Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
950001
  Вєтошніков К. "Передача" Київської митрополії Московському патріархату в 1686 році. Канонічний аналіз // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 17-22
950002
  Станіславський С.В. "Передбачена" валідизація: доцільність застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто значення та функція "передбаченої" валідності. На основі даних розумового експерименту поставлено проблему доцільності перевірки тестологами якості методик за допомогою "передбаченої" валідності.
950003
  Макарський О. "Передвижники" сьогодення. (Роздуми над підсумками 55-го щорічного конкурсу World Press Photo) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-28 : фото


  Київ. Лютий.В новому музеї історії міста експонується виставка творів переможців найпрестижнішого у світі конкурсу світлин для преси - World Press Photo. 55-го щорічного конкурсу WPP - 2012,
950004
  Зайцев П. "Переді мною моя стара хата" (1814-1828) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 2-3. – ISSN 1814-5078


  Дитинство Тараса Шевченка.
950005
  Ліснічук І. "Передкуючи в майбутнє, що скоріє без угаву...". Оригінали загублених копій. Білий голуб волі // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 62-63
950006
  Юган Н. "Передній задньому міст". Вперше - про Даля-публіциста // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
950007
  Касьянова О. "Передчуття Майдану: сторінками Кобзаря" // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  У КНУ імені Тараса Шевченка з ініціативи завідувача кафедри історії української літератури та шевченкознавства Оксани Сліпушко, директора Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства Інституту філології Оксани Данильченко та за підтримки ...
950008
  Моисеева Д.П. "Переживаемое пространство" в паремиях Валле-д"Аосты (на франкопровансальском материале) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-100. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
950009
  Бучма О.Є. "Переживання", "удавання" та "відчуження" в прийомах акторської гри театру ляльок // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 161-165
950010
  Мерніков Г.І. "Перезавантаженн" відносин США та РФ: наслідки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 130-138
950011
  Рябінін Євген "Перезавантаження" пріоритетів США на пострадянському просторі. Ера нової моделі американської дипломатії // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 24-27
950012
  Кременюк В.А. "Перезагрузка" и дальше: перспективы российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 5-18. – ISSN 0321-2068
950013
  Лиховид І. "Перезмінка" ректорів. Звільнення Валерія Запорожана в Одеському національному медуніверситеті порушило проблему якості керування вишами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 серпня (№ 141)


  "Мітинги під ректоратом, блокування роботи комісії Міністерства охорони здоров"я, звинувачення в корупції та відновлення на посаді через суди - така катавасія стає частиною життя деяких університетів. Чотири роки тому подібні події охопили Національний ...
950014
  Сюндюков І. "Перекази старовини глибокої" // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 301-309. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Захар Беркут" Івана Франка: романтична легенда чи актуальна історична реальність?
950015
  Головко Т. "Переказую те, що справді говорилося" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 травня (№ 91). – С. 6


  "Центр "Академія" видав вибрані оповідання періоду раннього модернізму відомого Агатангела Кримського".
950016
   [Передвісники. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1956. – 310 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 11])
950017
  Rimbaud A. [Переклад вибраних поезій] / Arthur Rimbaud; (traductions ukrainiennes des vers faites par O. G. Krushynska // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – P. 302-307
950018
  Кисляковська І. Перед-досвідне знання у науках про природу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 80-89. – ISSN 0235-7941
950019
  Зубарев Ю.Б. Передача изображений / Ю.Б. Зубарев, Г.Л. Глориозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 336 с.
950020
  Корн А. Передача изображений по телеграфу и радио / А. Корн, Э. Неспер. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 107 с.
950021
  Пивнутель Роллен Владимирович Передача импульсных потоков первыми центральными нейронами системы кожной чувствительности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Пивнутель Роллен Владимирович; Ин-т физиологии. – К., 1979. – 16л.
950022
  Фалькович М.С. Передача имущественных споров на рассмотрение государственного арбитража / М.С. Фалькович. – Москва : Гос. изд-во юридической лит-ры, 1961. – 80 с. – (Библиотечка хозяйственника и работника юрид. службы)
950023
  Фано Р.М. Передача информации / Р.М. Фано. – Москва : Мир, 1965. – 438с.
950024
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в автоматизированных системах управления / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – М., 1971. – 160с.
950025
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в АСУ / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 280с.
950026
  Жураковский Ю.П. Передача информации в ГАП / Ю.П. Жураковский. – Киев, 1991. – 215с.
950027
  Левченко И.А. Передача информации о координатах источника корма у пчелы медоносной / И.А. Левченко; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251с.
950028
  Хармут Х. Передача информации ортогональными функциями / Х. Хармут. – Москва, 1975. – 267с.
950029
  Гончар С.А. Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 106-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
950030
  Чупахін О. Передача інформації за підсумками голосування на виборах в Україні. Сучасний стан і проблемні питання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
950031
  Пентковская Т.В. Передача конструкций с субстантивированным инфинитивом в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 52-77. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются способы передачи греческого субстантивированного инфинитива в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового, выполненном в Древней Руси в конце 11 в. Данные этого памятника сопоставля- ются с данными других ...
950032
  Мельниченко Р. Передача корпоративних прав за договором: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 193-194. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
950033
  Вольвач П. Передача Криму Україні: за лаштунками // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3
950034
  Скібіцька О. Передача культурно-маркованої лексики при перекладі англомовних туристичних текстів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 171-185. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
950035
  Стрельцова И.Д. Передача лексико-грамматических свойств русских слов на армянский язык. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Стрельцова И.Д.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 27л.
950036
  Беляева Т.Н. Передача лексических средств выражения модальности со значением долженствования в переводе мемуарного типа текста ( на примере перевода книги Билла Клинтона "Моя жизнь" / Т.Н. Беляева, Н.А. Булавина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 89-95. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
950037
  Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 213-218. – ISBN 966-7784-65-7
950038
  Бодерсков С.А. Передача на поруки / С.А. Бодерсков. – М, 1961. – 79с.
950039
  Мендельсон Г.А. Передача на поруки лиц, совершивших преступления / Г.А. Мендельсон. – Москва, 1963. – 87с.
950040
  Гуткин И.М. Передача на поруки органам дознания / И.М. Гуткин. – М., 1961. – 54с.
950041
  Феличкин Ю.М. Передача национального колорита поэзии. (По матер. франц. переводов Маяковского, Блока, Есенина и Твардовского) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Феличкин Ю.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
950042
  Червоненкис Я.М. Передача небольших и средних мощностей постоянным током на дальние расстояния. / Я.М. Червоненкис. – М., 1957. – 176с.
950043
  Кучма О.І. Передача німецьких емоційно-експресивних часток українською мовою


  Досліджено функції німецьких емоційно-експресивних часток та варіанти їх перекладу українською мовою. Представлено результати цього дослідження двох німецьких емоційно-експресивних часток aber та auch.
950044
  Щербина В.В. Передача об"ємності зображення / В.В. Щербина. – Київ, 1965. – 43с.
950045
  Клюев В. Передача опыта без границ / Владимир Клюев, Марина Захаренко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 7. – С. 61-65. – ISSN 0869-4915


  В марте 2011 года представительная российско-украинская делегация библиотечных работников провела в Китае почти две недели, побывав в шести городах (Пекин - Сиань - Нанкин - Сучжоу - Ханчжоу - Шанхай) и посетив базнотипные библиотеки: Национальную ...
950046
  Авдеева А.В. Передача осуществления полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 151-160. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
950047
  Бочарова Татьяна Григорьевна Передача параметров ситуации лексико-семантическими средствами французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочарова Татьяна Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
950048
  Орличенко О.В. Передача португальських прислів"їв і приказок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 484-496


  Стаття присвячена опису лінгвістичних особливостей прислів"їв і приказок португальської мови та способів їхньої передачі українською .Доведено, що при використанні методу калькування в ході перекладу приказкових висловів, необхідно користуватися не ...
950049
  Меняйло Л. Передача прав на використання творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.17-21. – ISSN 1608-6422
950050
  Андрощук Г. Передача прав на майбутні винаходи: судова практика США // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 18
950051
  Посполітак В.В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Посполітак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.17
950052
  Посполітак Володимир Володимирович Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Посполітак Володимир Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 226л. + Додаток:л.200-226. – Бібліогр.:л.168-199
950053
  Чугунова С. Передача права за заявкою на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
950054
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
950055
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
950056
  Евков А. Передача права собственности на материальный носитель как условие применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57.
950057
  Овчаренко Л. Передача професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території підросійських українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 18-22. – ISSN 2309-9356


  У статті на прикладі гончарних цехів, які діяли на території підросійських українських земель, проаналізовано умови передачі професійних гончарських знань від майстрів до учнів та підмайстрів, розглянуто цехову систему професійного зростання гончарів, ...
950058
  Ефремова Н.И. Передача профессиональным союзом СССР управления государственным социальным срахованием - важный этап в осуществлении Ленинской страховой программы : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова Н.И.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра истории профсоюзов СССР. – М., 1967. – 21л.
950059
   Передача речи по сетям передачи данных с коммутацией пакетов. – М, 1988. – 76с.
950060
  Спенс М. Передача сигналов и информационная структура рынков: история вопроса // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 415-464. – ISSN 1815-1345
950061
  Тощаков Л.Н. Передача сигналов по линейным электрическим цепям / Л.Н. Тощаков. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 143 с.
950062
  Смирнов Б.В. Передача сигналов по распределительным электрическим сетям / Б.В. Смирнов, А.А. Ильин. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 423 с.
950063
  Шендерович А.М. Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи / А.М. Шендерович, Л.А. Севальнев. – Москва : Связь, 1973. – 169 с.
950064
  Гринхоу У.А. Передача сигналов через ионизированную среду / У.А. Гринхоу, 1962. – 17с.
950065
  Каневский З.М. Передача сообщений с обратной связью / З.М. Каневский. – Москва, 1969. – 46с.
950066
  Скібіцька О.В. Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 183-191


  Стаття розглядає використання стилістичних засобів в англомовних туристичних текстах на Інтернет сторінках та способи їх передачі в україно- та російськомовних електронних текстах. Статья рассматривает использование стилистических средств в ...
950067
  Корбут Н. Передача стильових ознак оповідання О. Генрі "Останній листок" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 102-106
950068
  Васильев Р.Р. Передача телемеханической информации / Р.Р. Васильев, Г.А. Шастова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 144с.
950069
  Березовенко С.Н. Передача технологии в стратегии неоколониализма / С.Н. Березовенко, А.В. Тарабухин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 71-74. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
950070
   Передача технологии развивающимся странам. – М, 1990. – 169с.
950071
  Миргородский В.Н. Передача тонической импульсации в симпатических ганглиях : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Миргородский В.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1971. – 25л.
950072
  Кузьміна К.А. Передача українською мовою англійських номінативних і вербальних синтаксичних конструкцій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 160-167. – ISBN 966-638-08406
950073
  Рудницька Н.М. Передача українською мовою мовних особливостей "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера


  Здійснення адекватного перекладу твору, віддаленого у часі, передбачає, зокрема, відтворення провідних мовних характеристик оригіналу. Проаналізовано основні проблеми перекладу "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера, що виникають при передачі ...
950074
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 344с.
950075
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – 2-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 344 с.
950076
   Передача цифровой информации. – М, 1963. – 479с.
950077
   Передача цифровой информации по каналам с памятью. – М, 1970. – 176с.
950078
  Бибикова В.А. Передача чумы блохами / В.А. Бибикова, Л.Н. Классовский. – М., 1974. – 188с.
950079
  Введенский Н.В. Передача электоэнергии постоянным током высокого напряжения на дальние растояния / Н.В. Введенский. – Москва, 1950. – 31с.
950080
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 2. – 1928. – 350 с.
950081
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 3, Ч. 1 : Механические и электрические устройства электрических станций и основы их проектирования. – 1931. – 392 с.
950082
  Веников В.А. Передача электрической энергии на дальние расстояния / В.А. Веников. – Москва, 1955. – 32с.
950083
  Даннат Передача электрической энергии объединенными сетями / Даннат, Дальглейш и. – Москва-Ленин, 1935. – 363 с.
950084
  Денисенко Г.И. Передача электрической энергии пульсирующим током / Г.И. Денисенко. – Львов, 1971. – 456 с.
950085
  Альтшуллер А.С. Передача электромагнитной энергии из рельсовой цепи на локомотив в системе локомотивной сигнализации с автостопом при паровой тяге : автореф. ... кандид. технич. наук / Альтшуллер А.С.; Альтшулер А.С. ; СССР-МПС. Ленингр. электротехнический институт инженеров сигнализации и связи. – Ленинград, 1949. – 9 с.
950086
  Лазаренко Л.Н. Передача эмоциональних состояний персонажей в романе Р. Стивенсона "Остров сокровищ": способы перевода // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 315-324


  В статье рассматриваются способы передачи эмоциональных состояний персонажей в англоязычном контексте на материале романа Р. Стивенсона "Остров сокровищ" (междометия, идиомы, слова сниженного стилистического тона, повторы, инверсия), анализируются ...
950087
  Де-Метц Г.Г. Передача энергии на расстояние в Европе и Америке : Речь читанная на торжественном акте университета 16 января 1896г. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира В.И.Завадского, 1896. – 29с. : Рис.1. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1896г.
950088
  Червоненкис Я.М. Передача энергии постоянным током / Я.М. Червоненкис. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 140 с.
950089
   Передача энергии постоянным током. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.
950090
  Воронин А.И. Передача энергии при атомных и атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Воронин А.И.; АН СССР. ин-т хим. физики. – М., 1970. – 18л.
950091
  Орешкинский П.С. Передача энергии трехфазным током по системе "Два провода-земля" / П.С. Орешкинский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1935. – 303 с.
950092
  Узилевский В.А. Передача, обработка и воспроизведение цветных изображений / В.А. Узилевский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
950093
  Коган-Вольман Передачи с гибкими проволочными валами / Коган-Вольман. – М., 1961. – 230с.
950094
  Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 38-42
950095
  Иванов Н.К. Передаю из Берлина / Н.К. Иванов. – М, 1979. – 223с.
950096
  Владимирский А.П. Передаются ли по наследству приобретенные признаки? / А.П. Владимирский; Под ред. проф. ММ Завадовского. – Москва; Ленинград, 1927. – 184 с. – (Дарвиновская библиотека)
950097
  Нейман М.С. Передающие антенны / М.С. Нейман. – Москва-Ленинград, 1934. – 400 с.
950098
  Романов И.М. Передающие линии и резонансные системы СВЧ / И.М. Романов. – Казань : Казанский университет, 1961. – 136 с.
950099
  Кинг Р. Передающие линии, антенны и волноводы / Р. Кинг, Г. Мимно, А. Уинг. – Москва-Ленинград, 1948. – 359 с.
950100
  Копытин Л.А. Передающие радиоцентры. / Л.А. Копытин. – М., 1951. – 464с.
950101
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки с внутренним фотоэффектом / А.Е. Гершберг. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Энергия, 1973. – 256 с.
950102
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки, использующие внутренний фотоэффект (видиконы) / А.Е. Гершберг. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 240 с.
950103
   Передающие устройства промышленных роботов. – Новосибирск, 1986. – 454с.
950104
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 420с.
950105
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко, В.Г. Лапа. – Київ, 1970. – 420с.
950106
  Люсак А.В. Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території / А.В. Люсак, П.Ф. Кахнич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 173-180. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
950107
  Куценко В.І. Передбачення і життя / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 126с.
950108
  Носенко В.Г. Передбачення ймовірних наслідків вирощування генетично модифікованого ріпаку в Україні і світі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 183-190. – Бібліогр.: 10 назв.
950109
  Туров І. Передбачуваний крах економіки Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 10


  За умови збереження існуючої системи господарства РФ приречена на загальну катастрофу не пізніше середини 2016-го.
950110
  Волченко Н.В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 122-128
950111
  Токарчук Л.М. Передбачувані проблеми розгляду справ про усиновлення у зв"язку з реформування цивільного процесуального законодавства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 393-396. – ISBN 978-617-7530-15-1
950112
  Петрик Т. Передвесільний етап одруження на Рівненщині (друга половина XIX – перша половина XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 110-115
950113
  Щербань О. Передвесільний етап опішнянського весілля XX - початку XXI століть / О. Щербань, А. Щербань // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 30-46
950114
  Костишин Р.В. Передвиборна-агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-226. – ISSN 1563-3349
950115
  Костишин Р.В. Передвиборна агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-225. – ISSN 1563-3349
950116
  Лазніков В.М. Передвиборна агітація: проблеми визначення та обмеження // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 78-81.
950117
  Смокович М. Передвиборна агітація: проблеми судового контролю / М. Смокович, В. Галайчук // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 15-25
950118
  Гудзь Л. Передвиборна агітація: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 162-166
950119
  Переяславець М. Передвиборна компанія розгортає кампанію // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812--514Х
950120
  Коваленко О. Передвиборний stand-by // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 6


  "Початок вересня в Україні став часом гучних економічних новин. Спочатку прем"єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна перебуває на межі дефолту. Потім у ЗМІ просочилася інформація про те, що Міжнародний валютний фонд готовий надати Києву нову ...
950121
  Стріха М. Передвиборні рефлексії майже гуманітаря // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
950122
  Руденко А.Ф. Передвиборча діяльність українських політичних партій: виклики 2014 року // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 216-218
950123
  Цибка В.В. Передвиборчий дискурс в контексті політичної комунікації: до проблеми визначення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 33-34; 19 поз.
950124
  Борін Ігор Передвиборчий екстаз // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 17. – ISSN 0130-5212
950125
  Завгородня Л.М. Передвиборчі теледебати у дискурсивному вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 7 п.


