Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
951001
  Ярошенко О. "Підручник - фундамент, на якому учень зводить власну будівлю знань" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 157). – С. 6
951002
  Гриневич Л. "Підручники з мови та історії - стратегічні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 5


  Голова Комітету ВР з питань освіти і науки Лілія Гриневич разом із Літньою школою журналістики "Дня" шукали рецепти якісної освіти. Серед учасників студенти КНУ імені Тараса Шевченка Т. Літвінчук та К. Трапезнікова.
951003
  Кощенко А. "Підтверджене верховенство" інтервенціонізму США в постбіполярну епоху // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 22-30


  Відносини між США і Радянським Союзом
951004
   "Підтримаймо законопроект "Про державну мову" / прес-центр Львівського національного університету ім. Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18-25 січня (№ 3/4). – С. 3


  Провідні вчені-філологи закликають народних депутатів, Голову Верховної Ради України та громадськість підтримати законопроект "Про державну мову" №5670, Відповідні звернення представники освітнього та наукового середовища прийняли під час розширеного ...
951005
  Сквара Е. [Підробки перекладу] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 283-289


  Виступ висвітлює причини, з яких перекладачі намагаються "поправити автора", а також стратегії, використовувані з цією метою, та їх наслідок. Частіше за все з"являються такі методи вдосконалення і разом з тим фальшування автора, як-от: піднесеність та ...
951006
  Фолькман К. Підприємництво - академічна дисципліна нового століття / К. Фолькман // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 1682-2366


  Викладання підприємництва в ун-тах, особливо в Європі
951007
  Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / Кредісов В.А. – Київ : Знання України, 2003. – 327с. – ISBN 966-7999-74-2
951008
  Сизоненко В.О. Підприємництво : Підручник / В.О. Сизоненко. – Київ : Вікар, 1999. – 438c. – ISBN 966729349
951009
   Підприємництво : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с. – ISBN 966-8253-50-7
951010
   Підприємництво : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 280с. – ISBN 966-608-293-4
951011
  Гой І.В. Підприємництво : навч. посібник / І.В. Гой, Т.П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 367, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 337-345. – ISBN 978-617-673-158-0
951012
  Проценко О. Підприємництво в системі ціннісних орієнтирів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 271-278
951013
  Долішній М. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованоТ економічної політики / М. Долішній, В. Куценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.10-19. – ISSN 0131-775Х
951014
  Селіванов В. Підприємництво в стратегії демократичної трансформації і правового розвитку України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 110-117. – ISSN 1561-4999
951015
  Діденко М.М. Підприємництво в Україні / М.М. Діденко. – Київ, 1995. – 88с.
951016
  Пиріг О.А. Підприємництво в Україні : від витоків до сьогодення : монографія / О. Пиріг, Д. Черняк. – Київ : УкрДрук, 2011. – 193, [1] с. – Покажч.: с. 188-192. – Бібліогр.: с. 164-185. – ISBN 978-966-2283-12-9
951017
  Селіванов А.М. Підприємництво в Україні як об"єкт моделювання та прогнозування / А.М. Селіванов; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 966-7509-08-7
951018
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 2. – 2001
951019
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 3. – 2001
951020
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 6/7. – 2001
951021
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 8. – 2001
951022
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000
951023
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000
951024
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 11. – 2000
951025
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 12. – 2000
951026
  Шевченко Г.М. Підприємництво і бізнес-культура : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 67
951027
  Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : Hач. посібник / С.Д. Шевеленко, І.І. Федів; За заг. ред. В.В.Сопка. – Київ : Вища школа, 1997. – 224 с. – ISBN 5-11-004576-3
951028
  Мельник А. Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 7-21. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Піднято проблему підприємництва у сфері послуг. Визначено категорійний апарат дослідження, опираючись на який, проведено наукові розвідки щодо розвитку підприємництва на національному, галузевих і регіональних ринках послуг України. Розвиток ...
951029
  Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-364-549-0
951030
  Коврига О. та інш. Підприємництво та інноваційні технології в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.93-103. – ISSN 1562-0905
951031
  Гловацька В.В. Підприємництво та його соціально-екоеномічна сутність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 57-63.
951032
  Махінчук В. Підприємництво та комерція за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 63-69
951033
  Сірий Є.В. Підприємництво та корупція: дихотомічний погляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 723. – С. 186-193. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія. методи ; Вип. 18). – ISSN 0453-8048
951034
  Кочубей Н. Підприємництво та кримінал у сучасній Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.36-38. – ISBN 966-7825-54-Х
951035
  Нікіфоров Г.К. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці : Навчально-практичний посібник для вищих учбових закладів / Г.К. Нікіфоров, С.С. Нікіфоров. – Київ : Олан, 2001. – 208с. – ISBN 966-7984-02-8
951036
  Безтелесна Л. Підприємництво у контексті людського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
951037
  Фірсова С.Г. Підприємництво у створенні середнього класу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 128-133. – ISBN 966-614-021-7
951038
  Ткаченко Т.П. Підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 109-111. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
951039
  Ходико Ю.Є. Підприємництво як єдиний майновий комплекс та особливості його іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 59-66. – (0). – ISSN 2078-9165
951040
  Кузьменко Анатолій Підприємництво як інститут господарського права і предмет інформаційно-ідеологічного протиборства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 24-43.
951041
  Костриця М.М. Підприємництво як інституційний фактор сільського розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 213-220. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
951042
  Задорожний І.С. Підприємництво як основа фінансового забезпечення держави / І.С. Задорожний, С.В. Задорожний // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 53-62. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
951043
  Рудковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості психології суб"єктів підприємництва, проаналізовано характерні психологічні риси підприємців, встановлено соціально-психологічні фактори успішності підприємницької діяльності. Ключові слова: підприємець, психологія ...
951044
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр. : л.391-433
951045
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 27 с. – Бібліогр. : 24 назви
951046
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення : монографія / Сірий Є.В.; КНУТШ, Факультет соціології. – Київ, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-2157-03-1
951047
  Малік М.Й. Підприємництво як фактор стабілізації економічного зростання аграрного сектору економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки в процесі структурної перебудови.
951048
  Сербіненко Н.В. Підприємництво як фактор стимулювання розвитку маркетингового менеджменту // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-249. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
951049
  Кондрашова-Діденко Підприємництво як форма реалізації економічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 49)


  Економічна культура - сукупність інституціоналізованих способів діяльності, за допомогою яких конкретне суспільство чи окремий індивід адаптується до умов своєї життєдіяльності. Однією з багатьох форм її реалізації є підприємницька діяльність, у ...
951050
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 6. – 1996
951051
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 2. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951052
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 3. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951053
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 4. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951054
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951055
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 6. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951056
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951057
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951058
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951059
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 9. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951060
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951061
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 11. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951062
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 12. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951063
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951064
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951065
   Підприємництво, господарство і право : З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951066
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951067
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951068
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951069
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
951070
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951071
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951072
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951073
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951074
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951075
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951076
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951077
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951078
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951079
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951080
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951081
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951082
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951083
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004. – 144 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951084
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951085
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951086
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951087
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951088
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951089
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951090
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951091
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951092
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005. – 188 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951093
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951094
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951095
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951096
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951097
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951098
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951099
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951100
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951101
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951102
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951103
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951104
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951105
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951106
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951107
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951108
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951109
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951110
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951111
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951112
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951113
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
951114
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951115
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951116
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951117
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951118
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951119
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951120
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951121
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951122
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951123
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951124
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951125
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (156). – 2008. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951126
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (157). – 2009. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951127
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (158). – 2009. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951128
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (159). – 2009. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951129
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (160). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951130
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (161). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951131
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (162). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951132
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (163). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951133
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (164). – 2009. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951134
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (165). – 2009. – 188 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951135
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (166). – 2009. – 232 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951136
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (167). – 2009. – 192 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951137
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (168). – 2009. – 236 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951138
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (169). – 2010. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951139
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (170). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951140
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (171). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951141
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (172). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951142
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (173). – 2010. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951143
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (174). – 2010. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951144
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (175). – 2010. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951145
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8 (176). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951146
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (177). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951147
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (178). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951148
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (179). – 2010. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951149
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (180). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951150
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (181). – 2011. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951151
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (182). – 2011. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951152
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (183). – 2011. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951153
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (184). – 2011. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951154
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (185). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951155
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (186). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951156
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 1996-
№ 7 (187). – 2011. – 144 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951157
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (188). – 2011. – 160 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951158
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 9 (189). – 2011. – 164 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951159
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 10 (190). – 2011. – 156 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951160
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 11 (191). – 2011. – 136 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951161
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 12 (192). – 2011. – 196 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951162
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (193). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
951163
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (194). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951164
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (195). – 2012. – 138 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951165
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (196). – 2012. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951166
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (197). – 2012. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951167
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (198). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951168
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (199). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951169
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (205). – 2012. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951170
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (200). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951171
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (201). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951172
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (202). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951173
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (203). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951174
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (204). – 2012. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951175
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (205). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951176
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (206). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951177
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (207). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951178
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (208). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951179
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (209). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
951180
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (210). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951181
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; Т-во "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (211). – 2013. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951182
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (212). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; Резюме укр., рос., англ. мовами
951183
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (216). – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами.З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951184
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (217). – 2014. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951185
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (218 ). – 2014. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951186
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (219 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951187
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (222). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951188
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (223). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951189
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (224). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951190
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (227). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951191
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (233). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951192
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (235). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951193
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (236). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951194
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (239). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951195
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (240). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
951196
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (239). – 2016. – 141 с. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951197
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (241). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97- до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951198
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (242). – 2016. – 118 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951199
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (243). – 2016. – 129 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951200
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (244). – 2016. – 216 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951201
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (245). – 2016. – 188 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
951202
  Рудик В.Н. Підприємництво: економічна сутність, шляхи становлення і розвитку : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Рудик В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 25л.
951203
  Зубчик О.А. Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність підприємництва не лише як економічної категорії - фактору виробництва, а, в першу чергу, як соціального феномену. Автор досліджує вплив змін ціннісно-нормативної системи суспільства на розуміння та формування ...
951204
  Мадзігон В.М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підпиємницької діяльності / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 3-12. – ISSN 1993-6788
951205
  Купчак Б.Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 243-249. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
951206
   Підприємницька діяльність : Законодавство. Поради. Контакти. / З.П. Двуліт, Н.В. Кабанець, Р.О. Літвінов, Г.О. Погорелова. – Київ : Преса України, 2005. – 160с. – ISBN 966-8373-22-7
951207
  Цигилик І. Підприємницька діяльність в аспекті економічної політики держави / І. Цигилик, Т. Паневник // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
951208
  Федотова І.О. Підприємницька діяльність в галузі митної справи: адаптація до світових стандартів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 9-14.
951209
  Романовський О.О. Підприємницька діяльність ВНЗ // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 187-191
951210
  Збарська А.В. Підприємницька діяльність домогосподарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 146-151. – ISSN 2221-1055
951211
  Федоренко С.В. Підприємницька діяльність у будівельному комплексі України / С.В. Федоренко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр.: 3 назв
951212
  Сагайдак Ю. Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 44-48
951213
  Самбор М.А. Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 2222-5374
951214
  Дяченко Р.О. Підприємницька діяльність як форма соціальної адаптації індивіда в постіндустріальному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 103-112
951215
  Ткаченко О.В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 21с.
951216
  Ткаченко Олеся Віталіївна Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко Олеся Віталіївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 219л. – Бібліогр.: л. 200-212
951217
   Підприємницьке право : Практикум / Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; КНТЕУ. – Київ : Істина, 2002. – 200с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7613-32-1
951218
   Підприємницьке право : Підручник. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-67-4
Книга 2. – 2005. – 448с.
951219
   Підприємницьке право : підручник для студентів вищих навч. закладів / Н.В. Безсмертна, Л.М. Кальчук, О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін, С.П. та ін. Коломацька; Безсмертна Н.В., Кальчук Л.М., Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О. та ін.; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Істина, 2007. – 864 с. – ISBN 966-7613-63-1
951220
  Сергієнко В.В. Підприємницьке право : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
951221
   Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 292 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-06-0
951222
  Карлін М.І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Менеджмент організацій" / Карлін М.І., Носалюк А.В.; МОНУ; Волинський ін-т економіки та менеджменту; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2008. – 356с. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-351-155-9
951223
   Підприємницьке право України : Підручник для вищих закладів освіти МВС України. – Харків : Еспада, 2000. – 480с. – ISBN 966-610-030-4; 966-95580-9-3
951224
  Зянько Віталій Володимирович Підприємницький інтерес та механізм його реалізації : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.162-172
951225
  Зянько В.В. Підприємницький інтерес та механізм його реалізації. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 1994. – 17л.
951226
  Сакаї Масако Підприємницький клімат // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
951227
  Вострякова В.Ю. Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 81-88. – ISSN 2222-4459
951228
  Сірий Є.В. Підприємницький ризик: генеза та розвиток соціологічної концептуалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 145-158.
951229
  Сірий Є. Підприємницький феномен у класово-стратифікаційному розвитку суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.84-92. – ISSN 1810-2131
951230
  Романовський О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 153-167. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
951231
  Попело О.В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 95-105. – ISSN 1562-0905
951232
  Дуда М.О. Підприємницькі кластери: проблеми розуміння та можливості впровадження в Україні / М.О. Дуда, В.П. Губачов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 31-35. – (Економічні науки)
951233
  Кавун О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 96-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
951234
  Осецький В. Підприємницькі ризики та їх страхування в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні види підприємницьких ризиків і проблеми теорії та практики їх страхування. The article dwells upon the main business risks. Theoretical and practical issues of their insurance are discovered.
951235
  Старостіна А. Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави / А. Старостіна, В.А. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Врахування підприємницьких ризиків при підготовці регуляторних актів є важливим чинником підвищення ефективності державного регулювання економіки. Integrating business risks in the preparation of regulations is an important factor in improving the ...
951236
  Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
951237
  Жадан І.О. Підприємства зі змішаною формою власності - роль та місце в контексті державної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-14


