Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
951001
  Жодані І. "Переклад" образів скульптури Михайла Дзиндри на образи літератури у збірці Віри Вовк "Святий гай" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 184 -188.
951002
  Жодані І "Переклад" образів скульптури Михайла Дзиндри на образи літератури у збірці Віри Вовк "Святий гай" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С 184-188.
951003
  Філіпчук Г. "Перекладаючи" Дію Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 3-4
951004
  Гавришко М. "Переконувала мене писати не по-німецьки, а для свого народу - по-українськи" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 19 (272), 14 травня 2015. – С. 48-50


  Софія Окуневська стала першою жінкою - доктором медицини в Австро-Угорщині.
951005
  Кучерявенко В.Т. "Перекоп" ушел на юг / В.Т. Кучерявенко. – М., 1962. – 158с.
951006
  Кучерявенко В.Т. "Перекоп" ушел на юг / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1965. – 147с.
951007
  Тахо-Годи Елена "Перелистала две трети книги..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 5. – С. 3-4. – ISSN 0321-1878
951008
  Ганжа А. "Перелицьований" Тичина: соціопоетика пародій // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 65-78. – ISSN 0201-419
951009
  Капітоненко М. "Переляк зміниться зацікавленістю, а та - розумінням" / бесіду вела Тетяна Гузик // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 11 (137). – С. 28-29 : фото


  Розмова з доцентом кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Миколою Капітоненком про європейські перспективи України.
951010
  Форманова С. "Перемикання кодів" у сучасному художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 28-32. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
951011
  Костюченко Ю. "Перемог по-російськи" не буде // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 9


  Вперше в історії олімпійського руху команду відсторонили від участі в Олімпіаді за "системний кримінальний злочин". МОК, на відміну від інших міжнародних організацій, виявив позицію.
951012
  Патриляк І. "Перемога або смерть": український визвольний рух у 1939-1960-х рр. / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 509, [3] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. : с. 508-509. – (Наш формат історії). – ISBN 978-966-2720-04-4
951013
  Вінюков-Прощенко Артур "Перемога" від Ryanair // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 28-29 : фото, графік. – ISSN 1998-8044
951014
  Кралюк П. "Перемогти хамство кругом себе і перш за все в собі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Проблеми, порушені в публіцистиці В"ячеслава Липинського, не втратили актуальності.
951015
  Фаріон І. "Переможемо тоді, коли переможемо у собі слабкість, пристосуванство і негативізм" / розмову вів Олег К. Романчук // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 31-34
951016
  Слапчук В. "Переможна тільки та війна, якої не було" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)


  Розмова з українським письменником Василем Слапчуком про новий автобіографічний роман "Книга забуття" (2013, присвячений війні в Афганістані, учасником якої був автор.
951017
  Явтушенко В.М. "Перемудрив" Панаса Мирного як драма для читання / В.М. Явтушенко, Н.Г. Явтушенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 86-90. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  Стаття присвячена аналізу жанрової специфіки п"єси Панаса Мирного "Перемудрив". Автори дослідження доводять, що драматург був одним з піонерів у розробці нового типу комедії - "високої комедії", мета якої викрити пороки сучасного йому суспільства. Крім ...
951018
   [Переможці XXII Всеукраїнської олімпіади юних філологів] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-35. – ISSN 0130-5263
951019
  Михайленко О.О. Переклад каузативних конструкцій в англомовних науково-технічних та художніх текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 135-140. – Бібліогр.: 61 назв.
951020
  Софієнко І.В. Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 42-49


  Стаття присвячена дослідженню особливостей перекладу кінокомедій українською мовою. Були з"ясовані як загальнопоширені, так і виключно українські засоби створення та відтворення ефекту комічного, що побутують в українському комедійному кіноперекладі.
951021
  Кропінова Т.В. Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об"єкта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 407-412. – Бібліогр.: Літ.: с.412; 8 п. – ISSN 1729-360Х
951022
  Науменко О.В. Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матеріалі роману С. Моема "Розмальована завіса") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 48-56


  У статті розглянуто колороніми у перекладацькому аспекті. Визначено способи та труднощі відтворення кольороназв. Матеріалом дослідження слугує роман англійського письменника XX століття Сомерсета Моема "Розмальована завіса".
951023
  Фокін С.Б. Переклад конференцій (для студентів-іспаністів) : навч. посібник / С.Б. Фокін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 119, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 113-118
951024
  Максименко О.В. Переклад конференцій: европейські норми та українські реалії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 234-238
951025
  Кудрявцева А. Переклад Корану та етнографія повсякденності / А. Кудрявцева, Ю. Резван // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (344), липень - серпень. – С. 62-70. – ISSN 0130-6936
951026
  Ткаченко О. Переклад лексики французької молодіжної мови українською // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 173-176. – Бібліогр.: С. 176
951027
  Мірошниченко Л. Переклад Лесі України: непереборні підозри текстолога // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 108-113. – ISSN 0236-1477
951028
  Лєпухова Н.І. Переклад лінгвокультурем (на матеріалі німецьких літературних казок Е.Т.А. Гофмана та В. Гауфа) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 129-142. – ISSN 2311-2697
951029
  Кривонога Т. Переклад лінгвокультурних елементів (на матеріалі англомовних публікацій з таматики "Сім"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 116-117
951030
  Лєпухова Н. Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 133-142. – ISBN 966-7773-70-1
951031
  Ясинецька О.А. Переклад метафори як мовна репрезентація концептуальних картин світу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 96-100. – Бібліогр.: С. 100; 13 назв
951032
  Коломієць С.С. Переклад метафоричних термінів у науково-технічному дискурсі / С.С. Коломієць, Г.В. Шрам // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 253-257. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
951033
  Орлова І.С. Переклад міжнародних договорів у світлі когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 185-194. – ISBN 966-581-589-Х
951034
  Молодід Т.К. Переклад на українську мову старослов"янізмів, використаних В.І. Леніним у його працях / Т.К. Молодід, С.А. Воробйова // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 108-110
951035
  Радзієвська С.О. Переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 402-407


  У статті запропоновано визначення нанонаукового терміна, окреслено класифікацію термінів залежно від їхніх структурно-семантичних особливостей, а також розглянуто переклад нанонаукових багатокомпонентних термінів. В статье предлагается определение ...
951036
  Єржиківська Н. Переклад Наталі Лівицької-Холодної поезії Константина Бальмонта "Лебідь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті аналізується поезія К. Бальмонта "Лебідь", що увійшла до збірки "В безмежності" (1895). Розглянуто його український переклад, виконаний Н. Лівицькою-Холодною. Простежено функціонування символу лебедя в міфології та світовій (Горацій, А. ...
951037
  Волкогон Н.Л. Переклад національно-маркованих експресивних засобів (на матеріалі іспаномовної прес-реклами) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Найбільш діяльною вважається реклама, що апелює до національної культури, складові якої (пісні, література) визначають своєрідність певної національності. Максимальна експресія досягається через використання конотації (яка ґрунтується на фонових ...
951038
  Корчагіна О. Переклад неологізмів німецької мови зі сфери нанотехнології та квантово-молекулярної архітектури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 55-57
951039
  Мартинюк В. Переклад неперекладного: маловідома праця Богдана Лепкого // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 383-386. – ISSN 2309-4389
951040
  Пірог І.І. Переклад непрямих мовленнєвих актів з німецької мови на українську / І.І. Пірог, Д.О. Сапко // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 470-475
951041
  Кур"янова М. Переклад німецьких еліптичних речень у науково-технічній літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 147-151
951042
  Любчук Н.В. Переклад німецьких етнокультурних фразеологізмів українською мовою


  Розглядаються співвідношення німецьких етнокультурних фразеологізмів з їх українськими фразеологічними еквівалентами та способи їх перекладу українською мовою.
951043
  Альшева А. Переклад німецької вікіпедії як шлях до розширення UAnet // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 42-48


  У статті розглянуто перспективи українського сегменту Інтерненту, знаного як UAnet. Пропонуються шляхи розвитку найвідомішої онлайн-енциклопедії Вікіпедія заради збільшення присутності української мови в Інтернеті. Увага акцентується на перекладі ...
951044
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; МОНУ ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 328л. + Додатки : л.240-328. – Бібліогр. : л.205-239
951045
  Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.16. - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
951046
  Ясинецька О.А. Переклад нової англомовної конверсійної метафорики українською мовою // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 363-367
951047
  Шаблій О.А. Переклад нормативних юридичних скорочень ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 216-220. – ISBN 978-617-640-052-3
951048
  Касяненко Д.С. Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 329-335


  У статті проаналізовано сучасний стан перекладу нормативно-правових текстів ЄС офіційними мовами Євросоюзу та українською мовою, висвітлено підходи до організації роботи перекладачів в інституціях ЄС. Статья посвящена анализу современного состояния ...
951049
  Григоренко О.В. Переклад патентних описів США і Великобританії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 295-301
951050
  Муляр С.П. Переклад поезії Т. Шевченка російською мовою (концептуальний аналіз) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 290-300
951051
  Ткаченко С. Переклад поезії та поезія перекладу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 6
951052
  Мельниченко І.В. Переклад поеми Йозефа Сватоплука Махара „На Голгофі”, здійснений Євгеном Маланюком, у контексті чесько-українських літературних взаємин // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 299-306. – ISBN 966-8474-40-6
951053
  Шаблій О.А. Переклад процесуально-правової документації // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 124-147. – ISBN 978-617-640-052-3
951054
  Гонта І.А. Переклад складних та складнопохідних слів у творах Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 140-144. – Бібліогр.: С. 144; 6 назв
951055
  Ісіченко А.П. Переклад слів з нечітким лексико-граматичним значенням / А.П. Ісіченко, О.Л. Ушакова // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 50-50
951056
  Тєлєжкіна О.О. Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 256-261
951057
  Чернишова Ю. Переклад сучасних релігійних текстів у контексті функцій релігійного дискурсу


  Аналізуються функції релігійного дискурсу, які зумовлюють основні проблеми перекладу сучасних християнських текстів : репрезентативна та комунікативна. Виокремлюються стратегії перекладу, які дозволяють відтворити ці засадничі функції релігійного ...
951058
  Хоню В. Переклад та редагування сценаріїв, титрів і субтитрів неігрових фільмів у контексті соціальної комунікації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 70-76


  Розглянуто складні випадки перекладу і редагування перекладних сценаріїв, титрів і субтитрів неігрового кіно, проаналізовано помилкове слововживання як комплексну проблему соціальної комунікації та якості підготовки фахівців (драматургів, сценаристів, ...
951059
  Панченко О.І. Переклад творів Чарльза Діккенса як зразок перекладацької майстерності // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 125-129


  Йдеться про лінгвістичні ознаки творчості Ч. Діккенса та вдалі варіанти її перекладів російською мовою.
951060
  Андрущенко І. Переклад твору Фридриха Ніцше "Ранкова зоря" / І. Андрущенко, А. Богачов, В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 115-119. – ISSN 2522-9338
951061
  Пєтухова О.В. Переклад терміна "решетка" в українській термінології металознавства // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 80-87


  Представлено переклад та тлумачення російськомовного терміна "решетка" у словникових статтях різного призначення
951062
  Маленко О.О. Переклад у вивченні української мови. Теоретичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 30 (322). – С. 34-37


  У школьному курсу української мови переклад посідає окреме місце як вид роботи з пошуку відповідних лексичних, граматичних, стилістичних засобів при відтворенні змісту повідомлення, створенного іншою,найчастіше російською, мовою.
951063
  Тетеріна О. Переклад у концепції національної літератури Івана Франка
951064
  Колодый Б.М. Переклад українських видільних часток французькою мовою // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 344-349. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
951065
  Ємельянова Є.С. Переклад української наукової термінології: актуальні проблеми і тенденції // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 201-208. – ISBN 978-617-619-161-2
951066
  Юркевич О. Переклад філософських текстів в Україні : історія і сучасність / О. Юркевич, Н. Бевз // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.236-253. – ISSN 2075-1443
951067
  Паніч Олексій Переклад філософських термінів : філософія і технологія // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 32-48. – ISSN 0235-7941
951068
  Седлерова А.І. Переклад філософської повісті Вольтера "Кандід" і формування творчої позиції В. Підмогильного // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 565-570
951069
  Данкевич Т.М. Переклад фразеологізмів англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 446-451


  У статті розглянуто визначення терміна "фразеологія", "фразеологізм" та види фразеологізмів в англійській мові, проаналізовано шляхи перекладу фразеологізмів, визначено особливості їх перекладу.
951070
  Атмаджа Е. Переклад фразеологізмів з компонентом-зоонімом з української мови на турецьку / Е. Атмаджа, Р. Гоздаш // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 75/76. – С. 3-15. – ISSN 1682-671Х
951071
  Швець Л.А. Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 293-300


  У статті розглянуті основні проблеми передачі фразеологізмів у кінотексті, розкрито специфіку їх перекладу. Висвітлено прийоми перекладу англійських фразеологізмів на матеріалі телесеріалу "Теорія великого вибуху".
951072
  Куликова В. Переклад французьких фітонімів: культорологічний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 182-187. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
951073
  Загородня Л.З. Переклад числових форм англійських родових іменників українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 2783-277
951074
  Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів : (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / О.А. Шаблій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 227, [1] с. : табл. – Текст укр. та нім. мовами. – Бібліогр.: с. 213-222 та в кінці розд. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-025-2
951075
  Шабуніна В.В. Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 220-226
951076
   Переклад як (не) порозуміння. Термінологічна дискусія / А. Богачов, А. Вахтель, В. Верлока, І. Іващенко, С. Іващенко, В. Кебуладзе, О. Комар, А. Леонов, О. Панич, Д. Сепетий, О. Хома, Т. Фостяк, В. Циба // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 5. – С. 68-93. – ISSN 0235-7941
951077
  Дем"янюк А.А. Переклад як акт міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 136-141. – Бібліогр.: с. : 141; 4 поз.


  У статті розглядаються культурологічні аспекти проблему перекладу. The article investigates cultupological ashects of the process of translation.
951078
  Бриська О. Переклад як вияв неокласичного напряму української культури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 163-170. – ISSN 2078-340X
951079
  Стріха М. Переклад як джерело й перспектива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13 лютого (№ 26). – С. 5


  Хто оберігає членів уряду від необхідності слухати українською мовою виступ єврокомісара Фюле?
951080
  Сушко З. Переклад як естетична інтерференція художнього тексту / З. Сушко, О. Боднар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 305-312. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
951081
  Бойчук Н.В. Переклад як засіб міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 140-147


  Статтю присвячено питанням перекладу, як важливого засобу спілкування між індивідами, які розмовляють різними мовами та належать до різних культур. Стаття аналізує переклад як міжмовне комунікативне явище. Процес перекладу визначений мовними ...
951082
  Рудницька Н. Переклад як засіб формування радянського канону світової літератури: ідеологічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 48-53. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
951083
  Чернишова Ю. Переклад як зустріч з іншим: філософія гостинності у працях Доменіко Єрволіно // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 324-331


  У статті на матеріалі праць італійського філософа Доменіко Єрволіно, присвячених осмисленню сутності та завдань перекладу в сучасному світі, аналізується концепція "мовної гостинності". В статье на материале работ итальянского философа Доменико ...
951084
  Яцкевич І.І. Переклад як лінгвокультурна адоптація тексту (на матеріалі перекладу латинською мовою "Літопису Молдавської землі" Мирона Костіна) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 391-395
951085
  Воїнов В.В. Переклад як метаморфоз / В.В. Воїнов, І.В. Малиновська


  Поняття перекладу розглянуто на тлі становлення постнекласичного методологічного напрямку. Новітні розробки в таких дослідженнях сприяли формуванню теорії тотальності, яка описує явища як цілісності, що здатні до самодетермінування. Переклад ...
951086
  Тетеріна Ольга Борисівна Переклад як наукова проблема в український літературно-критичній думці 19 - початку 20 ст. (компаративний дискурс) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Тетеріна О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. – Бібліогр.: л. 189 - 206
951087
  Тетеріна Ольга Борисівна Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці 19 - початку 20 ст. ( компаративний дискурс ) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Тетеріна О. Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
951088
  Бистрова О. Переклад як національна форма рецепції (українізація творів Гете та Достоєвського) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 316-325. – ISSN 2411-4758
951089
  Мошковська Л.М. Переклад як невід"ємна частина євроінтеграції в умовах сучасної незалежної України // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 74-75
951090
  Косинська Ю.В. Переклад як об’єкт авторського й професійного редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті охарактеризовано види редагування перекладних текстів залежно від учасників міжмовної комунікації. На основі положень теорії авторського й літературного редагування проаналізовано значення й супідрядність етапів удосконалення друготвору ...
951091
  Тетеріна О.Б. Переклад як проблема загальнолітературна: І. Франко в контексті сучасної компаративістики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 203-209
951092
  Бурда-Лассен Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Бурда-Лассен О. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 318 л. + Додатки: л. 228-318. – Бібліогр.: л. 195-227
951093
  Бурда-Лассен Олена Василівна Переклад як процес декодування ментальної ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких етнолексем міфологічного походження) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 10.02.16 / Бурда-Лассен О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
951094
  Євтушенко О.І. Переклад як спосіб та форма міжкультурної комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38/1 : За матеріалами конференції "Міжкультурна комунікація і переклад" (м. Київ, 12 квіт. 2017 р.). – С. 60-62. – ISSN 2521-1218
951095
  Ткаченко А.О. Переклад як турнір (із горнила майстер-класу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 278-288
951096
  Гриценко О. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 27-41. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
951097
  Горський В. Переклад як феномен сучасного українського філософського життя // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 123-128. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
951098
  Чередниченко О.І. Переклад. Культура. Ідентичність / Олександр Чередниченко. – Київ : Заславський О.Ю., 2017. – 223, [1] с. – Текст укр., частк. фр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-632-077-7
951099
  Кебуладзе Вахтанг Переклад. Топос. Етос // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 22-31. – ISSN 0235-7941
951100
  Касьянова О. Переклад: спеціальність чи маргінальна література? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 28 травня (№ 22). – С. 5


  Таку тему запропонував для обговорення на черговому засіданні об"єднання критиків у Будинку письменників України голова об"єднання Михайло Наєнко.
951101
  Зарицький М.С. Переклад: створення та редагування / М.С. Зарицький. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 120с. – ISBN 966-611-327-9
951102
  Омельченко В.Ю. Переклад: чинник розвитку філософської мови ("аура смислів мозаїки життєсвіту" В. Беньяміна & поетична мова "вражень" С. Малярме) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 41
951103
  Альшева А. Перекладаємо німецьку Вікіпедію, або і Хто ж тепер автор? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – P. 395-396
951104
  Даниленко Л.І. Перекладаємо чеською : Українсько-чеські прийменникові і безприйменникові конструкції: Навчальний посібник / Л.І. Даниленко, О.Л. Паламарчук; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 49с.
951105
  Васильченко Андрій Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 3 : Філософія перекладу. – С. 138-147. – ISSN 0235-7941
951106
  Савченко Ю.М. Перекладання податків в контексті формування фіскальної політики держави // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 43-49. – ISSN 2306-0050
951107
  Пригодій С.М. Перекладацька аберація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 404-414. – Бібліогр.: Літ.: с. 414; 14 назв
951108
  Сегол Р.І. Перекладацька адаптація елементів популярної культури у міжкультурній комунікації // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 470-476. – ISSN 2311-0821


  "Міжкультурна комунікація відіграє провідну роль у сучасному глобалізованому світі. Основою спілкування між різномовними комунікантами, які прагнуть до більшої єдності в продукуванні комунікаційних одиниць й масової культури, є створення інформаційних ...
951109
  Мельникова Д. Перекладацька діяльність В. Стуса: авторська позиція у перекладі ліричного твору Редьярда Кіплінга "IF" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
951110
  Прокопчук Ю. Перекладацька діяльність Дмитра Загула в критиці 20-30-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 134-138. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
951111
  Піскун О. Перекладацька діяльність Зінаїди Тулуб на тлі українського перекладацтва "розстріляного відродження" // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 268-283. – ISBN 978-966-493-297-1
951112
  Смольницька О. Перекладацька діяльність І. Франка: компаративістський аналіз архетипних систем давньоукраїнського та скандинавського мислення
951113
  Качуровський І. Перекладацька діяльність Михайла Ореста // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 136-147
951114
  Стріха М. Перекладацька діяльність родини Бориса Грінченка / М. Стріха, М. Альошина


