Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
954001
  Сыромятникова Я.И. " Оперативно реагировать на угрозы безопасности и проявления негативных тенденций" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 66-68 : фото
954002
  Мамедов М.А. "...Опережая смерть, пришло бессмертье..." / М.А. Мамедов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 79с. – (Твои ровесники)
954003
  Мильчакова О. "Опасные связи" судей Конституционного суда (опыт стран бывшей Югославии) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 2 (99). – С. 84-94. – ISSN 1812-7126
954004
  Ступников И.В. "Опера нищих" Джона Гэя. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ступников И.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 16л.
954005
  Дрозд Р. "Операція "Вісла": інше бачення // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 20 серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 0027-8254
954006
  Дзюба С. "Операція Шапокляк" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 211-217. – ISSN 08-68-4790-1


  Іронічний детектив.
954007
  Вовкун В. "Оперні події стали мейнстримом" / бесіду вів В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 13


  Львівська національна опера, незважаючи на карантинні катаклізми, підійшла до помітного ювілею - 120-ліття. Відкрили для глядача цей дім мистецтва у Львові на початку з назвою Великий міський театр 4 жовтня 1900 року. Розмова з Василем Вовкуном, ...
954008
   [Опанас Рогович] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 53. – ISBN 966-628-104-X
954009
  Торкулов А.В. ООН-70 лет // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 3-4. – ISSN 1812-3910
954010
  Абашидзе А.Х. ООН-70 лет. Ей нет альтернативы в качестве универсального центра для согласования действий суверенных государств / А.Х. Абашидзе, А.Н. Борисов // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 6-8. – ISSN 1812-3910
954011
  Крапівін О.В. ООН та питання безпеки в "Об"єднаній Європі" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 101-105.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
954012
  Білас І.Г. ООН та проблеми міжнародної безпеки в умовах глобалізації // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 161-168.
954013
  Грушова А. ООН та система контролю над наркотиками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню діяльності ООН щодо усунення проблеми зловживання наркотиків. Проаналізовано заходи ООН щодо боротьби з поширенням наркотиків, розглянуто правові засади діяльності Організації у зазначеній сфері. Окрему увагу приділено програмам ...
954014
  Білас І.Г. ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 34-39


  Стаття присвячена аналізу системи міжнародної безпеки у сучасному світі, визначенню нових викликів та загроз, які постають перед людством та принципів їх подолання. Статья посвящена анализу системы международной безопасности в современном мире, ...
954015
  Грушова А. ООН та торгівля жінками і дітьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальному питанню - проблемі торгівлі жінками і дітьми та ролі ООН у її вирішенні. Автором зроблено спробу дослідити діяльність ООН щодо ліквідації торгівлі жінками і дітьми та проаналізувати правову базу ООН у цій сфері. Визначено ...
954016
  Сербіна К. ООН у боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 144-145
954017
  Ціватий В. ООН у політико-дипломатиячній ситемі координат (1945 - 2015 рр.): глобальна ефективність та інституційний вимір багатосторонньої дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 26-29. – (Історичні науки)
954018
  Чекаленко Л. ООН у політиці України: реалії сучасності // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 24-28
954019
   ООН у системі міжнародних відносин:історичний досвід і перспективи : Ювілейний науковий збірник, присвячений 50-річчю ООН. – Київ : Либідь, 1995. – 128 с. – ISBN 5-325-00816-1
954020
  Шкляр В. ООН як трибуна для формування зовнішньополітичного іміджу Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 113-116


  В роботі проаналізовано основні аспекти діяльності Німеччини в ООН, за допомогою яких вона прагне підвищити свій авторитет на міжнародній арені. В першу чергу - це діяльність в Раді Безпеці ООН та інтереси, які Німеччина намагається відстояти в цій ...
954021
  Гончар Б.М. ООН, міжнародна безпека і США (1990-і - 2000-і рр.) / Б.М. Гончар, Ю.М. Боголій // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 308-338
954022
  Бруз В. ООН, НАТО і Косовський конфлікт // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 121-125
954023
   ООН: декларация тысячелетия // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.2-5
954024
   ООН: итоги, тенденции, перспективы : (К 25-летию ООН). – Москва : Международные отношения, 1970. – 544 с.


  Авторы: Барсегов Ю.Г., Бежанек Р., Богданов О.В., Дворжак Л., Жуков Г.П., Ковальский Н.А., Моравецкий В., Морозов Г.И., Поточный М., Прокофьев Б.П., Пчелинцев Е.С., Шкунаев В.Г., Штайнигер П., Этингер Я.Я., Редкол.: Барсегов Ю.Г., Морозов Г.И. (Отв. ...
954025
  Александрова Э.С. ООН: Объединение действия по поддержанию мира / Э.С. Александрова. – Москва : Международные отношения, 1978. – 190 с. – Библиогр.: с. 178-189
954026
  Барышев А.П. ООН: проблемы укрепления международной безопасности / А.П. Барышев. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Международная" ; № 3)
954027
  Соловьева Р.Г. ООН: расстановка сил и дипломатия в 80-е годы / Р.Г. Соловьева. – М., 1990. – 172с.
954028
  Бобылев С. ООН: смена целей / С. Бобылев, С. Соловьева // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227
954029
  Зленко А.М. ООН: сучасні виклики в галузі прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 7-11


  This article addresses the problem of human rights within the framework of UN policy. Basic human rights challenges of the modern world are analyzed in their historical retrospective and the perspective ways of solving the sharp problems arc looked ...
954030
  Качковська Г. ООН: учора, сьогодні, завтра : Інтерактивний квест / Г. Качковська, М. Бодак, Б. Дубач // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Грудень (№ 24). – С. 3-5
954031
  Сушков Валерий ООО "Национальная карта" : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 88 : Фото
954032
   ООО "Санаторий "Целебный нарзан" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 55 : Фото
954033
  Демченко Глеб ООО "Селектив ХХІ" : Платиновая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 59 : Фото
954034
  Арсенье Николай ООО "Туристическая компания "Арс", Тюмень : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 39 : Фото
954035
  Мойсеєнко І.П. Оосбливості аналізу економічної ефективності закладів вищої освіти / І.П. Мойсеєнко, О.С. Гринькевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 201-208. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X


  "Роз"яснено методичні підходи до вимірювання ефективності функціонування закладів вищої освіти".
954036
  Бондарчук П.М. Оосбливості релігійної ситуації в Україні у середині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 137-163. – ISSN 0130-5247
954037
  Яблонська Т.М. Оосбливості розвитку ідентичності обдарованих дітей у сім"ї // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 168-170
954038
  Дейнега І.О. Оосбливості формування та перспективи розвитку ринку освітніх послуг / І.О. Дейнега, М.С. Андрощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 71-77. – ISSN 1995-0519


  Перехід світової спільноти до економіки знань наклав відбиток на формування якісних характеристик освітніх продуктів. Враховуючи обраний курс України на євроінтеграцію, вітчизняний ринок освітніх послуг вже сьогодні потребує значних трансформаційних ...
954039
  Маслюк Р. Оособливості багаторівневої професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури в контексті навчального комплексу "педагогічний коледж - педагогічний університет" // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 69-81. – ISSN 2307-4906
954040
  Туришева О. Оособливості перекладу нецензурної лексики в субтитрах до кінофільму "Fack ju gоhte" / О. Туришева, О. Матюшенко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – C. 54-61. – ISSN 2617-5339
954041
  Валіон О. Оособливості соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у першій половині 1990-х років // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 18-23. – ISSN 2311-9896
954042
  Белый М.У. Опpеделение состава полимеpов в pаствоpах кpасителей по спектpам поглощения и люминесценции. : Материалы 4 совещания по люминесценции ( молекулярная люминесценция и люминесцентный анализ) // Известия АН СССР. Сер.Физическая т. XXIII, № 1
954043
  Быстров О.И. Опавшие листья : повести / О.И. Быстров. – Алма-Ата : Жалын, 1988. – 316 с.
954044
  Розанов В.В. Опавшие листья / Василий Розанов. – Москва : Современник, 1992. – 541 с. – ISBN 5-270-01365-7
954045
  Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 256с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00194-7
954046
  Розанов В. Опавшие листья. Короб второй / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 304с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017895-6
954047
  Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Русский стиль). – ISBN 5-306-00193-9
954048
  Розанов В. Опавшие листья. Короб первый / Василий Розанов. – Москва : АСТ, 2003. – 208с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017894-8
954049
  Леонов М.П. Опади на замовлення / М.П. Леонов. – Київ : Знання, 1966. – 40с.
954050
  Гук М. Опади та сніговий настил 1926. / М. Гук. – К., 1930. – 100с.
954051
  Оппоков В Є. Опади, стік ... / В Є. Оппоков
№3. – 1933. – с.
954052
  Оппоков В Є. Опади, стік ... / В Є. Оппоков
№4. – 1933. – с.
954053
   Опазване на културното наследство в народна република България : Национална конференция с международно участие 5-12 октомври 1981 г. Ловеч. – София, 1984. – 220 с.
954054
  Фор Э. Опала Тюрга, 12мая 1776 г. / Э. Фор. – М, 1979. – 566с.
954055
   Опале листя знову житиме! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 грудня (№ 230)


  В. Фречка, студент КНУ імені Тараса Шевченка втілів у життя ідею створення паперу з опалого листя. Нині винахід удосконалюється на Житомирському картонному комбінаті.
954056
  Клименко П.П. Опалене жито / П.П. Клименко. – Київ, 1980. – 304с.
954057
  Клименко П.П. Опалене жито / П.П. Клименко. – К., 1990. – 682с.
954058
  Камянский В.К. Опаленная ветка. (Звезды не меркнут) / В.К. Камянский. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 223 с.
954059
  Мартинов И. Опаленная земля / И. Мартинов. – М, 1977. – 286с.
954060
  Эгарт М.М. Опаленная земля. / М.М. Эгарт. – Москва, 1934. – 223с.
954061
  Эгарт М.М. Опаленная земля. / М.М. Эгарт. – Москва, 1937. – 354с.
954062
  Молчанов В.Г. Опаленная солнцем / В.Г. Молчанов. – Москва : Просвещение, 1966. – 78с.
954063
  Ильинский Ю.Б. Опаленная юность / Ю.Б. Ильинский. – Москва, 1960. – 197с.
954064
  Ильинский Ю.Б. Опаленная юность / Ю.Б. Ильинский. – Москва, 1965. – 222с.
954065
  Сорокин Д.Т. Опаленная юность / Д.Т. Сорокин. – М., 1985. – 136с.
954066
  Селезнев М.С. Опаленная юность. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
954067
   Опаленное войной. – Алма-Ата, 1988. – 477 с.
954068
  Лавров В.И. Опаленное сердце / В.И. Лавров. – Донецк, 1967. – 40с.
954069
  Петухов Ю.К. Опаленные / Ю.К. Петухов. – Киров, 1959. – 116с.
954070
  Самойленко О.П. Опаленные / О.П. Самойленко. – Х, 1986. – 222с.
954071
  Налдеев А Опаленные вёрсты / А Налдеев. – М., 1982. – 253с.
954072
  Эмин С. Опаленные воды / С. Эмин. – Краснодар, 1977. – 96с.
954073
   Опаленные войной. – Челябинск, 1971. – 91 с.
954074
  Савицкий В.Д. Опаленные всходы. / В.Д. Савицкий. – Минск, 1989. – 190с.
954075
  Дмитерко Л. Опаленные грозами / Л. Дмитерко. – Москва, 1969. – 160с.
954076
  Каллегари Д.П. Опаленные жизнью / Д.П. Каллегари. – М., 1960. – 135с.
954077
  Зубавин Б.М. Опаленные зори / Б.М. Зубавин. – М, 1964. – 359с.
954078
  Лапис А.М. Опаленные крылья : повесть / А. М. Лапис, В. Ф. Шанаев ; [ил.: Л. И. Макаревич]. – [Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. – 278 с. : ил.
954079
  Николаев В.Д. Опаленные пальмы / В.Д. Николаев. – Москва : Правда, 1970. – 48 с.
954080
  Сафонов В.А. Опаленные солнцем / В.А. Сафонов. – М., 1961. – 206с.
954081
  Ионов П.П. Опаленные строки. / П.П. Ионов. – М., 1981. – 31с.
954082
  Золототрубов А.М. Опаленный гранит / А.М. Золототрубов. – М., 1970. – 207с.
954083
  Снегирев В.Н. Опаленный порохом рассвет / В.Н. Снегирев. – М., 1984. – 175с.
954084
  Коршак Г.В. Опаленный сорок первым. / Г.В. Коршак. – Кишинев, 1968. – 132с.
954085
   Опали України та можливість їх використання у промисловості самоцвітів / Т.М. Агафонова, Г.К. Гутниченко, В.Г. Назаренко, Ю.В. Семенченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 42-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології ; № 11)
954086
  Сопронюк О. Опалий цвіт нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 11, 13


  Пам"яті Василя Симоненка та Алли Горської.
954087
   Опалиты Западной Сибири. – Тюмень, 1987. – 156с.
954088
  Єрьоменко А. Опалювальний сезон: тенденції та цифри // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 1, 9


  "Газ, електро- і теплоенергію громадяни змушені сприймати як товар: платиш і отримуєш. Подорожчання газу, а відтак, і комунальних послуг стало примусовим стимулом до економії енергоресурсів. З урахування або без багатомільярдних держсубсидій структура ...
954089
  Погоральський Я. Опалювальні споруди у житлах V-X ст. з порубіжжя Волині і Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 60-78. – ISSN 2078-6093
954090
  Альтов Г.С. Опаляющий разум / Г.С. Альтов. – Москва, 1968. – 208с.
954091
  Чмыхало А.И. Опальная земля. / А.И. Чмыхало. – Красноярск, 1988. – 350с.
954092
  Микулина М. Опальная муза // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 11. – C. 168-181. – ISSN 1726-6084


  О жизни английского поэта XIX века Джона Китса
954093
  Щербань Т.О. Опальний професор // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-51. – ISSN 1608-0599


  Професор Київської духовної академії, доцент Університету Св. Володимира Пилип Олексійович Терновський (1838-1884).
954094
  Устинов В.С. Опальный корнет. / В.С. Устинов. – Калининград, 1989. – 252с.
954095
  Рабинович Р.И. Опальный миллионер / Р.И. Рабинович. – Пермь, 1990. – 158 с.
954096
  Савченко Б.А. Опальный Орфей: судьба и творчество В.Козина / Б.А. Савченко. – Магадан, 1991. – 110с.
954097
  Савченко Б.А. Опальный Орфей:О В.Козине / Б.А. Савченко. – М., 1991. – 53с.
954098
  Кушнарева М.Б. Опальный партиарх / М.Б. Кушнарева, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1992. – 80с.
954099
  Шпетная А. Опальный портрет // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар". – Киев, 2013. – № 4 (72), апрель : Скульптура. Традиции и тенденции. – С. 124-127. – ISSN 2222-436X


  О "Портрете Полины Осипенко" скульптора А.Н. Златовратского, достаточно необыно трактовавшего облик знаменитой лётчицы.
954100
  Делибес М. Опальный принц / М. Делибес. – М, 1983. – 128с.
954101
   Опанас Андронович Підопригора // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 129. – ISSN 0132-1331
954102
  Чернієнко Д. Опанас Бежкович: повернення з минулого (до 125-ліття від дня народження вченого) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – C. 36-41. – ISSN 0130-6936
954103
   Опанас Заливаха : Альбом. – Київ : Смолоскип, 2003. – 160c. – ISBN 966-7332-79-9
954104
  Шевчук В. Опанас Заливаха (1925-2007) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 413-456. – ISBN 978-966-06-0729-3
954105
  Оглобин О. Опанас Лобисевич / О. Оглобин. – Мюнхен-Нью-Йорк, 1966. – 99с.
954106
  Оглоблін О. Опанас Лобисевич // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 14
954107
  Журавльов Д.В. Опанас Миколайович Матюшенко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 295-299. – ISBN 978-966-14-1182-0
954108
  Шевера М.В. Опанас Семенович Рогович (1812-1878) // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 1. – С. 158. – ISSN 0372-4123
954109
  Лопата П. Опанас Сластіон - ілюстратор "Гайдамаків" Тараса Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2008. – Рік 79, 18 вересня (число 36). – С. 11
954110
  Жеплинський Б. Опанас Сластіон - портретист кобзарства // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 254-257. – ISBN 966-02-1422-7
954111
  Аббасов А.М. Опанас Сластьон. Життя і творчість : нарис / А.М. Аббасов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 71 с., [2] вкл. арк., [1] портр : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 69-70
954112
  Пільчук І.І. Опанас Шпигоцький // Історія української літератури. Література першої половини 19 ст. : Підручник для студ. філол. фак. ун-тів і пед. ін-тів УРСР / П.К. Волинський, Ю.С. Кобилецький, І.І. Пільгук, П.П. Хропко. – Київ : Радянська школа, 1964. – С. 286
954113
   Опанасовы бриллианты. – К, 1960. – 280с.
954114
  Неправська Наталія Опановуємо аюрведу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
954115
  Кравчук Н. Опановуємо… Творимо… Втілюємо // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 42-43. – ISSN 2518-7341


  Представлено результати конкурсу буктрейлерів серед бібліотек Вінничини, що сприяв розвитку творчих здібностей та професійному самовдосконаленню бібліотекарів.
954116
  Селіванова О.І. Опановуючи англійську мову і культуру : навч. посібник для студентів ВНЗ / Селіванова О.І., Байкова О.М. – Київ : Ленвіт. – ISBN 978-966-8995-16-3
Ч. 1 : (Велика Британія, Сполучені Штати Америки). – 2008. – 126, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 123-125
954117
  Давидова Н.В. Опанування інноваційних методів та технологій у форматі комплексного підходу при викладанні іноземної мови в закладах вищої освіти нелінгвістичного профілю / Н.В. Давидова, Г.Г. Декусар // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – C. 65-74. – ISSN 2313-500Х
954118
  Петров О. Опанування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніми вчителями іноземної мови : теоретичний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (963). – С. 58-61. – ISSN 0131-6788
954119
  Лягушин С.Ф. Опанування математичного апарату як орієнтир фізико-технологічної освіти / С.Ф. Лягушин, О.Й. Соколовская // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 96-99. – ISSN 1563-3713
954120
  Кислюк Л.В. Опанування мультимедійних технологій в бібліотеках України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 136-143


