Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
947001
  Эльм Л. "Новый" консерватизм: Идеология и политика одного реакц. течения в ФРГ / Л. Эльм. – М., 1980. – 151с.
947002
  Омельницький А. "Ноїв ковчег" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 93-99. – ISSN 08-68-4790-1
947003
  Кучук М. "Ноїв ковчег" у пробірці / спілкувалася Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 6


  Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України сьогодні виглядає так, як і вся наша країна: найцінніше наукове обладнання заховано під мішками з піском, але науковці вперто продовжують роботу. Зокрема, підтримують та досліджують ...
947004
  Филиппова Н. "Ноктюрн" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С. 45-55. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
947005
  Спичка А.М. "Номер первый" : документальная повесть об А.Е. Бадаеве / А.М. Спичка. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 300, [1] с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 296-299. – (Жизнь славных революционеров-большевиков)
947006
  Наставний Б.Е. "Номографія" як мистецтво написання законів; практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 221-225. – ISSN 2524-017X
947007
  Серяков Д.Г. "Нон-финито" в русской живописи // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 2073-9702


  Незавершеність окремих творів в російському образотворчому мистецтві кінця 19 - початку 20 ст.
947008
  Лавров В.И. "Норд" меняет курс / В.И. Лавров. – Донецк, 1969. – 68с.
947009
   "Норма" опера. – Киев, 1880. – 59с.
947010
  Кравченко С.А. "Нормальная аномия": контуры концепции // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8 (364). – С. 3-11. – ISSN 0132-1625
947011
  Лара Філіпп "Нормальне життя" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 50. – ISSN 1996-1561


  Щоб зрозуміти політику декомунізації в Центральній і Східній Європі, необхідно ретельніше дослідити "рутинний тоталітаризм".
947012
  Капсамун І. "Нормандська зустріч" - "гамбурзький рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 228). – С. 4


  "Потрібно починати широку і чесну дискусію щодо альтернативних сценаріїв розв"язання проблеми окупованих територій", - експерт.
947013
  Гринчак В. "Нормандський" формат переговорів: статус, зміст і перспективи // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 62-68. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
947014
  Венезіс І. [Номер 31328 : книга рабства / Іліяс Венезіс. – 38-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 244, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 93]). – ISBN 960-05-0070-3
947015
  Кузьменко В.М. Новый-Симеиз и его окрестности на Южном берегу Крыма / В.М. Кузьменко. – Москва : Скоропечатня А.А. Левенсон, 1913. – VIII, 77, [49] с.
947016
  Мамырова К.Н. Новый школьный учебник Казахстана: обновление структуры и содержания : Методика и опыт. Представляем опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 81-83
947017
  Бинатов Ю.Г. Новый экономический механизм АПК / Ю.Г. Бинатов, М.А. Коробейников. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 140, [2] с.
947018
  Бруснецов А.Н. Новый экспресс-метод определения влажности фармацевтических препаратов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бруснецов А.Н. ; Моск. фармацевтич. Ин-т М-ва здравоохранения СССР, Кафедра аналит. химии. – Москва, 1953. – 16 с.
947019
  Бабуров А. и др. Новый элемент расселения : на пути к новому городу / А. Бабуров и др. – Москва, 1966. – 128 с.
947020
  Ручкин В.А. Новый элемент электрических машин / В.А. Ручкин. – Киев : Знания Украины, 2013. – 23, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 23. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-327-7
947021
  Брокгауз Ф.А. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 12 : Выгорецкая пустынь — Генеральный атторней. – 1913. – 8 с, 960 стб., 2 с, 23 л.
947022
  Брокгауз Ф.А. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
Т. 18 : Жукова - Ивница. – 1914. – 8 c., 960 стлб., 102 таб.л.
947023
   Новый энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 1456с. – ISBN 5-85270-194-7
947024
   Новый энциклопедический словарь. – Москва : Рипол Классик; Большая Российская Энциклопедия, 2007. – 1456с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-85270-194-7


  Включает более 60 000 статей и около 2000 иллюстраций и карт
947025
  Серов В.В. Новый этап библиотечного строительства в СССР. / В.В. Серов. – М, 1975. – 48с.
947026
  Попов Е.С. Новый этап борьбы за национальное осовбождение. / Е.С. Попов. – М, 1978. – 128с.
947027
  Светлов А.А. Новый этап борьбы за разоружение / А.А. Светлов. – М., 1982. – 111с.
947028
  Филимонов Н.П. Новый этап в осуществлении ленинских идей построения коммунизма / Н.П. Филимонов. – М, 1959. – 56с.
947029
   Новый этап в осуществлении современной аграрной политики / А.А. Чухно, А.Д. Стеблянко, А.И. Типко, А.М. Онищенко // Экономические проблемы продовольственной программы СССР
947030
  Алещенко Н.М. Новый этап в планах реконструкции и развития Москвы (1921-1935 гг.) // Труды Центра "Россия, СССР в истории ХХ века" Института российской истории РАН / Российсая академия наук. Институт российской истории. Центр "Россия, СССР в истории ХХ века". – Москва, 2010. – Вып. 1 : ХХ век в российской истории: проблемы, поиски, решения. – С. 130-145. – ISBN 978-5-8055-0220-1
947031
  Сукиасян Э. Новый этап в развитии ББК // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С.59-60. – ISSN 0869-4915
947032
  Островский В.Б. Новый этап в развитии колхозного строя. / В.Б. Островский. – М., 1977. – 271с.
947033
   Новый этап в развитии культуры таджикского народа. – Душанбе, 1983. – 75с.
947034
  Шляпин И.М. Новый этап в развитии ленинской теории социалистической революции / И.М. Шляпин. – Л, 1968. – 36с.
947035
  Кошелев Филипп Петрович Новый этап в развитии народного хозяйства СССР / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1954. – 352с.
947036
  Танчер В.К. Новый этап в развитии научно-атеистической работы партии / В.К. Танчер; МВ и ССО СССР. – [ Москва ], 1964. – С. 20-28. – Отд. оттиск : Научные доклады высшей школы. Философские науки, 1964, №1
947037
  Цамерян И.П. Новый этап в развитии национальных отношений в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1962. – 68с.
947038
   Новый этап в развитии Российской академии наук. Дневник Общего собрания РАН // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 11, ноябрь. – С. 963-967. – ISSN 0869-5873
947039
   Новый этап в развитии сельского хозяйства СССР. – М, 1975. – 503с.
947040
  Соловьев Н.П. Новый этап в развитии системы профессионально-технического образования / Н.П. Соловьев. – М., 1980. – 239с.
947041
  Полухин П.И. Новый этап в развитии советской высшей школы : Лекция, прочит. в Центр. лектории Всесоюзного общества / П.И. Полухин. – Москва, 1960. – 40с.
947042
  Захидов-Захиди Новый этап в распространении идей марксизма-ленинизма в Иране (1941-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Захидов-Захиди Лж.Г.; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 17л.
947043
   Новый этап в репарационном вопросе : Коллективная работа Е. Варга , В. Горфинкель и др. ; Коммунист. Академия , Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики. – Москва : Изд-во Коммунист. Академии, 1929. – 184 с.
947044
  Лапина Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 61-71. – ISSN 0131-2227
947045
  Комкова Е.Г. Новый этап канадо-американской интеграции // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 15-30. – ISSN 0321-2068
947046
   Новый этап кооперации в сельском хозяйстве социалистических стран. – М, 1985. – 328с.
947047
  Нутенко Л.Я. Новый этап латиноамериканской интеграции: достижения и проблемы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 044-748Х
947048
  Лебедев Н.И. Новый этап международных отношений / Н.И. Лебедев. – Москва, 1976. – 296с.
947049
  Дынкин А.А. Новый этап НТР / А.А. Дынкин. – М, 1991. – 266с.
947050
  Арзуманян А.А. Новый этап общего кризиса капитализма / А.А. Арзуманян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. науч. знаний. – Москва : Знание, 1961. – 32 с. – Библиогр. в конце кн. – (Серия 3. Экономика 7)
947051
  Ильина И.И. Новый этап проекта "Издания регионов - информация для страны" // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020


  Автор статьи подводит промежуточные итоги работы проекта Российской книжной палаты (РКП) "Издания регионов - информация для страны", который был начат в 2005 г. Проект позволяет сопоставить сведения об изданиях, поступающих в РКП в соответствии с ...
947052
   Новый этап работы Советов народных депутатов. – М, 1986. – 220с.
947053
  Сытник В.П. Новый этап развития кооперации в АПК. / В.П. Сытник. – К., 1988. – 47с.
947054
  Коротаев А.С. Новый этап развития космической энергетики // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 317-322. – ISSN 0869-5873
947055
  Константинов Ф.Т. Новый этап развития мировой системы социализма / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1961. – 34с.
947056
  Грачев Ф.В. Новый этап развития мировой социалистической системы / Ф.В. Грачев. – Л., 1961. – 22с.
947057
   Новый этап развития мировой социалистической системы. – Днепропетровск, 1961. – 134с.
947058
  Субоцкий В Ю. Новый этап развития объединений в промышленности. / В Ю. Субоцкий, . – М., 1973. – 64с.
947059
  Акиндинова Н. Новый этап развития экономики в постсоветской России / Н. Акиндинова, Е. Ясин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С.5-27. – ISSN 0042-8736
947060
  Корнеев А.В. Новый этап российско-американского энергетического диалога / А.В. Корнеев, С.В. Гардаш // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 8. – С. 17-34. – ISSN 0321-2068
947061
   Новый этап социалистического соревнования и использование внутрипроизводственных резервов : ( Из опыта работы промышленных предприятий и строек Ленинского района г. Кишинева). – Кишинев : Штиинца, 1961. – 128 с.
947062
  Хожабеков П.К. Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 401-405. – ISSN 2524-017X
947063
  Тюркан Алиева Новый этап традиционистов в тюркской модернистской прозе // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 357-365
947064
  Чадаев Я.Е. Новый этап экономического развития РСФСР / Я.Е. Чадаев. – М., 1959. – 175с.
947065
   Новый этап экономического сотрудничества СССР с развитыми капиталистическими странами. – М, 1978. – 303с.
947066
  Соколов А.И. Новый этап экономического сотрудничества стран СЭВ. / А.И. Соколов, Л.Г. Ходов. – М., 1973. – 40с.
947067
  Новоселова Л. Новый этап экономической реформы в КНР: финансовые аспекты // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2014. – № 2. – С. 58-69. – ISSN 0130-9757


  У статті докладно розглядаються два напрямки реформи фінансової системи КНР, обгрунтовані китайськими фахівцями і прийняті на офіційному рівні (включаючи рішення Третього Пленуму ЦК КПК 18 скликання): а) «маркетизація банківської системи»; б) ...
947068
   Новый юридический словарь : 6500 терминов. – Москва : Институт новой экономики, 2006. – 1088с. – ISBN 5-89378-016-7
947069
   Новый японо-американский "договор безопасности" : На обл. загл. : Японо-американский "договор безопасности". – Москва : Иностранная литература, 1962. – 192 с.
947070
  Одзаки Кодзи Новый японский театр / Одзаки Кодзи. – Москва, 1960. – 199 с.
947071
   Новый японско-русский и русско-японский словарь : 100 000 слов и словосочетаний / [cост.: В.И. Колюжная ; ред.: Н. Минору]. – Москва : Дом Славянской книги, 2016. – 829, [2] с. – Библиогр.: c. 7. – ISBN 978-5-91503-327-5
947072
   Новый японско-русский и русско-японский словарь : 20 000 слов и словосочетаний / [сост.: В.И. Колюжная ; ред.: Н. Минору]. – Москва : Дом Славянской книги, 2016. – 574, [2] c. – ISBN 978-5-91503-263-6
947073
   Новый ярусный стандарт ордовика и его применение к стратонам западной части Алтае-Саянской складчатой области / Н.В. Сенников, Е.В. Лыкова, О.Т. Обут, Т.Ю. Толмачева, Н.Г. Изох // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1226-1246 : рис. – Библиогр.: с. 1244-1246. – ISSN 0016-7886
947074
  Гликман К. Новый, талантливый, но...Захар Прилепин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 184-194. – ISSN 0042-8795
947075
  Пронин Е.И. Новый, третий этап общего кризиса капитализма. / Е.И. Пронин. – Л., 1953. – 23с.
947076
   Новым директором Киевского Института журналистики стал профессор Владимир Ризун // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 13 января (№ 5). – С. 2
947077
  Лукьянов Ф. Новым президентом Венгрии стал бывший спортсмен Пал Шмитт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 26 (1145). – С. 11. – ISSN 0234-1670
947078
  Тургенев И.С. Новь / И.С. Тургенев. – М., 1949. – 296с.
947079
  Тургенев И.С. Новь / И.С. Тургенев. – Рига, 1952. – 224с.
947080
  Василевский И.И. Новь / И.И. Василевский. – Смоленск, 1959. – 70с.
947081
  Чистяков В.С. Новь : Из опыта работы парт. организаций Донбасса по обобщению и распространению начинаний новаторов угольной и металлургич. пром-сти / В.С. Чистяков. – Сталино : Кн. изд-во, 1961. – 94 с.
947082
  Будаков В.В. Новь / В.В. Будаков. – Воронеж, 1970. – 88с.
947083
  Тургенев Иван Сергеевич Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Минск, 1985. – 272с.
947084
  Тургенев Иван Сергеевич Новь / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1987. – 477с.
947085
  Малаховский К.В. Новь Великого океана / К.В. Малаховский. – М, 1991. – 196с.
947086
  Федоров А.Г. Новь деревенского быта / А.Г. Федоров. – Москва, 1966. – 112с.
947087
  Варламов В.С. Новь древнего Урала / В.С. Варламов, О.А. Кибальчич. – Москва : "Советская Россия", 1975. – 208 с.
947088
  Гольдман В.Б. Новь земли нечерноземной / В.Б. Гольдман. – М., 1979. – 80с.
947089
  Паклин Н.А. Новь румынской земли / Н.А. Паклин. – М, 1975. – 255с.
947090
   Ногайские народные сказки. – М, 1979. – 184с.
947091
  Баскаков Н.А. Ногайский язык и его диалекты : граматика, тексты и словарь / Н.А. Баскаков ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т языка и письменности. – Москва ; Ленинград : Идз-во АН СССР, 1940. – 271 с.
947092
  Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения в XV-XVIII вв / Б.Б. Кочекаев. – Алма Ата, 1988. – 272с.
947093
  Грибоковський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.151-171. – ISBN 966-7089-17-7
947094
  Пономарьов О.М. Ногайський заколот 1758 року та сходження Крим-Гірея на ханський престол (за документами Архіву Коша Нової Запорозької Січі) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 157-168. – ISSN 0320-9466
947095
   Ногайсько-русский словарь : около 15 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 562 с.
947096
  Гоман Ю.О. Ногайці у південноукраїнських степах (друга половина XIII - перша половина XVII століть) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 34-37. – (Історія ; вип. 38)


