Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
949001
  Різник Л. "Письменник - не сповідь душі, а крик душі" : Розмова з Левком Різником з нагоди його ювілею / Спілкувався Богдан Залізняк // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 118-122. – ISSN 0868-4790
949002
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 16-17


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
949003
  Базилевський В. "Письменник - нервова клітина нації" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 6 квітня (№ 7). – С. 16-17
949004
  Бушняк В. "Письменник є засобом націєтворення" / записав В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 28червня (№ 13). – С. 8


  Український письменник Володимир Бушняк про загальну літературну картину Криму, її специфіку.
949005
  Ільницький Олег "Письменник має право на стиль..." // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 59-61
949006
  Дімаров А. "Письменник повинен, як чорт ладану, боятися усяких нагород і від них втікати" // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 29-35. – ISBN 978-966-399-815-2
949007
  Забужко О. "Письменники у нас негодовані..." // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 27-31
949008
  Айрапетов Олег "Письмо надежды к Ленину". Восточно - Прусская операция: причины поражения // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-7089
949009
  Мовчан П. "Питання "Кримської світлиці" є питанням національної безпеки" / спілкувався Ігор Світличанин // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 грудня (№ 51)
949010
  Жеребчук С.В. "Питання етнічних китайців" в Індонезії та Малайзії: різні підходи - різні результати // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 143-148. – ISSN 2409-904X
949011
  Бубнова Г.И. Письменная и устная коммуникация. / Г.И. Бубнова, Н.К. Гарбовский. – М., 1991. – 272с.
949012
  Бобылева Л.И. Письменная речь в системе образования и воспитания учащихся в школах Англии : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.01 / Бобылева Л. И.; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 18л.
949013
  Михайлов А.И. Письменная речь при производстве следственных действий / А.И. Михайлов, Е.Е. Подголин ; Прокуратура СССР, Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупреждения преступности, Ин-т усовершенствования следств. работников. – Москва : [б. и.], 1980. – 92, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
949014
  Довгопол В.І. Письменний Григорій Гаврилович / В.І. Довгопол, Л.А. Ведмідь // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 272. – ISBN 96966-8060-04-0
949015
  Ведмідь Л.А. Письменний Григорій Гаврилович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 34-35. – ISBN 978-966-96992-6-8
949016
   Письменний Олександр Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 345 : фото
949017
  Поклад Н. Письменник-"розвідник" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 9


  Микола Кагарлицький повернув нам забуті імена видатних українців.
949018
  Фрадкіна Є. Письменник-більшовик : [Микола Олексійович Островський] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 3


  Микола Олексійович Островський - велика людина, полум"яний патріот і талановитий письменнк. І книга Островського, і його героїчна біографія стали яскравим прикладом виховання мужності, високих моральних якостей нової, радянської людини, програмою ...
949019
  Тарасенко К.В. Письменник-єлизаветинець Генрі Робертс: спроба реконструкції біографії // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 131-133. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
949020
  Козюра І. Письменник-краянин Юрій Будяк / І. Козюра, В. Козюра // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 285-288. – ISSN 2075-1222
949021
  Нахлік О. Письменник - Нація - Універсум : Світоглядні та художні шукання в літературі ХІХ-ХХ століть / О. Нахлік; Львівське від.Ін-ту літ.ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Львів, 1999. – 236с. – (Літературознавчі студії ; Вип. 6.). – ISBN 966-02-0653-4
949022
  Дереш Л. Письменник - як лікар, учитель і миротворець // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 11


  Любко Дереш - про свої нові книжки, людську природу, добро і зло.
949023
  Білецький О.І. Письменник i епоха / О.І. Білецький. – Київ : Деpжлiтвидав УРСР, 1963. – 538с.


  Значне мiсце в книзi посiдають статтi пpо pадянську лiтеpатуpу, зокpема кpащi pаннi виступи вченого пpо твоpчисть П.Панча, пpацi пiзнiшого часу- пpо С.Скляpенка, H.Рибака, В.Владка та iн.
949024
  Процюк С. Письменник без любові - механічна лялька : інтерв"ю / бесіду вела Н. Коваль // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 8-13
949025
  Баранов В. Письменник в інтер"єрі мовчання про нього // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-185. – ISSN 0208-0710
949026
  Панченко В. Письменник в облозі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Як нонконформізм став чинником сили творчого "Я" Григора Тютюнника
949027
  Василишин О. Письменник допомогає не втекти від себе // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 97-99. – ISSN 0236-1477
949028
  Хінкулов Ф Л. Письменник жив у Києві / Ф Л. Хінкулов. – Київ, 1982. – 351с.
949029
  Прохасько Т. Письменник задає тон, як камертон / інтерв"ю взяла Оксана Климончук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 23


  Розмова про психічну гігієну українців і суспільно-політичну ситуацію в країні.
949030
  Даниленко В. Письменник і видавець // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710
949031
  Левада О.С. Письменник і доба : публіцистика, критика / О.С. Левада. – Київ, 1976. – 319 с.
949032
  Мазуркевич О.Р. Письменник і життя / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1958. – 44 с.
949033
  В"язовський Г.А. Письменник і життя / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1959. – 168с.
949034
  Дяченко О.С. Письменник і його твір / О.С. Дяченко. – Київ, 1970. – 194с.
949035
  Бндаренко С. Письменник і його трилогія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 12


  Презентація книжки Юрія Щербака "Час тирана". Вона завершує трилогію, до якої входять уже відомі романи - "Час смертохристів" і "Час великої гри".
949036
  Кралюк П. Письменник і князь. Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького. // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 530-539. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Взаємини Івана Вишенського та Василя Костянтина-Острозького.
949037
   Письменник Іван Чендей : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2006. – 175с. – До 60-річчя Ужгородського національного університету. – ISBN 966-8764-19-6
949038
  Сорока П. Письменник межових ситуацій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С. 141-142. – ISSN 0868-4790


  Твочий портрет Богдана Мельничука - письменника межових ситуацій
949039
  Рева Лариса Письменник очима Миколи Плевака : (за фондами архівів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського)/ / підгот. Л. Рева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 40-43
949040
  Дроздовський Д. Письменник плинного світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 180). – С. 9


  "Кадзуо Ішігуро (в іншій транслітерації - Ісігуро, що, на думку японістів, більш правильно) - цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури."
949041
  Грабар С. Письменник потребує визнання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 24). – С. 6
949042
  Гриценко А. Письменник та історик Олександр фон дер Бріген // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 3 (139), березень. – С. 42-47


  У серпні 2012 р. виповнилося 220 років від дня народження відомого декабриста та історика Олександра Брігена.
949043
  Мельничук Б. Письменник та історичний портрет / Б. Мельничук, І. Фарина // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 18-19


  Творчість Василя Фольварочного. На здобуття Національної премії України ім. Т. Шевченка: "Симон Петлюра: історичний роман".
949044
  Поліщук Я. Письменник у культурному дискурсі раннього модернізму // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 1 (5). – C. 29-32
949045
   Письменник щирої душі. До 110-річчя від дня народження А.І. Шияна (1906-1989) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2016. – № 2, 2 квартал. – С. 36-42. – ISSN 0130-2043


  Яцимирський Костянтин Борисович - видатний вітчизняний учений у галузі фізико-неорганічної, аналітичної і біонеорганічної хімії, академік НАН України.
949046
   Письменник як громадянин: пошук компромісу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 23


  Українські літератори: Любко Дереш, Лариса Денисенко та Олександр Кабанов - про власне сприйняття анексії Криму й творчі плоди революції
949047
  Мельничук Б. Письменник як пасторт народу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 8 (790). – С. 127-132. – ISSN 0868-4790


  Деякі проблеми художнього відтворення постатей українських класиків
949048
  Попов А. Письменник як перформер / Переклад з болгарської Остапа Сливинського // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – C. 158-162
949049
  Волошина Н. Письменник, педагог і патріот. Микола Никанорович Магера
949050
  Черемшинська Р. Письменник, публіцист, педагог. До 140-річчя від дня народження Антіна Володиславовича Крушельницького (1878-1937) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)
949051
  Курганов Н. Письменник, содержащий в себе науку рос.языка / Н. Курганов
ч.1. – 1837
949052
  Цимбал Я. Письменник, який умів слухати // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 160-161. – ISSN 0130-321Х
949053
  Кучеренко Д. Письменника Івана Вишенського зараховано до лику святих // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 5


  Українська Православна Церква 20 липня на засіданні Священного Синоду прийняла рішення про зарахування до лику святих відомого українського письменника-полеміста, афонського подвижника Івана Вишенського. Повідомляє 112.ua та прес-центр Української ...
949054
  Кирилюк З.В. Письменники-декабристи. / З.В. Кирилюк. – К., 1975. – 24с.
949055
  Шевченко С. Письменники-поляки - уродженці Єлисаветградщини (кінець XIX - початок XX ст.) // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 161-168. – ISSN 0320-9466
949056
   Письменники-ювіляри. 2013 : сценарії / [упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада: Г.Федяй, М. Мосієнко, Г. Кузьменко та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 123, [5] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2756-10-4
949057
   Письменники - про Майдан і "післямайдання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 23
949058
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-186-5
Ч. 2 : Письменники Буковини другої половини XX століття. – 1998. – 439, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
949059
   Письменники Буковини : хрестоматія. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-203-9
Ч. 1 : Письменники Буковини другої половини XIX - першої половини XX століття. – 2001. – 779, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
949060
  Юрченко О. Письменники в ролі дослідників психології творчості: Іван Франко і Валер"ян Підмогильний // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 148-154. – ISSN 0130-528Х


  Стаття присвячена розглядові "несвідомого" автора в трактаті І. Франка "Із секретів поетичної творчості" та в статті В. Підмогильного "Іван Левицький-Нечуй. (Спроба психоаналізи творчости)"
949061
  Стрий Є. Письменники втретє підкорили Говерлу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 2


  Проведено акцію під гаслом "За мир та єдність України". Учасниками акції стали письменники з різних місць України. В День незалежності митці підкорили Говерлу.
949062
   Письменники Дніпропетровщини. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
949063
   Письменники Західної України 30-50-х років 19 ст. – Київ, 1965. – 652 с.
949064
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво, 1958. – 172с.
949065
  Рудницький М. Письменники зблизька : (спогади) / М. Рудницький. – Львів : Книжкове-журнальне видавництво
Кн.2. – 1959. – 182с.
949066
  Рудницький М.І. Письменники зблизька / М.І. Рудницький. – Львів
Кн.3. – 1964. – 195с.
949067
  Комишанченко М.П. Письменники народів світу в оцінці Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 469-498
949068
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Олена Теліга. Богдан-Ігор Антонич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.37-43.
949069
  Крупиненко В.М. Письменники Празької школи. Улас Самчук. Олег Ольжич. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.20-29.
949070
   Письменники про Америку : 15 есе-роздумів. – Vienna : Regional program office, 2004. – 61 c. : іл., фотогр. – Зміст: Просто обабіч центральної вулиці / Е. Абінадер. Я теж оспівую Америку / Д. Алварез. Владна сила американських мрій / С. Біркерц. Листівки з Америки / Р.О. Батлер. Карти і легенди / М. Шабон. та ін.
949071
  Козій О. Письменники про життєписців: порівняльний зріз (на матеріалі творів І. Чендея, О"Генрі, Дж. Толкієна) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 155-157
949072
  Домонтович В. Письменники про мову і освіту
949073
   Письменники про мову і освіту: Юрій Барабаш
949074
  Рябчук М. Письменники про мову й освіту
949075
   Письменники про мову й освіту: Віталій Карпенко
949076
   Письменники про свою роботу. – К, 1956. – 156с.
949077
  Бабич Євдокія Кононівна Письменники Радянскьої України - лауреати (1941-1985) : Бібліогр. довід. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – 2-е вид., допов. – Київ : Дніпро, 1985. – 182с.
949078
   Письменники Радянського Закарпаття. – Ужгород, 1960. – 72с.
949079
   Письменники Радянського Львова. – Львів, 1960. – 347с.
949080
   Письменники Радянської Вінниччини : Бібліогр. покажч. – Вінниця, 1971. – 155с.
949081
   Письменники Радянської України. – Київ, 1960. – 580 с.
949082
   Письменники Радянської України. – К, 1966. – 799с.
949083
  Килимник О.В. Письменники Радянської України / О.В. Килимник. – Київ, 1970. – 525с.
949084
   Письменники Радянської України. – К, 1976. – 406с.
949085
   Письменники Радянської України. – К, 1979. – 268с.
949086
   Письменники Радянської України. – К, 1981. – 248с.
949087
   Письменники Радянської України. – К, 1984. – 264с.
949088
   Письменники Радянської України : біобібліографічний довідник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 701 с.
949089
   Письменники соціалістичних крахїн Європи і сучасний літературний процесс. – Київ, 1982. – 327 с.
949090
  Федоренко М.Т. Письменники сучасного Китаю / М.Т. Федоренко. – К., 1959. – 404с.
949091
   Письменники України : Довідник. – Дніпропетровськ : Дніпро, 1996. – 397 с. – ISBN 5-7707-9062-8
949092
   Письменники України : біобібліографічний довідник. – Київ : Український письменник, 2006. – 514с. : іл. – ISBN 966-579-190-7
949093
   Письменники української діаспори: Донбаський вимір : навчальний посібник-хрестоматія / Донецька обл. держ. адміністрація ; Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій ; Управління культури та туризму ; Донецьке відділення т-ва "Україна-Світ" [та ін.] ; упорядник В.А. Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2010. – 336 с. – Бібліогр.: с. 280-281. – ISBN 978-966-317-074-9
949094
  Оніщенко О.І. Письменники як дослідники : потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-966-2241-25-9


  У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, ...
949095
  Возняк М.С. Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Льівові / М.С. Возняк. – Львов, 1954. – 68 с.
949096
  Лучук І. Письменницька критика про поезію та її призначення // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 148-153. – ISSN 0868-4790
949097
  Павлюк І. Письменницька публіцистика 1950-1060-х років: демократизаційно-глобалізаційні тенденції


  У статті досліджуються історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на ...
949098
  Садівничий В.О. Письменницька публіцистика в контексті періодичних видань вегетаріанської тематики початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 107-111


  З метою заповнення прогалин в історії вітчизняної публіцистичної думки й для подальшого вибудування цілісної картину її розвитку аналізуються тексти спеціалізованих журналів початку ХХ ст. "Вегетари анский вестник" і "Вегетарианское обозрение". The ...
949099
  Заверлюк Н.І. Письменницька публіцистика в Україні 20-х-70-х рр ХХст. : Автореф... док. філол.наук: 10.01.02. / Заверлюк Н.І.; КУ. – К, 1992. – 29л.
949100
  Свалова М.І. Письменницька публіцистика як етико-естетичний феномен (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 182-185. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
949101
  Свалова М. Письменницька публіцистика: креативно-імперативний аспект (на матеріалі публіцистики Б. Олійника) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 104-107. – ISSN 2075-1222
949102
  Самійленко Л. Письменницьке дежавю з артистом-декламатором // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  "Кажуть, що все у Григорія Булаха починалося з літератури, любові до слова і зосередженості на цих сферах культури."
949103
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Морозова Л.І., КНУТШ. – Київ, 2007. – 223с. – Бібліогр.: л. 200-216
949104
  Морозова Л.І. Письменницький епістолярій у системі літературних жанрів : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Морозова Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
949105
  СкоринаЛ Письменницький псевдонім: соціальна зумовленість і психологічна мотивація // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 25-30. – (Філологічні науки)
949106
  Галич О.А. Письменницькі мемуари в школі / Олександр Галич. – 2-е вид. – Луганськ : Знання, 2001. – 146с.


