Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
953001
  Коляда І. "Новітній Кобзар нової України" / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (199), березень 2018. – С. 33-38
953002
   "Новодевичий монастырь", музей. Москва : Альбом-путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1974. – 83 с.
953003
  Игумен Сильвестр (Стойчев) "Новое богословие" профессора М.М. Тареева // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2010. – № 12. – С. 267-278


  Михаил Михайлович Тареев (1867-1934) - рус. религиозный философ, богослов. Отец знаменитого советского врача Тареева Евгения Михайловича
953004
  Філіппідис Д. [Новітня географія / Даніїл Філіппідис, Григоріос Констандас ; за ред. Екатерини Кумар"яну. – Афіни : Ерміс, 1988. – 514 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 45])
953005
   [Новогрецька граматика (димотика). – Gередрук видання 1941р. – Салоніки, 1996. – 32, 455 с. – Передрук видання 1941р.; Видання грецькою мовою. – ISBN 960-231-027-8
953006
   [Новогрецька метрика. – Ретімнон : Вид-во Унів. Криту, 1991. – 265 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-22-7
953007
  Мірабель А. [Новогрецька мова : опис та аналіз / Андре Мірабель ; переклад з франц. Стам. К. Карадзаса ; Солоніцький ун-т ім. Аристотеля, Ін-т новогрецької мови, Фонд Маноліса Тріандафилідиса. – 2-е вид. – Салоніки : б. в., 1988. – [15], 401 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор: Andre Mirabel. – ISBN 960-231-022-7
953008
   [Новогрецька філософія. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 35])
Ч. 1. – 376, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою
953009
   [Новогрецька філософія. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – ([Основна бібліотека ; 36])
Ч. 2. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
953010
  Дімарас К.Т. [Новогрецьке Просвітництво / К.Ф. Дімарас. – 6-е вид. – Афіни : Ерміс, 1993. – 15, 556 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецькі дослідження ; 2])
953011
  Кітромілідіс П.М. [Новогрецьке Просвітництво : політичні та соціальні ідеї / Пасхаліс М. Кітромілідіс ; переклад : Стелла Ніколуді. – Афіни : Освітня установа Національного банку, 1996. – 654 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-126-Х
953012
  Дромазос С. [Новогрецький театр : критика / Статіс Дромазос. – Афіни : Кедрос, 1986. – 274 с. – Видання новогрецькою мовою
953013
   [Новогрецький театр (1795-1929). – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1952. – 385, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 40])
953014
  Візіїнос Г.М. [Новогрецькі оповідання / Г.М. Візіїнос ; за ред. П. Мулласа. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 276 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
953015
   [Новогрецькі поети-лірики. – Афіни : Вид-во Іоанноса Н. Захаропулоса, 1959. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; 29])
953016
   [Новогрецькі приказки. – Афіни : Ерміс, 1978. – 198, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
953017
   Новітні медіа та комунікаційні технології : комплекс навч. програм для спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування", "Реклама та зв"язки з громадськістю" / [упоряд.: Василик Л.Є. та ін. ; за заг. ред. В.Е. Шевченко ; літ. ред. Крайнікова Т.С.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 403-408 та в кінці тем. – ISBN 978-966-437-306-4
953018
  Зінько С.Ю. Новітні медіа як чинник впливу на революційні події в Тунісі, Єгипті та Лівії на початку 2011 р. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 7-14


  У статті розглянуто міжнародно-політичні аспекти впливу соціальних медіа та супутникових телеканалів на акції протесту, що відбулись на Близькому Сході на початку 2011 р. Проаналізовано характерні особливості та інструментарій протестних кампаній у ...
953019
  Городенко Л. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси / Леся Городенко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [Центр Вільної Преси], 2010. – 172с. – ISBN 978-966-2123-18-0
953020
  Городенко Л.М. Новітні медіа: термінологічно-когнітивний дискурс // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 36-40


  У статті розглядаються термінологічні трактування, що застосовуються науковцями на позначення засобів масової інформації, середовищем існування яких слугують мережеві структури; доводиться доцільність використання термінологічного означення "мережевий" ...
953021
  Бобровник С. Новітні методи дослідження компромісу і конфлікту як соціальних явищ // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 262-271. – ISSN 1026-9932


  Досліджуються наукові методи пізнання компромісу та конфлікту як соціальних інститутів. Визначається співвідношення методу та методологічного підходу. Особлива увага приділяється аналізу новітніх методів вивчення компромісу і конфлікту. Запропоновано ...
953022
  Весна М.Ю. Новітні методи комунікації PR 2.0 в системі 2.0 WEB // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 32-36
953023
  Сахарук І.С. Новітні методи професійного відбору працівників: умови законності та недискримінації // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 99-102
953024
  Імас Є.В. Новітні методологічні підходи в оцінці екосистем спортивно-оздоровчих комплексів / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : наукововий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 47-52. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
953025
  Єфімова А. Новітні мистецькі практики public art: до питання термінології // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1019-1024. – ISSN 1028-5091
953026
  Бідак В.Я. Новітні міграційні процеси в Україні як детермінанта вибору її інтеграційного вектора розвитку // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 34-42. – (Економічні науки ; вип. 25)
953027
  Мазука Л.І. Новітні міграційні спільноти в Україні: можливості та проблеми // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 31-41
953028
  Якубовський В.В. Новітні міжнародні та національні регуляторні механізми зменшення кредитних ризиків та їх реалізація в банківському секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 130. – С. 95-106. – ISSN 2308-6912
953029
  Стасюк Т.В. Новітні мовні технології сугестії та переконання // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 23-32


  Здійснено онтологічний аналіз мовного впливу; визначено істотні ознаки технологій сугестії та переконання; встановлено залежність ефективності мовного впливу від рівня мовної свідомості реципієнта; проаналізовано деякі механізми впливу мовних структур ...
953030
  Удовиченко В.П. Новітні моделі соціально-економічного розвитку міст в умовах формування ринкових відносин та громадянського суспільства / Українська Академія Державного управління при Президентові України ; В.П. Удовиченко. – Київ : Заповіт, 2003. – 340 с. – ISBN 966-7272-52-4
953031
  Журба І. Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 79-84. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
953032
  Бариська Я. Новітні надпрезидентські республіки: теоретико-правові аспекти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 216-223. – ISSN 1993-0909
953033
  Пономаренко В.П. Новітні неологізми та іншомовні запозичення й проблеми культури української мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 181-185
953034
  Стрижак П.Є. Новітні неорганічні матеріали для каталізу // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 12. – ISBN 978-966-981-038-0
953035
  Падучак О.І. Новітні норми порядку розірвання шлюбу: деякі питання з практики застосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 147-149
953036
   Новітні орієнтири кодифікаційної діяльності / [Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш, В.В. Алієв та ін.] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2021. – 410, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Загол. обкл.: Бюлетень моніторингу законодавства України. Новітні орієнтири кодифікаційної діяльності. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бюлетень моніторингу законодавства України" ; вип. 9). – ISBN 978-617-8071-19-6
953037
  Мамонтова Н.А. Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 228-235. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
953038
  Котюк І.І. Новітні підходи до визначення елементів доріжки слідів ніг / І.І. Котюк, О.І. Котюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 119-125
953039
  Голда Н.М. Новітні підходи до визначення ефективності реклами в туристичній індустрії // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2 (53). – C. 31-35. – ISSN 2409-8892
953040
   Новітні підходи до викладання іноземних мов у контексті проекту ТЕМПУС "Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій" / І.І. Сєрякова, О.Р. Валігура, В.В. Черниш, О.В. Кучерина // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 3-5. – ISSN 1817-8510


  Міжнародна діяльність Київського національного лінгвістичного університету спрямована на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції КНЛУ у світовий освітній простір. Це здійснюється через активне міжнародне партнерство КНЛУ, інтернаціоналізацію ...
953041
  Єфімов О. Новітні підходи до викладання курсу цивільного процесуального права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 30-34
953042
  Єфімов О. Новітні підходи до викладання курсу цивільного процесуального права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 83-86
953043
  Карп В.С. Новітні підходи до інтенсифікації торгівлі українським туристичним продуктом в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 141-147
953044
  Завальнюк Олена Новітні підходи до контролю та управління безпекою на залізничному транспорті, як складною системою людина - машина // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-32 : фото, рис., табл.
953045
  Бабіна Н.О. Новітні підходи до організації підтримки економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 59-63. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
953046
  Ткаченко Н. Новітні підходи до оцінки платоспроможності страхових компаній в рамках SOLVENCY II : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 62-71 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
953047
  Костюченко О.Є. Новітні підходи до строкового трудового договору чи звуження трудових прав працівників в проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 112-113. – ISBN 978-617-7069-52-1
953048
  Карп В.С. Новітні підходи інтенсифікації торгівлі українським туристичним продуктом в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 144-150.
953049
  Доброва С. Новітні підходи у вивченні інтернет-телебачення. // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 162-167. – ISSN 2078-1911
953050
  Барікова А. Новітні погляди академіка В.Б. Авер"янова у формуванні сучасної генези доктрини предмету адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 81-82. – ISBN 978-617-7069-15-6
953051
  Загорський В.С. Новітні податкові реформи у країнах Європейського Союзу та орієнтири для податкової політики в Україні / В.С. Загорський, В.М. Мельник, Т.В. Кощук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 3-17
953052
  Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02 / Олещук Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 372 арк. – Додатки: арк. 367-372. – Бібліогр.: арк. 336-366
953053
  Олещук П.М. Новітні політичні технології інформаційного впливу : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Олещук Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 38 назв
953054
  Ковальова О.І. Новітні політичні трансформації в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 25-32
953055
  Майданець-Баргилевич Новітні пошуки у художньому малярстві на тканині в Україні ХХ - початку ХХІ ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
953056
  Козлакова Г. Новітні програмно-методичні розробки для підготовки бакалаврів із комп"ютерних наук // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 43-48
953057
  Ельтек І. Новітні прочитання поетичної творчості Івана Франка у львівській композиторській школі кінця XX - початку XXI століть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2014. – Вип. 32 : Музикознавчі студії. – С. 202-212. – ISSN 2310-0583


  На матеріалі творів Мирослава Скорика та Віктора Камінського.
953058
  Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-16. – Бібліогр.: с. 4-15. – ISSN 0131-775Х


  Виявлено і систематизовано додаткові ознаки трансформації відносин конкуренції в умовах k-cycпільстa. Аргументовано тезу про міграцію центрів привабливості бізнесу і зміну пріоритетів формування конкурентного середовища. Показано взаємозв"язок ...
953059
  Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-16. – ISSN 0131-775Х
953060
  Кальченко Т.В. Новітні реалії геоекономічних трансформацій: сценарії розвитку для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначено сценарії і концепції глобального управління в процесі формування нових геоекономічних реалій структуризації світу. Показано векторність розвитку економічного комплексу України з метою забезпечення його конкурентоспроможного статусу.
953061
  Тіпанов В.В. Новітні реалії розвитку глобальної економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 196-200. – ISSN 1729-7036
953062
  Женченко М.І. Новітні редакторські професії в умовах конвергенції та мультимедіатизації ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 142-146


  У статті розглянуто новітні редакторські професії, які з"явилися в умовах інформатизації редакційно видавничих процесів, описано компетенції та професійні вимоги до редакторів інтернет-редакцій мульти медійних ЗМІ, визначено особливості роботи ...
953063
   Новітні релігії в сучасній Україні : Матеріали круглого столу та науково-практичної конференції. – Київ : VIP, 2000. – 176 с.
953064
  Котляр В.В. Новітні релігійні рухи в українському суспільстві: передумови виникнення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 285-286
953065
  Папіковський О. Новітні релігійні рухи та методологія їх експансії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 156-159. – ISSN 1728-9343
953066
  Сухобок О.А. Новітні релігійні утворення: сутність, основні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
953067
  Пасічник І.М. Новітні російські історичні інтерпретації державницьких поглядів Павла Скоропадського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 10-13. – ISSN 2076-1554
953068
  Орлов В.М. Новітні російські науково-історичні центри дослідження політики щодо неправославних християнських церков у XIX - першій третині XX ст. та український конфесійний фактор (на прикладі дисертаційних досліджень) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 366-370. – ISSN 2218-4805


  У статті охарактеризовано основні російські науково-істо- ричні центри з дослідження державно-релігійних відносин та по- літики щодо неправославних християнських церков у ХІХ - першій третині ХХ ст. Установлено сучасні наукові центри, навчаль- ...
953069
  Волков М.Г. Новітні рухи земної кори в Дніпровсько-Донецькій западині та їх роль у формуванні морфоструктури // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 49-55 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
953070
  Павко А.І. Новітні соціогуманітарні дослідження: стан, виклики, перспективи // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 10-13. – ISSN 0868-8117
953071
  Куявінська-Кортні Новітні сторінки вічної Шекспіріани // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 237-245. – ISSN 0320 - 8370
953072
  Кіслова О.С. Новітні суспільно-політичні організації як прояв політичної культури сучасної молоді // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 274-283
953073
  Петрик В.М. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України : Монографія (Навчальний посібник) / В.М. Петрик, Є.В. Ліхтенштейн, С.В. та ін. Сьомін; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2002. – 331с. – ISBN 966-7942-64-3
953074
  Коробова І.О. Новітні телескопізми сучасної української мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 101-106. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
953075
  Крилова Н.В. Новітні тенденції в аналізі розвитку конкурентоспроможності національних господарств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 42)


  Обговорюються тенденції розвитку національної конкурентоспроможності на різних рівнях економічної і соціальної організації суспільства.
953076
  Тютіна Л.В. Новітні тенденції в архітектурі ХХІ ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 132-151. – ISSN 2077-3455
953077
  Білоцький С. Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 120-135. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто останні тенденції в енергетичному законодавстві ЄС, проаналізовано його поширення на треті країни через діяльність Енергетичного Співтовариства. Досліджено джерельну базу Енергетичного Співтовариства у сфері альтернативної ...
953078
  Тищенко О.О. Новітні тенденції в літературі української діаспори повоєнних років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тищенко Ольга Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
953079
  Фіглевський В. Новітні тенденції в розвитку біоетики: зміна парадигми // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.129-140. – ISSN 1609-5499
953080
  Пістунова Т.В. Новітні тенденції в українському джазі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 228-232. – ISSN 2312-4679
953081
  Киричек Т.К. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах / Т.К. Киричек. // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 2. – С. 127- 136.
953082
  Єлісовенко Ю. Новітні тенденції залучення глядача до створення аналітичного продукту телеканалу ZIK / Ю. Єлісовенко, А. Нитченко // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 41-52. – ISSN 2522-1272
953083
  Чегусова Зоя Новітні тенденції килимарського ткацтва : інноваційна мануфактурна технологія - гобеленові шпалери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-28. – ISSN 0868-9644
953084
  Чегусова З. Новітні тенденції килимарського ткацтва. Інноваційна мануфактурна технологія - гобеленові шпалери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
953085
  Гуцалюк М.В. Новітні тенденції кіберзлочинності // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 79-89. – ISSN 2616-6798
953086
  Хацер Г.О. Новітні тенденції латентно-семантичного аналізу при реферуванні документів // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 187-188
953087
  Онищенко О.А. Новітні тенденції міжнародно-правового захисту прав жінок // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
953088
  Накалюжна І. Новітні тенденції народжуваності у міських поселеннях України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 13-18
953089
  Попій І.В. Новітні тенденції політики академічної мобільності // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 179-194. – ISSN 2411-7587
953090
  Авдєєва Н.Ю. Новітні тенденції проектування тимчасового житла із застосуванням мобільних конструкцій для внутрішньо переміщенних осіб / Н.Ю. Авдєєва, М.І. Личаний // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 28-35 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
953091
  Романюк І. Новітні тенденції регулювання окремих аспектів гендерної рівності у сучасних міжнародно–правових стандартах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 89-90
953092
  Фурса В. Новітні тенденції родового розмежування іншомовних невідмінюваних іменників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 41-43. – ISSN 0130-5263
953093
  Боков І. Новітні тенденції розвитку венчурного капіталу США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 42-44. – бібліогр. в кінці ст.