  На підставі повідомлень західноєвропейських та східних мандрівників, руських літописів, дипломатичних документів Польсько-Литовської держави та Московського князівства, а також аналізу наукових праць у статті розглядається походження і розвиток ...
947097
  Сергеев А.А. Ногайцы на молочных водах (1790-1832 г.) / Александр Сергеев. – Симферополь : Тип. Таврич. губ. земства, 1912. – 144 с. – Без тит. л. - Отт. из № 48 "Изв. Тавр. учен. арх. комис."
947098
  Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии : историко-этнографический очерк / С.В. Фарфоровский. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1909. – 34 с. – Отд. отт. из кн. XXVI, вып. 7-го Записок Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.
947099
  Чопич Б. Ноги в поле, голова на воле / Б. Чопич. – Москва, 1981. – 143с.
947100
  Терещенко Алексей Ноги кормят : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 25 : Фото
947101
  Архангельский В.В. Ногин (1878-1924) / Архангельский В.В. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 431 с., [13] л. ил. – Библиогр.: с. 429-430. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 9(384))
947102
  Архангельский В.В. Ногин (1878-1924) / Архангельский В.В. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с., [11] л. ил. – Библиогр.: с. 318. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; вып. 16 (384))
947103
  Капитонов Е.И. Ногинский район Московской области (как пример экономического развития восточной части Московской области) : Автореф... канд. геогр.наук: / Капитонов Е.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 11 с.
947104
   Ноготок судьбы. – СПб, 1992. – 494с.
947105
  Амонов Бахтиер Умрзокович Нодир ер ва утувчи элементлар боратларининг юкори хароратлардаги магнит хоссалари : физ.-мат. фанлари буйича фалсафа д-ри (PhD) дис. автореф. : 01.04.09 / Амонов Бахтиер Умрзокович ; Самарканд давлат ун-ти хузуридпги фалсафа д-ри илмий Даражасини Берувчи PhD.29.08.2017.FM.02.04 ракамли илмий Кенгаш ; Самарканд давлата ун-ти. – Самарканд, 2018. – 44 с. – Текст: на узб., рус., англ. яз. – Библиогр.: 13 назв.
947106
  Тула Тураб Нодра Бегим : драматическая поэма / Тураб Тула ; пер. с узб. – Ташкент : Изд. "Еш. Гвардия, 1982. – 336 с.
947107
  Мурацан Ноев ворон : повести и рассказы / Мурацан; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 367 с.
947108
  Борщаговский А.М. Ноев ковчег / А.М. Борщаговский. – Москва, 1968. – 268с.
947109
   Ноезіс і ноема // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
947110
   Нож. – М, 1963. – 142с.
947111
  Солнцев Р.Х. Нож / Р.Х. Солнцев. – М., 1992. – 397с.
947112
  Джамирзаев С.М. Ножай-юртовская речь в ее отношении к чеченскому литературному языку (историко-сравнительный аспект) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.09 / Джамирзаев С. М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 29с.
947113
  Шолом-Алейхем Ножик / Шолом-Алейхем. – Москва, 1939. – 31 с.
947114
  Шолом-Алейхем Ножик : для дітей / Шолом-Алейхем. – Одеса, 1941. – 183 с.
947115
  Веллер М. Ножик Сережи Довлатова / М. Веллер. – Киев : Астарта, 1997. – 510 с. – (Библиотека современной прозы). – ISBN 966-523-100-6
947116
  Романюк В.В. Ножі з клеймами литовської доби з Київщини // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 118-121. – ISSN 0235-3490
947117
  Попов А. Ножка стола // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 7. – С. 35-40. – ISSN 0132-2036
947118
   Ножницы художницы. – М, 1960. – 96с.
947119
  Зухуриддинов А. Нозим и его творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Зухуриддинов А. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 22 с.
947120
   Нозогеография стран зарубежной Азии. – Л, 1981. – 138с.
947121
  Кушнірук Ю.С. Нозогеографічні аспекти забруднення повітряного басейну в Рівненській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 311-318 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
947122
  Стадниченко В. Ноїв ковчег культури // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 23-25


  Підготовка та відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.
947123
  Щириця П. Ноїв ковчег пам"яті, або ностальгія за радістю несамоти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 8 вересня (№ 18). – С. 5


  "Ярославів вал" представив книжку М. Слабошпицького "Протирання дзеркала".
947124
  Дубинский-Мухадзе Ной Буачидзе / Дубинский-Мухадзе. – М, 1960. – 187с.
947125
   Ной Іосиф Соломонович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 176. – ISBN 978-617-573-038-6
947126
  Чадвик Дуглас Ной нашего времи : о чем молчат рыбы / Чадвик Дуглас, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 188-195 : Фото
947127
  Лебедева О. Ной русской культуры (100 лет со дня рождения Д.С. Лихачева) // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 11. – С. 36-43. – ISSN 1818-2968
947128
  Евгеньева Т.П. Ной, Тэ-тэ и другие / Т.П. Евгеньева. – Москва : Знание, 1990. – 62с.
947129
  Кляйн Георг Нойма : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 185-194. – ISSN 1130-6545
947130
  Кусельтан И.В. Нокардиоз ягнят в условиях Кызыл-Кумов : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Кусельтан И.В.; АН Тадж. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1968. – 19л.
947131
  Нестеренко О.А. Нокардиоподобные и коринеподобные бактерии / О.А. Нестеренко. – Киев : Наука и Техника, 1985. – 334с.
947132
  Аристархова В.И. Нокардиоподобные микроорганизмы / В.И. Аристархова ; отв. ред. Е.Н.Мишустин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1989. – 248 с. – Библиогр.: с. 177-246
947133
  Сидельников О.В. Нокаут / О.В. Сидельников. – Ташкент, 1959. – 391с.
947134
  Вусик О.С. Нокаут / О.С. Вусик. – Київ, 1977. – 95с.
947135
  Эсенов Д. Нокаут : сатир. рассказы, фельетоны, юморески / Довлат Эсенов ; авториз. пер. с туркм. И.Александрова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 128 с.
947136
  Верин С.В. Нокаут / С.В. Верин. – Иркутск, 1990. – 206с.
947137
  Чуднов В.И. Нокаут за рингом / В.И. Чуднов. – М, 1974. – 118с.
947138
   Нокаут на шестой минуте : спорт. детектив. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 416 с.
947139
   Нокаут на шестой минуте. – М, 1991. – 415с.
947140
  Папамаркос Д. Нокер : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (1089/1090)/11/12 (1091/1092). – С. 66-77. – ISSN 0320-8370
947141
  Пендяга А. Ноксальні правовідносини // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Спеціальні правила щодо відповідальності одних осіб за дії інших".".
947142
  Пендяга А.Л. Ноксальні правовідносини в деліктних зобов"язаннях // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 29-33.
947143
  Гріва Ж. Ноктюрн / Ж. Гріва. – Київ, 1965. – 87 с.
947144
  Мартинович А.Н. Ноктюрн : рассказы и повести / А.Н. Мартинович. – Минск : Беларусь, 1969. – 288с.
947145
  Грива Ж. Ноктюрн : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. М.Михалевой и С.Цебаковского. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 254 с.
947146
  Гріва Ж. Ноктюрн / Ж. Гріва. – К., 1979. – 112с.
947147
  Дронников Н. Ноктюрн в прозе // Морія : Научно-публицистическое издание / Общественная организация "Общинный дом еврейских знаний "Мория". – Одесса, 2004. – № 2. – С. 166-180. – ISBN 966-8164-50-4
947148
  Велтистов Е.С. Ноктюрн пустоты / Е.С. Велтистов. – Москва, 1982. – 400с.
947149
  Жлуктенко Н. Ноктюрни Казуо Ішігуро: транспозиція у постмодернізм // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 367-372


  У статті представлено способи і форми музикалізації новел англійського сучасного прозаїка. На основі принципа «вербальної музики» С.П. Шера розкрито перекодування музичного жанру ноктюрна в практиці постмодерністського письма. В статье представлены ...
947150
  Мартынов В.Б. Ноль-четыры / В.Б. Мартынов. – М, 1985. – 255с.
947151
  Борисенко Н.П. Ноль в квадрате, или уроки самофинансирования / Н.П. Борисенко, А.Н. Борисенко. – Ростов, 1989. – 144с.
947152
  Василев О. Ноль с большой буквы / О. Василев. – София, 1965. – 363с.
947153
  Притула Д.Н. Ноль три / Д.Н. Притула. – Л., 1989. – 349с.
947154
  Чухин С.В. Ноль часов / С.В. Чухин. – М, 1980. – 95с.
947155
  Визбор Ю.И. Ноль эмоций / Ю.И. Визбор. – Мурманск, 1966. – 192с.
947156
  Седакова О.А. Ноль, единица, миллион: Моцарт, Сальери и случай Оболенского // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2005. – № 2. – С. 140-148. – ISSN 0236-2007
947157
  Соловьев С.В. Нольдистанция / С.В. Соловьев. – М., 1990. – 48с.
947158
  Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00.03 / Книш Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 70 назв
947159
  Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 09.00.03 / Книш Інна Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 14 назв
947160
  Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 1. Онтологічні засади номадичного мислення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 45-60
947161
  Горбунова Л. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 2. Концепти та метафори // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 103-114
947162
  Позняк С.П. Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних грунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат / С.П. Позняк, А.В. Баранник // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 35-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
947163
  Аулін В.В. Номативно-правове забезпечення надійності функціонування транспортних систем в Україні / В.В. Аулін, Д.В. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 28-35. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-4260
947164
  Кулаев С. Номел-Ус. / С. Кулаев. – Тифлис, 1934. – 75с.
947165
  Скрипник Ю.С. Номен aeger та його особливості в латинському семантичному просторі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 111-130


  Статтю присвячено розгляду специфіки конотацій номена aeger на прикладі творів латинських авторів різних жанрів та історичних періодів. Досліджено також дериваційну продуктивність номена, особливості контекстуального використання та його ...
947166
  Жолобницька К.О. Номен хостес в українській мові: структура, семантика, етимологія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 269-272
947167
  Нікуліна Н.В. Номен як культурно-національна складова художнього тексту // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 187-191


  У наук. статті йдеться про номени на позначення транспортних засобів (порейоніми), що активно використовуються носіями мови у повсякденному житті, тому й максимально репрезентовані в художніх текстах. Досліджено функції й основне призначення ...
947168
  Нікуліна Н.В. Номен як об"єкт східнослов"янських термінологічних студій // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 67-71. – ISSN 2221-8807
947169
  Шікіда І.Г. Номени "Wessi" і "Ossi" у сучасній німецькій пресі (квантиттативно-квалітативна характеристика) // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 362-368
947170
  Нахапетова О.В. Номени на позначення родинних стосунків у мовленнєвій інтеракції українців // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 48-51. – ISSN 2307-4558
947171
   Номенклатура-ценник на материальные ценности для организаций Министерства геологии и охраны недр СССР. – М, 1956. – 424с.
947172
  Восленский М.С. Номенклатура / М.С. Восленский. – 1-е сов. изд. – Москва, 1991. – 622 с.
947173
  Гончаренко А.В. Номенклатура блюд монастырской кухни в древнерусском житийном дискурсе // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 131-136. – ISSN 2307-4558
947174
  Штейнле О. Номенклатура в системі влади УРСР другої половини 1940-х - початку 1950-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 262-273. – ISBN 978-966-02-5322-3
947175
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Венеры / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1988. – 62 с.
947176
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа галилеевых спутников Юпитера / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1984. – 88 с.
947177
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Марса / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1981. – 85с.
947178
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа Меркурия / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1982. – 54 с.
947179
  Бурба Г.А. Номенклатура деталей рельефа спутников Сатурна / Г.А. Бурба. – Москва : Наука, 1986. – 74 с.
947180
  Литвинюк О.І. Номенклатура застав при кредитуванні в перехідній економіці як наукова проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль застави при кредитуванні.
947181
  Кошиц Ю.И. Номенклатура и объемно-планировочные решения производственных зданий молочных ферм в Украинской ССР : Автореф... канд. техн.наук: / Кошиц Ю.И.; Всесоюз. проектный и н.-исслед. ин-т типового и эксперим. проектирования с.-х. комплексов и предприятий по х. – М., 1968. – 22л.
947182
  Солдатьонок О.Б. Номенклатура мови виноробства (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 106-114. – ISBN 966-581-102-9
947183
   Номенклатура морских льдов. – Л, 1974. – 75с.
947184
   Номенклатура на органичните съединения. – София : БАН, 1992. – 499 с.
947185
   Номенклатура на органската хемиjа. – Скопjе, 1986. – 472 с.
947186
   Номенклатура органических соединений / А.П. Терентьев, А.Н. Кост, А.М. Цукерман, В.М. Потапов. – Москва : АН СССР, 1955. – 303 с.
947187
   Номенклатура органических соединений. – Саратов, 1979. – 99с.
947188
  Виговський М.Ю. Номенклатура системи освіти у УСРР 1920-1930-х років : соціальне походження, персональний склад та функції / М.Ю. Виговський. – Київ : Генеза, 2005. – 312 с. – ISBN 966-504-474-5
947189
   Номенклатура справ на 2019 рік / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 211 с. – Кн. описана за обкл.
947190
  Андросович Т.Ю. Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 21-26. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
947191
   Номенклатура ферментов : Рекомендации международного биоимического союза. – Москва, 1966. – 253с.
947192
   Номенклатура электрических машин. – Х, 1952. – 24с.
947193
   Номенклатура электрических машин в тропическом исполнении. – Москва, 1965. – 56с.
947194
   Номенклатура электротехнических изделий. – Москва
Вып. 5. – 1958. – 32 с.
947195
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 1. – 1958. – 44 с.
947196
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 2. – 1959. – 25 с.
947197
   Номенклатура электротехнических изделий в тропическом исполнении. – Москва
Вып. 3. – 1959. – 162 с.
947198
  Купенко Т. Номенклатура як привілейований прошарок суспільства у 1920 - пер. пол. 1980-х рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 19-20
947199
   Номенклатура, описание и корреспонденция счетов баланса текущего учета в текстильной промышленности. – Москва : Техника управления, 1930. – [X], 342 с.
947200
  Телешун К.О. Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 66-74


  Стаття присвячена аналізу та характеристиці некодифікованої спеціальної торгівельної лексики турецької мови. На матеріалі словників та текстів сучасної турецької мови досліджуються та розмежовуються поняття професійної лексики та термінології, які є ...
947201
  Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917-1938 рр.) : монографія / Микола Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-521-484-7
947202
  Киридон П.В. Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 171-182. – ISSN 0130-5247


  У статті пропонується аналіз термінологічного визначення поняття "номенклатура" у сучасній вітчизняній і зарубіжній історіогафії.
947203
  Дащаківська О.Ю. Номенклатурна олігархія - форма політичної еліти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 217-218. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
947204
  Зарудный М.Я. Номенклатурная единица / М.Я. Зарудный. – М, 1956. – 36с.
947205
  Каневский А.Я. Номенклатурная идентификация породообразующих оливинов. Статья 1. Оливины мафитовых и ультрамафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Украина и Россия) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 45-53 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
947206
  Каневский А.Я. Номенклатурная идентификация породообразующих оливинов. Статья 2. Оливины ультрамафитовых массивов, вмещающих хромитовые руды (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 80-91 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0367-4290
947207
   Номенклатурний перелік, використання меблів та оснащення в процесі реабілітації осіб з вадами і захворюваннями опорно-рухової системи / А.Д. Салєєва, Т.Є. Кудрявцева, О.Д. Чернишов, О.Є. Чернова, Т.М. Палуб, Т.О. Трофименко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 94-100. – ISSN 0030-5987
947208
  Редько А. Номенклатурний принцип організації сталінської системи влади та управління на прикладі Станіславської області УРСР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 21-25
947209
  Нисневич Ю. Номенклатурное проклятие России // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 5 (137). – С. 117-122. – ISSN 1606-0219


