Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
919001
  Фока М. "...О, що зі мною фарби ті зробили!" : Про живаописний компонент художнього мислення Павла Тичини
919002
  Плихневич Т. "О"болонський екстрим" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 88-97
919003
  Дробний І. "О, братія моя українськая возлюбленная" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 159-191. – ISBN 978-966-493-489-0
919004
  Савчук М. "О, мама міа!" : гумор про українських заробітчанок в Італії та про їхні зв"язки з Україною / Микола Савчук ; [іл. Ігоря Бежука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 47, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2988-90-1
919005
  Белозерская-Булгакова "О, мед воспоминаний..." // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 51-56.
919006
  Зюлева Ю. "О, рідна земле, люба моя нене!": підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 29-31. – ISSN 2518-7341


  Представлений досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія з проведення обласного конкурсу на створення краєзнавчого електронного продукту.
919007
  Бойко Н. "О, славна жінко" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 151-152
919008
  Масоха П. "О, якби можна було в ті часи "Березолеві" стати на шлях суто експерементального театру..." // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.99-116. – ISSN 0585-8365


  Театр Леся Курбаса . Спогади одного з акторів театру "Березіль" - Петра Масохи
919009
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" - нація і культура... / розмову записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 8-9


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
919010
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" / записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
919011
  Салій О. "О. Люнатикови" - поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 104-115
919012
  Перехейда В.В. "Оcвіта" в обороні української душі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 51-63
919013
   "Оаза миру" у Ботсаду // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.2


  "У Міжнародний день ненасильства, з нагоди 151-річчя Махатми Ганді Посольство Республіки Індії в Києві у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відкрили перший в Україні пам"ятник Махатмі Ганді у Ботанічному саду імені ...
919014
  Плахта Д. "Оази культури, історії та релігії" / Д. Плахта, І. Ключковська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 10-11


  Про українознавчі школи в різних куточках світу.
919015
  Черепанов С. "Об Изусте, или Пути Господни". Пьеса для литературного театра // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 148-175. – ISSN 0131-8136
919016
  Вахидова В.В. О-Алкилирование и о-ацилирование эфиров о-, и п-оксибензойных кислот и их пестицидные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вахидова В.В.; Ташкентск. политех. ин-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
919017
  Пятин Б.М. О-алкилирование производных пиперодина-2 и синтез конденсированных гетероциклических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пятин Б.М.; Всесоюз.науч-исслед.хим.-фармацевт.ин-т. – М, 1970. – 22л.
919018
  Глушков Р.Г. О-алкилпроизводные и енамины лактамов в синтезе конденсированных гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Глушков Р.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
919019
  Куртна А. О языке Боккаччо в двух переводах "Декамерона" // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 204-214
919020
  Солганик Г.Я. О языке газеты / Г.Я. Солганик. – М., 1968. – 48с.
919021
  Улуханов И.С. О языке Древней Руси. / И.С. Улуханов. – Москва, 1972. – 135с.
919022
  Обнорский С.П. О языке Ефремовской Кормчей XII века / С.П. Обнорский ; Отделение русского языка и словесности Император. акад. наук. – С.-Петербург : Типограф. Императорской академии наук, 1912. – 85 с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Исследования по русскому языку ; т. III, вып. 1-й)
919023
  Беневоленская Т.А. О языке и стиле газетного очерка / Т.А. Беневоленская. – М., 1973. – 80с.
919024
  Гагкаев К.Е. О языке и стиле Коста Хетагурова / К.Е. Гагкаев. – Орджоникидзе, 1957. – 127с.
919025
  Власов М.Ф. О языке и стиле Н.А. Некрасова / М.Ф. Власов. – Пермь, 1970. – 216с.
919026
  Пугач С.А. О языке и стиле Писарева-публициста. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пугач С.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
919027
  Василевская Е.А. О языке и стиле писателя / Е.А. Василевская. – Москва, 1968. – 74с.
919028
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Х., 1953. – 52с.
919029
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Львов, 1956. – 74с.
919030
  Черемисина Н.В. О языке и стиле советской научно-художественной прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черемисина Н.В.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16л.
919031
  Копыл В.А. О языке и стиле Фернандо Наморы. (Лекс. средства) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Копыл В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
919032
  Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства / А.Д. Алехин. – Москва : Знание, 1973. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; 6/1973)
919033
  Дедова О.В. О языке Интернета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-38. – Библиогр.: Лит.: с. 38. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
919034
  Ахметов З.А. О языке казахской поэзии / Ахметов З.А. – Алма-Ата : [б. и.], 1970. – 180 с.
919035
  Володина М.Н. О языке как инструменте познания // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-46. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В данной статье речь идет о специфике вербального языка человеческого общения. Автор рассматривает язык как семиотическую (знаковую) систему, хранящую и передающую информацию. Знаково-информационная и социальная природа языка превращает его в один из ...
919036
   О языке местной газеты. – Воронеж, 1964. – 112с.
919037
  Полевой А. О языке населения Новозыбсковского уезда Гомельской губернии / А. Полевой. – Менск, 1926. – 47с.
919038
  Лукьяненко А.М. О языке Несторова жития преподобного Феодосия Печерского по древнейшему из дошедших списков / А.М. Лукьяненко. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 79 с. – Отт. из: Русский филологический вестник. 1907 г., № 3


  На тит. стр. № 208953 надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора и № 11000: Уважаемой Л.И. Косоноговой от автора.
919039
  Ефимов А.И. О языке пропагандиста / А.И. Ефимов. – М, 1950. – 140с.
919040
  Ефимов А.И. О языке пропагандиста / А.И. Ефимов. – 2-е изд. – М, 1951. – 132с.
919041
  Михайлов М.М. О языке публичных выступлений / М.М. Михайлов. – М, 1961. – 72с.
919042
  Вакуров В.Н. О языке радио- и телепередач / В.Н. Вакуров. – Москва, 1960. – 104с.
919043
  Крысин Л.П. О языке радиопредач / Л.П. Крысин. – М, 1967. – 52с.
919044
  Мревлишвили Т.Н. О языке русских писателей / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1972. – 289с.
919045
  Лавровский П. О языке северных русских летописей / П. Лавровский; соч. Петра Лавровского. – Санктпетербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1852. – 160, [1] с.
919046
  Хализев В.Е. О языке современного литературоведения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-12. – Библиогр.: С. 11-12; 42 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  В статье охарактеризованы особенности языка современной науки о литературе, отмечены его терминологическая расплывчатость и непомерная усложненность. Specific features of contemporary literary criticism are examined in the paper. Diffuseness of ...
919047
  Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.3-14. – ISSN 0032-874Х
919048
  Ушаков В.Е. О языке Устюжской кормчей XIII-XIV вв. / В.Е. Ушаков. – Киров, 1961. – 68с.
919049
  Добровольский Г.В. О языке ученых-натуралистов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 62-66. – Библиогр.: Лит.: С.66; 14 поз. – ISSN 1562-1391
919050
  Урнов М.В. О языке художественной литературы / М.В. Урнов. – М., 1963. – 28с.
919051
  Винокур Г.О. О языке художественной литературы / Г.О. Винокур ; сост. Т.Г. Винокур. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447 с. – ISBN 5-06-001416-9
919052
  Одинцов В.В. О языке художественной прозы : повествование и диалог / В.В. Одинцов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 104 с. – (Научно- популярная серия)
919053
  Виноградов В.В. О языке художественной прозы / Виноградов В.В. ; АН СССР, Отд. лит-ры и языка. – Москва : Наука, 1980. – 360 с. : 1 портр.
919054
  Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В. Гоголя: Искусство повествования / Л.И. Еремина. – М., 1987. – 176с.
919055
  Ефимов И А. О языке художественных произведений / И А. Ефимов, . – 2-е изд испр. – Москва, 1954. – 288с.
919056
  Кудрявцева Л.А. О языковой самоидентификации граждан Украины и государственной языковой политике // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: Лит.: С. 14-15; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  Державна мовна політика визначається існуванням реальних мовних груп. Цей принцип покладений в основу в Європейській Хартії регіональних мовних груп. Государственная языковая политика определяется существованием реальных языковых групп. Этот принцип ...
919057
  Логунова Е.С. О языковом варьировании в новокорейском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 78-82. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
919058
  Сатель М.Э. О языковом варьировании и факторах его ограничения (на матер. средств. выражения будущего действия в современном англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатель М. Э.; Моск. гос. пед. ин-т. – М,, 1980. – 24л.
919059
  Шмидт С.О. О Якобе Голосовкере // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-112. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
919060
   О Якове Евсеевиче Гегузине : (воспоминания учеников, коллег и друзей, рецензии на книги, избранные суждения и размышления). – Харьков : Б.и., 2003. – 156с. – На обл. загл.: Университетский профессор. – ISBN 966-96233-0-6
919061
   О Якове Свердлове: воспоминания, очерки, статьи современников. – Москва, 1985. – 288с.
919062
  Ярославский Е. О Якутии / Е. Ярославский. – Якутск, 1968. – 240с.
919063
  Поруцкий Г.В. О яровизации активности низких температур / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 67, № 3. 1949, 1949. – 577-580с.
919064
  Михаловский А.Г. О яровизации семян хлопчатника в растворах солей марганца. / А.Г. Михаловский, Г.В. Поруцкий, 1951. – 587-589с.
919065
  Белоконь И.П. О ярусном строении растений : Дис... кандидата биологическихнаук: / Белоконь И. П.; Киевский Гос. Университет им. Т. Г. Шевченко. Ботанический сад им. академика Фомина. – Киев, 1948. – 259л. – Бібліогр.:л.214-258
919066
  Кравець Л. О"бєкт злочину розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1561-4999
919067
  Заверуха І.Б. О"бєкт та предмет правовідносин у сфері державного боргу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 205-211. – ISSN 1563-3349
919068
   О"Генри. – М, 1962. – 19с.
919069
  Семернина Марина Ефимовна О, великий, могучий... : центр поддержки русского языка и чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893


  Для совместного решения задач просветительства, духовного обновления и оздоровления общества библиотека им. М.Ю.Лермонтова стремиться собрать вокруг себя представителей научной, творческой интеллигенции, сплотить общественность города Пензы. Такая ...
919070
  Палькин Н.Е. О, Волга! / Н.Е. Палькин. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 287с.
919071
  Пивоваров Р.А. О, жизнь, тебя я прославляю! : стихотворения / Пивоваров Руслан Анатольевич. – Днепропетровск : Грани, 2013. – 172, [1] с., включ. обл. – ISBN 978-966-8841-87-3
919072
  Поликовский А.М. О, игра! / А.М. Поликовский. – М, 1990. – 63с.
919073
  Коротич В.О. О, Канадо! : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ, 1966. – 167 с.
919074
  Шах Георгий О, марсиане! / Георгий Шах. – Москва : Мир, 1990. – 192 с. – В изд. также: Зеленая креветка / Е.Парнов, М. Емцев ; Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
919075
   О, Русская земля!: Сб.. – М., 1982. – 366с.
919076
  Синиченко О. О, скільки словникових перлів до словників не увійшло! / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 12
919077
  Беднарський Владимир О, счастливчик! : experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-84
919078
  Зайцев Вадим О, счастливчики! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 46-47 : фото
919079
  Севернюк Т.А. О, Чернівці, оаза дивини... : поезія, проза / Тамара Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-407-033-8
919080
  Сельвинский И.Л. О, юность моя! / И.Л. Сельвинский. – М, 1967. – 519с.
919081
  Кацевич Т.В. О.-І. Бочковський: ознаки (прикмети) нації за П. Манчіні як чинники націогенезу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 126-129
919082
  Пріцак О. О. Атанасія Великий, ЧСВВ- археограф // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 73-83. – ISBN 5-7702-0561-X


  Атанасій Григорій Великий (5 листопада 1918 р., с. Туринка — 24 грудня 1982 р., Рим, Італія) — церковний діяч, науковець, відомий історик Церкви, археограф, священик-василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину (1963—1976).
919083
  Шляхова Валерія о. Балі. Підводні сади Менджангану : живий світ / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 72-78 : Фото
919084
  Горанська Т. О. Бальзак та І. Франко: взаємодія проблематики та поетики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 46-58
919085
  Гречин Б. О. Барвінський про педагогічне значення життя і творчості Тараса Шевченка // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-12. – ISSN 0131-6788
919086
  Сидоренко Віктор о. Брач & о. Хвар. Чудові чудовиська : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 44-51 : Фото
919087
  Пилипович В. О. Василь Гавришкевич – душпастир, поет і садівник // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 364-385. – ISBN 978-966-2248-71-5
919088
  Домбровський Ю.О. О. Веселовський та деякі питання генези "Пісні про Роланда" / Ю.О. Домбровський, Н.О. Морська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 492-496
919089
  Бараш Дж.Э. О. воображении и месте коллективной памяти в общественной сфере // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 83-96. – ISSN 0235-1188
919090
  Ганжа О.Д. О. Ганжа. Альбом / О.Д. Ганжа. – К., 1982. – 104с.
919091
  Сильман Т. О. Генри
919092
  Левидова И.М. О. Генри и его новелла / И.М. Левидова. – Москва : Художественная литература, 1973. – 252 с.
919093
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори = O. Henry. Selected stories : посібник для самостійного читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 966-7890-88-0
919094
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори : посібник для самост. читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 978-966-382-337-9
919095
  Орленко В. О. Д. Градовський про роль і місце Державної ради в системі органів влади Російської імперії другої половини XIX сторіччя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-19.
919096
  Полєщук Г. О. Довженко в житті і творчості М. Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С.213-219.
919097
  Брюховецька Л. О. Довженко: теоретичне осмислення поетики кіно // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 233-239. – ISBN 966-7170-47-0
919098
  Бідзіля Ю.О. О. Духнович у контексті сучасних інформаційних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 53-57
919099
   О. Духнович. З наукової спадщини будителя : з нагоди 200-ліття від дня народж. О.Духновича. – Факсим. вид.: 1967, 1989. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2003. – 102, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 7-8, 36-38 та в підрядк. прим. – (Серія факсимільних видань "Обличчям до спадщини"). – ISBN 966-7838-50-1


  Зміст: Передмова / Д. Данилюк. О.В. Духнович як історик / Д. Данилюк. З наукової спадщини Олександра Духновича : Истинная история Карпато-россов или угорских русинов изданная народолюбцем, Александром Духновичем ; О народах Крайнянских, или ...
919100
  Турчин Я.Б. О. Ейхельман про основні центри політичного впливу в системі міжнародних відносин: міжвоєнний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 427-437
919101
  Шевчик Ю.В. О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації української держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 40-49. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
919102
  Володарська І. О. Кобилянська і Г. Маркес: діалог на рівні тексту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 120-131. – ISSN 1728-9572
919103
  Бобровська Т. О. Ковінька та Є. Дудар: взаємозв"язок традицій і новаторство // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 74-77. – ISBN 966-7576-12-4
919104
  Бойко Н. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 85-94. – ISSN 0236-1477
919105
  Мальсагова Х.И. О. Конт и Н.И. Кареев: развитие позитивизма в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 208-220. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
919106
  Сидоренко Віктор о. Корфу. Смарагдовий острів : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-59 : Фото
919107
  Галаджій Олена о. Кос. Зціли і заспокой : вояж-колекція / Галаджій Олена, Місерва Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 50-54 : Фото
919108
  Гудзевата Марина о. Крит. Реальність без міфів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-62 : Фото
919109
   О. Кульчицька. Альбом.. – Київ, 1969. – 11 с.
919110
  Задорожнюк А.Б. О. М. Сементовський та його праці з історії Кам"янця-Подільського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 68-71. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  Краєзнавець і журналіст родом з Полтавщини.
919111
  Алексашина Л.Н. О. М.. Бодянский и его роль в развитии русско-чешских связей (40-е-70-е гг.XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Алексашина Л.Н. ; МГУ, ист. фак. – Москва, 1973. – 24 с.
919112
  Котович А.И. О. Мандельштам: стихи vs. проза // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 10-16
919113
  Сліпко-Москальцев О. Мурашко / К. Сліпко-Москальцев. – Харків : Рух, 1931. – 55, [20] с.
919114
  Багалей Д. О. Николай Лащенко и его труды по местной церковной истории / Проф. Д. Багалей. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1897. – 7 с. : портр. – Отд. отт. из Харьковского сборника Историко-филологического общества. 1896
919115
  Турченко Г. О. Оглоблин про схему історії України XIX - початку XX ст. (до 50-річчя творчого заповіту історика) / Г. Турченко, Ф. Турченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (556), січень - лютий. – С. 107-121. – ISSN 0130-5247
919116
  Іщук-Пазуняк О. Ольжич у літературній критиці // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 312-329. – ISBN 978-966-355-044-2
919117
   О. Ольжич. In memoriam : спогади, статті / Фундація ім. О. Ольжича; Дослідна фундація ім. О. Ольжича, США; Фундація ім. О. Ольжича, Канада; [ упор. О. Кучерук ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 478, [18] c. : фотоіл. – ISBN 978-966-355-005-3
919118
   О. Ольжич. Археологія. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 495с. : іл. – ISBN 978-966-355-000-8
919119
  Харитонова В.Ф. О. П. Мішуга - видатний співак та вокальний педагог // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 209-213. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Творчий шлях та педагогічні принципи видатного укр. співака О. Мішуги (до 150-річчя з дня народження)
919120
  Айзеншток І.Я. О. Паліцин. Епізод з культурного минулого Слобожанщин : Епізод з культурного минулого Слобожанщини / І.Я. Айзеншток. – [б. м. : б. в., 1927. – C. 57-69
919121
  Греков Олександр о. ПАСХИ, о. ТАЇТІ. За краєм світу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-49 : Іл., карта
919122
  Ісіченко І. О. Петро Скарга і християнський схід: український вимір


