Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
957001
  Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Власюк Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – Додатки: арк. 208-209. – Бібліогр.: арк. 176-207
957002
  Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Власюк Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
957003
  Власюк В.В. "Обов"язок захистити" в міжнародному праві: досвід України та Грузії : монографія / В.В. Власюк ; Нац. академія прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 113, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99-112 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7500-28-4
957004
  Раскин Давид "Оболочка сознания..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 105-107. – ISSN 0321-1878
957005
  Чудинов В.А. "Оборачивание метода" в математическом познании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
957006
  Зварич С. "Оборонка" чекає наказів. Ноу-хау із захисту корупційних схем - безпрецедентні за їхніми відвертістю та зухвалістю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 3


  "У 2014 році, з початком війни, здавалося, країна за лічені місяці мобілізується, перебудує оборонну сферу, до Збройних сил України потоком ринуть нові розробки військової техніки та озброєння. Натомість маємо діаметрально протилежну ситуацію. ...
957007
  Шулікін Д. "Оборонка": сучасні тренди, правила гри і внесок науковців // Світ. – Київ, 2021. – Серпень (№ 31/32)


  Про Міжнародний оборонний інвестиційний форум, присвячений розвитку оборонної промисловості в Україні на період до 2030 року, що відбувся в НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського» в рамках фестивалю Sikorsky Challenge. Відкрив стратегічну сесію форуму ...
957008
  Якиминська Л. "Оборонна ідея" як інтегральна характеристика козацтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 74-80. – ISBN 966-7379-92-11
957009
  Корсунський С. "Оборонний суверенітет" Європи в епоху DeepFake. Сучасні технології змінюють парадигму європейської безпеки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 5


  "Питання європейської безпеки повернулися в порядок денний конференцій, експертних обговорень та міжнародних організацій. Власне, вони ніколи й не зникали. Однак останніми роками характер дискусій змінився: агресія Росії проти України, вихід США і РФ з ...
957010
  Мосейкина М.Н. "Оборонцы" и "пораженцы": проблема нравственного выбора русской эмиграции в Латинской Америке в годы Второй мировой войны // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 69-80. – ISSN 044-748Х
957011
  Липовецький С. "Оборонча гвардія" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 січня (№ 1). – С. 15


  Зоряним часом в історії української адвокатури є період міжвоєнної Польщі. Не лише тому, що в царській Росії, а пізніше в СРСР не було вільного судочинства, а й тому, що переконливий захист підсудних перед присяжними у великій кількості політичних ...
957012
  Пашутін Є. Обов"язкова оферта як засіб регулювання поглинань компаній у Європейському Союзі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 84-88.
957013
  Мехайлів С.В. Обов"язкова участь адвоката - представника потерпілого у кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 9 (108). – С. 33-36
957014
  Павлюк Н. Обов"язкова частка у спадщині: правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 52-55
957015
  Стеценко В.Ю. Обов"язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження) : монографія / В.Ю. Стеценко. – Київ : Атіка, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 270-319. – ISBN 978-966-326-394-6
957016
  Токарєв Г.М. Обов"язкове медичне страхування в Україні: соціально-економічні та юридичні передумови запровадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 286-292
957017
  Вірченко В.В. Обов"язкове медичне страхування як фактор посилення соціальної захищеності населення Укратни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 123-126.
957018
  Янко Обов"язкове окладне страхування на 1933 рік. / Янко. – Х., 1932. – 48с.
957019
  Таран Ф. Обов"язкове постачання зерна державі / Ф. Таран. – Харків, 1933. – 16 с.
957020
  Шаринська О.Є. Обов"язкове резервування як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 101-115. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
957021
  Пікус Р.В. Обов"язкове страхування життя як фактор розвитку іпотечного кредитування / Р.В. Пікус, А.В. Божко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 69-72. – ISSN 2306-6814


  У статті розроблено оптимальну схему співпраці страхових і будівельних компаній, комерційних банків, фізичних осіб, а також держави у рамках програми доступного житла з обов"язковим страхуванням життя іпотекодержателя на випадок смерті або втрати ...
957022
  Іванчулинець Д.В. Обов"язкове та факультативне законне представництво в цивільному процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 77-83
957023
  Хорт Ю.В. Обов"язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 111-118
957024
  Соляник А.А. Обов"язковий примірник Інтернет-документів: зарубіжний досвід організації документопостачання бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 101-108. – ISBN 966-7352-66-8
957025
  Драч Ю. Обов"язкові приіменникові компоненти формально-граматичної структури речення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 166-170. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
957026
  Луцович В.П. Обов"язкові та факультативні письмові докази в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 42-45
957027
  Бондаренко І. Обов"язковість застосування правил Інкотермс українськими суб"єктами господарювання за національним законодавством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 264-265. – ISBN 978-617-7069-17-0
957028
  Примуш Р.Б. Обов"язковість застосування принципів відбору та управління людськими ресурсами як запорука професіоналізації державної служби України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 102-104. – Бібліогр.: 3 назв.
957029
  Смердов В. Обов"язковість навчання працівників і відповідальність за його непроведення // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 9-10


  У 2011 - 2013 рр. у сфері професійного навчання працівників сталися суттєві зміни: з"явилися нові нормативно-правові акти, було підкориговано старі тощо. У ствтті розглядається питання щодо обов"язковості навчання працівників.
957030
  Русов Ю. Обов"язок - понад усе! Кілька спогадів про Софію Русову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 18-24 лютого (№ 7). – С. 10-11
957031
  Русов Ю. Обов"язок - понад усе! Кілька спогадів про Софію Русову // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 10
957032
  Воронько П.М. Обов"язок : Вірші і поеми / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 191с.
957033
  Шершньова О.А. Обов"язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шершньова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 228 л. – Бібліогр.: л. 204-228
957034
  Шершньова О.А. Обов"язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шершньова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
957035
  Штихно В. Обов"язок громадянина захищати Вітчизну: правові підстави та визначення поняття // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 148-149. – ISBN 978-617-7069-28-6
957036
  Лук"янчук О.І. Обов"язок дітей утримувати батьків за сімейним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лук"янчук Олена Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
957037
  Кузів Г. Обов"язок добросовісного здійснення прав у цивільному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
957038
  Черевко Л. Обов"язок доказування у податкових спорах // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 20-21
957039
  Монастирський В. Обов"язок еліти перед нацією // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 129-135. – ISSN 0868-4790
957040
  Солодова К. Обов"язок застосування практики Європейського суду з прав людини суб"єктами публічної адміністрації: законодавчі недоліки // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 295-297
957041
  Хортик Олег Обов"язок молитви часослова в практиці Східної Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії / Івано-Франківська теологічна академія УГЦК. – Івано-Франківськ, 2009. – № 2 : Теологія. Щорічний збірник наукових праць. – С. 34-49
957042
  Поворозник О. Обов"язок народного депутата брати участь у голосуванні особисто // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
957043
  Ющенко В. Обов"язок перед пам"яттю // Без цензури, 2004


  Ст.канд. у Президенти України В. Ющенка, присвячена пам"яті вбитого журналіста Г. Гонгадзе
957044
  Лега В. Обов"язок по платі за землю та неврегульованість земельного законодавства // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 107-110.
957045
  Михалко Н.А. Обов"язок радикальної автентичності: деякі зауваги до проблеми реформування вищої медичної освіти в працях А. Кемпінского // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 156-158
957046
  Смітієнко З. Обов"язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі / З. Смітієнко, Я. Клименко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-60. – Бібліогр.: 19 н. – ISSN 0132-1331
957047
  Устименко В.Є. Обов"язок. Звитяга. Честь : з історії Урядового військово-кур"єрського зв"язку та Служби дипломатичних кур"єрів України / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Етнос, 2011. – 526, [2] с., [8] л. фот. : фот., портр. – До 20-ї річниці утворення Держ. фельд"єгерської служби і Служби дипломат. кур"єрів України. – Бібліогр.: с. 521-524. – ISBN 966-522-211-2
957048
  Тихолоз С. Обов"язок. Моя Вкраїна є! Жадане // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 62
957049
   Обогащение -- металлургия. В кн.: Цветные металлы.. – М.-Л.
1. – 1932. – 1-280с.
957050
  Трахтенброт М.Б. Обогащение алгоритмических языков параллельными функциями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Трахтенброт М.Б.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
957051
   Обогащение алмазосодержащих коренных пород и песков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 243с.
957052
  Свиридова Л.Ф. Обогащение английской фразеологии шекспиризма : Автореф... канд. филол.наук: / Свиридова Л. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1968. – 20л.
957053
   Обогащение бедных руд в Западной Европе.. – М., 1960. – 87с.
957054
   Обогащение борсодержащих руд Индерского месторождения.. – Л.-М., 1937. – 143с.
957055
  Исрафилова Р.Д. Обогащение в советский период словарного состава азербайджанского языка за счет внутренних ресурсов и отражение его в словарях : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.665 / Исрафилова Р.Д. ; АН Азерб. ССР, Ин-тут языкознания. – Баку, 1971. – 40 с.
957056
  Гамм А. Обогащение донецкого топлива / А. Гамм. – Х., 1932. – 34с.
957057
  Проценко Д.Д. Обогащение запаса фразеологизмов учащихся 7-8 классов (в связи с изучением грамматики). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Проценко Д.Д.; Москов. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 31л.
957058
   Обогащение и аггломерация железных руд СССР. Сб. ст.. – М.-Л., 1932. – 194с.
957059
   Обогащение и комплексное использование топлива.. – Москва, 1965. – 256 с.
957060
   Обогащение и металлургия цветных металлов. Доклады научно-технич. конференции института.. – Вып.1. – Красноярск, 1964. – 65с.
957061
  Цамерян И.П. Обогащение идей пролетарского интернационализма на опыте разрешения национального вопроса в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1970. – 48с.
957062
   Обогащение каменного угля в ФРГ.. – М., 1964. – 304с.
957063
  Тарутин П.П. Обогащение комбинированных кормов / П.П. Тарутин. – Москва, 1962. – 8 с.
957064
  Воробьев Н.К. Обогащение марганцевых руд / Н.К. Воробьев, К.И. Тищенко, А.С. Шорникова ; Украина, Открытое акционерное общество научно-иссслед. и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчемет". – Кривой Рог, 2009. – 304 с.
957065
   Обогащение маргенцевых шламмов.. – Тбилиси, 1940. – 64с.
957066
   Обогащение метода социалистического реализма и проблема многообразия Советского искусства.. – М., 1967. – 384с.
957067
   Обогащение молибденовых руд. – М; Ленинград, 1932. – 28 с.
957068
   Обогащение неметаллических полезных ископаемых методом флотации. (Труды совещания по теории и практике флотационного обогащения. Москва, октябрь 1950 г.).. – М., 1952. – 276с.
957069
  Козырева Г.Ф. Обогащение пастбиц медью в условиях голодностепской биогеохимической провинции медной недостаточности. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Козырева Г.Ф.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
957070
  Амелина А.Г. Обогащение письменной речи учащихся старших классов вечерней средней школы конструкциями, выражающими временные отношения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Амелина А.Г. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
957071
  Булохов В.Я. Обогащение письменной речи учащихся тропами (В связи с изучением имени прилагательного в 5 кл.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Булохов В. Я. ; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1969. – 21 с.
957072
  Чечотт Г.О. Обогащение полезных ископаемых / Г.О. Чечотт. – Пг, 1924. – 279с.
957073
  Краинский А.В. Обогащение почв азотом в связи с жинедеятельностью аэробных микроорганизмов, ассимилирующих свободный азот / А.В. Краинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та .Св. Владимира Акц. О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1911. – 180, [2] с. – Оттиск из Университетских Известий


  На экз. № 157035 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Петру Яковлевичу Армашевскому от автора
957074
  Полькин С.И. Обогащение руд / С.И. Полькин. – М., 1953. – 800с.
957075
  Бессонов С.В. Обогащение руд в СССР / С.В. Бессонов. – Москва : Знание, 1959. – 32с.
957076
  Евсиович С.Г. Обогащение руд в тяжелых суспензиях / С.Г. Евсиович. – М., 1959. – 293с.
957077
  Евсиович С.Г. Обогащение руд в тяжелых суспензиях в ГДР / С.Г. Евсиович, Г.С. Фокеев. – М., 1960. – 46с.
957078
   Обогащение руд и углей.. – М., 1963. – 212с.
957079
  Абрамов А.А. Обогащение руд цветных металлов в странах Азии, Африки и Латинской Америки : учебник для вузов / А.А. Абрамов [и др.]. – Москва : Недра, 1991. – 309, [1] с. – Библиогр.: с. 289-290. – (Высшее образование). – ISBN 5-24701957-1
957080
  Александрович Х.М. Обогащение сильвинитовой руды Старобинского месторождения в гидроцикле : Автореф... канд. техн.наук: / Александрович Х. М.; АН БССР, отд-ние фих. мат. и техн. наук. – Минск, 1958. – 16л.
957081
  Асланов А.А. Обогащение словарного состава азербайджанского литературного языка в советский период : Автореф. дис. ... наук / Асланов А.А. ; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка им. Низами. – Баку, 1954. – 22 с.
957082
  Дикарева С.Е. Обогащение словарного состава английского языка на базе глаголов движения to ride и to fare : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Дикарева С.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 22 с.
957083
  Шарапов Н. Обогащение словарного состава современного таджикского литературного языка в советский период : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарапов Н. ; Ташк. гос. ун-т. – Душанбе, 1965. – 34 с.
957084
  Замошникова Наталья Константиновна Обогащение словаря учащихся глаголами говорения при изуении прямой речи : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Замошникова Наталья Константиновна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 20л.
957085
  Соложенкин П.М. Обогащение сурьмяных руд / П.М. Соложенкин, З.А. Зинченко. – М., 1985. – 191с.
957086
   Обогащение углей гравитационными методами.. – М., 1965. – 140с.
957087
  Топорков В.Я. Обогащение углей ив минеральной суспензии на Ясиновском коксохимическом заводе / В.Я. Топорков. – М, 1959. – 36с.
957088
   Обогащение угля во Франции.. – М., 1960. – 200с.
957089
   Обогащение угля.. – М., 1961. – 30с.
957090
   Обогащение урана. – Вып.1. – Москва, 1976. – 40с.
957091
   Обогащение урана. – Вып.2. – Москва, 1976. – 48с.
957092
   Обогащение урана. – Москва
Вып. 3. – 1976
957093
  Жезлова В.Д. Обогащение фауны млекопитающих и птиц зеленых насаждений Москвы : Автореф... канд. биол.наук: / Жезлова В. Д.; Моск. с. х. акад. – М., 1965. – 19л.
957094
  Манорик А.В. Обогащенные компосты и их влиняние на физиолого-биохимические свойства и урожай сельскохозяйственных культур : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Манорик А.В. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
957095
  Манорик А.В. Обогащенные компосты и их влияние на физиолого-биохимические свойства и урожай сельскохозяйственных культур : Дис... канд.биолог.наук: / Манорик А.В.; Ин-т физиологии растений и агрохимии. – К., 1954. – 227л. – Бібліогр.:л.212-227
957096
  Маципуло Э. Обогнувшие Ливию / Э. Маципуло. – Владивосток, 1979. – 295с.
957097
   Ободовський Олександр Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 90-91
957098
   Ободовський Олександр Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 171-173 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
957099
   Ободовський Олександр Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 340. – ISBN 978-966-439-754-1
957100
   Ободовський Олександр Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 180-182. – ISBN 978-966-439-961-3
957101
   Ободовський Олександр Григорович (1958) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 98-99. – ISBN 966-95774-3-5
957102
   Ободовському Олександру Григоровичу - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-61. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  18 січня 2018 р. виповнилося 60 років із дня народження Ободовського Олександра Григоровича – відомого українського гідролога, доктора географічних наук, професора кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса ...
957103
  Рудь М. Ободритське князівство за перших Наконідів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
957104
  Манойленко Е. Ободрить проект // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 15. – ISSN 1563-6755
957105
  Каст Ф.К. Обожженная / Ф.К. Каст + Кристин Каст ; [пер. с англ. В.А. Максимовой]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 542, [1] с. – На обл. также: Добро пожаловать в Дом Ночи. - Вых. дан. ориг.: New York: St.Martin"s Griffin, 2010. – (Дом Ночи). – ISBN 978-5-373-03573-6
957106
  Золотусский С.И. Обожженное дерево / С.И. Золотусский. – М., 1991. – 158с.
957107
  Кикнадзе А.В. Обожжоные ветром / А.В. Кикнадзе. – М, 1972. – 150с.
957108
  Зелінський А.Л. Обожнення Птоломея I родосцями: співвідношення заслуг і винагороди // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
957109
   Обозенко Дмитрий Георгиевич. Выставка произведений. Ленинград, 1975.. – Л., 1975. – 16с.
957110
   Обозенко Дмитрий Георгиевич. Выставка произведений. Москва. 1979.. – М., 1979. – 12с.
957111
  Леп"явко С. Обози на південь, або Польсько-українські відносини у світлі теорії Великого Кордону // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 188-201. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
957112
  Жолковская И. Обознаение времени действия / И. Жолковская. – М, 1965. – 91с.
957113
  Бутовский А.Н. Обозначение количества продаваемой земли, как необходимое условие при совершении купчей крепости : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 175-183
957114
  Павлюченко Н.Я. Обозначение на чертежах шероховатых поверхностей деталей / Н.Я. Павлюченко. – Л, 1964. – 498с.
957115
  Акаткина Елена Филипповна Обозначение пространственных отношений предложно-падежными и падежными формами в северно-украинских говорах : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.03 / Акаткина Елена Филипповна ; МВиССО РСФСР, Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 25 с.
957116
  Полякова Елена Владимировна Обозначение процесса говорения в английской фразеологии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Полякова Елена Владимировна; Московский гос. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. Специализ. совет К-053.17.01. – М., 1989. – 24л.
957117
   Обозначения условные графические для электрических схем. – Изд. официальное. – Москва, 1963. – 152с.
957118
   Обозначения условные графические. ГОСТ 2.788-74 - ГОСТ 2.792-74. – Москва, 1977. – 48 с.
957119
   Обозненко Юрій Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
957120
   Обозов Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 340-341. – ISBN 978-966-439-754-1
957121
  Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней истории русского законодательства, с предварительным изложением общего понятия и разделения законоведения, составленное экстра-ординарным профессором С.-Петербургского университета, доктором законоведения Николаем Рождественским. – Санкт-Петербург : В тип. Эдуарда Праца, 1848. – VIII, 206 с.