  У рамках "культурного повороту" у перекладознавстві розглянуто перекладацьку діяльність Бориса, Марії та Насті Грінченків. Показано, що в умовах дії офіційної заборони на друк перекладів українською мовою (до 1905 р.) і подальших вельми обмежених ...
951115
  Балаклицький М. Перекладацька діяльність у книжковій публіцистиці українських протестантів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 65-78


  Переклади Біблії національними мовами - тяжке завоювання протестантської цивілізації. У статті показано масштаб проекту з актуалізації (шляхом перекладу) біблійного тексту в українській культурі й суспільстві, а також річна діяльність Українського ...
951116
  Гладушина Р.М. Перекладацька діяльність у контексті когнітивної транслятології // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 163-174. – ISSN BIB-ID 83558
951117
  Глуховська Н.А. Перекладацька діяльність як складова фахової підготовки майбутніх філологів // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 86-87
951118
  Луцак А.І. Перекладацька інтерпретація поезії Стефана Малларме // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 173-178
951119
  Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
951120
  Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 249 л. – Додатки: л. 218-249. – Бібліогр.: л. 193-217
951121
  Веремко-Бережний Перекладацька клептоманія чи текстовий тероризм? // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 206-212. – ISSN 0320 - 8370
951122
  Поворознюк Р.В. Перекладацька компетенція й відтворення медичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 91-105


  Стаття присвячена зіставленню основних теоретичних моделей перекладацької компетенції, їх структурі й функціональним особливостям. Окреслена ніша фахового різновиду компетенції медичного перекладача, обгрунтована її специфіка й перспективи ...
951123
  Сєргєєва О.В. Перекладацька помилка у методиці викладання перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 114-116
951124
  Заболотна Т. Перекладацька рецепція крізь призму сучасної української поезії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 13-20. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
951125
  Маркелова А. Перекладацька рецепція образу Тараса Шевченка у поезіях українських шістдесятників // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 269-274


  Наукова розвідка присвячена особливостям перекладацької рецепції та виражальним можливостям перекладу в процесі відтворення англійською мовою художньо-культурного простору вірша Віталія Коротича "Триптих", центральним образом якого є Тарас Григорович ...
951126
  Вишневська О. Перекладацька рецепція творості Шевченка у польській літературі XIX століття / О. Вишневська, О. Поліха // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 20-25. – ISSN 2306-028X
951127
  Закордонець Г. Перекладацька спадщина М. Рильського як невід"ємна частина взаємозбагачення культур // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 72-74
951128
  Тьопенко Ю.А. Перекладацька стратегія доместикації як чинник національної ідентифікації / Ю.А. Тьопенко, Ю.Г. Стежко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 184-189. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті йдеться про постмодерністські новації у царині художнього перекладу, які дають підставу для дискусій щодо доцільності глибокої доместикації першотвору на догоду сучасним культурним запитам читача. Наводяться міркування щодо бачення ...
951129
  Балабін В.В. Перекладацьке супроводження як основа лінгвістичного забезпечення військ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 122-123
951130
  Плющ Б.О. Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 76-90


  Стаття має на меті розгляд перекладацького диспаритету в перекладі української прози англійською та німецькою мовами з позицій наративно-комплексного й соціологічного підходів, із акцентом на перекладочознавчому аспекті перекладу. Целью статьи ...
951131
  Косів Г. Перекладацький доробок Віри Річ: загальний огляд перекладів творів українських письменників // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 235-239. – ISSN 2078-340X
951132
  Чередниченко О. Перекладацький доробок Григорія Кочура : До 100-літнього ювілею майстра // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6 (965/966). – С. 185-190. – ISSN 0320 - 8370
951133
  Зимомря М. Перекладацький доробок Івана Франка в контексті міжкультурного простору // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 232-241
951134
  Астаф"єв О.Г. Перекладацький доробок Ігоря Качуровського / у контексті художніх традицій київської школи неокласиків/ // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 147-152
951135
  Чередниченко О. Перекладацький доробок Миколи Лукаша у царині романських літератур (до 90-літнього ювілею майстра)


  У статті висвітлено деякі сторони творчої діяльності Миколи Лукаша, пов"язані з перекладом творів романських літератур. Наголошено на значенні його досвіду для розбудови українського поетичного перекладу. Ключові слова: Микола Лукаш, поетичний ...
951136
  Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 279 л. + Додаток: л. 230 - 279. – Бібліогр.: л. 186 - 229
951137
  Мазур О.В. Перекладацький метод Анатолія Онишка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Мазур О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
951138
  Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Косів Г.М.; Львівський нац. ун-т. ім. І.Франка. – Львів, 2006. – 224с. – Бібліогр.: л.183 - 224
951139
  Косів Г.М. Перекладацький метод Віри Річ як інтерпретатора української художньої літератури : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Косів Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
951140
  Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 318-330. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1728-9572


  У статті представлено різні погляди на метод перекладу і здійснено спробу визначити основні риси творчого методу М. Лукаша, його місце в історії українського перекладу. Translator method of Mykola Lookash. The article presents different views on ...
951141
  Зимомря М. Перекладацький світ Івана Франка: дискурс культурологічної стратегії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 219-231. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Зроблено спробу розкрити особливості перекладацького світу Івана Франка з проекцією на дискурс культурологічної стратегії - визначальній складовій естетичної концепції творця.
951142
  Ребрій О.В. Перекладацький скоропис / О.В. Ребрій; Dictum factum; Під. ред.: Л.М.Черноватого, В.І.Карабана. – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 112с. – Обкладинка на іноземній мові. – ISBN 966-8213-03-3
951143
  Коккіна Л.Р. Перекладацькі відповідники засобів вираження пасивного стану // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
951144
  Коккіна Л.Р. Перекладацькі відповідники засобів вираження пасивного стану // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 172-175. – ISBN 966-7890-03-1
951145
  Некряч Т. Перекладацькі парадокси Володимира Набокова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 209-213
951146
  Прибатень Ю.А. Перекладацькі помилки при відтворенні заголовків художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 89-93
951147
  Джандоєва П.В. Перекладацькі прийоми і трансформації, що використовуються в науково-технічному перекладі // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 468-481
951148
  Софієнко І.В. Перекладацькі рішення при відтворенні мовленнєвих помилок (на матеріалі роману Дж.С. Фоера "Все ясно") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 217-224


  Стаття присвячена відтворенню мовленнєвих помилок у перекладі на матеріалі роману Дж. С. Фоера "Все ясно". З"ясовано причини та характер помилок у мові оригіналу, а також засоби їх відтворення у мові перекладу. Статья посвящается воспроизведению ...
951149
  Уманець Р.С. Перекладацькі рішення при відтворенні українських реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос "Солодка Даруся") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 576-583


  Статтю присвячено аналізу відтворення реалій у художньому перекладі німецькою мовою на матеріалі роману "Солодка Даруся" М. Матіос. Розглядаються та аналізуються перекладацькі рішення, прийняті при відтворенні реалій, визначаються найпоширеніші способи ...
951150
  Некряч Т.Є. Перекладацькі стратегії відтворення власних імен як форманту сюжету у драматичному творі (на матеріалі автоперекладів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 123-127.
951151
  Дейкун О.П. Перекладацькі стратегії відтворення змісту англомовних статей БІ-БІ-СІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 53-56


  Цю статтю присвячено аналізу інформаційних повідомлень сайту новин Бі-Бі-Сі, зокрема використанню стратегій під час перекладу статей українською мовою. Доведено, що перекладацькі трансформації є ключовим засобом досягнути еквівалентності та належної ...
951152
  Копильна О.М. Перекладацькі стратегії відтворення історичних алюзій у художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 96-99.
951153
  Тетеріна О. Перекладацькі стратегії Михайла Старицького та Олени Пчілки в контексті концепції національної 2-ї половини XIX - початку XX ст. // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 315-339. – ISBN 978-966-920-067-9
951154
  Швець Н.В. Перекладацькі трансформації в українському перекладі роману L.M. Montgomery "Anne of Green Gables" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 101-108. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
951155
  Єнчева Г. Перекладацькі трансформації та деформації у художньому перекладі / Г. Єнчева, Є. Фірсова // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 47-57. – ISSN 2413-3094
951156
  Шаблій О.А. Перекладацькі трансформації у юридичному перекладі // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 194-215. – ISBN 978-617-640-052-3
951157
  Білоус Н. Перекладацько-інтерпретаційний потенціал теологічного тексту // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 19-28. – ISSN 2413-3094
951158
  Рожина О. Перекладач-просвітник // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 98-104


  Про роль українського поета, публіциста і критика П. Грабовського у популяризації і перекладі світової літератури
951159
  Невинна К. Перекладач реалій (на прикладі твору Юрія Андруховича "Дванадцать обручів") // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 101-110
951160
  Костіна Л. Перекладач у кримінальному процесі України: проблеми реалізації функцій та напрямки вдосконалення процесуального становища у новому Кримінально-процесуальному кодексі // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 5. – С. 91-95
951161
  Гриценко М.В. Перекладач у ситуації перекладацької дії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 336-345


  Стаття присвячена дослідженню ситуації перекладацької дії, у якій перекладач виступає активним учасником і несе відповідальність за реалізацію кросовер-потенціалу художнього твору та здійснює переклад з урахуванням особливостей обраної читацької ...
951162
  Касяненко Д.С. Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації / Д.С. Касяненко, В.В. Коржик // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 240-245


  У статті досліджено специфіку діяльності перекладачів у суді в країнах Європейського Союзу та в Україні, необхідні компетенції та компетентність перекладача, вимоги до кваліфікації. В статье исследуется специфика работы переводчиков в суде в странах ...
951163
  Лімборський І.В. Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 16-20. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
951164
  Зленко Григорій Перекладено з Олівії Шрейнер // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 1 (138). – С. 12-13 : Фото
951165
  Шевченко О.П. Переклади / О.П. Шевченко. – К, 1970. – 39с.
951166
  Рильський М.Т. Переклади : [поетичні переклади] / Максим Рильський ; [упоряд. І. Скакун ; передм. К. Москальця]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 586, [6] с. – ISBN 978-966-7015-95-4
951167
  Пасічник О.С. Переклади БІблії архімандрита Макарія (Глухарьова) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 81
951168
  Ленгстон Г"юз Переклади віршів Ленгстон Г"юз та Василя Симоненко / Ленгстон Г"юз, В. Симоненко; переклад О.Б. Шарко // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – С. 323-326
951169
  Казакевич О. Переклади Євангелія у контексті формування української ідентичності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 22-27


  У статті розглядається поява перших перекладів Євангелія українською мовою, їхнє значення для формування української ідентичності та політика Російської імперії стосовно спроб запровадження україновних перекладів Святого Письма. В статье ...
951170
  Затуливітер В. Переклади з архіву // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 168-192. – ISSN 0868-4790
951171
  Українка Леся Переклади з Генріха Гейне / Леся Українка ; [укладач Л.І. Міщенко]. – Львів : "Вища школа" при Львів. держ. ун-ті, 1981. – 93 с. : 8,5х6 см. – Мініатюрне видання
951172
  Поліщук Н. Переклади з української мови англійською мовою з 1991 до 2012 // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 9/10 (1017/1018). – С. 174-197. – ISSN 0320 - 8370


  Дослідження фонду Next Page здійснене в рамках проекту Book Platform, що фінансується Європейським Союзом та реалізується у межах програми "Культура" Східного партнерства.
951173
  Братчук О. Переклади з української мови польською мовою з 1991 до 2012 = Дослідження фонду Next Page в рамках проекту Book Platform // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 261-280. – ISSN 0320 - 8370


  Спільне слов"янське етнічне і мовне коріння, спільні мотиви народної творчості, елементи прикладного мистецтва, схожі вірування та звичаї, династичні зв"язки та багатовікова спільна історія створили підвалини для розвитку українсько-польських взаємин. ...
951174
  Шкурка М. Переклади і переспіви романсу Євгена Гребінки "Очі чорнії" у творчості Юрія Татаренка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 154-158. – ISSN 2075-1222
951175
  Осовецька Л.С. Переклади Івана Франка з німецько-швейцарської літератури // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 29-30
951176
  Кінджибала О.С. Переклади корейських казок українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 204-207
951177
  Родик К. Переклади літератури з іноземний мов українською мовою // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 238-252. – ISSN 0320 - 8370
951178
  Киба В.В. Переклади літературно-художніх та публіцистичних творів на сторінках альманахових видань 1920-1930- років: рівень інтерпетації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 102-110. – Бібліогр.: С. 110; 14 назв


  Про особливості розвитку літературного процесу 1920-1930-х рр. XX ст.: характе- ризуються альманахові видання, журнали та мистецькі часописи різнопланових літературних угруповань.
951179
  Дворніков А.С. Переклади Миколи Лукаша в полісистемі української літератури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 545-548
951180
  Дворніков А. Переклади Миколи Лукаша у світлі постколоніальних досліджень


  Стаття присвячена вивченню творчості Миколи Лукаша у світлі досліджень постколоніального напряму у перекладознавстві. Висвітлюються основні принципи напряму, розкривається поняття "третього простору", проводиться аналіз перекладу балади Ф.Шиллера з ...
951181
  Федунович-Швед Переклади Миколи Лукаша як джерело відтворення українсько-німецьких лексичних зв"язків // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 334-337. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  На матеріалі перекладів Миколи Лукаша проаналізовано вживання слів, запозичених із німецької мови, що широко представлені у пам’ятках староукраїнської мови та сучасних лексикографічних джерелах. Встановлено стилістичні особливості германізмів. ...
951182
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 7 : Переклади. Поезія. – 2007. – 240 с. : іл., фотоіл. – На тит. арк. зміст: Вибрані сонети: Ф. Петрарка ; Поезії: М. Лермонтов, О. Пушкін, Є. Баратинський, П. Вяземський. - Назва серіїї зазнач. в інших томах
951183
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 8 : Переклади поезій. Вірші. Спогади-есе. Фото. – 2008. – 232 с. : фотоіл., іл., портр. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії: І. Бунін, В. Набоков
951184
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Гаращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 9 : Переклади. А. Фет. Поезія. Миттєвості. Фото. – 2010. – 320 с. : іл., фотоіл. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії: А. Фет, О. Пушкін, поети XX ст.
951185
  Гаращенко В.І. Переклади на українську мову / Віктор Геращенко. – Київ : [б. в.]. – (Серія "Особиста книга")
Т. 10 : Переклади. А. Фет. Cпогади-есе. Статті. Вірші. – 2012. – 232 с. : іл. – На тит. арк. зміст: Вибрані поезії А. Фета: статті, авторські вірші, фото
951186
  Боронь О.В. Переклади Олексія Бутакова з англійської мови у лектурі Тараса Шевченка // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 34-38
951187
  Іванишин П. Переклади Петра Скунця: біографічно-герменевтичні аспекти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 70-75. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
951188
  Гнатенко Л.А. Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України) / Л.А. Гнатенко, Т.І. Котенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 154-177. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
951189
  Кияк Т. Переклади поезії Тараса Шевченка німецькою мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 305-310


  У статті розглянуто віхи поширення творчості Тараса Шевченка в німецькомовному ареалі, зіставлено переклади окремих віршів різними митцями з позиції множинності перекладу, проілюстровано вагомість спадку письменника для популяризації української ...
951190
  Зарицька Т. Переклади поезії Тараса Шевченка початку ХХІ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 275-283


  У статті розглядаються переклади поезій Тараса Шевченка початку ХХІ століття літераторами Сходу - Кім Сук Воном, Хан Чжон Сук, Тудорою Арнаут. В статье рассматриваются переводы поэзий Тараса Шевченко начала ХХІ столетия литераторами Востока - Ким Сук ...
951191
  Крушинська О.Г. Переклади поезій французького символізму та формування дискурсу символізму в українській поезії на межі XIX-XX століть // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 219-231


  У статті йдеться про лінгвопоетичні особливості українських перекладів поезій французького символізму межі ХІХ- ХХ століть та роль перекладів у формуванні дискурсу символізму в українській поезії. В статье речь идет о лингвопоетических особенностях ...
951192
   Переклади російської поезії : [матеріали до спецкурсів і семінарів з перцепції поет. мовлення]. – Київ : Київський університет, 2003. – 28, [1] с., включ. обкл. – ISBN 966-594-378-2
951193
  Карабович Т. Переклади Тараса Шевченка польською мовою // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 15. – С. 10. – ISSN 0027-8254
951194
  Дорогая А.М. Переклади творів Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 140-142
951195
  Кушнір О.В. Переклади у пресі як форма міжкультурної комунікації між українцями та словаками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 75-79. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті простежено розвиток перекладацької діяльності на сторінках української та словацької преси протягом двох останніх століть, визначено роль перекладу у міжкультурному спілкуванні.
951196
  Кирчів Р. Переклади українських пісень на польську мову // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 312-317
951197
  Плющ Б.О. Переклади української постколоніальної прози в європейському контексті: комплекс пережитого // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 393-400


  У статті здійснено аналіз англомовних та німецькомовних перекладів української постколоніальної літератури з позицій відтворення специфіки її третього простору, а також особливості репрезентації комплексу пережитого у європейському контексті. В статье ...
951198
  Дмитришин І. Переклади французькою із української мови (1991-2012) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 192-199. – ISSN 0320 - 8370
951199
  Міфсад Іммануель Переклади... - це паспорт письменника, що засвідчує особу митця на всіх континентах, де тільки є читач: : [інтерв"ю з відомим мальтійським письменником І. Міфсадом] / Міфсад Іммануель, Дроздовський Дмитро; розмовув вів Д. Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 159-164. – ISSN 0320 - 8370
951200
  Соболь В. Перекладна барокова література другої половини XVII-XVIII століття як складова літісторії // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 74-85. – ISBN 978-966-171-312-2
951201
  Вергун Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідальність англійської та української освітньої лексики : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Вергун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 267л. + Додаток 300л. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.219-267
951202
  Вергун Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідальність англійської та української освітньої лексики : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Вергун Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
951203
  Зорівчак Роксолана Перекладна література для дітей як чинник формування особистості // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 3-9
951204
  Фокін С.Б. Перекладна література з іспанської та української мов як корпус перекладознавчих досліджень // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 203-206. – ISBN 966-581-373-0
951205
  Сліпушко О.М. Перекладна література Київської Русі // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 10-27. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
951206
  Марченко Т.А. Перекладна література як джерело вивчення української лексики // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 4. – С. 19-26. – ISSN 2077-804X
951207
  Дроздовський Д. Перекладна література: точка неповернення // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 78-81. – ISSN 0130-321Х
951208
  Кутна Ю.Б. Перекладна румейська література // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 86-92


  У статті робиться огляд румейських перекладів творів української, російської та інших літератур, виконаних протягом ХХ століття румейськими літераторами. Підкреслюється значення перекладів для збереження та розвитку румейського діалекту новогрецької ...
951209
  Деркач Б.А. Перекладная українська повість ХVII-XVIII століть / Б.А. Деркач. – Київ, 1960. – 148с.
951210
  Лінькова Д.В. Перекладне і не перекладне у засобах портретизації персонажів в англо-українському художньому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 450-457


  У статті розглянуті слова на позначення зросту та статури, які можуть важливим компонентом творення образу літературного героя. Досліджені перекладацькі тактики, які застосовані для їх відтворення у перекладі. В статье рассмотрены слова для ...
951211
  Яценко Н. Перекладне термінознавство в Україні кінця ХХ - початку ХХІ ст.
951212
  Ходзінська О.В. Перекладні картографічні видання : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-32 : Мал.
951213
  Альшева А. Перекладність гіпертексту: нарис проблематики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 303-307. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
951214
  Білоус Н. Перекладність німецькомовних теологічних текстів у теоретико-теологічному дискурсі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 307-311. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
951215
  Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 543с. – ISBN 978-966-439-213-3
951216
  Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник для студентів ВНЗ / Т.Р. Кияк, А.М. Науменко, О.Д. Огуй. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Чернівці : Букрек, 2014. – 639, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 598, 605-620. – ISBN 978-966-399-560-1
951217
  Чередниченко О. Перекладознавство у шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів)


  У статті висвітлено основні етапи розвитку перекладознавчих студій у Київському університеті імені Тараса Шевченка. В статье освещены основные этапы развития переводоведения в Киевском университете им. Т. Шевченко. The artіcle hіghlіghts the maіn ...
951218
  Чередниченко О. Перекладознавство у Шевченковому університеті (до 50-річчя відділу перекладачів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 12-24


