Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
919001
  Суржик Л. Наука за гратами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 липня (№ 24). – С. 1, 12


  Парламентські слухання, присв. проблемам вітчизняної науки, які відбулися 2 лип., можна вважати знаковими. (Попри скепсис щодо подібного роду "говорилень", ККД яких часто обмежується "випусканням пари"). По-перше, колишня, зметена Майданом, влада ...
919002
  Онопрієнко В.І. Наука за часів незалежності України / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 113-118. – ISBN 978-617-571-105-7
919003
  Короденко М. Наука залежить від кожного. Як і фінансування // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка пройшов міжнародний семінар для проректорів з наукової роботи "Еволюція якості наукової діяльності". Зі вступним словом виступив ректор університету, президент Спілки ректорів закладів вищої освіти Л. Губерський.
919004
   Наука заради миру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Щодо програми "Наука заради миру та безпеки".
919005
   Наука заради миру та безпеки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-13 грудня (№ 47/49). – С. 2


  Щодо інформаційного дня Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки", що відбувся 21 листопада 2019 року, в приміщенні МОН.
919006
   Наука західного регіону України (1990-2010) : до 40-річчя Захід. наук. центру / [О.В. Ангельський та ін. ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Західний наук. центр. – Львів : ПАІС, 2011. – 671, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на с. 614-622. - На тит. арк також: Західний науковий центр, 1971. – Бібліогр.: с. 623-668 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-64-4


  Цю книгу невідомих творів одного з провідних українських пись­мен­ників Франкової школи Тимотея (Тимофія) Бордуляка (1863–1936) упоряд­кував його онук Тимофій Бордуляк, названий на честь діда. Автографи цих творів зберігаються в упорядника та в його ...
919007
  Корній В.В. Наука західного регіону України: статистика та інформаційне середовище / В.В. Корній, О.Д. Зинюк, Р.Р. Романюк // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 98-106. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Проблемні питання щодо розвитку науково-інформаційних ресурсів.
919008
  Назарчук З.Т. Наука Західного регіону України: тенденції, проблеми та пропозиції / З.Т. Назарчук, І.М. Мриглод, Р.Р. Романюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61-70. – ISSN 0372-6436
919009
  Терентьева Л.Н. Наука и "антинаука" в системно-параметрическом измерении // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 7-18
919010
   Наука и будущее. – М, 1990. – 236с.
919011
  Козлов Б.И. Наука и война : вклад АН СССР в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Инситут истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-29. – ISSN 0205-9606
919012
  Ковалева С.К. Наука и Вселенная // История науки и техники : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва, 2013. – № 5. – С. 25-33. – ISSN 1813-100X


  «Отыщи всему начало и ты многое поймешь» Козьма Прутков. Начиная с середины ХХ века, сложилось мнение о завершенности развития физики. Основной упрек к физике: почему нет общих непротиворечивых оснований, которые позволили бы объединить квантовую ...
919013
  Пуанкаре Анри Наука и гипотеза / Анри Пуанкаре, чл. Акад. наук Парижскогоун-та ; Пер. с фр. А.И. Бучинского, Н.М. Соловьева и Р.М. Соловьева ; С портр. автора и предисл. проф. Н.А. Умова. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1904. – VIII, 268 с., 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Пер.: Бакинский, Алексей Иосифович 1877-1944 Соловьев, Николай Михайлович Соловьев, Рафаил Михайлович 1879-1904 Авт. предисл.: Умов, Николай Алексеевич (1846-1915)
919014
  Цейтлин З.А. Наука и гипотеза : Историко-критическое исследование математических начал натуральной философии в связи с учением о методе естеств. и обществ. наук / З.А. Цейтлин. – Москва; Ленинград : Гос. изд-во, 1926. – 216с.
919015
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Москва : Госиздат, 1920. – 478 с.
919016
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – Л. : Прибой, 1926. – 432 с.
919017
  Тимирязев К.А. Наука и демократия : Сборник статей 1904-1919 гг. / К.А. Тимирязев. – М. : Соцэкгиз, 1963. – 498 с.
919018
   Наука и ее место в культуре. – Новосибирск, 1990. – 272с.
919019
  Габриэлян Г.Г. Наука и ее роль в обществе / Г.Г. Габриэлян. – Ереван, 1956. – 339с.
919020
  Трошин Д.М. Наука и ее роль в современном обществе. / Д.М. Трошин. – М., 1960. – 46с.
919021
  Несветайлов Г.А. Наука и ее эффективность. / Г.А. Несветайлов. – Минск, 1979. – 111с.
919022
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – Петроград
Ч. 1. – 1918. – 113 с.
919023
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – Петроград
3. – 1921. – 224с.
919024
  Вальден П.И. Наука и жизнь / П.И. Вальден. – 2-е изд. – Петроград
1. – 1922. – 112с.
919025
   Наука и жизнь. – М, 1949. – 462с.
919026
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-
№ 1. – 1974. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919027
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-
№ 1. – 1975. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919028
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1976. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919029
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1977. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919030
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1978. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919031
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1979. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919032
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1980. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919033
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1981. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919034
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1982. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919035
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1983. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919036
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1984. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919037
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1985. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919038
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1986. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919039
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1987. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919040
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919041
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919042
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919043
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919044
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919045
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919046
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919047
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919048
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919049
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919050
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919051
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1988. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919052
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919053
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919054
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919055
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919056
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919057
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919058
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919059
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919060
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919061
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919062
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1989. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919063
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919064
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919065
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919066
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919067
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919068
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919069
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919070
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919071
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919072
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1990. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919073
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919074
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919075
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919076
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919077
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919078
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919079
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919080
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919081
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Правда, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1991. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919082
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919083
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919084
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919085
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919086
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5/6. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919087
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919088
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919089
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919090
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919091
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919092
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1992. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919093
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919094
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919095
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919096
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919097
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919098
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919099
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919100
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919101
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919102
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва : Пресса, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1993. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919103
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1995
919104
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1995
919105
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1995
919106
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1995
919107
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1995
919108
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1995
919109
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1995
919110
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1995
919111
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1995
919112
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1995
919113
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1995
919114
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1995
919115
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1996
919116
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1996
919117
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1996
919118
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1996
919119
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1996
919120
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1996
919121
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 1996
919122
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 1996
919123
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 1996
919124
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 1996
919125
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 1996
919126
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 1996
919127
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 1997
919128
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 1997
919129
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 1997
919130
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 1997
919131
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 1997
919132
   Наука и жизнь. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 1997
919133
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919134
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919135
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919136
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919137
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919138
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919139
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919140
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919141
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919142
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919143
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919144
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2001. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919145
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1890-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919146
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919147
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919148
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919149
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919150
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919151
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919152
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919153
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919154
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919155
   Наука и жизнь : Научно- популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919156
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2002. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919157
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919158
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919159
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919160
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919161
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919162
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919163
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919164
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919165
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919166
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919167
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2003. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919168
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2003. – 160 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919169
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919170
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919171
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919172
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919173
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919174
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2004. – 160 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919175
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919176
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919177
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919178
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919179
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2004. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919180
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2004. – 160 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919181
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919182
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919183
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919184
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919185
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919186
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919187
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919188
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919189
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919190
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919191
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919192
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2005. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919193
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919194
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919195
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919196
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919197
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919198
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919199
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919200
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919201
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919202
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919203
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919204
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2006. – 144 с. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919205
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919206
   Наука и жизнь : Научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-079-5
№ 1. – 2007
919207
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919208
   Наука и жизнь : Научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-079-5
№ 2. – 2007
919209
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919210
   Наука и жизнь : научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-079-5
№ 3. – 2007
919211
   Наука и жизнь : научно-популярное издание. – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 4. – 2007
919212
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919213
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919214
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919215
   Наука и жизнь : Научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919216
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919217
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919218
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2007
919219
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919220
   Наука и жизнь : научно-популярный журнал. – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2007. – Основан в 1890 году. Изд. возобновлено в 1934 г.