  Аналіз новітніх тенденцій розвитку венчурного капіталу на прикладі сектору венчурних інвестицій США.
953094
  Пітюлич М.І. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та її наслідки для України // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (1)). – ISSN 2313-8114
953095
  Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 10-15
953096
  Власова Т.Р. Новітні тенденції розвитку освітніх технологій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 233-239. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185


  У статті розглянуто новітні тенденції розвитку освітніх технологій. Зазначається, що підготовка фахівців у системі вищої освіти не завжди задовольняє сучасних роботодавців. Випускники вишів мають недостатню виробничу підготовку, що призводить до їх ...
953097
  Дуна Н.Г. Новітні тенденції розвитку світових фінансових центрів / Н.Г. Дуна, Д.С. Соколан // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 181-186. – ISSN 2222-4459
953098
  Ковальчук Л.В. Новітні тенденції розвитку світової індустрії гостинності / Л.В. Ковальчук, Д.О. Колобова // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 146-148. – ISBN 978-617-696-385-1
953099
  Рєзнікова В. Новітні тенденції розвитку судової практики щодо розгляду господарських спорів, пов"язаних зі здійсненням торговельних операцій / В. Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 181-199. – ISSN 1026-9932
953100
  Лютий І.О. Новітні тенденції розвитку фінансової системи держави : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 24-29
953101
  Лібанова Е.М. Новітні тенденції смертності населення України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 23-45.
953102
  Передерієв Є.П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно-правові аспекти // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-62.
953103
  Передерієв Є.П. Новітні тенденції стратегії розвитку використання водних шляхів: міжнародно правовий аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 60-62.
953104
   Новітні тенденції сучасних медіа : навч. посібник / [Т.О. Приступенко, М.К. Василенко, О.К. Глушко та ін.] ; за ред. В.В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2019. – 250, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7832-02-6
953105
  Іващук І. Новітні тенденції та глобальні виклики розвитку міжнародних економічних відносин // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 19-23. – ISSN 1728-9343
953106
  Базилевич В. Новітні тенденції та протиріччя на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стан вітчизняного страхового ринку в сучасних економічних умовах. Розглянуті основні тенденції його розвитку. Исследуется состояние отечественного страхового рынка в современных экономических условиях. Рассмотрены основные тенденции его ...
953107
  Шумей А.О. Новітні тенденції у дослідженні економічної поведінки індивіда на початку ХХІ століття // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 117-125. – ISSN 2306-546X
953108
  Гула О.Г. Новітні тенденції у розвитку української науки // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 5/6 (316/317), вересень - грудень. – С. 220-227. – ISSN 0320-9466


  За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна наука та освіта Волині", 22 листопада 2018 р., м. Володимир-Волинський.
953109
  Дембицька Н.М. Новітні тенденції у становленні економічної культури учнівської молоді // Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи : тези доп. Круглого столу, м. Київ, 14 черв. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології соц. дезадапт. неповнолітніх [та ін. ; ред.: Н.Ю. Максимова та ін.]. – Київ : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 21-25
953110
  Каленюк І.С. Новітні тенденції у сфері зайнятості в Україні // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 168-172. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633


  Дана характеристика основних проблем практичної реалізації проектів міжнародного співробітництва та проблем планування за проектом міжнародного співробітництва.
953111
  Соснін О.В. Новітні тенденції у сфері розвитку суспільних комунікацій: освітні, наукові й правові аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 76-86. – ISSN 2522-4050
953112
  Федорів І. Новітні тенденції у формуванні ісламської ідентичності українців // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 112-120. – ISBN 978-966-349-110-3


  Вплив засобів масової інформації на формування ісламської ідентичності українців.
953113
  Дудка О.М. Новітні тенденції формування архітектури сучасних громадських центрів в умовах сталого розвитку // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 78-84. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
953114
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : чотирнадцята наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба : тези доповідей, 11-12 квіт. 2018 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т повітряних Cил ім. Івана Кожедуба. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. – 636, [1] с. – Загол. обкл.: XIV наукова конференція "Новітні технології - для захисту повітряного простору". 11-12 квітня 2018 року. Від навчання до перемог. Харків 2018. - Ст. укр., рос., англ. - Алф. покажч.: с. 619-636.
953115
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : XV міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба : тези доповідей, 10-11 квіт. 2019 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Cил ім. Івана Кожедуба. – Харків : Діса Плюс, 2019. – 683, [1] с. – Загол. обкл.: XV наукова конференція "Новітні технології - для захисту повітряного простору". 10-11 квітня 2019 року. - Ст. укр., англ. - Алф. покажч.: с. 667-683. – ISBN 978-617-7645-51-0
953116
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : XVI міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту повітр. сил ім. Івана Кожедуба : тези доп., 15-16 квіт. 2020 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. – 875, [1] с. : табл. – Назва обкл.: XVI міжнародна наукова конференція "Новітні технології для захисту повітряного простору", 15-16 квітня 2020 року : тези доповідей. - Ст. укр., пол. – ISBN 978-617-7927-03-6
953117
   Новітні технології - для захисту повітряного простору : XVII міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту повітр. сил ім. Івана Кожедуба : тези доп., 14-15 квіт. 2021 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба ; [відп. за вип. Г.В. Пєвцов]. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2021. – 763, [1] с. – На корінці також: ХНУПС 2021. - Текст укр., англ. - Алф. покажч.: с. 742-763. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7927-60-9
953118
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2015-. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (1). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
953119
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 2 (2). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
953120
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (11). – 2020. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
953121
   Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. закл. "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ : Університет новітніх технологій, 2015-. – ISSN 2524-0102
Вип. № 1 (12). – 2021. – 109 с. – Резюме укр., англ. мовами
953122
   Новітні технології must have // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "У лютому 2019 року розпочав свою роботу iCenter (Україно-китайський інноваційний центр), мета якого – впровадження, стимулювання і розвиток інновацій в Університеті".
953123
   Новітні технології must have // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2


  Минулого літа за підтримки Golden Egg and Technology в аудиторії 235 Головного корпусу КНУ був відкритий університетський офіс iCenter: освіта онлайн, "розумні класи", аудиторії віртуальної діяльності, впровадження навчальних мобільних додатків, ...
953124
  Шестопалова Л.С. Новітні технології бібліотечного обслуговування в Київському національному торговельно-економічному університеті: smart-бібліотека, коворкінг, VR-студія // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 259-266. – ISSN 2707-3335


  Статтю присвячено впровадженню нових технологій бібліотечноінформаційного обслуговування в університетській бібліотеці, особливу увагу звернено на перспективність використання сучасних цифрових технологій в освітньому процесі
953125
  Сукало А.М. Новітні технології в діяльності архівів України: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-73. – (Історія ; вип. 54)


  Досліджуються проблеми впровадження та використання новітніх технологій в діяльності архівних установ України.
953126
  Бех К. Новітні технології в маркетинговій стратегії компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 87-89
953127
  Чичкань І.В. Новітні технології в навчальному процесі / І.В. Чичкань, С.О. Спасітєлєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 215-221
953128
  Олійник В.М. Новітні технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В.М. Олійник. – Харків : Основа, 2004. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.2 (14)). – ISBN 966-333-001-5
953129
  Скиба О.П. Новітні технології в освітніх процесах інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 113-116. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (27)). – ISSN 2411-5606


  Досліджується роль новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освітніх процесах інформаційного суспільства. Звертається увага на трансформації освітнього процесу, викликані процесами інформатизації. У першу чергу мова йде про особливості ...
953130
  Пилипенко О.І. Новітні технології в роботі психолога з групами ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Аналізуються сучасні західні технології роботи психологів з "групами ризикової поведінки", особлива увага звертається на застосування образотворчого мистецтва у психокорекційній роботі.
953131
  Ющенко К.А. Новітні технології забезпечення боєздатності авіації Збройних Сил / К.А. Ющенко, В.В. Самулєєв, М.І. Матрунчик // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 57-61
953132
  Муха Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 67-69. – ISSN 1029-7200
953133
  Кучерук О.О. Новітні технології і транспортна інфрактруктура міста Києва / О.О. Кучерук, В.М. Шутко // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 27-34. – (Серія "Техніка" ; вип. 6)
953134
   Новітні технології інтерактивного навчання при підготовці фахівців з економіки / О. Євтух, Євтух, мол., А. Фастовець // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
953135
  Кондрико А.А. Новітні технології медіаіндустрії: можливості та особливості використання в Україні / А.А. Кондрико, А.В. Драчова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 122-127. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
953136
  Клейнер Ю. Новітні технології молодих вчених України продовжують пошук нобелівських лауреатів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-56.


  Наукові здобутки молодих вчених Київського нац. ун-ту технологій та дізайну (КНУТД) О. Гараніної та Я. Редько - отримання електропровідних волокнистих матеріалів із застосуванням подібних провідних полімерів, а саме поліанілу.
953137
   Новітні технології на допомогу навчанню // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 21/22). – С. 1


  "... в Інституті біології і медицини Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відкрили лабораторію симуляційного тренінгу. <...> в Донецькому національному технічному університеті створили міжкафедральну лабораторію мехатроніки. ...
953138
  Сегедін В. Новітні технології на службі у криміналістів // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.87-92
953139
   Новітні технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 2003. – 248с.
953140
  Гончаров В.І. Новітні технології навчання у підготовці нового вчителя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 139-152


  Підготовка вчителя розглядаються з огляду на застосування інформаційних і комунікативно-діалогових технологій. Ключові слова: інформаційні технології, комунікативно-діалогові технології, ігрові технології. Подготовка учителя рассматривается учитывая ...
953141
  Трішкіна Н.І. Новітні технології освіти у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 75-80. – ISSN 2078-1687


  Досліджено значення та необхідність впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів; розглянуто складові новітніх технологій та використання їх у процесі формування майбутніх фахівців, визначені подальші ...
953142
  Усатова І. Новітні технології підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров"язбережувальних технологій / І. Усатова, В. Ткаченко, А. Ведмедюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-88. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
953143
  Мазуренко В. Новітні технології просування бренду в умовах асиметрії інформації / В. Мазуренко, О. Мазуренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 85-88


  Відзначено, що прискорений економічний розвиток сприяв зростанню ролі і цінності інформації та знань як один із визначальних особливостей ресурсів 21 століття.
953144
  Косик В.М. Новітні технології розвитку дистанційної освіти в Україні // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 16. – С. 141-146. – ISSN 1998-6939
953145
   Новітні технології розробки зразків військової автомобільної техніки / Р.В. Зінько, І.С. Лозовий, В.М. Зіркевич, А.М. Андрієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 25-33
953146
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2018) : наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2018 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2018). Novel Technologies of Smart Society. 12 грудня 2018 р. м. Чернігів. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-34-5
953147
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 237, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2019). - На обкл. також назва конф. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-72-7
953148
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2020) = Novel technologies of smart society : І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 груд. 2020 р.) : присвяч. 60-й річниці засн. Нац. ун-ту "Чернігів. політехніка" : тези доп. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 228, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2020). - Назва конф. на обкл. парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-02-3
953149
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 груд. 2021 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; Бакин. слов"ян. ун-т [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка. – ISBN 978-617-7932-32-0
Ч. 1. – 2021. – 270, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
953150
   Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2021) : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 17 груд. 2021 р.) : тези доп. : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" [та ін.]. – Чернігів : Чернігівська політехніка. – ISBN 978-617-7932-36-8
Ч. 2. – 2021. – 305, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. - Загол. обкл.: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології сучасного суспільства" (НТСС-2021), 17 груд. 2021 р., м. Чернігів. – Бібліогр. в кінці ст.
953151
  Тревого І.С. Новітні технології та професійні контакти на "INERGEO - 2012" / І.С. Тревого, С.Г. Савчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 46-49 : фото
953152
  Былоус О. Новітні технології у викладанні перекладацьких дисциплін // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 76-80. – ISSN 2307-633Х
953153
  Варич М. Новітні технології у засобах масової інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 83-86
953154
  Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (137), вересень. – С. 25-29
953155
  Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 41-45
953156
  Благута Р.І. Новітні технології у розслідуванні злочинів: сучасний стан і проблеми використання : монографія / Р.І. Благута, А.В. Мовчан ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2020. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 238-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-309-7
953157
  Медведєва В. Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 345-357. – ISSN 2224-9516


  У статті розглянуто напрями запровадження новітніх технологій в інформатизації сучасного суспільства, а також певні проблеми, пов"язані з необхідністю активізації бібліотечних установ у процесі розвитку інформатизації сучасного інформаційного ...
953158
  Пікула М. Новітні технології як детермінанти розвитку європейської політичної свідомості // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 197-205. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
953159
   Новітні технології як прогресивний метод покращення компетентнісного навчання предмета "Анатомія людини" за умов інтернаціоналізації вищої освіти / І.Є. Герасимюк, А.В. Мізь, А.М. Пришляк, Б.Я. Ремінецький, І.Я. Криницька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 9-13. – ISSN 1681-2751
953160
  Діденко В. Новітні течії культурної антропології США (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-26. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті ми пропонуємо короткий огляд новітніх принципових підходів американської культурно-антропологічної думки та наводимо деякі ключові ідеї в кожному з підходів. Розглядаємо еволюцію дослідницьких пріоритетів та методологічних особливостей в ...
953161
  Нефедлва Н. Новітні трансформації предметної області географії транспорту // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 58-60. – ISBN 978-617-7069-36-1
953162
  Герман Л.Т. Новітні тренди інтеграції країн в глобальний освітній простір / Л.Т. Герман, О.В. Іващук // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 107-109. – ISBN 978-966-654-490-5
953163
  Габер Є. Новітні тренди у дипломатії: що змінює дипломатичний світ сьогодні і яким він буде у майбутньому? // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 82-87. – ISSN 2663-2675


  Дипломатія справедливо вважається однією з найбільш консервативних сфер. Вікові традиції, розмірені бесіди та протокольні умовності – зазвичай перше, що спадає на думку при згадуванні цієї професії. Насправді, кулуарні домовленості, вербальні ноти та ...
953164
  Сбруєв М.Г. Новітні тренди у формуванні професійних компетентностей випускників магістерських програм в умовах цифрового світу: досвід США // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 313-333. – ISBN 978-966-698-197-7
953165
  Новікова І.Е. Новітні тренди формування наукоємного бізнес-середовища у дослідницьких університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 142-152. – ISBN 978-617-620-309-4


  Практика активізації технологічного трансферу у дослідницьких університетах світу.
953166
  Гайдай О. Новітні українознавчі студії про державотворчу ідентичність суспільно-політичних поглядів Миколи Міхновського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 113-118. – ISSN 1998-4634
953167
  Бугаєва О.В. Новітні українські музично-біографічні видання для дітей і юнацтва / О.В. Бугаєва, Н.П. Марченко // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 86-100. – ISSN 2520-2855
953168
  Колот А.М. Новітні формати організації трудової діяльності: природа, виклики, траєкторії розвитку / А.М. Колот, О О. Герасименко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (726). – Бібліогр.: 12 назв
953169
  Бреєва Є.М. Новітні форми зайнятості в умовах сучасного ринку праці України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 37-40. – ISSN 2524-003X
953170
  Слюсаренко А.В. Новітні форми міждержавного протистояння як предмет дослідження сучасної воєнно-наукової думки // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 173-186. – ISSN 2313-5603
953171
  Митко А. Новітні форми налагодження діалогу між державою та громадянами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 98-105
953172
  Василик Л.Є. Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 114-118