  Аналізується стан опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України.
954121
  Олійник О.Б. Опанування ораторським мистецтвом - одна зі складових успіху прокурорсько-слідчих працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-47.
954122
  Гончаров В. Опанування освітніх технологій - невід"ємний складник підготовки нового вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 59-65. – ISSN 2078-1016
954123
  Корбут А. Опанувати війну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Колишній морський піхотинець США про підготовку й мотивацію військових у себе на батьківщині та в Україні.
954124
   Опанувати китайську дистанційно // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 6 квітня (№ 13/14). – С. 3. – ISSN 2219-5793
954125
   Опанувати українську - в Туреччині // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 2


  У Стамбульському університеті відкрили нову спеціальність "Українська мова та література".
954126
   Опануймо революційну теорію. – К, 1929. – 88с.
954127
  Небольсин С. Опасаясь русских вопросов. (Александр Блок глазами Влад. Новикова) // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 268-276. – ISSN 0027-8238
954128
  Гордин Руфин Опасен...Опознан...Бежал... / Гордин Руфин. – Кишинев, 1972. – 292 с.
954129
  Фрида Ф. Опасная граница / Ф. Фрида. – М., 1985. – 351с.
954130
  Ваксберг А.И. Опасная зона / А.И. Ваксберг. – Москва, 1988. – 366с.
954131
  Широбоков И.И. Опасная зона. / И.И. Широбоков. – Иркутск, 1986. – 110с.
954132
  Замостьев А.Т. Опасная игра / А.Т. Замостьев. – К., 1960. – 51с.
954133
  Синяк Д. Опасная игра Михаила Терещенко // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 35 (493), 02.09.2016. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  "Миллиардер, последний глава Временного правительства, личный враг Ленина и Гитлера. Невероятная история Михаила Терещенко, рассказанная его внуком Мишелем".
954134
  Лучковский Е.А. Опасная обочина : роман / Е.А. Лучковский. – М., 1984. – 239с.
954135
  Лучковский Е.А. Опасная обочина. / Е.А. Лучковский. – М., 1987. – 254с.
954136
  Есенберлин И. Опасная переправа : роман / И. Есенберлин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
954137
  Есенберлин И. Опасная переправа : романы / Ильяс Есенберлин ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 349 с.
954138
  Осипов П.С. Опасная профессия / П.С. Осипов. – Волгоград, 1967. – 48с.
954139
  Борисов В.В. Опасная ставка / В.В. Борисов. – Москва, 1979. – 200с.
954140
  Вейцлер А.Л. Опасная тишина / А.Л. Вейцлер, А.Н. Мишарин. – Москва, 1963. – 88с.
954141
  Абу-Бакар Ахмедхан Опасная тропа : повести и рассказы / Ахмедхан Абу-Бакар. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1982. – 445 с. : портр.
954142
  Аль Н Д. Опаснее врага / Н Д. Аль, Л.Л. Раков. – Ленинград-Москва, 1962. – 98с.
954143
  Ллещинский Н.И. Опасно ли применение радиоактивных веществ? / Н.И. Ллещинский. – М., 1968. – 68с.
954144
  Демидов В. Опасно! Мины! Сэр Чарльз Парсонс, возмутитель спокойствия // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35/1


  Несколько лет назад на вооружение поступил новейший американский эскадренный миноносец "Замволт" ("Zumwalt"). Это чудо морской техники имеет водоизмещение около 15000 тонн. Больше, чем линейные корабли-броненосцы времен русско-японской войны, в 10 раз ...
954145
  Черевков В. Опасно: мина! / В. Черевков. – Москва, 1945. – 25 с.
954146
  Танхимович З.М. Опасное задание / З.М. Танхимович, А.Н. Сергеев. – Алма-Ата, 1964. – 328с.
954147
  Градов П.М. Опасное задание / П.М. Градов. – М, 1980. – 303с.
954148
  Альман Б. Опасное знание / Б. Альман. – Москва, 1968. – 255с.
954149
  Питерс Н. Опасное наваждение / Н. Питерс. – Москва : АСТ, 1997. – 640с. – (Откровение). – ISBN 5-15-000247-Х
954150
  Пестушко Валерий Опасное озеро : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 52-53
954151
  Портнягин И.И. Опасное плавание / И.И. Портнягин. – Мурманск, 1960. – 158с.
954152
  Марвич С.М. Опасное поручение. -- Свет с коробля. -- Когда кончается карта. Рассказы. / С.М. Марвич. – Москва, 1957. – 49с.
954153
  Жидков В.П. Опасное сходство / В.П. Жидков. – Москва, 1973. – 48с.
954154
  Незнанский Ф. Опасное хобби / Ф. Незнанский. – М., 1996. – 480с.
954155
  Шнюков Е.Ф. Опасное Черное море / Е.Ф. Шнюков, Л.И. Митин, А.А. Щипцов ; Нац. акад. наук Украины, ГНУ "Отд. мор. геологии и осадочного рудообразования". – Изд. 2-е доп. – Киев : Логос, 2011. – 567, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-171-467-9
954156
  Аббасзаде Г. Опасной морской дорогой / Г. Аббасзаде. – Москва : Правда, 1970. – 46 с.
954157
   Опасности навстречу. – Рязань, 1988. – 159с.
954158
  Чабан О.С. Опасности психотерапии для психотерапевта // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український наук.-досл. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (74). – С. 72-80
954159
  Дрелл Сидней Д. Гудби Джеймс Опасности страшнее нет. Ядерное оружие = The gravest danger. Nuclear Weapons / Сидней Д. Дрелл, Джеймс Ю. Гудби ; предисл. Дж. Шульца ; [пер. на рус. яз. И.М. Макаров]. – Москва : Международные отношения, 2005. – 128 с. – ISBN 5-7133-1250-X
954160
  Ильченко С. Опасности Томоса. Чему нас может научить англиканская церковь. Как не получить в нагрузку к автокефалии агрессивный клерикализм? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 17 сентября (№ 38). – С. 20-21
954161
  Грачев А.Ф. Опасность жди отовсюду / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1989. – 255с.
954162
  Чубарев В.Л. Опасность лиц, совершающих преступные деяния / В.Л. Чубарев. – К, 1993. – 143с.
954163
  Белащенко Т.К. Опасность справа: Пентагон / Т.К. Белащенко. – Москва : Знание, 1978. – 80 с. : ил.
954164
  Коршунов Э.Л. Опасность химического нападения в ходе блокады немецкими войсками Ленинграда // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 22-25. – ISSN 0321-0626
954165
  Чазов Е.И. и др. Опасность ядерной войны / Е.И. и др. Чазов. – М., 1982. – 149с.
954166
  Дойл Артур Конан Опасность! : (по материалам бортового журнала капитана Джона Сайруса) // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-99. – ISSN 1728-8568
954167
  Пядышев Б.Д. Опасность: милитаризм в политике, экономике и идеологии США / Б.Д. Пядышев. – М., 1981. – 255с.
954168
  Штюренберг Михаэль Опасные будни поселка Бусокбусок / Штюренберг Михаэль, Пиллиц Кристофер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 84-97 : фото. – ISSN 1029-5828
954169
  Юровский Ю.Г. Опасные геологические процессы и водные ресурсы в устойчивом развитии Крыма // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 19-24 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
954170
   Опасные гидрометеорологические явления в Средней Азии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 334с.
954171
  Логвинов К.Т. Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах / К.Т. Логвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 199с.
954172
   Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 287с.
954173
   Опасные гидрометеорологические явления на Кавказе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264с.
954174
  Шегрен Б. Опасные животные- угроза мнимая и настоящая / Б. Шегрен. – Москва : Знание, 1972. – 32с.
954175
  Чегодаев А.Е. Опасные животные / А.Е. Чегодаев. – Минск : Современный литератор, 1998. – 448с. – (Энциклопедия тайн и сенсаций). – ISBN 985-652-422-9
954176
  Зеленский Святослав Опасные игры. Покер с быками и еще 9 безумных праздников. Игра со смертью: 10 безумных развлечений. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 42-48 : фото
954177
   Опасные карантинные вредители, болезни и сорные растения. – М, 1978. – 155с.
954178
  Кононов В.М. Опасные колокола / В.М. Кононов. – Хабаровск, 1969. – 224с.
954179
   Опасные конвективные явления и их прогноз в условиях сложного рельефа. – М, 1991. – 424с.
954180
  Слейтер Лорен Опасные любимцы. Дикая страсть / Слейтер Лорен, Мюси Винсент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Апрель, № 127. – С. 72-89 : фото
954181
  Холстед Б. Опасные морские животные / Б. Холстед; Отв. ред. Д.В. Наумов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 160с.
954182
  Дозье Т. Опасные морские создания / Т. Дозье. – М., 1985. – 129с.
954183
  Ричиути Э. Опасные обитатели моря / Э. Ричиути. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 175с.
954184
  Хильтль Г. Опасные пути : исторический роман из эпохи короля Людовика 14 / Георг Хильтль. – Харьков : БИВМ, 1994. – 648 с. – (Интимная жизнь монархов). – ISBN 5-7707-5693-4
954185
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – М., 1959. – 951с.
954186
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1960. – 955с.
954187
  Муратов Н.Г. Опасные рубежи / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1978. – 583с.
954188
   Опасные связи
954189
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва, 1965. – 356 с.
954190
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де // Манон Леско / А.Ф. Прево. – Москва : Художественная литература, 1967. – С. 155-528
954191
  Лакло Шодерло де Опасные связи = Les liaisons dangereuses : [или письма, собранные в одном часнтном кружке лиц и опубликованные господином Ш. ле Л. в назидание некоторым другим] / Шодерло де Лакло ; [пер. Н. Рыковой] // Манон Леско : пер. с фр. / А.Ф. Прево. – Москва : Правда, 1985. – С. 146-484 : ил.
954192
  Лакло Шодерло де Опасные связи : пер. с франц. Н.Я. Рыковой. / Шодерло де Лакло ; [вступ. ст. В. Никитина]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 316 с.
954193
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Глобус, 1992. – 382 с. – ISBN 5-86248-032-3
954194
  Шодерло Опасные связи / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Художественная литература, 1992. – 317 с.
954195
  Шодерло Опасные связи, или Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым другим / Шодерло, Лакло Ф П.А. де. – Москва : Фирма АРТ, 1992. – 329 с. – ISBN 5-86716-014-9
954196
  Собчук И.И. Опасные сечения / И.И. Собчук. – М., 1966. – 359с.
954197
  Подрезов О.А. Опасные скорости ветра и гололедные отложения в горных районах / О.А. Подрезов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 222с.
954198
   Опасные спа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 36-41 : фото
954199
  Покидова Елена Опасные схемы ликвидации фирм : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 42-45 : Фото
954200
  Недялков А.Д. Опасные тропы натуралиста / А.Д. Недялков. – М., 1970. – 174с.
954201
  Недялков А. Опасные тропы натуралиста : (Записки ловца змей) / А. Недялков. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1973. – 174с.
954202
  Логинов К.Т. Опасные явления погоды / К.Т. Логинов, В.Н. Бабиченко, М.Ю. Кулаковская // Труды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Ленинград, 1972. – Вып. 110 : Опасные явления погоды / Логинов К.Т., Бабиченко В.Н., Кулаковская М.Ю. – 235 с.
954203
   Опасные явления погоды в Афганистане. – Москва, 1989. – 159 с.
954204
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 1. – 1979. – 383с.
954205
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
4. – 1979. – 382с.
954206
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Л
5. – 1979. – 382с.
954207
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград
Ч. 2. – 1986. – 382 с.
954208
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 3 : Пермская, Свердловская, Челябинская, Курганская области и Башкирская АССР. – 1987. – 199 с.
954209
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала : Справочник специалиста. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 4 : Тюменская и Омская области / под ред. С.Д. Кошинского и др. – 1987. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-221
954210
   Опасные явления погоды на территории Сибири и Урала : Справочник специалиста. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Ч. 5 : Красноярский край, Тувинская АССР / пд ред. С.Д. Кошинского и др. – 1987. – 216 с. – Библиогр.: с.213-216
954211
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Минск, 1960. – 452с.
954212
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Курск, 1963. – 255с.
954213
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Ленинград, 1972. – 255с.
954214
  Выгодская Э.И. Опасный беглец / Э.И. Выгодская. – Мурманск, 1988. – 220с.
954215
  Ефремов А.Е. Опасный бизнес торговцев смртью / А.Е. Ефремов. – М, 1981. – 176с.
954216
  Николаев В.Д. Опасный вирус / В.Д. Николаев. – М, 1966. – 64с.
954217
  Беркеши А. Опасный водоворот / А. Беркеши. – М, 1960. – 412с.
954218
  Вайда П. Опасный враг / П. Вайда. – Москва, 1980. – 224с.
954219
  Вайда П. Опасный враг / П. Вайда. – Москва, 1988. – 364с.
954220
  Гуданец Н. Опасный груз // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
954221
  Западов А.В. Опасный дневник : историческая повесть / А.В. Западов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 359с.
954222
  Баринский И.Ф. Опасный знакомый : (герпет. инфекция: клиника, диагностика, лечение) / И.Ф. Баринский. – Москва : Знание, 1989. – 61, [3] с. – Библиогр.: с. 41 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Медицина ; 5/1389). – ISBN 5-07-000191-4
954223
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 1 : По поводу событий в Китае. – 1969. – 288с.
954224
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 2 : О политике пекинских руководителей. – 1971. – 296с.
954225
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 3 : Об антиреволюционном, великодержавном курсе маоистов. – 1972. – 245с.
954226
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 4 : О политике и тактических маневрах маоистов. – 1973. – 311с.
954227
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 5 : Пеикн: курс, враждебный миру, демократии и социализму. – 1974. – 360с.
954228
  Кельнер В.Е. Опасный курс : Критика теории и практики маоизма / В.Е. Кельнер. – Москва, 1975. – 15с.
954229
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 6 : Антисоветизм и шовинизм - основа политики Пекина. – 1975. – 383с.
954230
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 7 : Маоистский режим на новом этапе. – 1976. – 271 с.
954231
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 8 : Китай после Моа Цзэ-Дуна. – 1978. – 319 с.
954232
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 9 : Китай после Мао Цзэдуна. – 1979. – 312с.
954233
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 10. – 1980
954234
   Опасный курс. – Москва : Политиздат
Вып. 11 : Китай после Мао Цзедуна. – 1981. – 351 с.
954235
  Ардаматский В.И. Опасный маршрут : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский ; ил. В. Щербаков. – Москва : Детгиз, 1956. – 68 с. – (Новинки детской литературы ; 78)
954236
  Ардаматский В.И. Опасный маршрут : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1967. – 159 с.
954237
  Холендро Д.М. Опасный мыс / Д.М. Холендро. – М., 1960. – 143с.
954238
  Лыков В.В. Опасный пеленг. / В.В. Лыков. – Днепропетровск, 1965. – 266с.
954239
  Почекутов Е.А. Опасный поворот / Е.А. Почекутов. – Пермь, 1961. – 56с.
954240
  Пристли Д.Б. Опасный поворот : Пьесы / Д.Б. Пристли. – М., 1989. – 203с.
954241
   Опасный поиск. – Л, 1984. – 302с.
954242
  Кастл Д. Опасный полет / Д. Кастл, А. Хейли // Способен на все : роман / Д.Х. Чейз. – Киев : Полиграфкнига, 1996. – С. 349-471. – ISBN 966-530-015-6
954243
   Опасный попутчик и др.рассказы : учебное пособие на нем.языке. – Москва : Высшая школа, 1981. – 4 7с.
954244
  Казьмин В.Д. Опасный рикошет (О влиянии курения на организм женщины и потомство) / В.Д. Казьмин. – Москва, 1987. – 64с.
954245
  Рожен А. Опасный рикошет. Реформирование РАН, скорее всего, ударит и по НАН Украины // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 июля (№ 29/30). – С. 7


  Статья доктора физико-математических наук Максима Стрихи “Реформа РАН: конец (академической) науки?” в авторитетной украинской газете “Зеркало Недели” от 5 июля 2013 года произвела в Украине буквально впечатление разорвавшейся бомбы. И если НАН будет ...
954246
  Пушкин В.Л. Опасный сосед : Вступительная статья и примечания С.П.Боброва. – Москва : Книгоиздательство "Библиофаг", 1918. – 48 с.
954247
  Пушкин В.Л. Опасный сосед / В.Л. Пушкин. – Пб, 1922. – 70с.
954248
  Салынский Д А. Опасный спутник / Д А. Салынский, . – М, 1953. – 64с.
954249
  Лойтхольд Руди Опасный урожай : Чили / Лойтхольд Руди, Гинтер Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 146-155 : Фото. – ISSN 1029-5828
954250
  Офин Э.М. Опасный участок / Э.М. Офин. – Л., 1959. – 391с.
954251
  Дворцов Н.Г. Опасный шаг. / Н.Г. Дворцов. – Барнаул, 1966. – 454с.
954252
  Карузина И.А. Опатимизация предпосевной обработки семян листенницы сибирской раствором производных 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты по физиологическим и биохимическим моделям : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Карузина И. А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
954253
  Андреасян Р.Н. ОПЕК в мире нефти / Р.Н. Андреасян, А.Д. Казюков. – Москва : Наука, 1978. – 232 с. – Библиогр.: с. 226-230
954254
  Инджикян Р.О. ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве / Р.О. Инджикян. – М., 1983. – 149с.
954255
  Пелипенко Т.И. Опека и ограничение имущественных прав шляхтянок в Великом княжестве Литовском в середине XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 4-10. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
954256
  Вольман И.С. Опека и попечительство / И.С. Вольман, пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1903. – 172 с.
954257
  Пергамент А.И. Опека и попечительство / А.И. Пергамент. – Москва, 1966. – 161с.
954258
  Ершова Н.М. Опека и попечительство / Н.М. Ершова. – М., 1971. – 79с.
954259
  Ершова Н.М. Опека и попечительство над взрослыми / Н.М. Ершова. – Москва : Юридическая литература, 1962. – 43 с.
954260
  Палибин А.В. Опека по расточительности : опыт исследования. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1912. – 119 с.
954261
  Ершова Н.М. Опека, попечительство, усыновление / Н.М. Ершова. – М., 1984. – 109с.
954262
   Опеклися. – Х, 1927. – 51с.
954263
  Хайрюзов В.Н. Опекун / В.Н. Хайрюзов. – М., 1980. – 271с.
954264
  Гармаш Тамара Іванівна Опера - це подих часу : розмова із заслуженою артисткою України Тамарою Гармаш / Гармаш Тамара Іванівна, Гареєв Каміль, Гареєва Вікторія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – ISSN 0868-9644
954265
   Опера. – М, 1970. – 16 с.
954266
  Гивенталь А И. Опера "Алеко" С. Рахманинова / А И. Гивенталь, . – М., 1963. – 67с.
954267
  Абасова Э.Г. Опера "Алмаст" А. Спендиарова / Абасова Э.Г. ; Азербайдж. гос. консерватория им. Узеира Гаджибекова. – Баку : Азмузгиз, 1958. – 106 с. : ил.
954268
  Пирогова Н. Опера "Богдан Хмельницкий" К. Данькевича / Н. Пирогова. – Москва : Советский композитор, 1959. – 54 с.
954269
  Фридлянд Ю.В. Опера "Игрок" С. Прокофьева / Ю.В. Фридлянд. – М., 1979. – 88с.
954270
  Абасова Э.Г. Опера "Лайли и Меджнун" Узера Гаджибекова / Абасова Э.Г. ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Азмузгиз, 1960. – 66 с., [5] л. ил., : портр., ноты., ил.
954271
  Лихачева И.В. Опера "Мертвые души" Р. Щедрина : путеводитель / И.В. Лихачева. – Москва : Советский композитор, 1981. – 81 с.
954272
  Руцинський Ю. Опера "Чарівна флейта" Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Веніаміна Тольби в Київському державному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 267-286


