Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
943001
  Кравченко О.П. "Подвійні стандарти" політики ЄС щодо євроінтеграційної стратегії України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 170-174
943002
  Спектор Ольга "Подводные камни" налогообложения. Советы юриста // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 18-20 : фото
943003
  Перепелиця Г. "Подібні заяви є пропагандистськими й спрямовані на те, щоб якмога швидше залучити Україну до Митного союзу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 5


  Експерт "Дня" Григорій Перепелиця, доктор політичних наук, професор КНУТШ про "жартівливу" заяву екс-міністра фінансів Росії Кудріна, що його країна швидше буде в ЄС, ніж Україна.
943004
  Голубович І. "Подія", "подорож" і "ситуація" думки: до питання про можливості біоконцептографії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 5 : Логіка за часів перемін: академізм vs прагматизм. – С. 89-102. – ISSN 0235-7941
943005
  Салига Т. ...Подекуди вже палає бажання солідарности // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 2 вересня (№ 17). – С. 16-17


  До 160-річчя з дня народження Івана Франка.
943006
  Кая По-декадентськи : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 140-153
943007
  Катрушин Б. Подвійні стандарти, або Про спрощення податкового законодавства та фіскальний тиск на практиці // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 31
943008
  Анікієнко Любов Подвійні форми // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 104-119. – ISSN 1728-6875


  Теорія музики
943009
  Стусь Н.В. Подвійні фосфати зі структурою лангбейніту / Н.В. Стусь, М.С. Слободяник, Т.І. Ущапівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-16. – (Хімія ; Вип. 37)


  Систематизовано методи отримання, розглянуто фізичні властивості подвійних фосфатів, які відносяться до структурного типу лангбейніту. Проаналізовано зміну структурних параметрів відомих подвійних фосфатів, ізоструктурних лангебейніту.
943010
  Корнієнко Зоя Іванівна Подвійні фосфати одно- та тривалентних металів : Автореф... кандид. хіміч.наук: 02.00.01 / Корнієнко Зоя Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
943011
  Корнієнко Зоя Іванівна Подвійні фосфати одно- та тривалентних металлів : Дис... канд хімнаук: 02.00.01 / Корнієнко Зоя Іванівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.163-181
943012
   Подвійні фосфати складу Na3-2xFe2-xNbх(PO4)3 (0<х<1,5) зі структурою типу NASICON / Т.І. Ущапівська, М.С. Слободяник, І.В. Затовський, Н.В. Стусь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Для розчин-розплавів системи Na2O-P2O5-Fe2O3-Nb2O5 встановлено області та закономірності фазоутворення ізоструктурних NASICON твердих розчинів складу Na3-2хFe2-хNbх(РO4)3 (0<х<1,5). Розраховано параметри кристалічної ґратки отриманих сполук та ...
943013
  Скопенко В.В. Подвійні фосфати типу KTiOPO4 на основі хрому (ІІІ) та ніобію (V) / В.В. Скопенко, С М. Слободяник, Н.В. Стусь; НАНУ // Доп. НАНУ. Серія Б, 1998. – №6, 161
943014
  Махлаюк А. Подвластный сын на военной службе: статус римских легионеров в эпоху империи // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 130-142. – ISSN 0321-0391
943015
  Краснова Г. Подводит перевод? Без перехода на англоязычные программы российские вузы потеряют иностранных студентов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 8


  Обучение на английском языке вызывает в вузовской среде острые дискуссии. Так ли это необходимо? Приходится констатировать, что переход на английский язык в университетах мира - одна из главных тенденций в международном образовании последних 10 лет.
943016
   Подводная акустика. – Москва, 1965. – 431 с.
943017
   Подводная акустика. – Москва, 1970. – 497 с.
943018
   Подводная акустика и оброботка сигналов. – Москва : Мир, 1985. – 484 с.
943019
  Зеленко С.М. Подводная археология в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко / С.М. Зеленко, В.Д. Кобец, Я.И. Морозова // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет; Товариство антропології. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 54-59.


  Краткая история Центра подводной археологии КНУТШ.
943020
  Грешилов М. Подводная вахта / М. Грешилов. – Курск, 1948. – 28с.
943021
  Тарский Ю.С. Подводная вахта / Ю.С. Тарский. – М., 1962. – 79с.
943022
  Каплин П.А. Подводная геология / П.А. Каплин. – М., 1963. – 48с.
943023
  Соколов О.А. Подводная киносъемка / О.А. Соколов, В.Г. Ажажа. – М., 1962. – 112с.
943024
  Лих Барбара Подводная красота. Кораллы. Во фьорде? / Лих Барбара, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 52-59 : фото. – ISSN 1029-5828
943025
   Подводная лаборатория "Силаб-2". – Л, 1968. – 204с.
943026
  Ажажа В.Г. Подводная лодка в научном поиске : Семь рейсов "Северянки" / В.Г. Ажажа, О.А. Соколов. – Москва : Наука, 1966. – 110с.
943027
  Бирюков А.М. Подводная лодка с настоящими моряками / А.М. Бирюков. – Магадан, 1976. – 190с.
943028
  Штейн А.П. Подводная лодка Т-9 / А.П. Штейн, И. Зельпер. – М., 1945. – 80с.
943029
  Лягушкин Виктор Подводная мекка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 118-119 : фото
943030
   Подводная одисея : GADGET // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 30-31 : Фото
943031
  Олдридж Д. Подводная охота / Д. Олдридж. – Москва, 1958. – 144с.
943032
  Жукова О.Т. Подводная охота. / О.Т. Жукова. – М., 1959. – 158с.
943033
  Успенский В.Д. Подводная разведка. / В.Д. Успенский. – М, 1979. – 256с.
943034
  Довгий Т.Н. Подводная солнечная радиация на Байкале / Т.Н. Довгий; Отв.ред.А.Н.Афансьев. – Новосибирск : Наука, 1977. – 103с.
943035
  Шенк Г. Подводная съемка / Г. Шенк, Г. Кендалл. – М, 1960. – 190с.
943036
  Сорокин В.Н. Подводная уральская / В.Н. Сорокин. – М., 1973. – 175с.
943037
  Сорокин В.Н. Подводная уральская / В.Н. Сорокин. – Челябинск, 1986. – 158с.
943038
   Подводная фотография. – Ленинград, 1969. – 175 с.
943039
   Подводная электроакустическая аппаратура и устройства : Подводные акустические антенны.Методы расчета звуковых полей. – Київ. – (Біб-ка акустика). – ISBN 966-504-098-7
Т.1 : Лейко А.Г. и др. Подводные акустические антены. Методы расчета звуковых полей. – 2000. – 320с.
943040
  Зингер М.Э. Подводник Гаджиев / М.Э. Зингер. – Москва : Военно-морское издательство, 1951. – 108 с.
943041
  Новиков-Прибой Подводники / Новиков-Прибой. – М., 1935. – 112с.
943042
  Новиков-Прибой Подводники / Новиков-Прибой. – Рига, 1950. – 140с.
943043
  Новиков-Прибой Подводники / Новиков-Прибой. – К., 1955. – 92с.
943044
   Подводники. – М, 1956. – 263с.
943045
   Подводники. – М, 1962. – 174с.
943046
  Видинский К. Подводники / К. Видинский. – Москва, 1965. – 270с.
943047
   Подводники атакуют. – М, 1985. – 270с.
943048
  Марьев Н. .М. Подводно-ракетный бизнес "Дженерал дайнемикс" / Н. .М. Марьев. – М., 1967. – 63с.
943049
  Казанцев А.П. Подводное солнце. / А.П. Казанцев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 428 с.
943050
  Вершинский Н.В. Подводное телевидение / Н.В. Вершинский. – Москва-Ленинград, 1960. – 224 с.
943051
  Габис Н.В. Подводное телевидение / Н.В. Габис. – Москва, 1960. – 100с.
943052
  Мацумото С. Подводное течение. / С. Мацумото. – М., 1965. – 270с.
943053
  Брауэр Кеннет Подводное царство. Мезоамериканское чудо / Брауэр Кеннет, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 182-201 : фото
943054
   Подводные аппараты с программным управлением и их системы. – Владивосток, 1977. – 168 с.
943055
  Лебединский В.В. Подводные археологические исследования в Северном Причерноморье / В.В. Лебединский, С.М. Зеленко // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 10-12 : Фото
943056
  Зеленько С.М. Подводные археологические исследования Южного берега Крыма в районе горы Аюдаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 145-146. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються результати роботи археологічної експедиції з вивчення шельфу Південного берега Криму.
943057
  Улицкий Ю.А. Подводные богатства / Ю.А. Улицкий. – Москва : Просвещение, 1976. – 111с.
943058
  Рессигер Моника Подводные богомолы : Рак колет, режет, рубит... / Рессигер Моника, Зольвин Цанкль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 32-44 : Іл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
943059
  Коул Р. Подводные взрывы / Р. Коул. – М, 1950. – 495с.
943060
  Шевченко Ю.С. Подводные вулканы Курильской островной дуги / Ю.С. Шевченко. – Новосибирск, 1988. – 125 с.
943061
   Подводные геологические исследования. – Москва, 1985. – 230 с.
943062
   Подводные горы. – Ленинград, 1978. – 163 с.
943063
  Соул Г. Подводные границы / Г. Соул. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 144с.
943064
  Бру В. Подводные диверсанты / В. Бру. – М, 1957. – 182с.
943065
  Трофимова С.А. Подводные залпы: докум. повесть. / С.А. Трофимова, Б.И. Абакшин. – М., 1978. – 119с.
943066
  Берлин Джереми Подводные знания : окружающая среда // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C.34 : Фото
943067
  Иванов В.В. Подводные искровые разряды / В.В. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 190 с.
943068
  Кулагин А.В. Подводные исследования Херсонеса Таврического // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 7. – С. 39-44. – ISSN 2073-9702


  В статье отображена многолетняя история подводных археологических работ в прибрежной части древнегреческого города Херсонес - уникального памятника истории и культуры, внесенного в Списки объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Приведен анализ этих ...
943069
  Боцманов Андрей Подводные Канарские острова. Канарская Атлантида // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 48 : фото
943070
  Зенкович В.П. Подводные каньоны / В.П. Зенкович. – Москва : Знание, 1978. – 56с. – (Наука о земле ; №4)
943071
  Карабанов Е.Б. Подводные каньоны Байкала / Е.Б. Карабанов, В.А. Фиалков; Отв.ред.Г.А.Сафьянов. – Новосибирск : Наука, 1987. – 103с.
943072
  Мельник В.И. Подводные каньоны и их экологическая роль в Чёрном море : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 62-65. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
943073
  Смирнов В.И. Подводные лаборатории / В.И. Смирнов. – Москва : Знание, 1975. – 63с.
943074
  Петров К.М. Подводные ландшафты / К.М. Петров. – Л., 1989. – 124с.
943075
   Подводные ландшафты Байкала. – Новосибирск, 1990. – 176с.
943076
  Мануйлов В.А. Подводные ландшафты залива Петра Великого. / В.А. Мануйлов. – Владивосток, 1990. – 167с.
943077
  Герасимов В.Н. Подводные лодки империалистических государств / В.Н. Герасимов, В.Ф. Дробленков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1962. – 303с.
943078
  Еремеев Л.М. Подводные лодки иностранных флотов во второй мировой войне. / Л.М. Еремеев, А.П. Шергин. – М., 1962. – 446с.
943079
  Золотовский К.Д. Подводные мастера / К.Д. Золотовский. – Ленинград, 1954. – 176с.
943080
  Золотовский К.Д. Подводные мастера / К.Д. Золотовский. – Ленинград : Детская литература, 1958. – 175с. – (Школьная библиотека)
943081
  Кронен Д. Подводные минеральные месторождения / Д. Кронен. – Москва : Мир, 1982. – 391с.
943082
  Шепард Ф.П. Подводные морские каньоны / Ф.П. Шепард, Р.Ф. Дилл. – Л, 1972. – 343с.
943083
  Блок Ханна Подводные страсти : палеонтология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 38 : Фото
943084
  Чкония Д.С. Подводный камень / Д.С. Чкония. – М., 1986. – 141с.
943085
  Богоров В.Г. Подводный мир / В.Г. Богоров. – М.-Л., 1945. – 47с.
943086
  Богоров В.Г. Подводный мир / В.Г. Богоров. – М.-Л., 1946. – 48с.
943087
  Богоров В.Г. Подводный мир / В.Г. Богоров. – Москва:Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 48с.
943088
  Богоров В.Г. Подводный мир / В.Г. Богоров. – М.-Л., 1949. – 56с.
943089
  Полканов Ф.М. Подводный мир в комнате / Ф.М. Полканов. – М., 1970. – 224с.
943090
  Полканов Ф.М. Подводный мир в комнате / Ф.М. Полканов. – М., 1981. – 158с.
943091
  Мягков Н.А. Подводный мир в твоем альбоме / Н.А. Мягков. – Москва : Радио и связь, 1982. – 61 с.
943092
  Семенов Александр Подводный мир Охотского моря. Курилы: подводная разведка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 110-119 : фото
943093
  Хеберляйн Г. Подводный мир. / Г. Хеберляйн. – М., 1979. – 134с.
943094
  Кириллов Г.И. Подводный разведчик. / Г.И. Кириллов. – М., 1957. – 92с.
943095
   Подводный спорт. – М, 1959. – 199с.
943096
  Мясников А.П. Подводный спорт и здоровье. / А.П. Мясников. – Л., 1963. – 48с.
943097
  Максимов В.И. Подводный флот специального назначения. (Средства освоения морских глубин) / В.И. Максимов. – М., 1965. – 103с.
943098
  Виноградов Н.И. Подводный фронт / Н.И. Виноградов. – Москва, 1989. – 316с.
943099
  Земцова Юлия Подводный Чернобыль? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 82-83. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
943100
  Севастьянов А. Подводя итоги - 2013 // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 3. – С. 187-200. – ISSN 0027-8238


  Правление В.В. Путина по итогам 2013 г. Статья опубликована в дискуссионом порядке.
943101
  Моэм В.С. Подводя итоги / В.С. Моэм. – М, 1957. – 227с.
943102
  Моэм В.С. Подводя итоги / В.С. Моэм. – М, 1991. – 557с.
943103
  Чміль Г. Подвоєна реальність кінематографічних образів у екранному наративі / Г. Чміль, Н. Корабльова // Візуалізація реального в сучасному культурному просторі : монографія / Г. Чміль, Н. Корабльова. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2013. – С. 36-45. – ISBN 978-966-2241-33-4
943104
  Мелков Г.А. Подвоєння частоти в феритах в міліметровому діапазоні / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // Вісник Київського ун-ту, сер. Фізика, 1974. – № 15
943105
  Степанов Н.Т. Подвойский / Н.Т. Степанов. – М., 1989. – 379с.
943106
   Подворная перепись крестьянского хозяйства / обработана Г.В. Шубом. – Пенза : Паровая тип.-лит. Т-ва А. И. Рапопорт и Ко. – (Итоги оценочно-статистическаго исследования Пензенской губернии , [1909-1913 гг.] : Оценочное отделение / Под общим руководством В. Г. Громана ; Серия 3 ; Исследование земельных имуществ / под руков. В.Т Громана совместно с Я.В. Бляхером)
Ч. 2, отдел 1 : Справочные сведения о селениях и пообщинные таблицы по данным подворной переписи; Вып. 8. Саранский уезд. – 1913. – X, 156, [1] с., [2] л. табл.
943107
   Подворонежье. – Воронеж, 1973. – 208с.
943108
  Шуртаков С.И. Подгон : повесть / С.И. Шуртаков. – Москва : Советская Россия, 1959. – 192с.
943109
  Манчев В. Подгорен корен. / В. Манчев. – Скопіе, 1979. – 207с.
943110
  Чобану И.К. Подгоряне : роман / И.К. Чобану; Автор. пер. с молд. Михаила Алексеева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 400 с.
943111
  Чобану И. Подгоряне : роман / И. Чобану. – Москва : Художественная литература, 1987. – 111 с.
943112
  Драгомирова Е.А. Подготова будущего инженера к инновационной деятельности в процессе изучения экономики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 34-36. – ISSN 1726-667Х
943113
  Иванов И.И. Подготовительная работа в процессе обучения математике и влияние ее на улучшение этого процесса. : Автореф... канд. пед.наук: / Иванов И.И.; Ленингр. гос. пед. ин-тут. – Л., 1956. – 16л.
943114
  Киреев Р.Т. Подготовительная тетрадь: Роман. / Р.Т. Киреев. – М., 1983. – 255с.
943115
  Перлов И.Д. Подготовительное заседание Народного суда / И.Д. Перлов. – М., 1943. – 41с.
943116
   Подготовительные задачи к олимпиадам по физике : пособие для учителя. – Минск : Народна асвета, 1984. – 144с.
943117
  Ленин В.И. Подготовительные мариалы к книге "Развитие капитализма в России" / В.И. Ленин. – Москва, 1970. – 717с.
943118
  Бутейко А.Д. Подготовительные органы по учреждению межгосударственных организаций системы ООН : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Бутейко А. Д.; КГУ. – К., 1988. – 188л. – Бібліогр.:л.163-188
943119
  Бутейко А.Д. Подготовительные органы по учреждению межгосударственных организаций системы ООН : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Бутейко А.Д.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
943120
   Подготовительные работы к устройству ХІ-го Археологического съезда в Киеве // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 361-363. – ISBN 966-7272-00-1
943121
  Сингуринди Э.Г. Подготовка автомобиля к соревнованиям / Э.Г. Сингуринди. – М., 1976. – 80с.
943122
  Рокитко Т.П. Подготовка Антаной нападения панской Польши на Советскую Россию в 1920 году : Дис... канд.ист.наук: / Рокитко Т.П.; КГУ. – К, 1951. – 262л.
943123
  Рокито Т.П. Подготовка Антантой нападения панской Польши на Советскую Россию в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рокито Т. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1951. – 21 с.
943124
  Гитман М.Б. Подготовка аспирантов к инновационной деятельности / М.Б. Гитман, Е.К. Гитман, В.Ю. Столбов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 5. – С. 102-111. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются механизмы управления формированием готовности аспирантов к инновационной деятельности. Приведены некоторые результаты сравнительного анализа программ послевузовской подготовки в российских и зарубежных вузах. Особое место ...
943125
  Дмитриева И.В. Подготовка бакалавров к инновационной профессиональной деятельности / И.В. Дмитриева, А.Е. Упшинская // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 67-74. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена вопросам формирования у студентов-бакалавров инновационных компетенций. Разработана матрица взаимосвязи дисциплин и формируемых компетенций у бакалавров по направлению 15100 «Технологические машины и оборудование». Выявлена взаимосвязь ...
943126
  Езова С.А. Подготовка библиопсихологов в вузах культуры // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2006. – № 2. – С. 183-195
943127
  Царева А.В. Подготовка библиотечно-информационных специалистов во Франции // Библиотековедение : Научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 1. – С. 86-94. – ISSN 0869-608Х
943128
  Гендина Н.И. Подготовка библиотечных кадров в сфере лингвистического обеспечения библиотечной технологии: проблемы совместимости и преемственности содержания среднего, высшего и дополнительного образования / Н.И. Гендина, А.Ш. Меркулова // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 24-30. – ISSN 0130-9765
943129
  Ржеусский А.В. Подготовка библиотечных специалистов в Украине: реалии и перспективы / А.В. Ржеусский, Н.Э. Кунанец // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 179-183. – ISBN 978-985-7125-33-3