  У статті висвітлено основні етапи розвитку перекладознавчих студій у Київському університеті імені Тараса Шевченка. В статье освещены основные этапы развития переводоведения в Киевском университете им. Т. Шевченко. The article highlights the main ...
951219
  Шаблій О.А. Перекладознавствче зіставлення текстів німецько-українських угод // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 104-123. – ISBN 978-617-640-052-3
951220
  Теплий І. Перекладознавча концепція Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-83. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Висвітлено перекладознавчу концепцію І. Франка на тлі його величезного творчого доробку як перекладача. У широкому філософсько-культурологічному контексті показано значущість його внеску у розбудову Української держави, а дослідження естетичних засад ...
951221
  Нікіфорова О. Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 24-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
951222
  Наняк Ю.О. Перекладознавчий аналіз мовної особистості (на матеріалі образу Марти з трагедії Й.В. Гете "Фауст" та її українських і англомовних перекладів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 280-284. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
951223
  Синьо В.В. Перекладознавчий аналіз типових текстів лісівництва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 197-201
951224
  Лобода Ю.А. Перекладознавчий аспект у підходах до трактування мовної експресії у політичному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 191-197.
951225
  Теплий І. Перекладознавчий дискурс Івана Франка (на матеріалі слов"янських мов) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 129-146. – ISSN 0203-9494
951226
  Шмігер Т. Перекладознавчий доробок Миколи Зерова // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 289-296. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
951227
  Вергун Л.І. Перекладознавчий контрастивний аналіз лексико-семантичного поля "освіта" в англійській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 62-67. – ISBN 966-581-481-8
951228
  Гон М.О. Перекладознавчі аспекти англомовного політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 89-96


  The paper purports to suggest a number of ways of translating specific rhetorical devices used in the Anglo-American political discourse including the look into the functions of Shakespeare"s words, Biblical phrases, literary allusions, phraseological ...
951229
  Калустова О.М. Перекладознавчі аспекти категорії числа іменників (на матеріалі іспанської та української мов)


  Розглядаються значення форм числа в розрядах конкретних, абстрактних іменників та іменників на означення речовини, релевантні для перекладознавчого аналізу, та зазначаються їх можливі перекладацькі співвідношення.
951230
  Шиянова І. Перекладознавчі аспекти теорії функціональної перспективи речення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 332-341


  У статті розглядаються деякі аспекти теорії функціональної перспективи речення в контексті перекладу. Основну увагу зосереджено на проблемах, пов"язаних із частковою теорією іспансько-українського перекладу. В статье рассматриваются некоторые аспекты ...
951231
  Булаховська Ю. Перекладознавчі міркування на польсько-українському матеріалі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 406-411


  У цій статті розглядаються поруч проблеми перекладознавства і в розрізі теоретичному, й історико-літературному на прикладі перекладів українських літераторів Дмитра Павличка й Станіслава Шевченка із польської поезії нашої доби (зокрема, Станіслава ...
951232
  Пилипчук О. Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 170-175. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто деякі перекладознавчі проблеми, які проф. Ю. Жлуктенко піднімав у своїх роботах з теорії та критики перекладу. Зокрема, автор статті зупиняється на понятті еквівалентності в перекладі, а також розглядає важливість збереження в перекладі ...
951233
  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: актуальні теоретичні концепції та моделі аналізу поетичного перекладу : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-518. – ISBN 978-966-439-405-2
951234
  Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.В. Коломієць ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 496 с. – Бібліогр.: с. 463-486. – ISBN 978-966-439-406-9
951235
  Гоголь М.В. Переклады з Н. Гоголя [Перелади з М. Гоголя] : (два розмаитных зразкы) / переклад Олени Пчилки [псевд.]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 63 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
951236
  Терен В.В. Переклик : вірші та поема / Віктор Терен. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 79 с.
951237
  Чернецький І.І. Переклик : поезії / І.І. Чернецький. – Київ, 1988. – 86 с.
951238
  Руденко М.Д. Переклик друзів : поезії / М.Д. Руденко. – Київ, 1954. – 248 с.
951239
  Зотов В.Н. Перекличка / В.Н. Зотов. – Ленинград, 1972. – 71с.
951240
  Горев А.Т. Перекличка / А.Т. Горев, А.А. Фесюк. – Днепропетровск, 1975. – 62с.
951241
  Кравченко-Бережной Перекличка / Кравченко-Бережной. – Мурманск, 1978. – 216с.
951242
  Гуммер И.С. Перекличка / И.С. Гуммер. – М., 1979. – 208с.
951243
  Даминов Д.А. Перекличка / Д.А. Даминов. – Уфа, 1984. – 96с.
951244
  Вольский С. Перекличка / С. Вольский. – Ленинград, 1984. – 23с.
951245
  Бринк А. Перекличка / А. Бринк. – М., 1985. – 486с.
951246
  Кублановский Юрий Перекличка : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 3-7. – ISSN 0130-7673
951247
   Перекличка веков: размышления. Суждения. Высказывания. – М., 1990. – 443с.
951248
   Перекличка времен: сб. стихов сов. и болг. поэтов. – М., 1989. – 446с.
951249
  Тихонов Николай Семенович Перекличка героев / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Воениздат, 1970. – 295с.
951250
   Перекличка друзей. Сб. стихов. – М., 1964. – 168с.
951251
  Моро А.М. Перекличка лет : стихи / А.М. Моро. – Саранск : Морд. кн. изд-во, 1966. – 64 с.
951252
   Перекличка над Кокшагой. Сб. стихов. – Йошкар-Ола, 1967. – 111с.
951253
   Перекличка поколений. Сб.. – М., 1967. – 399с.
951254
  Гордон Э. Перекличка степей / Э. Гордон. – Москва, 1932. – 103 с.
951255
  Шраговиц Е. Перекличка трех поэтов: Окуджава, Георгий Иванов, Тютчев // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 206-212. – ISSN 0321-1878
951256
  Кузнецов Феликс Феодосьевич Перекличка эпох : Очерки, статьи, портреты / Кузнецов Феликс Феодосьевич. – Москва : Современник, 1976. – 416с. : портр.
951257
  Кузнецов Ф.Ф. Перекличка эпох / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва : Советская Россия, 1980. – 378 с.
951258
  Кубатьян Георгий Перекличка, тождество и сходство : О переводческой практике А. Ахматовой и Б. Пастернака // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 10. – С. 191-198. – ISSN 0012-6756
951259
  Славнин И. Перекличка. / И. Славнин. – Иркутск, 1970. – 44с.
951260
   Перекличка. Пять книг стихов. – Ростов, 1978. – с.
951261
   Перекличка: стихи. – Сыктывкар, 1966. – 84с.
951262
   Перекличка: стихи. – М., 1967. – 336с.
951263
   Перекличка: стихи. – Ярославль, 1972. – 208с.
951264
   Перекличка: стихи. – М., 1984. – 222с.
951265
  Харазов К.И. Переключатели с магнитоуправляемыми контактами / К.И. Харазов. – Москва : Энергия, 1978. – 80 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып.№578)
951266
  Лаврова Н.В. Переключение внимания учащихся на уроке : Автореф... канд. пед.наук: / Лаврова Н.В.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 16 с.
951267
  Пташне М. Переключение генов / М. Пташне. – Москва : Мир, 1988. – 157с.
951268
  Соломенникова А.П. Переключение и смешение кодов в удмуртской речи удмуртско-русских билингвов (опыт полевого исследования) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 89-98. – ISSN 1562-1391
951269
  Волчкова Н. Переключение программ. В РАН стартовал новый конкурсный цикл. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  На первом в новом году заседании Президиум Российской академии наук рассмотрел коррективы в перечень программ фундаментальных исследований президиума и отделений на 2012 год. Конкурсный отбор программ Президиума РАН проводит специальная комиссия на ...
951270
  Ляховский Н.П. Переключение тонких магнитных пленок к направлению оси трудного намагничивания и исследование триггерного эффекта. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ляховский Н.П.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1969. – 12л.
951271
  Палінська Олеся Михайлівна Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Палінська О. М.; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2004. – 185л. + Додатки: л.182-185. – Бібліогр.: л.164-181
951272
  Палінська Олеся Михайлівна Переключення мовного коду в ситуації полілінгвізму (на матеріалі ідіолекту Ольги Кобилянської) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Палінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
951273
  Білоножко Л.В. Перекодування джазу як вияв інтермедіальності (на матеріалі романів Е.Л. Доктороу "Регтайм" і Т. Моррісон "Джаз") : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Білоножко Лідія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 211, [15] арк. – Додатки: [15] арк. – Бібліогр.: арк. 180-211
951274
  Білоножко Л.В. Перекодування джазу як вияв інтермедіальності (на матеріалі романів Е.Л. Доктороу "Регтайм" і Т. Моррісон "Джаз") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Білоножко Лідія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
951275
  Довгонос А.Г. Переконаність / А.Г. Довгонос. – Одеса, 1979. – 71 с.
951276
  Квасов І В. Переконаність комуніста. / І В. Квасов, . – Донецьк, 1968. – 28с.
951277
  Таращенко М.О. Переконаність: шляхи формування / М.О. Таращенко, В.П. Цілуйко. – К., 1987. – 125с.
951278
  Козюбра М.І. Переконання і примус в радянському праві / М.І. Козюбра. – Київ, 1970. – 152с.
951279
  ЛящукР.М Переконання та примус у діяльності відділів прикордонної служби України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 58-62
951280
  Володько М.В. Переконання та примус у запобіганні злочинам // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 67-71
951281
  Гриценко І.С. Переконання як метод державного управління та його дослідження у науці адміністративного права: деякі історичні аспекти / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується становлення та розвиток інституту переконання у вітчизняній науці адміністративного права. Досліджено основні історичні етапи, у межах яких вивчався названий інститут, окреслено форми його практичного прояву, а також сформульовано ...
951282
   Переконлива перемога! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Влітку в Ісламській Республіці Іран у м. Тегерані відбулася XII Міжнародна студентська олімпіада з математики. Золоту і срібну медалі вибороли студенти КНУТШ - Олександр Шамов і Євген Македонський.
951283
   Переконливіше за рейтинги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Січень (№ 1)


  Переконливіше за всі освітні рейтинги виглядала аудиторія імені М.Максимовича під час батьківських зборів, присвячених Вступній кампанії-2017. Таку кількість потенційних абітурієнтів та їхніх батьків заледве вмістило найпросторіше приміщення ...
951284
  Ипполитов П. Перекоп / П. Ипполитов. – Л.-М, 1932. – 224с.
951285
  Бичко В.В. Перекоп / В.В. Бичко. – Київ, 1937. – 88с.
951286
  Дмитров Л.Д. Перекоп / Л.Д. Дмитров. – Киев, 1940. – 106с.
951287
   Перекоп : сборник воспоминаний. – -Ленинград, 1941. – 259 с
951288
  Гончар О.Т. Перекоп : Роман / О.Т. Гончар. – Київ : Гислитиздат, 1957. – 96с.
951289
  Сохань М.Д. Перекоп : Историко-краеведческий очерк / М.Д. Сохань. – Симферополь : Крым, 1965. – 112с.
951290
  Гончар О.Т. Перекоп : Роман / О.Т. Гончар; Авториз. пер. с укр. И. Карабутенко, А. Островского. – Москва : Воениздат, 1980. – 413с. – (Советский военный роман)
951291
  Гончар О.Т. Перекоп : роман / О.Т. Гончар; Авториз. пер. с укр. – Москва : Воениздат, 1986. – 388с. – (Сов. воен. роман)
951292
  Гончар О.Т. Перекоп / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987. – 329с.
951293
  Гончар О. Перекоп : роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1987. – 327 с.
951294
  Гончар О.Т. Перекоп : Роман \О.Т.Гончар.Чотири шаблі:Роман \Ю.Яновський / О.Т. Гончар. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 504с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-7276-06-6
951295
  Дмитров Л.Д. Перекоп. / Л.Д. Дмитров. – К., 1940. – 106с.
951296
  Батов П.И. Перекоп. / П.И. Батов. – Симферополь, 1970. – 168с.
951297
   Перекоп. Сб. воспоминаний. – М.-Л., 1941. – 259с.
951298
  Белан П.С. Перекопская стрелковая / П.С. Белан. – Алма-Ата, 1989. – 120с.
951299
  Соколов Б. Перекопування історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 вересня (№ 158). – С. 5


  "Чесні вчені не лише Росії, а й інших країн мають протестувати проти того, що хоче створити в Сандормосі Російське воєнно-історичне товариство за явної підтримки центральної влади."
951300
  Ягодка А. Перекоси регіональної економічної політики держави / А. Ягодка, М. Диба, С. Кондратюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
951301
  Квітка-Основ"яненко Перекотиполе : Оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Відродження. – 32с.
951302
  Квітка-Основ"яненко Гр. Перекотиполе : Оповіданнє. / Гр. Квітка Основяненко. – З друкарні Наукового т-ва імені Шевченка. – Львів : Видавниче т-во "Українська книжка". – 42с. : з рисунками Микити Вихора. – (Народна бібіліотека ; Ч. 3)
951303
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Перекотиполе. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
951304
  Степанюк М.І. Перекотиполе / М.І. Степанюк. – К., 1965. – 223с.
951305
  Квітка-Основ"яненко Перекотыполе [Перекотиполе] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 32 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
951306
  Квітка-Основ"яненко Г. Перекотыполе [Перекотиполе] : повисть Грицька Основъяненка (Гpигоpія Квитки). – Харков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.]. Тип. ["Печ. Дело"] кн[язя] К.H. Гагаpина, 1901. – 48 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
951307
  Белкина М.О. Перекрестки / М.О. Белкина. – Москва, 1960. – 283с.
951308
  Ильченко Л.А. Перекрестки / Л.А. Ильченко. – Л., 1963. – 124с.
951309
  Никитина Т.А. Перекрестки / Т.А. Никитина. – Л, 1977. – 110с.
951310
  Черченко А.П. Перекрестки / А.П. Черченко. – К., 1978. – 78с.
951311
  Маляров В.К. Перекрестки : повести и рассказы / В.К. Маляров. – М., 1982. – 192с.
951312
  Видрашку Ф.К. Перекрестки : рассказы и очерки / Ф.К. Видрашку. – Москва : Современник, 1982. – 256 с.
951313
  Перминова Н.И. Перекрестки / Н.И. Перминова. – Горький, 1984. – 141с.
951314
  Ратушный Я.А. Перекрестки / Я.А. Ратушный. – Киев, 1990. – 157с.
951315
   Перекрестки = Crossroads : альманах Центра европейских и трансатлантических исследований. – Минск. – ISBN 985-6614-39-2
№ 1. – 2001
951316
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья. – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 3/4. – 2006
951317
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1. – 2008
951318
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 2/4. – 2008
951319
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1/2. – 2009
951320
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 3/4. – 2009
951321
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1/2. – 2010
951322
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 3/4. – 2010
951323
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1/2. – 2011
951324
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 3/4. – 2011
951325
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1/2. – 2012
951326
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс : EHU, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1/2. – 2013
951327
   Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского Пограничья / Европейский гуманитар. ун-т, Центр передовых науч. исслед. и образования (CASE), проект "Социальные трансформации в Пограничье: Беларусь, Украина, Молдова". – Вильнюс : EHU, 2001-. – ISSN 1822-5136
№ 1/2. – 2014
951328
  Кондрашов С. Перекрестки Америки / С. Кондрашов. – М, 1969. – 209с.
951329
  Волькенштейн М.В. Перекрестки науки / М.В. Волькенштейн. – Москва : Наука, 1972. – 336 с.
951330
  Ермаков В.Т. Перекрестки португальской революции / В.Т. Ермаков, В.В. Поляковский. – М., 1978. – 224с.
951331
  Третьяков И.П. Перекрестки судьбы / И.П. Третьяков. – М., 1976. – 293с.
951332
  Тер-Григорян Перекрестки судьбы / Тер-Григорян. – М., 1983. – 79с.
951333
  Ильченко В.Р. Перекрестки физики, химии и биологии / В.Р. Ильченко. – Москва : Просвещение, 1986. – 172с.
951334
  Тряпкин Н.И. Перекрестки. / Н.И. Тряпкин. – М., 1962. – 152с.
951335
   Перекрестки. Сб. стихов. – Тула, 1967. – 64с.
951336
   Перекрестки. Сб. стихов. – М., 1972. – 352с.
951337
  Гесос К.Ф. Перекрестное оплодотворение у хлопчатника в зависимости от агрофона выращивания растений, условий хранения пыльцы, способов и сроков опыления. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гесос К.Ф.; АН УзССР. – Ташкент, 1967. – 17л.
951338
  Кругликов И.Т. Перекрестное пресинаптическое торможение полисинаптических спинномозговых рефлексов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кругликов И.Т. ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1966. – 20 с.
951339
  Шашков А.Г. Перекрестные эффекты в газовых смесях. / А.Г. Шашков, Т.Н. Абраменко ; АН БССР. Ин-т тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 159-166
951340
  Арзаканян М. Перекрестный Год России во Франции и России / М. Арзаканян, Т. Зверева // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 58-68. – ISSN 0130-9625
951341
  Франк У. Перекресток / У. Франк. – Л., 1927. – 102с.
951342
  Антонов В. Перекресток / В. Антонов. – Алма-Ата, 1960. – 96с.
951343
  Ваганова Л.С. Перекресток / Л.С. Ваганова. – Свердловск, 1967. – 50 с.
951344
  Шанкар Перекресток / Шанкар. – М., 1968. – 367с.
951345
  Почивалов Л.В. Перекресток / Л.В. Почивалов. – Москва, 1969. – 224с.
951346
  Беляев Н.Н. Перекресток / Н.Н. Беляев. – Казань, 1972. – 103с.
951347
  Медведкова Л.А. Перекресток / Л.А. Медведкова. – М, 1974. – 199с.
951348
  Данин Д.С. Перекресток / Д.С. Данин. – М, 1974. – 302с.
951349
  Шим Э.Ю. Перекресток : Рассказы и повесть / Э.Ю. Шим. – Москва : Современник, 1975. – 205с.
951350
  Сийг А.К. Перекресток : стихи / А.К. Сийг. – Москва : Советский писатель, 1976. – 128 с.
951351
  Бережной А.П. Перекресток / А.П. Бережной. – Фрунзе, 1977. – 46с.
951352
  Бушняк В.С. Перекресток / В.С. Бушняк. – Симферополь, 1984. – 161с.
951353
  Слипенчук В.Т. Перекресток / В.Т. Слипенчук. – М., 1986. – 158с.
951354
  Кемоклидзе Г.В. Перекресток / Г.В. Кемоклидзе. – Москва, 1989. – 265с.
951355
   Перекресток : Журнал для общественных организаций. – Варшава, 2003-. – ISSN 1732-1212
№ 1. – 2003
951356
   Перекресток : Журнал для общественных организаций. – Варшава, 2003-. – ISSN 1732-1212
№ 2. – 2004
951357
  Любащенко И.Г. Перекрёсток / И.Г. Любащенко. – Львов, 1977. – 143с.
951358
  Арутюнян Ж.С. Перекрёсток : пьесы / Жора Арутюнян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 392 с.
951359
  Златогоров М.Л. Перекресток ветров / М.Л. Златогоров. – М., 1964. – 191с.
951360
  Златогоров М.Л. Перекресток ветров : повести / М.Л. Златогоров. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304с.
951361
  Михановский В.Н. Перекресток дальних дорог: Повести и рассказы. : Повести и рассказы / В.Н. Михановский. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 269с. – (Библиотека советской фантастики)
951362
  Язькова Алла Перекресток многостороннего соперничества // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 23-37. – ISSN 0201-7083
951363
  Чепуров А.Н. Перекресток свиданий / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1962. – 209 с.
951364
  Молдавский М Д. Перекрёсток стихов и трасс / М Д. Молдавский, . – Л., 1972. – 230 с.
951365
  Боровиков С.Г. Перекресток традиций / С.Г. Боровиков. – М, 1979. – 252с.
951366
  Матвеев Олег Перекресток цивилизации : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 94-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
951367
  Кац З.М. Перекресток. / З.М. Кац. – Х., 1961. – 155с.
951368
  Рудов В.С. Перекресток. / В.С. Рудов. – Минск, 1978. – 295с.
951369
   Перекресток: первая кн. прозаиков: сб.. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 592с.
951370
   Перекресток: повести. – М., 1986. – 197с.
951371
  Сазонов А.А. Перекресток: Стихи. / А.А. Сазонов. – Саратов, 1976. – 55с.
951372
  Тушинский Г.К. и др. Перекристаллизация снега и возникновение лавин / Г.К. и др. Тушинский. – Москва : Московский университет, 1953. – 116с.
951373
  Могило П. Перекрутили / П. Могило. – Х, 1928. – 45с.
951374
  Чапленко В. Перекручена історія української літературної мови // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 157, лютий : лютий. – С. 11-16


