Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
917001
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Р.Роллана в свете идейной эволюции писателя / С.Ф. Юльметова. – Казань, 1959. – 58с.
917002
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... кандид. филол.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
917003
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... канд. филолог.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 17 с.
917004
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
917005
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
917006
  Михайлова Е.Г. "Очеловеченные" боги: фоновые знания при изучении древнегреческих мифов о Деметре и Персефоне, о Геракле // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр. Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2006. – № 5. – С. 43-44
917007
  Нестерова Наталья "Очень приятно чувствовать себя королевой" : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 96 : Фото
917008
  Воробйова О.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 59-64
917009
  Крупка М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 22-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
917010
  Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 92-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
917011
  Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
917012
  Троц Н.М. Оцінка фінансового стану суб"єктів господарювання в умовах запровадження Податкового кодексу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 389-400. – ISSN 1993-0259
917013
  Шевчук О.О. Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності страхових компаній України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 82-87. – ISBN 966-566-284-8
917014
  Гойсюк Л.В. Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 249-252. – ISSN 2309-1533
917015
  Даниленко В.А. Оцінка фінансової стійкості українських промислових підприємств на основі адаптації Z-рахунку Альтмана // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 17-25
917016
  Петраков Я.В. Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 57-79. – ISSN 2305-7645
917017
  Микуляк О.В. Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні / О.В. Микуляк, Ю.А. Василюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 256-260. – ISSN 2309-1533
917018
  Хом"як М. Оцінка фіскального простору місцевих бюджетів у контексті розвитку регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 69-81. – ISSN 1818-5754
917019
  Голян В.А. Оцінка фіскального регулювання водокористування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
917020
  Мартинюк В. Оцінка фіскальної безпеки України / В. Мартинюк, О. Баранецька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 114-122. – ISSN 1818-5754
917021
  Скрипник А. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / А. Скрипник, Д. Серебрянський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
917022
  Луценко І. Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 123-129. – ISSN 1818-5754
917023
  Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст. : економіка зарубіжних країн // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0131-775Х
917024
  Білоткач І.А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
917025
  Жигайло О.Л. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату / О.Л. Жигайло, Т.С. Жигайло, Ю.О. Бойчук // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
917026
  Кірова Л.Л. Оцінка формування і функціонування контингенту персоналу підприємств: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 206-215. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
917027
  Жукова Ю.О. Оцінка формування паводкового стоку річок Дніпропетровської області в умовах режиму його регулювання з використанням цифрової моделі рельєфу SRTM30 / Ю.О. Жукова, Д.О. Довганенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 76-84. – ISSN 2306-5680


  Статтю присвячено аналізу впливу зарегульованості стоку річок Дніпропетровської області на формування їх паводкового стоку з використанням геоінформаційних систем та цифрової моделі рельєфу. В якості ЦМР було обрано SRTM30 4 покоління як найбільш ...
917028
  Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану грунту на основі показників фосфат-буферності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
917029
  Савич О.В. Оцінка фрактального виміру часових рядів курсів валют методом поділу поля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
917030
  Порохівник Т.О. Оцінка фракційності стоку наносів на річках басейну Сіверського Дінця // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 87-89
917031
  Абдулрахман А.М. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки / А.М. Абдулрахман, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 77-79. – ISSN 2413-550Х
917032
  Гнип І.Я. Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
917033
  Куценко Т. Оцінка функціональної асиметрії мозку за латентними періодами сенсомоторних реакцій людини / Т. Куценко, Н. Філімонова, С. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Виявлено, що латентні періоди сенсомоторних реакцій правої та лівої рук можуть відображати домінування півкуль мозку в обробці різних типів зорової інформації. Отримані результати вказують, що при включенні в обробку вербальних подразників латентні ...
917034
  Іващенко О.В. Оцінка функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 7-8 класів / О.В. Іващенко, Т.С. Єрмакова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-9172
917035
  Диба О.М. Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів / О.М. Диба, О.Ю. Кікоть // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 34-54. – ISSN 2305-7645
917036
  Монаєнко А.О. Оцінка функціонування органів фінансово-бюджетного контролю України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
917037
   Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, М.М. Охрамович, В.М. Лоза, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Результати роботи орієнтовані на широкий клас аналізованих сигналів джерел випромінювання перш за все, з точки зору спектральних характеристик коливань, що пеленгуються. Показано, що наявність флюктуацій енергетичного спектру сигналу призводить до ...
917038
  Лєнков Є.С. Оцінка характеристик виявлення системи пасивної пеленгації джерел шумоподібних випромінювань в умовах складної зовнішньої електромагнітної обстановки / Є.С. Лєнков, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 51-54


  Наведені результати вирішення завдання оцінки ймовірності вірного виявлення джерела випромінювань, який пеленгується в умовах наявності багатьох заважаючих перешкодових випромінювань тієї ж структури, що обумовлені прийманням сигналів за бічними ...
917039
  Лисиченко М.Л. Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів / М.Л. Лисиченко, М.Ю. Середин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
917040
  Капінус Л.В. Оцінка характеру поведінки споживачів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
917041
  Вакал Ю. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами / Ю. Вакал, І. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для гамільтонової системи з двома ступенями волі, близької до цілком інтегровної, оціненено розмірність Хаусдорфа множини колмогоровських торів, для яких відношення частот квазіперіодичних рухів погано апрокcимується раціональними числами. Показано, що ...
917042
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 184 л. – Бібліогр,: л. 171-184
917043
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
917044
  Калініченко А.І. Оцінка целюлозолітичної активності мікроміцетів, виділених з архівних документів / А.І. Калініченко, Т.О. Кондратюк // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51
917045
  Коваленко А.В. Оцінка центроїдів у сенсорі Шека-Хартмана / А.В. Коваленко, О.В. Кисіль, О.В. Борківець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 396-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив дискретної структури зображення, отриманого у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана на точність визначення його центроїдів. Виділено окремо роль просторової дискретизації та квантування інтенсивності Встановлено умови, при яких ...
917046
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чорноморець Ю. О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 192 - 207
917047
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чорноморець Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
917048
  Слотецький В.В. Оцінка циклічності коливань річного стоку р. Уж // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 172-173
917049
  Верголяс М.Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М.Р. Верголяс, І.М. Трахтенберг, Н.М. Дмитруха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 19-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
917050
  Пікус Р.В. Оцінка цінового ризику та його врахування у ціновій політиці підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 143-153
917051
  Дмитрук Ю.М. Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
917052
  Кузьмін О.В. Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури / О.В. Кузьмін, С.О. Кузьмін // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 146-150. – ISSN 2309-7647
917053
  Чуєв О. Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О. Чуєв, С. Костріков // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 56-62. – ISSN 2076-1333
917054
  Кунда Н.Т. Оцінка чинників конкурентоспроможності підприємств у галузі міжнародних перевезень вантажів / Н.Т. Кунда, В.В. Науменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 1. – С. 34-42. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
917055
  Прокоф"єв Я. Оцінка чинників ризику інноваційного розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1728-9343
917056
  Дорошенко В. Оцінка чинників територіальної організації пасажирських автомобільних перевезень / В. Дорошенко, К. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу суспільно-географічних чинників на територіальну організацію пасажирських автомобільних перевезень. The question of the influence of social-geographical factors to the territorial organization of passenger transportations by ...
917057
  Мезенцев К. Оцінка чинників функціонування Хмельницького регіонального ринку праці / К. Мезенцев, В. Сайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості суспільно-географічної оцінки чинників функціонування регіонального ринку праці та описано методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники ...
917058
  Юшко С.В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об"єкта оподаткування : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
917059
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжностей різницевих схем для задачі вигину ортотропної пластинки довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача вигину ортотропної пластинки довільної форми з жорстко закріпленими кінцями. За допомогою методу фіктивних областей і операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності O(h[верхній індекс 1/2]) в ...
917060
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 123 арк. – Додатки : арк. 114-123. – Бібліогр.: арк. 105-113
917061
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
917062
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / С.О. Войцеховський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перишй порядок точності в нормі W 1/2 (П) [подано формулу]. К-іючові слова: ...
917063
  Саженюк В.С. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей четвертого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційної еліптичної нерівності четвертого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в нормі W2(3)(w). Ключові слова: вapiaцiйнa ...
917064
  Ганниченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 22-38. – ISSN 0868-6904


  Ми розглядаємо послiдовнiстьадитивних функцiоналiв вiд рiзницевих апроксимацiй багатовимiрного дифузiйного процесу. Дана стаття є уточненням результату [8] по дослiдженню достатнiх умов слабкої збiжностi такої послiдовностi до W-функцiоналу вiд ...
917065
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з розривними коефіцієнтами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з розривними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега з нижнім індексом 0]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності ...
917066
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
917067
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних значень при умові, що ...
917068
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для оператора Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема для задачі на власні значення для оператора Гельмгольца в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для першого власного значення при умові, що перша ...
917069
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для бігармонічного рівняння в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для бігармонічного рівняння в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс 2]([омега]).
917070
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі [подано формулу].
917071
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній ...
917072
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задач на власні значення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
917073
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задачі вигину прямокутної анізотропної пластинки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 25-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглядається задача вигину анізотропної прямокутної пластинки, дві сторони якої вільно обперті, а дві інші жорстко закріплені. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має перший порядок точності в нормі W[верхній ...
917074
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
917075
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2]([Омега]).
917076
  Мішура Ю.С. Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром / Ю.С. Мішура, О.В. Швай // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 82-91. – ISSN 0868-6904
917077
  Тітов С.В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 127-134. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються методи оцінки й підвищення юзабіліті освітніх сайтів, а також технології, які рекомендовано використовувати для здійснення аналізу поведінки користувачів освітніх інтернет-ресурсів. Класифіковано методи юзабіліті й показано, що для ...
917078
  Шинкарук В.Д. Оцінка як категорія модусу в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 323-331
917079
  Слуцький Є.В. Оцінка як метод бухгалтерського обліку: історичні аспекти визначення поняття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 235-248. – ISSN 2313-4569
917080
  Дрібнюк В.Т. Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 133-139


  Статтю присвячено аналізу когнітивно-комунікативного аспекту оцінного судження мовця, інтерпретації позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до предмету мовлення та поясненню вибору оцінних конструкцій у конкретних мовленнєвих ...
917081
  Попова В.В. Оцінка якісних параметрів формування ВВП : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
917082
   Оцінка якості адміністративних послуг. – Київ, 2005. – 88с. – ISBN 966-359-023-8
917083
  Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 179-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
917084
  Грибанова К.О. Оцінка якості безпечності харчової продукції за вимогами ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 17-23. – ISSN 2409-1944
917085
  Котяк В.В. Оцінка якості веб-орієнтированих систем тестування навчальних досягнень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 120-126. – ISSN 1998-6939
917086
  Кульбич І.К. Оцінка якості відбитків при цифровому друці / І.К. Кульбич, О.І. Лотоцька // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 25-39. – ISSN 2077-7264
917087
  Глух О.С. Оцінка якості візуального середовища деяких пам"яток архітектури м. Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
917088
  Монюшко М.М. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 69-77. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості вод за гідрохімічними показниками для акваторії північно-західного шельфу Чорного моря. Розраховані значення індексу забруднення вод, які дозволяють віднести води досліджуваного району до певного класу чистоти. Показаний високий ...
917089
  Захарова М.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м.Вінниця за показниками окиснюваності // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
917090
  Яцюк М.В. Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 561-568 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
917091
  Роздальська О.В. Оцінка якості води водосховища Криму / О.В. Роздальська, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 116-123. – Бібліогр.: 2 назв
917092
  Капранов С.В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
917093
  Гандзюра В.П. Оцінка якості води за біопродукційнимії параметрами риб / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 28)


  Розглянуто можливість кількісної оцінки якості води в умовах антропогенного навантаження за продукційно-енергетичними параметрами риб. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що найчутливішим з продукційно-енергетичних параметрів є ...
917094
  Галаган О.О. Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва / О.О. Галаган, С.В. Гайдай, Ю.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 289-291


  Визначено хімічне забруднення води за вмістом нітратів, нітритів, фосфатів, а також рівень її токсичності в Совських ставках м. Києва. Определено химическое загрязнение воды по содержанию нитратов, нитритов, фосфатов, а также уровень ее токсичности в ...
917095
   Оцінка якості води р.Дністер - водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки / М.Є. Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
917096
  Хільчевський В.К. Оцінка якості води річки Біла Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 57-66. – ISSN 2306-5680