  У статті наголошується на змінах медіаринку, який проходить шлях від моно-ЗМІ до моделі конвергентного ньюзруму. Підкреслюється перехід до крос-медійної організації медіавиробництва та застосування новітніх форм редакційного маркетингу для монетизації ...
953173
  Милян М. Новітні форми розвитку малого бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 262-264
953174
  Сокульська Н.Б. Новітні форми та методики підготовки військових фахівців / Н.Б. Сокульська, Р.А. Ковальчук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 97-100. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
953175
  Сапак Н.В. Новітні художні течії в мистецтві півдня України початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 104-110
953176
  Сенюта І.Я. Новітні цивілістичні інструменти медичної реформи: проблемні питання правореалізації та правозастосування // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 133-156. – ISSN 1993-0909
953177
  Батовська О.М. Новітні якості академічного хорового мистецтва a cappella другої половини XX - початку XXI ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 10-18. – ISSN 2226-2180
953178
  Грабовський С. Новітній "корифей усіх наук" узявся за історію. І це дуже серйозно // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 11


  Виступ Путіна на зустрічі з молодими ученими та викладачами історії.
953179
  Смирнова Н.В. Новітній аспект класифікації трансферу технологій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 11. – С. 21-23. – ISSN 2409-1944
953180
  Білорус О.Г. Новітній вимір екологічної безпеки в умовах посилення глобалізаційних викликів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 124-126. – ISSN 2305-7645
953181
  Явоненко О.О. Новітній гуманізм: екораціональність у світі комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.49-53. – (Філософські науки)
953182
  Андріів В.М. Новітній досвід пенсійного реформування Франції, Фінляндії та Польщі // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 152-163. – ISBN 978-617-7625-68-0
953183
  Скрипнюк О. Новітній конституційний процес в Україні (2005-2009 роки): досвід, проблеми, перспективи / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 39-57. – ISSN 1993-0909
953184
   Новітній маркетинг : навч. посібник / Савельєв С.І. [ та ін.] ; за ред. Є.В. Савельєва. – Київ : Знання, 2008. – 420с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-349-0
953185
  Стасевська О.А. Новітній ментальний простір українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 363-367. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
953186
  Удалов Є.П. Новітній метод визначення залишкових напружень з використанням голографічної інтерферометрії / Є.П. Удалов, Ю.А. Хомич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 606-610. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається проблема експериментального визначення рівня залишкових напружень у різних матеріалах методом отвору з використанням голографії. Наводиться спільне рішення рівнянь, що описують дію двох розподілених сил на наскрізний отвір створений у ...
953187
  Магрицька І. Новітній міф про події 1932 - 1933 рр. у світлі фактів з українського прикордоння // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 152-162. – ISBN 978-966-1594-12-7
953188
  Остапенко Т. Новітній навчальний посібник з літератури для шкіл в Україні і в українських школах діаспори: "Інтернет на уроках української літератури" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С.263-264. – ISSN 1728-9572
953189
   Новітній німецько-український, українсько-німецький словник = Modernes Deutsch-Ukrainische Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 100 000 слів / [упоряд.: Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко]. – Харків : Промінь, 2009. – 991, [1] с. – ISBN 978-966-324-036-7
953190
  Нестеряк Ю.М. Новітній період розвитку національного інформаційного простору України (з початку 2014 р.) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 123-130. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
953191
  Бугаєва О.В. Новітній підхід до укладання біобібліографії діячів мистецького профілю // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 266-273. – ISSN 2520-2855


  Рец. на видання: Микола Леонтович - славетний український композитор : біобібліографічний покажчик / [уклад. О.І. Кізян ; ред. С.В. Лавренюк] ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва. - Вінниця, ...
953192
  Краснова М.В. Новітній погляд на дослідження правовідносин соціального розвитку села [рецензія] // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 80-81
953193
  Головко О.М. Новітній погляд на історію вищих представницьких органів влади в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 207-210. – ISSN 1993-0909
953194
  Радутний О. Новітній погляд на Правду Руську Ярослава Мудрого (рецензія на видання уклад. Г.Г. Демиденка та В.М. Єрмолаєва "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі") // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 210-214. – ISSN 1993-0909
953195
  Амоша Олександр Іванович Новітній поступ регіональної науки : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 280-283. – ISSN 1562-0905
953196
  Варава В. Новітній ринок праці як наслідок екологізації бізнесу / В. Варава, Ю. Білявська // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 41-43. – ISBN 978-966-2554-72-4
953197
  Судинович С.П. Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості "гібридної" війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 412-416. – ISSN 2076-1554
953198
  Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188 л. – Додатки: л. 182-188. – Бібліогр.: л. 158-181
953199
  Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
953200
  Бернадська Н.І. Новітній український роман: жанрові модифікації і їх вивчення // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 18-23. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
953201
  Бернадська Н. Новітній український роман: жанрові модифікації і їх вивчення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 5-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто здобутки новітнього українського роману останнього десятиліття. Зокрема відзначено побутування його традиційних форм і їх мо- дифікації, наприклад, роману історичного, родинного, «молодіжного», детек- тивного, роману-антиутопії. ...
953202
   Новітній українсько-російський словник : Близько 60 тис. слів. – Харків : Прапор, 2002. – 1085с. – (Від А до Я). – ISBN 966-7880-35-4
953203
  Шевчук В.І. Новітній чеський роман. (Громадянська позиція літературного героя 70-х років) / В.І. Шевчук. – Київ : Наукова думка, 1983. – 215с.
953204
  Рижкова Г.-П. Новітня "жіноча проза": жанрові ознаки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-58. – ISSN 0130-5263
953205
  Завальнюк О.М. Новітня аграрна історія України / О.М. Завальнюк, І.В. Рибак; Кам"янець-Подільський держ. ун-тет; Центр досліджень історії Поділля. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 288с. – ISBN 966-8119-89-4
953206
  Папакін Г. Новітня англомовна інтелектуальна біографія Михайла Грушевського // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 387-393.
953207
  Пахомова С. Новітня безеквівалентна лексика в контексті українсько-словацького перекладу // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 153-160. – ISBN 978-80-89755-32-5
953208
   Новітня бібліографія праць про діяльність та творчість Михайла Грушевського (2001 - 2011). Від укладачів / упорядники Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, Б.А. Короленко // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 386-451. – ISBN 978-966-611-826-7
953209
  Погребняк О. Новітня білоруська література у взаєминах з українською літературою : навч. посібник / Олена Погребняк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т філології. – Київ : Бланк-Прес, 2023. – 383, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8843-36-5
953210
  Вєдєнєєв Д.В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950-х рр. / Д.В. Вєдєнєєв, О.С. Лісов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 81-94. – ISSN 2313-5603
953211
  Папакін Г. Новітня доба археографії: специфіка електронної публікації джерел в Україні // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 7-17. – (Нова серія ; вип. 19/20)
953212
  Попок А. Новітня еміграція з України: проблеми інтеграції в нові суспільства та співпраці з історичною батьківщиною // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 307-313. – бібліогр. на 28 пунктів
953213
  Гаєвська О.В. Новітня жіноча преса кінця ХІХ - початку ХХ століття як явище руху опору // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 129-137


  Ідеться про жіночу пресу кінця ХІХ - початку ХХ ст. і її роль у суспіль- ному житті. Речь идет о женской прессе конца ХІХ - начала ХХ вв. и ее роли в общест- венной жизни. The article deals with the problem ofmodern Ukrainian feminine press of the ...
953214
   Новітня зарубіжна література. – К, 1963. – 32с.
953215
   Новітня зарубіжна література. – К, 1963. – 87с.
953216
   Новітня зарубіжна література : навч. посібник для студентів IV курсу ф-ту роман. філології / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [авт.-упоряд. Юрчук О.О.]. – Київ : КНЛУ, 2016. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133-135 та в підрядк. прим.
953217
  Добронравова І.С. Новітня західна філософія науки : підручник / Добронравова І.С., Білоус Т.М., Комар О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ПАРАПАН, 2008. – 216 с. – Бібліогр.: с. 210-211 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8210-69-3
953218
  Чужинова І. Новітня інтермедія в українському театрі 1920-х років: метаморфози жанру // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 158-167. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
953219
  Любовець Н.І. Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 28-50


  "Розглядається проблема формування термінологічного апарату мемуаристики в сучасному історичному та літературознавчому дискурсі та новітні підходи до класифікації мемуарів".
953220
  Капелюшний В.П. Новітня історіографія Гетьманату Павла Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються новітні праці українських істориків, присвячені Українській Державі гетьмана П. Скоропадського.
953221
  Калакура Я. Новітня історіографія державотворчої діяльності Центральної Ради // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 42-51. – ISBN 966-02-0276-8
953222
  Матвієнко Н. Новітня історіографія книговидавництва в Україні революційної доби (1917–1920 рр.) / Н. Матвієнко, І. Савченко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 64-68


  У статті розглядається історіографічний аспект проблеми розвитку українського книго- видавництва в революційний період 1917 - 1920 рр. В статье рассматриваются историографические аспекты проблемы украинского книго- издательства в период 1917 - 1920 ...
953223
  Оліянчук А. Новітня історіографія козацьких формувань на Лівобережжі України в XIX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 521-524. – ISBN 978-966-171-783-0
953224
  Шумихіна С.О. Новітня історіографія причин, перебігу та наслідкв польсько-української війни польсько-української війни // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 97-106
953225
  Семергей Н.В. Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини XIX - першої третини XX століття : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Семергей Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров"я, Укр. мед. стоматологічна академія, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 561 арк. – Додатки: 550-561 арк. – Бібліогр.: 444-549 арк.
953226
  Семергей Н.В. Новітня історіографія українського національно-культурного відродження другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Семергей Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
953227
  Купріянчук О.В. Новітня історіографія українського національного руху другої половини XIX - початку XX століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Купріянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 181-210
953228
  Купріянчук О.В. Новітня історіографія українського національного руху другої половини XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Купріянчук Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
953229
  Калакура О.Я. Новітня історіографія української полонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізуються надбання українських та польських учених на ниві дослідження української полонії, з"ясовуються актуальні напрями наукового пошуку, рівень та новизна наявних праць, викладено пропозиції щодо подальшого вивчення проблем, важливих для ...
953230
   Новітня історія. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1960. – 328 с.
953231
   Новітня історія. – К, 1961. – 356с.
953232
   Новітня історія. – Вид 5-е. – К, 1961. – 263с.
953233
   Новітня історія. – К, 1969. – 271с.
953234
   Новітня історія. – Вид. 7-е, випр. і доп. – К, 1976. – 318с.
953235
   Новітня історія. – К, 1987. – 254с.
953236
   Новітня історія. – Вид 5-е. – Київ, 1987. – 126 с.
953237
   Новітня історія. – К, 1988. – 256с.
953238
   Новітня історія. – К, 1989. – 286с.
953239
   Новітня історія. – К, 1991. – 157с.
953240
  Гончар Б.М. Новітня історія / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 266-268. – ISBN 966-642-073-2
953241
  Майборода О.М. Новітня історія ( період після другої світової війни ) : Навч. посіб. для 11 кл. / О.М. Майборода; Міжнародний фонд " Відродження". – Київ : Освіта, 1995. – 351с. – ISBN 5-330-03114-1
953242
  Майборода О.М. Новітня історія ( період після Другої світової війни ) : Навч. посіб. для 11 кл. / О.М. Майборода. – Київ : Освіта, 1997. – 351с. – ISBN 966-04-0017-9
953243
   Новітня історія (1917-1939) : підручник для IX класу середньої школи. – Київ : Радянська школа, 1976. – 128 с.
953244
   Новітня історія (1939-1962). – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 1963. – 272 с.
953245
  Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : (Навч. посібник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів) / ЛНУ ім. Івана Франка; Козицький А.М. – Львів : Афіша, 2004. – 430с. – ISBN 966-8013-89-1
953246
  Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки : Навч. посібник для студ. істор. спец. вищих навч. закладів / А.М. Козицький; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Афіша, 2005. – 430с. – ISBN 966-8013-89-1
953247
  Чумаченко М. Новітня історія економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108-111. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-3141
953248
  Лукін Н. Новітня історія Західної Європи / Н. Лукін. – Х.
Вып. 1. – 1926. – 469с.
953249
  Іваницька О.П. Новітня історія Іспанії в життєписах королів. Альфонсо XIII - король парадоксів / Ольга Павлівна Іваницька. – Чернівці : Книги - 21, 2006. – 232c. – ISBN 966-8653-70-X
953250
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1956. – 303 с.
953251
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1957. – 250 с.
953252
   Новітня історія краін зарубіжного Сходу. – Київ : Радянська школа
Вип. 3. – 1959. – 204 с.
953253
  Козицький Андрій Новітня історія країн Азії та Африки ( 1918-1999 рр.) : Курс лекцій / Козицький Андрій. – Львів : Афіша, 2000. – 159с. – ISBN 966-7760-15-4
953254
  Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-кінець 20 ст.) : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Сергійчук. – Суми : Університетська книга, 2002. – 288с. – ISBN 966-680-031-4
953255
  Сергійчук І.М. Новітня історія країн Азії та Африки (1918-кінець 20 ст.) : Навч. посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закладів / І.М. Сергійчук. – 2-ге вид. – Суми : Університетська книга, 2003. – 288с. – ISBN 966-680-095-0
953256
  Коріненко П.С. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945 рр.) : Навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / П.С. Коріненко. – Тернопіль : Астон, 2002. – 296с. – ISBN 966-7995-72-0
953257
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : Навчальний посібник / О.П. Іваницька. – Київ : Компь"ютерпрес, 2001. – 365с. – ISBN 966-95874-0-9
953258
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : Навч. посібник / О.П. Іваницька. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 464с. – ISBN 966-8634-05-5
953259
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-1945) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : Слово, 2013. – 619, [2] с. – Бібліогр.: с. 612-620. – ISBN 978-966-194-155-6
953260
  Мицик Л.М. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 - 2007) : навчальний посібник для самостійної роботи студента / Л.М. Мицик, Ю.В. Кузьменко. – Київ : Академвидав, 2008. – 544с. – (САМ!). – ISBN 978-966-8226-63-2
953261
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002) : Навчальний посібник для вищих навчальн. закладів / О.П. Іваницька. – Вінниця : Фоліант, 2003. – 560с. – ISBN 966-96212-1-6
953262
  Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2013) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.П. Іваницька ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ : Слово, 2014. – 1052, [2] с. – Бібліогр.: с. 1037-1053. – ISBN 978-966-194-155-6
953263
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 : Підручник для студ. вищ. навчальн. закладів / В.П. Газін, С.А. Копилов; Мін-во освіти і науки України; Кам"янець-Подільський держ. ун-тет. – 2-ге вид. допов., перероб. – Київ : Слово, 2003. – 472с. – ISBN 966-8407-06-7
953264
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1918 - 1945 рр. : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Газін В.П., Копилов С.А.; МОНУ. – 2-ге вид., доп., переробл. – Київ : Слово, 2008. – 472с. – ISBN 966-8407-06-7
953265
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-1994 / В.П. Газін. – Кам"янець-Подільський : Педагогічний інститут, 1995. – 316 с. – ISBN 5-7763-9288-8
953266
  Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945 - 2002 роки : Навчальний посібник для студ. історичних спеціальностей вищ. навч. закл. / В.П. Газін, С.А. Копилов; За ред.: А.О. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. – 624с. – ISBN 966-06-0329-0
953267
   Новітня історія країн Західної Європи і Америки. – К, 1962. – 562с.
953268
  Пендзей І. Новітня історія країн Західної Європи і Америки (1918-1945 рр.): ключові поняття, події, терміни [університетський підручник] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 97-129. – ISSN 1682-2366
953269
   Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. - початок ХХІ ст. ) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Баран З.А., Кипаренко Г.М., Козицький А.М. та ін.] ; за ред М. Швагуляка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 699, [1] с., [18] арк. фотогр. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Імен. покажч.: c. 687-699. – Бібліогр.: с. 668-686. – ISBN 978-966-486-093-9
953270
   Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки 1918-1945 рр. : навч. посібник для студ. історичних спеціальностей вищих навч. закл. / Баран.З.А, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан, М.М. Швагуляк; Баран.З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П., Швагуляк М.М.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка; за ред. М. Швагалюка. – Львів : Афіша, 2005. – 288с. – ISBN 966-325-052-6
953271
  Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. : 40-ві - 90-ті роки ХХ ст. : курс лекцій : навч. посіб. для студ. гуманіт. спеціальностей вузів / В.І. Яровий. – Київ : Либідь, 1997. – 269 с. – ISBN 5-325-00857-9
953272
  Горохов В.Г. Новітня історія розвитку нанотехнології як технонауки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 43-60. – ISSN 0374-3896
953273
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України / Ф.Г. Турченко. – К.
Ч. 2. – 1995. – 313с.
953274
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України : 10 клас. Підручник / Ф.Г. Турченко. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-131-2
Ч. 1. – 2000. – 384с.
953275
  Турченко Ф.Г. Новітня історія України : 11 клас. Підручник / Ф.Г. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – 3-тє вид.допрацьоване, доповнене. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-052-9
Ч. 2 : 1945-1998. – 2000. – 304с.
953276
   Новітня історія України : Волинь. – Київ : [Б. в.], 2006. – 320 с. : іл. – ISBN 966-8975-26-X
953277
  Бойко О.Д. Новітня історія України : 2014-2019 рр. : навч. посіб. / Олександр Бойко. – Київ : Академія, 2020. – 158, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 155-159. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-607-3
953278
   Новітня історія України (1900-2000) : Підручник для студ. вищих закл. освіти. – Київ : Вища школа, 2000. – 663 с. – ISBN 966-642-004-Х


