Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
909001
  Бондаренко С. "Нурт українського сумління" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 1-2


  На відзначення 75-річчя від дня народження видатного поета, перекладача, критика, колишнього політв"язня Василя Стуса в Музеї книги і друкарства розпочала роботу виставка
909002
  Кононенко Т.П. "Нус"-Розум // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139. – ISBN 966-316-069-1
909003
  Шкурка М. "Нуте ж, хлопці, обзивайтесь! Годі вам мовчати" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 13


  Поезія Євгена Гребінки
909004
  Сальман Е.А. "НЭП в лакированных ботинках" : словарь эпохи в фельетонах И.А. Булгакова // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2008. – № 1 : Грамматика. – С. 42-47. – ISSN 1811-1629
909005
  Яра О. "Ню" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 79-85
909006
  Волинська В. "Нюанси" дотримання авторських прав при публічному використанні об"єктів інтелектуальної власності // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 3 (3) квітень. – С. 39-41. – ISSN 2306-0050
909007
  Галушко К. "Ньєт, Молотоф!" З досвіду виживання невеликих держав // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 183-194
909008
  Ільїна Г.В. "Ньютоніанізм для дам": картезіансько-ньютоніанський конфлікт в інтерпретаціях просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 77-79
909009
  Міщанин В.В. "О бесчинстве и самоуправстве отдельных военнослужащих на територии Закарпатской Украины" 1944-1945 рр.: документи ДАЗО про правопорушення військових частин Червоної армії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 75-83. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
909010
  Сюндюков І. "О бземлю лихом вдарте..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 31


  Побачила світ фундаментальна антологія сатири і гумору української діаспори (книга перша) - "Право на сміх".
909011
  Тарасов А. "О благочестии крепкий поборник" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 77-79. – ISSN 0235-7089


  Начало правления Василия III.
909012
  Кобець В. "О Боже мій! Така мені печаль..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 9


  Конгрес української інтелігенції Вінничини традиційно вшанував Василя Стуса
909013
  Кузнецов В.С. Нурхаци: Основатель Маньчжур. государства / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1985. – 189с.
909014
  Мокиевский О.Б. Нусантара : Записки биолога об экспедиции в Индонезию / О.Б. Мокиевский. – Москва : Мысль, 1967. – 229с.
909015
  Грушевский М.С. Нустановившееся движение воды в реках и каналах / М.С. Грушевский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 288с.
909016
  Прозорова К.Г. Нут / К.Г. Прозорова. – Л., 1927. – 32с.
909017
  Федоров Е.П. Нутации и вынужденное движеие полюсов Земли по данным широтных наблюдений / Е.П. Федоров. – К., 1958. – 144с.
909018
  Тарадий В.К. Нутация оси вращения Земли. (Сравнение выводов теории с результатами анализа наблюдений) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Тарадий В.К. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 11 с.
909019
  Галушко О.А. Нутритивная поддержка больных в отделении интенсивной терапии: старые правила и новые возможности // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 4 (67). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
909020
  Мальцева Л.А. Нутритивная терапия в клинике критических состояний / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, В.Г. Черненко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 130-133. – ISSN 2224-0586
909021
  Жабченко І.А. Нутритивний статус і особливості обміну колагену у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки / І.А. Жабченко, В.Ф. Олешко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 39-44. – ISSN 2226-1230
909022
   Нутрициология : [рацион. питание, характеристика продуктов питания, диетология] : учеб. пособие / [Л.В. Подригало и др.] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2017. – 354, [2] с. : табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 353-354. – ISBN 978-966-285-449-7
909023
   Нутриціологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Дуденко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : Світ Книг, 2013. – 559, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 433-448. – Бібліогр.: с. 558-559. – ISBN 978-966-2678-13-0
909024
  Соколов Г.В. Нутрия - ценный пушной зверь. / Г.В. Соколов, Н.М. Тимофеев. – М., 1977. – 94с.
909025
  Верещагин Н.К. Нутрия. / Н.К. Верещагин. – Москва, 1932. – 43с.
909026
  Павлов М.П. Нутрия. / М.П. Павлов. – М., 1951. – 100с.
909027
  Дроздовська С.Б. Нутрігенетичні підходи у спортивній дієтології / С.Б. Дроздовська, В.А. Пастухова, Є.В. Імас // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 29-39. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1992-7894
909028
  Колесов Л.В. Нутрія. / Л.В. Колесов. – К., 1967. – 175с.
909029
  Мустафаев Ф. Нуха / Ф. Мустафаев, А. Шарифов. – Баку, 1963. – 56с.
909030
   Нуха (Азербайджан). – Москва, 1948. – 40 с.
909031
  Дациев А. Нухай Батырмурзаев. / А. Дациев. – Махачкала, 1968. – 37с.
909032
  Исламов М.И. Нухинский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Исламов М.И.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – БАку, 1961. – 28л.
909033
  Чухно А.А. Нучно-техническая революция и повышение производительности общественного труда // Коммуист Украины, 1974. – №7
909034
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – Л, 1970. – 24с.
909035
  Кобляков В.П. Нучно-технический прогресс и нравственность / В.П. Кобляков. – М, 1973. – 63с.
909036
  Короденко М. НУШ: підсумки пілотування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 31 травня (№ 20). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
909037
  Эванс-Причард Нуэры / Эванс-Причард. – М, 1985. – 236с.
909038
  Штёр Ф. Нчебник гистологии и микроскопической анатомии человека со включением микроскопической техники / Ф. Штёр; под ред. А.С. Догеля. – 8-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. печ. дела в России Е. Евдокимов, 1901. – XII, 590 с.
909039
  Цанковъ В. Нъколко сенонски Cephalopoda отъ с.България / В. Цанковъ. – София : Художникъ, 1935. – 14с. – Отпечатъкъ отъ "Сп. на Бълг. Геологическо д-во" Год. VII, кн. 1, 1935 г.
909040
  Доневъ Ст. Нъмско-български речникъ / Ст. Доневъ. – София, 1940. – 531с.
909041
  Бакалов П.Н. Нъсколько нови триаски Stromatoporoidea / от П.Н. Бакалов. – София, 1910. – 10 p., 2 л. ил. – Отпечаток: Годишник на Софийския ун-т1908/1909
909042
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року. – Одесса : Типо-Литогр. Е. Фесенко, 1885. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
909043
   Ныва [Нива] : украинський литературный збирнык 1885 року // Рада, украинськый альманах на 1884 рок [Рада, український альманах на 1884 рік] / [Уклад. М.П. Стаpицький]. – Киев : [Вид. М.П. Стаpицького] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1884. – Ч. 2. – [2], 205, [2] с., 1 аpк. нот.


  Авт. поет., пpозових і дpам. твоpів: П.М. Панченко, Гомеp, І. Левицький [І.С. Hечуй-Левицький], Дніпpова Чайка, М.П. Стаpицький, Hезвистний, А.М. Бобенко, Кость Ухач [К.Ф. Ухач-Охоpович], Антоніна В., Тишковський, В. Чайченко [Б.Д. Гpінченко]. - В кн. ...
909044
   Нымме и Мустамяэ.. – Таллин, 1971. – 80с.
909045
  Шефнер В.С. Ныне, вечно и никогда / В.С. Шефнер. – Л., 1963. – 366с.
909046
  Чейшвили Р.Б. Нынешнее лето в Цхалтубо : рассказы / Резо Чейшвили; авториз. пер. с груз. Є.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1976. – 264 с.
909047
  Монастырев В.А. Нынешнее племя. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1952. – 76с.
909048
  Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением Калмыцких законов и судопроизводства, десяти правил их Веры, молитвы, нравоучительной повести, сказки, пословиц и песни Савардин. / Сочинил и издал Н. Страхов. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : Печатано в типографии Шнора, 1810. – 95 с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
909049
  Булаев Н.И. Нынешний прием в вузы многому нас научил // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 9. – С. 9-11. – ISSN 1726-667Х
909050
  Самойлович Д.С. Нынешний способ лечения : с наставлением, как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и от уязвления змеи, : С показанием на таблице гридировальными фигурами, чем, когда и как змея уязвляет, где яд у нее бывает и проч. / Выбрав из разных авторов сочинил для пользы общенародной Данило Самойлович коллежский ассессор и штаб-лекарь. – Изд. 2е. – Москва : В унив. тип., у Н. Новикова, 1783. – 117 с. : 1 л. ил.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір Под грав. подпись: Weis a Strasb. Aux depens de Mr. D. Samoilowitz
909051
  Чжоу Нынешняя международная обстановка и внешняполитика нашего государства / Чжоу, Энь-Лай. – Пекин, 1958. – 32с.
909052
  Стрельцов Иван Ныряльщики и шпагоглотатели : Зоосфера / Стрельцов Иван, Гудков Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 68-75 : Фото
909053
  Волчик Алеся Нырять так нырять! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 52-55 : фото
909054
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной россии: обещания и риски // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 8, октябрь. – С. 68-71. – ISSN 1726-6726


  XXI век - время цивилизационных сдвигов во всех сферах материальной и духовной жизни российского общества. Не может остаться в стороне и библиосфера, образовавшаяся в индустриальной России прошлого столетия. Одно из самых ярких проявлений смены ...
909055
  Соколов А.В. НЭБ в постиндустриальной России: обещания и риски / Аркадий Васильевич Соколов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 54-56. – ISSN 1726-6726


  О проекте Национальной электронной библиотеки России (НЭБ).
909056
  Ерпулев А.А. НЭБ в цифрах // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 4. – С. 4-7
909057
  Степанов В.К. НЭБ как платформа интеграции библиотек в систему цифровых коммуникаций, или Какая национальная электронная библиотека нужна России // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 13-17. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены перечень требований к обновляемой Национальной электронной библиотеке России, технические и организационные вопросы реализации проекта, решение которых может стать ключевым шагом на пути реформирования деятельности библиотек всей ...
909058
   НЭБ: в поисках критериев отбора книг и моделей доступа // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – июнь. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  Проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ) стартовал чуть более 10 лет назад. Промышленная эксплуатация ресурса должна начаться с 1 июля 2015 года. До этого момента предстоит решить немало технических и организационных вопросов, но одним из ...
909059
  Дуда В.В. НЭБ: в приоритете расширение библиотечного охвата и экономическая эффективность : [интервью с В.В. Дудой] / Вадим Дуда ; записала Елена Бейлина, 2014. – С. 79-83


  Экспертное обсуждение концепции Национальной электронной библиотеки, продолжающееся последние полгода, подходит к завершению. В 2014 г. планируется к запуску промышленная эксплуатация портала НЭБ. О приоритетных направлениях развития и бизнес-моделях ...
909060
  Осипова В.А. НЭБ: история, устройство и новый этап развития / Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 64-66. – ISSN 1726-6726


  Чтобы преодолеть барьеры разрозненности и недоступности, несколько лет назад в России было инициировано создание ресурса, объединяющего качественные и распространяемые в соответствии с нормами охраны авторского права книжные материалы различных ...
909061
  Баландюк С.В. НЭБ: концепция развития : [интервью с С.В. Баландюком] / С.В. Баландюк ; беседу вела Елена Бейлина // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 72-74. – ISSN 1726-6726


  Мнение профессиональной аудитории после открытого заседания рабочей группы по развитию НЭБ, состоявшегося в рамках директорского совещания в РНБ, было, честно скажем, неоднозначным. В дальнейшем дискуссия по форматам обновления НЭБ, ее интеграции с ...
909062
   НЭБ: магистральное направление развития библиотечной отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – январь - февраль. – С. 46-53. – ISSN 1726-6726


  О Национальной электронной библиотеке России.
909063
   НЭБ: поддержка и перспективы // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – декабрь. – С. 66-71. – ISSN 1726-6726


  В конце октября в Российской национальной библиотеке (РНБ) прошло Ежегодное совещание директоров федеральных и центральных региональных библиотек России. Тема 2013 г. - "Инновационные модели развития и качество библиотечного обслуживания граждан ...
909064
   НЭБ: технология реализации // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – май. – С. 28-31. – ISSN 1726-6726


  Прошло полгода с момента определения оператора Национальной электронной библиотеки (НЭБ) России. Сегодня в проекте по-прежнему принимают участие шесть федеральных и 27 региональных библиотек, осуществляются унификация форматов, обсуждается регламент ...
909065
  Чойжилсурэн Л. Нэгдлийн Одер. / Л. Чойжилсурэн. – Унаанбаатар, 1956. – 64с.
909066
  Улин Л.Н. Нэн. / Л.Н. Улин. – Москва, 1933. – 207с.
909067
   Нэнси: Научно-фантастические рассказы американских писателей.. – М., 1990. – 48с.
909068
  Янковский В.Ю. Нэнуни-четырехглазый / В.Ю. Янковский. – Ярославль, 1979. – 239с.
909069
  Горинов М.М. НЭП / М.М. Горинов. – М, 1990. – 62с.
909070
  Касьяненко В.И. НЭП и акционерное предпринимательство в СССР / В.И. Касьяненко. – Москва, 1991. – 62с.
909071
  Дмитренко В.П. НЭП и построение социализма в СССР / В.П. Дмитренко. – М., 1981. – 64с.
909072
  Деревянкин Т.И. НЭП и рыночные отношения / Т.И. Деревянкин, Р.Д. Толстов. – К., 1991. – 47с.
909073
   НЭП и хозрасчет : сборник. – М., 1991. – 364с.
909074
  Елинд Д.Г. НЭП как политика построения социализма : Автореф... Канд.экон.наук: / Елинд Д.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-т. – Москва, 1954. – 16л.
909075
  Трушин А. НЭП по-кубински // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.36-39. – ISSN 0234-1670


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
909076
   НЭП. Взгляд со стороны: сб.. – М., 1991. – 302с.
909077
  Братющенко Ю. Нэп: государство, частник, кооперация // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0042-8779
909078
  Надеждина В.А. Нэповская Россия в зеркале социальной истории // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 149-157. – ISSN 0869-5687
909079
  Липатова О. Нэцке // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 9. – С. 14-25


  Нэцкэ - миниатюрная скульптура, произведение японского декоративно-прикладного искусства, представляющее собой небольшой резной брелок.
909080
  Торчилин В. Нэцке из Сан-Франциско : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 78-98. – ISSN 0012-6756
909081
   Нэцкэ и японская гравюра из собрания С.П.Варшавского: Кат. выст.. – Л., 1983. – 77с.
909082
  Успенский М.В. Нэцкэ. / М.В. Успенский. – Л., 1986. – 233с.
909083
  Зубілевич Т.М. Нюанси викладання дисциплін математичного циклу у ЗВО в залежності від напряму навчання // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 314-321. – ISBN 978-617-7768-00-4
909084
  Саутенко Н. Нюанси використання нотаріусом відомостей державного реєстру актів цивільного стану громадян при вчиненні відповідної нотаріальної дії // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 46-49
909085
  Шулікін Д. Нюанси вступної кампанії - 2021 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 28 червня (№ 24/25). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Міждисциплінарні освітні програми - стратегічний напрям розвитку вищої освіти. Серед основних новацій у сфері вищої освіти у 2021 р. - початок запровадження моніторингу працевлаштування випускників.
909086
  Кабачій Р. Нюанси декомунізації в Україні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 25. – С. 5. – ISSN 0027-8254
909087
  Тіщенко О. Нюанси Закону про непрацездатність // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 1. – С.51-56


  податкове планування; спрощені системи оподаткування
909088
  Богданов Е.Н. Нюансы бытия / Е.Н. Богданов. – М, 1992. – 334с.
909089
  Понарина Т. Нюансы науки обучения. Экспорт российских образовательных услуг - борьба не столько за деньги, сколько за влияние / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 10


  В Российском университете дружбы народов (РУДН) традиционно собираются люди, отвечающие в отечественной высшей школе за международную деятельность.
909090
  Плиева С. Нюансы общения. В организации научных форумов не существует мелочей : беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 14


  О компаниях, специализирующихся на проведении конгрессов и конференций. Генеральный директор Международного агентства конгрессного обслуживания МАКО Светлана Плиева вникает во все детали организации доверенных ее компании форумов, с особой ...
909091
  Лексютина Я.В. Нюансы политики администрации Б. Обамы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и интересы Китая // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 103-109. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1995-0055
909092
   Нюргун Боотур Стремительный: Якутский героический эпос олонхо. – 2-е изд. – Якутск, 1982. – 432с.
909093
  Полетика В.В. Нюргун Стремительный / В.В. Полетика. – Благовещенск, 1957. – 75с.
909094
  Карев Д.С. Нюребергский процесс / Д.С. Карев. – М, 1976. – 63с.
909095
  Коцюбинський М.М. Нюренберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1981. – 16 с.
909096
  Захаров В.Н. Нюринге / В.Н. Захаров. – Москва : Современник, 1978. – 255с. – (Новинки "Современника")
909097
  Глебов А.Д. Нюркин месяц / А.Д. Глебов. – Москва, 1981. – 271с.
909098
  Лук"яненко Левко Нюрнберг-2 / Лук"яненко Левко. – Київ : Нора-Прінт, 2001. – 114с. – ISBN 966-7837-20-3
909099
   Нюрнберг–Страсбург–Париж–Брюссель // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 3


  "Відчути ритм життя поважних європейських інституцій змогли студенти ІМВ – учасники міжнародної освітньої програми НУО «Україна в Європі». За 6 днів подорожі делегація з 80 осіб відвідала Нюрнберг, Страсбург, Париж і Брюссель"
909100
  Рагинский М.Ю. Нюрнберг : перед судом истории / М.Ю. Рагинский. – Москва, 1986. – 207 с.
909101
  Александров Г.Н. Нюрнберг вчера и сегодня / Г.Н. Александров. – Москва : Политиздат, 1971. – 168 с.
909102
  Калиниченко А. Нюрнберг: музей открыт, процесс продолжается // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 54-55. – ISSN 0234-1670


  В здании земельного суда Нюрнберга-Фюрта открыли музей Нюрнбергского процесса.
909103
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки / А.Б. Чаковский. – М.
1. – 1987. – 221с.
909104
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман-газета №22 / А.Б. Чаковский. – Москва
Кн.1 : В капкане. – 1988. – 64с.
909105
  Чаковский А.Б. Нюрнбергские призраки : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Изд.ГоскомСССР по печати. – (Роман-газета : Основана в 1927 г. ; 23 (1149)-1990). – ISSN 0131-6044
Кн. 2. – 1990. – 80с.
909106
  Герхардт Д. Нюрнбергские прогулки: в гостях у Альбрехта Дюрера // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 2 (86). – С. 48-79. – ISSN 1812-867Х


  Альбрехт Дюрер (1471-1528) - немецкий живописец и график, признан крупнейшим европейским мастером ксилографии и одним из величайших мастеров западноевропейского искусства Ренессанса. Первый теоретик искусства среди североевропейских художников.
909107
  Герхардт Дитер Нюрнбергские прогулки: Загадки "Прекрасного фонтана" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 9 (81). – С. 92-103. – ISSN 1812-867Х
909108
  Полторак А.И. Нюрнбергский процесс : (основные правовые проблемы) / А.И. Полторак. – Москва : Наука, 1966. – 351с.
909109
  Лебедева Н.С. Нюрнбергский процесс и его приговор // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 75-92. – ISSN 20718160
909110
   Нюрнбергский процесс и современность. – М., 1986. – 172с.
909111
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
1. – 1965. – 799с.
909112
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
2. – 1966. – 799с.
909113
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 3 т.. – М.
3. – 1966. – 800с.
909114
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
1. – 1957. – 800с.
909115
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 2. – 1958. – 863с.
909116
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
3. – 1958. – 816с.
909117
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
4. – 1959. – 896с.
909118
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
5. – 1960. – 884с.
909119
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
Т. 6. – 1960. – 758с.
909120
   Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материалов. В 7 т.. – М.
7. – 1961. – 760с.
909121
  Александров Г.Н. Нюрнбергский процесс над главными немецкими преступниками / Г.Н. Александров. – Москва
2. – 1966. – с.
909122
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов. – М.
Т. 1. – 1954. – 936с.
909123
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
2. – 1951. – 608с.
909124
   Нюрнбергский процесс. Сб. материалов.. – М.
1. – 1952. – 832с.
909125
   Нюрнбергский процесс. Суд над нацистскими судьями. Сб. материалов (судебного процесса америк. трибунала над группой руководителй юстиции гитлеровской Германии).. – М., 1970. – 352с.
909126
   Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. – Москва, 1995. – 264с. – ISBN 5-201-01306-6
909127
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
1. – 1987. – 688с.
909128
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
Т. 2. – 1988. – 672с.
909129
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
3. – 1989. – 656с.
909130
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8-ми т.. – М.
Т. 4. – 1990. – 671с.
909131
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов в 8 т.. – М.
5. – 1991. – 672с.
909132
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – М.
1. – 1955. – 936с.
909133
   Нюрнбергский процесс: Сб. материалов.. – 3, испр. – Москва : Юридическая литература
2. – 1955. – 1156 с.
909134
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог / А.И. Полторак. – 3-е изд. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 416 с.
909135
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – М., 1965. – 552с.
909136
  Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог. / А.И. Полторак. – М., 1969. – 557с.
909137
  Кобилецький М. Нюрнберзьке право // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 93-95
909138
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1927. – 11с.
909139
  Коцюбинський М.М. Нюрнберзьке яйце / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1966. – 14с.
909140
  Іванов В.М. Нюрнберзький процес: історія та сучасність // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7363-7-0
909141
  Гусєв В. Нюрнберзький процес: Україна у планах Третього Рейху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 листопада (№ 42). – С. 15