  "Важливим є вивчення гідрологічної і гідрохімічної специфіки малих водних масивів, оскільки вони визначають характер та особливості режимів середніх і великих річок, що в свою чергу дає можливість для формування програм моніторингу та водокористування. ...
917097
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області / В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 172-177 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
917098
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
917099
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі / В.Г. Клименко, М.В. Слащова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 72-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
917100
  Шахман І.О. Оцінка якості води у створі р.Інгулець - м.Снігурівка за гідрохімічними показниками / І.О. Шахман, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 123-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
917101
  Ляшенко Г.В. Оцінка якості грунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
917102
  Губарєва І.О. Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 117-122 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2222-0712
917103
  Ткач Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 127-131.
917104
  Старченко Л.В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія / Л.В. Старченко ; за заг. ред. І.М. Сотник ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 190-202. – ISBN 978-966-657-335-6
917105
  Горбатов В.М. Оцінка якості життя населення України та країн ЄС // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.90-97. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
917106
  Мокрецов С.Є. Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 102-105. – Бібліогр.: 7 назв
917107
  Бочар В.Т. Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 55-60. – ISSN 1029-4244
917108
  Корж К.М. Оцінка якості життя українцями в контектсі забеспечення безпеки життєдіяльності (за результатами соціологічного дослідження) // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 393-399. – ISBN 978-966-171-387-0
917109
  Вуд Д. Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Вуд Д.; Девід В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 48 назв
917110
  Менжинська Н.В. Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансформеного друку // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 37-43. – ISBN 966322012-0
917111
  Фролов С.М. Оцінка якості інституційної складової бюджетного менеджменту // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 3-8
917112
  Кучерява М.В. Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрямок діяльності міжнародних організацій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 128-142. – ISSN 2414-3499
917113
  Тєлєпов О. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О. Тєлєпов, Н. Івашова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 17-21. – ISSN 1606-3732
917114
  Швець Д.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 57-67. – ISSN 2072-1692
917115
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. + додаток: л.2-265. – Бібліогр.: л.214-215
917116
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
917117
   Оцінка якості моделі даних в інформаційних системах / В.М. Джулій, Ю.Ю. Козіна, С.Р. Красильников, В.С. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті показано підхід до визначення критично важливої інформації для розуміння функціональних границь проекту на ітераційних фазах розробки, що являє собою складну і відповідальну задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому ...
917118
  Ящук Тетяна Вікторівна Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент-комп"ютер" : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.04 / Ящук Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти і науки України. Харк. держ. автомобільно-дорожній техн. ун-тет. – Харків, 2000. – 20л.
917119
  Гаранько Н.М. Оцінка якості питної води за допомогою методів біотестування / Н.М. Гаранько, В.О. Ісламов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
917120
   Оцінка якості планового ремонту РЕЗ за даними після ремонтної експлуатації / М.О. Шишанов, В.В. Вишнівський, К.Ф. Боряк, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – Бібліогр.: С. 24. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті викладений підхід до оцінки якості проведення планового ремонту РЕЗ за даними післяремонтної екс-плуатації з використанням методології теорії розпізнавання образів. In the article the approach to an estimation of quality of carrying out of ...
917121
  Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
917122
  Хмелевський Олег Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті обгрунтовується сутність якості прибутковості підприємства. Пропонується новий підхід до конструювання оцінки якості прибутковості машинобудівного підприємства при формуванні механізму управління прибутковістю у напрямі ...
917123
  Попадинець Н.М. Оцінка якості проведених масових заходів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 23-30. – ISSN 2071-4653
917124
  Гостєв В.В. Оцінка якості радіозв"язку в радіолінії / В.В. Гостєв, Д.А. Худолій, І.П. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається задача оцінки якості радіозв"язку в радіолінії на базі теорії нечітких безлічей.
917125
  Худов В.Г. Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера / В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 27-30. – ISSN 1681-7710
917126
  Кузьменко Т.М. Оцінка якості сейсмічних даних як необхідна умова для моделювання та обробки сейсмічних даних / Т.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 121-122
917127
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
917128
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – 162 л. – Бібліогр.: л. 140-162
917129
  Сбітнєв А.І. Оцінка якості спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 130-137


  Вимоги, що висуваються до функціональних можливостей, продуктивності і безпеки наступного покоління інформаційних технологій, припускають вихід форми представлення і способу обробки даних за межі ставших вже класичними клієнт-серверних і реляційних ...
917130
  Желновач Г.М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Желновач Ганна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
917131
  Мельник С. Оцінка якості трудового життя на виробничому рівні: методичні підходи / С. Мельник, П. Коропець // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-10.
917132
  Близнюк А.С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
917133
  Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Т. Стройко, Д. Душейко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 12-18. – ISSN 1810-3944
917134
  Криворучко О.М. Оцінка якості управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 98-105. – ISSN 1993-6788
917135
  Хаустова В.Є. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 183-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2222-0712
917136
  Фесенко Ігор Миколайович Оцінка якості: відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Фесенко І.М.; Українськ. наук.-дослідний ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
917137
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Яцюк М.В.; КНУТШ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
917138
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф.канд.геогр.наук:11.00.07 / Яцюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
917139
  Яцюк Михайло Васильович Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Дис....кандид.географ.наук:11.00.07 / Яцюк Михайло Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 191л. + Додатки:л.173-191. – Бібліогр.:л.161-173
917140
  Короткий В.А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 50-65. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу оцінок двотомного збірника "Исторических песен малорусского народа", упорядкованого та прокоментованого відомими українськими вченими В. Антоновичем та М. Драгомановим. Знакова для українства книга, яка побачила світ у Києві ...
917141
  Прима Л. Оцінки "молодомузівців" у критичній спадщині Остапа Грицая // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 141-146. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
917142
  Боярищева Т.В. Оцінки близькості розподілів сум випадкових величин / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки близькості розподілів сум незалежних різно розподілених випадкових величин в термінах псевдомоментів.
917143
  Куценко І.А. Оцінки в задачах практичної стійкості дискретних систем та їх оптимізація : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.02 / Куценко І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.126-136
917144
  Ляшенко Б.М. Оцінки власних значень оператора Шредінгера з невід"ємною монотонно зростаючою потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
917145
  Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв"язку в економіку країни // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
917146
  Кузьмич О.І. Оцінки динаміки гібридних систем, що описуються дискретними рівняннями / О.І. Кузьмич, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 260-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті методом функцій Ляпунова проводяться оцінки розв"язків гібридних систем, описаних лінійними дискретними рівняннями. Ключові слова: гібридна система, перемикання, квадратична форма, функція Ляпунова. In this article we estimate a gibrid ...
917147
  Шатирко А.В. Оцінки динаміки дискретних систем регулювання із запізнюванням з неточно заданими параметрами / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 191-192
917148
  Лаврентьєв О.С. Оцінки для розв"язків двопараметричних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто стохастичне диференціальне рівняння з малим параметром у гільбертовому просторі. Визначені достатні умови збіжності розв"язків збуреного рівняння до розв"язків відповідного незбуреного рівняння.
917149
  Федорянич Т. Оцінки для розподілу супремума стаціонарних квадратично гауссівських випадкових процесів, визначених на R+ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-77. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінки для розподілу супремума стаціонарних у широкому розумінні квадратично гауссових випадкових процесів, визначених на R+. In this work obtained before estimations for distribution of supremum for square Gaussian random processes defined ...
917150
  Греченкова О.В. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках / О.В. Греченкова, В.П. Головень // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 41-45.
917151
  Кожаметов А.Т. Оцінки збіжності розв"язків нестаціонарних систем з запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 224-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержані верхні оцінки збіжності розв"язків неавтономних систем диференціальних рівнянь з післядією з запізненням.
917152
  Іванов А.Ф. Оцінки збіжності розв"язків систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. За допомогою прямого методу Ляпунова одержано достатні умови асимптотичної стійкості. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду обчислено ...
917153
  Хусаінов Д.Я. Оцінки збіжності розв"яків лінійних неавтономних систем з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, В.Г. Мамедова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 351-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи лінійних неавтономних диференціальних рівнянь з чистим запізненням. З використанням функції Ляпунова квадратичного виду із змінною додатно визначенною матрицею одержані оцінки збіжності розв"язків. На функцію Ляпунова не ...
917154
  Кузьмич О. Оцінки збурень розв"язків неавтономних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку збурень розв"язків неавтономних диференціальних систем із часовим перемиканням методом Функцій Ляпунова. In the article estimation of solutions indignations of a non-autonomous differential systems with time switching is given using ...
917155
  Рагуліна О.Ю. Оцінки і властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за умови розміщення капіталу на фінансовому (В,S)-ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається класична модель ризику, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (В,3)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Знаходяться оцінки зверху і знизу для ймовірності небанкрутства на ...
917156
   Оцінки інтенсивності літніх опадів над Україною за даними радіометра SEVIRI геостаціонарного супутника MSG / В.П. Баханов, Б.А. Дорман, О.А. Кривобок, О.Я. Манжара // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
917157
  Романюк Т. Оцінки й завдання від Президента // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 3-5. – ISSN 2313-559X
917158
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при відомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі доведено, що класична оцінка коефіцієнта коваріації у випадку відомих математичних сподівань буде найкращою у класі усіх незміщених квадратичних оцінок. Для довільного нормального розподілу знайдена більш точна оцінка коефіцієнта коваріації ...
917159
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при невідомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі знайдена найкраща оцінка коефіцієнта коваріації у випадку невідомих математичних сподівань у класі усіх незміщених білінійних оцінок. Досліджуються зміщені оцінки коефіцієнта коваріації для довільного нормального розподілу.
917160
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Матусов Ю.П. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Киев, 2009. – 175л. – Бібліогр. : л.155-175
917161
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
917162
  Лозицький В. Оцінки локальних магнітних полів у протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах / В. Лозицький, В. Маслюх, О. Ботигіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 7-11. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Спостереження показують, що бісектори профілів I ± V ліній Н[alfa] і D3 у протуберанцях зазвичай не відповідають наближенню слабкого однокомпонентного магнітного поля. На це вказує їх непаралельність з найбільшим розщепленням поблизу вершини емісії. ...
917163
  Мацюк Л.В. Оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів, одержані з використанням моментів цієї функції. Доведена теорема про збіжність цих оцінок до істинного розподілу в середньоквадратичному.
917164
  Косаревська Наталія Віталіївна Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.05.04 / Косаревська Наталія Віталіївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.:126-136
917165
  Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Косаревська Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 15 с.
917166
  Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств / Ц. Лерман, Д. Седік, М. Пугачов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0131-775Х
917167
  Гаращенко Ф.Г. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями і їх використання / Ф.Г. Гаращенко, Д.С. Кручинін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі досліджуються задачі практичної стійкості динамічних систем з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями. Розроблені алгоритми чисельного розрахунку областей стійкості та структурно-параметричної оптимізації застосовуються для дослідження ...
917168
  Наконечний О.Г. Оцінки параметрів рівнянь з частинними різницями в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Х.Ф. Паращук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 171-172
917169
  Осташко Т.О. Оцінки перспектив експорту вітчизняних сільськогосподарських товарів у ЗВТ з ЄС // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 147-152. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
917170
  Пічкур В.В. Оцінки практичної стійкості множини початкових умов лінійного диференціального включення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 279- 283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано оптимальні оцінки множини початкових умов практичної стійкості лінійного диференціального включення в класах, що задовольняють умові розділення.
917171
  Харьковщенко Є.А. Оцінки процесів християнізації Київської Русі в дослідницькій літературі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 72-75
917172
  Єгоров І.Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 42-47. – ISSN 0374-3896


  У роботі розглянуто основні підходи до оцінки результатів наукової діяльності на прикладі провідних країн світу, зокрема США. Показано, що найбільш популярним інструментом залишається використання експертної процедури. Крім того, у роботі ...
917173
   Оцінки річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, П.О. Бабій, М.Р. Забокрицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 23-33. – ISSN 2306-5680
917174
   Оцінки розбіжності лінійних різницевих систем / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, О.С. Бичков, Н.В. Косаревська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 314-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано оцінки розбіжності при розбитті початкової системи на декілька слабо зв"язаних підсистем.
917175
  Косаревська Н.В. Оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 129-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Одержані оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням. Розглянуті випадки залежності від запізнення та рівномірної по запізненню оцінки. При дослідженні використовується другий метод О.М. Ляпунова з квадратичною функцією.
917176
  Хусаінов Д.Я. Оцінки розв"язків стійких систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу зі сталими коефіцієнтами. Проведено оцінку відхилення розв"язку системи нейтрального типу від положення рівноваги залежно від початкових умов. The system of linear ...
917177
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
917178
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132 л. – Бібліогр.: л.121-132
917179
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
917180
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів тв їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 154-167
917181
  Сидоренко Олександра Олександрівна Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко Олександра Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 111л. – Бібліогр.: л.107-111
917182
  Сидоренко О.О. Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування. : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16с.
917183
  Карпенко Анжела Петрівна Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.23 / Карпенко А.П.; Харківськ. націон. ун-тет радіоелектроніки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
917184
  Боровець І.І. Оцінки Словацької держави 1939-1945 рр.: сучасний історіографічний дискурс // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 12-13
917185
  Литвинова Г.А. Оцінки ставить життя. / Г.А. Литвинова. – К., 1975. – 167с.
917186
  Кузьмич О.І. Оцінки стійкості динаміки гібридних систем з кінцевим числом перемикань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  З використанням другого методу Ляпунова здійснено дослідження траєкторій гібридних систем із часовим перемиканням. Виходячи з поведінки функцій Ляпунова, отримано оцінки збурень розв"язків. The gibrid systems trajektoryes with time switching are ...
917187
  Хусаїнов Д.Я. Оцінки стійкості логіко-динамічних систем з часовим перемиканням / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 230-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропонований новий метод оцінки величини збурень розв"язків логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Для побудови оцінок використовуються функції Ляпунова, що побудовані за допомогою матричних експоненціалів. Ключові слова: ...
917188
  Грицай І.В. Оцінки стійкості стану рівноваги системи Лотки-Вольтерра з запізненням на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні моделей системи Лотки-Вольтерра. Отримано умови та область асимптотичної стійкості нульових розв"язків. The article is about the main models of Lotka-Volterra system. The conditions and the domain of asymptotic stability ...
917189
  Нгуєн Ван Шон Оцінки ступення придатності ВТК нагір"я Тейнгуєн В"єтнаму для раціонального розміщення кави // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-159. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведені результати оцінки ступеня придатності ВТК досліджуваної території для вирощування кави, які базуються на методі бально-диференційованої оцінки і дають уявлення про можливості розвитку і виробництва культур кави. Крім того, результати оцінки ...
917190
  Трошкі Н.В. Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 150-172. – ISSN 0868-6904


  In this paper we obtained the estimates in the supremum norm of the deviations of a homogeneous and isotropic random field from the constructed model of this field.
917191
  Коваль І.В. Оцінки та ідентифікації релігійно-церковних процесів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 686-692. – ISSN 1563-3349
917192
  Ясинський В.К. Оцінки у середньому квадратичному розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода нейтрального типу / В.К. Ясинський, В.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Отримано оцінки та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному (для довільного запізнення) для тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу з пуассонівськими перемиканнями.
917193
  Козуб Л.В. Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини XIX ст. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 12-17


