Гвардейцы выходят за пределы Кремля. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 8 : Фото
958099
  Панкина Г.В. Новый углеродный материал на основе древесины облепихи (Hippophae rhamnoides) - структурный промотор кобальтового катализатора синтеза Фишера-Тропша / Г.В. Панкина, П.А. Чернавский, В.В. Лунин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1325-1330. – ISSN 0044-4537


  Изучены особенности физико-химических свойств углеродного материала на основе облепиховых опилок (Hippophae rhamnoides). Отмечено, что применение углеродного материала на основе обле- пиховых опилок в качестве структурного промотора кобальтового ...
958100
  Умаров В. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР - новый этап в осуществлении ленинских принципов социалистического правосудия. / В. Умаров. – Ташкент, 1960. – 102с.
958101
   Новый указатель дорог в Российской империи. Дороги от каждого губернского города к своему уездному и между уездыми одной губернии
ч. 3. – 455, XXIIс.
958102
   Новый улигер. – М, 1961. – 70с.
958103
  Паламарчук Андрей Новый урбанистический парк в средневековом Зарядье // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 38-40 : фото
958104
  Иванов А.С. Новый Устав - закон колхозной жизни / А.С. Иванов. – Москва, 1970. – 31с.
958105
  Войнилович-Няньковский Новый учебник английского языка с указанием произношения. Ч. 2 : для шк. и ступени ВУЗов и самообр. / Войнилович-Няньковский, Войнилович-Няньковский; Е.Г. и В.Б. Войнилович-Няньковские // Новый учебник английского языка с указанием произношения : для шк. и ступени ВУЗов и самообр. / Войнилович-Няньковский, Войнилович-Няньковский. – Москва ; Ленинград : Госиздат РСФСР, 1926. – Ч. 1 : 26 - 45 тысяча. – 276, 31 с., 1 вкл. табл.


  Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа
958106
  Войнилович-Няньковский Новый учебник английского языка с указанием произношения : для шк. и ступени ВУЗов и самообр. / Войнилович-Няньковский, Войнилович-Няньковский; Е.Г. и В.Б. Войнилович-Няньковские. – Москва ; Ленинград : Госиздат РСФСР
Ч. 1 : 26 - 45 тысяча. – 1926. – 259 с. – Тит. л. написан на рус. и англ. яз.. - Конволют. - Пер.: Новый учебник английского языка с указанием произношения, 1925, ч. 2


  Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, преемн. Э. Лисснера и Ю. Романа
958107
  Войнилович-Няньковские Новый учебник английского языка с указанием произношения / Войнилович-Няньковские. – Ч. 1. – Москва-Ленинград, 1930. – 178 с.
958108
   Новый учебник технической школе. – М.-Л, 1936. – 216с.
958109
  Эрдель Н., Быховская Л. Новый учебник французского языка = Nouveau cours de francais par N. Oerdel et L. Bikowsky : Для высш. коммерч. заведений и ст. кл. коммерч. и реал. уч-щ сост.: Ch. Glauser officier de l"Instruction publique, prof..., A. Tournier officier d"Acad.... : в 3 ч. – Петроград : Изд. Т-во "Петроградский учеб. округ" ; [Тип. бывш. И.Г. Ватсара]
Ч. 1 : с иллюстрациями Е. Будаговой, А. Садовского, Н. Стретенского и др. – 1914. – VIII, 120 с. – Тит. л. на рус. и фр. яз. - Конволют. - Пер.: Новый учебник французского языка, ч. 2. - Ч. 2 не имеет отдельного тит. л.
958110
  Эрдель Н. Новый учебник французского языка. Ч. 2 : Для высш. коммерч. заведений и ст. кл. коммерч. и реал. уч-щ сост.: Ch. Glauser officier de l"Instruction publique, prof..., A. Tournier officier d"Acad.... : в 3 ч. / Н. Эрдель, Л. Быховская // Новый учебник французского языка : Для высш. коммерч. заведений и ст. кл. коммерч. и реал. уч-щ сост.: Ch. Glauser officier de l"Instruction publique, prof..., A. Tournier officier d"Acad.... : в 3 ч. / Н. Эрдель, Л. Быховская. – Петроград : Изд. Т-во "Петроградский учеб. округ" ; [Тип. бывш. И.Г. Ватсара], 1914. – Ч. 1 : с иллюстрациями Е. Будаговой, А. Садовского, Н. Стретенского и др. – 78 с.
958111
  Ильин А. Новый учебный географический атлас для полного гимназического курса состаящий из 38 карт / А. Ильин. – Санкт-Петербург. – 38с.
958112
   Новый учебный год // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 1, 6-9. – ISSN 1563-6755


  Новый год "ЮП" начинает с запуска маштабной инновационной образовательной платформы для практикующих юристов - Legal High School. Открытие LHS - знаковое событие для рынка юридических услуг: Школа призвана поднять планку юридического образования в ...
958113
   Новый фактор, определяющий конфигурацию оксимов по данным кристаллической структуры аддукта 2:1 (4-метилтиазол-2-ил)цианоформальдоксима с имидазолом / В К. Домасевич, В.В. Скопенко, Т. Гелбрих, И. Силер, Э. Хойер // Журнал общей химии, 1996. – Вып.6.
958114
   Новый федеральный интернет-экзамен - новая технология независимой оценки качества подготовки бакалавров / В.А. Болотов, В.В. Пылин, В.Г. Наводнов, О.В. Порядина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 3. – С. 19-23. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы создания системы оценки качества подготовки бакалавров в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года. Предлагается инновационная технология добровольной сертификации выпускников ...
958115
  Стеценко Ю.Т. Новый физический эксперимент как средство повышения эффективности обучения физике в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Стеценко Ю.Т. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 13 с.
958116
  Чалова Л.И. Новый фитоалексин картофеля - любимин. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чалова Л.И.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.24
958117
  Мысяков Д. Новый фонд лучше старых двух? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 4


  Параллельно с одобрением убийственной академической реформы наша Государственная Дума дала зеленый свет еще одной весьма сомнительной затее, приняв в первом чтении внесенный Владимиром Путиным проект закона “О Российском научном фонде”.
958118
  Брагина Г.М. Новый формат итоговой государственной аттестации бакалавров по направлению подготовки "Библиотечно-информационная деятельность": технология разработки / Г.М. Брагина, А.Ш. Меркулова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 13-20. – ISSN 1815-3186


  Представлен опыт разработки формата государственной итоговой аттестации (ГИА) бакалавров по направлению подготовки "Библиотечно-информационная деятельность" в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (КемГУКИ, Россия). Отмечено, что ...
958119
  Приходько В.М. Новый формат реализации задач международной интеграции инженерного образования / В.М. Приходько, Л.Г. Петрова, А.Н. Соловьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8/9. – С. 18-24. – ISSN 0869-3617


  Обобщается опыт работы научно-образовательного центра, созданного для совершенствования учебно-воспитательного процесса в техническом вузе на основе лучших мировых и отечественных инженерно-педагогических разработок. The article presents the ...
958120
  Сегаль А. Новый форпост / А. Сегаль. – Ленинград, 1933. – 52с.
958121
  Молчанов В.В. Новый Франкенштейн / В.В. Молчанов. – Л., 1986. – 126с.
958122
  Раевская О.В. Новый французско-русский и русско-французский словарь : 100 000 слов и словосочетаний / О.В. Раевская. – 3-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1999. – 600с. – ISBN 5-200-02670-9
958123
  Раевская О.В. Новый французско-русский и русско-французский словарь = Nouveau dictionnaire francais-russe et russe-francais : 100 000 слов и словосочетаний / О.В. Раевская ; [ред. : М.Е. Белякова, В.Ю. Никитина]. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 2001. – 600 с. – ISBN 5-200-02987-2
958124
  Раевская О.В. Новый французско-русский и французско-русский словарь = Nouveau dictionnaire francais-russe et russe-francais / О.В. Раевская. – 4-е издание, стереотипное. – Москва : Русский язык, 2000. – 600с. – ISBN 5-200-02799-3
958125
  Гак В.Г. Новый французско-русский словарь / В.Г. Гак. – Москва, 1994. – 1194с.
958126
  Гак В.Г. Новый французско-русский словарь : 70000 слов,200000 единиц перевода / В.Г. Гак, К.А. Ганшина. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1998. – 1195с. – ISBN 5-200-02587-7
958127
   Новый фундаментальный труд о Великой Отечественной войне // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-24. – ISSN 0130-3864


  Круглый стол в редакции журнала "Новая и новейшая история", на котором обсуждался ход работы по подготовке нового фундаментального 12-томника "Великая Отечественная война 1941-1945 годов".
958128
  Нарский И.В. Новый фундаментальный труд о российской повседневности // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 158-164. – ISSN 0869-5687
958129
  Ярмухамедов М.Ш. Новый хлопковый район Южного Казахстана (экономико-географическая характеристика Пахта-Аральской группы районов) : Автореф... кандид. географич.наук: / Ярмухамедов М.Ш.; Алма-Атинский гос. педагогический и учительский институт им. Бая. Кафедра экономич. географии. – Алма-Ата, 1951. – 12 с.
958130
  Синицын И.С. Новый хозяин / И.С. Синицын. – М., 1989. – 170с.
958131
  Ещенко П.С. Новый хозяйственный механизм / П.С. Ещенко. – К., 1989. – 252с.
958132
   Новый хозяйственный механизм и промышленное предприятие. – Новосибирск, 1989. – 166с.
958133
   Новый центр - новые возможности обучения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 7 [прилож.] : фото
958134
  Олейников А.А. Новый центр украинской русистики : (об открытии Института русского языка и литературы в Киеве) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 2-4
958135
  Олейников А.А. Новый центр украинской русистики : (об открытии Института русского языка и литературы в Киеве) // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 2-4
958136
  Сербин А. Новый цикл латиноамериканського регионализма в XXI в.? // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С. 25-38. – ISSN 0044-748Х


  Вызовы и препятствия после нормализации отношений между Кубой и США.
958137
  Сербин А. Новый цикл латиноамериканського регионализма в XXI в.? // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 0044-748Х


  Вызовы и препятствия после нормализации отношений между Кубой и США .
958138
  Шмидт Э. Новый цифровой мир = The new digital age : как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государств / Эрик Шмидт и Джаред Коэн ; пер. с англ. Сергея Филина. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 363, [5] с. – Парал. тит. л. англ. - Указ.: с. 344-357. – Библиогр. в примеч.: с. 292-343. – (Мировой бестселлер). – ISBN 978-5-91657-824-9
958139
  Федотов Г.Н. Новый человек / Г.Н. Федотов. – Москва, 1960. – 304 с.
958140
   Новый человек. – Алма-Ата, 1966. – 260с.
958141
  Устинов А.А. Новый человек : идеал и реальность / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1978. – 304с.
958142
   Новый человек. – Киев, 1981. – 264 с.
958143
  Омаров З.О. Новый человек в дагестанской поэзии / З.О. Омаров. – Махачкала, 1973. – 67с.
958144
  Кузьменко С.И. Новый человек в романах Леонида Леонова 20-х -- 30-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Кузьменко С.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 20 с.
958145
  Шамсутдинова Р.А. Новый человек в татарской советской прозе 20-30-х годов. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Шамсутдинова Р.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 15л.
958146
  Суворин Новый человек с 71 рисунками и чертежами. / Суворин, А. Порошин. – Изд. 2-е доп. – СПб., 1914. – 147с.
958147
  Носов Ф.В. Новый человек формируется сегодня / Ф.В. Носов. – Л, 1962. – 84с.
958148
  Соболев Ю.В. Новый Чехов / Ю.В. Соболев. – М, 1925. – 64с.
958149
  Каратыгин С.В. Новый чтец-декламатор : Литературно-художественный сборник : Стихотворения, рассказы, сцены и монологи для чтения с эстрады, на лит. вечерах, драм. курсах и пр. : в 3 ч. : с портр. писателей и артистов. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве"
Ч. 1, 2, 3 : I. Проза; II. Стихи; III. Юмор и сатира. – 1911. – [4], 656, XV с. : потр. – Авт. на тит. и обл. не указан
958150
  Починок В.Я. Новый чувствительный реактив / В.Я. Починок. – Киев, 1949. – .
958151
  Знаменский В.А. Новый шаг в космос / В.А. Знаменский. – Воронеж, 1959. – 19 с.
958152
  Ржешевский В.А. Новый шаг в совершенствовании хозяйственного механизма: Об экон. эксперименте по расширению прав предприятий (об-ний) и усилению ответственности за результаты работы / В.А. Ржешевский. – М., 1984. – 79с.
958153
   Новый шаг на пути к коммунизму. – М, 1967. – 32с.
958154
   Новый шаг по пути к коммунизму : Материалы о пятом пятилетнем плане развития СССР на 1951-1955 годы. – [Сталино] : Сталинское обл. изд., 1953. – 80 с. : ил. – (В помощ агитатору / Отдел пропаганды и агитации Сталинского обл. ком. Коммунистич. партии Украины)
958155
  Мамырова К.Н. Новый школьный учебник Казахстана: обновление структуры и содержания : Методика и опыт. Представляем опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 81-83
958156
  Бинатов Ю.Г. Новый экономический механизм АПК / Ю.Г. Бинатов, М.А. Коробейников. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 140, [2] с.
958157
  Бруснецов А.Н. Новый экспресс-метод определения влажности фармацевтических препаратов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бруснецов А.Н. ; Моск. фармацевтич. Ин-т М-ва здравоохранения СССР, Кафедра аналит. химии. – Москва, 1953. – 16 с.
958158
  Бабуров А. и др. Новый элемент расселения : на пути к новому городу / А. Бабуров и др. – Москва, 1966. – 128 с.
958159
  Ручкин В.А. Новый элемент электрических машин / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2013. – 23, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 23. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-327-7
958160
  Брокгауз Ф.А. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 12 : Выгорецкая пустынь — Генеральный атторней. – 1913. – 8 с, 960 стб., 2 с, 23 л.
958161
  Брокгауз Ф.А. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 18 : Жукова - Ивница. – 1914. – 8 c., 960 стлб., 102 таб.л.
958162
   Новый энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1456с. – ISBN 5-85270-194-7
958163
   Новый энциклопедический словарь. – Москва : Рипол Классик; Большая Российская Энциклопедия, 2007. – 1456с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-85270-194-7


