Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
913001
  Стріха М. "Науковий" виклик майбутньому й відповідь опозиції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 48). – С. 11


  Прогноз експертів сьогодні для української науки - сумний. А загибель академічних інститутів означатиме не розцвіт, а згортання досліджень в університетах: кому потрібні будуть фізичний і радіофізичний факультети КНУТШ, коли перестануть існувати ...
913002
   "Наукові вогні" професора Ігоря Сергети. До 60-річчя від дня народження / редколегія журналу "Довкілля та здоров"я" // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (103). – С. 76-77. – ISSN 2077-7485


  29 квітня 2022 року виповнилося 60 років від дня народження відомого вченого-гігієніста, завідувача кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктора медичних наук, професора І.В. Сергети.
913003
   "Наукові дослідження в Антарктиці" = "Scientific investigations in Antarctica" : III УАК 2006: III Міжнародна Конференція, м. Київ, Україна, 29 травня - 2 червня 2006 р. : тези. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2006. – 208 с.
913004
  Забіяка І.М. "Наукові записки інституту журналістики" // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 580. – ISBN 978-966-621-693-2
913005
  Академія Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2415-7732
№ 1/2 (13/14). – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
913006
   Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 3/4 (15/16). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
913007
   Науковий часопис Академії національної безпеки = Scientific Journal the Academy of National Security : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 1 (17). – 2018. – 97 с. – Резюме укр., англ. мовами
913008
   Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 2 (18). – 2018. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
913009
   Науковий часопис Академії національної безпеки = Scientific Journal the Academy of National Security : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 3/4 (19/20). – 2018. – 164, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913010
   Науковий часопис Академії національної безпеки = Scientific Journal the Academy of National Security : науковий журнал / редкол.: Ситник Г.П., Завгородня С.П., Василевська Т.Е. [та ін.]. – Київ : АНБ. – ISSN 2523-4927
№ 3/4 (27/28). – 2020. – 94 c. – Резюме укр., англ. мовами
913011
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Синьов В.М., Синьова Є.П., Тарасун В.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 1. – 2004. – 299, [1] c.
913012
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 2. – 2004. – 205, [1] c. – Резюме рос. мовою
913013
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Максименко С.Д., Долинська Л.В., Говорун Т.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 4 (28). – 2005. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913014
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Максименко С.Д., Скрипченко О.В., Чепелєва Н.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 (27). – 2005. – 249, [1] с. – Резюме рос. мовою
913015
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Максименко С.Д., Скрипченко О.В., Чепелєва Н.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5 (29). – 2005. – 237, [1] с. – Резюме рос. мовою
913016
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7 (20). – 2005. – 230, [1] c.
913017
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Максименко С.Д., Скрипченко О.В., Чепелєва Н.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 10 (34). – 2006. – 258, [2] с. – Резюме рос. мовою
913018
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Максименко С.Д., Скрипченко О.В., Чепелєва Н.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 12 (36). – 2006. – 297, [1] с. – Резюме рос. мовою
913019
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Бондар В.І., Гузій Н.В., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5 (15). – 2006. – 224, [4] с. – Резюме укр., рос. мовами
913020
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6 (16). – 2007. – 220, [4] с. – Резюме укр., рос. мовами
913021
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7 (17). – 2007. – 233, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913022
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 8 (18). – 2008. – 175, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913023
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Синьов В.М., Синьова Є.П., Тарасун В.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 9. – 2008. – 215, [5] с.
913024
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Мільто Л.О. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 9 (19). – 2009. – 214, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913025
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 20 (33). – 2009. – 359, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913026
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 22 (35). – 2009. – 294, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913027
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 21 (34). – 2009. – 328, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913028
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5. – 2009. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913029
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 24 (37). – 2010. – 219, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913030
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6. – 2010. – 278, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913031
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрусишин Б.І., Андрущенко В.П., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5. – 2011. – 134, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913032
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6. – 2011. – 245, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913033
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 14 (24). – 2011. – 330, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913034
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7. – 2011. – 159, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913035
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 8. – 2011. – 178, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913036
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6. – 2011. – 139, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913037
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: В.І. Гончаров, І.А. Аскерова, М.Я. Брицин [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5. – 2011. – 291, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913038
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 10. – 2012. – 229, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913039
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 15 (25). – 2012. – 230, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913040
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 16 (26). – 2012. – 178, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913041
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Дем"яненко Н.М., Олексюк О.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 17 (27). – 2012. – 184, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913042
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: Гузій Н.В., Козир А.В., Матвієнко О.В. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 18 (28). – 2012. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913043
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7. – 2012. – 134, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913044
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 9. – 2012. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913045
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 11. – 2013. – 120, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913046
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 19 (29). – 2013. – 201, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913047
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.Д. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 20 (30). – 2013. – 219, [4] c. – Назва вип. серії: спец. вип. "Актуалітети філологічної освіти та науки". - Резюме укр., рос., англ. мовами
913048
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 21 (31). – 2013. – 243, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913049
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 22 (32). – 2013. – 239, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913050
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 11. – 2013. – 125, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913051
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 13. – 2014. – 145, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913052
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 14. – 2014. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913053
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 31 (44). – 2014. – 292, [1] c. – До 10-річчя кафедри соціальної філософії та філософії освіти - Резюме укр., рос., англ. мовами
913054
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 23 (33). – 2014. – 167, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913055
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т політології та права ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкін В.Д. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014
913056
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. ради Андрущенко В.П. ; редкол.: Бурда М.І., Бевз В.Г., Благодаренко Л.Ю. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 15. – 2015. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913057
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 27 (37). – 2016. – 114, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913058
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, Г.М. Торбін, В.Д. Бондаренко [та ін.] ; редкол.: В.П. Андрущенко, Т.І. Андрущенко, Є.В. Більченко [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 36 (49). – 2016. – 222, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913059
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 28 (38). – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913060
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 30 (40). – 2018. – 142, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913061
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 37. – 2019. – 190, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913062
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 38. – 2019. – 223, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913063
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія : 2. Комп"ютерно-орієнтовані системи навчвння : збірник наукових праць : До 170-річного ювілею / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
  № 1 (8). – 2004. – 322 с.
913064
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова
  вип. 1 (1). – 2005. – 198 с.
913065
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ
Вип. 1. – 2005. – В картковому каталозі дивись: Київський нац.пед.ун-т. – (Серія 10 Проблеми граматики і лексикології української мови)
913066
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П., А.Т. Авдієвський, В.П. Бех, [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 (8). – 2006. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913067
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць : Матеріали II Міжнар. науково-практичної конф. "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти," 26-27 квітня 2007 р. / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 5 (10). – 2007. – 226, [2] c. – Резюме укр. або рос. мовами
913068
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, Л.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 4. – 2007. – 253, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913069
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 6 (11). – 2008. – 106, [1] c. – Резюме укр. або рос. мовою
913070
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 2. – 2008. – 153 с.
913071
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ
  вип. 3. – 2011. – 214 с.
913072
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 29. – 2011. – 256, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
913073
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 1 : Фізико-математичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Андрущенко В.П. ; редкол.: Гірко В.Л., Гончаренко Я.В., Горбик П.П. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 13 (1). – 2012. – 249, [1] с.
913074
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ
  вип. 4. – 2012. – 249 с.
913075
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. – Київ
  Вип. 9. – 2012. – В картковому каталозі дивись: Київський нац.пед.ун-т
913076
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 20 : Біологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, А.Т. Андрієвський, В.П. Бех [та ін.]. – Київ
  вип. 5. – 2013. – 268 с.
913077
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 1 (54) 15. – 2014. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913078
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Авдієвський А.Т., Бех В.П. [та ін.] ; редкол.: Синьов В.М., Бондар В.І., Шеремет М.К. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 26. – 2014. – 479, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913079
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзютов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 12 (53) 14. – 2014. – 124, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913080
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзютов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 11 (66) 15. – 2015. – 181, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913081
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 (58) 15. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913082
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 3 К2 (57) 15. – 2015. – 383, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913083
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 7 (77) 16. – 2016. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913084
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, Г.М. Торбін, В.П. Бех [та ін.] ; редкол.: В.Й. Борисенко, І.І. Дробот, В.М. Даниленко [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 14. – 2016. – 235, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913085
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: Андрущенко В.П., Андрієвський А.Т., Андрусішин Б.І. [та ін.] ; редкол.: Арзутов Г.М., Архипов О.А., Волков В.Л. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 1 (82) 17. – 2017. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913086
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 22 (27), ч. 2. – 2017. – 226, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913087
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, Р.М. Вернидуб [та ін.] ; редкол.: Щолокова О.П., Гуральник Н.П., Завадська Т.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 64. – 2018. – 234, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913088
   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ред. рада: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.І. Бондар [та ін.] ; редкол.: Щолокова О.П., Гуральник Н.П., Завадська Т.М. [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
  вип. 24 (29). – 2018. – 164, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913089
  Ткаченко А.О. Науковий чин Ігоря Качуровського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 369-375. – ISSN 2520-2103
913090
  Горбач Т.С. Науковий шлях С.З. Заремби (за матеріалами особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 100-107. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
913091
  Київський Науковий щорічник за 1956 рік / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний; М-во вищ. освіти УРСР ; від. ред. О.З. Жмудський. – Київ : Видавництво Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1957
913092
   Науковий щорічник за 1957 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958
913093
  Київський Науковий щорічник за 1958 рік / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний; М-во вищ. і середньої спец. освіти УРСР ; від. ред. О.З. Жмудський. – Київ : Видавництво Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1959
913094
   Науковий щорічник за 1959 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960
913095
   Науковий щорічник за 1960 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961
913096
   Науковий щорічник за 1960. Астрономічна обсерваторія / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [6] с. – Окр. відбиток
913097
   Науковий щорічник за 1960. Біологічний факультет : науковий щорічник, 1960 / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [128] с. – Окр. відбиток
913098
   Науковий щорічник за 1960. Геологічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [27] с. – Окр. відбиток
913099
   Науковий щорічник за 1960. Історико-філософський факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [25] с. – Окр. відбиток
913100
   Науковий щорічник за 1960. Кафедра діалектичного та історичного матеріалізму / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [5] с. – Окр. відбиток
913101
   Науковий щорічник за 1960. Кафедра історії КПРС / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – 14 с. – Окр. відбиток
913102
   Науковий щорічник за 1960. Кафедра політичної економії / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [16]с. – Окр. відбиток
913103
   Науковий щорічник за 1960. Механіко-математичний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [21] с. – Окр. відбиток
913104
   Науковий щорічник за 1960. Радіофізичний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [14] с. – Окр. відбиток
913105
   Науковий щорічник за 1960. Факультет журналістики / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [7] с. – Окр. відбиток
913106
   Науковий щорічник за 1960. Фізичний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [23] с. – Окр. відбиток
913107
   Науковий щорічник за 1960. Філологічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [25] с. – Окр. відбиток
913108
   Науковий щорічник за 1960. Хімічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [11] с. – Окр. відбиток
913109
   Науковий щорічник за 1960. Юридично-економічний факультет / Київський держ. ун-т. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1961. – [12] с. – Окр. відбиток
913110
   Науковий щорічник за 1961 рік / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962
913111
  Український Науковий ювілейний збірник Українського університету в Празі = Vedecky jubilejni sbornik Ukrajinske university v Praze / Український, в Празі університет. – Прага
Ч. 2. – 1930. – 265 с. – Збірник присвячений панові президентові Чеськословенської республіки проф. др. Т.Г. Масарикові для вшанування 80-тих роковин його народження
913112
  Чоха Ю. Наукові "щури". Хто вони? // Інтелектуальна власність : метод. рек. до написання курсової роботи для студентів спец. 051 "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика", освітнього рівня "Бакалавр" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. екон. теорії, макро- і мікроекон. ; [упоряд.: Вірченко В.В., Вітренко А.О., Лозова Г.М., Савчук Н.В.]. – Київ, 2018. – С. 4-8


  Основні сучасні види та форми зафіксованої інтелектуальної власності на отримані результати наукової діяльності. Різновиди академічного плагіату.
913113
  Чоха Ю. Наукові "щури": хто вони? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 6 назв
913114
  Хоменко І.А. Наукові аргументи чи оцінні судження? (Проблеми використання системних методів і лінгвістичного аналізу для вивчення історії української радіодрами) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 19-25


