Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
917001
  Швець А. "Перед вами, пане професор, відкриваю душу до дна" (profession de foi Наталії Кобринської в її листах до Михайла Грушевського) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 88-104. – ISSN 0130-528Х


  На основі листів Н. Кобринської до М. Грушевського проаналізовано літературно-критичний дискурс, пов’язаний з підготуванням до друку на сторінках «Літературно-наукового вістника» статті М. Грушевського «Наталія Кобринська». У цьому листуванні ...
917002
  Огнєвой К. "Перед депортацією 1944 року це теж було..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Кримчани не вірять у чесність російського перепису.
917003
  Дитькова С.Ю. "Перед лицом ушедших былей не вправе мы кривить душой" : повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-16
917004
  Киселев К.Н. "Передать командованию" / К.Н. Киселев. – Л, 1990. – 155с.
917005
  Вєтошніков К. "Передача" Київської митрополії Московському патріархату в 1686 році. Канонічний аналіз // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 17-22
917006
  Станіславський С.В. "Передбачена" валідизація: доцільність застосування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто значення та функція "передбаченої" валідності. На основі даних розумового експерименту поставлено проблему доцільності перевірки тестологами якості методик за допомогою "передбаченої" валідності.
917007
  Макарський О. "Передвижники" сьогодення. (Роздуми над підсумками 55-го щорічного конкурсу World Press Photo) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-28 : фото


  Київ. Лютий.В новому музеї історії міста експонується виставка творів переможців найпрестижнішого у світі конкурсу світлин для преси - World Press Photo. 55-го щорічного конкурсу WPP - 2012,
917008
  Зайцев П. "Переді мною моя стара хата" (1814-1828) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 2-3. – ISSN 1814-5078


  Дитинство Тараса Шевченка.
917009
  Ліснічук І. "Передкуючи в майбутнє, що скоріє без угаву...". Оригінали загублених копій. Білий голуб волі // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 62-63
917010
  Юган Н. "Передній задньому міст". Вперше - про Даля-публіциста // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-36
917011
   [Передвісники. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1956. – 310 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 11])
917012
  Измайлов В.В. Переводы в прозе Владимира Измайлова. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 5. – 1819. – 231 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра, корінець з тиснен.
917013
  Черфас Л.М. Переводы в римской литературе времен республики : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черфас Л.М. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
917014
  Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике / Г.С. Гончарова. – Х, 1982. – 168с.
917015
  Берг Н.В. Переводы и подражания Н.В. Берга / [предисл.: Н. Гербель]. – Санкт-Петербург : В тип. П.А. Кулиша, 1860. – VI, [6], 271 с. – (Библиотека иностранной поэзии)


  Авт. предисл.: Гербель Николай Васильевич (1827-1883) Экз. без ориг. обл.
917016
  Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека / Д.М. Буланин. – Ленинград : Наука, 1984. – 276, [2] с.
917017
  Павлюк Н.Н. Переводы из Т.Г.Шевченко в русском литературном процессе 50-60-е годы XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Павлюк Н.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1974. – 26л.
917018
  Мамиофа И.Э. Переводы на другую работу и командировки / И.Э. Мамиофа. – М.-Л., 1959. – 52с.
917019
  Куспанов С.К. Переводы поэзии Абая на русский язык : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Куспанов С.К.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1966. – 20 с.
917020
  Касимова Н.Ф. Переводы произведений и традиций Л.Н.Толстого в азербайджанской детской литературе : Автореф... канд. филол.наук: / Касимова Н.Ф.; Аерб. гос. ун-т. – Баку, 1978. – 10.01.03л.
917021
  Пидченко В.И. Переводы произведений М. Горького на английский язык. (Опыт исследования вопросов перевода просторечия и диалектизмов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пидченко В.И. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 20 с.
917022
  Голованова Е.А. Переводы рабочих и служащих на другую работу / Е.А. Голованова. – М., 1986. – 94с.
917023
  Ткабладзе З.П. Переводы русской детской литературы в дореволюционной Грузии. (Ист.-библиогр. анализ). : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Ткабладзе З.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 29л.
917024
  Барто А.Л. Переводы с детского / А.Л. Барто. – М., 1979. – 175с.
917025
   Переводы славянских литератур // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. – С. 491-496


  Доклади М. Рильського і В. Россельса "Вопросы перевода с "близких языков" в Москві.
917026
  Андреасян Бюракн Вардгесовна Переводы сонетов Шекспира на армянский язык : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Андреасян Бюракн Вардгесовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1975. – 29л.
917027
  Володарская Э.Ф. Переводы сонетов Шекспира на русский язык. Часть 1. К истории вопроса. // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 64-77. – Библиогр.: с. 73-75; 46 назв. – ISSN 1562-1391
917028
  Бейтан В.Я. Переводы трагедий Шекспира на латышский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Бейтан В.Я.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1959. – 24л.
917029
  Башкуров Р.Ш. Переводы Тукая из русской литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Башкуров Р.Ш.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1958. – 21л.
917030
  Лившиц Б.К. Переводы французских поэтов / Б.К. Лившиц. – Калининград, 1989. – 46с.
917031
  Лившиц Б.К. Переводы французских поэтов / Б.К. Лившиц. – М., 1991. – 250с.
917032
  Орловская Н. Переводы Шекспира в Грузии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 69-80
917033
  Тэн Б. Переводя Гомера // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1965. – за 1964 г. – С. 353-376
917034
  Коптилов В. Переводя с русского. О наследии Миколы Зерова // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 153-170
917035
  Хелемский Я.А. Перевожу стихи товарища / Я.А. Хелемский. – Минск, 1962. – 260с.
917036
  Макеев А.Д. Перевоз-Гулюй / А.Д. Макеев. – Хабаровск, 1967. – 272с.
917037
  Вильмонт Е.Н. Перевозбуждение примитивной личности / Екатерина Вильмонт. – Москва : Олимп. АСТ. Астрель, 2004. – 272с. – ("Полоса везения: бабские истории Екатерины Вильмонт"). – ISBN 5-17-023799-5
917038
  Щербина Володимир Перевози і мости через Дніпро коло Києва / Щербина Володимир. – 7с. – Окр. відбиток
917039
  Цветков И.П. Перевозка пчел на медосбор / И.П. Цветков. – М, 1961. – 7с.
917040
  Волынец Ф.С. Перевозки в малом каботаже и вопросы права. / Ф.С. Волынец. – Москва, 1954. – 159с.
917041
  Ломтадзе В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования Грузинской ССР и их планирование. : Автореф... канд.экон.наук: 08.594 / Ломтадзе В.И.; Тбил.гсо.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 44л.
917042
  Горіла Г. Переволочна / Г. Горіла, Т. Кузьменко // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.47-49


  Історія села Прилуцького району Чернігівської області
917043
  Сирота Ф.И. Перевооружение русской армии во второй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сирота Ф.И. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 32 с.
917044
   Переворот 1762 года. – М. – 162с.
917045
   Переворот 1762 года : сочинения и переписка участников и современников ; со многими портр. и карт. фото-тинто / [с предисл. Г. Балицкого]. – 5-е изд. испр. 30-я тыс. – Москва : Моск. книгоиздат. т-во Образование ; [Тип. Рус. т-ва], 1911. – 159 с., 6 л. ил. : ил. – В кн. также: История и анекдоты революции в России в 1762 г. / [соч.] Рюльера. – (Русская быль)


  Авт. пред.: Балицкий, Григорий Васильевич; Все рис. исполн. Графическим институтом т-ва "Образования" по способу, только ему принадлежащему и впервые в России им введенному, Фото-Тинто-Гравюра
917046
  Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России : почему не реализовалась реформаторская альтернатива / Б.Г. Литвак. – М, 1991. – 300с.
917047
  Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV / Ю.Я. Перепелкин ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1984. – 287 с.
917048
  Шушарин Дмитрий Переворот без поворота // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 98-107 : фото
917049
  Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. / С. Пейперт. – М, 1989. – 220с.
917050
  Ратнер А. Переворот по-итальянски // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 28 (440), 17.07.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Беніто Муссоліні — італійський політичний діяч, фашистський диктатор Італії з 1922 по 1943 роки.
917051
  Волков С. Переворот системи: гуманна система надання безоплатної правової допомоги громадянам перевернута в Україні догори дригом // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 10 (17), жовтень. – C. 14-18
917052
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1987. – 422с.
917053
  Кудинов И.П. Переворот. / И.П. Кудинов. – М, 1990. – 413с.
917054
  Медведев А.И. Перевоспитание несовершеннолетних в условиях специального уереждения / А.И. Медведев. – К, 1986. – 151с.
917055
  Гаджибеков Исамагомед Магомедович Перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей в условиях специальных профессионально-технических училищ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гаджибеков Исамагомед Магомедович; Акад. пед. наук СССР. Научно-исслед. ин-т общих проблем. – М., 1980. – 16л.
917056
  Сизоненко А.М. Перевоспитание педагогически запущенных подростков в системе деятельности организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сизоненко А.М.; НИИ обших проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 19л.
917057
  Коротич В.О. Перевтілення : поезії / Віталій Коротич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 95 с.
917058
  Бабаєва Л. Перевтілення мельпомени на зарубіжній сцені. Специфіка перекладу для театру


  У статті розглядаються актуальні питання й теоретичні засади драматургічного перекладу на матеріалі англійських і французьких перекладів драматичних творів Лесі Українки. The paper deals with theoretical underpinning of drama translation on the basis ...
917059
  Титаренко І.І. Переганяємо Америку / І.І. Титаренко. – Х. : Кн. вид., 1959. – 28с.
917060
  Стефанюк В. Перегляд адміністративних рішень Вищого адміністративного суду України Верховним Судом України в порядку повторної касації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.62-67. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
917061
  Мартинов А. Перегляд американської політики в Центральній Азії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 5
917062
  Дирда А. Перегляд безпекової парадигми скандинавського нейтралітету в контексті російсько-українського конфлікту // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 81-85
917063
  Галаган І.С. Перегляд вироків і право на захист в історії кримінально-процесуального законодавства УССР (1918 - 1921 рр.) / І.С. Галаган. – Київ, 1960. – 31с.
917064
  Галаган І.С. Перегляд вироків і право на захист в історії кримінального процесуального законодавства УРСР (1918-1921 рр.) / І.С. Галаган; МВ і ССО УРСР. Науково-метод.кабінет по заоч. освіті при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 32с.
917065
  Манжола В. Перегляд голлістинської спадщини? (аналіз результатів президентських виборів у Франції) / В. Манжола, О. Шаповалова // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 0868-8273
917066
  Хейдарі Хассан Перегляд довготривалого зв"язку між зростанням грошової маси, інфляцією та ростом виробництва в Ірані: метод граничних значень = Revisiting the long-run relationships between money growth, inflation and output growth in Iran: bounds test approach / Хейдарі Хассан, Салмасі Паріса Джохарі, Хелалі Аліреза // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 444-453 : табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISSN 1993-6788
917067
  Винославська О.В. Перегляд етичних настановлень персоналом як умова організаційного розвитку // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 97-102. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
917068
  Колосов Р. Перегляд заочного рішення (процесуальні аспекти) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 25-27.
917069
  Кіктенко В.О. Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури в поглядах "нових конфуціанців” // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 156-161. – ISSN 1608-0599
917070
  Круглик С. Перегляд квот в Міжнародному валютному фонді / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 11-13
917071
  Кишинський А.В. Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку: зміст та прогалини у правовому регулюванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 113-117
917072
   Перегляд рішень порядком судового нагляду. – Х, 1965. – 27с.
917073
  Бондар І. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв"язку з нововиявленими обставинами як стадія цивільного процесу // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 44-48.
917074
  Миколенко О.І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення в адміністративному провадженні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 125-129. – ISSN 1563-3349
917075
  Гусаров К.В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія / К.В. Гусаров. – Харків : Право, 2010. – 352 с. – ISBN 978-966-458-187-2
917076
   Перегляд судових рішень Верховним Судом України на підставі рішення Європейського суду з прав людини (Постанова Верховного Суду України від 16 травня 2011 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 355-362. – ISSN 0132-1331
917077
  Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 107-117. – ISSN 0132-1331
917078
  Ткачук О.С. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 2 (11). – С. 108-117
917079
  Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами : монографія / С.В. Степанов. – Одеса : ВМВ, 2012. – 186 с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-413-336-1
917080
  Андрушко П.П. Перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 Кримінального процессуального кодексу України: проблеми тлумачення змісту повноваження Верховного Суду України / П.П. Андрушко, К.П. Задоя // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 7 (179). – С. 30-39
917081
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
917082
  Бондар І.В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Бондар І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211 л. – Бібліогр.: л. 190-211
917083
  Степанов С. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами як стадія господарського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 71-73.
917084
  Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 72-76. – ISSN 0132-1331
917085
  Бондар І.В. Перегляд судового рішення у зв"язку з нововиявленими обставинами у механізмі захисту суб"єктивних прав // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 137-140
917086
  Бичкова С.С. Перегляд та оскарження заочного рішення в цивільному процесі України: проблеми теорії та практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 155-163. – ISSN 2310-6166
917087
  Лотюк О.С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 5-12.
917088
  Бондар І.В. Перегляд цивільних справ у зв"язку з нововиявленими обставинами: досвід України та зарубіжних країн // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 29-33
917089
  Ломоносова О.М. Перегляд цивільних спров у зв"язку з нововиявленими обставинами / О.М. Ломоносова. – Львів, 1972. – 48с.
917090
  Драй-Хмара-Ашер Переглядаюючи батьків архів / Оксана Драй-Хмара-Ашер // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 161-174. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
917091
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1924. – 159с.
917092
  Сейфуллина Л.Н. Перегной / Л.Н. Сейфуллина. – М.-Л., 1926. – 283с.
917093
  Хилькевич В.П. Перегнойно-карбонатные типичные почвы западных районов Украины, их генетические особенности и свойства : Автореф... канд. с.-х.наук: 532 / Хилькевич В.П.; Укр. сельскохоз. академия. – К., 1968. – 22л.
917094
  Тіллі Р. Переговори з продажу = Sales conversations / Роберт Тіллі. – Київ : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English). – ISBN 978-966-346-767-2
917095
  Садикова В. Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості відносин Великої Британії та Радянського Союзу в середині та другій половині 1980-х рр. Автор торкається проблем міжнародної політики обох країн та їхньої співпраці на міжнародній арені. Проаналізовано найбільш ...
917096
  Кіктєв О.Я. Переговори між Сербією і Болгарією про союз у 1904-1905 роках // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 75-79
917097
  Патриляк Іван Переговори між українським підпіллям і німцями наприкінці 1943 - в першій половині 1944 рр. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт-груд. – С. 171-200. – ISSN 0042-9422
917098
  Попенко Ярослав Переговори між УНР та французьким військовим командуванням в Одесі у листопаді 1918 - березні 1919 р. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 86-97. – Бібліогр. в кінці ст.
917099
  Пагіря О. Переговори Між УПА та угорською армією в контексті геополітичної ситуації в Європі у 1943 р. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 588-598. – ISBN 978-966-97201-1-5
917100
  Яремко М. Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944-1945 рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 493-502. – ISSN 2078-6077
917101
  Ковальчук В. Переговори НКВД з Романом Шухевичем у 1945 і 1948 роках: чи було можливе порозуміння // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 120-126. – ISBN 978-966-397-111-2
917102
  Кудлай О. Переговори повноважних представників Центральної Ради й Тимчасового уряду в Києві 28-30 червня 1917 р. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 69-78. – ISBN 966-02-0276-8
917103
  Васильєв С.В. Переговори як альтернативний спосіб вирішення цивільних спорів: питання теорії / С.В. Васильєв, І.Г. Васильєва // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 26-30
917104
  Герасимович В.А. Переговори як засіб розв"язання політичних конфліктів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 452-454
917105
  Пацурія Н.Б. Переговорна процедура державних закупівель: підстави, перспективи та міжнародна практика застосування / Н.Б. Пацурія, О.П. Вашуленко // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 121-127. – ISSN 2078-6670


