Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
947001
   "...оград узор чугунный" / Бунатян Г.Г. – Ленинград, 1990. – 16с.
947002
  Жуков Д. "...ограждать спокойствие и законность" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 40-41. – ISSN 0235-7089


  Столыпин и общественные организации в России начала ХХ века
947003
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома
947004
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 122-133. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
947005
  Устьянцев Р.А. "Ограниченный диктатор" и "абсолютный монарх" в работах Н. Макиавелли: юридический аргумент К. Шмитта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 181-182
947006
  Клочек Г. "Огром Івана Франка" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 34-39. – ISSN 0419-8131
947007
  Ковалевська О. "Огромный багаж знаний, совершенно безвоздмездно отданный потомству..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чим збагатила Суми колекція Оскара Гансена.
947008
  Садыг И. "Огуз Каган" - древняя история тюркских народов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-80. – ISSN 1608-0599
947009
  Пелешенко Ю. "Огузнама" та українська середньовічна література: генетичні зв"язки й типологічні збіги
947010
  Кулиняк Д. "Од Калниша вісті..." // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 54-62. – ISSN 0203-5863


  Історична повість-дослідження про останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. 200 років з дня упокоєння.
947011
  Кулиняк Д.І. "Од Калниша вісті..." : Істор.-документальна повість. Лицарі дикого поля: Вірші та поеми. Славень Петру Калнишевському. Телескопи криниць. Полянські вогнища. Тягар Чорнобильського неба. Історичні поеми / Д.І. Кулиняк; Упоряд. і ред. В.Зленка. – Київ : ВАТ "Київська правдв", 2004. – 344с. – ISBN 966-7270-41-6
947012
  Ребошапка І. "Од молдованина до фіна/ На всіх язиках все овчить,/ Бо благоденствує!" - у шевченківському дусі розвінчує Міхай Емінеску // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 285-292. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Подібність ставлення прогресивних дійових митців-громадян до суспільно-історичних злигоднів зазвичай визначається подібністю останніх. Тим більш подібними, а чи навіть тотожніми проявами виявляється вона, коли йде мова про ту саму державу, як у нашому ...
947013
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9


  Вступне слово директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.,присвячене пам"яті проф. Дунаєвській Лідії Францівни
947014
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
947015
  Казанжи О. "Ода на счастье" В. Капніста як переспів "Саду божественних пісней" Г. Сковороди // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 144-150
947016
  Казанжи О. "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественных песней" Григорія Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.42-46. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті здійснюється порівняльний аналіз вірша В. Капніста "Ода на щастя" та пісень Г. Сковороди. У дослідженні доведено, що Капністова ода є вільним переспівом "Саду божественных песней" українського мислителя.
947017
  Шандра В. "Ода" Юзефовичу / Валентина Шандра // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 328-330. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті подано російською мовою віршовану оду "Юзефович", "... авторами якої були Микола Андрійович Вербицький, літ. псевдонім Миколайчик-Білокопитий (1843-1909), та Андрій Данилович Юркевич (1833-1896), учитель грецької мови Другої київської ...
947018
  Хоменко О. "Одвага, непохитність, чистота" : Три іпостасі О.Ольжича - поета, археолога, революціонера // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41
947019
  Ткаченко І. "Одвічна музика степу...": образ тиші в степовому дискурсі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 283-299. – ISBN 966-7773-70-1
947020
  Різниченко Ж. "Одержима керамікою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 13


  В Опішному увічнили пам"ять гончарного майстра Олександри Селюченко.
947021
  Яструбецька Г. "Одержима" Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму


  Авторка статті прагне розширити стильову парадигму творчості Лесі Українки, умотивувавши наявність експресіоністичного складника на основі аналізу драматичної поеми "Одержима" і, таким чином поповнити національні інгредієнти світового літературного ...
947022
  Микитась В. "Одержимі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 березня (№ 5). – С. 14-15


  Агатангел Кримський і Леся Українка.
947023
  Микитась В. "Одержимі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4). – С. 1, 14


  Агатангел Кримський і Леся Українка.
947024
  Файзулін Я. "Одеса була здивована несподіванкою. Полковник гвардії вів свою школу під сепаратистським українським прапором" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 47 (200). – С. 54-57


  Михайло Омелянович-Павленко після поразки визвольних змагань очолював "військову опозицію" до Симона Петлюри.
947025
  Жекова С. "Одесика" у пошуках загубленої Одеси // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 46-48
947026
  Ярошевский Е. "Одесские сны" : цикл рассказов // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 87-96. – ISSN 0131-8136
947027
  Голубович И.В. "Одесский период" жизни и творчества Г.В. Флоровского в контексте интеллектуальной билграфии // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 37-45
947028
  Македон В. "Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії": етапи та напрямки функціонування // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 26-35. – ISBN 978-617-7261-66-6
947029
  Безвозюк Н. "Одеський експеримент Саакашвілі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 134). – С. 5


  Місцеві експерти оцінюють діяльність голови облдержадміністрації за два місяці перебування на посаді.
947030
  Музичко О. "Одеський народний університет в пам"ять революції 1917 року" в історії культури Одеси // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 87-115. – ISBN 978-966-389-291-8
947031
  Панченко В. "Один из активнейших участников раскола русского отряда..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 22


  Приховані сторінки біографії Миколи Бажана.
947032
  Голик О. "Один із батьків новочасного українського театру"


  Іван Карпенко-Карий і розвиток театрального мистецтва в Україні
947033
  Суржик Л. "Один із головних чинників, який призвів до нинішнього стану справ у НАНУ, - вік..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 11


  "...Більшість українських вчених уявляють собі реформу науки так, як Чебурашка свій день народження, — "прилетит вдруг волшебник"... і роздасть їм гроші. На запитання, де брати гроші, у них відповідь - "у тумбочці", тобто в бюджеті..." - пост у ...
947034
  Кальвос Андреас [Оди / Андреас Кальвос ; вступ: Філіппо Марія Понтані, К. Т. Димарас; глосарій: Анна Гентіліні. – Афіни : Ікарос, 1988. – 236, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
947035
   [Оди Кальвосу : збірка критичних статей. – Іракліон : Університетське видавництво Криту, 1992. – 8, 333 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-40-5
947036
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1998
947037
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1998
947038
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1998
947039
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1998
947040
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1998
947041
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1998
947042
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1998
947043
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1998
947044
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1998
947045
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1998
947046
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1998
947047
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1998
947048
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1998
947049
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1998
947050
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1998
947051
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1998
947052
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1998
947053
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1998
947054
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1998
947055
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1998
947056
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1998
947057
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1998
947058
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1998
947059
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1998
947060
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1998
947061
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1998
947062
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1998
947063
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1998
947064
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1998
947065
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1998
947066
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1998
947067
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1998
947068
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1998
947069
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1998
947070
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1998
947071
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1998
947072
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1998
947073
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1998
947074
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1998
947075
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1998
947076
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1998
947077
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1998
947078
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1998
947079
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1998
947080
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1998
947081
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1998
947082
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1998
947083
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1998
947084
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1998
947085
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1998
947086
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1998
947087
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1999
947088
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1999
947089
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1999
947090
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1999
947091
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1999
947092
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1999
947093
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1999
947094
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1999
947095
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1999
947096
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1999
947097
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1999
947098
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1999
947099
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1999
947100
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1999
947101
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1999
947102
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1999
947103
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1999
947104
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1999
947105
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1999
947106
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2008
947107
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2008
947108
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14. – 2008
947109
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2008
947110
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2008
947111
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2008
947112
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2008
947113
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2008
947114
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2008
947115
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2008
947116
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2008
947117
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2008
947118
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2008
947119
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2008
947120
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2008
947121
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2008
947122
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1 (5079). – 2009
947123
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6 (5084). – 2009
947124
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8 (5086). – 2009
947125
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9 (5087). – 2009
947126
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5088). – 2009
947127
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13 (5091). – 2009
947128
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14 (5092). – 2009
947129
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15 (5093). – 2009
947130
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16 (5094). – 2009
947131
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17 (5095). – 2009
947132
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18 (5096). – 2009
947133
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19 (5097). – 2009
947134
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20 (5098). – 2009
947135
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21 (5099). – 2009
947136
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22 (5100). – 2009
947137
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24 (5102). – 2009
947138
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30 (5108). – 2009
947139
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31 (5109). – 2009
947140
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2 (5111). – 2010
947141
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3 (5112). – 2010
947142
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5 (5114). – 2010
947143
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6 (5115). – 2010
947144
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5119). – 2010
947145
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11 (5120). – 2010
947146
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12 (5121). – 2010
947147
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16 (5125). – 2010
947148
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19 (5128). – 2010
947149
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20 (5129). – 2010
947150
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21 (5130). – 2010
947151
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22 (5131). – 2010
947152
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23 (5132). – 2010
947153
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26 (5135). – 2010
947154
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33 (5142). – 2010
947155
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34 (5143). – 2010
947156
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35 (5144). – 2010
947157
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39 (5148). – 2010
947158
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40 (5149). – 2010
947159
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41 (5150). – 2010
947160
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42 (5151. – 2010
947161
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43 (5152). – 2010
947162
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44 (5153). – 2010
947163
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45 (5154). – 2010
947164
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46 (5155). – 2010
947165
  Попов В.Л. Огонек в ладонях. / В.Л. Попов. – Л, 1986. – 238с.
947166
  Остров Д.К. Огонек в окне / Д.К. Остров. – Л., 1944. – 95с.
947167
  Капутикян С.Б. Огонёк в окне : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва, 1961. – 160 с.
947168
  Торайгыров С. Огонек в степи : избр. стихи / Султанмахмут Торайгыров; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1979. – 196 с.
947169
  Чубакова В.С. Огонек в чужом окне ; Каког цвета ветер? ; Чужой беды не бывает; Потому, что люблю; Повесть о бабьем счастье / В.С. Чубакова. – Л, 1987. – 412с.
947170
  Антонов С.Ф. Огонек вдалеке : повесть о Ленине / С.В. Антонов ; ил. С. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 166 с., [8] л. ил. : ил.
947171
  Тютюнник Г.М. Огонек далеко в степи : рассказы и повести / Г.М. Тютюнник; авториз пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 350 с.
947172
  Тютюнник Г.М. Огонек далеко в степи : рассказы и повести / Г.М. Тютюнник. – Киев : Веселка, 1986. – 198 с.
947173
  Шестериков М.В. Огонек моей юности / М.В. Шестериков. – Москва, 1960. – 32с.
947174
  Камбулов Н.И. Огонек. -- (Басов и его сосед. Рассказы). / Н.И. Камбулов. – М., 1961. – 48 с.
947175
  Кривцов В.А. Огонек. / В.А. Кривцов. – Симферополь, 1953. – 175с.
947176
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – М., 1963. – 120с.
947177
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – 2-е изд. – М., 1974. – 111с.
947178
  Краснов Н.С. Огонь-цвет / Н.С. Краснов. – Москва, 1964. – 63с.
947179
  Лебедев Е.Н. Огонь -- его родитель / Е.Н. Лебедев. – М., 1976. – 216с.
947180
  Калуцкий Н.В. Огонь - на себя! / Н.В. Калуцкий. – М., 1981. – 206с.
947181
  Горев І.А. Огонь / І.А. Горев. – К.-Х, 1935. – 12с.
947182
  Павлов Г. Огонь : Драматический этюд / Г. Павлов. – Москва, Ленинград : Искусство, 1937. – 24 с.
947183
  Барбюс А. Огонь / А. Барбюс ; пер. с франц. В. Парнаха ; предисл. М. Горького. – Москва : Правда, 1955. – 320 с.
947184
  Белозеров Н.Г. Огонь / Н.Г. Белозеров. – Белгород, 1958. – 164с.
947185
  Никитин В.Г. Огонь / В.Г. Никитин. – Астрахань, 1962. – 16с.
947186
  Сумманен Т.к. Огонь : стихи и поэмы / Тойото Сумманен; перевод. – Москва : Советская Россия, 1971. – 112 с.
947187
  Сорокин В.В. Огонь / В.В. Сорокин. – Москва, 1973. – 240с.
947188
  Исаев М. Огонь / М. Исаев. – М, 1984. – 144с.
947189
  Данилов С.П. Огонь : повести и рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1984. – 224 с.
947190
  Барбюс А. Огонь : [роман] / Анри Барбюс ; пер. с франц. В. Парнаха, О.В. Моисеенко ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 503 с. : ил., портр. = Лит. памятники
947191
  Барбюс А. Огонь = Le feu / Анри Барбюс ; изд. подгот.: Ф.С. Наркирьер, И.А. Лилеева, О.В. Моисеенко [и др.]. – Москва : Наука, 1986. – 502, [2] с., [1] л. портр. : портр. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / АН СССР ; редкол.: М.П. Алексеев [и др.] ; отв. ред. Ф.С. Наркирьер)
947192
  Барбюс Анри Огонь ( Из дневника отряда) = Le feu : авториз. сокращ. изд. со словарем / Барбюс Анри. – Москва, 1936. – 127 с. – (Пособия по иностр. яз.)
947193
   Огонь в колыбели. – К., 1990. – 304с.
947194
  Скрябин М.Е. Огонь в кольце / М.Е. Скрябин, Б.И. Кончаев. – Л., 1989. – 172с.
947195
  Изгур И. Огонь в конвертах / И. Изгур. – К.-Одесса, 1934. – 91с.
947196
  Мудунов А.А. Огонь в крови : роман / Абакар Мудунов ; авториз. пер. с лакск. В.Степаненко. – Москва : Современник, 1976. – 237 с.
947197
  Лунина Л.С. Огонь в ночи / Л.С. Лунина. – Алма-Ата, 1982. – 48с.
947198
  Чалмаев В.А. Огонь в одежде слова / В.А. Чалмаев. – М, 1973. – 318с.
947199
  Шаховський С.М. Огонь в одежі слова. / С.М. Шаховський. – Київ, 1964. – 160 с.
947200
  Иосселиани Я. Огонь в океане / Я. Иосселиани. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 476 с.
947201
  Иоселиани Я.К. Огонь в океане. / Я.К. Иоселиани. – Тбилиси : МЕРАНИ, 1975. – 544 с.
947202
  Сомова С.А. Огонь в окне / С.А. Сомова. – М., 1966. – 118с.
947203
  Васильева Л.Н. Огонь в окне : стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
947204
  Ведзижев А.А. Огонь в очаге : повесть и рассказы / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1968. – 239 с.
947205
  Багандов Г.Б. Огонь в очаге : стихи и поэмы ; авториз. пер. с даргин., [Ил.: С.А. Соколов] / Газим-Бег Багандов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 175 с. : ил.