  Включает более 60 000 статей и около 2000 иллюстраций и карт
958164
  Серов В.В. Новый этап библиотечного строительства в СССР. / В.В. Серов. – М, 1975. – 48с.
958165
  Попов Е.С. Новый этап борьбы за национальное осовбождение. / Е.С. Попов. – М, 1978. – 128с.
958166
  Светлов А.А. Новый этап борьбы за разоружение / А.А. Светлов. – М., 1982. – 111с.
958167
  Филимонов Н.П. Новый этап в осуществлении ленинских идей построения коммунизма / Н.П. Филимонов. – М, 1959. – 56с.
958168
   Новый этап в осуществлении современной аграрной политики / А.А. Чухно, А.Д. Стеблянко, А.И. Типко, А.М. Онищенко // Экономические проблемы продовольственной программы СССР
958169
  Алещенко Н.М. Новый этап в планах реконструкции и развития Москвы (1921-1935 гг.) // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 130-145. – ISBN 978-5-8055-0220-1
958170
  Сукиасян Э. Новый этап в развитии ББК // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С.59-60. – ISSN 0869-4915
958171
  Островский В.Б. Новый этап в развитии колхозного строя. / В.Б. Островский. – М., 1977. – 271с.
958172
   Новый этап в развитии культуры таджикского народа. – Душанбе, 1983. – 75с.
958173
  Шляпин И.М. Новый этап в развитии ленинской теории социалистической революции / И.М. Шляпин. – Л, 1968. – 36с.
958174
  Кошелев Филипп Петрович Новый этап в развитии народного хозяйства СССР / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1954. – 352с.
958175
  Танчер В.К. Новый этап в развитии научно-атеистической работы партии / В.К. Танчер; МВ и ССО СССР. – [ Москва ], 1964. – С. 20-28. – Отд. оттиск : Научные доклады высшей школы. Философские науки, 1964, №1
958176
  Цамерян И.П. Новый этап в развитии национальных отношений в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1962. – 68с.
958177
   Новый этап в развитии Российской академии наук. Дневник Общего собрания РАН // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 963-967. – ISSN 0869-5873
958178
   Новый этап в развитии сельского хозяйства СССР. – М, 1975. – 503с.
958179
  Соловьев Н.П. Новый этап в развитии системы профессионально-технического образования / Н.П. Соловьев. – М., 1980. – 239с.
958180
  Полухин П.И. Новый этап в развитии советской высшей школы : Лекция, прочит. в Центр. лектории Всесоюзного общества / П.И. Полухин. – Москва, 1960. – 40с.
958181
  Захидов-Захиди Новый этап в распространении идей марксизма-ленинизма в Иране (1941-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Захидов-Захиди Лж.Г.; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 17л.
958182
   Новый этап в репарационном вопросе : Коллективная работа Е. Варга , В. Горфинкель и др. ; Коммунист. Академия , Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики. – Москва : Изд-во Коммунист. Академии, 1929. – 184 с.
958183
  Лапина Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
958184
  Комкова Е.Г. Новый этап канадо-американской интеграции // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 15-30. – ISSN 0321-2068
958185
   Новый этап кооперации в сельском хозяйстве социалистических стран. – М, 1985. – 328с.
958186
  Нутенко Л.Я. Новый этап латиноамериканской интеграции: достижения и проблемы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 044-748Х
958187
  Лебедев Н.И. Новый этап международных отношений / Н.И. Лебедев. – Москва, 1976. – 296с.
958188
  Дынкин А.А. Новый этап НТР / А.А. Дынкин. – М, 1991. – 266с.
958189
  Арзуманян А.А. Новый этап общего кризиса капитализма / А.А. Арзуманян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. науч. знаний. – Москва : Знание, 1961. – 32 с. – Библиогр. в конце кн. – (Серия 3. Экономика 7)
958190
  Ильина И.И. Новый этап проекта "Издания регионов - информация для страны" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи подводит промежуточные итоги работы проекта Российской книжной палаты (РКП) "Издания регионов - информация для страны", который был начат в 2005 г. Проект позволяет сопоставить сведения об изданиях, поступающих в РКП в соответствии с ...
958191
   Новый этап работы Советов народных депутатов. – М, 1986. – 220с.
958192
  Сытник В.П. Новый этап развития кооперации в АПК. / В.П. Сытник. – К., 1988. – 47с.
958193
  Коротаев А.С. Новый этап развития космической энергетики // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 317-322. – ISSN 0869-5873
958194
  Константинов Ф.Т. Новый этап развития мировой системы социализма / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1961. – 34с.
958195
  Грачев Ф.В. Новый этап развития мировой социалистической системы / Ф.В. Грачев. – Л., 1961. – 22с.
958196
   Новый этап развития мировой социалистической системы. – Днепропетровск, 1961. – 134с.
958197
  Субоцкий В Ю. Новый этап развития объединений в промышленности. / В Ю. Субоцкий, . – М., 1973. – 64с.
958198
  Акиндинова Н. Новый этап развития экономики в постсоветской России / Н. Акиндинова, Е. Ясин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С.5-27. – ISSN 0042-8736
958199
  Корнеев А.В. Новый этап российско-американского энергетического диалога / А.В. Корнеев, С.В. Гардаш // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 8. – С. 17-34. – ISSN 0321-2068
958200
   Новый этап социалистического соревнования и использование внутрипроизводственных резервов : ( Из опыта работы промышленных предприятий и строек Ленинского района г. Кишинева). – Кишинев : Штиинца, 1961. – 128 с.
958201
  Хожабеков П.К. Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 401-405. – ISSN 2524-017X
958202
  Тюркан Алиева Новый этап традиционистов в тюркской модернистской прозе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 357-365
958203
  Чадаев Я.Е. Новый этап экономического развития РСФСР / Я.Е. Чадаев. – М., 1959. – 175с.
958204
   Новый этап экономического сотрудничества СССР с развитыми капиталистическими странами. – М, 1978. – 303с.
958205
  Соколов А.И. Новый этап экономического сотрудничества стран СЭВ. / А.И. Соколов, Л.Г. Ходов. – М., 1973. – 40с.
958206
  Новоселова Л. Новый этап экономической реформы в КНР: финансовые аспекты // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2014. – № 2. – С. 58-69. – ISSN 0130-9757


  У статті докладно розглядаються два напрямки реформи фінансової системи КНР, обгрунтовані китайськими фахівцями і прийняті на офіційному рівні (включаючи рішення Третього Пленуму ЦК КПК 18 скликання): а) «маркетизація банківської системи»; б) ...
958207
   Новый юридический словарь : 6500 терминов. – Москва : Институт новой экономики, 2006. – 1088с. – ISBN 5-89378-016-7
958208
   Новый японо-американский "договор безопасности" : На обл. загл. : Японо-американский "договор безопасности". – Москва : Иностранная литература, 1962. – 192 с.
958209
  Одзаки Кодзи Новый японский театр / Одзаки Кодзи. – Москва, 1960. – 199 с.
958210
   Новый японско-русский и русско-японский словарь : 100 000 слов и словосочетаний / [cост.: В.И. Колюжная ; ред.: Н. Минору]. – Москва : Дом Славянской книги, 2016. – 829, [2] с. – Библиогр.: c. 7. – ISBN 978-5-91503-327-5
958211
   Новый японско-русский и русско-японский словарь : 20 000 слов и словосочетаний / [сост.: В.И. Колюжная ; ред.: Н. Минору]. – Москва : Дом Славянской книги, 2016. – 574, [2] c. – ISBN 978-5-91503-263-6
958212
   Новый ярусный стандарт ордовика и его применение к стратонам западной части Алтае-Саянской складчатой области / Н.В. Сенников, Е.В. Лыкова, О.Т. Обут, Т.Ю. Толмачева, Н.Г. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1226-1246 : рис. – Библиогр.: с. 1244-1246. – ISSN 0016-7886
958213
  Гликман К. Новый, талантливый, но...Захар Прилепин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 184-194. – ISSN 0042-8795
958214
  Пронин Е.И. Новый, третий этап общего кризиса капитализма. / Е.И. Пронин. – Л., 1953. – 23с.
958215
   Новым директором Киевского Института журналистики стал профессор Владимир Ризун // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 13 января (№ 5). – С. 2
958216
  Лукьянов Ф. Новым президентом Венгрии стал бывший спортсмен Пал Шмитт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 11. – ISSN 0234-1670
958217
  Тургенев И.С. Новь / И.С. Тургенев. – М., 1949. – 296с.
958218
  Тургенев И.С. Новь / И.С. Тургенев. – Рига, 1952. – 224с.
958219
  Василевский И.И. Новь / И.И. Василевский. – Смоленск, 1959. – 70с.
958220
  Чистяков В.С. Новь : Из опыта работы парт. организаций Донбасса по обобщению и распространению начинаний новаторов угольной и металлургич. пром-сти / В.С. Чистяков. – Сталино : Кн. изд-во, 1961. – 94 с.
958221
  Будаков В.В. Новь / В.В. Будаков. – Воронеж, 1970. – 88с.
958222
  Тургенев Иван Сергеевич Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1985. – 272с.
958223
  Тургенев Иван Сергеевич Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1987. – 477с.
958224
  Малаховский К.В. Новь Великого океана / К.В. Малаховский. – М, 1991. – 196с.
958225
  Федоров А.Г. Новь деревенского быта / А.Г. Федоров. – Москва, 1966. – 112с.
958226
  Варламов В.С. Новь древнего Урала / В.С. Варламов, О.А. Кибальчич. – Москва : "Советская Россия", 1975. – 208 с.
958227
  Гольдман В.Б. Новь земли нечерноземной / В.Б. Гольдман. – М., 1979. – 80с.
958228
  Паклин Н.А. Новь румынской земли / Н.А. Паклин. – М, 1975. – 255с.
958229
   Ногайские народные сказки. – М, 1979. – 184с.
958230
  Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты : граматика, тексты и словарь / Н.А. Баскаков ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т языка и письменности. – Москва ; Ленинград : Идз-во АН СССР, 1940. – 271 с.
958231
  Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVIII вв / Б.Б. Кочекаев. – Алма Ата, 1988. – 272с.
958232
  Грибоковський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.151-171. – ISBN 966-7089-17-7
958233
  Пономарьов О.М. Ногайський заколот 1758 року та сходження Крим-Гірея на ханський престол (за документами Архіву Коша Нової Запорозької Січі) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 157-168. – ISSN 0320-9466
958234
   Ногайсько-русский словарь : около 15 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 562 с.
958235
  Гоман Ю.О. Ногайці у південноукраїнських степах (друга половина XIII - перша половина XVII століть) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 38)


  На підставі повідомлень західноєвропейських та східних мандрівників, руських літописів, дипломатичних документів Польсько-Литовської держави та Московського князівства, а також аналізу наукових праць у статті розглядається походження і розвиток ...
958236
  Сергеев А.А. Ногайцы на молочных водах (1790-1832 г.) / Александр Сергеев. – Симферополь : Тип. Таврич. губ. земства, 1912. – 144 с. – Без тит. л. - Отт. из № 48 "Изв. Тавр. учен. арх. комис."
958237
  Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии : историко-этнографический очерк / С.В. Фарфоровский. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1909. – 34 с. – Отд. отт. из кн. XXVI, вып. 7-го Записок Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.
958238
  Чопич Б. Ноги в поле, голова на воле / Б. Чопич. – Москва, 1981. – 143с.
958239
  Терещенко Алексей Ноги кормят : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 25 : Фото
958240
  Архангельский В.В. Ногин (1878-1924) / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 431 с., [13] л. ил. – Библиогр.: с. 429-430. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 9(384))
958241
  Архангельский В.В. Ногин (1878-1924) / Архангельский В.В. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с., [11] л. ил. – Библиогр.: с. 318. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 16 (384))
958242
  Капитонов Е.И. Ногинский район Московской области (как пример экономического развития восточной части Московской области) : Автореф... канд. геогр.наук: / Капитонов Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 11 с.
958243
   Ноготок судьбы. – СПб, 1992. – 494с.
958244
  Амонов Бахтиер Умрзокович Нодир ер ва утувчи элементлар боратларининг юкори хароратлардаги магнит хоссалари : физ.-мат. фанлари буйича фалсафа д-ри (PhD) дис. автореф. : 01.04.09 / Амонов Бахтиер Умрзокович ; Самарканд давлат ун-ти хузуридпги фалсафа д-ри илмий Даражасини Берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 ракамли илмий Кенгаш ; Самарканд давлата ун-ти. – Самарканд, 2018. – 44 с. – Текст: на узб., рус., англ. яз. – Библиогр.: 13 назв.
958245
  Тула Тураб Нодра Бегим : драматическая поэма / Тураб Тула ; пер. с узб. – Ташкент : Изд. "Еш. Гвардия, 1982. – 336 с.
958246
  Мурацан Ноев ворон : повести и рассказы / Мурацан; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 367 с.
958247
  Борщаговский А.М. Ноев ковчег : рассказы / А.М. Борщаговский ; [ил. Ю.К. Бурджелян]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 268 с. : ил.
958248
   Ноезіс і ноема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
958249
   Нож. – М, 1963. – 142с.
958250
  Солнцев Р.Х. Нож / Р.Х. Солнцев. – М., 1992. – 397с.
958251
  Джамирзаев С.М. Ножай-юртовская речь в ее отношении к чеченскому литературному языку (историко-сравнительный аспект) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.09 / Джамирзаев С. М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 29с.
958252
  Шолом-Алейхем Ножик / Шолом-Алейхем. – Москва, 1939. – 31 с.
958253
  Шолом-Алейхем Ножик : для дітей / Шолом-Алейхем. – Одеса, 1941. – 183 с.
958254
  Веллер М. Ножик Сережи Довлатова / М. Веллер. – Киев : Астарта, 1997. – 510 с. – (Библиотека современной прозы). – ISBN 966-523-100-6
958255
  Єфремов С. Ножі в Шевченковій могилі // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 41-43. – ISBN 978-966-920-669-5
958256
  Романюк В.В. Ножі з клеймами литовської доби з Київщини // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 118-121. – ISSN 0235-3490
958257
  Попов А. Ножка стола // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 35-40. – ISSN 0132-2036
958258
   Ножницы художницы. – М, 1960. – 96с.
958259
  Зухуриддинов А. Нозим и его творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зухуриддинов А. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 22 с.
958260
   Нозогеография стран зарубежной Азии. – Л, 1981. – 138с.
958261
  Кушнірук Ю.С. Нозогеографічні аспекти забруднення повітряного басейну в Рівненській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 311-318 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
958262
  Стадниченко В. Ноїв ковчег культури // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 23-25


  Підготовка та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.
958263
  Щириця П. Ноїв ковчег пам"яті, або ностальгія за радістю несамоти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 8 вересня (№ 18). – С. 5


  "Ярославів вал" представив книжку М. Слабошпицького "Протирання дзеркала".
958264
  Дубинский-Мухадзе Ной Буачидзе / Дубинский-Мухадзе. – М, 1960. – 187с.
958265
   Ной Іосиф Соломонович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 176. – ISBN 978-617-573-038-6
958266
  Чадвик Дуглас Ной нашего времи : о чем молчат рыбы / Чадвик Дуглас, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 188-195 : Фото
958267
  Лебедева О. Ной русской культуры (100 лет со дня рождения Д.С. Лихачева) // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 11. – С. 36-43. – ISSN 1818-2968
958268
  Евгеньева Т.П. Ной, Тэ-тэ и другие / Т.П. Евгеньева. – Москва : Знание, 1990. – 62с.
958269
  Кляйн Георг Нойма : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 185-194. – ISSN 1130-6545
958270
  Кусельтан И.В. Нокардиоз ягнят в условиях Кызыл-Кумов : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Кусельтан И.В.; АН Тадж. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 19л.
958271
  Нестеренко О.А. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии / О.А. Нестеренко. – Киев : Наука и Техника, 1985. – 334с.
958272
  Аристархова В.И. Нокардиоподобные микроорганизмы / В.И. Аристархова ; отв. ред. Е.Н.Мишустин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 248 с. – Библиогр.: с. 177-246
958273
  Сидельников О.В. Нокаут / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1959. – 391с.
958274
  Вусик О.С. Нокаут / О.С. Вусик. – Київ, 1977. – 95с.
958275
  Эсенов Д. Нокаут : сатир. рассказы, фельетоны, юморески / Довлат Эсенов ; авториз. пер. с туркм. И.Александрова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 128 с.
958276
  Верин С.В. Нокаут / С.В. Верин. – Иркутск, 1990. – 206с.
958277
  Чуднов В.И. Нокаут за рингом / В.И. Чуднов. – М, 1974. – 118с.
958278
   Нокаут на шестой минуте : спорт. детектив. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 416 с.
958279
   Нокаут на шестой минуте. – М, 1991. – 415с.
958280
  Папамаркос Д. Нокер : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 66-77. – ISSN 0320-8370
958281
  Пендяга А. Ноксальні правовідносини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Спеціальні правила щодо відповідальності одних осіб за дії інших".".
958282
  Пендяга А.Л. Ноксальні правовідносини в деліктних зобов"язаннях // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-33.
958283
  Гріва Ж. Ноктюрн / Ж. Гріва. – Київ, 1965. – 87 с.
958284
  Мартинович А.Н. Ноктюрн : рассказы и повести / А.Н. Мартинович. – Минск : Беларусь, 1969. – 288с.
958285
  Грива Ж. Ноктюрн : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. М.Михалевой и С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 254 с.
958286
  Гріва Ж. Ноктюрн / Ж. Гріва. – К., 1979. – 112с.
958287
  Дронников Н. Ноктюрн в прозе // Морія : Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2004. – № 2. – С. 166-180. – ISBN 966-8164-50-4
958288
  Велтистов Е.С. Ноктюрн пустоты / Е.С. Велтистов. – Москва, 1982. – 400с.
958289
  Жлуктенко Н. Ноктюрни Казуо Ішігуро: транспозиція у постмодернізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 367-372