  Праця "Курс історії української літературної мови" співпрбітників Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні, за редакцією академіка АН УРСР І.К. Білодіда.
951375
  Ветлугин А.П. Перекрытие / А.П. Ветлугин. – Волгоград, 1989. – 96с.
951376
  Мартышова Л.С. Перекрытые пешеходные пространства в структуре современного города / Л.С. Мартышова, Ю.В. Вдовенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 124-128. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
951377
  Козлова Л.И. Перексовольфраматы рубидия, цезия, лития : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Козлова Л.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 24 с.
951378
  Законов И.П. Перектресным огнем / И.П. Законов. – Чебоксары, 1971. – 103с.
951379
  Слепузин Ю.Г. Перектресток / Ю.Г. Слепузин. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1962. – 488с.
951380
  Слепузин Ю.Г. Перектресток / Ю.Г. Слепузин. – М., 1966. – 496с.
951381
  Слепузин Ю.Г. Перектресток / Ю.Г. Слепузин. – Л., 1988. – 508с.
951382
  Нагибин Ю.М. Перекур. / Ю.М. Нагибин. – М., 1970. – 126с.
951383
  Нагибин Ю.М. Перекур. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 77с.
951384
  Пролеев С. Перелагая античность: к вопросу о герменевтическом преодолении исторической дистанции // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 194-201. – ISSN 2410-2601
951385
  Гранже Крістіан Переламаний час : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 206-208. – ISSN 0320 - 8370
951386
  Смирнов В .М. Перелески / В .М. Смирнов. – Ярославль, 1971. – 80с.
951387
  Радимов П.А. Перелески / П.А. Радимов. – М., 1973. – 192с.
951388
  Филиппов А.П. Перелески / А.П. Филиппов. – М, 1981. – 63с.
951389
  Пляхин А.М. Перелесковый простор: Стихи и поэма / А.М. Пляхин. – Челябинск, 1978. – 54с.
951390
  Смольников А.С. Перелесок / А.С. Смольников. – М., 1964. – 87с.
951391
  Шимонфи Андраш Перелет : Исторический роман-коллаж / Шимонфи Андраш. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 208с.
951392
  Лебеденко А.Г. Перелет Москва-Монголия-Пекин / А.Г. Лебеденко. – Ленинград : Прибой, 1925. – 140, [1] с.
951393
  Вайткявичюс А.П. и Скуодис В.К. Перелет птиц / А.П. и Скуодис В.К. Вайткявичюс. – Вильнюс, 1965. – 194с.
951394
  Амундсен Э. Перелёт через Ледовитый океан / Э. Амундсен. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1927. – 202с.
951395
  Никольский В.В. Перелетная или азиатская саранча. / В.В. Никольский. – Л-М, 1925. – 332с.
951396
  Керницький Іван Перелетні птахи : Довші та коротші,менш й більше веселі історії,в краю,на скитальщині і на гостинній землі Вашингтона написані (1942-1952) / Керницький Іван. – Hью Йорк : В-во Юрія Тищенка, 1952. – 142с. – (Літературна б-ка "ЮТ" ; ч.6)
951397
  Мирнев В.Н. Перелетное время / В.Н. Мирнев. – М., 1976. – 413с.
951398
  Рябухин Б.К. Перелетные годы / Б.К. Рябухин. – М., 1990. – 111с.
951399
  Юдахин А.В. Перелетные листья. / А.В. Юдахин. – М, 1979. – 95с.
951400
  Михайлов М.Л. Перелетные птицы / М.Л. Михайлов. – Чкалов, 1956. – 287с.
951401
  Шаймерденов С. Перелетные птицы : повести / С. Шаймерденов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 256 с.
951402
  Жале Перелётные птицы / Жале. – М., 1974. – 32с.
951403
   Перелетные птицы и их роль в распространении арбовирусов.. – Новосибирск, 1969. – 379с.
951404
  Шенталинский В.А. Перелетные снега / В.А. Шенталинский. – М, 1983. – 78с.
951405
  Зиедонис И. Перелетный камень : сказки / И. Зиедонис. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 128 с.
951406
  Диксон Ч. Перелетъ птицъ. – Санкт-Петербург, 1895. – 269с.
951407
  Стрельников И.Д. Перелеты лугового мотылька / И.Д. Стрельников. – 77-120 с.
951408
  Вельгус С. Перелеты на планере / С. Вельгус. – Москва, 1963. – 146с.
951409
  Житков Б.М. Перелеты птиц / Б.М. Житков. – Москва, 1924. – 100с.
951410
  Туров С.С. Перелеты птиц / С.С. Туров; Под общ. ред. Б.М. Житкова. – Москва : Сельхозгиз, 1941. – 108с.
951411
   Перелеты птиц в Европейской части СССР. Сб. докладов. – Рига, 1953. – 224с.
951412
  Штейнбахер И. Перелеты птиц и их изучение / И. Штейнбахер. – М., 1956. – 163с.
951413
  Гриффин Д.Р. Перелеты птиц. / Д.Р. Гриффин. – Москва, 1966. – 162с.
951414
  Михеев А.В. Перелеты птиц. / А.В. Михеев. – М., 1971. – 208с.
951415
  Михеев А.В. Перелеты птиц. / А.В. Михеев. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 230с.
951416
  Крелин З Ю. Переливание сил: из жизни хирургов: новеллы / З Ю. Крелин, . – М., 1977. – 240с.
951417
  Ганюшкін О.Г. Переливаючи з порожнього в пусте // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 33-36. – ISSN 1029-4171
951418
  Котомкин В.А. Переливы тишины / В.А. Котомкин. – Львов, 1991. – 53с.
951419
   Перелик підручників, навчальних посібників та довідкової літератури українською мовою, яка є у фондах бібліотек вузів системи мінвузу УРСР.. – Київ, 1989. – 43 с.
951420
  Гильен Н. Перелистывая страницы / Н. Гильен. – Москва, 1985. – 334 с.
951421
  Нахлік Є.К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст - інтертекст - контекст / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 541, [3] с. : іл. – Покажч.: с. 527-542. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 21). – ISBN 978-966-02-7491-4
951422
   Перелік № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 13 лютого 2008 р. №1-05/2 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-4
951423
   Перелік № 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : затверджено постановою президії ВАК України від 13 лютого 2008 р. №1-05/2 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-4
951424
   Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 16-19
951425
   Перелік дисертацій, які були затверджені ВАК України у січні - червні 2007 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 215-236. – ISSN 0130-5247
951426
   Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" : (за період 2007.01.01-2007.12.31) // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-60
951427
   Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" : (за період 2008.01.01-2008.06.31) // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-70
951428
   Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (за період 2007.01.01-2007.12.31) // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 56-71
951429
   Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика і кібернетика" (01.05) та "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (05.13) : (за період 2008.01.01-2008.06.31) // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-53
951430
   Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні на тему "Актуальні проблеми фінансів корпоративного сектора економіки України" (з усіх наукових економічних спеціальностей) протягом 1999-2007 рр. // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 176-186
951431
   Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні на тему "Актуальні проблеми фінансової політики України" впродовж 1999-2007 рр. (з усіх наукових економічних спеціальностей: 08.00.01; 08.00.02; 0 : (початок див.: "Зовнішня торгівля: право та економіка", 2007 р., № 6, с. 153-160); 08,05.01; 08.06.01; 08.06.02; 08.06.04; 08.07.02; 08.07.04; 08.08.01; 08.09.01; 08.10.01) / підгот. Н.О. Дмитрієвою // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 157-164
951432
   Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОНмолодьспорту : додаток 5 до Положення про спеціалізовану вчену раду // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С. 37-38


  Перелік наукових спеціальностей
951433
   Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОНмолодьспорту : додаток 6 до Положення про спеціалізовану вчену раду // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С.37-38


  Перелік наукових спеціальностей
951434
   Перелік документів, що регламентують питання національно-патріотичного виховання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 2219-5793
951435
   Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів. – Київ : НБУВ, 2005. – 278 с.
951436
   Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня : додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2011. – № 12 (146). – С.32-33


  Перелік наукових спеціальностей
951437
   Перелік затверджено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 29. – ISSN 2219-5793


  29 квітня постановою № 266 Кабмін затвердив перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
951438
  Удод О.А. Перелік книг, яким надано гриф МОН України у квітні 2013 року // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 113-125. – ISSN 1682-2366
951439
  Удод О.А. Перелік книг, яким надано гриф МОН України у квітні 2013 року // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 116-125. – ISSN 1682-2366
951440
   Перелік конференцій, семінарів, круглих столів, наукових форумів, які плануються ВНЗ України впродовж вересня-грудня 2008 р. за напрямками: "Економіка. Економічні науки" та "Держава і право. Юридичні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 158-163
951441
  Кожем"якіна С.М. Перелік макроекономічних показників, які розраховуються в складі середньострокових макропрогнозів в європейських країнах та Росії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 9-14.
951442
   Перелік методик вимірювання для контролю забруднення атмосферного повітря, грунту та води / Р.В. Коваль, В.Ф. Демченко, Т.О. Яструб, А.Ю. Мартинова // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 53-59. – ISSN 1729-7192
951443
  Ящук В.У. Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах / В.У. Ящук, А.П. Гринько, О.П. Вавріневич // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 16, № 1/4. – С. 49-52. – ISSN 1729-7192
951444
  Вайсман Д. Перелік моїх пристрастей із гарнірами : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 177. – ISSN 0320-8370
951445
   Перелік навчальних дисциплін, базових вищих навчальних закладів, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади у 2013-2016 н. р. : додаток 2 до наказу МОН України від 23.12.2014 р. № 1506
951446
   Перелік навчальних закладів, наукових установ і організацій, що надіслали роботи на здобуття Державної премії України в галузі освіти в 2013 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793
951447
   Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій, що надіслали роботи на здобуття державної премії України в галузі освіти у 2012 році // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 2 квітня (№ 14)


  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка увійшов у список претендентів на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2012 року. В номінації "Вища освіта" : Навчально-методичний комплекс "Диференціальні рівняння". Колектив: ...
951448
   Перелік навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2008/09 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 27-33. – ISSN 0130-8890
951449
   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальни : лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 65-95. – ISSN 0130-8890
951450
   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальни : [лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 28/29/30. – С. 3-87. – ISSN 0130-8890
951451
   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 20 : [лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 44-60. – ISSN 0130-8890
951452
   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мова : [лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 31/32/33. – С. 7-43. – ISSN 0130-8890
951453
   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мова : [лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546] // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 28/29/30. – С. 88-96. – ISSN 0130-8890
951454
   Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних заклада : лист Міністерства освіти і науки України від 29.08.08 № 1/9-546 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 25/26/27. – С. 33-65. – ISSN 0130-8890
951455
   Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні - квітні 2013 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 5 (139). – С. 158-159
951456
   Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у квітні - травні 2013 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 6 (140). – С. 166-167
951457
   Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у травні - червні 2013 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 165-166
951458
   Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні - липні 2013 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 182-183
951459
   Перелік наукових статей, опублікованих у №№ 1-12 журналу "Бюлетень Міністерства юстиції України" у 2011 році // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 157-163
951460
   Перелік наукових статей, опублікованих у науковому журналі "Зовнішня торгівля: право та економіка" у 2004-2007 роках // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 165-180
951461
   Перелік наукових статтей, опублікованих у №№ 1-12 журналу "Бюлетень Міністерства Юстиції України" у 2012 році // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С.174-182
951462
   Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати десертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 5 (127). – С. 3-14.
951463
   Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 4 (126). – С. 2-10.
951464
   Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2010. – № 3 (125). – С. 2-15.
951465
   Перелік оновили // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Прем"єр-міністр України В. Гройсман підписав постанову уряду № 53 від 1 лютого 2017 р. згідно з якою до Переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань і 8 спеціальностей.
951466
   Перелік основних законів та інших нормативно-правових актів до відповідних розділів посібника // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 712-738. – ISBN 978-617-566-151-2
951467
  Ложкін Б. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Міністерстві оборони України : додаток№1 до Указу Президента України від 21.03.2002 р. № 277 (в редакції Указу Президента України від 28.01.2015 р. № 39) // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 4 (310), 3 лютого 2015. – С. 31-38


  Начальник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка - генерал-майор, контр-адмірал.
951468
  Котова Н.В. Перелік послуг неонатальної допомоги на ІІ–ІІІ рівні дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 125-131. – ISSN 2226-1230
951469
   Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 29. – ISSN 2219-5793
951470
   Перелік публікацій за 2010 рік // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 142-153


  Перелік публікацій за 2010 рік в журналі "Підприєиництво, господарство і право".
951471
   Перелік публікацій за 2011 рік // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 170-180


  Перелік публікацій за 2011 рік в журналі "Підприєиництво, господарство і право".
951472
   Перелік публікацій за 2012 рік // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 1 (205). – С. 155-164
951473
   Перелік робіт, поданих на здобуття державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 2219-5793
951474
   Перелік робіт, поданих на здобуття державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 7. – ISSN 2219-5793
951475
   Перелік робіт, поданих на здобуття державних премій України в галузі науки і техніки 2018 року // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 13. – ISSN 2219-5793
951476
   Перелік робіт, поданих на здобуття Державної премії в галузі освіти у 2013 році / Комітет з Державної премії України в галузі освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 10-13. – ISSN 2219-5793


  В номінації "Наукові досягнення в галузі Освіти" представлений цикл наукових праць "Філософія освіти: пошук: пошук пріоритетів" автори Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко, Є.М. Суліма, В.В. Ільїн, В.Л. Савельєв, М.А. Шепєлєв. ...
951477
   Перелік робіт, поданих на здобуття Державної премії в галузі освіти у 2013 році / Комітет з Державної премії України в галузі освіти // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 березня (№ 57). – С. 15-16


  В номінації "Наукові досягнення в галузі Освіти" представлен цикл наукових праць "Філософія освіти: пошук: пошук пріоритетів" автори Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, В.П. Андрущенко, Є.М. Суліма, В.В. Ільїн, В.Л. Савельєв, М.А. Шепєлєв. Представлений ...
951478
   Перелік спеціалізованих вчених рад = витяг з наказу МОН молоді та спорту від 29.11.2011 № 1380 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (3) січень. – С. 13-24
951479
   Перелік спеціалізованих вчених рад : витяг з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 310 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 73-88
951480
   Перелік спеціалізованих вчених рад : витяг з наказу МОН України від 28 березня 2013 р. № 382 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 65-74
951481
   Перелік спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено : додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2013 № 310 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4, квітень. – С. 88-89
951482
   Перелік спеціалізованих вчених рад. в утворенні яких відмовлено : додаток 2 до наказу МОН України від 28.03. 2013 р. № 382 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5, травень. – С. 74
951483
   Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : затверджено наказом ВАК України від 23.06.2005 №377 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 2-16
951484
   Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : затверджено наказом ВАК України від 23.06.2005 №377 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 2-16
951485
   Перелік спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань : затверджено наказом ВАК України від 23.06.2005 №377 // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 2-16
951486
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи (станом на 01.07.2007 р.) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-40
951487
  Україна. Президент (Ющенко ; 2005-) Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи (станом на 01.07.2007 р.) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-40
951488
   Перелік статей та інших матеріалів, опублікованих у журналі "Вища школа" у 2008 р. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 116-122. – ISSN 1682-2366
951489
   Перелік статей та інших, опублікованих у журналі "Вища школа" у 2016 р. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 119-124. – ISSN 1682-2366


  Національний лісотехнічний університет України, розробив і реалізуєпрограмау екологізації природничих, гуманітарних та фахових дисциплін. Її метою є започаткування в системі вищої освіти України процесу екологізації навчальних дисциплін як складової ...
951490
   Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України" у 2008 році : (за розділами та рубриками) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 114-121
951491
   Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2009 р.) : Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України / Акад. правових наук України ; упоряд. : Лук"янов Д.В., Матвєєва А.В. – Харків : Право, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-458-167-4
951492
   Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2013 р.) : розглянуті та схвалені відділеннями Національної академії правових наук України / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд.: Д.В. Лук"янов, Н.І. Карпенко]. – Харків : Право, 2014. – 300, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-458-625-9
951493
   Перелік установлених наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...] / КНУТШ ; [заг. ред. і керівництво В.П. Гондюл]. – Київ, 2001. – С. 118-122


  Вчена рада університету 4 грудня 2000 року затвердила перелік 47 усталених наукових шкіл світового рівня.
951494
  Перегрим М.М. Переліки рідкісних рослин та Червоні книги природних та адміністративних регіонів степової зони України // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 2. – С. 128-132. – (Conservation biology in Ukraine ; вип. 2). – ISBN 978-617-7061-42-9
951495
   Переліки та форми документів, що використовуються при атестації наукових працівників в Україні. – Б.м. – 66с.
951496
  Екардт В. Переліт птахів / В. Екардт. – Київ, 1929. – 120с.
951497
  Кістяківський О.Б. Переліт птахів / О.Б. Кістяківський. – К, 1948. – 59с.
951498
  Ликович І. Перелітна // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 10. – С. 15-51. – ISSN 0585-8365
951499
  Содомора А. Перелітне : проза: почуте, побачене, подумане // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 90-97. – ISSN 0868-4790
951500
  Лавочкіна С. Перелітний птах українського верлібру / розмову вів Олександр Голобородько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 23


  Про поезію Василя Голобородька у перекладах.
951501
  Овчинников В.П. Перелітні птахи : Малюнки актьорського побиту в двох діях з співами та танцями Василя Овчіннікова. – Київ : Друк. С.В. Кульженка, 1910. – 55 с. – На тит. арк.: Присвячуєтся О.Ф. Кульженко
951502
  Антонова М.Ю. Перелічення як засіб вербалізації концептів у сфері економічного дискурсу / М.Ю. Антонова, асист. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 20-24
951503
  Антонова М. Перелічення як засіб репрезентації картини світу (на матеріалі коротких оповідань)