  Содерж.: "Как жить ты можешь..." - Циклы: Отцы седеют. - Так уж видно, повелось веками. - Поэмы: Судьба. - Голубка горная моя. - Песни борозды.
947206
  Раднаева Г. Огонь в очаге : поэма / Галина Раднаева; пер. с бурят. В. Евпатова. – Москва : Современник, 1986. – 144 с. : ил. – (Новинки "Современника")
947207
  Чаклайс М. Огонь в ручье : стихи / Марис Чаклайс ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1985. – 136 с.
947208
  Гусев В.И. Огонь в синеве / В.И. Гусев. – М, 1973. – 320с.
947209
  Бубеннов М.С. Огонь в тайге / М.С. Бубеннов. – Омск, 1953. – 20с.
947210
  Намора Ф. Огонь в темной ночи : Роман / Ф. Намора. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 350 с.
947211
  Кинь Зян Огонь в тылу. / Кинь Зян. – М., 1967. – 48с.
947212
  Моравский А.В. Огонь в упряжке, или Как изобретают тепловые двигатели / А.В. Моравский, М.А. Файн. – М., 1990. – 189с.
947213
  Кузнецов П.И. Огонь ведёт батарея / П.И. Кузнецов. – М., 1982. – 223с.
947214
  Нестеренко А.И. Огонь ведут "катюши" / А.И. Нестеренко. – Москва, 1975. – 262с.
947215
  Братченко И.Г. Огонь ведут "катюши". / И.Г. Братченко. – К., 1985. – 213с.
947216
  Карсанов К.Д. Огонь ведут гвардейские минометы / К.Д. Карсанов. – М., 1982. – 152с.
947217
  Ремизов А.М. Огонь вещей / А.М. Ремизов. – М, 1989. – 528с.
947218
  Величко В.А. Огонь возмездия / В.А. Величко. – Смоленск, 1945. – 15с.
947219
  Логинов А.М. Огонь возмездия. / А.М. Логинов. – Л, 1983. – 208с.
947220
  Джумаев Н. Огонь войны : повести / Нариман Джумаев; перевод. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 160 с.
947221
  Демидов В.И. Огонь глубинный / В.И. Демидов. – Донецк, 1970. – 79с.
947222
  Варавва И.Ф. Огонь горицвета / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1972. – 127с.
947223
  Кешоков А.П. Огонь для ваших очагов : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1984. – 255 с.
947224
  Маневич А.Л. Огонь для всех / А.Л. Маневич. – М., 1973. – 280с.
947225
  Мориц Р. Огонь железного "Гурбана": Повести и рассказы: Для сред. и ст. возраста. / Р. Мориц. – М., 1989. – 302с.
947226
  Ерымовский К.И. Огонь жизни / К.И. Ерымовский. – Элиста, 1978. – 192с.
947227
  Онишко Сергій Огонь з Холодного Яру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 128-132 : фото
947228
  Грин А.С. Огонь и вода / А.С. Грин. – Москва, 1930. – 215с.
947229
  Ростовайте Т.Ю. Огонь и вода : стихи / Т.Ю. Ростовайте; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143 с.
947230
  Кокоулин Л.Л. Огонь и вода / Л.Л. Кокоулин. – М, 1991. – 342с.
947231
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Куйбышев, 1990. – 480с.
947232
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Воронеж, 1990. – 333с.
947233
  Марков А.Я. Огонь и дождь / А.Я. Марков. – М, 1968. – 350с.
947234
  Марков А.Я. Огонь и дождь : Избранные стихотворения / А.Я. Марков. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
947235
  Райнис Я. Огонь и ночь / Я. Райнис. – Рига, 1953. – 172с.
947236
  Фаликман И.Ш. Огонь и пепел : роман / Ихил Фаликман ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1977. – 576 с.
947237
  Баранов В.И. Огонь и пепел костра : М. Горький: творческие искания и судьба / В.И. Баранов. – Горький : Волго-Вятское кн. издательство, 1990. – 365, [2] с. : ил.
947238
  Семенов Е.В. Огонь и пепел науки. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1990. – 185с.
947239
   Огонь и розы. – М., 1981. – 272с.
947240
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – Душанбе, 1966. – 104с.
947241
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – М., 1977. – 158с.
947242
  Шесталов Ю. Огонь и снег : стихи и поємы / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Москва : Советская Россия, 1979. – 304 с.
947243
  Шурыгин Я.И. Огонь и тлен / Я.И. Шурыгин, В.И. Кондратьев. – Л, 1985. – 110с.
947244
  Сиротин Б.З. Огонь и хлеб / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1969. – 111с.
947245
  Беляев М.А. Огонь и цветы / М.А. Беляев. – Москва, 1987. – 118с.
947246
  Мыгаль Т.С. Огонь и чад : роман / Т.С. Мыгаль. – М., 1978. – 651с.
947247
  Тарасов Н.А. Огонь издалека. / Н.А. Тарасов. – М., 1986. – 126с.
947248
  Шесталов Ю. Огонь исцеления : роман-сказание / Юван Шесталов ;. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 255 с.
947249
  Тарасенко И.В. Огонь мудрости и свет культуры = по материалам работ Е. Рерих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 173-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
947250
  Ябров А.С. Огонь на ветру / А.С. Ябров. – Кемерово, 1984. – 320с.
947251
  Метелица С.Б. Огонь на ветру. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1959. – 356с.
947252
  Кафаров В. Огонь на ветру. / В. Кафаров. – Баку, 1972. – 88с.
947253
  Фингарет С.И. Огонь на ветру: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1989. – 175с.
947254
  Янев Кирил Огонь на всю жизнь. / Янев Кирил. – Л., 1987. – 175с.
947255
  Кулиев К. Огонь на горе : стихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1962. – 160 с.
947256
  Курлендер Харолд Огонь на горе. / Курлендер Харолд, Леслау Вулф. – М., 1960. – 103с.
947257
  Котов И.Е. Огонь на меня! / И.Е. Котов. – Челябинск, 1965. – 51с.
947258
  Шесталов Ю. Огонь на огонь : стихи / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. – 110 с.
947259
  Рослый С.Л. Огонь на себя / С.Л. Рослый. – Саранск, 1960. – 99с.
947260
  Рослый С.Л. Огонь на себя / С.Л. Рослый. – Хабаровск, 1961. – 96с.
947261
  Марков А.Я. Огонь на себя / А.Я. Марков. – М, 1963. – 176с.
947262
  Родичев Н.И. Огонь на себя / Н.И. Родичев. – М., 1966. – 359с.
947263
  Задубровский С.И. Огонь на себя / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1968. – 89с.
947264
   Огонь на себя. – М., 1971. – 96с.
947265
  Марьенков Е.М. Огонь на Севере / Е.М. Марьенков. – Москва, 1986. – 126с.
947266
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1955. – 176с.
947267
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1957. – 152с.
947268
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – М., 1984. – 367с.
947269
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – 2-е изд. – М., 1987. – 367с.
947270
  Фирсов В.И. Огонь над Тихим Доном / В.И. Фирсов. – М, 1975. – 62с.
947271
  Упеник М. Огонь не гаснет / М. Упеник. – М., 1961. – 103с.
947272
  Шогенцуков А.О. Огонь негасимый : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
947273
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 590 с.
947274
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый
947275
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 603 с.
947276
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Художественная литература, 1965. – 583 с.
947277
  Абсалямов А. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 575 с.
947278
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 560 с. : ил.
947279
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 560 с. : ил.
947280
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1988. – 526, [2] с. : портр. – (Библиотека татарского романа)
947281
  Мокаев М. Огонь очага : стихотворения, поэма / Магомет Мокаев ; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1967. – 100 с.
947282
  Мечиев К. Огонь очага : стихи и поэмы / Кязим Мечиев ; пер. с балкар. С.Липкина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 136 с.
947283
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 48с.
947284
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 47с.
947285
  Стручин М. Огонь по глухарям! / М. Стручин. – Минск, 1963. – 30с.
947286
  Шевченко А.Д. Огонь под пеплом / А.Д. Шевченко. – М, 1983. – 270с.
947287
  Львов С.Л. Огонь Прометея / С.Л. Львов. – М., 1960. – 208с.
947288
  Кармен А.Р. Огонь Прометея / А.Р. Кармен. – М, 1983. – 160с.
947289
  Арагон Л. Огонь Прометея : воспоминания : [сборник] : пер. с фр. / Луи Арагон ; [авт. предисл. В.Н. Седых ; авт. коммент. Т.М. Любимова]. – Москва : Прогресс, 1987. – 620 с., [8] л. ил. – (Мемуары и биографии)
947290
  Дубровина Э.М. Огонь рябиновый / Э.М. Дубровина. – Л, 1983. – 95с.
947291
  Сердюк В.Е. Огонь судьбы / В.Е. Сердюк. – М., 1981. – 288с.
947292
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – М., 1980. – 128с.
947293
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1988. – 144 с.
947294
  Гречанюк С.С. Огонь твой будет всегда / С.С. Гречанюк. – Киев, 1978. – 294с.
947295
  Величко В.А. Огонь человеческий / В.А. Величко. – Москва, 1963. – 179с.
947296
  Выговский В.С. Огонь юного сердца / В.С. Выговский. – Москва, 1968. – 144с.
947297
  Луцковская Евгения Огонь, горы и солнце // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 34-40