  С постатейными разъяснениями, извлеченными из решений Правительствующего Сената, циркуляров и отношений Министерств и с указ. : постатейным, хронологическим и предметным
957122
   Обозрение главнейших отраслей мануфактурной промышленности в России / [авт: А. Шерер, А. Бутовский, Ю. Гагемейстер, А. Максимович, К. Бутенев 2-й, А. Скалон, Зиновьев, Р. Гейман, К. Кибер]. – Санкт-Петербург : Тип.. Департамента внеш. торг.,, 1845. – [8], 516 с.
957123
  Срезневский И. Обозрение главных черт сродства звуков в наречиях славянских / [И. Срезневский, экстраорд. проф. Харьсковского ун-та] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 38 с.
957124
  Траутфеттер Р.Э. Обозрение естественных семейств, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа : статья Р. Траутфеттера. – Киев : В университетской типографии, 1853. – 37 с. – Отд. оттиск из: Труды Комиссии ...при Имп. Ун-те Св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа (Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской), [т. 2, вып. 1], 1853. Естественная история... Ботаника : часть системат. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской ; Естественная история губерний Киевского учебного округа. Ботаника. Часть систематическая)
957125
  Римон Елена Обозрение и наказание : вспомнить Фуко // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.161-175. – ISSN 0130-7673
957126
  Турчинович О. Обозрение истории Белорусии с древнейших времен / Соч. О. Турчиновича. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1857. – XII, 303 с.
957127
  Рославский А. Обозрение истории древнего мира, 1852
957128
  Сперанский М.М. Обозрение исторических сведений о своде законов, 1833
957129
   Обозрение исторических сведений о составлении свода местных законов Западный губерний / изд. по поруч. Юрид. фак. Имп. С.-Петерб. ун-та: М.Я. Пергамент, проф. и А.Э. Нольде, прив.-доц. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 64 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. дарственная надпись ... Изд.: Пергамент, Михаил Яковлевич (1866-?) Нольде, Александр Эмильевич (1873-1919)
957130
   Обозрение Киева в отношении к древностям, изданное по высшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : Тип. И. Вальнера, 1847. – VIII, XVI, 111 с.
957131
  Розенкампф, барон Обозрение кормчей книги, 1829
957132
  Розенкампф Г.Ф. Обозрение кормчей книги. – О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип., 1829. – 274, 317, разд. паг., 4 л. факс.
957133
  Руссов С.В. Обозрение критики Ходаковского на Историю Российского Государства, сочиненную Николаем Михайловичем Карамзиным / сочинение Р***. // Сказание вкратце о скифах и о славянах и о Руссии, и о началах и о здании Великого Нова града, и о великих государях Российских. – [Б.м.] : [Б.и.], 1789. – 131 с.
957134
   Обозрение Лондонской Всемирной Выставки по главнейшим отраслям мануфактурной промышленности. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Внешней Торговли, 1852. – 212 с.
957135
  Нагуевский Д.И. Обозрение медалей и монет Екатерининской эпохи, хранящихся в Нумизматическом музее Казанского университета / Сост. дир. Музея Д.И. Нагуевский, проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литография Императорского Университета, 1896. – 34 с. – (К столетию кончины императрицы Екатерины Великой : 1762-1796 г.)
957136
  Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии / Иван Фундуклей. – Репринтное изд. – Киев : Академкнига, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-2299-01-4
957137
  Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии, изданное по высочайшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем : изданное по высочайшему соизволению киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : В тип. Фелфила Гликсберга, 1848. – 4], VIII, 128 с. : 17 л. ил.


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: Bibliotheque du Prince E. Lwoff Arm. 16. Etagere Ray. 3 №5 Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его ...
957138
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1908. – 52 с.
957139
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1910-1911 учебный год. – Киев : В Университетской типографии, 1910. – 52 с.
957140
   Обозрение преподавания в Императорском Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : В Университетской типографии, 1915. – 62 с.
957141
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира в 1-м полугодии 1885-86 уч. года : с приложением 4-х таблиц расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1885. – 24 с.
957142
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1897-98 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – 83, [1] с.
957143
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1900-1901 учебный год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1900. – 100 c.
957144
   Обозрение преподавания в университете Св. Владимира на 1902-1903 учебный год по историко-филологическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 14 с., 1 л. табл.
957145
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1904-1905 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1904. – 34 c.
957146
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1905-1906 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1905. – 27, [1] с.
957147
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1907-1908 учебный год. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1907. – 117 [1] с. – С приложением расписания лекций
957148
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1908-1909 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1908. – 22 с.
957149
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1909-1910 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 26 с.
957150
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 16 с.
957151
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1911-1912 учебный год по физико-математическому факультету : Киевский университет. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1911. – 30 с.
957152
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по физико-математическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 30 с.
957153
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1913-1914 учебный год по юридическому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1913. – 20 с.
957154
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1915-1916 учебный год по медицинскому факультету : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1915. – 16 с.
957155
   Обозрение преподавания в университете св. Владимира на 1916-1917 год по физико-математич. фак-ту : Киевский университет, 1917. – 32 с.
957156
   Обозрение преподавания в Университете Св. Владимира на 1916-1917 учебный год по физико-математическому факультету. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1916. – 32 с.
957157
   Обозрение преподавания в университете Св. Владимира на осеннее полугодие 1908 учебного года по историко-филологическому факультету : с приложением лекций. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908. – 23 с., 1 л. табл.
957158
   Обозрение преподавания в юридическом и экономическо-коммерческом отделениях Высших женских курсов в Киеве. 1910-1911 учебн. год. – Киев, 1910. – 21с.
957159
   Обозрение преподавания историко-филологического факультета Киевских высших женских курсов на осеннее полугодие 1908-го года. – Киев, 1908. – 15с.
957160
   Обозрение преподавания историко-филологического факультета Киевских высших женских курсов на осеннее полугодие 1909-го года. – Киев, 1909. – 16с.
957161
   Обозрение преподавания на 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1912. – 33с.
957162
   Обозрение преподавания на 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1913. – 36с.
957163
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учеб. год : с приложением расписания лекций. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1914. – 25, [1] c.
957164
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учебный год : с приложением расписания лекций / Историко-филологический факультет университета Св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – 22 с., 1 л. табл.
957165
   Обозрение преподавания на 1914-1915 учебный год. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 36с.
957166
   Обозрение преподавания на 1915-1916 учебный год. – Саратов, 1915. – 38с.
957167
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1913-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1913. – 28с.
957168
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
957169
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1915-го года. – Киев, 1915. – 32с.
957170
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1916-го года. – Саратов, 1916. – 27с.
957171
   Обозрение преподавания на весеннее полугодие 1917-го года. – Киев, 1917. – 38с.
957172
   Обозрение преподавания на Историко-филологическом фак-те Московского ун-та в 1904-1905 акад. году.. – 23 с.
957173
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете Императорского Университета Св. Владимира в весеннем полугодие 1914 г.. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1914. – 19, [1] с.
957174
   Обозрение преподавания на историко-филологическом факультете университета Св. Владимира в весеннем полугодии 1910 года. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 24 с., 1 л. табл.
957175
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фаукультете Императорского Университета Св. Владимира в весеннем полугодие 1909 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1909. – 20 с.
957176
   Обозрение преподавания на историко-филологическом фаукультете Императорского Университета Св. Владимира на осеннее полугодие 1907 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1907. – 23, [1] с.
957177
   Обозрение преподавания на Киевских Высших Женских Курсах по физико-математическому отделению. 2-й осенний семестр 1911 года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1911. – 21с.
957178
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1912-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1912. – 28с.
957179
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1914-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1914. – 32с.
957180
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1915-го года. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1915. – 31с.
957181
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1916-го года. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1916. – 16с.
957182
   Обозрение преподавания на осеннее полугодие 1917-го года. – Киев : Тип. Мейнандера, 1915. – 16с.
957183
   Обозрение преподавания на физико-математическом фак-те имп. Московского университета в 1904-1905 акад. году.. – 49 с.
957184
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира в первом полугодии 1848-49 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1848. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 1-е полугодие
957185
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира в первом полугодии 1849-50 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1849. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 1-е полугодие
957186
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1848-49 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1849. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 2-е полугодие
957187
   Обозрение преподавания наук в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1849-50 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1850. – 16 с. – На обложке указан 1949 год
957188
   Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском Университете Св. Владимира в первом полугодии 1857-58 учебного года. – Киев : В Университетской типографии, 1857. – 16 с. + 1 арк.: расписание лекций на 1-е полугодие
957189
   Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1854-55 учебного года. – Киев : В Университетской типографии, 1855. – 16 с.
957190
   Обозрение преподавания наук и искусств в Императорском Университете Св. Владимира во втором полугодии 1859-60 учебного года. – Киев : В Университетской Типографии, 1860. – 15 с.
957191
   Обозрение преподавания предметов, распределение лекций и практических занятий в Харьковском университете на 1901-1902 акад. год. – Харьков, 1901. – 106с.
957192
  Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева / М.А. Фонвизин. – Москва : Издание "Библиотека декабристов", 1907


  Содержание конволюта: 1. Фонвизин М.А. Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи М.А. Фонвизина. Проект конституции Н. Муравьева; 2. Записки И.Д. Якушкина; 3. В ссылке и заключении
957193
  Монтрезор В.В. Обозрение растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской : [Вып. 1-5] / В. Монтрезор. – 1886-1891. – Киев : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, в Москве, Киевское отд.
[Вып. 5]. – 1891. – 419-508 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1891, т. 10, вып. 4


  Авт.: Кнут Райнхард Густав Пауль (1874-1957) Пер., авт. предисл.: Генкель, Александр Германович (1872-1927)
957194
  Плещеев Сергей Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. – С-Пб, 1786. – 122с.
957195
  Плещеев Сергей Обозрение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. – изд. 3-е. – С-Пб, 1790. – 177с.
957196
  Ловягин А.М. Обозрение Российской империи сравнительно с важнейшими государствами : по программе V класса гимназий и реальных училищ / А.М. Ловягин. – С.-Петербург : Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс, 1911. – X, 186 с.
957197
  Ловягин А.М. Обозрение Российской империи сравнительно с важнейшими государствами : по программе V класса гимназий и реальных училищ / А.М. Ловягин. – 2-е изд. – С.-Петербург : Т-во А.Ф. Маркс, 1914. – XII, 170, 14с.
957198
  Матченко И.П. Обозрение Российской Империи сравнительно с важнейшими государствами : курс шестого класса реальных училищ / И.П. Матченко. – 8-е изд. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1903. – 106 с.
957199
  Матченко И.П. Обозрение Российской Империи сравнительно с важнейшими государствами : курс 5 класса / И.П. Матченко. – 15-е изд. – Киев : Типография И.И. Чоколова, 1913. – VI, 222 с.
957200
  Севергин Василий Обозрение Российской Финляндии или минералогические и другие примечания, учененные во время путешествия по оной в 1804 году. – С-Пб, 1805. – 133с.
957201
  Константинович Н. Обозрение Румянцевской описи Малороссии / Сост. Н. Константинович. – Чернигов : Черниг. губ. стат. ком.
Вып. 3 : Полк Стародубский. – 1875. – 391-857 с. – Отд. отт. из "Черниг. губ. вед." 1867, 1873-1875 гг.
957202
  Константинович Н. Обозрение Румянцевской описи Малороссии : (Дополнение) / Сост. Н. Константинович. – Чернигов : Губернская тип.
Вып. 4. – 1885. – [2], 58 с. – Извлеч. из № 38-49 неофиц. ч. "Черниг. губ. вед." 1884 г.
957203
  Шодуар С.И. Обозрение русских денег и иностранных монет, употреблявшихся в России с древних времен / Соч. барона Станислава де Шодуара ; Пер. с фр. В. А[настасевич]. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции загот. гос. бумаг,
Ч. 1. – 1837. – [4], IV, 272 с. : табл.
957204
  Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV - XVI вв / А.А. Шахматов. – М - Л, 1938. – 372с.
957205
  Полевой Н.А. Обозрение русской истории до единодержавия Петра Великого / Соч. Николая Полевого. – Санкт-Петербург : Тип. К. Жернакова, 1846. – [2], LIV, 360, 67 с., 2 л. фронт. (портр., факс.)
957206
  [Шишков Н.П.] Обозрение свеклосахарного производства / Предисл. С. Маслов. – Москва : В университетской тип.
Отделение I : О возделывании свекловицы. – 1842. – [6], 54 с., 2 л. ил. – Авт. указ. в конце текста
957207
  Рогович А. Обозрение семенных и высших споровых растений входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской. / А. Рогович. – Киев : В университетской типографии, 1869. – 308с.
957208
  Рогович А. Обозрение семенных и высшых споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа : (Продолжение) // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 144с.
957209
  Рогович А.С. Обозрение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав флоры губерний Киевсой, Черниговской и Полтавской / статья А. Роговича, орд. проф. – Киев : В университетской типографии, 1855. – 147 с. – (Естественная история губерний Киевского учебного округа : Ботаника ; Часть Систематическая)
957210
  Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.) / сост. Н.Н.Оглоблин
ч. 4 : Документы центрального управления. – 288 с.
957211
   Обозрение трудов Александра Евгениевича Бурцева по библиографии и этнографии. – Петроград : Тип. Е. Вейерман и К°, 1914. – 65 с.
957212
   Обозрение трудов по славяноведению : 1908-1909 гг. / составляемое В.Н. Бенешевичем, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1-4 (до 31 декабря1910 г.). – 1909. – Разд. паг. – Конволют. - Разд. паг.
957213
   Обозрение трудов по славяноведению : 1910 г. / составляемое В.Н. Бенешевичем, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1-2 (до 1 сентября1910 г.). – 1910. – С. 255-327, 335-432, XXVI. – Конволют. - Указатель имен авторов к "Обзору по славяноведению" за 1909-1910 гг. (XXVI с.)
957214
   Обозрение трудов по славяноведению : извлечения из протоколов заседаний сотрудников "Обозрения трудов по славяноведению" за 1911-1913 гг. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 22 с.
957215
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1 (до 1 марта 1912 г.). – 1914. – С. [2], 146-472
957216
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 2 (до 1 января 1913 г.) : 1) Языкознание. 2) Русская литература, история и древности. – 1914. – С. [2], 146-472
957217
   Обозрение трудов по славяноведению : 1912 г. / составляемое А.Л. Бемом, М.Г. Долобко, В.В. Дорошенком, Ю.И. Клецандой, С.С. Лисовским, Вс. И. Срезневским, М.Р. Фасмером и А.А. Шахматовым ; под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 3 (до 1 января 1913 г.) : Украиноведение. – 1914. – С. IV, 473-536
957218
   Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915. – LIX с. – Приложение к: Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук
957219
   Обозрение трудов по славяноведению. Вып. 1 : 1911 г. // Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915
957220
   Обозрение трудов по славяноведению : 1913 г. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 1 (до 1 января 1914 г.) : 1) Языкознание ; 2) Чешско-словацкая литература, история и древности ; 3) Польская литература, история и дрености. – 1915. – 302 с.
957221
   Обозрение трудов по славяноведению. Вып. 2 : 1911 г. // Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915
957222
   Обозрение трудов по славяноведению. Вып. 3 : 1911 г. // Обозрение трудов по славяноведению : 1911 г. : Указатель личных имен / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1915
957223
   Обозрение трудов по славяноведению : 1913 г. / под ред. В.Н. Бенешевича. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук
Вып. 3 (до 1 января 1914 г.) : 6) Русская история и древности. – 1918. – С. 435-686
957224
  Ходецкий С.М. Обозрение успехов сельского хозяйства в России, с историческим изложением правительственых мер по улучшению хозяйчтва // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 6-60. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
957225
  Горлов И. Обозрение экономической статистики России / И. Горлов. – СПб : ип. Имп. Акад. наук,, 1849. – 333 с.
957226
   Обозрения преподавания на физико-математическом отделении Женского пдагогического института, 1910-1911 учебн. год. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1910. – 27с.
957227
  Араб Оглы Обозримое будущее : соц. последствия НТР : год 2000 / Э.А. Араб-Оглы. – Москва : Мысль, 1986. – 204, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 196-203. – (Человечество на рубеже ХХІ в.)
957228
  Бондаренко Дмитрий Обои в отеле // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 48-49 : фото
957229
  Дамский А.И. Обои для современной квартиры / А.И. Дамский. – 2-е изд. – М, 1987. – 150с.
957230
  Шиманский А.П. Обойдемся без нокаута. / А.П. Шиманский. – Киев, 1987. – 181с.
957231
  Богданова Светлана Обойти конкурентов поможет Интернет : Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 36-41
957232
  Иванов Сергей Обойтись посредством платка : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-157 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
957233
  Жучок А.В. Оболонка зсувів Кліффордової напівгрупи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Описано оболонку зсувів Кліффордової напівгрули. The translational hull of Clifford semigroup is described.
957234
   Оболонський Микола Олександрович (1856-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 341. – ISBN 978-966-439-754-1
957235
  Тарасов А.А. Оболочка разума / А.А. Тарасов. – М., 1986. – 333с.
957236
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1976. – 416с.
957237
  Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа / А.С. Вольмир. – Москва, 1979. – 320с.
957238
  Шамина В.А. Оболочки вращения с меридиональными ребрами при симметричной и обратно симметричной нагрузках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Шамина В.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 8л.
957239
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – Л., 1947. – 129с.
957240
  Лепешинская О.Б. Оболочки животных клеток и их биологическое значение / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 112с.
957241
   Оболочки Земли и их взаимодействие: Тез. докл. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения акад. В.И.Вернадского (Лениннград, май 1988 г.). – Л., 1988. – 117с.
957242
  Огибалов П.М. Оболочки и пластины / П.М. Огибалов, М.А. Колтунов. – Москва, 1969. – 696с.
957243
  Урин Михаил Генрихович Оболчные эффекты в резонансных ядерных реакциях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Урин Михаил Генрихович; Моск. инж.-физ. ин. – М., 1978. – 31л.
957244
  Браун К. Обольстительница / К. Браун. – Минск, 1996. – 510с.
957245
  Розановъ В.В. Обонятельное и осязательное отношение евреевъ къ крови / В.В. Розановъ. – СПб., 1914. – 298с.
957246
  Бронштейн Анатолий Аркадьевич Обонятельные рецепторы позвоночных. (Ультраструктура, цитофизиология и эволюция) : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Бронштейн Анатолий Аркадьевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1974. – 47л.
957247
  Митрошенкова Е.Е. Обопрись на ветер / Е.Е. Митрошенкова, В.А. Митрошенков. – М., 1978. – 319с.
957248
  Тимохов А.А. Оборачиваемость оборотрых средств системы потребительской кооперации Казах.ССР и пути их ускорения : Автореф... канд. экон.наук: / Тимохов А. А.; Казах,ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
957249
  Петров П.В. Оборачиваемость текстильных товаров и пути ее ускорения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Петров П.В. ; Ленингр. ин-т советской торговли. – Ленинград, 1966. – 22 с.
957250
  Любимцев Ю.И. Оборачиваемость, окупаемость, эффективность / Ю.И. Любимцев. – М., 1968. – 104с.
957251
  Белов П.Ф. Оборванная молодость : [воспоминания репрессированного] / П.Ф. Белов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1991. – 141, [2] с. : ил.
957252
  Пармузин Б.С. Оборванная нить / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1983. – 112с.
957253
  Маринина А.А. Оборванные нити : [роман в 3 т.] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива ) ("Другая" Маринина). – ISBN 978-5-699-60620-7
Т. 1. – 2012. – 380, [4] с. – На обл.: "Другая" Маринина
957254
  Сливкин Евгений Оборванные связи : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 126-131. – ISSN 0130-7673
957255
  Трессол Р. Оборванные филантропы / Р. Трессол; Трессел. – Москва, 1925. – 134 с.
957256
  Солопенко М.И. Оборобные средства предприятий и объединений / М.И. Солопенко. – М., 1977. – 125с.
957257
  Виноградов И.Н. Оборона -штурм-победа / И.Н. Виноградов. – Москва, 1968. – 300с.
957258
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани в 1918-1919 гг. / Н.В. Мушкатеров, П.С. Сісоев. – Астрахань, 1957. – 55с.
957259
  Мушкатеров Н.В. Оборона Астрахани и разгром контрреволюционніх сил в Астраханском крае 1918-1920 гг. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1961. – 192с.
957260
  Гриневич К.Э. Оборона Боспора Киммерийского на основании археологического материала / К.Э. Гриневич. – Томск, 1947. – [32] с. – Ученые зап. Томского. Гос. универс., № 7, 1947 , с. 57-88
957261
  Зайцев Е.А. Оборона Брестской крепости / Е.А. Зайцев. – Минск, 1963. – 16с.
957262
  Старицький М. Оборона Буши, 1899
957263
  Старицький М.П. Оборона Буши : историчня драма в 5 диях и 6 одминах : (з часыв Хмельныщыны) / [соч.] М. Старицкаго // Остання нич [Остання ніч] : Истоpычня дpама в двох каpтынах / М.П. Старицький. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899
957264
  Петэн Оборона Вердена / Петэн. – М., 1937. – 88с.
957265
  Бекишвили И.В. Оборона кавказских перевалов : (1942-1943 гг.) / И.В. Бекишвили. – Тбилиси : [б. и.], 1977. – 175 с.
957266
  Гутор А.Е. Оборона корпуса на широком фронте. Действия 7-го русского корпуса с 3 по 6 сентября 1915 г. / А.Е. Гутор. – М., 1939. – 88с.
957267
  Стретович В. Оборона країни - справа професійна // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-38
957268
  Бережинский В.Г. Оборона крепости Кинбурн от турков в 1787 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 64, [4] с. – Библиогр. : с. 46-49
957269
   Оборона Ленинграда. 1941-1944. Воспоминания и дневники участников.. – Ленинград, 1968. – 792 с.
957270
  Бутков П.Г. Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков / [П. Бутков]. – Санкт-Петербург : Тип. Рос. акад., 1840. – [4], VI, 464, LXVII с. – Авт. указан в конце предисл.
957271
  Кокс Д. Оборона Мадріда / Д. Кокс. – К, 1938. – 95с.
957272
  Бречкевич М.В. Оборона Малахова кургана в 1854-1855. : Дис... наук: / Бречкевич М.В.;. – 394л.
957273
  Бабенко Р.В. Оборона міст Південно-Західної Русі під час монгольського вторгнення 1240-1241 рр. // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 188-198
957274
  Крымов Г.И. Оборона Москвы и разгром немецко-фашистских войск на южных подступах к столице СССР (окт.-дек. 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крымов Г.И.; Москов. обл. пед. ин-тут. Каф. истории ССССР. – М., 1966. – 16л.
957275
  Петренко Є. Оборона Німеччини і НАТО // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 квітня (№ 14). – С. 5


