Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
908001
  Марченко Н. "...Один із тих геніїв і талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури..." / Наталія Марченко // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 301-305
908002
  Лишак Г. "...Одна річ Мирона, щот надзвичайно уподобалась всім..." (Художня своєрідність оповідання Івана Франка "Чума") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 64-72. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
908003
  Яструбецька Г. "Одержима" Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму


  Авторка статті прагне розширити стильову парадигму творчості Лесі Українки, умотивувавши наявність експресіоністичного складника на основі аналізу драматичної поеми "Одержима" і, таким чином поповнити національні інгредієнти світового літературного ...
908004
  Файзулін Я. "Одеса була здивована несподіванкою. Полковник гвардії вів свою школу під сепаратистським українським прапором" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 47 (200). – С. 54-57


  Михайло Омелянович-Павленко після поразки визвольних змагань очолював "військову опозицію" до Симона Петлюри.
908005
  Жекова С. "Одесика" у пошуках загубленої Одеси // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 46-48
908006
  Голубович И.В. "Одесский период" жизни и творчества Г.В. Флоровского в контексте интеллектуальной билграфии // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 37-45
908007
  Македон В. "Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії": етапи та напрямки функціонування // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 26-35. – ISBN 978-617-7261-66-6
908008
  Безвозюк Н. "Одеський експеримент Саакашвілі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 134). – С. 5


  Місцеві експерти оцінюють діяльність голови облдержадміністрації за два місяці перебування на посаді.
908009
  Музичко О. "Одеський народний університет в пам"ять революції 1917 року" в історії культури Одеси // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 11. – С. 87-115. – ISBN 978-966-389-291-8
908010
  Панченко В. "Один из активнейших участников раскола русского отряда..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 22


  Приховані сторінки біографії Миколи Бажана.
908011
  Голик О. "Один із батьків новочасного українського театру"


  Іван Карпенко-Карий і розвиток театрального мистецтва в Україні
908012
  Суржик Л. "Один із головних чинників, який призвів до нинішнього стану справ у НАНУ, - вік..." // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 11


  "...Більшість українських вчених уявляють собі реформу науки так, як Чебурашка свій день народження, — "прилетит вдруг волшебник"... і роздасть їм гроші. На запитання, де брати гроші, у них відповідь - "у тумбочці", тобто в бюджеті..." - пост у ...
908013
  Пилипчук С.В. "Один із найзаслуженіших діячів на полі українознавства": Осип Бодянський в оцінці Івана Франка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 268-282. – (Слово). – ISSN 2304-7402
908014
  Сірук М. "Один крок уперед і два - назад" / М. Сірук, О. Цвєтков, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 2)


  Вісім років президентства Барака Обами: досягнення та провали у зовнішній політиці США.
908015
  Ткаченко А. "Один одного" - це коли він і він, а він і вона - одне одного // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 6-14
908016
  Лосева Н.И. "Один тамм" / Н.И. Лосева. – М : Искусство. – 119 с.
908017
  Банахевич Ю. "Одинадцята заповідь" колишнього в"язня // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 31 січня (№ 4/5). – С. 3


  "Польська програма відзначення 75-річчя визволення в’язнів нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцімі мала більш «людське обличчя», аніж аналогічний захід в Єрусалимі за кілька днів до цього. В Ізраїлі зробили ставку на політиків. В Освенцімі ...
908018
  Ермишко С. "Одинокий волк" и прекрасные дамы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893
908019
  Шталь И.В. "Одиссея" - героическая поэма странствий / И.В. Шталь. – Москва : Наука, 1978. – 168 с. – (Из истории мировой культуры)
908020
  Бутлицкий А.В. "Одиссея" Аристотеля Онассиса / А.В. Бутлицкий. – Москва : Политиздат, 1973. – 63с.
908021
  Мальчукова Т.Г. "Одиссея" Гомера и проблемы ее изучения: Уч. пособ. по спецкурсу. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1983. – 92с.
908022
  Черкасов П.П. "Одиссея" маркиза де Ла Шетарди в России (1739-1744 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 6. – С. 165-191. – ISSN 0130-3864
908023
  Зленко Г. "Одіссея" Миколи Гулака // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-7.
908024
  Козлов Є.В. "Одкровення" як двоєдиний процес відкриття істини (за працею М. Бердяєва "Істина одкровення. Пролегомени до критики одкровення") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
908025
  Игнатьев О.К. "Одна бибиси сказала..." / О.К. Игнатьев. – М., 1979. – 94с.
908026
  Миколюк О. "Одна з найвдаліших реформ". Підтримка ЗНО серед українців зросла, але студенти-бакалаври проти запроваджкення такого екзамену у вишах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)
908027
  Логвіненко Н. "Одна з найсамобутніших і найутаємниченіших мислителів новітньої літературної доби" : Вивчення фантастичних творів Галини Пагутяк


  У статті подано ретроспективу творчості Г.Пагутяк, розкрито шляхи текстуального вивчення роману "Слуга з Добромиля".
908028
  Осипчук И. "Одна из причин депортации крымских татар в том, что Сталин рассматривал полуостров как плацдарм для войны с Турцией" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 29 марта - 4 апреля (№ 13). – С. 4
908029
  Подденежная Е.В. "Одна или две русских литературы" - диалог двух эмиграций // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – Вып. 16. – C. 162-168. – ISBN 978-966-171-675-8


  В статье, на примере анализа сборника эссе З.Зиника, рассматривается понятие целостности рус. лит., определяются черты, сближающие два потока рус. лит. - в эмиграции и метрополии, которые, с одной стороны, определяют своеобразие каждого из них, и с ...
908030
  Красиков М. "Одна любовь - и больше ничего" (К портрету Марлены Рахлиной) // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2015. – № 1/2
908031
  Погадаев В.А. "Одна Малайзия" премьера Наджиба Разака // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
908032
  Давутоглу Ахмет "Одна нация - два государства" // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 12-17


  Турция и Туркменистан - единственные две страны, в названии которых есть слово "турок/тюрок".
908033
  Волощук К. "Одна пляма не існує без іншої..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 липня (№ 128). – С. 11


  Роботи художниці Ніни Котек сьогодні зберігаються в музеях і приватних колекціях. Творчий шлях майстрині.
908034
  Нежива Л. "Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі". Стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест" на тлі порівнянь з одноіпменним фільмом Л. Осики


  У статті розроблено методичну модель шкільного вивчення експресіонізму на прикладі художньо-стильового аналізу новели В. Стефанмка. Авторську конценцію створено на основі міжмистецьких порівнянь з українським поетичним кіно. Така інтеграція літератури ...
908035
  Нежива Л. "Одна сльоза котилася по лицы, як перла по скалы"