  Комплексно досліджено вивчення й висвітлення М.П. Драгомановим українознавчих студій визначних діячів першої половини XIX століття в Україні. Проведено критичний аналіз численних розробок М.П. Драгоманова з досліджуваної проблеми
917194
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. + Додатки л 172 - 207. – Бібліогр.: л. 159 - 171
917195
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
917196
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. – Бібліогр.: арк. 128-139 та в додатках: арк. 140-141
917197
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
917198
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
917199
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
917200
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
917201
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 163-174
917202
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
917203
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-183
917204
  Буй Д.Б. Оцінки часової складності для додавання, видалення та порівняння при реалізації алгоритмів теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах / Д.Б. Буй, І.С. Канарська, О.С. Сенченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі досліджуються алгоритми, що реалізують перетин, об"єднання і різницю в табличних алгебрах. Запропоновано модифікації найбільш поширених алгоритмів, що дозволяють скоротити кількість обчислень. Було знайдено оцінки у найгіршому випадку та у ...
917205
  Вовк Лілія Борисівна Оцінки швидкості збіжності в бакстерових теоремах та їх застосування : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Лілія Борисівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
917206
  Вовк Л.Б. Оцінки швидкості збіжності в бастерових теоремах та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Л. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 119л. – Бібліогр.:л.112-119
917207
  Боярищева Т.В. Оцінки швидкості збіжності до нормального закону в термінах середніх псевдомоментів / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки швидкості збіжності до нормального закону функцій розподілу сум випадкових величин. Ці оцінки отримано в термінах середніх псевдомоментів. Ключові слова: швидкість збіжності, псевдомомент. The paper contains estimates of the ...
917208
  Калінін Володимир Михайлович Оцінки швидкості збіжності методу сіток для задач теорії пружності : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.07 / Калінін Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
917209
  Сугакова Олена Володимирівна Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"і : Дис... кандид. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 80л. – Бібліогр.:л.70-80
917210
  Сугакова О.В. Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"ї. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова О.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 9л.
917211
  Пашко А.О. Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових кратних рядів / А.О. Пашко, І.М. Зелепугіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-34. – (Математика. Механіка ; Вип. 5)


  У статті узагальнюються результати робіт [1, 2, 3] на випадок кратних розрядів.
917212
  Коніщук В.В. Оцінко різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Автореф. дис. ...кагд. біол. наук: 08.00.16 / Василь Васильович Коніщук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
917213
   Оцінку ставить суспільство // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 21


  "Державна премія України в галузі освіти стала найвищою відзнакою досягнень науковців і педагогів".
917214
  Серажим К.С. Оцінна лексика у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 112-117
917215
  Гладкова Г.П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом -ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 34-41
917216
  Доній Т.М. Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 130-138


  У статті запропоновано структуровану модель, яка репрезентує аналіз характеристик перекладу віршованого тексту з англійської мови на українську і навпаки. В статье предлагается к рассмотрению структурированную модель, которая представляет анализ ...
917217
  Буграк У. Оцінна номінація у художньому тексті (на матеріалі етюду М. Коцюбинського "Невідомий") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається функціональне навантаження номінації на прикладі етюду М.Коцюбинського "Невідомий", де найменування є стилістично маркованим, оскільки саме через нього виявляються приховані смисли дискурсу, його інтенція.
917218
  Коць Т. Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 195-207. – ISSN 0201-419
917219
  Гайдученко Л.В. Оцінна складова семантичної структури концепту macht (влада) в німецькомовній лінгвокультурі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 60-70. – Bibliogr.: Літ.: с. 69-70; 28 назв
917220
  Сушич Т. Оцінне значення метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 138-140. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  В основі дослідження - проблема "метафори-оцінки" образних структур з національною специфікою елементів у текстах української поезії Канади.
917221
  Нікульшина Т. Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1486
917222
  Іщенко Н.Г. Оцінний компонент лексичного значення слова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 47-50. – Бібліогр.: С.50; 6 назв
917223
  Харченко Л.О. Оцінний компонент у семантиці дієслів емоційного стану. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 216-220. – (Філологія)
917224
  Соловйова О. Оцінний потенціал прикметників на позначення зовнішності людини в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 176-191. – Бібліогр.: Літ.: С. 188; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
917225
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Дис. доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова Ольга Леонідівна; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 462с. + Додатки: л. 454-462. – Бібліогр.: л. 399-454
917226
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
917227
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бєссонова; МОНУ; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 362с. – ISBN 966-639-104-X
917228
  Сисоєва Є.С. Оцінні антропоніми в англійській мові / Є.С. Сисоєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 198-226. – ISBN 978-966-639-601-6
917229
  Усик Л.М. Оцінні значення в ознаках та базисах фітонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 617-625. – ISBN 966-581-481-8
917230
  Гончарук Д.Д. Оцінні назви осіб в італійській та український мовах: словотвірна та семантична характеристика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 127-131


  Висвітлено словотвірні та семантичні характеристики оцінних назв осіб в італійській та українській мовах. Наведено приклади еквівалентів та проаналізовано особливості емоційно-експресивних відтінків. Виокремлено різницю між зменшено-пестливими та ...
917231
  Яшенкова Ольга Володимирівна Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Яшенкова Ольга Володимирівна; Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 23л.
917232
  Коломоєць Т.О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України реалії та перспективи формулювання їх застосування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 36-46. – (Юридичні науки ; № 1)
917233
  Тітко І. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві загальнотеоретичний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 241-249. – ISSN 1993-0909
917234
  Тітко І.А. Оцінні поняття в кримінально - процесуальному доказуванні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 158-163. – ISSN 0201-7245
917235
  Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 187-195. – ISSN 1993-0909
917236
  Морозенко О.О. Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту "character" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 61-68. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER в сучасній англійській мові. Виокремлюються основні ознаки концепту CHARACTER, з"ясовано номінативну щільність концепту.
917237
  Бобошко Т.М. Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-881-3
917238
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання іноземних мов. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 209-222. – Бібліогр.: арк. 186-205
917239
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
917240
  Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 51-58. – ISBN 966-581-231-9
917241
  Туранська В.Л. Оцінні суфікси в мові української історичної прози // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
917242
  Вишневська Г. Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 59-62. – ISSN 2075-1222
917243
  М"яснянкіна Л. Оцінність як лінгвістична категорія й особливості ії прояву в рекламному тексті. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 155-159.
917244
  Олексій К.Б. Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 131-134


  У статті простежено специфіку індивідуально-авторської картини світу. Репрезентовано різні погляди науковців на проблему її оцінності. Встановлено, що оцінність є однією з диференційних ознак авторських картин, що дає змогу кваліфікувати їх як ...
917245
  Коць Т. Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 78-86. – ISSN 1682-3540
917246
  Кузнєцова Т. Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 68-78


  Розглянуто оцінність у світлі соціоку льтурних досліджень журналістських текстів. Зокрема визначено основні чинники, які зумовлюють оцінний знак матеріалів друкованих ЗМІ: специфіка соціокультурного простору, тип видання, жанрові особливості тексту, ...
917247
  Тищенко О.О. Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення функціонування оцінно-експресивної лексики на матеріалі заголовків газетних публікацій Греції, оскільки використання такої лексики є надзвичайно поширеним, проте цей напрям є малодослідженим. ...
917248
  Ідзьо М.В. Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 66-74. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується оцінно-експресивна наснага публіцистичних текстів сучасної польської преси, яка досягається за допомогою використання цілого арсеналу лексико-семантичних засобів. Аналіз мовних засобів здійснюється з точки зору функціонального ...
917249
  Бабій І. Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 81-91. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
917250
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Артемова Л.В.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 219л. – Бібліогр.: л. 166-219
917251
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Артемова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
917252
  Райчева Т.Д. Оцінно-етичні судження як складова соціальної компетенції дитини старшого дошкільного віку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Автор розглядає оцінно-етичні судження як засіб формування у дітей старшого дошкільного віку здатності орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її із системою моральних цінностей демократичного ...
917253
  Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні ( Світовий досвід та особливості використання в Україні) : банківські технології / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 13-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
917254
  Черкас М. Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 22-26.
917255
  Турчин-Кукаріна Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 397-403. – ISSN 1026-9932
917256
  Близнюк О. Оціночне поняття "поважні причини" у трудовому праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.374-377. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
917257
  Подшивалкіна В.І. Оціночні дослідження соціальних проектів і програм : навчально-методичний посібник / В.І. Подшивалкіна, І.В. Крапива ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Кафедра соціології. – Одеса : ТЭС, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-8145-89-6
917258
  Шафаренко Ю. Оціночні дослідження у паблік рилейшнз // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 132-135
917259
  Бакалінська О. Оціночні категорії в цивільному праві та процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 33-36
917260
  Бакалінська О.О. Оціночні категорії в цивільному судочинстві: юридична суть та зміст // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 2-8
917261
  Шапченко С.Д. Оціночні ознаки і кваліфікація злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются особенности оценочных признаков состава преступления, исследуются структура оценки как способа конкретизации этих признаков в рамках квалификации преступлений, проблема истинности оценки. Сопоставление полученных результатов с ...
917262
  Коломоєць Т. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1026-9932
917263
  Павшук К. Оціночні поняття в нормах Конституції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-68
917264
  Лисюк Я. Оціночні поняття в сімейному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 53-54
917265
  Солоніна С. Оціночні поняття в сімейному праві, як засоби збалансування вимог закону в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 82-84
917266
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття права: термінологічна дискусія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 78-82
917267
  Гетьманцева Н.Д. Оціночні поняття трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 50-53. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розкриваються поняття та ознаки оціночних понять трудового права. На основі концептуальних поглядів науковців виявлені характерні особливості оціночних оціночних понять трудового права.
917268
  Косович В. Оціночні поняття у проекті нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.54-57. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
917269
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-39.
917270
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 2) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-37.
917271
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 3) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
917272
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 4) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21-25.
917273
  Бережнюк В.М. Оціночні поняття у суддівській діяльності: функціональне призначення та специфіка використання // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 8-10. – ISBN 978-617-7096-97-8
917274
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 255 л. – Додатки: л. 234-255. – Бібліогр.: л. 195-233
917275
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
917276
  Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 52-59. – (Серія юридична ; Вип. 40)
917277
  Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія / В.М. Косович. – Львів : Тріада-плюс, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-486-075-5
917278
  Вавженчук С. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 3-6
917279
  Сегіда К. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 85-91. – ISSN 2413-7154


  Геодемографічна система регіону є типовим об"єктом суспільно-географічних досліджень. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи створена для експериментального дослідження тенденцій розвитку геодемографічної системи і прогнозування ї ї змін ...
917280
  Романенко Є. Оцінювальні підходи в дослідженні євроатлантичного вектора регіональної політики України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 130-139
917281
  Вайс К.Г. Оцінювання = Evaluation. Methods fop studying programs and policies : Методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; Пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська; Наук. ред.перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671с. – ISBN 966-500-515-4
917282
  Гліненко Л.К. Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 118-128. – ISSN 2218-4511
917283
  Болдуєв М.В. Оцінювання аудиторських ризиків в умовах автоматизованої обробки інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  . У статті визначена доцільність і запропоновано методичні підходи до оцінювання в процесі здійснення аудиторської перевірки додаткового ризику, пов"язаного з аудитом в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також ...
917284
  Маслак О.О. Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 160-170
917285
  Возняк Г.В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу
917286
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
917287
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
917288
  Чижевський В.В. Оцінювання в режимі реального часу загрози коливного порушення стійкості енергооб"єднання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чижевський Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
917289
  Васильченко З.М. Оцінювання вартості банківського бізнесу як об"єктивна передумова здійснення угод злиття та поглинання у банківському секторі / З.М. Васильченко, Д.В. Базарний // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 65-69. – ISBN 966-614-021-7
917290
  Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 216-221 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
917291
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
917292
  Кочерга М. Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 46-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
917293
  Білик Р.Р. Оцінювання взаємозв"язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 23-30. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
917294
  Гурєєва О.Г. Оцінювання взаємозв"язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці / О.Г. Гурєєва, К.А. Гуреєв, О.С. Голубєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 316-323 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
917295
  Кузьмін О.Є. Оцінювання виконання бюджетних програм на основі системи показників результативності / О.Є. Кузьмін, І.Й. Сорока, Ю.А. Тропак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
917296
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
917297
  Кузьмін О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства / О.Є. Кузьмін, В.Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 202-212 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
917298
  Бабій Л.О. Оцінювання високотемпературної водневої деградації теплостійких сталей реакторів гідрокрекінгу нафти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бабій Л.О. ; НАН України , Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
917299
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
917300
  Поляк Н.О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 269-275. – ISSN 2222-0712
917301
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
917302
  Якимова Л.П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 162-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
917303
  Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 53-75. – ISSN 0131-775Х
917304
  Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
917305
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
917306
  Ротар А.В. Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 38-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
917307
  Коваленко В.В. Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал / В.В. Коваленко, Б.А. Дадашевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 186-193 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
917308
  Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 124-127. – ISSN 1997-9266
917309
  Штутман П.Л. Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 197-201
917310
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
917311
  Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв
917312
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання впливу рівня витрат та механізму їх розподілу за видами продукції на формування асортиментної політики підприємства / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 71-79
917313
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
917314
  Мисько К.А. Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 117-123. – ISSN 0868-6939


  Оцінено вплив рослинного покриву як важливого фактору інтенсивності та розвитку ерозійних процесів та одного з найбільш важливих параметрів моделювання ерозії. Рослинний покрив (С-фактор) аналізується як чинник, що найлегше піддається змінам. ...
917315
  Кузьмін О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499
917316
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
917317
  Ігнатьєва І.А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 136-141 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
917318
  Кречковська Г.В. Оцінювання впливу теплозмін у високотемпературному воденьвмісному середовищі на деградацію сталей парогонів ТЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
917319
  Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-50. – ISSN 1605-2005
917320
  Бєлова І.В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 208-215. – ISSN 2309-1533
917321
  Віра В.В. Оцінювання втомної довговічності тіл з концентраторами напружень на стадіях зародження і росту тріщини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Віра Володимир Володимирович ; НАН України ; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
917322
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
917323
  Савчук М.В. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування / М.В. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
917324
  Баженова О.В. Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 69-78