  З позицій когнітивної лінгвістики мовні структури вивчаються у контексті концептуальної організації, принципів категоризації, а також як засоби представлення знань про світ. У статті перелічення розглядається у світлі когнітивної лінгвістики. ...
951504
  Антонова М.Ю. Перелічення як засіб репрезентації концептуальної інформації в англомовному економічному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Антонова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. + Додаток: л. 224-232. – Бібліогр.: л. 185-223
951505
  Антонова М.Ю. Перелічення як засіб репрезентації концептуальної інформації в англомовному економічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Антонова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
951506
  Бровченко В.Я. Перелоги : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1968. – 182 с.
951507
  Буряківець Ю. Перелоги : поезії / Юрій Буряківець ; обкл. роботи мистця Р. Пачовського. – Нью Йорк : Видавець Василь Пустовіт, 1974. – 224 с.
951508
  Семпер Й.Х. Перелом / Й.Х. Семпер. – Таллин, 1950. – 115 с.
951509
  Кожевников И.С. Перелом / И.С. Кожевников. – Барнаул, 1955. – 175с.
951510
  Божаткин М. Перелом / М. Божаткин. – Киев, 1958. – 302с.
951511
  Зуб Д. Перелом / Д. Зуб. – Ужгород, 1960. – 124с.
951512
  Пичугин И.Г. Перелом / И.Г. Пичугин. – Тула, 1963. – 269с.
951513
  Рыбин В.Ф. Перелом / В.Ф. Рыбин. – М., 1982. – 368с.
951514
  Скромный Н.А. Перелом : роман / Н.А. Скромный. – Москва : Современник, 1989. – 350с. – (Новинки "Современника"). – ISBN 5-270-00510-7
951515
  Фрэнсис Д. Перелом / Д. Фрэнсис. – М, 1991. – 208с.
951516
  Рейтер О. Перелом / Оксана Рейтер. – Санкт-Петербург : СКИФ, 2008. – 230, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-98381-024-2
951517
  Фалькнер С.А. Перелом в развитии мирового промышленного кризиса / С.А. Фалькнер. – М, 1922. – 71с.
951518
  Фалькнер С.А. Перелом в развитии мирового промышленного кризиса / С.А. Фалькнер. – М, 1923. – 123с.
951519
  Грибов Ю.Т. Перелом лета / Ю.Т. Грибов. – М., 1979. – 191с.
951520
  Лацис О.Р. Перелом: Опыт прочтения несекретных документов / О.Р. Лацис. – Москва : Политиздат, 1990. – 397с. – ISBN 5-250-01112-8
951521
   Переломи шийки стегнової кістки в осіб старшого віку: епідеміологія та чинники ризику (огляд літератури) / Т.С. Гурбанова, В.О. Бабалян, Д.В. Черепов, А.В. Кальченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 114-122. – ISSN 0030-5987
951522
  Зварич І. Переломний і творчий період в історичному розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 9 (128), вересень. – C. 10-15. – ISSN 2308-4634
951523
  Зелінський А.Л. Переломний період у III Сирійській війні та його результати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову реконструкцію подій, що відбувалися на другому етапі III Сирійської війни. У межах дослідження пропонується гіпотеза, згідно з якою єгипетський цар Птолемей III Евергет протягом зазначеного періоду (244-243 р.р. до Р. Х.), окрім ...
951524
  Козій О. Переломний твір у творчості Івана Чендея // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 31-33. – ISSN 0130-5263
951525
  Козерод О. Переломные годы : Еврейская община Украины в первое послевоенное десятилетие ( 1919-1929 гг. ) / О. Козерод. – Харків : Еврейский мир, 1998. – 154с
951526
  Кивимаа Э.Х. Переломные годы в прибалтийской деревне / Кивимаа Э.Х. – Таллин, 1986. – 153 с.
951527
  Артеменко Л.П. Переломный возраст : повесть / Л.П. Артеменко. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжнное издательство, 1979. – 171 с.
951528
   Перемагає життя. – Донецьк, 1966. – 59с.
951529
  Кулик Н. Перемагає розум // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  У кризовому медіа-центрі вчені НАН представили перші розробки, які допоможуть ефективно воювати з терористами і зберегти життя нашим бійцям. Перев"язувальний бинт на основі радіаційно зшитих гідрогелів представив колектив вчених з КНУ імені Тараса ...
951530
  Тичина П.Г. Перемагать і жить / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1944. – 199 с., [1] арк. портр.
951531
   Перемагать і жить!. – К., 1970. – 255с.
951532
   Перемагать і жить!. – К., 1975. – 463с.
951533
  Тараненко О. Перемагать і жить. Віктору Петровичу Тимченку - 85 // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 3. – С. 17-18
951534
  Пушкарьов К.М. Перемагають сильні / К.М. Пушкарьов. – К., 1976. – 109с.
951535
  Копчак Б. Перемагаючи нігілізм // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 38 (203). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Чому за створення Музею комунізму в Чехії взявся американець.
951536
  Фролов Г.И. Перемагничивание пленок в слабых импульсных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Фролов Г.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
951537
   Перемагнічування плівок ферит-гранатів із похилою віссю легкого намагнічування / Р.М. Міхерський, С.В. Дубінко, В.І. Бутрим, А.Р. Прокопов, В.П. Сохацький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 366-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив нахилу осі легкого намагнічування на перемагнічування плівок ферит-гранатів з орієнтацією підкладки (112) 1 (111). Отримано польові залежності, що визначають область існування однорідних магнітних станів.
951538
  Сохацький В.П. Перемагнічування спін-залежного транзистора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 208-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Магнітооптичними та електричними методами досліджувались характеристики спінового транзистора із вбудованим спіновим клапаном. Проаналізовані можливості покращення енергетичних характеристик такого функціонального пристрою шляхом оптимізації режиму ...
951539
  Трошкин О.В. Перемежаемость в одной задаче свободной турбулентности / О.В. Трошкин, В.Е. Яницкий. – Москва, 1988. – 15с.
951540
  Кляус К. Перемежающееся размножение и парфеногенезис в животном царстве / К. Кляус. – Москва : Тип. В.Грачева и Комп., 1859. – 22 с.
951541
  Дозморов О. Перемен не предвидится : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 10 (1026). – С. 89-92. – ISSN 0130-7673
951542
  Шагинян М.С. Перемена / М.С. Шагинян. – 242с.
951543
  Оржеховская Ф.М. Перемена / Ф.М. Оржеховская. – М., 1974. – 230с.
951544
  Ивасюк А. Перемена / А. Ивасюк. – Бухарест, 1975. – 48с.
951545
  Соловьев В.А. Перемена жизни / В.А. Соловьев. – М., 1958. – 116с.
951546
  Гурский Лев Перемена мест : Досье детектива Дубровского. Роман / Гурский Лев. – Харьков. Москва : Фолио. ЭКСМО-Пресс, 2000. – 399с. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-03-0828-0
951547
  Блинов А.Д. Перемена погоды / А.Д. Блинов. – М, 1967. – 398с.
951548
  Мильчин А.Э. Перемена пола без медицинского вмешательства, или Как слепое следование стандартам ведет к нелепостям // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 1. – С. 27. – ISSN 1726-6726
951549
  Мацкуляк И.Д. Перемена труда в агропромышленном комплексе / И.Д. Мацкуляк. – М., 1985. – 278с.
951550
  Блинова Т.В. Перемена труда в агропромышленном производстве / Т.В. Блинова. – М, 1991. – 109с.
951551
  Калинин А.И. Перемена труда и всестороннее развитие личности в условиях строительства коммунизма / А.И. Калинин, К.В. Калинина. – Чебоксары, 1967. – 43с.
951552
  Добрусин А.М. Перемена труда и мобильность рабочей силы в развитом социалистическом обществе / А.М. Добрусин. – Саратов, 1977. – 239с.
951553
  Уварова Л.З. Переменная облачность / Л.З. Уварова. – Москва, 1975. – 206с.
951554
  Кауфман А.А. Переменное магнитное поле вертикального магнитного диполя в задачах индукционного каротажа / А.А. Кауфман, Н.В. Мизева. – Новосибирск, 1965. – 76с.
951555
   Переменное магнитное поле на территории МНР. – М., 1988. – 180с.
951556
  Хозов Геннадий Васильевич Переменность излучения инфракрасных звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Хозов Геннадий Васильевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 6л.
951557
  Крапивный Н.Г. Переменнотоковые методы изучения кинетики электрохимических реакций : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Крапивный Н.Г.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
951558
  Цесевич В.П. Переменные зведы и их значение для изучения вселенной / В.П. Цесевич. – Киев : Издательство АН УССР, 1949. – 111 с.
951559
   Переменные звезды / М.С. Зверев, Б.В. Кукаркин, Д.Я. Мартынов, П.П. Паренаго, Н.Ф. Флоря, В.П. Цесевич. – Москва; Ленинград : ОГИЗ
Т. 3 : Методы изучения переменных звезд. – 1947. – 659 с.
951560
  Гоффмейстер К. Переменные звезды / К. Гоффмейстер. – Москва : Наука, 1990. – 359 с.
951561
  Ефремов Ю.Н. Переменные звёзды / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Знание, 1975. – 63 с.
951562
   Переменные звёзды, 1928-
Т. 23, № 3. – 1993
951563
   Переменные звёзды, 1928-
Т. 23, № 2. – 1993
951564
   Переменные звёзды, 1928-
Т. 23, № 4. – 1994
951565
   Переменные звёзды, 1928-
Т. 23, № 5. – 1994
951566
   Переменные звёзды, 1928-
Т. 23, № 6. – 1996
951567
  Цесевич В.П. Переменные звезды и их наблюдение / В.П. Цесевич. – Москва : Наука, 1980. – 174 с.
951568
  Цевич В.П. Переменные звезды и способы их исследования / В.П. Цевич. – Москва, 1970. – 240 с.
951569
  Цесевич В.П. Переменные звезды и способы их исследования / В.П. Цесевич. – Москва : Педагогика, 1970. – 237с.
951570
  Паренаго П.П. Переменные звезды и способы их наблюдения / П.П. Паренаго, Б.В. Кукаркин. – 2-е изд., испр. – Москва; Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 168 с.
951571
  Самойлович Г.С. Переменные и переходные режимы в паровых турбинах. / Г.С. Самойлович, Б.М. Трояновский. – М, 1982. – 494с.
951572
  Зайцев Ю.В. Переменные резисторы / Ю.В. Зайцев. – Москва, 1974. – 359 с.
951573
  Марченко А.Н. Переменные резисторы / А.Н. Марченко. – Москва, 1980. – 73 с.
951574
  Иванов Д.М. Переменные резисторы / Д.М. Иванов, В.В. Стальбовский, И.И. Четвертков. – Москва, 1981. – 64 с.
951575
  Трайтельман Л.А. Переменные теории несамосопряженных операторов к расчету лазерных резонаторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Трайтельман Л.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1972. – 14л.
951576
  Бедель Фред., Крэхор Альб. Переменные токи : Аналитический и графический метод их изучения / Пер. Б. Гущин, Б. Величко ; Под. ред. Н. А. Булгакова. – Санкт-Петербург : Изд. А. С. Суворина, 1911. – VI, [2], 254с. : Черт.
951577
   Переменные толстопленочные резисторы. – Киев : Наукова думка, 1980. – 232 с.
951578
  Заборовский А.И. Переменные электромагнитные поля в электроразведке / А.И. Заборовский. – Москва : Московский университет, 1960. – 187с.
951579
  Горстмен Г. Переменный ток / Г. Горстмен, В. Тоуслей. – Москва-Ленинград, 1928. – 268 с.
951580
  Горячкин Е.Н. Переменный ток и его значение / Е.Н. Горячкин. – Москва : Госиздат, 1929. – 103 с.
951581
  Берлин Джереми Переменчивые дубы : окружающая среда // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 36 : Фото
951582
  Бешенковская О.Ю. Переменчивый снег / О.Ю. Бешенковская. – Ленинград, 1987. – 72с.
951583
  Немчинов Г.А. Перемены : роман / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1982. – 384с.
951584
  Степанов И.Н. Перемены в Борках : [рассказы и очерки] / И.Н. Степанов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972. – 271с. – В изд. также: Панко Мухин, солдатский сын : [повесть] / Б. Гусев ; Альбатрос : [рассказы разных лет] / Б. Горбунов
951585
  Чжао Перемены в Лицзячжуане / Чжао, Шу-Ли. – М., 1949. – 172с.
951586
  Чжао Перемены в Лицзячжуане / Чжао, Шу-Ли. – Иркутск, 1954. – 172с.
951587
  Чжао Перемены в Лицзячжуане / Чжао, Шу-Ли. – Иркутск, 1955. – 172с.
951588
  Лапшин А.О. Перемены в странах Восточной Европы / А.О. Лапшин. – М, 1991. – 62с.
951589
  Ли Лю-жу Перемены за шестьдесят лет / Ли Лю-жу. – М., 1959. – 379с.
951590
  Ваганова Л.С. Перемены лет / Л.С. Ваганова. – Москва, 1980. – 112с.
951591
  Русиневич К.В. Перемены лет: стихи / К.В. Русиневич. – М., 1980. – 78с.
951592
  Федорова А. Перемены. / А. Федорова. – Воронеж, 1969. – 56с.
951593
  Шарадзе З.С. Перемешающиеся возмущения в ионосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.051 / Шарадзе З.С.; АН СССР.Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1971. – 14л.
951594
  Штербачек З. Перемешивание в химической промышленности / З. Штербачек, П. Тауск. – Л., 1963. – 416 с.
951595
  Формальский А.М. Перемещение антропоморфных механизмов / Формальский А.М. – Москва : Наука, 1982. – 368 с. – Библиогр.: с. 358-368. – (Научные основы робототехники)
951596
  Левинсон Р. Перемещение капиталов в Западной Европе / Р. Левинсон. – Л, 1926. – 272с.
951597
  Писаренко А.Н. Перемещение объектов лизинга (аренды) через таможенную границу Украины // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.44-47
951598
  Попова С.И. Перемещение солей в орошаемых почвах северо-западной части Чуйской впадины : Автореф.дис. ... канд. биол. наук : 06.01.03 / Попова С.И. ; МГУ , Биол.-почв. фак-т. – Москва, 1973. – 25 с.
951599
  Суворов К.И. Перемещение центра мирового революционного движения в Россию / К.И. Суворов. – Москва, 1978. – 80с.
951600
  Суворов К.И. Перемещение центра мирового революционного движения в Россию. / К.И. Суворов. – М., 1966. – 55с.
951601
  Федотов Ф.П. Перемещение через границу Украины тел умерших: организационно-правовые аспекты // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 29-45
951602
  Корель Л.В. Перемещения населения между городом и селом в условиях урбанизации / Л.В. Корель. – Новосибирск, 1982. – 192с.
951603
  Ушаков Евгений Алексеевич Перемещения, ассоциированные с циклом, в некоторых задачах релятивистской физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ушаков Евгений Алексеевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
951604
  Марколенко П.Ю. Перемикання в тиристорних структурах при високому рівні інжекції і дії зовнішніх чинників (світло, магнітне поле, радіація) : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.27.01 / Павло Юрійович Марколенко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв
951605
  Слюсаренко Ю.А. Перемир"я / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290. – ISBN 966-642-073-2
951606
  Заславский Д.И. Перемирие в Корее - важный вклад в дело мира / Д.И. Заславский. – М., 1953. – 40с.
951607
  Олеандров В.Л. Перемирие в современном международном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Олеандров В. Л.; МГИМО, Каф. медж. права. – М., 1966. – 21л.
951608
  Заброварний С. Перемиська Шашкевичівка / Степан Заброварний, Ірина Спольська-Онишко. – Вид. 2-ге доповн. – Перемишль : [б. в.], 2012. – 262, [30] арк. фотоіл. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 259-262 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-926994-2-2


  Для університетської бібліотеки в Києві, від автора. Підпис
951609
  Гаврилюк Ю. Перемишлянин Петро Війтович - львівський Фідій та Берніні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 вересня (№ 37). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Петро Війтович - український скульптор, який чимало прислужився місту Львову.
951610
   Перемишль - Західний бастіон України = Peremyshl - the Western stronghold of Ukraine : збірник матеріялів до історії Перемишля і Перемиської землі. – Нью Йорк ; Филаделфія : Перемиський Видавничий Комітет, 1961. – 414 с. : іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд.
951611
  Гук Б. Перемишль і Майдан // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 11. – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Підтримка громади перемиських українців.
951612
  Ісаєвич Я. Перемишль і Перемиська земля: перші сторінки історії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 15-25
951613
  Лопата О. Перемишль:між традицією і сучасністю // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 вересня (№ 38). – С. 4. – ISSN 0027-8254
951614
  Кравчук М.П. Перемінні множини лінійних перетворень / М.П. Кравчук. – Київ, 1926. – 58 с.
951615
  Курилко О.В. Перемішування в"язкої рідини всередині прямокутної порожнини уявними стержнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджена двовимірна періодична течія в"язкої нестисливої рідини в наближенні Стокса всередині прямокутної порожнини, яка приводиться в рух верхньою границею. Отриманий аналітичний розв"язок задачі методом покращеної редукції для заданого розподілу ...
951616
  Рубчак Б. Переміщене серце // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 32-34


  Лавріненко Юрій Андріянович — український літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник "Розстріляного відродження".
951617
  Остролуцька Л. Переміщені виші - є проблеми, але здобутки і перспективи // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 1, 2


  Про міжнародну науково-технічну конференцію "Моделювання і комп"ютерна графіка", що проводилась у вересня 2017 року у ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" у м. Покровську. У конференції взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
951618
  Дзюбан Р. Переміщення і втрати мистецьких пам"яток зльвівських музеїв під час Другої світової війни // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 309-324. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
951619
  Гандзюк Ю. Переміщення товарів через митний кордон України: проблеми та шляхи вирішення / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-39. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1708-7422
951620
  Айман Набхан Перемножители сигналов с числоимпульсным выходом для измерительных преобрахователей электрической мощности : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Айман Набхан; Харьков. госуд. политехн. ун-тет. – Х., 1996. – 17л.
951621
  Кідрук М. Перемога - це лише початок... : проза: оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0130-321Х
951622
   Перемога. – Київ : Дніпро, 1975. – 455 с.
951623
   Перемога. – Київ, 1980. – 320с.
951624
  Чаковський О.Б. Перемога : Політичний роман / О.Б. Чаковський. – Київ : Дніпро
Кн. 1-2. – 1984. – 566с.
951625
  Чаковський О.Б. Перемога : Політичний роман / О.Б. Чаковський. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1985. – 430с.
951626
  Чаковський О.Б. Перемога / О.Б. Чаковський. – К.
Кн. 3. – 1985. – 430с.
951627
  Литвин В. Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлексія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 8-15
951628
  Палій О. Перемога без України була б неможливою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 травня (№ 77)


  Друга світова війна. Потрібна індивідуальна правда, яка перетвориться на справжню правду великої війни.
951629
  Дарменко М.К. Перемога більшовиків Донбасу в легальних робітничих організаціях в роки нового революційного піднесення / М.К. Дарменко. – 91-103с.
951630
  Дарменко М.К. Перемога більшовиків Донбасу в легальних робітничих організаціях в роки нового революційного піднесення. / М.К. Дарменко. – Київ, 1956. – 91-103с. – Окр.відб.:КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Історичний збірник №7, 1956 р.
951631
  Вежель Л. Перемога в "Золотому компасі" // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 2


  "...Нещодавно в Харкові відбувся фінал VIII Міжнародного студентського конкурсу рекламних та PR-проектів "Золотий компас", який зібрав понад 700 студентів із 69 вищих навчальних закладів України, Білорусі, Грузії, Казахстану, Латвії, Росії, ...
951632
   Перемога в конкурсі Вишеградського фонду // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Науково-дослідна лабораторія "Регіональних проблем економіки та політики географічного факультету перемогла в конкурсі малих грантів Вишеградського фонду (м. Братислава) на проведення міжнародної науково-практичної конференції "Просторові ...
951633
  Грибовський В. Перемога в поразці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 31 (144). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Завдяки Запорозькій Січі та її останньому кошовому отаманові імперія замість жаданої Новоросії отримала Україну.
951634
  Ремезовський И.Д. Перемога Великого Жовтня - торжество наукового комунізму / И.Д. Ремезовський. – Київ, 1967. – 48с.
951635
  Протопопов О.А. Перемога Великого Жовтня. - класичне здійснення ленінської теорії пролетарської революції. / О.А. Протопопов. – Х., 1958. – 191с.
951636
  Рудько М.П. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції і початок будівництва радянської вищої школи / М.П. Рудько. – Київ : КДУ, 1957. – [15с.]
951637
  Супруненко М. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні / М. Супруненко. – Київ, 1957. – 107с.
951638
   Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. – К.
1. – 1967. – 392с.
951639
   Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. – К.
2. – 1967. – 462с.
951640
   Перемога Великої соціалістичної революції 1917 року. – К., 1938. – 64с.
951641
  Їлмаїз Гарун Перемога демократії? Сили, що стоять за невдалим державним переворотом у Туреччині, та його наслідки для демократії // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 28-30
951642
  Стрельцов Є. Перемога Дональда Трампа, або "Короткі медичні курси" для істеблішменту // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 9. – ISSN 1992-9277
951643
  Сірук М. Перемога дуету Давутоглу - Ердоган // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 листопада (№ 199). – С. 3


  Результати голосування свідчать про популяризацію турецького суспільства.
951644
  Кравченко А.М. Перемога економіки соціалізму у Великій Вітчизняній війні / А.М. Кравченко. – К., 1975. – 47с.
951645
   Перемога здобуається в дружбі. – К., 1972. – 123с.
951646
  Овандер М.Е. Перемога ідей ленінізму в СРСР / М.Е. Овандер. – Київ, 1948. – 47с.
951647
  Сироцинський К.Є. Перемога колгоспного ладу в західних областях Української РСР / К.Є. Сироцинський. – К, 1953. – 96с.
951648
  Шульга М.О. Перемога КПРС про формування нової людини / М.О. Шульга. – К., 1986. – 46с.
951649
  Калюжний П.Т. Перемога ленінсько-сталінського плану соціалістичної індустріалізації на Україні / П.Т. Калюжний; Під заг. ред. М.Роліка. – Київ : Політвидав, 1941. – 55 с.
951650
  Самофалов В. Перемога ленінсько-сталінської стратегії і тактики у Великій Жовтневій Соціалістичній революції. / В. Самофалов. – К, 1950. – 32с.
951651
  Самофалов В. Перемога ленінсько-сталінської стратегії і тактики у Великій Жовтневій Соціалістичній револючії : Стенограма публічної лекції / В. Самофалов. – К., 1952. – 32с.
951652
  Жмудський О.З. Перемога ленінської методології у фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
951653
  Бородін О.А. Перемога ленінської національної політики на Україні / О.А. Бородін, П.П. Бачинський. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1969. – 47с. – (Сер.1 ; №8)
951654
   Перемога математика // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Переможцем Конкурсу Наукового товариства ім.Шевченка в Америці та фундації "Україна - США" для молодих математиків України став Андрій Бондаренко, за роботу "Сферичні дизайни та раціональна апроксимація".
951655
   Перемога Мирона Левицького // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 101, червень : червень. – С. 9-11
951656
  Тройнич К. Перемога на VI конгресі балканської геофізичної спілки / К. Тройнич, С. Шаврін // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 1-2