  У статті представлено способи і форми музикалізації новел англійського сучасного прозаїка. На основі принципа «вербальної музики» С.П. Шера розкрито перекодування музичного жанру ноктюрна в практиці постмодерністського письма. В статье представлены ...
958290
  Мартынов В.Б. Ноль-четыры / В.Б. Мартынов. – М, 1985. – 255с.
958291
  Борисенко Н.П. Ноль в квадрате, или уроки самофинансирования / Н.П. Борисенко, А.Н. Борисенко. – Ростов : [Б. и.], 1989. – 144 с.
958292
  Василев О. Ноль с большой буквы / О. Василев. – София, 1965. – 363с.
958293
  Притула Д.Н. Ноль три / Д.Н. Притула. – Л., 1989. – 349с.
958294
  Чухин С.В. Ноль часов / С.В. Чухин. – М, 1980. – 95с.
958295
  Визбор Ю.И. Ноль эмоций / Ю.И. Визбор. – Мурманск, 1966. – 192с.
958296
  Седакова О.А. Ноль, единица, миллион: Моцарт, Сальери и случай Оболенского // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2005. – № 2. – С. 140-148. – ISSN 0236-2007
958297
  Симоненко Р.Г. Нольде Борис Еммануїлович (- російський правознавець, історик, політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 761. – ISBN 978-966-02-9624-4
958298
  Соловьев С.В. Нольдистанция / С.В. Соловьев. – М., 1990. – 48с.
958299
  Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Книш Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 70 назв
958300
  Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 09.00.03 / Книш Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 14 назв
958301
  Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 1. Онтологічні засади номадичного мислення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 45-60
958302
  Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 2. Концепти та метафори // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 103-114
958303
  Позняк С.П. Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних грунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат / С.П. Позняк, А.В. Баранник // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 35-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
958304
  Аулін В.В. Номативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні / В.В. Аулін, Д.В. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 28-35. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-4260
958305
  Кулаев С. Номел-Ус. / С. Кулаев. – Тифлис, 1934. – 75с.
958306
  Скрипник Ю.С. Номен aeger та його особливості в латинському семантичному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 111-130


  Статтю присвячено розгляду специфіки конотацій номена aeger на прикладі творів латинських авторів різних жанрів та історичних періодів. Досліджено також дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його ...
958307
  Жолобницька К.О. Номен хостес в українській мові: структура, семантика, етимологія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 269-272
958308
  Нікуліна Н.В. Номен як культурно-національна складова художнього тексту // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 187-191


  У наук. статті йдеться про номени на позначення транспортних засобів (порейоніми), що активно використовуються носіями мови у повсякденному житті, тому й максимально репрезентовані в художніх текстах. Досліджено функції й основне призначення ...
958309
  Нікуліна Н.В. Номен як об"єкт східнослов"янських термінологічних студій // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 67-71. – ISSN 2221-8807
958310
  Шікіда І.Г. Номени "Wessi" і "Ossi" у сучасній німецькій пресі (квантиттативно-квалітативна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 362-368
958311
  Нахапетова О.В. Номени на позначення родинних стосунків у мовленнєвій інтеракції українців // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 48-51. – ISSN 2307-4558
958312
   Номенклатура-ценник на материальные ценности для организаций Министерства геологии и охраны недр СССР. – М, 1956. – 424с.
958313
  Восленский М.С. Номенклатура / М.С. Восленский. – 1-е сов. изд. – Москва, 1991. – 622 с.
958314
  Гончаренко А.В. Номенклатура блюд монастырской кухни в древнерусском житийном дискурсе // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 131-136. – ISSN 2307-4558
958315
  Штейнле О. Номенклатура в системі влади УРСР другої половини 1940-х - початку 1950-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 262-273. – ISBN 978-966-02-5322-3
958316
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Венеры / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1988. – 62 с.
958317
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа галилеевых спутников Юпитера / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1984. – 88 с.
958318
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Марса / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1981. – 85с.
958319
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Меркурия / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1982. – 54 с.
958320
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа спутников Сатурна / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1986. – 74 с.
958321
  Литвинюк О.І. Номенклатура застав при кредитуванні в перехідній економіці як наукова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль застави при кредитуванні.
958322
  Кошиц Ю.И. Номенклатура и объемно-планировочные решения производственных зданий молочных ферм в Украинской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Кошиц Ю.И.; Всесоюз. проектный и н.-исслед. ин-т типового и эксперим. проектирования с.-х. комплексов и предприятий по х. – М., 1968. – 22л.
958323
  Солдатьонок О.Б. Номенклатура мови виноробства (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 106-114. – ISBN 966-581-102-9
958324
   Номенклатура морских льдов. – Л, 1974. – 75с.
958325
   Номенклатура на органичните съединения. – София : БАН, 1992. – 499 с.
958326
   Номенклатура на органската хемиjа. – Скопjе, 1986. – 472 с.
958327
   Номенклатура органических соединений / А.П. Терентьев, А.Н. Кост, А.М. Цукерман, В.М. Потапов. – Москва : АН СССР, 1955. – 303 с.
958328
   Номенклатура органических соединений. – Саратов, 1979. – 99с.
958329
  Виговський М.Ю. Номенклатура системи освіти у УСРР 1920-1930-х років : соціальне походження, персональний склад та функції / М.Ю. Виговський. – Київ : Генеза, 2005. – 312 с. – ISBN 966-504-474-5
958330
   Номенклатура справ на 2019 рік / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 211 с. – Кн. описана за обкл.
958331
  Андросович Т.Ю. Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 21-26. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
958332
   Номенклатура ферментов : Рекомендации международного биоимического союза. – Москва, 1966. – 253 с.
958333
   Номенклатура электрических машин. – Х, 1952. – 24с.
958334
   Номенклатура электрических машин в тропическом исполнении. – Москва, 1965. – 56с.
958335
   Номенклатура электротехнических изделий. – Москва
Вып. 5. – 1958. – 32 с.
958336
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 1. – 1958. – 44 с.
958337
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 2. – 1959. – 25 с.
958338
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 3. – 1959. – 162 с.
958339
  Купенко Т. Номенклатура як привілейований прошарок суспільства у 1920 - пер. пол. 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 19-20
958340
   Номенклатура, описание и корреспонденция счетов баланса текущего учета в текстильной промышленности. – Москва : Техника управления, 1930. – [X], 342 с.
958341
  Телешун К.О. Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 66-74


  Стаття присвячена аналізу та характеристиці некодифікованої спеціальної торгівельної лексики турецької мови. На матеріалі словників та текстів сучасної турецької мови досліджуються та розмежовуються поняття професійної лексики та термінології, які є ...
958342
  Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.) : монографія / Микола Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-521-484-7
958343
  Киридон П.В. Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 171-182. – ISSN 0130-5247


  У статті пропонується аналіз термінологічного визначення поняття "номенклатура" у сучасній вітчизняній і зарубіжній історіогафії.
958344
  Безклубенко С.Д. Номенклатурна "Камасутра" : служб. роман Брежнєвських часів : напис. у стилі "Пасквіль", змонтов. з листів, записок, доносів, спогадів, чуток та пліток, а також дозвільних міркувань / Сергій Безклубенко. – Вінниця : Балюк І.Б., 2012. – 555, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-602-128-5


  У пр. № 1747893 напис: Михайлу Кузьмовичу з приязню та добрими побажаннями. Читайте, дивуйтеся та не наслідуйте. Підпис. 04.09.2013. м. Київ
958345
  Дащаківська О.Ю. Номенклатурна олігархія - форма політичної еліти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 217-218. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
958346
  Зарудный М.Я. Номенклатурная единица / М.Я. Зарудный. – М, 1956. – 36с.
958347
  Каневский А.Я. Номенклатурная идентификация породообразующих оливинов. Статья 1. Оливины мафитовых и ультрамафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Украина и Россия) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 45-53 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
958348
  Каневский А.Я. Номенклатурная идентификация породообразующих оливинов. Статья 2. Оливины ультрамафитовых массивов, вмещающих хромитовые руды (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 80-91 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0367-4290
958349
   Номенклатурний перелік, використання меблів та оснащення в процесі реабілітації осіб з вадами і захворюваннями опорно-рухової системи / А.Д. Салєєва, Т.Є. Кудрявцева, О.Д. Чернишов, О.Є. Чернова, Т.М. Палуб, Т.О. Трофименко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 94-100. – ISSN 0030-5987
958350
  Редько А. Номенклатурний принцип організації сталінської системи влади та управління на прикладі Станіславської області УРСР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 21-25
958351
  Нисневич Ю. Номенклатурное проклятие России // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 117-122. – ISSN 1606-0219


  Российской номенклатуре власть нужна, прежде всего, для личного обогащения
958352
  Сунь Шуфан Номенклатурные наименования как элемент китайской научной лексики (на материале языкознания и литературоведения) / Сунь Шуфан, С.Д. Шелов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-16. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
958353
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – Москва
Т. 3 полутом 2 : Органическая химия. Высокомолекулярные соединения. – 1983. – 403 с.
958354
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – Москва
Т. 3 полутом 1 : Органическая химия. Высокомолекулярные соединения. – 1983. – 343 с.
958355
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – М
6. – 1988. – 559с.
958356
  Гайдай И.И. Номенклатурный вареник : сатирические рассказы и юморески / И.И. Гайдай. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199 с.
958357
  Зверев Н.В. Номенклатурный гвоздь / Н.В. Зверев. – Алма-Ата, 1966. – 48с.
958358
   Номенклатурный справочник. – М, 1961. – 44с.
958359
  Челецька М.М. Номеносфера поезії Івана Франка : (поетика загаловків, присвят, епіграфів) / Мар"яна Челецька ; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 302 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 9). – ISBN 978-966-02-4414-6
958360
  Симонова Екатерина Номер в отеле за 60 секунд : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 42-43
958361
  Гуревич С.М. Номер газеты / С.М. Гуревич. – М., 1977. – 48с.
958362
   Номерные издания имп.. – 12с.
958363
   Номинализация в современном английском языке. – К, 1982. – 176с.
958364
  Палятинская С.В. Номинальные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Палятинская С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 15л.
958365
  Теркулов В.И. Номинатема: опыт определения и описания / Теркулов Вячеслав Исаевич ; М-во образования и науки Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – 228 с. – Библиогр.: 195-227. – (Знак - Сознание - Знание). – ISBN 978-966-8469-82-4
958366
  Степанова А.А. Номинатив как категория имени и концепт "архетип" в философско-лингвистическом учении стоиков // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 0130-9730
958367
  Собаршов И.Т. Номинативная организация научно-технической лексики. / И.Т. Собаршов. – М., 1979. – 119с.
958368
  Фернандес Х Г.Н. Номинативная организация сахарной агропромышленной терминологии и способы ее формирования (в кубинском варианте испанского яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Фернандес Г.Н.Х.; МВ и ССО БССР, Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1987. – 18л.
958369
  Калимуллина Винера Мухаметовна Номинативная соответственность фразеоматических глагольно-именных словосочетаний и глаголов-идентификаторов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калимуллина Винера Мухаметовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
958370
  Примович Р.Р. Номинативно-функциональные свойства фразеологических сочетаний "существительное+прилагательное" в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Примович Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – 22л.
958371
  Голубкова Елена Владимировна Номинативное варьирование как средство речевого этикета. (На материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Голубкова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 28л.
958372
  Мещанинов И.И. Номинативное и эргативное предложения / И.И. Мещанинов. – М : Наука, 1984. – 294с.
958373
  Машадиев Кара Ибрагим оглы Номинативное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Машадиев Кара Ибрагим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 28л.
958374
  Майданова Л.М. Номинативные варианты обозначения реалий в конкретной лексике среднеуральских говоров : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Майданова Л. М.; МВССР, Новсиб.ГУ. – Новосибирск, 1974. – 20л.
958375
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 131с.
958376
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 132с.
958377
  Грудинко Б.И. Номинативные единста типа woman doctor в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грудинко Б.И. ; Ленингр. гос. ун-т , Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 18 с.
958378
  Исаева З.К. Номинативные и синтаксические функции неличных форм английского глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева З.К.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 29л.
958379
  Ецко И.И. Номинативные предложения в молдавском языке. Граммат. признаки : Автореф... канд. филол.наук: / Ецко И.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л.
958380
  Ульихина З.В. Номинативные предложения в описательных стилях XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Ульихина З.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1968. – 13л.
958381
  Гаврош Н.В. Номинативные предложения в современном белорусском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Гаврош Н.В. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 17 с.
958382
  Авалишвили И.К. Номинативные предложения в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Авалишвили И.К.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 15л.
958383
  Каган Г.Е. Номинативные предложения в современном немецком языке. Грамматич. и стилистич. аспекты : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каган Г.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 18л.
958384
  Шутова В.П. Номинативные предложения в современном русском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Шутова В.П.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1954. – 17с.
958385
  Федотова Н.А. Номинативные предложения в современном русском языке. / Н.А. Федотова. – Х, 1962. – 52с.
958386
  Биятенко Л.А. Номинативные предложения в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Биятенко Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1958. – 19л.
958387
  Попов А.С. Номинативные предложения и сходные с ними по форме синтаксические конструкции в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попов А.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филог. ф-тет. – Москва, 1960. – 20 с.
958388
  Голикова О.Н. Номинативные ряды в стихотворениях Даниила Хармса // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 295-300
958389
   Номинативные свойства языковых единиц. – Саратов, 1990. – 152с.
958390
  Попович Раиса Игнатьевна Номинативный аспект испанской водохозяйственной терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05. / Попович Раиса Игнатьевна; КУ. – Киев, 1993. – 209л. – Бібліогр.:л.176-200
958391
   Номинативный аспект лингвистических единиц в языках различных типов. – Саратов, 1986. – 148с.
958392
  Кривченко Е.Л. Номинативный аспект предложения / Е.Л. Кривченко. – Саратов, 1982. – 146с.
958393
  Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е.С. Кубрякова; отв. ред. акад. Б.А. Серебренников. – Москва : Наука, 1986. – 156 с.
958394
  Полищук Нина Васильевна Номинативный статус междометных фразеологических единиц современного английского языка и особенности их контекстного употребления : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Полищук Нина Васильевна; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 23 с.
958395
   Номинаци и контекст. – Кемерово, 1985. – 127с.
958396
  Шлапаков Руслан Исаакович Номинации кинесических средств речевого общения как лексикографическая проблема (На материале словарей современного немецкого языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Шлапаков Руслан Исаакович; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 25л.
958397
  Приходько И.Г. Номинации лиц мужского пола в молодежном сленге (на материале толкового словаря Т.Г. Никитиной) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 452-461


  У статті описуються ідентифікаційні ознаки, покладені в основу найменувань осіб чоловічої статі в російському молодіжному сленгу. В статье описываются идентификационные признаки, лежащие в основе наименований лиц мужского пола в русском молодежном ...
958398
  Кольцова Е. Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 227-240. – ISSN 2309-1797
958399
  Дашивец Л.Д. Номинации цвета в произведении Константина Паустовского "Повесть о жизни" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 105-106. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
958400
  Ангелова Г. Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарских языках // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 1. – С. 24-33. – ISSN 0204-8701
958401
   Номинация и словообразование. – Калинин, 1989. – 136с.
958402
  Закупра Ж.А. Номинация лиц по профессии в памятниках русской народности XIV и XVI веков (Строит. дело и ремесло ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Закупра Ж.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1973. – 28л.
958403
   Номинация паралингвистических явлений в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Железанова Т. Т,; Железанова Т. Т,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
958404
  Снитко Е.С. Номиниция в детской речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 2 (20). – С. 4-7.
958405
  Кузьміна К.А. Номіналізаційні трансформації при перекладі синтаксичних структур з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-420-7
958406
  Кузьміна К. Номіналізація в українському перекладі англійських іменних одиниць з дієслівною семою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 144-147
958407
  Карабан В.І. Номіналізація структури речення при перекладі з української мови англійською / В.І. Карабан, К.А. Кузьміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-129. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто перекладацьку трансформацію номіналізації структури речення при перекладі з української мови англійською. Зроблено висновок, що, незважаючи на загалом більшу вербальність структури англійського речення, трансформація номіналізації займає ...
958408
  Снєгірьова Є.О. Номіналізація: як покращити письмове мовлення // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 157-161. – ISBN 978-966-171-881-3


