Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
912001
  Коряк О. "Охорона" і "захист" цивільних прав: визначення понять та їх співвідношення // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 458-459
912002
  Шахин Ю.В. "Охота на ведьм" в Югославии в конце 40-х-начале 50-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 86-104. – ISSN 0042-8779


  Поднята проблема репрессий в отношении информбюровцев, сторонников СССР в период советско-югославского конфликта.
912003
  Котов А. "Охранители" и общество // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 25-26. – ISSN 0235-7089


  Первая попытка пересмотра университетского устава 1863 года.
912004
  Ландкоф С.Н. Охорона прав винахідників і раціоналізаторів / С.Н. Ландкоф. – К., 1958. – 40с.
912005
  Запорожець І. Охорона прав на об"єкти інтелектуальної власності як напрям публічного управління // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-33.
912006
  Капіца Ю.М. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 73-78. – (Право. Економіка. Управління)
912007
  Чомахашвілі О.Ш. Охорона прав на промислові зразки в зарубіжних країнах // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-23.
912008
  Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1608-6422
912009
  Заворотько П.П. Охорона прав радянських громадян при виконанні судових рішень по житлових справах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 123-127. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена процессуальному порядку охраны жилищных прав советских граждан в стадии исполнения судебных решений. В статье анализируются гражданско-процессуальные нормы, регулирующие порядок исполнения судебных решений по жилищным делам. Автор ...
912010
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
912011
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
912012
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
912013
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1998
912014
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1998
912015
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1998
912016
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1998
912017
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1998
912018
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1998
912019
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1998
912020
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1998
912021
   Охорона праці : Навчальний посібник. – Львів, 2000. – 280с. – ISBN 5-7763-2637-0
912022
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2001
912023
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
912024
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
912025
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
912026
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
912027
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2002
912028
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
912029
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
912030
  Катренко Л.А. Охорона праці : Навч. посібник для студ. виш. навч. закл. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2004. – 496с. – ISBN 966-680-082-9
912031
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
912032
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
912033
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
912034
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
912035
   Охорона праці : навчальний посібник / В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий; [Кучерявий В.П. та ін. ] ; за ред. В. Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-2128-02-4


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки.
912036
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
912037
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
912038
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
912039
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
912040
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
912041
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
912042
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
912043
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
912044
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
912045
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
912046
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
912047
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (175). – 2009
912048
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (176). – 2009
912049
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (177). – 2009
912050
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (178). – 2009
912051
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (180). – 2009
912052
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (181). – 2009
912053
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (183)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип.Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року
912054
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (184)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Норми безплатної видачі спец.одягу, спец.взуття та інш. засобів інд. захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
912055
   Охорона праці : навчальний посібник / [Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І ., Ковтун Р.М.] ; за ред. З.М. Яремка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 373, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 368. – ISBN 978-966-613-778-7
912056
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (188). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : стан промислової безпеки та охорони праці в Україні у 2009 році
912057
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (190). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення. Методика розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій та інцидентів. Про об"єкти підв. небезпеки
912058
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (191). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Судові рішення.
912059
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (193). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці. Устаткування підвищеної небезпеки.
912060
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (194). – 2010. – + додаток :На допомогу спеціалісту з охорони праці
912061
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (196). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці. Єдиний соціальний внесок. Інженерно-технічне забезпечення АПК. Конвенція МОП № 139. Загальнопромислові вогнеперепинувачі
912062
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (198). – 2010. – + додаток №12 На допомогу спеціалісту з охорони праці. Організація та вдосконалення навчання. Рекомендації з профілактики виробничого травматизму. Медична аптечка
912063
  Катренко Л.А. Охорона праці : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2011. – 539, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 538-539. – ISBN 978-966-680-431-3


  Містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних заходів і засобів збереження здоров"я та працездатності працівників
912064
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. Ювілейний номер / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (200). – 2011. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : ризик-менеджмент, виконання робіт підвищеної небезпеки без наряду-допуску . №2 2011
912065
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (201). – 2011. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці :стан промислової безпеки в Україні у 2010 році. №3 2011
912066
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (203). – 2011. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : доклад МОТ к Всемирному дню охраны труда. ...№ 5 2011
912067
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (206). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 8" 2011
912068
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (207). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 9" 2011
912069
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (209). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 11. 2011
912070
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (210 ). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 12. 2011
912071
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (213). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 3
912072
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (214). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 4
912073
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (217). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 7
912074
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (218). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 8
912075
  Гаврилечко Ю. Охорона праці : історія та сучасність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 8-11.
912076
   Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с. – ISBN 978-966-680-397-2
912077
   Охорона праці в діяльності ОВС України : Підручник для навч. закл. МВС України / О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук; О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В Власенко., П.М. Бортнічук; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 288с. – ISBN 966-610-018-5
912078
   Охорона праці в Україні. Нормативні документи. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 438с. – ISBN 966-8062-39-6
912079
  Гаврилець О. Охорона праці в умовах світової кризи // Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2009. – № 12 (186)+додаток. – С. 7-9
912080
  Нетесюк Г.Л. Охорона праці жінок у сільскому господарстві. / Г.Л. Нетесюк. – Київ, 1979. – 71с.
912081
  Гончарова Г. Охорона праці осіб, які працюють за комп"ютером // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-14.
912082
  Магомедова А.М. Охорона праці у будівництві: реалії та напрями вдосконалення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 182-190
912083
   Охорона праці: збірник актів acquis communautaire : науково-практичний посібник : у 2-х т. – Харків ; Київ : [Райдер]. – ISBN 966-8246-24-1
Т. 2. – 2006. – 718 с. : табл.


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки.
912084
  Шарлемань М.В. Охорона природи. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 50с. – Бібліогр.: Список голов. літ. в справі охорони природи: С. 45-48. – (Науково-популярна бібліотека)


  На с. 3 урив. з вірша Я.І. Щоголева. На тит. стор. дарчий підпис М.П. Василенко від автора
912085
  Медина В.С. Охорона природи в СРСР - державне завдання // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назви
912086
  Мунтян В.Л. Охорона природи і завдання місцевих Рад депутатів трудящих / В.Л. Мунтян, В. Скібіцький. – Окр. відб. з Радянського права. № 3. 1961, 1961. – 18-26с.
912087
  Підоплічко І.Г. Охорона природи на Україні / І.Г. Підоплічко. – К, 1958. – 56с.
912088
  Паламарчук В. Охорона природного середовища на підприємствах України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.92-93. – ISSN 0131-775Х
912089
  Тітко І. Охорона публічних і приватних інтересів при порушенні кримінальних справ приватного і приватно-публічного обвинувачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 202-213. – ISSN 1993-0909
912090
  Турчин В. Охорона результатів наукової та науково-технічної діяльності - авторське право чи промислова власність? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-44. – ISSN 1608-6422
912091
  Горбунов Ю.М. Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин в інтродукційних центрах Росії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналізується сучасний стан охорони раритетних видів рослин методом культивування в ботанічних садах Росії. Відзначаються різні напрями, переваги та недоліки цього способу в системі охорони заходів.
912092
  Сокур І.Т. Охорона рідкісних тварин. / І.Т. Сокур. – К., 1962. – 52с.
912093
  Шекера Л.І. Охорона рослинного і тваринного світу : Рек. [анот.] бібліогр. покажч. / Л.І. Шекера; Осес. держ. наук. б-ка ім О. М. Горького. – Київ : Урожай, 1985. – 25с.
912094
  Вірченко В. Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України / В. Вірченко, В. Савчук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 73-82
912095
  Плішко А.А. Охорона сільськогосподарських угідь від забруднення / А.А. Плішко, М.І. Майстренко. – Київ : Урожай, 1985. – 160с.
912096
  Потарикіна Л.Л. Охорона соціалістичної власності - одна з основних функцій Радянської держави. / Л.Л. Потарикіна. – К., 1955. – 39с.
912097
  Ковальова С. Охорона суспільного порядку у середньовічних європейських містах (XII-XIV ст.): організаційні та правові засади // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 18-24. – ISSN 2409-4544
912098
  Рудницька Л. Охорона Східного кордону Корпусом Охорони Прикордоння // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 257-262. – ISBN 978-966-171-793-9
912099
  Хагур М. Охорона та використання пом"яток архітектури йорданіі в міському та районному плануванні. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Хагур М.;. – К, 1998. – 12л.
912100
  Щурик М.В. Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
912101
  Кушерець Д.В. Охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 424-463 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-371-0


  У пр. № 1704696 напис: Моєму шановному вчителю та наставнику з великою вдячністю та з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 09.06.15.
912102
  Строган А.Ю. Охорона та захист прав і свобод національних меншин у правовій демократичній державі та розвинутому громадянському суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 695-701. – ISSN 1563-3349
912103
  Новіцький В.В. Охорона та захист прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 39-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
912104
  Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 170-196
912105
  Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
912106
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 219-222. – Бібліогр.: арк. 194-218
912107
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
912108
  Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С.Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 557, [3] с. – Предм. покажч.: с. 556-558. – Бібліогр.: с. 490-555 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-033-4
912109
  Смогоржевський Л.О. Охорона та приваблювання птахів. : посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський, А.П. Федоренко. – К, 1986. – 71с.
912110
  Червяк Г.П. Охорона та раціональне використання рослинних ресурсів басейну р. Уборть в межах Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-63. – (Біологія ; Вип. 32)


  Проведено регіонально-флористичне дослідження рослинного покриву басейну р. Убороть в аспекті охорони та збереження рідкісних та малопоширених видів.
912111
   Охорона тваринного світу. – Київ : Урожай, 1992. – 224с. – (Природа і ми)
912112
  Демченко Т.С. Охорона товарних знаків : (порівняльно-правовий аналіз) / Демченко Т.С.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Преса України, 2004. – 184с. – ISBN 966-02-3183-0
912113
  Демченко Т. Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові пргоблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.111-113,122. – ISSN 0132-1331
912114
  Капіца Ю.М. Охорона топографій інтегральних мікросхем в праві Європейського Союзу та України / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 84-90.
912115
  Немеш П.Ф. Охорона торговельних марок в Угорській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 214-218.
912116
  Монастирський Є.О. Охорона трудових прав жінок і молоді / Є.О. Монастирський ; [відп. ред. Є.Ф. Голеня ; уклад.-референт Р.В. Позняк ; ред. Т.С. Больботенко]. – Київ : Т-во "Знання" Української РСР, 1977. – 31, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – (Бібліотечка з питань трудового законодавства)
912117
  Матвійчук В. Охорона трудових прав неповнолітніх засобами прокурорського впливу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 64-69.
912118
  Щербина В.І. Охорона функція трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2007. – № 1
912119
  Бортник В.А. Охорона честі та гідності особи в кримінально-правових нормах зарубіжних країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 328-331. – (Право). – ISSN 2222-5226
912120
  Гарнік Т.М. Охорона, регенерація, та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку історичного регіону (на прикладі Черкаської області) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Гарнік Т.М.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
912121
  Батурин Сергій Охоронець : Роман / Батурин Сергій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – ISBN 966-663-043-5; 966-663-034-6
912122
  Чос В. Охоронець Грушевського дожив до другої незалежності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 215). – С. 14
912123
  Шендеровський В. Охоронець незгасимого вогнища // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 33-37


  Про вченого, професора Пріцака Омеляна Йосиповича, який з 1992 року працював завідувачем кафедри історіософії Київського державного університету ім. Т. Шевченка
912124
  Портяк В. Охоронителі діви // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0585-8365
912125
  Портяк В. Охоронителі діви : [зібрання творів автора] / Василь Портяк. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 189, [3] с. – Зміст: Новели ; Олекса Довбуш ; Лола. – ISBN 978-617-7236-64-0
912126
  Лиховид І. Охоронна грамота для Обсерваторної гірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 7
912127
  Будько Євген Охоронна грамота з Андріївського : Людина-історія / Будько Євген, Запорожченко Борис // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-96 : Іл.
912128
  Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
Ч. 1 : Державна служба охорони при МВС України. – 2013. – 110, [1] с. – Бібліогр. : с. 92-110 та в підрядк. прим.
912129
  Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
Ч. 2 : Недержавні охоронні підприємства в Україні. – 2013. – 144 с. : табл. – Бібліогр.: с. 58-59
912130
  Ковальський В. Охоронна функція держави як система // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.26-31
912131
  Ковальський В. Охоронна функція права і свобода особистості (законодавче забезпечення спротиву обмеженю свободи) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-24. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
912132
  Ковальський В. Охоронна функція права: проблеми соціальної обумовленості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 10-15
912133
  Ковальський В.С. Охоронне регулювання правовідносин: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 67-72.
912134
  Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918) / О.В. Тимощук; МВС. Ун-тет внутрішніх справ. – Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 462с. + Додатки 450-462. – Бібліогр.:с.423-450. – ISBN 966-610-024-Х
912135
  Горболіс Л. Охоронний модус рідної мови на чужині : На матеріалі листів Павла Грабовського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 45-47. – ISSN 0130-5263
912136
  Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрісімейних злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 105-109. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
912137
  Василюк О.В. Охоронні зони природно-заповідного фонду / О.В. Василюк, А.В. Варуха // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 130-137. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
912138
  Іваннікова Л. Охоронні молитви // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 31-43. – ISSN 2225-5095
912139
  Денисова Т.А. Охоронні організації як суб"єкт запобігання злочинам в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 120-125. – ISSN 2222-5374
912140
  Васьковська Т. Охороноздатність промислового зразка // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-23.
912141
  Стадниченко Ю.І. Охоронці вогню : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1973. – 63 с.
912142
  Кулеха І. Охоронці для дипломатів / І. Кулеха, О. Бірченко // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 11-13


  Елітна частина Внутрішніх військ - окреме з"єднання з охорони дипломатичнихх представництв
912143
  Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правовідносинах власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 324-331. – ISSN 1026-9932
912144
   Охороняймо вікові дерева Києва / Постійна комісія Київради з питань екол. політики Управ. охорони навкол. природ. середовища виконавчого органу Київради (КМДА), Київ. екол.-культ. центр. – Київ, 2008. – 15с. : іл.
912145
  Корнєєв О.П. Охороняймо корисних звірів нашої країни. / О.П. Корнєєв. – К., 1963. – 48с.
912146
  Дяченко В. Охороняймо пташок! / В. Дяченко. – Харків-Одеса, 1931. – 32с.
912147
  Грищенко В.М. Охороняйте лелек / В.М. Грищенко. – К., 1996. – 111с.
912148
   Охороняйте рідну природу. – К., 1964. – 159с.
912149
  Шарлемань М.В. Охороняйте рідну природу! / Е. Шарлеман. – [Харків] : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. [Коопеpат. Дpук.], 1918. – 32 с. : мал. – (Пpиpодно-Історична Бібліотека / під pед. В.І. Талієва ; Сеp. Світ. Культуpа й Пpиpода № 1)


