Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
946001
  Коцюбинський М.М. "Пе-коптьор" / М.М. Коцюбинський, 1929. – 51 с.
946002
  Цивірко Микола "Пейзаж після мору" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 15. – ISSN 0868-9644
946003
  Леонов В. "Пейзаж" на фоне трех столетий : Петр Великий и Библиотека Академии наук // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 10 (124). – С. 9 - 13. – ISSN 1727-4893
946004
   "Пейзаж", выставка произведений живописи художников Российской Федерации.. – М, 1978. – 12с.
946005
  Сєднєв В.В. "Пекінська карта" у грі. / В.В. Сєднєв. – К, 1981. – 190с.
946006
  Быстров Б.Н. "Пеликан" уходит в море / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1962. – 118с.
946007
  Ходак І. "Пелікан" і "пеліканеня" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 10


  Одного з провідних українських мистецтвознавців першої третини 20 ст. Данила Щербаківського учні прозвали "пеліканом". Таке порівняння з птахом, який для християн був уособленням милосердя, батьківської любові, самопожертви, символом євхаристії та ...
946008
   "Пенаты". – Л, 1987. – 64с.
946009
   "Пенаты", музей-усадьба И.Е. Репина. – 2-е изд. – Л, 1982. – 39с.
946010
   "Пенаты", музей-усадьба И.Е.Репина.. – Л, 1965. – 119с.
946011
   "Пенаты", музей-усадьба И.Е.Репина.. – Л, 1969. – 111с.
946012
   "Пенаты", музей-усадьба И.Е.Репина.. – Л, 1973. – 40с.
946013
   "Пенаты", музей-усадьба И.Е.Репина.. – 2-е изд. – Л, 1976. – 88с.
946014
   "Пенаты", музей-усадьба И.Е.Репина.. – 3-е изд. – Л, 1980. – 96с.
946015
  Калашник Н. "Пенітенціарна система Казахстану: досвід і перспективи" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 131-134
946016
  Азаров М. "Пенсійна реформа - шанс, шонайперше, для молоді" // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 4-6


  Інтерв"ю Прем"єр-міністра щодо головної ідеї пенсійної реформи.
946017
  Наку Л. [Пекло для дітей / Ліліка Наку. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 220 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0059-2
946018
  Добрянський В.І. Педагог-новатор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 26-27 : фото
946019
  Брояковський О. Педагогічна біографія Володимира Антоновича в історико-архівних документальних свідченнях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 126-129. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Аналізується зміст неопублікованих документальних свідчень стосовно освітньої діяльності одного з класиків української національної педагогіки XIX - поч. XX ст. В.Б. Антоновича, які містяться у фондах державних архівів м. Києва.
946020
  Малахов М.А. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у ВНЗ інженерно-технічного профілю / М.А. Малахов, О.І. Кравченко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 303-


  На підставі синергетичного підходу з’ясовано категоріальну сутність педагогічної взаємодії, запропоновано модель педагогічної взаємодії викладача і студентів, розкрито педагогічні умови, функції, етапи педагогічної взаємодії під час використання нових ...
946021
   Педагогічна газета. – Київ
липень (№ 7). – 2013. – 8 с.
946022
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№ 11). – 2013. – 8 с.
946023
   Педагогічна газета. – Київ
грудень (№ 12). – 2013. – 8 с.
946024
   Педагогічна газета. – Київ
червень (№ 6). – 2014. – 8 с.
946025
   Педагогічна газета. – Київ
вересень (№ 9). – 2014. – 8 с.
946026
   Педагогічна газета. – Київ
жовтень (№10). – 2014. – 8 с.
946027
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2015. – 8 с.
946028
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2015. – 8 с.
946029
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2016. – 8 с.
946030
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2016. – 8 с.
946031
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2016. – 8 с.
946032
   Педагогічна газета. – Київ
Січень-лютий (№ 1). – 2017. – 8 с.
946033
  Хомич Л. Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 103-121. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
946034
  Пасічник В. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 153-161
946035
  Слуцький Я. Педагогічна діяльність волонтерів корпусу миру в навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 138-142. – ISSN 2308-4634
946036
  Зарічна І.М. Педагогічна діяльність Гуго Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 197-203. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
946037
  Лещенко Е.В. Педагогічна діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку земств Півдня України (друга половина XIX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лещенко Ельза Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
946038
  Федорищак Р.Л. Педагогічна діяльність Мирона Кордуби в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
946039
  Приходько Л. Педагогічна діяльність О. С. Грушевського. // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 126-139
946040
  Тельвак В.В. Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському університеті // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 126-130. – ISBN 966-2980-20-2
946041
  Оніщенко О. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено педагогічну діяльність Христини Данилівни Алчевської, засновниці першої недільної школи для жінок у Російській імперії. Освітня діяльність Алчевської відображала європейські тенденції жіночої освіти, поклала початок становленню та ...
946042
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2004
946043
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2009
946044
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2009
946045
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2010
946046
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2011
946047
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2012
946048
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2014
946049
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2015
946050
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2015
946051
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2015
946052
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2015. – 58 с.
946053
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2016. – 66 с.
946054
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2016. – 64 с.
946055
  Васянович Г.П. Педагогічна етика : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.П. Васянович. – Київ : Академвидав, 2011. – 256 с. – Бібліогр.: с. 245-254. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-023-3
946056
  Рик С. Педагогічна етика: пошуки нової парадигми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 6-12. – ISSN 0131-6788
946057
  Машталер О.В. Педагогічна і освітня діяльність О.В.Духновича / О.В. Машталер. – Київ : Радянська школа, 1966. – 148 с.
946058
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-213-3
Т. 1 : Загальна педагогіка та філософія освіти / [редкол. т.: Сухомлинська О.В. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 365, [3] с. : табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
946059
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-214-0
Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / [редкол. т.: Максименко С.Д. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 398, [2] с. : табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
946060
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-215-7
Т. 3 : Загальна середня освіта / [редкол.: Ляшенко О.І. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 429, [3] с. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
946061
  Грицюк О.С. Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та модернізації математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 185-192. – ISBN 978-617-7306-08-4. – ISSN 2312-2471
946062
  Чоповський В. Педагогічна й літературна діяльність Марійки Підгірнянки (1881-1963) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 2. – С. 23-30


  Марійка Підгірянка - літературний псевдонім Марії Омелянівни Ленерт-Домбровської. Народилася відома дитяча поетеса 29 березгя 1881 р. в с. білі Ослави Надвірнянського повіту на Гуцульщині. 18 травня 1963 р. відійшла у вічність.
946063
   Педагогічна компаративістика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст", який відбувся в Національній академії педагогічних наук України. У зібранні взяли участь представники КНУ імені ...
946064
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С. Макаренка і сучасність ( до 125-ї річниці від дня народження ) / М. Степаненко, А. Бойко // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 17/24 жовтня (№ 45)


  Становлення і розквіт творчих сил, педагогічної діяльности А.С.Макаренка.
946065
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С.Макаренка і сучасність : (до 125-ї річниці від дня народження видатного українського педагога) / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788


  Розкрито сучасні підходи до вивчення його творчої спадщини, а також здійснено аналіз деяких аспектів основної проблеми педагогічної системи А.С.Макаренка - проблеми колективу і особистості.
946066
  Скнар О.І. Педагогічна культура в сім`ї. / О.І. Скнар. – К., 1984. – 47с.
946067
  Герговська Н. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 134-140. – ISSN 2308-4634
946068
  Завгородня Т.К. Педагогічна культура викладача ВНЗ як необхідна умова якісної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 78-81. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
946069
   Педагогічна майстерність : Навчальна програма для магістрантів спеціальності "Журналістика". – Київ : Київський університет, 2003. – 18с.
946070
  Побережна Н.О. Педагогічна майстерність викладачів іноземної мови в організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 261-268. – ISSN 2304-4470
946071
  Вітер В. Педагогічна майстерність М. Верхацького: режисерський аспект // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 312-324. – ISSN 1997-4264


  Михайло Полієвктович Верхацький (1904—1973) - український режисер, педагог і театрознавець; брат Сергія Верхацького. Учень Леся Курбаса.
946072
  Мусієнко М.М. Педагогічна майстерність професора М.М. Новикова // Меморіальні наукові читання до 75-річчя від дня народження заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Новикова Миколи Миколайовича (22.06.1933-23.12.2007) : збірка матеріалів / Асоц. бібліотек України ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка Укр. акад. аграрних наук ; [ укладачі: В.А. Вергунов, В.М. Товмаченко ; наук. ред. В.А. Вергунов ]. – Київ, 2008. – С. 34-36. – (Наукові історико-бібліограіфчні читання ; Читання 3)
946073
  Мітюров Б.Н. Педагогічна майстерність учителя / Б.Н. Мітюров. – К., 1966. – 128с.
946074
  Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 10-17. – ISSN 0131-6788


  У статті здійснено спробу визначення причин і джерел виникнення та функціонування міфологічних сюжетів в українському освітньо-педагогічному просторі; розглядається специфіка посилення впливу міфотворчості на педагогічну науку, освіту і практику в ...
946075
  Базурін В.М. Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики й фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 51-66
946076
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навчальний посібник / В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-603-3
946077
  Кузьмінський А. Педагогічна наука на тлі подій і явищ XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розкриваються актуальні проблеми педагогічної науки XXI століття та реабілітації функції освіти. Розглянуто перспективні напрями співпраці українських і польських учених з питань розвитку педагогики.
946078
  Кристопчук Т.Є. Педагогічна освіта в республіці Польща: структура та зміст // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 127-134. – ISSN 1609-8595
946079
  Бабан С.М. Педагогічна освіта в сполученому королівстві: освітні рівні та напрями підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 163-168. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто загальні підходи до підготовки вчителів у системі вищої освіти Сполученого Королівства. Проаналізовано освітні програми вищих навчальних закладів Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, визначено освітні рівні та напрями підготовки ...
946080
  Дем"яненко Н.М. Педагогічна освіта в Україні першої половини XIX ст.: актуалізація досвіду / Н.М. Дем"яненко, І.П. Важинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-96. – Бібліогр.: с. 96. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ретроспективний логіко-системний аналіз розвитку вищої педагогічної школи в Україні першої половини XIX ст. Актуалізовано тенденції багаторівневості, університезації, автономізації та регіоналізації педагогічної освіти.
946081
  Галан О. Педагогічна освіта на Волині в 1939-1941 роках: заснування середніх спеціальних навчальних закладів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
946082
   Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2001-. – ISSN 2311-2409
№ 22. – 2014. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946083
  П"янковський Геннадій Валентинович Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання : Дис... канд. педагог.наук : 13.00.01 / П"янковський Геннадій Валентинович ; КУ. – Київ, 1997. – 218 л. – Бібліогр. : л. 173-202
946084
  Білик Л.І. Педагогічна підготовка магістрів гуманітарного та інженерного профілю у технологічному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 188-191


  У статті розглядається педагогічно-психологічна складова високопрофесійних, конкурентноспроможних фахівців магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня в аспекті інтеграції України в Європейський простір відповідно до принципів Болонської декларації. ...
946085
  Хорєв І.О. Педагогічна підготовка слухачів (курсантів) як цілісна динамічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається педагогічна підготовка слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) як цілісна динамічна система, аналізуються її основні компоненти.
946086
  Ткаченко А.В. Педагогічна підготовка студентів з урахуванням їх високих особливостей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ткаченко А.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 24 с.
946087
  Яремчук Н. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 19-26. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто доцільність вивчення основ педагогіки у вищих навчальних закладах як складової порофесійної освіти спеціалістів економічного профілю.
946088
  Островська-Бугайчук Педагогічна підготовки викладачів вищих військових навчальних закладів до запобігання і подолання девіантної поведінки у курсантів // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 120-121
946089
  Чжефу С. Педагогічна підтримка іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 410-414


  У статті на підставі аналізу наукових праць розкрито сутність феномену педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання в українському вищому навчальному закладі, ії принципи та етапи реалізації; висвітлено форми й методи педагогічної ...
946090
  Савчук О.П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін: аналіз результатів дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються результати анкетування кураторів студентських груп щодо виявлення обізнаності в питаннях педагогічної підтримки студентів, здійснення та підтримки кураторами - розвитку особистісної самореалізації студентів. Аналізуються відповіді ...
946091
   Педагогічна практика студентів. – Київ, 1972. – 252с.
946092
   Педагогічна практика студентів. – Київ, 1976. – 55с.
946093
  Фещенко Г. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 128-135
946094
  Топтигіна Н. Педагогічна практика як складовий компонент професійної підготовки майбутніх учителів // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 101-107. – ISSN 2077-1827
946095
   Педагогічна пропаганда серед населення.. – К, 1964. – 96с.
946096
  Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник / О.І. Власова; Ін-тут післядипломної освіти. Фак-тет соціології та психології. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Киевский университет, 2001. – 247с. – ISBN 966-7863-09-3
946097
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2009. – 224с. – Шифр. дубл. 15 Лися. (доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-2229-00-4
946098
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-223 та в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-00-4
946099
   Педагогічна психологія.. – К, 1991. – 180с.
946100
  Чужикова Вікторія Григорівна Педагогічна реабілітація дітей та підлітків Чорнобильської зони в умовах дитячого оздоровчого центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чужикова Вікторія Григорівна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1996. – 28л.
946101
  Алфімов В. Педагогічна система університетського ліцею // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 8-11. – ISSN 0131-6788
946102
  Музика О.Л. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.
946103
  Федурко М. Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М. Гущинського, І. Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / М. Федурко, В. Котович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 119-123. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
946104
   Педагогічна спадщина з питань дитячого читання.. – К, 1941. – 252с.
946105
  Кузьміна С.Л. Педагогічна спадщина київської академічної філософії XIX - початку XX ст.: капітал мертвий чи живий? // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 29-43. – Бібліогр. : 33 назв. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття містить характеристику внеску київських академічних філософів XIX-XX ст. у розвиток вітчизняної педагогічної культури. Повною мірою долучились до цієї діяльності й професори філософії Університету Св. Володимира : С. Гогоцький, П.Юркевич, Г. ...
946106
  Сухобокова О. Педагогічна спадщина Никифора Григорієва // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 9-16


  До 130-річчя від дня народження видатного громадсько-політичного діяча та освітянина.
946107
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 47-52. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
946108
  Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326
946109
   Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України : (до 160-річчя від дня народж.) : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початкової освіти ; [упоряд.: В.П. Антипець та ін. ; відп. за вип. І.В. Лисенко]. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 111, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-67-7
946110
  Нікітенко Л. Педагогічна спадщина. Освітянські ідеї Олександра Захаренка впроваджують у навчальних закладах Польщі, Словаччини, США, Болгарії, Литви // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 16). – С. 3


  Цьогоріч із нагоди ювілею видатному українському педагогу, академіку НАПН України Олександру Антоновичу Захаренку відкривається меморіальна стела на фасаді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
946111
  Кляп М.І. Педагогічна та освітньо-культурна діяльність Августина Волошина в міжвоєнний період (1919-1939 ) / М.І. Кляп; МОНУ УНУ. – Вид.1-е. – Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2001. – 152с. – ISBN 966-7400-16-8
946112
  Грибок О.П. Педагогічна творчість викладача вищої школи: психологічний аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 288-294


  У статті проводиться спроба відповісти на запитання: “Що таке педагогічна творчість викладача вищої школи?”, розглянувши цей феномен в аспекті педагогічної психології. Зроблена спроба дослідження творчої (креативної) особистості з урахуванням її ...
946113
  Яковенко Т.В. Педагогічна творчість та педагогічна креативніфсть в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 8-15. – ISSN 2074-8922
946114
  Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей : [монографія] / С.М. Лобода ; М-во освіти і науки України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4
946115
  Пільгук Т.С. Педагогічна творчість як основа самореалізації педагога-професіонала // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 253-260. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
946116
  Тонконог І.В. Педагогічна техніка в жіночих навчальних закладах Полтавщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 279-288. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Здійснено аналіз процесу становлення педагогічної техніки як складової педмайстерності майбутніх вчительок в жіночих на-вчальних закладах Полтавщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автор переконливо доводить, що в жіночих закладах регіону існувала ...
946117
  Чернілевський Д.В. Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін : навч. посібник / Д.В. Чернілевський, О.М. Джеджула, Н.А. Гунько. – Вінниця : АМСКП, 2014. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-203. – ISBN 978-617-7121-50-2
946118
  Світич С.І. Педагогічна технологія організації іншомовного спілкування зі студентами сходознавцями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 232-235
946119
  Андрієнко Олена Станіславівна Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрієнко Олена Станіславівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
946120
  Комогорова М.І. Педагогічне забезпечення міцності знань : (на прикладі англійської мови) / М.І. Комогорова, Л.С. Рибалко. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79-80. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1280-7
946121
  Петров О. Педагогічне забезпечення формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 48-51. – ISSN 0131-6788
946122
  Равчина Т. Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Визначено суть, особливості, вимоги до організації педагогічного керівництва процесом формування наукових знань студентів відповідно до природи, логіки, структури їхньої пізнавальної діяльності.
946123
  Турищева Л.В. Педагогічне мислення як об"єкт дослідження психологічної служби // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 248-252. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
946124
  Михнюк М.І. Педагогічне мовлення як важлива складова професійної культури викладача спеціальних дисциплін // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 69-73