  Исследованы различные направления подготовки библиотечных специалистов высшими учебными заведениями Украины.
943130
  Бенада Э. Подготовка блока мощностью 55 Мвт к работе в условиях частых пусков / Э. Бенада. – М., 1968. – 16с.
943131
  Скоробогатова Т.С. Подготовка будущего учителя информатики к самообразованию в своей педагогической деятельности / Т.С. Скоробогатова, Е.Н. Перевощикова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 92-97. – ISSN 0234-0453
943132
   Подготовка будущего учителя к внеклассной воспитательной работе. – Смоленск, 1986. – 179с.
943133
  Кудабаева М.М. Подготовка будущего учителя к воспитательной работе в школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кудабаева М.М.; М-во нар.образования ТССР. – Ашхабад, 1973. – 34л.
943134
  Овчинников С.С. Подготовка будущего учителя к общественной деятельности в процессе внеучебной работы в педагогическом вузе : Автореф... канд. пед.наук: / Овчинников С. С.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
943135
   Подготовка будущего учителя к осуществлению политехнического образования, трудового воспитания и профориентации сельских школьников. – Куйбышев, 1989. – 160 с.
943136
  Имаметдинова Раиса Ядкаровна Подготовка будущего учителя на основе личностно ориентированного обучения // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 75-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
943137
  Пахненко И.И. Подготовка будущих преподавателей лингвистических и лингвометрических дисциплин к организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов-филологов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 271-283. – ISSN 2312-5993
943138
  Попова Г.В. Подготовка будущих психологов к практической деятельности тренера социально-психологического тренинга методом игрового проектирования / Г.В. Попова, Н.Э. Милорадова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 124-130. – ISSN 2078-7782
943139
  Митрофанова Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию новых информационных технологий : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 43-45, 55 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
943140
  Салангина Н.Я. Подготовка будущих учителей информатики к проведению внеурочной деятельности // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 53-58. – ISSN 0234-0453
943141
   Подготовка будущих учителей к воспитательной работе в школе. – Казань, 1985. – 191 с.
943142
   Подготовка будущих учителей к воспитательной работе в школе. – Казань, 1988. – 199 с.
943143
  Айбазова М.Ю. Подготовка будущих учителей к работе в условиях инклюзивного образования / М.Ю. Айбазова, К.Ю. Лавринец // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 82-86. – ISSN 0869-561Х
943144
  Алиев Р.И. оглы Подготовка в Азербайджане кадров специалистов со средни специальным образованием в послевоенные годы : Автореф... канад. ист.наук: 07.00.02 / Алиев Р. И. оглы; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1973. – 35л.
943145
  Мор Н.М. Подготовка Великого Октября. / Н.М. Мор. – М., 1948. – 80с.
943146
  Абишева Б.Н. Подготовка великого перелома и начало масового колхозного движения в бывшем Акмолинском округе Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абишева Б.Н.; АН СССР. – Москва, 1952. – 15л.
943147
   Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции. – М, 1937. – 56с.
943148
  Чаадаева О.Н. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции / О.Н. Чаадаева. – М., 1952. – 147с.
943149
  Штейнберг В.А. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции в Латвии (март - авг. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Штейнберг В.А.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1951. – 16л.
943150
   Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. – К, 1955. – 943с.
943151
  Семенов Д Подготовка велосипеда к соревнованию. / Д Семенов. – М., 1956. – 85с.
943152
  Дементьев К.И. и др. Подготовка водителей мотоциклов / К.И. и др. Дементьев. – М., 1964. – 136с.
943153
  Левин И.Д. Подготовка войны на Арабском Востоке. / И.Д. Левин. – М., 1937. – 76с.
943154
   Подготовка войскового разведчика. – М, 1991. – 335с.
943155
  Когогин С.А. Подготовка выпускников в образовательном кластере: модель оценки качества образования / С.А. Когогин, Л.Р. Ягудина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 112-117. – ISSN 0869-3617


  В статье обосновывается инновационный подход к оценке качества образования в образовательном кластере. Приводится описание опыта разработки и реализации интегрированной модели оценки качества подготовки выпускников на примере машиностроительного ...
943156
  Зуев И.Г. Подготовка высококвалифицированных рабочих в трехгодичных школах мастеров / И.Г. Зуев. – М., 1971. – 48с.
943157
  Макаренко А.Н. Подготовка высококвалифицированных технических кадров в условиях кризиса / А.Н. Макаренко, А.Н. Соловьев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 103-107. – ISSN 0132-1625
943158
   Подготовка гимнастов-женщин. – М, 1966. – 152с.
943159
  Засенко В.В. Подготовка глухих учащихся к самостоятельной трудовой деятельности / В.В. Засенко. – К., 1990. – 100с.
943160
  Исмаилов Ф. Подготовка госбюджета Азербайджана в рамках среднесрочной стратегии расходов // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 78-85. – ISSN 0207-3676
943161
  Савинов Л.В. Подготовка государственных и муниципальных служащих для поликультурного общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 56-62. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует практику подготовки государственных и муниципальных служащих для поликультурного общества на примере современной России. Утверждается, что в сфере государственного и муниципального управления новая поликультурная политика должна ...
943162
  Ковин В.Ф. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Ковин В.Ф. ; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1971. – 24 с.
943163
   Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – М, 1972. – 224с.
943164
   Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – М, 1977. – 367с.
943165
  Пучинский В.К. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. / В.К. Пучинский. – М., 1962. – 90с.
943166
  Иванов А.А. Подготовка данных в ВЦ. / А.А. Иванов. – М., 1981. – 192с.
943167
  Каган В.Е. Подготовка девушки к супружеству / В.Е. Каган. – М, 1992. – 79с.
943168
  Бырдина С.В. Подготовка дела к слушанию в советском гражданском процессе / С.В. Бырдина. – Саратов, 1960. – 123с.
943169
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Hалоги : Пособие для судей арбитражных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 448 с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-411-0
943170
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Банки : Пособие для судей арбитражных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфpа-М, 1997. – 592с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5862254269
943171
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Перевозки : Пособие для судей арбитржных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 544с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-417-Х
943172
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Поставки : Пособие для судей арбитржных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 272с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-394-7
943173
  Фурсов Д.А. Подготовка дела к судебному разбирательству. Собственность : Пособие для судей арбитржных судов / Д.А. Фурсов. – Москва : Инфра-М, 1997. – 560с. – (Судебные арбитражные споры). – ISBN 5-86225-410-2
943174
  Шабалина А.Н. Подготовка детей в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Шабалина А.Н.;. – М., 1950. – 9л.
943175
   Подготовка детей и подростков к труду. – М., 1984. – 33с.
943176
   Подготовка детей к школе в СССР и ЧССР. – М, 1989. – 175с.
943177
  Чмыга ФФ А. Подготовка дипломной работы по истории колхоза или совхоза. / ФФ А. Чмыга. – М., 1979. – 33с.
943178
  Колесникова З.П. Подготовка женских педагогических кадров в Узбекистане (1925 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Колесникова З.П.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 31л.
943179
  Петракова В.И. Подготовка женщин-снайперов в годы Великой Отечественной войны // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-109. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  в
943180
   Подготовка жилищных дел к судебному разбирательству. – Саратов, 1991. – 368с.
943181
  Триханова Н.В. Подготовка задач к решению на аналоговой вычислительной машине / Н.В. Триханова, И.Г. Сышляева. – часть 1. – Томск, 1976. – 115с.
943182
  Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 года / В.В. Гармиза. – М., 1957. – 264с.
943183
  Владимирский Н.А. Подготовка и возникновение рабочей печате в России : стенограмма / Н.А. Владимирский. – Москва, 1948. – 24 с.
943184
  Цвиркун П.П. Подготовка и воспитание военных кадров накануне и в годы Великой Отечественной войны (1937-1945 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Цвиркун П.П. ; Ин-т ист. АН УССР. – Киев, 1969. – 21 с.
943185
   Подготовка и воспитание кадров рабочего класса автономных республик РСФСР. – Чебоксары, 1983. – 141с.
943186
   Подготовка и воспитание научных кадров. – М, 1982. – 130с.
943187
  Бородачев Валерий Григорьевич Подготовка и воспитание партийных кадров в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бородачев Валерий Григорьевич; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 23л.
943188
  Белоус Владимир Иванович Подготовка и воспитание рабочих в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) (На материалах Горьковской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Белоус Владимир Иванович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1980. – 15л.
943189
  Жигня К.Л. Подготовка и заключение мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией после второй мировой войны. / К.Л. Жигня. – Кишинев, 1981. – 223с.
943190
  Копылова А.Д. Подготовка и издание карт минимальным числом красок / А.Д. Копылова. – Москва : Недра, 1988. – 158 с. – ISBN 5-247-00053-6
943191
   Подготовка и издание систематических собраний действующего законодательства. – Москва, 1969. – 344с.
943192
   Подготовка и использование кадров науки. – М, 1989. – 156с.
943193
   Подготовка и использование научно-технических словарей в системе информационного обеспечения. – Москва : Русский язык, 1986. – 191 с.
943194
  Вирский Е.А. Подготовка и использование специалистов высшей и средней квалификации в промышленности. : Автореф... канд. єкон.наук: / Вирский Е.А.; АН БССР. Ин-т єкономики. – Минск, 1965. – 20л.
943195
   Подготовка и коксование углей. – Свердловск, 1960. – 288с.
943196
  Горцевский А.А. Подготовка и написание курсовых работ по философским дисциплинам / А.А. Горцевский. – Л., 1964. – 15с.
943197
   Подготовка и обучение кадров в области профессиональной гигиены. – М, 1989. – 48с.
943198
   Подготовка и организация работ по созданию подсистемы АСУ. – Новосибирск, 1976. – 135с.
943199
  Бушуев К.Д. Подготовка и осуществление программы ЭПАС / К.Д. Бушуев. – М, 1976. – 62с.
943200
  Фурман В.Л. Подготовка и осуществление социалистического переворота в Одессе : Дис... наук: / Фурман В.Л.;. – 211л. – Бібліогр.:л.204-211
943201
  Иванов Л.Н. Подготовка и первые итоги второй империалистической войны на море. / Л.Н. Иванов. – М.-Л., 1941. – 156с.
943202
  Третяк О.В. Подготовка и переподготовка кадров по некоторым направлениям на радиофизическом ф-те КГУ / О.В. Третяк, Н.Г. Находкин // Тез.доклада на конф. "Проблемы и опыт работы по подготовке кадров для освоения новой техники"
943203
  Гусейнов В.Э. Подготовка и переподготовка рабочих кадров в условиях научно-технической революции. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.18 / Гусейнов В.Э.; МГУ. – М, 1973. – 24л.
943204
   Подготовка и переподготовка специалистов библиотечно-инфомационной сферы : Ежегодный межведомственный сборник научных трудов. – Москва, 2005. – 104с. – ISBN 5-85638-101-7
943205
  Черняков Б.И. Подготовка и переподготовка фотожурналистов в СССР 1970-1990-е годы : Материалы к докладу / Б.И. Черняков; Всесоюз. ин-т повышения квалификации работников печати.Московский ин-т политики и социального управл. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 27c.
943206
   Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве. – М, 1957. – 552с.
943207
   Подготовка и повышение квалификации библиотекарей. – М, 1963. – 22с.
943208
   Подготовка и повышение квалификации информационных работников в ВНР. – М, 1976. – 103с.
943209
   Подготовка и повышение квалификации информационных работников в ГДР. – М, 1976. – 24с.
943210
  Степанчук В.П. Подготовка и повышение квалификации лекторских кадров / В.П. Степанчук. – К., 1983. – 9с.
943211
  Степанчук В.П. Подготовка и повышение квалификации лекторских кадров / В.П. Степанчук. – К., 1983. – 8с.
943212
  Батышев С.Я. Подготовка и повышение квалификации рабочих на производстве / С.Я. Батышев. – М, 1965. – 263с.
943213
   Подготовка и повышение квалификации руководителей высшего звена. – М, 1985. – 319с.
943214
  Гавриловец Л.В. Подготовка и подписание договора между ФРГ и ПНР в 1970 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 161-164. – ISSN 0042-8779
943215
  Гандлевский М.Д. Подготовка и представление предприятиями и организациями научно-технической, производственной и экономической информации в центральные информационные органы / М.Д. Гандлевский. – М., 1966. – 16с.
943216
  Гандлевский М.Д. Подготовка и представление предприятиями и организациями научно-технической, производственной и экономической информации в центральные информационные органы / М.Д. Гандлевский. – М., 1974. – 18с.
943217
  Шадрин И.П. Подготовка и принятие решения - функция научного управления социалистическим обществом : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Шадрин И.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1969. – 25л.
943218
   Подготовка и проведение библиографического обзора. – М, 1988. – 16с.
943219
   Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Башкирии. – Уфа : Башкирское книжное, 1957. – 532 с.
943220
   Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в Тверской губернии. – Калинин : Калининское книжное, 1960. – 497 с.
943221
  Капустин М.И. Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции на северном фронте : Автореф... канд. ист.наук: / Капустин М.И.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1952. – 16л.
943222
  Бурджалов Э.Н. Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции. / Э.Н. Бурджалов. – М., 1951. – 128с.
943223
   Подготовка и проведение вступительных экзаменов в вузы. – Воронеж, 1974. – 137с.
943224
   Подготовка и проведение государственного экзамена по научному коммунизму. – М, 1979. – 175с.
943225
  Постников М.А. Подготовка и проведение заседаний исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся. / М.А. Постников, В.С. Шаповалов. – М., 1959. – 70с.
943226
  Гиоев М.И. Подготовка и проведение коллективизации с.х. в Северной Осетии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гиоев М.И.; М-во культуры СССР. – Дзауджикау, 1953. – 16 с.
943227
  Кернаценский В. Подготовка и проведение коллективизации сельского хозяйства в казачьих районах. Оренбуржья (1924-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кернаценский В.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1967. – 28л.
943228
  Лааси Э.Э. Подготовка и проведение коллективизации эстонского крестьянства (1944-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лааси Э.Э.; АН Эст. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 29л.
943229
  Богомолов А.П. Подготовка и проведение Коммунистической партией Чехословакии национальной и демократической революции (1939-1945 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Богомолов А.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1964. – 16 с.
943230
   Подготовка и проведение Октябрьской революции в Туркменистане. – Ашхабад, 1954. – 304 с.
943231
  Дидковская С.П. Подготовка и проведение отдельных видов судебной экспертизы : Учебное пособие / С.П. Дидковская, Н.И. Клименко, В.К. Лисиченко; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1977. – 79с.
943232
   Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний : Методические рекомендации. – Новосибирск, 1983. – 116с.
943233
   Подготовка и проведение приемо-сдаточных испытаний. – Новосибирск, 1987. – 134с.
943234
   Подготовка и проведение проверок. – Алма-Ата, 1988. – 238с.
943235
  Шереги Ф.Э. Подготовка и проведение социологического исследования / Ф.Э. Шереги, Л.П. Веревкин. – Ашхабад, 1985. – 127с.
943236
  Жгенти И.Т. Подготовка и проведение сплошной коллективизации в Грузии (1928-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жгенти И. Т.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1970. – 34л.
943237
  Новиков И.Н. Подготовка и проведение сплошной коллективизации в Омской области (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Новиков И.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с
943238
  Турчанинова Е.И. Подготовка и проведение сплошной коллективизации сельского хозяйства в Ставрополье / Е.И. Турчанинова. – Душанбе, 1963. – 320с.
943239
  Гореватый Н.М. Подготовка и проведение судебного следствия / Н.М. Гореватый. – М, 1955. – 112с.
943240
  Кошелева Елена Александровна и др. Подготовка и проведение экзаменов по химии в школе / Елена Александровна и др. Кошелева. – М., 1990. – 94с.
943241
  Савичев К.П. Подготовка и распределение молодых специалистов в СССР. / К.П. Савичев. – М., 1972. – 159с.
943242
  Тараненко В.Ф. Подготовка и рассмотрение дел в Государственном арбитраже. / В.Ф. Тараненко. – М., 1979. – 41с.
943243
  Филиппов Н.Н. Подготовка и рациональное использование механизаторских каров совхозов - важнейшее условие дальнейшего развития сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Филиппов Н.Н.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 22л.
943244
  Исаев В.Т. Подготовка и рост кадров машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности БССР в послевоенные годы (1945-1950) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Исаев В.Т.; Минск. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 26л.
943245
  Филимонов Б.А. Подготовка и судебное рассмотрение дел о досрочном освобождении от наказания несовершеннолетних : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Филимонов Б.А. ; МГУ. – Москва, 1962. – 20 с.
943246
  Четвериков В.Н. др. Подготовка и телеобработкаданных в АСУ / В.Н. др. Четвериков. – М, 1981. – 320с.
943247
   Подготовка и тренировка пловцов-подводников. – М, 1966. – 144с.
943248
  Чиненный А.И. Подготовка и чтение лекций / А.И. Чиненный. – М., 1974. – 95с.
943249
  Палкин Ю.И. Подготовка и чтение лекций на экономические темы / Ю.И. Палкин. – К, 1983. – 16с.
943250
  Свечников П.В. Подготовка и чтение на общестевнно-политическую тему / П.В. Свечников. – М., 1974. – 80с.
943251
   Подготовка и чтение научно-технического доклада на семинаре. – М, 1990. – 38с.
943252
  Крадинова Г.А. Подготовка инженерно-технических кадров в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Крадинова Г.А.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
943253
  Калинин Е.С. Подготовка инженерно-технических кадров для социалистической промышленности в Нижегородском крае в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Калинин Е.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
943254
  Терентьев В.П. Подготовка инженерно-технических кадров на Украине в годы первой пятилетки (для тяжелой пром.) : Автореф... канд. ист.наук: / Терентьев В. П.; МВО УССР, ХГУ, Каф. ист. СССР. – Х., 1955. – 16л.
943255
  Палехов В.Г. Подготовка инженерно-технических кадров тяжелой промышленности в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Палехов В.Г.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории СССР. – Москва, 1950. – 25 л.
943256
   Подготовка инженерных кадров в БССР. – Минск, 1988. – 80с.
943257
  Бакаева Л. Подготовка инженерных кадров в Киевском политехническом институте до 1914 года (на примере исследования прохождения курса наук студентом инженерного отделения Б.Г. Паустовским) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 23-35. – ISSN 2079-2999


  Стаття присвячена підготовці інженерних кадрів в Київському політехнічному інституті під час навчання Б. Паустовського (1907-1914) Дано короткий огляд стану учбової частини інженерного відділення до вступу до інституту Б. Паустовського. Розкрита суть ...
943258
   Подготовка инженерных кадров в США. – Москва, 1980. – 24с.
943259
  Биктагиров И.А. Подготовка инженерных кадров к деятельности в условиях интеграции российской экономики в мировую / И.А. Биктагиров, А.А. Вологдин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 67-70. – ISSN 0869-3617