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
949107
  Наєнко М. Письменницькі мемуари: спогад чи література? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 127-137. – ISBN 978-966-2133-74-5
949108
  Радишевський Р. Письменницькі полілоги // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 131-145. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Одним із цінних епізодів співпраці польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського з українцями стало його листування з Пантелеймоном Кулішему 1882 році.
949109
  Гончар О.Т. Письменницькі роздуми : Літературно-критичні статті / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1980. – 316 с.
949110
  Бук С. Письменницькі словники української мови
949111
  Тарасюк Г. Письменницькі таємниці очима літературознавця // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка в актовому залі філфаку відбулася презентація книги М. Наєнко "Інтим письменницької праці".
949112
  Авдієнко М. Письменність людності України / М. Авдієнко ; Держ. планова ком. УСРР, Екон.-статист. сектор УСРР. – Харків : Вид-во ЦСУ УСРР, 1926. – 141с.
949113
  Щвец Л.Г. Письменное деловое общение на английском языке // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 87-90. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
949114
  Сторчак Д.К. Письменное сочинение логического типа и его место в системе литературного образования учащихся средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Сторчак Д.К. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 16 с.
949115
   Письменность и революция : сборник 1 (К 6 пленуму ВЦК НА). – Москва-Ленинград : Издание ВЦК НА, 1933. – 235 с.
949116
  Кнорозов Вю Ю. Письменность индейцев майя / Вю Ю. Кнорозов. – М-Л, 1953. – 664с.
949117
  Якимов П.П. Письменные доказательства в практике арбитража / П.П. Якимов. – М, 1959. – 187с.
949118
  Гальперин И.Г. Письменные доказательства как средство доказывания юридических фактов в советском гражданском процессе / И.Г. Гальперин. – Свердловск, 1968. – 15с.
949119
  Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам / В.И. Коломыцев. – М., 1978. – 103с.
949120
   Письменные источники в собрании Госудаственного исторического музея. – М, 1958. – 112с.
949121
  Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 года). / Л.П. Лаптева. – М., 1985. – 199с.
949122
  Иванов В.Ф. Письменные источники по истории Якутии 17 века / В.Ф. Иванов. – Новосибирск, 1979. – 240с.
949123
  Богуславский И.П. Письменные контрольные работы по арифметике : Для 5-6-х классов / И.П. Богуславский, А.И. Черватюк. – Изд 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1970. – 240 с.
949124
   Письменные памятники Башкирии. – Уфа, 1982. – 175с.
949125
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (автоаннотации и краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1974. – 192 с.
949126
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1975. – 143 с.
949127
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения и автоаннотации). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1975. – 110 с.
949128
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
октябрь 1977. – 1977. – 210 с.
949129
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1. – 1977. – 297 с.
949130
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.2. – 1977. – 148 с.
949131
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (краткие сообщения). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
[Ч.3]. – 1977. – 164 с.
949132
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения по арабистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры, 1978. – 167 с.
949133
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1979. – 162 с.
949134
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1978 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1979. – 291 с.
949135
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч.1 (1). – 1981. – 169 с.
949136
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; декабрь 1979 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1 (2). – 1981. – 145 с.
949137
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2 : (доклады и сообщения по арабистике). – 1981. – 123 с.
949138
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 3 : (доклады и сообщения о творчестве Ибн Сины). – 1981. – 164 с.
949139
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 4. – 1981. – 128 с.
949140
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; февраль 1981 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1982. – 220 с.
949141
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVI годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР $ ; (доклады и сообщения по иранистике). – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1982. – 153 с.
949142
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 1. – 1983. – 224 с.
949143
   Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока : XVII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР ; (доклады и сообщения) ; январь 1982 г. – Москва : Наука, главн. ред. восточ. лит-ры
Ч. 2. – 1983. – 126 с.
949144
  Эхо Ю. Письменные работы в вузах : Практическое руководство для всех, кто пишет дипллмные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты. / Ю. Эхо. – Москва : Инфра-М, 2000. – 127с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000132-8
949145
   Письменные работы в младших классах вспомогательной школы. – К, 1950. – 24с.
949146
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – М.-Л., 1946. – 144с.
949147
  Смирнов С.А. Письменные работы в средней школе по русскому языку и литературе / С.А. Смирнов. – Рига, 1948. – 171с.
949148
  Грейтьяне А.К. Письменные работы как средство повышения культуры речи учащихся (на материале 8-11 классов латышской школы) : Автореф... канд .пед.наук: / Грейтьяне А. К.; Лат.ГУ. – Рига, 1965. – 16л.
949149
  Бологов И.И. Письменные работы как средство развития речи учащихся : Автореф... канд. пед.наук: / Бологов И. И.; КГПИ им. Горького. – Ашхабад, 1968. – 20л.
949150
  Герасимова А.А. Письменные работы как средство учета орфографических навыков учащихся 5-7 классов. : Автореф... Канд.пед.наук: / Герасимова А.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
949151
   Письменные работы на уроках литературы : [ Сборник ст. ]. – Москва, 1955. – 128 с.
949152
  Мараш Я.Н. Письменные работы по истории СССР и истории БССР. / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1990. – 176с.
949153
  Глазунова А.А. Письменные работы по литературе / А.А. Глазунова. – Л, 1961. – 131с.
949154
  Шурова В.Г. Письменные работы по русской литературе. / В.Г. Шурова. – К, 1936. – 56с.
949155
  Львов М.Р. Письменные сочинения учащихся 3 и 4 класов : Автореф... канд. пед.наук: / Львов М.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 16л.
949156
  Гаврилов И.В. Письменные упражнения : руководство к ведению ученических сочинений в средних учебных заведениях / сост. И. Гаврилов, наст.-руковод. при Гимназии историко-филол. ин-та. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1884. – [2], IV, IV, 295 с.
949157
  Пуцыкович Ф.Ф. Письменные упражнения в изложении мыслей. / Ф.Ф. Пуцыкович. – 14-е изд. – С-Пб. – 126с.
949158
  Васильева В.С. Письменный перевод с русского языка на английский / В.С. Васильева. – Днепропетровск, 1990. – 83с.
949159
  Катцер Ю.М. Письменный перевод с русского языка на английский. / Ю.М. Катцер, А.В. Кунин. – М, 1964. – 407с.
949160
  Каверин В.А. Письменный стол. / В.А. Каверин. – М. : Советский писатель, 1985. – 271 с.
949161
  Ковалів Ю.І. Письменство "розстріляного відродження" : від літературних угруповань до Літературної дискусії / Юрій Ковалів. – Київ : Б-ка українця, 2004. – 135 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека українця)
949162
  Гурунц Л.К. Письмо / Л.К. Гурунц, Л. Карелин. – Баку, 1946. – 162с.
949163
  Худит В. Письмо / В. Худит, 1951. – 32с.
949164
  Баныкин В.И. Письмо / В.И. Баныкин. – М, 1959. – 48с.
949165
  Гилия А.И. Письмо / А.И. Гилия. – Бухарест, 1965. – 48с.
949166
  Кушнер А.С. Письмо / А.С. Кушнер. – Л., 1974. – 95с.
949167
  Батурина Т.М. Письмо / Т.М. Батурина. – М, 1977. – 62с.
949168
  Гусєв В.І. Письмо / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 290. – ISBN 966-642-073-2
949169
  Глуховцев В. Письмо : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 114-126. – ISSN 0012-6756
949170
  Сибиренко-Ставрояни Письмо : проза: повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 4. – С. 12-59. – ISSN 0131-8136
949171
  Мурашкин М.Г. Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2017. – 224, [2] с. – ISBN 978966-921-104-0
949172
  Мурашкин М.Г. Письмо 2017 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент ПП, 2018. – 264 с. – ISBN 978-966-921-166-8
949173
  Желябов А.И. Письмо А.И. Желябова и М.П. Драгоманова / А.И. Желябов. – 73с.
949174
   Письмо А.И. Желябова к М.П. Драгоманову // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 71-73
949175
   Письмо азербайджанского народа Великому Вождю народов товарищу Сталину. – Баку, 1945. – 32с.
949176
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Киев : Киевский университет, 1958. – 56 с. : ил.
949177
  Алексанянц К.А. Письмо английских букв / К.А. Алексанянц. – Київ, 1958. – 56 с.
949178
  Корф М. Письмо барона М.А. Корфа к В.П. Гаевскому о Пушкине, 1863. – 6 с. – Отд. оттиск
949179
  Рыбочкин А.И. Письмо без марки. / А.И. Рыбочкин. – М, 1957. – 49с.
949180
  Позднеев А.А. Письмо без марки. / А.А. Позднеев. – М, 1960. – 40с.
949181
   Письмо богу. – М, 1963. – 48с.
949182
  Крым А. Письмо богу : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 3-19. – ISSN 0131-8136
949183
  Крым Анатолий Письмо Богу : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 9. – С. 65-76. – ISSN 0012-6756
949184
  Алиева Ф. Письмо в бессмертие : поэмы / Фазу Алиева; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1972. – 96 с.
949185
  Чубар Б.С. Письмо в будущее / Б.С. Чубар. – М, 1988. – 135с.
949186
  Попов.Б.Д Письмо в Варшаву / Попов.Б.Д. – Тула, 1978. – 97с.
949187
  Верховская А.И. Письмо в газету и его автор как объект социологического исследования. : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Верховская А.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
949188
  Хечоян Л. Письмо в Ереван : Рассказы // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-62. – ISSN 0012-6756
949189
  Берулава Х. Письмо в Зугдиди : стихи / Х. Берулава; пер. с груз. – Москва : Правда, 1974. – 31с.
949190
  Венкстерн Н. Письмо в крепость / Н. Венкстерн. – Москва-Ленинград, 1937. – 135с.
949191
  Марков Г.М. Письмо в Мареевку / Г.М. Марков. – М, 1952. – 112с.
949192
  Шмидт Б.А. Письмо в Михайловское / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1975. – 94с.
949193
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1970. – 207с.
949194
  Львов М.Д. Письмо в молодость : Стихи, рассказы, фронтовые записки / М.Д. Львов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 192с.
949195
  Львов М.Д. Письмо в молодость / М.Д. Львов. – Саратов, 1976. – 176с.
949196
  Коржавин Н.М. Письмо в Москву : стихотворения и поэмы / Н.М. Коржавин. – М., 1991. – 29с.
949197
  Пономаренко Л. Письмо в процессе обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 4 (65). – С. 73-78. – ISSN 1562-529Х
949198
  Крестовский И.И. Письмо в Ракитное / И.И. Крестовский. – М., 1965. – 127с.
949199
  Зенгер Г. Письмо в редакцию, 1902. – 6 с. – Отд.отт.
949200
  Капелькин В. Письмо в редакцию. – Москва : Университетская типография, 1906. – 2 с. – Отд. оттиск из: Естествознание и география, № 9, 1906 год
949201
  Михневич К.Г. Письмо в редакцию в связи с публикацией статьи "Острая дыхательная недостаточность" // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 3 (82). – С. 115-117. – ISSN 2224-0586
949202
  Верховская А.И. Письмо в редакцию и читатель / А.И. Верховская. – Москва, 1972. – 185с.
949203
  Мацевич Л.С. Письмо в Совет Киевской Духовной Академии почетного ее членв Л.С. Мацевича. – Киев : Тип. Акц.Об-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 40 с. – Отд.отт. из : Труды Киевской духов. Академии, 1911
949204
  Плоткин Г.Д. Письмо в ЦК / Г.Д. Плоткин. – М., 1971. – 151с.
949205
  Молотов В.М. Письмо в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 67-89. – ISSN 0042-8779
949206
  Молотов В.М. Письмо в ЦК КПСС (1964) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-79. – ISSN 0042-8779
949207
  Чепіга Я.Ф. Письмо в школі : Т-во "Дзвін". – (Українська педагогічна бібліотека / Під ред. С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка)
1. Вільна творчість. 2. Твори по малюнках. 3. Вільна диктатура. – 1917. – 39 с. : мал
949208
   Письмо В. М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журн. "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 64-85. – ISSN 0042-8779
949209
   Письмо В. М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-71. – ISSN 0042-8779
949210
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 63-82. – ISSN 0042-8779
949211
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 75-90. – ISSN 0042-8779
949212
   Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964 г.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 58-70. – ISSN 0042-8779
949213
  Ионинас А. Письмо вождю : поэма / А. Ионинас, Ю. Мацявичюс. – Вильнюс : Художественная литература, 1974. – 48 с.
949214
  Бабко А.К. Письмо дипломнику (аспиранту) // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: Куліченко С.А., Тананайко О.Ю ; заг. ред.: Запорожець О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 145-151
949215
  Павленко П.А. Письмо домой. Повести и рассказы / П.А. Павленко. – Тула, 1973. – 208с.
949216
  Дарчиев Д. Письмо друга : стихи / Д. Дарчиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1959. – 100 с.
949217
  Аукебаев Е. Письмо другу / Е. Аукебаев. – Алма-Ата, 1968. – 78с.
949218
  Карамзина Е.Н. Письмо Елизаветы Николаевны Карамзиной графу С.Д. Шереметьеву 11 марта 1881 года. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – 4 с.


  Авт. предисл. Мещерский, Николай Петрович (1829-1901)
949219
  Черкашин В.Г. Письмо за горизонт / В.Г. Черкашин. – Ставрополь, 1969. – 55с.
949220
  Басовский Н.И. Письмо заказное / Н.И. Басовский. – М., 1989. – 110с.
949221
  Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру / А.С. Альбов. – Ленинград, 1991. – 191с.
949222
  Гуцало Є.П. Письмо землі : поезії / Є.П. Гуцало. – Київ : Молодь, 1981. – 167 с.
949223
  Портников В. Письмо Зурабову // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 30 (369). – С. 17
949224
  Азовская Т.Н. Письмо из осени : стихи / Татьяна Азовская. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 56 с.
949225
  Грибачев Н.М. Письмо из Парижа / Н.М. Грибачев. – М., 1968. – 32с.
949226
  Шимановский Г.Л. Письмо из рая. / Г.Л. Шимановский. – Одесса, 1963. – 44с.
949227
  Молчанов-Сибириский Письмо из тайги / Молчанов-Сибириский. – М., 1951. – 112с.
949228
  Руммо П. Письмо из Таллина : Избранное / П. Руммо. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1956. – 136 с.
949229
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа / М.И. Калинин. – Пенза, 1946. – 18с.
949230
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа. 5 февраля 1946 г. / М.И. Калинин. – Иваново, 1946. – 12с.
949231
  Калинин М.И. Письмо избирателям Ленинградского городского избирательного округа. 5 февраля 1946 г. / М.И. Калинин. – М., 1946. – 11с.
949232
   Письмо Исполнительного Комитета к Александру III // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 33-37
949233
  Барабаш Т.М. Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 90-103. – ISSN 0320-9466
949234
  Різник М.Г. Письмо і шрифт / М.Г. Різник. – Київ, 1978. – 15с.
949235
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 20с.
949236
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – М, 1953. – 20с.
949237
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 40с.
949238
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 24с.
949239
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1976. – 24 с.
949240
  Ленин В.И. Письмо к американским рабочим / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 24с.
949241
  Макграт Т. Письмо к воображаемому другу / Т. Макграт. – М, 1984. – 327с.
949242
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский ; с предисл. С.А. Венгерова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Свеоч : Типо-литогр. А.Э. Винеке, 1906. – 22 с. – (Библиотека "Светоча" / под. ред. С. А. Венгерова ; № 5 ; Избранные произведения политической литературы. № 2)


  Авт. предисл.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920)
949243
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский. – М., 1936. – 31с.
949244
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский. – М., 1947. – 32с.
949245
  Белинский В.Г. Письмо к Гоголю / В.Г. Белинский. – М., 1956. – 29с.
949246
  Оленин А.Н. Письмо к графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину о камне тмутараканском, найденном на острове Тамани в 1792 году, : с описанием картин, к письму приложенным / А. О. [Алексей Оленин]. – Санкт-Петербург : в Медицинской типографии, 1806. – [4], 51, [7] с. : 2 л. фронт., 5 л. ил.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
949247
  Бунин И.А. Письмо к Д.Л. Тальникову (от 27 июня 1815 года) / публикация А. Бабореко // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 365-374
949248
  Куракин А.Б. Письмо к Каразину / А.Б. Куракин. – 4с.
949249
  Елис Иоанн Письмо к Карлу Линнею о новооткрытом раздражаемом растении, именуемом Диона мухоловка. – Москва, 1803. – 15с.
949250
  Градовский З. Письмо к потомкам. Дорога в ад. // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 109-139. – ISSN 0321-1878
949251
  Ленин В.И. Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком. / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 16с.
949252
  Ленин В.И. Письмо к Съезду / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1956. – 31 с.
949253
  Краснов Н.С. Письмо к тебе / Н.С. Краснов. – Белгород, 1960. – 134с.
949254
  Ленин В.И. Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области / В.И. Ленин. – Таллин, 1967. – 14с.
949255
  Ленин В.И. Письмо к товарищам о наших организационных задачах / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 16с.
949256
  Майков А.Н. Письмо к Ф.М. Достоевскому / А.Н. Майков. – 6с.
949257
  Шгущина Т.И. Письмо как одно из средств обучения устной речи в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13731 / Шгущина Т. И.; АПН, НИИ содержания и методов обучения. – М., 1972. – 24л.
949258
  Щербатов М.М. Письмо князя Щербатова, сочинителя российской истории, к одному его приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от господина генерал-майора Болтина, : творца примечаний на историю древней и нынешней России, г. Леклерка. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – 149с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт. - картон, шкіра, корінець з тиснн., видавн. марка На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека ...
949259
  Щербатов М. М. Письмо князя Щербатова, сочинителя российской истории, к одному его приятелю, в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его истории от господина генерал - майора Болтина : творца примечаний на историю древней и нынешней России, г. Леклерка. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова, 1789. – 149с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт. - картон, папір, видавн. марка
949260
  Калинин М.И. Письмо крестьянам о перевыборах Советов / М.И. Калинин. – М., 1927. – 16с.
949261
  Бек А.А. Письмо Ленина / А.А. Бек. – Москва, 1956. – 28с.
949262
  Бек А.А. Письмо Ленина / А.А. Бек. – 2-е изд. – Москва, 1961. – 32с.
949263
  Ефремов Е.Д. Письмо любимой / Е.Д. Ефремов. – М, 1989. – 143с.
949264
  Каманин И. Письмо М.А.Максимовича к П.А.Кулишу. / И. Каманин. – 7с.
949265
  Папаскири М.Б. Письмо Маницы : повесть / М.Б. Папаскири. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 143 с.
949266
  Папаскири М.Б. Письмо Маницы : повесть / М.Б. Папаскири. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 150 с.
949267
  Басариа Ш.К. Письмо матери / Ш.К. Басариа. – Сухуми, 1965. – 138с.
949268
  Каревин А. Письмо монархиста в редакцию РС // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 12 (129). – С. 4-5