  У навчальному посібнику на основі маловідомих документальних матеріалів викладається історія нашої країни нинішнього століття.
953279
   Новітня історія України (1900-2000) : Підручник для студ. історичн. спеціальностей вищ. навч. закладів / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.М. Литвин, В.П. Дрожжин, М.Ю. Козицький. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 719с. – ISBN 966-642-136-4


  Для студентів історичних спеціальностей вузів
953280
  Кульчицький С. Новітня історія України (2010 - 2014) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 5-14


  Додаток до підручника для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.
953281
  Кондратюк К. Новітня історія України 1914-1945 рр. : [навчальний посібник] / Костянтин Кондратюк; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 262с.
953282
  Даниленко О. Новітня історія України в наукових працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 189-192


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
953283
  Єсипович С. Новітня історія України з геотектонічними елементами // Колесо жизни : инструмент индивидуального развития / ООО "Изд-во "Колесо жизни". – Киев, 2015. – № 10 (92). – С. 40-44
953284
  Іваненко О. Новітня історія України на тлі процесів європейської інтеграції (огляд публікацій наукового збірника "Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки" за 2009-2020 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 9 : На пошану члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського. – С.76-90. – ISSN 2309-2262
953285
   Новітня історія України, 1914-2008 рр. : навчальний посібник / К.К. Кондратюк [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 536 с. + Додаток: с. 510-535. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-346-717-7
953286
  Турченко Ф. Новітня історія України. 11 клас : Підручник / Ф. Турченко, П.П. Панченко, С.М. Тимченко. – 3, допрацьоване, доповнене. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-052-9
Ч. 2 : 1945-1998. – 1999. – 304 с.
953287
  Кондратюк К.К. Новітня історія України. 1914-1945 рр. : навч. посібник / Костянтин Кондратюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 339, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 334-339. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0277-7
953288
   Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. – Київ : Український видавничий консорціум. – ISBN 966-7953-56-4
Вип. 2. – 2004. – 256с. : іл.
953289
   Новітня історія України. Імена. Звершення. Творчість. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-96-3
Вип. 3. – 2006. – 303 с.
953290
   Новітня історія України. Портрети сучасниць. – Київ. – ISBN 966-7953-20-3
[Т. 1]. – 2003. – 176 с. : іл., портр. – Номер т. зазнач. на корінці
953291
  Юхименко П.І. Новітня історія України: Події. Факти. Дати / П.І. Юхименко. – Київ : Товариство "Книга", 1996. – 124 с.
953292
  Руденко Р.Г. Новітня історія України: соціально-історичний аспект (друга половина XX - початок XXI ст.) : монографія / Руденко Р.Г. ; [М-во освіти і науки України ; Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 73-78. – ISBN 978-966-676-443-3
953293
  Яровий В.І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн. : 20 століття. Підручник для вищих навчальних закладів / Валерій Яровий. – Київ : Генеза, 2005. – 816с. – Шифр дубл.9(4)Яров,,доп іст. – ISBN 966-504-264-5
953294
  Бейліс О.С. Новітня історія Югославії (1918-1974 рр.) : навч. посіб. / О.C. Бейліс ; МВ CСО УРСР ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вища школа : Вид-во при Львів. ун-ті, 1975. – 126 с. – Бібліогр.: с. 120-125
953295
  Динько А. Новітня історія ятвягів // Пам"ятки України: історія та культура / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 3/4. – С. 45-51. – ISSN 0131-2685
953296
  Сергійчук Володимир Новітня каторга : Військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР / Сергійчук Володимир; Ред. В.Барташ. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2001. – 188с. – ISBN 966-7060-28-4
953297
  Акімова А. Новітня китайська драма в контексті культурної парадигми XX століття // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 8-9. – (Бібліотека Інституту філології)
953298
  Акімова А.О. Новітня китайська драматургія: синтез візуального та вербального // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 15-17
953299
  Дмитров С. Новітня компонента в системі банківських ризиків : нагляд, аудит, конроль / С. Дмитров, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 11-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
953300
  Тютюник Х. Новітня концепція брендінгу в умовах переходу до інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 100-101
953301
   Новітня концепція реформування судової влади України : навчальний посібник / Є.В. Кириленко [та ін.] ; за ред. О.А. Кириченка ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Юрид. ф-т. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 59, [1] с. – Бібліогр.: с. 54-59. – ISBN 978-966-336-192-5
953302
  Фурса Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі / Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 46-50


  У статті надано аналіз спрощеного провадження - новели, яка передбачається проектом нового Цивільного процесуального кодексу України. В статье дан анализ упрощенного производства - новеллы, которая предусматривается проектом нового Гражданского ...
953303
  Шевченко Н. Новітня концепція утворення Великого князівства Литовського та дослідження В.Б. Антоновича з історії Литовсько-Руської держави // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 83-92
953304
  Воробей О.С. Новітня література Китаю : навч. посібник / О.С. Воробей, К.Г. Мурашевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ : Логос, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-86-7
953305
  Пригодій С.М. Новітня монографія Гарольда Блума: за і проти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 335-339. – ISBN 978-966-581-958-5
953306
  Великочий В. Новітня національна історіографія ЗУНР як складова історіографії Української революції 1917 - 1923 рр.: здобутки і перспективи // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 496-512. – ISBN 978-617-7062-20-1
953307
  Олещенко В. Новітня політика Європейського Союзу у сфері соціальних прав // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 58-64. – ISSN 2664-3618
953308
   Новітня політика соціальної якості ЄС: корисний досвід для повоєнного відновлення України / Т. Бурлай, В. Костриця, В. Близнюк, Р. Левін // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2022. – № 3. – С. 89-118 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1811-3141
953309
  Філіпчук Ю. Новітня політична історія України: теоретико-філософський аналіз // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 47-51
953310
  Кирилюк Ф.М. Новітня політологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.М. Кирилюк ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 564с. – Присвячую Alma materi з нагоди 175 річчя від дня заснування. – ISBN 978-966-364-868-2
953311
  Возьний К. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 118-127. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
953312
   Новітня сербська п"єса = Hobvja cpncka gpama. – Київ : ДЦТМ ім. Леся Курбаса, 2006. – 472с. – (Сучасна драматургія / Упор.серії Н. Мірошниченко). – ISBN 966-96527-4-Х
953313
  Бочарова Н. Новітня стратегія Євросоюзу щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 24-27. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
953314
  Печевиста Л.П. Новітня судова реформа як шлях формування судового конституціоналізму в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-617-7096-97-8
953315
  Бартошек Т. Новітня суспільність і церква / Д-р Теодор Бартошек ; Перек. із чеського М. Павлик. – Львів : Громадський голос, 1908. – 89, III с.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
953316
   Новітня тектоніка території Біланівського залізорудного та Кременчуцького уранового родовищ / В.В. Верховцев, О.О. Крамар, Ю.В. Юськів, Є.Б. Краснов, Ю.Є. Тищенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 136-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 148. – ISSN 0203-3100
953317
  Шариков Д. Новітня теорія танцю першої половини XIX століття за методом Рудольфа фон Лабана // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 194-202. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано особливості теорії та філософії танцю Рудольфа фон Лабана. Розглянуто дві його концепції – “хореотика” та “евкенетика”, а також філософію Лабана про: рух, тіло, ритм, гнучкість і хребет, тіло в просторі, дихання, пози і жести, динаміка ...
953318
  Голуб О. Новітня термінологія та номенклатура в хімії (до 100-річчя з дня народження професора А.М. Голуба) / О. Голуб, М. Корнілов, С. Ісаєв // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 59-64. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  У статті викладено найважливіші вимоги до новітньої української хімічної термінології та номенклатури; підкреслено важливість систематизації назв хімічних елементів та назвоутвори хімічних сполук, максимально наближених до вимог міжнародних ...
953319
   Новітня техніка і технології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Добровольський Ю.Г., Романюк І.С. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-423-612-3
953320
  Підгайний Андрій Новітня техніка пінного пожежогасіння українського виробництва / Підгайний Андрій, Підгайний Віталій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 50-51 : табл., фото
953321
   Новітня Україна 1991-2001: ( Роздуми видатних сучасників ). – Київ : МАУП, 2001. – 160с. – ISBN 966-608-102-4
953322
  Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Київ, 2013. – 414, [18] л. – Додатки: л. [18]. – Бібліогр.: л. 374-414
953323
  Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний та видавничий виміри : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 65 назв
953324
  Годованська О. Новітня українська діаспора в королівстві Іспанія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 241-248. – ISSN 1028-5091
953325
  Гуляк А.Б. Новітня українська драматургія на видноколі "актуальної літератури" // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 319-323
953326
  Ключковська І. Новітня українська еміграція як джерело знань про Україну на європейському просторі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 230-234
953327
  Тараненко О.М. Новітня українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-ті рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць. – Київ, 2011. – Чис. 18 : Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Перші (міжнародні) Ястребовські читання 20-22 жовтня 2011 р. – С. 187-196
953328
  Калакура Я.С. Новітня українська історіографія всесвітньої історії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 212-234


  У статті з"ясовується низка нових тенденцій розвитку української історіографії історії зарубіжних країн. Також розглядається діяльність провідних українських істориків, українознавців, наукових осередків та шкіл доби незалежності, аналізується їхній ...
953329
  Марущенко О.В. Новітня українська історіографія історії Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-79. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізується стан і перспективи сучасної української історіографії історії Другої світової війни.
953330
  Лисинюк М.В. Новітня українська літературна мова у контексті національно-культурного життя Наддніпрянщини у першій половині XIX ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 319-325. – ISSN 2225-7586


  "Вперше в українській культурології комплексно охарактеризовано національнокультурне життя Наддніпрянщини у першій половині ХІХ ст. як тло розвитку новітньої української літературної мови, виявлено чинники впливу на розвиток української літературної ...
953331
  Гаврилюк Н. Новітня українська поезія: критичний вимір // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 62-67. – ISSN 2307-2261
953332
   Новітня українська суспільна географія = Modern Гkranian human geography : хрестоматія для студ. географ. та економ. фак-тів і фак-тів міжнар. відносин. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 1008 с. – ISBN 978-966-613-542-4
953333
  Добронравова І.С. Новітня філософія науки : підручник для студ. філософських фак. університетів і аспірантів (для складання кандидатського іспиту з філософії та філософії науки) / Ірина Добронравова, Тетяна Білоус, Олена Комар. – Київ : Логос, 2009. – 244 с. – ISBN 978-966-171-100-5
953334
  Хороз Н.С. Новітня фразеологія періоду COVID-19 // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 46-59. – ISSN 0027-2803


  Поширення захворювання COVID-19 світом спричинило певні процеси практично в кожній мові. Зокрема, у російській мові спостерігається явище пристосу­вання відомих широкому загалу фразеологізмів до екстралінгвальних умов шляхом їх різноманітних ...
953335
  Фесенко В.І. Новітня французька література : навч. посібник для студентів філол. фак. ВНЗ / В.І. Фесенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 276 с. – Бібліогр.: с. 258-273 та в підрядк. прим. – (Серія "IN MEMORIAM). – ISBN 978-966-638-301-6
953336
   Новітня французька п"єса. – Київ : Юніверс, 2003. – 272 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-82-1


  До антології підбиралася такі тексти, які можуть становити інтерес для сучасного українського театру і відповідати його постановчим можливостям
953337
  Самчук З.Ф. Новітня цивілізаційна парадигма розвитку України у дзеркалі причинно-наслідкових зв"язків // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 62-129. – ISBN 978-966-02-9194-2
953338
  Вінгловська О. Новітня юридична освіта в Україні - міф чи реальність? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 11. – ISSN 1992-9277
953339
  Козловська В. Новіші археологічні досліди на терені Білоцерківщини / В. Козловська. – С. 39-48
953340
  Макаренко Н. Новленский и Заколпский могильники Владимирской губернии и археологическаятпоездка по Владимирскому, Судогодскому, Муромскому и Меленковскому уездам / Н. Макаренко. – Владимир губ. : Типография ВладимирскоготГубернского Правления, 1908. – 63 с. – 3 табл. (Отд. оттиски из 10 кн. Труд. Владим. Учен. Арх. Ком.)
953341
  Старостіна А. Новні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства / А. Старостіна, І. Проценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-103. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Визначено передумови трансформації світового ринку послуг в сучасних умовах розвитку глобалізації. Виокремлено основні фактори трансформації міжнародного ринку послуг на сучасному етапі розвитку світового господарства. Досліджено ступінь впливу ...
953342
  Сергеев П.Н. Ново-Анненский район / П.Н. Сергеев. – М., 1949. – 254с.
953343
  Тинтилозов Зураб Ново-Афонская пещера / Тинтилозов Зураб. – Тбилиси : Сабчота сакартвело, 1975. – 40с.
953344
   Ново-Басманная, 19, 1990. – М : Художественная литература, 1990. – 749 с.
953345
  Овсянников Ю. Ново-Девичий монастырь : альбом / Ю. Овсянников. – Москва, 1968. – 156 с.
953346
  Ніколайченко О.А. Новоазовська вітряна електростанція // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 45 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
953347
  Тинтилозов З.К. Новоафонская пещерная система / З.К. Тинтилозов. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 151с.
953348
  Зайченко В. Новобілоуська Свято-Троїцька церква та її парафія // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С. 79-94


  Про М.П. Василенка. - С. 93.
953349
  Эркман Э. Новобранец / Эркман-Шатриан. – М, 1939. – 200с.
953350
  Петров Е.А. Новобранцы / Е.А. Петров. – Москва, 1977. – 48с.
953351
  Козлов Ю. Новобранцы / Ю. Козлов. – Москва : Современник, 1984. – 288 с.
953352
  Козлов Ю.А. Новобранцы / Ю.А. Козлов. – М, 1985. – 288 с.
953353
  Соломонко В.В. Новобранцы футбола / В.В. Соломонко. – К., 1970. – 100с.
953354
  Чуднова Ирина Новобрачным от счастья не уйти : Традиции // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 104-116 : Іл.
953355
  Старовойтенко І.П. Новобудови промисловості і транспорту Радянської України / І.П. Старовойтенко. – К., 1959. – 36с.
953356
  Ванчев Й. Новобългарската просвета в Македания през Възраждането. / Й. Ванчев. – София, 1982. – 214с.
953357
  Бердашевич П А. Нововведения в законодательстве о высшей школе России / П А. Бердашевич, В.Г. Власов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 14-20. – ISSN 0321-0383


