Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
946001
  Калинович Л.Р. "Поезії життя- правдиві свідки! // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 41-45. – ISSN 0027-2833
946002
  Павлюк І. "Поезія - моя релігія..." / І. Павлюк, Т. Давидченко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 112-115. – ISSN 0868-4790
946003
  Коваленко С. "Поезія - один із найдорогоцінніших дарів Духа людині..." : на матеріалі ранніх поетичних збірок Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14- 20. – ISSN 0130-5263
946004
  Коваленко Сергій "Поезія - один із найдорогоцінніших дарів Духа людині..." : особистісно зорієнтований урок в 11 класі на матеріалі ранніх поетичних збірок Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
946005
  Смульська А. "Поезія - сонце, поезія - світ..." (синтез життя і творчості Грицька Чупринки як яскрава реалізація принципів символізму) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 101-105
946006
  Лаюк М. "Поезія - це мова, яку буде розшифровано завтра" : Інтерв"ю / розмовляла Любов Багацька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Молодий поет зібрав усі літературні премії. Майже одночасно він став лауреатом першої премії видавництва «Смолоскип» у номінації «Поезія», українсько-німецької премії імені Олеся Гончара, третьої премії літературного конкурсу «Коронація слова-2012», а ...
946007
  Пастух Т. "Поезія - це прекрасна мудрість" : [розмова з поетом Миколою Рачуком] // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 126-133. – ISSN 0868-4790
946008
  Панькова Н. "Поезія - це свято, як любов..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
946009
  Міфсад Іммануель "Поезія мальтійського Бодлера" / пер. з англ. Н. Назаров // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 164-165. – ISSN 0320-8370
946010
  Луцюк М.В. "Поет краси страждання". Творчість Миколи Вороного : Творчість Миколи Вороного / М.В. Луцюк. – Київ : Колесо, 2008. – 56с.
946011
  Семенюк Г.Ф. "Поет національної чести" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 3-4. – ISBN 966-594-298-0
946012
  Райбедюк Г. "Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові..." : до 75-річчя від дня народження Василя Стуса // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 4-6
946013
  Коцарев О. "Поет синтези": панорамне видання Антонича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
946014
  Радавська О. "Поетика вогню" Г. Башляра як метод аналізу літературних текстів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 81-89. – ISSN 2304-9383
946015
  Гаврилюк Н. "Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 55-59. – ISBN 966-594-246-8
946016
   "Поетика твору" : Програма спецкурсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Киевский университет, 2004. – 11с.
946017
  Рядок В.Г. "Поетика" меню у соціолінгвістичному аспекті // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264-269. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналіз лексико-семантичних засобів впливу на користувача на матеріалі мови текстів сфери громадського харчування
946018
  Турчина А.А. "Поетистичні" збірки Ярослава Сейферта // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 349-353. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу творчості видатного чеського поета Ярослава Сейферта, зокрема його "поетистичних" збірок "На хвилях ТСФ" ("Весільнa подорож") та "Поштовий голуб". Статья посвящена анализу творчества известного чешского поэта Ярослава ...
946019
  Ашла А. [Поезії греків Приазов"я [Електронний ресурс] / Александрос Ашла ; AMA 1984 Fabelsound Greece. – Афіни : Кактос, 2003. – 1 CD : фотопортр. + брошюра 59 с. – Видання новогрецькою мовою.-Заголовок на етикетці диску грецькою мовою


  Біографії і перелік творчої спадщини поетів Приазов"я
946020
  Маронітіс Д.Н. [Поезії Йоргоса Сеферіса : дослідження та лекції / Д.Н. Маронітіс. – Афіни : Ерміс, 1989. – 153 с. – Видання новогрецькою мовою
946021
  Валаоритис А. [Поезії та проза / Аристотеліс Валаоритис ; добірка матеріалу та філол. коментар Г.П. Саввідіса, Є. Цанцаноглу. – Афіни : Ікарос
Т. 2 : Поезії та проза. – 1981. – 541 с. – Видання новогрецькою мовою
946022
   [Поезія та проза Ептанісійських островів. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1953. – 397 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 14])
946023
  Прадійчук Олена [Поезія] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25
946024
  Межелайтіс Едуардас [Поезія] / пер. з лит. В. Бичко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5. – ISSN 0868-9644
946025
  Степаненко Настя [Поезія] // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 3. – С. 69
946026
  Качан Анатолій [Поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 19. – ISSN 0868-9644
946027
  Ваєнас Н. [Поет і танцюрист : дослідження поетики і поезії Сефериса / Насос Ваєнас. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1996. – 348 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0288-4
946028
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 1 : До падіння Константинополя. – 1975. – 200 с. – Видання новогрецькою мовою
946029
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 3 : Поезія Криту XVII ст. – 1976. – 224 с. – Видання новогрецькою мовою
946030
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 5 : Соломос та школа Ептанісія. – 1976. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
946031
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-555-8
Кн. 2 : Після падіння Константинополя (з XV до XVI століття). – 1977. – 169 с. – Видання новогрецькою мовою
946032
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і. доп. – Афіни : Додоні
Кн. 4 : Фанаріоти та Афінська школа. – 1977. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою
946033
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн . 6 : Паламас та його сучасники. – 1977. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
946034
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 7 : Кавафіс, Сікеліанос і поезія до 1930. – 1977. – 164 с. – Видання новогрецькою мовою
946035
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид.переробл. і доп. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-558-2
Кн. 8 : Покоління "тридцятих" і Сеферіс ; Об"єднаний покажчик. – 1978. – 190 с. – Видання новогрецькою мовою
946036
  Тургенєв Іван Поезії в прозі / Тургенєв Іван. – Львів. – 71с.
946037
  Мендес Катюль Поезії в прозі / Катюль Мандес (Katulle Mandes) ; [Пер. на укр. Миколи Вороного]. – Київ : Вид. "Шлях" ; [Дpук. "Дніпpо"], 1917. – 24 с.


  Зміст: Золотий ключ; Видбитки щастя; Цілковита подібність; Hещиpий сніг; Мимовільна помилка; Гаpна маска; Діди і тpоянди; Стомлена гілка; Чому не тpеба бути цікавим
946038
  Івасюк М О. Поезії в прозі М. Коцюбинського із циклу "З глибин" // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.90-93. – ISBN 966-568-658-5
946039
  Лисенко І.М. Поезії видіння осяйне. : літературні портрети та спогади / Іван Лисенко. – Київ : Рада, 2002. – 192 с. : іл. – ISBN 966-7087-48-4
946040
  Мельникович Рихтицька Дарія Поезії Дарії Мельникович Рихтицької / Мельникович Рихтицька Дарія; Вступ. сл. В. Погребенник; Мистецьке оформл. М. Король. – Дітройт : Накладом автора, 2000. – XXXI,270p. – Творчість Д. Рихтицької та її зустрічі з Україною /С. Мельник-Бура
946041
  Калинець І. Поезії з України = Poems from Ukraine : друга збірка поезій / Ігор Калинець. – Bruxelles : Література і мистецтво, 1970. – XIV, 126 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Б-ка Мирона і Марти Барабаш. Торонто, Канада
946042
  Гушалевич І.М.. Поезії Іоана Гушалевича / [пеpедм. Б.А. Дідицького]. – [Санктпетербург] : [Вид. Б.А. Дідицький] ; Типом Ставpопиг. Ин-та
Ч. 1. – 1863. – XII, 104 с.
946043
  Федькович Ю.А. Поезії Іосифа Федьковича / [Пеpедм. та пpиміт. Б.А. Дідицького]. – Львов : [Вид. Б.А. Дідицький] ; Тип. ин-та Ставропигийского
Ч. 1. – 1862. – 147 с. – В кн. також пеp. віpшів Л. Уланда і Ф. Шіллєpа. - Пpимечания: с. 136-144. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
946044
  Старицький М.П. Поезії М.П. Старицького, 1861-1904 / [Передм. С.Ф. Русової]. – [У Киіві (Київ)] : [З друк. С.А. Борисова], 1908. – IV, 471, V с. : 3 арк. портр.


  В кн. також пер. творів М.П. Огарьова, В.А. Жуковського, Г. Гейне, В. Гюго, С.Я. Надсона, Й.-В. Гете, Д. Байрона, А. Міцкевича, В. Сирокомлі, О.С. Пушкіна, М.Ю. Лермонтова, М.О. Некрасова, Ю. Словацького Псевдоніми, криптоніми: М. Старченко.
946045
  Шугай Олександр Поезії на берегах прози : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 47-54. – ISSN 0208-0710
946046
  Никанорова О.І. Поезії одвічна висота / О.І. Никанорова. – К, 1986. – 245с.
946047
  Федькович О.Ю. Поезії Осипа Юрія Федьковича : вибір з першого повного виданя для ужитку молодежи / Зладив Іл. Кокорудз. – У Львові (Львів) : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1906. – V, 410 с. – В кн. також пер. віршів Ф. Шіллера, Г. Гейне, Й.-В. Гете
946048
  Федькович О.Ю. Поезії Осипа Юрія Федьковича : вибір з першого повного виданя для ужитку молодежи / Зладив Іл. Кокорудз; З передмовою ["Дещо про житє й поезиї Осипа Юрия Федьковича..."] Дениса Лукіяновича. – У Львові (Львів) : Накл. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1907. – XLIII, V, 410 с., 1 аpк. портр. – В кн. також пер. віршів Ф. Шіллера, Й.-В. Гете, Г. Гейне
946049
  Тичина Павло Поезії Павла Тичини періоду 1917-1922 років / Тичина Павло. – 2-е вид. : БВ. – 26с.
946050
  Крушинська О.Г. Поезії Поля Верлена в українських перекладах : Дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.16 - перекладознавство / Крушинська О. Г. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 239 л. – Бібліогр.: л. 161 - 178
946051
  Крушинська О.Г. Поезії поля Верлена у перекладі Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 217-221. – ISBN 966-581-231-9
946052
  Крушинська О.Г. Поезії Поля Верлена у перекладі Івана Франка // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
946053
  Тарнавський Ю. Поезії про ніщо і інші поезії на цю саму тему = Poems about nothing and other poems on the same subject : Поезії 1955-1970 / Ю. Тарнавський. – Нью Йорк : Вид-во Нью-Йоркської групи, 1970. – 384p.
946054
  Шевченко Т.Г. Поезії Т.Гр. Шевченка, забоpонені в Россії : Поэма Тараса Шевченка : З 15 малюнкамы H.H. Каpазина. – Женева : Hаклад pед. "Hаpода" ; Укp. печатня, 1890. – VII, 248 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
946055
  Тувім Ю. Поезії та контексти / Юліан Тувім ; [переклад, концепція Маріанни Кіяновської ; літ. редакція Е. Соловей]. – Київ : Дух і літера, 2013. – 327, [1] с. – ISBN 978-966-378-303-1
946056
  Славутич Яр Поезії та поеми : повне видання : (1937-2004) / Яр Славутич. – Едмонтон : Славута, 2004. – 484, 176 с. : портр. – ISBN 0-9733735-1-2
946057
  Малишко А.С. Поезії та поеми / А.С. Малишко ; [упорядкув. М.В. Стетюхи ; вступ. сл. С.І. Лущій]. – Київ : Україна, 2012. – 718, [2] с. : портр. – До 100-річчя від дня народження. – Бібліогр. в підряд. прим. – ISBN 978-966-524-413-4
946058
  Зарицька Т. Поезії Тараса Шевченка в перекладах вихованців та викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 253-270


  У статті розглядаються переклади поезій Т. Шевченка польською, корейською та турецькою мовами, здійснені вихованцями та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка
946059
  Зарицька Т. Поезії Тараса Шевченка в перекладах Віри Річ // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 371-382


  У статті розглядаються переклади поезії Т. Шевченка відомої британської перекладачки Віри Річ
946060
  Зарицька Т. Поезії Тараса Шевченка в перекладах Етель-Ліліан Войнич і Віри Річ // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 193-205
946061
  Лотоцький О. Поезії Тараса Шевченка під російською цензурою / О. Лотоцький. – Львів, 1937. – 23 с.
946062
  Чупринка Г. Поезії у 2-х т.. – Київ : Т-во "Криниця"
Т. 2. – 1918. – 216 с.
946063
  Рибась О. Поезії у прозі Дніпрової Чайки: авторський стиль // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 354-360


  У статті досліджується авторська своєрідність поезій у прозі української письменниці початку ХХ століття Дніпрової Чайки. В статье исследуется авторское своеобразие стихотворений в прозе украинской писательницы начала ХХ века Днепровой Чайка. In ...
946064
  Шевченко С. Поезії Юзефа Лободовського на українську тематику в оригіналах і перекладах // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 387-391. – ISBN 966-95452-9-3
946065
  Славутич Я. Поезії Яра Славутича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 7
946066
  Славутич Яр Поезії Яра Славутича // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 2
946067
  Шевченко Т.Г. Поезії, 1837-1861 / Т.Г. Шевченко. – Київ
1. – 1989. – 511с.
946068
  Усенко П. Поезії. / П. Усенко. – К, 1936. – 310с.
946069
  Арагон Л. Поезії. / Л. Арагон. – Київ, 1950. – 75с.
946070
  Неріс С. Поезії. / С. Неріс. – К., 1950. – 156с.
946071
  Булаєнко В. Поезії. / В. Булаєнко. – К., 1958. – 47с.
946072
  Тавлай В.П. Поезії. / В.П. Тавлай. – К., 1964. – 130с.
946073
  Шварцман О.М. Поезії. / О.М. Шварцман. – К., 1965. – 147с.
946074
  Бернс Р. Поезії. / Р. Бернс. – Київ, 1965. – 206с.
946075
  Лучук В.І. Поезії. / В.І. Лучук. – К., 1968. – 200с.
946076
  Сайко М.П. Поезії. / М.П. Сайко. – К., 1969. – 95с.
946077
  Чумаченко І.І. Поезії. / І.І. Чумаченко. – К., 1970. – 64с.
946078
  Будний С.Ф. Поезії. / С.Ф. Будний. – К, 1972. – 167с.
946079
  Маяковський В.В. Поезії. / В.В. Маяковський. – К., 1973. – 166с.
946080
  Булаєнко В.Д. Поезії. / В.Д. Булаєнко. – К., 1974. – 70с.
946081
  Ушаков М.М. Поезії. / М.М. Ушаков. – К., 1974. – 208с.
946082
  Тагор Р. Поезії. / Р. Тагор. – К., 1981. – 208с.
946083
  Межелайтіс Е. Поезії. / Е. Межелайтіс. – К, 1981. – 208с.
946084
  Марцінкявічюс Ю.М. Поезії. / Ю.М. Марцінкявічюс. – К, 1981. – 135с.
946085
  Масенко Терень Поезії. / Масенко Терень. – К., 1983. – 303с.
946086
  Орач О.Ю. Поезії. / О.Ю. Орач. – К, 1984. – 150с.
946087
  Струцюк Й.Г. Поезії. / Й.Г. Струцюк. – К., 1984. – 142с.
946088
  Тарба І.К. Поезії. / І.К. Тарба. – К., 1984. – 138с.
946089
  Ван Вей Поезії. / Ван Вей. – Київ, 1987. – 181с. – (ПСР: Перлини світової лірики)
946090
  Негода М. Поезії. / М. Негода. – К., 1988. – 218с.
946091
  Гулак-Артемовський Поезії. / Гулак-Артемовський. – К., 1989. – 262с.
946092
  Басьо М. Поезії. / М. Басьо. – К., 1991. – 189с.
946093
  Орач О.Ю. Поезії. / О.Ю. Орач. – К, 1991. – 317с.
946094
  Глєбка П.Ф. Поезії. Вибране / П.Ф. Глєбка. – Київ : Дніпро, 1975. – 175 с.
946095
  Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. / М. Вороний. – Київ : Наукова думка, 1996. – 704c. – (Бібліотека української літератури. Українська новітня література). – ISBN 5-12-002723-7
946096
  Грінченко Б. Поезії. Повісті. Оповідання / Б. Грінченко. – Київ : Наукова думка, 2002. – 432с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0767-1
946097
  Українка Леся Поезії. Поеми / Українка Леся. – Київ : Дніпро, 1989. – 500с. – (Бібліотека української класики)
946098
  Федькович Ю.А. Поезії. Поеми / Юрій Федькович. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с. – (Бібліотека української класики)
946099
  Щурат В.Г. Поезії. Слово про похід Ігоря. Пісня про Роланда / Василь Щурат. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1957. – 233, [2] с.
946100
  Хайкіна Д.Г. Поезій / Д.Г. Хайкіна. – К., 1983. – 191с.
946101
  Астаф"єв О. Поезій Тараса Шевченка в польських перекладах ХХ століття // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 248-264