  20 березня німецький уряд прийняв проект бюджету на 2020 рік та фінансовий план на 2023 рік. Згідно з проектом у 2020 році витрати на оборону мають зрости до 45, 1 мільярда євро і досягти рівня 1, 37 % ВВП.
957276
  Болсуновський Л.І. Оборона Одеси (5 серпня - 16 жовтня 1941 р.) // Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 78-82. – ISBN 978-966-524-029
957277
  Воробьев В.Ф. Оборона Оренбурга (апрель - май 1919 г) / В.Ф. Воробьев. – Москва, 1938. – 76с.
957278
  Тишкевич Иван Станиславович Оборона от нападения преступника / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : Изд-во БГУ, 1972. – 136с.
957279
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – М., 1952. – 96с.
957280
  Сергеев М.А. Оборона Петропавловска на Камчатке / М.А. Сергеев. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1954. – 112с.
957281
  Шварц А.В. фон Оборона Порт-Артура / Сост. А. фон-Шварц, Ю. Романовский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Электропеч. И. Шурух
Ч. 1. – 1910. – VIII, 384, [2], 77 с., 20 л. ил., карт. : ил.
957282
  Шварц А.В. фон Оборона Порт-Артура / Сост. А. фон-Шварц, Ю. Романовский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°
Ч. 2. – 1910. – VI, [2], 624, 48, [1] с., 2 л. портр., 3 л. карт. : ил., карт., черт. – В части тиража вместо 2-х портр. - адм. Макарова и ген. Кондратенко помещен 1 портр. Николая II. – Библиогр.: "Перечень главнейших сочинений и статей о Порт-Артуре в русской литературе" / Сост. М.К. Соколовским (с. 40-48)
957283
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва : Военное издательство, 1947. – 68 с.
957284
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва, 1952. – 272с.
957285
  Сорокин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сорокин. – Москва, 1954. – 207с.
957286
  Сметанин А.И. Оборона Порт-Артура / А.И. Сметанин. – М., 1991. – 141с.
957287
  В"ялий О. Оборона потребує захисту // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.109-110. – ISSN 0132-1331


  Необхідна оборона як термін Кримінального кодексу України
957288
  Аскаров В. Оборона реформа в Україні у контексті співробітництва України - НАТО // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-63.
957289
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями : По поруч. Высоч. утв. Ком. для устройства Музея Севастопольской обороны, сост. секретарь Ком. полковник Заиончковский. – Санкт-Петербург : Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1899. – 79 с. ил., портр., табл.
957290
  Зайончковский А.М. Оборона Севастополя : Подвиги защитников : Краткий исторический очерк с иллюстрациями / Сост. полк. Заиончковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Высоч. утв. Ком. по восст. пам. Севастопольской обороны ; Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1904. – 78 с., 1 л. план. ил., портр., табл. – Библиогр. в предисл.
957291
  Караев Г.Н. Оборона Севастополя / Г.Н. Караев. – Л, 1956. – 151с.
957292
  Бестужева-Лада Оборона Севастополя // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 106-123


  Нигде в мире, кроме России, нет такого понятия "героическая оборона". И городов-героев нет. Любая осада везде и всегда кончалась вместе с продуктами и запасами воды. И только эти непостижимые русские зубами вгрызались в обреченную уже землю и на ней - ...
957293
  Ванеев Г.И. Оборона Севастополя в Отечественной войне 1941-1942 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ванеев Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
957294
  Семин Г.И. Оборона Севастополя. / Г.И. Семин. – М., 1962. – 107с.
957295
  Платон. Оборона Сократа / Платон.; Плятон ; пер. і поясн., [передм.] В. Кміцикевич. – Київ ; Лейпциг : Українська Накладня. – 93 с.
957296
  Мельникова Л.В. Оборона Соловецкого монастыря в годы Крымской войны: военный и религиозный аспекты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 165-182. – ISSN 0869-5687
957297
  Фельдштейн М. м. Оборона СРСР та робота бібліотек / М. м. Фельдштейн. – Х.-К., 1934. – 48с.
957298
  Ворошилов К.Е. Оборона СССР / К.Е. Ворошилов. – 2-е ипр. и доп. изд. – Москва, 1927. – 176с.
957299
  Амангалиев З.А. Оборона Уральска / З.А. Амангалиев, А.С. Елагин. – Алма-Ата : Rfpf[cnfy, 1991. – 181, [3] с.
957300
  Толстой А.Н. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – М-Л, 1947. – 48с.
957301
  Кралюк П. Оборонець земель українських // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 21


  Бойовий шлях Бернарда Претвича - військового і урядника Королівства Польського.
957302
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря" (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-7. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
957303
  Пахаренко В. Оборонець істин "Кобзаря". (Шевченкознавча концепція Г. Клочека) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 20-24. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 95)
957304
  Шептицька Т. Оборонець національної й людської честі (до 100-річчя від днянародження Івана Багряного) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 237-240. – ISBN 966-7060-98-5
957305
  Філіпчук Г. Оборонець рідних оберегів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)


  Українському педагогу, публіцисту, громадському та політичнному діячу Буковини кінця ХІХ — першої чверті ХХ століть - Омеляну Поповичу - 165!
957306
  Шалата М. Оборонець рідної мови = До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 16-18
957307
  Василенко М. Оборонець українських світочів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 128-133. – ISSN 0868-4790
957308
  Радзієвський В. Оборонець українського життя : (Урок поглибленого опрацювання тексту художнього твору в 7 класі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 22-25
957309
  Кулик Н. Оборонець українського шкільництва // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
957310
  Кагамлик С. Оборонець Української Церкви (до 355-річчя від початку митрополичого правління Сильвестра Косова) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
957311
  Щукин М.Н. Оборони и сохрани / М.Н. Щукин. – Москва, 1987. – 304с.
957312
  Коваль С.В. Обороний бюджет України: проблеми та перспективи розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 225-226. – ISBN 978-966-188-219-4
957313
  Арбатов А.Г. Оборонительная достаточность и безопасность / А.Г. Арбатов. – Москва, 1990. – 63с.
957314
  Туребеков Мырзалы Оборонительные сооружения древних поселений и городов Согла (VII-VI вв. до н.э. - VII в. н.э.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Туребеков Мырзалы; МГУ. – М., 1981. – 24л.
957315
  Никитин А.В. Оборонительные сооружения Засечной черты XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин А. В.; АН СССР, Ин-т ист. материальной культ. – М., 1954. – 15л.
957316
  Кирьянов И.А. Оборонительные сооружения Нижегородского Поволжья XII-XVI веков : Автореф... канд. ист.наук: / Кирьянов И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 13л.
957317
  Буйских С.Б. Оборонительные сооружения Ольвийского государства первых веков нашей эры : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.06 / Буйских С. Б.; Ин-т археол. АН УССР. – К., 1984. – 18л.
957318
  Бадрак В. Оборонка під прицілом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 лютого (№ 37)


  "На видноті корупційний скандал, але є проблеми з імпортом зброї, який вбиває український ОПК."
957319
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 55-56
957320
  Польгун А. Оборонна архітектура Меджибізької фортеці // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 13-16


  У даній статті розглядається оборонна архітектура Меджибізької фортеці, її структура, розташування, етапи становлення.
957321
  Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 38-68. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
957322
  Діденко Н.Г. Оборонна політика України в регіональному вимірі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 101-107
957323
   Оборонна політика України на початку 21століття : монографія / Горбулін В.П. [ та ін. ] ; Ін- проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-1648-14-1
957324
   Оборонна політика: потреба реформ Збройних Сил України : збірник матеріалів за результатами публічних консультацій / Апарат Ради національної безпеки і оборони України ; [упоряд. : [М. Сунгуровський, О. Мельник, В. Чумак та ін. ; за заг. ред. Р.В. Богатирьової]. – Київ : Заповіт, 2011. – 148 с. : іл., табл.
957325
  Джексон Оборонна промисловість Ізраїлю / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 220-224. – ISBN 978-966-7272-99-9
957326
  Джексон Оборонна промисловість Південної Кореї / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 224-228. – ISBN 978-966-7272-99-9
957327
  Джексон Оборонна промисловість Туреччини / Джексон, Сьюзен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 228-231. – ISBN 978-966-7272-99-9
957328
  Руснак І.С. Оборонна реформа в Україні: основні підсумки та перспективи / І.С. Руснак, В.М. Телелим // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 2618-1614
957329
  Тимошенко Р.І. Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків / Р.І. Тимошенко, Ф.В. Саганюк, В.Я. Мірошниченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 12-15. – ISSN 2304-2699
957330
   Оборонна тематика в наукових розробках вчених НАН України в 1971 р. (невідомі сторінки історії) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 121-132. – ISSN 1560-4926
957331
   Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії):1971р. / вступ і документи до друку підгот. О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 134-141. – ISSN 0374-3896


  У Листі заступника голови Держплану УРСР В. Халапсіна до ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР про роботу з оборонної тематики в АН УРСР і плани на 1972 р. йшлося про виконання у 1971 р. науково-технічних робіт. Було задіяно 60 наукових установ республіки, в ...
957332
   Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 146-153. – ISSN 1560-4926
957333
  Луговський О.Г. Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (закінчення) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 149-155. – ISSN 1560-4926


  "В цьому номері закінчуємо публікацію розсекреченого документа № 2 "Перечень заданий на проведение научных исследований по оборонной тематике, установленных научным учреждениям и высшим учебным заведениям республики на 1975 год", почату в двох ...
957334
   Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (Продовження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 131-138. – ISSN 1560-4926
957335
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория Осоавиахима. / Р.А. Фришман. – М, 1936. – 71с.
957336
  Фришман Р.А. Оборонная лаборатория. / Р.А. Фришман. – 2-е изд. – М, 1937. – 92с.
957337
  Коваленко Д.А. Оборонная промышленность / Д.А. Коваленко. – Москва, 1970. – 414 с.
957338
  Куликов Борис Пантелеевич Оборонная тема в советской лирике предвоенных лет : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Куликов Борис Пантелеевич; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры. – М., 1973. – 22л.
957339
  Шамарин Э.В. Оборонная функция Советского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шамарин Э.В. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 14 с.
957340
  Менделєєв Д. Оборонне замовлення в "замовленні"... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 3


  "За останнє десятиліття не пригадаю в Україні жодного міністра оборони, який не починав би свою діяльність на чолі відомства з декларації про необхідність скорочення апарату і врегулювання сфери закупівель та оборонного замовлення, називаючи цей процес ...
957341
  Медведєв Ю.Б. Оборонний бюджет України та інших провідних європейських країн / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджується проблематика фінансування Збройних сил України у контексті забезпечення національної безпеки Держави. Розглядається та аналізується нормативно-правова база, стан, проблеми, їх вирішення у сфері фінансового забезпечення ...
957342
  Крючков Г. Оборонний бюлетень - майбутній обрис Збройних сил // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-18.
957343
  Терський С.В. Оборонний комплекс столиці Волинського князівства - міста Володимира // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 14-22. – ISSN 0321-0499
957344
  Можаровський В.М. Оборонний огляд в Україні: результати і висновки / В.М. Можаровський, П.М. Крикун, М.М. Дєнєжкін // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-11
957345
  Іващенко В.В. Оборонний огляд як механізм визначення перспектив реформування оборонної сфери України / В.В. Іващенко, О.М. Поліщук // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 8-14
957346
  Доронін І.М. Оборонні "Білі книги": правові аспекти інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони у контексті громадського контролю // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 90-97. – ISSN 2616-6798
957347
  Філіпова Г.В. Оборонні проекти Києва напередодні та під час Північної війни 1700 - 1721 років // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8999-85-7
957348
  Петров С.С. Оборонні споруди Києва X-XIX ст. : у контексті історії міста і загльного розвитку військово-фортифікаційної справи / Сергій Петров. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 424-443. – ISBN 978-966-2530-28-5
957349
  Полівода К. Оборонні та безпекові аспекти європейської інтеграці Чеської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 94-96
957350
  Нагнибіда Р.В. Оборонні укріплення Подільського воєводства у часи польсько-турецької війни 1672–1699 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 206-225. – ISSN 2078-0133
957351
  Перевертаний О. Оборонні універсали Ю Хмельницького 1659 - 1660 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 322-325. – ISBN 978-966-171-893-6
957352
  Теличук П. Оборонно-масова робота в університеті // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Стрілецька команда КДУ в грудні 1945 року в змаганнях Сталінського району і в травні 1946 року в міських змаганнях зайняла перше місце.
957353
  Пивоваров Виктор Васильевич Оборонно-массовая работа как фактор патриотического и интернационального воспитания советской молодежи в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивоваров Виктор Васильевич; Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1980. – 20л.
957354
  Алешин В.С. Оборонно-массовая работа партийных организаций Карелии, Архангельской и Мурманской областей в предвоенные годы (1938-июнь1941) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Алешин В. С.; Петразав. ГУ им. Куусинена. – Петрозаводск, 1973. – 20л.
957355
  Григорьев А.И. Оборонно-массовая работа партийных организаций среднего Поволжья в предвоенные годы (1937 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Григорьев А.И.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 33л.
957356
  Бадрак В. Оборонно-Потьомкінський Комплекс, або Про особливості переозброєння нашої армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 1, 3


  "Усе викладене нижче не так критика, як аналіз, покликаний відповістити на одне-єдине запитання: як довго триватиме російська війна проти України? Саме факт війни, що триває протягом двох із половиною років і соромливо називається антитерористичною ...
957357
  Семенишин А.В. Оборонно-промисловий комплекс України : господарсько-правові аспекти реформування : монографія / А.В. Семенишин ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Юрайт, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого"). – ISBN 978-966-2740-61-5
957358
  Оцабрик І.І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустрального суспільства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 254-259
957359
  Оцабрик І.І. Оборонно-промисловий комплекс України в умовах економіки постіндустріального суспільства: аналіз та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 329-334. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
957360
  Ляшенко В.І. Оборонно-промисловий комплекс України: аспекти сучасної державної політики // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 325-327. – ISBN 978-617-7104-90-1
957361
  Момот Т.В. Оборонно-промисловий комплекс України: пріоритетні напрями реформування в умовах євроінтеграції. / Т.В. Момот, Н.Е. Аванесова, І.Ю. Віннік // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 27-33. – ISSN 2218-1199
957362
  Бойко В.О. Оборонно-промисловий комплекс України: стан, проблеми та тенденції розвитку // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-32.
957363
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России как субъект процесса обеспечения военно-экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 111-113. – ISSN 1728-8878
957364
  Щеблыкин В.Н. Оборонно-промышленный комплекс России: основные проблемы развития // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 53-58. – ISSN 1680-2721
957365
  Пузиков А.Е. Оборонное значение аграрной политики КПСС в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пузиков А.Е.; Львов. гос. ун-т. – 20л.
957366
  Соболев М.Г. Оборонное могущество Родины / М.Г. Соболев. – М, 1977. – 143с.
957367
  Язов Д.Т. Оборонное строительство: новые подходы. / Д.Т. Язов. – М., 1989. – 62с.
957368
   Оборонные песни.. – М., 1939. – 36с.
957369
  Висоцький О. Оборонные предприятия должны получать кредиты по минимальной ставке // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7638-06-2
957370
  Свердлик Ш.Б. Оборонные средства машиностроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф... канд. экон.наук: / Свердлик Ш. Б.; Новосиб. ГУ, Каф. полит. экон. – Новосибирск, 1964. – 17л.
957371
  Маяковский В. Оборонные стихи / В. Маяковский. – Минск : Художественная литература, 1937. – 95 с.
957372
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Москва, 1938. – 104 с.
957373
  Маяковский В. Оборонные стихи. / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1939. – 95 с.
957374
  Пирожков С.И. Оборонный анализ и формирование политики национальной безопасности: опыт Украины // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-111.
957375
  Пасічко В. Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 135-144.
957376
  Менделєєв Д. Оборонпром: операція "Ліквідація", або Епоха відродження... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1-2


  Реформаторські потуги президента, який залишає посаду, а до того протягом своєї каденції ритуально передавав відремонтовані й модернізовані за рахунок державного бюджету тисячі й тисячі одиниць озброєнь і військової техніки, зазвичай у присутності ...
957377
  Прищепа І.З. Оборот / І.З. Прищепа. – Полтава, 1962. – 48с.
957378
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ. – К., 1988. – л.
957379
  Яковенко Лариса Ивановна Оборот авансированных средств в новых условиях хозяйствования : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Яковенко Лариса Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
957380
   Оборот капитальных вложений и эффективность воспроизводства основных фондов.. – К., 1980. – 239с.
957381
  Мищук А.Н. Оборот культурных ценностей через социокультурный проект // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 75-78. – ISSN 2073-9702


  В статье обращается внимание на значимость социокультурных проектов для населения страны, экономики, культуры. Рассмотрен позитивный опыт управления культурой за рубежом.
957382
  Малашенко А.Н. Оборот производственных фондов в машиностроительной промышленности УССР и пути его ускорения : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Малашенко Анатолий Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. ин-т народного хозяйства им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с. – Библиогр.: 6 назв.
957383
  Меерович В.Г. Оборот средств и эффективность производства. / В.Г. Меерович. – М, 1974. – 128с.
957384
  Губин Б.В. Оборот средств предприятий и эффективность производства / Б.В. Губин. – М, 1975. – 108с.
957385
  Павлов П.М. Оборот средств предприятия / П.М. Павлов. – Москва, 1967. – 120 с.
957386
   Оборот средств, фондоотдача и рентабельность. Из опыта работы в условия экон. реформы.. – Л., 1969. – 221с.
957387
  Китцберг А. Оборотень : драма в 5-ти д. / Аугуст Китцберг; пер. с эст. Л. и Ю. Оямаа. – Москва : Искусство, 1956. – 68 с.
957388
  Померанцев В.М. Оборотень / В.М. Померанцев. – М., 1963. – 80с.
957389
  Успенский Г.А. Оборотень / Г.А. Успенский. – Кишинев, 1973. – 227с.
957390
  Швачко В.І. Оборотна воднева крихкість ОЦК -сплавів заліза конструкційних сталей : Автореф. дис. ... докт. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Швачко В.І.; МО і НУ "Харківс. фіз.-техн. ін-тут". – Харків, 2002. – 35 с.
957391
  Озеров И.Х. Оборотная сторона нашего бюджета / Проф. И.Х. Озеров. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1911. – 191 с., 2 л. диагр.


