Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
919001
  Зарівна Т. "Недоліки знайомого пейзажу..." : поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 105-112. – ISSN 0208-0710
919002
  Патон Б. "Недофінансування НАН України призведе до згортання дослідницьких проектів і втрати наукових кадрів" / інтерв"ю "Голосу України" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 січня (№ 11). – С. 8
919003
  Блажівська О. "Недофінансування та колаборація - нові виклики для судової системи України" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 7. – ISSN 1992-9277
919004
   "Недра". Книги издательства "Недра", вышедшие в 1975 г.. – Москва : Недра, 1977. – 81с.
919005
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
2. – 1923. – 297с.
919006
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
3. – 1924. – 204с.
919007
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
4. – 1924. – 297с.
919008
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – Москва
8. – 1925. – 238с.
919009
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
9. – 1926. – 268с.
919010
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – Москва
11. – 1927. – 240с.
919011
   "Недра". Литературно-художественные сборники. – М.
18. – 1930. – 359с.
919012
  Богров Г.И. "Нежный братец" : очерк / Г.И. Богров. – [2-е изд., посмертное]. – Одесса : Книгоиздательство Шермана, 1913. – С. 143-245. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 4
919013
  Степаненко М. "Незабутній наш" Остап Вишня (Олесь Гончар - Павло Губенко: творчі зв"язки) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 3-16. – ISSN 2075-1486
919014
  Жадько В. "Незабутня сестра, терпелива нянька" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14-21 серпня (№ 36). – С. 8


  Про сестру Тараса Шевченко - Катерину, яка народилася 1804 році в селі Кирилівка. У статізгадується праправнучка Тараса Шевченка по лінії його старшої сестри Катерини - Тамара Красицька, вихованка Київського університету імені Т. Шевченка, за фахом ...
919015
  Спектор В. "Незабываемое прошлое..." // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 5/6. – С 11-18. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
919016
  Тарнашинська Л. "Незагублений" Олександр Смотрич // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 97-117. – ISSN 0236-1477


  Публікація містить листи Ю. Шереха-Шевельова (1946-1950 рр.) та Ю. Лавріненка (1973-1980 рр.) до Олександра Смотрича (Олександра Флорука-Флоринського) з його приватного архіву.
919017
  Онищенко О. "неЗАКОНчена" освіта = Три законопроекти про вищу освіту: основні акценти і відмінності / О. Онищенко, Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23лютого - 1 березня (№ 7). – С. 1, 12


  Напевно, жоден закон не з"являвся на світ з такими муками, як закон про вищу освіту. Потуги тривають шостий рік - з лютого 2008-го. Сьогодні вже й не пригадати всіх іменитих і безіменних авторів та співавторів різних варіантів законопроектів. Особливо ...
919018
  Аварін В.Я. "Незалежна" Маньчжурія : з додатком карти / Аварін В.Я. – Харків : Український Робітник, 1934. – 100 с., [1] арк. карт. : карт.
919019
  Шухевич Ю. "Незалежними будемо тільки після перемоги в цій війні" / розмову вели Христина Старецька, Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 15-18


  Росія розвалиться. Першими відійдуть Сибір, Урал, Татарстан, Башкорстан. Смоленська область попроситься до Білорусі, Кубань - до України. Північний Кавказ, Інгушетія захочуть бути незалежними. Мордовія, Чувашія та Марійел утворять своє об"єднання, - ...
919020
  Тесленко Л. "Незалежність не впала нам з неба" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 10 липня (№ 73). – С. 4


  Україна прощається із своїм видатним сином Левком Лук"яненком.
919021
  Оніщук М. "Незалежність системи правосуддя - маркер демократичних перетворень в Україні" / розмову вів Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)
919022
  Ганин Андрей "Незалежные" генштабисты. Статистика и мотивация // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 116-120. – ISSN 0235-7089


  Офіцери Генерального штабу Росії на сужбі в армії УНР.
919023
  Хомякова И.Г. "Незаменимый специалист и знаток библиотечного дела" // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 70-78. – ISSN 0869-6020


  Микола Петрович Кисельов, видатний бібліограф, книгознавець (1884-1965)
919024
  Абу Кадум "Незамінних нема, але є незабутні" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 153-158. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Незамінних нема, але є незабутні; "Вже сьоме літо війна приносить..."; "Давай пригадаєм сьогодні з тобою..."; Нам супостатами вже радість знищено...; "Світлої пам"яті Олександра Маланчука і усіх полеглих Синів..."; "Я не хочу писати про смерть, ...
919025
  Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." : філософія в мистецтві Тараса Шевченка : лекції, студії / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 361, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-07-0
919026
  Мойсеїв І. "Незбагненна божественна таємниця..." : філософія в мистецтві Тараса Шевченка / Ігор Мойсеїв ; [передм.: В. Скуратівський]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : УкрСІЧ, 2019. – 421, [1] с. : іл. – Авт на обкл. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 421. – Бібліогр.: с. 361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-63-6
919027
  Кавафіс К.П. [Незавершені поезії, 1918 - 1932 / К.П. Кавафіс ; філолог. видання та комент. Ренати Лавагніні. – Афіни : Ікарос, 1994. – 347, [2] с., 15 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-74-3
919028
  Пахльовська О. Не-європейська Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)
919029
  Рябоконь Є.О. Недоговірні зобов"язання // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 177-192. – ISBN 978-617-566-656-2
919030
  Отраднова О.О. Недоговірні зобов"язання в цивільному праві України : навчальний посібник / О.О. Отраднова ; МОН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-667-367-4


  Висвітлено питання правового регулювання недоговірних зобов"язань в цивільному праві України. Аналізуються відповідні норми Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів, що регулюють данні відносини, судова практика , наукові праці
919031
  Боброва Д. Недоговірні зобов"язання у проекті Цивільного кодексу України 1996 р. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 180-181


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
919032
  Віхров О. Недоговірні організаційно-господарські зобов"язання та їх види // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 141-150. – ISSN 1993-0909
919033
  Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-67.
919034
  Майданик Р. Недоговірні цивільно-трудові конструкції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 40-44.
919035
  Терехов П. Недодуманные мысли : проза: рассказы // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 8 (679). – С. 74-80. – ISSN 0132-2036
919036
  Шитов А. Недозагрузка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
919037
  Дзюба Т. Недозволене палювання : Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 43-50. – ISSN 0130-1608
919038
  Стойко Н.Г. Недоказанность обстоятельств уголоввного дела / Н.Г. Стойко. – Красноярск, 1984. – 103с.
919039
  Правденко Сергій Недоколисані, або Що протиставити засліпленим жадобою приматам, які не розуміють основного виклику XXI століття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 12-15
919040
  Правденко Сергій Недоколисані, або Що протиставити засліпленим жадобою приматам, які не розуміють основного виклику XXI століття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 12-15
919041
  Луговський В.І. Недокопана криниця / В.І. Луговський. – К., 1984. – 253с.
919042
  Коберниченко А. Недокументированные возможности Windows NT / А. Коберниченко. – Москва : Нолидж, 1998. – 288с. – ISBN 5-89251-048-4
919043
  Клименко Р.А. Недокументированные и малоизвестные возможности Windows XP / Роман Клименко. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464с. + CD ROM. – (Библиотека пользователя). – ISBN 5-469-01562-9
919044
  Межиров А.П. Недолгая встреча / А.П. Межиров. – М, 1975. – 32с.
919045
  Харджиев Н.И. Недолгая жизнь Павла Федотова : повесть / Н.И. Харджиев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 240 с.
919046
  Бодренков И.М. Недолго до весны : повести, рассказы / Иван Бодренков ; [худож. Д.А. Трубин]. – Архангельск : Вологда : Северо-Западное книжное издательство : Вологодское отделение, 1985. – 272 с. : ил.
919047
  Ольхин Б.Е. Недолгое деревенское лето / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1971. – 111с.
919048
   Недолгое пребывание в камере пыток : повести и рассказы ; [сборник. – Москва : Правда, 1991. – 478 с. – (Библтотека журнала "Знамя")
919049
  Дидевар М. Недолгое чудо / М. Дидевар. – М., 1979. – 836с.
919050
  Пьянкова Е Т. Недолин дом / Е Т. Пьянкова. – Новосибирск, 1985. – 216с.
919051
  Дробінова І. Недоліки "лаконічного ГПК". Заміна заходу забезпечення позову в господарському процесуальному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 26-27
919052
  Шевчук Г.В. Недоліки адміністративних покарань у справах про правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 146-150
919053
  Самко Р. Недоліки бюджетного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 50-57
919054
  Поповичук С. Недоліки впровадження партиципаторного бюджетоутворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 172-173
919055
  Васильців Т.Г. Недоліки державної політики гарантування соціальної безпеки у сфері зайнятості населення / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 144-151
919056
  Сокуренко В.В. Недоліки деяких законодавчих актів в сфері оборони // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 139-145. – (Серія "Право" ; вип. 2)
919057
  Бойко А. Недоліки діяльності правоохоронних та судових органів щодо запобігання та протидії економічній злочинності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 216–224. – (Серія юридична ; Вип. 48)
919058
  Денега О. Недоліки досудового розслідування, що призвели до ухвалення виправдувальних вироків: аналіз матеріалів практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 51-57
919059
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
919060
  Вовк Ю. Недоліки законодавства як одна з причин політичної кризи в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
919061
  Хруслова Лариса Недоліки законодавчого визначення сутності кримінальної відповідальності та форми її реалізації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 41-49
919062
  Ахметова Л. Недоліки законодавчого регулювання монополізму в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 244
919063
  Навроцька Ю.В. Недоліки законодавчого регулювання перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 254-262. – ISBN 978-966-437-304-0
919064
  Чернявська Б. Недоліки законодавчого регулювання права на об"єднання громадян в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 248-250
919065
  Короденко М. Недоліки закону чи спротив реформуванню? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  В інформаційному агенстві УНІАН відбулася прес-конференція, під час якої академіки НАН України В. Семиноженко, А. Наумовець і О. Кришталь намагалися довести, що внесений урядом 7 липня 2015 року проект нового Закону "Про наукову та науково-технічну ...
919066
  Чубай В.М. Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 277-290. – ISSN 1993-6788
919067
  Юрасов С.М. Недоліки класифікації якості вод за ДСТУ 4808-2007 та шляхи їх усунення / С.М. Юрасов, С.О. Кур"янова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 125-133. – ISSN 2311-0902
919068
  Євчук М. Недоліки кримінально-процесуального статусу слідчого і проблематика його функцій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 365-366. – ISBN 978-617-7069-17-0
919069
  Марушева О.А. Недоліки маркетингових стратегій у будівельній галузі в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
919070
  Жильцова О.Л. Недоліки мовлення дітей і шлдяхи їх подолання / О.Л. Жильцова. – Київ, 1971. – 48с.
919071
  Косович В. Недоліки нормативно-правових актів України: загальнотеоретична характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 8-23. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
919072
  Кіріяк О.В. Недоліки нормативно-правового регулювання примусового виконання судових рішень у цивільних справах, пов"язаних з корпоратизацією підприємств // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 127-130. – ISBN 978-966-8830-75-4
919073
  Журавель О. Недоліки одноінстанційного розгляду деяких категорій адміністративних справ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 79-80. – ISBN 978-617-7069-28-6
919074
  Ковбасенко О.Ю. Недоліки організації забезпечення населення якісною питною водою, причини їх виникнення. Можливі шляхи виходу з кризової ситуації, яка склалася в галузі водного господарства України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 39-45 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
919075
  Гайдаржийська О.М. Недоліки організації обліку виробничих запасів та напрями їх вдосконалення / О.М. Гайдаржийська, О.В. Попович, З.Л. Юрківська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 113-120
919076
  Одуденко В.В. Недоліки організаційно-управлінського характеру у системі детермінант злочинності неповнолітніх // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 113-117. – ISSN 2220-1394
919077
  Малиняк Б.С. Недоліки планування бюджетів об"єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (282). – С. 79-96 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
919078
  Чорноус А. Недоліки правового регулювання операцій з офшорами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 158-160. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
919079
  Кириченко Т. Недоліки правового регулювання трудових відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 96-103. – ISSN 2663-5313
919080
  Бойко А. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-48.
919081
  Пожар В.Г. Недоліки правової регламентації інституту підсудності у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 243-246. – ISBN 978-966-419-300-6
919082
  Котляренко Л.Т. Недоліки правотворчості у сфері соціального захисту військовослужбовців - учасників бойових дій / Л.Т. Котляренко, О.П. Котляренко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 90-100. – ISSN 2227-796X


  The state of the rights and privileges of servicemen, participated in hostilities (members of the antiterrorist operation) is investigated. The current state of the law-making in the field of social protection of servicemen is considered. The legal ...
919083
  Циркаль В.В. Недоліки призначення окремих видів судових експертиз // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-108. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглянуто недоліки, які трапляються при призначенні експертиз у справах про порушення техніки безпеки праці та при організації проведення пожежно-технічних експертиз.
919084
  Вонсович О.С. Недоліки системи євроатлантичної безпеки у XXI ст. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 25-35. – ISBN 978-966-02-7989-6
919085
  Бойко А. Недоліки системи правосуддя у структурі детермінації корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 318-322. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
919086
  Деркач О.В. Недоліки сучасного колективно-договірного регулювання оплати праці // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-27.
919087
  Тимошик В.Ю. Недоліки та переваги навчання за допомогою іноземних грантів вітчизняних студентів вищих навчальних закладів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 124-130. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
919088
  Бушко С.Ю. Недоліки та перспективи оподаткування лізингу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 38-41. – ISSN 0321-0499
919089
  Ярошкевич В. Недоліки та реальні наслідки прийняття Закону України "Про розвиток тадержавну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 195-197. – ISBN 978-617-7069-14-9
919090
  Алєєксєєв В. Недоліки та слабкі сторони розрекламованих російських Су-35с та Су 30см // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 15). – С. 19
919091
  Максимова Н. Недоліки у законодавстві як перешкода у практиці соціальної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглянуто проблему вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності соціальних служб. Показано, що недоліки нормативно-правової бази гальмують реалізацію завдань соціального працівника. Наведено приклади негативного впливу законодавства на ...
919092
  Боєва О.С. Недоліки Цивільного процесуального кодексу України в аспекті судового захисту трудових прав // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 3 (183), березень. – С. 49-56. – ISSN 1726-3077
919093
  Чижук І. Недоліки шкільного виховання та їхня роль у процесі детермінації злочинності неповнолітніх в країнах європейського союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 288–295. – (Серія юридична ; Вип. 48)
919094
  Клімова С.М. Недоліки юридичної техніки викладення окремих норм Бюджетного кодексу України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 78-88. – ISSN 2224-9281
919095
  Омельчук Ю.М. Недолюдки / Ю.М. Омельчук. – Львів, 1963. – 134с.
919096
  Воробьев Л.И. Недометанный стог / Л.И. Воробьев. – Москва, 1985. – 477с.
919097
  Карпович В.Н. Недоопределенность теоретического знания и эмпирические опосредования в дедуктивных системах с теоретическими понятиями // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 28-40. – ISSN 1560-7488
919098
  Сердюк В. Недоорканість та незмінюваність суддів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 116-122.
919099
  Трусова Н.В. Недоотриманий капітал як загроза фінансування дефіциту бюджету України / Н.В. Трусова, В.О. Терновський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 145-152. – ISSN 2307-9878
919100
  Брегін М.Г. Недооцінене досягнення у вивченні інформаційного суспільства на теренах СРСР: твори А.І. Ракітова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 141-149. – ISSN 2072-1692
919101
  Грабович Г. Недооцінений Костецький // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-29


  Ігор Костецький — український письменник, перекладач, критик, режисер, видавець. Справжнє ім"я письменника — Мерзляков Ігор В"ячеславович, псевдонім "Костецький" взято з дівочого прізвища матері письменника. Костецький належав до засновників і чільних ...
919102
  Грабовський С. Недооцінений Леонід Плющ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 17, 20


  Багато років у телевізійному просторі відтворюється деформована картина, в якій не знаходиться місця національними інтелектуалами.
919103
  Шмиговський К.А. Недопарка / К.А. Шмиговський. – Київ, 1939. – 3 с.
919104
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – Горький, 1962. – 235с.
919105
   Недопетая песня. – Мурманск, 1963. – 62 с.
919106
  Подстаницкий А. Недопетая песня / А. Подстаницкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Мурманск, 1969. – 56 с.
919107
  Борзунов С.М. Недопетая песня : [о воен. журналисте и поэте Я. Чапичеве] / С.М. Борзунов. – Москва : Знание, 1973. – 128 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
919108
  Преображенский Сергей Недопетая песня : О романе А.А.Фадеева "Черная металлургия" / Преображенский Сергей. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
919109
  Дугин Г.К. Недопетая песня / Г.К. Дугин. – М, 1979. – 128с.
919110
  Еремин А.А. Недопетая песня / А.А. Еремин. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 224с.
919111
  Преображенский С.Н. Недопетая песня / С.Н. Преображенский. – Челябинск, 1981. – 296с.
919112
  Подстаницкий А.В. Недопетая песня / А.В. Подстаницкий. – Мурманск, 1981. – 63с.
919113
  Жупан И.В. Недопетая песня / И.В. Жупан. – Ужгород, 1986. – 172с.
919114
  Котов А Б. Недопетая песня. / А Б. Котов. – Сталино, 1960. – 206с.
919115
  Маринчик П.Ф. Недопетая песня. Необычайная жизнь П.И.Жемчуговой. / П.Ф. Маринчик. – Л.-М., 1965. – 147с.
919116
  Надсон С.Я. Недопетые песни : (Из посмертных бумаг) : с новым портретом поэта / С.Я. Надсон. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1902. – 164, IV с., 2 л. портр. (фронт.)