  Конгрес Балканської геофізичної спілки відбувся в Будапешті. Україну на конгресі представляли: завідувач кафедри геоінформатики геологічного факультету професор М.А. Якимчук, троє студентів-геологів та одна аспірантка. Перемогу на конгресі виборола ...
951657
  Галушка-Айдакін Перемога над колоніальними силами та завершення процесу боротьби за незалежність Республіки Індонезія // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 63-75. – ISSN 2077-7280
951658
  Бєлоусов С.М. Перемога національної політики Комуністичної партії на Україні / С.М. Бєлоусов. – Київ, 1955. – 36с.
951659
  Слєпов І.О. Перемога післявоєнної п"ятирічки - нове торжество ленінсько-сталінської дружби народів СРСР. / І.О. Слєпов. – К., 1951. – 29с.
951660
  Слуцький О.Б. Перемога політики соціалістичної індустріалізації на Україні / О.Б. Слуцький. – К., 1955. – 108с.
951661
   Перемога радіофізиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "На базі Харків. нац. університету ім. В.Н. Каразіна пройшов ХІ Всеукраїнський студентський турнір фізиків. Перемогу виборола команда радіофізичного фак-ту КНУТШ у складі: І. Демкович (капітан), М. Борейко, А. Доник, Д. Третьяков, А. Бондаренко, К. ...
951662
  Мельник С.К. Перемога Радянської влади на Півдні України / С.К. Мельник. – Київ, 1966. – 191с.
951663
   Перемога радянської влади на Україні. – К., 1947. – 160с.
951664
  Хасанова Т. Перемога складається з людей // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 5


  З ініціативи студентів Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка пройшла зустріч зі справжніми героями України - кавалерами ордену "Народний Герой України": Євгеном Межевікіним, Сергієм Козаком, Євгеном Жуковим, Іваном Звягіним, Костянтином ...
951665
  Дзюбко І.С. Перемога соціалізму в Чехословаччині / І.С. Дзюбко. – Київ, 1962. – 159с.
951666
   Перемога студентів-хіміків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  У Міжнародному студентському турнірі з хімії (Санкт-Петербург) команда Київського університету на чолі з тренером команди В.Г. Маханьковою вдруге посіла перше місце. Ректор університету Л. Губерський привітав переможців турніру і преміював кожного ...
951667
  Марков Перемога ціною в 25 мільйонів / Марков, М Ільяшенко // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.37-39. – ISSN 1726-3077


  Звинувачення у крадіжках нафти на адресу НАК "Нафтогаз України" з боку російського ВАТ "Газпром" і захист інтересів України Укрінюрколегією
951668
  Лисенко О. Перемога чи реквієм? // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 2-6


  Україна і українці в Другій світовій війні.
951669
  Гернер Крістіан Перемога шведів і козаків під Полтавою у 1709 році та її наслідки. Альтернативна історія : історична розповідь // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 167-169. – ISSN 0320 - 8370


  До 300-річчя Полтавської битви
951670
  Орисіо Т. Перемога. / Т. Орисіо. – Х., 1931. – 151с.
951671
  Качура Я.Д. Перемога. / Я.Д. Качура. – К., 1941. – 136с.
951672
   Перемоги журналістів / кафедра реклами та зв"язків з громадськістю // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 5


  Студенти Інституту журналістики посіли призові місця у VII Міжнародному студентському конкурсі рекламних та PR-проектів "Золотий компас" з теми "Еко-Тренд-2013". Перше місце в номінації Еко-продукти посіли: О. Зубченко, Ю. Кондрик (Бондаренко), В. ...
951673
  Бескишкий М. Перемоги заради майбутнього // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 51-54
951674
   Перемоги здобули: економісти // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  "Студенти економічного факультету втретє здобули перемогу на конкурсі інвестиційних долсліджень CFA Institute Research Challenge. Наступний етап конкурсу відбудеться у Лондоні, де команда Київ. ун-ту представлятиме Україну у змаганні за право участі в ...
951675
   Перемоги здобули: міжнародники // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Команда ІМВ університету стала фіналістом у нац. раунді конкурсу ім. Філіпа Джессапа з міжнародного піблічного права Найкращим оратором визнаний Богдан Токарський. Команду ІМВ представлялиі: Ольга Кирилюк, Юлія Корсун, Наталія Гайдай, Владислава ...
951676
   Перемоги на воді // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Інформація про змагання Голосіївського району м. Києва, які пройшли у басейні нашого університету, та про наших переможців і призерів змагань.
951677
   Перемоги наших студентів // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 1, 2


  Про участь студентів механіко-математичного факультету у ХХІІІ Міжнародній студентській математичній олімпіаді ім. Войтеха Ярніка (Острава, Чехія) у складі: Є. Македонського, В. Сеніна, М. Чорного. Головою журі було обрано керівника нашої команди ас. ...
951678
   Перемоги наших студентів // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2, 3 : фото


  У 18-му конкурсі студентських наукових робіт, проведеному Товариством української мови КНУ імені Тараса Шевченка спільно з Міжнародним благодійним фондом "Смолоскип" на тему "Українська мова - чинник державотворення, національної безпеки та ...
951679
   Перемоги наших хокеїстів : [Фізкультура і спорт] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 4


  Команда хокеїстів товариства "наука" нещодавно організован викладачем кафедри фізичного виховання і спорту тов.Ф.Кузьменком принесла хокеїстам нову перемогу в боротьбі за кубок України.
951680
  Пономаренко Л.Г. Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту / Л.Г. Пономаренко, А.О. Бессараб // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 40-43


  У статті розглянуто перемоги та поразки українських видавництв у справі підвищення культури ди тячої книги. Зокрема, проаналізовано видання для дітей серії "Вчимося разом" видавництва "Ра нок" (м. Харків). Необхідними умовами підвищення культури книги ...
951681
   Перемоги хіміків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  У Тегерані відбулась Міжнародна олімпіада з хімі, у якої здобув золоту медаль М.Виборний: студент 1-го курсу хімічного факультуту КНУТШ. Команда хіміків КНУТШ посіла третє місце на п"ятому міжнародному студентському конкурсі проектів, організованому ...
951682
   Перемогла команда ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 5


  " Команда Інституту міжнародних відносин "IIR A" у складі Ю. Вязовецького та А. Грановського (3 курс МЕВ) здобула перемогу в англомовній частині Міжнародного дебатного економічного турніру "Economics 2013", який відбувся в Дніпропетровську".
951683
  Гривінський Р. Перемогла чесна проза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 23


  Лауреатом Нобелівської премії з літератури - 2015 стала білоруська письменниця Світлана Алексієвич.
951684
   Перемогли в конкурсі // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  Команда економічного факультету у складі В. Барановського, В. Волченка, Т. Котовського, А. Кузнєцова та Є. Самофала здобула перемогу у всеукраїнському етапі конкурсу інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge і представлятиме Україну в ...
951685
  Бережнюк О. Перемогли в олімпіаді з журналістики та реклами // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5


  Студентки четвертого курсу Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка здобули перемогу у Всеукраїнській студентській олімпіаді. О. Бережнюк посіла перше місце за спеціальністю "журналістика", Н. Метельницька перемогла за спеціальністю "реклама та ...
951686
   Перемогли на І Всеукраїнських студентських змаганнях з конституційного правосуддя // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  Про І Всеукраїнські студентські змагання з конституційного правосуддя, які проходили у ЛНУ імені Івана Франка. Для участі в дебатах відібрано 8 команд, серед яких команда КНУ імені Тараса Шевченка в складі студентів: М. Балаценко, О.-М. Бачинська та О. ...
951687
   Перемогли у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 1


  За результатами конкурсу, що відбувся на базі Донецького національного університету економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, випускники магістратури кафедри економіки підприємства здобули два дипломи та одну грамоту: Катерина Надточій - ...
951688
  Левицький В.А. Перемогти "Центробанк": запобігання мовній дискримінації в законі України "Про державну службу" 2015 року // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 124-126
951689
  Шулікін Д. Перемогти в інформаційній війні допоможе Академія НАТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  День заснування Організації Північноатлантичного договору - 4 квітня - в КНУ імені Тараса Шевченка відзначили відкриттям триденної Весняної Академії НАТО-2016 "Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни". Організатори заходу - Центр інформації та ...
951690
  Примост В. Перемогти всупереч усім // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 46 (366). – С. 17-19. – ISSN 1996-1561


  Боротьба за державну незалежність. Євреї - це українці? Ну майже...
951691
  Грабовський С. Перемогти Голіафа / С. Грабовський, І. Лосєв // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 205)


  "Немає підстав "грати на пониження" в протистоянні з Росією: Україна об"єктивно багато чого може".
951692
  Дроздовський Д. Перемогти козерем // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 3-5. – ISSN 0320-8370
951693
  Замлинський В.О. Перемогу кували єдиною сім"єю / В.О. Замлинський. – Київ, 1985. – 32 с.
951694
  Зущик Ю. Переможе здоровий глузд, а не політика // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  МОНмолодьспорт почало новий раунд консультацій з лідерами студентського самоврядування. Предмет дискусії - законопроекти про вищу освіту
951695
  Галата С. Переможемо, бо вже перемогли // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Філософ, доктор філософських наук, професор, акад. НАН України, Засл. діяч науки і техніки України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1953). У Київ. ун-ті: у 1980-90-х рр. професор. каф. логіки. Читав спец. курс "Філософських проблеми сучас. ...
951696
  Величко В.А. Переможений Берлін / В.А. Величко. – Київ, 1945. – 36с.
951697
  Славинський П. Переможені горизонти / П. Славинський. – Львів, 1973. – 352с.
951698
  Кононенко Є. Переможені й переможці // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 12-13


  "Де шукати сенс життя й підвалини світобудови - в столиці чи в провінції?"
951699
  Діамандіс П. Переможець : [як досягти колосального успіху і вплинути на світ : пер. з англ.] / Пітер Діамандіс, Стівен Котлер. – Київ : К. FUND, 2016. – 252, [1] с. : іл. – Пер. за вид. : Bold: how to go big, create wealth and impact the world / Peter H. Diamandis, Steven Kotler. Simon & Schuster, 2015. – Бібліогр.: с. 227-248. – ISBN 978-966-136-319-8
951700
   Переможець всесвітнього конкурсу Google // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  На черговому конкурсі Google Code-in 2014 серед 24 переможців з усього світу два призових місця зайняли хлопці з України - студент другого курсу Оптико-механічного коледжу КНУ імені Тараса Шевченка Станіслав Кривенко і десятикласник Ілля Ковалевський.
951701
   Переможець всесвітнього конкурсу Google // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  На конкурсі Google Code-in 2014 серед 24 переможців з усього світу два призових місця зайняли - студент другого курсу Оптико-механічного коледжу КНУ імені Тараса Шевченка С. Кривенко і десятикласник І. Ковалевський. Робота Станіслава була відзначена як ...
951702
  Зернецька Ольга Переможна зброя нового господаря Білого Дому // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26
951703
  Король І.Ф. Переможна сила братерства : солідарність народів Країни Рад з революційною боротьбою трудящих Закарпаття 1917-1945 / І.Ф. Король. – Львів : Вища школа, 1979. – 128 с.
951704
  Мокренко Анатолій Переможна сила духу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 297-298
951705
  Богиян Д.П. Переможна хода світового соціалізму: Політико-економічні аспекти ефективності виробництва в країнах соціалістичної співдружності / Д.П. Богиян. – Киев, 1980. – 184с.
951706
  Язвінський М.Г. Переможна хода. / М.Г. Язвінський. – К., 1971. – 36с.
951707
  Магмудов Я. Переможний хід ідей Гейдара Алієва / Ягуб Магмудов ; [відп. ред. Е. Мадатлі ; пер. з рос.: В. Біннатова]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 256, [4] с., [16] арк. іл. – ISBN 978-966-489-187-2
951708
   Переможниці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географії перемогла студентка географічного факультету Олександра Номер і одержала Диплом I ступеня. Студентка цього ж факультету Тамара Юрченко одержала Диплом II ступеня. На засіданні Вченої ...
951709
   Переможниця - курсантка ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2 : фото


  "...Щорічно представники Військового інституту (ВІКНУ) беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, який проводиться для утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, ...
951710
  Кочевих Олег Переможні традиції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-43. – ISSN 0130-5212
951711
   Переможці - студенти-економісти / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Команда КНУТШ - Panda Investments (у складі 5 студентів економічного факультету: Романа Анзіна, Дарії Онищенко, Тараса Пасажка, Ганни Решетової та Наталії Шпигоцької) здобула перемогу на конкурсі з інвестиційного аналізу - Global Investment Research ...
951712
  Шишов Г. Переможці / Г. Шишов. – Х, 1932. – 219с.
951713
  Шиян А.І. Переможці : оповідання, нариси / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 270 с.
951714
  Гайворон А. Переможці / А. Гайворон. – Одеса, 1950. – 119с.
951715
  Рашидов Ш. Переможці : роман / Ш. Рашидов. – Київ, 1977. – 330 с.
951716
   Переможці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  Вітаємо команду студентів механіко-математичного факультету нашого університету із вдалим виступом на Міжнародній Південно-Східній Європейській математичній олімпіаді "SEEMOUS-2008" для студентів університетів 1-2 курсів, що проходила в березні цього ...
951717
   Переможці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  На 34 Міжнародній студентській олімпіаді з програмування, що відбулася наприкінці 2009 року в Бухаресті (Румунія) студенти-кібернетики здобули вагому перемогу. Наук. керівник української команди від Київського національного університету, член ...
951718
   Переможці Всеукраїнського конкурсу УБА "Бібліотека року 2017" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 12
951719
   Переможці і переможені // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 44 (364). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Америці та її друзям вигідна дешева нафта. ЇЇ найзатятішим критикам - ні.
951720
  Бакуменко Д.О. Переможці Каспію : поезії / Д.О. Бакуменко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 87 с.
951721
   Переможці конкурсів правників // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 1


  "...Відбулося нагородження переможців І Стипендіального конкурсу Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та підтримки Адвокатського об"єднання "IMG Partners" на тему "Право платників податків на захист та його реалізація. Проблематика ...
951722
   Переможці конкурсу з тематичних номінацій IV Національної виставки-презентації " Інноватика в сучасній освіті" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)


  У виставковому центрі " КиївЕкспоПлаза" відбулась IV Національна виставка-презентація "Інноватика в сучасній освіті". Експозиція представила з 27 регіонів України 625 навчальних закладів різних рівнів і форм власності, наукові установи. Місто Київ - ...
951723
   Переможці конкурсу на здобуття міжнародної українсько-німецької літературної премії імені Олеся Гончара 2013-го року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 15). – С. 2


  Переможцями міжнародної українсько-німецької літературної премії імені Олеся Гончара у 2013-го році стали: О. Герасим"юк, Тарас Ілля, М. Хімич, Н. Лиса, Л. Павленко, Ю. Гай, Г. Чіпко, Г. Гужва
951724
   Переможці конкурсу на кращий підручник, посібник, монографію : По номінації "Краща монографія" // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 83-85
951725
   Переможці міжнародного конкурсу - економісти КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  Команда студентів та аспірантів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка стала переможцем найбільшого в світі конкурсу зі стратегічного управління Global Management Challenge (GMC).
951726
  Шток І.В. Переможці ночі / І.В. Шток. – К, 1952. – 88с.
951727
   Переможці олімпіади SEEMOUS / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Команда студентів механіко-математичного ф-ту посіла перше місце на VII Міжнародній Південно-Східній Європейській студент. математ. олімпіаді, яка пройшла в Афінах (Греція). В особистій першості серед 106 учасників змагання студенти механіко-математ. ...
951728
   Переможці програми Еразмус Мундус 2013 // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 2


  КНУ імені Тараса Шевченка входить до чотирьох консорціумів освітньої програми ЄС Еразмус Мундус, що сприяє зміцненню міжнародного співробітництва нашого університету з провідними університетами ЄС. Цього року 36 науковців університету отримали ...
951729
  Товерс В.К. Переможці просторів / В.К. Товерс. – Харків-Київ : Держвидав України, 1930. – 94с.
951730
  Портнов А. Переможці та жертви ніяк не порозуміються / А. Портнов, Т. Портнова // Критика. – Київ, 2010. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 16-19
951731
  Солана Х. Переможці та переможені на новому Близькому Сході // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 9
951732
   Переможці та учасники IVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 37-39
951733
  Рашідов Ш. Переможці. / Ш. Рашідов. – К., 1955. – 180с.
951734
   Переможців названо // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 4-11 квітня (№ 11/12). – С. 6-7


  Про Дев"яту Міжнародну виставку "Сучасні заклади освіти - 2018". Відбулося нагородження переможців рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі "Лідер вищої освіти", "Лідер післядипломної освіти", "Лідер міжнародної діяльності", "Лідер наукової та ...
951735
  Редька Р. Переможців не садять, або Рейдерство як частина української бізнес-культури / Р. Редька, К. Проконова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 7


  "Специфіка української бізнес-культури здатна зіпсувати будь-які реформаторські наміри. Особливо якщо реформатори не враховують цю специфіку, яскравим доказом чого став новий ренесанс рейдерства в Україні. Питання: що тепер з цим робити і як боротися ...
951736
  Дубинянська Я. Переможців не судять : (Зворотний бік "феномену" Люко Дашвар // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 75-79. – ISBN 978-966-8201-83-7
951737
   Переможцям олімпіад збільшено стипендії // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 грудня (№ 49)


  Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. №1078 " Питання стипендіального забезпечення" затверджено нові розміри стипендій Президента України і стипендий, заснованих Кабінетом Міністрів України для переможців Всеукраїнських і ...
951738
  Родин В.С. Перемошка: повесть, рассказы / В.С. Родин. – Томск, 1989. – 231с.
951739
  Мирний П. Перемудрив : Комедія в п"яти справах / П. Мирний. – Київ : Тип. Малевського, 1886. – 214с.
951740
   Перемышль. – 3с.
951741
  Закржевская А.В. Перенапряжение водорода и кислорода на никеле в растворах едкого кали, содержащих щелочноземельные металлы : Автореф... канд. хим.наук: / Закржевская А.В.; Ин-т химии Акад. наук Узбек.ССР Чирчикский элекрохим. комбинат им. Сталина. – Ташкент, 1958. – 17л.
951742
  Тенно Т.Т. Перенапряжение водорода и строение воойного электрического слоя на висмуирврм электроде : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Тенно Т. Т.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1973. – 20л.
951743
  Нигманходжаева М. Перенапряжение водорода на электролитическом железоникелевом сплаве : Автореф... канд хим.наук: / Нигманходжаева М.; АН УзССР, Ин-т хим. – Ташкент, 1950. – 7 с.
951744
  Цвентарный Е.Г. Перенапряжение выделение водорода в концентрированных расворах кислот на амальгамированных цинковом и медном электродах : Автореф... канд. хим.наук: / Цвентарный Е. Г.; ЛГУ. – Л., 1964. – 11л.
951745
  Акопян А.У. Перенапряжение катодного восстановления кислорода и энергия активации соответствующих электрохимических процессов : Автореф... канд. хим.наук: / Акопян А.У.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Ин-т электрохимии АН СССР). – Ереван, 1961. – 16л.
951746
  Ходак Л.П. Перенапряжение на угольном аноде при электролизе криолито-глиноземных расплавов : Автореф. дис. ... канд. технич. наук / Ходак Л.П. ; Горьков. политех. ин-т. – Свердловск, 1951. – 12 с.
951747
  Алимов М. Перенапряжение при выделении водорода на серосодержащем свинце : Автореф... канд. техн.наук: / Алимов М.; КН УзССР, Ин-т хим. – Ташкент, 1949. – 7 с.
951748
  Бергер К. Перенапряжение при одофазных дуговых замыканиях в системах с изолированной нейтралью / К. Бергер, Р. Пихард. – М.-Л., 1957. – 16с.
951749
  Лощинина Г.П. Перенапряжение при электролитическом выделении водорода и кислорода на гальванических сплавах никель-кобальт из раствворов щелочи. : Автореф... наук: / Лощинина Г.П.; Ин-т химии Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1955. – 12л.
951750
  Безуглая В. Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов: причины, проявления, диагностика, профилактика // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2016. – № 1. – С. 33-39. – ISSN 1992-7886
951751
  Забровский С.Г. Перенапряжения в системах с тиристорными преобразователями / С.Г. Забровский, Г.Б. Лазарев, А Штейнберг. – Кишинев, 1979. – 160 с.
951752
  Стекольников И.С. Перенапряжения и борьба с ними / И.С. Стекольников; Государственный машиностроительный ин-т. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Ч.1. – 1932. – 12с.
951753
  Сиротинский Л.И. Перенапряжения и защита от перенапряжений в электрических установках / Л.И. Сиротинский. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 516 с.
951754
   Перенапряжения и координация изоляции. – Москва : Энергия, 1977. – 176 с.
951755
   Перенапряжения и координация изоляции. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 119 с.
951756
  Эпштейн Г.Л. Перенапряжения на электрических установках : Теория. Практика борьбы с ними / Г.Л. Эпштейн. – Киев : Издательство Исполбюро К.П.И., 1927. – 275 с.
951757
  Фрумкин А.Н. Перенарпяжение водорода: избр. тр. / А.Н. Фрумкин. – М., 1988. – 239с.
951758
   Перенесение праха Наполеона с Острова святой Елены в Парижский дом инвалидов / Е.И. Палиенко. – Санкт-Петербург : В тип. Journal de Saint-Petersbourg, 1841. – 58 с., 1 л. фронт. (портр.), 7 л. ил. : ил. – Оттиск из сборника "Минерва", издаваемого Историко-филологическим семинарием Высших женских курсов в Киеве. Напечатано под редакцией проф. П.Н.Ардашева