  Художньо-стильовий аналіз новели В. Стефаника "Камінний хрест"
908036
  Мосійчук Т. "Одна школа - два народи: шкільні плебісцити в освітній діяльності УНДО (20-30 рр. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 102-113. – ISSN 2222-5250


  Висвітлює загальні умови й напрями освітньої діяльності керівної політичної пар- тії Західної України 20-30-х рр. ХХ ст. - Українського національно-демократичного об"єднання через участь в проведенні шкільних плебісцитів. Автором проаналізовано ...
908037
  Бычков Михаил "Однажды я родился хорошим мальчиком", или Как возникают картинки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 13-14. – ISSN 1727-4893


  Как приятно читать и верить, что кто-то может спать ногами на подушке, защитить от злых дядек, ходить спиной вперёд и сам отвечать за себя и друзей.
908038
  Шлефли Самюэль "Однажды я увидел снег" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 146 : фото. – ISSN 1029-5828
908039
  Кальвос Андреас [Оди / Андреас Кальвос ; вступ: Філіппо Марія Понтані, К. Т. Димарас; глосарій: Анна Гентіліні. – Афіни : Ікарос, 1988. – 236, [3] с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
908040
   [Оди Кальвосу : збірка критичних статей. – Іракліон : Університетське видавництво Криту, 1992. – 8, 333 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7309-40-5
908041
  Вітті М. [Одісей Елітіс : критичні дослідження / Маріо Вітті. – 2-е вид., переглянуте. – Афіни : Ерміс, 1991. – 344 с. : 5 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. - На тит. арк. автор : Mario Vitti
908042
  Олейник М. Одержимая / М. Олейник. – Москва, 1966. – 243с.
908043
  Горинь Б. Одержимий красою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 13


  Володимир Йосипович Патик — український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Член Спілки Художників України з 1958 року, Заслужений художник України (1996), лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1999), Народний художник України (2006). ...
908044
  Яструбецька Г. Одержимий літературою, або Про Андрія Головка і його сонячно-червоний роман
908045
  Голубченко В. Одержимий науковою і совістю // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 141-146. – ISSN 2075-1222


  Штрихи до портрета П.П. Охріменка
908046
  Березюк В. Одержимий Україною // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 20 квітня (№ 16). – С. 3


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація книжки Миколи Кагарлицького "Україна, батьку, в нас одна".
908047
  Братунь Р.А. Одержимість : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1974. – 78 с.
908048
  Наєнко М.К. Одержимість / М.К. Наєнко. – К., 1990. – 180с.
908049
  Славутич Я. Одержимість професією // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 26-27


  Повість Марії Кейван "Пливе-шумить".
908050
  Лупейко В. Одержимість. Ескізи до образу українця нової генерації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17-24 травня (№ 23). – С. 6
908051
  Милютенко В.Б. Одержимость -- крылья борца. / В.Б. Милютенко. – М, 1966. – 48с.
908052
  Адамов А.И. Одержимость / А.И. Адамов. – Магадан, 1968. – 71с.
908053
  Геращенко А.И. Одержимость / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 104с.
908054
  Емчук И.Ф. Одержимость / И.Ф. Емчук, Г.Е. Аронов. – М., 1975. – 191с.
908055
  Воронин П.И. Одержимость / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1976. – 480с.
908056
  Братунь Р.А. Одержимость : поэзия / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111с.
908057
  Львов М.Д. Одержимость / М.Д. Львов. – М., 1977. – 158с.
908058
  Дубровкина Ю.В. Одержимые / Ю.В. Дубровкина. – Москва : Политиздат, 1967. – 88 с.
908059
  Пашков В.Н. Одержимые / В.Н. Пашков. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
908060
  Абдуллин Х. Одержимые : повесть и рассказы : пер. с уйгур. / Х. Абдуллин. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 136 с.


  Содерж.: Одержимые : повесть Разлив : рассказ; Джухаза : рассказ; На смерть мастера : рассказ; Схватка : рассказ; Мой Баяндай : рассказ; Старик из Айдын-булака : рассказ; Скворцы : рассказ; В эшелоне : рассказ; Мои соседи : ...
908061
  Железняк В.С. Одержимые / В.С. Железняк. – Архангельск, 1986. – 367с.
908062
  Пшипковский А. Одержимые / А. Пшипковский. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 445 с. – В изд. также : Ничейная земля / З. Сафьян. – ISBN 5-289-00950-7
908063
  Саэди Г Одержимые ветрами / Г Саэди. – Москва, 1977. – 104 с.
908064
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – М, 1974. – 400с.
908065
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд-во, 1976. – 407 с.
908066
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1983. – 413с.
908067
  Санин В.М. Одержимый / В.М. Санин. – М., 1982. – 399с.
908068
  Куприянов И.Т. Одержимый любовью.Очерк жизни и творчества М.Ласкова / И.Т. Куприянов. – Запорожье : Хортиця, 1997. – 19с. – ISBN 966-92-97
908069
  Белецкий П.П. Одержимый рисунком / П.П. Белецкий. – Москва, 1970. – 176с.
908070
   Одеса. – Одеса, 1947. – 220 с.
908071
  Музичко О. Одеса другої половини XIX - початку XX ст. як науковий центр: історичні джерела vs історіографічної традиції // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 643-654
908072
  Муравська О. Одеса музична: історія і сучасність // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 154-165. – ISSN 0869-3595
908073
  Козловський Роман Одеса на заміну Криму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
908074
  Сергацкова К. Одеса по-новому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 7


  Пілотний проект для України чи утопія мрійників.
908075
  Цвілюк С.А. Одеса революційна / С.А. Цвілюк. – Одеса, 1972. – 252с.
908076
  Бачинська О. Одеса та Одєса - "не две большие разницы" / О. Бачинська, Т. Гончарук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 26-30. – ISSN 1996-1561