  На форзаце дарств. надпись (зачеркнута) 1902 г.
919117
  Веселовський А. Недопечена цеглина / А. Веселовський, Д. Єфремов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 5


  Сенс формату БРІКС фактично вичерпаний.
919118
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1967
919119
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 304 с.
919120
  Автомонов П.Ф. Недописана анкета : Повісті / П.Ф. Автомонов. – Київ : Дніпро, 1976. – 342с.
919121
  Стражник Л. Недописане життя Ярослава Палійчука // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 108)
919122
  Дроздовський Д. Недописаний лист... : (Прощальне слово про професора Івана Денисюка) // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 190-202. – ISBN 978-966-8201-83-7
919123
  Овсієнко Василь Недописаний портрет : з приводу інтерв"ю Василя Овсієнка з Миколою Холодним / Овсієнко Василь, Малюта Іван; розпитував І. Малюта // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
919124
  Бразов Л.П. Недописані сторінки : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Дніпро, 1978. – 245 с.
919125
  Недопитанська Ю. Недопитанський Микола Іванович : [спогади] / Юлія Недопитанська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 208-209. – ISBN 978-966-2726-03-9
919126
  Кіцен Н. Недопустимість "повороту до гіршого" та перевірка вироків, ухвал, постанов, які не набрали законної сили // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 149-152
919127
  Кучинська О. Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти / О. Кучинська, А. Шаркова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 75-81. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються деякі проблемні аспекти недопустимості доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особливу увагу присвячено критеріям ...
919128
   Недопустимість зловживання правом при використанні приватноправового інструментарію всупереч його призначенню // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 261-266. – ISSN 1026-9932
919129
  Губар О.С. Недопустимість зловживання правом у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Губар Олексій Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
919130
  Денісова Г.В. Недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні як підстава для його самовідводу та відводу / Г.В. Денісова, В.П. Денісов // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 46-53. – ISSN 2413-1342
919131
  Кашка О.С. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при провадженні в суді апеляційної інстанції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 329-340. – (0). – ISSN 2078-9165
919132
  Введенский Е Н. Недопустимые электрические раздражения и один частный случай ошибок при их применении / Н. Введенский // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – С. 241-257
919133
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації осіб, що не досягли 14 років, у сфері праці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 74-76. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
919134
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
919135
  Сахарук І.С. Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сахарук Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 222 л. – Бібліогр.: л. 188-222
919136
  Король О.Д. Недопущення зловживання процесуальними правами та стимулювання сторін до добросовісної поведінки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 117-127. – ISSN 2078-9165
919137
  Цингер В.Я. Недоразумения во взглядах на основании геометрии. – [Москва] : Тип. Э. Лисснера и Ю.Романа, 1894. – 11 с. – Отд.оттиск : Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.отд., т45, вып. 9, 1913 г.
919138
  Кулик Н. Недорепресований // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  150 років із дня народження талановитого українського історика і педагога Митрофана Бречкевича - професора-медієвіста Юр"ївського (тепер Тартуського), Казанського, Київського університетів та ряду інших навчальних закладів.
919139
   Недореформа высшей школы. Испытание свободой / подготовили материал Л.Ксенз, Ю. Вишневский, Е. Пивнев // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 1 сентября (№ 35). – С. 16


  Данная вузам автономия может привести к тому, что лучшие из них станут еще лучше, в худшие - еще хуже.
919140
  Романовська Л.О. Недоречні терміни в олійножировій галузі харчової промисловості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 139-143


  Проаналізовано недоречне вживання терміносполучень “тваринне масло” та “рослинна олія” у технічних текстах та документах державного зразка. Виявлено недоречні терміни та визначення у деяких словниках української мови на позначення предметів і явищ, ...
919141
  Блинов В.А. Недорисованный портрет : повесть [о скульптуре С.Д. Эрьзя] / Владимир Блинов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1991. – 155, [2] с., [8] л. .ил. – ISBN 5-7595-0429-0
919142
   Недорисованный портрет: М.Горький, В.Маяковский, ДЖ.Рид, Н.Погодин, М.Шагинян о Ленине. – М., 1991. – 464с.
919143
  Гриневич Л.В. Недороди 1928-1929 рр. в Україні: причини, розміри, методика статистичних обрахувань // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2011. – Вип. 32. – С. 139-157
919144
  Самбикин М.М. Недороды на Украине, их районы , частота и размеры / М.М. Самбикин. – Х.К., 1931. – 112с.
919145
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1927. – 80с.
919146
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л-М, 1933. – 72с.
919147
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1935. – 119с.
919148
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Х-Одесса, 1936. – 86с.
919149
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л, 1937. – 126с.
919150
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М-Л-, 1949. – 115с.
919151
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1958. – 130с.
919152
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1965. – 95с.
919153
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Элиста, 1968. – 72с.
919154
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1971. – 358с.
919155
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва : Просвещение, 1987. – 285 с.
919156
  Фонвизин Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Л, 1989. – 175с.
919157
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-229, [6]. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5840-9
919158
  Фонвизин Д.И. Недоросль // Горе от ума / А.С. Грибоедов. – Харьков : Фолио, 2012. – С. 137-220. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6036-5
919159
  Назаренко М. Недоросль Аленин : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 3-75. – ISSN 0131-8136
919160
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой / Ж. -Б. Мольер; Мещанин во дворянстве / Д. И. Фонвизин / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1975. – 352 с. – (Школьная библиотека)
919161
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / А. С. Грибоедов; Маленькие трагедии / А. С. Пушкин; Скупой. Мещанин во дворянстве / Ж. -Б. Мольер. / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1972. – 358 с. – (Школьная библиотека мировой драматургии)


  Содержание: Грибоедов, А. С. Горе от ума / А. С. Грибоедов Пушкин, А. С. Маленькие трагедии / А. С. Пушкин Мольер, Жан-Батист. Скупой / Жан-Батист Мольер Мольер, Жан-Батист. Мещанин во дворянстве / Жан-Батист Мольер
919162
  Фонвизин Д.И. Недоросль; Горе от ума / Грибоедов А.С.; Маленькие трагедии / Пушкин А.С.; Скупой. Мещанин во дворянстве / Мольер Ж.-Б.. : для 8 класса / Д.И. Фонвизин. – Москва : Искусство, 1969. – 462 с. – В одной кн. 4 произведения. – ((Школьная библиотека)
919163
  Васильченко С. Недоросток : (Побутова легенда) : Комедія в 4-х діях / С. Васильченко. – Київ : Криниця ; Друкрня А.І. Гросмана, 1913. – 63 с. – (Видавниче товариство "Кpиниця" у Київі ; № 8)
919164
  Васильченко С. Недоросток : Народна юмореска в 4-х діях / С. Васильченко. – Харків : Рух, 1925. – 61с. – (Театральна б-ка ; Ч. 52)
919165
  Тарасов Е.М. Недосказанная поэма : стихотворения / Е.М. Тарасов. – Москва : Советская Россия, 1985. – 144с.
919166
  Крючкова І.В. Недосконала матриця економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
919167
  Нікітін А. Недосконале вдосконалення в банківському секторі, або чого не врахували в Законі № 590-ІХ / А. Нікітін, Є. Філоненко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 9 червня (№ 11). – С. 26-27
919168
  Ольховська М. Недосконалість визначення в Кримінальному процесуальному кодексі України процесуальних строків, пов"язаних з реалізацією стороною захисту права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 158-159
919169
  Зварич І. Недосконалість дистанційної системи навчання в закладах вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-24. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається недосконалість дистанційної системи навчання у закладах вищої освіти; зосереджується увага на детальному висвітленні кожного недоліку, причому розкриваються і позитивні переваги дистанційної освіти; підкреслюється важливість ...
919170
  Бережанський Г. Недосконалість законних підстав щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 361-363. – ISBN 978-617-7069-17-0
919171
  Ющенко О. Недосконалість законодавства про референдум як один із основних чинників зловживання владою в процесі референдуму // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 30-35.
919172
  Корнійчук Т. Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 148-154


  Стаття присвячена проблематиці реформування інституційної системи ООН. Статья посвящается проблематике реформирования институционной системы ООН. The present article deals with the problem of UN institutional system reform.
919173
  Бахарєв В.С. Недосконалість несучої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на рівні урбосистеми: причини, наслідки, шляхи вдосконалення // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
919174
  Асютченко С. Недосконалість питань фірмового найменування у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 130-131


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
919175
  Кулініч О. Недосконалість правового регулювання як передумова для зловживання (на прикладі інформаційних правовідносин) / О. Кулініч, О. Салазський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 : Доктрина інформаційного права (продовження). – С. 73-85. – ISSN 1026-9932
919176
  Онікієнко С.В. Недосконалість ринків і потреба в регулюванні: соціально-економічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 11-15 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
919177
  Фута О.З. Недосліджена мемуарна проза України XVIII ст.: "Щоденник" Якова Марковича (1717-1767) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 338-343


  В даній роботі досліджено один з найяскравіших зразків української мемуарної прози XVIII ст. - "Щоденник" Якова Марковича (1717-1767) та проаналізовано його особливості. В данной работе исследован один из самых ярких образцов Украинской мемуарной ...
919178
  Ярошенко О. Недоспівана мелодія: 70 років тому народився творець популярної української музики Володимир Івасюк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 25)
919179
  Левицький Л.М. Недоспівана пісня / Л.М. Левицький. – К, 1959. – 56с.
919180
  Галан Я.О. Недоспівана пісня : П"єси, оповідання, нариси, памфлети, статті / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1972. – 559с.
919181
  Левицький Л.М. Недоспівана пісня / Л.М. Левицький. – К, 1985. – 205с.
919182
  Аксьом А. Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 3/4. – C. 138-145. – ISSN 0320-9466
919183
  Пятницкий П.П. Недостатки докембрийской терминологии / П.П. Пятницкий. – 17-26с. – Отдельный оттиск
919184
  Демидов В.В. Недостатки нашего городского представительства и меры к их устранению. – Санкт-Петербург, 1884. – 31с. – Экз. дефектн.. без тит.л.
919185
  Винокур А.С. Недостатки письма у первоклассников с нарушениями речи и пути их устранения в процессе обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Винокур А.С.; АПН РСФСР. Науч.-исслед. ин-т дефектологии. – М., 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.22
919186
  Нелипа Д.В. Недостатки прямых форм демократии // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4


  Среди аргументов против рассмотрения прямых форм демократии как фактора развития общества одними из самых весомых является осознание того, что к прямым формам демократии принадлежат не только выборы, референдумы и опросы общественного мнения, но и ...
919187
  Хватцев М.Е. Недостатки речи у детей / М.Е. Хватцев. – 3-е изд. – Москва, 1948. – 128с.
919188
  Васьковский Е.В. Недостатки устава гражданского судопроизводства // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 49-207. – ISBN 978-966-927-140-2
919189
  Миронова Л. Недостатня матеріально-технічна база сільгоспвиробників зваблює переробні підприємства до порушень законодавства / Л. Миронова, А. Богатько // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 42-50


  На прикладі молочної галузі Черкаської області розглянуто проблеми на ринку молока України та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.
919190
  Колчинская А.З. Недостаток кислорода и возраст / А.З. Колчинская; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1964. – 335 с.
919191
  Исупова О.Г. Недостаточно оплачиваемая работа: почему мы соглашаемся? // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.62-72. – ISSN 0132-1625
919192
  Спенсер Г. Недостаточность естественного подбора. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1894. – 65 с.
919193
  Гагуа К.С. Недостаточные в отношении времени глаголы в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Гагуа К.С.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1968. – 32л.
919194
  Лысцов Виктор Недостающая частица : Планетарий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 121 : Іл.
919195
  Плавильников Н. Недостающее звено / Н. Плавильников. – М.-Л, 1945. – 56с.
919196
  Офин Э.М. Недостающее звено / Э.М. Офин. – Л., 1968. – 304с.
919197
  Иди М. Недостающее звено / М. Иди. – М, 1977. – 160с.
919198
  Вик Б. Недостверные данные о счастье / Б. Вик. – Москва, 1989. – 188с.
919199
  Пхакадзе И. Недостижимые достижимые миры / И. Пхакадзе. – Тбилиси, 1991. – 302с.
919200
  Підгайний Семен Недостріляні / Підгайний Семен. – Б.м. : Україна
Ч.2. – 1949. – 128с.
919201
  Лєсной В. Недоструктурований інтелект як чинник бідності нації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 35)
919202
  Браун Д. Недоступная Земля / Д. Браун, А. Массет. – Москва : Мир, 1984. – 262с.
919203
  Покидова Елена Недоступная недвижимость : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 54-57 : Фото
919204
  Дербенев К.М. Недоступная тайна / К.М. Дербенев. – Ярославль, 1961. – 215 с.
919205
  Дариус Д. Недоступное глазу / Д. Дариус. – Москва : Мир, 1986. – 247с.
919206
  Сафаргалеев Наиль Недоступное стало реальностью // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 41-42. – ISSN 0869-4915
919207
  Гирич Я. Недосяжний тріумф // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 25 (709), 25.06- 1.07.2021. – С. 51-55. – ISSN 1996-1561


  Про те, як 1668 р. лівобережні козаки об"єдналися з правобережними, майже вигнали з Гетьманщини московитів та що завадило розвинути спільний успіх.
919208
  Ожешко Е. Недосьпівана пісня / Еліза Оржешкова; Переклад з польського Антін Кpушельницький. – Львів : Hакладом А. Хойнацького ; З дpук. В.А. Шийковского, 1899. – 104 с. – Прим. № 104197 дефектний, без обкл.