  Российской номенклатуре власть нужна, прежде всего, для личного обогащения
947210
  Сунь Шуфан Номенклатурные наименования как элемент китайской научной лексики (на материале языкознания и литературоведения) / Сунь Шуфан, С.Д. Шелов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 5-16. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
947211
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – Москва
Т. 3 полутом 2 : Органическая химия. Высокомолекулярные соединения. – 1983. – 403 с.
947212
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – Москва
Т. 3 полутом 1 : Органическая химия. Высокомолекулярные соединения. – 1983. – 343 с.
947213
   Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. – М
6. – 1988. – 559с.
947214
  Гайдай И.И. Номенклатурный вареник : сатирические рассказы и юморески / И.И. Гайдай. – Москва : Советский писатель, 1977. – 199 с.
947215
  Зверев Н.В. Номенклатурный гвоздь / Н.В. Зверев. – Алма-Ата, 1966. – 48с.
947216
   Номенклатурный справочник. – М, 1961. – 44с.
947217
  Челецька М.М. Номеносфера поезії Івана Франка : (поетика загаловків, присвят, епіграфів) / Мар"яна Челецька ; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 302 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 9). – ISBN 978-966-02-4414-6
947218
  Симонова Екатерина Номер в отеле за 60 секунд : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 42-43
947219
  Гуревич С.М. Номер газеты / С.М. Гуревич. – М., 1977. – 48с.
947220
   Номерные издания имп.. – 12с.
947221
   Номинализация в современном английском языке. – К, 1982. – 176с.
947222
  Палятинская С.В. Номинальные предложения в современном французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Палятинская С.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 15л.
947223
  Теркулов В.И. Номинатема: опыт определения и описания / Теркулов Вячеслав Исаевич ; М-во образования и науки Украины ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Горловка : ГГПИИЯ, 2010. – 228 с. – Библиогр.: 195-227. – (Знак - Сознание - Знание). – ISBN 978-966-8469-82-4
947224
  Степанова А.А. Номинатив как категория имени и концепт "архетип" в философско-лингвистическом учении стоиков // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 74-82. – ISSN 0130-9730
947225
  Собаршов И.Т. Номинативная организация научно-технической лексики. / И.Т. Собаршов. – М., 1979. – 119с.
947226
  Фернандес Х Г.Н. Номинативная организация сахарной агропромышленной терминологии и способы ее формирования (в кубинском варианте испанского яз.). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Фернандес Г.Н.Х.; МВ и ССО БССР, Минский гос. пед. ин-т ин. языков. – Минск, 1987. – 18л.
947227
  Калимуллина Винера Мухаметовна Номинативная соответственность фразеоматических глагольно-именных словосочетаний и глаголов-идентификаторов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калимуллина Винера Мухаметовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
947228
  Примович Р.Р. Номинативно-функциональные свойства фразеологических сочетаний "существительное+прилагательное" в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Примович Р.Р.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1981. – 22л.
947229
  Голубкова Елена Владимировна Номинативное варьирование как средство речевого этикета. (На материале современного англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Голубкова Елена Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 28л.
947230
  Мещанинов И.И. Номинативное и эргативное предложения / И.И. Мещанинов. – М : Наука, 1984. – 294с.
947231
  Машадиев Кара Ибрагим оглы Номинативное предложение в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Машадиев Кара Ибрагим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 28л.
947232
  Майданова Л.М. Номинативные варианты обозначения реалий в конкретной лексике среднеуральских говоров : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Майданова Л. М.; МВССР, Новсиб.ГУ. – Новосибирск, 1974. – 20л.
947233
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 131с.
947234
   Номинативные единицы языка и их функционирование. – Кемерово, 1987. – 132с.
947235
  Грудинко Б.И. Номинативные единста типа woman doctor в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Грудинко Б.И. ; Ленингр. гос. ун-т , Каф. англ. филологии. – Ленинград, 1966. – 18 с.
947236
  Исаева З.К. Номинативные и синтаксические функции неличных форм английского глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исаева З.К.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 29л.
947237
  Ецко И.И. Номинативные предложения в молдавском языке. Граммат. признаки : Автореф... канд. филол.наук: / Ецко И.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л.
947238
  Ульихина З.В. Номинативные предложения в описательных стилях XVII-XVIII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Ульихина З.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1968. – 13л.
947239
  Гаврош Н.В. Номинативные предложения в современном белорусском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Гаврош Н.В. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1969. – 17 с.
947240
  Авалишвили И.К. Номинативные предложения в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Авалишвили И.К.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 15л.
947241
  Каган Г.Е. Номинативные предложения в современном немецком языке. Грамматич. и стилистич. аспекты : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каган Г.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 18л.
947242
  Шутова В.П. Номинативные предложения в современном русском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Шутова В.П.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1954. – 17с.
947243
  Федотова Н.А. Номинативные предложения в современном русском языке. / Н.А. Федотова. – Х, 1962. – 52с.
947244
  Биятенко Л.А. Номинативные предложения в современном украинском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Биятенко Л.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1958. – 19л.
947245
  Попов А.С. Номинативные предложения и сходные с ними по форме синтаксические конструкции в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Попов А.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филог. ф-тет. – Москва, 1960. – 20 с.
947246
  Голикова О.Н. Номинативные ряды в стихотворениях Даниила Хармса // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 295-300
947247
   Номинативные свойства языковых единиц. – Саратов, 1990. – 152с.
947248
  Попович Раиса Игнатьевна Номинативный аспект испанской водохозяйственной терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05. / Попович Раиса Игнатьевна; КУ. – Киев, 1993. – 209л. – Бібліогр.:л.176-200
947249
   Номинативный аспект лингвистических единиц в языках различных типов. – Саратов, 1986. – 148с.
947250
  Кривченко Е.Л. Номинативный аспект предложения / Е.Л. Кривченко. – Саратов, 1982. – 146с.
947251
  Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Е.С. Кубрякова; отв. ред. акад. Б.А. Серебренников. – Москва : Наука, 1986. – 156 с.
947252
  Полищук Нина Васильевна Номинативный статус междометных фразеологических единиц современного английского языка и особенности их контекстного употребления : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.04 / Полищук Нина Васильевна; Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1988. – 23 с.
947253
   Номинаци и контекст. – Кемерово, 1985. – 127с.
947254
  Шлапаков Руслан Исаакович Номинации кинесических средств речевого общения как лексикографическая проблема (На материале словарей современного немецкого языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.04 / Шлапаков Руслан Исаакович; Московский гос. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 25л.
947255
  Приходько И.Г. Номинации лиц мужского пола в молодежном сленге (на материале толкового словаря Т.Г. Никитиной) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 452-461


  У статті описуються ідентифікаційні ознаки, покладені в основу найменувань осіб чоловічої статі в російському молодіжному сленгу. В статье описываются идентификационные признаки, лежащие в основе наименований лиц мужского пола в русском молодежном ...
947256
  Кольцова Е. Номинации самооценки в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 15. – С. 227-240. – ISSN 2309-1797
947257
  Дашивец Л.Д. Номинации цвета в произведении Константина Паустовского "Повесть о жизни" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 105-106. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
947258
  Ангелова Г. Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарских языках // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2016. – Т. 41, № 1. – С. 24-33. – ISSN 0204-8701
947259
   Номинация и словообразование. – Калинин, 1989. – 136с.
947260
  Закупра Ж.А. Номинация лиц по профессии в памятниках русской народности XIV и XVI веков (Строит. дело и ремесло ) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Закупра Ж.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1973. – 28л.
947261
   Номинация паралингвистических явлений в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Железанова Т. Т,; Железанова Т. Т,; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 26л.
947262
  Снитко Е.С. Номиниция в детской речи // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2008. – № 2 (20). – С. 4-7.
947263
  Кузьміна К.А. Номіналізаційні трансформації при перекладі синтаксичних структур з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-420-7
947264
  Кузьміна К. Номіналізація в українському перекладі англійських іменних одиниць з дієслівною семою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 144-147
947265
  Карабан В.І. Номіналізація структури речення при перекладі з української мови англійською / В.І. Карабан, К.А. Кузьміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-129. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто перекладацьку трансформацію номіналізації структури речення при перекладі з української мови англійською. Зроблено висновок, що, незважаючи на загалом більшу вербальність структури англійського речення, трансформація номіналізації займає ...
947266
  Снєгірьова Є.О. Номіналізація: як покращити письмове мовлення // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 157-161. – ISBN 978-966-171-881-3


  У статті розглядаються деякі питання номіналізації, зокрема, використання у різних стилях мовлення іменників, що утворені з інших частин мови. Обговорюються як позитивні, так і негативні наслідки надлишкової номіналізації у тексті. Наводяться ...
947267
  Бокал Г.В. Номіналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 268-269. – ISBN 966-316-069-1
947268
  Остапчук Я.В. Номіналізовані іменники в українській та англійській мовах: семантика та функціонування // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Івано-Франк. нац. мед. ун-т ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2019. – № 3 (55). – С. 157-165. – (Слово). – ISSN 2304-7402
947269
  Корнєєв В.В. Номінальна та ринкова капіталізація: інструментарій оцінки вартості фінансових активів // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 32-40 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
947270
  Майданик Р. Номінальне право власності (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.16-19
947271
   Номінанти на премію ім. Юрія Шевельова 2022 року // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Морфеміка


  До переліку фіналістів Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2022 року ввійшли Павло Казарін ("Дикий Захід Східної Європи"), Андрій Павлишин ("Нам і далі загрожує вічність") та Маркіян Прохасько ("Мрія про Антарктиду").
947272
  Горенко О. Номінантивна стратегія Дж. Ф. Купера у романі "Піонери" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 119-125. – ISBN 978-966-581-885-4
947273
  Гурська Д.В. Номінатема "Гріх" - елемент релігійного дискурсу: функції у мові творів сучасної української преси // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 14-15
947274
  Павленко Л. Номінативна деривація назв осіб у Пересопницькому Євангелії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 130-133. – ISSN 2305-9389
947275
  Ковальчук О. Номінативна експресивність у коломийках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 386-395


  У статті йдеться про експресивність номінативних лексем, вжитих у прямому значенні, для творення фольклорних образів у коломийках. Семантика їх може трансформуватися з додаванням морфем, при інверсії, наявності підтексту тощо. The article deals with ...
947276
  Яценко П.І. Номінативна і комунікативна організація складнопідрядного речення у творах Е. Кестнера / П.І. Яценко, Г.Л. Кириченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 247-251
947277
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.02.01 / Дуденко О.В.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
947278
  Дуденко Олена Володимирівна Номінативна та комунікативна природа українських паремій : Дис.... канд.філолог.наук:10.02.01 / Дуденко Олена Володимирівна; УДПУ ім.П.Тичини. – Умань, 2002. – Бібліогр.: л.192-216
947279
  Хоронжук Т. Номінативна трансформація антропонім-займенник 3-ї особи однини в текстах інтерв"ю представників політичної еліти. Спроба теореичного обгрунтування // Rozprawy Komisji jezykowej / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydzial I - Jezykoznawstwa,nauki o literatuze i filozofii. – Lodz, 2021. – T. 69. – С. 23-45. – ISSN 0076-0390
947280
  Панченко О.О. Номінативне поле концепту love в сучасній англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 69-72
947281
  Сурмач О.Я. Номінативне поле концепту reichtum у німецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 175-183


  Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum (багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту словникової дефініції ключового слова ...
947282
  Милик О.В. Номінативне поле субконцепту SANITAS в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Голубовська І.О., Звонська Л.Л., Корольов І.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 203-214. – ISSN 2411-1562


  Статтю присвячено дослідженню номінативного поля субконцепту SANITAS в латинській мові, яке має комплексний характер внаслідок інтеграції у його складі лексико-семантичного поля, лексико-фразеологічного поля та синонімічного ряду. Проаналізовано ...
947283
  Миголинець О.І. Номінативний аспект аналізу мовних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 338-345. – ISBN 978-966-2303-00-1
947284
  Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанскої водогосподарської термінології : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Попович Р.Г.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
947285
  Крисанова Т.А. Номінативний простір емоції страх в англомовному кінодискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 203-210


  У статті описуються лексичні одиниці, які утворюють номінативний простір емоції СТРАХ в англомовному кінодискурсі. Визначається сукупність мовних засобів, які номінують емоцію і її окремі ознаки. Виявляється лексема - ім"я емоції, встановлюються ядро ...
947286
  Брославська Л.Я. Номінативний простір концепту war / війна в американській мовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 27-32. – ISSN 2313-500Х
947287
  Бритвін Д.В. Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману "Mоravagine") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 93-100


  У статті розглядаються особливості об’єктивації концепту МАРГІНАЛЬНІСТЬ у творчості відомого франко-швейцарського письменника першої половини XX століття Блеза Сандрара, способи його мовної репрезентації у романі «Moravagine». Робиться висновок про ...
947288
  Karlova T. Номінативний статус дієслова з позицій когнітивної ономасіології (симбіоз лексичних та синтаксичних концептів) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 213-217. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
947289
  Бацевич Ф. Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 123-134. – ISSN 0203-9494
947290
  Тищенко Л.М. Номінативні одиниці діалектних текстів Донеччини на тлі української лексикографії // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 414-420. – ISBN 978-966-1673-36-5
947291
  Бондаренко О.Є. Номінативні односкладні речення в мові друкованих мас-медіа: функційний, комунікативний, семантичний аспекти // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 3. – С. 23-29. – ISSN 2077-804X
947292
  Іванченко Ю. Номінативні односкладні речення та особливості їх функціонування в поетичних текстах Василя Стуса // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 32-33. – (Бібліотека Інституту філології)
947293
  Ткачик О.В. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (скорочення, усічення, злиття, реверсія, конверсія) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 224-230
947294
  Дворянкін В.О. Номінативні процеси в українських східностепових говірках : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.01 / Віктор Олександрович Дворянкін; КНУТШ. – Луганськ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв.
947295
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 312 арк. – Додатки: арк. 231-312. – Бібліогр.: арк. 6-7, 201-230 та в додатках: арк. 311-312
947296
  Галицька Є.А. Номінативні процеси у сучасній англійській мові в аспекті соціальної стратифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв.
947297
  Андреєва Т.М. Номінативні речення в текстах Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 10-17. – ISBN 978-966-171-249-1
947298
  Островська Л. Номінативні речення у функційному аспекті // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 43-49. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
947299
  Коржак З.З. Номінативні речення як засіб вираження експресивності художнього тексту (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 67-71. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
947300
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 281 л. – Додатки: л. 210-281. – Бібліогр.: л. 182-209
947301
  Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
947302
  Пархоменко А.Ф. Номінативно-референтне варіювання в художньому тексті / А.Ф. Пархоменко, Л.М. Рубашова // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 86-90. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Намічаються три напрями розробки теорії стилістичної референції. Перший стосується загальних принципів організації художньої реальності в тексті, другий - дослідження стилістично-орієнтованих прямих референтних зв"язків, а останній передбачає вивчення ...
947303
  Колесник Н.С. Номінації Богородиці в народнопісенній традиції українців у лінгвокультурологічному аспекті // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 93-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
947304
  Охріменко Т.В. Номінації грошзнаків радянської доби у світлі культурного феномену грошових відносин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 73-79. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
947305
  Філатова О.О. Номінації житлових будинків в англійській мові: відображення архітектурних стилів, дизайну і технологій // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 325-331
947306
  Михайленко О. Номінації іншомовного походження в українському молодіжному сленгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні сфери існування сленгу, увагу приділено молодіжному сленгу, його витокам і різновидам. The main spheres of slang are analyzed, the special attention is focused on the slang of youth, it"s sources and variations.
947307
  Стишов О.А. Номінації осіб у сучасній українській мові: (на матеріалі дискурсу ЗМІ) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 0027-2833


  Статтю присвячено аналізу та класифікації нових назв осіб, переважно загальномовних і почасти оказіональних, у мові укр. ЗМІ кін. 20 - поч. 21 ст. Виявлено основні тематичні й семантичні групи цих номенів, простудійовано головні джерела їх надходження ...
947308
  Каратаєва М.В. Номінації пошукових інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 147-152


  Стаття присвячена дослідженню основних словотвірних моделей, що використовують для створення назв пошукових систем мережі Інтернет, та аналізу їх семантики. Статья посвящена изучению основных словообразовательных моделей, используемых для образования ...
947309
  Прокопович Л.С. Номінації сад, ліс у поетичних текстах Ліни Костенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 197-201
947310
  Ткаченко О.А. Номінації снодійного зілля у різних лінгвокультурах (на матеріалах англійської, української та латинської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 288-295


  Стаття присвячена аналізу номінацій снодійного зілля. Дослідження проведено на базі лексикографічних джерел та джерелознавчої бази української, англійської та латинської мов. Розглядаються семантичні особливості номінації магічного снодійного зілля на ...
947311
  Колесник О.С. Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 84-91


  Лінгвосеміотичні і лінгвокультурні властивості номінацій стихій мовами європейських етносів аналізуються в ракурсі міфологічно орієнтованого семіозису. Лингвосемиотические и лингвокультурные особенности номинаций стихий в языках европейских этносов ...
947312
  Іовхімчук Н. Номінації топонімів в українській народній пісні / Н. Іовхімчук, О. Данилюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 83-89. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
947313
  Пономаренко Я.В. Номінації учасників весільного обряду в говірках Кам"янщини // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 85-87. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
947314
  Козирєв Є.В. Номінації, пов"язані зі заченням "простір", на матеріалі української та японської мов // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції" : 21-23 квіт. 2010 р. / "Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2010. – С. 63-66
947315
  Павликівська Н. Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 174-184. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1


  "Йдеться про місце мікрогідронімів у гідронімній системі окремої історично-географічної території, зокрема Вінниччини. Сфера поширення мікрогідронімів дуже вузька, має локальний характер, оскільки вони функціонують на незначній території і серед ...
947316
  Губич В.В. Номінація граматичної категорії роду в граматиках і словниках польської мови XVI – І пол. XX ст. // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 27. – C. 124-129. – ISSN 2307-4558
947317
  Тарасюк І.В. Номінація жестів-посмішок у сучасній французькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 226-228. – ISSN 2219-4290
947318
  Оскирко О.. Номінація молока і молочних продуктів у східноподільських говірках // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 97-103. – (Серія "Філологічні науки")
947319
  Сколоздра О. Номінація осіб - представників єврейської національності у малій прозі Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-2946-40-1
947320
  Наумова Т. Номінація особи у комунікативно-прагматичному аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 118-131. – ISSN 1728-9572
947321
  Майборода Н.Г. Номінація особи у художніх творах Д. Яворницького як фрагмент мовної картини світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 45-52
947322
  Галицька Є.А. Номінація парфумерно-косметичних товарів у ракурсі лексико-семантичної класифікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 63-78


  У статті запропоновано підхід до номінації парфумерно-косметичних товарів, яка розглядається як поліаспектний процес. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки семантичних моделей, які залучено до процесу номінації. Виокремлені типи та підтипи ...
947323
  Гриценко С.П. Номінація понять військової тактики, стратегії та маневрування в українських писемних пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 297-332