  70 років тому, 16 жовтня 1946 року, було поставлено крапку в роботі Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Комісія з ув"язнення головних військових злочинців поширила заяву: "Вироки до смертної кари, винесені Міжнародним військовим трибуналом ...
909142
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 44-46. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
909143
  Гусєв В. Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 60-63. – ISSN 2313-559X


  Досліджено проблему створення Нюрнберзького військового трибуналу, визначальною характеристикою якого є його міжнародно-правовий характер. Розглянуто основні етапи формування організаційної структури Нюрнберзького трибуналу.
909144
  Шмелев И.С. Няня из Москвы / И.С. Шмелев. – Москва, 1996. – 62с.
909145
  Лернер Н.О. Няня Пушкина / Н.О. Лернер. – Л., 1924. – 32с.
909146
  Ульянский А.И. Няня Пушкина. / А.И. Ульянский. – Москва-Ленинград, 1940. – 124 с.
909147
  Ковачевичь Б. Ньегош живот и рад = Знаменити льуди : Уредник Миливоjе Ристичь / Б. Ковачевичь. – Београд : Народна кньига, 1953. – 58, [3] с.
909148
  Потапов А. Ньирагонго проснулся // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-69. – ISSN 0321-5075


  [Разрушительное извержение вулкана в Конго.]
909149
  Козловський В. Ньоютонівська фізика та її антропологічні конотації: кантівські візії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 102-117. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглядаються не достатньо досліджені питання впливу нової фізики Ньютона на його антропологічні погляди, а також кантівська оцінка базових концептів фізичної теорії британського вченого (особливо, принципу гравітації) під кутом зору розкриття ...
909150
  Иконников А.В. Нью-Йорк / А.В. Иконников. – Ленинград, 1980. – 96 с.
909151
  Козаченко В.П. Нью-Йорк зблизька. Нарис. / В.П. Козаченко. – Київ, 1958. – 64с.
909152
  Ревакович М. Нью-Йорк на мапі української поезії // Критика. – Київ, 2008. – Травень, (число 5). – С. 26-28
909153
  Большаков И.Г. Нью-Йорк, "Колизей". / И.Г. Большаков. – М, 1959. – 40с.
909154
  Никитин Л.В. Нью-Йорк, Сан-Франциско и Шарлотт: новейшая история борьбы за лидерство в банковской системе США : (1970-е - середина 2010 годов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 128-144. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе количественных данных рассматривается развитие конкуренции между крупнейшими банковскими центрами США на протяжении последних 40 лет. Исследование показывает, что даже при характерном для неолиберальной экономики территориальном ...
909155
  Балбек Елена Нью-Йорк. Бетонный Манхэттенвуд // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 68-73 : фото
909156
  Ахонина В.С. Нью-Йорк: Имперский штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 1 (541). – С. 110-125. – ISSN 0321-2068


  Общие сведения об американском штате Нью-Йорк (в т. ч.: порядковый номер, девиз, официальная песня, дата вступления в Союз). Краткие сведения о крупных городах, населении, органах власти, экономике, образовании, культуре, достопримечательностях, ...
909157
  Стрельников Б.Г. Нью-Йоркские вечера / Б.Г. Стрельников. – М., 1964. – 63с.
909158
  Тартаковер С.Г. Нью-Йоркский матч-турнир 1927 г. / С.Г. Тартаковер. – Л., 1927. – 144с.
909159
  Матвеев А.И. Нью-Йоркский рейд / А.И. Матвеев. – Одесса, 1977. – 84 с.
909160
  Абліцов В. Нью-йоркська вікторія й київська трагедія Івана Драча // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 8-9
909161
  Ільницький М. Нью-йоркська група // Українська повоєнна еміграційна поезія / М.М. Ільницький. – Львів : Львівський обласний науково-методичний інститут освіти [та ін.], 1995. – С. 73-115. – ISBN 5-7702-0525-3


  Автор зосереджує увагу на літературному об"єднанні "Слово" та відгалуження від "Слова" - Нью-йоркська група. Аналіз проблемно-стильових тенденцій поєднується з характеристикою творчості основних представників еміграційної поезії різних періодів.
909162
   Нью-Йоркська група в справі Леся Танюка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – С. 31


  Лист міністру культури УРСР.
909163
  Яручик В. Нью-Йоркська група з погляду міфопоетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – C. 112-114. – ISSN 0236-1477


  До XXI випуску студій з україністики, яку видає Міжнародна школа україністики НАН України, увійшла монографія "Міфопоетика Нью-Йоркської групи" Тадея Карабовича, відомого вченого, українського поета й перекладача, доктора гуманітарних наук, викладача ...
909164
  Лущій С. Нью-Йоркська група та шістдесятники у працях Юрія Лавріненка


  У статті аналізуються дослідження Ю. Лавріненка про Нью-Йоркську групу та шістдесятників. The paper focuses on Yu. Lavrinenko’s research works which deal with the New York Group and the representatives of the 1960s generation.
909165
  Бойчук Б. Нью-Йоркська група у перспективі часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С.266-276.
909166
  Моренець В.П. Нью-Йоркська група: інтродукція до нових полемік на дивні теми // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 43-53
909167
  Ковалів Ю. Нью-Йоркська група: ранній етап формування // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 24-35. – ISBN 966-95452-3-8
909168
  Мальський М. Нью-Йоркська конвенція чи Київська угода. Хто кого? / М. Мальський, В. Яремко // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 30
909169
   Нью-Йорская фондовая биржа. – Москва, 1992. – 512с.
909170
  Галака С.П. Нью-Йорська конференція 1995 рокі з розгляду дії та подовження ДНЯЗ // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.408-415


  Договід про нерозповсюдження ядерної зброї
909171
   Нью - Йорк стал ближе : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 8 : Іл.
909172
   Нью - Йорк. Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 104-105 : Іл.
909173
  Райхель Ю. Ньютон - творець англійського економічного дива // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 23
909174
  Кузнецов Б.Г. Ньютон / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1982. – 175 с.
909175
  Карцев В.П. Ньютон / В.П. Карцев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 414 с. – (Жизнь замечательных людей)
909176
   Ньютон (1727-1927). – Ленинград, 1927. – 73 с.
909177
  Самойленко В. Ньютон XX століття // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  До 100 річчя від дня народження Миколи Миколайовича Боголюбова. Був деканом механіко-математичного факультету з 1945 по 1949 роки.
909178
  Самойленко В.Г. Ньютон двадцятого століття // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  Внесок М. М. Боголюбова до скарбниці світової науки.
909179
  Крылов А.Н. Ньютон и его значение в мировой науке. 1643-1943 / А.Н. Крылов. – Москва-Ленинград, 1943. – 39 с.
909180
   Ньютон и философские проблемы физики ХХ века : Сб. ст. – Москва : Наука, 1991. – 207 с.
909181
  Ващенко Л.І. Ньютон і теорія ймовірностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 35-36. – ISSN 1029-4171
909182
  Кононенко Т.П. Ньютон Ісаак // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 363-364. – ISBN 966-316-069-1
909183
  Кулаков Ю.І. Ньютонівська механіка з точки зору загальної теорії гомогенних систем // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
909184
  Крылов А.Н. Ньютонова теория астрономической рефракции / А.Н. Крылов. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1935. – 69 с.
909185
  Ільїн В.В. Ньяя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
909186
  Куликов В. О "болевых точках" социально-экономического развития России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 1/2. – С. 3-16. – ISSN 0130-9757
909187
  Безносов Э. О "вовремя приведенной цитате". Литературные источники некоторых эпизодов романа "Белая гвардия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 367-379. – ISSN 0042-8795
909188
  Литневская Е.И. О "вольностях" употребления норм письменной речи в текстах современной художественной литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.9-24. – Библиогр.: Лит.: с.23-24. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
909189
  Юшкевич А.П. О "Геометрии" Декарта // Рассуждение о методе / Р. Декарт. – Москва, 1953. – С. 524-559
909190
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть I) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 69-91. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
909191
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть II) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-41. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
909192
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть III) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
909193
  Мишкуров Э.Н. О "герменевтическом повороте" в современной теории и методологии перевода (часть IV) // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 14-29. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
909194
  Блауберг И.И. О "Годе Бергсона" и бергсонизме XXI в. : философия Бергсона: взгляд через столетие / И.И. Блауберг, Ю.В. Подорога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 152-158. – Бібліогр.: с. 152, 156. – ISSN 0042-8744
909195
  Татаринов А. О "гонкуровском" Уэльбеке и "букеровском" Барнсе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 300-312. – ISSN 0042-8795


  Статья посв. творчеству Мишеля Уэльбека, получившего в 2010 г. Гонкуровскую премию за роман "Карта и территория", и Джулиана Барнса, получившего в 2011 г. Букеровскую премию за роман "Предчувствие конца". Стаття присв. творчості Мішеля Уельбека, який ...
909196
  Иванюк Б.П. О "двойном бытии" целостности художественного произведения // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – ISBN 966-72-77-79-8


  В статті викладені версія та наслідки рецептивного обгрунтування відносності літературного твору у трьох іпостасях авторської відповідальності за здійснення його худодньої цілосності - методі, жанрі та стилі
909197
  Кацис Л. О "делах", жизни и судьбе Осипа Мандельштама // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 330--362. – ISSN 0042-8795
909198
  Кедров Б.М. О "Диалектике природы" Энгельса : Учебное пособие для вузов / Б.М. Кедров. – Москва : Высшая школа, 1973. – 184с.
909199
  Видгоф Л. О "долгополой" шинели и "садовнике и палаче" в стихотворении О. Мандельштама "Стансы" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 183-202. – ISSN 0042-8795
909200
  Николаева Т.М. О "единстве ономастики" и/или о новой ветви "антропонимики" // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0373-658Х
909201
  Калинин Василий Валерьянович О "жестком" управлении ходьбой шагающего аппарата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калинин Василий Валерьянович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 12л.
909202
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1960. – 146с.
909203
  Матвеев В.С. О "загадочном" в психике / В.С. Матвеев. – Изд. 3-е доп. – Свердловск, 1962. – 204с.
909204
  Степанов А.А. О "загадочном" образе безумца в сценах "Фальшивая монета" М.Горького. / А.А. Степанов. – Казань, 1961. – 28 с.
909205
  Нестерова Н.М. О "загадочных" окказионализмах Дж. Джойса и способах их перевода / Н.М. Нестерова, Е.А. Наугольных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 74-82. – Библиогр.: Лит.: С. 82; 9 поз. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
909206
  Мелентьев Ю.С. О "Золотом кольце" и связи времен / Ю.С. Мелентьев. – Москва : Книга, 1990. – 285 с.
909207
  Энгельс Ф. О "Капитале" Маркса. / Ф. Энгельс. – Москва, 1940
909208
  Белоцерковский А.В. О "качестве" и "количестве" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы оценки качества и количества массового высшего образования, даны рекомендации по введению единого государственного экзамена для бакалавров типа GRE subject test. Высказаны соображения по поводу оптимальной структуры формирующейся ...
909209
   О "Коньке-горбунке". – Л., 1937. – 96 с.
909210
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 32с.
909211
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1972. – 32 с.
909212
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 46с.
909213
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1973. – 32 с.
909214
  Ленин В.И. О "левом" ребячестве и мелкобуржуазности / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 32с.
909215
  Мензел Д. О "летающих тарелках" / Д. Мензел. – М., 1962. – 352с.
909216
  Николаева Т.Н. О "лингвистике речи" (в частности, о междометии) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0373-658Х
909217
  Грабовский С. О "малороссийском мифе XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 163-173. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Украинское прошлое: уроки для настоящего.
909218
  Обичкин Г.Д. О "Манифесте Коммунистической партии" К.Маркса и Ф.Энгельса. Стеногр. публичн. лекции... / Г.Д. Обичкин. – Москва, 1950. – 40с.
909219
  Бенинг А.Л. О "мошках" нижней Волги / А.Л. Бенинг. – Саратов, 1924. – 6с.
909220
  Иванов Сергей О "невыразимом" : История вещей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 180-181 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
909221
  Яковлева А.И. О "новой отрасли" Российского права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 61-64. – ISSN 1684-2618
909222
  Михеев М. О "новой" прозе Варлама Шаламова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 183-234. – ISSN 0042-8795
909223
  Ион О.И. О "новом течении" в лепидоптерологии / О. Ион (С.-Петербург) // 1908-1911 / О.И. Ион. – 9 с.
909224
  Ион О.И. О "новом течении" в лепидоптерологии / О. Ион (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Кюгельген], 1912. – 9 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1911, т. XI, № 1, с.71-79
909225
  Ион О.И. О "новом течении" в лепидоптерологии / О. Ион (С.-Петербург) // Компакт - 252355
909226
  Иовчук М.Т. О "новых" фальсификациях марксистско-ленинской философии / М.Т. Иовчук, И.Я. Попова. – Москва, 1965. – 48с.
909227
  Насонов Н.В. О "переверзии" в рогах диких баранов / Н.В. Насонов. – 1246с.
909228
  Десятников В. О "Пирамиде" Л.М. Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 276-279. – ISSN 0027-8238
909229
  Пашицкий Э.А. О "плазмонном" механизме сверхпроводимости в вырожденных полупроводниках или полуметаллах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 15с.
909230
  Якименко Л.Г. О "Поднятой целине" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1960. – 134с.
909231
  Михайловский А.В. О "политической теологии" в круге Георге // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 0042-8744
909232
  Раджабов З.Ш. О "Политическом трактате" Ахмада Дониша / З.Ш. Раджабов. – Душанбе, 1976. – 126с.
909233
  Петров В.М. О "пророчествах", "таинствах" и "страхе божьем" / В.М. Петров. – Свердловск, 1978. – 107с.
909234
  Беляева И.А. О "психологической" функции пространства и времени в прозе И.А. Гончарова и И.С. Тургенева // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 116-129. – ISBN 978-5-243-00283-7
909235
   О "Рассказах прапорщика Столя" [Рунеберга] = (Fanrik Stals sagner). – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 23 с. – Беспл. прил. к газ.: Окраины России. 1910, № 45. - Авт. в кн. не указан; установлен по изд.: Русские анонимные и подписанные псевдонимами произведения печати, 1801-1926 гг. Л., 1978, вып. 2, с. 40
909236
   О "Ревизоре" Сб. ст.. – Ленинград, 1936. – 174 с.
909237
  Степанов П.М. О "таинственных" явлениях человеческой психики / П.М. Степанов. – Краснодар, 1975. – 63с.
909238
  Крывелев И.А. О "тайнах" религии / И.А. Крывелев. – Москва, 1981. – 104 с.
909239
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1949. – 76 с.
909240
  Вавилов С.И. О "теплом" и "холодном" свете / С.И. Вавилов. – Москва, 1956. – 48 с.
909241
  Осипов Г.В. О "технократических" теориях в современной буржуазной социологии : Автореф... Канд.филос.наук: / Осипов Г.В.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – Москва, 1955. – 15л.
909242
  Дайреджиев Б.Л. О "Тихом Доне" / Б.Л. Дайреджиев. – Москва, 1962. – 292с.
909243
  Сергеева Елена О "Туристских ресурсах России" узнает весь мир : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 58 : Фото
909244
  Рыбинский В.С. О "Фауст" Гете : критический этюд ; (Читано на юбилейном вечере, 21 октября 1899 года, в память 150-ти летия со дня рождения В. Гете) / В.С. Рыбинский. – Киев : Тип. С.Н. Кульженко, 1900. – 8 с.


  Гяльмар Гйорт Бойэзен, проф. (ныне покойный) нем. яз. и лит., сперва в Корнеллиев. ун-те в г. Итаке (в штаате Н. Иорк) и затем в Columbia-Colledg"e в г. Н. Иорке
909245
  Миткевич В.Ф. О "физическом" действии на расстоянии / В.Ф. Миткевич. – Л., 1934. – 19с.
909246
  Белоусов Н. О "хлорофилле" у Lytta vesicatoria L. / Напечатано по определению Общего Собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском ун-те. – Харьков : Электрическая Типо-литография И.А.Цедербаум, 1906. – 9 с. – Отд. оттиск из : Труды Общества Испытателей Природы при Императорском Харьковском Университете, т. 41
909247
  Шелехов А.М. О "шестиугольных" решениях некоторых уравнений в частных производных // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2017. – Vol. 10, n. 2. – С. 47-55. – ISSN 2072-9812
909248
  Потолицын С. О "Элементарных частицах " М. Уэльбека // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.271-273. – ISSN 1130-6545
909249
  Чжан Чи О [сумма a_k] -замкнутых классах конечных групп / Чжан Чи, А.Н. Скиба // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 70, № 12. – C. 1707-1716. – ISSN 1027-3190
909250
  Полякова Л.Ю. О 0-гомологиях полугрупп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Введено понятие 0-гомологий полугрупп. Установлена связь 0-гомологий с обычными гомологиями полугрупп, а также даны некоторые применения 0-гомологий. Ключевые слова: 0-гомологии. гомологии полугрупп. The notion of the semigroup 0-homology groups is ...
909251
  Лысиков Б.Г. О 10-балльной системе оценки знаний // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 89-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме качества инженерного образования. Рассматриваются основные принципы и особенности «русского метода подготовки инженеров», обеспечивающего высокий авторитет российской инженерной школы в нашей стране и за рубежом. Анализируются ...
909252
   О 25-й гоовщине Великой Октябрьской социалистической революции. – Алма-Ата, 1942. – 40с.
909253
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – Москва, 1943. – 11с.
909254
  Кривицкий А. О 28 павших героях / А. Кривицкий. – Москва, 1944. – 8с.
909255
   О 30-ти событиях, которые взорвут год : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 94-98 : Фото
909256
  Кириченко А.И. О 300-летии воссоединения Украины с Россией. Доклад на Юбилейной сессии Верховного Совета Украинской ССР 22 мая 1954 года. / А.И. Кириченко. – К., 1954. – 47с.
909257
   О 50-летии ВЛКСМ и задачах коммунистического воспитания молодежи. Постановление ЦК КПСС от 3 октября 1968 г.. – Москва, 1968. – 15с.
909258
  Ленин В.И. О 6 Всероссийской конференции РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1958. – 119с.
909259
  Пфейффер Г.В. О Bi-планарных точках алгебраических поверхностей = Sur les points Bi-planaires des surfaces algebriques / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 31 с.
909260
  Лучник В. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В. Лучник. – Х. : Тип. Акц. Общ. Н.Т.Корчак-Новицкого, 1918. – С. 1-2
909261
  Лучник В.Н. О Collyrina из коллекции В.Мочульского. / В.Н. Лучник. – Х., 1918. – 4с.
909262
  Талиев В. О Daphne Sophia Kalen. / В. Талиев. – 95-152с.
909263
  Бартенев А.Н. О donata Полесской и Виленской экспедиции / А.Н. Бартенев
909264
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря = (Статья вторая) / Печатано по разрешению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.Пороховщикова. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 27, вып. 1
909265
  Шимкевич В. О Pantopoda Ледовитого океана и Белого моря / Печатано с разрешения Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 20 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей
909266
  Новогрудский Д.М. О Pyronema confluens Tul и ее взаимоотношениях с почвенными микроорганизмами / Д.М. Новогрудский, 1936. – С. 384-403
909267
  Оманадзе Р.Ш. О Q-сводимости и плотного рекурсисно перечиленных множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Оманадзе Р.Ш. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1981. – 12 с.
909268
  Ильченко В.И. О VI проблеме Гельберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильченко В.И.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1970. – 14л.
909269
  Долгов К.М. О XV Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 6. – С.177-182. – ISSN 0042-8744
909270
  Долгов К.М. О XVII Международном эстетическом конгрессе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-163. – ISSN 0042-8744
909271
  Михайлов Н.А. О XXIX годовщине со дня смерти В.И. Ленина / Н.А. Михайлов. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
909272
   О азиятских народах, обитающих в Южной России : путешествовавшего с 1824 по 1835 год. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Х. Гинца, 1841. – 53 с.
909273
  Константинов Ф.В. О базисе и надстройке / Ф.В. Константинов. – М., 1951. – 40с.
909274
  Хонин В.Н. О базисе и надстройке в международных отношениях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 32-36. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
909275
  Семенкевич Ю.Н. О байкальских водяных осликах / Ю.Н. Семенкевич. – Саратов, 1924. – 6 с.
909276
  Чжан Кан-цинь. О балансе производства, распределения и перераспределения общественного продукта и национального дохода в СССР и КНР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чжан Кан-цинь.; МВО СССР. Москов. экон-стат. ин-т. Каф. экон. статистики. – М., 1959. – 16л.
909277
  Асафьев Б.В. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания / Б.В. Асафьев ; сост. вступ. ст. и коммент. А.Н. Дмитриева. – Москва : Музыка, 1974. – 296 с. – Библиогр.: с. 271-283
909278
  Рыльский М.Ф. О балладах Адама Мицкевича // Баллады / А. Мицкевич. – Москва, 1948
909279
  Добрица В.П. О балльно-рейтинговой системе в подготовке бакалавров / В.П. Добрица, М.О. Таныгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 66-75. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Обсуждаются проблемы, связанные с отказом от традиционной системы оценки знаний студентов вузов и переходом на балльно-рейтинговую систему. Описываются положительные и отрицательные стороны введения подобной системы, предлагаются способы устранения ее ...
909280
  Стеценко В.Я. О банаховых пространствах с двумя конусами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеценко В.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т., 1961. – 8л.
909281
  Зарудный Н. О барабинском ремезе () и его ближайших родичах / Н. Зарудный, Г. Иоганзен, 1923. – 5 с. – Отд. оттиск
909282
  Сабинин О Бармах / Сабинин. – Москва, 1839. – С. 297-308
909283
   О батыре Олджобае и о девушке, погибшей из-за горестной любви.. – Фрунзе, 1958. – 140с.
909284
  Ульрих В.В. О бдительности советских людей. / В.В. Ульрих. – М., 1947. – 22с.
909285
   О беге - почти все : Сборник. – Москва, 1986. – 63с.
909286
  Стампфл Ф. О беге. / Ф. Стампфл. – М., 1957. – 157с.
909287
  Матлина С. О бедной науке замолвите слово... Полемические заметки о состоянии библиотечной науки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 1727-4893
909288
   О бедной русалке замолвите слово... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 2-5.
909289
  Азаров М. О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
909290
  Азаров Николай Янович О бедной экономике замолвите слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 18-21. – ISSN 1810-3944
909291
  Горин Г. О бедном гусаре замолвите слово / Г. Горин. – Москва : Крим-пресс, 1994. – 544c. – Авт. указ.на обл. – ("Ностальгия"). – ISBN 5-85701-055-1
909292
  Соколов А.В. О бедном магистре замолвите слово // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-15. – ISSN 0130-9765