  Змішана форма власності. Державна політика
951238
  Булюк О.В. Підприємства корпоративного типу як висхідна ланка формування та розвитку людського капіталу в економіці знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 95-98. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
951239
  Дмитрук О.В. Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – ISSN 1993-6788
951240
  Дмитрук Олена Василівна Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано розвиток підприємств рекреаційно-туристичної сфери, проблеми підвищення ефективності управління ними, визначено особливості і шляхом покращання управлінської діяльності для цих підприємств.
951241
  Гулак О. Підприємства установ виконання покарань як об"єкт організаційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 70-75
951242
   Підприємства Харківщини пропонують співробітництво 97-98 = Enterprises of Kharkiv region offer co-operation : Довідковий каталог продукції, послуг і потенц. можливостей Харківськ. регіону України + CD-ROM. – Харків : Прем"єр, 1997. – 616с. – Текст парал. укр. та англ. мовами
951243
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах один із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
951244
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-112. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах одним із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
951245
  Мамутов В.К. Підприємство - основна ланка народного господарства // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
951246
  Михайленко І.В. Підприємство : соціально-економічна природа, сутність, умови формування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
951247
  Воротіна Л.І. Підприємство в контексті економічної безпеки суспільного відтворення / Л.І. Воротіна, А.В. Базильський // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 110-115. – ISBN 966-7958-13-2
951248
  Віммерс К.Х. Підприємство в умовах сучасного олігополістичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні теоретичні засади функціонування та розвитку підприємств за умови олігополістичної конкуренції. В контексті співвідношення між ринком товарів та ринком фінансових ресурсів особливу увагу приділено перевагам більших компаній в ...
951249
  Слипачук Т.В. Підприємство і відповідальність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглянуті питання правового регулювання підприємницької діяльності. Зокрема увага акцентується на проблемах забезпечення механізму економічної відповідальності суб"єктів підприємництва.
951250
  Цигилик І.І. Підприємство і внутрішній економічний механізм в умовах підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-9.
951251
  Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя / М.Й. Штефан. – Київ, 1992. – 157с.
951252
  Попович О. Підприємство як головний носій розвитку "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.107-114. – ISBN 966-654-102-5
951253
  Грущинська Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 129-132. – (Право. Економіка. Управління)
951254
  Метеленко Н.Г. Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій / Н.Г. Метеленко, М.В. Романчук // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-74. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
951255
  Кузьмін Д.Л. Підприємство як об"єкт накопичення, розміщення та збереження майна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 77-86. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
951256
  Тоцька О.Л. Підприємство як система управління // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 56-59. – Бібліогр.: на 6 пунктів
951257
  Вашків О. Підприємство як суб"єкт інституційної пастки / О. Вашків, А. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 98-110. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
951258
  Рудик Василь Назарович Підприємство: економічна сутність, механізм функціонувння та розвитку : Дис... канд. економ.наук: 08.00.02 / Рудик Василь Назарович; КУ. – К, 1993. – 178л. – Бібліогр.:л.160-179
951259
  Ніколаєва Т.М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX - початок XX ст.) : монографія / Т.М. Ніколаєва ; [відп. ред. О.П. Реєнт] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 207, [1] с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 181-207 та в кінці розд. – ISBN 978-966-483-384-1
951260
  Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 рр. : індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії / Райнер Лінднер. – Київ; Донецьк : Промінь, 2008. – 496 с. : іл. – ISBN 978-966-2008-06-7
951261
  Донік О.М. Підприємці Терещенки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Історія ; Вип. 44)


  Розглядаються стосунки Південно-західного відділу як з багаточисельними російськими, так і з закордонними науковими установами та його участь у роботі міжнародної географічної виставки у Парижі
951262
  Ковальчук Я. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 68-70.
951263
   Підрахунок запасів нафти і газу = Calculation of oil and gas reserves : підручник / Г.І. Рудько [та ін.] ; [за заг. ред. Г.І. Рудька] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : ІФНТУНГ ; ДКЗ ; Букрек, 2016. – 591, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., зміст та вступ парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 590-592. – ISBN 978-966-694-256-5
951264
  Похилевич Д.Л. Підривна діяльність Ватікану в країнах народної демократії / Д.Л. Похилевич. – Львів, 1953. – 89 с.
951265
  Похилевич Д.Л. Підривна діяльність Ватікану в країнах народної демократії / Д.Л. Похилевич. – Київ, 1957. – 44 с.
951266
   Підривна робота японської розвідки. – К, 1937. – 32с.
951267
  Рущенко І.П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 35-43. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
951268
  Смаль І. Підробка проїзних квітків: особливості криміналістичної характеристики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
951269
  Височин І. Підрозділ продажів в організаційній структурі підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
951270
  Сокаль І.І. Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об"єднаних Націй (з 1992 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 395-401
951271
  Клековкін О.Ю. Підручна книга // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 273-276. – ISBN 978-966-136-114-9


  Дмитрова Людмила Михайлівна (1890-1986) – театрознавець.
951272
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру / Людмила Дмитрова ; за ред., з вступ. словом О. Білецького. – факсимільне видання. – Львів : Простір М
Вип. 1. – 472с. – Вих. дані ориг.: Держвидав України, 1929
951273
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. / Людмила Дмитрова ; За ред. й з вступ. словом О. Білецького. – Б.м. : Держвидав України
Вип. 1. – 1929. – 472с.
951274
  Матат Д. Підручник-навігатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Ноу-хау в білоруській освіті - в Національному інституті освіти створили електронний підручник-навігатор. Новинка проходить апробацію в ліцеї при Білоруському національному університеті.
951275
   Підручник 21 століття : Науково-педагогічний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2003-
№ 1/4. – 2003
951276
  Колесников Н.В. Підручник анатомії і гістології людини / Н.В. Колесников. – Київ, 1949. – 340с.
951277
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1952. – 160с.
951278
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 3-е вид. – К, 1954. – 160с.
951279
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 4-е вид. – К, 1955. – 160с.
951280
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 160 с.
951281
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К. – 202с.
951282
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид,. – Київ, 1961. – 202с.
951283
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К, 1962. – 202с.
951284
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 7-е вид,. – К, 1963. – 202с.
951285
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 11-е вид,. – К, 1964. – 202с.
951286
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 9-е вид,. – К, 1965. – 202 с.
951287
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 10-е вид,. – К, 1966. – 202с.
951288
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 12-е вид. – К, 1968. – 199с.
951289
  Звінська З.І. Підручник англ. мови для 6-го класу шкіл робітн. і сіл. молоді. / З.І. Звінська, Ю.О. Жлуктенко. – К, 1961. – 156с.
951290
  Ланда А. Підручник англ. мови для 9 класу середньої школи / А. Ланда, М. Лебединська. – Х., 1940. – 127с.
951291
  Годліннік Ю.І. Підручник англ.мови для 5 класу . / Ю.І. Годліннік, М. Кузнєц. – Київ; Ленінград, 1953. – 168с.
951292
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ, 1975. – 320с.
951293
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 320с.
951294
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
951295
  Петрова А.В. Підручник англійської мови / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Київ : Радянська школа
1. – 1959. – 424 с.
951296
  Гуздь В.Я. Підручник англійської мови / В.Я. Гуздь, Е.А. Дивінська. – К, 1963. – 188с.
951297
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – К., 1970. – 240с.
951298
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – К., 1971. – 240с.
951299
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – К., 1972. – 240с.
951300
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 4-е вид. – К., 1972. – 240с.
951301
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – К., 1972. – 208с.
951302
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1973. – 235 с.
951303
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – К., 1975. – 176с.
951304
  Гмирянська В.О. Підручник англійської мови / В.О. Гмирянська. – Київ : Вища школа, 1982. – 319с.
951305
  Вейзе А.А. Підручник англійської мови для 10 класу серед. школи / А.А. Вейзе, Б.Ю. Зарубін. – Вид. 3-є. – Київ, 1963. – 167с.
951306
  Годліннік Ю.І. Підручник англійської мови для 4-го класу початкової школи. / Ю.І. Годліннік, М.Д. Кузнєц. – 3-е изд. – Київ-Ленінград, 1953. – 100с.
951307
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для 8 класу середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1940. – 140 с.
951308
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови для І та ІІ курсів ін-тів і фак-тів іноземних мов / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1959. – 383с.
951309
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови для І та ІІ курсів ін-тів і фак-тів іноземних мов. / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
951310
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для неповної середньої та середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1938. – 143 с.
951311
  Меленевський П.М. Підручник англійської мови для технічного персоналу / П.М. Меленевський. – Одеса : Держвидав України, 1927. – XI, 218 с.
951312
  Суворов Підручник англійської мови. / Суворов, О.М. Шевалдишев. – К., 1959. – 380с.
951313
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – К., 1968. – 287с.
951314
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 235с.
951315
  Калачевська Н.В. Підручник англійської мови. Для 5 (та 4 заоч.) курсу іноз. мов. / Н.В. Калачевська, Н.М. Раєвська. – Київ, 1959. – 212с.
951316
  Ходанич Л. Підручник арифметики Августина Штефана: соціалізація особистості / Л. Ходанич, П. Ходанич // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.35-37
951317
  Попова Н.С. Підручник арифметики для початкової школи / Н.С. Попова. – Харків; Одеса
2. – 1933. – 83с.
951318
  Рижков В.Л. Підручник біології, / В.Л. Рижков, Е.О. Фінкельштейн. – К, 1937. – 268с.
951319
  Загородній А. Підручник для підготовки фахівців з економіки у ххі столітті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-76. – ISSN 1682-2366
951320
  Жмовка Наталія Підручник для початкової школи очима вчителя : (за матеріалами конкретного соціологічного дослідження) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 75-81
951321
  Леваковський В. Підручник для практичних робіт з фізики : посібник / В. Леваковський. – Х.арків ; Одеса : Держвидав України, 1931. – 72 с.
951322
  Крим В.С. Підручник до кількісної і технічної аналізи / В.С. Крим. – Х, 1932. – 208с.
951323
  Ісаін В.Н. Підручник до навчально-практичних робіт по фізіології рослин / В.Н. Ісаін. – Х, 1926. – 113с.
951324
  Костюченко Ю.П. Підручник з англійської мови / Ю.П. Костюченко. – Х., 1961. – 311с.
951325
  Тамарова Н.І. Підручник з англійської мови / Н.І. Тамарова. – К., 1971
951326
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : Підручник для студ. історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 271с. – ISBN 966-594-414-2
951327
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко ; КНУТШ. – 2-е вид., виправл. – Київ : Київський університет, 2011. – 274, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-439-388-8
951328
  Василенко Т.І. Підручник з англійської мови для студентів 2-3 курсів біологічного факультету. / Т.І. Василенко; КДУім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1968. – 169с.
951329
   Підручник з крос-медіа / видавці: Іоанна Нарчіса Крецу, Міхаіл Гузун, Любов Василик ; перекладачі : Ана Лехінтан [та ін.]. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publ. House, 2015. – 140 с. : іл. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – ISBN 978-3-944529-68-4
951330
  Хоменко Ірина Вікторівна Підручник з логіки для юристів : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.06 / Хоменко Ірина Вікторівна; Ін-тут філософії НАН України. – К., 1997. – 44л.
951331
  Бродський М. Підручник з природознавства / М. Бродський, Ю. Розум. – Харків, 1930. – 267с.
951332
  Шегда А.В. Підручник з проблем конкурентної політики та антимонопольної діяльності // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-61
951333
  Оліфіренко В. Підручник з української літератури в діаспорі та для діаспори // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 49-51. – ISBN 966-7586-04-09
951334
  Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія / Донецьке відділення центру гуманітарнної освіти НАНУ. Донецьке відділ. науков. тов-ва ім. Шевченка; Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324с. – ISBN 966-7804-58-5
951335
  Жданов С Л. Підручник з фізики : Для середніх спеціальних навчальних закладів / С Л. Жданов, . – Київ : Вища школа, 1979. – 568с.
951336
  Леущенко Л.І. Підручник з фізики: 5-й рік навчання : підручник / Л.І. Леущенко, В.А. Франковський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 160 с.
951337
  Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 335с. – ISBN 966-613-419-5
951338
  Колечко О. Підручник з французької мови для студентів-економістів : Навч.посібник / О. Колечко, В.Г. Крилова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 244с. – ISBN 966-574-195-0
951339
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К., 1937. – 563с.
951340
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К.
2. – 1937. – 303с.
951341
  Догель В.О. Підручник зоології безхребетних / В.О. Догель. – К.-Х., 1938. – 456с.
951342
  Аньєс І. Підручник із журналістики = Manuel de journalisme : пишемо для газет / Ів Аньєс ; переклад з фр. Андрія Андрусяка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 543, [1] с. – Дані тит. арк. частково парал. фр. - Вих. дан. ориг.: Paris : Editions La Decouverte, 2002, 2008. – ISBN 978-966-518-579-6
951343
   Підручник іншого життя : Вибрані сторінки зі спогадів учнів Михайла Ядренка // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 185-208. – ISSN 0206-8001
951344
  Мороз П. Підручник історії стародавнього світу: методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 33-38
951345
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. – XVI, 364 с.
951346
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 3-є вид. , стереотип. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1927. – 346 с.
951347
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 5-е вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 356 с.
951348
   Підручник латинської мови. – 160с.
951349
  Книпович М.Ф. Підручник латинської мови / М.Ф. Книпович, С.И. Смирнов. – К., 1949. – 216с.
951350
  Хахаренко І.І. Підручник латинської мови / І.І. Хахаренко. – Київ, 1957. – 212с.
951351
  Стрільців М.П. Підручник латинської мови / М.П. Стрільців. – К., 1963. – 317с.
951352
  Козовик І.Я. Підручник латинської мови / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – К, 1976. – 264с.
951353
  Петровский В.П. Підручник латинської мови для університетів та пед. ін-тів (для фак-тів: філологічних, західно-європейских мов, історичних та флософський) : Дис... наук: / Петровский В. П.;. – 490л.
951354
  Петровський В.П. Підручник латинської мови для університетів та педінститутів / В.П. Петровський. – 490с.
951355
  Челпанов Г.І. Підручник логіки / Г.І. Челпанов. – Київ : Політвидав України, 1947. – 159 с.
951356
  Михаловський М. Підручник математика для профтехнічних шкіл / М. Михаловський. – Харків, 1929. – 574 с.
951357
  Сутін І.А. Підручник медичної мікробіології / І.А. Сутін. – К., 1964. – 347с.
951358
  Григорьева В.М. Підручник нім. мови для 5-го класу. / В.М. Григорьева. – 4-е вид. – К, 1959. – 176с.
951359
  Беккер Е.Г. Підручник нім. мови. / Е.Г. Беккер. – Київ, 1963. – 299с.
951360
  Беккер Е.Г. Підручник нім.мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів інозем.мовою. / Е.Г. Беккер. – 2-е вид. – Київ, 1965. – 299с.
951361
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу / О.Є. Кудрявцева. – К, 1957. – 208с.
951362
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1961. – 224с.
951363
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1963. – 223с.
951364
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1964. – 223с.
951365
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1964. – 223с.
951366
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1966. – 222с.
951367
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1967. – 222с.
951368
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1959. – 206с.
951369
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1961. – 207с.
951370
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1962. – 205с.
951371
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1963. – 222с.
951372
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1965. – 222с.
951373
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1966. – 222с.
951374
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1967. – 222с.
951375
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1968. – 223с.
951376
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1969. – 222с.
951377
  Рахманов І. Підручник німецької мови / І. Рахманов. – Київ : Радянська школа, 1941. – 292 с.
951378
  Ерліх Е.Б. Підручник німецької мови / Е.Б. Ерліх. – К, 1958. – 391с.
951379
  Коваленко Л.П. Підручник німецької мови / Л.П. Коваленко. – Київ, 1969. – 270с.
951380
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Изд. 3-е доп. и перераб. – Київ, 1970. – 283с.
951381
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови / М.М. Бакаленко. – Київ : Вища школа, 1974. – 256с.
951382
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – Київ : Радянська школа, 1975. – 224 с.
951383
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 240 с.
951384
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-е. – К., 1975. – 224с.
951385
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240 с.
951386
   Підручник німецької мови / М.Р. Корольова, Е.І. Лисенко, Турова, К.Ф. Фрицька, В.Ю. Залевська. – Київ : Вища школа, 1980. – 286с.
951387
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови / М.М. Бакаленко. – 2-е вид. – К, 1982. – 382с.
951388
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ : Вища школа, 1985. – 343с.
951389
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови для 1-2 курсів / К.В. Єнакієва. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Київ, 1964. – 279с.
951390
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1963. – 247с.
951391
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 247с.
951392
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 203с.
951393
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го і 7-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 112с.
951394
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го класа середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Київ, 1936. – 72 с.
951395
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 7-го і 8-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 108с.
951396
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1960. – 223с.
951397
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 3-є. – К., 1962. – 223с.
951398
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 223с.
951399
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1964. – 188с.
951400
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 188с.
951401
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1966. – 188с.
951402
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 188с.
951403
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 9-е. – К., 1972. – 188с.
951404
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для V класу. 3 рік навчання. / А.В. Монігетті. – 5-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 128с.
951405
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІ класу. 4-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 4-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 171с.
951406
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІІ класу. 5-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 2-е вид. – К., 1951. – 116с.
951407
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Х-О, 1933. – 72с.
951408
  Гроссер Р.І. та ін. Підручник німецької мови для студентів медвишів / Р.І. та ін. Гроссер. – Херсон, 1935. – 247с.
951409
  Йогансон О. Підручник німецької мови для хемпрофшкіл. / О. Йогансон. – Одесса, 1928. – 104с.
951410
  Катуніна Т.В. Підручник німецької мови. / Т.В. Катуніна. – К, 1964. – 358с.
951411
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 203с.
951412
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 200с.
951413
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 200с.
951414
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 7-е. – К., 1971. – 200с.
951415
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 200с.
951416
  Червінський В. Підручник нового покоління / В. Червінський, С. Червінський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший україномовний підручник: Курс лекцій з історії Стародавнього Сходу написав зав. каф. Проф., докт. істор. наук О. Крижанівський.
951417
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 4-6