  У статті досліджуються нормативно-правові підстави застосування переговорної процедури державних закупівель та проблемні аспекти її реалізації.
917106
   Переговорная книжка. – М, 1933. – 171с.
917107
  Григор"єва Т. Переговорний процес між Річчю Посполитою та Османською імперією в XVII столітті : дипломатична практика й риторика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 255-276. – (Серія історична ; Вип. 39/40)
917108
  Герасимович В.А. Переговорний процес як невід"ємна складова політики та роль особистості на переговорах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 295-298. – ISSN 2076-1554
917109
  Селлих К. Переговоры в международном бизнесе = Global business negotiations : практ. руководство / Клод Селлих, Субхаш С. Джейн ; [пер. с англ. А. Стативки ; ред. М. Драпкиной]. – Москва : Добрая книга, 2004. – 333, [3] с. : ил. – Пер. изд. : Global business negotiations / C. Cellich, S.C. Jain. Australia [etc.] :Thomson, 2004. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-98124-029-6
917110
  Сафразьян А.Л. Переговоры Германии и СССР в ноябре 1940 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
917111
  Зайцева Л.И. Переговоры как альтернативный способ разрешения споров в международном публичном праве // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 15-19. – ISSN 1812-3910
917112
  Седова Л.Н. Переговоры как способ коммуникации в бизнесе : учебное пособие / Седова Л.Н. ; МОН України ; Харьковский нац. экономический университет. – Харьков : ХНЭУ, 2009. – 324с. – ISBN 978-966-676-314-6
917113
  Колонтари А. Переговоры по установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и Венгерским Королевством в 1934 // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 19-30. – ISSN 0132-1366
917114
  Мастенбрук Вильям Переговоры. / Мастенбрук Вильям. – Калуга, 1993. – 176с.
917115
  Псурцев Н.Е. Перегон / Н.Е. Псурцев. – М., 1989. – 351с.
917116
  Мироглов В.Ф. Перегон / В.Ф. Мироглов. – Алма-Ата, 1990. – 398с.
917117
  Панч П. Перегони / П. Панч : Український робітник. – 31с. – (Дешева б-ка Красного письменства ; №122)
917118
  Кушнарьов Денис Перегони по Шарджі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 84-87 : фото
917119
   Перегоним Америку! Российские вузы увеличат набор китайских студентов : по материалам агенства Синьхуа // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 февраля (№ 8). – С. 15


  Министерством образования КНР опубликован обновленный список зарубежных университетов, дипломы которых признаются в Китае. В список включены 542 российских вуза. По этому показателю Россия уступает только США и Японии. В целом в перечень вошли более ...
917120
   Перегонка. – М, 1954. – 572с.
917121
  Марийе Ш. Перегонка и ректификаия в спиртовой промышленности / Ш. Марийе. – М.-Л, 1934. – 400с.
917122
  Орлов В. Перегоны / В. Орлов. – Тула, 1964. – 48с.
917123
  Ходченко П. Перегорнуті сторінки : оповідання / П. Ходченко. – Одеса : Одеське книжкове видавництво, 1959. – 118 с.
917124
  Макарова Т.И. Перегородчатые эмали Древней Руси / Т.И. Макарова. – Москва, 1975. – 135с.
917125
  Фомін Є.П. Перегортаю сторінки : вибрані поезії / Євген Фомін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 192 с.
917126
  Афган Н. Перегрев кипящих жидкостей / Н. Афган. – Москва, 1979. – 79с.
917127
   Перегрета планета : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 122-130 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
917128
   Перегретые жидкости и фазовые переходы. – Свердловск : АН СССР, 1979. – 92 с.
917129
  Ткаченко О.В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 431-438. – ISSN 0869-2491
917130
  Тимошенко Наталія Перегрілися // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
917131
  Даррелл Г. Перегруженный ковчег / Г. Даррелл. – Москва, 1958. – 183 с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
917132
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл; Пер. с англ. Лившина И.М. – Москва : Мысль. – (Путешествия. Приключения)
2-е, изд. – 1964. – 224 с.
917133
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1991. – 590с.
917134
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег / Д. Даррелл. – М, 1992. – 159с.
917135
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. / Д. Даррелл. – М, 1987. – 588с.
917136
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута. / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1977. – 350 с.
917137
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Гончие Бофута. Три билета до Эдвенчер. / Д. Даррелл. – Москва : Мысль, 1986. – 590 с.
917138
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег. Зоопарк в моем богаже. / Д. Даррелл. – Минск, 1986. – 331с.
917139
  Даррелл Д. Перегруженный ковчег.Зоопарк в моем богаже. / Д. Даррелл. – Минск : Юнацтва, 1986. – 332 с. – (Рассказы о природе)
917140
  Богоявленский Р.Г. и др. Перегрузка шаровых твэлов в реакторных установках / Р.Г. и др. Богоявленский. – М., 1983. – 102с.
917141
  Вторушин С.В. Перегрузки. / С.В. Вторушин. – Барнаул, 1967. – 63с.
917142
   Перегрузочные машины канальных ядерных энергетических реакторов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.
917143
  Ильина Н.А. Перегрупировка амидов алкилфосфористых кислот в реакциях с а-галоидкарбонильными соединениями : Автореф... кандидата хим.наук: / Ильина Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 22л.
917144
  Огамджанян С.М. Перегруппировака Стивенса с участием карбалконсимельной и цианметильной групп : Автореф... канд .хим.наук: / Огамджанян С.М.; АН Арм.ССР, Ин-т огран. хим. – Ереван, 1978. – 17л.
917145
  Дудукина В О. Перегруппировка а-силилированных кетонов в О-силилзамещенные енолы : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Дудукина О.В,; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 8л.
917146
  Гарибян В.А. Перегруппировка ди- и трихлорвиниловых соединений в L-хлор- и L, L-дихлоркарбоновые кислоты при окислении надкислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гарибян В.А.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л.
917147
  Сорокин В.И. Перегруппировка О-фениловых эфиров оксимов несимметричных карбонильных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сорокин В.И.; Москов. с.-х. академия. – М., 1973. – 20л.
917148
  Васильева Т.Т. Перегруппировки в процессе гомолитических превращений фторсодержащих полигалоидпропенов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: / Васильева Т.Т.; Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1963. – 15л.
917149
  Павлова Л.В. Перегруппировки в ряду S-аминоалкилпроизводных тиомочевины и некоторых гетероциклов. : Автореф... канд. хим.наук: / Павлова Л.В.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 27л.
917150
  Шубин В.Г. Перегруппировки в ряду аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубин В.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 21л.
917151
  Табацкая А.А. Перегруппировки и реакция дейтерообмена аренониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Табацкая А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 21л.
917152
  Двийнишникова Татьяна Алексеевна Перегруппировки продуктов присоединения неполных эфиров кислот фосфора и иминам, нитрилам и тиокетонам : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Двийнишникова Татьяна Алексеевна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
917153
  Кузнецов В.И. Перегуды. Стихи / В.И. Кузнецов. – М., 1970. – 96с.
917154
  Осташ Л. Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 115-119
917155
  Кисляковська І. Перед-досвідне знання у науках про природу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 80-89. – ISSN 0235-7941
917156
  Неживий Олександр Перед "перебудовою" : Поезії // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 57-59
917157
  Лондон Д. Перед Адамом / Д. Лондон. – Х.-К, 1930. – 130с.
917158
  Ющенко В. Перед боєм // Без цензури, 2004


  Пробл. реалізації політ. реформи: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
917159
  Курах Михайло Перед брамою : Поезії / Курах Михайло. – Мюнхен : На чужині, 1963. – 122с.
917160
   Перед брамою. Нарис історії Інституту Св. Володимира в Торонто = With an eye to the future/Comp.by N.L.Kohuska : з нагоди його 25-річчя та у рік відкриття його нового будинку. – Вінніпег, 1969. – 127 с. : фот.
917161
  Гердов К.Н. Перед будущей рекой / К.Н. Гердов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 272с.
917162
  Майский И.М. Перед бурей / И.М. Майский. – М, 1945. – 248с.
917163
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Х. Мухтар. – Москва, 1957. – 352 с.
917164
  Старицкий М.П. Перед бурей / М.П. Старицкий. – Київ, 1960. – 680с.
917165
  Артемьев А.С. Перед бурей / А.С. Артемьев. – Чебоксары, 1982. – 400 с.
917166
  Артемьев А.С. Перед бурей / А.С. Артемьев. – Москва, 1984. – 383 с.
917167
  Мухтар Х. Перед бурей : повесть / Х. Мухтар. – Уфа, 1989. – 297 с.
917168
  Гай-Шкода Кость Перед бурею : драма в 6-ти діях, по В.А. Радич / Кость Гай Шкода [псевд.]. – [Санкт-Петербург] : Изд. А.И. Новикова ; Сл. Покровская ; Тип. Т-ва Р.Р. Боос и К, 1909. – 50 с.
917169
  Пушкарівський М.О. Перед бурею / М.О. Пушкарівський. – К., 1962. – 103с.
917170
  Мандзюк Д. Перед вами я можу розкрити всі подряпинки свого серця // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 36 (139). – С. 52-57
917171
   Перед вами, багдадские небеса. – Тбилиси, 1973. – 319 с.
917172
  Кирносов А.А. Перед вахтой / А.А. Кирносов. – М., 1972. – 269с.
917173
  Ржешевский О.А. Перед великим испытанием // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-21. – ISSN 0130-3864
917174
  Севостьянов П.П. Перед великим испытанием. / П.П. Севостьянов. – М, 1981. – 367с.
917175
  Тамм А. Перед весенней грозой / А. Тамм. – М, 1956. – 143с.
917176
  Арсланов Н.Г. Перед весенним дождем. / Н.Г. Арсланов. – Москва, 1957. – 72с.
917177
  Мищик А.В. Перед весной / А.В. Мищик. – Краснодар, 1956. – 111с.
917178
  Никонов Н.Г. Перед весной. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1977. – 382с.
917179
  Мастеренко В.А. Перед взлетом. / В.А. Мастеренко. – Новосибирск, 1957. – 205с.
917180
  Канубриков А. Перед взором памяти моей... / А. Канубриков. – Одесса, 1969. – 84с.
917181
  Ломтатидзе Ч. Перед виселицей / Ч. Ломтатидзе. – Тбилиси, 1972. – 270с.
917182
  Додэ Л. Перед войной : Исследование и документы о немецко-еврейском шпионстве во Франции со времен дела Дрейфуса / Леон Додэ ; Пер. с фр. Н.М. Лагова. – Санкт-Петербург : Изд. В. Березовский ; [Типо-литогр. М.П. Фроловой], 1913. – 136 с.
917183
  Кропивницький М.Л. Перед волею : драма в 5 диях / М. Кропивницкий // Пидпанкы [Підпанки] : Дpама в 5 диях и 7 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа H.Т. Коpчак-Hовицкого, 1899. – 78 с.
917184
  Кропивницький М.Л. Перед волею / М.Л. Кропивницький, 1900
917185
  Гауптман Г. Перед восходом солнца : социальная драма Гергарда Гауптмана / Пер. Л. и П. Тепловых. – 2-е изд. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; Типо-литогр. "Русского т-ва ", 1907. – 104 с. – (Универсальная библиотека ; № 9)
917186
  Зедгинидзе Э.К. Перед восходом солнца : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Тбилиси : Заря востока, 1957. – 242 с.
917187
  Хорват Ж. Перед восходом солнца. / Ж. Хорват. – М., 1965. – 203с.
917188
  Кравченко А.И. Перед восхождением / А.И. Кравченко. – Донецк, 1962. – 45с.
917189
  Мережников Н.Я. Перед всем небесным и земным: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1985. – 93с.
917190
  Алексеев С.С. Перед выбором. / С.С. Алексеев. – Москва, 1990. – 190с.
917191
  Алексеев С.С. Перед выбором. Обновление или катастрофа? / С.С. Алексеев. – 2-е изд.перераб. и доп. – Москва, 1990. – 286с.
917192
   Перед выходом на пенсию. – М, 1982. – 102с.
917193
  Иванов-Разумник Перед грозой / Иванов-Разумник. – Петроград, 1923. – 136с.
917194
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – 2-е изд. – Краснодар
1. – 1964. – 527с.
917195
  Вишневский П.С. Перед грозой / П.С. Вишневский. – Москва, 1967. – 504с.
917196
  Горов В.Я. Перед грозой / В.Я. Горов. – М, 1967. – 72с.
917197
  Горов В.Я. Перед грозой / В.Я. Горов. – 2-е доп. – М, 1971. – 71с.
917198
  Яньес А. Перед грозой / А. Яньес. – М., 1983. – 382с.
917199
  Бабякин Б.И. Перед грозой / Б.И. Бабякин. – Тула, 1986. – 174с.
917200
  Коцюба Г.М. Перед грозою / Г.М. Коцюба. – Київ, 1958. – 240с.
917201
  Лур"є Н.М. Перед грозою / Н.М. Лур"є. – Київ, 1983. – 285 с.
917202
  Лур"є Н.Г. Перед грозою. / Н.Г. Лур"є. – К., 1973. – 270с.
917203
  Маношкин М.П. Перед гуннами: Роман / М.П. Маношкин. – Н. Новгород, 1994. – 520с.
917204
  Горст Г. Перед далеким рейсом / Г. Горст. – Одеса, 1980. – 165с.
917205
   Перед дальней додрогой. – Симферополь, 1964. – 76с.
917206
  Кожемяко В.С. Перед дальней дорогой / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1963. – 160с.
917207
  Морозов К.Т. Перед дальней дорогой / К.Т. Морозов. – 2-е изд. – Воронеж, 1967. – 574с.
917208
  Харчиков А.Т. Перед дальней дорогой / А.Т. Харчиков. – Тула, 1986. – 317с.
917209
  Дризе Ю. Перед дальней дорогой. Участники представительного международного симпозиума решили вместе готовиться к сверхдлительным полетам в космос // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  В ноябре прошлого года закончился самый ответственный этап программы “Марс-500”, разработанной Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН под эгидой Российской академии наук и Роскосмоса. Добровольцы, трое россиян, двое представителей ...
917210
  Воронецкий М.Г. Перед Джойским порогом / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1975. – 336с.
917211
  Шевченко Л.Я. Перед дзеркалом / Л.Я. Шевченко. – К, 1986. – 277с.
917212
  Аллев-Дин Перед дорогой / Аллев-Дин. – Махачкала, 1978. – 80 с.
917213
   Перед дорогой дальней. – Саратов, 1972. – 175с.
917214
  Корнев А.И. Перед дорогой. / А.И. Корнев. – Смоленск, 1960. – 52с.
917215
  Грабович Г. Перед Європою: чи можлива реформа в науці та освіті? // Критика. – Київ, 2005. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 22-25
917216
  Воробьев Л.В. Перед жарким летом / Л.В. Воробьев. – Москва, 1978. – 303с.
917217
  Шутов И.Н. Перед жатвой. / И.Н. Шутов. – Х, 1960. – 347с.
917218
  Хоменко Н.К. Перед жнивами : оповідання / Н.К. Хоменко. – Харків : Прапор, 1979. – 102 с.
917219
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар
2. – 1978. – 304с.
917220
  Касперский С.Ш. Перед завтрашним днем / С.Ш. Касперский. – Ставрополь, 1983. – 31с.
917221
  Логинов В.Н. Перед завтрашним днем / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1984. – 460с.
917222
  Островский Г.С. Перед загадками старых картин. / Г.С. Островский. – М., 1965. – 125с.
917223
  Сагиян А.С. Перед закатом : стихи / А.С. Сагиян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 128 с.
917224
  Кресс В. Перед занавесом : зарубежные дневники / Вернон Кресс. – Москва : Бизнес-Пресс, 2008. – 240 с. – ISBN 978-5-900034-71-3
917225
  Луковский И.В. Перед зарей / И.В. Луковский. – М., 1958. – 35с.
917226
  Токомбаев А. Перед зарей : Поэма / А. Токомбаев. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1966. – 128 с.
917227
  Токомбаев А. Перед зарей : Роман / А. Токомбаев. – Фрунзе : Киргизское государственное изд-во, 1968. – 296 с.
917228
  Гауптман Г. Перед заходом солнца / Г. Гауптман. – М., 1955. – 108с.
917229
  Каверин В.А. Перед зеркалом / В.А. Каверин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 719 с.
917230
  Каверин В.А. Перед зеркалом. / В.А. Каверин. – Минск : Университетское, 1986. – 255 с.
917231
  Хамардюк А.П. Перед зірницею : вірші / А.П. Хамардюк. – Миргород : Друк. Ш.В. Шик, 1917. – 16 с. – На обкл. епіграф з твору Т.Г. Шевченка
917232
  Софронов А.В. Перед знаменем / А.В. Софронов. – Л., 1948. – 236с.
917233
  Скопина К.П. Перед именем твоим... / К.П. Скопина. – Москва : Педагогика, 1989. – 286с. – ISBN 5-7155-0102-4
917234
  Виноградов В.П. Перед истиной / В.П. Виноградов. – Москва, 1979. – 270с.
917235
  Троцкий Л.Д. Перед историческим рубежом : Балканы и Балканская война / Лев Троцкий. – Санкт-Петербург : Центр Междунар. Исслед. "Новый Прометей", 2011. – XLIV, 478 c., [10] л. ил. : портр., карт. – Указ. лит. по вост. вопросу : с. 386-388 .- Справочник геогр. назв.: с. 459-472 .- Справочник период. изд., упоминаемых в кн.: с. 473-475. – Библиогр. в примеч. – ISBN 978-5-9901606-6-8
917236
  Плав"юк М. Перед і після проголошення незалежності України // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0869-3595
917237
  Кунов С.С. Перед концертом / С.С. Кунов. – Черкесск, 1963. – 126с.
917238
  Портяк Василь Перед косовицею // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
917239
  Килимник О.В. Перед лицем історії / О.В. Килимник. – К, 1978. – 231с.
917240
  Галан Я.О. Перед лицем фактів / Я.О. Галан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 196с.
917241
  Гусаков Б.Л. Перед лицом великих озер / Б.Л. Гусаков, Н.А. Петрова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 123с.
917242
  Филатов А.Ф. Перед лицом времени / А.Ф. Филатов. – М, 1979. – 207с.
917243
  Головатый С.П. Перед лицом глобальных проблем / С.П. Головатый. – М., 1987. – 62с.
917244
  Остров Д.К. Перед лицом жизни / Д.К. Остров. – Л., 1987. – 364с.
917245
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
917246
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – М, 1959. – 46с.
917247
  Шалагинов В.К. Перед лицом закона / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1968. – 264 с.
917248
   Перед лицом закона. – М, 1978. – 367с.
917249
  Неручев И.А. Перед лицом закона: Из судеб. практики А.И.Курского / И.А. Неручев. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 312с.
917250
  Петров А. Перед лицом истины и фактов / А. Петров. – Москва, 1983. – 120 с.
917251
   Перед лицом космоса // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 23 (483), 10.06.2016. – С. 52-55. – ISSN 2075-7093
917252
  Горюнова Р.М. Перед лицом неспокойного мира / Р.М. Горюнова. – Киев, 1984. – 48с.
917253
  Горбунова Е.Н. Перед лицом новой действительности / Е.Н. Горбунова. – М, 1974. – 397с.
917254
  Шутов А.Д. Перед лицом новых реальностей / А.Д. Шутов. – Москва, 1990. – 316с.
917255
  Рудницкий М.Л. Перед лицом правды. Современная прогрессивная художественная литература капиталистических стран. / М.Л. Рудницкий. – М., 1987. – 128с.
917256
  Решетов А. Перед лицом Пушкина / А. Решетов. – Москва : Современник, 1974. – 175 с.
917257
   Перед лицом смерти. – М, 1936. – 63с.
917258
   Перед лицом смерти. – Москва, 1962. – 207 с.
917259
  Захаров С.И. Перед лицом старших / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола : Марийское кн. изд-во, 1959. – 64 с.
917260
  Тарнашинська Л. Перед літературознавчим дзеркалом... або дещо на захист фемінізму // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2000. – № 133, грудень. – С. 149-157