  В статье рассмотрено содержание Болонского процесса в российском библиотечно-информационном образовании.
909293
  Мельников О.Е. О безбожнических и христианских догмах, таинствах и обрядах / О.Е. Мельников. – Кишинёв, 1937. – 284с.
909294
  Негрей Т.А. О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2016. – № 1 (38). – C. 84-94. – ISSN 1999-981Х
909295
  Федорова А.П. О белках крови, характерных для нормального и злокачественного роста. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Федорова А.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
909296
  Леонов Г.Б. О белках семян нута (Cicer arietinum L.) и их изменчивости при созревании : Автореф... канд. биол.наук: / Леонов Г.Б.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 25л.
909297
  Сазонова С.С. О Белкине и его роли в "Повестях Белкина" / С.С. Сазонова. – Рига, 1976. – 36 с.
909298
  Кирсупуу А. О белковых фракциях сыворотки крови некоторых промыслових рыб Эстонии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кирсупуу А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 33 с.
909299
  Чавчанидзе Д.Л. О беллетристичности и философичности сочинений Э.Т.А. Гофмана // Известия Российской академии наук. / Российская, академия наук (РАН). – Москва, 2013. – С. 47-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 72, № 3). – ISSN 0321-1711
909300
  Чертков А. О Белобережье и семи островах, на которых жили, по словам Димешки, руссы-разбойники : [Заимствуем эту статью из превосходного сочинения Сарториуса, изданного несколько лет тому назад Лаппенбергом, под заглавием: Urkundliche Geschichte des Ursprungs d. deutschen Hansa] / [пер. с нем. Сергей Строев] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 69 с.
909301
  Кузнецов А.А. О Белой армии и ее наградах, 1917-1922 гг. / А.А. Кузнецов. – М., 1991. – 45с.
909302
  Церпенто В.И. О бельшевисткой критике и самокритике : Автореф... канд. филос.наук: / Церпенто В.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
909303
  Ригин А.С. О Бердяеве, русской метафизике и вечном городе // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (143). – С. 70-73
909304
  Скворцов-Степанов О бесах и бесовских искушениях / Скворцов-Степанов. – Москва : Партиздат, 1937. – 28 с.
909305
  Бескоровайная Л.Л. О бесконечно малых ареальных деформациях поверхностей и их связи с теорией оболочек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Бескоровайная Л.Л.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 13л.
909306
  Лизунова Д.Ю. О бесконечно малых изгибаниях геперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Дис... Канд. физ. -мат. наук.: / Лизунова Д.Ю.;. – Киев, 1970. – 120л. – Бібліогр.:л.111-120
909307
  Лизунова Л.Ю. О бесконечно малых изгибаниях гиперповерхностей и поверхностей в римановом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 006 / Лизунова Л.Ю. ; КГУ им. Тараса .Шевченко. – Киев, 1970. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
909308
  Аминова А.В. О бесконечно малых преобразованиях, сохраняющих траектории пробных частиц в ОТО / А.В. Аминова. – Киев : [б. и.], 1971. – 21 с. – Библиогр.: с. 21. – (АН УССР. Институт теоретической физики. [Препринт ; ИТФ-71-85Р])
909309
  Воробьев Д.В. О бесконечном Мелисса Самосского // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.98-104
909310
  Бруно Д. О бесконечности вселенной и мира / Д. Бруно. – М, 1936. – 257с.
909311
  Мелюхин С.Т. О бесконечности и вечности Вселенной / С.Т. Мелюхин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
909312
  Скрипкин В.И. О бесконечных системах квантовой теории поля и классической статистики механики. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Скрипкин В.И.; АН УССР.Ин-т теорет.физики. – К, 1975. – 14л.
909313
  Попов А.С. О беспроволочной телеграфии : сборник статей, докладов, писем и других материалов / А.С. Попов. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. – 219 с.
909314
  Мареева Е.В. О бессмертии души (Аристотель и современность) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.167-178. – ISSN 0042-8744
909315
  Сабатье А. О бессмертии души и опыт исследование жизни с точки зрения эволюционного натурализма / А. Сабатье. – Спб. – 323с.
909316
  Метальников С.И. О бессмертии одноклеточных животных. / С.И. Метальников, М.А. Галаджиев. – Петроград. – 29с.
909317
  Эльсберг Я.Е. О бесспорном и спорном / Я.Е. Эльсберг. – М., 1959. – 331с.
909318
  Барац Г.М. О библейско-агадическом элементе в повестях и сказаниях начальной русской летописи / Г.М. Барац. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, АО Н.Т. Корчак-Новицкого
Вып. 1. – 1907. – 73 с.
909319
  Сольский С.М. О библейском миросозерцании в жизни древне-русского народа : (речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сент. 1878 г.) / [соч.] С.М. Сольского. – Киев : Тип. Давиденко, 1878. – [2], 37 с. – Отд. оттиск из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1878, нояб.
909320
  Барац Г.М. О библейском элементе в Слове о полку Игореве / Г.М. Барац. – Киев : Тип.. 1-ой Киев. артели печ. дела, 1912. – 40 с.
909321
  Митрофанов П.И. О библиографической реформе в зоологической литературе, 1895. – 5 с. – Отд.Отт. из : "Труды Варшав. Общ. Ест.", в. 1, 1894-95
909322
  Каракаева Ф.У. О библиотеке будущего за круглым столом: в поиске новых идей // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (221). – С. 12-14. – ISSN 1727-4893


  Организация пространства библиотек в последнее десятилетие всё чаще признаётся приоритетным направлением библиотечной политики. Связано это в первую очередь с глобальными процессами трансформации, затронувшими сегодня этот социальный институт. О ...
909323
  Маврина Елена Николаевна О библиотеке с любовью, или Как повысить "электоральную грамотность" Колобка // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 36-37. – ISSN 1727-4893


  К традициям, которыми богата Нижегородская государственная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ), можно отнести организацию двух популярных областных конкурсов - конкурса среди библиотек Нижегородской области по повышению ...
909324
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1957. – 715 с.
909325
  Ленин В.И. О библиотечном деле / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 183 с.
909326
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М, 1976. – 223с.
909327
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 1 : 1918-1924. – 1982. – 448 с.
909328
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 2. – 1983. – 480 с.
909329
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книга
Т. 3 : 1930-1933. – 1984. – 528 с.
909330
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – М
Т. 4. – 1985. – 557с.
909331
  Крупская Н.К. О библиотечном деле / Н.К. Крупская. – Москва
Т. 5. – 1986. – 416 с.
909332
  Крупская Н.К. О библиотечном деле : сборник трудов / Н.К. Крупская. – Москва : Книжная палата
Т. 6 : 1938-1939. – 1987. – 350 с.
909333
  Ульянинский Н.Ю. О библиофилии. Факты и мысли. / Н.Ю. Ульянинский, 1925. – 48с.
909334
  Юрашев В.В. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Юрашев В.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1970. – 14л.
909335
  Назарян Э.О. О биголоморфных и квазиголоморфных отображениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Назарян Э.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 12л.
909336
  Вернадский В.И. О биогеохимическом изучении явления жизни / В.И. Вернадский. – Отд.отт. из Докладов АН СССР, 1931. – С. 137-140
909337
  Штилькинд Т.И. О биодинамике ходьбы и поддержании равновесия человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Штилькинд Т.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23
909338
  Хруцкий А.С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах становления универсальной науки и философии // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Полтава, 2012. – за 2011 г. – С. 176-193. – ISSN 2307-3705
909339
  Маркс К. О биологии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. – М, 1933. – 240с.
909340
  Аракчеева С.Г. О биологии Воrrelia persica Dschunkovsky, 1912 -- возбудителя клещевого спирохетоза и механизме переноса ее клещами : автореф. дис. ... канд. биол. наук / С.Г. Аракчеева ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 24 с.
909341
  Чаусов В.И. О биологии и микроморфологии карликового цепня. : Автореф... канд. биол.наук: / Чаусов В.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1962. – 23л.
909342
  Чеботаревич Н.Д. О биологии комнатной мухи Musca vicina. / Н.Д. Чеботаревич. – с.
909343
  Сысоева Т.К. О биологии молоди некоторых промысловых рыб бассейна Амура в связи с проблемой воспроизводства их стада. : Автореф... канд. биол.наук: / Сысоева Т.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – Москва, 1953. – 11 с.
909344
  Победоносцев А.П. О биологии паразитической нематоды Acuaria skrjabini / А.П. Победоносцев. – Саратов, 1941. – 26с. – Отдельный оттиск из "Ученых записок Саратовского пединститута", вып.7, 1941. В оттиске также: К вопросу об изменчивости веса у птиц в годичном жизненном цикле. Новое о биологии куриного клеща
909345
  Загуляев А.К. О биологии платяной моли (Tineola biselliella Humm.) и нового вида - мебельной моли (Tineola furciferella Zagulajev, sp. n.) / А.К. Загуляев, 1954. – 154-169 с.
909346
  Майский И.Н. О биологических основах пртиворакового иммунитета / И.Н. Майский. – М, 1955. – 140с.
909347
  Стецюк В.Г. О биологических свойствах новых синтетических антимикробных препаратов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.096 / Стецюк В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
909348
  Чепинога О.П. О биологической роли нуклеиновых кислот : Дис... д-ра биол.наук: / Чепинога О.П.; АН УССР. Ин-ти биохимии. – К., 1951. – 351л. – Бібліогр.:л.329-351
909349
  Лысенко Т.Д. О биологическом виде и видообразовании / Т.Д. Лысенко. – Москва : Сельхозгиз, 1957. – 64 с.
909350
  Оганесян Н.М. О биологическом действии радиоактивной серы / Н.М. Оганесян. – Отд. отт. из Известий АН АрмССР, том 16, № 6, 1962. Биологически, 1962. – 61-68с.
909351
  Юсупов А.А. О биологическом засорении озимых твердых пшениц в связи с особенностями их цветения : Автореф... канд. биол.наук: / Юсупов А.А.; Всес. Акад. сельскохоз. наук. Всес. селекционно-генетич. ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
909352
  Гулый М.Ф. О биологическом значении роцессов постоянного обновления составных компонентов живых организмов / М.Ф. Гулый, В.Н. Ремесло. – Киев : Наукова думка, 1979. – 192 с.
909353
  Душечкин А.И. О биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Б.м. : Б.и. – 18с. – Отд. оттиск
909354
  Лебедь Б.Я. О биологоморфных и квазиголосорфных отображених : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедь Б. Я.; Урал. ГУ. – М., 1972. – 16л.
909355
  Тукач С. О биоморфологических особенностях сортов вида Zinnia elegans Jacq. в условиях предгорной зоны Крыма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-61. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведено первічне сортовивчення 6 сортів виду Zinnia elegans Jacq.в умовах передгiрної зони Криму. Встановлено біоморфологічні особливості велетенських та низькорослих циній, а також проведено порівняльний аналіз цих садових груп. В результаті ...
909356
  Иорданишвили Г.С. О биохимических превращениях, связанных с обменом аммиака в головном мозгу. : Автореф... канд. биол.наук: / Иорданишвили Г.С.; АН Груз. ССР. Ин-тут физиологии. – Тбилиси, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
909357
  Нистратова С.Н. О биохимической природа холинореценроа в связи с механизмом действия ацетилхолина : Автореф... канд. биол.наук: / Нистратова С. Н.; АН СССР, Ин-т морфологии. – М., 1959. – 12л.
909358
  Нисселович Л.Н. О биржах, биржевых установлениях и мерах ограничения биржевой игры : обозрение важнейших законодательств сравнительно с русским правом / соч. Л.Н. Нисселовича. – Санкт-Петербург : Типо-лит. А.Е. Ландау, 1879. – XIX, [3], 189 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: с. XVIII-XIX


  На тит. стр. допечано: Соч. Л.Н. Нисселовича удостоенное по определению Совета С.-Петербургского университета награды: Золотою медалью
909359
  Быков В.В. О бифуркациях динамических систем, близких к системам с сепаратрисным контуром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Быков В.В. ; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 21 с.
909360
  Гаузе Г.Ф. О бицикличности весеннего развития грены, характеризуемой падением веса, энергией дыхания и жаростойкостью / Г.Ф.Гаузе и В.В. Алпатов, ; Лаборатория экологии Ин-та зоологии МГУ // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 253-260
909361
  Гофштейн Д. О білий світе мій… : вибрані поезії / Давид Гофштейн ; [упоряд. В. Богуславська ; ред. : Л. Череватенко, П. Рихло ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр досліджень єврейської історії та культури]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 461, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-378-229-4
909362
  Романов Н.Н. О ближайших задачах работы комсомола в деревне / Н.Н. Романов. – Москва, 1944. – 40с.
909363
  Френчко В.С. О ближнем порядке в жидких эвтектических сплавах тройных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Френчко В.С.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
909364
  Арсанов С.А. О близком и далеком : рассказы и очерки / Арсанов С.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1969. – 100 с. : ил.
909365
  Белый Андрей О Блоке : Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Белый Андрей; Вступ. статья, сост., подг. текста и коммент. А.В. Лавров. – Москва : Автограф, 1997. – 608с. – ISBN 5-89612-001-Х
909366
  Рюриков Б.С. О богатстве искусства / Б.С. Рюриков. – Москва, 1956. – 340 с.
909367
  Ильинская И.С. О богатстве русского языка / И.С. Ильинская ; Академия наук СССР ; Институт русского языка. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 72 с. – (Научно-популярная серия)
909368
   О богатырях старопрежних и нынешних. – Архангельск, 1946. – с.
909369
  Крюкова М.С. О богатырях стропрежних и нынешних / М.С. Крюкова. – Архангельск, 1946. – 155с.
909370
  Липкин С.И. О богатырях, умельцах и волшебниках : Стихотворения. Поэмы / С.И. Липкин. – Москва, 1963. – 492с.
909371
  Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком / соч. П.Н. Буцинского. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1882. – 240, VI с.
909372
   О боге и слугах его. Репертуарный сб.. – М., 1964. – 127с.
909373
   О боге ли спор?.. : Сб.. – М., 1987. – 121с.
909374
  Давыдов И.Ю. О бодрых и выносливых / И.Ю. Давыдов. – М, 1955. – 104с.
909375
  Совинский В.К. О бодягах (Spogillidae), встречающихся в Днепре под Киевом : таблицы 2 и 3. – [Киев], 1888. – 30, [2] с. – Экз. № 84310, без обложки и тит. стр., Отд. оттиск
909376
  Типнер И. О боевом пути частей Красной Армии (1917-1920) / И. Типнер. – Таллинн : Эстонгиз, 1957. – 44с.
909377
  Бурлаков А.И. О боевых действиях по прорыву блокады Ленинграда // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 104-107
909378
  Якобсон Г. О божьей коровке Гуммеля (Coccinella karpowkae) : Тип. Имп. Акад. Наук, 1898. – 2 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества, т. 32
909379
  Дьяков Ю.Т. О болезнях растений / Ю.Т. Дьяков. – М, 1985. – 221с.
909380
  Рамаццини Б. О болезнях ремесленников. / Б. Рамаццини. – М, 1961. – 256с.
909381
  Ануфриев Г.И. О болотах Кольского полуострова / Г.И. Ануфриев. – Петербург, 1922. – с.
909382
  Танфильев Г.И. О болотах Петербургской губернии / Г.И. Танфильев. – с.
909383
  Омельченко К.К. О большевистской печати / К.К. Омельченко. – М, 1938. – 56с.
909384
   О большевистской печати. Сб. материалов.. – Воронеж, 1940. – 96с.
909385
  Слепов Л.А. О большевистском методе руководства хозяйственными органами / Л.А. Слепов. – Москва, 1951. – 16с.
909386
  Васильев Н.М. О большевистском стиле в работе советского государственного аппарата. / Н.М. Васильев. – Москва, 1952. – 32с.
909387
  Каминский Л. О больших и маленьких / Л. Каминский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – [48] с.
909388
  Щеглов Е.Б. О больших и маленьких / Е.Б. Щеглов. – Москва, 1973. – 103с.
909389
  Вайткус П.С. О больших уклонениях в случае устойчивого предельного закона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Вайткус П.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
909390
  Лифанов И.К. О большой индуктивной размерности бикомпактов. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Лифанов И.К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
909391
  Озеров Л.А. О Борисе Пастернаке / Л.А. Озеров. – М. : Знание, 1990. – 62 с.
909392
  Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли / Н.Н. Вильмонт. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222 с.
909393
  Бугославский Г. О Борисоглебской церкви г. Смоленска / Г. Бугославский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 177-194
909394
  Мороз А.Я. О борьбе идей и концепций вокруг проблемы "искусственного интеллекта" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
909395
  Суслов М.А. О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения / М.А. Суслов. – Москва, 1964. – 111с.
909396
  Хельбе А.Р. О борьбе левых против правых в социал-демократической партии Финляндии (1899-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Хельбе А.Р.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
909397
  Чертков В.П. О борьбе нового со старым в развитии социалистического общества : Автореф... д-ра филос. наук / Чертков В.П. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1955. – 36 c.
909398
  Поспелов В.П. О борьбе с зоной : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 2 с.
909399
  Ильинская-Центилович О борьбе с некаучуконосным одуванчиком / М.А. Ильинская-Центилович. – Х., 1950. – 6 с.
909400
   О борьбе с растратами. Сб. постановлений, приказов и инструкций, действующих на 15 сентября 1942 г.. – М., 1942. – 96с.
909401
  Лебедев Ф. О борьбе с сусликами при помощи сернистого углерода в Самарской, Ставропольской, Астраханской и Саратовской губ[ерниях] в 1909-1911 годах : Из отчетов Департаменту Земледелия и[сполн.] об[язанности] инструктора по борьбе с вредителями сельского хозяйства : с 1 табл. чертежей и 5 черт. в тексте / Главное управление Землеустройства и земледелия; Дупартамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Орбита", 1912. – 56 с., 1 л. черт : ил., черт.


  На обл. автограф- К. Домбровского
909402
  Гиль Хр. О босфорских монетах с монограммами. – Одесса : Тип. А.Шульце, 1888. – 10 с. – Отдельный оттиск из II тома Трудов VI Археологического Съезда в Одессе
909403
  Дубровин Г.Е. О боярстве Плотницкого конца средневекового Новгорода // Древняя Русь. Вопросы медиевистики : юбилейный выпуск сентябрь 2000 - сентябрь 2010 / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2010. – № 3 (41). – С. 48-54. – ISSN 2071-9574
909404
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах / М.Я. Кузминов. – Ставрополь, 1974. – 175с.
909405
  Кузминов М.Я. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... / М.Я. Кузминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1983. – 193с.
909406
  Филь А. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... : летопись войны / Александр Филь. – Харьков : Фактор, 2008. – 175, [1] с., [12] л. фотоил. – ISBN 978-966-312-898-6
909407
  Иншаков П.К. О боях-пожарищах. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1972. – 224с.
909408
   О боях-пожарищах: Фронтовой фольклор и малоизвестные песен. тексты из арм. многотираж. газет. – Краснодар, 1983. – 271с.
909409
  Земцова Юлия О браконьерах и чиновниках : интервью / Земцова Юлия, Покровская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 129-131 : Фото. – ISSN 1029-5828
909410
   О братьях наших меньших : сборник. – Москва, 1983. – 495 с.
909411
  Русинов Н.Д. О бремени смягчения древнерусских полумягких согласных. / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 8с.
909412
   О Британии вкратце : Книга для чтения на английском языке в старших классах средней школы. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0016-6
909413
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С.Панафидиной, 1914. – 46 с. – (Библиотека натуралиста : Собрание научно-популярных статей русских ученых)
909414
  Костычев С.П. О брожениях / С.П. Костычев. – Петербург; Берлин; Стокгольм; Лондон : Изд-во З.И. Гржебина, 1921. – 43 с.
909415
  Реформатский С.Н. О бромировании предельных кислот : Протокол заседания отделения физики и химии Варшавского О-ва естествоиспытателей 22 сентября-4 октября 1890 № 4 // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 8 с.