  Йдеться про назву зарубіжної літератури: "зарубіжна" чи "світова"?
951418
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 11-13


  Про підручник "Світова література" авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О. В. та ін. для 5-го класу і ще про п"ять змістовних видань, які потрібні школярам і вчителям.
951419
   Підручник природознавства. – Х, 1930. – 264с.
951420
   Підручник природознавства. – 2-е вид. – Х, 1931. – 177с.
951421
  Рибкін А Н. Підручник простолінійної тригонометрії і збірник задач / А Н. Рибкін. – Харків; Київ, 1932. – 160с.
951422
  Корнілов К.Н. Підручник психології / К.Н. Корнілов. – Л., 1926. – 150с.
951423
  Віппер Р.Ю. Підручник стародавньої історії. – З російського десятого видання перекладав С. Нераденко. – Київ : Державне видавництво, 1922. – 171с.
951424
   Підручник суспільствознавства. – Х, 1930. – 177с.
951425
  Дубовський М. Підручник театрального гриму : популяpний поpадник для починаючих аpтистів сільських, pобітничих і чеpвоноаpмейських театpів, клубів і студій / М. Дубовський ; [Передм. авт. – Х.]. – [Одесса] : Державне видавництво України ; [3-я тип. ім. Тpоцького], 1923. – 48 с.


  Зміст: Од автора; І. Про грим; ІІ. Основні завдання гриму; ІІІ. Вправи до вивчення гриму; IV. Грим і мімика; V. Основні (загальні) тони гриму; VI. Грим для молодих ролів; VII. Грим для ролів дорослого віку; VIII. Грим для ролів бадьорої й трухлявої ...
951426
  Гривко А. Підручник у системі компетентнісного навчання математики


  У статті розглянуто підручник як носій змісту і засіб організації навчання з погляду компетентнісного підходу, окреслено його роль і функції в процесі формування предметних і ключових компетентностей учнів.
951427
  Чавдаров С.Х. Підручник української мови / С.Х. Чавдаров. – Х-К, 1933. – 100с.
951428
  Волинський П.К. Підручник української мови / П.К. Волинський, С.Х. Чавдаров. – 2-е вид. – Харків; Київ, 1934. – 63с.
951429
   Підручник української мови. – 2-е вид. – К
1. – 1961. – 232с.
951430
  Жлуктенко Ю.О. Підручник української мови / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1973. – 352 с.
951431
  Ладоня К.Ю. Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця / К.Ю. Ладоня, Л.В. Зеленова, Г.У. Синьоока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 158-166. – ISBN 978-966-544-404-5
951432
  Кляйбер І. Підручник фізики : переклад / І. Кляйбер, Б. Карстен. – Харків; Київ : Технічне вид-во, 1932. – 304 с.
951433
  Городецька О.С. Підручник франц. мови для 5-го класу семирічної та середн. школи / О.С. Городецька. – К.-Львів, 1953. – 248с.
951434
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
951435
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
951436
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 9-е. – К., 1970. – 215с.
951437
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К.-Львів, 1955. – 204с.
951438
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 7-е. – К.-Львів, 1956. – 207с.
951439
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1962. – 215с.
951440
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1963. – 215с.
951441
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1965. – 215с.
951442
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1966. – 215с.
951443
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1958. – 180с.
951444
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 2-е. – К,, 1959. – 180с.
951445
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 4-е. – К,, 1961. – 180с.
951446
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 271с.
951447
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 271с.
951448
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 271с.
951449
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 272с.
951450
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1959. – 188с.
951451
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1961. – 172с.
951452
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1962. – 172с.
951453
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 172с.
951454
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1966. – 172с.
951455
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 172с.
951456
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1957. – 188с.
951457
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1961. – 208с.
951458
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 208с.
951459
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1964. – 196с.
951460
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 196с.
951461
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1968. – 196с.
951462
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1970. – 196с.
951463
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1971. – 196с.
951464
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – Київ, 1952. – 127с.
951465
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 3-є вид. – Київ, 1954. – 127с.
951466
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 4-е вид. – Київ, 1955. – 127с.
951467
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 127с.
951468
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 6-е вид. – Київ, 1957. – 124с.
951469
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 7-е вид. – Київ, 1958. – 124с.
951470
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 8-е вид. – Київ, 1959. – 124с.
951471
  Теннова Н.Й. Підручник французської мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – для 7 класу. – Львів, 1952. – 107с.
951472
  Городецька С О. Підручник французської мови / С О. Городецька, . – К.-Львів, 1955. – 255с.
951473
  Тихомирова Наталія Іллінічна Підручник французської мови / Тихомирова Наталія Іллінічна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 168с.
951474
  Соломарська О.О. Підручник французської мови = Підручник / О.О. Соломарська, Й.І. Донець, В.А. Стаценко. – Київ : Вища школа, 1994. – 255с. – ISBN 5-11-004257-8
951475
  Уен М. і Лівшец Є. Підручник французької мови / М. і Лівшец Є. Уен. – К.-Ужгород, 1948. – 148с.
951476
  Бахмутська В.Д. Підручник французької мови : для 2-го кл. / В.Д. Бахмутська. – К, 1960. – 240 с.
951477
  Берлін І.С. Підручник французької мови / І.С. Берлін. – Київ : Радянська школа, 1964. – 249 с.
951478
  Теннова Н.Й. Підручник французької мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – Київ : Радянська школа, 1965. – 251с.
951479
  Берлін І.С. Підручник французької мови / І.С. Берлін. – Київ : Радянська школа, 1966. – 249 с.
951480
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови : для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ, 1974. – 272с.
951481
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови : Для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 208 с.
951482
  Соломарська О.О. Підручник французької мови / О.О. Соломарська ; КНУТШ. – 3-те вид. допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2011. – 199 с. – (Бібліотека інституту філології)
951483
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1974. – 240с.
951484
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1976. – 240 с.
951485
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 2-ге вид. – К., 1970. – 271с.
951486
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272 с.
951487
  Шкляєва О.с. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.с. Шкляєва, УгрімоваТ.О. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 271 с.
951488
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 271 с.
951489
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1970. – 272с.
951490
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1972. – 272 с.
951491
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 271 с.
951492
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 7-е вид. – К., 1976. – 272с.
951493
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1981. – 272с.
951494
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 208 с.
951495
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1959. – 144с.
951496
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1962. – 143с.
951497
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1963. – 272с.
951498
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1966. – 272с.
951499
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 5-е вид. – К., 1967. – 272с.
951500
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 8-е вид. – К., 1970. – 272с.
951501
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 9-е вид. – К., 1971. – 272с.
951502
  Федотова Н.М. Підручник французької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – К., 1966. – 228с.
951503
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – К.-Львів, 1956. – 144с.
951504
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – К, 1961. – 248с.
951505
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 3-е. – К, 1963. – 248с.
951506
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 6-е. – К, 1966. – 248с.
951507
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 7-е. – К, 1967. – 248с.
951508
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 8-е. – К, 1968. – 248с.
951509
  Жукова Н.Б. Підручник французької мови. Для 8-го кл. серед. школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1972. – 191с.
951510
  Федотова Н.М. Підручник фрацнузької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – 2-е вид. – К., 1963. – 228с.
951511
  Павлов Б.А. Підручник хімії / Б.А. Павлов, В.К. Семенченко. – Х., 1937. – 508с.
951512
  Вольфсон В. Підручник цивільного права / В. Вольфсон; (переклад рос.вид). – Харків : Юридичне видавництво Наркомюсту УРСР, 1927. – 216 с.
951513
  Нагула Г.Є. Підручник шофера третього класу / Г.Є. Нагула. – К., 1967. – 442с.
951514
  Фрейман Г. Підручник як засіб формування предметних компетентностей у старших класах загальноосвітніх шкіл України.(на прикладі теми: "Розгортання Української революції (1917 р.)" (10кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
951515
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 342-346. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідності сучасним освітнім тенденціям. На ...
951516
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 325-329. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідальності сучасним освітнім тенденціям.
951517
  Морараш Анжела Підручник, за яким приємно навчатись... / Морараш Анжела, Фонарюк Тетяна
951518
  Болтівець С. Підручник, що змінив психолгію XX століття [Челпанов Г. Учебник психологии] // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 2). – С. 6