  У статті розглядається українська рецепція творчості польського письменника-єзуїта Петра Скарги. Його полемічні твори ініціювали початок української полемічної прози, викликали відповідь Івана Вишенського та його наступників. "Житія святих" Петра ...
919123
  Гейдел А.М. О. Потебня - завідувач музею при Харківському університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 246-249. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Стаття розкриває маловідомі факти суспільної діяльності видатного філолога О. Потебні: багаторічний досвід завідування Музеєм красних мистецтв Харківського університету. Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо плану роботи університетського музею. ...
919124
  Александрова Г.А. О. Потебня і проблеми порівняльного вивчення літератур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 3-9. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються проблеми порівняльного вивчення літератур у науковій спадщині О. Потебні, наголошується на розштренні ним можливостей історико-порівняльного методу за допомогою психологічного аналізу
919125
  Вільна Я. О. Потебня як редактор творів Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 63-67. – (Б-ка Ін-ту філології)
919126
  Сурман Стівен о. Різдва. Шлюбні ігрища крабів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 68-73 : фото
919127
  Будько Євген о. Родос & о. Крит. Два сонця Еллади : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 18-21 : Фото
919128
  Капарулін Ю.В. О. Рябінін-Скляревський: останні роки життя в ГУЛАГу та посмертна реабілітація ученого // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 401-410. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
919129
  Михайлова Н. о. Тасос. Смарагдове благоденство // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 18-25 : фото
919130
  Горобець Іван о. Тенерифе. Островиди : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 110-115 : Фото
919131
  Третяк О.В. О. Третяк: "Я - за демократизацію і професіоналізм". Актуальне інтерв"ю // Київський університет, 1991
919132
  Цвєткова Ю.В. О. Федотов-Чехівський та С. Богородський - представники та засновники історичної школи права в Київському університеті Св. Володимира / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Присвячено науковим поглядам видатних постатей, професорів і дослідників Київського університету першої половини XIX cm. О. Федотову-Чехівському та С. Богородському. The article is dedicated to the scientific views of the Kiev University famous ...
919133
  Іващенко Микола о. Чанг. На зеленому Слоні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 24-28 : фото
919134
  Пономаренко Л. О. Шаховський як співавтор легенди про Марусю Чурай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема історичної основи легенди про Марусю Чурай. Досліджується творча діяльність російського драматурга початку XX ст. О. Шаховського як можливого співавтора цієї легенди. На думку авторки, Маруся Чурай є художнім образом, а не ...
919135
  Артамошин С.В. О. Шпенглер и "консервативная революция" в Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 148-154. – ISSN 0042-8779
919136
  Гергилов Р.Е. О. Шпенглер и Третий рейх // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 33-40
919137
  Кривенко Ганна о. Шпіцберген. Дикий, холодний, чарівний // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-117 : фото
919138
  Севернюк Тамара О. эти сосны... : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0131-8136
919139
  Ершова В.М. О.А. Добиаш-Рождественская / В.М. Ершова. – Л., 1988. – 111с.
919140
   О.А. Конопкин : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 187-189. – ISSN 0042-8841
919141
  Крекотень В.І. О.А. Назаревський про своєрідність "Слова про Ігорів похід " // Специфіка "Слова о полку Ігоревім" як літературної пам"ятки : матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення "Слова" / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України, Сумський держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка [та ін.] ; упоряд. і відп. за вип. П.П. Охріменко. – Суми : [Б.в.], 1994. – С. 14-16
919142
  Львов М.Л. О.А. Петров / М.Л. Львов. – Москва-Л., 1936. – 35с.
919143
  Буланова Н.М. О.А. Плевако: доля людини в контексті тоталітарної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 208-217. – ISSN 2312-2587


  Життєвий і творчий шлях українського письменника та економіста Олександра Антоновича Плевако, на долю якого припало загалом 26 років сталінських концтаборів.
919144
  Ершова В.М. О.А.Добиаш-Рождественская - историк западноевропейского средневековья : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Ершова В.М.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
919145
  Лобенко С.В. О.В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-154. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
919146
  Медведєва М. О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права / М. Медведєва, С. Білоцький, А. Пазлюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 101-104. – ISSN 1814-3385
919147
  Колісник П.І. О.В. Клоссовський - видатний вчений педагог, громадський діяч // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 189-195
919148
  Москаленко В.Ф. О.В. Корчак-Чепурківський - один з засновників національної системи охорони здоров"я як складової українського державотворення (1917-1920) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, І.М. Сахарчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 62-67


  До 155-річчя від дня народження.
919149
  Жебокрицький В.А. О.В. Суворов - великий російський полководець / В.А. Жебокрицький. – Київ, 1950. – 32 с.
919150
  Ричалка М. О.В.Духнович, педагог і осівітній діяч / М. Ричалка. – Пряшів, 1959. – 490 с.
919151
  Микитась В.Л. О.В.Духнович. Літературно-критичний нарис. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1959. – 103с.
919152
  Рожин А. О.Вакулов / А. Рожин. – М, 1986. – 143с.
919153
  Шиповалова Л.В. О.возможной совместимости историчности и объективности научного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
919154
   О.Г. Ободовському - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 214-216
919155
  Хорошин М.Г. О.Г. Полотебнов - основоположник вітчизняної дерматології / М.Г. Хорошин. – К, 1953. – 119с.
919156
  Морской В. О.Г.Крамов. Народный артист СССР. / В. Морской. – К., 1947. – 31с.
919157
  Мельничук Ю.С. О.Гаврилюк / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1955. – 276 с.
919158
   О.Генри.. – М, 1960. – 144с.
919159
  Наєнко М. О.Глушко. На бистрині часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 45-52


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
919160
  Прокопов Д.Є. О.Градовський і критика ліберальної теорії походження держави і права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-54
919161
  Орленко В. О.Д. Градовський про проблеми побудови соціальної держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 24-31


  У статті вивчення поглядів О.Д. Грабовського на соціальну державу. Встановлено, що він був одним із засновників вчення про соціальну державу.
919162
  Барбарас И.г. О.движении поезда через переломы продольного профиля пути. : Автореф... канд. техн.наук: / Барбарас И.г.; Днепропетровский ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 12л.
919163
  Яковец Т.Ю. О.движущих силах общественного развития // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 25-30. – ISSN 2073-6118
919164
  Заблоцька С. О.Довженко та М.Куліш (до питання про типологічні особливості тематики,проблематики, системи образів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – с. 117-125.
919165
   О.Є. Корнійчук і проблеми розвитуку української радянської драматуургії. – Одеса, 1965. – 136 с.
919166
  Соловьев Е.А. О.И. Сенковский : Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики. – Санкт-Петербург, 1891. – 80 с.
919167
  Заславський І.Я. О.І. Білецький як рецензент // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
919168
  Ліхачова О.Є. О.І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 90-94. – ISSN 2076-1554
919169
   О.І. Кравченко. Катлог виставки : книжні окраси та ілюстрації у каталозі - дереворити О.І. Кравченка. – Київ : Київськ. Окрліт Ч., 1930. – 16 с.
919170
   О.І. Кухтенко. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 150. – ISSN 0374-3896


  Відомий український учений в галузі технічної кібернетики
919171
  Михайленко Г. О.І. Неровецький - видатний український учений та інженер-будівельник // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 34-37
919172
  Михайленко Г Г. О.І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 72-82


  Інженер-будівельник. був студентом Університету Св. Володимира
919173
   О.І. Фурдичку - 65 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 159-160. – ISSN 2077-4893
919174
  Васецький Г.С. О.І.Герцен - великий вчений і патріот / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 48с.
919175
   О.І.Герцен : Бібліогр покажч. За 1970-1987 рр. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – с.
919176
   О.К. Антонов - многогранность таланта. – Киев : АэроХобби, 2006. – 184 с. : ил. – К100-летию со дня рождения. – ISBN 966-95188-9-X
919177
  Крохмаль-Орябінська О.К. Глазунов / Крохмаль-Орябінська, Л. Архимович. – Київ : Мистецтво, 1953. – 48 с.
919178
  Воронов Н.В. О.К. Комов / Н.В. Воронов. – Москва, 1982. – 156с.
919179
  Лебедянский М.С. О.К. Комов. Памятник А.В. Суворову в Москве / М.С. Лебедянский. – Л., 1987. – 22с.
919180
  Шляхова Валерія о.Калімантан. Круїз Алмазною річкою / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-108 : фото
919181
  Сидоренко Віктор О.Ко-Тао. Робінзон на черепасі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 42-46 : Фото
919182
  Осмоловский Ю.Э. О.Комов. / Ю.Э. Осмоловский. – М., 1988. – 143с.
919183
  Свідер П.І. О.Копиленко. Життя і творчість / П.І. Свідер
919184
  Онишко Сергій о.Крит. Якщо не зміниться вітер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 140-143 : фото
919185
  Полевщикова Е.В. О.Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 376-390. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
919186
  Ростоцкий С. О.Л.Книппер-Чехова / С. Ростоцкий. – М.Л., 1946. – 63с.
919187
  Сенів І. О.Л.Кульчицька / І. Сенів. – К., 1955. – 32с.
919188
  Василенко І. О.М. Апанович - дослідник козацької слави // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 6-7
919189
  Марочко В.І. О.М. Асаткін – вигаданий «фальсифікатор» перепису населення 1937 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 129-149. – ISSN 0130-5247
919190
  Воронов В.І. О.М. Богдашина. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія: Навч.-методич. посіб. - 2-е вид., доп. та переробл. - Х.: Тарбут Лаам, 2005. - 192 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 183-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
919191
  Василенко Н.П. О.М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии / Н.П. Василенко. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], II, 231 с. – Отт. из журн. "Киев. старина"
919192
  Кохан С.В. і Кілессо С.К. О.М. Вербицький - архітектор і педагог / С.В. і Кілессо С.К. Кохан. – Київ, 1966. – 29 с.
919193
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як архівіст та архівознавець // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 221-224
919194
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як історик та археограф // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 48-67. – ISSN 0130-5247
919195
  Нагаевская Е.В. О.М. Мануйлова. / Е.В. Нагаевская. – Фрунзе, 1965. – 112с.
919196
  Олійник Я.Б. О.М. Маринич і розвиток географічної освіти в Україні / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 7-10. – ISSN 0868-6939
919197
   О.М. Маринич. Життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.І. Олещенко ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с., [16] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-439-770-1
919198
  Литвиненко О.В. О.М. Маслова – видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 125-128. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
919199
  Зуза В.С. О.М. Можейко: наукова, педагогічна і громадська діяльність / В.С. Зуза, О.М. Заяц // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 156-162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
919200
  Назарчук З. О.М. Романів - видатний вчений та громадський діяч (до 90-річчя з дня народження) // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 239-244. – ISBN 978-917-7694-06-8
919201
   О.М. Сєвєрцов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 138. – ISSN 0374-3896
919202
  Шеффер Т.В. О.М. Сєров / Т.В. Шеффер. – Київ : Мистецтво, 1951. – 40 с.
919203
  Храмов Ю.О. О.М.Боголюбов та історія математичних наук в Україні / Ю.О. Храмов, С.А. Хорошева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 53-62. – ISSN 0374-3896
919204
  Ворошин Е.М. О.М.Бутлеров - основоположник сучасної органічної хімії / Е.М. Ворошин. – Київ, 1950. – 38с.
919205
   О.М.Горький 1868-1936.. – К, 1936. – 56с.
919206
  Ніжинський М.П. О.М.Горький і А.С.Макаренко / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 38с.
919207
  Шутенко В.В. О.М.Горький і українська література. / В.В. Шутенко. – Київ, 1960. – 40 с.
919208
  Руденко Л.Г. О.М.Маринич - вчений-географ, педагог, державний і громадський діяч : +До 85-річчя М.М.Маринича / Л.Г. Руденко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-6 : Фото. – Бібліограф. 10 назв. – ISSN 1561-4980
919209
  Острянин Д.Ф. О.М.Радіщев і його роль в історії суспільної думки Росії. / Д.Ф. Острянин, 1952. – 59-71с.
919210
  Касьяненко В.Г. О.М.Сєверцов - видатний морфолог-еволюціоніст (До п"ятнадцятиріччя з дня смерті) / В.Г. Касьяненко. – Окрем. відбит. з Вісника АН УРСР. № 2. – 61-71с.
919211
  Прохоренко И.Л. О.методологических проблемах анализа современных политических пространств // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 68-80. – ISSN 0321-2017
919212
  Пожарская М.Н. О.Н. Андровская / М.Н. Пожарская. – М, 1951. – 88с.
919213
  Герман Г.П. О.Н. Шелест як засновник вітчизняного тепловозобудування // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 49-55. – ISSN 2077-9496
919214
  Дервиз И.П. О.Н.Карташев / И.П. Дервиз. – Л., 1961. – 19с.
919215
  Нестор О.Нестор або сучасні українські притчі / Нестор, , отець; Літ.запис О.Батюк. – Київ : Савістеп, 1993. – 88с. – ISBN 5-8326-0014-2
919216
  Пакшин І.П. О.О Ковалевський - видатний біолог та громадський діяч / І.П. Пакшин. – К, 1962. – 42с.
919217
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський і Державна дума: погляди та діяльність / Н.С. Чернікова, І.С. Карпань // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 125-138. – ISSN 2664-9950


  Вперше висвітлено практичні кроки О. О. Бобринського зі створення оптимального політичного балансу між думськими партіями правого спрямування з метою відстоювання політичної платформи, виробленої на засіданнях ОД, та простежено динаміку змін у тактиці, ...
919218
  Маєвська Н.С. О.О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 95-102. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
919219
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський та становлення цукрової промисловості на Правобережній Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 72-83. – ISSN 2409-3661
919220
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський як лідер Об"єднаного дворянства // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 61-72. – ISSN 2409-3661


  Проаналізовано функціонування всеросійської дворянської суспільно-політичної організації Об’єднаного дворянства під головуванням графа О.О. Бобринського; окреслено його роль у розробці організаційних засад та координуванні напрямків її діяльності ...
919221
  Сиротинін М.М. О.О. Богомолец / М.М. Сиротинін. – Київ, 1951. – 51с.
919222
   О.О. Галкін. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 149. – ISSN 0374-3896


  Відомий український фізик.
919223
   О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1960. – 144 с.
919224
  Житецький І. О.О. Потебня і Харківська громада в 1861-63 рр. : (Із щоденника та листування В.С. Гнилосирова) / Ігнат Житецький // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 94-98. – Бібліограф. в подстрок примітках
919225
   О.О. Потебня й актуальні питання мови та культури : збірник наукових праць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2004. – 368 с. – ISBN 966-8188-03-9
919226
  Глущенко В.А. О.О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов"янських мов / В.А. Глущенко, І.М. Рябініна, К.А. Тищенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 11-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
919227
  Прожогіна І. О.О. Потебня про особливості міфологічної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізується висвітлення особливостей міфологічної свідомості і тлумачення міфу як символа О.О. Потебнею на тлі його лінгвофілософської концепції зв"язку загального і конкретного. Position of Olexandr O. Potebnya in features of mythological ...
919228
  Коць Т. О.О. Потебня про оцінність слова: проекція на мовну реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 36-43. – ISSN 0201-419
919229
  Лукінова Т.Б. О.О. Потебня як компаративіст і етимолог // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 15-21. – ISSN 0027-2833
919230
  Глущенко В.А. О.О. Потебня: тип мови й мовний розвиток // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 47-51
919231
  Катренко А.М. О.О. Русов - видатний український вчений і громадський діяч (1847-1915) : Його заповітна мрія - вільна демократична Укра на / А.М. Катренко, Б.В. Петрук. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 64 с. – ISBN 9667010392
919232
   О.О. Шалімов : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 168-169. – ISSN 0374-3896
919233
   О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
919234
   О.О.Потебня і проблеми сучасної флології : зб наук. пр. – Київ, 1992. – 241 с.
919235
  Зноско-Боровський О.П. Бородін / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1950. – 30 с.
919236
  Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
919237
  Тарасенко Б.М. О.П. Довженко / Б.М. Тарасенко. – К., 1984. – 33с.
919238
  Ковріжних О.С. О.П. Зернін і мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 128-131


  Стаття присвячена науковій діяльності в сфері вивчення нумізматики професора історико-філологічного факультетові О.П. Зернніна (1821-1866), який першим склав каталог мінц-кабінету російською мовою. У статті показано стан мінц-кабінету в середині XIX ...
919239
  Рудь М. О.П. Крижанівський (1944-2010) та його внесок в історичну науку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-61. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається життєвий шлях і педагогічна діяльність відомого українського історика О. П. Крижанівського (1944-2010), а також його внесок у вивчення стародавнього Сходу, західноєвропейського Середньовіччя та історії церкви і релігійної думки в ...
919240
  Рудяков П.М. О.П. Моця. Південна "Руська земля". - К.: КОРВІН ПРЕСС, 2007. - 264 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-192. – ISSN 0130-5247
919241
  Гоцуляк В.В. О.П. Оглоблин в українській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 15-26. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
919242
  Куліш С.М. О.П. Рославський-Петровський - видатний учений-методист Харківського Імператорського університету // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 45-49. – ISSN 1811-2404
919243
  Осипов А.А. О.П. Флоренский: через антропологию к "конкретной метафизике". Целостность при роды человека и символическая деятелшьность. Статья 1 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 179-185
919244
  Венгер Н.Б. О.путях овладения систематизацией внешних свойств предметов в дошкольном детстве. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Венгер Н.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
919245
  Масляк В. О.Рігельман про події національно-визвольної війні українського народу середини XVII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.132-137
919246
  Дзюба О. О.С. Грушевський та Історико-Географічна Комісія ВУАН 1919-1932 років // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 429-436. – ISBN 5-7702-0821-X
919247
  Матяш І.Б. О.С. Грушевський: діяльність на ниві архівістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 41)


  На підставі маловідомих архівних документів висвітлено життєвий і творчий шлях українського історика, джерелознавця, архівознавця - Олександра Сергійовича Грушевського. Охарактеризовано його діяльність у галузі архівної справи. В.Б. Антонович. - С. ...
919248
  Шихненко І.М. О.С. Грушевський: слід в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-150. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукову та громадську діяльність відомого українського історика й архівного діяча О. С. Грушевського. It is considered scientific and social activity of famous Ukrainian historian and archival figure, O.S.Grushevsky.
919249
  Маркович П. О.С. Даргомижський / П. Маркович. – Київ : Мистецтво, 1950. – 32 с.
919250
  Абашина В.М. О.С. Мельничук як синтаксист // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-11. – ISSN 0027-2833
919251
  Головін Г.І. О.С. Попов - винахідник радіо / Г.І. Головін. – Київ : Державне видавництво технічної літератури України, 1947. – 236 с.
919252
   О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
919253
   О.С. Пушкін. – К, 1938. – 260с.
919254
   О.С. Пушкін. – Х, 1949. – 47с.
919255
   О.С. Пушкін в Одесі. – Одеса, 1949. – 207с.
919256
  Гай Г.Н. О.С. Серафимович / Г.Н. Гай. – К., 1954. – 148с.
919257
  Бутрин М.Л. О.С. Серафимович / М.Л. Бутрин. – Львів, 1962. – 14с.
919258
   О.С.Малютина, М.В.Оболенский. Каталог выставки.. – М., 1969. – 20с.
919259
  Кирилюк З.В. О.С.Пушкін - великий російський народний поет. / З.В. Кирилюк. – К., 1974. – 28с.
919260
  Нємченко Ю. О.С.Пушкін в Катеринославі. Історико-краєзнавчий нарис. / Ю. Нємченко. – Дніпропетровськ, 1959. – 52с.
919261
  Неборячок Ф. О.С.Пушкін українською мовою. / Ф. Неборячок. – Львів, 1958. – 207с.
919262
  Холодний М.Г. О.С.Серейський (1907-1943) / М.Г. Холодний. – 151-154с. – Окр. відбиток
919263
  Кирилюк З.В. О.Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи / З.В. Кирилюк. – Київ, 1965. – 167с.
919264
  Туровский Р.Ф. О.состоянии и перспективах политической регионалистики // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 10-30. – ISSN 1998-1775
919265
   О.Столбін. Віхи життя і творчості. – Суми, 1997. – 31с.
919266
  Шапиро Ю.И. О.сущности творчества и творческих способностей // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
919267
  Истомина О.Б. О.типах этнической идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 61-65. – ISSN 0132-1625
919268
  Колтачихіна О.Ю. О.Ф. Богородський та його праці із загальної теорії відносності та космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 147-150. – ISSN 0374-3896
919269
  Толстих І.В. О.Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії / І.В. Толстих, І.В. Рябенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 182-185. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
919270
  Гирич І. О.Ф. Кістяківський Щоденник (1874 - 1885 рр.) // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 193-195
919271
  Вернигора Л.В. О.Ф.Гейсман про суть основного фізіократичного вчення і його значення в історії політичної економії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 389-393. – ISBN 966-7958-13-2
919272
  Боднарчук Г.Л. О.Х. Андріяшев (1829-1907) - учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва" / Г.Л. Боднарчук, Л.І. Романенко // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2. – С. 15-19
919273
  Сидоренко Віктор о.Шолта. Робінзонада навпаки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Фото
919274
  Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга, две концепции кризиса культуры / Г.М. Тавризян. – Москва : Искусство, 1989. – 272с.
919275
  Карпов А.С. О.Э. Мандельштам: семантическая энергия стиха // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 0130-9730
919276
  Казьмирчук Г.Д. О.Ю. Гермайзе // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 127-139. – ISBN 978-617-7107-36-0
919277
   О.Ю. Гермайзе (1892-1958) // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 135-147. – ISBN 966-8021-18-5
919278
  Пендзей І.В. О.Ю. Карпенко та радянська історіографія ЗУНР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 137-153. – ISSN 0130-5247
919279
  Никитенко Н.Ф. О.Ю.Шмидт : Книга для учащихся 8-11 кл. ср. школы / Н.Ф. Никитенко. – Москва : Просвещение, 1992. – 159с.
919280
  Дяченко О.В. О.Я. Кониський і М.П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 167-176
919281
  Наливайко О.Ю. О.Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 163-174


  У статті описано внесок у дослідження історії паперу та філіграней співробітника Центрального державного історичного архіву України у м. Львові О. Я. Мацюка.
919282
  Заблоцька Ю.В. Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 235-244. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
919283
  Дацков А. Оcнoвнi нaпрямки, фoрми i методи рoбoти психолога з пeрexoду від пcиxoрeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa до йoгo післятравматичної стресової адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Рoзкритo ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї дo йoгo пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї кoмбaтaнтa. Рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa здiйcнюєтьcя зa тaкими нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa, ...
919284
  Приходько Р.В. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту / Р.В. Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 355-368. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
919285
  Кривчик Г.Г. Оcновні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 55-61. – ISSN 2077-1800


  Згадується М.І Костомаров (С. 57)
919286
  Кухарська Н.П. Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 70-74. – ISSN 0321-0499
919287
  Тодоров Величко Оpera Slavica или назад към Борис Йоцов / Тодоров Величко. – София : BOHEMIA CLUB, 1995. – 97с. – (Голяма Чешка библиотека)
919288
  Бас Г.Г. Оpiєнтацiя учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесiї / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159с.