  У статті розглядаються деякі питання номіналізації, зокрема, використання у різних стилях мовлення іменників, що утворені з інших частин мови. Обговорюються як позитивні, так і негативні наслідки надлишкової номіналізації у тексті. Наводяться ...
958409
  Бокал Г.В. Номіналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 268-269. – ISBN 966-316-069-1
958410
  Остапчук Я.В. Номіналізовані іменники в українській та англійській мовах: семантика та функціонування // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 157-165. – (Слово). – ISSN 2304-7402
958411
  Корнєєв В.В. Номінальна та ринкова капіталізація: інструментарій оцінки вартості фінансових активів // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
958412
  Майданик Р. Номінальне право власності (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.16-19
958413
   Номінанти на премію ім. Юрія Шевельова 2022 року // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Морфеміка


  До переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2022 року ввійшли Павло Казарін ("Дикий Захід Східної Європи"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність") та Маркіян Прохасько ("Мрія про Антарктиду").
958414
  Горенко О. Номінантивна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 119-125. – ISBN 978-966-581-885-4
958415
  Гурська Д.В. Номінатема "Гріх" - елемент релігійного дискурсу: функції у мові творів сучасної української преси // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 14-15
958416
  Павленко Л. Номінативна деривація назв осіб у Пересопницькому Євангелії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 130-133. – ISSN 2305-9389
958417
  Ковальчук О. Номінативна експресивність у коломийках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 386-395


  У статті йдеться про експресивність номінативних лексем, вжитих у прямому значенні, для творення фольклорних образів у коломийках. Семантика їх може трансформуватися з додаванням морфем, при інверсії, наявності підтексту тощо. The article deals with ...
958418
  Яценко П.І. Номінативна і комунікативна організація складнопідрядного речення у творах Е. Кестнера / П.І. Яценко, Г.Л. Кириченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 247-251
958419
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.02.01 / Дуденко О.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
958420
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Дис.... канд.філолог.наук:10.02.01 / Дуденко Олена Володимирівна; УДПУ ім.П.Тичини. – Умань, 2002. – Бібліогр.: л.192-216
958421
  Хоронжук Т. Номінативна трансформація антропонім-займенник 3-ї особи однини в текстах інтерв"ю представників політичної еліти. Спроба теореичного обгрунтування // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2021. – T. 69. – С. 23-45. – ISSN 0076-0390
958422
  Панченко О.О. Номінативне поле концепту love в сучасній англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 69-72
958423
  Сурмач О.Я. Номінативне поле концепту reichtum у німецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 175-183


  Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum (багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова ...
958424
  Милик О.В. Номінативне поле субконцепту SANITAS в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 203-214. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню номінативного поля субконцепту SANITAS в латинській мові, яке має комплексний характер внаслідок інтеграції у його складі лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного поля та синонімічного ряду. Проаналізовано ...
958425
  Миголинець О.І. Номінативний аспект аналізу мовних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 338-345. – ISBN 978-966-2303-00-1
958426
  Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанскої водогосподарської термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Попович Р.Г.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
958427
  Крисанова Т.А. Номінативний простір емоції страх в англомовному кінодискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 203-210


  У статті описуються лексичні одиниці, які утворюють номінативний простір емоції СТРАХ в англомовному кінодискурсі. Визначається сукупність мовних засобів, які номінують емоцію і її окремі ознаки. Виявляється лексема - ім"я емоції, встановлюються ядро ...
958428
  Брославська Л.Я. Номінативний простір концепту war / війна в американській мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 27-32. – ISSN 2313-500Х
958429
  Бритвін Д.В. Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману "Mоravagine") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 93-100


  У статті розглядаються особливості об’єктивації концепту МАРГІНАЛЬНІСТЬ у творчості відомого франко-швейцарського письменника першої половини XX століття Блеза Сандрара, способи його мовної репрезентації у романі «Moravagine». Робиться висновок про ...
958430
  Karlova T. Номінативний статус дієслова з позицій когнітивної ономасіології (симбіоз лексичних та синтаксичних концептів) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 213-217. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
958431
  Бацевич Ф. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 123-134. – ISSN 0203-9494
958432
  Тищенко Л.М. Номінативні одиниці діалектних текстів Донеччини на тлі української лексикографії // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 414-420. – ISBN 978-966-1673-36-5
958433
  Бондаренко О.Є. Номінативні односкладні речення в мові друкованих мас-медіа: функційний, комунікативний, семантичний аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 23-29. – ISSN 2077-804X
958434
  Іванченко Ю. Номінативні односкладні речення та особливості їх функціонування в поетичних текстах Василя Стуса // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 32-33. – (Бібліотека Інституту філології)
958435
  Ткачик О.В. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 224-230
958436
  Дворянкін В.О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.01 / Віктор Олександрович Дворянкін; КНУТШ. – Луганськ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв.
958437
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 312 арк. – Додатки: арк. 231-312. – Бібліогр.: арк. 6-7, 201-230 та в додатках: арк. 311-312
958438
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв.
958439
  Андреєва Т.М. Номінативні речення в текстах Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 10-17. – ISBN 978-966-171-249-1
958440
  Островська Л. Номінативні речення у функційному аспекті // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 43-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
958441
  Коржак З.З. Номінативні речення як засіб вираження експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
958442
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 281 л. – Додатки: л. 210-281. – Бібліогр.: л. 182-209
958443
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
958444
  Пархоменко А.Ф. Номінативно-референтне варіювання в художньому тексті / А.Ф. Пархоменко, Л.М. Рубашова // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-90. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Намічаються три напрями розробки теорії стилістичної референції. Перший стосується загальних принципів організації художньої реальності в тексті, другий - дослідження стилістично-орієнтованих прямих референтних зв"язків, а останній передбачає вивчення ...
958445
  Колесник Н.С. Номінації Богородиці в народнопісенній традиції українців у лінгвокультурологічному аспекті // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 93-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
958446
  Охріменко Т.В. Номінації грошзнаків радянської доби у світлі культурного феномену грошових відносин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 73-79. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
958447
  Філатова О.О. Номінації житлових будинків в англійській мові: відображення архітектурних стилів, дизайну і технологій // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 325-331
958448
  Михайленко О. Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні сфери існування сленгу, увагу приділено молодіжному сленгу, його витокам і різновидам. The main spheres of slang are analyzed, the special attention is focused on the slang of youth, it"s sources and variations.
958449
  Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові: (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу та класифікації нових назв осіб, переважно загальномовних і почасти оказіональних, у мові укр. ЗМІ кін. 20 - поч. 21 ст. Виявлено основні тематичні й семантичні групи цих номенів, простудійовано головні джерела їх надходження ...
958450
  Каратаєва М.В. Номінації пошукових інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 147-152


  Стаття присвячена дослідженню основних словотвірних моделей, що використовують для створення назв пошукових систем мережі Інтернет, та аналізу їх семантики. Статья посвящена изучению основных словообразовательных моделей, используемых для образования ...
958451
  Прокопович Л.С. Номінації сад, ліс у поетичних текстах Ліни Костенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 197-201
958452
  Ткаченко О.А. Номінації снодійного зілля у різних лінгвокультурах (на матеріалах англійської, української та латинської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 288-295


  Стаття присвячена аналізу номінацій снодійного зілля. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються семантичні особливості номінації магічного снодійного зілля на ...
958453
  Колесник О.С. Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 84-91


  Лінгвосеміотичні і лінгвокультурні властивості номінацій стихій мовами європейських етносів аналізуються в ракурсі міфологічно орієнтованого семіозису. Лингвосемиотические и лингвокультурные особенности номинаций стихий в языках европейских этносов ...
958454
  Тищенко Т. Номінації та народні вірування в родильному обряді східно- і західноподільських говірок / Т. Тищенко, З. Комарова // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2022. – Вип. 2 (20). – С. 104-114. – ISSN 2415-8828
958455
  Іовхімчук Н. Номінації топонімів в українській народній пісні / Н. Іовхімчук, О. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 83-89. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
958456
  Пономаренко Я.В. Номінації учасників весільного обряду в говірках Кам"янщини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 85-87. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
958457
  Козирєв Є.В. Номінації, пов"язані зі заченням "простір", на матеріалі української та японської мов // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 63-66
958458
  Павликівська Н. Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 174-184. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують на незначній території і серед ...
958459
  Губич В.В. Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI – І пол. XX ст. // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 27. – C. 124-129. – ISSN 2307-4558
958460
  Тарасюк І.В. Номінація жестів-посмішок у сучасній французькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 226-228. – ISSN 2219-4290
958461
  Оскирко О.. Номінація молока і молочних продуктів у східноподільських говірках // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
958462
  Сколоздра О. Номінація осіб - представників єврейської національності у малій прозі Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-2946-40-1
958463
  Наумова Т. Номінація особи у комунікативно-прагматичному аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 118-131. – ISSN 1728-9572
958464
  Майборода Н.Г. Номінація особи у художніх творах Д. Яворницького як фрагмент мовної картини світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 45-52
958465
  Галицька Є.А. Номінація парфумерно-косметичних товарів у ракурсі лексико-семантичної класифікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 63-78


  У статті запропоновано підхід до номінації парфумерно-косметичних товарів, яка розглядається як поліаспектний процес. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки семантичних моделей, які залучено до процесу номінації. Виокремлені типи та підтипи ...
958466
  Гриценко С.П. Номінація понять військової тактики, стратегії та маневрування в українських писемних пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 297-332


  Військова лексика як невід"ємний компонент словникового складу мови активно розвивалася в XVI-XVII ст., що було зумовлено суспільно-політичною ситуацією в Україні. Майстерність військової тактики, стратегії та маневрування українського козацтва ...
958467
  Волошинова М. Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
958468
  Потапенко С.І. Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті досліджено еволюцію поглядів на здійснення процедури семантичної реконструкції: від індоєвропеїстики до сучасних когнітивно-орієнтованих студій. Висвітлено різні підходи до аналізу значеннєвих трансформацій праіндоєвропейських дієслівних ...
958469
  Омельковець Р. Номінація флори в творах Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 225-235. – ISSN 2304-9383
958470
  Давидько К. Номінація флоролексем в українській та польській мовах // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 32-37. – ISBN 978-617-689-397-4
958471
  Павленко Л. Номінування адресата мовлення у "Приватному листуванні XVIII ст." // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 154-164. – ISSN 2413-0923
958472
  Гриценко С.П. Номінування колористичної гами у староукраїнських писемних пам"ятках XVI-XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 11-30. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються питомі й запозичені лексеми на позначення кольорів та їх відтінків, які фіксуються у староукраїнських писемних пам"ятках XVІ–XVII ст. Особливу увагу звернуто на якісну і кількісну еволюцію мікросистем назв відповідних кольорів, ...
958473
  Гриценко С.П. Номінування різних форм психічної діяльності людини в староукраїнських пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 392-408
958474
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339. – ISBN 978-966-439-754-1
958475
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-966-439-757-2
958476
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 1. – 1998
958477
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 2. – 1998
958478
  Алекторов.В.О Номограми для електротехнічних розрахунків / Алекторов.В.О. – Київ : Техніка, 1967. – 54с.
958479
  Алектов В.О. Номограми для електротехнічних розрахунків / В.О. Алектов. – Київ, 1967. – 47с.
958480
  Каврайский В.В. Номограмма для вычисления равноугольных проекций, приспособляемых к очертанию изображаемой области / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР ; отв. ред. В. Каврайский. – Москва : Аэрографический ин-т ГВФ, Редакционно-издательский отдел, 1938. – 26 с. + 1 карта
958481
  Бурченков И.Е. Номограмма для определения высот при топографической съёмке / И.Е. Бурченков. – Москва : Из-во Госкартогеодезии, 1930. – с.
958482
  Герцрикен С.Д. Номограмма для подбора излучений при прецизионных измерениях параметра кубической решетки / С.Д. Герцрикен. – Киев : КДУ, 1955. – [4] с. – Окр.відбиток: КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Наукові записки т.14, вип.8
958483
  Томашек К. Номограммы в транзисторной технике / К. Томашек. – Москва : Энергия, 1975. – 192 с.
958484
  Зенченко М.П. Номограммы для интерпретации данных сейсморазведки / М.П. Зенченко. – Москва : Недра, 1968. – 48с. + таблицы (6 листов)
958485
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва, 1976. – 13с.
958486
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1976. – 13с.
958487
  Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела (морской мезобентос и планктон) / Л.Л. Численко. – Ленинград, 1968. – 107с.
958488
  Гусев С.И. Номограммы для расчета горизонтального дренажа / С.И. Гусев, Г.С. Хованский; Диткин В.А. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1972. – 40 с.
958489
  Лаптева Д.Г. Номограммы для расчета плоского потока при установившемся неравномерном движении грунтовых вод / Д.Г. Лаптева. – Москва, 1967. – 15с.
958490
  Гусев С.И. Номограммы для расчета потерь напора в поливных и участковых трубопроводах оросительных систем капельного орошения / С.И. Гусев; Хованський Г.С. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1988. – 38 с. – 13 номограмм в приложении
958491
  Высоцкий В.Н. Номограммы к тахиметрическим формулам / В.Н. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1937. – 60с.
958492
  Виноградов Г.В. Номограммы перечета концентраций / Г.В. Виноградов. – Москва, 1948. – 40с.
958493
  Романов С.А. Номограммы с транспортом, обладающим одной степенью свободы движения : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Романов С. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
958494
  Кузнецов А.В. Номографирование построений наглядных изображений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов А.В.; Объед.учен.совет.по прикладной геометрии и инж.графике при Моск.технол.ин-те пищевой пром-сти. – М, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
958495
  Дураков Б.П. Номографирование уравнений с четырьмя переменными : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дураков Б.П. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
958496
  Борисов С.Н. Номографические и численные методы расчета сетей лучевого типа в односвязных и многосвязных областях / С.Н. Борисов, З.Т. Султанова ; АН АзССР, Ин-т кибернетики. – Баку : Элм, 1985. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110 (25 назв.)
958497
  Гольдшмидт В.И. Номографические способы экспресс-интерпретации аномалий гравитационного поля / [В.И. Гольдшмидт и др.]. – Алма-Ата : [Б.и.], 1972. – 90 с., [123] л.. табл. : ил., табл. – Прилагается альбом номограмм и палеток (123 л.). – Библиогр.: с. 89
958498
  Покорный Е.Г. Номографический метод расчета полупроводникоых термоохлаждающих устройств / Е.Г. Покорный. – Ленинград : Наука, 1968. – 60 с.
958499
   Номографический сборник. – Москва, 1962. – 248 с.
958500
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 11. – 1976
958501
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 12. – 1978
958502
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 13. – 1982
958503
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 14. – 1982
958504
   Номографический сборник работ научно-исследовательского семинара по номографии. – Москва ; Ленинград, 1935. – 260 с.
958505
  Франк М.Л. Номографический справочник по математике, механике, физике и сопротивлению материалов / М.Л. Франк. – Ленинград ; Москва, 1933. – 151 с.
958506
  Соколов П.П. Номография : Теория и практика построения график для быстрых технических расчетов / П.П. Соколов. – Москва : Гос. техническое изд-во, 1925. – 87 с.
958507
  Мелентьев П.В. Номография / П.В. Мелентьев. – Ленинград-Москва, 1933. – 248 с.
958508
  Швердт Г. Номография на основе геометрии отображения / Г. Швердт. – Киев, 1935. – 267 с.
958509
  Лепський М.М. Номографія в школі / М.М. Лепський. – Київ, 1956. – 87с.
958510
  Гиунашвили Э.С. Номоканон Евфимия Афонского и его источники. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Гиунашвили Э.С.; Ин-т.истории груз лит-ры. – Тбилиси, 1974. – 24л.
958511
   Номоканон Иоанна Комнина, архиепископа Ахридского : (С прил. фотографического снимка) : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – 41-61 с. – Отд. оттиск из "Визант. врем.", 1915 г., т. 22. ; Без обл. и тит. л.
958512
  Бургин М.С. Номологические структуры научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – К., 1993. – 217с.
958513
  Павлова Е.Б. Номос Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 044-748Х
958514
  Бойченко І.В. Номотетичний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268. – ISBN 966-642-073-2
958515
  Добрянська В.І. Номофобія - хвороба ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 33-34 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
958516
  Фукс К.. Номофобія та смомбі. Чому залежність від гаджетів перетворюється на небезпечний психічний розлад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
958517
  Вісич О. Нон-фініто у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 9-15. – ISSN 0236-1477