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
957392
  Шелдон С. Оборотная сторона полуночи. Полночные воспоминания : Романы / С. Шелдон; Пер. с англ. Т.П.Митц. – Москва : Новости ; АСТ, 1998. – 624 с. – ISBN 5-7020-0870-7, 5-15-000285-2
957393
  Маттиас Л. Оборотная сторона США. / Л. Маттиас. – М., 1968. – 422с.
957394
   Оборотни. – Москва, 1987
957395
  Барышев А.В. Оборотни : [о Сальвадоре] / А.В. Барышев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с. – (По ту сторону). – ISBN 5-268-00872-2
957396
  Пиляцкин Б.А. Оборотни джунглей / Б.А. Пиляцкин. – М, 1966. – 79с.
957397
  Меньшиков В.М. Оборотни стреляют из-за угла / В.М. Меньшиков. – Москва, 1986. – 173с.
957398
  Гарванко А. Оборотний капітал підприємства: теоретичне переосмислення та практичний аналіз // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 178-182
957399
  Гаценко-Колумбет Оборотні активи підприємства: проблеми теорії оліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 42-47. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
957400
  Купріна Н.М. Оборотні активи підприємства: теоретичний та практичний аспект / Н.М. Купріна, І.О. Черненко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 28-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2312-847X
957401
  Демченко Т.А. Оборотні активи та їх відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 179-184. – ISSN 1993-6788
957402
  Магазаник О. Оборотні засоби промислового підприємства / О. Магазаник. – К., 1957. – 52с.
957403
  Дросовська Л.І. Оборотні засоби соціалістичної промисловості / Л.І. Дросовська. – Київ, 1959. – 40с.
957404
  Ніколаєва І.В. Оборотні кошти соціалістичної промисловості / І.В. Ніколаєва. – К., 1957. – 20с.
957405
  Гавриш В.І. Оборотні кошти соціалістичної промисловості і шляхи прискорення їх оборотності / В.І. Гавриш. – Київ, 1949. – 24с.
957406
  Мусіяка Ю.Г. Оборотні фонди колгоспів / Ю.Г. Мусіяка. – К., 1969. – 171с.
957407
  Іонін Є. Оборотність активів в умовах використання методу нарахувань: аналітичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 207-211. – ISSN 1993-0259
957408
  Слюсарчук В.Ю. Оборотність нелінійних різницевих операторів : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 233 с. – ISBN 966-327-032-2
957409
  Дорошенко О.С. Оборотны кошти колгоспів та їх раціональне використання / О.С. Дорошенко. – К, 1965. – 28с.
957410
  Любченко Н.С. Оборотные производственные фонды и их использование. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Любченко Н.С.; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии. – К., 1969. – 24л.
957411
  Каюмов Н. Оборотные производственные фонды легкой промышленности / Н. Каюмов, С.П. Пышнографй. – Душанбе, 1975. – 207с.
957412
  Зюнькина А.Б. Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зюнькина А.Б. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
957413
  Зюнькина Алла Борисовна Оборотные производственные фонды: содержание, механизм движения, эффективность : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зюнькина Алла Борисовна; Киевск. гос. ун-т. – Киев, 1984. – 179л.
957414
  Рубинштейн С.В. Оборотные средства / С.В. Рубинштейн. – Москва : Госфиниздат, 1933. – 52 с.
957415
  Ротштейн Л.А. Оборотные средства в промышленности / Л.А. Ротштейн. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 93 с.
957416
  Каценеленбаум З.С. Оборотные средства в промышленности СССР. / З.С. Каценеленбаум. – Москва, 1945. – 100с.
957417
  Лисициан Н.С. Оборотные средства в системе воспроизводственных процессов / Н.С. Лисициан. – М., 1986. – 287с.
957418
  Харченко А.С. Оборотные средства в системе хозяйственного механизма и пути повышения эффективности их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Харченко А.С.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1982. – 23л.
957419
  Бадалян А.А. Оборотные средства винодельческой промышленности Армянской ССР : Автореф... канд. эконнаук: 594 / Бадалян А.А.; Ереванский Гос. Ун-т. – Ереван, 1968. – 22л.
957420
  Тищенко Виктор Елисеевич Оборотные средства геологпоисковых предприятий и пути ускорения их оборчиваемости / Тищенко Виктор Елисеевич. – Уфа : Башкн-во, 1961. – 92с.
957421
  Пинишко В.С. Оборотные средства деревообрабатывающих предприятий, их нормирование и использование : Автореф... канд. экон.наук: / Пинишко В.С.; Моск. фин. ин-т. – Москва, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
957422
  Белкина Р.К. Оборотные средства домостроительных комбинатов / Р.К. Белкина ; Науч.-иссл. финансовый ин-т. – Москва : Финансы, 1965. – 152 с.
957423
  Шевелев В.А. Оборотные средства и анализ их использования в промышленности. / В.А. Шевелев. – М, 1968. – 192с.
957424
  Клян В.А. Оборотные средства и вопросы их эффективного использования (на прим. пищевой пром. АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Клян В.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 38л.
957425
   Оборотные средства и кредит в условиях создания объединений.. – М., 1981. – 161с.
957426
  Парфаньяк П.А. Оборотные средства и проблемы рационального построения платежного оборота промышленных предприятий. : Автореф... Канд.экон.наук: / Парфаньяк П.А.; ин-т экономики АН СССР., 1954. – 31л.
957427
  Курьянов А.В. Оборотные средства и пути повышения эффективности их использования в новых условиях работы промышленных предприятий. (На материалах машиностроит. предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Курьянов А.В.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Харьков, 1969. – 18л.
957428
  Медведев И.В. Оборотные средства и пути совершенствования их организации и использования в колхозах (на примере колхозов Луганской области) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 601 / Медведев И.В. ; Одесский сельскохоз. ин-т. – Одесса, 1968. – 23 с.
957429
  Трошунев А. Оборотные средства и ускорение их оборачиваемости. / А. Трошунев. – Симферополь, 1940. – 40с.
957430
   Оборотные средства капитального строительства.. – М., 1977. – 160с.
957431
  Жилкина Л.В. Оборотные средства колхозов : Автореф... канд. экон.наук: / Жилкина Л. В.; КИНХ. – К., 1964. – 20л.
957432
  Кочкарев В.В. Оборотные средства колхозов / В.В. Кочкарев. – Москва : Колос, 1972. – 136 с.
957433
  Доронкин Василий Дмитриевич Оборотные средства колхозов и краткосрочный кредит Госбанка СССР. (На примере колхозов Ом. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Доронкин Василий Дмитриевич; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1976. – 24л.
957434
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства колхозов и кредит / Г.Ф. Белоусенко. – Москва : Финансы, 1968. – 136 с.
957435
  Лебединский Г.Я. Оборотные средства колхозов и пути их рационального использования (на прим.. колх. Никопольского и Томаковского р-нов Днепропетровск. и Томковского р-нов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Лебединский Г. Я.; УНИИ экон. и орган. с.х. – К., 1966. – 22л.
957436
  Корниенко М.М. Оборотные средства колхозов и пути эффективного их использования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 500 / Корниенко М.М. ; Харьк. гос. ун-т, Каф. полит. экономии. – Харьков, 1968. – 19 с.
957437
  Попов Н.А. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.А. Попов. – М.-Л., 1941. – 88с.
957438
  Филатов Н.Л. Оборотные средства коммунальных предприятий. / Н.Л. Филатов. – М., 1957. – 84с.
957439
  Микулис А. Оборотные средства легкой промышленности и некоторые вопросы повышения эффективности их использования (на основе данных предприятий Министерства легкой промышленности Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.599 / Микулис А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
957440
  Абрамсон Л.С. Оборотные средства подрядных организаций / Л.С. Абрамсон. – Москва : Госстройиздат, 1949. – 56 с.
957441
  Фам Дак Зуен. Оборотные средства подрядных строительно-монтажных организаций в СССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фам Дак Зуен.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 21л.
957442
  Белкина Р.К. Оборотные средства подрядных строительных организаций / Р.К. Белкина ; Науч.-исслед. ин-т. – Москва : Госфиниздат, 1962. – 188 с.
957443
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства при межхозяйственном и агропромышленном кооперировании / Г.Ф. Белоусенко. – Москва : Россельхозиздат, 1977. – 204 с.
957444
  Колонтаевский Виктор Борисович Оборотные средства производственных объединений (предприятий) и пути совершенствования их организации. (На матер. машиностроения) : Автореф... канд. эк.наук: 08.00.10 / Колонтаевский Виктор Борисович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 25л.
957445
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленного предприятия : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центр. лектории Общества в Москве / А.М. Бирман ; Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1949. – 31 с.
957446
  Лиманович А.М. Оборотные средства промышленного предприятия / А.М. Лиманович. – Загорск, 1949. – 54с.
957447
  Шеремет А.Д. Оборотные средства промышленного предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1956. – 83с.
957448
  Горский М.П. Оборотные средства промышленного предприятия / М.П. Горский. – Х., 1961. – 24с.
957449
  Помазков Н.С. Оборотные средства промышленного предприятия и анализ их оборачиваемости / Н.С. Помазков. – Л., 1949. – 36с.
957450
  Шоломович И.А. Оборотные средства промышленного предприятия и их анализ. / И.А. Шоломович. – Х., 1934. – 88с.
957451
  Барнгольц С.Б. Оборотные средства промышленности СССР / С.Б. Барнгольц. – Москва : Финансы, 1965. – 283 с.
957452
  Павлов В.С. Оборотные средства промышленности. Формирование и использование / В.С. Павлов. – М., 1974. – 143с.
957453
  Андрианов Д.П. Оборотные средства промышленных предприятий / Андрианов Д.П. ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1958. – 40 с. – (В помощь лектору)
957454
  Шумов Н.С. Оборотные средства промышленных предприятий в новых условиях хозяйствования / Н.С. Шумов. – М., 1968. – 200с.
957455
  Барнгольц Сарра Бенционовна Оборотные средства промышленных предприятий и анализ их использрования. : Автореф... д-ра экон.наук: / Барнгольц Сарра Бенционовна; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 36л.
957456
  Кошель В.Н. Оборотные средства промышленных предприятий и пути совершенствования организации источников их формирования : Автореф... канд. экон.наук: / Кошель В.Н.; Харьк. ун-т им. А.М.Горького. Экон. фак. – Х., 1967. – 18л.
957457
  Назарян Ш.Г. Оборотные средства промышленных предприятий и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарян Ш.Г.; Объед.учен.совет по присужд.учен.степней по экон.наукам при Ереван.гос.ун-те. – Ереван, 1965. – 20л.
957458
  Дембинский Н.В. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / Н.В. Дембинский. – Минск, 1949. – 23с.
957459
  Бирман А.М. Оборотные средства промышленных предприятий и пути ускорения их оборачиваемости / А.М. Бирман. – Москва : Знание, 1955. – 40 с. – (Серия 2 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; № 1)
957460
  Эрастова С.П. Оборотные средства промышленных предприятий и роль кредита в их формировании и эффективном использовании. : Автореф... канд.экон.наук: 599 / Эрастова С.П.; Всес.заоч.физ-экон.ин-т. – М, 1969. – 17л.
957461
  Курьянов А.В. Оборотные средства промышленных предприятий и эффективность их использования / А.В. Курьянов. – Киев, 1975. – 150с.
957462
  Сеславинский И.С. Оборотные средства промышленных предприятий. / И.С. Сеславинский. – М, 1961. – 64с.
957463
  Белоусенко Г.Ф. Оборотные средства сельскохозяйственных аграрно-промышленных предприятий и производственных объединений / Г.Ф. Белоусенко. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 218, [2] с.
957464
  Ибрагимов Л.А. Оборотные средства снабженческих организаций сельского хозяйства / Л.А. Ибрагимов. – М., 1977. – 80с.
957465
  Соколова Л.Н. Оборотные средства снабженческо-сбытовых организаций. / Л.Н. Соколова. – М., 1972. – 48с.
957466
  Тебякин Г.К. Оборотные средства совхозов / Г.К. Тебякин. – 2, перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1976. – 184 с.
957467
  Хоронжий А.И. Оборотные средства социалистических промышенных предприятий и их эффективное использование : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Хоронжий А.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 20л.
957468
  Бычков П.С. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий / П.С. Бычков. – Москва, 1966. – 151с.
957469
  Леонтьев А.М. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий и пути улучшения их использования. (На материалах металлург. заводов Приднепровья) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Леонтьев А.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 20 с.
957470
  Грицай А.П. Оборотные средства социалистических промышленных предприятий. / А.П. Грицай. – М., 1963. – 86с.
957471
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Дис... на соиск. учен. степени. кандид. экономич.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевс. гос. ун-те им. Т.Г.Шевче. – Киев, 1951. – 325л.
957472
  Гаврилов Н.В. Оборотные средства социалистического промышленного предприятия и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилов Н.В.; МВО СССР. Ин-т повышеня квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Ше. – Киев, 1952. – 20 с.
957473
  Харькова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Харькова С.Н. ; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
957474
  Харюкова С.Н. Оборотные средства социалистической промышленности и их использование (на прим. предприятий трикотажной промышленности УССР) : Дис... канд. эконом.наук: / Харюкова С.Н.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 228, XIVл. – Бібліогр.:л.I-XIV
957475
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1949. – 44с.
957476
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1951. – 40с.
957477
  Федосеев К.А. Оборотные средства социалистической промышленности и пути ускорения их оборачиваемости / К.А. Федосеев. – М, 1953. – 40с.
957478
  Визбарас И. Оборотные средства станкостроительных предприятий и кредит Госбанка : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 599 / Визбарас И. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 16 с.
957479
  Шеремет А.Д. Оборотные средства станокостроительной промышленности СССР и их использование : Автореф... канд. экон.наук: / Шеремет А. Д.; МГУ, Экон. фак. – М., 1955. – 16л.
957480
  Татаркин А.И. Оборотные средства хозрасчетных предприятий / А.И. Татаркин. – Иркутск, 1985. – 272с.
957481
  Зурабишвили В.С. Оборотные средства чайной промышленности Грузинской ССР и пути улучшения их использования. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.10 / Зурабишвили В.С.; АН ГССР. Ин-тут экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 51л. – Бібліогр.:с.50-51
957482
  Федорищева А.Н. Оборотные средства шахтостроительных организаций и их дифференцированное нормирование. : Автореф... канд. экон.наук: / Федорищева А.Н.; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – К., 1965. – 21л.
957483
  Городецкая О.Н. Оборотные средства, кредитование и расчеты в легкой промышленности (Вопросы планирования и анализ использования) : Автореф... канд экон.наук: / Городецкая О.Н.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1967. – 17л.
957484
  Назарова Н.С. Оборотные средствад государственной торговли и пути улучшения их использования. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назарова Н.С.; М-во торговли РСФСР. – М, 1961. – 18л.
957485
  Жданова Л.А. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий / Л.А. Жданова. – М, 1975. – 54с.
957486
  Фасоляк Н.Д. Оборотные фонды и материально-техническое снабжение промышленных предприятий. / Н.Д. Фасоляк. – М, 1961. – 84с.
957487
  Смышляев А.С. Оборотные фонды и народнохозяйственная динамика : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Смышляев А.С.; МГУ. – М., 1972. – 22л.
957488
  Мищенко С.И. Оборотные фонды и повышение эффективности их использования в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мищенко С.И.; МВ и ССО УССР. ХГУ. им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 24л.
957489
  Мусияка Г Ю. Оборотные фонды колхозов / Г Ю. Мусияка. – К., 1980. – 132с.
957490
  Локшин Э.Ю. Оборотные фонды промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 31с.
957491
  Скрипник В. Оборотоздатність об"єктів цивільних прав // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 190-197. – ISSN 2306-9082
957492
  Апанасенко К. Оборотоздатність прав за документами дозвільного характеру: постановка проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 32-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання можливості кваліфікації прав за документами дозвільного характеру як об"єктів цивільних/господарських прав, їх оборотоздатність. Досліджено ознаки оборотоздатності нематеріальних об"єктів цивільних прав, здійснено класифікацію ...
957493
  Васильева Е.Н. Оборотоспособность в сфере интеллектуальной собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-34. – ISSN 0132-0769
957494
  Рейман Е.А. Обороты речи английской обзорной научной статьи / Е.А. Рейман, Н.А. Константивнова. – Ленинград : Наука, 1978. – 246 с.
957495
  Котов Ю.В. Оборудование атомных электростанций / Ю.В. Котов, В.В. Кротов, Г.А. Филиппов. – Москва, 1982. – 375 с.
957496
   Оборудование ГРЭС и передача электроэнергии КАТЭКа : сборник трудов. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1983. – 168 с.
957497
  Лермонтов М.А. Оборудование для вычислительных центров / М.А. Лермонтов, К.Д. Орлов. – М., 1979. – 175с.
957498
   Оборудование для герметизации устья скважин при глубоком резаведочном бурении на нефть и газ.. – Москва, 1969. – 74с.
957499
  Рыскин С.Е. Оборудование для индукционной термообработки. / С.Е. Рыскин. – М-Л, 1966. – 158с.
957500
  Кочановский Н.Я. Оборудование для контактной сварки : Автореф... д-ра техн.наук: / Кочановский Н.Я.; АН УССР. Ордена Трудового Красного Знамени ин-т электросварки им Е.О.Патона. – К., 1962. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
957501
  Гришаев И.Г. Оборудование для механических процессов химической технологии / И.Г. Гришаев, В.И. Назаров. – М., 1989. – 88с.
957502
   Оборудование для механической обработки, сборки, гальванических покрытий, окраски и автоматического контроля.. – Москва, 1963. – 164с.
957503
   Оборудование для обработки резиновых смесей и пластических масс. Каталог-справочник.. – М., 1957. – 108с.
957504
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве / А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко; А.Т. Александрова, С.И. Бродский, И.И. Сажин, Г.Н. Щиренко. – М-Л : Госэнергоиздат, 1963. – 79 с.
957505
   Оборудование для обработки тугоплавких металлов в электровакуумном производстве.. – М.-Л., 1963. – 80с.
957506
  Пипко А.И. Оборудование для откачки вакуумных приборов / А.И. Пипко, В.Я. Плискквский, Е.А. Пенчко. – Москва : Энергия, 1965. – 464 с.
957507
  Кардыш В.Г. Оборудование для поискового бурения / В.Г. Кардыш. – Л, 1986. – 144с.
957508
  Глазков И.М. Оборудование для производства фотошаблонов и выполнения операций фотолитографии / И.М. Глазков. – Москва, 1975. – 73 с.
957509
   Оборудование для разделения жидких неоднородных систем: Сб. науч. тр.. – М., 1988. – 151с.
957510
  Кузнецов И.Е. Оборудование для санитарной очистки газов / И.Е. Кузнецов. – К., 1989. – 303с.
957511
  Ройтенберг С.Ш. Оборудование для сварки на монтаже тепловых электростанций / С.Ш. Ройтенберг. – Москва : Энергия, 1975. – 120с.
957512
   Оборудование для сушки, пропитки и компаундирования обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов.. – М., 1963. – 36с.
957513
  Печкуренко А.И. Оборудование для школьных мастерских. / А.И. Печкуренко, П.С. Турков. – Минск, 1967. – 132с.
957514
  Резниченко Т.И. Оборудование заводов пластмасс. / Т.И. Резниченко. – К., 1989. – 78с.
957515
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по изучению природы в 1-4 классах. / П.А. Завитаев. – 6-е изд., доп. и перераб. – М., 1961. – 208с.
957516
  Завитаев П.А. Оборудование занятий по природоведению / П.А. Завитаев. – Москва, 1940. – 130с.
957517
  Айзенберг М.С. Оборудование и инвентарь для спортивных игр : справ. пособие / М.С. Айзенберг, С.Н, Лебедев. – Москва : Физкультура и спорт
Ч. 1. – 1953. – 92 с.
957518
   Оборудование и материалы для делопроизводства и размножения документации.. – М., 1967. – 71с.
957519
   Оборудование и организация работы кабинета общественных дисциплин в средних специальных учеб. заведениях. Метод. рекомендации.. – М., 1969. – 76с.
957520
  Данилюк Э.А. Оборудование и организация работы кабинета эстетического воспитания в профессионально-техническом училище / Э.А. Данилюк. – Москва, 1965. – 67 с.
957521
   Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения: ПН АЭ Г-7-009-89.. – М., 1991. – 316с.
957522
  Камелев А.И. Оборудование и эксплуатация киноустановок малой и средней вместимости. / А.И. Камелев. – М., 1969. – 389с.
957523
   Оборудование кабинета математики. – Москва, 1981. – 192 с.
957524
  Яблонский В.А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции / В.А. Яблонский. – Москва : Высшая школа, 1983. – 47 с.
957525
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы в средних профтехучилищах. / Л.М. Зельманова, Т.К. Молчанова. – М., 1985. – 95с.
957526
  Зельманова Л.М. Оборудование кабинета русского языка и литературы. / Л.М. Зельманова. – М., 1977. – 80с.
957527
   Оборудование кабинета черчения в профессионально-технических училищах.. – М., 1963. – 64с.
957528
  Ряжский Н. Оборудование клубной сцены / Н. Ряжский. – Москва, 1939. – 88 с.
957529
  Пряхин М.П. Оборудование комплексной лаборатории технических средств обучения Воронежского государственного пединститута / М.П. Пряхин, Ю.И. Щербак. – Москва, 1972. – 32 с.
957530
  Бармин И.В. Оборудование космического производства / И.В. Бармин, Е.И. Горюнов, А.В. Егоров и др. ; под ред. В.П. Бармина. – Москва : Машиностроение, 1988. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 245-250 (122 назв.). – ISBN 5-217-00142-9
957531
  Кременецкий Н.Г. Оборудование курса зоологии : Практическое руководство к организации зоологич. лаборат. и кабинетов в пед. вузах / Н.Г. Кременецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1952. – 288с.
957532
   Оборудование лаборатории испытания материалов и работа в ней. – Москва-Ленинград : Госмашметиздат, 1933. – 256 с.
957533
  Колчин И.В. Оборудование летательных аппаратов. / И.В. Колчин. – М., 1979. – 152с.
957534
  Брысин П.М. Оборудование по начальной военной подготовке в средней школе / П.М. Брысин. – М., 1972. – 120с.
957535
   Оборудование полупроводникового производства. – Москва, 1981. – 336 с.
957536
  Блинов И.Г. Оборудование полупроводникового производства / И.Г. Блинов, Л.В. Кожитов. – Москва, 1986. – 262 с.
957537
  Гильман Я М. Оборудование помещений сельской библиотеки / Я М. Гильман, . – М., 1953. – 43с.
957538
  Панфилов Ю.В. Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные работы : учебник для средних специальных учебных заведений по специальности 0658 "Производство микроэлектронных устройств" / Ю.В. Панфилов. – Москва, 1988. – 320 с.
957539
   Оборудование радиопередающих телевизионных и УКВ ЧМ вещательных станций. – Москва, 1974. – 142 с.
957540
  Цыпленков И.А. Оборудование радиотехнических узлов / И.А. Цыпленков. – Москва : Связьиздат, 1941. – 175 с.
957541
  Софронов Е.В. Оборудование самолета / Е.В. Софронов. – М., 1965. – 48с.
957542
   Оборудование сейсмологической станции IRIS KIEV и программный интерфейс доступа к сейсмологическим данным / И.Ю. Михайлик, А.З. Ганиев, К.В. Петренко, Т.А. Амашукели // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 203-212 : рис. – Библиогр.: с. 211-212. – ISSN 0203-3100
957543
  Данилов К.Б. Оборудование сельских стационарных киноустановок / К.Б. Данилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1968. – 232с.
957544
  Климов В.В. Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств / В.В. Климов. – Москва, 1992. – 96с.
957545
  Чанышев Оборудование урока естествознания / Чанышев, М.А. Магдиев. – Уфа, 1946. – 56с.
957546
  Эйдельс Л.М. Оборудование уроков черчения и внеклассная работа. / Л.М. Эйдельс. – М., 1956. – 80с.
957547
  Ружицкий Ю.А. Оборудование учебного кабинета техническими средствами обучения / Ю.А. Ружицкий. – М, 1973. – 80с.
957548
   Оборудование учебных кабинетов.. – М., 1959. – 132с.
957549
  Покровский А.А. Оборудование физического кабинета : пособие для преподавателей / А.А. Покровский. – Москва : Учпедгиз, 1933. – 84 c.
957550
  Мусакин А.П. Оборудование химических лабораторий : Справочник / А.П. Мусакин, Ф.Ю. Рачинский, К.Д. Суглобова. – Ленинград : Химия, 1978. – 480 с.
957551
  Жиганов Б.В. Оборудование школьных интерьеров. / Б.В. Жиганов. – М., 1972. – 189с.
957552
  Щербаков Н.Н. Оборудование школьных мастерских средствами малой механизации. / Н.Н. Щербаков. – М., 1983. – 127с.
957553
   Оборудование электрической лаборатории : учебно-метод. пособие к практикуму по электричеству. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1976. – 134 с.
957554
  Александрова А.Т. Оборудование электровакуумного производства : [учеб. пособие для вузов по специальности "Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение"] / А.Т. Александрова. – Москва : Энергия, 1974. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 380-381
957555
  Вайнер Я.В. Оборудование, автоматизация и механизация цехов электрохимических покрытий / Я.В. Вайнер, М.А. Дасоян. – Москва, 1961. – 402 с.
957556
   Оборудование, оформление и работа кабинета эстетического воспитания. – М., 1965. – 48с.
957557
   Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов: Учеб. пособие для вузов.. – М., 1985. – 352с.
957558
  Романов.Г.З Оборудовпание для изготовления печатных схем / Романов.Г.З, В.В. Диков. – Москва : Энергия, 1972. – 96с.
957559
  Голубович И.В. Обоснование "наук о духе" у В.Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманитористике // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 59-67
957560
  Ильинский Н.Д. Обоснование аналитических методов стереофотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки / Н.Д. Ильинский; ред. А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1959. – 180 с.
957561
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 111л. – Бібліогр.:л.103-111
957562
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович;. – Киев, 1987. – 11 с.
957563
  Мунтян Валерий Иванович Обоснование асимптотических методов для уравнений с "максимумами" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мунтян Валерий Иванович; КГУ. – К., 1987. – 11л.
957564
  Сова А.В. Обоснование в процессе формирования логической теории Г. Фреге / А.В. Сова, П.Н. Мирошниченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
957565
  Кувшинов В.А. Обоснование В.И.Лениным курса партии на переход к социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинов В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1965. – 16л.
957566
  Итунина Н.Б. Обоснование В.И.Лениным принципа партийности философии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Итунина Н.Б.; АН БССР. ин-тут философии и права. – Минск, 1977. – 17л.
957567
  Шапко В.М. Обоснование В.И.Лениным принципов государственного руководства / В.М. Шапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 256с.
957568
  Синьков В.М. Обоснование выбора и разработка комплекса вычислительных устройств для расчета и автоматического ведения экономического режима тепловых электростанций и энергетических систем : Доклад, обобщающий содерж. опубл. работ на соискание уч. степ. докт. техн. наук: / Синьков В.М.; Ин-т автоматики. – Киев, 1966. – 40с. – Бібліогр.:с.37-39
957569
  Анисимов С.В. Обоснование выбора локальных территорий для организации малых рекреационных объектов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 70-76. – ISSN 1992-4224
957570
  Гурьева И.В. Обоснование выбора метода определения прибыли как важнейшего критерия эффективности при анализе инвестиционной привлекательности проекта // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 15-27. – ISSN 1993-5560
957571
  Шпак Ю.Т. Обоснование выбора наиболее экономичных средств механизации и автоматизации информационной деятельности в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 08.608 / Шпак Ю.Т.; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Х., 1969. – 17л.
957572
  Дунаев В.И. Обоснование выбора состава оборудования и создания станка для производства сортового проката малотоннажными партиями : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 168 / Дунаев В.И. ; Всесоюзн. науч-исслед. и проектно-конструкт. ин-т. – Москва, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
957573
  Гаврилов В.И. Обоснование геотехнологического коэффициента гидродинамического воздействия на напряженный горный массив // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 208-212 : рис., табл. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1607-4556
957574
  Сытников А.Б. Обоснование достоверности оценки испарения рапы Восточного бассейна Сакского озера / А.Б. Сытников, В.В. Чабан // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 55-66 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
957575
  Гусев В.И. Обоснование естественнонаучного знания как проблема современной логики науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
957576
  Ситников А.Б. Обоснование закономерностей фазового преобразования жидкой и парообразной влаги в системе "грунт-воздух-водоем" / А.Б. Ситников, В.А. Ситникова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 104-113. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
957577
  Лепетова Анна Леонидовна Обоснование и выбор параметров несущих систем портальных автомобилей : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.06 / Лепетова Анна Леонидовна; Мин-во образов. Украины. Гос. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
957578
  Степаньян А.Е. Обоснование и использование корреляционных уравнений при исследовании низкомолекулярных и полимерных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Степаньян А.Е.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
957579
  Панасенко В.И. Обоснование и разработка Г.В.Плехановым теории материалистического понимания истории в борьбе с народничеством : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Панасенко В.И.; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1974. – 20л.
957580
  Остапчик В.П. Обоснование и разработка методов планирования режимов орошения сельскохозяйственных культур. : Автореф... Доктора техн.наук: 06.01.02 / Остапчик В.П.; М-во мелиорации и вод хоз-ва СССР. – К, 1986. – 41л.
957581
   Обоснование и разработка новых методико-технических приемов сейсморазведки отраженными волнами: На примере Ниж. Поволжья.. – Саратов, 1976. – 255с.
957582
  Михайлов В.А. Обоснование и расчет динамических параметров магнитной структуры нуклотрона. : Автореф... канд. техн,наук: 01.04.13 / Михайлов В.А.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1989. – 16л.
957583
  Ельшин Александр Всеволодович Обоснование и уточнение метода гомогенизации гетерогенного реактора : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Ельшин Александр Всеволодович ; Ин-т атомной энергии. – Москва, 1979. – 22 с.
957584
  Пампуха И.В. Обоснование использования нейронных сетей в системах поддержки принятия решения при функционировании сложных систем / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 85-90