  Розкpиваються фоpми i методи пpофоpiєнтацiї навчаючихся пpи вивченнi основ наук,пpоцесi суспiльно- коpисного, пpодуктивнiсть пpацi позакласної i позашкiльної пpацi,а також особливостi фоpмування пpофесiональної напpавленностi в умовах агpопpомислового ...
919289
  Беленчук И.А. Оpганизационно-пpавовые фоpмы упpавления наpодным хозяйством. / И.А. Беленчук; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра государсвенного и административного права. – Київ : Київський університет, 1973. – 106с.
919290
  Zhylenko M. Оrganization of personal activity of the manager, as a condition of efficient administration of the educational institution // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-64. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article outlines the theoretical foundations of organization of time management of the manager, time management systems, components of the organization of the personal time of the manager. The main preconditions of efficient organization of working ...
919291
  Zhai Shi Оrienting pointsof modern polycultural education // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-34. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the orienting points of multicultural education in the modern educational space. Emphasis is placed on the social upbringing of an individual in the context of cultural dialogue; education of tolerance and taking into account the ...
919292
   ОАА.684.047-64. – М., 1968. – 116с.
919293
  Хадорич Л.В. ОАГ в начале XXI в.: демократическое развитие и демократическая стабильность // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 58-69. – ISSN 2070-9773


  Политическая нестабильность и хрупкость демократических институтов являются отличительной чертой государств Латинской Америки, прежде неоднократно сталкивающихся с проблемой силовой смены правительств. Статья рассматривает некоторые аспекты ...
919294
  Нелина О.В. ОАГ в противодействии террористической угрозе. Латиноамериканские альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-44. – ISSN 044-748Х
919295
  Мариняк С. ОАД, як інструмент формування безпекового простору в Західній Півкулі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 52-54
919296
  Неправська Наталія ОАЕ скасовують візи. Поки що не для нас // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
919297
  Горецька М. ОАЕ, Сінгапур, Малайзія, Грузія "офшор", яку FreeZone обрати? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 9, 14-15
919298
  Ойстач Інна ОАЕ. Гіганти пустелі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-108 : Фото
919299
  Бережний В. Оаза в льодах / В. Бережний. – Київ, 1956. – 86 с.
919300
  Громов Б. Оаза серед льодової пустелі / Б. Громов. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с.
919301
  Козин В.Р. Оазис / В.Р. Козин. – Москва, 1957. – 347с.
919302
  Иванов-Радкевич Оазис / Иванов-Радкевич. – Москва, 1983. – 272с.
919303
   Оазис антилопы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 16-21 : фото
919304
  Лармер Брук Оазис богов : пещерные храмы / Лармер Брук, Лоу Тони // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-102 : Фото
919305
  Боцманов Андрей Оазис в мегаполисе. Московский оазис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 64-65 : фото
919306
  Коровиков В.И. Оазис в океане : Путешествие по Сейшельским островам / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1983. – 143с.
919307
  Ермолаев Н.В. Оазис дедушки Ивана / Н.В. Ермолаев. – Саранск, 1977. – 88с.
919308
  Петрунина Жанна Оазис среди пространных песков = Православная церковь в Египте в первой половине XIX века : символ веры // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
919309
  Михайлов Егор Оазис счастья // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 9. – С. 2-9


  Анрі Матісс (1869—1954) — французький художник і скульптор, лідер перебігу фовістов. Відомий своїми дослідженнями в передачі емоцій через колір і форму
919310
  Бардин В.И. Оазисы Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1970. – 48с
919311
  Солопов А.В. Оазисы в Антарктиде : Метеорология / А.В. Солопов. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
919312
  Симонов И.М. Оазисы Восточной Антарктиды / И.М. Симонов; Под ред. Кручинина Ю. А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 176с.
919313
  Пестушко Валерий Оазисы ледяной пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 53
919314
  Лобье Л. Оазисы на дне океана / Л. Лобье; [Пер. с фран. М.А. Долголенко, К.Н. Несис]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 156 с. – ISBN 5-286-00329-X
919315
  Готтшальк Геза Оазисы Сахары : Алжир / Готтшальк Геза, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 108-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
919316
  Фоминых Л.А. Оазисы Севера / Л.А. Фоминых, В.Г. Чигир. – Пущино, 1988. – 169с.
919317
  Бурба Георгий Оазисы экзопланет : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 26-33 : Іл.
919318
  Грушко Сергей ОАО "ГК "Жемчужина", Сочи : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 35 : Фото
919319
  Бородина Е.Н. ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 58-70. – ISSN 0131-7741
919320
  Шутова Наталия ОАЭ - взгляд с трех сторон : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68 : Фото
919321
  Насонова Алла ОАЭ. Код цивилизации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 62 : фото
919322
  Самойлов Юрий ОАЭ: направление с перспективой на лидерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
919323
  Платонова Полина ОАЭ: Экспансия на рынок туризма Украины : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 48-52 : Фото
919324
  Афанасьев А.Н. Об "авторских правах" на права человека в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка раскрыть историю становления концепции естественных прав человека.
919325
  Сысуев В.В. Об "оптимизации" ландшафтов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: с. 40-41. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
919326
  Чистяков О.И. Об "организации государственного единства" вообще, России в частности и в особенности. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-19. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Соотношение государства в целом с его частями. Теория государства и права
919327
  Георгиевский Д.В. Об "ортогональных эффектах" напряжённо-деформированного состояния в механике сплошной среды // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 114-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Описаны некоторые явления, возникающие в изотропной сплошной среде и выражающиеся в том, что угол между единичным девиатором напряжений в данной точке в данный момент времени и единичным девиатором деформаций (скоростей деформаций) в этой же точке в ...
919328
  Косыгин Ю.А. Об "Основах гетектоники". / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
919329
  Бредихин А.Л. Об "узком" и "широком" понимании государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 9-10. – ISSN 1812-3805
919330
  Гыйдел Э. Об "украинофильстве" Георгия Вернадского, или вариация на тему национальных и государственных лояльностей // Ab Imperio : Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2006. – № 4. – С. 329-346. – ISBN 5-89423-110-8
919331
  Батаева Е. Об "умной иконографии" новозаветного мифа / Екатерина Батаева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. – 224 с. – (Миф. Религия. Культура). – ISBN 978-5-91419-071-9
919332
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – Каменец-Подольск : Типо-лит. О. Ландвигера, 1902. – 16 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ... Левицкому... 1902 г.
919333
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1908. – 14 с.
919334
  Евсеев С. Об "Ученых записках" юридических вузов. / С. Евсеев, 1953. – 183с.
919335
  Перестюк Н.А. Об "эвентуализации" некоторых свойств решений при возмущении импульсной системы / Н.А. Перестюк, О.С. Черникова // Abstracts delivered at the fourth Intern. Col. on Diff. Equat.
919336
  Толстов М.П. Об "эзоповском языке" и "остроумной манере писать" и сатира Щедрина и Маяковоского = конспект лекций по разделам курса теории литературы / М.П. Толстов. – Ужгород
лекция II. – 1963. – 37с.
919337
  Яковлев П.П. Об "эффекте джаза". Мировой финансовый кризис и реакция Буэнос-Айреса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
919338
  Строев А. Об 11 сентября в США по-прежнему спорят // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 36. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  6-а річниця трагедії 11 вересня в Нью-Йорку
919339
  Пфейффер Г.В. Об uni-планарных точках алгебраических поверхностей / Г. Пфейффер. – 4 с. – Без тит. л. и обл.


  О статье: статьи: Punti doppi uniplanari delle superficie algebriche
919340
  Ратнер М.Е. Об Y-потоках на трехмерных многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Ратнер М.Е.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 4л.
919341
  Калябин Геннади Анатольевич Об Z2-решениях системы дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калябин Геннади Анатольевич; Моск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 11л.
919342
  Киселева Е.Ф. Об аберративных формах Evodinus interrogationis L. (Coleoptera, Cerambycidae) окрестностей г. Томска : (Предварительное сообщение) : с 17 рис. / [соч.] Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из Зоологического Кабинета ТОмск. ун-та № 30). – [Томск], 1926. – 4 с., 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск:Известия Томского государственного университета. 1926, т. 76, вып. II


  .
919343
  Бранденбург Н.Е. Об аборигенах Киевского края : 2. Выписка из журнала раскопок курганов со скелетами в скорченном положении / Н.Е. Бранденбург. – [Москва], 1901. – 34 с. – Отд. оттиск : Труды XI археологического съезда в Киеве. М., 1901, т. 1, с. 155-170....


  Труды XI археологического съезда в Киеве. 1899. Том I. Под редакцией графини Уваровой и С.С. Слуцкого. С 2 картами, 145 цинкографиями в тексте и 28 таблицами. Москва. Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., Д. Лисснера. ...
919344
  Костишин Э.М. Об абсолютно неразложимых немодулярных матричных представлениях полугрупп Т2] х Т2 x … x Т2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В работе описаны конечномерные матричные неразложимые представления полугрупп вида Т[нижний индекс 2] х Т[нижний индекс 2] х … х Т[нижний индекс 2] над полем характеристики р [не равно] 2 (Т[нижний индекс 2] - полугруппа всех преобразований ...
919345
  Медведев Ю.В. Об абсолютной величине скорости спиртового брожения / Ю.В. Медведев, 1936. – С. 199-200
919346
  Зорщиков А.В. Об абсолютной и равномерной сходимости рядов Фурье по многочленам Якоби. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорщиков А.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
919347
  Спеваков В.Н. Об абсолютной суммируемости ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Спеваков В.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
919348
  Коновалов Сергей Петрович Об абсолютной сходимости кратных тригонометрических рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коновалов Сергей Петрович; МГУ. – М., 1980. – 11л.
919349
  Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости линейных нестационарных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Жермоленко В. Н.; МГУ. – М., 1975. – 11л.
919350
  Герич А.Г. Об абсолютном электрометре профессора Шведова / [соч.] А. Герича. – Санкт-Петербург : Тип. В. Димакова


  Статья нап. в Оессе 1894 г.
919351
  Хвольсон О. Об абсолютных единицах, в особенности магнитных и электрических : [С прил. 150-ти задач] / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1887. – IV, 160 с.
919352
  Калинин Виктор Александрович Об абсолютных шейповых ретрактах в классе биокомпактов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Калинин Виктор Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
919353
  Таннебаум И.Л. Об аварии / И.П. Танненбаум ; Напеч. по постановлению сов. Демид. юрид. лицея под ред. прив-доц. Б.Н. Фрезе. – Ярославль : Тип. Губ. правления, 1913. – XII, 92 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:. – Библиогр.: с. III-VI и в начале разд.


  Ред.: Фрезе, Бенедикт Николаевич (1866-)
919354
   Об аварии, произошедшей на шахте "Степова" / Б.А. Грядущий, С.П. Минеев, И.А. Ященко, А.И. Холод, И.Б. Беликов // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 48-53. – ISSN 0041-5804


  "Ш ахта «Степова» ГП «Львовуголь» работает с 1978 г. Установленная годовая производственная мощность на 1 января 2017 г. составила 500 тыс. т. Горный отвод расположен на территории Сокальского района Львовской области. Шахтное поле вскрыто четырьмя ...
919355
  Украина. Закон Об аварийно-спасательных службах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.14-33. – ISSN 1561-4999
919356
  Пукинский Б.К. Об Автове / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 88с.
919357
  Пропин Р.Х. Об автоионизации атомов He, Li и иона Ве+. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пропин Р.Х.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.7
919358
  Свешников В.М. Об автоматизации численного решения стационарных и нестационарных задач электронной оптики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Свешников В. М.; АН СССР, Сиб. отд. Вычил. цент. – Новосибирск, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
919359
  Сергиенко В.Н. Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений / В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 148-157 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
919360
   Об автоматизтрованной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических обънктов / В.И. Старостенко, В.Н. Шарыпанов, А.С. Савченко, О.В. Леностаева, И.Б. Макаренко, П.Я. Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 54-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
919361
  Матвеенко В.А. Об автоматическом анализе логического предиката / В.А. Матвеенко. – К., 1973. – 31с.
919362
  Белецкий Платон Михайлович Об автоморфизмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий Платон Михайлович; КГУ. – К., 1982. – 16л.
919363
  Белецкий П.М. Об автоморфозмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий П. М.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 129л. – Бібліогр.:л.123-128
919364
  Агатов М.В. Об авторах ваших книг : литературные композиции по материалам критической и мемуарной литературы / М.В. Агатов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 655 с.
919365
  Славутич М. Об авторе гимна замолвите слово // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 15-20


  Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874/1875-1956) - русский и советский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1948, 1950). Автор музыки гимна Санкт-Петербурга
919366
  Филиппович П.П. Об авторе стихотворения "Какая это сторона?" / П.П. Филлипович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 17 с.


  На тит. л. экз. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора и Михаилу .... Новицкому от автора
919367
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 239с.
919368
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 287с.
919369
  Ваксберг А.И. Об авторском гонораре / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 104с.
919370
  Исаченко А.Г. Об авторском профессионализме и профессиональной культуре в научных географических публикациях // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
919371
   Об агарной политике КПСС в современных условиях. – М., 1989. – 78с.
919372
  Воронович А.А. Об аграрной программе РСДРП / А.А. Воронович. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 103 с.
919373
  Гапочка Л.Д. Об адаптации водорослей / Л.Д. Гапочка. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 80с.
919374
  Волынская Л.Б. Об адаптации и жизненных ориентациях работников московских библиотек // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.127-130. – ISSN 0132-1625
919375
  Кирьянов К.Г. Об адаптивном подходе к изменению как оптимизации критерия цели измерения : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Кирьянов К.Г.; Всесоюз. нау.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
919376
  Варшавский А.Е. Об адекватной оценке результативности научной деятельности / А.Е. Варшавский, В.В. Иванов, В.А. Маркусова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 7. – С. 587-593. – ISSN 0869-5873


  Дискуссия о реформе российской науки широко освещается СМИ и в Интернете. Новая волна обсуждений поднялась после опубликования Отчёта фирмы Thomson Reuters, в котором констатировалось снижение вклада России в мировой информационный поток. Частично эти ...
919377
  Ковальчук П.И. Об адекватном математическом аппарате в ландшафтно-геофизическом и экологическом моделировании / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 97-104. – Бібліогр.: 29 назв
919378
   Об адекватности ощущений и восприятинй внешнему миру : Автореф... канд .филос.наук: / Оганесян С. Г,; Оганесян С. Г,; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 20л.
919379
  Тюпкин Ю.С. Об адиабатических конструкциях матрицы рассеяния в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тюпкин Ю.С.; Моск. инженерно-физический ин-т. – М., 1972. – 20л.
919380
  Сташа Й. Об административной деятельности и ее формах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 12-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Понятие административной деятельности, ее классификация, особенности и формы реализации.
919381
  Ивинский Д.П. Об адресате стихотворения А. С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил...") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 103-111. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме адресата стихотворения А.С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил…"), которая в настоящее время может обсуждаться лишь на уровне гипотез. Наиболее вероятной автор статьи продолжает считать гипотезу о П.А. ...
919382
  Скрипко Т.В. Об адсорбционных и каталитических свойствах окислов элементов подгруппы титана : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скрипко Т.В.; Совет по присужден.учен.степени по хим.наукам. – Томск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
919383
  Ленин В.И. Об Азербайджане / В.И. Ленин. – Баку, 1970. – 384с.
919384
  Золотарев Е.Х. Об азиатской саранче (Locusta migratoria L.) Среднего Поволжья / Е.Х. Золотарев. – [Москва], 1936. – С. 285-293


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора
919385
   Об азиатском способе производства, 1930. – 152с.
919386
  Упенский Н.Н. Об азоксибензойных кислотах Н.Н. Успенского : (сообщено 10 янв. 1891 г.) : из химической лаборатории Университета Св. Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 6 c.
919387
  Алексеев П. Об азокуминовой кислоте и ее производных П. Алексеева : (ст. 1-я) : из химической лаборатории университета Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [9] с.
919388
  Филиппович П.П. Об академическом издании стихотворения Е.А. Боратынского / П.П. Филиппович. – Петроград : Сенат. тип., 1915. – 24 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1915