  Шарлемань Hиколай (Эдуард) Васильевич
912150
   Охота. – К., 1976. – 184с.
912151
  Лебедев В.В. Охота / В.В. Лебедев. – М., 1978. – 14с.
912152
  Тендряков В.Ф. Охота / В.Ф. Тендряков. – М., 1991. – 441с.
912153
  Аристов А. Охота : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 90-94. – ISSN 0027-8238
912154
  Соснин В. Охота без выстрела / В. Соснин. – Пермь, 1966. – 64с.
912155
  Долин Б. Охота без выстрела / Б. Долин. – Москва, 1969. – 48 с.
912156
  Артюхов Г.Я. Охота без запрета / Г.Я. Артюхов. – Москва, 1969. – 119с.
912157
  Андреев Л.Л. Охота без ружья. Борьба с грызунами - вредителями сельского хозяйства / Л.Л. Андреев. – Москва, 1953. – 62с.
912158
  Мартинкус В. Охота в заповеднике / В. Мартинкус. – М, 1986. – 539с.
912159
  Кустов В.Н. Охота в Путоранах / В.Н. Кустов. – Ставрополь, 1989. – 236с.
912160
  Сысоев В.П. Охота в Хабаровском крае / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1952. – 200с.
912161
  Шукшин В.М. Охота жить / В.М. Шукшин. – Казань, 1977. – 223с.
912162
  Шукшин В.М. Охота жить / В.М. Шукшин. – Казань, 1978. – 223с.
912163
  Горохов Дмитрий Охота за влюбленным Наполеоном. Загадочная судьба переписки императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 1/2 (1072/1073). – С. 24-31. – ISSN 0234-1670
912164
  Власенко Наталия Охота за головами // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 68-70 : фото
912165
  Майтингер К. Охота за головами на Соломоновых островах. / К. Майтингер. – М, 1957. – 311с.
912166
   Охота за голосами. – Л., 1982. – 207с.
912167
  Дедюкин Г.В. Охота за дальними телецентрами / Г.В. Дедюкин, Л.А. Модестов. – Москва, 1964. – 111 с.
912168
  Терещенко Алексей Охота за жемчужиной короны : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 106-113 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
912169
  Терещенко А. Охота за жемчужиной короны // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 106-113


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
912170
  Васильев Р.Ф. Охота за информацией / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1973. – 63с.
912171
  Бармин А.Г. Охота за камнями / А.Г. Бармин. – Свердловск, 1934. – 111с.
912172
  Чирков Ю.Г. Охота за кварками / Ю.Г. Чирков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 223с.
912173
  Леви В.Л. Охота за мыслью / В.Л. Леви. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1971. – 224с.
912174
  Леви В.Л. Охота за мыслью. Заметки психиатра / В.Л. Леви. – М., 1967. – 335с.
912175
  Винник А.Я. Охота за невидимками / А.Я. Винник. – Донецк, 1968. – 173с.
912176
  Милошевич С. Охота за призраком. защитное слово на процессе лжеобвинений в Гааге. Сентябрь 2004 г. / Слободан Милошевич. – Киев : Оріяни, 2005. – 84с. – (Биб-ка образованного человека). – ISBN 966-8305-32-9
912177
  Задорожный Олег Охота за пряником // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 100-103 : фото
912178
  Карберг Саша Охота за светом : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 54-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
912179
  Самойлов Л. Охота за святым Георгием. / Л. Самойлов, М. Вирт. – М, 1969. – 144с.
912180
  Корниенко С.П. Охота за синим соловьем / С.П. Корниенко. – Хабаровск, 1990. – 158с.
912181
  Плеханов С.Н. Охота за словом / С.Н. Плеханов. – М., 1987. – 271с.
912182
  Санее Н.В. Охота за солнцем / Н.В. Санее. – Петропавловск-Камчатский, 1972. – 167с.
912183
  Санеев Н.В. Охота за солнцем. / Н.В. Санеев. – Петропавловск-Камчатский, 1972. – 167с.
912184
  Кузнецов Л.М. Охота за талисманом / Л.М. Кузнецов. – М., 1987. – 126с.
912185
  Рич В.И. Охота за элементами / В.И. Рич. – М, 1982. – 167с.
912186
  Кирсанов М.Н. Охота и здоровье. / М.Н. Кирсанов. – М., 1973. – 120с.
912187
  Воробьев Е.З. Охота к перемене мест : Роман / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 439с.
912188
  Иваненко Анна Охота к перемене мест : Интернациональная карта настоящего охотника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 20-22 : Фото, карта
912189
  Ауф Охота на "жемчужного кораблика" : природа / Ауф, дем Кампе Йорн, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 90-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
912190
  Уайз Д. Охота на "кротов" : секретный поиск предателей, потрясших ЦРУ / Д. Уайз. – Москва, 1994. – 345 с.
912191
  Вильгельм Клаус Охота на архей : Открытие / Вильгельм Клаус, Лантинг Франс // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 28-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
912192
  Янковский К.Д. Охота на белку по гайнам / К.Д. Янковский. – М., 1960. – 25с.
912193
  Каверзнев В.Н. Охота на болотную дичь. / В.Н. Каверзнев. – М., 1932. – 44с.
912194
  Герман В.Е. Охота на болотную и луговую дичь / В.Е. Герман. – Москва, 1953. – 80 с.
912195
  Рябов В.В. Охота на бурых волков / В.В. Рябов. – М., 1957. – 64с.
912196
  Каверзнев В.Н. Охота на вальдшнепов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд. – М., 1931. – 46с.
912197
  Сахнин А Я Охота на волков / А Я Сахнин. – М., 1989. – 446с.
912198
  Чугунов П.Н. Охота на волков с самолета / П.Н. Чугунов. – М, 1954. – 8с.
912199
  Герман В.Е. Охота на вольдшнепа / В.Е. Герман. – М., 1952. – 64с.
912200
  Канюка М.С. Охота на гигантов : приключенческая повесть / М.С. Канюка, И.И. Рядченко. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 184 с.
912201
  Каверзнев В.Н. Охота на глухарей. / В.Н. Каверзнев. – 3-е изд. – М., 1931. – 39с.
912202
  Туров С.С. Охота на глухаря / С.С. Туров. – Москва, 1951. – 88с.
912203
  Боярин С.В. Охота на горностая / С.В. Боярин. – К., 1988. – 460с.
912204
   Охота на дракона. – М., 1991. – 512с.
912205
  Фокин Н.Н. Охота на зайцев беляков : Заметки охотника / Н.Н. Фокин. – С.-Петербург, 1914. – 32с.
912206
  Смирнов Н.П. Охота на зайцев и других грызунов / Н.П. Смирнов. – М., 1957. – 72с.
912207
  Каверзнев В.Н. Охота на кабанов. / В.Н. Каверзнев. – М., 1932. – 56с.
912208
  Тарасов В.А. Охота на кентавра / В.А. Тарасов. – Калининград, 1991. – 413с.
912209
  Дебрин И.И. Охота на копытных животных / И.И. Дебрин. – М., 1957. – 94с.
912210
  Ярхо Валерий Охота на короля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 184-192 : фото
912211
  Сидоркин Павел Охота на Красного Бонапарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 180-187 : фото
912212
  Сохарева Татьяна Охота на краснокнижников : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 95 : Фото. – ISSN 1029-5828
912213
  Сбитнев Ю.Н. Охота на лося / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1981. – 334с.
912214
  Аникин Андрей Охота на лохов : Art of Fishing // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 50-54 : Фото
912215
  Муравьев С.В. Охота на любимца Гитлера / С.В. Муравьев. – М., 1991. – 222с.
912216
  Никитин Дмитрий Охота на Льва : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 52-59 : Фото
912217
  Никольский Павел Охота на мамонта // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 54-55 : фото
912218
  Лобачев С.С. Охота на медведя. / С.С. Лобачев. – Москва, 1951. – 64с.
912219
  Маципуло Э.П. Охота на монстров / Э.П. Маципуло. – Ташкент, 1988. – 381с.
912220
  Сухарников А.А. Охота на нырковых уток с чучелами и сетью / А.А. Сухарников. – М., 1933. – 24с.
912221
   Охота на острова : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 104-108 : Фото. – ISSN 1029-5828
912222
  Герман В.Е. Охота на пернатую дичь / В.Е. Герман. – М., 1959. – 400с.
912223
  Каверзнев В.Н. Охота на пернатую дичь. / В.Н. Каверзнев. – М.-Л., 1935. – 295с.
912224
  Каверзнев В.Н. Охота на полевую дичь. / В.Н. Каверзнев, 1932. – 39с.
912225
  Жук А. Охота на последнего журавля : повести и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с.
912226
  Семенченко Н.В. Охота на правду : современное исследование украинского государства / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 253 с. – ISBN 978-966-7889-43-2
912227
   Охота на призрак с камерафоном : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12 : Іл.
912228
  Франзен Джонатан Охота на птиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 70-89 : фото. – ISSN 1029-5828
912229
  Мирзаян Г. Охота на стамбульского имама // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 26. – С. 38-42


  Політична нестабільність в Турції
912230
  Бехер У. Охота на сурков / У. Бехер. – М., 1976. – 667с.
912231
  Бехер У. Охота на сурков : роман / У. Бехер; Пер. с нем. И. Каринцевой и Л. Черной. – Москва : Прогресс, 1977. – 668 с.
912232
  Макбэйн Э. Охота на сыщиков / Э. Макбэйн. – М, 1991. – 160с.
912233
  Лем С. Охота на сэтавра / С. Лем. – М., 1965. – 430с.
912234
  Иванов А.А. Охота на тетеревиных токах. / А.А. Иванов. – М., 1951. – 52с.
912235
  Каверзнев В.Н. Охота на тетеревов. / В.Н. Каверзнев. – М., 1931. – 71с.
912236
  Лохвицкий М.Ю. Охота на тигра / М.Ю. Лохвицкий. – Тула, 1967. – 184с.
912237
  Далекий Н.А. Охота на тигра : повести / Н.А. Далекий. – Киев : Радянський письменник, 1974. – 334 с.
912238
   Охота на Украине. – К., 1954. – 328с.
912239
   Охота на Украине. – К., 1957. – 328с.
912240
  Рябов В.В. Охота на уток / В.В. Рябов. – М., 1952. – 84с.
912241
  Лепети Кристоф Охота на Эболу = Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 186-196 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
912242
  Рябов В.В. Охота по перу / В.В. Рябов. – М., 1965. – 263с.
912243
  Дементьев А.И. Охота пуще неволи / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1957. – 127с.
912244
  Аксаков С.Т. Охота пуще неволи / Аксаков С.Т. – Киев : Днипро, 1991. – 590 с.
912245
  Долин Б. Охота с киноаппаратом / Б. Долин. – М., 1951. – 120с.
912246
  Пупышев П.Ф. Охота с легавыми собаками / П.Ф. Пупышев. – 3-е изд. – М, 1957. – 118с.
912247
  Попонов Н.И. Охота с норными собаками. / Н.И. Попонов. – М., 1955. – 93с.
912248
  Попонов Н.И. Охота с норными собаками. / Н.И. Попонов. – М., 1957. – 51с.
912249
  Последов Ю.М. Охота с объективом / Ю.М. Последов. – Ставрополь, 1985. – 91с.
912250
  Минкевич В.Н. Охота с фотоаппаратом. / В.Н. Минкевич; Иофис Е.А. – М., 1963. – 128с.
912251
  Шкурко В.А. Охота, рыболовство, закон / В.А. Шкурко. – Минск, 1982. – 79с.
912252
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Москва, 1954. – 70с.
912253
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Москва, 1954. – 207с.
912254
  Михалков С.В. Охотник / С.В. Михалков. – М., 1956. – 88с.
912255
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Минск, 1983. – 174с.
912256
  Тарасов А.И. Охотник Аверьян / А.И. Тарасов. – Архангельск, 1986. – 384с.
912257
  Хенкин К. Охотник вверх ногами. : [о сов. разведчике Р.И. Абеле] / К. Хенкин ; [вступ. ст. А. Зиновьева]. – Москва : Терра, 1991. – 312, [1] с., [2] л. ил. : ил.
912258
  Кудинов П.Н. Охотник за "языками". / П.Н. Кудинов. – М., 1971. – 176с.
912259
  Попов Василий Охотник за гамма-вспышками : Что это вспыхнуло там, вдали? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
912260
  Зубкова А. Охотник за мелодиями // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 8. – С. 102-113