  У статті розкрито специфіку польських перекладів творів Тараса Шевченка у ХХ ст., подано типологію перекладацьких моделей, проаналізовано засоби відтворення символіки, ритміки, лексики, тропіки, фразеології, строфічних форм
946102
  Сом М. Поезія - діло совісне / записав Олександр Високий // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 24 квітня (№ 8). – С. 8-9


  Маловідоме інтерв"ю Миколи Сома (Записане 2006-го року).
946103
  Осадчук П.І. Поезія - молодість душі / П.І. Осадчук. – Київ, 1989. – 262 с.
946104
  Роянова А.М. Поезія - це поклик краси! : До 75-річчя від дня народження М. Сингаївського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 33 (289). – С. 29-32
946105
  Градовський А.В. Поезія - це свято, як любов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 35-36
946106
   Поезія -72. – Київ : Радянський письменник
1(17). – 1972. – 110с.
946107
   Поезія -72. – Київ : Радянський письменник
3(19). – 1972. – 110с.
946108
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
1(21). – 1973. – 112с.
946109
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
2(22). – 1973. – 108с.
946110
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
3(23). – 1973. – 108с.
946111
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
4(24). – 1973. – 112с.
946112
   Поезія -75. – Київ : Радянський письменник
1(29). – 1975. – 128с.
946113
   Поезія -75. – Київ : Радянський письменник
2(30). – 1975. – 128с.
946114
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
1(33). – 1976. – 120с.
946115
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
3(35). – 1976. – 120с.
946116
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
4(36). – 1976. – 120с.
946117
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко
1. – 478с.
946118
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Київ
1. – 1927. – 478с.
946119
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Київ
1. – 1927. – 477с.
946120
  Шевченко Т. Поезія / Т. Шевченко. – Київ
2. – 1927. – 484с.
946121
  Шевченко Т.Г. Поезія / Т.Г. Шевченко. – Харків : Література і Мистецтво, 1934. – 460 с.
946122
  Липа Ю. Поезія = Poetry / Юрій Липа ; уклав: Е. Маланюк. – Торонто : Українське Лікарське Т-во Північної Америки, 1967. – портр. – На тит. арк.: MCMLXVII. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 283-287
946123
   Поезія. – К
1. – 1968. – 95с.
946124
   Поезія. – К
2. – 1968. – 95с.
946125
   Поезія. – К
3. – 1968. – 102с.
946126
   Поезія. – К
4. – 1968. – 102с.
946127
   Поезія. – Київ
1. – 1969. – 95с.
946128
   Поезія. – Київ
3. – 1969. – 95с.
946129
   Поезія. – К
1. – 1970. – 111с.
946130
   Поезія. – К
2. – 1970. – 85с.
946131
   Поезія. – К
3. – 1970. – 95с.
946132
   Поезія. – К
4. – 1970. – 95с.
946133
   Поезія. – К
1. – 1971. – 111с.
946134
   Поезія. – Київ : Наукова думка, 1998. – 223с. – ISBN 966-00-0401-Х
946135
   Поезія / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – Вид.2-ге доп. – Київ : Наукова думка, 1999. – 272с. – 8узбПоез Шифр дубл. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0501-6
946136
  Барка В. Поезія / В. Барка. – Київ, 1999. – 297с.
946137
  Костенко Л.В. Поезія / Л.В. Костенко. – 2-ге вид., доп. – Київ, 1999. – 272с.
946138
   Поезія / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – Вид. стереотип. – Київ : Наукова думка, 2001. – 272с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0651-9
946139
  Йогансен М. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-88


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
946140
   Поезія / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус; Укл. А.Я. Бельдій. – Вид.2-ге, доп. – Київ : Наукова думка, 2002. – 272с. – (Сер.:Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0651-9
946141
  Григоренко А. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2002. – № 1. – С. 11-12. – ISBN 966-7653-03-5
946142
  Баклай Н. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2002. – № 2. – С. 4-8. – ISBN 966-7653-03-5
946143
  Базилевський В. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2002. – № 11/12. – С. 136-142. – ISSN 0130-1608
946144
  Семенченко Г. Поезія // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 77-81. – ISSN 0131-8136
946145
  Сторожук В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
946146
  Загул Д. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 11/12. – С. 102-114. – ISSN 0131-2561
946147
  Завгородній Ю. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 2-5. – ISSN 0131-2561
946148
  Качуровський І. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0585-8365
946149
  Осадчий В. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 54-57. – ISSN 0585-8365
946150
  Севернюк Т. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 10. – С. 50-53. – ISSN 0585-8365
946151
  Талалай Л. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С. 5-11. – ISSN 0585-8365
946152
  Калінчук А. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0208-0710
946153
  Шарварок О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 0208-0710
946154
  Лукаш М. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 0208-0710
946155
  Осадчий В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 11-17. – ISSN 0208-0710
946156
  Павлюк І. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 110-123
946157
  Кіяновська М. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 161. – С. 113-117
946158
  Махно В. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 134-140
946159
  Скиба Р. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 124-127
946160
  Старун В. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0130-1608
946161
  Райнер Марія Рільке Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 9/10. – С. 146-148. – ISSN 0130-1608
946162
  Коробчук П. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 128-135. – ISSN 0130-1608
946163
  Калашникова Т. Поезія // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 3. – С. 62
946164
  Людкевич М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 0868-4790
946165
  Осадчий В. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 4. – С. 2-9. – ISSN 0868-4790
946166
  Поклад Н. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 3/4. – С. 135-140. – ISSN 0130-1608
946167
  Рильський М. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 29-34. – ISSN 0131-2561
946168
  Яновський Ю. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 36-40. – ISSN 0131-2561
946169
  Лятуринська О. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 88-94. – ISSN 0131-2561
946170
  Лівицька-Холод Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 95-99. – ISSN 0131-2561
946171
  Маланюк Є. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 0131-2561
946172
  Григоренко А. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 36-39. – ISSN 0130-321Х
946173
  Засенко П. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 48-52. – ISSN 0208-0710
946174
  Григорук А. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 12-15. – ISSN 0208-0710
946175
  Барандій М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 4. – С. 10-11. – ISSN 0868-4790
946176
  Дмитренко М. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 1. – С. 7-10. – ISBN 966-7653-03-5
946177
  Жигло М. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2003. – № 1. – С. 13-14. – ISBN 966-7653-03-5
946178
  Бернер Н. Поезія // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 3. – С. 60-61
946179
  Антонишин С. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 2-9. – ISSN 0868-4790
946180
  Василенко М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 10-13. – ISSN 0868-4790
946181
  Вінграновський М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 2. – С. 2-3. – ISSN 0868-4790
946182
  Бортняк А. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 164. – С. 112-121
946183
  Андієвська Е. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 179/181. – С. 161-193
946184
  Андієвська Е. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 172. – С. 81-109
946185
  Бажан М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 82-104. – ISSN 0131-2561
946186
  Голованівський С. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 74-86. – ISSN 0131-2561
946187
  Доленго М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 109-112. – ISSN 0131-2561
946188
  Мосендз Л. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 107-108. – ISSN 0131-2561
946189
  Микитенко І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 76-81. – ISSN 0131-2561
946190
  Олійник Б. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 2-11. – ISSN 0130-321Х
946191
  Черепков В. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 66-68. – ISSN 0130-321Х
946192
  Ольжич О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 132-141. – ISSN 0131-2561
946193
  Теліга О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 142-149. – ISSN 0131-2561
946194
  Кулик І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 108-111. – ISSN 0131-2561
946195
  Усенко П. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 118-120. – ISSN 0131-2561
946196
  Терещенко М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 112-118. – ISSN 0131-2561
946197
  Масенко Т. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 70-74. – ISSN 0131-2561
946198
  Осадчук П. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 1. – С. 10-14. – ISSN 0868-4790
946199
  Мілош Ч. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 11. – С. 3-8. – ISSN 0130-1608
946200
  Лупій О. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 0130-1608
946201
  Москалець К. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0130-1608
946202
  Таран Л. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0585-8365
946203
  Петренко М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0131-2561
946204
  Забіла Н. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 82-89. – ISSN 0131-2561
946205
  Журлива О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 120-123. – ISSN 0131-2561
946206
  Павличко Д. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 2-12. – ISSN 0208-0710
946207
  Стефанович О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-131. – ISSN 0208-0710
946208
  Лівицька-Холодна Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 123. – ISSN 0208-0710
946209
  Липа Ю. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 127-138. – ISSN 0208-0710
946210
  Пригара М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 109-118. – ISSN 0131-2561
946211
  Герасименко К. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 96-108. – ISSN 0131-2561
946212
  Барка В. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 92-102. – ISSN 0131-2561
946213
  Бойко В. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 98-102. – ISSN 0130-1608
946214
  Ющенко О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 105-111. – ISSN 0131-2561
946215
  Тарнавський О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 122-127. – ISSN 0131-2561
946216
  Нижанківський Б. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 116-119. – ISSN 0131-2561
946217
  Зуєвський О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 104-110. – ISSN 0208-0710
946218
  Франко І. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С. 2-26. – ISSN 0868-4790
946219
  Покальчук Ю. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 120-123. – ISSN 0130-1608
946220
  Орест М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 108-115. – ISSN 0131-2561
946221
  Коротич В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 20-32. – ISSN 0208-0710
946222
  Бичко В. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 117-126. – ISSN 0131-2561
946223
  Качуровський І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 130-137. – ISSN 0131-2561
946224
  Дзвонковська Ю. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 115-118. – ISSN 0130-1608
946225
  Дробишева Л. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 3-6. – ISBN 966-7653-03-5
946226
  Вовченко Г. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 6-8. – ISBN 966-7653-03-5
946227
  Покальчук Ю. Поезія // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 9-10. – ISBN 966-7653-03-5
946228
  Мисик В. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 139-147. – ISSN 0131-2561
946229
  Купала Янка Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 125-129. – ISSN 0208-0710
946230
  Колас Якуб Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 129-132. – ISSN 0208-0710
946231
  Горбовский Г. Поезія // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
946232
  Олійник Б. Поезія // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 4. – С. 6-8.
946233
  Калитовська М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.101-104. – ISSN 0131-2561
946234
  Карпенко-Криниця Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.96-100. – ISSN 0131-2561
946235
  Мазуренко Г. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.90-95. – ISSN 0131-2561
946236
   Поезія : Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / [ ред. Н.М. Максименко; укладач А.Я. Бельдій ]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0735-2
946237
  Сверстюк Є. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.16-34. – ISSN 0130-1608
946238
  Рабенчук В. Поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 45-47. – ISSN 0130-321Х
946239
  Гончар О. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 109-122. – ISSN 0131-2561
946240
  Ковальова О. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 110-114. – ISSN 0130-1608
946241
  Павлюк Ігор Поезія = Вибране : вірші // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 89-102. – ISSN 0042-9422
946242
  Байрак Я. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 128-131. – ISSN 0130-1608
946243
  Рачук М. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 5/6. – С. 30-34. – ISSN 0130-1608
946244
  Швець В. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 108-113. – ISSN 0131-2561
946245
  Шевченко М. Поезія // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 10-14.
946246
  Фурса Н. Поезія // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 15-18.
946247
  Сіренко В. Поезія // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 19-22.
946248
  Бродський Й. Поезія // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 34.
946249
  Калинець І.М. Поезія : у 2 т. / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти ; Сполом. – ISBN 978-966-665-979-1
Т. 1 : Пробуджена муза : [поезії] 1962-1972 рр. [та переспіви з вірм.]. – 2014. – 311, [1] с. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 295-301
946250
  Калинець І.М. Поезія : у 2 т. / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти ; Сполом. – ISBN 978-966-665-030-7
Т. 2 : Невольнича муза. – 2014. – 375, [1] с. – На обкл. зазнач. назва тому
946251
  Копаниця Л.М. Поезія "індивідуального життя" в літературно-культурному житті України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про жанр любовної пісні в українській літературі XVIII ст. На матеріалі книжної поезії й пісні-вірша рукописних збірників аналізуються питання барокової поетики, версифікаційної техніки та народнопісенної образності інтимної лірики. В.М. ...
946252
  Ковальська-Фрайт Поезія "Прийди, прийди" Олександра Олеся в інтерпретаціях Миколи Лисенка та Нестора Нижанківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 57-63. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено порівнянню однойменних солоспівів Миколи Лисенка та Нестора Нижанківського на текст поезії Олександра Олеся. Відзначено збіги та відмінності у трактуванні однієї поетичної основи зі сторони мелодики, фактури, динаміки, метроритмічних ...
946253
  Хоптяр А. Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 321-325
946254
  Ткачук М.П. Поезія "Хмельницького обступленіє Львова" як вияв історіософської візії Маркіяна Шашкевича // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 86-90
946255
   Поезія / Квебек = Poesie / Quebec : від Сен-Дені-Гарно до наших днів. – Нью Йорк : Видавництво Нью-йоркської групи, 1972. – 345, [1] с. – Парал. тит. арк. фр.
946256
  Жаккотте Філіп Поезія 1946-1967 = Poesie 1946-1967 / Жаккотте Філіп. – Київ : Юніверс, 2003. – 176с. – ISBN 966-7305-78-3
946257
   Поезія 1969. – К, 1969. – 96с.
946258
  Курдибаха О.М. Поезія XVII століття як відображення самобутності японського світогляду // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 57-58
946259
  Грицик Л. Поезія А. Церетелі в сучасному комунікаційному просторі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 243-249. – ISSN 0320-8370
946260
  Базилевич Г.І. Поезія Андрія Малишка. "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 33 (289). – С. 12-16
946261
  Житник В.К. Поезія Антоніна Сови (Розвиток поетичної майстерності) / В.К. Житник. – К., 1975. – 168с.
946262
  Ігнатенко Г.Г. Поезія Аркадія Куляшова / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1962. – 166с.
946263
   Поезія Африки. – К, 1983. – 267с.
946264
  Гризун А.П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 356, [2] с. – Імен. покажч.: с. 351-356. – Бібліогр.: с. 333-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-574-7


  Григорієві Семенюку - на подальшу співпрацю! Підпис. 19. VII.2011
946265
  Худзей І.М. Поезія Беранже на Україні (дожовтневий період) / І.М. Худзей, А.І. Худзей // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 40-48. – ISSN 0207-8287
946266
  Славутич Я. Поезія Богдана Лепкого // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 100-108


  Напередодні 100-річчя з дня народження поета.
946267
  Прокоф"єв І. Поезія болю і надії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710


  Штрихи до творчого портрету Віктора Женченка
946268
  Поліщук Я. Поезія Бориса Нечерди: невписуваність у літературний канон // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 31-40. – ISSN 0236-1477
946269
  Бойко О. Поезія боротьби / О. Бойко. – Київ, 1958. – 180с.
946270
  Адельгейм Є. Поезія боротьби й труда / Є. Адельгейм : Радянський письменник, 1948. – 84 с.
946271
   Поезія будівництва. Вип. 4 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 203-250
946272
  Стех Марко Роберт Поезія в пошуках антології // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 25-28


  Поети Нью-Йоркської групи.
946273
  Рудник І.П. Поезія в прозі - мистецький експеримент Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 482-487