919221
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919222
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 1 (5). – 2008
919223
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 2 (6). – 2008
919224
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919225
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919226
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 3 (7). – 2008
919227
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 4 (8). – 2008
919228
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919229
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919230
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919231
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919232
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919233
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919234
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919235
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919236
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2008. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919237
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919238
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 1 (9). – 2009
919239
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 2 (10). – 2009
919240
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919241
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 3 (11). – 2009
919242
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919243
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919244
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 4 (12). – 2009
919245
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 5 (13). – 2009
919246
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919247
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919248
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2007-. – ISBN 966-396-058-2
№ 6 (14). – 2009
919249
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919250
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919251
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919252
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919253
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919254
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2009. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919255
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 1 (15). – 2010
919256
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919257
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 2/3. – 2010
919258
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919259
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919260
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919261
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 4/5. – 2010
919262
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919263
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919264
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 6/7. – 2010
919265
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919266
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919267
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 8/9. – 2010
919268
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919269
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919270
   Наука и жизнь : научно-популярное издание / ООО "Новая детская литература". – Киев, 2006-
№ 10. – 2010
919271
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919272
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2010. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919273
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919274
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919275
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд. возобновлено в окт. 1934 года
919276
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919277
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919278
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919279
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919280
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919281
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая орг. "Редакция журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919282
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2011. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919283
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919284
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919285
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919286
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919287
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919288
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919289
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919290
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919291
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919292
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919293
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919294
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2012. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919295
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 1. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919296
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 2. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919297
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 3. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919298
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 4. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919299
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 5. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919300
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 6. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919301
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 7. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919302
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 8. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919303
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 9. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919304
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 10. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919305
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 11. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919306
   Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 1934-. – ISSN 0028-1263
№ 12. – 2013. – Журнал основан в 1890 году. Изд.возобновлено в окт. 1934 года
919307
   Наука и жизнь (Владимир Литвин) // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 13 (450). – С. 41.


  Зав. каф.новейшей истории КНУТШ.
919308
   Наука и жизнь в начале 20 века : Сто лет назад // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
919309
  Вальден П.И. Наука и жизнь. / П.И. Вальден. – Петроград
2. – 1919. – 148с.
919310
   Наука и журанлист. – Москва, 1970. – 287с.
919311
   Наука и журналист, 1976. – 192с.
919312
   Наука и закономерности ее развития. – Томск, 1977. – 171с.
919313
  Тимирязев К.А. Наука и земледелец : Простейшие опыты по физиологии и земледелию / К.А. Тимирязев. – Москва : ГИЗ, 1925. – 72 с.
919314
  Ионин Л.Г. Наука и идеология в "левом" критическом рационализме // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1980. – Вып. 3. – С. 236-265. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
919315
  Булатов В.П. Наука и инженерная деятельность / В.П. Булатов, Е.А. Шаповалов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 111 с. – (НТП: общество, человек, машина)
919316
   Наука и инновации : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск. – ISSN 1818-9857
№ 10 (104). – 2011
919317
   Наука и инновации в БГУ. – 2-е изд., исправл. и доп. – Минск : БГУ, 2006. – 90с. : илл. – ISBN 985-485-632-1
919318
  Иванова Н.И. Наука и инновации в полицентричном мире // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 698-711. – ISSN 0869-5873


  Инновационная составляющая экономики, использование постоянно обновляемого ресурса знаний и технологий становятся основным фактором устойчивого развития. О том, как эта истина учитывается в политике государств мира, о месте России в этом процессе ...
919319
   Наука и инновации в условиях кризиса: статистический анализ / И.А. Кузнецова, Н.В. Городникова, Т.В. Ратай, С.Ю. др. Гостева // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
919320
  Власов В.А. Наука и инновации томских политехников // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 81-86. – ISSN 0869-3617


  В публикации нашли отражение основные достижения вуза на российском и мировом уровнях, представлена инновационная инфраструктура университета, изложены ключевые направления сотрудничества в сфере научной деятельности, приведены результаты научных ...
919321
  Сухотин А.К. Наука и информация / А.К. Сухотин. – Москва, 1971. – 127с.
919322
  Пацюков Виталий Наука и искусство : мифология перекрестков // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 46-53
919323
   Наука и искусство географии. – Москва : Прогресс, 1989. – 199с.
919324
  Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений / О.И. Ларичев. – Москва : Наука, 1979. – 200с.
919325
  Беспалов В.А. Наука и искусство принятия управленческих решений : [учеб. пособие для фак. повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сел. хоз-ва] / В.А. Беспалов. – Киев : Вища школа, 1985. – 135 с. – Библиогр.: с. 133-134
919326
  Хилл П. Наука и искусство проектирования / П. Хилл. – Москва, 1973. – 262с.
919327
   Наука и искуство географии : спектр взглядов ученых СССР и США. – Москва : Прогресс, 1980. – 200с.
919328
  Благов Ю.Е. Наука и космос : Стратегия ГМК / Ю.Е. Благов, В.А. Демин ; Ленинградский гос. ун-т ; под ред. И.К. Ключникова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 144 с.
919329
  Лукьянова Л.П. Наука и культура / Л.П. Лукьянова. – Київ, 1967. – 38с.
919330
  Мартыненко Т.К. Наука и культура / Т.К. Мартыненко. – Киев, 1969. – 32с.
919331
  Вдовиченко Г.Г. Наука и культура : Материалы к лекции Відом. про відпов.: Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1974. – 26 с.
919332
   Наука и культура. – М, 1984. – 336с.
919333
   Наука и культура. – Х, 1991. – 163с.
919334
  Рахматов М. Наука и культура на службе народа / М. Рахматов. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1954. – 36 с. – (XXV лет Таджикской ССР)
919335
  Чиков П.С. Наука и лекарственные растения / П.С. Чиков. – М., 1977. – 128с.
919336
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : 2 т. ; исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 1 : Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. – 1862. – VI, 578 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
919337
  Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом : исследование П. Пекарского. – Санкт-Петербург : Изд. Товарищества "Общественная польза", 1862 (в Тип. Товарищества "Общественная польза")
Т. 2 : Описаниеи славяно-русских книг и типографий. 1698-1725 годов. – 1862. – II, 694, XXIII с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
919338
  Гусев С.С. Наука и метафора / С.С. Гусев. – Л, 1984. – 152с.