  У статті розглядаються типи дискурсів, що пересікаються у передвиборчих теледебатах: медіадискурс, політичний, рекламний, театральний і спортивний дискурс . В статье рассматриваются виды дискурсов, которые пересекаются предвыборных теледебатах: ...
950126
  Фурман А.В. Передвиборчі технології як інструменти соціально-психологічної взаємодії / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 161-166. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
950127
  Леонтьева А.Н. Передвижение ассимилятов в связи с условиями калийного питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Леонтьева А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра физиологии и биохимии растений. – Горький, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
950128
   Передвижение ассимилятов и их метаболизм в растениях. – Владивосток, 1979. – 83с.
950129
  Люттге У. Передвижение веществ в растениях / У. Люттге, Н. Хигинботам. – М., 1984. – 408с.
950130
  Фельдман Г.М. Передвижение влаги в телах и промерзающих грунтах / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1988. – 258с.
950131
  Кузнецов Ю.К. Передвижение и встречный бой / Ю.К. Кузнецов. – Москва, 1989. – 286 с.
950132
  Горбунов П. Передвижение и маскировка разведчика / П. Горбунов. – Москва : Военное издательство, 1947. – 112с.
950133
   Передвижение населения и трудовых ресурсов индустриального города. – Свердловск, 1978. – 116с.
950134
  Афанасьева М.В. Передвижение питательных веществ в растениях / М.В. Афанасьева. – Ленинград, 1955. – 224с.
950135
  Никишин И.М. и Введенский Б.А. Передвижение подразделений на большое расстояние / И.М. и Введенский Б.А. Никишин. – М., 1967. – 146с.
950136
  Кэртис Ф. Передвижение растворенных веществ в растениях / Ф. Кэртис. – М., 1937. – 216с.
950137
  Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого / М. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Г.К.Корчак-Новицкого, 1888. – 38 с. – Отд. отт. из: Киевкая старины. 1888, т. 22, июль, с. 79-116
950138
  Владимирский-Буданов Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 38 с.
950139
  Филичева Н.И. Передвижения согласных в германских языках / Н.И. Филичева. – Москва, 1966. – 23 с.
950140
  Дроздова Н. Передвижная библиотека на селе. / Н. Дроздова. – М., 1952. – 48с.
950141
   Передвижная выставка гравюр советской и русской дореволюционной. – М, 1939. – 49с.
950142
   Передвижная выставка западноевропейской гравюры и литографии. – Л, 1959. – 80с.
950143
   Передвижная выставка произвдедий советских художников. – М, 1963. – 20с.
950144
   Передвижная выставка произведений Владимира Федоровича Штраниха. – М, 1959. – 17с.
950145
   Передвижная выставка произведений живонсис и графики советских художников. – М, 1948. – 16с.
950146
   Передвижная выставка произведений свердловского художника Владимира александровича Игошева в художественных музеях РСФСР. – М, 1959. – 35с.
950147
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1958. – 23с.
950148
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 33с.
950149
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 24с.
950150
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 19с.
950151
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 22с.
950152
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 15с.
950153
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 16с.
950154
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 31с.
950155
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
950156
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
950157
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1967. – 22с.
950158
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 34с.
950159
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 7с.
950160
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1972. – 38с.
950161
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1975. – 30с.
950162
   Передвижная выставка произведений советских художников в РСФСР. – М, 1963. – 36с.
950163
   Передвижная выставка работ саратовских художников. – Саратов, 1963. – 8с.
950164
   Передвижная выставка русского дореволюционного и советского искусства. – М, 1957. – 48с.
950165
   Передвижная выставка советских художников. – Красноярск, 1971. – 27с.
950166
   Передвижная выставка этюдов и рисунков. – Москва : Советский художник, 1956. – 38 с.
950167
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1963. – 15с.
950168
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1964. – 16с.
950169
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва, 1971. – 128с.
950170
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва
2. – 1978. – 184с.
950171
   Передвижная республиканская художественная выставка. – Краснодар, 1978. – 40с.
950172
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – Л.-М., 1961. – 207с.
950173
   Передвижники. – М, 1969. – 18с.
950174
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1970. – 235с.
950175
   Передвижники. – Москва, 1971
950176
   Передвижники. – Москва, 1971. – 140с.
950177
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
950178
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
950179
   Передвижники. – Москва, 1976. – 144с.
950180
   Передвижники. – М, 1977. – 117с.
950181
   Передвижники в Государственной Третьяковской галерее. – М, 1971. – 138с.
950182
  Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России. / Н.А. Езерская. – М, 1987. – 286с.
950183
  Коваленко А.Н. Передвижники и Украина / А.Н. Коваленко. – К, 1979. – 170с.
950184
  Варшавский Л.Р. Передвижники, их происхождение и значение в русском искусстве / Л.Р. Варшавский, 1937. – 45с.
950185
   Передвижные библиотечные фонды. – М, 1953. – 63с.
950186
   Передвижные выставки государственного литературнрго музея : (Проспект). – Москва : Академкнига, 1940. – 32 с.
950187
  Алексеев А.П. Передвижные дизельные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва : Машиностроение, 1966. – 256 с. – Библиогр.: с. 253
950188
  Мальцин И.Е. Передвижные сооружения культурно-просветительного и лечебно-санитарного назначения / И.Е. Мальцин. – Москва, 1952. – 88 с.
950189
  Третьякова Е.А. Передвижные таблицы на уроках немецкого языка / Е.А. Третьякова. – М., 1960. – 243с.
950190
   Передвижные технические библиотеки на предприятиях. – М, 1962. – 38 с.
950191
  Бенедиктов А.А. Передвижные усилительные устройства КПУ-156 и КПУ-46 / А.А. Бенедиктов, А.С. Матвеенко. – Москва, 1949. – 160с.
950192
  Уваров С.Н. Передвижные электрические станции большой мощности / С.Н. Уваров. – Ленинград : Энергия, 1977. – 160 с.
950193
  Алексеев А.П. Передвижные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва : Воениздат, 1974. – 335 с., [1] л. схем. : ил., схем. – Библиогр.: с. 333
950194
  Егоров В.В. Передвижные электростанции киноустановок : [учеб. пособие для сред. ПТУ] / Егоров В.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высш. школа, 1988. – 70, [1] с.
950195
  Казьмирчук М.Г. Передвісник Перемоги // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 6-21. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
950196
  Вишневська М. Передвісник українського національного відродження Буковини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
950197
  Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України : Історичні розвідки / М.Є. Горєлов. – Київ : Рада, 1996. – 160 с. – ISBN 5770786507
950198
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Автореф. дис. ... канд. фіз.мат. наук:01.01.05 / Стусь О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
950199
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Стусь Олександр Вікторович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 110л. – Бібліогр.: л.: 104-110
950200
   Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону ; редкол.: Г.М. Седіло, Т.Т. Боївка, В.Г. Волох [та ін.]. – Львів ; Оброшино, 1967-. – ISSN 0130-8521
Вип. 60. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950201
  Дорошко П.О. Передгроззя : поезії / П.О. Дорошко. – Харків, 1935. – 110 с.
950202
  Каменкович З.Б. Передгроззя : Роман / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – Київ : Молодь, 1958. – 291с.
950203
  Куличенко Л.В. Передгроззя : Роман / Л.В. Куличенко. – Одеса : Маяк, 1967. – 245с.
950204
  Маляревський П.Г. Передгроззя. / П.Г. Маляревський. – К., 1953. – 120с.
950205
  Петровац І. Переддень / І. Петровац. – Ужгород, 1972. – 147с.
950206
  Ільюшин І. Переддень війни в пострадянській українській історіографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 65-75. – ISSN 0869-3595
950207
  Сімперович В. Переддень війни. "Українське питання" у розрізі геополітичних процесів // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 39-46. – ISBN 978-617-7158-06-5
950208
  Шаповал Ю.І. Переддень і апогей великого терору // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 400-495. – ISBN 966-00-0025-1
950209
  Верба І.В. Переддень і день Хмельниччини у студіях Олександра Оглоблина // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 129-131
950210
  Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-110.
950211
  Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 258-264. – ISSN 0132-1331
950212
  Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-61.
950213
  Тверяк А. Передел / А. Тверяк. – 3-е изд. – М-Л, 1930. – 320с.
950214
  Ходырев А.С. Передел земли / А.С. Ходырев. – Горький, 1976. – 279с.
950215
   Переделать Заполярье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
950216
  Паливода Є. Переделегування доменних імен як спосіб захисту при порушенні прав на торговельну марку у доменних іменах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 197-198
950217
  Лебедева С.П. Переделка природы растений путем трансплантации / С.П. Лебедева. – Москва, 1937. – 42с.
950218
  Лысенко Т.Д. Переделка природы растений. / Т.Д. Лысенко. – М., 1937. – 47с.
950219
  Сотников С.К. Переделка телевизоров / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1969. – 128 с.
950220
  Фаворская Т.Н. Переделка яровой сарептской горчицы в озимую.. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаворская Т.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
950221
  Кочевых И.И. Переделки-4: Эро : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 46с. – ISBN 966-7625-83-4
950222
  Кочевых И.И. Переделки-5: Власть : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2006. – 64с. – ISBN 966-7625-88-5
950223
  Кочевых И.И. Переделки-7: Война : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 40с. – ISBN 966-7625-85-0
950224
  Євтушок Олександр Передерті враження про Ушкалова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 103-104. – ISSN 0130-5212
950225
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-а. – 1955. – 384с.
950226
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 443с.
950227
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1968. – 472с.
950228
  Сіренко М.П. Переджнив"я / М.П. Сіренко. – К, 1974. – 56с.
950229
  Ковалюк В.М. Передзвін / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1981. – 176 с.
950230
  Сидяченко Н. Передзвони польської лютні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 442-446. – ISBN 966-95452-9-3
950231
  Тутковський П. Передісторична природа Київа / П. Тутковський. – 25-32с.
950232
  Тутковський П. Передісторична природа Чернігівщини / П. Тутковський. – 16с.
950233
  Баран-Бутович Передісторичні розшуки в межах Чернігівської округи / Баран-Бутович. – Київ, 1929. – 240с.
950234
  Шлемкевич М. Передісторія галичанства // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 165-182
950235
  Сварог В. Передісторія героя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 215, грудень : грудень. – C. 14-17


  Роман Галини Журби "Тодір Сокір".
950236
  Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті / Ю.В. Павленко. – Київ : Фенікс, 1994. – 400с. – ISBN 5-87534-082-2
950237
  Задорожній О.В. Передісторія економічних інтеграційних утворень за участю України та Россійскої Федерації: єдиний простір та митний союз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 360-365


  Стаття присвячена міжнародно-правовому аналізу підгрунтя економічних інтеграційних утворень між Україною та РФ, аналізу засад двостороннього співробітництва в економічній сфері.
950238
  Мелещенко О.К. Передісторія журналістики: спроба нових теоретичних знахідок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 16-20
950239
  Федорова Л. Передісторія Київського художньо-промислового і наукового музею (1880 - 1899 рр.) // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 16-23. – ISBN 966-8914-06-6
950240
  Чухліб Т. Передісторія Олешківської Січі: політичні причини переходу запорожців під зверхність Кримського ханства (1709-1711 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2222-5250
950241
  Петровський А. Передісторія переходу запорожців під протекцію Росії у 1734 році // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 193-203. – ISBN 966-531-142-5
950242
  Штанденко У.М. Передісторія становлення і розвитку дієслівної терміносистеми української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 141-144. – ISBN 978-966-96911-8-7
950243
  Воропаєва Т. Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 10-23. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається передісторія цивілізаційного розвитку людності на теренах України та початок цивілізаційного процесу в Україні. В статье рассматривается предыстория цивилизационного развития человеческих сообществ на территории Украины и начало ...
950244
  Залізняк Л. Передісторія України 10-5 тис.до н.е. / Л. Залізняк; Ін-тут археології HАH України; Ін-тут українознавства КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 306с.
950245
  Кочерга Г. Передісторія української суфіксації в когнітивному аспекті // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 246-255. – ISBN 978-2-919320-35-6
950246
  Радзівілл А.Я. Передкарпатський міденосний пояс та його геолого-структурні позиції / А.Я. Радзівілл, В.Я. Радзівіл // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 37-42. – Бібліогр.: 11 назв
950247
  Лозовіцький П.С. Передкартографічні дослідження хімічного складу грунтового покриву і його забруднення важкими металами у "АТ Підгур"ївський" Миколаївської області // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 113-119. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
950248
  Кричун П. Передконтрактні витрати: місце в структурі собівартості БМР та вплив на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 12 назв
950249
  Лавриненко С.Т. Передконцепт права в українському фольклорі (постановка проблеми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-180. – Бібліогр.: Літ.: С. 180; 22 поз.
950250
  Саєнко Н. Передмістя та околиці Батурина в XVII - XVIII ст. // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 67-72
950251
  Білий І.О. Передмістя. / І.О. Білий. – Донецьк, 1976. – 63с.
950252
  Божик Є.Д. Передмістя. / Є.Д. Божик. – К., 1987. – 236с.
950253
  Могитич Р. Передміські укріплення Львова XVII - XIX ст. // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація / Інститут Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008. – Ч. 18. – С. 106-116. – ISBN 966-95066-4-17
950254
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 3. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Про початок видання періодичних збірників "Вісника" КДУ.
950255
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
950256
  Заславський І.Я. Передмова // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. III-VI
950257
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
950258
  Полонська-Василенко Передмова // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен ; Ватерльо, 1974. – Ч. 21 : Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі / В.Шелест. – С. 5-10


  Передмова до праці Володимира Шелеста "Ідеологічна боротьба між Москвою та Петербургом-Ленінградом і її відображення у літературі".
950259
  Казміренко В.П. Передмова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)
950260
  Шемшученко Ю.С. Передмова / Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський // Вестфальський мир 1648 року (до 350-річниці договорів) / Г. Білер, А. Дмитрієв. – Київ : Ін Юре, 1998. – С. 3-4. – ISBN 966-7183-32-7
950261
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шоста Міжнародна школа з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. Метою цього проекту є створення Всеукраїнської сітки університетів/установ, зацікавлених у розвитку економіко-статистичної освіти, та розповсюдження ...
950262
  Толстоухов А. Передмова // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 4-7


  Про М. Василенка. - С. 7.
950263
  Алієв Т. Передмова // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 13-14. – ISBN 966-8552-05-9


  Посол Азербайджанської Республіки в Україні Талят Алієв зауважив, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка - "...єдина в Україні вища школа, що має в якості окремого навчального предмета курс "Азербайджанознавство".
950264
  Корпанюк М. Передмова // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 3-10. – ISBN 966-8547-39-X
950265
   Передмова // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 3. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
950266
  Голубовська І.О. Передмова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4. – Бібліогр.: Літ.: с. 32-33; 18 п.