  Створенню Георгієм Челпановим у Києві гімназичного "Підручника психології" передувала грунтовна наука і викладацька праця вченого, яка виходила за межі системи занять Імператорського університету Св. Володимира впродовж останього десятиріччя XIX ...
951519
  Хроменко Ірина Підручник, який вчить "бачити" цілісну картину світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-43
951520
  Ємець Олена Підручник, якого в нас не було... / Ємець Олена, Трещак Марія
951521
   Підручники = Lehrbucher / Український вільний університет. – Мюнхен
Ч. 8 : Нарис компаративної метрики / І. Качуровський. – 1985
951522
   Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів
Ч. 16. – 1995
951523
   Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен
Ч. 17 : Вступ до філософії /І.Мірчук. – 2006
951524
  Гущина О.В. Підручники життя : Рекомендаційний бібліограф. покажчик літератури на допомогу вивчаючим книги Ген. секретаря Л.І. Брежнева / О.В. Гущина, А.Г. Салдан. – Львів, 1979. – 56с.
951525
  Оліфіренко В. Підручники з літератури 20-40-х рр. ХХ ст. і в часи німецької окупації // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 234-253. – ISBN 966-7804-58-5
951526
  Оліфіренко В. Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст. // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 136-158. – ISBN 966-7804-58-5
951527
  Оліфіренко В. Підручники з української літератури в країнах Східної Європи // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 203-212. – ISBN 966-7804-58-5


  Проблеми мовної адаптації підручників з літератури для українських дітей в іншомовному світі. Підручники з літератури і плекання українських духовних цінностей в західній діаспорі.
951528
  Єрмоленко С.Я. Підручники з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і практика // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 200-212. – ISBN 978-966-1673-17-4
951529
  Кравченко В.О. Підручники з української мови як елемент рідномовної освіти за кордоном // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 471-478
951530
   Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : Каталог. – Київ : Атіка, 2005. – 384с. – ISBN 966-326-221-4
951531
   Підручники і навчальні посібники викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури : Бібліографічний покажчик 1979-1999 рр. – Київ, 2000. – 28с.
951532
  Панченкова Н.М. Підручники і посібники для середньої школи: вимоги та реалії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 175-182


  У статті досліджується проблема недотримання стандартів у підручниках і посібниках для середньої школи,аналізується методична частина видань.
951533
  Бар"яхтар В. Підручники і... ядерний реактор // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Текст виступу академіка В Бар"яхтара на сесії Загальних зборів НАН України щодо співпраці науки, освіти і видавничої галузі.
951534
  Кузьменко В. Підручники нового покоління для вищих навчальних закладів України як засоби навчання в умовах єдиного європейського освітнього простору / В. Кузьменко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 82-86
951535
  Мацібора Н.Г. Підручники ХІХ - початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 418-420. – ISBN 966-02-3854-1
951536
  Беккер Е.Г. Підручнк нім.мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів нім.мовою. / Е.Г. Беккер. – 3-є вид. – Київ, 1967. – 299с.
951537
  Чорний Г.М. Підряд на виробництві сільськогосподарської продукції / Г.М. Чорний, П.П. Кривий. – К., 1989. – 50с.
951538
  Любченко Т.В. Підрядні речення - об"єктні синтаксеми в сучасній новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 177-181. – Бібліогр.: с. 181; 8 поз.
951539
  Косіцька О.М. Підрядні речення часу в латинськомовній документації Греко-Католицької Церкви кінця XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 178-183


  Статтю присвячено аналізу підрядних речень часу в латинськомовній документації Греко-каталицької церкви. Визначено характерні риси підрядних речень часу, вказано їх специфіку порівняно з подібними реченнями в інших досліджених латинськомовних текстах ...
951540
  Цюпій С. Підсагайдаки сагайдаків черепичних порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сагайдаки черепичних порядків. Доведено, що будь-яку скінченну кількість сагайдаків черепичних порядків можна занурити в сагайдак деякого черепичного порядку. Наведено методи, за допомогою яких одержують черепичні порядки, сагайдаки яких ...
951541
  Біланюк Л. Підсвідоме ставлення до мов - дзеркало мовної політики // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.5-8
951542
  Орленко М.І. Підсилення архітектурних властивостей об"єктів реставрації природними складовими // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 126-132. – ISSN 2077-3455
951543
  Альохін О.Д. Підсилення електромагнітного випромінювання полем критичних флуктуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 319-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження висотної і температурної залежності інтенсивності розсіяного світла І[нижній індекс р](z,t) та інтенсивності променя І[нижній індекс nр](z,t), що проходив горизонтально через неоднорідний н-пентан в гравітаційному полі поблизу ...
951544
   Підсилення ефективності протипухлинної вакцини за допомогою пробіотиків / О. Танасієнко, Г. Лісовенко, Н. Трохименко, Н. Черемшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що на моделях солідної форми карциноми легенів Льюїс у мишей лінії CS7 ВІ і саркоми-37 у мишей лінії ВаІb/с комбіноване застосування протипухлинної вакцини і пробіотиків сприяє ефективнішому пригніченню пухлинного росту та подовженню ...
951545
   Підсилення локального поля поблизу еліпсоїдальних графітових наночастинок / Л.М. Білокриницька, Л.Г. Гречко, В.О. Покровський, С.В. Снегір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі розглядаються ефекти, пов"язані із взаємодією електромагнітного випромінювання з поверхнею графіту, що має на собі адсорбовані молекули певних речовин. Показано, що при дії імпульсного лазерного випромінювання поблизу окремої чешуйки графіту ...
951546
  Конончук Г.Л. Підсилення світла і дисперсія в околі неоднорідно уширеної лінії при дії потужної резонансної хвилі / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 439-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Враховано польове уширення в неоднорідно уширеній лінії для розрахунку спектрів підсилення та показника заломлення світла. Показано, що із збільшенням потужності хвилі форма провалу Беннета стає нелоренцевою.
951547
  Піргач М.С. Підсистема автоматичного керування витратою абсолютно сухого волокна на папероробну машину / М.С. Піргач, Я.Ю. Жураковський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-622-803-4
951548
  Шевелько К.О. Підсистема вправ для навчання анотаційного перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 21-28. – ISSN 1817-8510
951549
  Пономарьова Ю. Підсистема вправ для навчання діалогічного мовлення з урахуванням японських норм комунікативної поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті розглядається підсистема вправ для навчання японського діалогічного мовлення з урахуванням національно-культурних норм комунікативної поведінки, що побудована у межах загальної системи вправ для навчання говоріння іноземною мовою. ...
951550
  Максименко Л.О. Підсистема вправ для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 178-182. – (Педагогічні науки)


  Розглядається підсистема вправ для навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого англомовного діалогу. визначено освітні вимоги до вправ, проаналізовано етапи формування навичок і вмінь ведення професійно спрямованого ...
951551
  Воргуль Олександр Васильович Підсистема вторинної обробки даних спеціалізованої радіотехнічної системи дослідження розподілу метеорної речовини в навколоземному космічному просторі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.21 / Воргуль Олександр Васильович; Харківський держ. техн. ун-т радіолектроніки. – Харків, 1998. – 7 с.
951552
  Ткаченко С.А. Підсистема інтегрованої економічної діагностики в управлінні цілеспрямованими системними планами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 9-12. – ISSN 2409-1944
951553
  Лазарева Ю. Підсистема консонантизму в сучасній італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 379-386. – ISBN 966-638-08406
951554
  Аль Мохамед Зафер Підсистема підтримки прийняття проектних рішень при створенні систем безпеки об"єктів невиробничої сфери : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.12 / Аль Мохамед Зафер: МО і НУ Харк. держ. техн. ун-т радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
951555
  Родрігес Заліпиніс Підсистеми екологічного моніторингу для доступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
951556
  Хижняк І.А. Підсистемна партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 151-158. – ISBN 978-966-02-7953-7
951557
  Жолнович І.В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 136-142. – ISSN 2078-9165
951558
  Кицан Ю.І. Підслідність кримінальних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кицан Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
951559
  Кицан Ю.І. Підслідність кримінальних справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кицан Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 199 л. – Додатки: л. 190-199. – Бібліогр.: л. 166-189
951560
  Тараненко О.М. Підслідність справ про порушення митного законодавства (по новій редакції кримінально-процесуального кодексу України) // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.51-54
951561
  Динник А.Л. Підслухана розмова : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Молодь, 1962. – 47 с.
951562
  Кіяшко Н.М. Підслухані розмови квітів : урок за оповіданням Дж. Даррелла "Балакучі квіти". 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-49
951563
  Кіяшко Н.М. Підслухані розмови квітів : урок за оповіданням Джеральда Даррелла "Балакучі квіти" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 8-11
951564
  Ткач А.П. Підсобне господарство колгоспного двора / А.П. Ткач. – К., 1974. – 64с.
951565
  Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання) / М.А. Мацько. – К., 1991. – 45с.
951566
  Венскович Ю. Підстав для хвилювання немає // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 квітня (№ 71). – С. 5


  Батьки курсантів Військового інституту КНУТШ (ВІКНУ) висловили занепокоєння долею цього військового вишу для своїх дітей, які там навчаються. Згодом ініціативна група батьків курсантів 2-4 курсів звернулася з цим питанням і до громадської приймальні ...
951567
  Гоц О. Підстава виникнення трудових правовідносин з професорсько-викладацьким складом вузів: їх особливості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-68. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
951568
  Саніахметова Н. Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку / Н. Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.27-31
951569
  Фесик К.О. Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 86-94
951570
  Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.50-53
951571
  Дрьомов С. Підстава та умови звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 307 КК України / С. Дрьомов, Т. Яцентий // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 89-93.
951572
  Стефанчук М.М. Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 69-78. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
951573
  Самбір О.Є. Підстава та умови суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
951574
  Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 308-314. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
951575
  Повар П.О. Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються підстава припинення центральних органів виконавчої влади, форми їх припинення: реорганізація та ліквідація; види реорганізації та ліквідації. В статье исследуются основание прекращения центральных органов исполнительной власти, ...
951576
  Гуржій Т. Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини / Т. Гуржій, Ю. Боровик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 75-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
951577
  Ракша Н. Підстави адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 36-41
951578
  Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомості неукладеним: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 92-95
951579
  Кочергіна В.О. Підстави визнання недійсними (незаконними) рішень органів юридичних осіб як правових актів і підстав виникнення цивільних прав в Укарїні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 103-109