  Про монографію Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі" (Київ, "Либідь", 1977).
917261
  Надеждин Артем Перед МАТГР открываются новые горизонты : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 14
917262
  Сорока П. Перед незримим вівтарем // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 95-127. – ISSN 0130-1608
917263
  Туманова М. Перед немыслимой разлукой. / М. Туманова. – К., 1997. – 78с.
917264
  Баркова О.М. Перед новой страницей / О.М. Баркова. – М., 1968. – 328с.
917265
  Тихонов Николай Семенович Перед новым подъемом / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Лит. газета, 1945. – 64с.
917266
  Колыбанов В.А. Перед новым стартом: НТП и развитие двух мировых систем / В.А. Колыбанов. – Москва, 1988. – 48 с.
917267
  Бауер М. Перед освітньою галуззю стоять досить складні завдання = Їх розв"язання потребує злагодженої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Розмова з начальником Головного управління освіти і науки Чернівецької ОДА Михайлом Бауером.
917268
  Чалый П.Д. Перед осенними зорями / П.Д. Чалый. – Воронеж, 1981. – 175с.
917269
  Глазунов М.М. Перед Особым присутствием / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1980. – 127с.
917270
  Гуков О.Я. Перед открытой дверью / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1978. – 175с.
917271
  Васильев М. Перед отъездом / М. Васильев. – Симферополь, 1958. – 56с.
917272
  Хамаев Цырен Дондок Перед полетом / Хамаев Цырен Дондок. – Улан-Удэ, 1964. – 124с.
917273
  Моргулис Михаил Перед полетом : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 9. – С. 52-57. – ISSN 0131-8136
917274
  Киселев Я.С. Перед последним словом / Я.С. Киселев. – М, 1982. – 192с.
917275
  Мац Сергей Перед последним шагом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 80-85 : фото
917276
  Гончаров А.Г. Перед праздником / А.Г. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1946. – 72с.
917277
  Торин В. Перед праздником / В. Торин. – К, 1948. – 228с.
917278
  Логинов В.Н. Перед праздником / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1965. – 412с.
917279
  Джафарпур И. Перед праздником. / И. Джафарпур. – М., 1959. – 94с.
917280
  Нагибин Ю.М. Перед праздником. / Ю.М. Нагибин. – М., 1960. – 319с.
917281
  Хэ Цю Перед приходом нового начальника / Хэ Цю. – М, 1957. – 23с.
917282
  Люзняк М.М. Перед простором неба : До Третього Тисячоліття Христової Ери. Поезія / М.М. Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 96с. – ISBN 966-7275-07-8
917283
  Еремин Д.И. Перед прыжком / Д.И. Еремин. – М., 1979. – 383с.
917284
  Разгон Л.Э. Перед раскрытыми делами / Л.Э. Разгон. – Москва, 1991. – 46с.
917285
  Селянкин О.К. Перед расплатой / О.К. Селянкин. – Пермь, 1980. – 383с.
917286
  Явич А.Е. Перед рассветом / А.Е. Явич. – Москва, 1948. – 180с.
917287
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – М., 1950. – 184с.
917288
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1952. – 484с.
917289
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – М., 1955. – 272с.
917290
  Фомин С.Д. Перед рассветом / С.Д. Фомин. – М., 1957. – 248с.
917291
  Смирнов-Ульяновский Перед рассветом / Смирнов-Ульяновский. – Саратов, 1959. – 206с.
917292
  Мао Дунь Перед рассветом / Мао Дунь. – М., 1959. – 519с.
917293
  Юксерн В.С. Перед рассветом / В.С. Юксерн. – Йошкар-Ола, 1966. – 79 с.
917294
  Богоявленская Н.Ф. Перед рассветом / Н.Ф. Богоявленская. – М., 1970. – 415с.
917295
  Касаткин И.М. Перед рассветом : избранные рассказы / И.М. Касаткин. – Москва : Советская Россия, 1977. – 383с.
917296
  Садыков И. Перед рассветом / И. Садыков. – Ташкент
Кн.1. – 1978. – 240 с.
917297
  Инге Ю.А. Перед рассветом / Ю.А. Инге. – Л., 1979. – 221с.
917298
  Воробьев В. Перед рассветом (Невьянск 1916 -1917) / В. Воробьев. – Ленинград, 1925. – 109с.
917299
  Ульянов А.Н. Перед рассветом: стихи / А.Н. Ульянов. – Куйбышев, 1975. – 23с.
917300
  Горохов А. Перед Рождеством : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 9-26. – ISSN 0131-2332
917301
  Кравченко И.Г. Перед салютом / И.Г. Кравченко. – Краснодар, 1980. – 192с.
917302
  Насыров Ш.Г. Перед свадьбой : рассказы / Ш.Г. Насыров; перевод. – Уфа : Башкнигоиздат, 1967. – 143 с.
917303
  Кудрин В.А. Перед свиданием. / В.А. Кудрин. – Москва, 1984. – 157с.
917304
  Мао Дунь Перед світанком / Мао Дунь. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 495 с.
917305
  Малишко В.А. Перед своєю совістю стою / В.А. Малишко. – Київ, 1979. – 160с.
917306
  Божко А. Перед сентябрем : повести / А. Божко; авториз. пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320 с.
917307
  Мовчан П. Перед словом усі рівні
917308
  Тарковский А.А. Перед снегом / А.А. Тарковский. – М., 1962. – 142с.
917309
  Мавродиев В.Е. Перед снегом / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1975. – 80с.
917310
  Карпенко М.І. Перед собою і людьми : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1988. – 139 с.
917311
  Дончик В. Перед старими і новими викликами (проблеми історіотворення: традиції і новації) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 40-48. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
917312
  Бахман Клаус Перед стартом : Фабрика элементарных частиц. Наука / Бахман Клаус, Гинтер Петер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 68-86 : Фото, схеми. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
917313
  Єрьомін Д.І. Перед стрибком / Д.І. Єрьомін. – К., 1988. – 256 с.
917314
  Єфремов С. Перед судом власної совісти : громадська й політична робота В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 111-117. – ISBN 966-7272-00-1
917315
  Кононенко Е. Перед судом народа. / Е. Кононенко. – Москва, 1943. – 38 с.
917316
   Перед судом разума. – М, 1973. – 64с.
917317
  Иванов А. Перед судом совести / А. Иванов. – Ярославль : Верхне-Волжское кн. изд-во, 1977. – 304 с.
917318
  Панченко Я.П. Перед судом товарищей. (Об опыте работы товарищеских судов, рекомендации по организации их деятельности и достижению действенности воспит. мер). / Я.П. Панченко, В.М. Купцов. – Симферополь, 1967. – 39с.
917319
  Баторгин М.П. Перед судом царского самодержавия. / М.П. Баторгин. – М., 1964. – 291с.
917320
  Гауптман Г. Перед сходом сонця : Соціяльна драма / Гергарт Гауптман ; На українську мову переклав Федь Федорцїв. – Львів : Накл. В. Боберського ; З друк. Ставропиг. Ін-та, під зарядом М. Рефця, 1912. – 157 с. = Новітня бібліотека / Ред. В. Боберський; ; Вип. 1
917321
  Цибулько В. Перед тим, тоді, і після... Друд (дерев"яний ровер української демократії) / Володимир Цибулько. – Львів : Піраміда, 2012. – 386, [2] с. – ISBN 978-966-441-296-1
917322
  Лукницкая В.К. Перед тобой земля / В.К. Лукницкая. – Ленинград, 1988. – 382 с.
917323
  Соколов Т.А. Перед трудным выбором / Т.А. Соколов. – М., 1982. – 157с.
917324
  Розов В.С. Перед ужином / В.С. Розов. – Москва, 1963. – 71 с.
917325
   Перед фондов и каталогов детских библиотек на таблицы ББК. – М, 1980. – 48с.
917326
  Мотрич К.В. Перед Храмом любові і болю : оповідання, повість / К.В. Мотрич. – Київ, 1989. – 237 с.
917327
  Эмин Г. Перед часами / Г. Эмин. – М, 1962. – 144с.
917328
  Никонова Л.А. Перед чудом жизни. / Л.А. Никонова. – Кемерово, 1990. – 303с.
917329
  Лев Ф.Г. Перед школой / Ф.Г. Лев. – М., 1971. – 223с.
917330
  Ардаматский В.И. Перед штормом / В.И. Ардаматский. – Москва, 1989. – 302с.
917331
  Козлова Е.Н. Перед экзаменом / Е.Н. Козлова. – Ярославль, 1959. – 156с.
917332
  Карелин Л.В. Перед экраном / Л.В. Карелин. – М, 1976. – 175с.
917333
   Передавальна функція цифрової ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом / Г.Б. Жиров, Ю.В. Каменчук, Б.Г. Жиров, Л.В. Солодеева // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 37-41


  У статті розроблена передавальна функція ВІС для проведення діагностування електромагнітним методом. Передавальну функцію пропонується використовувати для подальшої розробки діагностичної моделі ВІС.. В статье разработана передаточная функцив БИС для ...
917334
  Гудманян А.Г. Передавання англійських дифтонгів графікою української мови (на матеріалі перекладів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 108-117. – ISBN 966-581-295-6
917335
  Квашук О.Д. Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 67-69
917336
  Булаховський К.А. Передавання номенів у процесі українізації програмного забезпечення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 142-150
917337
  Кондов Т. Передает "Боевой" : док. повесть / Тодор Кондов ; Пер. с болг. И. Сабуровой ; Под ред. Ю. Бернова. – Москва : Военное издательство, 1972. – 387 с.
917338
  Жадько В.О. Передай вогонь синам / В.О. Жадько. – К., 1984. – 135с.
917339
  Волобуев А.Т. Передай все хорошее сыну / А.Т. Волобуев. – Москва, 1985. – 94с.
917340
  Рахманин Б.Л. Передай дальше / Б.Л. Рахманин. – Москва, 1986. – 380 с.
917341
  Никольская Б А. Передай дальше! / Б А. Никольская. – Алма-Ата, 1989. – 270с.
917342
  Брэдбери Р. Передай добро по кругу / Р. Брэдбери. – М., 1982. – 414с.
917343
  Козинец Л.П. Передай другому : фантастические рассказі / Людмила Козинец // Морская пена : фантастическая повесть / А.В. Дмитрук. – Киев : Молодь, 1987. – С. 125-214
917344
  Вучетич В.Е. Передайте в "Центр" / В.Е. Вучетич. – Москва, 1988. – 463с.
917345
  Герлига М. Передали військовим дев"ять автомобілів // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  КНУ імені Тараса Шевченка передав зі свого балансу в розпорядження Центрального автомобільного управління Збройних Сил України 9 транспортних засобів. Т. Доманова, випускниця юридичного факультету, а нині волонтерка й співробітниця Міністерства оборони ...
917346
  Потцький М. Передання виключних майнових прав на об"єкти права інтелектуальної власності: теоретико-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-32
917347
  Яворська О.С. Передання майна у власність за спадковим договором // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 62-67. – (Право. Економіка. Управління)
917348
  Шаповал Л.І. Передання повноважень за довіреностями представнику та третій особі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93.
917349
  Важинський Є. Передання прав з цінних паперів та перехід права власності на папери // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-45.
917350
  Шимон С.І. Передання товару, фікційна традиція та правова фікція у правовідносинах з купівлі-продажу майнових прав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 300-305. – ISSN 1563-3349
917351
  Богачева В.С. Передаточные функции оптических систем / В.С. Богачева, К.Г. Предко. – Могилев
2. – 1979. – 64с.
917352
  Костюков А.И. Передача активности "литеральных" нисходящих систем некоторыми группами спинальных нейтронов : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костюков А. И.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1974. – 26л.
917353
  Давыдов В.В. Передача альфа-частиц в реакциях (Li6,d) и (Li7,t) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Давыдов В.В. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
917354
  Панахи М.А. Передача арабских звуков в современном азербайджанском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панахи М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1960. – 19л.
917355
  Пристайко О. Передача архівної ситеми у відання НКВС: причини та наслідки // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 3-18
917356
  Скибо Г.Г. Передача афферентной импульсации через медиальное ядро Бурдаха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Скибо Г.Г. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1968. – 18 с.
917357
  Фелів О. Передача в іпотеку об"єктів незавершеного будівництва / О. Фелів, О. Лепіхіна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого (№ 7)


  "... Можливі варіанти?"
917358
  Філозоп А. Передача в оренду державного майна платника акцизного збору - виробника алкогольої продукції // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 48. – С.18-20
917359
  Бременер М.С. Передача ведется из класса : повесть / М.С. Бременер. – Москва : Детская литература, 1959. – 206 с.
917360
  Пушкарев Ю.П. Передача возбуждения в симпатических ганглиях при различной гликемии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пушкарев Ю.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 18л.
917361
  Гроднев И.И. Передача высокочастотной энергии по направляющим системам / И.И. Гроднев. – М, 1962. – 36с.
917362
  Писаренко В.К. Передача высот на монтажные горизонты / В.К. Писаренко, Н.А. Шмелин, Р.Б. Измайлов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 2-4 : табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
917363
  Денисенко Н.В. Передача граматичної емфази в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 108-112. – ISBN 966-8188-07-1
917364
   Передача данных. – М, 1979. – 64с.
917365
  Боккер П. Передача данных / П. Боккер. – Москва
Ч. 1. – 1980. – 264 с.
917366
   Передача данных в АСУ. – Кишинев, 1977. – 102с.
917367
   Передача данных в локальных сетях ВЦ. – Минск, 1978. – 162с.
917368
  Дивногорцев Г.П. и др. Передача данных в сетях вычислительных центров / Г.П. и др. Дивногорцев. – Минск, 1971. – 178с.
917369
  Валиев Т.А. Передача данных по ЛЭП. / Т.А. Валиев, Ш.А. Заргаров. – Ташкент, 1973. – 154с.
917370
  Петрович Н.Т. Передача дискретной информации в каналах с фазовой манипуляцией / Н.Т. Петрович. – М., 1965. – 263с.
917371
  Вольфбейн С.П. Передача дискретных сигналов с помощью частотной модуляции / С.П. Вольфбейн, И.В. Музыченко. – Київ, 1968. – 151с.
917372
  Абдуллаев Д.А. Передача дискретных сообщений в задачах и упражнениях : [учеб. пособие для электротехн. ин-тов связи спец. 0702] / Д. А. Абдуллаев, М. Н. Арипов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-126
917373
   Передача дискретных сообщений по каналам с группирующимися ошибками. – М, 1972. – 147с.
917374
  Макаров С.Б. Передача дискретных сообщений по радиоканалам с ограниченной полосой пропускания / С.Б. Макаров, И.А. Цикин. – Москва : Радио и связь, 1988. – 304 с.
917375
  Кловский Д.Д. Передача дискретных сообщений по радиоканалам. : Автореф... доктор техн.наук: / Кловский Д.Д.; Москов. электротехн. ин-тут связи. – Куйбышев, 1964. – 34л.
917376
   Передача заявлений, исполнительные надписи, депозит. – М, 1960. – 91с.
917377
  Ржецкий Н.Н. Передача знаний студентам / Н.Н. Ржецкий. – Киев, 1981. – 52с.
917378
  Головащук С.И. Передача значений и фразеологизмов одного языка средствами другого языка как основная проблема двуязычной лексикографии (на материалах русско-украинских и украинско-русских словарей) : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Головащук С.И.; АН УССР. Отд. лит-ры, языка и искусствовед. – К., 1970. – 25л.
917379
   Передача и обработка информации в локальных вычислительных сетях : сб. науч. труд. – Минск, 1984. – 104 с.
917380
   Передача и обработка информации голографическими методами / С.Б. Гуревич, В.Б. Константинов, В.К. Соколов, Д.Ф. Черных; Гуревич С.Б. – Москва : Советское радио, 1978. – 304 с.
917381
  Зубарев Ю.Б. Передача изображений / Ю.Б. Зубарев, Г.Л. Глориозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 336 с.
917382
  Корн А. Передача изображений по телеграфу и радио / А. Корн, Э. Неспер. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 107 с.
917383
  Пивнутель Роллен Владимирович Передача импульсных потоков первыми центральными нейронами системы кожной чувствительности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Пивнутель Роллен Владимирович; Ин-т физиологии. – К., 1979. – 16л.
917384
  Фалькович М.С. Передача имущественных споров на рассмотрение государственного арбитража / М.С. Фалькович. – Москва : Гос. изд-во юридической лит-ры, 1961. – 80 с. – (Библиотечка хозяйственника и работника юрид. службы)
917385
  Фано Р.М. Передача информации / Р.М. Фано. – Москва : Мир, 1965. – 438с.
917386
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в автоматизированных системах управления / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – М., 1971. – 160с.
917387
  Гойхман Э.Ш. Передача информации в АСУ / Э.Ш. Гойхман, Ю.И. Лосев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1976. – 280с.
917388
  Жураковский Ю.П. Передача информации в ГАП / Ю.П. Жураковский. – Киев, 1991. – 215с.
917389
  Левченко И.А. Передача информации о координатах источника корма у пчелы медоносной / И.А. Левченко; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251с.
917390
  Хармут Х. Передача информации ортогональными функциями / Х. Хармут. – Москва, 1975. – 267с.
917391
  Турин В.Я. Передача информации по каналам с памятью / В.Я. Турин. – Москва, 1977. – 248с.
917392
  Шеховцов О.И. Передача информации по нестационарным каналам связи / О.И. Шеховцов, С.Г. Горохов. – Ленинград, 1985. – 172с.
917393
   Передача информации по радиоканалам, содержащим статистически неоднородные среды. – Москва : Наука, 1976. – 238 с.
917394
  Тарасюк Ю.Ф. Передача информации под водой / Ю.Ф. Тарасюк. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
917395
  Гончар С.А. Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 106-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
917396
  Чупахін О. Передача інформації за підсумками голосування на виборах в Україні. Сучасний стан і проблемні питання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 30-32