  У статті узагальнюються існуючі точки зору на поняття "мовна особистість", уточнюється його структура з огляду на участь мовної особистості у комунікативних актах, окреслюються обрії вивчення цього складного феномена як предмет зіставної ...
950267
  Кузнєцова Н.С. Передмова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 3. – ISBN 978-966-667-341-4
950268
  Коцур А.П. Передмова // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 5-6


  175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
950269
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
950270
  Москаленко В.Ф. Передмова / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 7-9. – ISBN 978-966-2144-34-5
950271
  Циганкова Е.Г. Передмова / Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – С. 6-24. – ISBN 978-966-02-6137-2


  Розвиток сходознавства у Київському університеті ім. Т.Шевченка.
950272
  Краснова М.В. Передмова // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-566-151-2


  Про навчальний посібник "Правові форми екологічного контролю".
950273
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 5-6. – ISBN 978-966-193-083-3


  Представлений неупереджений аналіз міжнародних подій, зовнішньополітичних рішень, успіхів і проблем у реалізації зовнішньополітичного курсу країни впродовж 2011 року.
950274
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – C. 5-6. – ISBN 978-966-193-088-8
950275
  Латиш Ю. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – С. 6-8. – ISBN 978-966-171-565-2


  Третій том вибраних праць Г.Д. Казьмирчука включає двотомний курс лекцій "Історіографія руху декабристів", який став результатом багаторічного викладання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нормативного курсу "Історіографія ...
950276
  Харитонов Є.О. Передмова // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 3. – ISBN 978-966-667-541-8


  "... Присвячується світлій пам"яті колеги і старшого товариша, видатного українського правознавця і чудової людини - Опанаса Андроновича Підопригори.
950277
  Павлишин В. Передмова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-7. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  За постановою ЮНЕСКО, 2013 рік оголошено роком Володимира Івановича Вернадського у зв"язку зі 150-річчем від дня народження великого вченого (1863–1945). Володимир Іванович Вернадський –реформатор старої і розробник нової мінералогії, фундатор ...
950278
  Гриценко І.С. Передмова // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 3. – ISBN 978-617-7069-05-7
950279
  Коломієць Л.В. Передмова / Л.В. Коломієць, І.П. Бондаренко // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-6. – ISBN 978-966-439-715-2
950280
  Грабовська І. Передмова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-524-388-5
950281
  Казьмирчук М.Г. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 1-2. – ISBN 978-617-7107-36-0
950282
  Манн Т. Передмова // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 5-6. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Метою діяльності ЦНП "Центру німецького права" є підтримка тісних та постійних наукових зв"язків між юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичними факультетами німецьких ВНЗ з таких напрямів: наукові ...
950283
  Толстой М. Передмова : основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-9. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817
950284
  Машевський О.П. Передмова [до збірника] / О.П. Машевський, О.О. Сухобокова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 9-13. – ISBN 978-966-171-651-2


  "... 18-19 жовтня 2012 року кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в ...
950285
  Губерський Л.В. Передмова [до Української дипломатичної енциклопедії] // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 9-11. – ISBN 966-316-039-X
950286
  Василенко М.П. Передмова до видання "Матеріали до історії українського права" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 409-447. – ISBN 966-8602-25-0
950287
  Василенко М.П. Передмова до видання "Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права. - Вип. 1" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 255-260. – ISBN 966-8602-25-0
950288
  Максимович М.О. Передмова до збірника "Українські народні пісні" : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 230-231. – ISBN 966-578-071-9
950289
  Наулко В. Передмова до листування М. Грушевський - Ф. Вовк // Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / В.І. Наулко. – Київ : Український письменник, 2013. – С. 314-324. – ISBN 978-966-579-347-2
950290
  Хільчевський В.К. Передмова до наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 7-8. – ISBN 966-521-109-9
950291
  Шевченко Т. Передмова до нездійсненого видання "Кобзаря" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 296-297. – ISBN 978-966-500-300-7
950292
  Стріха М. Передмова з відстані 15 років : До 80-річчя від дня народження В.І. Стріхи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
950293
  Підмогильна Н.В. Передмова як камертон видання // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 98-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Досліджено один зі структурних елементів видання російськомовного перекладу історичного роману у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай», здійсненого О. Ауловим та опублікованого харківським видавництвом «Майдан» у 2012 році. Будь-яке видання, у тому числі ...
950294
  Синиця І.А. Передмови лексикографічних праць як об"єкт жанрознавчих досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 42-49. – ISSN 0027-2833
950295
   Переднеазиатский сборник. – М, 1961. – 606с.
950296
   Переднеазиатский сборник. – М, 1966. – 176с.
950297
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 3. – 1979. – 280 с.
950298
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 4. – 1986. – 248 с.
950299
  Алексюк А.М. Переднє слово // Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко : Педагогічний аспект / А.А. Марушкевич. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – С. 3-10. – ISBN 5-7707-9765-7
950300
  Мельник С.М. Переднє слово // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 3-8. – ISBN 966-594-133-X
950301
  Скопенко В. Переднє слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 7-8. – ISBN 966-7821-24-2
950302
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
950303
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
950304
  Конверський А.Є. Переднє слово: від студентської науки до академічної // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-20. – ISBN 978-966-439-447-2
950305
  Корнеев Н.Ю. Передний край / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1953. – 131с.
950306
  Галкин Л.А. Передний край / Л.А. Галкин. – Харьков, 1988. – 234,2с.
950307
  Новоспасский К.М. Передний край. Докум. повести / К.М. Новоспасский. – Воронеж, 1968. – 160с.
950308
  Черкес В.А. Передний мозг / В.А. Черкес. – Киев, 1978. – 174с.
950309
  Никоноров С.И. Передний мозг и поведение рыб. / С.И. Никоноров. – М, 1982. – 208с.
950310
  Кащук Н.О. Переднівок : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 68 с.
950311
  Михайлевський А.Ф. Передній край : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 67 с.
950312
  Стариков І.Т. Передній край. / І.Т. Стариков. – Київ, 1981. – 351с.
950313
  Циркин Ю.Б. Передняя Азия / Ю.Б. Циркин. – Москва : Мир книги ; Литература, 2004. – 415, [1] с. – На обл. только загл. сер. – (Мифы и легенды народов мира). – ISBN 5-8405-0649-4
950314
  Матяш І. Передова група генерального консульства США в Києві: завдання та форми діяльності // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 79-86
950315
  Василенко М. Передова стаття в сучасній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 73-78


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, проаналізовано складне питання функціонування передової статті в системі жанрів, наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. Статья посвящена проблемам развития ...
950316
  Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1959. – 160с.
950317
  Прочко И.С. Передоваой характер отечетсвнной артиллерийской науки и техники / И.С. Прочко. – М., 1952. – 180с.
950318
  Луконин М.К. Передовая / М.К. Луконин. – М., 1973. – 223с.
950319
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в Октябрьской революции (Март 1917-март1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1978. – 23л.
950320
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 -- март 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 202л.
950321
   Передовая мысль в истории университетов страны. – Вильнюс, 1983. – 305с.
950322
  Алексютович Н.А. Передовая общественная и философская мысль в Белоруссии в XVI в. : автореф. ... канд. филос. наук / Алексютович Н.А. ; АН БССС, Ин-т филос. и права. – Минск, 1955. – 18 л.
950323
  Щипанов И.Я. Передовая общественно-политическая и философская мысль в России во второй половине 18 века : Автореф.дис. ... док. филос. наук / Щипанов И.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 24 с.
950324
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль 2-й половины 18-го века и царизм. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1979. – 69с.
950325
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль России и Украины. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1987. – 64с.
950326
  Бусурин Я.А. Передовая овцеводческая ферма колхоза имени Сталина / Я.А. Бусурин. – М., 1939. – 32с.
950327
  Рзаев А.К. Передовая политическая мысль России и Азербайджана XIX века и их взаимосвязи / А.К. Рзаев. – Баку, 1967. – 252с.
950328
  Иовва И.Ф. Передовая Россия и общественно-политическое движение в Молдавии. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1986. – 260с.
950329
  Орлик О.В. Передовая Россия и революционная Франция / О.В. Орлик. – М., 1973. – 299с.
950330
  Марчук М.А. Передовая свиноферма / М.А. Марчук. – М., 1939. – 32с.
950331
  Роот А.А. Передовая статья А.И.Герцена / А.А. Роот. – Казань, 1970. – 140с.
950332
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва : Правда, 1946. – 15 с.
950333
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1948. – 22 с.
950334
  Круглов А.А. Передовая статья в газете / А.А. Круглов. – Москва, 1955. – 24с.
950335
  Александров А.А. Передовая техника и качество продукции / А.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 88 с.
950336
  Иванников Д.Г. Передовая техника на железнодорожном транспорте СССР / Д.Г. Иванников. – М., 1951. – 32с.
950337
  Дороженко П.П. Передове тваринницьке господарство // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
950338
  Хижняк В.П. Передове, прогресивне масам. / В.П. Хижняк. – К., 1963. – 48с.
950339
  Байгушева Ю.В. Передоверие // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 32-48.
950340
  Дороженко М.Ю. Передоверие и прекращение доверенности // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 64-66. – ISSN 1680-2721
950341
   Передовий досвід вирощування високих урожаїв озимої пшениці так кукурудзи в Українській РСР. – Київ, 1953. – 20с.
950342
  Варшавський Б.Я. Передовий досвід вирощування високих урожаїв цукрових буряків на Україні / Б.Я. Варшавський. – Київ, 1955. – 52с.
950343
   Передовий досвід вирощування озимої пшениці. – К, 1955. – 124с.
950344
  Тракалюк О. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення ...
950345
  Семенченко З.П. Передовий досвід колгоспу "Червоний степ". / З.П. Семенченко, П.А. Каплуновський. – Харків, 1959. – 44с.
950346
   Передовий досвід льонарів України. – Київ, 1956. – 68с.
950347
  Сущик Я.Д. Передовий досвід у птахівництві / Я.Д. Сущик. – К., 1953. – 112с.
950348
  Кубуз О.П. Передовий метод роздоювання корів // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – с.
950349
  Кривонос І.Ф. Передовий педагогічний досвід - у школу / І.Ф. Кривонос. – К., 1982. – 48с.
950350
  Поваляєва В.М. Передовий педагогічний досвід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5 : фото, табл.
950351
  Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 32-34
950352
   Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. – Київ : Радянська школа, 1990. – 141 с.
950353
  Кремпольский В.Ф. Передовики научно-редакционной картосоставительной части / В.Ф. Кремпольский; Новаторы картографического производства. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 28 с.
950354
   Передовики сельского хозяйства Татарии. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 88 с.
950355
   Передові пости культури. – К, 1966. – 72с.
950356
   Передові прийоми у тваринництві. – К, 1957. – 200с.
950357
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина I. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 10-12. – Бібліогр.: 17 назв
950358
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина II. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в Україні / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 14-19. – Бібліогр.: 17 назв
950359
  Саліхова О. Передові промислові технології: питання дефініції та класифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 26-30. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1810-3944
950360
  Скадовська М. Передові технології в лінгвістичних дослідженнях // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  На базі факультету лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, ...
950361
  Буланик О.В. Передові технології в Україні: проблеми створення та перспективи використання // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 353-356. – ISBN 978-617-7069-02-6
950362
  Приятельчук А.А. Передовое естествознание на Украине в конце XIX - начале XX в. в борьбе против идеализма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
950363
   Передовое решение Амадеус для авиакомпании "Аэросвит" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 2 [прилож.]
950364
   Передовой колхоз Подмосковья. – М, 1966. – 80с.
950365
  Мигель Н.Х. Передовой лесхоз / Н.Х. Мигель. – М.-Л, 1952. – 64с.
950366
  Кондрашук П.К. Передовой машинист льнообрабатывающих машин / П.К. Кондрашук. – Москва : Госиздат, 1954. – 10 с.
950367
  Шерман Д.С. Передовой нивелировщик Н.А. Броновицкий / Новаторы топографо-геодезического производства ; Д.С. Шерман. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 19 с.
950368
   Передовой опыт - в основу перестройки школы. – Чебоксары, 1960. – 100с.
950369
   Передовой опыт - в практику партийной работы. – К, 1977. – 419с.
950370
  Клюев В.В. Передовой опыт - всем / В.В. Клюев. – М., 1976. – 48с.
950371
  Гавриленко А.И. Передовой опыт - пятилетке / А.И. Гавриленко, Г.Д. Чоста. – М., 1986. – 94с.
950372
   Передовой опыт в птицеводстве. – Саратов, 1962. – 16с.
950373
  Новикова В.Т. Передовой опыт в социалистическом сельском хозяйстве / В.Т. Новикова. – М., 1949. – 88с.
950374
  Батышев А.С. Передовой опыт в учебном процессе в средних профтехучилищах / А.С. Батышев. – М, 1983. – 175с.
950375
   Передовой опыт вечерних школ. – Ленинград, 1973. – 51с.
950376
  Конохова В.П. Передовой опыт возделывания риса / В.П. Конохова. – Москва, 1979. – 64 с.
950377
  Архангельская Н.С. Передовой опыт выращивания высоких урожаев картофеля / Н.С. Архангельская, А.И. Тамман. – Москва, 1956
950378
   Передовой опыт выращивания высоких урожаев сена и семян многолетних трав. – М, 1953. – 32с.
950379
   Передовой опыт издания картографической продукции. – Москва : Недра, 1978. – 65 с.
950380
   Передовой опыт комплексного управления качеством. – М, 1979. – 176с.
950381
  Домышлинец Г.А. Передовой опыт мастеров хлопководства Северного Таджикистана : Автореф... канд. с.-х.наук: / Домышлинец Г.А.; Азербайдж. с.-х. ин-т. – Кировобад, 1966. – 22л.
950382
   Передовой опыт на экране. – Куйбышев, 1967. – 40с.
950383
   Передовой опыт организации социалистическго соревнования. – М, 1979. – 128с.
950384
  Линде Э.В. Передовой опыт организации управления промышленным производством и проблемы повышения эффективности его распространения : Автореф... канд. экон.наук: / Линде Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1967. – 16л.
950385
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1978. – 224с.
950386
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1979. – 256с.
950387
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1977. – 192с.
950388
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства : Учебное пособие для специалистов и хозяйственных руководителей. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Правда, 1978. – 208 с.
950389
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1979. – 208с.
950390
  Волков С.П. Передовой опыт посева зернобобовых культур на полях страны / С.П. Волков. – Москва, 1962. – 8с.
950391
  Хомчук А.А. Передовой опыт прудовых рыбоводных хозяйств / А.А. Хомчук. – Минск, 1954. – 36с.
950392
   Передовой опыт работы бригад и звеньев комплексной механизации. – Кишинев, 1970. – 18с.
950393
   Передовой опыт работы бухгалтеров колхозов и совхозов. – М, 1974. – 147с.
950394
  Кулявин В.И. Передовой опыт разведочного бурения на нефть и газ в Украинской ССР. Из опыта организ. соревнов. бригад и ударников ком. труда / В.И. Кулявин, В.Н. Поняковский. – К., 1963. – 47с.
950395
   Передовой опыт социалистического хозяйствования. – М, 1981. – 262 с.
950396
  Ростишевский В.И. Передовой опыт тароремонтных предприятий Госснаба СССР / В.И. Ростишевский. – М, 1976. – 96с.
950397
  Гомон Г.Ф. Передовой опыт участников ВСХВ Украинской ССР : павильон "Украинская ССР" на ВСХВ / Г.Ф. Гомон, А.А. Лаппо. – Киев : Госсельхозиздат, 1958. – 172 с.
950398
  Шкурко С.И. Передовой опыт хозяйствования и соревнования / С.И. Шкурко. – М., 1980. – 176с.
950399
  Шкурко С.И. Передовой опыт: организация изучения и внедрения / С.И. Шкурко, О.М. Крапивин. – М., 1982. – 64с.
950400
  Ермаков Александр Дмитриевич Передовой производственный опыт - важнейший фактор повышения производительности общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ермаков Александр Дмитриевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
950401
  Горелых А.Г. Передовой производственный опыт - важный фактор НТП / А.Г. Горелых. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
950402
  Пегливанян С.Г. Передовой производственный опыт как экономическая категория социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Пегливанян С.Г.; Рост.гос.ун-т. – Новочеркасск, 1970. – 21л.
950403
  Приходченко О.И. Передовой производственный опыт: управление, эффективность, перспективы / О.И. Приходченко, С.В. Локтев. – Минск, 1989. – 84с.
950404
   Передовой стахановский опыт в социалистическом сельском хозяйстве. – М, 1950. – 844с.
950405
  Марыганов И.В. Передовой характер советской военной науки / И.В. Марыганов. – М., 1953. – 152с.
950406
   Передовые колхозы в борьбе за 8 миллиардов пудов зерна. – М, 1940. – 196с.
950407
  Хачатрян И.К. Передовые колхозы Советской Армении в годы 4 пятилетки восстановления и развития народного хозяйства : Автореф... канд.ист.наук: / Хачатрян И.К.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
950408
  Чураков Н. Передовые люди совхоза "Лиелупе". / Н. Чураков. – Рига, 1948. – 120с.
950409
  Бунимович Д.З. Передовые методы работы фотоателье / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 44с.
950410
  Подобед С.П. Передовые методы стимулирования повышени я качетсва и эффективности производства / С.П. Подобед. – Минск, 1982. – 189с.
950411
  Поляков И.А. Передовые отечественные биологи о наследовании организмами приобретаемых свойств / И.А. Поляков. – Москва, 1952. – 32 с.
950412
  Гусейнов С.М. Передовые писатели Азербайджана 19 века в борьбе против исламской религии и фанатизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов С.М.; АН Азерб.ССР.Ин-т.литер-ры. – Баку, 1954. – 15л.
950413
  Литовченко Г.Р. Передовые приемы повышения продуктивности овцеводства / Г.Р. Литовченко. – Москва, 1955. – 32с.
950414
   Передовые румынские мыслители 18-19 вв.. – М, 1961. – 704с.
950415
  Сафразбекян И.Р. Передовые сказки Туманяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафразбекян И.Р. ; АН Арм. ССР, ин-т лит. – Ереван, 1963. – 19 с.
950416
   Передовые технологии для "Star Alliance" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 2 [прилож.] : фото
950417
  Коврижкин С. Передовые технологии и новые материалы в военно-ориентированных отраслях промышленности Японии / С. Коврижкин, И. Тимонина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 8-92
950418
   Передовые учителя Омской области о своем опыте. – Омск, 1952. – 96с.
950419
  Азбель Б.М. Передовые формы организации труда в строительстве / Б.М. Азбель ; Акад. строит. и архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т орг., механиз. и техн. помощи строит. "НИИОМТП", Высш. инж. курсы. – Москва : Госстройиздат, 1961. – 39 с.
950420
  Владимиров В.М. Передплата цифрових видань у США, Канаді, Великобританії та Росії: спроби та перші результати // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 3-9