  Процесс функционирования систем организационно-экономического управления и систем управления техническими процессами создают новые знания и данные, которые необходимо учитывать с целью обеспечения безопасной эксплуатации. Для достижения данной цели при ...
957585
  Оксанич И.Г. Обоснование использования системного подхода в задачах синтеза структуры функциональных систем // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 5 (112). – С. 52-58 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 1995-0519
957586
   Обоснование исходных параметров для моделирования геомеханических процессов в задачах оценки безопасности поддержания горных выработок / А.А. Яланский, И.А. Сапунова, А.И. Слащев, Л.А. Новиков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 282-295 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
957587
  Рыбин А.И. Обоснование К.Марксом и Ф.Энгельсом всемирно-исторической роли пролетариата : Автореф... канд. филос.наук: / Рыбин А.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии. – Москва, 1955. – 16л.
957588
  Каргополова Н.Ф. Обоснование К.Марксом руководящей роли рабочего класса в революционном переустройстве общества (в работах 1844-1852 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 09.00.02 / Каргополова Н.Ф.; МВ и ССО УССР. Одесск. гос. ун-тет. – Одесса, 1975. – 210л. – Бібліогр.:л.186-210
957589
  Кривуц Ю.Н. Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 119-131. – ISSN 2075-4892
957590
  Заякина Л.И. Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов-первокурсников втуза : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заякина Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
957591
  Заякина Лариса Ивановна Обоснование комплексной системы организации самостоятельной работы студентов первокурсников втуза : Дис... канд. пед.наук: 19.00.01 / Заякина Лариса Ивановна; МВ и ССО УССР. Одесский технологический ин-т пищевой промышленности им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1979. – 275л. – Бібліогр.:л.177
957592
   Обоснование критериев прогноза импульсных выделений метана в зонах геологических нарушений при обрушении пород кровли / С.П. Минеев, В.Н. Кочерга, А.С. Янжула, А.А. Гулай // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 32-46 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
957593
  Овчинникова А.Г. Обоснование критерия ошибочности сведений государственного кадастра недвижимости о границах земельных участков на основе понятия "межевая область" // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 40-45 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
957594
  Ситников А.Б. Обоснование математических моделей совместной миграции влаги и легких нефтепродуктов в ненасыщенно-насыщенных грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т геологічних наук НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 111-119 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
957595
  Корниенко А.С. Обоснование мер борьбы с кагатной гнилью при хранении сахарной свеклы на корм в Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 540 / Корниенко А.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 24 с.
957596
  Бугров А.Н. Обоснование метода фиктивных областей для некоторых задач математической физики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.07 / Бугров А. Н.; АН СССР, Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
957597
  Чернятин В.А. Обоснование метода Фурье в смешанной задаче для уравнений в частных производных / В.А. Чернятин. – Москва, 1991. – 111с.
957598
  Пудрик Д. Обоснование методов регулирования внешнеэкономической деятельности // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.240-243. – ISBN 966-654-085-1
957599
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; Кишиневский политехнический институт. – Кишинев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.135-139
957600
  Драган Владимир Алексеевич Обоснование методов усреднения и замораживания для систем уравнений в конечных разностях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Драган Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 16л.
957601
  Безлепкин Е.А. Обоснование методологического принципа унификации в теоретической физике // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 78-107. – ISSN 1560-7488
957602
  Капустян В.Е. Обоснование минимаксных оценок линейных функционалов от решений параболо-гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями и распределенным наблюдением / В.Е. Капустян, И.А. Пышнограев // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 11-22. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  For distributed observation the problem of minmax estimation of linear functionals, vague on solutions of parabolic-hyperbolic equations with nonlocal boundary conditions, reduced to an optimal control problem, which is divided into a sequence of ...
957603
  Вакуленко Н.В. Обоснование модели мониторинга системы профессионального образования в регионе // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 65-69. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 4)
957604
  Разин А.В. Обоснование морали // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.40-52. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
957605
   Обоснование направлений поисков нефти и газа в глубокозалегающих горизонтах Украинских Карпат.. – Киев : Наукова думка, 1977. – 176с. + Набор карт
957606
   Обоснование направлений поисково-разведочных работ на газ и методы разведки газовых месторождений: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 289с.
957607
  Плеханов Г.В. Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.) : критический этюд / А. Волгин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. В.А. Тиханова, 1896. – [4], IV, 283, [3] с.
957608
  Романчук Марина Евгеньевна Обоснование научно-методической базы для нормирования характеристик максимального стока весеннего половодья и ее реализация для рек Причерноморской низменности : Дис. ...канд. географических наук: 11.00.07. / Романчук Марина Евгеньевна; Одесский государствен. екологический ун-тет. – Одесса, 2003. – 241 л. + Додатки: л. 201-241. – Библиогр.: л. 195-200
957609
  Печенкин А.А. Обоснование научной теории: Классика и соверменность / А.А. Печенкин. – М., 1991. – 183с.
957610
  Бафталовский Д.Н. Обоснование начальной подготовки юных гимнастов 10-12 лет по данным адаптации сердечно-сосудистой системы, развития основных физических качеств и совершенствование осанки : Автореф... канд. биол.наук: / Бафталовский Д.Н.; Смол. гос. мед. ин-т. – Смоленск, 1965. – 20л.
957611
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Бандырский Богдан Иосифович ; Киев. гос. ун-т им. ИТ.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 10 с. – Библиогр.: 10 назв
957612
  Бандырский Б.И. Обоснование некоторых классов дробно-рациональных численных методов решения жестких систем дифференциальных уравнений / Бандырский Б.И. – Киев, 1988
957613
  Кучеренко Э.И. Обоснование некоторых методов решения нелинейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучеренко Э.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1965. – 9 с. – Бібліогр. : с. 8-9
957614
  Шойхет Б.А. Обоснование некоторых уравнений и методов расчета упругих плит и оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Шойхет Б.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
957615
  Могилевская О.Ю. Обоснование необходимости перехода на инновационную модель развития промышленного предприятия в условиях конкурентной среды // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-32 : рис. – Библиогр.: 12 назв
957616
  Лезговко А.М. Обоснование необходимости развития перестрахования в условиях мирового финансового кризиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С. 45-48. – ISSN 1680-2721
957617
  Багрий И.Д. Обоснование новой поисковой технологии и ее адаптация на традиционных и нетрадиционных нефтегазоносных объектах импактных структур Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 105-126 : рис., табл. – Библиогр.: с. 126. – ISSN 0367-4290
957618
   Обоснование новых методов интенсификации добычи янтаря / В.П. Надутый, Е.З. Маланчук, В.Я. Корниенко, З.Р. Маланчук // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 25-33 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
957619
  Денисьевский В.С. Обоснование норм удобрений для высоких урожаев сахарной свёклы : научные записки по сахарной промыщленности, № 5-6 / В.С. Денисьевский, 1936. – 59-76 с.
957620
  Горюнова Н.В. Обоснование оптимальной технической стратегии горно-обогатительных комбинатов в условиях перехода к рынчоной экономике : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.21 / Горюнова Н. В.; МО Украины, Гос. горн. акад. Укрины. – Днепропетровск, 1995. – 17л.
957621
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины : Автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.06 / Лютаев Б.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 29 с.
957622
  Лютаев Б.В. Обоснование оптимальных значений гидрогеологических показателей водно-солевого режима орошаемых территорий юга Украины (на примере Татарбунарского массива) : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Лютаев Б. В.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1974. – 214л. – Бібліогр.:л.152-157
957623
  Мельникова Ю.А. Обоснование основных принципов решения жизненных задач с позиции системного подхода // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 234-237