  В даній статі розкриваються вимоги до педагогічного мовлення викладача спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів, його мовленевої культури.
946125
  Вознюк О.В. Педагогічне навіювання - важливий елемент педагогічної майстерності / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 235-241


  Розглядається педагогічне навіювання як важливий елемент педагогічної майстерності.Аналізується поведінково-ситуативний тип сугестивного впливу на людину, який грунтується на певних принципах інформаційного маніпулювання поведінкою людини, ...
946126
  Кульбашна Я. Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення / Я. Кульбашна, О. Астапенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 173-179. – ISSN 2226-3012


  Розглядається проблема застосування педагогічного оцінювання у професійній підготовці майбутніх лікарів в Україні. Конкретизується зміст, визначається роль і місце педагогічного оцінювання у процесі підвищення якості вищої медичної освіти; висвітлено ...
946127
  Ковальчук З.Я. Педагогічне спілкування як категорія психологічної науки // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  Висвітлено психологічні аспекти педагогічного спілкування, проаналізовано суть, функції, сторони, стилі, комунікативна, інтерактивний та перцептив-ний складники педагогічного спілкування.
946128
  Хорєв І.О. Педагогічне управління ефективністю підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено аналіз педагогічного управління підготовкою військових фахівців і визначені педагогічні умови його ефективності.
946129
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 6-7
946130
  Кузьменко Н. Педагогічний аспект "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується педагогічний контекст рукопису "Спогади І.П. Львова про П.Г. Тичину", написані в 1968 році колишнім вчителем українського поета, викладачем Чернігівської духовної семінарії, в якій Павло Тичина навчався у 1907-1913 рр. Автор ...
946131
  Коваленко О. Педагогічний барон . Підручники Миколи Корфа зробили його ім"я відомим на всю Російську імперію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 12 листопада (№ 46)


  Історія світової педагогіки писалася паралельно з історією людства, свій вклад у розвиток педагогічної думки вносили люди найрізноманітніших суспільних верств і професій, серед видатних педагогів і барон - Микола Олександрович Корф.
946132
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946133
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946134
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 17. – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946135
  Андрусяк І.В. Педагогічний дискурс в системі інституційних дискурсів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 12-16
946136
  Ігнатьєва С. Педагогічний дискурс Євгена Березняка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 50-52
946137
  Сухомлинська О. Педагогічний дискурс ХIХ ст. - диференціація й інтеграція ідей // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 36-41
946138
  Михаськова М.А. Педагогічний досвід вчителя музики: проблема визначення // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 72-78. – ISSN 2413-5402
946139
  Василенко В.А. Педагогічний зміст творчої спадщини Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
946140
  Коеноваленко Ю. Педагогічний інструментарій яким неодмінно має володіти сучасний викладач вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 6
946141
  Міхно О. Педагогічний календар: січень-лютий 2017 // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 7


  У Педагогічному музеї України відбулося відкриття виставки "Педагогічний календар: січень-лютий 2017". Виставка присвячена вшануванню пам"яті цьогорічних зимових ювілярів - учених, педагогів, освітніх та громадських діячів, які зробили вагомий внесок у ...
946142
  Кузьменко Н. Педагогічний контекст "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-47. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Вивчено ступінь дослідженості проблеми у науково-педагогічній літературі. Визначено актуальність дослідження в сучасних умовах реформування освітньої системи України. Досліджено основні етапи науково-педагогічної діяльності Івана Петровича Львова. ...
946143
  Шубіна Л.Ю. Педагогічний контроль якості в системі дистанційного навчання / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 68-69
946144
  Сурмяк Ю.Р. Педагогічний коучинг у підготовці студентів-психологів / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 187-197. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
946145
  Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 29-36


  У статті обгрунтовано педагогічний кочинг як інноваційну технологію науково-методичного супроводу, яка сприяє підвищенню якості підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, формуванню у них педагогічної ...
946146
  Тадеєв В. Педагогічний ліцей фізико-математичного профілю Тернопільського педагогічного інституту // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
946147
  Піддубна О.М. Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення предметів "Малюнок" і "Живопис" // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 92-95. – ISSN 2413-5402
946148
  Малюга В. Педагогічний музей України: шлях тановлення і розвитку ( ХХ - початок ХХ1 ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С.74-78. – ISSN 0131-6788
946149
  Калаур С.М. Педагогічний потенціал загальнонаукових принципів, покладених в основу системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв"язання конфліктів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 89-92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
946150
   Педагогічний пошук. – К, 1988. – 495с.
946151
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
946152
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
946153
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
946154
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
946155
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
946156
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
946157
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946158
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946159
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Видавниче підприємство "Едельвейс", 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946160
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946161
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946162
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1/2. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946163
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3/4, (48/49). – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946164
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5/6. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946165
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Психологія. – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946166
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2 : Педагогіка. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946167
  Богуславський М.В. Педагогічний світогляд О.І.Герцена. До 200-річчя від дня народження // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2012. – №3 (65). – С. 30-34
946168
  Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1981. – 319 с.
946169
  Синиця І.О. Педагогічний такт у вихованні дітей в сім"ї / І.О. Синиця. – Київ, 1956. – 36с.
946170
  Стражник Н. Педагогічний талант Олени Пчілки. Журнал "Молода Україна" як зразок для сучасного дитяча видання // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 9-13
946171
   Педагогічний центр в глибинці / прес-центр УДПУ імені Павла Тичини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 4


  Уманському державному педагогічному університету в 2015 р. виповнилося 85 років із часу його заснування.
946172
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-
№ 1. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946173
  Головко Н.І. Педагогічний шлях М. Костомарова // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 52-57. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено педагогічну діяльність М. Костомарова. У змісті його наукових, фольклорних і художніх творів велику увагу приділено проблемам української освіти, що дає змогу простежити його погляди на навчання та виховання.
946174
  Міршук О.Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 88-94. – ISSN 2074-8922
946175
  Рижило Є.М. Педагогічні задачі / Є.М. Рижило, Г.Г. Чернов. – Київ, 1968. – 148с.
946176
   Педагогічні задачі і завдання для батьків.. – Київ, 1989. – 187с.
946177
  Андрущенко Н.О. Педагогічні здібності - основа професійної майстерності педагога / Н.О. Андрущенко, М.Г. Прадівлянний // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 9-13


  Приведено класифікацію якостей викладача та проаналізовано психологічні особливості відносин "викладач-студент".
946178
  Мацько В. Педагогічні ідеї Анатолія Погрібного в системі розбудови національної освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 137-142. – ISSN 2309-9127


  Про національні педагогічні ідеї професора Університету А. Г. Погрібного як гуманістичні.
946179
   Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.. – К, 1972. – 246с.
946180
  Маковскька Галина Яківна Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Дис... канд.педагог.наук: 13.00.01 / Маковскька Галина Якывна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 158 л. – Бібліогр.:л.159-190
946181
  Маковська Г.Я. Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маковська Г. Я.; КУ. – К., 1996. – 28л.
946182
  Кучеренко Н.Я. Педагогічні ідеї Івана Семеновича Нечуя-Левицького // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 38-39
946183
  Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка. / В.З. Смаль. – К., 1966. – 187с.
946184
   Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського.. – К, 1974. – 339с.
946185
  Окорков В.С. Педагогічні ідеї М. М. Коцюбинського / В.С. Окорков. – Київ : Радянська школа, 1969. – 96 с.
946186
  Кондратьєва Д. Педагогічні ідеї Пантелеймона Куліша як чинник формування національної ідеї // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 441-445. – ISBN 978-966-493-651-1
946187
  Черненко В.О. Педагогічні ідеї про національну школу і виховання у творчій спадщині Лесі Українки // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 136-140. – ISSN 2045-146X
946188
  Мітюров Б.Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні / Б.Н. Мітюров. – Київ, 1971. – 108с.
946189
  Неживий О. Педагогічні мотиви в художній прозі Григора Тютюнника // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 317-324. – ISBN 966-7773-70-1
946190
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 1. – 2009. – мова рез. рос., англ.
946191
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2009. – мова рез.рос., англ.
946192
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 3 (56). – 2012. – 141 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
946193
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 54. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
946194
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 55. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
946195
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 63. – 2015. – 156 с. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
946196
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (42). – 2014. – 398 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946197
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (43). – 2014. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946198
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (44). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946199
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (47). – 2015. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946200
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (51). – 2015. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946201
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (53). – 2015. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946202
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (54). – 2015. – 387 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
946203
  Дрижак Віктор Володимирович Педагогічні основи підготовки старшокласників до підприємницької діяльності : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Дрижак Віктор Володимирович; Український держ. педагог. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – К., 1997. – 23л.
946204
  Бедніна В. Педагогічні особливості підготовки дослідницьких робіт старшокласників для захисту на всеукраїнських та міжнародних конкурсах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 24-27. – ISSN 0131-6788


  В основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти наголошується на важливості розкриття інтелектуального потенціалу нації, що формується в системі неперервної освіти. У зв"язку з цим особливого значення набуває втілення в життя ...
946205
  Фенчак Л.М. Педагогічні особливості розвитку екологічної культури студента в умовах ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 50-54. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів є частиною їх професійної підготовки, а його зміст передбачений новою концепцією розвитку вищої школи. Об’єктивно виникає потреба внесення ефективних змін у зміст і методи підготовки ...
946206
  Щербина О. Педагогічні особливості формування інтелектуальних умінь майбутніх інженерів на заняттях з іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 0131-6788
946207
  Лєдєньова О.П. Педагогічні передумови запровадження комп"ютерного навчального курсу з органічної хімії при підготовці інженерів-педагогів // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 65-69
946208
  Крамущенко Л.В. Педагогічні погляди В.Г.Короленка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 96-100. – ISSN 2045-146X
946209
  Мухін М.І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської / М.І. Мухін. – Київ : Вища школа, 1979. – 183 с.
946210
  Уліщенко А.Б. Педагогічні погляди О.К. Дорошкевича в контексті сучасної культурологічної освіти студентів ВНЗ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 75-82
946211
  Хайруддінов М. Педагогічні погляди та діяльність І.Гаспринського (До 150-річчя від дня народження) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.49-53.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
946212
  Мороз Л. Педагогічні принципи вивчення української літератури в навчальних закладах 20-х років ХХ ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 100-105
946213
  Безсмолий Є.Б. Педагогічні принципи підготовки магістрів з правознавства до викладацької діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 70-75
946214
  Шевчук О.Б. Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 38-43. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено вперше систему педагогічних принципів, на основі яких треба здійснювати проектування педагогічних технологій навчання, що базуються на експертних навчальних системах. Подано гносеологічне обгрунтуваня вказаної системи принципів.
946215
   Педагогічні проблеми виховання неповнолітніх. – Київ : Радянська школа, 1976. – 192 с.
946216
  Різун В.В. Педагогічні технології в журналістській освіті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 5. – С.26-30
946217
  Лисюк І.П. Педагогічні технології професійно-творчої підготовки студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 162-166. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються професійно-творча підготовка студентів до майбутньої діяльності та педагогічні технології її реалізації, пов"язані з формуванням творчих якостей особистості за умови особистісно-орієнтованого навчання.
946218
  Зайчук Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1682-2366
946219
   Педагогічні технології,. – К, 1995. – 253с.
946220
  Малікова Л.Т. Педагогічні умови активізації мовленнєвої діяльності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються основні педагогічні умови розвитку мовленнєвої діяльності іноземних студентів просунутого етапу навчання, характеризується роль викладача в забезпеченні певних умов, що сприяють активізації мотиваційного потенціалу особистості в ...
946221
  Косик І.М. Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього і старшого віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Косик І. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 17л.
946222
  Бедевельська М.В. Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 14-20. – ISSN 2304-4470
946223
  Костюченко Т. Педагогічні умови забезпечення здоров"язбережувальної компетентності в структурі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті висвітлені основні аспекти здоров"язбережувальної компетентності, як необхідної складової в структурі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. Проаналізовані умови, в загалі, та педагогічні умови, зокрема, для успішної реалізації ...
946224
  Безносюк О О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / Безносюк О.О., Прохоров О.А., Уліч В.Л. ; за заг. ред. Балабіна В.В. ; Військовий ін-т КНУТШ. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 228 с. : табл.
946225
  Спірідонова В.О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
946226
  Шевченко О. Педагогічні умови застосування кейс-методу під час вивчення гуманітарних дисциплін у ВТНЗ // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 28-31.
946227
  Ямковий О.Ю. Педагогічні умови застосування технології тестового контролю у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ямковий Олександр Юрійович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
946228
  Дуднік Н.Ю. Педагогічні умови навчання курсантів професійно-орієнтованого аудіювання / Н.Ю. Дуднік, В.Г. Златніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 238-241
946229
  Потапова Н.І. Педагогічні умови оптимізації підготовки майбутнього вчителя до виховної діяльності в початковій школі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 36-43
946230
  Зонь В.В. Педагогічні умови організації виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-103. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови і методи організації процесу виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів. Проаналізовано різноманітні підходи до розуміння понять "воля" та "вольові якості".
946231
  Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідницької роботи студентів-філологів у ВНЗ
946232
  Шемет Л.В. Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми у групових формах дозвільної діяльності : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Шемет Л. В.; Київ. держ ін-т культ. – К., 1995. – 28л.
946233
  Федоров М.П. Педагогічні умови підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоров М.П.; Луганський держ. пед. ун-т ім Т.Шевченка. – Луганськ, 2000. – 19л.
946234
  Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малик Г.Д. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
946235
  Радієвська А.А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів молодших класів у ліцеї мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Радієвська Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
946236
  Тодосійчук В.Л. Педагогічні умови систематизації економічних знань студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Статтю присвячено актуальній та недостатньо вивченій у вищіх навчальних закладах освіти проблемі систематизації економічних знань студентів. Проведено експеримент із застосуванням таких методів: 1) проблемного викладу матеріалу; 2) частково-пошукового; ...
946237
  Іванов В.М. Педагогічні умови соціалізаціх міських старшокласників : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Іванов В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
946238
  Пінчук Лариса Миколаївна Педагогічні умови співробітництва в процесі соціальної взаємодії учнів середнього шкільного віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Пінчук Лариса Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
946239
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
946240
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
946241
  Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
946242
  Міненок А. Педагогічні умови формування готовності до науково-дослідної діяльності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за напрямом підготовки "початкова освіта" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 124-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
946243
  Сатановська Л. Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-72. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розкрито аспекти формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з УНЗ; уточнено зміст понять "професійний саморозвиток", "готовність до професійного саморозвтку". Професійний саморозвиток розглянуто як шлях самоаналізу, ...
946244
  Коломієць А.М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання / Алла Миколаївна Коломієць, Ірина Олегівна Мазайкіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 53-59. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті проаналізовано методологічні засади організації вищої педагогічної освіти, суть і результативність методологічних підходів до вивчення іноземних мов, основні характеристики особистісно орієнтованого навчання. Обґрунтовано принципи, педагогічні ...
946245
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
946246
  Галацин К. Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженеоно-технічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 25-31. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
946247
  Кучерявий А. Педагогічні умови формування культури навчальної діяльності студента вищого навчального закладу як риси особистості // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 31-34
946248
  Лігоцький А.О. Педагогічні умови формування переліку спеціальностей. : Дис... Канд. пед. наук.: / Лігоцький А.О.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1994. – 229л. – Бібліогр.:л.214-229
946249
  Бабенко Любов Володимирівна Педагогічні умови формування почуття милосердя в учнів профтехучилища : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Бабенко Любов Володимирівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 20л.
946250
  Слюта А.М. Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 117-121. – ISSN 2304-4470
946251
  Лузай О.Є. Педагогічні умови формування професійно-творчої компетентності // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 8-10
946252
  Атаманська К.І. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 196-202. – ISSN 2312-5993
946253
  Воскобойніков С.О. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Воскобойніков Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
946254
  Райко В.В. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності / В.В. Райко, І.М. Почекалін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 332-336
946255
  Райко В.В. Педагогічні умови формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності / В.В. Райко, І.М. Почекалін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 289-293
946256
  Сидорчук Н.Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури у фаховій підготовці майбутніх інженерів-будівельників / Наталія Леонідівна Сидорчук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 105-109. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті обґрунтовано педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки: наступність і поетапність формування рефлексивної культури у ході фахової підготовки студентів, що забезпечує ...
946257
  Огренич Надія Миколаївна Педагогічні умови формування соціальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.05 / Огренич Надія Миколаївна; Миколаївський держ. педагог. ін-т. – Миколаїв, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.151-164
946258
  Горчинський С.В. Педагогічні умови формування творчої самостійності у студентів педагогічних університетів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 193-196. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається комплекс педагогічних умов, що сприяють ефективності процесу формування творчої самостійності студентів педагогічних університетів. У процесуальному аспекті розглядаються педагогічно комфортне середовище, включенність студентів у ...
946259
  Вакуленко В.М. Педагогічні умови формування у старшокласників професійно значущих якостей майбутнього вчителя. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Вакуленко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
946260
  Ломакович В.Я. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 250-253
946261
  Безносюк О.О. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості / О.О. Безносюк, О.А. Прохоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 212-215