  (Элиза Ожешкова, Элиза Оржешко, польск. Eliza Orzeszkowa, белор. Эліза Ажэшка (устар. Эліза Арэшчыха)
919209
  Весос Тарьей Недотепа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С.102-114. – ISSN 1130-6545
919210
  Крикунов О. Недоторканність права власності та заходи забезпечення кримінального провадження (частина 1) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 132-140. – ISSN 2409-4544
919211
  Серьогін В.О. Недоторканність приватного життя дітей: постановка проблеми // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 274-276.
919212
  Присяжнюк І. Недоторканність приватного життя як об"єкт кримінально-правової охорони // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
919213
  Бойко О.Є. Недоторканність судді як гарантія його незалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 86-91
919214
  Сердюк В.В. Недоторканність та незмінюваність суддів: українські реалії та європейський досвід // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 49-53. – (Правознавство ; Вип. 365)
919215
  Козлова О.С. Недотримання принципів спілкування в англійському діалогнічному мовленні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISBN 966-638-142-7
919216
  Савченко А.В. Недотримання принципу законності в українському судочинстві як причина порушень прав та інтересів громадян / А.В. Савченко, В.О. Останін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 93-103
919217
  Самбор М.А. Недотримання процесуальної форми адміністративно-деліктного провадження порушення гарантій прав і свобод людини: шляхи усунення порушень та прогалин законодавства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 4 (100). – С. 186-206. – ISSN 2524-0323
919218
  Яновська О. Недотримання стандартів якості професійної правничої допомоги як підстава юридичної відповідальності адвокатів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 53-61. – ISSN 1026-9932
919219
  Кривошеина К. Недоумок // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 10. – С. 7-56. – ISSN 0321-1878
919220
  Шатров В. Недофедерація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 8 (276). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Регіональні реформи Путіна перетворили Росію на уніфіковану, забюрократизовану й корумповану неоімперію.
919221
  Кузьмін П. Недоцільність вступу України в ЄС // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 16-18
919222
  Западов А.В. Недочитанные строки / А.В. Западов, Е.П. Соколова. – М, 1979. – 326с.
919223
  Малиновский Ю.М. Недра-летопись биосферы / Ю.М. Малиновский. – Москва : Недра, 1990. – 159с.
919224
  Друянов В.А. Недра - цех под землей / В.А. Друянов. – М, 1980. – 128с.
919225
   Недра Арктики. – М-Л
1. – 1946. – 228с.
919226
   Недра Арктики. – М-Л
2. – 1947. – 233с.
919227
  Кузнецов С.С. Недра гор Северного Кавказа / С.С. Кузнецов. – М.-Л., 1953. – 110с.
919228
  Зимин Н.П. Недра и воды.Прикладная геология,гидрография и гидрология в работе юных натуралистов / Н.П. Зимин. – М, 1930. – 144с.
919229
  Копылов Б.В. Недра Киргизстана на службе родины. / Б.В. Копылов, В.М. Рожанец. – Фрунзе, 1967. – 18с.
919230
   Недра социалистического Татарстана : сборник статей. – Казань : Т.Н.И.Э.И., 1931. – 112 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
919231
  Федоровский Н. Недра СССР и пути их использования / Н. Федоровский. – Москва-Л., 1926. – 79 с.
919232
  Соболев Д.Н. Недра Украины / Д.Н. Соболев. – Харьков, 1928. – 60с.
919233
  Аскасинский В.В. Недра Читинской области / В.В. Аскасинский. – Чита : Читинское книжное из-во, 1957. – 76 с.
919234
  Мадалиев Н. Недра Ягноба - на службу народа / Н. Мадалиев. – Душанбе, 1976. – 130с.
919235
  Неводов Б.С. Недра. / Б.С. Неводов. – М., 1950. – 224с.
919236
   НедраВосточнойСибири. – Иркутск, 1940. – 111с.
919237
  Кузовкин Г.Г. Недремлющее око / Г.Г. Кузовкин. – Львов, 1969. – 112с.
919238
  Стрельцов Иван Недремлющий брегет : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 138-143
919239
  Туричин И.А. Недремлющий лес / И.А. Туричин. – М., 1959. – 238с.
919240
  Туричин И.А. Недремлющий лес / И.А. Туричин. – Л., 1982. – 320с.
919241
  Карпов Е. Недруги : Пьеса в пяти действиях. – Санкт-Петербург, 1906. – 230 с.
919242
  Возняк М.С. Недрукована автобіографія Володимира Шашкевича / Михайло Возняк. – Львів : З дpук. І. Айхельбеpгеpа, 1911. – 29 с.
919243
  Міяковський Володимир Недруковане й забуте: громадські рухи дев"ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література = Unpublished and forgotten writings / Міяковський Володимир; Ред.:Антонович М. – New York : The Ukrainian Academy, 1984. – 509с. – (Джерела до новітньої історії України/ УВА у США; ЗагюредБілінський Я та ін. ; Том 1). – ISBN 0-916381-02-1
919244
  Заклинський К. Недрукований досі вірш Петра Гулака-Артемовського / К. Заклинський, 1957. – [6] с. – Окр. відбиток
919245
  Черняк І. Недруковані архівні матеріали про діяльність О. Сокальського як організатора закладів освіти галузі культури і мистецтва в Україні (50-ті – 60-ті роки XX ст.) / Ірина Черняк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 12 (221), грудень. – С. 32-33. – ISSN 2076-9326


  Завдяки матеріалам Центрального державного історичного архіву України (ЦДІАУ) розкрито діяльність Олексія Степановича Сокальського на посаді керівника Управління навчальних закладів Міністерства культури УРСР та висвітлено його внесок у розбудову ...
919246
  Лучук І. Недруковані вірші Назара Гончара // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 300-301
919247
  Боронь О.В. Недруковані дописи Юрія Липи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 23-28
919248
  Антонович М. Недруковані листи В.Б. Антоновича до Ф.К. Вовка : (з архіву УВАН) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 239-252. – ISBN 966-7272-00-1


  "Листи Володимира Боніфатійовича Антоновича (1834-1908) до Федора Кіндратовича Вовка (1847-1918), які збереглися в Архіві П.П. Курінного в Музею-Архіві УВАН мають велике значення, оскільки вони з"ясовують деякі невідомі дотепер сторінки їхнього життя, ...
919249
  Кониський О.Я Недруковані поезії Т.Г. Шевченка : [розвідка та вірші] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1901. – 8 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1901, т.39, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1901. - На тит. арк. та обкл. ...
919250
  Планше Ж. Недуг армии / Ж. Планше. – М., 1959. – 127с.
919251
  Голубков Д.Н. Недуг бытия. / Д.Н. Голубков. – Москва, 1974. – 399с.
919252
  Голубков Д.Н. Недуг бытия. / Д.Н. Голубков. – Москва, 1981. – 384с.
919253
  Голубков Д.Н. Недуг бытия. / Д.Н. Голубков. – М., 1987. – 494,2с.
919254
  Плужник Є.П. Недуга : роман / Євген Плужник. – Київ : Знання, 2016. – 239, [1] с. – Сер. заснована 2013 р. – (Серія "Скарби" : передплатна серія ; № 6). – ISBN 978-617-07-0372-9
919255
   Недюха Микола Петрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 182. – ISBN 978-617-7530-19-9
919256
  Клейн Ф. Неевклидова геометрия / Ф. Клейн. – Москва-Ленинград, 1936. – 355 с.
919257
  Клейн Ф. Неевклидова геометрия = Vorlesungen uber nicht-Euklidische geometrie / Ф. Клейн ; пер. с нем. Н.К. Брушлинского. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 356 с. – ISBN 978-5-382-00235-4
919258
  Фукс Б.А. Неевклидова геометрия в теории конформных и псевдоконформных отображений / Б.А. Фукс. – Москва-Ленинград, 1951. – 148 с.
919259
   Неевклидова геометрия и теория чисел. – Калинин, 1978. – 113 с.
919260
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы геометрии / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1955. – 744 с.
919261
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва, 1967. – 744 с.
919262
  Розенфельд Б.А. Неевклидовы пространства / Б.А. Розенфельд. – Москва : Наука, 1969. – 546с.
919263
  Букреев Б.Я. Неевклідова планіметрія в аналітичному викладі / Б.Я. Букреев. – Київ : Радянська школа
Частина 1. – 1947. – 80 с.
919264
  Гребенюк М.Ф. Неевклідові зв"язності поверхні V[верхній індекс r, нижній індекс n-1] та їхні форми кривини // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-15. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття стосується диференціальної геометрії тангенціально-вироджених поверхонь неевклідового простору [1]. Визначено 6 неевклідових зв"язностей, які асоційовані з тангенціально-виродженою поверхнею, дано форми цих зв"язностей та форми кривини деяких з ...
919265
  Вахненко Т. Нееквівалентність зовнішньої торгівлі - фундаментальна проблема економічного розвитку країн, які розвиваються : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 65-73 : Табл. – Бібліогр. 21 назва. – ISSN 0131-775Х
919266
  Резнікова Н.В. Нееквівалентність зовнішньої торгівлі як детермінанта структурної кризи української економіки // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 97-98
919267
  Лобунець Т.В. Неекономічні важелі активізації інвестиційного процесу в корпоративному секторі економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 54-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
919268
   Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн Центрально-Східної Європи : наук. доповідь / [О.М. Балакірєва та ін.] ; за ред. О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015. – 161, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7717-5
919269
  Сіденко В.Р. Неекономічні фактори розвитку європейської інтеграції: досвід країн Центральної та Східної Європи // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 27-42. – ISSN 1681-116Х
919270
  Сіденко С.В. Неекономічні чинники світового економічного розвитку / С.В. Сіденко ; НАН України ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. – Київ : Аврора-Прінт, 2011. – 236 с. + Додатки: с. 217-229. – Бібліогр.: с. 230-234. – ISBN 978-966-647-177-5
919271
  Віллані Дж. Неекстрене використання відділення екстреної медичної допомоги пацієнтами для отримання допомоги пацієнтами / Дж. Віллані, К. Мортенсен // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 96-111. – ISSN 2312-7104
919272
   Неелова Марина. – М., 1976. – 17с.
919273
  Мосенкіс Ю. Неетимологізована праслов"янська лексика культурної сфери / Ю. Мосенкіс, Н. Назаров // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 108-117
919274
  Кулиняк І. Неетична сторона туризму // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 55-59. – ISBN 978-617-674-059-9
919275
  Крикунов О. Неефективність досудового розслідування як підстава для відсторонення слідчого від здійснення кримінального провадження // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 129-134. – ISSN 2409-4544
919276
  Маццоліні А. Неефективність трансмісивного навчання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 3-4


  Щодо методу активного навчання.
919277
  Амалян Н.Д. Неефективність участі України у міжнародних інтеграційних процесах / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 31-33
919278
  Винниченко І. Неєзе Данило-Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 339. – ISBN 978-966-7863-77-7
919279
   Нежданно-негаданно. – М., 1973. – 248с.
919280
  Пономарев В.И. Нежданно-негаданно: повести и рассказы / В.И. Пономарев. – М., 1978. – 256с.
919281
  Лебков Е.Д. Нежданно-негаданно: повесть и рассказы / Е.Д. Лебков. – Москва, 1987. – 269с.
919282
  Васильев П.А. Нежданно-негадано / П.А. Васильев. – Ленинград, 1989. – 221с.
919283
  Хазри Н. Нежданно : стихи и поэмы / Наби Хазри; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 124 с.
919284
  Козлов В.Ф. Нежданное наследство : Роман. Повесть. Рассказы / В.Ф. Козлов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 448с.
919285
  Осинин В.С. Нежданные пристани / В.С. Осинин. – М, 1961. – 148с.
919286
  Спектор Г.Л. Нежданный гость / Г.Л. Спектор. – Челябинск, 1961. – 83с.
919287
  Никифоров Г.П. Нежданный гость / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1982. – 320с.
919288
  Мартыновский А.Д. Нежданный гость / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1991. – 255с.
919289
  Шефнер В.С. Нежданный день / В.С. Шефнер. – Л., 1958. – 147с.
919290
  Лиленкова Агнесса Петровна Нежегородское земство в 1890-1904 гг. (Социальный состав, бюджеты и практ. деятельность) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лиленкова Агнесса Петровна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 28л.
919291
  Лиханов А.А. Нежеланные, или Мать чужих детей. / А.А. Лиханов. – М., 1984. – 64с.
919292
  Богун Л.В. Нежелательные лекарственные реакции и взаимодействия при антибиотикотерапии: аллергические реакции / Л.В. Богун, И.Г. Березняков // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 137-147. – ISSN 2224-0586
919293
  Вальраф Г. Нежелательные репортажи / Г. Вальраф. – Москва, 1982. – 296с.
919294
  Барнард К. Нежелательные элементы : роман / Кристиан Барнард, Стандард Зигфрид ; [пер. с англ. А.А. Клышко]. – Москва : Прогресс, 1979. – 480 с. : ил.
919295
  Рябухин Б. Неженская женская проза // Юность : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2013. – № 10 (693). – С. 169-170. – ISSN 0132-2036


  Творческое развитие и художественные поиски эстонской писательницы Хелью Ребане.
919296
  Джеймс Ф.Д. Неженское дело : [роман] / Филис Дороти Джеймс // Ищите женщину : остросюжетные детективы / [сост. А.А. Литвиненко]. – Киев : ИРИС, 1992. – [Вып. 3]. – С. 1-156. – ISBN 5-8292-0031-7
919297
  Скаткин М.Н. Неживая природа : учебник для 4-го класса нач. школы : утв. Министерством просвещения РСФСР / М.Н. Скаткин. – 8-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 175 с., [4] л. ил. : ил.
919298
  Хузе О.Ф. Неживая природа и ее силы на службе человека. / О.Ф. Хузе. – Л., 1956. – 36с.
919299
  Румянцев Ф.П. Нежигородский опыт реформирования аграрных отношений на современном этапе земельной реформы в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
919300
  Рубанова М.П. Нежилое помещение как недвижимая вещь и объект гражданских прав // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 55-58. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
919301
  Самойленко Г.В. Нежин - город юности Гоголя / Г.В. Самойленко. – Нежин, 2002. – 262с. – ISBN 966-7391-27-2
919302
   Нежин. – К., 1986. – 125с.
919303
  Самойленко Г.В. Нежинская филологическая школа 1820-1990гг. / Г.В. Самойленко. – Нежин, 1993. – 169 с.
919304
  Бережков М. Нежинские предания, относящиеся к 1709-му Полтавскому году : Речь, чит. в годич. собр. нежин. учен. о-ва при Ин-те кн. Безбородко, 14 сент. 1909 / М. Бережков // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 16 с.
919305
  Самойленко Г.В. Нежинские реминисценции в творчестве Н. Гоголя // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 4. – С. 60-63.
919306
  Завтонов О. Нежіночих професій на американському флоті не існує // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 3). – С. 9


  У ВМС США жінки успішно служать на всіх рівнях військово-морської їєрархії - від матроса до командира корабля.
919307
  Корпачев Э.М. Нежная душа / Э.М. Корпачев. – М., 1980. – 336с.
919308
  Фурсов В.Н. Нежное очарование природы Японии // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 27-29, 33
919309
  Будрис Р.И. Нежнорогий возвращается в лес : рассказі / Р.И. Будрис; пер. с лит. – Москва : Детская литература, 1977. – 144 с.
919310
  Желязкова Л. Нежност в повече / Л. Желязкова. – Варна, 1989. – 34с.
919311
  Тремасов Н.Я. Нежности Волчицы / Н.Я. Тремасов. – Саранск, 1991. – 94с.
919312
  Абдрахманова Т. Нежность : стихи : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова. – Москва : Правда, 1968. – 30 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 25)
919313
  Агишев О.А. Нежность : киносценарии / О.А. Агишев ; вступит. статья И. Вайсфельда. – Москва : Искусство, 1973. – 143 с.
919314
  Алиева Ф.Г. Нежность : стихи и поэма / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева ; худож. Е.И. Дорон. – Москва : Воениздат, 1977. – 198 с. : ил.
919315
  Унгарсынова Ф. Нежность : стихи / Фариза Унгарсынова ;. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 120 с.
919316
   Нежность. – Москва, 1989. – 383 с.
919317
  Березин Владимир Нежность бесприютного мира : повести разных времен // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
919318
  Петрунина Н.В. Нежность для Нивелии: сборник / Н.В. Петрунина. – М., 1991. – 380с.
919319
  Шевелев А.А. Нежность земли. / А.А. Шевелев. – М, 1970. – 96с.
919320
  Вершинин М.М. Нежность и мужество / М.М. Вершинин. – Москва, 1966. – 80с.
919321
  Коротовский М.П. Нежность и мужество / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1980. – 71с.
919322
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю : роман / Бахвалов А.А. – Москва : Современник, 1973. – 277 с. – (Новинки "Современника")
919323
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю : роман / Александр Бахвалов. – Москва : Современник. – (Новинки "Современника")
Кн. 2 : Зона испытаний. – 1980. – 254 с.
919324
  Бахвалов А.А. Нежность к ревущему зверю : роман / Александр Бахвалов. – Москва : Современник, 1986. – 507, [2] с.
919325
  Николаева Л.А. Нежность Людмила Николаевна / Л.А. Николаева. – Ярославль, 1977. – 23с.
919326
  Решетов А.Л. Нежность. / А.Л. Решетов. – Пермь, 1960. – 55с.
919327
  Павлов А.Е. Нежность. Повесть / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1970. – 96с.
919328
  Кузнецов В.П. Нежность: стихи и поэмы / В.П. Кузнецов. – М., 1978. – 239с.
919329
  Фомичев В.Т. Нежностью наполнилась душа / В.Т. Фомичев. – М., 1986. – 110с.
919330
  Рекемчук А.Е. Нежный возраст : роман / А.Е. Рекемчук. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 399 с.
919331
  Рекемчук А.Е. Нежный возраст / А.Е. Рекемчук. – М., 1982. – 575с.
919332
  Линдсей Д. Нежный плут / Д. Линдсей. – Москва, 1993. – 352с.
919333
  Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха : роман ; Ангел на метле : главы из нового романа ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-22913-0
919334
  Донцова Д.А. Нежный супруг олигарха : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. - Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38323-8
919335
  Кононов Н. Нежный театр : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 7. – С. 13-81. – ISSN 0130-7673
919336
  Попов М.М. Нежный убийца: роман, рассказы / М.М. Попов. – М., 1989. – 476с.
919337
   Нежный чмзкейк с вином // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 68-69 : фото
919338
  Большак В.Г. Нежонатий голова : гумористич. оповідання / В.Г. Большак. – Львів : Книжково-журнальне видання, 1961. – 83 с. – ("На добрий вечір". Бібліотечка оповідань)
919339
  Різниченко Т.М. Нежонатий ходжу : жартівливі переспіви українських народних пісень та творів окремих авторів / Тетяна Різниченко. – Київ : Стилос, 2011. – 100, [6] с. фотоіл.
919340
  Кудрик П.І. Нежорсткі замкнені неопуклі поверхні обертання / П.І. Кудрик, М.В. Рябчич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Досліджуються замкнені поверхні обертання знакозмінної кривини, які допускають нетривіальні нескінченно малі згинання.
919341
  Степанков В.С. Нез"ясовані проблеми Батозької битви // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 55-57
919342
  Карнаух Б.П. Нез"ясовна причинність: дилема двох мисливців // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 49-61. – ISSN 2224-9281
919343
  Голуб О. Незабаром побачить світ книжка "Щоденники Євгена Сверстюка" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 2
919344
  Васильченко С. Незабаром у рекламодавців правила гри стануть більш жорсткими, але справедливими // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.37-38
919345
  Во И. Незабвенная : Повесть / И. Во. – Москва : Текст, 1998. – 190с. – ISBN 5-7516-0146-7
919346
  Шошин М.Д. Незабвенные друзья / М.Д. Шошин. – Ярославль, 1968. – 263с.
919347
  Клячко Ю.А. Незабвенный Анатолий Кириллович // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 91-92