  В статье изложен опыт сотрудничества двух российских вузов разного профиля: технологического (КНИТУ) и гуманитарного (ВАВТ) в области разработки программы профессиональной переподготовки «Менеджмент внешнеторговой деятельности организации в условиях ...
943260
  Главацкий М.Х. Подготовка инженерных кадров на Урале. : Автореф... Канд.ист.наук: / Главацкий М.Х.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1963. – 17л.
943261
  Семенова Г.П. Подготовка инженерных кадров с помощью ДОТ (опыт, результаты, перспективы) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 90-95. – ISSN 0869-3617


  Подготовка технических специалистов связана с наличием в вузе весьма дорогостоящих учебно-научных лабораторий, составляющих материально-техническую базу для формирования практических навыков будущих специалистов. Опыт СЗТУ( Северо-Западный ...
943262
  Шматков Е.В. Подготовка инженеров-машиностроителей в СФРЮ / Е.В. Шматков. – Москва, 1977. – 44с.
943263
  Толипов У.К. Подготовка инженеров-педагогов в Республике Узбекистан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 324-326


  В данной статье рассматриваются вопросы истории развития системы подготовки инженерно-педагогических кадров, сделан анализ проблем, характерных для системы инженерно-педагогического образования, имеющихся на момент обретения Узбекистаном независимости ...
943264
   Подготовка инженеров в Московском высшем техническом училище. – М, 1983. – 199с.
943265
  Вишнякова И.В. Подготовка инженеров с использованием новых технологий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются методологические особенности организации подготовки студентов инженерных специальностей с использованием методов активного обучения (решение ситуационных задач, работы в командах над поставленной задачей и др.). Представляются важные ...
943266
   Подготовка инновационно ориентированного специалиста как предпосылка модернизации отечественной экономики / Резник, , , Чувакова, // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С.31-36. – ISSN 1990-9780


  В современных условиях задача модернизации отечественной экономики является первостепенной. Однако она не может быть решена без специально подготовленных высококвалифицированных специалистов. В связи с этим перед высшей школой стоит стратегически ...
943267
  Савельев А.Я. и др. Подготовка информации для автоматизированных обучающих систем / А.Я. и др. Савельев. – М., 1986. – 175с.
943268
  Дудорин В.И. и др. Подготовка информации для руководителей / В.И. и др. Дудорин. – М., 1980. – 63с.
943269
  Грибанькова А.А. Подготовка исследователей к академической карьере: публикации в международных журналах / А.А. Грибанькова, А.Б. Серых // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 9. – С. 145-151. – ISSN 0235-1188


  В статье отражены базовые компетенции молодых исследователей (аспирантов), необходимые для успешной подготовки издания результатов научно-исследовательской деятельности в международных реферируемых журналах.
943270
  Дежина И. Подготовка исследовательских кадров для российской науки / И. Дежина, С. Егерев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 141-145. – ISSN 0042-8736
943271
   Подготовка историка в университете. – Саратов, 1990. – 80с.
943272
  Ефремова Н.Ф. Подготовка к единому государственному экзамену как педагогическая проблема // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 18-23. – ISSN 1726-667Х
943273
  Фортинский Ф.Я. Подготовка к изданию грамот Оттона В[еликого] / Ф. Фортинский // Le Сomite des travaux historiques et scientifigues / Ф.Я. Фортинский. – [Киев] : [в унив. тип.], 1887. – 26 с.
943274
  Муштари Д.Х. Подготовка к математическим олимпиадам: задачи, темы, методы / Д.Х. Муштари. – Казань, 1990. – 138с.
943275
  Семенова Ю.Л. Подготовка к международным экзаменам как средство формирования билингвальной коммуникативной компетенции учащихся // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-30. – ISSN 1726-667Х
943276
  Иваненко А.П. Подготовка к обучению грамоте в детском саду / А.П. Иваненко. – К., 1987. – 128с.
943277
  Мейер Подготовка к польскому мятежу в Минской губернии в 1861 году : Записки генерал-майора - Мейера / Мейер. – Под редакцией и с предисловием Д.В. Скрынченко. – Минск : Типография С.А. Некрасова, 1908. – 134 с., II
943278
   Подготовка к предпринимательской деятельности в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 52-56. – ISSN 0321-0383
943279
  Кузнецов С.А. Подготовка к проведению Гаагской конференции 1930 года / С.А. Кузнецов, М.В. Грушко // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 64-72
943280
  Пискун Д.Н. Подготовка к проведению очной ставки // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 156-161. – ISSN 0201-7245
943281
  Бухаров В.П. Подготовка к пуску средств автоматизации блоков мощностью от 150 и 220 Мвт / В.П. Бухаров. – М, 1964. – 60с.
943282
  Кравцов В.А. Подготовка к путешествию / В.А. Кравцов. – М-Л, 1930. – 125с.
943283
  Громова О. Подготовка к рекламной компании: с чего начинать наступление на потребителя ? // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 7/8 (178). – С. 45-47
943284
  Баранов К.Д. Подготовка к экзамену по английскому языку (чтение газет) / К.Д. Баранов. – Куйбышев, 1970. – 72с.
943285
   Подготовка к экзамену по биологии. – М, 1972. – 90с.
943286
  Швецова Ю.О. Подготовка кадров в области устного перевода на пороге ввдения уровневой системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 64-66. – ISSN 1726-667Х
943287
   Подготовка кадров в СССР. – Москва, 1934. – 84 с.
943288
   Подготовка кадров в СССР (1927-1931гг.). – Москва-Ленинград, 1933. – 260 с.
943289
  Бырка Г.И. Подготовка кадров высшей и средней квалификации в Молдавской ССР / Г.И. Бырка. – Кишинев, 1981. – 131с.
943290
  Бырка Г.И. Подготовка кадров высшей и средней квалификации в Молдавской ССР за годы социалистического строительства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бырка Г.И. ; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 21 с.
943291
   Подготовка кадров высшей квалификации : некоторые интеграционные механизмы / Н. Матушкин, М. Гитман, В. Столбов, Е. Гитман // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 119-127. – ISSN 0869-3617
943292
  Аржаных Е.В. Подготовка кадров высшей квалификации в России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-56. – ISSN 0320-8168
943293
  Маресова Н. Подготовка кадров высшей квалификации в России: болонский вызов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 80-83. – ISSN 0869-3617
943294
  Брежнева В.В. Подготовка кадров для библиотек: кто виноват и что делать? / Валентина Владимировна Брежнева // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 52-54. – ISSN 1726-6726


  19-20 марта 2015 года в Санкт-петербургском государственном институте культуры в 11-й раз состоялась специализированная международная научно-методическая конференция "Непрерывное библиотечно-информационное образование". Организаторы конференции ...
943295
  Чумаков В.А. Подготовка кадров для власти, бизнеса и гражданского общества в Европе и России / В.А. Чумаков, Ю.Ю. Максимова // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 1 : Бизнес - образование в Европе и в России. – С. 103-120. – ISSN 0235-5620


  В этой статье анализируются две основные проблемы - определение рейтинговых позиций лучших университетов мира, сделанное независимым рейтинговым агентством «РейтОР», и распространение в России такой эффективной формы бизнес-образования, как ...
943296
  Логинов Н.М. Подготовка кадров для партизанских формирований Украины в период Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Логинов Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
943297
  Логинов Н.М. Подготовка кадров для партизанских формирований Украины в период Великой Отечественной войны. : Дис... Канд. ист наук: 07.00.01 / Логинов Н.М.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1992. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
943298
  Новгородский Ю.Ф. Подготовка кадров для промышленности. / Ю.Ф. Новгородский, Н.М. Хайкин. – М., 1968. – 72с.
943299
  Лысенко Н.А. Подготовка кадров для социалистического сельского хозяйства. / Н.А. Лысенко. – М., 1975. – 96с.
943300
  Де Брюйн Подготовка кадров для управления предприятиями / Де Брюйн. – М., 1968. – 104с.
943301
  Левшина Е.А. Подготовка кадров и научная работа / Е.А. Левшина. – Москва, 1975. – 44с.
943302
  Шищенко П.Г. Подготовка кадров по охране природной среды и рациональному использованию естественных ресурсов на географических факультетах университетов / П.Г. Шищенко, М.И. Щербань // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 78-83 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
943303
  Демьяненко А А. Подготовка кадров рабочих на пятилетке в каменноугольной промышленности Донбасса / А А. Демьяненко, . – Х., 1928. – 64с.
943304
  Чишко Виталий Сергеевич Подготовка кадров специалистов для сельского хозяйства Украинской ССР в условиях развитого социализма (1966-1970 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чишко Виталий Сергеевич; КГУ. – К., 1984. – 261л.
943305
  Чишко В.С. Подготовка кадров специалистов для сельского хозяйства Украинской ССР в условиях развитого социализма (1966-1970). : Автореф... канд. истор.наук: / Чишко В.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 24л.
943306
  Кожар В.Я. Подготовка квалифицированной рабочей силы для колхозов и совхозов БССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кожар В.Я.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 17л.
943307
  Штейнберг А.А. Подготовка квалифицированной рабочей силы для промышленности СССР в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Штейнберг А.А.; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – Москва, 1963. – 15 с.
943308
  Короткий Виктор Андреевич Подготовка квалифицированных кадров рабочего класса в системе профессионально-технического образования во второй половине 70- х годов (на примере УРСР) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.02 / Короткий Виктор Андреевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 243л. – Бібліогр.:л.201-243
943309
  Короткий В.А. Подготовка квалифицированных кадров рабочего класса в системе профессионально-технического образования во второй половине 70-х годов (на примере УССР) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Короткий В.А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
943310
  Клапчук С.Н. Подготовка квалифицированных рабочих - важное направление кадровой политики КПСС / С.Н. Клапчук. – Київ, 1981. – 158с.
943311
  Тхоржевская Т.Д. Подготовка квалифицированных рабочих в системе профтехобразования ЧССР / Т.Д. Тхоржевская. – М., 1989. – 135с.
943312
  Шкодин М.М. Подготовка квалифицированных рабочих в средних ПТУ / М.М. Шкодин. – М., 1980. – 152с.
943313
  Абраменко М.Н. Подготовка квалифицированных рабочих для промышленности в профессионально-технических училищах Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Абраменко М.Н.; АН БССР. – Минск, 1971. – 25л.
943314
  Золотарева Т.А. Подготовка квалифицированных рабочих кадров для сельского хозяйства / Т.А. Золотарева. – Л., 1972. – 52 с.
943315
  Каспранов Р.Ш. Подготовка квалифицированных рабочих кадров и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Каспранов Р.Ш.; Ленингр. фин.-экон. ин-т. – Л, 1972. – 21л.
943316
  Васильев А.А. Подготовка квалифицированных рабочих на машиностроительн. предприятиях / А.А. Васильев. – Москва, 1959. – 176с.
943317
  Осипов А.Н. Подготовка квалифицрованных рабочих для сельского хозяйства / А.Н. Осипов. – М, 1978. – 176с.
943318
  Ларькина Е.И. Подготовка колхозных кадров в прериод массовой коллективизации / Е.И. Ларькина. – М, 1960. – 167с.
943319
  Седова Н.Е. Подготовка конкурентоспособного специалиста в процессе обучения иностранному языку на основе электронной версии учебника ( на примере специальности " Автомобили и автомобильное хозяйство" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 1. – С.66-68. – ISSN 1726-667Х
943320
  Искевич И.С. Подготовка конституционной реформы Временным правительством // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 2. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена одной из основных реформ конституционного характера, осуществленной в России в ХХ в. Основное внимание автор уделяет изучению конституционных проектов, подготовленных Юридическим совещанием при Временном правительстве для представления ...
943321
  Сорокин С.В. Подготовка кормов к скармливанию / С.В. Сорокин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1944. – 88с.
943322
  Шитов С.Б. Подготовка креативных компетентных специалистов-исследователей в обществе знания // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 1726-667Х
943323
  Волдырев Вячеслав Валентинович Подготовка культурно-просветительных работников на Украине в 1971-1980 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Волдырев Вячеслав Валентинович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 22л.
943324
  Болдырев В.В. Подготовка культурно-просветительных работников на Украине в 1971-1980 гг.(На материалах парторганизаций). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Болдырев В.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1991. – 178л. – Бібліогр.:л.156-178
943325
  Кириллов В.И. Подготовка лекторов - пропагандистов права. / В.И. Кириллов, А.М. Медведев. – М., 1980. – 48с.
943326
  Казак Д.Я. Подготовка лекции "Методика самостоятельной работы над произведениями В.Л. Ленина / Д.Я. Казак. – Минск, 1976. – 43 с.
943327
  Крупская Н.К. Подготовка ленинца / Н.К. Крупская. – М, 1985. – 31с.
943328
  Фомин С.К. и др. Подготовка лыжников в условиях среднегорья / С.К. и др. Фомин. – К., 1984. – 151с.
943329
  Прахова М.Ю. Подготовка магистров в инженерной области: отечественная модель / М.Ю. Прахова, С.В. Светлакова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 118-124. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются особенности подготовки магистров в области техники и технологий, сложившиеся в российской модели магистратуры, и их отличия от западной модели. Анализируются факторы, обусловившие это своеобразие, и предлагаются меры, которые ...
943330
  Маматюсупов А. Подготовка массового колхозного движения в Киргизии (1918-1930 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маматюсупов А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1956. – 14л.
943331
  Чеснокова Э.М. Подготовка массового колхозного движения в Ульяновском округе Средне-Волжской области (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова Э.М.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. истории СССР. – М., 1952. – 18л.
943332
  Антоненко Б.А. Подготовка массовой коллективизации в сельском хозяйстве Таджикистана : Автореф... канд. ист.наук: / Антоненко Б.А.;. – Сталинобад, 1967. – 17л.
943333
  Николаев В.И. Подготовка материала к печати / В.И. Николаев. – Л, 1963. – 28с.
943334
  Иванов Л.А. Подготовка материалов для автотехнических и трасологических экспертиз. / Л.А. Иванов. – Саратов, 1963. – 56с.
943335
  Иванов Г.Е. Подготовка материалов для производства судебной дорожно-транспортной экспертизы. / Г.Е. Иванов. – Саратов, 1970. – 41с.
943336
   Подготовка межархивных справочников. – М, 1991. – 62с.
943337
  Лялин Алексей Михайлович Подготовка менеджеров и социально-экономическое развитие России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х
943338
  Лялин Алексей Михайлович Подготовка менеджеров и социально-экономическое развитие России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 1726-667Х
943339
  Вострикова Н.А. Подготовка менеджеров международных служб вузов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 73-76. – ISSN 1026-955X


  Показано, что успешное ведение вузом международной деятельности зависит от эффективной организации работы его международных служб. При этом уровень эффективности определяется качеством профессиональных компетенций сотрудников этих служб, а также ...
943340
  Кондратенко Г.П. Подготовка молодежи к выбору медицинских специальностей / Г.П. Кондратенко, ороховский. – М, 1976. – 47с.
943341
  Яцуба Б.П. Подготовка молодежи к защите социалистического Отечества / Б.П. Яцуба. – М., 1986. – 224с.
943342
  Халемский Г.А. Подготовка молодежи к рационализаторской и изобретательской деятельности / Г.А. Халемский. – М, 1991. – 157с.
943343
   Подготовка молодого лектора. – М, 1982. – 80с.
943344
   Подготовка молодого футболиста. – М, 1973. – 217с.
943345
  Солодкая З.И. Подготовка молодых рабочих в современных условиях / З.И. Солодкая, Н.К. Деева. – М., 1987. – 190с.
943346
  Артемьева Е.Б. Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0130-9765


  Подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского образования по специальности 05.25.03 "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение"
943347
  Бедный Б.И. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре: исследовательские школы / Б.И. Бедный, В.Б. Казанцев, Е.В. Чупрунов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 34-42. – ISSN 0869-3617


  В статье анализируются общие подходы к проектированию структурированных программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, принятые странами Европейского Союза в рамках третьего цикла Болонского процесса. Показано, что ...
943348
  Пусько В.С. Подготовка научно-педагогических кадров в МГТУ имени Н.Э. Баумана // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 37-40. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются наиболее общие вопросы подготовки научных и научно-педагогических кадров в высшем учебном заведении на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана, особенности работы диссертационных советов, некоторые направления научно-исследовательской ...
943349
  Цеховой Н.П. Подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру. Опыт Томского государственного университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 76-80. – ISSN 1026-955X


  Проанализирован процесс эволюции института аспирантуры в системе подготовки научно- педагогических кадров (1925-1991) на примере Томского государственного университета. Внимание уделено проблемам в работе аспирантуры ТГУ в указанный период, ...
943350
  Ругия Ганбар кызы Подготовка научного текста, текстилогическое исследование и комментирование труда Фиридун-бека Кочарли "Азербайджанская литература" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ругия Ганбар кызы; АН АзССР. Ин-т литературы им. Низмаи. – Баку, 1981. – 24л.
943351
  Снежин М.И. Подготовка научной рукописи : Пособие для авторов, рецензентов, редакторов и корректоров / М.И. Снежин. – Киев, 1948. – 159 с.
943352
  Галенчик Н.И. Подготовка научных кадров в Белорусской ССР и их творческий вклад в развитие науки 1945-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Галенчик Н.И.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1970. – 25л.
943353
  Исмаилов Э.Э. Подготовка научных кадров в России и за рубежом (сравнительный анализ) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 24-34. – ISSN 0869-3617
943354
  Дворецкий Ю.И. Подготовка национальных кадров - важное условие экономического прогресса в развивающихмя странах : Автореф... канд. экон.наук: 606 / Дворецкий Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданвоа. – Л., 1969. – 24л.
943355
  Гоголев М.И. Подготовка невоенизированных формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны : ( Методическое пособие) / М.И. Гоголев, И.А. Качанов, В.М. Шустиков; Под ред. В.И. Михайлова. – Москва : Медицина, 1977. – 88 с.
943356
  Гайко Б.А. Подготовка невоенизированных формирований и учреждений медицинской службы гражданской обороны / Б.А. Гайко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 106с.
943357
  Ковальчук Н.Р. Подготовка нефтяных и газовых месторождений к подсчету запасов и разработке / Н.Р. Ковальчук. – М, 1977. – 119с.
943358
   Подготовка новых педагогических кадров. – М, 1930. – 172с.
943359
  Лебедева Н.С. Подготовка Нюрнбергского процесса / Н.С. Лебедева. – М., 1975. – 238с.
943360
  Агеенков А.Т. Подготовка облучённого ядерного горючего к химической переработке / А.Т. Агеенков. – Москва, 1975. – 80 с.
943361
   Подготовка облученного ядерного топлива к химической переработке. – М, 1982. – 124с.
943362
  Дженнингс В.Г. Подготовка образцов для гозохромотографического анализа. / В.Г. Дженнингс, А. Рапп. – Москва : Мир, 1986. – 115 с.
943363
   Подготовка общественных физкультурных кадров. – М, 1946. – 112с.
943364
  Чачко А.Г. Подготовка операторов энергоблоков / А.Г. Чачко. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 231 с.
943365
  Левштейн М.И. Подготовка оригиналов изданий / М.И. Левштейн. – М, 1976. – 115с.
943366
  Дубровская Н.А. Подготовка оригиналов малотиражных работ к оперативному изданию / Н.А. Дубровская. – М, 1969. – 176с.
943367
   Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск : Учебное пособие. – Москва : Воениздат, 1989. – 463с.
943368
  Тимков А.В. Подготовка офицерских кадров в вузах Российской Империи // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 134-138. – ISSN 1609-4646