  У статті йдеться про кмови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
946262
  Возняк А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 121-125


  У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
946263
  Возняк А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 284-287


  У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
946264
  Кинева Л.С. Педагогічні умови формування цінностей ненасилля у студентів в університетському освітньо-виховному просторі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 118-123. – (Педагогіка ; № 2)
946265
  Огренич Н.М. Педагогічні умови формування, соцальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Огренич Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 22л.
946266
  Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 11-15


  Стаття присвячена з"ясуванню сутності педагогічних умов, аналізу засобів їх виокремлення та місця у наукових дослідженнях.
946267
   Педагогічні читання з історіі та Консттуції.. – К, 1954. – 116с.
946268
   Педагогічно-меморіальний музей А.С.Макаренка.. – Х, 1973. – 35с.
946269
  Литвиненко М.А. Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського / М.А. Литвиненко. – К., 1979. – 36 с.
946270
  Дутчак В. Педагогічно-методичні пріоритети в бандурному мистецтві українського зарубіжжя // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 91-97
946271
  Резніченко І.Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Резніченко Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
946272
   Педагогічну психологію -- в школу.. – Львів, 1967. – 196с.
946273
  Козловский Б.Г. Педагогу - журналистские навыки : Опыт подготовки журналистов-общественников в педагогическом вузе / Б.Г. Козловский; Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков: Кафедра журналистики фак-та общественных профессий. – Иркутск : Вост.Сиб.кн.изд-во, 1966. – 180с.
946274
  Астапов В.М. Педагогу о психическом здоровье учащихся / В.М. Астапов. – Москва, 1991. – 39с.
946275
  Бируля А.А. Педварительное сообщение о млекопитающих из "кухонных отбросов" стоянки каменного века на Вехоленской горе близ Иркутска / А.А. Бируля, 1929. – 91-93с.
946276
  Димитрова В.А. Педегогическое руководство самостоятельной учебной работой учащихся в школах продленного для Народной Республики Болгарии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димитрова В.А.; Науч-исслед.ин-т.общей пед.АПН СССР. – М, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
946277
  Бендерський Б. Педегогічні погляди М.Г. Чернишевського / Б. Бендерський. – К., 1939. – 51с.
946278
   Педесет години на македонската наука за jазикот : Прилози од научниот собир одржан од 30 ноември до 2 декември 1995 во Скопjе. – Skopje, 1997. – 362 с. – ISBN 9989649375
946279
  Лещенко Г.А. Педжент "Триумф золота" Е. Манді крізь призму інтерпретаційного перекладу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 221-228. – (Філологічні науки ; № 1)
946280
  Чечет В.В. Педогогика для всех / В.В. Чечет. – Минск, 1984. – 191 с.
946281
  Багаліка Т.М. Педогогічні умови розвитку мотивації до навчання в системі безперервної професійної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 7-11
946282
  Болотнікова І.В. Педологія і психологія в Україні: єдність витоків становлення // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.151-158. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
946283
  Сухорада А.В. Педомагнетизм - нова галузь геофізики : геофізика / А.В. Сухорада, А.М. Жадан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – Бібліогр.: 13 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  Наводиться огляд результатів досліджень магнітних властивостей грунтів, що проводились у світі, за майже піввікову історію їх еволюції.
946284
  Меньшов О. Педомагнітні дослідження мегаполісів України (перші результати) / О. Меньшов, А. Сухорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-43. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основи концепції урбогеофізичних досліджень. Представлено перші результати педомагнітних досліджень мегаполісів на прикладі Києва та Донецька. The foundations of the conception of the urban geophysical investigations are considered. The ...
946285
   Педпроцес вищої медичної школи, як ми його бачимо : (авторські роздуми) / М.Г. Гончар, О.В. Пиптюк, Я.М. Кучірка, В.О. Пиптюк // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 4 (4), жовтень - грудень 2017 року. – C. 105-108. – ISSN 2521-1455
946286
  Кофман А. Педрарис Давила - злодей, хранимый ангелом // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 17-24. – ISSN 1812-867Х


  Із історії Іспанії ХVI ст.
946287
  Купрієнко С. Педро Куберо Себастьян: перша навколосвітня подорож у східному напрямку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Здійснено аналіз книги "Паломництво світом", написаною мандрівником-паломником Педро Куберо Себастьяном в 1682 р. Виокремлено основні маршрути його подорожі, встановлено її датування та висунуто гіпотезу про штучний характер маршруту, зображеного в ...
946288
  Калитеевская И.М. Педро Лопес де Айяла // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 128-137. – ISSN 0042-8779
946289
  Короткий В.А. Педру ІІ д"Алькантра / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 138-139. – ISBN 966-06-0393-2
946290
  Нога О. Пежанський Григорій — призабутий український будівничий музично-театральних закладів Львова першої половини XX століття / О. Нога, І. Савицький // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1211-1217. – ISSN 1028-5091
946291
  Курдюмова Т.Ф. Пейзаж - средство эстетического воспитания : (на уроках литературы) / Курдюмова Т.Ф. – Москва : Просвещение, 1965. – 157 с. – Библиогр.: с. 154-156
946292
  Стасевич В.Н. Пейзаж / В.Н. Стасевич. – М, 1978. – 159с.
946293
   Пейзаж [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
946294
  Володина К.С. Пейзаж Александра Иванова : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Володина К.С.; Ин-т истории искусств Академии наук СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
946295
  Яворская Н.В. Пейзаж Барбизонской школы. / Н.В. Яворская. – М., 1962. – 347с.
946296
  Васинский А.И. Пейзаж будущего / А.И. Васинский. – Москва, 1985. – 206с.
946297
  Довжок Т. Пейзаж в авторській концепції польських прозаїків нової "української школи" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Предметом аналізу статті є художній образ ландшафту польсько-українських суміжних земель (південно-східних "кресів"). Пейзаж та його деталі у творах письменників нової "Української школи" відіграють роль знаків та символів. У символічних образах Річки ...
946298
  Айвазян М.А. Пейзаж в армянской советской живописи / М.А. Айвазян АН АрмССР, Ин-т искусств. – Ереван : АН АрмССР, 1978. – 112 с., 32 л. ил. : ил.
946299
  Попова О.П. Пейзаж в изобразительном искусстве Киргизии: Живопись / О.П. Попова. – Фрунзе, 1982. – 80с.
946300
   Пейзаж в русской живописи. – Москва, 1972. – 34с.
946301
  Соложенкина С.Л. Пейзаж в русской советской поэзии. (20-3-е гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Соложенкина С.Л.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 19л.
946302
  Черлинка Г.К. Пейзаж в советской живописи / Г.К. Черлинка. – М., 1984. – 48с.
946303
  Григорьян К.Н. Пейзаж в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина. / К.Н. Григорьян. – Л, 1961. – 181-194с.
946304
   Пейзаж горного края. – Душанбе, 1987. – 200с.
946305
  Слабошпицький М. Пейзаж для Помаранчевої революції : Хроніка-колаж / Михайло Слабошпицький. – Київ : Ярославів вал, 2005. – 262с. – ISBN 966-8135-22-9
946306
  Ковтун В.Г. Пейзаж з собакою в дусі реалізму / В.Г. Ковтун. – Київ, 1991. – 225с.
946307
  Алексеев М.П. Пейзаж и жанр у Островского / М.П. Алексеев. – [6] с. – Отд. оттиск
946308
  Назаревский А.В. Пейзаж и папа Пий II / А.В. Назаревский. – 8с. – Вырезка
946309
   Пейзаж как развивающаяся форма воплощения авторской концепции.. – М, 1984. – 135 с.
946310
   Пейзаж нашей Родины.. – М, 1970. – 48с.
946311
  Щербак Ю. Пейзаж після битви // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 72-88. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Події помаранчевої революції в Україні.
946312
  Вильчек Л.Ш. Пейзаж после жатвы / Л.Ш. Вильчек. – Москва : Советский писатель, 1988. – 320 с.
946313
  Карахасан Д. Пейзаж развалин как сад. (Поэтика руин) : Эссе // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 259-270. – ISSN 1130-6545
946314
   Пейзаж Родины.. – М, 1966. – 34с.
946315
   Пейзаж Родины.. – М, 1973. – 22с.
946316
   Пейзаж с колизеем // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 86-90 : фото
946317
  Жуков В.Н. Пейзаж с парусом / В.Н. Жуков. – Москва, 1981. – 287с.
946318
  Новиков А.И. Пейзаж с фиалками : рассказы / А.И. Новиков. – М., 1991. – 300с.
946319
  Чулков Б.А. Пейзаж с человеком / Б.А. Чулков. – М, 1986. – 92с.
946320
  Федичев Р.И. Пейзаж со знаками. / Р.И. Федичев. – Тула, 1985. – 183с.
946321
   Пейзаж советских художников. – Москва, 1975. – 203с.
946322
  Конєва Т. Пейзаж та його художнє оформлення у драмах "Синій птах" М. Метерлінка і "Лісова пісня" Лесі Українки / Т. Конєва, Н. Тарасова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 20-24. – ISSN 2075-1486
946323
  Галич О. Пейзаж у вікні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 2. – С. 79-94. – ISSN 0868-4790
946324
  Бондарчук Н.О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Бондарчук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
946325
  Голомб Л. Пейзаж у ліриці Олекси Стефановича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 3-10. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядається календар природи в ліриці Олекси Стефановича, який був одним із найбільш обдарованих представників Празької школи в українській поезії. Простежуються засоби сугестивності та символізації в пейзажній ліриці поета
946326
  Тараненко М.П. Пейзаж у художньому творі. / М.П. Тараненко. – К., 1965. – 66с.
946327
  Присяжнюк С. Пейзаж як засіб розкриття характерів та душевних станів у дитячих оповіданнях В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 226-229. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
946328
  Соколовська Ю. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 110-119. – ISSN 1728-9572
946329
  Соколовська Ю. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 2 (110), березень - квітень. – С. 56-59


  Розглянуто особливості пейзажів та основні прийоми їх змалювання у прозі Ірен Роздобудько. Пейзажі, що їх використовує у художніх творах письменниця, тлумачаться у їх зв"язку з головними ідеями прози авторки.
946330
  Тагільцева Я. Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 29-33. – ISSN 2075-1486
946331
  Линдин С.И. Пейзаж, натюрморт / С.И. Линдин. – Москва, 1983. – 4с.
946332
  Караева К.З. Пейзаж, соц-арт и В. Абдрашитов. Полемические заметки // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 115-119. – ISSN 2073-9702


  В статье на примере работ художника Эрика Булатова, принадлежащих направлению соц-арт в живописи, и фильмов Вадима Абдрашитова автор доказывает образную совместимость двух художест. текстов (живописного и кинематографического). Драматур. текст фильмов ...
946333
  Стоян Ш. Пейзаж. / Ш. Стоян. – Бухарест, 1983. – 44с.
946334
  Дугладзе В. Пейзаж. Портрет / В. Дугладзе. – Москва, 1985. – 32с.
946335
  Загянская Галина Аврамовна Пейзажи Александра Иванова. Проблемы живописного метода художника / Загянская Галина Аврамовна. – Москва : Искусство, 1976. – 119с.
946336
  Колпинская Е.М. Пейзажи Армении М.Сарьяна / Е.М. Колпинская. – М., 1962. – 18с.
946337
  Телепи К. Пейзажи Венгерской национальной галереи / К. Телепи. – Бапешт, 1973. – 34с.
946338
  Мочалов Л.В. Пейзажи Вячеслава Владимировича Пакулина / Л.В. Мочалов. – Л, 1971. – 80с.
946339
  Буравлев И. Пейзажи Камиля Коро // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 6. – С. 56-68


  Жан Батіст Каміль Коро (1796-1875) - французький живописець, один із засновників франц. реалістичного пейзажу XIX ст. Коро працював з натури, що зближує його з барбізонською школою. Каміль Коро відомий також як майстер малюнка й офорта.
946340
  Ватолина Н.Н. Пейзажи Москвы: / Н.Н. Ватолина. – Москва, 1983. – 335с.
946341
   Пейзажи народных художников СССР лауреатов Гос. премии действ. членов Академии художеств СССР. – Москва, 1964. – 42 с.
946342
   Пейзажи нашей Родины. – Ленинград, 1962. – 4с.
946343
   Пейзажи нашей Родины.. – М, 1964. – 12с.
946344
  Юденич И.В. Пейзажи Писсарро в Эрмитаже. / И.В. Юденич. – Л, 1963. – 24с.
946345
   Пейзажи Подмосковья. – Москва, 1983. – 152с.
946346
  Сокольников М.П. Пейзажи Родины. / М.П. Сокольников. – М., 1980. – 128с.
946347
  Лубківський Р. Пейзажі з-за обрію : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 3-11. – ISSN 0868-4790
946348
  Ільницький М. Пейзажі з вікна (віконна призма в поезії Б.-І. Антонича) : (до 100-річчя з дня народження Б.- І. Антонича) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 39-44
946349
  Ільницький М. Пейзажі з вікна: віконна призма в поезії Б.-І. Антонича
946350
  Поліщук Я. Пейзажі людини / Ярослав Поліщук. – [ Б.м. ] : Акта, 2008. – 348с. – (Університетські лекції. Компаративістика й історія літератури). – ISBN 978-966-8917-05-4
946351
  Первомайський Л. Пейзажі Миколи Глущенка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. П. Волиняк. – Toronto, 1956. – Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – С. 13-16
946352
  Галич В.М. Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 47-54


  Крізь призму категорії текстуальності розкривається соціально-комунікативний феномен пейзажної деталі у творчості Олеся Гончара, що дозволяє з"ясувати публіцистичну природу ландшафтного образу, сприяє матеріалізації автора через його ландшафтні ...
946353
  Ткачук М.П. Пейзажна лірика Богдана-Ігоря Антонича: міфологія і поетика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 79-90. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Досліджується пейзажна лірика Б.-І. Антонича. Як в естетиці митця гармонія поєднується з філософією життєутверження, джерела якої він вбачав у природі.
946354
  Паращук Н.В. Пейзажна лірика у творчості поетів Буковини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 34-38
946355
   Пейзажная живопись передвижников.. – М, 1972. – 23с.
946356
  Сюехуа Ч. Пейзажная лирика как отражение мировосприятия М.А. Волошина и китайских поэтов // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 121-128. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
946357
  Федорук Олександр Пейзажний живопис Євгена Вжеща = До 110-річчя Національного художнього музею України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 509-561
946358
  Петриченко Н.Г. Пейзажний компонент у польській та українській поезії й прозі першої половини XIX століття (на матеріалі художніх творів А. Міцкевіча, Ю.-І. Крашевського, М. Чайковського; Марка-Вовчка, Г. Квітки-Основ"яненко, І. Нечуя-Левицького) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 285-292. – ISSN 2075-437X