  Содержание: Очерк истории вопроса об изометрии фумаровой и малеиновой кислот
909416
  Лепардов Н.А. О Будде в поэме Э. Арнольда "Свет Азии", представленном в образе предвозвещенного Мессии / Сост. Н. Леопардов. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1892. – 52 с.
909417
  Лубенко В.В. О будущем мире, куда мы идем / В.В. Лубенко ; под ред. акад. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2007. – 83, [3] с. – Библиогр.: с. 82. – ISBN 978-966-2142-19-8
909418
  Белопольский Н.Г. О будущем развития человечества // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 4-7.
909419
  Фирсов В.Р. О будущем РБА - сегодня! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 7-9. – ISSN 1727-4893
909420
  Нерсесов Н.О. О бумагах на предьявителя с точки зрения гражданского права : историко-догматическое исследование э.-о. проф. Моск. ун-та Н.О. Нерсесова. – Москва : Унив. тип., 1889. – [6], 188 с. – Из: з "Учен. зап. Моск. ун-та", отд. юрид., вып. 6. – Библиогр. в примеч.
909421
  Мильштейн М.А. О буржуазной военной науке / М.А. Мильштейн, А.К. Слободенко. – Москва : Военное издательство, 1963. – 356 с.
909422
  Маркс К. О буржуазной и социалистической демократии / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – М, 1986. – 382с.
909423
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
909424
  Шамберг В.М. О буржуазных концепциях экономического соревнования двух систем. / В.М. Шамберг. – М., 1962. – 191с.
909425
  Кокошин А.А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений / А.А. Кокошин. – М, 1978. – 231с.
909426
  Гамзатов Р. О бурных днях Кавказа : стихотворения, сказания, поэмы / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Современник, 1989. – 412 с.
909427
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – Вырезки. – с.
909428
  Синцов И. О буровых и копанных колодцах казенных винных складов / И. Синцов. – с.
909429
   О бухгалтерском учете в строительстве.. – Вып.7. – М., 1949. – 88с.
909430
  Майков Л.Н. О былинах Владимира цикла : исследование Л. Майкова на степ. магистра рус. словесности. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли, 1863. – [4], 142 с.
909431
  Павловская А.В. О быте и традициях застолий в советской семье = С.Г. Тер-Минасова в неожиданном ракурсе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 26-42. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются застольные традиции и повседневный уклад семьи С.Г. Тер-Минасовой в 60-70-х гг. 20 ст. Описываюся совет. быт и образ жизни, отношение к еде в культуре, затрагиваются проблемы истории повседневности.
909432
  Николаева К. О бюджете профессиональных союзов на 1941 год / К. Николаева. – М., 1941. – 32с.
909433
  Брюханов Н.П. О бюджетной политике СССР / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 40с.
909434
   О бюджетных правах Союза ССР, союзных республик и местных Советов депутатов трудящихся.. – М., 1963. – 343с.
909435
  Ленин В.И. О бюрократизме / В.И. Ленин. – Х, 1924. – 208с.
909436
  Ширяев А. О бюрократической составляющей в системе управления наукой // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 156-172. – ISSN 0207-3676
909437
  Бреслав Б.А. О В.И. Ленине : (беглые воспоминания) / Б.А. Бреслав. – Москва : Политкаторжан, 1934. – 95 с. : ил. – (Дешевая историко-революционная библиотека / Под общей ред. И.А. Теодоровича ; № 1-2)
909438
  Ульянова-Елизарова О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспом., очерки, письма, статьи / Ульянова-Елизарова. – М., 1988. – 414с.
909439
  Ульянова М.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: воспомиания, очерки. Письма / М.И. Ульянова. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 383с.
909440
  Раку М. О вагнеровских контекстах "Доктора Живаго" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 59-108. – ISSN 0042-8795
909441
  Бунге Н.А. О важнейших усовершенствованиях в виноделии : 1). Применение цетробежной силы к виноделию : 2) Проветривание сусла : 3)Нагревание вина : с 12 политипажами в тексте / Н.А. Бунге. – Киев : В университетской тип., 1871. – [2], 51с.
909442
  Фокеев В.А. О важности и многообразии научных подходов // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 1560-7968


  О научных подходах в библиографоведении.
909443
  Нейкирх И.Я. О важности изучения древней Греческой словесности // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 193-209. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
909444
  Турцевич И.Г. О важности изучения Римской государственности и главнейших характеристических чертах ее : [Вступительная лекция, читаная 7 декабря 1892 года] / [соч.] Ив. Турцевич. – Нежин : Типо-литогр. Е.Ф. Венгера, 1894. – 23 с. – Отд. оттиск: Известия историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1894, т. 13
909445
  Нестерович Ю.В. О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059-2010) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 21-30
909446
  Коваль Е. О важности соблюдения теоретических и логических принципов в процессе законотворчества / Е. Коваль, Вл. Субботин // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.58-59
909447
  Панасюк В.Ю. О важности цвета носков в жизни и туфель в гробу // Другі читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 24-25 жовт. 2007 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артліт, 2009. – С. 123-140. – ISBN 966-96726-3-6


  "Граница, разделяющая художественную и нехудожественную сферы, то есть искусство и жизнь, условна".
909448
  Александров В.Г. О вакуолизации клеток развивающегося эндосперма пшеницы / В.Г. Александров, О.Г. Александрова, 1940. – С. 294-297
909449
   О Валериане Куйбышеве. – Москва, 1983. – 319с.
909450
  Хозиев В.Б. О валидности формирующего метода // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.59-70. – ISSN 0042-8841
909451
  Дмитриев Н.И. О валунных образованиях в долние нижнего течения Ташани / Н.И. Дмитриев. – 49-51с.
909452
  Бартош Петр Антонович О вариативности корневой морфомы. (На материале словообразоват. гнезд соврем. нем. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бартош Петр Антонович; Мин. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Минск, 1977. – 24л.
909453
  Пахомов В.Г. О вариативности некоторых внешних и внутренних показателей движения при стандартной силовой работе. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Пахомов В.Г.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1969. – 18л.
909454
  Дель Гаудио (Испания) О вариативности русского языка на Украине // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 28-36. – Библиогр.: С. 28; 28 назв;. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711
909455
  Иванищева О.И. О вариационном методе исследования микронеоднородных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Иванищева О.И.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1972. – 8л.
909456
  Шак Т.Ф. О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 170-179. – ISSN 2226-2180


  На основе анализа трех разножанровых художественных фильмов в статье раскрываются особенности претворения вариационного принципа разви-тия музыкального тематизма в прикладной музыке. В качестве материала для анализа избраны фильмы ре-жиссеров И. ...
909457
  Чечкин А.В. О вариационных методах решения обратной задачи теории антенн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чечкин А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1969. – 7л.
909458
  Кизель А.Р. О вариациях в аминокислотном составе белков растительного организма и об их причинах / А.Р. Кизель, 1936. – С. 201-217
909459
  Домбровская Т.И. О вас и о себе : Философские стихи с коментариями / Т.И. Домбровская. – Курск, 2003. – 64с. – ISBN 5-7277-0346-8
909460
   О вас, боевые друзья-северяне / Минаков, И, , . – Мурманск, 1989. – 190с.
909461
  Власов А.Е. О вас, ребята / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград, 1962. – 416с.
909462
  Лялин Н.А. О вас, родители. Очерки и заметки о воспитании в семье. / Н.А. Лялин. – Л., 1973. – 183с.
909463
  Орлов И.М. О вас, фронтовые товарищи : [О воинах 269-й стрелковой дивизии] / И.М. Орлов. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1970. – 192 с.
909464
  Горький Максим О Василии Слепцове / Горький М. – Москва, 1932. – С. 143-147. – Отд. оттиск из "Литературного наследства". Кн. 3
909465
  Луначарский А.В. О Вахтангове и вахтанговцах / А.В. Луначарский. – М, 1959. – 56с.
909466
  Зрелов А.П. О введении института парламентского расследования в Российской Федерации / А.П. Зрелов, М.В. Краснов // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.39-49
909467
  Вострикова Н.М. О введении методологических знаний в фундаментальную подготовку бакалавров - будущих инженеров / Н.М. Вострикова, Н.П. Безрукова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России ; Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 2. – С. 19-24. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются результаты исследования, посвященного выявлению состояния сформированности методологических знаний студентов по направлению подготовки«Металлургия». Освещаются способы эффективного сочетания методологического и химического материала, ...
909468
  Баршах П.В. О введении преподавания гигиены ученикам старшего класса Мужской торговой школы имени Н.А. Терещенко в г. Киеве / П.В. Баршах, штат. врач при Муж. торг. шк. им. Н.А. Терещенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1903. – 12 с.
909469
   О введении преподавания домоводства в Киевской женской торговой школе имени П.Г. Терещенко // Отчет по учебно-воспитательной части торговых школ и классов общества : за 1902-1903 уч. год / О-во распростр. коммерч. обр. в г. Киеве. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1903. – С. 1-20
909470
  Сиротин В.И. О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования и месте географии в примерных учебных планах возможных профилей : Методика и опыт. Модернизация шаколы: профильное обучение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 40-43 : Табл.
909471
  Докучаева В.И. О введении травопольных севообротов в Закарпатской области / В.И. Докучаева. – Ужгород, 1952. – 64с.
909472
  Овсеенко Г.В. О ввозе сахара на рынки торгового района Персидского залива / Г.В. Овсеенко. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – 34 с. – Отд.отт. из "Вестник сахарной промышленности", 1902 г.
909473
  Ганчеренок И.И. О веберизации государственного управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-49. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
909474
  Мичурин И.В. О вегетативной гибридизации и менторах. / И.В. Мичурин. – М., 1950. – 88с.
909475
  Назарова М.З. О вегетативной гибридизации томата с цифомандрой. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назарова М.З.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 14л.
909476
  Мкртчян А.О. О вегетативном расщеплении пестолистного клена / А.О. Мкртчян, 1963. – С. 65-70
909477
  Фош Ф. О ведении войны / Ф. Фош. – Изд. 2-е. – М., 1937. – 470с.
909478
  Бельчиков Ю.А. О ведущих тенденциях развития русского литературного языка на рубеже XX-XXI столетий = К 15-летию факультетского журнала "Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и междунар. комуникация" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 43-56. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
909479
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности / Л.Г. Алешина ; послесл. Э.В. Соколова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 253 с. : ил.
909480
  Алешина Л.Г. О вежливости, о такте, о деликатности... / Л.Г. Алешина ; послесл. Э.В. Соколова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 126, [1] с. : ил.
909481
  Негмат-Заде Т О Везехе и его произведении "Савонехул масолик ва фаросих-ул мамолик". / Т Негмат-Заде, , . – Сталинабад, 1957. – 51с.
909482
   О великих и грозных явлениях природы.. – М., 1947. – 15с.
909483
  Кедров Б.М. О великих переворотах в науке / Б.М. Кедров. – М, 1986. – 109с.
909484
  Кахаров А.К. О великих планах и свершениях. / А.К. Кахаров. – Душанбе, 1964. – 58с.
909485
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1952. – 192с.
909486
  Яковлев В.Н. О великих русских художниках / В.Н. Яковлев. – М, 1962. – 143с.
909487
  Бурлакова В В. О Великобритании = About Britain : сборник текстов по географии страны / В В. Бурлакова. – Москва, 1965. – 122 с.
909488
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – М., 1957. – 410с.
909489
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е. – Москва, 1966. – 443с.
909490
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1966. – 383 с.
909491
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 398с.
909492
  Ленин В.И. О Великой Октябрьской социалистической революции / В.И. Ленин. – 4-е. – Москва : Политиздат, 1987. – 368с.
909493
  Сталин О Великой Отечественной войне Советского Союза (Доклады, речи, выступления и приказы / Сталин. – М. : Госполитиздат, 1953. – 208 с.
909494
  Эрн В. О великолепии и скептицизме : о великолепии и скептицизме / Владимир Эрн. – 186 с.
909495
  Седов И. О великом грехе Л.Н. Толстого. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 11 с.
909496
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва : Правда, 1946. – 256 с.
909497
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1948. – 291с.
909498
  Величко В.А. О великом и вечном / В.А. Величко. – Москва, 1957. – 256с.
909499
  Погорелов В. О великом сатирике Иване Андреевиче Крылове // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 79-92
909500
  Студитский А.Н. О великом ученом и атеисте / А.Н. Студитский. – М, 1964. – 56с.
909501
  Хвольсон О. О величине ошибки , которая может произойти при употреблении способов умножения и отражения Вебера от несвоевременности толчков / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 8 с.
909502
  Кун Б. О венгерской Советской Республике / Б. Кун. – М., 1966. – 544с.
909503
  Ади Э. О Венгрия, страна моя... : стихотворения : [для сред. и ст. шк. возраста : пер. с венг. / Эндре Ади, Аттила Йожеф; [предисл. Д. Самойлова ; коммент. Ю. Гусева ; грав. Л. Зайцева]. – Москва : Детская литература, 1987. – 192 с. : грав. – (Поэтич. б-чка школьника)
909504
  Александров Д.Н. О венчании / Александров Д.Н. – Пермь : Перьмское книжное издательство, 1961. – 40 с. – (Библиотечка "Разговоры по душам")
909505
  Иванова О.А. О вербальных суммах и упорядочиваемости линейных алгебр, колец и универсальных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванова О.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1970. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
909506
  Меламед Б. О вере в бессмертие души и загробную жизнь / Б. Меламед. – Одесса : Одесское кн. изд., 1960. – 38 с.
909507
   О вере и неверии: мысли о религии и атеизме. – М., 1982. – 239с.
909508
   О вере и нравственности по учению Православной церкви. – М., 1991. – 365с.
909509
  Зуммер В.М. О вере и храме / В.М. Зуммер. – К., 1918. – 62с.
909510
  Куренцов А.И. О верктикальном распределении чешуекрылых в южном Сихота-Алине. / А.И. Куренцов. – 41-50с.
909511
  Арсанов С.А. О верном друге : роман / Арсанов С.А. ; послесл. Г. Яблоковой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1973. – 367 с. : ил.
909512
  Рябчиков С.В. О верованиях скифов, саков, массагетов и синдов // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Кривий Ріг, 2006. – Т. 9. – С. 33-38. – ISBN 966-594-23-Р
909513
  Толстой Л.Н. О веротерпимости / Л.Н. Толстой. – Москва. – 16с.
909514
   О веротерпимости : Закон 17 апреля 1905 года. – Изд. неофиц. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905. – 88 с.


  Содерж.: Высочайше утвержденные, 17-го апреля 1905 г., положения Комитета министров об укреплении начал веротерпимости. Извлечение из особого журнала Комитета министров 25-го января, 1-го, 8-го и 15-го февраля 1905 г. о порядке выполнения пункта ...
909515
  Степанов В.Н. О вероятной причине изменения характеристик Эль-Ниньо в 2000-е годы // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 11. – С. 22-40 : рис. – Библиогр.: 49 назв. – ISSN 0130-2906
909516
  Парин В.В. О вероятном, о невероятном / В.В. Парин. – Москва, 1968. – 64с.
909517
  Парин В.В. О вероятном... о невероятном / В.В. Парин. – Москва, 1973. – 294с.
909518
  Кузнецов Н.Я. О вероятности живорождения у некоторых чешуекрылых семейства Danaidae (Pierididae auct.) : (с 1 табл.) / [соч.] Н. Кузнецова // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – 18 с., 1 л табл. : ил.
909519
  Кузнецов Н.Я. О вероятности живорождения у некоторых чешуекрылых семейства Danaidae (Pierididae auct.) : (с 1 табл.) / [соч.] Н. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Тип. "Герольд", 1910. – 18 с., 1 л табл. : ил. – Парал. назв и авт. на анг. яз. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Русского энтомологического общества. т. XXXIX, с. 634-651


  На обл. экз. № 410356 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Петру Петровичу Сушицкому от преданного автора.
909520
  Саакян Р.А. О вероятности захвата в задаче трех тел / Р.А. Саакян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1961. – 58 с.
909521
  Ляхович В.В. О вероятности мантийного источника вольфрама : вопросы прикладной геохимии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-13 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
909522
  Байсакалов И.Б. О вероятности попадания на данное множество апекса траектории релейной системы с помехой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Байсакалов И.Б.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 8л.
909523
   О верстании новиков всех городов.. – 73с.
909524
  Мозолин В.П. О вертикализации предмета гражданского права / В.П. Мозолин, А.А. Рябов // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 4 (10). – С. 133-141. – (Юридические науки ; Вып. 4 (10)). – ISSN 1995-4190
909525
  Кузнецов А.П. О вертикальном распределении озона в атмосфере. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов А.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 7л.
909526
  Зубов Н.Н. О вертикальных колеьбаниях глубинных слоев воды в море / Н.Н. Зубов. – 39-53с.
909527
  Фридман А.А. О вертикальных течениях в атмосфере / А.А. Фридман. – Пермь, 1919. – 38с.
909528
  Рябинин В.Н. О верхне-девонских строматопороидеях / В.Н. Рябинин. – Москва, 1932. – С.1125-1133. – Отдельный оттиск: Известия Всесоюзного геол.-разв. объединения, LI, Вып. 76
909529
  Хуторецкий А.Б. О верхней полурештке вычислимых нумераций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Хуторецкий А.Б.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 7л. – Бібліогр.:с.7
909530
  Ланге О.К. О верхнемеловых и третичных отложениях окрестностей Бахчисарая / О.К. Ланге, Г.Ф. Мирчинк. – Москва. – 7с.
909531
  Туманская О.Г. О верхнепермских фузулинидах Южно-Уссурийского края / О.Г. Туманская; Ред. Криштофович А.Н. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 59с.
909532
  Синяков А.Ф. О вершках и корешках / А.Ф. Синяков. – М., 1992. – 271с.
909533
  Чижов С. О весе копеек царя Василия Шуйского / С. Чижов. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – [2], 20 с. : табл. – Отд. отт. из 2 т. "Нумизмат. сб.", изд. Моск. нумизмат. о-вом
909534
  Геккер П.О. О веселом кабаре / П.О. Геккер ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1913. – [32] с. – (Библиотечка издательства "Хронос")
909535
  Хацкевич В.Х. О весне и точной машине / В.Х. Хацкевич. – Тбилиси, 1963. – 71с.
909536
  Семенов Виктор О весовых нормах монет, слитков и рубле Московского княжества в последней четверти XIV - первой половине XV века // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 11-15. – ISSN 1811-542X
909537
  Горгиладзе Г.И. О вестибулярной функции (Некоторые электрофизиол. аспекты) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горгиладзе Г. И. ; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1964. – 28 с.
909538
  Бондарь А.В. О ветвлении внутренних отображений / А.В. Бондарь. – К., 1971. – 31 с.
909539
  Мамытов Дж. О ветвлении периодических решений квазилинейных неавтономных систем дифференциальных уравнений в случае резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Мамытов Дж.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
909540
  Громов Валентин Алексеевич О ветвлении решений нелинейных уравнений с векторными параметрами : Автореф... мканд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Громов Валентин Алексеевич; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1976. – 7л. – Бібліогр.:с.7
909541
  Гессен В.М. О вечном мире / В.М. Гессен. – Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего сената, 1899. – 47 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. 1899, апр.
909542
  Рерих Н.К. О Вечном... / Н.К. Рерих. – Москва : Политиздат, 1991. – 461с. – ISBN 5-250-01437-2
909543
  Жуков В.Н. О вечных и временных ценностях университетского образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 7, июль. – C. 15-19. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается проблема определения путей модернизации высшего профессионального образования в России. Автор ставит вопрос о необходимости постоянства определенных ценностей университетского образования, что не останавливает, а лишь стимулирует ...
909544
  Масалкова Н. О вечных ценностях: качество и эффективность услуг современной публичной библиотеки / Наталья Масалкова, Валерия Суворова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2012. – № 3. – С. 4-8
909545
  Бутовский А.Н. О вещах добытых путем преступления : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 190-193


