Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
950001
  Самойленко Л. "Підводна археологія очима студентів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти кафедри археології та музеєзнавства та аспірантка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків університету взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції Інституту археології Торуньського університету (Польща), присвяченої ...
950002
  Савченко А.С. "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – С. 10-16. – ISSN 2310-9769
950003
  Федорчук С. "Підводний" український Донбас / розмову вів Валерій Майданюк // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Про Донбас очима донецького політолога, громадського активіста і публіциста Станіслава Федорчука: про те, як диверсанти захопили регіон; про місцевих мешканців, які стали "ополченцями"; про тих, хто живучи в "ДНР", чекає на повернення України.
950004
  Некряч Т. "Підводні рифи" художнього перекладу: відтворення граматичного роду як складника сюжету


  У статті розглянуті шляхи збереження змістовно-жанрових, концептуально-стильових та формально-стилістичних рис оригіналу у пошуку відповідностей для категорії граматичного роду в українському художньому перекладі на матеріалі англомовних творів, ...
950005
  Абліцов В. "Підгнило щось у Датськім королівстві" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 10 серпня (№ 31). – С. 8-9


  "Думки-нотатки, що виникли після прочитання книги відомого економіста Олександра Савченка "Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи зради".
950006
  Губерський Л.В. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" / беседу вів Ю, Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 вересня (№ 36)


  Інтерв"ю з ректором КНУТШ Л.В. Губерським
950007
  Губерський Л. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  "Третє місце в командному заліку, здобутий Гран-прі і два десятки призерів - такий підсумок тривалої підготовки і напружених інтелектуальних зусиль нашої збірної" на Міжнародній студентській математичній конференції у м. Благоєвраді (Болгарія). Розмова ...
950008
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу" // Освіта, 1996. – N63-64
950009
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу..." : Інтерв"ю брала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Розмова з директором Інституту міжнародних відносин з приводу 5-річного ювілею Інституту Леонідом Губерським про здобутки та перспективи Інституту.
950010
  Проць О.С. "Підліток минулих часів" Франсуа Моріака в контексті європейського роману виховання XX століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 175-180


  У статті розглядається роман Франсуа Моріака «Підліток минулих часів», котрий є останнім романом письменника, опублікованим за його життя. Вивчаються також погляди різних філософів та літературознавців на цей вид жанру. Численні суперечності ...
950011
  Таран М.А. "Піднесення" Китаю: творення гармонії чи породження конфлікту? // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1608-0599
950012
  Скопенко В.В. "Піднімаю корогву за нашу мову, за нашу землю матір" : [Передмова] // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-7. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
950013
  Кульчицький С. "Піднімаючись над догмами". Іван Лисяк-Рудницький - зірка серед українських інтелектуалів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 948-960. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
950014
  Жулай В. "Підпільна людина" Ф. Достоєвського як принцип творчості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.93-103. – ISBN 966-7653-02-8
950015
  Романова Т.В. Підвищення адаптаційних можливостей національної економіки методами структурної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
950016
  Ніколаєв О.Л. Підвищення адаптивності допоміжних пристроїв автоматизованих технологічних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Ніколаєв О. Л.; Льв. ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1994. – 21л.
950017
  Іорданов І.В. Підвищення безпеки застосування електроенергії на шахтах небезпечних по газу і пилу шляхом використання надшвидкодіючих комутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іорданов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
950018
  Дерев"янко О.В. Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Дерев"янко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – 25 с. – Бібліогр.: 29 назв
950019
  Швагер Н.Ю. Підвищення безпеки та ефективності вибухових робіт при проведенні гірничих виробок. : Автореф... канд.техн.наук: 05.26.01 / Швагер Н.Ю.; Мін-во освіти Укр.Криворізький техн.ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 18л.
950020
  Бехтір Олена Володимирівна Підвищення візуальної інформативності термограм у оптоелектронних системах тепловізійної медичної діагностики : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.20 / Бехтір О.В.; НАН України Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
950021
  Селіверстов О.Г. Підвищення властивостей зварних з"єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селіверстов Олександр Георгійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
950022
  Артеменко В.В. Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених поліалюмосилоксанів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Артеменко Віктор Вікторович ; М-во надзвичайних ситуацій України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назв
950023
  Знайдюк В.Г. Підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Знайдюк Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
950024
  Шевчук О. Підвищення дієвості державного валютного контролю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 105-117. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-2005
950025
  Власенко Микола Вікторович Підвищення довговічності дизелів сільськогосподарських машин на стадії післяремонтної обкатки шляхом модифікування поверхонь тертя деталей трибохімічним методом : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.11 / Власенко Микола Вікторович; Кіровогр. ін-тут сільськогосп. машинобудування. – Кіровоград, 1997. – 16л.
950026
  Кут О.В. Підвищення довговічності робочих органів трубопровідної арматури у системах промислового гідротранспорту феромагнітних корисних копалин : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.12 / Кут О.В.; Мі-во освіти України. Східно-український держ. ун-тет. – Луганськ, 1994. – 23л.
950027
  Лепеха Ольга Григорівна Підвищення довговічності сталевих канатів для підйомників шляхом їх раціонального обтиску в процесі виття : Автореф... канд. техніч.наук: 05.05.05 - 05.16.05 / Лепеха Ольга Григорівна; Харківськ. інженерно-педагог. ін-т. – Харків, 1993. – 24л.
950028
  Демчук Гліб Вікторович Підвищення достовірності оцінки захисних влативостей протиаерозольних засобів індивідуального захисту органів дихання : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.26.01. / Демчук Г.В.; Держ. комітет України з погляду за охороною праці; ННДЮП. – Київ, 2003. – 19 С. – Бібліогр.: 8 назв
950029
  Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов"язаннями / В. Брич, Я. Шпак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 37-46. – ISSN 1818-5754
950030
  Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Говорущенко Т.О.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 23 назви
950031
  Сафронов Олександр Сергійович Підвищення достовірності цифрових зображень на основі інформаційних технологій вбудованих ідентифікаторів у задачах електронного бізнесу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сафронов О.С.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2006. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
950032
  Михайлів М.І. Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Михайлів Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
950033
  Ковальов О.О. Підвищення екологічної безпеки золовідвалів підприємств промислової енергетики шляхом вилучення та утилізації з відходів сполук ванадію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ковальов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
950034
  Депутат Богдан Юліанович Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 21. 06. 01 / Депутат Б. Ю.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
950035
  Лісняк В.М. Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Лісняк В.М.; Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2007. – 26с. – Бібліогр.: 22 назви
950036
  Матухно О.В. Підвищення екологічної безпеки процесів регенерації та нейтралізації відпрацьованих кислотних електролітів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Матухно Олена Вікторівна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
950037
  Ремешевська І.В. Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ремешевська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
950038
   Підвищення екологічної безпеки та надійності металоконструкцій металургійними та технологічними методами / В.Г. Старчак, С.О. Олексієнко, С.Д. Цибуля, О.Г. Мартинюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 75-78 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
950039
  Бондарчук О.М. Підвищення екологічної безпеки територій впливу залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатів на основі зменшення пиловиділення шламосховищ : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бондарчук О.М. ; М-во освіти і науки України; Нац гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
950040
  Ятчишин Ю.Й. Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Ятчишин Ю.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
950041
  Васильківський Д.М. Підвищення економічного потенціалу підприємства: теорія, методи, практика / Васильківський Д.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 226, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-211. – ISBN 978-966-330-
950042
  Бугуцький О.А. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва / О.А. Бугуцький, Л.Ф. Жигало. – Київ, 1967. – 256с.
950043
  Пасько Н.С. Підвищення експлуатаційних властивостей виробів з чавуну застосуванням шлакоутворюючих сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Пасько Наталія Сергіївна ; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
950044
  Поліщук С.Й. Підвищення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів електроенергії з мережею живлення засобами керування та активної фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Поліщук Сергій Йосипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
950045
  Назаренко І.А. Підвищення енергетичної ефективності систем нагріву високотемпературного пеку на основі розробки їх раціональних режимів роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Назаренко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950046
  Нікітін Є.Є. Підвищення енергетичної ефективності систем централізованого теплопостачання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Нікітін Євгеній Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
950047
  Стойка В.О. Підвищення енергоефективності - основа інноваційного розвитку економіки України / В.О. Стойка, П.Ю. Курмаєв, С.О. Стойка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
950048
  Коваль В.П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Коваль В.П. ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
950049
  Поднебенна С.К. Підвищення енергоефективності електротехнічного комплексу "нелінійне навантаження - силовий активний фільтр" в електричних мережах 0,4 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Поднебенна Світлана Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
950050
  Кулаковський Л.Я. Підвищення енергоефективності енерготехнологічного комплексу сушіння на торфобрикетному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Кулаковський Леонід Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950051
  Бондарчук А.С. Підвищення енергоефективності Об"єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.14.01-Енергетичні системи та комплекси / Бондарчук А.С. ; Нац.технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009. – 19с. – Бібл.:12 назв
950052
  Пермяков Олександр Анатолійович Підвищення ефективності агрегатних верстатів середнього розміру при виборі структури та управління проектними параметрами процесу різання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.06, 05.02.08 / Пермяков Олександр Анатолійович; Харківський політехн. ін-тут. – Харків, 1993. – 18л.
950053
  Прокопенко О.В. Підвищення ефективності алгоритму чисельного розрахунку власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 211-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проілюстровано застосування методу часткових областей (МЧО) з особливістю на ребрі до задачі визначення власної частоти фундаментальної моди чвертьхвильового резонатора поверхневої хвилі (РПХ). Показано, що МЧО з особливістю на ребрі дозволяє суттєво ...
950054
  Волочій Б.Ю. Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.12.17 / Волочій Б.Ю.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 39с. – Бібліогр.: 55 назв
950055
  Колесник О.О. Підвищення ефективності антикризового управління банком шляхом впровадження сервісно-орієнтованої архітектури : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 125-130. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
950056
  Грищенко В.І. Підвищення ефективності багатоядерних мережних процесорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грищенко В.І. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
950057
  Росоляк О.Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 106-113.
950058
  Баль О.М. Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.22.06 / Баль О.М.; Мін-во транспорту та зв"язку України; Дніпропетровський націон. ун-т залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
950059
  Ковалевич С.В. Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар"єрах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05..15.09 / Ковалевич С.В; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 21с. – Бібл.: 10 назв
950060
  Ігонін Р.В. Підвищення ефективності виконання судових рішень в контексті трансформації державної виконавчої служби // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 184-188. – ISSN 1563-3349
950061
  Шайда В.П. Підвищення ефективності використання активних матеріалів магнітної системи в машинах постійного струму середньої потужності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Шайда В.П.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
950062
  Лаврентьєв М.М. Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 53-61. – ISSN 2306-6814
950063
  Проскурін А.Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Проскурін Аркадій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
950064
  Безкровна Г.Д. Підвищення ефективності використання засобів праці як передумова зростання продуктивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 96-102
950065
  Тищенко В.І. Підвищення ефективності використання кнурів-плідників в промислових свино-комплексах. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.02.04 / Тищенко В.І.; УААН Ін-т тварин-ва. – Харків, 1993. – 21л.
950066
  Кочергін А Ю. Підвищення ефективності використання обладнання авіаційних телекомунікаційних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Кочергін Ю.А.; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
950067
  Стецюра В.К. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів у промисловості / В.К. Стецюра. – К., 1968. – 47с.
950068
  Писаревський І.М. Підвищення ефективності використання ресурсів у плануванні виробничих процесів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 91-100 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
950069
  Желєзняк А. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 104-108 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
950070
   Підвищення ефективності використання техніки / І Дорош, Й, , ін. та. – К, 1983. – 56с.
950071
  Орєшков В.І. Підвищення ефективності використання цифрових абонентських ліній в мережах широкосмугового доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Орєшков Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
950072
  Шапуров О.О. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності машинобудівних підприємств на основі стратегічного управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
950073
  Семаков В.В. Підвищення ефективності відновної роботи газового потоку за рахунок формування раціональної структури стовпа шихти в доменній печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Семаков Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
950074
  Борисов Петро Федотович Підвищення ефективності вогнезахисту деревини шляхом послідовного просочування антипіреном і полімерним антисептиком : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Борисов П. Ф. ; Харків. ін-т пожежної безпеки. – Харків, 2000. – 20 с.
950075
  Гранкіна Вікторія Вікторівна Підвищення ефективності газопостачання за рахунок інтенсифікації захисту від сольових відкладів в системах водяного охолодження газомотокомпресорів (стосовно дожимних компресорних станцій) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.03 / Гранкіна В. В.; Харківськ. держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
950076
  Лісний В.А. Підвищення ефективності галузі свинарства шляхом впровадження сучасних технологій / В.А. Лісний, Т.М. Лісна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 120-125 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
950077
  Шнерх О.С. Підвищення ефективності геліосистем теплопостачання дискретною орієнтацією сонячних колекторів : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.11 / Шнерх О.С.; МО України. Ів.-Франк. держ. техн. ун-т найти і газу. – Івано-Франківськ, 1994. – 16л.
950078
  Кульчицький В.М. Підвищення ефективності генераторів зондуючих сигналів моноімпульсних радіолокаційних засобів шляхом застосування електрохімічних суперконденсаторів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 47-51
950079
  Ільєнко Н. Підвищення ефективності гідної праці в Україні та управління системою соціально-трудових відносин / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-35. – ISSN 2411-6912 02
950080
  Сахацький О.І. Підвищення ефективності гідрогеологічних прогнозів з використанням водних індексів мультиспектральних супутникових зйомок // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 42-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
950081
  Поздняков П.Б. Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.03.07 - процеси фізико-техн. обробки / Поздняков П.Б. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ун-т". – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
950082
  Матвієнко П.В. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-48.
950083
  Кремнева К.В. Підвищення ефективності двостадійного процесу газифікації дрібнодисперсної біомаси для когенераційних установок малої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Кремнева Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
950084
  Мостепанюк А.В. Підвищення ефективності державно-приватного партнерства в процесі розробки та реалізації ДПП-проектів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-966-188-219-4
950085
  Пінчук Н.М. Підвищення ефективності державного управління й фінансування у сфері надрокористування : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 59-66 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
950086
  Рибачук В.Л. Підвищення ефективності державної бюджетної політики у сфері вдосконалення тарифного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 117-121. – ISSN 2306-6814
950087
  Чепінога В.І. Підвищення ефективності державної підтримки промислового виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 161-164


  В статті аналізуються різні форми державного субсидування промислового виробництва і формулюється висновок, що найбільш оптимальними є компенсація покупцям частини вартості субсидованої продукції і часткова компенсація кредитної стаки комерційних банків.
950088
  Камаєв В.С. Підвищення ефективності джерел резервного електроживлення на базі застосування перетворювачів електричної енергії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Камаєв В.С.; МОНУ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
950089
  Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
950090
  Гарачук Юлія Олександрівна Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливість управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах самоорганізації з розвитком властивостей адаптивності та інноваційності.
950091
  Горелова В.А. Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом впровадження технології stp-маркетингу / В.А. Горелова, В.П. Колесніков // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 129-132
950092
  Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 150-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1607-4556
950093
  Попович В.Я. Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Попович Василь Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
950094
  Трапезон К.О. Підвищення ефективності електромеханічних ультразвукових концентраторів на основі методу симетрії : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.09.08. - Прикладна акустика та звукотехніка / Трапезон К.О. ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 19 назв
950095
  Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех Підвищення ефективності засобів виявлення помилок передачі даних в комп"ютерних системах і мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Хазем Мох"д Саід Абдел Маджід Хатамлех; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
950096
  Астраханцев А.А. Підвищення ефективності засобів передачі інформації по каналам з обмеженою смугою : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Астраханцев А.А.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
950097
  Нгуєн Чан Куок Вінь Підвищення ефективності застосування матеріалізованих представлень в автоматизованих комп"ютерних системах з реляційними базами даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Нгуєн Чан Куок Вінь.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одеса, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
950098
  Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат Підвищення ефективності застосування шківних електромагнітних сепараторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.01 / Фаузі Мансур Махмуд Аль-Зурейкат; Донецк. нац. техн. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
950099
  Абабне О.А. Підвищення ефективності захисту інформації в комп"ютерних системах на основі використання стохастичних параметрів їх роботи : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Абабне О.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
950100
  Жерносєков А.М. Підвищення ефективності зварювальних процесів шляхом застосування спеціалізованих імпульсних дій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Жерносєков Анатолій Максимович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
950101
  Кривенко А.Ю. Підвищення ефективності знешламлення магнетитової суспензії на підставі змінення гідродинамічних параметрів процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Кривенко Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
950102
  Чубенко А. Підвищення ефективності і правового регулювання статусу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-115
950103
  Вайсман В.О. Підвищення ефективності і процесу шліфування формотворюючих елементів інструментального оснащення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.08 / Вайсман В.О.; Одеський держ.політ.ун-т. – Одеса, 1996. – 16л.
950104
  Михайлова Т.В. Підвищення ефективності кластерних обчислювальних систем на основі аналітичних моделей : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Михайлова Т.В.; Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет". – Донецьк, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 19 назв
950105
  Кузнєцов С.І. Підвищення ефективності комплексного очищення газових викидів від окису вуглецю, двоокису сірки й пилу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Кузнєцов С.І.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 17 назв
950106
  Мамута М.С. Підвищення ефективності комплексування оптико-електронних систем спостереження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Мамута Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
950107
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 253 л. + Додаток: л. 184-227. – Бібліогр.: л. 228-248
950108
  Брінцева О.Г. Підвищення ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брінцева Олена Григоріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
950109
  Репіч Т.А. Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства (на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод") / Т.А. Репіч, Н.М. Копен // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 84-87
950110
  Бугиль Б.А. Підвищення ефективності методів динамічної маршрутизації в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бугиль Богдан Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
950111
  Городецька Т.Е. Підвищення ефективності механізмів бюджетного регулювання у контексті Європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 2 (79). – С. 83-93. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
950112
  Бутенко В.Г. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу як актуальне завдання вищої юридичної школи // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 186-197. – ISSN 2414-4207