  Предметом исследования в предложенной статье выступает пейзаж и его роль в польской и украинской прозе первой половины XIX века. В качестве примера предлагаются художественные произведения выдающихся украинских и польских авторов указанного периода-Г. ...
946359
  Смирнов І.Г. Пейзажні дороги у міжнародному туризмі: світовий досвід та застосування в Україні / І.Г. Смирнов, В.В. Обозний // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 46-54 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
946360
  Хомик Т. Пейзажні метафори в поезії Івана Франка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 60-71.
946361
  Смиловски М. Пейзажно-ландшафтные и природно-климатические характеристики города в иерусалимском тексте произведений Дины Рубиной "Вот идет мессия!..." и "Иерусалимцы" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 200-208
946362
  Симонова А.Т. Пейзажные образы Саратовского края / А.Т. Симонова. – Саратов, 1981. – 56с.
946363
  Дацишин Х. Пейоративна лексика в політичних ток-шоу // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 227-230. – Бібліогр.: Літ.: С. 230; 7 поз. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано використання пейоративної лексики в українських політичних ток-шоу. Автор виявляє найчастотніші групи пейоративів, зосереджує увагу на функціях слів з негативниою оцінністю у цьому різновиді телевізійних програм. Проанализовано ...
946364
  Белецька А. Пейоративна лексика як засіб впливу в політичному дискурсі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 90-100


  У статті представлено результати дослідження оцінної лексики публіцистики сучасних суспільно-політичних газет. На матеріалі газет, засновниками яких є політичні партії України, показано, що актуалізація емотивності текстів є не тільки стилістичним, а й ...
946365
  Ніколаєнко Л.С. Пейоративні композитні номінації на позначення емоційного стану людини в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 377-380. – ISSN 1729-360Х
946366
  Шишков В.Я. Пейпус-озеро / В.Я. Шишков. – Москва, 1985. – 475 с.
946367
  Пестушко Валерий Пейте козье молоко! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 54 : Іл.
946368
   Пейте на здоровье!. – Саранск, 1988. – 42с.
946369
  Прохорова М.Е. ПЕК України та енергетична політика ЄС: проблеми співробітництва та перспективи інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 24-25.
946370
   Пека Ганріетта Павлівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 339 : фото
946371
   Пекар Соломон Ісаакович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 339-340 : фото
946372
  Ванчура В. Пекарь Ян Маргоул / В. Ванчура. – Ленинград : Художественная литература, 1975. – 477с.
946373
  Ванчура В. Пекарь Ян Маргоул. / В. Ванчура. – Москва, 1964. – 328с.
946374
  Ванчура В. Пекарь Ян Маргоуль. / В. Ванчура. – Москва-Ленинград, 1928. – 112с.
946375
  Кутько Я. Пекельна машина в Роттердамі : історія убивства полк. Євгена Коновальця на основі тогочасних матеріялів та сучасних свідчень / Ярослав Кутько ; Українська вільна громада в Америці. – Ню Йорк ; Детройт ; Скрентон : [б. в.]. – (Політично-наукова бібліотека ; ч. 6)
Ч. 3 : П"ята колюмна Валюха. – 1953. – 46, [2] c. : іл. – Exlibris: Dr. E Mrs. T. Olesijuk
946376
   Пекин -- столица Китайской Народной Республики. – Пекин, 1954. – 34с.
946377
  Ильин М.А. Пекин - враг мира, разрядки и международного сотрудничества / М.А. Ильин. – М., 1982. – 64с.
946378
  Никитин Н.Н. Пекин / Н.Н. Никитин. – М, 1950. – 72с.
946379
  Ху Цзя Пекин / Ху Цзя. – Пекин, 1957. – 118с.
946380
   Пекин : Справочник-путеводитель. – Пекин, 1959. – 222с.
946381
  Капченко Н.И. Пекин / Н.И. Капченко. – М., 1967. – 232с.
946382
   Пекин : Перемены. Олимпиада 2008. Тяньаньмэнь. Молодежь. Сады. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 80-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
946383
  Скачков К.А. Пекин в дни тайпинского восстания. / К.А. Скачков. – М., 1958. – 360с.
946384
  Пядышев Борис Пекин выбирает "ось удобства" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 67-72. – ISSN 0130-9625
946385
  Сафронова Е.И. Пекин и "третий мир": брак по расчету // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 2-5. – ISSN 0321-5075
946386
  Поспелов Д.М. Пекин против Вьетнама / Д.М. Поспелов, Е.Д. Степанов. – М, 1983. – 205с.
946387
  Кулешов Н.С. Пекин против национально-освободительного движения / Н.С. Кулешов. – М., 1981. – 93с.
946388
   Пекин. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 104-105 : Іл.
946389
  Денисова Анастасия Пекин. Управляемый хаос : Китай / Денисова Анастасия, Лимер Лиза // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 78-86 : фото. – ISSN 1029-5828
946390
  Пышков Б.М. Пекин: в поисках "пятой колонны" / Б.М. Пышков, Б.С. Старостин. – М., 1981. – 174с.
946391
   Пекин: курсом провокаций и экспансии.. – М, 1979. – 239с.
946392
  Юрков С.Г. Пекин: новая политика? / С.Г. Юрков. – М., 1972. – 270с.
946393
  Чэнь Пекинская музыкальная драма / Чэнь Линь-Жуй ; фото Е Хуа. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1959. – [1], 24 с., [4] л. ил.
946394
  Серова С.А. Пекинская музыкальная драма / С.А. Серова. – М : Наука, 1970. – 196 с.
946395
  Кузьмин Н.А. Пекинская опера сегодня // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 73-79. – ISSN 0321-5075
946396
  Кассис В.Б. Пекинские события / В.Б. Кассис. – М., 1980. – 48с.
946397
   Пекинский дворец физической культуры.. – с.
946398
  Косюков Ю.Л. Пекинский дневник / Ю.Л. Косюков. – Москва, 1968. – 80с.
946399
  Коваль О. Пекін вивіряє курс. Чого очікувати від нового політичного сезону в Китаї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 5


  "Політичний сезон 2017 року в Китаї буде особливим. За традицією він починається в березні. У Пекіні на свої засідання збираються два найважливіші органи влади: Всекитайський комітет Народної політичної консультативної ради (НПКРК — збори представників ...
946400
  Шлінчак Віктор Пекін з іншого боку // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 34/35 (83/84). – С. 34-37
946401
  Рудницька А. Пекін зблизька. Нотатки мандрівниці // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 807-813. – ISBN 978-966-579-271-0
946402
  Кадніков Олександр Пекін. Під Небом Піднебесної // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 20-26 : фото
946403
  Гринюк П.Ф. Пекінські авантюристи / П.Ф. Гринюк, В.К. Муцький. – Київ, 1969. – 40с.
946404
  Данте Аліг"єрі Пекло : Пісні I-X / Данте Аліг"єрі ; Пеpеклав В. Сивенький [В.І. Самійленко]. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1902. – 83, [4] с. – ((Літературно-наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 41/42)
946405
  Аліг"єрі Д. Пекло : проза: уривки з "Божественної комедії" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 267-280
946406
  Торба В. Пекло "зеленого" коридору / В. Торба, А. Сенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 154). – С. 4-5


  Чотири роки тому Росія ввела свій військовий контингент на схід України.
946407
  Нахлік Є. Пекло в "Енеїді" Івана Котляревського : генеза й міфологічні сеннси (античні та христіанські) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
946408
  Беймлер Г. Пекло в Дахау / Г. Беймлер. – Х, 1933. – 79с.
946409
  Панченко В. Пекло Холодного // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 39-50. – ISBN 978-966-8201-83-7
946410
  Лозінський К. Пекло червоних імператорів. Китай і права людини / Кшиштоф Лозінський ; [пер. укр. мовою: Маргарита та Лариса Сидорови, Андріс Вишняускас]. – Львів : Арсенал, 1997. – 139, [1] с. : іл. – Пер. за вид.: Pieklo Srodka - Ciny a prawa czlowieka / Krzysztof Lozinski. Warszawa, 1996. – Бібліогр.: с. 134-136 та в підрядк. прим.
946411
  Губарєва М.В. Пекотська війна 1636-1637 рр.: початок знищення корінних американуів у Новій Англії // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 3-7. – ISSN 1728-3671


  У статті викладені основні аспекти Пекотської війни 1636-1637 рр.
946412
  Локшин Э.Ю. Пекрспективы развития промышленности СССР на ближайшие 15 лет / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1958. – 40с.
946413
  Гладких Т.А. Пектин-транс-элиминаза verticillium dahsiae klebahn и ее роль в патогенезе вилта хлопчатника. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Гладких Т.А.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1979. – 22л.
946414
  Сапожникова Е.В. Пектиновые вещества и их превращения при созревании и переработке плодов : Автореф... докт. биол.наук: / Сапожникова Е. В.; КомВССО СМ АзССР, АзГУ. – Баку, 1963. – 42л.
946415
  Сапожникова Е.В. Пектиновые вещества плодов / Е.В. Сапожникова. – М., 1965. – 183с.
946416
  Шелухина Н.П. др. Пектиновые вещества, их некоторые свойства и производные / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1970. – 74с.
946417
  Ашубаева З.Д. и др. Пектины: Аннотирванный библиографический указатель / З.Д. и др. Ашубаева. – Фрунзе
2. – 1989. – 252с.
946418
  Ашубаева З.Д. и др. Пектины: Аннотированный библиографический указатель / З.Д. и др. Ашубаева. – Фрунзе
1. – 1988. – 230с.
946419
  Капитонова Л.С. Пектолитические ферменты Clostridium felsinium шт. 5. мацерирующие стебли льна : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Капитонова Л.С.; АН СССР, Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
946420
  Ясноок О. Пектораль - послання скіфів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 11
946421
  Гаврилюк Н.А. Пектораль из Толстой Могилы как источник для изучения для экономики Степной Скифии. Историография вопроса // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 284-291. – ISSN 2227-4952
946422
  Іванович Т. Пектораль любові : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 11-14. – ISSN 0868-4790
946423
  Те Ги Чен Пектусан / Те Ги Чен. – Ленинград : Молодая гвардия, 1950. – 47 с.
946424
  Те Ги Чен Пектусан / Те Ги Чен. – Л., 1952. – 56с.
946425
  Те Гі Чен Пектусан / Те Гі Чен. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1953. – 60 с.
946426
  Гоцка Т.Г. Пекулярные движения переменных звезд типа Миры Кита : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : / Гоцка Т. Г. ; МГУ. – Москва, 1970. – 10 с.
946427
  Гриньова Юлія Пекучі пасторалі : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 98-107. – ISSN 0208-0710
946428
  Речмедін А.П. Пекучі спомини про відшумілі весни : Роки. Люди. Долі: художньо-документальна повість / Анатолій Речмедін. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 204с. – ISBN 978-966-621-361-0
946429
  Труханов В.И. Пел над шахтой жаворонок / В.И. Труханов. – М., 1957. – 111с.
946430
  Хавкин О.А. Пелагеин муж / О.А. Хавкин. – Благовещенск, 1961. – 110с.
946431
  Беньяш Р.М. Пелагея Антипьевна Стрепетова / Р.М. Беньяш. – Л, 1947. – 169с.
946432
   Пелагея Глущенко. – Киев, 1977. – 20 с.
946433
  Абрамов Ф.А. Пелагея и Алька : [повести и роман] / Ф.А. Абрамов ; [вступ. ст. Ш. Галимова]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1974. – 447 с. : портр.
946434
  Беньяш Р. Пелагея Стрепетова / Р. Беньяш. – Л, 1967. – 256с.
946435
  Абрамов Ф.А. Пелагея. Алька : повести / Федор Абрамов ; [худож. О.Курко]. – Москва : Современник, 1980. – 79 с. : ил. – (Отрочество. Серия книг для подростков)
946436
  Грезе В.Н. Пелагиаль Средиземного моря как экологическая система / В.Н. Грезе. – Киев : Наукова думка, 1989. – 197 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 179-196. – ISBN 5-12-000792-9
946437
  Захваткина К.А. Пелагические личинки некоторых двустворчатых моллюсков Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Захваткина К.А. ; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев, 1964. – 15 с.
946438
  Короткевич В.С. Пелагические немертині дальневосточніх морей СССР / В.С. Короткевич. – М-Л, 1955. – 132с.
946439
  Марушкин А.И. Пелагические фации Мезотетиса в разрезе Восточных Карпат. / А.И. Марушкин. – К, 1992. – 122с.
946440
  Акунин Б. Пелагия и белый бульдог. Пелагия и черный монах. Пелагия и красный петух : Романы / Б. Акунин. – Москва : АСТ, 2007. – 848с. – Шифр. дубл. 8рт Акун. – ISBN 5-17-028749-6
946441
  Акунин Б. Пелагия и красный петух : [ роман в 2-х томах ] / Борис Акунин. – Москва : АСТ. – (Провинциальный детектив). – ISBN 978-5-17-018698-3(Т.1)
Т. 1. – 2007. – 320с.
946442
  Акунин Б. Пелагия и красный петух : [ роман в 2-х томах ] / Борис Акунин. – Москва : АСТ. – (Провинциальный детектив). – ISBN 978-5-17-018712-6(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 272 с.
946443
  Шікула В. Пеларгонія / В. Шікула. – К., 1984. – 312с.
946444
  Адрианова В.П. Пелгримация Ипполита Вишенского в новом издании Правосланого Палестинакого общества / В.П. Адрианова. – Петроград (Сакт-Петербург) : Сенатская тип., 1915. – 34 с. – Отд. отт.: Журнала Министерства Народного Просвещения. 1915 г.
946445
  Фонтан А. Пеле- король футбола / А. Фонтан. – М, 1973. – 160с.
946446
  Фесуненко И.С. Пеле, Гарринча, футбол... / И.С. Фесуненко. – М., 1970. – 199с.
946447
  Фесуненко И.С. Пеле, Гарринча, футбол... / И.С. Фесуненко. – 2-е, доп. – М., 1973. – 267с.
946448
  Фесуненко И.С. Пеле, Гарринча, футбол... / И.С. Фесуненко. – М., 1990. – 205с.
946449
  Зырянов А. Пеле: просто Король // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 6-29. – ISSN 1819-6268
946450
  Метерлинк М. Пелеас и Мелизанда / М. Метерлинк. – Москва. – 64с.
946451
  Метерлінк М. Пелеас і Мелісанда (1892) : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 199-233. – ISSN 0320-8370
946452
  Ланин Б.А. Пелевин и Сорокин: диалог традиций и новаторства // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 63-74. – ISSN 2310-4287
946453
  Халов П.В. Пеленг 307. / П.В. Халов. – Хабаровск, 1963. – 208с.
946454
  Савченко А. Пеленг на дружбу / А. Савченко. – Одесса, 1968. – 80с.
946455
  Бахвалов В.Б. Пеленгаційна радіотехнічна система на двох супутниках / В.Б. Бахвалов, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 14-16


  Пропонується принцип побудови пеленгаційної радіотехнічної системи на двох низькоорбітальних супутниках. Система призначена для пеленгування наземних імпульсних радіолокаторів мікрохвильового діапазону. Робота радіотехнічної системи заснована на ...
946456
  Саркисян С.Г. Пелеогеография времени образования терригенной толщи девона Башкирии и Татарии / С.Г. Саркисян, Н.А. Михайлова; АН СССР; Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – М., 1961. – 233с.
946457
  Апарин В.П. Пелеомагнитные зоны в разрезе среднего и верхнего палеозоя Саяно-Алтайской складчатой области : Автореф. дис. ... / Апарин В.П. – Свердловск, 1966. – 13с.
946458
  Лещук Р.Й. Пелеонтологічне обгрунтування стратифікації юрських відкладів Пенінської зони Українських Карпат / Р.Й. Лещук, Г.І. Гоцанюк // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 93-99 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
946459
   Пелециподы и кораллы юрских отложений Армянской ССР. – Ереван : АН Армянской ССР, 1983. – 127с.
946460
   Пелешенко Василь Іларіонович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 106-108
946461
   Пелешенко Василь Іларіонович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 200-201 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
946462
   Пелешенко Василь Іларіонович (1927) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 116-117. – ISBN 966-95774-3-5
946463
  Василевский С В. Пели песню девушки / С В. Василевский, . – Москва, 1956. – 308с.
946464
  Варшавский А.С. Пелика с ласточкой / А.С. Варшавский. – Москва, 1971. – 215с.
946465
  Варшавський А.С. Пеліка з ластівкою / А.С. Варшавський. – Київ, 1982. – 208с.
946466
  Семенова М.В. Пелко и волки. / М.В. Семенова. – СПб., 1992. – 191с.
946467
  Нексе М.А. Пелле завоеватель т.2 / М.А. Нексе. – Ленинград, 1935. – 592 с.
946468
  Нексе М.А. Пелле завойовник / М.А. Нексе. – К, 1955. – 808с.
946469
  Каминіна Наталія Пелопонес. Сатирам і діогенам : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 96-99
946470
   Пелопоннес від А до А // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 64-80 : Фото
946471
  Гудзевата Марина Пелопоннес. Береги й тисячоліття : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 46-51
946472
  Москаленко Леся Пелопоннес. Пил віків та аромат вина : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 60-66 : Фото
946473
   Пелопоннес: греческие каникулы : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 49 : Фото
946474
  Розумюк В.М. Пелопоннеська війна: внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 52-63
946475
  Бульвер-Литтон Пелэм, или Приключения джентльмена : [пер. с англ.] / Бульвер-Литтон. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1958. – 612 с.
946476
  Гнатюк Н.Ю. Пелюстка грому / Н.Ю. Гнатюк. – Київ : "Молодь", 1966. – 61с.
946477
  Драгомирецький А.М. Пелюстка полум"я. Пастелі / А.М. Драгомирецький. – Ужгород : Карпати, 1969. – 128 с.
946478
   Пелюстка світу.. – К, 1989. – 330с.
946479
  Поп Д. Пелюстки англійського жіночого неосентименталізму // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 81-83. – ISSN 0320 - 8370
946480
  Горлач Л.Н. Пелюстки живого вогню : поезії / Л.Н. Горлач. – Київ, 1983. – 72 с.
946481
  Фесенко Г.Ф. Пелюстки життя / Галина Фесенко. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2013. – 507, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-493-638-2