  У статті розглядається творчість Дніпрової Чайки, зокрема, її поезії в прозі. Визначаються основні структурні типи її поетичних мініатюр, особливості їхньої побудови та образної системи
946274
  Зушман М. Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б. Лепкого та його сучасників // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 104-110
946275
  Микуш С. Поезія в прозі Василя Стефаника. Поетика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 207-215. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
946276
  Яблонська О. Поезія В. Мороза: велич духу й гармонія світу // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 154-158. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
946277
  Проссалова В. Поезія В. Стуса у контексті національнолітературного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 71-81. – ISSN 1728-9572
946278
  Яструбецька Г. Поезія В. Стуса: образно-понятійний континуум // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 223-232. – ISSN 2304-9383


  У статті тезаурус В. Стуса розглянуто як систему значень, що покликані показати шлях містика, котрий синтезує онтологічний досвід різновекторних релігійно-філософських доктрин Сходу й Заходу з переважанням християнського компонента та виявляє ...
946279
   Поезія вагантів : латинською та українською мовами. – Львів : Світ, 2007. – 264 с. : іл. – (До джерел). – ISBN 978-966-603-517-5
946280
  Печарський А. Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 31-43. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто художньо-естетичний та історико-літературний світовий контекст поетичних творів В. Симоненка, зокрема творчості В. Шекспіра, Р.М. Рільке, Е. По, Ф. Ґарсіа Лорки, С. Єсеніна, В. Скотта, Р. Чілачави та ін. Компаративістичний дискурс ...
946281
  Косів М. Поезія Василя Симоненка як символ епохи шістдесятництва: до 80-річчя поета // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 149-154. – ISSN 0868-4790
946282
  Різниченко Т.М. Поезія великого серця / Т.М. Різниченко. – Київ, 1968. – 164с.
946283
   Поезія війни : (Сучасна віна в поезії Австро-Угорської України). – Київ : Вид. Т-ва " Вернигора", 1917. – 16с.
946284
  Петрина О.С. Поезія Вільяма Вордсворта в українській інтерпретації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 537-543
946285
  Заславський І.Я. Поезія вогненних літ // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 181-190
946286
  Трофимук С.М. Поезія возз"єднаного краю. / С.М. Трофимук. – К., 1966. – 191с.
946287
  Ковальський В.М. Поезія Володимира Горлея - це мелодія душі ... // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 27-31
946288
  Середа Н.Д. Поезія Володимира Підпалого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 19-21
946289
  Мочернюк Н.Д. Поезія Галі Мазуренко: празький період творчості // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 142-149. – (Слово). – ISSN 2304-7402
946290
  Маленька Тетяна Федорівна Поезія Гафіза в дослідженнях та перекладах А.Ю.Кримського (до проблеми рецепції українською літературою кінця 19 - початку 20 ст. перської класичної поезії 10-15 ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Маленька Тетяна Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
946291
  Маленька Тетяна Федорівна Поезія Гафіза в дослідженнях та перекладах А.Ю.Кримського (до проблеми рецепціх украхнськоїю літературою кінця 19 - початку 20 ст. перської класичної поезії 10-14 ст.) : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.02 / Маленька Тетяна Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.176-183
946292
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-107. – ISSN 1608-0599


  Про "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
946293
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза Шіразі: ії місце в перській та світовій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 283-289
946294
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза Шіразі: її місце в перській та світовій літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається місце та значення ї Гафіза Шіразі (XIV ст.) в перській класичній поезії, а також в європейських літературах, зокрема в російській та українській поезії ХІХ-ХХ ст., в які творчість Гафіза увійшла шляхом перекладу і рецепції тем, мотивів, ...
946295
  Маковійчук І.М. Поезія героїзму / І.М. Маковійчук. – Київ, 1967. – 40с.
946296
   Поезія грузинського народу. – К.
1. – 1961. – 548с.
946297
   Поезія грузинського народу. – К.
2. – 1961. – 479с.
946298
  Бойко В. Поезія давньої української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 26-27
946299
  Левченко О. Поезія дівочої душі // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 303-307. – ISBN 978-2-919320-44-8
946300
  Бойко В.Г. Поезія Едуардаса Межелайтіса / В.Г. Бойко. – Київ : Знання, 1983. – 16 с. – (Видатні майстри літератур народів СРСР)
946301
  Циховська Елліна Дмитрівна Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Циховська Е.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
946302
  Циховська Елліна Дмитрівна Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05 / Циховська Е.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190л. – Бібліогр.: л.177-190
946303
  Циховська Е.Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Монографія / Елліна Циховська. – Київ : Аспект -Поліграф, 2006. – 128с. – ISBN 966-340-165-6
946304
   Поезія життя і боротьби. – К, 1976. – 25с.
946305
  Петруньок Н. Поезія з фронтів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 23


  У Києві відзначили лауреатів літературних премій ім. Володимира Свідзінського та Бориса Нечерди.
946306
  Іванисенко В.П. Поезія і життя народу / В.П. Іванисенко. – Київ, 1962. – 183с.
946307
  Іванисенко В.П. Поезія і комуністична мораль / В.П. Іванисенко. – Київ, 1961. – 48с.
946308
  Токарчук Борис Поезія і лондонське метро // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21
946309
  Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу / О.І. Гайнічеру. – Київ, 1990. – 210с.
946310
  Булаховська Ю.Л. Поезія і образотворче мистецтво // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 233-236. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про органічний зв"язок мистецтва поетичного (літературного) з мистецтвом образотворчим, зокрема, що треба давати у вигляді ілюстрацій до "Вибраних творів" відомих письменників (російських, українських, польських)? В данной ...
946311
  Левицький В.А. Поезія і периферія: співвідношення "центр - околиці" у культурному тексті другої половини ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 18-21
946312
  Гете Й.В. Поезія і правда / Й.В. Гете. – К., 1982. – 288с.
946313
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1956. – 288 с.
946314
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 278 с.
946315
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1968. – 279 с.
946316
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1979. – 368 с.
946317
  Ткаченко Л.О. Поезія і час в ідейно-художній концепції Дмитра Павличка. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко Л.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
946318
  Ткаченко Лариса Олександрівна Поезія і час в ідейно-художній концепції Дмитра Павличка. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко Лариса Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.150-159
946319
  Головай І. Поезія І. Франка - націотворче джерело плекання свідомого українця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 73-80. – ISBN 966-594-298-0
946320
  Александрова Г. Поезія Івана Стешенка в контексті художніх шукань кінця XIX - початку XX століття // "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / Г.А. Александрова, М.М. Барабаш, О.А. Бартко, О.М. Бикова, Л.О. та ін. Бондар. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – С. 299-306. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2


  У статті аналізуються ідейно-тематичні домінанти поезії Івана Стешенка, яка репрезентувала розвиток художніх шукань кінця XIX - початку XX ст., простежуються її новаторські риси та суголосність із творчістю І.Франка, О.Кониського , П.Грабовського, ...
946321
  Александрова Г. Поезія Івана Стешенка: поліфонія мотивів і настроїв // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 216-228. – ISBN 978-966-2763-27-0
946322
  Кобилецький Юрій Поезія Івана Франка : Дис... наук: / Кобилецький Юрій;. – 236л. – Бібліогр.:л.229-236
946323
  Скоць А. Поезія Івана Франка "Ніч. Довкола тихо, мертво..." : Спроба психологічного мікроаналізу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 77-82. – ISSN 0130-528Х
946324
  Глущенко Л. Поезія Івіка у перекладі Андрія Содомори // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 161-165. – ISSN 2078-340X
946325
  Овдієнко М. Поезія Кароля Войтили українською // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.26-27. – ISSN 0868-9644
946326
  Сідун Ю.С. Поезія Кесаря Білиловського в літературній критиці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 152-154. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
946327
  Прісовський Є.М. Поезія Леоніда Первомайського. / Є.М. Прісовський. – К., 1968. – 231с.
946328
  Таран О. Поезія Ліни Костенко "Лідія Койдула на чужині": необароковий дискурс / О. Таран, Л. Сусол // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
946329
   Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : Матеріали круглого столу 18 березня 2005. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 105с. – ISBN 966-518-317-6
946330
   Поезія лужицьких сербів. – К, 1971. – 292с.
946331
  Камінчук О. Поезія М. Чернявського : синкретизм художнього дискурсу // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 105-109
946332
  Левчик Н.В. Поезія М.П.Старицького / Н.В. Левчик. – Київ : Наукова думка, 1990. – 124 с.
946333
  Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 194 арк. – Додатки: арк. 177-194. – Бібліогр.: арк. 167-176
946334
  Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
946335
  Гривінський Р. Поезія Майдану: перші збірки вже у продажу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 23
946336
  Камінчук О. Поезія Миколи Вороного і український символізм // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (88). – С. 85-102
946337
  Бросаліна О. Поезія Михайла Ореста: проблема рецепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-92. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про суперечності в сприйманні Орестової поезії критиками, переважно діаспорними.
946338
  Левчик Н. Поезія Михайла Старицького як художній феномен // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
946339
  Левчик Н. Поезія Михайла Старицького: дискурс образної символіки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673). – С. 81-88. – ISSN 0236-1477
946340
  Рибалкін С.В. Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
946341
  Саноцька Л.Г. Поезія на заняттях з англійської мови = Poetry in Еnglish language class : навч. посібник / Л.Г. Саноцька, О.В. Татаровська, Ю.А. Завгороднєв ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 465, [1] с., [2] арк. фот. : іл., табл. – Тит. арк. укр. та англ. - Обкл. англ. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 978-966-613-998-9
946342
  Барабаш М. Поезія на межі мовчання і слухання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 277-286
946343
  Лебединцева Н. Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 284-292. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
946344
  Вигодованець Н. Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 78- 83. – ISBN 966-8110-14-5
946345
  Віконь І.П. Поезія народжена ісламською революцією // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 37-41
946346
  Шкляр Леонід Поезія народжується у самотності : (Сальваторе Квазімодо) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-122. – ISSN 0869-3595
946347
  Мирнов Є.М. Поезія народів Сходу / Є.М. Мирнов. – К., 1996. – 123с.
946348
   Поезія народної Монголії. – Київ, 1971. – 119 с.
946349
  Ткач М.М. Поезія натхненних рук : [альбом] / Микола Ткач, Надія Данилевська. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2013. – 90, [1] с.
946350
  Рибалкін С.В. Поезія національно-визвольної боротьби в Алжирі 40-60 рр. 20 ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 339-346


  У статті подано огляд поезії національно-визвольної боротьби 20 ст. в Алжирі, зокрема періоду 40–60 років, що передував здобуттю країною незалежності у 1962 р. На прикладі авторських перекладів з доробку Мухаммада аль-Іда та Муфді Закарії, було ...
946351
  Сосюра В.М. Поезія не спить : Вірші / В.М. Сосюра. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 79с.
946352
   Поезія німецькомовного світу : німецька поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 321-331
946353
  Корсунська Б.Л. Поезія нового світу / Б.Л. Корсунська. – Київ, 1967. – 332с.
946354
  Шацький І.В. Поезія О. Ольжича: суб"єктна сфера, засоби вираження : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Шацький І.В.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.164-182
946355
  Шацький І.В. Поезія О. Ольжича: суб"єктна сфера, засоби вираження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Шацький І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр: 5 назв
946356
  Петросян М.В. Поезія Ованесе Туманяна в українських перекладах : Дис... канд. філол.наук: / Петросян М. В.; МВіССО УССР, КДУ. – К., 1975. – 199л. – Бібліогр.:л.I-XVI
946357
   Поезія Олександра Олеся // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 277-281. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
946358
  Писко Н.І. Поезія Олени Теліги як художнє середовище націоцентричного сенсу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 154-159. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
946359
  Савченко Л. Поезія Олеся Гончара періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості поезії Олеся Гончара періоду другої світової війни, які знайшли поетапне художнє відображення. Встановлюється своєрідність тих образів "Фронтові поезії", які згодом продовжують розвиватись у прозі. Oles Gonchar"s poetry ...
946360
  Задорожний В. Поезія Павла Грабовського у фольклорному засвоєнні // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 73-77. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена дослідженню народнопоетичного засвоєння вірша П. Грабовського "Сон". Процес фольклоризації авторського твору супроводжується появою нових ідейних мотивів, що їх актуалізують як змінені історичні обставини, так й інша психологічна ...
946361
  Степаненко М. Поезія Павла Тичини в "щоденниках" Олеся Гончара. Інтертекстуальний вияв // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 6 (93). – С. 109-111
946362
  Джугастрянська Ю. Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: смислоздобутки і смисловтрати // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-121. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано переклади поезій Павла Тичини англ. мовою та їхню роль у становленні міжкульт. комунікування між українською та західними англомовними культурами. Для дослідження обрані переклади, що ввійшли до англомов. поетич. антологій, укладених на ...
946363
  Фасоля А. Поезія Павла Тичини крізь призму світобачення поета // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-55. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
946364
  Ліхтей Т. Поезія Павола Горова в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 64-68. – (Філологія ; Вип. 19)
946365
  Камінчук О. Поезія Пантелеймона Куліша 80-90-х рр.ХІХ ст.: художня традиція і нові естетичні тенденції доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
946366
  Прокоф"єв І.П. Поезія Петра Карася // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 147-151. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
946367
  Роль Л. Поезія Петра Скунця і вісниківська традиція // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 138-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
946368
  Іванишин П. Поезія Петра Скунця як діалог з традицією Шевченка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 75-97. – ISSN 0042-9422
946369
  Іванишин П. Поезія Петра Скунця як перегук із традицією Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 38-43. – ISSN 0130-5263
946370
  Соловей Е.С. Поезія пізнання / Е.С. Соловей. – К., 1991. – 269с.
946371
  Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 428 л. – Бібліогр.: л. 390-428
946372
  Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
946373
  Москаленко М. Поезія Поля Валері // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 159-166. – ISSN 0320-8370
946374
  Крушинська О.Г. Поезія Поля Верлена в українських перекладах : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Крушинська О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
946375
  Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи / М.П. Бондар. – К, 1986. – 327с.
946376
  Радчук О.В. Поезія Р. Бернза з погляду перекладності // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 254-259. – (Бібліотека Інституту філології)
946377
   Поезія радянської Грузії. – К, 1939. – 183с.
946378
  Гетьман О.Г. Поезія Редьярда Кіплінга . З досвіду вивчення вірша "Якщо ..." . Премія 1907 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 6-9
946379
  Симоненко І.П. Поезія Роберта Бернса. 1773-1789 рр. / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 232с.
946380
  Попко І.В. Поезія рожі та лілеї (листування та поезії в прозі О. Кобилянської та В. Стефаника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 140-145
946381
  Матійчук О.М. Поезія Рози Ауслендер „1-Е СНАІМ": вічна мандрівка Агасфера // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.161-166. – ISBN 966-568-658-5
946382
  Горбачова Н.І. Поезія світу дитинства. Ліна Костенко "Бузковий Цар" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 16-19.
946383
  Бескровна О.Н. Поезія Семена Григоровича Фруга. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.02 / Бескровна О.Н.; Харків.держ.пед.ун-т. – Харків, 1996. – 20л.
946384
  Роман М. Поезія Сергія Макари в контексті української літератури Словаччини // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 179-196. – ISBN 978-80-89755-32-5
946385
   Поезія середини ХІХ та межі ХІХ-ХХ ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-49
946386
  Пермінова А.В. Поезія Сільвії Плат у контексті українських перекладів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 248-252. – ISBN 966-7825-78-7
946387
  Ліхтей Т. Поезія словацького модернізму в естетичному осмисленні українських перекладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 43-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
946388
  Звонська Л.Л. Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 559-567


  У статті досліджується поетична спадщина Солона як суспільно-політичного діяча Афін періоду формування демократії, висвітлюються вербальні засоби маніфестації громадянських, філософських та етичних ідей поета.
946389
  Райбедюк Г. Поезія Степана Сапеляка: біблійна генеза й авторський текст // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 30-41. – ISSN 0236-1477


  У статті з"ясовуються аспекти функціонування біблійного тексту в поезії Степана Сапеляка, що опосередковують позицію автора.
946390
  Бородінова М. Поезія Т. Шевченка в аспекті рецепції образів мотивів старого заповіту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 207-215. – ISSN 1728-9572
946391
  Бородінова М. Поезія Т. Шевченка у ракурсі рецепції образів та мотивів Старого Завіту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
946392
  Тормахова А.М. Поезія Т. Шевченка як літературне джерело музичної культури України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 260-261
946393
  Підкамінна Л. Поезія Т. Шевченка як прецедентний текст // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 254-260