  У статті розглядаються перші результати надзвичайно важливого для сучасних ЗМІ явища - спроби перевести електронні видання на розповсюдження через передплату. Перші результати як у провідних світових виданнях, так і в місцевих газетах США, Канади, ...
950421
  Вялкова І.О. Передплатні друковані видання Донецької області (2002—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 104-107


  У статті проаналізовано передплатні друковані видання Донецької області 2002- 2011 рр. За видом видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження тощо. The author in the article analyses prepaid printed materials of Donetsk region of 2002 - 2011 ...
950422
  Павловська Г. Передпологові звичаї та обряди в сучасності // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-171-893-6
950423
  Главацька Л. Передпоховальні звичаї та обряди населення східної Бойківщини: дохристиянські і християнські традиції // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 639-651
950424
  Перепилиця В. Передпрогнозне дослідження часових рядів промислового виробництва в Україні та Запорозькій області / В. Перепилиця, Л. Савіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0131-775Х
950425
   Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті : монографія / Степанов В.П. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-676-409-9
950426
  Даниленко С.В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмінієвих електролізерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Даниленко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
950427
  Гайдученко В.В. Передранковий сплеск / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1986. – 110 с.
950428
  Сліпушко О. Передренесансні ідеї "Моління" Данила Заточника у творчості романтика Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 184-188
950429
  Зельцер В. Передреформна економіка : формування промислового капіталізму й підготування реформ / В. Зельцер та А. Гайсінвоіч. – Харків : ДВОУ ; Вид-во "Пролетар", 1931. – 152 с. – (Бібліотечка з історії народів СРСР / за ред. М. Мебеля, В. Невського та С. Піонтковського)
950430
  Білорус О. Передромантичне та романтичне в американському романі другої половини 20 століття (за романом У. Персі "Ланселот") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 203-213
950431
  Казанжи Олександра Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста


  Естетика преромантизму у творчості письменника трактується як виразник української ментальності. З"ясовується жанрова своєрідність од В. Капніста, відмінних від класичного канону й позначених передромантичними тенденціями. У віршовому доробку митця ...
950432
  Казанжи О. Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста
950433
  Мінко Є. Передсмертне життя перфомансу // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 48-49


  Маріна Абрамович — сербська артистка, що працює в жанрі перформансу. У своїх роботах вона досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму.
950434
  Матвійчук М.М. Передумова виникнення нових, вищих форм соціалістичного змагання і передових методів праці в роки другої п"ятирічки // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 16-18
950435
  Шевчук В.Р. Передумова та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В.Р. Шевчук, В.Є. Кондратьєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 325-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
950436
  Медведська Л.Є. Передумови "гендерної революції" 1725 року в Росії: темпоральний аспект // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 175-177. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
950437
  Осмоловська О. Передумови "Революції троянд" у Грузії / О. Осмоловська, І. Михайленко // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 3-7
950438
  Набока С.В. Передумови "Руху вікінгів" в історії середньовічної Європи // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 4-12. – ISBN 978-966-171-569-0


  У статті проаналізовані основні фактори і причини експансії вікінгів, розглянуто соціально-економічні та політичну картину життя країн Європи, Скандинавії та Київської Русі у IX - XI ст. З"ясовано, що основним чинником "раптового вибуху активності ...
950439
  Мовчан О.П. Передумови активізації державного регулювання розвитку телекомунікаційної галузі України / О.П. Мовчан, І.Л. Желдак // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 134-137. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 4 (24)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
950440
  Дишлева А.М. Передумови антикризового бюджетно-податкового регулювання держави у контексті зарубіжного довіду // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 24, грудень. – С. 89-94


  У статті проаналізовано антикрозове бюджетно-податкове регулювання в країнах Балтії, Польщі, Канаді та США. Досліджено передумови реалізації антикризової бюджетно-податкової політики держави. Визначено основні переваги та недоліки реалізації ...
950441
  Статєєва В. Передумови Валуєвського циркуляра // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4
950442
  Чугаєв О.А. Передумови валютної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 95-96
950443
  Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
950444
  Фазан В. Передумови вивчення педагогіки в духовних навчальних закладах XIX - поч. XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 146-150. – ISSN 2075-1478
950445
  Цибульський В.І. Передумови Визвольної війни українського народу середини XVII ст. в англомовній історіографії (1945 - 1990 рр.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 106-110. – ISBN 5-7702-0775-2
950446
  Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Прездента України в період 1991- 2007 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 92-95.
950447
  Паєнтко Тетяна Василівна Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено передумови використання апарату інституціональної теорії у дослідженні фінансових процесів, сутність фінансового інституту і його роль у фінансовій системі.
950448
  Бабін Б.В. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
950449
  Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в міжнародній туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 37-52. – ISSN 2221-5719
950450
  Виговська Н.А. Передумови виненкнення конвергентних медіа в сучасних реаліях розвитку суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 35-40. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто основні тенденції розвитку суспільства, що зумовили виникнення конвергентних медіа, взаємозв"язок розвитку Інтернету та мультимедійних технологій з новими потребами аудиторії, зміни у сприйнятті медіа як джерела інформації, ...
950451
  Петрова І.П. Передумови виникнення адміністративного права як правовій галузі // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7293-17-9
950452
  Новікова І.Е. Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині XIX ст. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 41-48.
950453
  Піцишин М. Передумови виникнення дитячої літератури на Україні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 167-169
950454
  Макуха О. Передумови виникнення земських шкіл в Україні у XIX - на початку XX століть // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 173-178. – ISSN 1992-5557
950455
  Нечипоренко В.В. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються правові фактори, що сприяли утворенню та розвитку цивільно-правового інституту перестрахування у світі. Здійснено розгляд характерних правових ознак розвитку перестрахування та його актуального стану. В статье анализируются ...
950456
  Блажевич Н.О. Передумови виникнення і розвиток наукознавства у світі та Радянському Союзі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 110-116. – ISSN 2076-1554
950457
  Медвідь Ф.М. Передумови виникнення і становлення наукових товариств на землях України // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 148-155. – ISSN 2415-7422


  Ідею проведення з"їздів природознавців на території колишньої Російської імперії запропонував професор Київського університету К. Ф. Кесслер. У роботі товариств активну участь брали І. І. Мечніков, І. М. Сєченов, О. О.Ковалевський, І. І. Шмальгаузен, ...
950458
  Шпарага Т.І. Передумови виникнення і сучасний стан хасидського паломництва в Україні / Т.І. Шпарага, М.М. Михалюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
950459
  Слободян О.Н. Передумови виникнення і теоретичні аспекти екологічного менеджменту в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 57-61. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
950460
  Куян І.Л. Передумови виникнення ідеї суверенітету в політичній думці Західної Європи і сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
950461
  Культенко О.В. Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, О.В. Венгуренко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 318-324. – ISSN 1563-3349
950462
  Буга В. Передумови виникнення й історичний розвиток процесуальних строків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 118-121
950463
  Волга А.Є. Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
950464
  Бережной А.І. Передумови виникнення конфліктів в інноваційному розвитку ВНЗ та напрями їх врегулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 242-246. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
950465
  Савчук Мирослав Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-232.
950466
  Дмитрик Ю.В. Передумови виникнення кризових явищ в банківському секторі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-69. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
950467
  Гриценко Г. Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов"язанні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 65-71. – ISSN 2308-9636
950468
  Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфдікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 72-74
950469
  Соколовська Г. Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: теоретичний аспект // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 42-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
950470
  Юсупов В.В. Передумови виникнення основ криміналістичних знань // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 363-373. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
950471
  Артюх О. Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 21-34. – ISSN 2409-9260
950472
  Ігнатуша А. Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина XIX ст.-1917р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 63-74. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
950473
  Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
950474
  Кушерець Д.В. Передумови виникнення рейдерства в Україні: аналіз доктринальних підходів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 49-52. – ISSN 2220-1394
950475
  Смусь А.Г. Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 219-222


  Стаття є спробою здійснити глибокий аналіз передумов, функціонування та особливостей виникнення в мас-медійному просторі України такого явища, як релігійний контент. Здійснивши наукове опрацювання документів трьох найбільших християнських деномінацій, ...
950476
  Откидач В.М. Передумови виникнення рок-музики в молодіжному середовищі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 185-192. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
950477
  Ковалевич Л.В. Передумови виникнення сецесіонізму в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сепаратизм і його крайня форма – сецесіонізм – явище, яке потенційно присутнє у будь-якій поліетнічній державі. Сепаратизм активізується за певних умов, під впливом різноманітних факторів, які пов’язані з політичними та соціокультурними ...
950478
  Рябоконь Є.О. Передумови виникнення спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1170-1172. – ISBN 978-966-667-341-4
950479
  Урсу Н.О. Передумови виникнення сучасного мистецтвознавчого осередку Кам"янця-Подільського (XIX - початку XX ст.) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 166-174
950480
  Манжура О.В. Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 3-9. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
950481
  Гармашова Ю.О. Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  У статті розглянуто передумови формування сучасного ринку фінансових послуг України. Наведено умовну періодизацію історичного розвику ринку фінансових послуг. Запропоновано характеристику кожного періоду розвитку українського ринку фінансових послуг.
950482
  Мазуренко В.Г. Передумови виникнення та особливості подвійних фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 90-109
950483
  Гончарук О.В. Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 66-70


  Інтеграційний розвиток європейської спільноти, тенденції до гармонізації норм законодавства країн Європейського Союзу і процеси наднаціоналізації норм права ЄС призводять до появи нових галузей у європейському праві, що потребують окремого висвітлення, ...
950484
  Жильцова О.П. Передумови виникнення та розвитку ліможської розписної емалі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 238-242. – ISSN 2226-3209
950485
  Шамрай В. Передумови виникнення та розвитку міжнародних організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано передумови утворення сучасних міжнародних організацій. Виділено етапи розвитку та формування міжнародних організацій від стародавнього світу до сучасності. Вивчено вплив зовнішніх факторів на порядок утворення міжнародних організацій. ...
950486
  Шемет А.Д. Передумови виникнення та розвитку нових форм торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 228-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
950487
  Максимович С. Передумови виникнення та становлення ідеї прав та свобод людини в українській правовій та політичній думці Княжої доби // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 85-102. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
950488
  Дзвінчук О.М. Передумови виникнення та становлення першого загальноукраїнського часопису на канадських теренах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 151-154
950489
  Федишин Ю. Передумови виникнення та формування сучасної науки управління // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 180-183. – ISSN 2078-5860
950490
  Савчук С.В. Передумови виникнення та формування юридичної соціології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.27-33. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
950491
  Мазур І.І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію виникнення та розвитку неформальної економіки як найбільшого сектора тіньової економіки. Проаналізовано функціональні форми тіньової економіки.
950492
  Рейкін В.С. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 19 назв
950493
  Олійник Я.Б. Передумови виникнення територій з критичною екологічною ситуацією / Я.Б. Олійник, Н.В. Корнилова // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 128-134.
950494
  Петренко В.В. Передумови виникнення тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 101-103
950495
  Бойко І. Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню передумов та необхідності виокремлення стратегічного управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Досліджено економічну сутність і призначення стратегічного управлінського обліку та обґрунтовано його важливість для ...
950496
   Передумови виокремлення освітології у самостійний науковий напрям інтегрованого пізнання сферои освіти в Україні (В. Луговий, В. Огнев"юк, А. Фурман) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 25-29. – ISBN 978-966-2748-97-0
950497
  Царик І.М. Передумови виокремлення соціальної відповідальності бізнесу та її роль в економічній системі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 102-107
950498
  Тригуб О.В. Передумови виходу державних банків на ринок проблемних активів // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2076-4561
950499
  Співак Р.В. Передумови впровадження іпотеки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 142-149
950500
  Кільдюшкіна Ольга Передумови впровадження медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 130-132
950501
  Гладких Д.М. Передумови впровадження та перспективи реалізації режиму інфляційного таргетування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 204-208. – ISSN 2222-4459
950502
  Печена В.І. Передумови впровадження юбіквітних міні-атласів в туристичну сферу України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 65-67
950503
  Копійка В.В. Передумови вступу Греції до ЄС та його наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.3-13
950504
  Бача Ю. Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.27-29. – ISBN 966-8110-14-5
950505
  Строкач І.І. Передумови вчинення виконавчого напису: актуальні питання теорії, законодавства і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 154-158. – ISSN 2219-5521
950506
  Крупеня І. Передумови гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються фактори гарантування миру в країнах ПСА у світлі нових теоретичних концепцій. Аналіз частоти конфліктів у період з 1950 р. по 2001р. дає підстави вважати, що ефективність управління країнами АСЕАН безпекових питань в ПСА напряму ...
950507
  Кучерук Д.Г. Передумови глобального економічного розвитку в сучасному світі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 386-390. – (Право. Економіка. Управління)
950508
  Брязгунов Ю. Передумови Голодомору 1932 - 1933 рр. на Воронежчині та його наслідки // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 150-160
950509
  Колосюк В.В. Передумови державного обов"язкового особистого страхування громадян // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 273)
950510
  Івченко Є.А. Передумови діагностики трансформаційних процесів в системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 4-10. – ISSN 2409-1944
950511
  Костюк Х.Ф. Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 59-65. – ISSN 1728-6875
950512
  Корбозерова Н.М. Передумови для змін у мові та мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 244-250. – ISBN 966-594-420-7
950513
  Ольшанченко Володимир Передумови договірної відповідальності держави перед підприємцями // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 37-41
950514
  Шпортюк Н.Л. Передумови еволюційного формування концепцій менеджменту стійкого (сталого) розвитку // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (35) : Економічні науки. Державне управління. – С. 166-171. – ISSN 2310-0974


  Висвітлено особливості історичного розвитку концепцій вчених розвинених країн Європи і США щодо такого інструменту управління виробничими і соціальними процесами в господарській сфері життя суспільства, як менеджмент. Акцентовано увагу на необхідні ...
950515
  Кирилюк М.І. Передумови екологізації географічної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено основні глобальні еколого-географічні проблеми та накреслені шляхи оптимізації природокористування та відтворення і збереження географічного середовища.
950516
  Семененко О.В. Передумови економічної стійкості підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 221-227. – ISSN 1993-0259
950517
  Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 249-254
950518
   Передумови ефективного мотивування працівників / Л. Ліпич, О. Хілуха, М. Кушнір, В. Загоруйко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 32-39. – ISSN 2411-4014
950519
  Мусіна Л.А. Передумови ефективності державного стратегічного планування науково-технологічного розвитку США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 10-16
950520
  Топтигіна Н.М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н.М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 110-114. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
950521
  Мельник Л.Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
950522
  Бак Г. Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку компанії // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 15-19. – ISSN 1818-2682


  Інноваційна діяльність виступає необхідним елементом у розвитку компанії в сучасних умовах адаптації до зовнішнього середовища.
950523
  Литвиненко В. Передумови закріплення права на індивідуальний страйк у трудовому законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 48-50
950524
  Редень В.В. Передумови запровадження обов"язкового медичного страхування / В.В. Редень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-78
950525
  Городецька О.О. Передумови запровадження органічної технології вирощування пшениці озимої / О.О. Городецька, О.С. Городецький // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 42-48. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
950526
  Степанюк А.А. Передумови зародження міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 69-78. – ISSN 0201-7245
950527
  Бабійчук С.М. Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 19-21. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
950528
  Єфіменко Л.В. Передумови зародження нотаріату в українському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 12-20
950529
  Гордієнко Н.М. Передумови засвоєння соціальних норм молоддю з особливими потребами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 127-133. – ISSN 2077-1800
950530
  Бойко І.Й. Передумови заснування Львівського університету та становлення його юридичного факультету (до 355-річчя з часу створення) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 2219-5521
950531
  Фіть Л.В. Передумови заснування черкаського видавництва "Сіяч" (1917 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 28-32


  Досліджено загальне становище української книговидавничої справи після подій Лютневої революції, розкрито ситуацію в Черкасах після зазначених подій, проаналізовано перші кроки черкаського видавництва "Сіяч". Investigational thematic range of editions ...
950532
  Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці / С.В. Сахнюк, А.О. Клєвцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-88. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
950533
  Бевзенко В.М. Передумови захисту в адміністративному судочинстві прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових відносин // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7293-17-9
950534
  Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 29-33
950535
  Боклан Н. Передумови здійснення комплексної оцінки інформаційного забезпечення системи управління підприємством / Н. Боклан, І. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан інформатизації економіки та необхідність застосування перспективних інформаційних технологій. Установлено необхідність та передумови здійснення комплексної оцінки ефективності інформаційного забезпечення системи управління ...
950536
  Мельничук Н.С. Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх поширення у Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-59. – ISSN 2219-5521
950537
  Іванов В. Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" / В. Іванов, О. Іванов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-37. – ISSN 0868-9644