  Особисте сприйняття автора на події 17 -го року (чому перемогли більшовики).
949269
  Ведерникова Т.В. Письмо Н.Н. Страхова Л.Н. Толстому о Ф.М. Достоевском // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 50-54. – (Літературознавство ; вип. 3 (75), ч. 2)
949270
  Хитрук В.О. Письмо на древі / В.О. Хитрук. – Київ : Український письменник, 1992. – 84 с.
949271
  Фиш Г.С. Письмо Надежде / Г.С. Фиш. – М, 1982. – 391с.
949272
   Письмо начинающему писателю. – М, 1934. – 56с.
949273
  Шаик А. Письмо не дошло / А. Шаик. – Баку, 1962. – 36с.
949274
  Васинский А.И. Письмо незнакомке / А.И. Васинский. – Москва, 1986. – 191с.
949275
  Цвейг С. Письмо незнакомки / С. Цвейг. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 48с.
949276
  Цвейг С. Письмо незнакомки : Новеллы / С. Цвейг. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 350с.
949277
  Шадуров Н.Д. Письмо потомкам : [сборник] / Николай Шадуров ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора, клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
949278
  Максимов М.Д. Письмо ровеснику. Стихи / М.Д. Максимов. – М., 1967. – 48с.
949279
  Аманжолов К. Письмо родине / К. Аманжолов. – Москва, 1960. – 152с.
949280
  Яковлев Ю.Я. Письмо с вулканического острова / Ю.Я. Яковлев. – М., 1965. – 256с.
949281
  Рукиах К. Письмо с гор / К. Рукиах. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 67 с.
949282
  Голиков В. Письмо студентам // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 141-149. – ISSN 0321-1878
949283
  Крелин Ю.З. Письмо сыну: повесть и рассказы / Ю.З. Крелин. – М., 1979. – 254с.
949284
  Дерида Ж. Письмо та відмінність = L"ecriture et la diffrence / Жак Дерида; Пер. з франц. В.Шовкун; Науков. ред. перекл. О.Шевченко. – Київ : Основи, 2004. – 600 с. – ISBN 966-500-169--8
949285
  Полянский Е.И. Письмо товарищу / Е.И. Полянский. – Курск, 1954. – 76с.
949286
  Полянский Е.И. Письмо товарищу / Е.И. Полянский. – М., 1958. – 70с.
949287
   Письмо товарищу Сталину. – Рига : Книгоиздательство, 1946. – 46 с.
949288
   Письмо товарищу Сталину И.В. от работников промышленности, деятелей науки и техники г. Киева. – Киев : Академия наук Украинской ССР, 1950. – 14 с.
949289
   Письмо товарищу Сталину от колхозников и колхозниц, рабочих и работниц совхозов, трактористов и трактористок МТС Каменец-Подольсокй области. – К, 1938. – 7с.
949290
   Письмо Центрального Комитета КПСС ЦК Компартии Китая от 15 июня 1964 г.. – М, 1964. – 31с.
949291
  Федака С. Письмо як благовіст // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 3


  Роман Мирослава Дочинця "Мафтей. Книга, написана сухим пером".
949292
  Бобко Т. Письмова форма правочинів: проблеми законодавчого регулювання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
949293
  Саєнко С.Г. Письмовий переклад поправок офіційних робочих документів Ради Європи : примара буквалізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 354-364


  У статті йдеться про сучасні стратегії перекладу міжнародних документів з французької мови українською, звертається особлива увага на жанрову відповідність та особливу семантико-синтаксичну структуру таких текстів. В статье идет речь о современных ...
949294
  Мишко С.А. Письмовий перклад у процесі викладання іноземних мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 276-280. – ISBN 978-617-7132-18-8
949295
  Євгененко Д.А. Письмові вправи з німецької мови у 5-8 класах / Д.А. Євгененко. – Київ, 1977. – 80с.
949296
  Лазько О.М. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 432-437. – ISSN 1563-3349
949297
  Авраменко Письмові контрольні роботи з геометрії для 10 класу : посібник для вчителів / М.І. Авраменко, І.Я. Юрченко. – Київ : Радянська школа, 1979. – 136 с.
949298
  Черватюк О.Г. Письмові контрольні роботи з математики / О.Г. Черватюк. – К, 1973. – 45с.
949299
  Авраменко Письмові контрольні роботи з математики для 10 класу : алгебра і початки аналізу : посіб. для вчителів / М.І. Авраменко, І.Я. Юрченко. – Київ : Радянська школа, 1976. – 238 с. : четр.
949300
  Авраменко Письмові контрольні роботи з математики для 9 класів : посібник для вчителів / М.І. Авраменко, І.Я. Юрченко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 238 с. : черт.
949301
  Власенко О.І. Письмові пояснення при розв"язанні арифметичних задач / О.І. Власенко. – Київ, 1959. – 48с.
949302
  Бірюков В. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.79-82
949303
   Письмові процесуальні документи досудового розслідування податкових злочинів: практикум : навч. посібник / Г.Л. Чигрина [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2016. – 557, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29. – ISBN 978-966-337-403-1
949304
  Безручко О. Письмові роботи на першому курсі як важлива складова підготовки режисерів кіно і телебачення // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 322-362. – ISBN 978-966-8299-26-2
949305
  Цимбалюк В.І. Письмові творчі роботи з української літератури у 8-10 кл. / В.І. Цимбалюк. – Київ, 1981. – 125с.
949306
  Дерба С.М. Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 38-41
949307
  Плитченко А.И. Письмовник, или страсть к каллиграфии / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1988. – 160с.
949308
  Курганов Н. Письмовник, содержащий в себе науку рос.языка / Н. Курганов
ч.1. – 1837
949309
  Курганов Н.Г. Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезнозабавного вещесловия : Содержащий в себе науку российскаго языка со многим присовокуплением разнаго учебнаго и полезнозабавнаго вещесловия. – 6-е изд., выправленное, приумноженное и разделен. в две части. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии Наук
Ч. 1-2. – 1796. – 394, 296 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон,папір, корінець з тисненням
949310
  Коціпінський А.Г. Письни, думки и шумки руського народа на Подоли, Украини и в Малороссии [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Спысаны и пеpеложены пид музыку Ант[оном] Коципиньским. – Киев : Изд. кн. и муз. магаз. Б. Коpейво. (Власнисть выдавця) ; [Тип. С.В. Кульженко. Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 148, IV, 32 с. : ноти. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Додаток: Каталог нот и книг изданных и пpіобpетенных книжным и музыкальным магазином Б. Коpейво: с. 1-32 в кінці кн. У примірнику під №109744 с. 1-32 відсутні
949311
  Лисочкин И.Б. Письсо за океан / И.Б. Лисочкин. – М., 1973. – 111с.
949312
   Пит Мондриан // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 100 : Пит Мондриан. – С. 3-31.
949313
  Утробин Н. Пит, река золотая / Н. Утробин. – Ижевск, 1939. – 50с.
949314
  Заремський М.Й. Питавння війни та миру в творчості Я.П. Козельського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 212-214. – ISSN 2218-4805
949315
  Перепічка І.М. Питальне речення як засіб вираження докору в художньому тексті // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 120-127. – ISBN 978-617-7092-36-9
949316
  Васютинський В.О. Питальник "Психологічне тяжіння до бідності": методологічне обгрунтування, процедура розробки, зміст // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 54-62
949317
   Питальник з лексики і фразеології. – Львів, 1948. – 24с.
949318
  Чайка Л.В. Питальні висловлювання у комунікативному аспекті (на матер. англ. мови). : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чайка Л.В.; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 20л.
949319
  Чайка Ларса Василівна Питальні висловлювання у комунікативному аспекті (на матеріалі англійської мови) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чайка Ларса Василівна; НАН України. Центр наук. дослід. та виклад. іноземних мов. – К., 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.141-161
949320
  Жаровська О. Питальні речення деякі питання теорії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 176-180. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
949321
  Педченко С. Питальні частки як маркери субкатегоріальних модальних значень // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 127-130. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
949322
   Питание в туристком путешествии. – М, 1986. – 176с.
949323
  Шамов А.Н. Питание высокочастотных нагревательных устройств от машинных генераторов / А.Н. Шамов. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1965. – 60с.
949324
  Чубаров В.Н. Питание грунтовых вод песчаной пустыни через зону аэрации : (механизм, методы изучения, оценка) / В.Н. Чубаров. – Москва : Недра, 1972. – 135с.
949325
  Новикова Е.Ч. Питание детей / Е.Ч. Новикова. – М., 1983. – 188с.
949326
  Снигур М.И. Питание детей / М.И. Снигур, З.Т. Корешкова. – Киев, 1988. – 702 с.
949327
  Студеникин М.Я. Питание детей раннего возраста / М.Я. Студеникин, К.С. Ладодо. – Л, 1978. – 192с.
949328
  Студеникин М.Я. Питание детей раннего возраста / М.Я. Студеникин, К.С. Ладодо. – изд. 2-е, испр. и доп. – Л, 1991. – 174с.
949329
   Питание для всех. – К, 1978. – 289с.
949330
   Питание для всех. – К, 1982. – 334с.
949331
   Питание для всех. – К, 1986. – 302с.
949332
  Морозкина Т.С. Питание для здоровья и во вред / Морозкина Т.С., Шкребнева И.И. – Минск : Полымя, 1991. – 77, [2] с. : ил.
949333
  Михеев В.П. Питание дрейссены (Dreissena polymomirpha Pallas) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Михеев В.П. ; Лен. гос. пед.ин-т , Каф. зоологии. – Ленинград, 1967. – 22 с.
949334
   Питание и ваше здоровье. – Алма-Ата, 1990. – 49с.
949335
  Шаталина А.С. Питание и водно-питьевой режим альпиниста. Влияние высотных восхождений на организм человека / А.С. Шаталина. – Ташкент, 1957. – 112с.
949336
  Истамова В.И. Питание и вопросы пищевых взаимоотношений рыб в водоемах низовьев о. Зарафшан. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Истамова В.И.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 30л.
949337
  Толстая С. Питание и воспитание в зеркале славянской лексики // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 22-36. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматривается семантическая структура нескольких славянских лексико-этимологических гнезд, в которых представлены как значения, относящиеся к питанию, пище, кормлению, так и значения из области воспитания, взращивания (*pitati, *kъrmiti, ...
949338
   Питание и высшая нервная деятельсность. – Л, 1966. – 207с.
949339
  Клейненберг С.Е. Питание и динамика упитанности. / С.Е. Клейненберг. – М, 1940. – 40с.
949340
   Питание и пищеварение. – Рига, 1987. – 241с.
949341
  Цееб Р.Я. Питание и пищевые адаптации пикши Баренцова моря / Р.Я. Цееб. – М-Л, 1964. – 136с.
949342
  Кублицкас А. Питание и пищевые взаимоотношения бентосоядных рыб залива Куршю Марес. : Автореф... канд. биол.наук: / Кублицкас А.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1957. – 30л.
949343
  Атакулиев А. Питание и пищевые взаимоотношения бентосоядных рыб Каракумского канала в районе Келифских озер. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Атакулиев А.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1968. – 21л.
949344
  Синюкова В.И. Питание и пищевые взаимоотношения личинок рыб Черного моря. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Синюкова В.И.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1973. – 24л.
949345
  Тимакова М.Н. Питание и пищевые взаимоотношения наваги и корюшки Онежского залива Белого моря : Автореф... канд. биол.наук: / Тимакова М. Н.; Карело.Фин. ГУ, Карело.Фин. АН СССР, Ин-т биол. – Петрозаводск, 1953. – 23л.
949346
  Абдель-Малек Питание и пищевые взаимоотношения некоторых планктоноядных рыб в районе Великой Салмы Кандалакшкского залива Белого моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абдель-Малек С.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1963. – 19 с.
949347
  Монаков А.В. Питание и пищевые взаимоотношения пресноводных копепод. / А.В. Монаков. – Л., 1976. – 170с.
949348
  Купчинская Е.С. Питание и пищевые взаимоотношения рыб Иркутского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Купчинская Е.С.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 27л.
949349
  Фортунатова К.Р. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в дельте Волги / К.Р. Фортунатова, О.А. Попова. – М., 1973. – 298с.
949350
  Иванова М.Н. Питание и пищевые взаимоотношения хищных рыб в Рыбинском, Горьковском и Куйбышевском водохранилищах : Автореф... кандидата биол.наук: / Иванова М.Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра зоологии. – М., 1966. – 17л.
949351
  Подболотова Таисия Ивановна Питание и пищевые отношения рыб, выращеваемых в водоемах Южной Карелии : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Подболотова Таисия Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т им. О.В.Куусинева. – Петрозаводск, 1975. – 41л.
949352
  Страутман И.Ф. Питание и повышение взаимоотношения бычков сем.Gobiidae северо-западной части Черного моря и причерноморских лиманов : Автореф... канд.биол.наук: 08.100 / Страутман И.Ф.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1972. – 26л.
949353
  Конышев В.А. Питание и регулирующие системы организма. / В.А. Конышев. – М., 1985. – 224с.
949354
  Медани Ю.И. Питание и рост некоторых промысловых рыб водохранилища Джебель-Аулия (Судан) : Автореф... канд. биол.наук: / Медани Ю.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1966. – 11л.
949355
  Соколова М.Н. Питание и трофичесая структура глубоководного макробентоса. / М.Н. Соколова. – М., 1986. – 208с.
949356
  Слухай С.И. Питание и удобрение молодых древесных растений / С.И. Слухай. – К., 1965. – 304с.
949357
  Слухай С.И. Питание и удобрение молодых древесных растений : Автореф... доктора биол.наук: / Слухай С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 40с. – Бібліогр.:с.38-40
949358
   Питание и удобрение растений. – К, 1965. – 252с.
949359
  Тарпан Л.И. Питание и удобрение табака на черноземах выщелоченном и карбонатном Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Тарпан Л.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 19л.
949360
  Григоров Ю.Г. Питание и феномен долголетия / Ю.Г. Григоров, С.Г. Козловская. – К., 1988. – 47с.
949361
  Микулич Л.В. Питание камбал у берегов Южного Сахалина и южных Курильских островов : Автореф... кандид. биологич.наук: / Микулич Л.В.; Академия наук Союза ССР. Дальневосточный филиал им. В.А.Комарова. – Владивосток, 1952. – 32 с.
949362
  Мантрова Е.З. Питание картофельного растения на участках высоких урожаев : Автореф... канд. биол.наук: / Мантрова Е.З.; Науч.-исслед. ин-т картофельного хоз-ва. – Москва, 1950. – 8 с.
949363
  Гожинецкий И.Г. Питание кукурузы на карбонатном черноземе в связи с эффективностью удобрений : Автореф... кандидата биол.наук: / Гожинецкий И.Г.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 20л.
949364
  Чан Тхыонг Туан. Питание кукурузы на орошаемом карбонатном черноземе. : Автореф... канд. биол.наук: 533 / Чан Тхыонг Туан.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 19л.
949365
  Мелентьева Р.Р. Питание личинок плотвы в условиях Свияжского залива Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Мелентьева Р.Р.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 19л.
949366
  Малинин Р.М. Питание любительских коротковолновых радиостанций / Р.М. Малинин. – Москва, 1951. – 144 с.
949367
  Самсонов М.А. Питание людей пожилого возраста / М.А. Самсонов, В.А. Мещерякова. – Москва, 1979. – 80 с.
949368
  Маршак М.С. и Барановский Л.В. Питание людей среднего и пожилого возраста / М.С. и Барановский Л.В. Маршак. – 2-е. – М., 1964. – 40с.
949369
  Имшенецкий А.А. Питание микробов клетками других микроорганизмов / А.А. Имшенецкий, Л.А. Кузюрина. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Новая серия. 1949, т. LXVII, № 3, 1949. – 555-556с.
949370
  Лупачева Л.И. Питание молоди белого амура в прудах юга Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Лупачева Л.И.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
949371
  Рейх Е.М. Питание молоди бычков Азовского моря : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Рейх Е.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 24л.
949372
  Мельничук Г.Л. Питание молоди осетровых в низодвьях Дуная, Днепра и в Днепровском лимане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мельничук Г.Л.; Ан УССР.Отд.биол.наук. – К, 1958. – 16л.
949373
  Вертышева М.Я. Питание молоди основных промысловых рыб на нерестилищах севера Аральского моря. : Автореф... канд. биол.наук: / Вертышева М.Я.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
949374
  Чванкина М.А. Питание молоди промысловых карповых рыб Рыбинского водохранилища. : Автореф... канд. биол.наук: / Чванкина М.А.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1955. – 16л.
949375
  Вашкевичуте А.Ф. Питание молоди рыб в заливе Куршю-Марес : Автореф... канд. биол.наук: / Вашкевичуте А.Ф.;. – Вильнюс, 1958. – 20л.
949376
  Сорокина А.А. Питание молоди рыб Селенгинского района Байкала / А.А. Сорокина; АН СССР. Сибирск.отд. Лимнологический институт ; отв. ред. В.Д. Пастухов. – Новосибирск : Наука, 1977. – 112 с.
949377
  Маккавеева И.И. Питание молоди хищных рыб Рыбнинского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Маккавеева И.и.; Моск. гор. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
949378
   Питание морских беспозвоночных в естественных условиях. – Москва, 1986. – 116с.
949379
  Кончина Ю.В. Питание морского окуня и его положение в трофической системе Северной Атлантики : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Кончина Ю.В.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т мор. рыбного хоз-ва и океанографии. – М., 1971. – 21л.
949380
   Питание на борту на рейсах МАУ можно забронировать онлайн // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 1, січень - лютий. – С. 3 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
949381
  Белянин И.И. Питание населения Украины зимою 1920 - 1921 г. / И.И. Белянин. – Х., 1923. – 38с.
949382
  Луканина Е.А. Питание некоторых пресноводных Gastropoda. : Автореф... канд. биол.наук: / Луканина Е.А.; Москов. техн. ин-т рыбной пром. и хоз. им. А.И.Микояна. – М,, 1958. – 11л.
949383
  Дука Л.А. Питание пелагических личинок морских рыб в разных условиях обитания. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дука Л.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1966. – 22л.
949384
  Канаева И.П. Питание перкарины как конкурента основных промысловых рыб Азовского моря : Автореф... канд. биол.наук: / Канаева И.П.; Моск. техн. ин-т рыбной пром-сти и хозяйства им. А.И.Микояна. – М., 1957. – 12л.
949385
  Григоров Ю.Г. Питание после шестидесяти / Ю.Г. Григоров, С.Г. Козловская. – К., 1985. – 49с.
949386
  Исаев П.Л. Питание при болезнях печени / П.Л. Исаев. – М, 1955. – 28с.
949387
  Морозова В.А. Питание при сердечно-сосудистой недостаточности. Советы больному / В.А. Морозова. – М., 1955. – 28с.
949388
  Береза В.Я. Питание при умственном труде / В.Я. Береза. – К, 1987. – 54с.
949389
  Белоусов А.С. Питание при язвенной болезни / А.С. Белоусов. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : Медицина, 1980. – 47с. – (Научно-популярная медицинская литература)
949390
  Герасимов С.М. Питание приемников от сети переменного и постоянного токов / С.М. Герасимов. – Москва, 1935. – 142 с.
949391
  Кузьмич В.Н. Питание промысловых рыб Ивано-Арахлейских озер. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.100 / Кузьмич В.Н.; МВ и ССО РСФСР.Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 28л.
949392
  Ратнер Е.И. Питание растений и применение удобрений / Е.И. Ратнер. – М, 1965. – 223с.
949393
  Угаров А.Н. Питание растений и удобрения / А.Н. Угаров. – Иркутск, 1951. – 43с.
949394
  Рессель Е. Питание растений и урожайность / Е. Рессель. – М., 1927. – 383с.
949395
  Рессель Е. Питание растений и урожайность / Е. Рессель. – М., 1930. – 136с.
949396
  Штраусберг Д.В. Питание растений при пониженных температурах / Д.В. Штраусберг. – М, 1965. – 144с.
949397
  Дадикян М.Г. Питание севанских форелей : Автореф... канд. биол.наук: / Дадикян М.Г.; АН Арм.ССР. – Ереван, 1953. – 24л.
949398
  Шнейдевинд В. Питание сельскохозяйственных культурных растений / В. Шнейдевинд. – М.-Л., 1933. – 448с.
949399
  Яковлев Н.Н. Питание спортсмена / Н.Н. Яковлев. – 2-е испр. доп. – М, 1967. – 48с.
949400
  Рогозкин В.А. Питание спортсменов. / В.А. Рогозкин. – М., 1989. – 158с.
949401
  Андриевская Людмила Демьяновна Питание тихоокеанских лососей в морской период жизни : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Андриевская Людмила Демьяновна; Тихоокеан. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва и океанографии. – Владивосток, 1975. – 28л.
949402
  Федоров А.В. Питание хищных рыб бассейна Верхнего Дона в связи с перспективами их рыбохозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Федоров А.В.; Воронеж. гос. ун-т. Каф. зоологии. – Воронеж, 1953. – 11 с.
949403
   Питание хищных рыб и их взаимоотношения с кормовыми организмами. – М, 1965. – 196с.
949404
  Бекетова А.М. Питание человека в его настоящем и будущем / А.М. Бекетова. – 2-е изд. – Москва, 1895. – 48 с.
949405
  Ашмарин П.А. Питание человека в связи с возрастом и работой / П.А. Ашмарин. – Ленинград : Типография имени Н. Бухарина, 1925. – 95 с.
949406
  Дука Л.А. Питание шельфовых рыб в морях Средиземноморского бассейна / Л.А. Дука. – Киев, 1988. – 193с.
949407
   Питание школьника. – М, 1963. – 226с.
949408
  Каневская Л.Я. Питание школьника. / Л.Я. Каневская. – М, 1989. – 61с.
949409
  Пилявский Б.Р. Питание, активность и миграции мышевидных грызунов в субальпийском поясе Украинских Карпат. (Черногора) : Автореф... канд. биол.наук: / Пилявский Б.Р.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 25л.
949410
   Питание, распределение и миграция молоди рыб из водохранилища "Александр Стамболийски". – М, 1988. – 118с.
949411
  Калинский М.И. Питание. Здоровье. Двигательная активность / М.И. Калинский. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с.
949412
  Нехаева Т.И. Питанице, пищевые взаимоотношения рыб и эффективность использования ими кормовых ресурсов в естественных водоемах Белорусского Полесья : Автореф... канд. биол.наук: / Нехаева Т. И.; БГУ. – Минск, 1971. – 21л.
949413
   Питания біологічної сапробності водойм басейну Дніпра. – К, 1963. – 49с.
949414
   Питания Великої Жовтневої соціалістичної революії у вітчизняній та зарубіжній історіографії. – К, 1967. – 149с.
949415
   Питанная колгоспного права. – К, 1954. – 188с.
949416
  Григоров О.М. Питання "добросовісної конкуренції" в міжнародних повітряних перевезеннях // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 14-16. – ISBN 978-966-2609-68-4
949417
  Білик Б.І. Питання iнтеpнацiоналiзму в куpсi нової i новiтньої iстоpiї / Б.І. Білик, Л.Д. Білик. – Київ : Радянська школа, 1982. – 127с.