  Одеса посіла провідне місце на Півдні України не завдяки, а всупереч бажанням і планам Єкатєріни II. Напевно, сама імператриця дуже здивувалася б, дізнавшись, що її нагородять титулом "благодійниці" міста.
908077
   Одеса фестивальна: український південь кличе // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
908078
  Василенко Тетяна Одеса як жанр : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155 : Фото
908079
  Музичко О.Є. Одеса як місце війн пам"ятей та пам"ятників: історіографічний бекграунд та сучасні реалії // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 67-74. – ISBN 978-966-8809-92-7
908080
  Гнатюк Л.В. Одеса як транспортно-розподільчий центр // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 65-75 : Табл.
908081
  Гончаренко І.І. Одеса, Севастополь : поезії / І.І. Гончаренко, 1943. – 64 с.
908082
  Стельмах Артур Одеса. Жарти, пиво та смажені "гамбрінуси" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-90
908083
  Герлігі Патріція Одеса. Історія міста, 1794-1914 = Odessa.A History 1794-1914 / Герлігі Патріція. – Київ : Критика, 1999. – 383с. – ISBN 966-7679-04-7
908084
  Некрасов Андрій Одеса. Підлідна одісея / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 8-9 : фото
908085
  Горицвіт С. Одесити вшанували пам"ять Юрія Липи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 6
908086
  Болдирєв О.В. Одесі 600 / О.В. Болдирєв. – Одесса, 1994. – 72с.
908087
  Гайворон А.А. Одесса - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1967. – 216с.
908088
  Попов В.М. Одесса - Варна: прямые связи / В.М. Попов. – Одесса, 1990. – 140с.
908089
  Борисов А.Д. Одесса - город-герой / А.Д. Борисов. – М., 1954. – 80с.
908090
   Одесса - Марсель. Дружба. – Одесса, 1960. – 68с.
908091
  Олейник Н.А. Одесса - мой город родной... : эстрад. миниатюры / Наталия Олейник. – Одесса : Астропринт, 2017. – 45, [3] с. – ISBN 978-966-927-310-9
908092
  Гайворон А.А. Одесса - Сочи - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1968. – 215с.
908093
   Одесса. – Одесса, 1956. – 144 с.
908094
   Одесса : Краткий справочник-путеводитель. – Одесса, 1959. – 166 с.
908095
   Одесса : Фотоочерк. – Киев, 1961. – 38 с.
908096
   Одесса : Путеводитель. – 4-е изд., доп. – Одесса, 1967. – 232с.
908097
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 5-е изд. – Одесса, 1968. – 240с.
908098
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 6-е изд. – Одесса, 1969. – 1969с.
908099
  Гайворон А.А. Одесса : карманный словарь туриста / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1971. – 159с.
908100
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 7-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1972. – 152с.
908101
  Карев Г.А. Одесса / Г.А. Карев. – М, 1978. – 176с.
908102
  Усыченко Ю.И. Одесса / Ю.И. Усыченко. – Москва : Политиздат, 1978. – 176с.
908103
  Долженкова А. Одесса : Путеводитель / А. Долженкова, П. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 191с.
908104
  Андриевский Н.Ю. Одесса : путеводитель-справочник / Н. Андриевский, А. Гайворон, И. Коляда. – Одесса : Маяк, 1981. – 142 с., [6] л. ил.
908105
  Тимофеенко В.И. Одесса : Архитектурно-исторический очерк / В.И. Тимофеенко. – Киев, 1983. – 160 с.
908106
   Одесса. – Киев, 1984. – 191с.
908107
  Белоус А.Г. Одесса : путеводитель-справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1989. – 238с.
908108
   Одесса. – М., 1990. – 188 с.
908109
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 100-102 : Фото. – ISSN 1998-8044
908110
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
908111
   Одесса = Odessa: Память города-героя. – Киев, 1980. – 142с.
908112
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
1. – 1947. – 288с.
908113
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
2. – 1949. – 292с.
908114
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
3. – 1951. – 238с.
908115
  Ексарева Н.М. Одесса в путевых заметках исследователя Джован Пьетро Вьесе(Giovan Pietro Vieusseux) / Н.М. Ексарева, И.Н. Потапова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 87-93. – ISBN 978-966-927-169-3
908116
  Волокин Е. Одесса в старых фотографиях : альбом / Евгений Волокин, Анатолий Дроздовский, Ева Краснова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 85, [3] с. : фотоил. – ISBN 978-966-927-327-7
908117
  Кигитов И.Б. Одесса и её побратимы / И.Б. Кигитов. – Одесса, 1970. – 168с.
908118
  Дзюбина С.В. Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне / С.В. Дзюбина, Г.А. Каширин. – Одесса, 1971. – 128 с.
908119
   Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне : библиографический указатель литературы. – Одесса, 1948-
Вып. 3. – 1985. – 157 с. – Первые два выпуска вышли в 1948 и 1971 годах
908120
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
908121
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
908122
  Ревзин Николай Одесса непарадная : Рассказы / Ревзин Николай, Ревзина Светлана // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 98-103 : Іл.
908123
  Гайворон А.А. Одесса, мой город родной / А.А. Гайворон. – Одесса, 1963. – 196с.
908124
  Островский Г.Л. Одесса, море, кино: страницы истории далекой и близкой: путевод. / Г.Л. Островский. – Одесса, 1989. – 182 с.
908125
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1950. – 103 с.
908126
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1957. – 246 с.
908127
  Аршинник Татьяна Одесса. Город для приезжих (фотопрогулка) // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-54 : Іл.
908128
  Кумыш Сергей Одесса. Мама : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 27-31. – ISSN 0321-1878
908129
   Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса, 1957. – 320с.
908130
   Одесса. Справочник (по состоянию на 1.III.1963 г.). – Одесса, 1963. – 207с.
908131
  Долженкова А.Н. Одесса. Три экскурсии / А.Н. Долженкова, К.С. Саркисьян. – Одесса : Маяк, 1965. – 124 с.
908132
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – Одесса : Маяк, 1975. – 183 с.
908133
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 2-е изд. испр. и доп. – Одесса : Маяк, 1976. – 196 с.
908134
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1977. – 165 с.
908135
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – 4-е изд. – Одесса, 1978. – 191с.
908136
   Одесса: регион перспективный и важный // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 4-6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
908137
  Симоненко В. Одесса: смерть или возрождение "города грез"? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "На моем рабочем столе рядом оказались объемная папка с материалами «Одесса-2022. Город, в котором хочется жить» (стратегия экономического и социального развития) и презентабельная книга «Одесса – величие и смерть «города грез» американского историка и ...
908138
   Одессе посвящается. – Одесса, 1971. – 287с.
908139
  Боксерман Ю.И. Одессея голубого огня. / Ю.И. Боксерман, Т.Ю. Юльева. – М., 1979. – 175с.
908140
  Демин О. Одесская городская дума в эпоху реформирования городского самоуправления (60-80-е годы XIX в.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 119-121. – (Історичні науки ; № 8)
908141
   Одесская гос. научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса, 1941. – 183с.
908142
   Одесская государственная научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса : Кн. изд-во, 1962. – Буклет 1 л. : фот.
908143