  Композитор Дмитро Бортнянський
950538
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
950539
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 0868-9644
950540
  Іванов Володимир Передумови і Post Scriptum авторства: : "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов, // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 0868-9644
950541
  Апчел О.А. Передумови і виникнення радянського документального театру у XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 203-214
950542
  Гончаренко В.Г. Передумови і завдання використання кібернетики у кримінальному судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье даются принципиальные предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность кибернетического моделирования и эвристического ...
950543
  Стецюк В.В. Передумови і зміст еколого-геоморфологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-33. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Викладено передумови становлення нового прикладного напрямку геоморфологічних досліджень - еколого-геоморфологічних. З"ясовано їхню індженерно-геоморфологічну базу, головні теоретико-методологічні підходи, ознаки системності еколого-геоморфологічного ...
950544
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у післявоєнний період // Фінанси України, 1997. – №2
950545
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у постсоціалістичних країнах // Вісник Нацбанку України, 1997. – №5
950546
  Шаповалов О.О. Передумови і особливості прояву сучасної фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 282-291
950547
  Коляда І. Передумови і початок національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. / І. Коляда, М. Петриченко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 15-21
950548
  Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-84. – ISSN 0131-775Х
950549
  Майстренко-Вакуленко Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - початок XX століття) : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
950550
  Сергієнко Т.Л. Передумови і фактори становлення соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Визначено передумови та фактори становлення і розвитку соціальних служб для молоді; проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для ...
950551
  Філіпенко А.С. Передумови і чинники формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 31-36
950552
  Лаврук Т.М. Передумови і чинники формування культурно-мистецького простору м. Києва / Т.М. Лаврук, О.Г. Голубцов, С.С. Бортник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 227-239. – ISSN 2308-135X
950553
  Резнік Н.П. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 115-119.
950554
  Шовкун І. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
950555
  Янковська Л.А. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи / Л.А. Янковська, Р.М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 228-234. – ISSN 1993-6788
950556
  Шендеровський К.С. Передумови інституалізації соціально значущих медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 138-146


  Стаття присвячується визначенню передумов інституалізації соціально значущих медіа. The article is dedicated to the problem of identification of the preconditions of institutionalization of socially important media. Статья посвещена вопросам ...
950557
  Шендеровський К.С. Передумови інституціалізації медіакомунікації у сфері вирішення соціальних проблем // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-49


  статті розглянуто передумови інституціалізації медіакомунікацій у сфері вирішення соціальних проблем. The article analyzes the preconditions of institutionalization of media communications in the sphere of solving of social problems. В статье ...
950558
  Валіулліна З.В. Передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6806
950559
  Шендеровський К.С. Передумови інститущалізації комунікацій бізнес-компаній та соціуму при вирішенні соціальних проблем // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 45-52


  Статтю присвячено питанням взаємодії бізнес-комнаній та соціальних груп, соціуму; інституціалізації комунікацій бізнес-компаній щодо вирішення соціальних проблем. The article is devoted to the issue of interaction of business companies and social ...
950560
  Семеген І Передумови інтеграції вітчизняної банківської системи в європейську банківську систему / І Семеген, А.А. Левко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 135-140. – ISSN 2221-755X
950561
  Фомішин С.В. Передумови інтеграції України в сучасне світове господарство // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-305. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
950562
  Копійка В.В. Передумови інтеграційних процесів у Західній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається місце та роль Західної Європи в системі міжнародних відносин у післявоєнний період, причини та фактори, що сприяли розвитку інтеграційних процесів у регіоні.
950563
  Кручок С.І. Передумови іпотечного кредитування // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0868-8532
950564
  Вернадський Георгій Передумови й безпосередні причини російської революції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 362-385
950565
  Брусєнцева О. Передумови й можливості участі України в міжнародних економічних зв"язках // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 319-328. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
950566
  Волянська М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 209-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
950567
  Коцан Н. Передумови й чинники виникнення та функціонування монастирів Рівненщини / Н. Коцан, А. Сергійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 14-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
950568
  Лейберюк О.М. Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
950569
  Мастилко Н.В. Передумови комунікативно-прагматичного аналізу тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 143-147. – ISBN 966-581-295-5
950570
  Кушніков В. Передумови конфлікту в Нагорному Карабаху // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 145-149. – ISBN 978-966-171-793-9
950571
  Хавронюк М.І. Передумови криміналізації злочинного порушення права споживачів на безпечність продукції та пропозиції для законодавця // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 137-145
950572
  Южека Р. Передумови криміналізації посягань на життя журналістів у зв"язку з їх професійною діяльністю в історичному аспекті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 243-244
950573
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, контакти з європейцями тощо. В статье рассматриваются предпосылки возрождения и ...
950574
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 311-318. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, навчання груп студентів в інших арабських країнах, контакти з європейцями тощо. The ...
950575
  Ярошинський О. Передумови національної революції на Волині ( до виходу монографії автора "Волинь у роки української національної революції XVII ст.") // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 405-418
950576
  Петраківська Н.П. Передумови оптимізації управління транскордонними басейновими геосистемами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 180-188. – Бібліогр.: 18 назв
950577
  Підлісний П. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг / П. Підлісний, А. Брайковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
950578
  Філіпенко А.С. Передумови переорієнтації гривні на валютну зону євро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 97-100. – (Європейські дослідження)
950579
  Лисак О.Л. Передумови пероністського перевороту в Аргентині // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 128-131. – ISSN 2076-1554
950580
  Спринсян В.Г. Передумови підготовки фахівців з документаційного менеджменту у вищих навчальних закладах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 53-60


  Аналізуються передумови підготовки менеджерів-документознавців у вищих навчальних закладах України в період інформатизації суспільства. Описано вплив принципів випереджуючої освіти, динамізму, фундаменталізації, інформатизації та прогностичності на ...
950581
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
950582
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
950583
  Грицюк А.Г. Передумови посилення кримінально-правової охорони податку на додану вартість // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 112-120. – ISSN 2414-4207
950584
  Рожко О.Д. Передумови посилення ризиків стабільності державних фінансів в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 94-95. – ISBN 978-966-2188-36-3
950585
  Буткевич О.В. Передумови походження міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 76-90. – ISBN 978-966-2609-51-6
950586
  Потульницький Г. Передумови появи козацького чинника у зовнішній політиці Франції за правління Людовіка XV // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 93-104


  Однією з найяскравіших сторінок історії міжнародних відносин Франції за правління Людовіка XV (1715-1774) та Людовіка XVI (1774-1791) стали відносини з Російською імперією. Саме в контексті французько-російського антагонізму у політичних комбінаціях ...
950587
  Філіпенко О. Передумови появи феномену науково-художнього осмилення минулого в рецепції Докії Гуменної // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 157-164. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
950588
  Мицик В.В. Передумови появи, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, яка набула чинності для України 1 травня 1998 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються передумови, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., що набула чинності для України 1 травня 1998 р., державна політика щодо корінних народів і національних меншин. The author ...
950589
  Штефан А. Передумови права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 80-85
950590
  Іванов О. Передумови приєднання Росії до Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 105-113. – ISSN 1728-9343
950591
  Кольбенко А. Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 146-150. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
950592
  Богомазова В.М. Передумови прогнозу розвитку економіки України у середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 50-58.
950593
  Дашевська О.В. Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією / О.В. Дашевська, І.В. Тараненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 183-196


  В статті проведений порівняльний аналіз економічних переваг від реалізації зони вільної торгівлі та митного союзу між Україною та Росією. Автори охарактеризували політико-історичні передумови створення інтеграційного об’єднання на просторі СНД. ...
950594
  Мокій А.І. Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС / А.І. Мокій, Н.Ю. Федоришин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 144-153.
950595
  Кирій В.П. Передумови реалізації угод сек"юритизації українськими банками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 427-429. – ISBN 978-966-188-219-4
950596
  Дорошенко Ю.О. Передумови регенерації центральної частини історичних міст України (на прикладі міста Старокостянтинів Хмельницької області) / Ю.О. Дорошенко, К.Б. Мирошнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 285-292. – ISSN 2077-3455
950597
  Аванесова І. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.64-79. – ISSN 1605-2005
950598
  Корніенко П.С. Передумови регулювання роботи залізничного транспорту України в період правління гетьмана П. Скоропадського // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 74-76. – ISBN 966-660-151-6
950599
  Шибірін О.Я. Передумови регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
950600
  Булах І.В. Передумови реорганізації мережі дитячих лікувальних закладів України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 444-450. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
950601
  Коптюх Ю.В. Передумови реформування духовно-навчальних закладів у Київській єпархії (кінець XVIII ст.-початок ХІХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 38-43.
950602
  Тимцуник В. Передумови реформування радянського державного управління в повоєнний період (історико - теоретичний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
950603
  Селятенко О.В. Передумови розвитку акушерської освіти в Херсонській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 68-74. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  У статті виявлено причинно-наслідкові зв"язки між умовами, що склалися на теренах Російській імперії в Херсонській губернії, та розвитком акушерської освіти наприкінці XIX - на початку XX ст. Серед об"єктивних передумов, що сприяли розвитку акушерської ...
950604
  Вознюк Є.В. Передумови розвитку гендерної політики в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 149-159


  В статті розглядаються основні аспекти гендерної рівності в Україні після розвалу Радянського Союзу. Аналізуються як досягнення України, так і перепони, з якими їй довелося зіштовхнутися, на шляху до встановлення гендерної рівності.
950605
  Маісурадзе М.Ю. Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 11-14
950606
  Пудичева Г.О. Передумови розвитку енергетичної логістики в Україні // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 1 (62). – С. 128-134. – ISSN 2313-4569
950607
  Давиденко О.П. Передумови розвитку і розміщення виробництва оздоблювальних матеріалів з природного каменю на Україні / О.П. Давиденко, Є.А. Писарєв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 102-109. – Бібліогр.: 1 назва
950608
  Старицька О. Передумови розвитку інституту захисту прав споживачів за часів Польсько-Литовського князівства // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 104-105
950609
  Божко В.В. Передумови розвитку конкурентоспроможних університетів / В.В. Божко, В. Кажукаускас, С.А. Федосов // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 31-32. – ISBN 978-966-600-659-5


  Міркування щодо можливостей розвитку конкурентоспроможних університетів світового рівня та потреби активізації інноваційного розвитку.
950610
  Магомедова А.М. Передумови розвитку мережевих структур у національній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 375-379
950611
  Швиденко О.М. Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 114-119. – ISSN 2221-1055


  Висвітлено сутність поняття "електронне сільське господарство" як нової предметної області, що зосереджена на зміцненні сільськогосподарського розвитку завдяки вдосконаленню інформаційних і комунікаційних процесів. Показано, що впровадження мобільних ...
950612
  Пльонцак Н.В. Передумови розвитку нового ремісництва в Хмельницькій області: суспільно-географічне дослідження // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 117-121. – ISBN 978-966-285-399-5
950613
  Тарангул Л.Л. Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні / Л.Л. Тарангул, А.М. Мельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 358-365. – ISSN 2222-4459
950614
  Безуглий В.В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 43-51


  Розглянуті основні особливості розміщення культурно-історичних рекреаційних ресурсів по території Італії. Виявлені основні можливості пізнавального туризму в країні. Рассмотрены основные особенности размещения культурно-исторических рекреационных ...
950615
  Калмиков Г. Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 71-84. – ISSN 2309-1797
950616
  Ярошенко В.І. Передумови розвитку професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 199-204
950617
  Ткаченко О.О. Передумови розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 52-58. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
950618
  Саковець О.В. Передумови розвитку рекреації й туризму в Рожищенському районі Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 106-108. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2227-3220
950619
  Міщук Г. Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / Г. Міщук, О. Олійник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-32
950620
  Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 42-48
950621
  Кочкіна Н. Передумови розвитку світового ринку вірусної реклами / Н. Кочкіна, В. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявлено тенденції розвитку світового ринку реклами загалом та ринку вірусної реклами зокрема. Визначено темпи зростання рекламних витрат по країнах світу. Показано місце українського сегменту рекламного ринку. Розраховано показник його ...
950622
  Виганяйло С.М. Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 89-96. – (Економічні науки)
950623
  Олійник О. Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
950624
  Кістерський Л.Л. Передумови розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 85-88. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
950625
  Землякова А.О. Передумови розвитку фестивального туризму в Криму // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 244-247
950626
  Литвин К. Передумови розгортання народознавчої діяльності священиків Чернігівської єпархії наприкінці XIX - початку XX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 234-250. – ISBN 978-617-689-214-4
950627
  Савченко Р.О. Передумови розробки стандартів управлінського контролю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 64-67. – ISSN 2306-6792
950628
  Барікова А. Передумови систематизації права електронних комунікацій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 308-309
950629
  Шендеровський К.С. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 89-95


  Стаття присвячується питанням становлення та розвитку соціальної компетенції медіапрацівників у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to the problem of formation and development of social competence of media workers in the ...
950630
  Жмурко Н. Передумови стабільності валютної політики Китаю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 183-189. – ISSN 2078-5860


  Висвітлено історичні аспекти та особливості виникнення китайської національної валюти, розглянуто функції та завдання Народного банку Китаю, досліджено характер економіки та міжнародної діяльності Китайської Народної Республіки як основного чиннику ...
950631
  Моргун М.В. Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування / М.В. Моргун, Т.С. Лушкавнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 84-89. – ISSN 0321-0499
950632
  Стасюк Л.А. Передумови становлення гігієни дітей та підлітків як галузі медичної науки та практики в Україні // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 50-55. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
950633
  Борисенко О.М. Передумови становлення дизайну 1850-1930-х років в Галичині // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 166-170. – ISSN 2520-6419


  "Висвітлено основні передумови становлення дизайну в Галичині: розглянуто художньо-промислову діяльність другої половини ХІХ – першої третини XX ст., громадські об.єднання та товариства, які ставили проблему естетизації промислової продукції. ...
950634
  Мандюк О. Передумови становлення договірного регулювання управлінських правовідносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 36-41.
950635
  Вернигора Л.В. Передумови становлення і перший етап розвитку економічної науки в Київському університеті : (до 160-річчя заснування кафедри політичної еконмії та статистики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-12. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання розвитку економічної науки в Київському університеті на етапі становлення кафедри політичної економії та статистики.
950636
  Кудрявцев І.В. Передумови становлення і розвитку профспілкового руху в Україні: історично-правовий аспект // Проект інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 277-284. – ISBN 978-617-625-000-5
950637
  Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 329-342. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена розгляду причин утворення в політичній системі СРСР та УРСР нового політичного інституту — інституту президентства. Зроблено спробу дослідити, що саме спонукало політичну еліту погодитися на впровадження цієї нової гілки влади, яка ...
950638
   Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / [Баховець О.Б. та ін.] ; за ред. С.О. Довгого ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-966-8405-74-7
950639
  Лісовіна О.М. Передумови становлення маркетингу як науки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.132-135. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
950640
  Гончар В. Передумови становлення парламентаризму в незалежній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 27-32. – ISSN 2414-4436
950641
  Левицька Л.А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
950642
  Потапенко В.І. Передумови становлення принципу самостійності судової влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 126-136
950643
  Потапенко В. Передумови становлення принципу самостійності судової влади за чинним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 175-181. – ISSN 1993-0909
950644
  Височан О.С. Передумови становлення ренти як облікової категорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 32-39. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
950645
  Словська І Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.134-136. – ISSN 0132-1331
950646
  Ізарова І.О. Передумови становлення та розвитку European Civil Procedure // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 139-143. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена дослідженню передумов становлення та розвитку European Civil Procedure – наднаціонального законодавства, що сформувалося в результаті гармонізації цивільного процесу в європейських державах-членах ЄС для вирішення цивільних та ...
950647
  Мартіросян Л. Передумови становлення та розвитку вищої освіти у Європі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 8-14. – (Серія : Педагогічні науки ; № 8 (257)). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано діяльність вищої ланки освіти в епохи античності та середньовіччя.
950648
  Бабійчук С. Передумови становлення та розвитку освіти з медичної інформатики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 33-45. – ISSN 2312-5993
950649
  Кириченко Т.М. Передумови становлення та розвитку правового регулювання розірвання трудового договору за п. 6 ст. 40 Кодексу законів про працю України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 421-432. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
950650
  Коваленко Є.О. Передумови становлення та розвитку транскордонного співробітництва в європейських країнах та Україні / Є.О. Коваленко, О.О. Гревцев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
950651
  Корольова Н. Передумови становлення теорії політичної системи в західній політології // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 108-110
950652
  Попова В.В. Передумови становлення управління корпоративного сектору національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 107-111. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
950653
  Левчук К.І. Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 127-134. – ISSN 2411-4413
950654
  Шевченко О.О. Передумови створення ефективного механізму управління соціальною мотивацією персоналу організацій споживчої кооперації України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 60-67. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
950655
  Киба Л.М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 159-168 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
950656
  Ларкін М. Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 254-257. – ISSN 2307-8049
950657
  Демченко С.Ф. Передумови створення модельних господарських судів та визначення їх критеріїв // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається досвід створення модельних судів в Україні, аналізуються підходи до розкриття їх сутності, пропонується новий підхід до її розкриття, що базується на методології системного аналізу.
950658
  Левченко І.М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 10-14. – ISSN 2076-1554


  У дослідженні аналізуються ідеї, проблеми, конкретні підходи до становлення та організації Київського, Новоросійського та Харківського науково-природничих товариств. Розкрита історична зумовленість розвитку прогресивних ідей членів науково-природничих ...
950659
  Клименко А.В. Передумови створення нових експозицій з урахуванням пам"яток культурної та історичної спадщини в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 29-33. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
950660
  Мархонос С.М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 92-100. – ISBN 978-966-598-999-8
950661
  Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 52-60
950662
  Костенко О.О. Передумови створення сільськогосподарської кафедри в Університеті Святого Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 171-176. – ISBN 966-614-021-7
950663
  Левченко Л.Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-181. – ISSN 0320-9466
950664
  Загороднюк В.Є. Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 120-127. – ISSN 2312-5160