  У посiбнику висвiтлюється питання пpо заpодження i pозвиток пpолетаpського iнтеpнацiоналiзму, pозкpивається його мiсце i значення в сучаснiй боpотьбi сил миpу i пpогpесу iз силами pеакцї.
949418
  Білодід І.К. Питання pозвитку мови укpаїнської pадянської художньої пpози : переважно післявоенного періоду,1945-1950рр. / І.К. Білодід; АН УРСР. Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АH УРСР, 1955. – 328с.
949419
  Вавдіюк Н.С. Питання XIV Всеукраїнського турніру юних економістів / Н.С. Вавдіюк, А.В. Келічавий, О.В. Черкавський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 48
949420
  Карасьов Л.О. Питання автоматизації при створенні карт селенодезичних опорних сіток // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 53-55. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 27)
949421
  Ляшенко О.О. Питання автономії Закарпаття у виборчих кампаніях 1994-2006 рр // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 168-179. – ISBN 978-966-02-4604-1
949422
  Климчук О. Питання авторства відносно знаків для товарів і послуг // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 68-71
949423
  Дручок Г.В. Питання авторства на сорти сільськогосподарських культур // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
949424
  Іванова М. Питання авторського права при створенні електронних інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 25-28. – ISSN 2076-9326
949425
  Табакова Г.І. Питання авторської свідомості в сучасній критиці // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 87-90. – ISBN 978-966-171-217-0
949426
  Брежнєв Л.І. Питання аграрної політики КПРС і освоєння цілинних земель Казахстану / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1974. – 351с.
949427
  Капіца Ю.М. Питання адаптації законодавства з охорони комп"ютерних програм України до законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 102-106.
949428
  Мороз О.Б. Питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7220-71-7
949429
  Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до законодавства європейських країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 17-22
949430
  Подрез-Ряполова Питання адаптації правового регулювання ринку природного газу до інвестиційної моделі економіки України в умовах євроінтеграційних процесів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 50-54. – ISSN 2311-4894
949431
  Гавриш Н.Б. Питання адаптації тезауруса MeSH у галузевих бібліотечних системах України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 117-123


  Розглянуто значення американського тезауруса MeSH для оптимізації діяльності бібліотечних систем у напрямі вдосконалення обміну даними та підвищення ефективності їх пошуку, зокрема для бібліотек фармацевтичної галузі України. Проаналізовано структуру ...
949432
  Совгиря О. Питання адміністративно-територіального устрою у правових позиціях Конституційного Суду України: проблеми теорії та практики / О. Совгиря, О. Іщенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 107-117
949433
  Хомра І. Питання адміністративно-територіальної реформи в Україні у 20-ті роки минулого століття : Праці молодих учених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-53. – Бібліогр.: 29 назв. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розкрито питання необхідності адміністративно-територіальної реформи в Україні у 20-ті роки минулого століття. Ученими-географами обгрунтовано необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні як у державі, враховуючи всі галузі ...
949434
  Саєнко С. Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: позитивний та ретроспективний аспекти // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 22-27
949435
   Питання Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного : указ Президента України від 21.09.2015 р. № 551 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 76, 2 жовтня 2015 року. – С. 233
949436
  Білоусова Т.П. Питання акцентуаційної норми у висвітленні Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 30-34. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Статтю присвячено питанням норми наголошування слів і словоформ у наукових працях Івана Огієнка.
949437
  Зюкова М.М. Питання амортизації основних засобів: бухгалтерський та податковий аспект // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 101-107. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті досліджено сутність, роль та основні аспекти амортизації основних засобів, а також зміни, що відбулися в обліку основних засобів у зв"язку із введенням в дію Податкового кодексу України.
949438
  Гуменюк В.О. Питання аналізу і синтезу засобів підвищення швидкості та достовірності обробки інформації в системах зі спеціальними обчислюванльними пристроями. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.08 / Гуменюк В.О.; НАН Укр.ін-т. проблем моделювання в енергетиці. – К, 1995. – 19л.
949439
  Бігдан І.А. Питання аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 12-15. – ISBN 978-611-01-0721-1
949440
  Дзюба Д.О. Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології / Д.О. Дзюба, Ю.М. Журовська, О.А. Лоскутов // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 125-128. – ISSN 2224-0586
949441
  Сегеда С. Питання антропологічного складу та етногенезу українців у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників другої половими ХІХ ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 225-232


  В статті розглядаються питання антропологічного складу та етногенезу українського народу, які порушувались в працях зарубіжних і вітчизняних вчених другої половини ХІХ ст. Зазначається, що недосконалість методики антропологічних досліджень не завадила ...
949442
  Сухомлин І.Д. Питання антропоніміки в українській мові / І.Д. Сухомлин. – Дніпропетровськ, 1975. – 109 с.
949443
  Матяш І.Б. Питання архівної науки і освіти в Україні 1920-1930-х років у працях сучасних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-42. – (Історія ; Вип. 54)


  Проаналізовано праці українських істориків 80-90-х рр., присвячені питанням архівної праці.
949444
   Питання атеїзму. – Київ, 1958. – 287 с.
949445
   Питання атеїзму (хрестоматия). – Київ : Політвидав, 1962. – 652 с.
949446
  Христенко С.Г. Питання атестації посадових осіб Державної митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.64-67
949447
  Козік Ю.О. Питання Атмана у буддизмі та його філософських еквівалентів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
949448
  Музика-Стефанчук Питання аудиту діяльності банків у контексті євроінтеграційних процесів в Україні / Музика-Стефанчук, Ю.А. Михальський // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 268-274. – ISSN 2072-8670
949449
  Голосніченко Д. Питання банківської таємниці в контексті порушення кримінальної справи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-60.
949450
  Зищук Наталія Питання безпеки життєдіяльності у "Чарівних казках" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 12 : фото
949451
  Гвоздков С. Питання безпеки на пострадянському просторі в американсько-російських відносинах (2001-2008 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі конкретної взаємодії США та Росії в сфері безпеки на теренах СНД в 2001-2008 рр. Автор проаналізував напрями співробітництва і сфери конкуренції між Москвою і Вашингтоном та з"ясував характер їх відносин у безпековому ...
949452
  Кіш Є.Б. Питання безпеки на східних кордонах Європейського Союзу // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.44-51
949453
  Гавюк А. Питання безпеки та роль Румунії у Чорноморському регіоні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 134-148
949454
  Логвиненко О.І. Питання безпеки України в контексті правового регулювання екологічної сфери // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 16-21. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
949455
  Федорак О.Д. Питання безпеки через призму гри / О.Д. Федорак, М.І. Майхрович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 24-26
949456
  Козярін І.П. Питання безпечності використання харчових продуктів, що містять наночастинки / І.П. Козярін, О.П. Івахно // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 54-62. – ISSN 2227-7404
949457
  Кориневич В.О. Питання біженців та переміщених осіб при здійсненні миротворчих операцій ООН // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 64-66
949458
   Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя. – ISBN 966-7340-61-9
Вип. 6, № 3. – 2001
949459
   Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-125-6
Вип. 6, № 2. – 2001
949460
   Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя. – ISBN 966-7340-58-9
Вип. 7, № 1. – 2002
949461
   Питання біоіндикації та екології : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Запоріжжя. – ISBN 966-7340-55-4
Вип. 7, № 2/3. – 2002
949462
   Питання біоіндикації та екології : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Запоріжжя. – ISBN 966-8562-00-3
Вип. 8, № 1. – 2003
949463
   Питання біоіндикації та екології : Періодичне наукове видання. – Запоріжжя. – ISBN 966-8562-04-6
Вип. 10, № 1. – 2005
949464
   Питання біоіндикації та екології : Періодичне наукове видання. – Запоріжжя
Вип. 10, № 2. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
949465
   Питання біоіндикації та екології : Періодичне наукове видання. – Запоріжжя
Вип. 11, № 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
949466
   Питання біоіндикації та екології : Періодичне наукове видання. – Запоріжжя
Вип. 11, № 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
949467
   Питання біоіндикації та екології : Періодичне наукове видання. – Запоріжжя
Вип. 12, № 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
949468
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання. – Запоріжжя
Вип. 12, № 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
949469
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Просвіта
Вип. 13, № 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
949470
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Держ. вищий навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 978-966-2994-52-0
Вип. 15, № 1. – 2010. – Резюме рос., англ. мовами
949471
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2994-85-8
Вип. 16, № 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
949472
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-25-8
Вип. 17, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
949473
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 978-966-2752-13-7
Вип. 17, № 1. – 2012. – 226 с. – Резюме рос., англ. мовами
949474
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-53-1
Вип. 18, № 2. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
949475
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки ; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя. – ISBN 978-966-2602-28-9
Вип. 18, № 1. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
949476
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2312-2056
Вип. 19, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949477
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2312-2056
Вип. 19, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949478
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 1995-. – ISSN 2312-2056
Вип. 20, № 2. – 2015. – 186 с. – Резюме рос., англ. мовами
949479
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 1995-. – ISSN 2312-2056
Вип. 20, № 1. – 2015. – 227 с. – Резюме рос., англ. мовами
949480
   Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 1995-. – ISSN 2312-2056
Вип. 21, № 1/2. – 2016. – 250 с. – Резюме рос., англ. мовами
949481
   Питання біоіндикації та екології = Problems of bioindications and ecology : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 1995-. – ISSN 2312-2056
Вип. 22, № 1. – 2017. – 194 с. – Резюме рос., англ. мовами
949482
   Питання біології акліматизованих рослин. – Київ : АН УРСР, 1963. – 92 с.
949483
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – Харків, 1997-. – ISBN 966-7146-26-Х
Вип. 3. – 1999
949484
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – Харків, 1997-. – ISBN 966-7146-44-8
Вип. 4. – 2000
949485
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – Харків : Право, 1997-. – ISBN 966-7146-58-8
Вип. 5. – 2001
949486
   Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. – Харків : Право, 1997-. – ISBN 966-7146-76-6
Вип. 6. – 2002
949487
   Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. – Харків : Право, 1997-. – ISBN 966-8467-25-6
Вип. 9. – 2004
949488
   Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. – Харків : Право, 1997-. – ISBN 966-8467-41-8
Вип. 10. – 2005
949489
   Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-. – ISBN 966-8759-17-6
Вип. 11. – 2006
949490
   Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
Вип. 12. – 2006
949491
   Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
Вип. 13. – 2007
949492
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
Вип. 14. – 2007
949493
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
Вип. 15. – 2008
949494
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
Вип. 16. – 2008
949495
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : ТОВ "Кроссроуд", 1997-
Вип. 17. – 2009
949496
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-
Вип. 18. – 2009
949497
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-
Вип. 19. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
949498
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 20. – 2010. – резюме укр., рос.. англ. мовами
949499
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 22. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
949500
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 23. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
949501
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 24. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949502
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 25 : До 20-річчя НАПрН України. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949503
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 26. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949504
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 27. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949505
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 28. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949506
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 29. – 2015. – 329 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949507
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 30. – 2015. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949508
   Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
Вип. 31. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949509
  Ленін В.І. Питання будівництва соціалізму і комунізму / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 360с.
949510
  Ленін В.І. Питання будівництва соціалізму і комунізму в СССР / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 195с.
949511
  Пришва Н. Питання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 72-78. – ISSN 1026-9932