  Статтю присвячено проблемі диференціації добросовісних журналістських публікацій і прихованих пропагандистських або PR-акцій. Дослідження про ваджено на матеріалі політичних репресивних кампаній 1933 р. Як інструмент дослідження запропоновано синтез ...
913115
  Хоменко І.А. Наукові аргументи чи оцінні судження? (Системні методи, лінгвістичний аналіз і натурний експеримент як інструменти вивчення історії українського радіомистецтва) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 31-35


  Статтю присвячено проблемі диференціації добросовісних журналістських публікацій і прихованих пропагандистських або PR-акцій. Дослідження здійснено на матеріалі політичних репресивних кампаній 1933 р. Як інструмент дослідження запропоновано синтез ...
913116
  Корольова Н.О. Наукові аспекти дослідження творів Томаса Манна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 217-224


  Статтю присвячено аналізу праць, автори яких досліджували психолого-філософський, культурологічний та літературознавчий аспекти творчості Томаса Манна. Статья посвящена анализу работ, авторы которых исследовали психолого-философские, ...
913117
  Стеченко Д.М. Наукові аспекти економічної діагностики природно-рекреаційного потенціалу регіону / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 136-139
913118
  Смирнова С.М. Наукові аспекти землекористування міських територій / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, А.І. Козак // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
913119
  Гриценко А.В. Наукові аспекти природоохоронної діяльності в Україні // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 3-14. – ISSN 2522-1388
913120
  Огаренко В.М. Наукові аспекти управління освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 149-158. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
913121
  Лобузіна К. Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України / К. Лобузіна, Л. Коновал // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 57-59. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
913122
  Кунанець Н. Наукові бібліотеки Львова (кінець 19 - початок 20 ст.) : спроба класифікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Нац. ак. наук України: історія і сучасність. – С. 112-122.
913123
  Кунанець Н.Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець 18 - 30-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.08 / Кунанець Н.Е.; Нац. акад. наук України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв
913124
  Костенко Л. Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4. – С. 60-62


  Засідання секції "Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології" на конф. "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Київ, 4-6 жовтня 2011 р., НБУВ
913125
  Клименко О. Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 54-55. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху",8-10 жовтня 2019 р. НБУВ, м. Київ
913126
   Наукові бібліотеки України : довідник. – Київ : [б. в.], 2004. – 471 с. – ISBN 966-02-3238-1
913127
  Сенченко М. Наукові бібліотеки як "мозкові центри" в умовах організації війни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326


  У статті йдеться про нові завдання засобів масової інформації та наукових бібліотек в умовах організаційної війни з використанням "м"якої сили" книги та мас-медіа, психофізичної й біологічної зброї
913128
  Клименко О. Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури / О. Клименко, Л. Дем"янюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 30-33. – ISSN 1029-7200


  Засідання секції "Наукові бібліотеки: основні напрями інтеграції з закладами освіти, науки та культури" , в рамках міжнародної конференці. 5 жовтня 2016 р., м. Київ
913129
   Наукові видання кафедри // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 65-68. – ISBN 978-617-673-442-0


  Наукові видання кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка.
913130
  Лев В. Наукові видання товариства "Просвіта" // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 153-160
913131
  Воскобойнікова О.В. Наукові видання України в Інтернет- просторі // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 36-43. – ISBN 978-966-360-161-8 (вип. 3) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
913132
  Єрмаков С.С. Наукові видання України: європейський вимір // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-15
913133
  Єрмаков С.С. Наукові видання України: європейський вимір // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-15
913134
  Балаклицький М. Наукові видання українських протестантів // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 5-13


  У статті доведено, що в наукових журналах українських протестантів зафіксовано поступовий перехід од проповідницького монологу до усвідомлення необхідності взаємовпливу в процесі порозуміння всередині конфесії, з іншими християнськими течіями, зі ...
913135
  Рибалка В.В. Наукові визначення особистості та персонологічне мислення психолога і педагога // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 131-163. – ISSN 2226-4078
913136
  Беляневич В.Е. Наукові висновки щодо застосування норм права та судова практика Верховного Суду 2018-2020 років / В.Е. Беляневич, О.А. Беляневич. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 460 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-784-9
913137
   Наукові відділи Інституту географії НАН України : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 4-19 : Фото. – ISSN 1561-4980
913138
  Костенко О. Наукові відкриття в суспільно-гуманітарних науках і правознавстві: теоретичні та прикладні проблеми / О. Костенко, А. Нерсесян // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 7-12
913139
  Карамаш С.Ю. Наукові відкриття енергетичної складової води за дослідженнями Масару Емото // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 56-58
913140
  Моцний Ф.В. Наукові відкриття Нобелівського рангу спадкоємця запорізьких козаків // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 131-138 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2519-1853
913141
  Ховрич С.М. Наукові відрядження освітян за кордон як важлива складова розвитку української науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 121-123. – ISBN 978-966-493-676-4


  На основі критичного аналізу джерел, висвітлено окремі аспекти наукових відряджень за кордон вітчизняних вчених у другій половині XIX на початку XX ст.
913142
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2004
913143
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2004
913144
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2004
913145
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1. – 2005
913146
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
913147
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
913148
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
913149
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
913150
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
913151
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1. – 2006
913152
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2. – 2006
913153
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3. – 2006
913154
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
913155
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
913156
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
913157
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
913158
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
913159
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
913160
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
913161
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
913162
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
913163
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (87) : Технічні науки. – 2013. – резюме рос., англ. мовами
913164
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (88) : Технічні науки. – 2013. – резюме рос., англ. мовами
913165
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (89) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
913166
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (90) : Фізико-математичні науки. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
913167
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (91) : Технічні науки. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
913168
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (92) : Технічні науки. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
913169
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (93) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
913170
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (94) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
913171
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (95) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
913172
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (96) : Фізико-математичні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
913173
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (97) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
913174
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (98) : Технічні науки. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
913175
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (99) : Технічні науки. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913176
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (100) : Технічні науки. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913177
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (101) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913178
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (102) : Фізико-математичні науки. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913179
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (103) : Технічні науки. – 2015. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913180
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (104) : Технічні науки. – 2015. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913181
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (105) : Технічні науки. – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913182
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (106) : Технічні науки. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913183
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (107) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913184
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (109) : Технічні науки. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913185
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (110) : Технічні науки. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913186
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (111) : Технічні науки. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913187
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (112) : Технічні науки. – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913188
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, П.П. Маслянко [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (113) : Хімічні і біологічні науки та технології. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913189
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: М.З. Згуровський, М.Ю. Ільченко, П.П. Маслянко [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 4 (114) : Фізико-математичні науки. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913190
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 5 (115) : Технічні науки. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913191
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 6 (116) : Технічні науки. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913192
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 1 (117) : Технічні науки. – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913193
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 2 (118) : Технічні науки. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913194
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 1810-0546
№ 3 (119) : Технічні науки. – 2018. – 106 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913195
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 4 (120) : Технічні науки. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913196
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 5 (121). – 2018. – 90 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913197
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 6 (122). – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913198
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / редкол.: Згуровський М.З., Ільченко М.Ю., Маслянко П.П. [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 1 (123). – 2019. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913199
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровська ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 2 (124). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913200
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 3 (125). – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913201
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 4 (126). – 2019. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913202
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 5/6 (127). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913203
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 1 (128). – 2020. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913204
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 2 (129). – 2020. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913205
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 3 (130). – 2020. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913206
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 4 (131). – 2020. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913207
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 1 (132). – 2021. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913208
   Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" = KPI Science News : міжнародний науково-технічний журнал / голов. ред. М.З. Згуровський ; редкол.: М.І. Бобир, Є. Бондарєв, Х. Валеро [та ін.]. – Київ : Політехніка, 1997-. – ISSN 2617-5509
№ 2 (132). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913209
  Хільчевський В.К. Наукові гідрохімічні школи в Україні. Дисертаційні дослідження // Нариси історії гідрохімії в Україні : монографія / В.К. Хільчевський. – Київ : ДІА, 2020. – С. 31-48. – ISBN 978-617-7785-07-0
913210
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 1 (64). – 2018. – 78 с. – Резюме укр., англ. мовами
913211
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 2 (65). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
913212
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 3 (66). – 2018. – 70 с. – Резюме укр., англ. мовами
913213
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 4 (67). – 2018. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
913214
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; голов. ред. О.В. Скидан. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 5 (68). – 2018. – 88, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913215
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 6 (69). – 2018. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913216
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 7/8 (70). – 2018. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913217
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 9/10 (71). – 2018. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913218
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 11 (72). – 2018. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913219
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 12 (73). – 2018. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913220
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 1 (74). – 2019. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913221
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 2 (75). – 2019. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913222
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 3 (76). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913223
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-
№ 4 (77). – 2019. – 89 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913224
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 5 (78). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913225
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 6 (79). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913226
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 7 (80). – 2019. – 83 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913227
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 8 (81). – 2019. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913228
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 9 (82). – 2019. – 98 с. – Резюме укр., англ. мовами
913229
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Гаральський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 10 (83). – 2019. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
913230
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 11 (84). – 2019. – 133 с. – Резюме укр., англ. мовами
913231
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 12 (85). – 2019. – 99 с. – Резюме укр., англ. мовами
913232
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 1 (86). – 2020. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
913233
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 2 (87). – 2020. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
913234
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 3 (88). – 2020. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
913235
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 4 (89). – 2020. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
913236
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 5 (90). – 2020. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
913237
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 6 (91). – 2020. – 117 c. – Резюме укр., англ. мовами
913238
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 7 (92). – 2020. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
913239
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
№ 8 (93). – 2020. – 209 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913240
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 9. – 2020. – 97 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913241
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 10. – 2020. – 109 с. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913242
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [ б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 11. – 2020. – 100 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913243
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 23, № 12. – 2020. – 120 c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913244
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 2. – 2021. – 119, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913245
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 1. – 2021. – 100, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913246
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 7. – 2021. – 108, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913247
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 8. – 2021. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913248
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 3. – 2021. – 96, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913249
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : Поліський національний університет, 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 5. – 2021. – 130, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913250
   Наукові горизонти = Scientific horizons : науковий журнал / Поліський нац. ун-т ; редкол.: О.В. Скида, Л. Романчук, Ю. Романаускас [та ін.]. – Житомир : Поліський національний університет, 1998-. – ISSN 2663-2144
Т. 24, № 6. – 2021. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами . - Житомир. нац. агроеколог. ун-т змін. назв. на Поліський нац. унт
913251
  Іщенко Ю.В. Наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – C. 79-92. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607


  У статті досліджено деякі особливості розвитку науки адміністративного права з часу прийняття Концепції адміністративної реформи до теперішнього часу. В дослідженні автор звернувся до аналізу захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня ...
913252
  Шаповал В.Д. Наукові джерела дослідження права громадян на правову допомогу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 113-116. – ISSN 2219-5521
913253
  Пилипенко О.Є. Наукові джерела з історії становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 49-61. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074