  У статті розглядаються системний і мережевий підходи до вирішення життєвих завдань. Аналізуються основні чинники, що обумовлюють складність вирішення життєвих завдань людини. Досліджена здібність до вирішення життєвих завдань. Показаний погляд ...
957624
  Демченко В.С. Обоснование параметров и создание машин для бурения длинных увлажнительных скважин : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Демченко В. С.; АН Украины Ин-т геотехн. механики. – Днепропетровск, 1993. – 14л.
957625
  Ефимов Виктор Гннадиевич Обоснование параметров крепления призабойного пространства протяженными пневмоопорами при безлюдной выемке тонких пологих пластов : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Ефимов Виктор Гннадиевич; Донецкий гос. техн. ун-т. – Донецк, 1994. – 23л.
957626
  Федоренко Э.А. Обоснование параметров пневматических костров и технологии их применения в качестве крепи ограждения при разработке крутых пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Федоренко Э.А.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1986. – 18л.
957627
  Жиган С.В. Обоснование параметров роторного органа пассивного привода для поверхностного послеаожинного рыхления почвы : Автореф... канд техн.наук: 05.20.01 / Жиган С.В.; Хар.гос. техн. ун-т с. х. – Х., 1995. – 24л.
957628
  Андреев Б.Н. Обоснование параметров технологии проходки протяженных горизонтальных выработок с использованием высокопроизводительных проходческих комплексов / Б.Н. Андреев, С.С. Сергеев // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 48-53 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
957629
  Худолей Олег Геннадьевич Обоснование параметров технологии химического упрочнения пород в окрестности выработок при использовании вакуумирования : Автореф... кандид. технич.наук: 05.15.02 / Худолей Олег Геннадьевич; Донецкий госуд. технический ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
957630
  Харук И.Д. Обоснование параметров технологического процесса очистки и сортирования семян крстоцветных масличных культур на вибрационнойсемеочистительной машине. : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Харук И.Д.; Харьк.ин-т механиз.и электрофикации с-х.. – Харьков, 1993. – 23 с.
957631
   Обоснование параметров целиков с целью повышения безопасного функционирования геомеханических систем в условиях интенсификации очистных работ / С.И. Скипочка, Т.А. Паламарчук, Л.В. Прохорец, Н.Т. Бобро // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 27-40. – ISSN 1607-4556
957632
  Сухарников В.Н. Обоснование периодичности регламентных работ в связи с надежностью и эффективностью эксплуатации механических узлов летательных аппаратов гражданской авиации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сухарников В.Н. ; Киев. ин-т инженеров гражданской авиации. – Киев, 1965. – 14 с.
957633
  Калинченко И.С. Обоснование периодичности сроков выполнения геодезических измерений при геотехническом мониторинге осадок фундаментов зданий и сооружений, расположенных на многолетнемерзлых грунтах // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 11-13 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
957634
  Ефремов Михаил Васильевич Обоснование перспектив развития сырьевой базы и разработка методов повышения эффективности использования ресурсов серосодержащего и фосфатного сырья Украины : Автореф... д-ра техн.наук: 05.15.03 / Ефремов Михаил Васильевич; Криворожский горно-рудный ин-т. – Кривой Рог, 1992. – 50л.
957635
   Обоснование перспективных направлений по извлечению балансовых запасов руд при открытой их добыче / М.С. Четверик, Е.В. Бабий, Д.В. Швец, Н.Т. Тойманов, Т.И. Акилбаев // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 85-95. – ISSN 1607-4556
957636
  Рузманов Я.С. Обоснование плановых решений перспективного использования лесных ресурсов в малолесных районах. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рузманов Я.С.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
957637
  Вдовюк В.И. Обоснование понятийно-категориального аппарата профессиональной педагогики / В.И. Вдовюк, Герасимов, Н // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 93-99. – ISSN 2073-8536
957638
  Немчинова М.А. Обоснование применения концессионных договоров как перспективной формы инвестирования региональной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 169-173. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
957639
  Масауд Султан Обоснование применения портфельного управления в рамках оппортунистического подхода для стратегического развития малого медицинского бизнеса // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 30-51 : табл. – Библиогр.: 51 назв. – ISSN 2222-8810
957640
  Деркаченко И.В. Обоснование применения рациональных специальных средств и методов подготовки борцов вольного стиля для повышения эффективности их физической подготовки / И.В. Деркаченко, Н.Г. Капсомун // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 34-41 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
957641
  Хататье А.А. Обоснование продолжиительности строительства жилищно-гражданских обьектов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Хататье А.А.; Днепропетр.инжен-стрит.ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 17л.
957642
  Позаченюк Е.А. Обоснование проектирования экологической сети (на примере Крыма) : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Е.А. Позаченюк, Л.А. Соцкова, А.Г. Панин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 150-156 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0868-6939
957643
  Подгорски Душан Обоснование радиолокационной системы научных и оперативных наблюдений за опасными метеорологическими явлениями в ЧССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Подгорски Душан; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1976. – 8л.
957644
  Салинь З.Ю. Обоснование размещения, концентрации и выбора технологии нижних лесных складов в условиях Латвийской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Салинь З.Ю.; Латв. с.-х. акад. – Елгава, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
957645
   Обоснование расчетов сметных назначений по росписи государственных доход и расходов РСФСР на 1926-1927 бюджетный год и Список учреждений состоящих на государственном бюджете в 1926-1927 году.. – Москва, 1926. – 273с.
957646
  Притыскач В.П. Обоснование рациональных параметров разработки крутых угольных пластов с учетом напряженного состояния горных пород. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02, 05.15.11 / Притыскач В.П.; МО Украины. Гос. горная акад.. Украины. – Днепропетровск, 1993. – 18л.
957647
  Клопченко Г.С. Обоснование рациональных параметров технологий на споряжении лав с подготовительными выработками при разработке тонких пологих пластов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Клопченко Г.С.; Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1997. – 18л.
957648
  Сельмен Г.А. Обоснование рациональных размеров колхозов и их приозводственных подразделений для условий Пермской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельмен Г.А.; Перм.с-х.ин-т. – Пермь, 1965. – 20л.
957649
  Собко Борис Ефимович Обоснование режимов проветривания и разработка средств пылегазоподавления при открыто-подземной добыче руд : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Собко Борис Ефимович; Мин-во образ. Украины. Госуд. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1994. – 16л.
957650
  Самошкин Валентин Васильевич Обоснование резервного парка электродвигателей с учетом их надежности и ремонтопригодности : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Самошкин Валентин Васильевич; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
957651
  Солнышков Ю.С. Обоснование решений / Ю.С. Солнышков. – Москва, 1980. – 167с.
957652
  Чичинадзе Ж.А. Обоснование системы защиты винограда от вредителей и болезней. : Автореф... доктор с.-х.наук: 06.00.22, 06.00.11 / Чичинадзе Ж.А.; Нац. аграрный ун-т. – К., 1995. – 49л.
957653
  Иванов В.К. Обоснование системы удобрения в полевых травопольных севооборотах степных районов влажной зоны Краснодарского края : Автореф. дис. ... доктор с.-х. наук / Иванов В.К. ; Укр. сельхоз. акад. – Белая Церковь, 1954. – 38 с.
957654
  Финн Э.А. Обоснование состава машино-тракторного парка в хозяйстве / Э.А. Финн. – М, 1985. – 160с.
957655
  Турчин Петр Михайлович Обоснование социально-экономического развития центров районных агропромышленных комплексов на материалах Северного Казахстана : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Турчин Петр Михайлович; Мин-во сельск. хоз-ва СССР. Целиноградский с.-х. ин-т. – Целиноград, 1974. – 30л.
957656
  Башкатов Д.Н. Обоснование способа и диаметра бурения при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях / Д.Н. Башкатов. – М., 1971. – 32 с.
957657
  Мусиенко С.П. Обоснование способов и средств повышения устойчивости горных выработок в слабометаморфизованных породных массивах. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.15.02 / Мусиенко С.П.;. – Днепропетровск, 1995. – 22л.
957658
  Подкопаев Сергей Викторович Обоснование способов повышения устойчивости вентиляционных штреков при отработке крутых пластов : Автореф... канд. технич.наук: 05.15.02 / Подкопаев Сергей Викторович; Донецкий политех. ин-т. – Донецк, 1993. – 17л.
957659
  Ченцов Н.Н. Обоснование статистических критериев методами теории случайных процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ченцов Н.Н.; Матем ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1958. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
957660
   Обоснование стратиграфических подразделений мезо-кайнозоя Украины по микрофауне. – Киев : Наукова думка, 1975. – 231с.
957661
  Герасимов В.Н. Обоснование структурной модели процесса профессионального воспитания курсантов военно-инженерных вузов / В.Н. Герасимов, О.Г. Заец // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 4 (52). – С. 126-132. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются научные и прикладные основы процесса профессионального воспитания курсантов военно"инженерных вузов, обосновываются и развиваются сущность, содержание и структура данного процесса In the article the scientific and applied ...
957662
  Кижнер Р.М. Обоснование СУ-метода и его применение к исследованию атомного упорядочивания в сплавах со сверхструктурами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кижнер Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1979. – 18л.
957663
  Чернокур В.Р. Обоснование схем подготовки и нарезки днищ блоков при системе подэтажного обрушения с учетом ориентации выработок доставки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Чернокур В.Р.; МВ и ССО УССР. Криворож. горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1987. – 21л.
957664
  Губайловский В. Обоснование счастья: О природе фэнтези и первооткрывателе жанра // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.146-151. – ISSN 0130-7673