  Сердечно дякую за матеріальну підтримку у видавництві книги: Марчену Анатолієві Василбовичу, директору СТОВ "Чапаєвське" Кир"яченку Сергієві Петровичу, генеральному директору ТДВ "Русь", заслуженому працівникові сільського гос-ва Бабаченку Михайлові ...
946482
  Павличко Д.В. Пелюстки і леза : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1964. – 347 с.
946483
  Неприцький-Грановський О.І. Пелюстки Надій : [збірка поезій] / Ол. Неприцький-Грановський. – Київ : Вид. І. Кременецького ; Друк. Акц[іонер]. Т-ва "П. Барський"
Т. 1. – 1910. – 128, [2] с.
946484
   Пелюстки провесни., 1977. – 524с.
946485
  Чечель Л. Пелюстки спогадів про Миколу Шудрю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 2


  У будинку письменників України відбувся вечір пам"яті відомого українського журналіста, сценариста, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка
946486
  Венглийский Д.Л. Пелядь бассейна реки Вилюй : Автореф... канд. ьиол.наук: / Венглийский Д.Л.; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1966. – 19л.
946487
   Пелядь: Систематика, морфология, экология, продуктивность.. – М, 1989. – 302с.
946488
  Виан Борис Пена дней : Романы / Виан Борис; Пер. с франц. – Харьков : Фолио, 1998. – 367с. – ISBN 966-03-0408-0
946489
  Виан Б. Пена дней : Роман / Борис Виан; Пер. с франц. Л. Лунгиной. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 256с. – ISBN 5-352-01399-5
946490
  Виан Б. Пена дней : роман / Борис Виан ; [пер. с фр. Л. Лунгиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 249, [7] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02538-7
946491
  Мацола Андрей Пена дней // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 74-79 : фото
946492
  Кругляков П.М. Пена и пенные пленки / П.М. Кругляков, Д.Р. Ексерова. – М, 1990. – 425с.
946493
  Сердюк П.П. Пенальна теорія кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 204-208. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
946494
   Пенаты : культурно-історичний інформаційно-розважальний альманах. – Харків
№ 1/2. – 1997
946495
  Григорьян Л.Г. Пенаты. / Л.Г. Григорьян. – Ростов -на-Дону, 1978. – 70с.
946496
   Пенаты.. – Л, 1981. – 9с.
946497
  Левенфиш Е.Г. Пенаты. Музей-усадьба И.Е. Репина / Е.Г. Левенфиш. – Л., 1969. – 40с.
946498
  Садовый Н.А. Пенаты. Музей-усадьба И.Е.Репина. / Н.А. Садовый. – Ленинград, 1965. – 44 с.
946499
  Серебряков И.Д. Пенджабская литература. / И.Д. Серебряков. – М, 1963. – 194с.
946500
  Маркосян-Каспер Пенелопа пускается в путь // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 6-85. – ISSN 0321-1878
946501
  Наумов А.Д. Пенеплены / А.Д. Наумов. – Саратов, 1981. – 403с.
946502
  Ферронский В.И. Пенетрационно-каротажные методы инженерно-геологичкских исследований / В.И. Ферронский. – М., 1969. – 240с.
946503
  Ферронский В.И. Пенетрационный каротаж / В.И. Ферронский, Т.А. Грязнов. – М., 1979. – 336с.
946504
  Петров С. Пенза / С. Петров. – Пенза, 1955. – 206с.
946505
   Пенза. – Саратов, 1978. – 144с.
946506
   Пенза. – Москва : Планета, 1989. – 192с.
946507
  Савин О.М. Пенза литературная / О.М. Савин. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1984. – 352 с.
946508
  Савин О.М. Пенза литературная. / О.М. Савин. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1977. – 271 с.
946509
   Пензе 300 лет.. – Пенза, 1963. – 48с.
946510
  Мочернюк Н.Д. Пензель і стилос Василя Масютіна // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 171-179. – (Слово). – ISSN 2304-7402
946511
   Пензенская картинная галлерея имени К.А.Савицкого.. – Л, 1961. – 79с.
946512
   Пензенская областная картинная галерея имени К.А.Савицкого.. – М, 1979. – 19,16с.
946513
  Харитонова В.С. Пензенская область -- экономико-географическая характеристика. : Автореф... Канд.гоегр.наук: / Харитонова В.С.; Моск.гор.пед.ин-т. – Пенза, 1955. – 8л.
946514
   Пензенская область за 50 лет Советской власти.. – Саратов-Пенза, 1967. – 259с.
946515
   Пензенская область за сорок лет Советской власти.. – Пенза, 1957. – 544с.
946516
  Потапова А.В. Пензенская партийная организация в первый период Великой Отечественной войны (VI-1941 - XII-1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Потапова А.В.; Москов. обл. пед.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
946517
  Булатов И.Г. Пензенская партийная организация в период наступления социализма по всему фронту. / И.Г. Булатов. – Пенза, 1960. – 47с.
946518
   Пензенский краеведческий : Краткий путеводитель по музею. – Саратов, 1969. – 159с.
946519
  Самойлов Е.Г. Пензенский край в конце 18 века. / Е.Г. Самойлов. – Пенза, 1959. – 72с.
946520
  Ермолаев В. Пензенский край в Отечественной войне 1812 года / В. Ермолаев. – Пенза, 1945. – 39с.
946521
  Гутковський В. Пензлями часу і долі // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 164-166. – ISSN 0131-2561


  Про роман-колаж М. Слабошпицького "Автопортрет художника в зрілості"
946522
  Гембицкая Е.Я. Пение : учебник для пятого класса / Е.Я. Гембицкая, В.А. Дышлевская. – Москва : Музыка, 1965. – 112 с.
946523
  Калмановская Н.В. Пение : учебник для 7 класса / Н.В. Калмановская. – Москва : Музыка, 1965. – 97 с.
946524
  Гембицкая Е.Я. Пение : учебник для шестого класса / Е.Я. Гембицкая, В.А. Дышлевская. – Москва : Музыка, 1965. – 112 с.
946525
  Бандина А.В. Пение / А.В. Бандина, М.А. Румер. – М, 1971. – 112с.
946526
   Пение в школе. – Москва, 1979. – 140с.
946527
   Пение и музыка. – Москва, 1960. – 320 с.
946528
  Иличевский А.В. Пение известняка : [россказы и повесть] / Александр Иличевский ; [ред. : А. Гладкова, Т. Тимакова ; худож. ред. В. Калныньш]. – Москва : Время, 2008. – 432 с. – (Самое время!). – ISBN 978-5-9691-0308-5
946529
   Пение, методика пения, музыка.. – М, 1953. – 36с.
946530
  Гембицкая Е.Я. Пение. / Е.Я. Гембицкая, В.А. Дышлевская. – Москва, 1964. – 112с.
946531
  Купер Д.Ф. Пенитель моря / Д.Ф. Купер. – К, 1956. – 260с.
946532
  Борзенко Ю.А. Пенитенциарное правосознание: сущность и генезис // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805
946533
  Пидопличко Н.М. Пенициллин / Н.М. Пидопличко. – К, 1972. – 150с.
946534
  Тарасевич Л.А. Пенициллинотерапия в сочетании с действием новокаина и антиретикулярной цитотоксической сыворотки (АЦС) при гнойном воспалении путового сустава у лошади : Автореф... кандид. ветеринарн.наук: / Тарасевич Л.А.; Киевский ветеринарный институт Министерства сель.хоз-ва, 1952. – 16 с.
946535
  Сотула Т.Л. Пенициллиоз семян и ростков кукурузы. : Автореф... канд. биол.наук: / Сотула Т.Л.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1965. – 20л.
946536
  Ведмідський О.В. Пенітенціарна злочинність: поняття, ознаки, питанння протидії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 36-45. – ISSN 2304-4556
946537
  Богатирьов І.Г. Пенітенціарна ідея Георгія Радова у сучасному правовому вимірі // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 5-8
946538
   Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографістики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 07 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун та ін.]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 154, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст.
946539
  Ягунов Д.В. Пенітенціарна реформа як загроза правам людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 154-160. – ISSN 1026-9932
946540
  Калашник Н. Пенітенціарна система Афганістану: загальні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 127-129
946541
  Калашник Н. Пенітенціарна система України - шляхом перетворень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 52-58
946542
  Калашник Н. Пенітенціарна система України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 60-64
946543
   Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 356, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
946544
  Шкарупа К.В. Пенітенціарна служба: історія та нариси (на прикладі США) // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 43-50
946545
  Глотова О. Пенітенціарний суддя як суб"єкт в кримінальному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 253-254
946546
   Пеніцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the environment / [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України"]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1456-5
Ч. 1 : / Коваль Е.З., Руденко А.В., Гончарук В.В. – 2014. – 436, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 390-437 та в тексті
946547
   Пеніцилії в навколишньому середовищі = Penicillii in the environment / [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України"]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1457-2
Ч. 2 : Визначник пеніциліїв і джерела їх існування / Коваль Е.З., Руденко А.В., Гончарук В.В., Волощук Н.М. ; [ред.: Н.С. Колосок, К.С. Потійчук]. – 2014. – 385, [2] с., [14] арк. іл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик лат. назв видів пеніциліїв: с. 384-386. – Бібліогр.: с. 376-383
946548
  Смирнов С. Пенковая трубка : музей // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 10


  Пенковые трубки (Meerschaum pipes) по некоторым данным появились в 1723 г. Слово Meerschaum нем. происхождения и переводится, как "морская пена". И это отлично передает такие характеристики минерала, как его легкость и белизна. Пенка, один из самых ...
946549
  Калашник Н.Г. Пенологія: виконання покарань у світі / Н.Г. Калашник, Н.С. Калашник. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2014. – 257, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-214. – ISBN 978-617-7019-12-0
946550
  Тихомирова Г.П. Пенообразование в смесях поверхностно-активных коллоидов (Антагонизм пенообразователей) : Автореф... канд. хим.наук: / Тихомирова Г. П.; МВО СССР, Новчеркасск. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1957. – 15л.
946551
  Андрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолоформальдегидных полимеров / Р.А. Андрианов. – Ростов-на-Дону, 1987. – 80 с.
946552
  Тараканов О.Г. Пенопласты. / О.Г. Тараканов, Ю.С. Мурашов. – М., 1975. – 64с.
946553
  Берлин А.А. Пенополимеры на аснове реакционноспособных олигомеров / А.А. Берлин, Ф.А. Шутов. – М, 1978. – 296с.
946554
   Пенополиуретаны на основе растительных масел и полисахаридов природного происхождения / Ю.В. Савельев, Е.Р. Ахранович, Л.А. Марковская, И.В. Янович, Т.В. Дмитриева // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
946555
  Пахаренко В. Пенпроминальні істини Івана Франка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 3-7. – ISBN 978-966-96923-6-8
946556
  Зимомря М. Пенрекладацька спадщина Івана Фр: панорамність культурного просторуанка
946557
  Шедерова Г.С. Пенсии бывшим членам колхозов, земли которых переданы совхозам и другим предпрриятиям и организациям / Г.С. Шедерова. – 2-е доп изд. – М, 1968. – 52с.
946558
  Боченков С.Г. Пенсии военнослужащим срочной службы. / С.Г. Боченков
4. – 181с.
946559
  Ачаркан А В. Пенсии за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения / В.А, Ачаркан. – Москва, 1960. – 84 с.
946560
  Котляр А.И. Пенсии и льготы военнослужащим и их семьям / А.И. Котляр, Г С. Боченков, . – Москва, 1984. – 304с.
946561
  Новоселова А.А. Пенсии и пособия / А.А. Новоселова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск : Беларусь, 1983. – 81 с.
946562
  Балацкий С.П. Пенсии и пособия колхозникам / С.П. Балацкий. – Фрунзе, 1980. – 74 с.
946563
  Забозлаев А.А. Пенсии и пособия колхозникам. / А.А. Забозлаев. – М, 1967. – 208с.
946564
  Левшин А.В. Пенсии и пособия механизаторам, специалистам и председателям колхозов / А.В. Левшин. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 104 с.
946565
  Михалкевич В.Н. и др. Пенсии и пособия работникам сельского хозяйства / В.Н. и др. Михалкевич. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1979. – 136с.
946566
  Михалкевич В.Н. Пенсии и пособия членам колхозов / В.Н. Михалкевич. – М., 1978. – 128с.
946567
   Пенсии и пособия членам колхозов.. – М, 1985. – 223с.
946568
  Цедербаум Ю.Я. Пенсии колхозникам / Ю.Я. Цедербаум. – М., 1980. – 64с.
946569
   Пенсии по государственному социальному страхованию. – М., 1948. – 232 с.
946570
  Гороховский Б.П. Пенсии по инвалидности по закону о государственных пенсиях / Б.П. Гороховский. – М., 1957. – 54с.
946571
  Прокофьева В.Г. Пенсии по инвалидности членам колхозов / В.Г. Прокофьева. – (2-е доп. изд.). – Москва : Россельхозиздат, 1968. – 47, [1] с.
946572
  Меркулова В.И. Пенсии по старости рабочим и служащим в СССР / В.И. Меркулова, И.М. Сахарова. – М., 1957. – 55с.
946573
  Козлов А.Е. Пенсии по старости членам колхозов / А.Е. Козлов. – М., 1966. – 44с.
946574
  Козлов А.Е. Пенсии по старости членам колхозов / А.Е. Козлов. – 2-е изд. доп. – М., 1968. – 56с.
946575
  Абросимова Н.А. Пенсии при неполном стаже / Н.А. Абросимова. – Москва, 1962. – 68с.
946576
  Соловьева М.Д. Пенсии работающим пенсионеров / М.Д. Соловьева, Л.А. Егорова. – Москва : Финансы, 1980. – 47 с.
946577
  Инютин Г.К. Пенсии работникам основных отраслей народного хрозяйства. / Г.К. Инютин, Р. Кац. – Москва, 1949. – 88 с.
946578
  Инютин Г.К. Пенсии работникам просвещения / Г.К. Инютин, Р. Кац. – Москва, 1950. – 64 с.
946579
  Захаров М.Л. Пенсии рабочим и служащим / М.Л. Захаров. – М., 1983. – 224с.
946580
  Захаров М.Л. Пенсии рабочим и служащим / М.Л. Захаров. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1985. – 239с.
946581
  Батыгин К.С. Пенсии рабочих и служащих в СССР / К.С. Батыгин. – М, 1974. – 64с.
946582
  Абрамова А.А. Пенсии семьям, потерявшим кормильца / А.А. Абрамова. – Москва : Госюриздат, 1957. – 102 с. – (Популярная юридическая литература)
946583
  Глазунов А.Д. Пенсии семьям, потерявшим кормильца / А.Д. Глазунов, А.И. Котляр. – М, 1967. – 96с.
946584
  Хрущев С.Н. Пенсионер союзного значения / С.Н. Хрущев. – М, 1989. – 62с.
946585
  Хрущев С.Н. Пенсионер союзного значения / С.Н. Хрущев. – М, 1991. – 413с.
946586
  Поляков А. Пенсионеры выходят из подполья // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 36. – С. 34-35. – ISSN 0234-1670