  Удегейці ("лісові люди") - малочисленні народи Приморського краю, їх традиції, побут і культура
947298
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М : Современник, 1986. – 301 с.
947299
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М, 1989. – 299 с.
947300
  Кулинич Д.Д. Огонь, энергия, ракета / Д.Д. Кулинич. – М., 1963. – 80с.
947301
  Барбюс А. Огонь. (Дневник взвода) = Le feu / А. Барбюс ; пер. с французского Парнаха В. – Москва : Художественная литература, 1973. – 326 с.
947302
  Барбюс А. Огонь. (Щоденник одного взводу) / А. Барбюс; А. Барбю ; пер. з франц. М.Терещенка. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 373с.
947303
  Барбюс А. Огонь. (Щоденник одного взводу) / А. Барбюс ; пер. з франц. М. Терещенка ; передмова і примітки О. Білецького. – Харків ; Одеса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1936. – 287 с. : іл.
947304
  Барбюс А. Огонь. (Щоденник одного взводу) / А. Барбюс ; пер. з франц. М. Терещенка. – Київ : Молодь, 1948. – 282 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
947305
  Скибицкий А. Огонь. Краса. Женщина : Стихи о женщинах, для женщин / А. Скибицкий. – Киев : Нора-Принт, 2002. – 80с. – ISBN 966-7837-29-7
947306
  Барбюс А. Огонь. Ясность : [роман] : пер. с франц. / Анри Барбюс ; предисл. С. Емельяникова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 540 с.
947307
  Барбюс А. Огонь. Ясность. Письма с фронта / А. Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1940. – 634 с.
947308
  Барбюс А. Огонь. Ясность. Правдивые повести : пер. с франц. / А. Барбюс; А. Барбю. – Москва : Художественная литература, 1967. – 672 с. : ил. – (Библиотека всемирной литературы. Серия 3 ; т. 136)
947309
  Барбюс А. Огонь: (Дневник взвода) : [роман] / Анри Барбюс ; пер. с франц. В. Парнаха ; предисл. М. Горького. – Москва : Правда, 1982. – 318 с. : ил. – (Библитека зарубежной классики)
947310
  Бурлака С. Огоньки / С. Бурлака. – Кишинев, 1954. – 48с.
947311
  Фесенко А.Я. Огоньки / А.Я. Фесенко. – М., 1958. – 215с.
947312
  Кожевников-Степной Огоньки / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1960. – 104с.
947313
  Богданов Е.Ф. Огоньки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1964. – 107с.
947314
  Короленко В.Г. Огоньки / В.Г. Короленко. – М, 1971. – 112с.
947315
  Личак Н.К. Огоньки в Карпатах / Н.К. Личак. – М., 1961. – 75с.
947316
  Огнецвет Э.С. Огоньки в окнах : стихи / Эди Огнецвет; авториз.пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1974. – 111 с.
947317
  Гонцов Н.А. Огоньки моей земли / Н.А. Гонцов. – Тула, 1980. – 134с.
947318
  Щеглов А.И. Огоньки на дороге. / А.И. Щеглов. – Тула, 1965. – 129с.
947319
  Сирге Р. Огоньки на пойме : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. И.Кононов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 566 с.
947320
  Семенов В.Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века : из истории обезземеления крестьян в Англии / В.Ф. Семенов ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 372 с.
947321
   Огород. – Ростов -на-Дону, 1991. – 607с.
947322
   Огород и сад защищаем сами. – Л., 1989. – 32с.
947323
  Нестеренко А.В. Огород и сад на подоконнике / А.В. Нестеренко. – Петрозаводск, 1991. – 62 с.
947324
  Костечко Н.И. Огород на подоконнике / Н.И. Костечко. – Минск, 1983. – 80с.
947325
  Горбатенко Е.М. Огород у дома : практическое руководство / Е.М. Горбатенко, И.Ю. Горбатенко. – Симферополь : Таврия, 1987. – 144 с.
947326
  Делеринс Гелия Огородная революция Элис Уотерс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 144-152 : фото
947327
   Огородник Іван Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345. – ISBN 978-966-439-754-1
947328
   Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Р.О. Вайтешонок та ін. ; вступ. ст. В.М. Федосов ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 48, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також: ЕУ 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. - Сер. засн. 2011 р. - Покажчики: с. 39-47. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-534-0
947329
  Рытов М.В. Огородничество в защищенном грунте. Культура выращивания овощей в парниках, теплицах, на паровых грядках / М.В. Рытов. – Санкт-Петербург
1. – 1914. – 176 с.
947330
   Огородніков Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 91-92
947331
   Огородніков Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 173-174 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
947332
   Огородніков Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 182-183. – ISBN 978-966-439-961-3
947333
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 99-100. – ISBN 966-95774-3-5
947334
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Огороднікова Володимира Івановича (1947-2006) - професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
947335
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345. – ISBN 978-966-439-754-1
947336
  Богданов-Катьков Огородные блохи или блошки : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петроград : Пятая Государственная петрография, 1920. – 24с. : С 31 рисунком
947337
  Рычин Ю.В. Огородные вредители и борьба с ними / Ю.В. Рычин. – Москва-Ленинград, 1931. – 46с.
947338
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; МВССО УССР, КИНХ. – К., 1985. – 23л.
947339
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; КИНХ. – К., 1985. – 22л.
947340
  Сидельников О.В. Ограбление Века : роман-памфлет : (в четырех повестях, отчасти сатирический и детективный, с авторскими комментариями и неоконченным эпилогом) / Олег Сидельников ; [худож. К. Ишин]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1989. – 591с.
947341
   Ограбление западно-германского крестьянства финансовым капиталом. – М., 1964. – 72с.
947342
  Васильев Ю.Н. Ограбление народов Ближнего и Среднего Востока нефтяными монополиями США : Автореф... канд. экон.наук: / Васильев Ю.Н.; Моск. гор. пед. ин-т. – М, 1954. – 16л.
947343
  Карасев Н.Ф. Ограбление под маской партнерства / Н.Ф. Карасев. – Москва : Мысль, 1985. – 254 с.
947344
  Венкам Р. Ограбление Тихого океана : Насилие монополий на Дальнемго Востока / Р. Венкам; Сокр. пер. с англ. С.Т. Логинова, Под ред. С.Л. Тихвинского. – Москва : Прогресс, 1977. – 224с
947345
  Пяст В. Ограда. Книга стихов. / В. Пяст, 1909. – 99с.
947346
  Курпатин Эдуард Яковлевич Огранизаторская и массово-политическая работа среди строителей республики в период между XX и XXI съездами КПСС (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курпатин Эдуард Яковлевич; Ин-т истории партии ЦК КПБ. – Минск, 1975. – 21л.
947347
  Кострицына Н.А. Ограничение гарантий неприкосновенности личности в английском праве. Habeas corpus Act 1967 года и чрезвычайное законодательство в Англии. / Н.А. Кострицына. – М., 1957. – 180с.
947348
  Иванец В.М. Ограничение и снижение высоты крон яблони в степном Крыму. : Автореф... канд. с.-х.наук: 060107 / Иванец В.М.; Крымский с.-х. ин-тут. – Симферополь, 1973. – 22л.
947349
  Пферсманн О. Ограничение компетенции законодателя посредством использования вспомогательных принципов (разумности и соразмерности), выработанных в практике конституционных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 1812-7126
947350
  Тюрин С. Ограничение корысти / С. Тюрин, П. Дубовский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  "...Для предотвращения злоупотребления менеджментом компании своими полномочиями рекомендуется обратить внимание на установление ограничений в учредительных документах и трудовых контрактах".
947351
  Александрова С.П. Ограничение парламентом в 1641 году возможности короля использовать судебную систему для поддержания неограниченной королевской власти // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 1812-3805
947352
  Самончик О.А. Ограничение права землепользования сельскохозяйственных предприятий / О.А. Самончик. – М, 1989. – 93с.
947353
  Арановский К.В. Ограничение судебного прецендента в романо-германском праве / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 51-66. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
947354
  Квитка Э.Е. Ограничения в валютно-финансовых отношениях как проявление политики протекционизма субъектами МЭО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
947355
   Ограничения в радиоуглеродном методе датирования / О.Б. Лысенко, Н.А. Скульский, Э.В. Соботович, И.В. Флоринский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
947356
  Бошко В.И. Ограничения гражданской правоспособности крестьян в русском действующем праве // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 10-127. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3
947357
  Киршин И.А. Ограничения действия закона возрастающих альтернативных издержек в экономике возрастающей отдачи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-13. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
947358
  Кочетков В.И. Ограничения на параметры осцилляции мюонных нейтрино по данным квазиупругого рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кочетков В.И.; Гос. ком. СССР по использ. атомн. энергии, Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1988. – 17л.
947359
  Соловьев Э. Ограничения партнерства и пределы взаимопонимания в российско-американских отношениях XXI века // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
947360
  Данилова Е.В. Ограничения права собственности на землю в законодательстве Российской империи XVIII века / Е.В. Данилова, Е.П. Чабанная // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
947361
  Зуйков А. Ограничения президентской власти в посткоммунистических странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 35-52. – ISSN 1812-7126
947362
  Щербович А.А. Ограничения свободы слова в интернете в целях защиты нравственности и здоров"я граждан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 126-133. – ISSN 1812-8696
947363
  Осгуд Р.Э. Ограниченная война / Р.Э. Осгуд. – М, 1960. – 384с.
947364
  Омаров Т.Б. Ограниченная задача возмущенного движения двух тел переменной массы и некоторые вопросы эволюции двойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астрон. ин-т, Астрофиз. ин-т АН КазССР. – Москва, 1964. – 4 с.
947365
  Брюно А.Д. Ограниченная задача трех тел / А.Д. Брюно. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
947366
  Вальцев С.В. Ограниченная рациональность как объект социолого-экономического анализа // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-15. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-8878
947367
  Акназарова Д.Р. Ограниченная юрисдикция международных административных трибуналов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 120-128. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
947368
  Бандура О.А. Ограниченность прагматистской концепции внутренней логики развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
947369
  Яцкевич В.В. Ограниченность цели как фактор ее определенности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
947370
  Гарнетт Дж. Ограниченные аналитические фукнции / Дж. Гарнетт. – Москва : Мир, 1984. – 469 с.
947371
  Фрейдзон Роберт Исаакович Ограниченные аппроксимации рекурсивных предикатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фрейдзон Роберт Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л,, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
947372
  Гуцу В.И. Ограниченные и периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гуцу В.И.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1989. – 13л.
947373
  Хэйл Д.К. Ограниченные и почти периодические решения сингулярно возмущенных уравнений / Д.К. Хэйл, Г. Сейферт. – К, 1961. – 10с.
947374
  Халмош П.Р. Ограниченные интегральные операторы в пространствах L2 / П.Р. Халмош, В. Сандер. – Москва : Наука, 1985. – 158 с.
947375
  Демидович Б.П. Ограниченные решения дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Демидович Б.П. ; МГУ. – Москва, 1963. – 7 с. – Бібліогр.:с.4-7
947376
  Назарчук М.М. Ограниченные струи / М.М. Назарчук, В.Н. Панченко. – К., 1981. – 211с.
947377
  Пинчук А.М. Ограничусь баскетболом: А.Пинчук об А.Пинчуке. / А.М. Пинчук. – М., 1991. – 222с.
947378
  Нестеренко Т.В. Огранізаційні аспекти діяльності Державної міграційної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 210-212. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
947379
   Огранізація контролю якості підготовки фахівців у Національному університеті "Львівська політехніка" / Ю. Бобало, А. Гунькало, А. Загородній, О. Лозинський, В. Павлиш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С 5-11. – ISSN 1682-2366
947380
   Огранка для профессионала : Обучние обучающих. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 28 : Фото
947381
  Морозов С. Огромная жизнь Жана Энгра // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.19-32
947382
   Огромная Родина наша на снежной карельской земле. – Петрозаводск, 1975. – 207с.
947383
  Рождественский Р.И. Огромное небо / Р.И. Рождественский. – М., 1975. – 208с.
947384
  Лощинин М. Огромное социальное неравенство: общетеоретический и этический аспекты // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
947385
  Алигер М.И. Огромный мир : стихи зарубежных поэтов в переводе М. Алигер / М.И. Алигер. – Москва : Прогресс, 1968. – 174 с. – (Мастера поэтического перевода / под ред. П. Антокольского [и др.] ; вып. 8)
947386
  Пронський Д.В. Огрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в"язкопластичними розчинами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.15.09 / Дмитро Володимирович Пронський; МОН України; Нац. герничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
947387
  Щербак А.М. Огуз-наме. / А.М. Щербак. – М., 1959. – 172с.
947388
  Болтрик Ю.В. Огуз — курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 66-77. – ISSN 2227-4952
947389
  Бубенок О.Б. Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
947390
  Бубенок О.Б. Огузы-торки на землях Левобережной Украины // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 1608-0599
947391
  Гундогдыев О.А. Огузы и Киевская Русь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
947392
   Огузы на рубежах Южной Руси / С. Беляева, О. Бубенок, О. Гундогдыев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Кримского НАН Украины, 2018. – 222, [2] с. : ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 201-216. – ISBN 978-966-02-8711-2
947393
  Дмитрієнко М.Ф. Огуй О.Д. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918-21 р.р.) / М.Ф. Дмитрієнко, І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
947394
  Харламов Виктор Огуречный рай и другие достопримечательности Луховиц : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 63 : Фото
947395
  Ерохин И.Е. Огурцы и томаты / И.Е. Ерохин, С.Д. Стрельцов. – Донецк, 1989. – 96с.
947396
  Ткаченко Н.Н. Огурцы Индии, Китая и Японии как исходный материал для селекции. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ткаченко Н.Н.; Москов. с.-х. академия. – М., 1967. – 55л.
947397
  Кроль А.Е. Огуст Ренуар / А.Е. Кроль. – Москва : Ахр, 1929. – 44 с.
947398
  Чиняков М.К. Огюст-Фредерик-Луи Вьес де Мармон // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 17-40. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности маршала Первой империи, пэра Франции Огюста де Мармона.
947399
  Молчанов Н.Н. Огюст Бланки / Н.Н. Молчанов. – Москва
10. – 1984. – 416 с.
947400
  Кротов А.А. Огюст Конт и генезис позитивистской концепции историко-философского процесса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 7-20. – ISSN 0235-1188
947401
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм : [статьи Д.С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда ; с прилож. портр. О Конта]. – Москва : Маг. "Книжное дело", 1897. – 331 с. – Экз. дефектный, отсутствует: обложка, тит. стр., прилож. и портр. О Конта, с. I-XII, описан по каталогу РНБ
947402
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Сomte and positivism / Д.С. Милль ; пер. с англ. И.И. Спиридонова. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии). – ISBN 978-5-382-00133-3
947403
  Льюис Г.Г., Милль Д.С. Огюст Конт и положительная философия / Излож. и исслед. Т.Г. Льюиса и Д.С. Милля ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н. Неклюдова и Н. Тиблена. – Санкт-Петербург : [Тип. Н. Тиблена и К° (Н. Неклюдова)], 1867. – XIV, IV, 370, 184 с. – В кн. также: Философия наук О. Конта / Г. Льюис. Конт и позитивизм / Джон Стюарт Милль
947404
  Никитин Н.П. Огюст Монферран / Н.П. Никитин. – Ленинград, 1939. – 346 с.
947405
   Огюст Монферран : К 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1986. – 47 с.
947406
   Огюст Монферран, 1786-1858. – Ленинград, 1986. – 58 с.
947407
  Филд А. Огюст Пиккар : фрагман воздушных просторов адмирал морских пучин / А. Филд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 80с.
947408
  Ренуар Ж. Огюст Ренуар / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1970. – 309 с.
947409
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 113-139. – ISSN 1819-6268


  П"єр-Оґюст Ренуар (1841-1919) - франц. художник. Представник французького імпресіонізму, що пізніше відійшов від цієї мистецької течії.
947410
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
947411
  Вейс Д. Огюст Роден / Д. Вейс. – Москва, 1969. – 581с.
947412
  Чиликин А.М. Огюст Роден / А.М. Чиликин. – М., 1970. – 30с.
947413
  Ромм А.Г. Огюст Роден. 1840-1917 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1946. – 43с.
947414
   Огюст Роден. 1840-1917. Сто лет со дня рождения.. – М.-Л., 1940. – 12с.
947415
  Добровольский В.А. Огюстен-Луи Коши // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 3-17. – ISBN 5-12-000444-X
947416
  Лизанчук В.В. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди… // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 61-68


  Осмислено глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, яке народжувалося від історичної Правди, освітлює світлом Істини ідею національного самоусвідомлення, наснажує боротьбу за волю і незалежність, утверджує українське державницьке ...
947417
  Сантарова А. Од вівторка до суботи / А. Сантарова. – Київ, 1966. – 146 с.
947418
  Симчера І.В. Од вітру сереце не холоне / І.В. Симчера. – К., 1964. – 79с.
947419
  Меанциски В. Од ден во ден / В. Меанциски. – Скопjе, 1989. – 214 с.
947420
  Видоески Б. Од историjата на словенскиот вокализам / Б. Видоески, З. Тополиньска ; уредн. Петар Хр. Илиевски ; картографска обр. М. Марковик ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2006. – 5, 91 с. + 15 карт. – ISBN 9989-101-68-Х
947421
  Романовський В. Од Київа до Канева : Історичні місцевости / В. Романовський. – Київ : Час, 1919. – 32с.
947422
  Катарджиев И. Од Пирин до Скопjе = From Pirin to Skopje / Иван Катарджиев ; [уредник: Владо Камбовски] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 359 с. : ил., фот. – Библиогр.: с. 335-348. – ISBN 978-608-203-232-0
947423
  Гурчинов М. Од сегашен агол : критички размисли (2000-2010) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 347, [3] с. – Бібліогр.: с. 329-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-078-4
947424
  Окийченко Д. Од села до села / Д. Окийченко. – К., 1965. – 151с.
947425
   Од слова путь верстаючи й до слова... = Paving the path that runs from word to word.. : збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філолог. наук, професора, заслуженого працівника освіти України / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; [редкол.: О.І. Чередниченко (гол.), О.С. Грабовецька, Н.Ф. Клименко та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 1012с. – ISBN 978-966-613-585-1
947426
  Лазарук М. Од яничар до тітушок. Романові Іваничуку на 90-річчя : вірш // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
947427
  Гундорова Тамара Ода "Бу-Ба-Бу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 100. – ISSN 0130-5212
947428
  Лисон Мария Ода Бессарабскому рынку // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.123-129. – ISSN 0131-8136
947429
  Соколов В.В. Ода бульдозеру. / В.В. Соколов. – Москва, 1975. – 103с.
947430
   Ода вольності = Ода вольности. Малая антология русской поэзии : Мала антологія російської поезії. – Київ : Основи, 2004. – 226с. – ISBN 966-500-129-9
947431
  Новопрудский В.Д. Ода глине. Стихи / В.Д. Новопрудский. – Ташкент, 1974. – 58с.
947432
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – 6с.
947433
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – Москва, 1974. – 159с.
947434
  Якутенко Ирина Ода к радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 76-82 : фото
947435
  Міцкевич А. Ода молодості / А. Міцкевич. – К., 1984. – 142с.
947436
  Олійник Б.І. Ода на честь Київського університету // Поворотний круг : Вірші та поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1989. – С. 42. – ISBN 5-7720-0448-4
947437
  Іаташвілі Шота Ода одежі : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 94-101. – ISSN 0320 - 8370
947438
  Гудзевата Марина Ода Одесі / Гудзевата Марина, Адамчук Іванна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 126-131 : фото
947439
  Арошенко А.М. Ода одуванчикам. Музей любви. Фотоиронизмы : (версия 2) : размышления, записи из дневников, афоризмы, прогнозы, юмор / Алексей Арошенко. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 174, [2] с., [16] л. ил. – Сер. започаткована у 1995 р. – (Серия "Энциклопедия капиталов"). – ISBN 978-966-934-060-3