  У статті проведено аналіз макроекономічних тенденцій, що склалися на сучасному етапі розвитку світової економіки та спричиняють її розбалансованість. Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах ...
917325
  Куриляк В. Оцінювання глобальних цивілізаційних ландшафтів світової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 81-93. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
917326
  Шуляр Р.В. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств / Р.В. Шуляр, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 200-207 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
917327
  Хохлов В. Оцінювання держслужбовців: як не припуститися помилок? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
917328
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
917329
  Горбач Т.В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 4-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
917330
  Дудко О.С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 174-182. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
917331
  Чехун В.О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-41.
917332
  Кірмач А.В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 175-180.
917333
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
917334
  Збаращук О.В. Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано методологічні підходи, критерії та порядок проведення моніторингу результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ними соціально-економічного розвитку відповідних територій. За результатами аналізу ...
917335
  Перепелицина Г. Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 28-29. – Бібліогр. в кінці ст.
917336
  Бойко Т.В. Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об"єктів / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 31-35. – ISSN 1997-9266
917337
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : монографія / Россошанська О.В. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-349. – ISBN 978-617-11-3043-0054-1
917338
  Перекрест Т.В. Оцінювання економічної ефективністі туризму: науково-практичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 121-126. – ISSN 1729-7206
917339
  Кузьмін О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103, 106


  Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників оцінки економічної ефективності досягнення стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств. Сформовано методичні рекомендації щодо використання цих ...
917340
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
917341
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
917342
  Карачина Н.П. Оцінювання економічної поведінки машинобудівних підприємств регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
917343
  Даниленко В.А. Оцінювання економічної стійкості на основі фрактального аналізу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 55-61
917344
  Мохонько Г.А. Оцінювання економічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі: критерії та показники : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 52-55 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
917345
  Гринюк Н.А. Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 56-62 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
917346
  Розен В.П. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання / В.П. Розен, І.В. Яковчук, І.М. Шарий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688


  "Розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу ...
917347
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
917348
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективність маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
917349
  Джеджула В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
917350
  Радова Н.В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 203-211. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто проблеми підвищення рівня капітальної бази банків України. Оцінено ефективність процесу реорганізації банків.
917351
  Кендюхов О.В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвіщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 131-137. – ISSN 1993-6788


  Проведено дослідження ефективності управління торговельними марками і на їхній основі розроблено стратегії та програми розвитку бренд-капіталу.
917352
  Шуляр Н.В. Оцінювання ефективності витрат на забезпечення якості продукції промисловогопідприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С. 67-73. – ISSN 0321-0499
917353
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
917354
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлювальних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Обгрунтовано неоптимальні передумови безпеки трудоресурсного потенціалу Львівської області в ретроспективі.
917355
  Строкаченко О.І. Оцінювання ефективності впровадження відновлюваних джерел електричної енергії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 103-108. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
917356
   Оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ україни шляхом вивчення громадської думки / О.А. Лупало, В.Ю. Котляр, Забудський, КО // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 197-207.
917357
  Савченко Т.Г. Оцінювання ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т.Г. Савченко, М.А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 161-170. – ISSN 1993-6788
917358
  Калініна Л.М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С.119-136. – ISBN 978-966-544-404-5
917359
  Москвітіна Т.Д. Оцінювання ефективності логістичного обсуговування // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 44-50 : табл., рис.
917360
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
917361
  Васєчко О.О. Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 6-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
917362
  Туленков М.В. Оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні / М.В. Туленков ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2008. – 118 с. – ISBN 978-966-8640-58-2
917363
  Стисло Т.Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 18- 23. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412
917364
  Чайковський Є.О. Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 81-88. – ISSN 2310-5534
917365
  Васильців Т.Г. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України / Т.Г. Васильців, Н.І. Іляш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
917366
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
917367
  Шамрін Р.В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
917368
  Кузьмін О.Є. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Мукан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 89-95
917369
  Петрусь Н. Оцінювання ефективності спеціальних економічних зон як механізму залучення інвестицій в економіку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 308-314. – ISSN 2078-5860
917370
  Недобєга О. Оцінювання ефективності стимулювання соціально-економічного розвитку регіону // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 57-62. – ISSN 1728-9343
917371
  Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності управління житловим фондом, який містить три складові: економічну ефективність, соціальну відповідальність управителя і характеристику технічних наслідків діяльності управителя з ...
917372
  Дідченко О.І. Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" / О.І. Дідченко, О.С. Григорьєва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 66-71
917373
  Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 127-130. – Бібліогр.: 10 назв
917374
  Попадюк О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 210-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
917375
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
917376
  Бугрім О.Ю. Оцінювання ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
917377
  Конопля Ю.О. Оцінювання ефективності функціонування біржової торгівлі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 230-234. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано тенденцію розвитку біржового ринку. Розроблено пріоритетніі напрями і практичні рекомендації щодо стимулювання розвитку біржового ринку.
917378
  Гончаров Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
917379
  Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті світових тенденцій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 106-113. – ISSN 2078-5860


  Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання ефективності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосування методу TOPSIS.
917380
  Якуненко К.В. Оцінювання ефектів від впровадження Україною директив ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 167-178


  У статті викладено результати дослідження кількісних економічних ефектів від модернізації теплової електроенергетики України відповідно до вимог Європейської Енергетичної Спільноти та Європейського Союзу. Дослідження спираєтьтся на контрфактуальний ...
917381
  Васильєва Т.А. Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку / Т.А. Васильєва, О.В. Радченко, Я.М. Кривич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 65-68. – ISSN 1728-6220
917382
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
917383
  Федів І.С. Оцінювання забрудненості грунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий / І.С. Федів, К.В. Степова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 101-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
917384
  Хлобистов Є.В. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних подій природного та техногенного характеру: впровадження екосистемного підходу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 24-26
917385
  Третяк А.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
917386
  Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 181-184. – Бібліогр.: 4 назви
917387
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
917388
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
917389
  Марушкевич А.А. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 229-232. – ISBN 978-966-439-865-4
917390
  Завідонова Н. Оцінювання знань студентів в умовах кредитно - модульної системи навчання ( На прикладі КНЕУ імені Вадима Гетьмана ) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 52-54. – ISSN 0131-6788
917391
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
917392
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
917393
  Заворотний А.Л. Оцінювання значення лінійного оператора за нечітко спотвореним значенням іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 185-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розв"язана задача оцінювання значення лінійного оператора за значенням іншого лінійного оператора, що містить нечітке збурення.
917394
  Нижник В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич, А.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
917395
  Саричев Д.О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 131-144. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
917396
  Плахотнік О.В. Оцінювання і визнання дипломів: європейський контекст / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 308-317


  У статті розглянуто систему та структуру кваліфікацій європейського простору вищої освіти та проблеми в оцінюванні й визнанні дипломів у європейському контексті. Відмова від терміну "еквівалентність" й усе ширше застосування "визнання" означає перемогу ...
917397
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Полеха М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
917398
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і мат. статистика / Полеха М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
917399
  Карпінський Б.А. Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 80-90
917400
  Замкевич Б.М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему фінансової стійкості підприємства за його функціонування в умовах економічних трансформацій. Вирішення проблеми засновано на інформаційно-енергетичній концепції економічної системи. На підставі аналізу розвитку економічних ...
917401
  Ананьєв О.М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки : економіка та управління підприємствами / О.М. Ананьєв, О.І. Белей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 55-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
917402
  Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
917403
  Кайдалова А.В. Оцінювання і рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36. – ISSN 0367-3057
917404
   Оцінювання іміджевої привабливості ВНЗ із боку ринку освітніх уподобань населення / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич, С.О. Степуріна, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 157-167. – ISBN 978-966-8177-75-0
917405
  Пол Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній : слово практикам / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 1605-2005
917406
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
917407
  Слободчикова Ю.В. Оцінювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
917408
  Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 46-52
917409
  Попов М.О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / М.О. Попов, І.Д. Семко, І (І. Коzаk) Козак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
917410
  Єріс Л.М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 191-200 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
917411
  Слатвінський М. Оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 43-48. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
917412
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
917413
  Турчин Н.М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари за даними GPS-вимірювань та радіозондування // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
917414
  Білоус Назар Оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури машинобудівної галузі Львівської області / Білоус Назар, Андрійчук Ольга // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано стан і визначено перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Львівської області. Охарактеризовано роль і важливість взаємозв"язку інтелектуального капіталу та інноваційної культури для ефективності інноваційного процесу у ...
917415
  Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
917416
  Васюренко О. Оцінювання й оптимальне прогнозне планування інвестиційної діяльності : теорія і практика / О. Васюренко, В. Просяник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
917417
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
917418
  Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-56. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
917419
  Войтенко С.Л. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка / С.Л. Войтенко, В.О. Горобець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
917420
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
917421
  Крачковська М.В. Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.8. – С. 106-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено результати аналізу колористики територій навчальних корпусів вісімнадцяти національних університетів Києва за методикою оцінювання колористичних особливостей ландшафту.
917422
  Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
917423
  Добровенко О.А. Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 258-265. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
917424
  Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110.
917425
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях / Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 213-222. – ISSN 0321-0499
917426
  Кузнєцова І. Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Кузнєцова, О. Артемова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 54-73. – ISSN 2409-9260
917427
  Захарченко С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 89-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
917428
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 310-314. – ISSN 0321-0499
917429
  Соломаха І.В. Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1993-0259


  У статті обгрунтовано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою експертного методу.
917430
  Похилько Д.І. Оцінювання концентрації і щільності компоненти суміші: чисельні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто деякі чисельні аспекти побудови оцінок для двох задач статистичного аналізу сумішей. А саме, для задач оцінювання щільності компоненти і оцінки форми функції концентрації двох-компонентної суміші. Ключові слова: суміш, вейвлет, ...
917431
  Греділь М.І. Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих магістральних газопроводів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Греділь М.І. ; НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
917432
  Цимбал Ю.В. Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 97-101


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в забезпеченні фінансової стабільності банку при оптимізації ризиків кредитних операцій. Метою дослідження є обґрунтування та розробка рекомендацій з оцінки кредитних ризиків. Методи дослідження: системний ...
917433
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
917434
  Пол Оцінювання кредитного ризику українських компаній : аналізують зарубіжні фахівці / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 1605-2005
917435
  Скіцько В.І. Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 430-436. – ISSN 2222-0712
917436
  Крисанов Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
917437
  Примак Д.С. Оцінювання маркетингових акцій у нестабільному зовнішньому середовищі // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 201-207
917438
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
917439
  Потрашкова Л.В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 2218-4511
917440
  Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 137-144
917441
  Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
917442
   Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань / С.Ф. Гавенко, В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 38-45. – ISBN 966322012-0
917443
  Федулова Л.І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л.І. Федулова, В.К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 75-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
917444
  Коваленко О.А. Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 55-58. – ISSN 2311-7249


  Вирішення задачі з оцінювання можливостей ремонтно-відновлювальних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння і військової техніки здійснюється в декілька етапів: на першому: обчислюється довжина маршруту евакуації при застосуванні виду ...
917445
  Кубайчук О.О. Оцінювання моментів за сумішами з використанням виправленої зваженої емпіричної функції розподілу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Для оцінки моментів випадкових величин зі спостережень із суміші зі змінними концентраціями часто використовуються зважені емпіричні функції розподілу (з.е.ф.р.). Але при використанні від"ємних вагових коефіцієнтів з.е.ф.р. не буде ф.р. ймовірнісної ...
917446
  Сидорова А.В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А.В. Сидорова, М.А. Кухенна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
917447
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
917448
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
917449
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
917450
  Ковтуненко Л.П. Оцінювання наукових досліджень в Україні : практика використання європейської методології / Л. П. Ковтуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-75. – ISSN 0374-3896
917451
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
917452
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
917453
  Ілляшенко О.В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 265-272. – ISSN 2222-4459
917454
  Прушківський В.Г. Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації / В.Г. Прушківський, В.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 162-167. – ISSN 2222-4459
917455
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестанціонарних параметрів неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних регресійних моделей, лінійних та білінійних динамічних систем розглядається задача оцінювання параметрів, які змінюються з часом. Для оцінок параметрів цих об"єктів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого ...
917456
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування нелінійних динамічних систем з неперервним часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 351-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних нелінійних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого залишкового ...
917457
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
917458
  Балан В. Оцінювання об"єктів інтелектуальної власності у формуванні конкурентної стратегії підприємства / В. Балан, О. Чулак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні методи оцінювання об"єктів інтелектуальної власності. Визначено ключові характеристики конкурентної стратегії підприємства. На основі методу мультиплікативної аналітичної ієрархії запропоновано комплексну модель оцінювання ...
917459
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
917460
  Котюк Андрій Богданович Оцінювання організаційних структур управління автомобілебудівними компаніями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано діючі методики оцінювання раціональності організаційних структур управління національними автомобілебудівними компаніями; охарактеризовано методи оцінювання організаційних структур управління з різних позицій (функціональної, ...
917461
  Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм : Навч. посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Таксон, 2004. – 208с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-27-Х


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
917462
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
917463
  Лодатко А.Є. Оцінювання параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з домішкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх ...
917464
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
917465
  Подлипенко К Ю. Оцінювання параметрів вироджених еліптичних крайових задач Неймана в умовах невизначеності / К Ю. Подлипенко, Н.В. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 262-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних оцінок значень функціоналів від правих частин еліптичних рівнянь, що входять в постановку вироджених крайових задач Неймана.
917466
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 142 л. + Додаток: л. 131. – Бібліогр.: л. 132-142
917467
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
917468
  Назаренко О.М. Оцінювання параметрів задачі оптимального керування макроекономічними системами / О.М. Назаренко, Д.В. Фільченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 105. – ISBN 978-966-188-165-4
917469
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для лінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриці параметрів об"єкту відома її точка "тяжіння". Для матриці оцінок параметрів ...
917470
  Добровська І .А. Оцінювання параметрів лінійної регресії з похибками в змінних за допомогою від"ємних ймовірностей / І .А. Добровська, Р.Є. Майборода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою застосування концепції від"ємних ймовірностей, методу найменших квадратів та методу Монте-Карло побудовано оцінки параметрів лінійної регресії з похибками в змінних. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність цих оцінок. The ...
917471
  Сусідко М.М. Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень / М.М. Сусідко, Лук"янецьО.І // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
917472
  Савкіна М.Ю. Оцінювання параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії: обчислювальні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм знаходження оцінки параметрів моделі нелінійної регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з т вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: модель нелінійної сплайнової ...
917473
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
917474
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
917475
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 125л. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: л.115
917476
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 8 назв
917477
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
917478
  Шелестов А.Ю. Оцінювання параметрів та станів лінійних багатовимірних об"єктів з використанням розмитих еліпсоідальних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Шелестов А. Ю.; НАН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1997. – 16л.
917479
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
917480
  Волошина К. Оцінювання платоспроможності промислового підприємства / К. Волошина, В. Комірна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
917481
  Москаленко С.О. Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках правоберіжжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 87-93
917482
  Жебчук Р.Л. Оцінювання податкового потенціалу як елементу бюджетного потенціалу в процесі бюджетного планування // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 68-74. – ISSN 1683-1942
917483
  Руська Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 207-223. – ISSN 1684-906Х
917484
  Гончар О.В. Оцінювання показників малих підприємств за доменами / О.В. Гончар, Т.О. Яневич // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 7-12