  У статті в порівняльному аспекті розглядаються бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено питанням формування доходної частини бюджетів місцевого самоврядування.
949512
  Казюк Я.М. Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 20-25. – Бібліогр.: 24 назв.
949513
  Снігурська А. Питання бюджетної системи України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 67-68
949514
  Чорномаз О.Б. Питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 223-231. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
949515
  Ємельянов В. Питання вдосконалення антитерористичного законодавства України у світлі міжнародно-правових норм / В. Ємельянов, А. Коростиленко // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 104-108. – ISBN 978-617-7220-78-6
949516
  Волобой П.В. Питання вдосконалення галузевої структури промисловості Української РСР / П.В. Волобой, В.А. Поповкін, Г.Ю. Ратуш // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 79-88 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
949517
  Климчук В.П. Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 210-217. – ISSN 2072-8670
949518
  Костюченко О.Ю. Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.34-37
949519
  Мозгова В. Питання вдосконалення застосування до неповнолітніх інституту кримінального провадження на підставі угод / В. Мозгова, С. Чернов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 92-101


  Розглянуто проблеми укладання угоди у кримінальному провадженні в тих випадках, якщо її сторонами чи стороною є неповнолітні. Надано пропозиції з усунення прогалин у законодавстві щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод. Зокрема, ...
949520
  Дороженко В. Питання вдосконалення інституту третейського судочинства в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 349-352. – ISBN 978-966-301-169-1
949521
  Берназюк І.М. Питання вдосконалення конституційно-правового регулювання стратегічної правотворчості (на основі аналізу практики ВАСУ) // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7096-97-8
949522
  Митник О. Питання вдосконалення конституційного законодавства в контексті дотримання стандартів, викладених в Європейській конвенції з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-617-7069-14-9
949523
  Олійник Д.С. Питання вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 84-91


  На основі аналізу сучасних тенденцій у розвитку місцевих бюджетів запропоновано напрями вдосконалення контролю виконання місцевих бюджетів в Україні; визначено пріоритети й оптимальні форми здійснення контрольних заходів; запропоновано методологію ...
949524
   Питання вдосконалення кримінально-правової охорони авторських і суміжних прав в Україні / [Ю.Є. Ленго та ін. ; за ред. Г.В. Прохорова-Лукіна] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 227, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 188-196 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-427-8
949525
  Пістун М.Д. Питання вдосконалення локального рівня управління соціально-економічним розвитком України / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні питання вдосконалення базового (локального) рівня управління соціально-економічним розвит-ком території України на основі суспільно-географічного підходу в перехідний період економіки. The actual problems of improving of basic ...
949526
  Бондар Н.П. Питання вдосконалення окремих елементів механізму захисту суб"єктивних цивільних прав // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 148-154.
949527
  Якимчук М.К. Питання вдосконалення правового забезпечення управління в органах прокуратури України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.97-102. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
949528
  Костюченко О. Питання вдосконалення правової регламентації участі захисника та представника в кримінальному провадженні в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 44-52. – ISSN 1026-9932
949529
  Процишен М. Питання вдосконалення процедури оголошення та проведення страйку // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 19-25.
949530
  Фесенко Є.В. Питання вдосконалення радянського законодавства про кримінальну відповідальність за хуліганство // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 77-82. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье комментируется судебная практика по делам о хулиганстве, отражается ее тенденция, анализируются причины допускаемых судебными органами недостатков, содержатся предложения о путях их исправления посредством совершенствования закона и внесения ...
949531
  Фролов Ю.О. Питання вдосконалення радянської судової системи в умовах перебудови // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье исследуются основные направления совершенствования советской судебной системы: наделение судов полномочиями рассматривать протесты прокуроров в порядке общего надзора и жалобы граждан по поводу их ареста, предоставление Президиуму Верховного ...
949532
  Слюсар В.Д. Питання вдосконалення розміщення цукрової промисловості Української РСР : промисловість / В.Д. Слюсар, В.Л. Назаренко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 63-70 : Табл.
949533
  Дудніков А. Питання вдосконалення судової автотоварознавчоїекспертизи / А. Дудніков, І. Скорик // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.190-198
949534
  Чабанюк В.С. Питання веб-публікації тематичної геопросторової інформації на основі картографічних веб-сервісів / В.С. Чабанюк, В.В. Путренко, Т.В. Станкевич // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 60-65 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
949535
   Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів. – К, 1972. – 132с.
949536
  Геєць В.М. Питання взаємопов"язаного розвитку економіки та енергетики України // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 0372-6436
949537
  Шалланд Л.А. Питання виборчого права. Випуск 1. Таємне подання голосів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-79.
949538
  Шалланд Л. Питання виборчого права. Випуск 2. Пряме та рівне голосування (розділ 1) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 73-79.
949539
  Шалланд Л. Питання виборчого права. Випуск ІІ. Пряме та рівне голосування (продовження, розділ ІІ) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 85-96.
949540
   Питання вивчення підземних вод Української РСР. – К, 1959. – 164с.
949541
  Берзін П.С. Питання визначення наслідків злочинів у сфері господарської діяльності та специфіка побудови санкцій, передбаченніх кримінальним кодексом України за їх настання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 80-84. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
949542
  Гончарова Н.Г. Питання визначення оптимальних обсягів державного сектора в умовах транзитивної економіки // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.17-20.
949543
  Гончарова Н.Г. Питання визначення оптимальних обсягів державного сектора в умовах транзитивної економіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
949544
  Москвін О.Й. Питання визначення показників ввозу та вивозу продукції Української РСР / О.Й. Москвін. – К, 1970. – 60с.
949545
  Педько Ю.С. Питання визначення предмету адміністративного судочинства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 134-136. – ISBN 978-966-301-169-1
949546
  Лагнюк О. Питання визначення суб"єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням визначення суб"єкта незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації. Cуб"єктом пропонується визнавати фізичну осудну особу, що досягла 16-річного віку і є власником майна, яке ...
949547
  Лежненко Л.І. Питання визначення та оцінки нематеріальних активів // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.92-98. – (Технічні науки ; № 17)
949548
  Новосельська І. Питання визначення трудоправової відповідальності як виду юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 53-54
949549
  Шеремет О.С. Питання визначення юридичної природи повного товариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 238-242. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
949550
  Бущик Л.П. Питання викладання історії СРСР / Л.П. Бущик. – К, 1951. – 200с.
949551
  Писєва О. Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні як домена зони. UA // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 1 (75). – С. 44-50. – Бібліогр.: 16 назв
949552
  Гончаренко В.Г. Питання використання мікрооб"єктів у доказуванні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 15-18.
949553
  Гаврись М.О. Питання використання основних засобів після досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової вартості / М.О. Гаврись, О.М. Гаврись // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 104-114. – (Економічні науки)
949554
  Кундеус В. Питання викрадення у кримінальному праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.106-109. – ISSN 0132-1331
949555
  Вереша Р.В. Питання вини в нормативній кримінально-правовій теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах нормативної кримінально-правової теорії. Розглядаються погляди найбільш видатних представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt in the normative criminal-legal theory. The ...
949556
  Лєбєдєва Ю.О. Питання виникнення козацтва в сучасній українській історіографії // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 102-106. – ISSN 2218-4805
949557
  Коваль І. Питання виплат пенсій громадянам України у разі виїзду за кордон на постійне місце проживання в світлі Конвенціі про захист прав людини і основоположних свобод // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-25. – ISSN 0132-1331
949558
  Слинько Ю.І. Питання виховання у філософських поглядах Ф. Ніцше // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 224-226. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
949559
  Денисюк О. Питання виховного потенціалу фольклору в історико-педагогічній думці 1-ої чверті ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 153-157
949560
  Сивачук Н. Питання виховного потенціалу фольклору на сторінках журналу "Світло" // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 20-23.
949561
  Пліш М.А. Питання вищих спеціалізованих судів у контексті судово-правової реформи (історико-правова ретроспектива) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 30-35. – ISSN 2413-743X
949562
  Петренко І. Питання виявлення плагіату літературного твору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 4 (48). – С. 11-18
949563
  Серенсен С.В. Питання вібраційної міцності металів в розрахунку деталей машин / С.В. Серенсен. – К, 1934. – 36с.
949564
  Романюк Ю.В. Питання відбору лексики для комп"ютерного граматичного словника української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 140-145. – ISBN 966-581-295-6
949565
   Питання відкритості влади. – К, 1997. – 83с.
949566
  Скорич Л.В. Питання відновлення української державності - історичний етап державотворення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 207-211. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто події, пов"язані проголошенням Української самостійної держави у Львові 30 червня 1941 р. на Українських Національних Зборах.
949567
  Труш І.В. Питання відокремлення майна при створенні комунального унітарного підприємства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 164-169


  Стаття присвячена розгляду питань, пов"язаних з відокремленням майна при створенні комунального унітарного підприємства на практиці.
949568
  Яценко С.С. Питання відповідальності за злочинні посягання на охоронців громадського порядку // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 103-108
949569
  Приходько Віталій Питання відповідальності сторін через невиконання або неналежне виконання зобов"язань, які стосуються договору розшуку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 112-115
949570
  Чуістов В.М. Питання відтворення основних виробничих фондів СРСР / В.М. Чуістов. – К, 1959. – 176с.
949571
  Арутюнян А. Питання відшкодування моральної шкоди за договорами медичного страхування (за матеріалами судової практики) // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 290-291
949572
  Лукаш А.С. Питання віктимологічного попередження згвалтувань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 232-244.
949573
   Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури : постанова Кабінету Міністрів України; порядок від 02.09.2015 р. № 719 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 76, 2 жовтня 2015 року. – С. 236-234
949574
  Крижановська А.С. Питання впровадження інституту електронних петицій в діяльності Президента України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 107-116. – ISSN 1993-0941
949575
  Майданик Р.А. Питання впровадження стандартів Болонського процесу в юридичній освіті України та його науково-методичне забезпечення / Р.А. Майданик, О.В. Дзера // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 247-254. – ISSN 2218-5348
949576
  Коба Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 10-14. – ISSN 1810-3944
949577
   Питання Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 28-29
949578
  Галущенко Г. Питання встановлення змісту іноземного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто одне з ключових питань застосування іноземного права судами, а саме розподіл обов"язку встановлення змісту іноземного права між сторонами та судом. Визначається загальний принцип застосування іноземного права, а також досліджується ...
949579
  Міхеєнко М.М. Питання встановлення об"єктивної істини в радянському кримінальному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 32. – С. 95-106
949580
  Пугачова Д. Питання вступу Швеції до НАТО як складова безпекової політики країни // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 37
949581
  Мартинів А. Питання втручання в дискреційні повноваження податкового органу під час судового вирішення спорів щодо застосування спеціальних режимів оподаткування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 217-218
949582
  Ваків М.Р. Питання галицьких євреїв-мігрантів в угорській історіографії кінця XIX - початку XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 135-146. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
949583
  Хараджа Н.В. Питання галузевої належності договору про сурогатне материнство // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
949584
  Муравйов В. Питання гармонізації внутрішнього права неасоційованих країн з правом Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.91-95
949585
  Косаренко О.І. Питання гармонізації українського законодавства з нормативно-правовою базою Європейського Союзу в електро-та газопостачанні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 495-498. – ISSN 1563-3349
949586
  Русу С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов"язання до стандартів Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 102-109. – (Право. Економіка. Управління)
949587
  Набок С. Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 261-271
949588
  Свиридюк Н.П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 61-68. – ISSN 2072-8670
949589
  Махів Г.Г. Питання генези та еволюції грунтів України. Доклад на IV-у Міжнародну конференцію грунтознавства в Римі 12-19 травня 1924 р. / Г.Г. Махів. – 19с.
949590
  Шакурова О. Питання генези, розвитку та становлення ранньосередньовічної, пізньосередньовічної та трипільско-арійської концепцій походження українського народу в дослідженнях Н. Юсової, Л. Залізняка та П. Толочка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 199-204
949591
  Маймескул О.А. Питання генезису французької мови Канади: акадійська мова як історично-регіональний варіант // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 142-155. – ISBN 966-581-623-3
949592
  Маймескул О.А. Питання генезису французької мови Канади: соціолінгвістичні параметри // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 214-220. – ISBN 966-638-142-7
949593
  Дорошенко В.І. Питання географії внутрішньої і зовнішньої торгівлі в працях академіка К.Г. Воблого : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-21. – Бібліогр.: 30 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  Статтю присвячено дослідженням К. Воблого питань географії українського внутрішнього та зовнішнього ринків 1910 - 1920 рр.
949594
  Шипович Є.Й. Питання географії міст і міського населення в працях В.І.Леніна : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 16-22. – Бібліогр.: 10 назв
949595
  Мохначук С.С. Питання географії населення в працях В.І. Леніна // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 37 назв
949596
   Питання геології і петрогенезису Українського кристалічного масиву і суміжних територій. – К, 1958. – 151с.
949597
  Чайка Р. Питання геолого-економічної оцінки Майського та Клинцівського золоторудних родовищ Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з геолого-економічної оцінки родовищ золота Майського та Клинцівського. У загальних рисах охаракте-ризовано структуру, речовинний склад порід і рудну мінералізацію. Описано проведені геологорозвідувальні роботи на за-значених об"єктах. ...
949598
  Соколовський І.Л. Питання геоморфології на ХХІІ міжнародному географічному конгресі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 149-157 : Фото
949599
  Полторацький О.С. Питання геополітичної самоідентифікації та практичної реалізації зовнішньополітичного курсу України по відношенню до НАТО // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 45-51
949600
  Семененко М.П. Питання геохімії в гіпотезі утворення Землі / М.П. Семененко, 1954. – С. 37-39
949601
   Питання геохімії, мінералогії і петрографії. – К, 1963. – 336с.
949602
  Кир"янчук Б. Питання герменевтики в літературно-критичних працях Б.-І. Антоновича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 80-84. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
949603
   Питання гігієни, режиму праці і відпочинку учнів. – К, 1954. – 363с.
949604
   Питання гідрогеології України. – Київ : АН УРСР, 1962. – 84с.
949605
   Питання гідроніміки : Матеріали 3 Республіканської ономастичної (гідронімічної) наради. – Київ : Наукова думка, 1971. – 200с.
949606
   Питання годівлі сільскогосподарських тварин. – К, 1961. – 104с.
949607
   Питання господарського використання вперше зрошуваних земель півдня Української РСР. – К, 1957. – 232с.
949608
  Глібко С. Питання господарського регулювання створення банками резервів при здійсненні кредитних операцій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
949609
   Питання граматики і лексикології української мови. – Київ, 1963. – 112 с.
949610
   Питання граматики іноземних мов. – К, 1964. – 135с.
949611
  Тютюгін В.І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 313-323. – ISSN 0201-7245
949612
  Білик Б.І. Питання дpужби наpодiв у куpсi iстоpiї СРСР / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Н.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1976. – 124c.