  В статье на основе использования архивных материалов и исторических источников показаны влияние и роль офицерского корпуса Российской Империи на подготовку и становление молодых офицеров. Influence and role of officers’ corpus of the Russian Empire in ...
943369
  Петров Б. и др. Подготовка парашютиста / Б. и др. Петров. – М., 1954. – 280с.
943370
  Леонова Л.С. Подготовка партийных кадров в советско-партийных школах и коммунистических университетах в 1921-1925 годы : Автореф... канд. ист.наук: / Леонова Л.С.; МГУ. Кафедра истории КПСС исторического фак-та. – М., 1965. – 15л.
943371
  Вайндорф-Сысоева Подготовка педагогических кадров в виртуальной образовательной среде // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-28. – ISSN 0869-3617
943372
   Подготовка педагогических кадров в высшей школе : Библиогр. указ. лит. – Харьков, 1988. – 16 с.
943373
  Калмыков С.В. Подготовка педагогических кадров в университете // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 80-88. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается анализ процесса подготовки учительских кадров в Бурятском государственном университете, обобщен опыт вузовской подготовки педагогических кадров для средней школы Бурятии. Показано, что в период осуществления модернизации образования ...
943374
  Беляев А.В. Подготовка педагогических кадров для кадетских корпусов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 58-65. – ISSN 0869-561Х
943375
  Чалов А.Н. Подготовка педагогических кадров для села / А.Н. Чалов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 167с.
943376
  Темина С.Ю. Подготовка педагогических кадров к принятию решений на основе интеграции различных научных подходов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 61-63. – ISSN 1726-667Х
943377
   Подготовка пенсионного дела. – М, 1966. – 63с.
943378
  Соловов А.В. Подготовка персонала для виртуальных учебных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 10. – С.32-36. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются направления и примерное содержание подготовки персонала образовательных учреждений для работы в виртуальных учебных средах электронного обучения.
943379
  Слесаренко И.В. Подготовка по иностранным языкам в техническом университете: от студента к преподавателю // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 90-94. – ISSN 0869-3617
943380
  Вашурин П.С. Подготовка подразделений к марш-броскам / П.С. Вашурин. – Москва, 1961. – 36с.
943381
  Воробьева Л.А. Подготовка почвы к валовому фазовому анализу / Л.А. Воробьева, Н.М. Гриндель. – Москва : Издательство Московского университета
2. – 1988. – 93с.
943382
  Кочкин М.А. Подготовка почвы под лесонасаждения в неорошаемых условиях степного Крыма / М.А. Кочкин; Под общ. ред. В.Н. Иванова. – Симферополь, 1954. – 47с.
943383
   Подготовка препаратов для анализа на микрозонде. – М, 1983. – 39с.
943384
   Подготовка препаратов для анализа на микрозонде. – Москва, 1984. – 39 с.
943385
  Карнаух Н.В. Подготовка преподавателей высшей школы в Дерптском Профессорском институте // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-113. – ISSN 0869-561Х


  Профессорский институт был специально созданным структурным подразделением Дерптского университета.
943386
  Киян И.В. Подготовка преподавателей для работы в системе дистанционного обучения // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 1 (84). – С. 9-16. – ISSN 1818-4243


  Институт подготовки преподавателей для системи дистанционного обучения в России находится на стадии своего становления, по зтой причине до сих пор не существует единого понимания роли и функционального наполнения данной профессии. При зтом потребность ...
943387
  Ветров Ю. Подготовка преподавателей к использованию ИКТ: актуальные проблемы / Ю. Ветров, Д. Сомов, С. Печерская // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 0869-3617
943388
  Брагин И.А. Подготовка преподавателей к обеспечению информационной безопасности курсантов военных вузов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (51). – С. 182-188. – ISSN 2073-8536


  статье представлен взгляд на проблему обеспечения информационной безопасности курсантов как составляющей педагогической деятельности преподавателей военных вузов. Выявлена сущность подготовки преподавателей к обеспечению информационной безопасности ...
943389
  Ступницкий И.С. Подготовка преподавателей политической экономии на экономическом факультете Киевкого университета / И.С. Ступницкий. – Киев, 1975. – 37 с.
943390
  Кухаренко В.Н. Подготовка преподавателей университета к работе в среде e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 126-131. – ISSN 0869-3617


  В работе описана система повышения квалификации преподавателей в области дистанционного обучения, реализуемая в НТУ «ХПИ» с 2003 г. Рассматривается подготовительный этап, разработка дистанционного курса и проведение дистанционного учебного процесса. ...
943391
  Громова Т.В. Подготовка преподавателя к деятельности в системе дистанционного обучения - необходимое звено в реформировании российского образования / Т.В. Громова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 101-109
943392
  Гранкина И.И. Подготовка программ повышения квалификации персонала модельных библиотек как перспективное направление в деятельности средней библиотечной школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 58 - 66. – ISSN 0130-9765
943393
  Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов / А.С. Пиголкин. – Москва, 1968. – 168с.
943394
  Вещунов П А. Подготовка производства новых изделий / П А. Вещунов, . – Ленинград, 1975. – 92с.
943395
  Петков Й.И. Подготовка производственных кадров в Болгарии / Й.И. Петков, М.Д. Русинов. – Москва, 1962. – 91 с.
943396
  Борисов Ю.С. Подготовка производственных кадров сельского хозяйства СССР в реконструктивный период / Ю.С. Борисов. – М, 1960. – 288с.
943397
  Жаркова Л.С. Подготовка профессионалов в вузах культуры и искусств – главное условие вхождения в единое мировое образовательное пространство // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 3. – С. 42-48
943398
  Ануфриев А.Ф. Подготовка психолога-диагноста на научной основе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 72-76. – ISSN 0869-3617


  Характеризуются направления подготовки психологов в зависимости от избранного научного подхода. Раскрывается специфика работы практического психолога. Проводится сопоставительный анализ психометрического и каузального подходов к психодиагностике. На ...
943399
  Боков С.Н. Подготовка психологов в свете включения Росси в Болонский процесс / С.Н. Боков // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2006. – № 4. – С. 61-69.
943400
  Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училицах / С.Я. Батышев. – М, 1988. – 176с.
943401
  Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров / С.Я. Батышев. – М, 1984. – 247с.
943402
  Ковригин М.А. Подготовка рабочих кадров в условиях научно-технической революции / М.А. Ковригин. – М., 1981. – 128с.
943403
  Семков А. Подготовка рабочих по металлообработке в промышленных училищах. / А. Семков, Ж. Чокоев. – М., 1960. – 47с.
943404
  Клочков И.Д. Подготовка рабочих широкого профиля в средних профтехучилищах / И.Д. Клочков. – М., 1979. – 190с.
943405
  Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе / К.В. Бардин. – М., 1983. – 96с.
943406
  Кокошин А.А. Подготовка революции в военном деле в условиях бюджетных ограничений: новые инициативы министерства обороны США / А.А. Кокошин, В.И. Бартенев, В.А. Веселов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 11 (551). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068


  В ноябре 2014 г. руководством Министерства обороны США было официально объявлено о запуске «Оборонной инновационной инициативы» (Defense Innovation Initiative). Она призвана стать стержнем «Третьей стратегии компенсации» (Third Offset Strategy), ...
943407
   Подготовка ретроспективных библиографических указателей. – М, 1984. – 22с.
943408
  Фивейская М. Подготовка российских государственных служащих в ХIХ - начале ХХ в. // Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2006. – № 3. – С. 429-454. – ISSN 1607-7334
943409
  Издебский З. Подготовка руководящего персонала предприятий в капиталистических странах / З. Издебский, Е. Тудрей. – М., 1966. – 128с.
943410
  Михайлов Д.А. Подготовка руководящих и теоретических кадров партии в условиях строительства социализма. (1918-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Д.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1968. – 18л.
943411
  Флерик А. Подготовка руководящих кадров будущих предприятий на основе производственного обучения / А. Флерик. – Київ, 1966. – 16с.
943412
  Вурстер К. Подготовка руководящих кадров для будущих частных предприятий / К. Вурстер. – Київ, 1966. – 9с.
943413
   Подготовка рукописи к изданию. – Москва, 1970. – 64 с.
943414
   Подготовка рукописи к изданию. – М, 1975. – 91с.
943415
  Жилин А.Н. Подготовка рукописи к набору : Справочник для работников издательства АН СССР / А.Н. Жилин. – 2-е, изд. испр. и доп. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 224с.
943416
   Подготовка рукописи к печати. – Москва, 1961. – 83 с.
943417
  Гоголев М.И. Подготовка санитарных дружинниц в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах : Учебно-методическое пособие для врачей / М.И. Гоголев. – Москва : Медицина, 1981. – 95с.
943418
  Огрызо В.И. Подготовка сельских школьников к непрерывному образованию : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Огрызо В. И.; АПН СССР, НИИ общих пробл. воспит. – М., 1979. – 19л.
943419
  Бартельс Е.И. Подготовка сельскохозяйственных предприятий к переводу на механизацию учетных работ / Е.И. Бартельс, Л.М. Полковский. – М., 1983. – 144с.
943420
   Подготовка сильнейших пловцов мира. – Москва, 1965. – 160 с.
943421
   Подготовка сильнейших пловцов мира. – Москва, 1972. – 160 с.
943422
  Яковлев В.А. Подготовка скважин к цементированию в сложных геологических условиях / В.А. Яковлев, Н.А. Янченко // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 92-94. – (Геология ; № 5)
943423
  Чулицкий В.М. Подготовка снайпера / В.М. Чулицкий. – М, 1947. – 94с.
943424
  Цокур О.С. Подготовка современного учителя-европейца в системе университетского образования Франции // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 185-189. – (Серія "Педагогічні науки")
943425
  Гончаренко Николай Гаврилович Подготовка социалистической революции и установление Советской власти в Донбассе (февраль 1917 г. - апрель 1918 г.) : Автореф... доктора ист.наук: / Гончаренко Николай Гаврилович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 55л.
943426
  Глебова Л.Н. Подготовка социальных педагогов в современной высшей школе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 4. – С. 29-38.
943427
  Зиновьева В.И. Подготовка социальных работников и принципы инклюзии в университетах Финляндии / В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев, Л.И. Мозгалева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 11. – С. 39-42. – ISSN 1726-667Х


  Рассмотрен опыт двух университетов (Тампере и Восточной Финляндии.)
943428
  Тариева В.А. Подготовка социальных работников к решению задач социальной реабилитации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 1. – С. 72-73. – ISSN 1726-667Х
943429
  Арановская И. Подготовка специалиста как социокультурная проблема // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.115-119. – ISSN 0869-3617
943430
   Подготовка специалистов без отрыва от производства по опыту Воронежского ордена Ленина государственного университета имени Ленинского комсомола. – Москва : Московский университет, 1980. – 205 с.
943431
  Кудрина Е.Л. Подготовка специалистов библиотечно-информационной сферы: взаимодействие вузов культуры и искусств и ГПНТБ России // Ежегодный межведомственный сборник научных трудов / Государственная публичная научно-техническая библиотека России. – Москва, 2009. – ГПНТБ России: 50 лет на службе науки и прогресса
943432
  Квициани Д.Д. Подготовка специалистов в вашей школе в 1960-1980 годы / Д.Д. Квициани. – Ростов -на-Дону, 1990. – 191с.
943433
  Владимров А.И. Подготовка специалистов в виртуальной среде профессиональной деятельности - требование времени / А.И. Владимров, В.С. Шейнбаум // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 10. – С. 2-7. – ISSN 1726-667Х
943434
  Нижнева Н.Н. Подготовка специалистов в высшей школе: технологический подход / Н.Н. Нижнева, Л Н. Нижнева-Ксенофонтова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 35-46. – ISSN 2072-1692
943435
  Кобылева В.О. Подготовка специалистов в области управления образованием в университетах США // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С.143-148. – ISSN 0869-3617


  В предлагаемой статье автор анализирует дисциплинарный статус теории управления образованием, а также практику подготовки специалистов в области управления образованием в американской высшей школе. The present article addresses both the modern ...
943436
  Язиков Е.Г. Подготовка специалистов в области урановой геологии на базе международного научно-образовательного центра кафедры "Геоэкологии и геохимии" : к истории зарождения системы подготовки специалистов / Е.Г. Язиков, Л.П. Рихванов, С.И. Арбузов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 29-32. – ISSN 0321-0383
943437
  Анищенко В. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями системы качества ISO 9000 на основе модульной методики МОТ / В. Анищенко, А. Михайличенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 5. – С. 18-23. – ISSN 1562-529Х
943438
  Гитман Е.К. Подготовка специалистов для инновационной экономики: международный опыт и направления развития / Е.К. Гитман, М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 215-223. – Библиогр: 13 назв. – ISSN 1993-6788
943439
  Фасоля А.А. Подготовка специалистов инженерного профиля в военно-учебных заведениях Российской империи / А.А. Фасоля, М.В. Парфенов // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Федерал. гос. бюджетное науч. учреждение "Ин-т социализации и образования Рос. акад. образования" [и др.]. – Москва, 2014. – № 4 (56). – С. 33-39. – ISSN 2073-8536


  В статье произведен анализ становления военно-инженерного образования в Российской империи. Показано зарождение военно-инженерной подготовки в первых военных школах, созданных Петром I. Делается попытка отследить развитие военно-инженерного образования ...
943440
  Язиков Е.Г. Подготовка специалистов мирового уровня в сфере трубопроводного транспорта нефти и газа / Е.Г. Язиков, А.В. Рудаченко, Н.В. Чухарева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 32-33. – ISSN 0321-0383
943441
  Фирсова Е.И. Подготовка специалистов народного хозяйства и культуры БССР / Е.И. Фирсова. – Минск, 1976. – 172с.
943442
   Подготовка специалистов по дошкольному воспитанию в процессе преподавания спецдисциплин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 145 с.
943443
  Гусев Н.В. Подготовка сплошной коллективизации сельского хозяйства Орловской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Н.В.; М-во просвещения РСФСР,. – М, 1954. – 16л.
943444
  Тарасов Е.П. Подготовка сплошной коллективизации сельского хозяйства Ярославской области : Автореф... канд. ист.наук: / Тарасов Е.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
943445
  Юрчук С.П. Подготовка спортивного оружия к соревнованиям. / С.П. Юрчук. – М., 1960. – 78с.
943446
  Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни / С.В. Ковалев. – М, 1991. – 143с.
943447
   Подготовка старшеклассников к труду. – Минск, 1979. – 103 с.
943448
  Кунин Н.Я. Подготовка структур к глубокому бурению / Н.Я. Кунин. – М, 1981. – 304с.
943449
  Студенцов Н.Н. Подготовка студента-практиканта к уроку / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1973. – 52с.
943450
  Валеев Гали Ханифович Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: контекстный подход / Валеев Гали Ханифович, Нугуманова Лира Фанисовна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
943451
  Валеев Гали Ханифович Подготовка студента педвуза к профориентационной работе: контекстный подход / Валеев Гали Ханифович, Нугуманова Лира Фанисовна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
943452
  Лежнева Н.В. Подготовка студентов вуза к инновационной деятельности: постановка проблемы и пути ее решения / Н.В. Лежнева, А.З. Воцкий // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 46-51. – ISSN 1026-955X


  Обоснована необходимость изучения вопросов, связанных с подготовкой студентов вуза к инновационной деятельности. Раскрыта сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность», «готовность к инновационной деятельности». Комплекс таковых ...
943453
   Подготовка студентов к воспитательной работе в школе. – Москва, 1973. – 386с.
943454
   Подготовка студентов к воспитательной работе в школе. – Москва, 1973. – 386с.
943455
  Антипова Елена Иосифовна Подготовка студентов к классному руководству в учебном процессе педагогического вуза : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Антипова Елена Иосифовна; Одесский ордена Труд. Крас. Знамени гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 27л.
943456
  Солодова Г.Г. Подготовка студентов к организации воспитательной работы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 122-124. – ISSN 0869-561Х
943457
   Подготовка студентов к патриотическому воспитанию школьников. – Смоленск, 1986. – 124 с.
943458
  Рышкова Л. Подготовка студентов к работе с социально дезориентированными школьниками // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 59-62
943459
  Храмова Галина Михайловна Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Храмова Галина Михайловна; Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1978. – 25л.
943460
   Подготовка студентов педагогических вузов к краеведческой и природоохранительной работе с учащимися : Тез. докл. к конф. по проблемам краеведания и охраны окружающей среды в работе школы и педвузов, Октябрь 1974г. – Москва, 1974. – 152с.
943461
  Волошкина Мария Ивановна Подготовка студентов педагогических институтов к неклассной воспитательной работе с младшими школьниками : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Волошкина Мария Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 16л.
943462
  Мораньков Виталий Никифорович Подготовка студентов педагогических институтов к оптимальному использованию учебного оборудования в школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мораньков Виталий Никифорович; Киев. пед. ин-т. – К., 1983. – 17л.
943463
  Рязанцева В.Н. Подготовка студентов педагогических институтов к работе с педагогически запущенными детьми : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рязанцева В. Н.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 32л. – Бібліогр.:с.32
943464
  Маринкевич А.В. Подготовка студентов педагогического вуза к воспитательной работе в школе в процессе общественно-педагогической деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маринкевич А.В.; Научн.-исслед. ин-т общ. педагогики АПН СССР. – М., 1975. – 18л.
943465
  Кондратьева О.Г. Подготовка студентов педагогического вуза к работе с ученическим самоуправлением // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-83. – ISSN 1726-667Х
943466
  Ягафанова Дамира Садыковна Подготовка студентов педагогического института к работе с пионерами в условиях сельской школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ягафанова Дамира Садыковна; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 27л.
943467
  Андрусенко Валентина Пантелеевна Подготовка студентов педвуза к внеклассной работе по предмету в школе (на материале украинской литературы и языка) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Андрусенко Валентина Пантелеевна; Казанский гос. пед. ин-т. – Казань, 1981. – 16л.
943468
  Джаббаров А.Д. Подготовка студентов педвузов к военно-патриотическому воспитанию учащихся средней общеобразовательной школы : Автореф... канд. пде.наук: 13.00.01 / Джаббаров А. Д.; КГУ. – Киев, 1980. – 19л.
943469
  Сивун Н.Я. Подготовка студентов педвузов к общественно-политическому воспитанию школьников (на матер. историко-пед. ф-тов и отд.). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сивун Н.Я.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1975. – 23л.
943470
  Тюнников Юрий Станиславович Подготовка студентов педвузов к осуществлению политического образования школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тюнников Юрий Станиславович; АПН СССР. – М., 1977. – 18л.
943471
   Подготовка студенческих команд по спортивным играм. – Минск : Полымя, 1989. – 151 с.
943472
  Лысихин С.С. Подготовка суворовцев к практической деятельности при изучении курса физики. : Автореф... канд. пед.наук: / Лысихин С.С.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 21л.
943473
  Виленский Б.В. Подготовка судебной реформы 20 ноября 1864 года в России / Б.В. Виленский. – Саратов, 1963. – 148с.
943474
  Киенко Д. Подготовка театра военных действий в Беларуси: проблема формирования авиационных частей (1939-1941 гг.) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 4 (136). – С. 154-159. – ISSN 1606-0219
943475
  Шумихин Подготовка текстов на ПЭВМ с помощью Word 5/0 / Шумихин, А.П. Шабанов. – Москва : Малип, 1995. – 208с.
943476
  Шумилин Подготовка текстов на ПЭВМ с помощью Word 50 / Шумилин, А.П. Шабанов. – М, 1990. – 80с.
943477
  Субботин А.К. Подготовка топ-менеджеров для глобальных компаний Европы // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 1 : Бизнес - образование в Европе и в России. – С. 81-102. – ISSN 0235-5620