  Військова лексика як невід"ємний компонент словникового складу мови активно розвивалася в XVI-XVII ст., що було зумовлено суспільно-політичною ситуацією в Україні. Майстерність військової тактики, стратегії та маневрування українського козацтва ...
947324
  Волошинова М. Номінація реалій післяпоховального етапу в говірках Східної Слобожанщини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 85-89. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
947325
  Потапенко С.І. Номінація українських подій крізь призму розширеної теорії категоризації (на матеріалі англомовного новинного дискурсу) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 151-159. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті досліджено еволюцію поглядів на здійснення процедури семантичної реконструкції: від індоєвропеїстики до сучасних когнітивно-орієнтованих студій. Висвітлено різні підходи до аналізу значеннєвих трансформацій праіндоєвропейських дієслівних ...
947326
  Омельковець Р. Номінація флори в творах Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 225-235. – ISSN 2304-9383
947327
  Давидько К. Номінація флоролексем в українській та польській мовах // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 32-37. – ISBN 978-617-689-397-4
947328
  Павленко Л. Номінування адресата мовлення у "Приватному листуванні XVIII ст." // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 154-164. – ISSN 2413-0923
947329
  Гриценко С.П. Номінування колористичної гами у староукраїнських писемних пам"ятках XVI-XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 11-30. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються питомі й запозичені лексеми на позначення кольорів та їх відтінків, які фіксуються у староукраїнських писемних пам"ятках XVІ–XVII ст. Особливу увагу звернуто на якісну і кількісну еволюцію мікросистем назв відповідних кольорів, ...
947330
  Гриценко С.П. Номінування різних форм психічної діяльності людини в староукраїнських пам"ятках кін. XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 392-408
947331
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339. – ISBN 978-966-439-754-1
947332
   Номіровський Дмитро Анатолійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-966-439-757-2
947333
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 1. – 1998
947334
   Номо. – Київ : Лабиринт
№ 2. – 1998
947335
  Алекторов.В.О Номограми для електротехнічних розрахунків / Алекторов.В.О. – Київ : Техніка, 1967. – 54с.
947336
  Алектов В.О. Номограми для електротехнічних розрахунків / В.О. Алектов. – Київ, 1967. – 47с.
947337
  Каврайский В.В. Номограмма для вычисления равноугольных проекций, приспособляемых к очертанию изображаемой области / Главное управление гражданского воздушного флота при СНК СССР ; отв. ред. В. Каврайский. – Москва : Аэрографический ин-т ГВФ, Редакционно-издательский отдел, 1938. – 26 с. + 1 карта
947338
  Бурченков И.Е. Номограмма для определения высот при топографической съёмке / И.Е. Бурченков. – Москва : Из-во Госкартогеодезии, 1930. – с.
947339
  Герцрикен С.Д. Номограмма для подбора излучений при прецизионных измерениях параметра кубической решетки / С.Д. Герцрикен. – Киев : КДУ, 1955. – [4] с. – Окр.відбиток: КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Наукові записки т.14, вип.8
947340
  Томашек К. Номограммы в транзисторной технике / К. Томашек. – Москва : Энергия, 1975. – 192 с.
947341
  Зенченко М.П. Номограммы для интерпретации данных сейсморазведки / М.П. Зенченко. – Москва : Недра, 1968. – 48с. + таблицы (6 листов)
947342
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва, 1976. – 13с.
947343
  Кузьмин В.И. Номограммы для обработки и анализа геологоразведочной информации / В.И. Кузьмин, М.Я. Красноперов. – Москва : Недра, 1976. – 13с.
947344
  Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела (морской мезобентос и планктон) / Л.Л. Численко. – Ленинград, 1968. – 107с.
947345
  Гусев С.И. Номограммы для расчета горизонтального дренажа / С.И. Гусев, Г.С. Хованский; Диткин В.А. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1972. – 40 с.
947346
  Лаптева Д.Г. Номограммы для расчета плоского потока при установившемся неравномерном движении грунтовых вод / Д.Г. Лаптева. – Москва, 1967. – 15с.
947347
  Гусев С.И. Номограммы для расчета потерь напора в поливных и участковых трубопроводах оросительных систем капельного орошения / С.И. Гусев; Хованський Г.С. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1988. – 38 с. – 13 номограмм в приложении
947348
  Высоцкий В.Н. Номограммы к тахиметрическим формулам / В.Н. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1937. – 60с.
947349
  Виноградов Г.В. Номограммы перечета концентраций / Г.В. Виноградов. – Москва, 1948. – 40с.
947350
  Романов С.А. Номограммы с транспортом, обладающим одной степенью свободы движения : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Романов С. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
947351
  Кузнецов А.В. Номографирование построений наглядных изображений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов А.В.; Объед.учен.совет.по прикладной геометрии и инж.графике при Моск.технол.ин-те пищевой пром-сти. – М, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
947352
  Дураков Б.П. Номографирование уравнений с четырьмя переменными : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дураков Б.П. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 16 с.
947353
  Борисов С.Н. Номографические и численные методы расчета сетей лучевого типа в односвязных и многосвязных областях / С.Н. Борисов, З.Т. Султанова. – Баку, 1985. – 112 с.
947354
  Гольдшмидт В.И. Номографические способы экспресс-интерпретации аномалий гравитационного поля / [В.И. Гольдшмидт и др.]. – Алма-Ата : [Б.и.], 1972. – 90 с., [123] л.. табл. : ил., табл. – Прилагается альбом номограмм и палеток (123 л.). – Библиогр.: с. 89
947355
  Покорный Е.Г. Номографический метод расчета полупроводникоых термоохлаждающих устройств / Е.Г. Покорный. – Ленинград : Наука, 1968. – 60 с.
947356
   Номографический сборник. – Москва, 1962. – 248 с.
947357
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 12. – 1978
947358
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 13. – 1982
947359
   Номографический сборник. – Москва
Вып. 14. – 1982
947360
   Номографический сборник работ научно-исследовательского семинара по номографии. – Москва ; Ленинград, 1935. – 260 с.
947361
  Франк М.Л. Номографический справочник по математике, механике, физике и сопротивлению материалов / М.Л. Франк. – Ленинград ; Москва, 1933. – 151 с.
947362
  Соколов П.П. Номография : Теория и практика построения график для быстрых технических расчетов / П.П. Соколов. – Москва : Гос. техническое изд-во, 1925. – 87 с.
947363
  Мелентьев П.В. Номография / П.В. Мелентьев. – Ленинград-Москва, 1933. – 248 с.
947364
  Швердт Г. Номография на основе геометрии отображения / Г. Швердт. – Киев, 1935. – 267 с.
947365
  Лепський М.М. Номографія в школі / М.М. Лепський. – Київ, 1956. – 87с.
947366
  Гиунашвили Э.С. Номоканон Евфимия Афонского и его источники. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Гиунашвили Э.С.; Ин-т.истории груз лит-ры. – Тбилиси, 1974. – 24л.
947367
   Номоканон Иоанна Комнина, архиепископа Ахридского : (С прил. фотографического снимка) : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1915. – 41-61 с. – Отд. оттиск из "Визант. врем.", 1915 г., т. 22. ; Без обл. и тит. л.
947368
  Бургин М.С. Номологические структуры научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – К., 1993. – 217с.
947369
  Павлова Е.Б. Номос Бразилии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 95-102. – ISSN 044-748Х
947370
  Бойченко І.В. Номотетичний метод / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 268. – ISBN 966-642-073-2
947371
  Добрянська В.І. Номофобія - хвороба ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 33-34 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
947372
  Фукс К.. Номофобія та смомбі. Чому залежність від гаджетів перетворюється на небезпечний психічний розлад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 31 (663), 31.07.-6.08.2020. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561
947373
  Вісич О. Нон-фініто у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 9-15. – ISSN 0236-1477


  У статті сформульовано поняття нон-фініто як естетичної категорії, систематизовано його художні прийоми у драматичному доробку Лесі Українки. Ключовою для еволюції мистецької манери письменниці визнано фантастичну драму "Осіння казка", де виробились ...
947374
  Скопенко В.В. Нонаметилимидодифосфорамидные тиоцианаты лантаноидов / В.В. Скопенко, Л.А. Клунник, А.С. Тряшин // Укр. хим. журн., 1980. – №9
947375
  Скрейнемакерс Ф.А. Нонвариантные, моновариантные и дивариантные равновесия / Ф.А. Скрейнемакерс. – М., 1948. – 211с.
947376
  Абалкин Л.И. Нонвый тип экономического мышления / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1987. – 189 с.
947377
  Богородицкий А.А. Нониусные аналого-цифровые преоразователи / А.А. Богородицкий, А.Г. Рыжевский. – Москва : Энергия, 1975. – 121 с. : ил. – Библиогр.: с. 118-120. – (Библиотека по автоматике ; вып. 533)
947378
  Шахнин Г.Б. Нонка и другие... / Г.Б. Шахнин. – Л, 1991. – 69с.
947379
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – М., 1958. – 182с.
947380
  Петров И. Нонкина любовь / И. Петров. – Тамбов, 1961. – 206с.
947381
  Чуйко В.Л. Нонкогнітивізм когітологічного розуміння наукового пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 57-61. – ISBN 966-7943-03-8


  Когітологічно обґрунтовується, що, принаймні, в технічних науках існують такі вимоги до дослідження, які завжди передбачають конвенціонально прийняті критерії. В таких науках придатність кінцевого результату визначається не когнітивно, а практично та ...
947382
  Марусіна О.С. Нонкогнітивність конструктивного постмодернізму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
947383
  Котова О.О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80-х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 - теор. та іст. культури / Котова О.О. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
947384
  Проців І. Нонконформізм на зламі 1950-1960-х років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 919-922. – ISSN 1028-5091
947385
  Смирна Л.В. Нонконформізм у контексті масової культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 245-253
947386
  Кіндрачук Н.М. Нонконформізм як соціокультурне явище в Україні: 60-70-ті рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 149-155. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
947387
  Медвідь Л. Нонконформізм як явище культури 60-х років // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 12. – С.132-140. – ISSN 0585-8365
947388
  Тримбач С. Нонконформізм, що надихає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 6-7


  Присвячено Ліні Костенко та її творчості.
947389
  Савчкенко О. Нонконформісти. І - попри все - оптимісти / О. Савчкенко, В. Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 8-10


  "Дню" виповнюється 24 роки.
947390
   Нонна Копистянська = Nonna Kopystyanska biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 234с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.15). – ISBN 966-613-341-5
947391
  Левшина И.С. Нонна Мордюкова / И.С. Левшина. – М : Искусство, 1967. – 128 с.
947392
  Наєнко М. Нонна Шляхова: нас єднали дві стихії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 260-278
947393
  Довгерт А. Ноннй Цивільний кодекс України як кодифікація приватного прана // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 59-60


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
947394
  Расул-заде Н. Нонсенс : роман, повесть, рассказы / Н. Расул-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 348 с.
947395
  Голмз Дж. Нонсенс: осягнути і перемогти = Nonsense: the power of not knowing : осягнути і перемогти / Джеймі Голмз ; пер. з англ. Марії Шимчишин. – Київ : Наш Формат, 2016. – 315, [5] с. – Парал. тит. арк. англ. - Nonsense / Jamie Holmes, 2015. - Покажчик: с. 307-315. – Бібліогр. в прим.: с. 269-306. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7279-51-7
947396
  Кириченко М.С. Нонсенсний смисл та символічний обмін (Ж.Дельоз і Ж.Бодріяр) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 66-67
947397
  Столяров Ю.Н. Нонэлектронный документ: правомерность термина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 0130-9765
947398
  Камшилов М.М. Ноогенез - эволюция, управляемая человеком / М.М. Камшилов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология ; № 4)
947399
  Корсак К. Нооглосарій-2 - ноонауки для майбутнього без колапсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 31-53. – ISSN 1682-2366
947400
  Корсак К. Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 42-48. – ISSN 2078-1016
947401
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманизм в современной философии образования: поиск новой парадигмы развития.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 298-302. – ISSN 2076-1554
947402
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическая философия // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 36-40. – ISSN 2077-1800
947403
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистический подход в философии образования: теоретико–методологическое обоснование // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 299-303. – ISSN 2076-1554
947404
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 40-44. – ISSN 2077-1800


  В статье автор изучает проблему формирования ноогуманистического мировоззрения на основе ноогуманизма и исследование педагогического потенциала последнего. Приходит к выводу, что ноогуманистически-ориентированная философия образования обладает большим ...
947405
  Шиндаулова Р.Б. Ноогуманистическое мировоззрение: философское обоснование сущностных характеристик // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 140-149. – ISSN 2075-1443
947406
  Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) - шлях сталого розвитку людства у ХХІ столітті // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 20-23. – ISSN 1810-3944
947407
  Запорожан В. Нооетика як етичний кодекс сучасності // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2010. – № 5 (25). – С. 35-37. – ISSN 1819-7329
947408
  Поляков О.А. Нооетика. екоетика, геронтоетика як світоглядні основи виховання і сталого розвитку суспільства в Україні / О.А. Поляков, О.С. Томаревська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 9 назв.
947409
  Корсак К. Нооісторія про давні витоки українців і слов"янського світу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (172). – С. 63-78. – ISSN 1682-2366
947410
  Корсак. Нооісторія, Велике Трипілля та інші основи української ідеї XXI // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С.54-63. – ISSN 1682-2366
947411
  Бездрабко В. Ноокомунікологія Галини Швецової-Водки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 46-81. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено основні здобутки відомої бібліографознавиці, книгознавиці, документознавиці Г. М. Швецової-Водки в царині ноокомунікології
947412
   Ноомислення як засіб ліквідації частини загроз духовно-інтелектуального колапсу / К. Корсак, Ю. Корсак, Л. Антонюк, С. Благініна // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (180). – С. 32-45. – ISSN 1682-2366


  До повного списку авторів також входять науковці КНУ імені Тараса Шевченка: Лариса Ляшенко, Ольга Поляк, Ніна Соловей.
947413
  Кірик Т.В. Ноопарадигма освіти і екорейтинги / Т.В. Кірик, К.В. Корсак // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 284-290. – ISSN 2522-493Х
947414
  Корсак К. Ноостратегія планування розвитку вищої освіти та економіки України у XXI столітті / К. Корсак, А Похресник, // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 47-56. – ISSN 2078-1016
947415
  Голубець М.А. Ноосфера - нова фаза, стадія організованості, останній із станів біосфери // Екологія і ресурси : Збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України. Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: на 28 пунктів. – ISBN 966-8440-08-0
947416
  Палієнко Е.Т. Ноосфера - нове явище на нашій планеті / Е.Т. Палієнко. – Київ : Знання, 1979. – 32с. – (Знання ; №12)
947417
   Ноосфера. – Л, 1986. – 206с.
947418
   Ноосфера. – Л, 1987. – 223с.
947419
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
947420
  Ліщитович Л.І. Ноосфера / Ліщитович Л.І. – Київ : Ліра-К, 2020. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-307. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
947421
  Дячишин Б. Ноосфера Андрія Содомори // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 31


  1 грудня - 80-річний ювілей видатного українського письменника і перекладача.
947422
  Чумаков А.Н. Ноосфера В.И. Вернадского: философское и естественнонаучное содержание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27-37. – (Глобалистика и геополитика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме единства философского и естесвеннонаучного содержания в творчестве В.И. Вернадского.
947423
  Шпак В. Ноосфера вченого-енциклопедиста. 155 років від дня народження Володимира Вернадського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 8 березня (№ 47). – С. 3


  Згадується М. Максимович.
947424
  Дячишин Б. Ноосфера думок слова - життя Андрія Содомори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 14-15
947425
   Ноосфера и художественное творчество. – М, 1991. – 279с.
947426
   Ноосфера и человек. – М, 1991. – 364с.
947427
  Дичко І.О. Ноосфера і біосфера: проблеми співіснування // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 30-34. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
947428
   Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2002-. – ISSN 2074-4447
Вип. 1 (14). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
947429
  Бейлин М.В. Ноосфера как единое мыслящее человечество // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 44-48
947430
  Швецова-Водка Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 187-197. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
947431
  Поляков М. Ноосфера не знає національних кордонів / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 160). – С. 10