  Анатолий Кириллович Бабко.
919348
  Карабчиевский Ю.А. Незабвенный Мишуня / Ю.А. Карабчиевский. – Москва, 1991. – 46с.
919349
  Гриценко І.С. Незабитовський Василь Андрійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 88. – ISBN 978-966-06-0557-2
919350
   Незабитовський Василь Андрійович (1824-1883) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 332. – ISBN 978-966-439-754-1
919351
   Незабитовський Василь Андрійович [1824-1883] / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – C. 129. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
919352
  Драгойчева Цола Незабравими дни на българо-съветската дружба в СССР / Драгойчева Цола. – София, 1958. – 112 с.
919353
  Стрелков Л. Незабравими дни. Пиеса в седем картини. / Л. Стрелков. – София, 1959. – 112с.
919354
  Бурбан В. Незабронзовілий Іван Дзюба на тлі непроминального минулого й сьогодення // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 6-7
919355
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1962. – 48с.
919356
  Воробьев Незабудка / Воробьев, е.З. – Москва, 1966. – 280с.
919357
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1970. – 96с.
919358
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1977. – 686с.
919359
  Воробьев Е.З. Незабудка / Е.З. Воробьев. – Москва, 1987. – 476с.
919360
  Старченко Николай Незабудка с Новой земли // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 1727-4893
919361
  Моро Э. Незабудка. Избранное / Э. Моро. – Москва, 1937. – 181с.
919362
  Пришвин М.М. Незабудки / М.М. Пришвин. – Вологда, 1960. – 343с.
919363
  Забашта Л.В. Незабудки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1966. – 183 с.
919364
  Пришвин М.М. Незабудки / М.М. Пришвин. – Москва, 1969. – 303с.
919365
  Лендьел Йожеф Незабудки / Лендьел Йожеф. – М., 1990. – 183с.
919366
  Одноралов В.И. Незабудки / Владимир Одноралов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 302 с. – ISBN 5-7688-0344-0
919367
  Ковба М.В. Незабудки в солдатській книжці / М.В. Ковба. – Київ, 1978. – 184 с.
919368
  Часто П.І. Незабудки з покинутих садів : спогади / Петро Часто ; [худож. оформлення М. Дем"ян]. – Ужгород : Timpani, 2019. – 273, [1] c., [12] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – ISBN 978-617-7372-40-9
919369
  Домовитов Н.Ф. Незабудки на бруствере / Н.Ф. Домовитов. – Пермь, 1981. – 119 с.
919370
  Рыбалко Н.А. Незабудки на кургане / Н.А. Рыбалко. – М., 1975. – 174с.
919371
  Гуссаковская О.Н. Незабудки на скалах / О.Н. Гуссаковская. – М., 1976. – 301с.
919372
  Кухно А.А. Незабудок брызги синие. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1958. – 60с.
919373
  Бучко-Юріссаар Незабуте : вірші і пісні / Мирослава Бучко-Юріссаар. – Таллінн : [б. в.], 2008. – 174, [1] с. – Видання Конгресу українців Естонії, Українського земляцтва Естонії та Союзу українрок Естонії


  У пр. №1731724 напис: На добру згадку від Мирослави
919374
  Хорунжий А.М. Незабуті весни : нариси та оповідання / А.М. Хорунжий; Анатолій Хоружний. – Київ : Молодь, 1959. – 280 с.
919375
  Гайдуцький П.І. НеЗабуті реформи в Україні 1991-2017 = UnForgotten reforms in Ukraine 1991-2017 / Павло Гайдуцький. – Київ : ДКС-центр, 2017. – 851, [1] с. : іл. – Тит. арк., зміст, відом. про автора парал. укр., англ. – ISBN 978-617-7300-04-4
919376
  Нагнибіда М.Л. Незабутнє : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Львів : Радянський письменник, 1946. – 102с.
919377
  Збанацький Ю.О. Незабутнє : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 92с.
919378
  Слободянюк Б.Й. Незабутнє : оповідання / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 115 с.
919379
  Коваленко П.Т. Незабутнє / П.Т. Коваленко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 271 с.
919380
  Довженко О.П. Незабутнє : Оповідання. Кіноповість / О.П. Довженко. – Київ : Дніпро, 1974. – 223с.
919381
   Незабутнє. – Київ, 1984. – 196с.
919382
  Тютюнник М. Незабутнє // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 58-61.
919383
  Орлик М.А. Незабутнє : фоторозповідь про пам"ятні події у житті та зустрічі з відомими людьми / Марія Орлик. – Київ : Просвіта, 2010. – 104 с. : іл., фот. – ISBN 978-966-7115-85-2
919384
  Омельчук І.В. Незабутнє / Ірина Омельчук. – Київ : Поезія, 2010. – 448 с., [40] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-2170-25-2
919385
  Шевело Л. Незабутнє : [поетична збірка] / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2012. – 107, [1] с. : іл. – На обкл. кн.: Лідія Шевело (Худаш Л.С.). - На тит. арк.: Доктору філол. наук, професору Худашу Михайлу Лукичу присвячую / Автор. – ISBN 966-559-178-9
919386
  Пепа В. Незабутнє // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)


  Творчість Докії Гуменної.
919387
  Довженко О.П. Незабутнє (1941-1943) : оповідання / Олександр Довженко. – Київ : Дніпро, 1980. – 191с. : іл.
919388
  Гайворонська А.А. Незабутнє ім"я класика української музики // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 128-132. – ISSN 0320-9466


  До 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського.
919389
  Цівчинська А. Незабутнє, немеркнуче... : (повість-спогади про Миколу Зерова) / Алла Цівчинська. – Нью-Йорк : [б. в.], 1962. – 63, [1] c. – З кол. Dr. E Mrs. T. Olesijuk
919390
   Незабутні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 15. – ISSN 2219-5793
919391
  Матюшкіна Тетяна Незабутні "чари дитинства" : до проблеми компаративного вивчення творів "Зачарована Десна" Олександра Довженка і "Кульбабове вино" Рея Бредбері // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
919392
  Матюшкіна Т.П. Незабутні "чари дитинства" у творах О. Довженка "Зачарована Десна" та Р. Бредбері "Кульбабове вино" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-12. – Бібліогр. в кінці ст.
919393
  Матюшкіна Т.П. Незабутні "чари дитинства" у творах О.Довженка "Зачарована Десна" та Р.Бредбері "Кульбабове вино" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 10-13.
919394
  Матюшкіна Т. Незабутні "чари дитинства" у творах О.Довженка "Зачарована Десна" та Р.Бредбері "Кульбабове вино" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С.27-29
919395
  Міщенко В.І. Незабутні адреси / В.І. Міщенко. – К, 1982. – 80с.
919396
   Незабутні дні. – Одеса, 1957. – 124с.
919397
  В"юн С.М. Незабутні дні / С.М. В"юн. – Львів, 1989. – 86с.
919398
  Пазюра Н. Незабутні дні // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4


  В.О. завідувача відділу зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД НАПН України Наталія Пазюра про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
919399
  Самійленко П.М. Незабутні дні горінь / П.М. Самійленко. – Київ : Мистецтво, 1970. – 84 с.
919400
   Незабутні зустрічі. – Київ, 1958. – 159с.
919401
  Луценко Л. Незабутні зустрічі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 14 серпня (№ 17/18). – С. 18-19


  Поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка - Дмитро Луценко.
919402
  Жижка М. Незабутні зустрічі з І. Багряним // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 7-8 (389-390), липень-серпень : липень-серпень. – С. 5-8
919403
  Старух Т. Незабутні імена. Лариса Луців // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 199-200. – ISSN 2224-0926
919404
  Самохвалов В.Я. Незабутні колеги, друзі... // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 265-276. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто діяльність провідних постатей професорськовикладацького складу кафедри теорії музики Київської консерваторії/Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського періоду кінця 1950-х – початку 2000-х рр. Виходячи з принципової ...
919405
  Колянчук Олександр Незабутні могили / О. Колянчук. – Львів : Основа, 1993. – 48с.
919406
  Пшенична Т.О. Незабутні подвиги забутого героя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)


  Микола Данилович Білогуб - тракторист, танкист, льотчик. У роки індустріалізації поїхав на шахти Донбасу, де закінчив вечірній робітфак, а згодом Київський автошляховий інститут та аероклуб. Служив у 25-й Чапаївській дивізії. Миколу Даниловича було ...
919407
   Незабутні роки. – Кривий Ріг, 1957. – 24с.
919408
   Незабутні роки. – К., 1967. – 605с.
919409
  Атаманенко А. Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 28-32. – ISSN 2520-6419
919410
  Щербак В.А. Незабутні. Будівничі української художньої культури / Василь Щербак ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2016. – 230, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-136-352-5
919411
  Левчик Н. Незабутні: До 90-річчя від дня народження Ніни Луківни Калениченко та Леоніда Миколайовича Коваленка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 102-103. – ISSN 0236-1477


  До 90-річчя від дня народження відомого літературознавця, доктора філологічних наук Ніни Луківни Калениченко (1922-2008)
919412
  Тимофіїв М. Незабутній Василь Якуб"як // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 107-109. – ISSN 2224-0926
919413
  Патлажан Ю.І. Незабутній вияв пролетарської солідарності / Ю.І. Патлажан. – Львів, 1973. – 148с.
919414
  Лучканин С. Незабутній Віктор Баранов у стінах рідної alma mater // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "Портрет письменника на тлі покоління": творчість Віктора Баранова і тенденції розвитку сучасного літературного процесу", присвячений пам"яті Віктора Баранова (1950-2014) - ...
919415
  Балда В. Незабутній владика // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 5 лютого (№ 6). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Визначний духівник - єпископ Перемиський Греко-католицької церкви Йосафат Коциловський.
919416
  Луценко Т.І. Незабутній Дмитро Луценко / Світлана Соколова // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 68-69


  Дружина українського поета Дмитра Луценка Тамара про митця, його творчість, його спілкування з композиторам
919417
  Олійник Б. Незабутній і неперебутній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 255-257. – ISSN 0869-3595
919418
  Волошина Н. Незабутній Іван Багряний : (Іван Павлович Лозов"ягин) 1906-1963 // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 10-13
919419
  Логойда М. Незабутній маестро. До 75-річчя від дня народження народного артиста України Володимира Ігнатенка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 111-114. – ISSN 0868-4790
919420
   Незабутній Максим Рильський : спогади. – Київ : Дніпро, 1968. – 431 с.
919421
  Веремійчик О. Незабутній Микола Плахотнюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-24 лютого (№ 7/8). – С. 8
919422
   Незабутній наш Анатолій Архипович [Житник] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 7


  А.А. Житник - випускник юридичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
919423
  Іванникова Л. Незабутній образ [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 261-266. – ISSN 0206-8001
919424
  Біла А. Незабутній Олесь Гончар / А. Біла, О. Касьянова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 1, 2


  "Урочистості з нагоди відзначення народин українського класика розпочалися з символічної локації – Музею-кімнати імені Олеся Гончара, яку відкрили в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка....Вітальне слово на ...
919425
  Дячишин Б. Незабутній потиск його руки. До 90-річчя Теодозія Старака // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 159-162. – ISSN 08-68-4790-1
919426
   Незабутній сімейний відпочинок у "Воєводино" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 18-19 : фото
919427
  Гуць М. Незабутній Станіслав Людкевич: світло його душі // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 87-89
919428
  Юрчишина О. Незабутній Степан Руданський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 11
919429
  Янович Б. Незабутній художник Микола Рокицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22-23 квітня (№ 72/73). – С. 12


  До 105-річчя майстра із волинського Заріччя.
919430
  Веремійчик О. Незабутній Ярослав Павуляк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42)
919431
  Орел Л. Незабутній. Штрихи до портрета Миколи Кагарлицького // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 лютого (№ 6). – С. 8-9
919432
  Жданенко-Прилюк Незабутня / Жданенко-Прилюк. – Киев, 1994. – 68 с.
919433
  Чистяк Д. Незабутня весна Володимира Губи // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 172-177. – ISSN 0208-0710
919434
  Веремійчик О. Незабутня Галя Мазуренко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 грудня - 14 січня (№ 1/2). – С. 15
919435
  Стрижак О. Незабутня Зіновія Франко // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 75-77
919436
  Масіян Н.Б. Незабутня зірка Буковини // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 167-180. – ISSN 0320-9466


  До 150-річчя від дня народження Ольги Кобилянської.
919437
  Ящук В. Незабутня зустріч випускників // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  Звіт про зустріч випускників Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, якому виповнилося 50 років.
919438
  Андрієвський Л. Незабутня Марія Заньковецька // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 24 грудня (№ 49/50). – С. 10
919439
  Орел Л. Незабутня Марія Приймаченко // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2020. – Вип. 6 (96), [спец. вип.] : Спільний випуск журналів "Пам"ятки України. Науковий альманах" (6/2020) та "Пам"ятки України. Історія та культура" (4/2020). 95 невідомих шедеврів Марії Примаченко. – С. 2-7
919440
  Орел Л. Незабутня Марія Приймаченко // Пам"ятки України: науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2020. – Вип. 6 (96). – С. 2-7
919441
  Чайковський Б.Й. Незабутня сторінка дружби / Б.Й. Чайковський. – Київ, 1964. – 186 с.
919442
  Чайковський Б.Й. Незабутня сторінка дружби / Б.Й. Чайковський. – 2-е, доп. и перероб. – Київ, 1971. – 296 с.
919443
  Афанасьєв І. Незабутня трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 березня (№ 47/48). – С. 14


  "Куренівський апокаліпсис" у цифрах.
919444
  Май О. Незабутня українська письменниця // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Н. Гай-Головко, М. Дальний [та ін.]. – Toronto, 1976. – Рік 27, ч. 321, жовтень : жовтень. – С. 9