  У пр. № 1715721 напис: С любовью, автор. Підпис. 28.06. День Конституции
947440
  Суэтин А. Ода оригинальной предприимчивости : (о книге Т. Феррисса "4-часовая рабочая неделя: откажись от присутствия с 9 до 5, живи где хочешь и стань нуворишем") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 142-150. – ISSN 0042-8736
947441
  Синельников Сергей Ода паприке : Мир на тарелке // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 90-95 : Фото
947442
  Ивинский Д.П. Ода Пушкина "Вольность": французские контексты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 22-28. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
947443
  Каминіна Наталія Ода радості : профі-тур / Каминіна Наталія, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 64-67 : Фото
947444
  Маяковський В.В. Ода революції. Поезії / В.В. Маяковський. – Київ, 1968. – 240с.
947445
  Васильев С.А. Ода русской пушке / С.А. Васильев. – Молотов, 1948. – 48с.
947446
  Прокопенко М. Ода свободі Івана Марчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 24


  У "Мистецькому Арсеналі" представили ретроспекцію творів славетного художника.
947447
  Куцай Я. Ода скромності. У чому секрет щастя скандинавських націй // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561
947448
   Ода солнечному городу. – Фрунзе, 1978. – 126с.
947449
  Кубертен П. Ода спорту / П. Кубертен. – М, 1987. – 130с.
947450
  Неруда П. Ода типографии / П. Неруда. – Москва, 1972. – 6 с.
947451
   Ода Узбекистану. – Ташкент, 1981. – 247с.
947452
  Лазарев А. Одайба // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 11. – С. 15-19
947453
  Простяков И.И. Оданнадцатая пятилетка / И.И. Простяков. – Москва, 1982. – 94с.
947454
  Чудновский В.Э. Одаренность : дар или испытание / В.Э. Чудновский. – М, 1990. – 75с.
947455
  Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследований / В. Штерн. – Х, 1926. – 403с.
947456
  Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.14-16.
947457
  Мелик-Пашаев Одаренность: исключение или норма? // Развитие личности : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – № 4. – С. 148-160. – ISSN 2071-9788
947458
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-17. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
947459
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 40-45. – ISSN 0321-0383
947460
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: эволюция понятия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 66-69
947461
  Ковалевский П.И. Одаренные безумием : Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – Київ : Україна, 1994. – 302с. – ISBN 5-319-01140-7
947462
   Одаренные дети. – М., 1991. – 380с.
947463
  Белавина О.В. Одаренные дети : проблемы диагностики и адаптации // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.41-54. – ISSN 0205-9592
947464
  Сарычева З.А. Одаренные женщины Украины и России XI-XVII и XIX-XX в.в. / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
947465
  Петренко Е.Г. Одаренные светом творчества : письма Пантелеймона Норцова Виктору Слонимскому / Елена Петренко ; [отв. ред., сост., вступ. ст. Е. Петренко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 19, [1] с., [6] л. ил. : ил., портр. – Указ. имен.: с. 18-20. - Сер. основана в 2007 г. – (Издание Одесского Дома-Mузея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 15). – ISBN 978-966-927-232-4
947466
   Одарич Володимир Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 51
947467
  Вовчок Марко Одарка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1930. – 26с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка малописьменного)
947468
  Матвіїшин Г. Одарка Киселиця. Трембіта, яка голосить за скороминущістю життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 15


  Одарка Олексіївна Киселиця — український живописець, майстер пейзажу і портретист, Заслужений художник України (1997).
947469
  Дочанашвили Г Одарю тебя трижды : роман / Гурампер Дочанашвили . с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
947470
  Дочанашвили Гурам Одарю тебя трижды : роман / Дочанашвили Гурам; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Известия, 1987. – 542 с.
947471
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Андонов-Поліанський Х. – Скопіе : Мисла
Т. 1 : Историографски теми. – 1980. – 372 с.
947472
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 4. – 1980. – 369 с.
947473
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 5. – 1980. – 462 с.
947474
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 2 : Од македонската исторіа. – 1981. – 477 с.
947475
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 3 : Македонското прашанье. – 1981. – 658 с.
947476
   Одбрани статии : За работничкото и социjалистичкото движенье во Македонjа (1895-1914). – Скопjе, 1962. – 287 с.
947477
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1951. – 202, [5] с.
947478
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Просветно дело, 1953. – 398 [1] с.
947479
   Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич / В. Погребенник, А. Паламаренко, Н. Осьмак, І. Савченко, Т. Бикова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 3


  Лист від науково-педагогічних працівників кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
947480
  Губарець В.В. Одвертість / В.В. Губарець. – К, 1970. – 38с.
947481
  Голованівський С.О. Одверто : перша збірка поезій / С.О. Голованівський. – Харків : Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, 1929. – 59 с.
947482
  Яровий М. Одверто кажучи / М. Яровий. – К., 1955. – 96с.
947483
  Кисельов Й.М. Одвічна дружба. / Й.М. Кисельов. – К., 1954. – 186с.
947484
  Семенюк Г. Одвічна творча одержимість, неспокій та шукання Івана Яковича Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 3-4
947485
  Прилюк Д.М. Одвічне : балади в прозі / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 271 с.
947486
  Міщенко Г. Одвічне й непроминальне у творчості Дмитра Сироватки // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
947487
  Тараненко О.А. Одвічне свято урожаю : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 48 с.
947488
  Гірник М.А. Одвічне, сьогоденне : вибрані поезії / М.А. Гірник. – Київ : Дніпро, 1973. – 215 с.
947489
  Лизанчук В. Одвічний ворог української церкви // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 133-141. – ISSN 0868-4790-8
947490
  Сивокінь Г.М. Одвічний діалог / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1984. – 256с.
947491
  Хоменко О. Одвічний діалог з Кобзарем // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 30-40


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Тарас Шевченко у долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", яка проходила 25 вересня в м. Канів.
947492
  Ворона В.І. Одвічний Дух Десни : [повість] / Володимир Ворона. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Арт Книга, 2016. – 559, [1] с. – ISBN 978-617-7242-19-1
947493
  Рахно К. Одвічні мандрівники морів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Маючи великий талант державників і вправних воїнів, вікінги ще в давнину проклали культурні мости між населенням наших земель та північними народами Європи.
947494
  Жадько Віктор Одвічні святині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 39-46. – ISSN 0869-3595
947495
  Сергійчук В. Одвічно в серці та помислах (до теми соборності України) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 244-262. – ISBN 966-95452-3-8
947496
   Оддерон з українським слідом // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 2


  "Пів століття гонитви за невловимою частинкою, прискорювачі у різних частинах світу, численні експерименти і тисячі науковців нарешті дали світові експериментальне підтвердження оддерона. 5-го березня 2021 року на конференції в CERN було зроблено про ...
947497
  Українка Леся Одеpжима : Дpаматична поема / Леся Українка. – Чигирин : З дpук. Г.-М. Гейбеpа, 1917. – 32 с.
947498
  Домненкова Людмила Владимировна Одежда белорусско-русского пограничья конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Домненкова Людмила Владимировна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1987. – 21л.
947499
  Петрова С.И. Одежда в традиционных свадебных ритуалах якутов (XIX-XX века) / библиография // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 106-110. – ISSN 1563-0102
947500
  Ярская-Смирнова Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований / Ярская-Смирнова; РАН; Ин-т научной информации по общественным наукам; СГТУ. – Москва, 2001. – 254с. – ISBN 5-248-00114-5
947501
  Корсик М.И. Одежда для полных женщин / М.И. Корсик. – Москва, 1979. – 96с.
947502
  Коренев Д.М. Одежда и чинопочитание в источниках русского церковного права второй половины XVI в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805


  Статья представляет собой анализ норм русского церковного права второй половины XVI в., регулировавших внешний вид православного христианина. Исследуются основные источники указанной отрасли права в период позднего Средневековья: "Кормчая книга" и ...
947503
   Одежда народов Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. – Л., 1990. – 108с.
947504
  Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII - XX вв / Е.Н. Студенецкая. – М, 1989. – 286с.
947505
   Одежда народов Сибири. – Л., 1970. – 224с.
947506
  Калашникова Н.М. Одежда народов СССР: из коллекций гос. музея этнографии нар. СССР (Ленинград) / Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. – Москва, 1990. – 224с.
947507
   Одежда ребенка-дошкольника. Инструктивное письмо. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1931. – 79 с.
947508
  Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач. XX в) / Т.А. Абдуллаев, С.А. Хасанова ; АН УзССР, Музей истории народов Узбекистана им. М.Т. Айбек. – Ташкент : Фан, 1978. – 115 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 20
947509
   Одежда: Из собрания Центрального музея революции СССР. – М., 1988. – 360с.
947510
  Шенгелия Вера Одеколон / Шенгелия Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 48 : рис., ил.
947511
   оделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов / А.В. Титов, Л.В. Шмелева, Е.А. Кириенко, О.В. Герасимова // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2015. – № 2 (41). – С. 81-86. – ISSN 2076-2151
947512
  Строкина В. Оден и Нибур: "возвращение" в христианство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 303-318. – ISSN 0042-8795
947513
  Гогюль Р. Одер -- Нейссе граница мира. / Р. Гогюль, Гейнц. Поль. – М, 1960. – 200с.
947514
   Одержали Гран-прі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Відбулася 22 Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта й кар"єра-2012" та 11 Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном", на відкритті яких проректорові з наук.-педаг. роботи КНУТШ В. Бугрову вручили Гран-Прі в номінації ...
947515
   Одержали дипломи // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  "Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт (фізичні науки) нагородила за кращу студентську наукову роботу студентів радіофіз. ф-ту та фізичного ф-ту.
947516
  Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
947517
  Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
947518
  Баб"як Людмила Володимирівна Одержання ароматичних вуглеродів та високоактивних компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Баб"як Людмила Володимирівна; Мін-во освіти України Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 17с.
947519
  Самборська М.І. Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Самборська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
947520
  Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
947521
  Калюжний П.Б. Одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям за моделями, що газифікуються, з аеродинамічним переміщенням формувального матеріалу у контейнері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Калюжний Павло Борисович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
947522
  Ціркаль В. Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.127-131. – ISSN 0132-1331
947523
  Смотраєв Р.В. Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Р.В. Смотраєв; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – [16] с. – Бібліогр.: 8 назв
947524
  Бігунець І.М. Одержання доказів на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: правові можливості адвоката-захисника // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 47-54. – ISSN 2308-9636
947525
  Іванов А.Ф. Одержання експоненційних оцінок збіжності розв"яків рівнянь з запізненям / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 217-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціальних рівнянь з післядією з запізненням. Використовується другий метод Ляпунова. За допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду одержано достатні умови асимптотичної стійкості. Обчислено ...
947526
  Лавриненко Ю.О. Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України / Ю.О. Лавриненко, Г.С. Балашова, І.П. Бугаєва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
947527
  Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
947528
  Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
947529
  Качурін С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
947530
  Волошин Олег Михайлович Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : Автореф... наук: 02.00.16 / Волошин Олег Михайлович; Ін-т хімії високомолек. сполук. – К., 1993. – 16л.
947531
  Мачула С.Л. Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / С.Л. Мачула; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
947532
  Прохненко П.О. Одержання композиційного матеріалу кремнезем/мефенамінова кислота медичного призначення / П.О. Прохненко, С.О. Алексєєв, В.В. Паєнтко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 28
947533
  Кропивницька Л.М. Одержання лангбейнітового концентрату галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Л.М. Кропивницька Лілія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
947534
  Коваленко А.Л. Одержання лікувальних препаратів на основі поліетиленгліколю та координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-оксиметил-1,3-пропандіолом / А.Л. Коваленко, Т.О. Кізимішина, К.П. Шумило // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 179-182. – ISSN 2519-2884
947535
  Костинюк А.О. Одержання методом осадження оксидного залізо-молібденового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
947536
   Одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам"яновугільної смоли / Ю.Я. Демчук, В.М. Гунька, С.В. Пиш"єв, М.М. Братичак // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 23-28. – ISSN 1681-309X
947537
   Одержання надпровідних матеріалів в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O / С.А. Неділько, Г.В. Панченко, О.Г. Зенькович, О.В. Руденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 32)