  У статті зазначено, що сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується значними змінами в економіці, політиці, суспільних відносинах актуальності набувають питання освіти, виховання, формування особистості, організації її ...
950113
  Загной Т.В. Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів: диференційований підхід // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 119-125. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
950114
  Галус О.М. Підвищення ефективності навчання як провідний освітній процес у країнах світу / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова // Порівняльна педагогіка : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спеціальностей вищ. педагог. навч. закл. / О.М. Галус, М Л. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – С. 123-151. – ISBN 966-642-171-2
950115
  Денисов М.О. Підвищення ефективності незображуючих волоконно-оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Денисов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: 86 назв
950116
  Нахайчук Олег Вікторович Підвищення ефективності одержання технологічних канавок на поверхнях отворів холодним пластичним деформуванням : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.05 / Нахайчук Олег Вікторович; Мін-во освіти України. Вінницький політехн. ін-тут. – Вінниця, 1994. – 17л.
950117
  Гордієнко В.І. Підвищення ефективності оптико-електронних прицільних комплексів бронетехніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Гордієнко Валентин Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
950118
  Лихоліт М.І. Підвищення ефективності оптико-електронних систем дистанційного зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Лихоліт Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
950119
  Климаш М.М. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.02 / Климаш М.М.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 60 назв
950120
  Корецький О.В. Підвищення ефективності оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Корецький Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950121
  Квасова О.П. Підвищення ефективності організаційно-економічного механізму діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 65-69
950122
  Бочі А.К. Підвищення ефективності ПДВ в контексті макроекономічної стабілізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 161-162. – ISBN 978-966-188-219-4
950123
  Онацький О.В. ПІдвищення ефективності передачі телефонних сигналів по цифоровим трактам методом вибіркової дискретизації : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13 / Онацький О. В.; Держ. ком. зв"язку та інформ України, Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1999. – 16с.
950124
  Ярош Ярослав Дмитрович Підвищення ефективності пиловловлювання батарейних циклонів за рахунок застосування елементів з жалюзійними решітками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.08. / Ярош Я. Д.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
950125
  Барбашев В.Х. Підвищення ефективності підземної розробки марганцевих руд на основі врахування технологічних і геомеханічних факторів : Автореф...канд.техн.наук:05.15.02 / Барбашев В.Х.;МОіНУ.КТУ. – Кривий Ріг, 2000. – 21с. – Бібліогр.:с.17-18
950126
  Воронова Л.К. Підвищення ефективності правових норм у галузі державних видатків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  Исходя из поставленных XXVI съездом КПСС задач совершенствования законодательства, изучения практики правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов в области расходов государственного бюджета, связанных с функционированием ...
950127
  Праховнік Н.А. Підвищення ефективності прийняття рішень при плануванні заходів охорони праці на галузевому рівні. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Праховнік Н.А.; Мін. праці та соц. політики України. – К., 2000. – 20л.
950128
  Поляков С. Підвищення ефективності проведення практичних занять з технічних дисциплін шляхом використання методів проблемного навчання / С. Поляков, Г. Зміївський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 66-72. – ISSN 1562-529Х
950129
  Запорожець С.А. Підвищення ефективності проектів партнерства на рівні міста // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 97-102. – ISSN 2311-6420


  Визначено необхідність використання механізмів партнерства в управлінні містом, проаналізовано проблеми запровадження механізмів партнерства на рівні міста. Визначено основні фактори, що впливають на ефективність використання механізмів партнерства на ...
950130
  Філіпова О.Л. Підвищення ефективності промислового виробництва на основі науково-технічного прогресу у роки дев"ятої п"ятирічки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 57-61. – (Історичні науки ; Вип. 29)
950131
  Лебеденко Ю.О. Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних енергетичних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Лебеденко Ю.О. ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
950132
  Ільїн С.В. Підвищення ефективності процесів теплообміну в обмотках силового трансформатора шляхом вдосконалення параметрів системи охолодження : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.14.06 / Ільїн Сергій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв
950133
  Будько В.І. Підвищення ефективності процесу акумулювання електричної енергії відновлювальних джерел в автономних системах електроживлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько В.І. ; НАН України ; Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
950134
  Соханич Ф.Ф. Підвищення ефективності процесу управління фінансовими потоками підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 219-224. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
950135
  Братковська К.О. ПІдвищення ефективності реалізації програм енергозбереження промислових підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 73-79. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
950136
  Миколайчук М. Підвищення ефективності регіонального управління на основі соціального контролінгу // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 166-172
950137
  Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 4-9 : Табл., рис.
950138
  Бандура О.В. Підвищення ефективності регулювання циклічного розвитку національної економіки: системний аспект // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – [2015 рік]. – С. 2-8
950139
  Голіков О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Голіков Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад Криворізький нац. ун-т. – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
950140
  Койфман О.О. Підвищення ефективності роботи доменних повітронагрівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Койфман Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назви
950141
  Олексин А.В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з асинхронізованими турбогенераторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Олексин Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
950142
  Пулінець І.В. Підвищення ефективності роботи печей випалу вуглеграфітових виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Пулінець Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
950143
  Душкін С.С. Підвищення ефективності роботи споруд водопостачання при підготовці питної води : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.04 / Душкін Станіслав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
950144
  Худолій С.С. Підвищення ефективності роботи частотного електропривода шляхом керування за максимальною навантажувальною здатністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Худолій Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ін-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
950145
  Щербій Р.Б. Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень процесу буріння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Щербій Руслан Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
950146
  Зюков Ю.Є. Підвищення ефективності роботи шахт ДП "Ровенькиантрацит" на основі досліджень геомеханічних моделей : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Зюков Ю.Є. ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
950147
  Самойловський А.Л. Підвищення ефективності розвитку систм страхування за умов трансформаційних перетворень економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 8-11
950148
  Говоров В.П. Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик електроприймачів : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.14.02 / Говоров Владлен Пилипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
950149
  Щербань Володимир Валентинович Підвищення ефективності руйнування гірських порід конверсійними вибуховими матеріалами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Щербань В. В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 8 назв
950150
  Черевко Г. Підвищення ефективності садівництва в Україні: економіко-технологічні аспекти / Г. Черевко, Ю. Крупич, О. Крупич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 89-96 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
950151
  Єфіменко Г.П. Підвищення ефективності самоменеджменту за допомогою дистанційного навчання / Г.П. Єфіменко, К.О. Стогній // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 17-18
950152
   Підвищення ефективності систем екологічного моніторингу з використанням мобільних вимірювальних пристроїв / Ю.Г. Даник, М.М. Климаш, Л.О. Комарова, В.О. Пелішок // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіаційного ун-ту. – Житомир, 2013. – Вип. 7. – С. 14-20. – ISSN 2076-1546
950153
  Баюра Д.О. Підвищення ефективності системи корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 3-7.
950154
  Шпакович В.В. Підвищення ефективності системи управління підприємством у контексті розробки антикризових заходів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 139-143
950155
  Месель-Веселяк Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-26
950156
  Ахмаметьєва Г.В. Підвищення ефективності стеганоаналізу для цифрових зображень і відео : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Ахмаметьєва Ганна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950157
  Шпортько О.В. Підвищення ефективності стиснення кольорових зображень у форматі PNG : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шпортько О.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
950158
  Яценко С.М. Підвищення ефективності технології фінішної обробки деталей пар тертя поршневих насосів : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.02.08 / Сергій Михайлович Яценко; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
950159
  Татарчук В.О. Підвищення ефективності технологічних процесів очищення газів для енергозберігаючих технологій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Татарчук В.О. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
950160
  Тертична Л.І. Підвищення ефективності управління власністю на інтелектуальний капітал підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 116-123


  В статті досліджуються інституційні умови і чинники, що забезпечують розвиток власності на інтелектуальний капітал фірми, основні параметри і показники, що характеризують ефективність управління інтелектуальним капіталом підприємства з точки зору ...
950161
  Майстренко В.В. Підвищення ефективності управління державним наглядом з охорони праці на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Майстренко Володимир Володимирович ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
950162
  Сівков В. Підвищення ефективності управління малим підприємництвом та державна підтримка йогг розвитку // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.79-89
950163
  Удод О.А. Підвищення ефективності управління освітньою галуззю на основі національної системи оцінювання якості освіти // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 3-5
950164
  Зінченко В. Підвищення ефективності управління ризиками в умовах активізації споживчого кредитування / В. Зінченко, Г. Карчева // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 7-10.
950165
  Брюховецька О. Підвищення ефективності управлінського спілкування керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2009. – № 1 (14). – С. 33-38
950166
   Підвищення ефективності уроків фізики : зб. статей. – Київ : Радянська школа, 1986. – 153 с.
950167
  Нелюба В. Підвищення ефективності формування та використання капіталу України як необхідна умова інтеграції до Європейського Союзу // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 289-302. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
950168
   Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : Збірник матеріалів круглого, проведеного кафедрами фінансів і банківської справи (07 листопада 2006 р.). – Чернігів, 2006. – 114с. – ISBN 966-502-335-7
950169
  Скачек Л.М. Підвищення ефективності функціонування системи захисту інформації на підприємстві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Скачек Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
950170
  Котенко А.М. Підвищення ефективності функціонування транспортної системи України / А.М. Котенко, П.С. Шилаєв, А.В. Світлична // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 45-46. – ISSN 2075-4892
950171
  Ярош Т.П. Підвищення ефективності хімічного збагачення марганцевмісної сировини на основі встановлення термодинамічних та кінетичних закономірностей процесу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Ярош Т.П.; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
950172
  Клятченко Я.М. Підвищення ефективності цифрових обчислювальних засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Клятченко Ярослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
950173
  Слєднікова О.С. Підвищення ефективності шліфування торців орієнтаціями деталей та профільованих кругів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Слєднікова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
950174
  Сіра Н.М. Підвищення ефективності шліфування циліндричних, ступінчастих та криволінійних поверхонь обертання зі схрещеними осями круга та деталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Сіра Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – 21 с., вкл. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
950175
  Дюдіна І.А. Підвищення ефективностю зберігання насіння різноманітних генотипів кукурудзи : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.12 / Дюдіна І.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 17л.
950176
  Одіяненко О.В. Підвищення завадостійкості та безпеки телекомунікаційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одіяненко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
950177
  Ткаченко Л. Підвищення зарплат в Україні: правда і фікція // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 8


  "Українці повернулися до купівельної спроможності 2013 р. Офіційна статистика фіксує швидке зростання зарплат. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників підприємств у 2017 р. сягнула 7104 грн, у першому кварталі 2018-го – 7974 грн, зокрема у ...
950178
  Щербань Т. Підвищення значення та ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
950179
  Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 28-33.
950180
  Гудзь Володимир Іванович Підвищення зносостійкості елементів конструкцій в умовах ударного навантаження : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Гудзь Володимир Іванович; Хмельницький технологічний ун-т Поділля. – Хмельницький, 1997. – 21 с.
950181
  Бобрицький В.М. Підвищення зносостійкості різаних елементів робочих органів грунтообробних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.04 / Бобрицький В.М.; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
950182
  Божанова В.Ю. Підвищення інвестиційних можливостей населення на придбання житла / В.Ю. Божанова, Р.Б. Тян // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 6-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
950183
  Савченко А. Підвищення інвестиційного потенціалу прискореної амортизації / А. Савченко, А. Никифоров // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 21-34. – ISSN 0131-775Х
950184
  Гайдуцький А.П. Підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору шляхом розширення бюджетної підтримки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 111-115 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
950185
  Чевела Г.О. Підвищення інвестиційної привабливості страховика шляхом застосування, реінжинірінгу бізнес-процесів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 57-59
950186
  Прокопенко К.А. Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Прокопенко Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
950187
  Юрчук А.О. Підвищення ймовірності виявлення супутникових сигналів на основі модифікації оператора згортки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Юрчук Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
950188
  Козоріз М. Підвищення капіталізації як напрям запобігання кризовим ситуаціям в економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 229-232. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
950189
  Іванцова А. Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
950190
  Ковальчук Г. Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні: ретроспективний аспект // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Прослідковується історія формування системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в Україні.
950191
  Бабійчук Ірина Підвищення кваліфікації викладачів в інституті державного управління у сфері цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 23-24 : фото
950192
  Безгласна Лариса Михайлівна Підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх шкіл з керівництва процесом виховання в учнів милосердя : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Безгласна Лариса Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
950193
  Ткаченко Л. Підвищення кваліфікації з проблем євроінтеграції для ректорів ВНЗ // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 1


  Виконуючи вимогу цьогорічного Указу Президента України № 229 щодо впровадження пілотної програми підищення кваліфікації керівників вищих навчальних закладів 22-24 квітня в НАПН України відбувся триденний навчальний семінар. Організаторами його ...
950194
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
950195
  Чубукова Ольга Юріївна Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / Чубукова Ольга Юріївна, Шацька Зорина Ярославівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано різні ш.іяха навчання та підвищення кваліфікації персоналу підприємства. З метою підтримки процесу реалізації обраної стратегії запропоновано здійснення системи безперервного навчання персоналу як однієї зі складових ...
950196
  Білянін Г. Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні на початку XX ст. під владою царської Росії (1900-1917 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
950197
  Власова Т. Підвищення кваліфікації персоналу як складова соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність соціальної відповідальності бізнесу на основі існуючих наукових підходів. Виявлено, що в сучасних умовах функції підприємництва мають бути доповнені соціальною функцією, адже підприємницька діяльність в ринковій економіці ...
950198
  Купалова Г.І. Підвищення кваліфікації працівників финансово-економічної служби Збройних сил України щодо використання комп"ютерних облікових систем / Г.І. Купалова, В.А. Домбровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені актуальні питання щодо забезпечення необхідного рівня знань працівникам фінансово-економічної служби Збройних Сил України в контексті роботи з комп"ютерними обліковими програмами. Сформульовані пропозиції по удосконаленню діючої системи ...
950199
  Шулякова В. Підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури: вимоги сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 28-31
950200
  Фоменко Н. Підвищення кваліфікації туристичних кадрів - вимога часу / Н. Фоменко, Г. Цехмістрова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
950201
  Чорноплеча О.С. Підвищення конкурентноспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 132-133
950202
  Месель-Веселяк Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-14.
950203
  Темник І.О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через реалізацію в Україні масштабних макропроектів міжнародного // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-116
950204
  Ольшанцева Т.О. Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ та його розвиток з позицій маркетингу // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С105-116. – ISSN 2306-8558
950205
  Осовий Г.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки на основі розвитку людського капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 10-16. – ISBN 966-614-021-7
950206
  Бутенко Н.В. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на засадах партнерства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 1. – С. 36-42. – ISSN 1993-0259
950207
  Заводовська І.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств за допомогою аутсорсингу // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57.
950208
  Саннікова С.Ф. Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом удосконалення керування виробничою діяльністю / С.Ф. Саннікова, М.В. Іванова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
950209
  Решетникова Т.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємства та її вимір // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.50-54. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
950210
  Зборовська Ю.Л. Підвищення конкурентоспроможності продукції - важлива умова нарощування експортного потенціалу АПК України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-140.
950211
  Ільчук М.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні / М.М. Ільчук, І.А. Коновал // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 5 (259). – С. 51-59. – ISSN 2221-1055
950212
  Писаренко С.М. Підвищення конкурентоспроможності промислового потенціалу Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 55-63 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
950213
  Макаренко М.В. Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
950214
  Макаренко Марина Василівна Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції шляхом застосування ефективної маркетингової концепції збуту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність застосування високоякісної збутової логістики як інструменту маркетингової політики для створення позитивного образу продукції у споживача.
950215
  Супіханов Б.К. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 44-49.
950216
  Лузан Ю.Я. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва в умовах підготовки вступу в СОТ // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 14-23
950217
  Хумаров О.А. Підвищення конкурентоспроможності України: мобілізація транзитного потенціалу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 152-158
950218
  Мусіна Л.О. Підвищення конкурентоспроможності української економіки: вимоги до програмних документів урядової політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – С. 144-154. – ISBN 966-614-021-7
950219
  Вовк Ігор Євгенович Підвищення корозійної стійкості обладнання ТЕС очисткою станційних вод від магнітосприймаючих продуктів корозії : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.14 / Вовк Ігор Євгенович; НАН України. Фізико-механіч. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1998. – 16л.
950220
  Антропов І.І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній обробці : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Антропов Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
950221
   Підвищення культури землеробства в передгірних та гірських зонах Карпат. – Львів, 1968. – 195с.
950222
  Євсєєва Н.О. Підвищення механічних та експлуатаційних властивостей хромонікельмарганцевої сталі спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Євсєєва Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України. Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
950223
  Бурмака Є. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни постійно вимагають активізації вітчизняної економічної дипломатії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 9. – С. 118-119.
950224
  Полунєєв Ю.В. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 23-27. – ISSN 1728-6220
950225
  Євдокимова Т.О. Підвищення мінімальної заробітної плати: вплив на економічні показники / Т.О. Євдокимова, К.М. Рудь // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2410-87-7
950226
  Зеркаль Ольга Підвищення мотивації навчання через спільно-розподільну та проектну діяльність : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 21-29,32 : Табл.
950227
  Мороз Сергій Михайлович Підвищення надійності насосних станцій гідромеліоративних систем : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Мороз Сергій Михайлович; Укр. ін-т інженерів водного господарства. – Рівне, 1994. – 22л.
950228
  Собчук Д.С. Підвищення надійності розподільних електричних мереж за рахунок відновлюваних джерел електроенергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Собчук Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
950229
  Дзінько Р.І. Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Дзінько Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950230
  Плетньов В.М. Підвищення надійності та безпеки використання технологічних автомобілів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Плетньов В"ячеслав Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
950231
  Фірас М.Ф. Аль-Куран Підвищення надійності та вібростійкості конструктивних з"єднувальних елементів гірничо-збагачувальних машин і обладнання : Автореф. дис. ... канд. філос. наук:05.05.06 / Фірас М.Ф. Аль-Куран; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.
950232
  Лісковський І.О. Підвищення надійності функціонування мережі тактової синхронізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Лісковський І.О. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 12 назв.
950233
  Момот В.В. Підвищення надійності функціонування систем обліку електроенергії у трифазних електромережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Момот Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
950234
  Мозек Євген Романович Підвищення несучої здатності обсадних колон при кріпленні пластичних порід (для умов північно-західної частини ДДЗ) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.10 / Мозек Євген Романович; Івано-Франк. держ. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1998. – 19л.
950235
  Старик С.П. Підвищення оптико-механічних характеристик багатошарових інтерференційних покриттів шляхом введення до їх складу захисних алмазоподібних плівок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Старик С.П.; НАНУ; Ін-т надтвердих матеріалів ім В.М. Бакуля. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 18 назв
950236
   Підвищення педагогічної майстерності та контроль за якістю знань. – Чернівці, 1996. – 16с.
950237
  Данилюк Я.В. Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 144-146
950238
  Коваль С.М. Підвищення пенсійного віку: необхідний крок для здійснення пенсійної реформи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 223-224. – ISBN 978-966-188-219-4
950239
  Безкоровайний В.С. Підвищення перешкодостійкості ферозондових дефектоскопів до магнітних полів перешкод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безкоровайний Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
950240
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 80-84. – ISSN 2078-1687
950241
  Комісарик М. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників. / М. Комісарик, К. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 95-99. – ISSN 2078-1687
950242
  Заєць В.А. Підвищення пожежної безпеки закладів готельно-ресторанного комплексу / В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 26-28 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
950243
  Срібна І.М. Підвищення показників якості конвергентної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.02 - телеком. системи та мережі / Срібна І.М. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технол. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
950244
  Кільчицький Є Підвищення показників якості систем і пристроїв управління мережами та послугами телекомунікацій : Автореф...канд.техн.наук:05.12.02 / Кільчицький Є.В.;Укр.держ.акад.зв"язку ім.О.С.Попова. – Одеса, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
950245
  Ткач М.Я. Підвищення працездатності замкових різьбових з"єднань бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Ткач Микола Ярославович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
950246
  Серкіз О.Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Серкіз О.Р.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 18л.
950247
   Підвищення продуктивності ланів, лісів і гірських пасовищ західних областей Української РСР. – К, 1953. – 152с.
950248
  Липницький Андрій Олексійович Підвищення продуктивності озимого жита шляхом оптимізації азотного живлення і ретардантного захисту при інтенсивній технології його вирощування : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Липницький Андрій Олексійович; УААН. Ін-т землеробства. – К., 1993. – 20л.
950249
  Ніколаєнко А.М. Підвищення продуктивності озимої пшениці за рахунок біологічної азотфікації та біостимуляції в умовах східного лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.26 / Ніколаєнко А. М.; Ін-т землероб. укр. акад. аграрн. наук. – К., 1997. – 20л.
950250
  Ступницький І.С. Підвищення продуктивності праці - вирішальна умова зниження собівартості продукції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 21-26. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Успешное строительство советским народом материально-технической базы коммунизма требует выявления все новых резервов развития производства. В статье показано значение повышения производительности труда как важнейшего фактора снижения себестоимости ...
950251
  Добринов О.С. Підвищення продуктивності праці в колгоспах Півдня України / О.С. Добринов. – К., 1960. – 88с.
950252
   Підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. – К, 1990. – 110с.
950253
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
950254
  Костенко Т.О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 219-241. – Бібліогр.: арк. 197-218
950255
  Володченко Валерій Вікторович Підвищення продуктивності токарних верстатів з ЧПК на основі синтезу групових інструментальних надходжень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.02.08 / Володченко В.В.; НТУ "Харків. політех. ін-тут". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
950256
  Єременко В.О. Підвищення продуктивності: теорія, світовий досвід, шлях України / В.О. Єременко. – Краматорск : Вид-во ЦП Мін-во праці та соц.політики України, 2000. – 398с. – ISBN 966-95860-2-Х
950257
  Зінченко А.А. Підвищення пропускної здатності радіорелейного каналу зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами / А.А. Зінченко, В.І. Слюсар // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 74-76