  Кананыхина Е.Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : лучшие инженерные традиции с 1902 г. / [Кананыхина Е.Н., Соловей А.А., Белявская Н.П. ; под ред. Егорова Б.В. ; сост.: Агеева И.Н. и др.]. – Одесса : ТЭС, 2012. – 239, [1] с. : ил., фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также указ.: 110 лет. – Библиогр.: с. 229-238. – ISBN 978-966-2389-65-4
908144
   Одесская обл. науч. конф., посвященная 150-летию со дня рождения А.О.Ковалевского (1990). – Одесса, 1990. – 66с.
908145
   Одесская областная научная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения И.М.Сеченова, 22-24 мая 1989 г.. – Одесса, 1989. – 79с.
908146
  Саулин Е.С. Одесская областная организация КП(б)У в борьбе за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1949-1950) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саулин Е.С. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
908147
   Одесская областная партийная конференция. – Одесса, 1971. – 95с.
908148
   Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Одесса, 1970. – 388с.
908149
  Бережинский В.Г. Одесская оборонительная операция (5 августа - 16 октября 1941года) / В.Г. Бережинский; Научно - исслед. центр гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2001. – 42с.
908150
  Суркис Л.Д. Одесская организация КП Украины в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие промышленности города в послевоенный период (1944-1950 годы). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суркис Л.Д. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
908151
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Мельник С.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1950. – 269л. – Бібліогр.:л.1-7
908152
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник С.К.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
908153
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фролов И.М. ; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
908154
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фролов И.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Одесса, 1952. – 298л. – Бібліогр.:л.284-291
908155
   Одесская писательская организация в 1980 г. : Публ. произведений. Хроника творч. жизни.: Библиогр. указ. – Одесса, 1981. – 36с.
908156
   Одесская плеяда: Сатирические произведения 20-30-х годов : сатирические произведения 20-30-х годов / И. Бабель, Ю. Олеша, Е. Зозуля, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров; Сост. Филимонов О.В. – Киев : Дніпро, 1990. – 447 с.
908157
  Недзведский А. Одесская тетрадь / А. Недзведский. – Одесса : Друк, 2001. – 150с. – ISBN 966-7487-94-6
908158
  Черкез Е.А. Одесская школа инженерной геологии / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 319-339 : рис. – Библиогр.: 79 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
908159
  Петрова Е.В. Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 23-27. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
908160
  Батров А.М. Одесские девчонки / А.М. Батров. – Одесса, 1971. – 244с.
908161
   Одесские катакомбы. – Одесса, 1970. – 199с.
908162
   Одесские катакомбы. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 160с.
908163
   Одесские катакомбы. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Одесса, 1974. – 160с.
908164
  Хмелевский И.К. Одесские лиманы : популярно научный очерк / И.К. Хмелевский. – 2-е изд. – Одесса : Типография С.Н. Скарлато, 1913. – 54, [1] с.
908165
  Дятлов С.Е. Одесские лиманы : краеведческие очерки / С.Е. Дятлов, А.О. Лещинский. – Одесса : Маяк, 1980. – 72 с.
908166
  Бурксер Е.С. Одесские лиманы (гидрохимические исследования) / Е.С. Бурксер. – Вып. 2. – Киев : АН СССР, 1953. – 144с. – (Петрографии, минералоггии и геохимии)
908167
  Плесская-Зебольд Одесские немцы 1803-1920 / Плесская-Зебольд; Институт германск. и восточноевропейск. исследований Геттинген (Германия). – Одесса, 1999. – 520с. – ISBN 966-95556-6-3
908168
  Бабель И. Одесские рассказы : Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-002863-6
908169
  Зленко Г.Д. Одесские тетради / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1980. – 103с.
908170
  Степанов Е.Н. Одесские шибболеты французского происхождения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 133-138. – ISSN 2307-4558
908171
  Белявский И.Г. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции / И.Г. Белявский. – Одесса : Астропринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-549-320-5
908172
   Одесский альманах. – Одесса, 1839
908173
   Одесский археологический музей. – Одесса, 1970. – 64с.
908174
   Одесский археологический музей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1981. – 79с.
908175
   Одесский археологический музей АН УССР. – Киев, 1983. – 195с.
908176
  Колесниченко А.Н. Одесский археологический музей в период оккупации: несколько страниц истории / А.Н. Колесниченко, Л.Ю. Полищук // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 228-232
908177
   Одесский астрономический календарь : 2017 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; [редкол.: В.Г. Каретников (гл. ред) и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 18. – 2016. – 263, [1] с. : ил., табл. – Изд. с 1919 г. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 242-243
908178
   Одесский астрономический календарь : 2019 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова ; [редкол.: гл. ред. В.Г. Каретников и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 20. – 2018. – 255, [1] с. : портр., ил., табл., карты неба. – Изд. в 1919-1924 гг. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 234-235
908179
   Одесский астрономический календарь: 2016 : сб. науч.-попул. ст. / Астрономическая обсерватория Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова ; В.Г. Каретников, В.В. Михальчук, А.А. Базей [и др.]. – Одесса : Астропринт, 1919-
Вып. 17. – 2015. – 263, [1] с. – Издается с 1919 года (возобновлен в 1999 г.)
908180
  Брндаренко Н.И. Одесский бестиарий. Зооморфные и мифологические символы в архитектуре и скульптуре Одессы // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 197-202. – ISBN 978-966-190-989-1
908181
  Чекунов А.В. Одесский глубинный разлом и его продолжение на Русской платформе и в Черном море / А.В. Чекунов, И.А. Гаркаленко. – Киев, 1969. – С. 25-41. – Отд. оттиск
908182
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1973. – 367с.
908183
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина : Литературно-краеведческий сборник / А.С. Пушкин. – изд. 2-е, дополн. и перераб. – Одесса : Маяк, 1979. – 247 с.
908184
  Лищенко Н.Ф. Одесский городской текст и карнавальная традиция // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 134-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В работе описаны основные черты Одесского городского текста: особенности ландшафта, географического положения города, курортной темпоральности; феномен одесского говора. Автором проанализированы аспекты художественных текстов об Одессе, характерные для ...
908185
   Одесский государственный литературный музей. – Одесса, 1986. – 142с.
908186
   Одесский государственный политехнический университет 1918 - 1998 : Справочное издание. – Одеса : ОГПУ; Астропринт, 1998. – 168с. – ISBN 966-549-018-4
908187
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1965. – 12с.
908188
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1970. – 12с.
908189
  Шама О. Одесский иммунитет // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 62-65