  Жизнь этого композитора была не менее драматична, чем либретто любой из его опер. Джакомо Пуччини - создатель самых чарующих оперных мелодий 20 ст. А ведь когда-то утонченные эстеты объясняли популярность его опер дешевой сентиментальностью и дурным ...
912261
  Кузнецова Л.И. Охотник за метеоритами / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 152 с.
912262
  Зверев М.Д. Охотник из Кокпека / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1963. – 271с.
912263
  Ибрагимова М. Охотник Кереселидзе / М. Ибрагимова. – Ставрополь, 1985. – 128 с.
912264
  Валанд Киа Охотник на людоедов : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 146-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
912265
  Зализняк Л.Л. Охотник на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита / Л.Л. Зализняк. – К, 1989. – 172с.
912266
  Бриндаров А. Охотник Харибу / А. Бриндаров. – М.-Л., 1950. – 120с.
912267
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1960. – 223с.
912268
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1964. – 222с.
912269
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1991. – 220с.
912270
  Олдридж Д. Охотник. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Кишинев, 1982. – 512с.
912271
  Кибек М. Охотники : роман / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1962. – 336 с.
912272
  Файнберг Л.А. Охотники американского севера / Л.А. Файнберг. – М, 1991. – 179с.
912273
  Свиридов Г.И. Охотники за алмазами : Повести / Г.И. Свиридов. – Москва : Современник, 1981. – 480с.
912274
  Цыдендамбаев Ч. Охотники за голубыми гусями / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Современник, 1977. – 240 с.
912275
  Цыдендамбаев Ч. Охотники за голубыми гусями : сатир. роман в новеллах / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 222 с.
912276
  Иосифов К.В. Охотники за джихами. / К.В. Иосифов. – М., 1962. – 238с.
912277
  Шалимов А.И. Охотники за динозаврами / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1968. – 287 с.
912278
  Ньюман Кєти Охотники за дождем : фотомастер. Дожди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-52 : Фото
912279
  Данн Роб Охотники за елементами. Новые елементы / Данн Роб, Агилера-Хелвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 94-103 : фото
912280
  Рид Охотники за жирафами : Роман / Рид, Майн. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1991. – 239с.
912281
  Могилевский Б.Л. Охотники за истиной / Б.Л. Могилевский. – М, 1968. – 592с.
912282
  Лишевский В.П. Охотники за истиной / В.П. Лишевский. – М., 1990. – 285с.
912283
  Наковник Н.И. Охотники за камнями / Н.И. Наковник. – Ленинград : Недра, 1966. – 243с.
912284
  Кюнне М. Охотники за каучуком : роман об одном виде сырья / М. Кюнне; Пер. с немецкого Е.Е. Микелевич и А.Д. Райхштейна. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 438 с.
912285
  Буссенар Л. Охотники за каучуком : роман / Луи Буссенар, пер. А. Энквист. – Київ : Довіра, 1992. – 423, [ 1 ] с. – ISBN 5-85154-002-8
912286
  Знаменский Н. Охотники за крабами / Н. Знаменский. – М, 1933. – 73с.
912287
  Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – Москва : Мир, 1972. – 269с.
912288
  Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – 2-е, стереотип. – Москва : Мир, 1980. – 254с.
912289
  Ларичев В.Е. Охотники за мамонтами / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1968. – 368с.
912290
  Гудайтис Р.В. Охотники за метафорами / Р.В. Гудайтис. – М, 1991. – 284 с.
912291
  Крюи П. Охотники за микробами / П. Крюи. – М.Л,, 1936. – 400с.
912292
  Крюи П. Охотники за микробами / П. Крюи. – М, 1957. – 485с.
912293
  Крайф Поль де Охотники за микробами. Борьба за жизнь / Крайф Поль де. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 483с.
912294
  Крюи П. Охотники за микробами: Борьба за жизнь / П. Крюи. – Москва : Наука, 1987. – 432 с.
912295
  Флос Ф. Охотники за орхидеями / Ф. Флос. – М, 1960. – 144с.
912296
  Прозоровский Л.В. Охотники за прошлым / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1985. – 157с.
912297
  Рид Охотники за растениями, или Приключения в Гималайских горах / Рид, Майн. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1957. – 267с.
912298
  Щербановский О.С. Охотники за растениями. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1961. – 19с.
912299
  Рид Охотники за растениями. Ползуны по скалам : Романы / Майн Рид. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 349с. – ISBN 5-7625-0194-9
912300
  Рид Охотники за растениями. Ползуны по скалам. Затерянные в океане / Майн Рид. – Москва : Правдв, 1991. – 653с. – ISBN 5-253-00286-3
912301
  Самарцев Л.Г. Охотники за сазанами / Л.Г. Самарцев. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону, 1945. – 80с.
912302
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – М., 1960. – 368с.
912303
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – М., 1964. – 365с.
912304
  Рид Охотники за скальпами / Майн Рид. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. – 283с. – В кн. также: Тропа войны. Дочь Черного Доктора. – ISBN 5-7625-0108-6
912305
  Ларичев В.Е. Охотники за черепами / В.Е. Ларичев. – М., 1971. – 272с.
912306
  Адам-Смит Охотники на лунных птиц : пер. с англ. / Адам-Смит П. ; [предисл. : Н.Н. Дроздова, И.А. Лебедева] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1983. – 184 с. – (Рассказы о странах Востока)
912307
  Шторх Э. Охотники на мамонтов / Э. Шторх. – М, 1968. – 208с.
912308
  Леонтьев В.В. Охотники пролива Беринга / В.В. Леонтьев. – Магадан, 1969. – 64с.
912309
  Жуков Борис Охотники страны осси : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 112-119 : Іл.
912310
   Охотники, собиратели, рыболовы. – Л., 1972. – 288с.
912311
  Лапский В.Ф. Охотники: Роман. / В.Ф. Лапский. – М., 1990. – 362с.
912312
  Блукет Н.А. Охотникиза растениями / Н.А. Блукет. – М, 1939. – 192с.
912313
  Зворыкин Н.А. Охотнику о зверях. / Н.А. Зворыкин. – М, 1953. – 216с.
912314
  Сальгари Э. Охотница за скальпами / Э. Сальгари. – М, 1991. – 255с.
912315
   Охотница и прыгунья : Анатомия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 76-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
912316
  Сокирко Олексій Григорович Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Сокирко Олексій Григорович; Сокірко Олексій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
912317
  Сокирко Олексій Григорович Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Сокирко Олексій Григорович; Сокірко Олексій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 203л. – Бібліогр.:л.179-203
912318
   Охотничий домик Н. А. Некрасова в Чудове. – Л., 1987. – 63 с.
912319
  Светлов М.А. Охотничий домик. / М.А. Светлов. – М., 1964. – 104с.
912320
  Бутурлин С.А. Охотничий законопроект : Разбор "Проекта правил об охоте" в ред. Междувед. совещ. с предложением некоторых изменений / С.А. Бутурлин. – Санкт-Петербург : Тип. В.Я. Мильштейна, 1909. – 185 с. – Отд. оттиск из журн.: Наша охота, 1909, сентябрь-октябрь
912321
   Охотничий минимум знаний для членов Украинского общества охотников и рыболовов. – К., 1966. – 16с.
912322
  Роскопф И. Охотничий трофей и изделия / И. Роскопф. – М., 1977. – 160с.
912323
  Шашков Э.В. Охотничье-промысловые животные Верхнего Поволжья. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Шашков Э.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 24л.
912324
  Марков Е.Л. Охотничье-промысловые животные Лагодехсокго заповедника / Е.Л. Марков. – Тбилиси, 1938. – 67с.
912325
   Охотничье-промысловые звери. – М., 1965. – 280с.
912326
  Ливеровский А.А. Охотничье братство : Рассказы / А.А. Ливеровский. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 416с.
912327
   Охотничье и спортивно-стрелковое оружие XVII-XX вв.. – М., 1960. – 32с.
912328
  Иноуэ Я. Охотничье ружье / Я. Иноуэ. – М, 1983. – 186с.
912329
   Охотничье сердце. – М., 1927. – 372с.
912330
  Пермитин Е.Н. Охотничье сердце / Е.Н. Пермитин. – М., 1963. – 368с.
912331
  Пермитин Е.Н. Охотничье сердце. Сцены / Е.Н. Пермитин. – М., 1962. – 368с.
912332
   Охотничье собаководство. – М., 1966. – 385с.
912333
  Платонов А.В. Охотничье собаководство / А.В. Платонов. – М., 1966. – с.
912334
  Шерешевский Э.И. Охотничье собаководство. / Э.И. Шерешевский. – М., 1957. – 84с.
912335
   Охотничье хозяйство и заповедное дело. – М., 1977. – 86с.
912336
  Миньков Евгений Викторович Охотничье хозяйство населения Северного Причерноморья в эпоху позднего палеолита : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Миньков Евгений Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
912337
  Маркевич В.Е. Охотничьи боеприпасы. / В.Е. Маркевич. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1951. – 83с.
912338
   Охотничьи были. – Пермь, 1957. – 215с.
912339
  Пришвин М.М. Охотничьи были / М.М. Пришвин. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 383с.
912340
  Савич К.Я. Охотничьи были. / К.Я. Савич. – Владивосток, 1957. – 111с.
912341
  Устиновис Н.С. Охотничьи были. / Н.С. Устиновис. – Абакан, 1963. – 188с.
912342
  Смирнов Н.П. Охотничьи времена года / Н.П. Смирнов. – М., 1952. – 116с.
912343
  Лавринайтис В.Б. Охотничьи встречи / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1957. – 130с.
912344
  Лавринайтис В.Б. Охотничьи встречи / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 2-е. – Чита, 1963. – 87с.
912345
  Тамман С.И. Охотничьи встречи. / С.И. Тамман. – 2-е изд., доп. – Тула, 1958. – 136с.
912346
  Кузьмин И.Ф. Охотничьи животные в условиях интенсивного природопользования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Кузьмин И.Ф.; МП РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1974. – 18л.
912347
  Соколов Е.А. Охотничьи животные. / Е.А. Соколов. – вып. 1. – М., 1949. – 256с.
912348
  Сабанеев Л.П. Охотничьи звери / Л.П. Сабанеев. – М, 1988. – 480с.
912349
  Формозов А.Н. Охотничьи звери и промыслы / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1926. – 71с.
912350
  Юргенсон П.Б. Охотничьи звери и птицы / П.Б. Юргенсон. – М, 1968. – 308с.
912351
   Охотничьи зори. – Саратов, 1958. – 175с.
912352
   Охотничьи зори. – М., 1967. – 230с.
912353
  Верещагин Н.К. Охотничьи и промысловые животные Кавказа. / Н.К. Верещагин. – Баку, 1947. – 144с.
912354
  Молчанов Л.А. Охотничьи и промысловые птицы / Л.А. Молчанов. – М.-Ташкент, 1932. – 176с.
912355
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа : С атласом из 140 таблиц / М.А. Мензбир. – Москва : Тип. Кушнерев
Т. 2. – 1902. – 498с.
912356
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа / М.А. Мензбир. – Москва : Тип. Кушнерев
[Т. 3] : Атлас. 140 таблиц. – 1902. – 498с.
912357
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Северной России. – Москва, 1900
912358
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Северной России. – Москва, 1902
912359
  Александров Г.А. Охотничьи и рыболовные товары / Г.А. Александров, Ф Варфоломеев. – Москва, 1956. – 48с.
912360
   Охотничьи просторы. – М., 1950. – 228с.
912361
   Охотничьи просторы. – М.
2. – 1951. – 256с.
912362
   Охотничьи просторы. – М.
3. – 1953. – 248с.
912363
   Охотничьи просторы. – М.
4. – 1954. – 328с.
912364
   Охотничьи просторы. – М.
6. – 1956. – 448с.
912365
   Охотничьи просторы. – М., 1957. – 535с.
912366
   Охотничьи просторы. – М., 1958. – с.
912367
  Сабанеев Л.П. Охотничьи птицы / Л.П. Сабанеев. – М, 1989. – 671с.
912368
  Арамилев И.А. Охотничьи рассказы / И.А. Арамилев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 168 с.
912369
  Арамилев И.А. Охотничьи рассказы / И.А. Арамилев. – Москва : Военное издательство, 1951. – 64 с.
912370
  Ананян В.С. Охотничьи рассказы / В.С. Ананян. – Москва, 1953. – 48 с.
912371
  Кузнецов Н.В. Охотничьи рассказы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1953. – 135с.
912372
   Охотничьи рассказы. – Саратов, 1956. – 175с.
912373
   Охотничьи рассказы. – Саратов, 1965. – 95с.
912374
  Крейцер Б.А. Охотничьи ружья и боеприпасы / Б.А. Крейцер, А.И. Толстопят. – М., 1957. – 144с.
912375
   Охотничьи собаки Ленинграда. – Л., 1947. – 245с.
912376
  Рубенок О.Ф. Охотничьи страсти. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1990. – 73с.
912377
  Скребицкий Г.А. Охотничьи тропы / Г.А. Скребицкий. – 2-е доп. изд. – М., 1951. – 128с.
912378
   Охотничьи тропы. – Саратов, 1954. – 244с.
912379
  Тириков Анатолий Гаврилович Охотничьи тропы : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Иркутск : Кн. изд., 1961. – 88с.
912380
  Шапочка В.В. Охотничьи тропы Тургенева / В.В. Шапочка. – Орел : Вешние воды, 1998. – 160с. – (Редкая книга). – ISBN 5872950829
912381
  Кривенко В.Г. Охотничьи угодья дельты Волги как среда обитания водоплавающих птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 097, 552 / Кривенко В.Г.; Москов. пед. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
912382
  Вишня Остап Охотничьи усмешки / Вишня Остап. – Москва : Правда, 1957. – 56с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
912383
  Фоменко В.Д. Охотничья жилка / В.Д. Фоменко. – М, 1953. – 48с.
912384
  Фоменко В.Д. Охотничья жилка / В.Д. Фоменко. – Ростов на Дону, 1983. – 127с.
912385
  Шевченко А.С. Охотничья зорька / А.С. Шевченко. – Л, 1952. – 188с.
912386
  Аркушин Григорий Львович Охотничья лексика заподнополесских говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Аркушин Григорий Львович ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
912387
  Пухначев В.М. Охотничья сметка. / В.М. Пухначев. – 1953. – Новосибирск. – 80с.
912388
  Соловьев В.А. Охотничья тетрадь / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1966. – 22с.
912389
  Соловьев В.А. Охотничья тетрадь / В.А. Соловьев. – М., 1971. – 111с.
912390
  Кузнецов Н.В. Охотничья тропа / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1951. – 68с.
912391
  Казаченко Б.В. Охотничья фауна Пензенской области. / Б.В. Казаченко. – Пенза, 1953. – 156с.
912392
  Лошкарев Г.А. Охотничья фауна предгорий Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.097 / Лошкарев Г.А.; АН УССР,Ин-т зоологии. – К, 1971. – 24л.
912393
   Охотск - колыбель русского Тихоокеанского флота / А Алексеев, И, , . – Хабаровск, 1958. – 158с.
912394
  Умитбаев Р.Б. Охотско-Чаунская металлогеническая провинция: строение, рудоносность, аналоги / Р.Б. Умитбаев. – М., 1986. – 285с.
912395
  Шлямин Б.А. Охотское море / Б.А. Шлямин. – М, 1957. – 96с.
912396
  Суслина И.В. Охрана авторских прав в Интернете / И.В. Суслина, К.К. Покровский // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 0869-608Х
912397
  Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – Москва : УДН, 1986. – 106 с.
912398
   Охрана авторских прав в СССР. – М., 1974. – 32с.
912399
  Кириков Б.М. Охрана архитектурных памятников Ленинграда в годы Советской власти / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1988. – 31 с.
912400
  Персикова З.И. Охрана атмосферного воздуха / З.И. Персикова, С.А. Першенков. – М, 1982. – 38с.
912401
  Пинигин М.А. Охрана атмосферного воздуха / М.А. Пинигин. – М, 1989. – 39с.
912402
  Магеррамов А.А. оглы Охрана атмосферного воздуха // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3 (54). – С. 14-16. – ISSN 1812-3910
912403
  Коркутис Пятрас Александрович Охрана атмосферного воздуха в Литве. / Коркутис Пятрас Александрович. – Вильнюс, 1984. – 132с.
912404
  Елманов В.И. Охрана атмосферного воздуха. / В.И. Елманов, Г.Г. Терновая. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 112с.
912405
  Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе : Справочник / Н.Ф. Тищенко. – Москва : Химия, 1991. – 362 с.
912406
   Охрана атмосферы. – М., 1981. – 95с.
912407
  Лаптев И.П. Охрана атмосферы : Учеб. пособие / И.П. Лаптев. – Томск, 1987. – 149 с.
912408
  Бороданков А.П. Охрана безопасности труда / А.П. Бороданков. – Л, 1975. – 167с.
912409
  Алексеенко О.А. Охрана биологического разнообразия: международно-правовое регулирование // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1812-3910
912410
  Навроцкая А.А. Охрана биосферы и ее основного компонента - растений. / А.А. Навроцкая. – Одесса, 1991. – 48с.
912411
  Смирнов И.И. Охрана биосферы и лесная растительность / И.И. Смирнов. – Москва, 1977. – 80с.
912412
   Охрана ботанических объектов на Крайнем Севере. – Апатиты, 1977. – 122с.
912413
   Охрана важнейших боанических объектов Украины, Белоруссии, Молдавии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 388с.
912414
  Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев / В.Е. Борейко. – К., 1996. – 79с.
912415
  Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны дикой природы. – 2-е изд., доп. – Киев, 2001. – 96с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 22)
912416
   Охрана вод речных бассейнов. – Х., 1987. – 166с.
912417
  Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций / Л.А. Рихтер. – М, 1981. – 295с.
912418
   Охрана водной среды. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 183с.
912419
  Кутырин И.М. Охрана водных объектов от загрязнения (Шаги ускорения) / И.М. Кутырин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 4 0с.
912420
  Кутырин И.М. Охрана водных ресурсов -- проблема современности. / И.М. Кутырин, Ю.П. Беличенко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 57с.
912421
  Кутырин И.М. Охрана водных ресурсов - проблема современности / И.М. Кутырин, Ю.П. Беличенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 104с.
912422
   Охрана водных ресурсов. – Москва, 1981. – 95 с.
912423
  Кутырин И.М. Охрана воздуха и поверхностных вод от загрязнения. / И.М. Кутырин. – Москва : Наука, 1980. – 87с.
912424
  Бретшнайдер Б. Охрана воздушного бассейна от загрязнений. Технология и контроль / Б. Бретшнайдер, И. Курфюрст; Под ред.А.Ф.Туболкина. – Пер.с англ. – Ленинград : Химия, 1989. – 287с.
912425
  Скабалланович И.А. Охрана геологической среды и рациональное использование минеральных и водных ресурсов / И.А. Скабалланович, Б.Е. Бронштейн. – Днепропетровск, 1983. – 79с.
912426
  Скабалланович И.А. Охрана геологической среды на территориях городов и промышленных предприятий / И.А. Скабалланович, Б.Е. Бронштейн. – Днепропетровск, 1985. – 85с.
912427
   Охрана геологической среды от отрицательного воздействия предприятий горнодобывающей промыленности. – М., 1984. – 262с.
912428
  Куфаев В.И. Охрана детсва в Северо-Американских Соединенных Штатах. / В.И. Куфаев. – М.-Л., 1929. – 152с.
912429
   Охрана детства в СССР. – М., 1979. – 287с.
912430
  Федоров А.А. Охрана дизайна в конкурентном праве Украины // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 48-53
912431
  Бекяшев К.А. Охрана дикого атлантического лосося российского происхождения в свете Конвенции ООН по морскому праву 1982 года / К.А. Бекяшев, Е.С. Кац // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 21-26. – ISSN 1812-3910
912432
   Охрана дикой природы : ежеквартальный научно-практический и научно-популярный журнал Центра охраны дикой природы СоЭС. – Москва
№ 4. – 1999
912433
   Охрана дикой природы : научно-практический и научно-популярный журнал. – Москва
№ 1. – 2001
912434
  Яблоков А.В. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – М., 1983. – 271с.
912435
  Яблоков А.В. Охрана животного мира: проблемы и перспективы / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – Москва : Знание, 1979. – 64с.
912436
  Колосов А.М. Охрана животных в РСФСР / А.М. Колосов. – М., 1982. – 168с.
912437
  Житков Б.М. Охрана животных и разведение пушных зверей / Б.М. Житков. – 30с.
912438
  Колосов А.М. Охрана животных России / А.М. Колосов. – М., 1989. – 211с.
912439
  Денисов К.А. Охрана жизни и здоровья военнослужащих в зарубежных странах (на примере США) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1680-2721
912440
   Охрана жизни и здоровья рабочих в промышленности. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Ч. 2, вып. 1, 2, 3. – 1914. – VI, 293, 183, VIII, 190 с.
912441
  Скрипко В.Р. Охрана жилищных прав граждан / В.Р. Скрипко. – М., 1959. – 70с.
912442
  Скрипко В.Р. Охрана жилищных прав граждан : Автореф... Канд.юрид.наук: / Скрипко В.Р.; МГУ. – М, 1960. – 24л.
912443
  Воложанин В.П. Охрана жилищных прав граждан / В.П. Воложанин. – Москва, 1968. – 63с.
912444
   Охрана здоровья в СССР. – М., 1990. – 238с.
912445
  Читлов Д.С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств / Д.С. Читлов; Ной И.С. – Саратов, 1974. – 184с.
912446
  Виноградов Н.А. Охрана здоровья населения в СССР / Н.А. Виноградов, И.Д. Страшун. – Москва, 1947. – 80с.
912447
   Охрана здоровья, профилактика и снижение заболеваемости трудящихся. – М., 1986. – 224с.
912448
  Барсуков М.И. Охрана земель при открытой разработке месторождений / М.И. Барсуков, И.М. Барсуков. – К., 1987. – 150с.
912449
   Охрана земельных ресурсов СССР. – М., 1986. – 182с.
912450
  Тышкевич Г.Л. Охрана и восстановление буковых лесов / Г.Л. Тышкевич. – Кишинев, 1984. – 231с.
912451
  Беликова К. Охрана и защита авторских и смежных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 4. – С. 55-66. – ISSN 0201-7059
912452
  Барабаш-Никифоров Охрана и изучение природы степной полосы Украины / Барабаш-Никифоров. – Екатеринослав, 1924. – 39с.
912453
   Охрана и использование водных ресурсов Карелии. – Петрозаводск, 1974. – 343с.
912454
  Мудрецов А.Ф. Охрана и использование земли / А.Ф. Мудрецов. – М., 1978. – 47с.
912455
  Соколов В.Е. Охрана и использование млекопитающих / В.Е. Соколов, Т.Б. Саблина. – Москва, 1974. – 64с.
912456
   Охрана и использование памятников истории и культуры. – Алма-Ата, 1979. – 280с.
912457
   Охрана и использование памятников истории и культуры в УССР в годы советской власти : Научно-вспомог. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 110с.
912458
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 1. – 1983. – 295с.
912459
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 2. – 1983. – 295с.
912460
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 3. – 1983. – 74с.
912461
  Беккер А.А. Охрана и контроль загрязнения природной среды / А.А. Беккер, Т.Б. Агаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286с.
912462
   Охрана и культивирование растений-символов Украины / В.А. Нечитайло, Н.М. Стеценко, В.Ф. Руденко, А.В. Подобайло; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 102с. – Библиогр.С.98-99. – (Сер"Охрана дикой природы" ; Вып.9)
912463
  Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1939. – 112 с.
912464
  Колосов А.М. Охрана и обогащение фауны СССР / А.М. Колосов. – М., 1975. – 278с.
912465
   Охрана и оптимизация окружающей среды. – Киев, 1990. – 254с.
912466
   Охрана и перспективы восстанговления численности джейрана в СССР. – М., 1986. – 93с.
912467
  Родзевич Н.Н. Охрана и преобразование природы : Учебное пособие. / Н.Н. Родзевич, К.В. Пашканг. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
912468
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение полезных птиц / К.Н. Благосклонов. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1957. – 284с.
912469
  Дергунов Н. Охрана и привлечение птиц / Н. Дергунов. – М., 1927. – 56с.
912470
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц / К.Н. Благосклонов. – Изд. 5-е, перераб. – М., 1972. – 240с.
912471
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц, полезных в сельском хозяйстве / К.Н. Благосклонов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 260с.
912472
   Охрана и рациональное испльзование природных ресурсов. – Симферополь, 1980. – 172с.
912473
   Охрана и рациональное использование внутренних вод Центра и Севера Русской равнины. – Ярославль, 1986. – 93с.
912474
  Бабич Б.И. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. / Б.И. Бабич, Е.Г. Григорьев. – Москва : Знание, 1987. – 48с. – (Науки о Земле ; № 7)
912475
   Охрана и рациональное использование геологической среды. – Пермь, 1987. – 134с.
912476
   Охрана и рациональное использование геологической среды. – Пермь, 1987. – 144с.
912477
  Курашвили Б.Е. Охрана и рациональное использование животного мира Грузии / Б.Е. Курашвили. – М., 1985. – 143с.
912478
   Охрана и рациональное использование защитных лесов степной зоны. – Днепропетровск, 1987. – 165с.
912479
  Лаптев И.П. Охрана и рациональное использование наземных животных / И.П. Лаптев. – Томск, 1981. – 102с.
912480
  Лесик А.В. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры / А.В. Лесик. – Ленинград, 1987. – 125 с.
912481
  Мухамеджанов М.В. Охрана и рациональное использование природные ресурсов Узбекистана / М.В. Мухамеджанов, Ф.Х. Шарафутдинова. – Ташкент, 1989. – 116с.
912482
   Охрана и рациональное использование природных ресурсов. – Петразоводск, 1984. – 100с.
912483
   Охрана и рациональное использование природных ресурсов Верхневолжья. – Тверь, 1991. – 99с.
912484
   Охрана и рациональное использование природы. – Х.
ч. 2. – 1981. – 220с.
912485
   Охрана и рациональное использование природы Донбасса. – Л., 1976. – 141с.
912486
   Охрана и рациональное использование фауны и экосистем Енисейского Севера. – М., 1988. – 202с.
912487
  Меньщиков Л. Охрана и революция. К истории тайных политических организаций, сущевтв. во время самодержавия. / Л. Меньщиков. – М.
Ч.3. – 1932. – 282с.
912488
   Охрана и реставрация памятников архитектуры в СССР. – Москва, 1964. – 36с.
912489
  Дозорцев В.А. Охрана изобретений в СССР / В.А. Дозорцев. – М., 1967. – 128с.
912490
  Мамиофа И.Э. Охрана изобретений и технический прогресс / И.Э. Мамиофа. – М., 1974. – 199с.
912491
   Охрана изобретений и товарных знаков : Правовые и эконом. проблемы. – Рига, 1975. – 154 с.
912492
  Дмитренко И.А. Охрана имущественных прав колхозов / И.А. Дмитренко. – Киев, 1970. – 112с.
912493
  Дульнева Л.А. Охрана имущественных прав несовершеннолетних в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Дульнева Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 17с.
912494
  Гелукашвили Л.Г. Охрана имущественных прав несовершеннолетних. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гелукашвили Л.Г.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 22л.
912495
  Еремеев Д.Ф. Охрана имущественных прав советских граждан / Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1970. – 80с.
912496
  Юрченко В.С. Охрана имущественных прав советских граждан. / В.С. Юрченко. – Минск, 1962. – 152с.
912497
  Алдошин С.М. Охрана интеллектуальной собственности в академическом секторе науки / С.М. Алдошин, Д.И. Цыганов // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 2 (28). – С. 17-25. – ISSN 2072-4322