  Статтю присвячено аналізу спеціалізованих дитячих каналів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС", які вийшли в український телевізійний простір у квітні та серпні 2012 року відповідно. Розглядаються передумови появи, особливості функціонування, контент та реклама ...
950665
  Мельничук А.Л. Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру / А.Л. Мельничук, А.О. Бодіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-45
950666
  Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: на 6 пунктів
950667
  Мишляєв Т.Ю. Передумови сучасної політичної ситуації в Бельгії: історія конфліктів і компромісів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
950668
  Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування Української економіко-географічної школи в 20-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-74. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
950669
  Горохолінська І.В. Передумови та генеза аксіологічної доктрини Канта // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 171-181
950670
  Заруцька О.А. Передумови та генеза класичної соціально-економічної доктрини ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу передумов виникнення та процесу розвитку класичної соціально-економічної доктрини ісламу. This article is presented the analysis of foundations and genesis of establishing and development of classical social-economical ...
950671
  Козюк В.В. Передумови та глобальні макрофінансові ефекти активного портфельного менеджменту валютних резервів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 6 (655). – С. 40-58 : табл., рис. – Бібліогр.:22 назв. – ISSN 0131-775Х
950672
  Борчук С.М. Передумови та етапи створення "Енциклопедичного словника" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 223-233. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
950673
  Трофименко А.В. Передумови та етапи ухвалення закону про лобіювання в Канаді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
950674
  Безбородова Т.В. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
950675
  Гончарова В.Г. Передумови та ефекти збалансованого розвитку національної економічної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
950676
  Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 80-83. – ISSN 2306-6806
950677
  Циганова Н.В. Передумови та закономірності транскордонного руху банківського капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 121-127.
950678
  Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
950679
  Дзьобань О.П. Передумови та зміст правового негілізму // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 182-190. – ISSN 0201-7245
950680
  Атаманова Ю.Є. Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2011. – № 1. – С. 20-31
950681
  Ткач Катерина Передумови та концепти реформ англійського цивільного судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 120-126
950682
  Вірченко В.В. Передумови та методи недружнього поглинання суб"єктів господарювання / В.В. Вірченко, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 236-244
950683
  Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
950684
  Серебрянський Д. Передумови та можливості фіскальної девальвації: уроки для України / Д. Серебрянський, А. Зубрицький // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 12 (214). – С. 20-26. – ISSN 2310-2624
950685
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19.
950686
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19
950687
  Борисова Т.М. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 154-163
950688
  Борисова Т. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 171-182
950689
  Іваницька О.М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 22 назв.
950690
  Безбородова Т.В. Передумови та напрями реформування податкової системи в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано стан системи оподаткування в Україні. Визначено основні проблеми та недоліки системи оподаткування, які спричинили необхідність прийняття Податкового кодексу.
950691
  Сидор І.Л. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І.Л. Сидор, Т.М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 11-16
950692
  Полонський Д. Передумови та наслідки Кришталевої ночі 1938 р. // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 52-57. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1


  "Кришталева ніч" — "ніч битого скла" — назва першої, цілеспрямованої та керованої нацистською державною владою Третього Рейху, масової акції прямого фізичного насильства та терору щодо євреїв на території Німеччини, що відбулася в ніч з 9 на 10 ...
950693
  Вірченко В.В. Передумови та наслідки соціально-економічних реформ Маргарет Тетчер та Беназір Бхутто // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 98-102
950694
  Шни Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Шни, рков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 68-77
950695
  Намонюк Ч.І. Передумови та наслідки сучасного російсько–сирійського військово–політичного партнерства. - // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 442-446. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу основних передумов та причин тісного зближення Російської Федерації та Сирії, а також дослідженню результатівта можливих наслідків втручання Росії у внутрішні справи Сирії, підтримки режиму Башара аль–Асада та виявленню ...
950696
  Хомутенко В. Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 120-133
950697
  Бурега В.В. Передумови та обставини відкриття Київської духовної семінарії у 1817 р. (до 200-річчя Київської духовної семінарії) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2017. – № 27. – С. 145-153
950698
  Іванік О.М. Передумови та основні моменти створення підсистеми аналізу геологчного середовища для геологічних інформаційних систем магістральних трубопроводів / О.М. Іванік, А.Г. Михайленко, В.В. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми створення підсистеми аналізу геологічного середовища для ГІС магістральних трубопроводів. Показано, що методичною основою аналізу геологічного середовища має стати комплексна інтегральна оцінка умов геологічного середовища зі ...
950699
  Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 139-146. – ISSN 2221-1055
950700
  Арістова А.М. Передумови та особливість реінжинірингу банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються передумови та особливості реінжинірингу в банку. Визначені передумови реінжинірингу банківської діяльності. Виявлені особливості банківської діяльності та напрямки їх впливу на реінжиніринг в банку. Визначені види реінжинірингу за ...
950701
  Повстенюк Н.Г. Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної настабільності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 123-138
950702
  Зарицька І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 6 (160). – С. 20-29
950703
  Коваленко С. Передумови та особливості створення холдингових компаній в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 246-253.
950704
  Кубко В.П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність цілеспрямованого формування іміджу вищого навчального закладу. Мета: дослідження особливостей формування, моніторингу і підтримки (корекції) іміджу, його вплив на цільові групи та конкурентоспроможність навчального закладу. ...
950705
  Коженьовські Л. Передумови та перешкоди розвитку підприємництва у Польщі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.57-60
950706
  Пробоїі О.А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / О.А. Пробоїі, Г.А. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
950707
  Кляпець М. Передумови та перспективи запровадження податку на виведений капітал в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 157-158
950708
  Дудченко М.А. Передумови та перспективи інтеграції України в Європейський Союз / М.А. Дудченко, А.Ю. Ярмаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
950709
  Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
950710
   Передумови та перспективи розвитку курортного комплексу України / К.Д. Бабов, Б.Ф. Омецинський, С.В. Леонова, О.М. Нікіпелова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 67-70. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
950711
  Стафійчук В.І. Передумови та перспективи розвитку сільського та зеленого туризму в Житомирській області / В.І. Стафійчук, П.М. Данильченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 102-110. – Бібліогр.: 10 назв.
950712
  Каракулова І.С. Передумови та перспективи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають їх становленню. In article examines modern conditions and prospects of the development non-government pension fund. It ...
950713
  Кульчицька Е.А. Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 390-395. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості функціонування в Україні інноваційних структур, які входять до переліку загальнодержавної та регіональної інноваційної інфраструктури, наведено порівняльний аналіз стану розвитку регіональної інноваційної інфраструктури та ...
950714
  Харсун Л.С. Передумови та перспективи транспортного забезпечення зовнішньоторговельних потоків між Україною та країнами Євросоюзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 84.
950715
  Чехович Т.В. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності / Т. Чехович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню проблемних питань виникнення міжнародно-правової відповідальності на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Статья посвящена определению проблемных вопросов возникновения международно-правовой ответственности на ...
950716
  Алмашій В.В. Передумови та початок діяльності двосторонніх міждержавних українсько-словацької та українсько-угорської комісій з питань національних меншин, освіти і культури в першій половині 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 78-84. – (Історія ; Вип. 20)
950717
   Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях : аналіт. доповідь / [С.О. Біла та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 102, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-239-1
950718
  Рогатіна Л.П. Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону / Л.П. Рогатіна, О.В. Гуріна, М.С. Михайлов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 41-46. – ISSN 2306-6792
950719
  Іванченко О. Передумови та причини виникнення Королівства Сербів, Хорватів, Словенців (КСХС) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 131-132
950720
  Зіньковський С.О. Передумови та причини економічної реформи 1957 року в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 112-117. – ISSN 2077-1800
950721
  Павлішина Л.Ф. Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 1608-0599
950722
  Петрочко Ж.В. Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 3 (100). – С. 33-41. – ISSN 2304-0629
950723
  Павліха Н.В. Передумови та стратегічні пріоритети розвитку українсько-польського економічного співробітництва / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 41-44. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
950724
  Тимків А. Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 1818-5754
950725
  Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 267-274. – ISSN 0321-0499
950726
  Вонсович Олександр Сергійович Передумови та тенденції розвитку європейських інтеграційних процесів у сфері безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 228-235
950727
  Цал-Цалко Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу спільного майна подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 29-35. – ISSN 1561-4999
950728
  Богданович І.І. Передумови та фактори взаємодії України і ЄС у європейському науковому просторі // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 188-216. – ISBN 978-966-2075-11-3
950729
  Крисанов Д. Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 39-41. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
950730
  П"ятковська О.Р. Передумови та чинники міжнародної трудової міграції в міграційних теоріях та їх моделях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 163-168. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
950731
  Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 126-133
950732
  Смірнов І. Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні передумови та чинники в контексті їхнього впливу на територіальну організацію логістичних систем. Shown human-geographic conditions and factors in connection with their influence on spatial organization of logistical ...
950733
  Савич І. Передумови та чинники формування тіньового сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 150-159. – ISSN 2078-5860
950734
  Абрамова В. Передумови та шляхи подолання нормативно-правових (процесуальних) помилок у діяльності судового експерта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0132-1331
950735
  Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 151-158.
950736
  Пістун М.Д. Передумови територіального розвитку великого міста / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін, В.О. Гуцал // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-9. – (Географія ; Вип. 32)
950737
  Бажан О.Г. Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 102-106. – ISSN 1996-5931
950738
  Лаговська О.А. Передумови трансформації бухгалтерського обліку: системний аналіз // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 108-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
950739
  Дубницький В.І. Передумови трансформаційних процесів у регіонах України / В.І. Дубницький, С.О. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
950740
  Славов Л.Л. Передумови успішної дискурсивної діяльності мовної особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-449. – Бібліогр.: Літ.: 448-449; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
950741
  Рудич Ф. Передумови утвердження єдиної української держави: спроба політологічного аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 18-22. – ISSN 0868-8117
950742
  Філей Ю.В. Передумови утворення кримінально-правових санкцій в давньоукраїнському праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 426-432. – ISSN 1563-3349
950743
  Бедик Я. Передумови утворення Народного Руху України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 17-19. – ISBN 978-966-171-783-0
950744
  Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 35-40.
950745
  Мельник І. Передумови формування в Україні інформаційного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 99-103. – ISSN 0132-1331
950746
  Шестак Т.Г. Передумови формування господарсько-економічної культури в державі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 187-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
950747
  Спрінсян В.Г. Передумови формування документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 53-57


  Обґрунтовується необхідність формування у структурі сучасного документознавства самостійного наукового напрямку - документаційний менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджментута зміст термінів "керування/управління документацією", ...
950748
  Жукова Г. Передумови формування економічно обгрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
950749
  Рижикова Н.І. Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 237-245. – (Економічні науки)
950750
  Грабовська І. Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-28. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ідеї рівності жінок та чоловіків на прикладі творчого доробку Миколи Костомарова. The idea of equal rights for men and women with is example of Mykola Kostomarow creation is analyzed.
950751
  Коробка В.М. Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному секторі // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 38-42. – ISSN 2312-4903
950752
  Федулова Л.І. Передумови формування інтеграційного механізму інноваційного розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 45-53. – ISSN 2309-1533
950753
  Сопілко І. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 140-142
950754
  Ніколаєнко С.М. Передумови формування кластерних об"єднань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
950755
  Зеленько Г.І. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 64-84
950756
  Кожуховська Ю.В. Передумови формування концепту "подорож" у новогрецькій поезії 20 сторіччя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 385-390


  Статтю присвячено виявленню передумов становлення концепту ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ сторіччя; розглянуто фактори, які сприяли становленню мотиву подорожування як основного компонента грецької етнолінгвокультурної свідомості, виявлено ...
950757
  Іллар К.Я. Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 120-124. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
950758
  Приятельчук О.А. Передумови формування методів кросскультурного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 207-214.
950759
  Ілляшенко О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О.В. Ілляшенко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
950760
  Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1993-6788
950761
  Жук Микола Васильович Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз основних проблем розвитку інноваційного процесу в Україні та визначено організаційні механізми й інструменти формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки.
950762
  Бондар В.С. Передумови формування окремого вчення про інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 193-204. – ISSN 2524-0323
950763
  Зінченко О.А. Передумови формування позитивного іміджу регіону // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 141-145. – ISSN 2222-0712
950764
  Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 5 (125), вересень - жовтень. – С. 1144-1152. – ISSN 1028-5091
950765
  Синенко О. Передумови формування систем обліку об"єктів державної власності та результати їх впровадження / О. Синенко, В. Мудра // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 9. – С.20-29.
950766
  Пахода С.С. Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 40-43. – ISSN 2306-6814
950767
  Корж Н.В. Передумови формування соціального капіталу / Н.В. Корж, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 263-270. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
950768
  Білоус А.В. Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 217-220


  В статті "Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ" особливості електронної галузі індустрії ЗМІ, а також вплив соціальних медіа на суспільство. В статье "Предпосылки формирования и основные ...
950769
  Петроє О.М. Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 90-99. – ISSN 1681-116Х
950770
  Давимука С.А. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів / С.А. Давимука, Л.І. Федулова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 12-21. – ISSN 1562-0905
950771
  Атрошенко К.Ф. Передумови формування та сучасний стан машинобудівного комплексу Рівненської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 134-136
950772
  Осипов В.М. Передумови формування транскордонних морських кластерів в рамках єврорегіону "Чорне море" / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 153-155
950773
  Сачук В.А. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 43-46
950774
  Плєшакова Н.А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 30-34
950775
  Квасова О.Г. Передумови якісного оцінювання умінь англійського усного мовлення // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 16-24. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті визначено роль володіння усного мовлення іноземною мовою та актуальність розробки інструментів для вимірювання його рівня. Проаналізовані роботи зарубіжних учених із визначення компонентного складу усного мовлення та конструкту тесту із ...
950776
  Галенко С.М. Передумови, витоки і прояви економічної глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 20-23
950777
  Кадобний Т.Б. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 - червні 1941 року / Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, К.М. Мельникова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 114-117. – ISSN 1681-2751
950778
  Кочіш К. Передумови, наукова база та основні редакційні принципи підготовки нового видання "Національного атласу Угорщини" / К. Кочіш, Ж. Немеркені, К. Коваль // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 61-63. – ISSN 1561-4980
950779
  Андрійчук Віктор Григорович Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання в Україні : Автореф... доктора економічнихнаук: 08.05.00 / Андрійчук Віктор Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 57л.
950780
  Андрійчук В.Г. Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання Україні (Світогосподарські аспекти) : 08.05.00:Дис.... докт. економ.наук / Андрійчук В.Г.; КУ ім.Т.Шевченка, ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 640л. – Бібліогр.: С.425-640
950781
  Головко Л.В. Передумови, фактори і особливості розвитку АПВ на радіаційно забруднених територіях (на матеріалах Київської області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 147-151. – ISBN 966-7293-90-4
950782
  Вовченко Н.О. Передусім - віра у власні сили // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 24-25 : фото
950783
  Ткаченко В. Передусім - підручники для школи / спілкувалася Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Директор Інституту модернізації змісту освіти Володимир Ткаченко прокоментував питання підручникотворення.
950784
  Кононенко Т.П. Передфілософські уяви давніх греків // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 143-144. – ISBN 966-316-069-1
950785
  Орач О.Ю. Передчуття / О.Ю. Орач. – Донцьк, 1971. – 88с.
950786
   Передчуття. – К, 1979. – 256с.
950787
  Ігнатенко М.І. Передчуття : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 104 с.
950788
  Степаненко Олена Передчуття Авалону: пісеньки для Михася / Степаненко Олена. – Київ : Смолоскип, 2000. – 76с. – ISBN 966-7332-34-9
950789
  Талалаєвський М.А. Передчуття весни : лірика / М.А. Талалаєвський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 143 с.
950790
  Масло М.К. Передчуття весни : поезії / М.К. Масло. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 64 с.
950791
   Передчуття весни : Світ краси // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 128-129 : Фото
950792
  Перебийніс П.М. Передчуття дороги : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Молодь, 1975. – 182 с.
950793
  Томенко М. Передчуття і засторога... // Українське слово, 2003. – 13-19 листопада