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
917397
  Пентковская Т.В. Передача конструкций с субстантивированным инфинитивом в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 52-77. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются способы передачи греческого субстантивированного инфинитива в древнейшем славянском переводе Жития Василия Нового, выполненном в Древней Руси в конце 11 в. Данные этого памятника сопоставля- ются с данными других ...
917398
  Мельниченко Р. Передача корпоративних прав за договором: проблеми теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 193-194. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
917399
  Вольвач П. Передача Криму Україні: за лаштунками // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 3
917400
  Скібіцька О. Передача культурно-маркованої лексики при перекладі англомовних туристичних текстів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 171-185. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
917401
  Стрельцова И.Д. Передача лексико-грамматических свойств русских слов на армянский язык. : Автореф... канд.филол.наук: 661 / Стрельцова И.Д.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1968. – 27л.
917402
  Беляева Т.Н. Передача лексических средств выражения модальности со значением долженствования в переводе мемуарного типа текста ( на примере перевода книги Билла Клинтона "Моя жизнь" / Т.Н. Беляева, Н.А. Булавина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 89-95. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
917403
  Новікова В.В. Передача майна за договором ренти за плату та безплатно: визначення понять // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 213-218. – ISBN 966-7784-65-7
917404
  Бодерсков С.А. Передача на поруки / С.А. Бодерсков. – М, 1961. – 79с.
917405
  Мендельсон Г.А. Передача на поруки лиц, совершивших преступления / Г.А. Мендельсон. – Москва, 1963. – 87с.
917406
  Гуткин И.М. Передача на поруки органам дознания / И.М. Гуткин. – М., 1961. – 54с.
917407
  Феличкин Ю.М. Передача национального колорита поэзии. (По матер. франц. переводов Маяковского, Блока, Есенина и Твардовского) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Феличкин Ю.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 22 с.
917408
  Червоненкис Я.М. Передача небольших и средних мощностей постоянным током на дальние расстояния. / Я.М. Червоненкис. – М., 1957. – 176с.
917409
  Кучма О.І. Передача німецьких емоційно-експресивних часток українською мовою


  Досліджено функції німецьких емоційно-експресивних часток та варіанти їх перекладу українською мовою. Представлено результати цього дослідження двох німецьких емоційно-експресивних часток aber та auch.
917410
  Щербина В.В. Передача об"ємності зображення / В.В. Щербина. – Київ, 1965. – 43с.
917411
  Клюев В. Передача опыта без границ / Владимир Клюев, Марина Захаренко // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 7. – С. 61-65. – ISSN 0869-4915


  В марте 2011 года представительная российско-украинская делегация библиотечных работников провела в Китае почти две недели, побывав в шести городах (Пекин - Сиань - Нанкин - Сучжоу - Ханчжоу - Шанхай) и посетив базнотипные библиотеки: Национальную ...
917412
  Авдеева А.В. Передача осуществления полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации: конституционно-правовые проблемы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 151-160. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
917413
  Бочарова Татьяна Григорьевна Передача параметров ситуации лексико-семантическими средствами французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочарова Татьяна Григорьевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 24л.
917414
  Орличенко О.В. Передача португальських прислів"їв і приказок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 484-496


  Стаття присвячена опису лінгвістичних особливостей прислів"їв і приказок португальської мови та способів їхньої передачі українською .Доведено, що при використанні методу калькування в ході перекладу приказкових висловів, необхідно користуватися не ...
917415
  Меняйло Л. Передача прав на використання творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.17-21. – ISSN 1608-6422
917416
  Андрощук Г. Передача прав на майбутні винаходи: судова практика США // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 18
917417
  Посполітак В.В. Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Посполітак В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.:с.17
917418
  Посполітак Володимир Володимирович Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис...канд.юрид.наук:12.00.03 / Посполітак Володимир Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 226л. + Додаток:л.200-226. – Бібліогр.:л.168-199
917419
  Чугунова С. Передача права за заявкою на торговельну марку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
917420
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
917421
  Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
917422
  Евков А. Передача права собственности на материальный носитель как условие применения принципа исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-57.
917423
  Овчаренко Л. Передача професійних гончарських знань в умовах цехової організації праці на території підросійських українських земель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 18-22. – ISSN 2309-9356


  У статті на прикладі гончарних цехів, які діяли на території підросійських українських земель, проаналізовано умови передачі професійних гончарських знань від майстрів до учнів та підмайстрів, розглянуто цехову систему професійного зростання гончарів, ...
917424
  Ефремова Н.И. Передача профессиональным союзом СССР управления государственным социальным срахованием - важный этап в осуществлении Ленинской страховой программы : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова Н.И.; Высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра истории профсоюзов СССР. – М., 1967. – 21л.
917425
   Передача речи по сетям передачи данных с коммутацией пакетов. – М, 1988. – 76с.
917426
  Спенс М. Передача сигналов и информационная структура рынков: история вопроса // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 3. – С. 415-464. – ISSN 1815-1345
917427
  Тощаков Л.Н. Передача сигналов по линейным электрическим цепям / Л.Н. Тощаков. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 143 с.
917428
  Смирнов Б.В. Передача сигналов по распределительным электрическим сетям / Б.В. Смирнов, А.А. Ильин. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 423 с.
917429
  Шендерович А.М. Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи / А.М. Шендерович, Л.А. Севальнев. – Москва : Связь, 1973. – 169 с.
917430
  Гринхоу У.А. Передача сигналов через ионизированную среду / У.А. Гринхоу, 1962. – 17с.
917431
  Каневский З.М. Передача сообщений с обратной связью / З.М. Каневский. – Москва, 1969. – 46с.
917432
  Скібіцька О.В. Передача стилістичних засобів при перекладі англомовних туристичних текстів на Інтернет-сторінках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 183-191


  Стаття розглядає використання стилістичних засобів в англомовних туристичних текстах на Інтернет сторінках та способи їх передачі в україно- та російськомовних електронних текстах. Статья рассматривает использование стилистических средств в ...
917433
  Корбут Н. Передача стильових ознак оповідання О. Генрі "Останній листок" // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 102-106
917434
  Васильев Р.Р. Передача телемеханической информации / Р.Р. Васильев, Г.А. Шастова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 144с.
917435
   Передача технологии развивающимся странам. – М, 1990. – 169с.
917436
  Миргородский В.Н. Передача тонической импульсации в симпатических ганглиях : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Миргородский В.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1971. – 25л.
917437
  Кузьміна К.А. Передача українською мовою англійських номінативних і вербальних синтаксичних конструкцій // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 160-167. – ISBN 966-638-08406
917438
  Рудницька Н.М. Передача українською мовою мовних особливостей "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера


  Здійснення адекватного перекладу твору, віддаленого у часі, передбачає, зокрема, відтворення провідних мовних характеристик оригіналу. Проаналізовано основні проблеми перекладу "Кентерберійських оповідань" Дж. Чосера, що виникають при передачі ...
917439
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 344с.
917440
  Слэтер Дж. Передача ультракоротких радиоволн : пер. с англ. / Дж. Слэтер. – 2-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 344 с.
917441
   Передача цифровой информации. – М, 1963. – 479с.
917442
   Передача цифровой информации по каналам с памятью. – М, 1970. – 176с.
917443
  Бибикова В.А. Передача чумы блохами / В.А. Бибикова, Л.Н. Классовский. – М., 1974. – 188с.
917444
  Введенский Н.В. Передача электоэнергии постоянным током высокого напряжения на дальние растояния / Н.В. Введенский. – Москва, 1950. – 31с.
917445
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 2. – 1928. – 350 с.
917446
  Кизер Г. Передача электрической энергии / Г. Кизер; Смуров А.А. – Ленинград
Т. 3, Ч. 1 : Механические и электрические устройства электрических станций и основы их проектирования. – 1931. – 392 с.
917447
  Веников В.А. Передача электрической энергии на дальние расстояния / В.А. Веников. – Москва, 1955. – 32с.
917448
  Даннат Передача электрической энергии объединенными сетями / Даннат, Дальглейш и. – Москва-Ленин, 1935. – 363 с.
917449
  Денисенко Г.И. Передача электрической энергии пульсирующим током / Г.И. Денисенко. – Львов, 1971. – 456 с.
917450
  Альтшуллер А.С. Передача электромагнитной энергии из рельсовой цепи на локомотив в системе локомотивной сигнализации с автостопом при паровой тяге : автореф. ... кандид. технич. наук / Альтшуллер А.С.; Альтшулер А.С. ; СССР-МПС. Ленингр. электротехнический институт инженеров сигнализации и связи. – Ленинград, 1949. – 9 с.
917451
  Лазаренко Л.Н. Передача эмоциональних состояний персонажей в романе Р. Стивенсона "Остров сокровищ": способы перевода // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 315-324


  В статье рассматриваются способы передачи эмоциональных состояний персонажей в англоязычном контексте на материале романа Р. Стивенсона "Остров сокровищ" (междометия, идиомы, слова сниженного стилистического тона, повторы, инверсия), анализируются ...
917452
  Де-Метц Г.Г. Передача энергии на расстояние в Европе и Америке : Речь читанная на торжественном акте университета 16 января 1896г. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира В.И.Завадского, 1896. – 29с. : Рис.1. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1896г.
917453
  Червоненкис Я.М. Передача энергии постоянным током / Я.М. Червоненкис. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 140 с.
917454
   Передача энергии постоянным током. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.
917455
  Воронин А.И. Передача энергии при атомных и атомно-молекулярных столкновениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Воронин А.И.; АН СССР. ин-т хим. физики. – М., 1970. – 18л.
917456
  Орешкинский П.С. Передача энергии трехфазным током по системе "Два провода-земля" / П.С. Орешкинский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии Наук СССР, 1935. – 303 с.
917457
  Узилевский В.А. Передача, обработка и воспроизведение цветных изображений / В.А. Узилевский. – Москва : Радио и связь, 1981. – 216 с.
917458
  Коган-Вольман Передачи с гибкими проволочными валами / Коган-Вольман. – М., 1961. – 230с.
917459
  Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об"єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 38-42
917460
  Иванов Н.К. Передаю из Берлина / Н.К. Иванов. – М, 1979. – 223с.
917461
  Владимирский А.П. Передаются ли по наследству приобретенные признаки? / А.П. Владимирский; Под ред. проф. ММ Завадовского. – Москва; Ленинград, 1927. – 184 с. – (Дарвиновская библиотека)
917462
  Нейман М.С. Передающие антенны / М.С. Нейман. – Москва-Ленинград, 1934. – 400 с.
917463
  Романов И.М. Передающие линии и резонансные системы СВЧ / И.М. Романов. – Казань : Казанский университет, 1961. – 136 с.
917464
  Кинг Р. Передающие линии, антенны и волноводы / Р. Кинг, Г. Мимно, А. Уинг. – Москва-Ленинград, 1948. – 359 с.
917465
  Копытин Л.А. Передающие радиоцентры. / Л.А. Копытин. – М., 1951. – 464с.
917466
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки с внутренним фотоэффектом / А.Е. Гершберг. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Энергия, 1973. – 256 с.
917467
  Гершберг А.Е. Передающие телевизионные трубки, использующие внутренний фотоэффект (видиконы) / А.Е. Гершберг. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 240 с.
917468
   Передающие устройства промышленных роботов. – Новосибирск, 1986. – 454с.
917469
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 420с.
917470
  Івахненко О.Г. Передбачення випадкових процесів / О.Г. Івахненко, В.Г. Лапа. – Київ, 1970. – 420с.
917471
  Люсак А.В. Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території / А.В. Люсак, П.Ф. Кахнич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – C. 173-180. – (Технічні науки ; вип. 3 (75)). – ISSN 2306-5478
917472
  Куценко В.І. Передбачення і життя / В.І. Куценко. – Київ, 1966. – 126с.
917473
  Туров І. Передбачуваний крах економіки Росії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 10


  За умови збереження існуючої системи господарства РФ приречена на загальну катастрофу не пізніше середини 2016-го.
917474
  Волченко Н.В. Передбачувані наслідки членства у СОТ для сільськогосподарських товаровиробників України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 122-128
917475
  Петрик Т. Передвесільний етап одруження на Рівненщині (друга половина XIX – перша половина XX століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 110-115
917476
  Щербань О. Передвесільний етап опішнянського весілля XX - початку XXI століть / О. Щербань, А. Щербань // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 4 (67). – С. 30-46
917477
  Костишин Р.В. Передвиборна-агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-226. – ISSN 1563-3349
917478
  Костишин Р.В. Передвиборна агітація як юридична категорія // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 218-225. – ISSN 1563-3349
917479
  Лазніков В.М. Передвиборна агітація: проблеми визначення та обмеження // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 78-81.
917480
  Смокович М. Передвиборна агітація: проблеми судового контролю / М. Смокович, В. Галайчук // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 15-25
917481
  Гудзь Л. Передвиборна агітація: проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 162-166
917482
  Переяславець М. Передвиборна компанія розгортає кампанію // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 1812--514Х
917483
  Стріха М. Передвиборні рефлексії майже гуманітаря // Критика. – Київ, 2006. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
917484
  Руденко А.Ф. Передвиборча діяльність українських політичних партій: виклики 2014 року // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 216-218
917485
  Цибка В.В. Передвиборчий дискурс в контексті політичної комунікації: до проблеми визначення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 29-34. – Бібліогр.: Літ.: с. 33-34; 19 поз.
917486
  Борін Ігор Передвиборчий екстаз // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 17. – ISSN 0130-5212
917487
  Завгородня Л.М. Передвиборчі теледебати у дискурсивному вимірі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 121-128. – Бібліогр.: Літ.: с. 128; 7 п.