  "...За архівними матеріалами, спогадами сучасників проаналізовано першу українську постановку опери В. А. Моцарта видатного диригента В. С. Тольби. Розкрито розуміння диригентом-постановником стилю і манери виконання композитора, переваги цієї ...
954273
  Бондарчук В.О. Опера Бориса Лятошинського "Золотий обруч" у сценічній проекції Дмитра Гнатюка // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 312-327. – ISSN 2522-4190
954274
  Роллан Р. Опера в XVII веке / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1931. – 184с.
954275
  Панасюк Валерій Юрійович Опера в українській та російській культурі 19-20 століття: інтертекстуальний аспект : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Панасюк В.Ю.; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
954276
  Волкова Д. Опера В. Кирейка "Марко в пеклі": драматургія і лейтмотиви // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 69-91


  "...Стаття готувалася до святкування 90-річного ювілею патріарха української сучасної музичної культури В. Кирейка… Трагічна звістка про смерть видатного митця стала причиною посвяти цієї публікації світлій пам’яті Композитора, Патріарха, Людини – ...
954277
  Бонч-Осмоловская Опера В. Шебалина "Укращение строптивой" / Бонч-Осмоловская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с.
954278
  Колпакова Н. Опера Віталія Кирейка "Лісова пісня" - музичне втілення однойменної драми-феєрії Лесі Українки // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 249-251
954279
  Столяр З. Опера Д.Гершфельда "Грозован" : путеводитель / З. Столяр, Е. Ткач. – Москва : Советский композитор, 1960. – 52 с.
954280
  Кияновська Л. Опера для одного композитора з увертюрою і мораліте (Про Мирослава Скорика) // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-64. – ISBN 966-7170-47-0


  Мирослав Михайлович Скорик (1938 р.) - комп. і музикознавець, герой України, нар. артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, канд. мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України (2006-2010), художній керівник Київської опери (з 2011)
954281
  Тигранов Г. Опера и балет Армении / Г. Тигранов. – М. : Музыка, 1966. – 240 с.
954282
  Ванслов В.В. Опера и ее сценическое воплощение. / В.В. Ванслов. – Москва, 1963. – 255с.
954283
  Бондарчук В.О. Опера І. Дзержинського "Тихий дон" у сценічному рішенні Д. Гнатюка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 398-406. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше представлено до огляду значний доробок архівних джерел, епістолярної спадщини, що стимулює до об"єктивного та незаангажованого відображення соціокультурного простору України ХХ століття. Висновок. ...
954284
  Летичевська О. Опера М.Лисенка "Тарас Бульба":(Особливості національного виконавського стилю хорових сцен) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.92-97. – Бібліогр.: 8н.
954285
  Касаткина Г. Опера Н. Жиганова "Джалиль" / Г. Касаткина. – Москва : Советскй композитор, 1961. – 56 с.
954286
  Дурнев И.А. Опера Н.В.Лысенко "Тарас Бульба" и ее значение в истории развития украинской национальной оперы. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: / Дурнев И.А.; АН УССР. – К, 1965. – 21л.
954287
  Станіславська К.І. Опера на екрані : естетичні особливості створення та сприймання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 67-72
954288
  Гей Д. Опера нищего / Д. Гей. – М., 1977. – 217с.
954289
  Ромадинова Д.Г. Опера О. Тактакишвили "Миндия" / Д.Г. Ромадинова. – М., 1963. – 63с.
954290
  Синьковская Н.Н. Опера П.И. Чайковского "Чародейка" / Н.Н. Синьковская. – Москва : Музгиз, 1959. – 62 с.
954291
  Недзведський М. Опера про Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 192, січень : січень. – С. 5-10


  Опера "Тарас Шевченко" видатного українського композитора Георгія Майбороди.
954292
  Недзведський М. Опера про Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – С. 14-20
954293
  Недзведський М. Опера про Кобзаря України // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – С. 5-8
954294
  Климовицкий А.И. Опера Прокофьева "Семен Котко" / А.И. Климовицкий. – Москва : Советский композитор, 1961. – 56 с.
954295
  Бондарчук В.О. Опера С. Прокоф"єва "Війна і мир" у режисерській інтерпретації Д.М. Гнатюка // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 89-97. – ISSN 2225-7586
954296
  Утешев А.П. Опера С.С. Прокофьева "Война и мир" / А.П. Утешев. – М., 1960. – 20с.
954297
  Мнацаканова Е. Опера С.С. Прокофьева "Обручение в монастыре" / Е. Мнацаканова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 19 с.
954298
   Опера СВУ- музика ГПУ. – К, 1992. – 149с.
954299
  Моцар О. Опера Святослава Луньова "Москва - Петушки": інтерпретація літературного першоджерела // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
954300
  Черный О.Е. Опера Снегина. / О.Е. Черный. – М, 1956. – 662с.
954301
  Иванов Е.М. Опера Т. Хренникова "В бурю" / Е.М. Иванов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 80 с.
954302
  Черкашина М.Р. Опера ХХ ст. / М.Р. Черкашина. – К, 1981. – 208с.
954303
  Василенко Т.О. Опера як синтетичний художній текст. Інтерпретація оперного тексту з позиції "художньої відкритості" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 48-55. – ISSN 2226-2180
954304
  Маркези Г. Опера: От истоков до наших дней: Путеводитель. / Г. Маркези. – М., 1990. – 382с.
954305
  Блинов А.А. Оперативка / А.А. Блинов. – М, 1984. – 209с.
954306
   Оперативна гінекологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [І.У. Свистонюк та ін.] ; за ред. чл.- кор. АПН України, проф. В.П. Пішака. – Київ : Здоров"я, 2009. – 303, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 300-303. – ISBN 978-666-463-010-5
954307
  Чуприна Л.А. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-177. – ISBN 978-966-02-7260-6
954308
  Чуприна Л. Оперативна інформація: до питання про визначення поняття // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 127-134
954309
  Комарова Л.О. Оперативна керованість "засобів" у бойових системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 175-182


  Розглянуті проблемні задачі узгодження характеристик засобів бойових систем щодо потрібного рівня їх оперативної керованості згідно поточній обстановці в акті бойового застосування БС, що дозволяє підвищити ефективність БС по даному фактору
954310
  Кидонь В.І. Оперативна обстановка напередодні проведення Київської стратегічної наступальної операції 1943 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 19-32. – ISSN 2313-5603
954311
  Габрук О. Оперативна оренда / О. Габрук. – Київ : Компас, 2000. – 64с.
954312
  Іщук О. Оперативна підбірка "Єзуїт": діяльність Василя Величковського в світлі документів КДБ УРСР / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 214-306


  Питання репресій проти УГКЦ в СРСР у 1945-1989 рр. неодноразово обговорювалося на наукових конференціях, презентаціях, інших публічних заходах. Так, у 2002 р. в Центрі українознавства КНУ імені Тараса Шевченка відбулась наукова конференція, присвячена ...
954313
  Косаняк В. Оперативна самостійність суб"єктів фінансово - правових відносин як одна з ознак методу фінансово- правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.254-266. – (Серія юридична ; Вип. 38)
954314
  Хараберюш І.Ф. Оперативна техніка як теоретико-прикладна категорія оперативно-розшукової науки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 77-82. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
954315
   Оперативна урологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів та аспірантів / І.У. Свистонюк, Т.Л. Томусяк, Ю.Т. Ахтемійчук, О.С. Федорук; І.У. Свистонюк [та ін.] ; за ред. заслуж. лікаря України проф. І.У. Свистонюка. – Київ : Здоров"я, 2002. – 222, [2] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 215-220. – ISBN 5-311-01264-1
954316
   Оперативная группа- на выезд!. – Саратов, 1975. – 144с.
954317
  Цик Н. Оперативная группа действует. / Н. Цик, М. Дрэгн. – М, 1973. – 175с.
954318
  Перельман И.И. Оперативная идентификации объектов управления. / И.И. Перельман. – М., 1982. – 272с.
954319
  Овалов Л.С. Оперативная карта / Л.С. Овалов. – Москва, 1967. – 128с.
954320
  Мацуленко В.А. Оперативная маскировка войск / В.А. Мацуленко. – Москва, 1975. – 200 с.
954321
  Галушкин А.И. Оперативная обработкао экспериментальной информации. / А.И. Галушкин. – М., 1972. – 360с.
954322
   Оперативная оценка перспектив нефтегазоносности участка в районе газового месторождения ZOHR на шельфе Египта в Средиземном море частотно-резонансным методом обработки и интерпретации даных ДЗЗ / С.П. Левашов, Н.Я. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 5-16 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1684-2189
954323
  Богуславский М. Оперативная техника и учет в Госбанке СССР : Утв. ВКШВ при СНК СССР в качестве учебника для кредит.-экон. ин-тов / М. Богуславский, Я. Гребень и А. Проселков. – [Москва] : Госфиниздат, 1940. – 464 с.
954324
  Богуславский М.В. Оперативная техника и учет в Госбанке СССР / М.В. Богуславский. – 2-е, перераб. изд. – М., 1946. – 445с.
954325
  Калмыков Ю.П. Оперативная финансовая работа на предприятии и в производственном объединении / Ю.П. Калмыков. – М., 1974. – 144с.
954326
  Грутман Р.А. Оперативная финансовая работа на промышленном предприятии / Р.А. Грутман. – М.-Л., 1940. – 128с.
954327
  Міхно О.Г. Оперативне визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки сухопутних військ / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 280-283


  Б статті розглянуто підхід до оперативного визначення зон прохідності місцевості для бойової техніки з урахуванням характеристик грунтів, які змінюються під впливом сезонно-метеорологічних факторів, що визначаються за даними дистанційного зондування ...
954328
  Бондаренко О.О. Оперативне виправлення топографічних та спеціальних карт / О.О. Бондаренко, О.Г. Долуда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 373-376


  У роботі розглянута методика автоматизованого оперативного виправлення топографічних та спеціальних карт, яка базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової обробки знімків та застосуванні геоінформаційних технологій в картографії. В разработке ...
954329
  Ілющенко І.О. Оперативне ГІС-картографування інфекційної захворюваності населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 83-85
954330
  Давиденко Л. Оперативне керівництво в органах прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-69
954331
  Дьяченко Н.Б. Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енерогопостачальних компаній за умов невизначенності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи / Н.Б. Дьяченко ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
954332
  Міхно О.Г. Оперативне оцінювання прохідності місцевості поза шляхами : фотограмметрія і дистанційне зондування / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26 : Табл., мал., карти. – Бібліогр.: 9 назв
954333
  Іванов С. Оперативне планування виробництва: особливості та організація в сучасних умовах : теорія і практика // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-33. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
954334
  Колісник Х.С. Оперативне планування на українських підприємствах: сучасні пріоритети / Х.С. Колісник, Г.Є. Рябик // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 22-24. – ISBN 978-617-645-228-7
954335
  Дебела Ірина Миколаївна Оперативне планування ресурсозберігаючих технологій вирощування сільскогосподарських культур в умовах зрошення : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Дебела Ірина Миколаївна; Херсконскький держ. аграрний ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
954336
  Кузьмін О. та інш. Оперативне планування у системі менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.8-11. – ISBN 966-654-085-1
954337
  Шуллє Ю.А. Оперативне прогнозування електричних навантажень систем електроспоживання з врахуванням їх фрактальних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Шуллє Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
954338
   Оперативне розпізнавання : монографія / В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк; Некрасов В.А. [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби, М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : КНТ, 2007. – 213, [1] с. – Бібліогр.: с. 192-213 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми оперативно-розшукової діяльності"). – ISBN 966-373-176-1 (серія) 966-373-182-6
954339
  Мандра Г. Оперативне тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 5 (83). – С. 44-47
954340
  Македон В. Оперативне управління активами корпорацій / В. Македон, К. Станіва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 2. – С. 42-44. – ISSN 1810-3944
954341
  Ушачев І.Г. Оперативне управління в колгоспах і радгоспах / І.Г. Ушачев. – К, 1974. – 143с.
954342
  Габор С.С. Оперативне управління та аналіз у спеціалізованих колгоспах / С.С. Габор, П.І. Гайдуцький. – К., 1976. – 48с.
954343
  Боголіб Т.М. Оперативне фінансове управління вищим закладом освіти : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 46-52. – Бібліогр.: 6 назв
954344
  Максименко Д.В. Оперативний аналіз використання трудового потенціалу // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 207-211. – ISSN 2311-8164
954345
  Наконечний Т.І. Оперативний аналіз несинусоїдних режимів електричних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Наконечний Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
954346
  Карман В. Оперативний контролінг в системі аналізу функціонування промислових підприємств // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 16-18. – ISSN 1815-3232
954347
  Давидович І. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 85-95. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
954348
  Шульга М.О. Оперативний контролінг у системі управління підприємством // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 180-184. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
954349
  Старенька О.М. Оперативний контроль в системі управління промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Старенька Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 39 назв
954350
   Оперативний контроль забруднення довкілля нафтопродуктами при техногенних аваріях / Т.П. Поморцева, О.В. Кшановський, Д.Ю. Данилів, О.Г. Яронтовський, А.В. Полівцев, Л.О. Бужук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 32-38 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
954351
   Оперативний облік в органах ДПС України : посібник-довідник / [Дюрядін В.П. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 124, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 122-124. – ISBN 978-617-566-188-8
954352
  Кононенко І.І. Оперативний облік і контроль при внутрішньогосподарському розрахунку в колгоспах і радгоспах / І.І. Кононенко, Б.М. Бобошко. – К., 1972. – 49с.
954353
  Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік та контроль операцій з імпорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання відносно здійснення оперативного обліку та контролю імпорту продукції.
954354
  Волошина М.О. Оперативний пошук первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції: зміст поняття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 235-243. – ISSN 2524-0323
954355
  Тимошенко Є.В. Оперативний розподіл завдань в кластерах телекомунікаційних систем на основі GRID-технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02. - телекомунікаційні системи та мережі / Тимошенко Є.В. ; Укр. держ. акад. залізничн. транспорту. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
954356
  Бігун В.В. Оперативний штаб рейхсляйтера А. Розенберга: створення, завдання, організаційна структура // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 90-97. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
954357
  Коссовский А.М. Оперативники выходят на след / А.М. Коссовский. – 3-е изд. доп.и перераб. – Минск, 1991. – 205с.
954358
  Лук"янчиков Є.Д. Оперативність і виборність інформаційного забезпечення розслідування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 94-98.
954359
  Ланде Д.В. Оперативність і передрук в мережевих джерелах новин / Д.В. Ланде, О.Т. Дармохвал // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 24-29
954360
  Сорока В.М. Оперативність та актуальність теленовин в умовах інтернетизації журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 57-64


  У роботі здійснено огляд таких невід"ємних складників стандартів журналістики загалом і теленовин зокрема, як оперативність та актуальність новин, проаналізовано наукові та практичні дослідження цих стандартів та їх утвердження на Українському ...
954361
  Долгий О. Оперативно- розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
954362
  Вєдєнєєв Д.В. Оперативно-бойова діяльність радянських органів державної безпеки на території України у протиборстві з гітлерівськими агресорами (1941-1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 82-98. – ISSN 2707-1383
954363
  Кессельман М.Б. Оперативно-бухгалтерский учёт на машинах Мун-Гопкинск / М.Б. Кессельман. – М.-Л., 1931. – 272с.
954364
  Заярний О.А. Оперативно-господарські санкції у механізмі правового регулювання господарських відносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-120
954365
  Демченко І.І. Оперативно-господарські санкції: проблеми й перспективи застосування / І.І. Демченко, П.О. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-47. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі аспекти застосування оперативно-господарських санкцій щодо їх впливу на належне виконання договірних зобов"язань. Особливо актуальною на сьогоднішній день є необхідність їх законодавчого закріплення і, як наслідок, реальне та ...
954366
  Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно-господарських зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 99-105. – ISSN 0132-1331
954367
   Оперативно-диспетчерское управление и АСУ ТП на угольных предприятиях. – Москва, 1980. – 119 с.
954368
  Каценбоген Б.Я. Оперативно-календарное планирование на машиностроительном заводе. / Б.Я. Каценбоген. – М., 1958. – 183с.
954369
  Крепиш П.В. Оперативно-плановый контроль производства на машиностроительном заводе / П.В. Крепиш. – М., 1951. – 188с.
954370
  Корзун П.П. Оперативно-производственное планирование на машиностроительном заводе. / П.П. Корзун, Н.И. Слодкевич. – М., 1956. – 191с.
954371
  Давидюк В.М. Оперативно-розшукова діагностика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / В.М. Давидюк, В.А. Некрасов, Ю.В. Горбач ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Розвиток, 2014. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-164. – (Серія "Проблеми оперативно-розшукової діяльності"). – ISBN 978-966-337-335-5
954372
   Оперативно-розшукова діяльність : Нормативно-правове регулювання. – Київ : КНТ, 2005. – 552 с. – ISBN 966-8062-79-5
954373
   Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / Моісеєв Є.М. [ та ін. ] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ, Київський національний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 310с. – ISBN 978-966-2183-50-4
954374
   Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П.Я. Мінка, Т.П. Мінка, А.В. Хрідочкін, М.Г. Богуславський ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 217, [2] с. – Бібліогр.: с. 213-217 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8676-26-0
954375
  Чайковський С.А. Оперативно-розшукова діяльність національних спецслужб і органів внутрішніх справ періоду революційних подій та громадянської війни в Україні (1917-1920 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 16-21.
954376
  Гриценко В. Оперативно-розшукова діяльність правоохоронних органів: організаційно-правові аспекти та шляхи вдосконалення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 74-75.
954377
   Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД : збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю : практичний посібник / [ укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В. Білий А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-710-4
954378
  Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 59-64
954379
  Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність у кіберпросторі суть та правові підстави / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 58-63
954380
  Озерський Ігор Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 155-158
954381
  Приполов І.І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку / І.І. Приполов, Л.І. Приполова // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 258-268. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
954382
  Приполов І.І. Оперативно-розшукова діяльність у системі галузевих наук: етапи становлення та розвитку / І.І. Приполов, Л.І. Приполова // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 258-268. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
954383
  Білецький В.О. Оперативно-розшукова діяльність у сфері прикордонної служби як предмет вітчизняних наукових досліджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 145-148. – Бібліогр.: 13 назв
954384
  Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність як передумова кримінального процесу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 66-77.
954385
   Оперативно-розшукова компаративістика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепилиця, О.О. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків : Золота миля, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 316-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
954386
  Карпов О.Н. Оперативно-розшукова компетенція Інтерполу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 150-152. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
954387
  Сущенко В.Д. Оперативно-розшукова підготовка кадрів у Київському Національному Університеті внутрішніх справ: проблеми та перспективи // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-8.
954388
   Оперативно-розшукова протидія діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир : монографія / О.О. Ганжа [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Шендрика. – Харків : Діса плюс, 2016. – 168, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-167 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-08-2
954389
  Гдешинський Д.Е. Оперативно-розшукова протидія тероризму // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 33-34
954390
  Кушпіт В.П. Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 327-331. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
954391
  Сухачов О.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері банківського кредитування / О.О. Сухачов, І.О. Сухарада // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 71-79. – ISSN 1609-0462
954392
  Брильов М.О. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов"язаних з розкраданням бюджетних коштів під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 71-77. – ISSN 1727-1584
954393
  Ніколаюк С.І. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним заняттям господарською діяльністю / С.І. Ніколаюк, О.О. Руденко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-84.


