Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
913001
  Голець Оксана Ярославівна " Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Голець О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 176л. – Бібліогр.: л.167-176
913002
  Голець Оксана Ярославівна " Начало" як основоположний символ релігійної свідомості: феноменологічний аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Голець О.Я.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15с. – Бібліогр.: 4 назв.
913003
  Зоркальцев В.І. "Начала" Евкліда та аксіоматичний метод у науці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
913004
  Девдера К. "Начало" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10. – С. 111-118. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
913005
  Сидорчик І. "Наш вибір" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 7/8 (933/934), липень-серпень. – С. 158-163. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Сидорчик Іван Степанович (1955) - український журналіст, письменник, член Національної спілки письменників України. Поезії.
913006
  Воловець Л. "Наш вибір" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 157-160. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Поезії.
913007
  Савченко С. "Наш виш знайшов сили для відродження та змін на краще" / розмову вела Олена Особова // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 171). – С. 7


  Ректор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка про новітній розвиток вишу.
913008
  Буторин Алексей "Наш дар человечеству" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 92-93 : фото. – ISSN 1029-5828
913009
  Амосова К. "Наш єдиний механізм - це закон" / розмову вела Інна Лиховид // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 січня (№ 2). – С. 10-11


  Катерина Амосова пояснює свою траєкторію змін у НМУ імені О.О. Богомольця.
913010
  Малкович І. "Наш з апми святий обов"язок свідчити правду" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 березня (№ 11). – С. 2
913011
  Семенюк Г.Ф. "Наш Інститут - це особливе місце" / спілкувався В. Мукан // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 11 (83). – С. 40


  11 листопада 2011 р. Інститут філології КНУТШ відзначив своє 10-річчя. Про досягнення та особливості освітнього процесу розповідає директор Інституту Г.Ф. Семенюк.
913012
  Загорій В. "Наш конкурс - не просто тестування на знання державної мови..." / розмовляла Світлана Короненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 10


  Президент Ліги українських меценатів розповідає про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика в умовах війни.
913013
  Орел А. "Наш маленький світ" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 109-115


  Історико-фантастичне оповідання.
913014
  Степанисько С. "Наш народ – це сила" // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 3


  Студент інституту філології С. Степанисько щодо Євромайдану.
913015
  Ґабор "Наш націонализм знає ступенів любви, але не знає ненависти, не знає неґації любви" (Особливості концепції християнського націоналізму Авґустина Волошина) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 119-122


  У статті проаналізовано концепцію християнського націоналізму Авґустина Волошина, яка відображена в його публікаціях "Наш націонализм" та редакційних передмовах, у зіставленні з працею відомого галицького науковця Костянтина Чеховича "I. Ґенеза і суть ...
913016
  Пахаренко В. "Наш первий історик" (до проблеми наукового осмислення історіософії Тараса Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 3-15


  У статті йдеться про те, що хоч Тарас Шевченко і не намагався стати фаховим дослідником-істориком, місія його була значно вагоміша й ширша, доступна лише генієві - виразно усвідомлюючи зникнення в часі Батьківщини як духовного феномену, він поставив ...
913017
  Путилова Е.О. ...Началось в республике Шкид: очерк жизни и творчества Л. Пантелеева / Е.О. Путилова. – Л. : Детская литература, 1986. – 124 с.
913018
  Йорданіду М. [Наче божевільні птахи / Марія Йорданіду. – 19-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 177 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 217]). – ISBN 960-05-0182-3
913019
  Швайка О.П. Начала хімії гетероциклічних сполук : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх ; НАН України [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2020. – 190, [4] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 185-191. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-360-415-2
913020
   Начала христианской психологии : Учебное пособие для вузов / Б.С. Братуссь, В.Л. Воейков, С.Л. Воробьев, Р.Б. Введенский. – Москва : Наука, 1995. – 236с. – (Программа " Обповление гуманитарного образования в России"). – ISBN 5-02-013282-9
913021
  Локуциевский Олег Вячеславович. Начала численного анализа : Для студ., аспирантов математ. отд. ун-тов и науч. сотрудников работающих в области прикладной математ. / Олег Вячеславович. Локуциевский, Михаил Борисович. Гавриков. – Москва : ЯНУС, 1995. – 581с. – ISBN 88929-004-5
913022
  Назаров В.В. Начала эконатурологии / В.В. Назаров. – 1-е отдел. изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-330-216-4
913023
  Каган М.С. Начала эстетики / М.С. Каган. – Москва, 1964. – 210с.
913024
  Громов Е.С. Начала эстетических знаний / Е.С. Громов. – Москва, 1971. – 209с.
913025
  Громов Е.С. Начала эстетических знаний: Эстетика и искусство / Е.С. Громов. – М., 1984. – 335с.
913026
  Громов Е.С. Начала эстетической категории / Е.С. Громов. – М., 1981. – 64с.
913027
  Латышева Л.А. Начала. Физика тонких энергий - эфир, душа (биополе), дух - в рамках квантовой теории поля / Л.А. Латышева. – Киев : Благовест, 1996. – 144 с.
913028
   Началась борьба за Париж // Сегодня. – Киев, 2018. – 21 ноября (№ 209). – С. 5


  В вузах Украины 16 ноября прошол первый этап образовательного конкурса "Авиатор-2019". Его уже в восьмой раз проводит благотворительный Фонд Бориса Колесникова для креативных и талантливых студентов технических и авиационных специальностей.
913029
  Сито Ф. Началась жизнь / Файвл Сито ; пер. с евр. П.Копелевой и Р.Маркович. – Киев : Держлитвидав, 1938. – 176 с.
913030
   Начали с разминки. Академическая молодежь пробует силы в управлении // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  Совет молодых ученых (СМУ) Российской академии наук все активнее включается в реализацию целевой программы Президиума РАН, направленной на поддержку научной молодежи.
913031
  Ботвинник С.В. Начало / С.В. Ботвинник. – Л., 1948. – 72с.
913032
  Прилежаева М.П. Начало / М.П. Прилежаева. – М, 1957. – 120с.
913033
  Прилежаева М.П. Начало / М.П. Прилежаева. – Москва, 1958. – 129 с.
913034
  Бушко О.М. Начало / О.М. Бушко. – Смоленск, 1958. – 82с.
913035
  Ваганова Л.С. Начало / Л.С. Ваганова. – Москва, 1965. – 95с.
913036
  Черток С.М. Начало / С.М. Черток. – М., 1973. – 87с.
913037
  Галунчиков В.А. Начало / В.А. Галунчиков. – Москва, 1974. – 239с.
913038
  Басенко К.Я. Начало : ист. роман / К.Я. Басенко ; пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 488 с. : ил.. 1 портр.
913039
  Искандер Фазиль Начало : Рассказы / Искандер Фазиль. – Сухуми : Алашара, 1978. – 172 с.
913040
   Начало : повести и рассказы студ. Лит. ин-та им. А.М. Горького. – Москва : Советский писатель, 1982. – 367с.
913041
  Шабаева М. Начало / М. Шабаева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
913042
   Начало = Сборник : Повести и рассказы студентов Литературного института им. А.М.Горького. – Москва : Советский писатель, 1984. – 312с.
913043
  Кирпотин В.Я. Начало / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 253 с.
913044
  Бурмистров А.И. Начало : повесть / А.И. Бурмистров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – 319 с. – В изд. также: Глаза на том берегу : повесть, рассказы / Сергей Коночкин ; Под стук колес : повесть, рассказы / Анна Турусова. – ISBN 5-7688-0091-3
913045
  Зингер Исаак Башевис Начало // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.188-201. – ISSN 1130-6545
913046
  Красноженов Б. Начало "великой рецессии" // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 42-49
913047
  Цирулик Д.А. Начало автобиографии. / Д.А. Цирулик. – Благовещенск, 1961. – 64с.
913048
  Халфин Н.А. Начало американской экспансии в странах Средиземноморья и Индийского океана. / Н.А. Халфин. – М., 1958. – 110с.
913049
  Архимандрит Макарий (Веретенников) Начало антилатинской полемики на Руси // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 223-238


  О киевском Митрополите Ефреме (1055-1061) и Митрополите Георгие (1062-1076)
913050
  Буслаева Ю.В. Начало библиотечного образования в России (XIX - 30-е гг.XX века) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-121. – ISSN 0869-608Х
913051
  Буслаева Ю.В. Начало библиотечного образования в России (ХІХ - 30-е гг. ХХ века) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 2. – С. 118-121. – ISSN 0869-608Х
913052
  Богатырев В.С. Начало биографии / В.С. Богатырев. – Саратов : Книжное издательство, 1958. – 56 с.
913053
  Попов В.Н. Начало биографии. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1961. – 175с.
913054
  Ледков В.Н. Начало большого дня : повести, легенды, сказки / В.Н. Ледков. – Москва : Современник, 1988. – 267 с.
913055
   Начало большого пути. – Орел, 1955. – 180с.
913056
  Барковская Т.Н. Начало большого пути : [докум. повеств. о самар. периоде жизни В.И. Ленина (1889-1893 гг.)] / Т.Н. Барковская. – 4-е изд., испр. – Куйбышев : Книжное изд-во, 1984. – 179 с. : ил.
913057
  Самсония А. Начало борьбы / А. Самсония. – Москва, 1951. – 20с.
913058
  Самсония А. Начало борьбы / А. Самсония. – Москва, 1952. – 43с.
913059
  Мукерджи О. Начало борьбы / О. Мукерджи. – Москва, 1978. – 108с.
913060
  Самсония А.А. Начало борьбы. / А.А. Самсония. – М, 1951. – 20с.
913061
  Самсония А.А. Начало борьбы. / А.А. Самсония. – М, 1952. – 43с.
913062
   Начало бьольшого пути. – Кишинев, 1964. – 151с.
913063
  Белый А. Начало века / Андрей Белый. – Москва ; Ленинград : ГИХЛ, 1933. – 503 с.
913064
  Белый А. Начало века / Андрей Белый ; [предисл. Л. Каменева]. – Москва : В/О "Союзтеатр", 1990. – 526, [1] с. – ISBN 5-7110-0074-8
913065
  Белый А. Начало века / Андрей Белый. – Москва : Художественная литература, 1990. – 688 с. : ил. – (Серия литературных мемуаров)
913066
  Немчинов Г.А. Начало века, или Жизнь Андрея Машерина / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1991. – 472с.
913067
   Начало века: Москва начала ХХ столетия в произведениях рус. пис.. – М., 1988. – 509с.
913068
  Бахтин И.А. Начало великого пути : из истории соц. преобразования деревни, 1917-1925 / Бахтин М.И. – Москва : Мысль, 1979. – 152 с. – Библиогр.: с. 144-150
913069
  Григорьев Г.П. Начало верхнего палеолита и происхождение / Г.П. Григорьев. – Л., 1968. – 176с.
913070
  Анфилов В.А. Начало Вкликой Отечественной веойны. (22 июня1941- середина июля 1941 г.) : военно исторический очерк / Анфилов В.А. – Москва : Воениздат, 1962. – 222 с., [3] л. карт. : портр.
913071
  Бовин А.Е. Начало восьмидесятых : полит. очерки / А.Е. Бовин. – Москва : Известия, 1984. – 271 с. : ил.
913072
  Ливанов Александр Карпович Начало времени : Лирич. повесть / Ливанов Александр Карпович. – Москва : Современник, 1976. – 221с. – (Новинки "Современника")
913073
  Ливанов А.К. Начало времени / А.К. Ливанов. – Москва
6. – 1976. – 221с.
913074
  Слуцкис М. Начало всех начал / М. Слуцкис. – М., 1975. – 318с.
913075
  Соловьев Б.Г. Начало второй мировой войны / Б.Г. Соловьев. – М., 1989. – 63с.
913076
  Ивашин И.Ф. Начало второй мировой войны и внешняя политика СССР / И.Ф. Ивашин. – М, 1951. – 40с.
913077
  Пак Б.И. Начало высшего образования и первые шаги науки в Советском Туркестане (1917-1924 гг). : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Пак Б.И.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
913078
  Сухотин А.М. Начало высшей математики : учебное пособие для студ. технических вузов / А.М. Сухотин ; Федеральное агенство по образованию , Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования "Томский политехнический университет". – 3-е изд. – Томск : Томский политехнический университет, 2008. – 164 с.
913079
  Красильников Г.Д. Начало года : роман / Г.Д. Красильников. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 224 с.
913080
  Красильников Г.Д. Начало года : роман / Г.Д. Красильников. – Москва : Известия, 1972. – 479 с.
913081
  Жуков Ю.А. Начало города / Ю.А. Жуков. – Хабаровск, 1977. – 219с.
913082
   Начало гражданской войны. : Сост.С.А.Алексеев. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 478с. – (Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев)
913083
  Петров Н.И. Начало греко-болгарской распри и возрождения болгарской народности. – Оттиск из журнала "Труды Киевской духов. Академии" за 1886 г. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – 105 с.
913084
  Васенко П.Г., Платонов С.Ф., Тураева-Церетели Е.Ф. Начало династии Романовых : исторические очерки : с 12 портретами и рисунками / П.Г. Васенко, проф. С.Ф. Платонов, Е.Ф. Тураева-Церетели. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К° ; Тип. М. Волковича, 1912. – [8], 248 с., [12] л. ил.


  Авторы: Платонов Сергей Федорович, 1860-1933 Тураева-Церетели Елена Филимоновна, 1868-
913085
  Асламов М.Ф. Начало дня : стихи / М.Ф. Асламов. – Хабаровск : Книжное издательство, 1966. – 103 с.
913086
  Юнко А.П. Начало дня / А.П. Юнко. – Кишинев, 1979. – 66с.
913087
  Щасная Л.И. Начало дня. / Л.И. Щасная. – Ярославль : Верхне-Волжское кн.изд., 1968. – 64 с.
913088
  Хохлов В.К. Начало дня: очерки. / В.К. Хохлов. – М., 1982. – 48с.
913089
  Маяк Р. Начало долгого пути / Р. Маяк. – Таллин, 1984. – 238с.
913090
  Хадкевич Т.К. Начало дружбы : рассказы / Т.К. Хадкевич; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Минск : Госиздат БССР, 1956. – 156 с.
913091
  Туган М.М. Начало дружбы. / М.М. Туган. – Сталинград, 1956. – 263 с.
913092
  Виргинский В.С. Начало железнодорожного дела в России ( до 40-х годов ХІХ века / В.С. Виргинский. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
913093
  Лесин А.А. Начало жизни / А.А. Лесин. – Симферополь, 1948. – 22с.
913094
  Адамян Н.Г. Начало жизни : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1955. – 214 с.
913095
  Финн К.Я. Начало жизни / К.Я. Финн. – М, 1959. – 91с.
913096
  Олевский Б. Начало жизни / Б. Олевский. – Москва, 1967. – 248с.
913097
  Серебровская Е.П. Начало жизни. / Е.П. Серебровская. – 3-е изд. – М, 1964. – 701с.
913098
  Серебровская Е.П. Начало жизни. / Е.П. Серебровская. – Л, 1971. – 304с.
913099
  Кондратьев Н.И. Начало журнальной прессы в Восточной Сибири / Н.И. Кондратьев. – Иркутск, 1985. – 192 с.
913100
  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / И. Вернадский. – Петербург : Изд. "Время", 1922. – 59 с.
913101
  Вернадский В.И. Начало и вечность жизни / В.И. Вернадский. – Москва, 1989. – 702с.
913102
  Каныгин Начало и конец времени : Новый взгляд на историю / Ю.М.Каныгин. – Киев : А.С.К., 2005. – 464с. – ISBN 966-539-467-3
913103
  Зарудный Е. Начало и конец истории // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 47-50. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
913104
  Мейер В. Начало и конец мира / В. Мейер. – Ленинград, 1926. – 188 с.
913105
  Бакланов Н.Б. Начало и развитие горнозаводского дела иа Урале // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 11-31
913106
  Саринян С.Н. Начало и формирование критического реализма в армянской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Саринян С.Н.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1953. – 25 с.
913107
  Вильчинский Ольгерд Начало и центры европейской культуры / Ольгерд Вильчинский. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1898. – [2], 40 с. – Конволют. - Пер.:
913108
  Формозов А.А. Начало изучения каменного века в России / А.А. Формозов. – М., 1983. – 127с.
913109
  Глотов М.Б. Начало институциализации социологии в России // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С.127-133. – ISSN 0132-1625
913110
  Борисов Л.И. Начало истории / Л.И. Борисов. – Ленинград, 1938. – 224с.
913111
  Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения / А.К. Дживелегов. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1908. – 218, [2] с. – (Научно-популярная библиотека ; Сер. 1; № 3-4)
913112
  Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения / А.К. Дживелегов. – 2-е изд. – Москва, 1924. – 240 с.
913113
  Любович Н.Н. Начало католической реакции и упадок реформации в Польше : по неизданным источникам. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1890. – II, 400, VIII с.
913114
  Немировский Евгений Львович Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. Жизнь и деятельность Франциска Скорины : описание изд. и указ. лит., 1517-1977 / Немировский Евгений Львович; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Отд. ред. кн. – Москва : ГБЛ, 1978. – 160 с.
913115
  Зернова А.С. Начало книгопечатания в Москве и на Украине / А.С. Зернова. – М., 1947. – 104с.
913116
  Немировский Евгений Львович Начало книгопечатания в Москве и на Украине. Жизнь и деятельность первопечатника Ивана Федорова : Указ. лит. 1574 - 1974 / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. ред. кн.; Сост. Е.Л. Немировский. – Москва : ГБЛ, 1975. – 198 с.
913117
  Немировский Е.Л. Начало книгопечатания на Украине. Иван Федоров / Е.Л. Немировский. – М., 1974. – 224с.
913118
  Яброва М.М. Начало колониальной экспансии Англии 70-80 гг. XVI в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Яброва М.М. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А. Жданова. Исторический факультет. – Ленинград, 1950. – 13 с.
913119
  Цукерник Л.Я. Начало колониальной экспансии в Америку : Автореф... канд. ист.наук: / Цукерник Л. Я.; Цукерман Л. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
913120
  Березный Л.А. Начало колониальной экспансии в Китае и современная амерканская историография / Л.А. Березный ; АН СССР, Ин-т востоковедения, Вост. фак. ЛГУ. – Москва : Наука : Главная редакция восточной литературы, 1972. – 216 с.
913121
  Чарный И.С. Начало колониальной экспансии Германии (1879-1885). : Автореф... канд. истор.наук: / Чарный И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 20л.
913122
  Кременюк В.А. Начало конца : как зарождалась стратегия выхода из "холодной войны" (опыт реконструкции исторических событий) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 7 (487). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
913123
  Конецкий В.В. Начало конца комедии : повести и рассказы / В.В. Конецкий. – Москва : Современник, 1978. – 368 с. – (Новинки "Современника")
913124
  Данилин Б.С. Начало космической эры / Б.С. Данилин. – М, 1960. – 45с.
913125
  Кузьмин А.Н. Начало кризиса рабовладельческого строя древнего Рима. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузьмин А.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
913126
  Левин Начало круга / Левин, 1925. – 31 с.
913127
   Начало ленинского этапа в развитии марксизма. – Львов, 1966. – 43с.
913128
   Начало ленинского этапа в разработке научных основ партийной пропаганды и агитации. – Горький : Издание ГГУ, 1980. – 178 с.
913129
  Скакбаев М. Начало лета. : : повести, рассказы / Марал Скакбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1982. – 248 с.
913130
   Начало лета: Рассказы и повести молод. свердл. литер.. – Свердловск, 1985. – 268с.
913131
  Мозолевский Б.М. Начало марта / Б.М. Мозолевский. – К., 1963. – 103с.
913132
   Начало маршрута - Саратов.. – Саратов
1. – 1989. – 238с.
913133
  Кривогуз И.М. Начало массового антивоенного движения в Германии в период первой мировой империалистической войны (1914-1916 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кривогуз И.М.; АН СССР. Ин-тут истории. Лен. отд. – Ленинград, 1952. – 20 с.
913134
  Шапошникова Л.В. Начало массового колхозного движения. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шапошникова Л.В.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1954. – 22л.
913135
  Аскольдова С.М. Начало массового рабочего движения в США : (80-е годы XIX в.) / С.М. Аскольдова ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1966. – 232 с. – Библиогр.: с. 220-227
913136
  Разумовский А.М. Начало массового социалистического соревнования в колхозном производстве СССР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Разумовский А.М. ; М-во просвещения РСФСР, Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1956. – 13 с.
913137
  Дадыкин Р.П. Начало массового социалистического соревнования в промышленности СССР. / Р.П. Дадыкин. – М, 1954. – 224 с.
913138
  Палийчук Б.Д. Начало мая / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1975. – 79с.
913139
  Фридланд Л.С. Начало мира / Л.С. Фридланд. – Л., 1958. – 235с.
913140
  Фридланд Л.С. Начало мира / Л.С. Фридланд. – М.-Л., 1966. – 308с.
913141
  Братко Н.Н. Начало мира: Библия и современная наука // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 34-43. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
913142
  Нардова В.А. Начало монополизации нефтяной промышленности России. / В.А. Нардова. – Л, 1974. – 151с.
913143
  Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси / В.В. Мавродин. – Л., 1949. – 147с.
913144
  Мавродин В.В. Начало мореходства на Руси / В.В. Мавродин. – Л., 1950. – 44с.
913145
  Бугаев Н.В. Начало наибольших и наименьших показателей в теории дифференциальных уравнений : Целые частные интегралы / Н.В. Бугаев. – Москва : Университетская тип., 1891. – 42 с.
913146
  Зайончевский В. Начало наименьшей потерянной работы как общее начало механики / В. Зайончевский. – Киев, 1878. – 49 с.
913147
  Рахманинов И.И. Начало наименьшей потерянной работы, как начало общее начало Механики : Математ.семинарий Унив.Св.Владимира. – Отд.оттиск из Универ.Известий. – Киев : В университетской тип., 1878. – 20с. – Книга с автографом автора
913148
  Каиров С.Л. Начало народно-освободительной борьбы в Югославии (1941 г.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.573 / Каиров С.Л. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1971. – 20 с.
913149
  Макаров Б.К. Начало начал / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1975. – 23с.
913150
  Богданов А.И. Начало начал / А.Я. Богданов. – Таллин : Ээсти раамат, 1978. – 79 с.
913151
  Тихоплав В.Ю. Начало начал / В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. – Санкт-Петербург : Весь, 2003. – 288с. – (На пороге тонкого мира). – ISBN 5-94435-392-9
913152
  Паустовский К.Г. Начало неведомого века / К.Г. Паустовский. – Москва, 1958. – 219с.
913153
  Паустовский К.Г. Начало неведомого века / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1985. – 399с.
913154
   Начало немецкой социал-демократии : [Юбилейный сборник лейпцигских рабочих к 23 мая 1903 г.] / С нем. пер. В. Величкиной (Величкина - девичья фамилия Бонч-Бруевич Вера Михайловна). – Санкт-Петербург : Т-во "Знание", 1906. – 92 с. – (Дешевая библиотека товарищества "Знание" ; № 277)