  На тит. л. экз. № 25671 b # 14718FL дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
919389
  Миррахимов Мирсаид Мирхамидович Об акклиматизации человека к высокогорью Средней Азии : Автореф... доктора мед.наук: / Миррахимов Мирсаид Мирхамидович; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
919390
  Багдасарова Т.А. Об аклиматизации детей и климатических факторах в среднегорье Малого Кавказа (по наблюдениям в Шуше) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарова Т.А. ; Ереван. гос. мед. ин-т. – Ереван, 1965. – 40 с.
919391
  Коппель А. Об аксиально-симметричных решениях уравнений Эйнштейна гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коппель А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 15л.
919392
  Тацуняк П.И. Об аксиоматическом методе Вайтмана в двумерной квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тацуняк П.И. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
919393
   Об актах гражданского состояния. – Б. м. : [В тип. И. Гольдмана]. – 104 с.
919394
  Стрелина А.В. Об активаторах и инактиваторах угольной ангидразы крови. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стрелина А.В.; Акад.наук СССР.Физиол.ин-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
919395
  Безверхова С.Т. Об активной форме водорода в "скелетном" никелевом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Безверхова С.Т.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
919396
  Лапицкая М.А. Об активности двойной связи углерод-азот в 2-пирозалинах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лапицкая М.А. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 14 с.
919397
  Алехина В.И. Об активности диазо- и азосоставляющих при ледяном крашении : Автореф... канд. химнаук: / Алехина В. И.; Томск. политехн. ин-т им. Кирова. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
919398
  Матвейчук А.Я. Об активности и электропроводности скелетного никеля, промотированного металлами IV периода : Автореф... кандидата химнаук: / Матвейчук А.Я.; Хим.-металлургич. ин-т АН Каз.ССР. – Караганда, 1965. – 18л.
919399
  Демяновский С. Об активности кислотности гемолимфы Вомвух Моri L. и зависимости её от пищи : журнал экспериментальной биологии / С. Демяновский, Р. Гальцова, В. Рождественская
т. 7, вып. 5-6. – 1931. – 570-600 с.
919400
  Левицкий О. Об актовых книгах относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отд. оттиск: Труды XI Археологического съезда в Киеве, т. 2
919401
  Левицкий О.И. Об актовых книгах относящихся к истории Югозападного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отт. из 2-го т. "Тр. 11 Археол. съезда в Киеве"
919402
  Козачек А.В. Об актуальности восстановления и концептуальных подходах к проектированию содержания профессиональной подготовки по направлению "защита окружающей среды" // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-23. – ISSN 1609-4646
919403
  Яцевич Т.А. Об актуальности использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе технических вузов / Т.А. Яцевич, М.В. Леган // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 133-143. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается проблема использования мультимедийных электронных ресурсов (МЭОР), применяющихся в учебном процессе и носящих инновационный характер, преподавателями НГТУ. Результаты исследования мнения преподавателей об актуальности и ...
919404
  Коробкина Т.В. Об актуальности невербальной коммуникации в условиях современного общества / Т.В. Коробкина, В.В. Гусаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-73. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
919405
  Ситников А.Б. Об актуальности усовершенствования научной терминологии в гидрогеологии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 93-99. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
919406
  Ботвинников А.Д. Об актуальных вопросах методики обучения черчению / А.Д. Ботвинников. – М., 1977. – 191с.
919407
  Абаев Л.Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 31-48. – ISSN 2079-3359
919408
  Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строительства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1973. – 456с.
919409
  Вершок И. Об актуальных проблемах универсализации и регионализации содержания прав человека // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 22-24
919410
   Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени реагирования. – Тарту, 1969. – 228с.
919411
  Бокк А.К. Об акустической структуре и фонологическом статусе гласных нижнемецкого диалекта на территории СССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бокк А. К.;. – М., 1979. – 17л.
919412
  Войцеховская Светлана Александровна Об акустическом поле, возникающем в жидкости в результате разлома ледяного покрова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Войцеховская Светлана Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
919413
  Жук И.В. Об акцентной двудольности колона // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 51-58. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті колон прозового текту розглядається у зіставленні з віршем. З"ясовуючи роль колону, як неповнометричної структури, у витворенні ритму прози, автор висловлює парииущення, що колони мають два системних наголоси. Дводольно акцентований колон ...
919414
  Граве Д.А. Об алгебраических единицах / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
919415
  Райчев П.П. Об алгебраических методах изучения деформированных четно-четных ядер. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Райчев П.П.; Объед.ин-т ядерон.исслед. – Дубна, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
919416
  Пфейффер Г.В. Об алгебраических поверхностях = Sur les surfaces algebriques : I. Особенные точки алгебраических поверхностей : II. Кратные линии алгебраических поверхностей / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 11 c.
919417
  Покровский П.М. Об алгебраических уравнениях в связи с эллистическими функциями Вейерштрасса / [соч.] П.М. Покровского, проф. ун-та Св. Владимира. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], 18 с.
919418
  Латышв Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Латышв В. Н; МВО СССР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
919419
  Мальцев Юрий Николаевич Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Юрий Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
919420
  Кукин Г.П. Об алгебрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кукин Г.П.; Новосибир.гос.ун-т. – Новосибирск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
919421
  Соколов Валерий Анатольевич Об алгебре многоместных частично рекурсивных функций с операцией суперпозиции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соколов Валерий Анатольевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 12л.
919422
  Пененко В.В. Об алгоритмах и системе программирования задач расчета двумерных ядерных реакторов и некоторых задач теории переноса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пененко В.В.; Моск.инж.-физ-ин-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
919423
  Логинов В.И. Об алгоритмах распознавания образов наилучших в смысле минимума стоимости ошибок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логинов В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
919424
  Узнадзе О.П. Об алгоритмах расщепления для метода сферических гармоник в двумерном цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Узнадзе О.П. ; Научн-.исслед. ин-т атомных реакторов. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
919425
  Агафонов В.Н. Об алгоритмах, частоте и случайности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 007 / Агафонов В.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Совет матем. секции объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам ). – Новосибирск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-18
919426
  Быкова Л.Н. Об алгоритме независимого анализа для английского языка / Л.Н. Быкова. – М, 1970. – 92с.
919427
  Антидзе Дж.Г. Об алгоритме опытного машинного перевода с грузинского языка на русский : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Антидзе Дж.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л.
919428
  Новиков Г.И. Об алгоритмических методах исследования цифровых управляющих систем. : Автореф... канд. техн.наук: / Новиков Г.И.; Лен. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1966. – 13л.
919429
  Френель В.И. Об алгоритмических проблемах в частично упорядоченных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Френель В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 8л.
919430
  Марчук Ю.Н. Об алгоритмическом разрешении лексической многозначности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Марчук Ю.Н.; 1-й Москов. гос.п ед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1968. – 16л.
919431
  Зуховицкий С.И. Об алгорифмах для некоторых здач нелинейного программирования / С.И. Зуховицкий. – Новосибирск, 1962. – 14с.
919432
  Абель М. Об алегбраических и топографических свойствах алгебр функций со значениями в банаховой алгебре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Абель М.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
919433
   Об Александре Блоке. – Пб., 1921. – 337с.
919434
  Книпович Е.Ф. Об Александре Блоке / Е.Ф. Книпович. – М., 1987. – 141с.
919435
  Амирханян Ш.М. Об Александре Мясникяне и Георгии Атарбекяне / Амирханян Ш.М. – Ереван, 1958. – 52 с.
919436
  Московичюте Л.И. Об Александре Романовиче // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.11-19. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
919437
  Игонин А.Л. Об алкоголизме в диалогах / А.Л. Игонин. – М., 1989. – 175с.
919438
  Ионова П Е. Об алкоголизме в США / П Е. Ионова, С.И. Чобринский, Н.А. Шведова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 143-150
919439
  Данилов И.В. Об аллергической реактивности матки при ее гипертрофии или атрофии : Автореф... д-ра мед.наук: / Данилов И.В.; Казан. гос. мед. ин-т. Кафедра патологической физиологии. – Казань, 1951. – 20 с.
919440
  Лазаренко Е.К. Об аллофане из Закарпатья и Келецко-Радомского горного округа. / Е.К. Лазаренко, 1958. – С. 191-200
919441
  Канаев С.А. Об альтернативах социальному насилию как о проблеме // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
919442
  Глазьев С. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 4. – С. 68--85. – ISSN 0130-9757
919443
  Жевлаков К.А. Об альтернативных и йордановых кольцах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жевлаков К. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
919444
  Надсон Г.А. Об амебообразной форме клеток у дрожжей, передаваемой по наследству / Г.А. Надсон, В.И. Кудрявцев. – Отд. отт. – 165-168с.
919445
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
919446
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
919447
  Коренева М М. Об американской литературе / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
3. – 1964. – 32с.
919448
  Коренева М М. Об американской литературе. / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 44с.
919449
  Коренева М.М. Об американской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
4. – 1964. – 36с.
919450
  Конобеев В.Л. Об американском военном экспорте // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – С. 78-91
919451
  Горький М. Об Америке / М. Горький. – Москва, 1952. – 144с.
919452
  Маяковский В.В. Об Америке. / В.В. Маяковский. – Москва, 1952. – 160с.
919453
  Яцукович Н.К. Об амидах кислот гликолевого порядка : рассуждение, представленное в физико-математический факультет СПб. ун-та, на получение степени магистра химии, канд. естеств. наук Николаем Яцуковичем // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 58, [1] с.
919454
  Руднев В.М. Об амидных соединениях третичных углеводородных радикалов / [соч.] Владимира Руднева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 50 с. – Библиогр. в прим.
919455
  Тарасенко В. Об амфиболе куммингтонитоваго ряда из балки Тимашевой к югу от Кривого Рога / В. Тарасенко. – Киев : Тип.Импер.Ун.Св.владимира, Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – 65-72 с. – Отд.оттиск из Т.XXII "Изв.Геолог.Комитета"
919456
  Шмидт П.Ю. и др. Об анабиозе рыб при переохлаждении воды / П.Ю. и др. Шмидт, 1936. – 305-308с.
919457
  Семененко В.И. Об анализе и обобщении в партийной работе / В.И. Семененко. – М., 1957. – 64с.
919458
  Беленький Е.И. Об анализе лирического стихотворения / Е.И. Беленький. – Омск, 1973. – 31с.
919459
  Васильев В.А. Об анализе позиций величин в конструкциях алгоритмических языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев В.А.; ЛГУ. – Л, 1967. – 11л.
919460
  Алексеев А.А. Об аналитических методах исследования некоторых двумерных и многомерных задач теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. А.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
919461
  Гилис А.А. Об аналитических решениях дифференциально-разностных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Гилис А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 12л.
919462
  Киселюс И.В. Об аналитических решениях линейных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Киселюс И.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 11л.
919463
  Киро С.Н. Об аналитических решениях уравнения и некоторой системы уравнений в частных производных с многими независимыми переменными при задании начальных условий на двух гиперплоскостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киро С.Н.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1951. – 8 с.
919464
  Павлов В.П. Об аналитических свойствах амплитуд неупругих процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов В.П.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1963. – 6л.
919465
  Харахан М.Л. Об аналитических связях между полями и частицами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Харахан М.Л.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
919466
  Сливинский В.Е. Об аналитических функциях в коммутативном кольце матриц одного класса. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сливинский В.Е.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т матем.и механики. – Ташкент, 1951. – 8 с.
919467
  Гаврилова Р.М. Об аналитических функциях двух комплексных переменных, представимых рядами Дирихле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гаврилова Р.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 9л.
919468
  Коваленко В.Ф. Об аналитической регуляризации, зависящей от параметра / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 20 с.
919469
  Рябов Ю.А. Об аналитической теории движения малых планет троянской группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябов Ю. А.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1953. – 7 с.
919470
  Воронин А.Н. Об аналитическом построении оптимизирующего функционала систем управления / А.Н. Воронин. – Київ, 1973. – 17с.
919471
  Бурлаченко В.П. Об аналитическом продолжении дзета-функции Римана с помощью двойных рядов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бурлаченко В.П. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 10 с.
919472
  Кухтевич И.Л. Об аналогах хлорофилла и некоторых их свойствах : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кухтевич И.Л. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-33
919473
  Чирвинский П.Н. Об анапаите и других минералах из рудных пластов Керченского и Таманского полуостровов / [соч.] П.Н. Чирвинского. – [Варшава], 1903. – С. 28-34


  На с. 28 дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
919474
  Повилейко Р.П. Об анатомических требованиях человека к современной технике. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1964. – 81с.
919475
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов, 1913. – С. 297-346
919476
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1913. – С. 297-346, 3 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отд. зоологии и физиол. т. XLII, вып. 4, Раб. Зоол. зоот. каб. СПБ ун-та № 2


  На обл. дарств. надпись № 251410: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора На обл. дарств. надпись № 258650:Глубокоуважаемому Георгию Георгиевичу Якобсону от автора
919477
  Вернадский В.И. Об ангидридах глин (группе леверрьерита) / В.И. Вернадский, 1923. – С. 27-29
919478
  Коренева М.М. Об английской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 32с.
919479
   Об английской музыке : книга для чтения по английскому языку для консерваторий и иститутов искусств. – Москва : Высшая школа, 1973. – 119 с.
919480
   Об англо-французской политике в Восточном вопросе / соч. отставного дипломата : перевел с фр. Н. К[онши]н. – Тверь : В тип. Губернского правления, 1854
919481
  Дружинин В.В. Об анизотропии магнитной восприимчивости и коэрцитивной силы в сплаве железа с кремнием и в монокристаллах этого сплава : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Дружинин В.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1952. – 8 с.
919482
  Лазарев С.Д. Об анизотропии фотомагнитных эффектов в германии и кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазарев С.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1964. – 11л.
919483
   Об Анне Ахматовой : Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 574 с.
919484
  Гайдидей Ю.Б. Об аннигиляции экситонов в квазиодномерных кристаллах / Ю.Б. Гайдидей. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 13 с.
919485
  Попов М.А. Об аномалиях затылочной чешуи / М.А. Попов. – С.-Петербург : Типография М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1898. – 14, [3] с.
919486
  Никитина Н.В. Об аномалиях переменных элкетромагнитных полей над цилиндрическими неоднородностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Н. В.; АН СССР, Геофиз. ин-т. – Москва, 1953. – 6 с.
919487
  Модилевский Я.С. Об аномальных случаях развития зародышевого мешка у высших растений = Ueber anomale Falle der Embryosaekentwicklung bei den hoheren Phlanzen / Я Модилевский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 20 с. ил., табл. – Пар. назв. тит. л. на нем. яз. - Рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20


  На тит. л. дарств. надпись: Глбокоуважаемому Профессору Василию Карловичу Совинскому от автора
919488
  Богомолова Т.Т. Об антигенности полисахарида бактерий рода бруцелл : Автореф... канд. биол.наук: / Богомолова Т. Т.; Одеск.ГУ. – Одесса, 1953. – 15 с.
919489
  Штернберг Ю.М. Об антикоагулянтном действии протаминсульфата и путях его устранения. : Автореф... канд. мед.наук: 766 / Штернберг Ю.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 18л.
919490
  Глазьев С. Об антикризисной стратегии России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 2009. – № 6
919491
  Дегтярева А.П. Об антимикробных веществах мирта (обыкновенного) и эвкалиптов (левопиненового и Вилькинсона) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дегтярева А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 20 с.
919492
   Об антирелигиозной пропаганде. – М.-Ярославль, 1937. – 128с.
919493
  Круглик Е.К. Об антистоксовой флуоресценции растворов многоатомных молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Круглик Е.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 16л.
919494
  Афинская З.Н. Об антитезе холодно/горячо, мифах и научном знании (к 265-летию выхода трактата "О духе законов"Монтескье) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-31. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
919495
  Дерябин В.Е. Об анторпологических вариантах в составе казахов / В.Е. Дерябин, М.В. Бескина // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 79-93. – ISSN 0869-5415
919496
  Тохвер В. Об антропогенной экологии нитратреспираторных, денитрифицирующих и денитритифицирующих бактерий : На примере модельных рек Юго-Восточной Эстонии / В. Тохвер; Тартуский гос. ун-т. – Таллин : Валгус, 1988. – 193с.
919497
  Тихомиров В.В. Об аппроксимальных свойствах некоторых рациональных операторов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Тихомиров В. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
919498
  Кегеян Э.М. Об аппроксимации в среде в комплексных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кегеян Э.М.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 5л.
919499
  Ибрагимов Г.И. Об аппроксимации посредством подсистемы полиномов Фабера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Г.И.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 8л.
919500
  Гагуа М.Б. Об аппроксимации решений эллиптических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гагуа М.Б.; Акад. наук Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1950. – 7 с.
919501
  Халикулов Сирожиддин Изамиддинович Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов Сирожиддин Изамиддинович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 102л. – Бібліогр.:л.93-102
919502
  Халикулов С.И. Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 15л.
919503
   Об аристократии, в особенности русской. – Лейпциг : Э. Л. Каспарович, 1874. – 105 с.
919504
  Чирский В.Г. Об арифметических свойствах значений некоторых классов аналитических функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Чирский В.Г.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
919505
  Коробов Н.М. Об арифметических свойствах показательных функций : Автореф... докт. физ.мат.наук: / Коробов Н. М.; Матем. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 12 с.
919506
  Содномов Б.С. Об арифметических суммах множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Содномов Б.С.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 5 с.
919507
  Скориков А.С. Об арктических ногохвостках. / А.С. Скориков. – 10-12с.
919508
  Брюсов В. Об Армении и армянской культуре / В. Брюсов. – Ереван, 1963. – 248с.
919509
   Об Армении и армянской культуре. – Ереван, 1970. – 292с.
919510
  Шагинян М.С. Об армянской литературе и искусстве / М.С. Шагинян. – Ереван, 1961. – 228 с.
919511
  Черненко М.М. Об Арсении Тарковском : статьи, эссе / Маргарита Черненко. – Киев : АТОПОЛ., 2018. – 238, [2] с. – ISBN 978-617-7190-05-8
919512
  Перепелица В. Об арт-салоне и не только. Проблемный разговор / Вита Перепелица // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915


  Об опыте работы арт-салона в Центральной городской библиотеке (г. Губкин Белгородской обл., Россия).
919513
  Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н.Д. Яковлев. – М, 1981. – 176с.
919514
  Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н.Д. Яковлев. – 2-е изд. – М, 1984. – 168с.
919515
  Де-Витте Е.И. Об археологической находке в с. Ласкове, Владимиро-Волынского уезда / Е.И. Де-Витте. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 17 с.
919516
  Буров А.К. Об архитектуре / А.К. Буров. – Москва, 1960. – 147 с.
919517
  Карев Г.П. Об асемтотическом поведении дискретных марксистких процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Карев Г. П.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1973. – 14л.
919518
  Казанцев А.М. Об асимметричности люков Кирквуда / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основании численных расчетов движения модельных частиц в резонансной зоне для соизмеримости 2/5 с Юпитером объясняется наблюдаемая асимметричность люков Кирквуда.
919519
  Аликулов Т.А. Об асимптоматическом интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Аликулов Т. А.; КГУ им. Шевченко. – К., 1987. – 17л.
919520
  Балла Эден Шамуелович Об асимптоматическом представлении решений смешанных задач для некоторых классов уравнений гиперболического типа с запаздывающими аргументами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Балла Эден Шамуелович; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 16л.
919521
  Вахромеев Ю.М. Об асимптонике некоторых краевых задач теории упругих пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Вахромеев Ю.М.; Новосиб. инженерно-строит. ин-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
919522
  Перадзе Д.Г. Об асимптотике вероятностных оценок итерационного процесса решения линейных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Перадзе Д.Г.; АН Груз.ССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
919523
  Хусанбаев Я.М. Об асимптотике полного числа частиц в почти критическом ветвящемся процессе с иммиграцией // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 163-170. – ISSN 0868-6904