  До 35-річчя трагічної загибелі Старицької-Черняхівської.
919445
  Тавпаш А. Незабутньому Івану Красовському було б 90 років // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 73-75. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
919446
  Зеленин С.М. Незабываемая земля суоярвская : из истории боев за освобождение Юж. Карелии / С.М. Зеленин. – Петрозаводск : Карелия, 1991. – 63, [1] с.
919447
  Чалай В. Незабываемая осень : стихи и поэмы / Васлий Чалай ; переводы. – Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
919448
  Шпорта Я.Г. Незабываемое / Я.Г. Шпорта. – М., 1952. – 152с.
919449
  Бондарев Ю.В. Незабываемое : рассказы / Ю.В. Бондарев ; [ил. Г. Макаров]. – Москва : Воениздат, 1954. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / [Глав. полит. упр. М-ва обороны СССР] ; № 4 (239))
919450
  Луговской И.С. Незабываемое / И.С. Луговской. – Чита, 1958. – 48с.
919451
  Сидоренко Н.Н. Незабываемое / Н.Н. Сидоренко. – Москва, 1959. – 94с.
919452
   Незабываемое. – Москва, 1961. – 303с.
919453
  Феддерс Г.Ю. Незабываемое : рассказы и воспоминания / Г.Ю. Феддерс. – Рига : Латвийское кн.изд., 1963. – 334 с.
919454
  Кахана М.Г. Незабываемое : рассказы / М.Г. Кахана; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1965. – 310 с.
919455
  Кравейшвили Б.И. Незабываемое / Б.И. Кравейшвили. – Тбилиси : Мерани, 1970. – 292 с.
919456
  Збанацкий Ю.О. Незабываемое : Повесть и рассказы / Ю.О. Збанацкий; Пер. с укр. Б. Зубавина и А. Тоннеля. – Москва : Воениздат, 1970. – 392с.
919457
  Аджемов К.Х. Незабываемое : воспоминания, очерки и статьи / К.Х. Аджемов. – Москва : Музыка, 1972. – 152 с. : ил., ноты
919458
  Степанов Г.Г. Незабываемое / Г.Г. Степанов. – Краснодар, 1973. – 112с.
919459
  Федоров П.И. Незабываемое / П.И. Федоров. – М., 1975. – 95с.
919460
  Губский Ф Н. Незабываемое / Ф Н. Губский, . – Минск, 1976. – 159с.
919461
  Баринова И.Е. Незабываемое : стихи / Ирина Баринова / И.Е. Баринова. – Ярославль : Верх.-Ворлж. книжное изд-во, 1979. – 22 с.
919462
  Давидзон Я.Б. Незабываемое / Я.Б. Давидзон. – Киев, 1982. – 112с.
919463
  Кригер Е.Г. Незабываемое / Е.Г. Кригер. – М., 1985. – 431с.
919464
   Незабываемое. – М., 1985. – 479с.
919465
  Меламуд Х.Г. Незабываемое : повесть, романы / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 376 с.
919466
  Мазуров К.Т. Незабываемое / К.Т. Мазуров. – Минск, 1987. – 413с.
919467
  Мазуров К.Т. Незабываемое / К.Т. Мазуров. – М, 1988. – 366с.
919468
  Коробейников В.И. Незабываемое / В.И. Коробейников. – Новосибирск, 1990. – 166с.
919469
  Здравков П. Незабываемое детство. / П. Здравков. – Москва, 1962. – 255с.
919470
  Зедгинидзе К Э. Незабываемое лето : рассказы и легенды / К Э. Зедгинидзе, . – Москва : Советский писатель, 1959. – 220 с.
919471
  Корсунов Н.Ф. Незабываемое о Шолохове: Встречи и беседы / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1990. – 174с.
919472
  Ульяненко Н. Незабываемое. Записки летчицы. / Н. Ульяненко. – Ижевск, 1949. – 64с.
919473
  Ульяненко Н.З. Незабываемое. Записки летчицы. / Н.З. Ульяненко. – Ижевск, 1975. – 115с.
919474
  Ларина А.М. Незабываемое: (О Н.И. Бухарине) / А.М. Ларина. – Москва, 1989. – 365с.
919475
  Боген Д Незабываемые / Д. Боген. – Москва : Эмес, 1933. – 176 с.
919476
  Малютин И.П. Незабываемые встречи / И.П. Малютин. – Челябинск, 1957. – 91 с.
919477
  Бать Л.Г. Незабываемые встречи : лит. беседы, воспоминания / Бать Л.Г. – Москва : Советский писатель, 1970. – 334 с. : портр.
919478
  Бать Л.Г. Незабываемые встречи : лит. беседы / Бать Л.Г. – Москва : Советский писатель, 1972. – 302 с. : портр.
919479
  Лазебников А.Е. Незабываемые встречи / А.Е. Лазебников. – Москва : Советская Россия, 1985. – 173 с.
919480
   Незабываемые встречи с Лениным. – 2-е изд,. испр. – М., 1985. – 256 с.
919481
  Зейналов М.П. Незабываемые встречи с Председателем Арафатом / Мир Паша Зейналов. – Москва : Реалии, 2002. – 181, [3] с., [12] л. фот. – (Записки дипломата). – ISBN 5-901976-09-6
919482
  Зейналов Мир Паша Незабываемые встречи с Ясиром Арафатом // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 12. – С.40-44. – ISSN 0321-5075
919483
  Гази И. Незабываемые годы : повесть / И. Гази; авториз. пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Татгосиздат, 1950. – 284 с.
919484
  Круглов И.С. Незабываемые годы / И.С. Круглов. – Калинин, 1957. – 108 с.
919485
   Незабываемые годы. – Ростов-на-Дону, 1957. – 416с.
919486
  Дубровин Г. Незабываемые годы / Г. Дубровин. – Фрунзе, 1966. – 91с.
919487
   Незабываемые годы. – Тбилиси, 1975. – 216с.
919488
  Попов Ф.Т. Незабываемые годы. / Ф.Т. Попов. – Минск, 1972. – 143с.
919489
  Гази И. Незабываемые годы: детство : повесть / И. Гази; пер. с татар. Л.Лебедевой. – Казань : Татарское книжное изд-во,, 1976. – 277 с.
919490
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни : роман / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. В.Тарсис. – Москва : Воениздат, 1953. – 680 с.
919491
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни : роман-эпопея / М.Т. Лыньков. – Минск : Учпедгиз БССР
1. – 1956. – 622 с.
919492
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни : роман / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. В.Тарсиса. – Москва : Воениздат
2. – 1961. – 592 с.
919493
  Майоров Н.К. Незабываемые дни : записки партизана / Н.К. Майоров. – Смоленск, 1963. – 132 с.
919494
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни : роман / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1968. – 631 с.
919495
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни : роман / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1968. – 687 с.
919496
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни : роман / М.Т. Лыньков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Беларусь
1,2. – 1970. – 608,656с.
919497
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни / М.Т. Лыньков. – Минск
Кн. 1, 2. – 1974. – 623,686с.
919498
  Лыньков М.Т. Незабываемые дни / М.Т. Лыньков. – Минск
Кн. 3 и 4. – 1974. – с.
919499
  Лыньков М. Незабываемые дни : роман / М. Лыньков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель
1. – 1979. – 607 с.
919500
  Лыньков М. Незабываемые дни : роман / М. Лыньков; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель
2. – 1979. – 655 с.
919501
  Фурманов Д.А. Незабываемые дни. / Д.А. Фурманов. – Москва, 1967. – 44с.
919502
  Фурманов Д.А. Незабываемые дни: повесть, рассказы, очерки, статьи. / Д.А. Фурманов. – Л., 1983. – 304с.
919503
   Незабываемые дороги. – М., 1974. – 287с.
919504
  Кудаш С. Незабываемые минуты / С. Кудаш. – Москва, 1964. – 283с.
919505
  Кудаш С. Незабываемые минуты. / С. Кудаш. – Уфа, 1962. – 221с.
919506
  Киселев А.И. Незабываемые раунды / А.И. Киселев, С.Б. Шенкман. – М., 1979. – 140с.
919507
  Гордиенко Е. Незабываемый "Дядя Степа" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 86-99


  13 марта 1913 г. родился Сергей Михалков. Не так много авторов, чьи произведения читали все без исключения. Читали сами, читали своим детям или внукам, помнят, как им самим читали их мамы и бабушки. Одним из первых в ряду таких авторов стоит человек, ...
919508
  Вишневский В.В. Незабываемый 1919-й / В.В. Вишневский. – Ленинград, 1951. – 164с.
919509
   Незабываемый 1919-й. – . – Москва, 1952. – 48 с.
919510
  Вишневский В.В. Незабываемый 1919-й / В.В. Вишневский. – 4-е изд. – Москва, 1953. – 112с.
919511
  Горянов Л.Б. Незабываемый гол / Л.Б. Горянов. – М., 1969. – 224с.
919512
  Кочнев М. Незабываемый день / М. Кочнев. – Москва, 1960. – 48 с.
919513
  Гарсиа Маркес Незабываемый день в жизни Бальтасара / Гарсиа Маркес. – Москва, 1978. – 48с.
919514
   Незабываемый Ленин. – Москва, 1958. – 164с.
919515
   Незабываемый отдых // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 22-23 : фото
919516
   Незабываемый подвиг. – Львов, 1980. – 175с.
919517
  Анфилов В.А. Незабываемый сорок первый / Анфилов В.А. – Москва : Совецкая Россия, 1982. – 368 с. : схем.
919518
  Анфилов В.А. Незабываемый сорок первый / Анфилов В.А. – 2-е изд., доп. – Москва : Совецкая Россия, 1989. – 367, [1] с.
919519
  Муравьев-Апостол Незабывамый рейс. / Муравьев-Апостол. – М., 1959. – 36с.
919520
  Сивоконь П. Незабытая война // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 47 (688), 27 ноября 2015. – С. 36-38


  Поддерживая своих националистов, Армения и Азербайджан опять могут превратить конфликт за Нагорный Карабах в полноценный боевые действия.
919521
  Суслович Н.Р. Незабытые ветры / Н.Р. Суслович. – М., 1980. – 111с.
919522
  Степанов В. Незабытые рубежи // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 67-70. – ISSN 0321-0626


  До 65-річчя Битви під Москвою
919523
  Медведська Л. Незавершена п"єса для механізму консолідації // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 26 березня (№ 13)


  Всеукраїнська науково-практична конференція "Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України", що відбулася 22-23 березня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
919524
  Капсамун І. Незавершена розмова / розмову вела Віра Курико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 4-5


  Доказів у "справі Гонгадзе-Подольського" стільки, що від кожного залежить - чи хоче він бути на стороні правди".
919525
  Селіванов А.О. Незавершене правосуддя в контексті виконання судових рішень як один із важливиших напрямків судової реформи // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 7-8. – ISBN 978-966-8830-75-4
919526
  Липківський К. Незавершене... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 13


  Щодо встановлкення меморіальної дошки отцеві Митрополиту УАПЦ Василеві Липківському.
919527
  Завальнюк І. Незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку XXI ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 129-136. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
919528
  Боклач Б.І. Незавершені сторінки : повісті, оповідання, поезії / Б.І. Боклач. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Ч. 1. – 2012. – 542, [2] с., [8] арк. фот.
919529
  Лагунова О.С. Незавершенная работа А.Е. Крымского "Материалы для изучения языка и быта Сирии" // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 97-107. – ISSN 0869-1908
919530
  Григорьян К.Н. Незавершенная статья В.Я.Брюсова по теории стиха. / К.Н. Григорьян. – Л, 1959. – 181-185с.
919531
  Самарин А.Ю. Незавершённые проекты отдела редких книг ГБЛ по библиографии истории книги // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 9-114. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена двум незавершённым проектам отдела редких книг Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина - библиографии по истории отечественной книги (вторая половина 1940-х гг.) и изданию "Отдел редких книг. 60 лет. Каталог выставки" (1978 ...
919532
  Осьмакова Л.Н. Незавершенные произведения и неосуществленные замыслы И.С.Тургенева : Автореф... Канд.филол.наук: / Осьмакова Л.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1967. – 16л.
919533
  Фейнберг И.Л. Незавершенные рааботы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 4-е изд. – Москва : Советский писатель, 1964. – 431 с.
919534
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Советский писатель, 1955. – 340 с.
919535
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 2-е доп. изд. – М : Художественная литература, 1958. – 365 с.
919536
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 3-е изд. доп. – М : Советский писатель, 1962. – 430с.
919537
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М, 1969. – 432 с.
919538
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – М : Современник, 1976. – 397 с.
919539
  Фейнберг И.Л. Незавершенные работы Пушкина / И.Л. Фейнберг. – 7-е изд. – М : Художественная литература, 1979. – 366 с.
919540
  Немирович-Данченко Незавершенные режиссерские работы: "Борис Годунов", "Гамлет" / Немирович-Данченко. – Москва : ВТО, 1984. – 336 с.
919541
  Вардомский Л. Независимая Армения в поисках модели экономического развития // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 2. – С. 54-69. – ISSN 0130-9757
919542
   Независимая Африка в документах. – Москва : Типография У-та дружбы народов им. П. Лумумбы, 1965. – 220, [3] с.
919543
  Шведов А.А. Независимая Африка: внешнеполитические проблемы / А.А. Шведов. – М., 1983. – 350с.
919544
  Шурубович А. Независимая Белоруссия: этапы, тенденции и проблемы социально-экономического развития // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 5. – С. 99-113. – ISSN 0130-9757
919545
  Белоцерковский А.В. Независимая внешняя оценка качества подготовки бакалавра / А.В. Белоцерковский, Л.А. Кравцова, А.В. Дождиков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 5. – С. 3-12. – ISSN 0869-3617


  Статья содержит основные положения и выводы аналитического проекта, связанного с оценкой качества подготовки выпускников бакалавриата и дальнейшим использованием его результатов при осуществлении конкурсного отбора в магистратуру. Результаты проекта ...
919546
  Польшиков П.И. Независимая Гана / П.И. Польшиков, Ю. Сергеев. – М., 1964. – 72с.
919547
  Секу Т. Независимая Гвинея. / Т. Секу. – М, 1960. – 188с.
919548
  Перов В.И. Независимая Индия / В.И. Перов. – М., 1956. – 40с.
919549
   Независимая Индия. – М., 1958. – 199с.
919550
  Беттельхейм Ш. Независимая Индия / Ш. Беттельхейм ; пер. с франц. предисл. Г.Г. Котовского ; под общ. ред. Р.А. Ульяновского. – Москва : Прогресс, 1964. – 390 с. – Библиогр. в примеч. в конце глав
919551
  Бебенина Е.В. Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт / Е.В. Бебенина, Н.П. Калашников // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 0321-0383
919552
  Захаренко М. Независимая оценка эффективности и качества // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 2 (86). – С. 36-40. – ISSN 1608-4071
919553
   Независимая профессиональная оценка в свете Болонской декларации / Ю. Авраамов, Н. Калашников, Е. Крылова, Н. Хохлов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 118-124. – ISSN 0869-3617
919554
  Бериндей Д. Независимая Румыния / Д. Бериндей. – Бухарест : Меридиане, 1976. – 96 с.
919555
   Независимая система оценивания вузов для совершенствования их деятельности / В.П. Соловьев, А.И. Кочетов, Н.В. Крапухина, С.В. Проничкин // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 105-116.