  Проаналізовано основні групи джерел з історії університетів Наддніпрянської України, в т.ч. Університету св. Володимира.
913254
  Цимбалюк В.С. Наукові джерела інформаційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-77.
913255
  Бедрій М. Наукові джерела про історію копних судів і судочинства в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 40-47. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
913256
  Цигак В.В. Наукові дискусії навколо "Ілюстрованої хроніки" в контексті історіописання в Угорському королівстві за правління династії Анжу (XIV ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 108-117. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
913257
  Злупко С. Наукові діалоги / Степан Злупко. – Львів : Тріада плюс, 2005. – 704с. – Парл. тит. арк. англ. мовою: The scientific dialogues. – ISBN 966-613-360-1
913258
   Наукові доповіді Всеукраїнської конференції з аналітичної хімії, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка А.К. Бабка : (18-21 вересня 1995 р.) : Бабко Анатолій Кирилович, про нього / Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії, присвячена 90-річчю від дня народження академіка А.К. Бабка; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. відп. ред. В.В. Сухан ; редкол.: В.В. Сухан, Б.Й. Набиванець, О.А. Запорожець]. – Київ : Київський університет імені Тараса Шевченка, 1995. – 125 с. : табл.
913259
  Чухно А.А. Наукові дослідження - в життя // Київський університиет, 1984. – 23 березня
913260
  Черваньов Д.М. Наукові дослідження - важливий напрямок розвитку економічного факультету / Д.М. Черваньов, М.М. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 3-12. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується дослідницька робота науковців економічного факультету у відповідності із сучасними вимогами реформування науки. Розкривається концепція загальнофакультетської теми, ставляться конкретні завдання її реалізації.
913261
   Наукові дослідження [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 9-19 : цв. фото.
913262
  Діденко К.В. Наукові дослідження архітектурно-будівельної практики 1920-30-х рр. на території СРСР // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 142. – С. 231-242. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
913263
  Любаренко Л.М. Наукові дослідження бібліотек - предметний підхід до вирішення проблем (з досвіду роботи Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого) // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 69-77
913264
  Черняєв О. Наукові дослідження в Антарктиці в 1950-1980-х рр.: правові аспекти // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 182-186
913265
  Пасмор Ю.В. Наукові дослідження в галузі права як об"єкт інформаційного забезпечення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 187-194
913266
  Мовчанюк Д. Наукові дослідження в галузі соціальної комунікації: інновації, освіта, рошиток. Порівняння журналістики XX та XXI століть // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 219-221
913267
  Балега А.В. Наукові дослідження в сфері геологічного вивчення надр у вищих навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 86-98. – ISSN 2306-5443
913268
  Ніколаєнко С.М. Наукові дослідження в університетах - визначальний чинник зростання якості освіти / С.М. Ніколаєнко. – Київ : Прок-Бізнес, 2007. – 176с. – ISBN 966-8381-28-9
913269
  Мага І. Наукові дослідження В.О. Романовського з архівістики // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. н.-.д ін-т архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2004. – Т. 12. – С. 225-230. – ISBN 966-625-052-7
913270
   Наукові дослідження для потреб туризму : матеріали "круглого столу". – Київ : Обрії, 2006. – 68 с. – ISBN 966-95774-0-4
913271
  Дьомін М. Наукові дослідження з етнокультури, етики й естетики та художня практика Миколи Писанка (ло 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 12-25. – ISSN 1819-7329
913272
  Варічева Р.В. Наукові дослідження з проблем власного капіталу: бібліографічний аналіз вітчизняних джерел // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 4-12. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
913273
  Хилько М.М. Наукові дослідження з українського книговидання: актуальність проблематики і ступінь її розробленості; класифікація книговидавництв // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 453-462
913274
  Стражник Л. Наукові дослідження задля кращого насіння // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 12 вересня (№ 183)


  Цьогоріч на дослідних полях Івано-Франківської філії Українського інституту експертизи сортів рослин випробовують 26 культур. Отримані дані під час польових і лабораторних досліджень ретельно фіксують, чим забезпечують якість та об’єктивність ...
913275
  Кісіль М.І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 84-96. – ISSN 2221-1055
913276
  Гудзь Людмила Наукові дослідження інституту забезпечення виборчих прав громадян України: вітчизняна та закордонна практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 102-105
913277
  Січка М.Л. Наукові дослідження історії українського мистецтва у Всеукраїнській академії наук // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
913278
   Наукові дослідження на геологічному факультеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 76-78. – (Геологія ; Вип. 10)
913279
  Карабович Т. Наукові дослідження Олександра Астаф"єва про поетичні системи українського зарубіжжя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 104-116. – ISSN 0236-1477


  "Наукові дослідження доктора філологічних наук, професора кафедри історії української літератури, теорії літератури і літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідного наукового співробітника Міжнародної ...
913280
  Жук Л.В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутінсть, значення та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 873. – С. 146-153. – (Серія : Проблеми економіки та управління). – ISSN 2522-1639


  "У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства".
913281
  Жиляєв І.Б. Наукові дослідження у вищій школі / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 50-59. – ISBN 978-966-7909-71-0
913282
  Чухно А.А. Наукові дослідження у вузах (на прикладі Київського університету ім. Т.Г.Шевченка) / АН УРСР // Вісник АН УРСР, 1981. – №9
913283
  Бершов О. Наукові дослідження у сфері американського радіо й телебачання за нерейтинговими методиками // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.14-17
913284
  Яроменко О.В. Наукові дослідження школи М.М. Паламарчука // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 340-343. – ISSN 1729-360Х
913285
  Ясногурська Л.М. Наукові дослідження щодо вивчення концептивів у сучасній лінгвістиці на прикладі концепту "зрада" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 208-224. – ISBN 978-617-7132-80-5
913286
  Павлюк Володимир Наукові дослідження щодо розробки моделі "Керівник суб"єкта господарювання, компетентний у сфері цивільного захисту" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 16-18
913287
  Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 26-28


  Автор статті розкриває наслідки інноваційної діяльності з точки зору економічного, технократичного, соціопсихологічного підходів, дає визначення змісту поняття "інновація", пропонує оригінальну схему класифікації бібліотечних інновацій, обґрунтовує ...
913288
  Соляник А. Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацй // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 26-28
913289
  Демченко В.О. Наукові досягнення вченого Івана Олексійовича Вишнеградського в створенні теорії стійкості / В.О. Демченко, О.А. Незліна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 105-107. – ISSN 2076-1554
913290
  ПрокопенкоЮ Наукові досягнення Д. Граве // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 239-243. – ISBN 978-617-640-146-9
913291
  Щербань Т.О. Наукові досягнення і компроміси // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 13-25. – ISSN 1608-0599


  Багаторічний професор Київського університету та завідуючий відділом Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР (в1939-1944 рр. його директор), академік Михайло Якович Калинович був мовознавцем високої кваліфікації.
913292
  Міхневич Л.В. Наукові досягнення правників київського інституту народного господарства // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 152-180. – ISBN 978-966-483-563-0
913293
  Петришин Л. Наукові досягнення студентів-обліковців // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 123-124 : фото. – ISSN 2313-3627
913294
  Кузик А.Д. Наукові досягнення та перспективи розвитку Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: (до 70-річчя Університету) // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 203-206. – ISBN 978-917-7694-06-8
913295
  Широков А.І. Наукові досягнення Чи можливе поліпшення ситуації з фінансуванням науково-технічної сфери? // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 0372-6436