  Розглядається послідовність гіллястих процесів з імміграцією у випадку, коли середнє число нащадків однієї частинки прямує до одиниці. Знайдено швидкість збіжності та асимптотику флуктуації повного числа частинок, які беруть участь у розвитку ...
919524
  Бойко Р.В. Об асимптотике распределения некоторых аддитивных функционалов от простейшего случайного блуждания : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бойко Р. В.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1970. – 8л.
919525
  Евтухов В.М. Об асимптотике решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющимися нелинейностями / В.М. Евтухов, А.Г. Черникова // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – C. 73-91. – ISSN 1027-3190
919526
  Лунин В.Ю. Об асимптотике решения первой краевой задачи для квазилинейного эллиптического уравнения с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лунин В.Ю.; МГУ. – М., 1976. – 12л.
919527
  Рахматулина А.Х. Об асимптотике уравнений переноса : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Рахматулина А.Х.; АН СССР. Отд-ние прикладной математики Матем. ин-та им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 6л.
919528
  Долматов Сергей Лазаревич Об асимптотически устойчивых множествах решений систем с последствием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Долматов Сергей Лазаревич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 16л.
919529
  Долматов Сергей Лазаревич Об асимптотически устойчивых множествах решений систем с последствием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Долматов Сергей Лазаревич; Горьк. гос. университет. – Горький, 1979. – 16л.
919530
  Лупанов О.Б. Об асимптотических закономерностях синтеза схем из функциональных элементов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Лупанов О.Б.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
919531
  Осипов Л.В. Об асимптотических разложениях для функций распределения сумм независимых случайных величин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 005 / Осипов Л.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 10л.
919532
  Пидченко Ю.П. Об асимптотических разложениях решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пидченко Ю.П.; МП УССР. Киев. пед. ин-т. – К., 1973. – 16л.
919533
  Божко В.А. Об асимптотических разложениях Т-периодических решений систем дифференциальных уравнений с малым параметром при производных и с периодическими коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Божко В. А.; АН УССР, Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
919534
  Державина А.И. Об асимптотических свойствах одномерных иестационарных движений газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Державина А. И.; ВЦ АН СССР. – М., 1976. – 11л.
919535
  Ведь Ю.А. Об асимптотических свойствах решений интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ведь Ю.А.; Ан УзССР. – Фрунзе, 1961. – 14л.
919536
  Баялиева Сайрагуль Сыдыковна Об асимптотических свойствах решений интегро-жифференциальных уравнений типа Вольтерра без запаздывания и с запаздыванием аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Баялиева Сайрагуль Сыдыковна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
919537
  Аникеева Л.И. Об асимптотических свойствах решений линейных дифференцированных уравнений высшего порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аникеева Людмила Ивановна ; МГУ. – Москва, 1980. – 14 с.
919538
  Пелюх Г.П. Об асимптотических свойствах решений неоднородного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом / Г.П. Пелюх, Д.В. Бельский // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 537-553. – ISSN 1562-3076
919539
  Коган В.Р. Об асимптотических свойствах спектра оператора Лапласа на компактном римановом многообразии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Коган В.Р.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 10л.
919540
  Коваленко Сегей Ниолаевич Об асимптотических формулах для решений линейных систем интегро-дифференциальных уравнений : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Коваленко Сегей Ниолаевич; Киевский гос. пед ин-т им. М.Горького. – К, 1987. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
919541
  Коваленко С.Н. Об асимптотических формулах для решений линейных систем интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Коваленко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
919542
  Ковтонюк Марьяна Михайловна Об асимптотических формулах для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Ковтонюк Марьяна Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К, 1983. – 117л.
919543
  Ковтонюк М.М. Об асимптотических формулах для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.12 / Ковтонюк М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 14л.
919544
  Чибисов Д.М. Об асимптотической мощности критериев согласия при близких альтернативах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чибисов Д.М.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 8л.
919545
  Андреев Александр Сергеевич Об асимптотической устойчивости движений голономных механических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Андреев Александр Сергеевич; МГУ. – М., 1980. – 19л.
919546
  Перестюк Н.А. Об асимптотической устойчивости решений одного класса систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / Н.А. Перестюк, О. Аширов // Проблемы математики и моделирования экономики Туркменистана. Тезисы Докладов., 1995
919547
  Стеклов В.А. Об асимптотическом выражении некоторых функций, определяемых линейными дифференциальным уравнением второго порядка и их применения к задаче разложения произвольной функции в ряд по этим функциям. / В.А. Стеклов. – Харьков, 1956. – 138с.
919548
  Аликулов Т.А. Об асимптотическом интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих малы параметр : Дис. ... канд. физ. - мат. наук : 01.01.02 / Аликулов Туйгун Авлакулович ; М-во просвещ. УССР ; Киев. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1987. – 144 л. – Библиогр. : л. 134-144
919549
  Демидович В.Б. Об асимптотическом поведение решений дискретных конечно-разностных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Демидович В. Б.; АН БССР, Отд-ние физ. мат. – Минск, 1972. – 12л.
919550
  Шило Людмила Владимировна Об асимптотическом поведении дисперсии среднеарифметческой оценки неизвестного среднего однородных случайных полей дискретного аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шило Людмила Владимировна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 14л.
919551
  Шило Людмила Владимировна Об асимптотическом поведении дисперсии среднеграфической оценки неизвестного среднего однородных случайных полей дискретного аргумента : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шило Людмила Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 134л. – Бібліогр.:л.114-134
919552
  Абдалимов Б. Об асимптотическом поведении И-статистик : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.005 / Абдалимов Б. ; АН Уз ССР. – Ташкент, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
919553
  Антошевский З.С. Об асимптотическом поведении оценок спектра стационарного процесса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Антошевский З.С. – Вильнюс, 1977. – 16 с.
919554
  Кугурадзе И.Т. Об асимптотическом поведении решений дифференциальных уравнений вида +a(t)[u]n Sign u=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кугурадзе И.Т.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 15л.
919555
  Одарич О.Н. Об асимптотическом поведении решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка с запаздывающим аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Одарич О. Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
919556
  Каменев И.В. Об асимптотическом поведении решений нелинейных дифференциальных уравнений второго разряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Каменев И.В. ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
919557
  Ражапов Г. Об асимптотическом поведении решений нелинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.003 / Ражапов Г.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех-мат.специальностям Отдел.физ-техн. и матем.наук. – Ташкент, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.17-20
919558
  Егоров А.И. Об асимптотическом поведении решений систем интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егоров А.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1955. – 14л.
919559
  Старун И.И. Об асимптотическом поведении решений систем линейных диффенциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Старун И.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
919560
  Кужий А.И. Об асимптотическом представлении интегралов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кужий А.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1956. – 6л.
919561
  Торошелидзе И.А. Об асимптотическом представлении решений некоторых нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торошелидзе И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 12л.
919562
  Маркуш И.И. Об асимптотическом представлении решений некоторых типов линенйных дифференциальных и интегро-дфференциальных уравнений, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маркуш И.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. матем. анализа и геометрии. – К., 1960. – 15л.
919563
  Сыроватка А.А. Об асимптотическом представлении решений систем линейных неоднородных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, содержащих параметр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сыроватка А.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
919564
  Катранов Александр Глебович Об асимптотическом проведении колеблющихся решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Катранов Александр Глебович; ЛГУ. – Л., 1972. – 8л.
919565
  Григоренко В.К. Об асимптотическом разложении решений систем линейных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Григоренко В.К.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
919566
  Кочура А.И. Об асимптотическом разложении решения одной задачи дифракционного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочура А.И.; МВССО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1960. – 11л.
919567
  Ковтун И.И. Об асимптотическом решении некоторого класса линейных дифференциальных уравнений с операторными коэффициентами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун И.И.; Объедин.Ученый Совет ин-тов математики, кибернетики и главной астроном.обсерватории АН УССР. – К, 1962. – 15л.
919568
  Пелиновский Е.Н. Об асисмптотическом методе для слабонелинейных распределенных систем с переменными параметрами. / Е.Н. Пелиновский, И М. Рабинович, . – Горький, 1971. – 22 с.
919569
  Забавников Б.Н. Об аспектной классификации французских заимствований в современном немецком языке. / Б.Н. Забавников. – Воронеж, 1966. – 32с.
919570
  Срезневский Б.И. Об ассигновании средств на производство метеорологических исследований и на поддержку молодым ученым, отда.щимся таковым исследованиям / Б.И. Срезневский. – 5с.
919571
  Тарапов И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.4-10
919572
  Тарапов И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 20-25.


  17 ноября 2001 года в Харьковском университете была создана Ассоциация выпускников университета. Ассоциация свою материальную помощь университету должна сосредоточить на решении двух главных задач - сохранение кадрового состава университета и ...
919573
   Об астроклимате Сибири. – Новосибирск : Наука, 1967. – 120 с.
919574
  Дарчия Ш.П. Об астрономическом климате СССР. / Ш.П. Дарчия. – Москва : Наука, 1985. – 175 с.
919575
  Остроумов А.А. Об асцидиях залива "Петр Великий" / А.А. Остроумов, М.Н. Павленко. – 19-28с.
919576
  Шимкевич В. Об атавистическом значении регенерации линзы у амфибий / Печатано по распоряжению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды Импер. С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
919577
  Луначарский А.В. Об атеизме и религии / А.В. Луначарский. – Москва, 1972. – 509с.
919578
  Плеханов Г.В. Об атеизме и религии в истории общества и культуры / Г.В. Плеханов. – Москва : Мысль, 1977. – 355 с.
919579
  Ленин В.И. Об атеизме, религии и церкви / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 318с.
919580
  Герцен А.И. Об атеизме, религии и церкви / А.И. Герцен. – Москва, 1976. – 280с.
919581
   Об атеистическом воспитании школьников. – Пермь, 1961. – 168с.
919582
  Безродных Ю.П. Об ательской регрессии Каспийского моря / Ю.П. Безродных, В.М. Сорокин, Т.А. Янина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 77-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 83-85. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
919583
  Володченко А. Об атласной картосемиотике // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 9-14. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 966-7650-87-1
919584
  Сорокин Н.В. Об атмосферной пыли : публичная лекция, читанная 27 марта 1883 года / Н.В. Сорокин. – Казань : Типография Окружного Штаба, 1883. – 43 с.
919585
  Фридман А.А. Об атмосферных вихрях с вертикальной и горизонтальной осью / А.А. Фридман. – 2с.
919586
  Шадури Р.С. Об атомной и онной долях состояния кремний - кислород в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шадури Р.С.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 12л.
919587
  Хвольсон О.Д. Об атомных весах / О.Д. Хвольсон, 1916. – С.155-168. – Отд. оттиск из: Журнал Русского химического общества, Т.48, 1916 г.
919588
  Жуков И. Об атрибуции вислых печатей князей Рюрика, Володаря и Василько Ростиславичей // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1811-542X
919589
  Жуков И. Об атрибуции вислых печатей князя Игоря Ярославича Владимир-Волынского (1054-1057 гг.), Смоленского (1057-1060 гг.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 40-41. – ISSN 1811-542X
919590
  Никитин Н.Н. Об ауто-анализаторной деятельности организма / Н.Н. Никитин, 1933. – С. 9-25. – Отд. оттиск
919591
  Костюк П.Г. Об аутогенном торможении мышцы / П.Г. Костюк. – Тбилиси, 1956. – С. 129-140
919592
  Стрельников И.Д. Об аутолизе. Нейтрализация сывороткой продуктов аутолиза / И.Д. Стрельников. – 88-98 с.
919593
  Метальников С. Об аутосперматоксинах и их происхождении / С. Метальников, И. Стрельников // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 45-59
919594
  Метальников С.И. Об аутосперматоксинах и их происхождении. / С.И. Метальников, И. Стрельников. – 15с.
919595
  Зограф А.Н. Об афинской декадрахме Гос. Исторического музея / А.Н. Зограф, 1941. – 303-306 с. : ил. – Без обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
919596
  Бонарцева Г.А. Об аэробном метаболизме пропионовокислых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Бонарцева Г.А.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 28л.
919597
  Рохлина В.С. Об е-чистоте в абелевых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рохлина В.С.; МГУ. – Москва, 1970. – 11л.
919598
  Тактакишвили И.Г. Об евпаторийском горизонте Черноморско-Каспийского бассейна / И.Г. Тактакишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 50с.
919599
  Саминский Л.С. Об еврейской музыке : (сборник статей) / Л. Саминский. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. "Север", 1914. – 79 с.
919600
   Об едином хозяйственном лпане. – М., 1989. – 284с.
919601
  Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 31с.
919602
  Ленин В.И. Об единстве партии / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 78с.
919603
  Ленин В.И. Об единстве партии / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 451с.
919604
  Дуйсенов М. Об единстве содержания и формы в литературе / М. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1962. – 211 с.
919605
  Белозеров С.М. Об естественном обучении // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-45.
919606
  Соловьев О.В. Об зволюции феномена саморегулячии, реализующего потенции самоорганизации живых систем ( от рефлекса к осознаванию) / О.В. Соловьев, Э.В. Макаренко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 27-38. – ISSN 2073-8528
919607
   Об Иване Николаевиче Якимове и кафедре криминалистики юридического факультета МГУ // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-4. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
919608
  Голиченко О.Г. Об игровом подходе к модели некооперативного обмена / О.Г. Голиченко. – Москва, 1980. – 34с.
919609
  Голиченко Олег Георгиевич Об игровом подходе к моделям обмена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Голиченко Олег Георгиевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
919610
  Джиемуратов У. Об идеалах полей алгебраических чисел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиемуратов У.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
919611
  Кочин Б.П. Об идеально простых инверсных полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кочин Б.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
919612
  Вербицкий В.Г. Об идеальности креативного закона продуктивной деятельности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.56-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
919613
  Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
919614
  Иванишев Н.Д. Об идее личности в древнем праве богемском и скандинавском // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 225-235. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
919615
  Каиров И.А. Об идейно-политическом воспитании учащихся / И.А. Каиров. – М., 1947. – 72с.
919616
   Об идейно-творческом воспитании в театральном вузе. – Москва, 1982. – 133 с.
919617
  Васильева Н.Е. Об идейно-художественном своеобразии советской прозы второй половины 1920-х годов / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1974. – 136с.
919618
  Васильева Н.Е. Об идейно-художественном своеобразии советской прозы второй половины 1920-х годов / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1978. – 102 с.
919619
  Белый Андрей Об идейном искусстве и презрительном "Терсите" / Андрей Белый // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [6] с.
919620
  Перцов В.О. Об идейности и мастерстве в поэтическом творчестве В. Маяковского / В.О. Перцов. – М. : Знание, 1953. – 47 с.
919621
  Косинская З.П. Об идентификации фильтрационных параметров при моделировании среды с плановой структурной неоднородностью // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 76-77. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 6)
919622
  Абдуллаев Е.В. Об идентичности русских Средней Азии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 0869-5415
919623
  Гудзий Н.К. Об идеологии Княжнина / Н.К. Гудзий; Гуздий Н.К., 1935. – с. 659-664. – Отд. отт. из "Лит-го наследства" , В. 19-21, 1935
919624
  Бродский Л.И. Об идеологической борьбе на современном этапе / Л.И. Бродский. – Ленинград, 1970. – 48 с.
919625
  Ленин В.И. Об идеологической работе / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 435с.
919626
  Ленин В.И. Об идеологической работе / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 446с.
919627
   Об идеологической работе КПСС. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 544 с.
919628
  Арбатов Ю.А. Об идеологической стратегии американского империализма / Ю.А. Арбатов. – Москва, 1957. – 40 с.
919629
  Сосенков Ф.С. Об идеях государственного единства в политико-правовых взглядах Владимира Мономаха // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
919630
  Невский С.А. Об идеях предупреждения преступлений в Германии (по материалам работ немецких авторов 20-х гг. ХХ в.) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 41-45. – ISSN 1812-3910


  В статье проведен анализ работ немецких авторов В. Гая, В. Штибера и Г. Шнейкерта, посвященных деятельности уголовной полиции по предупреждению преступлений. В статье рассматриваются классификация преступников, вопросы организации уголовного розыска, ...
919631
  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – Москва : Политиздат, 1968. – 319 с.
919632
  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – 2-е изд. – Киев : Час-Крок, 2006. – 312с. : илл. – ISBN 966-96617-0-6
919633
  Юшкевич П. Об избирательном праве / П. Юшкевич // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 48 с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На стр. 1 надпись 1905 г.
919634
  Юшкевич П.С. Об избирательном праве / П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. товар. Альтшулера, 1905. – 48 с.
919635
  Гуляев Н.Н. Об избирательном торможении ферментативных превращений ароматических аминокислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Гуляев Н.Н. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
919636
  Горький М. Об избытке и недостатках / М. Горький. – Москва, 1934. – 35с.
919637
  Горький М. Об избытке и недостатках / М. Горький. – Новосибирск, 1938. – 32с.
919638
  Тарасенко В. Об изверженных горных породах юго-восточной части Киевской губернии / В. Тарасенко. – Юрьев : Тип.К.Маттисена, 1916. – 59 с. – Отд.оттиск из " Ученых Зап.Импер.Юрьевского у-та"
919639
  Даниялов А.Д. Об извращениях в освещении мюридизма и движения Шамиля / А.Д. Даниялов. – Махачкала : Даггиз, 1950. – 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
919640
  Шор Л.А. Об изгибании выпуклых многогранников с границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шор Л.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1951. – 8л.
919641
  Векуа И. Об изгибе пластинки со свободным краем / И. Векуа, 1942. – 648с.
919642
   Об изгибных деформациях пород кровли угольного пласта при действии ударных нагрузок / С.В. Подкопаев, Е.И. Конопелько, И.В. Иорданов, Д.А. Чепига, А.В. Положий // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 67-78 : рис.,. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1995-0519
919643
  Уск И.А. Об изготовлении бутима из тяжелой смолы туннельных печей сланцеперегонного завода Кивиыли. / И.А. Уск. – Тарту, 1949. – 70с.
919644
  Брикнер А. Об издании дневника Храповицкого / Соч. А. Брикнера. – Дерпт : Лит. и тип. Шнакенбурга, 1876. – 27 с.
919645
  Лебедев К.К. Об издании избранных трудов Анатолия Александровича Собчака // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 246-249. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
919646
   Об изданиях Святейшего Синода ко дню тысячелетия блаженной кончины первоучителя славян св. Мефодия. – [24] с. – Отд.отт. из : "Церковный вестник"
919647
  Ким И.С. Об изжитии догматизма и формализма / И.С. Ким. – Пхеньян, 1973. – 37с.
919648
  Андреев К.А. Об изложении начал проективной геометрии / Андреев К.А. – Харьков : Типография университетская, 1881. – 36 с.
919649
  Лоскутов Ю.М. Об излучении гравитационных волн в случае ненулевой массы гравитона / Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 10 с.
919650
  Макарова С.Г. Об изменение состояния эмбриональныхфибробластоподобных клеток человека под действием адреналина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Макарова С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 3 с.
919651
  Дилакторский Н. Об изменении бериллов при высоких температурах / Н. Дилакторский. – Отд.отт. из "Известий Всес. геол.-разв. объедин. Том L, вып. 85, 1931. – 1252-1258с.
919652
  Всехсвятский С.К. Об изменении блеска кометы Энке-Баклунда / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1954. – С. 281-293