  У статті досліджено поезію Т. Г. Шевченка як прецедентний текст. Розглянуто особливості модифікації значень Шевченкових прецедент них феноменів, вивчено механізми та умови їх функціонування у сучасному дискурсі. В статье исследуется поэзия Т.Г. ...
946394
  Омельченко В.І. Поезія Т.Г. Шевченка - могутня зброя в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / В.І. Омельченко. – Київ, 1959. – 31 с.
946395
  Савілова Т. Поезія Т.Г. Шевченка "У нашім раї на землі". Морально-етичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 212-219
946396
   Поезія Т.Г. Шевченка в офортах київських художників. – К, 1964. – 23с.
946397
  Лисенко Н. Поезія Т.Шевченка і його образ в інтерпретаціях В.Блавацького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 186-189. – ISBN 966-8110-14-5
946398
  Франко І.Я. Поезія та драматичні твори : вибране / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1977. – 200 с.
946399
  Франко І.Я. Поезія та драматичні твори : вибране / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 200 с.
946400
  Білецький Л. Поезія та її критика / Л. Білецький. – У Львові (Львів) : Накладом Укр. Видавн. Спілки, 1921. – 24 с. – (Літературно-наукова бібліотекака. ; Сер. 2, ч. 165 ; Ч.165)
946401
  Шаф О. Поезія та фивопис Емми Андієвської: художньо-естетична парадигра // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 395-402
946402
  Афанасьєва В. Поезія та футбол. Євро-2012: чемпіонат із віршування // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 6-16. – ISSN 2304-9383
946403
  Завадська В. Поезія Тараса Шевченка "Заворожи мені, волхве..." еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світосприйняття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-93


  У статті проаналізовано поезію «Заворожи мені, волхве…» з точки зору суміжного християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світогляду автора у контексті психологічного стану ліричного героя. Taras Shevchenko poem “Put the whammy on me, ...
946404
  Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка "Мені тринадцятий минало..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0130-5263
946405
  Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка "Мені трнинадцятий минало..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
946406
  Зимомря М. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Пйотра Куприся / М. Зимомря, Х. Гаврилюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 272-285. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
946407
  Астаф"єв О. Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 13-22. – ISSN 0236-1477


  У статті розкрито специфіку польських перекладів творів Т. Шевченка у 20 ст., подано типологію перекладацьких моделей, проаналізовано засоби відтворення символіки, ритміки, лексики, тропіки, фразеології, строфічних форм.
946408
  Костюк Н. Поезія Тараса Шевченка в українській музиці: імена і жанри // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 101-110. – ISSN 1728-6875
946409
  Ісаєва Н. Поезія Тараса Шевченка періоду заслання і проблема відтворення її національної специфіки в китайських перекладах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 263-269
946410
  Пономаренко О. Поезія Тараса Шевченка після повернення зі заслання: провідні мотиви, нові ліричні жанри, оновлення тематики поем у контексті громадської діяльності автора // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 20-27. – ISSN 1819-7329
946411
  Комаревич І.Л. Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальному репертуарі Соломії Крушельницької // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 42-44. – ISSN 1810-2131
946412
  Кулик В. Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 22-26. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено поль поезії Тараса Шевченка у вокально-симфонічній і хоровій творчості композитора Левка Ревуцького та мистецтвознавчому доробку вченого-фольклориста Дмитра Ревуцького; проаналізовано зв"язки родини Ревуцьких з поетом
946413
  Шаф О.В. Поезія Тараса Шевченка як версія становлення національного маскулінного // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 149-157. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
946414
  Зімовін О.І. Поезія Тараса Шевченка як рефлексивно-креативна форма розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 146-148. – ISSN 1810-2131
946415
  Шевченко Т.Г. Поезія Тараса Шевченка. Кобзар : [ До 200-річчя народження Шевченка ] / Т.Г. Шевченко; [ підготовка текстів та післямова В. Мормеля ]. – Вид 1-е. – Переяслав-Хмельницький : Кобь. – ISBN 978-966-8906-19-0
Т. 1. – 2007. – 476 с. : іл. – Першодрук авторського зібрання "Поезія, Т. Шевченка"
946416
  Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація : Посібник для вчителя / Г.Д. Клочек. – Київ : Освіта, 1998. – 240с. – ISBN 966-04-0270-8
946417
  Рильський М.Т. Поезія Тараса Шевченко / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 68с.
946418
  Сизова О.Ф. Поезія тіла: гендерні паралелі в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 167-172
946419
  Кузик Д.М. Поезія Томаса Гуда в українських дожовтневих перекладах // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 48-56. – ISSN 0207-8287
946420
  Янів В. Поезія у в"язниці / Володимир Янів. – Мюнхен : Видання Ліги Українських Політичних В"язнів, 1952. – 18 с.
946421
  Савенець А. Поезія у перекладі: "українська" Шимборська : Монографія / Європейськ. колегіум польських і українськ. ун-тів; Андрій Савенець. – Люблин-Житомир : Полісся, 2006. – 366с. – ISBN 966-655-195-0
946422
  Сивкова І. Поезія у прозі як жанр української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С.71-76. – (Філологічні науки)
946423
  Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
946424
  Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
946425
   Поезія українського романтизму : вибране / [ уклад. та передмова Борзенко О.І. ]. – Київ : Елібре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-96925-0-4
946426
  Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А. Буяльський. – Київ, 1969. – 264 с.
946427
  Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А. Буяльський. – Київ, 1990. – 255 с.
946428
  Білецький О.І. Поезія феодального суспільства / О.І. Білецький. – 32 с. – (Західньо-европейська література. ; Лекція 3)
946429
  Крушинська О.Г. Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 153-160


  У статті подано аналіз перекладацьких стратегій Миколи Лукаша щодо відтворення лінгвопоетичних особливостей поезій французького модернізму. Розглянуто переклади поезій Поля Верлена та Артюра Рембо. В статье предложен анализ переводческих стратегий ...
946430
   Поезія французького символізму : Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме : пер. з фр. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 379, [2] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5031-1
946431
  Мочернюк Н. Поезія художника Василя Андрушка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 14


  Василь Андрушко - художник і поет.
946432
  Сокур А. Поезія художньої прози Василя Симоненка // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 5/6 (123). – С. 54-56
946433
  Сидяченко Н. Поезія Чеслава Мілоша в перекладах Дмитра Павличка // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 458-463. – ISBN 966-95452-4-3
946434
  Івакін Ю.О. Поезія Шевченка періоду заслання / Ю.О. Івакін. – Київ : Наукова думка, 1984. – 240 с.
946435
  Рижков В. Поезія Шевченка пролунала вісьмома мовами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 11


  У Дніпропетровську представники національних меншин читали вірші Кобзаря.
946436
  Булаховська Ю.Л. Поезія Юліана Тувіма / Ю.Л. Булаховська. – К., 1960. – 108с.
946437
  Гирич І. Поезія Юрія Буряка очима історика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 10-11


  Сторінками "Альмагами" Ігоря Буряка
946438
  Жилін М. Поезія Юрія Липи "Виноградник" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 116-127. – ISBN 978-966-2248-94-4
946439
  Камінчук О. Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністтичної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 121-125
946440
  Михайлин І. Поезія як батьківщина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 12


  Роздуми над книжкою І. Переляка "Поезії та поеми" (2013).
946441
  Дзюба І. Поезія як гра у відкритому просторі? // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 0208-0710
946442
  Котик І. Поезія як розмивання меж // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 228-237. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
946443
  Палинський В. Поезія як спосіб віднайдення дороги, або розмови з янголом // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 89-93. – ISSN 0236-1477
946444
  Мелкевік Б. Поезія як стійкість: викриття тиші й байдужості (толерантність до несправедливості як загроза демократії і правам людини) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 429-441. – ISSN 2227-7153
946445
  Дунай П. Поезія як тонометр духа: Микола Горбаль "Деталі піщаного годинника" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 30-33. – ISBN 978-966-439-147-1
946446
  Іванисенко В.П. Поезія, людина, сучасність / В.П. Іванисенко. – К., 1960. – 176с.
946447
  Мойсієнко А. Поезія, що об"єднує Україну // Україна - моя Батьківщина : Альманах. – Київ, 2006. – за 2006 рік. – С. 89-90. – ISBN 966-8093-33-Х
946448
  Українка Леся Поезія. Драматичні твори / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1999. – 384с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00473-7
946449
  Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 384 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0652-7
946450
  Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Леся Українка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 384с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0747-5
946451
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : Повість / В. Барка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0654-3
946452
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : Повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2003. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0142-8
946453
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0734-5
946454
  Барка В. Поезія. Жовтий князь. Повість / В. Барка. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0487-7
946455
  Барка В. Поезія. Жовтий князь:Повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2005. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0142-8
946456
  Франко І.Я. Поезія. Іван Вишенський. Мойсей. Перехресні стежки : поеми; повість / Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 432с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0616-4
946457
  Рильський М.Т. Поезія. Переклади // З трудів і днів Максима Рильського : [вірші, поеми, переклади, спогади, документи] / [упоряд.: С.А. Гальченко, В.Л. Колесник, М.Г. Рильський, Ю.І. Шаповал]. – Київ : А.С.К., 2009. – с.9-302. – ISBN 978-966-2251-11-1
946458
  Осьмачка Т. Поезія. Повісті: Старший боярин. Ротонда душогубців / Т. Осьмачка. – Київ : Наукова думка, 2002. – 424с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0817-1
946459
  Ольжич О.О. Поезія. Проза / О. Ольжич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Фундація ім. О. Ольжича [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 543, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 534-539. – Бібліогр. в прим.: с. 482-533 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7601-97-3
946460
  Назаренко Т. Поезографія = Poezographia: contemporary visual poetry in Ukrainian : сучасна зорова поезія українською мовою / Тетяна Назаренко. – Київ : Родовід, 2005. – 204с. – Текст парал. англ. і укр. мовами. – ISBN 966-7845-22-2
946461
  Бодасюк О. Поезопрозі - бути! // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 141
946462
   Поем о Ленине, о партии. – Фрунзе, 1970. – 98с.
946463
   Поем о Ленине, о партии. – Фрунзе, 1970. – 98с.
946464
   Поем о счастье. – Фрунзе, 1958. – 71 с.
946465
   Поем Украину. – К, 1960. – 204с.
946466
  Бонь Н.В. Поема-містерія "Великий льох" Т.Г.Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 6 (190). – С. 16-18
946467
  Барабаш Ю. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-10. – ISSN 0130-5263
946468
  Слоньовська О. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (132), квітень. – С. 29-37
946469
  Слоньовська О. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 25-30
946470
  Мануйкін О. Поема "Гайдамаки" Т.Г. Шевченка в 9 класі: спроба композиційного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 128-132. – (Філологічні науки)
946471
  Луцик Х.Ю. Поема "Енеїда" І. Котляревського в контексті культурної парадигми художнього тексту // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 24-32. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
946472
  Білоцерківський В. Поема "Канівський замок" Северина Гощинського. До 175-ї річниці видання [поеми] // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – C. 67-73. – ISSN 0869-3595


  [Северин Гощинський належав до "української школи" польської літератури першої половини ХІХ ст.]
946473
  Агеєва В. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 39-46. – ISSN 0130-5263
946474
  Біляцька В.П. Поема "Розп"ятий Мазепа" І. Огієнка в типологічному зіставленні історичних романів у віршах // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 170-175. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
946475
  Бойцун І. Поема "Сон" ("У всякого своя доля") Тараса Шевченка та "Енеїда" Івана Котляревського: інваріанти світобудови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 44-46. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
946476
  Швець Н. Поема "Сон" Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 222-226. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
946477
  Пустова Ф. Поема "Чернець" Шевченка " // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .139-148. – ISBN 966-7759-23-7
946478
  Братко В.О. Поема Байрона "Мазепа": її історична основа та романтичний міф // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
946479
  Ільницький М. Поема Бориса Олійника "Трубить трубіж": екзистенційний рубіж і проблема вибору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 183-189. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
946480
  Радченко О.Д. Поема в камені і фарбах / О.Д. Радченко. – Київ, 1972. – 123 с.
946481
  Простяк Л.М. Поема Вергілія "Енеїда" як літературна обробка римських легенд про троянця Енея // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 9-15


  Як відомо, Вергілій написав свою славнозвісну "Енеїду" за ініціативою Августа. Він бажав у найурочистішій формі прославити імперію Августа, бо був її щирим прибічником. Грандіозне зростання Римської імперії потребувало для себе як історичного, так і ...
946482
  Боднар О. Поема Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в Україні // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-64. – Бібліогр.: с. 61, 63-64
946483
  Боднар О. Поема Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в Україні // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 2 : Західний романтизм. – С. 38-40.
946484
  Шотова-Ніколенко Поема Дж.Г. Байрона "Верро": ономастичний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 289-296
946485
  Оболенська М. Поема для фортепіано "Самотність" Луі В"єрна як втілення романтичного світогляду // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 237-247. – ISSN 2310-0583
946486
  Ярмульський А.Г. Поема душі / А.Г. Ярмульський. – К., 1987. – 153с.
946487
  Корнієнко О.З. Поема Золотої Долини / О.З. Корнієнко, К.П. Житник. – К, 1961. – 104с.
946488
  Асєєва Л.М. Поема І. Франка "Іван Вишенський" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 35-37
946489
  Мальцева Ольга Поема І.Котляревського "Енеїда" як репрезентація української національної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.98-101. – ISSN 1728-9343
946490
  Меркун Г.М. Поема І.Франка "Іван Вишенський" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 59-63.
946491
  Гузар З. Поема Івана Франка "Цицерон і феліск": антична історіографія - поетична ідея // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 107-114. – ISSN 0130-528Х


  В останні роки життя І.Франко дуже інтенсивно працював над перекладами та переспівами творів світової літератури (різних народів і різних епох). Вельми помітне і прикметне місце у цьому колосальному проекті посідають поетичні твори за мотивами історії ...
946492
  Вишневська Г. Поема К.Ф.Рилєєва "Войнаровський" у перекладі Святослава Гординського (до 100-річчя від дня його народження) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 82-84. – ISBN 966-7653-03-5
946493
  Драй-Хмара Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу / Михайло Драй-Хмара ; Всеукраїнська Академія наук. – У Київі (Київ) : [Всеукр. Акад. наук], 1929. – 53 с. – Відбитка з: Записки Історично-філологічного відділу, кн. 23
946494
  Драй-Хмара Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу. / Драй-Хмара. – К., 1929. – 53с.
946495
  Александрова М.О. Поема Лесі Українки "Русалка": літературні впливи та запозичення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 16-25


  У статті простежуються зв"язки сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХIХ ст.: творами Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Лермонтова, А. Міцкевича та ін. Наголошується, що літературні впливи не ...
946496
  Скоць А. Поема Миколи Бажана "Данило Галицький" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 106-112
946497
  Довбищенк Г. Поема народного гніву / Г. Довбищенк, М. Лабінський. – К, 1972. – 228с.
946498
  Сквіра Н. Поема О. Пушкіна "Руслан і Людмила" і повість М. Гоголя "Страшна помста": непомічена паралель // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 44-51. – ISSN 0236-1477
946499
  Хархун В. Поема Павла Тичини "Похорон друга" крізь призму тоталітарної естетики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 49-53. – ISSN 0130-5263
946500
  Марко В. Поема Павла Тичини "Похорон друга": продовження естетичної комунікації // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 31-34. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано поему П.Тичини "Похорон друга"-один зі знакових творів поета періоду війни; розглянуто жанрову специфіку, образ ліричного героя-основи естетичної та ідейної єдності твору, особливості композиції, сюжету, повторів як засобів ...
946501
  Жак В.В. Поема про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-122.
946502
  Дімаров А. Поема про камінь. Закінчення // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 59-124. – ISSN 0130-1608
946503
  Пермітін Ю.М. Поема про ліси / Ю.М. Пермітін. – Київ, 1976. – 287с.
946504
  Майстренко Я.В. Поема про любов / Я.В. Майстренко. – Київ, 1958. – 107 с.
946505
  Довженко О.П. Поема про море : Олександр Довженко / О.П. Довженко. – Київ : Художня література, 1960. – 335 с.
946506
  Довженко О.П. Поема про море / О.П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 156 с.
946507
  Франко І.Я. Поема про сотворення світу / І.Я. Франко; [упоряд. та передмова В. Яременка]. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – Описано з обкл. кн. - Тит. арк. оригінальний. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-282-9
946508
  Ржепецький Л. Поема Т. Шевченка "Москалева криниця" на уроках історії України у 8-му класі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12-19 січня (№ 3). – С. 4
946509
  Калинчук А. Поема Т. Шевченка "Сова": текстовий аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 26-30


  У статті проведено текстовий аналіз поеми Шевченка "Сова", зокрема розглянуто джерела твору, його художні особливості (жанрову приналежність, сюжет, мотиви, позицію автора, тропи) та поліметрію. Статтю написано для "Шевченківської енциклопедії"
946510
  Литовченко В. Поема Т.Г. Шевченка "Кавказ" - закодоване послання українцям // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1819-7329
946511
  Гнатюк М.П. Поема Т.Г.Шевченка "Гайдамаки" / М.П. Гнатюк. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1963. – 174с.