  Содерж.: Очерк начала рабочего движения / [Соч.] А. Бебеля. Лейпцигский центральный комитет и Фердинанд Лассаль / [Соч.] Юлиуса Вальтейха. Лейпцигское рабочее движение 1862-1867 годов / [Соч.] Франца Меринга. Лейпцигское рабочее движение 1868-1878 ...
913155
  Рудюк В. Начало нового века ожидается неурожайным, однако без глобальных катастроф // Факты и комментарии. – Київ, 2000. – 28 декабря (№ 243). – С. 6


  Каких сюрпризов ждать от Солнца в ближайшем столетии? - отвечает на вопрос сотрудник отдела солнечно-земных связей Астрономической обсерватории КНУ имени Тараса Шевченко Павел Романчук.
913156
  Абишев А. Начало нового этапа в развитии социалистического соревнования в колхозах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абишев А.; Казах.гос. ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 19л.
913157
  Абишев А.А. Начало нового этапа в развитии социалистического соревнования в колхозах Казахской ССР. : Автореф... Канд.ист. наук: / Абишев А.А.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1956. – 18л.
913158
   Начало новой жизни Л.Н.Толстого. – 112 с.
913159
  Пушной М. Начало новой эры. Эры свободной Энергии // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-17. – ISSN 2073-9117
913160
  Варга Е.С. Начало общего кризиса капитализма / Е.С. Варга. – Москва, 1974. – 447с.
913161
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни. / И.Ф. Панькин. – М., 1960. – 238с.
913162
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни. / И.Ф. Панькин. – Тула, 1963. – 199с.
913163
  Панькин И.Ф. Начало одной жизни: Повесть, легенды. / И.Ф. Панькин. – Изд. перераб. – Тула, 1987. – 318с.
913164
  Суслова Ф.М. Начало организованной борьбы / Ф.М. Суслова. – М., 1986. – 254с.
913165
  Камышинцев А.В. Начало осени: Повесть, рассказы. / А.В. Камышинцев. – М. : Советский писатель, 1989. – 264 с.
913166
  Кардашова А.А. Начало осмотра / А.А. Кардашова. – Москва, 1986. – 247с.
913167
  Дегтярев А.Я. Начало Отечества / А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. – Ленинград, 1983. – 184с.
913168
  Дегтярев А.Я. Начало Отечества / А.Я. Дегтярев, И.В. Дубов. – Москва, 1990. – 382 с.
913169
  Виргинский В.С. Начало парового судоходства в России / В.С. Виргинский. – Москва, 1948. – 48с.
913170
  Фурер Л.Н. Начало пароходства на Волге. / Л.Н. Фурер. – Казань, 1957. – 24с.
913171
  Савинченко Н.В. Начало первой буржуазно-демократической революции в России. / Н.В. Савинченко, В.Е. Смирнов. – М., 1960. – 50с.
913172
   Начало первой русской революции. – Москва, 1955. – 960с.
913173
  Лапин Н.И. Начало перехода Маркса к материализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Лапин Н.И. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва. – 16 с.
913174
  Евсиков Ю.Г. Начало песни / Ю.Г. Евсиков. – Челябинск, 1960. – 52с.
913175
   Начало песни.. – Киров, 1963. – 20с.
913176
   Начало песни.. – Куйбышев, 1965. – 104с.
913177
  Брандыс М. Начало повествования. / М. Брандыс. – Москва, 1952. – 196с.
913178
   Начало полета.. – М., 1966. – 222с.
913179
  Родионов А.М. Начало поля / А.М. Родионов. – Кемерево, 1975. – 78с.
913180
  Савченко В.А. Начало предварительного расследования и его содержание в уголовно-процессуальном законодательстве Австрии // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 219-222. – ISBN 978-966-419-300-6
913181
  Попов А.А. Начало президентской избирательной кампании 2016 г. в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 11 (551). – С. 23-44. – ISSN 0321-2068


  В статье анализируется начальная стадия президентской избирательной кампании 2016 г. в США, с января до середины октября 2015 г. За этот период кампания приобрела ряд особенностей: 1) рекордное число республиканских претендентов в кандидаты и ...
913182
  Торопыгина М.Ю. Начало прекрасной дружбы - Аби Варбург и Эрнст Кассирер // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 158-169. – ISSN 0042-8744
913183
  Тарновский К.Н. Начало пролетарского периода революционно-освободительного движения в России / К.Н. Тарновский. – Москва, 1971. – 32с.
913184
  Сопровский А.А. Начало прощания / А.А. Сопровский. – М., 1991. – 29с.
913185
  Зусманович Д.Д. Начало прямой военной интервенции США во Вьетнаме и советско-американские отношения (1964-1965 гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 91-104. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
913186
  Василевский С В. Начало пути / С В. Василевский, . – Москва, 1947. – 95с.
913187
  Изюмский Б.В. Начало пути / Б.В. Изюмский. – М., 1950. – 200с.
913188
  Ирошникова И.И. Начало пути / И.И. Ирошникова. – Москва : Профиздат, 1951. – 168 с.
913189
  Грачев Н. Начало пути / Н. Грачев. – Иваново, 1955. – 72с.
913190
   Начало пути. – Ростов-на-Дону, 1955. – 124с.
913191
  Чуйков В.И. Начало пути / В.И. Чуйков. – М, 1959. – 360с.
913192
  Балыкин М. Начало пути / М. Балыкин. – Алма-Ата, 1960. – 39с.
913193
  Чуйков В.И. Начало пути / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – М, 1962. – 399с.
913194
  Коротина К.И. Начало пути / К.И. Коротина. – Ставрополь, 1966. – 104с.
913195
  Гульшин Г.С. Начало пути / Г.С. Гульшин. – Ташкент, 1967. – 346с.
913196
  Энгельс Начало пути / Энгельс; Єнгельс ; худ. Л.В. Козлов ; авт. вст. ст. Г.И. Серебрякова. – Москва, 1972. – 128 с. : ил.
913197
  Макушкин В.М. Начало пути / В.М. Макушкин. – Саранск, 1976. – 146с.
913198
  Суравира А.В. Начало пути / А.В. Суравира. – М., 1976. – 143с.
913199
  Кузнецова Э.Ф. Начало пути / Э.Ф. Кузнецова. – Чебоксары, 1979. – 127с.
913200
  Алексеева В.Г. Начало пути / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 64с.
913201
  Давыдов М. Начало пути : роман / М. Давыдов; пер. с лаеск. В.Федоровского. – Москва : Современник, 1980. – 224 с.
913202
  Абдукаримов М. Начало пути : повесть / М. Абдукаримов ; пер. с кирг. В. Бобылева. – Фрунзе : Кыргыстан, 1982. – 174 с.
913203
  Бонфельд С.М. Начало пути будущих новаторов производства / С.М. Бонфельд. – Москва, 1962. – 48 с.
913204
   Начало пути христианина.. – Коктебель, 1990. – 49с.
913205
  Шургин М.А. Начало пути. -- Зима в Бежице. / М.А. Шургин. – Л, 1957. – 160с.
913206
  Шургин М.А. Начало пути. / М.А. Шургин. – Л, 1955. – 175с.
913207
   Начало пути.. – М., 1956. – 152с.
913208
  Савченко И. Начало пути. / И. Савченко. – К., 1956. – 348с.
913209
  Селезнев П.И. Начало пути. / П.И. Селезнев. – Сталинград, 1957. – 149с.
913210
   Начало пути.. – Белгород, 1958. – 250с.
913211
   Начало пути.. – Л., 1960. – 227с.
913212
   Начало пути: Из сов.лит. критики 20-х гг.. – М. : Советская Россия, 1987. – 350 с.
913213
   Начало пути: поколение со средним образованием.. – М., 1989. – 238с.
913214
  Шубкин В.Н. Начало пути: проблемы молодежи в зеркале социологии и литературы. / В.Н. Шубкин. – Москва, 1979. – 224с.
913215
  Вахрамеев В.А. Начало работ по палеографии в России // Очерки по истории геологических знаний / Акад. наук СССР, Ин-т геологических наук ; [отв. ред. В.В. Тихомиров]. – Москва : Изд-во акад. наук СССР, 1955. – Вып. 4. – С. 104-123
913216
  Коровникова Н.И. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России / Н.И. Коровникова. – Москва, 1963. – 47с.
913217
  Васина Э.Л. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883-1894) / Э.Л. Васина. – Москва, 1960. – 44с.
913218
  Буцко Н.А. Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883-1894) / Н.А. Буцко. – Киев, 1976. – 28с.
913219
   Начало рабочего движения и распространения марксизма в России. – Москва, 1960. – 371с.
913220
  Барсуков Н.А. Начало рабочего движения и распространения марксизма в России : (1883-1894 гг.) : консультации, метод. советы / сост. Н.А. Барсуков. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 126 с. – (В помощь изучающим историю КПСС)
913221
  Долгинцев Г.М. Начало рабочего движения и распространения марксизма в России. Лекция по истории КПСС / Г.М. Долгинцев, В.Ф. Рыков. – Свердловск, 1973. – 37с.
913222
  Свистунова Т.Г. Начало рабочего и социалистического движения в Царстве Польском. Рабочая партия "Пролетариата" (70-е средина 80-х годов XIX века) : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Т. Г.; МГУ. – Орел, 1953. – 16 с.
913223
  Третьяков Ю.Д. Начало рабочего патруля / Ю.Д. Третьяков. – М., 1966. – 125с.
913224
  Бренев И.В. Начало радиотехники в России / И.В. Бренев. – Москва, 1970. – 256 с.
913225
  Кряквин Н.Е. Начало развития онтологических воззрений в христианстве как культурный феномен (анализ трудов византийских богословов) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2073-9702


  В статье приведен анализ византийских авторов, активно занимавшихся решением вопросов, в которых заключена онтологическая проблематика — о начале бытия, творении и устроении его элементов, сохранения и устойчивости мироздания. Подчеркивается, что, ...
913226
  Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве : Архитектура. Скульптура. Живопись. Трактаты : таблицы / В.Н. Лазарев. – Москва : Искусство, 1979. – 270 с., ил. – Прилож. к: Происхождение итаальянского Возрождения, кн. 3 / В.Н. Лазарев (Инв. № 1021608)
913227
  Листвин В.Ф. Начало распространения марксизма в России / В.Ф. Листвин, 1958. – 38с.
913228
  Курбатова И.Н. Начало распространения марксизма в России : Лит.-изд.деятельность группы "Освобождение труда" / И.Н. Курбатова. – Москва, 1983. – 268с.
913229
  Ленин В.И. Начало революции в России. Карл Маркс.Памяти Герцена / В.И. Ленин. – Тарту, 1970. – 28с.
913230
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1954. – 80с.
913231
  Ленин В.И. Начало революции в России. Революционная армия и революционное правительство.Доклад о революции 1905 года / В.И. Ленин. – М, 1955. – 144с.
913232
  Ленин В.И. Начало революции в России. Уроки московского восстания / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 16 с.
913233
  Соловьев А.Г. Начало революционного движения в Туркмении в 1900-1905 гг. / А.Г. Соловьев. – Ашхабад; Москва
2. – 1946. – 258с.
913234
  Матьяс О.А. Начало революционной деятельности В.И.Ленина / О.А. Матьяс. – М., 1956. – 58с.
913235
  Надточеев Д.И. Начало революционной деятельности И.В.Сталина / Д.И. Надточеев. – М., 1950. – 29с.
913236
   Начало рек.. – М., 1960. – 80с.
913237
  Лисочкин И.Б. Начало романтики / И.Б. Лисочкин. – Ленинград, 1968. – 270с.
913238
  Елисеева И.И. Начало российской государственной статистики / И.И. Елисеева, А.Л. Дмитриев // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-25. – ISSN 0320-8168
913239
  Костомаров Н.И. Начало Руси / [Н. Костомаров] // Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / Н.И. Костомаров. – [Санкт-Петербург], 1860. – [28] с.
913240
  Фомин В.В. Начало Руси в трудах М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 14-21. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
913241
  Вильчинский О. Начало Руси по сказаниям современников и курганам / [соч.] Ольгерда Вильчинского. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1892. – 80 с.
913242
  Щебальский П.К. Начало Руси. (Первые князья. Крещение Руси) / [соч.] П. Щебальского. – 3-е изд. – Сувалки : Тип. Губернского правления, 1873. – 39 с.
913243
  Горский Антон Начало Руси: славяно-варяжская дилемма? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 15-18. – ISSN 0235-7089
913244
  Скрицкий Н.В. Начало русско-турецкой войны 1877-1878 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 4. – С.69. – ISSN 0321-0626
913245
  Прудовский П.И. Начало русско-шведской войны 1656-1661 гг. и генезис Рижского договора 1656 г. между Россией и Бранденбургом // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 21-32. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Ослаблення Речі Посполитої привело до руйнування стабільності в Східній Європі і початку серії конфліктів
913246
  Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России / Д.Н. Альшиц. – Ленинград, 1988. – 242с.
913247
   Начало света: Стран. заруб. поэзии ХХ в.. – М., 1990. – 478с.
913248
  Владимиров П.В. Начало славянского и русского книгопечатания в XV—XVI веках = [Речь, произнесенная в торжественном собрании Общества 19 декабря 1893 г.]. (С приложениями: 1. О краковских изданиях Феоля 1491 г. – [Киев] : [Тип: В.И. Завадского], 1894. – С. 11-28