  У статті розглядаються типи дискурсів, що пересікаються у передвиборчих теледебатах: медіадискурс, політичний, рекламний, театральний і спортивний дискурс . В статье рассматриваются виды дискурсов, которые пересекаются предвыборных теледебатах: ...
917488
  Леонтьева А.Н. Передвижение ассимилятов в связи с условиями калийного питания растений : Автореф... канд. биол.наук: / Леонтьева А.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. Кафедра физиологии и биохимии растений. – Горький, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
917489
   Передвижение ассимилятов и их метаболизм в растениях. – Владивосток, 1979. – 83с.
917490
  Люттге У. Передвижение веществ в растениях / У. Люттге, Н. Хигинботам. – М., 1984. – 408с.
917491
  Фельдман Г.М. Передвижение влаги в телах и промерзающих грунтах / Г.М. Фельдман. – Новосибирск, 1988. – 258с.
917492
  Кузнецов Ю.К. Передвижение и встречный бой / Ю.К. Кузнецов. – М., 1989. – 286с.
917493
  Горбунов П. Передвижение и маскировка разведчика / П. Горбунов. – Москва : Военное издательство, 1947. – 112с.
917494
   Передвижение населения и трудовых ресурсов индустриального города. – Свердловск, 1978. – 116с.
917495
  Афанасьева М.В. Передвижение питательных веществ в растениях / М.В. Афанасьева. – Ленинград, 1955. – 224с.
917496
  Никишин И.М. и Введенский Б.А. Передвижение подразделений на большое расстояние / И.М. и Введенский Б.А. Никишин. – М., 1967. – 146с.
917497
  Кэртис Ф. Передвижение растворенных веществ в растениях / Ф. Кэртис. – М., 1937. – 216с.
917498
  Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого / М. Владимирский-Буданов. – Киев : Тип. Г.К.Корчак-Новицкого, 1888. – 38 с. – Отд. отт. из: Киевкая старины. 1888, т. 22, июль, с. 79-116
917499
  Владимирский-Буданов Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого // [Сочинения М.Ф. Владимирского-Буданова] / Владимирский-Буданов. – [Киев]. – [Т. 7] : [Исторические этюды]. – 38 с.
917500
  Филичева Н.И. Передвижения согласных в германских языках / Н.И. Филичева. – Москва, 1966. – 23 с.
917501
  Дроздова Н. Передвижная библиотека на селе. / Н. Дроздова. – М., 1952. – 48с.
917502
   Передвижная выставка гравюр советской и русской дореволюционной. – М, 1939. – 49с.
917503
   Передвижная выставка западноевропейской гравюры и литографии. – Л, 1959. – 80с.
917504
   Передвижная выставка произвдедий советских художников. – М, 1963. – 20с.
917505
   Передвижная выставка произведений Владимира Федоровича Штраниха. – М, 1959. – 17с.
917506
   Передвижная выставка произведений живонсис и графики советских художников. – М, 1948. – 16с.
917507
   Передвижная выставка произведений свердловского художника Владимира александровича Игошева в художественных музеях РСФСР. – М, 1959. – 35с.
917508
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1958. – 23с.
917509
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 33с.
917510
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 24с.
917511
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1959. – 19с.
917512
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 22с.
917513
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1963. – 15с.
917514
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 16с.
917515
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1964. – 31с.
917516
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
917517
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1966. – 12с.
917518
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1967. – 22с.
917519
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 34с.
917520
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1969. – 7с.
917521
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1972. – 38с.
917522
   Передвижная выставка произведений советских художников. – М, 1975. – 30с.
917523
   Передвижная выставка произведений советских художников в РСФСР. – М, 1963. – 36с.
917524
   Передвижная выставка работ саратовских художников. – Саратов, 1963. – 8с.
917525
   Передвижная выставка русского дореволюционного и советского искусства. – М, 1957. – 48с.
917526
   Передвижная выставка советских художников. – Красноярск, 1971. – 27с.
917527
   Передвижная выставка этюдов и рисунков. – Москва : Советский художник, 1956. – 38 с.
917528
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1963. – 15с.
917529
   Передвижная групповая выставка произведений членов Академии художеств СССР. – М, 1964. – 16с.
917530
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва, 1971. – 128с.
917531
   Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1. – Москва
2. – 1978. – 184с.
917532
   Передвижная республиканская художественная выставка. – Краснодар, 1978. – 40с.
917533
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – Л.-М., 1961. – 207с.
917534
   Передвижники. – М, 1969. – 18с.
917535
  Гомберг-Вержбинская Передвижники / Гомберг-Вержбинская. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1970. – 235с.
917536
   Передвижники. – Москва, 1971
917537
   Передвижники. – Москва, 1971. – 140с.
917538
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
917539
   Передвижники. – Москва, 1975. – 144с.
917540
   Передвижники. – Москва, 1976. – 144с.
917541
   Передвижники. – М, 1977. – 117с.
917542
   Передвижники в Государственной Третьяковской галерее. – М, 1971. – 138с.
917543
  Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России. / Н.А. Езерская. – М, 1987. – 286с.
917544
  Коваленко А.Н. Передвижники и Украина / А.Н. Коваленко. – К, 1979. – 170с.
917545
  Варшавский Л.Р. Передвижники, их происхождение и значение в русском искусстве / Л.Р. Варшавский, 1937. – 45с.
917546
   Передвижные библиотечные фонды. – М, 1953. – 63с.
917547
   Передвижные выставки государственного литературнрго музея : (Проспект). – Москва : Академкнига, 1940. – 32 с.
917548
  Алексеев А.П. Передвижные дизельные электростанции / А.П. Алексеев, Е.Е. Чекменев. – Москва, 1966. – 256 с.
917549
  Мальцин И.Е. Передвижные сооружения культурно-просветительного и лечебно-санитарного назначения / И.Е. Мальцин. – Москва, 1952. – 88 с.
917550
  Третьякова Е.А. Передвижные таблицы на уроках немецкого языка / Е.А. Третьякова. – М., 1960. – 243с.
917551
   Передвижные технические библиотеки на предприятиях. – М, 1962. – 38 с.
917552
  Бенедиктов А.А. Передвижные усилительные устройства КПУ-156 и КПУ-46 / А.А. Бенедиктов, А.С. Матвеенко. – Москва, 1949. – 160с.
917553
  Уваров С.Н. Передвижные электрические станции большой мощности / С.Н. Уваров. – Ленинград : Энергия, 1977. – 160 с.
917554
  Егоров В.В. Передвижные электростанции киноустановок / В.В. Егоров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1988. – 71с.
917555
  Казьмирчук М.Г. Передвісник Перемоги // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 6-21. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Життєвий шлях відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
917556
  Вишневська М. Передвісник українського національного відродження Буковини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 144). – С. 10
917557
  Горєлов М.Є. Передвісники незалежної України : Історичні розвідки / М.Є. Горєлов. – Київ : Рада, 1996. – 160с. – ISBN 5770786507
917558
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Автореф. дис. ... канд. фіз.мат. наук:01.01.05 / Стусь О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
917559
  Стусь Олександр Вікторович Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.01.05 / Стусь Олександр Вікторович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 110л. – Бібліогр.: л.: 104-110
917560
   Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону ; редкол.: Г.М. Седіло, Т.Т. Боївка, В.Г. Волох [та ін.]. – Львів ; Оброшино, 1967-. – ISSN 0130-8521
Вип. 60. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
917561
  Дорошко П.О. Передгроззя : поезії / П.О. Дорошко. – Харків, 1935. – 110 с.
917562
  Каменкович З.Б. Передгроззя : Роман / З.Б. Каменкович, Ч.Т. Хачатурян. – Київ : Молодь, 1958. – 291с.
917563
  Куличенко Л.В. Передгроззя : Роман / Л.В. Куличенко. – Одеса : Маяк, 1967. – 245с.
917564
  Маляревський П.Г. Передгроззя. / П.Г. Маляревський. – К., 1953. – 120с.
917565
  Петровац І. Переддень / І. Петровац. – Ужгород, 1972. – 147с.
917566
  Ільюшин І. Переддень війни в пострадянській українській історіографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (388). – С. 65-75. – ISSN 0869-3595
917567
  Верба І.В. Переддень і день Хмельниччини у студіях Олександра Оглоблина // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 129-131
917568
  Майданик Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 105-110.
917569
  Мілаш В. Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 258-264. – ISSN 0132-1331
917570
  Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-61.
917571
  Тверяк А. Передел / А. Тверяк. – 3-е изд. – М-Л, 1930. – 320с.
917572
  Ходырев А.С. Передел земли / А.С. Ходырев. – Горький, 1976. – 279с.
917573
   Переделать Заполярье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 96-97 : фото. – ISSN 1029-5828
917574
  Лебедева С.П. Переделка природы растений путем трансплантации / С.П. Лебедева. – Москва, 1937. – 42с.
917575
  Лысенко Т.Д. Переделка природы растений. / Т.Д. Лысенко. – М., 1937. – 47с.
917576
  Сотников С.К. Переделка телевизоров / С.К. Сотников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1969. – 128 с.
917577
  Фаворская Т.Н. Переделка яровой сарептской горчицы в озимую.. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаворская Т.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 15л.
917578
  Кочевых И.И. Переделки-4: Эро : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 46с. – ISBN 966-7625-83-4
917579
  Кочевых И.И. Переделки-5: Власть : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2006. – 64с. – ISBN 966-7625-88-5
917580
  Кочевых И.И. Переделки-7: Война : Фразеологизмы, цитаты, образные выражения / Игорь Кочевых. – Киев : ФАДА, ЛТД, 2004. – 40с. – ISBN 966-7625-85-0
917581
  Євтушок Олександр Передерті враження про Ушкалова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 103-104. – ISSN 0130-5212
917582
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1-а. – 1955. – 384с.
917583
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 443с.
917584
  Збанацький Ю.О. Переджнив"я : Роман / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1968. – 472с.
917585
  Сіренко М.П. Переджнив"я / М.П. Сіренко. – К, 1974. – 56с.
917586
  Ковалюк В.М. Передзвін / В.М. Ковалюк. – Дніпропетровськ, 1981. – 176 с.
917587
  Сидяченко Н. Передзвони польської лютні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 442-446. – ISBN 966-95452-9-3
917588
  Тутковський П. Передісторична природа Київа / П. Тутковський. – 25-32с.
917589
  Тутковський П. Передісторична природа Чернігівщини / П. Тутковський. – 16с.
917590
  Баран-Бутович Передісторичні розшуки в межах Чернігівської округи / Баран-Бутович. – Київ, 1929. – 240с.
917591
  Шлемкевич М. Передісторія галичанства // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 165-182
917592
  Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті / Ю.В. Павленко. – Київ : Фенікс, 1994. – 400с. – ISBN 5-87534-082-2
917593
  Задорожній О.В. Передісторія економічних інтеграційних утворень за участю України та Россійскої Федерації: єдиний простір та митний союз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 360-365


  Стаття присвячена міжнародно-правовому аналізу підгрунтя економічних інтеграційних утворень між Україною та РФ, аналізу засад двостороннього співробітництва в економічній сфері.
917594
  Мелещенко О.К. Передісторія журналістики: спроба нових теоретичних знахідок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 16-20
917595
  Федорова Л. Передісторія Київського художньо-промислового і наукового музею (1880 - 1899 рр.) // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 16-23. – ISBN 966-8914-06-6
917596
  Чухліб Т. Передісторія Олешківської Січі: політичні причини переходу запорожців під зверхність Кримського ханства (1709-1711 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 224-229. – ISSN 2222-5250
917597
  Петровський А. Передісторія переходу запорожців під протекцію Росії у 1734 році // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 193-203. – ISBN 966-531-142-5
917598
  Штанденко У.М. Передісторія становлення і розвитку дієслівної терміносистеми української мови // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 141-144. – ISBN 978-966-96911-8-7
917599
  Воропаєва Т. Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 10-23. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається передісторія цивілізаційного розвитку людності на теренах України та початок цивілізаційного процесу в Україні. В статье рассматривается предыстория цивилизационного развития человеческих сообществ на территории Украины и начало ...
917600
  Залізняк Л. Передісторія України 10-5 тис.до н.е. / Л. Залізняк; Ін-тут археології HАH України; Ін-тут українознавства КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 306с.
917601
  Кочерга Г. Передісторія української суфіксації в когнітивному аспекті // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 246-255. – ISBN 978-2-919320-35-6
917602
  Радзівілл А.Я. Передкарпатський міденосний пояс та його геолого-структурні позиції / А.Я. Радзівілл, В.Я. Радзівіл // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 37-42. – Бібліогр.: 11 назв
917603
  Лозовіцький П.С. Передкартографічні дослідження хімічного складу грунтового покриву і його забруднення важкими металами у "АТ Підгур"ївський" Миколаївської області // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 113-119. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
917604
  Кричун П. Передконтрактні витрати: місце в структурі собівартості БМР та вплив на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-38. – Бібліогр.: 12 назв
917605
  Лавриненко С.Т. Передконцепт права в українському фольклорі (постановка проблеми) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 172-180. – Бібліогр.: Літ.: С. 180; 22 поз.
917606
  Білий І.О. Передмістя. / І.О. Білий. – Донецьк, 1976. – 63с.
917607
  Божик Є.Д. Передмістя. / Є.Д. Божик. – К., 1987. – 236с.
917608
  Могитич Р. Передміські укріплення Львова XVII - XIX ст. // Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація / Інститут Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008. – Ч. 18. – С. 106-116. – ISBN 966-95066-4-17
917609
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 3. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Про початок видання періодичних збірників "Вісника" КДУ.
917610
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
917611
  Заславський І.Я. Передмова // М.Ю. Лермонтов і Україна : бібліографічний покажчик / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Філологічний ф-т, Наукова б-ка ; [голов. ред. І.Я. Заславський ; ред.-бібліогр. О.Д. Балабанов]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1969. – Ч. 1. – С. III-VI
917612
   Передмова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
917613
  Казміренко В.П. Передмова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)
917614
  Шемшученко Ю.С. Передмова / Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський // Вестфальський мир 1648 року (до 350-річниці договорів) / Г. Білер, А. Дмитрієв. – Київ : Ін Юре, 1998. – С. 3-4. – ISBN 966-7183-32-7
917615
   Передмова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шоста Міжнародна школа з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. Метою цього проекту є створення Всеукраїнської сітки університетів/установ, зацікавлених у розвитку економіко-статистичної освіти, та розповсюдження ...
917616
  Толстоухов А. Передмова // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2004. – Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – С. 4-7


  Про М. Василенка. - С. 7.
917617
  Алієв Т. Передмова // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 13-14. – ISBN 966-8552-05-9


  Посол Азербайджанської Республіки в Україні Талят Алієв зауважив, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка - "...єдина в Україні вища школа, що має в якості окремого навчального предмета курс "Азербайджанознавство".
917618
  Корпанюк М. Передмова // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 3-10. – ISBN 966-8547-39-X
917619
   Передмова // Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко. – Київ : Київський університет, 2007. – Ч. 1. – С. 3. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
917620
  Голубовська І.О. Передмова // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 4. – Бібліогр.: Літ.: с. 32-33; 18 п.


  У статті узагальнюються існуючі точки зору на поняття "мовна особистість", уточнюється його структура з огляду на участь мовної особистості у комунікативних актах, окреслюються обрії вивчення цього складного феномена як предмет зіставної ...
917621
  Кузнєцова Н.С. Передмова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 3. – ISBN 978-966-667-341-4
917622
  Коцур А.П. Передмова // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 5-6


  175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
917623
  Майданик Р.А. Передмова / Р.А. Майданик, О.О. Отраднова // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 8-9. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
917624
  Москаленко В.Ф. Передмова / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 7-9. – ISBN 978-966-2144-34-5
917625
  Циганкова Е.Г. Передмова / Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах : біобібліогр. словник / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк ; редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2011. – С. 6-24. – ISBN 978-966-02-6137-2


  Розвиток сходознавства у Київському університеті ім. Т.Шевченка.
917626
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2011. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.Я. Маштабей, В.М. Мовчан, Р.М. Німчинський, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін. } Потєхін. – Київ : Стилос, 2012. – С. 5-6. – ISBN 978-966-193-083-3


  Представлений неупереджений аналіз міжнародних подій, зовнішньополітичних рішень, успіхів і проблем у реалізації зовнішньополітичного курсу країни впродовж 2011 року.
917627
  Краснова М.В. Передмова // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 10-11. – ISBN 978-617-566-151-2


  Про навчальний посібник "Правові форми екологічного контролю".
917628
  Перепелиця Г.М. Передмова // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – C. 5-6. – ISBN 978-966-193-088-8
917629
  Латиш Ю. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 3 : Історіографія руху декабристів. – С. 6-8. – ISBN 978-966-171-565-2


  Третій том вибраних праць Г.Д. Казьмирчука включає двотомний курс лекцій "Історіографія руху декабристів", який став результатом багаторічного викладання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка нормативного курсу "Історіографія ...
917630
  Харитонов Є.О. Передмова // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 3. – ISBN 978-966-667-541-8


  "... Присвячується світлій пам"яті колеги і старшого товариша, видатного українського правознавця і чудової людини - Опанаса Андроновича Підопригори.
917631
  Гриценко І.С. Передмова // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київський нац. ун. ім.Тараса Шевченка. Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 3. – ISBN 978-617-7069-05-7
917632
  Павлишин В. Передмова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-7. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  За постановою ЮНЕСКО, 2013 рік оголошено роком Володимира Івановича Вернадського у зв"язку зі 150-річчем від дня народження великого вченого (1863–1945). Володимир Іванович Вернадський –реформатор старої і розробник нової мінералогії, фундатор ...
917633
  Грабовська І. Передмова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-524-388-5
917634
  Казьмирчук М.Г. Передмова // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 1-2. – ISBN 978-617-7107-36-0
917635
  Манн Т. Передмова // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 5-6. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Метою діяльності ЦНП "Центру німецького права" є підтримка тісних та постійних наукових зв"язків між юридичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та юридичними факультетами німецьких ВНЗ з таких напрямів: наукові ...
917636
  Толстой М. Передмова : основні етапи комплексного вивчення кількісного розподілу хімічних елементів і фізичних властивостей неовулканітів Альпійської складчастої зони Східної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-9. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817
917637
  Машевський О.П. Передмова [до збірника] / О.П. Машевський, О.О. Сухобокова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 9-13. – ISBN 978-966-171-651-2