  Методом рентгенографії та ІЧ-спектроскопії вивчена можливість заміщення в підгратках міді на іони свинцю в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O при значеннях 0 [< або =] х [< або =] 1,0. Встановлено, що в межах заміщення тверді розчини в системі не утворюються. ...
947538
   Одержання надпровідної кераміки методом спільного осадження : хімія / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, Н.П. Шпаківська, В.В. Дякін, М.А. Танатар, В.С. Єфанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
947539
  Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
947540
  Черемисінова А.О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Черемисінова Анна Олександрівна ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
947541
   Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів / В. Куліченко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич, В. Чорновол, Т. Вітовецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптимальні умови одержання нікелатів лантану, які відносяться до фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) Lan-1La2NinO3n+1 з n=1 (La2NiO4,17) та n=2 (La3Ni2O7,02), методом сумісного осадження компонентів з наступним прожарюванням шихти. La2NiO4,17 ...
947542
  Олійник О.С. Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Олійник О.С. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
947543
  Давіденко Наталія Петрівна Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Давіденко Наталія Петрівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
947544
  Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
947545
  Матросов Олександр Сергійович Одержання органо-мінеральних добрив на основі агримуса, які модифіковані інгібітором нітрифікації : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Матросов Олександр Сергійович; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 20л.
947546
  Кожаметов А.Т. Одержання оцінок збіжності розв"язків диференціальних систем методом функцій Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано оцінювати збіжність розв"язків систем звичайних диференціальних рівнянь методом функцій Ляпунова, що не мають нескінченно малу вищу границю.
947547
  Ракша Н. Одержання пептидів з гідробіонтів Антарктичного регіону / Н. Ракша, Т. Маєвська, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 38-43. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
947548
  Коваленко В.С. Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О.І. Бродського / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 71-77. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
947549
   Одержання плівок ВТНП модифікованим методом піролізу аерозолів : хімія / С.А. Неділько, А.Р. Кауль, О.В. Перм"яков, А.Л. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
947550
  Братичак Михайло Михайлович Одержання плівок і вулканізатів на основі епокси-полімерних композицій в присутності смоли ЕД-20П : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.06 / Братичак Михайло Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 19л.
947551
  Балінін К.О. Одержання полімерних композитів на основі БІС-азобарвників / К.О. Балінін, І.О. Савченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 181
947552
  Баранович Д.С. Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 - технол. неорг. речовин / Баранович Д.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
947553
  Ларук М.М. Одержання поліфункціональних акрилових монометрів для фотополімерних композицій : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Ларук М. М.; МОУ, ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
947554
  Бєлоусов О.П. Одержання розгалужених амінокислот шляхом фотокаталітичної C(Sp3)-H активації аліфатичних амінів / О.П. Бєлоусов, А.В. Козицький, С.Я. Кучмій // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
947555
  Сітнікова М.Д. Одержання та властивості (-)-(1S,5S)-1-бромометил-3,3-дибромо-8,8- диметил-7- оксабіцікло[3.2.1]октан-2,6-діону / М.Д. Сітнікова, М.В. Горічко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 110
947556
  Городецька Д.С. Одержання та каталітична активність сульфованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / Д.С. Городецька, В.Є. Діюк, А.В. Вакалюк // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 113
947557
   Одержання та оптичні властивості плівок на основі твердого розчину (Pb,Cd)I2 / О.О. Бондар, І.В. Фесич, А.П. Буківський, П.М. Буківський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45
947558
  Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 23-29. – ISSN 2311-6676
947559
  Шапа Микола Миколайович Одержання ультрамікродисперсного діоксиду титану для хімічних джерел струму емульсійним способом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Шапа М.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
947560
  Ашусов А.А. Одержання флуорвмісної B12212 кераміки / А.А. Ашусов, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 5
947561
  Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
947562
  Михайлова Є.О. Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Євгенія Олександрівна Михайлова; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
947563
  Стасюк Р. Одержання юридичними особами земельних ділянок для здійснення господарської діяльності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.66-70. – ISBN 966-667-078-Х
947564
  Маковишин В.І. Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок на основі LAST та телуриду олова : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук ; 01.04.18 / Маковишин Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
947565
   Одержання, структура та магнітні властивості порошків нанокристалічного нікелю та нанокомпозиційних матеріалів нікель - декстран / Л.С. Семко, О.І. Кручек, П.П. Горбик, С.Л. Рево, К.О. Іваненко, О.І. Оранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 369-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано порошки аморфного і нанокристалічного нікелю, а також: шаруваті нанокомпозити Ni / декстран. Досліджено структуру та магнітні властивості одержаних матеріалів, визначена їх, точка Кюрі. Установлено взаємозв"язок між особливостями структури та ...
947566
   Одержання, фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості гетероструктур шаруватих ніобатів з наночастинками CDSE@CDS та CDS / Л.О. Білоус, А.В. Козицький, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 131
947567
   Одержати високий урожай цукрових буряків у 1949 році на всій площі посіву!. – К., 1948. – 31с.
947568
  Олійник М.Я. Одержима : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1963. – 185 с.
947569
  Олейник М. Одержимая / М. Олейник. – Москва, 1966. – 243с.
947570
  Горинь Б. Одержимий красою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 13


  Володимир Йосипович Патик — український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Член Спілки Художників України з 1958 року, Заслужений художник України (1996), лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1999), Народний художник України (2006). ...
947571
  Яструбецька Г. Одержимий літературою, або Про Андрія Головка і його сонячно-червоний роман
947572
  Голубченко В. Одержимий науковою і совістю // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 141-146. – ISSN 2075-1222


  Штрихи до портрета П.П. Охріменка
947573
  Березюк В. Одержимий Україною // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 20 квітня (№ 16). – С. 3


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація книжки Миколи Кагарлицького "Україна, батьку, в нас одна".
947574
  Братунь Р.А. Одержимість : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1974. – 78 с.
947575
  Наєнко М.К. Одержимість / М.К. Наєнко. – К., 1990. – 180с.
947576
  Славутич Я. Одержимість професією // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 26-27


  Повість Марії Кейван "Пливе-шумить".
947577
  Лупейко В. Одержимість. Ескізи до образу українця нової генерації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17-24 травня (№ 23). – С. 6
947578
  Милютенко В.Б. Одержимость -- крылья борца. / В.Б. Милютенко. – М, 1966. – 48с.
947579
  Адамов А.И. Одержимость / А.И. Адамов. – Магадан, 1968. – 71с.
947580
  Геращенко А.И. Одержимость / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 104с.
947581
  Емчук И.Ф. Одержимость / И.Ф. Емчук, Г.Е. Аронов. – М., 1975. – 191с.
947582
  Воронин П.И. Одержимость / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1976. – 480с.
947583
  Братунь Р.А. Одержимость : поэзия / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111с.
947584
  Львов М.Д. Одержимость / М.Д. Львов. – М., 1977. – 158с.
947585
  Дубровкина Ю.В. Одержимые / Ю.В. Дубровкина. – Москва : Политиздат, 1967. – 88 с.
947586
  Пашков В.Н. Одержимые / В.Н. Пашков. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
947587
  Абдуллин Х. Одержимые : повесть и рассказы : пер. с уйгур. / Х. Абдуллин. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 136 с.


  Содерж.: Одержимые : повесть Разлив : рассказ; Джухаза : рассказ; На смерть мастера : рассказ; Схватка : рассказ; Мой Баяндай : рассказ; Старик из Айдын-булака : рассказ; Скворцы : рассказ; В эшелоне : рассказ; Мои соседи : ...
947588
  Железняк В.С. Одержимые / В.С. Железняк. – Архангельск, 1986. – 367с.
947589
  Пшипковский А. Одержимые / А. Пшипковский. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 445 с. – В изд. также : Ничейная земля / З. Сафьян. – ISBN 5-289-00950-7
947590
  Саэди Г Одержимые ветрами / Г Саэди. – Москва, 1977. – 104 с.
947591
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – М, 1974. – 400с.
947592
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд-во, 1976. – 407 с.
947593
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1983. – 413с.
947594
  Санин В.М. Одержимый / В.М. Санин. – Москва, 1982. – 399с.
947595
  Куприянов И.Т. Одержимый любовью.Очерк жизни и творчества М.Ласкова / И.Т. Куприянов. – Запорожье : Хортиця, 1997. – 19с. – ISBN 966-92-97
947596
  Белецкий П.П. Одержимый рисунком : повесть о япон. худож. Хокусае : [для старш. возраста] / Белецкий П.А. – Москва : Детская литература, 1970. – 176 с., [4] л. ил. : ил. – (В мире прекрасного)
947597
   Одеса. – Одеса, 1947. – 220 с.
947598
  Князьков А. Одеса в кіні: експлуатація і колонізація // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)
947599
  Музичко О. Одеса другої половини XIX - початку XX ст. як науковий центр: історичні джерела vs історіографічної традиції // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 643-654
947600
  Муравська О. Одеса музична: історія і сучасність // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 154-165. – ISSN 0869-3595
947601
  Козловський Роман Одеса на заміну Криму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
947602
  Сергацкова К. Одеса по-новому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 7


  Пілотний проект для України чи утопія мрійників.
947603
  Цвілюк С.А. Одеса революційна / С.А. Цвілюк. – Одеса, 1972. – 252с.
947604
  Бачинська О. Одеса та Одєса - "не две большие разницы" / О. Бачинська, Т. Гончарук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 26-30. – ISSN 1996-1561


  Одеса посіла провідне місце на Півдні України не завдяки, а всупереч бажанням і планам Єкатєріни II. Напевно, сама імператриця дуже здивувалася б, дізнавшись, що її нагородять титулом "благодійниці" міста.
947605
   Одеса фестивальна: український південь кличе // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
947606
  Василенко Тетяна Одеса як жанр : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155 : Фото
947607
  Музичко О.Є. Одеса як місце війн пам"ятей та пам"ятників: історіографічний бекграунд та сучасні реалії // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 67-74. – ISBN 978-966-8809-92-7
947608
  Мельник О.В. Одеса як приклад фінансового сепаратизму та гібридної війни 2017-2018: за матеріалами інтернет-простору // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 98-104. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
947609
  Гнатюк Л.В. Одеса як транспортно-розподільчий центр // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 65-75 : Табл.
947610
  Гончаренко І.І. Одеса, Севастополь : поезії / І.І. Гончаренко, 1943. – 64 с.
947611
  Стельмах Артур Одеса. Жарти, пиво та смажені "гамбрінуси" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-90
947612
  Герлігі Патріція Одеса. Історія міста, 1794-1914 = Odessa.A History 1794-1914 / Герлігі Патріція. – Київ : Критика, 1999. – 383с. – ISBN 966-7679-04-7
947613
  Некрасов Андрій Одеса. Підлідна одісея / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 8-9 : фото
947614
  Горицвіт С. Одесити вшанували пам"ять Юрія Липи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 6
947615
  Болдирєв О.В. Одесі 600 / О.В. Болдирєв. – Одесса, 1994. – 72с.
947616
  Гайворон А.А. Одесса - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1967. – 216с.
947617
  Попов В.М. Одесса - Варна: прямые связи / В.М. Попов. – Одесса, 1990. – 140с.
947618
  Борисов А.Д. Одесса - город-герой / А.Д. Борисов. – М., 1954. – 80с.
947619
   Одесса - Марсель. Дружба. – Одесса, 1960. – 68с.
947620
  Олейник Н.А. Одесса - мой город родной... : эстрад. миниатюры / Наталия Олейник. – Одесса : Астропринт, 2017. – 45, [3] с. – ISBN 978-966-927-310-9
947621
  Гайворон А.А. Одесса - Сочи - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1968. – 215с.
947622
   Одесса. – Одесса, 1956. – 144 с.
947623
   Одесса : Краткий справочник-путеводитель. – Одесса, 1959. – 166 с.
947624
   Одесса : Фотоочерк. – Киев, 1961. – 38 с.
947625
   Одесса : Путеводитель. – 4-е изд., доп. – Одесса, 1967. – 232с.
947626
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 5-е изд. – Одесса, 1968. – 240с.
947627
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 6-е изд. – Одесса, 1969. – 1969с.
947628
  Гайворон А.А. Одесса : карманный словарь туриста / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1971. – 159с.
947629
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 7-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1972. – 152с.
947630
  Усыченко Ю.И. Одесса / Ю.И. Усыченко. – Москва : Политиздат, 1978. – 176с.
947631
  Карев Г.А. Одесса / Г.А. Карев. – М, 1978. – 176с.
947632
  Долженкова А. Одесса : Путеводитель / А. Долженкова, П. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 191с.
947633
  Андриевский Н.Ю. Одесса : путеводитель-справочник / Н. Андриевский, А. Гайворон, И. Коляда. – Одесса : Маяк, 1981. – 142 с., [6] л. ил.
947634
  Тимофеенко В.И. Одесса : Архитектурно-исторический очерк / В.И. Тимофеенко. – Киев, 1983. – 160 с.
947635
   Одесса. – Киев, 1984. – 191с.
947636
  Белоус А.Г. Одесса : путеводитель-справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1989. – 238с.
947637
   Одесса. – М., 1990. – 188 с.
947638
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
947639
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 100-102 : Фото. – ISSN 1998-8044
947640
   Одесса = Odessa: Память города-героя. – Киев, 1980. – 142с.
947641
   Одесса 1794–1894. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1895. – 836 с.
947642
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
1. – 1947. – 288с.
947643
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
2. – 1949. – 292с.
947644
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
3. – 1951. – 238с.
947645
  Ексарева Н.М. Одесса в путевых заметках исследователя Джован Пьетро Вьесе(Giovan Pietro Vieusseux) / Н.М. Ексарева, И.Н. Потапова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 87-93. – ISBN 978-966-927-169-3
947646
  Волокин Е. Одесса в старых фотографиях : альбом / Евгений Волокин, Анатолий Дроздовский, Ева Краснова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 85, [3] с. : фотоил. – ISBN 978-966-927-327-7
947647
  Кигитов И.Б. Одесса и её побратимы / И.Б. Кигитов. – Одесса, 1970. – 168с.
947648
  Дзюбина С.В. Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне / С.В. Дзюбина, Г.А. Каширин. – Одесса, 1971. – 128 с.
947649
   Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне : библиографический указатель литературы. – Одесса, 1948-
Вып. 3. – 1985. – 157 с. – Первые два выпуска вышли в 1948 и 1971 годах
947650
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
947651
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
947652
  Ревзин Николай Одесса непарадная : Рассказы / Ревзин Николай, Ревзина Светлана // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 98-103 : Іл.
947653
  Гайворон А.А. Одесса, мой город родной / А.А. Гайворон. – Одесса, 1963. – 196с.
947654
  Островский Г.Л. Одесса, море, кино: страницы истории далекой и близкой: путевод. / Г.Л. Островский. – Одесса, 1989. – 182 с.
947655
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1950. – 103 с.
947656
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1957. – 246 с.
947657
  Аршинник Татьяна Одесса. Город для приезжих (фотопрогулка) // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-54 : Іл.
947658
  Кумыш Сергей Одесса. Мама : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 27-31. – ISSN 0321-1878
947659
   Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса, 1957. – 320с.
947660
   Одесса. Справочник (по состоянию на 1.III.1963 г.). – Одесса, 1963. – 207с.
947661
  Долженкова А.Н. Одесса. Три экскурсии / А.Н. Долженкова, К.С. Саркисьян. – Одесса : Маяк, 1965. – 124 с.
947662
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – Одесса : Маяк, 1975. – 183 с.
947663
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 2-е изд. испр. и доп. – Одесса : Маяк, 1976. – 196 с.
947664
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1977. – 165 с.
947665
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – 4-е изд. – Одесса, 1978. – 191с.
947666
   Одесса: регион перспективный и важный // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 4-6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
947667
  Симоненко В. Одесса: смерть или возрождение "города грез"? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "На моем рабочем столе рядом оказались объемная папка с материалами «Одесса-2022. Город, в котором хочется жить» (стратегия экономического и социального развития) и презентабельная книга «Одесса – величие и смерть «города грез» американского историка и ...
947668
   Одессе посвящается. – Одесса, 1971. – 287с.
947669
  Боксерман Ю.И. Одессея голубого огня. / Ю.И. Боксерман, Т.Ю. Юльева. – М., 1979. – 175с.
947670
  Демин О. Одесская городская дума в эпоху реформирования городского самоуправления (60-80-е годы XIX в.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 119-121. – (Історичні науки ; № 8)
947671
   Одесская гос. научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса, 1941. – 183с.
947672
   Одесская государственная научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса : Кн. изд-во, 1962. – Буклет 1 л. : фот.
947673
  Кананыхина Е.Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : лучшие инженерные традиции с 1902 г. / [Кананыхина Е.Н., Соловей А.А., Белявская Н.П. ; под ред. Егорова Б.В. ; сост.: Агеева И.Н. и др.]. – Одесса : ТЭС, 2012. – 239, [1] с. : ил., фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также указ.: 110 лет. – Библиогр.: с. 229-238. – ISBN 978-966-2389-65-4
947674
   Одесская обл. науч. конф., посвященная 150-летию со дня рождения А.О.Ковалевского (1990). – Одесса, 1990. – 66с.
947675
   Одесская областная научная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения И.М.Сеченова, 22-24 мая 1989 г.. – Одесса, 1989. – 79с.
947676
  Саулин Е.С. Одесская областная организация КП(б)У в борьбе за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1949-1950) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саулин Е.С. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
947677
   Одесская областная партийная конференция. – Одесса, 1971. – 95с.
947678
   Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Одесса, 1970. – 388с.
947679
  Бережинский В.Г. Одесская оборонительная операция (5 августа - 16 октября 1941года) / В.Г. Бережинский; Научно - исслед. центр гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2001. – 42с.
947680
  Суркис Л.Д. Одесская организация КП Украины в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие промышленности города в послевоенный период (1944-1950 годы). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суркис Л.Д. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
947681
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Мельник С.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1950. – 269л. – Бібліогр.:л.1-7
947682
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник С.К.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
947683
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фролов И.М. ; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
947684
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фролов И.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Одесса, 1952. – 298л. – Бібліогр.:л.284-291
947685
   Одесская писательская организация в 1980 г. : Публ. произведений. Хроника творч. жизни.: Библиогр. указ. – Одесса, 1981. – 36с.
947686
   Одесская плеяда: Сатирические произведения 20-30-х годов : сатирические произведения 20-30-х годов / И. Бабель, Ю. Олеша, Е. Зозуля, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров; Сост. Филимонов О.В. – Киев : Дніпро, 1990. – 447 с.
947687
  Недзведский А. Одесская тетрадь / А. Недзведский. – Одесса : Друк, 2001. – 150с. – ISBN 966-7487-94-6
947688
  Черкез Е.А. Одесская школа инженерной геологии / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 319-339 : рис. – Библиогр.: 79 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
947689
  Петрова Е.В. Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 23-27. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
947690
  Батров А.М. Одесские девчонки : новеллы / А. Батров. – Одесса : [б. и.], 1971. – 244 с.
947691
   Одесские катакомбы. – Одесса, 1970. – 199с.
947692
   Одесские катакомбы. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 160с.
947693
   Одесские катакомбы. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Одесса, 1974. – 160с.
947694
  Хмелевский И.К. Одесские лиманы : популярно научный очерк / И.К. Хмелевский. – 2-е изд. – Одесса : Типография С.Н. Скарлато, 1913. – 54, [1] с.
947695
  Дятлов С.Е. Одесские лиманы : краеведческие очерки / С.Е. Дятлов, А.О. Лещинский. – Одесса : Маяк, 1980. – 72 с.
947696
  Бурксер Е.С. Одесские лиманы (гидрохимические исследования) / Е.С. Бурксер. – Вып. 2. – Киев : АН СССР, 1953. – 144с. – (Петрографии, минералоггии и геохимии)
947697
  Плесская-Зебольд Одесские немцы 1803-1920 / Плесская-Зебольд; Институт германск. и восточноевропейск. исследований Геттинген (Германия). – Одесса, 1999. – 520с. – ISBN 966-95556-6-3
947698
  Бабель И. Одесские рассказы : Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-002863-6
947699
  Зленко Г.Д. Одесские тетради / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1980. – 103с.
947700
  Степанов Е.Н. Одесские шибболеты французского происхождения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 133-138. – ISSN 2307-4558
947701
  Белявский И.Г. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции / И.Г. Белявский. – Одесса : Астропринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-549-320-5
947702
   Одесский альманах. – Одесса : В городской типографии, 1839
947703
   Одесский альманах на 1840 год. – 1831-1840. – Одесса : В городской тип., 1839. – [2], IV, [2], 708 с., 2 л. карт., нот : карт. – Экз. без картинок. – (Одесский альманах на 1831 год, изданный П. Морозовым и М. Розбергом)