  Проаналізовано склад злочинів, що пов"язані з незаконним заняттям господарською діяльністю, відповідно до потреб теорії оперативно-розшукової діяльності.
954394
  Стрелюк Я.В. Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють шахрайства // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 109-114. – ISSN 1999-5717
954395
  Обшалов С. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування вбивств, пов"язаних із заволодінням житлом: проблеми теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 229-233. – ISSN 2663-5313
954396
  Козьма Є.В. Оперативно-розшукове запобігання злочинам підрозділами карного розшуку: до питання визначення // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 69-70
954397
  Лопоха В.В. Оперативно-розшукове запобігання правопорушенням і злочинам - запорука безпеки персоналу установ виконання покарань та засуджених до позбавлення волі / В.В. Лопоха, О.В. Охман // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 106-108
954398
  Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 452-462. – ISSN 1026-9932
954399
  Кислий А.М. Оперативно-розшукові заходи щодо припинення діяльності підпільних нарколабораторій // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 152-157
954400
  Кумилко А.С. Оперативно-розшукові заходи як засоби оперативного пошуку ознак злочинів у сфері рефінансування банків Національним банком України // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 346-347. – ISBN 978-617-7220-83-0
954401
  Вергелес В.В. Оперативно-розшукові можливості підрозділів карного розшуку під час протидії незаконному обігу культурних цінностей // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 94-99. – ISSN 1727-1584
954402
  Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация : Теоретические основы информ.-прогноз.обесп.оперативно-розыскной и профилактической деятельности орг.внутр.дел по борьбе с орг.преступ. / С.С. Овчинский; Под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 367с. – ISBN 5-16-000200-6
954403
  Муслумов А. Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной преступностью // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-101
954404
  Сервецький І.В. Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю / І.В. Сервецький, З.М. Теслюк, В.П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-36. – ISSN 1609-0462
954405
  Яблоков Н.П. Оперативно - розыскные средства и приёмы в методике расследования организованной преступной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.14-23. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
954406
  Мікуліна М. Оперативно розшукова діяльність СБУ: проблеми гарантування недоторканності приватного життя особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 66-68.
954407
  Лук"янчиков Б.Є. Оперативно розшукові заходи: визначення поняття та сутність / Б.Є. Лук"янчиков, Є.Д. Лук"янчиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 150-157
954408
  Куса І. Оперативно, красиво та дипломатично / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 4


  "Приміряти на себе роль посла будь-якої держави в ООН, відчути всі складнощі формування міжнародної політики, відшукати унікальний формат переговорів для мирного вирішення уявного конфлікту - можуть учасники Моделі ООН, організованої студентами ...
954409
  Смирнов О.П. Оперативное вмешательство / О.П. Смирнов. – Чита, 1955. – 60с.
954410
  Куркин Б. Оперативное дело "Ревизор" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 11. – С. 241-262. – ISSN 0027-8238


  Споры о том, откуда взял Н. Гоголь сюжет "Ревизора"
954411
  Твердохлеб Н.Г. Оперативное информирование руководителей / Н.Г. Твердохлеб. – Киев : Знание, 1988. – 32 с.
954412
  Тимохович И.В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне / И.В. Тимохович. – М. : Воениздат, 1975. – 343с.
954413
  Ромашов Ф.Н. Оперативное лечение флегмон / Ф.Н. Ромашов. – М, 1979. – 79с.
954414
  Пушкин В.Н. Оперативное мышление в больших системах / В.Н. Пушкин. – Москва-Л, 1965. – 376с.
954415
  Игнатенко Т. Оперативное невмешательство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 15. – ISSN 1563-6755


  По многим делам против Украины органы государственной власти не желают обеспечивать оперативное расследование жалоб на жестокое обращение в уголовном производстве, и это - системная проблема.
954416
   Оперативное планирование в строительстве. – М, 1961. – 116с.
954417
  Батенин Е.В. Оперативное планирование на промышленных предприятиях и в объединениях : учеб. пособие / Е.В. Батенин ; Москов. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В. Плеханова. – Москва : МИНХ, 1979. – 78 с. – Библиогр.: с. 77 (5 назв.)
954418
  Айзенберг А.З. Оперативное планирование производства в книжно-журнальных типографиях / А.З. Айзенберг. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром, 1947. – 152 с., [3] вкл. л. : ил.
954419
   Оперативное планирование производства и поставок продукции. – Киев, 1979. – 165 с.
954420
  Петров Анатолий Сергеевич Оперативное планирование процессов подачи и распределения воды в системах водоснабжения : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Петров Анатолий Сергеевич; МВ и ССО УССР. Харьковский ин-т радиотехники. – Харьков, 1980. – 27л.
954421
  Семейкин В.А. Оперативное планирование технического обслуживания тракторов и автомобилей / В.А. Семейкин. – М., 1985. – 129с.
954422
  Иванов Н.Ф. Оперативное планирование. / Н.Ф. Иванов. – М, 1956. – 107с.
954423
  Гогун А. Оперативное применение оружия массового поражения в СССР в 1942 г. / А. Гогун, Д. Бекас // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 144-148
954424
  Волик Ирина Николаевна Оперативное прогнозирование производительности труда (на примере предприятий машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Волик Ирина Николаевна; МВ и ССО УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – К., 1978. – 24л.
954425
  Проценко О.Д. и др. Оперативное регулирование поставок продукции проиводственно-технического назначения / О.Д. и др. Проценко. – М., 1985. – 175с.
954426
  Щемелева Л.В. Оперативное регулирование ремонтных работ в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Щемелева Л.В. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1973. – 24 с.
954427
  Черняков Б.А. Оперативное управление аграрным сектором США (на основен разработки и использования Стратегического плана) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 9 (489). – С. 103-118. – ISSN 0321-2068
954428
  Преображенский Б.Г. Оперативное управление в производственных системах: Проблемы и рес. интенс. / Б.Г. Преображенский. – Воронеж, 1988. – 199с.
954429
   Оперативное управление в сельскохозяйственных предприятиях. – Москва : Колос, 1983. – 304 с.
954430
   Оперативное управление в условиях АСУ. – Л, 1977. – 81с.
954431
   Оперативное управление в учебном процессе. – Москва, 1979. – 20 с.
954432
  Горолов Б.В. Оперативное управление геолого-разведочными работами / Б.В. Горолов. – М, 1978. – 47с.
954433
  Горнев В.Ф. и др. Оперативное управление ГПС / В.Ф. и др. Горнев. – М, 1990. – 253с.
954434
  Тевяшев Андрей Дмитриевич Оперативное управление инженерными сетями в условиях неполной информации об управляемом объекте : Автореф... канд. техническихнаук: 05.13.01 / Тевяшев Андрей Дмитриевич; МВ и ССО УССР. Харьк. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1978. – 24л.
954435
  Ицкович Э.Л. Оперативное управление непрерывным производством: задачи, методы, модели / Э.Л. Ицкович, Л.Р. Соркин. – М., 1989. – 154с.
954436
  Ярных В. Оперативное управление персоналом в условиях кризиса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 27-30.
954437
  Евдокимов А.Г. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях / А.Г. Евдокимов, А.Д. Тевящев. – Х., 1980. – 144с.
954438
  Стражев В.И. Оперативное управление предприятием, проблемы учета и анализа. / В.И. Стражев. – Минск, 1973. – 151с.
954439
   Оперативное управление производством. – М, 1971. – 386с.
954440
  Гончаров В.Н. и др. Оперативное управление производством / В.Н. и др. Гончаров. – М., 1987. – 120с.
954441
   Оперативное управление производством. – М, 1989. – 386с.
954442
  Абрамов Ю.А. Оперативное управление производством : (в помощь лектору) / Ю.А. Абрамов. – Москва : Общество "Знание" РСФСР, 1991. – 38, [1] с. : ил. – (В помощь лектору) (Основы менеджмента" / О-во "Знание" РСФСР, Секция пропаганды экон. знаний)
954443
  Рылов В.П. Оперативное управление производством в АСУ "Экран" / В.П. Рылов, М.П. Пономарев. – Омск, 1989. – 88 с.
954444
  Радиевский М.В. Оперативное управление промышленным производством / М.В. Радиевский. – Минск, 1985. – 127с.
954445
  Спиридонов Ю.А. Оперативное управление сельскохозяйственным производством / Ю.А. Спиридонов. – Москва : Знание, 1982. – 63 с.
954446
  Ханелис Н Я. Оперативное экономическое управление и информация / Н Я. Ханелис. – Москва, 1971. – 240с.
954447
  Ильин И.И. Оперативность в газете. / И.И. Ильин. – Л., 1960. – 24с.
954448
  Першин А А. Оперативность в лекции / А А. Першин, . – М, 1986. – 63с.
954449
  Красильникова И.Ю. Оперативность как важнейший критерий качества доставки документов // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 0130-9765