  Виступ Голови Центрального комітету профспілки працівників НАН України Анатолія Івановича Широкова на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
913296
  Ткаченко Р. Наукові екскурси як художній засіб у романі А. Кримського "Андрій Лаговський" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано роль наукових екскурсів у романі А Кримського "Андрій Лаговський", пов"язаних з ідейно-художнім задумом письменника. Елементи наукового мислення в художній структурі розглядаються на тлі мистецьких течій кінця XIX-початку XX ст.
913297
  Касянчук В.О. Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of science: змістовий та організаційний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Касянчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
913298
  Касянчук В.О. Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Касянчук Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Видав.-поліграф. ін-т. – Київ, 2018. – 219 арк. – Додатки: арк. 191-219. – Бібліогр.: арк. 168-190
913299
   Наукові журнали та наукова комунікація в цифрову епоху: рекомендації для закладів системи післядипломної педагогічної освіти України : навч. посібник / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [авт.-упоряд. О.В. Стоцька]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105-109
913300
   Наукові законопроекти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 14 жовтня (№ 41). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Профільний парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №0898 про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Цей законопроект ставить ...
913301
   Наукові запиcки НаУКМА. Економіка / Національний університет " Києво-Могилянська академія". – Київ
  Т. 6. – 1999
913302
   Наукові запиcки НаУКМА. Економіка / Національний університет " Києво-Могилянська академія". – Київ
  Т. 15. – 1999
913303
   Наукові записки / Академія, наук Української, РСР Інститут, історі
Вип. 2. – 1946
913304
  Київський Наукові записки = Memoires scientifique / Київський, державний університет. – Київ : Видавництво Київського державного університету
Т. 5, вип. 1. – 1946. – 246 с. – Резюме рос., англ. мовами
913305
  Київський Наукові записки / Київський, університет ім. Шевченка Т.Г. державний; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво Київського університету
Т. 16, вип. 7 : Збірник філологічного факультету, № 11. – 1957. – 244 с.
913306
  Львівський Наукові записки / Львівський, історичний музей. – Львів. – ISBN 966-7292-14-2
Вип. 6, ч. 2. – 1997
913307
   Наукові записки. Серія: Історичні науки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 966-8089-44-8
  Вип. 17. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913308
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-57-8
  Вип. 112. – 2012. – 420 с. – Резюме укр., рос. мовами
913309
   Наукові записки. Серія: Філологічні науки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 966-8089-24-3
  вип. 113. – 2013. – 248 с. – Резюме укр., англ. мовами
913310
   Наукові записки. Серія: Філологічні науки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 966-8089-24-3
  вип. 114. – 2013. – 361 c. – Резюме укр., англ. мовами
913311
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-57-8
  вип. 120. – 2013. – 390 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913312
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 121, ч. 1. – 2013. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913313
   Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 3. – 2013. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913314
   Наукові записки / М-во освіти і науки України ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 124. – 2013. – 229 c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство))
913315
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Грозан [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 173, ч. 2. – 2018. – 309, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913316
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Грозан [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 179. – 2019. – 228 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913317
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Грозан [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 177, ч. 2. – 2019. – 220, [2] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913318
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 180. – 2019. – 231, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913319
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 182. – 2019. – 272, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913320
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, Грозан С.В. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 177, ч. 1. – 2019. – 308, [2] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913321
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 186. – 2020. – 283, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913322
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Кулікова [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 188. – 2020. – 255, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913323
   Наукові записки. Серія: Педагогічні науки = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, Н.С. Савченко, С.В. Куліков [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. – ISBN 978-7406-57-8
  вип. 189. – 2020. – 258, [1] с. – DOI issue: 10.36550/2415-7988-2020-189-1 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами
913324
   Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ
Т. 1. – 1998
913325
  Академія Наукові записки Академії наук вищої школи України / Академія, наук вищої школи України. – Київ
Вип. 2. – 1999
913326
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 1 : Педагогічні науки. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913327
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 2 : Педагогічні науки. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913328
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 3 : Педагогічні науки. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913329
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 4 : Філологічні науки. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913330
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ
Вип. 1 : Педагогічні науки. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913331
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Бердянськ. – ISSN 2412-9208
Вип. 1 : Педагогічні науки. – 2016. – 351 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1)
913332
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Богданов І.Т., Баханов К.О., Глазкова І.Я. [та ін.]. – Бердянськ
  вип. 3. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
913333
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Богданов І.Т., Баханов К.О., Глазкова І.Я. [та ін.]. – Бердянськ
  вип. 1. – 2017. – 274 с. – Резюме укр., англ. мовами
913334
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Богданов І.Т., Баханов К.О., Глазкова І.Я. [та ін.]. – Бердянськ
  вип. 1. – 2018. – 284 с. – Резюме укр., англ. мовами
913335
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific papers of Berdiansk state pedagogical university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [ та ін.]. – Бердянськ : [б. в.]
  вип. 2. – 2018. – 304, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913336
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific papers of Berdiansk state pedagogical university : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 3. – 2018. – 310, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913337
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 1. – 2019. – 404, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913338
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 2. – 2019. – 350, [2] c. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913339
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 3. – 2019. – 451, [2] с. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913340
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 1. – 2020. – 493, [2] с. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913341
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 3. – 2020. – 438, [2] c. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913342
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 2. – 2020. – 418, [2] c. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913343
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 1. – 2021. – 400, [2] с. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913344
   Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки = Scientific Papers of Berdiansk State Pedagogical University : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: І. Богданов, О. Гуренко, О. Грауман [та ін.]. – Бердянськ : БДПУ
  вип. 2. – 2021. – 358, [2] c. – DOI 10.31494/2412-9208 - Резюме укр., англ. мовами
913345
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія / Вінницький державний педагоічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-7874-03-6
  Вип. 1. – 2001
913346
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія / Вінницький державний педагоічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-7874-14-1
  Вип. 5. – 2003
913347
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 18. – 2009
913348
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 17. – 2009
913349
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Островського / Вінницький державний педагоічний університет ім. М. Островського. – Вінниця, 1956
913350
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Географія. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 21. – 2010. – резюме укр, рос., англ. мовами
913351
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Філологія (мовознавство). – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-62-4
  вип. 17. – 2013. – 321 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913352
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / М-во освіти і науки України. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-89-1
  вип. 22. – 2015. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913353
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія = Scientific issues of Vinnytsia state M. Kotsyubynskyi pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Шахов, О.В. Акімова, Г.О. Балл [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД
  вип. 45. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913354
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія = Scientific issues of Vinnytsia state M. Kotsyubynskyi pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Шахов, О.В. Акімова, Г.О. Балл [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД
  вип. 46. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913355
   Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбиньського : Збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця. – ISBN 966-8300-04-1
До 140-річчя від дня народження Михайла Коцюбинського. – 2005. – (Філологія ; Вип.7)
913356
   Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. Соціально-гуманітарні науки. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-65-5
  вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913357
   Наукові записки Вінницького національного аграрного університету. Серія "Соціально-гуманітарні науки" / М-во освіти і науки України ; М-во аграрної політики та продовольства України ; Вінниц. нац. аграрний ун-т, Каф. укр. та іноземних мов. – Вінниця. – ISBN 978-966-2337-65-5
  вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913358
   Наукові записки Державного природознавчого музею = Научные записки Государственного природоведческого музея = Proceedings of the State natural history museum / Нац. акад. наук України. – Львів. – ISSN 2224-025X
Вип. 29, спец. вип. – 2013. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913359
   Наукові записки Державного університету телекомунікацій : науковий журнал / голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Бичков О.С., Гайдур Г.І., Гордієнко Т.Б. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2001-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (1). – 2021. – 82, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913360
   Наукові записки Державного університету телекомунікацій : науковий журнал / голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Бичков О.С., Гайдур Г.І., Гордієнко Т.Б. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2001-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (2). – 2022. – 66, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913361
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей. – Тернопіль : Поліграфічний центр "Ризографіка". – ISBN 966-8029-58-5
Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – 2005. – 340 с.
913362
   Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. – Тернопіль : Астон. – ISBN 966-8029-58-5
Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – 2006
913363
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 33. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
913364
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 34. – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
913365
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 35. – 2014. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913366
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 36. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913367
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 37. – 2015. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913368
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький
Вип. 38. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913369
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 39. – 2016. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913370
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 40 : Спецвипуск. – 2016. – 221 с. – Збірник наукових статей, присвячений пам"яті доктора історичних наук, професора Ярослава Олександровича Потапенка. Резюме укр., рос., англ. мовами
913371
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 43. – 2018. – 267, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913372
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 44. – 2018. – 229, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913373
   Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 45. – 2019. – 175, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913374
   Наукові записки з української історії = History and Culture of Ukraine Department : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", 1993-. – ISSN 2415-3567
Вип. 46. – 2019. – 268, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913375
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 1. – 2000. – 141 с.
913376
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 2. – 2001. – 111 с.
913377
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 14. – 2004. – 137 с.
913378
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 15. – 2004. – 125 с.
913379
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 19. – 2005. – 142 с. – резюме - укр., англ. мовами
913380
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ
Т. 20. – 2005. – 153 с. – резюме - укр., англ. мовами
913381
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 21. – 2005. – 171 с. – резюме - укр., англ. мовами
913382
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 22. – 2006. – 181 с. – резюме - укр., англ. мовами
913383
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 24. – 2006. – 207 с. – резюме - укр., англ. мовами
913384
   Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 25. – 2006. – 211 с. – резюме - укр., англ. мовами
913385
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 31, квітень - червень. – 2008. – 143 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913386
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 32, липень - вересень. – 2008. – 139 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913387
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 33, жовтень - грудень. – 2008. – 114 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913388
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 34, січень - березень. – 2009. – 119 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913389
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 35, квітень - червень. – 2009. – 194 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913390
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 36, липень - вересень. – 2009. – 216 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913391
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 37, жовтень - грудень. – 2009. – 195 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913392
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 38, січень - березень. – 2010. – 190 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913393
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 39, квітень - червень. – 2010. – 243 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913394
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 40, липень - вересень. – 2010. – 240 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913395
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 41, жовтень - грудень. – 2010. – 211 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913396
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 42, січень - березень. – 2011. – 177 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913397
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 43, квітень - червень. – 2011. – 177 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913398
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 44, липень - вересень. – 2011. – 162 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913399
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 45, жовтень - грудень. – 2011. – 207 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913400
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 46, січень - березень. – 2012. – 169 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913401
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 47, квітень - червень. – 2012. – 190 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913402
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 48, липень - вересень. – 2012. – 201 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913403
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 49, жовтень - грудень. – 2012. – 240 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913404
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 50, січень - березень. – 2013. – 266 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913405
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 51, квітень - червень. – 2013. – 235 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913406
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 52, липень-вересень. – 2013. – 304 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913407
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 53, жовтень — грудень. – 2013. – 380 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913408
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 54, січень - березень. – 2014. – 316 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913409
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 56, липень - вересень. – 2014. – 386 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913410
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 59, квітень – червень. – 2015. – 134 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913411
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 60, липень – вересень. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913412
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 61, листопад – грудень. – 2015. – 124 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913413
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 64, липень - вересень. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913414
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 65, жовтень - грудень. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913415
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 66, січень - березень. – 2017. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913416
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 68/69, липень – грудень. – 2017. – 61 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913417
   Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник. – Київ : Інститут журналістики
Т. 1 (70), січень – березень. – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913418
   Наукові записки Інституту журналістики. – Київ : Інститут журналістики
Т. 2 (71). – 2018. – 83 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913419
   Наукові записки Інституту журналістики. – Київ : Інститут журналістики
T. 3/4 (72/73). – 2018. – 83 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913420
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, В. Іванов, Н. Шумарова [та ін.]. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (74). – 2019. – 155 c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913421
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Н. Шумарова, Т. Валяс [та ін.]. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 2 (75). – 2019. – 197 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913422
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (76). – 2020. – 204 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913423
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 2 (77). – 2020. – 98 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913424
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (78). – 2021. – 124 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913425
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 2 (79). – 2021. – 124 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913426
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (80). – 2022. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913427
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 2 (81). – 2022. – 144 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913428
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 1 (82). – 2023. – 141 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913429
   Наукові записки Інституту журналістики = Scientific Notes of the Institute of Journalism : науковий журнал / редкол.: В. Різун, Ю. Гаврилець, Ю. Бідзіля. – Київ : Інститут журналістики. – ISSN 2522-1272
Т. 2 (83). – 2023. – с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
913430
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913431
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913432
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2013. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913433
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913434
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913435
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913436
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 6. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913437
  Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913438
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913439
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2017. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913440
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913441
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913442
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913443
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : МП Леся. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2018. – 126, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913444
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2018. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913445
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : МП Леся. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2018. – 104, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913446
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 5. – 2018. – 174, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913447
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 6. – 2018. – 164, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913448
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2019. – 165, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913449
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2019. – 205, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913450
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2019. – 156, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913451
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2019. – 153, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
913452
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2220-1394
№ 6. – 2020. – 128, [1] c. – DOI:https://doi.org/10.32886/instzak/2020.06 - Резюме укр., англ. мовами
913453
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 1. – 2021. – 154, [1] c. – DOI:https://doi.org/10.32886/instzak/2021.01 - Резюме укр., англ. мовами
913454
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 2. – 2021. – 167, [1] c. – DOI:https://doi.org/10.32886/instzak/2021.02 - Резюме укр., англ. мовами
913455
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 3. – 2021. – 173, [1] c. – DOI:https://doi.org/10.32886/instzak/2021.03 - Резюме укр., англ. мовами
913456
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 4. – 2021. – 149, [1] c. – DOI:https://doi.org/10.32886/instzak/2021.04 - Резюме укр., англ. мовами
913457
   Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України = The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / редкол.: Баймуратов М.О., Бершеда Є.Р., Биков О.М. [та ін.]. – Київ : Людмила. – ISSN 2220-1394
№ 5. – 2021. – 139, [1] c. – DOI:https://doi.org/10.32886/instzak/2021.05 - Резюме укр., англ. мовами
913458
   Наукові записки Інституту історії АН УРСР / Інститут історії АН УРСР. – Київ
Т. 8. – 1956
913459
   Наукові записки інституту національних відносин і політології. Політологія і етнологія / Інститут національних відносин і політології. – Київ
  № 2. – 1997
913460
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-. – ISBN 966-02-0734-4
№ 7. – 1999
913461
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-. – ISBN 966-02-0734-4
№ 8. – 1999
913462
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-1496-0
  Вип. 10. – 2000
913463
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-1643-0
  Вип. 12. – 2000
913464
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-1869-9
  Вип. 14. – 2000
913465
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-2162-2
  Вип. 16. – 2001
913466
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса, 1997-. – ISBN 966-02-1745-5
Схід і Захід України: проблеми єднання. – 2001. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13)
913467
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-2611-Х
  Вип. 21. – 2002
913468
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-
Вип. 17. – 2002
913469
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-
Вип. 18. – 2002
913470
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-
Вип. 19. – 2002
913471
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.КУраса. – ISBN 966-02-2837-6
  Вип. 22. – 2003
913472
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-. – ISBN 966-02-2769-8
Вип. 23. – 2003
913473
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-. – ISBN 966-02-3092-3
Вип. 24. – 2003
913474
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – ISBN 966-02-3382-5
  Вип. 26. – 2004
913475
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 1997-. – ISBN 966-02-4027-9
Курасівські читання - 2005. – 2006. – (Політологія і етнологія, ISSN 966-02-2769-8 ; Вип. 30, кн. 1)
913476
   Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – Київ, 1997-. – ISBN 966-02-4027-9
Курасівські читання - 2005. – 2006. – (Політологія і етнологія, ISSN 966-02-2769-8 ; Вип. 30, кн. 2)
913477
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Політологія і етнологія / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса. – ISBN 966-02-0539-2
  Вип. 5. – 1998
913478
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000
913479
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. НАН України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-. – ISBN 966-02-2222-Х
Вип. 17. – 2002
913480
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. НАН України. – Київ, 1997-. – ISBN 966-02-2566-0
Вип. 18. – 2002
913481
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. НАН України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса, 1997-. – ISBN 966-02-2567-9
Вип. 19. – 2002
913482
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ : Знання України, 1997-. – ISBN 978-966-02-4604-1
Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – 2007
913483
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 2 (52) березень - квітень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
913484
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 3 (53) травень - червень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
913485
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. Леневець Ю.А. ; редкол.: Бевз Т.А., Войналович В.А., Кармазіна М.С. [та ін.]. – Київ : Бланк-Прес, 1997-
Спец. випуск. – 2012. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913486
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 1 (57), січень - лютий. – 2012. – 371 с. – резюме укр., англ. мовами
913487
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 3 (59), травень - червень. – 2012. – 383 с. – резюме укр., англ. мовами
913488
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і енонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1997-
№ 4 (60), липень - серпень. – 2012. – 388 с. – Резюме укр., англ. мовами
913489
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1997-
№ 5 (61), вересень - жовтень. – 2012. – 392 с. – резюме укр., англ. мовами
913490
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1997-
№ 6 (62), листопад - грудень. – 2012. – 459 с. – резюме укр., англ. мовами
913491
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 1 (63), січень - лютий. – 2013. – 457 с. – Резюме укр., англ. мовами
913492
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 2 (64), березень - квітень. – 2013. – 581 с. – Резюме укр., англ. мовами
913493
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 3 (65), травень - червень. – 2013. – 390 с. – Резюме укр., англ. мовами
913494
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 4 (66), липень - серпень. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., англ. мовами
913495
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 5 (67), вересень - жовтень. – 2013. – 401 с. – Резюме укр., англ. мовами
913496
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 6 (68), листопад - грудень. – 2013. – 325 с. – Резюме укр., англ. мовами
913497
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 1 (69), січень - лютий. – 2014. – 281 с. – Резюме укр., англ. мовами
913498
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 1 (75), січень - лютий. – 2015. – 336 с. – Резюме укр., англ. мовами
913499
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 2 (76), березень - квітень. – 2015. – 317 с. – Резюме укр., англ. мовами
913500
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 3 (77), травень - червень. – 2015. – 303 с. – Резюме укр., англ. мовами
913501
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 4 (78), липень - серпень. – 2015. – 391 с. – Резюме укр., англ. мовами
913502
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 1997-
№ 5/6 (79/80), вересень - грудень. – 2015. – 351 с. – Резюме укр., англ. мовами
913503
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 3/4 (83/84), травень - серпень. – 2016. – 412 с. – Резюме укр., англ. мовами
913504
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 4 (90), липень - серпень. – 2017. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами
913505
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 5/6 (91/92), вересень - грудень. – 2017. – 408 с. – Резюме укр., англ. мовами
913506
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 1 (93), січень - лютий. – 2018. – 311, [1] с.
913507
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 2 (94), березень - квітень. – 2018. – 311, [1] с.
913508
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 3/4 (95/96), травень - серпень. – 2018. – 295, [1] с.
913509
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 1 (97), січень - лютий. – 2019. – 307, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913510
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 2 (98), березень - квітень. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913511
   Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Президія НАН України ; голов. ред. Рафальський О.О. ; редкол.: Бевз Т.А., Бушанський В.В., Войналович В.А. [та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 1997-. – ISSN 2524-0137
№ 3/4 (99/100), травень - серпень. – 2019. – 447, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913512
   Наукові записки інституту психології / Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ. – ISBN 966-95961-1-4
Вип. 21 : Актуальні проблеми психології. – 2001
913513
   Наукові записки інституту психології / Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ. – ISBN 966-7837-34-3
Вип. 22 : Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження ак. Максименка С.Д. – 2002
913514
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. – Київ
Т. 26. – 2013. – 738 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913515
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. – Київ
Т. 27. – 2013. – 666 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913516
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISBN 5-7702-0817-1
Т. 1. – 1996
913517
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ. – ISBN 5-7702-0834-1
№ 2. – 1997
913518
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України ; редкол.: П. Сохань, Н. Зіневич, Д. Бурім [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-02-4789-5
Т. 15 : Тематичний випуск: "Роми України: із мінулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005-2015)". – 2008. – 568 с.
913519
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – ISBN 978-966-02-5046-8
Т. 16. – 2008. – 519, [1] c.
913520
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / НАН України ; Київ. славянський ун-т ; редкол.: П. Сохань, В. Брехуненко, Д. Дурім [та ін.]. – Київ : [б. в.]
Т. 19, кн. 1. – 2009. – 690, [2] с.
913521
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 24. – 2012. – 730, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913522
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 25. – 2012. – 656 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913523
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 26. – 2013. – 738, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913524
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 27. – 2013. – 666, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913525
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: Г.В. Папакін, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 28. – 2014. – 526, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913526
   Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / редкол.: Г.В. Папакін, Г.В. Боряк, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ : Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
Т. 29. – 2014. – 446 [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913527
   Наукові записки кафедри історії КПРС. – Львів, 1958. – 245 с.
913528
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 38. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913529
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 39. – 2016. – 213, [1] с.
913530
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харківська гуманітарно-педагогічна акад." Харків. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 40. – 2017. – 236, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913531
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 41. – 2017. – 205, [1] с.
913532
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 42. – 2018. – 190, [1] с.
913533
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 43. – 2018. – 446, [1] с.
913534
   Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 44. – 2019. – 399, [1] с.
913535
   Наукові записки кафедри педагогіки = Scientific notes of the pedagogical department : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Р. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 45. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913536
   Наукові записки кафедри педагогіки = Scientific notes of the pedagogical department : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 46. – 2020. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913537
   Наукові записки кафедри педагогіки = Scientific notes of the pedagogical department : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1996-. – ISSN 2074-8167
Вип. 47. – 2020. – 87, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913538
   Наукові записки кафедри політології НаУКМА / редкол.: Амельченко Н.А., Дем"янчук О.П., Гнатюк М.М. [та ін.]. – Київ : Видавництво Руслана Халікова. – ISBN 978-617-7565-24-5
Вип. 1. – 2018. – 147, [1] с.
913539
   Наукові записки Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького / Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького. – Київ
Т. 20. – 1956. – 189 с. – (Філологічна серія)
913540
   Наукові записки Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : КДУ
Т. 4, вип. 1 : Збірник філологічного факультету. - № 1( Пам"яті Т.Г. Шевченка). – 1939. – 65c.,С.105-429. – Збірник статей до 125-ліття з дня народження (1814-1939). Резюме рос., фр. мовами
913541
   Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.]. – Київ : Педагогіка
Т. 2 : Біологічний факультет. – 2004. – 243, [1] с.
913542
   Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.]. – Київ : Педагогіка
Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – 2004. – 201, [1] с.
913543
   Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: Скопенко В.В., Треряк О.В., Литвин В.М. [та ін.]. – Київ : Педагогіка
Т. 5 : Факультет соціології та психології. Інститут журналістики. – 2004. – 210, [1] с.
913544
   Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ
Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – 2004. – 159 с.
913545
   Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.]. – Київ : Педагогіка
Т. 7 : Факультет кібернетики. – 2004. – 192 с.
913546
   Наукові записки Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ
Вип. 4. – 1940
913547
   Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування; Ін-т масової комунікації при КНУТШ. – Київ
№ 1. – 2007. – (Політичні та юридичні науки)
913548
   Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування; Ін-т масової комунікації при КНУТШ. – Київ
№ 2. – 2007. – (Політичні та юридичні науки)
913549
   Наукові записки Київської школи сценування : всеукраїнський науковий журнал / Ін-т масової комунікації при КНУТШ. – Київ
№ 1 (4). – 2008. – (Політичні та юридичні науки)
913550
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
  Вип. 20. – 1999
913551
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Філологічні науки (мовознавство) / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
  Вип. 16. – 1999
913552
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 22, ч. 1. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
913553
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 22, ч. 2. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
913554
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 26. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
913555
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету / Кіровоградський державний педагоічний університет ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград
Вип. 30. – 2000. – (Філологічні науки (мовознавство))
913556
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Історичні науки : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 966-8089-24-8
  вип. 16. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
913557
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 106. – 2012
913558
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 107, ч. 1. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами. – (Педагогічні науки)
913559
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 107, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами. – (Педагогічні науки)
913560
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 108, ч. 1. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Педагогічні науки)
913561
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 108, ч. 2. – 2012. – Резюме англ. мовою та мовою статті. – (Педагогічні науки)
913562
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-966-7406-57-8
Вип. 109. – 2012. – Резюме укр., рос. мовами. – (Педагогічні науки)
913563
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 110 : Художня література і кінематограф: проблеми інтерактивності: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 4-7 квітня 2012 р. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філологічні науки (літературознавство))
913564
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 111. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філологічні науки (літературознавство))
913565
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 18. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913566
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 4, ч. 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913567
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 4, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913568
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 121, ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913569
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 19. – 2014. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913570
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки, тематич. вип. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 20. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Назва вип. серии : Актуальні проблеми археології та історії ранньго залізного віку
913571
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки, тематич. вип. : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 21. – 2014. – 221 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Назва вип. серии : Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи
913572
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 5, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913573
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 5, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913574
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 5, ч. 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913575
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 6, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913576
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 6, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913577
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 125. – 2014. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913578
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 126. – 2014. – 605 с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
913579
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 128. – 2014. – 603 с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
913580
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 129. – 2014. – 535 с. – Резюме укр., рос. мовами. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
913581
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 131. – 2014. – 273 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913582
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-
Вип. 132. – 2014. – 343 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913583
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 134. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913584
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 7, ч. 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
913585
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 7, ч. 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
913586
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка. – ISBN 978-966-7406-67-7
  вип. 7, ч. 3. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
913587
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 22. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Назва вип. серии : Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи
913588
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 135. – 2015. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913589
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 139. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913590
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 140. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913591
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 141, ч. 1. – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913592
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8
Вип. 141, ч. 2. – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913593
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 142. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Філологічні науки)
913594
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 148. – 2015. – 356 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Філологічні науки)
913595
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 10, ч. 1. – 2016. – 238 с. – Резюме укр., англ. мовами
913596
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 10, ч. 2. – 2016. – 185 с. – Резюме укр., англ. мовами
913597
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 10, ч. 3. – 2016. – 194 с. – Резюме укр., англ. мовами
913598
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кіровоград, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 149. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913599
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 1. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
913600
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 2. – 2017. – 220 с. – Резюме укр., англ. мовами
913601
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 3. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
913602
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім В. Винниченка
  вип. 11, ч. 4. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., англ. мовами
913603
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 150. – 2017. – 323 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913604
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 152. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913605
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 155. – 2017. – 306 с. – З № 156 див. "Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913606
   Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Семенюк О., Клочек Г., Гурбанська А. [та ін.]. – Кропивницький. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 158. – 2017. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія: Філологічні науки)
913607
   Наукові записки Львівського історичного музею / Львівський історичний музей. – Львів : Логос. – ISBN 966-7292-15-0
Вип. 4, ч. 1. – 1995
913608
   Наукові записки Львівського історичного музею / Львівський історичний музей. – Львів. – ISBN 966-7292-15-0
Вип. 6, ч. 1. – 1997
913609
   Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / редкол.: І. Лук"яненко, Ф. Адер, Ю. Бажал [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2519-4739
Т. 3, вип. 1 : Економічні науки. – 2018. – 129, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Економічні науки ; т. 3, вип. 1)
913610
   Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / редкол.: М. Глибовець, А. Анісімов, Д. Буй [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-3808
Т. 1 : Комп"ютерні науки. – 2018. – 71, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Комп"ютерні науки ; т. 1)
913611
   Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / редкол.: М. Ткачук, В. Менжулін, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-1678
Т. 2 : Філософія та релігієзнавство. – 2018. – 97, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 2)
913612
   Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / редкол.: С. Оксамитна, О. Виноградов, В. Королько [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-9067
Т. 1 : Соціологія. – 2018. – 75, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами. – (Соціологія ; т. 1)
913613
   Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / редкол.: Собуцький М., Джулай Ю., Король Д. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-8907
Т. 1 : Історія і теорія культури. – 2018. – 93, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Історія і теорія культури ; т. 1)
913614
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: М. Козюбра, Д. Азаров, М. Буроменський [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 1. – 2018. – 98, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913615
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: М. Ткачук, В. Менжулін, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 1. – 2018. – 107, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913616
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: М. Козюбра, Д. Азаров, М. Буроменський [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2018. – 109, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913617
   Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / редкол.: І. Лук"яненко, Т. Буй, Г. Григор"єв [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4, вип. 1. – 2019. – 99, [8] с. – Резюме укр., англ. мовами
913618
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, Д. Азаров, Рональд Бранд [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2019. – 126, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913619
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, І. Яцкевич, Д. Азаров [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2019. – 113, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
913620
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: М. Ткачук, В. Менжулін, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2019. – 110, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
913621
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: Я. Рабкін, М.Г. Бартоліні, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2019. – 95, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913622
   Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури : науковий журнал : щорічник / редкол.: Р. Демчук, Ю. Джулай, Д. Король [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 111, [7] с. – Резюме укр., англ. мовами
913623
   Наукові записки НаУКМА. Історичні науки : науковий журнал : щорічник / редкол.: Шліхта Н.В., Богачевська-Хом"як М., Волошин Ю.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 128, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
913624
   Наукові записки НаУКМА. Соціологія : науковий журнал : щорічник / редкол.: Т. Марценюк, В. Бондар, А. Марченко [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 73, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
913625
   Наукові записки НаУКМА. Комп"ютерні науки : науковий журнал / редкол.: М. Глибовець, А. Анісімов, Д. Буй [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 75, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913626
   Наукові записки НаУКМА. Мовознавство : науковий журнал : щорічник / редкол.: В. Ожоган, Л. Васильєва, Т. Дайбер [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 84, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
913627
   Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія : науковий журнал / редкол.: Терновська Т.К., Антонюк М.З., Вишенська І.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2. – 2019. – 62, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913628
   Наукові записки НаУКМА. Літературознавство : науковий журнал / редкол.: В. Моренець, О. Пашко, Н. Пелешенко [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 2 (за 2019). – 2020. – 143, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913629
   Наукові записки НаУКМА. Соціологія : науковий журнал : щорічник / редкол.: Т. Марценюк, В. Бондар, А. Марченко [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2020. – 57, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913630
   Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури : науковий журнал : щорічник / редкол.: А. Буйський, Р. Демчук, Ю. Джулай [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2020. – 108, [9] с. – Резюме укр., англ. мовами
913631
   Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія : науковий журнал / редкол.: Терновська Т.К., Антонюк М.З., Вишенська І.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2020. – 69, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
913632
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: Я. Рабкін, М.Г. Бартоліні, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 5. – 2020. – 105, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
913633
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, І. Яцкевич, Д. Азаров [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 5. – 2020. – 101, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913634
   Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / редкол.: І. Лук"яненко, Т. Буй, Г. Григор"єв [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 5, вип. 1. – 2020. – 130, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
913635
   Наукові записки НаУКМА. Історичні науки : науковий журнал : щорічник / редкол.: Шліхта Н.В., Богачевська-Хом"як М., Волошин Ю.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3. – 2020. – 119, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913636
   Наукові записки НаУКМА. Комп"ютерні науки : науковий журнал : щорічник / редкол.: М. Глибовець, А. Анісімов, Д. Буй [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2021. – 120, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
913637
   Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури : науковий журнал : щорічник / редкол.: А. Буйський, Р. Демчук, Ю. Джулай [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2021. – 118, [8] c. – Резюме укр., англ. мовами
913638
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: Я. Рабкін, М.Г. Бартоліні, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 7. – 2021. – 89, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
913639
   Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія : науковий журнал / редкол.: Терновська Т.К., Антонюк М.З., Вишенська І.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 4. – 2021. – 50, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913640
   Наукові записки НаУКМА. Економічні науки : науковий журнал / редкол.: І. Лук"яненко, Т. Буй, Г. Григор"єв [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 6, вип. 1. – 2021. – 129, [7] c. – Резюме укр., англ. мовами