  Досліджуються питання визнання недійсними рішень органів юридичних осіб.
951580
  Хобор Р. Підстави визнання шлюбного договору недійсним за цивільним та сімейним законодавством України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 217-223. – ISSN 2409-4544
951581
  Заіка Ю. Підстави визнання шлюбу недійсним за сімейним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.37-40. – ISBN 966-667-078-Х
951582
  Кравчук В. Підстави виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 105-112
951583
  Гринько С.Д. Підстави виникнення деліктних зобов"язань за римським правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 49-55. – (Право. Економіка. Управління)
951584
  Андрейцев В.В. Підстави виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 186-189. – (Право. Економіка. Управління)
951585
  Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / П.Д. Пилипенко. – Київ : Знання, 2003. – 146с. – ISBN 966-620-161-5
951586
  Щербина В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.8- 14
951587
  Самсін І. Підстави виникнення податкового зобов"язання за Податковим кодексом України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 179-186. – ISSN 1993-0909
951588
  Дюкарєва К.Ю. Підстави виникнення прав співавторів творів науки // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-696-624-1
951589
  Шеховцов В.В. Підстави виникнення права власності на об"єкти тваринного світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 70-76. – ISSN 2224-9281
951590
  Шевчук А.І. Підстави виникнення права довірчої власності // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 405-409. – ISBN 978-966-190-861-0
951591
  Якібчук Н. Підстави виникнення правовідносин страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 25-28.
951592
  Мазуренко С. Підстави виникнення правової охорони на торговельні марки // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
951593
  Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
951594
  Кизименко К.О. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 372-377. – ISSN 1563-3349
951595
  Печений О. Підстави виникнення цивільних прав та обов"язків: аналіз юридичної конструкції ст. 11 ЦК України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 141-149. – ISSN 1993-0909
951596
  Носік Ю.В. Підстави виникнення, зміни та припинення прав на комерційну таємницю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 86-95
951597
  Хохуляк В.В. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з приводу сплати земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.75-85. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
951598
  Силенок О.І. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Досліджуються підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи шляхом застосування різних класифікаційних критеріїв, що дає змогу зробити висновок про системність їх функціонування за допомогою більш-менш чіткої правової ...
951599
  Охотіна Ю.В. Підстави виправдання особи у кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 154-161
951600
  Галущенко Г.В. Підстави відмови в застосуванні іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8. – С. 131-138. – ISSN 2222-5374
951601
  Біла В. Підстави відмови експерта в наданні висновку в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 84-86. – ISBN 978-617-7069-15-6
951602
  Фортуна Т. Підстави відмови у визнанні та виконанні рішень іноземних судів в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 167-179. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
951603
  Шевченко Я.М. Підстави відповідальності батьків за шкоду, вчинену дітьми, за радянським цивільним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 85-90. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В указанной статье рассматриваются спорные вопросы, касающиеся оснований ответственности родителей за причиненный малолетними и несовершеннолетними детьми имущественный вред. Автор излагает существующие в юридической литературе и судебной практике ...
951604
  Савицька А.М. Підстави відповідальності в договірних зобов"язаннях за Цивільним кодексом України // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 56-65
951605
  Городецький О.В. Підстави відповідальності державних органів (державно-правовий аспект) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 12-15. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядаються нормативні і фактичні підстави відповідності державних органів та службових осіб. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення нормативного регулювання відповідності у радянському державному праві.
951606
  Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфація злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 99-108.
951607
  Пригуза П. Підстави відповідальності за банкрутство та кваліфікація злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-95.
951608
  Красницький І. Підстави відповідальності за кримінальним правом Франції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.502-507. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
951609
  Савицька А.М. Підстави відповідальності за новим Цивільним кодексом УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
951610
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
951611
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12
951612
  Рим О. Підстави відсторонення керівних працівників від роботи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 42-44
951613
  Кравчук В.М. Підстави відшкодування моральної шкоди, завданої суб"єктом владних повноважень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 34-38. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
951614
  Кухнюк Д.В. Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката в проектах змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" / Д.В. Кухнюк, М.А. Ріпна // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 55-59
951615
  Красюк Т. Підстави диференціації у правовому регулюванні праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІII— IV рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 64-67.
951616
  Логвиненко Ю. Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології
951617
  Логвиненко Юлія Підстави для абсурду і втеча від абсурду: ранній український постмодернізм крізь оптику біблійної міфології


  У статті здійснено аналіз поетики ранніх дев"ятдесятників - особливого за своїм світобаченням літературного покоління, проаналізовано світоглядні аспекти у творчості поетів. У доробку цього літературного покоління яскраво простежується адаптація на ...
951618
  Томчишен С. Підстави для визнання договору неукладеним // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 24-29.
951619
  Рассомахіна О.А. Підстави для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що є описовими, у праві Європейського Союзу, США та деяких інших зарубіжних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 176-182. – ISSN 2219-5521
951620
  Заїкіна Д.В. Підстави для відшкодування шкоди, заподіяної особі, за новим цивільним законодавством СРСР і УРСР
951621
  Ржевська В.С. Підстави для застосування збройної сили в концепціях національної безпеки Російської Федерації та США в контексті міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 185-189
951622
  Пономаренко Д.В. Підстави для застосування процесуальних наслідків, передбачених ч. 12 ст. 290 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 235-236. – ISBN 978-966-419-300-6
951623
  Штанько А. Підстави для захисту цивільного права : постановка проблеми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 96-108
951624
  Руда Н. Підстави для класифікації складного речення у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 206-209. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
951625
  Кучеренко І Підстави для ліквідації юридичних осіб - суб"єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-7
951626
  Козирєва В.П. Підстави для порушення справи про банкрутство // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 89-90. – ISBN 978-617-7363-7-0
951627
  Черкес В. Підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 117-120.
951628
  Єськов С.В. Підстави для проведення зняття інформаціїз каналів зв"язку як оперативно-розшукового заходу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 114-121.
951629
  Погорєцький М.А. Підстави для проведення слідчих дій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 3-7.
951630
  Гриник Л.І. Підстави для розірвання кредитного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 229-234. – ISSN 2219-5521
951631
  Глиняний В.П. Підстави для розлучення за законами Хамурапі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.138-141
951632
  Кац С.Ю. Підстави для скасування рішень в порядку нагляду за ЦПК Української РСР // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 89-96
951633
  Малярчук Н. Підстави закриття кримінальної справи приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 172-175
951634
  Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 0132-1331
951635
  Поліщук Т. Підстави застосування заходів впливу Національним банком України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 56-60. – ISSN 0132-1331
951636
  Дем"янова О.В. Підстави застосування повноважень апеляційного суду при перегляді ухвал // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 321-326. – ISSN 1563-3349
951637
  Печений О. Підстави застосування позовної давності і у корпоративних правовідносинах // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2006. – № 7 : Правові аспекти корпоративних відносин. – С. 86-93.
951638
  Печений О. Підстави застосування позовної давності у корпоративних правовідносинах // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 38-45.
951639
  Примаченко В.Ф. Підстави затримання та заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-53.
951640
  Ромащенко І.В. Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 29-36. – ISSN 2308-9636
951641
  Габріель Я. Підстави звільнення від відповідальності за порушення цивільно-правових зобов"язань // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 62-83. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
951642
  Русу С. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.128-131. – Бібліогр.: 11 н. – ISSN 0132-1331
951643
  Руда Т.В. Підстави звільнення від доказування у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 11 (135). – С. 41-48
951644
  Мул А.М. Підстави звільнення від обов’язку з відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 30-35. – ISSN 2220-1394
951645
  Уразова Г.О. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 32-39. – ISSN 2224-9281
951646
  Шавя Я. Підстави зменшення договірної неустойки за польським Цивільним кодексом
951647
  Доманська М.І. Підстави зміни правового статусу фізичної особи в справах про обмеження дієздатності фізичної особи // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 329-330
951648
  Доманська М. Підстави зміни правового статусу фізичної особи у справах про обмеження дієздатності фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті проводиться аналіз підстав обмеження дієздатності фізичної особи з урахуванням останніх законодавчих змін. Обґрунтовується недосконалість існуючої правової конструкції щодо визначення підстав обмеження дієздатності фізичної особи через її ...
951649
  Майданик Р.А. Підстави зобов"язань з надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1109-1111. – ISBN 978-966-667-341-4
951650
  Спіцина Л. Підстави і порядок спадкування права оренди землі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36
951651
  Спіцина Л. Підстави і порядок успадкування права оренди землі // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 42-48
951652
  Маляренко В.Т. Підстави і правові наслідки відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді / В.Т. Маляренко, І.В. Вернидубов // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.3-24
951653
  Штефан С.М. Підстави і строки адміністративного затримання особи органами міліції / С.М. Штефан, С.М. Радзівон // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-17
951654
  Штефан С.М. Підстави і строки адміністративного затримання особи органами міліції / С.М. Штефан, С.М. Радзівон // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-32
951655
  Трунова Г.А. Підстави і умови надання домоги по тимчасовій непрацездатності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 302-313. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
951656
  Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов"язань за новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.66-75. – ISBN 966-667-078-Х
951657
  Каракаш І.І. Підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-31
951658
  Войтовський В. Підстави касаційного оскарження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-17-0
951659
  Ковтуненко Л.П. Підстави класифікації ситуацій слідчих дій // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-0917
951660
  Демиденко В.О. Підстави конституційно-правової відповідальності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-98.
951661
  Щебетун І. Підстави конституційної відповідальності / І. Щебетун, О. Качур // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 56-60.
951662
  Острогляд О.В. Підстави криміналізації в ракурсі впровадження інституту кримінального проступку // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 203-206. – ISBN 978-966-458-403-3
951663
  Щавінський В. Підстави кримінально-правової заборони незаконної емісії недержавних цінних паперів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67. – ISSN 0132-1331
951664
  Письменський Є.О. Підстави кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 102-120. – ISSN 2304-4556
951665
  Вовк О. Підстави кримінальної відповідальності за Литовсько-Руським правом другої половини XV - початку XVI століть // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 55-57
951666
  Вовк О. Підстави кримінальної відповідальності за Литовсьно-Руським правом другої половини XV - початку XVI століть // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 164-169. – ISBN 978-966-306-020-4
951667
  Харченко В.Б. Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 135-148. – ISSN 2304-4556
951668
  Кваша О. Підстави кримінальної відповідальності пособника з позиції теорії співучасті у злочині / О. Кваша, Т. Цибулін // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 142-147. – ISSN 2409-4544
951669
  Дорошенко Л.М. Підстави ліквідації суб"єктів господарювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 393-399. – ISSN 1563-3349
951670
  Сороченко А. Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню особливостей підстав набуття корпоративних прав в Україні та питанням визначення моменту виникнення корпоративних правовідносин в Україні. Даная статья посвящена исследованию особенностей оснований для приобретения ...
951671
  Ковбас І.В. Підстави надання публічно-владних послуг певних видів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 111-116. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Самоврядні (громадські) публічно-владні послуги, хоча і надавалися протягом багатьох років органами місцевого самоврядування, є новою сферою для дослідження, якій надавалося мало уваги. Найбільш значним і актуальним завданням у цій сфері є розмежування ...
951672
  Гаюр І.Й. Підстави накладення арешту на майно обвинуваченого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 502-505. – ISSN 1563-3349
951673
  Мазепа І. Підстави нашого відродження / І. Мазепа. – [Б. м.] : Прометей. – (Історико-політична бібліотека)
Ч. 2 : Проблеми відродженної України. – 1949. – 163 с.
951674
  Панкевич О.З. Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
951675
  Шкляр С.Б. Підстави оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 125-130
951676
  Шутенко О. Підстави перегляду судових рішень за новоявленими обставинами в адміністративному судочинстві // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 9 (26), вересень. – С. 26-31
951677
  Ізарова І.О. Підстави перегляду судових рішень у зв"язку із нововиявленими обставинами // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 187-192. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена дослідженню природи та сутності провадження у зв"язку із нововиявленими обставинами, а саме: підстав такого перегляду за чинним національним законодавством РФ та Республіки Білорусь.
951678
  Гнатів О. Підстави перегляду цивільної справи Верховним Судом України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 115-122
951679
  Столітній А.В. Підстави початку досудового розслідування // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 187-197
951680
  Чернадчук Т. Підстави призначення тимчасової адміністрації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 13-15.
951681
  Коновалова А.Ю. Підстави призначення штрафу неповнолітнім особам // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 200-205. – ISSN 0201-7245
951682
  Гайка О.Р. Підстави прийняття та засади формування змісту рішень про місцеві бюджети // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 83-88. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті досліджується про те, що підставами для прийняття рішення про місцевий бюджет є чинне законодавство України, яке визначає повноваження органів державної влади, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування. Засади формування змісту ...
951683
  Дзера О.В. Підстави припинення договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 162-164. – ISBN 978-966-667-341-4
951684
  Сенін Ю.Л. Підстави припинення зобов"язань та місце новації серед цих підстав // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 30-35
951685
  Климовська І.Я. Підстави припинення комерційного представництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 128-133. – (Право. Економіка. Управління)
951686
  Самсін І.Л. Підстави припинення податкового зобов"язання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 118-124
951687
  Волошенюк О. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельної ділянки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-32.
951688
  Кулинич П.Ф. Підстави припинення прав на землю: деякі теоретичні та практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-37
951689
  Сметанюк Н.О. Підстави припинення права спільної часткової власності // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 401-404. – ISBN 978-966-190-861-0
951690
  Книга М. Підстави припинення примусових заходів медичного характеру: деякі проблеми законодавчого закріплення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 91-97
951691
  Молдован А.В. Підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині / А. Молдован // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються підстави припинення суддівських повноважень у Федеративній Республіці Німеччині. В статье освещаются основания прекращения полномочий судьи у Федеративной Республике Германии. The article highlights the grounds of stopping of ...
951692
  Поліщук І. Підстави припинення чинності та визначення недійсними майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відповідно до нормативно-правових актів України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 45-49
951693
  Щербина В.І. Підстави притягнення працівника до матеріальної відповідальності // Правова позиція : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (16). – С. 83-87
951694
  Щербина В. Підстави притягнення роботодавця до матеріальної відповідальност // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
951695
  Мазур М. Підстави реабілітації в судовому провадженні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 428-435. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Розглянено теоретичні питання щодо сутності та поняття підстав реабілітації в кримінальному процесі. Досліджуються підстави реабілітації в судовому провадженні. Проаналізовано наявні наукові погляди щодо цього питання, а також практичні проблеми, ...
951696
  Кравцов Д.М. Підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у разі порушення працівником своїх трудових обов"язків за проектом Трудового кодексу України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 55-62. – ISSN 2311-4894
951697
  Бондар Н.П. Підстави розмежування приватноправового та публічно-правового превентивного захисту // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 215-223
951698
  Банчук О.А. Підстави розмежування публічного та приватного права в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-151
951699
  Доброносова Ю.Д. Підстави самоідентифікації та пізнання інтервізуальності сучасної культури // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 67-77
951700
  Стояновський Є. Підстави спеціалізації правозахисної діяльності прокуратури в сфері бюджетних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 134-138
951701
  Безклубий І.А. Підстави списання коштів з рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 929-933. – ISBN 978-966-667-341-4
951702
  Павлишин А. Підстави стягнення судових витрат у кримінальному процесі України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.546-552. – (Серія юридична ; Вип. 38)
951703
  Галайко Б.М. Підстави сучасного українського соціал-націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 54-60. – ISBN 978-966-668-405-2
951704
  Комарова О. Підстави та види відповідальності суб"єктів правовідносин з господарського використання земельних ділянок комунальної форми власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 440-448. – ISSN 0132-1331
951705
  Навроцька Ю. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 142–150. – (Серія юридична ; Вип. 48)
951706
  Сидоров Я.О. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-106.
951707
  Марфіна Н.В. Підстави та особливості притягнення до адміністративної відповідальності за порушення лісового законодавства // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-28
951708
  Шимчишин М.М. Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі ( Великобританії, Канаді, США ) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Шимчишин М.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 21 с. – Бібліогр.: 18 с.
951709
  Шимчишин Марія Мирославівна Підстави та особливості рецепції творчості Лесі Українки в англомовному світі (Великобританії, Канаді, США) : Дис....канд.філол.наук.Спец. 10.01.05 / Шимчишин Марія Мирославівна; Мін-во освіти і науки України.Тернопіль.держ.педагог.ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 167л. – Бібліогр.:л.149-167
951710
  Миронюк Роман Підстави та порядок відсторонення водія від керування транспортним засобом та огляду на стан сп"яніння // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 19-23
951711
  Сиза Н.П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 1 (10). – С. 126-133