  В статье приводится аналитический обзор роботы по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, полученных в РАН по итогам выполнения научных исследований.
912498
  Андрощук Г.А. Охрана интеллектуальной собственности в Китае : состояние и тенденции // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2010. – Т. 6, № 1. – С. 81-101. – ISSN 1815-2066
912499
  Наутенко Л.Я. Охрана интеллектуальной собственности: проблемы и конфликты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 30-37. – ISSN 044-748Х
912500
  Шерстнева Н.С. Охрана интересов детей в советском семейном праве : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Шерстнева Н. С.; Сверл. юр. ин-т. – Свердловск, 1977. – 25л.
912501
  Львович Ю.Я. Охрана интересов покупателей / Ю.Я. Львович. – М., 1966. – 224с.
912502
  Ветров Н.И. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами / Н.И. Ветров. – Москва, 1990. – 77с.
912503
  Клык Н.Л. Охрана интересов сторон по авторскому договору / Н.Л. Клык. – Красноярск, 1987. – 180с.
912504
  Ерофеев Б.В. Охрана колхозной собственности / Б.В. Ерофеев. – М., 1954. – 40с.
912505
   Охрана конституционных прав личности на предварительном следствии. – М., 1989. – 87с.
912506
  Слонимский Л.З. Охрана крестьянского земледелия и необходимые законодательные реформы : доклад, читанный в гражданском отделении юридического общества при Имп. С-Петербургском ун-те, в заседаниях 15 марта и 5 апреля 1891 года / [соч.] Л. З. Слонимского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. – 104 с.
912507
  Постригань У. Охрана культурного наследия города в американском аспекте (вторая половина ХХ - начало ХХІ вв.): деятельность Фундации Исторической Саванны и города Саванна (штат Джорджия) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 56-68. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
912508
  Чиокану Серджиус Охрана культурного наследия Республики Молдова на современном этапе // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 336-344. – ISBN 978-966-651-971-2
912509
   Охрана ландшафтов : Толковый словарь. – Москва : Прогресс, 1982. – 272с.
912510
   Охрана ландшафтов и проектирование. – М., 1982. – 189с.
912511
   Охрана ландшафтов Сибири. – Новосибирск, 1973. – 250с.
912512
  Жданов А.А. Охрана лесных и водных богатств в СССР / А.А. Жданов, Л.В. Левшин. – М., 1958. – 52с.
912513
  Генсирук С.А. Охрана лесных экосистем / С.А. Генсирук, Л.И. Гайдарова. – Киев : Урожай, 1984. – 200 с.
912514
  Зинов Г.И. Охрана лесов от пожаров / Г.И. Зинов. – 2-е изд. – М, 1980. – 160с.
912515
  Филимонова А.А. Охрана личной собственности граждан / А.А. Филимонова. – Алма-Ата, 1975. – 32с.
912516
  Щедрина А.К. Охрана личной собственности граждан по указу Президиума Верхнего Совета СССР от 4 июня 1947 года "Об усилении охраны личной собственности граждан" : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щедрина А.К.; Всес.ин-т юрид.наук. – Москва, 1952. – 20 л.
912517
   Охрана материнства и детства в СССР. – М., 1986. – 368с.
912518
  Нечаева А.М. Охрана материнства и детства в СССР / А.М. Нечаева. – М., 1988. – 92с.
912519
  Лебедева В.П. Охрана материнства и младенчества в Стране Советов / В.П. Лебедева. – М.-Л., 1934. – 263с.
912520
   Охрана местных природно-исторических святынь / В.Е. Борейко, О.Г. Листопад, В.Ф. Руденко, А.В. Подобайло; Киевский эколого-культурний центр; Укр.молодежн.лига.Скорая заповедная помощь. – Киев, 1998. – 144с. – (Охрана дикой природы ; Вып.7). – ISBN 9669530237
912521
   Охрана морской среды. – К., 1984. – 179с.
912522
  Сперанская Л.В. Охрана морской среды и международное право / Л.В. Сперанская. – М., 1976. – 64с.
912523
  Балашов И.А. Охрана наземных моллюсков Украины = Conservation of terrestrial mollusсs in Ukraine / Балашов И. ; [науч. ред. В.В. Корнюшин] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Институт зоологии НАН Украины, 2016. – 271, [1] с. – Парал. тит. арк. англ., обкл. парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 180-219. – ISBN 978-966-02-7841-7
912524
  Рябоконь Е.А. Охрана наследственного имущества по законодательству Украины // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 2-19
912525
  Потемкин Л.А. Охрана недр и окружающей среды. / Л.А. Потемкин. – Москва : Недра, 1977. – 205с.
912526
  Манукян П.А. Охрана недр. / П.А. Манукян. – М.-Х., 1951. – 288с.
912527
  Ананьев В.А. Охрана недр: Учеб. пособие / В.А. Ананьев. – Томск, 1988. – 90с.
912528
  Кочиеру М.Н. Охрана нематериального культурного наследия Молдовы: новые парадигмы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 54-57
912529
  Гринева М.А. Охрана нетрадиционных товарных знаков // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 4. – С. 21-34
912530
   Охрана общественного порядка - основная задача органов ООП. – К., 1968. – 222с.
912531
  Кораблев М.Д. Охрана общественного порядка и безопасности в условиях ПВО. / М.Д. Кораблев. – М., 1960. – 31с.
912532
   Охрана окружающей природной среды. – К., 1988. – 304с.
912533
  Ляшенко В.И. Охрана окружающей природной среды и защита населения в уранодобывающих регионах // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 82-92 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1726-5428
912534
   Охрана окружающей природной среды. Экономические аспекты , проблемы и вопросы стандартизации : Материалы советско-американского симпозиума. Ереван 16 - 23 октября 1977 г. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 192 с.
912535
  Денисенко Г.Ф. Охрана окружающей среді в чёрной металлургии / Г.Ф. Денисенко, И З. Губонина, . – М., 1989. – 115с.
912536
   Охрана окружающей среды : Библиогр. указ. за 1971-1975 гг. – Киев, 1976. – 69с.
912537
   Охрана окружающей среды. – Москва : Экономика
Модели управления чистотой природной среды. – 1977. – 231 с.
912538
   Охрана окружающей среды : Справочник Відом. про відпов.: Автор-составительЛ.П.Шариков. – Ленинград : Судостроение, 1978. – 558 с.
912539
  Матвеев Л.Т. Охрана окружающей среды / Л.Т. Матвеев. – Л., 1978. – 61с.
912540
   Охрана окружающей среды. – Л., 1979. – 159с.
912541
   Охрана окружающей среды. – Л., 1979. – 238с.
912542
  Бакач Т. Охрана окружающей среды / Т. Бакач. – М., 1980. – 216с.
912543
   Охрана окружающей среды. – М., 1982. – 224с.
912544
   Охрана окружающей среды. – М., 1983. – 264с.
912545
   Охрана окружающей среды. – Л., 1984. – 338с.
912546
   Охрана окружающей среды. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
912547
  Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды / Ю.В. Новиков. – М., 1987. – 286с.
912548
  Транин А.А. Охрана окружающей среды / А.А. Транин. – Москва, 1987. – 126с.
912549
  Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды / С.Б. Чистякова. – Москва, 1988. – 270 с.
912550
   Охрана окружающей среды. – М., 1989. – 147с.
912551
   Охрана окружающей среды. – М.
ч.2. – 1989. – 137с.
912552
   Охрана окружающей среды. – М., 1990. – 203с.
912553
   Охрана окружающей среды. – М., 1991. – 127с.
912554
   Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / А.М. Владимиров, Ю.И. Ляхин, Л.Т. Матвеев, В.Г. Орлов; Владимиров А. М. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 422с. – ISBN 5-286-00643-4
912555
  Белов С.В. Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / С.В. Белов, А Ф. Козьяков и др. Барбинов. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с. – ISBN 5-286-00643-4
912556
   Охрана окружающей среды : Учебник для вузов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 559с. – ISBN 5-238-00196-7
912557
   Охрана окружающей среды в ГДР. – М., 1986. – 336с.
912558
  Николин В.И. Охрана окружающей среды в горной промышленности / В.И. Николин, Е.С. Матлак. – Киев : Вища школа, 1987. – 190с.
912559
   Охрана окружающей среды в городах. – К., 1981. – 302с.
912560
   Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. – Львов, 1989. – 159с.
912561
  Амархуу Осорын Охрана окружающей среды в системе функций социалистического государства. (На основе опыта СССР и МНР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Амархуу Осорын; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1976. – 19л.
912562
  Соколов В.И. Охрана окружающей среды в США: приоритеты, бюджеты, занятость // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 95-109
912563
   Охрана окружающей среды и географический прогноз. – Иркутск, 1979. – 133с.
912564
   Охрана окружающей среды и ее социально-экономическая эффективность. – Москва : Наука, 1980. – 239 с.
912565
  Нечепоренко О.Л. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов / О.Л. Нечепоренко. – Л., 1986. – 51с.
912566
   Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. – М., 1991. – 251с.
912567
   Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в СССР : Статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 174 с.
912568
   Охрана окружающей среды и социалистическое природопользование. – М., 1978. – 60с.
912569
  Назарова Н.С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов / Н.С. Назарова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 102с.
912570
   Охрана окружающей среды и экология человека. – Иркутск, 1980. – 125с.
912571
   Охрана окружающей среды и эффективность производства. – Саратов, 1981. – 135с.
912572
   Охрана окружающей среды калийных производств. – Минск, 1979. – 145с.
912573
   Охрана окружающей среды Молдавии. – Кишинев, 1986. – 110с.
912574
  Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах / А.М. Михайлов. – Киев : Вища школа, 1990. – 264с.
912575
   Охрана окружающей среды на предприятиях атомной промышленности. – М., 1982. – 201с.
912576
  Перединий О.Г. Охрана окружающей среды на предприятиях цветной металлургии / О.Г. Перединий, Н.В. Микшевич. – Москва : Металлургия, 1991. – 190 с.
912577
   Охрана окружающей среды от загрязнения. – М., 1975. – 83с.
912578
  Малышева Н.Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия : (правовые и организационные вопросы) / Н.Р. Малышева ; [отв. ред. Ю.С. Шемшученко] ; Акад. наук Укр. ССР ; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1984. – 141, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Человек и среда")
912579
  Малышева Наталья Рафаэловна Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) : Автореф... кадн. юрид.наук: 12.00.02 / Малышева Наталья Рафаэловна; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1981. – 24л.
912580
  Тышкевич Г.Л. Охрана окружающей среды при интенсивном ведении сельского хозяйства / Г.Л. Тышкевич. – Кишинев, 1987. – 169с.
912581
   Охрана окружающей среды при использовании пестицидов. – К., 1983. – 126с.
912582
   Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 168 с.
912583
   Охрана окружающей среды при освоении области многолетнемерзлых пород. – Москва : Наука, 1980. – 138с.
912584
   Охрана окружающей среды при поисках, разведке и разработке морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1986. – 49с.
912585
  Смирнов В.И. Охрана окружающей среды при проектировании городов / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1981. – 168 с.
912586
   Охрана окружающей среды при производстве пластмасс. – Л., 1988. – 113с.
912587
  Бадяев В.В. Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС / В.В. Бадяев. – Москва, 1990. – 222 с.
912588
   Охрана окружающей среды промышленного региона. – К., 1980. – 195с.
912589
  Марцинкевич Г.И. Охрана окружающей среды. / Г.И. Марцинкевич. – Минск, 1976. – 110с.
912590
  Черныш Б.Я. Охрана окружающей среды. / Б.Я. Черныш. – К, 1982. – 25с.
912591
   Охрана окружающей среды: проблема просвещения. – Москва : Прогресс, 1983. – 352с.
912592
   Охрана окружающей среды: проблемы просвещения. – Тбилиси, 1977. – 352с.
912593
   Охрана окружающей среды: управление право. – Киев, 1982. – 207 с.
912594
  Сидельникова Мария Охрана от труда / Сидельникова Мария, Леви Ядид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 121-128 : фото
912595
   Охрана открытий,. – М., 1969. – 42с.
912596
   Охрана памятников истории и культуры. – М., 1973. – 191с.
912597
  Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры : Справочное пособие / И.А. Игнаткин. – Киев : Вища школа, 1990. – 223с.
912598
   Охрана памятников истории и культуры в СССР. – Москва, 1978. – 66с.
912599
  Бородин И.П. Охрана памятников природы / И.П. Бородин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – 31с.
912600
  Анучин Д.Н. Охрана памятников природы / Д.Н. Анучин. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1914. – С.1-50 : 29 рис.
912601
  Корнилов П.Е. Охрана памятников ТССР / П.Е. Корнилов. – Казань, 1928. – 14с.
912602
  Пиннекер Е.В. Охрана подземной гидросферы / Е.В. Пиннекер. – Москва : Знание, 1979. – 48с.
912603
  Пиннекер Е.В. Охрана подземных вод / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1979. – 70с.
912604
  Мироненко В.А. Охрана подземных вод в горнодобывающих районах = (опыт гидрогеологических исследований) / В.А. Мироненко, В.Г. Румынин, В.К. Учаев. – Ленинград : Недра, 1980. – 320с.
912605
   Охрана подземных вод в условиях техногенеза. – Киев : Вища школа, 1985. – 221с.
912606
   Охрана подземных вод в УССР. – К., 1970. – 102с.
912607
   Охрана подземных вод в УССР. – К.
вып. 2. – 1970. – 88с.
912608
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 3. – 1970. – 64с.
912609
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 4. – 1970. – 64с.
912610
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 5. – 1970. – 72с.
912611
  Тукалло А.М. Охрана подземных вод. / А.М. Тукалло. – Л., 1988. – 95с.
912612
  Вирен С. Охрана помещений с помощью электромагнитных полей / С. Вирен. – Москва, 1961. – 11 с.
912613
  Болдышев В.С. Охрана почв : Словарь-справочник / В.С. Болдышев; Под ред. Медведева А.Г. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1977. – 112с.
912614
   Охрана почв. – Ростов-на-Дону, 1979. – 159с.
912615
   Охрана почв. – Ростов-на-Дону, 1983. – 183с.
912616
  Добровольский Г.В. Охрана почв : учебник / Г.В. Добровольский, Л.А. Гришина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 224 с.
912617
  Болдышев В.С. Охрана почв : Словарь-справочник / В.С. Болдышев. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Минск : Изд-во "Университетское", 1989. – 159с.
912618
   Охрана почв и рециональное использование земельных ресурсов Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 184с.
912619
  Амосова Я.М. Охрана почв от химического загрязнения / Я.М. Амосова, Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1989. – 94с.
912620
  Кузнецов М.С. Охрана почв от эрозии и дефляции / М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. – М.
2. – 1985. – 98с.
912621
  Гудзон Н. Охрана почвы и борьба с эрозией / Н. Гудзон. – Москва : Колос, 1974. – 304 с.
912622
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей, рационализаторов / М.И. Бару. – К., 1984. – 64с.
912623
  Тарасова В.А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. / В.А. Тарасова. – М., 1978. – 118с.
912624
  Недавний А.Л. Охрана прав граждан местными Советами. / А.Л. Недавний. – М., 1963. – 108с.
912625
  Рамзаев П.В. Охрана прав граждан при изьятии земельных участков и сносе домов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Рамзаев П.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
912626
  Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой / С.Г. Березовская. – Москва, 1964. – 263с.
912627
  Мартынчик Е.Г. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводтве. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1982. – 188с.
912628
   Охрана прав и интересов личности по уголовному законодательству социалистических стран. – Москва, 1989. – 228с.
912629
   Охрана прав и интересов личности:. – К., 1992. – 199с.
912630
  Данченко Н.И. Охрана прав и интересов советских женщин. / Н.И. Данченко. – К., 1987. – 47с.
912631
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов / В.Р. Скрипко. – М., 1982. – 80с.
912632
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов в европейских социалистических странах / В.Р. Скрипко. – М., 1975. – 144с.
912633
  Попов В.А. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. / В.А. Попов. – К, 1977. – 45с.
912634
  Бондарь А. Охрана прав интеллектуальной собственности в ЕЭП // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 2074-6040
912635
  Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством / Н.С. Малеин. – М., 1985. – 165с.
912636
  Шило Н.Я. Охрана прав личности судами надзорной инстанции / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1988. – 124с.
912637
  Крыжна В.Н. Охрана прав на указание места происхождения товара // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (30). – С. 20-23. – ISSN 2072-4322
912638
  Яковлева Г.В. Охрана прав незамужней матери / Г.В. Яковлева. – Минск, 1979. – 120с.
912639
  Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому гражданскому и семейному праву / Н.М. Ершова. – М., 1965. – 102с.
912640
  Тадевосян В.С. Охрана прав несовершеннолетних. / В.С. Тадевосян. – М,, 1974. – 104с.
912641
  Мартынчик Е.Г. Охрана прав осужденного в кассационном производстве. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1979. – 120с.
912642
  Мартемьянов В.С. Охрана прав покупателя, заказчика и клиента / В.С. Мартемьянов. – М, 1983. – 64с.
912643
   Охрана прав потребителя в капиталистических странах. – М., 1987. – 42с.
912644
  Кобец Н.Г. Охрана прав рабочих и служащих и прав профсоюзов при рассмотрении судами дел об увольнении. : Автореф... канд. юридич.наук: / Кобец Н.Г.; МГУ. Юридич. ф-тет. – М.., 1967. – 14л.
912645
  Скрипко Е.Я. Охрана прав рационализаторов / Е.Я. Скрипко. – Минск, 1966. – 216с.
912646
  Заворотько П.П. Охрана прав советских граждан в стадии исполнения судебных решений : Автореф... канд. юр.наук: / Заворотько П.П.;. – К, 1956. – 15л.
912647
  Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на землю и права землепользования в СССР / А.А. Рябов ; [науч. ред. В.П. Малков ; ред. Р.Г. Биктанов ; техн. ред. Н.М. Кислова]. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1976. – 192 с. – Примеч.: с. 181-191
912648
  Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на природные ресурсы СССР / А.А. Рябов. – Казань, 1982. – 144с.
912649
  Жариков Ю.Г. Охрана права землепользования / Ю.Г. Жариков. – Москва, 1974. – 136с.
912650
   Охрана примечательных природных объектов в Латвийскйо ССР. – Рига, 1975. – 155с.
912651
   Охрана природной среды. – Кемерово, 1983. – 153с.
912652
   Охрана природной среды (экономический аспект) : сборник научных трудов. – Донецк : ИЭП АН УССР, 1982. – 150 с.
912653
  Оуэн О.С. Охрана природных ресурсов / О.С. Оуэн. – Москва : Колос, 1977. – 416с.
912654
  Белицкий А.С. Охрана природных ресурсов при удалении промышленных жидких отходов в недра земли. / А.С. Белицкий. – Москва : Недра, 1976. – 145 с.
912655
   Охрана природных условий и мелиорация Среднего Приднепровья. – Л., 1975. – 148с.
912656
  Константинович С.А. Охрана природы-забота общая / С.А. Константинович. – Минск, 1981. – 80с.
912657
  Нарзикулов М.Н. Охрана природы-неотложная задача современности / М.Н. Нарзикулов. – Душанбе, 1979. – 20с.
912658
  Макаревич Н.С. Охрана природы -- важнейшая государственная задача в СССР. / Н.С. Макаревич. – Саратов, 1973. – 32с.
912659
   Охрана природы -- задача народнохозяйственного и культурного значения. – М., 1964. – 24с.
912660
  Захлебный А.Н. Охрана природы - важнейшая задача современности / А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина. – М, 1975. – 47с.
912661
  Джинова З.П. Охрана природы - дело каждого. / З.П. Джинова. – М., 1979. – 71с.
912662
  Борейко В.Е. Охрана природы - дело молодых / В.Е. Борейко. – Киев : Урожай, 1991. – 78с.
912663
   Охрана природы - задача всенародная. – Киев : Политиздат, 1987. – 222с.
912664
  Коростелев Н.Б. Охрана природы - охрана здоровья / Н.Б. Коростелев. – Москва, 1983. – 97с.
912665
   Охрана природы. – М., 1948. – 141с.
912666
   Охрана природы. – М., 1948. – 141с.
912667
   Охрана природы. – М., 1948. – 130с.
912668
   Охрана природы. – М., 1948. – 126с.
912669
   Охрана природы. – М., 1948. – 137с.
912670
   Охрана природы. – М., 1948. – 120с.
912671
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
912672
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
912673
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
912674
   Охрана природы. – М., 1950. – 172с.
912675
   Охрана природы. – М., 1950. – 168с.
912676
   Охрана природы. – М., 1950. – 160с.
912677
   Охрана природы. – М., 1951. – 160с.
912678
   Охрана природы. – Москва, 1966. – 252с.
912679
   Охрана природы. – Минск, 1969. – 392с.
912680
   Охрана природы : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 407 с.
912681
   Охрана природы. – 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1972. – 470с.
912682
   Охрана природы. – Ярославль, 1975. – 255с.
912683
  Гладков Н.А. Охрана природы / Н.А. Гладков. – М., 1975. – 239с.
912684
  Воронцов А.И. Охрана природы / А.И. Воронцов. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 408с.
912685
  Банников А.Г. Охрана природы / А.Г. Банников. – Москва, 1977. – 207с.
912686
  Астанин Л.П. Охрана природы / Л.П. Астанин, К.Н. Благосклонов. – Москва, 1978. – 239с.
912687
  Воронцов А.И. Охрана природы / А.И. Воронцов. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 174с.
912688
  Кирпатовский И.П. Охрана природы / И.П. Кирпатовский. – М., 1980. – 376с.
912689
   Охрана природы. – М., 1981. – 95с.
912690
   Охрана природы. – 2-е, дораб. – М., 1981. – 270с.
912691
  Бабаев Фикрет Рзакули Охрана природы / Бабаев Фикрет Рзакули. – Баку, 1982. – 105с.
912692
   Охрана природы. – М., 1983. – 144с.
912693
  Астанин Л.П. Охрана природы / Л.П. Астанин, К.Н. Благосклонов. – Москва, 1984. – 255с.
912694
  Банников А.Г. Охрана природы / Банников А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1985. – 287с.
912695
   Охрана природы. – Казань, 1985. – 31с.
912696
   Охрана природы. – 3-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
912697
   Охрана природы. – 2-е, перераб. – Москва, 1987. – 271с.
912698
  Курсков А.Н. Охрана природы / А.Н. Курсков. – Минск, 1987. – 61с.
912699
  Кронитис Я.Я. Охрана природы / Я.Я. Кронитис. – Рига, 1989. – 326с.
912700
  Капинос П.И. Охрана природы : учебник / П.И. Капинос, Н.А. Панасенко. – Киев : Вища школа, 1989. – 254 с.
912701
  Толстихиен О.Н. Охрана природы / О.Н. Толстихиен. – Якутск
1. – 1990. – 60с.
912702
  Макевнин С.Г. Охрана природы / С.Г. Макевнин, А.А. Вакулин. – М, 1991. – 125с.
912703
  Балина Т.К. и др. Охрана природы (химическая экология) : учебное пособие / Т.К. и др. Балина. – Тверь, 1993. – 72с.
912704
  Балина Т.К. и др. Охрана природы (химическая экология) : учебное пособие / Т.К. и др. Балина; 2-е изд., расширенное. – Тверь, 1995. – 84 с.
912705
  Моисеенко И.И. Охрана природы в Белорусской ССР. / И.И. Моисеенко. – Минск, 1973. – 208с.
912706
   Охрана природы в Вешенском районе. – Ростов -на-Дону, 1975. – 90с.
912707
  Муравлев Г.Г. Охрана природы в воспроизведение естественных ресурсов / Г.Г. Муравлев. – Алма-Ата, 1978. – 107с.
912708
   Охрана природы в западных обл. УССР. – Львов
ч.2. – 1957. – 60с.
912709
  Лисицын Е.Н. Охрана природы в зарубежных странах / Е.Н. Лисицын. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 213с.
912710
   Охрана природы в Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 158с.
912711
   Охрана природы в Латвийской ССР. – М., 1984. – 94с.
912712
   Охрана природы в Литовской ССР. – М., 1986. – 96с.
912713
  Гладков Н.А. Охрана природы в первые годы Советской власти : (По материалам ленинских декретов) / Н.А. Гладков. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 35с.
912714
  Гордиенко Т.Г. Охрана природы в системе функций социалистического государства / Т.Г. Гордиенко. – Барнаул, 1988. – 130с.
912715