  Начало славянского и русского книгопечатания в XV - XVI веках. (2) Заметки и дополнения к исследованию о докторе Франциске Скорине; 3) О Московских первопечатных Евангелиях до 1564 г.) [Текст] / П. В. Владимиров. - Киев : Типография Н. Пилющенка, 1894. ...
913249
  Немировский Е.Л. Начало славянского книгопечатания / Е.Л. Немировский. – М., 1971. – 270с.
913250
  Могилевцев Г.И. Начало слов / Г.И. Могилевцев. – М, 1963. – 79с.
913251
  Лобанов М.М. Начало советской радиолокации / М.М. Лобанов. – Москва : Советское радио, 1975. – 288 с.
913252
   Начало создания социалистической экономики Сибири. – Иркутск, 1978. – 106 с.
913253
  Шарапов Г.В. Начало социалистических преобразований в деревне в первые годы Советской власти / Г.В. Шарапов. – Москва, 1960. – 88с.
913254
  Чернявский Ф.Ф. Начало социалистических преобразований в Закарпатье (октябрь 1944 - январь 1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Ф.Ф.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1957. – 22л.
913255
  Белялов У.Б. Начало социалистических преобразований в экономике Казанской губернии : октябрь 1917 - август 1918 г. / У.Б. Белялов. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1961. – 54 с.
913256
  Волковичер И. Начало социалистического движения в бывшей Русской Польше / И. Волковичер. – Москва-Ленинград, 1925. – 124с.
913257
  Володин А.И. Начало социалистической мысли в России. / А.И. Володин. – Москва, 1966. – 187с.
913258
  Качелин А. Начало структурных преобразований в газовой монополии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 62-66. – ISSN 2074-6040
913259
  Сидоров Г.А. Начало судьбы / Г.А. Сидоров. – Чебоксары, 1973. – 119с.
913260
  Зарецкий М. Начало счастья : рассказы / М. Зарецкий; пер. с белорус. А.Борушко. – Минск : Мастацкая література, 1980. – 303 с.
913261
  Фоняков И.О. Начало тревоги / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1965. – 239с.
913262
  Горфункель А.Х. Начало университетской библиотеки / А.Х. Горфункель, Н.И. Николаев. – Л., 1980. – 88с.
913263
  Чанышев А.Н. Начало философии / А.Н. Чанышев. – Москва : Московский университет, 1982. – 184 с.
913264
  Безвенюк В. Начало формирования корпуса янычар // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 553-556. – ISSN 2078-0850
913265
  Маликов Ф. Начало формирования рабочего класса в горной промышленности Казахстана во второй половине XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маликов Ф. ; Акад. наук Казах. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Алма-Ата, 1955. – 15 с.
913266
  Крупник И.Н. Начало хороших времен / И.Н. Крупник. – М, 1989. – 332с.
913267
  Сергеева-Тютюгина Начало Храма этой жизни / Сергеева-Тютюгина, Н.Д. Берек // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 2 (24). – С. 27-45.
913268
  Пархоменко В.А. Начало христианства Руси : Очерк из истории Руси IX-X в.в. Владимира Пархоменко. – Полтава : Электр. тип. Г.И. Маркевича, 1913. – [2], VIII, 191 с.
913269
  Боровков Д. Начало царствования Ивана Грозного: по страницам летописей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
913270
  Леббок Д. Начало цивилизации и первобытное состояние человека : Умств. и обществ. состояние дикарей / Сэра Джона Леббока, чл. парламента, авт. "Доисторических времен", и пр. ... ; Под ред. Д.А. Коропчевского. – 2-е изд., испр. и доп. по 5-му англ. изд. (1889 г.). – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле, 1896. – 370, III с., 7 л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.
913271
  Лёббок Д. Начало цивилизации. Умственное и общественное состояние дикарей / Д. Лёббок; под ред. Д.А. Коропчевского. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1876. – II, 350 с.
913272
  Лужанин М. Начало человека : стихотворения, поэмы / М. Лужанин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 103 с.
913273
  Абдуллаев З.З. Начало экспансии США в Иране / З.З. Абдуллаев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 97 с.
913274
  Тихонов Николай Семенович Начало эры / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Правда, 1958. – 64с.
913275
  Силаев Б.Д. Начало юности : рассказы / Б.Д. Силаев. – Харьков : Харьковское областное изд-во, 1956. – 128с.
913276
  Майданик Р.А. Начало юридического бизнеса: маркетинговые аспекты // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 465-482. – ISBN 978-617-566-312-7
913277
  Романов В.В. Начало юридической деятельн / В.В. Романов, Г.В. Романова // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 5. – С.43-44
913278
  Чистов К.К. Начало. / К.К. Чистов. – Иркутск, 1965. – 19с.
913279
  Райчевски Г. Начало. / Г. Райчевски. – Пловдив, 1969. – 44с.
913280
   Начало. Стихи. – Саратов, 1974. – 127с.
913281
   Начало. Стихи. – Свердловск, 1974. – 115с.
913282
   Начало. Стихи мол. поэтов Черноземья.. – Воронеж, 1967. – 190с.
913283
   Начало: Повести и рассказы студ. Лит. ин-та им. А.М.Горького.. – М., 1987. – 352с.
913284
  Нефедов Н.Н. Начало: Повесть. / Н.Н. Нефедов. – Москва, 1975
913285
   Начало: Сб. работ молодых ученых.. – М., 1990. – 250с.
913286
   Начало: Сб. стихов.. – Иркутск, 1979. – 95с.
913287
  Радчун Г. Началось с ареста Антони / Г. Радчун. – М., 1971. – 191с.
913288
  Иноземцева Т.Н. Началось с огня / Т.Н. Иноземцева. – М, 1982. – 64с.
913289
  Тишев Д. Началото на историческия прелом. БЗНС-юни-септември 1923 / Д. Тишев. – София : БЗНС, 1981. – 211 с.
913290
  Нейков Н. Началото на края / Н. Нейков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1989. – 144 с.
913291
  Гончаров В.Л. Начальная алгебра / В.Л. Гончаров. – Изд. 2-е. – Москва, 1960. – 451 с.
913292
  Мартынова М.Ф. Начальная алгебра в младших классах восьмилетней школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Мартынова М.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М,, 1966. – 18л.
913293
  Гончаров В.Л. Начальная алгебра. VI-VII классы / В.Л. Гончаров. – Москва, 1955. – 448 с.
913294
  Динзе В.Ф. Начальная английская грамматика / В.Ф. Динзе. – Ленинград, 1931. – 91 с.
913295
  Оде-Васильева Начальная арабская хрестоматия / К.В. Оде-Васильева ; под ред. и с предисл. И.Ю Крачковского ; ЦИК СССР, Ленинград. ин-т живых восточных языков им. А.С. Енукидзе. – Ленинград : Институт живых восточных языков, 1926. – 44 с.
913296
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, А.М. Рогачев. – Минск, 1972. – 478с.
913297
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, М А. Рогачев. – 2-е доп. и перераб. – Минск, 1975. – 480с.
913298
  Гусак П.А. Начальная военная подготовка / П.А. Гусак, А.М. Рогачев. – М, 1981. – 270с.
913299
  Гусак П Начальная военная подготовка / П Гусак, , А.М. Рогачев. – 2-е перераб. – М, 1987. – 223с.
913300
   Начальная военная подготовка в общеобразовательной школе.. – М., 1973. – 134с.
913301
   Начальная военная подготовка по теме"Основы боевых действий и орг.-штатная структура мотострелкового отделения, взвода, роты".. – 2-е из., перераб. – Москва, 1978. – 29с.
913302
  Белоусов Н.А. Начальная военная подготовка учащихся : пед. основы / Н.А. Белоусов. – Минск : Изд-во "Университетское", 1985. – 156 с. – Библиогр. в примеч.: с. 149-155
913303
   Начальная военная подготовка.. – М., 1940. – 200с.
913304
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – М., 1979. – 304с.
913305
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – М., 1979. – 302с.
913306
   Начальная военная подготовка.. – 3-е изд., испр. – М., 1980. – 304с.
913307
   Начальная военная подготовка.. – 7-е изд., испр. – М., 1984. – 240с.
913308
   Начальная военная подготовка.. – 2-е изд. – Фрунзе, 1986. – 305с.
913309
   Начальная военная подготовка.. – 9-е изд. – М., 1987. – 253с.
913310
  Березин Н. Начальная география / сост. преп. Тениш. уч-ща Н. Березин. – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Издание И.Г. Балашова, 1909. – VII, 172 с., [232] л. ил. : ил., карты. – (Серия новых учебников)
913311
  Березин Н. Начальная география : для средних учебных заведений и высших начальных училищ / Н. Березин. – 3-е изд., значит. перераб. – Петроград : Издание Я. Башмаковых и Ко
Ч. 1 : Сведения по общей географии. Краткое описание России. – 1915. – VI, 158 с., [173] л. ил., [2] л. карт. : ил., карты
913312
  Березин Н. Начальная география : для среднеучеб. заведений с приложением задач и работ / Н. Березин. – Петроград : Издание Я. Башмакова
Ч. 2 : Азия, Африка, Америка, Австралия. – 1915. – VI, 156, 47 с., [56] л. ил., [5] л. карт. : ил., карты
913313
  Березин Н. Начальная география / Н. Березин. – Пг., 1919. – 96с.
913314
  Демков М.И. Начальная география для народной школы : 3-й и 4-й годы обучения / М.И. Демков. – Москва : Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – VIII, 131 с.
913315
  Черный Э.В. Начальная греческая хрестоматия : Связные ст. греч. и рус., для упражнения в греч. этимологии : для 3, 4 и 5 кл. гимназий : в 2 ч. / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – 3-е изд., испр. ; 1893-1894. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",
Ч. 2 : Спряжение глаголов на- и неправильных. – 1894. – [4], 148 с.
913316
  Черный Э.В. Начальная греческая хрестоматия : Связные ст. греч. и рус., для упражнения в греч. этимологии : для 3, 4 и 5 кл. гимназий : в 2 ч. / сост. Э. Черный, преп. древ. яз. в Моск. 3-й гимназии. – 5-е изд., испр. – Москва : Изд. кн. маг. В. Думнова п. ф. "Насл. бр. Салаевых",
Ч. 1 : Склонение имен и спряжение правильных глаголов на -w. – 1898. – XII, 162 с.
913317
  Селезнева Ф.Г. Начальная задача для общих систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициетами и некоторые смешанные задачи для уравнения на плоскости. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Селезнева Ф.Г.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
913318
  Месчян С.Р. Начальная и длительная прочность глинистых грунтов / С.Р. Месчян. – Москва : Недра, 1978. – 208с.
913319
  Кигурадзе И.Т. Начальная и краевые задачи для систем обыкновенных дифференциальных уравнений / И.Т. Кигурадзе. – Тбилиси
1. – 1997. – 212 с.
913320
  Сигов И.А. Начальная математика для рабочих / И.А. Сигов. – 2-е изд. – Ленинград, 1924. – 272 с.
913321
  Сигов И.А. Начальная математика для рабочих / И.А. Сигов. – Ленинград, 1924. – 198 с.
913322
  Иванов Е.А. Начальная подготовка ориентировщика. / Е.А. Иванов. – Москва, 1985. – 159с.
913323
  Коноплев М.А. Начальная подготовка стрелка-разрядника / М.А. Коноплев. – М., 1962. – 167с.
913324
  Леонов Ю.И. Начальная политическая школа / Ю.И. Леонов. – М, 1968. – 127с.
913325
  Медников А.К. Начальная стадия примесного коллоидообразования в радиационно окрашенных кристаллах галогенидов цезия : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.09 / Медников Александр Константинович ; Ленинград. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1978. – 20 с. – Библиогр.: 7 назв.
913326
  Баринов М.К. Начальная стрельба из малокалиберного спортивного оружия / М.К. Баринов ; Всесоюз. совет добровольного физкульт.-спортивного ордена Ленина о-ва промысл. кооперации "Спартак". – Москва : КОИЗ, 1957. – 79 с. : ил.
913327
   Начальная туристская и судейская подготовка в туристской секции коллектива физической культуры.. – М., 1985. – 80с.
913328
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер, преп. Моск. коммерч. ин-та... – 3-е изд. с испр. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Первая ступень : Св. 550 рис. и черт. в тексте. Диагр. магнит. сил тока. 2 цв. табл. Закладка-масштаб. – 1912. – [4], X, 523 с. : ил, + цвет. рис.
913329
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер, преп. Моск. коммерч. ин-та... – Москва ; Петроград : Изд. Т-ва "В.В. Думнов - насл. бр. Салаевых" ; [Тип. В.М. Саблина]
Втарая ступень : Механика : 239 черт. в тексте. Табл. и 2 портр. Закладка-масштаб. – 1915. – [2], II, [4], 256 с., 3 л. ил., граф. : ил., портр., черт.
913330
  Баранов П. Начальная физика : элементарн. курс проведенный преимущественно на простейших опытах / П. Баранов. – 7-е изд., пересмотр. и доп. – Берлин : Госиздат Р.С.Ф.С.Р., 1921. – 195 с.
913331
  Цингер А.В. Начальная физика : учебные пособия для школ 1 и 2 ступени / Цингер А.В. – 16-е изд. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – 408 с., [7] вклад. : ил., портр., черт., диагр.
913332
  Цингер А.В. Начальная физика / А.В. Цингер. – 17-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 416 с.
913333
  Любимов Н.А. Начальная физика в объеме гимназического преподавания : С 766-ю политипажами в тексте, задачами, репетиториумом и вопросами для упражнений : [В 2-х ч.] / [соч.] Н.А. Любимова, проф. Моск. ун-та; Лицей цесаревича Николая. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Москва : В унив. тип. (Катков)
Ч. 1. – 1876. – XII, 725 с. : ил. – Экз. без обл. и тит. л., описан по интернету
913334
  Цингер А.В. Начальная физика. Первая ступень / А.В. Цингер. – 9-е изд. – Берлин : Госиздат РСФСР, 1921. – 396с.
913335
  Цингер А.В. Начальная физика. Первая ступень / А.В. Цингер. – 10-е изд. – Москва : Пролетарий, 1923. – 397с.
913336
  Путуридзе В.С. Начальная хрестоматия персидского языка : (тексты и персидско-русский словарь) / В.С. Путуридзе ; АН СССР, Закавказский фил., Ин-т Кавказовед., Сектор Языка и Мышления. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 138 с.
913337
  Шевцов О. Начальная шкала // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  С какими проблемами столкнулся новый ВС на начальном этапе своей работы?
913338
   Начальная школа. – Москва
2. – 1949. – 620 с.
913339
   Начальная школа.. – Л.
1. – 1948. – 615с.
913340
   Начальная школа.. – М., 1950. – 916с.
913341
  Жигарев Л.В. Начальник артиллерии / Л.В. Жигарев. – Москва, 1939. – 40с.
913342
  Шехтман З.С. Начальник боепитания / З.С. Шехтман. – М., 1965. – 64с.
913343
   Начальник відділу кадрів // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38
913344
  Холмогорова Е. Начальник воздуха // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-155. – ISSN 0012-6756
913345
  Тиковенко А.Г. Начальник и подчиненный : Правовые аспекты служеб. отношений / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука и техника, 1984. – 160 с.
913346
  Коряков О.Ф. Начальник квадрата 15-85 / О.Ф. Коряков. – Тюмень, 1959. – 176с.
913347
  Лісовенко Микола Начальник козацького штабу : Кальміуська паланка славить весь Донбас // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 62-63


  Усе починалося із Запоріжжя, У тому краї, немов заговорені від забуття, живуть козацькі пісні, звичаї, незнищенна повага до нашої славетної старовини. Та й як воно могло бути інакше, якщо від твого рідного села до махновської столиці Гуляй-Поля лише 20 ...
913348
  Атаров Н.С. Начальник малых рек : рассказы / Атаров Н.С. – Москва : Правда, 1948. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 47)
913349
  Ликарчук И. Начальник нашей службы безопасности признался, что может гарантировать конфиденциальность тестовых заданий только на 70 процентов. Сказав это, он сразу уволился / разговор вела Е. Копанева // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 17 апреля (№ 69). – С. 5


  Директор Украинского центра оценивания качества образования Игор Ликарчук рассказал "Фактам" о том, на каких условиях будут проходить тестирование крымские выпускники и каких новшеств ждать абитуриентам.
913350
  Грибовський В. Начальник ногайських орд. Як Баязет-бій став ватажком Ногайського козацького війська та що з того вийшло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 41 (725) , 14-21.10.2021. – С. 40-45. – ISSN 1996-1561


  У травні 1801 року начальник приазовських ногайців Баязет приїхав у Санкт-Петербург, щоб виклопотати в Алєксандра І «милості» своєму народу. Не знаючи російської мови й законів Російської імперії, цей степовий мурза мав у своєму арсеналі лише гроші, ...
913351
  Гербачевский В.П. Начальник острова Врангеля / В.П. Гербачевский. – М, 1982. – 192с.
913352
  Космина Ю. Начальник правового управління Міноборони Володимир Кириленко:"За воєнних умов обов"язки військового юрисконсульта кардинально змінюються" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С 12-13. – ISSN 1726-3077


  Діяльність правового управління Міністерства оборони України
913353
  Рибалка А. Начальник слідчого відділу як суб"єкт доказування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 180-183
913354
  Шапошникова С.С. Начальник угрозыска / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1970. – 251с.
913355
  Платошкин М.Н. Начальник цеха / М.Н. Платошкин. – М., 1951. – 220с.
913356
  Митюрин Дмитрий Начальник чучхе : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 44-49 : Фото