  Ця праця - дослідження поеми Т.Г.Шевченка "Гайдамаки". Знайдемо тут відповідь на питання про історію написання поеми, джерела які лягли в її основу.
946512
  Приходько П.Г. Поема Т.Г.Шевченко "Сон" : ("У всякого своя доля") / П.Г. Приходько. – Киев, 1957. – 191 с.
946513
  Верготі Л. Поема Тараса Шевченка "Кавказ" - "Гімн волі" // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-33.
946514
  Панченко В. Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 21-25. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "Викладено припущення щодо поеми Шевченка «Кавказ» — це могла бути пряма полеміка з Пушкіним. Якихось безпосередніх свідчень із цього приводу немає, проте сам текст поеми дає певні підстави допускати, що відповідь на поставлене запитання може бути ...
946515
  Яременко В. Поема Тараса Шевченка "Марія": історіософія, канон, апокриф // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 253-262. – ISBN 966-7379-70-1
946516
  Косів Г. Поема Тараса Шевченка "Неофіти" у перекладі Віри Річ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 178-184. – ISSN 2078-340X


  Досліджено відтворення лінгво-стилістичних особливостей поеми Т. Шевченка "Неофіти" у перекладі Віри Річ. Розглянуто такі домінантні проблеми поеми: вертикальний контекст; стилістичні проблеми різних мовних рівнів (архаїзми, реалії, гра слів, повтори); ...
946517
  Скоць А. Поема Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії...") (ідейно-естетичний ананліз) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 3-7. – ISSN 0130-528Х


  Зроблено ідейно-естетичний ананліз поеми Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії..."). Розкрито її тематичний зміст, образну систему, композицію, художню майстерність
946518
  Просалова В. Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв"язків // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 52-60. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Вершинними здобутками Юрія Клена-поета є поеми "Прокляті роки" (1937) та "Попіл імперій" (1943-1947).
946519
  Гнатюк П М. Поема як літературний вид / П М. Гнатюк, . – Київ : Дніпро, 1972. – 112с.
946520
  Франко І.Я. Поеми / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1899. – 131 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавн. Спілки. ; Сер. 1; Ч. 2)


  Зміст: Істар; Сатнї і Табубу; Бідний Генрих; Поема про білу сорочку; Похорон
946521
  Франко Іван Поеми / Іван Франко. – 2-ге вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 141, [1] с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 19)


  Зміст: Істаp; Сатні і Табубу; Бідний Генpих; Поема пpо білу соpочку; Похоpон.
946522
  Українка Леся Поеми / Леся Українка ; З пеpедмовою ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича. – Київ : Всеукp. Деpж. Вид-во. 2-а Рад. дpук., 1920. – 77 с. – Прим. без передмови ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича - вилучені с. I-X. - Рік вид. встановлено за кн.: Леся Укpаїнка: Бібліогp. покажч. / Склали М.В. Булавицька, М.О. Моpоз. К., 1972


  Зміст: Давня казка; Одно слово; Віла-Посестpа; Ізольда Білоpука
946523
  Рильський М.Т. Поеми. – [Харків] : Червоний шлях, 1924. – 32 с.
946524
  Вергарн Е. Поеми / Е. Вергарн. – Київ : Держвидав України, 1927. – 125 с.
946525
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 117 с.
946526
  Шеремет М.С. Поеми : поеми / М.С. Шеремет. – Київ, 1951. – 124 с.
946527
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1953. – 204с.
946528
  Підсуха О.М. Поеми / О.М. Підсуха. – Київ, 1954. – 120 с.
946529
  Ромен Левко Поеми / Ромен Левко. – Торонто : Євшан-зілля, 1956. – 72 с.
946530
  Рильський М.Т. Поеми / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 408 с.
946531
  Шевченко Т. Поеми / Т. Шевченко. – Київ, 1958. – 132с.
946532
  Українка Леся Поеми / Українка Леся. – Сімферополь, 1959. – 191с.
946533
  Шевченко Т. Поеми / Тарас Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1960. – 308 с.
946534
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 192с.
946535
  Шевченко Т.Г. Поеми / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 189 с.
946536
  Олійник Б.І. Поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 183с.
946537
  Полтава Л. Поеми / Леонід Полтава. – Нью-Йорк : Мета, 1983. – 64 с.
946538
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 194с.
946539
  Драч І.Ф. Поеми / Іван Драч; Упоряд. та післямова А. Ткаченка; Передм. М. Жулинського. – Київ : Генеза, 2006. – 512с. – ISBN 966-504-524-5
946540
  Скуратенко Т. Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-48. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено порівняльно-типологічний аналіз поем Євгена Сверстюка та Івана Драча, простежено діалектику традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників, розкрито суть, функціонування й еволюцію української поеми другої половини ХХ ст., ...
946541
  Українка Леся Поеми і драми / Українка Леся. – Київ, 1980. – 465с.
946542
  Рильський М.Т. Поеми і лірика / М.Т. Рильський. – Київ, 1951. – 387с.
946543
  Скоць А. Поеми Івана Франка / Андрій Скоць ; МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 252 с. – ISBN 966-613-215-Х
946544
  Кобринський В.Г. Поеми Івана Франка. : Автореф... канд. філолог.наук: / Кобринський В.Г.; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1948. – 189л. – Бібліогр.:с.182-188
946545
  Жуе Жак Поеми метро // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
946546
  Макаровський М Поеми Михайла Макаровского. – Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Киpило Студиньский. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковского, 1899. – 87 с. – Словаpець [тлумач.]: с. 81-84.


  Зміст: Hаталя або дві долї pазом; Гаpасько або Талан і в неволї На тит. стор. прим. № 35067 надпис; Хв. Редакції "Буковини" від видавця ; № 14879 надпис: Впв Проф. Н. Петрову в щирійподяціі в глубокім повагою К. Студ.
946547
  Шевченко Т. Поеми та вірші / Т. Шевченко. – Київ, 1952. – 125с.
946548
  Шевченко Т. Поеми та вірші / Т. Шевченко. – Київ, 1954. – 196с.
946549
  Неруда П. Поеми та вірші. / П. Неруда. – К., 1951. – 124с.
946550
  Шевченко Т.Г. Поеми та повісті / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Василя Дубравського]. – Київ : Дніпро, 1978. – 451 с. – (Шкільна бібліотека)
946551
  Павличко Д.В. Поеми та притчі / Д.В. Павличко. – Київ, 1986. – 214 с.
946552
  Смілянська В. Поеми Тараса Шевченка "Слепая" (1842) й "Марина" (1848): еволюція романтичного сюжету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
946553
  Нєгош П. Поеми. / П. Нєгош. – К., 1987. – 210с.
946554
  Висоцький В.В. Поеми. Лірика. Сатира = Poematy. Liryka. Satyra / Володимир Висоцький ; [упорядкув., пер. та передм.: Р. Радишевський ; редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Міжнар. школа україністики НАН України, 2012. – 431, [1] с., [8] л. фотоіл. : портр. – Текст. парал. пол. та укр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Бібліотека польскої літератури" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології [та ін.]). – ISBN 978-966-2462-91-3


  Поміж відомих польських поетів, органічно та нерозривно пов"язаних з українською землею та її народом, чільне місце належить Володимиру Висоцькому - яскравому речнику українсько-польського єднання. До першого в Україні двомовного видання творів ...
946555
  Добрев Ч. Поерия и време / Ч. Добрев. – София, 1981. – 296с.
946556
  Зеленский Святослав Поесть на ходу: 10 городских деликатесов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 44-50 : фото
946557
  Яровий О. Поет-експериментатор Вано Крюгер: "Мій читач - той, хто думає" : інтерв"ю з поетом // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  Він творить свій міф, що для поета й не дивно. Вано Крюгер балансує між апологетикою комунізму і "капіталістичними" прийомами комерційної поп-культури... Міфологія київського поета - родом з тієї доби, має червоне коріння. Ним вигадано місто ...
946558
  Степаненко М.І. Поет - "стоколос" Борис Олійник у щоденниковій візії Олеся Гончара // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 28 (212). – С. 6-12
946559
  Наєнко М. Поет - не тільки поет... Євгеній Євтушенко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 301-309. – ISBN 978-966-439-809-8
946560
  Осьмачка Теодосій Поет / Осьмачка Теодосій. – Б.м. : [Українське Слово]. – 154 с.
946561
  Глушко О. Поет "вогненної лірики" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
946562
  Гумецька А. Поет Абрам Кацнельсон як зразок інтеграції // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 340-342
946563
  Брюгген В. Поет академічної праці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.173-176. – ISSN 0208-0710
946564
   Поет Алла Пугачева. – Москва, 1989. – 64с.
946565
  Коваленко Л.М. Поет Андрій Малишко / Л.М. Коваленко. – К, 1957. – 235с.
946566
  Гирич І. Поет архітектури Георгій Лукомський // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – С. 4-12.
946567
  Вокальчук Г. Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20-30-х років XX ст. ) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 82-90. – ISSN 0201-419
946568
  Сеник Л. Поет в антилюдській системі : Спогади прородину поета Володимира Лучука // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 124-128. – ISSN 0868-4790
946569
  Салига Тарас Поет Василь Хмелюк: шукання стилю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 68-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується творчість Василя Хмелюка - одного з маловідомих поетів "празької школи". Автор розглядає ЇЇ на тлі тогочасного галицького та українського еміграційного літпроцесу. Робить він екскурс і в підрадянську поезію. Особливу увагу ...
946570
  Воловець Л. Поет великого серця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 червня (№ 25). – С. 10-11


  Слово про Івана Низового.
946571
  Грущак А. Поет великого серця і творчої мудрості: про збірки Левка Воловця // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 144--148. – ISSN 0868-4790
946572
  Салига Т. Поет весноярого бунту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
946573
  Хопта С. Поет весняного похмілля - Богдан-Ігор Антонич // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0130-321Х
946574
  Лабінський Микола Поет вибухливої експресії : (Василь Семенович Стус) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-45. – ISSN 0869-3595
946575
   Поет Владимир Высоцкий. – Москва, 1987. – 64с.
946576
  Кривлев В. Поет гармонь / В. Кривлев. – Саратов, 1956. – 60с.
946577
  Фатьянов А.И. Поет гармонь... / А.И. Фатьянов. – Владимир, 1955. – 132с.
946578
  Баранівський В.Г. Поет гніву, чи геній любові? Ціннісний світ поезії Т.Г. Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 50-52
946579
  Костюк Ю. Поет для двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 23


  Поетів Ігоря Калинця та Єжи Гарасимовича поєднала тема руйнації української духовної культури на тлі терору другої половини XX століття. Єжи Герасимович у польській та українській літературах.
946580
  Слабршпицький М. Поет для поетів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 111-121. – ISSN 0208-0710
946581
  Тарба И.К. Поет дрозд : стихи и поэма / И.К. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1984. – 175 с.
946582
  Нарзуллаев Н. Поёт дутар / Н. Нарзуллаев. – Ташкент, 1977. – 126с.
946583
  Ионов А.В. Поет душа шахтерская. / А.В. Ионов. – Донецк, 1969. – 238с.
946584
  Грінченко Б.Д. Поет жіночого горя О.М. Кулішева / Грінченко Б.Д., 1964. – 19 с. – Відб.
946585
   Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01737-9
946586
  Просалова В. Поет завжди боронив свою незалежність // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 136-143. – ISSN 1728-9572


  У статті простежується, як у поезії Т. Осьмачки відбилися реалії доби, як суспільно-політичні катаклізми позначилися на його творчості.
946587
   Поет зболеного серця : Олександр Корж у спогадах і матеріалах / [упоряд., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2009. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-185. – ISBN 978-966-7087-82-1
946588
  Мейзерська Т. Поет зі світлою душею : До 70-річчя Дмитра Шупти / Т. Мейзерська, М. Корпанюк // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 53-63. – ISSN 0042-9422
946589
  Боташев И.Ж. Поет зурна : стихи / И.Ж. Боташев; авториз. пер. с балкар. А.щербакова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 62 с.
946590
  Божилов Б. Поет или защо живя Иван Нивянин. / Б. Божилов. – София, 1982. – 168с.
946591
  Заболотна В. Поет і актор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 23


  Видатний український актор Амвросій Бучма.
946592
  Федь А. Поет і виклики сьогодення // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
946593
  Скирда Л.М. Поет і воїн / Л.М. Скирда. – К, 1988. – 46с.
946594
  Зимомря М. Поет і вчений: струни слова = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 40-47. – ISBN 978-966-2763-27-0
946595
  Василенко М. Поет і драгоман Микола Мірошниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 6


  1 січня цього року поету й перекладачеві виповнилося б 70 років...
946596
  Іздрик Поет і йог : (фрагменти) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 0130-5212
946597
  Рябчук М. Поет і його демони // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 12-16


  Йоганн Вольфганг фон Гете — німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст.
946598
  Заславський І.Я. Поет і його дочка (М. Драй-Хмара) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 153-160
946599
  Базилевський В. Поет і його муза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 8-9


  Доля Василя Мисика.
946600
  Стріха М. Поет і його перекладач : "Сто поезій Райнера Марії Рільке в перекладах Мойсея Фішбейна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 226-231. – ISSN 0320-8370


  "Сто поезій" Райнера Марії Рільке в перекладах Мойсея Фішбейна)
946601
  Скрипник І. Поет і лікар // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 0869-3595


  Про Степана Васильовича Руданського
946602
  Скрипник Ілля Поет і лікар // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 0869-3595
946603
  Ткаченко С. Поет і народ // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 138-154. – ISSN 0131-2561
946604
  Осляк І.Ф. Поет і народ. / І.Ф. Осляк. – Київ, 1963. – 40 с.
946605
  Мазепова О. Поет і проза: лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення С. Сепегрі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 109-117. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано епістолярні тексти відомого іранського поета і художника ХХ століття С. Сепегрі, зокрема його приватні листи з Європи та Японії та подорожні нотатки. Зроблено спробу визначити специфічні лінгвостилістичні та деякі прагматичні особливості ...
946606
  Гуцуляк О. Поет і Тіамат : Вибране / Олег Гуцуляк. – Івано-Франківськ, 2003. – 160с. – ISBN 966-503-059-0
946607
  Кулінич І.М. Поет і трагік : історико-літературний нарис дружби великих митців - Тараса Шевченка і Айра Олдріджа / І. Кулінич. – Київ : Наукова думка, 1964. – 72 с. – (Науково-популярна література)
946608
  Барабаш Ю. Поет і час / Ю. Барабаш. – К, 1958. – 200с.
946609
  Килимник О.В. Поет і час / О.В. Килимник. – К, 1973. – 250с.
946610
  Кицан О. Поет із казкою в серці // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 25-29. – ISSN 0130-5263


  Біографія і творчість В. Голобородька
946611
  Стріха М. Поет із країни поза епохами й дискурсами // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 13-15


  Білоруський поет - Славомир Адамович.
946612
  Слабошпитський М. Поет із пекла : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С.18-45. – ISSN 0208-0710
946613
  Слабошпитський М. Поет із пекла : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-69. – ISSN 0208-0710
946614
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : (Тодось Осьмачка) / М.Ф. Слабошпицький. – Київ : Ярославів вал, 2003. – 368с. – ISBN 5-301-01892-2
946615
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : романи / Михайло Слабошпицький ; [ передм. В.О. Базилевського ; післямова : В.Н. Грабовського ]. – Київ : Грамота, 2008. – 832 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-349-018-2
946616
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла (Тодось Осьмачка) : роман-біографія / Михайло Слабошпицький. – Вид. 3-тє. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2151-79-4
946617
  Лубківський Р. Поет із сузір"я, найближчого до нас // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 292-293. – ISSN 0320-8370


  Константи-Ільдефонс Галчинський - найвидатніший польський поет XX ст.
946618
   Поет мой саз : Пер. с курд. – Тбилиси : "Литература да хеловнеба" ; [Полиграф. изд-ва ЦК КП Груз.], 1966. – 107 с.