  Показано некоторое разочарование деятельностью бизнес-школ в оценках причин глобального финансового кризиса. Основные ступени подготовки топ-менеджеров европейских глобальных компаний описаны на фоне улучшений, которые должны быть сделаны в их работе ...
943478
  Сербин О.О. Подготовка УДК на украинском языке // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 2. – С. 69-73. – ISSN 1815-3186


  Исследованы предпосылки и исторические аспекты подготовки Универсальной десятичной классификации (УДК) на украинском языке. Проведен анализ структуры данного варианта классификации и выявлены его структурные особенности. Освещены основные тенденции ...
943479
  Сурин А.В. Подготовка управленцев третьего тысячелетия // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 7. – С. 24-32. – ISSN 1561-2465
943480
   Подготовка управленческих кадров. – Москва, 1984. – 151 с.
943481
   Подготовка управленческих кадров во Франции. – Москва, 1975. – 108 с.
943482
  Побокова О.П. Подготовка управленческих кадров для стран тропической Африки во Франции / О.П. Побокова. – Москва, 1976. – 30с.
943483
  Ковальчук Оксана Подготовка управленческих кадров как форма реализации права на образование // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 29-35. – ISSN 1812-7126


  В статье отражено современное состояние одного из основополагающих конституционных прав личности в Российской Федерации – права на высшее образование обозначены проблемы его реализации. Автор также рассматривает значение государственной молодежной ...
943484
  Щелкунов М.В. Подготовка условий к осуществлению всеобщего среднего образования в Узбекской ССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Щелкунов М.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Ташкент, 1956. – 22л.
943485
   Подготовка условий сплошной коллективизации сельского хозяйства Узбекистана (1927-1929). – Ташкент, 1961. – 474 с.
943486
  Витренко Н.С. и др. Подготовка учащихся 5 класса к защите от оружия массового поражения / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1982. – 80с.
943487
  Витренко Н.С. и др. Подготовка учащихся 5 класса к защите от оружия массового поражения / Н.С. и др. Витренко. – Москва, 1988. – 76с.
943488
  Зюбин Л.М. Подготовка учащихся к браку и семье / Л.М. Зюбин, А.Д. Храмцова. – К., 1985. – 95с.
943489
  Молчанова М.А. Подготовка учащихся к выполнению домашних работ на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Молчанова М.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 12л.
943490
  Спицына Н.А. Подготовка учащихся к развернутым ответам по литературе в 8-10 классах / Н.А. Спицына. – М, 1952. – 20с.
943491
  Тюнин В.А. Подготовка учащихся к самостоятельной работе (на уроках по гуманитарным предметам в старших классах средней школы) : Автореф... канд. пед.наук: / Тюнин В.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
943492
   Подготовка учащихся к семейной жизни. – Ставрополь, 1981. – 94 с.
943493
   Подготовка учащихся к сознательному выбору профессии. – Ростов -на-Дону, 1973. – 91 с.
943494
   Подготовка учащихся к труду и выбору професси (Тематический сборник научных трудов). – Алматы, 1989. – 223 с.
943495
  Визгерд Я.А. Подготовка учащихся к урокам в школе интернате / Я.А. Визгерд. – Москва, 1962. – 103с.
943496
  Иванова Г.В. Подготовка учащихся к химическому эксперименту и проведение его в средней общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Иванова Г.В.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 23л.
943497
  Витренко Н.С. Подготовка учащихся общеобразовательных школ по гражданской обороне / Н.С. Витренко, А.М. Костров. – Москва, 1986. – 141с.
943498
  Завацкая М.А. Подготовка учащихся педучилищ к работе с пионерами / М.А. Завацкая. – Москва, 1955. – 48с.
943499
  Кобяк Л.А. Подготовка учащихся первых и вторых классов к вступлению в пионерскую организацию в связи с проводимой в этих классах учебно-воспитательной работой : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кобяк Л.А. ; Москов. гор. пед. ин-тут им. В.П. Потемкина. – Москва, 1956. – 16 с.
943500
   Подготовка учащихся по непроизводственным профессиям. – Москва, 1963. – 112 с.
943501
   Подготовка учащихся по профессиям обслуживающего труда и культуры в одиннадцатилетних школах. – Москва, 1962. – 71 с.
943502
  Рожков М.И. Подготовка учащихся профтехнучилищ к управленческой деятельности / М.И. Рожков. – М, 1988. – 79с.
943503
   Подготовка учащихся средних общеобразовательных школ к труду в промышленности. – Москва, 1962. – 159 с.
943504
  Колбаско И.И. Подготовка учащихся старших классов вечерних (сменных) школ к самообразованию. (На материале преподавания истории) : Автореф... канд. пед.наук: / Колбаско И.И.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра общей педагогики. – Л., 1966. – 33л.
943505
  Хлопиков В.П. Подготовка училищ к новому учебному году / В.П. Хлопиков. – Москва, 1986. – 62 с.
943506
   Подготовка учителей в развитых капиталистических странах. – М, 1983. – 120с.
943507
   Подготовка учителей в системе повышения квалификации к проведению лабораторных работ и экскурсии по биологии в школе : Метод. рекоменд. – Ленинград, 1982. – 33с.
943508
  Белозерцев Е.П. Подготовка учителя в условиях перестройки / Е.П. Белозерцев. – Москва, 1989. – 205с.
943509
  Дударева Л.Н. Подготовка учителя и развитие педагогической науки в Петербургском университете : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дударева Л.Н.; ЛГУ. – Л, 1969. – 20л.
943510
   Подготовка учителя к воспитательной работе в школе. – Москва, 1983. – 156 с.
943511
   Подготовка учителя к природоохранительной работе в школе. – Фрунзе, 1988. – 96 с.
943512
   Подготовка учителя к работе в сельской малокомплектной школе. – Смоленск, 1983. – 163 с.
943513
  Локтев Ю.В. Подготовка учителя к руководств самодеятельным туризмом младших подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Локтев Ю.В.; М-во просвешения КазССР. – Алма-Ата, 1979. – 23л.
943514
  Чернобай Е.В. Подготовка учителя к совершенствованию профессиональной деятельности в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 78-82. – ISSN 0869-561Х
943515
  Вагин А.А. Подготовка учителя к уроку истории / А.А. Вагин. – Москва, 1953. – 86с.
943516
   Подготовка учителя математики в университете. – М, 1984. – 53с.
943517
  Шварцман З.О. Подготовка учителя математики в университете. / З.О. Шварцман. – Томск, 1983. – 96с.
943518
  Слинкин С.В. Подготовка учителя младших классов в условиях развития российской системы / С.В. Слинкин, Н.С. Феденко // Вестник Тюменского государственного университета / Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2009. – № 5 : Педагогика. Психология. Философия. – С. 42-49. – ISSN 1562-2983
943519
  Ребко Анатолий Трофимович Подготовка учителя физики в педвузе к политехническому обучению школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ребко Анатолий Трофимович; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 27л.
943520
   Подготовка человека к труду в производственном коллективе : Тезисы докладов к научно-практической конференции. – Уфа, 1984. – 108, [1] с.
943521
   Подготовка школьников к выбору профессии. – М, 1979. – 37с.
943522
   Подготовка школьников к выбору профессии в условиях районной и городской службы профориентации. – Москва, 1990. – 80 с.
943523
   Подготовка школьников к жизни и труду. – Москва, 1979. – 128 с.
943524
  Аргунов А.С. Подготовка школьников к специально направленным видам трудовой деятельности средствами физического воспитания : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Аргунов А.С. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1970. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
943525
   Подготовка экономистов. – М, 1991. – 197с.
943526
  Немоляева М.Э. Подготовка экспертов по классификации гостиниц и иных средств размещения // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 7-9. – ISSN 1813-1212
943527
  Сааков Э.О. Подготовка эксплуатационного персонала для АЭС / Э.О. Сааков, А.В. Ревин, В.А. Ефрюшкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 94 с.
943528
  Похолков Ю.П. Подготовка элитных специалистов и команд профессионалов мирового уровня по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологии / Ю.П. Похолков, Б.Л. Агранович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 7-1. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
943529
  Бабушкин В.З. Подготовка юных баскетболистов / В.З. Бабушкин. – К., 1985. – 1431с.
943530
  Железняк Ю.Д. и др. Подготовка юных волейболистов / Ю.Д. и др. Железняк. – 2-е испр. и доп. – М, 1967. – 295с.
943531
  Голенищев В.Е. Подготовка юных шахматистов 1 разряда. / В.Е. Голенищев. – 2-е изд. – М., 1980. – 111с.
943532
   Подготовка юных шахматистов 2 разряда. – Москва, 1979. – 111 с.
943533
  Змеу Л.Ф. Подготовка, оформление и защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук : Методическая разработка / Л.Ф. Змеу. – Кишинев, 1981. – 55 с.
943534
  Вахижов А. Подготовка, расстановка и воспитание сельскохозяйственных кадров в Узбекистане : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Вахижов А.; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 34л.
943535
  Васильев Ю.К. Подготовки будущих учителей к осуществлению политического образования : Автореф... д-р пед.наук: 13.00.01 / Васильев Ю.К.; НИИ общ. педагогики. – М, 1979. – 42л.
943536
  Ленин В.И. Подготовление большевизма / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 488с.
943537
  Ленин В.И. Подготовление большевизма / В.И. Ленин. – М-Л, 1925. – 15-360с.
943538
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства : Стенограмма лекций / Г.А. Козлов. – Москва, 1949. – 48 с.
943539
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства. / Г.А. Козлов. – М., 1944. – с.
943540
  Козлов Г.А. Подготовление капиталистического способа производства. Товарное производство. Деньги. / Г.А. Козлов. – М., 1948. – 111с.
943541
  Флейс В.С. Подготовление крупного коллективного производства в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Флейс В.С.; ЛГУ. – Л., 1953. – 20л.
943542
  Флейс В.С. Подготовление крупного социалистического производства в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Флейс В.С.; ЛГУ. – Л., 1952. – 30л.
943543
  Гаврилин В.Ф. Подготовление условий великого перелома в сельском хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Гаврилин В.Ф.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1953. – 16л.
943544
  Романовский А.В. Подгруповое и нормаьное строение конечных групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский А. В.; АН СССР, Матем. ин-т. – М., 1964. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
943545
   Подгрупповая структура групп. – К, 1988. – 116с.
943546
   Подгрупповая характеризация групп. – Киев : Институт математики, 1982. – 116 с.
943547
   Подгрупповое строение конечных групп. – Минск, 1981. – 231 с.
943548
  Фущич В.И. Подгрупповой анализ групп Галилея, Пуанкаре и редукция нелинейных уравнений. / В.И. Фущич. – Киев : Наукова думка, 1991. – 299 с.
943549
  Монастырный В.И. Подгруппы мультипликативной группы тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Монастырный В.И.; АН БССР. Объед. совет ин-та физики, ин-та матем., ин-та физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1966. – 6л.
943550
  Чеботарь А.А. Подгруппы некоторых классов групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Чеботарь А.А.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 14л.
943551
  Черток В.Д. Подгруппы П-разрешимых групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черток В.Д.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физики, матем. и вычислит. техники, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
943552
  Классен В.П. Подгруппы с тождествами и алгоритмические проблемы в группах, заданных определяющими соотношениями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Классен В.П.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1979. – 7л.
943553
  Золотаренко Г.С. Подгрызающие совки Западной Сибири / Г.С. Золотаренко. – Новосибирск, 1970. – 436с.
943554
  Бекмурадов С.Б. Подгрызающие совки как вредители сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними в условиях Самаркандской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бекмурадов С.Б. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1963. – 20 с.
943555
  Новгородский Ю.Ф. Подгтовка квалифицированной рабочей силы и подъем культурно-технического уровня трудящихся на современном этапе (на матер. ряда важнейш. отрасл. пром. и строит.) : Автореф... канд. экон.наук: / Новгородский Ю. Ф.; МГУ, Экон. фак. – Москва, 1965. – 21л.
943556
  Иваницкая Алиса Подгузник // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 22 : фото
943557
  Зайцев Л.М. Подданные враждебного государства и русские суды / Л.М. Зайцев. – [Киев] : [И.И. Самоненко ; Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве"], 1915. – 16 с. – Библиогр. в примеч.


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
943558
  Гессен В.М. Подданство, его установление и прекращение / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. "Правда"
Т. 1. – 1909. – X, 448 с. – Экз. в разных тип. переплетах
943559
  Суворин А.С. Подделка "Русалки" Пушкина : Сборник заметок П.И. Бартенева, В.П. Буренина, С. Долгова... и др. / сост. А.С. Суворин. – Санкт-Петербург : Ихд. А.С. Суворина, 1900. – [4], 284 с.
943560
  Пауль Э. Поддельная богиня / Э. Пауль. – М., 1982. – 223с.
943561
  Хенк Мальте Поддельные зебры. Скромные радости сектора Газа : общество / Хенк Мальте, Тэйлор-Линд Анастасия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 128-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
943562
  Либман М.Я. Поддельные шедевры / М.Я. Либман, Г.С. Островский. – М., 1966. – 110с.
943563
  Юрченко Э. Поддержав стремление митрополита Петра Могилы создать Киевский православный патриархат, князь Вишневецкий нажил врага в лице московского царства // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 25 января (№ 10). – С. 12


  "365 лет назад посольство Богдана Хмельницкого выехало на переговоры в Москву, тем самым закрепив курс Украины на сближение с Кремлем — в противовес прозападным силам. Князь Ярема (Иеремия) Вишневецкий вошел в историю Украины как антагонист Богдана ...
943564
   Поддержание государственного обвинения в суде. – М, 1970. – 181с.
943565
  Басков В.И. Поддержание государственного обвинения в суде / В.И. Басков. – М, 1972. – 62с.
943566
   Поддерживаем Мертвое море // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 14 : фото. – ISSN 1998-8044
943567
  Греку Карло Поддерживать свое. Зима девять месяцев в году // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1029-5828
943568
  Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Н.Н. Серебренников. – Л, 1969. – 136с.
943569
  Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Н.Н. Серебренников. – Л, 1979. – 151с.
943570
  Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце / Н.Н. Серебренников. – 3-е изд. – Л, 1985. – 146с.
943571
  Собинов Поддержка в танце / Собинов, Н. Суворов. – М., 1962. – 152с.
943572
  Скорбенко Сергей Поддержка как способ развития и повышения эффективности интернет-проекта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 42-44 : фото
943573
  Михневич С. Поддержка конкуренции и политика антидемпинга: их взаимозависимость // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 63-65. – ISSN 0131-2227
943574
  Назаровец С.А. Поддержка открытого доступа к библиотековедческим интернет-ресурсам в Украине: декларации и реальность // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 9. – С. 21-28. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено развитие и использование открытых электронных ресурсов библиотековедческой тематики в украинском сегменте Интернета и их влияние на процесс научной коммуникации в отрасли. Раскрыто противоречие между декларативной и реальной поддержкой ...
943575
  Шарый В.И. Поддержка СССР национально-освободительного движения стран Африки в 1960-1970-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 67-69. – ISSN 0321-0626
943576
  Денисова Л.В. Поддержка студенческих общественных обьединений как инновационная форма учебнно-воспитательной работы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 78-81. – ISSN 1726-667Х
943577
  Ляшенко В.И. Поддержка субъектов малого предпринимательства в России, Украине и других странах СНГ : Учебное пособие / В.И. Ляшенко, В.В. Хахулин, С.В. Ляшенко; МОНУ; НАНУ. – Луганск : Альма-матер, 2005. – 490 с. – ISBN 966-617-199-6
943578
  Урумов Т.Р. Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса в США и ЕС // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 6. – С. 39-47. – ISSN 0131-2227


  В статье рассмотрены различные аспекты государственной поддержки экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в США, Германии, Франции и Великобритании. Обоснована значимость такой поддержки для тех компаний, которые не имеют ...
943579
  Антонов С.П. Поддубенские частушки / С.П. Антонов. – Москва : Правда, 1951. – 64с. – (Библиотека "Огонек" №16)
943580
  Антонов С.П. Поддубенские частушки / С.П. Антонов. – Пермь, 1972. – 224с.
943581
  Антонов С.П. Поддубенские частушки / С.П. Антонов. – Москва, 1986. – 189с.
943582
  Девятаев П М. Подег из ада / П М. Девятаев, . – 4-е изд. – Саранск, 1979. – 136с.
943583
  Дроздовская В.В. Поделись тишиной. / В.В. Дроздовская. – Л., 1990. – 158с.
943584
  Джексон Д. Поделки из бумаги / Д. Джексон. – Москва, 1979. – 64с.
943585
  Афанасьев А.Ф. Поделки из древесины / А.Ф. Афанасьев. – Москва : Знание, 1989. – 32 с. – ("Сделай сам" ; 6)
943586
  Ильяш М.И. Поделом! / М.И. Ильяш. – Одесса, 1984. – 64с.
943587
  Кенжеев Бахыт Поделочные камни : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 83-85. – ISSN 0130-7673
943588
  Никитин Ю.В. Поделочные камни и их обработка = Раскройте красоту камня / Ю.В. Никитин. – Ленинград : Наука, 1979. – 83с.
943589
  Тендряков В.Ф. Поденка - век короткий / В.Ф. Тендряков. – М., 1967. – 104с.
943590
  Тендряков В.Ф. Поденка - век короткий / В.Ф. Тендряков. – М., 1969. – 416с.
943591
  Чернова О.А. Поденки (Ephemeroptera) Московской области / О.А. Чернова, 1936. – 89-95с.
943592
  Чернова О.А. Поденки Днепра / О.А. Чернова, 1937. – 23с.
943593
  Остоя Поденщик : рассказ Остои [псевд.] / Пер. с пол. В. Тучапской. – Ростов -на-Дону : Тип. т-ва "Дон. речь", 1904. – 15 с. – На обл. номер изд.: № 40