  Яневич Т.О. - канд. фіз.-матем. наук, мол. співроб. КНУТШ. Розглянуто проблему оцінювання результатів структурного обстеження малих підприємств за доменами, такими як регіони та види економічної діяльності.
917485
  Лиса О.В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені основні результати досліджень проблеми надійності оцінювання місячних показників робочої сили для регіонального рівня за даними державного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що ...
917486
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
917487
  Парій І.В. Оцінювання поточного стану врівноваженого розвитку енергогенеруючих підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-172. – ISSN 0321-0499
917488
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
917489
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
917490
  Харламова Ганна Олексіївна Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано новий методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіону, виду економічної діяльності (ВЕД) і галузі промисловості. Вперше для аналізу інвестиційної привабливості запропоновано при відборі показників, які ...
917491
  Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – ISSN 1993-6788
917492
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
917493
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
917494
  Головкіна Н. Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
917495
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О.Олеся)
917496
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчість О. Олеся)
917497
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
917498
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
917499
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 36-41. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України; розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти на яких висвітлюються результати оцінювання професійної ...
917500
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 121-123. – ISSN 2306-6814
917501
  Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 127-135. – ISSN 2222-0712
917502
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
917503
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка; Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
917504
  Шматковська Т. Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві / Т. Шматковська, О. Агрес // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 129-134. – ISSN 2411-4014
917505
  Коюда В. Оцінювання реальних інвестицій : аналізують науковці / В. Коюда, Є. Кожанова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 19-21 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
917506
  Пономаренко Н.М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 46-51
917507
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
917508
  Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 199-210. – ISSN 1562-0905


  Оцінка ринків освітніх послуг дозволила визначити якість надання освітніх послуг у регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вузами за залучення студентів з інших країн тощо.
917509
  Огай М.Ю. Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
917510
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
917511
  Ястремська О.М. Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу: теоретичні та практичні аспекти : монографія / Ястремська О.М. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 162-178. – ISBN 978-966-676-532-4
917512
  Боровик М.В. Оцінювання результатів навання за накопичувальною бально-рейтинговою системою // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 222-227. – ISSN 1993-0259


  У статті розглянуто сутність накопичувальної бально-рейтингової системи оцінювання результатів навчання студентів, впровадженої у Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця.
917513
  Кушнір С.О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні / С.О. Кушнір, М.Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6814
917514
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
917515
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
917516
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
917517
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
917518
  Користін О.Є. Оцінювання ризиків організованої злочинності / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 127-131. – ISSN 2072-8670
917519
  Дмитренко Г. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-134
917520
  Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 7254-257. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
917521
  Лук"янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
917522
  Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / О.Ю. Мірошник, Н.Л. Морозова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 243-249. – ISSN 2309-1533
917523
  Пернарівський О. Оцінювання ризику ліквідності українських банків в умовах фінансової кризи / О. Пернарівський, Т. Пернарівська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 242-246. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
917524
  Мізюк Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = економіка та управління підприємствами / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
917525
  Зачосова Н.В. Оцінювання рівня економічної безпеки компаній з управління активами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 111-119. – ISSN 1993-6788
917526
  Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
917527
  Франчук І.А. Оцінювання рівня енергетичної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 197-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
917528
  Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 259-264


  У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання рівня вітчизняних компаній в сфері корпоративної соціальної відповідальності. In the article the methodical going is offered near the evaluation of level of domestic companies in the sphere of ...
917529
  Ковальова Т.С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів : (тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т.С. Ковальова. – Харків : Основа, 2012. – 125, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова " ; вип. 1(109). – ISBN 978-617-00-1205-0
917530
  Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено думки та розглянуто підходи щодо оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення їх відповідальності за якість надання освітніх послуг. This article is focused on the thoughts and ...
917531
  Губарєва І.О. Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС / І.О. Губарєва, А.О. Пінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 293-297. – ISSN 2222-4459
917532
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
917533
  Августин Р.Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
917534
  Вітряк Т.Б. Оцінювання рівня тіньової зайнятості населення України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (51). – С. 44-51
917535
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
917536
  Кравець Т.В. Оцінювання рівняння виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж / Т.В. Кравець, Т.І. Вергай // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 112-119. – ISSN 2222-4459
917537
   Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких, О.Ю. Нечипорук, О.В. Третяк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 31-35
917538
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в Гільбертових просторах із випадковими операторами спостереження // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-188-165-4
917539
  Козик В.В. Оцінювання розвитку регіону як відкритої термодинамічної системи / В.В. Козик, Ю.І. Сидоров // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 41-45. – ISSN 1562-0905
917540
  Кузьминчук Н. Оцінювання розвитку ринку послуг виробничого характеру : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-60 : Табл. – ISSN 1605-2005
917541
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
917542
  Солодовнік О.О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
917543
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
917544
  Колісник М.К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепції управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, А.М. Ульянова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 199-208. – ISSN 1562-0905
917545
  Вавіліна Н.І. Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 3-11


  Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце.
917546
  Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втілення новітніх технологічних комплексів в процесі формування галузевих інноваційних систем в відповідності до системного підходу. Визначено, що одним з ...
917547
  Дмитрук О.В. Оцінювання системи управління на рівні рекреаційного підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-85. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
917548
  Ткачук О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 122-125
917549
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
917550
  Миколайчук М.М. Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
917551
  Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : монографія / [В.Г. Саріогло] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Сочінський, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 105-108. – ISBN 978-966-304-020-2
917552
  Калініченко О. Оцінювання співвідношення прибутку і витрат в умовах невизначеності економічного середовища : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 56-57 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
917553
  Пирог О.В. Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст / О.В. Пирог, Я.С. Максимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
917554
  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 3-9
917555
  Жук С. Оцінювання станів динамічної системи, що описується рівнянням з лінійним замкнутим оператором в гільбертовому просторі / С. Жук, С. Демиденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 75-76
917556
  Архірейська Н.В. Оцінювання стану бюджетної безпеки України: позитивні та негативні фактори впливу // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 50-55
917557
  Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-67. – ISSN 0321-0499
917558
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
917559
   Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-170. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-371-6
917560
  Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
917561
  Макарова І.С. Оцінювання стану розвитку системи інтернет-ресурсів інформаційного суспільства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-49. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  З метою оцінювання сттану розвитку інформаційного суспільства наведено значення показників для України та США, здійснено їх аналіз та порівняння.
917562
  Разборська О. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності / О. Разборська, О. Єфремова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 45-54. – ISSN 1605-2005
917563
  Васильців Т.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, В.Г. Васильців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 329-335. – ISSN 2222-4459
917564
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
917565
  Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
917566
  Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 170-177. – ISSN 2222-4459
917567
  Даниленко В.А. Оцінювання стійкості підприємств на основі системи моніторингових показників // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 337-343
917568
  Біда С.В. Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.19. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
917569
  Сербін О.О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О.О. Сербін, М.В. Ситницький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
917570
  Паночишин Ю.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітних множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
917571
  Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі з використанням нейронечітких технологій : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 124-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
917572
  Ребрик М. Оцінювання структурних елементів валютного ризику банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 391-396. – ISSN 1993-0259
917573
  Гронлунд Н. Оцінювання студентської успішності : Практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – Перше українське видання. – Київ : НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 312с. – ISBN 966-8487-29-Х
917574
  Олексійченко Н.О. Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі / Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 173-179. – ISSN 1991-606X
917575
  Жданюк Б.С. Оцінювання сучасного стану земельних ресурсів Мізоцького кряжу і їх впливу на геоекологічну ситуацію // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
917576
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
917577
  Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6806
917578
  Єрохін С.А. Оцінювання сучасного стану соціально-економічного розвитку України і напрями її трансформації : економіка та управління національним господарством / С.А. Єрохін, О.А. Кириченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 27-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
917579
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
917580
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
917581
  Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
917582
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
917583
  Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУТШ. – Київ, 2011. – 176 л. + Додаток: л. 163-164. – Бібліогр.: л. 165-176
917584
  Гринчишин І.М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І.М. Гринчишин, А.О. Вікнянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
917585
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
917586
  Бабанін О.С. Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь із випадковими похибками. : Дис... наук: 05.13.16 / Бабанін О.С.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
917587
  Тихонова Т.Б. Оцінювання та оцінка як складові навчально-пізнавального процесу з вивчення іноземної мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-162. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються теоретичні та практичні проблеми, пов"язані з оцінкою та оцінюванням знань у процесі навчання іноземної мови. Ці проблеми розглядаються в обох основних аспектах - ставлення студентів до оцінки та оцінювання та викладацькі підходи й ...
917588
  Гондюл В.П. Оцінювання та політичний аналіз загроз національним інтересам України на зламі тисячолітть / В.П. Гондюл, О.М. Андрєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.34-42
917589
  Подладчікова Т.В. Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.04 - систем. аналіз і теор. оптимальних рішень / Подладчікова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
917590
  Чмутова І. Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 20-22 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
917591
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
917592
  Приймак П.В. Оцінювання тенденцій розвитку банківської системи України на підставі інтегральних індексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
917593
  Жовтанецький М.І. Оцінювання тенденцій розвитку технологічних укладів економіки України на підставі інтегральних показників / М.І. Жовтанецький, М.І. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 248-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
917594
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
917595
  Прилипко Ю.І. Оцінювання тіньової економіки за відомчими методиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
917596
  Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDTM // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 17-21 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
917597
  Козаченко Г.В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 19 пунктів
917598
  Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 53-60. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
917599
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
917600
  Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 205-210 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
917601
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
917602
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.68-71. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
917603
  Власюк Г.В. Оцінювання управління витратами виробництва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 54-58. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
917604
  Дорош Н. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик - Орієнтованого аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між рівнем зрілості ризику на підприємстві та методикою проведення ...
917605
  Шило С. Оцінювання управлінських рішень /інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 29-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
917606
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
917607
  Фарат О.В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О.В. Фарат, Н.С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 201-205. – ISSN 1993-6788
917608
  Глущенко М.М. Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 87-96. – ISSN 2221-755X
917609
  Єршова Н. Оцінювання фінансового стану промислових підприємств: формування системи чинників / Н. Єршова, В. Шергун // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 161-166. – ISSN 1818-2682
917610
  Кремень В.М. Оцінювання фінансової безпеки країни / В.М. Кремень, Т.О. Бочкарьова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 155-161. – ISSN 2222-4459
917611
  Веклич О.О. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування / О.О. Веклич, О.П. Маслюківська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: с. 63-68


  Проведено оцінку величини гіпотетичних надходжень до бюджету від нового податку на двоокис вуглецю у 2010-2030 роках. Визначено прогнозовані величини його бази оподаткування. Обгрунтовано необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із ...
917612
  Долінський Л. Оцінювання фондового ризику вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
917613
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 209 л. + Додаток: л. 178 - 209. – Бібліогр.: л. 169 - 177
917614
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
917615
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання функціоналів від розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, при повністю невідомих правих частинах / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 164-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В припущенні, що праві частини лінійних еліптичних рівнянь другого порядку повністю невідомі, одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків цих еліптичних ...
917616
  Попов М.О. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі / М.О. Попов, І.Д. Семко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
917617
  Доценко С.І. Оцінювання характеристик стаціонарного режиму для одноканальних систем масового обслуговування с нескінченою кількістю місць в черзі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 167-170. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглянута можливість оцінювання параметрів одноканальних систем масового обслуговування в стаціонарному режимі, якщо часи обслуговування або надходження приймають значення на скінчених інтервалах.
917618
  Бобирь О.І. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу / О.І. Бобирь, Н.В. Шевченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 340-348 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
917619
   Оцінювання чинників, що визначають об"єднання підприємств: за даними країн проекту "глобальний моніторинг підприємства" (GEM) / Августин, Альварес-Херранс, Пілар Валенсія-де Лара, Марія Пілар Мартінес-Руїс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 348-358 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
917620
  Палій А.П. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
917621
  Нижник Н.Р. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління / Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 244-252. – (Право. Економіка. Управління)
917622
  Шевченко Сергій Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються протиріччя системи вищої освіти, державного управління нею, розглядаються критерії оцінювання якості вищої освіти. Обгрунтовується необхідність залучення органів державного управління вищою освітою, закладів освіти, громадськості до ...
917623
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
917624
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води Білозерського лиману // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 78-97


  Наведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Білозерського лиману - м. Камянка-Дніпровська за період 1940-2010 рр. Викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення компонентами сольового складу, ...
917625
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
917626
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
917627
   Оцінювання якості електронних бібліотек в веб-середовищі / О.В. Новицький, Г.Ю. Проскудіна, В.А. Резніченко, О.М. Овдій // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (20). – С. 5-16. – ISSN 2306-6512
917628
  Кобченко Л.С. Оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-92. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
917629
  Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-941-056-6
917630
  Берко А.Ю. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А.Ю. Берко, К.А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
917631
   Оцінювання якості методики та точності (справджуваності) прогнозів режиму поверхневих вод суші : вид. офіційне : [прийнято та надано чинності: Наказ Укр. гідрометеорол. центру від 01.12.2015 р., № 190 ] / [розробники: Манукало В.О., Гальперіна Т.О]. – Київ : Український гідрометеорологічний центр, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69. – (Керівний документ)
917632
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
917633
  Марушкевич А.А. Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів - важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 286-291


  У статті обґрунтовано необхідність оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів як важливої складової впливу на рівень їх професійності, від якої залежить стан підготовки студентів ВНЗ - майбутніх висококваліфікованих фахівців. В статье ...
917634
  Скок С.В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестувння // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
917635
  Караєва Т.В. Оцінювання якості процесу навчання іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 152-156. – (Серія : Педагогічні науки)
917636
  Вітлінський В.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 2306-3289