  Дана стаття присвячена питанню збільшення пропускної здатності радіорелейної системи зв"язку за рахунок використання методу N-OFDM з ортогонально поляризованими сигналами. Задачею дослідження є синтез процедури демодуляції N-OFDM сигналів з врахуванням ...
950258
  Шпак В.М. Підвищення пропускної спроможності солітонних лінійних трактів з дисперсійним управлінням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Шпак В.М. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 23 назв.
950259
  Добровольська К.В. Підвищення просторової роздільної здатності мікроболометричної камери для супутника : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Добровольська Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
950260
  Мартинюк О.Г. Підвищення протикорозійних властивостей інгібованих олігомервмісних мастильно-охолоджувальних рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Мартинюк Олександр Григорович ; НАНУ, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
950261
  Москаленко А.М. Підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів у системі методичної роботи вищого навчального закладу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 246-251. – ISBN 978-966-171-498-3
950262
  Смолярова М.Л. Підвищення професійного рівня працівників: правові проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 198-202. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
950263
  Максимович З. Підвищення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій навчання фізики // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 3. – С. 31-37
950264
  Малахова О. Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
950265
  Перепелюк Т. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-34. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз сучасних досліджень чинників, принципів та умов стимулювання і підвищення професійної майстерності педагога. Важливими чинниками професійного зростання вчителів є: прагнення до самовдосконалення, самоосвіта, компетентність та ...
950266
  Азаров М.Я. Підвищення результативності наукових досліджень у фінансовій сфері // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-13.
950267
  Погорєлов М.С. Підвищення рентабельності виробництва - необхідна умова здійснення програми будівництва комунізму / М.С. Погорєлов, І.С. Ястремський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 3-6. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)
950268
  Єхилевський С.Г. Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов"язаному кисні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Єхилевський Степан Григорович ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 34 назв.
950269
  Барилюк Є.І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного приводу клапана : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Барилюк Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 39 назв
950270
  Онишко С.В. Підвищення рівня адміністрування податку на прибуток : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 47-50
950271
   Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги в Україні : дослідження Світового банку / [підготовка : Е.Д. Теслюк, Ф. Лейт, К. Петрина та ін.]. – Київ : Світовий банк, 2010. – 112 с. : табл., схеми + Додатки: с. 60-107
950272
  Максимов М.В. Підвищення рівня безпеки екстплуатаціх АЕС із ВВЕР-1000 шляхом удосконалення автоматизації перевантаження ядерного палива : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.07 / Максимов М. В.; Одес. політехн. ун-т. – Одеса, 2000. – 38л.
950273
  Осташко Н. Підвищення рівня викладання ділової англійської мови у міжнародних ІТ-компаніях в Україні: практичні рекомендації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 66-70. – ISSN 1682-2366
950274
  Макеєва Д.О. Підвищення рівня екологічної безпеки урбоекосистем за рахунок використання альтернативно-енергетичного потенціалу породних відвалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макеєва Дарія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
950275
  Юрчишин І. Підвищення рівня життя населення як результат проведення ефективної соціальної політики // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1818-2682
950276
  Третяк О.М. Підвищення рівня інформаційного забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 57-61. – ISSN 2221-1055
950277
  Черкашина К.Ф. Підвищення рівня капіталізації банків як передумова інтеграції до Європейського фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 49-55. – Бібліогр.: на 11 пунктів
950278
  Коломієць І. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в системі факторів інтернаціоналізації // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-26
950279
  Лис І. Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів : аналізують фахівці НБУ / І. Лис, К. Борисюк // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-19. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
950280
  Граділь А. Підвищення рівня ліквідності комерційного банку шляхом управління залишками грошових коштів на рахунках клієнтів : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 17-21. – ISSN 1605-2005
950281
  Штефан М.Й. Підвищення рівня практичної підготовки випускників юридичних вузів у період перебудови вищої школи / М.Й. Штефан, О.Г. Дріжчана // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 8-14. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
950282
  Гасанов С.С. Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (261). – С. 7-32 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
950283
  Рамський Ю. Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх учителів фізики у процесі навчання комп"ютерного моделювання / Ю. Рамський, С. Хазіна // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 1682-2366
950284
  Колб О Підвищення рівня юридичної освіти як один із заходів загального попередження злочинності в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 4. – С.26-28. – ISBN 966-667-078-Х
950285
  Ладошко О.М. Підвищення робастності систем автоматичного розпізнавання мовлення методами обробки сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Ладошко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
950286
  Бортнічук М.Т. Підвищення ролі громадських організацій в період розгорнутого будівництва комунізму / М.Т. Бортнічук, 1961. – 40с.
950287
  Білоусова О.С. Підвищення ролі державних інвестицій у модернізації реального сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 27 назв
950288
  Шкварчук Ю.М. Підвищення ролі заощаджень громадян у фінансуванні житлового будівництва // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.118-125
950289
  Гурочкіна В. Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
950290
  Соколова Т.А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар"єрного потенціалу державних службовців України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-146
950291
  Бублик Є.О. Підвищення ролі міжбанківського кредитування як інструмент забезпечення стабілізації банківської системи України // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 12-15
950292
  Колотуха О.Ю. Підвищення ролі нетрадиційних загроз в системі регіональної безпеки Південно-Східної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 579-588
950293
  Татарко Ю.В. Підвищення стабільності механічних властивостей залізовуглецевих сплавів для виготовлення залізничних коліс на основі визначених закономірностей структуроутворення шляхом модифікування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Татарко Юлія Володимирівна ; Ін-т чор. металургії ім. З.І. Некрасова, Нац. акад. наук України. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
950294
  Кір"ян Т. Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні / Т. Кір"ян, Н. Михайленко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-20
950295
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки до фінансових криз: історичний контекст та закономірності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 89-92. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
950296
  Алексеєнко Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
950297
  Панченко Г.М. Підвищення стійкості колосників конвеєрних машин огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування економнолегованої електросталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Панченко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
950298
  Мельникова Я.В. Підвищення стійкості провітрювання гірничих виробок при роботі засобів пожежогасіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.26.01 / Мельникова Я.В.; Держ. вищ. навч. закл. "Донецький національний технічний університет". – Донецк, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
950299
  Мельник М.О. Підвищення стійкості стеганографічної системи до атаки стиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
950300
  Загоруйко Є.А. Підвищення стійкості схилів в слабких масивах системою грунтоцементних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Загоруйко Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
950301
  Шамбір Н. Підвищення та перерахунок пенсій // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 4-5.
950302
  Панченко М.П. Підвищення товарності - важлива умова всемірного піднесення колгоспної економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 43-50. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье на материалах колхозов УССР рассматриваются вопросы повышения товарности, как важное условие всемерного поднятия колхозной экономики. На фактических материалах автор рассматривает товарную продукцию и товарность колхозного производства, ...
950303
  Рибін Олександр Іванович Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.09. 05 / Рибін О. І.; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 32 с.
950304
  Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех Підвищення точності визначення характеристик телевізійних систем конролю : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Фірас Мухамед Фаваз Тавалбех; Нац. техн. ун-тет України. КПІ. – К., 1999. – 19л.
950305
  Качанов М.П. Підвищення точності вимірювальних перетворювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Качанов М.П.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
950306
  Скидан О.А. Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Скидан О.А. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-ті. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
950307
  Лесовий Леонід Васильович Підвищення точності вимірювання витрати та розрахунок витратомірів змінного перепаду тисків : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Лесовий Леонід Васильович; Держ ун-тет Львівська політехніка. – Львів, 1994. – 17л.
950308
  Кім Н.Х. Підвищення точності вимірювання температури в інформаційно-вимірювальних системах моніторингу водних середовищ : Автореф... канд. техн.наук: 05.00.16 / Кім Н.Х.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 19л.
950309
  Петріченко Г.І. Підвищення точності вимірювання температури за випроміненням в умовах виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Петріченко Геннадій Іванович ; М-во освіти України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. акад. О.М. Бекетова. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
950310
  Васильків Н.М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Васильків Н.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
950311
  Моісєєв Д.В. Підвищення точності вимірювань гама-випромінювання при радіаційному контролі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Моісєєв Дмитро Володимирович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назв.
950312
  Курський Ю.С. Підвищення точності гідроакустичних вимірювань у динамічних умовах : автореф. ...канд. техн. наук : 05.01.02. / Курський Ю.С. ; Укр.інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв.
950313
  Білокінь С.О. Підвищення точності діагностування рельєфу та механічних характеристик нанорозмірних структур у приладобудуванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Білокінь Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 36 назв
950314
  Спінул Л.Ю. Підвищення точності ідентифікації та керування нелінійними динамічними об"єктами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Спінул Л.Ю.; КПІ. – К., 1993. – 25л.
950315
  Цірук В.Г. Підвищення точності навігаційних систем за рахунок удосконалення методів їх корекції та технологічного відпрацювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Цірук В.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950316
  Новіков В.В. Підвищення точності оцінювання невизначеності результатів вимірювань на основі вдосконалення методу Монте-Карло : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Новіков Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
950317
  Лавренова Д.Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Лавренова Д.Л. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
950318
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для еліптичних рівнянь другого порядку з мішаними похідними / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язування задачі Діріхле еліптичного рівняння другого порядку з мішаними похідними. Показано, екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі L2. It is ...
950319
  Войцеховський С.О. Підвищення точності різницевих розв"язків для задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями / С.О. Войцеховський, О.А. Філімоніхіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 206-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається застосування методу сіток для розв"язання задачі вигину ортотропної прямокутної пластинки з вільно обпертими кінцями. Показано, що екстрапольований за Річардсоном розв"язок різницевої схеми має четвертий порядок точності в нормі W 2 2 (w ...
950320
  Баско Юрій Петрович Підвищення точності та швидкості систем фазового автопідстроювання в пристроях зв`язку : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Баско Юрій Петрович; Укр. держ. Акад. зв`язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1994. – 17л.
950321
  Курська Т.М. Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпечення / Курська Т.М. ; Держ. ком-т з питань техн. регул.вання та спожив. політики ; Нац. наук. центр "Ин-т метрології". – Харків, 2008. – 28 с. – Бібліогр.: 7 назв
950322
  Борисенко Є.А. Підвищення точності ультразвукових рівнемірів в особливих умовах експлуатації тестовим методом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Борисенко Євген Анатолійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
950323
  Сорока І.В. Підвищення фінансової стабілізації економіки Донецької області : фінансовий механізм / І.В. Сорока, Л.О. Омелянович // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 11-18 : Табл.
950324
  Тулай О. Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів / О. Тулай, А. Марчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 107-116 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
950325
  Влезько В.М. Підвищення фондовіддачі - важливий резерв інтенсифікації виробництва : Тематичний цикл:"Сучасна економічна політика" / В.М. Влезько. – Київ : Знання, 1988. – 31с. – (Серія 3"Економіка:наука управління,практика" ; №19)


  На матеріалах машинобудівних підприємств республіки аналізуються основні напрями процесу відтворення й ефективного використання основних виробничих фондів
950326
  Железняк Т.О. Підвищення функціональної здатності робочих оргнів бурякозбиральних машин : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Железняк Т. О.; Луганськ. держ. аграрн. ун-т. – Луганськ, 2000. – 17л.
950327
  Водолазський В.М. Підвищення чутливості ферозондового методу котролю металевих включень у харчових продуктах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Водолазський В.М.; Східноукраїнський націон. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
950328
  Давіденко С.В. Підвищення шумової завадостійкості приймального пристрою широкосмугових ЧМ сигналів, модульованих груповим мовним повідомленням : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Давіденко С.В.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
950329
  Юаньдун Сін Підвищення якісних характеристик деталей на РІ завтяки адаптивному управлінню технологічними параметрами плазмово-іонної та комбінованої обробки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.07 / Юаньдун Сін; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 15 назв
950330
  Григор"єва Наталія Сергіївна Підвищення якості автоматичного складання пакетів магнітопроводів при обмеженні різноманітності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.02 / Григор"єва Н.С.; Київ. нац. ун-тет технологій та дизайну. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв.
950331
   Підвищення якості бібліотечної роботи, спрямованої на розширення кола інтересів школярів.. – Харків, 1965. – 38 с.
950332
  Березовська Світлана Петрівна Підвищення якості винограду шляхом оперативного управління його водним режимом при мікрозрошенні : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук: 06.01.08 / Березовська С.П.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут виногр. і вина "Магарач". – Ялта, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
950333
  Кузьмін Р. Підвищення якості господарського законодавства, боротьба з економічною злочинністю потребують вдосконалення регуляторної політики // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0132-1331
950334
  Івакіна К.Я. Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції постійного струму в замкнутих структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Івакіна К.Я.; Івакін Катерина Яківна ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
950335
  Головацька І. Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 8 (157). – С. 31-32


  На прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. В Стефаника.
950336
  Бешлей М.І. Підвищення якості обслуговування пріоритетного трафіку реального часу у вузлах мультисервісної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 40 назв
950337
  Ломакович В.Я. Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців. / В.Я. Ломакович, О.В. Плахотнік // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 88-95. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
950338
  Пономаренко В. Підвищення якості підготовки фахівців в університеті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 7-24. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється об"єктивна необхідність створення персональних навчальних систем на базі дистанційних технологій та детально розглядається механізм їх впровадження у ВНЗ на прикладе ХНЕУ.
950339
  Уніят М.А. Підвищення якості прокату низьколегованих сталей шляхом термічної обробки та оптимізації хімічного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Уніят Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
950340
  Нестерко А.Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
950341
  Нестеренко О.О. Підвищення якості роботи - всенародне завдання / О.О. Нестеренко, Ю.М. Котляров. – К., 1978. – 151с.
950342
  Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді Підвищення якості сприяння послуг для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Лівів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
950343
  Дмитренко Г. Підвищення якості трудового потенціалу за допомогою підготовки у ВНЗ конкурентоспроможних і конкурентоздатних випускників / Г. Дмитренко, А. Спіцина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 11-17 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-6912
950344
  Васильєва Н.Б. Підвищення якості управління бізнесом в процесі формування інформаційного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 75-83. – ISBN 966-7958-13-2
950345
  Тур О.М. Підвищення якості фахової підготовки молоді як важлива проблема сучасної вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2014. – C. 128-131. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 26). – ISBN 966-7631-15-Х
950346
   Підвищено стипендії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  З першого вересня розмір мінімальної стипендії для студентів вищих навчальних закладів підвищен.
950347
  Півненко В. Підвищувати ефективність функціонування навчальних закладів післядипломної освіти юристів / В. Півненко, Є. Мірошніченко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
950348
  Булавін Л.А. Підвищувати науковий та методичний рівень викладання фізики в вищих закладах освіти. В.1 / Л.А. Булавін, П.П. Чолпан // Науковий вісник миколаївського державного пед.університету. – №1
950349
  Мазур В. Підвищуємо кваліфікацію разом // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "Понад 12 років фірма "ІС" приділяє велику увагу взаємодії з освітньою сферою, докладаючи спільних зусиль для підготовки і перепідготовки потрібних в економіці кадрів. Саме тому Київ. нац. університет імені Тараса Шевченка вже багато років співпраціює ...
950350
  Єфремова Н. Підвищуємо педагогічну майстерність // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 20-21 : фото
950351
  Сищук О. Підвищуймо градус публікаційної активності! // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 5