919339
  Пуанкаре Анри Наука и метод / Анри Пуанкаре, чл. Парижской. Акад. наук ; Пер. с фр. И.К. Брусиловского, под ред. приват.-доц. В.Ф. Кагана. – Одесса : Mathesis ; Тип. Акц. Южно-русского О-ва печ. дела, 1909. – VIII, 384 с.


  Пер.: Брусиловский, Исаак Казимирович (1866-1933) Ред.: Каган, Вениамин Федорович (1869-1953)
919340
  Шейнин Ю.М. Наука и милитаризм в США / Ю.М. Шейнин. – М, 1963. – 592с.
919341
  Юдин Э.Г. Наука и мир человека. / Э.Г. Юдин. – М, 1978. – 64с.
919342
   Наука и мировоззрение. – Свердловск, 1977. – 153с.
919343
  Котс А.Ф. Наука и мировоззрение в свете кризиса переживаемого времени : [Наука и война в их внешнем и духовно-внутреннем конфликте] / А.Ф. Котс. – Москва : [Тип. В.И. Воронова], 1915. – 58 с.


  На тит. л. № 300678 дарственная надпись от автора
919344
  Алексеев П.В. Наука и мировозрение / П.В. Алексеев. – Москва, 1983. – 367с.
919345
  Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в 10 веке / В.С. Поликарпов. – М, 1990. – 219с.
919346
  Комаров В.Н. Наука и миф / В.Н. Комаров. – Москва, 1988. – 192с.
919347
  Ставицкий А.В. Наука и миф: проблема соотношения // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 167-176. – ISSN 2073-6118
919348
   Наука и молодежь. – Москва, 1958. – 425с.
919349
  Тундыков Ю.Н. Наука и мораль / Ю.Н. Тундыков. – Свердловск, 1988. – 169 с.
919350
  Тундыков Юрий Никифорович Наука и мораль (Опыт исследования соотношения и взаимосвязи) : Автореф... доктора философскихнаук: 09.00.01 / Тундыков Юрий Никифорович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1989. – 33л.
919351
  Корнеев М.Я. Наука и надстройка. / М.Я. Корнеев. – Ленинград, 1958. – 83с.
919352
   Наука и науно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы: В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 1 : Развитие науки. История, состояние и задачи отдельных отраслей. – 1975. – 323с.
919353
   Наука и науно-исследовательская работа в БССР : Указ. лит. за 1989 г. – Минск, 1990. – 172с.
919354
   Наука и научно-исследовательская работа в Белориссии. – Минск
Т. 3. – 1976
919355
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы. В 5-ти т. – Минск : ФБАН БССР
Т. 5 : Вспомогательные указатели. – 1975. – 294с.
919356
   Наука и научно-исследовательская работа в Белорусии (1918-1973 гг.) : Библиогр. указ. литературы в 5-ти т. – Минск
Т. 2 : Научные учреждения и общества Белоруссии. – 1976. – 375с.
919357
  Василевская А.Д. и Виталева Н.Е. Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии (1918-1973 гг.) : Библиографический указатель литературы. В 5-ти томах / А.Д. и Виталева Н.Е. Василевская; АН БССР; Фундаментальная б-ка им. Я. Коласа. – Минск
Т. 4 : Персоналии. – 1977. – 264с.
919358
  Василевская А.Д. и Виталева Н.Е. Наука и научно-исследовательская работа в Белоруссии (1918-1973 гг.) : Библиографический указатель литературы. В 5-ти томах / А.Д. и Виталева Н.Е. Василевская; АН БССР; Фундаментальная б-ка им. Я. Коласа. – Минск
Т. 5 : Вспомогательные указатели. – 1978. – 294с.
919359
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1972 г. – Минск, 1973. – 200с.
919360
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1975 год. – Минск, 1976. – 238с.
919361
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1977 г. – Минск : ФБАН БССР, 1978. – 193с. – (Библиогр. информ. / АН БССР; Фундам. б-ка им. Я. Коласа)
919362
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1984 год. – Минск, 1985. – 204с.
919363
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР : Указатель литературы за 1990 г. – Минск, 1991. – 215с.
919364
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1976 год : указатель. – Минск, 1978
919365
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1978 год : указатель. – Минск, 1979
919366
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1979 год : указатель. – Минск, 1980
919367
   Наука и научно-исследовательская работа в БССР за 1980 год. – Минск
за 1980 : за 1980. – 1981
919368
   Наука и научно-исследовательская работа в СССР. – Москва, 1954. – 163с.
919369
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1981. – 283с.
919370
   Наука и научно-исследовательская работа в СССР. – Москва
Ч. 1. – 1981
919371
   Наука и научно-исследовательская работа в СССР. – Москва
Ч. 2. – 1981
919372
  Морозов Лев Владимирович Наука и научно-исследовательская работа в СССР : Лит., опубл. в 1917-1925 гг. В 2-х ч. / Морозов Лев Владимирович; АН СССР; ИНИОН; Отд. науч.-библиогр. информ.; Сектор науч.-библиогр. информ. по науковедению; Сост.: Л. В. Моровов. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1981. – 280с.
919373
   Наука и научно-исследовательская работа в Узбекистане : Библиографический указатель (1966-1975). – Ташкент, 1984. – 492с.
919374
   Наука и научно-исследовательская работа. 1980. – Минск, 1981
919375
   Наука и научно-исследовательская работа. 1981. – Минск, 1982
919376
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1970. – 156с.
919377
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1981. – 94с.
919378
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1985. – 112с.
919379
   Наука и научное творчество. – Ростов -на-Дону, 1989. – 100с.
919380
   Наука и научные работники СССР. – Ленинград, 1926. – 407с.
919381
   Наука и научные работники СССР : Справочник,составляемый Комиссией "Научные учреждения и научные работники СССР" под наблюдением и непосредственным руководством Непременного Секретаря Академии Наук академика С.Ф. Ольденбурга и предмседателя Комиссии академика Е.Ф. Карского. – Ленинград
Часть VI : Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда. – 1928. – 810 с.
919382
  Митрани Л. Наука и ненаука / Л. Митрани. – София : Наука и изкуство, 1989. – 232 с.
919383
  Пашаев Наука и нравственное воспитание / Пашаев, , Сулейман Шукюр оглы. – Москва, 1984. – 152с.
919384
   Наука и нравственность. – Москва : Политиздат, 1971. – 440 с.
919385
   Наука и нравственность. – Москва, 1976. – 435с.
919386
  Ганжин Виктор Тимофеевич Наука и нравственность. Анализ некоторых решений проблемы в истории европейской философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ганжин Виктор Тимофеевич; МГУ. Филос. фак-т. – Москва, 1972. – 16л.
919387
   Наука и нрвственность. – Москва, 1971. – 440с.