  По результатам мониторинга, проведенного ГПНТБ СО РАН, выявлены проблемы, снижающие оперативность предоставления документов пользователям МБА и ДД. Предложены меры для повышения качества обслуживания.
954450
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 155-169. – ISSN 1606-0219
954451
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 92-119. – ISSN 1606-0219
954452
  Зайончковский В.А. Оперативные документы гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 1 (145) январь. – С. 139-149. – ISSN 1606-0219
954453
  Зайончковский В.А. Оперативные документы Гражданской войны как исторический источник // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 11 (143). – С. 53-70. – ISSN 1606-0219
954454
  Китович В.В. Оперативные запоминающие устройства на ферритовых сердечниках и тонких магнитных пленках / В.В. Китович. – М.-Л., 1965. – 239с.
954455
  Ковшов Г.Н. Оперативные и перспективные сетевые задачи / Г.Н. Ковшов, Е.П. Нестеров. – Москва, 1965. – 46с.
954456
   Оперативные и постоянные запоминающие устройства. – Москва, 1965. – 187 с.
954457
   Оперативные информационные материалы : Физиология растительной клетки,минерального и светового питания. – Иркутск, 1983. – 60с.
954458
   Оперативные информационные материалы : Эколого-физиологические основы повышения продуктивности фитоценозов. – Иркутск, 1983. – 60с.
954459
   Оперативные информационные материалы : Физиология роста и развития растений в условиях Сибири. – Иркутск, 1983. – 51с.
954460
   Оперативные информационные материалы : Физиология устойчивости растений к неблагоприятным природным и антропогенным факторам. – Иркутск, 1983. – 51с.
954461
  Кобринский Ю.Г. Оперативные комсомольские отряды дружинников / Ю.Г. Кобринский. – Киев, 1985. – 55с.
954462
  Клеандров М.И. Оперативные меры защиты прав предприятий и производственных обьединений / М.И. Клеандров, Т.С. Шохина. – М, 1985. – 56с.
954463
  Скляревич А.Н. Оперативные методы в статистической динамике автоматических систем. / А.Н. Скляревич. – М, 1965. – 459с.
954464
  Алиев А А. Оперативные методы исследований сельскохозяйственных животных / А А. Алиев. – Ленинград : Наука, 1974. – 336 с.
954465
  Васькин В.В. Оперативные санкции в народном хозяйстве / В.В. Васькин. – Куйбышев, 1985. – 55с.
954466
  Ротман Д.Г. Оперативные социологические исследования в комсомольской работе / Д.Г. Ротман. – Минск, 1988. – 112с.
954467
   Оперативные уравнения и функции множеств. – Сыктыквар, 1985. – 147с.
954468
   Оперативные электромагнитные предвестники землетрясений / М.Б. Гохберг, В.А. Моргунов, Е.А. Герасимович, И.В. Матвеев. – Москва, 1985. – с.
954469
  Вассерман И.С. Оперативный анализ геолого-геофизических материалов на различных этапах разведочных работ / И.С. Вассерман, И.А. Жаворонкин. – Москва, 1986. – 75с.
954470
  Мильман В.Э. Оперативный анализ перцептивных процессов : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Мильман В.Э. ; Моск. гос. ун-т, Фак. психологии. – Москва, 1968. – 12 с.
954471
  Савин В.П. Оперативный анализ производства / В.П. Савин. – Горький, 1971. – 100 с.
954472
  Аксененко А.Ф. Оперативный анализ работы предприятий / А.Ф. Аксененко; Аксенееко А.Ф. – Москва : Экономика, 1968. – 112 с.
954473
   Оперативный анализ работы сельскохозяйственных предприятий. – Москва : Колос, 1980. – 184 с.
954474
  Устинова Р.Н. Оперативный анализ работы торга и магазина. / Р.Н. Устинова. – М., 1973. – 71с.
954475
  Бабаев Агивович Ю. Оперативный анализ результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий / Бабаев Ю.А. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 151 с.
954476
  Сабуров А.П. Оперативный анализ результатов работы предприятия / А.П. Сабуров. – Москва : Финансы, 1974. – 63с.
954477
  Маргулист А.С. Оперативный анализ себестоимости продукции. Материалы научно-технического совещания по организации и методике экономического анализа работы промышленных предприятий / А.С. Маргулист. – Москва, 1963. – 22с.
954478
   Оперативный контроль кривизны скважин инклинометром ОК-40У. – Ленинград : ОНТИ ВИТР, 1972. – 20 с.
954479
  Рупова Л.Ф. Оперативный контроль рентабельности швейного производства : Автореф... канд. экон.наук: 00.12 / Рупова Л.Ф.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. бух. учета и анализа хоз. деятельности. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
954480
  Корчинский А.П. Оперативный контроль функционирования дискретных устройств с элементами памяти : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Корчинский А.П.; КИИГА. – К., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
954481
   Оперативный контроль экономической деятеольности предприятия. – Москва, 1991. – 221 с.
954482
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : [ роман : в 2-т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006594-9
Т. 1. – 2005. – 320 с.
954483
  Корецкий Д.А. Оперативный псевдоним : роман : [ в 2 т. ] / Данил Корецкий. – Москва : Эксмо. – (Классик отечественного детектива). – ISBN 5-04-006595-7
Т. 2. – 2005. – 320 с.
954484
  Ковтун Н.Н. Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: фикция или конституционная, по сути, гарантия? // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-69. – ISSN 0132-0769
954485
  Гаймалов М.М. Оперативный тестовый контроль и диагностика неисправностей ЭЦВМ с микропрокрамным управление : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Гаймалов М.М.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
954486
  Ахмедов М.З. Оперативный учет и анализ использования материалов / Ахмедов М.З. оглы. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 128 с. – Список лит.: с. 125-126
954487
  Индукаев В.П. Оперативный учет и контроль на предприятии / В.П. Индукаев, Г.С. Токарев. – М., 1967. – 132с.
954488
   Оперативный учет и моделирование в металлургическом производстве. – Киев : Наукова думка, 1989. – 168с.
954489
  Ларионов А.И. Оперативный учет производства в условиях АСУ / А.И. Ларионов. – М., 1976. – 60с.
954490
  Осипович Л.Я. Оперативный финансовый план предприятия / Л.Я. Осипович. – Москва, 1967. – 78с.
954491
  Шкарабан С.И. Оперативный экономический анализ в производственном объединении / С.И. Шкарабан. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 168 с.
954492
  Журко В.Ф. и др. Оперативный экономический анализ в управлении производством / В.Ф. и др. Журко. – М., 1983. – 232с.
954493
  Данькив Иосиф Якимович Оперативный экономический анализ производственной детяльености (на прим. производ. лесозаготов. объедин. Мин-ва лесн. и деревообрабав. пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 00.00.12 / Данькив Иосиф Якимович; Киевск. ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1986. – 17л.
954494
  Каракоз И.И. Оперативный экономический анализ работы промышленного предприятия / И.И. Каракоз. – Киев, 1965. – 338с.
954495
  Слипенко А.К. Оперативы отображений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Слипенко А.К.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
954496
  Родионов О.А. Оператор-кинодокумент-фильм / О.А. Родионов. – Москва, 1970. – 134 с.
954497
  Романов А.Н. Оператор-программист / А.Н. Романов, Г.А. Фролов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 103 с.
954498
  Брюховецька Л. Оператор-чарівник. Данило Демуцький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 20-21
954499
  Унгерман М.Н. Оператор-электроразведчик: справочник / М.Н. Унгерман, Л.П. Левицкий, С.Н. Шерешевский. – Москва : Недра, 1989. – 219с.
954500
  Фокин Ю.Г. Оператор - технические средства: обеспечение надежности. / Ю.Г. Фокин. – М., 1985. – 192с.
954501
  Минаев Ю.П. Оператор дуальности в системе образующих группы операторов интертипных отношений / Ю.П. Минаев, И.П. Даценко, М.В. Пинда // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: В.В. Гуленко, Е.А. Донченко, А.М. Ельяшевич [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 46-55. – ISSN 2226-7549
954502
  Боднер В.А. Оператор и летательный аппарат / В.А. Боднер. – М, 1976. – 224с.
954503
  Красносельский М.А. Оператор сдвига по траекториям дифференциальных уравнений / М.А. Красносельский. – М., 1966. – 331с.
954504
  Бондаренко Д.О. Операторам ринку медичних виробів необхідні методичні рекомендації із застосування технічних регламентів // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 18-20
954505
  Семененко О.Ю. Оператори-вимірники тематичної групи "Рухомі вмістища" із семантикою мультипліцитності в сучаному українському поетичному мовленні // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 88-92. – ISSN 2307-4558
954506
  Сєров М. Оператори Q-умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності / М. Сєров, Н. Ічанська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-28. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Q-умовну симетрію нелінійних рівнянь теплопровідності відносно інволютивних множин двох операторів. Знайдено нові інволютивні множини з двох операторів, відносно яких ці рівняння є Q-умовно інваріантними. Q-conditional symmetry of equations ...
954507
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в алгебрах часткових предикатів / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.Р. Антонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 23-32. – (Кібернетика ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються алгебри предикатів різних рівнів абстракції. Досліджуються властивості та структури множин нерухомих і квазінерухомих точок монотонних та неперервних операторів над різними типами часткововпорядкованих множин: повна частково впорядкована ...
954508
  Нікітченко М.С. Оператори нерухомої точки в композиційно-номінативних логіках / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 176-177
954509
  Пятова Н.М. Оператори переводу з сітки на сітку для одного варіанту ЗМСЕ, що виникають при багатосітковій реалізації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 79-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Побудовані оператори переходу в послідовності встроєних триангуляцій для багатосіткового методу вирішення змішаних дискретних аналогів еліптичних крайових задач. Доведені деякі концепції цих операторів відносно еквівалентно трансформованих систем ...
954510
  Нікітченко М.С. Оператори побудови нерухомої точки в предикатних алгебрах / М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк, І.А. Антонова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 97
954511
  Макаров В.Л. Операторна інтерполяція та системи лінійних рівнянь і нерівностей в евклідових просторах / В.Л. Макаров, В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 11. – С. 1524-1534. – ISSN 1027-3190
954512
  Хлобистов В.В. Операторна інтерполяція. Огляд // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 148-153
954513
  Ковров В.П. Операторная суперпозиция в спиновых стёклах / В.П. Ковров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1990. – 25 с.
954514
  Глушков А.В. Операторная теория возмущений - новый метод описания Штарковских резонансов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 142-147. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 2311-0899
954515
  Нестеренко О.Н. Операторний аналог теореми Джрбашяна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-67. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для гільбертового простору встановлено операторний аналог теореми Джрбашяна про обернену задачу найкращого наближення в просторі L[нижній індекс 2](R) функціями експоненціального типу. Як наслідок отримано посилення та узагальнення цієї теореми для ...
954516
  Хлобистов В.В. Операторний інтерполянт типу Ерміта в гільбертовому просторі, що є асимптотичне точним на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Каптур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 316-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі побудовано поліном типу Ерміта у випадку, коли задані значення нелінійного оператора та його перші диференціали Гато у вузлах. Доведено, що інтерполянт має мінімальну норму на множині поліномів типу Ерміта з тими ж ...
954517
  Хлобистов В.В. Операторні інтерполянти в гільбертовому просторі асимптотично точні на поліномах / В.В. Хлобистов, О.Ф. Кашпур, Т.М. Поповічєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 242-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В гільбертовому просторі розглянуто інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ерміта, у випадку заданих значень нелінійного оператора та його диференціалів Гато у вузлах до певного порядку включно. Такі інтерполянти асимптотично зберігають поліноми ...
954518
  Гнатюк П.В. Операторні рівняння в нескінченновимірних банахових просторах з відображенням монотонного типу / П.В. Гнатюк, П.О. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано розв"язність операторного рівняння Лu + Аu = f [подано формулу], де Л - нелінійний радіально неперервний, максимально монотонний оператор, визначений на лінійній області визначення D(Л) є Х [подано формулу], А - нелінійний радіально ...
954519
  Чернявский А.Г. Операторно-квазианалитические классы функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чернявский А.Г.; АН АрмССР. Ин-т математики. – Ереван, 1979. – 19л.
954520
  Хохлов Ю.С. Операторно устойчивые и полуустойчивые распределения и их применения : уч. пособие / Ю.С. Хохлов. – Тверь, 1991. – 72с.
954521
  Сучков Н.М. Операторно фактризуемые группы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сучков Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 7л.
954522
  Микусинский Я. Операторное исчисление. / Я. Микусинский. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 366 с.
954523
  Левина С.Н. Операторное решение некоторых задач математической физики на свей оси времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левина С.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 6л.
954524
  Сенкевич Э.А. Операторнозначные воспроизводящие ядра и и приложения в теории вектрнозначных случайных функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Сенкевич Э.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 12л.
954525
  Браттели У. Операторные алгебры и квантовая статистическая механика / У. Браттели, Д. Робинсон. – М., 1982. – 511с.
954526
   Операторные алгебры и функциональные пространства. – Ташкент, 1988. – 110 с.
954527
  Бондаренко Б.А. Операторные алгоритмы в дифференциальных уравнениях / Б.А. Бондаренко. – Ташкент, 1984. – 183 с.
954528
  Ершов Андрей Петрович Операторные алгорифмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ершов Андрей Петрович; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т математики с Вычислит. центром. Объедин. учен. совет по физ.-. – Новосибирск, 1961. – 8л.
954529
  Пич А. Операторные идеалы / А. Пич. – М, 1982. – 536с.
954530
  Копачевский Н.Д. Операторные методы в линейной гидродинамике. / Н.Д. Копачевский. – Москва : Наука, 1989. – 413 с.
954531
   Операторные методы в нелинейном анализе. – Воронеж, 1982. – 153с.
954532
  Барковский Леонид Матвеевич Операторные методы в оптике и акустике кристаллов. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05. / Барковский Леонид Матвеевич; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1980. – л.
954533
  Розенвассер Е.Н. Операторные методы и колебательные процессы / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1985. – 309 с.
954534
  Гликлих Юрий Евгеньевич Операторные методы исследования интегральных кривых на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гликлих Юрий Евгеньевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
954535
  Мажуга Ю.И. Операторные методы исследования скорости сходимости в предельных теоремах для марковский процессов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Мажуга Ю.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 111л. – Бібліогр.:л.101-111
954536
  Барковский Л.М. Операторные методы описания оптических полей в сложных средах / Л.М. Барковский, А.Н. Фурс. – Минск : Беларуская навука, 2003. – 285 с. – ISBN 985-08-0389-4
954537
  Маслов В.П. Операторные методы. / В.П. Маслов. – М., 1973. – 543с.
954538
  Ким Операторные мульприпликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 5л.
954539
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 6л.
954540
  Ким Операторные мультипликативные мартингалы : Дис... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ким Чхор-Хун; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 83л. – Бібліогр.:л.78-83
954541
  Горишний С.Г. Операторные разложения в минимальной вычислительной схеме : Автореф. дис. . канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Горишний С. Г.; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 12 с.
954542
  Рутман М.А. Операторные уравнения в линейном полуупорядоченном пространстве и спектральные признаки ограниченности решений для некоторых систем дифференциальных уравнений с частными производными. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рутман М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 18л.
954543
   Операторные уравнения в функциональных пространствах. – Воронеж, 1986. – 139с.
954544
  Федотов А.М. Операторные уравнения первого рода со случайными ошибками в исходных данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Федотов А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 14л.
954545
  Тыновский А.А. Операторные формулы Тейлора-Банга и некоторые их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тыновский А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
954546
  Гиль М.И. Операторные функции, дифференциальные уравнения и динамика систем / М.И. Гиль. – Москва, 1984. – 149с.
954547
  Резник Иван Иванович Операторный метод в двухмерных задачах дифракции с непрерывными пространственным спектром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Резник Иван Иванович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 22л.
954548
  Сечкин Г.И. Операторный метод в интегральных представлениях, интегралы типа и их приложения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сечкин Г.И.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
954549
  Карасев И.М. Операторный метод интегрирования специальных типов линейных дифференциальных уравнений и некоторые приложения полученных результатов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карасев И. М.; Рос. ГУ. – Ростов н/Д., 1961. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
954550
  Головня А.Д. Операторское искусство / А.Д. Головня. – М., 1976. – 40с.
954551
  Косматов Л.В. Операторское мастерство. / Л.В. Косматов. – М., 1962. – 167с.
954552
  Голдовская М.Е. Операторское мастерство. / М.Е. Голдовская. – М., 1979. – 25 с.
954553
  Ліптуга Іван Операторська ліцензія тепер по-новому // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 6, листопад-грудень. – С. 62 : фото. – ISSN 1998-8044
954554
  Брюховецька Л. Операторське мистецтво Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
954555
  Крапччатов В.С. Оператору вычислительных машин / В.С. Крапччатов. – Донецк, 1974. – 144с.
954556
  Медведев Г.У. Операторы / Г.У. Медведев. – М, 1987. – 238с.
954557
   Операторы в функциональных пространствах и вопросы теории функций : Сборник научн. трудов. – Киев : Наук. думка, 1987. – 148с.
954558
  Серинь Алиу Ло Операторы взвешенного сдвига в некоторых банаховых пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.0 / Серинь Алиу Ло; БГУ. – Минск, 1981. – 14л.
954559
   Операторы и их приложения. – Л, 1983. – 118с.
954560
   Операторы и их приложения. – Л, 1985. – 112с.
954561
   Операторы и их приложения. – Ленинград, 1988. – 123 с.
954562
  Кирютенко Ю.А. Операторы интегрирования и связанные с ними операторы бесконечного порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.01 / Кирютенко Ю.А.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 16л.
954563
  Симоненко И.Б. Операторы локального типа и некоторые другие вопросы теории линейных операторов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Симоненко И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ростов н/Д, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
954564
   Операторы математической физики. – К, 1979. – 139с.
954565
  Чеботарев Г.Н. Операторы Нетера / Г.Н. Чеботарев. – Казань, 1984. – 47 с.
954566
  Левитан Б.М. Операторы обощенного сдвига / Б.М. Левитан. – М, 1962. – 323с.
954567
  Жук Олег Операторы операций // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 52-57 : фото
954568
  Шабат Алексей Борисович Операторы преобразования и нелинейные уравнения : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шабат Алексей Борисович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
954569
  Бреннер Валерий Владимирович Операторы с локально независимыми сдвигами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бреннер Валерий Владимирович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 19л.
954570
  Коробейник Ю.Ф. Операторы сдвига на числовых семейств / Ю.Ф. Коробейник. – Ростов -на-Дону, 1983. – 154с.
954571
  Микитюк Ярослав Владимирович Операторы со спектральными особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Микитюк Ярослав Владимирович; Ин-т приклад. матем. и механ. АН УССР. – Донецк, 1981. – 16л.
954572
  Настасиев Павел Павлович Операторы типа интегрирования в пространствах аналитических функций многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Настасиев Павел Павлович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1986. – 14л.
954573
  Килбас А.А. Операторы типа потенциала со степенно-логарифмическими ядрами и интегральные уравнения, разрешимые в замкнутой форме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Килбас А.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
954574
   Операторы Шредингера с приложениями к квантовой механике и глобальной геометрии / Х. Цикон, Р. Фрезе, В. Кирш, Б. Саймон; Пер. с англ. .В. Соболева под ред.Д.Р. Яфаева. – Москва : Мир, 1990. – 406с.
954575
  Левитан Б.М. Операторы Штурма-Лиувилля и Дирака / Б.М. Левитан, И.С. Саргсян. – Москва : Наука, 1988. – 431 с.
954576
  Марченко В.А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. / В.А. Марченко. – К, 1977. – 331с.
954577
  Смелов В.В. Операторы Штурма - Лиувилля и их неклассические приложения. / В.В. Смелов. – Новосибирск, 1992. – 105с.
954578
  Лившиц М.С. Операторы, колебания, волны / М.С. Лившиц. – Москва : Наука, 1966. – 298 с.
954579
  Почепцов Г. Операцiя "бруднi вуха".Що було, що буде i чим заспокоїться... / Г. Почепцов, С. Макєєв, З. Кулик; підготували Наталя Лігачова, Михайло Зубар, Михайло Мазурін // День. – Київ, 2000. – 9 грудня (№ 227). – С. 4


  Газета "День" надала можливість проаналізувати зникнення керівника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе декільком авторитетним експертам, запропонувавши їм відповісти на на декілька запитань. Серед експертів Георгій Почепцов, ...
954580
  Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна Операци экспоненциального типа на группах подстановок : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Гульшат Кудайбергеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 107л. – Бібліогр.:л.104-107
954581
  Рубинов А.З. Операции без секретов / А.З. Рубинов. – Москва : Мысль, 1980. – 174 с.
954582
  Егорьев В.Е. Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну. 1904-1905 гг. / В.Е. Егорьев. – М, 1939. – 276с.
954583
  Мацуленко В.А. Операции и бои на окружение / В.А. Мацуленко. – Москва, 1983. – 231 с.
954584
  Мартынова О.И. Операции коммерческих банков с ценными бумагами : Бухгалтерский и депозитарный учет / О.И. Мартынова. – Москва : Консалтбанкир, 2000. – 272с. – ISBN 5-85187-095-8
954585
  Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. / Е.Б. Ширинская. – 2-е изд., перераб идоп. – М., 1995. – 159с.
954586
  Черный А.С. Операции на рынке недвижимости: анализ и предложения // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 46-50. – ISSN 1680-2721
954587
  Меликов А Операции над ориентированными графами и их применение к исследованию конечных автоматов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Меликов А,Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 24 с. – Бібліогр. : с. 23-24
954588
  Мищенко П.А. Операции ООН по поддержанию мира: новые тенденции и перспективы // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 17-21. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Анализируются современное состояние и перспективы деятельности сил ООН по поддержанию мира, их роль в урегулировании региональных конфликтов. Сформулированы основные элементы новой концепции операций по поддержанию мира в 90-е годы.
954589
  Хабарова Л.П. Операции с государственными ценными бумагами (ГКО, КО, ОФЗ, ОСЗ, ОВВЗ) : По состоянию на 1 квартал 1996 г.(с доп.и изм.к книге Хабаровой Л.П. "Операции с векслями") / Л.П. Хабарова. – Москва. – ISBN 5870570301
Кн. 2. – 1996. – 138с.
954590
  Павлова Л.Н. Операции с корпоративными ценными бумагами / Л.Н. Павлова. – Москва : Бухгалтерский бюллетлнь, 1997. – 400с. – ISBN 5-7849-0097-8
954591
   Операции с недвижимостью в Украине (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2000 года) : Купля-продажа недвижимости.Мена,дарение, пожизненное содержание.Оценка стоимости недвижимости. – Харків : Конус, 2000. – 176с. – ISBN 966-7636-02-Х
954592
  Лысенков Ю.М. Операции с ценными бумагами / Ю.М. Лысенков, Я.В. Совгира. – К., 1994. – 93с.
954593
  Семенкова Е Операции с ценными бумагами: российская практика : Учебник / Е Семенкова; ин. акад. при правит. РФ. Ин-т фин. менеджмента АМР. – Москва : Перспектива, Инфра-М, 1997. – 328с. – ISBN 5-88045-021-Х; 5-86225-356-4
954594
  Сахаров А.П. Операции сберегательных касс. / А.П. Сахаров, В.К. Чирков. – М., 1973. – 223с.
954595
  Новиков Н.В. Операции флота против берега на Черном море в 1914-1917 гг. / Н.В. Новиков. – 3-е изд. – М., 1937. – 263с.
954596
  Таланов В.П. Операции Центрального банка на открытом рынке // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 205-222. – ISSN 1728-8878
954597
  Жанабергенова Г.К. Операции экспоненциального типа на группах подстаново : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Жанабергенова Г.К.; КГУ. – Киев, 1989. – 9л.
954598
  Гребень Я.Б. Операции, совершаемые Госбанком по поручениям баков долгосрочных вложений / Я.Б. Гребень. – М., 1949. – 84с.
954599
  Регуш Л.А. Операционализация психологических знаний в системе самостоятельной работы студента : [рецензія] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 162-163. – ISSN 0042-8841
954600
  Сейш Д. Операционна система СР/М-86 / Д. Сейш. – М, 1988. – 463с.
954601
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста : Дополнительные главы / А.В. Фролов, Фролов.Г.В. – Москва : ДИАЛОГ- МИФИ, 1995. – 288с. – (Библитотека системного программиста Т.17). – ISBN 5-86404-057-6
954602
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва
2. – 1995. – 249с.
954603
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – 2-е изд. – Москва. – (Библитотека системного программиста Т.12)
12. – 1995. – 256с.
954604
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.1 / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 285 с. – (Библитотека системного программиста Т.13)
954605
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.1 / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1994. – 269с.
954606
  Фролов А.В. Операционная система Microsoft Windows.3.1 для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1994. – 267с. – (Библитотека системного программиста Т.11)
954607
  Хаузер Д. Операционная система MS-DOS / Д. Хаузер. – М., 1987. – 168 с.
954608
   Операционная система MS-DOS. – Москва
1. – 1990. – 78 с.
954609
   Операционная система MS-DOS. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 78 с.
954610
   Операционная система MS-DOS. – Москва
Ч. 3. – 1990. – 78 с.
954611
  Крэнц Д. Операционная система OS/2 / Д. Крэнц. – Москва : Мир, 1991. – 351с.
954612
  Кэмпбелл Дж.Л. Операционная система OS/2 : Справочное руководство для программистов / Дж.Л. Кэмпбелл; Пер. с англ. В.Л.Григорьева. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 304с. – ISBN 5-279-00447-2
954613
   Операционная система RAFOL паскаль. – Вильнюс, 1988. – 131 с.
954614
   Операционная система RAFOS. – Вильнюс, 1988. – 221 с.
954615
  Томас Р. Операционная система UNIX / Р. Томас, Д. Йейтс. – Москва : Радио и связь, 1986. – 347с.
954616
  Баурн С. Операционная система UNIX / Баурн С. ; под ред. Ю.М. Баяковского ; пер. с англ. Н.Б. Дерябина, О.А. Савицкой. – Москва : Мир, 1986. – 463 с. – Библиогр.: с. 448-449. – (Мат. обеспечение ЭВМ)
954617
   Операционная система UNIX. – М, 1991. – 48с.
954618
  Дансмур М. Операционная система UNIX и программирование на языке си. / М. Дансмур, Г. Дейвис. – Москва : Радио и связь, 1989. – 191с.
954619
  Тихомиров Владимир Павлович Операционная система ДЕМОС: инструментальные средства программирования / Тихомиров Владимир Павлович, Давидов Михаил Изгияевич. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 205с.
954620
  Тюрин В.Ф. Операционная система Диспак / В.Ф. Тюрин. – М., 1985. – 336 с.
954621
   Операционная система ДОС ЕС. – Москва, 1975. – 120 с.
954622
   Операционная система ДОС ЕС. – Москва : Статистика, 1977. – 271 с.
954623
   Операционная система ДОС ЕС. – М, 1978. – 225с.
954624
  Неслуховский К.С. Операционная система и программирование на языке бейсик для персональных ЭВМ "Роботрон 1715" / К.С. Неслуховский. – М., 1988. – 170с.
954625
  Фролов А.В. Операционная система ІВМ ОS/2 Warp / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 263с. – (Библитотека системного программиста Т.20)
954626
  Иванов А.П. Операционная система МВК "Эльбрус-1". / А.П. Иванов, С.В. Семенихин. – М., 1977. – 31с.
954627
   Операционная система МОСВП для СМ1700. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 184с.
954628
  Иванников В.П. Операционная система НД-70 для БЭСМ-6. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Иванников В.П.; Ин-тут точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
954629
   Операционная система ОS/2 : Техническое описание и справочник программиста. – Москва : И.В.К.- СОФТ, 1990. – 652с.
954630
  Озиш И.Я. Операционная система ОС ДВК работа с КУВТ-86 : Методическая разработка / И.Я. Озиш; Министерство народного образования Латвийской ССР. – Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1988. – 58 c.
954631
   Операционная система ОС ЕС. – Москва, 1980. – 480 с.
954632
   Операционная система ОС ЕС. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 592 с.
954633
  Белоусов К.Н. Операционная система ОС ЕС ЭВМ / К.Н. Белоусов. – Киев : Техніка, 1985. – 224с.
954634
  Тимонин В.И. Операционная система ОС ЕС: основы функционирования. / В.И. Тимонин. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 223с.
954635
   Операционная система ОСР ВМ СМ ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 270 с.
954636
   Операционная система ОСР ВМ СМ ЭВМ. – М, 1990. – 302с.
954637
   Операционная система ОСРВМ СМ ЭВМ : Справ. изд. / Г.А. Егоров, В.Л. Кароль, И.С. Мостов, О.Б. и др. Махлин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 303с. – ISBN 5-279-00363-8
954638
   Операционная система пакетной обработки. – М, 1974. – 59с.
954639
  Ошметкова Г.В. Операционная система СО 4-220 / Г.В. Ошметкова. – М, 1974. – с.
954640
  Цанг Ф.Р. Операционная система спецпроцессора МВК "Эльбрус-1", совместная с ОС ДИСПАР. / Ф.Р. Цанг. – М., 1978. – 13с.
954641
  Уэйт М. Операционная система СР / М. Уэйт, Д. Ангермейер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 312 с.
954642
  Усков А.В. Операционная система ЭВМ "РАЗДАН"-3" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Усков А.В.; АН СССР. Вычислит. центр. – М., 1971. – 10л.
954643
   Операционная система ЭВМ "Урал-14". – Москва, 1971. – 232 с.
954644
  Шарова А.Л. Операционная система ЭВМ и нестандартные приемы программирования / А.Л. Шарова. – Нижний Новгород, 1990. – 88 с.
954645
  Фаненштих К. Операционная среда Windows 3.1 : Практическое пособие для начинающих пользователей / К. Фаненштих, Р.Г. Халисер. – 2-е изд. – Москва : ЭКОМ, 1996. – 432с. – ISBN 5-87373-016-4
954646
  Бажал Н.Г. Операционная техника и учет в банках : учеб. пособие для вузов / Н.Г. Бажал, Э.Г. Вайнштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 327 с.
954647
   Операционная техника и учет в государственном банке. – М, 1985. – 264с.
954648
  Белугин Ю.М. Операционная техника и учёт в сберегательных кассах / Ю.М. Белугин, Л.Ф. Полонский. – М., 1981. – 190с.
954649
  Бажал Н.Г. Операционная тихника и учет в банках / Н.Г. Бажал. – 3-е изд., перарб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 351 с.
954650
  Кисимов В.С. Операционни системи / В.С. Кисимов, Кашева-Драганова, Х. Якимов. – София : Техника, 1985. – 255с.
954651
  Галица И.А. Операционно-проектные технологии активизации креативно-инновационного потенциала / И.А. Галица, О.В. Парубец, Е.Г. Розметова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 47-50. – ISSN 1026-955X