  Джалилэ Аджо, Джардоэ Асад, Тогарэ Бро, Шкоэ Гасан, Адоэ Джанго, Азизэ Иско, Бахчоэ Иско, Мороэ Мамед
946619
   Поет молодежь. – М, 1956. – 64с.
946620
   Поет молодежь. – М, 1957. – 64с.
946621
  Стех Я. Поет мужицької розпуки // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 23, 8 июня


  Василь Стефаник — український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
946622
  Жулинський М. Поет народного болю і національної віри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 6


  Миколі Томенку - поетові, прозаїку, драматургу, публіцисту - 80!
946623
   Поет не може бути власністю... : Бібліографічний нарис, присвячений творчості Ліни Костенко. – Київ : Котигорошко, 2001. – 38с.
946624
  Сорока М.О. Поет німого числа / М.О. Сорока. – К., 1967. – 48с.
946625
   Поет пионерия. – М, 1986. – 137с.
946626
  Колесник П.Й. Поет під час облоги. / П.Й. Колесник. – Київ, 1980. – 368с.
946627
   Поет повернувся до alma mater // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Пам"ятник великому поетові-шістдесятнику Василеві Симоненку роботи скульптора О. Рачковського відкрито в КНУ імені Тараса Шевченка.
946628
   Поет повернувся до alma mater. В університеті відкрили пам"ятник Василеві Симоненку // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 1 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Пам"ячник поету-шістдесятнику Василеві Симоненку. Відкрив церемонію ректор університету, академік Леонід Губерський.
946629
  Стус Д. Поет поміж людей // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 66-70. – ISSN 0868-9644


  Лірика Маріанни Кіяновської
946630
  Марко В. Поет починаеться з бунту : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – . 152-155. – ISSN 0868-4790
946631
  Корнійчук В. Поет почуття і поет думки (Інтертекст політичної поезії Т. Шевченка й І. Франка) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 5-20. – ISBN 978-966-02-4721-5
946632
  Семчишин Д. Поет про себе, сучасників і добу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація прес-центру Інституту філології про зустріч студентів Ін-ту з поетом Іваном Драчем. Є фото.
946633
  Неботов О. Поет революції / О. Неботов. – Київ, 1940. – 51 с.
946634
   Поет революції. – Київ, 1971. – 246с.
946635
  Панченко В.Є. Поет революційного гарту: До 125-річчя від дня народження П.А. Грабовського / В.Є. Панченко. – К., 1989. – 48с.
946636
  Ковалевський В.В. Поет революційної героіки / В.В. Ковалевський. – Київ, 1956. – 39 с.
946637
  Стріха М. Поет Редьярд Кіплінг: знайомство триває // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 270-274. – ISSN 0320-8370
946638
  Доможаков Н.Г. Поет река Абакан : стихи : пер. с хакас. / Доможаков Н.Г. – Москва : Советский писатель, 1957. – 85 с.
946639
  Фатнев Ю.С. Поет рожок у Сожа. / Ю.С. Фатнев. – Минск, 1967. – 44с.
946640
  Сиротенко Поет розстріляного відродження / Сиротенко, (Вербицький) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 89-96. – ISSN 0868-4790


  Про талановитого поета Марка Вороного (1904 - 1937 рр.)
946641
   Поет самодеятельный хор. – Москва, 1965. – 91 с.
946642
  Шалата М. Поет світання = До 100-річчя від дня народження Андрія Малишка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 131-134. – ISSN 0868-4790
946643
   Поет Советская страна. – М, 1962. – 584с.
946644
  Щербаков Ф. Поет тайга : стихи и песни / Ф. Щербаков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1966. – 96 с.
946645
  Барна В. Поет то речник серця на майдані долі / М. Данчишин, В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С.8-9
946646
  Коцарев О. Поет у жіночому капелюсі з язиком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 23


  У "Смолоскипі" опублікували вибрані твори Валер"яна Поліщука.
946647
  Сатиго І.А. Поет у мундирі науковця: Леопольд Сенгор // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 88-98. – ISSN 2306-2908
946648
  Герасим"юк В. Поет у повітрі : Вірші і поеми / Василь Герасим"юк. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – ISBN 966-663-062-1
946649
  Дробаха О. Поет у собачій будці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 16


  До роковин смерті Миколи Холодного. В 1961 році вступив на філологічний факультет Київського університету, але був виключений у 1965 році після виступу на дискусії про роман Арсена Іщука "Вербівчани".
946650
  Коряк В.Д. Поет української інтелігенції М.Коцюбинський / В.Д. Коряк. – Х., 1923. – 48с.
946651
  Лисин Н.Г. Поет Урлукский хор / Н.Г. Лисин. – Чита, 1966. – 88с.
946652
  Дзюба І. Поет філософської думки (Сергій Кримський) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 4-15. – ISSN 0236-1477


  У статті подано роздуми над останніми книжками українського філософа С. Кримського. Виокремлено й розглянуто його культурологічні ідеї про роль науки, функції мистецтва, завдання духовності в сучасному світі
946653
   Поет Юность. – Ульяновск, 1957. – 86с.
946654
  Чумак Г.В. Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості / Галина Чумак; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Медобори, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-8336-41-0
946655
  Грабович Г.Г. Поет як міфотворець : семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Григорій Грабович ; пер. з англ. С. Павличко. – 2-е випр. й авторизоване видання. – Київ : Часопис "Критика", 1998. – 206 с. – ISBN 5-7702-0818-Х
946656
  Дроздовський Д. Поет як трава: життєтексти Ігоря Павлюка (малий ювілейний нарис) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675). – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
946657
  Заславський І.Я. Поет, брат поета (М.Орест) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 160-167
946658
  Ращенко А. Поет, перекладач і дипломат Рауль Чілачава / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  На зустрічі в Інституті філології про свій творчий шлях розповів поет Рауль Чілачава.
946659
  Степаненко М. Поет, політик, громадський діяч Іван Драч в оцінці Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 42-48


  У статті на матеріалі діарійного дискурсу О. Гончара проаналізовано поетичну творчість, політичну та громадську діяльність І. Драча, з"ясовано його місце в контексті літературного шістдесятництва, схарактеризовано роль цього митця в розвитку4 ...
946660
  Набитович І. Поет, який "Свободі й Слову прирік свій вік" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 52-61. – ISSN 0130-5263


  Автор розглядає поетичну і прозову творчість Л. Мосендза (1897-1948).
946661
  Федик І. Поет, який вірив у нашу волю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 12


  Спиридон Черкасенко пережив дві російські революції, наші визвольні змагання, обидві світові війни...
946662
  Радійчук В. Поет, який говорив від імені Європи // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х


  Сальваторе Квазімодо - італійський поет-герметик, який у 1959 році був удостоєний Нобелівської премії з літератури.
946663
  Запаренко Г.В. Поетапне впровадження дистанційної форми навчання / Г.В. Запаренко, Т.М. Мірошниченко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 23-24
946664
  Мельничайко В. Поетапне опрацювання морфемної будови слова / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 23/24, грудень. – С. 20-22
946665
  Стецюк К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
946666
  Вінницька В.М. Поетапні контролі з української мови для студентів-іноземців : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 69с.
946667
   Поетеса Анастасія Дмитрук виступила у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8 : фото


  У День банківського працівника, студентиекономічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка разом з куратором, викладачем кафедри банківської справи О.В. Тригуб відвідали Музей грошей Національного банку України. На фото: монета, присвячена 180-річчю КНУ ...
946668
  Овдійчук Л. Поетеса з легіону безсмертних. Вивчення життєпису Олени Теліги // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 15-18
946669
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / Віра Агеєва. – Київ : Либідь, 1999. – 263 с. – ISBN 966-06-0238-7
946670
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія / Віра Агеєва. – 2-е вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 264с. – ISBN 966-06-0182-4
946671
  Голота Л. Поетеса Любов Голота про свято добра і світла - День матері : інтерв"ю з поетесою; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 171-182. – ISBN 966-7379-16-7
946672
  Кисельов Й.М. Поетеса української сцени / Й.М. Кисельов. – 2. – К., 1987. – 185с.
946673
  Киселев И.М. Поетеса української сцени / И.М. Киселев. – К., 1987. – 205с.
946674
   Поети-декабристи. – Київ : Художня література, 1950. – 281 с.
946675
  Снєт А. Поети "київської школи" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
946676
   Поети "Молодої Музи" / П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, С. Чарнецький, С. та ін. Твердохліб; Петро Карманський, Василь Пачовський, Богдан Лепкий, Степан Чарнецький, Сидір Твердохліб, Остап Луцький, Михайло Рудницький; Упоряд., автор передм. М.М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 2006. – 672с. – (доп. карт. фл.). – ISBN 966-578-092-1
946677
   Поети "Нью-Йоркської групи" : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 288с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
946678
   Поети "Нью-Йоркської групи" : антологія. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 285, [3] с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
946679
  Зеров М. Поети "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 241-242. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
946680
  Шанін Ю. Поети і атлети / Юрій Шанін // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 46-48
946681
  Савченко Я. Поети й белетристи / Я. Савченко. – К, 1927. – 191с.
946682
   Поети Канади. – Київ, 1958. – 214 с.
946683
  Масловська Т.О. Поети київської школи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2011. – С. 76-79. – (Філологія ; Вип. 2)


  Розглядається поезія пост-шістдесятників, яка за своєю природною сутністю не вписується в канон шістдесятництва
946684
   Поети од Македониjа = Poetё nga Maqedonia = Makedonya sairleri : [панорама на македонска, албанска и турска поезиjа]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 287 c. – Текст напоредно на мак., алб. и тур. jазик. – ISBN 9989-613-27-3
946685
  Вовк П.С. Поети Полісся : (переклади й переспіви сучасної української поезії російською мовою) / Поліна Вовк. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 36 с. – ISBN 966-660-313-6
946686
   Поети пошевченківської доби. – К, 1961. – 476с.
946687
   Поети пошевченківської пори. – Х, 1930. – 134с.
946688
   Поети Празької школи : срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 916 с. – ISBN 978-966-2164-02-2
946689
  Талалай Л. Поети Сходу в перекладах Мисика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 11/12. – С.169-172. – ISSN 0130-1608
946690
  Міщенко Тетяна Поетизація рідного краю й уславлення його історичної незалежності в баладі Льюїса Стівенсона "Вересовий трунок" : урок текстуального вивчення твору за технологією критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 29-30
946691
  Забіяка І. Поетизм як феномен чеського літературного авангарду 1920-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 2 (602). – С. 74-80. – ISSN 0236-1477
946692
  Арістотель Поетика / Арістотель; Вступна стаття Й.У. Кобова; З старогрецьк. переклав Б. Тен. – Київ : Мистецтво, 1967. – 136 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
946693
  Довгалевський М. Поетика / М. Довгалевський. – К, 1973. – 435с.
946694
   Поетика. – К, 1992. – 212с.
946695
  Рощенко О.Г. Поетика "Заповіту" Тараса Шевченка в опері Миколи Лисенка – Михайла Старицького "Тарас Бульба" // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 26-33
946696
  Тарнашинська Л. Поетика "поривань" Василя Симоненка як естетична норма // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 276-289. – ISBN 966-7773-70-1
946697
  Руснак І. Поетика "чужого слова" в романі "Кулак" Уласа Самчука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 27-31. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
946698
  Моклиця А. Поетика абсурдизму в повісті К.І. Галчинського "Порфиріон Оселек" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-99. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
946699
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 187 л. – Бібліогр. : л. 161-187
946700
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
946701
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 187-209
946702
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
946703
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – 176 л. – Бібліогр.: л. 159-176
946704
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
946705
  Зимомря М. Поетика автографів Івана Чендея: особливості внутрішньої організації тексту / М. Зимомря, І. Зимомря // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.107-109.
946706
  Кеба О. Поетика Андрія Платонова і художня філософія модернізму // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 137-150. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті аналізуються особливості поетики Андрія Платонова в контексті художньої філософії модернізму. Розглянуто типологію таких явищ, як "епістемологічна непевність" авторської позиції, індетермінізм поведінки героїв, ускладнена сюжетно-композиційна ...
946707
  Гуменний М.Х. Поетика антивоєнних романів Олеся Гончара. / М.Х. Гуменний. – Херсон, 1994. – 175с.
946708
  Пучков А.О. Поетика античної архітектури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пучков Андрій Олександрович ; М-во культ. України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 50 назв
946709
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
946710
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 286 л. – Додатки: л. 239-286. – Бібліогр.: л. 215-238
946711
  Сатановська Г.С. Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 107-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Дослідження присв. аналізові засобів інкорпорування образів архітектурного мистецтва в художній часо-простір роману М. Юрсенар "Спогади Адріана". У статті простежуться взаємозв"язок часу та простору і формування хронотопу будівілі в межах хронотопу ...
946712
  Ткачук М.П. Поетика балад Левка Боровиковського / М.П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146с. – ISBN 966-528.018-Х
946713
  Пустовіт В.Ю. Поетика біографічної повісті С. Тельнюка "Павло Тичина" // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 137-146. – ISSN BIB-ID 83558
946714
  Клочек Г.Д. Поетика Бориса Олійника. / Г.Д. Клочек. – К., 1989. – 332с.
946715
  Гливінська Л. Поетика в умовах тотальної текстуалізації / Леся Гливінська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 74-81. – ISSN 0320-3077
946716
  Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т. – Луцьк, 2017. – 226 л. – Бібліогр.: арк. 204-226
946717
  Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
946718
  Борискіна К.В. Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В.Г." // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-9. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
946719
  Клочек Г.Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Григорій Клочек. – Київ : Академвидав, 2013. – 250, [4] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 245-250 та в тексті. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-072-1
946720
  Прутько С. Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-23. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вірш Віктора Гюго "Мистецтво і народ" французькою мовою та проведено аналіз перекладу Максима Рильського цього вірша. Показано важливу роль деталі в перекладі поезії та можливості компенсації її втрати. Особливе вміння перекладача в ...
946721
  Грінченко Н. Поетика внутрішніх заголовків у романі О.Ф. Писемського "Взбаламученное море" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
946722
  Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису / Назар Федорак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 262 с. – ISBN 966-613-393-8
946723
  Цуканюк О. Поетика герметизму Михайла Клименка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 162-168. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто герметичну поезію Михайла Клименка. Звернено увагу на зображально-виражальні можливості його віршів
946724
  Лапій М. Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
946725
  Муравецька Я. Поетика готичного простору в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 202-112