  "... 18-19 жовтня 2012 року кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Дипломатичною академією при МЗС України та Посольством Держави Ізраїль в ...
917638
  Губерський Л.В. Передмова [до Української дипломатичної енциклопедії] // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 9-11. – ISBN 966-316-039-X
917639
  Василенко М.П. Передмова до видання "Матеріали до історії українського права" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 409-447. – ISBN 966-8602-25-0
917640
  Василенко М.П. Передмова до видання "Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права. - Вип. 1" // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 255-260. – ISBN 966-8602-25-0
917641
  Максимович М.О. Передмова до збірника "Українські народні пісні" : (уривки) // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред кол.: Т. Гунчак, О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упорядкув. і прим. О. Сліпушко]. – Київ : Дніпро, 2001. – Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – С. 230-231. – ISBN 966-578-071-9
917642
  Наулко В. Передмова до листування М. Грушевський - Ф. Вовк // Пошуки. Роздуми. Студії : зб. наук. пр. до 80-річчя від дня народження / В.І. Наулко. – Київ : Український письменник, 2013. – С. 314-324. – ISBN 978-966-579-347-2
917643
  Хільчевський В.К. Передмова до наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 7-8. – ISBN 966-521-109-9
917644
  Шевченко Т. Передмова до нездійсненого видання "Кобзаря" // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 296-297. – ISBN 978-966-500-300-7
917645
  Стріха М. Передмова з відстані 15 років : До 80-річчя від дня народження В.І. Стріхи // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
917646
  Синиця І.А. Передмови лексикографічних праць як об"єкт жанрознавчих досліджень // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 42-49. – ISSN 0027-2833
917647
   Переднеазиатский сборник. – М, 1961. – 606с.
917648
   Переднеазиатский сборник. – М, 1966. – 176с.
917649
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 3. – 1979. – 280 с.
917650
   Переднеазиатский сборник. – Москва
Т. 4. – 1986. – 248 с.
917651
  Мельник С.М. Переднє слово // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 3-8. – ISBN 966-594-133-X
917652
  Скопенко В. Переднє слово // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 7-8. – ISBN 966-7821-24-2
917653
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
917654
  Гриценко І.С. Переднє слово // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 4-7. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про монографію О.М. Ковальчука "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)". Є портрети.
917655
  Конверський А.Є. Переднє слово: від студентської науки до академічної // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-20. – ISBN 978-966-439-447-2
917656
  Корнеев Н.Ю. Передний край / Н.Ю. Корнеев. – Курск, 1953. – 131с.
917657
  Галкин Л.А. Передний край / Л.А. Галкин. – Харьков, 1988. – 234,2с.
917658
  Новоспасский К.М. Передний край. Докум. повести / К.М. Новоспасский. – Воронеж, 1968. – 160с.
917659
  Черкес В.А. Передний мозг / В.А. Черкес. – Киев, 1978. – 174с.
917660
  Никоноров С.И. Передний мозг и поведение рыб. / С.И. Никоноров. – М, 1982. – 208с.
917661
  Кащук Н.О. Переднівок : поезії / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 68 с.
917662
  Михайлевський А.Ф. Передній край : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 67 с.
917663
  Стариков І.Т. Передній край. / І.Т. Стариков. – Київ, 1981. – 351с.
917664
  Циркин Ю.Б. Передняя Азия / Ю.Б. Циркин. – Москва : Мир книги ; Литература, 2004. – 415, [1] с. – На обл. только загл. сер. – (Мифы и легенды народов мира). – ISBN 5-8405-0649-4
917665
  Василенко М. Передова стаття в сучасній журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 73-78


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, проаналізовано складне питання функціонування передової статті в системі жанрів, наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. Статья посвящена проблемам развития ...
917666
  Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині / Г.Ю. Гербільський. – Львів, 1959. – 160с.
917667
  Прочко И.С. Передоваой характер отечетсвнной артиллерийской науки и техники / И.С. Прочко. – М., 1952. – 180с.
917668
  Луконин М.К. Передовая / М.К. Луконин. – М., 1973. – 223с.
917669
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в Октябрьской революции (Март 1917-март1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; КГУ. – К., 1978. – 23л.
917670
  Буравченков А.А. Передовая интеллигенция в октябрьской революции (март 1917 -- март 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Буравченков А. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 202л.
917671
   Передовая мысль в истории университетов страны. – Вильнюс, 1983. – 305с.
917672
  Алексютович Н.А. Передовая общественная и философская мысль в Белоруссии в XVI в. : Автореф... канд. филос.наук: / Алексютович Н. А.; АН БССС, Ин-т филос. и права. – Минск, 1955. – 18л.
917673
  Щипанов И.Я. Передовая общественно-политическая и философская мысль в России во второй половине 18 века : Автореф.дис. ... док. филос. наук / Щипанов И.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 24 с.
917674
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль 2-й половины 18-го века и царизм. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1979. – 69с.
917675
  Болебрух А.Г. Передовая общественно-политическая мысль России и Украины. / А.Г. Болебрух. – Днепропетровск, 1987. – 64с.
917676
  Бусурин Я.А. Передовая овцеводческая ферма колхоза имени Сталина / Я.А. Бусурин. – М., 1939. – 32с.
917677
  Рзаев А.К. Передовая политическая мысль России и Азербайджана XIX века и их взаимосвязи / А.К. Рзаев. – Баку, 1967. – 252с.
917678
  Иовва И.Ф. Передовая Россия и общественно-политическое движение в Молдавии. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1986. – 260с.
917679
  Орлик О.В. Передовая Россия и революционная Франция / О.В. Орлик. – М., 1973. – 299с.
917680
  Марчук М.А. Передовая свиноферма / М.А. Марчук. – М., 1939. – 32с.
917681
  Роот А.А. Передовая статья А.И.Герцена / А.А. Роот. – Казань, 1970. – 140с.
917682
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва : Правда, 1946. – 15 с.
917683
  Ильичев Л.Ф. Передовая статья в газете : стенограмма / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1948. – 22 с.
917684
  Круглов А.А. Передовая статья в газете / А.А. Круглов. – Москва, 1955. – 24с.
917685
  Александров А.А. Передовая техника и качество продукции / А.А. Александров. – Москва, 1976. – 88с.
917686
  Иванников Д.Г. Передовая техника на железнодорожном транспорте СССР / Д.Г. Иванников. – М., 1951. – 32с.
917687
  Дороженко П.П. Передове тваринницьке господарство // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
917688
  Хижняк В.П. Передове, прогресивне масам. / В.П. Хижняк. – К., 1963. – 48с.
917689
  Байгушева Ю.В. Передоверие // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 32-48.
917690
  Дороженко М.Ю. Передоверие и прекращение доверенности // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 6. – С. 64-66. – ISSN 1680-2721
917691
   Передовий досвід вирощування високих урожаїв озимої пшениці так кукурудзи в Українській РСР. – Київ, 1953. – 20с.
917692
  Варшавський Б.Я. Передовий досвід вирощування високих урожаїв цукрових буряків на Україні / Б.Я. Варшавський. – Київ, 1955. – 52с.
917693
   Передовий досвід вирощування озимої пшениці. – К, 1955. – 124с.
917694
  Тракалюк О. Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн / О. Тракалюк, М. Кузьменко, Д. Зубовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається досвід організації та проведення опитування з використанням поліграфа. Основну увагу приділено передовому досвіду силових структур зарубіжних країн. Здійснений аналіз вказує на існування суттєвих відмінностей проведення ...
917695
  Семенченко З.П. Передовий досвід колгоспу "Червоний степ". / З.П. Семенченко, П.А. Каплуновський. – Харків, 1959. – 44с.
917696
   Передовий досвід льонарів України. – Київ, 1956. – 68с.
917697
  Сущик Я.Д. Передовий досвід у птахівництві / Я.Д. Сущик. – К., 1953. – 112с.
917698
  Кубуз О.П. Передовий метод роздоювання корів // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – с.
917699
  Кривонос І.Ф. Передовий педагогічний досвід - у школу / І.Ф. Кривонос. – К., 1982. – 48с.
917700
  Поваляєва В.М. Передовий педагогічний досвід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-5 : фото, табл.
917701
  Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 32-34
917702
   Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. – Київ : Радянська школа, 1990. – 141 с.
917703
  Кремпольский В.Ф. Передовики научно-редакционной картосоставительной части / В.Ф. Кремпольский; Новаторы картографического производства. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 28 с.
917704
   Передовики сельского хозяйства Татарии. – Казань : Татгосиздат, 1947. – 88 с.
917705
   Передові пости культури. – К, 1966. – 72с.
917706
   Передові прийоми у тваринництві. – К, 1957. – 200с.
917707
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина I. Дефініція терміна - перший крок у формуванні статистичного інструментарію / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 10-12. – Бібліогр.: 17 назв
917708
  Саліхова О.Б. Передові промислові технології як об"єкт статистичного спостереження. Частина II. Світовий досвід. Рекомендації щодо селективного підходу до його використання в Україні / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 14-19. – Бібліогр.: 17 назв
917709
  Саліхова О. Передові промислові технології: питання дефініції та класифікації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 26-30. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1810-3944
917710
  Буланик О.В. Передові технології в Україні: проблеми створення та перспективи використання // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 353-356. – ISBN 978-617-7069-02-6
917711
  Приятельчук А.А. Передовое естествознание на Украине в конце XIX - начале XX в. в борьбе против идеализма // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 46
917712
   Передовое решение Амадеус для авиакомпании "Аэросвит" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 2 [прилож.]
917713
   Передовой колхоз Подмосковья. – М, 1966. – 80с.
917714
  Мигель Н.Х. Передовой лесхоз / Н.Х. Мигель. – М.-Л, 1952. – 64с.
917715
  Кондрашук П.К. Передовой машинист льнообрабатывающих машин / П.К. Кондрашук. – Москва : Госиздат, 1954. – 10с.
917716
  Шерман Д.С. Передовой нивелировщик Н.А. Броновицкий / Новаторы топографо-геодезического производства ; Д.С. Шерман. – Москва : Геодезиздат, 1953. – 19 с.
917717
   Передовой опыт - в основу перестройки школы. – Чебоксары, 1960. – 100с.
917718
   Передовой опыт - в практику партийной работы. – К, 1977. – 419с.
917719
  Клюев В.В. Передовой опыт - всем / В.В. Клюев. – М., 1976. – 48с.
917720
  Гавриленко А.И. Передовой опыт - пятилетке / А.И. Гавриленко, Г.Д. Чоста. – М., 1986. – 94с.
917721
   Передовой опыт в птицеводстве. – Саратов, 1962. – 16с.
917722
  Новикова В.Т. Передовой опыт в социалистическом сельском хозяйстве / В.Т. Новикова. – М., 1949. – 88с.
917723
  Батышев А.С. Передовой опыт в учебном процессе в средних профтехучилищах / А.С. Батышев. – М, 1983. – 175с.
917724
   Передовой опыт вечерних школ. – Ленинград, 1973. – 51с.
917725
  Конохова В.П. Передовой опыт возделывания риса / В.П. Конохова. – Москва, 1979. – 64 с.
917726
  Архангельская Н.С. Передовой опыт выращивания высоких урожаев картофеля / Н.С. Архангельская, А.И. Тамман. – Москва, 1956
917727
   Передовой опыт выращивания высоких урожаев сена и семян многолетних трав. – М, 1953. – 32с.
917728
   Передовой опыт издания картографической продукции. – Москва : Недра, 1978. – 65 с.
917729
   Передовой опыт комплексного управления качеством. – М, 1979. – 176с.
917730
  Домышлинец Г.А. Передовой опыт мастеров хлопководства Северного Таджикистана : Автореф... канд. с.-х.наук: / Домышлинец Г.А.; Азербайдж. с.-х. ин-т. – Кировобад, 1966. – 22л.
917731
   Передовой опыт на экране. – Куйбышев, 1967. – 40с.
917732
   Передовой опыт организации социалистическго соревнования. – М, 1979. – 128с.
917733
  Линде Э.В. Передовой опыт организации управления промышленным производством и проблемы повышения эффективности его распространения : Автореф... канд. экон.наук: / Линде Э.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1967. – 16л.
917734
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1978. – 224с.
917735
   Передовой опыт повышения эффективности и качества. – М, 1979. – 256с.
917736
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1977. – 192с.
917737
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства : Учебное пособие для специалистов и хозяйственных руководителей. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Правда, 1978. – 208 с.
917738
   Передовой опыт повышения эффективности сельскохозяйственного производства. – М, 1979. – 208с.
917739
  Волков С.П. Передовой опыт посева зернобобовых культур на полях страны / С.П. Волков. – Москва, 1962. – 8с.
917740
  Хомчук А.А. Передовой опыт прудовых рыбоводных хозяйств / А.А. Хомчук. – Минск, 1954. – 36с.
917741
   Передовой опыт работы бригад и звеньев комплексной механизации. – Кишинев, 1970. – 18с.
917742
   Передовой опыт работы бухгалтеров колхозов и совхозов. – М, 1974. – 147с.
917743
  Кулявин В.И. Передовой опыт разведочного бурения на нефть и газ в Украинской ССР. Из опыта организ. соревнов. бригад и ударников ком. труда / В.И. Кулявин, В.Н. Поняковский. – К., 1963. – 47с.
917744
   Передовой опыт социалистического хозяйствования. – М, 1981. – 262с.
917745
  Ростишевский В.И. Передовой опыт тароремонтных предприятий Госснаба СССР / В.И. Ростишевский. – М, 1976. – 96с.
917746
  Гомон Г.Ф. Передовой опыт участников ВСХВ Украинской ССР : павильон "Украинская ССР" на ВСХВ / Г.Ф. Гомон, А.А. Лаппо. – Киев : Госсельхозиздат, 1958. – 172 с.
917747
  Шкурко С.И. Передовой опыт хозяйствования и соревнования / С.И. Шкурко. – М., 1980. – 176с.
917748
  Шкурко С.И. Передовой опыт: организация изучения и внедрения / С.И. Шкурко, О.М. Крапивин. – М., 1982. – 64с.
917749
  Ермаков Александр Дмитриевич Передовой производственный опыт - важнейший фактор повышения производительности общественного труда при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ермаков Александр Дмитриевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
917750
  Горелых А.Г. Передовой производственный опыт - важный фактор НТП / А.Г. Горелых. – Киев : Знание Украины, 1988. – 47 с.
917751
  Пегливанян С.Г. Передовой производственный опыт как экономическая категория социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Пегливанян С.Г.; Рост.гос.ун-т. – Новочеркасск, 1970. – 21л.
917752
  Приходченко О.И. Передовой производственный опыт: управление, эффективность, перспективы / О.И. Приходченко, С.В. Локтев. – Минск, 1989. – 84с.
917753
   Передовой стахановский опыт в социалистическом сельском хозяйстве. – М, 1950. – 844с.
917754
  Марыганов И.В. Передовой характер советской военной науки / И.В. Марыганов. – М., 1953. – 152с.
917755
   Передовые колхозы в борьбе за 8 миллиардов пудов зерна. – М, 1940. – 196с.
917756
  Хачатрян И.К. Передовые колхозы Советской Армении в годы 4 пятилетки восстановления и развития народного хозяйства : Автореф... канд.ист.наук: / Хачатрян И.К.; М-во высш.образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 31л.
917757
  Чураков Н. Передовые люди совхоза "Лиелупе". / Н. Чураков. – Рига, 1948. – 120с.
917758
  Бунимович Д.З. Передовые методы работы фотоателье / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 44с.
917759
  Подобед С.П. Передовые методы стимулирования повышени я качетсва и эффективности производства / С.П. Подобед. – Минск, 1982. – 189с.
917760
  Поляков И.А. Передовые отечественные биологи о наследовании организмами приобретаемых свойств / И.А. Поляков. – Москва, 1952. – 32 с.
917761
  Гусейнов С.М. Передовые писатели Азербайджана 19 века в борьбе против исламской религии и фанатизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гусейнов С.М.; АН Азерб.ССР.Ин-т.литер-ры. – Баку, 1954. – 15л.
917762
  Литовченко Г.Р. Передовые приемы повышения продуктивности овцеводства / Г.Р. Литовченко. – Москва, 1955. – 32с.
917763
   Передовые румынские мыслители 18-19 вв.. – М, 1961. – 704с.
917764
  Сафразбекян И.Р. Передовые сказки Туманяна : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафразбекян И.Р. ; АН Арм. ССР, ин-т лит. – Ереван, 1963. – 19 с.
917765
   Передовые технологии для "Star Alliance" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 2 [прилож.] : фото
917766
  Коврижкин С. Передовые технологии и новые материалы в военно-ориентированных отраслях промышленности Японии / С. Коврижкин, И. Тимонина // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 8-92
917767
   Передовые учителя Омской области о своем опыте. – Омск, 1952. – 96с.
917768
  Владимиров В.М. Передплата цифрових видань у США, Канаді, Великобританії та Росії: спроби та перші результати // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 15, січень - червень. – С. 3-9