  Представлена авторская разработка перспективной технологии проектного обучения - новой формы индивидуализации образовательного процесса.
954652
  Пирогов И.З. Операционное и матричное исчисление : (Лекции по спецкурсу для студентов инж. потока) / И.З. Пирогов. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 96с.
954653
   Операционное исчесление. – М
2. – 1964. – 55с.
954654
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление / В.С. Мартыненко. – Киев, 1965. – 188с.
954655
  Диткин В.А. Операционное исчисление / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва : Высшая школа, 1966. – 405 с.
954656
  Мартыненко Операционное исчисление / Мартыненко, в.С. – 2-е изд., переработ. – Киев, 1968. – 200с.
954657
  Шостак Р.Я. Операционное исчисление / Р.Я. Шостак. – М., 1968. – 191с.
954658
  Штокало И.З. Операционное исчисление / И.З. Штокало. – Киев : Наукова думка, 1972. – 303 с.
954659
  Шостак Р.Я. Операционное исчисление / Р.Я. Шостак. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 279с.
954660
  Мартыненко В.С. Операционное исчисление : учебное пособие для студентов технических вузов / В.С. Мартыненко. – 3-е изд., переработ и доп. – Киев : Вища школа, 1973. – 267 с.
954661
  Диткин В.А. Операционное исчисление : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Изд. 2-е доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 407с.
954662
  Гаврилов В.Л. Операционное исчисление / В.Л. Гаврилов. – Л., 1979. – 43 с.
954663
  Лурье А.И. Операционное исчисление и его приложение к задачам механики. / А.И. Лурье. – 2-е совершенно перераб. изд. – М.Л., 1951. – 432с.
954664
  Лурье А.И. Операционное исчисление и его приложения к задачам механики. / А.И. Лурье. – 2-е соверш. перераб. изд. – М.Л., 1950. – 432с.
954665
  Левинштейн М.Л. Операционное исчисление и его приложения к задачам электротехники / М.Л. Левинштейн. – М-Л, 1964. – 466с.
954666
  Конторович М.И. Операционное исчисление и нестационарные явления в электрических цепях / М.И. Конторович. – М.-Л., 1949. – 216с.
954667
  Конторович М.И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях / М.И. Конторович. – Изд. 2-е доп. – М., 1953. – 228с.
954668
  Конторович М.И. Операционное исчисление и процессы в электрических цепях / М.И. Конторович. – 3 изд., доп. – Москва : Наука, 1964. – 328с. – (Физико-математич. б-ка инженера)
954669
  Брин И.А. Операционное исчисление и устойчивость линейных систем / И.А. Брин. – Москва, 1961. – 68 с.
954670
  Ван Операционное исчисление на основе двустороннего преобразования Лапласса. / Ван, Поль Б. дер, Х. Бреммер. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 507 с.
954671
  Гахович Анатолий Станиславович Операционное исчисление на основе интеграла Лапласа, суммируемого по Эйлеру : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гахович Анатолий Станиславович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 23л.
954672
  Диткин В.А. Операционное исчисление по двум переменным и его приложения / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва, 1958. – 178 с.
954673
  Прудников А.П. Операционное исчисление совершенных операторов / А.П. Прудников, И.И. Рябцев. – М., 1991. – 126с.
954674
  Иосида К. Операционное исчисление. / К. Иосида. – Минск, 1989. – 168 с.
954675
  Краснов М.Л. Операционное исчисление. Устойчивость движения. Задачи и упражнения : учеб. пособие / М.Л. Краснов, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1964. – 103 с.
954676
  Тахванов Г.И. Операционные блоки автоматических управляющих устройств / Г.И. Тахванов. – М., 1989. – 208с.
954677
  Коваленко Н.С. Операционные задачи анализа параллельных вычислений и их реализация. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Коваленко Н.С.; АН УССР. Ин-тут кибернетики. – К., 1980. – 24л.
954678
  Негневицкий И.Б. Операционные магнитные усилители / И.Б. Негневицкий. – М., 1971. – 328с.
954679
  Карслоу Х. Операционные методы в прикладной математике / Х. Карслоу, Д. Егер. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 292 с.
954680
  Штокало И.З. Операционные методы и их развитие в теории линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами / И.З. Штокало. – К, 1961. – 128с.
954681
  Штокало И.З. Операционные методы и их развитие в теории линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами / И.З. Штокало. – К, 1961. – 128с.
954682
  Мэдник С. Операционные системы / С. Мэдник, Д. Донован. – М., 1978. – 792с.
954683
  Девис У. Операционные системы / У. Девис. – Москва : Мир, 1980. – 436с.
954684
  Змитрович А.И. Операционные системы / А.И. Змитрович. – Минск, 1982. – 254 с.
954685
  Лорин Г.Д. Операционные системы / Г.Д. Лорин. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 392с.
954686
  Бахарев И.А. Операционные системы / Бахарев И.А., Горлин А.И. – Москва : Знание, 1986. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Математика. Кибернетика ; № 3)
954687
  Грибанов В.П. Операционные системы : Учебное пособие / В.П. Грибанов, С.В. Дробин, В.Д. Медведев. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 239с. – ISBN 5-279-00372-7
954688
   Операционные системы. – Москва : Знание, 1990. – 48с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Вычислительная техника и ее применение, №1/1990)
954689
  Столлингс Вильям Операционные системы = Operating systems: Internals and design principles : Внутреннее устройство и принципы проектирования / Столлингс Вильям; Пер. с англ. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 848с. – ISBN 5-8459-0310-6
954690
  Гордеев А.В. Операционные системы : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направлению подготовки бакалавров и магистров / А.В. Гордеев. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 416с. : илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-632-Х


  В учебнике излагаются основные понятия операционных систем, принципы их построения и функционирования
954691
  Гордеев А.В. Операционные системы : учебник для высш. учеб. заведений / А.В. Гордеев. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург и др. : Питер, 2006. – 416с. : илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-632-Х


  В учебнике излагаются основные понятия операционных систем, принципы их построения и функционирования
954692
  Фодор Ж. Операционные системы для IBM PC : DOS 1.1, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1 / Ж. Фодор. – Москва, 1989. – 244с.
954693
   Операционные системы и технология программирования. – К, 1979. – 94с.
954694
  Тревеннор А. Операционные системы малых ЭВМ / А. Тревеннор. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 187с.
954695
  Дамке М. Операционные системы микроЭВМ / М. Дамке. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 150с.
954696
  Погорелый С.Д. Операционные системы персональных ЭВМ / С.Д. Погорелый, С.Г. Вайсбанд. – Киев : Тэхника, 1988. – 191с. – ISBN 5-335-00172-0
954697
  Назаров С.В. Операционные системы специализированных вычислительных комплексов : теория построения и системного проектирования / С.В. Назаров. – Москва : Машиностроение, 1989. – 399с.
954698
  Соловьев Г.Н. Операционные системы цифровых вычислительных машин / Г.Н. Соловьев. – М., 1977. – 112с.
954699
  Соловьев Г.Н. Операционные системы ЭВМ / Г.Н. Соловьев, В.Д. Никитин. – Москва : Высшая школа, 1989. – 254с.
954700
   Операционные системы ЭВМ третьего поколения. – Казань, 1977. – 107с.
954701
  Катцан Г. Операционные системы. / Г. Катцан. – М, 1976. – 472с.
954702
  Цикритзис Д. Операционные системы. / Д. Цикритзис. – Москва, 1977. – 336 с.
954703
  Лихачева Г.Н. Операционные системы. / Г.Н. Лихачева, В.Д. Медведев. – Москва, 1980. – 231с.
954704
  Егерев В.К. Операционные соотношения для задач нестационарного переноса в многослойных активных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егерев В.К.; АН СССР. – М, 1967. – 18л. – Бібліогр.:с.18
954705
  Веселов Е.Н. Операционные структуры диалога / Е.Н. Веселов. – Москва, 1980. – 38с.
954706
  Достал И. Операционные усилители / И. Достал. – Москва : Мир, 1982. – 512 с.
954707
  Кустов О.В. Операционные усилители в линейных цепях / О.В. Кустов, В.З. Лундин. – Москва, 1978. – 143 с.
954708
  Марше Ж. Операционные усилители и их применение / Ж. Марше. – Ленинград, 1974. – 215 с.
954709
  Алексеев А .Г. Операционные усилители и их применение / А.Г. Алексеев, Г.В. Войшвилло. – Москва : Радио и связь, 1989. – 118, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 117. – (МРБ: Массовая радиобиблиотека ; вып. 1130)
954710
  Кофлин Р. Операционные усилители и линейные интегральные схемы : пер. с англ. / Р. Кофлин, Ф. Дрискол. – Москва : Мир, 1979. – 360 с.
954711
  Менджицкий Е. Операционные усилители постоянного тока / Е. Менджицкий. – Москва, 1967. – 134 с.
954712
   Операционные усилители с непосредственной связью каскадов. – Ленинград : Энергия, 1979. – 151 с.
954713
  Данс Дж.Б. Операционные усилители: принцип работы и применение. / Дж.Б. Данс. – М., 1982. – 80с.
954714
  Полонников Д.Е. Операционные усилители: Принципы построения, теория, схемотехника. / Д.Е. Полонников. – М., 1983. – 215с.
954715
   Операционные устройства ЭВМ и автоматики. – Москва, 1972. – 255 с.
954716
  Пивоваров Д.В. Операционный аспект научного знания / Д.В. Пивоваров, А.С. Алексеев. – Иркутск, 1987. – 173с.
954717
  Курочкин А.С. Операционный менеджмент : Учебное пособие / А.С. Курочкин; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 144с. – ISBN 966-608-031-1
954718
  Гэлловэй Л. Операционный менеджмент = Principles of operations management : принципы и практика / Лес Гэлловэй. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 320 с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00379-9
954719
  Пелих С.А. Операционный менеджмент : Оперативное управление производством: Учеб. пособие для студ. економ. спец. / С.А. Пелих, А.И. Гоев. – Минск : БГЭУ, 2001. – 182с. – ISBN 985-426-640-0
954720
  Яременко О.Л. Операционный менеджмент : Учебник для студ. эконом.специальностей / О.Л. Яременко, А.М. Сумец; Народная Украинская академия. – Харьков : Фолио, 2002. – 231с. – ISBN 966-03-1802-2
954721
  Шмукин А.А. Операционный метод исследования линейного и нелинейного переноса тепла в телах простой формы и определение корней характеристических уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.053 / Шмукин А.А.; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 20л.
954722
  Тепляков Ю.Н. Операцию начнем на рассвете... / Ю.Н. Тепляков. – М., 1975. – 128с.
954723
  Тепляков Ю.Н. Операцию начнем на рассвете... / Ю.Н. Тепляков. – Москва, 1984. – 125с.
954724
  Березюк И.И. Операция "DR" / И.И. Березюк. – Барнаул, 1989. – 205с.
954725
  Кузнецов В.И. Операция "N" / В.И. Кузнецов. – Москва, 1984. – 101с.
954726
   Операция "Адлер". – Москва : Политиздат, 1991. – 366с.
954727
  Костяной С.П. Операция "Алфавит" / С.П. Костяной. – Киев, 1984. – 143с.
954728
  Ле Тян Операция "Альфа" / Ле Тян. – Москва, 1987. – 239 с.
954729
  Дэвидсон Б. Операция "Андраши" : Роман/ пер. с англ. / Б. Дэвидсон. – Москва : Прогресс, 1975. – 239 с.
954730
   Операция "Аргус". – Москва : Атомиздат, 1960. – 117с.
954731
  Ниязматов В.Р. Операция "Аурум" : Повесть / В.Р. Ниязматов, Ю.Б. Соломонов. – Ташкент, 1981. – 180с.
954732
  Виноградов Ю.А. Операция "Б" / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1992. – 293с.
954733
  Мурзаев Н.И. Операция "Багратион" / Н.И. Мурзаев. – М., 1984. – 64с.
954734
  Чирков Ю. Операция "Багратион" : 23 июня - 29 августа 1944 года // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 5
954735
  Гладкий С.П. Операция "Бальденич" / С.П. Гладкий, Д. Фьюмара // Бойцы Сопротивления / Пронин Н. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. 161-268. – (Летопис Великой Отечественной)
954736
  Мюллер Р.-Д. Операция "Барбаросса" уже в 1939 году? // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 3. – ISSN 0869-5687


  Размышления о германских военных опциях.
954737
  Кризенталь И.Ф. Операция "Бернгард" / И.Ф. Кризенталь. – М., 1964. – 159с.
954738
  Воронцов Ю.В. Операция "брейнуошинг" / Ю.В. Воронцов. – Москва, 1971. – 208с.
954739
  Близнюк С.Г. Операция "Бумеранг" и другие диверсии современных "джентельменов удачи" в спорте / С.Г. Близнюк. – М, 1980. – 176с.
954740
  Кульков Е.Н. Операция "Вахта на Рейне" / Е.Н. Кульков. – М., 1986. – 174с.
954741
  Поол Ф. Операция "Венера" / Ф. Поол, С.М. Корнблат. – Москва, 1965. – 263с.
954742
   Операция "Вечность" : Сборник научно-фант. произведений. – Москва : Мир, 1988. – 552 с. – (Зарубежная фантастика)
954743
  Леонов Н.И. Операция "Викинг" / Н.И. Леонов, Ю.В. Костров. – М, 1974. – 382с.
954744
  Валентинов А. Операция "Власть" : проза: научный детектив / окончание. Нач. в № 1, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 10. – С. 48-53. – ISSN 0130-7045
954745
  Ефименко В.М. Операция "Восходящее солнце" / В.М. Ефименко. – Ю.Сахалинск, 1963. – 44с.
954746
  Баренбойм Е.Л. Операция "Вундерланд" : повесть, рассказы / Е.Л. Баренбойм. – Рига : Лиесма, 1982. – 382 с. : ил., портр.
954747
  Березняк Е.С. Операция "Голос": Рассказ разведчика / Е.С. Березняк. – Москва : Республика, 1992. – 256 с.
954748
  Теньков С. Операция "Грабеж" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 4-5