  Внутрішні проблеми країни Португалія стосовно виплат пенсій африканським бійцям із їхніх колоній
946587
  Коноплева С.В. Пенсионная реформа 1908 г. в Великобритании и источники ее финансирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 27-41. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
946588
  Авилова А.В. Пенсионная реформа в Италии // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.65-73. – ISSN 0201-7083
946589
  Мартинес Г. Пенсионная реформа в Мексике: 10 лет спустя // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 82-90. – ISSN 044-748Х
946590
  Хорунжая Е.А. Пенсионная реформа и управление социальными изменениями // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 124-125. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
946591
  Лобанова М. Пенсионная реформа Украины: проблемы ее реализации в условиях функционирования глобальной экономической системы // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 451-462. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
946592
  Черныш А. Пенсионная реформа: если овцы не целы, значит, волки сыты // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 9-15 июня (№ 23)
946593
  Роик В.Д. Пенсионная реформа: критерии оценки // Народонаселение : ежеквартальный научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (62). – С. 4-17. – ISSN 1561-7785
946594
  Ерусланова Р.И. Пенсионное обеспечение в России : учебное пособие / Р.И. Ерусланова, Ф.Н. Емельянова, Р.А. Кондратьева ; Российский государственный социальный университет. – Москва : Дашков и К, 2008. – 608с. – ISBN 978-5-91131-540-5
946595
  Гороховский Б.П. Пенсионное обеспечение в СССР / Б.П. Гороховский, И.М. Трефилов. – Москва, 1957. – 178 с.
946596
   Пенсионное обеспечение в СССР. – М., 1958. – 296 с.
946597
  Тучкова Э.Г. Пенсионное обеспечение в СССР / Э.Г. Тучкова. – М., 1988. – 75с.
946598
  Каширин И.Н. Пенсионное обеспечение в СССР. / И.Н. Каширин, В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1975. – 23с.
946599
  Караджаминская Г.С. Пенсионное обеспечение колхозников / Г.С. Караджаминская. – Минск, 1966. – 142с.
946600
  Краснощек Е. Пенсионное обеспечение научных сотрудников // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 6. – С. 72-79.
946601
  Гороховский Б.П. Пенсионное обеспечение по новому закону / Б.П. Гороховский, И.М. Трефилов. – Москва, 1956. – 61 с.
946602
  Карцхия А.А. Пенсионное обеспечение по старости / А.А. Карцхия. – М., 1978. – 136с.
946603
  ЦИвилер Пенсионное обеспечение по старости в странах развитого социализма : Автореф... канд. юр.наук: 718 / ЦИвилер Р.; АН СССР, Ин-т междунар. рабоч. движения. – М., 1971. – 23л.
946604
  Порошина В.А. Пенсионное обеспечение членов колхозов и его правовое регулирование. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Порошина В.А.; МГУ им.М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1968. – 20л.
946605
  Куликова С.Н. Пенсионные системы в ЕС // Экономические и социальные проблемы России : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.- информ. исслед. Отд. экономики. – Москва, 2011. – № 2 : Социальные факторы экономичесого роста. – С. 115-124. – ISSN 1998-1791
946606
  Гонтмахер Е. Пенсионные системы: мировой и российский опыт // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-80. – ISSN 0207-3676
946607
  Суков А. Пенсионный возраст не повысят, но работать придется дольше // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 22 мая (№ 21). – С. 7


  "Правительство предлагает постепенно увеличить страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту до 35 лет."
946608
  Коваль Т Ф. Пенсії і допомога колгоспникам / Ф.Т. Коваль, М.О. Куча. – К., 1971. – 124 с.
946609
  Білик І. Пенсії по інвалідності та у зв"язку з втратою годувальника у солідарній системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 68-72.
946610
  Сологуб А.М. Пенсії та допомога трудівникам колгоспного села / А.М. Сологуб. – Київ, 1965. – 91 с.
946611
  Ткаченко Л. Пенсії та соціальне страхування в Україні: першочергові завдання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 1, 7


  Загострення військово-політичної та фінансово-економічної кризи разом із недостатньою координацією та прорахунками в проектуванні реформ зумовили зростання соціальних ризиків для зайнятого населення та критичне падіння купівельної спроможності доходів ...
946612
   Пенсії трудящим.. – К, 1967. – 98с.
946613
  Тищук Д. Пенсії учасників бойових дій не оподатковуватимуть // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (116). – С. 33
946614
  Лиховид І. Пенсійна "пастка" / І. Лиховид, А. Василюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 11


  Через законодавчі новації виші масово покидають професори та доценти. Як це вже найближчим часом вплине на якість освіти?
946615
  Ганущак Ю. Пенсійна (не)довіра, або Як зрушити пенсійну реформу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 1, 6


  "2017-й може стати роком пенсійної реформи. Швидше з безвиході, ніж через активне небажання політиків ризикувати рейтингами. Дефіцит Пенсійного фонду становить близько півтори сотні мільярдів гривень. Це — найбільша стаття видатків держбюджету. ...
946616
  Карабльова В.М. Пенсійна реформа - 2011: правові засади та потенційна легітимність // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 2 (81). – С. 36-42
946617
   Пенсійна реформа - в дії // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 8-9.
946618
  Зарудний О. Пенсійна реформа - історичний погляд в майбутнє // Вісник Пенсійного фонду України : Загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2002. – № 2. – С.6-9
946619
  Ганущак Ю. Пенсійна реформа - майбутнє за "пенскоїнами"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "Недавно на одному з ток-шоу досить відомий економіст укотре озвучив думку про необхідність ліквідації Пенсійного фонду: мовляв, єдиний соціальний внесок залишається непомірним тягарем для бізнесу. На запитання, звідки брати гроші для виплати пенсій, ...
946620
  Шумило М.М. Пенсійна реформа 2011 року: критичний аналіз // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 6. – С. 24-32
946621
  Толуб"як В. Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 232-238
946622
  Тищенко О. Пенсійна реформа в Україні: безнадійний провал чи стратегія на майбутнє? // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-18.
946623
  Обривкіна О.М. Пенсійна реформа в Україні: за і проти // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Право та державне управління ; № 4 (8))
946624
  Тищенко О.В. Пенсійна реформа в Україні: запровадження загально-обов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-57.
946625
  Ткаченко Л. Пенсійна реформа в Україні: крок уперед, два кроки назад // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 13-19
946626
   Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : колективна монографія / [Лібанова Е.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ : [Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України], 2010. – 270 с. : іл., табл. – Авт. кол. зазначено на стр. 7. – Бібліогр.: с. 258-269. – ISBN 978-966-02-6122-8
946627
  Романовська О.В. Пенсійна реформа в Україні: особиста відповідальність за забезпечену старість / О.В. Романовська, К.О. Гордієнко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 113-117. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
946628
   Пенсійна реформа в Україні: передумови, альтернативи, суперечності : думки з приводу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
946629
  Минюк О.Ю. Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення / О.Ю. Минюк, Д.І. Минюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 103-109. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
946630
  Тропіна В. Пенсійна реформа в Україні: результати та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 175-179. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1818-5754
946631
  Шемшур О. Пенсійна реформа в Україні: соціально-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 114-116
946632
  Ріппа М. Пенсійна реформа в Україні: стан та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 65-73. – ISSN 1818-5754
946633
  Гнибіденко І. Пенсійна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
946634
  Козловський С.В. Пенсійна реформа в Україні: сьогодення та можливі наслідки в майбутньому / С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 24-28. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
946635
  Привалов Ю. Пенсійна реформа в Україні: тенденції та перспективи / Ю. Привалов, Ю. Саєнко, Ю. Сапєлкін; Відпов. ред.: Ю. Саєнко; Благодійний фонд "Інтелектуальна перспектива". – Київ : Фоліант, 2005. – 218с. – ISBN 966-8474-30-9
946636
  Фещук В. Пенсійна реформа в Україні: фінансово-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
946637
  Кузьмінов С.В. Пенсійна реформа в Україні: чи є альтернативи? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 15-21. – ISSN 2074-5354
946638
  Шульга І.П. Пенсійна реформа в Україні: чи є альтернативи? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 37-44. – ISSN 2074-5354
946639
  Комаренко Я. Пенсійна реформа очима громадян: "за" і "проти" // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 41-42. – ISSN 2409-1944
946640
  Ткаченко Н.М. Пенсійна реформа та пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників та державних службовців України. Пенсійні реформи: світовий досвід : науково-методичний посібник / Н.М. Ткаченко ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Алерта, 2012. – 82, [2] с. – (Бібліотека бухгалтера). – ISBN 978-617-566-143-7
946641
  Відлога Д.О. Пенсійна реформа та спрощена система оподаткування: генезис законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 146-151. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
946642
  Грек Мак Таггарт Пенсійна реформа у постсоціалістичних країнах // Соціальна політика і соціальна робота : український науковий і громадсько-політичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – 19-25
946643
  Руденко Я.П. Пенсійна реформа як базис становлення обов"язкового державного накопичувального страхування / Я.П. Руденко, В.А. Козирєв // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 87-90. – ISSN 2306-6806
946644
  Соколов М.О. Пенсійна реформа як чинник відродження вітчизняного виробника / М.О. Соколов, Ю.С. Конопліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-74. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються шляхи здійснення пенсійної реформи.
946645
  Мельничук В. Пенсійна реформа: біг на місці чи нова спроба? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 6


  Необдумані заяви щодо припинення пенсійної реформи, нібито на вимогу МВФ, викликали гостру реакцію фахівців і громадськості, що змушує глибше подивитися на історію цього питання, і не тільки на неї. Неординарний крок. 10 жовтня 2001 р. президент ...
946646
  Германчук Г.О. Пенсійна реформа: зміни до солідарної системи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 169, ч. 2. – С. 95-101. – (Cерія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
946647
  Мельничук В. Пенсійна реформа: зупинка чи пауза? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – C. 14-17. – ISSN 1996-1561
946648
  Хохлов В. Пенсійна реформа: чому перехід до накопичувальної системи неминучий? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 9. – ISSN 1992-9277
946649
  Биліна О. Пенсійна реформа: що заважає? // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 24-27
946650
  Мельничук В. Пенсійна реформа: як змусити владу запровадити трирівневу систему? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
946651
   Пенсійна система : підручник / [В.І. Грушко та ін.] ; за ред. В.І. Грушка ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 365, [3] с. : іл., табл. – До 25-річчя Ун-ту економіки та права "КРОК". - Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 317-332. – ISBN 978-966-170-019-1
946652
  Ковпак Людмила Пенсійна система в Україні та головні напрямки її реформування (1991-2009 роки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 164-167
946653
  Басанцов І.Б. Пенсійна система і підвищення рівня соціального захисту населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-8. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглянуто значення пенсійної реформи у розв"язанні проблеми підвищення рівня соціального захисту населення.
946654
  Тучкова Е.Г. Пенсійна система Росії: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 115-125. – ISSN 1026-9932
946655
  Цирфа Галина Пенсійна система сьогодні та завтра // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 12. – Бібліогр. в кінці ст.


  За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійної виплати збільшився з початку 2007 року на 133 гривні й у грудні становив 590,78 гривні. У січні 2008 року проведено перерахунки пенсій понад 13,1 млн. пенсіонерів, які отримують пенсії за ...
946656
   Пенсійна система України : Навчальний посібник / В.І. Грушко, Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, Красота, С.М. та ін. Лаптєва; В.І. Грушко (ред.), Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, О.В. Красота, С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, І.І. Рулік, К.В. Павлюк, К.В. Рясна, Т.І. Шпильова. – Київ : Кондор, 2006. – 336 с. – ISBN 966-8251-97-0
946657
  Васильченко О. Пенсійна система України: від стратегії до концепції // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2009. – № 11 (119). – С. 14-17
946658
  Кириленко О. Пенсійна система України: на шляху реформування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 7-19 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
946659
  Плаксій М. Пенсійна система Фінляндії // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 23-25
946660
  Коваль О.П. Пенсійна система як фактор економічної безпеки держави / О.П. Коваль, О.О. Кощеєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 41-44
946661
   Пенсійне забезпечення : загальні положення / [упоряд.: В.С. Ковальський, І.С. Примак]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 367, [1] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-500-5
946662
  Драбик О.М. Пенсійне забезпечення в контексті соціального захисту населення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 99-103. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
946663
  Бородіна Н.З. Пенсійне забезпечення в Україні та напрями його удосконалення // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 166-171. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915
946664
  Федоренко Я. Пенсійне забезпечення в української селі періоду незалежності // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 69-77
946665
  Радченко О.М. Пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні: виклики сучасності // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 365-371. – ISSN 2524-017X
946666
  Автушенко І. Пенсійне забезпечення військовослужбовців звільнених з військової служби у період реформування збройних сил України (2001 - 2011 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 70-77
946667
  Заболотна С.В. Пенсійне забезпечення державних службовців в Україні: реалії та механізми реформування // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 63-69
946668
  Костюк В.Л. Пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності у контексті сьогодення: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 167-174. – ISSN 2306-9082
946669
  Невмержицька М.А. Пенсійне забезпечення державних службовців: новели правового регулювання / М.А. Невмержицька, А.П. Ільченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 152-156. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті проведено аналіз останніх змін, що були внесені до пенсійного законодавства України, у частині врегулювання відносин щодо пенсійного забезпечення державних службовців.
946670
  Шумило М.М. Пенсійне забезпечення державних службовців: спроба "реформування" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 86-92. – ISSN 1026-9932
946671
  Коваль Ф.Т. Пенсійне забезпечення колгоспників / Ф.Т. Коваль, М.О. Куча. – Вид. 2-е, із змін. – К., 1974. – 89 с.
946672
  Шумило М.М. Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939 рр. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 84-90. – ISSN 2524-017X
946673
  Ніколаєць К.М. Пенсійне забезпечення населення України у 90-х роках XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 102-107
946674
  Мельник К.Ю. Пенсійне забезпечення осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ: окремі аспекти реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 80-85. – ISSN 1026-9932
946675
  Цюкало Л.В. Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 129-132. – ISSN 2306-6806
946676
  Коробенко Н.П. Пенсійне забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання в умовах проведення в Україні пенсійної реформи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 1026-9932
946677
  Пшонка А.В. Пенсійне забезпечення працівників органів прокуратури України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 51-57. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена дослідженню особливостей пенсійного забезпечення прокурорсько-слідчих працівників на сучасному етапі. Проаналізовано поняття пенсійного забезпечення працівників прокуратури, розглянуто підстави призначення пенсій працівникам ...
946678
  Швець В.О. Пенсійне забезпечення суддів у відставці // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 282-286. – ISSN 1563-3349
946679
   Пенсійне забезпечення та соціальний захист пенсіонерів та інвалідів в Україні.. – К
1. – 1992. – 191 с.
946680
   Пенсійне забезпечення та соціальний захист пенсіонерів та інвалідів в Україні.. – К
2. – 1992. – 192 с.
946681
  Самодай А. Пенсійне забезпечення: проблеми та варіанти рішень // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 48-50 : табл. – ISSN 1810-7923
946682
  Ніколаєва Н.Б. Пенсійне законодавство в контексті державної соціальної політики України на початку ХХІ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 372-382.
946683
  Орловський О.Я. Пенсійне законодавство України: питання застосування й ефективності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 54-57. – (Правознавство ; Вип. 478)
946684
  Костюк В.Л. Пенсійне право в умовах сьогодення: науково-теоретичний аспект // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 17-27
946685
  Третьякова Г. Пенсійне страхування в структурі сучасного бізнесу // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 4 (54). – С. 11-15
946686
  Каптар Г.Г. Пенсійне страхування у солідарній системі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Каптар Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
946687
  Каптар Г.Г. Пенсійне страхування у солідарній системі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Каптар Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 243 л. – Бібліогр.: л. 212-243
946688
  Шаварина М. Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / М. Шаварина, Н. Шаманська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 63-75. – ISSN 1818-5754
946689
  Поліщук С. Пенсійне та соціальне забезпечення громадян поліпшиться лише за умови неухильного додержання законодавства про працю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-28.
946690
  Коваль О.П. Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії : аналіт. доповідь / О.П. Коваль ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 52, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Соціальна політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-229-2
946691
  Монаєнко А. Пенсійний ребус // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 10-11


  Перерахунок пенсії у зв"язку зі зміною одного з видів грошового забеззпечення.
946692
  Самаєва Ю. Пенсійний фатум // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 1, 7