  У статті розглядаються перші результати надзвичайно важливого для сучасних ЗМІ явища - спроби перевести електронні видання на розповсюдження через передплату. Перші результати як у провідних світових виданнях, так і в місцевих газетах США, Канади, ...
917769
  Вялкова І.О. Передплатні друковані видання Донецької області (2002—2011) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 104-107


  У статті проаналізовано передплатні друковані видання Донецької області 2002- 2011 рр. За видом видання, цільовим призначенням, сферою розповсюдження тощо. The author in the article analyses prepaid printed materials of Donetsk region of 2002 - 2011 ...
917770
  Павловська Г. Передпологові звичаї та обряди в сучасності // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-966-171-893-6
917771
  Главацька Л. Передпоховальні звичаї та обряди населення східної Бойківщини: дохристиянські і християнські традиції // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 639-651
917772
  Перепилиця В. Передпрогнозне дослідження часових рядів промислового виробництва в Україні та Запорозькій області / В. Перепилиця, Л. Савіна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 31-38. – ISSN 0131-775Х
917773
   Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті : монографія / Степанов В.П. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-676-409-9
917774
  Даниленко С.В. Передпускові та теплові показники обпалення алюмінієвих електролізерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Даниленко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
917775
  Гайдученко В.В. Передранковий сплеск / В.В. Гайдученко. – Дніпропетровськ, 1986. – 110 с.
917776
  Сліпушко О. Передренесансні ідеї "Моління" Данила Заточника у творчості романтика Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 184-188
917777
  Зельцер В. Передреформна економіка. / В. Зельцер, А. Гайсінвоіч. – Х., 1931. – 152с.
917778
  Білорус О. Передромантичне та романтичне в американському романі другої половини 20 століття (за романом У. Персі "Ланселот") // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 203-213
917779
  Казанжи Олександра Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста


  Естетика преромантизму у творчості письменника трактується як виразник української ментальності. З"ясовується жанрова своєрідність од В. Капніста, відмінних від класичного канону й позначених передромантичними тенденціями. У віршовому доробку митця ...
917780
  Казанжи О. Передромантичні домінанти як український концепт у ліриці Василя Капніста
917781
  Мінко Є. Передсмертне життя перфомансу // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 48-49


  Маріна Абрамович — сербська артистка, що працює в жанрі перформансу. У своїх роботах вона досліджує стосунки між митцем та публікою, границі тіла та можливості розуму.
917782
  Матвійчук М.М. Передумова виникнення нових, вищих форм соціалістичного змагання і передових методів праці в роки другої п"ятирічки // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 16-18
917783
  Шевчук В.Р. Передумова та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В.Р. Шевчук, В.Є. Кондратьєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 325-331. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
917784
  Медведська Л.Є. Передумови "гендерної революції" 1725 року в Росії: темпоральний аспект // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 175-177. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
917785
  Статєєва В. Передумови Валуєвського циркуляра // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4
917786
  Кірнос І. Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
917787
  Фазан В. Передумови вивчення педагогіки в духовних навчальних закладах XIX - поч. XX ст. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 146-150. – ISSN 2075-1478
917788
  Фрицький Ю. Передумови визначення статусу Прездента України в період 1991- 2007 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 92-95.
917789
  Паєнтко Тетяна Василівна Передумови використання інституціонального підходу в теорії фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено передумови використання апарату інституціональної теорії у дослідженні фінансових процесів, сутність фінансового інституту і його роль у фінансовій системі.
917790
  Бабін Б.В. Передумови використання програмного регулювання у сучасному міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 519-527. – ISSN 1563-3349
917791
  Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в міжнародній туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 37-52. – ISSN 2221-5719
917792
  Петрова І.П. Передумови виникнення адміністративного права як правовій галузі // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 218-222. – ISBN 978-617-7293-17-9
917793
  Новікова І.Е. Передумови виникнення банківської системи ринкового типу в Україні в другій половині XIX ст. // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 41-48.
917794
  Нечипоренко В.В. Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються правові фактори, що сприяли утворенню та розвитку цивільно-правового інституту перестрахування у світі. Здійснено розгляд характерних правових ознак розвитку перестрахування та його актуального стану. В статье анализируются ...
917795
  Шпарага Т.І. Передумови виникнення і сучасний стан хасидського паломництва в Україні / Т.І. Шпарага, М.М. Михалюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 98-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
917796
  Слободян О.Н. Передумови виникнення і теоретичні аспекти екологічного менеджменту в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 57-61. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
917797
  Куян І.Л. Передумови виникнення ідеї суверенітету в політичній думці Західної Європи і сучасність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
917798
  Волга А.Є. Передумови виникнення класичних університетів Великої Британії // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (20))
917799
  Савчук Мирослав Передумови виникнення корупційних проявів серед співробітників органів внутрішніх справ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 225-232.
917800
  Дмитрик Ю.В. Передумови виникнення кризових явищ в банківському секторі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-69. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
917801
  Рябека А. Передумови виникнення нагірно-карабаського конфдікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 72-74
917802
  Юсупов В.В. Передумови виникнення основ криміналістичних знань // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 363-373. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
917803
  Артюх О. Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 21-34. – ISSN 2409-9260
917804
  Ігнатуша А. Передумови виникнення протестантської преси в Україні (друга половина XIX ст.-1917р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 63-74. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
917805
  Верес М.М. Передумови виникнення професійних спілок в Україні та закону про професійні спілки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 148-153. – ISSN 1563-3349
917806
  Кушерець Д.В. Передумови виникнення рейдерства в Україні: аналіз доктринальних підходів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 49-52. – ISSN 2220-1394
917807
  Откидач В.М. Передумови виникнення рок-музики в молодіжному середовищі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 185-192. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
917808
  Ковалевич Л.В. Передумови виникнення сецесіонізму в Україні // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Сепаратизм і його крайня форма – сецесіонізм – явище, яке потенційно присутнє у будь-якій поліетнічній державі. Сепаратизм активізується за певних умов, під впливом різноманітних факторів, які пов’язані з політичними та соціокультурними ...
917809
  Урсу Н.О. Передумови виникнення сучасного мистецтвознавчого осередку Кам"янця-Подільського (XIX - початку XX ст.) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 166-174
917810
  Гармашова Ю.О. Передумови виникнення та генезис ринку фінансових послуг в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015


  У статті розглянуто передумови формування сучасного ринку фінансових послуг України. Наведено умовну періодизацію історичного розвику ринку фінансових послуг. Запропоновано характеристику кожного періоду розвитку українського ринку фінансових послуг.
917811
  Мазуренко В.Г. Передумови виникнення та особливості подвійних фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 90-109
917812
  Шемет А.Д. Передумови виникнення та розвитку нових форм торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 228-232. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
917813
  Максимович С. Передумови виникнення та становлення ідеї прав та свобод людини в українській правовій та політичній думці Княжої доби // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – С. 85-102. – (Юридичні науки ; Вип. 3)
917814
  Савчук С.В. Передумови виникнення та формування юридичної соціології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.27-33. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
917815
  Мазур І.І. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-112. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію виникнення та розвитку неформальної економіки як найбільшого сектора тіньової економіки. Проаналізовано функціональні форми тіньової економіки.
917816
  Рейкін В.С. Передумови виникнення та функціонування тіньової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 19 назв
917817
  Олійник Я.Б. Передумови виникнення територій з критичною екологічною ситуацією / Я.Б. Олійник, Н.В. Корнилова // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 128-134.
917818
  Петренко В.В. Передумови виникнення тоталітаризму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 101-103
917819
  Бойко І. Передумови виникнення, сутність та призначення стратегічного управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-5. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню передумов та необхідності виокремлення стратегічного управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Досліджено економічну сутність і призначення стратегічного управлінського обліку та обґрунтовано його важливість для ...
917820
  Співак Р.В. Передумови впровадження іпотеки в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 142-149
917821
  Кільдюшкіна Ольга Передумови впровадження медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 130-132
917822
  Печена В.І. Передумови впровадження юбіквітних міні-атласів в туристичну сферу України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 65-67
917823
  Копійка В.В. Передумови вступу Греції до ЄС та його наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.3-13
917824
  Бача Ю. Передумови входження української літератури в європейський та світовий літературний контекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С.27-29. – ISBN 966-8110-14-5
917825
  Кучерук Д.Г. Передумови глобального економічного розвитку в сучасному світі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 386-390. – (Право. Економіка. Управління)
917826
  Колосюк В.В. Передумови державного обов"язкового особистого страхування громадян // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-97. – (Правознавство ; Вип. 273)
917827
  Костюк Х.Ф. Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 59-65. – ISSN 1728-6875
917828
  Корбозерова Н.М. Передумови для змін у мові та мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 244-250. – ISBN 966-594-420-7
917829
  Ольшанченко Володимир Передумови договірної відповідальності держави перед підприємцями // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 37-41
917830
  Кирилюк М.І. Передумови екологізації географічної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27. – (Географія ; Вип. 45)


  Наведено основні глобальні еколого-географічні проблеми та накреслені шляхи оптимізації природокористування та відтворення і збереження географічного середовища.
917831
  Семененко О.В. Передумови економічної стійкості підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 221-227. – ISSN 1993-0259
917832
  Братель С.Г. Передумови ефективного забезпечення цивільного контролю за діяльністю міліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 249-254
917833
  Мусіна Л.А. Передумови ефективності державного стратегічного планування науково-технологічного розвитку США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 10-16
917834
  Топтигіна Н.М. Передумови ефективності навчання англійської мови як другої іноземної / Н.М. Топтигіна // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2005. – С. 110-114. – (Історічні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки ; № 19)
917835
  Мельник Л.Г. Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу / Л.Г. Мельник, О.В. Шкарупа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
917836
  Редень В.В. Передумови запровадження обов"язкового медичного страхування / В.В. Редень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 71-78
917837
  Степанюк А.А. Передумови зародження міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 69-78. – ISSN 0201-7245
917838
  Єфіменко Л.В. Передумови зародження нотаріату в українському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 12-20
917839
  Гордієнко Н.М. Передумови засвоєння соціальних норм молоддю з особливими потребами // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 127-133. – ISSN 2077-1800
917840
  Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці / С.В. Сахнюк, А.О. Клєвцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 84-88. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
917841
  Бевзенко В.М. Передумови захисту в адміністративному судочинстві прав, свобод, інтересів учасників адміністративно-правових відносин // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 345-348. – ISBN 978-617-7293-17-9
917842
  Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 7 (118). – С. 29-33
917843
  Боклан Н. Передумови здійснення комплексної оцінки інформаційного забезпечення системи управління підприємством / Н. Боклан, І. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан інформатизації економіки та необхідність застосування перспективних інформаційних технологій. Установлено необхідність та передумови здійснення комплексної оцінки ефективності інформаційного забезпечення системи управління ...
917844
  Мельничук Н.С. Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа ІІ та їх поширення у Галичині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-59. – ISSN 2219-5521
917845
  Іванов В. Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" / В. Іванов, О. Іванов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 43-37. – ISSN 0868-9644


  Композитор Дмитро Бортнянський
917846
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-35. – ISSN 0868-9644
917847
  Іванов Володимир Передумови і Post scriptum авторства. "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов Олег // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-37. – ISSN 0868-9644
917848
  Іванов Володимир Передумови і Post Scriptum авторства: : "Проект" Дмитра Бортнянського / Іванов Володимир, Іванов, // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 35-37. – ISSN 0868-9644
917849
  Апчел О.А. Передумови і виникнення радянського документального театру у XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 203-214
917850
  Гончаренко В.Г. Передумови і завдання використання кібернетики у кримінальному судочинстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-86. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье даются принципиальные предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность предпосылки использования кибернетики в уголовном судопроизводстве; возможность кибернетического моделирования и эвристического ...
917851
  Стецюк В.В. Передумови і зміст еколого-геоморфологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 26-33. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Викладено передумови становлення нового прикладного напрямку геоморфологічних досліджень - еколого-геоморфологічних. З"ясовано їхню індженерно-геоморфологічну базу, головні теоретико-методологічні підходи, ознаки системності еколого-геоморфологічного ...
917852
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у післявоєнний період // Фінанси України, 1997. – №2
917853
  Чухно А.А. Передумови і наслідки грошових реформ у постсоціалістичних країнах // Вісник Нацбанку України, 1997. – №5
917854
  Шаповалов О.О. Передумови і особливості прояву сучасної фінансової кризи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 282-291
917855
  Будкін В. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-84. – ISSN 0131-775Х
917856
  Майстренко-Вакуленко Передумови і тенденції розвитку українського станкового рисунка (кінець XVII - початок XX століття) : автореф. дис ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
917857
  Сергієнко Т.Л. Передумови і фактори становлення соціальних служб для молоді в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Визначено передумови та фактори становлення і розвитку соціальних служб для молоді; проаналізовано діяльність інституцій, що займаються розробкою та реалізацією державної молодіжної політики; проведено аналіз функціонуючої системи соціальних служб для ...
917858
  Лаврук Т.М. Передумови і чинники формування культурно-мистецького простору м. Києва / Т.М. Лаврук, О.Г. Голубцов, С.С. Бортник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 227-239. – ISSN 2308-135X
917859
  Резнік Н.П. Передумови інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 115-119.
917860
  Шовкун І. Передумови інноваційного розвитку економіки з позицій інституціонального підходу // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
917861
  Шендеровський К.С. Передумови інституалізації соціально значущих медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 138-146


  Стаття присвячується визначенню передумов інституалізації соціально значущих медіа. The article is dedicated to the problem of identification of the preconditions of institutionalization of socially important media. Статья посвещена вопросам ...
917862
  Шендеровський К.С. Передумови інститущалізації комунікацій бізнес-компаній та соціуму при вирішенні соціальних проблем // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 45-52


  Статтю присвячено питанням взаємодії бізнес-комнаній та соціальних груп, соціуму; інституціалізації комунікацій бізнес-компаній щодо вирішення соціальних проблем. The article is devoted to the issue of interaction of business companies and social ...
917863
  Фомішин С.В. Передумови інтеграції України в сучасне світове господарство // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.302-305. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
917864
  Копійка В.В. Передумови інтеграційних процесів у Західній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається місце та роль Західної Європи в системі міжнародних відносин у післявоєнний період, причини та фактори, що сприяли розвитку інтеграційних процесів у регіоні.
917865
  Кручок С.І. Передумови іпотечного кредитування // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-76. – ISSN 0868-8532
917866
  Вернадський Георгій Передумови й безпосередні причини російської революції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 362-385
917867
  Брусєнцева О. Передумови й можливості участі України в міжнародних економічних зв"язках // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 319-328. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-16-4
917868
  Волянська М.І. Передумови й наслідки зміни валютного курсу гривні і вплив на них проблем банківського сектору : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 209-215 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
917869
  Коцан Н. Передумови й чинники виникнення та функціонування монастирів Рівненщини / Н. Коцан, А. Сергійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 14-18. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
917870
  Лейберюк О.М. Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
917871
  Мастилко Н.В. Передумови комунікативно-прагматичного аналізу тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 143-147. – ISBN 966-581-295-5
917872
  Хавронюк М.І. Передумови криміналізації злочинного порушення права споживачів на безпечність продукції та пропозиції для законодавця // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 137-145
917873
  Субота І. Передумови культурного відродження в країнах перської затоки


  Розглянуто основні передумови відродження та розвитку нової літератури в країнах Перської затоки. Серед них: просвітницьких рух, розвиток економіки, зародження преси, контакти з європейцями тощо. В статье рассматриваются предпосылки возрождения и ...
917874
  Ярошинський О. Передумови національної революції на Волині ( до виходу монографії автора "Волинь у роки української національної революції XVII ст.") // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 405-418
917875
  Петраківська Н.П. Передумови оптимізації управління транскордонними басейновими геосистемами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 180-188. – Бібліогр.: 18 назв
917876
  Підлісний П. Передумови організації мультимодальних перевезень вантажів вітчизняними операторами на міжнародному ринку транспортних послуг / П. Підлісний, А. Брайковська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 64-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
917877
  Філіпенко А.С. Передумови переорієнтації гривні на валютну зону євро // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 97-100. – (Європейські дослідження)
917878
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
917879
  Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 111-118. – ISSN 1684-906Х
917880
  Буткевич О.В. Передумови походження міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 76-90. – ISBN 978-966-2609-51-6
917881
  Мицик В.В. Передумови появи, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, яка набула чинності для України 1 травня 1998 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Розглядаються передумови, загальний аналіз та значення Страсбурзької рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 р., що набула чинності для України 1 травня 1998 р., державна політика щодо корінних народів і національних меншин.
917882
  Штефан А. Передумови права на пред"явлення позову про захист авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 80-85
917883
  Кольбенко А. Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 146-150. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
917884
  Богомазова В.М. Передумови прогнозу розвитку економіки України у середньостроковій перспективі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 50-58.
917885
  Дашевська О.В. Передумови реалізації оптимальних форм економічної інтеграції України з Росією / О.В. Дашевська, І.В. Тараненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 183-196