  На 2 л. мокрая печать
951759
  Аймагамбетов Е.В. Перенесенная стоимость и ее роль в социалистическом воспроизводстве : дис. ... канд. экон. наук / Аймагамбетов Е.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ, Каф. полит. эконом. естеств. фак. – Киев : [б. и.], 1975. – 198, ХХІІІ л. – Бібліогр.:л.I-XXIII
951760
  Аймагамбетов Еркара Балкараевич Перенесенная стоимость и ее роль в социалистическом воспроизводстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Аймагамбетов Еркара Балкараевич ; КГУ. – Киев, 1975. – 27 с.
951761
  Аймагамбетов Е.Б. Перенесенная стоимость и ее роль в условиях интенсификации социалистического воспроизводства : (на материалах КазССР) / Е.Б, Аймагамбетов. – Алма-Ата : Гылым, 1990. – 126, [2] с.
951762
  Конта Р. Перенесення "Літературно-наукового вісника" до Києва та зміни в його редакційній політиці: етнологічний аспект // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7399-06-2
951763
  Юхименко Наталія Миколаївна Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06. / Юхименко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 149л. – Бібліогр.: л. 128-149
951764
  Юхименко Наталія Миколаївна Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах : Автореф. дис. ... хіміч. наук: 02.00.06 / Юхименко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
951765
  Герасимов А.І. Перенесення збудження у ID гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту / А.І. Герасимов, А.Я. Співак // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 204-211 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0899
951766
  Шульженко С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 28-29
951767
  Любич В. Перенесення тягаря доказування на обвинуваченого: проблеми та перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 96-100
951768
  Карчев Н.И. Переномировка в безмассовых теориях и операторные разложения в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карчев Н. И.; Матем. ин-т. – М., 1980. – л.
951769
  Завьялов О.И. Перенормированные диаграммы Фейнмана / О.И. Завьялов. – Москва : Наука, 1979. – 317с.
951770
  Смирнов В.А. Перенормировка и асимптотические разложения фейнмановских амплитуд. / В.А. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 254с.
951771
  Валь А.Д. Перенормировка спектра квазичастиц в двумерных и трехмерных полупроводниковых кристаллах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Валь А.Д.; МВ и ССО, Черновицк.гос.ун-т. – Черновцы, 1987. – 17л.
951772
  Коллинз Д. Перенормировка: Введение в теорию перенормировок, ренормализационной группы и операторных разложений : Пер.с англ. / Д. Коллинз. – Москва : Мир, 1988. – 448с.
951773
  Славнов А.А. Перенормировки в теориях с внутренними симметриями. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.041 / Славнов А.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1972. – 11л.
951774
  Теверовский Е.Н. Перенос аэрозольных частиц тубулетными потоками / Е.Н. Теверовский, Е.С. Дмитриев. – М., 1988. – 159с.
951775
  Яловец Александр Павлович Перенос быстрых электронов в диэлектриках при наличии электрического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Яловец Александр Павлович; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 23л.
951776
  Мейсон Э.А. Перенос в пористых средах: модель запыленного газа : пер. с англ. / Э.А. Мейсон, А.П. Малинаускас. – Москва : Мир, 1986. – 199 с.
951777
  Гребенник И.П. Перенос вещества в тонкопленочных системах и размерных эффект : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Гребенник И. П.; Харк.ГУ. – Х., 1985. – 50л.
951778
  Кузнецова Л.П. Перенос влаги в атмосфере над территорией СССР / Л.П. Кузнецова. – Москва : Наука, 1978. – 91с.
951779
  Мозжухин Д.Д. Перенос водорода от дигидропиридинов и сходных восстановителей с помощью органических катализаторов типа флавинов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мозжухин Д.Д.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1969. – 27л.
951780
  Фано У. Перенос гамма-излучения : пер. с англ. / У. Фано, Л. Спенсер, М. Бергер. – Минск : Госатомиздат, 1963. – 284с.
951781
  Серов О.Л. Перенос генов в соматические и половые клетки / О.Л. Серов. – Новосибирск, 1985. – 120с.
951782
  Кондратьев К.Я. Перенос длинноволнового излучения в атмосфере / К.Я. Кондратьев. – М, 1950. – 288с.
951783
  Абрамов А.А. Перенос допустимых граничных условий из особой точки для систем линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. / А.А. Абрамов, Н.Б. Конюхова. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 42 с. – Библиогр.: с. 40-41. – (Сообщения по прикладной математике / ВЦ АН СССР)
951784
  Белов П.Н. Перенос загрязняющих веществ и лучистой энергии в атмосфере : Учебное пособие / П.Н. Белов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1996. – 73 с. – ISBN 5-211-03678-6
951785
  Ефимов Валерий Михайлович Перенос заряда в структурах металлнитрид кремния - окисел - полупроводник в слабых электрических полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ефимов Валерий Михайлович; Сибирское отд-ние АН СССР. Ин-т физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – л.
951786
  Третяк О.В. Перенос заряда и спин-зависимая рекомбинация в поликристаллическом кремнии / О.В. Третяк, В.В. Ильченко // Вестник КГУ. Физика, 1983. – № 24
951787
  Чесалин Л.С. Перенос заряженных частиц поперек дрейфовых оболочек под действием электромагнитных импульсов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Чесалин Л.С.; НИИ ядерной физики. – М., 1969. – 12л.
951788
  Севастьяненко В.Г. Перенос излучения : учеб. пособие / В.Г. Севастьяненко. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета, 1979. – 90с.
951789
  Гринин В.П. Перенос излучения в оболочках нестационарных звезд : Автореф... канд. фат.-мат.наук: 01.031 / Гринин В.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 7л.
951790
  Иванов В.В. Перенос излучения в спектры небесных тел / В.В. Иванов. – Москва : Наука, 1969. – 472 с.
951791
  Иванов В.В. Перенос излучения в частотах спектральных линий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.031 / Иванов В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 36л.
951792
  Зеге Э.П. Перенос изображения в рассеивающей среде / Э.П. Зеге. – Минск : Наука, 1985. – 327 с.
951793
  Дерюгин И.А. Перенос информации излучением оптических квантовых генераторов : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Дерюгин И.А. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 430 л. – Библ.: л.413-431
951794
  Дерюгин И.А. Перенос информации излучением оптических квантовых генераторов : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Дерюгин И.А. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 46 с. – Библиогр.: 51 назв
951795
  Краснобаев К.В. Перенос ионизующей радиации в неравновесных условиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Краснобаев К.В. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1971. – 8 с.
951796
  Вересов В.Г. Перенос ионов в *толстых* биологических мембранах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Вересов В.Г.; АНС. – Красноярск, 1979. – 24л.
951797
  Юрин В.М. Перенос ионов через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1977. – 160с.
951798
  Титов Г.А. Перенос коротковолнового оптического излучения в разорванной областичности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Титов Г. А.; Том.ГУ. – Томск. – 21л.
951799
  Чандрасекар С. Перенос лучистой энергии : пер. с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 432 с.
951800
  Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмосферах звезд и планет / В.В. Соболев. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 391 с.
951801
  Кээваллик С.Х. Перенос лучистой энергии в неоднородных мутных средах со статистически распределенными оптическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Кээваллик С.Х.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 17л.
951802
   Перенос массы в пористых средах, проблема неравномерности распределения массовых источников сорбции. Ч. 1. / А. Адах, Б. Божек, В. Владимиров, С. Вронски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 363-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работе сформулированы общие уравнения переноса массы в средах зернистого типа, учитывающие эффекты сорбции на зернах и химические реакции, в предположении полной сатурации в жидкой фазе. Постановка задачи вытекает из необходимости моделирования ...
951803
   Перенос массы в пористых средах. Проблема неравномерности распределения массовых источников сорбции. Ч.2 / А. Адах, Б. Божек, В. Владимиров, С Вронски, Ж. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 450-464. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В первой части работы были сформулированы общие уравнения переноса массы в средах зернистого типа, учитывающие эффекты сорбции на зернах и химические реакции, а также представлены результаты численного моделирования, осуществленного в предположении ...
951804
  Зуев В.Е. Перенос оптических сигналов в земной атмосфере (в условиях помех) : в условиях помех / В.Е. Зуев, М.В. Кабанов. – Москва : Советское радио, 1977. – 368 с.
951805
  Домке Х. Перенос поляризованного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Домке Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 5л.
951806
   Перенос радиации в рассеивающих и поглощающих атмосферах : Стандартные методы расчета. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 261с.
951807
  Смрчек В.А. Перенос реакционного центра при бромировании ароматических углеводородов а-бромкетонами в присутствии AlBr3 : Автореф... канд. хим.наук: 34 / Смрчек В.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1972. – 23л.
951808
  Сбитнев В.И. Перенос спайков в статистических нейронных ансамблях: концепция фазовых переходов / В.И. Сбитнев; АН СССР, Ленинградский ин-т ядерной физики. – Ленинград, 1975. – 24с.
951809
  Михайлова Н.А. Перенос твердых частиц турбулентными потоками воды / Н.А. Михайлова. – Л, 1966. – 235с.
951810
  Мехрабов А.О. Перенос тепла в системах со сложной геометрией / А.О. Мехрабов. – Баку, 1987. – 277 с.
951811
  Мишин Е.В. Перенос тепла в слаботурбулентной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Мишин Е.В.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распростран. радиоволн. – М., 1974. – 12л.
951812
  Мельников В.К. Перенос тепла и заряда на поверхности металлов в химически активных потоках / В.К. Мельников. – Рига : Зинатне, 1980. – 247 с.
951813
  Грибачев В.И. Перенос тепла при движении газа в каналах с засыпками и насадками : Автореф... канд. техн.наук: 01.14.05 / Грибачев В. И.; АН ТССР, Ин-т хим. – Ашхабад, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
951814
  Матюшов Дмитрий Витальевич Перенос электрона в системах с локальными флуктуациями внутренних параметров : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матюшов Дмитрий Витальевич; Ин-т общей и неорганической химии. – Киев, 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.150-151
951815
  Матюшов Дмитрий Витальевич Перенос электрона с локальными флуктациями внутренних параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Матюшов Дмитрий Витальевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
951816
  Дахно Антонина Николаевна Перенос электронов в компексированных кристаллах фосфида индия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дахно Антонина Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 16л.
951817
  Као К. Перенос электронов в твёрдых телах: электрические свойства органических полупроводников : Пер.с англ. / К. Као, В. Хуанг. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 350с.
951818
  Као К. Перенос электронов в твёрдых телах: электрические свойства органических полупроводников : Пер.с англ. / К. Као, В. Хуанг. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 368 с.
951819
  Добровольский В.Н. Перенос электронов и дырок в полупроводниковых системах с пространственно распределенными характеристиками : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Добровольский В.Н. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с.
951820
  Добровольский В.Н. Перенос электронов и дырок у поверхности полупроводников / В.Н. Добровольский, В.Г. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 192 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 176-191
951821
  Арчаков А.И. Перенос электронов и сопряжение с ним реакции в эндоплазматическом ретикулуме печени. : Автореф... наук: 03.00.04 / Арчаков А.И.; АН СССР. Инст. биол. химии им.А.Н.Баха. – М., 1973. – 64л. – Бібліогр.:с.61-64
951822
  Годенко Людмила Петровна Перенос электронов и электронных возбуждений в конденсированных средах с участием виртуальных состояний : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Годенко Людмила Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 32л.
951823
  Годенко Людмила Петровна Перенос электронов и электронных возбуждений в конденсированных средах с участием виртуальных состояний : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Годенко Людмила Петровна; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1988. – 300л. – Бібліогр.:л.280-300
951824
  Хубер Р. Перенос энергии в биологических структурах: нобелев. лекция. / Р. Хубер. – М., 1990. – 47с.
951825
  Петров В.А. Перенос энергии в частично прозрачных твердых материалах / В.А. Петров, Н.В. Марченко. – Москва : Наука, 1985. – 189 с.
951826
  Приймачек В.Р. Перенос энергии электронного возбуждени и нелинейные эффекты в молекулярных кристаллах : Дис... канд.физ-мат.наук: / Приймачек В.Р.; КГУ. – Киев, 1973. – 209л. – Бібліогр.:л.193-209
951827
  Агранович В.М. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах / В.М. Агранович, М.Д. Галанин; В.М. Агронович, М.Д. Галанин. – Москва : Наука, 1978. – 383 с.
951828
  Кучеров И.Я. Перенос энергии электронного возбуждения в кристаллах антрацена и нафталина : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кучеров И. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1957. – 154л. – Бібліогр.:л.149-154
951829
  Кучеров И.Я. Перенос энергии электронного возбуждения в кристаллах антрацена и нафталина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кучеров И.Я. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1957. – 10 с.
951830
  Приймачек В.Р. Перенос энергии электронного возбуждения и нелинейные эффекты в молекулярных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010405 / Приймачек В.Р. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
951831
  Шабуцкий С. Переносимо : Поэма // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 40-42. – ISSN 0012-6756
951832
   Переносная сейсморазведочная станция СС-24 П. – М. – 7с.
951833
  Шамота А.М. Переносне значення слова в мові художньої літератури / А.М. Шамота. – К., 1967. – 126с.
951834
  Кульський Л.А. Переносний хлоратор порційно-неперервної дії ЛК-5 / Л.А. Кульський. – К., 1935. – 51с.
951835
   Переносники вірусів рослин / А.Є. Рижкова, В.П. Поліщук, Ю.Г. Вервес, А.Л. Бойко; А.Є. Рижкова, В.П. Поліщук, Ю.Г. Вервес, А.Л. Бойко; КНУШ; Ін-тут агроекол. та біотехнології УААН. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 68с. – ISBN 966-7938-56-5
951836
  Скибицька Н.В. Переносні значення слів як джерело виникнення нової комп"ютерної лексики у сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 484-488


  Статтю присвячено дослідженню комп"ютерної лексики в сучасній англійській мові, розкриттю ролі метафори як одного із основних засобів творення лексичних одиниць, особливо вторинних номінацій. Статья посвящена изучению компьютерной лексики современного ...
951837
  Шамота А.Н. Переносное значение слова (на материале языка художественной литературы). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.667 / Шамота А.Н.; АН УССР.Отдел.лит-ры, языка и искусствовед. – К, 1971. – 20л.
951838
  Кульский Л.А. Переносной порционный хлоратор ЛК-4 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 39с.
951839
  Хромых Галина Сергеевна Переносные значения в лексических микросистемах (закономерности развития и организации) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Хромых Галина Сергеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 19 с.
951840
  Хромых Г.С. Переносные значения в лексических микросистемах (закономерности развития и организации) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Хромых Г.С.; МВ и ССО РСФСР, Воронежский гос. ун-тет. – Воронеж, 1979. – 180л.
951841
  Харченко В.Н. Переносные значения слова / В.Н. Харченко. – Воронеж, 1989. – 195с.
951842
  Кимов Р.С. Переносные значения частотных существительных и их производных в современном англ. языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.0204 / Кимов Р.С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 27л.
951843
  Белов И.Ф. Переносные кассетные магнитолы / И.Ф. Белов. – Москва, 1988. – 224 с.
951844
  Кузин В.М. Переносные комбинированные приборы / В.М. Кузин. – Москва : Радио и связь, 1991. – 140 с.
951845
  Дерябин В.И. Переносные радиоприемники первого класса / В.И. Дерябин, А.М. Рыбаков. – Москва, 1978. – 96 с.
951846
   Переносные самопишущие электроизмерительные приборы. – Москва, 1965. – 52 с.
951847
  Бродский М.А. Переносные телевизоры / М.А. Бродский. – Минск, 1991. – 350 с.
951848
  Видениекс П.О. Переносные транзисторные радиоприемники второго класса / П.О. Видениекс. – Москва, 1975. – 133 с.
951849
  Борноволоков Э.П. Переносные УКВ радиостанции / Э.П. Борноволоков, Л.И. Куприянович. – Москва, 1958. – 49 с.
951850
   Переносные устройства для наладки электроустановок. – Москва : Энергия, 1980. – 88 с.
951851
  Бриллиантов Д.П. Переносные цветные телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – М, 1989. – 301с.
951852
  Бриллиантов Д.П. Переносные цветные телевизоры : справочник / Д.П. Бриллиантов, Б.Н. Куликов, М.А. Роксман. – Москва : КУбК-а, 1996. – 304 с.
951853
  Самодуров Д.В. Переносные электропроигрыватели / Д.В. Самодуров. – М, 1964. – 16с.
951854
   Переносный транзисторный телевизор "Электроника ВЛ-100". – Москва : Связь, 1973. – 104 с.
951855
  Зырин Г.А. Переносный транзисторный телевизор "Юность" / Г.А. Зырин, Р.Б. Ефименко, В.А. Кобзарев. – Москва, 1967. – 79 с.
951856
  Осипян Л.Л. Переноспоровые грибы / Л.Л. Осипян. – Ереван, 1967. – 256с.
951857
  Кострюкова Е.П. Переносы водорода в фотохимических реакциях некоторых красителей и их лейкоформ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кострюкова Е.П. ; АН УССР, Ин-т физ. хим. – Киев, 1953. – 15 с.
951858
  Михель В.М. Переносы снега при метелях и снегопадах на территории СССР / В.М. Михель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 204с.
951859
  Брюбейкер Р. Переобрамлений націоналізм = Nationalism reframed : статус нації та національне питання у новій Європі / Роджерз Брюбейкерб, з англ. перекл. О. Рябов. – Львів : Кальварія, 2006. – 280 с. – ISBN 966-663-194-6
951860
  Оклянский Ю. Переодетый генерал // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 118-154. – ISSN 0012-6756
951861
  Мак-Говерн Переодетым в Лхассу / Мак-Говерн. – Москва-Ленинград, 1929. – 296с.
951862
  Менджецький В. Переокреслення кресів // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 15-16