  Сеул
913357
  Сорока М. Начальник штабу Поліської Січі // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 62-75
913358
  Кудірка В. Начальники / Вінцас Кудірка; переклад з литовської Т. Пушкаренко-Щербини. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 56с. – ISBN 966-8278-30-9
913359
   Начальники Генерального (Головного) штабу Збройних Сил України // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 12 (114). – С. 8-11
913360
  Гай-Нижник Начальники особистого штабу гетьмана П. Скоропадського // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 45-56
913361
  Кузьмук О. Начальники січових церков (до історії церковного устрою Нової Січі) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 566-596. – (Нова серія ; вип. 8/9)
913362
  Гончар О.Д. Начально-виховна робота з учнями в курсі зоології / О.Д. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1969. – 80с.
913363
  Яковлев Н.М. Начальное географическое картоведение : (чтение физической карті) в средней школе / Н.М. Яковлев. – Ніжин, 1957. – 164с.
913364
   Начальное знакомство с КУВТ "Ямаха".. – Новосибирск, 1992. – 44с.
913365
  Мижуев П.Г. Начальное и среднее образование в Швеции / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова ; [Журн. "Русская школа"], 1903. – [2], 44 с. – Конволют. - Перепл.: Женское образование и общественная деятельность женщин в Соединенных штатах Северной Америки / П.Г. Мижуев
913366
  Полищук Николай Самойлович Начальное и среднее образование на Правобережной Украине в 60-90-х годах XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Полищук Николай Самойлович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 27 с. – Бібліогр.: с. 26-27
913367
   Начальное народное образование в Харьковской губернии за 1914/15 учебный год.. – Х.
2. – 1918. – 99с.
913368
  Кахиани М.П. Начальное образование в Грузии в 60-70-х годах XIX века : Автореф... канд. пед.наук: / Кахиани М.П.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1964. – 21л.
913369
  Ососков А.В. Начальное образование в дореволюционной России (1861-1917) / А.В. Ососков. – М., 1982. – 208с.
913370
   Начальное образование на Китайской Восточной и Уссурийской железных дорогах. – 7 год изд. – Харбин : Тип. Китайской Восточной железной дороги
за 1912/13 учебный год. – 1914. – VII, 144 с.
913371
  Абдуллаев К. Начальное образование у зороастрийцев // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 23-27
913372
  Князев Л.Н. Начальное образование. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1989. – 383с.
913373
  Вершинин В. Начальное обучение велосипедному спорту / В. Вершинин. – Москва, 1966. – 192с.
913374
  Гиттис И.В. Начальное обучение истории. Очерки по методике преподавания истории. / И.В. Гиттис. – Л., 1940. – 243с.
913375
  Маслов В.И. Начальное обучение плаванию. / В.И. Маслов. – М., 1965. – 184с.
913376
   Начальное обучение прыжкам в воду.. – М., 1972. – 62с.
913377
   Начальное обучение.. – 2-е изд. – М.
1. – 1964. – 172с.
913378
  Михайловский М.М. Начальное руководство к изучению латинского языка / М.М. Михайловский. – Санкт-Петербург, 1908. – 319 с.
913379
  Ефименко А.Я. Начальное руководство по украинско-великорусской (русской )истории для народных школ / А.Я. Ефименко. – Харьков, 1919. – 89 с.
913380
  Полежаев Е.Ф. Начальное состояние больших полушарий и условный рефлекс : Автореф... доктора мед.наук: / Полежаев Е.Ф.; Рязан. мед. ин-т им. И.П.Павлова. – Рязань, 1965. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
913381
   Начальные геологические ресурсы углеводородов шельфа моря Лаптевых / А.Ф. Сафронов, А.И. Сивцев, О.Н. Чалая, И.Н. Зуева, А.Н. Соколов, Г.С. Фрадкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1275-1279 : рис. – библиогр.: с. 1279. – ISSN 0016-7886
913382
  Торп Д. Начальные главы дифференциальной геометрии / Д. Торп. – М., 1982. – 360 с.
913383
  Карлов Н.В. Начальные главы квантовой механики / Н.В. Карлов, Н.А. Кириченко. – Москва : Физматлит, 2004. – 360с. – ISBN 5-9221-0538-8
913384
  Маукеев Б.И. Начальные главы теории функций бикомплексного переменного / Б. И. Маукеев, М. М. Абенов. – Алматы : МТИА, 2003. – 58 с. – Библиогр.: с. 56. – ISBN 9965-9245-0-3
913385
  Толстая С.М. Начальные и конечные сочетания согласных в славянских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Толстая С.М.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1968. – 22л.
913386
  Спаркс М. Начальные навыки эриксонианского гипноза / М. Спаркс. – Новосибирск : Имидж-контакт, 1991. – 80с.
913387
  Красев А.А. Начальные народные училища Вятской губернии : Краткий очерк возникновения и постепенного развития этих училищщ за время с 1786 по 1898 г. / [Дир. нар. уч-щ А. Красев]. – Вятка : Тип. и хромолит. Маишеева, б. Куклина и Красовского, 1900. – 54 с., 10 л. ил. – Авт. указан в конце текста
913388
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 269 с.
913389
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
2. – 1791. – 334 с.
913390
  Севергин В. Начальные основания естественной истории содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
6. – 1791. – с.
913391
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и изкопаемых : В трех частях / Издано академиком Васильем Севергиным. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 1. – 1794. – 319 с.
913392
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 367 с.
913393
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
1. – 1791. – 254+167 с.
913394
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых : "Царство животных" издано акад. Николаем Озерецковским по систематическому животных расположению Г. Леске, на немецком языке писаному: 6 частей в 2-х книгах. – Санктпетербург : Императорская тип.
Кн. 2, Ч. 3, 4, 5, 6. – 1791. – 534с.
913395
   Начальные основания естественной истории, содержащие царства животных, произрастений и ископаемых. – СПб
3. – 1794. – 404 с.
913396
  Мильн-Эдвардс А. Начальные основания зоологии или уроки, содержащие в себе Анатомию, физиологию, классификацию и нравы животных : Ч. [1]-2 : пер. с фр. / соч. Милья Эдвардса ; [Предисл. издателя: Пр. А. Ловецкий]. – 1838-1839. – Москва : В тип. Августа Семена, при Императорской Медико- хирург. акад.
[Ч. 1] : [Анатомия и физиология]. – 1838. – X, III, 458, II, [1] с.
913397
  Александров Фр. Начальные основания минералогии : с 129 рис. в тексте / сост. Фр. Александровым. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1880. – 138, II с. : ил. – С 129 рис. в тексте
913398
   Начальные основания минеральной химии / сост. И. Тютчев. – Киев : б. и.
Ч. 1 : Металлоиды. – 1868. – 217 с.
913399
  Мабли Начальные основания нравоучения. – Москва, 1812. – 262 с.
913400
   Начальные основания рисовального искусства : альбом. – 39 с.
913401
  Гексли Т.Г. Начальные основания сравнительной анатомии : О классификации животных и о черепе позвоночных : пер. с англ. / Т.Г. Гёксли, проф. естеств. истории в Корол. Горн. уч-ще и проф. сравн. анатомии и физиологии в Корол. Хирург. уч-ще. – Санкт-Петербург : =В тип. Н. Тиблена и комп. (Н.А. Неклюдова), 1865. – X, 372 с. : ил.
913402
  Руссдорф Начальные основания физиологии и зоологии / Руссдорф, Мазиус. – Санкт-Петербург : Типография Торгового Дома С. Струговщикова, 1860. – 134, [8], 410, [1] с.
913403
  Кудрявцев В. Начальные основания философии / [Соч.] В. Кудрявцева. – 2-е изд. – Москва : тип. М.Г. Волчанинова, 1891. – [6], 347 с.
913404
  Столетов В.Н. Начальные основы мичуринской биологии / В.Н. Столетов. – М, 1978. – 56с.
913405
  Батте Начальные правила словесности : в 4 т. / Батте ; пер. с франц. и прибавлениями Д. Облеухов. – Москва : В Университетской типографии
Т. 3. – 1807. – 554 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, шкіра
913406
  Батте Начальные правила словесности : в 4 т. / Батте ; пер. с франц. и умножен. Д. Облеухова. – Москва : В Университетской типографии
Т. 4. – 1807. – 455 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, шкіра
913407
  Нассер Рамез Начальные приближения эффективных сейсмических моделей и применение их при сейсморазведке в нефтегазоносных районах северо-востока Сирийской Арабской Республики : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.12 / Нассер Рамез; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1979. – 22л.
913408
  Русинова Н.Г. Начальные пути ассимиляции углекислоты хемоавтотрофом Thiobacillus thiooxidans 58R. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Русинова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
913409
  Индриксон Ф.Н. Начальные работы по физике : I-IV / Ф.Н. Индриксон. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
II : Учение о жидкостях и газах ; Учение о теплоте. – 1913. – 85, [2] с. : ил.
913410
  Индриксон Ф.Н. Начальные работы по физике : I-IV / Ф.Н. Индриксон. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
IV : Учение о магнетизме и электричестве. – 1914. – 96 с. : ил.
913411
  Задорожный Г.В. Начальные размышления о NBIC-конвергенции и ее последствиях для человека // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 170-174
913412
  Смирнов А.М. Начальные сведения из физики / А.М. Смирнов. – 2-е изд. – Москва ; Петербург : Госиздат, 1923. – 170 с.
913413
  Шевченко И.Н. Начальные сведения о приближенных вычислениях / И.Н. Шевченко. – Москва, 1958. – 35 с.
913414
  Белютин Э.М. Начальные сведения о рисунке / Э.М. Белютин. – Москва : Искусство, 1954. – 39 с. : ил. – (Библиотека начинающего художника)
913415
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – Москва, 1969. – 160с.
913416
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 2-е изд. – М., 1972. – 172с.
913417
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 4-е изд, испр. – М., 1979. – 164с.
913418
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – 5-е изд., испр. – М., 1983. – 143с.
913419
  Колычева Е.Н. Начальные сведения по английскому языку / Е.Н. Колычева. – Москва, 1989. – 143с.
913420
  Белютин Э.М. Начальные сведения по живописи / Э.М. Белютин. – Москва : Искусство, 1955. – 38 с. : ил., 11 л. ил. – (Библиотека начинающего художника)
913421
  Потапов В.М. Начальные сведения по органической химии / В.М. Потапов, П.Б. Терентьев. – Москва : Высшая школа, 1975. – 103 с.
913422
  Павлов Б.А. Начальные сведения по химии / Б.А. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1938. – 176с.
913423
  Павлов Б.А. Начальные сведения по химии / Б.А. Павлов. – Изд. 3-е, перераб. – Москва : Госхимиздат, 1942. – 180 с.
913424
  Ассинг И. Начальные стадии выветривания и почвообразования на массивно-кристаллических породах : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ассинг И.; Ленинграднский гос. ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1948. – 2л.
913425
  Бойм А.Б. Начальные стадии высоковольтного импульсивного разряда и формирование электронных пучков в импульсном режиме : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойм А. Б.; МГУ. – М., 1966. – 8л.
913426
  Злобин П.Р. Начальные уроки пения : пособие при обучении пению / П.Р. Злобин. – Киев : Изд. кн. скл. Лукьяновского нар. дома ; [Тип. И.И. Чоколова], 1910. – 38 с., нот
913427
  Хайаш Ц. Начальные условия, приводящие к различным типам периодических решений уравнений Дюффинга / Ц. Хайаш, У. Нишикава. – К, 1961. – 24с.
913428
  Векуа Н.Г. Начальные училища народного образования дореволюционной Абхазии : Автореф... канд. пед.наук: / Векуа Н.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Сухуми, 1959. – 26л.
913429
  Рыбакова М.М. Начальные формы творческого воображения детей дошкольного возраста на основе изучения детского словесного творчества. : Автореф... канд. пед.наук: / Рыбакова М.М.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15 с.
913430
  Кузьмин А.Г. Начальные этапы древнерусского летописания / А.Г. Кузьмин. – М, 1977. – 406с.
913431
  Иванова Л.П. Начальные этапы истории языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 10-30. – ISBN 978-966-188-123-4
913432
  Скотникова О.И. Начальные этапы радиационного нарушения метаболизма РНК в органах облучения крыс. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.01 / Скотникова О.И.; АН СССР Ин-т биол.физики. – Пущино, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
913433
  Перова Р.С. Начальные этапы углеводного обмена у бактерий брюшного тифа и дизентерии Флекснера : Автореф... кандидата биол.наук: / Перова Р.С.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1965. – 20л.
913434
  Лапин Н.И. Начальные этапы формирования взглядов К. Маркса в цельнео научного мировоззрение : Автореф... док. филос.наук: / Лапин Н. И.; Ин-т фиолс. АН СССР. – М., 1968. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
913435
   Начальный географический атлас.. – М., 1938. – 16с.
913436
  Иноземцева В.А. Начальный курс аглийского разговорного языка / В.А. Иноземцева, Д.М. Саттон. – Москва, 1989. – 526с.
913437
  Косневски Ч. Начальный курс алгебраической топологии / Ч. Косневски. – Москва : Мир, 1983. – 304 с.
913438
  Леонтьева А.А. Начальный курс алгебры : учеб. пособие для студентов-иностранцев, готовящихся к поступлению в вузы СССР / А.А. Леонтьева, Г.Н. Жевнева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : Иркутcкий государственный университет, 1981. – 99 с. : ил.
913439
  Катцер Ю.М. Начальный курс английского языка / Ю.М. Катцер. – Москва, 1937. – 239 с.
913440
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка / В.С. Сегаль ; под ред. Х.К. Баранова. – Репринт. изд. – Киев : Чумацький Шлях, 2003. – 184 с. : табл. – На тит. л. автор : С. Сегаль. – ISBN 966-95747-8-1
913441
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка / В.С. Сегаль; под ред. Х.К. Баранова. – Репринтное издание. – Киев : Чумацький Шлях, 2006. – 184с. – ISBN 966-95747-8-1
913442
  Сегаль В.С. Начальный курс арабского языка. / В.С. Сегаль. – М, 1962. – 183с.
913443
  Анцыферов С.С. Начальный курс арифметики для школ взрослых / Анцыферов С.С. – 6-е изд. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2. – 1966. – 248 с.
913444
  Глебова И.И. Начальный курс вьетнамского языка / И.И. Глебова. – М., 1963. – 244с.
913445
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – С-Пб
Часть 3 : Европа. – 170с.
913446
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – С.-Петербург
Ч. 3. – 1909. – [2], 170 с.
913447
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – 7-е перераб. изд. – С.-Петербург : Т-во Худож. Печати
Ч. 1. – 1912. – IV, 155, [8] с.
913448
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – 8-е изд. – Петроград : Т-во Худож. Печати
Ч. 1. – 1914. – IV, 155, [8] с.
913449
  Иванов Г.И. Начальный курс географии / Г.И. Иванов. – 5-е изд. – Петроград
Ч.2 : Азия, Африка, Америка, Австралия. – 1918. – 182с.
913450
  Иванов Г.И. Начальный курс географии с хрестоматией / Г.И. Иванов. – 14-е изд., испр. и значит. доп. – Харьков
Ч.1. – 1923. – 95с.
913451
   Начальный курс географии.. – 14- е изд. – М., 1918. – 156с.
913452
  Нестеренко Т.Я. Начальный курс геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Нестеренко Т. Я.;. – Киев. – 21 с.
913453
  Карпов В. Начальный курс гистологии / В. Карпов. – 4-е испр. и доп. изд. – Петербург-Киев : Товарищество Печатня С.П. Яковлева, 1913. – VII, 222 с.
913454
  Бурлаков Л.Г. Начальный курс естествознания на основе моделирования. / Л.Г. Бурлаков. – Рига, 1990. – 59с.
913455
  Мензбир М.А. Начальный курс зоологии : применительно к программе реальных училищ : Ч. 1-2 / сост. М.А. Мензбир, проф. Императорского Московского ун-та. – 3-е изд., перераб. ; 1909-1911. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*
Ч. 1 : Позвоночные : с 268 рис., из которых 13 в краске. – 1909. – VI, II, 248 с. : ил.
913456
  Сердюкова Н.Н. Начальный курс испанского языка / Н.Н. Сердюкова, М.А. Гайлит. – М., 1964. – 247с.
913457
  Задоенко Т.П. Начальный курс китайского языка / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Муравей. – ISBN 5-89737-145-8
Ч. 1. – 2004. – 286, [2] с. – Прилож.: с. 240-260
913458
  Задоенко Т.П. Начальный курс китайского языка / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; [отв. ред. М.В. Крюков]. – Изд. 5-е испр. и доп. – Москва : Восточная книга. – ISBN 978-5-905971-94-5
Ч. 1. – 2014. – 301, [3] с. : ил., портр. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
913459
  Виноградов П. Начальный курс латинского языка / П. Виноградов. – 18-е изд. – Москва, 1917. – 292 с.
913460
  Виноградов П. Начальный курс латинского языка / П. Виноградов. – 12-е изд. – Москва, 1918. – 242с.
913461
  Афанасьев В.Г. Начальный курс научного коммунизма : для слуш. школ основ марксизма-ленинизма / В.Г. Афанасьев. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1973. – 399 с.
913462
  Афанасьев В.Г. Начальный курс научного коммунизма : для слуш. школ основ марк.-лен. / В.Г. Афанасьев. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 368 с.
913463
  Белицкий К.Я. Начальный курс немецкого языка для младших классов средних учебных заведений : Применительно к новым прогр. для гимназий, прогимназий и реал. уч-щ, утв. г. министром нар. прос. 20-го июля 1890 г. / сост. К.Я. Белицкий. – Одесса : Тип. О-ва Св. Климента, 1911. – 288 с.
913464
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. – Киев : Тип. Петра Барского, 1893. – 238 c.
913465
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. – 2-е испр. изд. – Киев : Тип. Петра Барского, 1895. – 242 c.
913466
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. – 3-е изд., испр. и доп.. – Киев, 1898. – 252 c.
913467
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского, проф. – 4-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; Тип. Петра Барского, 1900. – [4], 273 с., 44 рис.
913468
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского, проф. – 5-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; Тип. Петра Барского, 1901. – [4], 279 с., 44 рис.
913469
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. – 6-е изд., испр. и доп.. – Киев : Тип. Петра Барского, 1903. – 279 с.
913470
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского. – 7-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. м. И.А. Розова ; Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [4], 375 с., 44 ил.
913471
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / [соч.] С.Н. Реформатского. – 8-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; [Тип. И.И. Чоколова], 1907. – [4], 441 с.
913472
  Клейн И. Начальный курс органической химии / И. Клейн ; Пер. с 3-го нем. изд. А.С. Комаровского с пред. проф. К.Г. Дементьева. – Киев : Изд. "Сотрудника", 1907. – VIII, 219 с. : ил.
913473
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. – 10-е изд., испр. и доп.. – Киев : Тип. Н.Т.Корчан-Новицкого, 1911. – 449 c.
913474
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. – 12-е изд. – Киев : Книгоизд. И.И.Самоненко, 1917. – 375 с.
913475
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / С.Н. Реформатский, засл. проф. ун-та Св. Владимира. – 13-е изд. – Киев : Т-во печ. и изд. дела авт.-изд. "Голос" ; Польская тип., 1918. – 255 с. – Экз. деф., отсутств. с. 252-255
913476
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии / С.Н. Реформатский. – 16-е изд. (4-е ГИЗА). – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 467 с.
913477
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. : [соч.] С.Н. Реформатского / С.Н. Реформатский. – 9-е изд., испр. и доп.. – Киев : Изд. кн. маг. И.А. Розова ; [Тип. И.И. Чоколова], 1908. – [4], 441 с. : ил.
913478
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / [соч.] С.Н. Реформатского. – 11-е изд., испр. и доп.. – Киев : Скл. изд. в кн. маг. Т-ва Д.И. Сытина ; [Тип. И.И. Чоколова], 1913. – IV, 486 с.
913479
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 13-е изд. – К., 1918. – 255с.
913480
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 14-е изд. – Москва-Петроград : Госиздат, 1923. – 281 с.
913481
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский, проф. – 15-е изд. вновь перераб. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. – VIII, 420 с. : ил. – (Учеьные руководства для высшей школы)
913482
  Реформатский С.Н. Начальный курс органической химии. / С.Н. Реформатский. – 17-е изд. (5-е ГИЗА). – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 467 с.
913483
  Смирнов М.Т. Начальный курс педагогики / М.Т. Смирнов. – М., 1950. – 268с.
913484
  Михалевский Ф.И. Начальный курс политической экономии / Ф.И. Михалевский; [соч.] Михалевского. – [Москва] : Москвовский рабочий, 1927. – 335, [4] с.
913485
  Леонтьев А. Начальный курс политической экономии / А. Леонтьев. – М, 1932. – 367с.
913486
  Леонтьев А. Начальный курс политической экономии / А. Леонтьев. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 400 с.
913487
  Воблый К.Г. Начальный курс Политической экономии (история, теория и финансы) : пособие для коммерч., техн. училищ и для самообразования / К.Г. Воблый, проф. Киевского университета и Коммерческого ин-та. – 2-е изд. – Киев : Тип. "Прогресс", 1918. – 252, IV с.
913488
  Воинова Н.Я. Начальный курс португальского языка для институтов и факультетов иностранных языков / Н.Я. Воинова. – Москва, 1983. – 255с.
913489
  Ростовцев С.И. Начальный курс практических занятий по анатомии растений для школ и самообразованию / С.И. Ростовцев. – 3-е изд. – Москва-Петроград, 1923. – 212с.
913490
  Белоусов Н.Ф. Начальный курс практической физиологии : краткое руководство для самообучения и преподавания / Н.Ф. Белоусов. – Харьков : Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. – 80 с. : 15 оригинальн. ил. = Харьковское общество любителей природы
913491
  Броуди Лео Начальный курс программирования на языке фортр. / Броуди Лео. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 352с.
913492
  Каджазнуни Л. Начальный курс разговорного английского языка / Л. Каджазнуни. – Москва, 1994. – 232с.
913493
  Козлова Т.В. Начальный курс русского языка для делового общения = Business russian for beginners : (с комментариями на английском языке) / Т.В. Козлова, И.В. Курлова, М.В. Кульгавчук. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-086-0
Ч. 1. – 2007. – 192 с.
913494
  Козлова Т.В. Начальный курс русского языка для делового общения = Business russian for beginners : (с комментариями на англ. языке) / Т.В. Козлова, И.В. Курлова, М.В. Кульгавчук. – Москва : Русский язык. Курсы. – ISBN 978-5-88337-153-9
Ч. 2. – 2007. – 240 с.
913495
  Березин Б.И. Начальный курс С и С++ / Б.И. Березин, С.Б. Березин. – Москва : Диалог ; МИФИ, 2008. – 288 с. – ISBN 5-86404-075-4
913496
  Кочергина В.А. Начальный курс санскрита : учебник для гос. ун-тов / В.А. Кочергина ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания, МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1956. – 195с.
913497
  Рохлин В.А. Начальный курс топологии. / В.А. Рохлин. – Москва : Наука, 1977. – 487 с.
913498
  Розенбергер Карл Начальный курс физики : с 329 рисунками и цветной таблицей спектров / Карл Розенбург ; пер. со 2 нем. изд. под ред. П. Матюшенко, преп. 1 Киев. коммерч. уч-ща. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник" (Киев), 1911. – XII, 294 с.
913499
  Кронеберг А. Начальный курс физической географии / А. Кронеберг. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1909. – 105 с.
913500
   Начальный курс философии.. – 2-е изд., доработ. – М., 1967. – 319с.
913501
   Начальный курс философии.. – 2-е изд., доработ. – М., 1968. – 320с.
913502
   Начальный курс философии.. – 3-е изд., доработ. – М., 1970. – 319с.
913503
  Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики : Учебное пособие / Г.А. Медведев. – Москва : Остожье, 2000. – 267с. – ISBN 5-86095-102-7
913504
  Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики : Учебное пособие / Г.А. Медведев. – Москва : Остожье, 2000. – 267с. – ISBN 5-86095-117-5
913505
  Потушанская Л.Л. и др. Начальный курс французского языка / Л.Л. и др. Потушанская. – Москва : Высшая школа, 1985. – 256с.
913506
  Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Мирта-Принт, 1999. – 312с. – ISBN 5-7328-0020-4
913507
  Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка : [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 9-е изд., стер. – Москва : Мирта-Принт, 2008. – 331, [5] с. : ил., табл. – Текст фр., рус. – ISBN 978-5-94770-008-4
913508
  Потылицын А. Начальный курс химии. – 4-е допол. изд. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1892. – 298 с.
913509
  Потылицын А. Начальный курс химии. – 6-е допол. изд. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1897. – 311 с.
913510
  Потылицын А. Начальный курс химии. – 7-е допол. изд. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1900. – 314 с.
913511
  Дементьев К.Г. Начальный курс химии : С 109 рис. в тексте и портр. Лавуазье, Гей-Люссака, Авогадро, Жерара, Менделеева и Бутлерова / Проф. К.Г. Дементьев. – Киев : Пирог. т-во, 1907. – XII, 500 с., 6 л. портр. : ил.
913512
  Залманова М.Е. Начальный курс экономики строительства / М.Е. Залманова. – Москва, 1969. – 256с.
913513
  Маслов В.И. Начальный период Байронизма в России : (критико-билиографический очерк) / В.И. Маслов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – [4], 132 с., 2 л. портр. : ил.
913514
   Начальный период войны. – Москва, 1974. – 359с.
913515
  Богуш Е.Ю. Начальный период контрреволюционной интервенции США в Китае после второй мировой войны (1945-1947 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Богуш Е. Ю.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б), Каф-ра междунар. отнош. – Москва, 1952. – 19 с.
913516
  Богумил А.Г. Начальный период народничества в русской художественной литературе (XVI в. - 1812 г.) / Александр Богумил. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – VIII, 475 с. – Библиогр.: с. 469-479 и в подстроч. примеч.