  І за чисельністю наукових співробітників, і за статтями у базі Scopus КНУ імені Тараса Шевченка далеко попереду своїх конкурентів. Але за кількістю публікацій на одного дослідника КНУ поки що на четвертій позиції. Про це на засіданні Вченої ради 3 ...
950352
  Черленяк М.І. Підвідомчість господарським судам справ, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 326-330. – ISSN 1563-3349
950353
  Ілієв І.В. Підвідомчість і підсудність адміністративних спорів по законодавству Республіки Болгарія // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.81-84
950354
  Кравчук В.М. Підвідомчість корпоративних спорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-76.
950355
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 79--82. – (0). – ISSN 2078-9165
950356
  Ковалишин О.Р. Підвідомчість корпоративних спорів: теорія та практика // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 53-59
950357
  Кисельова Т. Підвідомчість Міжнародному комерційному арбітражу спорів за участю держави // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
950358
  Кармаза О.О. Підвідомчість питань щодо захисту житлових прав громадян в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 170-173
950359
  Кириченко А. Підвідомчість розгляду спорів щодо прав на об"єкти інтелектуальної власності: господарська чи адміністративна юрисдикція? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 329-331
950360
  Татьков В. Підвідомчість спорів господарським і адміністративним судам при реалізації правовідносин інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 24-30
950361
  Гвоздецький А. Підвідомчість спорів за участю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 386-388. – ISBN 978-617-7069-14-9
950362
  Янюк Н. Підвідомчість справ адміністративним судам: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.88-92. – ISSN 0132-1331
950363
  Рєзнікова В. Підвідомчість справ господарським судам України: проблеми теорії та практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-32. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено як теоретичним, так і практичним проблемам підвідомчості справ господарським судам України. Проаналізовано основні доктринальні підходи до визначення поняття та сутності судової підвідомчості. Особливу увагу приділено співвідношенню ...
950364
  Шкляр С.В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 143-149
950365
  Угриновська О. Підвідомчість справ за скаргами громадян у сфері управлінської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.349-354. – Бібліогр.: 8н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
950366
  Пархомчук С.О. Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 272-276
950367
  Поливач В. Підвідомчість справ, що виникають із кредитних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються останні законодавчі зміни, судова практика та правові позиції вищих судових інстанцій, спрямовані на врегулювання підвідомчості третейським судам справ, що виникають із кредитних правовідносин, з позиції їх можливого практичного ...
950368
  Шуляк Н. Підвідомчість судових справ щодо визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування про надання земельних ділянок юридичний особам // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 93-102.
950369
  Морозов Є. Підвідомчість судових справ, що виникають із земельних правовідносин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 березня (№ 9). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
950370
  Муза О.В. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції у контексті судово-правової реформи // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 343-353. – ISBN 978-617-7530-15-1
950371
  Юрасов В.П. Підвідомчість цивільних справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
950372
  Калініченко О.О. Підводна парадигма українського козацтва // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 51-64. – ISSN 2077-9496
950373
  Гриневич В. Підводна частина айсберга: роль Червоної Армії у боротьбі з українським повстанським рухом (1944 - 1945 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 107-139. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
950374
  Прокоф"єв І. Підводне сяйво // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 70-72. – ISSN 0130-321Х
950375
  Богоров В.Г. Підводний світ / В.Г. Богоров. – Львів, 1952. – 44с.
950376
  Гончаров С. Підводний човен ВМС України : яким йому бути? // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 7 (121). – С. 22-23
950377
  Колишній Підводний човен у добу сексі-твіттерів / Колишній, дипломат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 4


  "З легкої руки одного з перших послів сучасної України, дипломатичну установу любили порівнювати з підводним човном. Капітан і команда відрізані від суші-Батьківщини, зв"язок складний, довкола шторми, акули, ворожі кораблі у формі розвідувальних служб. ...
950378
  Пестушко Валерій Підводні газопроводи : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10
950379
  Бреус С. Підводні камені надання пільг окремим категоріям громадян // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 32
950380
  Грибик Р. Підводні камені при укладенні угод із злиття та поглинання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 370-371
950381
   Підгайці та Підгаєччина : 20-річчю відновлення Підгаєцького району присвячено : наук.-краєзн. зб. / упоряд. Степан Колодницький ; [наук. ред.: О. Бойко, В. Слободян]. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 767, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 741-767. – ISBN 978-966-457-133-0


  У прим. № 1690347 напис: Шановному добродієві Володимирові з великою повагою і подякою за працю у сфері відновлення історичної та національної памяті українців. Упорядник: Підпис. 17.10.2014 р. м. Підгайці
950382
   Підгайчани в боротьбі за волю України : Історично-мемуарний збірник. – Тернопіль : Горлиця, 2000. – 624с.
950383
  Чабаненко М. Підгалузі аграрного права: поняття, критерії виокремлення, сучасний стан розробки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 181-185. – ISSN 1561-4999
950384
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 1998. – 63, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 966-7544-00-1
950385
  Чобіт Д.В. Підгірці : іст.-архітектур. перлина України / Дмитро Чобіт. – (Вид. 2-ге). – Броди : Просвіта, 2009. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 966-7544-00-1
950386
  Чобану Й.К. Підгоряни / Чобану Й.К. – Київ, 1988. – 453 с.
950387
  Денисенко Г. Підготовка "Зводу пам"яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (80). – С. 118-125
950388
  Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. ін-т вивч. голокосту "Ткума". – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-272, в прим.: с. 148-162 та в кінці додатків. – ISBN 978-966-02-7332-0
950389
  Грабар Н.М. Підготовка адвокатом позовної заяви до суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 345-350. – ISSN 1563-3349
950390
  Шевелюк Л.С. Підготовка адвокатом скарги до європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 81-84


  Статтю присвячено діяльності адвоката на стадії підготовки скарги до Європейського Суду з прав людини(ЄСПЛ), порядок звернення до ЄСПЛ за захистом від порушень з боку держави. Стаття містить інформацію про Європейську конвенцію із прав людини та ...
950391
  Кузьменко О. Підготовка американських школярів до вивчення конституції / О. Кузьменко, І. Цяцька // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 17-20
950392
  Стрельніков В. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 52-57. – ISSN 2075-1478


  "...У статті досліджено критерії якості підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001."
950393
  Брандибура І. Підготовка бакалаврів політології в університетах Великої Британії: використання методів активного навчання // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 83-91. – ISSN 2075-1478
950394
  Колесниченко Н. Підготовка бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 101108. – ISSN 2078-1016
950395
  Єрмолаєва Г.А. Підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців в Україні: сучасні виклики часу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 62-65. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741


  На базі Київського національного університету культури і мистецтв як теоретико-прикладної платформи розвитку бібліотечної освіти в Україні у лютому 2017 р. відбулось третє засідання Громадської експертної ради з питань бібліотечної освіти. Під час ...
950396
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – Київ : Знання, 1999. – 158 с. – ISBN 966-7131-18-1
950397
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2000. – 158с. – ISBN 966-620-028-7
950398
  Гуриненко О.М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.41-48
950399
  Сенюк А. Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20-30-ті роки XX ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 70-80. – ISSN 0203-9494


  У статті висвітлюється роль Преславського педтехнікуму для культурно-освітнього розвитку болгарської етнічної групи України в 20–30-х роках ХХ ст., визнаються особливості організації та змісту навчального процесу. В результаті аналізу автор доводить, ...
950400
  Тридід О. Підготовка бухгалтерів-аналітиків для банківської системи України / О. Тридід, В. Лукін // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 66-75. – Бібліогр. :21 назв. – ISSN 1605-2005
950401
  Черняєв В. Підготовка Вашингтонської конференції 1921 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 585-588. – ISBN 978-966-171-893-6
950402
  Корж-Усенко Підготовка викладача вищого навчального закладу: історико-педагогічний вимір // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 202-236. – ISBN 978-966-698-197-7
950403
  Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 336-342. – ISSN 2312-5993
950404
  Сбруєв М.Г. Підготовка викладача вищої школи до моніторингу якості вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 385-409. – ISBN 978-966-698-197-7
950405
  Волкова Н. Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
950406
  Оніщук М. Підготовка викладачів (тренерів) Національної школи суддів України як складова судівської освіти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 6-10
950407
  Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічний діяльності : [навч.-метод. посібник] / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 380 с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Педагогічна діяльність викладачів в умовах інформаційного суспільства ; Програмне забезпечення ; Інтернет-технології ; Дистанційна освіта ; Дистанційне навчання ; Електронні підручники. – Бібліогр.: с. 364–379. – ISBN 978-966-638-223-1
950408
  Бондаренко М.П. Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний досвід, сучасний стан та щляхи розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 479-494
950409
  Вовчаста Н.Я. Підготовка викладачів до забезпечення іншомовної професійної діяльності майбутніх офіцерів цивільного захисту // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 53-58. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
950410
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 34-37. – ISSN 1562-529Х
950411
  Сидоренко О.Л. Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 259-264
950412
  Кузнецова О.Ю. Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 61-69. – ISSN 2312-0657


  Розглянуто питання організації і змісту підготовки викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу. Встановлено наявність двох провідних тенденцій у європейському освітньому просторі: уніфікації в організації підготовки педагогічних працівників ...
950413
  Швець Г.Д. Підготовка викладачів української мови як іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 256-264. – ISSN 2312-5993
950414
  Школьний О.В. Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики / Олександр Володимирович Школьний // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 129-134. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглядається авторська система підготовки учнів української старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Описано основні структурні елементи цієї системи підготовки та принципи її практичної реалізації. Наведено спосіб ...
950415
  Бошицький Ю. Підготовка висококваліфікованих юристів - вимога сьогодення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Приклад використання сучасних методів навчання".
950416
  Гончарук Н. Підготовка вищих керівних кадрів у сфері державної служби: синергетичний підхід / Н. Гончарук, О. Харченко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 202-210.
950417
   Підготовка військ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. Спецвипуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2 (116) : Біла книга - 2009. Збройні Сили України. – С. 29-36
950418
  Огороднік В.Ю. Підготовка військових кадрів для Служби безпеки Організації Українських Націоналістів (Бандери): 1944-1950 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 109-117. – ISBN 966-614-021-7
950419
  Козій Є.В. Підготовка військових кадрів для фронту напередодні та під час Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан військових кадрів та проблеми кадрового забезпечення напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. Висвітлено маловідомі аспекти підготовки кадрів для фронту напередодні та під час війни. It has been analyzed condition of ...
950420
  Тичина І. Підготовка військових фахівців в Україні у XIX - на початку XX сторіччя // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 65-69
950421
  Телелим В.М. Підготовка військових фахівців у контексті сучасних форм і видів збройної боротьби / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 198-210


  У статті розглядаються основні тенденції розвитку світової цивілізації з характерними для неї кризовими явищами, напрями та інструментарій їх розв’язання. Узагальнюються сучасні підходи, форми та способи здійснення провідними країнами світу політики ...
950422
  Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у провідних країнах світу: основоположні засади та тенденції // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 3 (67). – С. 285-299. – ISSN 2312-5993
950423
  Приходько Ю.І. Підготовка військових фахівців: системний підхід // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 32-35. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
950424
  Медведєв Ю.Б. Підготовка військових фінансистів в умовах реформування української армії з переходом на контрактну основу комплектування / Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з підготовкою кадрів фінансово-кономічної служби української армії та їх місце і роль у виконанні вимог Державної програми з фінансового забезпечення реформування армії з переходом на контрактну основу ...
950425
  Судак І.І. Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі / І.І. Судак, М.В. Борисюк // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 315-327. – ISSN 2221-5719
950426
   Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів : Додаток до журналу "Практична психолог. та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 49с. – (Біб-чка соц.працівника/соц. педагогіка. Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні"). – ISBN 966-675-013-9
950427
  Кашаба О.Ю. Підготовка вчителів-краєзнавців у 20 -х р. XX ст. в УСРР // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 48-49
950428
  Барна Л.С. Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 31-36. – (Педагогіка ; № 2)
950429
  Кульчицька Я. Підготовка вчителів до екологічної освіти школярів у Канаді: постановка проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 94-99. – ISSN 2077-1827
950430
  Самойлюкевич І.В. Підготовка вчителів іноземних мов в інформаційному суспільстві США: навчання впродовж життя. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 313-323. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
950431
  Ломако Л. Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 114-118. – ISSN 1998-4634
950432
  Шацька О.П. Підготовка вчителів у системі дистанційної освіти Китаю // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
950433
  Гайдай І. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю: історичний досвід для сучасності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 88-94. – ISSN 2078-1687
950434
  Кутова О.М. Підготовка вчителя до використання технологій естетичного виховання учнів у системі методичної роботи школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кутова Ольга Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
950435
  Мачача Ю.М. Підготовка вчителя до впровадження принципів роздільного виховання (на матеріалах підручників з педагогіки 1985-1917 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 75-79. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128


  Автором статті здійснено аналіз проблеми підготовки вчителя до впровадження принципів роздільного виховання на матеріалах підручників з педагогіки М.І.Демкова, М.О.Олесницького, М.І.Пирогова.
950436
  Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 172-175


  Під час проведення експеременту з дистанційного навчання для школярів велика увага приділялась підготовці учителів.
950437
  Климович Я.В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
950438
  Раткевичс А. Підготовка геодезичної основи для демаркації державного кордону / А. Раткевичс, А. Целмс, І. Кукуле // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 70-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
950439
  Плахотнік О.В. Підготовка геоекологів в університетах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 216-226. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Екологічна ситуація в Україні невпинно погіршується, як в окремих регіонах, так, в усій державі. Розв"язання екологічних проблем в Україні можливе лише за участю фахівців-екологів, яких на професійному рівні готують вузи. Визначається компетенція і ...
950440
  Потульницький В. Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підгрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 215-223. – ISSN 2222-5250
950441
   Підготовка гірничого інженера: школа - ВНЗ - підприємство : монографія / [В.С. Моркун та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ "КНУ", 2015. – 244, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 223-243. – ISBN 978-966-132-022-1
950442
  Бугайцов С.Г. Підготовка державних службовців і менеджерів онкологічної служби України - перспективний шлях підвищення ефективності державного управління системою надання онкологічної допомоги населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 14 назв
950443
  Сітоленко В.С. Підготовка дисертаційних досліджень викладачами ХДАК (1991-2012 рр.) // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 47-48
950444
  Ящишин О.О. Підготовка дітей в сім"ї до вибору професії / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Знання, 1969. – 27 с.
950445
   Підготовка дітей до школи в сім"ї. – К, 1974. – 182с.
950446
   Підготовка до відзначення 200-річчя Тараса Шевченка виходить на завершальну стадію // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 2


  Про підготовку до святкування 200-річчя Тараса Шевченка під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді України розповів міністр культури України Леонід Новохатько
950447
   Підготовка до державного іспиту з фізики : методична розробка для бакалаврів фізичного ф-ту / [упоряд. О.В. Копишинський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 23, [1] с. : іл., табл.
950448
  Мінін Федір Підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 32
950449
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань : законодавчий, редакційний і видавничий аспекти : (на матеріалах Парламент. вид-ва. та відділу редакційної роботи Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України) Автореф. дис. ... канд. філол. наук; 10. 01. 08 / Мохнач-Галицька Є. В.; Нац. техн. ун-т України." Київський політехнічний ін-т"; Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
950450
  Мохнач-Галицька Підготовка до друку офіційних видань: законодавчий, редакційний і видавничий аспекти (на матеріалах Парламентського вид-ва та відділу редакційної роботи Упр. правового забезпеч. Секретаріату Каб. Мін. : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 - журналистика / Євгенія Володимирінв Мохнач-Галицька; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Видав.-поліграф. ін-т. – Київ, 2006. – 234л. – Додатки л. 224-234. – Бібліогр.: л.202-223
950451
  Дайрі Н.Г. Підготовка до екзаменів з історії в 9-10 класах / Н.Г. Дайрі. – Київ, 1954. – 52с.
950452
  Пазюк С. Підготовка до життя в суспільстві // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 грудня (№ 47). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про систему освіти Нідерландів.
950453
  Шулікін Д. Підготовка до ЗНО-2016 у цифрах і фактах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За матеріалами прес-конференції з директором Українського центру оцінювання якості освіти. Вадим Карандій поінформував про підсумки реєстрації для участі в цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні та про підготовку до наступних етапів його ...
950454
  Каневська Р. Підготовка до іспитів у розпалі : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Семінари по курсу історії філософії, логіки, політекономії та основ марксизму-ленінізму на філософському факультеті проходять змістовно. Студенти вдумливо і сумлінно готуються до зимової сесії.
950455
   Підготовка до ленінського ювілею // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 103. – (Серія права ; № 10)
950456
  Таровита І. Підготовка до написання судження : (Урок в 11 класі) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (637). – С. 11-13. – ISSN 0130-5263
950457
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови : 8-9 клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-042-2
950458
  Сергєєва Г.Б. Підготовка до олімпіад з англійської мови. 10-11клас / Г.Б. Сергєєва. – Харків : Основа, 2004. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.7(19)). – ISBN 966-333-014-7
950459
  Волошина Л. Підготовка до реваншу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 4