  Содерж.: 1. О смерти; 2. Доктор Джон-Генри-Сцеллег; 3. Нашла!; 4. И все-таки!; 5. Одинокая смерть; 6. Покойной ночи, матушка!; 7. Перед приговором
943594
  Кирк Г. Поденщики / Г. Кирк. – М., 1957. – 287с.
943595
  Новаковичь Д. Подеротине на вречьи / Душко Новаковичь. – Београд : Просвета, 1979. – 41, [2] c. – (Савремена поезиjа)
943596
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – М., 1949. – 900с.
943597
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – М., 1950. – 924с.
943598
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – М., 1950. – 932с.
943599
  Шпанов Н. Поджигатели / Н. Шпанов. – М., 1952. – 800с.
943600
  Шпанов Н.Н. Поджигатели / Н.Н. Шпанов. – Л.
Кн.1. – 1955. – 540с.
943601
  Шпанов Н.Н. Поджигатели / Н.Н. Шпанов. – Л.
Кн.2. – 1955. – 420с.
943602
  Просвиркин С.И. Поджигатели. / С.И. Просвиркин. – Харьков, 1986. – 135с.
943603
  Ведзижев А.А. Поджог : повесть / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Г.Русакова. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1976. – 197 с.
943604
  Кориненко Е. Поджог рейхстага - смертный приговор отменен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28. – ISSN 0234-1670


  75 років Німеччина думала про питання відміни смертного вироку голландцю Марінусу ван дер Люббе (лютий 1933 р.)
943605
  Струкова Т.Н. Подзаголовки к рубрикам предметного каталога ГПНТБ СССР / Т.Н. Струкова, Л.Б. Киселева. – М, 1968. – 206с.
943606
  Мошкина З.В. Подзаконные акты в практике исполнения наказания на политической каторге во второй половине ХIХ века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 18-21. – ISSN 1812-3805


  В России во второй половине ХIХ в. основным местом содержания государственных преступников, приговоренных к ссылке в каторжные работы, служила Нерчинская каторга. Правовой базой этого режимного учреждения являлся Свод Учреждений и Уставов о ссыльных. ...
943607
  Пшеничний М. Подзвін Золотої Підкови // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 13


  До 90-річчя від дня народження академіка, експерта ЮНЕСКО, мистецтвознавця Бориса Григоровича Возницького.
943608
  Заворотнов С. Подзвін Квантуну // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  По закінченні Другої світової війни на території України перебували на примусових роботах тисячі солдатів та офіцерів японської армії.
943609
  Горб-Ромашкевич Ф.К. Подземельлный кадастр : Ч. 1-3 / В.М. Гордон. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. окр.
Ч. 2. – 1900. – [2], XII, 863 с
943610
  Жид А. Подземелья Ватикана / А. Жид. – 249с.
943611
  Жид А. Подземелья Ватикана / А. Жид. – Москва, 1990. – 635,2с.
943612
  Смит Рофф Подземелья Лондона. Под Лондоном / Смит Рофф, Норфолк Саймон // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 44-55 : фото
943613
   Подземелья Парижа : страница редактора // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 18
943614
  Амаду Ж. Подземията на свободата / Ж. Амаду. – София, 1955. – 952с.
943615
  Мельников Е.З. Подземная вода / Е.З. Мельников. – Саратов, 1972. – 23с.
943616
  Разумов Г.А. Подземная вода : Водозаборные сооружения, дренаж, ирригация / Г.А. Разумов. – Москва : Наука, 1975. – 148с.
943617
  Гинда В. Подземная война // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 40 (477). – С. 62-64


  Со второй половины 1940-х годов в Западной Украине шли подземные бои - члены УПА и другие подпольщики строили схроны, базы для подпольной борьбы, а советские силовики их разрушали.
943618
   Подземная выплавка серы в Предкарпатье. – Львов : Вища школа, 1981. – 110 с.
943619
  Шейнман Подземная газификация нефтяных пластов и термический способ добычи нефти / Шейнман, К.К. Дубровай. – М, 1934. – 96с.
943620
  Фарберов И.Л. Подземная газификация углей. / И.Л. Фарберов, Р.Н. Питин. – М-Л, 1948. – 24с.
943621
  Кириченко М. Подземная газофикация в Донбассе. Доклады на 1-й Всеукр. конференции по Донбассу 5-9 сентября 1931 г. / М. Кириченко. – Х., 1932. – 20с.
943622
   Подземная геофизика. – Москва : Недра, 1973. – 213с.
943623
   Подземная геофизика при поисках и разведке минерального сырья. – Ереван, 1983
943624
  Щелкачев В.Н. Подземная гидравлика / В.Н. Щелкачев, Б.Б. Лапук. – Москва-Ленинград, 1949. – 524 с.
943625
  Пыхачев Г.Б. Подземная гидравлика / Г.Б. Пыхачев. – Москва, 1961. – 388 с.
943626
  Кристева Н. Подземная гидравлика / Н. Кристева. – Москва
1. – 1961. – 344 с.
943627
  Кристева Н. Подземная гидравлика / Н. Кристева. – Москва
2. – 1962. – 492 с.
943628
  Пыхачев Г.Б. Подземная гидравлика / Г.Б. Пыхачев, Р.Г. Исаев. – Москва : Недра, 1973. – 360с.
943629
   Подземная гидродинамика. – Москва, 1971. – 80 с.
943630
  Чарный И.А. Подземная гидромеханика / И.А. Чарный. – Москва-Ленинград, 1948. – 196 с.
943631
  Скворцов Э.В. Подземная гидромеханика аномальных жидкостей. / Э.В. Скворцов. – Казань, 1985. – 76с.
943632
  Пиннекер Е.В. Подземная гидросфера / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1984. – 159с.
943633
  Кудельский А.В. Подземная гидросфера и геофлюиды земной коры и верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 5. – С. 3-26 : рис., табл. – Библиогр.: с. 24-26. – ISSN 0203-3100
943634
   Подземная гравиразведка : (Методическое руководство). – Ленинград : Недра, 1979. – 160с.
943635
  Бершадский В.А. Подземная звезда / В.А. Бершадский. – Одесса, 1967. – 104с.
943636
  Котов Павел Подземная книга рекордов : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 12-13


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
943637
  Алексеев Г.В. Подземная Москва / Г.В. Алексеев. – Москва : Современник, 1991. – 93с.
943638
  Гуревич Г.И. Подземная непогода / Г.И. Гуревич. – М., 1956. – 224с.
943639
  Зыкин Н.А. Подземная полигонометрия. Производственное наставление / Н.А. Зыкин, М.В. Коротков. – М., 1947. – 44с.
943640
  Головачев В.В. Подземная птица // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 60-81. – ISSN 1728-8568
943641
   Подземная разработка пластовых месторождений : дипломное проектирование. – Якутск, 1990. – 79 с.
943642
  Корников В.Н. Подземная разработка пластовых месторождений / В.Н. Корников, М А. Вандышев, . – Екатеринбург, 1991. – 94с.
943643
  Куленович С. Подземная река : роман / Скендер Куленович ; [пер. с серб.-хорв. Р. Грецкой] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 509-704
943644
  Голубев Г.Е. Подземная урбанистика / Г.Е. Голубев. – М., 1979. – 231с.
943645
  Демин А.П. Подземная часть луговых растений и луговых фитоценозов и ее изменение в результате длительного применения удобрений : Автореф... канд. биол.наук: / Демин А. П.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1972. – 24л.
943646
  Шалыт М.С. Подземная часть некоторых луговых, степных и пустынных растений и фитоценозов СССР. : Автореф... доктора биол.наук: 094 / Шалыт М.С.; АН СССР.Ботан ин-т. – Л, 1968. – 60л. – Бібліогр.:с.58-60
943647
  Животенко Л.Ф. Подземная часть некоторых растений и фитоценозов крымской яйлы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Животенко Л.Ф. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 17 с. – Бібліогр. : с. 16-17
943648
  Бадалян С.В. Подземная электроразведка на рудных месторождениях Армении / С.В. Бадалян. – Ереван : АН АрмССР, 1980. – 222с.
943649
  Федорович А.А. Подземно-минное дело. Уч. / А.А. Федорович, Г.А. Дашевский. – М., 1947. – 199с.
943650
  Калицкий К.П. Подземное картирование / К.П. Калицкий. – Л, 1933. – 131с.
943651
  Галина Мария Подземное море : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 9-23. – ISSN 0130-7673
943652
  Макрушенко П. Подземное озеро / П. Макрушенко. – Москва, 1958. – 48 с.
943653
  Соколов Б.Л. Подземное питание горных рек : (методы количественной оценки) / Б.Л. Соколов, В.О. Саркисян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 240с.
943654
  Попов О.В. Подземное питание рек. / О.В. Попов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 292с.
943655
  Султанов Ю. Подземное тепло / Ю. Султанов. – Махачкала, 1978. – 40с.
943656
  Путник Н.П. Подземное тепло. (Использование термальных вод). / Н.П. Путник. – М., 1960. – 40с.
943657
  Пестушко Валерий Подземное эхо небес : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 55
943658
  Близнец В.С. Подземные баррикады / В.С. Близнец. – М., 1980. – 336с.
943659
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1975. – 208с.
943660
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1976. – 208с.
943661
  Плотников Н.И. Подземные воды - наше богатство / Н.И. Плотников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 205с.
943662
  Сухарев Г.М. Подземные воды - огромный источник тепловой энергии / Г.М. Сухарев. – М., 1964. – 49с.
943663
  Кейльгак К. Подземные воды / К. Кейльгак. – Л.-М, 1935. – 494с.
943664
  Овчинников А.М. Подземные воды / А.М. Овчинников. – Москва : Знание, 1960. – 30с.
943665
  Кочина-Полубаринова Подземные воды / Кочина-Полубаринова. – Новосибрск, 1964. – 72 с.
943666
  Пантелеев И.Я. Подземные воды Алжира -- Groud water of Aigeria. / И.Я. Пантелеев, С.М. Голубев. – М., 1978. – 212с.
943667
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
1. – 1957. – 167с.
943668
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
4. – 1957. – 80с.
943669
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
2. – 1958. – 151с.
943670
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
3. – 1962. – 452с.
943671
  Оганезов Г.Г. Подземные воды Араратской котловины / Г.Г. Оганезов. – Ереван
5. – 1964. – 144с.
943672
  Лушников Е.А. Подземные воды Башкирии и их геологическая деятельность : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Лушников Е.А.; Молотов. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Молотов, 1952. – 22 с.
943673
  Маков К.И. Подземные воды Башкирской АССР / К.И. Маков. – М.-К. – (Гидрогеология СССР. Урал ; Кн. 2)
Ч. 1 : Текст. – 1946. – 358с.
943674
   Подземные воды Белоруссии. – Минск, 1981. – 203с.
943675
  Зекцер И.С. Подземные воды в водном балансе крупных регионов / И.С. Зекцер, Р.Г. Джамалов. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
943676
  Мавлянов Г.А. и др. Подземные воды в физико-механические свойства горных пород Приташкентского района / Г.А. и др. Мавлянов. – Ташкент, 1963. – 179с.
943677
  Дубянский А.А. Подземные воды Воронежа / А.А. Дубянский. – Воронеж, 1933. – 80с.
943678
  Каштанов С.Г. Подземные воды г.Казани / С.Г. Каштанов. – Казань, 1979. – 96с.
943679
  Жапарханов С.Ж. Подземные воды горнорудных районов Центрального Казахстана / С.Ж. Жапарханов. – Алма-Ата, 1975. – 182с.
943680
  Калугин С.К. Подземные воды Джезказган-Улутауского района Центрального Казахстана / С.К. Калугин. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 138с.
943681
  Швай Л.П. Подземные воды Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью / Л.П. Швай. – Москва : Недра, 1973. – 105с.
943682
   Подземные воды европейского Северо-Востока СССР. – Сыктывкар, 1989. – 157с.
943683
   Подземные воды Зайсанской впадины. – М, 1973. – 193с.
943684
  Розин А.А. Подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна и их формирование / А.А. Розин. – Новосибирск : Наука, 1977. – 101с.
943685
  Пиннекер Е.В. Подземные воды зоны Байкало-Амурской магистрали / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1977. – 86с.
943686
  Пашкеева С.И. Подземные воды зоны дренирования на территории Марийской АССР, закономерности их формирования и размещения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 125 / Пашкеева С.И.; АН СССР.Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
943687
  Белявский Г.А. Подземные воды зоны интенсивного водообмена в пределах Западного Полесья Украинской ССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Белявский Г.А.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 20л.
943688
  Вишняков А.С. Подземные воды зоня активного водообмена Туранской плиты / А.С. Вишняков, Х.Р. Дусходжаев. – Ташкент, 1988. – 122с.
943689
  Шестопалов В.М. Подземные воды и здоровье? / В.М. Шестопалов, Н.Б. Овчинникова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 19-33 : Рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
943690
  Гефер Г. Подземные воды и источники. / Г. Гефер. – М.-Л., 1925. – 304с.
943691
  Богомолов Г.В. Подземные воды и их изучение / Г.В. Богомолов, Силин-Бекчурин. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 255с.
943692
  Фотиев С.М. Подземные воды и мерзлые породы Южно-Якутского угленосного бассейна / С.М. Фотиев. – М., 1965. – 231с.
943693
  Жоров А.А. Подземные воды и окружающая среда : Опыт исследований в Нидерландах для Центральной России / А.А. Жоров; Под ред. А.Н. Клюквина, В.Н. Лазаренко, И.С. Пашковского. – Москва, 1998. – 380с.
943694
  Фролов Н.М. Подземные воды и палеогидрогеологические условия Западного Причерноморья. / Н.М. Фролов. – М-Кишинев, 1958. – 67с.
943695
   Подземные воды и эволюция литосферы. – М
1. – 1985. – 276с.
943696
   Подземные воды и эволюция литосферы. – М
2. – 1985. – 488с.
943697
   Подземные воды Казахстна. – Алма-Ата, 1978. – 157с.
943698
   Подземные воды карстовых платформенных областей юга Украины. – Киев : Наукова думка, 1981. – 199 с.
943699
  Нехорошев В.М. Подземные воды Керченского железорудного бассейна и особенности определения фильтрационных характеристик при гидрогеологических исследованиях : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехорошев В. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 23 с.
943700
  Романовский Н.Н. Подземные воды криолитозоны / Н.Н. Романовский. – Москва : Московский университет, 1983. – 232с.
943701
  Ясько В.Г. Подземные воды межгорных впадин Забайкалья / В.Г. Ясько. – Новосибирск, 1982. – 169с.
943702
  Чхаидзе Г.Т. Подземные воды междуречья Жове-Квара - Западная Гумиста и условия их формирования : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 125 / Чхаидзе Г.Т.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1968. – 25л.
943703
  Пелешенко В.И. Подземные воды междуречья Сев. Донец-Оскол : дисс. ... канд. геолого-минералогических наук / Пелешенко В.И. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Геологический фак. – Киев, 1967. – 293 л. + Прил.: л. 1-353 ; л. 1-114. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 275-293
943704
  Пелешенко В.И. Подземные воды междуречья Сев. Донец-Оскол : автореф. ... канд. геолого-минералогич. наук / Пелешенко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – Киев, 1967. – 33 с. – Библиогр.: 5 назв
943705
  Иванов В.Н. Подземные воды Молдавии / В.Н. Иванов. – Кишинев, 1957. – 28с.
943706
   Подземные воды Молдавии. – Кишинев, 1977. – 146с.
943707
  Сыдыков Ж. Подземные воды Мугоджар и примугоджарских равнин / Ж. Сыдыков. – Алма-Ата, 1966. – 416с.
943708
  Ланге О.К. Подземные воды на службе социалистического хозяйства : Научно-популярные очерки / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып.21 : Среди природы. – 1950. – 92с.
943709
  Колодий В.В. Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и аккумуляции нефти: (На прим. Юга СССР) / В.В. Колодий. – Киев, 1983. – 246с.
943710
  Сухарев Г.М. Подземные воды нефтяных и газовых месторождений Кавказа / Г.М. Сухарев, М.В. Мирошников. – М., 1963. – 328с.
943711
  Радько Н.И. Подземные воды области внутреннего прогиба. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.125 / Радько Н.И.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1970. – 33л.
943712
  Бабий Л.Г. Подземные воды отложений верхнего протерезоя и палеозоя Белоруссии / Л.Г. Бабий; Под ред.Г.В.Богомолова. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 240с.
943713
  Варава К.Н. Подземные воды палеогеновых и меловых отложений Днепровско-Донецкой впадины / К.Н. Варава, Г.Н. Негода. – Киев : Наукова думка, 1968. – 107с.
943714
  Питьева К.Е. Подземные воды палеозоя Северного Прикаспия / К.Е. Питьева. – Москва : Московский университет, 1971. – 356с.
943715
  Эпштейн Д.Г. Подземные воды плиоценовых отложений северо-западного обрамления Прикаспийской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 125 / Эпштейн Д.Г.; Казан.гос.ун-т. – Саратов, 1968. – 31л.
943716
   Подземные воды Приисыккулья. – Фрунзе, 1988. – 204с.
943717
  Бочкарева В.А. Подземные воды Прикаспийской впадины и ее восточных обрамлений : (Растпространение, гидрогеохимические типы, формирование и использование) / В.А. Бочкарева, Ж.С. Сыдыков, Д.А. Джангирьянц; АН КазССР, Ин-т гидрогеологии и гидрофизики. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 225с.
943718
  Закревский Д.В. Подземные воды Причерноморского артезианского бассейна на междуречье Ю.Буга-Ингулец и некоторые вопросы их формирования : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералогич. наук / Закревский Д.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра гидрогеологии и инжен. геологии. – Киев, 1964. – 22 с.
943719
  Будзинский Ю.А. Подземные воды Приэльбрусья и условия формирования их химического состава : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Будзинский Ю. А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 24 с.
943720
  Островский В.Н. Подземные воды пустынь и экосистемы / В.Н. Островский. – Москва : Недра, 1991. – 188с.
943721
  Островский Л.А. Подземные воды равнинной части Средней Азии / Л.А. Островский, В.М. Фомин. – Москва : Недра, 1969. – 213с.
943722
  Плотников Н.И. Подземные воды рудных месторождений / Н.И. Плотников. – Москва, 1957. – 615с.
943723
  Черненко И.М. Подземные воды Северного Приаралья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Черненко И.М.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. Каф. гидрогеологии и инж. геологии. – Днепропетровск, 1965. – 21л.
943724
  Силин-Бекчурин Подземные воды Северной Африки / Силин-Бекчурин. – М., 1962. – 204с.
943725
  Калдаров М.К. Подземные воды Северных Каракумов (Заунгузья) / М.К. Калдаров. – Ашхабад, 1990. – 186с.
943726
   Подземные воды северо-восточной части Азербайджана и перспективы их использования для водоснабжения. – Москва, 1974. – 238с.
943727
  Бурджанадзе И. и. Подземные воды северо-западной части Южного склона Большого Кавказа и условия их формирования (Бассейны верхних течений тек Мзымты, Бзыби и Кодори) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бурджанадзе И. и.; Груз. политехн. ин-т им. Ленина. – Тбилиси, 1968. – 30л.
943728
  Шимановский Л.А. Подземные воды сельскохозяйственных районов Юго-востока Пермской области и возможности их использования / Л.А. Шимановский. – Пермь, 1958. – 52с.
943729
   Подземные воды Сибири Дальнего Востока. – Москва, 1971. – 248 с.
943730
  Афанвсьев Т.П. Подземные воды Среднего Поволжья и Прикамья и их гидрохимическая зональность / Т.П. Афанвсьев. – Москва, 1956. – 262с.
943731
  Семихатов А.Н. Подземные воды СССР / А.Н. Семихатов. – Москва-Ленинград-Новосибирск
Ч. 1. – 1934. – 400с.
943732
  Ланге О.К. Подземные воды СССР : Учебное пособие для вузов / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т. 1 : Подземные воды европейской части СССР. – 1959. – 270с.
943733
  Ланге О.К. Подземные воды СССР : Учебное пособие для вузов / О.К. Ланге. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Т. 2 : Подземные воды Сибири и Средней Азии. – 1963. – 284с.
943734
   Подземные воды СССР. – Москва, 1970. – 143 с.
943735
  Станкевич Е.Ф. Подземные воды Татарии / Е.Ф. Станкевич. – Казань, 1967. – 40с.
943736
   Подземные воды Татарии. – Казань, 1987. – 187 с.
943737
  Липацкова Е.Н. Подземные воды территории нижнего Дона и Нижней Волги, условия их формирования и перспектив использования в народном хозяйстве : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 125 / Липацкова Е.Н.; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1968. – 42л.
943738
  Пономарев В.М. Подземные воды территории с мощной толщей многолетнемерзлых горных пород. / В.М. Пономарев. – М., 1960. – 200с.
943739
  Айтуаров Т.К. Подземные воды фосфоритоносного бассейна Каратау / Т.К. Айтуаров. – Алма-Ата, 1977. – 164с.
943740
  Сардаров Э. и. Подземные воды центрального вулканического нагорья Армянской ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Сардаров Э. и.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 30л.
943741
  Сардаров Э.И. Подземные воды центрального вулканического нагорья Армянской ССР / Э.И. Сардаров. – Ереван, 1975. – 196с.
943742
  Шагоянц С.А. Подземные воды центральной и восточной частей Северного Кавказа и условия их формирования / С.А. Шагоянц. – Москва, 1959. – 307 с.
943743
  Клименко В.И. Подземные воды Черноморского побережья Кавказа и их охрана. / В.И. Клименко. – М., 1979. – 99с.
943744
  Куликов Г.В. Подземные воды четвертичных отложений Северной Ферганы как источник орошеня и водоснабжения : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Куликов Г.В.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1961. – 18л.
943745
  Шапиро С.М. Подземные воды юго-востока Центрального Казахстана. (Формирование, ресурсы, использование) / С.М. Шапиро. – Алма-Ата, 1974. – 184с.
943746
  Бабинець А.Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы. (Распространение и условия формирования) / А.Е. Бабинець. – Киев : АН Укр.ССР, 1961. – 380 с.
943747
   Подземные воды Южного Прибалхашья. – Алма-Ата, 1980. – 128с.
943748
   Подземные воды Якутии. – М, 1967. – 112с.
943749
   Подземные воды Якутии. – М, 1967. – 112с.
943750
   Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр : словарь-справочник. – Харьков : Тарбут Лаам, 2005. – 248с. – ISBN 966-7950-23-9
943751
  Мальцев В.Н. Подземные грозы : рассказы и повести / В.Н. Мальцев. – Донецк : Донбасс, 1981. – 415с.
943752
  Бурмин Ю.А. Подземные кладовые Подмосковья. / Ю.А. Бурмин, В.Л. Зверев. – М., 1982. – 144с.
943753
  Колодий В.В. Подземные конденсационные и солюционные воды нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений / В.В. Колодий. – Киев : Наукова думка, 1975. – 122с.
943754
  Гергедава Б.А. Подземные ландшафты : (на примере карстовых пещер Кавказа) / Б.А. Гергедава. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 138с.
943755
  Данилов И.Д. Подземные льды / И.Д. Данилов. – Москва : Недра, 1990. – 137 с.
943756
  Карпов Е.Г. Подземные льды Енесейского Севера. / Е.Г. Карпов. – Новосибирск, 1986. – 131с.
943757
  Втюрин Б.И. Подземные льды СССР / Б.И. Втюрин. – Москва : Наука, 1975. – 214с.
943758
  Басков Е.А. Подземные минеральные воды и палеогидрогеология Восточно-Сибирской артезианской области : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Басков Е.А.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1967. – 62л. – Бібліогр.:с.60-62
943759
   Подземные минеральные воды Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – 231с.
943760
  Липацкова Е.Н. Подземные минеральные воды Ростовской области. / Е.Н. Липацкова, А.М. Никаноров. – Ростов -на-Дону, 1980. – 60с.
943761
  Ахмедсафин У. Подземные моря Казахстана / У. Ахмедсафин. – Алма-Ата, 1964. – 52с.
943762
  Бишай Н.З. Подземные промышленности воды западного побережья Суэцкого залива. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бишай Н.З.; Моск.геол-развед.ин-т. – М, 1965. – 28л.
943763
  Бондаренко С.С. Подземные промышленные воды / С.С. Бондаренко, Г.В. Куликов. – Москва : Недра, 1984. – 358с.
943764
  Балтакис А. Подземные реки : сборник стихов / А. Балтакис. – Москва : Художественная литература, 1975. – 253 с.
943765
  Дементьев А.И. Подземные Робинзоны / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1964. – 184с.
943766
   Подземные силы : вулканы и землетрясения // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 116-127 : фото, карта. – ISSN 1029-5828
943767
  Федоров Николай Подземные стражи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 118-121 : фото
943768
   Подземные ядерные взрывы. – М, 1962. – 248с.
943769
   Подземный водный и солевый сток в бассейне Аральского моря. – Алма-Ата, 1983. – 160с.
943770
  Зекцер И.С. Подземный водообмен суши и моря. / И.С. Зекцер. – Л, 1984. – 206с.
943771
  Камбулов Н.И. Подземный гарнизон. Повесть. / Н.И. Камбулов. – Изд. переработ и доп. – М. : Военное издательство, 1962. – 256 с.
943772
  Линдсей Д. Подземный гром : роман из жизни Рима в годы Нерона / Д. Линдсей. – Москва, 1970. – 478с.
943773
  Мухин В.Е. Подземный десант / В.Е. Мухин. – М., 1988. – 155с.
943774
   Подземный лед : К 7 Международному конгрессу ассоциации по изучению четвертичного период (ИНКВА) в США, 1965г. – Москва : Московский университет, 1965. – 218с.
943775
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1965. – 182с.
943776
   Подземный лед. – Москва : Московский университет
Вып. 3. – 1967. – 182с.
943777
  Дроздов И.В. Подземный меридиан. / И.В. Дроздов. – М., 1972. – 272с.
943778
  Лункевич В. Подземный мир : (вымершие организмы) / В. Лункевич; Государственное антирелигиозное издательство. – Изд. 6-е, перераб. – Москва : Государственное антирелигиозное из-во, 1937. – 107с.
943779
  Рубакин Н.А. Подземный огонь. откуда, как и когда он появился под землей / Н.А. Рубакин. – Москва : Изд. Всероссийского Центр. исп. комитета советов и депутатов, 1918. – 140 с.
943780
  Адабашев И И. Подземный океан / И И. Адабашев, . – Москва, 1962. – 101с.
943781
  Лаврушко П.Н. Подземный ремонт скважин. / П.Н. Лаврушко. – М, 1961. – 464с.
943782
  Суров В.П. Подземный стаж. / В.П. Суров. – М, 1990. – 286с.
943783
   Подземный сток. – Москва : Наука, 1972. – 139с.
943784
  Джамалов Р.Г. Подземный сток в моря и Мировой океан / Р.Г. Джамалов, И.С. Зекцер, А.В. Месхетели. – Москва : Наука, 1977. – 94с.
943785
  Симнишкайте И.Ч. Подземный сток в реки Северной Литвы и Калининградской области РСФСР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.696 / Симнишкайте И.Ч.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 28л.
943786
  Всеволожский В.А. Подземный сток и водный баланс платформенных структур / В.А. Всеволожский. – Москва, 1983. – 167с.
943787
   Подземный сток на территории Сибири. – Москва, 1979. – 139 с.
943788
   Подземный сток на территории Сибири и методы его изучения. – Новосибрск : Наука, 1979. – 136с.
943789
   Подземный сток на территории СССР. – Москва : Московский университет, 1966. – 304с.
943790
  Колодеев Евгений Иванович Подземный сток рек о.Сахалин : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Колодеев Евгений Иванович; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1987. – 18л.
943791
   Подземный сток территории центральной и восточной европы. – М, 1982
943792
  Джамалов Р.Г. Подземный сток Терско-Кумскогоартезианского бассейна. / Р.Г. Джамалов. – М., 1973. – 95с.
943793
  Лясковский Б.Ю. Подземный сток южного склона и предгорий Украинских Карпат. : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Лясковский Б.Ю.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1974. – 26л.
943794
  Стась А.А. Подземный факел / А.А. Стась. – М, 1965. – 165с.
943795
  Поляков Ю. Подземный художник : Повесть // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С. 5-43. – ISSN 0130741-Х
943796
  Сухов Ф.Г. Подзимь. / Ф.Г. Сухов. – М, 1985. – 41ё4с.
943797
  Васильев В.П. Подзменые воды Полесской седловины / В.П. Васильев. – Минск, 1984. – 94с.
943798
  Татаринов С.Ф. Подзолистые почвы Архангельской области / С.Ф. Татаринов. – Архангельск, 1948. – 64с.
943799
   Подзолистые почвы Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1977. – 288с.
943800
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 288с.
943801
   Подзолистые почвы Северо-Запада Европейской части СССР. – Москва : Колос, 1979. – 256с.
943802
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР(на песчаных почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1981. – 200с.
943803
   Подзолистые почвы Центральной и Восточной частей Европейской территории СССР(на суглинистых почвообразующих породах). – Ленинград : Наука, 1980. – 301с.
943804
  Зайдельман Ф.Р. Подзоло- и глееобразование / Ф.Р. Зайдельман. – М., 1974. – 208с.
943805
  Роде А.А. Подзолообразовательный процесс. / А.А. Роде. – М.-Л., 1937. – 455с.
943806
  Городков Б.Н. Подзона лиственных лесов в пределах Ишимского уезда Тобольской губернии / Б.Н. Городков, 1915. – 140с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2)
943807
  Гарін Ф. Подив / Ф. Гарін. – Харків, 1968. – 56с.
943808
  Хижняк М.В. Подивись мені в очі / М.В. Хижняк. – Донецьк, 1967. – 83с.
943809
  Воскрекасенко С.І. Подивись на себе з боку / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1962. – 141 с.
943810
  Тарнашинська Л. Подивитися на світ... на всі чотири боки" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – C. 4, 5