  Підприємець Максим Поляков - про те, чому взявся за активне освоєння космічних технологій та освітні програми у сфері точних наук.
947432
  Рибалка В.В. Ноосфера парадигма розвитку науки і освіти // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 27-36. – ISBN 978-617-639-356-6
947433
  Білоніжка П.М. Ноосфера та проблеми її розвитку : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 171, [1] с. : іл., табл. – Макет каталож. картки, зміст, резюме парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 160-167. – ISBN 978-617-10-0569-3
947434
  Костенко А. Ноосфера як визначальне джерело права майбутнього // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 29-31. – ISBN 978-617-7069-14-9
947435
  Корсак Костянтин Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХ! столітті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 18-25. – ISSN 2078-1016
947436
   Ноосфера: Духовный мир человека. – Ленинград : Лениздат
Вып.3. – 1989. – 239с.
947437
  Савцова Т.М. Ноосфера: закономерности развития : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-14 : Фото. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
947438
   Ноосфера: іхтіоекологічні та економічні проблеми реабілітації водних екосистем / Й.В. Гриб, М.О. Клименко, В.В. Сондак, Д.Й. Войтишина // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 3-20. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
947439
  Радченко Ю. Ноосферна модель виробництва проти індустріальної: на початку філогенетичного розгалуження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
947440
  Чуркіна В.Г. Ноосферна модель розвитку цивілізації, цінності освіти та культури // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 156-163. – ISBN 978-966-452-250-9
947441
  Стахневич В.І. Ноосферна освіта - механізм гармонізації суспільства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 188-194. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються наукові дослідження з проблеми ноосферної освіти, їх значення в розвитку особистості й суспільства.
947442
  Кічук Н. Ноосферна освіта особистості: виклики часу, деякі підходи до якісного забезпечення у вищій школі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 74-78. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
947443
  Куценко В.Й. Ноосферна парадигма розвитку економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
947444
  Палагін О.В. Ноосферна парадигма розвитку науки та штучний інтелект / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв, А.І. Шевченко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 12-21. – ISSN 0023-1274
947445
  Гриценко С.І. Ноосферна парадигма розвитку транспортно-логістичних кластерів в умовах глобалізації // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
947446
  Воропаєва Т. Ноосферна парадигма цивілізаційного розвитку: ноетичний вимір // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 257-266
947447
  Пирожков С.І. Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності / С.І. Пирожков, Н.В. Хамітов // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 71-82. – ISSN 1027-3239
947448
  Лебедев С.А. Ноосферная картина мира / С.А. Лебедев, А.И. Панченко // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
947449
  Руденко Л.Г. Ноосферная философия В.И.Вернадского - фундамент устойчивого (сбалансированного) планетарного развития // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 7-12 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
947450
  Мясникович М.В. и др. Ноосферная экономика как инновационный императив устойчивого социально-экономического развития в условиях глобализации // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.86-99. – ISBN 966-7695-75-1
947451
  Запорожан В. Ноосферне мислення Вернадського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№106/107). – С. 11


  Виповнюється 150 років від дня народження великого вченого, натураліста, мислителя і громадського діяча Володимира Вернадського, чиї ідеї зіграли видатну роль у становленні сучасної наукової картини світу. У центрі його природничо-наукових та ...
947452
  Циганівська О.І. Ноосферне усвідомлення потреби у реактивній фізичній активності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 116-118
947453
  Перга Т.Ю. Ноосферний підхід до розвитку цивілізації – нова парадигма? // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 120-123. – ISSN 2076-1554
947454
  Нікитенко П. Ноосферний підхід до формування антикризової моделі життєдіяльності Бєларусі, Росії та України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 21-26 : Табл. – ISSN 0131-775Х
947455
  Мендель Ю.В. Ноосферно-фольклорний синкретизм металогії збірки "Теорія крила" В. Затуливітра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 388-392. – (Б-ка Ін-ту філології)
947456
  Гончаренко М.С. Ноосферное образование - ключ к здоровью : монография / М.С. Гончаренко, Н.В. Маслова, Н.Г. Куликова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2017. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190-199. – ISBN 978-966-285-451-0
947457
  Жульков М.В. Ноосферное развитие: становление коллективного разума и социальной автотрофности // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 267-270. – ISSN 1606-951Х
947458
  Ильин И.В. Ноосферогенез как глобальный процесс (концепция нооглбалистики) / И.В. Ильин, А.Д. Урсул, Т.А. Урсул // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 33-50. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  В статье отмечается, что учение о ноосфере в трудах В.И. Вернадского развивалось на концептуальной основе, в которой глобализм и идеи становления ноосферы оказались соединенными в целостную форму мировоззрения. На базе мировоззрения нооглобализма ныне ...
947459
  Корсак К. Ноотехнології - засіб здійснення сталого розвитку і побудови ноосуспільства / К. Корсак, Ю. Корсак // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 4. – С. 70-76
947460
  Корсак Костянтин Ноотехнології на захисті здоров"я людства // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 6-7 : Фото
947461
  Корсак К. Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського : освіта і суспільство // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
947462
  Сидоренко А.Г. Ноотропи: шлях довжиною в півстоліття // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Полтав. держ. мед. ун-т ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 199-204. – ISSN 2077-1096
947463
  Корсак Ю. Нооуніверситет - XXI як потенційний лідер у майбутньому суспільстві / Ю. Корсак, К. Корсак // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 27-33. – ISSN 2078-1016
947464
  Скогорєв О В. Супрун Гуков П.І. В.П. НОП - проблема економіко-соціальна / О В. Супрун Гуков П.І. В.П. Скогорєв. – Київ, 1970. – 83 с.
947465
   НОП в управінні лікарнею. – К, 1973. – 72с.
947466
  Годік Г.В. НОП і економічна реформа. / Г.В. Годік. – К, 1970. – 142с.
947467
  Шабатин П.Ю. НОП і клопіт : байки / П.Ю. Шабатин. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 79 с.
947468
  Ібсен Г. Нора : дpама на 3 дії / Генрік Ібсен ; Пеpеклала М. Загіpня [М.М. Гpінченко] ; Зpедактував Б. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З дpук. П. Баpського], 1908. – 98 с. – Hа с. 3 - Маpії Заньковецькій, Великій Аpтистці, Hезpівняній Кpасі Рідного Театpу пpисвячую цей пеpеклад. – ([Дpами й комедії] / [Пеp. під pед. Б. Гpінченка] ; [Ч. 7])
947469
  Палмер Д. Нора = Nora : роман / Диана Палмер ; [пер. с англ. Л.А. Василевич]. – Смоленск : Русич, 1995. – 324, [2] c. : ил. – Сер. осн. в 1994 г. – (Алая Роза). – ISBN 5-88590-278-X
947470
  Ібсен Г. Нора або хатка ляльки : дpама в 3-х актах / Генрих Ібсен ; Переклала Маpія Гpушевська. – Київ : Дpук. І. Врублевського і Т. Озерова, 1908. – 149, [4] с. – На окр. аpк.: Дорогій і Високоповажаній Марії Константиновнї Заньковецькій сей переклад зроблений на її бажаннє присвячує перекладчиця
947471
  Бабадажнян Р.А. Норайр Маркарович Кочарян / Р.А. Бабадажнян; Бабаджанян Р.А. ; вступ. ст. Г.М. Гарибяна, З.А. Киракосян ; библиогр. сост. Р.А. Бабаджанян ; АН Армянской ССР. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1970. – 46 с. – (Выдающиеся ученые Советской Армении ; № 12)
947472
  Абдугалиев У.А. Норамальная форма в К-значной логике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.009 / Абдугалиев У.А. ; АН СССР. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.11-13
947473
  Никандров А.В. Норберто Боббио о политике и культуре: независимость интеллектуалов и автономия культуры // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 45-50. – ISSN 1812-8696
947474
  Никандров А.В. Норберто Боббио о типологии интеллектуалов в постиндустриальном обществе // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 864-875. – ISSN 1812-8696
947475
  Огнєва О.Д. Норбу Церінг і його оповідання "Відпущена вівця" : контекст створення // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 70-85. – ISSN 1608-0599
947476
  Добров А. Норвегия / А. Добров; Ред.. Жирмунский М. – Москва : Гос. соц.-эконом. изд., 1941. – 136 с.
947477
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1957. – 80с.
947478
  Похлебкин В.В. Норвегия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1958. – 22с. : карта
947479
  Пуденко Дарья Норвегия вне трасс. Свободный спуск : тема номера. Душа Норвегии / Пуденко Дарья, Галат Константин, Британишский Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 104-111 : фото. – ISSN 1029-5828
947480
  Воронов К.В. Норвегия вчера и сегодня / К.В. Воронов. – Москва, 1987. – 62 с.
947481
  Папченко Анна Норвегия глазами музыканта, или "Осторожно! Тролли!" : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 152-154 : Фото
947482
  Фиш Г.С. Норвегия рядом / Г.С. Фиш. – Москва, 1963. – 476с.
947483
  Машкова Екатерина Норвегия. В небесной синеве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 17 : фото
947484
  Мартынов Семен Норвегия. Воздушная тревога // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 26-27 : фото
947485
  Новикова Маргарита Норвегия. Край света // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 22-31 : фото
947486
  Доброницкая Т. Норвегия. Новые пьесы второй половины 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.А. Загускина. – Москва, 1989. – № 3 (83). – С. 9-21
947487
  Клинкенборг Верлин Норвегия. Поединок воды и суши / Клинкенборг Верлин, Харбер Орсолия, Харберг Орсолия // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 100-113 : фото
947488
  Зеленский Святослав Норвегия. Полевые условия: 7 невероятных футбольных стадионов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 48-53 : фото
947489
  Моротская Стелла Норвегия. Прибытие // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 28-35 : фото
947490
  Серышева Юлия Норвегия. Рыбацкие сети // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 62-69 : фото
947491
  Карелина Дарья Норвегия. Самая благополучная страна. Запас прочности // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 38-51 : фото
947492
  Епуряну Вячеслав Норвегия. Свет севера // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 22 : фото
947493
  Ерамов Р.А. Норвегия. Физико-географ. характеристика / Р.А. Ерамов. – Москва : Географгиз, 1949. – 311с.
947494
  Кошентаевский Виталий Сергеевич Норвегия. Экономика и внешняя торговля / Кошентаевский Виталий Сергеевич. – М., 1957. – 120с.
947495
  Талагаева Д.А. Норвегия: государственная научная политика // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 1 (139). – С. 155-165. – ISSN 0321-2017


  В статье представлены результаты анализа норвежской государственной научной политики с точки зрения ее организационной структуры и финансирования. Особое внимание уделено акторам, функционирующим в научном пространстве, рассмотрены их роли и вклад, ...
947496
  Санти Анастасия Норвегия: от Киркенеса до Бергена // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 40-42 : фото
947497
  Гончар Б.М. Норвегія : політичні партії, профспілки // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 425
947498
  Гончар Б.М. Норвегія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 424-425
947499
  Супричов Олексій Норвегія (Королівсьво Норвегія) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 45-47
947500
  Сидоренко Віктор Норвегія до кишені // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 40-45 : фото
947501
   Норвегія та Україна: досвід і перспективи співпраці // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 1


  З нагоди десятиріччя співпраці між двома країнами наш університет відвідала делегація норвезьких гостей. Конференцію відкрив ректор університету Л. Губерський.
947502
  Ракочі Вадим Норвегія. "Так, ми любимо цей край!" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 26-28 : фото
947503
  Юрасова Юлія Норвегія. 500 доларів за три тижні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 76-83 : фото
947504
  Ракочі Вадим Норвегія. Головний секрет Боргена / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 86-93 : фото
947505
  Малей Віктор Норвегія. Недорого : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 28-32
947506
  Ракочі Вадим Норвегія. Нордичний круїз / Ракочі Вадим, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 110-117 : фото
947507
  Власенко Анастасія Норвегія. Соло в Осло // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 20-24 : фото
947508
   Норвегія. Фіорди та Музеї сексу : новинка сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 74 : Фото
947509
  Энгстранд С. Норвежская весна / С. Энгстранд. – Л, 1944. – 232с.
947510
  Ланге К. Норвежская музыка / К. Ланге, А. Эствед. – М., 1967. – 104с.
947511
   Норвежская новелла 19-20 веков. – Л, 1974. – 447с.
947512
   Норвежская селитра. – Б.м. – 32с.
947513
   Норвежские были. – М, 1964. – 303с.
947514
  Конрадова Наталья Норвежские каркасные церкви / Конрадова Наталья, Иржи Гавран // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 1 (2868), январь. – С. 41-46 : рис., фото
947515
   Норвежские народные сказки // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 77-85. – ISSN 0132-2036
947516
   Норвежские сказки. – М, 1962. – 294с.
947517
  Симонов К.М. Норвежский дневник / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 13с.
947518
  Юданов Ю. Норвежский капитал в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 93-99. – ISSN 0131-2227
947519
  Мураками Х. Норвежский лес : [ роман ] / Харуки Мураками; [ пер. с японского А. Замилова ]. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 368с. – ISBN 5-699-03832-9
947520
  Сергеев С.С. Норвежско-русский военный словарь / С.С. Сергеев. – М., 1963. – 380с.
947521
  Максимов В.Ф. Норвежско-русский политехнический словарь. Около 50000 терминов. / В.Ф. Максимов, Л.В. Максимов. – М., 1970. – 768с.
947522
  Лукашова Е.А. Норвежско-русский словарь по промысловой ихтиологии / Е.А. Лукашова. – Москва, 1969. – 176с.
947523
  Клех Игорь Норвежское заполярье : Путешествие / Клех Игорь, Максимишин Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72-86 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
947524
  Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье / А.Я. Гуревич. – М., 1977. – 337с.
947525
  Бернхардсен Й. Норвежці у Києві // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-101. – ISSN 0869-3595


  Україно-норвежські відносини
947526
  Якобсон Елена Норвежцы не будут дарить гору // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
947527
  Гончар Б.М. Норвезька робітнича партія // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 428
947528
  Бйорнсон Б. Норвезька сторона : повісті / Бйорнстьєрне Бйорнсон ; [з норвез. пер. Наталя Іванчук]. – Львів : Піраміда, 2010. – 157, [3] с. – (Приватна колекція ; Майстри українського перекладу). – ISBN 978-966-441-199-5
947529
  Сом-Сердюкова Норвезьке Товариство пам"яті про минуле // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – C. 2-5. – ISSN 0131-2685
947530
  Чйон Г. Норвезький король Улав Святий на Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 110-120. – ISBN 978-966-432-087-7
947531
   Норвезькі прислів"я приказки. – Київ : Дніпро, 1991. – 203с.
947532
  Горпенюк Максим Норвезькі фіорди: мандрівки льодовиками й китове сафарі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-103 : фото
947533
  Чйон Г. Норвезько-руські взаємини до 1250 року // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 147-152. – ISBN 978-966-432-087-7
947534
  Буркут К.С. Норвезько-український словник = Norsk-Ukrainsk ordbok / К.С. Буркут ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Академперіодика, 2014. – 257, [2] с. : табл. – (Словники України). – ISBN 978-966-360-257-8
947535
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1977. – 127с.
947536
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1980. – 144с.
947537
   Норд-ост. – Петропавловск-Камчатский, 1984. – 159с.
947538
   Норд-Ост. – ПетропавловскКамчатский, 1986. – 149с.
947539
  Монастырев В.А. Норд-ост. / В.А. Монастырев. – М., 1963. – 208с.
947540
  Хазин А.А. Норд-Ост. Стихи. / А.А. Хазин. – [Харьков] : ЛИМ, 1933. – 99 с.
947541
  Авдюкова Н.в. Нордитерпениоды и возможные пути их образования. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Авдюкова Н.в.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 24л.
947542
  Козлов Григорий Нордические сказки "Аненербе" : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 56-68 : Іл., карта
947543
  Урванцев Н Н. Норильск : История открытия и освоения медно-никелевых руд Сибирского севера / Н Н. Урванцев. – Москва : Недра, 1969. – 88с.
947544
  Снегов С.А. Норильские рассказы / С.А. Снегов. – М., 1991. – 296с.
947545
  Чернышова Елена Норильськ. Замороженный город // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – ноябрь, № 122. – С. 130-153 : фото
947546
  Ткачук М. Норильське повстання - це класичний вибух історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 17-18