  Перспективи діяльності блоку В. Ющенка "Наша Україна" в умовах загострення політ. ситуації в країні напередодні президент. виборів: Бесіда з членом штабу блоку "Наша Україна", головою Ком. Верховної Ради з питань свободи слова та мас. інформації
950794
  Ненцінський А.Й. Передчуття польоту: поезії / А.Й. Ненцінський. – К., 1980. – 75с.
950795
  Гуцало Є.П. Передчуття радості : повісті / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 424 с.
950796
  Гуцало Є.П. Передчуття радості. Дівчата на виданні : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1971. – 205 с. – (Романи та повісті ; Вип. 12)
950797
   Передчуття свята : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 11-13 : Фото
950798
  Недін Л.М. Передчуття свята : казки та оповідки, вірші і пісні / Лариса Недін ; [іл.: С.С. Грамм, С.О. Гордійчук ; муз. тексти Л.Й. Левченко (Бутуханової)]. – Київ : Криниця, 2015. – 159, [1] с. : кольор. іл., ноти. – ISBN 978-966-243416-3
950799
  Крищенко В.Д. Передчуття слова : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 126 с.
950800
  Гореликова А. Переезжий домовой // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 151-156. – ISSN 1728-8568
950801
  Зімовін О. Переживаємо особисті кризи на роботі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 91-94
950802
  Максименко С.Д. Переживание как категориальная основа современной общей и медицинской психологии // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 65-70. – ISBN 978-966-189-358-9
950803
  Аничков С.В. Переживание органов и культура тканей вне организма / С.В. Аничков, Н.Г. Хлопин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 100 с. – Библиогр.: ил.
950804
  Полунин Алексей Васильевич Переживания времени : Дис... канд.психолог.наук: 19.00.01 / Полунин Алексей Васильевич; КГУ. – К, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.169-185
950805
  Шугаев В.М. Переживания читающего человека / В.М. Шугаев. – М., 1988. – 319с.
950806
  Полунін О.В. Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження : [монографія] / О.В. Полунін. – Київ : Гнозіс, 2011. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-358. – ISBN 978-966-8840-91-3
950807
  Кириленко Т.С. Переживання особистості: втрата і пошук гармонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано різні підходи до аналізу переживань у вітчизняній психологічній літературі: традиційний С.Л. Рубінштейна; переживання як діяльність Ф.Е. Василюка; суб"єктивність переживань як переживання само зміни в межах вчинкової психології В.А. ...
950808
  Льовочкіна О. Переживання самотності у підлітковому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-81. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз підходів до проблеми переживання самотності. Виокремлено базове визначення поняття "самотність", що розглядається як психічний стан людини, який відображує переживання своєї окремості, суб"єктивної неможливості або небажання відчувати ...
950809
  Полунін Олексій Васильович Переживання часу: психологічне дослідження на прикладі хвилинного інтервалу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Полунін Олексій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 23л.
950810
  Ложкін Г.В. Переживання: структура та механізми / Г.В. Ложкін, І.Л. Моначин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 1-6
950811
  Кантор В.К. Переживая немецкую катастрофу: Степун и Тиллих ( с приложением их переписки ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 114-135. – ISSN 0042-8744
950812
  Эквенси С. Переживи мир / С. Эквенси. – М, 1980. – 224с.
950813
  Софійчук М. Пережите / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2007. – 256 с. – ISBN 978-966-8519-45-1
950814
  Шумук Данило Пережите і передумане : Спогади й роздуми українського дисидента-політв"язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України ( 1921-1981 рр ) / Шумук Данило. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 432с. – ISBN 966-7018-24-5
950815
  Шерр Джеймс Пережити важкі часи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 28-38
950816
  Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 101-107. – ISBN 978-966-2213-81-2
950817
  Жотев Д. Пережиті оповідання / Д. Жотев. – К, 1978. – 115с.
950818
  Александров Г.А. Пережиткам прошлого - нет! / Г.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 88 с.
950819
  Амантурлин Ш.Б. Пережитки анимизма, шаманства, ислама и атеистическая работа : (метод. материалы) / Ш.Б. Амантурлин ; М-во просвещения КазССР, Респ. учеб.-метод. каб. по высш. и сред. спец. пед. образованию. – Алма-Ата : [б. и.], 1977. – 134 с.
950820
  Чочиев Алан Резоевич Пережитки военно-демократического уклада в общественном быту Осетин в прошлом : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.07 / Чочиев Алан Резоевич; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1979. – 22л.
950821
  Шанидзе А.Г. Пережитки диалекта EV в географических именах Грузии / А.Г. Шанидзе, 1941. – 761-768с.
950822
  Капустин Н.С. Пережитки древних религиозных верований и борьба с ними / Н.С. Капустин. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1968. – 60 с.
950823
  Катаев А. Пережитки ислама и пути их преодоления / А. Катаев. – Черкесск, 1968. – 46с.
950824
  Вотинцев Д.А. Пережитки капитализма в сознании людей в условиях перехода от социализма к коммунизму и пути их преодоления : Автореф... канд. философ.наук: / Вотинцев Д.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М,, 1954. – 16л.
950825
  Ковалевський Б.П. Пережитки капіталізму в свідомості людей та шляхи іх подолання / Б.П. Ковалевський, О.А. Лисенко. – К, 1960. – 112с.
950826
  Робакидзе А. Пережитки коллективной охоты у рачинцев / А. Робакидзе. – Тбилиси, 1941. – 1-204с.
950827
  Балаев М.А. Пережитки культа *святых* в Азербайджане. : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Балаев М.А.; АН АзССР. – Баку, 1970. – 24л.
950828
  Крижанівський А.С. Пережитки майбутнього / А.С. Крижанівський. – К., 1991. – 335с.
950829
  Даулетияров С.К. Пережитки мусульманских верований на юге Казахстана и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Даулетияров С.К.; Ин-т философии АН СССР. Сектор философии и социологии стран Востока. – Москва, 1969. – 23л.
950830
  Рохлин С.Д. Пережитки низкопоклонства перед иностранщиной и их преодоление в Советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Рохлин С.Д.; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1950. – 24 с.
950831
  Исламов А.А. Пережитки первобытнообщинного (материнско-родового) уклада у чеченцев и ингушей. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Исламов А.А.; АН ГрузССР. Ин-тут истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 19л.
950832
  Эйюбов И.А. Пережитки прошлого в быту, пути и средства их преодоления. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эйюбов И.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1981. – 20л.
950833
  Борисов А.Г. Пережитки прошлого в сознании и поведении людей и пути их искоренения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Борисов А.Г.; М-во просвещения РСФСР. Волгоградский гос. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича. – Волгоград, 1975. – 17л.
950834
  Невлева Инна Михайловна Пережитки религиозной психологии и пути их преодоления : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Невлева Инна Михайловна; ТГУ. – Ташкент, 1976. – л.
950835
  Кудряшов Г.Е. Пережитки религиозных верований чуваш и их преодоление. / Г.Е. Кудряшов. – Чебоксары, 1961. – 164с.
950836
  Джиоев И.Н. Пережитки родового стря в Юго-Осетии накануне Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Джиоев И.Н. ; МГУ , Экон. фак. , Каф. полит. экономии. – Москва, 1963. – 22 с.
950837
  Альтман М.С. Пережитки рядового строя в собственных именах у Гомера / М.С. Альтман. – Ленинград, 1936. – 165с.
950838
  Раджабов Г.А. Пережитки сельско-общинного быта в дореволюционном Азербайджане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Г.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1966. – 29л.
950839
  Садыков А.И. Пережитки семейной общины в Восточном Азербайджане в конце XIX -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Садыков А. И.; АзГУ. – Баку, 1970. – 26л.
950840
  Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири / А.М. Золотарев. – Л., 1934. – 52с.
950841
  Тупик О.О. Пережитки язичництва в сучасній Україні (на прикладі Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 55)


  Розглядаються залишки язичницьких традицій в сучасних віруваннях та обрядах Закарпаття.
950842
  Церетели А. Пережитое : автобиографич. повесть / А. Церетели; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – 2-е изд. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 144 с.
950843
  Вайрас-Рачкаускас Пережитое / Вайрас-Рачкаускас; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1959. – 295 с.
950844
  Осмоналиев К. Пережитое : повесть и рассказы / К. Осмоналиев; Пер . с кирг. Т.Калякиной. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1959. – 131 с.
950845
  Мицишвили Н. Пережитое / Н. Мицишвили. – Тбилиси, 1963. – 200с.
950846
  Дьяков Б.А. Пережитое / Б.А. Дьяков. – М, 1987. – 734с.
950847
  Файтельберг Р.О. Пережитое / Р.О. Файтельберг. – Одесса, 1991. – 175с.
950848
  Кельсиев В.И. Пережитое и передуманное : воспоминания Василия Кельсиева. – Санкт-Петербург : Печатня В. Головина, 1868. – [4], 443 с.
950849
  Вернадский В.И. Пережитое и передуманное / Владимир Вернадский. – Москва : Вагриус, 2007. – 320с., [ 8л. илл. ]. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0515-9
950850
  Сталь А. Пережитое и передуманное студентом, врачем и профессором : (Быль) / А. Сталь. – С.-Петербург : Типография журн. Практич. Мед. (В.С. Эттингер), 1908. – VII, 216 с.
950851
  Мельников Ю Пережитое мгновение / Ю Мельников. – М., 1985. – 119с.
950852
  Чичеров И.И. Пережитое, незабываемое. / И.И. Чичеров. – М., 1977. – 192с.
950853
   Пережитое, сокровенное.. – М., 1970. – 32с.
950854
  Сандалов Л.М. Пережитое. / Л.М. Сандалов. – М, 1961. – 192с.
950855
  Еремеев К.С. Пережитое. / К.С. Еремеев. – Петрозаводск, 1964. – 243с.
950856
  Маяковская Л.В. Пережитое. Из воспоминаний о В.Маяковском. / Л.В. Маяковская. – Тбилиси, 1957. – 112 с.
950857
  Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905-1906 гг. / Н.С. Таганцев. – Птгр., 1919. – 224с.
950858
  Мирошин Л.А. Пережитые были / Л.А. Мирошин. – Брянск, 1957. – 44с.
950859
  О"салливан М. Пережить Brexit - уроки небольших государств / М. О"салливан, Д. Скиллинг // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Выход Великобритании из Евросоюза для входящих в состав Соединенного Королевства стран (Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса) означает перспективу выбора нового экономического пути. Англии и Уэльсу придется пережить все перипетии процесса ...
950860
  Белоголовцев Никита Пережить зиму : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
950861
  Чичко С. Пережить Холокост // Морія : Альманах. Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2006. – № 5. – С. 26-34. – ISBN 966-8169-90-4


  Психологічні дослідження
950862
  Коваль О. Перезавантаження по-корейськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "Лідери двох Корей - Кім Чен Ин і Мун Чже Ін - провели саміт у Пхеньяні, столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Президент Південної Кореї востаннє відвідував столицю КНДР 11 років тому. Цього разу три дні, з 18 до 20 вересня, ...
950863
  Кротінов В.О. Перезавантаження судових систем ЄС і України: спільні потреби та принципи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 151-158. – ISSN 2220-1394
950864
  Фокусов Наум Перезагрузка системы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 90-91 : фото
950865
  Мурахвер Ю.Е. Перезарядка при атомных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурахвер Ю.Е.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1964. – 8л.
950866
  Аблеев В.Г. Перезарядка ядер гелия-з в тритоны на углероде и водороде и водороде с возбуждением - изобар в мишении при энергиях от 7 до 11 Гэв. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Аблеев В.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1989. – 15 с.
950867
  Бурда Л. Перезахоронення останків Сірка у 1967 - 2000 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 253-255. – ISBN 966-650-037-X
950868
  Богданов В.А. Перезвон / В.А. Богданов. – Челябинск, 1972. – 160с.
950869
  Захаров И.А. Перезвоны / И.А. Захаров. – Красноярск, 1979. – 31с.
950870
  Хведорович М. Перезвоны бора / М. Хведорович. – М, 1972. – 111с.
950871
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть I / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 1. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188
950872
  Горин Н.И. Перезревшая необходимость реформы высшей школы, или почему бизнес должен прийти в университеты. Часть II / Н.И. Горин, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 22-35. – ISSN 0235-1188


  Реформа системы высшего образования в России давно созрела и перезрела. Она ведется преимущественно как оптимизация по сугубо экономическим критериям. Данная работа содержит эскиз действий, которые способны скорректировать преобразования в связи с ...
950873
  Баранова Е.П. Переинтерпретация сейсмических материалов ГСЗ и гравитационное моделирование по профилям 25, 28 и 29 в Чорном и Азовском морях / Е.П. Баранова, Т.П. Егорова, В.Д. Омельченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 124-144 : Рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0203-3100
950874
  Мордвінцев В.М. Переїзд князів Глинських на російську службу в кінці XV - XVI століття (за даними родовідної пам"яті про князів Глинських) / В.М. Мордвінцев, О.О. Казаков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 13-19. – (Історія ; Вип. 35)


  На основі різноманітних джерел розкриваються стосунки родини князів Глинських з московським двором у кінці XV - на початку XVI ст.
950875
  Руденко А. Переїзна освіта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 28


  У Канаді курсує пересувний музей навчального туру "Голодомор" - автобус, оснащений найсучаснішими мультимедійними технологіями.
950876
  Суханов Александр Перейдя Тростниковое море... / Суханов Александр, Вихрань Виктор // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 38-51 : Іл., карта
950877
  Акимова А.А. Перейма : повесть / А.А. Акимова; Акимрва А.А. – Москва : Совецкий писатель, 1963. – 248 с.
950878
   Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – 99, [9] с. : іл., фот. – Бібліогр в кінці ст.
950879
   Перейменування вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кіровоградський національний технічний університет офіційно перейменовано на Центральноукраїнський національний технічний університет. Про це йдеться у наказі МОН від 27 жовтня 2016 року № 1291.
950880
  Кравченко Л. Перейменування вулиць і провулків у Романівському районі Житомирської області / Л. Кравченко, Ю. Романюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 184-189. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (27)). – ISSN 978-966-7425-97-56
950881
  Гирич Я.М. Перейменування міст України у зв"язку з процесом декомунізації (2015-2016 рр.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 95-101. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
950882
  Тараненко О.С. Перейми / Ольга Тараненко. – Харків : Федорко, 2018. – 87, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7298-90-7


  У пр. № 1709739 напис: В наукову бібліотеку ім. М.О. Максимовича від автора. 5.11.2016
950883
  Глушко Г. Перейміть славу! // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119


  Переяслав-Хмельницький відзначає 1100 років. Місто-музей, місто-заповідник
950884
  Дудин В. Перейти в поступление // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 16 мая (№ 20). – С. 26. – ISSN 1563-6755


  Чем запомнится вступительная кампания-2017 для желающих получить юридическое образование.
950885
  Стоун Р. Перейти грань : Роман / Р. Стоун. – Москва : Новости, 1995. – 432 с. – (Мировой бестселлер). – ISBN 570200910Х
950886
  Капсамун І. Перейти за Збруч... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 жовтня (№ 191)


  Історик Владислав Гриневич презентував свою нову історичну книжку «Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 — червень 1941 рр.»
950887
  Пантиелев А.Н. Перейти Иртыш. / А.Н. Пантиелев. – М., 1971. – 48с.
950888
  Горобець Олександр Перейти Йордан : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 32-35 : Фото
950889
  Добрева Николина Перейти на новый уровень // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 65 : фото
950890
  Погодин Р.П. Перейти речку вброд / Р.П. Погодин. – М., 1979. – 479с.
950891
  Лебедько С. Перейти Рубікон // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
950892
  Остролуцька Л. Перейти Рубікон: зберегти іпримножити краще, бути готовими до рішучих змін // Світ. – Київ, 2018. – Вересень (№ 35/36). – С. 1-2