  В статье дается обзор новых российских нормативных правовых актов в области образования, касающихся правил приема в вузы.
953358
  Алимбекова А.С. Нововведения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в порядке проведения // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 10-12
953359
  Перлаки И. Нововведения в организациях / И. Перлаки. – М., 1980. – 144с.
953360
   Нововведения в организациях. – М, 1983. – 161с.
953361
  Коротаев А.С. Нововведения в промышленности США: разработка и внедрение : научно-аналитич. обзор / А.С. Коротаев. – Москва, 1981. – 55 с.
953362
  Гребнев Е.Т. Нововведения в управлении хозяйственными системами / Е.Т. Гребнев, Н.А. Нестеров. – Иркутск, 1988. – 148 с.
953363
  Кабаков В.С. Нововведения в хозяйственном механизме в условиях интенсификации производства / В.С. Кабаков. – Москва, 1988. – 93с.
953364
  Бешелев С.Д. Нововведения и мы / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич ; отв. ред. В.Л. Макаров ; АН СССР. – Москва : Наука, 1990. – 205, [2] с. : ил. – (Научно-популярная литература. Наука и технический прогресс). – ISBN 5-02-006722-9
953365
  Юріс Л. Нововведення 2007 року щодо обмеження допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 63-64
953366
  Василенко Т. Нововведення в методиці викладання англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 71-74. – ISBN 966-7825-79-5
953367
  Зайцева І. Нововведення ЗНО-2013 торкнулися тестів з історії України, всесвітньої історії, фізики, а також іноземних мов. Реєстрацію на пробне тестування завершено, а вже із 4 січня можна записатись на "бойове" : беседу вів Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 грудня (№ 50)


  Очільник Українського центру оцінювання якості освіти розповіла, скільки учасників пробного й "бойового" тестувань очікують, як змінилися тести з історії України, всесвітньої історії й фізики, а також про плани боротьби з порушниками.
953368
  Горошко М. Нововведення Мінфіну чи запізнілі реформи. Щодо порядку скасування штрафних (фінансових) санкцій // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 32


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
953369
  Ткаченко Ю. Нововведення у процедурі публічних закупівель // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24 квітня - 7 травня (№ 16/17)
953370
  Пригожин А.И. Нововедения: стимулы и припятствия : (Социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. – Москва : Политиздат, 1989. – 270 с.
953371
  Квакин Андрей Владимирович Нововеховство как кризис белой эмиграции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Квакин Андрей Владимирович; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1981. – 16л.
953372
  Патрушева Л.А. Нововиявлені документи про діяльність П.Г. Тичини у Всеукраїнському видавництві в 1919 р. / Л.А. Патрушева, А.М. Антонова // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1988. – № 1 (207), січень - лютий. – С. 53-56. – ISSN 0320-9466
953373
  Кагамлик С.Р. Нововиявлені документи про родовід Муравйових-Апостолів // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 1 (213), січень - лютий. – С. 68-71. – ISSN 0320-9466
953374
  Петреченко І. Нововиявлені доументи до біографії Опанаса Шафонського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.98-107


  Про його працю "Черниговского намесничества топографическое описание" (1786 р.)
953375
   Нововиявлені листи православних ієрархів ХVІІ ст / . вступна стаття й публікація Ю.А.Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 165-178. – ISSN 0130-5247
953376
  Александрович В. Нововиявлені матеріали до іконографії Національно-визвольної війни 1648-1654 років // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76-83. – ISSN 0131-2685
953377
  Менюк Д.О. Нововиявлені обставини як підстава для перегляду судового рішення у цивільному процесі України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 466-475. – ISSN 0869-2491
953378
  Нікітенко Н. Нововиявлені ранні датовані графіті на фрескаж Софії Київської та їхній історичний контекст / Н. Нікітенко, В. Корнієнко // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 90-99


  Записи № 1684, № 2126 та № 2204.
953379
  Кольбух М. Нововиявлені фрагменти кириличних рукописних книг XI - XIV ст. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 490-495. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
953380
  Бобровський Т.А. Нововідкрите підкурганне поховання другої половини Х — початку ХІ ст. біля Софії Київської / Т.А. Бобровський, В.К. Козюба // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 283-296. – ISSN 2227-4952
953381
  Пастернак Я. Нововідкриті римські пам"ятки з Галичини і Волині / Я. Пастернак. – 17 с.
953382
  Коваль О.В. Нововодолазькі голосники : фольклор., етногр., краєзнавчі розвідки зразкового худож. фольклорно-етногр. колективу "Вербиченька" / О.В. Коваль, Т.П. Коваль ; [упоряд. С. Телегіна] ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. – Харків : ПП Якубенко, 2007. – 245, [3] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Муравський шлях - 2007"). – ISBN 966-8964-18-7


  В пр. №1709129 напис: Шановному Віктору Андрійовичу з побажанням на добро! Щоб була пишною крона, бережімо коріння. Автори: Підписи.
953383
  Дячок В.В. Нововыявленные документальные источники по истори крестьянского движения в Подольской губернии под предвадительством Устима Кармалюка в первой трети XIX в. // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 86-94
953384
  Марголина И.Е. Нововыявленные документы из архива А.В. Прахова о Киево-Кирилловской церкви // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – 2006 рік, ч. 1 : Доля музейних зібрань. – С. 119-126. – ISBN 978-966-651-487-8
953385
  Шаталов М.М. Новогнатівська дайка андезитових порфіритів зони зчленування Донбасу з Приазов"ям: тектоніка і петрологія // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 29-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
953386
  Дорошенко І.І. Нового прагнучи слова : літературно-критичні статті / І.І. Дорошенко; Іван Доpошенка. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 142 с.
953387
  Арутюнов Дмитрий Новогодние идеи от "Арт-Тур" : Надежный партнер // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 54
953388
  Корнева М.В. Новогодние обращения президентов Д.. Медведева и Н. Саркози как отражение национальной риторической традиции политической речи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-142. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
953389
  Сердобольский О. Новогодние пируэты Михаила Шемякина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2006. – № 1/2. – С. 39-41. – ISSN 0234-1670
953390
  Добровольский В.А. Новогодние пожелания / В.А. Добровольский. – Х, 1989. – 253с.
953391
  Вей Сяо Новогодние традиции в Китае: гастрономический аспект // Нові наукові горизонти: досягнення, пошук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Навч.-наук. ін-т міжнародної освіти ; редкол.: Гіль С.І., Шалаєва В.С., Ященко А.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 3. – С. 33-36. – ISBN 978-966-285-641-5
953392
  Угрюмова Ирина Новогодний банкет. Послесловие : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 24-25 : Фото
953393
  Фомин А. Новогодний гимн // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 52


  Історія пісеньки "В лесу родилась елочка" на вірші Раїси Кудашової на музику Леоніда Бекмана.
953394
   Новогодний легион // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 36 : фото
953395
   Новогодний праздник // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 24-37


  Основа для сценарія
953396
   Новогодний экстрим : Любовь к жизни. Во все глаза // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 79-83 : Фото. – ISSN 1813-4777
953397
  Батай М. Новогодняя елка : книга для чтений на факультетах иностран. яз. пед. ин-тов : на франц. яз. / М. Батай ; обраб. текста, вступ. ст. и коммент. Н.Ю. Сахаровой. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 192 с.
953398
  Гогичайшвили Г. Новогодняя ночь : рассказі и повесть ; пер. с грузинского / Г. Гогичайшвили. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 262 с.
953399
  Томских С.В. Новогодняя ночь // Незабудки / В.И. Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – С. 216-297. – ISBN 5-7688-0344-0
953400
  Чаморро Х.В. Новогодняя ночь в Кастильбланко / Х.В. Чаморро. – М, 1987. – 236с.
953401
  Яхнин З.Я. Новогодняя ночь в сентябре. / З.Я. Яхнин. – Красноярск, 1985. – 188с.
953402
  Рейн Евгений Новогодняя оттепель в Зеленогорске : вірш // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 3. – ISSN 0012-6756
953403
  Ким Ир Сен Новогодняя речь 1 января 1973 года / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1973. – 15с.
953404
  Дудинцев В.Д. Новогодняя сказка / В.Д. Дудинцев. – Москва, 1965. – 40с.
953405
  Шемшелевич Л.В. Новогодье. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов, 1962. – 98с.
953406
  Андреев В.Ф. Новогородский частный акт XII-XV вв. / Андреев В.Ф. ; отв. ред. В.Л. Янин ; АН СССР, Ин-т истории СССР, Ленинград. отд-ние. – Ленинград : Наука, 1986. – 143, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 139
953407
  Осьмачко Л.С. Новоград-Волинська структура - продукт відроджених та накладених тектонічних потоків раннього докембрію / Л.С. Осьмачко, М.Є. Паталаха // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
953408
  Римська В.О. Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки / В.О. Римська. – Київ, 1983. – 30 с.
953409
  Саганов Ю.М. Новоград Свияжский / Ю.М. Саганов. – Саратов, 1966. – 318 с.
953410
   Новогрецька в англомовному світі: чи потрібна? // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  "За ініціативою кафедри елліністики, підтриманої зав. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків проф. В.В. Ставнюком, із нинішнього навчального року для студентів-істориків розпочато викладання новогрецької мови на факультативній основі".
953411
  Нікіфорова В.Г. Новогрецька мова = Nea eллhnika : підручник / В.Г. Нікіфорова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – 231, [1] с. : іл., табл. – Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., грец. – Бібліогр.: с. 228. – ISBN 978-966-629-955-3
953412
  Савенко Андрій Олександрович Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н. Казандзакіса та С. Міривіліса : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Савенко А. О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 235 л. + Додатки: л.227-235. – Бібліогр.: л.193-226
953413
  Савенко А.О. Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н.Казандзакіса та С. Міривіліса : Автореф. дис ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Андрій Олександрович Савенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
953414
  Пономарів О.Д. Новогрецько-український словник : 22 000 слів / О.Д. Пономарів, Н.Ф. Клименко, Є.К. Чернухін; КНУТШ; Центр елліністичних студій та грецької культури ім. А.Білецького. – Київ : Просвіта, 2003. – 350 с. – ISBN 966-7551-80-6
953415
  Клименко Н.Ф. Новогрецько-український словник = Eллhno-oykpaniko лeeiko : 22 000 слів / Н.Ф. Клименко, О.Д. Пономарів, Є.К. Чернухін. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2005. – 432с. – Шифр дубл.413г-у Клим.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7492-21-4
953416
  Клименко Н.Ф. Новогрецько-українські паралелі в поняттєвому полі розумової діяльності людини // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 450-456


  Семасіологічний аналіз поля фразеологізмів – виразників розумової діяльності людини з підполями, утворюваними іменниками розум, ум, глузд, тяма в українській мові та [текст грецькою мовою] у новогрецькій, дозволив виявити значний за обсягом образний, ...
953417
  Чернышева Т.Н. Новогреческий говор сел Приморского (Урзуфа) и Ялты Первомайского района Сталинской области. (Фонетико-морфологический обзор) : Дис... канд. филол.наук: / Чернышева Т.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 346л. – Бібліогр.:л.І-ІІІ
953418
  Чернышева Т.Н. Новогреческий говор сел Приморского /Урзуфа/ и Ялты, Персомайского района, Сталинской области. / Т.Н. Чернышева. – К, 1958. – 80с.
953419
  Вовк Е.Б. Новогреческий язык / Е.Б. Вовк. – Київ, 1988. – 291с.
953420
   Новогреческо-русский словарь : около 40 000 слов. – 2-е изд. репрод. изд. 1950 г. – Москва : иностр. и нац. словарей, 1961. – 848 с. – ISBN 5-01-003637-1
953421
  Хориков И.П. Новогреческо-русский словарь : Около 67000 слов / И.П. Хориков, М.Г. Малев; Под ред. П.Пердикиса и Т.Пападопулоса. – Москва : Русский язык, 1980. – 856 с.
953422
  Зусь М.Е. Новогрудская возвышенность / М.Е. Зусь. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 124с.
953423
  Лаптева Л.П. Новодворский Витольд Владиславович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 250-251
953424
  Власюк А.И. Новодевичий монастырь / А.И. Власюк. – Москва, 1958. – 26 с.
953425
  Цюрик Л.В. Новодевичий монастырь / Л.В. Цюрик. – Москва, 1970. – 47 с.
953426
   Новодевичий монастырь. – Москва, 1988. – 112 с.
953427
  Пестова К. Новодевичий монастырь // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 7. – С. 61-82