  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі.
917637
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
917638
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
917639
  Фесенко С. Оцінювач як спеціальний суб"єкт кримінальної відповідальності: проблеми практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 63-74
917640
  Кремень В.М. Оцінювння фінансової стійкості підприємства / В.М. Кремень, С.Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 107-116. – ISSN 1993-6788
917641
   Оцінює бізнес // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  13 найбільш перспективних наукових проектів Харківського політехнічного інституту переданона розгляд представникам бізнесу. Це дозволить підвищити якість підготовки випускників та впровадити результати наукових досліджень в реальне виробництво.
917642
   Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров"я, українці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 17. – ISSN 1992-9277
917643
  Біберман Є. Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 228-234. – ISBN 966-7196-06-2
917644
  Брижань І.А. Оцнка та управління виробничим ризиком підприємства : 08.06.01: Дис. ... канд. економ. наук / Брижань І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.: С. 51-160
917645
  Андрощук О.С. Оцынка ризику щодо транспортних засобыв, якы перемыщуються через державний кордон ыз застосуванням нечыткоъ логыки / О.С. Андрощук, Е.В. Матусяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 79-86
917646
  Рамазанов Б. Очаг : Стихи; пер. с лакского / Б. Рамазанов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 80 с.
917647
  Ряшенцев Ю.Е. Очаг / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1967. – 95с.
917648
  Капаев И С. Очаг : повести и рассказы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1969. – 392 с.
917649
  Гамзатов Р. Очаг : поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1983. – 189 с.
917650
  Терентьев Н. Очаг войны на Дальнем Востоке / Н. Терентьев. – М., 1934. – 256с.
917651
  Забелин И.М. Очаг жизни / И.М. Забелин. – Москва, 1959. – 103с.
917652
  Ефимов Г.А. Очаг и поле : стихи и поэмы / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с.
917653
   Очаг мой, Дагестан. – Москва, 1979. – 198с.
917654
  Аманкулов Т.К. Очаг саракамышского землетрясения 5 июня 1970 г. / Т.К. Аманкулов. – Фрунзе, 1979. – 104с.
917655
  Матюшин М.И. Очаг свободных / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1975. – 174с.
917656
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
2. – 1955. – 606с.
917657
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
1. – 1959. – 614с.
917658
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
2. – 1961. – 754с.
917659
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
3. – 1966. – 334с.
917660
   Очаг слушательниц Киевского Фребелевского института : сентябрь 1914 - апрель 1915 г. – Киев : Изд. Киев. Фреб. о-ва ; [Тип. 1-ой Киев. арт. печ. д.], 1915. – 41 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
917661
  Перухина Е. Очаг социалистической культуры / Е. Перухина. – Ульяновск, 1953. – 44 с.
917662
  Мревлишвили М.Н. Очаг Харатели / М.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1948. – 96с.
917663
  Ващенко В.Н. Очаги глубокофокусных землетрясений / В.Н. Ващенко. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1995. – 96с. – ISBN 5-88490-042-2
917664
  Менабде Л.В. Очаги древнегрузинской литературы : Автореф. дис. ... Док. филол. наук / Менабде Л.В. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
917665
  Ефремов Ю.Н. Очаги звёздообразования в галактиках: Звездные комплексы и спиральные рукава / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Навчальна книга-Богдан, 1989. – 246 с.
917666
  Кантор К.М. Очаги Истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.32-52. – ISSN 0042-8744
917667
  Шебалин Н.В. Очаги сильных землетрясений на территории СССР / Н.В. Шебалин. – Москва : Наука, 1974. – 53с.
917668
  Аманкулов Т.К. Очаги сильных землетрясений Средней Азии / Т.К. Аманкулов. – Бишкек, 1991. – 247с.
917669
  Кузнецова Г.Д. Очаги стационарного возбуждения в коре большого мозга / Г.Д. Кузнецова, В.И. Королева. – Москва, 1978. – 166с.
917670
  Маркова А.И. Очаговые туберкулезные поражения легких по данным вскрытий умерших от нетуберкулезных заболеваний, несчасных случаев и скоропостижно : Автореф... канд. мед.наук: 14.764 / Маркова А.И.; Военно-мед. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1972. – 18л.
917671
  Дамянов Д.П. Очакванє / Д.П. Дамянов. – София, 1961. – 108с.
917672
  Добровольський С.П. Очаківський розмир : Історичний роман / С.П. Добровольський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 429с.
917673
  Добровольський С.П. Очаківський розмир / С.П. Добровольський. – К., 1969. – 411с.
917674
  Добровольський С.П. Очаківський розмир; Карасунський Кут / С.П. Добровольський. – Київ, 1984. – 646 с.
917675
   Очаков. – Одесса, 1965. – 36с.
917676
  Пастушенко Н.Т. Очаков. / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1973. – 43с.
917677
  Ірванець Олександр Очамимря : Повість та оповідання / Ірванець Олександр. – Київ : Факт, 2003. – 184с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-02-0
917678
  Василенко Г М. Очарії / Г М. Василенко. – Коломия, 1995. – 93с.
917679
  Семенова С.В. Очарован Уралом. / С.В. Семенова. – Свердловск, 1978. – 143с.
917680
  Бораненков Н.Е. Очарование / Н.Е. Бораненков. – М., 1967. – 31с.
917681
  Усенко Наталья Очарование зимнего Крыма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 90-99. – Библиогр.: Фото
917682
  Бахман Клаус Очарование молекулы : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1029-5828
917683
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – М., 1976. – 400с.
917684
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – М., 1980. – 606с.
917685
  Кулешова О. Очарование фламенко // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.2-5
917686
  Канашкин В.А. Очарование человека / В.А. Канашкин. – Карснодар, 1988. – 252 с.
917687
  Лавров И.М. Очарованная / И.М. Лавров. – М., 1965. – 204с.
917688
  Хаиндрава Л. Очарованная даль : роман / Леван Хаиндрава. – Москва : Советский писатель, 1989. – 527 с.
917689
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
1. – 1935. – 285 с.
917690
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Ленинград
2. – 1936. – 392 с.
917691
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Ленинград
3. – 1936. – 380 с.
917692
  Роллан Р. Очарованная душа / Ромен Роллан ; пер. с франц. – Москва : Художественная литература
Кн. 1, 2, 3. – 1959. – 669, [2] с. : портр.
917693
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 2 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 175-414
917694
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 3 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 417-669
917695
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – К
2. – 1961. – 669с.
917696
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – К
1-3. – 1982. – 669с.
917697
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
4. – 1982. – 774 с.
917698
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Махачкала
1-3. – 1986. – 720 с.
917699
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – К
4. – 1986. – 240с.
917700
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Махачкала
Кн. 4 : Провозвестница. – 1987. – 720 с.
917701
  Роллан Р. Очарованная душа : роман ; пер. с фр. / Ромен Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.1-3. – 1989. – 576 с.
917702
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.4. – 1989. – 576с.
917703
  Марш Э.Т. Очарованная невеста / Э.Т. Марш. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – ISBN 5-7841-0622-8
917704
  Гунн Г.П. Очарованная Русь / Г.П. Гунн. – Москва : Искусство, 1990. – 288 с.
917705
  Стингл М. Очарованные Гавайи / М. Стингл. – М., 1983. – 332с.
917706
   Очарованные книгой : Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. – Москва : Книга, 1982. – 287с.
917707
  Брейер Хуберт Очарованные луной // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 40-41 : фото. – ISSN 1029-5828
917708
  Бишофф Юрген Очарованные луной. Голландия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 54-58 : фото. – ISSN 1029-5828
917709
   Очарованные луной. Команда "Селеноход" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 46-47 : фото. – ISSN 1029-5828
917710
  Застиралс Саша Очарованные луной. Малайзия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
917711
  Есипов Владимир Очарованные луной. Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 48-50 : фото. – ISSN 1029-5828
917712
   Очарованные луной. Схватка за приз в 30 миллионов долларов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 43 : фото. – ISSN 1029-5828
917713
  Брейер Хуберт Очарованные луной. США // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 42-43 : фото. – ISSN 1029-5828
917714
  Краске Михаэль Очарованные луной. Хорватия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
917715
  Лубкивский Р.М. Очарованные олени / Р.М. Лубкивский. – М., 1971. – 32с.
917716
  Инджиев Л.О. Очарованные сердца : рассказы / Л.О. Инджиев; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1969. – 140 с.
917717
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1974. – 319 с.
917718
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1977. – 318 с.
917719
  Гамзатов Р. Очарованный всадник / Р. Гамзатов. – Москва, 1983. – 31 с.
917720
  Блох Ю.И. Очарованный геофизикой Вацлав Федукович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 135-142. – ISSN 0203-3100
917721
  Бейшеналиев Ш. Очарованный наследник : повести / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 352 с.
917722
  Пасецкий В.М. Очарованный недеждой / В.М. Пасецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 263с.
917723
  Соловьев Л.В. Очарованный принц / Л.В. Соловьев. – М., 1976. – 320с.
917724
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Симферополь, 1950. – 136с.
917725
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Вильнюс, 1953. – 176с.
917726
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Иркутск, 1981. – 192с.
917727
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – М., 1981. – 447с.
917728
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – М., 1982. – 347с.
917729
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1983. – 236с.
917730
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 236 с.
917731
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 527с.
917732
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 235с.
917733
  Лесков Н. Очарованный странник / Николай Лесков ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2006. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035040-6
917734
  Бегишева Алия Очарованный странник : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 234-245 : Фото. – ISSN 1029-5828
917735
  Шкаруба Л.М. Очарованный странник : штрихи к творческому портрету Мацуо Басё // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст.
917736
  Рубинштейн Лев Очарованный странник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 196 : фото
917737
  Назаров Роман Очарованный якут : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 11-24. – ISSN 0012-6756
917738
  Колоколов Б.Б. Очаровательная даль / Б.Б. Колоколов. – М., 1966. – 111с.
917739
  Жуков Борис Очаровательный убийца : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 74-81
917740
  Пестушко Валерий Очаровательный чароит : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50-51 : Іл.
917741
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1965. – 278 с.
917742
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 306 с.
917743
  Давыдовская Н.В. Очевидец / Н.В. Давыдовская. – М., 1985. – 31с.
917744
  Сидоренко Н. Очевидне і ймовірне в історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 198-203
917745
  Яновська О. Очевидне і неймовірне в адвокатурі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
917746
  Скибицька Н.В. Очевидність і епістемічна модальність у комунікативно-прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 198-204. – ISBN 966-581-295-6
917747
  Таран Ю.А. Очевидно, невероятное / Ю.А. Таран. – Донецк, 1988. – 63с.
917748
  Смилга В.П. Очевидное? / В.П. Смилга. – Москва, 1966. – 350 с.
917749
  Смилга В.П. Очевидное? Нет, еще неизведанное... / В.П. Смилга. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 352 с.
917750
  Дунаева О.А. Очевидность - еще не истина : Изучение романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в профильных классах общественно-гуманитарного направления // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 37-41
917751
  Крищенко В.Д. Очей не опускаючи... : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Український письменник, 1992. – 212 с.
917752
   Очей очарованье. – Благовещенск, 1976. – 575с.
917753
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1980. – 287 с.
917754
  Антокольский П.Г. Очей очарованье / П.Г. Антокольский. – Москва, 1980. – 239с.
917755
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1987. – 286 с.
917756
  Зиневич Г.П. Очекри палеоантропологии Украины / Г.П. Зиневич. – Киев, 1967. – 223с.
917757
  Кикнадзе Р.К. Очекрки по источниковедению по истории Грузии / Р.К. Кикнадзе. – Тбилиси, 1980. – 203с.
917758
  Бахарев Н.В. Оченая ставка / Н.В. Бахарев. – Казань, 1982. – 184с.
917759
  Рязанов Д. Оченки по истории марксизма : Автореф... наук: / Рязанов Д.;. – М., 1923. – 642л.
917760
  Егоров Н.М. Очень белые кучевые облака / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1967. – 223с.
917761
   Очень вовремя мы родились. – Донецк, 1968. – 327с.
917762
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1968. – 269с.
917763
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс : научная фантастика / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва : Знание, 1989. – 223с.
917764
  Яновская М.И. Очень долгий путь / М.И. Яновская. – 2-е, испр. – М., 1977. – 223с.
917765
  Высоцкий С. Очень исполнительная власть // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 10 (223). – С. 10-14. – ISSN 2075-7093


  За прошедший год правительство Украины растеряло политический вес и продолжило политику предшественников по ручному управлению экономикой
917766
  Щетинин В. Очень крупные транснациональные корпорации и современный мир // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 130-137. – ISSN 0130-9625
917767
  Мифтахутдинов А.В. Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М.., 1972. – 174с.
917768
  Кирилюк В.П. Очень нужная книга // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 146-147
917769
  Пестушко Валерий Очень полезное дерево смерти : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 51-52 : Іл.
917770
  Синящик А. Очень приятно, Каннингем // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 26/27 (486), 08.07.2016. – C. 50-52. – ISSN 2075-7093
917771
  Кабаков А.А. Очень сильный пол : романы / Александр Кабаков. – Москва : АСТ; Астрель, 2010. – 444, [4] с. – Содерж.: Сочинитель ; Самозванец ; Ударом на удар, или Подход Кристаповича. – ISBN 978-5-17-065880-0
917772
  Пасховер А. Очень среднее образование // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 32 (113), 2 сентября 2016. – С. 40-43. – ISSN 2305-3364