913641
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, І. Яцкевич, Д. Азаров [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 7. – 2021. – 101, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913642
   Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство : науковий журнал / редкол.: Я. Рабкін, М.Г. Бартоліні, І. Бондаревська [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 6 (за 2020). – 2021. – 99, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
913643
   Наукові записки НаУКМА. Комп"ютерні науки : науковий журнал : щорічник / редкол.: М. Глибовець, А. Анісімов, Д. Буй [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 3 (за 2020). – 2021. – 159, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
913644
   Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки : науковий журнал / редкол.: Р. Петров, І. Яцкевич, Д. Азаров [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 6 (за 2020). – 2021. – 76, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
913645
   Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ. – ISBN 966-660-043-9
№ 43 : Педагогічні та історичні науки. – 2001
913646
   Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки : збірник наукових статей. – Київ
  Вип. 78. – 2008
913647
   Наукові записки Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ. – ISBN 966-7584-39-9
№ 36 ч. 1 : Педагогічні та історичні науки. – 2000
913648
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-
Т. 1 : Філософія та релігієзнавство. – 1996
913649
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-
Т. 2 : Культура. – 1997
913650
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-. – ISBN 966-518-016-9
Т. 5. – 1998
913651
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-. – ISBN 966-518-056-8
Т. 6 : Економіка. – 1999
913652
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-
Т. 8. – 1999
913653
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1996-. – ISBN 5-7763-2120-4
Т. 15 : Економіка. – 1999
913654
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ
Т. 16 : Комп"ютерні науки. – 1999
913655
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Брюховецький В.С.,Моренець В.П., Ткачук М.Л. [та ін.]. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 101 : Теорія та історія культури. – 2010. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
913656
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Брюховецький В.С.,Моренець В.П., Квіт С.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 104 : Історичні науки. – 2010. – 81 с. – Резюме укр., англ. мовами
913657
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Квіт М.С., Моренець В.П.,Брюховецький В.С. [та ін.]. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – 2011. – 87 с. – Резюме укр., англ. мовами
913658
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Квіт М.С., Моренець В.П.,Брюховецький В.С. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 117 : Історичні науки. – 2011. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
913659
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 139 : Фізико-математичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913660
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Нац. ун-т Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 140 : Теорія та історія культури. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913661
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913662
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 142 : Біологія та екологія. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913663
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 143 : Історичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913664
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
Т. 144/145 : Юридичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913665
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 146 : Економічні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913666
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 147 : Політичні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913667
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 148 : Соціологічні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913668
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913669
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913670
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 151 : Комп"ютерні науки. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
913671
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 152 : Фізико-математичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913672
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 153 : Теорія та історія культури. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913673
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913674
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
Т. 155 : Юридичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913675
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 156 : Історичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913676
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 158 : Біологія та екологія. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913677
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 159 : Економічні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913678
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 160 : Політичні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913679
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 161 : Соціологічні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913680
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 162 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913681
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 163 : Комп"ютерні науки. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913682
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 164 : Філологічні науки [Мовознавство]. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913683
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 168 : Юридичні науки. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
913684
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 169 : Історичні науки. – 2015. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
913685
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 171 : Біологія та екологія. – 2015. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
913686
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 173 : Політичні науки. – 2015. – 85 с. – Резюме укр., англ. мовами
913687
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 174 : Соціологічні науки. – 2015. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
913688
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Нац. ун-т " Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 176 : Філологічні науки (Літературознавство). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
913689
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 177 : Комп"ютерні науки. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
913690
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Лук"яненко І.Г., Адер Ф., Бажал Ю.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
913691
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Михалевич В.М., Бернацька Ю.М., Агре М.Я. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 178 : Фізико-математичні науки. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовами
913692
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Кірсенко М.В., Яковенко Н.М., Гарань О.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 182 : Історичні науки. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
913693
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Терновська Т.К., Верьовка С.В., Вишеннська І.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 184 : Біологія та екологія. – 2016. – 74 с. – Резюме укр., англ. мовами
913694
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Якушик В.М., Вілсон Ендрю, Гарань О.В. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 186 : Політичні науки. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
913695
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Оксамитна С.М., Виноградов О.Г., Королько В.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 187 : Соціологічні науки. – 2016. – 93 с. – Резюме укр., англ. мовами
913696
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Голубєва М.О., Боднар А.Я., Виноградов О.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2016. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
913697
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Редкол.: Ожоган В.М., Демська О.М., Зернецький П.В. [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 189 : Філологічні науки [Мовознавство]. – 2016. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
913698
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / редкол.: Глибовець М.М., Анісімов А.В., Буй Д.Б. [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 190 : Комп"ютерні науки. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., англ. мовами
913699
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / редкол.: Ткачук М.Л., Бондаревська І.А.,Менжулін В.І. [та ін.]. – Київ : ВПЦ НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 192 : Філософія та релігієзнавство. – 2017. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
913700
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: М.І. Козюбра, Д.С. Азаров, М.В. Буроменський [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 193 : Юридичні науки. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
913701
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / редкол.: Голубєва М.О., Боднар А.Я., Виноградов О.Г. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
913702
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: М.І. Козюбра, Д.С. Азаров, М.В. Буроменський [та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 200 : Юридичні науки. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
913703
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / редкол.: М. Кірсенко, В. Ададуров, М. Богачевська-Хом"як [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-3417
Т. 1 : Історичні науки. – 2018. – 101, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Історичні науки ; т. 1)
913704
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Літературознавство : науковий журнал / редкол.: В. Моренець, О. Пашко, Н. Пелешенко [та ін.]. – Київ : НаУКМА
  т. 1. – 2018. – 147, [5] с. – Резюме укр., англ. мовами
913705
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 966-518-015-0, 966-518-083-5
Т. 18 : Фізико-математичні науки. – 2000. – 68 с.
913706
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 19 : Історичні науки. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
913707
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 19 : Соціологічні науки. – 2001. – резюме укр., англ. мовами
913708
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-. – ISBN 966-518-015-0
Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
913709
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-. – ISBN 966-518-015-0
Т. 20 : Філологічні науки. – 2002. – резюме укр., англ. мовами
913710
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 38 : Юридичні науки. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
913711
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 39 : Фізико-математичні науки. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
913712
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 41 : Історичні науки. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
913713
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 43 : Біологія та екологія. – 2005. – резюме англ., укр. мовами
913714
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 47 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
913715
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 51 : Фізико-математичні науки. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
913716
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 52 : Історичні науки. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
913717
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 53 : Юридичні науки. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
913718
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 54 : Біологія та екологія. – 2006. – резюме англ., укр. мовами
913719
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 1996-
Т. 59 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
913720
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1996-
Т. 63 : Філософія та релігієзнавство. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
913721
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1996-
Т. 67 : Біологія та екологія. – 2007. – резюме англ., укр. мовами
913722
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1996-
Т. 68 : Економічні науки. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
913723
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1996-
Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
913724
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1996-
Т. 72 : Філологічні науки. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
913725
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 1996-
Т. 73 : Комп"ютерні науки. – 2007
913726
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
Т. 74 : Фізико-математичні науки. – 2008. – 63 с. – резюме укр., англ. мовами
913727
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 87 : Фізико-математичні науки. – 2009. – 60 с. – резюме укр., англ. мовами
913728
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 100 : Фізико-математичні науки. – 2010. – 60 с. – резюме укр., англ. мовами
913729
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 113 : Фізико-математичні науки. – 2011. – 59 с. – резюме укр., англ. мовами
913730
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 1996-. – ISSN 1996-5931
Т. 157 : Хімічні науки та технології. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
913731
   Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : науковий журнал / редкол.: Терновська Т.К., Шевцова Л.В., Білько Н.М. [та ін.]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 2617-4529
Т. 1 : Біологія та екологія. – 2018. – 58, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Біологія та екологія ; т. 1)
913732
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог ; Торонто ; Нью-Йорк
матеріали Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – 2005. – резюме укр., англ. мовами. – (Історичні науки ; Вип. 5)
913733
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк. – ISBN 966-7631-62-1
Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – 2005. – (Іісторичні науки ; №5)
913734
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Культурологія / Національний, університет "Острозька академія". – Острог
  Вип. 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
913735
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Культурологія / Національний, університет "Острозька академія". – Острог
  Вип. 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
913736
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". – Острог
  Вип. 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
913737
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". – Острог
  Вип. 5. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
913738
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". – Острог
  Вип. 6. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
913739
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". – Острог
  Вип. 7. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
913740
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". – Острог : Національний університет "Острозька академія". – ISBN 966-7631-70-2
  вип. 15. – 2010. – 374, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назв. вип. серії "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість. - Матеріали міжнар. наук.-прак. конф. 22-23 квітня 2010 р.
913741
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". – Острог
  Вип. 8. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
913742
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія" : [збірник наукових праць] / редкол.: Пасічник І.Д., Кралюк П.М., Жуковський В.М. [та ін.]. – Острог : [б. в.]. – ISBN 978-966-2254-07-2
  вип. 8. – 2011. – 163, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913743
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : [збірник наукових праць] / редкол.: Кралюк П.М., Лубська М.В., Наконечна О.П. [та ін.]. – Острог : [б. в.]. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 11. – 2012. – 448, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913744
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія". – Острог
  Вип. 10. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
913745
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : [збірник наукових праць] / редкол.: Кралюк П.М., Лубська М.В., Наконечна О.П. [та ін.]. – Острог : [б. в.]. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 12. – 2013. – 379, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913746
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : [збірник наукових праць] / редкол.: Кралюк П.М., Пенкала Тереза, Лубська М.В. [та ін.]. – Острог : [б. в.]. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 13. – 2013. – 185, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913747
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / редкол.: Архангельська А.М., Білоус П.В., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Острог : Видавництво Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 36. – 2013. – 393, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913748
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / М-во освіти України ; редкол.: Пасічнік І.Д., Каламаж Р.В., Засєкіна Л.В. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія". – ISBN 966-7631-15-Х
Тематичний випуск: "Реабілітація адиктивних осіб на основі християнської психології". – 2014. – 211, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Психологія і педагогіка" ; вип. 31)
913749
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Матласевич О.В. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 7. – 2018. – 134, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
913750
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : науковий журнал / редкол.: Шевчук Д.М., Биліца П., Зайцев М.О. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 21. – 2018. – 70, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913751
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія" : збірник наукових праць / редкол.: Пасічник І.Д., Шевчук Д.М., Більченко ЄВ. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія". – ISBN 978-966-2254-07-2
  вип. 19. – 2018. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва вип. "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Матеріали XI міжнар. наук. конф. (Острог, 18-19 травня 2018 р.)
913752
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Релігієзнавство" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Стоколос Н.Г., Кралюк П.М. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 2 (14). – 2018. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913753
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Шугай М.А., Матласевич О.В. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 6. – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913754
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 12 (40). – 2019. – 221, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913755
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 13 (41). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913756
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія" : збірник наукових праць / редкол.: Пасічник І.Д., Шевчук Д.М., Більченко ЄВ. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 20. – 2019. – 171, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва вип. "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Матеріали XI міжнар. наук. конф. (Острог, 18-19 травня 2018 р.)
913757
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 8. – 2019. – 82, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
913758
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту "Острозька академія"
  вип. 9. – 2019. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913759
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 15 (43). – 2019. – 175, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913760
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 16 (44). – 2020. – 212, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913761
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 17 (45). – 2020. – 139, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913762
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 10. – 2020. – 149, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2020-10 - Резюме укр., англ. мовами
913763
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 11. – 2020. – 204, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2020-11 - Резюме укр., англ. мовами
913764
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 18 (46). – 2020. – 119, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913765
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 19 (47). – 2020. – 120, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149-2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913766
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологія" : науковий журнал / редкол.: Цолін Д.В., Поліщук Я.О., Максимчук В.В. [та ін.]. – Острог : Острозька академія
  вип. 9 (77). – 2020. – 329, [1] c. – DOI: 10.25264/2519-2558-2020-9(77) - Резюме укр., англ. мовами
913767
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 21 (49). – 2021. – 121, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913768
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 22 (50). – 2021. – 103, [1] с. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913769
  Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" : науковий журнал / редкол.: Шевчук Д., Зайцев М., Малахов В. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 22. – 2021. – 55, [1] c. – DOI 10.25264/2312-7112-2021-22 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913770
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 23 (51). – 2021. – 127, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913771
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 13. – 2021. – 111, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2021-13 - Резюме укр., англ. мовами
913772
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Шулик Ю.В., Козак Л.В., Дем"янчук О.І. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 20 (48). – 2021. – 149, [1] c. – DOI 10.25264/2311-5149 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913773
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 12. – 2021. – 121, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2021-12 - Резюме укр., англ. мовами
913774
   Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія" : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: Пасічник І.Д., Каламаж Р.В., Балашов Е.М. [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія"
  вип. 14. – 2022. – 80, [1] c. – DOI 10.25264/2415-7384-2022-14 - Резюме укр., англ. мовами
913775
   Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту / Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. – Ніжин. – ISBN 966-7391-06-Х
б/н : Матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції "Проблеми науково-технічної творчості молоді". – 1998. – (Психолого-педагогічні науки)
913776
   Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету / Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин
№ 2. – 2001. – (Психолого-педагогічні науки)
913777
   Наукові записки Ніжинського педагогічного університету. Філологічні науки / Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004
913778
   Наукові записки по матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – Чортків. – ISBN 966-654-010-Х
Вип.1.Лютий 2001. – 2001. – 156с.
913779
   Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1815-3232
Вип. 15. – 2006. – з № 16 див на автора "Тернопільський національний економічний університет"
913780
   Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Педагогіка / Тернопільський державний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка. – Тернопіль
  № 8. – 2000
913781
   Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 1993-. – ISSN 1815-3232
Вип. 16. – 2006. – до № 16 див автора "Тернопільський державний економічний університет"
913782
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Біологія / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль
  № 3. – 2005. – (Спецвип.: Гідроекологія)
913783
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : До 140-річчя від дня народження академіка Володимира Гнатюка. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Володимир Гнатюк у контексті розвитку культури України". – 2011. – резюме укр., англ. мовами. До 2005 р. Тернопільский держ ун-т. – (Літературознавство ; Вип. 32)
913784
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
913785
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
913786
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль
Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Педагогіка ; № 3)
913787
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогіка. – Тернопіль
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
913788
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" = Scientific proceedings of Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Тернопіль
  № 5. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913789
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Терн. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль. – ISSN 2078-2357
Спец. випуск: "Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем", присвячений пам"яті член-кор. Нац. акад. пед. наук України, д-ра біол. наук, проф. Олександра Федотовича Явоненка. – 2013. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: біологія ; № 2 (55))
913790
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2013. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913791
  Тернопільський Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Літературознавство". – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 38. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913792
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913793
  Тернопільський Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Літературознавство. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 37. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913794
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Літературознавство" / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 39. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913795
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2014. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913796
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2. – 2014. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913797
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 4. – 2014. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913798
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 41. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913799
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – Тернопіль
  № 4 (61). – 2014. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913800
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISSN 2078-2357
Спец. випуск : "Біологічна фіксація азоту". – 2014. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: біологія ; № 3 (60))
913801
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 3. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913802
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 42. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913803
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913804
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913805
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 2 (вип. 39). – 2015. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913806
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 3. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913807
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1 (вип. 40). – 2016. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913808
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / М-во освіти і науки України. – Тернопіль. – ISBN 9-7425-09-6
  № 44. – 2016. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913809
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 3. – 2016. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913810
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Т.П. Вільчинська, В.В. Німчук, В.В. Грещук [та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка
  № 2 (26). – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913811
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство / М-во освіти і науки України ; Редкол.: Т.П. Вільчинська, В.В. Німчук, В.В. Грещук [та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – ISBN 978-966-7425-97-56
  № 1 (25). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913812
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 2 (вип. 41). – 2016. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913813
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія / Редкол.: М.М. Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 1 (65). – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913814
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль
  № 4. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913815
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль
  № 1. – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913816
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natijnal Pedagogical University / Редкол.: М,М, Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 1 (68). – 2017. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва спец. вип. сер. "Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscince - 2017"
913817
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natijnal Pedagogical University / Редкол.: М,М, Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 2 (69). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва спец. вип. сер. "Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscince - 2017"
913818
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Смоляк О. ; редкол.: Станкевич М., Урсу Н., Біба О. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка
  № 1, вип. 36. – 2017. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913819
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Голосов В.М. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 1 (вип. 42). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913820
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Т.П. Вільчинська, В.В. Німчук, В.В. Грещук [та ін.]. – Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка
  № 1 (27). – 2017. – 370 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913821
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk Natijnal Pedagogical University / редкол.: М.М. Барна, К.С. Волков, В.В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль
  № 4 (71), спецвип. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; Назва спец. вип. сер. "Подольські читання"
913822
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль
  № 1. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913823
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Голосов В.М. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 2 (вип. 45). – 2018. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913824
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Вільчинська Т.П., Грещук В.В., Скаб М.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ. – ISBN 978-966-7425-97-5
  № 1 (29). – 2018. – 87, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913825
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Вільчинська Т.П., Грещук В.В., Скаб М.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ. – ISBN 978-966-7425-97-5
  № 2 (30). – 2018. – 91, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913826
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 3. – 2018. – 165, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913827
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 2. – 2018. – 173, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913828
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. Цідило ; редкол.: Г. Терешук, І. Задорожна, В. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 1. – 2019. – 175, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913829
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]
  № 1 (75). – 2019. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
913830
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 1 (вип. 46). – 2019. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913831
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]
  № 2 (76). – 2019. – 113, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913832
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 2 (вип. 47). – 2019. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913833
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 2. – 2019. – 180, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
913834
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Вільчинська Т.П., Грещук В.В., Скаб М.В. [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ. – ISBN 978-966-7425-97-5
  № 1 (31). – 2019. – 98, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913835
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 4 (78). – 2019. – 85, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
913836
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1/2 (79). – 2020. – 133, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
913837
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 3/4 (80). – 2020. – 144, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
913838
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 2. – 2020. – 229, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913839
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1. – 2020. – 196, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913840
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1 (вип. 48). – 2020. – 187 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913841
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 2 (вип. 49). – 2020. – 246 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913842
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ
  № 2. – 2021. – 208, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
913843
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 2 (вип. 51). – 2021. – 240 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913844
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецьва Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : СМП "Тайп"
  № 1 (вип. 50). – 2021. – 219 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., рос., англ. мовами
913845
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1. – 2021. – 236, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913846
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / редкол.: Н.М. Дробик, В.В. Грубінко, О.Б. Столяр [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  т. 81, № 1/2. – 2021. – 113, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913847
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецька Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1 (вип. 52). – 2022. – 233 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., англ. мовами
913848
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1. – 2022. – 194, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
913849
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 2. – 2022. – 156, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
913850
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецька Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 2 (вип. 53). – 2022. – 166 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., англ. мовами
913851
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, І. Цідило [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1. – 2023. – 287, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
913852
   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки України ; редкол.: Андрейчук В., Брич В.Я., Заставецька Л.Б. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  № 1 (вип. 54). – 2023. – 285 с. – DOI https://doi.org/10.25128/2519-4577 - Резюме укр., англ. мовами
913853
   Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000-. – ISBN 966-654-007-Х
Вип. 12, ч. 1. – 2003
913854
   Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000-. – ISBN 966-654-007-Х
Вип. 12, ч. 2. – 2003
913855
   Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000-. – ISBN 966-654-152-1
Вип. 14. – 2005
913856
   Наукові записки Ужгородського державного університету : Бібліографічний покажчик змісту (1947 - 1963 рр.). – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2005. – 88с.
913857
   Наукові записки Ужгородського університету. – Ужгород, 1957
913858
  Палладин А.В. Наукові записки українського біохемічного інституту / А.В. Палладин. – Харків
Т. 2 : Підсумки дослідів з біохімії живлення за 10 років. – 1927. – 16с.
913859
   Наукові записки Українського вільного університету / Український вільний університет. – Мюнхен ; Рим ; Париж
Т. 9/10 (1967/1968) : Матеріяли до історії Української Церкви: збірник доповідей Наукових Конференцій у Нью Йорку (17.02.1962) та в Рокка ді Папа (18-20.10.1963). – 1969. – 387 с.
913860
   Наукові записки Українського католицького університету. Богослов"я / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів : Український католицький університет
  вип. 7. – 2020. – 445, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
913861
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник. – Київ
№ 2 (22). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
913862
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник. – Київ
№ 3 (23). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
913863
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 1 (25). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913864
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 2 (26). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913865
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 3 (27). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913866
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 4 (28). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913867
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 1 (29). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913868
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 2 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913869
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 3 (31). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913870
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 4 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913871
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 6 (40). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913872
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
№ 1 (41). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913873
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (43). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913874
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Голов. ред. Л.Н. Беркман ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Весоловський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 2 (46). – 2017. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913875
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (48). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913876
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Держ. ун-т телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 2 (50). – 2018. – 57 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913877
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (51). – 2018. – 75, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913878
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (52). – 2018. – 67, [1] с., включ обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913879
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (53). – 2019. – 73, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913880
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Беркман Л.Н. ; редкол.: Блаунштейн Н.О., Веселовський К., Вишнівський В.В. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 2 (54). – 2019. – 69, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913881
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вашнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (55). – 2019. – 92, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913882
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (56). – 2019. – 85, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913883
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 1 (57). – 2020. – 45, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913884
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 2 (58). – 2020. – 44, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913885
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 3 (59). – 2020. – 42, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913886
   Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; Держ. п-во "Укр. н.-д ін-т зв"язку" ; голов. ред. Вишнівський В.В. ; редкол.: Веселовський К., Віноградов М.А., Заїка В.Ф. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2007-. – ISSN 2518-7678
№ 4 (60). – 2020. – 45, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913887
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 9-87322-086-1
Вип. 3. – 2001. – резюме укр., рос. мовами
913888
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 9-87322-086-1
Вип. 4. – 2001. – резюме укр., рос. мовами
913889
   Наукові записки Української академії друкарства : Науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 9-87322-086-1
Вип. 5. – 2002. – резюме укр., рос. мовами
913890
   Наукові записки Української академії друкарства : Науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-
Вип. 6. – 2003. – резюме укр., рос. мовами
913891
   Наукові записки Української академії друкарства : Науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-040-6
Вип. 8. – 2005. – резюме укр., рос. мовами
913892
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (16). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
913893
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 3 (36). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
913894
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1 (38). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913895
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (39). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913896
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 3 (40). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913897
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 4 (41). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913898
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913899
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913900
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 3 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913901
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 4 (45). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913902
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України. – Львів, 1999-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1/2 (46/47). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913903
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; редкол.: Гуткевич С.О., Козоріз М.А., Кузьмін О.Є. [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1939-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (53). – 2016. – 443, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913904
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Бурмістр М.В., Величко О.М., Гавенко С.Ф. [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1939-. – ISSN 1998-6912
Вип. 1 (54). – 2017. – 322, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913905
   Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Бурмістр М.В., Величко О.М., Гавенко С.Ф. [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 1939-. – ISSN 1998-6912
Вип. 2 (55). – 2017. – 320, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
913906
   Наукові записки Харківського економіко-правового університету : Збірник наукових статей / Харківський економіко-правовий університет. – Харків
№ 1 : Право. Економіка. Гуманітаристика. – 2004
913907
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.Г. Фрізма (відп. ред.), О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетьманець [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISBN 966-7427-54-4
  вип. 1 (25). – 2000. – 325, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
913908
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Нове слово
  вип. 1 (73), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913909
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : Нове слово
  вип. 1 (73), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913910
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913911
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913912
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Літературознавство" / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (77), ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913913
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (77), ч. 1. – 2014. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913914
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (78), ч. 1. – 2014. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913915
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (78), ч. 2. – 2014. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913916
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетманець, Т.В. Горячева [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (85). – 2017. – 203, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913917
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетманець, Т.В. Горячева [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (86). – 2017. – 250, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913918
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетманець, Т.В. Горячева [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (87). – 2018. – 207, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913919
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетманець, Т.В. Горячева [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (88). – 2018. – 148, [4] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913920
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, С.К. Криворучко, О.А. Андрущенко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 3/4 (89/90). – 2018. – 173, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913921
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, Д.І. Дроздовський, С.К. Криворучко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 3 (93). – 2019. – 199, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913922
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, О.А. Андрущенко, М.Ф. Гетманець [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1/2 (91/92). – 2019. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913923
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, Д.І. Дроздовський, С.К. Криворучко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 4 (94). – 2019. – 219, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913924
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, С.К. Криворучко, А.В. Лепетюха [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (95). – 2020. – 195, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913925
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, С.К. Криворучко, А.В. Лепетюха [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (96). – 2020. – 167, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913926
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, С.К. Криворучко, А.В. Лепетюха [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 1 (97). – 2021. – 190, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913927
   Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство / М-во освіти і науки України ; редкол.: Л.В. Гармаш, Н. Кононенко, С.К. Криворучко [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго
  вип. 2 (98). – 2021. – 211, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
913928
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка
  вип. 12, ч. 1. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
913929
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка
  вип. 12, ч. 2. – 2017. – 242 с. – Резюме укр., англ. мовами
913930
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Величко С.П., Вовкотруб В.П., Гайдарова М. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім В. Винниченка
  вип. 12, ч. 3. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., англ. мовами
913931
  Центральноукраїнський Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Семенюк О., Клочек Г., Білоус О. [та ін.]. – Кропивницький. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 151. – 2017. – 280 с. – Резюме укр., англ. мовами. До № 151 див. назву "Наукові записки Кіровоград. дер. пед. ун-ту ім. В. Винниченка". – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151)
913932
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 156. – 2017. – 320 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913933
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 157. – 2017. – 300 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913934
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 159. – 2017. – 275 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913935
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Семенюк О., Клочек Г., Іліаді О.І. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В.В. Винниченка. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 160. – 2017. – 260 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Філологічні науки: Studia semasiologica)
913936
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Семенюк О., Клочек Г., Гурбанська А. [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В.В. Винниченка. – ISBN 966-8089-24-3
Вип. 162. – 2017. – 221 с. – Резюме укр. мовою. – (Серія: Філологічні науки)
913937
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Рафальський О.О., Козир І.А., Панченко К.І. [та ін.]. – Кіровоград : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2006-. – ISSN 2518-1068
Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – 2018. – 302, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки = Series: Historical Sciences ; вип. 23)
913938
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 163. – 2018. – 284 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913939
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 166. – 2018. – 278 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913940
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 167. – 2018. – 280 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913941
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 168. – 2018. – 358, [2] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913942
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 169. – 2018. – 242 с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки)
913943
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 170. – 2018. – 303, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913944
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 173. – 2018. – 313, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913945
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право = Academic Notes / М-во освіти і науки України ; редкол.: Соболь Є.Ю., Гриценко В.Г., Рябовол Л.Т. [та ін.]. – Кропивницький : Полімед-Сервіс
  вип. 7. – 2019. – 190, [1] c. – DOI 10.3655 - Резюме укр., англ. мовами. До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка"
913946
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 174. – 2019. – 314, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913947
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 176. – 2019. – 298, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913948
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 178. – 2019. – 285, [1] с. – До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913949
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 183. – 2019. – 282, [2] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913950
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Право = Academic Notes / М-во освіти і науки України ; редкол.: Соболь Є.Ю., Гриценко В.Г., Рябовол Л.Т. [та ін.]. – Кропивницький : [б. в.]
  вип. 8. – 2020. – 177 c. – DOI 10.36550 - Резюме укр., англ. мовами. До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка"
913951
   Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка = Academic Notes : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко [та ін.]. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2001-. – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
Вип. 185. – 2020. – 273, [1] с. – DOI: 10.36550 - До № 156 див. "Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка". Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Педагогічні науки = Series: Pedagogical Sciences)
913952
  Костюк О.О. Наукові засади архітектурно-планувальної організації соціально орієнтованого житлового середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Костюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
913953
   Наукові засади вивчення та викладання слов"янських мов : матеріали наук. читань, присвячених пам"яті професора Володимира Масальського на честь 100-річчя від дня народження. – Київ : Логос, 1998. – 74, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
913954
  Алєксєєва Я.В. Наукові засади визначення продовольчої безпеки // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 100-107
913955
  Ольшанська О.В. Наукові засади визначення сутності регіону як суб"єкта господарювання та управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 100-108. – ISSN 1993-6788
913956
  Добряк Д.С. Наукові засади відтворення продуктвності деградованих і малопродуктивних земель / Д.С. Добряк, О.І. Дребот, П.П. Мельник // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 5-17 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2310-4678
913957
  Крусян А.Р. Наукові засади державотворення і правотворення: історія, сучасність і перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 639-646. – ISSN 0869-2491
913958
  Жогіна О. Наукові засади дослідження процедур бюджетування військових закупівель / О. Жогіна, М. Забаштанський // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 101-111. – ISSN 2411-5215