  "Журн. Мин. Юст."
909546
  Мушин Н.П. О вещественных примитивных группах Ли : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мушин Н.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 4л.
909547
  Произволов В.В. О взаимно однозначных непрерывных отображениях топологических пространств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Произволов В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1963. – 4л.
909548
  Евплов В.Е. О взаимной связи в преподавании математики и черчения в средней общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным обучением. : Автореф... Канд.пед.наук: / Евплов В.Е.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
909549
  Сидорова Г.А. О взаимной синхронизации релаксационных и распределенных томсоновских автоколебательных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Сидорова Г.А. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
909550
  Медведев К.П. О взаимном активировании ароматических аминов и фенолов при окислении их молекулярным кислородом : Автореф... кандид. химич.наук: / Медведев К.П.; Министерство Высшего образования. Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 4 с.
909551
  Мелков Г.А. О взаимном влиянии кинетического и параметрического возбуждения спиновых волн / Г.А. Мелков, А.В. Лавриненко, фалькович // ЖЭТФ, 1984. – №7
909552
  Введенский Н.Е. О взаимных отношениях между психомоторными центрами : Доклад I секция Р. Общества Охранения народного здравия 3 октября 1896 г. / [соч.] Н.Е. Введенского, проф. ; (Физиологическоя лаборатория Петербургского университета) // Компакт - 252354 / Н.Е. Введенский. – 12 с.
909553
  Гольд В.М. О взаимовлиянии отдельных участков спектра на интенсивность фотосинтеза у высших растений : Автореф... канд. биол.наук: / Гольд В.М.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 20л.
909554
  Тищенко А.Д. О взаимодействии 2-галоген-3-(5)-нитробензойных кислот с пиперидином. : Автореф... канд. хим.наук: / Тищенко А.Д.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1967. – 18л.
909555
  Крутская Л.В. О взаимодействии 2-хлор-1,.3,2-диоксафосфоланов и тетраэтилдиаминохлорфосфина с галоидметилалкиловыми эфирами, ацеталями и триэтилортоформиатом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Крутская Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
909556
  Шестакова С.И. О взаимодействии 5-замещенных полихлорциклопентадиенов с некоторыми непредельными соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шестакова С.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1971. – 24л.
909557
  Сельскова Е.Н. О взаимодействии антибиотиков и витасминов группы "В" в питании циплят. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сельскова Е.Н.; АН Латв.ССР.Отдел.хим.и биол.наук. – Рига, 1966. – 25л.
909558
  Пинтова Л.Н. О взаимодействии арил- и диарилалканов с трихлорукусной кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Пинтова Л.Н.; ХГУ. – Х., 1966. – 17л.
909559
  Нуртдинов С.Х. О взаимодействии вторичных хлорфосфинов с некоторыми производными непредельных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Нуртдинов С.Х.; Казанский хим.-технологич. ин-т. – Казань, 1967. – 22л.
909560
  Нонезян Нелли Герасимовна О взаимодействии дигалогенидов сопряженных диенов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нонезян Нелли Герасимовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
909561
  Пожидаева Э.Ю. О взаимодействии ионов в воде и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Пожидаева Э.Ю.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1967. – 18л.
909562
  Федосеева Н.В. О взаимодействии испаряющихся и горящих капель и частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Федосеева Н.В. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 32 с. – Бібліогр. : с. 30-32
909563
  Лутай В.С. О взаимодействии капиталистических и социалистических принципов в свете синергетики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 144-150
909564
  Заруба Н.В. О взаимодействии карбамида с нитритами щелочніх и щелочноземельніх металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Заруба Н.В.; Рост. гос. ун-т. хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 26л.
909565
  Старик Л.К. О взаимодействии колебательной системы с неидеальным источником энергии при наличии запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Старик Л.К.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
909566
  Авдеева Т.И. О взаимодействии кремнезема с серодержащими соединениями натрия. : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авдеева Т.И. ; Томский гос. ун-т. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
909567
  Разумова В.Л. О взаимодействии кристаллических алюмосиликатов со стеклофазой при нагревании. : Автореф... Канд.техн.наук: / Разумова В.Л.; Акад.наук СССР.Ин-т химии силикатов. – Л, 1954. – 16л.
909568
  Стащук Н.Г. О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат..наук.: 01.02.04 / Стащук Н.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
909569
  Стащук Николай Григорьевич О взаимодействии линейных жестких включений и трещин : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Стащук Николай Григорьевич; АН УССР. Физ-механический ин-т им. Г.В.Карпенко. – Львов, 1982. – 223л. – Бібліогр.:л.199-223
909570
  Шевелев Ю.П. О взаимодействии между борной кислотой и ванадатами натрия и аммония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевелев Ю. П.; КазахГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
909571
  Родионов Ю.И. О взаимодействии металлов, полупроводниковых элементов и полупроводниковых соединений с расплавами галоценидов : Автореф... канд. хим.наук: / Родионов Ю. И.; Радиев. ин-т. – Л., 1970. – 32л.
909572
  Шольц К. О взаимодействии митохондриального и цитоплазматического обмена на уровне цитрат-синтазы в печени in vivo. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Шольц К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
909573
  Киценко А.Б. и Панченко В.И. О взаимодействии модулированных потоком с плазмой во внешнем магнитном поле / А.Б. и Панченко В.И. Киценко. – Х., 1975. – 22с.
909574
  Барышев И.А. О взаимодействии национальных спецслужб в борьбе с современными вызовами / И.А. Барышев, Н.Л. Семин // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 2. – С. 23-40. – ISSN 0321-2068
909575
  Николайшвили В.В. О взаимодействии некоторых законов двойственности и классификации векторных полей в простанстве Банаха : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николайшвили В. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
909576
  Чжан Цзин-лин О взаимодействии некоторых замещенных триарилгалоидметанов с солями диалкилфосфористых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Цзин-лин; МВ и ССО РСФСР. Казах. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1962. – 15л.
909577
  Пушина М.Я. О взаимодействии некоторых производных трехвалентного фосфора с бис/диалкокситиофосфон/-и бис/диарокситиофосфон дисульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пушина М.Я.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1967. – 23л.
909578
  Фиидланд С.В. О взаимодействии некоторых простых виниловых эфиров с хлоридами пятивалентного фосфора : Автореф... канд. хим.наук: / Фиидланд С.В.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – К., 1965. – 18л.
909579
  Харрасова Ф.М. О взаимодействии некоторых эфиров фосфористой кислоты с четыреххлористым и (четырехбромистым) углеродом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Харрасова Ф.М.; М-во высш. образования СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1956. – 11л.
909580
  Запевалова Н.П. О взаимодействии несимметричного дизамещенных гидразинов с производными а,в-ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Запевалова Н.П.; ЛГУ. – Л., 1965. – 15л.
909581
  Сидоров Б.Л. О взаимодействии неупругих сред с электромагнитными полями при малых деформациях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сидоров Б.Л.; МВ и ССО РСФСР. Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 11л.
909582
  Поповская Н.П. О взаимодействии нитрата кадмия с нитратами одновалентных металлов в расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Поповская Н.П.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 23л.
909583
  Медведев Б.С. О взаимодействии нитритов и нитратов щелочных металлов и кальция в расплавах, растворах и в твердой фазе : Автореф... кандидата хим.наук: / Медведев Б.С.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.20-21
909584
  Наливайко Н.В. О взаимодействии онтологии и аксиологии в воспитании : через развитие к социализации / Н.В. Наливайко, Т.С. Косенко, А.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 254-265. – ISSN 1811-0916
909585
  Коссович П.С. О взаимодействии питальных солей в процессе восприятия растениями минеральной пищи / П. Коссович. – Санкт-Петербург : Тип. Альтшулера, 1904. – 32 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Пар. наз. и статья в конце нап. на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал опытной агрономии 1904, кн. 5
909586
  Славнов Е.Н. О взаимодействии примесей органических красителей с гранями растущего кристалла. : Автореф... Канд.хим.наук: / Славнов Е.Н.; Ин-т кристаллографии АН СССР. – М, 1954. – 16л.
909587
  Рубин П.Л. О взаимодействии продольных типов колебаний в газовом лазере с быстро распадающимся нижним уровнем. / П.Л. Рубин. – Москва, 1971. – 27 с.
909588
  Корень Н.А. О взаимодействии пятихлористого фосфора с некоторыми аллильными производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Корень Н.А.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
909589
  Захвалинский М.Н. О взаимодействии расплавов солей лития и рубидия в некоторых солевых обменах : Автореф... канд. хим.наук: / Захвалинский М.Н.; Физ.-мат. науч.-исслед. ин-т при Иркут. гос. ун-те им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1955. – 16л.
909590
  Карабулатова И.С. О взаимодействии русского и тюркских языков в российско-казахстанском приграничье // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 74-78. – ISSN 1562-1391
909591
  Литвиненко В.В. О взаимодействии света и примесными центрами в случае промежуточной связи. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко В.В.; М-во высш образования УССР. – Днепропетровск, 1959. – 9л.
909592
  Скопенко В.В. О взаимодействии селеноцианидов некоторых металлов с гексаметилфосфорамидом / В.В. Скопенко, А.С. Тряшин, Д.А. Стахов // Журн. неорган. химии, 1973. – №10
909593
  Ковалева Л.Б. О взаимодействии синтаксических и интонационных стилеобразующих средств : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ковалева Л.Б. ; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1977. – 16 с.
909594
  Деркач Ф.А. О взаимодействии сплавов цинк-олово, кадмий-висмут и цинк-кадмий с растворами соляной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Ф. А.; МВО СССР, Льв.ГУ, Каф. неорган. хим. – [Львов], 1951. – 12 с.
909595
  Калякина А.В. О взаимодействии теллура с серой в щелочных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Калякина А.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
909596
  Вьюнов Н.А. О взаимодействии угля с парами воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вьюнов Н.А.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра физики. – Воронеж, 1951. – 8 с.
909597
  Кормачев В.В. О взаимодействии хлоридов фосфора с некоторыми галоидными и непредельными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: / Кормачев В.В.; Казанский хим.-технологич. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 20л.
909598
  Артамкина И.Ю. О взаимодействии хлорофилла с водой : Автореф... канд. биол.наук: / Артамкина И.Ю.;. – Москва, 1974. – 30 л.
909599
  Буймистров В.М. О взаимодействии частиц с квантовым полем при произвольных значениях постоянной связи : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Буймистров В. М.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1958. – 8л.
909600
  Бобнева М.И. О взаимодействии человека и техники. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бобнева М.И.; Ан СССР. – М, 1965. – 20л.
909601
  Макушина Н.И. О взаимодействии четыреххлористого углерода с окислами редких тугоплавких элементов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Макушина Н.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 21л.
909602
  Александрова Г.П. О взаимодействии штампа с двухслойными основами : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03. / Александрова Г. П.; МВиССО РСФСР, Рост. инж.-стр. ин-т. – Ростов-на-Дону, 1974. – 20л.
909603
  Ершов Б.А. О взаимодействии щелочных производных В-дикарбониальных соединений с а-бромкетонами .метоксиокисями и а-бромокисями : Автореф... канд. хим.наук: / Ершов Б.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра строения органич. соединений. – Л., 1962. – 19л.
909604
  Углянская В.А. О взаимодействии электронообменника ЭО-7 с растворами окислителей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Углянская В.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 21л.
909605
  Орлова Г.В. О взаимодействии эфиров этил (фенил) дитиофосфонистой кислоты с некоторыми электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Орлова Г.В.; Казан.хим.-техн.ин-т. – К, 1973. – 15л.
909606
  Капанцян Г.А. О взаимоотношении армянского и лазомегрельского языков / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 50с.
909607
  Рудик И.В. О взаимоотношении между адресатом и адресантом англоязычной проповеди // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 169-173
909608
  Сенкевич И.В. О взаимоотношении между хромафинной тканью и симпатической иннервацией. : Автореф... Доктора биол.наук: / Сенкевич И.В.; М-во высш.образование СССР.Казан.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1956. – 24л.
909609
  Шмелев В.Н. О взаимоотношении наречий, частиц и союзов в современном немецком языке (в связи с некоторыми вопросами теории слова и "частей речи"). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмелев В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. Каф. нем. языка. – М., 1970. – 16л.
909610
  Транина Н.Ф. О взаимоотношении некоторых растений с корневой микрофлорой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Транина Н.Ф. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Ленинград, 1960. – 14 с.
909611
  Нозадзе Л.М. О взаимоотношении префиксального и суффиксального образования глаглов страдательного залога в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Нозадзе Л.М.; АН ГрузССр. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1956. – 12л.
909612
  Спекторов К.С. О взаимоотношении процессов роста и развития у Chlorella pyrenoidosa Prindsh. 82T. : Автореф... канд. биол.наук: / Спекторов К.С.; Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. АН СССР. – М., 1968. – 30л.
909613
  Кузьменко В.А. О взаимоотношении экстеро- и интероцептивных рефлексов в регуляции внешнего сфинктера уретры. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кузьменко В.А.; АН СССР.ин-т.физиологии. – Л, 1969. – 20л.
909614
  Соловьев Н.А. О взаимоотношениях между давлением в плоскости желчного пузыря и желчевыделением и о периодической деятельности желчевыводящего аппарата у собак. : Автореф... канд. биол.наук: / Соловьев Н.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 18л.
909615
  Подвальная М.Я. О взаимоотношениях между инсулярной и ацинозной тканями поджелудочной железы в условиях изменения пути поступления ее гормонов в печень : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Подвальная М.Я. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 16 с.
909616
  Гойтанников С.В. О взаимоотношениях между покровными растениями и травами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гойтанников С.В. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 22 с.
909617
  Штегман Б.К. О взаимоотношениях между соколами Южной Америки и Новой Зеландии / Б.К. Штегман. – 6с.
909618
  Кожанчиков И.В. О взаимоотношениях между танатозом и центральными нервными функциями жуков Lochmaea capreae L. : (с 1 рис.) / И. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 233-240. – Библиогр.: Литература с. 240
909619
  Клецова С.Я. О взаимосвязи активности и адекватности в отражении // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
909620
  Шептулин А.П. О взаимосвязи категорий материалистической диалектики / А.П. Шептулин. – М, 1964. – 47с.
909621
  Колобова Г.А. О взаимосвязи контура самообращенной спектральной линии с параметрами неоднородной плотной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Колобова Г.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
909622
  Лазаренко Н.И. О взаимосвязи литологического состава отложений и угленосности в нижнем карбоне на южном крыле Днепровско-Донецкой впадины. / Н.И. Лазаренко, 1958. – С. 46-49
909623
  Удовенко Л.Н. О взаимосвязи логических и алгометрических умений, формируемых при обучении математике // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С.126-133. – ISSN 2073-9613
909624
  Шаповалова Л.А. О взаимосвязи магнитных и каталитических свойств окиси хрома в реакции гидрирования этилена. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.073 / Шаповалова Л.А.; Сиб.отдел.АН СССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам. – Новосибирск, 1970. – 18л.
909625
  Ухов В. О взаимосвязи маркетинга и логистики в инновационной экономике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 79-84 : рис.
909626
  Эльштайн Д.Б. О взаимосвязи между политическим языком и политической реальностью // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-142. – ISSN 0869-5377
909627
  Пахомова Т.Г. О взаимосвязи между твердостью, вязкостью силой и биолэлектрической активностью мышц человека. : Автореф... канд.биол.наук: / Пахомова Т.Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 20л.
909628
  Изотова Елена Тихоновна О взаимосвязи между химическим составом, структурой и вязкостью гомогенных силикатных и алюмосиликатных расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Изотова Елена Тихоновна; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
909629
  Шапарев Н.Я. О взаимосвязи некоторых столкновительных и радиационных процессов в низкотемпературной плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Шапарев Н.Я.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
909630
  Зуев В.Н. О взаимосвязи общих методов обществознания и естествознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
909631
  Коваль Я.Г. О взаимосвязи объективного и субъективного в художественном переводе // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 5-11. – ISSN 0207-8287
909632
  Шкутько Николай Иванович О взаимосвязи онтологического и гносеологического аспектов понимания информации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шкутько Николай Иванович; МВ ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 31л.
909633
  Волынка Г.И. О взаимосвязи понятий "метод" и "стиль научного мышления" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
909634
  Падалко А.М. О взаимосвязи профессионального разделения труда и естественных различий в рабочей силе в период строительства коммунизма.. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Падалко А.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 25л.
909635
  Немчинская В.Л. О взаимосвязи процессов протеолиза и деполимеризации дезоксирибонуклеиновой кислоты при переваривании нуклеопротеидов поджелудочным соком : Автореф... кандид. биологич.наук: / Немчинская В.Л.; Академия наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 9 с.
909636
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства форм расселения и быта семьи : Дис... канд. философ.наук: / Тонкий К.К.; КИСИ. Каф. философии. – Киев, 1971. – 211л. – Бібліогр.:л.198-211
909637
  Тонкий К.К. О взаимосвязи развития производства, форм расселения и быта семьи : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Тонкий К.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Объед. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1971. – 24 с.
909638
  Головин Виктор Петрович О взаимосвязи скульптуры и живописи в период раннего возрождения в Италии : Автореф... канд. искусствоведен.наук: 17.00.00, 17.00.04 / Головин Виктор Петрович; МГУ. Ист. фак. – М., 1980. – 20л.
909639
  Шабанова М. О взаимосвязи социальной и экономической политики: социоэкономическая перспектива анализа // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 76-95. – ISSN 0207-3676
909640
  Шегута М.А. О взаимосвязи стилей мышления в естествознании и философии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
909641
  Марценюк Степан Филиппович О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Дис... канд.философ.наук: / Марценюк Степан Филиппович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1979. – 398л.
909642
  Марценюк С.Ф. О взаимосвязи труда и воспитания в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Марценюк С.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 38 с.
909643
  Спиваковский В.Е. О взаимосвязи уровня рефлексии групповой (командной) роли с типом организационной культуры // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 84-93. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
909644
  Жилина Г.С. О взаимосвязи физико-химических свойств компонентов с морфологией ликвидуса тройных нитритных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина Г. С.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 23л.
909645
  Акбердина Р.Х. О взаимосвязи физиологических процессов у гречихи при различных условиях минерального питания и урожайности : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Акбердина Р.Х. ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1968. – 19 с.
909646
  Пригода Н.С. О взаимосвязи философии и частных наук в трудах французских марксистов и прогрессивных ученых / Н.С. Пригода. – М, 1976. – 206с.
909647
  Будрейко Н.А. О взаимосвязи химии и философии. / Н.А. Будрейко. – М, 1969. – 32с.
909648
  Котов И.В. О взаимосвязи экономических законов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Котов И.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 17л.
909649
  Привалова Е.Л. О взаимосвязях светской и церковной живописи в грузинских росписях. (Павниси и другие памятники XI-XII вв.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Привалова Е.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 19л.
909650
  Скипин Г.В. О взамодействии процессов внешнего и внутреннего торможения. / Г.В. Скипин. – С. 139-145
909651
  Гуменский Б.М. О вибробурении глинистых грунтов. / Б.М. Гуменский. – Л., 1954. – 23с.
909652
  Габриэлян Э.Ц. О видах Colopodium Trin. в Армении / Э.Ц. Габриэлян, 1963. – С. 75-80
909653
  Тетеревникова-Бабаян О видах Septotia на Chrysantemum и Leucanthemum / Тетеревникова-Бабаян. – Отд.отт из Известий АН Арм.ССР, ХУ1, № 6. Биологические науки, 1963. – С. 27-34
909654
  Сталтмане В.Э. О видах глагола в современном латышском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сталтмане В.Э.; АН ЛатССР. Ин-т языка и лит. – Рига, 1958. – 19л.
909655
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и срденей школе. / М.В. Ушаков. – К., 1952. – 32с.
909656
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1951. – 32с.
909657
  Ушаков М.В. О видах диктанта в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – М., 1957. – 32с.
909658
  Ушаков М.В. О видах диктантов в семилетней и средней школе. / М.В. Ушаков. – 2-е изд. – М., 1954. – 32с.
909659
  Черепанов С. О видах любви к Китаю // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 9. – С. 118-135. – ISSN 0131-8136
909660
  Горбач В.И. О видах противоречий / В.И. Горбач. – Минск, 1964. – 275с.
909661
  Ленц Р. О виде Земли и уровня океанов / Р. Ленц. – 410с.
909662
  Ленц Р. О виде земли иуровня океанов / Р. Ленц. – С. 363-410
909663
  Полянский В.И. О виде у низших водорослей. / В.И. Полянский. – М.-Л., 1956. – 74с.
909664
  Домбругов Р.М. О видеосвязи / Р.М. Домбругов. – Киев : Техніка, 1990. – 144 с.
909665
  Адунц Г.Т. О видовых отличиях фосфомоноэстераз / Г.Т. Адунц, 1962. – С. 41-51
909666
  Абросов В.Н. О видообразовании в озерах / В.Н. Абросов ; отв. ред. Г.Г. Винберг ; АН СССР, Всесоюз. гидробиол. о-во. – Москва : Наука, 1987. – 84, [2] с. – Библиогр.: с. 77-85
909667
  Матвеев Г.К. О вине как основании гражданско-правовой ответственности по советскому праву / Г.К. Матвеев. – [Киев], 1952. – С. 87-115. – Отд. оттиск: Юридический сборник КДУ им. Т.Г. Шевченко, 1952, № 5, с. 87-115
909668
  Матвеев Г.К. О вине, как основании деликтной ответственности / Г.К. Матвеев, 1950. – 71-82с.
909669
  Никитина Е.Н. О винительном падеже при "модально-эмоциональных" глаголах (на примере глагола бояться) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 60-70. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
909670
  Филатов А.Н. О винтовых потоках и системах дифференциальных уравнений, связанных с ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филатов А.Н.; Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т математики и механики им. В.И.Романовского. – Ташкент, 1958. – 12л.
909671
  [Диев М.] О вирах у россиян X и XI столетий / д. ч. священника М. Диева. – [Москва], 1838. – 32 с., 1 л. фронт. (ил.), 3 л. ил. – Отд. оттиск: Общество истории и древностей Российских при Московском университете. 1837, т. 1, кн. 3 ; Русск. ист. сб. Т. I, кн. 2. М. 1837, с. 30-66
909672
  Андреев Ю.Н. О Виталии Ивановиче Семчике - человеке, ученом, учителе (в связи с юбилеем) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 557-559. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
909673
  Бирюков Б.В. О вкладе В.И. Шестакова в создание логической теории релейных схем / Б.В. Бирюков, О.А. Борисова, В.И. Левин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8744
909674
  Прохорова О.М. О вкладе К. Вейерштрасса в теорию экстремумов функций многих переменных // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2015. – № 3 (73). – С. 125-128. – ISSN 1814-4225
909675
  Долгополое В.И. О вкладе мелкомасштабных неоднородностей в динамику среднего магнитного поля активной области Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 21-27. – (Астрономия ; вып. 30). – ISSN 0201-7601