  Новодевичий монастырь (Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь) - православный женский монастырь Русской Церкви в Москве. Был основан великим князем Василием III в 1524 г. - в честь Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" - главной святыни ...
953428
  Ретковская Л.С. Новодевичий монастырь. Путеводитель по музею / Л.С. Ретковская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1956. – 64 с.
953429
  Батанов О. Новодемократичний конституціоналізм в Україні: проблеми становлення і розвитку / О. Батанов, В. Кампо, І. Шумак // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73.
953430
  Мережко А. Новое (современное) lex mercatorica в киберпространстве // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.69-79
953431
  Эзугбая В.В. Новое административно-территоральное деление Грузинской ССР и дальнейшее повышение роли советов : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Эзугбая В.В. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 30 с.
953432
  Джулиани Р. Новое академическое издание "Мертвых душ", или Торжество филологии // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 369-380. – ISSN 0042-8795
953433
  Бройн Г. Новое благоденствие : роман / Гюнтер де Бройн ; пер. с немец. Е. Кацевой ; вступ. ст. И. Млечиной. – Москва : Радуга, 1989. – 207, [1] с. : ил.
953434
   Новое в агрономии. – М.-Л, 1926. – 256с.
953435
   Новое в агротехнике ягодных культур. – М, 1972. – 231с.
953436
  Ем В.С. Новое в Акционерном законе о дробных акциях / В.С. Ем, Д.В. Ломакин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.77-85. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
953437
  Кардыш В.Г. Новое в алмазном бурении за рубежом / В.Г. Кардыш. – М, 1961. – 40с.
953438
  Вейхман Г.А. Новое в английской грамматике : учебное пособие / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 1990. – 127с. – ISBN 5-06-000829-0
953439
  Уорли М. Новое в армии США / М. Уорли. – М, 1959. – 324с.
953440
   Новое в археологии : сборник статей, посвящ. 70-летию Артемия Владимировича Арциховского. – Москва : Московский университет, 1972. – 328 с. : ил., 1 л. портр.
953441
   Новое в археологии и этнографии Татарии. – Казань, 1982. – 112с.
953442
   Новое в археологии Казахстана. – Алма-Ата, 1968. – 160с.
953443
   Новое в археологии Киева. – К, 1981. – 455с.
953444
   Новое в археологии Китая. – Новосибирск, 1984. – 75с.
953445
   Новое в археологии Поволжья. – Казань, 1979. – 155с.
953446
   Новое в археологии Северного Кавказа. – М, 1986. – 254с.
953447
   Новое в археологии Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука, 1985. – 146с.
953448
   Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1979. – 237с.
953449
   Новое в археологии СССР и Финляндии. – Л, 1984. – 228с.
953450
   Новое в археоолгии Забайкалья. – Новосибирск, 1981. – 80с.
953451
  Любимова Г.Н. Новое в архитектуре ГДР / Г.Н. Любимова. – Москва, 1965. – 111 с.
953452
  Самойлова Н.А. Новое в архитектуре социалистических стран Европы / Н.А. Самойлова. – Москва, 1971. – 239 с.
953453
  Гуляницкий Н.Ф. Новое в архитектуре Японии / Н.Ф. Гуляницкий. – Москва, 1972. – 64 с.
953454
   Новое в ББК : Естеств. науки. Техника. Техн. науки. Здравоохранение. Мед. науки. – Москва : Либерея, 1995. – 16 с. – (Приложение к журналу "Библиотека" : сборник из 10 частей ; Ч. 1). – ISBN 5-85129-009-9
953455
   Новое в библиотечном деле. – М, 1962. – 71 с.
953456
   Новое в библиотечном деле. – М, 1965. – 38с.
953457
  Рыжков В.Л. Новое в биологии / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1927. – 163с.
953458
   Новое в биологии и медицие. – Л, 1964. – 48с.
953459
   Новое в биологии шелкопрядов. – М, 1959. – 160с.
953460
   Новое в биологии, химии и фармакологии облепихи. – Новосибирск, 1991. – 199с.
953461
   Новое в борьбе с болезнями и вредителями ратерий. – М.-Л, 1930. – 228с.
953462
  Яковлев Б.В. Новое в борьбе с колорадским жуком / Б.В. Яковлев. – Москва, 1958. – 64с.
953463
  Замятина А.Ф. Новое в бурении скважин малого диаметра / А.Ф. Замятина, Э.И. Баранников. – Уфа, 1964. – 80с.
953464
  Гурин Н.И. Новое в бухгалтерском учёте и во взаимоотношениях предприятий с бюджетом / Н.И. Гурин, А.И. Болдырев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1970. – 139с.
953465
  Конашенок В.Н. Новое в Венере и Марсе / В.Н. Конашенок, К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 52 с.
953466
   Новое в водном законодательстве. – М, 1972. – 96с.
953467
  Колбасов О.С. Новое в водном законодательстве. / О.С. Колбасов. – М., 1972. – 96с.
953468
  Васильев А.А. Новое в военной политике США при администрации Рейгана / А.А. Васильев, Ю.В. Катасонов, В.А. Мазинг // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 65-98
953469
  Коротков Г.И. Новое в военной политике США: строительство сил общего назначения // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1979. – № 22. – С. 100-112
953470
   Новое в географии производитеьлных сил СССР. – М, 1973. – 142с.
953471
  Рошкован Г.Р. Новое в геологии Антарктиды. / Г.Р. Рошкован. – М, 1975. – 38с.
953472
   Новое в геологии Дальнегорского рудного района. – Владивосток, 1984. – 191с.
953473
   Новое в геологии месторождений полезных ископаемых Северо-Запада РСФСР. – М, 1979. – 157с.
953474
  Демчишин М.Г. Новое в геологическом и технологическом обосновании строительства и эксплуатации подземных хранилищ // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 103-104 : фото. – ISSN 0367-4290
953475
   Новое в геологическом строении территории БССР. – Минск, 1981. – 167с.
953476
   Новое в геологоразведочной технике. – Л, 1970. – 65с.
953477
   Новое в гидробионике. – Москва, 1980. – 30с.
953478
   Новое в гормонах и механизме их действия. – Киев : Наукова думка, 1977. – 372с.
953479
  Полторацкий Е.М. Новое в градостроительстве Ленинграда / Е.М. Полторацкий. – Ленинград, 1973. – 20 с.
953480
   Новое в гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Союза ССР и союзных республик. – М, 1962. – 220с.
953481
   Новое в деревне. – М, 1939. – 62с.
953482
  Смелков Ю.С. Новое в жизни - новое в драме. / Ю.С. Смелков. – М., 1978. – 63с.
953483
  Шойгу Новое в жизни - новое в человеке. / Шойгу, А.Ф. Емельянов. – Кызыл, 1964. – 119с.
953484
  Виноградов Г.А. Новое в жизни -новое в пропаганде / Г.А. Виноградов. – Москва, 1964. – 64с.
953485
   Новое в жизни колхозного крестьянства. – М, 1967. – 116с.
953486
  Озеров В.М. Новое в жизни, новое в литературе / В.М. Озеров. – М., 1964. – 278с.
953487
  Кожохин Б.И. Новое в законодательстве европейских социалистических стран о представительных органах государственной власти / Б.И. Кожохин. – Л., 1975. – 56с.
953488
  Иванова Н.А. Новое в законодательстве о браке и семье / Н.А. Иванова. – М, 1970. – 134с.
953489
  Загорский Д.С. Новое в законодательстве о муниципальной службе // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 157-165. – ISSN 0132-0831
953490
  Яцкевич В.Н. Новое в законодательстве о стипендиях / В.Н. Яцкевич. – Минск, 1974. – 112с.
953491
  Горшенин К.П. Новое в законодательстве о труде / К.П. Горшенин. – М., 1970. – 104с.
953492
  Глазырин В.В. Новое в законодательстве о труде / В.В. Глазырин. – М, 1992. – 63с.
953493
  Саниахметова Н.А. Новое в законодательстве Украины о предпринимательстве и его защите / Н.А. Саниахметова. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 320с. – (Библиотека права). – ISBN 966-7028-00-3
953494
   Новое в зарплатах трудящихся в двенадцатой пятилетке. – Киев : Знание, 1986. – 48 с.
953495
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 8 : Лингвистика текста. – 1978. – 478, [1] с.
953496
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 9 : Лингвостилистика. – 1980. – 431с.
953497
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып.10 : Лингвистическая семантика. – 1981. – 567 с.
953498
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 11 : Современные синтаксические теории в американской лингвистике. – 1982
953499
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Радуга
Вып. 13 : Логика и лингвистика. – 1982. – 432 с.
953500
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Радуга
Вып. 12 : Прикладная лингвистика. – 1983
953501
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 14 : Проблемы и методылексикографии. – 1983
953502
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 15 : Современная зарубежная русистика. – 1985
953503
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 16 : Лингвистическая прагматика. – 1985
953504
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 17 : Теория речевых актов. – 1986. – 422 с.
953505
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 18 : Логический анализ естественного языка. – 1986
953506
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 19 : Проблемы современной поркологии. – 1987
953507
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 20 : Теория литературного языка в работах ученых ЧССР. – 1988
953508
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 21 : Новое в современной индоевропеистике. – 1988
953509
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – 1988
953510
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 22 : Языкознание в Китае. – 1989
953511
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 24 : Компьютерная лингвистика. – 1989
953512
   Новое в зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 25. – 1989
953513
  Крестинский М.В. Новое в защите социалистической собствености в условиях экономической реформы / М.В. Крестинский. – М., 1989. – 41с.
953514
  Дудко В.И. Новое в земельном законодательстве / В.И. Дудко, А.М. Каверин, Н.А. Сыродоев ; предисл.: Ф.И. Калинычев, Н.А. Сыродоев ; ред. Р.Г. Глебова. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 80, [4] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Советское законодательство")
953515
   Новое в землеведении : Сборник научных трудов. – Москва, 1987. – 235с.
953516
  Каральник С.М. Новое в знакомом / С.М. Каральник. – Киев, 1964. – 52 с.
953517
  Левитин Е.А. Новое в изготовлении радиоаппаратуры / Е.А. Левитин. – М, 1952. – 73с.
953518
  Леонтьев Д.И. Новое в измерительной технике / Д.И. Леонтьев. – М, 1977. – 64с.
953519
   Новое в изучении. – Москва : Книга, 1976. – 48 с. – (Госкомиздат СССР. Всесоюз. кн. палата. ЦБНТИ по печати : Книжная торговля. Обзорная информация)
953520
   Новое в изучении Австралии и Океании : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 263 с.
953521
  Погосян Х.П. Новое в изучении атмосеры / Х.П. Погосян. – Москва : Знание, 1966. – 62с.
953522
   Новое в изучении биологии и распространении куликов : Мат-лы Второго совещания по "Фауне и экологии куликов".5-7 февраля 1979 г. – Москва : Наука, 1980. – 202с.
953523
   Новое в изучении биологической активности азота. – Москва : Наука, 1971. – 215 с.
953524
  Абалихин Б.С. Новое в изучении истории Отечественной войны 1812 года / Б.С. Абалихин, В.А. Дунаевский. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "История" ; вып. 2)
953525
   Новое в изучении кайнозойских отложений Белоруссии и смежных областей : Сб. науч.тр. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 132с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
953526
   Новое в изучении Китая. – Москва : Наука
Ч. 1 : Культура, лингвистика, знаковые системы. – 1987. – 231 с.
953527
   Новое в изучении Китая. – Москва, 1988. – 204 с.
953528
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 2 : Экономика. – 1988. – 176 с.
953529
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 4 : "Социально-экономическое развитие Китая: навстречу 90-м годам". – 1990. – 200 с.
953530
   Новое в изучении Китая. – Москва
Ч. 5 : Китай в системе международных отношений. – 1990. – 232 с.
953531
   Новое в изучении китообразных и ластоногих. – Москва : Наука, 1978. – 143с.
953532
  Бардин Дж. Новое в изучении сверхпроводимости / Дж. Бардин, Дж. Шриффер; Пер. Н.И. Гинзбург под ред. В.Л. Гинзбурга, Л.П. Горькова. – Москва, 1962. – 171с. – (Современные проблемы физики)
953533
  Криксунов Е.А. Новое в изучении современных проблем экологии, гидробиологии и наук об окружающей среде (Рецензия на том 11 продолжающегося издания "Ecological Studies, Hazards, Solutions") // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 6. – С. 93. – ISSN 1726-5428
953534
  Кугель С.А. Новое в изучении социальной структуры общества. / С.А. Кугель. – Л., 1968. – 40с.
953535
  Помазков Г.И. Новое в изучении флоры и фауны Байкала и его бассейна / Г.И. Помазков. – Иркутск, 1987. – 147с.
953536
  Мейлах Б.С. Новое в изучении художественного творчества / Б.С. Мейлах, Е.И. Высочина. – Москва, 1983. – 64с.
953537
  Шерстюк Р.В. Новое в инвестировании нефтеперерабатывающей промышленности Украины // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 17-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів
953538
  Отрыганьев Г.К. Новое в инкубации яиц с/х птицы / Г.К. Отрыганьев. – Москва, 1962. – 28 с.
953539
  Назаров В.Д. Новое в исследовании истории нашей Родины / В.Д. Назаров. – М., 1978. – 64с.
953540
   Новое в исследовании поверхности твердого тела. – Москва : Мир
Вып. 1. – 1977. – 314с.
953541
   Новое в исследовании поверхности твердого тела. – Москва : Мир
Вып. 2. – 1977. – 370с.
953542
   Новое в исследованиях фазовых и структурных превращений в сталях. – Москва, 1985. – 166 с.
953543
   Новое в исторической науке. – Москва, 1984. – 176 с.
953544
  Бутовский Я.Л. Новое в кино / Я.Л. Бутовский, Р.Е. Славский. – Л., 1960. – 63с.
953545
   Новое в клонировании ДНК. Методы. – Москва : Мир, 1989. – 368 с. – ISBN 5-03-0011270-2
953546
   Новое в клубной работе. – Москва, 1962. – 135 с.
953547
  Павлов И.В. Новое в колхозной демократии / И.В. Павлов. – М., 1956. – 39с.
953548
  Павлов И.В. Новое в колхозной демократии / И.В. Павлов. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1957. – 43с.
953549
  Автономов А.С. Новое в конституционном праве России: договоры как источники регулирования объединения субъектов Российской Федерации / А.С. Автономов, В.В. Иванов // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 4. – С. 25-32. – ISSN 0132-0769
953550
  Колотов А.Т. Новое в культурно-просветительных учреждениях / А.Т. Колотов, Ф.И. Шальнев. – Кишинев, 1962. – 47с.
953551
  Флейшер С.М. Новое в ламповых радиовещательных приемниках / С.М. Флейшер. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1967. – 120 с.
953552
  Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка / Е.В. Розен. – Москва, 1971. – 175с.
953553
  Розен Е.В. Новое в лексике немецкого языка / Е.В. Розен. – Москва, 1976. – 174с.
953554
   Новое в лексике русского языка. – Куйбышев, 1983. – 132 с.
953555
  Медведева С.Ю. Новое в лексике русского языка периода Великой Отечественной войны / С.Ю. Медведева. – М, 1985. – 30с.
953556
  Громова Н.В. Новое в лексике современного языка суахили (спецкурс) / Н.В. Громова. – М., 1991. – 160с.
953557
  Розман Б. Новое в леслхимической промышленности / Б. Розман. – М, 1940. – 119с.
953558
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 1. – 1960. – 463 с.
953559
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 2. – 1962. – 685 с.
953560
   Новое в лингвистике. – Москва : Изд-во иностранной литературы
Вып. 3. – 1963. – 568 с.
953561
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 4. – 1965. – 590с.
953562
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 5 : Языковые универсалии. – 1970. – 302с.
953563
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 6 : Языковые контакты. – 1972. – 535 с.
953564
   Новое в лингвистике. – Москва : Прогресс
Вып. 7 : Социолингвистика. – 1975. – 486с.
953565
  Колтоновская Е. Новое в литературе : несколько итогов / Е. Колтоновская // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
953566
  Бляхман Л.С. Новое в материальном стимулировании : [метод. пособие] / Л.С. Бляхман, И.Д. Денисенко ; Ленинград. инж.-экон. ин-т ; О-во "Знание" РСФСР, Ленинград. организация. – Ленинград : [б. и.], 1966. – 43 с. – На правах рукописи
953567
   Новое в международном морском праве / Г.С. Горшков, С.А. Гуреев, С.Л. Зивс, Л.А. Иванащенко, Б.М. [и др.] Клименко; [авт. кол.: Горшков Г.С. и др. ; ред. кол.: С.Л. Зивс и др.] ; Ин-т гос. и права Акад. наук СССР, Сектор междунар. морского права. – Москва : Типограф. НИИМАШ ст. Щербинка, 1972. – 185, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
953568
   Новое в металловедении. – Москва : Машгиз, 1948. – 79 с.
953569
  Юрьев Л.Ю. Новое в металлообработке. / Л.Ю. Юрьев. – М., 1974. – 64с.
953570
   Новое в методах исследования полимеров : Сборник переводов и обзоров из иностранной периодической литературы. – Москва : Мир, 1968. – 374 с.
953571
   Новое в методике геохимических поисков : Сборник научных трудов. – Москва, 1978. – 96с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
953572
   Новое в методике и организации геохимических поисков : Сборник научных трудов. – Москва, 1979. – 97с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
953573
  Чедия Д.М. Новое в методике изучения скелетов древних радиолярий : методическая разработка / Д.М. Чедия. – Душанбе : Таджикский госуниверситет, 1971. – 108с.
953574
   Новое в методике литохимических поисков. – Москва, 1977. – 50с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
953575
  Наводнов В.Г. Новое в методологии проектирования языковых тестов / В.Г. Наводнов, Тер-Авакян // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-13. – ISSN 0869-3617