  У статті проаналізовано підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Запропоновано авторську позицію щодо конкретизації механізму застосування ст. 34 КПК.
951712
  Строкач І.І. Підстави та порядок оскарження виконавчого напису нотаріуса до суду та його наслідки // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 16-20
951713
  Богуцький О. Підстави та порядок припинення договору про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 99-103.
951714
  Назаров І. Підстави та порядок припинення повноважень члена Вищої ради юстиції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-82. – ISSN 0132-1331
951715
  Шама Н. Підстави та порядок припинення шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 78-82
951716
  Письменський Є. Підстави та правові наслідки звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 100-108
951717
  Куц В. Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною / В. Куц, В. Єгорова // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 62-67
951718
  Мірошніченко С. Підстави та принципи кримінлізації суспільно небезпечних діянь / С. Мірошніченко, О. Титаренко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-57.
951719
  Денісова Г.В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денісова Галина Василівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2013. – 260 л. – Додатки: л. 220-260. – Бібліогр.: л. 196-219
951720
  Денісова Г.В. Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денісова Галина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
951721
  Якимчук Н. Підстави та процесуальні особливості адміністративної відповідальності керівників розпорядників бюджетних коштів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 82-90
951722
  Спасибо І. Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-76.
951723
  Мінаєв М.М. Підстави та умови відповідальності держави за шкоду, завдану внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 46-49. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
951724
  Луценко Ю.В. Підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності за державну зраду // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 427-431. – ISSN 1563-3349
951725
  Амбарцумян Підстави та умови цивільно-правової відповідальності / Амбарцумян, к. // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 144-162. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
951726
  Курчин О. Підстави та форми господарської відповідальності суб"єктів розміщення зовнішньої реклами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 147-150
951727
  Семененко В. Підстави та форми представництва органами прокуратури інтересів держави і громадян в судах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.58-62
951728
  Бевзенко В. Підстави та форми участі об"єднань громадян в адміністративному судочинстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 47-50
951729
  Бевзенко В.М. Підстави та форми участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в адміністративному судочинстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 149-153. – (Право. Економіка. Управління)
951730
  Гаврилюк В. Підстави універсального правонаступництва юридичних осіб за законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 5 (125). – С. 59-64
951731
  Бевз Т.А. Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991-2016 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 55-77. – ISSN 2524-0137
951732
  Вавженчук С. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 191-195. – ISSN 0132-1331
951733
  Лепех С. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 175-181. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено проблеми щодо застосування на практиці такої сімейно-правової санкції, як позбавлення батьківських прав. Запропоновано зміни та доповнення до чинного сімейного законодавства України.
951734
  Фисатиди А. Підстави, способи та наслідки розірвання договорів // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 65-66.
951735
  Боднарюк І. Підстави, що виключають відповідальність за порушення норм права Європейського Союзу (практика Суду ЄС) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 112-118.
951736
  Сичок С. Підставляю серце до проміння : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 26-29. – ISSN 0868-4790
951737
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали горенштейнових порядків, сагайдаки яких мають щонайбільше сім вершин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті описано підстановки, що задають ідеали зведених горенштейнових черепичних порядків, які мають щонайбільше сім нерозкладних проективних модулів та факторкільця, за якими є квазіфробеніусовими.
951738
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали горенштейнового порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуті підстановки, що задають ідеали зведеного горенштейнового черепичного порядку, факторкільця за якими є квазіфробеніусовими.
951739
  Журавльов В.М. Підстановки, що задають ідеали циклічного горенштейнового порядку // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описано підстановки, що задають ідеали зведеного циклічного горенштейнового черепичного порядку, факторкільця за якими є квазіфробеніусовими.
951740
  Кочубінська Є. Підстановкові зображення напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано підстановкові зображення напівгрупи часткових автоморфізмів кореневого дерева. Permutational representations of partial automorphisms semigroup are presented.
951741
  Вишневський О.І. Підстановчі вправи з англійської мови. / О.І. Вишневський. – Київ, 1979. – 144с.
951742
  Пендраковська Саша Підстрижений Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 80-89 : Фото
951743
  Климпотюк М. Підступи американських імперіалістів на Закарпатті / М. Климпотюк. – Ужгород, 1952. – 72с.
951744
  Квасновський В.П. Підступи близнюків - сіонізму і комунізму / Василь Квасновський. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 281, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 282. – ISBN 978-966-457-155-2
951745
  Сливка Ю.Ю. Підступи міжнародної реакції на Закарпатті в 1938-1939 рр. / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1966. – 70 с.
951746
  Ларченко Л.І. Підступи проти істини / Л.І. Ларченко, Л.Я. Смоляков. – К, 1984. – 108с.
951747
  Іванченко І.Г. Підступна зброя імперіалізму / І.Г. Іванченко. – К, 1982. – 208с.
951748
  Мільхікер Я.І. Підступна змова / Я.І. Мільхікер. – Київ, 1962. – 48с.
951749
  Проскуров В.А. Підступний стафілокок. / В.А. Проскуров. – К., 1976. – 48с.
951750
  Давидов О.М. Підступні супутники тварин і людини / О.М. Давидов. – К., 1978. – 104с.
951751
  Криса Т. Підсудність адміністративних справ, що пов"язані з виборчим процесом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 180-187. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168


  У статті розглядається природа маніпулювання українською правовою свідомістю за допомогою інформаційної системи.
951752
   Підсудність в адміністративному судочинстві : методичні рекомендації / Колпаков В.К. [та ін.] ; МОНУ ; Академія суддів України ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 127 с. – Бібліогр.: с. 112-127. – ISBN 978-966-407-050-5
951753
  Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 320-323
951754
  Білостоцький С. Підсудність кримінальних справ у XVI-XVIII ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 16-22. – ISSN 2409-4544
951755
  Сиза Н. Підсудність кримінальних справ у світлі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 77-82
951756
  Шершун К. Підсудність справ мировим судам у контексті досвіду зарубіжних країн // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 391-396. – ISBN 978-966-2075-20-5
951757
  Кіичинський І.-М.В. Підсудність справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7096-97-8
951758
  Ткачова А. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом: норми національного законодавства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 182-184
951759
  Сиза Н. Підсудність та її види за кримінальним процесуальним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття та види підсудності згідно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Розглянуто проблемні питання визначення підсудності та надано тлумачення окремих положень нового кримінального процесуального законодавства. В ...
951760
  Домашлінець В.Г. Підсумки 11-ї наради Конференції Сторін Конвенції про збереженя мігруючих видів диких тварин (Кіто, Еквадор, 4-9 листопада 2014 року) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 123-133. – Бібліогр.: 83 назв. – ISSN 2219-7516
951761
  Каганович Л.М. Підсумки 14 зїзду ВКП(б) / Л.М. Каганович. – Харків, 1926. – 44с.
951762
   Підсумки 17 конференції ВКП (б), 1932. – 36с.
951763
  Старченко В.Ф. Підсумки 1945 року і завдання на 1946 рік по сільскому господарству Української РСР / В.Ф. Старченко. – Київ; Харків, 1946. – 60с.
951764
  Ярошецький Я.Б. Підсумки 2 перших та завдання третьего вирішального року п"ятилітки / Я.Б. Ярошецький. – Х.-К., 1931. – 96с.
951765
  Краснокутська Л. Підсумки 2006 року та нововведення 2007 року щодо податку на додану вартість // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 40-42
951766
  Путренко В.В. Підсумки 25-ї Міжнародної картографічної конференції : хроніка / В.В. Путренко, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 66-67. – ISSN 1561-4980
951767
   Підсумки 70-річної діяльності Канівського заповідника та перспективи розвитку заповідної справи в Україні. – Канів, 1993. – 190с.
951768
   Підсумки аграрної революції на Україні = Текст парал. рос. / УРСР. – Нар. Комісаріята Земел. Справ. [Типо-литогр. ВРС УВО им. Фрунзе. – Харків, 1923. – 8с. + 5 арк. діагр
951769
  Самойленко Л.Г. Підсумки археологічних досліджень курганів ямної культури у Дніпропетровській області в 1974 - 1979 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 99-106. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье подводятся итоги исследований курганов ямной культуры в Днепропетровской области, проведенные в 1974-1979 гг. хоздоговорной археологической экспедицией Киевского университета в зонах новостроек. Раскопано 43 кургана, в которых обнаружено 197 ...
951770
   Підсумки археологічного сезону // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Запорізькому національному університеті завершилась археологічна практика для студентів історичного факультету.
951771
   Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Волинської губернії в 1925 році. – Житомир, 1925. – 41с.
951772
   Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Сталінської округи в 1925 році. – Сталіно, 1926. – 43с.
951773
   Підсумки виборів та склад депутатів Верховної Ради Української РСР і місцевих рад депутатів трудящих в 1967 році. – К, 1968. – 215с.
951774
  Ялі М. Підсумки виборів у США: чого чекати Україні від президента Дональда Трампа / Максим Ялі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 12-17. – (Історичні науки)
951775
   Підсумки виборчої кампанії 1925-1926. – Х, 1926. – 79с.
951776
  Вечерський В.В. Підсумки вивчення архітектури України доби Гетьманщини // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 9-14. – ISSN 2218-4805
951777
   Підсумки виконання місцевих бюджетів за 2001 рік // Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ, 2002. – січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – С.53-75
951778
   Підсумки виконання першого п"ятирічного плану розвитку народного господарства Союзу РСР. – Х, 1933. – 269с.
951779
   Підсумки Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів і педагогічних працівників "Голодомор 1932-1933 років. Україна пам"ятає" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5
951780
  Ковтун Н.В. Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі статистики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 87


  Почесна місія проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт покладена на економічний ф-т Київського нац. університету ім. Тараса Шевченка. На відкритті конференції виступили з привітаннями декан ф-ту, голова галузевої ...
951781
   Підсумки дводенного засідання профільного комітету Верховної Ради щодо проекту закону України "Про ринок земель" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 6-8
951782
   Підсумки двох років п"ятирічки по Артемівському району 1928-29,1929-30,. – Артемівське, 1931. – 64с.
951783
   Підсумки Десятого міжнародного книжкового ярмарку "Книжковий світ-2007"
951784
  Ленін В.І. Підсумки дискусіі про самовизначення / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 52с.
951785
   Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2011 році // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 2-10
951786
   Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2013 році // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 2-7
951787
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2004 році // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-14
951788
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2005 році // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-16
951789
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2006 році // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 2-9.
951790
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2007 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 30-35 : Табл., рис.
951791
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2009 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 26-33 : Табл., рис.
951792
  Харченко В. Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2010 році : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 7-11 : Табл., рис.
951793
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності НАН України в 2010 році та основні напрями її подальшої роботи в сучасних умовах : (доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів 21 квітня 2011 року) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 6-18. – ISSN 0372-6436
951794
  Безуглий М.Д. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011 рік та завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-18. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
951795
  Патон Б.Є. Підсумки діяльності Національної академії наук України в 2015 році та основні напрями її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 14 квітня 2016 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 8-16. – ISSN 1027-3239
951796
  Зубець М.В. Підсумки діяльності Української академії аграрних наук за 2007 рік і завдання на перспективу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-13.
951797
  Сухоруков О Підсумки дослідження за темою "Проблеми сучасної юридичної практики" // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 19-30