  130 лет назад уроженец Слобожанщины Илья Мечников с учениками открыл Одесскую бактериологическую станцию - вторую в мире после Парижской, на которой прививал людей и животных от инфекционных болезней.
908190
   Одесский историко-краеведческий музей. – Изд. 4-е, доп. – Одесса, 1974. – 147с.
908191
   Одесский мартиролог. – Одеса : Окфа, 1999. – 800с. – ISBN 966-571-035-4
908192
   Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. – Одесса : ОКФА. – (Реабилитированные историей). – ISBN 966-571-124-5
Т.3. – 2005. – 896с.
908193
  Ярмолинец В. Одесский Мопассан // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 142-165. – ISSN 0042-8795


  Про творчість І. Бабеля
908194
   Одесский морской торговый порт. – Одесса, 1924. – 152с.
908195
   Одесский музей западного и восточного искусства. – Одесса, 1966. – 31с.
908196
   Одесский музей Западного и Восточного искусства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1988. – 56с.
908197
  Луцкевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства. / Н.Г. Луцкевич. – Одесса, 1978. – 55с.
908198
  Луцевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства: Путеводитель. / Н.Г. Луцевич. – Одесса, 1982. – 56с.
908199
   Одесский оперный театр. – Киев, 1970. – 12 с.
908200
  Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени : в 3 кн. / Н.В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-122-8
Кн. 2 : 1873-1887. – 2015. – 325, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Имен. указ.: с. 257-294. – Библиогр.: с. 295-325 и в подстроч. примеч.
908201
  Гребцова И.С. Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 97-108. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
908202
   Одесский Политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918-1968). – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 224с.
908203
  Вайсман И.А. Одесский порт в довоенные годы / И.А. Вайсман. – Одесса, 1922. – 11с.
908204
   Одесский порт. Значение, перспективы, нужды. – Одесса, 1927. – 143с.
908205
   Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали / Л.В. Воробьева, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб и др. ; отв. ред. Б.Г. Александров]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 320, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 299-318. – ISBN 978-966-927-316-1
908206
  Барская Б.Я. Одесский русский драматический театр имени А.В. Иванова / Б.Я. Барская, Б.А. Шайкевич. – К., 1987. – 101с.
908207
  Письмак Ю. Одесский след художника Рудольфа Жуковского // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 361-367. – ISBN 978-617-7046-59-1
908208
  Розен Л.А. Одесский театр оперы и балета / Л.А. Розен. – Одесса, 1964. – 77с.
908209
   Одесский театр оперы и балета. – Киев : Мистецтво, 1975. – 47 с.
908210
   Одесский театр оперы и балета. – Одесса, 1977. – 12 с.
908211
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета : фотоочерк / Борис Деревянко. – Одеса : Маяк, 1984. – 118 с. : фот. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
908212
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета / Б.Ф. Деревянко. – Одеса, 1984. – 64с.
908213
  Калмыкова В.В. Одесский текст русской литературы (к постановке проблемы) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 84-96. – ISSN 0130-9730


  Впервые дается анализ такого явления, как "одесский текст" русской литературы. На основе понятий "городской текст" и "архетипическая мифологема" вводится целый ряд черт этого явления, в корне отличающего его от таких текстов русской литературы, как ...
908214
   Одесский университет за 75 лет /1865-1940/. – Одесса, 1940. – 197с.
908215
   Одесский художественный музей. – Киев, 1976. – 38с.
908216
   Одесский художественный музей. – Київ, 1986. – 160с.
908217
  Криштопенко В.В. Одесский художественный музей / В.В. Криштопенко. – Одесса, 1989. – 62с.
908218
  Рябинин Ю.В. Одесский цирк / Ю.В. Рябинин. – Одесса, 1979. – 15с.
908219
   Одесское краснознаменное. – Одесса, 1960. – 116с.
908220
  Сурилов А.А. Одесское наследие Огюста Монферрана // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса / М-во культури України, Міжнар. Рада з питань пам"яток і визнач. місць, Одес. міська рада [та ін.] ; [редкол.: А.В. Ковров (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 350-355. – ISBN 978-966-927-205-8
908221
  Бабич А.В. Одесское подполье. Рассекреченные архивы 1941-1942 / Александр Бабич. – Одесса : Астропринт, 2017. – 243, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-234-8
908222
   Одесскому офису "Аквавита Люфтганза Сити Центр" 5 лет! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 74 : фото
908223
  Черняков Б.И. Одесскому фотографическому обществу - сто лет : Краткая хроника и библиография / Б.И. Черняков; Союз фотохудожников Украины.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 23с.
908224
  Чигрин П. Одесу заклали на місці татарського села // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 15


  Хаджибей - татарське поселення. Українці називали його Коцюбіїв. На його місці у 1794 році почали будівництво Одеси.
908225
  Липа Ю. Одеська "Січ" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 13-14
908226
  Грушицька І. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об"єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 120-125. – ISSN 1998-4634
908227
  Гудима М. Одеська бієнале: "Зона турбулентності", зона конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 16


  "На різних майданчиках Південної Пальміри розгорнуті проекти 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва "Зона турбулентності". У цьому році в програмі Одеської бієнале беруть участь більше сотні художників з 32 країн. Бюджет склали 200 тис. грн від фонду ...
908228
   Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
№ 11/12 (2013-2014). – 2014. – 162 с. – Вип. присвячений 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та л-ра"
908229
  Єгунова-Щербина Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини : За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. / Єгунова-Щербина. – Київ
Кн. 2. – 1928. – 189-199с.
908230
  Болдирєв О.В. Одеська громада. / О.В. Болдирєв. – Одеса, 1994. – 142с.
908231
   Одеська держ. картинна галерея. – К., 1963. – 32с.
908232
   Одеська державна юридична академія : Історія і сучасність. – Одеса : Юридична література, 1999. – 248с. – ISBN 966-7694-06-2
908233
  Бондар В.А. Одеська міська дума у серпні 1917 - лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 109-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів Державного архіву Одеської області та періодичного видання газети «Одесский листок » вивчаються економічні зміни в Одесі в період післяреволюц ійних подій 1917 р. Головна увага приділяється Одеській ...
908234
  Іванченко А. Одеська наука у постатях: до виходу 50-го випуску серії "Вчені Одеси" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 19-20. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено історію науки в Одесі на прикладі серії "Вчені Одеси; розглянуто окремі її випуски; подано цікаві факти про вчених, уміщені в біобібліографічних покажчиках
908235
  Сіленко А. Одеська національна академія зв"язку імені О.С. Попова - піонер телекомунікаційної освіти та науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 46-47.