919388
   Наука и образование = Science and education : VIII intern. conf. : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 114, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VIII International conference on science and education, June 27- July 6, 2015, Bergen (Norway). - Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-330-229-4
919389
   Наука и образование = Science and education : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 130, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VII International conference on science and education, Febr. 27- March 06, 2015, Dubai, UAE. - Текст укр., рус., англ. – Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-966-330-222-5
919390
  Евтух А.Т. Наука и образование в зпоху перемен // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-23. – ISSN 1993-6788
919391
  Петров В.В. Наука и образование в обществе знаний : вектор модернизации / В.В. Петров, Е.В. Покасова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 36-42. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируется специфика модернизационных процессов в России. Показано, что в условиях формирования экономики знаний, базирующейся на наукоемких отраслях промышленности, возрастает значение интеграции науки и образования. Обосновано, что тесное ...
919392
  Мамут Л.С. Наука и образование в современной юриспруденции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 125-129. – ISSN 0869-0499
919393
  Герасимов И.В. Наука и образование в современном Судане (об экспедиционной поездке востоковедов СПбГУ. Январь-февраль 2014 года) / И.В. Герасимов, Н.Н. Дьяков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 148-151. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227


  О национальном университете Хартума.
919394
  Еремин С.Н. Наука и образование в структуре НТР / С.Н. Еремин, Е.В. Сменов. – Новосибирск, 1986. – 165с.
919395
  Супян В.Б. Наука и образование в США : главные приоритеты развития в "экономике знаний" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-34. – ISSN 0321-2068
919396
   Наука и образование в условиях развитого социализма. – Томск, 1983. – 212 с.
919397
  Эпштейн В.М. Наука и образование как развивающаяся система / В.М. Эпштейн. – Харьков, 1992. – 28с.
919398
   Наука и образование на пороге 3 тысячелетия = Science and education on the threshold of the 3rd millennium : Материалы Международ. конгресса, состояв. 3 - 6 окт. 2000 г. в г. Минске в рамках реализации решений Всемирной конф. по науке, организов. совместно ЮНЕСКО и МСНС (Будапешт,1999), Всемирнообраз. форума. – Минск, 2001. – 825 с.
919399
  Рачков П.А. Наука и общественный прогресс / П.А. Рачков. – Москва, 1963. – 331с.
919400
  Андреев И.Д. Наука и общественный прогресс : [учеб. пособие для вузов] / Андреев И.Д. – Москва : Высшая школа, 1972. – 343 с.
919401
  Бернал Д.Д. Наука и общество : сб. ст. и выступлений / Д.Д. Бернал. – Москва : Иностранная литература, 1953. – XXIII, 300 с., [1] л. ил. : портр.
919402
  Волков Н Г. Наука и общество / Н Г. Волков. – Москва, 1967. – 64с.
919403
  Семенов Н.Н. Наука и общество : Статьи и речи / Н.Н. Семенов. – Москва : Наука, 1973. – 479 с.
919404
   Наука и общество. – Москва, 1977. – 192с.
919405
  Семенов Н.Н. Наука и общество. / Н.Н. Семенов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 487с.
919406
   Наука и общество. Диалетика общественного сознания и развитие социальных наук : Сб. науч. тр. – Иркутск : Иркутский гос. ун-т, 1985. – 157 с.
919407
   Наука и общество. Наука как непосредственная производительная сила : Сб. науч. тр. – Иркутск, 1985. – 151 с.
919408
   Наука и общество: Время собирать камни. Беседы о физике и математике с академиками В.А. Марченко и Л.А. Пастуром // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 6-14
919409
   Наука и общество: история советского атомного проекта (40-50 годы) : труды междунар. симпозиума ИСАП-96. – Москва : ИздАТ. – ISBN 5-86656-073-9
Т. 1. – 1997. – 610 с.
919410
  Колотуши Ольга Михайловна Наука и обыденное сознание (определение роли и функции символа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Колотуши Ольга Михайловна; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1975. – 22л.
919411
  Пирсон К. Наука и обязанности гражданина / К. Пирсон ; Пер. К.А. Тимирязев. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1905. – 55 с.
919412
  Гаккель Я.Я. Наука и освоение Арктики : (К сорокалетию советских исследований) / Я.Я. Гаккель. – Ленинград : Морской транспорт, 1957. – 133с.
919413
  Рубан Ю.Д. Наука и педагогика в развитии общества / Ю.Д.Рубан. – Киев : Аграрна наука, 2005. – 236с. – ISBN 966-540-002-9
919414
  Кашин В.Н. Наука и перспективное планирование / В.Н. Кашин. – Москва, 1963. – 48с.
919415
  Панников В.Д. Наука и повышение эффективности сельскохозяйственного производства. / В.Д. Панников, А.С. Негруводэ. – М., 1975. – 64с.
919416
  Будилович А.С. Наука и политика : три статьи по злободневным вопросам / А.С. Будилович. – Санкт-Петербург : Пушкинская скоропечатня, 1905. – 109, [1] с.
919417
  Рузавин Г.И. Наука и политика : мировозренческая подготовка научных кадров // Экология - 21 век: наука и политика : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2008. – Т. 8, № 2 (50). – С. 71-77.


  МОН России утвердили новую программу канд. экзаменов для аспирантов и соискателей по истории и философии науки. Впервые в программу включается изучение экологической этики.
919418
  Иваненко С.И. Наука и православие / С.И. Иваненко. – М., 1984. – 93с.
919419
  Новиков А. Наука и практика сегодня / А. Новиков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.16-22. – ISSN 0869-3617
919420
  Струмилин С.Г. Наука и производительность труда. / С.Г. Струмилин. – М.-Л., 1931. – 18с.
919421
  Ельмеев В.Я. Наука и производительные силы общества / В.Я. Ельмеев. – М., 1959. – 112с.
919422
  Ермаков П.И. Наука и производство / П.И. Ермаков. – Москва, 1978. – 176с.
919423
   Наука и производство: новые формы : (США, страны Зап. Европы) : Cб. обзоров. – Москва : ИНИОН, 1990. – 167с. – Библиогр.в конце ст. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
919424
   Наука и производтсво. – М, 1980. – 238с.
919425
   Наука и производтсво в социалистических странах. – М, 1979. – 197с.
919426
  Ипатьев В.Н. Наука и промышленность на Западе и в России / В.Н. Ипатьев. – Петроград, 1923. – 44 с.
919427
  Карпов М.М. Наука и развитие общества / М.М. Карпов. – Москва, 1961. – 118 с.
919428
   Наука и развитие общественных отношений. – Свердловск, 1980. – 149с.
919429
  Мещеряков В.Т. Наука и развитие принципов морали / В.Т. Мещеряков, О.Д. Астапова. – Л, 1989. – 167с.
919430
  Васильев В.А. Наука и религиозный модернизм / В.А. Васильев. – Минск, 1981. – 63с.
919431
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Л, 1948. – 48 с.
919432
  Эмдин М.В. Наука и религия / М.В. Эмдин. – Брянск, 1950. – 48с.
919433
  Резников М. Наука и религия / М. Резников. – Минск, 1954. – 28 с.
919434
   Наука и религия. – М, 1957. – 431с.