  В качестве инструмента оценки образовательной деятельности вуза и ее совершенствования предлагается использовать самооценку.
919556
  Лысова Е.Б. Независимая система оценки результатов общего образования во Франции // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 8. – С. 79-86. – ISSN 0869-561Х
919557
  Сидоренко Л.В. Независимое государство Конго: к вопросу об образовании и эволюции бельгийского колониального государства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 77-83. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
919558
  Нарышкин А. Независимое Косово - конфликт будет углубляться // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
919559
  Ефремова Н.Ф. Независимое оценивание учебных достижений как инструмент формирования компетенций обучающихся / Н.Ф. Ефремова, Е.Ф. Корсунова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 7. – С. 57-62. – ISSN 0869-561Х
919560
   Независимость. – Київ, 2000
919561
   Независимость Румынии. – Бухарест, 1977. – 265с.
919562
   Независимость Румынии. – Бухарест, 1977. – 265 с.
919563
  Нуссбергер А. Независимость судебной власти и верховенство права в практике Европейского Суда по правам человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2016. – № 2 (111). – С. 142-151. – ISSN 1812-7126
919564
  Инга Михайловская Независимость судей и процессы управления в судебной системе // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 137-142. – ISSN 1812-7126
919565
  Кагриманян А.С. Независимость Шотландии: быть или не быть // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2014. – № 7 (115). – С. 745-752. – ISSN 1812-8696
919566
   Независимые государства Океании. – М., 1984. – 214с.
919567
  Ибрагимов И.А. Независимые и стационарно связанные величины / И.А. Ибрагимов, Ю.В. Линник. – Москва, 1965. – 524с.
919568
   Независимые страны Африки. – М., 1965. – 316с.
919569
   Независимые страны Африки. – М., 1986. – 276с.
919570
   Независимый Афганистан. – М., 1958. – 271с.
919571
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ. – ISSN 1608-4071
№ 1 : Трудовой кодекс Российской Федерации. – 2002
919572
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ. – ISSN 1608-4071
№ 2 : Новое пенсионное законодательство. – 2002
919573
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2002
919574
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 : Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ на 2002-2004 г. – 2002
919575
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2002
919576
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2002
919577
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 : спец.выпуск. – 2003
919578
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2003
919579
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 : Трудовой кодекс: вопросы и ответы. – 2003
919580
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2003
919581
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2003
919582
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2003
919583
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2004
919584
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2004
919585
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2004
919586
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2004
919587
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2004
919588
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 : Новые редакции социальных законов. – 2004
919589
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2005
919590
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2005
919591
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2005
919592
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 : Жилищный кодекс Российской Федерации. – 2005
919593
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2005
919594
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. Спецвыпуск. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 : Дачникам и садоводам -любителям. – 2005
919595
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2006
919596
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2006
919597
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2006
919598
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2006
919599
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2006
919600
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2006
919601
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2007
919602
   Независимый библиотечный адвокат : Юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2007
919603
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2007
919604
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2007
919605
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2007
919606
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6. – 2007
919607
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1. – 2008
919608
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2. – 2008
919609
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3. – 2008
919610
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4. – 2008
919611
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5. – 2008
919612
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (54). – 2008
919613
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (55). – 2009
919614
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (56). – 2009
919615
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (57). – 2009
919616
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (58). – 2009
919617
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (59). – 2009
919618
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (60). – 2009
919619
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (61). – 2010
919620
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (62). – 2010
919621
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (63). – 2010
919622
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (64). – 2010
919623
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (65). – 2010
919624
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 ( 66). – 2010
919625
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (68). – 2011
919626
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (69). – 2011
919627
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (70). – 2011
919628
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (71). – 2011
919629
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (72). – 2011
919630
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (73). – 2012
919631
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (74). – 2012
919632
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (75). – 2012
919633
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (76). – 2012
919634
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (77). – 2012
919635
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (78). – 2012
919636
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 1 (79). – 2013
919637
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (80). – 2013
919638
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (81). – 2013
919639
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (83). – 2013
919640
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (84 ). – 2013
919641
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 2 (86). – 2014
919642
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 3 (87). – 2014
919643
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 4 (88). – 2014
919644
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 5 (89). – 2014
919645
   Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
№ 6 (90). – 2014
919646
  Шваков А.В. Независимый Египет / А.В. Шваков, В.В. Богословский. – М., 1956. – 64с.
919647
  Метлина Н.А. Независимый и зависимый инфинитив и его синтаксическая роль в предложении современного русского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Метлина Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
919648
  Мирошниченко М.В. Независимый инфинитив в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Мирошниченко М.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1968. – 28 с.
919649
   Независност на судството = Independence of the judiciary : научна и стручна расправа одржана на 3 ноември 2015 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одб.: В. Камбовски (претседател), Т. Фити, А. Беджети]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Проект "Хармонизациjа на правниот систем на Република Македониja со правото на европската униjа" = Project "Harmonisation of the law of the republic of Macedonia with the law of the European Union" ; кн. 7). – ISBN 978-608-203-177-4
Кн. 7 : / [уред. одб.: В. Камбовски (претседател), Т. Фити, А. Беджети]. – 2016. – 154 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
919650
  Илиев С. Незавършени портрети / С. Илиев. – София, 1967. – 260с.
919651
   Незаглъхнали извори. – [S. l. : s. n.], 1996. – 303 с. – На обкл.: 1884-1941; Иван Вазов, Константин Величков, Иван Хаджов та ін.
919652
  Барт И. Незадачливая судьба кронпринца Рудольфа : любовный роман / Иштван Барт ; пер. с венг. Т. Воронкиной ; [послесл. Т. Исламова]. – Москва : Радуга, 1988. – 215, [1] с. – ISBN 5-05-00206-1
919653
   Незадовільний стан безпеки на будівельних об"єктах Полтавської області // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20
919654
   Незадовільний стан дитячих майданчиків Полтави // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 4
919655
  Рябчук А.М. Незадовільні житлові умови як наслідок комерціалізації ринку житла у пострадянській Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
919656
  Шарма Р. Незадоволення та розчарування в Україні : результати дослідження IFES у жовтні 2008 року / Ракеш Шарма, Рола Абдул-Латіф, Лорен Серпе. – Washington : IFES, 2008. – 57 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID from the American people. Публікація підготовлена IFES для Агенції США з міжнародного розвитку в межах асоційованого гранту № 121-А-00-07-00701-00... – ISBN 1-931459-30-4
919657
  Вишневская С. Незадолго до высадки союзников в Нормандии был вычислен код немецкого шифровального аппарата "Энигма", который считался несокрушимым // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 13-19 июня (№ 22). – С. 31


  "Ровно 75 лет назад в ответ на открытие второго фронта Германия попыталась переломить ход Второй мировой войны, обрушив на Великобританию новый вид оружия - крылатые ракеты "Фау-1".
919658
  Абт Теренц Незадолго до полуночи : драма в 1-м д / Абт Теренц; пер. с нем. и сценич. ред.: М. Береговой, Э. Рыжовой. – Москва : Искусство, 1963. – 24 с. – (Репертуар художественной самодеятельности . Одноактные пьесы ; Вып. 8)
919659
  Симонов К.М. Незадолго до тишины : Записки 1945 г. Март - апрель - май / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 228с.
919660
  Вале О. Незаживающие раны памяти / О. Вале. – Москва, 1985. – 176 с.
919661
  Кравчук М.І. Незаймана вода : новели, етюди / М.І. Кравчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 176 с.
919662
  Тешаєва Міла Незаймана Чорногорія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 80-86 : Фото
919663
  Мигай В.Е. Незаказные письма / В.Е. Мигай. – М, 1977. – 95с.
919664
  Ласков М.Р. Незакатная весна / М.Р. Ласков. – Днепропетровск, 1974. – 79с.
919665
  Рыбалко Н.А. Незакатная зведа / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1982. – 216с.
919666
  Драверт П.Л. Незакатное вижу я солнце / П.Л. Драверт. – Новосибирск, 1979. – 224с.
919667
  Фролов М.А. Незакатное солнце : стихи / М.А. Фролов. – Сталино : Кн.изд. Сталино-Донбасс, 1961. – 55 с.
919668
  Борин Б. Незакатное солнце : стихи / Борис Борин ; [худож. Б.Д. Зевин]. – Магадан : Книжное издательство, 1977. – 87 с. : ил.
919669
  Білкун М. Незакінчена молитва / М.В. Білкун. – Київ : ДЛВ, 1958. – 20 с.
919670
  Янчук Б.В. Незакінчена опера : роман / Борис Янчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 237 с.
919671
  Швець Алла Незакінчена поема Івана Франка "Мелеагер": міфоейдологічний аспект // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
919672
  Тельнюк С. Незакінчена поема про Руднєва // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 489, листопад : листопад. – С. 12-14
919673
   Незакінчена розмова. – Київ, 1987. – 173 с.
919674
  Луценко Д.О. Незакінчена соната. Лірика / Д.О. Луценко. – Київ, 1966. – 94с.
919675
  Шабат-Савка Незакінчене висловлення як синтаксичний засіб реалізації комунікативних інтенцій : За романом "Тигролови" Івана Багряного // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 1 (658). – С. 28-32. – ISSN 0130-5263
919676
  Цвяшко Ю. Незакінчений експеримент : Невідома проза Роберта Третьякова // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0130-1608
919677
  Шпорта Я.Г. Незакінчений зошит : лірика, балади, поеми / Ярослав Шпорта. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 255 с.
919678
  Хорунжий А.М. Незакінчений політ : повість / А.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1958. – 276 с.
919679
  Хорунжий А.М. Незакінчений політ : повість, оповідання / А.М. Хорунжий; Анатолій Хоружний. – Київ : Дніпро, 1973. – 278 с.
919680
  Гримайло Я.В. Незакінчений роман / Я.В. Гримайло. – Київ, 1962. – 344 с.
919681
  Ладиняк Н.Б. Незакінчені та перервані речення у мові художньої прози 20-30-х рр. XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 99-100


  На матеріалі творів М. Хвильового, Г. Косинки, А. Любченка.
919682
  Андрушко О.В. Незакона міграція як предмет криміналістичного вивчення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 289-291. – (Право. Економіка. Управління)
919683
   Незаконна вирубка лісу за кримінальним законодавством України : проблемні питання / Гритенко, , ОР, М.П. Пацамай // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 39-42. – ISBN 978-617-616-069-4
919684
  Береговських В. Незаконна міграція: як подолати наявні проблеми // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-80.
919685
  Заруба П. Незаконна приватизація державного, комунального майна: проблеми визначення об"єктивної сторони злочину // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 66-71
919686
  Герасимчук О. Незаконна російська армія, або чому кримчани - жертви воєнного злочину // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 13
919687
  Адам В. Незаконна торгівля ранньоквітучими рослинами в Україні / В. Адам, О. Кравченко // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 55-57.
919688
  Поляков С.Б. Незаконная власть как основание и повод государственного вмешательства в трудовые правоотношения // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 49-53. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Изложен оригинальный подход к понятию "правовая культура", рассмот- рена ее структура. Вводится новое понятие "продукты правовой культуры". Показывается роль и значение данного явления. Анализируется соотношение правовой культуры и ее продуктов в ...
919689
  Войскунский Е.Л. Незаконная планета / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1980. – 272с.
919690
  Миндадзе О. Незаконная предпринимательская деятельность как экономическое преступление и ее юридический анализ по кодексу уголовного права Грузии // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 18-20. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
919691
  Дудоров О. Незаконне бюджетне відшкодування податків: проблеми кримінально-правової кваліфікації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 129-135
919692
   Незаконне видобування бурштину та заходи боротьби з ним / О. Кучинська, В. Нестеровський, О. Старенький, Ю. Циганюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 62-70. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
919693
  Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України / П.С. Берзін ; КНУТШ. – Київ : Атіка, 2005. – 316 с. – ISBN 966-326-119-6
919694
  Єрофєєв А. Незаконне використання патенту - привід для патентного рейдерства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-28. – ISSN 1608-6422
919695
  Дубинський М Незаконне використання товарного знака: кримінально - правові аспекти // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.63-70
919696
  Лисенко В. Незаконне відшкодування із державного бюджету ПДВ / В. Лисенко, О. Дзісяк // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 96-104.
919697
  Білоконь О.С. Незаконне відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями: характеристика способів вчинення злочинів // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 16-21


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
919698
  Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грицюк Андрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
919699
  Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грицюк Андрій Григорович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2013. – 261 л. – Додатки: л. 215-261. – Бібліогр.: л. 168-214
919700
  Орлеан А. Незаконне заволодіння активами юридичних осіб в Україні (Деякі результати опитування прокурорів) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 41-46.
919701
  Клименко Олена Незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами: кримінально-правова характеристика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 121-125
919702
  Кумановський М.В. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: до проблем кваліфікації // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 565-568. – ISBN 978-966-458-403-3
919703
  Гринько В.А. Незаконне заволодіння транспортними засобами: питання кваліфікації // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.184-186. – ISBN 966-660-151-6
919704
  Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
919705
  Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: кримінально-правова характеристика : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мнчникова. – Одеса, 2013. – 199 л. – Бібліогр.: л. 183-199
919706
  Настенко-Капалєт Незаконне звільнення академіка Петра Тронька // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 61-63. – ISSN 0131-2685
919707
  Бурак В.Я. Незаконне звільнення у судовій практиці // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7625-74-1
919708
  Семенюк О. Незаконне знищення виборчої документації: удосконалення підстав кримінальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 419-421. – ISBN 978-617-7069-14-9
919709
  Лихова С. Незаконне знищення вибоччої документації або документів референдуму: Проблеми криміналізації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103.
919710
  Кібальник С.О. Незаконне переправлення осіб через державний кордон у кримінологічній науці ЄС та США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 211-215. – ISSN 2219-5521
919711
  Федосєєв В.В. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України (коментар до ст. 332 КК України) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 84-102.
919712
  Гузела М. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України як фактор нелегальної міграції: особливості розслідування кримінальних проваджень в процесі здійснення кримінального переслідування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 120-124. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
919713
  Гороховська О.В. Незаконне переривання вагітності: історико-правовий та порівняльно-правовий аналіз / О.В. Гороховська, І.Е. Коршун // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 57-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
919714
  Фесенко Є. Незаконне поводження з предметами, які можуть бути сировиною або технологічними компонентами при виготовленні наркотичних засобів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.118-121
919715
  Кізіменко Є.В. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кізіменко Євген Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
919716
  Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 126-129. – ISSN 0132-1331
919717
  Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
919718
  Лизогуб Я. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 126-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
919719
  Матвійчук В.К. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання : Монографія / НАУ; За заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : КНТ, 2006. – 304с. – ISBN 966-373-122-2
919720
  Матвєєв С.В. Незаконне полювання: характеристика суб"єктивної сторони складу злочину // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 63-71. – ISSN 2222-5374
919721
  Андрощук Г. Незаконне поширення е-газет через месенжери: наслідки для порушення авторських прав // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 18-19
919722
  Старко О. Незаконне проведення аборту за чинним Кримінальним Кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 134-137.
919723
  Кубай І.Ю. Незаконний видобуток бурштину як соціальна, економічна та екологічна проблеми Рівненщини // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 160-163. – ISSN 2313-0431
919724
  Тимошенко В. Незаконний обіг наркотиків в Україні: практика протидії // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-45.
919725
  Лисенко В.В. Незаконний обіг товарів в Україні: характеристика способів злочинної діяльності / В.В. Лисенко, Г.М. Курілов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 277-285
919726
  Капітанець С.В. Незаконний обіг тютюнових виробів в ЄС: причини та наслідки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 1 (38). – С. 42-50. – ISSN 2308-1988


  "У статті розглянуто та проаналізовано деякі аспекти незаконного обігу тютюнових виробів. Обгрунтовано важливість врахування результатів досліджень міжнародних організацій, моніторингу, проведення незалежних опитувань, обміну інформацією для ...
919727
  Онученко Д. Незаконний продаж гуманітарки: як недосконалий закон перетворює реальних волонтероів на злочинців // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)
919728
  Сокол М. Незаконний страйк: порівняльна характеристика Українського та Європейського законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124-127.
919729
  Федчук О. Незаконні вінчання як елемент неоунійної пропаганди на Волині // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад, Православна Церква України ; редкол.: архімандрит Кирило (Говорун), Христокін Г.В., Єленський В.Є. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 10. – С. 193-206. – ISSN 2519-4348
919730
  Солончак В. Незаконні дії гостей із-за кордону // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
919731
  Вакулик О.О. Незаконні дії як спосіб примушування давати показання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 36-39.
919732
  Феденко О. Незаконні збройні формування як інструмент гібридної війни / О. Феденко, В. Панасюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 117-126. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
919733
  Дереза В. Незаконній приватизації-надійний заслін // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-23
919734
  Дем"яненко Е.В. Незаконное предпринимательство и реализация права, закрепленного в ст. 34 Конституции России / Е.В. Дем"яненко, И.В. Шишко // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 96-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
919735
  Алисов Е.А. Незаконные денежные операции в теневой экономике Украины // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 48. – С.87-91. – ISSN 0201-7245
919736
  Квицинский Ю.А. Незаконные притязания ФРГ на Западный Берлин : Автореф... канд. юрид.наук: / Квицинский Ю.А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1967. – 22л.
919737
  Ярочкин Б.П. Незаконный / Б.П. Ярочкин. – М, 1971. – 109с.
919738
  Ильютченко Н.В. Незаконный арест: проблемы возмещения вреда // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.41-57. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
919739
  Джадан Игорь Незаконный полуостров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 8 (1079). – С. 7-9. – ISSN 0234-1670
919740
  Жуков А.И. Незаконченное дело / А.И. Жуков. – М., 1991. – 349с.
919741
  Мар Е.П. Незаконченное письмо / Е.П. Мар. – М., 1970. – 94с.
919742
   Незаконченное прошлое. – Москва : Современник, 1988. – 378 с.
919743
  Кривенко Л.А. Незаконченное путешествие: рассказы и повесть : рассказы и повесть / Л.А. Кривенко. – Москва : Советский писатель, 1980. – 392с.
919744
  Анисимов Г.А. Незаконченные биографии : (Рассказы о художниках) / Г.А. Анисимов. – Москва : Советский художник, 1988. – 368 с. : ил. – (Рассказы о художниках)
919745
  Пономарів О. Незалежна держава й державна мова // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 125-128
919746
  Гайдуцький П.І. НеЗалежна економіка України = InDependent economy of Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2014. – 527, [1] с. [8] арк. кольор. фот. : іл. – Другий тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7141-03-6
919747
  Льовкіна О. Незалежна етика Т. Котарбіньського у світлі християнського віровчення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 66-72. – ISSN 0321-0499