  "Готуючись до 100-літнього ювілею НАН України, науковці осмислюють "дорожню карту" на нове століття". В статті згадується "...що дослідження в галузі молекулярного магнетизму здійснюється у тісній співпраці з іншими науковими установами НАН України, ...
950893
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2011. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5181-3
950894
  Роздобудько І.В. Перейти темряву / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6054-9
950895
  Дембіцький І.М. Перейшли на грошову оплату праці / І.М. Дембіцький. – Львів, 1959. – 16с.
950896
  Шервашидзе В. Перек, или "Отпечаток отсутствующего" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
950897
  Леонтович А. Переказ маминих спогадів про родину Коцюбинських [Ірини Андріївни Левицької] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 24 серпня (№ 17). – С. 4-5
950898
  Леонтович А. Переказ маминих спогадів про родину Коцюбинських [Ірини Андріївни Левицької] // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 14-15
950899
  Тершаковець М. Переказ про Кия, щека і Хорива та їх сестру Либедь : (Епізод із українсько-германських взаємин давньої доби)”, 1928. – С. 399-425. – Окр. відб.: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського, 1928
950900
  Чавдаров С.Х. Переказ у школі / С.Х. Чавдаров. – К, 1936. – 32с.
950901
  Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення : аналіт. доповідь / [О.А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 57, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. зазнач. у підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 18). – ISBN 978-966-554-233-9
950902
  Розсоха Л. Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (348), берень - квітень. – С. 13-20. – ISSN 0130-6936
950903
  Демянчук І. Перекази старинного сьвіта / Під зарядом К. Бернарского. – У Львові : З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руского Товариства педагогічного ; Ч.145.)
1 : Нїн і Семіраміда; Піраміда Хеопса; Дедаль і Ікар, Мавзольс і Артемізия. – 1908. – 44 с.
950904
  Дем"янчук І. Перекази старинного сьвіта. – У Львові : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З друкарні Наук. Товариства ім. Шевченка. – (Виданє Руського Т-ва Педагогічного ; Ч. 150)
[Ч.] 2 : Родийский кольос ; Фаетон ; Оpфей ; Філимон і Бавкида ; Казка пpо Гігеса ; Мелямпус. – 1911. – [1], 60 с. : іл.
950905
  Кравець В. Переказний вексель та проблема неплатежів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 8-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
950906
  Іванішин П. Перекаладцький світ Петра Скунця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5/6 (1013/1014). – С. 238-247. – ISSN 0320 - 8370
950907
  Егоров П.А. Перекат / П.А. Егоров. – Чебоксары, 1985. – 128с.
950908
  Кондратьев Н Е. Перекати-поле : роман / Н Е. Кондратьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 224с.
950909
  Капаев И С. Перекати-поле : стихи и поэмы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
950910
  Дроздов И.В. Перекати-поле. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1964. – 38с.
950911
  Бакельманс Л. Перекатиполе / Л. Бакельманс. – Л., 1928. – 166с.
950912
  Сорокин Л.М. Перекаты / Л.М. Сорокин. – Свердловск, 1956. – 78с.
950913
  Семакин В.К. Перекаты / В.К. Семакин. – М., 1963. – 124с.
950914
  Замятин Е.Н. Перекаты / Е.Н. Замятин. – М, 1977. – 78с.
950915
  Коротаев В.В. Перекаты / В.В. Коротаев. – Архангельск, 1980. – 159с.
950916
  Сафар Перекаты : стихотворения / Сафар. – Москва : Современник, 1983. – 111 с.
950917
  Буляков Д.М. Перекаты : повести и рассказы / Д.М. Буляков; пер. с башк. Я.Мустафина. – Москва : Современник, 1988. – 284,2 с.
950918
  Парфентьев В.И. Перекаты времени : стихи / В.И. Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 120с.
950919
  Тресков А.С. Перекаты. / А.С. Тресков. – Барнаул, 1973. – 231с.
950920
  Яган И.П. Перекаты. / И.П. Яган. – М., 1980. – 351с.
950921
  Ярошинська Є.І. Перекиньчики : повість / Евгенія Ярошинська. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1903. – 195, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 54)
950922
  Ювченко Анатолий Петрович Перекиси на основе 2,5-диметилгексин-3-диола-2,5 и 3-метилбутин-ола-3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ювченко Анатолий Петрович; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.20
950923
  Вольнов И.И. Перекиси, надперекиси и озониды щелочных и щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1964. – 124с.
950924
  Вадзюк С.Н. Перекисне окислення дліпідів у патогенезі тиреотоксичного пошкодження серця : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Вадзюк С.Н.; НАН Укр. ін-т фізіології. – Київ, 1993. – 40 с.
950925
   Перекисне окиснення ліпідів в клітинах печінки та тонкої кишки за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію / С.В. Хижняк, Л.І. Степанова, О.А. Вечеря, В.Н. Орендаренко, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-13. – (Біологія ; Вип. 32)


  Визначення вмісту початкових та кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у результаті сумісної дії кадмію (0,5 мг/кг) та іонізуючої радіації (у дозі 1 або 2 Гр) свідчить про активацію за цих умов протікання ПОЛ у тканинах печінки та ...
950926
   Перекисне окиснення ліпідів у сироватці крові щурів при гострому запаленні у суглобах / М.К. Ашпін, А.І. Воєйков, Є.В. Тіхова, О.В. Табурець, К.О. Дворщенко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 22-22
950927
  Дворщенко К. Перекисне окиснення ліпідів у субклітинних фракціях слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментально викликаної виразки / К. Дворщенко, С. Вакал, У. Савко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-54. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов експериментальної виразки шлунка найбільш інтенсивно відбувались процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріальній фракції слизової оболонки шлунка щурів. It fixed that at experimental stomach ulcer most intensively lipid ...
950928
  Дворщенко К. Перекисне окиснення у органах травного тракту за умов стресової виразки шлунка / К. Дворщенко, С. Вакал, С. Береговий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Показано, що за умов стресової виразки зростає інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка, печінці та підшлунковій залозі щурів. Найбільше накопичення продуктів пероксидації ліпідів за умов дії стресу ...
950929
  Барабой В.А. Перекисное окисление и радиация / В.А. Барабой, В.Э. Орел, И.М. Карнаух; Отв. ред. Д.М. Гродзинский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 252с. – Библиогр.: с. 240-253. – ISBN 5-12-002486-6
950930
  Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. / Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков. – Москва : Наука, 1972. – 252 с. : ил., табл.
950931
  Куликов В.Ю. Перекисное окисление липидов и холодовой фактор. / В.Ю. Куликов. – Новосибирск, 1988. – 189с.
950932
  Балясова Дина Павловна Перекисные соединения европия и гадолия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Балясова Дина Павловна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
950933
  Здешнева Г.Ф. Перекисные соединения некоторых лантинидов как промежуточные продукты при каталитическом разложении НО : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Здешнева Г.Ф.;. – М., 1968. – 14л.
950934
  Комарова Н.В. Перекисные соединения тербия, тулия и галлия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Комарова Н.В.; Химико-технол. ин-т. – М., 1977. – л.
950935
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочноземельных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1983. – 135с.
950936
  Вольнов И.И. Перекисные соединения щелочных металлов / И.И. Вольнов. – Москва, 1980. – 159с.
950937
  Шамб У.К. и др. Перекись водорода / У.К. и др. Шамб. – Москва, 1958. – 578 с.
950938
   Перекись водорода и перекисные соединения.. – Л.-М., 1951. – 476с.
950939
   Перекись водорода. Библиограф. указ. журн. и патент. лит. за 1967 г., 1968. – 47с.
950940
  Репкина З.Е. Перекись водорода. Библиографический указатель журнальной и патентной литературы за 1965 г. / З.Е. Репкина, 1966. – 38с.
950941
  Добрынина Т.А. Перекись лития / Т.А. Добрынина. – М, 1964. – 52с.
950942
  Чередниченко О.І. Переклад - важлива сфера функціонування і розвитку української мови // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 18-26. – ISSN 0207-8287
950943
  Березіна В. Переклад - міст між мовними світами? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С. 43-53. – ISSN 0235-7941
950944
  Радчук В.Д. Переклад - рушій чи гальмо? // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 26-31. – ISSN 0207-8287
950945
  Зарубенко Т. Переклад "Одіссеї" в інтерпретації Петра Байди // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 11-19
950946
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
950947
  Тріфонова О.Е. Переклад "тексту в тексті" або ще раз про інтертекстуальність // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 77-81. – ISBN 966-581-476-1
950948
  Михайленко О.О. Переклад абсолютних конструкцій з дієприкметником II в англомовній науково-технічній та художній літератури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 233-238.
950949
  Єнчева Г.Г. Переклад авіаційних термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 44-52


  У cтатті висвітлено особливості перекладу англійських термінологічних абревіатур та акронімів у нормативно-технічній документації, визначено головні способи та прийоми їхнього перекладу українською мовою. В статье отображены особенности перевода ...
950950
  Балдирева А.Є. Переклад авторських порівнянь в творах П.Г. Вудхауза // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 13-24. – ISSN 2413-5593
950951
  Денисенко Н.В. Переклад англійських емфатичних словосполучень українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 38-41
950952
  Великодська О.О. Переклад англійських присудків в аспектуальній формі українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 42-49


  У статті проаналізовані відмінності у вживанні дієслівних форм в англійській та українській мовах та випадки необхідності застосування трансформацій присудка при перекладі англійських художніх текстів українською мовою. В статье проанализованы ...
950953
  Швець Н.В. Переклад англійських фразеологізмів з компонентами-іхтіонімами українською мовою // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 94-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
950954
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-5-5 (Ч.1)
Ч.1 : Граматичні труднощі. – 2001. – 272с.
950955
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга. – ISBN 966-7890-01-5; 966-95804-2-0 (Ч.2)
Ч.2 : Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 2001. – 304с.
950956
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми: Посібник з англ.мови і перекладу для студ.вищ.навч.закладів / Карабан В.І. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 562с. – ISBN 966-7890-01-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів
950957
  Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури : граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І. Карабан; Крабан В.І. – Вид. 4-е, виправл. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 574, [2] с. : табл. – Вид. укр. та англ. мовами. – ISBN 966-7890-01-5
950958
  Вергун Л.І. Переклад англійської освітньої лексики


  Аналізуються різні способи перекладу англійської освітньої лексики на українську мову: транслітерація, семантичне калькування, аналоги, усталені еквіваленти, а також позначки як додатковий засіб для передачі освітньої лексики. Автор подає визначення ...
950959
  Черноватий Л.М. Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності : патенти, знаки для товарів та послуг : [навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти] / [Л.М. Черноватий, С.О. Царьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 302, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Укр. та англ. мовами. – (Dictum Factum / ред. Л.М. Черноватий, В.І. Карабан ; Thanslation course). – ISBN 978-966-382-304-1
950960
   Переклад англомовної громадсько-політичної літератури : Міжнародні конвенції у галузі прав людини: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Т.В. Ганічева, І.П. Ліпко.; За ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 272с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – (Dictum Factum). – ISBN 966-8609-83-2
950961
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-130-6
950962
  Ребрій О.В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації : книга для викладача : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 99, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Dictum Factum). – ISBN 978-966-382-245-7
950963
   Переклад англомовної економічної літератури : Економіка США : загальні принципи : Навчальний посібник для студ. взо, що навчаються за екон. спеціальностями та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 496 с. – На тит. арк. : До 200-річчя Харківського націон. ун-тету ім. В.Н.Каразіна. – (Dictum factum). – ISBN 966-8609-09-3
950964
   Переклад англомовної економічної літератури : економіка США : загальні принципи : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад". - до 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук; [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 411, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна . - Авт. зазнач.в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-038-5
950965
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : книга для викладача : навч. посібник для студ. взо, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад" : до 200-річчя Харк. нац. ун-ту / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 143, [1] с. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-302-7
950966
   Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США : загальні принципи : [навч. посібник для студентів вищих закладів освіти, що навч. за екон. спец. та фахом "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, І.О. Пенькова, І.П. Ярощук] ; за ред. Л.М.Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 270, [2] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна .- Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum factum). – ISBN 978-966-382-301-0
950967
   Переклад англомовної психологічної літератури : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навчаються за психол. спец. та спец. "Переклад" / [Л.М. Черноватий та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана та Т.Б. Хомуленко. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 511, [1] с. : табл. – До 80-річчя Харк. психол. шк. і 40-річчя Каф. теорії та практики прекладу англ. мови Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Dictum Factum ; Translation course). – ISBN 978-966-382-379-9
950968
  Боровинський І. Переклад англомовної романтичної поезії як особливого способу світосприйняття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 22-24


  Стаття досліджує особливості перекладу романтичних поезій українською мовою. Проаналізовано специфіку відтворення романтичних образів із визначенням відповідного кола перекладацьких проблем. Статья исследует особенности перевода романтических поэзий ...
950969
  Черноватий Л.М. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 291, [5] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 6-7. – (Dictum Factum. Translation course). – ISBN 966-8609-84-0
950970
   Переклад англомовної юридичної літератури = Dictum factum translation course : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. та спец. "Переклад". – Вінниця : Поділля-2000, 2002. – 448с. – Шифр дубл. 42 Пере. – ISBN 966-96073-0-2
950971
   Переклад англомовної юридичної літератури : [навч. посібник для студ. вищ. заклад. юрид. спец. та спец. "Переклад"] / [Л.М. Черноватий, В.І. Карабан, Ю.П. Іванко, І.П. Ліпко] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 655, [1] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. – (Dictum Factum). – ISBN 966-382-007-1
950972
  Чала Ю.П. Переклад антономастичних утворень в художній прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 48-52
950973
  Ласінська Т.А. Переклад архаїзованої групи дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 76-80


  У статті ми дослідили особливості перекладу англійських архаїчних дієслів українською мовою. Розглядаються найбільш вдалі лексичні трансформації, що трапляються в українських перекладах. Запропоновано шкалу оцінки перекладу архаїчних дієслів, яка ...
950974
  Кошарний К.Ю. Переклад військової термінологізованої лексики з огляду на внутрішню форму слова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 140-143. – Бібліогр.: 18 назв.
950975
  Кононенко І.В. Переклад вільних та стійких словосполучень в економічних текстах (на матеріалі німецьких економічних періодичних видань та підручників) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 484-489


  У статті розглядається загальна характеристика вільних та стійких словосполучень, а також деякі інші випадки, які зустрічаються в німецькій мові і також належать до стійких висловів. Особлива увага приділяється словосполученням, які зустрічаються в ...
950976
  Галкіна О.Ю. Переклад власних назв з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 203-204
950977
  Амеліна С. Переклад галузевих текстів (на матеріалі технічної підмови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 23-26. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
950978
  Матюша В.І. Переклад гри слів у драматичних творах: втрати і досягнення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 252-256
950979
  Михайленко В.В. Переклад дискурсивного маркера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 323-328. – ISSN 1729-360Х
950980
  Здражко А.Є. Переклад дитячої літератури: "очуження" чи "одомашнення" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 549-552
950981
  Кур"янова М.О. Переклад дієслівних номінацій повинності в німецькомовних науково-технічних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – C. 290-296. – ISBN 966-581-388-9
950982
  Некряч Т. Переклад для сцени: перекладач як співрежисер // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 241-248


  У статті розглядаються два основних підходи до перекладу драми, "текстовий" та "сценічний", і наголошується, що адекватність досягається завдяки збереженню авторського задуму у мовленнєвій формі, пристосованій до вимог театру. Перекладач виступає ...
950983
  Жодані І. Переклад з мови орнаменту на мову літератури у збірці Віри Вовк "Мандаля" і "Казці про вершника" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 220-227. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
950984
  Мушкетик Л. Переклад з угорської на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід : монографія / Леся Мушкетик ; НАНУ, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ніредьгазька Вища школа, К-ра укр. і русинської філолог. – Київ : Аспект-Поліграф, 2006. – 200 с. – ISBN 966-340-163-X
950985
  Сандюк І.В. Переклад заголовків німецькомовних суспільно-політичних текстів ЗМІ українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 268-272


  У статті розглядаються деякі особливості перекладу німецьких заголовків у публіцистичних текстах. Особлива увага приділяється лексико-граматичним та стилістичним особливостям заголовків, а також специфіці та труднощам перекладу. В статье ...
950986
  Поворознюк Р.В. Переклад звертань у протокольних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 200-204. – ISBN 966-594-420-7
950987
  Просалова В. Переклад і варіація як фоорми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М. Рільке українськими поетами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 106-114. – ISSN 1728-9572
950988
  Просалова В. Переклад і варіація як форми літературної перцепції: зі спостережень над інтерпретацією творів Р.М.Рільке // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 224-231.
950989
  Некряч Т.Є. Переклад і культура / Т.Є. Некряч, Ю.П. Чала // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 32-37. – ISBN 966-581-476-1
950990
  Некряч Т. Переклад і культура: особистісний вимір


  Стаття наголошує на необхідності для фахового перекладача постійно підвищувати свою ерудицію і культурний рівень, без чого неможливі ані якісний результат, ані подальший розвиток мови перекладу. Ставиться питання про грамотну професійну орієнтацію ...
950991
  Радчук В.Д. Переклад і логіка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 62-70. – ISSN 0027-2833
950992
  Радчук В. Переклад і логіка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (735), червень. – С. 39-44. – ISSN 0130-5263
950993
  Дайнеко В.В. Переклад і міжмовні відповідності / В.В. Дайнеко, Г.Е. Мірам // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Педагогічні науки. – С. 67-70
950994
  Шаблій О.А. Переклад інтерпретативних юридичних текстів ФРН // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 148-157. – ISBN 978-617-640-052-3
950995
  Решетило І. Переклад інтертекстуальних елементів у кінорецензіях // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 276-286. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано кінематографічні рецензії на предмет виявлення інтертекстуальних одиниць та визначено їхні форми, функції і ступінь їх відтвореності при перекладі. Розглянуто можливості збереження їхніх функцій.
950996
  Саволоцька А. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "Опівнічні діти") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – C. 293-302


  Досліджується роль інтертекстуальних елементів та особливості їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим). Исследуется роль интертекстуальных элементов и особенности их перевода ...
950997
  Поворознюк Р.В. Переклад інтертекстуальних елементів у культурно маркованому тексті (на матеріалі роману Салмана Рушді "ОПІВНІЧНІ ДІТИ") / Р.В. Поворознюк, А.А. Саволоцька // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 310-318. – ISSN 2075-437X


  Наукову розвідку присвячено ролі інтертекстуальних елементів та особливостям їх відтворення в українському перекладі на прикладі роману Салмана Рушді "Опівнічні Діти" (переклад Наталі Трохим).
950998
  Ласінська Т.А. Переклад історизмів на позначення географічних та власних назв // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 34. – C. 39-45
950999
  Вишневська С.В. Переклад контекстуально залежних прислів"їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі "Старі Прислів"я") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 154-160


  У статті досліджено особливості перекладу контекстуально залежних прислів’їв з італійської мови на українську. Проаналізовано специфіку їх відтворення у перекладі твору Джанні Родарі «Старі Прислів’я» порівняно з існуючими способами перекладу ...
951000
  Чала Ю. Переклад культурно-маркованих поетонімів: соціосеміотичний підхід // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 335-338
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,