  Украинская школа с трудом преодолевает свое советское маргинальное прошлое и уже в нынешнем сентябре совершит первую робкую попытку заглянуть из XIX века в XXI-й.
917773
  Алексин А.Г. Очень страшная история / А.Г. Алексин. – Москва, 1987. – 270с.
917774
  Алексин А.Г. Очень страшная история / А.Г. Алексин. – Москва, 1989. – 135с.
917775
  Карбовская В.А. Очень трудно в двадцать / В.А. Карбовская. – Москва, 1962. – 47с.
917776
  Копыленко А.И. Очень хорошо. / А.И. Копыленко. – М., 1972. – 384с.
917777
  Шатуновский И.М. Очень хотелось жить. / И.М. Шатуновский. – М., 1990. – 316с.
917778
  Андреев А.Д. Очень хочется жить / А.Д. Андреев. – Москва, 1959. – 400с.
917779
  Андреев Д. Очень хочется жить / Д. Андреев. – Москва, 1962. – 653 с.
917780
  Андреев А.Д. Очень хочется жить / А.Д. Андреев. – Петрозаводск, 1965. – 512с.
917781
  Андреев А. Очень хочется жить / А. Андреев. – Москва, 1977. – 653с.
917782
  Милюков Д.Е. Очень хочется жить... : докум. повесть [о гвардии ст. лейт. Н.В. Бибикове] / Д.Е. Милюков. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 95 с.
917783
  Власов Ю.А. Очер / Ю.А. Власов. – Пермь, 1961. – 51с.
917784
  Кобрин Ю. Очереди за небом / Ю. Кобрин. – Вильнюс, 1966. – 80с.
917785
   Очереди и точечные процессы. – Киев, 1984. – 283с.
917786
  Джейсуол Н.К. Очереди с приоритетами. / Н.К. Джейсуол. – М, 1973. – 279с.
917787
  Румянцев А. Очередная победа борцов с дискриминацией: Европейский суд в Люксембурге вводит страховые тарифы "unisex" // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 150-154. – ISSN 1812-7126


  Высший суд Европейского союза, Европейский суд в Люксембурге 1 марта 2011 года вынес решение, которое способно серьезно повлиять на развитие страхового дела в Европе и, кроме того, представляет собой важный шаг в сфере антидискриминационной политики ...
917788
  Булаховський Л.А. Очередне задачи славянского языкознания и работа кафедры славянской филологии // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 3-4
917789
  Бедный Д. Очередное : Новые стихи / Д. Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 219с.
917790
  Пашковская А.В. Очередное заседание уголовно - правовой секции Совета по правоведению УМО университетов России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.86-89. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
917791
  Морозов Н. Очередной "переворот" в Елисейском дворце // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670
917792
  Арутюнов Сергей Очередной проект : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
917793
  Сиренко Василий Очередной проект закона о судоустройстве, или план полной коррумпированности судебной системы Украины // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 36-40


  Значение судебной системы, судоустройства каждой страны не укладывается в рамки понятия "судебная власть". Дело в том, что в отличие от законодательной и исполнительной власти, которые согласно Конституции представлены одним-двумя высшими ...
917794
   Очередной скандал в Турции : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 60 : Фото
917795
  Жигалко П.В. Очередные вопросы промышленности. / П.В. Жигалко, 1925. – 43с.
917796
  Владимиров М.К. Очередные задач хозяйственного строительства. / М.К. Владимиров. – Москва-Ленинград, 1925. – 59с.
917797
  Воробьева Е.Р. Очередные задачи антирелигиозной работы среди женщин. / Е.Р. Воробьева. – Москва-Ленинград, 1931. – 48с.
917798
  Зенкевич Л.А. Очередные задачи в изучении наших северных морей / Л.А. Зенкевич. – Москва, 1929. – 165-221с.
917799
  Ильичев Л.Ф. Очередные задачи идеологической работы партии / Л.Ф. Ильичев. – М., 1963. – 80с.
917800
  Брежнев Л.И. Очередные задачи партии в области сельскогохозяйства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1970. – 64с.
917801
  Каганович Л.М. Очередные задачи партработы и реорганизация партаппарата / Л.М. Каганович. – М-Л, 1930. – 62с.
917802
  Довнар-Запольский М.В. Очередные задачи русского экспорта / М.В. Довнар-Запольский, проф. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1912. – 36 с., 4 л. диагр. табл. – Отд. оттиск: Известия Киевского коммерческого института
917803
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 63с.
917804
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 36с.
917805
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 111с.
917806
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 112с.
917807
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 64с.
917808
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1944. – 80с.
917809
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 80с.
917810
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1946. – 80с.
917811
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1950. – 100с.
917812
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 100с.
917813
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 100с.
917814
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 179с.
917815
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 54с.
917816
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 142с.
917817
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 143с.
917818
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 181 с. – Миниатюрное издание
917819
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1968. – 143с.
917820
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 216с.
917821
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 141с.
917822
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1971. – 143с.
917823
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1972. – 144с.
917824
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 144с.
917825
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 144 с.
917826
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 87с.
917827
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти. – Москва : Книга, 1979. – 180 с. – Миниатюрное издание
917828
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 144с.
917829
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1981. – 144 с.
917830
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 126с.
917831
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 144с.
917832
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 142с.
917833
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 144 с.
917834
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1989. – 126с.
917835
  Молотов В.М. Очередные задачи экономической политики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни / В.М. Молотов. – Л., 1925. – 32с.
917836
   Очередные и дополнительные отпуска. – М., 1967. – 124с.
917837
  Каутский К. Очередные проблемы международного социализма. / К. Каутский. – М.-Птгр., 1918. – 504с.
917838
  Мардань А. Очередь : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 84-148. – ISSN 0131-8136
917839
  Русаков Э.И. Очередь за счастьем: рассказы и повести. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1990. – 269с.
917840
  Богданов В.Л. Очередь: зло или неизбежность? / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – Москва : Экономика, 1987. – 191 с.
917841
  Мандель Б.Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне эпохи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 122-125. – ISSN 0132-1625
917842
  Островершенко Юрій Очеретяний дах : поезія
917843
  Алексеев В.А. Очерк : спец. курс для студ. заоч. отд-ния / В.А. Алексеев ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 84 с. – Библиогр.: с. 83
917844
  Исаев М.П. Очерк аграрных отношений во Всетнаме / М.П. Исаев, Я.Н. Пивоваров. – М, 1987. – 212с.
917845
  Елистратов А.И. Очерк административного права. / А.И. Елистратов. – М., 1922. – 236с.
917846
  Де-Метц Г.Г. Очерк аномальной дисперсии света в ее фактах и теориях от начала вопроса и до наших дней : (Написана на соиск. премии Физ.-мат. фак. Новорос. ун-та...) / [соч.] Г.Г. Де-Метца. – Одесса : Тип. "Одесский Вестник", 1885. – [2], 282 с., 5 л. граф. : черт. + Табл.5. – Библиогр.: "Литература вопроса" (с. 3-12)


  Написано на соискание премии физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета и удостоен Золотой медали.
917847
   Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и его археологическое значение / составил и издал Г.Х.Татур. – Минск : Губернская тип., 1892. – 277 с.
917848
  Кокшайский Н.В. Очерк биологичесокй аэро- и гидродинамики / Н.В. Кокшайский. – М, 1974. – 255с.
917849
  Маслов Ю.С. Очерк болгарской грамматики. / Ю.С. Маслов. – М., 1956. – 292с.
917850
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов; Отв.ред.А.С.Плешанов. – Новосибрск : Наука, 1992. – 97с.
917851
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов. – Новосибирск, 1992. – 95с.
917852
  Алексеев А.А. Очерк бюджетного права русских законодательных палат : из "Журнала Министерства Юстиции" (окт. и дек. 1914 г.). – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 73 с.


  В РГБ есть электр ресурс
917853
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1951. – 27с.
917854
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1953. – 32с.
917855
  Савенков А.А. Очерк в газете. / А.А. Савенков. – Л., 1963. – 60с.
917856
  Никифоров А.Г. Очерк в кино / А.Г. Никифоров. – М, 1962. – 119 с.
917857
  Глушков Н.И. Очерк в русской литературе / Н.И. Глушков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 76 с.
917858
  Бронникова Е.В. Очерк В.Н. Ильина о Сократе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0042-8744
917859
  Мунтян М.А. Очерк внешней политики Румынской Народной Республики. 1948-1955 гг. / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1971. – 244с.
917860
  Андрияшев А.М. Очерк Волынской земли до конца XIV столетия А.М. Андрияшева : (с картой Волынской земли) / А.М. Андрияшев. – Киев : Тип. импер. ун-та Св. Вдадимира, 1887. – 232 с. + 1 карта. – Ти тит. стр. надпись: Сочинение это удостоено Советом Императорского университета Св. Владимира золотой медали и премии Н.И. Пирогова. - Экз. № 442202 дефектный, отсутствуют с. 33-232 + карта
917861
  Корецкий В.М. Очерк второй. Международное хозяйственное право и международное частное право // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 136-178. – ISBN 5-12-001050-4
917862
  Корецкий В.М. Очерк второй. Оговорка о публичном порядке // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 236-285. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
917863
  Танфильев Г.И. Очерк географии и истории главнейших культурных растений / Г.И. Танфильев. – Одесса, 1923. – 192с.
917864
  Пак Т.Х. Очерк Географии Кореи / Т.Х. Пак, Х. Тен. – Пхеньян, 1957. – 131с.
917865
  Кистяковский В.В. Очерк географии УССР / В.В. Кистяковский. – 3-е изд. – Киев, 1928. – 169с.
917866
  Васильков Б.П. Очерк географического распространения шляпочных грибов в СССР / Б.П. Васильков. – Москва-Ленинград, 1955. – 88с.
917867
   Очерк геологии Пакистана. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
917868
  Ксенжекевич М и Самсонович Я Очерк геологии Польши / М и Самсонович Я Ксенжекевич. – М., 1956. – 239с.
917869
  Ксенжкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксенжкевич, Я. Самсонович. – Москва, 1956. – 239 с. + 2 карты
917870
  Ксеншкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксеншкевич, Я. Самсонович, Э. Рюле. – Москва : Недра, 1968. – 311 с.
917871
  Кропоткин П.Н. Очерк геологии Северо-Востока СССР / П.Н. Кропоткин, Е.Т. Шаталов. – М-Л, 1936. – 148с.
917872
  Милановский Е.В. Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья. / Е.В. Милановский. – М.-Л., 1940. – 276с.
917873
  Артемьев Б.Н. Очерк геологического строения и полезных ископаемых Ольхонского края / Б.Н. Артемьев. – Иркутск, 1926. – 67с.
917874
  Робинсон В.Н. Очерк геологического строения района Красной Поляны на Кавказе. / В.Н. Робинсон, 1932. – 1079-1091с.
917875
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 27с.
917876
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 35с.
917877
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – Москва : Гельсингфорс, 1925. – 271с.
917878
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – М, 1925. – 271с.
917879
  Каманин И.М. Очерк гетьманства Петра Сагайдачного : (с приложением) / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – [2], IV, 32 с., 1 л. порт. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, Киев, 1901, кн. 15, отд. 1. - Экз. дефектный, с. 5-32 отпечатаны ксероксом