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
919653
  Всехсвятский С.К. Об изменении блеска кометы Энке-Баклунда. / С.К. Всехсвятский, 1954. – [13] с.
919654
  Принц Я.И. Об изменении вирулентности у биотипов филлоксеры // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. III: Н - Я]. – С. 137-142
919655
  Супрун Н.Н. Об изменении внешней формы поверхности в связи с изменением ее внутренней метрики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Супрун Н.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1955. – 7л.
919656
  Розинг Б.Л. Об изменении длины железной проволоки при намагничивании / [соч.] Б. Родинга. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – 12 с. – Экз. деф,: без обл., тит. л. и отсутств. с. 11-12. - Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества, 1894, т. 26, вып. 6, Физ. отд., с. 253-264


  На с. 1 дарств. надпись: Шиллеру
919657
  Рогозин С.С. Об изменении звуков и органов речи. в их взаимной зависимости. / С.С. Рогозин. – вып. 2. – Ульяновск, 1930. – 35с.
919658
  Воронцова А.Л. Об изменении и роли некоторых защитных реакций системы соединительной ткани в процессе роста и рассасывания карциномы Брауна-Пирс : Автореф... канд. биол.наук: / Воронцова А.Л.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 14л.
919659
  Михайленко Я.И. Об изменении концентрации расторов под действием силы тяжести., 1902. – 8 с.
919660
  Зверяков М.И. Об изменении модели экономического развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 41-49. – ISSN 0131-7741
919661
  Левченко М.Н. Об изменении некоторых био-физико-химических показателей сыворотки крови под влиянием гетерогомотрансфузии : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Левченко М.Н. ; АН УССР, Отд. биол. наук. – Киев, 1959. – 16 с.
919662
  Моисеенко К.Я. Об изменении некоторых функциональных характеристик спинного мозга после рентгеновского облучения животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 091 / Моисеенко К.Я. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 18 с.
919663
  Чусов А.В. Об изменении онтологии понимания пространства в XIX веке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-74. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
919664
  Рогозин С.С. Об изменении органов речи в зависимости от их работ для произношения звуков. / С.С. Рогозин. – изд. 2-е. – Сенгилей, 1928. – 32с.
919665
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Дис... канд.физ-мат. наук: / Приходько А.Е.; Одес. технологич. ин-т. – Одесса. – 254л.
Ч. 1. – 1961. – 254л.
919666
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Дис... канд.физ-мат. наук: / Приходько А.Е.; Одес. технологич. ин-т. – Одесса. – 107л.
Ч. 2. – 1961. – 107л.
919667
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Приходько А.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 9 с.
919668
  Ловеринг Т.С. Об изменении пород как поисковом признаке на руды в округе Восточный Тинтик, Юта / Т.С. Ловеринг. – Москва : Иностранная л-ра, 1951. – 96с.
919669
   Об изменении практики планирования сельского хозяйства. – Москва, 1955. – 16с.
919670
  Бирман Б.Н. Об изменении раздражительного процесса в коре головного мозга при переходе от сна к бодрствованию / Б.Н. Бирман. – С. 71-78. – Отдельный оттиск
919671
  Днестровский Н Ю. Об изменении собственных значений при изменении области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Днестровский Ю.Н,; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л.
919672
  Муллиев К. Об изменении социальной природы колхозного еркстьянства Туркменской ССР : Автореф... канд. филос.наук: / Муллиев К.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Ашхабад, 1957. – 19л.
919673
  Толстой Л.Н. Об изменении существующего строя / Л.Н. Толстой. – 7с.
919674
  Юманова Л.Б. Об изменении условий работы карбидной печи в течение плавки : Автореф... кандид. технич.наук: / Юманова Л.Б.; МВО СССР. Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1951. – 14 с.
919675
  Макарова Светлана Григорьевна Об изменении функционального состояния эмбриональных фибробластоподобных клеток человека под действием адреналина : Дис... канд.биологич.наук: / Макарова Светлана Григорьевна; Киевский мед.ин-т. Кафедра биологии. – К., 1974. – 173л. – Бібліогр.:л.148-173
919676
  Лейко У.М. Об изменении числа пятен в группе со временем // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 56-60. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Исследовано изменение количества пятен в группе со временем для групп с 200 < Smax < 500 м.д.п. и Smax > 500 м.д.п. Приведены данные об измерении среднего нормированного числа пятен со временем для трех подклассов групп.
919677
  Завадский А.В. Об изменениях , внесенных Комиссией по судебным реформам Государственной думы в проект министра юстиции о преобразовании местного суда : Доклад Юридическому обществу при Императорском Казанском университете 25 марта 1909 г. / А.В. Завадский. – Казань : Типо-литогр. Импер. ун-та, 1909. – 23 с.
919678
  Молотов В.М. Об изменениях в советской конституции / В.М. Молотов. – Москва, 1935. – 30с.
919679
  Абалин С.М. Об изменениях в составе ВКП(б) / Абалин С.М. – Москва, 1951. – 40 с.
919680
  Дэн Об изменениях в Уставе партии / Дэн, Сяо-Пин. – Пекин, 1956. – 105с.
919681
  Попова Н.В. Об изменениях в уставе профессиональных союзов СССР / Н.В. Попова. – М., 1954. – 24с.
919682
  Чудников М.А. Об изменениях в элементах производительных сил социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Чудников М.А.; АН БССР. Ин-т филосфии и права. – Минск, 1972. – 20л.
919683
  Анестияди М.Я. Об изменениях водно-электролитного обмена и его коррекция при острой высокой странгуляционной непроходимости тонкого кишечника в эксперименте : Автореф... канд. биол.наук: / Анестияди М.Я.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 14л.
919684
  Праздникова Н.В. Об изменениях возбудимости и функциональной подвижности в нервных центрах спинного мозга при возбуждении и торможении у теплокровных животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Праздникова Н.В.; МВО СССР. Днепропетр. гос. ун-т., 1950. – 12 с.
919685
  Мельникова Н.Д. Об изменениях офтальмотонуса при некоторых профессиональных заболеваниях. : Автореф... Канд.мед.наук: 757 / Мельникова Н.Д.; Горьк.гос.мед.ин-т. – Горький, 1969. – 16л.
919686
  Петрова Тереза Ричардовна Об изменениях системы свертывания крови и гепариноцитов при различных формах коронарного атеросклероза. (Клинико-биохим. и морфол. исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: / Петрова Тереза Ричардовна; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 32л.
919687
  Гершуни В Г. Об изменениях слуховой чувствительности при действи звука во время гипнотического сна / В Г. Гершуни, 1946. – 557-566с.
919688
  Гершуни Г.В. и др. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна / Г.В. и др. Гершуни. – 557-566с.
919689
  Гершуни Г.В. и др. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна / Г.В. и др. Гершуни, 1946. – с.
919690
  Гершуни Г.В. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна. / Г.В. Гершуни, А.А. Князева, Л.Н. Федорова, 1946. – 566с.
919691
   Об изменениях Советской конституции. – Москва, 1935. – 162 с.
919692
  Месипуу И.В. Об изменениях состава лимфы и крови у овец, происходящих под влиянием адраналина и инсулина. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Месипуу И.В.; АН Эст.ССР. – Таллин, 1968. – 23л.
919693
  Андреева М.А. Об изменениях степени дисперсности растворов, полученных при помощи коллоидных растворителей : Автореф... канд. химич.наук: / Андреева М.А.; Гос. науч.-иссл. ин-т рентгенологии и радиологии. – Баку, 1953. – 12 с.
919694
  Щастный Ф.Ф. Об изменениях фагоцитарной функции лейкоцитов в неонатальном онтогенезе : Автореф... Канд.биол.наук: / Щастный Ф.Ф.; АМН СССР. – Москва, 1966. – 14л.
919695
  Рева А.Д. Об изменениях функциональных свойств нервных центров спинного мозга при наркозе : Автореф... канд. биол.наук: / Рева А.Д.; Днепропетровский гос. ун-т. Кафедра физиологии человека и животных. Кафедра биологической химии. – Днепропетровск, 1953. – 16 с.
919696
  Мхитарян М.А. Об изменчивости ржавчиноустойчивости сортов пшениц / М.А. Мхитарян. – Ереван, 1952. – 45с.
919697
  Максимович М.А. Об изменяемости видов // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 116-118
919698
  Медведев Ю.В. Об измерении биокатализаторов дорожжей / Ю.В. Медведев, Н.С. Выскоцкая, 1935. – С. 576-581
919699
  Лебег А. Об измерении величин / А. Лебег. – М, 1960. – 204с.
919700
  Бунько Т.В. Об измерении дебита в дегазационных скважинах анемометром АПР-2 в режиме турбинного расходомера / Т.В. Бунько, М.Н. Дудник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 107-115 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
919701
  Радин Ю.П. Об измерении диэлектрической проницаемости твердых и жидких веществ волноводным методом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Радин Ю.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1965. – 9л.
919702
  Бирюкова О. Об измерении наукоемких услуг в международной торговле // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 96-106. – ISSN 0207-3676
919703
  Сами Авад Абдель Мессих Об измерении тепловых свойств тугоплавких материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Сами Авад Абдель Мессих; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
919704
  Луначарский А.В. Об изобразительном искусстве / А.В. Луначарский. – Москва
1. – 1967. – 511с.
919705
  Луначарский А.В. Об изобразительном искусстве / А.В. Луначарский. – Москва
2. – 1967. – 392с.
919706
  Ромм М.И. Об изобразительном решении фильма / М.И. Ромм. – М, 1976. – 82с.
919707
  Ленин В.И. Об изобретательстве и внедрении научно-технических достижений в производстве / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 240с.
919708
  Прендель Р. Об изодиморфной группе сурьмянистой и мышьяковистой кислот // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 40, [3] с. : 2 таб.
919709
  Столяров Б.В. Об изолмеризации и фрагментации карбениевых ионов при сернокислотном алкилировании. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров Б.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 10л.
919710
  Ясницкий А. Об изоляционизме советской психологии : зарубежные конференции 1920-1930-х гг. // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.101-112. – ISSN 0042-8841
919711
  Пржиялговская Н.М. Об изомеризации галоидопроизводных нафталина. : Автореф... канд. хим.наук: / Пржиялговская Н.М.; Москов. хим. технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1953. – 8л.
919712
  Шаткина Т.Н. Об изомеризации свободных алкилрадикалов и алкил-катионов в растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаткина Т.Н.; МГУ. – М, 1961. – 10л.
919713
  Флавицкий Ф.М. Об изомерии амиленов из амильного алкоголя брожения / [соч.] Флавиана Флавицкого // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – [2], 36 с. – Библиогр. в прим.
919714
  Капитонова Ю.В. Об изоморфизме и кодировании абстрактных автоматов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Капитонова Ю.В. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
919715
  Бездудный Г.М. Об изоморфизме и продолжаемости базисов пространств функций, голоморфных в п-круговых областях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бездудный Г.М. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 5 с.
919716
  Абдуллаев Н.А. Об изохронности при нелинейных колебаниях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдуллаев Н.А.; М-во высш.образования СССР. – Самарканд, 1956. – 5л.
919717
  Чемоданов В.И. Об изохронных системах двух дифференциальных уравней. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чемоданов В.И.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 11л.
919718
  Моргенштерн К. Об изучении византийских историков : [пер. с нем.] / соч. Карла Моргенштерна, почетного чл. СП(б) Академии наук // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 40 с.
919719
  Белинг Д.О. Об изучении животных своего края / Д.О. Белинг, Н. Шарлемань. – Харьков : Издание Ц. С. ВУСОРа, 1926. – 119с.
919720
  Раздорский А.И. Об изучении и публикации отчетов губернаторов Великого княжества Финляндского (к постановке задачи) / А.И. Раздорский, А.С. Минаков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 99-105. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
919721
  Платонов К.К. Об изучении и формировании личности учащегося / К.К. Платонов, Б.И. Адаскин. – М., 1966. – 224с.
919722
   Об изучении имени существительного в 5 классе. – М., 1963. – 95с.
919723
   Об изучении истории СССР, 1938. – 40с.
919724
  Абуткова Г.В. Об изучении конъюнктуры советской торговли / Г.В. Абуткова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Госторгиздат, 1954. – 88 с.
919725
  Конисский А.Я. Об изучении личности Т. Г. Шевченки / А.Я.Конисского. – [Екатеринослав (Днепропетровск)], 1900. – 16 с. – Отд. оттиск: Днепровская молва. 1900, 13, 20, 27 февраля, №№ 7, 8, 9.


  На обл. подпись Д. Дорошенко
919726
  Шестакова А.В. Об изучении народных промыслов в школьном курсе географии России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 44-48 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
919727
  Волковыский Р.Ю. Об изучении основных принципов физики в средней школе : пособие для учителей / Р.Ю. Волковыский. – Москва : Просвещение, 1982. – 63 с.
919728
  Кузнецов И.Д. Об изучении положения рабочих на рыбных промыслах / И.Д. Кузнецов. – 8с.
919729
   Об изучении поэмы А.Т. Твардовского "Василий Теркин". – Москва, 1967. – 16 с.
919730
   Об изучении произведений А.С.Пушкина в неполной средней и средней школе. – М., 1936. – 14с.
919731
  Плотников В.В. Об изучении просвещения вообще и истории литературы в особенности / [соч.] Вл. Вл. Плотникова. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1889. – [2], 46 с. – Отд. оттиск: Филологические записки
919732
  Платонов К.К. Об изучении психологии учащегося / К.К. Платонов. – М., 1961. – 144с.
919733
  Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте / Из бесед И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 75 с. – Из 1 вып. 9-го т. Известий 2-го Отд-ния Акад. наук
919734
  Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте : из бесед И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад наук, 1899. – 185 с.
919735
  Фирсов Г.П. Об изучении синтаксиса и пунктуации в школе / Г.П. Фирсов. – М, 1961. – 176с.
919736
  Соколов А.В. Об изучении сложных многосторонних удобрений. / А.В. Соколов. – Л., 1932. – 47с.
919737
   Об изучении творчества А.П.Чехова по новой программе для 9 класса. – М., 1968. – 40с.
919738
  Иванов Н.И. Об изучении транспорта и транспортно-экономических связей областей (на прим. Днепропетровской обл. УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Н.И.; Моск. транспортно-эконом. ин-тут. – М., 1953. – 17л.
919739
   Об изучении учащихся в процессе обучения и воспитания их. – Томск, 1950. – 67с.
919740
  Бен А. Об изучении характера / А. Бен. – Санкт-Петербург, 1922. – 523с.
919741
  Ефимов А.И. Об изучении языка художественных произведений / А.И. Ефимов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 144 с.
919742
  Ефимов И А. Об изучении языка художественных произведений / И А. Ефимов, . – Минск, 1953. – 140с.
919743
  Цомая В.Ш. Об изученности ледников Кавказа. / В.Ш. Цомая. – Обнинск, 1973. – 15с.
919744
  Петров Н.И. Об иконописном отделе выставки и рефератах о нем на XII Археологическом съезде в Харькове / Н.И. Петров. – Оттиск из "Чтений в истор. общ. Нестора-лет., кн. XVII, вып. 1. – 14с.
919745
   Об Ильиче. – Л., 1970. – 632с.
919746
  Лифшиц А.Л. Об именах в "Ревизоре" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 81-89. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
919747
  Бакшеев А.Н. Об имминоэфирах и амидинах аминокислот. : Автореф... кандидата хим.наук: / Бакшеев А.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1949. – 6 л.
919748
  Мейер Н.Ф. Об иммунитете у некоторых гусениц по отношению к их паразитам-наездникам / Н.Ф. Мейер. – Отд. отт. из "Изв. гос. ин-та оп. агрономии, т. III, № 5-6, 1925, 1925. – 7с.
919749
  Ермилов В.Г. Об императивах Болонской декларации // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-61. – ISSN 1561-2465


  Важнейшим из императивов Болонской декларации выступает институт независимости высших учебных заведений. С опорой на него отечественная система высшего образования станет реально конкурентоспособной. Переход на двухуровневую подготовку студентов ...
919750
  Шелов-Коведяев Об императивах внешней политики (К философии выхода России из кризиса) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.19-36. – ISSN 0869-0499
919751
  Ленин В.И. Об империализме и империалистах / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 264с.
919752
  Ленин В.И. Об империализме и империалистах / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 232с.
919753
  Горин А.Г. Об имперском государственном устройстве Древней руси X-XI вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 110-116. – ISSN 0042-8779
919754
  Труханенко А.В. Об имплицитном портретировании в литературе // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 95-97. – ISBN 966-594-839-3
919755
  Гордеев В. Об имущественной ответственности за нарушение водного законодательства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.56-61
919756
  Галстян А.Ш. Об инактивации ферментов в почве / А.Ш. Галстян
36. – 1963. – 228 с.
919757
  Редько В.Н. Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр / В.Н. Редько, Д.Б. Буй, А.С. Сенченко // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 5. – С. 3-12. – ISSN 0023-1274
919758
  Зелекин М.И. Об инвариантных кривых почти тождественных отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зелекин М.И. ; МГУ. – Минск, 1961. – 4 с.
919759
  Луценко А.В. Об инвариантных относительно группы преобразований Ли мерах множеств геометрических элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Луценко А.В. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 8 с.
919760
  Кальмушевский И.И. Об инвариантных подпространствах и линейной эквивалентности вольтерровых операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01002 / Кальмушевский И.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
919761
  Харазишвили А.Б. Об инвариантных продолжениях меры Лебега. : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.01.01 / Харазишвили А.Б.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
919762
  Иванченко В.Ю. Об инвариантных уравнениях механики реономных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Иванченко В.Ю.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1972. – 13л.
919763
  Эйшинский А.М. Об инвариантных уравнениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Эйшинский А.М.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
919764
  Ионушаускас А. Об инвариантных финслеровых метриках в однородных пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ионушаускас А.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
919765
  Козьмина Н.П. и Комаров П.М. Об инвентирующей способности слюнных желез и кишечника пчел различного возраста / Н.П. и Комаров П.М. Козьмина. – с.
919766
  Алпатов В.В. Об инверсиях чувствительности растений и животных к оптическим изомерам акрихина / В.В. Алпатов, О.К. Настюкова. – Москва : МОИП, 1947. – 10 с.
919767
  Козьмин Н.П., Комаров П.М. Об инвертирующей способности слюнных желез и кишечника пчел различного возраста / [соч.] Н.П. Козьмина, П.М. Комарова ; Лаборатория экологии Ин-та зоологии МГУ. – [Москва] : [Медгиз], 1933. – С.33-45. – Без обл. и тит. л. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Зоологический журнал. 1933, т. XII, вып. 1. – Библиогр.: Бблиогр.: Литератувра с. 44
919768
  Каленова С.А. Об инвестиционной политике Казахстана // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 58-63. – ISSN 1728-8878
919769
  Раупов И.Ш. Об индексе и бифуракции периодических решений нелинейных систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Раупов И.Ш.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
919770
  Юркевич В.С. Об индивидуальном подходе в воспитании волевых привычек / В.С. Юркевич. – М, 1986. – 77с.
919771
  Гладких В. Об индивидуальном подходе к учащимся в школе и семье / В. Гладких. – Пенза, 1958. – 116с.
919772
  Зюбин Л.М. Об индивидуальном подходе к учащимся вечерних школ / Л.М. Зюбин. – М., 1963. – 52с.
919773
  Рыданова И.И. Об индивидуальном подходе учителя к учащимся 3-4-х классов начальной и средней школы в процессе обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Рыданова И.И.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
919774
   Об индивидуальных консультациях в заочных средних школах. – М., 1959. – 79с.
919775
  Вайну М. Об индивидуальных особенностях восприятия романа / М. Вайну. – Таллин, 1976. – 36с.
919776
  Дубровина И.М. Об индивидуальных особенностях школьников / И.М. Дубровина. – М, 1975. – 64с.
919777
  Тилебалиев А. Об Индии многоликой / А. Тилебалиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 87 с.
919778
  Бородай С.Ю. Об индоевропейском мировозрении // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 60-90. – ISSN 0373-658Х
919779
  Сребродольский Ю.И. Об индукционных влияниях в ядре адамантана. : Автореф... канд. хим.наук: / Сребродольский Ю.И.; КПИ. – К., 1966. – 22л.
919780
  Дао Ван Ча Об индуцированном представлении и расширениях транзитивных групп преобразований на компактных однородных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Дао Ван Ча; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 11л.
919781
  Хинен Э.Ф. Об инженерных уравнениях колебаний неидеально-упругих пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хинен Э.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Мех.-мат. фак. – Л., 1967. – 17л.
919782
  Рава А. Об иннервации кровобращения в легких : Исслед. А.Л. Равы, произвед. в Физиол. лаб. Ун-та св. Владимира. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадского), 1883. – [2], 36, IV с., 4 л. ил.