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
951798
  Корнієнко В. Підсумки дослідження інноваційних процесів у наукових бібліотеках у системі підвищення кваліфікації фахівців / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 32-36
951799
  Подільчак О. Підсумки дослідження судової практики за кримінальними справами щодо злочинів, учинених жінками у 1997-2001 роках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.203-210
951800
  Лисенко О. Підсумки Другої світової війни для України і проблеми історичної пам"яті // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 0868-8273
951801
  Івонча П.М. Підсумки економічного експерименту у деревообробній промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.65-69
951802
  Погребняк В. Підсумки експериментальної роботи з формування полікультурної педагогічної компетентності майбутьнього вчителя // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1. – С. 84-89. – ISSN 2075-1478
951803
  Булганін М.О. Підсумки Женевської наради глав урядів чотирьох держав : Доповідь і заключне слово на третій ВР СРСР 4 і 5 серпня 1955 року / М.О. Булганін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1955. – 36с.
951804
  Ялі М. Підсумки зовнішньої політики Б. Обами // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-37


  44-й Президент США Барак Обама переобраний на другий термін.
951805
   Підсумки зробленого та завдання на перспективу [23 березня 2018 р. видбулися загальні збори Національної академії педагогічних наук України] // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Березень - квітень (№ 1). – С. 1


  У заході взяв участь президент Спілки ректорів ВНЗ України Л. Губерський.
951806
  Рябошлик В. Підсумки і перспективи 2001-2002 рр. Від прискорення - до уповільнення // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С12-15
951807
  Білоусенко П. Підсумки і перспективи дослідження динаміки афіксальної деривації українського іменника // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 145-154. – ISSN 1682-3540


  Підведено підсумки вивчення вітчизняними й зарубіжними мовознавцями історичного словотворення українського іменника. Представлені досягнення Південноукраїнського історико-дериватологічного центру при Запо різькому національному ун-ті в дослідженні ...
951808
  Лакоза Н.П. Підсумки і перспективи механізації Донбасу / Н.П. Лакоза. – Харків, 1932. – 120 с.
951809
  Журавель Г.П. Підсумки і перспективи розвитку і зближення вітчизняної системи освіти з європейською // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 175-181. – ISSN 2218-5348
951810
  Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження = Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires / Олександр Мотиль ; [авторизов. пер. з англ. П. Грицака ; наук. ред. О. Бетлій]. – Київ : Критика, 2009. – 200 с. – ISBN 966-8978-06-4
951811
  Баглай К. Підсумки інвентаризації рослин роду Mamillaria Haw. (Cactaceae Juss.) у колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / К. Баглай, М. Гайдаржи, В. Нікітіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 6-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто таксономічний склад колекції рослин роду Мamillaria, проаналізовано результати їх інвентаризації. Проведено моніторинг наявності в колекції видів роду Мamillaria, що занесені до Червоного списку IUCN та Конвенції СІТЕS. Здійснено їх розподіл ...
951812
  Дідківська С. Підсумки інтродукції Erica carnea L. в умовах Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Вперше у м. Києві, в дендрарії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, проведено комплексне вивчення біологічних особливостей європейського виду Erica carnea L. Вивчено сезонні ритми розвитку, насіннєве та вегетативне розмноження в культурі, а також ...
951813
  Масальський В. Підсумки інтродукції видів роду Tilia L. в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 68-71. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Підведено підсумки Інтродукції 18 видів i п"ять форм Tilia L. в Правобережному Лісостепу України. Виявлено види, які потребують подальшого вивчення i випробування, а також ті, використання яких потрібно обмежити. The eighteen species and five forms of ...
951814
  Ткачук О.О. Підсумки інтродукції рослин роду Rosa L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено результати досліджень рослин роду Rosa L. в умовах Києва, які охоплюють питання їх інтродукції та культури залежно від локальних умов вирощування.
951815
  Косенко І.С. Підсумки інтродукційної роботи дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за 200 років його існування / І.С. Косенко, В.П. Шлапак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено дані про історію створення й розвитку дендрологічного парку "Софіївка" НАН України. Розглядаються принципи будівництва парку, його ділянок і колекції рослин, а також повідомляється про наукові досягнення їх в царині інтродукції рослин, ...
951816
  Рудько С. Підсумки конкурсів / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 10-11


  Відбувся VII міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" та II міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "World Edu". Організувала і провела форум компанія "Виставковий Світ" за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, ...
951817
  Рудько С. Підсумки конкурсів IVміжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013" / С. Рудько, В. Сокол, Л. Харитонова // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – С. 4-5


  На початку березня у Києві відбулась освітянська виставка, що представила 960 навчальних закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних і муніципальних органів управління освітою, видавництв, фондів, підприємств, бізнес-структурз 27 ...
951818
  Прибитько В. Підсумки конкурсу "Вчимося жити на Землі - 2017". (Конкурсна робота "Правила Світлофора Моргайчика") // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 12-18 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
951819
   Підсумки Конкурсу методичних ідей ім. Юрія Султанова 2007/2008 // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 3
951820
   Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку "Ріо+20" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 2-3
951821
  Каганович Л.М. Підсумки листопадового пленуму ЦК ВКП(б) / Л.М. Каганович. – Харків, 1929. – 48с.
951822
   Підсумки літературного року - 2009 : Літературний прцес очима письменників // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 167-173. – ISSN 0130-321Х
951823
   Підсумки міжнародного інтерактивного семінару "Інтенсивне залучення України в НАТО та його роль у впровадженні системних реформ в Україні" // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25. – ISSN 1728-6220
951824
  Касян Людмила Підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства : (успішно складений іспит майбутньою українською елітою) / Касян Людмила, Пасемко Іван // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51


  У статті йдеться про підсумки Міжнародного конкурсу з українознавства 2008 року, передано зміст виступів та перелічено нагороджених переможців з відповідних регіонів України та із-за кордону.
951825
  Герасименко С.С. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 93. – ISSN 2519-1853


  "2 грудня 2016 року в Національній академії статистики, обліку та аудиту відбулася XVI Міжнародна науково-практична конференція "Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи". Ця подія зібрала у стінах Академії знаних ...
951826
  Пальян З.О. Підсумки Міжнародної наукової конференції "Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 56-57
951827
  Гриневич Л. Підсумки навчального / підготував М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки Л. Гриневич у Верховній Раді України розповіла про підсумки навчального року та підготовку до вступної кампанії
951828
  Семененко М.П. Підсумки наради / М.П. Семененко
951829
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2003 рік та завдання на 2004 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наукової роботи 26 грудня 2003 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2003. – 60 с. – На правах рукопису
951830
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2004 рік та завдання на 2005 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 23 грудня 2004 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2004. – 68 с. – На правах рукопису
951831
   Підсумки науково-дослідної роботи в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за 2005 рік та завдання на 2006 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 28 грудня 2005 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2005. – 63 с. – На правах рукопису
951832
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 1999 рік та завдання на 2000 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 26 січня 2000 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2000. – 89 с. – На правах рукопису
951833
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2000 рік та завдання на 2001 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 31 січня 2001 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2001. – 149 с. – На правах рукопису
951834
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2001 рік та завдання на 2002 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наук. роботи 11 січня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 58 с. – На правах рукопису
951835
   Підсумки науково-дослідної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2002 рік та завдання на 2003 рік : [аналітична доповідь ... заслухана на засіданні Комісії Вченої Ради з організації наук. роботи 26 грудня 2002 р. ...]. – Київ : [б. в.], 2002. – 71 с. – На правах рукопису
951836
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на Раді університету 4 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
951837
  Жмудський О.З. Підсумки науково-дослідної роботи університету за 1973 рік і завдання на 1974 рік : Доповідь проректора по науковій роботі проф. О. З. Жмудського на загальних наукових зборах університету 12 березня 1974 року / О.З. Жмудський. – Київ, 1974. – 16 с.
951838
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2015 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 610-636. – ISSN 0869-2491
951839
  Пархоменко Н.М. Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 546-575. – ISSN 0869-2491


  "Протягом року здійснювалась коордінація наукових досліджень відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту з кафедрами міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, Інституту ...
951840
   Підсумки обліку міської людності УРСР 1931 року. – Х, 1933. – 213с.
951841
   Підсумки обліку скота в УРСР влітку 1936 року. – К, 1936. – 729с.
951842
  Тененбаум М. Підсумки перевиборів Рад 1930-31 р. / М. Тененбаум, І. Болотін : Господарство України. – 83 с.
951843
  Щербакова О. Підсумки реалізації грошово-кредитної політики у 2013 році // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 3 (217). – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2310-2624
951844
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В залі засідання колегії Міністерства освіти і науки України відбулася прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо підсумків реєстрації для участі в ЗНО-2017 та проведення наступних етапів зовнішнього незалежного ...
951845
   Підсумки реєстрації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  "Для участі у пробному тестуванні було подано 170996 заявок".
951846
  Сенченко М. Підсумки роботи книжкової індустрії Білорусі та Росії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326
951847
  Борисенко В. Підсумки роботи Міжнародної науково-практичної конференції у форматі круглого столу "Проблеми культури в українознавстві. Традиції та сучасні тенденції розвитку" (8-9 листопада 2012 року, м. Київ) / В. Борисенко, А. Пономаренко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 145-148


  О. Хоменко, старший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ, проаналізував науковий доробок М. Максимовича - науковця, ректора Київського університету і творця першої у вітчизняній історії кафедри українознавства.
951848
  Бутенко Г.П. Підсумки роботи МТС України за 1945 рік і завдання по підготовці машиннотракторного парку до польових робіт 1946 року / Г.П. Бутенко. – К.-Х., 1946. – 40с.
951849
  Капралов Р. Підсумки роботи НСМЕП у 2007 році : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-93 : Рис. – ISSN 1605-2005
951850
  Кремень В. Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002-2003 навчальному році та завдання на 2003-2004 навчальний рік // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С3-18. – ISSN 1682-2366


  Тези доповіді на підсумковій колегії МОН України 21 серпня 2003
951851
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2008 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2 (104) : Біла книга 2008: оборонна політика України. – С. 7-16
951852
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2009 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 9-20
951853
   Підсумки розвитку Збройних Сил України у 2010 р. // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2011. – № 2 (128) : Біла книга - 2010. Збройні Сили України. – С. 7-22
951854
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
951855
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
951856
   Підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України у першому півріччі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 8
951857
  Старовойтенко І.П. Підсумки розвитку народного господарства України в пьятій пьятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1957. – 90с.
951858
  Орджонікідзе С. Підсумки розвитку промисловости за 1931 рік і завдання 1932 року. / С. Орджонікідзе, 1932. – 56с.
951859
  Демська-Будзуляк Підсумки року // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 2


  На питання про найбільш знакові події 2012 р. (книжки, дебют молодого автора) та свої творчі плани відповідає та розповідає українська письменниця Леся Демська-Будзуляк
951860
   Підсумки року освіти й інформаційного суспільства // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Видано збірник інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність МОНмолодьспорту за 2011 рік " 2011 - рік освіти та інформаційного суспільства". Збірник укладено за матеріалами структурних підрозділів та організацій міністерства за загальною ...
951861
  Бичков О. Підсумки року. Онлайн університет - новітні інформаційні технології в освіті / О. Бичков, І. Примаченко; прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 2


  Підведено підсумки роботи сайту проекту КНУ імені Тараса Шевченка "Онлайн університет", який стартував у липні 2013 р.
951862
  Губерський Л.В. Підсумки року: зроблено чимало. Ще більше - попереду // Міжнародник, 1997. – N 1


  Про загальні збори в Інституті міжнародних відносин 20 листопада 1996 р.
951863
  Зайцев М В. Підсумки сесії 2011 р. Наукової ради НАН України з проблеми «Аналітична хімія» / М В. Зайцев, Г Н. Кобилінська // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 3/4. – С. 250-252. – ISSN 1991-0290


  Сесі Наукової ради НАН України з проблеми "Аналітична хімія" відбулася 17-23 травня 2011р. у с. Гурзуф (Крим). В роботі сесії прийняло участь 65 делегатів. Організаційний комітет сесії очолив голова Наукової Ради, член-кор. НАН України, д.х.н., проф. ...
951864
   Підсумки сесії третього Пленуму Харківської Міської Ради 24-27 жовтня 1929 року : з додатком резолюцій. – [Харків], 1929. – 48 с.
951865
  Мануїльський Д.З. Підсумки соціалістичного будівництва в СРСР. / Д.З. Мануїльський. – К., 1935. – 56с.
951866
  Мусіна Л.А. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та першочергові завдання на перспективу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 6-11
951867
  Карандій В. Підсумки та висновки / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 22 серпня (№ 33/34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації учасників тестування у 2016 році.
951868
  Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 95-103 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
951869
  Попова В. Підсумки та напрями інвестиційної політики в Україні / В. Попова, В. Попов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-42. – ISSN 0131-775Х
951870
   Підсумки та перспективи від туроператорів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 12-19 : фото. – ISSN 1998-8044
951871
  Осипчук С. Підсумки та перспективи екологічних досліджень у системі інститутів землеустрою / С. Осипчук, М. Миргород // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України". – Київ, 2018. – № 3. – С. 26-31
951872
  Кузьмічов В.С. Підсумки та перспективи міжнародного співробітництва Київського національного університету внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 3-13.
951873
  Руснак І.С. Підсумки та перспективи оборонного будівництва України в контексті реалізації воєнної політики держави // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 35-44. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
951874
  Кононенко П.П. Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) міжнародних конгресів "Українська освіта у світовому часопросторі" / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 6-41