  На тит. л. № 30211 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Константину Моисеевичу Щербине от автора Экз. № 30213 без ориг. обл. и тит. л. На с. 1 еврейская печать
913517
  Здобнов Н.В. Начальный период русской рекомендательной библиографии. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1931. – 14 с.
913518
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва
Ч.1 : Позвоночные. – 1910. – 222с.
913519
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва
Ч.2 : Безпозвоночные. – 1910. – 212с.
913520
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва
2 : Безпозвоночные. – 1912. – 212с.
913521
  Львов В.Н. Начальный учебник зоологии / В.Н. Львов. – Москва
Ч.1 : Позвоночные. – 1917. – 224с.
913522
  Чаузова Л.И. Начальный учебник русского языка. / Л.И. Чаузова. – М., 1971. – 95с.
913523
  Корольков А.Л., Матюшенко П.Т. Начальный учебник физики и химии : с 294 рис. в тексте / сост. А.Л. Корольков и П.Т. Матюшенко. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства путей сообщ.; Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1893. – [4], 250 с. : ил.


  Сост.: Матюшенко, Павел Терентьевич
913524
  Зубарев Н.М. Начальный учебник шахматной игры / Н.М. Зубарев, В.И. Панов. – Москва, 1937. – 112с.
913525
  Горбенко К. Начальный этап археологических исследований городища Дикий сад // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 2. – С. 9-25. – ISSN 1998-4634


  Полевые работы на территории Дикого Сада связаны с работой Причерноморской археологической экспедицией Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. Руководил экспедицией зав. кафедрой археологии Л.М. Славин, а его помощниками были ...
913526
  Новиков М.В. Начальный этап космических исследований в Украине // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 115-126. – ISSN 0374-3896


  Представлена и проанализирована информация об основных направлениях и важных задачах научных исследований в области изучения и использования космического пространства на начальном этапе космических исследований в Украине, а также наиболее эффективных ...
913527
  Сирык Т.Л. Начальный этап обучения английскому языку / Т.Л. Сирык. – К, 1977. – 140с.
913528
  Борисковский П.И. Начальный этап первобытного общества / П.И. Борисковский ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство государственного ордена Ленина университета имени А.А. Жданова, 1950. – 136, [4] с. – Библиогр.: с. 133-137
913529
  Голяков А.В. Начальный этап социалистических преобразований в области культуры. 1917-1925 гг. (по материалам народного просвещения в губерниях Верхней Волги) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Голяков А.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 23 с.
913530
  Маковская Начальный этап строительства органов юстиции РСФСР (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. юр.наук: / Маковская ЛП.; МВССО СССР,МГУ. – М., 1979. – 16л.
913531
  Миляков Н.В. Начальный этап формирования инвестиционного комплекса СССР. / Н.В. Миляков. – М, 1988. – 158с.
913532
   Начальный этап формирования русского национального языка.. – Л., 1961. – 256с.
913533
   Начальныя основания естественной истории содержащия царства животных, произрастений, и изкопаемых. : Царство животных издано акад. Н. Озерецковским. – В Санкт-Петербурге : Печатано в Императорской Тип.
Ч. 5. – 1791. – 68, 82, 211, 166 с. : табл.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. -картон, шкіра
913534
  Батте Начальныя правила словесности г. аббата Батте, профессора королевскаго, Академии французской и Академиии надписей и Изящных наук : в 4 т. – Москва : В Университетской типографии
Т. 2. – 1807. – 442 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, шкіра
913535
  Федотова В. Начальственная степень // Литературная газета. – Москва, 2013. – 17-23 апреля № 16. – С. 3


  Расмотрена проблема обесценивание научной аттестации. Причина - массовое проникновение в эту сферу посторонних, но влиятельных людей. Причем их сопровождает свита нечестных ученых.
913536
  Тарнопольський О.Б. Начання дорослих на курсах англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 45-52. – ISSN 1
913537
  Гибсон Р Начатки биологии / Р. Гибсон, проф. ботаники. Ливерпульского ун-та ; Пер. с англ. С.Г. Займовского. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1911. – 124 с. : ил.


  Пер.: Займовский, Семен Григорьевич (1876-1950)
913538
  Рыжков В.Л. Начатки биологии / В.Л. Рыжков. – Харьков, 1924. – 205с.
913539
  Гринъ Р. Начатки ботаники / Р. Гринъ. – Москва, 1911. – 149с.
913540
  Белоцерковский Б.В. Начатки высшей математики / Б.В. Белоцерковский, А.П. Лукашин. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 159 с. : ил.
913541
  Белоцерковский Б.В. Начатки высшей математики : для квалифицированного рабочего, мастера, изобретателя, рационализатора / Б.В. Белоцерковский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград ; Москва : Глав. ред. общетехнич. лит-ры, 1935. – 200 с.
913542
  Тихомиров Д.В. Начатки грамматики / Д.В. Тихомиров. – Москва : Тип.Дортман, 1918. – 111с.
913543
  Баев К.Л. Начатки мироведения / К. Л. Баев, В. А. Шишаков. – 5-е изд., стер. – Москва : Гостехиздат, 1955. – 124 с.
913544
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К. Л. Баев, В. А. Шишако. – 3-е изд., перераб. – Москва : Гостехиздат, 1947. – 116 с.
913545
  Баев К.Л. Начатки мироведения. / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – 6-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1958. – 128 с.
913546
  Сикорский И.А. Начатки психологии : (Из лекций, прочит. на Пед. курсах в г. Киеве) [в 1906 г.]; С 20 фигурами в тексте / Проф. И.А. Сикорский. – 2-е изд., доп. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – VI, 138 с. : ил.
913547
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-396-7
Лекція 1 : "Елементарний курс трудового права". Індивідуальне трудове право, колективне трудове право, міжнародне трудове право. – 2016. – 70, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – Бібліогр. в тексті


  У пр. № 1711159 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
913548
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / Панасюк О.Т. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-7373-17-8
Лекція 2 : Поняття трудового права (найменування трудового права, предмет трудового права, метод трудового права, система трудового права, відмежування трудового права від інших галузей, наука трудового права). – 2016. – 73, [1] с. – Сер. засн. в 2016 р. - Покажчики: с. 68-73. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 54-66


  У пр. № 1711160 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
913549
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк. – Київ : Правова єдність. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-418-6
Лекція 3 : Основні питання загальної частини трудового права: функції трудового права, джерела трудового права, принципи трудового права, суб"єкти трудового права, вчення про трудові правовідносини, вчення про трудові права. – 2017. – 87, [1] с. – На обкл. назва лекції: Основні питання загальної частини трудового права. - Сер. засн. в 2016 р.- Покажчики: с. 86-87. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 68-84


  У пр. № 1711161 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
913550
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-424-7
Лекція 5 : Вчення про трудовий договір. – 2017. – 104, [2] с. – Покажчики: с. 104. - Сер. засн. в 2016 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 48-102


  У пр. № 1716698 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. Підпис. О. Панасюк
913551
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [навч.-практ. посіб.] / О.Т. Панасюк. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Сучасне трудове право"). – ISBN 978-617-566-456-8
Лекція 10 : Індивідуальні трудові спори. – 2017. – 87, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 86. - Сер. засн. в 2016 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в дидакт. матеріалах: с. 51-83


  У пр. № 1716697 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
913552
  Панасюк О.Т. Начатки трудового права : [учеб.- практ. пособие] / О.Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність ; Алерта. – (Серия "Современное трудовое право"). – ISBN 978-617-566-471-1
Лекция 5 : Учение о трудовом договоре. – 2018. – 109, [1] с. – Сер. осн. в 2016 р. – Библиогр. в конце разд. и в дидакт. материалах: с. 51-108


  У пр. № 1716699 напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
913553
  Вейнгарт М. Начатки чешской культуры и первое чешско-церковнославянское предание о святом Вацлаве / М. Вейнгарт. – Прага, 1945. – 24с.
913554
  Фролов К. Начать и выиграть. В Томском политехническом университете заключен первый эффективный контракт с научно-педагогическим работником // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 15


  Подобная система оплаты труда ученых и преподавателей вузов действует в США, Германии, Великобритании, Франции и Китае. В Томском политехническом университете исходным ориентиром послужил стандартный договор, который предлагается в Великобритании ...
913555
  Копылова Т.А. Начать с себя / Т.А. Копылова. – М., 1987. – 126с.
913556
  Алексеев Д.Г. Начдив Иван Грязнов : [30-я стрелковая дивизия] / Д.Г. Алексеев. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1968. – 113 с. : ил. – ([Люди, события, люди])
913557
  Дарманян П.Э. Начдив Киквидзе / П.Э. Дарманян. – Волгоград, 1963. – 174с.
913558
  Бузукашвили М.И. Начдив Киквидзе / М.И. Бузукашвили. – Москва : Военное издательство, 1977. – 92 с.
913559
  Крючков Ф.И. и Смирнов П.А. Начдив Солодухин / Ф.И. и Смирнов П.А. Крючков. – Л., 1961. – 220с.
913560
  Васильчиков В.С. Начдив Щорс. (Боевой путь) / В.С. Васильчиков. – Москва, 1957. – 119с.
913561
  Іванченко Р. Наче тисячу літ живу : Поезії / Р. Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 152с. – ISBN 966-7276-26-0
913562
  Муравьев М.С. Начерательна и проективная геометрия / М.С. Муравьев. – Москва, 1960. – 324 с.
913563
  Гнатюк М. Начерк драми Івана Франка "До Бразилії": з історії нереалізованого "еміграційного" тексту / М. Гнатюк, О. Шостак // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 53-64. – ISSN 0236-1477
913564
  Голубець М. Начерк історіі українського мистецтва / М. Голубець. – Львів : З друкарні Ставропигійського інститута під управою Ю. Сидорака
Ч. 1. – 1922. – 262 с.
913565
  Лепкий Б.С. Начерк історії української літератури : [у 2 кн.] / Богдан Лепкий. – 2-е вид. справлене. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня Київ-ЛЯйпціг. – (Загальна бібліотека)
Кн. 1 : (До нападів татар). – 1923. – 336 с. : іл.
913566
  Лепкий Б.С. Начерк історії української літератури / написав Богдан Лепкий. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна. – (Загальна бібліотека)
Кн. 2 : Від нападів Татар до Котляревського. – 1923. – 272 с. : іл.
913567
  Лепкий Б. Начерк історії української літератури. Кн. 1 / Богдан Лепкий // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1991. – Вип. 5 : Начерк історії української літератури / Богдан Лепкий. – Стб. 1-272
913568
  Шульгін Я.М. Начерк Коліївщини : на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших років / написав Яків Шульгин ; [Пеpедм. М.С. Гpушевського; Пеp. М.К. Воpоного] // Розвідки про народні рухи на Україні-Руси в XVIII віці / [Вступне слово М. Грушевського]. – Накладом Наук. Тов. ім. Шевченка. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1897. – Ч. 1. – IV, [2], 219 с. – (Руська історична бібліотека ; Т. 19)
913569
  Шульгін Я.М. Начерк Коліївщини на підставі виданих і невиданих документів 1768 і близших pоків / написав Яків Шульгин ; [Пеpедм. М.С. Гpушевського; Пеp. М.К. Воpоного]. – У Львові (Львів) : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1898. – IV, [2], 219 с. – Азбучний покажчик імен особових і геогpафічних... / Уклад. П. Рондяк: с. 189-219. – Бібліогp.: с. 7-8. – (Руська історична бібліотека / видає Наукове товариство імені Шевченка ; Т. 20)
913570
  Кригер И. Начерк психологии до ужитку школьного и науки пpиватной / Иоан Кригер. – Львов : З друк. т-ва имени Шевченка, под зарядом К. Беднарского, 1879. – 112, [4] с. + 1 аpк. табл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
913571
  Сумцов М.Ф. Начерк розвитку української літературної мови / проф. М.Ф. Сумцов ; Культурно-історична бібліотека під ред. проф. Д.І. Багалія. – Харків : Вид-во "Союз" Харків. кредитного союзу кооперативів, 1918. – 40 с.
913572
  Звінський І. Начерк філософічної термінології / І. Звінський. – Черкаси : Допомога Школі, 1920. – 33c.
913573
  Листопад О.Г. Начерки до портрету Українського лісу / О.Г. Листопад. – Київ, 2001. – 100с. – ISBN 966-95792-6-0
913574
  Німенко Н. Начерки з історії створення першої археологічної карти України у 20-х роках XX с // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 72-76. – ISSN 1998-4634
913575
  Киричок А.П. Начерки з розвитку досліджень у галузі кризових комунікацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (54). – С. 81-87. – ISSN 2077-7264
913576
  Варзар В.Е. Начерки основ промислової статистики. / В.Е. Варзар. – Харків, 1930. – 301с.
913577
  Василенко В. Начерки творчого портрета Ігоря Костецького: світогляд, стиль, письмо // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Листопад - грудень (число 11/12). – С. 13-27


  Попри позицію вимушеного чи добровільного (само)вигнання, і в межах, і за межами українського літературного процесу (зокрема, й на території інших літератур, як-от німецької) Костецький намагався творити ориґінальну естетичну систему, а також якщо не ...
913578
  Чалий О.Т. Начертальна геометрія / О.Т. Чалий. – Киев; Москва, 1952. – 308 с.
913579
  Велицин Иван Начертание врачебного благоустройства или о средствах зависящих от правительства к сохранению народного здоровья. – Санктпетербург, 1795. – 234с.
913580
   Начертание грамматики российского языка : составленное по наилучшим и достовернейшим пособиям, на российском и польском языках. – Вильно : В тип. Б. Неймана, 1827. – 168 с. – Парал. тит. л., часть текста пол.
913581
   Начертание знатнейший народов света по их происхождению, распространению и языках. – Москва, 1798. – 127 с.
913582
  Крестинин Василий Начертание истории города Холмогор. – С-Пб, 1790. – 44с.
913583
  Кайданов И.К. Начертание истории Государства Российского / составленное профессором исторических наук в Императорском Царско-Сельском лицее, Императорской Академии наук корреспондентом, статским советником и кавалером Иваном Кайдановым. – Санкт-Петербург, 1829. – ХVIII, 469 c.
913584
  Оливан А. Начертание к руководству сахарным мастерам на острове Куба : Пер. с исп. / соч. Оливана. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внейшней торговлди, 1836. – [2], 59 с.
913585
  Лионне Начертание мифологии, пользу юношества обоего пола.... – Спб., 1815. – 158, 95, 18, с.
913586
  Гинкулов Я.Д. Начертание правил валахо-молдавской грамматики. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1840. – XVIII, [6], 560 с.
913587
  Вернадский Г.В. Начертание русской истории / Г.В. Вернадский. – Прага : Евразийский книгоиздат
Ч. 1 : с приложением "Геополитических заметок по русской истории" П.Н. Савицкого. – 1927. – 264 с., 4 л. карт.
913588
  Вернадский Георгий Владимирович Начертание русской истории : Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по историческим специальностям / Вернадский Георгий Владимирович. – Санкт-Петербург : Лань, 2000. – 320с. – (Мир культуры, истории и философии). – ISBN 5-8114-0272-4


  Сжатый очерк истории России, написанный с позиций "евразийства". Для ученых-историков, студентов и всех интересующихся историей России
913589
  Погодин М.П. Начертание русской истории для гимназий / соч. Погодина, проф. – 2-е изд., испр. и умноженное. – Москва : В унив. тип., 1837. – XVI, 408 с., 3 л. табл.