  Автор циклу фільмів, присвячених опору в"язнів ГУЛАГу, розповідає про своїх героїв, та про те, чому для них досі не знайшлося місця у шкільних підручниках.
947547
  Грицяк Є.С. Норильське повстання : (Спогади і документи) / Є.С. Грицяк; Фундація ім.О.Ольжича. – 2-ге вид., виправлене і доп. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 79с. – ISBN 966-7601-07-2
947548
  Грицяк Є. Норильське повстання / Євген Грицяк ; Харківська правозахисна група. – Київ : Права людини, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-8919-41-1
947549
  Юргенсон П.Б. Норка / П.Б. Юргенсон. – М, 1932. – 28с.
947550
  Кривицький Ю.В. Норма-дефініція як різновид спеціалізованих норм права // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 42-44. – ISBN 978-966-600-475-1
947551
  Саенко С.И. Норма административного права как культурный феномен // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 14-21. – ISSN 0132-0769
947552
  Карпіловська Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 43-51. – ISSN 0201-419
947553
  Крючкова І.В. Норма валового заощадження: теорія та практика // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 7-39. – ISSN 1605-7988
947554
  Нєнов Д. Норма доступу // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  "Проблему захисту прав потерпілого в питанні збирання доказів, тимчасового доступу до речей та документів потрібно вирішити шляхом внесення змін до законодавства України".
947555
  Десятова А.В. Норма и аномалия в поэтическом идиолекте Александра Введенского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 121-127. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
947556
  Куратченко М.А. Норма и антинорма: проблемы и перспективы инклюзивного образования в КНР // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 215-227. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена исследованию категорий нормы и антинормы в китайской традиции и, как следствие, их влиянию на восприятие обществом лиц с ограниченными возможностями. Отношение к людям, которые отличаются от других, в традиционной культуре тесно ...
947557
   Норма и вариативность в германских языках. – Ярославль, 1989. – 100с.
947558
  Воскресенский К.П. Норма и изменчивость голового стока рек Советского Союза / К.П. Воскресенский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 547с.
947559
   Норма и сталистическое варьирование. – Горький, 1987. – 163с.
947560
   Норма и функционирование языковых единиц. – Горький, 1989. – 120с.
947561
  Бардукова Г.О. Норма і девіація в сучасній українській фраземіці : монографія / Г.О. Бардукова. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2016. – 251, [1] с. : іл., табл. – Покажч. фразеол. інновацій: с. 242-246. - Слов. термінів: с. 247-250. – Бібліогр.: с. 201-239. – ISBN 978-617-646-340-5
947562
  Гетьман З.О. Норма мовлення як засіб регламентації мовленнєвої діяльності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 65-68.
947563
  Петренко О. Норма нiмецької літературної вимови та основні етапи її кодифiкацiї / О. Петренко, Д. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-11. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання норми німецької літературної вимови. Увагу приділено основним етапам її кодифікації у про-цесі створення єдиної вимовної норми. The article deals with problems of the norm of German literary enunciation. the special attention is ...
947564
  Соболь Н.А. Норма нашей жизни / Н.А. Соболь. – Львов, 1981. – 40с.
947565
  Юнга Е.С. Норма поведения / Е.С. Юнга. – Москва, 1952. – 152с.
947566
   Норма поведения каждого. – Минск, 1965. – 159с.
947567
  Реддінг Дж.А. Норма права 8 та майбутнє американської політичної активності у сфері одностатевих шлюбів // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 130-142
947568
  Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальніх конфліктів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 10. – С.13-15. – ISSN 0132-1331


  Конституційний Суд України
947569
  Чечина Н.А. Норма права и судебное решение / Н.А. Чечина. – Л, 1961. – 78с.
947570
  Чернуха Т.Л. Норма права і фактична компетенція державної влади у політичному вченні Б. Кістяківського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 86-88
947571
  Богдан О.В. Норма права і юридична аргументація // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 408-410. – ISSN 2413-6433
947572
  Гонтарь В.І. Норма права с точки зрения аналитико-доказательной деятельности юристов // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 460-467. – ISSN 1563-3349
947573
  Стецик Н.В. Норма права та нормативно-правовий припис: загальнотеоретичні аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 212-219. – ISSN 2306-9082
947574
  Кривицький Ю. Норма права у механізмі правового регулювання: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 8-13.
947575
  Костенко О.Б. Норма права як евристичний вимір філософсько-правового дискурсу // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 439-440. – ISSN 2413-6433
947576
  Полонка І. Норма права як основа його нормативності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 128-131
947577
  Якушев І.М. Норма права як основа правової норми // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7272-11-2
947578
  Заморська Норма права як основний елемент системи права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 42-45.
947579
  Кривицький Ю.В. Норма права як предмет дискусій в юридичній науці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 34-38
947580
  Костицький В.В. Норма права як соціальний феномен: теолого-соціологічне праворозуміння // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 5-8. – ISSN 2413-6433
947581
  Кобан О.Г. Норма права, як елемент обмеження влади // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 435-437. – ISSN 2413-6433
947582
  Прийма С.В. Норма права: загальнотеоретична характеристика // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 51-68. – ISSN 2224-9281
947583
  Николина К.В. Норма права: сучасні філософсько-правові інтерпретації // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 460-462. – ISSN 2413-6433
947584
  Бурменко Т.Д. Норма прибавочного продукта в социалистическом хозяйстве. / Т.Д. Бурменко. – Иркутск, 1990. – 203с.
947585
  Третьякова Л.И. Норма прибавочной стоимости как показатель степени эксплуатации наемного труда капиталом. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Третьякова Л.И.; ВШПД ВЦСПС. – М., 1977. – 33л.
947586
   Норма прибыли и перелив капитала. – М, 1987. – 254с.
947587
  Лизогуб Я. Норма про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: можливий спосіб її удосконалення // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 66-72


  У статті викладено пропозицію щодо окремих конкретних питань удосконалення норми про відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини (ст. 149 Кримінального кодексу України). Автором обгрунтовується підвищена суспільна ...
947588
  Михайленко Д. Норма про незаконне збагачення і принцип презумпції невинуватості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 386-387. – ISBN 978-617-7069-28-6
947589
  Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования / Ю.П. Давыдов ; [отв. ред. В.А. Кременюк] ; Рос. акад. наук, Ин-т Соединенных Штатов Америки и Канады. – Москва : Наука, 2002. – 285, [3] с. – Библиогр. в примеч. в конце гл. – ISBN 5-02-013134-2
947590
   Норма реализации вариьирования языковых сред : республиканский сборник. – Горький
Вып. 3. – 1977
947591
  Зиновьева Л.Е. Норма стока рек бассейна Лены : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 696 / Зиновьева Л.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Геогр. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
947592
  Кохановська О.В. Норма цивільного права як загальнообов"язкове формально визначене правило поведінки, як інформація і результат творчості // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-378-9
947593
  Штефан А.С. Норма цивільного процесуального права в структурі елементів механізму доказування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 2220-1394
947594
  Пашковська Г. Норма як об"єкт дослідження зарубіжного мовознавства // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 127 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Лариси Георгіївни Скалозуб. – С. 17-25
947595
  Левченков О.І. Норма як спеціальний критерій виміру ефективності правового регулювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 5-14
947596
  Білас А.А. Норма, арготизми і переклад // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 120-130
947597
  Атаян Э.А. Норма, изменчивость и внутригодовое распределение стока на реках Армянской ССР. : Автореф... наук: / Атаян Э.А.; Ерев. полит. инст.и м.К.Маркса. – Ереван, 1964. – 16л.
947598
  Скуратовський Р.В. Нормалiзацiя скрученої кривої Едвардса і властивості над [математична формула] / Р.В. Скуратовський, Є.О. Осадчий // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, В.М. Булавацький, М.М. Войтович [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (129). – С. 62-80. – ISSN 0868-6912
947599
  Ахмет В.Х. Нормализация атмосферы геологоразведочных выработок с помощью вентиляционных скважин и воздухоочистительных установок / В.Х. Ахмет, А.В. Быховский, А.И. Кабанцев. – Москва : Недра, 1977. – 108 с. : ил. – Список лит.: с. 103-106 (48 назв.)
947600
  Алехин И.А. Нормализация государственно-церковных отношений и патриотическая роль Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны / И.А. Алехин, В.П. Иванов, Д.В. Шутько // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 18-25. – ISSN 2073-8536
947601
  Карпенко Э.С. Нормализация градационной характеристики фотографического изображения в процессе его проявления : Автореф... канд. техн.наук: / Карпенко Э. С.; Моск. полигр. ин-т. – М., 1966. – 18л.
947602
  Германович И.К. Нормализация лексики белорусского литературного языка в 20-30-х годах 20 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Германович И.К.; Акад.наук БССР. – Минск, 1963. – 16л.
947603
  Палионис И.И. Нормализация литовского литературного языка в конце XIX века (1880-1901) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Палионис И.И. ; Вильнюс. гос. ун-т , Истор.-филолог. фак. – Вильнюс, 1953. – 19 с.
947604
  Швембергер И.Н. Нормализация опухолевых клеток. / И.Н. Швембергер. – Л, 1987. – 144с.
947605
  Гасымлы М. Нормализация отношений СССР и Турции в 1960-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 18-44. – ISSN 0042-8779
947606
   Нормализация учебной нагрузки школьников. – М, 1988. – 158с.
947607
  Баринова И.И. Нормализация учебной нагрузки школьников по географии : кн. для учителя из опыта работы : сборник / ред. И.И. Баринова. – Москва : Просвещение, 1985. – 96 с.
947608
   Нормализация характеристик намагничивания. – Рига : Зинатне, 1974. – 195 с.
947609
   Нормализованные станочные приспособления. – М, 1963. – 504с.
947610
  Гребенюк М.Ф. Нормалі другого роду, які оснащують розподіли трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ця робота стосується диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли багатовимірного простору. Побудовано нормалі першого роду для оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного ...
947611
  Гребенюк М.Ф. Нормалі оснащувального гіперрозподілу трьохскладового розподілу афінного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується проблем диференціальної геометрії багатовимірного афінного простору. Розглядаються трьохскладові розподіли, що дозволяє узагальнити теорію регулярних і вироджених гіперполос, полос, гіперполосних розподілів, а також теорію ...
947612
  Сидоров О.В. Нормалізація аероіонного складу повітря в офісних приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сидоров Олександр Володимирович ; Держ. служба гірнич. нагляду та пром. безпеки України, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
947613
  Височанський В. Нормалізація банківської діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 80-95 : Рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-2005
947614
  Карпенко С.В. Нормалізація впливу на довкілля шуму та викидів забруднюючих речовин компресорних станцій магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Карпенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
947615
  Юрченко О.Ф. Нормалізація і зміцнення радянсько-югославських відносин - основа розвитку зв"язків молодіжних організацій СРСР і ФНРЮ (друга половина 50-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 20-24. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются вопросы установления и развития связей молодежных организаций СССР и СФРЮ, как составной части нового этапа советско-югославского сотрудничества, развивающегося с середины 50-х годов.
947616
  Стебловцев В.О. Нормалізація мікроклімату виробничого середовища нахиленою подачею припливного повітря зі змінною витратою : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.26.01 / В.О.Стебловцев; Придніпрвоська держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
947617
  Гніда Т. Нормалізація психоемоційного стану завдяки потенційним ресурсам, доступним особистості // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 216-218. – ISBN 978-617-8016-45-6
947618
  Кияк Т.Р. Нормалізація термінології: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 181-185. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-360Х
947619
  Назар І.Р. Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Назар І.Р.; Українська академія друкарства. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
947620
  Москаленко А.А. Нормалізація української літературної мови / А.А. Москаленко. – Одеса, 1974. – 86с.
947621
  Паньків Х.В. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища енергетичних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Паньків Х.В.; Панькін Христина Володимирівна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
947622
   Нормалізуючий вплив композита "Лімфосиліка" на біохімічні показники крові та прояви метаболічного синдрому / Г.В. Островська, Л.М. Пазюк, Т.В. Крупська, Н.М. Рослова, О.В. Ткаченко, В.В. Туров, М.Е. Дзержинський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 11. – С. 81-92. – ISSN 1025-6415
947623
   Нормалізуючий вплив стохастичного ультрозвуку на хемілюмінесценцію плазми крові та АТФ-азну активність еритроцитів крові хворих на хронічний тонзиліт / А.Ф. Карась, С.В. Андрійченко, Н.Є. Нурищенко, В.В. Стрижак, І.В. Островський // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 81-85. – ISSN 1023-2427
947624
  Іваненко Н.Л. Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Н.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 9л.
947625
  Іваненко Назар Леонідович Нормальна будова та лінеаризація груп трикутних автоморфізмів афінного простору : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Іваненко Назар Леонідович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 60л. – Бібліогр.:л.58-60
947626
  Ни В. Нормальная жизнь христианина / В. Ни. – К., 1990. – 181с.
947627
  Вочман Н. Нормальная жизнь христианина / Н. Вочман. – Київ, 1992. – 281с.
947628
  Чил-Акопян Нормальная и паогенная микрофлора тутового шелкопряда. : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Чил-Акопян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1970. – 29л.
947629
  Жаботинский М Ю. Нормальная и патологическая морфология нейрона / М Ю. Жаботинский, . – Ленинград : Медицина, 1965. – 324с.
947630
  Медведева Н.Б. Нормальная и патологическая физиология жирового и липоидного обмена / Н.Б. Медведева. – К, 1955. – 365с.
947631
  Болтянский А.В. Нормальная локальная управлеяемость аналитических объектов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Болтянский А. В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 12л.
947632
  Чепурная В.Г. Нормальная направленная кристаллизация солевых растворов криотектического состава как метод аналитического концентрирования микропримесей. : Автореф... канд. хим..наук: 02.00.02 / Чепурная В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
947633
  Садофьева В.И. Нормальная рентгеноанатомия костно-суставной системы детей. / В.И. Садофьева. – Л., 1990. – 219с.
947634
  Маркосян А.А. Нормальная физиология / А.А. Маркосян. – М, 1954. – 384с.
947635
   Нормальная физиология. – Москва : Высшая школа, 1980. – 560с.
947636
   Нормальная физиология. – Москва : Медицина, 1989. – 239с.
947637
  Брюно А.Д. Нормальная форма дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Брюно А. Д.; АН СССР, Матем. ин-т им. Стеклова. – М., 1965. – 8л.
947638
  Богданов Р.И. Нормальная форма особой точки векторного поля на плоскости в случае нулевых собственных чисел : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.02 / Богданов Р. И.; МГУ, Мех-мат. фак. – М., 1976. – 9л.
947639
  Масол В.І. Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв"язків сумісної системи нелінійних випадкових рівнянь над полем GF(2) / В.І. Масол, С.Я. Слободян // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 123-134. – ISSN 0868-6904