  У польських підручниках історії "українська проблематика майже завжди є аспектом історії Польщі."
951863
  Галанина К.Э. Переопределение знания и задачи эпистемологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 60-74. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
951864
  Ткачук О. Переорані межі / О. Ткачук. – Львів, 1973. – 148с.
951865
  Мірошниченко М.С. Переорієнтації доменів міозинової головки в поодинокому акті м"язового скорочення / М.С. Мірошниченко, О.П. Вєтров, О.В. Цимбалюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-32. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розглянуто внутрішні переорієнтації тридоменної головки в поодинокому акті м"язового скорочення. Проведено розрахунки, що узгоджують міждоменні переорієнтації в головці міозину з відповідним відносним зміщенням філаментів. Розроблено програму, що ...
951866
  Березовський І.Б. Переорієнтація боротьби з незаконною міграцією в Україні на роботу на "дальніх підступах" // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С. 225-230. – ISSN 1609-0462
951867
  Мухіна І.Г. Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії, ризики та перспективи / І.Г. Мухіна, О.Р. Кануннікова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 33-38. – ISSN 2222-4459
951868
  Бойченко М.І. Переорієнтація на ціннісні та функціональні аспекти застосування системного підходу у соціальному пізнанні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 112-121
951869
  Субота С.Л. Переорієнтація нематичного рідкого кристалу під дією гаусового пучка світла / С.Л. Субота, В.Ю. Решетняк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 545-548. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується дія падаючого на гомеотропно орієнтований нематичний рідкий кристал гаусового пучка світла. Виявилось, що явище переорієнтації директора має порогів характер. Знайдено значення порогу і профіль переорієнтації директора при ...
951870
  Москальова Л. Переорієнтація поглядів діячів Києво-Могилянської академії щодо буденного життя людини (на прикладі курсів етики першої половини XVIII ст. / Л. Москальова, І. Яковенко, В. Чорна // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 498-507
951871
  Васько Р.В. Переорієнтація семантичного навантаження латинських найменувань об"єктів, предметів, понять у романських мовах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 3-8. – ISSN 2311-0821
951872
  Куромія Гіроакі Переосмислений Голодомор // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 2-5
951873
  Матюшкіна Т. Переосмислення "вічного образу" Ізольди Білорукої в поетичній інтерпретації Лесі Українки // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (373). – С.54-56
951874
  Стівен Вайт Переосмислення "помаранчевої революції" / Стівен Вайт, Єн Макалістер // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 3-27. – ISSN 1563-3713
951875
  Семенова Д. Переосмислення жанрової традиції екзотичної пригоди в польській літературі для юнацтва 1980-х років (на прикладі роману Йоанни Хмєлєвської "Скарби") // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 51-56
951876
  Казак Є.О. Переосмислення засад історичного матеріалізму у філософії постмарксизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 271-275. – ISSN 2076-1554
951877
  Левицька О. Переосмислення змісту та значення першої дисертації М.І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 38-44. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343


  У статті розглядається перша магістерська дисертація М.І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" як унікальний твір, у якому вперше центральною проблемою для автора стала народна історія. Проаналізовано дійсні причини ліквідації ...
951878
  Кондрацова Л. Переосмислення історичного минулого в пое6мі В.Сосюри "Мазепа" / Л. Кондрацова, М. Кондрацов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
951879
  Кондрацова Людмила Переосмислення історичного минулого в поемі В. Сосюри "Мазепа"" : бінарний урок з української літератури та історії України в 10 класі/ / Кондрацова Людмила, Кондрацов Микола // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-34. – Бібліогр.: с. 31, 33. – ISSN 0130-5263
951880
  Бондар Л.О. Переосмислення канону драматургічного персонажа у п"єсах Ярослава Верещака // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 30-37. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
951881
  Панич О.О. Переосмислення категорії реальності в європейській модерній філософії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 37-44. – ISSN 1728-3671
951882
  Храмцова І.А. Переосмислення концепції української історії на сторінках художньо-літературних і громадсько-політичних журналів у часи перебудови на Україні // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 88-94. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
951883
  Корнієнко Г.Ю. Переосмислення концепцій побудови держави і влади в теоріях марксизму критичним соціал-демократичним марксизмом Бернштейна в контексті сучасності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 34-35
951884
  Кельман М.С. Переосмислення методології сучасного правознавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 258-264. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
951885
  Рохман Б.М. Переосмислення поглядів на взаємодію понять свободи і вибору в умовах політичної нестабільності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 56-57
951886
  Собчук О.В. Переосмислення понять наративності, персонажа і фокалізації в сучасній когнітивній наратології // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 108-113
951887
  Козюбра М. Переосмислення предметного поля вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції як одна з умов її включення в євроінтеграційні процеси в галузі науки і освіти // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 34-40. – ISBN 978-966-349-240-7
951888
  Чайковський Я. Переосмислення проблеми відчуження людини в соціально-економічній теорії К. Маркса // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 75-78. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
951889
  Дороз В. Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій
951890
  Денисенко А.В. Переосмислення секулярності в контексті критики проекту просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 37-39
951891
  Петров Є.П. Переосмислення статусу "модусів" у філософських доктринах Б. Спінози і Дж. Локка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 81-83
951892
  Работяга Г. Переосмислення травматичного воєнного досвіду доби в п"єсах Ф. Міньяна "Вояки" (1987 р. ) та "Куди ж ти, Єреміє?" (1988 р.) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 80-86. – ISSN 2078-340X
951893
  Боренко В.Б. Переосмислення традицій "сімейної хроніки" в романі Роже Мартен дю Гара "Родина Тібо" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 41-45
951894
  Васевич М.Л. Переосмислення традиційної фемінної ідентичності в просторі житлової архітектури кін. XIX - i пол. XX ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 23-36. – ISSN 2077-3455
951895
  Мірошніченко Д.В. Переосмислення фольклорних та міфологічних елементів у романі Г. Тарасюк "Смерть - сестра моєї самотності" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 85-91. – ISBN 978-966-551-315-5
951896
  Кочукова Е.А. Переосмысление и изменение терминов в понятийном аппарате современной китайской этнологии // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 2 март - апрель. – С. 162-171. – ISSN 0869-5415
951897
  Первушина Л. Переосмысление классического наследия прошлого в творчестве Джона Апдайка и Эрики Джонг // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 58-65. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Среди совр. экспериментальных произведений, в которых переосмысливаются тексты лит. классики, постмодерн. романы "Гертруда и Клавдий" (Gertrude and Claudius, 2000) Дж. Апдайка и "Серениссима: Роман о Венеции" (Serenissima: A Novel of Venice, 1987) Э. ...
951898
  Попков В.В. Переосмысление Н. Бердяевым концепции революции // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.227-231
951899
  Герасименко В.В. Переосмысление управленческого образования: поиск междисциплинарных подходов // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 85-98. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385


  У період кризи у світі зменшився обсяг програм управлінського освіти. Сучасна економічна ситуація не сприяє відновленню попиту на нього. У Росії після прийняття нового закону про утворення відбувається скорочення програм бізнес-освіти. Крім того, ...
951900
  Агацци Э. Переосмысление философии науки сегодня // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.40-52. – ISSN 0042-8744
951901
  Мартыненко В.В. Переосмысление философской концепции естественного права // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.28-38. – ISSN 0042-8744
951902
  Бажанов В.А. Переосмысливая И. Лакатоса заново // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – .С.92-96. – ISSN 0042-8744
951903
  Большакова А.Ю. Переоткрытие времени в прозе Юрия Полякова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 38-52. – Бібліогр.: с. 38, 40-41, 43-45, 47, 49-5. – ISSN 0042-8744
951904
   Переоформлення земель при переході права власності на житловий будинок // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 9. – С. 38-49
951905
  Кодис Т. Переохлаждение животного организма : диссертация / Т. Кодис. – С.-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1903. – 22, [4] с.
951906
  Сухов В.Н. Переохлаждение при кристаллизации металлов и бинарных сплавов в конденсированных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сухов В.Н.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 16л.
951907
  Якимов Э.В. Переохлажденные низкие облака и туманы юга Восточной Сибири и перспективы их рассеивания : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Якимов Э.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л.
951908
   Переоценка и определение износа основных фондов. – М., 1959. – 136с.
951909
  Овчаренко Г.А. Переоценка основных фондов / Г.А. Овчаренко, Ф.Л. Панкратов. – М, 1971. – 160с.
951910
  Троицкий К.Е. Переоценка ценностей в аксиологической мысли М. Вебера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
951911
  Силенко Л. Переоцінка Духовної вартості: Новий шлях життя / Л. Силенко, 1988. – 103с.
951912
   Переоцінка залежності між інтернаціоналізацією фірми та показниками її ефективності / Чі-Мінь Хо, , Лі-Мінь Чуань, , Чі-Ю Чен // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 450-462 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
951913
  Нашкерська Галина Переоцінка необоротних активів на дату балансу та втрата корисності // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 421-426. – ISBN 966-7574-11-3
951914
  Салука І. Переоцінка основних засобів: облік і документація / І. Салука, О. Малецька // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 75-80. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
951915
  Поліщук О. Переоцінка стереотипу "поета-пророка" в українській літературі та візуальних мистецьких практиках останніх десятиліть: рецепція образу Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 476-485. – ISBN 978-966-920-140-9
951916
  Шкадова Т.Б. Переоцінка та індексація основних засобів // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 449-452. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
951917
  Сухоніс Н.С. Переоцінка цінностей як модель "розриву" в філософії Ф. Ніцше // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 176-179
951918
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун. – Белгород, 1998. – 496с.
951919
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун. – 2-е изд., допол., перер. – Белгород. – ISBN 5-86295-003-06
Кн. 1 : Бессмертная душа Украины. – 1999. – 608с.
951920
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун; В 2-х кн. – 3-е изд., перер. и доп. – Полтава : Полтавский литератор. – ISBN 966-7462-66-8; 966-7462-67-6
Кн.1 : Крестьянин - Мировая Душа. – 2001. – 320с.
951921
  Моргун Ф. Перепаханные поколения / Ф. Моргун; В 2-х кн. – 3-е изд., перераб. и доп. – Полтава : Полтавский литератор. – ISBN 966-7462-66-8; 966-7462-68-4
Кн. 2 : Проклятие войне. – 2001. – 272с.
951922
  Братан М.І. Перепелина ніч : повість / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1988. – 238 с.
951923
  Тютюнник Ф.Г. Перепелині дзвони : оповідання / Ф.Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1978. – 128 с.
951924
  Давид Ж. Перепелинная пустошь / Ж. Давид. – М., 1937. – 143с.
951925
  Золотарев Л.М. Перепелиное поле / Л.М. Золотарев. – М., 1980. – 240с.
951926
  Егоров В.Ф. Перепелиные зори / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1978. – 43с.
951927
  Лободин И.Ф. Перепелка во ржи. / И.Ф. Лободин. – Москва, 1983. – 175с.
951928
  Амелин В.П. Перепелята : стихи / В.П. Амелин. – Тюмень : Книжное издательство, 1963. – 39 с. : портр.
951929
  Пальчиков В.А. Перепелята / В.А. Пальчиков. – Новосибирск, 1967. – 96с.
951930
  Юдасин Л.С. Перепетии жизни / Л.С. Юдасин. – Москва : Знание, 1991. – 189с.
951931
  Кулик В. Перепис досягнень націотворення // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 4-8
951932
  Шаповал Л. Перепис населення Києва 1874 року за матеріалами етнографічно-статистичної експедиції РГТ в "Південно-Західний край" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 419-424. – ISBN 978-617-7399-06-2
951933
  Сергійчук В. Перепис, до якого виникають питання // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 99-112. – ISBN 978-966-02-7872-1


  Мова йдеться про маніпуляції з "чесним" переписом населення СРСР 1937 року, у якому відсутні відповіді на засадничі питання демографічної науки.
951934
  Шаров Володимир Переписати історію // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 34-35. – ISSN 0130-5212
951935
  Марченко Т.В. Переписать калассику в эпоху модернизма: о поэтике и стиле рассказа Бунина "Натали" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 25-42. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 2). – ISSN 0321-1711
951936
  Хисамова Ю.Р. Переписи конца ХIХ века на территории отдельных уездов Вятской губернии / Ю.Р. Хисамова, Е.С. Чурекова // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 5. – С. 78-79. – ISSN 0320-8168
951937
  Кулагина Г.Д. Переписи материальных ресурсов в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Кулагина Г.Д.; Моск. экон.-стст. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1966. – 19л.
951938
  Воблый В.К. Переписи населения (их история и организация) : (Их история и организация) / В.К. Воблый, П.И. Пустоход ; Акад. наук УССР, Ин-т экономики. – Москва ; Ленинград : Госпланиздат, 1940. – 160 с.
951939
  Виждани А.В. Переписи населения в и Афганистане. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Виждани А.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1973. – 31л.
951940
  Боярский А.Я. Переписи населения в капиталистических странах / А.Я. Боярский. – М., 1938. – 124с.
951941
  Григорьянц М.Г. Переписи населения в капиталистических странах. / М.Г. Григорьянц. – М, 1976. – 189с.
951942
  Соколин В.Л. Переписи населения в странах СНГ - неотъемлемый элемент управления социально-экономическими процессами // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 0320-8168
951943
  Гозулов А.И. Переписи населения земного шара / А.И. Гозулов. – Москва, 1970. – 176с.
951944
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 1 : / [редкол.: Л.Г. Бескровный (отв. ред.), Я.Е. Водарский, В.М. Кабузан]. – 1972. – 154 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
951945
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : Документ №1 "Ведомость о численности, сословном составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1738 г.)". "Генеральная, учиненная ис переписных книг, о числе мужеска полу душ табель". – 1972. – [2], 40 с., 41-89 стб. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
951946
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 3 : Численность и сословный состав населения России по ІІ-ІІІ ревизии (1745-1763 гг). – 1972. – [1] с., 391 стб. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
951947
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 4 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части не податного населения России (1786 г.)". – 1972. – 108 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951948
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 5 : Документ №2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1793 г.)". – 1972. – 109 с. : табл.
951949
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 6 : Документ №1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1796 г)". "Окладная книга по всему государству о числе душ по последней 5-й ревизии и с них положенных окладных доходов". – 1972. – 111, [1] с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951950
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 7 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1808 г.)". – 1972. – 176 с. : табл. – Продолжение названия вып. 7 : Окладная книга по всему государству о числе душ по V ревизии и платимых ими податях равно и о доходе с оброчных статей по 1 генваря 1808 г. - Кн. описана по обл. и тит. л.
951951
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 8 : Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1814 г.). Окладная книга за 1814 год. – 1972. – [1] ,101с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951952
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного и состоящего на льготе населения России (1817 г.)". "Окладная книга за 1817 год". – 1972. – [2], 63 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951953
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1834 г.)". "Окладная книга за 1834 год". – 1972. – [4], 232 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951954
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 10 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1836 г.)". – 1972. – [4], 251 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951955
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 10 : Документ № 2 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (первая половина 1851 г.)". "Государственная окладная книга Российской империи за 1851 год". – 1972. – [2], 278 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951956
   Переписи населения России : итоговые материалы подворных переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 11 : Документ № 1 "Окладная книга о численности, составе и поуездном размещении податного, состоящего на льготе и части неподатного населения России (1854 г.)". "Государственная окладная книга Российской империи за 1854 год". – 1972. – [2], 281 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951957
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 12 : Ведомости о численности, составе и поуездном размещении податного и части неподатного населения России (1858 г.). – 1972. – 184 с. : табл. – Кн. описана по обл. и тит. л.
951958
   Переписи населения России : итоговые материалы подвор. переписей и ревизий населения России (1646-1858). – Москва : [б. и.]
Вып. 12 : Продолжение. – 1972. – С.185-361 : табл. – Кн. описана по обл.
951959
  Долбик-Воробей Переписи населения: вчера и сегодя // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 71-80. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
951960
  Толстой Л.Н. Переписка / Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев. – М., 1928. – 118с.
951961
  Спиноза Б. Переписка / Б. Спиноза. – М., 1932. – 275с.
951962
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
1. – 1932. – 271с.
951963
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
1. – 1932. – 278с.
951964
  Кропоткин П. Переписка / П. Кропоткин, А. Кропоткин. – М-Л
2. – 1933. – 269с.
951965
  Третьяков П.М. Переписка / П.М. Третьяков, В.В. Стасов. – М.-Л., 1949. – 284с.
951966
  Беруни Переписка / Беруни, , Ибн Сина. – Ташкент, 1973. – 36 с.
951967
  Гете И.В. Переписка : в 2-х т. / И.В. Гете, Ф. Шиллер. – М.
Т. 1. – 1988. – 539с.
951968
  Гете И.В. Переписка : в 2-х т. / И.В. Гете, Ф. Шиллер. – М.
Т. 2. – 1988. – 586с.
951969
  Гете И.В. Переписка (1794-1805) : [в 2-х т.] / Гете и Шиллер ; Вступ. статья Георга Лукача ; Пер. А. Г. Горнфельда и И. Г. Смидович. – Москва ; Ленинград : Academia
Т. 1 : 1791-1797 [Текст]. – 1937. – XXXII, 409 с., с заставками и концовками. – Переплет, тит. л., фронтиспис, заставки и концовки: А. Соловейчик
951970
  Чистяков П.П. Переписка 1883-1888 гг. / П.П. Чистяков, В.Е. Савинский. – Л.М., 1939. – 328с.
951971
  Скрябин А.Н. Переписка А.Н.Скрябина и М.П.Беляева 1894-1903 / А.Н. Скрябин, М.П. Беляев. – Птгр., 1922. – 194с.
951972
  Чехов А.П. Переписка А.П. Чехова / А.П. Чехов. – М
2. – 1934. – 488с.
951973
  Пушкин А.С. Переписка А.С. Пушкина : в 2-х томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1982. – 494с.
951974
  Пушкин А.С. Переписка А.С. Пушкина : в 2-х томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1982. – 494с.
951975
  Григорьян К.Н. Переписка академика И.Ю.Крачковского с В.Я.Брюсовым в связи с русским переводом поэмы Аветика Иссаакана "Абул апа Маари". / К.Н. Григорьян, 1958. – 557-554с.
951976
  Гумбольдт А. Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. / А. Гумбольдт. – М., 1962. – 224с.
951977
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и В.В. Стасова 1874-1878 / В.В. Верещагин, В.В. Стасов. – Москва
1. – 1950. – 423с.
951978
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и В.В. Стасова 1879-1883 / В.В. Верещагин, В.В. Стасов. – Москва
2. – 1951. – 380с.
951979
  Верещагин В.В. Переписка В.В. Верещагина и П.М. Третьякова 1874-1898 / В.В. Верещагин. – Москва, 1963. – 138с.
951980
   Переписка Виктора Сосноры с Лилей Брик // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 2. – С. 119-143. – ISSN 0321-1878
951981
  Плеханов Г.В. Переписка Г.В.Плеханова и П.Б.Аксельрода / Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод. – М., 1925. – 279с.
951982
  Эсаишвили Переписка грузинских коммунистов с В.И.Лениным / Эсаишвили, в. – Тбилиси, 1966. – 116с.
951983
  Печатнов В.О. Переписка И. В. Сталина с У. Черчиллем осенью 1941 года (по новым документам российских и британских архивов) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-107. – ISSN 0130-3864
951984
  Павлов И.П. Переписка И.П. Павлова / И.П. Павлов. – Ленинград, 1970. – 439с.
951985
  Иван Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским : Тексты и переводы с древнерусского / Иван, ІV, Курбский Андрей Михайлович; Текст подгот. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков; Коммент. В.Б. Кобрин, Я.С. Лурье; АН СССР. – Л., 1979. – 431с. : 7 л. ил. – Загл. корешка: Переписка Грозного с Курбским. – Библиогр. и прим.: с. 414-429. – (Литературные памятники)
951986
  Толстой Л.Н. Переписка Л.Н.Толстого с Н.Н.Страховым / Л.Н. Толстой. – 64с.
951987
  Балакирев М.А. Переписка М.А. Балакирева и В.В. Стасова / М.А. Балакирев, В.В. Стасов. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1971. – 424 с.
951988
  Горький М. Переписка М.Горького / М. Горький. – Москва
1. – 1986. – 479с.
951989
  Горький М. Переписка М.Горького / М. Горький. – Москва
2. – 1986. – 447с.
951990
  Балакирев М.А. Переписка М.И. Балакирева и В.В. Стасова / М.А. Балакирев, В.В. Стасов. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1935. – 276 с.
951991
  Ленин В.И. Переписка Макса с Энгельсом / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 16с.
951992
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В 2-х т.. – Москва : Госполитиздат
Т. 1 : Переписка с У.Черчилем и К.Эттли (июль 1941г-ноябрь 1945 г.). – 1957. – 407 с.
951993
   Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В 2-х т.. – Москва : Госполитиздат
Т. 2 : Переписка с Ф.Рузвельтом и Г.Трумэном (август 1941г-декабрь 1945 г.). – 1957. – 296 с.
951994
  Иванов В. Переписка с А.М. Горьким: Из дневников и записных книжек / В. Иванов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советский писатель, 1985. – 480 с.
951995
  Иванов В.В. Переписка с А.М.Горьким : Из дневников и записных книжек. / В.В. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 447 с.
951996
  Балакирев М.А. Переписка с Н.Г. Рубинштейном и М.П. Белявским / М.А. Балакирев. – Москва, 1956. – 103 с.
951997
  Балакирев М.А. Переписка с нотоиздательством П. Юргенсона / М.А. Балакирев. – Москва : Госмуиздат, 1958. – 420 с.
951998
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – М., 1962. – 719с.
951999
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература
1. – 1978. – 495с.
952000
  Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями / Л.Н. Толстой. – 2-е изд., доп. – М.
2. – 1978. – 479с.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,