   Охрана природы в Советской Латвии. – Рига, 1973. – 64с.
912716
  Макаров В.Н. Охрана природы в СССР / В.Н. Макаров. – М, 1947. – 60с.
912717
  Гладков Н.А. Охрана природы в СССР / Н.А. Гладков. – Л., 1972. – 72с.
912718
  Захлебный А.Н. и др. Охрана природы в школьном курсе биологии : пособие для учителя / А.Н. и др. Захлебный. – Москва : Просвещение, 1977. – 207 с. : табл. – (Библиотека учителя биологии)
912719
  Ланге К.П. Охрана природы в школьных курсах ботаники и зоологии / К.П. Ланге. – Куйбышев, 1973. – 62с.
912720
   Охрана природы Верхневолжья. – Калинин, 1979. – 118с.
912721
  Мириманян Х.П. Охрана природы горных территорий / Х.П. Мириманян. – М., 1980. – 48с.
912722
   Охрана природы за рубежом. – М., 1980. – 96с.
912723
  Мунтян В.Л. Охрана природы и воспитание человека / В.Л. Мунтян. – К., 1966. – 43с.
912724
  Кудрицкий Ю.К. Охрана природы и здоровье. / Ю.К. Кудрицкий. – Л., 1977. – с.
912725
  Шарлеман Э.В. Охрана природы и земельный вопрос, 1917. – 2 с. – Отд. оттиск из: Хозяйство. 1917 № 35-38
912726
  Базлов В.Н. Охрана природы и инженерная защита окружающей среды в пищевой промышленности / В.Н. Базлов. – М., 1983. – 208с.
912727
  Васильковский П.Е. Охрана природы и краеведы / П.Е. Васильковский. – Москва-Ленинград, 1927. – 76с.
912728
   Охрана природы и ландшафт. – Таллин, 1973. – 95с.
912729
  Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. / В.А. Чичварин. – Москва : Международные отношения, 1970. – 288 с.
912730
  Тарнавский А.Г. Охрана природы и общественные организации: правовые вопросы / А.Г. Тарнавский. – Москва, 1990. – 126с.
912731
  Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Просвещение, 1992. – 320с.
912732
  Пащенко В.М. Охрана природы и перспективы рекреационного природопользования в Северном Приазовье // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 11-17. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
912733
   Охрана природы и применение химических срудств в сельском и лесном хозяйстве. – Л., 1981. – 146с.
912734
   Охрана природы и природных ресурсов. – М., 1968. – 60с.
912735
   Охрана природы и природных ресурсов. – Львов, 1985. – 190с.
912736
   Охрана природы и рациональное использование при родных ресурсов. – Киев, 1986. – 10с.
912737
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Московской обл.. – М., 1977. – 143с.
912738
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов центрально-черноземной полосы. – Воронеж, 1972. – 117с.
912739
   Охрана природы и улучшение окружающей среды. – Ташкент, 1975. – 132с.
912740
  Невский Л.А. Охрана природы и школа. / Л.А. Невский. – М., 1951. – 42с.
912741
  Чигаркин А.В. Охрана природы Казахстана / А.В. Чигаркин. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
912742
   Охрана природы Коми АССР. – Сыктывкар, 1961. – 148с.
912743
   Охрана природы Молдавии. – Кишинев, 1988. – 218с.
912744
   Охрана природы на Дальнем Востоке. – Владивосток
вып.2. – 1964. – 238с.
912745
   Охрана природы на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1976. – 254с.
912746
   Охрана природы Нижнего Дона. – Ростов-на-Дону, 1962. – 180с.
912747
   Охрана природы Нижнего Дона. – Ростов-на-Дону, 1969. – 84с.
912748
  Попов А.И. Охрана природы от вредных выбросов тепловых электростанций. / А.И. Попов, Н.Б. Лобачева. – Саратов
ч. 1. – 1976. – 67с.
912749
   Охрана природы Причерноморья. – М., 1982. – 152с.
912750
  Олейник Я.Б. Охрана природы развития агропромышленного комплекса Волынской области / Я.Б. Олейник, П.А. Масляк // Повышение эфективности функционирования хозяйственного комплекса Волынской области
912751
   Охрана природы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1990. – 624с.
912752
   Охрана природы Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 180с.
912753
   Охрана природы Южного Урала и Приуралья. – Уфа, 1979. – 148с.
912754
   Охрана природы Якутии. – Иркутск, 1971. – 228с.
912755
  Иоганзен Б.Г. Охрана природы. / Б.Г. Иоганзен, Н.И. Иголки. – Томск, 1976. – 264с.
912756
  Гетов Л.В. Охрана природы. / Л.В. Гетов, А.В. Сычева. – Минск, 1986. – 239,1с.
912757
  Гаранин В.И. Охрана природы: прошлое и настоящее / В.И. Гаранин. – Казань, 1975. – 75с.
912758
  Кукрус А.Ю. Охрана промышленной собственности. / А.Ю. Кукрус, Х. Койтель. – Таллин, 1980. – 146с.
912759
  Степанов В.А. Охрана пророды / В.А. Степанов. – Ленинград, 1983. – 66 с.
912760
   Охрана растений в Поволжье и на Урале. – Куйбышев, 1984. – 91с.
912761
  Вахрамеева М.Г. Охрана растительного мира / М.Г. Вахрамеева. – Москва, 1988. – 94с.
912762
  Карпенко А.С. Охрана растительного мира в Нечерноземье / А.С. Карпенко, Н.И. Ставрова. – Л., 1980. – 112с.
912763
  Алтухов М.Д. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кавказе / М.Д. Алтухов, С.А. Литвинская. – Краснодар, 1989. – 189 с. – Природа и мы
912764
   Охрана растительного мира Сибири. – Новосибирск, 1981. – 223с.
912765
  Белоусова Л.С. Охрана редких видов растений в СССР / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – М, 1974. – 70с.
912766
  Кучеров Е.В. Охрана редких видов растений на Южном Урале / Е.В. Кучеров. – М., 1987. – 202с.
912767
   Охрана редких видов сосудистых растений советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 203с.
912768
  Мацкевич Н.В. Охрана редких генотипов лесных деревьев и кустарников / Н.В. Мацкевич. – Москва, 1987. – 204с.
912769
  Самощенко И.С. Охрана режима законности Советским государством. / И.С. Самощенко. – М, 1960. – 200с.
912770
  Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – М., 1988. – 177с.
912771
   Охрана реликтовой растительности и животного мира Северо-Западного Кавказа. – Л, 1983. – 103с.
912772
  Иванова Н.А. Охрана семьи и брака советским законодательством / Н.А. Иванова. – М, 1969. – 40с.
912773
  Клюшниченко А.П. Охрана социалистической и личной собственности путем гражданского иска в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Клюшниченко А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 18 с.
912774
  Клюшниченко А.П. Охрана социалистической и личной собственности путем гражданского иска в советском уголовном процессе : Дис... канд. юрид.наук: / Клюшниченко А.П.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 339л. – Бібліогр.:л.1-ХХ
912775
  Стряпунин В.Г. Охрана социалистической собственности - священный долг советских людей / В.Г. Стряпунин. – Л, 1966. – 20с.
912776
   Охрана социалистической собственности. – М, 1980. – 446с.
912777
  Кучерявый Н.П. Охрана социалистической собственности / Н.П. Кучерявый. – Фрунзе, 1984. – 68с.
912778
  Ясинский Г.М. Охрана социалистической собственности / Г.М. Ясинский. – К., 1986. – 72с.
912779
  Тяжкова И.М. Охрана социалистической собственности / И.М. Тяжкова. – М, 1987. – 93с.
912780
  Александров Г.Н. Охрана социалистической собственности в системе советской торговли / Г.Н. Александров, Л. Мариупольский. – Москва, 1949. – 23с.
912781
  Хакимов И.Х. Охрана социалистической собственности в советской торговле / И.Х. Хакимов. – Ташкент, 1967. – 204с.
912782
   Охрана социалистической собственности в трудовом праве. – Махачкала, 1990. – 75с.
912783
  Арзамасцев А.Н. Охрана социалистической собственности по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Арзамасцев А.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
912784
  Чич Милан Охрана социалистической экономики. / Чич Милан, Матэрн Владимир. – М., 1987. – 205с.
912785
  Соколов В.И. Охрана среды в США: внутренние и международнык аспекты // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 89-111
912786
  Дузь А.И. Охрана среды и использование отходов угольного производства / А.И. Дузь. – Донецк : Донбас, 1990. – 110с.
912787
  Швыдкий Ю.Н. Охрана среды при добыче полезных ископаемых. / Ю.Н. Швыдкий. – К, 1984. – 17с.
912788
  Мепаришвили Г.Д. Охрана тайн лидчной жизни граждан в советском уголовном процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Мепаришвили Г.Д.; АН СССР.Ин-т гос-ва и права. – М, 1988. – 21л.
912789
  Лазарева И.В. Охрана территориальных ресурсов градостроительства / И.В. Лазарева, В.Г. Маевская. – Киев, 1986. – 126 с.
912790
  Маркус Б. Охрана труда / Б. Маркус. – Москва : Вопросы труда, 1929. – 208 с.
912791
   Охрана труда. – М, 1954. – 240с.
912792
   Охрана труда. – М, 1960. – 455с.
912793
   Охрана труда. – М, 1963. – 256с.
912794
  Киселев Я.Л. Охрана труда / Я.Л. Киселев. – М, 1965. – 176с.
912795
  Мотусоко М.Я. Охрана труда / М.Я. Мотусоко. – Москва, 1969. – 294с.
912796
  Киселева Г.Н. Охрана труда / Г.Н. Киселева. – М, 1972. – 28с.
912797
   Охрана труда. – Москва, 1972. – 330 с.
912798
  Ритслайд В. Охрана труда / В. Ритслайд. – Тарту, 1973. – 327с.
912799
   Охрана труда. – М, 1977. – 159с.
912800
   Охрана труда. – М, 1977. – 336с.
912801
   Охрана труда. – М, 1981. – 256с.
912802
  Милохов В.В. Охрана труда / В.В. Милохов. – Л., 1983. – 113с.
912803
   Охрана труда : Библиогр. указ. тр. ин-та (1977 - 1982). – Ленинград, 1984. – 71с.
912804
  Луковников А.В. Охрана труда / А.В. Луковников. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 288с.
912805
  Сулла М.Б. Охрана труда / М.Б. Сулла. – М., 1984. – 256с.
912806
   Охрана труда. – М, 1985. – 256с.
912807
  Денисенко Г.Ф. Охрана труда : учеб. пособие / Г.Ф. Денисенко. – Москва : Высшая школа, 1985. – 319с.
912808
  Авилов В.Б. Охрана труда : учеб. пособие / В.Б. Авилов. – Владивосток : Дальневосточный университет, 1986. – 130, [2] с. – Библиогр.: с. 127-131
912809
  Жарков Г.Н. Охрана труда / Г.Н. Жарков. – К., 1988. – 278с.
912810
  Сулла М.Б. Охрана труда / М.Б. Сулла. – М., 1989. – 272с.
912811
  Шкрабак В.С. Охрана труда / В.С. Шкрабак, Г.К. Казлауская. – М., 1989. – 480с.
912812
  Шкрабак В.С. Охрана труда / В.С. Шкрабак. – Л., 1990. – 246с.
912813
  Кобевник В.Ф. Охрана труда / В.Ф. Кобевник. – Киев, 1990. – 286с.
912814
  Калошин А.И. Охрана труда / А.И. Калошин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 303с.
912815
   Охрана труда. – Киев, 1994-
№ 1. – 2003. – з № 2 див. "Охорона праці"
912816
   Охрана труда : справочник / сост. Э.А. Арустамов. – Москва : Дашков и К, 2008. – 588с. – ISBN 978-5-91131-551-1
912817
   Охрана труда в агропромышленном производстве. – М, 1991. – 318с.
912818
  Кашин Б.В. Охрана труда в высшей школе и научных учреждениях СССР / Б.В. Кашин. – 2-е изд. доп. – Ленинград, 1952. – 328с.
912819
   Охрана труда в вычислительных центрах / Ю.Г. Сибаров, Н.Н. Сколотнев, В.К. Васин, В.Н. Нагинаев. – Москва : Машиностроение, 1990. – 190 с.
912820
  Прокофьев Ф.И. Охрана труда в геодезии / Ф.И. Прокофьев. – Москва : Недра, 1981. – 232с.
912821
  Прокофьев Ф.И. Охрана труда в геодезии и картографии : учебник для студ. геодезич. и картографич. специальностей вузов / Ф.И. Прокофьев. – Москва : Недра, 1987. – 292 с.
912822
  Ширшков А.И. Охрана труда в геологии / А.И. Ширшков. – Москва : Недра, 1990. – 234с.
912823
  Хайруллин Р.Р. Охрана труда в гидроетеорологии / Р.Р. Хайруллин. – Казань, 1988. – 214с.
912824
  Лесовой Н.Ф. Охрана труда в государственной торговле / Н.Ф. Лесовой, Ю.А. Чеканов. – 2-е изд. доп. перераб. – М., 1980. – 111с.
912825
  Лесовой Н.Ф. Охрана труда в государственной торговле / Н.Ф. Лесовой. – М., 1985. – 103с.
912826
  Зайцев В.П. Охрана труда в животноводстве / В.П. Зайцев, М.С. Свердлов. – М., 1989. – 368с.
912827
   Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. – М, 1959. – 512с.
912828
  Попов Ю.В. Охрана труда в лесном хозяйстве. / Ю.В. Попов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 96с.
912829
   Охрана труда в машиностроении. – М
1. – 1990. – 383с.
912830
   Охрана труда в машиностроении. – М
Т. 2. – 1990. – 349с.
912831
  Пушкарь А.Д. Охрана труда в мелиоративном строительстве: Крат. справ. / А.Д. Пушкарь. – Киев, 1989. – 126с.
912832
  Сегеда Д.Г. Охрана труда в пищевой промышленности / Д.Г. Сегеда, В.И. Дашевский. – М, 1983. – 344с.
912833
  Волков А.И. Охрана труда в потребительской кооперации / А.И. Волков. – Москва, 1979. – 238с.
912834
   Охрана труда в промышленности. – Рига, 1977. – 160с.
912835
   Охрана труда в промышленности. – М., 1980. – 160с.
912836
   Охрана труда в промышленности. – М., 1986. – 111с.
912837
  Щадинский В.К. Охрана труда в промышленности / В.К. Щадинский. – Москва, 1990. – 62с.
912838
   Охрана труда в радио- и электронной промышленности. – Москва : Радио и связь, 1985. – 201 с.
912839
  Горобец А.И. Охрана труда в радиоэлектронной промышленности / А.И. Горобец, А.И. Степаненко. – Киев : Техніка, 1987. – 135 с.
912840
   Охрана труда в различных отраслях народного хозяйства. – Воронеж, 1972. – 118с.
912841
   Охрана труда в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1978. – 623 с.
912842
   Охрана труда в сельском хозяйстве. – М, 1989. – 542с.
912843
  Буракова С.А. Охрана труда в сельском хозяйстве. / С.А. Буракова. – К., 1989. – 254с.
912844
   Охрана труда в строительстве. – Киев, 1990. – 207с.
912845
  Пчелинцев В.А. Охрана труда в строительстве / В.А. Пчелинцев. – М, 1991. – 271с.
912846
   Охрана труда в студенческих отрядах. – М, 1977. – 65с.
912847
   Охрана труда в студенческих отрядах. – М, 1980. – 166с.
912848
  Анфимов Н.В. Охрана труда в студенческих строительных отрядах / Н.В. Анфимов. – Київ, 1974. – 66с.
912849
  Анфимов Н.В. Охрана труда в студенческих строительных отрядах / Н.В. Анфимов. – 3-е изд. – Київ, 1976. – 72 с.
912850
  Анфимов А С. Охрана труда в студенческих строительных отрядах / А С. Анфимов. – 5-е зид. испр. и доп. – Київ, 1982. – 95с.
912851
   Охрана труда в студенческих строительных отрядах. – Ярославль, 1990. – 30с.
912852
  Маренго А.К. Охрана труда в студенческих строительных отрядах: Вопр. и ответы. / А.К. Маренго. – М., 1990. – 135с.
912853
  Гончаров П.Г. Охрана труда в торговле / П.Г. Гончаров. – М, 1979. – 158с.
912854
  Осокин В.В. Охрана труда в торговле / В.В. Осокин. – М., 1985. – 144с.
912855
   Охрана труда в торговле. – М, 1987. – 288с.
912856
  Осокин В.В. Охрана труда в торговле / В.В. Осокин. – Донецк, 1997. – 203с.
912857
  Краснов Л.М. Охрана труда в условиях повышенной опасности / Л.М. Краснов. – Днепропетровск, 1981. – 190с.
912858
  Осипова А.В. Охрана труда в условиях функционирования АСУ / А.В. Осипова, В.Г. Малов. – Иркутск, 1986. – 71с.
912859
   Охрана труда в химической промшленности. – М, 1969. – 527с.
912860
   Охрана труда в химической промшленности. – М, 1977. – 567с.
912861
   Охрана труда в химической промшленности. – М, 1989. – 495с.
912862
  Кац М.И. Охрана труда в химической промышленности. / М.И. Кац. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 307с.
912863
   Охрана труда в школе. – М, 1981. – 256с.
912864
  Барыков М.А. Охрана труда в шпалопилении / М.А. Барыков. – Москва, 1970. – 56 с.
912865
  Чекалин Н.А. Охрана труда в электротехнической промышленности. / Н.А. Чекалин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 272с.
912866
  Абрамова А.А. Охрана труда женщин : (справ. по законодательству) / А.А. Абрамова. – Москва : Профиздат, 1972. – 143 с.
912867
  Абрамова А.А. Охрана труда женщин : (справ. по законодательству) / А.А. Абрамова. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Профиздат, 1978. – 192 с.
912868
  Карасина Н.И. Охрана труда женщин в СССР и зарубежных странах / Н.И. Карасина. – Москва, 1967. – 36 с.
912869
  Садыков З.Г. Охрана труда женщин и подростокв по советкому трудовому праву : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Садыков З. Г.; Аз.ГУ. – Баку, 1972. – 28л.
912870
  Новикова Э.Е. Охрана труда женщины-работницы в СССР / Э.Е. Новикова. – М., 1976. – 38с.
912871
   Охрана труда и окружающей среды на предприятиях г.Москвы. – М, 1989. – 112с.
912872
  Кузнецов А.М. Охрана труда и основы законодательства о труде / А.М. Кузнецов. – М., 1977. – 151с.
912873
  Гряник Г.Н. Охрана труда и пожарная безопасность / Г.Н. Гряник. – К, 1978. – 207с.
912874
  Калугин Н.И. Охрана труда и пожарная безопасность в общеобразовательной школе / Н.И. Калугин, Ю.В. Плотников. – М., 1980. – 176с.
912875
  Медведева В.С. Охрана труда и проивопожарная защита в химической промышленности / В.С. Медведева, Л.И. Билинскис. – М, 1982. – 295с.
912876
  Готкевич А.И. Охрана труда и противопожарная защита в торговле / А.И. Готкевич. – Киев, 1962. – 134с.
912877
  Касабова А.Г. Охрана труда и стандартизация: правовые вопросы / А.Г. Касабова. – Ереван, 1987. – 95с.
912878
   Охрана труда и техника безопасности. – М, 1961. – 495с.
912879
   Охрана труда и техника безопасности. – М, 1963. – 656с.
912880
   Охрана труда и техника безопасности в общеобразовательной школе. – Москва : Педагогика, 1978. – 272 с.
912881
   Охрана труда и техника безопасности в общеобразовательной школе. – Москва : Просвещение, 1985. – 256 с.
912882
   Охрана труда и техника безопасности в торговле. – М, 1971. – 264с.
912883
  Иоффе М.Я. Охрана труда и техника безопасности в торговле / М.Я. Иоффе, Д.Ф. Фатыхов. – М, 1985. – 144с.
912884
   Охрана труда и техника безопасности в химической промышленности. – М, 1974. – 500с.
912885
  Ухин П.Н. Охрана труда и техника безопасности на кинопредприятиях / П.Н. Ухин. – М, 1981. – 280с.
912886
  Семенов А.С. Охрана труда и техника безопасности по химии / А.С. Семенов. – М., 1981. – 142с.
912887
  Губерман Д.М. Охрана труда и техника безопасности при бурении скважин / Д.М. Губерман. – М, 1964. – 96с.
912888
  Паэглэ В.Э. Охрана труда как социально-правовая система и управление ею / В.Э. Паэглэ. – Рига, 1985. – 176 с.
912889
  Бескрестнов Н.В. Охрана труда на атомных станциях / Н.В. Бескрестнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 278 с.
912890
   Охрана труда на геологоразведочных работах : Учебник для техникумов. – Москва : Недра, 1979. – 269с.
912891
  Ухин П.Н. Охрана труда на киноустановках / П.Н. Ухин. – М, 1974. – 208с.
912892
   Охрана труда на предприятии. – М
2. – 1967. – 152с.
912893
   Охрана труда на предприятиях г.Москвы. – М, 1979. – 161с.
912894
  Баклашов Н.И. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды / Н.И. Баклашов. – Москва, 1989. – 287 с.
912895
  Лапай А.П. Охрана труда на предприятиях: Законодательство о труде (в вопросах и ответах) / А.П. Лапай. – Киев; Донецк, 1976. – 160с.
912896
   Охрана труда на промышленных предприятиях. – Челябинск, 1988. – 72с.
912897
  Минаев Г.А. Охрана труда на топографогеодезических работах / Г.А. Минаев, Ю.П. Чучалин, Н.И. Шатько; под ред. Ф.И. Прокофьева. – Москва : Недра, 1973. – 224 с.
912898
  Гайдай С.Г. Охрана труда на химическом предприятии / С.Г. Гайдай, М.И. Кац. – Москва, 1966. – 392с.
912899
  Железнов Б.И. Охрана труда подростков / Б.И. Железнов, Н.Н. Щупаков. – М, 1961. – 88с.
912900
  Железнов Б.И. Охрана труда подростков / Б.И. Железнов, Н.Н. Щупаков. – 2-е доп. – М, 1963. – 96с.
912901
  Фролов А.В. Охрана труда при геологоразведочных работах. / А.В. Фролов. – Новочеркасск, 1987. – 72с.
912902
  Злобинский Б.М. Охрана труда при использовании радоактивных изотопов в металлургических цехах / Б.М. Злобинский. – М., 1962. – 62с.
912903
  Семенов А.С. Охрана труда при обучении химии / А.С. Семенов. – М., 1986. – 158с.
912904
   Охрана труда при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники. – Москва, 1981. – 320 с.
912905
  Федорович П.Т. Охрана труда при техническом обслуживании и ремонте машин в сельском хозяйстве. / П.Т. Федорович. – Кишинев, 1986. – 152с.
912906
  Луцкий В.Г. Охрана труда при эксплуатации оросительных систем. / В.Г. Луцкий. – М., 1990. – 59с.
912907
   Охрана труда при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры : учебное пособие / А.М. Морозов, А.В. Кныш, Г.Ф. Ревнивцева, Г.В. Ивановская; Министерство высшего ьи среднего специального образования РСФСР; Северо-Западный политехнический институт. – Ленинград, 1977. – 45 с.
912908
  Муцинова Н.А. Охрана труда работников сельского хозяйства / Н.А. Муцинова. – М., 1978. – 144с.
912909
  Зак П.А. Охрана труда рабочих и служащих / П.А. Зак. – Алма-Ата, 1954. – 168с.
912910
  Дементьеве А.Н. Охрана труда рабочих и служащих СССР / А.Н. Дементьеве. – М, 1959. – 19с.
912911
  Вдовец С.И. Охрана труда учащихся и техника безопасности на уроках производственного обучения / С.И. Вдовец. – Москва, 1979. – 80с.
912912
  Кузнецов А.М. Охрана труда учащихся средних общеобразовательных школ / А.М. Кузнецов. – М., 1961. – 112с.
912913
  Линецкий В.А. Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности / В.А. Линецкий. – М., 1976. – 438с.
912914
  Матаруева Галина Семеновна Охрана труда. Производственная эстетика : Рек. указ. лит. в помощь лектору / Матаруева Галина Семеновна. – Москва : Знание, 1979. – 64с.
912915
  Севостьянов Г.М. Охрана труда. Труд жинщин. Труд молодежи / Г.М. Севостьянов, В.И. Штифанов. – М, 1991. – 78с.
912916
  Мардахаев А.А. Охрана труда: история, теория, практика / А.А. Мардахаев. – Львов, 1984. – 139с.
912917
  Лановенко И.П. Охрана трудовых прав / И.П. Лановенко. – К., 1975. – 319с.
912918
  Абрамова А.А. Охрана трудовых прав женщин в СССР / А.А. Абрамова. – Москва : Госюриздат, 1954. – 72 с. – (Популярная юридическая литература)
912919
  Смолярчук В.И. Охрана трудовых прав рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 118 с.
912920
  Андреев В.С. Охрана трудовых прав рабочих и служащих / В.С. Андреев. – Москва, 1972. – 80с.
912921
  Скобелкин В.Н. Охрана трудовых прав рабочих и служащих при рассмотрении трудовых споров в СССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Скобелкин В.Н.; Всес.ин-т юрид.наук. – М, 1959. – 16л.
912922
   Охрана флоры речных долин в Прибалтийских республиках. – Рига, 1983. – 102с.
912923
   Охрана хищных птиц. – М., 1983. – 171с.
912924
  Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий / Т.Е. Абова ; Ин-т государства и права АН СССР. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 215 с.
912925
  Белявский А.В. Охрана чести и достоинства личности в СССР / А.В. Белявский, Н.А. Придворов. – М., 1971. – 208с.
912926
  Мархотин Владимир Ильич Охрана чести и достоинства личности по советскому уголоному праву : Дис... канд.юридич.наук: 12.02.08 / Мархотин Владимир Ильич; РГУ. – Ростов -на-Дону, 1979. – 217л.
912927
  Чернихова Е.Я. Охрана, преобразование и рациональное использование природы : Хрестоматия. Пособие для учителей Відом. про відпов.: Сост. Е.Я.Чернихова, Р.П.Мышинская, Е.С.Кошелева / Е.Я. Чернихова. – Москва : Просвещение, 1978. – 208с.
912928
   Охрана, рациональное использование и экология сурков. – М., 1983. – 135с.
912929
   Охрана, экология и этология животных. – Рига, 1986. – 169с.
912930
  Харев А.А. Охранан труда на геологоразведочных работах / А.А. Харев, В.И. Несмотряев. – Москва : Недра, 1987. – 279с.
912931
  Ляшенко В.И. Охране недр - надежное инженерное и системное обеспечение / В.И. Ляшенко, В.М. Назаренко, М.В. Назаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-21 : Рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1726-5428
912932
  Громачевский С.Г. Охранительное судопроизводство : Практическое пособие к ведению бесспорных дел / С.Г. Громачевский. – 2-е изд., доп. и перераб. ; Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1905. – VIII, II, 260 с.
912933
  Дмитриев А.С. Охранительное торможение в центральной и периферической нервной системе при сверхмаксимальных раздражениях. : Автореф... Доктора биол.наук: / Дмитриева А.С.; Акад.наук СССР. – Ленинград, 1950. – 28 с.
912934
  Княгинин К.Н. Охранительные правоприменительные акты. / К.Н. Княгинин. – Свердловск, 1991. – 105с.
912935
   Охранительный механизм в правовой системе социализма. – Красноярск, 1989. – 207с.
912936
  Савицкий П.В. Охранительный эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 325-337. – ISSN 1818-0566
912937
  Федьков О.М. Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 195-206. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
912938
  Гудков Л. Охранка демократії // Критика. – Київ, 2005. – Листопад, (число 11). – С. 8-23