  На обл. Василию Карловичу Совинскому от автора
919783
  Казюка Е.А. Об инновационно-инвестиционном аспекте экономической устойчивости промышленных предприятий // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 1993-3541
919784
  Койчуев Т. Об инновационных подходах к реформированию постсоветского общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 22-28. – ISSN 0207-3676
919785
  Матлина Слава Григорьевна Об инновациях без восторгов и оваций : методологические аспекты // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 2-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  "Инновация" стала модным словом. С экранов телевизоров звучат рекламные слоганы, где с придыханием, удостоверяющим значимость продукта, упоминают словосочетания "инновационная пища", "инновационные окна", "инновационный шампунь" и т. п. Итак, ...
919786
  Матлина Слава Григорьевна Об инновациях без восторгов и оваций : методологические аспекты // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 2-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  "Инновация" стала модным словом. С экранов телевизоров звучат рекламные слоганы, где с придыханием, удостоверяющим значимость продукта, упоминают словосочетания "инновационная пища", "инновационные окна", "инновационный шампунь" и т. п. Итак, ...
919787
  Патрушева Н.А. Об иновации как факторе развития мировой энергетики : информация. Отвечаем на ваши вопросы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
919788
  Шренк Л.И. Об иногородцах Амурского края : [в 3 т.] / соч. Л. Шренка, д. чл. Акад. наук. – Санкт-Петербург : ип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : Этнографическая часть; Первая половина: главные условия и явления внешнего быта : ( с 37-ю литографированными таблицами и 13-ю политипажами в тексте). – 1899. – XXII, 314 с., 37 л. ил.
919789
  Шренк Л.И. Об иногородцах Амурского края : [в 3 т.] / соч. Л. Шренка, д. чл.Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : ип. Имп. Акад. наук
Т. 3 : Этнографическая часть; Вторая половина: основные черты семейной,общественной и внутренней жизни : ( с 24 литографированными таблицами и 7-ю политипажами в тексте). – 1903. – XVII, 145 с., ил.
919790
  Ленин В.И. Об иностранной военной интервенции и гражданской войне в СССР / В.И. Ленин. – Москва, 1956. – 247с.
919791
  Веретенников В.И. Об иностранных, современных событию, источниках для истории Разинского восстания / Проф. В.И. Веретенников. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 171-177 с. – Без. обл. и тит. л.
919792
  Русинов Н.Д. Об иноязычном воздействии как одной из причин изменений фонетического строя древнерусского языка. Лекции / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 16с.
919793
   Об инспекторской проверке работы школ. – М., 1968. – 127с.
919794
   Об инспекторской проверке работы школ. – М., 1972. – 118с.
919795
  Белоусенко М.В. Об институциональной єффективности рынков // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 115-122. – Бібліогр.:14 назви. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
919796
  Лозицкая Н.И. Об инструментальном контуре зшельного спектрографа горизонтального солнечного телескопа Астрономической обсерватории Киевского университета / Н.И. Лозицкая, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 41-44. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты исследования инструментального контура эшельного спектрографа при использовании спектральных линий ртути и молекулярного кислорода (теллурических). Показано, что инструментальный контур имеет в зеленой области спектра интенсивность ...
919797
  Мартынов Д.Я. Об инструментальном определении дальности видимости в горизонтальном направлении / Д.Я. Мартынов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1943. – 65 с.
919798
  Ачилов Д. Об интегор-экстремальных уравнениях теории оптимального управления созданием запасов : Автореф... канд физ-мат.наук: 003 / Ачилов Д.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 18л.
919799
  Пфейффер Г.В. Об интегралах канонической системы дифференциальных уравнений // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 6 с.
919800
  Перестюк Н.А. Об интегральном множестве одной слаболинейной системы с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, О.В. Вышенская // Конференция "Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и матем. физики" вторые Боголюбовские чтения. Тезисы докладов
919801
  Нгуен Тхи Там Бак Об интегральном представлении положительно определенных обобщенных ядер через собственные функции дифференциальных операторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Нгуен Тхи Там Бак ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
919802
  Горбачук В.М. Об интегральном представлении эрмитово-индефининых ядер : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Горбачук В. М.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., киберн. и Главн. астрон. обсерват АН УССР. – К., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
919803
  Пфейффер Г.В. Об интегральных инвариантах (n-1)-го порядка / [статья] Г.В. Пфеффера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
919804
  Перестюк М.О. Об интегральных множествах одного класса дифференциальных уравнений, подверженных импульсному воздействию // 3 Респ. симпоз. по диф. и инт. уравн. Тезисы докладов.
919805
  Гольдман М.Л. Об интегральных представлениях и рядах Фурье многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гольдман М.Л.; МВ и ССО РСФСР. Московский ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 10л.
919806
  Дзебисов Х.П. Об интегральных предсталениях голоморфных функций в пространстве C2(n>1), свойства некоторых интегралов и их приложение к решению краевых задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дзебисов Х.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1976. – 15л.
919807
  Елистратова М.В. Об интегральных преобразованиях Ханкеля и некоторых их приложениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елистратова М.В.; Ростовский гос.ун-т. – Куйбышев, 1964. – 8л.
919808
  Ли Мун Су Об интегральных уравнениях Вольтерра с разрывным оператором : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ли Мун Су; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Ин-та физики твердого тела и пол. – Минск, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
919809
  Джанашия Г.А. Об интегральных уравнениях типа свертки и их связи з задачей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джанашия Г. А.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 10л.
919810
  Колесов А.В. Об интеграции дополнительного и общего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 122-124. – ISSN 0869-561Х
919811
  Ольгинский А.Г. Об интеграции естественнонаучніх дисциплин // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С187-191.


  Трансформація освіти за 10 років ХХ ст.
919812
  Егорова Н.И. Об интеграции российских вузов в мировое образовательное сообщество // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-19. – ISSN 1609-4646


  Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания.
919813
  Штаерман И. Об интегрировании дифференциальных уравнений равновесия упругих оболочек / И. Штаерман. – К., 1924. – 56 с.
919814
  Штаерман И. Об интегрировании дифференциальных уравнений равновесия упругих оболочек / И. Штаерман. – К., 1927. – С. 96-112
919815
  Салиев А. Об интегрировании дифференциальных уравнений, связанных с системой прока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Салиев А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 22л.
919816
  Тарапова Елена Ивановна Об интегрировании некоторых нелинейных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тарапова Елена Ивановна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
919817
  Завьялов Ю.С. Об интегрировании некоторых уравнений неизентропическог движения газа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завьялов Ю.С.;. – Москва, 1956. – 17л.
919818
  Бадальян Р.Г. Об интегрировании одного нелинейного уравнения колебательного движения : Дис... канд. физ.-мат. наук: / Р.Г. Бадальян ;, 1953. – 59 л.
919819
  Бадальян Р.Г. Об интегрировании одного нелинейного уравнения колебательного движения : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бадальян Р.Г.; КГУ, 1953. – 8л.
919820
  Алексева С.И. Об интегрировании систем линейных дифференциальных урвнений с быстро меняющимися решениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Алексева С.И. ; КГПИ им. Горького. – Киев, 1974. – 18 с.
919821
  Волков Д.Б. Об интегрировании уравнения класса Фукса с четырьмя особыми точками / Д.Б. Волков. – Москва, 1991. – 36 с.
919822
  Акижанов А. Об интегрировании уравнения теплопроводности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акижанов А.; АН Киргиз. ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
919823
  Пфейффер Г.В. Об интегрировании уравнения Якоби: ( ... ) / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 9 с.
919824
  Хокинс Д. Об интеллекте = On intelligence / Джефф Хокинс и Сандра Блейксли ; [ перевод с англ. Т.А. Мороз, Е.А. Черненко ; под ред. Е.А. Черненко ]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-8459-1139-1
919825
  Ленин В.И. Об интеллигенции / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 173с.
919826
  Ким И.С. Об интеллигизировании всего общества / И.С. Ким. – Пхеньян, 1982. – 55с.
919827
  Живков Т. Об интенсивном развитии социалистической экономики в НРБ / Т. Живков. – М., 1967. – 471с.
919828
  Мамизерова Л.И. Об интенсивностях линий спектров комбинационного рассеяния малых частот, обусловленных вращательными качаниями молекул в органических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Мамизерова Л.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
919829
   Об интенсивных внутренних волнах в прибрежной зоне залива Петра Великого (Японское море) / И.О. Ярощук, А.П. Леонтьев, А.В. Кошелева, А.А. Пивоваров, А.Н. Самченко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 55-62 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
919830
  Кондиленко И.И. Об интенсивости линий .......рассеяного света / И.И. Кондиленко. – Киев, 1962
919831
  Аркусова И.В. Об интенсификации обучения иностранному языку в условиях реформирования высшего военного образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 3. – С. 287-297.
919832
  Афанасьев В.Г. Об интенсификации развития социалистического общества : проблемы взаимодействия науки, техники и управления / В.Г. Афанасьев ; АОН при ЦК КПСС, Кафедра науч. коммунизма. – Москва : Мысль, 1969. – 152 с.
919833
  Воловченко И.П. Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейше / Воловченко И.П. – Москва, 1964. – 64 с.
919834
  Пономарев В.В. Об интерактивном улучшении качества последипломного образования врачей-неврологов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 4 (58). – C. 127-128. – ISSN 2224-0713
919835
  Выханду Л.К. Об интерационных методах решения уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Выханду Л.К.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.7
919836
  Ленин В.И. Об интервенции / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
919837
  Шаровольский И.В. Об интересе, представляемом западно-европейским героическим эпосом. – Б.м. : б. и. – 22 с. – Отд. оттиск


  Нстоящая статья была прочитана с сокращениями в качестве вступительной лекции 5-го февраля 1907 г
919838
  Бакшеев Е.А. Об интересном и малоизвестном! / Е.А. Бакшеев. – 2-е изд., доп. – Киев : Київміськдрук, 2012. – 85 с. : илл.
919839
  Алексеенко Ф.М. Об интересных папоротниках восточного Кавказа / Ф. Алексеенко. – [Юрьев] : Тип. К Маттисена, 1902. – С. 23-27. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Тр. бот. сада Юрьевск. ун-та. 1902, т. III, вып. 1, с. 23-27
919840
  Белецкий А.А. Об интернационализмах. / А.А. Белецкий. – 80с.
919841
  Брежнев Л.И. Об интернационализме и дружбе народов / Л.И. Брежнев. – Москва, 1981. – 702 с.
919842
  Лю Шао-ци Об интернационализме и национализме / Лю Шао-ци, 1949. – 40с.
919843
  Белоусов В.И. Об интернациональном воспитании трудящихся / В.И. Белоусов. – М, 1972. – 184с.
919844
  Грынь В.И. Об интернациональных процессах по непересекающимся подобластям для систем эллиптических уравнений / В.И. Грынь, В.П. Пащенко. – Москва, 1991. – 50 с.
919845
  Липчинский А.Г. Об интерполировании аналитических функций рациональными дробями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Липчинский А.Г.; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 16л.
919846
  Трошин Г.Д. Об интерполировании в некоторых классах аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трошин Г.Д.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1953. – 8 с.
919847
  Повчун Людмила Павловна Об интерполировании на неограниченных множествах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Повчун Людмила Павловна; Ин-т прикл. математики и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
919848
  Тихомиров Н.Б. Об интерполировании на счетном множестве с одной предельной точкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тихомиров Н. Б.; Калин.гос. пед. ин-т. – Калинин, 1968. – 14л.
919849
  Сорокин Г.А. Об интерполировании целых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Сорокин Г.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 7л.
919850
  Омаров С.О. оглы Об интерполяции и прогнозе случайных процессов и полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 10.01.05 / Омаров С. О. оглы ; МВ и ССО УССР , УГУ. – Киев, 1983. – 15 с.
919851
  Омаров С.О. Об интерполяции и прогнозе случайных процессов и полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Омаров С.О.; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1983. – 134л.
919852
  Нагорный В.Н. Об интерполяции случайных процессов и полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Нагорный В.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
919853
  Дуйсеков А.К. Об интерполяции сплайнами пятой степени и их применение в методе коллокаций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дуйсеков А.К.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
919854
  Младов А.Г. Об интерполяции целых функций и функций, аналитических в круге. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Младов А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики и математики. – Москва, 1952. – 12 с.
919855
  Пиранашвили З.А. Об интерполяции, аппроксимации и некоторых аналитических свойствах случайных процессаов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Пиранашвили З.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 13л.
919856
  Конверский А.Е. Об интерпретации аналитических и синтетических истин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
919857
  Тарарак А.В. Об интерпретации европейского наполеоновского мифа в русской литературе // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 142-149. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
919858
  Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании : монография / А.В. Домащенко. – Донецк : ДонГУ, 2007. – 276, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. ; указ. имен: с. 273-276. – ISBN 966-639-281-Х
919859
  Кворцов Дмитрий Павлович Об интерпретации пропозициональных и предикатных формул посредству финитных и нефинитных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кворцов Дмитрий Павлович; МГУ. – М., 1980. – 14л.
919860
  Цыпин П.Е. Об интертипных отношениях // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный ин-т соционики ; глав. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко , Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 6 (117). – С. 31-35. – ISSN 1680-4325
919861
  Раскутин С.А. Об интерферометрическом измерении толщины прозрачной пленки, нанесенной на прозрачную положку. / С.А. Раскутин. – М., 1967. – 14с.
919862
  Булаховский Л. Об интонационных суффиксальных дублетах в праславянском языке / Л. Булаховский. – [15 с.]. – Отд.отт.
919863
   Об информативности и точности некоторых полевых методов исследования грунтов / Г.В. Жорник, М.Н. Крамаренко, В.В. Чмырь, В.А. Шибецкая // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 73-77 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 7)
919864
  Тимошин Ю.В. Об информативности сейсмических данных // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 26-33. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 3)
919865
  Тимошин Ю.В. Об информативности сейсмических данных // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 26-33. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 3)
919866
  Садовничий В.А. Об информатике и ее преподавании в школе : [доклад на Всероссийском съезде учителей информатики в МГУ имени М.В. Ломоносова, 24 марта 2011 г.] / [Академик В.А. Садовничий]. – Москва : [б. и.], 2011. – 24 с. – На обл. : МГУ - школе
919867
  Мироненко А.Н. Об информацино-креативной системе топогеодезического и навигационного обеспечения / А.Н. Мироненко, С.О. Дубенсков, В.А. Радионов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 42-46. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
919868
  Шоломов Л.А. Об информационной сложности задач, связанных с синтезом минимальных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Шоломов Л.А.; Ин-т приклад. матем. АН СССР. – М., 1971. – 8л.
919869
  Плющ А.Н. Об информационном влиянии политических субъектов на электорат // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.77-86. – ISSN 0132-1625
919870
  Чернюк М.О. Об информационном и структурном соотношении между сознательным и бессознательным в психике человека // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 292-295
919871
  Шамаев В.Г. Об информационном обеспечении научных исследований // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 10, октябрь. – С. 910-914. – ISSN 0869-5873