  Проблема тестовой диагностики качества обучения иностранным языкам в техническом вузе.
953576
  Лазаренко Е.К. Новое в минералогии западных областей УССР. / Е.К. Лазаренко, Е.П. Сливко. – Львов, 1959. – С. 5-22
953577
   Новое в минералогии Карело-Кольского региона. – Петрозаводск : КНЦ АН СССР, 1990. – 206 с.
953578
  Лысенко Т.Д. Новое в науке о биологическом виде / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1952. – 32 с.
953579
   Новое в науке о жизни. – Одесса, 1951. – 24с.
953580
  Наседкина В.А. Новое в науке о поведении животных : Рекомендательный обзор литературы / В.А. Наседкина. – Москва : Книга, 1970. – 16с.
953581
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
1. – 1960. – 152с.
953582
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
2. – 1961. – 132с.
953583
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
3. – 1963. – 160с.
953584
  Крашенинникова Е.А. Новое в немецкой грамматике / Е.А. Крашенинникова. – М.
4. – 1965. – 142с.
953585
  Беккулов А. Новое в обеспечении строек материальными ресурсами / А. Беккулов, А. Нурсеитов, А. Пятков. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 108 с.
953586
   Новое в области испытаний на микротвердость. – М., 1974. – 270с.
953587
  Коршак В.В. Новое в области термостойких полиимидов / В.В. Коршак. – Душанбе, 1986. – 103с.
953588
  Чередниченко Г.А. Новое в образовании и профессиональной деятельности молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 7 (303). – С.119-125. – ISSN 0132-1625
953589
  Масальский В.И. Новое в обучении русскому языку / В.И. Масальский. – Киев, 1968
953590
  Тараканов Г.И. Новое в овощеводстве. / Г.И. Тараканов. – М., 1975. – 63с.
953591
  Ткачук В.И. Новое в ономастике русского языка советского времени. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ткачук В.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 23л.
953592
  Ходилин С.И. Новое в оперативном планировании на промышленных предприятиях / С.И. Ходилин, А.Л. Гордон. – М., 1964. – 80с.
953593
   Новое в организации производства и управления в легкой промышленности за рубежом. – М., 1970. – 36с.
953594
   Новое в организации торговли. – К., 1979. – 86с.
953595
   Новое в организации хозрасчета в станах-членах СЭВ. – М., 1985. – 182с.
953596
   Новое в орошаемом земледелии Ставрополья. – Ставрополь-на-Кавказе, 1961. – 36с.
953597
   Новое в партийной работе.1976. – Москва, 1977
953598
   Новое в партийной работе.1977. – Москва, 1978
953599
   Новое в партийной работе.1981. – Москва
за 1981. – 1982
953600
   Новое в партийной работе.1982. – Москва, 1983
953601
   Новое в планировании и управлении народным хозяйством в ГДР. – М., 1967. – 219с.
953602
   Новое в подготовке рабочих для легкой промышленности. – М., 1962. – 32с.
953603
   Новое в подготовке руководителей. – М., 1990. – 63с.
953604
   Новое в полевой геофизической разведке на нефть и газ. – М., 1965. – 160с.
953605
   Новое в полиграфии. – К.
19. – 1960. – 143с.
953606
   Новое в получении монокристаллов полупроводников. – Москва, 1962. – 259 с.
953607
   Новое в почвоведении. – М.-Л.
5. – 1937. – 200с.
953608
   Новое в правилах составления библиографического описания. – М., 1990. – 80с.
953609
   Новое в практике химического анализа. – М., 1989. – 154с.
953610
   Новое в приемах обучения английскому языку. – М., 1966. – 40с.
953611
  Каганович С.Я. Новое в применении редких металлов за рубежом / С.Я. Каганович. – М, 1961. – 47с.
953612
   Новое в применении физико-математических методов в археологии. – М., 1979. – 124с.
953613
  Бугаев В.А. Новое в прогнозировании погоды / В.А. Бугаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 23с.
953614
   Новое в проиводстве лимонной кислоты. – Л., 1959. – 24с.
953615
   Новое в проиводстве стали в США. – М., 1965. – 344с.
953616
   Новое в производстве аккумуляторов. – М.
2. – 1964. – 88с.
953617
  Черкащенко М.И. Новое в производстве говядины / М.И. Черкащенко, Л.К. Эрнст. – М, 1960. – 76с.
953618
  Вирник Д.И. Новое в производстве желатина / Д.И. Вирник. – Москва, 1957. – 24с.
953619
  Роговин З.А. Новое в производстве химических волокон. / З.А. Роговин. – М., 1977. – 64с.
953620
   Новое в производстве электронных ламп : П-10973. – Москва
Вып. 7 : Накопительные трубки, счетные трубки и фотоэлементы / А. Крамер. – 1961. – 19 с.
953621
  Борисов А.П. Новое в пропаганде / А.П. Борисов. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 64 с.
953622
  Возный Э.К. Новое в профилактике и лечении опухолей / Э.К. Возный. – Москва, 1982. – 95с.
953623
   Новое в психологии. – Москва
Вып. 2. – 1977
953624
   Новое в работе вузов. – Ленинград, 1961. – 160с.
953625
  Володарский Б. Новое в работе комсомольского звена / Б. Володарский. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1932. – 30 с.
953626
  Скрябин В. Новое в работе парторганизации по руководству промышленностью : (Из опыта работы Запорож. обл. парторганизации) / В. Скрябин. – Киев : Госполитиздат УССР, 1960. – 102 с.
953627
  Шкловский И.С. Новое в радиоастрономии / И.С. Шкловский. – Москва : Знание, 1957. – 24 с.
953628
  Флейшер С.М. Новое в радиовещательных приемниках / С.М. Флейшер. – М.Л,, 1961. – 169с.
953629
  Третьяк Алина Михайловна Новое в радиотехнических работах : Рек.библиогр.указ. / Третьяк Алина Михайловна. – Москва : Книга, 1980. – 31с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.22)
953630
   Новое в радиофизике и электродинамике. – Москва, 1977. – 127 с.
953631
   Новое в разведочной геофизике и ее методах. – М., 1968. – 226с.
953632
   Новое в развитии трудового права в период между XX и XXII съездами КПСС. – М., 1961. – 336с.
953633
   Новое в разработке и внедрении оптимальных планов отрасли, объединения и предприятия. – Минск, 1976. – 55с.
953634
   Новое в разрядно-импульсной технологии. – Киев, 1979. – 145с.
953635
  Сальман М.М. Новое в рентгенологии / М.М. Сальман, Р.Н. Гурвич. – М, 1974. – 144с.
953636
   Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – Ленинград-Москва : Госиздат типография Печатный Двор, 1925. – 392 с.
953637
   Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы. – Москва-Ленинград : Госиздат типография Печатный Двор, 1929. – 491с.
953638
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи : Крылатые слова - Крилаті слова (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гум.спец.вузов / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация препод. рус. яз. и лит. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.1 : А-Г. – 2001. – 145с.
953639
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гуманитарн. специальностей высш. учебных заведений / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей рус. языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.2 : Д-Л. – 2001. – 199с.
953640
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гуманитарных специальн. высш. учеб. заведений / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей русской языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.3 : М-Р. – 2002. – 231с.
953641
  Дядечко Л.П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - Крилаті слова : (Материалы для словаря): Учебное пособие для студ. гум.спец.вузов / Л.П. Дядечко; Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы. – Киев. – ISBN 966-95028-6-1
Ч.4 : С-Я. – 2003. – 213с.
953642
   Новое в русской лексике. Словарные материалы-83. – Москва, 1987. – 190с.
953643
   Новое в русской лексике. Словарные материалы-84. – Москва, 1989. – 424с.
953644
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-77. – Москва, 1980. – 176с.
953645
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-78. – М., 1981. – 262с.
953646
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-79. – Москва, 1982. – 319с.
953647
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-80. – Москва : Русский язык, 1984. – 286с.
953648
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-81. – Москва : Русский язык, 1986. – 288с.
953649
   Новое в русской лексике: Словарные материалы-82. – М., 1986. – 251с.
953650
  Богданов А.А. Новое в сейсморазведке : обзоры зарубежной литературы / А.А. Богданов. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1970. – 92 с. – Библиогр.: с. 90-91. – (Нефтегазовая геология и геофизика)
953651
  Брежнев Д.Д. Новое в селекции растений / Д.Д. Брежнев, Я.С. Айзенштат. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 144 с., 2 л. ил. : ил.
953652
   Новое в сельско-хозяйственной науке и практике. Аналитический указатель 1975. – Москва, 1976
953653
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1961. – 96с.
953654
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1967. – 112с.
953655
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1969. – 115с.
953656
  Макаренко Г.А. Новое в сельскохозяйственной науке и практике / Г.А. Макаренко. – М, 1969. – 115с.
953657
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – М., 1976. – 128с.
953658
   Новое в сельскохозяйственной науке и практике. – Фрунзе, 1990. – 41с.
953659
   Новое в семеноводстве овощных культур. – Москва, 1959. – 136 с.
953660
  Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка : учебное пособие / Акимова Г.Н. – Москва : Высшая школа, 1990. – 166 с. – (Библиотека филолога)
953661
   Новое в системе учета износа шарошечных долот и пути предотвращения износа их опор. – М., 1965. – 24с.
953662
  Захарова М.Н. Новое в словарном составе русского литературного языка в период Великой Отечественной войны 1914-1945 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Захарова М.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечикова. – Одесса, 1955. – 16л.
953663
   Новое в советской археологии : Памяти Сергея Владимировича Киселева к 60-летию со дня рождения // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1965. – № 130 : Новое в советской археологии. Памяти Сергея Владимировича Киселева к 60-летию со дня рождения. – С. 1-292, рис.
953664
   Новое в советской исторической науке. – М., 1988. – 237с.
953665
  Мартынов И.И. Новое в советской музыке / И.И. Мартынов. – Москва, 1964. – 38с.
953666
  Матвеев Ю.Г. Новое в советском авторском праве // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 34-41. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
953667
  Львов-Анохин Новое в советском балете / Львов-Анохин. – Москва : Знание, 1966. – 63 с.
953668
  Дубинин Н.П. Новое в современной генетике / Н.П. Дубинин. – Москва : Наука, 1986. – 221 с.
953669
   Новое в современной классической филологии. – М., 1979. – 199с.
953670
   Новое в современной литологии. – Москва, 1981. – 120 с.
953671
  Микша Л.С. Новое в современном перенакоплении капитала США. / Л.С. Микша. – Москва, 1970. – 88с.
953672
  Шигаревская Н.А. Новое в современном французском синтаксисе / Н.А. Шигаревская. – М., 1977. – 103с.
953673
  Таранов Г.Ф. Новое в содержании и разведении пчел / Г.Ф. Таранов. – Москва, 1962. – 8 с.
953674
   Новое в солнечно-земных связях. – Москва, 1980. – 60с.
953675
   Новое в социалистическом соревновании в области промышленности в пятой пятилетке. – Л., 1953. – 32с.
953676
  Крючковский Семен Аркадьевич Новое в станочных работах : Рек.библиогр.указ. / Крючковский Семен Аркадьевич. – Москва : Книга, 1981. – 63с. – (Науч.-техн. знания - рабочим ; Вып.27)
953677
  Вейнберг Б.П. Новое в старом : Беседы по физике мало подготовленным читателям / Б.П. Вейнберг, проф. – Петроград : Книгоиздат "Сеятель" Е. В. Высоцкого, 1923. – 94, [1] с.
953678
  Соколов В.И. Новое в стереохимии / В.И. Соколов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
953679
  Журиков В.Н. и др. Новое в стимулировании производительности труда в сельском хозяйстве / В.Н. и др. Журиков. – М., 1972. – 48с.
953680
   Новое в стратиграфии и палеонтологии нижнего палеозоя Средней Сибири. – Новосибирск, 1978. – 164с.
953681
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Алтае-Саянской складчатой области и Тувы. – Новосибирск, 1978. – 128с.
953682
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия восточных и северных районов Сибири. – Новосибирск, 1978. – 147с.
953683
   Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия Сибирской платформы. – Новосибирск, 1978. – 150с.
953684
   Новое в стратиграфии и палеонтологии среднего и верхнего палеозоя Средней Сибири. – Новосибирск, 1978. – 159с.
953685
   Новое в стратиграфии триаса Палеоурала. – Свердловск, 1980. – 107с.
953686
   Новое в стратиграфии, тектонике и четвертичной геологии Белоруссии. – Минск, 1979. – 167с.
953687
  Душина И.В. Новое в структуре и содержании учебника "Материки, океаны, народы и страны. Страноведение" : методика и опыт. Учителю на заметку / И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 52-54. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
953688
  Бялик Г.И. Новое в телевидении / Г.И. Бялик. – Москва-Ленинград, 1952. – 80 с.
953689
   Новое в тематике, содержании и методах составления экономических карт. – Москва, 1970. – 192 с.
953690
   Новое в тематике, содержании и методах составления экономических карт (1975 -1977 гг.). – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1979. – 119 с.
953691
  Взоров Б.Н. Новое в теории и методике бега на 100 метров / Б.Н. Взоров. – Москва, 1950. – 40с.
953692
   Новое в теории и практике обучения. – Москва
Вып. 3. – 1979. – 112с.
953693
   Новое в теории и практике обучения. – Москва
2. – 1980. – 98с.
953694
   Новое в теории и практике управления производством в США. – Москва : Прогресс, 1971. – 192 с.
953695
   Новое в теории и практике электрогидравлического эффекта : сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 142 с.
953696
  Кондратьев К.Я. Новое в теории климата / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 65с.
953697
   Новое в теории оподзоливания и осолодения почв. – М., 1964. – 96с.
953698
  Плеханов Н.Д. Новое в теории электромагнитного поля / Николай Плеханов. – Харьков : Федорко, 2011. – 24 с. – ISBN 978-966-2920-54-3
953699
  Мазурина В.М. Новое в технике / В.М. Мазурина, Е.Е. Родичева. – Минск, 1965. – 83с.
953700
   Новое в технике горной промышленности. – М., 1959. – 16с.
953701
   Новое в технике и методике сейсморазведки за рубежом. – М., 1960. – 16с.
953702
   Новое в технике и технологии аэрофототопографических и маркшейдерских работ : (сборник статей Союзмаркштреста). – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 56 с.
953703
  Парфентьев А.И. Новое в технике кино / А.И. Парфентьев. – Москва, 1955. – 32с.
953704
  Бреннер М.М. Новое в технике нефтяной промышленности СССР / М.М. Бреннер. – Москва, 1956. – 32с.
953705
   Новое в технике телевидения : Рек.указ.лит. – Москва : Знание, 1985. – 31с.
953706
  Киш-Селдеми Новое в технике телевизионного приема / Киш-Селдеми. – Москва, 1976. – 112 с.
953707
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлоа МЕХАНОБРЧЕРМЕТ ; редкол.: Н.К. Воробьёв, В.Д. Костоглодов, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2008. – 140с.
953708
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционерное общество, Научно-исследовательский и проектный ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьёв, Л.С. Бардась, С.Г. Грищенко и др.]. – Кривой Рог : Механобрчермет, 2009. – 136 с.
953709
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сборник научных трудов / Открытое акционер. о-во "Науч.-исслед. и проектный ин-т по обогащ. и агломер. руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" [ред. кол.: Воробьев Н.К., Посохов А.В., Бардась Л.С. и др.]. – Кривой Рог : НИПИ Механобрчермет, 2010. – 274 с.
953710
   Новое в технологии и технике переработки минерального сырья : сб. науч. трудов / Украина, Публ. акционер. общество, н.-и. и проект. ин-т по обогащению и агломерации руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" ; [редкол.: Н.К. Воробьев (пред.) и др. ]. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 195, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2775-80-8
953711
   Новое в технологии металлургического производства. – М., 1962. – 79с.
953712
   Новое в технологии нанесения лакокрасочных покрытий. – Пенза, 1990. – 38с.
953713
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2004. – 155 с.
953714
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог, 2005. – 140 с.
953715
   Новое в технологии, технике и переработке минерального сырья : Сборник научных трудов. – Кривой Рог : ОАО НИПИ Механобрчермет, 2006. – 169с.
953716
   Новое в уголовном законодательстве. – Москва
Общая часть (1977-1984 гг.). – 1984. – 88 с.
953717
  Волженкин Б.В. Новое в уголовном законодательстве / Б.В. Волженкин. – Ленинград, 1990. – 30с.
953718
   Новое в уголовном законодательстве. – М., 1993. – 125с.
953719
  Васильев А.Н. Новое в уголовном законодательстве Союза ССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1959. – 32с.
953720
  Шубин В.В. Новое в уголовном законодательстве. / В.В. Шубин. – М., 1985. – 64с.
953721
   Новое в удобрении почв. – М.-Л., 1933. – 140с.
953722
   Новое в улучшении и использовании сенокосов и пастбищ. – М., 1963. – 552с.
953723
   Новое в управлении. – М., 1984. – 64с.
953724
  Гупало П.И. Новое в управлении жизнью растений. (Управление жизнью растений путем регулирования взаимосвязи органов). / П.И. Гупало. – Москва, 1960. – 40с.
953725
   Новое в управлении производством в социалистических странах. – М., 1973. – 253с.
953726
   Новое в управлении экономикой. – Москва, 1988. – 292 с.
953727
  Бахшиев Д.Ю. Новое в Уставе КПСС / Д.Ю. Бахшиев. – М, 1966. – 47с.
953728
   Новое в учебно-воспитательной работе школ-интернатов. – Челябинск, 1962. – 72с.
953729
  Шусторович Е.М. Новое в учении q валентрости / Е.М. Шусторович. – Москва, 1968. – 46с.
953730
  Сидоренко А.В. Новое в учении о биосфере / А.В. Сидоренко. – Москва, 1984. – 16с.
953731
  Чубуков Л.А. Новое в учении о климате / Л.А. Чубуков. – М, 1949. – 24с.
953732
  Капелюш С.М. Новое в учёте издержек обращения в государственной розничной торговле / С.М. Капелюш. – М., 1967. – 81с.
953733
  Подольский А.С. Новое в фенологическом прогнозировании / А.С. Подольский. – М, 1967. – 232с.
953734
  Фриш С.Э. Новое в физике / С.Э. Фриш. – Ленинград : Изд-во "П.П.Сойкин", 1928. – 48 с.
953735
   Новое в физиологии. – Москва : Знание, 1983. – 64с.
953736
  Коробков А.В. Новое в физиологии спорта / А.В. Коробков. – Ленинград, 1961. – 52 с.
953737
   Новое в физической географии. – М., 1975. – 109с.
953738
   Новое в финансировании и кредитоании капитальных вложений. – Л., 1984. – 66с.
953739
   Новое в химии : Сборник статей. – Москва : Наука, 1964. – 363 с.
953740
   Новое в химии азинов. – Свердловск, 1985. – 204с.
953741
   Новое в химии азотсодержащих гетероциклов. – Рига
1. – 1979. – 202с.
953742
   Новое в химии азотсодержащих гетероциклов. – Рига : Зинатне
Т. 2. – 1979. – 203 с.
953743
  Роговин З.А. Новое в химии полимеров / З.А. Роговин. – Москва, 1953. – 30с.
953744
  Роговин З.А. Новое в химии целлюлозы / З.А. Роговин. – Москва, 1945. – 71с.
953745
   Новое в химической фиксации азота. – Москва : Мир, 1983. – 304 с.
953746
  Рослов Н.Н. Новое в хранении картофеля и овощей / Н.Н. Рослов. – М., 1979. – 64с.
953747
   Новое в чередующейся сополимеризации. – М., 1984. – 194с.
953748
   Новое в школьной математике. – М., 1972. – 200с.
953749
   Новое в школьном курсе физики : учебно-метод. пособие. – Ульяновск : УГПИ, 1962. – 161 с.
953750
   Новое в экономике и организации ремонтного производства. – М., 1991. – 132с.
953751
  Иофинов С.А. Новое в эксплуатации машинно-тракторного парка / С.А. Иофинов. – Москва, 1980. – 64 с.
953752
  Козлова Муза Николаевна Новое в электромонтажных работах : Рек.указ.лит. / Козлова Муза Николаевна; Гос.публ.б-ка. – Москва : Книга, 1979. – 39с. – (Науч.-техн.знания - рабочим ; Вып.20)
953753
  Симонов И.Д. Новое в электромузыкальных инструментах / И.Д. Симонов. – Москва : Энергия, 1966. – 48 с.
953754
  Ротенберг З.А. Новое в электрохимии / З.А. Ротенберг. – Москва : Знание, 1977. – 61 с.
953755
   Новое в этнографии: Полевые исследования. – М.
1. – 1989. – 188с.
953756
   Новое в этнографических исследованиях татарского народа. – Казань, 1978. – 124с.
953757
  Юдина А.Д. Новое в языке периодики и окказиональном словообразовании // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 180-185. – ISSN 2307-4558
953758
  Шашкин И.Е. Новое в языке украинской газеты периода развернутого строительства коммунизма : Автореф... кандфилол. наук: 10.02.02 / Шашкин И.Е.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
953759
   Новое в японской филологии. – М., 1984. – 147с.
953760
  Дмитриев А.П. Новое военно-политическое мышление / А.П. Дмитриев. – М., 1989. – 63с.
953761
  Иванов В.М. Новое время - новая жизнь / В.М. Иванов. – Минск, 1968. – 160с.
953762
  Хакуашев Е.Т. Новое время - новые обычаи / Е.Т. Хакуашев. – 2-е изд., переработ. и доп. – Нальчик, 1987. – 167с.
953763