919435
  Угринович Д.М. Наука и религия / Д.М. Угринович. – М, 1959. – 42с.
919436
  Бутинова М.С. Наука и религия : краткий справочник-путеводитель / сост.: М.С. Бутинова, Я.М. Притыкин ; АН СССР, Музей истории религии и атеизма. – Москва ; Ленинград : [Б. и.], 1961. – 108 с.
919437
   Наука и религия : Рекомендательные списки литературы. – Москва : Книга, 1964. – 56 с.
919438
  Кимелев Ю.А. Наука и религия / Ю.А. Кимелев. – М, 1988. – 173с.
919439
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 1992
919440
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 1992
919441
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 1992
919442
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 4/5. – 1992
919443
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 6/7. – 1992
919444
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 1992
919445
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 1992
919446
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 1992
919447
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 1992
919448
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 1992
919449
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 1993
919450
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 1993
919451
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 1993
919452
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 1993
919453
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 1993
919454
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 1993
919455
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 1993
919456
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 1993
919457
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 1993
919458
   Наука и религия. – Москва. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 1993
919459
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1995
919460
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1995
919461
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1995
919462
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1995
919463
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1995
919464
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1995
919465
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1995
919466
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1995
919467
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1995
919468
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1995
919469
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1995
919470
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1995
919471
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1996
919472
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1996
919473
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1996
919474
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1996
919475
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1996
919476
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1996
919477
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1996
919478
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1996
919479
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1996
919480
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1996
919481
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1996
919482
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1996
919483
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1997
919484
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1997
919485
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1997
919486
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1997
919487
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1997
919488
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1997
919489
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1997
919490
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1997
919491
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1997
919492
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1997
919493
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1997
919494
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1997
919495
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1998
919496
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1998
919497
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1998
919498
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1998
919499
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1998
919500
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1998
919501
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1998
919502
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1998
919503
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1998
919504
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1998
919505
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1998
919506
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1998
919507
  Чичерин Б.Н. Наука и религия / Б.Н. Чичерин. – Москва : Республика, 1999. – 495с. – (Религия. Культура.Наука). – ISBN 5-250-02697-4
919508
   Наука и религия. – Москва
№ 1. – 1999
919509
   Наука и религия. – Москва
№ 2. – 1999
919510
   Наука и религия. – Москва
№ 3. – 1999
919511
   Наука и религия. – Москва
№ 4. – 1999
919512
   Наука и религия. – Москва
№ 5. – 1999
919513
   Наука и религия. – Москва
№ 6. – 1999
919514
   Наука и религия. – Москва
№ 7. – 1999
919515
   Наука и религия. – Москва
№ 8. – 1999
919516
   Наука и религия. – Москва
№ 9. – 1999
919517
   Наука и религия. – Москва
№ 10. – 1999
919518
   Наука и религия. – Москва
№ 11. – 1999
919519
   Наука и религия. – Москва
№ 12. – 1999
919520
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2000
919521
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2000
919522
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2000
919523
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2000
919524
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2000
919525
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2000
919526
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2000
919527
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2000
919528
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2000
919529
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2000
919530
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2000
919531
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2000
919532
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2001
919533
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2001
919534
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2001
919535
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2001
919536
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2001
919537
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2001
919538
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2001
919539
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2001
919540
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2001
919541
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2001
919542
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2001
919543
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2001
919544
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2002
919545
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2002
919546
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2002
919547
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2002
919548
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2002
919549
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2002
919550
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2002
919551
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2002
919552
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2002
919553
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2002
919554
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2002
919555
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2002
919556
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2003
919557
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2003
919558
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2003
919559
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2003
919560
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2003
919561
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2003
919562
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2003
919563
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2003
919564
   Наука и религия : Научно- популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2003
919565
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2003
919566
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2003
919567
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2003
919568
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2004
919569
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2004
919570
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2004
919571
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2004
919572
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2004
919573
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2004
919574
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2004
919575
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2004
919576
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2004
919577
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2004
919578
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2004
919579
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2004
919580
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2005
919581
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2005
919582
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2005
919583
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2005
919584
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2005
919585
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2005
919586
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2005
919587
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2005
919588
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2005
919589
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2005
919590
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2005
919591
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2005
919592
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2006
919593
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2006
919594
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2006
919595
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2006
919596
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2006
919597
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2006
919598
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2006
919599
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2006
919600
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2006
919601
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2006
919602
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2006
919603
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2006
919604
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2007
919605
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2007
919606
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2007
919607
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2007
919608
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2007
919609
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2007
919610
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2007
919611
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2007
919612
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2007
919613
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2007
919614
   Наука и религия : Научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2007
919615
   Наука и религия : научно-популярный журнал. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2007
919616
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2008
919617
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2008
919618
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2008
919619
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2008
919620
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2008
919621
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2008
919622
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2008
919623
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2008
919624
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2008
919625
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2008
919626
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2008
919627
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2008
919628
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2009
919629
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2009
919630
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2009
919631
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2009
919632
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2009
919633
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2009
919634
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2009
919635
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2009
919636
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2009
919637
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2009
919638
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2009
919639
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2009
919640
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2010
919641
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2010
919642
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2010
919643
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2010
919644
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2010
919645
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2010
919646
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2010
919647
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2010
919648
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2010
919649
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2010
919650
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2010
919651
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2010
919652
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2011
919653
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2011
919654
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2011
919655
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2011
919656
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2011
919657
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2011
919658
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2011
919659
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2011
919660
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2011
919661
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2011
919662
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2011
919663
   Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2011
919664
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2012
919665
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2012
919666
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2012
919667
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2012
919668
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2012
919669
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2012
919670
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2012
919671
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2012
919672
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2012
919673
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2012
919674
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2012
919675
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2012
919676
   Наука и религия : научно-популярный журнал / "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 1. – 2013
919677
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 2. – 2013
919678
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 3. – 2013
919679
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 4. – 2013
919680
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 5. – 2013
919681
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 6. – 2013
919682
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 7. – 2013
919683
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 8. – 2013
919684
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 9. – 2013
919685
   Наука и религия : ежемесячный массовый научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 10. – 2013
919686
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 11. – 2013
919687
   Наука и религия : научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 1959-. – ISSN 0130-7045
№ 12. – 2013
919688
  Зобов Р.А. Наука и религия в современном мире / Р.А. Зобов, Н.В. Клинецкая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 57-68. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
919689
  Махинько В.И. Наука и религия о "таинственных" явлениях человеческой психики / В.И. Махинько. – Х., 1970. – 51с.
919690
  Тарароев Я.В. Наука и религия о будущем вселенной // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 86-89. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
919691
  Лопырин А.И. Наука и религия о возникновении и развитии жизни на Земле / А.И. Лопырин. – Ставрополь : Ставропольское книжное издательство, 1954. – 35 с.
919692
  Эмме А.М. Наука и религия о возниковении жизни на Земле. / А.М. Эмме. – Москва, 1951. – 116с.
919693
  Змеев Ю.Н. Наука и религия о Вселенной / Ю.Н. Змеев. – Киев, 1964. – 69с.
919694
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – Москва, 1956. – 31с.