  "Систематизовано процедури публічних закупівель для «звичайних» замовників та замовників, що діють в окремих сферах господарювання. Представлено процедури військових закупівель у розрізі конкурентних та неконкурентних процедур. Обґрунтовано, що ...
913959
  Барановський М.О. Наукові засади дослідження сільського розселення України : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1561-4980
913960
  Томкіна О. Наукові засади застосування методів професійного відбору стосовно кандидатів на посади суддів з метою профілактики суддівської недоброчесності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 234-245. – ISSN 1993-0909
913961
  Хижняк І. Наукові засади застосування театралізації на уроках літературного читання в початковій школі / І. Хижняк, Ю. Сафонова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпіна С.А., Топольник Я.В, Бескорса О.С. [та ін.]. – Краматорськ, 2023. – № 1 (103). – С. 218-228. – ISBN 978-617-8042-14-1
913962
   Наукові засади класифікації режимоутворюючих об"єктів (на прикладі водних об’єктів) / Й.М. Дорош, О.С. Дорош, І.П. Купріянчик, Р.А. Харитоненко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 2306-1677
913963
  Широков В.А. Наукові засади лінгвістичної експертизи політичних та правових документів. Постановка проблеми. / В.А. Широков, О.О. Сидоренко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 18-31. – ISSN 0027-2833
913964
  Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, І.А. Акуленко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-353-119-9
913965
  Костриця М. Наукові засади національного географічного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 39-45.