  18 вересня шістдесятниці Аллі Горській виповнилося б 85.
943811
  Коноваленко Ю. Подивімось на себе з боку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Типові помилки педагогів: мовні паразити, зовнішній вигляд, професійні огріхи, голос, імідж.
943812
   Подивіться фільм. – К, 1968. – 118с.
943813
  Василев М. Подиграните мисионери / М. Василев. – София : Народна младеж, 1975. – 132 с.
943814
  Крикун М.Г. Подимні реєстри XVII ст. як джерело // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 69-98
943815
  Усач Г.Д. Подих : вірші / Г.Д. Усач. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 78 с.
943816
  Сенченко І. Подих 20-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.65-67. – ISSN 0236-1477


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
943817
  Бистрова О. Подих античності в універсумі Дмитра Чижевського // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 224-228. – ISSN 2078-340X
943818
  Герасименко Ю.Г. Подих бурі : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 168 с.
943819
  Вихрущ В.П. Подих весни : поезії / В.П. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1980. – 95 с.
943820
  Скосарева Н. Подих вітру : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 8. – С. 19-22. – ISSN 0868-4790
943821
  Мележ І.П. Подих грози / І.П. Мележ. – Київ, 1969. – 480с.
943822
  Мусієнко П.Н. Подих давнини глибокої / П.Н. Мусієнко. – Київ, 1972. – 79 с.
943823
  Мушник С.М. Подих життя : поезії / С.М. Мушник. – Київ, 1956. – 84 с.
943824
  Музыченко Н.М. Подих землі / Н.М. Музыченко. – К., 1964. – 96с.
943825
  Котлярчук Андрій Подих Істанбула : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 38-43 : Фото
943826
  Коломієць В.Р. Подих моєї землі : вірші та поема / В.Р. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 223 с.
943827
  Загнітко А.П. Подих рідного слова / Анатолій Загнітко ; [відп. ред. І. Вихованець] ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 232-235. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 225-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-639-651-1


  У пр. № 1713691 напис: Вельмишановному Григорієві Фоковичу з повагою від автора. 13.11.14. Підпис.
943828
  Никодим Подих серця до Творця : У 2 томах / Никодим, (Руснак). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-83-5
Т.2. – 2004. – 224 с.
943829
  Никодим Подих серця до Творця : Вибрані вірші у 5 томах / Никодим (Руснак); Ред. Ю.О. Голубкін. – Харків : Майдан. – ISBN 966-372-050-6; 966-372-051-4 (т.5)
Т.5. – 2006. – 176с.
943830
   Подих смерті. – К, 1989. – 440с.
943831
  Терен В.В. Подих степу / В.В. Терен. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 128 с.
943832
   Подих столітньої історії. Полтавський педагогічний університет / [уклад. О.П. Єрмак ; ред.: М.І. Степаненко, Л.М. Кравченко]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 215, [3] с. : табл. – ISBN 978-966-2538-29-8
943833
  Буркатов Б.А. Подих сучасності / Б.А. Буркатов. – К., 1975. – 215с.
943834
  Станішевський Ю.О. Подих сучасності / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1981. – 208 с.
943835
  Жулинський М. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 334-355. – ISBN 966-95452-8-4
943836
  Гриценко П.Ю. Подих часу над материком Михайла Стельмаха // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 19/21 (311/313). – С. 91-95
943837
  Дрозд В.Г. Подих чудесного / В.Г. Дрозд. – Київ, 1988. – 293 с.
943838
  Довгий О.П. Подих яблуні : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1974. – 174 с.
943839
  Абдаллах Д. Подібне математичне моделювання при керуванні складною системою з неявно вираженим критерієм оптимальності. : Автореф... Канд. техн. наук: 01.05.02 / Абдаллах Д.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1997. – 16л.
943840
   Подібність і відмінності ореолів фенітизації Пенченгінського та Чернігівського карбонатитових масивів / С. Шнюков, І. Лазарєва, Ю. Никанорова, В. Морозенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-33. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено мінералого-петрографічні й геохімічні особливості карбонатитів та ореолів фенітизації двох карбонатитових масивів лінійного структурно-морфологічного типу: Пенченгінського (Єнісейський кряж) та Чернігівського (Приазов"я). Мета роботи ...
943841
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та польської мов : доповідь на секційному засіданні Міжнародних славістичних читань Ін-ту філології КНУТШ, Ін-ту Мовознавства НАНУ ім. О.О.Потебні, Ін-ту укр. мови НАНУ, Ін-ту літ-ри НАНУ ім.Т.Г.Шевченка... присвячених пам"яті акад. Л.А.Булаховського 04 квітня 2008 р. / Поліна Вовк. – Київ, 2008. – 21с.
943842
  Вовк П.С. Подібність і нетотожність морфонологічних центрів української та російської мов / П.С. Вовк, філол.н. д., проф. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 129-134
943843
  Титова В.С. Подієвий маркетинг у просуванні бренду країни: український контекст // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 60-69. – ISSN 2308-6912


  В сучасному світі під впливом глобалізаційних процесів конкуренція між національними державами все більш нагадує боротьбу за споживача між великими корпораціями. В таких умовах конкурентного змагання все більшого значення для держав набуває свій ...
943844
  Ковтун Т.В. Подієвий маркетинг у системі інтегрованих маркетингових комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 20-27


  Статтю присвячено аналізу подієвого маркетингу як технології сучасних маркетингових комунікацій. Об"єктом аналізу є стан ринку подієвого маркетингу, його тенденції та базові чинники. The article is devoted to the analysis of event marketing ...
943845
  Маренич В.М. Подієвий маркетинг як спосіб створення гармонійних стосунків з громадськістю // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 96-102. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 3(13). – ISSN 2075-7190
943846
  Корнілова Н.В. Подієвий туризм в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 112-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
943847
  Парфіненко А.Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 144-153
943848
  Пригодій С.М. Подієвість versus інтерпретація у художньому творі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 204-208
943849
  Малиновський А. Подієвість наукового буття Арнольда Слюсаря // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (659). – С. 71-77. – ISSN 0236-1477
943850
  Абаїмов А.В. Події 11 вересня 2001 року в дзеркалі українських мас-медіа // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.53-54
943851
  Конаков Б. Події 11вересня 2001 р. як привід в Афганістані // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 280-282. – ISBN 978-966-171-783-0
943852
  Забіяка І.М. Події 1905-1907 р.р. у житті Василя Горленка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 116-121.
943853
  Мотрук С. Події 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-45. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано дискусійні аспекти подій Празької весни 1968 р. та "оксамитової революції" 1989 р. в Чехословаччині, проблеми тлумачення їх сутності в сучасній вітчизняній та зарубіжній історіографії. The article deals with some debatable ...
943854
  Сурнін В.Б. Події 9 січня 1905 року в Петербурзі через призму поняття "кольорових революцій" // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 44-50. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
943855
  Райхель Ю. Події в Актобе // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 11


  Події в Казахстані ставлять Москву в дуже складне становище.
943856
  Талат-Кялпша Лаймонас Події в Грузії: справжня й удавана правда // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
943857
  Еванс Г. Події в Лівії та їх наслідки: межі інтервенції? // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 22-30. – ISBN 978-966-2050-00-4
943858
  Будес А. Події в Німеччині і Австрії. / А. Будес. – Київ, 1938. – 24с.
943859
   Події і особистості революційної доби. – Київ, 2003. – 267с. – ISBN 966-02-2609-8
943860
  Добровольський В.О. Події і факти : біогр. нариси / В"ячеслав Добровольський ; Нац. акад. наук України, Ін-т енцикл. досліджень. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – 351, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 333-351. – ISBN 978-966-02-6181-5


  Бібліотеці Київського університету в подарунок від автора - бувшого студента філософського факультету КДУ в 1947 р. Підпис
943861
   Події Майдану очима бельгійського фотохудожника // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Нещодавно у Виставковій галереї університету відбулося відкриття виставки відомого бельгійського фотохудожника Жима Сюмкаї, присвяченої подіям, що відбувалися на Майдані. Відкриваючи виставку, ректор університету Леонід Губерський відзначив неймовірну ...
943862
  Томин Ю. Події на західноукраїнських землях у контексті революції 1918 р. в Австро-Угорщині / Ю. Томин, М. Сигидин // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 6 : Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиції. – С. 127-129. – ISBN 966-02-2208-4
943863
  Вакулич В. Події на Майдані Незалежності України восени 2013 - взимку 2014 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 120-131