  Гібридна війна триває в першу чергу на політичному та ідеологічному фронтах.
950460
  Гапоненко Л.О. Підготовка до рефлексивного спілкування у професійній взаємодії майбутніх практичних психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 8 (173). – С. 13-17
950461
  Школьний О. Підготовка до розв’язування тестових завдань ЗНО з математики з повним поясненням // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 189-199. – ISSN 2312-5993
950462
  Гусєв Є.В. Підготовка до судового розгляду цивільних справ з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются основные вопросы, возникающие в стадии подготовки к судебному разбирательству гражданских дел с иностранным элементом. Проанализировав соответствующую судебную практику, автор пришел к выводу, что применительно к гражданскому ...
950463
  Ніколаєва С.Ю. Підготовка доктора філософії: загальна характеристика освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 3 (91). – С. 36-46. – ISSN 1817-8510
950464
  Луговий В. Підготовка докторів філософії в Україні: вивчення та використання фінського досвіду / В. Луговий, С. Калашнікова // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Травень-березень (№ 3). – С. 3
950465
  Сухотеріна Л.І. Підготовка економістів в Одеському політехнічному: рання історія // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 201-204. – ISBN 978-966-927-169-3
950466
  Єщенко П.С. Підготовка економістів нової генерації - головне завдання кафедри економічної теорії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-37. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються питання підготовки економістів нової генерації, які відповідають вимогам як перехідного, так і ринкового етапу розвитку економіки держави.
950467
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило Положення про конкурсний відбір проектів-підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
950468
  Матат Д. Підготовка експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Установчу нараду "Науково-методологічні засади створення сучасного підручника" провели в Міністерстві освіти і науки й Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
950469
  Бессараб А.О. Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті / А.О. Бессараб, І.Ю. Антоненко, В.І. Семенець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 77-84. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X


  Висвітлено особливості створення та використання електронних видань як одного із засобів забезпечення навчального процесу в університеті. Протестовано можливості створення електронного видання у форматі EPUB.
950470
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні (1991-1993) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343


  На прикладі факультетів журналістики Київськогоун-ту ім. Т.Г. Шевченка та Львівського ун-ту ім. І.Я. Франка простежено історію розвитку вищої освіти журналістів у період 1991-1993 рр.
950471
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні Інституту журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1997-2000 р.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 67-71. – ISSN 1728-9343
950472
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні: Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1997 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
950473
  Ільченко О.І. Підготовка журналістських кадрів у контексті утвердження моралі в українській журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 47-49


  Розглядається питання підготовки журналістів у контексті утвердження суспільної моралі в Україні як однієї з найактуальніших проблем ЗМІ. Запропоновано конкретні заходи для успішної реалізації Закону України "Про захист суспільної моралі".
950474
  Мяловицька Н.А. Підготовка законопроекту як важлива стадія законотворчого процесу // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7166-33-5
950475
  Волярська О.С. Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і методичні аспекти : монографія / О.С. Волярська ; Нац. акад. пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ ; Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 394-432. – ISBN 978-617-649-033-III
950476
  Головань С.М. Підготовка захисту інформації в інформаційних системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 70-75
950477
  Ільїна С. Підготовка зі створення примірних специфікацій на маркетингові дослідження // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (102), травень - червень. – С. 4-9. – ISSN 1606-3732
950478
  Щербатюк М.М. Підготовка зразків рослинних тканин для електронної мікроскопії : (теорет. та практ. аспекти) : метод. посібник / М.М. Щербатюк, В.О. Бриков, Г.Г. Мартин ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Талком, 2015. – 61, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 61. – ISBN 978-617-7133-90-1
950479
  Олексенко Р. Підготовка і перепідготовка кадрів у системі економічної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
950480
   Підготовка і проведення виборчих кампаній. – 2-ге вид. – Київ : Інтертехнодрук, 2002. – 340с. – (Дайджест навчальних посібників Республ. партії США (за матеріалами експертів Міжнар. Республ. ін-ту США)). – ISBN 966-8026-01-2
950481
  Макаров М.О. Підготовка і проведення партійних зборів / М.О. Макаров. – Львів, 1970. – 34с.
950482
  Коваленко Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм - якою їй бути? / Коваленко, // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 2078-7782
950483
  Волкотруб Л.М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х -- перша половина 80-х рр ХХ ст) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Волкотруб Л. М.; НАН Укр., КПІ. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
950484
  Волкотруб Людмила Миколаївна Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х - перша половина 80-х років ХХ ст.) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Волкотруб Людмила Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
950485
  Пушкар О.І. Підготовка інноваційних фахівців спеціальності "Технології електронних мультимедійних видань" / О.І. Пушкар, О.В. Сергієнко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 228-235. – ISSN 2074-8922
950486
  Шевченко Н.І. Підготовка іноземних громодян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1991-2011рр.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 113-120


  В статті проаналізовано становлення та розвиток системи підготовки іноземних громадян в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1991-2011 рр. Окрему увагу автор приділяє проблемам, з якими університету довелося зіткнутися в цій ...
950487
  Данілова А.Д. Підготовка Інтернет-сторінки наукового видання з метою отримання цифрових ідентифікаторів DOI, процес реєстрації індексів, підготовка пристатейних списків літератури та їх реєстрація // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 80-89. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
950488
  Даців Г. Підготовка ІТ-фахівців; потреби бізнесу і співпраця з університетами // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 7 (120). – C. 72-85. – ISSN 1682-2366
950489
  Сіроштан М. Підготовка кадрів XXI століття: сьогодення і перспективи : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-6
950490
  Слюсаренко А.Г. Підготовка кадрів апарату управління в роки хрущовської "відлиги" у дослідженнях українських вчених / А.Г. Слюсаренко, Ю.О. Ніколаєць // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-158. – ISBN 966-614-021-7
950491
  Мищак І. Підготовка кадрів архівістів в Україні у повоєнні роки (1944-1955) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.81-92. – ISBN 966-625-033-0
950492
  Поліщук Л.С. Підготовка кадрів вищої кваліфікації // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 133-139


  Про Спеціалізовану вчену раду на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка, яку було створено у 1990 році.
950493
  Жарая С.Б. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 70-75. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
950494
  Щербань В.А. Підготовка кадрів для митних органів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.205-208. – ISSN 1609-0462
950495
  Греченко В.А. Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930-1940 рр. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 245-252. – ISSN 1999-5717
950496
  Гарбар Г. Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 49-55. – ISSN 2078-1016


  Розглядаються проблеми і перспективи підготовки в Україні фахівців для сфери туризму.
950497
  Грицяк Л.Д. Підготовка кадрів з освітнього менеджменту в умовах інтеграції до європейського науково-освітнього середовища // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 216-222
950498
  Нефьодов Д. Підготовка кадрів і підвищення кваліфікації повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 pp.] у працях радянських науковців другої половини 1960-х - першої половини 1980-х pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 87-91. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
950499
  Артемов В.Ю. Підготовка кадрів іноземних правоохоронних органів та спеціальних служб / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 207-211


  Зміст навчального процесу в центрах підготовки визначається завданням і спрямованністю правоохоронних органів та спецслужб. Система підготовки кадрів закордонних правоохоронних органів та спецслужб включає в себе стажування на робочому місці ...
950500
  Гонтар О. Підготовка кадрів легкої промисловості в роки першої післявоєнної п"ятирічки // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 60-61
950501
  Греченко В.А. Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917-1920 рр.) // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 20-24. – ISSN 1727-1584
950502
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 282 л. + Додатки: л. 194-239. – Бібліогр.: л. 240-282
950503
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : автореф. ... канд. істор, наук: 07.00.01 / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв
950504
  Машика Н.В. Підготовка кадрів туризму в Україні: компетентність фахівця в галузі туризму / Н.В. Машика, Ю.В. Машика // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 196-200. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
950505
   Підготовка кандидата : (Посібник). – Київ : Міжн. республіканський ін-тут, 1997. – 48с.
950506
  Оніщук М. Підготовка кандидатів на посаду судді - як загальнодержавне завдання // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 6-12
950507
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітників в професійно-технічних навчальних закладах України (1940-1985 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 88-97


  У статті розглядаються основні особливості організації підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в професійно-технічних навчальних закладах УРСР у 1940-1985 рр.
950508
  Єжова О. Підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі в Україні (XI - початок XX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 130-133. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
950509
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти України у 20-50-і роки XX століття (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми дослідження історії професійно-технічної освіти України у 20-50-і рр. ХХ ст. Аналіз літера-турних та архівних джерел показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
950510
  Ткаченко В.П. Підготовка керівників навчальних закладів в університетах Сполученого Королівства // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 168-171. – ISSN 2078-1016


  У статті здійснено огляд університетів Сполученого Королівства, розглянуто напрями та освітні рівні за якими здійснюється підготовка керівників освітніх закладів.
950511
  Бесчастний В. Підготовка керівників органів внутрішніх справ: інноваційний підхід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 42-43.
950512
  Штепа О.В. Підготовка конкурентоздатних управлінських кадрів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 134-137. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто основні завдання та шляхи інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній простір. Визначені передумови та напрями підготовки конкурентоздатних фахівців, шляхи активізації мобільності студентів, які прагнуть продовжувати ...
950513
  Жарова О.В. Підготовка конкурентоспроможних фахівців в умовах запровадження дуальної освіти у вищих технічних закладах освіти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
950514
  Зябрева С.Е. Підготовка кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів у позанавчальній діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 275-279


  У статті розглянуто процес підготовки кураторів академічних груп із питань виховання громадянськості студентів технічних коледжів у позанавчальній діяльності. В статье показан процесе подготовки кураторов академических групп по вопросу воспитания ...
950515
  Жицька С.А. Підготовка курсантів вищих навчальних закладів до професійно-комуникативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань // Advanced education / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 13-20


  У статті розглядається значення використання методу комунікативних завдань для формування професійної комунікативної компетенції курсантів, а також роль особистісно-орієнтованого підходу у викладанні іноземних мов.
950516
  Плачинда Т. Підготовка курсантів льотних навчальних закладів з урахуванням негативних чинників майбутньої професійної діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 57-64. – ISSN 1682-2366
950517
  Литвин А. Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 10-15. – ISSN 2308-4634


  Розглянуто напрями освітньої діяльності ВНЗ під час підготовки управлінських кадрів, яка має передбачати комплекс навчальних і виховних механізмів, у тому числі поза освітнього процесу.
950518
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Бельгії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 4). – ISSN 2076-586Х
950519
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 302-311. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
950520
  Заслужена А.А. Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 85-95. – ISSN 2312-5993
950521
  Толкова Т.М. Підготовка магістрів в дослідницьких університетах США // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 80-81


  У статті зроблено спробу проаналізувати особливості функціонування дослідницьких університетів в США. Розглянуто окремі аспекти практичної підготовки магістрів в дослідницьких університетах. Зазначено важливість створення дослідницьких університетів в ...
950522
  Куковська Т.С. Підготовка магістрів в університетах США // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-40
950523
  Сурмін Ю. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект / Ю. Сурмін, Т. Крушельницька, Р. Науменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-49.
950524
  Вітвицька С.С. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 172-179
950525
  Семеног О. Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 134-140. – ISSN 2308-4081


  У статті окреслено досвід модернізації магістратури з філологічних спеціальностей в Україні, США, Польщі, Росії. Доводиться, що підготовка магістрів перебуває на етапі пошуку освітніх стратегій, які дозволяють формувати єдиний освітній простір на ...
950526
  Гунько Л. Підготовка магістрів іноземної мови та прикладної лінгвістики у вищих навчальних закладах КНР // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 31-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 4). – ISSN 2519-254X
950527
  Третько В. Підготовка магістрів міжнародних відносин до міжкультурної комунікації з використанням технології веб-квестів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 215-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
950528
  Барна Підготовка магістрів освіти : (історичний аспект) / Барна, , Марія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.
950529
  Барна М. Підготовка магістрів освіти (історичний аспект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52.
950530
  Сивий Р. Підготовка магістрів права у Великій Британії (з досвіду навчання в Університеті міста Данді, Шотландія) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 82-94. – ISSN 1026-9932
950531
  Майборода В.К. Підготовка магістрів у контексті Болонського процесу: історія та сучасність / В.К. Майборода, В.М. Манько, Н.Г. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується еволюція магістерського руху, починаючи з XII ст., особлива увага приділена підготовці магістрів у дореволюційній Росії та Україні. Розглянуті проблеми та суперечності, що виникають у процесі реформування вищої освіти України в ...
950532
  Томашевська М.О. Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до професійної взаємодії як соціально-педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 95-98. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
950533
  Якубчик Я. Підготовка майбутніх викладачів до профілактики насильства серед студентів як актуальна соціально-педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 211-213
950534
  Щербакова К. Підготовка майбутніх вихователів до забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку / К. Щербакова, О. Брежнева // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
950535
  Горбач В.В. Підготовка майбутніх вчителів до розв"язання педагогіних конфліктів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.27-34. – (Психологічні науки)
950536
  Рибніков С. Підготовка майбутніх екологів до роботи в системі екологічного управління: удосконалення змісту навчання // Відповідальна економіка : науково-популярний альманах / Громадська організація "Ініціатива зі сприяння еколого-еконоиічній інтеграції". – Луганськ, 2009. – Вип. 1. – С. 66-75. – ISSN 2076-2410
950537
  Алієв О. Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
950538
  Горицька О.В. Підготовка майбутніх економістів до автоматизації обліку на підприємствах // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 71-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
950539
  Сас Н.М. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-334. – ISBN 978-966-2538-31-1
950540
  Георгінова Л.В. Підготовка майбутніх менеджерів в умовах формування міжкультурної комунікації / Л.В. Георгінова, О.В. Богданов // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 26-31
950541
  Стогній А. Підготовка майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій на засадах випередженої освіти / Аліна Стогній // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 54-56. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті наведено можливі шляхи реалізації випереджаючої освіти на прикладі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з харчових технологій.
950542
  Шиба А. Підготовка майбутніх перекладачів до професійного спілкування // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 308-311
950543
  Тарасенко Р.О. Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в межах перекладацьких проектів із застосуванням САТ-системи // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 122-127
950544
  Горбач Н.Л. Підготовка майбутніх правоохоронців до роботи в міжнародних миротворчих місіях // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.108-112
950545
  Теглівец Л.В. Підготовка майбутніх практичних психологів до формування ефектиних ділових взаємовідносин з керівниками навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 750-766. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
950546
  Байдюк Н.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гармонізації гендерних взаємин у молодіжному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Байдюк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 26 с. – Бібліогр.: 44 назви
950547
  Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
950548
  Харцій О.М. Підготовка майбутніх спеціалістів до ефективного управління / О.М. Харцій, Т.О. Перевозна, С.В. Лубенець // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 7 (148). – С. 40-44. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
950549
  Кудря О. Підготовка майбутніх учителів до навчання учнів технології побутової діяльності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
950550
  Сивачук Н.П. Підготовка майбутніх учителів до народознавчої роботи в школі (на матер. філологічних ф-тів). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сивачук Н.П.; Ін-т педагогики АПН України. – К., 1997. – 24л.
950551
  Скрипай Т.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності учнів засобами естетотерапії // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 243-248. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті висвітлюється спеціфіка підготовки майбутніх учителів початкової школи до активізації пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку засобами естетотерапії. Представлені естетотерапевтичні технології активізації пізнавальної діяльності ...
950552
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229л. + Додатки: л.192-229. – Бібліогр.: л.172-191
950553
  Рудич Оксана Олексіївна Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання сучасної англомовної дитячої літератури : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Рудич О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
950554
  Зимульдінова А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань / А. Зимульдінова, Г. Філь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 89-95. – ISSN 2308-4634
950555
  Люріна Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури; розкрито авторську позицію щодо вирішення означеного процесу. Філософську основу екологічного імперативу становить ...
950556
  Лалак Н. Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 3 (146), березень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. На основі аналізу наукових джерел розкрито поняття “передовий педагогічний досвід”. Проведене дослідження засвідчило різні підходи ...
950557
  Козак Л. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 136-142. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
950558
  Кожушко С.П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: теоретико-методичнй аспект : монографія / С.П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-425. – ISBN 978-966-434-317-3
950559
  Рибінська Ю.А. Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 105-109. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
950560
  Сафонова И. Підготовка майбутнього вчителя до виховання превентивної діяльності - важлива складова професійного зростання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 57-62. – ISSN 1682-2366
950561
  Бугрій О. Підготовка майбутнього вчителя до творчої діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 62-69. – ISSN 1682-2366
950562
  Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
950563
  Мерва Л.С. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 250-254. – (Педагогіка ; № 2)
950564
  Єрмакова І.П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології як педагогічна проблема // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-33. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  У статті на основі аналізу вітчизняних досліджень обгрунтовується сутність поняття "подготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у навчально-виховному процесі школи".
950565
  Турчак А.Л. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до роботи з попередження шкідливих звичок учнів : навч.-метод. посібник / Турчак А.Л. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 215, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 143-163. – ISBN 978-966-7406-77-6
950566
  Криворучко А.В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних досягнень учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 141-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
950567
   Підготовка майбутнього спеціаліста до виховної роботи в трудовому колективі. – Київ, 1975. – 243с.
950568
  Пшенична Л. Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 137-150. – ISSN 2312-5993
950569
   Підготовка менеджерів міжнародних проектів для місцевої влади: польський досвід та його використання в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 50-52. – ISSN 1728-6220
950570
  Герасимова І.В. Підготовка менеджерів у системі вищої освіти / І.В. Герасимова, Н.Є. Герасімова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 17 (310)). – ISSN 2076-586Х
950571
  Сачук Ю. Підготовка мобільного викладача інформатики в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 174-178. – ISSN 2308-4634
950572
  Кляпець О.Я. Підготовка молоді до подружнього життя : методичні рекомендації / О.Я. Кляпець, Т.О. Ларіна ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та пол. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 104 с. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-8063-84-2
950573
  Вовчик-Блакитна Підготовка молоді до сімейного життя / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1984. – 48 с. – (серия VII "Педагогическая" ; №14)
950574
  Яненко А.С. Підготовка музейних працівників в аспірантурі Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка у другій половині 1920-х – на початку 1930-х р. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 286-299. – ISSN 2218-4805


  Згадується КНУ ім. Т. Шевченка ( у 20-ті роки КІНО), викладачі: Т.А. Тутковський, В.Ю. Данилевич, О.П.Оглоблін, В.Г. Ляскоронський , О.П. Новицький, Ф.Л. Ернст, М. Зеров.
950575
  Мікульонок І. Підготовка навчальних видань у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 90-95 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366


  Автор доводить, що пдготовка навчальних видань (як друкованих, так і електронних) потребує контролю на всіх етапах їх створення. У статті розглядаються основні організаційні моменти, які з 2005 року застосовуються в Національному технічному ...
950576
  Вербіцька О.І. Підготовка наукових видань в НАН України до відзначення шевченківських ювілеїв у 1961 р. та 1964 р. (за архівними джерелами) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 77-81. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Ще на початку діяльності Української академії наук до основних її завдань було віднесено розробку спадщини видатних діячів української культури. І цей напрям діяльності активно розвивався, попри складні політичні та історичні реалії, упродовж усіх ...
950577
  Майборода В. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2001-2012 рр.) / В. Майборода, Г. Лесик // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 109-113. – ISSN 2078-1016
950578
  Турутіна З. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Інституті вищої освіти АПН України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 113-119
950579
  Мельник К.М. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру із 1953-1960 pp. в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Історія ; Вип. 39)


  Розглянуто питання формування, фінансування, підготовки наукових кадрів через аспірантуру в Україні в 50-ті рр., дається аналіз підготовки національних кадрів для української науки.
950580
  Скопенко В.В. Підготовка наукових спеціалістів // Освіта України, 2002. – № 46
950581
  Полушкіна Т.В. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні в 90-х роках XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто кількісні та якісні показники щодо підготовки наукових кадрів та їх соціально-економічного становища в період 90-х рр. XX ст.
950582
  Жиляєв І.Б. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 36-40. – ISBN 978-966-7909-71-0
950583
  Лісова Н. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів у органах прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 66-69
950584
  Корецька А.І. Підготовка науково-педагогічних кадрів : історичний і сучасний контекст // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 24-28.