  90 років від дня заснування.
908236
  Русаловський В. Одеська національна академія зв"язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366
908237
  Бірюкова І. Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі країни: до 190-річчя найстарішої публічної книгозбірні держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 45-48. – ISSN 2076-9326
908238
   Одеська національна юридична академія: 10 років успіху, досягнень перемог // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-16.
908239
  Дроздов О.М. Одеська область. : (географічний нарис) / О.М. Дроздов, В.В. Петренко. – Киев : Радянська школа, 1959. – 100 с. – (Області Української РСР)
908240
   Одеська область. Адресна і довідкова книга. – Одеса, 1931. – 276с.
908241
  Рубінштейн С.Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917-1921 / С.Л. Рубінштейн. – Одеса, 1929. – 111с.
908242
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.190-196
908243
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
908244
   Одеська письменницька організація в 2008 році : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 25]. – 2013. – 160 с. – Вид. з 1980 р. - Покажч.: с. 145-152
908245
  Кудлач В. Одеська публічна бібліотека та її фундатори / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 47-49. – ISSN 1811-377X


  25 вересня 2014 року Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького виповнюється 185 років від дня заснування. Стаття включає відомості щодо основних фундаторів та засновників бібліотеки.
908246
  Левченко В. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості / В. Левченко, Г. Левченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 26-50. – ISSN 2222-5250
908247
  Радецький І.М. Одеська тьма і "Просвіта" : вірши "Проклятого Українця" / Українець І.М. Р-кій [Радецький]. – Одесса : Тип. и Литогр. М. Прищепова, 1908. – 16 с. – Авт. вказ. в кінці видання (стор. 16)
908248
   Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55с.
908249
  Звєряков М. Одеська школа та сучасність / М. Звєряков, А. Грималюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 5-21. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
908250
  Корнієнко В. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878 - 1879 рр.) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 118-125. – ISSN 2310-3310
908251
  Жванко Л. Одеськи "пунктири" у життєписах героїв книги "Видатні поляки і Харків: біографічний словник (1805 - 1918)" // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 348-355. – ISBN 978-617-7046-59-1
908252
  Ярмолович О.І. Одеський (в м. Новоросійський) університет і розвиток філологічних напрямків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с.134; 5 назв.
908253
  Щокіна О. Одеський авангард початку XX ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 441-445. – ISSN 1992-5514
908254
  Птахів Семен Одеський аеропорт повернуть державі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
908255
  Козловський Роман Одеський аеропорт: управлінський "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
908256
  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут — перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 343-367. – ISSN 2411-345X
908257
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 18с.
908258
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 40с.
908259
  Звєряков М. Одеський державний економічний університет. До 90-річчя заснування // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 82-90. – ISSN 0869-3595


  М. Звєряков - ректор ОДЕУ.
908260
  Дложевський С.С. Одеський державний історично-археологічний музей / С.С. Дложевський. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 18, [1] с.
908261
  Рудницький П.В. Одеський економічний адміністративний район / П.В. Рудницький. – Київ, 1958. – 56с.
908262
  Петрова Н.О. Одеський історико-краєзнавчий музей в системі національно-патріотичного виховання та формування народознавчої компетенції студентів-істориків (з досвіду роботи) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 60-63
908263
  Кудлач Володимир Одеський Караваджо: загублена подорож крізь віки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Викрадення картини "Взяття Христа під варту" Караваджо з Одеського музею підняло інтерес до твору
908264
  Міхелі С.В. Одеський ландшафтознавчий центр: історія розвитку, напрями досліджень, результати // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 189-197. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
908265
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-138-760-3
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908266
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-438-763-4
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908267
   Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-617-7041-71-8
Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908268
  Мостова Л. Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького
908269
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1971. – 16с.
908270
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1977. – 60с.
908271
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – К., 1984. – 270с.
908272
   Одеський музей західного та східного мистецтва. – Київ, 1988. – 272с.
908273
   Одеський національний академічний театр опери та балету = Одесский национальный академический театр оперы и балета = The Odessa National Academic Opeara and Ballet Theatre : [ фотоальбом ] / [фотографії, упоряд. Г.О. Гарбузов ; текст, упоряд. І.С. Волощук ]. – Одеса : Астропринт : Екологія, 2008. – 160 с. : фотоіл. – Текст парал. укр., рос. англ. мовами. – ISBN 978-966-190-006-5
908274
  Оборський Г.О. Одеський національний політехнічний університет. Родовід / Г.О. Оборський, В.І. Бондар, В.В. Лебідь // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (42). – С. 323. – ISSN 2076-2429
908275
   Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. : інформаційне видання / МОНУ, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [авт.-упоряд. : С.О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с. : іл. – ISBN 978-966-190-349-3
908276
  Феденко О.О. Одеський період діяльності професора Івана Фрідріховича Сперандео (1897-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 70-71. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
908277
  Михайлуца М.І. Одеський період діяльності Румунської православної місії : організація, особливості, прорахунки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
908278
  Горбатюк М. Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 102-121. – ISSN 2306-4250
908279
  Ковальчук Г.В. Одеський період життя і наукової діяльності Н.Б. Кузякіної // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 167-180. – ISSN 2306-2908


  Висвітлено одеський період (1956–1961) життя і творчості відомої українсько-російської дослідниці драматургії і театру ХХ століття Наталі Борисівни Кузякіної. Акцентовано на драматизмі наукового шляху вченого, зауважено факти методологічної еволюції. ...
908280
  Левченко В. Одеський період життя історика Миколи Рубінштейна: уточнення та доповнення інтелектуальної біографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 67-77. – ISSN 1998-4634
908281
  Музичко О. Одеський період життя Олександра Грушевського (осінь 1906 - осінь 1908 рр.): формування основ одеської історичної україністики // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 263-286. – ISBN 978-966-389-291-8
908282
  Кузнєцов В.О. Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д.К. Заболотного (28.12.1866-15.12.1929) // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса, 2016. – № 4 (36). – С. 108-118. – ISSN 2076-0558
908283
  Кондратенко І. Одеський період життя та творчості видатного регента Михайла Литвиненка // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 406-415
908284
  Буяджи Д.Д. Одеський період правотворчої діяльності О.І. Загоровського // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 65-76. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
908285
  Пономаренко Л.П. Одеський період становлення професора Г.Г. Де-Метца як вченого та викладача (1881-1891) // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 168-172