  О встречах с писательницей Лидией Яковлевной Гинзбург и ее прозе
957665
  Ефимов Е.И. Обоснование тезисов, основанное на знаниях / Е.И. Ефимов. – Москва, 1990. – 36 с.
957666
  Гнипа Александр Михайлович Обоснование темпов развития и структуры производства мясных продуктов в Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом.н аук : 08.00.21 / Гнипа Александр Михайлович; МВ и ССО УССР, Киев. технологич. ин-т пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 22 с.
957667
  Галетов И.П. Обоснование теории действительных чисел в курсе теоретической арифметики педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: / Галетов И.П.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1955. – 20л.
957668
  Перегудов Ю.В. Обоснование технологии ведения открытых горных работ при вовлечении в отработку подработанных бортов карьера / Ю.В. Перегудов, В.В. Перегудов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
957669
   Обоснование технологий для разработки ядра управления программным обеспечением содержащих контенты / И.В. Пампуха, В.П. Савкова, И.В. Харченко, С.Л. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-79. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті обгрунтовується вибір технології та розробляється ядро (структурна схема) програмного забезпечення для управління контентом з подальшим нарощуванням її нових інноваційних функцій, які можуть виникнути в процесі експлуатації на базі системи ...
957670
  Швец Д.В. Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы карьера ОАО "Лебединский ГОК" // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 130-138 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
957671
  Икол А.А. Обоснование технологических схем с оборудованием нового технического уровня для доработки глубоких карьеров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 113-120. – ISSN 1607-4556
957672
  Неумывакин Ю.К. Обоснование точности топографических съемок для проектирования / Ю.К. Неумывакин. – Москва : Недра, 1976. – 159 с.
957673
  Меркулов Н.А. Обоснование тягового агрегата для промышленного карьерного транспорта. : Автореф... канд.техн.наук: 05.450 / Меркулов Н.А.; Ростовский инж-строит,ин-т. – Ротов н/Д, 1973. – 26л.
957674
  Мордасов Владимир Иванович Обоснование условий подработки пласта и способов повышния устойчивости выработок весьма сближенных тонких антрацитовых пластов : Автореф... канд. техн. наук: 05.15.02 / Мордасов Владимир Иванович; Донецк. гос. техн. н-ту. – Донецк, 1994. – 17 л.
957675
  Ситников А.Б. Обоснование устойчивой расчетной явной конечноразностной схемы реализации исходной физико-математической модели совместной нелинейной миграции жидких углеводородов и подземной влаги в грунтах зоны аэрации // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 52-62 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
957676
  Четверик М.С. Обоснование устойчивости насыпи под конвейерную галерею комплекса циклично-поточной технологии на Первомайском карьере / М.С. Четверик, Е.В. Бабий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 142-152 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
957677
  Рубин К.Ф. Обоснование учения об измерении геометрических величин (длин прямолинейных отрезков, площадей простых многоугольников объемов простых многогранников) : Автореф... канд. пед.наук: / Рубин К.Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Полтава, 1953. – 24 с.
957678
  Федорова В.В. Обоснование факторов формирования имиджа вуза в сознании абитуриентов и студентов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 53-57. – ISSN 1562-529Х
957679
  Осипенко С.Н. Обоснование формирования сети складов на логистическом полигоне как элемента логистической инфраструктуры // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 5. – С. 62-67 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
957680
  Доу В.Г. Обоснование характеристик плоскостных транзисторов с точки зрения физической электроники / В.Г. Доу, 1961. – 36с.
957681
  Таран Ф.И. Обоснование химических приемов борьбы с тлей и паутинным клещем на хмеле : Автореф... канд. с.-х.наук: 540 / Таран Ф.И.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
957682
  Надутый В.П. Обоснование целесообразности комплексной переработки золы уноса теплоэлектростанций / В.П. Надутый, С.В. Костыря, В.С. Севастьянов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 59-66 : табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
957683
   Обоснование ширины угольного целика между подготовительной выработкой и выработанным пространством отработанной лавы / А.И. Волошин, О.В. Рябцев, М.В. Барабаш, А.В. Вивчаренко, А.И. Коваль // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 8-13. – ISSN 0041-5804
957684
  Либкнехт В. Обоснование эрфуртской программы / В. Либкнехт. – С-Пб. – 49с.
957685
   Обоснование эффективной технологии повторного обогащения крупнозернистого отсева дробильно-cортировочных фабрик Криворожского бассейна / О. Демченко, В. Евтехов, А. Евтехова, Е. Георгиева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-73. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Богатые железные руды Криворожского бассейна относятся к наиболее всесторонне изученным геологическим объектам железисто-кремнистой формации. Разработка месторождений богатых гематитовых руд производится семью шахтами и двумя карьерами. Среднее ...
957686
  Акбердин Р.З. Обоснование эффективности затрат на ремонт и обновление оборудования : (метод. рекомендации) / Р.З. Акбердин ; Свердлов. ин-т народ. хоз-ва. – Свердловск : [б. и.], 1971. – 125 с.
957687
  Надутый В.П. Обоснование эффективности использования комплексного обезвоживания мелкой влажной горной массы / В.П. Надутый, В.В. Сухарев, С.В. Костыря // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 63-69 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
957688
   Обоснование эффективности нестандартизированного оборудования.. – М., 1973. – 166с.
957689
  Семененко Е.В. Обоснования параметров складирования пастообразных отходов обогащения в естественных хранилищах отходов / Е.В. Семененко, Е.С. Лапшин, С.Н. Киричко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 53-62 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
957690
  Чугунов А.А. Обоснованность использования приема транскрипции/транслитерации при переводе банковской терминологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 56-61. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
957691
   Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В Николаев, С, , . – М., 1959. – 236с.
957692
  Скршейпек М. Обоснованность ретроактивности в Римском праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
957693
  Агеева Г.Н. Обоснованнось приговора в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Агеева Г.Н. ; МВО СССР. - Московск. юридический ин-т. – Москва, 1952. – 17 с.
957694
  Эбаноидзе Н.Е. Обосновленные определения в художественных произведениях Л.Н.Толстого. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эбаноидзе Н.Е.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 25л.
957695
  Георгиева Е. Обособените части на изречението от синтактично и от стилистично гледище / Е. Георгиева. – София, 1983. – 126с.
957696
  Абдуллаев А.З. Обособление в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абдуллаев А.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1953. – 16 с.
957697
  Файнштейн С.Л. Обособление имени прилагательного и причастия в немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Файнштейн С.Л.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ян. яз. – Л., 1954. – 15л.
957698
  Ганыш Эдит Геннадиевна Обособление как проблема коммуникативно-прагиатического синтаксиса : Дис... канд. филологнаук: 10.02.01 / Ганыш Эдит Геннадиевна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.167-194
957699
  Алымкулов Э.Д. Обособление переменных в обобщенных системах Лотки-Вольтерра / Э.Д. Алымкулов. – Москва, 1987. – 25с.
957700
  Медведкин В.М. Обособленное несогласованное определение. (Значение, граммат. особенности, стилистич. употребление) : Автореф... кандидата филол.наук: / Медведкин В.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 21л.
957701
  Гайлумс К.Я. Обособленное определение в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гайлумс К.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 19л.
957702
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. / Э.А. Гуляева. – Днепропетровск, 1978. – 122с.
957703
  Гуляева Элеонора Алексеевна Обособленные аппозитивные конструкции в современном французском языке. (В плане грамматического и актуального членения предложения) : Дис... канд. филологич.наук: / Гуляева Элеонора Алексеевна; КГУ. – К., 1972. – 249л. – Бібліогр.:л.183-210
957704
  Гуляева Э.А. Обособленные аппозитивные кострукции в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Гуляева Э.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 29 с.
957705
  Петровская К.Я. Обособленные второстепенные члены предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Петровская К.Я.; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Ленинград, 1953. – 18 с.
957706
  Кочиняня Д.А. Обособленные второстепенные члены современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Кочиняня Д.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1961. – 24л.
957707
  Фирсов Г.П. Обособленные втростепенные члены предложения / Г.П. Фирсов. – М, 1955. – 76с.
957708
  Фурашов В.И. Обособленные определительные конструкции в современном русском языке : автореф... канд. филол. наук / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 24 с.
957709
  Кротевич Е.В. Обособленные синтагмы / Е.В. Кротевич; Ученые записки Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов : Львовский гос.ун-т, 1948. – 90 с. – (Вопросы славянского языкознания ; Т. 4)
957710
  Фурашов В.И. Обособленные согласованные определения в современном русском литературном языке. / В.И. Фурашов. – Владимир, 1975. – 192с.
957711
  Свблова Т.А. Обособленные члены предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Свблова Т. А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 31л.
957712
  Ильминская Н.И. Обособленные члены предложения в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ильминская Н.И. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 20 с.
957713
  Богданов П.Д. Обособленные члены предложения в современном русском языке / П.Д. Богданов. – Орджоникидзе, 1977. – 227с.
957714
  Вакуленко Н.А. Обособленные члены предложения в художественных произведениях В.Г.Короленко. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Вакуленко Н.А.; Киев.пед.ин-т. – К, 1970. – 24л.
957715
  Кроть Д.Т. Обособленные члены предложения в языке произведений М.М. Коцюбинского : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Кроть Д.Т. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 22 с.
957716
  Максин В.И. Обострение англо-американской боробы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Дис... канд.экономич.наук: / Максин В.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 279л. – Бібліогр.:л.1-УП
957717
  Максин В.И. Обострение англо-американской борьбы за рынки сбыта и стратегическое сырье - каучук и олово в странах Британской империи после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Максин В.И.; КГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1955. – 18л.
957718
  Гусейнов Г.Т. Обострение борьбы англо-американских монополий за нефтяные ресурсы Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Т.; М-во высш.образования СССР. – Баку, 1956. – 19л.
957719
  Бовш В.И. Обострение идеологического противоборства двух социальных систем / В.И. Бовш. – Минск, 1976. – 174с.
957720
   Обострение идеологической борьбы в современном мире: Сб. ст.. – М., 1983. – 64с.
957721
   Обострение идеологической борьбы и задачи наступательной критики антимарксистских концепций в области экономических наук: Сб. науч. тр.. – М., 1985. – 161с.
957722
   Обострение идеологической борьбы на мировой арене и политическое воспитание трудящихся: По материалам всесоюз. науч.-практ. конф.. – М., 1983. – 128с.
957723
   Обострение идеологической борьбы на современном этапе. Антикоммунизм -- главное идейно-политическое оружие империализма.. – Кишинев, 1970. – 32с.
957724
  Кортунов В.В. Обострение империалистических противоречий между Францией и Западной Германией посте второй мировой войны в связи с возрождением германского милитаризма (1945-1952 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Кортунов В.В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 15л.
957725
  Найденов М.Е. Обострение классовой борьбы в деревне после отмены крепоснтного права (1861-1863 гг.) : Автореф... Канд.ист.наук: / Найденов М.Е.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
957726
  Лемин И.М. Обострение кризиса Британской империи после второй мировой войны. / И.М. Лемин. – Москва, 1951. – 566с.
957727
  Никитин В.А. Обострение кризиса буржуазной демократии в США постле второй мировой войны (1945-1955) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитин В. А.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1967. – 31л.
957728
  Розин И И. Обострение кризиса крепостного строя. Начало революционно-демократического этапа в русском освободительном движении. Падение крепостного права : лекции, прочитанные ВПШ при ЦК КПСС / И. Розин ; ВПШ при ЦК КПСС, каф. Истории СССР. – Москва : Изд-во ВПШ при ЦК КПСС, 1957. – 136 с.
957729
  Кан Ден Сик Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 422-425. – ISSN 2076-1554
957730
  Кан Ден Сик Обострение кризиса на Корейском полуострове и стратегический курс Республики Корея // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 62-69
957731
  Бойко А.А. Обострение кризиса платежного баланса Англии / А.А. Бойко. – Киев, 1956. – 343с.
957732
  Белый П.Ф. Обострение кризиса платежного баланса Англии в 60-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Белый П.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 17л.
957733
  Михнев Р.М. Обострение кризиса французской колониалной империи после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Михнев Р.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. полит. экон. – К., 1955. – 16л.
957734
  Соколовская О.В. Обострение критского вопроса в 1908-1909 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 119-128. – ISSN 0042-8779
957735
   Обострение межимпериалистических противоречий (США -- Западная Европа -- Япония).. – М., 1982. – 190с.
957736
  Ковалев Е. Обострение мировой продовольственной ситуации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 9. – С. 21-29. – ISSN 0131-2227
957737
  Агамогланов В.Ш. оглы Обострение национального вопроса в условиях общего кризиса капитализма / В.Ш. оглы Агамогланов. – Москва, 1976. – 159с.
957738
  Лузин К.С. Обострение негритянской проблемы в Соединенных Штатах Америки в 1955-1963 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лузин К.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
957739
  Лузик К.С. Обострение негритянской проблемы в США в 1955-1963 гг. : Дис... Канд. ист. наук: / Лузик К.С.; КГУ. – Киев, 1966. – 415л. – Бібліогр.:л.1-24
957740
  Турчинс Я.Б. Обострение неравномерности развития капитализма в итоге Второй мировой войны / Я.Б. Турчинс. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 356 с.
957741
  Шадчинев С.Д. Обострение неравномерности развития капиталистических стран после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Шадчинев С.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при МГУ. – Москва, 1954. – 17л.
957742
   Обострение общего кризиса капитализма и рабочий класс в Западной Европе: Соц.-экон., полит. и идеол. пробл.. – М., 1981. – 221с.
957743
  Покровская И.С. Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе / И.С. Покровская, М.В. Кирсенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 52-58. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
957744
   Обострение общего кризиса капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1979. – 234с.
957745
  Арутюнян Д.Б. Обострение основного противоречия капитализма в эпоху империализма ( 1898 - 1914/1918 годах ) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Арутюнян Д.Б. – Ереван, 1952. – 19 с.
957746
  Медведев Александр Александрович Обострение противоречий в АТФ-КПП и новые тенденции в рабочем и профсоюзном движении США во второй половине 60-х - начале 70-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Медведев Александр Александрович; Высш. школа проф. движения ВЦСПС. – М., 1975. – 35л.
957747
  Тимофеев Обострение противоречий капитализма и трудящегося: проблемы положения и борьбы рабочего класса в условиях углубления общего кризиса капитализма / Тимофеев, т.Т. – Москва, 1986. – 285 с.
957748
   Обострение противоречий капитализма на современном этапе его общего кризиса : сб. статей. – Москва, 1979. – 105 с.
957749
   Обострение противоречий капиталистического хозяйства в современных условиях: Сб. ст.. – М., 1981. – 86с.
957750
  Кочетков А.И. Обострение противоречий между империалистическими государствами / А. Кочетков. – Москва : Знание, 1958. – 39, [1] с.
957751
  Чепраков В.А. Обострение противоречий между капиталистическими странами / В.А. Чепраков. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 128 с.
957752
  Загорский М.В. Обострение революционной борьбы трудящегося крестьянства Западной Украины в годы экономического кризисв 1929-1933 гг. (Лисское восстание 1932 г.) : автореф. дис. ... канд.ист. наук / Загорский М.В. – Львов, 1953. – 16 с.
957753
  Емельянов Ю.В. Обострение социально-политических противоречий в США и молодежь / Ю.В. Емельянов. – М., 1986. – 173с.
957754
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-техничекой революции : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.1-25
957755
  Пивнева Любовь Николаевна Обострение социальных противоречий высшей школы США в условиях современной научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Пивнева Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 19 с.
957756
  Арбатов А.А. Обострение сырьевой проблемы и международные отношения / А.А. Арбатов, А.Ф. Шакай. – Москва : Международные отношения, 1981. – 221 с.
957757
  Новоселов С.П. Обострение экономических и социально-политических противоречий капитализма / С.П. Новоселов. – М., 1977. – 199с.
957758
   Обострение экономических противоречий капитализма на современном этапе: Реф. сб.. – М., 1977. – 439с.
957759
  Морозов Г.К. Обостроение англо-американских противоречий после второй мировой войны / Г.К. Морозов. – Л., 1952. – 39с.
957760
  Наєнко М. Обох Василів: і Симоненка, і Стуса - мав щастя бачити зблизька // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 309-311
957761
  Коротких В.Л. Обощенная теория ядерного фотоэффекта : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коротких В. Л.; НИИ яд. физ. – М., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.10
957762
  Костин В.А. Обощенные пространства Степанова и их приложения : Автореф... канд физ. мат.наук: / Костин В.А.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
957763
  Иманалиев М.И. Обощенные решения интегральных уравнений первого рода / М.И. Иманалиев. – Фрунзе, 1981. – 144 с.
957764
  Могилевский И.Ш. Обощенные решения краевых задач для уравнения Лапласа / И.Ш. Могилевский. – Калинин, 1987. – 56с.
957765
  Сирота И.М. Обощенные характеристики для выбора трансформаторов тока в устройствах релейной защиты и автоматики / И.М. Сирота. – К, 1968. – 40с.
957766
  Воробьев В. Обоюдовыигрышный результат // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 9. – С. 17-26. – ISSN 0130-9625
957767
  Шепітько Г. Обпалена зірка : Вірші, поеми / Ганна Шепітько. – Дніпропетровськ : Січ, 1992. – 102 с. – ISBN 5-7775-0468-Х
957768
  Стрілець О.О. Обпалена троянда : поезії / О.О. Стрілець. – Київ : Дніпро, 1990. – 252 с.
957769
  Їжакевич Л.К. Обпалений цвіт / Л.К. Їжакевич. – Киев, 1988. – 245с.
957770
  Петренко М.Є. Обпалені блискавицями : вірші / М.Є. Петренко. – Львів : Каменяр, 1980. – 103 с.
957771
  Дмитерко Л.Д. Обпалені громами : роман / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 238 с.
957772
   Обпалюють душу поетові очі // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "...На 2014 рік, оголошений в Україні роком Тараса Шевченка, видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" за сприяння Інституту філології випустив ювілейний календар "Тарас Шевченко - 200 років". Календар відмінної поліграфічної якості ...
957773
   Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов. Труды Всесоюз. межвузовской конференции.. – Куйбышев, 1962. – 432с.
957774
  Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири. / Г.А. Бочанова. – Новосибирск, 1978. – 256с.
957775
  Власов В.А. Обрабатывающая промышленность современной Японии / В.А. Власов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 295, [1] с.
957776
  Василевский Эдуард Казимирович Обрабатывающая промышленность США: 1950-2005 годы / Василевский Эдуард Казимирович, В. Марцинкевич; материал к печати подготовил В. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 85-105. – Бібліогр.: с. 87, 90. – ISSN 0131-2227
957777
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic .NET / Джеффри П. Мак-Манус, Джеки Голдштейн, Кевин Т. Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – 3-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 416 с. – ISBN 5-8459-0512-5
957778
  Мак-Манус Обработка баз данных на Visual Basic 6 : Руководство разработчика / Джеффри П. Мак-Манус; Пер. с англ. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 672 с. + (Книга с CD-ROM). – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0002-6
957779
  Положенцев В.С. Обработка быстрорежущей стали глубоким холодом. / В.С. Положенцев. – К., 1954. – 80с.
957780
   Обработка видеоинформации и дистанционные исследования : сборник научных трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1983. – 146 с.
957781
  Катыс Г.П. Обработка визуальной информации / Г.П. Катыс. – Москва : Машиностроение, 1990. – 317 с. – ISBN 5-217-00989-6
957782
   Обработка воды на тепловых электростанциях.. – М.-Л., 1966. – 448с.
957783
  Бузук В.В. Обработка высокоточных астрономических определений широты и долготы на ППЭВМ "Искра-1030.11" : учебное пособие / В.В. Бузук, В.Ф. Канушин, Р.З. Ковалев; Рец. Дюков В.П., Конусова Г.И. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 46с.
957784
   Обработка геологической информации на микрокалькуляторах. – Москва : Недра, 1988. – 132с.
957785
  Болдырева В. Обработка гравиметрических данных при решении задач нефтяной геологии. / В. Болдырева; Отв.ред.А.А.Любимова. – Москва, 1990. – 186с.
957786
  Карнитис Э.К. Обработка графической информации в конструкторских терминальных системах САПР. / Э.К. Карнитис, Я.А. Якобсон. – Рига, 1984. – 43с.
957787
   Обработка графической информации на ЭВМ.. – Київ : Техніка, 1974. – 144с.
957788
  Верлер К.-Х. Обработка графической информации с помощью вычислительной техники / К.-Х. Верлер. – Москва, 1979. – 254с.
957789
   Обработка давлением и механические свойства тугоплавких металлов и сплавов. Сб. ст.. – М., 1974. – 173с.
957790
  Петренко П.А. Обработка данных в вычислительных системах и сетях / П.А. Петренко, Г.С. Теслер. – Киев, 1980. – 232с.
957791
   Обработка данных в многопроцессорных распределенных вычислительных системах : Сб. науч. тр.. – К., 1987. – 77с.
957792
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. с предисл. В.Я.Алтаева. – М. : Мир
Т.1. – 1976. – 616с.
957793
  Тироф Р. Обработка данных в управлении / Р. Тироф; Пер. с англ. – М. : Мир
Т.2. – 1976. – 536с.
957794
  Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования / В.Ю. Семенов. – Москва : Недра, 1985. – 133с.
957795
   Обработка данных на ЭВМ третьего поколения. Материалы семинара.. – М., 1976. – 154с.
957796
  Силуков В.А. Обработка данных по системе "СЕЛЭКС" / В.А. Силуков. – М., 1981. – 159с.
957797
  Машбиш Е.И. Обработка данных с помощью компьютера : Учеб. пособие / Е.И. Машбиш, Г.А. Балл, М.А. и др. Белоголов. – Київ : Вища школа, 1991. – 287с. – ISBN 5-11-002274-7
957798
   Обработка данных сложного контура на электроэрозионной установке 2ЭФУ.. – М., 1964. – 36с.
957799
  Каргашин П.Е. Обработка данных экологических исследований при строительстве объектов нефтегазовой отрасли // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 37-43 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
957800
  Рыскин М.В. Обработка деловой информации. / М.В. Рыскин. – М, 1976. – 152с.
957801
  Михальцев А.В. Обработка динамических параметров в сейсморазведке / А.В. Михальцев, И.А. Мушин, В.М. Погожев. – Москва : Недра, 1990. – 188с.
957802
  Моссэ А.Л. Обработка дисперсных материалов в плазменных реакторах / А.Л. Моссэ, И.С. Буров. – Минск, 1980. – 207 с.
957803
   Обработка жаропрочных сплавов.. – М., 1960. – 232с.
957804
  Лялин Л.М. Обработка жиров и масел. / Л.М. Лялин. – Л., 1926. – 49с.
957805
  Осуга С. Обработка знаний / С. Осуга. – Москва, 1989. – 292с.
957806
  Стахеев И.С. Обработка золотосодержащих илов цианированием / И.С. Стахеев. – М - Л, 1933. – 52с.
957807
  Мостович В.Я. Обработка золотосодержащих руд / В.Я. Мостович. – М.-Л, 1932. – 112с.
957808
  Ивановский М.Д. Обработка золотых руд / М.Д. Ивановский, А.П. Зефиров. – М.-Л, 1936. – 190с.
957809
  Максимова Е.М. Обработка зрительного сигнала на уровне горизонтальных клеток сетчатки : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Е. М.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
957810
   Обработка и анализ, моделирование и усвоение океанографической информации : Сб. ст. – Москва, 1991. – 155 с.
957811
  Файнштейн С.М. Обработка и защита поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – 3-е изд, перераб. – Москва : Энергия, 1970. – 296 с.
957812
   Обработка и интерпретация геолого-геохимической информации при поисках залежей нефти и газа: Сб. науч. тр.. – М., 1987. – 162с.
957813
   Обработка и интерпретация данных промысловых геофизических исследований на ЭВМ : Справочник. – Москва : Недра, 1989. – 240с.
957814
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учебник для нефт. и геол.-развед. техникумов] / М. Г. Латышова, Б. Ю. Вендельштейн, В. П. Тузов. – Москва : Недра, 1975. – 272 с. : ил.
957815
  Латышова М.Г. Обработка и интерпретация материалов геофизических исследований скважин : [учеб. для техникумов] / М. Г. Латышова, Б.Ю. Вендельштейн, В.П. Тузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 311, [1] с. : ил. – ISBN 5-247-00750-6
957816
   Обработка и интерпретация материалов локации бокового обзора для определения вещественного состава поверхностных образований шельфа: Методич. рекомендации.. – Ленинград, 1989. – 45с.
957817
  Колесников В.П. Обработка и интерпретация результатов вертикального электрического зондирования с помощью ЭВМ. / В.П. Колесников. – Москва : Недра, 1981. – 141с.
957818
   Обработка и интерпретация результатов геофизических исследований. Сб. ст.. – К., 1976. – 120с.
957819
  Сохранов Н.Н. Обработка и интерпретация с помощью ЭВМ результатов геофизических исследований нефтяных и газовых скважин / Н.Н. Сохранов, С.М. Аксельрод. – М., 1984. – 255с.
957820
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 1. – 1990. – 108с.
957821
   Обработка и комплексная интерпретация геофизических данных в условиях Прикаспийской впадины: Сб. ст.. – Саратов
Ч. 2. – 1990. – 104с.
957822
   Обработка и отображение информации в растровых графических системах.. – Минск, 1989. – 180с.
957823
  Беляевский Л.С. Обработка и отображение радионавигационной информации / Л.С. Беляевский, В.С. Новиков, П.В. Олянюк ; под ред. П.В. Олянюка. – Москва : Радио и связь, 1990. – 231, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 224-229 (142 назв.). – ISBN 5-256-00713-0
957824
   Обработка и отражение в каталогах аудио-визуальных материалов для изучающих иностранные языки. Метод. письмо.. – М., 1968. – 14с.
957825
   Обработка и представление данных в человеко-машинных системах: Сб. ст.. – Москва : Наука, 1988. – 148с.
957826
   Обработка и применение новых конструкционных материалов: Сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1987. – 163с.
957827
   Обработка и распознавание сигналов: Сб. ст.. – Киев, 1975. – 216с.
957828
  Беляев В.И. Обработка и теоретический анализ океанографических наблюдений / В.И. Беляев ; АН СССР, Морской гидрофиз. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1973. – 295 с. : ил., 1 л. граф. – Библиогр.: с. 285-294 (310 назв.)
957829
  Костычев П.А. Обработка и удобрение чернозема : сборник статей / [соч.] П. Костычева. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1892. – IV, 303 с.
957830
  Шугуров В.И. Обработка и удобрение эродированных черноземов Мордовской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Шугуров В.И.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 22л.
957831
  Ицексон И.А. Обработка и фиксирование речей, докладов, протоколов : (азбука редактирования) / И.А. Ицексон. – 5-е изд., испр. и доп. – Кунгур : б. и., 1930. – 216 с.
957832
   Обработка и хранение радиоактивных отходов низкой и средней удельной активности в Ханфорде.. – М., 1972. – 33с.
957833
  Копин В.А. Обработка иделий и з пластмасс. / В.А. Копин. – М, 1988. – 176с.
957834
  Виттих В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований / В.А. Виттих. – Москва, 1982. – 214с.
957835
  Путятин Е.П. Обработка изображений в робототехнике. / Е.П. Путятин, С.И. Аверин. – М., 1990. – 319с.
957836
   Обработка изображений геофизической среды. – М., 1989. – 147с.
957837
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. регион. конф., 1-3 апр. 1981 г., Новосибирск. – ОИДИ-81. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1981. – 168 с.
957838
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 1 : Методы и алгоритмы обработки изображений. – 1984. – 88 с.
957839
   Обработка изображений и дистанционные исследования : Тез. докл. Всесоюз. конф., 18-20 июня 1984 г., Новосибирск. – ОИДИ - 84. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР ; НИИГАиК МВ ССО РСФСР
Ч. 3 : Дистанционные методы исследования. – 1984. – 114 с.
957840
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. международной конф., 19-21 августа 1990 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1990. – 202с.
957841
   Обработка изображений и дистанционные исследования: Тез. докл. регион. конф., 110-12 нояб. 1987 г., Новосибирск.. – Новосибирск, 1987. – 199с.
957842
   Обработка изображений и цифровая фильтрация : пер. с англ. – Москва : Мир, 1979. – 318 с.
957843
  Бутаков Е.А. Обработка изображений на ЭВМ / Е.А. Бутаков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 236с.
957844
   Обработка изображений при помощи цифровых вычислительных машин.. – М., 1973. – 204с.
957845
   Обработка импульсным магнитным полем: Метод и техника: Материалы IV научно-технического семинара с международным участием по нетрадиционным технологиям в машиностроении.. – София-Горький, 1989. – 134с.
957846
   Обработка информации в "АСУ-Молдавия": Сб. ст.. – Кишинев, 1980. – 124с.
957847
   Обработка информации в вычислительных и управляющих системах: Сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 185с.
957848
   Обработка информации в геофизических исследованиях: Сб. науч. работ.. – Владивосток, 1986. – 166с.
957849
  Левшин В.Л. Обработка информации в оптических системах пеленгации / В.Л. Левшин. – Москва : Машиностроение, 1978. – 168 с.
957850
  Чернявский А.Ф. Обработка информации в радиофизических системах : Курс лекций / А.Ф. Чернявский. – Минск : БГУ, 2004. – 176с. – ISBN 985-485-147-8
957851
  Мартынов Ю.М. Обработка информации в системах передачи данных / Ю.М. Мартынов. – М, 1969. – 200с.
957852
   Обработка информации в системе "Человек-машина": Сб. ст.. – М., 1973. – 118с.
957853
  Карчевский В.Н. Обработка информации на многосчетчиковых машинах в сберегательных кассах / В.Н. Карчевский, В.Ф. Дружинин. – М., 1981. – 96с.
957854
   Обработка информации о бюджете времени трудящихся. Методика сбора и машинного анализа.. – М., 1977. – 153с.
957855
  Татьянушкин Д.В. Обработка информации студентами: этапы, методы, приёмы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 103-107. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены особенности взаимодействия современных студентов с цифровой информационной средой и обоснована необходимость формированиях у них навыков обработки информации. Представлена технология обработки информации студентами. Описаны ...
957856
  Вайрадян А.С. Обработка информационных масивов / А.С. Вайрадян. – Москва, 1977. – 79с.
957857
   Обработка информационных массивов в автоматизированных системах управления.. – Киев : Наукова думка, 1970. – 184с.
957858
   Обработка инфрмации, получаемой по программе "Интеркосмос": Сб. ст.. – М., 1982. – 287с.
957859
   Обработка картографических изданий в библиотеке АН СССР : методич. рекомендации. – Л., 1978. – 34с.
957860
  Блюмберг И.Б. Обработка кино- и фотопленок / И.Б. Блюмберг. – М, 1950. – 100с.
957861
  Иофис Е.А. Обработка кинопленочных негативов. / Е.А. Иофис. – М., 1939. – 94с.
957862
   Обработка космической информации.. – М., 1976. – 118с.
957863
   Обработка легких и жаропрочных сплавов.. – М., 1976. – 329с.
957864
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (32). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957865
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (33). – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957866
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (34). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957867
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (35). – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957868
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 3 (36). – 2013. – 254 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957869
   Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure : сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; Редкол.: И.С. Алиев, Я.Е. Бейгельзимер, Ю.К. Доброносов [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 4 (37). – 2013. – 256 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957870
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (38). – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957871
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Бейгельзимер Я.Е., Доброносов Ю.К. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (39). – 2014. – 280 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957872
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (40). – 2015. – 268 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957873
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (41). – 2015. – 386 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957874
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (42). – 2016. – 317 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957875
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (43). – 2016. – 192 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957876
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (44). – 2017. – 286 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957877
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (45). – 2017. – 188 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957878
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (46). – 2018. – 216 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957879
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [и др.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (47). – 2018. – 217, [3] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957880
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (48). – 2019. – 157, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957881
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 2 (49). – 2019. – 255, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957882
   Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА) ; редкол.: Алиев И.С., Жбанков Я.Г., Бейгельзимер Я.Е. [та ін.]. – Краматорск : ДГМА, 2008-. – ISSN 2076-2151
№ 1 (50). – 2020. – 373, [3] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
957883
  Мигур П.Х. Обработка металла в школьных мастерских / П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. – М, 1991. – 174с.
957884
   Обработка металлов давлением: Межвузовский сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 144с.
957885
  Карбань В.И. Обработка монокристаллов в микроэлектронике / В.И. Карбань, Ю.И. Борзаков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 104 с.
957886
  Арнаудов Д.Д. Обработка на големи информационни масиви с ЦЕИМ в системата на образованието / Арнаудов Д.Д. – София : Техника, 1981. – 163 с.
957887
  Зубов А.В. Обработка на ЕС ЭВМ текстов естественных языков / А.В. Зубов. – Минск, 1977. – 173с.
957888
  Аронов В.И. Обработка на ЭВМ значений аномалий силы тяжести при произвольном рельефе поверхности наблюдений / В.И. Аронов. – Москва : Недра, 1976. – [1], 129 с. : ил. – Список лит.: с. 125-129 (82 назв.)
957889
  Резников А.П. Обработка накопленной информации в затрудненных условиях. / А.П. Резников. – М., 1976. – 243с.
957890
   Обработка нечеткой информации в системах принятия решений.. – Москва : Радио и связь, 1989. – 302с.
957891
  Джордан Д. Обработка объектных баз данных в C++. Программирование с использованием стандарта ODMG / Дэвид Джордан; Пер. с англ. Н.М. Ручко. – Москва : Вильямс, 2001. – 384 с. – На обл.: Предисл. Рика Кэтла. – (По объектным технологиям). – ISBN 5-8459-0149-9
957892
  Белоусов С.Л. Обработка оперативной метеорологической информации с помощью электронных вычислительных машин / С.Л. Белоусов, Л.С. Гандин, С.А. Машкевич ; под ред. акад. АН УзбССР, В.А. Бугаева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 284 с. – Библиогр.: с. 273-280
957893
  Молебный В.В. Обработка оптико-локационных информаций / В.В. Молебный. – Киев, 1986. – 58 с.
957894
  Евтушенко В.А. Обработка отверстий в труднообрабатываемых материалах развертками с разнонаклонными зубьями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.01 / Евтушенко В.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1986. – 15л.
957895
  Файнштейн С.М. Обработка поверхности полупроводниковых приборов / С.М. Файнштейн. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 256 с.
957896
  Запорожский В.П. Обработка полупроводниковых материалов : Учебное пособие для средних профессионально-технических училищ / В.П. Запорожский, Б.А. Лапшинов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 184с.
957897
  Кулев Д.М. Обработка почвы в горьковском крае. / Д.М. Кулев. – Горький, 1933. – 128с.
957898
  Кононов С. Обработка почвы в нечерноземной полосе РСФСР / С. Кононов. – М.-Л., 1930. – 93с.
957899
   Обработка почвы и применение удобрений в полевых севооборотах среднего Заволжья. Сб. науч. тр.. – Ульяновск, 1987. – 80с.
957900
  Моргун Ф.Т. Обработка почвы и урожай / Ф.Т. Моргун. – Москва : Колос, 1977. – 272 с.
957901
  Каспиров А.И. Обработка почвы как средство повышения урожайности / А.И. Каспиров. – Москва ; Ленинград, 1954. – 200 с.
957902
  Догановский М.Г. Обработка почвы по методу Т.С. Мальцева / М.Г. Догановский, Н.А. Сапожников. – Л., 1955. – 32 с.
957903
  Елисеев А.М. Обработка почвы под озимую пшеницу после гороха и кукурузы на сидос : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук / Елисеев А.М. ; Укр. с-х. акад. – 22 с.
957904
  Попов Ф.А. Обработка почвы под полевые культуры. / Ф.А. Попов. – К., 1969. – 263с.
957905
  Ткачев Ю.А. Обработка проб полезных ископаемых / Ю.А. Ткачев, А.А. Шеин. – М., 1987. – 189с.
957906
   Обработка пространственно-временных сигналов : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1983. – 141 с.
957907
  Коростелев Д.П. Обработка радиоактивных вод и газов на АЭС / Д.П. Коростелев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 152 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; вып. 24)
957908
  Дружинский И.А. Обработка радиоактивных материалов в атомной промышленности / И.А. Дружинский, Г.Н. Новиков. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 173 с.
957909
   Обработка радиолакационных сигналов и проборы при дистанционном зондировании : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1988. – 147 с.
957910
  Францевич Л.И. Обработка результатов биологических экспериментов на микро-ЭВМ "Электроника БЗ-21" : Программы и программирование / Л.И. Францевич. – Киев, 1979. – 91с.
957911
  Завьялов А.С. Обработка результатов измерений / А.С. Завьялов. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 63 с.
957912
  Алабовская А.П. Обработка результатов измерений : учебное пособие / А.П. Алабовская. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1982. – 73 с.
957913
  Стульников В.И. Обработка результатов измерений и вычислений при выполнении лабораторных работ по физике / В.И. Стульников. – Ленинград, 1958. – 18 с.
957914
  Осауленко В.Т. Обработка результатов испытаний грунтов / В.Т. Осауленко. – Дніпропетровськ, 1992. – 60с.
957915
  Кассандрова О.Н. Обработка результатов наблюдений : Учеб.пособие / О.Н. Кассандрова, В.В. Лебедев. – Москва : Наука, 1970. – 104с.
957916
  Резвая Г.Л. Обработка результатов наблюдений : метод. указания / Г.Л. Резвая, В.Э. Циркунов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1977. – 120с.
957917
  Алексеев В.П. Обработка результатов полевых и лабораторных исследований : с использ. вероятност.-стат. методов : учеб. пособие / В.П. Алексеев, Е.Б. Печинина ; Свердлов. горн. ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск : СГИ, 1989. – 73, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце разд.
957918
  Виньерон А. Обработка результатов физико-химических наблюдений / А. Виньерон. – Москва-Ленинград, 1934. – 140с.
957919
  Захарова Э.А. Обработка результатов химического анализа. / Э.А. Захарова. – Томск, 1984. – 80с.
957920
  Баасанжав Д. Обработка результатов широтных наблюдений, полученных на зенит-телескопе Улан-Баторской астрономической обсерватории в период с 1961- по 1966 г : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Баасанжав Д. ; АН СССР Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1969. – 9 с.
957921
   Обработка сейморазведочной информации на ЭВМ.. – К., 1976. – 105с.
957922
  Хаттон Л. Обработка сейсмических данных : Теория и практика / Л. Хаттон. – Москва : Мир, 1989. – 214с.
957923
   Обработка сейсмической информации на ЭВМ.. – К., 1980. – 182с.
957924
  Шрюфер Э. Обработка сигналов : Учебник / Э. Шрюфер. – Киев : Либідь, 1995. – 320с.
957925
   Обработка сигналов в локационных системах исследования неоднородных сред : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1987. – 167 с.
957926
   Обработка сигналов в многоканальных РЛС. – Москва : Радио и связь, 1983. – 328 с.
957927
   Обработка сигналов в радиотехнических системах / А.Д. Далматов, А.А. Елисеев, А.П. Лукошкин, А.А. Оводенко, Б.В. Устинов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 398 с.
957928
   Обработка сигналов в системах управления и передачи информации: Межвуз. сб. науч. тр.. – Воронеж, 1987. – 160с.
957929
  Васариныш Г.Э. Обработка сигналов группой дискриминаторов с учетом шума / Г.Э. Васариныш, Херманис, э.Х. – Рига, 1981. – 42с.
957930
  Гильбо Е Обработка сигналов на основе упорядоченного выбора / Е Гильбо. – М., 1976. – 342с.
957931
   Обработка сигналов радиофизическими методами : междуведомственный сборник. – Москва, 1986. – 136 с.
957932
   Обработка символьной информации : сборник. – М., 1986. – 110с.
957933
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1984. – 168с.
957934
   Обработка символьной информации: Сб. ст.. – М., 1987. – 99с.
957935
  Чикмачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чикмачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штерберга. – М., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
957936
  Чимкачев В.И. Обработка снимков Луны и планет методом аналоговых построений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Чимкачев В.И.; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – М., 1973. – 16л.
957937
  Лихтенбаум Л.Л. Обработка снимков пузырьковых камер на полуавтоматической измерительной сканирующей установке. : Автореф... Канд.техн.наук: 260 / Лихтенбаум Л.Л.; Ин-т.физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.20
957938
  Фостер Дж. Обработка списков / Дж. Фостер. – Москва, 1974. – 72с.
957939
   Обработка стали и сплавов. – М., 1957. – 452с.
957940
  Дубров А.М. Обработка статистических данных методом главных компонент / А.М. Дубров. – М., 1978. – 136 с.
957941
  Божко В.П. Обработка статистической отчетности на ЭВМ третьего поколения. / В.П. Божко, В.В. Федосеев. – М., 1985. – 71с.
957942
   Обработка технико-экономической информации на ЭВМ в энергетике / Л.М. Баркалов, И.Г. Горлов, В.А. Семенов, В.Ф. Шумилин; авт. Л.М. Баркалов, И.Г. Горлов, В.А. Семенов, В.Ф. Шумилин. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 251 (17 назв.). – ISBN 5-283-01127-5
957943
   Обработка технологических данных алмазного бурения: Метод. рекомендации.. – Л., 1977. – 95с.
957944
  Руднев В. Обработка торфа для сельскохозяйственных и санитарных целей : (фабрикация торфяной подстилки и торфяного порошка) проф. В. Руднева // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 22 c., [1] л. схем.
957945
  Марченко А.К. Обработка ученой информации на ЭВМ. / А.К. Марченко. – М, 1975. – 136с.
957946
  Изотов К.Д. Обработка учётной информации в США / К.Д. Изотов. – М., 1968. – 192с.
957947
  Бегоцкая Г.К. Обработка учетной информации с использованием вычислительной техники / Г.К. Бегоцкая, Э.А. Умнова. – Москва : Финансы, 1977. – 70 с.
957948
   Обработка физической информации и моделирование физических процессов на ЭВМ: Сб. ст. : сб. науч. трудов. – Москва, 1985. – 112 с.
957949
  Симоненко А.Н. Обработка фотографий метеоров / А.Н. Симоненко. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 40 с.
957950
  Крауш Л.Я. Обработка фотографических материалов / Л.Я. Крауш. – М., 1975. – 192с.
957951
  Королев М.А. Обработка экономической информации на электронных машинах / М.А. Королев. – М, 1964. – 286с.
957952
  Спиридонов А.А. Обработка экспериментальной информации для слоистых детекторов большого объема в измерениях ассиметрии ме-распада мюонов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Спиридонов А.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 20л.
957953
  Молоденкова И.Д. Обработка экспериментальных данных / И.Д. Молоденкова. – Саратов
1. – 1990. – 31с.
957954
   Обработка, анализ и обобщение метеорологических наблюдений : Программа, метод. указания и контрольное задание №1 для учащихся-заочников гидрометеорологических техникумов. – Москва : Гидрометеоиздат, 1970. – 40с.
957955
  Брехт Б. Обработки / Б. Брехт. – М, 1967. – 487с.
957956
  Меншун В. Обрав його всевишній для науки і такої роботи в ній, аби й зірки позаздрили землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 8-11. – ISSN 0868-8117