  У книжцi на фактичному i документальному матеpiалах висвiтлено питання бpатеpської дpужби i соцiалiстичного спiвpобiтництва наpодiв Радянського Союзу.
949613
  Погорєлов М.С. Питання дальшого зміцнення економіки радгоспів України / М.С. Погорєлов. – К., 1957. – 43с.
949614
  Дмитрук В. Питання делімітації та демаркації сухопутної частини українсько-російського державного кордону в нормативно-правовій базі України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 197-204. – ISSN 2519-2760
949615
  Ліпкан В.А. Питання демонтажу фінансового підгрунтя терористичних організацій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.10-18
949616
  Деревянко Б. Питання депутатської недоторканності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-6.
949617
  Ткаченко І.О. Питання держави та нової людини у творчості Іларіона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Аналізуються погляди Іларіона на державу, людське буття в ній, формування нової людини.
949618
  Швидько Г.К. Питання держави та права в курсі історії України : З найдавніших часів до кінця 18 ст. / Г.Н. Швидько. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.3(27)). – ISBN 966-333-295-6
949619
  Поліщук І.І. Питання державно-політичного будівництва в Україні середини XVII століття у працях І.П. Крип"якевича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 29-36. – (Історія ; Вип. 34)


  Розглянуто погляди І. Крип"якевича на процес становлення української державності в середині XVII ст.
949620
  Ніщимна С. Питання державного кредитування вищої освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 108-111. – Бібліогр.: на 18 пунктів
949621
  Стрілець В.В. Питання державного ладу України в діяльності українських радикал-демократів (1905-1936 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 83-85. – (Історія ; Вип. 56)


  Розглядається еволюція підходів українських радикал-демократів до питання державного ладу в Україні протягом 1905-1936 рр.
949622
   Питання державного регулювання викладання у ВНЗ дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці" та "Цивільний захист" / О.І. Запорожець, А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський, Б.Д. Халмурадов // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 11-13 : табл.
949623
  Сайкевич О.Д. Питання державного регулювання діяльності монополій у вітчизняній економічній літературі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 237-251. – ISSN 0320-4421
949624
  Безбабіна О. Питання державного регулювання розвитку підприємництва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
949625
  Сіваш О.М. Питання державного суверенітету в роботах учених-міжнародників Харківського університету (XIX ст.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 17-26. – ISSN 0201-7245
949626
  Желізняк В.М. Питання державного управління в Російській імперії за матеріалами анонімного донесення // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 468-471
949627
  Євсєєва Г.П. Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій та блоків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 196-202. – (0). – ISSN 2078-9165
949628
  Федик І. Питання державної незалежності західноукраїнських земель у стосунках Комуністичної партії Західної України із польською владою та польськими комуністами // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 19-24
949629
   Питання Державної премії України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 230/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 44, 14 червня 2016 року. – С. 28-33
949630
   Питання Державної премії України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 230/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 17 (350), 22 червня 2016. – С. 4-8
949631
  Ухач В.З. Питання державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів (30-40-х рр. XX ст.) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 32-36


  Поділяємо думку І. Патриляка, що без з"ясування того, якою бачили українські націоналісти майбутню Українську державу, а також як це бачення еволюціонувало в роки Другої світової війни, ми ніколи не зуміємо сінтезувати адекватного уявлення про ...
949632
  Гачкевич А. Питання джерел міжнародного права в працях Л.Ейрліха // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 113-118.
949633
  Славич Д.Д. Питання джерел та походження влади в теоретико-політичній спадщині І. Франка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 26-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
949634
  Масик Р. Питання дидиактики історії у діяльності польського історичного товариства (20-30-ті роки XX ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 544-561. – ISSN 2223-1196
949635
  Пшонка А.В. Питання дисциплінарної відповідальності прокурорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
949636
  Пшонка А.В. Питання дисциплінарної відповідальності прокурорів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С.198-205. – ISSN 0201-7245
949637
  Пронська Г.В. Питання диференціації правового статусу державного підприємства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  На підставі діючого законодавства і з урахуванням тенденцій його розвитку досліджуються питання правового становища державних підприємств. Обґрунтовується ідея необхідності та окреслюються основні напрями диференціації правового статусу цих ...
949638
  Гордієнко С.Б. Питання діагностики інфокомунікаційних мереж // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 4 (44). – С. 85-89. – ISSN 2518-7678
949639
  Головаха І.П. Питання діалектичного матеріалізму в праці Й.П.Сталіна "Економічні проблеми соціалізму в СРСР / І.П. Головаха; АН УРСР. Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : АН УРСР, 1953. – 48с.
949640
  Мірошниченко С. Питання діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-51.
949641
  Корнякова Т. Питання діяльності прокуратури поза межами кримінально-правової сфери // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 3-7
949642
   Питання для проведення модульно-рейтингового оцінювання знань : студентів другого курсу біологічного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 26с.
949643
  Скорупська Г.В. Питання добору новин у поглядах вітчизняних і зарубіжних науковців // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 15-20


  Аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних учених на питання добору новин, критерії та сили, що впливають на його кінцевий результат. Виявлені спільні риси та відмінності у поглядах вчених на зазначену проблему. It is analyzed the views of the ...
949644
  Ляшко С. Питання довідкових біографічних видань у моногафії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 41-49. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
949645
  Жуков В.І. Питання договору експедиції // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 65-74
949646
  Барабаш Ю. Питання додержання Конституції при ініціюванні та проведенні всеукраїнських референдумів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 10-17.
949647
  Іщук С.І. Питання дослідження функціональної структури і зв"язків промислово-територіальних комплексів : теорія. Історія / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 18-25
949648
  Недо К. Питання доцільності використання медіації під час вирішення комерційних спорів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 106-113
949649
  Зенова М. Питання доцільності законодавчих новел щодо скасування обов"язковості попереднього судового засідання в цивільному судочинстві // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 453-454
949650
  Мельницька Н.В. Питання доцільності запровадження штрафів у трудове законодавство України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 210-205. – (Право. Економіка. Управління)
949651
  Білик Б.І. Питання дружби народів у курсі історії СРСР / Б.І. Білик. – Київ, 1976. – 124с.
949652
  Маркевич О.П. Питання еволюції організму у світлі діалектичного матеріализму. / О.П. Маркевич. – К., 1960. – 19с.
949653
   Питання екології і ценології водних організмів Дніпра. – К, 1963. – 41с.
949654
  Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об"єктів / О.С. Волошкіна., Є.О. Яковлєв, В.М. Удод; Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ, 2007. – 139с. – ISBN 978-966-581-978-3
949655
  Романчук Питання екологічної спрямованості інвестиційної діяльності в Україні / Романчук, С.В. Рилєєв // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 53-66. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
949656
   Питання економіки. – Х, 1929. – 135с.
949657
  Сугоняко М.С. Питання економіки в шкільному курсі історії СРСР та УРСР. / М.С. Сугоняко. – Київ, 1969. – 180с.
949658
  Фурдичко О. Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві: стан, проблеми, шляхи їх вирішення : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 67-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
949659
   Питання економіки і організації водопостачання та зрошення. – К, 1960. – 76с.
949660
   Питання економіки і статистики. – К, 1965. – 236с.
949661
   Питання економіки колгоспного виробництва. – К, 1956. – 171с.
949662
  Цапу В.Ф. Питання економіко-географічного районування території з переважанням сільськогосподарського виробництва (На прикладі Півдня Молдавської РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 158-166 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
949663
  Ващенко А.Т. Питання економіко-географічної науки в працях В.І. Леніна (До 100-річчя з дня народження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 3-12. – Бібліогр.: 27 назв
949664
  Верба І. Питання економічного розвитку українців у національній політичній думці (кінець ХІХ - перша чверть ХХ ст.) / І. Верба, М. Кармазіна // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 142-153
949665
  Чухно А.А. Питання економічного стимулювання колективів підприємств. Вип. 10 // Віднос. розпод. і пробл. матеріал., стимулювання: Уст. міжвідом. наук. зб., 1959. – Т.17
949666
  Жученко В.С. Питання економічної історії Полтавщини в працях І.Ф. Павловського / В.С. Жученко, Л.В. Жученко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.116-134. – ISBN 966-7653-2-Х
949667
  Стрішенець О.М. Питання економічної теорії у працях І.Я. Франка / О.М. Стрішенець, М.М. Стрішенець, // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 10-14. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
949668
   Питання експериментальної ботаніки. – К, 1964. – 176с.
949669
   Питання експериментальної фонетики. – К, 1963. – 112с.
949670
  Приходько Л. Питання експертизи цінності архівних документів: зарубіжний досвід на працях Х. Дженкінсона // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 18-31. – ISSN 2306-4323
949671
  Гладун В. Питання еміграції кримських татар наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у публікаціях Ісмаїла Гаспринського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 4-7.
949672
  Кузьменко Л.Р. Питання енергетичної безпеки у випадку стихійного лиха // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 197-203. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
949673
  Поліщук С. Питання енергетичної незалежності України не може бути монополією окремих урядовців // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 8-9 : фото
949674
  Костенко В.С. Питання естетики в творчості О.П.Довженка : Дис... канд.філос.наук: / Костенко В.С.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1964. – 305л.
949675
  Калашник В.С. Питання естетики мови в працях Л. Булаховського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 105-109


  Леонід Арсеньєвич Булаховський (1888-1961) - український та російський лінгвіст, проф. (1917), акад.к АН УРСР (1939), член-кор. АН СРСР (1946). Праці з історії рос. і укр. мов.
949676
  Фоменко О.С. Питання етнічних меншин у політичному дискурсі Сполучених Штатів Америки


  У статті розглядаються поняття, що з"явилися в американському політичному дискурсі у процесі асиміляції та американізації представників етнічних меншин. Також аналізуються терміни, що увійшли до глосарію політичної термінології внаслідок боротьби ...
949677
  Мацейків М. Питання етнічної психології в науковій спадщині О. Потебні // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 319-336. – ISBN 978-966-2241-22-8
949678
  Мацейків М. Питання етнічної психології у науковій спадщині Олександра Потебні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 66-70
949679
   Питання етно-і глотогенезу східних слов"ян у працях І.І. Срезневського // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 302-307. – ISBN 978-966-00-1476-3
949680
  Балагутрак М.П. Питання етнопсихології у науковій спадщині Олександра Потебні / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 157-168. – ISBN 978-966-02-4577-8
949681
  Марущак А.І. Питання ефективності діяльності державних органів у сфері захисту інформаційного простору України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 86-92
949682
  Полещук Т. Питання єдності та окремішності українців і росіян у науковій спадщині Юрія Венеліна // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 77-85. – ISSN 2078-6077


  Юрій Венелін (справжнє ім"я Георгій Гуца) — український історик, філолог, етнограф, фольклорист та медик. Один з основоположників слов"янознавства в Україні та Російській імперії.
949683
  Козицький М.Ю. Питання єдності українського народу в працях діячів ліберального руху кінця XIX - початку XX століття / М.Ю. Козицький, К.О. Шепель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-28. – (Історія ; Вип. 35)


  На основі праць діячів ліберального руху України кінця XIX - початку XX ст. висвітлюються питання єдності українського народу. (М. Драгоманов. - С. 20-21, 25, 27; В. Антонович. - С. 21-23)
949684
  Васянович Г. Питання з курсу "Педагогіка вищої школи", які виносяться на іспит // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 60-64. – ISBN 966-7483-11-8
949685
   Питання забезпечення виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров"я : Указ Президента України від 28 грудня 2012 р. № 765 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 75
949686
   Питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав : наказ МОН України від 4.12.2013 р. № 1694 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793
949687
  Марочкін І.Є. Питання забезпечення доступу до правосуддя в судах господарської юрисдикції // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 69-71
949688
  Ковтун М. Питання забезпечення збереженості документів на сторінках журналу "Архіви України" // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 7-15. – ISSN 2306-4323
949689
  Нашинець-Наумова Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації. Під забезпеченням інформаційної безпеки в цивільній авіації розуміється комплекс справ, для вирішення яких потрібно поєднання заходів, адміністративного, ...
949690
  Бринь Т.О. Питання забезпечення конституційних прав і свобод людини в сучасних умовах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 26-34. – ISSN 0201-7245
949691
  Оніщенко О. Питання забезпечення позову в господарському та адміністративному процесі // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 20-24.
949692
  Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.76-84. – ISBN 966-667-078-Х
949693
  Скляр А.В. Питання забезпечення прав національних меншин як приклад асиметричності взаємин у двосторонніх відносинах між Україною та Румунією // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 214-220. – ISBN 966-7196-06-2
949694
  Рабінович П.М. Питання забезпечення соціалістичної доцільності в процесі здійснення норм радянського права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 26-34
949695
  Малюська Анатолій Питання забезпечення та захисту прав національних меншин у передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України 2010 року: порівняльний аналіз // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 46-49
949696
  Рожкова Г. Питання заборони російських телеканалів у контексті практики Європейського Суду з прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 203-205
949697
  Шклярук О.М. Питання загальної лінгвістики в трактаті Данте "De vulgari eloquentia" ("Про народне красномовство") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 463-467


  Трактат Данте "De vulgari eloquentia" цікавий тим, що це перша робота в історії нової Європи на філологічну тему, а її автор жив на межі двох епох-Середньовіччя та Відродження. Данте протиставляє живу народну мову й мертву писемну латину, яку вважає ...
949698
  Костюченко О.А. Питання законності в діяльності місцевих Рад по встановленню адміністративної відповідальності / О.А. Костюченко, В.М. Марчук // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
949699
  Пількевич В. Питання законодавчо - нормативного врегулювання орендних відносин та їх юридично - організаційні аспекти на сучасному етапі / В. Пількевич, К. Бабич // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.60-62
949700
  Маринчак Є.С. Питання законодавчого визначення правового статусу особи як зобов"язаної сторони у фінансових правовідносинах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 111-117. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується проблематика законодавчого регулювання правового статусу осіб - платників обов"язкових платежів, як зобов"язаних суб"єктів фінансових правовідносин, з яких держава мобілізує кошти до централізованих фондів коштів. Звертається ...
949701
  Князевич Р.П. Питання законодавчого забезпечення реалізації конституційних змін щодо правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7530-15-1
949702
  Красноступ Г.М. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 66-73
949703
  Александров Д. Питання законодавчого закріплення методики оцінки об"єктів інтелектуальної власності при купівлі - продажу цілісних майнових комплексів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-68.
949704
  Грегуль Г.В. Питання законодавчого регулювання мови судочинства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 45-51
949705
  Дзейко Ж. Питання законодавчої техніки у працях професора Богдана Кістяківського // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 43-45
949706
  Каганович Л.М. Питання залізничного транспорту в звязку з стахановським рухом / Л.М. Каганович. – К, 1936. – 64с.
949707
  Землячов С.В. Питання залучення депозитних ресурсів вітчизняними і закордонними комерційними банками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються питання залучення депозитних ресурсів комерційними банками.
949708
  Гладкова Є.О. Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 47-54. – ISSN 1999-5717
949709
   Питання запобігання та виявлення корупції : постанова КМУ від 04.09.2013 № 706 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 261-267
949710
  Медведєв Ю.Б. Питання запровадження бухгалтерського обліку у Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено значення бухгалтерського обліку в Збройних Силах України та доведено його необхідність при веденні військового фінансового господарства. The article identifies the meaning of accounting in the Armed Forces of Ukraine and its necessity in ...
949711
  Романовська Н.Ю. Питання запровадження в Україні права «золотої акції» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 39-43