  На основе анализа турбулентных параметров МГД-модели, полученных в результате решения обратной задачи с использованием материала наблюдений на вектор-магнитографе Крымской астрофизической обсерватории для двух активных областей, определены ...
909676
  Досталь М.Ю. О вкладе Самуила Борисовича Бернштейна в развиитие истории славяноведения (к солетию со дня рождения ученого) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 78-83. – ISSN 0132-1366
909677
  Удовиченко П.П. О вкладе Украинской ССР в борьбу за мир и права народов / П.П. Удовиченко, М.М. Белоусов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 43-51. – (Международные отношения и международное право ; № 17)
909678
  Алексеев Г.И. О включении органов хозяйственного управления промышленностью СССР в хозрасчетные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Алексеев Г. И.; МВиССО РСФСР, СГУ. – Саратов, 1974. – 22л.
909679
  Цветнов Е.В. О включении экосистемных услуг в систему оценки ущерба от деградаций земель / Е.В. Цветнов, А О. Яковлев Макаров, Е.В. Бондаренко // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1534-1540 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
909680
  Рылов В.М. О включениях жира у Diaptomus Coenuleus Fisch / В.М. Рылов. – Вырезка. – 123-134с.
909681
  Шегда Н.И. О вкусах не спорят / Н.И. Шегда, З.А. Кейлина. – Воронеж, 1960. – 77с.
909682
  Костинская Г.С. О вкусах спорят / Г.С. Костинская. – Донецк, 1962. – 44с.
909683
  Михалков С.В. О вкусе. Сказки не для детей / С.В. Михалков. – Л., 1966. – 28с.
909684
  Фахретдинова А.П. О вкусной и здоровой пище / А.П. Фахретдинова. – 2-е изд., доп. – Уфа, 1990. – 214с.
909685
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – Петроград : 2-я Гос. тип.
Кн. 3, вып. 1. – 1921. – [2], 365, [2] с.
909686
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
1. – 1990. – 439, [6] с.
909687
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы / С.М. Лукьянов. – [Репринт. воспроизведение изд. 1918 и 1921 гг.]. – Москва : Книга
[2] : кн. 2 и 3, вып. 1. – 1990. – II, 190, 368 с.
909688
  Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы : материалы к биогр. / С.М. Лукьянов. – Репринт. изд. 1916. – Москва : Книга
Кн. 3, вып. 2 : Приложение к репринтному изданию. – 1990. – 381, [1] с.
909689
  Дуров В.В. О влавливании твердого тела в упрочняющуюся пластическую среду. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дуров В.В.; МВ и ССО РСФСР,. – Москва, 1973. – 9л.
909690
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче / Н.К. Крупская. – Ленинград : Госиздат, 1924. – 24 с.
909691
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче / Н.К. Крупская. – Москва : Красная Новь, 1924. – 24 с.
909692
  Матюшина О.К. О Владимире Ильиче / О.К. Матюшина. – Л., 1964. – 61с.
909693
  Ульянова М.И. О Владимире Ильиче и семье Ульяновых: воспом., письма, очерки. / М.И. Ульянова. – Москва : Политиздат, 1978. – 328 с.
909694
   О Владимире Ильиче Ленине. – М., 1963. – 662с.
909695
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1970. – 96с.
909696
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – Москва, 1976. – 127с.
909697
  Крупская Н.К. О Владимире Ильиче Ленине / Н.К. Крупская. – М, 1991. – 92с.
909698
  Маяковская Л.В. О Владимире Маяковском. Из воспоминаний сестры. / Л.В. Маяковская. – М. : Детская литература, 1965. – 287 с.
909699
  Качинский Н.А. О влажности опчвы и методах ее изучения / Н.А. Качинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1930. – 1930с.
909700
  Феофанов Ю.В. О власти и праве / Ю.В. Феофанов. – М, 1989. – 381с.
909701
  Бандурка А.М. О власти и преступности... / А.М. Бандурка. – Харьков : Золотая миля, 2012. – 388, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-066-1685-17-7
909702
  Цхай Н.С. О влияиниях состава пробы и интенсивность спектральных линий в спектре пламени : Автореф... канд. физ мат.наук: / Цхай Н. С.; МВССО РСФСР, Моск.физ. техн. ин-т. – М., 1962. – 7л.
909703
  Хайбуллин Ф.И. О влиянии адсорбции поверхностно-активных веществ на стациорные потенциалы металлических порошков электродов. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Хайбуллин Ф.И.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по химии. и хим.технол. – Ташкент, 1968. – 24л.
909704
  Золотницкая С.Я. О влиянии алкалоидов атропина и хинина на некоторые процессы роста и развитие у растений / С.Я. Золотницкая. – Б.м., 1948. – С.25-31. – Отдельный оттиск
909705
   О влиянии атмосферных осадков на химический состав воды в водных объектах / В.К. Хильчевский, С.М. Курило, М.Р. Забокрицкая, А.Д. Олегов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 86-87. – ISSN 2306-5680
909706
  Огарков Е.Т. О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Огарков Е.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 9 с.
909707
  Огарков Евгений Тимофеевич О влиянии бипримарных подгрупп на свойства конечной группы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Огарков Евгений Тимофеевич; Ин-т матем. АН БССР. – Гомель, 1983. – 85л. – Бібліогр.:л.80
909708
  Арутюнян Б.А. О влиянии блуждающего и тройничного нерва на дыхательный центр / Арутюнян Б.А. – [Б. г. : б. и.], 1962. – C. 141-144
909709
   О влиянии боли на функциональное состояние некоторых анализаторов : Автореф... канд. мед.наук: / Николаев В. Т,; Николаев В. Т,; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1968. – 16л.
909710
  Затыркевич М.Д. О влиянии борьбы между народами и сословиями на образование строя Русского государства в Домонгольский период / соч. М.Д. Затыркевича. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и др. Рос. при Моск. ун-та ; В унив. тип. (М. Катков), 1874. – 475 с. разд. паг. – Отд. оттиск.: Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1873
909711
  Ким Т.Д. О влиянии вазомоторного центра продолговатого мозга на лимфоток : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Ким Т.Д.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краев. патологии, клинич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
909712
  Цельт И. О влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на немецкое рабочее движение / И. Цельт. – Москва, 1967. – 243 с.
909713
  Пулбере В.П. О влиянии вентромедиальных и вентролатеральных ядер гипоталамуса на липоидный обмен и развитие экспериментального атеросклероза.. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Пулбере В.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
909714
  Шиллер Н.Н. О влиянии внешнего давления приложенного к поверхности раздела жидкости и ее пара на упруготь этого последнего / [соч.] Н. Шиллера. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1894. – 7 с. – Отд.оттиск: Труды отделения Физических наук Императорского Общества любителей естествознания, антропологии ..., т. 7
909715
  Павлова О.С. О влиянии внешнего электромагнитного поля на некоторых процессы излучения и поглощения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Павлова О.С. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
909716
  Балашова М. О влиянии внешней среды и преимущественно температуры воды и воздуха на Planorbis Vertia.
13. – 1887. – С. 161-184
909717
  Федосеев Е.Н. О влиянии внешней среды на точность астрономических определений времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Федосеев Е.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 11 с.
909718
  Шимкевич В. О влиянии внешних условий на развитие : Тип. Н.А.Лебедева, 1893. – 26 с. – Отд. оттиск из: Вестник естествознания, № № 5-6, 1893 г.
909719
  Хвольсон О. О влиянии всестороннего сжатия на гальваническое сопротивление металлических проволок / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 23 с.
909720
  Голубинский И.Н. О влиянии вымачивания черенков хмеля перед посадкой на химический состав и урожай шишек. / И.Н. Голубинский, 1948. – С. 135-137
909721
  Гласко В.Б. О влиянии вырождения на собственные значения и собственные функции некоторых краевых задач, содержщих малые параметры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гласко В.Б.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л.
909722
  Малкандуев Идрис Кучукович О влиянии высоких всесторонних давлений на контактное плавание металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Малкандуев Идрис Кучукович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18 с
909723
  Щедрина З.Г. О влиянии газов на окраску крапивницы / З.Г. Щедрина, 1927. – 163-170с.
909724
  Иванов И.А. О влиянии газовой фазы на обжиг магнезита : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Иванов И.А. ; Томский гос. ун-т. – Новокузнецк, 1962. – 20 с.
909725
  Рывкин Б.А. О влиянии гелиогеофизических и метеорологических факторов на течение и исходы сердечно-сосудистых заболеваний в Ленинграде. : Автореф... канд. мед.наук: / Рывкин Б.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова.. – Л., 1966. – 12л.
909726
   О влиянии геодинамических процессов на инженерные сооружения и изучение их картографо-геодезическим и геологическим методами / Г. Т-Г Турикешев, Г.А. Данукалова, Кутушев, Ш.-И.Б, К.А. Осетров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 51-58 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
909727
   О влиянии геодинамических процессов на накопление и миграцию газов в углепородном массиве Донбасса / А.Ф. Булат, Л.И. Пимоненко, А.К. Балалаев, Б.В. Бокий, Д.П. Гуня // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 17-30 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
909728
  Арефьева Т.А. О влиянии гипотермии на некоторые вегетативные функции и условные рефлексы у животных с разной степенью развития центральной нервной системы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева Т.А. ; АН УССР, Ин-т физиологии им. акад. А.А. Богомольца. – Киев, 1964. – 14 с.
909729
  Громова Л.Г. О влиянии глицина и глутаминовой кислоты на белковый обмен головного мозга при перевивном раке у мышей : Автореф... канд. биол.наук: / Громова Л.Г.; Объедин. межвузовский совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те. – Томск, 1965. – 19л.
909730
  Додонов А.Ф. О влиянии глобализации на парадигму образования // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 50-56
909731
  Хлыстун Федор Еремеевич О влиянии гравитационных полей на поляризационные свойства электромагнитного излучения асторономических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлыстун Федор Еремеевич; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1983. – 15л.
909732
  Домбровский В.Ф. О влиянии Греции на развитие гражданственности в Древней Руси // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 212-223. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
909733
  Тимеров Р.Х. О влиянии движения и обменных взамиодействиях на форму линий электронного и ядерного парамагнитного резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимеров Р. Х.; Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 8л.
909734
  Дьяченко Н.А. О влиянии дифференциального и интегрального исчислении на успехи геометрии и механики // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 396-407. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
909735
  Шевчук П.Р. О влиянии диффузионных процессов на напряженное состояни деформируемых твердых тел с инородными велючениями и тонкими покрытиями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 023 / Шевчук П. Р.; Льв.ГУ. – Львов, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
909736
  Вернадский В.И. О влиянии живых организмов на изотопические смеси химических элементов / В.И. Вернадский, 1931. – С. 141-147
909737
  Волков И.П. О влиянии занятий плаванием на развитие функции внешнего дыхания. (Эксперим.-физиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: / Волков И.П.; Перм. гос. мед. ин-т. – Пермь, 1967. – 17л.
909738
  Латипов Х.Р. О влиянии запаздывания на нелинейные системы / Х.Р. Латипов, Ф.У. Носиров. – Ташкент, 1988. – 120с.
909739
  Аляев Г.Е. О влиянии идей И.Г. Фихте на формирование философской системы С.Л. Франка // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 35-40. – ISBN 978-966-285-527-2
909740
  Обухов Е.В. О влиянии изменений климата на гидрометеорологические характеристики Каховского водохранилища в осенне-зимний период / Е.В. Обухов, В.С. Тонкошкура // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 110-118 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2311-0899
909741
  Бодырев А.А. О влиянии имидазола и его природных производных на сократительную активность скелетной мускулатуры : Автореф... канд. биол.наук: / Бодырев А. А.; МГУ. – М., 1966. – 18л.
909742
  Орехов А.Н. О влиянии ионизирующей радиации на систему ЦАНФ. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.01 / Орехов А.Н.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1978. – л.
909743
  Самсонов В.А. О влиянии капиллярности в задаче устойчивости стационарного движения твердого тела с жидким наполнением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самсонов В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т механики. – М., 1967. – 5л.
909744
  Шерстнев Е.А. О влиянии карнозина, ансерина и их производных на процессы дыхания и форфорилирования в мышцах нормальных и опуховлевых животных : Автореф... канд. биол.наук: / Шерстнев Е. А.; ЛГУ. – Л., 1960. – 16л.
909745
  Цырульников В.А. О влиянии катехоламинов на основные параметры гемодинамики и регинарное сосудистое сопротивление : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1967. – 14л.
909746
  Вольфман Ю.М. О влиянии кинематических обстановок на цикличность геологических процессов в пределах Крыма и Северного Причерноморья в течение альпийского этапа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 5. – С. 101-114 : Рис., табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0203-3100
909747
  Мартынов Н.Я. О влиянии климатических и эксплуатационных факторов на надежность и долговечность радиоэлектронной аппаратуры / Н.Я. Мартынов. – Киев, 1967. – 52 с.
909748
  Грынь В.И. О влиянии композитности на оптические свойства аэрозольных загрязнений / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – М., 1987. – 18с.
909749
  Макарова И.Ф. О влиянии конфессионального сознания на этническую историю болгар (V - начало ХІХ века) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 2. – С. 41-54. – ISSN 0132-1366


  Позитивний вплив православ"я на болгар в умовах османського панування (1393-1878)
909750
  Радзимовская В.В. О влиянии концентрации водородных ионов / В.В. Радзимовская. – Киев, 1924. – 208с.
909751
  Завадовский Б.М. О влиянии кормления щитовидной железою на кур. / Б.М. Завадовский. – 20 с.
909752
  Сакс Р.С. О влиянии коэффициентов при младших производных на нетеровость задачи Дирихле для эллиптических систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сакс Р.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
909753
  Лубков М.В. О влиянии крупномасштабных неоднородностей мантии на суточные числа Лява // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 129-134 : Табл. – Бібліогр.: с. 133-134. – ISSN 0203-3100
909754
  Маренников С.И. О влиянии линейного электрооптического эффекта на некоторые нелинейные оптические явления второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Маренников С.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. нау. – Новосибирск, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
909755
  Веля В. О влиянии лития на некоторые физико-химические свойства стекол системы LiO-SiO : Автореф... канд. техн.наук: / Веля В.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1959. – 14л.
909756
   О влиянии магнитного поля Земли на урожайность озимой пшеницы на территории Украины / М.И. Орлюк, П.П. Мельник, А.А. Роменец, Л.И. Лищетович; М.И. Орлюк и др. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: с. 81. – ISSN 0203-3100
909757
  Косоногов И.И. О влиянии магнитного поля на линии тока в электролите / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ.и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1911. – [2], 16 с.
909758
  Кочанов Ф.Д. О влиянии магнитного поля на пространственную периодичность в плазме газового разряда : Автореф... канд. техн.наук: / Кочанов Ф.Д.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – Куйбышев, 1961. – 15л.
909759
  Гольдгаммер Д.А. О влиянии магнитного поля на физические свойства металлов, особенно на их электропроводность : (с 11 таблицами чертежей) / [соч.] Д.А. Гольдгаммера. – Москва : В унив. тип., 1888. – 158, [3] с., 11 л. черт. табл. – Отд. отт.: Ученые записки Императорского Московского университета : Отд. физ.-мат. Вып. 8


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
909760
  Сумцов Н.Ф. О влиянии малорусской схоластической литературы XVII в. на великорусскую раскольническуюлитературу XVIIIв. и об отражении в раскольнической литературе массонства / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 13 с.
909761
  Борисова С.Г. О влиянии маркетинговых активов на инновационную активность вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 1 (21). – С. 21-31. – ISSN 1812-9463