  Книга рекордов Гиннеса величайшим из всех зарегитстрированных ограблений называет таинственное исчезновение ценностей из Рейхсбанка фашистской Германии в мае 1945 года. До поры до времени больше двух тонн золота, миллионы конвертируемой валюты - ...
954749
  Флеминг Я. Операция "Гром" / Я. Флеминг. – Москва, 1991. – 48с.
954750
  Лукин А.А. Операция "Дар" / А.А. Лукин. – М., 1964. – 127с.
954751
   Операция "Дипломат". – Москва : Юридическая литература, 1989. – 256 с. – ISBN 5-7260-01940-Х
954752
  Грач А.Г. Операция "ЕЖЗИКЛМН..." / А.Г. Грач. – Махачкала, 1971. – 87с.
954753
  Манохин Г.П. Операция "ЗК". Фельетоны / Г.П. Манохин. – Тюмень, 1960. – 43с.
954754
  Липатов В.В. Операция "Икс два нуля" / В.В. Липатов. – Иркутск, 1965. – 111с.
954755
   Операция "Искра". – Ленинград, 1973. – 632 с.
954756
  Кирюхин А.В. Операция "Карьер" : (Сборник) / А.В. Кирюхин. – Москва, 1979. – 95с.
954757
  Синенко Владимир Операция "Килия-Веке" / Синенко Владимир. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 111 с.
954758
  Игнатьев О.К. Операция "Кобра-75" / О.К. Игнатьев. – М., 1978. – 247с.
954759
  Люцканов И. Операция "Козерог" / И. Люцканов, А. Минчев. – М., 1961. – 92с.
954760
  Халифман И.А. Операция "Лесные муравьи" / И.А. Халифман. – М., 1974. – 230с.
954761
  Лындин В.С. Операция "Люкс" / В.С. Лындин. – М., 1966. – 48с.
954762
   Операция "матрица" : Фотоаппараты. Техно-опыт // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 46-47 : Іл.
954763
   Операция "Матрица" : Техно-опыт: фотоаппараты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 46-48 : Іл.
954764
  Безыменский Л.А. Операция "Миф", или сколько раз хоронили Гитлера / Л.А. Безыменский. – Москва, 1995. – 256с.
954765
   Операция "Морская звезда". – Москва, 1964. – 288 с.
954766
  Лещинский Л.М. Операция "Моской лев" / Л.М. Лещинский. – Москва, 1963. – 60 с.
954767
  Воронин Г.Г. Операция "Мост" / Г.Г. Воронин. – Горький, 1971. – 96с.
954768
  Дэвинс Д.Г. Операция "Носорог" / Д.Г. Дэвинс. – М, 1982. – 175с.
954769
  Хастингс М. Операция "Оверлод" / М. Хастингс. – Москва, 1989. – 470с.
954770
  Ржешевский О.А. Операция "Оверлорд": Право о втором фронте / О.А. Ржешевский. – М., 1984. – 48с.
954771
  Чигиринская О.А. Операция "Остров Крым" / Ольга Чигиринская. – Харьков : Фолио, 2015. – 411, [5] с. – ISBN 978-617-7012-03-9
954772
  Игнатьев О .К. Операция "Отоньо": история одной акции ЦРУ / О .К. Игнатьев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 203с.
954773
  Афанасьев Н.Н. Операция "Пегас" : терроризм и агрессия в арсенале империализма / Афанасьев Н.Н. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 76, [2] с. – (Серия "Империализм без маски")
954774
  Обухов Л.М. Операция "Ракета" / Л.М. Обухов. – Ростов-на-Дону, 1970. – 231с.
954775
  Петров В.Н. Операция "Румянцев" / В.Н. Петров. – Харьков, 1983. – 358с.
954776
  Фикер Э. Операция "С-1" / Э. Фикер. – М, 1972. – 247-466с.
954777
  Герман Ю.П. Операция "С Новым годом" / Юрий Герман. – Москва : Издателство политеческой литературы, 1964. – 424 с.
954778
   Операция "Свободное слово" : Попытка государственного переворота в Украине. – Киев : Газета 2000; Довіра, 2001. – 255с. – ISBN 966-507-121-1
954779
   Операция "Синий треугольник". – Таллин, 1988. – 446 с.
954780
  Куклин Л.В. Операция "Снег" / Л.В. Куклин. – Л, 1984. – 127с.
954781
  Таевере Д.Д. Операция "Спящий лев" / Д.Д. Таевере. – Л., 1988. – 221с.
954782
   Операция "Старик". – Владивосток, 1974. – 128с.
954783
   Операция "Старик". – М, 1974. – 128с.
954784
  Зибе Г. Операция "Степной барашек" / Г. Зибе. – М, 1987. – 277с.
954785
  Флинт В.Е. Операция "Стерх" / В.Е. Флинт. – Л, 1981. – 153с.
954786
  Расстригин В.П. Операция "Танк" / В.П. Расстригин, Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1969. – 79с.
954787
  Волков В.К. Операция "Тевтонский меч" / В.К. Волков. – Москва, 1966. – 173с.
954788
  Торндайк А. Операция "Тевтонский меч". Большая карьера мелкого шпиона / А. Торндайк. – М, 1960. – 96с.
954789
  Близнюк С.Г. Операция "Теребля" / С.Г. Близнюк. – Ужгород, 1973. – 190с.
954790
  Уинтерботэм Ф. Операция "ультра" / Ф. Уинтерботэм. – М., 1978. – 224с.
954791
  Уинтерботэм Ф. Операция "Ультра" / Ф. Уинтерботэм. – Москва : Воениздат, 1978. – 224с.
954792
  Цветков Алексей Операция "Фарш": как все это было : чтение / Цветков Алексей, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 130-134 : Фото
954793
  Прудников М.С. Операция "Феникс" : повесть / М.С. Прудников. – Москва : Воениздат, 1975. – 256с.
954794
  Коршунов Е.А. Операция "Хамелеон" / Е.А. Коршунов. – Кишинев, 1989. – 638с.
954795
  Минаев В.Н. Операция "Ход с черного хода" / В.Н. Минаев. – М, 1964. – 460с.
954796
  Минаев В.Н. Операция "Ход с черного хода" / В.Н. Минаев. – М, 1965. – 460с.
954797
  Мойзиш Л. Операция "Цицерон" / Л. Мойзиш. – М, 1957. – 222с.
954798
  Мойзиш Л. Операция "Цицерон" / Л. Мойзиш. – М, 1965. – 288с.
954799
  Литвинов В.В. Операция "Черный дятел" / В.В. Литвинов. – Киев, 1981. – 151с.
954800
  Рытхэу Ю.С. Операция "Чукотка" / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1974. – 127 с.
954801
  Удалов И.А. Операция "Шторм" / И.А. Удалов. – Ярославль, 1966. – 152с.
954802
  Дударев Василий Операция "Ы". Отто фон Бисмарк в Санкт-Петербурге // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 45-48. – ISSN 0235-7089
954803
  Белоцерковский Г. Операция “Конференция”. Мошенники лезут в карманы ученых // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 4


  Жертвами мошенников стали недавно двое ученых из Ростова-на-Дону. В качестве приманки исследователям предложили участие в международной научной конференции в Лондоне. Все расходы обещали взять на себя некие “спонсоры”. Переговоры с оргкомитетом велись ...
954804
  Живейнов Н.И. Операция WP / Н.И. Живейнов. – Москва, 1966. – 296с.
954805
  Шама О. Операция ассимиляция // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 20 (149), 2 июня 2017. – С. 62-65


  70 лет назад власти коммунистической Польши силой депортировали 140 тыс. украинцев с их этнических земель подальше от Украины.
954806
  Орленко В.Г. Операция без выстрела / В.Г. Орленко. – Москва, 1982. – 320с.
954807
  Кузьмин С.А. Операция в горах / С.А. Кузьмин. – Ульяновск, 1963. – 48с.
954808
  Тихонов Олег Назарович Операция в зоне "Вакуум" / Тихонов Олег Назарович. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 212с.
954809
  Судейкин В. Операция государственного банка / [Соч.] Власия Судейкина. – Санкт-Петербург : Тип. "Сев. телеграф. агентства", 1888. – [2], II, 126 с.
954810
  Глазунов Н.К. Операция и бой / Н.К. Глазунов, Н.С. Никитин. – М, 1983. – 318 с.
954811
  Раевский Б.М. Операция на сердце / Б.М. Раевский. – Л., 1964. – 271с.
954812
  Козин А.С. Операция на сердце / А.С. Козин. – Тула, 1970. – 216с.
954813
   Операция на совести : Сб. научн. фант. – Москва : Знание, 1991. – 238, [2] с. – Текст печ. по изд.: Научная фантастика : сборник. Вып. 20. Москва : Знание, 1979. – ISBN 5-07-001989-9


  Содерж.: Советская фантастика: Черный Яша / З. Юрьев. Дачные гости / А. Громова. Мутант / К. Булычев. Операция на совести / Д. Биленкин. Игрища в зале, где никого нет / А. Горбовский и произведения др. авт.; Зарубежная фантастика: "Чудеса и диковины! ...
954814
  Шарипов А.И. Операция продолжается / А.И. Шарипов. – М., 1976. – 192с.
954815
  Фролов А.В. Операция система / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1994. – 272с.
954816
  Перепелкин В.И. Операция сравнения при различных видах деятельности у психически больных : Автореф... канд. психол.наук: 964 / Перепелкин В.И.; МГУ. Фак-т психологии. – М., 1972. – 19л.
954817
  Лендер Владимир Борисович Операция умножения на классах структур и близкие вопросы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Лендер Владимир Борисович; АН Молд.ССР. Ин-т математики. – Кишинев, 1977. – 10л.
954818
  Исаков И.С. Операция японцев против Циндао в 1914 г. / И.С. Исаков. – М, 1936. – 216с.
954819
  Сенченко М. Операції базових ефектів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 30-35. – ISSN 2076-9326
954820
  Снігурська Л. Операції банків з андерайтингу та їх облік // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47. – Бібліогр.: на 11 пунктів
954821
  Безклубий І. Операції банку і класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.57-62. – ISSN 0132-1331
954822
  Білоус О.А. Операції відкритого ринку центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.08 / Білоус О.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
954823
  Білоус О.А. Операції відкритого ринку Центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Білоус О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. + Додатки: л.181-189. – Бібліогр.: л.190-204
954824
  Полозенко Д.В. Операції з капіталом: стан і перспективи розвитку / Д.В. Полозенко, С.О. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 31-38. – Бібліогр.: с. 32


  Розкрито сутність операцій із капіталом, проаналізовано їх вплив на формування доходів бюджету, окреслено основні напрями з їх удосконалення.
954825
  Чорноус Н. Операції з металобрухтом згідно з вимогами Закону / Н. Чорноус, Л. Шевчук // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 9. – С.58-60
954826
   Операції з нерухомістю : Нормативна база. – 3-тє вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, видавництво, 2007. – 456с. – ISBN 966-373-146-Х
954827
  Крупка Ю.М. Операції з нерухомістю : коментар законодавства. Судова практика : [наук.-практич. посібник] / Ю.М. Крупка. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 285, [3] с. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-524-1
954828
  Гусєв В Операції з оренди нежилих приміщень приватними підприємцями // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 29. – С.28-32
954829
  Грицюк В. Операції з оточення на Правобережній Україні: 1941/1944 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-105. – ISSN 2222-5250
954830
  Заторський Р.А. Операції з формальними степеневими рядами з ненульовим вільним членом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 36-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розглядаються операції з формальними степеневими рядами з ненульовим вільним членом. Operations with formal power series wich have nontrivial free coefficient are considered.
954831
  Заторський Р.А. Операції з формальними степеневими рядами з нульовим вільним членом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються формальні операції з формальними степеневими рядами з нульовим вільним членом. Ключові слова: формальний степеневий ряд, парадетермінант, параперманент. Formal Operations with formal power series with zero constant term are ...
954832
   Операції комерційних банків : Курс лекцій / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, М. Вознюк; Національний банк України, Львівський банківський коледж. – Львів : Центр Європи, 1997. – 288с. – ISBN 966-7022-08-0
954833
  Білоус О.А. Операції комерційних банків на ринку цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 93-98. – Бібліогр.: 7 назв
954834
  Граділь А. Операції комерційного банку з облігаціями та їхній вплив на ліквідність : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
954835
  Карачарова К.А. Операції на відкритому ринку як інструмент грошово-кредитної політики НБУ // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 38-43. – ISSN 2075-4892
954836
  Сущанський В.І. Операції на групах підстановок.Теорія та застосування / В.І. Сущанський, В.С. Сікора ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вид. 2-ге. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-232, 236-238. – ISBN 978-617-7096-79-4
954837
  Білицький А.Р. Операції над скінченими метричними просторами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі вивчається можливість продовження метрик зі скінченних метричних просторів на їхні декартові добутки, а також питання стійкості цих продовженнь відносно ізоморфізму. We consider the possibility of extensions of metrics from the initial spaces ...
954838
  Білоус О.А. Операції Національного банку України на відкритому ринку та їх вплив на рівень пенсійного забезпечення / О.А. Білоус, А.В. Новіков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Операції відкритого ринку широко використовуються, як інструмент монетарного контролю в розвинутих краї-нах і поступово набирають широкого вжитку у країнах, що розвиваються та з перехідною економікою. Він вважається найбільш дійовим та гнучким ...
954839
  Рибай О.Й. Операції ощадного банку України : Навч.посіб. / О.Й. Рибай, Г.П. Табчук, Л.М. Хміль. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 1998. – 153с. – (Бібліотечка банкіра). – ISBN 966-7293-11-7, 966-7293-68-8
954840
  Гутарєва О. Операції РЕПО на міжнародних біржах / О. Гутарєва, І. Соловйова // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 18-23


  РЕПО - це операція з продажу цінних паперів (ЦП), угода щодо проведення якої передбачає зобов"язання продавця викупити зазначені ЦП у визначений термін за певною ціною.
954841
  Дубихвіст О. Операції РЕПО як інструмент здійснення грошово-кредитної політики центрального банку / О. Дубихвіст, В. Лановий // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 17-25


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
954842
  Храпова Ю.С. Операції рефінансування національного банку України на сучасному етапі економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 496-498. – ISBN 978-966-188-219-4
954843
  Гай-Нижник Операції спецслужб Української Держави з нейтралізації антигетьманських сил // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 312-326. – ISBN 978-966-611-889-2
954844
  Масловська Л.Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств : фінанси інституційних секторів економіки / Л.Ц. Масловська, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 100-107 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
954845
  Чесноков В.Л. Операції фінансових бірж : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Л. Чесноков, Т.О. Мацієвич ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 196, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-196. – ISBN 978-966-2207-52-1
954846
  Примостка Л. Операції хеджування на строкових фінансових ринках : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
954847
  Степанюк Є.В. Операції центрального банку з державними цінними паперами у країнах, що розвиваються // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
954848
  Любкіна О. Операції Центрального банку на фінансовому ринку в умовах виходу з рецесії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-61. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті узагальнюються сучасні підходи до удосконалення інструментарію монетарної політики як відповідь на виклики фінансових криз останніх десятиріч. Вивчається сучасна практика застосування нетрадиційних монетарних інструментів, зокрема вплив на ...
954849
  Гриньова В.М. Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування : монографія / В.М. Гриньова, М.Ю. Явдак. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-184. – ISBN 978-966-676-651-2
954850
  Поляков С.А. Операційна семантика OLAP запитів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 210-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі побудована програмна алгебра OLAP-запитів, яка задає набор базових операцій, визначених на множені гіперкубів. Множина базових функцій складається з функцій Slice, Dice, та множини агрегатних функцій, а сигнатура містить композицію Cube* та ...
954851
  Іванов Є.В. Операційна семантика програм обробки складноіменних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 133-136. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті надано операційну семантику програмам композиційно-номінативної мови обробки складноіменних даних. In the article an operational semantics of programs of a composition-nominative language for complex-named data processing is given.
954852
  Попов Ю.Д. Операційна система Microsoft Windows 95 : Навчальний посібник / Ю.Д. Попов. – Київ : Киевский университет, 1998. – 30с.
954853
  Зузук Д.Ф. Операційна система логістики в контексті ресурсних потоків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 174-180. – ISSN 1729-360Х
954854
  Сорока А.М. Операційна стратегія менеджменту в системі управління підприємством // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 77-81. – ISSN 2415-8089
954855
  Соснюк О.П. Операційне кодування та когнітивне картування в умовах соціально-психологічного тренінгу / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 141-145. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
954856
  Кривошея С.А. Операційне числення / С.А. Кривошея, Ю.В. Придатченко, А.Т. Янішевський. – Київ : Київський університет, 1997. – 52 с.
954857
   Операційне числення : методичні вказівки для студентів мех.-мат. факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 32 с.
954858
  Довганич М.І. Операційне числення та його застосування / М.І. Довганич, В.М. Сливік. – Ужгород, 1997. – 128с.
954859
  Попович П. Операційний аналіз збуту продукції суб"єктами господарювання / П. Попович, Я. Попович // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 41-48. – ISSN 1815-3232
954860
  Попович П. Операційний аналіз прибутку в складі маржинального доходу / П. Попович, Я. Попович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 263-267. – ISSN 1993-0259
954861
  Толков О.С. Операційний компонент психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах змін // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 49-50
954862
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Гевко І.Б. – Київ : Кондор, 2005. – 228с. – ISBN 966-8251-40-7
954863
  Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисциплини / Т.В. Омельяненко, Н.В. Задорожна; Мін-во освіти і науки України; Київський екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 236с. – ISBN 966-574-506-9
954864
  Михайловська О.В. Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Михайловська О.В. – Київ : Кондор, 2008. – 549 с. – Бібліогр.: с. 535-549. – ISBN 978-966-351-151-1
954865
  Трут О.О. Операційний менеджмент : підручник / О.О. Трут. – Київ : Академвидав, 2013. – 346, [2] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 345-346. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-047-9
954866
   Операційний план Зінов"ївського відділу НО по запров..... – К, 1931. – с.
954867
  Деревська О. Операційний ризик. Категорії та управління : нагляд, аудит, контроль. Інформаційне та програмне забезпечення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 42-43. – Бібліогр.: 3 назви
954868
  Ревенко В. Операційний хеджинг ризиків у логістичних системах / В. Ревенко, Є. Єнченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
954869
  Литвин Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
954870
  Береговой Василь Операційні впливи на суспільну свідомість українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.152-156. – ISSN 1810-2131
954871
  Шеховцов В.А. Операційні системи : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Шеховцов. – Київ : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згурського). – ISBN 966-552-157-8
954872
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються напрямом “Комп"ютерні науки” / М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. – Київ : СМІТ, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-2028-02-7