  Наведенi умови, за яких розподiл вiдповiдним чином нормованого числа стороннiх розв"язкiв сумiсної системи випадкових рiвнянь над полем GF(2) прямує до стандартного нормального розподiлу. Conditions are presented under which the distribution of the ...
947640
   Нормальний статут земельної громади з дільничним порядком землекористування. – Житомир, 1928. – 24с.
947641
  Куценко О.Г. Нормальні зміщення точок поверхні пружного півпростору, викликані осесиметричним навантаженням спеціального вигляду / О.Г. Куценко, О.В. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 130-135. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута задача про миттєве навантаження (розвантаження) поверхні пружного півпростору тиском, який виникає при статичному контакті між тілами узгодженої форми. За допомогою перетворення Лапласа по часовій і перетворення Ханкеля по просторовій ...
947642
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:01.02.04 - механіка деформ. тверд. тіла / Бондаренко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: Біліогр.: 16 назв
947643
  Бондаренко А.О. Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Бондаренко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 150л. + Додатки: л.142-150. – Бібліогр.: л.123-141
947644
  Латышева К.Я. Нормально-регулярные решения и их приложения / К.Я. Латышева. – Киев : Вища школа, 1974. – 135 с.
947645
  Бойчук О.А. Нормально-розв"язні крайові задачі для операторно-диференціальних рівнянь / О.А. Бойчук, О.О. Покутний ; НАН України, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2022. – 221, [2] с. : Бібліогр.: с. 193-222. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1806-8
947646
  Бойчук А.А. Нормально разрешимые краевые задачи = Нормально розв"язні крайові задачі / А.А. Бойчук, В.Ф. Журавлев, А.М. Самойленко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 2019. – 628 с. – Парал. тит. л. укр. - Предм. указатель: с. 624-627. – Библиогр.: с. 601-624. – ISBN 978-966-00-1677-4
947647
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ, 2012. – 141 л. – Бібліогр.: л. 126-141
947648
  Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
947649
  Красинь О Нормальное взвешивание как способ устойчивого оценивания в регрессионном анализе / О Красинь. – Рига, 1987. – 23с.
947650
  Почтарев В.И. Нормальное магнитное поле Земли / В.И. Почтарев. – Москва : Наука, 1984. – 232с.
947651
  Митропольский А.К. Нормальное распределение / А.К. Митропольский. – Л., 1956. – 122с.
947652
  Лавренюк Я.В. Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева / Я.В. Лавренюк, В.И. Сущанский // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 3
947653
  Панасюк Сергей Петрович Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 128л. – Бібліогр.:л.120-128
947654
  Панасюк С.П. Нормальность и метризуемость пространства замкнутых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Панасюк С.П.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 10л.
947655
  Детловс В.К. Нормальные алгоритмы и рекурсивные финукции : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Детловс В. К.; Детлос В. К.; ЛГУ. – Москва, 1953. – 11 с.
947656
  Клемпарская Н.Н. Нормальные аутоантитела как радиозащитные факторы. / Н.Н. Клемпарская, Г.А. Шальнова. – М, 1978. – 136с.
947657
  Костржицкая Елена Владимировна Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Костржицкая Елена Владимировна; Одесский электротехнический ин-т связи Киевскйи филиал. – Киев, 1989. – 136л. – Бібліогр.:л.122-136
947658
  Костржицкая Е.В. Нормальные волны в прямоугольном упругом изотропном волноводе : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Костржицкая Е. В.; КГУ. – К., 1990. – 16л.
947659
  Бузаши К. Нормальные делители силовской р S p-подгруппы симметрической группы p n : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бузаши К. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 14 с.
947660
   Нормальные и сверхпроводящие свойства неупорядоченных систем. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 73 с.
947661
  Малый Б.Д. Нормальные классы Эйлера гладких погружений и вложений : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.006 / Малый Б.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
947662
  Чарторижский Д.Н. Нормальные колебания и нормальные волны в тонких ферромагнитных пленках на СВЧ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чарторижский Д.Н.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Л., 1973. – 19л.
947663
  Треер Л.Я. Нормальные мужчины / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1974. – 119с.
947664
  Николов Н.С. Нормальные показатели цвета цефид : Автореф... канд. физ мат.наук: / Николов Н. С.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1965. – 5л.
947665
  Кравцов В.Г. Нормальные произведения групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кравцов В.Г.; М-во высш. образования СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1959. – 7л.
947666
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Латышева К. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев. – 241л. – Бібліогр.:л.233-241
947667
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами : автореф. докт.дисс. / К.Я. Латышева, 1953. – [8] с.
947668
  Латышева К.Я. Нормальные решения линейных дифференциальных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Латышева К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
947669
  Сикорский Ю.И. Нормальные решения линейных неоднородных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Сикорский Ю.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
947670
  Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович Нормальные решения некоторых систем дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тасмамбетов Жаксылык Нурадинович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 117л. – Бібліогр.:л.109-117
947671
  Латышева К.Я. Нормальные ряды как решения линейных дифференциальных уравнений в случае кратных корней характеристического уравнения / К.Я. Латышева. – 136с.
947672
  Монтель П. Нормальные семейства аналитических функций / П. Монтель. – Москва, 1936. – 240с.
947673
  Гаврилов Валериан Иванович Нормальные семества и граничные свойства мероморфных функций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Гаврилов Валериан Иванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 28л.
947674
  Левич Е.М. Нормальные системы в группах и кольцах и триангулируемость групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левич Е. М.; БГУ. – Минск, 1967. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
947675
  Чернышев В.Г. Нормальные формы некоторых классов неавтономных обыкновенных дифференциальных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Чернышев В.Г.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1987. – 16л.
947676
  Лисяной Виктор Федорович Нормальные формы периодических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Лисяной Виктор Федорович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 12 с.
947677
  Белицкий Г.Р. Нормальные формы, инварианты и локальные отображения / Г.Р. Белицкий ; АН УССР, Физ.-техн. ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1979. – 173 с. – Библиогр.: с. 168-171 (96 назв.)
947678
  Кухта К.Я. Нормальные фундаментальные системы в задачах теории колебаний / К.Я. Кухта, В.П. Кравченко. – К., 1973. – 207с.
947679
  Миркин В.И. Нормальный вес -- залог здоровья или Клуб бывших толстяков / В.И. Миркин. – Донецк, 1996. – 352с.
947680
  Тавадзе Ф.Н. Нормальный и дислоокационный рост кристаллов некоторых цветных металлов. / Ф.Н. Тавадзе, И Т. Кинитаури, . – Москва, 1965. – 168с.
947681
  Марковников Вл. Нормальный курс аналитической химии : Для высш. и сред. учеб. заведений и фармацевтов / [Соч.] Вл. Марковникова, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : А. Ланг
Ч. 1 : Качественный анализ с приложением правил для производства судебно-химических исследований. – 1887. – VIII, 119 с.
947682
  Шустров Н.М. Нормальный организм и выбор профессии : биологический этюд / Н.М. Шустров. – Москва-Ленинград : Госиздат. 1-я Образцовая типография, 1924. – 79 с.
947683
  Ружевич Тадеуш Нормальный поэт : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 88-90. – ISSN 0321-1878
947684
  Ковалев В.А. Нормальный русский национализм (К вопросу об идеологии демократического государства в России) // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 27-45. – ISSN 1726-5223
947685
   Нормальный список приборов и книг для физического кабинета средних учебных заведений / Т-во проф. и преп. физики и химии "Физикохимик". – Киев, 1909. – [2], 93 с., 3 л. вклад.
947686
  Слесаревский С. Нормальный список физических приборов для двухгодичных педагогических курсов для приготовления учителей и учительниц начальных училищ / Киевский учебный округ. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1911. – 17 с. – Авт. указ. в конце кн.
947687
  Вигдорчик Н.А. Нормальный труд : основы профессиональной гигиены в общедоступном изложении / Н.А. Вигдорчик. – 5-е изд. – Ленинград-Москва : Книга, 1925. – 82 с.
947688
   Нормальный устав трудовой артели. – М, 1929. – 32с.
947689
  Мопассан Ги де Нормандец / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1956. – 63 с.
947690
  Жоффр Франуа де Нормандия-Неман / Жоффр Франуа де. – М, 1982. – 176с.
947691
  Моно Мартина Нормандия - Неман. / Моно Мартина. – Москва, 1962. – 181с.
947692
  Фребур Оливье Нормандия: прогулки с бризом : Открытия / Фребур Оливье, Мюльез Франк // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-46 : Фото, карти. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
947693
  Бурлаченко С. Нормандский ультиматум: что содержит план "Б" президента для Донбасса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 2


  "Перспектива саммита «нормандского формата» стала абсолютно призрачной, после того как сорвалось намеченное на 9—11 октября разведение войск в Петровском и Золотом, а дата нового разведения так и осталось несогласованной. А ведь казалось, что пути к ...
947694
   Нормандська перегазовка по-кремлівськи / М. Гончар, О. Іщук, В. Мартинюк, І. Стукаленко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 4


  "Москва налаштована вирішити «газове питання», а Франція і Німеччина в ім"я своїх бізнес-цілей допоможуть їй у цьому. Рішення Бундестагу щодо імплементації оновленої Газової директиви ЄС з німецькою специфікою викликало резонанс у Європі. Відчайдушні ...
947695
  Силіна Т. Нормандський айсберг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 1-2


  Напередодні саміту "нормандської четвірки" в Парижі градус побоювань "зради" й "капітуляції" був в Україні настільки високим, що їх відсутність за підсумками зустрічі багато хто сприйняв як "перемогу".
947696
  Грубов В.М. Нормандський формат у лещатах великої політики: хто і чого прагне? // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 156-169. – ISSN 2618-1274
947697
  Андрощук Ф.О. Нормани й слов"яни у Подесенні : (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя) / Ф.О. Андрощук; КУ ім. Т. Шевченка; Товариство археології та антропології. – Київ, 1999. – 140с.
947698
  Чйон Г. Нормани чи слов"яни? Дискусія про роль скандинавів у заснування Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 203-208. – ISBN 978-966-432-087-7
947699
  Шаскольский И.П. Норманская теория в современной буржуазной науке / И.П. Шаскольский. – М.-Л. : Наука, 1965. – 222с.
947700
  Шостак М.В. Норманська теорія походження Київської Русі та антинорманізм в українській історіографії доби незалежності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 289--295
947701
  Терюханова І. Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - вітчизняна реальність та зарубіжна практика / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
947702
  Слиш О.А. Нормативи для визначення запасу і розмірно-якісної структури стиглих і перестійних порослевих дубових деревостанів / О.А. Слиш, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 41-47 : табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISSN 0459-1216
947703
   Нормативи затрат праці й коштів на виробництво сільськогосподарської продукції. – Київ : Урожай, 1966. – 716 с.
947704
  Проценко О. Нормативи і тривалість робочого часу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 97-102. – ISSN 2663-5313
947705
  Нечипоренко А. Нормативи працевлаштування інвалідів: в новий рік з новими клопотами // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-21
947706
   Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 05.03.08 №1/9-128 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 0130-8890
947707
  Бойцова О.Ю. Нормативизм в западной политической мысли ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.20-38. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
947708
  Полсон С. Нормативизм Ганса Кельзена // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-175. – (Правоведение ; № 6 (305)). – ISSN 0131-8039
947709
  Кульгавий Д.В. Нормативізм Г. Кельзена: теоретико-правовий аналіз // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 55-60. – ISBN 978-966-438-135-9
947710
  Костицький М.В. Нормативізм як методологія юриспруденції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 17-29
947711
  Медвідь Ф. Нормативістська теорія Ганса Кельзена / Ф. Медвідь, А.В. Писана // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 198-201
947712
  Полонка І. Нормативістська теорія Ганса Кельзена: аналітичний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 83-86
947713
  Білас І. Нормативістсько-етична концепція Павла Новгородцева // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 405-407. – ISBN 966-7251-18-7
947714
  Пилипенко Ю. Нормативна база внутрішнього трудового розпорядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 255-262. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на загальні засади правового регулювання у статті з"ясовуються питання щодо нормативної бази внутрішнього трудового розпорядку. Зазначено, що у відповідній сфері є досить широкий спектр правових актів, які забезпечують регулювання визначеного ...
947715
  Романчук О.В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / О.В. Романчук, М.В. Данилевич, В.Р. Гуцуляк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 77-81. – ISSN 2304-5809
947716
  Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 458-465 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
947717
  Мартин А. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення: нові методичні підходи запроваджуються у 2013 році // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-24
947718
  Солов"яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулюванні земельних відносин // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 43-46
947719
  Дребот О.І. Нормативна грошова оцінка земель як базова складова фіскального регулювання сільськогосподарського землекористування / О.І. Дребот, В.А. Тарнавський // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2310-4678
947720
  Коробська А.О. Нормативна грошова оцінка земель як інструмент регуляторної політики у сфері використання земельних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 115-124
947721
  Федоров М.М. Нормативна грошова оцінка земель як складова механізму регуляторної політики держави // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 3-10
947722
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 402л. + 1 додаток: л. 403 - 619. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 378 - 403
947723
  Партико Зіновій Васильович Нормативна концепція теорії редагування : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Партико З.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 38с. – Бібліогр: 54 назв.
947724
  Бабенко Ю. Нормативна неврегульованість мирних зібрань // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 20-21
947725
  Пилипенко А.Я. Нормативна основа господарського механізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-49. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассмотрены отдельные правовые проблемы хозяйственного механизма развитого социалистического общества, возникающие в связи с его совершенствованием на основании решений XXV съезда КПСС и Пленумов ЦК КПСС по хозяйственным вопросам, нормативных ...
947726
   Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності / Сіднєва, , , Рибачук–Ярова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 136-140
947727
  Скрипнюк О. Нормативна основа сучасного українського конституціоналізму: конституційно-правова доктрина та практика створення / О. Скрипнюк, А. Крусян // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 159-175. – ISSN 1026-9932
947728
  Михайлов М.Г. Нормативна потреба в матеріально-технічних ресурсах як фактор основи формування бази підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 63-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
947729
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 233л. – Бібліогр.: л.219-233
947730
  Кабанець Н.І. Нормативна природа поняття суспільного договору : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових вчень / Кабанець Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
947731
  Гуржій Т. Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-113.
947732
  Лиско Н. Нормативна регламентація контрольних заходів щодо порушень бюджетного законодавства України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
947733
  Бойко К.В. Нормативна регламентація хеджування та його обліку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 23-27
947734
  Шаповалова О.І. Нормативна сила в зовнішній політиці держав в умовах постбіполярної системи міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 84-97. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
947735
  Капітоненко М.Г. Нормативна сила в реаліях пост-Вестфальської політики // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 195-203. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  У статті подано критичний аналіз концепції нормативної сили - одного із новітніх політологічних знарядь для дослідження тих змін, що супроводжують кризу Вестфальського світоустрою. Продемонстровано філософські витоки нормативного впливу, зокрема його ...
947736
  Шаповалова О.І. Нормативна сила Європейського Союзу в Східній Європі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 187-194. – ISBN 966-7196-06-2
947737
  Москаленко О.М. Нормативна сила ЄС та реалії українських подій / О.М. Москаленко, В.П. Солових // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 266-276. – ISSN 2224-9281


  Статтю присвячено концепції нормативної сили та критичному аналізу цієї концепції на фоні переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Проаналізовано зміни внутрішньополітичної ситуації в Україні на фоні продовження цих ...
947738
  Дір І.Ю. Нормативна система захисту громадянських прав людини в Україні у рамках Ради Європи / І.Ю. Дір, М.М. Палінчак, О.О. Новак // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 124-135. – ISBN 978-617-7404-86-5
947739
  Осипов А.Г. Нормативная база и институциональные основы этнокультурной политики: пример Республики Беларусь // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 11 (101). – С. 41-53. – ISSN 1812-8696
947740
  Губадоглу Нормативная классификация некоторых ойконимов в Кельбаджар-Лачинском округе / Губадоглу, (Бабаев) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 26-31. – Библиогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
947741
  Маолова Ирина Львовна Нормативная реализация некоторых консонантно-вокалических сочетаний в немецком языке (экспериментально-фонетическое исследование) : Автореф... кадн. филол.наук: 10.02.04 / Маолова Ирина Львовна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1978. – 23л.
947742
  Венгеров А.Б. Нормативная система и эффективность общественного производства / А.Б. Венгеров, Н.С. Барабашева. – Москва, 1985. – 288с.
947743
  Рудник В.А. Нормативная система пересчета применительно к эндогенному литогенезу. / В.А. Рудник. – М., 1977. – 190с.
947744
  Хэнде У. Нормативная теория рационального выбора: прошлое, настоящее и будущее // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 52-75. – ISSN 0042-8736
947745
  Богомолов Андрей Георгиевич Нормативная функция философии в античных музыкальных представлениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 90-101. – Бібліогр.: с. 91-101. – ISSN 0042-8744
947746
  Наумов В.В. Нормативная чистая продукция / В.В. Наумов. – М, 1981. – 63с.
947747
  Кротов Ф.Е. Нормативная чистая продукция / Ф.Е. Кротов. – М, 1983. – 152с.
947748
  Сидоров А.С. Нормативная чистая продукция и материалоемкость / А.С. Сидоров. – Москва, 1982. – 64с.
947749
  Рудник А.С. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.С. Рудник, А.Н. Гаврилова. – Воронеж, 1982. – 144с.
947750
  Семенов А.К. Нормативная чистая продукция и производительность труда / А.К. Семенов. – Москва, 1984. – 136с.
947751
  Закалюк А.П. Нормативне визначення організованої злочинної діяльності: теоретичне та практичне значення // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.20-28. – ISSN 1609-0462
947752
  Вереша Р. Нормативне визначення поняття вини та перспективи вдосконалення інституту вини в кримінальному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.98-104
947753
  Мартинюк Р.С. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 113-121. – ISSN 0132-1331
947754
  Мартинюк Р.С. Нормативне визначення суб"єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компететності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 156-162. – ISSN 1563-3349
947755
  Вітвицька О.В. Нормативне використання капіталу - основа підвищення продуктивності на прикладі АПК України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
947756
  Палійчук О.В. Нормативне врегулювання звільнення від покарання на підставі акта про амністію та помилування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-162.
947757
  Лук"янчиков Є.Д. Нормативне врегулювання освідування як засоб у інформаційного забезпечення кримінального провадження / Є.Д. Лук"янчиков, Б.Є. Лук"янчиков, О.Б. Микитенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 112-120. – ISSN 2524-0323
947758
  Івахненков С.В. Нормативне забезпечення автоматизації корпоративного фінансового контролю: світовий досвід // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 95-105. – Бібліогр.: с. 96, 101


  Розглянуто нормативні акти в галузі корпоративного фінансового контролю. Проаналізовано світовий досвід регулювання процесів внутрішнього фінансового контролю в корпораціях, у т. ч. в умовах застосування інформаційних технологій. Запропоновано шляхи ...
947759
  Марченко О.В. Нормативне забезпечення адміністративно-правового статусу Міністерства юстиції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 42-48. – ISSN 2312-1831
947760
  Малишкін О.І. Нормативне забезпечення бухгалтерського обліку в Польщі та в Україні в рамках директив ЄС // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – C. 43-49. – ISSN 2307-9878
947761
  Кузьміна О.В. Нормативне забезпечення гарантування якості в Європейській статистичній системі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 63-67
947762
  Сальнікова Н. Нормативне забезпечення діловодства в державних установах України 1920-1930 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
947763
  Ковальчук С. Нормативне забезпечення діяльності публічних бібліотек зарубіжних країн // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 16-21. – Бібліогр.: 27 назв.