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1. – 2001
953764
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 2/3. – 2001
953765
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2001
953766
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2001
953767
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2001
953768
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2001
953769
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2001
953770
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2001
953771
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2001
953772
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2001
953773
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2001
953774
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2001
953775
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2001
953776
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2001
953777
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2001
953778
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2001
953779
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18. – 2001
953780
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 2001
953781
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2001
953782
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2001
953783
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2001
953784
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2001
953785
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2001
953786
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2001
953787
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2001
953788
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2001
953789
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2001
953790
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2001
953791
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2001
953792
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2001
953793
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2001
953794
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2001
953795
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2001
953796
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2001
953797
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2001
953798
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2001
953799
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2001
953800
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2001
953801
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2001
953802
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2001
953803
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2001
953804
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2001
953805
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2001
953806
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2001
953807
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2001
953808
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2001
953809
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2001
953810
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2001
953811
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2001
953812
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2001
953813
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52. – 2001
953814
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2002
953815
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2002
953816
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2002
953817
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2002
953818
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2002
953819
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2002
953820
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2002
953821
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2002
953822
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2002
953823
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2002
953824
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2002
953825
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2002
953826
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2002
953827
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2002
953828
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2002
953829
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2002
953830
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18/19. – 2002
953831
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2002
953832
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2002
953833
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2002
953834
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2002
953835
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2002
953836
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2002
953837
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2002
953838
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2002
953839
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2002
953840
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2002
953841
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2002
953842
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2002
953843
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2002
953844
   Новое время. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2002
953845
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2002
953846
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2002
953847
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2002
953848
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2002
953849
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2002
953850
   Новое время : Еженедельный журнал. Спецвипуск. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52 : 10 событий 2002 года. – 2002
953851
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2004
953852
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2004
953853
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2004
953854
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2004
953855
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2006
953856
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2006
953857
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2006
953858
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2006
953859
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2006
953860
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2006
953861
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2006
953862
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2006
953863
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2006
953864
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2006
953865
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2006
953866
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2006
953867
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2006
953868
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2007
953869
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2007
953870
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2007
953871
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2007
953872
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2007
953873
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2007
953874
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2007
953875
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13/14. – 2007
953876
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2007
953877
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2007
953878
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2007
953879
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 2007
953880
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2007
953881
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2007
953882
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2007
953883
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2007
953884
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2007
953885
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2007
953886
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2007
953887
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2007
953888
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2007
953889
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 1 (82), 15 января 2016. – 2016. – 66 с.
953890
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 2 (83), 22 января 2016. – 2016. – 66 с.
953891
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 3 (84), 29 января 2016. – 2016. – 66 с.
953892
   Новое время страны : Спецпроект Нового времени : прилож. к журн."Новое время страны", №3 от 18.11.2016 / ООО "ИД "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; ред. А. Юхименко. – Киев, 2014-
№ 3, 18.11.2016. – 2016. – 34 с.
953893
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 4 (85), 5 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
953894
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 5 (86), 12 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
953895
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 6 (87), 19 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
953896
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 7(88 ))6 февраля 2016. – 2016. – 66 с.
953897
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 9 (90), 11 марта 2016. – 2016. – 86 с.
953898
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 10 (91), 18 марта 2016. – 2016. – 66 с.
953899
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 11(92), 25 марта 2016. – 2016. – 66 с.
953900
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 12 (93), 31 марта 2016. – 2016. – 66 с.
953901
   Новое время страны. – Киев, 2014-
№ 14 (95), 15 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
953902
   Новое время страны. – Киев, 2014-
№ 15 (96), 22 апреля 2016. – 2016. – 66 с.
953903
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 16 (97), 29 апреля 2016. – 2016. – 86 с.
953904
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 17 (98), 13 мая 2016. – 2016. – 66 с.
953905
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 18 (99), 20 мая 2016. – 2016. – 86 с.
953906
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 33 (114), 9 сентября 2016. – 2016. – 66 с.
953907
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 40 (121), 28 октября 2016. – 2016. – 66 с.
953908
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 42 (123), 11 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
953909
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-. – ISSN 2305-3364
№ 44 (125), 25 ноября 2016. – 2016. – 66 с.
953910
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 1 (130), 13 января 2017. – 2017. – 66 с.
953911
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 2 (131), 20 января 2017. – 2017. – 66 с.
953912
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 3 (132), 27 января 2017. – 2017. – 66 с.
953913
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 4 (133), 3 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
953914
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 5 (134), 10 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
953915
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 6 (135), 17 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
953916
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК". – Киев, 2014-
№ 7 (136), 24 февраля 2017. – 2017. – 66 с.
953917
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 8 (137), 3 марта 2017. – 2017. – 66 с.
953918
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 9 (138), 3 марта 2017. – 2017. – 66 с.
953919
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 10 (139), 17 марта 2017. – 2017. – 86 с.
953920
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 11 (140), 24 марта 2017. – 2017. – 66 с.
953921
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 12 (141), 31 марта 2017. – 2017. – 66 с.
953922
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 13 (142), 7 апреля 2017. – 2017. – 63 с.
953923
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 14 (143), 14 апреля 2017. – 2017. – 66 с.
953924
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 26 (155), 21 июля 2017. – 2017. – 66 с.
953925
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 27 (156), 28 июля 2017. – 2017. – 66 с.
953926
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 28 (157), 11 августа 2017. – 2017. – 66 с.
953927
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 29 (158), 18 августа 2017. – 2017. – 66 с.
953928
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 30 (159), 25 августа 2017. – 2017. – 66 с.
953929
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 33 (162), 15 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
953930
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 35 (164), 29 сентября 2017. – 2017. – 66 с.
953931
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 36 (165), 6 октября 2017. – 2017. – 66 с.
953932
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 37 (166), 13 октября 2017. – 2017. – 66 с.
953933
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 39 (168), 27 октября 2017. – 2017. – 66 с.
953934
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 40 (169), 3 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
953935
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 41 (170), 10 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
953936
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 42 (171), 17 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
953937
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 43 (172), 24 ноября 2017. – 2017. – 66 с.
953938
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 44 (173), 1 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
953939
   Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2014-
№ 45 (174), 8 декабря 2017. – 2017. – 66 с.
953940
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2014-
№ 3 (180), 25 января 2018. – 2018. – 66 с.
953941
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 5 (182), 8 февраля 2018 : Просто космос. – 2018. – 66 с.
953942
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 8 (185), 1 марта 2018. – 2018. – 66 с.
953943
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 9 (186), 7 марта 2018. – 2018. – 66 с.
953944
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 10 (187), 15 марта 2018. – 2018. – 66 с.
953945
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 12 (189), 29 марта 2018. – 2018. – 66 с.
953946
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 14 (191), 12 апреля 2018. – 2018. – 66 с.
953947
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 15 (192), 19 апреля 2018. – 2018. – 66 с.
953948
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 16 (193), 26 апреля 2018. – 2018. – 86 с.
953949
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 17 (194), 10 мая 2018. – 2018. – 64 с.
953950
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 21 (197), 7 июня 2018. – 2018. – 66 с.
953951
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 23 (199), 21 июня 2018. – 2018. – 66 с.
953952
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 24 (200), 27 июня 2018. – 2018. – 66 с.
953953
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 25 (201), 12 июля 2018. – 2018. – 66 с.
953954
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 26 (202), 19 июля 2018. – 2018. – 85 с.
953955
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 28 (204), 2 августа 2018. – 2018. – 66 с.
953956
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 29 (205), 9 августа 2018. – 2018. – 66 с.
953957
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 31 (207), 30 августа 2018. – 2018. – 66 с.
953958
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 32 (208), 6 сентября 2018. – 2018. – 66 с.
953959
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 33 (209), 13 сентября 2018. – 2018. – 66 с.
953960
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 34 (210), 20 сентября 2018. – 2018. – 66 с.
953961
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 35 (211), 27 сентября 2018. – 2018. – 66 с.
953962
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 36 (212), 4 октября 2018. – 2018. – 66 с.
953963
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 37 (213), 11 октября 2018. – 2018. – 66 с.
953964
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 42 (218), 15 ноября 2018. – 2018. – 70 с.
953965
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 43 (219), 22 ноября 2018. – 2018. – 66 с.
953966
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 3 (227), 31 января 2019. – 2019. – 66 с.
953967
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 7 (231), 28 февраля 2019. – 2019. – 66 с.
953968
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 8 (232), 6 марта 2019. – 2019. – 66 с.
953969
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 9 (233), 14 марта 2019. – 2019. – 66 с.
953970
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 14 (238), 18 апреля 2019. – 2019. – 83, [3] c.
953971
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 16 (240), 8 мая 2019. – 2019. – 65, [1] с.
953972
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 19 (243), 30 мая 2019. – 2019. – 67, [3] с.
953973
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 22 (246), 20 июня 2019. – 2019. – 65, [1] с.
953974
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 23 (247), 26 июня 2019. – 2019. – 66 с.
953975
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; глав. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 25 (249), 11 июля 2019. – 2019. – 64, [2] с.
953976
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 33 (257), 12 сентября 2019. – 2019. – 65, [2] c.
953977
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 35 (259), 26 сентября 2019. – 2019. – 64, [2] c.
953978
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 37 (261), 10 октября 2019. – 2019. – 64, [2] c.
953979
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 38 (262), 17 октября 2019. – 2019. – 65, [1] c.
953980
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 39 (263), 24 октября 2019. – 2019. – 63, [3] c.
953981
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 40 (264), 31 октября 2019. – 2019. – 80, [2] с.
953982
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 42 (266), 14 ноября 2019. – 2019. – 62, [4] c.
953983
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 43 (267), 21 ноября 2019. – 2019. – 65, [1] c. + вкладыш. – Назв. вклад. "Время перемен". - 34 с.
953984
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 32 (304), 3 сентября 2020. – 2020. – 63, [3] c.
953985
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 38 (310), 15 октября 2020. – 2020. – 64, [2] c.
953986
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 39 (311), 22 октября 2020. – 2020. – 48, [2] c.
953987
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 40 (312), 29 октября 2020. – 2020. – 65, [1] с.
953988
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 42 (314), 12 ноября 2020. – 2020. – 65, [1] с.
953989
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 43 (315), 19 ноября 2020. – 2020. – 62, [3] с.
953990
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 45 (317), 3 декабря 2020. – 2020. – 64 с.
953991
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 4 (324), 4 февраля 2021. – 2021. – 64, [2] с.
953992
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 5 (325), 11 февраля 2021. – 2021. – 65, [1] с.
953993
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 6 (326), 18 февраля 2021. – 2021. – 65, [1] с.
953994
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 7 (327), 25 февраля 2021. – 2021. – 65, [1] с.
953995
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 16 (336), 29 апреля 2021. – 2021. – 80, [2] c.
953996
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 17 (337), 13 мая 2021. – 2021. – 65, [1] c.
953997
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 18 (338), 20 мая 2021. – 2021. – 65, [1] c.
953998
   Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев : Медиа - ДК, 2014-
№ 20 (340) , 3 июня 2021. – 2021. – 64, [2] с.
953999
   Новое время страны. Спецпроект / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016-
№ 1, 03.06.2016 : Украина и мир 2030. – 2016. – 34 с. – Спецприложение к журналу "Новое время страны"
954000
   Новое время страны. Спецпроект : приложение к журналу "Новое время страны" / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2016-
№ 4, ноябрь 2017 : Девушка с характером. – 2017. – 34 с.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,