  У статті сформульовано поняття нон-фініто як естетичної категорії, систематизовано його художні прийоми у драматичному доробку Лесі Українки. Ключовою для еволюції мистецької манери письменниці визнано фантастичну драму "Осіння казка", де виробились ...
958518
  Скопенко В.В. Нонаметилимидодифосфорамидные тиоцианаты лантаноидов / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1980. – №9
958519
  Скрейнемакерс Ф.А. Нонвариантные, моновариантные и дивариантные равновесия / Ф.А. Скрейнемакерс. – М., 1948. – 211с.
958520
  Абалкин Л.И. Нонвый тип экономического мышления / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1987. – 189 с.
958521
  Богородицкий А.А. Нониусные аналого-цифровые преоразователи / А.А. Богородицкий, А.Г. Рыжевский. – Москва : Энергия, 1975. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-120. – (Библиотека по автоматике ; вып. 533)
958522
  Шахнин Г.Б. Нонка и другие... / Г.Б. Шахнин. – Л, 1991. – 69с.
958523
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – Москва, 1958. – 182с.
958524
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – Тамбов, 1961. – 206с.
958525
  Чуйко В.Л. Нонкогнітивізм когітологічного розуміння наукового пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 57-61. – ISBN 966-7943-03-8


  Когітологічно обґрунтовується, що, принаймні, в технічних науках існують такі вимоги до дослідження, які завжди передбачають конвенціонально прийняті критерії. В таких науках придатність кінцевого результату визначається не когнітивно, а практично та ...
958526
  Марусіна О.С. Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
958527
  Котова О.О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80-х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - теор. та іст. культури / Котова О.О. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
958528
  Проців І. Нонконформізм на зламі 1950-1960-х років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 919-922. – ISSN 1028-5091
958529
  Смирна Л.В. Нонконформізм у контексті масової культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 245-253
958530
  Кіндрачук Н.М. Нонконформізм як соціокультурне явище в Україні: 60-70-ті рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 149-155. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
958531
  Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 12. – С.132-140. – ISSN 0585-8365
958532
  Тримбач С. Нонконформізм, що надихає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 6-7


  Присвячено Ліні Костенко та її творчості.
958533
  Савчкенко О. Нонконформісти. І - попри все - оптимісти / О. Савчкенко, В. Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 8-10


  "Дню" виповнюється 24 роки.
958534
   Нонна Копистянська = Nonna Kopystyanska biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 234с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.15). – ISBN 966-613-341-5
958535
  Левшина И.С. Нонна Мордюкова / И.С. Левшина. – М : Искусство, 1967. – 128 с.
958536
  Наєнко М. Нонна Шляхова: нас єднали дві стихії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 260-278
958537
  Довгерт А. Ноннй Цивільний кодекс України як кодифікація приватного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 59-60


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
958538
  Расул-заде Н. Нонсенс : роман, повесть, рассказы / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
958539
  Голмз Дж. Нонсенс: осягнути і перемогти = Nonsense: the power of not knowing : осягнути і перемогти / Джеймі Голмз ; пер. з англ. Марії Шимчишин. – Київ : Наш Формат, 2016. – 315, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Nonsense / Jamie Holmes, 2015. - Покажчик: с. 307-315. – Бібліогр. в прим.: с. 269-306. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7279-51-7
958540
  Кириченко М.С. Нонсенсний смисл та символічний обмін (Ж.Дельоз і Ж.Бодріяр) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 66-67
958541
  Столяров Ю.Н. Нонэлектронный документ: правомерность термина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765
958542
  Камшилов М.М. Ноогенез - эволюция, управляемая человеком / М.М. Камшилов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 4)
958543
  Корсак К. Нооглосарій-2 - ноонауки для майбутнього без колапсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 31-53. – ISSN 1682-2366
958544
  Корсак К. Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 42-48. – ISSN 2078-1016
958545
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 298-302. – ISSN 2076-1554
958546
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическая философия // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 36-40. – ISSN 2077-1800
958547
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 299-303. – ISSN 2076-1554
958548
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 40-44. – ISSN 2077-1800


  В статье автор изучает проблему формирования ноогуманистического мировоззрения на основе ноогуманизма и исследование педагогического потенциала последнего. Приходит к выводу, что ноогуманистически-ориентированная философия образования обладает большим ...
958549
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 140-149. – ISSN 2075-1443
958550
  Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 20-23. – ISSN 1810-3944
958551
  Запорожан В. Нооетика як етичний кодекс сучасності // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 5 (25). – С. 35-37. – ISSN 1819-7329
958552
  Поляков О.А. Нооетика. екоетика, геронтоетика як світоглядні основи виховання і сталого розвитку суспільства в Україні / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв.
958553
  Корсак К. Нооісторія про давні витоки українців і слов"янського світу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 63-78. – ISSN 1682-2366
958554
  Корсак. Нооісторія, Велике Трипілля та інші основи української ідеї XXI // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С.54-63. – ISSN 1682-2366
958555
  Бездрабко В. Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 46-81. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено основні здобутки відомої бібліографознавиці, книгознавиці, документознавиці Г. М. Швецової-Водки в царині ноокомунікології
958556
   Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз духовно-інтелектуального колапсу / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (180). – С. 32-45. – ISSN 1682-2366


  До повного списку авторів також входять науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Лариса Ляшенко, Ольга Поляк, Ніна Соловей.
958557
  Кірик Т.В. Ноопарадигма освіти і екорейтинги / Т.В. Кірик, К.В. Корсак // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 284-290. – ISSN 2522-493Х
958558
  Корсак К. Ноостратегія планування розвитку вищої освіти та економіки України у XXI столітті / К. Корсак, А Похресник, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 47-56. – ISSN 2078-1016
958559
  Голубець М.А. Ноосфера - нова фаза, стадія організованості, останній із станів біосфери // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
958560
  Палієнко Е.Т. Ноосфера - нове явище на нашій планеті / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1979. – 32с. – (Знання ; №12)
958561
   Ноосфера. – Л, 1986. – 206с.
958562
   Ноосфера. – Л, 1987. – 223с.
958563
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
958564
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2020. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
958565
  Дячишин Б. Ноосфера Андрія Содомори // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 31


  1 грудня - 80-річний ювілей видатного українського письменника і перекладача.
958566
  Чумаков А.Н. Ноосфера В.И. Вернадского: философское и естественнонаучное содержание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27-37. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме единства философского и естесвеннонаучного содержания в творчестве В.И. Вернадского.
958567
  Шпак В. Ноосфера вченого-енциклопедиста. 155 років від дня народження Володимира Вернадського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 47). – С. 3


  Згадується М. Максимович.
958568
  Дячишин Б. Ноосфера думок слова - життя Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 14-15
958569
   Ноосфера и художественное творчество. – М, 1991. – 279с.
958570
   Ноосфера и человек. – М, 1991. – 364с.
958571
  Дичко І.О. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
958572
   Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2002-. – ISSN 2074-4447
Вип. 1 (14). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
958573
  Бейлин М.В. Ноосфера как единое мыслящее человечество // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 44-48
958574
  Швецова-Водка Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 187-197. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
958575
  Поляков М. Ноосфера не знає національних кордонів / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 10


  Підприємець Максим Поляков - про те, чому взявся за активне освоєння космічних технологій та освітні програми у сфері точних наук.
958576
  Рибалка В.В. Ноосфера парадигма розвитку науки і освіти // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 27-36. – ISBN 978-617-639-356-6
958577
  Білоніжка П.М. Ноосфера та проблеми її розвитку : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 171, [1] с. : іл., табл. – Макет каталож. картки, зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 160-167. – ISBN 978-617-10-0569-3
958578
  Костенко А. Ноосфера як визначальне джерело права майбутнього // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7069-14-9
958579
  Корсак Костянтин Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХ! столітті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 18-25. – ISSN 2078-1016
958580
   Ноосфера: Духовный мир человека. – Ленинград : Лениздат
Вып.3. – 1989. – 239с.
958581
  Савцова Т.М. Ноосфера: закономерности развития : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-14 : Фото. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
958582
   Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем / Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак, Д.Й. Войтишина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-20. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
958583
  Радченко Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
958584
  Чуркіна В.Г. Ноосферна модель розвитку цивілізації, цінності освіти та культури // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 156-163. – ISBN 978-966-452-250-9
958585
  Стахневич В.І. Ноосферна освіта - механізм гармонізації суспільства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 188-194. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються наукові дослідження з проблеми ноосферної освіти, їх значення в розвитку особистості й суспільства.
958586
  Кічук Н. Ноосферна освіта особистості: виклики часу, деякі підходи до якісного забезпечення у вищій школі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 74-78. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
958587
  Куценко В.Й. Ноосферна парадигма розвитку економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
958588
  Палагін О.В. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв, А.І. Шевченко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 12-21. – ISSN 0023-1274
958589
  Гриценко С.І. Ноосферна парадигма розвитку транспортно-логістичних кластерів в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
958590
  Воропаєва Т. Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 257-266
958591
  Пирожков С.І. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 71-82. – ISSN 1027-3239
958592
  Лебедев С.А. Ноосферная картина мира / С.А. Лебедев, А.И. Панченко // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
958593
  Руденко Л.Г. Ноосферная философия В.И.Вернадского - фундамент устойчивого (сбалансированного) планетарного развития // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 7-12 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
958594
  Мясникович М.В. и др. Ноосферная экономика как инновационный императив устойчивого социально-экономического развития в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.86-99. – ISBN 966-7695-75-1
958595
  Запорожан В. Ноосферне мислення Вернадського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 11


  Виповнюється 150 років від дня народження великого вченого, натураліста, мислителя і громадського діяча Володимира Вернадського, чиї ідеї зіграли видатну роль у становленні сучасної наукової картини світу. У центрі його природничо-наукових та ...
958596
  Циганівська О.І. Ноосферне усвідомлення потреби у реактивній фізичній активності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 116-118
958597
  Перга Т.Ю. Ноосферний підхід до розвитку цивілізації – нова парадигма? // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 120-123. – ISSN 2076-1554
958598
  Нікитенко П. Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0131-775Х
958599
  Мендель Ю.В. Ноосферно-фольклорний синкретизм металогії збірки "Теорія крила" В. Затуливітра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 388-392. – (Б-ка Ін-ту філології)
958600
  Гончаренко М.С. Ноосферное образование - ключ к здоровью : монография / М.С. Гончаренко, Н.В. Маслова, Н.Г. Куликова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190-199. – ISBN 978-966-285-451-0
958601
  Жульков М.В. Ноосферное развитие: становление коллективного разума и социальной автотрофности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 267-270. – ISSN 1606-951Х
958602
  Ильин И.В. Ноосферогенез как глобальный процесс (концепция нооглбалистики) / И.В. Ильин, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-50. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  В статье отмечается, что учение о ноосфере в трудах В.И. Вернадского развивалось на концептуальной основе, в которой глобализм и идеи становления ноосферы оказались соединенными в целостную форму мировоззрения. На базе мировоззрения нооглобализма ныне ...
958603
  Корсак К. Ноотехнології - засіб здійснення сталого розвитку і побудови ноосуспільства / К. Корсак, Ю. Корсак // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 4. – С. 70-76
958604
  Корсак Костянтин Ноотехнології на захисті здоров"я людства // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 6-7 : Фото
958605
  Корсак К. Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
958606
  Сидоренко А.Г. Ноотропи: шлях довжиною в півстоліття // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 199-204. – ISSN 2077-1096
958607
  Корсак Ю. Нооуніверситет - XXI як потенційний лідер у майбутньому суспільстві / Ю. Корсак, К. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 27-33. – ISSN 2078-1016
958608
  Скогорєв О В. Супрун Гуков П.І. В.П. НОП - проблема економіко-соціальна / О В. Супрун Гуков П.І. В.П. Скогорєв. – Київ, 1970. – 83 с.
958609
   НОП в управінні лікарнею. – К, 1973. – 72с.
958610
  Годік Г.В. НОП і економічна реформа. / Г.В. Годік. – К, 1970. – 142с.
958611
  Шабатин П.Ю. НОП і клопіт : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 79 с.
958612
  Ібсен Г. Нора : дpама на 3 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала М. Загіpня [М.М. Гpінченко] ; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. П. Баpського], 1908. – 98 с. – Hа с. 3 - Маpії Заньковецькій, Великій Аpтистці, Hезpівняній Кpасі Рідного Театpу пpисвячую цей пеpеклад. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 7])
958613
  Палмер Д. Нора = Nora : роман / Диана Палмер ; [пер. с англ. Л.А. Василевич]. – Смоленск : Русич, 1995. – 324, [2] c. : ил. – Сер. осн. в 1994 г. – (Алая Роза). – ISBN 5-88590-278-X
958614
  Ібсен Г. Нора або хатка ляльки : дpама в 3-х актах / Генрих Ібсен ; Переклала Маpія Гpушевська. – Київ : Дpук. І. Врублевського і Т. Озерова, 1908. – 149, [4] с. – На окр. аpк.: Дорогій і Високоповажаній Марії Константиновнї Заньковецькій сей переклад зроблений на її бажаннє присвячує перекладчиця
958615
  Бабадажнян Р.А. Норайр Маркарович Кочарян / Р.А. Бабадажнян; Бабаджанян Р.А. ; вступ. ст. Г.М. Гарибяна, З.А. Киракосян ; библиогр. сост. Р.А. Бабаджанян ; АН Армянской ССР. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1970. – 46 с. – (Выдающиеся ученые Советской Армении ; № 12)
958616
  Абдугалиев У.А. Норамальная форма в К-значной логике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.009 / Абдугалиев У.А. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.11-13
958617
  Никандров А.В. Норберто Боббио о политике и культуре: независимость интеллектуалов и автономия культуры // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 45-50. – ISSN 1812-8696
958618
  Никандров А.В. Норберто Боббио о типологии интеллектуалов в постиндустриальном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 864-875. – ISSN 1812-8696
958619
  Огнєва О.Д. Норбу Церінг і його оповідання "Відпущена вівця" : контекст створення // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-85. – ISSN 1608-0599
958620
  Добров А. Норвегия / А. Добров; Ред.. Жирмунский М. – Москва : Гос. соц.-эконом. изд., 1941. – 136 с.
958621
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1957. – 80с.
958622
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1958. – 22с. : карта
958623
  Пуденко Дарья Норвегия вне трасс. Свободный спуск : тема номера. Душа Норвегии / Пуденко Дарья, Галат Константин, Британишский Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 104-111 : фото. – ISSN 1029-5828
958624
  Воронов К.В. Норвегия вчера и сегодня / К.В. Воронов. – Москва, 1987. – 62 с.
958625
  Папченко Анна Норвегия глазами музыканта, или "Осторожно! Тролли!" : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 152-154 : Фото
958626
  Фиш Г.С. Норвегия рядом / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 476с.
958627
  Машкова Екатерина Норвегия. В небесной синеве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 17 : фото
958628
  Мартынов Семен Норвегия. Воздушная тревога // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 26-27 : фото
958629
  Новикова Маргарита Норвегия. Край света // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 22-31 : фото
958630
  Доброницкая Т. Норвегия. Новые пьесы второй половины 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.А. Загускина. – Москва, 1989. – № 3 (83). – С. 9-21
958631
  Клинкенборг Верлин Норвегия. Поединок воды и суши / Клинкенборг Верлин, Харбер Орсолия, Харберг Орсолия // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 100-113 : фото
958632
  Зеленский Святослав Норвегия. Полевые условия: 7 невероятных футбольных стадионов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 48-53 : фото
958633
  Моротская Стелла Норвегия. Прибытие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 28-35 : фото
958634
  Серышева Юлия Норвегия. Рыбацкие сети // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 62-69 : фото
958635
  Карелина Дарья Норвегия. Самая благополучная страна. Запас прочности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 38-51 : фото
958636
  Епуряну Вячеслав Норвегия. Свет севера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 22 : фото
958637
  Ерамов Р.А. Норвегия. Физико-географ. характеристика / Р.А. Ерамов. – Москва : Географгиз, 1949. – 311с.
958638
  Кошентаевский Виталий Сергеевич Норвегия. Экономика и внешняя торговля / Кошентаевский Виталий Сергеевич. – М., 1957. – 120с.
958639
  Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 155-165. – ISSN 0321-2017