  Серед актуальних завдань бібліотечної галузі особливо важливим є питання нормативно-правового регулювання діяльності бібліотек. Побачити загальний вектор їхнього розвитку дозволяє аналіз міжнародних документів, оскільки вони узагальнюють досвід різних ...
947764
  Венгерук Н.П. Нормативне забезпечення електронного документообігу / Н.П. Венгерук, В.О. Чубай // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 61-64. – ISSN 2306-6792
947765
  Мозоль С.А. Нормативне забезпечення запобігання правопорушенням, що пов"язані з використанням відкріпних посвідчень на виборах в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 113-119
947766
  Мацелюх І. Нормативне забезпечення медичного сортування: до історичних витоків // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 167-170
947767
   Нормативне забезпечення моніторингу високовольтних вимикачів електроенергетичних систем / М.Ф. Сопель, А.В. Панов, В.І. Паньків, Є.М. Танкевич // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 17-26. – ISSN 1727-9895


  "Виконано аналіз основних вимог нормативних документів ОЕС України, стандартів Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК), Американського національного інституту стандартів (ANSI) та Інституту інженерів-електриків (ІЕЕЕ) щодо високовольтних вимикачів у ...
947768
  Луців Н.В. Нормативне забезпечення оцінювання параметрів екологічно відновлювальних процесів водних середовищ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Луців Н.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
947769
  Пікапюк С.С. Нормативне забезпечення правового статусу держави у міжнародних актах // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 487-492. – ISSN 1563-3349
947770
  Денисенко О.В. Нормативне забезпечення роботи з електронними документами // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 43-49. – ISSN 0320-9466
947771
  Спіцина Л. Нормативне забезпечення та особливості здійснення правочинів щодо земельної частки (паю), право на яку посвідчено сертифікатом // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56.
947772
  Розсоха К.О. Нормативне забезпечення функціонування антикорупційних органів України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 215-224. – ISSN 2224-9281
947773
  Гурська Л.В. Нормативне закріплення державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 83-89
947774
  Венедіктова І. Нормативне закріплення положень щодо охоронюваного законом інтересу в Цивільному кодексі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 80-88. – ISSN 1026-9932
947775
  Булгак Д.В. Нормативне закріплення права на захист підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному правопорушенні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7364-24-4
947776
  Кравченко М. Нормативне закріплення системи джерел адміністративного права України: проблеми і перспективи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 281-283
947777
  Тулба К.Г. Нормативне закріпленя прав на вільне пересування та вільний вибір місця проживання у міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 298-309. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
947778
  Бринцев В. Нормативне і організаційне забезпечення участі представників народу у здійсненні правосуддя // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0132-1331
947779
  Полякова Н. Нормативне й методичне забезпечення впровадження системи управління якістю продукції відповідно до вимог стандарту ДСТУ 150 9001:2001 / Н. Полякова, І. Лазько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 20-25. – ISSN 1728-9343
947780
  Бочарнікова А.М. Нормативне й узуальне в перському перекладному словнику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5-8. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам практичної перської лексикографії. This article concerns vital problems of Persian lexicography, translation and reflection of both literary norms and usage standards in dictionaries.
947781
  Васютіна В.В. Нормативне підгрунтя та пріоритети інформаційної політиуи ЄС // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 127-137
947782
  Андріюк В.В. Нормативне прогнозування в юридичній науці // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.17-22. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
947783
  Іващенко В.А. Нормативне регулювання авторського права в українських землях на початку XX ст. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 181-183. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
947784
  Шишута О.Ю. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку і контролю в кредитних кооперативах кінця ХІХ - початку ХХ століть // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 258-262. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
947785
  Руда Т.В. Нормативне регулювання визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 62-72. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
947786
  Касьян М.В. Нормативне регулювання діяльності банків в області кредитування та управління кредитним ризиком шляхом формування резерву на покриття можливих збитків / М.В. Касьян, С.І. Чимшит, С.М. Войт // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2009. – № 1 (15). – С. 89-97. – ISSN 1729-7206
947787
  Коломоєць Т. Нормативне регулювання засад участі експерта в адміністративно-деліктному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 106-116.
947788
  Дзейко Ж.О. Нормативне регулювання застосування правил і засобів законодавчої техніки в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 28-33. – ISSN 1563-3349
947789
  Гуменюк О. Нормативне регулювання захисту авторського права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості нормативно-правового регулювання захисту авторського права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці (друга половина 60-х - перша половина 80-х рр. ХХ ст.). В статье рассматриваются некоторые особенности ...
947790
  Боярська С. Нормативне регулювання захисту прав інтелектуальної власності на цифровому ринку ЄС / С. Боярська, І. Яворська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 150-158. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
947791
  Горбачов В. Нормативне регулювання і практика реалізації принципу незалежності прокурора в кримінальному процесі Російської імперії після судової реформи 1864 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 6. – С. 7-13. – ISSN 2220-1394
947792
  Хомич К.О. Нормативне регулювання іміджу державних службовців в процесі діяльності органів державної влади // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 170-174. – ISBN 978-617-7274-42-0
947793
  Швець І.В. Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 139-146
947794
  Лень В.С. Нормативне регулювання лізингу в Україні для цілей бухгалтерського обліку / В.С. Лень, Ю.М. Лазебна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 22-26
947795
  Лісниченко С Нормативне регулювання непрямих податків у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.147-150. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
947796
  Шевчук І.І. Нормативне регулювання організації та діяльності органів прокуратури Республіки Польщі на Галичині у 1918-1939 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-65
947797
  Попель С.А. Нормативне регулювання особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 54-64. – ISSN 2308-1988
947798
  Ягнюк В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 49-54. – ISSN 0131-775Х
947799
  Сташевський О.М. Нормативне регулювання підготовки та якість проектів регуляторних актів / О.М. Сташевський, О.О. Юлдашев // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-45. – ISSN 2222-5374
947800
  Мамалуй О.О. Нормативне регулювання податку на доходи фізичних осіб: перспективи оптимізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 113-117
947801
  Коротун В.М. Нормативне регулювання поняття "апеляція" у процесуаольних кодексах України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636
947802
  Маріц Д.О. Нормативне регулювання публічного доступу до електронних баз даних наукових праць // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (18). – С. 29-34


  У статті досліджуються проблеми правового регулювання використання інформаційних ресурсів та захисту авторських прав при створенні електронних баз даних наукових праць.
947803
  Целуйко О.В. Нормативне регулювання судової товарознавчої експертизи та експертних, товарознавчих досліджень взуття в контексті вимог Закону України "Про захист прав споживачів" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 148-152
947804
  Кіцул С.Б. Нормативне регулювання та механізм контролю за цільовим і ефективним використанням іноземних кредитів, отриманих під гарантію уряду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-117. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст здійснення контролю за використанням іноземних кредитів, отриманих під гарантію уряду України. The contents of control of use of Ukrainian government-guaranteed foreign loans are analysed.
947805
  Бояринцева М.А. Нормативне регулювання та практичні аспекти виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-60. – ISBN 966-7784-65-7
947806
  Шепєта О.В. Нормативне регулювання технічного захисту інформації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
947807
  Сальникова Н. Нормативне регулювання Укрцентрархівом ведення діловодства в державних установах у 1920-х рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 115-119. – ISSN 1728-9343
947808
  Левицька Н. Нормативне регулювання цифрової економіки Європейського Союзу (теоретико-правові аспекти) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 234-236
947809
  Пащенко М. Нормативне та індивідуальне правове регулювання природних прав людини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 175-180. – ISSN 2
947810
  Тополь О.І. Нормативне та навчально-методичне забезпечення підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 218-221. – (Педагогічні науки)


  Розглянуто процеси становлення соціальної роботи як академічної дисципліни в Україні.
947811
  Вітвіцький В.В. Нормативне управління продуктивністю агропромислового комплексу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-17 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
947812
  Бугай І.В. Нормативне фінансування освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 48-52. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
947813
  Бічек О. Нормативний акт як основний елемент механізму правового регулювання здійснення активного виборчого права громадянами України // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 9-12.
947814
  Горкіна Л.П. Нормативний аспект економічної теорії у працях українських економістів ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 189-201. – ISSN 0320-4421


  Висвітлюється вклад перших професійних українських економістів у формуванні наукових засад теорії економічної політики держави, наводиться порівняльний аналіз їх поглядів з розробкою цієї проблеми в межах класичної та Німецької історичної шкіл.
947815
  Партико З.В. Нормативний аспект і автоматизація редагування : Монографія / З.В. Партико; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУТШ, 2004. – 266с. – ISBN 966-594-182-8
947816
  Місник Н. Нормативний аспект терміносфери медичного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 158-164
947817
  Ріпей М.В. Нормативний аспект уживання лексики в сучасних українських газетних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ріпей Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
947818
   Нормативний бюлетень : довідник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки ; [уклад.]: І.В. Луценко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 47, [1] с. – На тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 978-966-399-931-9
947819
  Воротнюк М.О. Нормативний вимір безпеки на прикладі безпекової політики Турецької Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 71-72
947820
  Шаповалова О. Нормативний вимір структури постбіполярної системи міжнародних відносин та його вплив на поведінку акторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-66. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У постбіполярній системі структурне значення нормативного виміру суттєво посилилось, але він зазнає впливу ряду викликів, що походять від дистрибутивної динаміки системи. Це призводить до підвищення ролі нормативних факторів у поведінці держав при ...
947821
  Тіхонова М.А. Нормативний договір у сфері фізичної культури та спорту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 136-143
947822
  Рабінович С.П. Нормативний зміст засади розумності: природно-та позитивно-правовий виміри // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 47-58.
947823
  Джунь В.В. Нормативний комплекс про неспроможність як підгалузь господарського права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-146. – ISBN 966-7784-65-7
947824
  Зінченко О.А. Нормативний метод визначення якості прибутку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 110-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
947825
  Савчук І.Г. Нормативний підхід до вивчення процесу метрополізації // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 160-164. – ISBN 978-617-7069-75-8
947826
  Селігей П. Нормативний підхід у мовознавстві й мовна критика // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 66-72


  Стаття містить міркування про актуальність нормативно-оцінного підходу до мовних явищ. Йому має передувати мовна критика, яка оперативно реагує на зміни,що відбуваються в мові. The article presents the views of relevance of normative and evaluation ...
947827
  Степанюк А.А. Нормативний склад міжнародного приватного права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 93-100. – ISSN 0201-7245
947828
  Стрілько В.Ю. Нормативний склад нотаріального процесу з іноземним елементом // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 165-167. – ISBN 978-617-673-442-0
947829
  Дубняк М.В. Нормативний статус відомостей веб-порталу судової влади // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 106-110
947830
  Вашкович В.В. Нормативний та доктринальний зміст категорії "соціальна послуга" // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 155-157. – ISBN 978-617-7404-86-5
947831
   Нормативні акти для місцевих Рад депутатів трудящих. – К, 1973. – 527с.
947832
   Нормативні акти з питань боротьби проти пияцтва і алкоголізму. – К, 1976. – 199с.
947833
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947834
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947835
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947836
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947837
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947838
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947839
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947840
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947841
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947842
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947843
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 1998. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947844
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947845
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947846
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947847
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947848
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947849
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947850
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947851
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947852
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947853
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947854
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947855
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 13. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947856
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 15. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947857
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 16. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947858
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 17. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947859
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 18. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947860
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 19. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947861
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 20. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947862
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 21. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947863
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 22. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947864
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 23. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947865
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 24. – 1999. – Дод. до журн. "Фінанси України"
947866
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947867
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 12. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947868
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 13. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947869
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 14. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947870
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 15. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947871
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 16. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947872
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 17. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947873
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 18. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947874
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 19. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947875
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 20. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947876
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 21. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947877
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 22. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947878
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 23. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947879
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 24. – 2000. – Дод. до ж."Фінанси України"
947880
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 1. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947881
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 2. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947882
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947883
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 4. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947884
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947885
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 6. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947886
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 7. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947887
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 8. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947888
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 9. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947889
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 10. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947890
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 11. – 2001. – Дод. до ж."Фінанси України"
947891
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 2. – 2002
947892
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 3. – 2002
947893
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 4. – 2002
947894
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 5. – 2002
947895
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 6. – 2002
947896
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 7. – 2002
947897
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 8. – 2002
947898
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 9. – 2002
947899
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 10. – 2002
947900
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 11. – 2002
947901
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 12. – 2002
947902
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 13. – 2002
947903
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 14. – 2002
947904
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 15. – 2002
947905
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 16. – 2002
947906
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 17. – 2002
947907
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 18. – 2002
947908
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 19. – 2002
947909
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 20. – 2002
947910
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 21. – 2002
947911
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 22. – 2002
947912
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 23. – 2002
947913
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку : Дод. до ж."Фінанси України". – Київ
№ 24. – 2002
947914
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947915
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 3. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947916
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ
№ 5. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947917
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947918
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947919
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947920
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947921
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947922
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2003. – Додаток до жур."Фінанси України"
947923
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947924
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947925
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947926
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947927
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947928
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947929
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947930
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947931
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947932
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947933
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947934
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947935
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 24. – 2004. – Додаток до жур."Фінанси України"
947936
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
947937
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
947938
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – Додаток до жур."Фінанси України"
947939
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947940
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947941
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947942
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947943
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947944
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947945
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947946
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947947
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947948
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 13. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947949
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 14. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947950
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947951
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 16. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947952
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947953
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 18. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947954
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947955
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947956
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 22. – 2006. – Додаток до жур."Фінанси України"
947957
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947958
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947959
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947960
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947961
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947962
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 15. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947963
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 17. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947964
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 19. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947965
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. – Київ, 1996-
№ 20. – 2007. – Додаток до жур."Фінанси України"
947966
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947967
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 4. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947968
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947969
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947970
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947971
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 15. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947972
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 17. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947973
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 20. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947974
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 21. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947975
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 23. – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947976
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 24 (265). – 2008. – Додаток до жур."Фінанси України"
947977
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 1 (266). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
947978
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 2 (267). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
947979
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 4 (269). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
947980
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 5 (270). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
947981
   Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку / Міністерство фінансів України. – Київ, 1996-
№ 15 (280). – 2009. – Додаток до жур."Фінанси України"
947982
  Грін О.О. Нормативні акти про судову систему Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 159-164. – ISSN 1563-3349
947983
   Нормативні акти України про працю. – К, 1994. – 121с.
947984
   Нормативні акти України про працю. – К, 1994. – 90с.
947985
   Нормативні акти України про працю. – К, 1996. – 97с.
947986
   Нормативні акти України про працю : (збірник підзаконних актів). – Київ, 1996. – 140 с.
947987
   Нормативні акти України про працю. – К, 1996. – 122с.
947988
  Музика І.В. Нормативні акти ЦК КПРС та ЦК КПУ в системі джерел права Української РСР повоєнного періоду // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 71-79. – ISSN 0869-2491
947989
  Гончаренко В. Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 4 (79). – С. 37-48. – ISSN 1993-0909
947990
  Селезньова О.М. Нормативні дефініції в інформаційному праві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 23-29
947991
  Мірошниченко А.М. Нормативні документи як джерела земельного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються масиви земельного законодавства, що складаються з особливого різновиду підзаконних нормативно-правових актів - так званих "нормативних документів". Дається загальна характеристика цих документів, розглядаються проблеми застосування ...
947992
  Галицький І. Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 294-302. – ISSN 0132-1331
947993
  Чистякова І.А. Нормативні засади педагогічної освіти в Чеській республіці // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 182-184. – ISBN 978-966-698-290-5
947994
  Васильчук Є.О. Нормативні й організаційно–правові засади запобігання та протидії діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 393-399. – ISSN 2076-1554
947995
   Нормативні курси хімічних дисциплін. – Київ : ВПЦ Київський університет, 1995. – 154 с.
947996
  Голов С. Нормативні обмеження застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 2-11 : табл. – Бібліогр.: 24 назв
947997
  Рабінович С. Нормативні образи "природного" римське право і сучасність // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 47-56. – ISSN 1993-0909
947998
  Тарабан Ю.В. Нормативні основи теологічної освіти в університетах Федеративної Республіки Німеччини / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва // Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 69-82. – ISBN 978-966-698-317-9
947999
  Воронич Г.В. Нормативні приписи крізь призму історії української мови // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 407-421. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
948000
  Шевчук С.В. Нормативність актів судової влади: від правоположення до правової позиції // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 23-27.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,