919695
  Ильин Н.А. Наука и религия о жизни и смерти / Н.А. Ильин. – Москва : Политическая литература, 1958. – 38с.
919696
  Царегородцев Г.И. Наука и религия о здоровье и болезнях человека / Г.И. Царегородцев. – Москва, 1965. – 68с.
919697
  Всехсвятский С.К. Наука и религия о мироздании / С. Всехсвятский. – Ленинград : "Лениздат" Газетно-журн. и книжное изд. Исполн. комитета Ленингр. город. Совета депутатов труд., 1940. – 48 с. : ил.
919698
  Плисецкий М.С. Наука и религия о происхождении человека / М.С. Плисецкий. – Москва, 1950. – 31с.
919699
  Шариков К.Е. Наука и религия о происхождении человека / К.Е. Шариков. – Минск, 1960. – 40с.
919700
  Мансуров Н.С. Наука и религия о психической деятельности / Н.С. Мансуров. – Москва, 1960. – 112с.
919701
  Бердышев Г.Д. Наука и религия о смерти и бессмертии / Г.Д. Бердышев. – Київ : Знание, 1986. – 49 с. – (Серия 5, Научно-атеистическая / о-во Знание УССР ; 2 : Научно-атеистическая : 2)
919702
  Гурьев Д.В. Наука и религия о сотворении человека / Д.В. Гурьев. – Свердловск, 1960. – 53с.
919703
  Шишаков В.А. Наука и религия о строении Вселенной / В.А. Шишаков. – Москва : Правда, 1950. – 32 с.
919704
  Парнюк М.А. Наука и религия об общественной жизни / М.А. Парнюк. – М., 1959. – 48с.
919705
  Середа В.С. Наука и совершенствование социалистических производственных отношений / В.С. Середа. – Минск, 1980. – 175с.
919706
  Семяновский А.А. Наука и современный капитализм / А.А. Семяновский. – Москва, 1970. – 48с.
919707
  Телехов Валерий Леонидович Наука и современный украинский советский роман (60-е - начало 70-х гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Телехов Валерий Леонидович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 31л.
919708
  Малкей М. Наука и социология знания / М. Малкей. – М., 1983. – 253с.
919709
  Крячко И.А. Наука и спорт / И.А. Крячко. – МоскваЛ., 1950. – 64с.
919710
   Наука и спорт. – Москва : Прогресс, 1982. – 270 с.
919711
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Москва, 1944. – 23с.
919712
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Ростов н/Д, 1945. – 48с.
919713
  Сергеев И. Наука и суеверие / И. Сергеев. – Тамбов, 1946. – 24с.
919714
  Гиргинов Г. Наука и творчество / Г. Гиргинов. – Москва, 1979. – 367с.
919715
   Наука и творчество. – Ярославль, 1986. – 144с.
919716
   Наука и теология в 20 веке. – М, 1972. – 213с.
919717
  Бриллюэн Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюэн ; пер. с англ. А.А. Харкевича. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 392 с. : черт.
919718
  Артоболевский И.И. Наука и техника-великим стройкам коммунизма : (о работах лауреатов Сталинских премий) / И.И. Артоболевский ; Всес. о-во по распростр. полит. и науч. зн. – Москва : Знание, 1952. – 24 с.
919719
   Наука и техника. – Варшава, 1974. – 166с.
919720
   Наука и техника. – Москва ; Ленинград
Вып. 9. – 1977. – (Общетеоретические проблемы развития ; вып. 9)
919721
   Наука и техника. Вопросы истории и теории. – Москва ; Ленинград
  вып. 9. – 1977
919722
   Наука и техника. Вопросы истории и теории. – Москва
  вып. 10. – 1979
919723
   Наука и техника. – Москва ; Ленинград
Вып. 10. – 1979. – (Общетеоретические проблемы развития ; вып. 10)
919724
   Наука и техника. – Осака, 1980. – 88с.
919725
   Наука и техника. – Вильнюс, 1988. – 245с.
919726
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1. – 2007
919727
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2. – 2007
919728
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3. – 2007
919729
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4. – 2007
919730
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5. – 2007
919731
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6. – 2007
919732
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7. – 2007
919733
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8. – 2007
919734
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9. – 2007
919735
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10. – 2007. – + Приложение: чертежи
919736
   Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11. – 2007
919737
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12. – 2007
919738
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1. – 2008. – + комплект чертежей "Тигра" (4 л.)
919739
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2. – 2008
919740
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3. – 2008
919741
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4. – 2008
919742
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5. – 2008
919743
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6. – 2008
919744
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7. – 2008
919745
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8. – 2008
919746
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9. – 2008
919747
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10. – 2008
919748
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11. – 2008
919749
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12. – 2008
919750
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1 (32). – 2009
919751
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2 (33). – 2009
919752
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3 (34). – 2009
919753
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4 (35). – 2009
919754
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5 (36). – 2009
919755
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6 (37). – 2009. – + приложение Чертежи
919756
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7 (38). – 2009
919757
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8 (39). – 2009
919758
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9 (40). – 2009. – + чертежи
919759
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10 (41). – 2009
919760
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11 (42) + чертежи. – 2009. – + чертежи
919761
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12 (43) + чертежи. – 2009. – + чертежи
919762
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 1 (44). – 2010
919763
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2 (45). – 2010
919764
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3 (46). – 2010
919765
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4 (47). – 2010
919766
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5 (48). – 2010
919767
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6 (49). – 2010
919768
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7 (50). – 2010
919769
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 8 (51). – 2010
919770
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 9 (52). – 2010
919771
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 10 (53). – 2010
919772
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11 (54). – 2010
919773
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 12 (55). – 2010
919774
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 2 (57). – 2011
919775
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 3 (58). – 2011
919776
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 4 (59). – 2011
919777
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 5 (60). – 2011
919778
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 6 (61). – 2011
919779
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 7 (62). – 2011
919780
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 8 (63). – 2011
919781
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 9 (64). – 2011
919782
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 10 (65). – 2011
919783
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 11 (66). – 2011
919784
   Наука и техника = Science s technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор Сич". – Харьков
№ 12 (67). – 2011
919785
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 1 (68) январь. – 2012
919786
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 2 (69 ) февраль. – 2012
919787
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 3 (70 ) март. – 2012
919788
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая" [и др.]. – Харьков
№ 4 (71 ) апрель. – 2012
919789
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 5 (72 ) май. – 2012
919790
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 6 (73) июнь. – 2012
919791
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 7 (74) июль. – 2012
919792
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 8 (75) август. – 2012
919793
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 9 (76) сентябрь. – 2012
919794
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 10 (77) октябрь. – 2012
919795
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи. – Харьков
№ 11 (78) ноябрь. – 2012
919796
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 12 (79) декабрь. – 2012
919797
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 1 (80), январь. – 2013
919798
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 2 (81), февраль. – 2013
919799
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 3 (82), март. – 2013
919800
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 4 (83), апрель. – 2013
919801
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
№ 5 (84), май. – 2013
919802
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 6 (85), июнь. – 2013
919803
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 7 (86), июль. – 2013
919804
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 8 (87), август. – 2013
919805
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория". – Харьков
№ 9 (88), сентябрь. – 2013
919806
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
№ 10 (89), октябрь. – 2013
919807
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
№ 11 (90), ноябрь. – 2013
919808
   Наука и техника = Science & technology : журнал для перспективной молодежи / ПАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-технологическая лаборатория" ; Поляков А.В. – Харьков
№ 12 (91), декабрь. – 2013
919809
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 1 (164), январь 2020. – 2020. – 66 с.