  МВФ переконаний, що перехід до накопичувального рівня пенсійної системи потребує реформи системи солідарної, та наполягає на підвищенні пенсійного віку. Міністерство соціальної політики - проти. Там задоволені й солідарною системою, і пенсійним віком, ...
946693
  Адамик О. Пенсійні виплати з держбюджету: проблеми класифікації та адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 11. – С. 13-29
946694
  Адамик О.В. Пенсійні виплати з фондів соціального страхування: проблеми міжбюджетних розрахунків обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 27-33. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
946695
   Пенсійні правовідносини в Україні : монографія / [Хуторян Н.М. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2013. – 274, [2] с. : табл. – До 95-річчя створення Нац. акад. наук України. - Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-010-2


  Бібліотеці університету від авторського колективу 03.10.2013р. Підпис
946696
  Коробенко Н. Пенсійні правовідносини у солідарній системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування: поняття та особливості // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 111-115.
946697
  Рудик В.К. Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 79-84. – ISSN 2221-1055
946698
  Ткач О. Пенсійні уроки для України. Польський досвід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 6


  "Розмови про запровадження так званого другого рівня пенсійної системи точаться в Україні від 2003 р. Від того самого року, коли Верховною Радою України було ухвалено два базові закони з пенсійної реформи: "Про загальнообов"язкове державне пенсійне ...
946699
  Партин Г.О. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.143-149
946700
  Сищук О. Пенсійні хроніки: реформа хоч і пом"якшена, але з ефектом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 4-6
946701
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
946702
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
946703
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
946704
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
946705
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
946706
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
946707
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
946708
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004
946709
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
946710
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
946711
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
946712
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
946713
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
946714
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
946715
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
946716
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
946717
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005
946718
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005
946719
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2005
946720
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
946721
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005
946722
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
946723
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
946724
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
946725
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006
946726
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006
946727
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
946728
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006
946729
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006
946730
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 7/8. – 2006
946731
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006
946732
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
946733
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
946734
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
946735
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2007
946736
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2007
946737
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2007
946738
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2007
946739
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2007
946740
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2007
946741
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2007
946742
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2007
946743
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2007
946744
   Пенсія : Народний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2007
946745
   Пенсія : народний журнал. – Київ, 2003-
№ 11/12. – 2007
946746
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 2. – 2008
946747
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 3. – 2008
946748
   Пенсія : народний журнал. Київський спецвипуск / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 4 : Родовід. – 2008
946749
   Пенсія : народний журнал. Київський спецвипуск / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 5/6. – 2008
946750
   Пенсія : народний журнал. Київський спецвипуск / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 7. – 2008
946751
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 8/9. – 2008
946752
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 10. – 2008
946753
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 11. – 2008
946754
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 12. – 2008
946755
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 1 (63). – 2009
946756
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 2 (64). – 2009
946757
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 3 (65). – 2009
946758
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 4 (66). – 2009
946759
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 5 (67). – 2009
946760
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 6 (68). – 2009
946761
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 7/8 (69/70) : Довідник пенсіонера. – 2009
946762
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 9 (71). – 2009
946763
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 10 (72). – 2009
946764
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 11 (73). – 2009
946765
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 12 (74). – 2009
946766
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
грудень 2009-січень 2010 (74/75). – 2009
946767
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 2/3 (76/77). – 2010
946768
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 4/5 (78/79). – 2010
946769
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 6 (80). – 2010
946770
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 7/8 (81/82). – 2010
946771
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 9( 83). – 2010
946772
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 10 (84). – 2010
946773
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 11 (85). – 2010
946774
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 12 (86). – 2010
946775
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 1 (87). – 2011
946776
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 2/3 (88/89). – 2011
946777
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 4/6 (90/92). – 2011
946778
   Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
№ 7/12 ( 93/98). – 2011
946779
  Прийменко О.С. Пенсія в разі втрати годувальника як об’єкт правовідносин // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 106-111. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
946780
  Надточій Б.О. Пенсія в Україні : Коментар до Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" / Б.О.Надточій, Л.А.Демчук; Комітет ВР України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 512с. – ISBN 966-667-220-0
946781
  Аблова В. Пенсія для наукових працівників // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 6 (126). – С. 28-31
946782
  Аблова В. Пенсія для наукових працівників // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 28-31
946783
  Попдякуник П.П. Пенсія за вислугу років для педагогічних працівників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 9 (409). – С. 1-5 [вкладка]
946784
  Молленхоф К.Р. Пентагон / К.Р. Молленхоф. – М., 1969. – 280с.
946785
  Самуйлов С.М. Пентагон и "строительство государства" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 21-38. – ISSN 0321-2068
946786
  Дмитриев Б.Д. Пентагон и внешняя политика США / Б.Д. Дмитриев. – М., 1961. – 284с.
946787
  Борисов В.В. Пентагон и наука / В.В. Борисов. – М., 1975. – 192с.
946788
  Вишневский Ю. Пентагон придумал асмметричный ответ российским танкам // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 09 июля (№ 28)


  "Американские боевые машины завтрашнего дня будут практически неуязвимы для противотанкового оружия и смогут быстро преодолевать любое бездорожье."
946789
  Роговский Е.А. Пентагон усиливает кибероборону / Е.А. Роговский, П.А. Шариков // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 1 (493). – С. 51-60. – ISSN 0321-2068
946790
  Морев В.Н. Пентагон. Заметки советского журналиста / В.Н. Морев. – Москва, 1963. – 159с.
946791
  Булатевич Н.М. Пентаграма Гінгера та її застосування в практичній діяльності дитячого психолога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 73-81. – ISSN 2226-4078
946792
  Гаврилів Т. Пенталогія Томаса Бернгарда - автобіографія чи автобіографічний роман? // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 31-41. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
946793
  Мельничук Петро Пентекост. Стрибок в Океанію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 98-103 : фото
946794
  Куксенко П.Н. Пентоды / П.Н. Куксенко. – Москва, 1937. – 168 с.
946795
  Тарасов Ф.И. Пентоды. / Ф.И. Тарасов. – М.Л., 1964. – 32с.
946796
  Матаксис Т. Пентомическая дивизия. Тактика, вооружение и огневая мощь пентомической дивизии, боевой группы и роты в условиях применения ядерного оружия. / Т. Матаксис, С. Голдберг. – М., 1959. – 347с.
946797
   Пенчо Георгиев. – София : "Български художник", 1960. – 14 с., 11 лист. илл. – Резюме англ.. рос., німецьк. мовами
946798
  Славейкова С. Пенчо Славейков / С. Славейкова. – София, 1955. – 96с.
946799
   Пенчо Славейков. – София, 1967. – 392с.
946800
   Пенчо Славейков. 1866-1912. – М., 1966. – 16с.
946801
  Тихомиров Валентин Кириллович Пены. Теория и практика их получения и разрушения / Тихомиров Валентин Кириллович. – М. : Химия, 1975. – 263с.
946802
  Тихомиров Валентин Кириллович Пены. Теория и практика их получения и разрушения / Тихомиров Валентин Кириллович. – 2-е изд., перераб. – М. : Химия, 1983. – 265с.
946803
  Ненюк Н. Пеня у сфері зовнішньоекономічної діяльності: основна характеристика, проблеми застосування та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 56-60.
946804
  Дуравкін П. Пеня як спосіб забезпечення податкового обов"язку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-88.
946805
  Осадчук П.І. Пень-клуб або Паранормальні явища : сатирико-гумористичні і лірико-філософські мініатюри / Петро Осадчук. – Київ : Сучасний письменник, 2012. – 265, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-8620-33-1
946806
  Георгиев Л. Пеньо Пенев. Поет на младежката дързост / Л. Георгиев. – София, 1980. – 52с.
946807
  Дончева Пеньо Русев (1919-1982) : Библиография / Дончева, Панайотова Невяна -. – Велики Тьрново, 1984. – 170с.
946808
  Купалян С. Пеоны / С. Купалян, Н. Туманов. – Москва : Моск. рабочий, 1953. – 51 с.
946809
  Чичков В.М. Пепе - маленький кубинец. / В.М. Чичков. – М., 1961. – 95с.
946810
  Чичков В.М. Пепе - маленький кубинец. / В.М. Чичков. – М., 1963. – 112с.
946811
  Белый Андрей Пепел : [стихи] / Андрей Белый. – Москва : Изд. Шиповник, 1909. – 244, III с.
946812
  Жеромский С. Пепел / С. Жеромский. – М, 1967. – 712с.
946813
  Авилов М.А. Пепел : поэма / М.А. Авилов ; ил. И.А. Чарская. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1970. – 48 с. : ил.
946814
  Ларионов О. Пепел / О. Ларионов. – Л., 1990. – 196с.
946815
  Петров Л.С. Пепел Бикини / Л.С. Петров, А.Н. Стругацкий. – М., 1958. – 152с.
946816
  Анджеевский Еже Пепел и алмаз / Анджеевский Еже. – Москва, 1965. – 295с.
946817
  Анджеевский Еже Пепел и алмаз / Анджеевский Еже. – Москва, 1975. – 782с.
946818
  Игнатьев О.К. Пепел и пламя Кафина. Репортажи из действующей армии патриотов "португальской" Гвинеи / О.К. Игнатьев. – Москва, 1966. – 126с.
946819
   Пепел Йеллоустона // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 82-86 : фото
946820
  Кэндис А. Пепел любви. / А. Кэндис. – М., 1995. – 160с.
946821
  Эльяшева Н.А. Пепел над городом / Н.А. Эльяшева. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 703с.
946822
  Михник А. Пепел, алан, полонез // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 185-194. – ISSN 1609-5359


  Творчість Анджея Вайди
946823
  Пауновичь А.С. Пепела ми / Александар Саша Пауновичь ; [уред. М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 86, [2] с. : ил.
946824
  Стриндберг А. Пепелище / А. Стриндберг. – Москва. – 47 с.
946825
  Клдиашвили С.Д. Пепелище : ассказы / С.Д. Клдиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1956. – 299 с.
946826
  Клдиашвили С. Пепелище : повести и рассказы / С. Клдиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 550 с.
946827
  Рыбас С.Ю. Пепелище / С.Ю. Рыбас. – М., 1990. – 378с.
946828
  Дручин С И. Пепельный свет Селены / С И. Дручин. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1980. – 272 с.
946829
  Алексеев В.А. Пепельный сентябрь : повесть о Сальвадоре Альенде / Валерий Алексеев ; [худож. И.С. Смирнов]. – Москва : Политиздат, 1982. – 346 с., [7] л. цв. ил. : ил. – (Пламенные революционеры)
946830
  Валера Х. Пепита Хименес и другие произведения Хуана Валеры. / Х. Валера. – Москва, 1973. – 80с.
946831
  Валера Х. Пепита Хименес. / Х. Валера. – Москва, 1959. – 159с.
946832
  Валера Х. Пепита Хименес. / Х. Валера. – Москва, 1976. – 92с.
946833
  Халиков А.Х. Пепкинский курган (Абашевский человек) / Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М. // Труды Марийской археологической экспедиции / Марийск. НИИ языка, литературы при Совмине Марийск.ССР ; АН СССР, Казанский филиал Ин-та языка, лит-ры и истории. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во, 1966. – Т. 3 : Пепкинский курган (Абашевский человек) / Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М. – С. 3-691 вкл. л.
946834
  Сундукян Г. Пепо / Г. Сундукян. – Киев, 1950. – 80 с.
946835
  Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок / А. Линдгрен. – Ростов -на-Дону, 1990. – 271 с.
946836
  Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок / А. Линдгрен. – Новосибрск, 1990. – 304 с.
946837
  Лаврикова Елена Ивановна Пеппи Длинныйчулок из соседнего класса : юноше, обдумывающему житье // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 11-13. – ISSN 1727-4893


  Чтение - сложный творческий процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, воображения, памяти юного читателя, опирающийся на весь его духовный опыт. Результатом этого процесса является обогащение личности молодого человека. Однако исследования ...
946838
  Ліндгрен А. Пеппі Довгапанчоха : повість / А. Ліндгрен; Пер. із шведської О. Сенюк. – Для середн. шкільного віку. – Київ, 1977. – 267 с.
946839
  Ліндгрен А. Пеппі Довгапанчоха. Малий і Карлсон, що живе на даху : Повісті для молодш. шк. віку / Астрід Ліндгрен. – Київ, 1990. – 616 с.
946840
  Колодзейская М.В. Пептидазы / М.В. Колодзейская, А.С. Пилявская. – Киев : Наукова думка, 1982. – 173 с. : табл., ил. – Библиогр. : с. 141-171
946841
  Варбанец Л.Д. Пептидазы микроорганизмов и методы их исследования = Peptidases of microorganisms and methods of their investigations / Л.Д. Варбанец, Е.В. Мацелюх ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 321, [4] с., [12] л. цв. ил. : ил., табл. – Тит. л., заключение, содерж. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 282-322. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1413-8
946842
  Весельський Станіслав Павлович Пептиди в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Весельський С.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 344л. – Бібліогр.: л.260-344
946843
  Весельський Станіслав Павлович Пептиди в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Весельський С.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 81 назв.
946844
  Шредер Э. Пептиды / Э. Шредер, К. Любке. – М.
1. – 1967. – 496с.
946845
  Шредер Э. Пептиды / Э. Шредер, К. Любке. – М.
2. – 1969. – 724с.
946846
  Скарлат И.В. Пептиды и их взаимодействие с аминоацил-РНК синтезами. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скарлат И.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 18л.
946847
  Луценко В.К. Пептиды и синапсы : (Механизмы регуляции деятельности центральной нервной системы) / В.К. Луценко. – Москва, 1986. – 64с.
946848
   Пептиды. Основные методы образования пептидных связей : пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 421с.
946849
  Вульф Х. Пер борется за свободу / Х. Вульф. – Москва, 1962. – 77с.
946850
  Ібсен Генрік Пер Гінт : лраматична поема / Генрік Ібсен ; Переклав Микола Голубець. – Львів-Київ : Накладом видавн. спілки "Нові шляхи" : З друк. Ставропиг. Ін-та. Під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 143 с. – (Новітня бібліотека ; Ч. 39)
946851
  Ибсен Г. Пер Гюнт / Г. Ибсен. – М., 1980. – 302с.
946852
  Денисенко Н.Л. Перiодичнi розв"язки систем диференцiально-функцiональних рiвнянь з параметром та їх властивостi // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 2. – C. 181-202. – ISSN 1562-3076
946853
  Балога С.І. Перiодичнi розв’язки вироджених iмпульсних систем / С.І. Балога, І.І. Король // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-46. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Одержано необхiднi i достатнi умови iснування перiодичних розв’язкiв алгебраїчно-диференцiальних систем з iмпульсною дiєю загального вигляду у випадку, коли вироджена диференцiальна система зводиться до центральної канонiчної форми. Встановлено ...
946854
  Нинчиh В. Пера Тодоровиh / В. Нинчиh. – Београд, 1956. – 164 с.
946855
  Бедрань Н.Г. Пеработка и качество полезных ископаемых / Н.Г. Бедрань. – Киев; Донецк : Вища школа, 1984. – 191с.
946856
  Лапин Б. Первай шаг / Б. Лапин. – М, 1985. – 221с.
946857
   Первак Юрій Олександрович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 52-53
946858
   Первак Юрій Олександрович (1951) // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 340-341 : фото
946859
  Ибрагимов М.А. оглы Перване : роман / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва : Советский писатель
1. – 1972. – 495 с.
946860
  Ибрагимов М.А. оглы Перване : роман / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва : Советский писатель
1. – 1973. – 544 с.
946861
  Ибрагимов М.А. оглы Перване : роман / М.А. оглы Ибрагимов. – Москва : Известия, 1978. – 573 с.
946862
  Ибрагимов М. Перване : роман / М. Ибрагимов. – Київ, 1979. – 496 с.
946863
   Первас русская революция - генеральная репетиция Великого Октября. – Тбилиси, 1977. – 311с.
946864
  Пясковский А.В. Первая (Таммерфорсская) конференция РСДРП. / А.В. Пясковский. – М., 1951. – 88с.
946865
  Пясковский А.В. Первая (Таммерфорсская) конференция РСДРП. / А.В. Пясковский. – М., 1955. – 48с.
946866
  Петров А.Н. Первая академическая / А.Н. Петров, И.Д. Царт. – Л., 1977. – 99 с.
946867
  Криницын Ф.С. Первая Архипелажская экспедиция русского флота. (1769-1774 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Криницын Ф.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 18л.
946868
  Николаев Н.А. Первая атомная электростанция Советского Союза / Н.А. Николаев. – М., 1956. – 31с.
946869
  Чечелев С.В. Первая африканская конституция (Конституция Либерии 1847 г): историко-правовое исследование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 45-46. – ISSN 1812-3805