  Изд.: Т. 1-3 изданы Императорским Московским о-вом истории и древностей российских ; 4-6 в Университетской тип. ; Т. 7 т.: в тип Л. Степановой
913590
  Касторский М.И. Начертание славянской мифологии : составленное, для получения степени доктора философии, Михаилом Касторским, адъюнктом Императорского Санктпетербургского университета по Кафедре всеобщей истории, славянских древностей и сл. литературы. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Фишера, 1841. – [4], IV, 183 с.
913591
  Арсеньев К.И. Начертание статистики Российского государства, составленное ... Константином Арсеньевым / сост. Константина Арсеньева. – Санкт-Петербург : В тип. Воспитательн. дома
Ч. 1 : О состоянии народа. – 1818. – XXIV, 248 с.
913592
  Писарев А. Начертание художеств или правила в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре, с присовокуплением разных отрывок , касательно до художеств выбранных из лучших сочинителей А. Писаревым.. – Издано В. Антоновым. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова, 1808. – 219с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -папір
913593
   Начертание церковной истории от библейских времен до XVIII века в пользу духовного юношества.. – М., 1849. – 433с.
913594
  Рубан В. Начертание, подающее понятие, о достославном царствовании Петра Великого, с приобщением хронологической росписи главнейших дел и приключений жизни сего великого государя. – Санктпетербург, 1778. – 32с.
913595
  Перепеляк І.М. Начертання звіра : політ. поема / Іван Перепеляк. – Харків : Майдан, 2013. – 107, [3] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-372-496-6


  У пр. № 1746532 напис: Дорогому, рідному Анатолію Андрійовичу Дімарову. З побажанням доброго здоров"я і всіх гараздів. з любов"ю - І. Перепеляк. 7 серпня 2013 р. Харків
913596
  Чапек Йозеф Начертано на тучах / Чапек Йозеф. – Москва, 1986. – 302с.
913597
  Рынин Н.А. Начертательная геометрия / Н.А. Рынин. – Птгр., 1918. – 334 с.
913598
  Дорофеев Н.С. Начертательная геометрия / Н.С. Дорофеев. – Москва, 1926. – 134 с.
913599
  Шиловский И.А. Начертательная геометрия / И.А. Шиловский. – Москва, 1926. – 104 с.
913600
  Колотов С.М. Начертательная геометрия / С.М. Колотов. – Москва-Ленинград, 1933. – 208 с.
913601
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Ч.1. – Киев; Москва, 1939. – 170 с.
913602
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Ч.2. – Киев; Москва, 1939. – 172 с.
913603
  Монж Гаспар Начертательная геометрия / Монж Гаспар. – Ленинград, 1947. – 291с.
913604
  Чалый А.Т. Начертательная геометрия / А.Т. Чалый. – Киев; Москва, 1949. – 420 с.
913605
  Глаголев Н.А. Начертательная геометрия / Н.А. Глаголев. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1953. – 220 с.
913606
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва, 1954. – 356 с.
913607
  Крылов Н.Н. Начертательная геометрия / Н.Н. Крылов. – Москва, 1959. – 367 с.
913608
  Хаскин А.М. Начертательная геометрия / А.М. Хаскин. – Киев, 1959. – 14 с.
913609
  Панкратов А.А. Начертательная геометрия / А.А. Панкратов. – Москва, 1959. – 204 с.
913610
  Караулов А.Н. Начертательная геометрия / А.Н. Караулов. – Ленинград
3. – 1960. – 266 с.
913611
  Брилинг Р.С. Начертательная геометрия / Р.С. Брилинг. – Х., 1962. – 217 с.
913612
   Начертательная геометрия. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев
Вып. 1. – 1962. – 12 с.
913613
   Начертательная геометрия. – Ленинград
Вып. 1. – 1962. – 64 с.
913614
   Начертательная геометрия. – Киев
Вып. 2. – 1962. – 36 с.
913615
   Начертательная геометрия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 420 с.
913616
  Борисов Д.М. Начертательная геометрия / Д.М. Борисов. – Л., 1964. – 68 с.
913617
  Борисов Д.М. Начертательная геометрия / Д.М. Борисов. – Л., 1964. – 44 с.
913618
  Норкин К.А. Начертательная геометрия / К.А. Норкин, П.Ф. Долебандо. – Одесса, 1965. – 36 с.
913619
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва, 1968. – 424 с.
913620
  Кузнецов Н.С. Начертательная геометрия / Н.С. Кузнецов. – М., 1969. – 496с.
913621
  Афанасьев А.Ф. Начертательная геометрия : точка, прямая, плоскость : программированное учеб. пособ. / А.Ф. Афанасьев ; ред. В.В. Прокофьев ; Московский химико-технологический ин-т, Кафедра начертательной геометрии и машиностроительного черчения. – Москва, 1969. – 88 с.
913622
  Русскевич Л Н. Начертательная геометрия / Л Н. Русскевич; Н.Л Рускевич. – 2-е , перераб. и доп. – К., 1970. – 392 с.
913623
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников, М.Я. Громов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1973. – 416 с.
913624
  Фролов С.А. Начертательная геометрия / С.А. Фролов. – Москва, 1978. – 239с.
913625
  Юранс В.Ю. Начертательная геометрия / В.Ю. Юранс. – Рига, 1983. – 103 с.
913626
  Бубенников А.В. Начертательная геометрия / А.В. Бубенников. – Москва : Высшая школа, 1985. – 288 с.
913627
  Филиппов П.В. Начертательная геометрия / П.В. Филиппов. – Ленинград, 1986. – 124 с.
913628
  Виноградов В.Н. Начертательная геометрия / В.Н. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 238с.
913629
  Лазариди К.Х. Начертательная геометрия / К.Х. Лазариди. – М., 1990. – 286с.
913630
  Островский А.И. Начертательная геометрия в популярном изложении. / А.И. Островский. – М., 1953. – 224с.
913631
  Аносов В.Я. Начертательная геометрия в применении к химическим диаграммам тройных и четверных систем / В.Я. Аносов ; АН СССР, Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 176 с. – Библиогр.: с. 175-176
913632
  Куликов А.С. Начертательная геометрия в применении к черчению, конструированию и проектированию. (Учеб. пособие для втузов). / А.С. Куликов. – М., 1959. – 323с.
913633
  Липкин А.Е. Начертательная геометрия в чертежах. Пособие для студентов пед. ин-тов. / А.Е. Липкин. – М., 1964. – 128с.
913634
   Начертательная геометрия и ее приложения. – Саратов
Вып. 3. – 1979
913635
   Начертательная геометрия и инженерная графика. – Алма-Ата, 1985. – 81 с.
913636
   Начертательная геометрия и инженерная графика.. – Свердловск, 1975. – 94с.
913637
   Начертательная геометрия и машинная графика в практике решения инженерных задач : Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Омск, 1986. – 111с.
913638
  Вальцгефер В.Л. Начертательная геометрия и машиностроительное черчение / В.Л. Вальцгефер. – Москва, 1950. – 136с.
913639
   Начертательная геометрия и машиностроительное черчение. – Москва
1. – 1951. – 52 с.
913640
   Начертательная геометрия и машиностроительное черчение. – Москва
2. – 1952. – 75 с.
913641
  Вальцгефер В.Л. Начертательная геометрия и машиностроительное черчение / В.Л. Вальцгефер. – Изд. 4-е. – Москва
1. – 1953. – 72с.
913642
  Зеленин Е.В. Начертательная геометрия и черчение / Е.В. Зеленин. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 524 с.
913643
  Буймола Г.Л. Начертательная геометрия и черчение / Г.Л. Буймола. – Москва, 1966. – 36 с.
913644
  Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение / А.А. Чекмарев. – М., 1987. – 399 с.
913645
  Зеленин Е.В. Начертательная геометрия и черчение для техникумов / Е.В. Зеленин. – Москва-Ленинград, 1950. – 552 с.
913646
   Начертательная геометрия и черчение.. – Алма-Ата, 1981. – 88с.
913647
  Филиппов П.В. Начертательная геометрия многомерного пространства / П.В. Филиппов. – Л, 1979. – 280с.
913648
  Жекулина Г.Д. Начертательная геометрия неевклидовых пространств с распадающимся абсолютом на метризованных афинных плоскостях : Автореф... кад. физ. мат.наук: / Жекулина Г. Д.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 13л.
913649
  Норкин К.А. Начертательная геометрия с применением принципов программированного обучения / К.А. Норкин. – Одесса, 1967. – 202с.
913650
   Начертательная геометрия.. – 4-е изд., испр. и доп. – К., 1968. – 112с.
913651
   Начертательная геометрия.. – Свердловск
1. – 1969. – 63с.
913652
  Котов И.И. Начертательная геометрия. / И.И. Котов. – М., 1970. – 383с.
913653
   Начертательная геометрия.. – Свердловск, 1971. – 112с.
913654
   Начертательная геометрия.. – Свердловск
1. – 1971. – 56с.
913655
  Котов И.И. Начертательная геометрия. / И.И. Котов. – М., 1973. – 200с.
913656
  Фролов С.А. Начертательная геометрия. / С.А. Фролов, М.В. Покровская. – Минск, 1986. – 206с.
913657
  Морозов П.К. Начертательная геометрия. Метод. указ. / П.К. Морозов. – Москва, 1956. – 31с.
913658
  Попов Н.А. Начертательная геометрия. Метод. указ. и контр. задания / Н.А. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1951. – 64 с.
913659
  Малышев А.С. Начертательная геометрия. Сборник задач / А.С. Малышев, Л.А. Зибенгар. – Москва, 1965. – 199 с.
913660
   Начертательная геометрия: Уч. пособ. для студ. инж. фак.. – 2-е изд., перераб. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
913661
  Фомичева Э.А. Начинаем вязать спицами и крючком / Э.А. Фомичева. – М, 1991. – 93с.
913662
  Жалдак М Начинаем диалог с ЭВМ / М Жалдак, , Н.В. Морзе. – Киев : Выща школа, 1989. – [16] с.
913663
  Козырева И.В. Начинаем изучать немецкий язык / И.В. Козырева, О.Г. Козьмин. – М, 1988. – 272с.
913664
  Стейн Г. Начинаем изучать французский : учебное пособие / Гейл Стейн ; [отв. ред. Л.В. Забродина]. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. – XXII, 425, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-17-040711-8
913665
   Начинаем летать по правилам : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 38-40 : Фото
913666
  Мартенссон А. Начинаем мастерить из древесины / А. Мартенссон. – Москва, 1981. – 62с.
913667
  Чеповецкий Е.П. Начинаем представление / Е.П. Чеповецкий. – К, 1988. – 220с.
913668
  Викторов А.В. Начинаем эстрадный концерт / А.В. Викторов. – Москва, 1974. – 47с.
913669
  Бейлин А.М. Начинается день / сост. А.М. Бейлин. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 264 с.
913670
  Евсеенко И.И. Начинается осень / И.И. Евсеенко. – Воронеж, 1974. – 129с.
913671
   Начинается от порога. – М., 1983. – 177с.
913672
  Сердюков Н.Н. Начинается с меня / Н.Н. Сердюков. – Минск, 1983. – 189с.
913673
  Козлов В.А. Начинается с человека: человеч. фактор и соц. стр-ве: итоги и уроки 30-х годов / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1988. – 251с.
913674
  Гриненко М.Ф. Начинайте день с зарядки!.. / М.Ф. Гриненко, Г.С. Решетников. – М., 1981. – 64с.
913675
  Зорин М. Начиналась война... / М. Зорин. – Рига, 1974. – 494с.
913676
  Сито Ф. Начиналась жизнь : повести и рассказы / Файвл Сито ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1958. – 251 с.
913677
  Андрющенко С.А. Начинали мы на Славутиче / С.А. Андрющенко ; лит. запись А. Полянского. – Москва : Воениздат, 1979. – 288 с. : ил. – (Военные мемуары)
913678
  Ланевский Г Начиналось с подполья / Г Ланевский. – Минск, 1991. – 174с.
913679
  Ермолаев Ю.И. Начинать жизнь не просто / Ю.И. Ермолаев. – М., 1981. – 187с.
913680
  Зубенко И.А. Начинаю жить / И.А. Зубенко. – М, 1972. – 264с.
913681
  Почукаев М.И. Начинающему граверу / М.И. Почукаев. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1971. – 48 с.
913682
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1966. – 160с.
913683
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 3-е изд. – М., 1967. – 176с.
913684
  Панфилов Н.Д. Начинающему кинолюбителю. / Н.Д. Панфилов. – 4-е изд. – М., 1971. – 240с.
913685
  Алпатов В.В. Начинающему натуралисту-биологу / В.В. Алпатов ; Моск. о-во испытателей природы. – Москва : МГУ, 1961. – 52 с. – Библиогр. в конце разделов. – (Среди природы ; вып. 52 [1])
913686
   Начинающему ползователю IBM PC.. – Киев, 1994. – 63 с.
913687
  Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю / В.И. Галкин. – Минск, 1983. – 223 с.
913688
  Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю / В.И. Галкин. – 2-е изд. перераб. доп. – Минск, 1989. – 304 с.
913689
  Городецкий Л.Н. Начинающему рационализатору / Л.Н. Городецкий, Д.Д. Крашенникова. – Днепропетровск, 1978. – 264с.
913690
  Озерский И.З. Начинающему учителю истории: Из опыта работы / И.З. Озерский. – Москва, 1989. – 208 с.
913691
  Смирнов Г.Б. Начинающему художнику : о рисовании с натуры / Г.Б. Смирнов, А.М. Соловьев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 99, [9] с.
913692
  Бернштейн Б.М. Начиная знакомиться с историей искусства... Зачем нужно знать историю искусства / Б.М. Бернштейн. – Москва : Советский художник. – (Беседы об искусстве ; вып. 13)
Вып. 13. – 1963. – 63 с. : ил.
913693
  Скороходов М.А. Начиная с этого дня / М.А. Скороходов. – М., 1956. – 48с.
913694
  Иванова К. Начини на глаголното действие съвременний български език / К. Иванова. – София, 1974. – 146с.
913695
  Семенов М.Г. Начинка для пирога. / М.Г. Семенов. – Москва, 1987. – 238с.
913696
  Резник С. Начисление бюджетной розницы. / С. Резник. – К., 1939. – 63с.
913697
   Начисление единого взноса и применение понижающего коэффициента / С. Кепина, О. Клижевская, А. Роговец, В. Боршовская // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 40 (848), октябрь. – С. 6-29
913698
  Закладной В.С. Начисление заработной платы рабочим и служащим совхозов / В.С. Закладной. – М, 1970. – 192с.
913699
  Толмачев И.Л. Начисление и учет зарплаты в вузах НИИ на ЭВМ 3-го поколения / И.Л. Толмачев. – М., 1980. – 96с.
913700
  Николаев Ю.И. Начистоту / Ю.И. Николаев. – Южно-Сахалинск, 1974. – 111с.
913701
  Никольский Ю.Д. Начнем все с начала. / Ю.Д. Никольский. – Рига, 1972. – 199с.
913702
  Чернова Т. Начнем издалека? Российские вузы присматриваются к дистанционному обучению // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 12


  В передовых странах все больше средств вкладывают в развитие электронного образования. К примеру, в Южной Корее созданы десятки киберуниверситетов, а Великобритания уже потратила на e-learning 8 млрд фунтов стерлингов, и это не предел. В России ...
913703
  Филимонов Л.А. Начнем с дождя... / Л.А. Филимонов. – М, 1980. – 191с.
913704
  Шильгави В.П. Начнем с игры / В.П. Шильгави. – М., 1980. – 79с.
913705
  Лагунов К.Я. Начнем сначала / К.Я. Лагунов. – М, 1991. – 399с.
913706
  Ленч Л.С. Начнем сначала! / Л. Ленч ; [худож. М.Р. Левина]. – Москва : Искусство, 1986. – 173 с.
913707
  Жук Т.В. Начни общаться! Современный русско-японский суперразговорник / [Т.В. Жук]. – Москва : Эксмо, 2011. – 415, [1] с. : ил. – На обл. и тит. л. авт. не указан. – (Современній суперразговорник). – ISBN 978-5-699-50795-5
913708
  Коробенникова Ю. Начни с добрых дел! / Юлия Коробенникова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 23 (161). – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  О привлечении волонтеров к библиотечному обслуживанию населения (опыт библиотек России).
913709
  Козин М.Д. Начни с себя / М.Д. Козин. – Л., 1987. – 62с.
913710
  Гончаров Э.В. Начни с себя / Э.В. Гончаров. – Краснодар, 1989. – 95с.
913711
   Начни с себя!.. : Из современной советской поэзии. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 349с.
913712
   Начни с себя: Из совр. сов. поэзии.. – 2-е изд., 1987. – с.
913713
   Начните год с карнавала // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 28-34 : фото
913714
  Наджафов Н.Г. Начно-литературная деятельность Салмана Мумтаза. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Наджафов Н.Г.; АН Азебр.ССР.Ин-т литературы. – Баку, 1975. – 36л.
913715
  Рингис А. Наш Bookварь // Фокус : еженедельник / ООО "Издательство Фокус". – Киев, 2010. – № 10 (173). – С. 40-41. – ISSN 2075-7093


  Вместо стопки бумажных книг - электорнный учебник.Украинские школьники первыми в мире могут отказаться от тяжеленных портфелей
913716
  Ферсман А.Е. Наш автопробег по Южному Уралу / А.Е. Ферсман, В.И. Крыжановский. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1936. – 120 с.
913717
   Наш адрес - КазГУ. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
913718
  Горелкин Е.Е. Наш адрес - Советский Союз / Е.Е. Горелкин, И.Н. Ровнягин. – М, 1980. – 156с.
913719
  Чише К.Х. Наш аквариум / К.Х. Чише. – Москва, 1987. – 93 с.
913720
  Ферсман А.Е. Наш апатит / А.Е. Ферсман. – Москва, 1968. – 136с.
913721
  Щербак Ю. Наш аргумент - високий дух Майдану // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 березня (№ 13). – С. 1, 2