  Педагогічні погляди та ідеї Івана Стешенка.
950585
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 251 л. – Бібліогр.: л. 180-251
950586
  Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
950587
  Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано умови та результати роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук ХНЕУ за період з 2005 по 2010 рік.
950588
   Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Луганському державному університеті внутрішніх справ : (1994 - 2007). – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 88с. – ISBN 978-966-2905-26-7
950589
  Гонтарева І. Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
950590
  Непийвода Н.Ф. Підготовка наукового тексту до друку // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 112-158. – ISBN 966-594-015-5
950591
  Бар"яхтар В.Г. Підготовка наукової еліти - пріоритет державної освітньої політики / В.Г. Бар"яхтар, Ю.І. Горобець, А.В. Данилевич, С.М. Порев // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С.49-55.
950592
  Вижва С. Підготовка наукової еліти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-27. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується система підготовки науково-інноваційного потенціалу України на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
950593
   Підготовка нової угоди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН планує активізувати підготовку угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти і науки. Зараз освітні та наукові інституції тісно співпрацюють в рамках угоди "Горизонт 2020" та інших міжнародних програм.
950594
  Бахуринська М.М. Підготовка органами контролю матеріалів та передача їх до правоохоронних органів держави про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 353. – ISBN 978-617-566-151-2
950595
  Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.
950596
  Рабійчук Л.С. Підготовка офіцерів в академії Берегової охорони США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 193-199
950597
  Гребенюк Т.М. Підготовка офіцерів запасу. Сучасний стан // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 82
950598
  Автушенко І. Підготовка офіцерських кадрів у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 368-373. – ISBN 978-617-7399-06-2
950599
  Єжеєв Микола Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України / Єжеєв Микола, Ніколаєнко Степан, Устименко Олександр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 314-323
950600
  Сокуренко В.В. Підготовка охоронців правопорядку в Харкові: 100 років історії (1917-2017 рр.) : до 100-річчя подій Укр. революції / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, В.А. Греченко ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2017. – 496, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 456-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-67-2
950601
  Жданов А.О. Підготовка партійних організацій до виборів у Верховну Раду СРСР за новою виборчою системою і відповідно перебудова партійно-політичної роботи / Жданов А.О. – Київ, 1937. – 32 с.
950602
  Сташенко М. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти / М. Сташенко, В. Вітюк // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 30-32
950603
  Гуз А. Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст.- початок ХХІ ст.) : еводюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100.
950604
  Гуз Анатолій Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст. - початок ХХІ ст.): еволюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются проблемы подготовки педагогических юридических кадров для общеобразовательных учебных заведений Украины.
950605
  Терьохіна Н.О. Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 1 (55). – С. 405-412. – ISSN 2312-5993
950606
  Завалевський Ю Підготовка педагогів до впровадження сучасних технологій навчання та виховання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 7-21. – ISSN 1682-2366


  Аналізується поняття " технології навчання та виховання", описується методика психолого-педагогічної підготовки вчителів до впровадження інноваційних технологій.
950607
  Чернишов О. Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 12-14. – ISSN 0131-6788
950608
  Розовик Д.Ф. Підготовка педагогічних кадрів для національної школи та працівників культурно-освітніх закладів України (1917-1920 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 57)


  Досліджується робота урядів України, громадських, культурних організацій з підготовки педагогів для національної школи та працівників культурних закладів у роки Української революції.
950609
  Пушкарьова Т.О. Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; наук. рада.: Кремень В.Г., Гриневич Л.М., Гуржій А.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – .C. 71-78. – ISSN 2411-1317
950610
  Бойко Н.О. Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Київському інституті народної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 266-270. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Згадуються ректор М .І. Лобода, декан фак-ту соціального виховання Я.Ф. Чепіга, декан фак-ту професійної освіти С.А. Ананьїн.
950611
  Седляр М. Підготовка педагогічних працівників як актуалітет інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 213-217


  Розглядаються проблеми підготовки педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України та їх вплив на інноваційний розвиток економіки. Визначено, що якісна підготовка педагогічних кадрів є запорукою формування людського капіталу - основи ...
950612
  Стрельченко О.Г. Підготовка персоналу до міжнародних миротворчих місій (з досвіду корпусу карабінерів Італії) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 207-210.
950613
  Караман О.Л. Підготовка персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 77-85. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито досвід підготовки персоналу пенітенціарних закладів до соціально-педагогічної роботи із засудженими в умовах університетської освіти, описано зміст та технології підготовки персоналу в межах двох моделей: концентричної, що полягає в ...
950614
  Михальська В. Підготовка підприємців та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект : підприємництво // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 49-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
950615
  Завальнюк О.М. Підготовка правників у Кам"янець-Подільському державному українському університеті: перший національний досвід (1919-1920 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 324-342. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
950616
  Гурова К. Підготовка працюючих студентів у вищих навчальних закладах // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – Т. 2. – С. 51-53
950617
  Кудінов Д. Підготовка проведення селянського з"їзду у Києві в 1906 році: до історіографії проблеми // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 208-215. – ISBN 978-966-95419-8-7
950618
  Калганова О.Д. Підготовка проекту нормативно-правового акта: проблеми складення супровідних документів // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – C. 18-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
950619
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека. – Київ, 2017. – 222 арк. – Додатки : арк. 213-222. – Бібліогр.: арк. 185-212
950620
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
950621
  Лиховид О.Р. Підготовка професійних педагогів на основі компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 78-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
950622
  Фулей Е. Підготовка професійних суддів у Франції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
950623
  Сокол Є. Підготовка професіоналів-лідерів як завдання вищої школи // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 16-22. – ISSN 2616-3241


  "Сучасна життєва практика вимагає розробки, апробації й застосування інноваційних принципів і методів інженерної освіти з метою подолання розриву між університетською освітою і реальними потребами виробництва та вимогами роботодавців. Підготовка ...
950624
  Радогуз С. Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито формування професорсько-викладацького корпусу Київського політехнічного інституту на етапі його становлення. Висвітлено роль директора інституту - В.Л. Кирпичова в цьому процесі. Вказано на особливості підбору та підготовки кваліфікованих ...
950625
  Євтушенко І. Підготовка психологів до роботи в системі освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено проблему підготовки психологів до роботи в системі освіти. Особливу увагу приділено забезпеченню психічного здоров"я майбутніх фахівців у процесі їх підготовки до професійної діяльності шляхом поєднання психокорекційних та виховних ...
950626
  Василенко М.К. Підготовка репортерів до збирання фактажу методом "журналіст змінює професію" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 27-29


  У статті розгорнуто подано один із методів журналістського розслідування, що належить до аналітичних жанрів журналістських творів In the article it is presented one of the methods of journalistic investigation that belongs to analytical genre of ...
950627
  Прощарук Г.П. Підготовка робітничих кадрів для промисловості / Г.П. Прощарук. – К., 1965. – 127с.
950628
  Сайко Н.О. Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 60-64. – ISSN 2221-6316
950629
  Караванська М.Ю. Підготовка соціально-економічного реформування гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 50)


  Висвітлюються проекти Катеринських реформ в Україні та їх виконання генерал-губернатором П.О. Рум"янцевим.
950630
  Глікін М. Підготовка спеціалістів вищої кваліфікації - фундамент розвитку України / М. Глікін // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1682-2366


  Сєвєродонецький нац.ун-т ім. В.І. Даля
950631
  Трохимець О.І. Підготовка спеціалістів економічного профілю в українських ВНЗ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
950632
  Войнаровський А. Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання / А. Войнаровський, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 19-21. – ISSN 2220-7481


  У статті проаналізовано можливості дистанційного навчання тренерів зі спортивної дисціпліни «Футбол» за допомогою новітніх інформаційних технологій. Зроблено графічне зображення методів освіти для створення інформаційних програм підготовки спеціалістів ...
950633
  Чеховська-Белуга Підготовка спеціалістів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 353-459
950634
  Андрощук Г. Підготовка спеціалістів у сфері інтелектуальної власності: аналіз тенденцій // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 8-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1608-6422
950635
   Підготовка спортивних журналістів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка і Національний університет фізичного виховання та спорту Україи спільно готуватимуть спортивних журналістів. З промовами також виступили проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров та директор Інституту ...
950636
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право; сімейне право; міжнар. приватне право / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л.189-207
950637
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
950638
  Гузь Л.Є. Підготовка справ про спадкування до судового розгляду / [Л.Є. Гузь, М.С. Лайкова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Faktor, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці ст. – ISBN 978-966-180-613-8
950639
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 34-39. – (Право. Економіка. Управління)
950640
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146
950641
  Панченко С. Підготовка старшокласників до особистісної життєтворчості засобами психології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.20-23. – ISSN 0131-6788
950642
  Кулішова Н.Є. Підготовка стереозображень для дитячих видань / Н.Є. Кулішова, О.О. Федоренко // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 44-51. – ISSN 2077-7264
950643
   Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії : навч. посібник / [В.М. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 523, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-465. – ISBN 978-966-657-600-5
950644
  Ковальова К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
950645
   Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання. – Київ, 1982. – 182с.
950646
   Підготовка студентів до виховної роботи в школі. – Київ, 1979. – 72с.
950647
  Поліщук Олена Василівна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Поліщук Олена Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 24л.
950648
  Поліщук Олена Василійвна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно -прикладного мистецтва : Дис... канд. пед.наук : 13.00.01 / Поліщук Олена Василійвна ; КНУ. – Умань, 1996. – 245 л. – Бібліогр.: л. 177-246
950649
  Гладюк Т.В. Підготовка студентів до Інтегровнного навчання учнів природничих дисциплін. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Гладюк Т.В.; Ін-т педагог. і психол.профес.освіти Акад.пед.наук України. – К, 1997. – 16л.
950650
  Біда О.А. Підготовка студентів до пропедевтичного навчання молодших школярів технології рослинництва в умовах сільскої школи. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Біда О.А.; Акад.пед.наук Укр. – К, 1996. – 24л.
950651
   Підготовка студентів до роботи класним керівником. – Київ, 1978. – 72с.
950652
  Бєлєнька Г.В. Підготовка студентів магістратури до наукової діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.21-29. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
950653
  Пуляк О. Підготовка студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" як майбутніх начальників цивільного захисту навчальних закладів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 107, ч. 2. – С. 84-91. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті аналізуються особливості вивчення цивільного захисту студентами освітьо-кваліфікаційного рівня "магістр", висвітлені основні обов"язки начальників цивільного захисту навчальних закладів.
950654
  Шишова І. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної адаптації дітей із порушеннями розвитку в умовах інклюзивної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 166-171. – (Серія: Педагогічні науки)
950655
  Березан В. Підготовка студентів соціономічних спеціальностей до формування в молодших школярів грамотного й безпечного використання web-технологій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 10 (74). – C. 160-173. – ISSN 2312-5993
950656
  Кобрин О.П. Підготовка студентів стоматологічного факультету до практично-орієнтованого державного іспиту на кафедрі терапевтичної стоматології в умовах навчаня за кредитно-трансферною системою // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 1 (73). – С. 258-260. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі узагальнено досвід кафедри терапевтичної стоматології ІФНМУ щодо впровадження і удосконалення інноваційних технологій навчання на всіх етапах навчального процесу з вивченням спецальності "Терапевтична стоматологія" студентами ...
950657
  Шемендюк С.В. Підготовка студентів філологічних факультетів до використання засобів наочності як педагогічна проблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 155-157. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена аналізу стану проблеми використання засобів наочності студентами філологічних факультетів у навчанні учнів. Розглянуто основні характеристики засобів наочності та їх роль для підготовки студентів філологічних факультетів до ...
950658
  Шульга З.П. Підготовка суцільної колективізації сільського господарства на Україні / З.П. Шульга. – К., 1960. – 152с.
950659
  Білобровко Т. Підготовка сучасного керівника освітнього закладу: компетентнісний підхід. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Ніжин, 2012. – Вип. 5. – С. 76-81. – ISBN 978-966-2748-22-3
950660
  Регейло І. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1964-1989 рр.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 269-284. – ISSN 2077-1827
950661
  Нич. Т.В. Підготовка та використання фахівців вищої кваліфікації в Хмельницькій області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 164-165
950662
  Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 383-387. – ISSN 1563-3349
950663
  Олійник Я. Підготовка та захист дисертаційних досліджень із суспільної географії в Україні (історико-науковий аналіз) / Я. Олійник, С. Шевчук // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 3-18. – ISSN 2413-7154


  Актуальність історико-наукових досліджень у суспільній географії визначається методологічними засадами науки, оскільки ніколи раніше не ставилася мета вивчення усього її дисертаційного фонду у конкретно-історичному відношенні. Важливість такого ...
950664
   Підготовка та захист магістрськиої роботи в галузі "Державне управління". – К, 1997. – 40с.
950665
  Яненко А.С. Підготовка та підвищення кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті - початок 1930-х років) / А.С. Яненко, С.В. Тарнавська // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 363-367. – ISSN 2218-4805
950666
  Новіков В. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів / В. Новіков, Ф. Грищенко, Ю. Кожедуб // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 3. – С. 55-59.
950667
  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз : Посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин; МОНУ; Інс-т економіки і права "Крок". – Київ : Школа, 2004. – 560с. – ISBN 966-661-276-3
950668
   Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології : Практичні рекомендації / Ю.В. Сосюрко, В.Я. Жуйков, Л.С. Золотарьова, Ю.С. Петергеря; Під ред. Сосюрка Ю.В.; Всеукр.асоціація лізингу "Укрлізинг". – Київ : Аверс, 2000. – 215с. – ISBN 966-95297-5-1
950669
  Кравцова І. Підготовка та професійний розвиток учителя початкових класів на шляху до нової школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С.148-156. – ISSN 2312-5993
950670
  Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
950671
  Анзін Р.О. Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 33-36


  Розглянуто процес виходу та підготовки українських компаній на міжнародні ринки капіталу, визначено учасників даного процесу та проаналізовано основні вимоги до бізнесу. Загалом процес первинного публічного розміщення компанії складний та ...
950672
  Патриляк І. Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу директивних документів керівництва українського націоналістичного підпілля та командування повстанської армії спрямованих на підготовку боротьби в умовах реставрації радянського режиму. This article is dedicated to the ...
950673
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 59-62


  Щодо якості підготовки кадрів управлінців освітньої сфери.
950674
  Бєлова Л.О. Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (84). – C. 27-29. – ISSN 1562-529Х
950675
   Підготовка успішної кар"єри // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : ННІ "Інститут геології". – С. 1


  "Інститут геології систематично працює з працедавцями, активно налагоджує та підтримує контакти зі своїми випускниками як помічниками для влаштування молодих спеціалістів.Формування у майбутнього геолога професійних знань, умінь і навичок неможливе без ...
950676
   Підготовка учителів-філологів на рівень нових завдань. – Запоріжжя, 1962. – 159с.
950677
   Підготовка учнів до біологічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-89-X
950678
  Чашечникова О.С. Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика / О.С. Чашечникова, Н.І. Одарченко, Н.М. Захарченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 440-449. – ISSN 2312-5993
950679
  Лунячек В.Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е. Лунячек, Т.В. Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 107-111 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
950680
   Підготовка учнів до корисної праці. – Х, 1958. – 32с.
950681
  Матюша І.К. Підготовка учнів до продуктивної праці / І.К. Матюша. – К., 1964. – 110с.
950682
  Сухомлинський В.О. Підготовка учнів до трудової діяльності / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1957. – 23 с.
950683
  Грінченко О.І. Підготовка учнів до участі у турнірі юних географів / О.І. Грінченко, О.М. Саввіч // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 54-57. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
950684
   Підготовка учнів до хімічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-85-7
950685
  Сергієнко Д.Л. Підготовка учнів з біології до практичної діяльності в соціалістичному сільському господарстві / Д.Л. Сергієнко. – К., 1952. – 172с.
950686
  Гречин І.М. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов"язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
950687
  Макарська Н.П. Підготовка фахівців-аграрників в Україні у першій половині XX століття як історико-педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 133-138. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються історико-педагогічні проблеми підготовки фахівців-аграрників у радянський період в Україні, визначаються основні аспекти досліджень та їхне значення для розвитку аграрної освіти.
950688
  Левицька Н.М. Підготовка фахівців-гуманітаріїв у ВНЗ України на зламі ХІХ-ХХ ст. : досвід і проблеми // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 95-103.