  Штрихи до портрета президента Національної академії медичних наук України академіка В.І. Цимбалюка.
957957
  Іванченко О.С. Ображені зорі / О.С. Іванченко. – К, 1965. – 131с.
957958
  Калашник О.О. Образ - символ розп"яття у поезії Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 47-49.
957959
  Галушко Т.К. Образ : Стихи / Т.К. Галушко. – Ленинград : Советский писатель, 1981. – 63с.
957960
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 1. – 2000. – 80 с.
957961
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 2. – 2001. – 80 с.
957962
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 2. – 2002. – 79 с.
957963
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 3, ч. 1. – 2002. – 74 с.
957964
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 4. – 2003. – 79 с.
957965
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 5. – 2004. – 77 с.
957966
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 6. – 2005. – 79 с.
957967
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 7. – 2006. – 87 с. – резюме - укр., англ. мовами
957968
   Образ : інформаційний бюлетень. – Київ, 2000-
Вип. 8. – 2007. – 91 с. – резюме - укр., англ. мовами
957969
   Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 9. – 2008. – 91 с. – резюме укр., англ. мовами
957970
   Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 10. – 2009. – 82 с. – резюме укр., англ. мовами
957971
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 11. – 2010. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957972
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 12. – 2011. – 95 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957973
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 13. – 2012. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957974
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 14. – 2013. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957975
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 15. – 2014. – 136 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957976
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 16. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957977
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 18. – 2015. – 4 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957978
   Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2000-
Вип. 20. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
957979
  Лебідь Є. Образ "Femme fatale" у романі Є. Гребінки "Доктор" та повісті Т. Шевченка "Художник" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 88-94


  Стаття присвячена дослідженню специфіки авторського прочитання образу фатальної жінки в прозових текстах Є. Гребінки і Т. Шевченка. Інтралітературний компаративний аналіз дозволив осмислити природу образу та визначити його провідні риси
957980
  Кужільна Л. Образ "Великої людини" у "Соборі" О. Гончара як частина "великого морального тексту" поезії шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С.112-117
957981
  Рудяков П. Образ "героя, який мовчить" у прозі Іво Андрича // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 597-630. – ISBN 978-966-02-4860-1
957982
  Романова О.О. Образ "грішника" за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії 1730-1760-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 46-66. – ISSN 0130-5247
957983
  Нагорна Лариса Образ "двох Україн" у дзеркалі метафоричного моделювання // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст.
957984
  Нефедова Д.Н. Образ "другого" в индийском кинематографе эпохи глобализации как фактор формирования национально-культурной идентичности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 2073-9702


  У статті розглянута проблема утвердження національно-культурної ідентичності індійців за доп. включення в сюжети кінематографа персонажів-носіїв західної культури і способу життя. Володіючи в кінофільмах досить вираженими негативними рисами і будучи ...
957985
  Банах Л.С. Образ "Другого" в новогреческой литературе второй половины ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 25-33


  В статье выделяются различные подтипы образа "Другого" в произведениях новогреческих писателей, особое внимание уделяется тенденции разрушения этнических стереотипов и нового видения Другого как равного Своему в произведениях, посвящённых теме ...
957986
  Крестинина Е.С. Образ "другого" в структуре современной идентичности российского общества // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 11-124. – ISSN 0321-2017
957987
  Грабовський С. Образ "ефективної України" в концепції Богдана Гаврилишина // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 180-183. – ISBN 978-966-439-147-1
957988
  Демська-Будзуляк Образ "Європи" в українському літературно-критичному дискурсі к. ХІХ - поч. ХХ ст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 58-67. – ISSN 0236-1477
957989
  Котова С. Образ "закордонної Русі" в російській публіцистиці періоду Першої світової війни (1914–1918 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 56-60. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається конструювання образу "закордонної Русі" (Галичини, Буковини, Карпатської Русі) у свідомості росіян на початку ХХ ст. у контексті державної імперської ідеології Росії. Аналізуються публіцистика періоду Першої світової війни ...
957990
  Ярликова О.А. Образ "заходу" у ЗМІ УРСР в 1953 - 1964 рр.: ідеологічний аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 175-177
957991
  Заїковська О. Образ "Іншого" у збірці оповідань канадського письменника Дугласа Коупленда "Життя після Бога" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 17-20. – ISSN 2307-2261
957992
  Свербілова Т. Образ "іншої країни" як новоромантична утопія в східнослов"янській драматургії модерну (Леся Українка, І. Анненський, М. Гумільов) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 441-452. – ISBN 978-966-600-358-7
957993
  Комаров С. Образ "Красного Петрограда" в цикле очерков А.В. Амфитеатрова "Горестные заметы" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 125-134. – ISSN 2312-6809
957994
  Горшечникова Е. Образ "маленького человека" в повестях "Записки сумасшедшего" Н.В. Гоголя и "Записки из подполья" Ф.М. Достоевского // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 65-71. – ISSN 2075-1486
957995
  Сабра Х. Образ "маленького человека" в русской и индийской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабра Х.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 23л.
957996
  Манаєва А. Образ "маленької людини" у творчості Лу Сіня // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 19-23


  Стаття присвячена визначенню головних рис та ознак, притаманних "маленькій людині", у повісті Лу Сіня "Правдива історія А К"ю". Статья посвящена определению основных черт и признаков,характерных для "маленького человека", в повести Лу Синя "Подлинная ...
957997
  Олійник І.О. Образ "малої батьківщини" у творчості А. Малишка і М. Стельмаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 185-189. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
957998
  Лихограй Р. Образ "москаля" в українській народній прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 163-165


  В статті йдеться про риси характеру та світоглядні цінності образу «москаля» в українській легенді, казці, оповіданні та анекдоті. Крізь призму «свій – чужий» «москаль» протиставляється автохтонному населенню України. The article is devoted to image ...
957999
  Клименко О.М. Образ "нової людини" у спогадах радянських робітниць 1920-1930-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 35-40. – ISSN 1996-5931
958000
  Рахнянський В.В. Образ "нової" людини в американському трансценденталізмі та літературному "ренесансі" чикано: типологічні паралелі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 17-23
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,