  Автор статьи, демонстрируя, насколько остро стоит вопрос информационного обеспечения в России, указывает на возможности, реализуя которые можна добиться существенного прогресса в данной области.
919872
  Герджиков В.С. Об инфракрасных сингулярностях в квантовой электродинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С.; ЛГУ. – Л, 1974. – 14л.
919873
  Шейнберг М.В. Об инъективных и плоских банаховых модулях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шейнберг М. В.; Моск. гос. пед. инт. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
919874
  Белый Т.А. Об ионной и электростатической природе активации линейных облачных аномалий над сейсмически активными зонами / Т.А. Белый, Ю.А. Зеленин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 145-154 : рис. – Библиогр.: с. 153-154. – ISSN 0203-3100
919875
  Розенталь И.С. Об ипселатеральном корковом представительстве для тактильной чувствительности у собак / И.С. Розенталь, 1949. – С. 668-674. – Отд. отиск
919876
  Ландкоф В.С. Об иррегулярных точках обобщенной задачи Дирихле : Дис. ... канд. физ.-мат.наук / Ландкоф В. С. – 52 л. – Бібліогр. : л. 51-52
919877
  Матвеев Р.Ф. Об искажении сигналов ИКМ в световодных линиях связи при многопучковой передаче / Р.Ф. Матвеев. – Москва, 1974. – 20 с.
919878
  Богачев В.В. Об ископаемых китообразных Кавказа / В.В. Богачев. – Баку, 1939. – С. 153-159
919879
  Мартынов А.В. Об ископаемых насекомых третичных отложений Ашутаса Зайсанского уезда / А.В. Мартынов. – 216с.
919880
  Хабаков А.В. Об ископаемых радиолярия из сланцев северной Камчатки / А.В. Хабаков, 1932. – с.
919881
  Коровин М.К. Об ископаемых углях и угленосных районах Западной Сибири и Восточно-Сибирского края. / М.К. Коровин. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный, 1935. – 58с.
919882
  Езова С. Об искренности и лицемерии... : специфика общения на службе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0869-4915
919883
  Плиний Об искусстве / Плиний. – Одесса. – 91с.
919884
  Воронский А. Об искусстве / А. Воронский. – Москва, 1925. – 63с.
919885
  Маркс Об искусстве / Маркс, Энгельс и. – Москва, 1933. – 280 с.
919886
  Лежнев А. Об искусстве / А. Лежнев. – М. : Художественная литература, 1936. – 275 с.
919887
  Герцен А.И. Об искусстве / А.И. Герцен. – Москва, 1954. – 447с.
919888
  Маркс К. Об искусстве : [Сб.] / К. Маркс, Ф. Энгельс; Сост. [и автор вступ. ст.] М. Лифшиц; [Комм. А. Выгодского, Г. Фридлендера]. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1957. – XXVIII, 631 с., 2 л. портр.
919889
  Маркс К. Об искусстве / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 2. – 1957. – 758с.
919890
  Руссо Об искусстве / Руссо, Ж-Ж. – Москва, 1959. – 708 с.
919891
  Крамской И.Н. Об искусстве / И.Н. Крамской. – М., 1960. – 214с.
919892
  Кардовский Д.Н. Об искусстве / Д.Н. Кардовский. – М, 1960. – 340с.
919893
  Энгр Ж. Об искусстве / Ж. Энгр. – М, 1962. – 171с.
919894
  Шевченко Т.Г. Об искусстве / Т.Г. Шевченко. – Москва : Искусство, 1964. – 243 с.
919895
  Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве / К. и Энгельс Ф. Маркс. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1967. – 584с.
919896
  Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве / К. и Энгельс Ф. Маркс. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1967. – 726 с.
919897
  Гарсиа Лорка Об искусстве / Гарсиа Лорка. – Москва : Искусство, 1971. – 310с.
919898
  Достоевский Ф.М. Об искусстве / Ф.М. Достоевский. – Москва : Искусство, 1973. – 632 с.
919899
  Гете И.В. Об искусстве / И.В. Гете. – М., 1975. – 623с.
919900
  Мархлевский Ю.Ю. Об искусстве / Ю.Ю. Мархлевский. – М., 1976. – 376с.
919901
  Маркс К. Об искусстве / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
1. – 1976
919902
  Блок А.А. Об искусстве / А.А. Блок; сот. и вступ. ст.: Л.К. Долгополова. – Москва : Искусство, 1980. – 503 с.
919903
  Луначарский А.В. Об искусстве : в 2-х т. / А.В. Луначарский. – Москва
Т. 1. – 1982. – 472 с.
919904
  Луначарский А.В. Об искусстве / А.В. Луначарский. – Москва
2. – 1982. – 391с.
919905
  Бодлер Ш. Об искусстве / Ш. Бодлер; сост.: Ю.Н. Стефанов, А.Д. Чегодаев; вступ. ст.: В.В. Левик. – Москва : Искусство, 1986. – 422 с.
919906
  Цветаева М.И. Об искусстве / М.И. Цветаева. – Москва, 1991. – 478с.
919907
  Эткинд Е.Г. Об искусстве быть читетелем / Е.Г. Эткинд. – Л., 1964. – 50с.
919908
  У-цзы Об искусстве ведения войны / У-цзы; Под ред. Разина Е.А. – Москва : Военное издательство, 1957. – 40 с.
919909
  Болдырев С. Об искусстве воспитания. / С. Болдырев. – М, 1951. – 112с.
919910
  Гончаров А.Д. Об искусстве графики / А.Д. Гончаров; ред.: З. Костюшина. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 81, [3] с.
919911
  Кашуба В.В. Об искусстве дизайна интерьера в "золотом" десятилетии XXI // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (58). – С. 115-122. – ISSN 1684-2618


  Статья не столько о креативных лидерах в дизайне частного интерьера и новом авангардном поколении, достигнутых результатах, сколько о заделе для новой эры. Конкретных некоторых итогах прошедшего «золотого» десятилетия искусства изображать и создавать ...
919912
  Грум-Гржимайло Об искусстве дирижера / Грум-Гржимайло. – М., 1973. – 40с.
919913
  Монтель Мишель Об искусстве жить достойно. / Монтель Мишель. – М., 1973. – 206с.
919914
  Монтель Мишель Об искусстве жить достойно. / Монтель Мишель. – 2-е изд. – М., 1975. – 206с.
919915
  Проскуряков В.А. Об искусстве жить. / В.А. Проскуряков. – Москва, 1966. – 176с.
919916
  Прокофьев В.Н. Об искусстве и искусствознании / В.Н. Прокофьев. – Москва, 1985. – 301 с.
919917
  Шагинян М.С. Об искусстве и литературе : статьи и речи (1933-1857) / М.С. Шагинян; М. Шагинчн. – Москва : Советский писатель, 1958. – 605 с.
919918
  Толстой Л.Н. Об искусстве и литературе / Лев Толстой. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1958. – 608 с.
919919
  Толстой Л.Н. Об искусстве и литературе / Лев Толстой. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1958. – 576 с.
919920
  Крупская Н.К. Об искусстве и литературе / Н.К. Крупская. – Л.-М, 1963. – 282с.
919921
  Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках / Е.А. Кибрик. – М., 1961. – 311с.
919922
  Ефимов И.С. Об искусстве и художниках / И.С. Ефимов. – М, 1977. – 423с.
919923
  Герчук Ю.Я. Об искусстве книги / Ю.Я. Герчук. – М., 1977. – 48с.
919924
  Гроссман Л.П. Об искусстве лектора / Л.П. Гроссман. – М., 1970. – 39с.
919925
  Иванов А.П. Об искусстве пения / А.П. Иванов. – Москва : Профиздат, 1963. – 104 с.
919926
  Варданян Э.А. Об искусстве перевода Масеяна (на материалах двух переводов "Гамлета") : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Варданян Э.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 31л.
919927
   Об искусстве полемики. – Москва, 1980. – 303с.
919928
   Об искусстве полемики. – 2-е изд. доп. – М., 1982. – 336с.
919929
  Андроникова М.И. Об искусстве портрета / Андроникова М.И. ; [послесл. И.С. Зильберштейна]. – Москва : Искусство, 1975. – 326 с. : ил.
919930
  Аристотель Об искусстве поэзии : греческий текст с пер. и объясн. Владимира Аппельрота, преп. Моск. 5 гимназии / Аристотель. – Москва : Скл. изд.: маг. "Начальная школа" ; [Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа], 1893. – IV, 97 с.
919931
  Аристотель Об искусстве поэзии / Аристотель; Пер. с древнегр. В.Г. Аппельрота; Ред. Ф.А. Петровского. – Москва : Художественная литература, 1957. – 183 с. – На обл. загл.: Поэтика. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
919932
  Петрова Александра Об искусстве создания сада, динамическом развитии и вдохновении // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 62-63 : фото
919933
  Станиславский К.С. Об искусстве театра / К.С. Станиславский. – Москва, 1982. – 508с.
919934
  Завадский Ю. Об искусстве театра. / Ю. Завадский. – М., 1965. – 348с.
919935
  Юровский А.Я. Об искусстве телевидения. / А.Я. Юровский. – М., 1965. – 71с.
919936
   Об искусстве чтеца. – Москва, 1960. – 143 с.
919937
  Аксенов В.Н. Об искусстве чтеца / В.Н. Аксенов. – Москва, 1960. – с.
919938
  Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В.А. Фаворский. – Москва, 1986. – 238 с.
919939
  Салтыков-Щедрин Об искусстве. / Салтыков-Щедрин. – Л.Москва, 1949. – 400с.
919940
  Чапек Карел Об искусстве. / Чапек Карел. – Л., 1969. – 295с.
919941
  Валери П. Об искусстве. / П. Валери. – Москва, 1976. – 622с.
919942
  Герасимов С.В. Об искусстве. О традициях и новаторстве / С.В. Герасимов. – Москва, 1973. – 59 с.
919943
  Пастернак Б.Л. Об искусстве: "Охранная грамота" и заметки о худож. творчестве / Б.Л. Пастернак. – М., 1990. – 396с.
919944
  Ширяев М.Н. Об искусстве: ребусы, головоломки, задачи. / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1984. – 49с.
919945
  Чирвинский П.Н. Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1904. – [2], 6 с., 1 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд.оттиск из "Записок Киевск.О-ва Естествоиспыт" за 1904 г.


  На обл. дарств. надпись от автора
919946
  Чирвинский П.Н. Об искусственных фульгуритах = Sur les fulgurites artificielles, par Pierre Tehirwinski / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Об-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904


  Содержание конвалюта: 1. Чирвинский П.Н. Об искусственных фульгуритах=Sur les fulgurites artificielles, par Pierre Tehirwinski.– Киев:Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Об-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904 2. Злотчанский П. Прямолинейная тригонометрия ...
919947
  Климович Л.И. Об исламе / Л.И. Климович, 1937. – 80с.
919948
  Срезневский Б.И. Об испарении с поверхности человеческого тела и растений / [соч.] Б.И. Срезневского. – Отд.отт из "Трудов съезда по климатологии, гидрологии и бальнеол. – [Санкт-Петербург] : [Тип. П.П. Сойкина], 1905. – 22 с.
919949
  Пеунов В.К. Об исполнении доложить : Роман, повести / В.К. Пеунов. – Киев : Дніпро, 1983. – 424с.
919950
  Корбут Н.Ю. Об использовании "мультимедиа" в презентации археологических исследований // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 59-60


  "В то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной и инопланетный разум в облике полтергейсов и т.д. штурмует нашу Матушку Землю, мы давим на пупки (кнопки) своих компутеров и считаем, что лучшей пишущей машинки нам просто не найти. ...
919951
  Дегтярев А.И. Об использовании аксиом функциональной рефлексивности в P&R процедуре опровержения / А.И. Дегтярев. – Киев, 1975. – 28 с.
919952
  Зажицкий В.И. Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 61-71. – ISSN 0132-0769
919953
  Ильина Т.А. Об использовании в курсах педагогики материалов 25 съезда КПСС и новых паритйно-правительственных документов / Т.А. Ильина. – М., 1978. – 115с.
919954
   Об использовании возможности физического воспитания и спорта для формирования здорового призывного контингента Украины: исторический обзор / С.В. Гоманюк, Г.В. Фесенко, П.А. Билым, И.А. Черепнев // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 110-125 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 2311-1828
919955
   Об использовании вычислительных срвдств для обработки учетно-плановой информации. – Минск
1. – 1968. – 124с.
919956
  Жижимов О.Л. Об использовании географических координат при поиске библиографической информации / О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 54-61. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены некоторые аспекты поиска информации по критериям, задаваемым географическими координатами; возможности различных систем метаданных (MARC21, RUSMARC, GILS, GEO), способы построения поисковых запросов и их представление в стандартизованном ...
919957
   Об использовании гидрохимических показателей при физико-географическом районировании : геоморфологические исследования и картографирование / Д.В. Закревский, В.П. Пелешенко, Л.Н. Горев, Н.И. Ромась // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 94-99 : Табл., карта. – Бібліогр.: 8 назв
919958
  Веселый Я. Об использовании законов общественного развития в строительстве социализма в Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Веселый Я.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1957. – 20л.
919959
  Махмутов М.И. Об использовании зарубежного опыта контроля знаний / М.И. Махмутов, Т.А. Шайхуллин // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 99-103. – ISSN 0869-561Х


  На примере Туниса
919960
  Щербакова Л.П. Об использовании избыточных признаков при идентификации фонем : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Щербакова Л.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 20 с.
919961
  Ордынская Л.В. Об использовании известковых отходов на кислых почвах / Л.В. Ордынская. – Горький, 1957. – 20с.
919962
  Воронцов А.В. Об использовании информационных технологий в преподавании социологических дисциплин / А.В. Воронцов, В.Г. Лукьянов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 94-98. – ISSN 0132-1625
919963
  Медведева О.П. Об использовании калийного потенциала для оценки обеспеченности почвы доступным калием : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Медведева О.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 16л.
919964
  Таусон В.Л. Об использовании коэффициентов сокристаллизации изоморфных примесей для определения концентраций элементов в рудоносных растворах (на примере Mn/Fe-отношения в магнетите) / В.Л. Таусон, Н.В. Смагунов, С.В. Липко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1441-1447 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1446-1447. – ISSN 0016-7886
919965
  Шевченко Л.А. Об использовании ландшафных индикаторов при оценке условий движения транспорта на болотах (на прим. Европ. терит. СССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 694 / Шевченко Л. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
919966
  Костицина Л.И. Об использовании метода изображений для построения фильтрационных течений жидкости и газа в кусочно-однородных средах : Автореф... канд. физ. ма.наук: / Костицина Л. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 6л.
919967
  Каримова Д Об использовании микрометрических привязок для определения собственных движений звезд относительно внегалактических туманностей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д, К.; МГУ. – М., 1954. – 7л.
919968
  Гунаев З.С. Об использовании некоторых типологических сходств между английским и дагестанскими языками в обучении английскому языку в национальных школах Дагестана / З.С. Гунаев. – Махачкала, 1960. – 100с.
919969
  Маторина Н. Об использовании нетрадиционных заданий на занятиях по языку в педагогическом вузе // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 197-203. – ISSN 2411-6548
919970
  Юргенсон А.Я. Об использовании нормативов при анализе производительности труда в растениеводстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Юргенсон А.Я.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 48л.
919971
  Исаев Р.С. Об использовании оптических аналогий в задачах излучения равномерно движущихся источников на неоднородностях среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Р.С.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1989. – 17л.
919972
  Дубров Н.А. Об использовании ортогональных функций-переносчиков и оценке эффективности систем передачи информации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Дубров Н.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
919973
  Топерверг Б.П. Об использовании поляризованных нейтронов для исследования тензора спиновых корреляций в магнетиках / Б.П. Топерверг. – Ленинград : ЛИЯФ, 1984. – 48 с.
919974
  Силаева В.Л. Об использовании понятия "виртуальность" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 19-25. – ISSN 0132-1625
919975
   Об использовании решетчатых дифференциальных уравнений с запаздыванием для моделирования иммуносенсора / В.П. Марценюк, И.Е. Андрущак, П.Н. Зинько, А.С. Сверстюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3, май - июнь. – С. 37-45. – ISSN 0572-2691
919976
  Сметанин Ю.И. Об использовании сжиженного углекислого газа в качестве экстрагента при производстве галеновых препаратов валерианы : Автореф... канд. фармацевт.наук: 790 / Сметанин Ю.И.; Харьк. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1970. – 19л.
919977
  Коновалова Т.И. Об использовании сложных предложений с сочинительной связью в художественных текстах новогреческого языка (в сопоставлении с русским) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-8906-05-5
919978
  Валуйская Ю М. Об использовании современных возможностей психологической науки для углублённого изучения феномена убийцы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.119-129
919979
  Гельман Р.Н. Об использовании стереофотограмметрии при изучении динамики на склонах / Р.Н. Гельман, П.Г. Михайлюкова, О.В. Тутубалина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
919980
  Несинова С.В. Об использовании термина "институт" в сфере права // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 150-153
919981
   Об использовании технических средств обучения. – Челябинск, 1966. – 28с.
919982
   Об использовании технических средств при обучении иностранным языкам. – М., 1964. – 93с.
919983
  Чурилова Е.А. Об использовании топографических карт из атласов для VI класса : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 53-56 : Табл. – ISSN 0016-7207
919984
  Рачковская М.М. Об использовании торфа в качестве субстрата в теплицах и парниках : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Рачковская М.М.; Совет по присуждению учен. степеней по биол. наукам Томского гос. ун-та им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
919985
  Пильник Н.П. Об использовании фиктивных переменных для решения проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия / Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов, И.П. Станкевич // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 249-270 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1813-8691
919986
  Сидоров А.А. Об использовании фосфорной кислоты сахарной свеклой при различных способах удобрения. : Автореф... канд. с-х.наук: / Сидоров А.А.; Мин. сел. хоз. СССР. Укр. с.-х. акад. – К., 1961. – 21л.
919987
  Антипов И.Т. Об использовании цифровых средне- и малоформатных камер для аэрофотосъемки / И.Т. Антипов, Е.А. Кобзева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 29-34 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
919988
  Черномашенцев Г.М. Об исправлении измеримых периодических функций многих переменных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Черномашенцев Г.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 7л.
919989
  Бусурулов А.А. Об исследование некоторых интегральных уровней с помощью р-аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бусурулов А. А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 10л.
919990
  Гладкий А.В. Об исследовании акустических полей в областях с импедансной границей / А.В. Гладкий, Ю.А. Гладкая, Д.Я. Хусаинов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 20-27. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассморена задача моделирования и формирования заданных свойств акустического поля в осесимметричном волноводе с импедансной границей. Исследованы свойства вспомогательной волноводной спектральной задачи с самосопряженным (несамосопряженным) ...
919991
  Шубова Н.А. Об исследовании лексических подсистем языка. / Н.А. Шубова. – М., 1970. – 129с.
919992
  Мирзахметов М. Об исследовании литературного наследия Абая Кунанбаева : Автореф... канд. филол.наук: / Мирзахметов М.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1964. – 16л.
919993
  Байрамова П. Об исследовании невербальной коммуникации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 145-153


  В статье прослеживается история исследования невербальной коммуникации как предмета научного изучения в России, США, Турции и других странах. Отмечается, что в трудах древних греков, римлян, китайцев содержатся сведения о том, что сегодня назвали бы ...
919994
  Иноземцева Н.Г. Об исследовании некоторых моделей многих взаимодействующих частиц в статистической механике классических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иноземцева Н.Г.; МГУ. – М., 1977. – 12л.
919995
  Буртан М. Об исследовании оператора типа Шредингера в сулчае наличия особенностей у потенциала : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буртан М.; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 5л.
919996
   Об исследовании проблемы взаимодействия социальных институтов во внешкольном воспитании учащихся. – М., 1983. – 127с.
919997
  Адылов Камол Ахрарович Об исследовании удара по стержням и канатам при упругих и упруго-пластических деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Адылов Камол Ахрарович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва, 1977. – 15 с.
919998
  Савельев А.А. Об исследовании энергетических характеристик атомно-ионных образований / А.А. Савельев. – М., 1970. – 20с.
919999
  Горбенко Е.В. Об исследованиях колебаний в жидкостных ракетных двигателях учеными Днепропетровщины // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 164-173. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Обобщены результаты и проведен анализ работ ученых Днепропетровского региона по исследованию низкочастотных и высокочастотных колебаний в жидкостных ракетных двигателях. Рассмотрены монографии, диссертации, статьи, которые исследовали вопросы динамики ...
920000
  Батанов Г.М. Об исследованиях лаборатории М. С. Рабиновича в 60-70 годах // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – с. 45-53
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,