  У статті окреслено межі терміну «готика», його характерні особливості. До уваги береться готичний простір: наративний, сценічний і психологічний, традиційність і не традиційність їх вираження у повісті Миколи Гоголя «Страшна помста». У зв’язку з ...
946726
  Лященко О.А. Поетика готичного роману в прозі Ю. Косача. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 7-10
946727
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
946728
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 223л. – Бібліогр.: л. 171-181
946729
  Ковпік С.І. Поетика густативів (на матеріалі оповідання Івана Франка "Пироги з чорницями") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 34-44. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  У статті з точки зору поетики проаналізовано функції густативних образів в оповіданні І. Франка "Пироги з черницями"
946730
  Брайко О.В. Поетика деталі в новелістиці В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Зроблено спробу системно дослідити поетику деталі як аспект стильової еволюції прози В. Винниченка.
946731
  Хороб М. Поетика деталі в художньому світі оповідання Григора Тютюнника "Нюра" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 28-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
946732
  Александрович Т. Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 265-270. – ISBN 966-7053-09-1
946733
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л.193-223
946734
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
946735
  Руснак С. Поетика документальної книжки "Живі струни" Уласа Самчука // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 137-144. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
946736
  Деретичь J. Поетика доситеja обрадовичьа / Joван Деретичь. – Београд : Вук Караджичь, 1974. – 278, [2] с. : іл. – Біблогр.: с. 277-279. – (библиотека АРГУС / уред. Алесандр Петров ; кн. 6)


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
946737
  Семак О.І. Поетика драматургії Ігоря Костецького // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 249-257. – (Слово). – ISSN 2304-7402
946738
  Кулінська Л.П. Поетика драматургії Лесі Українки : Дис... канд. філол.наук: / Кулінська Л. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1965. – 430л. – Бібліогр.:л.415-429
946739
  Удалов Віктор Лазарович Поетика драматургічного твору (на мат. драматургії А.П.Чехова) : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Удалов Віктор Лазарович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 337л.
946740
  Удалов В.Л. Поетика драматургічного твору. На матеріалі драматургії А.П. Чехова : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Удалов В.Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 32л.
946741
  Шахов П. Поетика драми // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 57-65. – ISSN 2075-1486
946742
  Працьовитий В. Поетика драми "Маклена Граса" Миколи Куліша // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 155-162
946743
  Саєнко В.П. Поетика драми "Народний Малахій" Миколи Куліша // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 229-236. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
946744
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Теплиця" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 231-236. – ISBN 966-581-231-9
946745
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Типлиця" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
946746
  Клименко З. Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 147-150
946747
  Кравець Я. Поетика духовного світу шкільної прози Габрієль Руа (оповідання "Жайворонок") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 167-173
946748
  Богиня Н. Поетика експерименту в творчості Гертруди Стайн: рівень перший (від "Q.E.D." до "Ніжних гудзиків") = Poetics of experiment in the works of Gertrude Stein: level one (from Q.E.D. to Tender Buttons) / Наталія Богиня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 309, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 296-309. – ISBN 978-966-175-026-4
946749
  Пуніна О. Поетика експресіонізму в ліриці Олеся Ульяненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 54-58. – ISSN 0130-5263
946750
  Мафтин Н. Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського "Поза межами болю" та повісті Лерніда Андреєва "Черврний сміх" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 24-32. – ISSN 0236-1477
946751
  Безкровна Н.В. Поетика емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 89-105


  Стаття присвячена аналізу засобів утілення категорії емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів"; з"ясовується їхньої ролі у реалізації авторського задуму створити художній образ переходу від доби язичництва до християнства. ...
946752
  Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – 350 с., [VII] л. іл. + Додатки: с. I-VII. – Бібліогр.: с. 284-334. – ISBN 978-617-539-073-3
946753
  Щербей О. Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
946754
  Ліпницька І. Поетика жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 323-330


  Стаття присвячена аналізу поетики, стильових особливостей, специфіки характерології, філософського наповнення жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого, простежено еволюцію письменника в жанрах малої прози від неонародництва до модернізму
946755
  Нечаюк Л.Г. Поетика жанру в романістиці В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 286-292. – (Б-ка Ін-ту філології)
946756
  Казакова Т.В. Поетика жанру некролога // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 73-76


  У статті досліджується поетика жанру некролога М. С. Лєскова "Остання зустріч і остання ронука з Шевченком". The article presents a genre-opened Leskov"s obituary "The tast meeting and last parting with Shevchenko".
946757
  Шкляр В. Поетика журналістського тексту . (Змістові елементи) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 50-53
946758
  Богдан С.М. Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
946759
  Оляндер Л.К. Поетика заголовка людських документів: назва як текст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 128-133. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті людський документ останнього часу (2011-2013), присв. епосі українського шістдесятництва, представлено невід"ємною складовою літературного процесу, що сприймається "як єдиний духовний організм" (О. Гончар), детально проаналізовано поетику назв ...
946760
  Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-41. – ISSN 0236-1477
946761
  Осипенко С. Поетика заголовків творів римської літератури // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 256-261


  У статті розглядається заголовок як один із найбільш суттєвих елементів композиції твору, визначається специфіка і основні функції заголовків у творах римської літератури, пропонується класифікація заголовків творів римської літератури за ...
946762
  Каніболоцька Л.С. Поетика заголовків, "початок" і "фінал" як рамкові компоненти в оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 34-40. – ISBN 978-966-551-315-5
946763
  Скорина Л. Поетика заголовку віршотворів Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 27-33. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті досліджений закодований зміст заголовків поезій М. Драй-Хмари, його зв"язок із хронотопом
946764
  Ботнер В.С. Поетика заголовку роману В.Г. Зебальда "Аустерліц" / В.С. Ботнер, О.О. Кардашов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
946765
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 462 л. – Бібліогр.: л. 400-462
946766
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр. : 55 назв
946767
  Хижняк І. Поетика збірки В. Пачовського "Ладі й Марені терновий огонь мій..." // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 129-135. – ISBN 966-587-057
946768
  Мочернюк Н. Поетика збірки Святослава Гординського "Барви і лінії" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 67-77. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
946769
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2017. – 560 арк. – Додатки: арк. 469-560. – Бібліогр.: арк. 403-468
946770
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 26 назв
946771
  Яшкіна В.В. Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISSN 2313-500Х
946772
  Черняков Б. Поетика зображальної публіцистики як система засобів образотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 117-128. – (Журналістика ; Вип. 2)
946773
   Поетика и литературна история. – София, 1990. – 274 c.
946774
  Черняков Б.І. Поетика і мова зображальної публіцистики : Список літератури з теми курсу спеціалізаці "Фотожурналістика" / Б.І. Черняков; Мін.Освіти Укра ни.КУ ім.Т.Шевченка.Ін-т журналістики. – Київ, 1994. – 16с.
946775
  Ткаченко Ірина Поетика і поезія українського степу в історичному романі : на матеріалі романістики М. Гоголя, А. Кащенка, 3. Тулуб та Ю. Мушкетика // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 123-134. – Бібліогр. в кінці ст.
946776
  Тимошенко Ю. Поетика і поетологія: ще раз про ретроспективу й перспективу термінології // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 11-18. – (Філологічні науки)
946777
  Сюта Г. Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 62-74. – ISSN 1682-3540


  "Висвітлено проблему реінтерпретації цитат, засвоєних українською мов нолітературною практикою із поетичних текстів Тараса Шевченка. Продемонстровано, що це активні змістотвірні й оцінні одиниці, носії лінгвокультурної інформації. Простежено їхню ...
946778
  Клочек Г.Д. Поетика і психологія / Г.Д. Клочек. – К., 1990. – 47с.
946779
  Снігур В.О. Поетика і психологія у художній модифікації соціально-психологічної драматургії М. Кропивницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 185-192
946780
  Ткаченко Д.А. Поетика і стиль: спроба взаємоузгодження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 516-520. – (Б-ка Ін-ту філології)
946781
  Ковпік С. Поетика і теорія художнього тексту п"єси // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 262-273. – ISBN 966-7773-70-1
946782
  Голембовська Т. Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 61-67. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
946783
  Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості І. Франка // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 7-32. – ISSN 0236-1477
946784
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських номінацій понять (на матеріалі поезій В. Коломійця та П. Мовчана) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій понять хронотопу в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору і часу в художньому тексті з метою створення яскравих ...
946785
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських субстантивів / Олександр Строкаль // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 294-299. – ISSN 0320-3077
946786
  Строкаль О.М. Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 262-271


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних лексем-флоронімів у поезіях Володимира Коломійця. Досліджено характер уживання неолексем на позначення явищ природи в художньому тексті з метою створення яскравих поетичних образів. В статье ...
946787
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі : [монографія] / Т.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 156-167. – ISBN 978-966-2278-13-2
946788
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. – Бібліогр. : л.213-242
946789
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.07 -фольклористика / Тетяна Михайлівна Андрєєва ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 5 назв
946790
  Руснак І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 43-50. – ISSN 0236-1477
946791
  Бурлакова І. Поетика інтертекстуальності новелістики Івана Керницького // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 186-196. – ISSN 2413-3094
946792
  Пшенична М.С. Поетика інтертекстуальності у романі Дж. М. Кутзее "Містер Фо" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 300-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
946793
  Барабанова О. Поетика інтимної лірики М.Петренка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 13-15. – ISBN 966-8110-14-5
946794
  Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості : Еволюція форм і методів вираження інформації (Факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Навчальний посібник. / В.Д. Буряк; МОНУ. Дніпропетр. Нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с. – ISBN 966-551-071-1
946795
  Нечаюк Л. Поетика історико-героїчних дитячих творів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 71-75
946796
  Вєлкова Н. Поетика історичних пісень про Івана Сірка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 176-183
946797
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Л.Ф.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
946798
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Лідія Федорівна; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 170л. – Бібліогр.: л. 158 - 170
946799
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Дис. ... канд. філологічих наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 152 - 171
946800
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
946801
  Шапошникова І.Ф. Поетика історіософських поезій М. Філянського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 164-172. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
946802
  Кісельова Л. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим"юка / Людмила Кісельова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-100. – ISBN 978-966-2410-79-2
946803
  Нікітіна Г.Є. Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 130-134. – ISSN 978-966-551-401-5
946804
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті В. Гавриленка "Катерина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 159-165


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті “Катерина” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору на образному, ...
946805
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті О. Гончара "Партизанська іскра" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 309-316


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті О.Гончара “Партизанська іскра” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного ...
946806
  Ткаченко Р.П. Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 69-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті йдеться про художнє моделювання постаті І. Мічуріна за допомогою образних структур кіно та літератури у кіноповісті О.Довженка. У цьому зв"язку продуктивним видається зіставлення з однойменним фільмом і п"єсою "Життя в цвіту". Проаналізовано ...
946807
  Полєщук Г.Я. Поетика кіносценарію Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 90-98


  У даній статті досліджується поетика кіносценарію М. Стельмаха "Хліб і сіль" як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору ...
946808
  Палій О.П. Поетика кічу в романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 966-8188-10-1
946809
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 231 арк. – Додатки: арк. 183-204. – Бібліогр.: арк. 205-231
946810
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
946811
  Миронюк В. Поетика кольору в поезіях Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 37-42. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто семантичні особливості колористики творів Максима Рильського. Проаналізовано значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. The article deals with semantical peculiarities of Maksym Rylsky"s ...
946812
  Хом"як Т.В. Поетика кольору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
946813
  Вієвський В. Поетика комедійної творчості І. Карпенка-Карого / В. Вієвський ; Упр. освіти Кіровогр. обл. Ради народних депутатів ; Держ. пед. ін-т ; Обл. ін-т удоск. вчителів. – Кіровоград, 1995. – 90 с.
946814
  Ращенко А.С. Поетика контрастів у ранньому оповіданні В. Винниченка "Контрасти". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття покликана дослідити специфіку застосування художнього прийому контрасту в ранньому оповіданні Володимира Винниченка "Контрасти". Під час аналізу твору були визначені поетикальні особливості реалізації контрасту на трьох рівнях оповідання – ...
946815
  Ларін Ю. Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 120-124. – ISSN 2307-2261
946816
  Смоліна О.О. Поетика культури православного чернецтва : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Смоліна Ольга Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
946817
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 49-54. – ISSN 0236-1477
946818
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
946819
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; Кам"янець-Подільськ. держ. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л.168-175
946820
  Кулінська Л.П. Поетика Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вид-во Київського університету, 1967. – 256 с.
946821
  Горохович Антонина Поетика Лесі Українки і її афоризми = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / Горохович Антонина; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом Тов-ва Волинь, 1980. – 145с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
946822
  Зарицька Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 59-66. – ISSN 0130-528Х
946823
  Печарський А. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 23-30. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто поетику любові у творчості Василя Симоненка крізь призму його світоглядної позиції й біографії
946824
  Астаф"єв О. Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поетичні твори М.-К. Сарбєвського та його наукові праці, які містять у собі запозичення із трактатів Я. Понтана та Ю. Скалігера й відчутно вплинули на київські поетики. Його творчість, на думку В. Рєзанова, є виявом неосхоластики і ...
946825
  Костенко Н.В. Поетика М.П.Бажана : Дис... канд.філолнаук: / Костенко Н.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 282л. – Бібліогр.:л.1-XV
946826
  Буряк В. Поетика магічно-величальної обрядовості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 121-136. – Бібліогр.: С. 136
946827
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009. – 203 л. – Бібліогр.: л.183-203
946828
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулик А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
946829
  Микуш С. Поетика малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 233-237. – ISSN 0130-528Х
946830
  Балла Е. Поетика малої прози Миколи Вінграновського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 105-108
946831
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. XX ст.) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; МОНУ, КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 373 л. – Бібліогр. : л. 335-373
946832
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 21 назва
946833
  Заверталюк Н. Поетика малої прози учасників Першої світової війни // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 199-214. – ISBN 978-966-171-889-9
946834
  Волошин Л. Поетика малярських образів Звіринського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 90-95. – ISSN 1728-6875
946835
  Стельмах А.А. Поетика межі в романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 116-120. – ISSN 2312-4679
946836
  Царук А. Поетика межових ситуацій у романі Анатолія Мороза "Сподіваної жду" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 225-243. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
946837
  Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
946838
  Голембовська Т. Поетика метафоричного ототожнення в ліриці Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-104. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
946839
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1923-1940 рр.) / Н.В. Костенко. – Київ, 1971. – 172с.
946840
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1941-1977) / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1978. – 214с.
946841
  Вячеславова О. Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 61-78. – ISSN 1992-5514
946842
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06, 03 (035) / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 180 арк. – Додатки: арк. 169-180. – Бібліогр.: арк. 6-7, 156-168 та в додатках: арк. 179
946843
  Мосенкіс Юрій Леонідович Поетика мовознавчої праці : (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
946844
  Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка) // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-127. – ISSN 1682-3540
946845
  Станчев К. Поетика на старобългарската литература / К. Станчев. – София, 1982. – 200с.
946846
  Тарасова Ю. Поетика назви "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогільного // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 210-215
946847
  Медведєва О. Поетика назви новели Михайла Яцківа "Гермес Праксітеля" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 15-16.
946848
  Шахова К.І. Поетика назви оповідання В. Підмогильного "Старець" / К.І. Шахова, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 86-96. – ISBN 978-966-551-315-5
946849
  Рошко М.М. Поетика народно-сміхової культури у романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 584-587
946850
  Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 166-170