  На форзаце написано от руки фамилия и имя на латинице 25 ... 1896 г.
947704
   Одесский археологический музей. – Одесса, 1970. – 64с.
947705
   Одесский археологический музей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1981. – 79с.
947706
   Одесский археологический музей АН УССР. – Киев, 1983. – 195с.
947707
  Колесниченко А.Н. Одесский археологический музей в период оккупации: несколько страниц истории / А.Н. Колесниченко, Л.Ю. Полищук // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 228-232
947708
   Одесский астрономический календарь : 2017 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; [редкол.: В.Г. Каретников (гл. ред) и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 18. – 2016. – 263, [1] с. : ил., табл. – Изд. с 1919 г. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 242-243
947709
   Одесский астрономический календарь : 2019 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова ; [редкол.: гл. ред. В.Г. Каретников и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 20. – 2018. – 255, [1] с. : портр., ил., табл., карты неба. – Изд. в 1919-1924 гг. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 234-235
947710
   Одесский астрономический календарь: 2016 : сб. науч.-попул. ст. / Астрономическая обсерватория Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова ; В.Г. Каретников, В.В. Михальчук, А.А. Базей [и др.]. – Одесса : Астропринт, 1919-
Вып. 17. – 2015. – 263, [1] с. – Издается с 1919 года (возобновлен в 1999 г.)
947711
  Брндаренко Н.И. Одесский бестиарий. Зооморфные и мифологические символы в архитектуре и скульптуре Одессы // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 197-202. – ISBN 978-966-190-989-1
947712
  Чекунов А.В. Одесский глубинный разлом и его продолжение на Русской платформе и в Черном море / А.В. Чекунов, И.А. Гаркаленко. – Киев, 1969. – С. 25-41. – Отд. оттиск
947713
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1973. – 367с.
947714
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина : Литературно-краеведческий сборник / А.С. Пушкин. – изд. 2-е, дополн. и перераб. – Одесса : Маяк, 1979. – 247 с.
947715
  Лищенко Н.Ф. Одесский городской текст и карнавальная традиция // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 134-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В работе описаны основные черты Одесского городского текста: особенности ландшафта, географического положения города, курортной темпоральности; феномен одесского говора. Автором проанализированы аспекты художественных текстов об Одессе, характерные для ...
947716
   Одесский государственный литературный музей. – Одесса, 1986. – 142с.
947717
   Одесский государственный политехнический университет 1918 - 1998 : Справочное издание. – Одеса : ОГПУ; Астропринт, 1998. – 168с. – ISBN 966-549-018-4
947718
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1965. – 12с.
947719
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1970. – 12с.
947720
  Шама О. Одесский иммунитет // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 62-65


  130 лет назад уроженец Слобожанщины Илья Мечников с учениками открыл Одесскую бактериологическую станцию - вторую в мире после Парижской, на которой прививал людей и животных от инфекционных болезней.
947721
   Одесский историко-краеведческий музей. – Изд. 4-е, доп. – Одесса, 1974. – 147с.
947722
   Одесский мартиролог. – Одеса : Окфа, 1999. – 800с. – ISBN 966-571-035-4
947723
   Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. – Одесса : ОКФА. – (Реабилитированные историей). – ISBN 966-571-124-5
Т.3. – 2005. – 896с.
947724
  Ярмолинец В. Одесский Мопассан // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 142-165. – ISSN 0042-8795


  Про творчість І. Бабеля
947725
   Одесский морской торговый порт. – Одесса, 1924. – 152с.
947726
   Одесский музей западного и восточного искусства. – Одесса, 1966. – 31с.
947727
   Одесский музей Западного и Восточного искусства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1988. – 56с.
947728
  Луцкевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства. / Н.Г. Луцкевич. – Одесса, 1978. – 55с.
947729
  Луцевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства: Путеводитель. / Н.Г. Луцевич. – Одесса, 1982. – 56с.
947730
  Симоненко В.К. Одесский набат : поиски объединяющего созидания / Валентин Симоненко. – Киев : Бізнесполіграф, 2020. – 278, [2] с. : ил. – Вип. дані укр.: Симоненко В.К. Одеський набат. Пошуки об"єднавчого творення. – ISBN 978-966-139-111-5
947731
  Романова О.К. Одесский национальный политехнический университет: тренды в образовании 2019 / О.К. Романова, Н. Мадарьяга // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 17-24. – ISBN 978-966-927-534-9
947732
   Одесский оперный театр. – Киев, 1970. – 12 с.
947733
  Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени : в 3 кн. / Н.В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-122-8
Кн. 2 : 1873-1887. – 2015. – 325, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Имен. указ.: с. 257-294. – Библиогр.: с. 295-325 и в подстроч. примеч.
947734
  Гребцова И.С. Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 97-108. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
947735
   Одесский Политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918-1968). – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 224с.
947736
  Вайсман И.А. Одесский порт в довоенные годы / И.А. Вайсман. – Одесса, 1922. – 11с.
947737
   Одесский порт. Значение, перспективы, нужды. – Одесса, 1927. – 143с.
947738
   Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали / Л.В. Воробьева, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб и др. ; отв. ред. Б.Г. Александров]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 320, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 299-318. – ISBN 978-966-927-316-1
947739
  Барская Б.Я. Одесский русский драматический театр имени А.В. Иванова : очерк творч. пути худож. коллектива / Б.Я. Барская, Б.А. Шайкевич. – Киев : Мистецтво, 1987. – 101, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 101-102
947740
  Письмак Ю. Одесский след художника Рудольфа Жуковского // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 361-367. – ISBN 978-617-7046-59-1
947741
  Розен Л.А. Одесский театр оперы и балета / Л.А. Розен. – Одесса, 1964. – 77с.
947742
   Одесский театр оперы и балета. – Киев : Мистецтво, 1975. – 47 с.
947743
   Одесский театр оперы и балета. – Одесса, 1977. – 12 с.
947744
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета / Б.Ф. Деревянко. – Одеса, 1984. – 64с.
947745
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета : фотоочерк / Борис Деревянко. – Одеса : Маяк, 1984. – 118 с. : фот. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
947746
  Шеховцова Т.А. Одесский текст и одесский миф в русской прозе 1920–1930-х годов / Т.А. Шеховцова, С.П. Юрченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 35-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  У статті аналізується одеський текст у російській літературі перших післяреволюційних десятиліть. Актуальність обраної теми визначається інтересом сучасного літературознавства до проблем урбаністики, зокрема, міського простору і міських текстів, а ...
947747
  Калмыкова В.В. Одесский текст русской литературы (к постановке проблемы) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 84-96. – ISSN 0130-9730


  Впервые дается анализ такого явления, как "одесский текст" русской литературы. На основе понятий "городской текст" и "архетипическая мифологема" вводится целый ряд черт этого явления, в корне отличающего его от таких текстов русской литературы, как ...
947748
   Одесский университет за 75 лет /1865-1940/. – Одесса, 1940. – 197с.
947749
   Одесский художественный музей. – Киев, 1976. – 38с.
947750
   Одесский художественный музей. – Київ, 1986. – 160с.
947751
  Криштопенко В.В. Одесский художественный музей / В.В. Криштопенко. – Одесса, 1989. – 62с.
947752
  Рябинин Ю.В. Одесский цирк / Ю.В. Рябинин. – Одесса, 1979. – 15с.
947753
   Одесское краснознаменное. – Одесса, 1960. – 116с.
947754
  Сурилов А.А. Одесское наследие Огюста Монферрана // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса / М-во культури України, Міжнар. Рада з питань пам"яток і визнач. місць, Одес. міська рада [та ін.] ; [редкол.: А.В. Ковров (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 350-355. – ISBN 978-966-927-205-8
947755
  Бабич А.В. Одесское подполье. Рассекреченные архивы 1941-1942 / Александр Бабич. – Одесса : Астропринт, 2017. – 243, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-234-8
947756
   Одесскому офису "Аквавита Люфтганза Сити Центр" 5 лет! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 74 : фото
947757
  Черняков Б.И. Одесскому фотографическому обществу - сто лет : Краткая хроника и библиография / Б.И. Черняков; Союз фотохудожников Украины.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 23с.
947758
  Чигрин П. Одесу заклали на місці татарського села // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 15


  Хаджибей - татарське поселення. Українці називали його Коцюбіїв. На його місці у 1794 році почали будівництво Одеси.
947759
  Шановська О.А. Одеська "компартійна" предісторія Народного руху України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 71-94. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
947760
  Липа Ю. Одеська "Січ" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 13-14
947761
  Грушицька І. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об"єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 120-125. – ISSN 1998-4634
947762
  Гудима М. Одеська бієнале: "Зона турбулентності", зона конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 16


  "На різних майданчиках Південної Пальміри розгорнуті проекти 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва "Зона турбулентності". У цьому році в програмі Одеської бієнале беруть участь більше сотні художників з 32 країн. Бюджет склали 200 тис. грн від фонду ...
947763
   Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
№ 11/12 (2013-2014). – 2014. – 162 с. – Вип. присвячений 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та л-ра"
947764
  Єгунова-Щербина Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини : За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. / Єгунова-Щербина. – Київ
Кн. 2. – 1928. – 189-199с.
947765
  Болдирєв О.В. Одеська громада. / О.В. Болдирєв. – Одеса, 1994. – 142с.
947766
   Одеська держ. картинна галерея. – К., 1963. – 32с.
947767
   Одеська державна юридична академія : Історія і сучасність. – Одеса : Юридична література, 1999. – 248с. – ISBN 966-7694-06-2
947768
  Музичко О.Є. Одеська друкарня Ю.І. Фесенка як осередок видання книг на історичну тематику (кінець ХІХ - початок ХХ ст. // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 7-20. – ISSN 2707-3335


  Метою цієї статті є висвітлення процесу видання одеською друкарнею Ю. І. Фесенка книг, що були присвячені історичній тематиці. Це питання не було артикульоване у такому вигляді. У літературі наявні лише окремі згадки. Нашим завданням є визначити ...
947769
  Чірікалов О.С. Одеська евакуація військ (сил) "білого" руху та цивільного населення в лютому 1920 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 113-130. – ISSN 2707-1383
947770
  Бондар В.А. Одеська міська дума у серпні 1917 - лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 109-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів Державного архіву Одеської області та періодичного видання газети «Одесский листок » вивчаються економічні зміни в Одесі в період післяреволюц ійних подій 1917 р. Головна увага приділяється Одеській ...
947771
  Іванченко А. Одеська наука у постатях: до виходу 50-го випуску серії "Вчені Одеси" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 19-20. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено історію науки в Одесі на прикладі серії "Вчені Одеси; розглянуто окремі її випуски; подано цікаві факти про вчених, уміщені в біобібліографічних покажчиках
947772
  Сіленко А. Одеська національна академія зв"язку імені О.С. Попова - піонер телекомунікаційної освіти та науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 46-47.