  За визначенням професора П.Г. Шищенка краєзнавство і країнознавство повинні входити до системи безперервної географічної освіти.
913966
  Кружилко О.Є. Наукові засади оперативного управління охороною праці : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Кружилко О.Є. ; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
913967
   Наукові засади організації міського екологічного туризму / О. Терлецька, Л. Кушнір, У. Мартинюк, М. Багрій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 119-126. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 50)). – ISSN 2311-3383
913968
  Озерський І.В. Наукові засади організаційно-правового та психологічного забезпечення діяльності органів прокуратури : монографія / І.В. Озерський. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 488 с. – ISBN 978-966-192-071-1
913969
  Бойко Л.М. Наукові засади організаційного регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 13-18. – ISSN 2221-1055
913970
  Борисов О.О. Наукові засади оцінювання рівня екологічної безпеки міських зон відпочинку, прилеглих до автодоріг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Борисов Олександр Олександрович ; М-во захисту довкілля та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
913971
  Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Підручник / З.І. Слєпкань; Мін-во освіти та науки України.Національний педагогічний ун-т ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 210с. – ISBN 966-7584-95-Х
913972
  Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : Навчальний посібник для магістратів вищ. навч. закл. / З.І. Слєпкань. – Київ : Вища школа, 2005. – 239с. – ISBN 996-642-244-1
913973
  Михайленко С.В. Наукові засади планування бюджетних витрат на фінансування економічного розвитку та інновацій // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 28-33.
913974
  Пшинко Г.М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ = Scientific basis predicting the behavior of radionuclides in the environment and in the decontamination of aquatic environments / Г.М. Пшинко, В.В. Гончарук ; [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 407, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 354-402. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1711-5
913975
  Озарків І.М. Наукові засади променево-конвективного теплообміну в процесі формування світлового режиму лісу / І.М. Озарків, О.І. Дерех // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
913976
  Солов"яненко Н. Наукові засади раціонального використання земельних ресурсів та охорона навколишнього природного середовища в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-41
913977
  Малихін Д.М. Наукові засади реалізації системи державного регулювання земельних відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 127-130. – ISSN 2306-6814
913978
  Непийвода Н. Наукові засади редагування нехудожніх текстів // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 487-490. – ISBN 966-02-2347-1
913979
  Челядин Л.І. Наукові засади ресурсозберігаючих технологій та устаткування підвищення екологічної безпеки промислових об"єктів Прикарпаття : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Челядин Любомир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківськ. нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр. : 53 назв.
913980
   Наукові засади розвитку державної системи інформаційного забезпечення стану та раціонального використання грунтових ресурсів України / А.С. Заришняк, С.А. Балюк, В.Б. Соловей, М.А. Захарова, А.В. Кучер, С.Р. Трускавецький // Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2016. – Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – С. 49-57
913981
  Лелека С.В. Наукові засади розробки ресурсоенергоефективних процесів та обладнання вуглеграфітового електродного виробництва : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Лелека Сергій Володимирович ; М-во освіт і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 60 назв
913982
  Сокольський О.Л. Наукові засади розроблення обладнання і процесів перероблення полімерних матеріалів методом екструзії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.13 / Сокольський Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 53 назви
913983
  Костроміна Олена Георгіївна Наукові засади розслідування економічних злочинів, вчинених організованими групами : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Костроміна О.Г.; МВС України. Запор. юрид. ін-тут. – Запоріжжя, 2003. – 205 л. + Додатки: л. 189 - 205. – Бібліогр.: л. 173 -
913984
  Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугільних пластів у слабометаморфізованих породах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Дичковський Роман Омелянович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 60 назв
913985
  Сапронов О.О. Наукові засади спрямованого керування структуроутворенням, фізико-механічними і експлуатаційними властивостями покриттів з епоксикомпозитів для захисту технологічного устаткування водного транспорту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Сапронов Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
913986
  Карпенко О.В. Наукові засади створення біотехнологій поверхнево-активних речовин з поліфункціональними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 70 назв
913987
  Гулій В.М. Наукові засади стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу України / В.М. Гулій, В.А. Михайлов, Г.Д. Лепігов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 137-142
913988
  Буковський О.О. Наукові засади структурного перетворення авіаційної промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Буковський Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 12 назв
913989
  Дмитрієва К.Є. Наукові засади територіальної організації ресторанного господарства в ринкових умовах // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 129-134