  Так, у ІІ пол. ХІХ-на початку ХХ ст. на історико-філологічному фак-ті Ун-ту Св. Володимира працювала плеяда видатних істориків, які представляли Київську школу : М.П. Дашкевич, М.В. Довнар-Запольський, Ф.Г. Міщенко, О.О. Котляревський, А.І. Покровський ...
950689
   Підготовка фахівців-екологів для сталого розвитку у вищих навчальних закладах України / Т.А. Сафранов, О.Р. Губанова, Т.П. Шаніна, В.Ю. Приходько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 376-379. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто суть екологічної освіти і виховання з позицій концепції сталого розвитку, проведено аналіз останніх досліджень і публікацій, які підтверджують потребу екологізації освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації. Особливу увагу приділено ...
950690
  Ярема Н.П. Підготовка фахівців-картографів у Національному університеті "Львівська політехніка" / Н.П. Ярема, Ю.І. Голубінка, О.В. Ястребкова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – C. 79-82. – ISSN 2075-1893
950691
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців-міжнародників у класичному університеті: традиції й виклики сьогодення : виступ у Дипломатичній академії [квітень 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-92. – ISBN 978-966-439-447-2
950692
   Підготовка фахівців // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проект наказу "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти", яким передбачено впровадження форм документів, узгоджених з Умовами прийому на навчання ...
950693
  Каденюк О.С. Підготовка фахівців аграрного сектора громадськими товариствами Східної Галичини (1922 -1935 роки) / О.С. Каденюк, В.В. Сажко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 47-52. – ISSN 2075-1451
950694
  Марченко О.О. Підготовка фахівців ВНЗ економічного профілю в контексті нових глобальних світоцивілізаційних викликів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 104-109. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
950695
  Иванов С. Підготовка фахівців для винного туризму в національному університеті харчових технологій: традиції та перспективи / С. Иванов, Д. Басюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 7-15. – ISSN 1682-2366


  Розглянуто модель підготовки фахівців для винного туризму в рамках спеціалізації за напрямом 6.140103 "Туризм".
950696
  Сизоненко А. Підготовка фахівців для слідчих підрозділів за новим КПК // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22 грудня (№ 51)
950697
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 55-58 : Рис.
950698
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 40-41 : Рис
950699
  Дем"янчук О.Г. Підготовка фахівців до роботи в умовах інклюзивної освіти // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 455-457. – ISBN 978-966-683-402-0
950700
  Зварич О.П. Підготовка фахівців до роботи з біженцями і внутрішньо перемещеними особами: зарубіжний досвід // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 62- 65. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)


  Проаналізовано досвід підготовки фахівців у Центрі дослідження біженців при Оксфордському Університеті, принцип роботи якого побудований на забезпеченні постійної якості наукових академічних ресурсів колективу.
950701
  Загородня А. Підготовка фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України та Польщі: методологічний аспект. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 150-154. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
950702
  Григор"єва С.М. Підготовка фахівців з державного управління на основі компетентнісного підходу як необхідна умова професоналізму державних службовців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 100-102.
950703
  Шищенко П. Підготовка фахівців з екологічного менеджменту в нових соціально-економічних умовах в Україні / П. Шищенко, Л. Малишева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – Київ, 2000. – Червень (№ 22). – С. 6


  Нова спеціалізація екологічного менеджменту відкрилася на кафедрі географії України КНУ імені Тараса Шевченка.
950704
  Кияшко Г.А. Підготовка фахівців з інформатики: проблеми, здобутки та перспективи розвитку // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 55
950705
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців з міжнародних відносин та зовнішньої політики в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 34-35
950706
  Товажнянський Л. Підготовка фахівців з управління соціальними системами- виклик часу / Л. Товажнянський, О. Романовський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.4-9. – ISSN 1562-529Х
950707
  Кравчук Г.Т. Підготовка фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 2 (12). – С. 94-100. – ISSN 2413-1571
950708
  Сокова М.А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 218-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
950709
  Матвієнко В.М. Підготовка фахівців на кафедрі міжнародних ороганізацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 9-13.
950710
  Харламова Ю.Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об"єкт державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
950711
  Пірен М. Підготовка фахівців соціальних служб у галузі управлінської культури в Україні відповідно до сучасних викликів та змін // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 6-12. – (Гуманітарні науки)
950712
  Логвиненко Т.О. Підготовка фахівців соціальної сфери в діяльності міжнародних університетських консорціумів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 149-152. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609


  У статті подається аналіз зарубіжного досвіду організації навчання магістрів соціальної роботи, зокрема створення і реалізації міжнародних, інтеркультурних програм підготовки фахівців соціальної сфери.
950713
  Грипич С. Підготовка фахівців спеціальності "Культурологія" на базі наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету / С. Грипич, О. Білявцева // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 101-107. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
950714
  Дубинський О.Ю. Підготовка фахівців у сфері морського права у національному університеті кораблебудування: мета та основні напрямки / О.Ю. Дубинський, Ю.В. Ломжець // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 224-230
950715
  Коберник О. Підготовка фахівців християнської педагогіки у духовних навчальних закладах // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 729-737. – ISBN 966-7379-92-11
950716
  Середа І.В. Підготовка філологів магістерського рівня в Україні та світі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 257-261. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128
950717
  Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: юридич. довідник. / В.Д. Чупрун. – К., 1994. – 96с.
950718
  Грачов О.Г. Підготовка цифрових моделей місцевості для потреб радіопланування : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-51 : Схема. – Бібліогр.: 11 назв
950719
  Копиця Л.П. Підготовка через аспірантуру наукових та науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-64. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядаються проблеми розвитку аспірантури, підготовки науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 рр. та її роль у розвитку науки
950720
  Ковтунець В. Підготовка членів виборчих комісій з питань організації проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-26
950721
  Мельников А.К. Підготовка юних важкоатлетів / А.К. Мельников. – К., 1977. – 107с.
950722
  Перепелиця А.В. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-118.
950723
  Біленчук П. Підготовка юристів нової генерації. Світовий досвід та реалії українського класичного університету // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 22 (355). – С. 6-8
950724
  Геєць І.В. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 331-338. – ISSN 2306-9082
950725
  Тимчик Г.С. Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 257-263
950726
  Бойко І.С. Підготовка юристів у сфері морського права у системі юридичної освіти // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 205-212
950727
  Голосніченко І.П. Підготовка юристів у технічних вищих навчальних закладах має забезпечуватися з урахуванням об"єктивної необхідності фахівців нового спрямування // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 27-31
950728
  Якименко О.Н. Підготовка, прийняття і введення в дію нового Цивільного законодавства і його загальна характеристика // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
950729
  Витриховська О.П. Підготовленість студентів і викладачів до застосування інформаційних технологій у навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 361-366.
950730
   Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2228-93. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 22с. – (Системи оброблення інформації)
950731
  Лапко Н. Підготовлено відкритий звіт про платіжні системи та систему розрахунків за операціями з цінними паперами в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 5. – Бібліогр.: 1 назва
950732
  Цехмістрова Г. Підготовці фахівців готельного бізнесу - відкрити шлях! // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
950733
  Табенська Т. Підготовче відділення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
950734
  Курач Т.М. Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 37-44


  У статті означені послідовні етапи проведення експертної оцінки і їх зміст щодо встановлення пріоритету властивостей географічних карт. Обгрунтовано вибір метода експертної оцінки (метод аналізу ієрархій Т. Сааті), визначені властивості карт ...
950735
   Підготовчий факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 94-95. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
950736
  Табенська Т.В. Підготовчий факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 154-161.
950737
  Табенська Т. Підготовчий факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Підготовчий факультет свою історію веде від робітничого факультету, який розпочав діяльність у 1920 р. Підготовчий факультет забезпечує підготовку громадян України з усіх загальноосвітніх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання ...
950738
   Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 6-7. – ISBN 966-8411-01-3
950739
  Чернишова Ю.О. Підготовчі вправи до усного перекладу. Італійська мова : методична розробка для студ IV курсу / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2012. – 62 с. – Бібліогр.: c. 61-62
950740
  Волкова Е. Підготовчі курси як перехідний етап до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 38-39
950741
   Підгрунтові води. – Київ : Урожай, 1979. – 175с.
950742
  Тонне О.Ш. Підгрунтя духовних рис творчості Т. Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 293-298. – (Філологічні науки ; № 1)
950743
  Амоша О. Підгрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаєможії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянкін, Г. Моісеєв // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
950744
  Шнірельман В. Підгрунтя крові: новоязичники в поході // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 15-19
950745
  Гуменюк О. Підгрунтя організованого студентства у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 5 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  У 1920 - 1930 роки країни Центрально-Східної Європи стають важливими осередками українського студентського руху. Відбувається організаційне становлення українського студентства. Польща займала одне з центральних місць для української молоді протягом ...
950746
  Шевченко О.Т. Підгрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини XIX ст. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 176-183
950747
  Антонов С.П. Піддубенські частушки / С.П. Антонов. – Київ, 1954. – 64с.
950748
  Кочерга І. Підеш - не вернешся / І. Кочерга. – К, 1936. – 123с.
950749
  Трипачук В.М. Піджак з Ліверпуля : гумор і сатира / Валерій Трипачук. – Львів : Каменяр, 1974. – 79 с.
950750
  Вовняко Д. Піджаки проти погонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 50-54. – ISSN 1996-1561


  Вороже і презирливе ставлення діячів Центральної Ради до українського військового руху в 1917-1918 роках обернулося катастрофою для української державності.
950751
  Заярний О. Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіо організацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті проведене дослідження правової природи адміністративної відповідальності телерадіоорганізацій, виявлено та проаналізовано проблеми підзаконного регулювання її розмірів, запропоновано шляхи розв"язання проблем, пов"язаних з ...
950752
  Жук Л.В. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.101-110. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
950753
  Гвоздик П.О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 31-37
950754
  Краснова М.В. Підзаконно-нормативні засади здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-617-566-151-2
950755
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади та напрями и правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 327-333. – ISSN 1563-3349
950756
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб"єктного складу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
950757
  Андрійченко Н.С. Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб"єкта фінансової системи України // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 41-46. – ISSN 2519-2353
950758
  Лі Ке Підземна війна / Лі Ке, В.Х. Лі. – К., 1959. – 352с.
950759
  Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка : підручник для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / В.С. Бойко, Р.В. Бойко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів : Апріорі, 2005. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-445. – ISBN 966-5-7763-9741-3
950760
  Малишевська О.С. Підземне захоронення промислових стоків / О.С. Малишевська, Я.М. Семчук, О.Б. Бараненко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-38. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
950761
  Середюк М.Д. Підземне зберігання газу : навч. посібник / М.Д. Середюк, Б.П. Савків ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-231. – ISBN 978-966-694-253-4
950762
  Димитрова Б. Підземне небо : В"єтнамский щоденник 1972 / Б. Димитрова. – Київ : Дніпро, 1973. – 109с.
950763
  Лункевич В.В. Підземне царство / В.В. Лункевич. – С.-Петербург : Тип. Императорскаго уч. глухонемых, 1911. – 95 с. : з 64 малюнками
950764
  Білоцерківець Н.Г. Підземний вогонь : поезії / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1984. – 80 с.
950765
  Руденко В. Підземний Львів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 10


  Сторінки історії Львова.
950766
   Підземний навігатор // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Йдеться про розроблену університетськими науковцями системи "Вибійна телесистема з електромагнітним каналом зв"язку". В авторському колективі брали участь науковці двох факультетів геологічного та механіко-математичного. Серед них: А.Улітко, В. ...
950767
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. 2. – 2009. – 588 с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-587
950768
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закладів] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. III. – 2011. – 809 с. : іл. – Бібліогр.: с. 802-807
950769
  Стась А.О. Підземний факел : повість / А.О. Стась. – Львів : Каменяр, 1960. – 180 с.
950770
  Близнець В.С. Підземні барикади : роман / В.С. Близнець. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті" ; Вип. 3)
950771
  Близнець В.С. Підземні барикади / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1977. – 317 с. : 4 л. іл.
950772
  Вовк І.Ф. Підземні води / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1974. – 48с.
950773
  Руденко Ф.А. Підземні води докембрійських порід північного крила Причорноморського Артезіанського басейну та їх роль в живленні підземних вод осадових відкладів / Ф.А. Руденко, Д.В. Закревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
950774
  Радько Н.Й. Підземні води Закарпатського внутрішнього прогину / Н.Й. Радько. – Київ : Наукова думка, 1975. – 186с.
950775
   Підземні води західних областей України. – Київ : Наукова думка, 1968. – 316с.
950776
   Підземні води крейдяних відкладів конксько-ялинської западини та деякі особливості їх формування / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
950777
  Руденко Ф.А. Підземні води степової зони Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 46-56. – (Геології та географії ; № 8)
950778
  Грудинська І.Т. Підземні води Українського кристалічного щита (Полісся та Лісостеп) / І.Т. Грудинська. – Київ : Наукова думка, 1964. – 110с.
950779
  Варава К.М. Підземні води українського Полісся / К.М. Варава. – Київ : АН КРСР, 1959. – 127 с.
950780
  Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття / О.Д. Штогрин. – К, 1963. – 139с.
950781
  Варава К.М. Підземні води четвертинних відкладів платформеної частини України / К.М. Варава, І.Ф. Вовк, Г.М. Негода. – Київ : Наукова думка, 1973. – 135с.
950782
  Нємець Л.М. Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-66. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
950783
  Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві. / Ф.А. Руденко. – Київ, 1979. – 48с.
950784
  Жолудєв С.В. Підземні газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: с.36. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
950785
  Кобець В.м. Підземні городи / В.м. Кобець. – К., 1989. – 47с.
950786
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1971. – 243с.
950787
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1971. – 203с. – (Романи та повісті ; 1971. Вип.5)
950788
  Кістяковський В.В. Підземні і текучі води / В.В. Кістяковський. – Київ, 1936. – 48с.
950789
  Музичко Олександр Підземні лабіринти Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
950790
  Ховалко А. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 301-306 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0868-6939
950791
  Білоцерківець Н.Г. Підзмний вогонь / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1989. – 80с.
950792
  Ружанський Ю. Підіймається пісня / Ю. Ружанський. – Харків, 1935. – 57 с.
950793
  Іванчов Ф. Підіймається хлібороб / Ф. Іванчов. – Пряшів, 1954. – 132с.
950794
  Плахта Д. Підіймаючись сходинками Дніпра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 101). – С. 9


  Чи здатне місто привабити українських туристів?
950795
  Савін Г.М. Підйом з великих глибин. / Г.М. Савін, С.Т. Сергєєв. – К., 1966. – 54с.
950796
  Крастєв І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 12-17
950797
  Коваленко А.Б. Підказ як об"єкт психолого-педагогічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-125. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття "підказ". Аналізується роль підказу а процесі формування творчого мислення як складової творчого тренінгу. Розрізняються різні види підказки та форми їх подачі.
950798
  Бунятян К.П. Підкарпатська культура шнурової кераміки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 18-30. – ISSN 0235-3490
950799
  Балабушевич Т.А. Підкарпатська Русь пізнього середньовіччя (XI-XV ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 10-14. – ISSN 1996-5931
950800
  Гончаров Володимир Підкарпаття: туризм для "першого разу" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
950801
  Тешаєва Міла Підкилимна Персія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 72-80
950802
  Чіп Б.М. Підкова : лірика / Борис Чіп. – Київ : Молодь, 1985. – 103 с.
950803
  Стадниченко Ю.І. Підкова і якір : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Київ, 1982. – 136 с.
950804
  Леонов В.П. Підкова на щастя / В.П. Леонов. – Киев, 1984. – 183 с.
950805
   Підкова Оксана Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 206 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
950806
  Тищук М.Ф. Підкована жаба: Байки та гуморески / М.Ф. Тищук. – Львів : Каменяр, 1985. – 157с.
950807
  Глазовий П. Підкопування : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 31-35
950808
  Тішлер Я. Підкорена Європа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Гра Сталіна на встановлення влади над Центрально-Східною Європою спиралася значною мірою на місцевий елемент та інструменти, вже апробовані в СРСР.
950809
  Цесевич В.П. Підкорення космосу / В.П. Цесевич. – Одеса : Одеське книж.вид-во, 1959. – 72 с.
950810
  Товстоліс М.І. Підкорення пустинь і посушливих степів / М.І. Товстоліс. – Київ, 1951. – 92 с.
950811
  Дячук С. Підкоритися не можна не коритися - де місце для коми? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
950812
  Конашевич С. Підкорювач кримських вітрів: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 5
950813
  Гречана О. Підкорювач медичних вершин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 8


  24 тарвня - 130 років від дня народження Олександра Богомольця
950814
  Шмигевський М.В. Підкорювач науки вершин // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
950815
  Чернега Ю. Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 144-149
950816
  Снитко І.О. Підкурганні поховання некрополів хори Ольвії VI—V ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-22. – ISSN 0235-3490
950817
  Нізюрський Е. Підлиза / Е. Нізюрський. – Київ, 1958. – 123 с.
950818
  Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича : Життя, творчість та вшанування будителя галичан: Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В.Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 216с. – До 195-річчя від дня уродин. – ISBN 966-8265-86-8
950819
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 280