  Крах СССР і комуністичної системи.
912939
  Пастернак Б.Л. Охранная грамота : повести и рассказы / Борис Пастернак. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 315, [5] с. – В содерж. также: Апеллесова черта ; Письма мз Тулы ; Безлюбье ; Детство Люверс ; Три главы из повести ; Воздушные пути ; Повесть ; Начало прозы 1936 года. – ISBN 5-9762-1680-3
912940
  Пастернак Б.Л. Охранная грамота. Шопен / Б.Л. Пастернак. – М., 1989. – 94с.
912941
   Охранология труда : Учебное пособие / А.И. Амоша, Л.Я. Шило, В.Л. Шкригун, О.В. Шкригун; НАН Украъны, Институт эконом. промышленности. – Донецк, 2000. – 388с. – ISBN 966-02-1909-1
912942
  Ребриев Ю. Охраняемые виды грибов в Ботаническом саду Южного федерального университета (Ростовская область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 160-161. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Приведена информация об охраняемых видах грибов, произрастающих в Ботаническом саду Южного федерального университета. Кратко рассмотрены основные факторы, угрожающие существованию популяций на территории Ботсада и всей области. Information to guarding ...
912943
  Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира : Национальные парки, заповедники, резервы / В.А. Борисов. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 310с.
912944
  Моисеева А.Б. Охраняемые растения белорусской флоры. / А.Б. Моисеева. – Минск, 1980. – 200с.
912945
   Охраняемые растения и растительные сообщества Калининградской области. – Калининград, 1990. – 86с.
912946
   Охраняемые растения Саратовской области. – Саратов, 1979. – 120с.
912947
  Заверуха Б.В. Охраняемые растения Украины / Б.В. Заверуха, Т.Л. Андриенко, В.В. Протопопова. – Киев : Наукова думка, 1983. – 176с.
912948
  Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве : монография / И.В. Венедиктова. – Харьков : Точка, 2012. – 507, [1] с. – Библиогр.: с. 463-505. – ISBN 978-617-669-081-8
912949
  Бутурлин С.А. Охраняй птиц / С.А. Бутурлин. – М., 1934. – 32с.
912950
  Ташлиев А.О. Охраняйте и обогащайте животный мир Туркменистана / А.О. Ташлиев. – Ашхабад, 1974. – 33с.
912951
  Ратия Ш.Е. Охраняйте памятники архитектуры / Ш.Е. Ратия. – Москва, 1952. – 232 с.
912952
  Троицкий Г Охраняйте полезных животных / Г Троицкий, а, . – Петрозаводск, 1962. – 60с.
912953
  Талиев В.И. Охраняйте природу! / В.И. Талиев. – Харьков : Типо-Литография М. Сергеева и К. Гальченка, 1913. – 17 с.
912954
  Штранд Л. Охраняйте птиц полезных для сельского хозяйства / Л. Штранд. – М - Л, 1928. – 70с.
912955
  Ташлиев А.О. Охраняйте птиц родного края / А.О. Ташлиев. – Ашхабад, 1978. – 65с.
912956
  Михеев А.В. Охраняйте птичьи генезда. / А.В. Михеев. – М., 1950. – 20с.
912957
   Охраняйте родную природу. – Донецк, 1969. – 184с.
912958
  Воробьев Е.И. Охрата атмосферы и нефтехимия / Е.И. Воробьев. – Ленинград, 1985. – 232с.
912959
   Охрид и Охридско низ историjата. – Скопjе : Издание на Општинското собрание на Град Охрид
Кн. 2 : Од паганьето под османлиска власт до краjот на првата светска воjна. – 1978. – 417 с.
912960
  Сокіл В. Охримовичи та Реваковичи (Родинні стосунки - наукові пошуки - національні позиції) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 592-606. – ISSN 1028-5091
912961
   Охріменко Борис Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 51-52
912962
   Охріменко Павло Павлович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 195
912963
   Охріменко Тамара Іванівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 336 : фото
912964
  Урсу А.Ф. Охрна почв в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства / А.Ф. Урсу, З.А. Синкевич. – Кишинев : Картя Молдовенявкэ, 1988. – 166с.
912965
  Соколова А.А. Охта: старейшая местность Петербурга в зеркале INTERNET : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 32-36. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0016-7207
912966
  Потехин М.Н. Охтенские крепостные селения. : Автореф... канд. ист.наук: / Потехин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории СССР. – Ленинград, 1953. – 17 с.
912967
  Сердюк А.С. Оцiнки найкращих m-членних тригонометричних наближень класiв аналiтичних функцiй / А.С. Сердюк, Т.А. Степанюк // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
912968
  Лазо С. Оце життя! : Мюзикл: За мотивами творів Дж. Стейнбека // Сучасна українська драматургія : Альманах. Літературно-художнє видання. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 217-255. – ISBN 966-579-176-1
912969
  Солонський А.Я. Оце мій світ / А.Я. Солонський. – Дніпропетровськ, 1973. – 47с.
912970
  Добрянський П.К. Оце ситуація! : гуморески / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1972. – 127 с.
912971
  Лагоза В.М. Оце так жених. / В.М. Лагоза. – Харків : Прапор, 1969. – 207 с.
912972
  Каганець А. Оце так інвестиція!. Підводні камені та ризики інвестування в будівництво житла / А. Каганець, М. Гордійчук // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 27
912973
  Качуровський І. Оце твоя, поезіє, дорога! // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 202-210. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Творчість Леоніда Первомайського.
912974
   Оцей наймиліший куточок землі... : [фотоальбом, присвяч. селищу Ружин]. – Житомир : Полісся, 2004. – [74] с., включ. обкл. : фотоіл.