919810
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 2 (165), февраль 2020. – 2020. – 66 с.
919811
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 3 (165), март 2020. – 2020. – 66 с.
919812
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 4/5 (166). – 2020. – 66 с.
919813
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 6 (167). – 2020. – 66 с.
919814
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 7 (168). – 2020. – 66 c.
919815
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 8 (170). – 2020. – 66 с.
919816
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 9 (171). – 2020. – 66 с.
919817
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 10 (172). – 2020. – 66 с.
919818
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 11 (173). – 2020. – 66 с.
919819
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 12 (174). – 2020. – 65, [1] c.
919820
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 1 (175). – 2021. – 66 с.
919821
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 2 (176). – 2021. – 66 с.
919822
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 3 (177). – 2021. – 66 с.
919823
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 4 (178). – 2021. – 65, [1] c.
919824
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 5 (179). – 2021. – 66 с.
919825
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 6 (180). – 2021. – 66 с.
919826
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 7 (181). – 2021. – 66 с.
919827
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 8 (182). – 2021. – 66 с.
919828
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 9 (183). – 2021. – 66 с.
919829
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 10 (184). – 2021. – 66 с.
919830
   Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев : [б. и.], 95083-
№ 11/12 (185/186). – 2021. – 66 с.
919831
  Зенин И.А. Наука и техника в гражданском праве / И.А. Зенин. – М., 1977. – 208с.
919832
  Григорьев В.И. Наука и техника в контексте культуры. / В.И. Григорьев. – Москва, 1989. – 158с.
919833
  Кураков И.Г. Наука и техника в период развернутого строительства коммунизма. / И.Г. Кураков. – М., 1963. – 151с.
919834
  Чуфрин Г.И. Наука и техника в странах АСЕАН / Г.И. Чуфрин. – М, 1990. – 188с.
919835
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 4. – 1963. – 334 с.
919836
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 5. – 1963. – 254 с.
919837
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 6. – 1963. – 226 с.
919838
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 7. – 1963. – 214 с.
919839
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 8. – 1963. – 404 с.
919840
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 1. – 1964. – 296 с.
919841
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 2. – 1964. – 290 с.
919842
   Наука и техника для развития. – Нью-Йорк
Т. 3. – 1964. – 368 с.
919843
  Негодаев И.А. Наука и техника как социальные явления. / И.А. Негодаев. – Ростов -на-Дону, 1973. – 209с.
919844
  Шаповал И.М. Наука и техника на Днепропетровщине / И.М. Шаповал, Е.П. Шевченко. – Днепропетровск, 1959. – 163с.
919845
  Плышевский Б.П. Наука и техника на службе пятилетки. / Б.П. Плышевский. – М., 1981. – 64с.
919846
  Исаченко И.И. и др. Наука и техника против человека / И.И. и др. Исаченко. – М, 1985. – 238с.
919847
   Наука и техника советского Азербайджана. – Баку, 1987. – 255 с.
919848
   Наука и техника современного капитализма. – М, 1987. – 350с.
919849
   Наука и техника СССР. – М, 1987. – 758с.
919850
   Наука и техника. (Вопросы истории и теории). – Ленинград : Ленгорисполком
Вып. 6. – 1971. – 208 с.
919851
   Наука и техника. (Вопросы истории и теории). – Ленинград : Ленуприздат
Вып. 7, ч. 2. – 1972. – 292 с.
919852
  Чугаев Л.А. Наука и техника. Современные достижения химической промышленности / Л.А. Чугаев. – М, 1923. – 125с.
919853
  Лукашев К.И. Наука и технический прогресс в Белоруссии / К.И. Лукашев. – Москва, 1967. – 40с.
919854
  Лазаревич А.А. Наука и технология как факторы глобализации // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 3-18. – ISSN 1560-7488
919855
   Наука и технология: методологические и социально-экономические аспекты взаимодейчтвия. – Москва : Наука, 1990. – 156 с.
919856
  Вайскопф В. Наука и удивительное: как человек понимает природу : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Наука, 1965. – 227 с.
919857
  Кукрус А.Ю. Наука и управление / А.Ю. Кукрус. – Таллин, 1982. – 184с.
919858
  Мотрошилова Н.В. Наука и ученые в условиях современного капитализма / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1976. – 256 с.
919859
  Семенова Н.Н. Наука и ученый в системе духовного производства : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Семенова Н.Н.; МВ и ССО РСФСР.Томский гос.ун-т. – Томск, 1981. – 17л.
919860
   Наука и фантастика : научно-художественный альманах. – Москва
№ 1. – 1992
919861
  Ступин Л.П. Наука и фантастика. Сб. науч.-фантаст. рассказов / Л.П. Ступин. – Л., 1970. – 216с.
919862
  Степин В.С. Наука и философия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 58-75. – ISSN 0042-8744
919863
   Наука и ценности. – Новосибирск, 1987. – 240с.
919864
  Федосова А.П. Наука и ценности // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
919865
  Зобов Р.А. Наука и человек в современном обществе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 48-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
919866
   Наука и человечество : Международный ежегодник :Доступно и точно о главном в мировой науке. – Москва : Знание, 1969. – 400с. : ил.
919867
   Наука и человечество. 1964. – Москва : Знание, 1964. – 425 с.
919868
   Наука и человечество. 1965. – Москва : Знание, 1965. – 403 с.
919869
   Наука и человечество. 1966. – Москва : Знание, 1966. – 395 с.
919870
   Наука и человечество. 1967. – Москва : Знание, 1967. – 419 с.
919871
   Наука и человечество. 1977 : международный ежегодник. – Москва, 1976
919872
   Наука и человечество. 1979 : международный ежегодник. – Москва, 1979
919873
   Наука и человечество. 1980 : международный ежегодник. – Москва, 1980
919874
   Наука и человечество. 1980 (на нем. яз.) : международный ежегодник. – Москва, 1980
919875
   Наука и человечество. 1981 : международный ежегодник. – Москва, 1981
919876
   Наука и человечество. 1982 : международный ежегодник. – Москва, 1982
919877
   Наука и человечество. 1983 : международный ежегодник. – Москва, 1983
919878
  Жамин В.А. Наука и экономика социализма / В.А. Жамин. – М., 1971. – 253с.
919879
  Галкин В.В. Наука или утопия? / В.В. Галкин. – М., 1981. – 191с.
919880
  Шулікін Д. Наука і "оборонка" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Перспективні напрямки розвитку технологій військового призначення в Україні.