  До складу Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури також увійшли представники КНУ імені Тараса Шевченка: заступник декана філософського факультету В.А. Бугров, доцент Л.П. Гнатюк, професор Інституту філології Л.М. Паламар. До Оргкомітету ...
951875
   Підсумки та рекомендації проекту "Регулювання трудової міграції-виклики для України". – Київ, 2005. – 56с.
951876
  Шпенов Д. Підсумки у реформуванні Верховного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)
951877
  Радишевський Р. Підсумки української літературознавчої полоністики // Київські полоністичні студії : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Ін-т літ. ім.Т. Шевченка Нац. акад. наук України, Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2007. – Т. 9 : Європейський вимір української полоністики. – С. 7-35. – ISBN 978-966-96761-7-7


  У статті досліджується історія розвитку української літературознавчої полоністики. Проаналізовані наукові досягнення відомих літературознавців, серед яких науковці Київського університету: Ю.Л.Булаховська, Т.Н., Денисова, В.О. Захаржевська, В.К. ...
951878
  Косіор С.В. Підсумки хлібозаготівель і завдання КП(б)У в боротьбі за піднесення сільского господарства України / С.В. Косіор, 1933. – 65с.
951879
   Підсумки чистки КП (б)У. – Х, 1930. – 96с.
951880
  Мічурін І.В. Підсумки шестидесятирічних робіт. (1855-1935) / І.В. Мічурін. – Харків. – 659с.
951881
  Горяної Л.Г. Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України "Вища освіта України - Європейський вимір: стан, проблеми, перспективи" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-13 : фото
951882
  Петришин Л. Підсумкова студентська конференція за результатами виробничої практики та стажування студентів спеціальності "Облік і аудит" ОКР "Спеціаліст", "Магістр" / Л. Петришин, Г. Сиротюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 136-138 : фото
951883
  Погосян Т.В. Підсумкове заняття з дисципліни "Безпека життєдіяльності" у Вінницькому технічному коледжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-33 : табл.
951884
  Тюріна Тетяна Підсумкове заняття з української літератури : урок-турнір у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 27-29. – ISSN 0130-5263
951885
  Клочек Г. Підсумкове слово автора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 12 (669). – С. 27-29. – ISSN 0130-5263


  Обговорення "Концепціїї реформування літературної освіти.."
951886
   Підсумковий документ міжнародного симпозіуму "Економічна теорія: історичні корені, сучасний стан і перспективи розвитку" (Москва, 10-11 червня 2004 року) // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 108-112. – ISSN 1811-3141
951887
   Підсумковий звіт Міжнародного семінару "Моделі регулювання та системи забезпечення якості освіти" Сантьяго, Чилі, грудень, 2006 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 61-72


  Забезпечення якості та великомасштабна реформа освіти: уроки для Чилі. Англія. Голландія. Нова Зеландія. Шотландія. Канада (провінція Британська Колумбія).
951888
  Лисичарова Г.О. Підсумковий урок-гра на тему "Країни світу", 10 клас / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 25-28 : табл., мал. – Бібліогр.: 4 назв.
951889
  Климюк І.Б. Підсумковий урок-змагання на тему "Природні умови і ресурси, природні комплекси (ландшафти) України", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 19-21 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
951890
  Чабан Галина Підсумковий урок - КВК з теми "Літосфера" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 24-26 : Фото
951891
  Бондаренко Г.Ф. Підсумковий урок з теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 9-13 : слайд
951892
  Зеркаль Ольга Підсумковий урок з теми "Маркетинг у підприємницькій діяльності" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
951893
  Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І.Франка "Захар Беркут" / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 23-27
951894
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : Урок-дослідження за технологією "ІпіеІ® Навчання для майбутнього". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-15
951895
  Хроменко І.А. Підсумковий урок за романом Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" : урок-дослідження за технологією "Intel® Навчання для майбутнього" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 19-20
951896
  Гуріна В.В. Підсумковий урок у формі супер-шоу "Найрозумніший". 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-56
951897
  Різун В.В. Підсумкові контрольні роботи в системі освітнього моніторингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-33. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Стаття присвячена підсумковим контрольним роботам в системі освітнього моніторингу. Розглядаються загальні питання контролю знань.
951898
  Кобернік С.Г. Підсумкові контрольні роботи в шкільних курсах географії / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 6-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
951899
  Ігнатова О.І. Підсумкові лексико-граматичні вправи та завдання з французької мови : (За програмою 1 року навчання, середній рівень) / О.І. Ігнатова; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 32с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
951900
   Підсумкові цифри // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  КНУ ім. Т. Шевченка - лідер за кількістю поданих абітурієнтами заяв.
951901
  Денисенко Б.В. Підсумково-узагальнювальний урок з теми "Австралія", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 23-27 : рис., карта-схема, табл.
951902
  Кравців З. Підсумований облік робочого часу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 365-371. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
951903
  Бекишев Г.А. Підсумовування послідовностей / Г.А. Бекишев, М.І. Кратко. – Київ : Вища школа, 1981. – 62 с.
951904
  Коршук Т.П. Підсумок інтродукції та вивчення листопадних магнолій у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.П. Коршук, Р.М. Палагеча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати інтродукції листопадних магнолій. Вивчено їхні біолого-фізіологічні особливості. Колекція магнолій нараховує 50 видів, гібридів та форм.
951905
  Стобєцький Р. Підсумок польської історіографії початку XXI століття // Критика. – Київ, 2013. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-24. – ISSN 1563-6461
951906
  Вашека О.В. Підтвердження закону Заленського у папоротей / О.В. Вашека, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-83. – (Біологія ; Вип. 30)


  На прикладі трьох видів папоротеподібних показано зміну анатомічних показників в акропетальному напрямку, а саме: збільшення кількості продихів та маси сухої речовини на одиницю площі поверхні вай, зменшення їх товщини. Закономірність зміни деяких ...
951907
  Кирик А.А. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному процесі: проблемні питання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 238-239. – ISBN 978-617-7041-84-8
951908
  Дрейзіна Д. Підтвердження повноважень адвоката у цивільному судочинстві / Д. Дрейзіна, Є. Міняфаєва // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-95.
951909
  Глотов М. Підтвердження права адвоката діяти від імені клієнта в суді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 5. – ISSN 1992-9277
951910
  Дрозач М.І. Підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями в Україні (досвід та пропозиції) / М.І. Дрозач, Н.К. Стульпінас // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 11-14
951911
  Костюк В.М. Підтвердження та вибір гіпотези в науковому дослідженні. / В.М. Костюк. – К., 1973. – 175с.
951912
   Підтвердили високий статус // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 1 : фото


  Про вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка. За результатами голосування ректором було переобрано Л.В. Губерського.
951913
   Підтекст. – Київ
№ 1. – 1997
951914
   Підтекст. – Київ
№ 2. – 1997
951915
   Підтекст. – Київ
№ 3. – 1997
951916
   Підтекст. – Київ
№ 4. – 1997
951917
   Підтекст. – Київ
№ 5. – 1997
951918
   Підтекст. – Київ
№ 6. – 1997
951919
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1997
951920
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1997
951921
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1997
951922
   Підтекст. – Київ
№ 10. – 1997
951923
   Підтекст. – Київ
№ 11. – 1997
951924
   Підтекст. – Київ
№ 12. – 1997
951925
   Підтекст. – Київ
№ 13. – 1997
951926
   Підтекст. – Київ
№ 14. – 1997
951927
   Підтекст. – Київ
№ 15. – 1997
951928
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1997
951929
   Підтекст. – Київ
№ 17. – 1997
951930
   Підтекст. – Київ
№ 18. – 1997
951931
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1997
951932
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1997
951933
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1997
951934
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1997
951935
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1997
951936
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1997
951937
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1997
951938
   Підтекст. – Київ
№ 26/27. – 1997
951939
   Підтекст. – Київ
№ 28/29. – 1997
951940
   Підтекст. – Київ
№ 30. – 1997
951941
   Підтекст. – Київ
№ 31. – 1997
951942
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1997
951943
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1997
951944
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1997
951945
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1997
951946
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1997
951947
   Підтекст. – Київ
№ 39/40. – 1997
951948
   Підтекст. – Київ
№ 41. – 1997
951949
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1997
951950
   Підтекст. – Київ
№ 43. – 1997
951951
   Підтекст. – Київ
№ 44. – 1997
951952
   Підтекст. – Київ
№ 45. – 1997
951953
   Підтекст. – Київ
№ 46. – 1997
951954
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1997
951955
   Підтекст. – Київ
№ 1/2. – 1998
951956
   Підтекст. – Київ
№ 3/4. – 1998
951957
   Підтекст. – Київ
№ 5/6. – 1998
951958
   Підтекст. – Київ
№ 7. – 1998
951959
   Підтекст. – Київ
№ 8. – 1998
951960
   Підтекст. – Київ
№ 9. – 1998
951961
   Підтекст. – Київ
№ 10/11. – 1998
951962
   Підтекст. – Київ
№ 14/15. – 1998
951963
   Підтекст. – Київ
№ 16. – 1998
951964
   Підтекст. – Київ
№ 17/18. – 1998
951965
   Підтекст. – Київ
№ 19. – 1998
951966
   Підтекст. – Київ
№ 20. – 1998
951967
   Підтекст. – Київ
№ 21. – 1998
951968
   Підтекст. – Київ
№ 22. – 1998
951969
   Підтекст. – Київ
№ 23. – 1998
951970
   Підтекст. – Київ
№ 24. – 1998
951971
   Підтекст. – Київ
№ 25. – 1998
951972
   Підтекст. – Київ
№ 26. – 1998
951973
   Підтекст. – Київ
№ 27/28. – 1998
951974
   Підтекст. – Київ
№ 29. – 1998
951975
   Підтекст. – Київ
№ 30/31. – 1998
951976
   Підтекст. – Київ
№ 32. – 1998
951977
   Підтекст. – Київ
№ 33. – 1998
951978
   Підтекст. – Київ
№ 34. – 1998
951979
   Підтекст. – Київ
№ 35/36. – 1998
951980
   Підтекст. – Київ
№ 37/38. – 1998
951981
   Підтекст. – Київ
№ 39. – 1998
951982
   Підтекст. – Київ
№ 40/41. – 1998
951983
   Підтекст. – Київ
№ 42. – 1998
951984
   Підтекст. – Київ
№ 43/44. – 1998
951985
   Підтекст. – Київ
№ 45/46. – 1998
951986
   Підтекст. – Київ
№ 47/48. – 1998
951987
   Підтекст. – Київ
№ 49/50. – 1998
951988
   Підтекст. – Київ
№ 51/52. – 1998
951989
  Клочек Г. Підтекст літературно-художнього твору як джерело його художньої енергії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 68-79
951990
  Загоруйко Н.А. Підтекст та езопова мова у листуванні Івана Світличного як ознака альтернативного дискурсу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 91-92
951991
  Сорока І.І. Підтекст як категорія сценічного мовлення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства (доктора філософії) : 17.00.02 / Сорока Іван Іванович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
951992
  Назарець В.М. Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець В.М. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 24 с.
951993
  Назарець Віталій Миколайович Підтекст як смисловий феномен та художнє явище : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08 / Назарець Віталій Миколайович ; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1994. – 150 л. – Бібліогр.: л. 137-149
951994
  Юдкін-Ріпун Підтексти драм Лесі Українки // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  У драмах Лесі Українки має місце діалог к культурою декадансу, який увиразнює тематитку меланхолії та похідних від неї мотивів усамітнення, небуття, жертви
951995
  Зимомря М.І. Підтексти на тлі літературного процесу / М.І. Зимомря, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 271-276. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6


  "У сподіваннях і трагічних зламах" - такий підзаголовок міститься на титульній сторінці четвертого тому "Історії української літератури". Йдеться про капітальний проект, що передбачає працю у десяти томах.
951996
  Белоконь Н.А. Підтексти Ф. Достоєвського в творчості І. Чендея // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 3-10. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 2)
951997
  Непийвода Н.Ф. Підтекстова інформація в сучасних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 62-68. – ISBN 966-581-295-6
951998
  Фока М. Підтекстовий план "Катерини" Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 331-342. – ISBN 978-966-920-140-9
951999
  Паламарчук М.М. Підтоплення земель на півдні України / М.М. Паламарчук, Н.Б. Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 359-367 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
952000
  Назарук О. Підтримання публічного обвинувачення в суді – конституційна функція органів прокуратури України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 62-67. – ISSN 2409-4544
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,