  Коммуникативные умения будущего педагога являются одними из важнейших качеств личности учителя физики. Умение организовать взаимодействие с обучающимися в образовательной деятельности необходимо целенаправленно формировать и развивать, начиная с ...
909762
  Холодный Н.Г. О влиянии металлических ионов на процессы раздражимости у растений / Н.Г. Холодный. – Киев, 1918. – 133с.
909763
  Исмаилов Э.Ш. О влиянии микроволн на Opatina ranarum : Автореф... канд. биол.наук: / Исмаилов Э.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 12л.
909764
  Красильников Н.А. О влиянии микроорганизмов на рост растений / Н.А. Красильников, 1940. – 395-423с.
909765
  Чирковская Е.В. О влиянии мозжечка на изменения активности угольной ангидразы крови. : Автореф... канд. биол.наук: / Чирковская Е.В.; АН СССР. Физизологич. ин-т им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1950. – 8 с.
909766
  Фанарджян В.В. О влиянии мозжечка на электрическую активность коры больших полушарий. / В.В. Фанарджян, 1962. – С. 245-249
909767
  Куду Э.А. О влиянии музыки на образование двигательных навыков в художественной гимнастике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Куду Э.А.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1963. – 20л.
909768
  Цыпляев П.И. О влиянии наперстянки на кровяное давление (в артериях, капиллярах и венах) у сердечных больных с разстройством компенсации : диссертация / П.И. Цыпляев. – С.-Петербург : Типография А.В. Орлова, 1903. – 100 с.
909769
  Шуйский Ю.Д. О влиянии не волновых факторов на современное развитие береговой зоны Черного моря // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 30-36. – Бібліогр.: 8 назв
909770
  Новичкова О.Г. О влиянии неизотермичности и направления теплового потока на коэффициент гидравлического сопротивления при турбулентном течении жидкости в круглой трубе. : Автореф... канд. техн.наук: / Новичкова О.Г.; МВО СССР. Куйбышев. индустриальный ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1959. – 12л.
909771
  Лендьел И В. и др. О влиянии некоррелированного ПП-взаимодействия на NN-рассеяние / И В. и др. Лендьел. – К., 1969. – 11с.
909772
  Сафразбекян Р.Р. О влиянии некоторых аналогов атропина на экспериментальный бронхоспазм / Р.Р. Сафразбекян. – С. 9-13
909773
  Третяк О.В. О влиянии некоторых объемных и контактных эффектов на нелинейность вольтамперной характеристики GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев // УФЖ, 1969. – №5
909774
  Кувшинский П.Д. О влиянии некоторых пищевых и лекарственных средств на отделение панкреатического сока : диссертация на степень доктора медицины П.Д. Кувшинского. Врача ассист. Александровской барачной больницы в С.-Петербург / Из лаборатории Александровской городской Барачной больницы С.-Перербурга ; цензорами, по поруч. Конфереции, были: проф.: П.П. Сущинский, И.Р. Тарханов, прв.-доц. И.П. Павлов. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1888. – 55 с. – (Серия диссертаций защищавших в Императорской Военно-медицинской академии за 1887-1888 учебный год ; № 26)
909775
  Псарев Г.М. О влиянии некоторых синтетических веществ на развите зародышевых корней у озимой пшеницы / Г.М. Псарев, Х.А. Веселовская, 1947. – 973-976с.
909776
  Фруентова Т.А. О влиянии некоторых солей на скорость гидролиза ацетилхолина холинэстеразой : Автореф... канд. биол.наук: 14-093 / Фруентова Т.А.; АН СССР, Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1969. – 17л.
909777
  Осмоловский Г.М. О влиянии некоторых условий приготовления на структуру и свойства гамма-окиси алюминия : Автореф... Канд.хим.наук: / Осмоловский Г.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1954. – 13л.
909778
  Шабалин И.А. О влиянии некоторых факторов среды на фагоцитарную реакцию организма : Автореф... канд. биол.наук: / Шабалин И.А.; Моск. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва им. А.И.Микояна. – Москва, 1954. – 14л.
909779
  Гурьянова Е.А. О влиянии некоторых физико-химико-коллоидных факторов на свойства керамических изделий. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурьянова Е.А.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 7 с.
909780
  Максимов В.А. О влиянии неоднородностей на определение параметров нефтеносного пласта ао данным нестационарного притока жидкости к скважинам : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Максимов В. А.; Ин-т механ. АН СССР,. – М., 1961. – 6л.
909781
  Егоров И.Б. О влиянии неоднородности и анизотропии ионосферы на характеристики распространения декаметровых радиоволн : Автореф. дис. ... / Егоров И.Б. – Москва, 1978. – 14 с.
909782
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г. Днепропетровска // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геологія ; Вип. 3)
909783
  Крымцов А.А. О влиянии неотектоники на рельеф и инженерно-геологические условия г.Днепропетровска // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 76-82 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геология ; № 3)
909784
  Борисов К.Ю. О влиянии неравенства в распределении доходов на темпы экономического роста // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 155-168. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
909785
  Савчук О.Е. О влиянии нервной системы на защитные функции организма : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Савчук О.Е. ; ОГУ. – Одесса, 1964. – 32 с. – Бібліогр.:с.30-32
909786
  Герасимов Г.Я. О влиянии неупругих процессов на явление переноса и релаксации в разреженных газах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Герасимов Г.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 10л.
909787
  Иконникова Г.М. О влиянии низкочастотных вибраций на рост монокристаллов KCl, их структуру и свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иконникова Г.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 12л.
909788
  Околнишникова Е.А. О влиянии ограничений на сложность реализации монотонных булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Околнишникова Е.А.; АН СССР, Сиб. отд. ин-та матем. – Новосибирск, 1980. – 7л.
909789
  Боргман И.И. О влиянии окружающей среды на электродинамические явления и об определении функций намагничивания жидкостей : рассуждение написанное на получение сепени магистра физики / [соч.] И. Боргмана. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова, 1878. – 64 с., 1 л. ил. табл.
909790
  Субботина О.И. О влиянии орографии на температурный режим в горах Средней Азии. : Автореф... канд. географ.наук: / Субботина О.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
909791
  Гусаков Л.А. О влиянии перевязки сосудов матки на ткань последней. (Экспериментальное изследование) : диссертация / Л.А. Гусаков. – С.-Петербург : Типография Дома Призрения Малолетних Бедных, 1902. – 148 с.
909792
  Канарик У.К. О влиянии периодического охлаждения цыплят на функциональное состояние коры надпочечника и щитовидной железы на раннем этапе онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: / Канарик У.К.; АН Эстон. ССР. Совет биол., мед. и с.-х. наук. – Тарту, 1964. – 27л.
909793
  Толмачев И.М. О влиянии пластических веществ на испарение воды растением / И.М. Толмачев. – К., 1924. – 16с.
909794
  Горшков Н.Ф. О влиянии поглощения на распространение упругих импульсов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков Н. Ф.; МГУ. – М., 1957. – 10л.
909795
   О влиянии подземного стока на химический состав вод авандельты р. Селенги (оз. Байкал) / И.Б. Мизандронцев, И.В. Томберг, Л.М. Сороковикова, В.Н. Синюкович // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 946-953 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7525
909796
  Карапетян К.А. О влиянии пониженных температур на изменение аминокислотного и углеводного состава цветков миндаля / К.А. Карапетян, 1962. – С. 215-219. – Отд. оттиск
909797
  Приходько С.Н. О влиянии пониженных температур на физиологические и биохимические процессы у томатов. : Автореф... канд. биол.наук: / Приходько С.Н.; АН УССР. Ботанический сад. – Киев, 1952. – 8 с.
909798
  Лазарев П.П. О влиянии последовательных образов на ход адаптации в темноте / П.П. Лазарев; отв. ред. Б.И. Збарский. – Москва : Государственная типография имени Ивана Федорова, 1926. – С. 42-51
909799
  Мирославлев Е.Н. О влиянии постоянных времени в нелинейных колебательных системах : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мирославлев Е.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Н-иссл. ин-т механики и математики. – Москва, 1952. – 3 л.
909800
  Пумпянский А.Л. О влиянии правописания на английское литературное произношение : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пумпянский А.Л. ; Тбилис. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 21 с.
909801
  Зубцов А.В. О влиянии препятствий и неровностей поверхности на течение жидкости в ламинарном пограничном слое. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Зубцов А.В.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
909802
  Макарова А.Р. О влиянии приемов пищи и режимов питания на газообмен : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Макарова А.Р. ; АН СССР, Ин-т физиол. , Лабор. эколог. физиол. – Ленинград, 1953. – 10 с.
909803
  Байков И.С. О влиянии примеси холодной плазмы на устойчивость горячей неоднородной плазмы / Байков И.С. ; [Акад. наук СССР, Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева] , Лаборатория ускорителей. – Москва : [б. и.], 1965. – [1], 13 с.
909804
  Штрапенин Л.Б. О влиянии продольных и спиральных щелей на распространение волн Hnm в круглом волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Штрапенин Л.Б.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 8л.
909805
  Красильников В.А. О влиянии пульсаций коэффициента преломления в атмосфере на распространение звуковых и электромагнитных волн : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Красильников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
909806
  Лубков М.В. О влиянии радиальной анизотропии мантии на суточные числа Лява // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 179-184 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0203-3100
909807
  Евкочев Ш. О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 116-124. – ISSN 0869-1908
909808
  Ёвкочев О влиянии радикальных исламистских организаций и движений Египта на социально-политическую ситуацию в стране // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С.116-124. – ISSN 0869-1908
909809
  Гейман Н.М. О влиянии различного рода раздражений полости рта слюнных желез : Диссертация на степень доктора медицины Н.М. Геймана / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад.В.М. Бехтерев, И.П. Павлов и прив.-доц. М.Д. Ильин. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Энергия", 1904. – [2], 134, [2] с. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1903-1904 учебном году ; № 37)
909810
  Сериков А.В. О влиянии размеров приемного и передающего устройств на результаты СВЧ-диагностики статистически неоднородной плазмы / А.В. Сериков. – Харьков, 1979. – 17с.
909811
  Васильев В.Н. О влиянии разного рода еды на деятельность поджелудочной железы : Диссертация на степень доктора медицины В.Н. Васильева : Экспериментальное исследование из Физиологического отд. Имп. Ин-та Экспериментальной медицины / цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: А.Я. Данилевский, И.П. Павлов и прив.-доц. А.М. Левин. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня А.В. Пожаровой, 1893. – 28 с. – Без тит. л. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Меицинской Академии в 1892/93 учебном году ; № 31)


  Відом. про відпов.: ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, былди: А.Я. Данилевский, И.П. Павлови прив.-доц. А.М. Левин
909812
  Хвольсон О. О влиянии растяжения на электрическое сопротивление медных и латунных проволок / [соч.] О. Хвольсона // О механизме магнитной индукции в стали / О. Хвольсон. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1876. – 14 с.
909813
  Ободовский А.Г. О влиянии расходов воды на русловой процесс в реках / А.Г. Ободовский, Е.С. Цайтц // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 125-131 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
909814
  Унгер Р Ю. О влиянии режимов отдыха на работоспособность и кроообращение при повторных нагрузках. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Унгер Ю.Р,; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 29л.
909815
  Фролов Ю.П. О влиянии резкого изменения в составе пищи на некоторые стороны сложно-нервной деятельности животного. / Ю.П. Фролов. – 159-190с.
909816
  Моисеев С.С. О влиянии релятивистских эффектов на кинетику разреженной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моисеев С.С.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 10л. – Бібліогр.:с.10
909817
  Кораб И.И. О влиянии свекловичной нематоды на некоторые сорта сахарной свеклы / И.И. Кораб. – 7 с.
909818
  Сорокин Н.В. О влиянии света на грибы : предварительное сообщение / [соч.] Н. Сорокина ; [под ред. секр. О-ва И. Навалихина]. – Казань : Лито- и тип. К.А. Тилли, 1873. – 11 с. – Без обл. - Приложение к Протоколу седьмого заседания Общества естествоиспытателей при Казанском ун-те, № 6


  Ред. Навалихин, Иван Григорьевич (1842-1884)
909819
  Кузнецов Н.Я. О влиянии секрета медицинской пиявки на свёртывание крови : Доклад 1 секции P. Общества охранения народного здравия 4 мая 1895 года / [соч.] Николая Кузнецова ; (Из физиологической лаборатории С.-Петербургского университета) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 19 с.
909820
  Кузнецов Н.Я. О влиянии секрета медицинской пиявки на свёртывание крови : Доклад 1 секции P. Общества охранения народного здравия 4 мая 1895 года / [соч.] Николая Кузнецова ; (Из физиологической лаборатории С.-Петербургского университета) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – 20 с.


  На с. [1] дарственная надп.: Многоуважаемому Николаю Александровичу Обнорскому от автора
909821
  Лазарев А.А. О влиянии сельскохозяйственной культуры на свойства черноземов лесостепной полосы / А.А. Лазарев. – Москва ; Л.енинград, 1936. – 71 с.
909822
  Эзау Я.Я. О влиянии серусодержащих веществ на коррозию железа и углеродной стали в азотной кислоте. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Эзау Я.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
909823
  Гихман И.И. О влиянии случайного процесса на динамическую систему : Дис... наук: / Гихман И.И.;. – 92л. – Бібліогр.:л.91-92
909824
  Яркова Е.М. О влиянии современных теорий и методов исследования восприятия звучащей речи на формирование перцептивного словаря билингва в мультимедийном контексте // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 286-293. – ISSN 2522-493X


  В статье рассматриваются современные подходы к исследованию восприятия устной иноязычной речи. Попытки дать однозначный ответ на вопрос о том, какие стратегии и тактики использует билингв при декодировании текстовой информации и, следовательно, ...
909825
  Пажараускас Е.А. О влиянии соединений селена на окисление растворов гидросульфита аммония кислородом и их разложение. : Автореф... канд. хим.наук: / Пажараускас Е.А.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1967. – 16л.
909826
  Кочетова С.А. О влиянии соловьёвских идей на формирование модернистской эстетики в творчестве русских писателей-критиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 27-35.
909827
  Данилевский А.С. О влиянии соотношения темных и светлых периодов суток на развитие насекомых : (Представлено акад. Е.Н. Павловским 25.VII 1949) / А.С. Данилевский и Е.И. Глиняная, 1949. – С. 785-788


  На обл. дарств. надпись: Киевскому ун-ту от автора
909828
  Вдовина Е. О влиянии сплошной среды на гравитационное поле массы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-28. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Запропоновано систему диференціальних рівнянь статичного (гравітаційного, електричного, магнітного) полів в неоднорідних суцільних середовищах. Система дозволяє ...
909829
  Вейнберг Б.П. О влиянии среды на индукцию токов / [соч.] Б.П. Вейнберга. – [Одесса], 1903. – С. 483–505 : табл. – Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. 1903, т. 35, вып. 5, с. 483–505 : табл.


  На тит. л. 2-х экз. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Николаевичу Шиллеру от искренне преданного автора; Иосифу Иосифовичу Косоногову от преданного автора
909830
  Оголева Л.Н. О влиянии среды на ориентацию при азосочетании : Автореф... канд хим.наук: / Оголева Л.Н.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1964. – 12л.
909831
  Степанова Г.М. О влиянии старения анодного оксида алюминия на его некоторые электрохимические свойства. : Автореф... канд.хим.наук: 074 / Степанова Г.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1969. – 26л.
909832
  Савин В.И. О влиянии стереохимии ароматических альфа-, бета-непредельных карбонильных соединений на физико-химические характеристики : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Савин В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 26л.
909833
  Филиппов Ю.Г. О влиянии стока р. Дон на уровень воды в Таганрогском заливе // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 76-80 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0130-2906
909834
  Карась В.И. О влиянии столкновений на преобразование волн и распределения частиц : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.04.08 / Карась В. И.; Хар.ГУ. – Х., 1977. – 18л.
909835
  Шуйский Ю.Д. О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 26-39 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
909836
  Бернацкий А.Д. О влиянии структуры жестких сетчатых полимеров на параметры обобщенного нелинейного уравнения Максвелла. : Автореф... Канд.техн.наук: 076 / Бернацкий А.Д.; Учен.совет.по механике и материаловедению полимеров при Науч.-иссл.физ-хим.ин-т,. – М, 1971. – 24л.
909837
  Лубков М.В. О влиянии субгоризонтальных напряжений на развитие Днепровско-Донецкой впадины / М.В. Лубков, О.В. Борисюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 127-132 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0203-3100
909838
  Титов Н.Т. О влиянии сыворотки тиреоидектомированных животных на функцию щитовидной железы : Экспериментальное исследование из отделения экспериментальной медицины Киевского Бактериологического ин-та / Н.Т. Титов. – Киев : Типография А.М. Пономарева п.у. И.И. Врублевского, 1912. – [4], IV, 163, [2] с., 1 л. ил. – Библиогр.: "Литература" (с. 159-163)
909839
  Лютый Е.М. О влиянии температурно-временных факторов на процессы деформационного упрочения сталей типа 1Х18Н9Т. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Лютый Е.М.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
909840
  Федирко В.Н. О влиянии температурно-силовых факторов на склонность малоуглеродистых сталей к хрупкому разрушению. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Федирко В.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1976. – 24л.
909841
  Громека И.С. О влиянии температуры на малые колебания воздушных масс / [соч.] И. Громеки. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 39 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Казанского университета по физико-математическому факультету 1886 г. - Экз. без обл. – Библиогр. в примеч.
909842
  Губарев Г.Н. О влиянии температуры на работу электролитического выпрямителя : Отдельный оттиск / Г.Н. Губарев. – 33-42 с.
909843
  Швецов Б. О влиянии температуры на скорость химических реакций : Тип. В.Ф. Киршбаума
ч. 1. – 1912. – 7 c. – Отд.оттиск : Журн.Русск. Физ.-Хим. Физический отдел, вып.8, 1912
909844
  Швецов Б. О влиянии температуры на скорость химических реакций : Тип. В.Ф. Киршбаума
ч. 2. – 1912. – 4 c. – Отд.оттиск : Журн.Русск. Физ.-Хим. Физический отдел, вып.9, 1912 г.
909845
  Нефедов Н.И. О влиянии температуры на уловы Acrididae. / Н.И. Нефедов. – 327-248с.
909846
  Турсунов Б.С. О влиянии тензорно-нелинейных членов на устойчивость изотропных упругих материалов и изотропных упругих тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Турсунов Б.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 14л.
909847
  Павлина В.С. О влиянии термодиффузионных процессов на напряженно-деформированное состояние твердых тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Павлина В.С. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1967. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
909848
  Аггеенко В.И. О влиянии течений Черного моря на природу окрестных стран // Ботаника [Конволют]. – С. 10-12
909849
  Сыэрд Ю.Л. О влиянии типологических особенностей соотношения сигнальных систем на усвоение знаний в V-VIII классах. : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Сыэрд Ю.Л.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 63л.
909850
  Ахтямов М.Г. О влиянии трансплантации облучений взвеси опухолевых клеток и жгутовой гипоксии на радиочувствительность опухоли РС-1 : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.104 / Ахтямов М.Г. ; Объедин. ученый совет ин-тов зоологии и эксперемент. биологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1969. – 16 с.
909851
  Исаев А.П. О влиянии тренировочных и соревновательных нагрузок на динамику и взаимосвязь некоторых функциональных систем спортсменов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.102 / Исаев А.П. ; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1970. – 32 с. – Бібліогр.:с.32
909852
  Филатов В.С. О влиянии труда на формирование характера человека. / В.С. Филатов. – М., 1960. – 45с.
909853
  Павловский Е.Н. О влиянии укуса клещей Ornithodorus и Argas на кожные покровы человека : [Кафедра общей биологии и паразитологии Военно-медицинской акад. (нач. каф. проф. Е.Н. Павловский) и Клиника кожных бол. (зав., проф. Л.К. Штейн) II Гос. Мед. ин-та в Ленинграде] / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 45-53 : ил. – Библиограф.: с. 53
909854
  Алпатов В.В. О влиянии ультра-филолетовых лучей на продолжительность развития яиц тотового шелкопряда (Bombyx mori I) : предварительное сообщений / В.В. Алпатов и В.А. Рождественская ; (Отд. биохимии и физиологии Центр. Шелков. станции, зав. проф. С.Я. Демяновский) // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 243-246
909855
  Фейгин Н.П. О влиянии ультразвука на небные миндалины в эксперименте. : Автореф... канд. мед.наук: / Фейгин Н.П.; Киев. НИИ отоларингологии. – К., 1966. – 18л.
909856
  Шиллер Н.Н. О влиянии упругости газа, примешанного к насыщенному пару данной жидкости, на критическую температуру последней / Н.Н. Шиллер. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И. Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск. отд., 1896. – 6 с.
909857
  Вийлеберг К.Х. О влиянии условий выращивания на семенные качества картофеля в Эстонской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Вийлеберг К.Х.; Акад. наук Эстон. ССР. – Таллин, 1958. – 25л.
909858
  Орлова А.Ф. О влиянии условий питания на состояние гонад малого суслика / А.Ф. Орлова, 1953. – С. 177-179
909859
  Мелкумян И.С. О влиянии условий произрастания на антимикробную активность растений / И.С. Мелкумян. – Отд. отт. из "Известий" АН АрмССР (биологич. наук), том XVI, №1,, 1963. – 57-68с.
909860
  Лебедев И.В. О влиянии установки отражательных призм и систем плоских зеркал на смещении и поворот изображения в оптических приборах : Автореф... канд. техн.наук: / Лебедев И. В.; Гос. опт. ин-т, 1951. – 23л.
909861
  Вальден П.И. О влиянии физики на развитие химии : Речь, произнес. 27 дек. 1913 г. при открытии 1 Съезда преп. физики, химии и космографии / Акад. П.И. Вальден. – Одесса : Mathesis, 1914. – 56 с.
909862
  Ваулин Е.П. О влиянии физико-химических превращений и диффузии на теплообмен в потоках газовых смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ваулин Е.П.; МГУ. – Москва, 1958. – 9л.
909863
  Топоров А. О влиянии физических свойств почвы на количественное содержание в ней микроорганизмов : диссертация / А. Топоров. – С.-Петербург : Екатерин. кан. 41. Типо-Литография С.Ф. Яздовского и К., 1889. – 67, [3] с.
909864
  Ахманов С.А. О влиянии флуктуаций на протекние переходных процессов в автоколебательных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ахманов С.А.; Моск. гос. ун-т им.М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1963. – 9л.
909865
  Марков В.А. О влиянии формы импульса анодного напряжения на устойчивость работы магнетрона на пространственной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом / В.А. Марков, В.Д. Науменко // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 53-60. – ISSN 1028-821Х


  "Одной из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики модуляторов для магнетронов на пространст-венной гармонике с холодным вторично-эмиссионным катодом, является проблема подбора правильной формы импульса анодного напряжения, которая ...
909866
  Нестерук В.Ф. О влиянии формы сигналов на помехоустойчивость их обнаружения и воспроизведения при коррелированных помехах : Автореф... канд. техн.наук: / Нестерук В. Ф.; Высш. воен-морск. училище радиоэлектрон. – Л., 1963. – 27л.
909867
  Ахмедов К.Б. О влиянии химического раздражения рецепторов перикарда и плевры на артериальное давление, дыхание и эфферентную активность некоторых нервов : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов К.Б.; Объедин. учен. совет ин-тов физиологии, краевой патологии, клнич. и эксперим. хирургии АН КазССР. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
909868
  Соколов Н.К. О влиянии церкви на историческое развитие права. – [Москва] : Унив. тип., 1870. – 47-149 с. – Отд. отиск из: Университетские известия, Москва, 19870, № 1. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
909869
  Пономарева О.Е. О влиянии частичного удаления больших полушарий в раннем возрасте на зрительные и слуховые условные рефлексы у кур. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономарева О.Е.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1961. – 20л.
909870
  Иоселиани Т.К. О влиянии шейного симпатического нерва на рефлекторную деятельность спинного мозга. / Т.К. Иоселиани, Л.С. Гамбарян; ., 1962. – С. 61-66
909871
  Хавкина Н.Н. О влиянии экстероцептивного раздражения оптимальногод значения на формирование двигательного акта у человека. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хавкина Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 12 с.
909872
  Чжоу Сю-цзи. О влиянии электрических зарядов на коагуляцию облачных капель в теплых облаках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжоу Сю-цзи.; Ин-т приклад. геофизики. АН СССР., 1962. – 12л.
909873
  Габарашвили Т.Г. О влиянии электрических полей и зарядов на некоторые процессы эволюции облачных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Габарашвили Т.Г.; Ленингр. гидрометеорологический ин-т. – Тбилиси, 1969. – 20л.
909874
  Васильев Л.Л. О влиянии электролитов на физиологическую проводимость нерва / Л.Л. Васильев. – С. 79-120
909875
  Наумов Иван Иванович О влиянии электронной концентрации эффекта на решоточную устойчивость фаз со структурой В2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Наумов Иван Иванович; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1980. – 22л.
909876
  Приснякова Л.М. О влиянии эмоционального состояния на динамические характеристики процесса переработки информации в кратковременной памяти / Л.М. Приснякова, С.М. Цишнати // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-53
909877
  Егоров А.С. О влиянии этилового алкоголя на интенсивность выделения желудочного сокак : Экспериментальное исследование / А.С. Егоров. – Киев : Типогр. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1912. – 134с.
909878
  Джмухадзе Д.Ф. О влиянии эффекта Яна-Теллера на спонтанно-поляризованное состояние первоистоков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Джмухадзе Д. Ф.; Науч. иссл. физ.-хим. ин-т. – М., 1973. – 20л.
909879
  Барышевский В.Г. О влиянии ядерного взаимодействия нейтронов на парамагнитный резонанс / В.Г. Барышевский, В.Л. Любошин, М.И. Подгорецкий. – Дубна, 1964. – 6с.
909880
  Гайдуковъ Н. О влиянииіи окрашеногого света на окраску осциллярий / Н. Гайдуковъ. – Санкт-Петербург, 1903. – 160 с.
909881
  Заболотский П.А. О влияниях под которыми слагались личность и творчество Н.В. Гоголя : [Речь, произнес. в торжеств. собр. Варш. III ж. и VI м. гимназий в день чествования памяти Н.В. Гоголя 21 февр. 1902 г. по случаю исполнившегося 50-летия со дня его смерти] / П.А. Заболотский. – Воронеж : Тип. В.И. исаева, 1902. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Филологические записки. 1902
909882
  Матвеева Ирина Ивановна О вложении весовых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Матвеева Ирина Ивановна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
909883
  Баршев С.И. О вменении в праве : речь, произнесенная в торжественном собрании имп. Московского университета доктором прав, ординарным профессором уголовного права Сергеем Баршевым июня, 13 дня 1840 года / Сергей Баршев. – Москва : В университетской тип., 1840. – [2], 86, 23 с. – Вторая речь на лат. яз.. - [De Cornelio Celso quaestiones quaedam : Oratio, ... habuit dr. Nicolaus Anke, Diaetetices therapiae generalis et pharmacologiae professor ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1839-40-й академический год. – (Речи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета 13 июня 1840)
909884
  Добротворский Г.Н. О внедрении анионов электролита в анодную окисную пленку на алюминии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добротворский Г.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 14л.
909885
  Евсейчик И.Н. О внеклассной работе : дидактический материал // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-67
909886
  Мацков Ф.Ф. О внекорневой подкормке растений зольными элементами и азотом / Ф.Ф. Мацков, 1957. – С. 38-46. – Отд. оттиск
909887
  Российская Федерация. Законы О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта : Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-Ф3 // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 87-93. – ISSN 1726-667Х
909888
  Российская Федерация. Законы О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам интеграции образования и науки : Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 308-Ф3 // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 86-87. – ISSN 1726-667Х
909889
  Радоминова А. О внесении изменений в произведение: от ГК РСФСР 1964 г. до ГК РФ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 0201-7059
909890
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1973. – 599с.
909891
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства / Л.И. Брежнев. – 2-е изд., доп. – Москва, 1975. – 879с.
909892
  Брежнев Л.И. О внешней политике КПСС и Советского государства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1978. – 759 с.
909893
  Георгиу-Деж О внешней политике правительства Румынской Народной Республики / Г. Георгиу-Деж. – Бухарест, 1955. – 32 с.
909894
  Ленин В.И. О внешней политике Советского государства / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1960. – 592 с.
909895
  Молотов В.М. О внешней политике Советского Союза : Доклад Председателя Народных комиссаров СССР и Народного Комиссара иностранных дел Тов. В. М. Молотова на заседании ВС СССР 31 октября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ. Госполитиздат, 1939. – 20с.
909896
  Якобсон Г.Г. О внешнем строении безкрылых жуков / Г. Якобсон (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. XXXVII-XLIV