  В статье представлены результаты анализа норвежской государственной научной политики с точки зрения ее организационной структуры и финансирования. Особое внимание уделено акторам, функционирующим в научном пространстве, рассмотрены их роли и вклад, ...
958640
  Санти Анастасия Норвегия: от Киркенеса до Бергена // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 40-42 : фото
958641
  Гончар Б.М. Норвегія : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 425
958642
  Гончар Б.М. Норвегія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 424-425
958643
  Супричов Олексій Норвегія (Королівсьво Норвегія) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-47
958644
  Сидоренко Віктор Норвегія до кишені // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 40-45 : фото
958645
   Норвегія та Україна: досвід і перспективи співпраці // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  З нагоди десятиріччя співпраці між двома країнами наш університет відвідала делегація норвезьких гостей. Конференцію відкрив ректор університету Л. Губерський.
958646
  Ракочі Вадим Норвегія. "Так, ми любимо цей край!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 26-28 : фото
958647
  Юрасова Юлія Норвегія. 500 доларів за три тижні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 76-83 : фото
958648
  Ракочі Вадим Норвегія. Головний секрет Боргена / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 86-93 : фото
958649
  Малей Віктор Норвегія. Недорого : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 28-32
958650
  Ракочі Вадим Норвегія. Нордичний круїз / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 110-117 : фото
958651
  Власенко Анастасія Норвегія. Соло в Осло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 20-24 : фото
958652
   Норвегія. Фіорди та Музеї сексу : новинка сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 74 : Фото
958653
   Норвежець Йон Фоссе отримав Нобелівську премію з літератури // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Жовтень (№ 10). – С. 22


  Нобелівську премію з літератури 2023 року присуджено норвезькому письменнику Йону Фоссе «за його новаторські п"єси та прозу, які висловлюють невимовне», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що Фоссе представляє повсякденні ситуації, які миттєво ...
958654
  Энгстранд С. Норвежская весна / С. Энгстранд. – Л, 1944. – 232с.
958655
  Ланге К. Норвежская музыка / К. Ланге, А. Эствед. – М., 1967. – 104с.
958656
   Норвежская новелла 19-20 веков. – Л, 1974. – 447с.
958657
   Норвежская селитра. – Б.м. – 32с.
958658
   Норвежские были. – М, 1964. – 303с.
958659
  Конрадова Наталья Норвежские каркасные церкви / Конрадова Наталья, Иржи Гавран // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 41-46 : рис., фото
958660
   Норвежские народные сказки // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 77-85. – ISSN 0132-2036
958661
   Норвежские сказки. – М, 1962. – 294с.
958662
  Симонов К.М. Норвежский дневник / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 13с.
958663
  Юданов Ю. Норвежский капитал в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 93-99. – ISSN 0131-2227
958664
  Мураками Х. Норвежский лес : [ роман ] / Харуки Мураками; [ пер. с японского А. Замилова ]. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 368с. – ISBN 5-699-03832-9
958665
  Сергеев С.С. Норвежско-русский военный словарь / С.С. Сергеев. – М., 1963. – 380с.
958666
  Максимов В.Ф. Норвежско-русский политехнический словарь. Около 50000 терминов. / В.Ф. Максимов, Л.В. Максимов. – М., 1970. – 768с.
958667
  Лукашова Е.А. Норвежско-русский словарь по промысловой ихтиологии / Е.А. Лукашова. – Москва, 1969. – 176с.
958668
  Клех Игорь Норвежское заполярье : Путешествие / Клех Игорь, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-86 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
958669
  Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье / А.Я. Гуревич. – М., 1977. – 337с.
958670
  Бернхардсен Й. Норвежці у Києві // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0869-3595


  Україно-норвежські відносини
958671
  Якобсон Елена Норвежцы не будут дарить гору // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
958672
  Гончар Б.М. Норвезька робітнича партія // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 428
958673
  Бйорнсон Б. Норвезька сторона : повісті / Бйорнстьєрне Бйорнсон ; [з норвез. пер. Наталя Іванчук]. – Львів : Піраміда, 2010. – 157, [3] с. – (Приватна колекція ; Майстри українського перекладу). – ISBN 978-966-441-199-5
958674
  Сом-Сердюкова Норвезьке Товариство пам"яті про минуле // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – C. 2-5. – ISSN 0131-2685
958675
  Чйон Г. Норвезький король Улав Святий на Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 110-120. – ISBN 978-966-432-087-7
958676
   Норвезькі прислів"я приказки. – Київ : Дніпро, 1991. – 203с.
958677
  Горпенюк Максим Норвезькі фіорди: мандрівки льодовиками й китове сафарі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-103 : фото
958678
  Чйон Г. Норвезько-руські взаємини до 1250 року // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 147-152. – ISBN 978-966-432-087-7
958679
  Буркут К.С. Норвезько-український словник = Norsk-Ukrainsk ordbok / К.С. Буркут ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Академперіодика, 2014. – 257, [2] с. : табл. – (Словники України). – ISBN 978-966-360-257-8
958680
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1977. – 127с.
958681
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 144с.
958682
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 159с.
958683
   Норд-Ост. – ПетропавловскКамчатский, 1986. – 149с.
958684
  Монастырев В.А. Норд-ост. / В.А. Монастырев. – М., 1963. – 208с.
958685
  Хазин А.А. Норд-Ост. Стихи. / А.А. Хазин. – [Харьков] : ЛИМ, 1933. – 99 с.
958686
  Авдюкова Н.в. Нордитерпениоды и возможные пути их образования. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Авдюкова Н.в.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 24л.
958687
  Козлов Григорий Нордические сказки "Аненербе" : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 56-68 : Іл., карта
958688
  Урванцев Н Н. Норильск : История открытия и освоения медно-никелевых руд Сибирского севера / Н Н. Урванцев. – Москва : Недра, 1969. – 88с.
958689
  Снегов С.А. Норильские рассказы / С.А. Снегов. – М., 1991. – 296с.
958690
  Чернышова Елена Норильськ. Замороженный город // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 130-153 : фото
958691
  Ткачук М. Норильське повстання - це класичний вибух історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 17-18


  Автор циклу фільмів, присвячених опору в"язнів ГУЛАГу, розповідає про своїх героїв, та про те, чому для них досі не знайшлося місця у шкільних підручниках.
958692
  Грицяк Є.С. Норильське повстання : (Спогади і документи) / Є.С. Грицяк; Фундація ім.О.Ольжича. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 79с. – ISBN 966-7601-07-2
958693
  Грицяк Є. Норильське повстання / Євген Грицяк ; Харківська правозахисна група. – Київ : Права людини, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-8919-41-1
958694
  Гребінь В.В. Норин (- річка в Коростенському районі Житомирської області) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 774. – ISBN 978-966-02-9624-4
958695
  Юргенсон П.Б. Норка / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
958696
  Кривицький Ю.В. Норма-дефініція як різновид спеціалізованих норм права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 42-44. – ISBN 978-966-600-475-1
958697
  Саенко С.И. Норма административного права как культурный феномен // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 14-21. – ISSN 0132-0769
958698
  Карпіловська Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 43-51. – ISSN 0201-419
958699
  Крючкова І.В. Норма валового заощадження: теорія та практика // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 7-39. – ISSN 1605-7988
958700
  Нєнов Д. Норма доступу // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Проблему захисту прав потерпілого в питанні збирання доказів, тимчасового доступу до речей та документів потрібно вирішити шляхом внесення змін до законодавства України".
958701
  Десятова А.В. Норма и аномалия в поэтическом идиолекте Александра Введенского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 121-127. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
958702
  Куратченко М.А. Норма и антинорма: проблемы и перспективы инклюзивного образования в КНР // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 215-227. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию категорий нормы и антинормы в китайской традиции и, как следствие, их влиянию на восприятие обществом лиц с ограниченными возможностями. Отношение к людям, которые отличаются от других, в традиционной культуре тесно ...
958703
   Норма и вариативность в германских языках. – Ярославль, 1989. – 100с.
958704
  Воскресенский К.П. Норма и изменчивость голового стока рек Советского Союза / К.П. Воскресенский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 547с.
958705
   Норма и сталистическое варьирование. – Горький, 1987. – 163с.
958706
   Норма и функционирование языковых единиц. – Горький, 1989. – 120с.
958707
  Бардукова Г.О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : монографія / Г.О. Бардукова. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 251, [1] с. : іл., табл. – Покажч. фразеол. інновацій: с. 242-246. - Слов. термінів: с. 247-250. – Бібліогр.: с. 201-239. – ISBN 978-617-646-340-5
958708
  Гетьман З.О. Норма мовлення як засіб регламентації мовленнєвої діяльності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 65-68.
958709
  Петренко О. Норма нiмецької літературної вимови та основні етапи її кодифiкацiї / О. Петренко, Д. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання норми німецької літературної вимови. Увагу приділено основним етапам її кодифікації у про-цесі створення єдиної вимовної норми. The article deals with problems of the norm of German literary enunciation. the special attention is ...
958710
  Соболь Н.А. Норма нашей жизни / Н.А. Соболь. – Львов, 1981. – 40с.
958711
  Юнга Е.С. Норма поведения / Е.С. Юнга. – Москва, 1952. – 152с.
958712
   Норма поведения каждого. – Минск, 1965. – 159с.
958713
  Реддінг Дж.А. Норма права 8 та майбутнє американської політичної активності у сфері одностатевих шлюбів // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 130-142
958714
  Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальніх конфліктів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.13-15. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
958715
  Чечина Н.А. Норма права и судебное решение / Н.А. Чечина. – Л, 1961. – 78с.
958716
  Чернуха Т.Л. Норма права і фактична компетенція державної влади у політичному вченні Б. Кістяківського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 86-88
958717
  Богдан О.В. Норма права і юридична аргументація // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 408-410. – ISSN 2413-6433
958718
  Гонтарь В.І. Норма права с точки зрения аналитико-доказательной деятельности юристов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 460-467. – ISSN 1563-3349
958719
  Стецик Н.В. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 212-219. – ISSN 2306-9082
958720
  Кривицький Ю. Норма права у механізмі правового регулювання: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-13.
958721
  Костенко О.Б. Норма права як евристичний вимір філософсько-правового дискурсу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 439-440. – ISSN 2413-6433
958722
  Полонка І. Норма права як основа його нормативності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 128-131
958723
  Якушев І.М. Норма права як основа правової норми // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7272-11-2
958724
  Заморська Норма права як основний елемент системи права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45.
958725
  Кривицький Ю.В. Норма права як предмет дискусій в юридичній науці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 34-38
958726
  Костицький В.В. Норма права як соціальний феномен: теолого-соціологічне праворозуміння // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 5-8. – ISSN 2413-6433
958727
  Кобан О.Г. Норма права, як елемент обмеження влади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 435-437. – ISSN 2413-6433
958728
  Прийма С.В. Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 51-68. – ISSN 2224-9281
958729
  Николина К.В. Норма права: сучасні філософсько-правові інтерпретації // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 460-462. – ISSN 2413-6433
958730
  Бурменко Т.Д. Норма прибавочного продукта в социалистическом хозяйстве. / Т.Д. Бурменко. – Иркутск, 1990. – 203с.
958731
  Третьякова Л.И. Норма прибавочной стоимости как показатель степени эксплуатации наемного труда капиталом. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Третьякова Л.И.; ВШПД ВЦСПС. – М., 1977. – 33л.
958732
   Норма прибыли и перелив капитала. – М, 1987. – 254с.
958733
  Лизогуб Я. Норма про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: можливий спосіб її удосконалення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 66-72


  У статті викладено пропозицію щодо окремих конкретних питань удосконалення норми про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини (ст. 149 Кримінального кодексу України). Автором обгрунтовується підвищена суспільна ...
958734
  Михайленко Д. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 386-387. – ISBN 978-617-7069-28-6
958735
  Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования / Ю.П. Давыдов ; [отв. ред. В.А. Кременюк] ; Рос. акад. наук, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Наука, 2002. – 285, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 5-02-013134-2
958736
   Норма реализации вариьирования языковых сред : республиканский сборник. – Горький
Вып. 3. – 1977
958737
  Зиновьева Л.Е. Норма стока рек бассейна Лены : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 696 / Зиновьева Л.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
958738
  Білецький В.С. Норма у гірничій справі (- встановлена у директивному поряду) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 778. – ISBN 978-966-02-9624-4
958739
  Кохановська О.В. Норма цивільного права як загальнообов"язкове формально визначене правило поведінки, як інформація і результат творчості // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-378-9
958740
  Штефан А.С. Норма цивільного процесуального права в структурі елементів механізму доказування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 2220-1394
958741
  Пашковська Г. Норма як об"єкт дослідження зарубіжного мовознавства // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 17-25
958742
  Левченков О.І. Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 5-14
958743
  Білас А.А. Норма, арготизми і переклад // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 120-130
958744
  Атаян Э.А. Норма, изменчивость и внутригодовое распределение стока на реках Армянской ССР. : Автореф... наук: / Атаян Э.А.; Ерев. полит. инст.и м.К.Маркса. – Ереван, 1964. – 16л.
958745
  Скуратовський Р.В. Нормалiзацiя скрученої кривої Едвардса і властивості над [математична формула] / Р.В. Скуратовський, Є.О. Осадчий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (129). – С. 62-80. – ISSN 0868-6912
958746
  Ахмет В.Х. Нормализация атмосферы геологоразведочных выработок с помощью вентиляционных скважин и воздухоочистительных установок / В.Х. Ахмет, А.В. Быховский, А.И. Кабанцев. – Москва : Недра, 1977. – 108 с. : ил. – Список лит.: с. 103-106 (48 назв.)
958747
  Алехин И.А. Нормализация государственно-церковных отношений и патриотическая роль Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны / И.А. Алехин, В.П. Иванов, Д.В. Шутько // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 18-25. – ISSN 2073-8536
958748
  Карпенко Э.С. Нормализация градационной характеристики фотографического изображения в процессе его проявления : Автореф... канд. техн.наук: / Карпенко Э. С.; Моск. полигр. ин-т. – М., 1966. – 18л.
958749
  Германович И.К. Нормализация лексики белорусского литературного языка в 20-30-х годах 20 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Германович И.К.; Акад.наук БССР. – Минск, 1963. – 16л.
958750
  Палионис И.И. Нормализация литовского литературного языка в конце XIX века (1880-1901) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Палионис И.И. ; Вильнюс. гос. ун-т , Истор.-филолог. фак. – Вильнюс, 1953. – 19 с.
958751
  Швембергер И.Н. Нормализация опухолевых клеток. / И.Н. Швембергер. – Л, 1987. – 144с.
958752
  Гасымлы М. Нормализация отношений СССР и Турции в 1960-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-44. – ISSN 0042-8779
958753
   Нормализация учебной нагрузки школьников. – М, 1988. – 158с.
958754
  Баринова И.И. Нормализация учебной нагрузки школьников по географии : кн. для учителя из опыта работы : сборник / ред. И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
958755
   Нормализация характеристик намагничивания. – Рига : Зинатне, 1974. – 195 с.
958756
   Нормализованные станочные приспособления. – М, 1963. – 504с.
958757
  Гребенюк М.Ф. Нормалі другого роду, які оснащують розподіли трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця робота стосується диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли багатовимірного простору. Побудовано нормалі першого роду для оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного ...
958758
  Гребенюк М.Ф. Нормалі оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується проблем диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли, що дозволяє узагальнити теорію регулярних і вироджених гіперполос, полос, гіперполосних розподілів, а також теорію ...
958759
  Сидоров О.В. Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сидоров Олександр Володимирович ; Держ. служба гірнич. нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
958760
  Височанський В. Нормалізація банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 80-95 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
958761
  Карпенко С.В. Нормалізація впливу на довкілля шуму та викидів забруднюючих речовин компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Карпенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
958762
  Юрченко О.Ф. Нормалізація і зміцнення радянсько-югославських відносин - основа розвитку зв"язків молодіжних організацій СРСР і ФНРЮ (друга половина 50-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 20-24. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются вопросы установления и развития связей молодежных организаций СССР и СФРЮ, как составной части нового этапа советско-югославского сотрудничества, развивающегося с середины 50-х годов.
958763
  Стебловцев В.О. Нормалізація мікроклімату виробничого середовища нахиленою подачею припливного повітря зі змінною витратою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.26.01 / В.О.Стебловцев; Придніпрвоська держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
958764
  Гніда Т. Нормалізація психоемоційного стану завдяки потенційним ресурсам, доступним особистості // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 216-218. – ISBN 978-617-8016-45-6
958765
  Кияк Т.Р. Нормалізація термінології: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 181-185. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-360Х
958766
  Назар І.Р. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Назар І.Р.; Українська академія друкарства. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
958767
  Москаленко А.А. Нормалізація української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1974. – 86с.
958768
  Паньків Х.В. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища енергетичних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Паньків Х.В.; Панькін Христина Володимирівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
958769
   Нормалізуючий вплив композита "Лімфосиліка" на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому / Г.В. Островська, Л.М. Пазюк, Т.В. Крупська, Н.М. Рослова, О.В. Ткаченко, В.В. Туров, М.Е. Дзержинський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 11. – С. 81-92. – ISSN 1025-6415
958770
   Нормалізуючий вплив стохастичного ультрозвуку на хемілюмінесценцію плазми крові та АТФ-азну активність еритроцитів крові хворих на хронічний тонзиліт / А.Ф. Карась, С.В. Андрійченко, Н.Є. Нурищенко, В.В. Стрижак, І.В. Островський // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 81-85. – ISSN 1023-2427
958771
  Іваненко Н.Л. Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Н.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 9л.
958772
  Іваненко Назар Леонідович Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Назар Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 60л. – Бібліогр.:л.58-60
958773
  Ни В. Нормальная жизнь христианина / В. Ни. – К., 1990. – 181с.
958774
  Вочман Н. Нормальная жизнь христианина / Н. Вочман. – Київ, 1992. – 281с.
958775
  Чил-Акопян Нормальная и паогенная микрофлора тутового шелкопряда. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Чил-Акопян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1970. – 29л.
958776
  Жаботинский М Ю. Нормальная и патологическая морфология нейрона / М Ю. Жаботинский, . – Ленинград : Медицина, 1965. – 324с.
958777
  Медведева Н.Б. Нормальная и патологическая физиология жирового и липоидного обмена / Н.Б. Медведева. – К, 1955. – 365с.
958778
  Болтянский А.В. Нормальная локальная управлеяемость аналитических объектов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтянский А. В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 12л.
958779
  Чепурная В.Г. Нормальная направленная кристаллизация солевых растворов криотектического состава как метод аналитического концентрирования микропримесей. : Автореф... канд. хим..наук: 02.00.02 / Чепурная В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
958780
  Садофьева В.И. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы детей. / В.И. Садофьева. – Л., 1990. – 219с.
958781
  Маркосян А.А. Нормальная физиология / А.А. Маркосян. – М, 1954. – 384с.
958782
   Нормальная физиология. – Москва : Высшая школа, 1980. – 560с.
958783
   Нормальная физиология. – Москва : Медицина, 1989. – 239с.
958784
  Брюно А.Д. Нормальная форма дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюно А. Д.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1965. – 8л.
958785
  Богданов Р.И. Нормальная форма особой точки векторного поля на плоскости в случае нулевых собственных чисел : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Богданов Р. И.; МГУ, Мех-мат. фак. – М., 1976. – 9л.
958786
  Масол В.І. Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв"язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(2) / В.І. Масол, С.Я. Слободян // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 123-134. – ISSN 0868-6904