  Досліджується питання такого спеціального права держави, як "золота акція". Заслуговує на увагу питання запровадження в Україні спеціального права "золотої акції", що достатньо широко застосовується у світовій практиці.
949712
  Недо К. Питання запровадження медіації в Україні // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 38-45
949713
  Скомороха Л. Питання запровадження стажування кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 266-276. – ISSN 0132-1331
949714
  Кучма О.Л. Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 287-291. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються особливості сплати внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування з сум винагород за договорами цивільно-правового характеру про надання послуг. Аналізуються поняття "праця", "роботи" та "послуги". Подано пропозиції щодо ...
949715
  Чухно А.А. Питання заробітної плати і підвищення продуктивності праці в промисловості // Наукові записки КДУ, 1956. – Т.15
949716
  Щербина В.С. Питання засобів законодавчої техніки у праці професора Фр. Жені "Законодавча техніка в сучасних цивільно-правових кодифікаціях" // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 63-64. – ISBN 978-617-7272-11-2
949717
  Єфименко А.П. Питання застосування акціонерних угод у корпоративних відносинах та підпорядкування їх іноземному праву // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 152-155
949718
  Тишлек С. Питання застосування досудової санації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 427-429
949719
  Беляневичі О.А. Питання застосування законодавства про приватизацію пам"яток культурної спадщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-97.
949720
  Давиденко С.В. Питання застосування норм інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням з потерпілим // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 167-174. – ISSN 0201-7245
949721
  Базов В. Питання застосування судового прецеденту в адміністративному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 278-286. – ISBN 978-966-8909-91-7
949722
  Карпов Н.С. Питання затримання обвинуваченого, який перебуває в розшуку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 216-224
949723
  Юркевич Ю.М. Питання захисту інтересів кредиторів у разі припинення юридичних осіб з правонаступництвом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 120-126. – (Право. Економіка. Управління)
949724
  Макаренко Т.П. Питання захисту мов національних меншин у добу Української Центральної Ради // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 174-179. – ISSN 2077-1800
949725
  Пампуха І.В. Питання захисту об"єктів енергетичної інфраструктури України та деякі шляхи їх вирішення / І.В. Пампуха, С.П. Гришин, О.В. Мірошниченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 166-172. – ISSN 2524-0056
949726
  Виговський Олександр Питання захисту прав інвесторів при транскордонному розміщенні цінних паперів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 85-89
949727
   Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах : матеріали Міжнар. конф., м. Ялта, 20-21 черв. 2013 р. / Конституційний Суд України ; [упоряд. О.І. Кравченко, К.О. Пігнаста, Я.В. Рибалко, С.І. Сидоренко ; відп. ред. А.С. Головін]. – Київ : Логос, 2013. – 239, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-734-2
949728
  Будянський В. Питання захисту прав на об"єкти промислової власності / В. Будянський, І. Коваль // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 55-59. – ISSN 1608-6422
949729
  Моісеєнко Ю.М. Питання захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) у проекті ГПК України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 158-164. – ISSN 1993-0909
949730
  Бущенко П.А. Питання захисту права на працю // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 35-39
949731
  Павлик О. Питання збереження пам"яток старовини в часописі "Археологічний літопис Південної Росії" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 132-138
949732
  Назарук Е. Питання зв"язку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 89-96. – ISSN 2075-1486
949733
  Гізімчук С.В. Питання звільнення від кримінальної відповідальності за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності / С.В. Гізімчук, І.А. Зінов"єва // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 197-204. – ISSN 0201-7245
949734
  Ільєва Н.В. Питання здійснення адміністративного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 41-44. – ISBN 978-966-927-199-0
949735
  Боднар В. Питання здійснення права на захист переважних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 13-17
949736
  Драган О. Питання здійснення прокурором функції представництва на стадії виконання судових рішень: матеріали судової практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 51-58
949737
  Олефіренко Ю. Питання земле- та надрокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-31.
949738
   Питання землеробства на Півдні України. – К, 1964. – 335с.
949739
  Лісова Т.В. Питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 86-93. – ISSN 0201-7245
949740
  Лисенков С.Л. Питання змісту і реалізації культурних прав і свобод у практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 22-31
949741
  Охендовський М. Питання зовнішнього та внутрішнього спостереження на виборах // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-42.
949742
  Горкун В.І. Питання зовнішньої політики у новій Програмі КПРС / В.І. Горкун. – Київ, 1962. – 52с.
949743
  Латанський В. Питання і відповіді Віктора Стуса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
949744
  Родіонова Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 111-125. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Згадується А.А.Чухно (стр.113)
949745
  Слободяник Р.Д. Питання ідеологічної боротьби і партійна пропаганда / Р.Д. Слободяник. – К., 1969. – 70с.
949746
  Ковалевська О.О. Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Т. Цявловської та С. Білоконя // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 118-130. – ISSN 0320-9466
949747
  Ковалик І.І. Питання іменникового словотвору в східнослов"янсих мовах у порівнянні з іншими слов"янськими мовами / І.І. Ковалик. – Львів, 1958. – 155с.
949748
  Цюкало В. Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 1 (2). – С. 139-159
949749
  Мовчан Д.А. Питання імплементції в Україні зарубіжних підходів до нормативно-правового регулювання застосування поліграфа у процесі розкриття та розслідування злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 256-262
949750
  Шищенко П.Г. Питання інвентаризації та технологічної меліоративної оцінки ландшафтів України / П.Г. Шищенко, В.Т. Гриневецький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 16-21. – Бібліогр.: 11 назв
949751
  Березняк Є.С. Питання інспектування роботи школи і вчителя / Є.С. Березняк, В.Г. Стіоса. – Вид 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 288, [4] с. – (Бібліотека директора школи)
949752
  Добряк Є.Д. Питання інституційної структуризації та нормативного забезпечення воєнної політики України / Є.Д. Добряк, Е.М. Лисицин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 11-18. – ISSN 2306-5664
949753
  Павленко О.О. Питання інтеграції складових системи "Наука - освіта - -виробництво" на рівні інноваційного розвитку вищих навчальних закладів / О.О. Павленко, О.Ю. Древаль // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 123-128. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведений аналіз моделей вузів. Визначені переваги побудови університетської освіти на основі інтеграції "наука-освіта-виробництво". Запропоновані методичні підходи та розроблені етапи впровадження окремих інновацій, які формують інноваційний ...
949754
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 454 с.
949755
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 5. – 2007. – 288 с.
949756
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-966-1543-40-8
Вип. 9. – 2011. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949757
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
Вип. 10. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949758
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
Вип. 11 (за 2013р.). – 2014. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. вид. вип. за 2013 р.
949759
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
Вип. 12. – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949760
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
Вип. 13. – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949761
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-644-9. – ISSN 2308-0353
Вип. 14. – 2017. – 202 с. – Присвячено Всеукраїнському тижденю права. Резюме укр., рос., англ. мовами
949762
  Батова В. Питання інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 5 (61). – С. 49-55
949763
   Питання інтенсифікації хмелярства. – К, 1972. – 86с.
949764
  Прикотенко Т.А. Питання інтересу дітей до навчання в педагогічній спадщині Й.Гербарта // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 82-87. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті висветлені погляди Й.Гербарта на проблему розвитку пізнавальних інтересів учнів як дієвого шляху формування їх позитивного ставлення до навчання, наводяться конктеретні рекомендації педагога щодо прийомів організації навчання, які сприяють ...
949765
  Сенченко В. Питання інформатизації органів місцевого самоврядування : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 1810-3944
949766
  Цимбалюк В. Питання інформатизації податкового планування суб"єктів підприємницької діяльності (організаційно-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.35-38
949767
  Баровська А. Питання інформування населення щодо цілей і завдань євроінтеграції у законодавстві Латвії // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 147-155.
949768
  Якимчук Н. Питання існування бюджетно-правової відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84.
949769
  Назимко Є. Питання існування кримінально-процесуальних норм в санкціях Кримінального кодексу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
949770
  Чередниченко О.І. Питання іспаністики у творчій спадщині Є.В. Литвиненко : світлій пам"яті професора Є.В. Литвиненко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 3-5. – ISBN 966-581-373-0
949771
   Питання історичного матеріалізму. – Чернівці, 1971. – 103с.
949772
  Булаховський Л.А. Питання історичного розвитку мов у світлі праць Й.В. Сталіна з мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 32с.
949773
   Питання історичного розвитку української мови. – Харків, 1959. – 127с.
949774
  Плющ П.П. Питання історичного розвитку української мови в світлі праць Й.В. Сталіна з мовознавства / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1953. – 115 с.
949775
  Єдлінська У.Я. Питання історичного синтаксису української мови / У.Я. Єдлінська. – Київ, 1961. – 106с.
949776
  Удод О.А. Питання історичної дидактики на сторінках "Українського історичного журналу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 176-186. – ISSN 0130-5247
949777
  Стрільчук Л. Питання історичної пам"яті в сучасних українсько-польських взаєминах / Л. Стрільчук, А. Нінічук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 63-67. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
949778
   Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – Київ, 1959. – 304 с.
949779
   Питання історії Великої війни 1914-1918 рр.. – Чернівці, 1995. – 30 с.
949780
  Давтян Д. Питання історії вірмен Північного Причорномор"я у сучасній вірменській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
949781
  Вовк А.І. Питання історії держави та права Київського князівства XIII-XV ст. в історичній і історико-правовій літературі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 73-79. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піднімаються проблеми історії держави та права Київського удільного князівства другої половини ХІІІ - 70-х років XV ст. Подано історіографію першоджерел та наукових праць з цього питання.
949782
   Питання історії міжнародних відносин : матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми історії міжнародних відносин нового та новітнього часу", Одеса, травень 1996. – Одеса, 1996. – 244с.
949783
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 1. – 2007. – 52с. – резюме рос., англ. мовами
949784
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 2. – 2007. – 52с. – резюме рос., англ. мовами
949785
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 3/4. – 2007. – 84с. – резюме рос., англ. мовами
949786
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ
№ 1. – 2008. – 64с. – резюме рос., англ. мовами
949787
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ
№ 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – 2008. – 72с. – резюме рос., англ. мовами
949788
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 3 (7). – 2008. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
949789
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 4 (8). – 2008. – 64 с. – Резюме рос., англ. мовами
949790
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 1 (9). – 2009. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
949791
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 2 (10). – 2009. – 76 с. – Резюме рос., англ. мовами
949792
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 3 (11). – 2009. – 64 с. – Резюме рос., англ. мовами
949793
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 4 (12). – 2009. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
949794
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 1 (13). – 2010. – 80 с. – Резюме рос., англ. мовами
949795
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 1 (17). – 2011. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
949796
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (21). – 2012. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949797
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (22). – 2012. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949798
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (23). – 2012. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949799
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (24). – 2012. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949800
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (25). – 2013. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949801
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (26). – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949802
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (27). – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949803
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (28). – 2013. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949804
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (29). – 2014. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949805
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (30). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949806
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (31). – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949807
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (32). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949808
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (33). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949809
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (34). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949810
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (35). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949811
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (36). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949812
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (37). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949813
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (38). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949814
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (39). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949815
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (40). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949816
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (41). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949817
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (42). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949818
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (43). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949819
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (44). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949820
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (45). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949821
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (46). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949822
   Питання історії нового та новітнього часу. – Чернівці, 1994. – 132 с.
949823
   Питання історії нового та новітнього часу. – Чернівці, 1994. – 255 с.
949824
   Питання історії Придніпров"я. – Дніпропетровськ, 1990. – 144с.
949825
  Бровко О. Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 134-139. – ISBN 978-966-171-312-2
949826
  Голобородько К. Питання історії східнослов"янських мов у зарубіжній лінгвістиці / Костянтин Голобородько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 87-92. – ISSN 0320-3077
949827
   Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.]. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 1. – 1963. – 167, [1] с.
949828
   Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.]. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1963. – 164 с.
949829
   Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці
Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – 2016. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
949830
   Питання історії України = Issues of History of Ukraine : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 19. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
949831
  Верховський М.Н. Питання історії українського козацтва в працях М.О. Максимовича // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 153-155. – ISBN 5-7702-0775-2
949832
  Сатєєва Валентина Питання історії українського мовознавства XIX ст. в працях Й.О. Дзендзелівського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 13-27. – Bibliogr.: Літ.: С. 26-27; 29 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
949833
  Мацько Л.І. Питання історії української літературної мови у праці М.А. Жовтобрюха "Мова української преси" // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 318-322. – ISBN 978-966-660-472-2


  У статті проаналізовано внесок М. А. Жовтобрюха в дослідження української преси 19 - поч. 20 ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
949834
   Питання історії української мови. – К, 1970. – 196с.
949835
  Чабаненко В. Питання історії української мови в листах А.Ю. Кримського до П.Г. Житецького
949836
  Наєнко Г.М. Питання історії української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 44-47. – ISBN 966-8188-08-X
949837
  Савельєв Ю.К. Питання історії філософії в працях Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 27-30
949838
  Мазур Г.П. Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І.І. Петрункевича // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 144-148. – ISSN 1727-1584
949839
  Капіруліна С.Л. Питання ІХ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 47
949840
  Митрович К. Питання й поняття буття у Карла Ясперса // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 406-415. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
949841
  Барило О.Г. Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України / О.Г. Барило, С.П. Потеряйко, В.О. Тищенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 111-112. – Бібліогр.: 9 назв
949842
  Борисов В. Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі) / В. Борисов, С. Гізімчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 147-157. – ISSN 0132-1331
949843
  Лихова С. Питання караності невиплати установлених законом виплат (у світлі міжнародних норм та стандартів) / С. Лихова, В. Топчій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-67.
949844
  Савчук І.Г. Питання картографування економічного потенціалу та його реалізації у зовнішньоекономічних зв"язках прикордонних з Росією регіонів України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 14-22 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
949845
  Шалдирван П.В. Питання кваліфікації масових заворушень // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.42-48
949846
   Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 10 квітня 2008 року №315/2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 січня 2000 року № 47 "Про призначення В.Скопенка Ректорм Київського національного університету імені Тараса Шевченка". 2. Міністерству освіти і науки України забезпечити ...
949847
   Питання Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка : Постанова КМУ від 29 липня 2009 р. № 795 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про надання КНУ імені Тараса Шевченка статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.
949848
  Вакуленко М. Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200


  У статті викладено наукове обгрунтуваня , принципи транслітерації та кирилично-латиничні транслітераційні таблиці для української мови у контексті каталогізації бібліографічних данних.
949849
  Кудря В.О. Питання класифікації адміністративного примусу в діяльності органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 243-248. – ISSN 1563-3349
949850
  Гладун О.М. Питання класифікації вибірок // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
949851
  Бєлих О.М. Питання класифікації дієслів сучасної німецької мови за семантичними критеріями // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 147-152. – ISSN 1729-360Х
949852
  Гончар О.В. Питання класифікації змінних, що використовуються при оцінюванні якості статистичних обстежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
949853
  Ігнатенко В.М. Питання класифікації недоговірних зобов"язань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 75-80. – ISSN 0201-7245
949854
  Євдокімова О.В. Питання класифікації санкцій КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
949855
  Огородніков В.І. Питання класифікації сучасних субаквальних відкладів крупних рівнинних водосховищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 158-165. – (Географія ; Вип. 41)


  Проведено аналіз класифікації донних відкладів сучасних морських і континентальних водойм, дана їх коротка характеристика. На основі комплексних досліджень дніпровських водосховищ розроблена класифікація сучасних субаквальних відкладів за ...
949856
  Кудрявцева О. Питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні. Автор обґрунтовує висновок про те, що система прав дитини є складовою системи прав людини. Законодавче унормування прав неповнолітньої людини необхідні для ...
949857
  Луценко І.Г. Питання класифікації тоталітарних сект та їх значення для протидії злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 211-222. – ISSN 2304-4556
949858
  Дараганова Н.В. Питання класифікації трудових спорів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 78-85. – ISSN 2222-5374
949859
  Удовиченко В.В. Питання класифікації туристичних формальностей у контексті розвитку та формування туристичних відносин / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
949860
  Єрофєєв М.І. Питання кодифікації екологічного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.5-15
949861
  Індиченко П.Д. Питання кодифікації земельного законодавства УРСР / П.Д. Індиченко, 1957. – 17с. – Окр. відб. із Збірника юридичного фак. (КДУ) № 10, 1957
949862
  Озьтюрк М. Питання козацтва в угодах між Османською державою, Польщею та Московією // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 627-642. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
949863
  Куц М.Т. Питання колгоспного будівництва на Україні (1929-1941 рр.) / М.Т. Куц. – Львів, 1965. – 280с.
949864
   Питання колгоспного права. – К, 1960. – 79с.
949865
  Матяш І.Б. Питання колективної пам"яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі / І.Б. Матяш, Л.Л. Левченко // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 274-282
949866
  Виговський О.І. Питання колізійного регулювання застави майна в міжнародному обігу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 5 (151). – С. 141-150. – ISSN 2312-1831
949867
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 21 (354), 3 серпня 2016. – С. 26-29


  До складу Комітету також увійшли: ректор КНУ імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В. Губерський та завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень КНУ, президент громадської організації ...
949868
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 61, 12 серпня 2016 року. – С. 35-39