  Проаналізовано теоретичні основи територіальної організації ресторанного господарства. Особлива увага приділена конкретним правилам розміщення підприємств в ринкових умовах. Ключові слова: ресторанний бізнес, раціональна організація, ринкова ...
913990
  Нагірна В.П. Наукові засади територіальної організації суспільства у працях академіка М.М. Паламарчука та їх актуальність у сучасних умовах (до 100-річчя від дня народження) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 3-8. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
913991
  Козирєв А.В. Наукові засади термобаричного формування наноструктури матеріалів електротехнічного призначення на основі MgB2 з високим рівнем надпровідних властивостей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Козирєв Артем В"ячеславович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
913992
  Яснюк Т.Є. Наукові засади трансформації структури паливно-енергетичного комплексу столичного регіону // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 140-151. – Бібліогр.: 2 назви
913993
  Смирнова С.М. Наукові засади управління розвитком земель рекреаційного призначення / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Г.В. Яслик // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 95-99. – ISSN 2306-6806
913994
  Смирнова С.М. Наукові засади управління розвитком природно-заповідних територій / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, В.О. Островерха // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
913995
  Запотоцький С.П. Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцький Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
913996
  Запотоцький С.П. Наукові засади формування конкурентоспроможності регіону: суспільно-географічне дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцький Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 491 л. – Додатки: л. 415-491. – Бібліогр.: л. 379-414
913997
  Адамчук-Чала Наукові засади формування рослинно-мікробних комплексів у штучних і природних екосистемах : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Адамчук-Чала Надія Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 60 назв
913998
  Клименко О. Наукові заходи Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2021 р. / О. Клименко, О. Сокур // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (267). – С. 83-87. – ISSN 1029-7200
913999
  Гончар О.Т. Наукові заходи, присвячені 190-річчю від дня народження М. Костомарова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 217-220. – ISSN 0130-5247
914000
  Карабович Т. Наукові зацікавлення професора Віталія Мацька творчістю Нью-Йоркської групи // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 83-91. – ISSN 2411-4146
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,