  Викладено основні принципи побудови та використання сучасних операційних систем. Розглянуто методи керування пам’яттю, процесами, потоками, зовнішніми пристроями та їх використання під час практичного програмування
954873
  Карплюк С.О. Операційно-діяльнісний компонент професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 30-35. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті проаналізовано роль операційно-діяльнісного компонента у професійно-педагогічній діяльності вчителів інформатики щодо використання ідей взаємонавчання. Досліджено вміння, які спонукають вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів ...
954874
  Супрун Д. Операційно-діяльнісний компонент професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 134-149. – ISSN 2312-5993
954875
  Нечипоренко В.І. Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив факторів фінансової кризи на фінансову надійність страхових компаній, витрат на ведення справи і запропонований метод операційно-вартісного аналізу. Рассмотрено влияние факторов финансового кризиса на финансовую надежность страховых ...
954876
  Ардаматський І В. Операція - відповідь / В.І. Ардаматський. – Київ : Молодь, 1961. – 175 с.
954877
  Струцюк Й. Операція "BURZA", або Ми їх спільно винищимо : повість кровавих літ / Йосип Струцюк. – Київ : Український пріоритет, 2017. – 287, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотечка МГО "Волинське братство"). – ISBN 978-617-7398-51-5
954878
  Мацій Франц Операція "Абстеншн" - невдала спроба оволодіння островом Кастельроссо у 1941 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 260-268


  Стаття присвячена одному епізодові бойових дій Другої світової війни на Середземноморському театрі військових дій - спробі захоплення острова Кастельроссо. Проаналізовано причини, що спонукали до здійснення операції. Розглянуто планування операції ...
954879
  Матвєєв А. Операція "Анадир" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 5


  Як 55 років тому було не допущено ракетно-ядерну катастрофу та яку роль у ній зіграли українці.
954880
  Гаврилюк Ю. Операція "Барбаросса" почалась над Бугом // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 9. – ISSN 0027-8254
954881
  Ергле З.Е. Операція "Бідон" / З.Е. Ергле. – К., 1975. – 87с.
954882
  Денисенко А. Операція "Бубновий туз", або Три любові Миколи Кибальчича : проза: документальна повість // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 200-260. – ISSN 0869-3595
954883
  Демещук А. Операція "Буря" 1995 р.: завершальна перемога Хорватії у Війні за незалежність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається підготовка, успішний перебіг та наслідки наступальної операції "Буря", проведеної повного падіння самопроголошеної Республіки Сербська Країна й відновлення територіальної цілісності Республіки Хорватії. А відтак - до ...
954884
  Каменецький М.С. Операція "Буря" та її наслідки. Військово-політичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто причини та наслідки операції "Буря" - однієї з найбільших військових операцій періоду міжетнічної війни в колишній Югославії. The preconditions and consequences of one of the largest operations of the period of interethnic war in former ...
954885
  Рафаловський Євген Операція "Весело" або хроніка однієї окупації : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 58-61 : Фото
954886
  Грицаєнко С. Операція "Весілля" : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 26-27
954887
  Данелюк-Ярмолаєва Операція "випиляти Медведчука". Чи поїде кум до кума в Росію? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)
954888
  Колесниченко Л.М. Операція "Вісла" - одна з трагічних сторінок українсько-польських відносин // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2013. – № 34/36 (350/352). – С. 5-10
954889
  Шульга А. Операція "Вісла" : 70 років потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
954890
  Литвин М. Операція "Вісла" 1947 року: переселення, депортація чи етноцид? // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 28-32. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
954891
  Цепенда І.Є. Операція "Вісла" в польській історіографії // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-93. – ISSN 0130-5247
954892
  Сорока Ю. Операція "Вісла" як геноцид українців на їхніх етнічних землях // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
954893
  Торба В. Операція "Вісла". Чи осмислена трагедія? / В. Торба, В. Сергійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  "Українська влада має ретельно вивчити уроки історії для того, щоб розуміти, як треба будувати діалог із Польщею".
954894
  Петровець О. Операція "електронізація", або Чи готова Україна до онлайн-виборів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
954895
  Шкляр В. Операція "Земельна експропріація" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 46-50
954896
  Чемерис В. Операція "Земфіра" / В. Чемерис. – К, 1968. – 188с.
954897
  Синенко Операція "Кілія-Веке" / Синенко, І. – К., 1975. – 104с.
954898
  Клочко Р. Операція "Колонізація" Польське осадництво на західноукраїнських землях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 15


  "17 грудня 1920 року польський сейм ухвалив закон "Про надання землі солдатам Війська Польського". Таким чином польська влада вирішила виконати свою обіцянку, дану воякам кілька місяців тому, під час війни з більшовиками, коли Варшава опинилася під ...
954899
  Гузенко Н. Операція "Корпорація" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.20-21. – ISSN 1726-3077


  юридичні фірми в Україні
954900
  Ненацький З. Операція "Кришталеве дзеркало" / З. Ненацький. – Київ, 1977. – 128с.
954901
  Берковець Їржі Операція "Ліра" / Берковець Їржі. – Київ, 1968. – 176с.
954902
  Липовецький С. Операція "Пацифікація" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 51 (164). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  80-річчя однієї з найбільших каральних акцій проти українців.
954903
  Малко Р. Операція "Повернення" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Захоплення Росією України або частини її територій мало безліч сценаріїв, однак жоден із них Кремль не зумів реалізувати так, як він бачив це "на папері".
954904
  Дмитров Анатолій Операція "Поштова скринька" : два в одному : кіносценарій і пригодницька повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-62. – ISSN 0130-321Х
954905
  Шрайєр В. Операція "Сандерсторм" : Роман / В. Шрайєр. – 2-е. – Київ : Дніпро, 1974. – 639с.
954906
  Шрайєр В. Операція "Сандерстром" / В. Шрайєр. – К., 1958. – 683с.
954907
  Дудар Є.М. Операція "Сліпе око" : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 142 с.
954908
  Кучер М.І. Операція "Три зайці" / М.І. Кучер. – К., 1978. – 109с.
954909
  Кисельов В.Й. Операція "Фармацевт" / В.Й. Кисельов, Л.П. Сиротін. – Київ, 1981. – 64с.
954910
  Бабинський А. Операція "Фініс". Що відбулося за лаштунками "Львівського собору" 1946 року // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 12 (696), 23.03- 1.04.2021. – С. 42-46. – ISSN 1996-1561
954911
  Ісаюк О. Операція "Флот для України" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Для підписання "харківських угод" вибрали дату мало не символічну - 82 роки до того, 29 квітня 1918-го, на Чорноморському флоті вперше замайоріли синьо-жовті знамена.
954912
  Білоусько О Операція "Френтік" / О Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 7-11


  У 1944 р. Полтавщина була вибрана для проведення "човникових" операцій Військово-повітряних сил США під кодовою назвою "Френтік" ("Несамовитий").
954913
  Філіпчук Б. Операція "Хаскі" 1943 року. До 75-річчя відкриття Другого фронту в Європі // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 14. – С. 53-57
954914
  Ципін С.Я. Операція "Шеф" : сатиричні новели, гуморески / Савелій Ципін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 174 с.
954915
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – Київ, 1978. – 216с.
954916
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – К., 1983. – 216с.
954917
  Романюк О.М. Операція легеневого аутографта при обструкції вихідного тракту лівого шлуночку // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 51-56. – ISSN 2226-1230
954918
   Опергруппа,на выезд!. – Ярославь, 1969. – 288с.
954919
   Оперделитель насекомых Европейской части СССР.. – Л
4. – 1964. – 711с.
954920
  Стамати К. Опере алесе / К. Стамати; пер. с молдав. – Кишинев, 1953. – 300 с.
954921
  Куцериб Н.А. Опеределение долготы, широты и азимута по наблюдениям звезд вблизи элонгации : Автореф... канд. техн.наук: 500 / Куцериб Н.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 19л.
954922
  Варшавский А.С. Опередивший время / А.С. Варшавский. – Москва, 1967. – 143с.
954923
  Фролов В.А. Опередивший время / В.А. Фролов. – Москва, 1980. – 270с.
954924
  Лисеев И.К. Опередивший время // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 0235-1188


  Стаття присвячена В.І. Вернадському..
954925
  Березюк Н.М. Опередивший время: библиотекарь, библиотековед и библиограф К.И. Рубинский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 3 (46). – С. 68-76
954926
   Опередить всех хотя бы на шаг : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 54-55
954927
   Опережавший время: Книга о Н.Ф. Николаевском. – Харьков, 2007. – 358с. : фотоилл. – ISBN 966-623-394-0
954928
   Опережай время!. – М, 1970. – 288с.
954929
  Бойко В.И. Опережающая подготовка профессионалов мирового уровня в области ядерных технологий и нераспространения / В.И. Бойко, Д.Г. Демянюк, К.В. Юшицин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 51-53. – ISSN 0321-0383
954930
  Мотькина Ю.В. Опережающая рефлексия в контексте изучения потенциала профессионального развития руководителей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-127. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
954931
  Казаков А.И. Опережающий рост произовдства средств производства в условиях развитого социализма / А.И. Казаков. – Саратов, 1980. – 118с.
954932
  Алехин И.А. Опережающий характер развития образования - это прогрессивно? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 4-17. – ISSN 2073-8536


  В статье на основе историко-педагогического образования в России обосновывается один из путей прогрессивного развития отечественного образования вообще и военного образования в частности. Этим путем выступает опережающий характер развития образования ...
954933
  Супоницкий С.А. Опережая время / С.А. Супоницкий. – М., 1961. – 143с.
954934
  Прокофьев Д.Г. Опережая время / Д.Г. Прокофьев. – М., 1962. – 94с.
954935
  Ястребцов Г.И. Опережая время / Г.И. Ястребцов. – М, 1974. – 55с.
954936
   Опережая время. – Москва, 1976. – 224 с.
954937
  Костюшин А.А. Опережая время : [сборник] / Александр Костюшин ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
954938
  Бирман А.М. Опережая время / А.М. Бирман. – М., 1990. – 379с.
954939
  Кудря В. Опережая время. / В. Кудря. – Архангельск, 1952. – 52с.
954940
  Русинов С. Опережая время. / С. Русинов, 1962. – 184с.
954941
  Будько Євген Оперета нон-стоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 124-129 : фото
954942
  Михеева Л.В. Оперетты Дунаевского / Л.В. Михеева. – М., 1962. – 29с.
954943
  Дамке М. Опереционные системы микро ЭВМ / М. Дамке. – М, 1985. – 151с.
954944
  Різаєва Г.Є. Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Різаєва Ганна Євгенівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 6 назв
954945
  Гилев Д.К. Оперирование пространственными представлениями в процессе формирования навыков определения направлений и расстояний ( у школьников 5 класса). : Автореф... Канд.пед.наук: / Гилев Д.К.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1960. – 14л.
954946
  Смицкая Мария Федоровна Оперкулятные дискомицеты (порядок Pezizales) Украины (флора, систематика, экология, филогения и пути развития) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.05, 03.00.24 / Смицкая Мария Федоровна; АН Арм.ССР, Ин-т ботаники. – Ереван, 1987. – 40 с.
954947
  Гозенпуд А.А. Оперна драматургія Чайковського / А.А. Гозенпуд. – Київ : Мистецтво, 1940. – 148 с.
954948
  Скринченко В. Оперна одіссея Соломії Крушельницької // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 10
954949
  Скринченко В. Оперна одіссея Соломії Крушельницької // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 238-243. – ISSN 0320-8370
954950
  Станішевський Юрій Оперна режисура Леся Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0207-7159


  Режисерське мистецтво Леся Курбаса - це безперервний пошук в усіх напрямах, стилях і жанрах сценічної культури
954951
  Солов"яненко А.А. Оперна режисура як феномен української кульури XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Солов"яненко Анатолій Анатолійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
954952
  Шиленко Л.А. Оперна творчість Віталія Кирейка 1950-1960-х років у контексті історії Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 197-212. – ISSN 2522-4190
954953
  Копоть Ірина Євгенівна Оперна творчість Г.Ф.Генделя в контексті ідей європейського просвітництва : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Копоть Ірина Євгенівна; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 1996. – 12л.
954954
  Чжан І. Оперна творчість Дж. Пуччіні як феномен пізньоромантичного розуміння теми "вічно жіночного" // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 76-87. – ISSN 2524-0447


  "Мета статті – виявити притаманні Дж. Пуччіні тенденції інтерпретації жіночих образів в опері, виявити їх сталу естетичну складову як ідеалізацію образу, найбільш характерні стилістичні мовні показники. Методологія роботи визначається синтезом ...
954955
  Харитонова В.Ф. Оперна творчість М.В. Лисенка на харківській сцені // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 235-245
954956
  Ширинян Р.К. Оперная драматургия Мусоргского / Р.К. Ширинян. – Москва : Музыка, 1981. – 285 с.
954957
  Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского / Б.М. Ярустовский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 242 с.
954958
  Таиров Игорь Оперная звезда по имени Анна // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 7. – С. 41-55


  Анна Нетребко - російська оперна співачка, сопрано, нар. артистка Росії (нар. в 1971 р.)
954959
  Беляков Б.Н. Оперная и концертная деятельность в Нижнем Новгороде - городе Горьком / Б.Н. Беляков. – Горький, 1980. – 336с.
954960
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – Москва
1. – 1966. – 412с.
954961
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – Москва
1. – 1967. – 192с.
954962
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – Москва
2. – 1969. – 424с.
954963
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – Москва
2. – 1973. – 339с.
954964
  Красинская Л.Э. Оперная мелодика П.И. Чайковского / Л.Э. Красинская. – Л., 1986. – 246с.
954965
  Цюань Б. Оперная мелодия как предмет музыковедческого дискурса: к постановке проблемы // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 295-304
954966
  Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие / Е.А. Акулов ; предисл. П.А. Маркова. – Москва : Всеросийское театральное общество, 1978. – 455 с.
954967
  Ізваріна О.М. Оперне мистецтво на сторінках української музичної преси 20-х років ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 123-131
954968
  Романенко А.Р. Оперне мистецтво Петербурга 60-70 років XIX століття як фактор творчого розвитку В.В. Пухальського (на матеріалі мемуарної спадщини митця) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 84-91. – ISSN 2312-4679
954969
  Ке Лун Оперне мистецтво пінг у провінції Гуандун в традиціях та сучасності // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 179-189. – ISSN 2310-0583
954970
  Го Чанлу Оперне мистецтво сучасного Китаю як системне явище // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 186-187. – ISBN 978-966-8308-26-0
954971
  Чжи Інь Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжи Інь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
954972
  Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – К., 1988. – 248с.
954973
  Маслова Ю.В. Оперні, салонні, ансамблеві синтези як чинники формування вокальних шкіл України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-292
954974
  Симеонова Ю. Оперно-симфонічне диригування. До обговорення творчого методу диригента // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 157-168
954975
  Богданов-Березовский Оперное и балетное творчество Чайковского / Богданов-Березовский. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 120 с.
954976
  Томпакова О.М. Оперное и симфоническое творчество советских композиторов. / О.М. Томпакова. – Л., 1962. – 36с.
954977
  Полякова Л.В. Оперное творчество Леоша Яначка / Л.В. Полякова. – Москва : Музыка, 1968. – 326 с.
954978
  Протопопов В.В. Оперное творчество Чайковского / В.В. Протопопов, Н.В. Туманина. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 370 с.
954979
   Оперные лебретто. – М
1. – 1970. – 431с.
954980
   Оперные лебретто. – М
1. – 1971. – 431с.
954981
   Оперные лебретто. – М
3. – 1971. – 431с.
954982
   Оперные лебретто. – М
2. – 1978. – 591с.
954983
   Оперные лебретто. – М
1. – 1982. – 21с.
954984
   Оперные лебретто. – М
Т. 2. – 1985. – 431с.
954985
  Клименко Я.С. Оперные либретто М.А. Булгакова в ракурсе художественности // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 38-48. – ISBN 966-72-77-79-8
954986
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1983. – 470с.
954987
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1986. – 341с.
954988
  Крауклис Г.В. Оперные увертюры Р.Вагнера / Г.В. Крауклис. – М., 1964. – 112с.
954989
  Рацкая Ц.С. Оперные формы. / Ц.С. Рацкая. – М., 1962. – 47с.
954990
  Гозенпуд А.А. Оперный словарь. / А.А. Гозенпуд. – М.-Л., 1965. – 479с.
954991
  Ферман В.Э. Оперный театр / В.Э. Ферман. – М., 1961. – 360с.
954992
  Горович Б. Оперный театр / Б. Горович. – Л, 1984. – 224с.
954993
  Гуревич П. Оперный театр Бурятии / П. Гуревич. – Улан-Удэ, 1964. – 192с.
954994
  Россихина В.П. Оперный театр С.Мамонтова / В.П. Россихина. – М, 1985. – 238 с.
954995
  Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера "Летучий голландец" / А.К. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1967. – 80 с.
954996
   Оперы Верди. – Москва, 1971. – 422с.
954997
  Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира / Г. Орджоникидзе. – Москва : Музыка, 1967. – 328 с.
954998
  Богданова А.В. Оперы и балеты Шостаковича / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1979. – 208 с.
954999
  Абасова Э.Г. Оперы и музыкальные комедии Узеира Гаджибекова / Э.Г. Абасова ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 196 с. : портр., ил., ноты. – Библиогр.: с. 190-193
955000
  Озеров Н.Н. Оперы и певцы. Высказывания, впечатления / Н.Н. Озеров. – Москва, 1964. – 212 с.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,