  У світлі окремих українських і російських друкованих ЗМІ.
943864
  Андрухів І. Події на Станіславщині в перші дні німецько-радянської війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-64. – ISSN 2222-5250
943865
  Задорожний М.П. Події не місцевого значення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 48 : фото
943866
  Денисенко Г. Події Північної війни в Україні в пам"ятках  історії та культури: теорія та практика / Г. Денисенко, О. Денисенко // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 190-200
943867
  Скальський В. Події під Крутами: відображення в українській пресі початку 1918 року // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 102-107. – ISBN 978-966-355-019-0
943868
  Чуря О.В. Події у Львові 1 жовтня 1989 р. та їхні наслідки // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 35-39. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
943869
  Русаль Л. Події як підстави припинення трудового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.382-388. – (Серія юридична ; Вип. 38)
943870
  Шинкаренко В.Ф. Події, що зацікавили науку // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 59-66


  Реформування української науки.
943871
  Слепічева М.О. Подійне моделювання адсорбції молекулярного водню вуглецевими наноструктурами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Слепічева Маргарита Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
943872
  Петрущенков С.П. Подійний аспект наукового пізнання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-79. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
943873
  Бежевець О. Поділ або виділення підприємства. Розділ майнових зобов"язань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.73-74
943874
  Правдюк В.М. Поділ без поділу: правові проблеми поділу земель України на категорії // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 21-26
943875
  Пильгун Н.В. Поділ влади - конституцйна основа взаємодії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 35-39. – ISSN 1563-3349
943876
  Яценко І. Поділ влади як правова фікція (погляди польського вченого Владислава Маліняка) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 4-8. – ISSN 2308-9636
943877
  Еллинек Георг Поділ держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 70-84.
943878
  Процюк І.В. Поділ державної влади в парламентсько-президентській республіці // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
943879
  Кучук А. Поділ державної влади та правоохоронна діяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 68-71.
943880
  Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у країни ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 143-147. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджено причини соціального, економічного, правового походження та умови дислокації українських сімей і капіталу у країни ЄС. Основну увагу звернено на проблеми поділу майна подружжя в умовах дислокації українських сімей та капіталу у ...
943881
  Пашинський А. Поділ майна подружжя за англійським правом // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 22-23
943882
  Кравцова Т. Поділ майна при розлученні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 35/36). – С. 26-27


  У статті розглядаються проблеми поділу майна при розлученні в аспекті врахування боргових зобов"язань.
943883
  Шелеп І.Ф. Поділ норм трудового права на матеріальні й нематеріальні // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 245-251. – ISSN 0201-7245
943884
  Пивовар С.Ф. Поділ Польщі / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 293-294. – ISBN 966-642-073-2
943885
  Шабуніна В.В. Поділ права на публічне і приватне в римському праві // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 14-21. – ISSN 0201-7245
943886
  Гладких М.І. Поділ праці / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 292-293. – ISBN 966-642-073-2
943887
  Сень А.О. Поділ Р. Рорті приватної і публічної сфери життєдіяльності, або як можна одночасно бути постмодерністом і лібералом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 173-175
943888
  Підлісний Є. Поділ сімейного гнізда // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.42-45. – ISSN 1726-3077


  Майнові аспекти розірвання шлюбу
943889
  Маркович Х.М. Поділ спільного майна у фактичних шлюбних відносинах: теоретичний та практичний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 399-405. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
943890
  Федоренко О. Поділ та єдність влади: інтеграційні механізми на парламентському рівні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.13-15. – ISSN 0132-1331
943891
  Копча В.В. Поділ ЧСФР і становлення незалежної Словацької Республіки: конституційні основи і політична практика // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 57. – С. 3-10.
943892
  Філінюк А.Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 102-118
943893
  Кисленко В.О. Поділися скарбами душі / В.О. Кисленко. – К., 1971. – 61с.
943894
  Грищук Б.А. Поділля - колиско і доле : роман / Б.А. Грищук. – Львів, 1988. – 292 с.
943895
  Павлович П. Поділля = Podolia = La Podolie = Podolien : історичні пам"ятики : іл. видання / Петро Павлович. – Авгсбург : Брама Софії, 1946. – 38 с., [28] арк. фот. – Назва обкл. парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ., фр. та нім.
943896
  Маняк В.А. Поділля / В.А. Маняк. – Київ, 1984. – 520 с.
943897
  Зінченко А. Поділля : Навчальний посібник з історії рідного краю для 5-9 класів / Арсен Зінченко. – Київ : Проза, 1998. – 208с. – ISBN 5-7707-5398-6
943898
  Григоріїв Н.Я. Поділля : географично-історичний нарис / Н.Я. Григоріїв. – Репринтне вид. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 92с. – ISBN 966-7975-20-7
943899
  Івченко Андрій Поділля // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 9
943900
  Казьмирчук Г.Д. Поділля в біографіях декабристів: маловідомі факти / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 103. – ISBN 978-966-171-565-2
943901
  Божко Л. Поділля в дослідженнях Кабінету музичної етнографії (20–30-ті роки ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 117-120
943902
   Поділля в період відбудови народного господарства (1921-1925 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Вінниця, 1957. – 627 с.
943903
   Поділля в роки громадянської війни : документи й матеріали. – Вінниця : Кижково-газетне вид-во, 1959. – 487 с.
943904
  Оліпер С.І. Поділля кінця XVIII - початку XX ст. в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 124-128


  До 75-річчя французького вченого Даніеля Бовуа.
943905
  Білецька О. Поділля на зламі 14 - 15 ст.: до витоків формування історичної області / Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім.І.І.Мечникова; Ольга Білецька. – Одеса : Астропринт, 2004. – 416с. – ISBN 966-318-155-9
943906
  Григорьєв-наш. Поділля.Географічно-історичний нарис. / Григорьєв-наш. – Кам"янець-Подільськ, 1918. – 85 с.
943907
  Андрійчук К. Подільска сторона / К. Андрійчук. – Київ, 1958. – 99с.
943908
  Земський Ю.С. Подільский єпархіальний історико-статистичний Комітет: Становлення та діяльність / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 27с.
943909
   Подільскі обнови. – Львів, 1980. – 64с.
943910
  Толочко Л.І. Подільскі храми Києва / Л.І. Толочко, М.Г. Дегтярьов. – Київ : Техніка, 2003. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-036-4
943911
  Микитюк В. Подільська "бурса" в рецепції Івана Франка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 72-80. – ISSN 0236-1477
943912
  Кушка Н.М. Подільська осінь Ференца Ліста // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 9
943913
  Щокіна Мирослава Подільське весілля. Шлюб двох часів : Моя країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 148-153 : Фото
943914
  Скворцова І. Подільське село на завершальному етапі радянської доби: поселенська мережа та міграційні процеси (1961–1991 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
943915
  Колесник В. Подільське товариство сільського господарства і сільськогосподарської промисловості (1896-1918) : історичний нарис / Вікторія Колесник ; Вінницький обл. краєзнав. музей ; Краєзнав. тов-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8877-00-1
943916
  Заставний Федір Подільський економічний район : Економіка України // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-7 : Карта
943917
  Юрчишина О. Подільський лікар - поет / О. Юрчишина, О. Боржовський, М. Кузьмина // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 30 квітня (№ 81). – С. 7


  Свого часу український поет-класик, міський лікар Ялти Степан Руданський збирав кошти на впорядкування могили Тараса Шевченка на Чернечій горі в Каневі.
943918
  Хованко А.Б. Подільський печерний регіон як перспектива для туристичного забезпечення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 106-111. – Бібліогр.: 3 назв.
943919
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 9-13
943920
  Дідик Д. Подільський слід у творчості Михайла Лермонтова // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 7/8 (432), липень - серпень. – С. 61-64


  Історія села Верхівка Барського району Вінницької області. У великій літературній спадщині М.Ю. Лермонтова є вірші, які були знайдені у Верхівці.
943921
  Шалак О.І. Подільський фольклор на сторінках "Киевской старины": тематика досліджень, едиція // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 333-345


  У статті розкрито особливості публікації на сторінках «Киевской старины» українського фольклору Поділля у записах та розвідках В. Боржковського, С. Венгрженовського, Х. Ящуржинського, Г. Афанасьєва, Ю. Сіцінського, ін. дослідників. Здійснюючи ...
943922
  Куцевол О. Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 47-52
943923
  Земський Ю.С. Подільські дослідники кін. 19 - поч. 20 ст. про стосунки Української Греко-Католицької (Уніатської) та православної церкви / Ю.С. Земський. – Хмельницький, 1997. – 23с.
943924
  Яременко М. Подільські краєзнавці Микола Яворський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 49-57. – ISSN 2222-5250
943925
  Вдовцов М. Подільські новели : проза: новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-59. – ISSN 0208-0710
943926
  Роговий О.І. Подільські стежини Тараса Шевченка / Олександр Роговий ; Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 223, [1] с., [24] арк. іл. : іл., табл. – До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Бібліогр.: с. 177-184. – ISBN 978-966-2696-90-5
943927
  Гільберг Тетяна Подільські Товтри - одне із семи природних чудес України : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 38-40 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
943928
  Надуваний П. Подільсько-волинські мандри Коцюбинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 14
943929
  Окопний Б.П. Подільському державному підприємству геодезії, картографії та кадастру - 60 років : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 38-40 : Фото
943930
  Петренко І. Подія в історико-етнографічних дослідженнях України - перше видання про жіночу фізіологію, жіноче тіло та пов"язані з ним народні вірування // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 151
943931
  Брайко О. Подія в художній системі ранніх романів Володимира Винниченка: парадокси ініціації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 53-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається функціонування подійяк важливого елемента художньої структури твору, їх зв"язок із жанрово-стильовою манерою прозаїка, читацькою рецепцією, літературним і культурним контекстами
943932
  Ковальчак Г.І. Подія великого історичного значення / Г.І. Ковальчак, Ю.Ю. Сливка. В.П. Чугайов. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1979. – 220 с.
943933
  Макарський О. Подія для мільйонів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2. – С. 23-25
943934
  Шевченко М.Ю. Подія і факт як емпіричні об"єкти дискурсу французької преси // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 89-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
943935
  Вознюк І.І. Подія кримінального правопорушення як елемент предмета доказування у кримінальному провадженні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7363-7-0
943936
  Брижицька С. Подія на Чернечій і долі людей : Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / КНУТШ; Центр українознавства; Світлана Брижицька. – Київ : Корвін Пресс, 2004. – 32 с. – ISBN 966-8193-02-4
943937
  Брижицька С.А. Подія на Чернечій і долі людей : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька ; М-во культури України, Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., переробл., допов. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 198, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-8645-57-0
943938
  Ковалів Ю. Подія та синдром В. Винниченка в українському літературно-культурному світі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 119-127. – ISBN 966-594-246-8
943939
  Васюк Л.И. Подїем материального благосостояния и культурного уровня жизни трудящихся западніх областей УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Васюк Л.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1960. – 22л.
943940
  Панькевич И. Подкарпато-руській діялектологічный (областный) словарь, 1923. – 6 с. – Отд.отт.
943941
  Панькевич І. Подкарпаторуська записка студентських верш из 1751 року. / І. Панькевич. – 1-7с.
943942
  Годьмаш П. Подкарпатская Русь и Украина / П. Годьмаш, С. Годьмаш. – Ужгород, 2003. – 390с. – ISBN 966-7725-79-0
943943
  Лелекач Н. Подкарпатское письменство на початку XX века / Н. Лелекач. – Унгвар, 1944. – 32с.
943944
  Робертс Р.Л. Подкастинг для информационной грамотности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0130-9765


  С разрешения автора - Регины Ли Робертс (Regina Lee Roberts), сотрудницы Библиотеки Стэнфордского университета (Green Library Stanford University, USA), публикуем перевод ее выступления на совместном заседании Секции национальных библиотек, Альянса ...
943945
  Тіщенко А. Подкастинг у бібліотеках - навіщо та як? / Антоніна Тіщенко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 59-63. – ISSN 1811-377X


  Подкасти - відносно молодий спосіб інформування громади про діяльність бібліотек. Саме тому це явище викликає багато сперечань, а отже, інтерес до нього зростає. У статті розглядаються тонкощі самої суті подкастингу - цього нового для бібліотек ...
943946
  Авраменко А.П. Подкасты и видеокасты мобильного формата в преподавании иностранных языков // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 7-9. – (Серія : Педагогічні науки)
943947
  Суханова Н.А. Подкидыш / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1989. – 287с.
943948
  Иобст Г. Подкидыш. -- Воспитанник. / Г. Иобст. – М, 1962. – 445с.
943949
  Каверенков К.Н. Подкидыш. / К.Н. Каверенков. – Смоленск, 1962. – 304с.
943950
  Алиев Г.Р. Подкирмакинская свита юго-восточной части Апшеронского архипелага и ее нефтегазоносность (антиклинальная зона Камни Григоренко -- Нефтяные Камни) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алиев Г. Р.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1965. – 22л.
943951
  Янковский А.В. Подкласс Chonotricha / А.В. Янковский. – Л.
2. – 1973. – с.
943952
  Дзюбак С.Н. Подключение бытовых персональных компьютеров к телевизорам цветного изображения / С.Н. Дзюбак. – К., 1992. – 32с.
943953
  Хомченко В. Подкова : рассказы / В. Хомченко. – Москва : Воениздат, 1966. – 166 с.
943954
   Подкова. – Нальчик, 1990. – 254с.
943955
  Паниев Н.А. Подкова и атом / Н.А. Паниев. – М., 1974. – 255с.
943956
  Леонов В.Н. Подкова на счастье / В.Н. Леонов. – М, 1981. – 192с.
943957
  Луговской В.А. Подкова счастья / В.А. Луговской. – Баку, 1970. – 220с.
943958
  Топоров В.В. Подкова счастья / В.В. Топоров. – М, 1972. – 79с.
943959
  Волков В.А. Подкова счастья / В.А. Волков. – Тула, 1979. – 221с.
943960
  Робурс В. Подкова счастья. / В. Робурс. – Рига, 1954. – 36с.
943961
  Межиров А.П. Подкова. / А.П. Межиров. – М, 1967. – 88с.
943962
  Хонинов М. Подкова: стихи и поэма. / М. Хонинов. – М., 1977. – 190с.
943963
  Ломидзе А.И. Подковы и цветы : рассказы / А.И. Ломидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 119 с.
943964
  Грунин К.Я. Подкожные овода (Hypoder atidae) / К.Я. Грунин. – М.-Л., 1962. – 1-238с.
943965
  Баратов Ш. Подкожные овода крупного рогатого скота в Таджикистане : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Баратов Ш.; АН Тадж.ССР. – Душанбе, 1969. – 26л.
943966
  Ромашенва Л .Ф. Подкожные осоды крупного рогатого скота в условиях Киргизии : Автореф... канд. биол.наук: / Ромашенва Л .Ф.; АН Кирг. ССР, Ин-т зоол. и паразитологии. – Фрунзе, 1959. – 18л.
943967
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов : Автореф... д-р мед.наук: / Ведяев Ф.П.; Ин-т эксперим. медицины. – Л, 1964. – 37л.
943968
  Ведяев Ф.П. Подкорковые механизмы сложных двигательных рефлексов / Ф.П. Ведяев. – Ленинград, 1965. – 216с.
943969
  Корсакова Н.К. Подкорковые структуры мозга и психические процессы / Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте. – М., 1985. – 120с.
943970
  Авдонин Н.С. Подкормка растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхохгиз, 1939. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-167
943971
  Фищенко Г.И. Подкормка сахарной свеклы и других культур / Г.И. Фищенко, П.Ф. Присяжнюк. – Киев; Харьков, 1936. – 39с.
943972
  Авдонин Н.С. Подкормка сельскохозяйственных растений / Н.С. Авдонин. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 296 с. : ил. – Библиогр.: с. 278-295
943973
  Шишкина Алена Ивановна Подкрепление как условие обеспечения самостоятельности выполнения усвоенных действий // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
943974
  Смирнов О.П. Подкрепление. -- (Мы еще подышим ветром. -- Не называйте его мертвым) / О.П. Смирнов. – М., 1960. – 49с.
943975
  Абрамова М.П. Подкумский могильник / М.П. Абрамова. – Москва, 1987. – 178с.
943976
  Самарин Д.А. Подледное ужение рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1959. – 88с.
943977
  Самарин Д.А. Подледный лов / Д.А. Самарин. – М., 1952. – 80с.
943978
  Перфилова Г.В. и Сергеева И.А. Подлежащее в немецком языке / Г.В. и Сергеева И.А. Перфилова. – Саратов, 1973. – 18 с.
943979
  Мкртчян Э.С. Подлежащее и его выражение в древнеармянском языке (грабаре) V века. : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Мкртчян Э.С.; АН АрмССР. Ин-т яз. им. Р.Арчаряна. – Ереван, 1968. – 20л.
943980
  Глебова Н.Б. Подлежащее и его действующая модель. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Глебова Н.Б.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
943981
  Быкова М Е. Подлежащее и сказуемое в современном бенгальском языке / Е.М. Быкова ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 152 с.
943982
  Гершуни С.М. Подлежит списанию / С.М. Гершуни. – Челябинск, 1963. – 48 с.
943983
  Жигжитов М.И. Подлеморье / М.И. Жигжитов. – Москва
1. – 1974. – 375с.
943984
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – 3-е. – Москва, 1965. – 102 с.
943985
  Самарин Д.А. Подленная ловля рыбы / Д.А. Самарин. – М., 1971. – 72с.
943986
  Кондаков Г.В. Подлесок / Г.В. Кондаков. – М, 1959. – 87с.
943987
  Мосунов А.И. Подлесок / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1970. – 64с.
943988
  Дудин М.А. Подлесок / М.А. Дудин. – Л., 1975. – 190с.
943989
  Рябов Б.А. Подлесок / Б.А. Рябов. – М., 1989. – 236с.
943990
  Калашников И.К. Подлесок. / И.К. Калашников. – Улан-Удэ : Бурятское кн. изд-во, 1963. – 188 с.
943991
  Максимов А.Н. Подлетыши: повесть для детей / А.Н. Максимов. – Хабаровск, 1983. – 127с.
943992
  Варналис К. Подлинная апология Сократа / К. Варналис. – Москва, 1935. – 74с.
943993
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1959. – 207с.
943994
  Лу Синь Подлинная история А-кью / Лу Синь. – М., 1986. – 161с.
943995
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – М., 1955. – 158с.
943996
  Лу Синь Подлинная история А-Кью / Лу Синь. – Москва, 1960. – 162 с.
943997
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети / А.М. Дунаевский. – М., 1969. – 190с.
943998
  Дунаевский А.М. Подлинная история Кароя Лигети; Иду за Гашеком; Красный Дундич / А.М. Дунаевский. – М., 1978. – 366с.
943999
  Олдридж Д. Подлинная история Плеваки Мак-Фи / Д. Олдридж. – Москва, 1992. – 237с.
944000
  Нечаев Сергей Подлинная история Синей Бороды : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 136-141 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,