  До складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти входить ректор КНУ імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В. Губерський.
949869
  Волос С.О. Питання комплексного використання сировинних ресурсів Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 41-47
949870
  Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Кушнір Л. М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 213л. – Бібліогр.:л.171-186
949871
  Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Кушнір Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
949872
   Питання комуністичного будівництва в рішеннях 21 з"їзду КПРС. – К, 1960. – 316с.
949873
   Питання комуністичного будівництва на сучасному етапі. – К, 1962. – 140с.
949874
  Калінін М.І. Питання комуністичного виховання / М.І. Калінін. – Київ, 1940. – 48с.
949875
   Питання комуністичного виховання молоді. – К, 1970. – 283с.
949876
  Литвин О.В. Питання конкурсного відбору і призначення на посади державних службовців // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 8-15.
949877
  Артемчук О. Питання конституційних гарантій прав суб"єктів земельних правовідносин // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 21-24. – ISSN 2313-559X
949878
  Чуйко З. Питання конституційних засад національної безпеки в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 137-139. – ISSN 1993-0909
949879
  Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 90. – ISSN 0132-1331
949880
  Сергієнко О.В. Питання контролю (нагляду) органів публічної влади в галузі містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 18-23
949881
  Томчук Н. Питання кооперації в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання кооперації в творах М.І. Зібера. Висвітлюються наукова позиція М.І.Зібера, які є свідченням його високої нацональної свідомості. It is analyzed the problems of cooperation in the creation of M.I. Ziber"s. The scientific position ...
949882
  Дідківська Л.В. Питання кооперації в науковій спадщині Є.Є.Слуцького // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 293-301. – ISSN 0320-4421
949883
   Питання координації діяльності деяких наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 473 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 78, 7 жовтня 2014 року. – С. 38
949884
  Савостенко Т. Питання координації трудової міграції населення України / Т. Савостенко, О. Івашина // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 96-105
949885
  Єфименко А.П. Питання корпоративного управління у Законі України "Про акціонерні товариства" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 169-179
949886
  Єрмоленко В.М. Питання корпоративної етики в окремих сферах юридичної науки // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 28-31. – ISBN 978-966-7957-18-6
949887
  Зеров М. Питання Котляревський - Осипов у новому досліді // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 13-17. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
949888
  Шевчук В.М. Питання криміналістичної профілактики злочинів та її роль у побудові методики розслідування контрабанди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.36-44
949889
  Вознюк А.А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, яки вчинили злочини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 38-45
949890
  Дячук С.І. Питання кримінально-правової кваліфікації повторності злочинів за правилами про їх сукупність // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 101-109
949891
  Тарасевич Т.Ю. Питання кримінально-правової кваліфікації суб"єктивної сторони злочинів, що вчиняються медичним працівником як спеціальним суб"єктом злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 310-314. – ISSN 2219-5521
949892
  Гаврилюк Л.В. Питання кримінально-процесуальної відповідальності слідчого // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 207-215.
949893
  Фріс П. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 73-80. – ISSN 0132-1331
949894
  Брайнін Я.М. Питання кримінального права в творах А.І. Герцена // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-27
949895
  Тихенко С.І. Питання кримінального права і боротьби зі злочинністю в працях В.І. Леніна / С.І. Тихенко, П.С. Матишевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 63-72. – (Серія права ; № 11)


  Высказывания В.И. Ленина по вопросам уголовного права и борьбы с преступностью полностью сохранили свою актуальность вплоть до настоящего времени, представляя собой ценные указания в данной области.
949896
  Михеєнко М.М. Питання кримінального процесу в Постановах Пленуму Верховного Суду УРСР 1974-1975 років // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 50-58. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда УССР и высказываются суждения автора по процессуальным вопросам, возникающим при объяснении встречных обвинений в одно дело, а также при возвращении товарищеским судом народному ...
949897
  Білоус І.Д. Питання кримінальної відповідальності за вчинення тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Боротьба з тероризмом - дуже важлива проблема сучасності. Однією з необхідних її складових є чітке кримінально-правове врегулювання відповідальності за вчинення зазначеного протиправного діяння. Указані питання розглядаються з позицій необхідності ...
949898
  Мельник П.В. Питання кримінальної відповідальності за злочини в сфері охорони і раціонального використання земель // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 316-319
949899
  Бульба І.В. Питання кримінальної відповідальності за погрозу вбиством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 129-136. – ISSN 2304-4556
949900
  Бердник І.В. Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, фальсифікацію підсумків голосування та порушення законодавства про референдум // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 540-545. – ISSN 1563-3349
949901
  Молочко П. Питання кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 280-288. – ISBN 978-966-02-5496-1
949902
  ДзюбаМ.Т Питання Криму та Чорноморського флоту у відносинах України і Росії / ДзюбаМ.Т, О.І. Сторожук, А.І. Зарицька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 146-151


  У статті розглянуто історію приєднання Криму до України, історію створення Чорноморського флоту, питання розподіїу Чорноморського флоту СРСР, угоду 1997 та 2010 року стосовно статусу Російського Чорноморського флоту на території України,, плюси і ...
949903
  Носкова А.Є. Питання культури професійного мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 441-446
949904
  Гуцал І.Ю. Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 128-133
949905
  Щетініна І.М. Питання легітимації законності в царині філософії права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
949906
  Конев К.С. Питання легітимності здійснення податковими органами оперативних перевірок і судове оскарження їх результатів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 309-315. – ISSN 1563-3349
949907
  Головченко В. Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло / В. Головченко, О. Головченко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 5-7
949908
   Питання лексикології і граматики. – Дніпропетровськ, 1979. – 91с.
949909
  Бистрицька Елла Питання ліквідації Греко-католицької церкви у контексті радянсько- ватиканського протистояння // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 26-30
949910
   Питання лікування, вторинної профілактики тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і тромбоемболії легеневої артерії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 70-74. – ISSN 2224-0586
949911
   Питання літератури. – К, 1962. – 207с.
949912
   Питання літератури і мистецтва в документах 25 з"їзду КПРС. – Одеса, 1976. – 20с.
949913
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-
Вип. 5. – 1998. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
949914
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 6. – 2000. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
949915
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 7. – 2000. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
949916
   Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 10. – 2003. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
949917
   Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці : Рута, 1966-. – ISBN 966-568-658-5
Вип. 11 (68). – 2004. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
949918
   Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 92. – 2015. – 200 с. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
949919
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 94. – 2016. – 231 с. – До 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
949920
   Питання літературознавства і мовознавства. – Х, 1965. – 92с.
949921
   Питання літературознавства та мовознавства. – Харків, 1967. – 248 с.
949922
  Москаленко Ф.Я. Питання логіки в працях Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 14-17
949923
  Бризіцький М. Питання любіювання у сучасній вітчизняній юридичній літературі
949924
   Питання майстерності. – Дніпропетровськ, 1969. – 172с.
949925
  Корнійчук Л.Я. Питання марксистсько-ленінської економічної думки на Україні в іскріський період / Л.Я. Корнійчук. – К, 1978. – 68с.
949926
   Питання марксистсько-ленінської теорії на 21 з"їзді КПРС. – К, 1960. – 48с.
949927
  Ткаченко Володимир Володимирович Питання матеріально-побутового забезпечення українських учених у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються засади, на яких здійснювалося матеріально-побутове забезпечення українських учених у період від встановлення радянської влади в Україні і до початку Другої світової війни. Висвітлюються найбільш показові аспекти, пов"язані з ...
949928
  Гнатишин О. Питання мелодики в українських музикологічних дослідженнях (концептуальний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 31-45. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
949929
   Питання методики викладання історії КПРС на вечінрій та заочній формах навчання. – К, 1975. – 57с.
949930
  Масальський В.І. Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів. / В.І. Масальський. – К., 1953. – 136с.
949931
  Іщенко О.М. Питання методики і методології пізнання демократії та демократизації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 213-224
949932
  Ніколенко Л.Д. Питання методики повторення. / Л.Д. Ніколенко. – Київ, 1968. – 119 с.
949933
  Леонов Ю.І. Питання методики політичного навчання / Ю.І. Леонов. – К, 1983. – 172с.
949934
  Пістун М.Д. Питання методики прогнозування розвитку АПК низового адміністративного району / М.Д. Пістун, Н.І. Провотар, В.А. Дорошук // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 27-36. – ISBN 0201-8683
949935
  Мотлях Олександр Іванович Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп"ютерних технологій : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Мотлях О.І.; Акад. адвокат. України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
949936
  Огородник І.В. Питання методології в працях українських фізіологів кінця XIX - початку XX ст. // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
949937
  Агафонова Н. Питання методології дослідження феномену конституційної реформи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2220-1394
949938
  Агафонова Н.В. Питання методології дослідження феномену конституційної реформи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 320-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
949939
  Лісовський П.М. Питання методології національної безпеки України / П.М. Лісовський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 158с. – ISBN 966-660-275-X
949940
  Чухно А.А. Питання методології політичної економії // Комуніст України, 1965. – №2
949941
  Берназюк Я. Питання методології проведення наукових досліджень у сфері конституційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 186-198. – ISSN 1026-9932
949942
  Кучеренко С.В. Питання методології українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 58-67
949943
  Павко А.І. Питання методологічної рефлексії у політико-правовій спадщині Б. Кістяківського // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 120-126
949944
  Солдатов В.І. Питання методу в діалектичному матеріалізмі / В.І. Солдатов. – К., 1968. – 46с.
949945
  Копейчиков В.В. Питання механізму соціалістичної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 28-33
949946
  Лучук І. Питання мистецтва поетичного в епістолярії Миколи Мірошниченка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 38-62. – ISSN 0130-528Х


  Оприлюднено 26 листів М. Мірошниченка до І. Лучука, написаних у період від 1991 до 2008 року. У цих листах автор особливу увагу звертав на питання мистецтва поетичного, зокрема на паліндромію. Опублікований епістолярій висвітлює низку аспектів ...
949947
  Булат Т. Питання мистецької обробки та виконавської інтерпретації української народної пісні // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 313-321. – ISBN 1-55195-156-8
949948
  Додіна Є.Є. Питання митного контролю вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійної організації в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 35-49.
949949
  Буткевич С.А. Питання міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 13-16
949950
   Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 526 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 10
949951
  Грицун О.О. Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 312-317. – ISSN 2219-5521


  У статті надається аналіз діяльності та відповідних документів міжнародних і регіональних організацій, присвячених проблематиці інформаційного тероризму, а також огляд теоретичних концепцій щодо розуміння цього поняття. Це дає змогу визначити основні ...
949952
  Волкова Питання міжнародно-правового регулювання трансплантації людських клітин і тканин / Волкова, 0.0. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
949953
  Мінгазутдінова Г. Питання міжнародного культурного співробітництва України в Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 318-321.
949954
  Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.146-148. – ISSN 0132-1331
949955
  Савчук К.О. Питання міжнародного права в працях українських правознавців XVIII - початку XIX сторіч // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 9-10. – ISBN 978-966-919-107-6
949956
  Білорицький Г.О. Питання міжнародного права і прав людини в конституціях країн СНД та праві держави Ізраїль (порівняльний аналіз) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 557-562. – ISSN 1563-3349
949957
  Галущенко Г.В. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу / Г.В. Галущенко. – Київ : Юстініан, 2005. – 472 с. + Додаток: с. 189-469. – Бібліогр.: с. 178-188. – ISBN 966-8257-15-4
949958
  Довгерт А. Питання міжнародного приватного трудового права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 110-131


  Проблеми правового регулювання міжнародних трудових відносин у правовій доктрині колишнього СРСР.
949959
  Нікольников Г.Л. Питання міжнародного робітничого і комуністичного рухув курсі новітньох історії. / Г.Л. Нікольников. – К, 1979. – 160с.
949960
  Одайник Б.М. Питання міжнародного співробітництва України в сфері охорони культурної спадщини // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 143-149
949961
  Кияниця І.П. Питання міжнародної правосуб"єктності земель у конституційному праві ФРН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглядається конституційно-правовий механізм реалізації міжнародної правосуб"єктивності німецьких земель.
949962
  Супрун В.О. Питання міжнародної соціалістичної спеціалізації виробництва / В.О. Супрун. – К., 1973. – 167с.
949963
  Виговський О. Питання міжнародної уніфікації чекового законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 96-99


  У статті розглядаються питання уніфікації правового регулювання міжнародного чекового обігу на універсальному та регіональному рівнях.
949964
  Дарова А.Т. Питання мікрогеографії виноградарства в неспеціалізованих зонах (На метеріалах Сокирянського району Чернівецької області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 93-100 : Табл.
949965
   Питання Міністерства освіти і науки : розпорядження КМУ від 25.12.2013 р. № 1053-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 6). – С. 4
949966
   Питання Міністерства освіти і науки України : Указ Президента України від 25.04.2013 № 240/2013 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 34, 10 травня 2013 року. – С. 38-45
949967
  Баратов Г.Ф. Питання місцевого господарства і фінансів / Г.Ф. Баратов. – К., 1962. – 108с.
949968
   Питання мічурінської біології. – К, 1949. – 516с.
949969
   Питання мічурінської біології. – К, 1953. – 392с.
949970
   Питання мічурінської біології. – К, 1954. – 272с.
949971
   Питання мови і літеіратури. – Львів, 1960. – 196с.
949972
   Питання мови та літератури зарубіжних країн. – Львів, 1958. – 115с.
949973
  Панчук Г.Д. Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 32-35. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
949974
  Гладіна Г.І. Питання мовленнєвої культури та стилістики / Г.І. Гладіна, В.К. Сеніна. – Київ : Факт, 1997. – 160с. – Бібліогр.: Бєблєогр.:с.158. – ISBN 966-7274-07-1
949975
  Демедишина Н. Питання мовленнєвої та комунікативної діяльності державних службовців у працях українських дослідників // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-76.
949976
  Алексєєва Вікторія Питання мовної культури у шкільному курсі української мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано змістове наповнення чинної програми та підручника з рідної мови для п"ятого класу матеріалом із культури мови, виявлено типові помилки у мовленні п"ятикласників та запропоновано види роботи, які активізують пізнавальну ...
949977
  Турчак О.М. Питання мовної політики в сучасній Україні // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 98-123. – ISBN 978-966-434-365-4
949978
  Приступенко Т. Питання мовної політики в Україні на сучасному етапі
949979
  Чухліб Т. Питання мовної політики сусідніх держав на заняттях з української мови у вищій школі / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 259-267. – ISSN 2413-3094
949980
  Сіменко І.В. Питання моделювання методики діагностики якості організаційних структур управління підприємствами / І.В. Сіменко, І.М. Прудникова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 148-155. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
949981
  Чекаленко Л.Д. Питання модернізації в контесті інтеграційних процесів у СНД // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 82-90. – ISBN 978-966-02-8033-5
949982
  Чекаленко Л.Д. Питання модернізації в площині інтеграційних процесів СНД // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 4-9. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
949983
  Пісьменна К. Питання модернізації джерел господарсько-правового регулювання функціонування суднобудівної промисловості в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 68-71.
949984
  Кузьменко А.П. Питання модернізації навчальних програм математичного циклу з підготовки інженерів-програмістів у контексті парадигми сталого розвитку / А.П. Кузьменко, Н.Б. Єпік, В.М. Кузьменко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 71-76. – ISBN 978-966-7359-77-5
949985
  Лойко К.М. Питання моралі та морального виховання трудящих у працях В.І.Леніна / К.М. Лойко. – Харків, 1970. – 128с.
949986
  Пасічник В. Питання музичного слов"янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 72-86. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
949987
  Ясіновський Ю. Питання музичної форми у піснеспівах сакральної монодії Східного обряду (за нотолінійними транскрипціями ранньомодерної доби) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 41-51. – ISSN 2224-0926


  "Головне завдання нашої статті — засигналізувати напрямки поглиблених і спеціялізованих досліджень музичних текстів української рецепції cакральної монодії у записах лінійною нотацією. Ця проблематика передбачає всебічний і комплексний аналіз як ...
949988
  Капіца Ю. Питання наближення митного законодавства України з захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 1608-6422
949989
   Питання науково-атеїстичного виховання в школі. – К, 1962. – 239с.
949990
   Питання наукового атеїзму. – К, 1963. – 124с.
949991
  Плакіда В. Питання наукової організації управління в колгоспах // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 28-31
949992
  Порев С.М. Питання науковості в контексті розмежування фундаментальних і прикладних досліджень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 26-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
949993
   Питання нафтогазоносності України. – Київ : Наукова думка, 1964. – 164с.
949994
  Вовканич І. Питання національних меншин у політиці Румунії щодо України у посткомуністичний період / І. Вовканич, О. Златін // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 274-284. – ISBN 978-617-7333-48-6
949995
  Македон Л. Питання національного виховання в поетичному доробку Д.Білоуса та педагогічних творах Г.Ващенка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 412-417. – ISBN 966-7053-09-1
949996
  Брацка М. Питання національної ідентичності та імагологічні контексти у польській та українській літературах першої половини ХІХ століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 726-729


  Монографія Катажини-Кравчик "Формування національної ідентичності та образ поляка й українця в польській і українській літературах першої половини XIX століття".
949997
  Прушковська І. Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 399-414
949998
  Ленін В.І. Питання національної політики і пролетарського інтернаціоналізму / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 176с.
949999
  Дровозюк С. Питання національної свідомості селянства 20–30-х років ХХ століття в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 30-33
950000
  Челак О. Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємовідносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 7-11
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,