919881
  Малюк В. Наука і біблія / Володимир Малюк; Ред. Я.Д. Пінчук; Слов"янська Євангельська Місія. – Київ : Четверта хвиля, 2006. – 168с. – ISBN 966-529-127-0
919882
  Попович М. Наука і гроші // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 грудня (№ 227/228). – С. 21


  Роль науки в сучасному суспільстві. Включення України в Європейське співтовариство буде пов"язане з великими витратами.
919883
  Захарін С. Наука і держава: любов за гроші? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-30 травня (№ 18). – С. 12


  Про державне фінансування науки в Україні.
919884
  Овчаренко Ф. Наука і екологічні проблеми // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 166-173. – ISSN 0206-8001
919885
   Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ, 1951-
№ 12 (81), грудень. – 1957. – 40 с.
919886
   Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ : Радянська Україна
№ 8 (101), серпень. – 1959. – 64 с.
919887
  Гриценко І В. Наука і життя (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Скуріхіна) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 69-72. – ISSN 1027-3239
919888
   Наука і життя України : Науково-популярний літературно-художній часопис. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
919889
  Селіванов А.О. Наука і закон = Wssenschaft und Gesetz : перший досвід систем. аналізу законодавства у сфері науки і наук.-техн. діяльності / А.О. Селіванов. – Київ : Логос, 2003. – 263, [1] с. : іл. – На тит. арк. парал. укр., нім. авт., назва. – Бібліогр.: с. 193-195. – ISBN 966-581-339-0
919890
  Франко І. Наука і її взаємини з працюючими класами : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 436-440. – ISBN 966-524-093-5
919891
  Наєнко М. Наука і кон"юктура : (українське літературознавство 1917-1992 років) / М. Наєнко. – Київ, 1993. – 143с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3849-9
919892
  Вільчинський Ю. Наука і культура // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 10-22. – ISBN 978-966-483-893-8
919893
  Яцків Я.С. Наука і культура України: долаючи кордони / Я.С. Яцків, М.Г. Железняк, І.Ю. Ізотова ; НАН України, Ін-т енциклопедичних дослідж. – Київ : Академперіодика, 2014. – 172, [4] с., [36] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-360-277-6
919894
   Наука і культура. 1978. – К. : Знання, 1979
919895
   Наука і культура. Україна. – Київ
за 1982. – 1983. – 575 с.
919896
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 18. – 1984
919897
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 19. – 1985
919898
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ : Знання. – ISSN 0206-8001
Вип. 20. – 1986
919899
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 21. – 1987
919900
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 22. – 1988
919901
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 23. – 1989
919902
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ. – ISSN 0206-8001
Вип. 24. – 1990. – З вип. 25 назва Україна. Наука і культура
919903
   Наука і культура. Україна : щорічник. – Київ : Знання України. – ISSN 0206-8001
Вип. 25. – 1991. – 400с. – З вип. 25 назва Україна. Наука і культура
919904
   Наука і культура. Україна : систематичний покажчик змісту. – Київ
Вип.1-31 (1966-2002). – 2003
919905
   Наука і культура. Україна, 1966 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1966. – 1966. – 416 с.
919906
   Наука і культура. Україна, 1967 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1967. – 1967. – 376 с.
919907
   Наука і культура. Україна, 1968 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1968. – 1968. – 384 с.
919908
   Наука і культура. Україна, 1969 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1969. – 1969. – 368 с..
919909
   Наука і культура. Україна, 1970 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1970. – 1970. – 384 с.
919910
   Наука і культура. Україна, 1971 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1971. – 1971. – 384 с.
919911
   Наука і культура. Україна, 1972 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1972. – 1972. – 384 с.
919912
   Наука і культура. Україна, 1973 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1973. – 1973. – 576 с.
919913
   Наука і культура. Україна, 1974 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1974. – 1974. – 584 с.
919914
   Наука і культура. Україна, 1975 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1975. – 1975. – 584 с.
919915
   Наука і культура. Україна, 1976 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1976. – 1976. – 568 с.
919916
   Наука і культура. Україна, 1977 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1977. – 1977. – 576 с.
919917
   Наука і культура. Україна, 1978 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1978. – 1978. – 544 с.
919918
   Наука і культура. Україна, 1981 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1981. – 1982. – 528 с.
919919
   Наука і культура. Україна, 1982 : Щорічник. – К. : Знання
Україна 1982. – 1983. – 576 с.
919920
  Кирюшко Н. Наука і література: інтелектуальний діалог // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 100-108. – ISBN 966-8797-20-5
919921
  Кельман М.С. Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної науки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 148-154. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
919922
  Павко А. Наука і мистецтво в інтегративному просторі культури // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 3/4). – С. 3
919923
  Тупчієнко Л.С. Наука і мистецтво дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 19-25.
919924
  Братерська Наука і мистецтво про моральну відповідальність за майбутнє людства / Братерська, -Дронь // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 22-30. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
919925
   Наука і молодь в Україні XXI століття / Ю.Л. Мосенкіс [та ін.] ; Акад. наук вищої освіти України, Рада молодих учених, Укр. акад. архітектури. – Київ ; Умань : Софія, 2010. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-525-021-1
919926
  Маркевич О.П. Наука і наукові працівники в Київському державному університеті за 112 років його існування (1834-1946) // Наукові записки / Київський, державний університет. – Київ, 1946. – Т. 5, вип. 1. – С. 9-64
919927
   Наука і оборона. – Київ
№ 1. – 1998
919928
   Наука і оборона. – Київ
№ 2. – 1998
919929
   Наука і оборона. – Київ
№ 3. – 1998
919930
   Наука і оборона. – Київ
№ 4. – 1998
919931
   Наука і оборона. – Київ
№ 1. – 1999
919932
   Наука і оборона. – Київ
№ 2. – 1999
919933
   Наука і оборона. – Київ
№ 3. – 1999
919934
   Наука і оборона. – Київ
№ 4. – 1999
919935
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2000
919936
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 2000
919937
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 2000
919938
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001
919939
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
919940
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
919941
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
919942
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
919943
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
919944
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
919945
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
919946
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
919947
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
919948
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
919949
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
919950
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
919951
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
919952
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
919953
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
919954
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
919955
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
919956
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
919957
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
919958
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
919959
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
919960
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
919961
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
919962
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
919963
   Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
919964
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
919965
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
919966
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – 2008
919967
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – 2008
919968
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2009
919969
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2009
919970
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2009
919971
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2009
919972
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2010
919973
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2010
919974
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2010
919975
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2011
919976
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
919977
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
919978
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
919979
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
919980
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
919981
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
919982
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
919983
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
919984
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
919985
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
919986
   Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
919987
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
919988
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
919989
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
919990
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
919991
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
919992
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
919993
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 3/4. – 2017. – 83 с. – Резюме укр., англ. мовами
919994
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-
№ 3. – 2018. – 65, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
919995
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-
№ 4. – 2018. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
919996
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 4. – 2019. – 55, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
919997
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 1. – 2020. – 65, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
919998
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 3. – 2021. – 59, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
919999
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 4. – 2021. – 59, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
920000
   Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ : Стилос, 1994-. – ISSN 2618-1614
№ 1. – 2022. – 54, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,