  Автори, з творів яких використано уривки: В. Бойко, Д. Білоус, Ю. Вавринюк, М. Вінграновський, І. Заїка, М. Клименко, Л. Костенко, В. Крищенко, В. Колодій, М. Луків, А. Малишко, Б. Олійник, М. Пасічник, О. Підсуха, І. Редчиць, П. Розвозчин, Л. ...
912975
  Балашов Сергей Костантинович Оцелых функциях вполне регулярного роста по кривым правильного вращения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 101 / Балашов Сергей Костантинович; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов-на Дону, 1972. – 16л.
912976
  Егоров Д.Г. Оцене позитивистской методологии в науках о земле // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 111-117. – ISSN 1560-7488
912977
  Писанко Оцененные значения нейтронных сечений и резонансных интегралов продуктов деления / Писанко, А.Ф. Федорова. – Киев, 1978. – 44 с.
912978
  Федорова А.Ф. Оцененные значения нейтронных сечений и резонансных интегралов продуктов деления с Z = 44:50 / А.Ф. Федорова, Ж.И. Писанко. – Киев : КИЯИ, 1978
912979
   Оцененные значения ядерно-физических характеристик радиоактивных нуклидов применяемых в народном хозяйстве : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 311 с.
912980
   Оцененные значения ядерно-физических характеристик радиоактивных нуклидов, применяемых в технике и медицине : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 184 с.
912981
   Оцененные значения ядерно-физических характеристик трансурановых радионуклидов. – М, 1988. – 248с.
912982
  Бачу С. Оценивание - важнейший компонент гарантии качества в учебном заведении // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3 (март). – С. 20-25. – ISSN 1026-955X