  90 років від дня заснування.
947773
  Русаловський В. Одеська національна академія зв"язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366
947774
  Бірюкова І. Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі країни: до 190-річчя найстарішої публічної книгозбірні держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 45-48. – ISSN 2076-9326
947775
   Одеська національна юридична академія: 10 років успіху, досягнень перемог // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-16.
947776
  Шокола Ю.О. Одеська область як суб"єкт міжнародних відносин (2013-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 145-150. – ISSN 2664-1933
947777
  Дроздов О.М. Одеська область. : (географічний нарис) / О.М. Дроздов, В.В. Петренко. – Киев : Радянська школа, 1959. – 100 с. – (Області Української РСР)
947778
   Одеська область. Адресна і довідкова книга. – Одеса, 1931. – 276с.
947779
  Рубінштейн С.Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917-1921 / С.Л. Рубінштейн. – Одеса, 1929. – 111с.
947780
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.190-196
947781
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
947782
   Одеська письменницька організація в 2008 році : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 25]. – 2013. – 160 с. – Вид. з 1980 р. - Покажч.: с. 145-152
947783
  Кудлач В. Одеська публічна бібліотека та її фундатори / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 47-49. – ISSN 1811-377X


  25 вересня 2014 року Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького виповнюється 185 років від дня заснування. Стаття включає відомості щодо основних фундаторів та засновників бібліотеки.
947784
  Левченко В. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості / В. Левченко, Г. Левченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 26-50. – ISSN 2222-5250
947785
  Радецький І.М. Одеська тьма і "Просвіта" : вірши "Проклятого Українця" / Українець І.М. Р-кій [Радецький]. – Одесса : Тип. и Литогр. М. Прищепова, 1908. – 16 с. – Авт. вказ. в кінці видання (стор. 16)
947786
   Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55с.
947787
  Звєряков М. Одеська школа та сучасність / М. Звєряков, А. Грималюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 5-21. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
947788
  Корнієнко В. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878 - 1879 рр.) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 118-125. – ISSN 2310-3310
947789
  Жванко Л. Одеськи "пунктири" у життєписах героїв книги "Видатні поляки і Харків: біографічний словник (1805 - 1918)" // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 348-355. – ISBN 978-617-7046-59-1
947790
  Ярмолович О.І. Одеський (в м. Новоросійський) університет і розвиток філологічних напрямків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с.134; 5 назв.
947791
  Щокіна О. Одеський авангард початку XX ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 441-445. – ISSN 1992-5514
947792
  Птахів Семен Одеський аеропорт повернуть державі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
947793
  Козловський Роман Одеський аеропорт: управлінський "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
947794
  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут — перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 343-367. – ISSN 2411-345X
947795
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 18с.
947796
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 40с.
947797
  Звєряков М. Одеський державний економічний університет. До 90-річчя заснування // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 82-90. – ISSN 0869-3595


  М. Звєряков - ректор ОДЕУ.
947798
  Дложевський С.С. Одеський державний історично-археологічний музей / С.С. Дложевський. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 18, [1] с.
947799
  Рудницький П.В. Одеський економічний адміністративний район / П.В. Рудницький. – Київ, 1958. – 56с.
947800
  Петрова Н.О. Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 60-63
947801
  Кудлач Володимир Одеський Караваджо: загублена подорож крізь віки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Викрадення картини "Взяття Христа під варту" Караваджо з Одеського музею підняло інтерес до твору
947802
  Міхелі С.В. Одеський ландшафтознавчий центр: історія розвитку, напрями досліджень, результати // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 189-197. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
947803
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-138-760-3
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
947804
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-438-763-4
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
947805
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-617-7041-71-8
Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
947806
  Мостова Л. Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького
947807
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1971. – 16с.
947808
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1977. – 60с.
947809
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1984. – 270с.
947810
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – Київ, 1988. – 272с.
947811
   Одеський національний академічний театр опери та балету = Одесский национальный академический театр оперы и балета = The Odessa National Academic Opeara and Ballet Theatre : [ фотоальбом ] / [фотографії, упоряд. Г.О. Гарбузов ; текст, упоряд. І.С. Волощук ]. – Одеса : Астропринт : Екологія, 2008. – 160 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. англ. мовами. – ISBN 978-966-190-006-5
947812
  Оборський Г.О. Одеський національний політехнічний університет. Родовід / Г.О. Оборський, В.І. Бондар, В.В. Лебідь // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (42). – С. 323. – ISSN 2076-2429
947813
   Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. : інформаційне видання / МОНУ, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [авт.-упоряд. : С.О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с. : іл. – ISBN 978-966-190-349-3
947814
  Феденко О.О. Одеський період діяльності професора Івана Фрідріховича Сперандео (1897-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 70-71. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
947815
  Михайлуца М.І. Одеський період діяльності Румунської православної місії : організація, особливості, прорахунки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
947816
  Горбатюк М. Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 102-121. – ISSN 2306-4250
947817
  Ковальчук Г.В. Одеський період життя і наукової діяльності Н.Б. Кузякіної // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 167-180. – ISSN 2306-2908


  Висвітлено одеський період (1956–1961) життя і творчості відомої українсько-російської дослідниці драматургії і театру ХХ століття Наталі Борисівни Кузякіної. Акцентовано на драматизмі наукового шляху вченого, зауважено факти методологічної еволюції. ...
947818
  Левченко В. Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 67-77. – ISSN 1998-4634
947819
  Музичко О. Одеський період життя Олександра Грушевського (осінь 1906 - осінь 1908 рр.): формування основ одеської історичної україністики // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 263-286. – ISBN 978-966-389-291-8
947820
  Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного (28.12.1866-15.12.1929) // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2016. – № 4 (36). – С. 108-118. – ISSN 2076-0558
947821
  Кондратенко І. Одеський період життя та творчості видатного регента Михайла Литвиненка // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 406-415
947822
  Буяджи Д.Д. Одеський період правотворчої діяльності О.І. Загоровського // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 65-76. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
947823
  Пономаренко Л.П. Одеський період становлення професора Г.Г. Де-Метца як вченого та викладача (1881-1891) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 168-172


  Непересічна особистість проф. Г. Г. Де Метца привертає увагу дослідників історії фізики і фізичної освіти в Україні. Вивчення архівних матеріалів Обласного архіву м. Одеси дозволило розкрити особливості шляху становлення Г. Г. Де Метца як вченого та ...
947824
  Жимолостнова В. Одеський період у творчй діяльності відомого українського бібліотекознавця Л. Хавкіної // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (292), листопад. – С. 40-42. – ISSN 2076-9326
947825
   Одеський політехнікум образотворчих мистецтв. – Одеса. – 25 с.
947826
  Хромов А.В. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхалі // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-169-3
947827
  Михайлуца М. Одеський православний рух vs "більшовицька пропаганда дією" (початок 1920-х років) / М. Михайлуца, О. Тригуб // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 155-166. – ISSN 1998-4634
947828
  Музичко О. Одеський релігієзнавець К.В. Флоровська в науково-педагогічному житті Центрально-Східної Європи XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 77-88. – ISBN 966-7379-92-11
947829
  Покалюк В.В. Одеський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 204-209. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
947830
  Шумакова Одеський театр опери та балету / Шумакова, Л.А. Черленіовський. – Одеса, 1968. – 84с.
947831
   Одеський художній музей. – К., 1971. – 27с.
947832
   Одеський художній музей. – Київ, 1980. – 14с.
947833
  Луговий О.М. Одеський церковний історик С.В. Лобачевський / О.М. Луговий, О.В. Файда // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 185-188. – ISBN 978-617-578-222-4
947834
  Музичко О.Є. Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 109-126. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
947835
  Зленко Григорій Одеські Білецькі. Сторінки життєпису одного родоводу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 10-11
947836
  Мельник О.В. Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний процес (1910-1917 гг.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 91-103. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
947837
  Бачинська О.А. Одеські вчені у Стамбулі: завдання досліджень та враження (за матеріалами звітів ХІХ – початку ХХ ст.) / О.А. Бачинська, М.В. Алєксєєнко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
947838
  Мокроусова О. Одеські епізоди в біографії архітектора Павла Альошина // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 241-249. – ISBN 978-617-7046-59-1
947839
   Одеські історики : енциклопедичне видання / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Асоціація європейської культури ; [ відп. ред. Савченко В.А. ; редкол. : Литвин В.М. та ін. ]. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-282-5
Т. 1 : (початок 19 - середина 20 ст.). – 2009. – 480с.
947840
  Федорова А.І. Одеські купці-старообрядці (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 72-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
947841
  Томазов В.В. Одеські купці брати Янніс і Томас Раллі та їхні нащадки: соціальна адаптація й еволюція родини (XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247
947842
  Зінькевич О. Одеські меніпеї // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 30-32


  Фестиваль нової музики в Одесі.
947843
  Таран Людмила Одеські реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
947844
  Музичко О. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні дні" // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 5-25. – ISSN 2310-3310
947845
  Голубович І.В. Одеські роки М.Я. Грота: проект реформи "філософської справи" // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 3-20. – ISSN 2076-7382
947846
  Сінягіна К.А. Одеські сторінки життя Георгія Антоновича Гамова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-966-927-169-3
947847
  Юрженко О.І. Одеському університету - сто років / О.І. Юрженко. – Одеса : Маяк, 1965. – 100с.
947848
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1936. – 263с.
947849
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Л., 1938. – 215с.
947850
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Москва, 1947. – 208с.
947851
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Москва, 1957. – 229с.
947852
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Москва-Л., 1960. – 410с.
947853
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 423с.
947854
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1983. – 431с.
947855
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ярославль, 1984. – 255с.
947856
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Москва, 1986. – 653с.
947857
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1988. – 575с.
947858
  Форш О.Д. Одеты камнем : Современники; Михайловський замок / О.Д. Форш. – Киев : Радянська школа, 1990. – 448с.
947859
  Форш О.Д. Одеты камнем. Михайловский замок : [романы] / О. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 400 с. – (Классики и современники ; Советская литература). – ISBN 5-280-00036-1
947860
  Форш О.Д. Одеты камнем. Радищев. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 766с.
947861
  Сергеев Б.Ф. Одетые в броню / Б.Ф. Сергеев. – М., 1989. – 63с.
947862
  Карев Г.А. Одетые в бушлаты / Г.А. Карев. – Одесса, 1964. – 334с.
947863
  Календа С. Одетые истории = Литературный проект : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-112. – ISSN 0012-6756


  Это проект, "инрающий в литературу"; авторская интерпретация романа Питера Гринуэя "Золото"
947864
  Толстой И. Одеть и срочно отправить в Россию // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 4 (5113). – С. 44-46. – ISSN 0131-0097


  Випадкова поїздка Б. Пастернака до Парижу на антифашистський конгрес
947865
   Одещина. – Київ : Мистецтво, 1977. – 188с.
947866
  Горобець Іван Одещина. Рідна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 120-125 : фото
947867
   Одещина: Землі квітучої краса. – Київ, 1985. – 144с.
947868
  Копылова Л.Ф. Одеяло из лоскутьев / Л.Ф. Копылова. – М., 1958. – 198с.
947869
  Гулов Б. Оджар бахши сердится / Б. Гулов. – М., 1986. – 315с.
947870
  Їжак О. Один - справа, троє - зліва. У США відбувається позиціювання майбутніх кандидатів у президенти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Скандал, викликаний необережними телефонними розмовами президента Дональда Трампа, спровокував помітні зміни в електоральних настроях і передвиборній тактиці республіканців, але особливо - демократів. До виборів ще більше року, - вони відбудуться 3 ...
947871
  Внуков Н.А. Один / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 127с.
947872
  Жуков Ю.А. Один "миг" из тысячи / Ю.А. Жуков. – Москва, 1979. – 384с.
947873
  Жуков Ю.А. Один "МИГ" из тысячи / Ю.А. Жуков. – Москва, 1963. – 288с.
947874
  Жуков М.Н. Один алгоритм лінійної багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Пропонується алгоритм лінійної статистичної фільтрації, у якому узагальнено відомий у теорії випадкових функцій лінійний фільтр на випадок, коли в одній процедурі вживаються ознаки з порядковою та номінальною шкалами. Це дає змогу залучити до виконання ...
947875
  Кикоть В.М. Один аспект мого життя : Поезії / В.М. Кикоть. – Київ : Брама, 2001. – 96с. – ISBN 966-96035-1-Х
947876
  Патрікац Л. Один банк - і ціле життя // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С.18-19
947877
  Биллинг Г. Один в Антарктике / Г. Биллинг. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 156с
947878
  Сифр М. Один в глубинах Земли / М. Сифр. – Москва, 1966. – 263с.
947879
  Ключарева Н. Один в год в раю : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-86. – ISSN 0130-7673
947880
  Норвуд В. Один в джунглях : Приключения в лесах Британской Гвианы и Бразилии / В. Норвуд. – Москва : Мысль, 1965. – 190с.
947881
  Шпильгаген Ф. Один в поле не воин : роман Шпильгагена в 2 т. / пер. с нем. Б.Е. Благосветова. – Санкт-Петербург : Н.А. Шигин
Т. 2. – 1886. – 573 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по интернету и стр.
947882
  Коцур А. Один в полі не воїн… // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 124-125
947883
  Багатирьова К. Один в творчому доробку Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 9-14


  Стаття присвячена висвітленню внеску Григорія Сковороди у розвиток жанру оди в українській літературі.
947884
  Зейда Олександр Один вдома (Пам"ятка для дітей молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 35
947885
  Савицкий В.Д. Один взгляд : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Ленинград, 1982. – 312с.
947886
  Попов В.М. Один выстрел во время войны. / В.М. Попов. – М, 1986. – 412с.
947887
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Л., 1960. – 631с.
947888
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Грозный, 1987. – 496с.
947889
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Москва, 1989. – 495с.
947890
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 589с.
947891
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1973. – 255с.
947892
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1976. – 255с.
947893
  Николчин И. Один год и одна жизнь. / И. Николчин, А.А. Полещук. – М, 1982. – 238с.
947894
  Алексеев Д.Г. Один год из жизни Блюхера / Д.Г. Алексеев. – 2-е изд., доп. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1980. – 129 с. – (Герои не умирают)
947895
  Андреев С.Ю. Один год из жизни страны : результаты и перспективы / Андреев С.Ю. – Москва : Прогресс, 1990. – 478, [1] с.
947896
  Лешке Е.Г. Один год молодой семьи / Е.Г. Лешке. – Москва, 1981. – 248 с.
947897
  Боровик Г.А. Один год неспокойного солнца / Г.А. Боровик. – М, 1971. – 456с.
947898
   Один день (Рабочий Донбасс на труд. вахте 19 апр. 1967 г.). – Донецк, 1967. – 138с.
947899
  Карамышев Н.Ф. Один день в пути / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1967. – 71с.
947900
  Витова Наталья Один день в Таллине. Сказка на вырост / Витова Наталья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 78-85 : фото
947901
  Волошун П. Один день великой княгини Елизаветы Федоровн в усадьбе Ильинское // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 18-30. – ISSN 1812-867Х
947902
   Один день війни. – К., 1974. – 319с.
947903
  Трачук А. Один день Володимира Володимировича // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 90-92