  Непересічна особистість проф. Г. Г. Де Метца привертає увагу дослідників історії фізики і фізичної освіти в Україні. Вивчення архівних матеріалів Обласного архіву м. Одеси дозволило розкрити особливості шляху становлення Г. Г. Де Метца як вченого та ...
908286
   Одеський політехнікум образотворчих мистецтв. – Одеса. – 25 с.
908287
  Хромов А.В. Одеський поліцмейстер Павло Степанович Мавроміхалі // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 82-86. – ISBN 978-966-927-169-3
908288
  Музичко О. Одеський релігієзнавець К.В. Флоровська в науково-педагогічному житті Центрально-Східної Європи XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 77-88. – ISBN 966-7379-92-11
908289
  Покалюк В.В. Одеський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 204-209. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
908290
  Шумакова Одеський театр опери та балету / Шумакова, Л.А. Черленіовський. – Одеса, 1968. – 84с.
908291
   Одеський художній музей. – К., 1971. – 27с.
908292
   Одеський художній музей. – Київ, 1980. – 14с.
908293
  Луговий О.М. Одеський церковний історик С.В. Лобачевський / О.М. Луговий, О.В. Файда // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 185-188. – ISBN 978-617-578-222-4
908294
  Музичко О.Є. Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини ХХ ст. // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 109-126. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
908295
  Зленко Григорій Одеські Білецькі. Сторінки життєпису одного родоводу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 10-11
908296
  Мельник О.В. Одеські вищі жіночі курси: спеціалізація та навчальний процес (1910-1917 гг.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 91-103. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
908297
  Мокроусова О. Одеські епізоди в біографії архітектора Павла Альошина // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 241-249. – ISBN 978-617-7046-59-1
908298
   Одеські історики : енциклопедичне видання / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Асоціація європейської культури ; [ відп. ред. Савченко В.А. ; редкол. : Литвин В.М. та ін. ]. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-282-5
Т. 1 : (початок 19 - середина 20 ст.). – 2009. – 480с.
908299
  Федорова А.І. Одеські купці-старообрядці (кінець XIX - початок XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 72-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
908300
  Томазов В.В. Одеські купці брати Янніс і Томас Раллі та їхні нащадки: соціальна адаптація й еволюція родини (XIX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247
908301
  Зінькевич О. Одеські меніпеї // Критика. – Київ, 2002. – Травень, (число 5). – С. 30-32


  Фестиваль нової музики в Одесі.
908302
  Таран Людмила Одеські реалії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
908303
  Музичко О. Одеські роки життя Никодима Кондакова: занурення в науку та "окаянні дні" // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 5-25. – ISSN 2310-3310
908304
  Голубович І.В. Одеські роки М.Я. Грота: проект реформи "філософської справи" // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 3-20. – ISSN 2076-7382
908305
  Сінягіна К.А. Одеські сторінки життя Георгія Антоновича Гамова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239-240. – ISBN 978-966-927-169-3
908306
  Юрженко О.І. Одеському університету - сто років / О.І. Юрженко. – Одеса : Маяк, 1965. – 100с.
908307
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1936. – 263с.
908308
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – Л., 1938. – 215с.
908309
  Форш О. Одеты камнем / О. Форш. – М., 1947. – 208с.
908310
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М., 1957. – 229с.
908311
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М.-Л., 1960. – 410с.
908312
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1980. – 423с.
908313
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1983. – 431с.
908314
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Ярославль, 1984. – 255с.
908315
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – М., 1986. – 653с.
908316
  Форш О.Д. Одеты камнем / О.Д. Форш. – Л., 1988. – 575с.
908317
  Форш О.Д. Одеты камнем : Современники; Михайловський замок / О.Д. Форш. – Киев : Радянська школа, 1990. – 448с.
908318
  Форш О.Д. Одеты камнем. Михайловский замок : [романы] / О. Форш. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 400 с. – (Классики и современники ; Советская литература). – ISBN 5-280-00036-1
908319
  Форш О.Д. Одеты камнем. Радищев. Михайловский замок / О.Д. Форш. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 766с.
908320
  Сергеев Б.Ф. Одетые в броню / Б.Ф. Сергеев. – М., 1989. – 63с.
908321
  Карев Г.А. Одетые в бушлаты / Г.А. Карев. – Одесса, 1964. – 334с.
908322
  Календа С. Одетые истории = Литературный проект : проза: рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-112. – ISSN 0012-6756


  Это проект, "инрающий в литературу"; авторская интерпретация романа Питера Гринуэя "Золото"
908323
  Толстой И. Одеть и срочно отправить в Россию // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 4 (5113). – С. 44-46. – ISSN 0131-0097


  Випадкова поїздка Б. Пастернака до Парижу на антифашистський конгрес
908324
   Одещина. – Київ : Мистецтво, 1977. – 188с.
908325
  Горобець Іван Одещина. Рідна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 120-125 : фото
908326
   Одещина: Землі квітучої краса. – Київ, 1985. – 144с.
908327
  Копылова Л.Ф. Одеяло из лоскутьев / Л.Ф. Копылова. – М., 1958. – 198с.
908328
  Гулов Б. Оджар бахши сердится / Б. Гулов. – М., 1986. – 315с.
908329
  Їжак О. Один - справа, троє - зліва. У США відбувається позиціювання майбутніх кандидатів у президенти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 3


  "Скандал, викликаний необережними телефонними розмовами президента Дональда Трампа, спровокував помітні зміни в електоральних настроях і передвиборній тактиці республіканців, але особливо - демократів. До виборів ще більше року, - вони відбудуться 3 ...
908330
  Внуков Н.А. Один / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1985. – 127с.
908331
  Жуков Ю.А. Один "миг" из тысячи / Ю.А. Жуков. – М., 1979. – 384с.
908332
  Жуков Ю.А. Один "МИГ" из тысячи / Ю.А. Жуков. – М., 1963. – 288с.
908333
  Жуков М.Н. Один алгоритм лінійної багатовимірної статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації : геоінформатика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – Бібліогр.: 18 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Пропонується алгоритм лінійної статистичної фільтрації, у якому узагальнено відомий у теорії випадкових функцій лінійний фільтр на випадок, коли в одній процедурі вживаються ознаки з порядковою та номінальною шкалами. Це дає змогу залучити до виконання ...
908334
  Кикоть В.М. Один аспект мого життя : Поезії / В.М. Кикоть. – Київ : Брама, 2001. – 96с. – ISBN 966-96035-1-Х
908335
  Патрікац Л. Один банк - і ціле життя // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С.18-19
908336
  Биллинг Г. Один в Антарктике / Г. Биллинг. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1991. – 156с
908337
  Сифр М. Один в глубинах Земли / М. Сифр. – Москва, 1966. – 263с.
908338
  Ключарева Н. Один в год в раю : рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 76-86. – ISSN 0130-7673
908339
  Норвуд В. Один в джунглях : Приключения в лесах Британской Гвианы и Бразилии / В. Норвуд. – Москва : Мысль, 1965. – 190с.
908340
  Шпильгаген Ф. Один в поле не воин : роман Шпильгагена в 2 т. / пер. с нем. Б.Е. Благосветова. – Санкт-Петербург : Н.А. Шигин
Т. 2. – 1886. – 573 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по интернету и стр.
908341
  Коцур А. Один в полі не воїн… // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 124-125
908342
  Багатирьова К. Один в творчому доробку Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 9-14