  Тадеуш Мар’ян Котарбіньський (1886-1981) - польськ. філософ і логік, видатний представник Львівсько-варшавської школи, впливовий пол. мислитель другої пол. ХХ ст. та представник пол. антиірраціоналізму
919748
  Бучко Р. Незалежна кінокритика 1930-х років // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 13-16. – ISSN 1562-3238
919749
  Каланова Ш. Незалежна національна акредитація як чинник конкурентноспроможності системи освіти // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 44-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
919750
  Гутиря І.І. Незалежна преса і влада / І.І. Гутиря, С.І. Гутиря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-42. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про утиски на незалежну пресу владними олігархічними кланами Кучми - Медведчука - Януковича напере-додні президентських виборів 2004 року. Особливу увагу при цьому приділено газеті захисту інтересів селян України "Сільські вісті". In the ...
919751
  Гутиря С.І. Незалежна преса і нова влада // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 40-44


  У статті аналізуються фактори впливу тематики та змісту на результативність публікацій з політичної проблематики незалежного періодичного видання від перемоги Помаранчевої революції і до відставки так званої нової влади. Subject-matter and content, ...
919752
  Жадько В. Незалежна Україна - запорука миру і стабільності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (212). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
919753
  Падура М. Незалежна Україна була ідеалом Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 квітня (№ 7). – С. 5


  Уривок з книжки польського письменника і товариша Тараса Шевченка Якуба Гордона.
919754
  Падура М. Незалежна Україна була ідеалом Тараса Шевченка // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 13


  Про це писав польський письменник і товариш Кобзаря по казхській неволі Якуб Гордон.
919755
   Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : монографія : (присвяч. 25-річчю створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / [А.О. Гаркуша, Л.І. Ільчук, І.М. Крейдич та ін.] ; НДІ наук.-техн. і соц.-екон. проблем Нац. розвитку. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 768, [2] с. : іл., табл., карти. – Авт. зазнач. на корінці кн. та на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-46-8
919756
  Гайдуков Л.Ф. Незалежна Україна: внутрішні детермінанти міжнародного розвитку // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 57-61
919757
  Кралюк П. Незалежна Україна: історія та історики // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 грудня (№ 149/150)


  Попри чималі напрацювання є ще чимале поле для діяльності в плані націоналізації й позбавлення проросійських підходів.
919758
  Суржик Л. Незалежне агентство чи театр маріонеток? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 1, 11


  Міністерство освіти і науки України запропонувало внести зміни до Закону України "Про вищу освіту" (щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти)". Відповідний документ виставлено на сайті МОН для громадського обговорення. Головні ...
919759
  Лихошерст Л. Незалежне оформлення результатів перевірок - гарантія законності управлінського рішення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 182-183
919760
  Ковтун О. Незалежне оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти: досвід та перспективи / О. Ковтун, С. Сидоренко // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 52-60. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
919761
  Тертишник В. Незалежне судочинство-отже, не маніпулятивне // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 54-55
919762
  Онищенко О. Незалежне тестування-2015: серпом по неякісній освіті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 жовтня (№ 38). – С. 1, 12


  Український центр оцінювання якості освіти розпочав підготовку до проведення зовнішнього оцінювання-2015. І вже запропонував серйозні зміни до процедур ЗНО. Що ж нового буде у ЗНО 2015 року? На ці питання відповідає директор УЦОЯО (Українського центру ...
919763
  Верхогляд О. Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США в контексті діяльності ВНЗ України / О. Верхогляд, Ю. Романоновська, О. Романовський // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 3/4. – С. 175-189.
919764
  Верхогляд О.О. Незалежний (приватний) сектор вищої освіти США: типи і особливості університетів і коледжів / О.О. Верхогляд, О.О. Романовський, Ю.Ю. Романовська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 43-50. – (Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки ; вип. 6)
919765
  Добривечір А. Незалежний аудит як спосіб переконання в об"єктивності медіадосліджень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 1. – С. 44-45. – ISSN 1606-3732
919766
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 1 (1) лютий. – 2012
919767
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 2 (2) лютий. – 2012
919768
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 3 (3) квітень. – 2012
919769
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 4 (4) травень. – 2012
919770
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 5 (5) червень. – 2012
919771
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 6 липень. – 2012
919772
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 7 серпень. – 2012
919773
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 8 вересень. – 2012
919774
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 9 жовтень. – 2012
919775
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 10 листопад. – 2012
919776
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 11 грудень. – 2012
919777
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 1. – 2013
919778
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 2. – 2013
919779
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 3. – 2013
919780
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 4 (ІІ). – 2013
919781
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партисіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 5 (III). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919782
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 6. – 2013
919783
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 7. – 2013
919784
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 8. – 2013
919785
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 9. – 2013
919786
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 10. – 2013
919787
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 11. – 2013
919788
   Незалежний Аудитор : щомісячний часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "СОВА". – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 12. – 2013
919789
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 2 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919790
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012-. – ISSN 2311-9721
№ 3 (26). – 2014
919791
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-
№ 4 (27). – 2014
919792
   Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-
№ 5 (28). – 2014
919793
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 7 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919794
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 8 (II). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919795
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 9 (III). – 2014. – На обкл. назва "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919796
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 10 (IV). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919797
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 11 (1). – 2015. – 72 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919798
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 12 (II). – 2015. – 76 с. – На обкл. "Independent auditor". - Резюме укр., рос., англ. мовами
919799
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 13 (IIІ). – 2015. – 64 с. – На обкл. "Independent auditor". - Резюме укр., рос., англ. мовами
919800
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 14 (IV). – 2015. – 80 с. – На обкл. "Independent auditor". - Резюме укр., рос., англ. мовами
919801
   Незалежний Аудитор = Independent Auditor : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 15 (1). – 2016. – 80 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919802
   Незалежний Аудитор = Independent Auditor : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 16 (2). – 2016. – 72 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919803
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 17 (3). – 2016. – 70 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919804
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 18 (4). – 2017. – 70 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919805
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 19 (1). – 2017. – 60 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919806
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ : СОВА, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 20 (2). – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
919807
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ : СОВА, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 21 (3). – 2017. – 58 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919808
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ : СОВА, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 22 (4). – 2017. – 64 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919809
   Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ : СОВА, 2012-. – ISSN 2306-0050
№ 23 (1). – 2018. – 48 с. – На обкл. "Independent auditor". Резюме укр., рос., англ. мовами
919810
  Пархомчук Т. Незалежний президент незалежної України. Переосмислити недовчені уроки революцій Віктора Ющенка // Україна молода. – Київ, 2021. – 10 березня (№ 23). – С. 4


  Україна пережила два серйозні Майдани-революції, котрі дали двох по-новому сформованих патріотичних лідерів. Перший у 2004 році - Віктора Ющенка. Останній 2013-2014 років - Петра Порошенка. І щоразу складалося враження, що з потаємних глибин майбуття ...
919811
  Шірінян Л.В. Незалежний рейтинг ринку страхування в Україні : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 118-125 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
919812
   Незалежний Туркменістан: демодернізація // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська, М.С. Дорошко, Р.Н. та ін. Жангожа. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 201-220. – ISBN 978-966-02-8276-6
919813
  Третяк О.В. Незалежний університет незалежної держави // Вечірній Київ, 1993. – 15 липня
919814
  Звонська-Денисюк Незалежні дієприкметникові конструкції в грецькому тексті Нового Завіту та проблеми їх перекладу українською мовою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Провадиться семантичний аналіз вживання незалежної дієприкметникової конструкції "родовий відмінок самостійний" у тексті Нового Завіту та проблеми її перекладу українською мовою. Автор висуває тезу про стилістичну нейтральність та обмежену синтаксичну ...
919815
  Кравчук Л. Незалежні крізь терни. Україні - 20 : Інтерв"ю першого Президента України Леоніда Кравчука - журналу "Право України" / Л. Кравчук, О. Святоцький, А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 5-12. – ISSN 0132-1331


  На прес-конференції інформаційному агенству журналу "Право України" вдалося поспілкуватися з перщим Президентом України - Леонідом Кравчуком, про перспективи та майбутнє нашої країни.
919816
  Бачинська К. Незалежні та багаті. Кабінет Міністрів підтримав фінансову автономію українських вищих навчальних закладів / К. Бачинська, Г. Рудик // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 117). – С. 13


  Відтепер українські ун-ти в межах реформи мають отримати фінансову, академічну та організаційну автономію.
919817
  Воробйова О. Незалежні установи оцінювання як засіб забезпечення якості вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 88-91. – ISSN 2308-4634


  У межах даної статті розглянуто та проаналізовано вплив незалежних установ оцінювання на забезпечення якості вищої освіти та підвищення конкурентоздатності закладів вищої освіти. На основі проведеного аналізу визначено, що необхідно розробити та ...
919818
  Балакін Р.Л. Незалежні фіскальні інституції в державах - членах ЄС: функції та завдання в умовах пандемії COVID-19 // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 12 (301). – Бібліогр.: 39 назв
919819
  Сердюк В.В. Незалежність і неупередженість суду як складові права на судовий захист та їх значення для Верховного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 30-37. – (Правознавство ; Вип.306)
919820
  Вегеш М. Незалежність Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 3-15. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
919821
  Кампо В. Незалежність конституційних суддів: український досвід у європейському контексті // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-31.
919822
  Сас О.С. Незалежність конституційного контролю в особі Конституційного Суду України - запорука демократичної правової держави // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 44-48. – ISSN 2220-1394
919823
  Капітоненко М.Г. Незалежність Косова як виклик для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 24-27
919824
  Тимченко Л.О. Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
919825
  Каравайцева О.В. Незалежність Косово: історія та міжнародні наслідки конфлікту // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 111-120
919826
  Данилишин Б. Незалежність НБУ - це незалежність політики, а не окремих осіб за фасадом незалежності інституції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 листопада (№ 41). – С. 7


  "26 жовтня виповнилося три роки з початку діяльності нинішнього складу Ради Національного банку України і мого обрання головою цієї Ради. Член Ради НБУ - це делеговане представництво за квотою президента чи Верховної Ради України. За ці роки Рада банку ...
919827
  Дорохов Микола Незалежність по-радянські або Чому республіканський наркомат оборони УРСР мав статус англійської королеви, а керманич генерал Герасименко потрапив у немилість "великого кормчого" / Дорохов Микола, Щербінін Олександр // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-33


  Герасименко Василь Пилипович ( 1900-1961 ) Генерал-лейтенант, з 1945 р. Нарком Оборони УРСР.
919828
  Весецька Р. Незалежність прокуратури та Європейський Союз // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 114-118
919829
  Сібільова Н.В. Незалежність прокурора у кримінальному судочинстві - одна з гарантій незалежності суду // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 255-259


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
919830
  Невмержицький Є. Незалежність прокурора як гарантія забезпечення верховенства права в державі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 63-70.
919831
  Шульган І. Незалежність прокурорів як засада діяльності прокуратури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2021. – С. 153-158. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 8 № 4 (32)). – ISSN 2415-3818
919832
  Смокович М. Незалежність судді як складова принципу верховенства права // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (23). – С. 14-25
919833
  Алєєва І.В. Незалежність суддів - гарантія конституційного права на судовий захист // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-39
919834
  Горецький О. Незалежність суддів vs безкарність суддів: як знайти баланс // Юридична газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 49). – С. 18-19
919835
  Городовенко В.В. Незалежність суддів і моральні засади суддівської професії // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.42-44
919836
  Городовенко В. Незалежність суддів і самостійність судів у контексті нового етапу судово-правової реформи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 206-215. – ISSN 1993-0909
919837
  Потильчак О.І. Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 6 (166). – С. 44-48
919838
  Галайденко Т. Незалежність суддів як індикатор стану вітчизняної судової системи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 12-14
919839
  Крижанівський В.В. Незалежність судової влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 24-29. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальну та правову природу незалежності судової влади, систему засобів її забезпечення. Розглядаються проблеми взаємодії судової влади із законодавчою й виконавчою гілками влади. Звертається увага на форми соціального контролю за судовою ...
919840
  Мочульська М. Незалежність судової влади в Австрії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 101-103
919841
  Бабій І.В. Незалежність судової влади в особі судді-запорука демократичної держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 60-64. – ISBN 966-614-021-7
919842
  Осетинський А.Й. Незалежність судової влади в Україні в контексті міжнародних стандартів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 83-92
919843
  Василевич М.В. Незалежність судової влади в Україні: історія та перспективи розвитку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 231-240
919844
  Восколович Ю. Незалежність судової влади: ії форми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 373-374
919845
  Яценко І.С. Незалежність судової гілки влади як складова частина конституційного принципу поділу влади та кримінальна відповідальність суддів за декларування недостовірної інформації. Досвід Республіки Польща // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 79-82. – ISSN 2308-9636
919846
  Камінська І.В. Незалежність суду як засада організації судової влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Камінська Ілона Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
919847
  Камінська І.В. Незалежність суду як засада організації судової влади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Камінська Ілона Василівна ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – 214 арк. – Додатки: арк. 199-214. – Бібліогр.: арк. 176-198
919848
  Попович Є. Незалежність та деполітизація прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С.54-61
919849
  Рум"янцев В. Незалежність та інстанційність судової системи за судовою реформою 1864 р. (до 150-річчя судової реформи 1864 р.) / В. Рум"янцев, О. Середа // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 84-94. – ISSN 1993-0909
919850
  Сигалов А. Незалежність та особистість. Пам"ятi Олександра Омельченка // Україна молода. – Київ, 2022. – 10 лютого (№ 6)


  Олександр Олександрович Омельченко народився 9 серпня 1938 року в селi Зозiв на Вiнниччинi. Змолоду обрав професiю будiвельника, закiнчивши 1959 року Київський будiвельний технiкум, а 1974-го - Київський iнженерно-будiвельний iнститут. Мав також ...
919851
  Дорошенко І.В. Незалежність та прозорість центрального банку: еволюція в умовах сучасної глобалізаційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 72-77.
919852
  Дорошенко І.В. Незалежність та прозорість Центрального банку: еволюція в умовах сучасної глобалізаційної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 119-124
919853
  Альбрехт П.-А. Незалежність та співробітництво: власний шлях України до державно-правової орієнтації та орієнтації на права людини // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 278-297. – ISBN 978-3-8305-3271-2
919854
  Шемшученко Ю.С. Незалежність України 1991 року: ретроспектива факторів проголошення та початкового етапу суверенізації держави / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – C. 3-12. – ISSN 0869-2491
919855
   Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (22 серпня 2011 р., м. Київ) : до 20-річчя незалежності України / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [упоряд. : Я.А. Жаліло, С.О. Янішевський]. – Київ : НІСД, 2011. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-554-142-4
919856
  Таланчук П. Незалежність України, як і власну гідність, громадянам необхідно захищати, навіть не вміючи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 12-16. – ISSN 1819-7329
919857
   Незалежність України: історичні витоки та перспективи : матеріали наук.-практичної конф. 22 серпня 1996 р. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1997. – 228 с. – ISBN 966-02-0209-1
919858
  Шевченко А.Є. Незалежність України: ретроспективний аналіз, сучасність, перспектива // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 06-08. – ISSN 2312-1831
919859
  Хохич Д.Г. Незалежність центральних банків: індексний підхід // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 5 (318). – Бібліогр.: 17 назв
919860
  Дудченко В.Ю. Незалежність центральних банків: світові тенденції // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 177-183. – ISSN 2410-9576
919861
  Сас Б. Незалежність Центрального банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.11-13. – ISSN 1605-2005
919862
  Бич І.В. Незалежність Центрального банку як один із найважливіших факторів європейської інтеграції // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 120-124. – (Правознавство ; Вип.286)
919863
  Любіч О.О. Незалежність центрального банку як органу монетарної політики / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, Н.П. Шульга // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 11 (300). – Бібліогр.: 30 назв
919864
  Ковальчук А. Незалежність Центрального банку як проблемний фактор подолання фінансової кризи (правовий контекст) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 32-38.
919865
  Козюк В.В. Незалежність центробанків та інфляція: фрагментаризація суспільства vs верховенство право // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 7-21 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
919866
  Козюк В. Незалежність центробанків та інфляція: які з інституційних факторів важливіші? // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 1. – С. 94-119 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1811-3141
919867
  Козюк В. Незалежність центробанків, інфляція та фрагментаризація суспільства в постсоціалістичних країнах // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 2 (69), квітень - червень. – С. 167-186. – ISSN 1684-906Х
919868
  Бочуляк Н. Незалежність як домінанта адвокатського самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 12-19. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
919869
  Зіганшина Л.О. Незалежність як життєтворчість за умови абсолютної необхідності за вченням П. Іванова // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.82-97. – ISSN 2075-1443
919870
  Василенко В. Незалежність як імператив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 33/34 (405/406), 21-27.08.2015 р. – С. 17-21. – ISSN 1996-1561


  Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року означало не лише відновлення української державності - це був вирішальний чинник у розпаді радянської тоталітарної імперії.
919871
  Горлач М.В. Незалежність як основа діяльності прокурора // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 176-177. – ISBN 978-966-419-280-1
919872
  Іваницький С.О. Незалежність як принцип адвокатури // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 1 (69). – С. 68-75
919873
  Данілов А. Незалежність як принцип діяльності арбітражного керуючого // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 252-267. – ISSN 1026-9932
919874
  Ісаюк О. Незалежність. Проголошена чи відновлена? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 14 серпня (№ 17/18). – С. 1, 3
919875
  Верещагіна А. Незалежність: від джерел до сьогодення / А. Верещагіна, Б. Верещагін // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 12 - 18 серпня (№ 32). – С. 3-4
919876
  Верещагіна А. Незалежність: від джерел до сьогодення (події, факти, долі) / А. Верещагіна, Б. Верещагіна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 19-31 серпня (№ 33-34)
919877
  Лифшиц М.А. Незаменимая традиция. / М.А. Лифшиц, Л.Я. Рейнгард. – М., 1974. – 183с.
919878
  Аграновский А.А. Незаменимые : записки писателя / А.А. Аграновский. – Москва : Детская литература, 1976. – 240 с. – (Библиотечная серия)
919879
  Кэллоуэй Д. Незаменимые = Indispensable : как стать неотъемлемой частью жизни своих потребителей / Джо Кэллоуэй ; [пер. с англ. О.И. Медведь]. – Москва : Эксмо, 2007. – 253, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Предм. указ.: с. 249-253. – (Проффесиональные издания для бизнеса). – ISBN 978-5-699-21028-2
919880
  Терлецкий В.К. Незаменимые продукты леса / В.К. Терлецкий. – Львов, 1985. – 127с.
919881
  Соколов В.А. Незаменимый дед. Комедия / В.А. Соколов. – М., 1965. – 16с.
919882
  Олейник С.И. Незаменимый Мацепура : Стихи / С.И. Олейник. – Москва : Правда, 1954. – 48с.
919883
  Гордеев С.М. Незамерзающее течение / С.М. Гордеев. – М, 1973. – 80с.
919884
  Сургутская Е. Незамерзающие реки / Е. Сургутская. – К., 1958. – 352с.
919885
  Сургутская Е.Ф. Незамерзающие реки / Е.Ф. Сургутская. – К., 1985. – 438с.
919886
  Лескин С.Ф. Незаметная должность / С.Ф. Лескин. – Москва, 1964. – 164с.
919887
  Захаров Владимир Незаметная правда : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 56-61. – ISSN 0130-7673
919888
  Картер У. Незаметная служба / У. Картер, Э. Дюваль. – М., 1963. – 320с.
919889
  Щепкина-Куперник Т.Л. Незаметные люди. – Москва : Издание Д.П.Ефимова, 1901. – 467 с.
919890
  Турсун-Ходжаев Незаметный подвиг. [Добрые соседи] : рассказы / Марат Турсун-Ходжаев. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1967. – 48 с. – На обл. загл.: Новые рассказы
919891
  Пармузин Б.С. Незаметный человек / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1958. – 111с.
919892
  Полищук О. Незаметный этноцид. В России исчезающим видом стали русские // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 20 февраля (№ 8). – С. 20-21


  Если за четверть века существования в РФ в ее тюркских республиках этнические русские выдавливались титульными нациями постепенно, то на Северном Кавказе эти процессы произошли стремительно.
919893
  Кудрявцев П.П. Незамеченная смерть : памяти М.А. Протопопова // [Памяти отшедших]. – [Б.м., 1899. – 8 с.
919894
  Варшавский В.С. Незамеченное поколение / В.С. Варшавский. – Москва, 1992. – 387с.
919895
  Юлевич О.І. Незамінні амінокислоти в раціонах годівлі відлучених поросят // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 126-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
919896
  Мікульонок І.О. Незамінні помічники інженера недавнього минулого // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 5 (117). – С. 17-21
919897
  Терещенко Т.М. Незаміщення синтаксичних позицій головних членів речення у турецькому розмовному мовленні: функціональній аспект // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 306-311
919898
  Скляренко Г. Незамкнене коло українського бароко // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 3/4 (81). – С. 128-129. – ISSN 0130-1799
919899
  Прушковська І.В. Незамкненість канону: поетика турецької драматургії : монографія / Ірина Прушковська. – Київ : Український письменник, 2015. – 388, [2] с. – Імен. та предм. покажч.: с. 379-387. – Бібліогр.: с. 342-378. – ISBN 978-966-579-471-4
919900
  Годованець М.П. Незаможник Клим. / М.П. Годованець. – Вінниця, 1927. – 32с.
919901
  Соболенко Р.К. Незамужняя вдова / Р.К. Соболенко. – Москва, 1965. – 282 с.
919902
  Соболенко Р.К. Незамужняя вдова : повесть / Роман Соболенко; пер. с белорус. А.Чесноковой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1974. – 223 с.
919903
  Махінчук М.Г. Незамулимі джерела : поезії / Микола Махінчук. – Київ : Український письменник, 2016. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-579-502-5
919904
  Култыгин В.П. Незападные концепции глобализации // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2002. – Т. 4, вып. 1/2. – С.80-103. – ISSN 1606-951Х
919905
  Маринина А. Незапертая дверь / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-04-008932-5
919906
  Аграфов А.П. Незаписанные в Евангелии изречения Христа Спасителя и новооткрытые изречения его / Аграфов А.П. – Санкт-Петербург : Лопухина, 1897. – 20 с. – С фотограф. снимком с новооткрытого памятника древней письменности
919907
  Супранова Е. Незапланированная жизнь // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 17-22. – ISSN 0321-1878
919908
  Виханський Б. Незаплямована честь дивізійників // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 12-13


  До 70-річчя створення дивізії "Галичина".
919909
  Селезньов М. Незареєстрована нерухомість: умови примусового продажу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 22-23
919910
  Самолова Н. Незареєстрований промисловий зразок в індустрії моди // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (119). – С. 11-18. – ISSN 2308-0361
919911
  Капіца Ю. Незареєстрований промисловий зразок: особливості захисту прав у Європейському Союзі та проблеми тролінгу в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 60-71. – ISSN 2308-0361
919912
  Грицюк В. Незасвоєний урок історії? // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 46-50


  З нагоди 75-ї річниці початку Другої світової війни.
919913
  Шавалюк Л. Незасвоєний урок. Про тенденції та перспективи зовнішньоекономічних відносин між Україною та Японією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 12 (696), 23.03- 1.04.2021. – С. 32-35. – ISSN 1996-1561
919914
  Мироненко В.В. Незастосування ядерних озброєнь у доктринальних вимірах ракетно-ядерних програм провідних країн світу // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 229-237. – ISSN 2786-7269
919915
  Потєхін О.В. Незастосування ядерної зброї у військово-політичній стратегії США та Україна // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 132-152
919916
  Хайкин С.Э. Незатухающие колебания / С.Э. Хайкин. – М-Л, 1953. – 127с.
919917
  Никаноров А.В. Незатянувшаяся петля / А.В. Никаноров. – М, 1963. – 108с.
919918
  Буткевич В.Г. Незаурядный организатор и выдающийся исследователь современного международного права (введение к изучению вклада в науку международного права проф. В.Н. Денисова) // Международное право как основа современного миропорядка : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / А.Я. Мельник, В.Г. Буткевич, В.И. Акуленко, С.А. Мельник, А.В. и др. Кресин. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – С. 92-161. – ISBN 978-966-438-738-2
919919
  Бояров В. Незахищений свідок // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 2. – С.24-27. – ISSN 1726-3077
919920
  Цушко В.В. Незахищеність прав власності та боротьба за ренту в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 73-81. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
919921
  Кажукало Ю. Незахищеність статусу набувача за договором довічного утримання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 35-36
919922
  Кажукало Ю. Незахищеність статусу набувача за договором довічного утримання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 35-36
919923
  Кашежева И.И. Незаходящее солцне / И.И. Кашежева. – Нальчик, 1965. – 148с.
919924
  Пахаренко В. Незбагнений апостол : Світобачення Шевченка / В. Пахаренко. – 2-ге вид-ня. – Черкаси : Брама-Ісуеп, 1999. – 296 с. – ISBN 966-95675-0-5
919925
  Кіт Л. Незбагненна ефективність математики // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Щороку публічні лекції Філдсівського лауреата Юхима Зельманова збирають в університетських аудиторіях сотні слухачів. Нинішня була особливо велелюдною, адже її тема – «Математика – наука чи мистецтво?» – здатна зацікавити будь-кого".
919926
  Ющук І. Незбагненна річ із правописом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 4-10 лютого (№ 5). – С. 1,4


  "Дивує поведінка дорослих людей у цьому питанні - зокрема Окружного адміністративного суду Києва, який на вимогу семикласниці, ні сіло ні впало, 28 січня 2021 року скасовує постанову Кабінету Міністрів і перекреслює тривалу працю Української ...
919927
  Сирохман М. Незбагненна ясність буття // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 15-18. – ISSN 2520-6419


  Пономаренко Надія Степанівна, український художник-графік, живописець, заслужений художник України.
919928
  Шимборська Віслава Незбагненне життя : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 201-213
919929
  Вільде І. Незбагненне серце / І. Вільде. – Львів : Каменяр, 1990. – 255с. – ISBN 5-7745-0200-7
919930
  Кістерський Л.Л. Незбагненні шляхи Європи: в пошуках гармонії / Л.Л. Кістерський, О.А. Романенко, Т.В. Липова // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 14 назв
919931
  Мірошниченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л. Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
919932
  Мірошніченко В.С. Незбагненність культури: металогічний проект філософії культури С.Л.Франка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 157-165
919933
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2016. – 4 с.
919934
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Січень (число 1). – 2017. – 4 с.
919935
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Лютий (число 2). – 2017. – 4 с.
919936
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2017. – 4 с.
919937
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Липень (число 7). – 2017. – 4 с.
919938
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2017. – 4 с.
919939
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2017. – 4 с.
919940
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2017. – 4 с.
919941
   Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2017. – 4 с.
919942
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2020. – 4 с.
919943
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Вересень (число 9). – 2020. – 4 с.
919944
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2020. – 4 с.
919945
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2020. – 4 с.
919946
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2020. – 4 с.
919947
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Січень (число 1). – 2021. – 4 с.
919948
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Лютий (число 2). – 2021. – 4 с.
919949
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Березень (число 3). – 2021. – 4 с.
919950
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Квітень (число 4). – 2021. – 4 с.
919951
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2021. – 4 с.
919952
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Червень (число 6). – 2021. – 4 с.
919953
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Червень (число 7). – 2021. – 4 с.
919954
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2021. – 4 с.
919955
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Вересень (число 9). – 2021. – 4 с.
919956
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2021. – 4 с.
919957
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2021. – 4 с.
919958
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2021. – 4 с.
919959
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Січень (число 1). – 2022. – 4 с.
919960
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Лютий (число 2). – 2022. – 4 с.
919961
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Березень - квітень (число 3/4). – 2022. – 4 с.
919962
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2022. – 4 с.
919963
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Червень (число 6). – 2022. – 4 с.
919964
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Липень (число 7). – 2022. – 4 с.
919965
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Серпень (число 8). – 2022. – 4 с.
919966
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Вересень (число 9). – 2022. – 4 с.
919967
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Жовтень (число 10). – 2022. – 4 с.
919968
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Листопад (число 11). – 2022. – 4 с.
919969
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Грудень (число 12). – 2022. – 4 с.
919970
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Травень (число 5). – 2023. – 4 с.
919971
   Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ
Червень (число 6). – 2023. – 4 с.
919972
  Савич І.С. Незборима пам"ять : художньо-мемуарні оповіді / І.С. Савич. – Київ : Молодь, 1980. – 120 с.
919973
   Незборима сила ідей Жовтня. – К., 1967. – 184с.
919974
  Руденко М.Д. Незбориме плем"я : поезії / М.Д. Руденко. – Ужгород, 1948. – 136 с.
919975
  Надуваний П. Незборимі: Дружба Івана Франка з Михайлом Коцюбинським // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 14
919976
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – Рязань, 1960. – 375 с.
919977
  Триоле Э. Незванные гости / Э. Триоле. – К., 1994. – 352с.
919978
  Жаден Ю.А. Незваный гость хуже...? // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 39-41


  История поговорки "Незваный гость хуже татарина"
919979
  Махній М. Незвичайна антропологія = Extraordinary antropology : [науково-популярний курс] / Микола Махній ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім.Т.Г. Шевченка, 2011. – 188 с. : іл.
919980
  Чжоу Лі-бо Незвичайна весна / Чжоу Лі-бо. – К., 1962. – 411с.
919981
  Бризгун-Соколик Незвичайна жінка - незвичайна книжка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 19 серпня (число 31/32). – С. 12


  "Українська спільнота в Аргентині: історико-етнологічний аспект" Оксани Сапеляк.
919982
  Гринько Д.Г. Незвичайна історія / Д.Г. Гринько. – К., 1974. – 176с.
919983
  Керекеш Ю.Ю. Незвичайна любов / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1972. – 214с.
919984
  Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика!... / Б. Еренгросс. – Київ, 1982. – 192с.
919985
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Умека / Веддінг Алекс. – Київ, 1956. – 307с.
919986
  Веддинг А. Незвичайна пригода Каспара Умека / А. Веддинг. – Київ, 1982. – 280с.
919987
  Веддінг Алекс Незвичайна пригода Каспара Шмека / Веддінг Алекс. – Київ, 1982. – 280с.
919988
  Виговський В. Незвичайна розвідка : оповідання / В. Виговський. – Київ, 1976. – 56 с.
919989
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
919990
  Гавдида Н. Незвичайна сполука пера і пензля (до 135-річчя від дня народження Богдана Лепкого) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 191-194. – ISBN 966-7060-92-6
919991
  Колесников В.П. Незвичайна фотографія. / В.П. Колесников. – Київ, 1980. – 148 с.
919992
  Білоусов А. Незвичайне зібрання клубу імені академіка Фролькіса / А. Білоусов, І. Тарабан // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 28-33. – ISSN 1819-7329


  Клуб творчої інтелігенції імені академіка В.В. Фролькіса - один із шановних інтелектуальних форумів Києва.
919993
  Муранов О.П. Незвичайне і грізне в природі / О.П. Муранов. – К., 1976. – 351с.
919994
  Федін К. Незвичайне літо. / К. Федін. – К, 1954. – 652с.
919995
  Грищенко В.М. Незвичайний заліт рожевих пеліканів (Pelecanus onocrotalus) на Канівщину // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 56-57. – ISSN 1727-0200


  Seven young birds were observed on a bank of the Dnieper in the town of Kaniv (49.45 N, 31.29 E) early morning on 25.11.2014. They rested on sand near the water. A weakened young White Pelican was found on a field near the village of Liplyave in Kaniv ...
919996
  Кохан В.І. Незвичайний злочин / В.І. Кохан. – Ужгород, 1984. – 400с.
919997
  Прилежаєва М.П. Незвичайний рік / М.П. Прилежаєва. – К, 1986. – 336с.
919998
   Незвичайні будівлі України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 47-50
919999
  Стоєцький Валентин Незвичайні надзвичайні пригоди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 26
920000
  Задорожний М.П. Незвичайні пляжі світу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 45-47 : фото
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,