  Представлены некоторые критерии построения системы оценивания, а также основные компоненты и этапы эффективного оценивательного процесса. Построена модель оценивания менеджмента, основанная на когнитивных и управленческих (деятельностью, людьми, ...
912983
   Оценивание в условиях неопределенности. – Свердловск, 1982. – 132с.
912984
   Оценивание взаимозависимости информационных источников между собой / С.В. Ленков, В.А. Хорошко, Н.Н. Браиловский, Н.Н. Блавацкая // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 90-91. – Бібліогр.: С. 91. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  В работе проведено оценивание взаимозависимости информационных источников между собой. In the article the appraisement of interdependence of information sources among themselves are considered.
912985
   Оценивание динамики упарвляемых движений. – Свердловск, 1988. – 131с.
912986
  Шарилова Е.Е. Оценивание и анализ возрастной структуры населения Республики Беларусь на основе методики "четырехугольники старости" // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 15-20 : табл., рис. – Библиогр.: 14 назв
912987
   Оценивание и классификация параметров объектов в условиях неопределенности. – Рига, 1987. – 265с.
912988
  Морозов В.М. Оценивание и управление в нестационарных линейных системах / В.М. Морозов, В.И. Каленова. – М., 1988. – 144с.
912989
  Расулов Немат Пулатович Оценивание коэффициентов регрессии при наличии нулей в спектре процесса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Расулов Немат Пулатович; АН СССР. Математ. ин-т. – М., 1978. – 20л.
912990
   Оценивание параметра гауссовского шума на изображении с помощью мультифрактальных показателей / В.Н. Крылов, Н.И. Науменко, М.В. Полякова, Ю.В. Емец // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 127-134
912991
  Демиденко Е.З. Оценивание параметров в нелинейных эконометрических моделях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демиденко Е. З.; АНСССР, Центр. экон.-мат. ин-т. – М., 1975. – 10л.
912992
  Немура А.А. Оценивание параметров и состояния систем / А.А. Немура, Э.А. Клекис. – Вильнюс : Мокслас, 1988. – 181с.
912993
  Ли Ц. Оценивание параметров марковских моделей по агрегированным временным рядам / Ц. Ли. – М., 1977. – 221с.
912994
  Турчин В.Н. Оценивание параметров распределений / В.Н. Турчин. – Днепропетровск, 1987. – 86с.
912995
  Кутоянц Ю.А. Оценивание параметров случайных процессов / Ю.А. Кутоянц. – Ереван, 1980. – 253с.
912996
  Бачкир И.Г. Оценивание параметров уравнения регрессии методом попарных сравнений в условиях нечетких исходных данных : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 301-306. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
912997
  Подлипенко Ю.К. Оценивание по неполным данным периодических по времени решений параболических уравнений / Ю.К. Подлипенко, Е.Ф. Ковальчук // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 88
912998
  Вольманн Х. Оценивание реформ государственного управления: "третья волна" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 93-99. – ISSN 0132-1625
912999
  Лимонов А.С. Оценивание случайных сигналов гидрометеорологической информации с использованием рекуррентных алгоритмов / А.С. Лимонов, Т.М. Пустовит, А.А. Лимонов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 242-249. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0899
913000
  Черноусько Ф.Л. Оценивание фазового состояния динамических систем. / Ф.Л. Черноусько. – Москва : Наука, 1988. – 319с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,