  Виступ Надзвичайного і Повноважного посла України, письменника Юрія Щербака на міжнарордній конференції "Солідарність з Україною через 25 років після перемоги "Солідарності"(Польща, Ясьонка, 15 березня 2014 р.)
913722
  Могилевский Б.Л. Наш Артем / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1980. – 238с.
913723
  Хоринская Е.Е. Наш Бажов / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1982. – 111с.
913724
  Хоринская Е.Е. Наш Бажов / Е.Е. Хоринская. – Свердловск, 1989. – 108 с.
913725
  Журавель Марина Наш бал у Монте-Карло : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 56-57
913726
  Федорів Т.Ф. Наш Бандера / Тарас Федорів. – Івано-Франківськ ; Старий Угринів : Нова Зоря, 2008. – 88 с., [2] арк. фотоіл. – До 100-літнього ювілею Провідника ОУН. – ISBN 978-966-398-034-8
913727
  Максяшев П.Ф. Наш Белинский / П.Ф. Максяшев. – 2-е изд. – Саратов, 1977. – 191с.
913728
  Максяшев П.Ф. Наш Белинский / П.Ф. Максяшев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саратов-Пенза, 1986. – 237с.
913729
  Рост В. Наш Большой : один день из жизни театра / В. Рост. – М, 1977. – 62с.
913730
  Борзенко С.А. Наш Буденный / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1982. – 127 с., [8 л. ил.]. – (Герои Советской Родины)
913731
  Медведев Дмитрий Анатольевич Наш будущий президент. Д.А. Медведев намерен продолжить политику В.В. Путина и не станет перераспределять полномочия президента и премьера : [интервью с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым] // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
913732
  Панченко А. Наш Булгаков // Сегодня. – Киев, 2018. – 24 мая (№ 89). – С. 34-35


  "В этом проекте мы устроим настоящую «булгакиаду»: расскажем о церквях, связанных с писателем, учебных и медицинских заведениях, кино и театральных постановках «по Булгакову». Побываем на могилах родителей Михаила Афанасьевича. И еще - обязательно ...
913733
  Ицкова А.И. Наш быт глазами врача / А.И. Ицкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 142с.
913734
  Максяшев П.Ф. Наш В.Г. Белинский / П.Ф. Максяшев. – Пенза, 1961. – 127с.
913735
  Лейснер Наш век / Лейснер
2, кн. 3,4,5. – с.
913736
  Маценко П. Наш великий диригент // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 138/139, липень/серпень : липень/серпень. – С. 20-23


  Пам"яті Миколи Малька.
913737
  Дзюба І. Наш великий друг Мікулаш Неврлі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 34-37. – ISSN 0236-1477
913738
  Арошенко М.М. Наш взрослый детский дом : повесть-исповедь [о днепропетр. клубе "Взрослый дет. дом"] / Арошенко М.М. – Днепропетровск : Проминь, 1990. – 173, [2] с., [8] л. ил.
913739
  Мигаль Й. Наш вибір - незалежна Україна / Йосип Мигаль. – [Б. м.], 2010. – 28 с.
913740
  Скопенко В. Наш випускник повинен відповідати найвищим вимогам часу // Київський університет, 2000. – №6
913741
   Наш вожатий - комсомол.. – К., 1958. – 56с.
913742
   Наш Воскрекас: Ст. , оповід., вірші, спогади про Сергія Воскрекасенка. – К., 1990. – 313с.
913743
  Корпанюк М. Наш вчитель і співрозмовник // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 5-6. – ISBN 978-617-640-323-4
913744
  Россошанский В.И. Наш Гагарин / В.И. Россошанский. – Саратов, 1989. – 157с.
913745
  Сом М. Наш Галаган // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2012. – 13 грудня (№ 48). – С. 15


  До 130-річниці від дня народження Миколи Галагана. Микола Михайлович Ґалаґан — український громадсько-політичний діяч, публіцист, член Української Центральної Ради.
913746
  Ару Карл Наш генерал : крат. биогр. очерк о Лембите Пэрне / Ару Карл, Паульман Ф.И. – Таллин : Ээсти раамат, 1983. – 126 с., [12] л. ил.
913747
   Наш гениальный земляк И.В.Мичурин и его вклад в биологическую науку.. – Тамбов, 1949. – 23с.
913748
  Гречило А.Б. Наш герб : укр. символи від княжих часів до сьогодення : [альбом] / Андрій Гречило, текст ; Богдан Завітій, упорядкування й заг. ред. ; [пер. з англ. В. Шевадуцька ; Укр. культур. фонд]. – Київ : Родовід, 2018. – 399, [1] с. : фотоіл. – Резюме парал. укр., англ. мовами. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7482-20-7
913749
  Вовчок О.Н. Наш герб и флаг / О.Н. Вовчок. – Одесса, 1973. – 8с.
913750
   Наш герб і прапор - світоч миру.. – Київ, 1960. – 48с.
913751
   Наш гість - Фідель Кастро Діас-Баларт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  В КНУ відбулася зустріч ректора Л.В. Губерського з Фіделем Кастро Діас-Балартом, сином лідера кубинської революції,дійсним членом Академії наук Куби, доктором фізико-математичних наук, який перебував з офіційним візитом в Україні на запрошення ...
913752
  Кравченко Л. Наш головний штурман // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 58-59. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено професійний шлях ветерана праці, співробітника Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка Лілії Дмитрівни Гонтаренко, з нагоди 70-річчя від дня її народження та 45-річчя роботи у бібліотеці.
913753
  Малей Антонина Наш голос : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-14 : Фото
913754
  Малей А. Наш голос // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-12.


  Володимир Гришко - відомий у всьому світі тенор. Уже два роки - радник Президента України з питань культури
913755
  Бондаренко О. Наш гордий злет, відродження останнє не зупинити й кров"ю не залить! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 вересня (№ 31). – С. 3


  Роздуми над п"ятитомником вибраних творів Івана Низового "Бути - народом!"
913756
  Глебов Ю.Ф. Наш город / Ю.Ф. Глебов. – Иваново, 1951. – 42с.
913757
  Мамешин Е.Д. Наш город / Е.Д. Мамешин. – Хабаровск, 1958. – 52 с.
913758
  Сидорова И.В. Наш город : Рассказы из истории города Горького / И.В. Сидорова. – Горький, 1974. – 159с.
913759
  Коверда П.Т. Наш город Артемовский / П.Т. Коверда, А.И. Брылин. – Свердловск, 1966. – 106 с.
913760
   Наш город.. – Новосибирск, 1967. – 52с.
913761
  Уайлдер Т. Наш городок / Т. Уайлдер. – М, 1979. – 72с.
913762
  Шапиро И.А. Наш графитовый гигант / И.А. Шапиро. – М.-Л., 1932. – 40с.
913763
   Наш дарунок Чорногорії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 109 : фото
913764
  Неклюдова О.С. Наш двор / О.С. Неклюдова. – М., 1955. – 224с.
913765
   Наш девиз - поиск: путеш.. – М., 1987. – 184с.
913766
   Наш девиз - ускорение.. – Одесса, 1986. – 88с.
913767
   Наш девиз : Всеукраинский научно-теоретический журнал. – Киев, 2003-
№ 1-2 : Материалы международной научно-практ.конф."Социал-демократия и социальная политика:европейский опыт и украинские перспективы" (Киев,22-23 ноября 2003 года). – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
913768
  Шестопал М.М. Наш девіз -- братерство / М.М. Шестопал. – К., 1964. – 66с.
913769
  Чайка В. Наш девіз: "Я люблю своє місто" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.21-22


  Виступ Рівненського міського голови
913770
  Мацюк Наш девіз: дружба і братерство. / Мацюк, в.Я. – К., 1975. – 19с.
913771
   Наш Девятнадцатый век : Книга для чтения в 2-х томах. – Москва : Центр. – ISBN 5876670049, 5876670022
Т.2. – 1995. – 464с
913772
   Наш девятнадцатый век: Книга для чтения : в 2- х т. – М.
Т.1. – 1995. – 464с.
913773
  Радзинский Э.С. Наш Декамерон / Э.С. Радзинский. – М, 1990. – 238с.
913774
  Кириллов С.А. Наш Демьяныч (к 80-летию со дня рождения члена-корреспондента НАН Украины В.Д. Присяжного) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-104. – ISSN 1027-3239


  6 марта исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося ученого в области физической и неорганической химии, основателя и бессменного директора (1996-2013) Межведомственного отделения электрохимической энергетики НАН Украины члена-корреспондента НАН ...
913775
  Шарофетдинова М. Наш день - Татьянин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 1726-667Х
913776
  Шарофетдинова М. Наш день - Татьянин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 91-92. – ISSN 1726-667Х
913777
   Наш день хорош.. – Челябинск, 1961. – 71с.
913778
  Смердов А.И. Наш день. / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1953. – 111с.
913779
  Паладій Лазар Наш діалог із виборцями // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 12-13


  Районна рада V скликання з перших днів свого існування прагне працювати прозоро, відповідно до законодавства. Ми виходили з того, що треба не розділяти владу на виконавчу й законодавчу, а працювати на інтереси людей і розвиток нашого району. Такий ...
913780
   Наш дім - наш храм. – К., 1989. – 102с.
913781
  Торецька Т.К. Наш дім / Т.К. Торецька. – К, 1989. – 269с.
913782
   Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – 327, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 321-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-357-0
913783
  Наєнко М. Наш Дімаров: "Чи будуть люди?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)
913784
  Наєнко М. Наш Дімаров: "Чи будуть люди?" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
913785
  Малишко В.А. Наш добрий дім / В.А. Малишко. – Київ, 1978. – 111с.
913786
  Одинец М.С. Наш добрый сосед и друг / М.С. Одинец. – Киев, 1976. – 199с.
913787
  Радкевич Е.А. Наш дом - Земля / Е.Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 208с. – (Эврика)
913788
  Радкевич А Е. Наш дом - Земля / Е.Радкевич. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 206с. – (Эврика)
913789
  Смирнов С.В. Наш дом / С.В. Смирнов. – Москва, 1949. – 41с.
913790
  Пришвина В.Д. Наш дом / В.Д. Пришвина. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 334 с.
913791
  Жуков К. Наш дом / К. Жуков, В. Федоров. – Москва, 1977. – 120 с.
913792
   Наш дом. – Москва : Реклама, 1987. – 64с.
913793
   Наш дом. – М.
3. – 1990. – 32с.
913794
  Школенко Ю.А. Наш дом биосфера / Ю.А. Школенко. – М, 1988. – 61с.
913795
   Наш дом на Пушечной: Дни и годы Центр. ордена Дружбы народов Дома работн. искусств СССР.. – М., 1986. – 350с.
913796
   Наш дом наш быт.. – М.
1-2. – 1992. – 128с.
913797
   Наш дом наш быт.. – М.
2. – 1992. – 128с.
913798
   Наш дом наш быт.. – М.
3. – 1993. – 128с.
913799
  Смит Роберт Наш дом планета Земля : Полемические очерки об экологии человека / Смит Роберт. – Москва : Мысль, 1982. – 382с.
913800
   Наш дом, или Как отремонтировать квартиту. – Саратов, 1990. – 263с.
913801
   Наш дом, наш быт.. – М., 1993. – 128с.
913802
  Григорьев Е.А. Наш дом. / Е.А. Григорьев. – Москва, 1966. – 122с.
913803
   Наш дом.. – М., 1988. – 463с.
913804
   Наш дом.. – М., 1989. – 494с.
913805
   Наш дом: Книга о семье и для семьи.. – Кишинев, 1989. – 285с.
913806
   Наш Донбасс.. – К., 1955. – 204с.
913807
  Дяченко В. Наш дорогий Терентійович... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 3 серпня (№ 27/28). – С. 18


  До 100-річного ювілею Миколи Шаповала, українського письменника та поета.
913808
   Наш дороговказ. – Ужгород, 1971. – 119с.
913809
   Наш дорогой Ильич.. – М., 1969. – 224с.
913810
  Гранин Д.А. Наш дорогой Роман Авдеевич / Д.А. Гранин. – Л, 1991. – 63с.
913811
  Мороз В.І. Наш досвід боротьби за високий урожай бавовни / В.І. Мороз, Н.С. Якименко. – К.-Х., 1939. – 28с.
913812
   Наш досвід застосування композиції Onyx при емболізації артеріовенозних мальформацій / В.О. П"ятикоп, Ю.О. Котляревський, І.О. Кутовий, Ю.Г. Сергієнко, А.О. Пшеничний // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 38-48. – ISSN 2304-9359
913813
   Наш досвід застосування технічних засобів та програмованого навчання. – Київ, 1968. – 80с.
913814
   Наш досвід надання спеціалізованної хірургічної допомоги при пошкодженнях серця / В.В. Бойко, П.М. Замятін, І.В. Полівенок, О.В. Бучнєва, Д.П. Замятін // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 299-305. – ISSN 2413-7944
913815
   Наш досвід у вирішенні проблемних питань збереження життя і здоров"я надзвичайно недоношених немовлят / О.С. Яблонь, Д.Ю. Власенко, Т.І. Антонець, О.А. Моравська, Н.М. Любаренко, К.Т. Берцун, Д.П. Сергета // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 25-30. – ISSN 2226-1230
913816
  Онищенко М.К. Наш досвід швидкісного сталеваріння з застосуванням кисню / М.К. Онищенко. – Київ, 1956. – 28 с.
913817
  Квіт С. Наш Драгоманов // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 53-55. – ISSN 0130-5263


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
913818
  Стрельцова В.Б. Наш друг- природа / В.Б. Стрельцова. – М., 1985. – 113с.
913819
   Наш друг - бег.. – М., 1972. – 135с.
913820
  Железный А.И. Наш друг - грампластинка / А.И. Железный. – К, 1989. – 280с.
913821
  Белькович В.М. Наш друг - дельфин / В.М. Белькович, С. Клейненберг, А. Яблоков. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 336 с. : ил. – (Эврика)
913822
  Геллер Е.М. Наш друг - игра / Е.М. Геллер. – Минск, 1978. – 95 с.
913823
  Печенко М.Ф. Наш друг - книга. / М.Ф. Печенко. – Минск, 1989. – 71с.
913824
   Наш друг - компьютер. – Москва : Кн.палата, 1990. – 84с. – (Беседы о книгах)
913825
   Наш друг - природа.. – Ужгород, 1976. – 214с.
913826
  Нужний В.Ф. Наш друг - радіо / В.Ф. Нужний, В.Л. Щербатюк. – К., 1965. – 96с.
913827
   Наш друг - театр: Рассказ об истории, жизни и работе делегат. собрания Ленинг. театра юн. зрит.. – Л., 1982. – 142с.
913828
   Наш друг - телевидение. – Москва
Вып. 3. – 1983
913829
   Наш друг - телевидение: Мастера сов. культуры о ТВ.. – Москва
2. – 1978. – 229с.
913830
   Наш друг - телевидение: Мастера сов. культуры о ТВ.. – Москва
2. – 1980. – 223с.
913831
  Калинченко А.И. Наш друг "Максим" / А.И. Калинченко. – М : Молодая гвардия, 1943. – 19 с.
913832
  Круглов Г.Е. Наш друг автомобиль / Г.Е. Круглов, П.Д. Дудко. – Минск, 1980. – 208с.
913833
   Наш друг Болгария. – Орджоникидзе, 1966. – 32с.
913834
  Башкатов Б.А. Наш друг Болгария / Б.А. Башкатов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 96с.
913835
  Михайлов Р.М. Наш друг из далекой страны / Р.М. Михайлов. – Л., 1954. – 327с.
913836
  Мальований М.С. Наш друг і помічник. / М.С. Мальований, С.А. Кіперман. – К., 1975. – 47с.
913837
   Наш друг Китай.. – Москва, 1959. – 631с.
913838
   Наш друг книга.. – К., 1977. – 208с.
913839
  Вакулюк П.Г. Наш друг лес / П.Г. Вакулюк. – Киев : Реклама, 1983. – 224 с. : 16 ил.
913840
  Галенович Юрий Наш друг Лю Шаоци // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 191-200. – ISSN 0869-44435


  К 110-летию со дня рождения и 40-летию гибели политического лидера Китая.
913841
  Набатов Г.О. Наш друг Люсьен. / Г.О. Набатов. – Свердловск, 1963. – 95с.
913842
  Воеводин Е.В. Наш друг Олег / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1962. – 255с.
913843
  Григорьев Н.Ф. Наш друг природа / Н.Ф. Григорьев. – М, 1985. – 239с.
913844
  Войскунский Е.Л. Наш друг Пушкарев / Е.Л. Войскунский. – Москва, 1960. – 191с.
913845
  Цагараев М.Н. Наш друг Саго : повесть, рассказы / Максим Цагараев ; пер. с осет. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 294 с.
913846
  Яковлев Н.Н. Наш друг Стара-Загора / Н.Н. Яковлев. – Куйбышев, 1967. – 90с.
913847
  Соскин А.М. Наш друг футбол / А.М. Соскин. – М., 1963. – 96с.
913848
  Рябов В.Ф. Наш духовный мир / В.Ф. Рябов. – Л., 1987. – 156с.
913849
  Смирнов С. Наш заморский классик // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2 (992). – С.110-113. – ISSN 0130-1640
913850
  Осадчий В.М. Наш зеленый дом / В.М. Осадчий. – Кишинев, 1989. – 56 с.
913851
  Барьяхтар В.Г. Наш земляк-великий естествоиспытатель Николай Николаевич Боголюбов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 1 (69)
913852
  Митюк В. Наш земляк - герой Крут // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 5


  Павло Кольченко під час бою під Крутами 29 січня 1918 року потрапив у полон і був розстріляний більшовиками. 19 березня 1918 року похований на Аскольдовій могилі у Києві.
913853
  Букет Є. Наш земляк - Ілля Мечников. До 170-річчя від дня народження / Є. Букет, О. Пугач // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 32). – С. 12
913854
  Гельдыев А. Наш земляк / А. Гельдыев. – Ашхабад, 1965. – 112с.
913855
  Ерахтин А.В. Наш земляк / А.В. Ерахтин. – Алма-Ата, 1968. – 143с.
913856
   Наш земляк летчик-космонавт СССР. А.Г.Николаев.. – Чебоксары, 1964. – 104с.
913857
  Пономаренко М.І. Наш земляк Олексій Коломієць // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 93-95. – ISBN 978-966-171-250-7
913858
  Драбкина А.В. Наш знакомый герой / А.В. Драбкина. – Л, 1987. – 350с.
913859
  Примчук О. Наш золотий Ягі-Сан! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Студентка 1 курсу філолог. ф-ту, яка вивчає японську мову, з захопленням розповідає про свою групу та про викладача з Японії Ягі-Сана.
913860
  Сибельдин Н.П. Наш идеал / Н.П. Сибельдин. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 112 с.
913861
  Бонч-Бруевич Наш Ильич / Бонч-Бруевич. – М., 1956
913862
   Наш Ильич.. – Минск, 1975. – 127с.
913863
  Константинов Ф.Т. Наш интернациональный долг / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1959. – 52с.
913864
  Дубина А. Наш ислам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 141-146. – ISSN 0130-9625