  Саття присвячена дослідженню сутності явища натуралізму в європейській літературі та вітчизняній літературі зокрема. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта ...
946851
  Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 33-42. – ISSN 0130-528Х
946852
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 75 назв
946853
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - почтку 20 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н.В.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Київ, 2004. – 426 л. + Додатки: л. 427 - 539. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 394 - 424
946854
  Когут О.В. Поетика неоромантизму в сюжетах сучасної української драматургії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-25. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
946855
  Середич М.С. Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (на матер. російських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Середич М.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
946856
  Середич Марія Степанівна Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (На матеріалі російських перекладів) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.16 / Середич Марія Степанівна; Дрогобицький держ. педагог. ін-тут ім. І.Франка. – Дрогобич, 1998. – 210л. – Бібліогр.:л.187-210
946857
  Шуберт Г.М. Поетика новелістики С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. / Шуберт Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
946858
  Гуляк А. Поетика новелістичного мислення Ю. Яновського: проблеми традицій і новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 87-92
946859
  Полякова А. Поетика нонсенсу: генезис, значення, виховний потенціал (на матеріалі творчості Е. Ліра) // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 54-59. – ISSN 2410-2601
946860
  Данилевич М. Поетика образів-символів у романі "Майдан" Бориса Харчука / М. Данилевич, Н. Кушнірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 38-45. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
946861
  Тарасова О. Поетика образу гетьмана Івана Мазепи в козацько-старшинських літописах // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 126-129. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
946862
  Ковальчук Г.М. Поетика обрядових символів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 43-49.
946863
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема : (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш.Бодлера, С.Малларме Ж.-М. де Ередіа): Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214л. – Додатки: л.215-230. – Бібліогр.: л.193-214
946864
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля , Ш. Бодлера, С.Малларме та Ж.-М. де Ередіа) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
946865
  Чередник Л. Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 21-29. – ISSN 2075-1486
946866
  Стрюк Л.Б. Поетика оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджено провідні ознаки поетики оповідань В.Винниченка з життя соціальних низів. Спостереження зроблені на основі аналізу оповідань "Голод", "Суд", "Малорос-європеєць", "Раб краси". The article investigates the basic poetic features of ...
946867
  Джемілєва А.А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Джемілєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
946868
  Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини : Особливості віршування / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
946869
  Нестер З.М. Поетика памфлета / З.М. Нестер. – К., 1973. – 238с.
946870
  Агеєва В. Поетика парадокса : Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2006. – 432с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-133-1
946871
  Карбашевська О. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців : на матеріалі поетичних творів "Czernovy pas, za pasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart"s in the Highlands" Роберта Бернса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття розглядає окремі культурологічні аспекти словесного мистецтва географічно віддалених між собою гірських мешканців Північної Великобританії та Західної України і встановлює типологічні та контактно-генетичні зв"язки, насамперед, на рівні ...
946872
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 210-216
946873
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 187-194. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
946874
  Надєждін А. Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
946875
  Жижченко Л. Поетика пейзажу: роль та функції в художньому творі / Л. Жижченко, К. Грязнова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 281-287. – ISSN 2411-6548
946876
  Венгренівська М.А. Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 82-88


  Статтю присвячено співвідношенню теорій поетики перекладу А. Мешоніка і вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом. Статья посвящена соотношению поэтики перевода А. Мешоника и ...
946877
  Зайцева К.В. Поетика першого кохання у підлітковій прозі Степана Процюка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 307-314. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
946878
  Гон О. Поетика пізанських „Cantos” Езри Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 296-331
946879
  Сабодаш Г. Поетика повісті "За гратами" Д. Бузька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 101-105
946880
  Буряк О. Поетика повісті Бориса Харчука "Планетник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 44-50. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "У статті з’ясовано синкретичну жанрову природу філософської повісті Бориса Харчука «Планетник», у якій органічно поєднуються ознаки легенди (більша частина твору – розповідь старої жінки про Планетника – представлена як легенда, незвичайні здібності ...
946881
  Лисенко Н. Поетика повісті І.Чендея "Далеке плавання" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 123-126.
946882
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музикант" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 30-39. – ISSN 0236-1477
946883
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 59-78. – ISSN 0236-1477


  У статті комплексно проаналізовано художні особливості повісті Т. Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" . Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо
946884
  Харлан О. Поетика повсякденності в "Щоденнику" Михайла Драй-Хмари // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. Спецвипуск / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79) : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 50-54
946885
  Монолатій Т.П. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Тетяна Монолатій. – Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна ; Лілея-НВ, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-239. – ISBN 978-966-668-364-2
946886
  Яременко Н. Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 295-302. – ISBN 966-594-246-8
946887
  Гірняк М. Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 330-341. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
946888
  Скуратко Т. Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 62-65. – ISSN 2411-4146


  У статті простежено діалектичну єдність традицій і новаторства в поетичному епосі Івана Драча. Значна увага приділяється Шевченківським традиціям у художньому дискурсі поем митця (на прикладі поеми-симфонії І.Драча "Смерть Шевченка"). In the article ...
946889
  Якібчук М. Поетика поеми Олеся Бабія "Гуцульський курінь" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – с. 178-190. – ISBN 966-7773-70-1
946890
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
946891
  Палій О.П. Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 278-288


  У статті в теоретичному аспекті вивчаються жанрово-стильові особливості постмодерністського роману, робиться спроба окреслити його характерні риси. Розглядаються питання інтертекстуального прочитання романного тексту, пародіювання, полістилістики. На ...
946892
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Тупахіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
946893
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Тупахіна О.В.; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 174 - 192
946894
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
946895
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
946896
  Астаф"єв О. Поетика пригодницького роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 92-101. – ISSN 0236-1477
946897
  Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова (українська наукова література 19 - початку 20 ст.) / Н.В. Зелінська. – Львів : Світ, 2003. – 352с. – ISBN 966-603-236-8
946898
  Нечипоренко А. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
946899
  Чудовська Т.С. Поетика прізвиськ у романі Оноре де Бальзака "Шуани, або Бретань 1799 року" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 264-269. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
946900
  Козіна Н. Поетика прози Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 125-138. – ISSN 0130-528Х
946901
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Брайко Олександр Валентинович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 190 л. – Бібліогр.: л.179-190
946902
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Брайко О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
946903
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Миронюк В.М.; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л. 161 - 174
946904
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06 / Миронюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
946905
  Полєщук Г.Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
946906
  Кузнецов Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю.Б. Кузнецов. – К., 1989. – 264с.
946907
  Задорожна О.С. Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається поетика прози в новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів". The poetics of prose in V. Vynnychenko"s short story "Moment" and O. Zabuzhko"s novel "The Muzeum of Left Secrets" have been reviewed ...
946908
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 c. – Бібліогр.: 6 назв.
946909
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188 л. – Бібліогр.: л. 172 - 188
946910
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Монографія / О.В. Боронь; КНУТШ, Каф-ра історії укр. літ-ри і шевченкознавства. – Київ : Україна, 2005. – 152 с. – ISBN 966-8136-19-5
946911
  Серебрякова І.О. Поетика простору Михайла Григоріва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 59-63


  У статті розглянуто концепт просторовості в поезії Михайла Григоріва. Проаналізовано репрезентацію простору як структуру споконвічних елементів, об"єднаних у форму кола
946912
  Кузьманенко А.В. Поетика простору у "Камінному господарі" Лесі Українки: компаративний аспект // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т іімені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 431-436


  У статті йдеться про особливості моделювання простору у драматичному доробку Лесі Українки. В статье рассмотрены проблемы моделирования пространства в драматическом произведении Леси Украинки. In article are considered problems of modeling of space ...
946913
  Бандура Т.Й. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 978-966-551-315-5
946914
  Чернявська Л.В. Поетика публіцистики О. Ольжича // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 159-164. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
946915
  Галич В. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) / Валентина Галич; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Шлях, 2006. – 200с. – ISBN 966-650-195-3
946916
  Козак М. Поетика ранньої лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 174-176
946917
  Гаджилова Г.О. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки "Руфін і Прісціла": еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 22-25. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
946918
  Воробйова О.П. Поетика рефлексії у творах англійського модернізму (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 47-55
946919
  Олексенко Ю. Поетика романів Валерія Шевчука "Дім на горі" та "Стежка в траві" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71.
946920
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія" Кафедра філології. – Київ, 2003. – 170с. – Бібліогр.: л.153-170
946921
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
946922
  Гуменний М. Поетика романного жанру Олеся Гончара: проблеми типологій : Монографія / Микола Гуменний. – Київ : Акцент, 2005. – 240с. – ISBN 966-8585-07-0
946923
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 512 л. – Бібліогр.: л. 445-512
946924
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
946925
  Шетеля В. Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Гренджі-Донського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 221-226. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
946926
  Зибцева О.С. Поетика роману "Маленька господиня великого будинку" Джека Лондона крізь призму літературознавчого аналізу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 108-109
946927
  Шалацька Г.М. Поетика роману М. Стельмаха "Дума про тебе": літературознавчий дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 163-169


  У статті зроблено огляд літературознавчих джерел, які торкались певних ознак поетики роману "Дума про тебе" М. Стельмаха. Виокремлено більше тридцяти п"яти ознак поетики, які вважаються домінуючими в художній палітрі письменника. В статье сделан обзор ...
946928
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-17. – Бібліогр.: 13 назв.
946929
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – С. 4-11
946930
  Ткачук В.М. Поетика серця у творчості Л. Геньби // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-176. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
946931
  Голод Р. Поетика символізму в літературно-критичній рецепції та художній практиці Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 41-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
946932
  Бєлоконь Н. Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 113-116. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
946933
  Мойсієнко А.К. Поетика слова і світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 32-39. – Бібліогр.: с. 32-39. – ISSN 0027-2833


  Поетика розглядається в статті як загальнофілологічна, загальнокультурна дисципліна, як художньо-естетичний феномен, що в своїй ієрархічності відзначається множинністю найрізноманітніших фактів і явищ.
946934
  Лазебник Ю.С. Поетика слова: від О.О. Потебні до В. Хлєбнікова // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 91-95
946935
  Свириденко О. Поетика сновидіння у творчому доробку А. Метлинського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 143-146. – ISBN 966-638-152-4
946936
  Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-31


  У статті розкрито особливості поетики одного з найвидатніших українських сонетярів. Досліджено ідейно-художній зміст сонетів Дмитра Павличка
946937
  Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 124-142. – ISSN 0869-3595
946938
  Ткаченко Р. Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив"яний перстень" / Р. Ткаченко, Л. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльне дослідження окремих творів С. Васильченка і Н. Романович-Ткаченко 20-х рр. ХХ ст. щодо особливостей художнього відтворення радянських реалій і їхнього впливу на становлення особистості. Обидва письменники, кожен у свій спосіб, ...
946939
  Гаєвська Н.М. Поетика співомовок С. Руданського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Робиться спроба аналізу співомовок С. Руданського. Акцентується на майстерності поета та своєрідності його манери. Основна увага приділяється поетиці співомовок С. Руданського.
946940
  Бабелюк О.А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 15-24. – ISSN 2307-4604
946941
  Гуляк А. Поетика сучасної вертепної драми / А. Гуляк, Н. Науменко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 292-299. – ISBN 978-966-2763-27-0
946942
  Гризун А. Поетика сучасної української сугестивної лірики : системні засади і напрями еволюції, пошукові паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 9 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості поетики сучасної української сугестивної лірики. Визначено напрями її подальшої еволюції, знайдено пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів.
946943
  Артюх Т.Г. Поетика сюжету і образів у романі М. Мітчел "Розвіяні вітром" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 100-102
946944
  Бовсунівська Т. Поетика Тараса Шевченка : вибрані статті / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-368-5
946945
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки.: л. 197-214. – Бібліогр.: л. 174-196
946946
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
946947
  Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики : Монографія / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Костопіль : Роса, 2003. – 202с. – ISBN 966-613-097-1
946948
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 166-200
946949
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
946950
  Нескородяна О.П. Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 40-44. – ISSN 1996-5931


  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз "Странствованій" Василя Григоровича-Барського. The article investigates the features of the reception of body and corporality in ...
946951
  Русяєва М.В. Поетика трагічного в музиці. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Русяєва М.В.; Мін. культури та мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковского. – К., 1999. – 20л.
946952
  Козловський В. Поетика трагічного в українській народній баладі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 623-631. – ISSN 1028-5091
946953
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167 л. – Бібліогр.: л. 156 - 167
946954
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
946955
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк Інна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197 л. + Додаток: л.196 - 197. – Бібліогр.: л. 179 - 196
946956
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
946957
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 - фольклористика / Валентина Василівна Телеуця; КНУТШ. – Київ, 2006. – 223л. – Бібліогр.: л.205-223
946958
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
946959
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19-початку 20 ст. (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183с. – Бібліогр.: л. 168-183
946960
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19 - початку 20 століття (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
946961
  Щербак Світлана Валентинівна Поетика Української народної драматичної гри : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Щербак Світлана Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
946962
  Марчун О.В. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Марчун О.В., КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
946963
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
946964
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
946965
  Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 252 с.
946966
  Бедрик В.П. Поетика української паліндромії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 63-71


  Стаття присвячена поетиці українського паліндрома. Розглянуто його структуру та особливості будови. Встановлено та класифіковано деякі «постійні» прийоми творення україномовного паліндрома. This article deals with the poetics of Ukrainian palindrome. ...
946967
  Камінчук Ольга Поетика української романтичної лірики : (проблеми просторової організації поетичного тексту ) / Камінчук Ольга; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 160 с. – ISBN 966-95175-3-2
946968
  Щербак С.В. Поетика україньскої народної драматичної гри : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Щербак С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
946969
  Когут О. Поетика урбаністичного часу та простору у п"єсі Олексія Дроздовського "Батяри, брати батяри" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 129-136. – ISSN 2304-9383
946970
  Малишевський Д. Поетика утопії: простір і час // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 64-75. – ISBN 966-581-148-7
946971
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичниій баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 102-111. – ISSN 0203-9494
946972
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичній баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 103-111. – ISSN 0203-9494
946973
  Позняк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Позняк Надія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклора та етнології. – К., 1993. – 20л.
946974
  Пазяк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Надія Михайлівна; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
946975
  Ізотова Н.П. Поетика фотографії в романі Дж.М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 173-182


  Стаття має на меті розкрити особливості семантики та функціонування фотографії як важливої художньої деталі в романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "Slow Man" ("Повільна людина"). Робота пропонує ідіожанровий підхід до ...
946976
  Ткаченко Д. Поетика фрагментованої цілості / Дарина Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 311-318. – ISSN 0320-3077
946977
  Голод Р. Поетика франкового оповідання "У столярні" як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Предметом статті є дослідження елементів імпресіонізму та натуралізму в оповіданні Івана Франка “У столярні”. З’ясовуються жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору.
946978
  Дмитренко А. Поетика хронотопу в повісті Бориса Антоненка-Давидовича "Смерть" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 181-186
946979
  Сімаковська А.С. Поетика хронотопу вокзалу в оповіданнях Р. Кіплінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 79-80
946980
  Панчукова О. Поетика художнього біографізму твору І. Древіц "Беттіна фон Арнім" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 220-228
946981
  Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману "Гаррі Поттер та В"зень Азкабану" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151-161
946982
  Павлова І.А. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 138-145. – ISSN 2312-0665
946983
  Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 24с.
946984
  Кодак М.П. Поетика як система / М.П. Кодак. – К., 1988. – 157с.
946985
  Ткаченко А. Поетика/поетологія: об"єкт/суб"єкт / Анатолій Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 304-311. – ISSN 0320-3077
946986
  Астаф"єв О. Поетика: глосарій варіативності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 12- 27
946987
  Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / Олена Бистрова ; [ред. Гром"як Р.Т.] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Тернопіль - Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
946988
  Реутова М. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 207-214. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
946989
  Чепурняк Т.О. Поетикальний зріз поезії в прозі М. Воробйова "Тисячокрил" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 54-55
946990
  Ачкан Л.С. Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
946991
  Гоч С. Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 107-112. – ISBN 966-8110-14-5
946992
  Шкробова І. Поетико-семантичний аспект творчості В.С.Висоцького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 155-158. – (Філологічні науки)
946993
  Гнатюк М.М. Поетична аксіосфера Олександра Астаф"єва // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 41-46. – (Бібліотека Інституту філології)
946994
  Гнатюк М. Поетична аксіосфера: дотик до невимовного = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2763-27-0
946995
  Лисенко-Єржиківська Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 53-55. – ISBN 978-966-439-147-1
946996
  Чопик Г. Поетична географія від Олександра Гордона // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15
946997
  Блик О. Поетична година, хвилина, чи мить? (Про зустріч студентів-філологів із поетом Дмитром Івановим) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 309-310
946998
  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 245-291. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
946999
  Барчан В. Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 36-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
947000
  Стефанів Ю. Поетична інтрига єдності "початок-кінець" у Томаса Стернза Еліота та Анни Ахматової // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 73-88. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,