  На с. I lдарственная надпись автора
917880
  Кассин Н.Г. Очерк гидрогеологии северо-восточной части Казахстана и прилежащих нему частей Сибирского края / Н.Г. Кассин. – Л., 1929. – 48с.
917881
  Рощин П. Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики и методики, примененной к учебным предметам начального образования : (Для воспитывающих и обучающих обоего пола, в нач. шк. и дома) / сост. П. Рощин. – 6-е изд., испр. – Москва : Изд. "Сотрудник школ" А.К. Залесской ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман, 1884. – VIII, 190 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
917882
  Тартаковская Е. Очерк голландской живописи XVII века / Е. Тартаковская. – Л., 1935. – 95с.
917883
  Савицкая Р.М. Очерк государственной деятельности В.И.Ленина. Март-июль 1918 гг. / Р.М. Савицкая. – М., 1969. – 438с.
917884
  Люперсольский П.И. Очерк государственной деятельности и частной жизни Перикла : [Речь, произнесенная на годичном акте Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине 30 авг. 1876 г. проф. всеобщ. истории П.И. Люперсольским] / [Соч.] П. Люперсольского. – Киев : В тип. В.И. Давиденко, 1877. – 75 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1877. ъ Кн. в разных тип. переплетах
917885
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1890. – [4], IV, [4], 322 с. – Экз. № 116836 дефектный, отсут. с. 319-322
917886
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1895. – [4], VIII, 320, [2], LIII с. – Отд. оттиск: Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft v. Jw. Muller, Bd. 4, с. 1-122 в обраб. и с доп. авт. - Приложения: а) предисловие к русскому переводу; б) прибавления по второму немецкому изданию. – Библиогр.: "Русская литература по греческим древностям" с. 303-304
917887
  Грюнберг А.Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто) / А.Л. Грюнберг. – Л., 1987. – 239с.
917888
  Ермакова М.И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. Морфология / М.И. Ермакова. – М., 1972. – 284с.
917889
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматики древнетюркского языка / В.Г. Кондратьев. – Л, 1970. – 65с.
917890
  Прик О.Я. Очерк грамматики караимского языка / О.Я. Прик. – Махачкала, 1976. – 188с.
917891
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – М.
1. – 1961. – 267с.
917892
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч1-я. – М.
2. – 1965. – 351с.
917893
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч2-я. – М.
2. – 1965. – 283с.
917894
  Гуревич И.С. Очерк грамматики китайского языка 3-5 вв. / И.С. Гуревич. – М., 1974. – 254с.
917895
  Муркелинский Г.Б. Очерк грамматики лакскоо языка : Автореф... канд. филол.наук: / Муркелинский Г.Б.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и лит-ры им. Гамзата Цадаса. – Махачкала, 1951. – 34 с.
917896
  Кузнецов Б.И. Очерк грамматики отглагольных имен языка маратхи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.670 / Кузнецов Б.И.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
917897
  Аванесов Р.И. Очерк грамматики русского литературного языка / Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1945. – 236 с.
917898
  Литтон Д. Очерк грамматики современного бенгальского языка : Автореф. дис. ... Доктора филол. наук / Литтон Д. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 30 с.
917899
  Липеровский В.П. Очерк грамматики современного браджа / В.П. Липеровский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
917900
  Зограф И.Т. Очерк грамматики среднекитайского языка / И.Т. Зограф. – Москва, 1962. – 124с.
917901
  Бокарев А.А. Очерк грамматики чамалинского языка / А.А. Бокарев. – М.-Л., 1949. – 176с.
917902
  Широкова А.Г. Очерк грамматики чешского языка / А.Г. Широкова. – Москва, 1952. – 190с.
917903
  Катенина Т.Е. Очерк грамматики языка маратхи. / Т.Е. Катенина. – М, 1963. – 296с.
917904
  Щеглов Ю.К. Очерк грамматики языка хауса. / Ю.К. Щеглов. – М, 1970. – 288с.
917905
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматического строя языка памятников тюркской рунической письменности VIII в. из Монголии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кондратьев В.Г. ; Ленингр. гос. ун-т , Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 17 с.
917906
  Гиргас В. Очерк грамматической системы арабов / В. Гиргас. – С.-Пб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1873. – 147с. – Текст на русск. и арабском яз.
917907
  Латышев В.В. Очерк Греческих древностей : Пособие для гимназистов ст. классов и для начинающих филологов / В.В. Латышев. – Изд. 3-е, пересм. А.П. Щукаревым. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и К*
Ч. 1 : Государственные и военные древности. – 1897. – VI, 373 с.
917908
  Пельман Р Очерк греческой истории в связи с источниковедением / Р. Пельман; Пер. с нем. А.Н. Русановой, Н.Н. Кремлевой и Е.Л. Бекетовой; [Предисл.: проф. Э. Гримм]. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Электропеч. Я. Кровицкого], 1906. – [8], 304, 10 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
917909
  Пельман Р Очерк греческой истории и источниковедения / Р. Пельман; Пер. с 4 нем. изд. С.А. Князьков, под ред. проф. С.А. Жебелева. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Русская скоропеч.], 1910. – VI, [4], 386 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
917910
  Марков-Виноградский А.В. Очерк греческой литературы / сост. А.В. Марков-Виноградским. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1863. – 157 с
917911
  Головин В.Г. Очерк деривации имен прилагательных современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головин В.Г.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 34л.
917912
   Очерк деятельности Бердянского уездного земства Таврической губернии по народному образованию с 1866 по 1896 г.. – Бердянск : Тип. Г.А. Эдигера, 1896. – 44, 18 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
917913
  Миклашевский И. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского Русского музыкального общества (1863-1913) : по случаю исполнившегося 50-летия Киевского отделения И. Р. М. О. по поручению Киевской дирекции / сост. Иос. Миклашевский. – Киев : Лито-типогр. С.В. Кульженко, 1913. – [2], 240 с., 4 л. портр. : портр. в тексте
917914
  Богданов Н.А. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского русского музыкального общества и учрежденного при нем музыкального училища со времени их основания (1863-1888) : сост. по поручению Дирекции Муз. о-ва (от 12 марта 1888 г.) д. пожизн. чл. О-ва Н.А. Богдановым. – Киев : Тип. К.н. Милевского, 1888. – 173, 88 с.
917915
  Колмаков Н. Очерк деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 25 лет его существования 1869-1894 / Н. Колмаков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – [6], 127 с.
917916
   Очерк деятельности П.А. Кочубея по лесоразведению в Полтавской губернии. – Киев, 1892. – 30с.
917917
   Очерк деятельности Русского энтомологического общества. – Л, 1927. – 4с.
917918
  Семенов-Тян-Шанский Очерк деятельности русского энтомологического общества с половины декабря 1921 г. по 4-е декабря 1922 г. / Семенов-Тян-Шанский
О. – 9с.
917919
   Очерк диалектики живой природы. – М, 1963. – 528с.
917920
  Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка / В.Я. Плоткин. – Москва, 1976. – 152с.
917921
  Виллет Г. Очерк динамической метеорологии / Г. Виллет. – Москва, 1933. – 100с.
917922
  Свобода И. Очерк доистории южной части оазиса Бахария (Западная пустыня, Египет) // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 18-30. – ISSN 1563-0102
917923
  Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]. – [Санкт-Петербург], 1860. – [218] с. – Авт. указ в конце кажд. статьи. - Отд. оттиск журн.: Современник 1860, № 4, отд.1, с. 293-350,


  Содержание конволюта: 1. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]; 2. Начало Руси / [Н. Костомаров]; 3. Публичный диспут 19 марта 1860 года "О начале Руси" между гг. Погодиным и Костомаровым / [сост. и ...
917924
  Вильчинский Ольгер Очерк древнейшей культуры русских областей / Ольгер Вильчинский // История культуры : Т. 1-3 ; Античная культура / Ф. Гелльвальд. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова, 1898. – 46, [3] с., 10 л. ил.
917925
  Никонова С.В. Очерк европейской политики Германии в 1924-1929 гг. / С.В. Никонова. – М, 1977. – 374с.
917926
  Бельская Г. Очерк жизни и в датах и воспоминаниях (100 лет со дня рождения акад. Д.С. Лихачева) // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
917927
  Смирнов В.И. Очерк жизни и деятельности А.Н.Крылова. / В.И. Смирнов. – М.Л., 1951. – 7-39с.
917928
  Лалаев М.С. Очерк жизни и деятельности в бозе почивающего Великого князя Михаила Павловича : К столетию со дня его рождения 1798-1898 / Сост. ген. от артиллерии М.С. Лалае. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1898. – [4], 95, [1] с., 2 л. портр.
917929
  Платэ А.Ф. Очерк жизни и деятельности В.В.Марковникова / А.Ф. Платэ, Г.В. Быков. – Москва, 1955. – 719-777с.
917930
  Вольмир Очерк жизни и деятельности И.Г.Бубнова / Вольмир, а.С. – Москва, 1953. – 311-396с.
917931
  Горницкий П.Е. Очерк жизни и деятельности Ф.И. Буслаева : Речь, читанная ученикам Пензенской 1-й гимназии преподавателем П.Е. Горницким. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1898. – 12 с. – Отд.отт. из : "Филологические записки"
917932
  Аксентьева З.Н. Очерк жизни и творчества Александра Яковлевича Орлова (1880–1954) // Избранные труды : в 3-х томах / А.Я. Орлов. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – Т. 1. – С. 7-32
917933
  Гальченко Т.К. Очерк жизни и творчества Х.-М. Мугуева / Т.К. Гальченко. – Орджоникидзе, 1980. – 41с.
917934
  Житецкий П.И. Очерк звуковой истории малорусского наречия П. Житецкого. – Киев : В университ. тип., 1876. – III, [1], 376 с. – В кн. также 67 укp. наp. песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Остальной текст pус., церковнослов. язык - Пpиложения: с. 297-376
917935
  Чэнь Б.-д. Очерк земельной ренты в Китае / Б.-д. Чэнь. – М, 1952. – 111с.
917936
  Терентьев П.В. Очерк земноводных / П.В. Терентьев. – М., 1929. – 98с.
917937
  Кузнецов Б.А. Очерк зоогеографического районирования СССР / Б.А. Кузнецов. – М., 1950. – 174с.
917938
  Колосов Г.В. Очерк и жизнь / Г.В. Колосов. – Алма-Ата, 1966. – 120с.
917939
  Пузырев В.Г. Очерк и рассказ в "Современнике" 60-х годов. (Проблема изображения народа). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пузырев В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15 с.
917940
  Алеиева Р.Р. Очерк и рассказы В. А. Слепцова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева Р.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15 с.
917941
  Цопурашвили Н.Я. Очерк из истории грузино-византийских литературных взаимосвязей : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Цопурашвили Н. Я.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 36л.
917942
  Шеноа А. Очерк из истории новейшей хорватской литературы. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – 18 с. – Отд. оттиск из : Филологические записки
917943
  Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1957. – 283 с.
917944
  Юзефович В. Очерк из студенческой жизни // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 147-152. – ISBN 966-7272-00-1
917945
  Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. – М., 1986. – 253с.
917946
  Лемонон Э. Очерк истории англо-французских отношений. / Э. Лемонон. – М., 1923. – 101с.
917947
  Габриелян Г.Г. Очерк истории армянской философской мысли / Г.Г. Габриелян. – Ереван, 1962. – 381с.
917948
  Шнейдер Г. Очерк истории библиографии / Г. Шнейдер. – М., 1929. – 56с.
917949
  Васильченко В.Е. Очерк истории библиотечного дела в России XI-XVIII века / В.Е. Васильченко. – Москва, 1948. – 158с.
917950
  Коган П.С. Очерк истории всеобщей литературы / П.С. Коган. – М.-Л., 1930. – 392с.
917951
  Баймут Т.В. Очерк истории грамматической терминологии восточных славян. : Автореф... канд филол.наук: / Баймут Т. В.;. – Сталино, 1946. – 203л. – Бібліогр.:с.189-203
917952
  Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. / А.Н. Бернштам. – Ленинград, 1951. – 256с.
917953
  Ранович А.Б. Очерк истории древнеевропейской религии. / А.Б. Ранович. – М, 1937. – 400с.
917954
  Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха / М.Л. Гаспаров. – М., 1989. – 302с.
917955
  Ромм А.Г. Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1941. – 91с.
917956
  Горцевская В.А. Очерк истории изучения тунгусо-маньчжурских языков / В.А. Горцевская. – Ленинград, 1959. – 80 с.
917957
  Паниккар К.М. Очерк истории Индии. / К.М. Паниккар. – М., 1961. – 341с.
917958
  Келлер Л.С. Очерк истории инжегородких профессиональных союзов / Л.С. Келлер. – Горький, 1961. – 138с.
917959
  Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России / Н.Н. Пальмов, 1922. – 139 с.
917960
  Караева А.И. Очерк истории карачаевской литературы / А.И. Караева. – М, 1966. – 320с.
917961
  Лебедев Н.А. Очерк истории кино СССР. / Н.А. Лебедев. – Москва
1. – 1947. – 303 с.
917962
  Лебедев Н.А. Очерк истории кино СССР. / Н.А. Лебедев. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Искусство, 1965. – 583 с.
917963
  Голдовский Е.М. Очерк истории кинопроекционной техники. / Е.М. Голдовский. – М., 1969. – 224с.
917964
  Сумцов Н.Ф. Очерк истории колдовства в Западной Европе : Отрывок из студ. соч.: "Очерк истории христианской демонологии" / [соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : В университетской тип., 1878. – [2], 34 с.
917965
   Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1968. – 435с.
917966
   Очерк истории КПЧ. – М, 1979. – 430с.
917967
  Юсупов С.Ю. Очерк истории культурно-просветительной работы в Советском Киргизстане / С.Ю. Юсупов. – Фрунзе, 1965. – 240с.
917968
   Очерк истории латышской советской литературы. – Рига, 1957. – 538с.
917969
   Очерк истории литовской советской литературы. – М, 1955. – 260с.
917970
  Колосков В.Н. Очерк истории марксистско-ленинской философии в СССР: (30-е гг.) / В.Н. Колосков; отв. ред. Л.Н. Суворов. – Москва : Наука, 1978. – 158 с.
917971
   Очерк истории молдавской советской литературы. – М, 1963. – 304с.
917972
   Очерк истории мордовской советской литературы. – Саранск, 1956. – 226с.
917973
  Бляхер Л.Я. Очерк истории морфологии животных / Л.Я. Бляхер. – Москва, 1962. – 264 с.
917974
   Очерк истории немецкого рабочего движения. – М, 1964. – 255с.
917975
  Любомиров П.Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. / П.Г. Любомиров. – М., 1939. – 342с.
917976
  Евгеньев-Максимов Очерк истории новейшей русской литературы : Этюды и характеристики / В. Евгеньев-Максимов. – Ленинград - Москва : Госиздат ; [(Л. : Тип. Печатный двор)], 1925. – 258 с.
917977
  Потапов Л.П. Очерк истории Ойротии. Алтайцы в период русской колонизации / Л.П. Потапов. – Новосибирск, 1933. – 203с.
917978
  Смирин М.М. Очерк истории политической борьбы в Германии перед реформацией. / М.М. Смирин. – М., 1952. – 416с.
917979
  Варнке Г. Очерк истории профсоюзного движения в Германии. / Г. Варнке. – Москва, 1956. – 190с.
917980
  Гольдберг Давид Исаакович Очерк истории рабочего и социалистического движения в Японии (1868-1908 гг.) / Гольдберг Давид Исаакович; АН СССР; Ин-т востоковедения; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Вост. фак-т. – Москва : Наука, 1976. – 356 с.
917981
  Моносов С. Очерк истории революционного движения. / С. Моносов. – М., 1933. – 364с.
917982
  Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика / М.Л. Гаспаров. – М., 1984. – 319с.
917983
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – Москва : Политиздат, 1980. – 160 с.
917984
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 364, [3] с.
917985
  Преображенский П.Ф. Очерк истории современного империализма. / П.Ф. Преображенский. – 2-е изд. – М., 1926. – 91с.
917986
  Хазнадар М. Очерк истории современной курдской культуры / М. Хазнадар. – Москва, 1967. – 232с.
917987
  Михайлов Г.И. Очерк истории современной монгольской литератуы / Г.И. Михайлов. – М, 1955. – 216 с.
917988
  Голенкова З.Т. Очерк истории социологической мысли в Югославии / З.Т. Голенкова. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 220с.
917989
  Ашурбейли С.Б. Очерк истории средневекового Баку (VIII - начало XIX вв.) / С.Б. Ашурбейли. – Баку, 1964. – 336 с.
917990
  Маркевич А.И. Очерк истории Тавриды. / А.И. Маркевич. – 172-226с.
917991
  Кычанов Е.И. Очерк истории Тангутского государства / Е.И. Кычанов. – М., 1968. – 356с.
917992
  Гуревич Н.М. Очерк истории торгового капитала в Афганистане / Н.М. Гуревич. – Москва, 1967. – 143с.
917993
  Якобсон А.Б. Очерк истории точных наук / А.Б. Якобсон. – М, 1927. – 204с.
917994
  Высоцкий З.З. Очерк истории химии дисперсных кремнеземов / З.З. Высоцкий. – Київ, 1971. – 186с.
917995
  Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы / М.Я. Сироткин. – 12-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1956. – 352с.
917996
  Тюменев Очерк истории экономического быта. / Тюменев, а.И. – Птгр.-М, 1919. – 98с.
917997
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр., 1919. – 98с.
917998
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр.-М, 1923. – 106с.
917999
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической морфологии курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1978. – 92с.
918000
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической фонетики курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1976. – 103с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,