  В статті проведений порівняльний аналіз економічних переваг від реалізації зони вільної торгівлі та митного союзу між Україною та Росією. Автори охарактеризували політико-історичні передумови створення інтеграційного об’єднання на просторі СНД. ...
917886
  Мокій А.І. Передумови реалізації регіонально-секторальної моделі інтеграції України в ЄС / А.І. Мокій, Н.Ю. Федоришин // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 144-153.
917887
  Аванесова І. Передумови регулювання кредитної діяльності в Україні: історія і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.64-79. – ISSN 1605-2005
917888
  Корніенко П.С. Передумови регулювання роботи залізничного транспорту України в період правління гетьмана П. Скоропадського // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 74-76. – ISBN 966-660-151-6
917889
  Шибірін О.Я. Передумови регулювання розвитку промисловості // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
917890
  Коптюх Ю.В. Передумови реформування духовно-навчальних закладів у Київській єпархії (кінець XVIII ст.-початок ХІХ ст.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 38-43.
917891
  Тимцуник В. Передумови реформування радянського державного управління в повоєнний період (історико - теоретичний аспект) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
917892
  Давиденко О.П. Передумови розвитку і розміщення виробництва оздоблювальних матеріалів з природного каменю на Україні / О.П. Давиденко, Є.А. Писарєв // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 102-109. – Бібліогр.: 1 назва
917893
  Тарангул Л.Л. Передумови розвитку оподаткування нерухомості в Україні / Л.Л. Тарангул, А.М. Мельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 358-365. – ISSN 2222-4459
917894
  Безуглий В.В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 43-51


  Розглянуті основні особливості розміщення культурно-історичних рекреаційних ресурсів по території Італії. Виявлені основні можливості пізнавального туризму в країні. Рассмотрены основные особенности размещения культурно-исторических рекреационных ...
917895
  Калмиков Г. Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 71-84. – ISSN 2309-1797
917896
  Ярошенко В.І. Передумови розвитку професійного ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 199-204
917897
  Міщук Г. Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах / Г. Міщук, О. Олійник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-32
917898
  Виганяйло С.М. Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 89-96. – (Економічні науки)
917899
  Олійник О. Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань : соціальний захист // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
917900
  Землякова А.О. Передумови розвитку фестивального туризму в Криму // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 244-247
917901
  Литвин К. Передумови розгортання народознавчої діяльності священиків Чернігівської єпархії наприкінці XIX - початку XX ст. // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 234-250. – ISBN 978-617-689-214-4
917902
  Барікова А. Передумови систематизації права електронних комунікацій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 308-309
917903
  Шендеровський К.С. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 89-95


  Стаття присвячується питанням становлення та розвитку соціальної компетенції медіапрацівників у сфері вирішення соціальних проблем. The article is dedicated to the problem of formation and development of social competence of media workers in the ...
917904
  Моргун М.В. Передумови становлення броньових частин українських армій: бронеавтомобільні формування Першої світової війни та досвід їх застосування / М.В. Моргун, Т.С. Лушкавнюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 84-89. – ISSN 0321-0499
917905
  Мандюк О. Передумови становлення договірного регулювання управлінських правовідносин // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 36-41.
917906
  Вернигора Л.В. Передумови становлення і перший етап розвитку економічної науки в Київському університеті : (до 160-річчя заснування кафедри політичної еконмії та статистики) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-12. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання розвитку економічної науки в Київському університеті на етапі становлення кафедри політичної економії та статистики.
917907
  Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 329-342. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Стаття присвячена розгляду причин утворення в політичній системі СРСР та УРСР нового політичного інституту — інституту президентства. Зроблено спробу дослідити, що саме спонукало політичну еліту погодитися на впровадження цієї нової гілки влади, яка ...
917908
   Передумови становлення інформаційного суспільства в Україні / [Баховець О.Б. та ін.] ; за ред. С.О. Довгого ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-966-8405-74-7
917909
  Лісовіна О.М. Передумови становлення маркетингу як науки // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.132-135. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
917910
  Левицька Л.А. Передумови становлення полікультурної освіти у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
917911
  Потапенко В.І. Передумови становлення принципу самостійності судової влади // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 126-136
917912
  Потапенко В. Передумови становлення принципу самостійності судової влади за чинним законодавством України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 175-181. – ISSN 1993-0909
917913
  Височан О.С. Передумови становлення ренти як облікової категорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 32-39. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
917914
  Словська І Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.134-136. – ISSN 0132-1331
917915
  Мартіросян Л. Передумови становлення та розвитку вищої освіти у Європі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 8-14. – (Серія : Педагогічні науки ; № 8 (257)). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано діяльність вищої ланки освіти в епохи античності та середньовіччя.
917916
  Попова В.В. Передумови становлення управління корпоративного сектору національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 107-111. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
917917
  Киба Л.М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 159-168 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
917918
  Ларкін М. Передумови створення методики розслідування злочинів, вчинюваних членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 254-257. – ISSN 2307-8049
917919
  Демченко С.Ф. Передумови створення модельних господарських судів та визначення їх критеріїв // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 141-146. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядається досвід створення модельних судів в Україні, аналізуються підходи до розкриття їх сутності, пропонується новий підхід до її розкриття, що базується на методології системного аналізу.
917920
  Левченко І.М. Передумови створення науково–природничих товариств в Україні у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: витоки та етапи становлення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 10-14. – ISSN 2076-1554


  У дослідженні аналізуються ідеї, проблеми, конкретні підходи до становлення та організації Київського, Новоросійського та Харківського науково-природничих товариств. Розкрита історична зумовленість розвитку прогресивних ідей членів науково-природничих ...
917921
  Мархонос С.М. Передумови створення рекреаційних комплексів в Україні // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 92-100. – ISBN 978-966-598-999-8
917922
  Назарова Г. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 52-60
917923
  Костенко О.О. Передумови створення сільськогосподарської кафедри в Університеті Святого Володимира // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 171-176. – ISBN 966-614-021-7
917924
  Левченко Л.Л. Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 154-181. – ISSN 0320-9466
917925
  Мельничук А.Л. Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру / А.Л. Мельничук, А.О. Бодіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 41-45
917926
  Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 3-14. – Бібліогр.: на 6 пунктів
917927
  Мишляєв Т.Ю. Передумови сучасної політичної ситуації в Бельгії: історія конфліктів і компромісів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
917928
  Пістун М.Д. Передумови та аргументи формування Української економіко-географічної школи в 20-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-74. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 1561-4980
917929
  Заруцька О.А. Передумови та генеза класичної соціально-економічної доктрини ісламу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 75-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу передумов виникнення та процесу розвитку класичної соціально-економічної доктрини ісламу. This article is presented the analysis of foundations and genesis of establishing and development of classical social-economical ...
917930
  Безбородова Т.В. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
917931
  Циганова Н.В. Передумови та закономірності транскордонного руху банківського капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 121-127.
917932
  Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 64-70. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
917933
  Дзьобань О.П. Передумови та зміст правового негілізму // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 182-190. – ISSN 0201-7245
917934
  Ткач Катерина Передумови та концепти реформ англійського цивільного судочинства // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 120-126
917935
  Вірченко В.В. Передумови та методи недружнього поглинання суб"єктів господарювання / В.В. Вірченко, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 236-244
917936
  Геєць В. Передумови та можливості активізації інвестиційної діяльності в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
917937
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19.
917938
  Анішина Н. Передумови та напрями державного регулювання створення робочих місць у вітчизняній економіці / Н. Анішина, Д. Верба // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-19
917939
  Борисова Т. Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 171-182
917940
  Іваницька О.М. Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 22 назв.
917941
  Сидор І.Л. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І.Л. Сидор, Т.М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 11-16
917942
  Вірченко В.В. Передумови та наслідки соціально-економічних реформ Маргарет Тетчер та Беназір Бхутто // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 98-102
917943
  Шни Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Шни, рков // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 68-77
917944
  Іванік О.М. Передумови та основні моменти створення підсистеми аналізу геологчного середовища для геологічних інформаційних систем магістральних трубопроводів / О.М. Іванік, А.Г. Михайленко, В.В. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми створення підсистеми аналізу геологічного середовища для ГІС магістральних трубопроводів. Показано, що методичною основою аналізу геологічного середовища має стати комплексна інтегральна оцінка умов геологічного середовища зі ...
917945
  Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 139-146. – ISSN 2221-1055
917946
  Арістова А.М. Передумови та особливість реінжинірингу банківського бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-46. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються передумови та особливості реінжинірингу в банку. Визначені передумови реінжинірингу банківської діяльності. Виявлені особливості банківської діяльності та напрямки їх впливу на реінжиніринг в банку. Визначені види реінжинірингу за ...
917947
  Повстенюк Н.Г. Передумови та особливості виникнення економічних криз на підприємствах в умовах економічної настабільності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 123-138
917948
  Зарицька І. Передумови та особливості прояву сучасної світової банківської кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 6 (160). – С. 20-29
917949
  Коваленко С. Передумови та особливості створення холдингових компаній в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 246-253.
917950
  Кубко В.П. Передумови та особливості формування моделі іміджу вищого навчального закладу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 283-286. – ISSN 2076-1554


  Обґрунтовується необхідність цілеспрямованого формування іміджу вищого навчального закладу. Мета: дослідження особливостей формування, моніторингу і підтримки (корекції) іміджу, його вплив на цільові групи та конкурентоспроможність навчального закладу. ...
917951
  Коженьовські Л. Передумови та перешкоди розвитку підприємництва у Польщі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.57-60
917952
  Пробоїі О.А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / О.А. Пробоїі, Г.А. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 164-169. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
917953
  Дудченко М.А. Передумови та перспективи інтеграції України в Європейський Союз / М.А. Дудченко, А.Ю. Ярмаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 51-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
917954
  Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
917955
   Передумови та перспективи розвитку курортного комплексу України / К.Д. Бабов, Б.Ф. Омецинський, С.В. Леонова, О.М. Нікіпелова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 67-70. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
917956
  Стафійчук В.І. Передумови та перспективи розвитку сільського та зеленого туризму в Житомирській області / В.І. Стафійчук, П.М. Данильченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 102-110. – Бібліогр.: 10 назв.
917957
  Каракулова І.С. Передумови та перспективи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають їх становленню. In article examines modern conditions and prospects of the development non-government pension fund. It ...
917958
  Кульчицька Е.А. Передумови та перспективи створення наукового парку в Національному лісотехнічному університеті України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 390-395. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості функціонування в Україні інноваційних структур, які входять до переліку загальнодержавної та регіональної інноваційної інфраструктури, наведено порівняльний аналіз стану розвитку регіональної інноваційної інфраструктури та ...
917959
  Харсун Л.С. Передумови та перспективи транспортного забезпечення зовнішньоторговельних потоків між Україною та країнами Євросоюзу : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 84.
917960
  Чехович Т.В. Передумови та підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності / Т. Чехович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню проблемних питань виникнення міжнародно-правової відповідальності на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Статья посвящена определению проблемных вопросов возникновения международно-правовой ответственности на ...
917961
  Алмашій В.В. Передумови та початок діяльності двосторонніх міждержавних українсько-словацької та українсько-угорської комісій з питань національних меншин, освіти і культури в першій половині 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 78-84. – (Історія ; Вип. 20)
917962
  Павлішина Л.Ф. Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 79-85. – ISSN 1608-0599
917963
  Тимків А. Передумови та сутність ідентифікації банківських ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 90-95. – ISSN 1818-5754
917964
  Васильців Н.М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 267-274. – ISSN 0321-0499
917965
  Вонсович Олександр Сергійович Передумови та тенденції розвитку європейських інтеграційних процесів у сфері безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 228-235
917966
  Цал-Цалко Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу спільного майна подружжя // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 29-35. – ISSN 1561-4999
917967
  Крисанов Д. Передумови та чинники впровадження логістичних інновацій в агропродовольчому комплексі України : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 39-41. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
917968
  Опарін В.М. Передумови та чинники розбудови ефективної бюджетної системи в Україні // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 126-133
917969
  Смірнов І. Передумови та чинники територіальної організації логістичних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розкрито суспільно-географічні передумови та чинники в контексті їхнього впливу на територіальну організацію логістичних систем. Shown human-geographic conditions and factors in connection with their influence on spatial organization of logistical ...
917970
  Савич І. Передумови та чинники формування тіньового сектору економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 150-159. – ISSN 2078-5860
917971
  Абрамова В. Передумови та шляхи подолання нормативно-правових (процесуальних) помилок у діяльності судового експерта // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 65-70. – ISSN 0132-1331
917972
  Футоранська Ю.М. Передумови та шляхи реформування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 151-158.
917973
  Пістун М.Д. Передумови територіального розвитку великого міста / М.Д. Пістун, В.М. Пересєкін, В.О. Гуцал // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 3-9. – (Географія ; Вип. 32)
917974
  Лаговська О.А. Передумови трансформації бухгалтерського обліку: системний аналіз // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 108-119. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
917975
  Славов Л.Л. Передумови успішної дискурсивної діяльності мовної особистості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 444-449. – Бібліогр.: Літ.: 448-449; 27 назв. – ISSN 1729-360Х
917976
  Рудич Ф. Передумови утвердження єдиної української держави: спроба політологічного аналізу // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 5/6/7/8. – С. 18-22. – ISSN 0868-8117
917977
  Філей Ю.В. Передумови утворення кримінально-правових санкцій в давньоукраїнському праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 426-432. – ISSN 1563-3349
917978
  Романюк Л. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 35-40.
917979
  Шестак Т.Г. Передумови формування господарсько-економічної культури в державі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 187-191. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
917980
  Жукова Г. Передумови формування економічно обгрунтованої плати за послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
917981
  Рижикова Н.І. Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 237-245. – (Економічні науки)
917982
  Грабовська І. Передумови формування ідей рівності жінок та чоловіків у вітчизняній історіософській традиції (на прикладі творчої спадщини Миколи Костомарова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-28. – (Українознавство ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ідеї рівності жінок та чоловіків на прикладі творчого доробку Миколи Костомарова. The idea of equal rights for men and women with is example of Mykola Kostomarow creation is analyzed.
917983
  Сопілко І. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 140-142
917984
  Ніколаєнко С.М. Передумови формування кластерних об"єднань // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
917985
  Кожуховська Ю.В. Передумови формування концепту "подорож" у новогрецькій поезії 20 сторіччя // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 385-390


  Статтю присвячено виявленню передумов становлення концепту ПОДОРОЖ у новогрецькій поезії ХХ сторіччя; розглянуто фактори, які сприяли становленню мотиву подорожування як основного компонента грецької етнолінгвокультурної свідомості, виявлено ...
917986
  Іллар К.Я. Передумови формування концептуальних засад зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 120-124. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
917987
  Приятельчук О.А. Передумови формування методів кросскультурного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 207-214.
917988
  Ілляшенко О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства / О.В. Ілляшенко, Ю.С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 151-156. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
917989
  Жук Микола Васильович Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено аналіз основних проблем розвитку інноваційного процесу в Україні та визначено організаційні механізми й інструменти формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки.
917990
  Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1993-6788
917991
  Синенко О. Передумови формування систем обліку об"єктів державної власності та результати їх впровадження / О. Синенко, В. Мудра // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 9. – С.20-29.
917992
  Білоус А.В. Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 217-220


  В статті "Передумови формування та основні особливості функціонування електронної галузі індустрії ЗМІ" особливості електронної галузі індустрії ЗМІ, а також вплив соціальних медіа на суспільство. В статье "Предпосылки формирования и основные ...
917993
  Петроє О.М. Передумови формування та оцінка перспектив реалізації соціального капіталу як чинника економічного розвитку // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 90-99. – ISSN 1681-116Х
917994
  Атрошенко К.Ф. Передумови формування та сучасний стан машинобудівного комплексу Рівненської області // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 134-136
917995
  Сачук В.А. Передумови формування фінансових ресурсів закладів освіти в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 43-46
917996
  Плєшакова Н.А. Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 30-34
917997
  Кадобний Т.Б. Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 - червні 1941 року / Т.Б. Кадобний, Л.О. Кравчук, К.М. Мельникова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 114-117. – ISSN 1681-2751
917998
  Андрійчук Віктор Григорович Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання в Україні : Автореф... доктора економічнихнаук: 08.05.00 / Андрійчук Віктор Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 1997. – 57л.
917999
  Андрійчук В.Г. Передумови, пріоритети та напрями формування ринку товарів народного споживання Україні (Світогосподарські аспекти) : 08.05.00:Дис.... докт. економ.наук / Андрійчук В.Г.; КУ ім.Т.Шевченка, ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1997. – 640л. – Бібліогр.: С.425-640
918000
  Головко Л.В. Передумови, фактори і особливості розвитку АПВ на радіаційно забруднених територіях (на матеріалах Київської області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 147-151. – ISBN 966-7293-90-4
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,