  Наведенi умови, за яких розподiл вiдповiдним чином нормованого числа стороннiх розв"язкiв сумiсної системи випадкових рiвнянь над полем GF(2) прямує до стандартного нормального розподiлу. Conditions are presented under which the distribution of the ...
958787
   Нормальний статут земельної громади з дільничним порядком землекористування. – Житомир, 1928. – 24с.
958788
  Куценко О.Г. Нормальні зміщення точок поверхні пружного півпростору, викликані осесиметричним навантаженням спеціального вигляду / О.Г. Куценко, О.В. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про миттєве навантаження (розвантаження) поверхні пружного півпростору тиском, який виникає при статичному контакті між тілами узгодженої форми. За допомогою перетворення Лапласа по часовій і перетворення Ханкеля по просторовій ...
958789
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Бондаренко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. + Додатки: л.142-150. – Бібліогр.: л.123-141
958790
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. тверд. тіла / Бондаренко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: Біліогр.: 16 назв
958791
  Латышева К.Я. Нормально-регулярные решения и их приложения / К.Я. Латышева. – Киев : Вища школа, 1974. – 135 с.
958792
  Бойчук О.А. Нормально-розв"язні крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь / О.А. Бойчук, О.О. Покутний ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2022. – 221, [2] с. : Бібліогр.: с. 193-222. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1806-8
958793
  Бойчук А.А. Нормально разрешимые краевые задачи = Нормально розв"язні крайові задачі / А.А. Бойчук, В.Ф. Журавлев, А.М. Самойленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2019. – 628 с. – Парал. тит. л. укр. - Предм. указатель: с. 624-627. – Библиогр.: с. 601-624. – ISBN 978-966-00-1677-4
958794
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ, 2012. – 141 л. – Бібліогр.: л. 126-141
958795
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
958796
  Красинь О Нормальное взвешивание как способ устойчивого оценивания в регрессионном анализе / О Красинь. – Рига, 1987. – 23с.
958797
  Почтарев В.И. Нормальное магнитное поле Земли / В.И. Почтарев. – Москва : Наука, 1984. – 232с.
958798
  Митропольский А.К. Нормальное распределение / А.К. Митропольский. – Л., 1956. – 122с.
958799
  Лавренюк Я.В. Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева / Я.В. Лавренюк, В.И. Сущанский // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
958800
  Панасюк Сергей Петрович Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 128л. – Бібліогр.:л.120-128
958801
  Панасюк С.П. Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк С.П.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 10л.
958802
  Детловс В.К. Нормальные алгоритмы и рекурсивные финукции : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Детловс В. К.; Детлос В. К.; ЛГУ. – Москва, 1953. – 11 с.
958803
  Клемпарская Н.Н. Нормальные аутоантитела как радиозащитные факторы. / Н.Н. Клемпарская, Г.А. Шальнова. – М, 1978. – 136с.
958804
  Костржицкая Елена Владимировна Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Костржицкая Елена Владимировна; Одесский электротехнический ин-т связи Киевскйи филиал. – Киев, 1989. – 136л. – Бібліогр.:л.122-136
958805
  Костржицкая Е.В. Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Костржицкая Е. В.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
958806
  Бузаши К. Нормальные делители силовской р S p-подгруппы симметрической группы p n : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бузаши К. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 14 с.
958807
   Нормальные и сверхпроводящие свойства неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 73 с.
958808
  Малый Б.Д. Нормальные классы Эйлера гладких погружений и вложений : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.006 / Малый Б.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
958809
  Чарторижский Д.Н. Нормальные колебания и нормальные волны в тонких ферромагнитных пленках на СВЧ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чарторижский Д.Н.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Л., 1973. – 19л.
958810
  Треер Л.Я. Нормальные мужчины / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1974. – 119с.
958811
  Николов Н.С. Нормальные показатели цвета цефид : Автореф... канд. физ мат.наук: / Николов Н. С.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1965. – 5л.
958812
  Кравцов В.Г. Нормальные произведения групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравцов В.Г.; М-во высш. образования СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 7л.
958813
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Латышева К. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев. – 241л. – Бібліогр.:л.233-241
958814
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : автореф. докт.дисс. / К.Я. Латышева, 1953. – [8] с.
958815
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Латышева К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
958816
  Сикорский Ю.И. Нормальные решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Сикорский Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
958817
  Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович Нормальные решения некоторых систем дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 117л. – Бібліогр.:л.109-117
958818
  Латышева К.Я. Нормальные ряды как решения линейных дифференциальных уравнений в случае кратных корней характеристического уравнения / К.Я. Латышева. – 136с.
958819
  Монтель П. Нормальные семейства аналитических функций / П. Монтель. – Москва, 1936. – 240с.
958820
  Гаврилов Валериан Иванович Нормальные семества и граничные свойства мероморфных функций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гаврилов Валериан Иванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 28л.
958821
  Левич Е.М. Нормальные системы в группах и кольцах и триангулируемость групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левич Е. М.; БГУ. – Минск, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
958822
  Чернышев В.Г. Нормальные формы некоторых классов неавтономных обыкновенных дифференциальных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чернышев В.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 16л.
958823
  Лисяной Виктор Федорович Нормальные формы периодических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Лисяной Виктор Федорович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 12 с.
958824
  Белицкий Г.Р. Нормальные формы, инварианты и локальные отображения / Г.Р. Белицкий ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1979. – 173 с. – Библиогр.: с. 168-171 (96 назв.)
958825
  Кухта К.Я. Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1973. – 207с.
958826
  Миркин В.И. Нормальный вес -- залог здоровья или Клуб бывших толстяков / В.И. Миркин. – Донецк, 1996. – 352с.
958827
  Тавадзе Ф.Н. Нормальный и дислоокационный рост кристаллов некоторых цветных металлов. / Ф.Н. Тавадзе, И Т. Кинитаури, . – Москва, 1965. – 168с.
958828
  Марковников Вл. Нормальный курс аналитической химии : Для высш. и сред. учеб. заведений и фармацевтов / [Соч.] Вл. Марковникова, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : А. Ланг
Ч. 1 : Качественный анализ с приложением правил для производства судебно-химических исследований. – 1887. – VIII, 119 с.
958829
  Шустров Н.М. Нормальный организм и выбор профессии : биологический этюд / Н.М. Шустров. – Москва-Ленинград : Госиздат. 1-я Образцовая типография, 1924. – 79 с.
958830
  Ружевич Тадеуш Нормальный поэт : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 88-90. – ISSN 0321-1878
958831
  Ковалев В.А. Нормальный русский национализм (К вопросу об идеологии демократического государства в России) // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 27-45. – ISSN 1726-5223
958832
   Нормальный список приборов и книг для физического кабинета средних учебных заведений / Т-во проф. и преп. физики и химии "Физикохимик". – Киев, 1909. – [2], 93 с., 3 л. вклад.
958833
  Слесаревский С. Нормальный список физических приборов для двухгодичных педагогических курсов для приготовления учителей и учительниц начальных училищ / Киевский учебный округ. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 17 с. – Авт. указ. в конце кн.
958834
  Вигдорчик Н.А. Нормальный труд : основы профессиональной гигиены в общедоступном изложении / Н.А. Вигдорчик. – 5-е изд. – Ленинград-Москва : Книга, 1925. – 82 с.
958835
   Нормальный устав трудовой артели. – М, 1929. – 32с.
958836
  Мопассан Ги де Нормандец / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
958837
  Жоффр Франуа де Нормандия-Неман / Жоффр Франуа де. – М, 1982. – 176с.
958838
  Моно Мартина Нормандия - Неман. / Моно Мартина. – Москва, 1962. – 181с.
958839
  Фребур Оливье Нормандия: прогулки с бризом : Открытия / Фребур Оливье, Мюльез Франк // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-46 : Фото, карти. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
958840
  Бурлаченко С. Нормандский ультиматум: что содержит план "Б" президента для Донбасса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 2


  "Перспектива саммита «нормандского формата» стала абсолютно призрачной, после того как сорвалось намеченное на 9—11 октября разведение войск в Петровском и Золотом, а дата нового разведения так и осталось несогласованной. А ведь казалось, что пути к ...
958841
   Нормандська перегазовка по-кремлівськи / М. Гончар, О. Іщук, В. Мартинюк, І. Стукаленко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 4


  "Москва налаштована вирішити «газове питання», а Франція і Німеччина в ім"я своїх бізнес-цілей допоможуть їй у цьому. Рішення Бундестагу щодо імплементації оновленої Газової директиви ЄС з німецькою специфікою викликало резонанс у Європі. Відчайдушні ...
958842
  Силіна Т. Нормандський айсберг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 1-2


  Напередодні саміту "нормандської четвірки" в Парижі градус побоювань "зради" й "капітуляції" був в Україні настільки високим, що їх відсутність за підсумками зустрічі багато хто сприйняв як "перемогу".
958843
  Грубов В.М. Нормандський формат у лещатах великої політики: хто і чого прагне? // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 156-169. – ISSN 2618-1274
958844
  Андрощук Ф.О. Нормани й слов"яни у Подесенні : (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя) / Ф.О. Андрощук; КУ ім. Т. Шевченка; Товариство археології та антропології. – Київ, 1999. – 140с.
958845
  Чйон Г. Нормани чи слов"яни? Дискусія про роль скандинавів у заснування Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 203-208. – ISBN 978-966-432-087-7
958846
  Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной науке / И.П. Шаскольский. – М.-Л. : Наука, 1965. – 222с.
958847
  Шостак М.В. Норманська теорія походження Київської Русі та антинорманізм в українській історіографії доби незалежності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 289--295
958848
  Терюханова І. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - вітчизняна реальність та зарубіжна практика / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
958849
  Слиш О.А. Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів / О.А. Слиш, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 0459-1216
958850
   Нормативи затрат праці й коштів на виробництво сільськогосподарської продукції. – Київ : Урожай, 1966. – 716 с.
958851
  Проценко О. Нормативи і тривалість робочого часу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 97-102. – ISSN 2663-5313
958852
  Нечипоренко А. Нормативи працевлаштування інвалідів: в новий рік з новими клопотами // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-21
958853
   Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.08 №1/9-128 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 0130-8890
958854
  Бойцова О.Ю. Нормативизм в западной политической мысли ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.20-38. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
958855
  Полсон С. Нормативизм Ганса Кельзена // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-175. – (Правоведение ; № 6 (305)). – ISSN 0131-8039
958856
  Кульгавий Д.В. Нормативізм Г. Кельзена: теоретико-правовий аналіз // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 55-60. – ISBN 978-966-438-135-9
958857
  Костицький М.В. Нормативізм як методологія юриспруденції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 17-29
958858
  Медвідь Ф. Нормативістська теорія Ганса Кельзена / Ф. Медвідь, А.В. Писана // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 198-201
958859
  Полонка І. Нормативістська теорія Ганса Кельзена: аналітичний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 83-86
958860
  Білас І. Нормативістсько-етична концепція Павла Новгородцева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 405-407. – ISBN 966-7251-18-7
958861
  Пилипенко Ю. Нормативна база внутрішнього трудового розпорядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 255-262. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на загальні засади правового регулювання у статті з"ясовуються питання щодо нормативної бази внутрішнього трудового розпорядку. Зазначено, що у відповідній сфері є досить широкий спектр правових актів, які забезпечують регулювання визначеного ...
958862
  Романчук О.В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / О.В. Романчук, М.В. Данилевич, В.Р. Гуцуляк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 77-81. – ISSN 2304-5809
958863
  Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 458-465 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
958864
  Мартин А. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення: нові методичні підходи запроваджуються у 2013 році // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-24
958865
  Солов"яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулюванні земельних відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 43-46
958866
  Дребот О.І. Нормативна грошова оцінка земель як базова складова фіскального регулювання сільськогосподарського землекористування / О.І. Дребот, В.А. Тарнавський // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2310-4678
958867
  Коробська А.О. Нормативна грошова оцінка земель як інструмент регуляторної політики у сфері використання земельних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 115-124
958868
  Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 3-10
958869
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 402л. + 1 додаток: л. 403 - 619. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 378 - 403
958870
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр: 54 назв.
958871
  Бабенко Ю. Нормативна неврегульованість мирних зібрань // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 20-21
958872
  Пилипенко А.Я. Нормативна основа господарського механізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассмотрены отдельные правовые проблемы хозяйственного механизма развитого социалистического общества, возникающие в связи с его совершенствованием на основании решений XXV съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС по хозяйственным вопросам, нормативных ...
958873
   Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності / Сіднєва, , , Рибачук–Ярова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 136-140
958874
  Скрипнюк О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 159-175. – ISSN 1026-9932
958875
  Михайлов М.Г. Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 63-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
958876
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
958877
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. – Бібліогр.: л.219-233
958878
  Гуржій Т. Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-113.
958879
  Лиско Н. Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
958880
  Бойко К.В. Нормативна регламентація хеджування та його обліку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 23-27
958881
  Шаповалова О.І. Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 84-97. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
958882
  Капітоненко М.Г. Нормативна сила в реаліях пост-Вестфальської політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 195-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  У статті подано критичний аналіз концепції нормативної сили - одного із новітніх політологічних знарядь для дослідження тих змін, що супроводжують кризу Вестфальського світоустрою. Продемонстровано філософські витоки нормативного впливу, зокрема його ...
958883
  Шаповалова О.І. Нормативна сила Європейського Союзу в Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 187-194. – ISBN 966-7196-06-2
958884
  Москаленко О.М. Нормативна сила ЄС та реалії українських подій / О.М. Москаленко, В.П. Солових // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 266-276. – ISSN 2224-9281