  На обл. дарвств. надпись ?
909897
  Пузанова С.Е. О внешнеполитической деятельности СССР // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 4 (66) : К советско-американскому диалогу после Московской встречи. Американцы о перестройке в СССР. США - ЕЭС: "зерновая война".Управление персоналом в США и Японии. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 78-81
909898
  Ленин В.И. О внешнеэкономических связях советского государства / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 304с.
909899
   О внешнеэкономической деятельности СССР в 1986-1990 годах: Обзор. – М., 1991. – 32с.
909900
  Даутов Шамиль Абдуллович О внешних дифференциальных формах, ортогональных голоморфным формам многих комплексных переменных, и некоторых их свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Даутов Шамиль Абдуллович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1973. – 17л.
909901
  Алтухов В.Л. О внутренне противоречивой природе движения и ее выражении в логике понятий : Автореф... канд. филос.наук: / Алтухов В. Л.; АН СССР, Ин-т. филос. – М., 1970. – 20л.
909902
  Кириллов Г.И. О внутренней геометрии кубического поляритета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кириллов Г.И.; Казан. гос. ун-т и. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1959. – 8л.
909903
  Шефель С.З. О внутренней геометрии седловых поверхностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шефель С.З.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. уч. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 7л.
909904
  Вейнберг Б.П. О внутреннем трении льда / Б.П. Вейнберг. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова-наследн., 1906. – [2], 144 с. : черт. и табл. – Экз. без ориг. обл.: Отд. отииск: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. – 1907, т. 38, вып. 3, с. 186–224, вып. 4 с. ... , вып. 5, с. 289–328, вып.6, с. 229-364. – Библиограф.: "Литература предмета" (с. 32-39)


  Содеражание: Гл. 1. Обзор работ по внутреннему трению твердых тел Гл. 2. Непосредственные определения коэффициента внутреннего трения речного льда Гл. 3. Непосредственные определения коэффициента внутреннего трения ледникового льда Гл. 4. ...
909905
  Неверов Я. О внутреннем устройстве ганзейских контор вообще и преимущественно Бергенской // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 24 с.
909906
  Кузнецов П.С. О внутренних закономерностях ландшафтоведения / П.С. Кузнецов. – Саратов, 1983. – 16 с.
909907
  Капанцян Г.А. О внутренних закономерностях развития армянского языка / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1952. – 48с.
909908
  Колдунов Андрей Витальевич О внутренних нормальных векторных решетках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колдунов Андрей Витальевич; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 14л.
909909
  Комаров А.П. О внутренних противоречиях языка. / А.П. Комаров. – Алма-Ата, 1988. – 152с.
909910
  Чайлахян М.Х. О внутренних факторах цветочноспелого состояния растения / М.Х. Чайлахян, 1948. – С. 1269-1272
909911
  Носарь Валентина Ивановна О внутривидовых вариациях устойчивости к гимоксии и их связи с возрастом и типом высшей нервной деятельности животного : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Носарь Валентина Ивановна ; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев, 1977. – 22 с.
909912
  Мовчан В.А. О внутривидовых отношениях у рыб / В.А. Мовчан, 1953. – С. 81-90
909913
  Шатунова Н.Ф. О внутриклеточной локализации гаммааминомасляной кислоты и глутаматдекарбоксилазы в мозговой ткани. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шатунова Н.Ф.; ЛГУ. – Л, 1964. – 17л.
909914
  Лысова А.В. О внутрисемейном насилии / А.В. Лысова, Н.Г. Щитов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 10 (318). – С. 55-62. – ISSN 0132-1625
909915
  Чжан Шоу-ган. О внутрисферных реакциях комплексных соединений двухвалентного никеля : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чжан Шоу-ган. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Каф. неорган. химии. Лаборт химии комплексных соед. – Москва, 1960. – 8 с.
909916
   О внутришкольном контроле во втором полугодии 1968/69 учебного года.. – М., 1969. – 28с.
909917
  Галущенко Н.Г. О водном балансе рек Украины и Молдавии / Н.Г. Галущенко, С.Н. Лисогор // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 43-49 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
909918
  Гордиенко В.В. О водородной дегазации в зонах современной активизации Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 115-127 : рис., табл. – Библиогр.: с. 125-127. – ISSN 0203-3100
909919
   О военкоровском творчестве. Сб.. – М., 1961. – 192с.
909920
  Гуменюк Б.И. О военно-силовых методах политики неоколониализма в 80-х годах / Б.И. Гуменюк, С.Н. Ходаковский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
909921
   О военно-теоретическом наследии В.И.Ленина.. – Москва, 1964. – 287с.
909922
  Гринишин Д.М. О военной деятельности В.И.Ленина / Д.М. Гринишин. – Киев, 1970. – 259с.
909923
  Мильштейн М.А. О военной доктрине США / М.А. Мильштейн, А.К. Слободенко. – Москва, 1963. – 32с.
909924
   О военной идеологии американского империализма : Сборник статей. – Москва : Военное издательство, 1951. – 156 с.
909925
  Бобраков Ю. О военной политике администрации Никсона / Ю. Бобраков, А. Дудукин, Ю. Ригин // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1971. – № 2 (8). – С. 5-82
909926
   О военном воспитании молодежи : Сб. ст. Г. Штюренбурга, ген.-майора Неубера и Э. Шенкендорфа / Пер. с нем. Е.М. Пашуканиса. – Санкт-Петербург : Газ. "Школа и жизнь", 1912. – 73 с.
909927
  Шендзиковский И.А. О военном суде в военное время (полевом военном суде) / [сост.] И.А. Шендзиковский, полковник , экстраорд. проф. Воен.-юрид. акад. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента Уделов, 1892. – [2], 126 [1], с.
909928
  Трайнин П.А. О военных теориях империалистических стран / П.А. Трайнин. – М, 1965. – 40с.
909929
  Надсон Г.А. О возбуждающем действии ультрафиолетовых лучей на развитие дрожжевых и плесневых грибков / Г.А. Надсон, Г.С. Филиппов. – Отд. отт. из Вестника рентгенологии и радиологии. Том V. Вып. 6., 1927. – 425-431с.
909930
  Виленская Т.В. О возбуждении атомов ртути, цинка и кадмия в положительном столбе газового разряда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Виленская Т.В.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 8л.
909931
  Городецкий Ю.М. О возбуждении вибрации при резании металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Городецкий Ю. М.; Горьк. ГУ. – Горький, 1963. – 9л.
909932
  Волков О. О возврате к истинным ценностям. Непростой путь к вере. Клайв Льюис // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2015. – № 3 (32). – С. 63-66
909933
  Козуб В.М. О возвращении управляемого процесса в номинальный режим с помощью ЦВМ : Автореф... канд.техн.наук: 05.254 / Козуб В.М.; АН СССР. – М, 1971. – 16л.
909934
  Князев Ю. О возвращении экономики к здравому смыслу // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 3/4. – C. 60-79. – ISSN 0207-3676
909935
   О возвышенном. – Москва-Л. : Наука, 1966. – 149 с. – (Литературные памятники)
909936
  Богомолов О. О воздействии глобального экономического кризиса на общетеоретические взгляды зарубежных и отечественных реформаторов // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0130-9757
909937
  Лорх А.Г. О возделывании картофеля / А.Г. Лорх. – М., 1954. – 16 с.
909938
  Коновалов М.И. О воздух : Попул. очерк / Проф. М.И. Коновалов ; Киев. о-во содействия нач. образованию. – Санкт-Петербург ; Киев : Сотрудник, 1911. – 48 с. : ил.
909939
  Холодный Н.Г. О воздушном питании почвенных микроорганизмов / Н.Г. Холодный, 1945. – С. 215-219. – Отд. оттиск
909940
  Григорян Г.В. О возмещении имущественного и морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 133-139. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
909941
  Батыгин К.С. О возмещении ущерба в связи с повреждением здоровья на производстве / Батыгин К.С. – Москва : Профиздат, 1963. – 62 с.
909942
  Хазен А.М. О возможном и невозможном в науке, или Где границы моделирования интиллекта / А.М. Хазен. – М, 1988. – 381с.
909943
  Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике / Г.Г. Слюсарев. – Изд.2-е, перераб. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 178 с.
909944
  Слюсарев Г.Г. О возможном и невозможном в оптике / Г.Г. Слюсарев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 190 с.
909945
  Витько В.И. О возможном интенсивном источнике гамма-квантов в диапазоне энергий 10 кэВ-10 МэВ. / В.И. Витько. – Харьков : ХФТИ, 1977. – 31 с.
909946
  Солдак А.Г. О возможном использовании подземных вод при оросительных мелиорациях на территории степной зоны УССР // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 82-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 3)
909947
  Всехсвятский С.К. О возможном существовании кольца комет и метеоритов вокруг Юпитера. / С.К. Всехсвятский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – [15] с.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Ивану Трофимову от автора 25 III 1963
909948
  Емельянов В.С. О возможности "случайной" ядерной войны / В.С. Емельянов. – М., 1985. – 73с.
909949
  Нариманов А.А. О возможности восстановления роста, развития и физиолого-биохимических нарушений, возникающих у растений при действии высоких доз радиации : Автореф... канд. биол.наук: 090 / Нариманов А.А.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1969. – 29л.
909950
  Соболева М.Е. О возможности диалога между культурами // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.147-157. – ISSN 0042-8744
909951
  Унт М. О возможности жизни в космосе : повесть / Мати Унт ;. – Таллин, 1973. – 271 с.
909952
  Добреньков В.И. О возможности и необходимости национальной русской социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-32. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
909953
  Минбалеев А.В. О возможности использования в России опыта ограничения рекламы табака по законодательству Дании в свете антитабачной концепции // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 35-37. – ISSN 1812-3910


  В статье проанализировано законодательство Дании об ограничении рекламы табака. Делается предложение по совершенствованию российского рекламного законодательства в части установления полного запрета рекламы табака. Предложение делается в свете принятой ...
909954
   О возможности использования геоэлектрических исследований для поисков и прогноза редкометально-редкоземельного оруденения в Восточном Приазовье / Е.М. Шеремет, И.Ю. Николаев, Л.Д. Сетая, Н.Г. Агаркова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-73. – ISSN 1025-6415
909955
  Чеботарев О возможности использования объединенных рядов гидрологических характеристик для расчетов стока. / Чеботарев, Б.И. Серпик. – Ленинград, 1967. – 8 с.
909956
  Причепий Т.И. О возможности использования параметров Стокса при формализации некоторых задач магнитотеллурики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 93-112. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
909957
  Скворцов Д.В. О возможности использования подземного пространства отработанных рудников Украинского щита для захоронения долгоживущих радиоактивных отходов / Д.В. Скворцов, Э.В. Соботович // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 118-122 : табл. – Библиогр.: 6 назв.
909958
  Причепий Т.И. О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 88-97 : рис. – Библиогр.: с. 96-97. – ISSN 0203-3100
909959
  Баранов А.С. О возможности использования средств MS Ofice в обучении географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 64-65. – ISSN 0016-7207
909960
  Лившиц Г.Ш. О возможности межпланетных полётов / Г.Ш. Лившиц. – Алма-Ата, 1956. – 47с.
909961
  Шмелев В.П. О возможности образования метастабильных соединений позитрона с молекулами среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмелев В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1959. – 8л.
909962
  Пирожков П.Л. О возможности образования стада осетра в сталинградском водохранилище / П.Л. Пирожков. – Л., 1956. – 28-30с.
909963
  Дементьев В.Е. О возможности определения и учета боковой рефракции динамическими методами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 2-9 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
909964
  Никишкин Ю.А. О возможности организации региональных логистических кластеров в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 40-43 : рис.
909965
  Худоложкин В.О. О возможности оценки кислотно-основных свойств минералов и пород методом физико-химического моделирования (ПК Селектор-С) / В.О. Худоложкин, А.С. Кучма // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 7. – С. 651-660 : рис., табл. – Библиогр.: с. 660. – ISSN 0016-7525
909966
  Азгальдов Г.Г. О возможности оценки красоты в технике / Г.Г. Азгальдов, Р.П. Повилейко ; под общ. ред. А.В. Гличева. – Москва : Издаие стандартов, 1977. – 120 с. : ил.
909967
  Иванов А.Г. О возможности передвижения хлорофилла в растении : Дис... канд. биол.наук: / Иванов А.Г.; КГУ. – Киев, 1970. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
909968
  Чкония А.К. О возможности получения марганца -модификации из сернокислых растворов. : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Чкония А.К.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
909969
  Крейн И.М. О возможности построения модели процесса решения различных задач в условиях, исключающих вербальный контакт с испытуемым. Препринт / И.М. Крейн, Т.О. Курина. – Киев, 1971. – 12с.
909970
  Федоров А.В. О возможности предвидения урожая по условиях погоды / А.В. Федоров. – Л., 1929. – 25-44с.
909971
  Траншаль В.Г. О возможности предугадывания биологии разновидных видов ржавчинных грибов на основании морфологических признаков. // Ботаника [Конволют]. – 13 с.
909972
  Климчук Ю.В. О возможности применения международного гуманитарного права в борьбе с терроризмом // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
909973
  Агаев Ф.Г. О возможности применения метода регуляризации при фотометрических измерениях общего количества водяных паров в атмосфере / Ф.Г. Агаев, Р.О. Гусейнова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 17-21. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
909974
  Загоруйко Н.Г. О возможности применения методов распознавания образов в социаологических исследованиях. Доклад Варна. сентр. 1970 / Н.Г. Загоруйко, Т.И. Заславская. – Новосибирск, 1970. – 16с.
909975
  Рябов М.А. О возможности применения паразитарного метода в борьбе с амбарными вредителями / М.А. Рябов. – Рстов-на-Дону, 1925. – 37с.
909976
  Шухман В.А. О возможности применения сверхпроводниковых тонкопленочных элементов в вычислительной технике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шухман В.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
909977
  Левашов С.П. О возможности применения технологии частотно-резонансной оброботки данных дистанционного зондирования Земли для выбора мест заложения поисковых скважин на нефть и газ / С. П. Левашов, Н. А. Якимчук, И. Н. Корчагин, Д.Н. Божежа, В.В. Прилуков, И.С. Пидлисна // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 30-42
909978
  Даргейко М.М. О возможности применения ЭВМ для управления быстропротекающими процессами / М.М. Даргейко, Ф.Б. Рогальский. – К, 1978. – 30 с.
909979
  Вольвач Ф.В. О возможности применения экологических критериев для классификации природно-территориальных комплексов // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 47-55. – Бібліогр.: 10 назв
909980
  Головцын В.Н. О возможности применения электроразведки для решения некоторых гидрогеологических задач в карстовых районах Каховского гидростроительства / В.Н. Головцын. – Киев, 1953. – С. 83-85
909981
  Меськов В. О возможности приобретения гуманитарных компетенций в вузе / В. Меськов, Ю. Татур // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 73-83. – ISSN 0869-3617
909982
  Водолазов А.В. О возможности проведения трасологического исследования следов разделения на пломбах из полимерных материалов после их склеивания цианакрилатным клеем / А.В. Водолазов, Д.В. Жолудева, Е.Я. Рыбалко // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 246-248
909983
  Рыжов А.Ф. О возможности продвижения кукурузы в Чкаловскую область и об основных агротехнических приемах ее возделывания. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рыжов А.Ф.; МВО СССР. Саратов. с.-х. ин-т. – Саратов, 1955. – 15л.
909984
  Кропачев Э.П. О возможности самовозбуждения главного магнитного поля Земли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кропачев Э.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Ленинград, 1966. – 6л.
909985
  Рухляда В. О возможности создания единого закона движения материи / В. Рухляда, О. Рухляда // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 31-36. – ISSN 2076-9326
909986
  Приходько В.В. О возможности структурного исследования феномена Нового, или "больше объяснять, чтобы лучше понимать" // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 3-9
909987
  Ушакова Тамара Васильевна О возможности теоретического описания экстракции галогенидов щелочных элементов спиртами из разбавленных и концентрированных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ушакова Тамара Васильевна; МГУ. Хим. фак. – Москва, 1974. – 16л.
909988
  Савенко А.В. О возможности фосфатизации силикатов в условиях зоны гипергенеза // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 92-100 : рис., табл. – Библиогр.: с. 100. – ISSN 0016-7525
909989
  Дворецкий А.Л. О возможностях взаимодействия США и СССР в устранении региональных конфликтов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 12-28
909990
  Куценко Г.Л. О возможностях использования статистического анализа в целях управления учебным процессом / Г.Л. Куценко. – Москва, 1973. – 12с.
909991
  Ыунапуу Т.Й. О возможностях контроля и самоконтроля при преподавании грамматики эстонского языка в общеобразовательной школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Ыунапуу Т.Й.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 54л.
909992
  Подшивайлова А.М. О возможностях метода коалиционного проектирования в масс-медийном политическом дискурсе // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 338-345
909993
  Стуруа Г.М. О возможностях переброски "сил быстрого развертывания" в район Персидского залива // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 29. – С. 121-139
909994
  Ржевцева Н.Л. О возможностях применения библиометрических методов в историко-научных исследованиях // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – С. 141-152. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
909995
  Денисов А.Е. О возможностях применения обучающей машины "КИСИ-Э2" в учебном процессе / А.Е. Денисов. – Киев, 1964. – 36с.
909996
  Вожжов А.П. О возможностях развития экономики Украины / А.П. Вожжов, Д.В. Черемисинова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 3 (12). – С. 6-16
909997
  Черкасов А.И. О возможностях развития экономических связей и научно-технического сотрудничества между СССР и канадской провинцией Квебек // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 2 (58) : Дискуссии вокруг создания системы всеобщей безопасности. Влияние "ирангейта" на вашингтонскую администрацию. Эффективность в животноводстве США. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 74-85
909998
  Сукманова Т.А. О возможностях решения почерковедческих диагностических задач в отношении подписей, представленных в виде ксерокопий // Криминалистика и судебная экспертиза : Междуведомственный научно-методический сборник. – Киев, 2004. – Вып. 52. – С. 57-65. – ISSN 0130-2655
909999
  Гельман Р.Н. О возможностях стереофотосъемки с борта судна // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 22-28 : схема. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
910000
  Сердюк В.В. О возможностях управления фоточувствительностью сульфида и селенида кадмия с помощью некоторых физических растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сердюк В.В.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 11л.
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,