  Про життя і творчість співробітниці кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка.
950820
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 207 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
950821
  Чопич Б. Підлітки / Б. Чопич. – К., 1982. – 104с.
950822
  Білоус О. Підлітки в полоні телеекрана. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 93-101.
950823
   Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні / [Тельчик А. та ін. ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соцыальних досліджень ім. О. Яременка]. – Київ : [К.І.С.], 2008. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-966-2141-25-2
950824
  Андрієць О.А. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення / О.А. Андрієць, А.В. Ринжук, О.І. Боднарюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 77-80. – ISSN 2413-550Х
950825
  Дубравська Н.М. Підліткова депресія: психологічний екскурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 66-68
950826
  Савченко К. Підліткова залежність від комп"ютерних ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
950827
  Аксьонова С.Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : монографія / С.Ю. Аксьонова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-02-7959-9
950828
  Добрянський В.І. Підлітковий алкоголізм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 33
950829
  Романюк О.В. Підлітковий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 73-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
950830
  Лисюк І.В. Підлітковий алкоголізм: соціальні фактори ризику / І.В. Лисюк, О.М. Христенко // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 2411-1597
950831
  Зинич Ю.М. Підліток і незнайома копанія / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 25
950832
  Тарасенко В.І. Підліток: вберегти від зла / В.І. Тарасенко. – К., 1992. – 109с.
950833
   Підліток: як йому допомогти. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-32-2
950834
  Кір"янова О. Підлуцький Олексій Георгійович : [спогади] / Олена Кір"янова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 231-234. – ISBN 978-966-2726-03-9
950835
  Козловський Роман Підляшшя: в гармонії з природою та... православ"ям // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
950836
  Содомора П. Підмет і предмет у системі термінів Св. Томи з Аквіну (на матеріалі "Суми Теології") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
950837
  Булаховський Л.А. Підмет і присудок в українській літературній мові : Лекція для студентів-заочників факультетів мови і літератури педагогічних інститутів / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочному навчанню вчителів. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1958. – 47с.
950838
  Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 144-151
950839
  Щур І. Підмова спілкування комп"ютерників: комунікативно-прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 351-355
950840
  Хоркавий Р. Підмур"я / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2012. – 570 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 529-562. – ISBN 966-7280-09-8
950841
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
950842
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец.01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 110л. – Бібліогр.: л. 105 - 110
950843
  Кормишева Тетяна Вікторівна Піднапівгрупова будова скінчених симетричних інверсних напівгруп : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Кормишева Тетяна Вікторівна;. – К., 1994. – 13л.
950844
  Кормишева Т.В. Піднапівгрупова будова скінченних симетричних інверсних напівгруп : Дис... канд фіз-матнаук: 01.01.06 / Кормишева Т.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 95л. – Бібліогр.:л.92-95
950845
  Марков Д.Є. Піднебесна у сприйнятт короля Непалу Прітхві Нараяна (на основі "Дібія Упадеш") // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 160-167. – ISSN 2409-904X
950846
  Гудзевата Марина Піднебесні міс : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 86-93
950847
  Осадчук П.І. Піднебесні паралелі : Авторська антологія перекладача. Поезія різних народів / Петро Осадчук. – Київ, 2003. – 352 с. – ISBN 966-522-098-5
950848
  Бєлєнко І. Піднебесся чорного континенту. Як Китай захоплює Африку в XXI столітті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 6


  "У сучасному світі позиції Китаю стрімко зростають. Буквально за кілька десятиліть він став однією з найвпливовіших держав. Багато в чому такому зростанню КНР посприяли країни "третього світу", зокрема й Африки. Останні 15–20 років Піднебесна активно ...
950849
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
950850
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 141-147. – ISBN 966-581-231-9
950851
  Чжи Ч. Піднесення : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 197. – ISSN 0320-8370
950852
  Бауліна К. Піднесення "землі і води", як символу покірності в системі неофіційної дипломатії Ахеменідських правителів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 427-429. – ISBN 978-966-171-893-6
950853
  Шевчук Г.М. Піднесення добробуту радянського народу в 6-й п"ятирічці / Г.М. Шевчук. – К., 1958. – 44с.
950854
  Маноха О.Є. Піднесення духовної творчості народних мас - закономірність комуністичного будівництва / О.Є. Маноха. – Київ, 1973. – 148с.
950855
  Міхалевська В.М. Піднесення ідеї української державності після Другої Світової війни (на прикладі публіцистики Івана Багряного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-75. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема відносин України з іншими країнами світу в другій половині 40-х - на початку 60-х років на матеріалі публіцистики Івана Багряного, надрукованої в часописах "Українські вісті" та "Наша позиція". На основі друкованих матеріалів ...
950856
  Хмелівська В.С. Піднесення культурно-технічного рівня робітничого класу / В.С. Хмелівська. – К, 1963. – 87с.
950857
  Бельфор Д.С. Піднесення революційного руху в 1910-1914 рр / Бельфор Д.С. , Нікіфорчук І.П. – Київ, 1958. – 36 с.
950858
  Дніпровська О.П. Піднесення революційного руху в 1912-1914 рр. і заснування більшовицької газети "Правда" // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 15-16
950859
  Цвєтков-Просвещенський Піднесення робітничого руку в Росіх 1912-14 рр. / Цвєтков-Просвещенський. – К., 1940. – 108с.
950860
  Тарасенко М.М. Піднесення сільского господарства - справа всього народу. / М.М. Тарасенко. – К., 1963. – 39с.
950861
  Гирич І. Піднести народ до себе / розмову вела Тіна Пересунько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 8


  В"ячеслав Липинський - про суспільні обов"язки української еліти.
950862
  Фик І.М. Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки / І.М. Фик, І.М. Фик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
950863
  Латышева К.Я. Піднормальні ряди, як розв"язки лінійних диференціальних рівнянь, ранг яких дорівнює одиниці / К.Я. Латышева, 1952. – 105с.
950864
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – Харків, 1934. – 378с.
950865
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К
1. – 1940. – 415с.
950866
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1954. – 316с.
950867
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1965. – 541с.
950868
  Шолохов М.О. Піднята цілина : Роман / М.О. Шолохов; Переклад з російської Ковганюк С. – Київ : Дніпро, 1973. – 612с.
950869
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1985. – 600с.
950870
  Тищенко К. Підняти повіки Вію / Інтерв"ю підготував Ілько Майдачевський. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 64-66 : Фото. – ISSN 1996-1561


  Професор Костянтин Тищенко про роль сучасної лінгвістики в нашому самоосягненні та спростуванні теорії "колиски трьох братніх народів".
950871
  Сизоненко О.О. Підняті обрії : документальна повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Дніпро, 1971. – 111 с.
950872
  Гончаренко В.Г. Підозра й обвинувачення: семантика і правовий статус / В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 51-56. – ISSN 2310-9769
950873
  Лук"яненко О.П. Підозріла компанія / О.П. Лук"яненко. – К., 1975. – 80с.
950874
  Охрименко М. Підозрілий статус // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 74-77. – ISSN 1726-3077


  "... Несвоєчасне надання особі статусу підозрюваного позбавляє її дієвих механізмів реалізації свого права на захист".
950875
  Рибалка О.В. Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 32-36
950876
  Бантишев О. Підозрюваний у кримінальному процесі України: сутність та процесуальний статус / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 106-112
950877
  Панов М. Підозрюваний у кримінальному процесі. Наслідки неналежного повідомлення про підозру особі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
950878
  Солодченко Я. Підойма / Я. Солодченко. – К.-Х.
1. – 1935. – 152 с.
950879
   Підопригора Опанас Андронович-фундатор теорії права інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 323-325. – ISSN 0132-1331


  Його життя більш ніж півстоліття - з 1952 р. - було поєднано з життям юридичного факультету Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
950880
   Підопригора Опанас Андронович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 50-61. – ISBN 966-7024-23-1
950881
  Грінченко Б.Д. Підпал / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 32 с.
950882
  Забарко Б.М. Підпал рейхстагу: правда і міфи. / Б.М. Забарко. – К., 1990. – 47с.
950883
  Іванов О. Підписали угоду про співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Ректор КНУ Л. Губерський, який у складі делегації брав участь в одноденному офіційному візиті Президента України В. Януковича до столиці ФРН Берліну, відвідав ВУБ, де зустрівся з президентом університету проф. Петером-Андре Альтом. В ході зустрічі була ...
950884
  Василенко В. Підписаний Литвином мовний законопроект як продукт правового шахрайства // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 9 серпня (число 29/30). – С. 5
950885
  Харковський Р. Підписання англо-французької угоди 1890 р. та її вплив на розвиток франко-британських відносин в Африці // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 425-428. – ISBN 978-966-493-651-1
950886
  Семеніст І. Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання окупаційної політики США в Японії як передумови укладення першого американсько-японського договору безпеки. The article pays attention to the U.S. occupation policy in Japan as a condition of the conclusion the first US-Japan ...
950887
  Сібекіна А.Ю. Підписання угоди про асоціацію з ЄС в умовах економіко-політичної кризи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 150-160. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальних питань передумов, причин та перспектив подальшого інтеграційного поступу України, виходячи із призупинення підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої є Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. ...
950888
   Підписано Договір про співробітництво // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Ректор університету акад. Л. Губерський та Голова Верховного суду України П. Пилипчук підписали Договір про творче співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Верховним судом України. Цей Договір сприятиме ...
950889
   Підписано Меморандум про співпрацю між фондом Порошенка і Інститутом спеціальної педагогіки // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2


  Голова фонду Марина Порошенко та директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України В"ячеслав Засенко підписали Меморандум про співпрацю.
950890
   Підписано Педагогічну Конституцію Європи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 29 травня - червня (№ 26). – С. 3


  23-25 травня 2013 року у м. Фрвнкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина) під час проведення Другого форуму ректорів педагогічних університетів Європи членами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи був прийнятий стратегічний ...
950891
   Підписано програму "Майбутнє України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В НТУУ "КПІ" було урочисто підписано тристоронню угоду про співробітництво "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" та Малою академією наук України. В церемонії взяли участь і виступили: ректор НТУУ"КПІ" М.З. Згуровський, ректор КНУТШ Л.В. ...
950892
   Підписано угоди з вишами Франції // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Наприкінці червня в Україні в рамках Французько-українського форуму закладів вищої освіти і науки працювала делегація освітян із Франції. Керували її роботою Посол Франції в Україні пан Ален Ремі, радник Президента Французької республіки Венсан Берже ...
950893
   Підписано угоду з компанією ABBYY / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Угоду про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації фахівців між ун-том та компанією підписали: Генеральний директор "ABBYY Україна" В. Тищенко та проректор університету В. Бугров. Компанія ABBYY - один із провідних світових розробників технологій ...
950894
   Підписано угоду з посольством Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка ректор університету Л.В. Губерський і Посол Індонезії в Україні пані Нінієк Кун Нарятіє підписали угоду про створення "Центру індонезійської мови та літератури" . На зустрічі також були присутні радник Посла пан Норвін ...
950895
   Підписано Угоду з Університетом Йонгнам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  За повідомленням Прес-центру університету, Угоду про наукову, навчальну та культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Йонгнам (Республіка Корея) підписали ректор університету, акад. Л. Губерський ...
950896
   Підписано угоду про співпрацю між униіверситетом і УСПП / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Український союз промисловців і підприємців та Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка об"єднали зусілля для підвищення якості підготовки вітчизняних менеджерів та фахівців для успішного реформування економіки, зростання її ...
950897
   Підписано Угоду с міськадміністрацією / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова КМДА Олександр Попов, очільник міськадміністрації відвідав наш університет, щоб підписати угоду про співпрацю та презентувати студентам і викладачам основні пріоритети стратегії розвитку Києва до 2025 року.На фото: О. Попов та Л. Губерський під ...
950898
  Кібенко О. Підписка не відбулась: що далі? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-54


  Підписка на акції як етап створення акціонерного товариства
950899
  Слинько І.І. Підпілля і партизанський рух на Україні : на завершальному етапі визволення. 1944 р. / І.І. Слинько ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 173 с.
950900
   Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951 : документи і матеріали / [упоряд.: Д. Проданик] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.] ; [ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2012. – Т. 19 : Підпілля ОУН на Буковині :1943-1951. – C. 1-783. – ISBN 978-1-897431-38-2 (Canada) ; 978-966-2105-38-4 (Ukraine)
950901
  Маркович В. Підпілля ОУН у Запорізькій області / Василь Маркович. – Запоріжжя : Агенство інформації Ханаєвой Т.Ю., 2001. – 52 с. – 10-річчю Незалежності України присвячую
950902
  Нікольський В.М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / В.М. Нікольський; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 178с. – ISBN 966-02-1961-X
950903
  Бадзьо Ю. Підпільна нація. Нове завоювання України : Статті / Ю. Бадзьо; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-311-6


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
950904
   Підпільна пошта України : з англ. вступом / ред. Зенон Боровець // Літопис Української Повстанської Армії / відповід. ред. П. Й Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – Том 47 : Підпільна пошта України / ред. Зенон Боровець : з англ. вступом. – С. 1-326 : іл. – ISBN 978-966-2105-15-5{Ukr.) ; 978-1-897431-17-7(Can.)
950905
  Баришполець О.Т. Підпільна преса більшовиків України періоду громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції (1918-1920 рр.) : Дис... канд. істор. наук: / Баришполець О.Т.; КДУ. Кафедра історії журналістики. – Київ, 1971. – 273л. – Бібліогр.:л.257-273
950906
  Мельник Ю.І. Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 370-376


  У статті проаналізовано дві найбільш помітні підпільні газети антифашистського спрямування, які нелегально поширювалися в муссолінівської Італії. На прикладі діяльності дисидента Л. Ґінсбурґа показано, що попри бутафорну тоталітарність фашистського ...
950907
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – К., 1947. – 167с.
950908
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – К., 1949. – 420с.
950909
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – Київ, 1981. – 831 с.
950910
  Соловей В. Підпільні друкарні та схрони ОУН(б) на території Кам"янець-Подільської області (1948-1951) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 59-64. – ISSN 1998-4634
950911
  Мельник С. Підпільні прорадянські організації в Любомльському повіті Волинського воєводства в 1921 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-893-6
950912
  Будз К.М. Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 46-52. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано опір «невозз’єднаної» греко-католицької громади с. Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області радянській релігійній політиці загалом та насильницькій православізації Галичини зокрема, з особливою увагою до стратегій ...
950913
  Посівнич М. Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 188-197. – ISBN 978-617-7235-56-8
950914
  Ковальчук Михайло Підполковник армії УНР, генерал-хорунжий УПА Леонід Ступницький: сторінки біографії / Ковальчук Михайло, Вовк Олександр // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 4-40
950915
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 231с.
950916
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ, 1980. – 336с.
950917
  Кралік Ш. Підполянські буки / Ш. Кралік. – Пряшев, 1957. – 85с.
950918
  Кравцов Л.П. Підпоручик Жаданівський : Історична повість / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1962. – 282с.
950919
  Головач В. Підпорядкування аудиту Нацбанку: парадокс чи закономірність / В. Головач, І. Пилипенко, С. Столярова // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 8. – С.22-23
950920
  Кул Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел / Кул, О.Б. Кульчинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 113-126. – ISSN 0130-5247
950921
  Кохан О. Підпорядкування міського життя Києва законам Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 176-179


  Наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття російська влада обмежувала впритул до повної ліквідації магдебурзьке право, яким кияни користувалися з кінця XV століття. Основними документами відтоді стали «Жалувана грамота містам», видана імператрицею ...
950922
  Райта Ю. Підприємництво в середовищі ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 336-341. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
950923
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
950924
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 4/5. – 2001
950925
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 9. – 2001
950926
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 10. – 2001
950927
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 11. – 2001
950928
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2000
950929
  Сараєва І.М. Підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми державного регулювання / І.М. Сараєва, Н.І. Носова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 251-259. – ISSN 2524-003X
950930
   Підприємництво і маркетинг у XXI столітті // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 68-71. – ISSN 1606-3732


  Кафедра маркетингу і товарознавства Хмельницький національний університет економічний науково-практичний форум в межах якого відбулися конференції: XV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах", XI міжнародна ...
950931
   Підприємництво і право : Збірник наук.праць. – Київ, 1998. – 339с. – ISBN 966-95169-3-5
950932
  Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 97-103. – ISSN 2221-1055
950933
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
950934
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 3. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
950935
  Боднарчук Т.Л. Підприємництво як чинник соціальних трансформацій: історичний досвід ХІХ – початку ХХ ст. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 84-96. – ISSN 1681-116Х
950936
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1996
950937
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 1. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950938
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950939
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950940
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950941
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 7. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950942
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 8. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950943
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 1. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950944
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 2. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950945
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950946
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950947
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
950948
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950949
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950950
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950951
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950952
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950953
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004. – 163 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950954
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950955
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950956
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950957
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005. – 160 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950958
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950959
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950960
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950961
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950962
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – 172 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950963
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
950964
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (213). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
950965
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (214). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
950966
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (215). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ.мовою. З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
950967
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (220). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950968
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (221). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950969
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (225 ). – 2014. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950970
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (226). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950971
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (228). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950972
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (229). – 2015. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950973
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (230). – 2015. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950974
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (231). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950975
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (232). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950976
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (234). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950977
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (237). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950978
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (238). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
950979
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (246). – 2016. – 214с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950980
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (247). – 2016. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950981
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (248). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950982
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 11 (249). – 2016. – 219 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950983
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 12 (250). – 2016. – 262 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950984
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (263). – 2018. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950985
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 2 (264). – 2018. – 224 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950986
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 3 (265). – 2018. – 168 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950987
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 4 (266). – 2018. – 232 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
950988
   Підприємництво. Практикум : навч. посібник / [І.І. Мазур та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 254, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-864-7
950989
  Покропивний Ф С. Колот Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : Навч. посібник / Ф С. Колот Покропивний; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1998. – 352с. – ISBN 966-574-090-3
950990
   Підприємницька діяльність та економіка підприємства : навч. посібник / [С.Б. Довбня, Т.Б. Ігнашкіна, А.Б. Педько та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 434-438. – ISBN 978-966-383-812-0
950991
  Пачковський Ю. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-63
950992
  Креденцер О.В. Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 51-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
950993
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама / Н.О. Саніахметова. – Київ : А.С.К., 2001. – 704с. – (Економіка.Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-290-5
950994
   Підприємницьке право : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2001. – 480с. – ISBN 966-7613-16-Х
950995
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама. Навч. посібник / Н.О. Саніахметова. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2003. – 704с. – (Економіка.Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-417-7
950996
   Підприємницьке право : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Істина, 2005. – 600 с. – ISBN 966-7613-63-1
950997
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Реклама; Навч. посіб. / Н.О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2005. – 912с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-539-470-3
950998
  Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз / В.О.Зубов. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-179-8
950999
  Головко С.А. Підприємницький розрив в організаційному проектуванні ТНК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
951000
  Зеліско А. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 19-24


  У статті розглядаються правові механізми удосконалення регулювання системи підприємницьких юридичних осіб приватного права, пов"язані з належною розробкою означеного терміна як фундаментального. В основу моделювання терміна "підприємницька юридична ...
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,