  Статтю присвячено концепції нормативної сили та критичному аналізу цієї концепції на фоні переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Проаналізовано зміни внутрішньополітичної ситуації в Україні на фоні продовження цих ...
958885
  Дір І.Ю. Нормативна система захисту громадянських прав людини в Україні у рамках Ради Європи / І.Ю. Дір, М.М. Палінчак, О.О. Новак // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 124-135. – ISBN 978-617-7404-86-5
958886
  Осипов А.Г. Нормативная база и институциональные основы этнокультурной политики: пример Республики Беларусь // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 11 (101). – С. 41-53. – ISSN 1812-8696
958887
  Губадоглу Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе / Губадоглу, (Бабаев) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 26-31. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
958888
  Маолова Ирина Львовна Нормативная реализация некоторых консонантно-вокалических сочетаний в немецком языке (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... кадн. филол.наук: 10.02.04 / Маолова Ирина Львовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1978. – 23л.
958889
  Венгеров А.Б. Нормативная система и эффективность общественного производства / А.Б. Венгеров, Н.С. Барабашева. – Москва, 1985. – 288с.
958890
  Рудник В.А. Нормативная система пересчета применительно к эндогенному литогенезу. / В.А. Рудник. – М., 1977. – 190с.
958891
  Хэнде У. Нормативная теория рационального выбора: прошлое, настоящее и будущее // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 52-75. – ISSN 0042-8736
958892
  Богомолов Андрей Георгиевич Нормативная функция философии в античных музыкальных представлениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISSN 0042-8744
958893
  Наумов В.В. Нормативная чистая продукция / В.В. Наумов. – М, 1981. – 63с.
958894
  Кротов Ф.Е. Нормативная чистая продукция / Ф.Е. Кротов. – М, 1983. – 152с.
958895
  Сидоров А.С. Нормативная чистая продукция и материалоемкость / А.С. Сидоров. – Москва, 1982. – 64с.
958896
  Рудник А.С. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.С. Рудник, А.Н. Гаврилова. – Воронеж, 1982. – 144с.
958897
  Семенов А.К. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.К. Семенов. – Москва, 1984. – 136с.
958898
  Закалюк А.П. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.20-28. – ISSN 1609-0462
958899
  Вереша Р. Нормативне визначення поняття вини та перспективи вдосконалення інституту вини в кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.98-104
958900
  Мартинюк Р.С. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 113-121. – ISSN 0132-1331
958901
  Мартинюк Р.С. Нормативне визначення суб"єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компететності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 156-162. – ISSN 1563-3349
958902
  Вітвицька О.В. Нормативне використання капіталу - основа підвищення продуктивності на прикладі АПК України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
958903
  Палійчук О.В. Нормативне врегулювання звільнення від покарання на підставі акта про амністію та помилування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-162.
958904
  Лук"янчиков Є.Д. Нормативне врегулювання освідування як засоб у інформаційного забезпечення кримінального провадження / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков, О.Б. Микитенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 112-120. – ISSN 2524-0323
958905
  Івахненков С.В. Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 95-105. – Бібліогр.: с. 96, 101


  Розглянуто нормативні акти в галузі корпоративного фінансового контролю. Проаналізовано світовий досвід регулювання процесів внутрішнього фінансового контролю в корпораціях, у т. ч. в умовах застосування інформаційних технологій. Запропоновано шляхи ...
958906
  Марченко О.В. Нормативне забезпечення адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 42-48. – ISSN 2312-1831
958907
  Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – C. 43-49. – ISSN 2307-9878
958908
  Кузьміна О.В. Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 63-67
958909
  Сальнікова Н. Нормативне забезпечення діловодства в державних установах України 1920-1930 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
958910
  Ковальчук С. Нормативне забезпечення діяльності публічних бібліотек зарубіжних країн // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 16-21. – Бібліогр.: 27 назв.


  Серед актуальних завдань бібліотечної галузі особливо важливим є питання нормативно-правового регулювання діяльності бібліотек. Побачити загальний вектор їхнього розвитку дозволяє аналіз міжнародних документів, оскільки вони узагальнюють досвід різних ...
958911
  Венгерук Н.П. Нормативне забезпечення електронного документообігу / Н.П. Венгерук, В.О. Чубай // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 61-64. – ISSN 2306-6792
958912
  Мозоль С.А. Нормативне забезпечення запобігання правопорушенням, що пов"язані з використанням відкріпних посвідчень на виборах в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-119
958913
  Мацелюх І. Нормативне забезпечення медичного сортування: до історичних витоків // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 167-170
958914
   Нормативне забезпечення моніторингу високовольтних вимикачів електроенергетичних систем / М.Ф. Сопель, А.В. Панов, В.І. Паньків, Є.М. Танкевич // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 17-26. – ISSN 1727-9895


  "Виконано аналіз основних вимог нормативних документів ОЕС України, стандартів Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), Американського національного інституту стандартів (ANSI) та Інституту інженерів-електриків (ІЕЕЕ) щодо високовольтних вимикачів у ...
958915
  Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Луців Н.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
958916
  Пікапюк С.С. Нормативне забезпечення правового статусу держави у міжнародних актах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
958917
  Денисенко О.В. Нормативне забезпечення роботи з електронними документами // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 43-49. – ISSN 0320-9466
958918
  Спіцина Л. Нормативне забезпечення та особливості здійснення правочинів щодо земельної частки (паю), право на яку посвідчено сертифікатом // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56.
958919
  Розсоха К.О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 215-224. – ISSN 2224-9281
958920
  Гурська Л.В. Нормативне закріплення державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 83-89
958921
  Венедіктова І. Нормативне закріплення положень щодо охоронюваного законом інтересу в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 80-88. – ISSN 1026-9932
958922
  Булгак Д.В. Нормативне закріплення права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному правопорушенні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7364-24-4
958923
  Кравченко М. Нормативне закріплення системи джерел адміністративного права України: проблеми і перспективи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 281-283
958924
  Тулба К.Г. Нормативне закріпленя прав на вільне пересування та вільний вибір місця проживання у міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 298-309. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
958925
  Бринцев В. Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0132-1331
958926
  Полякова Н. Нормативне й методичне забезпечення впровадження системи управління якістю продукції відповідно до вимог стандарту ДСТУ 150 9001:2001 / Н. Полякова, І. Лазько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 20-25. – ISSN 1728-9343
958927
  Бочарнікова А.М. Нормативне й узуальне в перському перекладному словнику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам практичної перської лексикографії. This article concerns vital problems of Persian lexicography, translation and reflection of both literary norms and usage standards in dictionaries.
958928
  Васютіна В.В. Нормативне підгрунтя та пріоритети інформаційної політиуи ЄС // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 127-137
958929
  Андріюк В.В. Нормативне прогнозування в юридичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.17-22. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
958930
  Іващенко В.А. Нормативне регулювання авторського права в українських землях на початку XX ст. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 181-183. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
958931
  Шишута О.Ю. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку і контролю в кредитних кооперативах кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 258-262. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
958932
  Руда Т.В. Нормативне регулювання визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 62-72. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
958933
  Касьян М.В. Нормативне регулювання діяльності банків в області кредитування та управління кредитним ризиком шляхом формування резерву на покриття можливих збитків / М.В. Касьян, С.І. Чимшит, С.М. Войт // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 89-97. – ISSN 1729-7206
958934
  Коломоєць Т. Нормативне регулювання засад участі експерта в адміністративно-деліктному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 106-116.
958935
  Дзейко Ж.О. Нормативне регулювання застосування правил і засобів законодавчої техніки в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 28-33. – ISSN 1563-3349
958936
  Гуменюк О. Нормативне регулювання захисту авторського права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості нормативно-правового регулювання захисту авторського права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.). В статье рассматриваются некоторые особенности ...
958937
  Боярська С. Нормативне регулювання захисту прав інтелектуальної власності на цифровому ринку ЄС / С. Боярська, І. Яворська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 150-158. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
958938
  Горбачов В. Нормативне регулювання і практика реалізації принципу незалежності прокурора в кримінальному процесі Російської імперії після судової реформи 1864 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 7-13. – ISSN 2220-1394
958939
  Хомич К.О. Нормативне регулювання іміджу державних службовців в процесі діяльності органів державної влади // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7274-42-0
958940
  Швець І.В. Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 139-146
958941
  Лень В.С. Нормативне регулювання лізингу в Україні для цілей бухгалтерського обліку / В.С. Лень, Ю.М. Лазебна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 22-26
958942
  Лісниченко С Нормативне регулювання непрямих податків у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.147-150. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
958943
  Шевчук І.І. Нормативне регулювання організації та діяльності органів прокуратури Республіки Польщі на Галичині у 1918-1939 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-65
958944
  Попель С.А. Нормативне регулювання особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 54-64. – ISSN 2308-1988
958945
  Ягнюк В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 49-54. – ISSN 0131-775Х
958946
  Сташевський О.М. Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів / О.М. Сташевський, О.О. Юлдашев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-45. – ISSN 2222-5374
958947
  Мамалуй О.О. Нормативне регулювання податку на доходи фізичних осіб: перспективи оптимізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 113-117
958948
  Коротун В.М. Нормативне регулювання поняття "апеляція" у процесуаольних кодексах України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636
958949
  Маріц Д.О. Нормативне регулювання публічного доступу до електронних баз даних наукових праць // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 29-34


  У статті досліджуються проблеми правового регулювання використання інформаційних ресурсів та захисту авторських прав при створенні електронних баз даних наукових праць.
958950
  Целуйко О.В. Нормативне регулювання судової товарознавчої експертизи та експертних, товарознавчих досліджень взуття в контексті вимог Закону України "Про захист прав споживачів" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 148-152
958951
  Кіцул С.Б. Нормативне регулювання та механізм контролю за цільовим і ефективним використанням іноземних кредитів, отриманих під гарантію уряду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст здійснення контролю за використанням іноземних кредитів, отриманих під гарантію уряду України. The contents of control of use of Ukrainian government-guaranteed foreign loans are analysed.
958952
  Бояринцева М.А. Нормативне регулювання та практичні аспекти виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-60. – ISBN 966-7784-65-7
958953
  Шепєта О.В. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
958954
  Сальникова Н. Нормативне регулювання Укрцентрархівом ведення діловодства в державних установах у 1920-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 115-119. – ISSN 1728-9343
958955
  Левицька Н. Нормативне регулювання цифрової економіки Європейського Союзу (теоретико-правові аспекти) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 234-236
958956
  Пащенко М. Нормативне та індивідуальне правове регулювання природних прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 175-180. – ISSN 2
958957
  Тополь О.І. Нормативне та навчально-методичне забезпечення підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 218-221. – (Педагогічні науки)


  Розглянуто процеси становлення соціальної роботи як академічної дисципліни в Україні.
958958
  Вітвіцький В.В. Нормативне управління продуктивністю агропромислового комплексу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
958959
  Бугай І.В. Нормативне фінансування освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
958960
  Бічек О. Нормативний акт як основний елемент механізму правового регулювання здійснення активного виборчого права громадянами України // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 9-12.
958961
  Горкіна Л.П. Нормативний аспект економічної теорії у працях українських економістів ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 189-201. – ISSN 0320-4421


  Висвітлюється вклад перших професійних українських економістів у формуванні наукових засад теорії економічної політики держави, наводиться порівняльний аналіз їх поглядів з розробкою цієї проблеми в межах класичної та Німецької історичної шкіл.
958962
  Партико З.В. Нормативний аспект і автоматизація редагування : Монографія / З.В. Партико; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУТШ, 2004. – 266с. – ISBN 966-594-182-8
958963
  Місник Н. Нормативний аспект терміносфери медичного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 158-164
958964
  Ріпей М.В. Нормативний аспект уживання лексики в сучасних українських газетних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ріпей Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
958965
   Нормативний бюлетень : довідник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки ; [уклад.]: І.В. Луценко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 47, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-399-931-9
958966
  Воротнюк М.О. Нормативний вимір безпеки на прикладі безпекової політики Турецької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 71-72
958967
  Шаповалова О. Нормативний вимір структури постбіполярної системи міжнародних відносин та його вплив на поведінку акторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-66. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У постбіполярній системі структурне значення нормативного виміру суттєво посилилось, але він зазнає впливу ряду викликів, що походять від дистрибутивної динаміки системи. Це призводить до підвищення ролі нормативних факторів у поведінці держав при ...
958968
  Тіхонова М.А. Нормативний договір у сфері фізичної культури та спорту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 136-143
958969
  Рабінович С.П. Нормативний зміст засади розумності: природно-та позитивно-правовий виміри // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 47-58.
958970
  Джунь В.В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-146. – ISBN 966-7784-65-7
958971
  Зінченко О.А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 110-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
958972
  Савчук І.Г. Нормативний підхід до вивчення процесу метрополізації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 160-164. – ISBN 978-617-7069-75-8
958973
  Селігей П. Нормативний підхід у мовознавстві й мовна критика // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 66-72


  Стаття містить міркування про актуальність нормативно-оцінного підходу до мовних явищ. Йому має передувати мовна критика, яка оперативно реагує на зміни,що відбуваються в мові. The article presents the views of relevance of normative and evaluation ...
958974
  Степанюк А.А. Нормативний склад міжнародного приватного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 93-100. – ISSN 0201-7245
958975
  Стрілько В.Ю. Нормативний склад нотаріального процесу з іноземним елементом // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 165-167. – ISBN 978-617-673-442-0
958976
  Дубняк М.В. Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 106-110
958977
  Вашкович В.В. Нормативний та доктринальний зміст категорії "соціальна послуга" // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7404-86-5
958978
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 1997. – Дод. до журн. "Фінанси України"
958979
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
958980
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
958981
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
958982
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
958983
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 2. – 2002
958984
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 13 (278). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
958985
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 14 (279). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
958986
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 15 (280). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
958987
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 21/22 (285). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
958988
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 23/24 (286). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
958989
  Музика І.В. Нормативні акти ЦК КПРС та ЦК КПУ в системі джерел права Української РСР повоєнного періоду // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 71-79. – ISSN 0869-2491
958990
  Яцкевич І.І. Нормативні гарантії реалізації права на працю при припиненні трудового договору // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 128-134. – ISSN 1996-5931
958991
  Селезньова О.М. Нормативні дефініції в інформаційному праві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 23-29
958992
  Король С.Я. Нормативні документи із соціальної відповідальності бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 9 (622). – С. 85-96 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
958993
  Васильчук Є.О. Нормативні й організаційно–правові засади запобігання та протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 393-399. – ISSN 2076-1554
958994
  Симоненко Н.О. Нормативні основи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах США // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 36-44. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
958995
  Тарабан Ю.В. Нормативні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва // Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 69-82. – ISBN 978-966-698-317-9
958996
  Воронич Г.В. Нормативні приписи крізь призму історії української мови // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 407-421. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
958997
  Самойлова Ю. Нормативні, змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 152-166. – ISSN 2312-5993
958998
  Сухенко В.Г. Нормативність і надмірність у сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 160-163. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
958999
  Супрун Л.В. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 44-48


  У статті розглянуто нормативність мовлення як складник мовної компетенції журналіста. Наведено приклади порушень у пресі лексичних, морфемно-словотвірних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних норм. The article deals which the normative speech as ...
959000
  Панасюк О.Т. Нормативність як обов"язкова умова соцальної безпеки України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 149-152. – ISBN 978-617-7625-74-1
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,