  В. Різун.
947904
  Гуляшки А. Один день и одна ночь. / А. Гуляшки. – София, 1970. – 235с.
947905
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Москва, 1963. – 144с.
947906
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Томск, 1990. – 318с.
947907
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х годов / А.И. Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 350с. – ISBN 5-352-00160-1
947908
   Один день из жизни ФОРОСа: достижения 2006 г. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52
947909
  Черненко О. Один день із життя Тараса Шевченка в Києві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 72. – ISSN 0868-9644


  Революціонар, борець, пророк - які тільки ярлики не навішували на Шевченка. Яким же був реальний, живий Тарас? На це запитання дають відповідь спогади трьох друзів поета - письменника Віктора Аскоченського, письменника, етнографа Олександра ...
947910
   Один день із історії курця (Виховна година) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 9-11
947911
   Один день Києва: Паралелі (Київ 27 серпня 1907 р. і Київ 27 серпня 1937 р.). – К., 1937. – 92с.
947912
  Макдермотт А. Один день Монтсеррат Кабалье // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-191. – ISSN 1726-6084
947913
   Один день на милой, доброй земле. – Москва, 1981. – 448с.
947914
  Іващенко Микола Один день на Чернігівщині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 12-14 : фото
947915
  Анна Иваненко Один день с Алевтиной Фурсаевой = "Ото була весна!" : Истории в деталях / Анна Иваненко, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
947916
  Иваненко Анна Один день с Альгирдасом Кумжой = Безумный день, или приключения литовского подданного : Истории в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-32 : Іл.
947917
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
947918
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
947919
  Иваненко Анна Один день с Ахметом Чанга, атташе по культуре и туризму Турции = Атташе Страны Роз : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 32-37 : Фото
947920
  Иваненко Анна Один день с Виталием Дроздовым : История в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 12-16 : Іл.
947921
  Аршинник Татьяна Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Король из Бангкока : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 16-21 : Іл.
947922
   Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Парад королевских лодок : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 22-25 : Іл.
947923
   Один день с команданте, актрисой и режиссером : И целого мира мало. История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 82-87 : Фото
947924
  Иваненко Анна Один день с Константином Стогнием : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 24-29 : Іл.
947925
  Иваненко Анна Один день с Леней Сенкевичем = Реюньон глазами "Хита" : Истории в деталях / Иваненко Анна, Пендраковская Анна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-33 : Іл.
947926
  Иваненко Анна Один день с Сергеем Дудкой : Дудка - не сам / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 28-32 : Іл.
947927
  Фурсова Л. Один день серед козаків : урок за оповіданням А. Кащенка "Над Кодацьким порогом" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
947928
  Иваненко Анна Один день со Стеллой Захаровой = Дневник чемпионки : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 24-29 : Іл.
947929
  Бологов А.А. Один день солнца / А.А. Бологов. – Москва, 1988. – 384с.
947930
  Тулешков Крыстю Один день среди насекомых. / Тулешков Крыстю. – М., 1978. – 184с.
947931
  Белов Г.Г. Один для всех закон / Г.Г. Белов. – Москва, 1978. – 63с.
947932
  Катюшенко М. Один дождь на всех / М. Катюшенко. – Москва, 1985. – 176 с.
947933
  Фролов В.В. Один должен уйти / В.В. Фролов. – Москва, 1968. – 192с.
947934
  Бачило А. Один дома / А. Бачило, И. Ткаченко // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 164-168. – ISSN 1728-8568
947935
  Юсип Д. Один з вихованців Франкової кузні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 123-134. – ISSN 0868-4790
947936
  Міяковський В.В. Один з доносителів на Пестеля, купець Ш. Козлинський / В.В. Міяковський, 1926. – 5 с. – Окремий відб.: Декабристи на Україні./ за ред. С. Єфремова та В. Міяковського. Київ. 1926, с. (4) 206, [2]
947937
  Сергійчук В.І. Один з дорадників президента Рузвельта // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2015 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2014. – С. 89. – ISBN 978-966-2911-65-7


  До 130-річчя від дня народження Володимира Тимошенка.
947938
  Горький Максим Один з королів республіки / Горький М. ; Передмова Луначрського А.В. – б. м. : Український робітник. – 32 с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
947939
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ, 1953. – 68с.
947940
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ : ДЛВ, 1957. – 24 с. – Пер. з рос.
947941
  Файзулін Я. Один з лицарів Другого зимового походу (до 85-річчя від дня загибелі Михайла Білинського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 243-245. – ISBN 966-7060-98-5
947942
  Розора Ж. Один з найбільших природничих музеїв Європи - в Україні / Ж. Розора, О. Зиков // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-60
947943
  Лащенко С. Один з п"яти соколят... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 13


  Уроки і спадщина Олексія Курінного — український політолога, експерта з розвитку української мови, громадського діяча, поета. Вивчення мовної ситуації в Україні, а також утвердження державного статусу української мови були провідними ідеями в житті ...
947944
  Кравчук П.І. Один з перших / П.І. Кравчук. – Торонто, 1963. – 44с.
947945
  Руда С. Один з перших мікробіологів України (до 145-річчя з дня народження Якова Бардаха) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
947946
  Загорка О.М. Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки України / О.М. Загорка, А.А. Корецький, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 6-13. – ISSN 2304-2699
947947
  Любіч О.О. Один з підходів до формування алгоритму системи підтримки прийняття рішень в системі управління державними фінансами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-9. – Бібліогр.: на 6 пунктів
947948
  Брюховецька Л. Один з українських кінознаців // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 7-10. – ISSN 1562-3238


  Доктор літературознавства, проф. Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка Олег Кіндратович Бабишкін (1918-1991) - автор численних праць у галузі літературознавства. Він залишив значну спадщину як кінознавець – досліджував і українське і зарубіжне кіно у книгах: ...
947949
  Петров Н.И. Один за всех - все за одного: коллективизм как черта соц. образа жизни. / Н.И. Петров. – Москва, 1985. – 159с.
947950
  Муратов Н.Г. Один за всех / Н.Г. Муратов. – М., 1964. – 590с.
947951
  Борисов Борис Один за всех и все за одного : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 138-144 : Фото


  Рудольфо Валентино
947952
  Ботценхардт Тильман Один за всех и все за одного / Ботценхардт Тильман, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 62-71 : фото. – ISSN 1029-5828
947953
  Русакова Е.И. Один за всех, все за одного. / Е.И. Русакова. – М., 1963. – 48с.
947954
  Суименко Е.И. Один за всех... / Е.И. Суименко, А.М. Тихонов. – К., 1989. – 60с.
947955
  Фоменко В.А. Один за всіх, всі за одного / Фоменко В.А. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 31 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
947956
  Таран Л. Один зі справжньої еліти. Штрихи до портрета В"ячеслава Брюховецького з нагоди його 60-річчя // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
947957
  Артюх С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 1682-2366


  Підвищення ефективності вищої освіти яка даст змогу суттєво покращити підготовку фахівців і дієвість вищої освіти нашої держави, зміцнити зв"язок вищих навчальних закладів із підприємствами та роботодавцями.
947958
  Упит А.М. Один и многие : трагикомедия / Андрей Упит ;. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
947959
  Маканин В.С. Один и одна / В.С. Маканин. – Москва, 1991. – 296 с.
947960
  Маканин В.С. Один и одна. / В.С. Маканин. – М, 1988. – 315с.
947961
  Королев Л.А. Один из "партии расстрелянных" / Л.А. Королев. – М, 1965. – 102с.
947962
  Кузнецов Н.Т. Один из "русской химической дружины". (К 150-летию со дня рождения академика Н.С. Курнакова) / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новотворцев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 66-74. – ISSN 0869-5873
947963
  Добриян Д. Один из "соборян" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 10 (86). октябрь : Реставрация : возрождение сокровищ. – С. 46-61 : фото. – ISSN 2222-436X


  Про неординарного и загадочного живописца Вильгельма Котарбинского.
947964
  Гуро И. Один из вас / И. Гуро. – Чита, 1951. – 50с.
947965
  Храпова Л.Е. Один из дней, каких много / Л.Е. Храпова. – М, 1983. – 24с.
947966
  Шахматов А.А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира / Исслед. А.А. Шахматова. – Харьков : Электр. типо-лит. С.А. Шмерковича, 1904. – 63-74 с. – Отд. отт. из "Сб. ст. по славяноведению, посвящ. проф. М.С. Дринову"
947967
  Горький Максим Один из королей республики : Интервью / Горький М. – Штудгарт, 1906. – 26 с.
947968
  Пышенкин А.Д. Один из методов повешиния жизненности и продуктивности овец. : Автореф... канд.биол.наук: / Пышенкин А.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 22л.
947969
  Павлов П.В. Один из многих : история революционера Хаима Гершовича (1886-1905) / П. Павлов. – Петроград : Изд. Былое, 1919. – 23 с. – (Былое. Историческая библиотека : История русского революционного движения в очерках и эпизодах)
947970
  Поройков Ю.Д. Один из многих / Ю.Д. Поройков. – Москва : Современник, 1990. – 479с.
947971
  Бон Вилли Один из многих: Жизнь для мира свободы / Бон Вилли. – М, 1988. – 255с.
947972
  Дорогов Р.М. Один из нас / Р.М. Дорогов. – Волгоград, 1968. – 158с.
947973
  Росляков В.П. Один из нас / В.П. Росляков. – Москва, 1981. – 444с.
947974
  Сергеева И.С. Один из наследников XIX века (И.Д. Сургучсв) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 88-97. – ISBN 966-581-617-9
947975
  Филиппов А.Н. Один из неизданных "юрналов" Петровского царствования за 1723-1724 гг. / А.Н. Филиппов; Проф. А.Н. Филлипов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. – 31 с.
947976
  Иконников В.С. Один из образовательных проектов времени Петра Великого / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 27 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Истор. Об-ве Нестора-Летописца. 1895, кн. 7
947977
   Один из первых коррозионистов. К 100-летию со дня рождения академика Я.М. Колотыркина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1103-1109. – ISSN 0869-5873
947978
  Георгиев Ю. Один из первых российских японоведов // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-21
947979
  Богданов Н.В. Один из первых. Патрия свободных ребят. Пропавший лагерь. Чудесники. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1962. – 494с.
947980
  Палаш И. Один из перлов волошинской "жемчужницы" или Из "библиотеки" в "библиотек". К 100-летию одного таинственного исчезновения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 435-448. – ISSN 0042-8795
947981
  Браиловский С.Н. Один из пёстрых XVII-го столетия : [Карион Истомин] : Историко-литературное исследование в 2 частях с приложением : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд. 18 окт. 1895 г.) / С.Н. Браиловский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – [4], XXXVIII, 494 с. – С. 388-481: отд. соч. и отрывки Кариона Истомина. – (Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению ; Т. 5. № 5 и последний)
947982
  Петров Н.И. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украиснкой литературе XVIIІ века Афанасий Кириллович Лобысевич / [соч.] Н. Петрова. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад Наук, 1904. – 7 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению. 1904, т. 1, с. 57-63
947983
  [Лазаревский А.М.] Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович). – [Киев], 1902. – 5 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", (К.), 1902, кн. 16, вып. 1–2, отд. 5
947984
  Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – С. 39-50
947985
  Кэпот Т. Один из путей в рай / Т. Кэпот. – М., 1967. – 63с.
947986
  Кудесов Сергей Один из рода Бенуа // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 73-85


  Альберт Александрович Бенуа (1888-1960) - архитектор, живописец и график. Сын акварелиста Александра Александровича Бенуа
947987
  Якимах А.М. Один из скромных героев Отечественной войны и 2-й французской кампании : (Очерк жизни и боевой службы майора (подполк. в отставке) Новорос. драгун. полка Моисея Абрамовича Якимаха) / А.М. Якимах. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира, 1912. – 39 с., 1 л. портр.
947988
  Волоцкая З.М. Один из способов описания словосочетаний стандартизованного русского языка / З.М. Волоцкая. – Москва, 1961. – 24с.
947989
  Пфейффер Г.В. Один из способов решения в целых числах неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными / Г. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 8 с.
947990
  Дарибаев М. Один из тысяч : повесть / Мырзагалы Дарибаев; пер. с каракалпакК.Досанова и Е.Емельянов. – Нукус : Каракалпакстан, 1976. – 72 с.
947991
  Сперанский М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кульжинский) / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1906. – 82 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко, т. 23
947992
  Соколов Н.Н. Один из шести миллионов / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1955. – 56с.
947993
  Косів М. Один і той же почерк // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 120-124. – ISSN 0868-4790
947994
  Сидоренко Н. Один із "могікан українського мистецтва" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 47-52


  У центрі уваги - постать Є. Маланюка періоду "другої еміграції", перебування у таборах перміщених осіб на теритерії Німеччини другої половини 1940-х рр.Наводяться спогади У. Самчука і Ю. Шевельова, аналізується публіцистика українського літератора, ...
947995
  Слабошпицький М. Один із грона моїх романів. Роман Лубківський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 8-10
947996
  Друг О. Один із засновників Київської консерваторії


  Олександр Виноградський
947997
  Кобилянський І.Ю. Один із засобів експресії мови газети // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 104-111. – ISSN 0320-3077
947998
  Самородов В.М. Один із зачинателів земської агрономії на полтавщині Федір Петлюра (1876-1907) / В.М. Самородов, С.Л. Кигим // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 220-222
947999
   Один із зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Під головуванням першого заступника МОНМС Євгена Суліми проведено чергове засідання української частини Підкомітету № 7 " Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров"я, інформаційне суспільство та медіа".
948000
  Набитович І. Один із каменярів на гостинці слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 2


  Професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Михайлові Шалаті - 80.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,