  О книге Р.А. Силантьева "Мусульманская дипломатия в России". Ислам в России
913865
  Михайлюк І.А. Наш Іван / І.А. Михайлюк. – ЛЬвів, 1963. – 64с.
913866
  Ковалець Л. Наш Іван Алчевський : Видатному оперному співакові і громадсько-культурному діячеві -130 // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 185-191. – ISSN 0130-1608
913867
  Вергелес А.С. Наш Іван Мазепа, або Фольклорний погляд на гетьмана Мазепу у творах Олелька Островського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 143-145. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
913868
  Шлапак Я. Наш Ільченко, або Козацькому роду нема переводу // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 22). – С. 13


  4 червня - 110 років від дня народження Олександра Ільченка.
913869
  Александрова Т. Наш інсульт був нам наукою. Що потрібно знати й робити, аби вижити з інсультом в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 1, 10-11
913870
  Химка Наш історик, наша епоха: Іван Лисяк-Рудницький / Химка, Іван-Павло // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 4-8
913871
   Наш кандидат // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-4. – ISSN 1726-667Х
913872
  Габуния Е.Д. Наш Кишинев / Е.Д. Габуния. – Кишинев : Тимпул, 1970. – 163с.
913873
  Веллер М.И. Наш князь и хан : повесть лихих времен, в которой вдруг возникает восстание в Москве, изгнание власти, рывок на Запад, опустошение страны, продажа Родины и великая посмертная слава : [историческая повесть-детектив] / М. Веллер. – Москва : АСТ, 2015. – 288 с. – (Серия "Странник и его страна"). – ISBN 978-5-17-092628-2
913874
  Бусленко В.Н. Наш коллега - робот / В.Н. Бусленко. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 222 с.
913875
  Алексеев С.П. Наш колхоз стоит на горке : повесть / С.П. Алексеев. – Москва : Детская литература, 1991. – 125 с.
913876
  Гранин Д.А. Наш комбат : Повести, рассказы / Д.А. Гранин. – Москва : Правда, 1989. – 461с. – (Б-ка журнала "Знамя")
913877
  Диков Ю. Наш комплексный метод скоростной обработки металлов / Ю. Диков. – М., 1951. – 24с.
913878
   Наш комсомол бойовий.. – К., 1960. – 88с.
913879
   Наш концерт. – Ленинград : Лениздам, 1960. – 172 с.
913880
   Наш концерт.. – Тюмень, 1961. – 108с.
913881
  Гончаров А. Наш корреспондент / А. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1951. – 140 с.
913882
  Гончаров А.Г. Наш корреспондент / А.Г. Гончаров. – Москва, 1953. – 304с.
913883
  Гончаров А.Г. Наш корреспондент / А.Г. Гончаров. – Ростов -на-Дону, 1953. – 252с.
913884
   Наш Коста.. – Москва, 1959. – 111с.
913885
  Осніцька Н.О. Наш край - наше натхнення // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 40-45 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
913886
   Наш край. – Владимир, 1951. – 56 с.
913887
   Наш край. – Саратов, 1964. – 156 с.
913888
   Наш край : (Документы, материалы, 1777-1917гг.) К двухсотлетию г.Ставрополя. – Ставрополь, 1977. – 424с.
913889
   Наш край : Документы, материалы (1917-1977гг.). – Ставрополь, 1983. – 405с.
913890
   Наш край в истории СССР : Учебное пособие по краеведению для учащихся 7-8 классов. – Иваново, 1962. – 96 с.
913891
   Наш край древнейшая. – Гродно, 1990. – 20с.
913892
  Верольский Ю.Б. Наш край и литература / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1969. – 129с.
913893
  Кожем"яка О.Л. Наш край наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст. переселення греків з Криму в Приазов"я // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 36 (244). – С. 2-12
913894
   Наш край с X по XIX век: Уч. пособ. по краевед. для учащ. 7-8 кл.. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1980. – 118с.
913895
  Яценюк Т. Наш край у війні двох імперій // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 302-305. – ISBN 966-7109-34-8


  Буковина у війні двох імперій: в роки Першої світової війни 1914-1918 рр.
913896
   Наш край.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 576с.
913897
  Коржов Н.И. Наш край. / Н.И. Коржов. – Воронеж, 1967. – 30с.
913898
   Наш край.. – Ростов-на-Дону, 1968. – 618с.
913899
   Наш край.. – Свердловск, 1971. – 276с.
913900
   Наш край.. – Волгоград, 1973. – 256 с.
913901
   Наш край.. – Гродно, 1990. – 31с.
913902
   Наш край.. – Гродно, 1990. – 36с.
913903
   Наш край: Гродненщ. в годы гражд. войны и иностранн. военной интервенции (1918-1920 гг.).. – Гродно, 1989. – 14с.
913904
   Наш край: Эконом. и соц. развитие Гродн. обл.. – Гродно, 1990. – 19с.
913905
  Житков Б.М. Наш крайний север / Б.М. Житков. – Изд. 2-е, сокращенное. – Москва, 1924. – 176 с.
913906
  Логинов А.Ф. Наш Кремль / А.Ф. Логинов. – М., 1957. – 328с.
913907
   Наш Кренкель.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 174с.
913908
   Наш Кренкель.. – Л., 1977. – 174с.
913909
  Долинюк Є.О. Наш крилатий час / Є.О. Долинюк. – Київ, 1976. – 182с.
913910
  Брежнєв Л.І. Наш курс - мирне творення / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1980. – 16с.
913911
  Скопенко В.В. Наш курс незмінний: готувати фахівців світового рівня // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Згідно Статуту університету один раз на рік ректор робить звіт на конференції трудового колективу. Подано Звіт ректора у скороченому вигляді. Згадується Наукова бібліотека ім. Максимовича: "Визначну роль в організації навчальної та наукової роботи ...
913912
  Алексеев М.Н. Наш лейтенант / М.Н. Алексеев. – Москва, 1955. – 48с.
913913
  Полевой Б.Н. Наш Ленин / Б.Н. Полевой, Н.Н. Жуков. – М, 1988. – 108с.
913914
   Наш Ленини.. – Майкоп, 1960. – 84с.
913915
   Наш ленинский комсомол. – Москва, 1968. – 48 с.
913916
   Наш ленинский комсомол. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1974. – 431с.
913917
   Наш ленинский комсомол. – Москва, 1974. – 48с.
913918
   Наш ленинский комсомол.. – Москва, 1969. – 48с.
913919
   Наш ленинский комсомол.. – Москва, 1970. – 40с.
913920
   Наш ленинский комсомол.. – Москва, 1971. – 48с.
913921
   Наш ленинский комсомол.. – Л., 1971. – 536с.
913922
   Наш ленинский комсомол.. – Москва, 1975. – 47с.
913923
   Наш ленинский комсомол.. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1976. – 351с.
913924
   Наш Ленинский комсомол.. – Москва, 1972. – 479с.
913925
   Наш Ленинский Комсомол.. – Кишинев, 1965. – 23с.
913926
   Наш літопис // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 1


  Як самостійний структурний підрозділ Інститут управління державної охорони України веде свій літопис із 1992 року, коли у складі відділу кадрів Управління державної охорони України було створено відділення, а згодом, у 1999 році - відділ професійної ...
913927
  Величко М.М. Наш ліцей / М.М. Величко, Л.М. Савченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 68-70. – ISSN 1029-4171
913928
   Наш Лукаш : у 2-х книгах / упоряд. Л. Череватенко. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-529-1
Кн. 1. – 2009. – 639 с. : 16 арк.фот. – До 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша
913929
   Наш Лукаш : у 2-х книгах / упоряд. Леонід Череватенко ; [редкол. : Дзюба І., Житник В., Корнієнко В. та ін. ; худ. оформл. Н.В. М"ясковської]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-551-2
Кн. 2. – 2011. – 639 с. : 16 арк. фото. – До 90-річчя від дня народження Миколи Лукаша
913930
  Маркова М. Наш лучший президент // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1


  12 октября Google напомнил дудлом (праздничным логотипом) своим украинским, белорусским молдавским и русским пользователям о 150-летии со дня рождения выдающегося ученого - Владимира Вернадского. Он известен как автор концепции "ноосферы" и "биосферы", ...
913931
   Наш Львів = Our Lviw : jubilee almanac 1252-1952 : ювілейний збірник 1252-1952. – Hью Йорк : Червона калина, 1953. – 212, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Б-ка Мирона і Марти Барабаш. Торонто, Канада. – Бібліогр.: с. 211-213 та в кінці ст.
913932
  Космолінська Наталя Наш Мазох : Машина часу / Космолінська Наталя, Охріменко Юрій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 118-119 : Іл.
913933
  Адаменко О.М. Наш майбутній дім - Екоєвропа : роман життя, науки і кохання : в 4 т. / Олег Адаменко. – Івано-Франківськ : Симфонія форте
Т. 4. – 2007. – 428 с.
913934
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж / В.И. Лихоносов. – М
17. – 1989. – 111с.
913935
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж / В.И. Лихоносов. – М
18. – 1989. – 128с.
913936
  Лихоносов В.І. Наш маленький Париж / В.І. Лихоносов. – К, 1990. – 606с.
913937
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж / В.И. Лихоносов. – Краснодар, 1990. – 762с.
913938
  Лихоносов И В. Наш маленький Париж / И В. Лихоносов. – Краснодар, 1990. – 765с.
913939
  Лихоносов В.И. Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания : роман / Виктор Лихоносов ; [худ. Ю. Космынин]. – Москва : Советский писатель, 1989. – 608 с. : илл. – ISBN 5-265-00586-2
913940
  Коларова Я. Наш маленький, маленький мир : роман ; пер. с чеш. / Яромира Коларова. – Москва : Прогресс, 1980. – 341 с.
913941
   Наш Мартенс // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 6-30. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  К100-летию со дня кончины и 165-летию со дня рождения юриста-международника, ученого, педагога, дипломата, политика, публициста - Федора Федоровича Мартенса. Современный взгляд на учение профессора .
913942
   Наш Маяковский.. – М. : Молодая гвардия, 1960. – 160 с.
913943
  Славинський М. Наш менеджер. Олександрові Бакуменко - 60! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 8


  До ювілею відповідального секретаря Київської організації НСПУ Олександра Бакуменка.
913944
  Клименко Н. Наш Микола - ювіляр скликає гостей // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 жовтня (№ 42). – С. 12


  На Миколаївщині стартувала мистецька акція, присвячена 80-літтю від дня народження Миколи Вінграновського.
913945
  Гурунц Л.К. Наш милый Шушикенд / Л.К. Гурунц. – М., 1969. – 303с.
913946
  Гурунц Л.К. Наш милый Шушикенд / Л.К. Гурунц. – М., 1974. – 397с.
913947
  Ревич А. Наш мир еще не начат : поэзия: поэма, стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2011. – № 5. – С. 33-36. – ISSN 0012-6756
913948
  Струмилин С.Г. Наш мир через 20 лет / Струмилин С.Г. – [Москва] : Сов. Россия, 1964. – 190 с., [2] л. ил.
913949
   Наш мир.. – М.Пг.
5. – 1923. – 492с.
913950
   Наш Мироныч. – Л., 1970. – 464с.
913951
  Панченко В. Наш Михайло Максимович, який став нічиїм // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 3. – С.40-44
913952
   Наш Михайло Стельмах : Літ.- крит. статті, етюди, есе. – Київ, 1982. – 364 с.
913953
   Наш молодой современник: Диалоги и размышл.. – М., 1988. – 269с.
913954
  Петровский Г.И. Наш мудрый вождь / Г.И. Петровский. – М., 1970. – 96с.
913955
   Наш народ - богатир. – Київ, 1967. – 154с.
913956
  Лукашов М.Т. Наш народний універсітет. З досвід. роботи Щорського нар. ун-ту на Чернігівщині. / М.Т. Лукашов. – К., 1965. – 24с.
913957
  Сухарев А.Я. Наш народный суд / А.Я. Сухарев. – Москва, 1977. – 239с.
913958
  Сухарев А.Я. Наш народный суд / А.Я. Сухарев, П.Ф. Пашкевич. – 2- изд., испр. и доп. – М., 1981. – 287с.
913959
  Сухарев А.Я. Наш народный суд / А.Я. Сухарев, П.Ф. Пашкевич. – М., 1986. – 288с.
913960
  Клочко В.И. Наш недавний бронзовый век : [книга-альбом] / Виктор Иванович Клочко, Анатолий Васильевич Козыменко ; [науч. ред. В.И. Клочко]. – Киев : Генеза, 2011. – 189, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190. – ISBN 978-966-11-0055-7
913961
  Степаненко М. Наш незабутній Григір Тютюнник. Олесь Гончар про майстра слова з Полтавщини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 грудня (№ 48). – С. 10-11
913962
  Бондаренко С. Наш нобелівський лауреат. Віват! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 1, 7


  "Народженому в Україні і врятованому тут українцями від нацистів ученому, лауреату Нобелівської премії Роальду Гоффману виповнилося 80!"
913963
   Наш новий міністр відповідає вчителям і батькам // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 2-9 лютого (№ 6/7). – С. 1
913964
  Гурьев В.И. Наш образ жизни / В.И. Гурьев, Г.Ф. Горбей. – М., 1990. – 109с.
913965
  Лысов Е.С. Наш общий враг / Е.С. Лысов. – Москва : Знание, 1988. – 63с.
913966
   Наш общий друг - природа: Беседы о кн.. – М., 1988. – 92с.
913967
  Уварова Л.З. Наш общий друг / Л.З. Уварова. – М, 1965. – 55с.
913968
  Амчиславская Ф.И. Наш опыт : из практики работы местного комитета Одес. гос. науч. биб-ки им. А.М. Горького / Амчиславская Ф.И. ; Одес. обком проф. работников культуры. – Одесса : [б. и.], 1957. – 31с.
913969
  Азарова Е.С. Наш опыт агитационн-массовой работы на заводе / Е.С. Азарова; Е.С. Азаров. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 30 с.
913970
  Рыжкова О. Наш опыт библиотечной работы / О. Рыжкова. – М., 1953. – 64с.
913971
  Титов Я.И. Наш опыт борьбы за 300 000 километров пробега автомобиля без капитального ремонта : Стенограмма публичной лекции ... / Я.И. Титов. – Москва : Правда, 1951. – 24 с.
913972
  Корабельникова Л.Г. Наш опыт борьбы за комплексную экономию сырья и материалов / Л.Г. Корабельникова. – Москва, 1951. – 20с.
913973
  Мирошниченко К.П. Наш опыт в борьбе за повышение производительности труда / К.П. Мирошниченко. – Москва, 1951. – 24с.
913974
   Наш опыт воспитания учащихся. – Москва, 1967. – 99 с.
913975
  Сорокина А.К. Наш опыт выращивания высоких урожаев семян клевера / А.К. Сорокина. – Рязань, 1950. – 32с.
913976
  Герасимова К.В. Наш опыт выращивания высокого урожая семян многолетних трав / К.В. Герасимова. – Л, 1952. – 11с.
913977
  Тимашова М.Ф. Наш опыт высокопроизводительного использования машинно-тракторного парка. / М.Ф. Тимашова. – М., 1952. – 40с.
913978
  Васильев И.И. Наш опыт организации и механизации управления производством. / И.И. Васильев. – Ленинград, 1971. – 128с.
913979
  Горбач Н.Н. Наш опыт освоения целинных земель и выращивания высоких урожаев зерновых культур / Н.Н. Горбач. – Москва, 1954. – 24 с.
913980
  Васильев П.П. Наш опыт по коренному улучшению лугов и пастбищ / П.П. Васильев. – Ленинград, 1952. – 12с.
913981
  Васильев П.Н. Наш опыт подледного рова рыбы райгой / П.Н. Васильев. – Ленинград, 1953. – 20с.
913982
   Наш опыт политехнического обучения в преподавании химии.. – М., 1961. – 156с.
913983
  Шатилов К.В. Наш опыт применения скоростной киносъемки для экспериментальных исследований / К.В. Шатилов, И.А. Юрьев. – М., 1957. – 28с.
913984
   Наш опыт рационализаторской работ.. – Х., 1958. – 172с.
913985
   Наш опыт учебно-воспитательной работы в школе.. – М., 1962. – 168с.
913986
  Ковальова О. Наш осінній резидент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 14


  Зустріч з німецьким письменником Міхаелем Целлером.
913987
  Беднарский Владимир Наш ответ Джейми Оливеру : мастер-Class // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 16-19 : Фото
913988
  Шульга Р. Наш ответ угрозам глобализации:[Культура и искусство под воздействием глобализации] // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.40-43
913989
  Калиниченко Александр Наш ответ Чемберлену // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 54-55 : фото
913990
   Наш отдых.. – К., 1977. – 127с.
913991
   Наш Павлодар.. – Алма-Ата, 1970. – 71с.
913992
   Наш паравоз вперед лети!. – Новосибирск, 1972. – 79с.
913993
  Петрова Ольга Наш паровоз вперед лети! : Транспорт // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-66 : Фото
913994
  Кукушкин В. Наш партнер - Ливия // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 5. – С.2-9. – ISSN 0321-5075
913995
  Коцур П.М. Наш первісток / П.М. Коцур, К.М. Коцур
913996
  Коцур П.М. Наш первісток / П.М. Коцур, К.М. Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 23-24


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
913997
   Наш Перворозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті : Фотокнига. – Київ : Спалах, 2004. – 180с. – ISBN 966-512-176-6
913998
  Мороз С. Наш первый в мире пролетарский флот // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 11/12 (185/186). – С. 16-25


  Вопрос перевода Рабоче-крестьянского Красного военно-воздушного флота на материальную часть отечественной разработки назрел еще с самого его рождения в горниле гражданской войны. Но и когда бои кончились и с бывшими интервентами были установлены такие ...
913999
  Белявский М.Т. Наш Первый, наш Московский, наш Российский : Памятные места старого здания Московского университета / М.Т. Белявский, В.В. Сорокин; Московский государственный университет ; Исторический факультет университетское отд., Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Москва : Изд-во МГУ, 1970. – 160 с. : ил.
914000
  Титов Б. Наш передвижной планетарий / Б. Титов. – Москва : б/и, 1961. – 24с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,