  В данной статье автор анализирует первую Конституцию государства Либерия в контексте истории его становления и особенностей геополитической ситуации в Западной Африке того времени.
946870
  Гусев Н.С. Первая балканская война и русское общество // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 43-50. – ISSN 0132-1366
946871
  Алексеев Н.А. Первая баррикада / Н.А. Алексеев. – Москва, 1957. – 115с.
946872
  Яковлев Ю.Я. Первая бастилия / Ю.Я. Яковлев. – М., 1965. – 128с.
946873
  Журавлев В.А. Первая беседа / В.А. Журавлев. – М., 1951. – 96с.
946874
  Кубряк Е.Н. Первая библиотека Древней Руси: к 1000-летнему юбилею Софийского собора в Киеве // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-85


  В статье описывается история библиотеки Софойского собора,основаной Ярославом Мудрым, в которой собраны уникальные сокровиша рукописных книг.
946875
  Черниговский Д.Н. Первая биография Пушкина в русском зарубежье (о книге Д.П. Святополк-Мирского) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 99-105. – ISSN 0130-9730
946876
  Мерль Р. Первая битва Фиделя Кастро (26 июля 1953 года) / Р. Мерль. – Москва, 1968. – 344с.
946877
  Бодров М.П. Первая большевистская военная газета в Крыму / М.П. Бодров. – Симферополь, 1959. – 108с.
946878
  Морозов К.Т. Первая борозда / К.Т. Морозов. – Воронеж, 1974. – 383с.
946879
  Васильев А.Н. Первая борозда / А.Н. Васильев. – Ленинград, 1981. – 134с.
946880
   Первая борозда. – М, 1981. – 351с.
946881
  Яруллин Ф.Г. Первая борозда : рассказы и повесть / Фанис Яруллин; авториз. пер. с татар. Е.Имбовиц. – Москва : Советская Россия, 1981. – 142 с.
946882
   Первая борозда. – Красноярск, 1982. – 207с.
946883
  Тряпкин Н.И. Первая борозда. / Н.И. Тряпкин. – М., 1953. – 87с.
946884
  Морской Д. Первая борозда: стихи / Д. Морской. – Саранск, 1979. – 66с.
946885
  Панкратова А.М. Первая буржуазно-демократическая революция в России / А.М. Панкратова. – Москва, 1955. – 72 с.
946886
  Василец Э.М. Первая в жизни работа / Э.М. Василец. – Москва, 1983. – 142с.
946887
  Остроумов Г.Н. Первая в мире / Г.Н. Остроумов. – М., 1956. – 36с.
946888
  Олесин М.И. Первая в мире / М.И. Олесин. – М., 1990. – 383с.
946889
  Никитина А.Д. Первая в мировой истории налоговая амнистия. Указ о "справедливости" царя Аммицадуки и его влияние на частноправовые документы в Вавилонии первой половины II тыс до н.э. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 17-21. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается один из первых документов о налоговой амнистии в истории человечества. Это указ о "справедливости" царя Аммицадуки, одного из преемников Хаммурапи (середина XVII в. до н.э.). Из источников частного права нам известно, что такие ...
946890
  Логинов Д. Первая в России // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 4-15


  О русской писательнице и поэтессе Надежде Тэффи.
946891
   Первая в России подпольная типография "ленинской газеты "Искра". – Кишинев, 1970. – 288с.
946892
  Вальде В. Первая вахта / В. Вальде. – Ленинград-Москва, 1938. – 91с.
946893
  Вальде В. Первая вахта / В. Вальде. – Москва, 1938. – 48с.
946894
  Гулидов Е.И. Первая вахта : стихи / Евгений Гулидов. – Мурманск : Кн. изд-во, 1973. – 63 с. – Миниатюрное издание. – (Кают-компания)
946895
  Незнанский Ф.Е. Первая версия / Ф.Е. Незнанский. – М., 1996. – 432с.
946896
  Матвеев Г.И. Первая весна / Г.И. Матвеев. – Л., 1952. – 239с.
946897
  Матвеев Г.И. Первая весна / Г.И. Матвеев. – Л., 1954. – 271с.
946898
  Жидков В.П. Первая весна / В.П. Жидков. – Сталинград, 1954. – 120с.
946899
  Васильев И.А. Первая весна / И.А. Васильев. – Москва, 1971. – 96с.
946900
  Фиш Г.С. Первая винтовка / Г.С. Фиш. – М, 1939. – 48с.
946901
  Фиш Г.С. Первая винтовка / Г.С. Фиш. – М, 1939. – 264с.
946902
  Александров А.И. Первая водяная турбина / А.И. Александров. – Москва ; Свердловск : Машгиз, 1952. – 76 с. – (Из истории техники)
946903
  Иванов А.С. Первая волна / А.С. Иванов. – М., 1958. – 159с.
946904
  Гончаров В.М. Первая волна / В.М. Гончаров. – Махачкала, 1964. – 56с.
946905
  Свинцеров Л.М. Первая волна глобализации єкономики : География. Из истории мирового хозяйства // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 30-34 : Фото. – ISSN 0016-7207
946906
  Синцеров Л.М. Первая волна глобализации экономики (Окончание. Начало см. в № 5) : География. Из истории мирового хозяйства // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 32-35 : Фото. – Бібліогр. 9 назв. – ISSN 0016-7207
946907
  Кокорев Б.В. Первая всемирная выставка : охрана окружающей среды / Б.В. Кокорев, А.Г. Назаров. – М, 1976. – 112с.
946908
  Шагинян М.С. Первая Всероссийская / М.С. Шагинян. – М, 1965. – 366с.
946909
  Шагинян М.С. Первая Всероссийская / М.С. Шагинян. – М, 1966. – 367с.
946910
   Первая Всероссийская выставка "Сатира и юмор". – Москва, 1987. – 63с.
946911
   Первая Всероссийская выставка станковой графики. – Москва, 1986. – 46с.
946912
   Первая Всесоюзная выставка акварели. – М, 1965. – 54с.
946913
  Всесоюзная Первая Всесоюзная выставка книжной иллюстрации / Всесоюзная, книжной иллюстрации. 1-я. Москва. выставка, 1980. – Москва, 1980. – 240с.
946914
   Первая Всесоюзная геометрическая конференция 25 мая - 2 июня 1962 г.. – Киев : Киевский университет, 1962. – 94 с.
946915
   Первая Всесоюзная конференция "Биосфера и климат по данным космических исследований" : Баку, 29 ноября - 3 декабря 1982 г.: Тезисы докладов. – Баку : Элм, 1982. – 364с.
946916
   Первая Всесоюзная конференция по анализу неорганических газов. – Л, 1983. – 240с.
946917
   Первая Всесоюзная конференция по анатомии растений, Ленинград, окт. 1984 г.. – Ленинград, 1984. – 182с.
946918
   Первая Всесоюзная конференция по аэродинамике. – Москва, 1932. – 236 с.
946919
   Первая Всесоюзная конференция по бессребрянным и необычным фотографическим процессам. – К, 1972. – 161с.
946920
   Первая Всесоюзная конференция по биоповреждениям. – М, 1978. – 228с.
946921
   Первая Всесоюзная конференция по вопросам высшей химической школы 22-23 февраля 1929 г. – Ленинград, 1929. – 156 с.
946922
   Первая Всесоюзная конференция по испанской филологии, 25-27 июня 1970. – Л, 1970. – 128с.
946923
   Первая Всесоюзная конференция по математическим вопросам сетевого планирования и управления. – К, 1967. – 250с.
946924
   Первая Всесоюзная конференция по оптимизации и моделированию транспортных сетей. – К, 1967. – 319с.
946925
   Первая Всесоюзная конференция по планированию научно-исследовательской работы. – М.Л., 1931. – 32с.
946926
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 154с.
946927
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 141с.
946928
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 154с.
946929
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 152с.
946930
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 122с.
946931
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 115с.
946932
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 149с.
946933
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – К, 1968. – 98с.
946934
   Первая Всесоюзная конференция по программированию. – Киев
Е : Специализированные языки и системы. – 1968. – 123с.
946935
   Первая Всесоюзная конференция по программированию : Пленарные доклады. – Киев, 1968. – 96с.
946936
   Первая Всесоюзная конференция по рыбохозяйственной токсикологии : тезисы докладов. – Рига
Ч. 2. – 1989. – 227с.
946937
   Первая Всесоюзная конференция по структуре и функции обонятельного анализатора животных и человека и их моделированию, 3-6 сентября 1969 г. – М, 1969. – 10с.
946938
   Первая Всесоюзная конференция по технической реконструкции пищевой промышленности. – М, 1932. – 60с.
946939
   Первая Всесоюзная конференция по цитогенетике сельско-хозяйственных животных. – Москва, 1985. – 94 с.
946940
   Первая Всесоюзная конференция работников социалистической промышленности. – М.Л., 1931. – 251с.
946941
   Первая Всесоюзная межвузовская конференция по историческому краеведению. – К, 1987. – 304с.
946942
   Первая Всесоюзная научно-техническая конференция "Синтез и проектирование многоуровневых систем управления". – Барнаул
1. – 1982. – 152с.
946943
   Первая Всесоюзная научно-техническая конференция "Синтез и проектирование многоуровневых систем управления". – Барнаул
2. – 1982. – 167с.
946944
   Первая Всеукраинская спартакиада в Харькове, 1923 г. – Х, 1923. – 95с.
946945
   Первая встреча. – Л, 1954. – 192с.
946946
  Головин М.А. Первая встреча / М.А. Головин. – Хмельницкий, 1957. – 71с.
946947
   Первая встреча. – Л
2. – 1957. – 105с.
946948
  Сазонов А. Первая встреча / А. Сазонов, 1958. – 32с.
946949
   Первая встреча. – М, 1959. – 424с.
946950
  Симонов Б.Т. Первая встреча / Б.Т. Симонов. – Владимир, 1959. – 32 с.
946951
  Эюбов Т. Первая встреча / Т. Эюбов. – М., 1959. – 70с.
946952
   Первая встреча. – Липецк, 1961. – 167с.
946953
   Первая встреча. – М, 1963. – 104с.
946954
   Первая встреча. – Тамбов, 1963. – 40с.
946955
  Сартаков С.В. Первая встреча / С.В. Сартаков. – Москва, 1967. – 160с.
946956
  Молдагалиев Т. Первая встреча : стихи / Т. Молдагалиев; пер. с каз. В.Кузнецова. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 72 с.
946957
   Первая встреча. – Л, 1980. – 175с.
946958
  Стенькин В.С. Первая встреча. / В.С. Стенькин. – Улан-Удэ, 1956. – 48с.
946959
  Хаиндрава Л. Первая встреча. Рассказы / Л. Хаиндрава. – Тбилиси, 1962. – 199с.
946960
  Соклов Б.Н. Первая встречная. / Б.Н. Соклов. – М,, 1965. – 198с.
946961
  Притчин Г.И. Первая выота / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1954. – 120с.
946962
  Холод В. Первая высота / В. Холод. – Харьков, 1974. – 183с.
946963
   Первая выставка дипломных работ студентов вузов и фак-тов декоративно-прикладного искусства.. – М, 1962. – 60с.
946964
   Первая выставка работ молодых художников.. – Саратов, 1963. – 12с.
946965
   Первая выставка Черноморского побережья Кавказа в С.-Петербурге под названием "Русская Ривьера". – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф.Киршбаума, 1914. – 16 с. – Экз. деф. : отсутств. посл. стр., без обл.
946966
  Лившиц Я.Л. Первая гвардейская танковая бригада в боях за Москву / Я.Л. Лившиц. – Москва, 1948. – 260 с.
946967
  Сазонов И.Ф. Первая гвардейская. / И.Ф. Сазонов. – М., 1961. – 232с.
946968
  Сазонов И.Ф. Первая гвардейская. Боевой путь 1-й гвардейской ордена Ленина стрелковой дивизии. / И.Ф. Сазонов. – М., 1961. – 232с.
946969
  Скалозуб Ю.Г. Первая глубина: повести / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1983. – 239с.
946970
  Ржанников Дмитрий Первая гора : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 82-87 : Фото
946971
  Могилянский М. Первая Государственная дума / Мих. Могилянский. – Москва : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – VIII, 200 с.
946972
  Россия. Государственная Дума Первая Государственная дума : Алфавитный спиок и подробные биографии и характеристики членов Государственной думы. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1906. – XVI, 159 с. – Экз. без обл. ориг.
946973
  Россия. Государственная Дума Первая Государственная дума. – Санкт-Петербург : Изд. А.А. Муханова и В.Д. Набокова
Вып. 3 : Аграрная реформа и продовольсвенное дело : сборник статей: кн. Петра Долгорукова, А.А. Кауфмана, В.Е. Якушкина. – 1907. – [6], 156 с.
946974
  Фурман И.Г. Первая Государственная дума : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фурман И.Г. ; Военный пед. ин-т Советской Армии. Кафедра общественных наук. – Москва, 1950. – 29 с.
946975
  Сапожников Б.Г. Первая гражданская революция в Китае 1924-1927 гг. / Б.Г. Сапожников. – М., 1954. – 100с.
946976
  Фомченко О.С. Первая гроза / О.С. Фомченко. – Минск, 1963. – 134с.
946977
  Рыжаков В.С. Первая гроза. / В.С. Рыжаков. – Горький, 1982. – 240с.
946978
   Первая гроздь.. – Симферополь, 1972. – 110с.
946979
  Табидзе Н.П. Первая грузинская газета / Н.П. Табидзе. – Тбилиси, 1974. – 104с.
946980
  Квариани Т.Л. Первая грузинская театральная газета "театри" : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Квариани Т.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 19л.
946981
   Первая Дагестанская республиканская конференция по охране природы.. – Махачкала, 1968. – 68с.
946982
  Богданов Н.В. Первая девушка / Н.В. Богданов. – М, 1958. – 414с.
946983
  Богданов Н.В. Первая девушка. Вечера на укомовских столах / Н.В. Богданов. – М, 1969. – 479с.
946984
  Богданов Н.В. Первая девушка. Романтическая история / Н.В. Богданов. – М.-Л., 1931. – 192с.
946985
   Первая доврачебная помощь. – Москва : Медицына, 1989. – 271с.
946986
  Антонов С.П. Первая должность / С.П. Антонов. – Ленинград, 1952. – 212с.
946987
  Даскалов С.Ц. Первая дружба. / С.Ц. Даскалов. – М, 1963. – 79с.
946988
   Первая дружба.. – М, 1969. – 368с.
946989
  Локоть Т.В. Первая Дума : статьи, заметки и впечатления бывшего члена Государственной Думы / Т.В. Локоть, проф. – Москва : Книгоиздат "Пользя", 1906. – 366, II с.


  Книга была запрещена цензурой
946990
  Супрун И.Ф. Первая елка / И.Ф. Супрун. – Новосибирск, 1955. – 128с.
946991
  Султанбеков Б.Ф. Первая жетва генсека. Мирсанд Султан-Галиев: судьба, люди, время / Б.Ф. Султанбеков. – Казань, 1991. – 206с.
946992
  Аронов А.Я. Первая жизнь / А.Я. Аронов. – Москва, 1989. – 30с.
946993
  Бестужева-Лада Первая забытая // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 2. – С. 24-47


  О Первой мировой войне мы не знаем почти ничего, хотя длилась она четыре года.
946994
  Тарханов А.С. Первая завязь / А.С. Тарханов. – Тюмень, 1963. – 36с.
946995
  Горобец Б.С. Первая загрузка реактора, производящего плутоний для атомной бомбы,состояла из зарубежного урана // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2010. – № 12. – С. 24-35. – ISSN 1813-100X


  Первая часть очерка посвящена проблеме поисков урана на первом этапе Атомного проекта. Осенью 1942 г., когда в СССР стартовал Урановый (Атомный) проект были известны пять небольших и бедных месторождений урана в Ферганской долине с суммарными запасами ...
946996
   Первая Западно-Сибирская конференция по технической эстетике. – Новосибирск, 1964. – 109 с.
946997
  Хайкин А..аю Первая заповедь / А..аю Хайкин. – Тамбов, 1962. – 20с.
946998
  Бауков И.П. Первая заповедь / И.П. Бауков, А.Б. Борисов. – Москва : ДОСААФ СССР, 1983. – 223 с.
946999
  Гришаев А. Первая звезда, последняя звезда // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
947000
  Леваковская Е.В. Первая зима. Роман / Е.В. Леваковская. – М., 1972. – 400с.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,