  Стаття присвячена висвітленню внеску Григорія Сковороди у розвиток жанру оди в українській літературі.
908343
  Зейда Олександр Один вдома (Пам"ятка для дітей молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 35
908344
  Савицкий В.Д. Один взгляд : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Ленинград, 1982. – 312с.
908345
  Попов В.М. Один выстрел во время войны. / В.М. Попов. – М, 1986. – 412с.
908346
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Л., 1960. – 631с.
908347
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Грозный, 1987. – 496с.
908348
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Москва, 1989. – 495с.
908349
  Герман Ю.П. Один год / Ю.П. Герман. – Москва, 1990. – 589с.
908350
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1973. – 255с.
908351
  Разгон Л.Э. Один год и вся жизнь / Л.Э. Разгон. – Москва, 1976. – 255с.
908352
  Николчин И. Один год и одна жизнь. / И. Николчин, А.А. Полещук. – М, 1982. – 238с.
908353
  Алексеев Д.Г. Один год из жизни Блюхера / Д.Г. Алексеев. – 2-е изд., доп. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1980. – 129 с. – (Герои не умирают)
908354
  Андреев С.Ю. Один год из жизни страны : результаты и перспективы / Андреев С.Ю. – Москва : Прогресс, 1990. – 478, [1] с.
908355
  Лешке Е.Г. Один год молодой семьи / Е.Г. Лешке. – Москва, 1981. – 248 с.
908356
  Боровик Г.А. Один год неспокойного солнца / Г.А. Боровик. – М, 1971. – 456с.
908357
   Один день (Рабочий Донбасс на труд. вахте 19 апр. 1967 г.). – Донецк, 1967. – 138с.
908358
  Карамышев Н.Ф. Один день в пути / Н.Ф. Карамышев. – Симферополь, 1967. – 71с.
908359
  Витова Наталья Один день в Таллине. Сказка на вырост / Витова Наталья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 78-85 : фото
908360
  Волошун П. Один день великой княгини Елизаветы Федоровн в усадьбе Ильинское // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 18-30. – ISSN 1812-867Х
908361
   Один день війни. – К., 1974. – 319с.
908362
  Гуляшки А. Один день и одна ночь. / А. Гуляшки. – София, 1970. – 235с.
908363
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – М., 1963. – 144с.
908364
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича / А.И. Солженицын. – Томск, 1990. – 318с.
908365
  Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича : Рассказы 60-х годов / А.И. Солженицын. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 350с. – ISBN 5-352-00160-1
908366
   Один день из жизни ФОРОСа: достижения 2006 г. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 52
908367
  Черненко О. Один день із життя Тараса Шевченка в Києві // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 72. – ISSN 0868-9644


  Революціонар, борець, пророк - які тільки ярлики не навішували на Шевченка. Яким же був реальний, живий Тарас? На це запитання дають відповідь спогади трьох друзів поета - письменника Віктора Аскоченського, письменника, етнографа Олександра ...
908368
   Один день із історії курця (Виховна година) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 9-11
908369
   Один день Києва: Паралелі (Київ 27 серпня 1907 р. і Київ 27 серпня 1937 р.). – К., 1937. – 92с.
908370
  Макдермотт А. Один день Монтсеррат Кабалье // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 10. – С. 175-191. – ISSN 1726-6084
908371
   Один день на милой, доброй земле. – Москва, 1981. – 448с.
908372
  Іващенко Микола Один день на Чернігівщині // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 12-14 : фото
908373
  Анна Иваненко Один день с Алевтиной Фурсаевой = "Ото була весна!" : Истории в деталях / Анна Иваненко, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 32-35 : Іл.
908374
  Иваненко Анна Один день с Альгирдасом Кумжой = Безумный день, или приключения литовского подданного : Истории в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 26-32 : Іл.
908375
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
908376
  Иваненко Анна Один день с Антоном Цесликом = Сам себя катаю сам себя женю : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 24-29 : Іл.
908377
  Иваненко Анна Один день с Ахметом Чанга, атташе по культуре и туризму Турции = Атташе Страны Роз : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 32-37 : Фото
908378
  Иваненко Анна Один день с Виталием Дроздовым : История в деталях / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 6. – С. 12-16 : Іл.
908379
  Аршинник Татьяна Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Король из Бангкока : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 16-21 : Іл.
908380
   Один день с его Величеством королем Таиланда Пумипоном Адульядетом Рамой ІХ = Парад королевских лодок : История в деталях. Таиланд // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 7. – С. 22-25 : Іл.
908381
   Один день с команданте, актрисой и режиссером : И целого мира мало. История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 82-87 : Фото
908382
  Иваненко Анна Один день с Константином Стогнием : Истории в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 24-29 : Іл.
908383
  Иваненко Анна Один день с Леней Сенкевичем = Реюньон глазами "Хита" : Истории в деталях / Иваненко Анна, Пендраковская Анна // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 28-33 : Іл.
908384
  Иваненко Анна Один день с Сергеем Дудкой : Дудка - не сам / Иваненко Анна, Беднарский Владимир // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 28-32 : Іл.
908385
  Фурсова Л. Один день серед козаків : урок за оповіданням А. Кащенка "Над Кодацьким порогом" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
908386
  Иваненко Анна Один день со Стеллой Захаровой = Дневник чемпионки : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 24-29 : Іл.
908387
  Бологов А.А. Один день солнца / А.А. Бологов. – Москва, 1988. – 384с.
908388
  Тулешков Крыстю Один день среди насекомых. / Тулешков Крыстю. – М., 1978. – 184с.
908389
  Белов Г.Г. Один для всех закон / Г.Г. Белов. – М., 1978. – 63с.
908390
  Катюшенко М. Один дождь на всех / М. Катюшенко. – Москва, 1985. – 176 с.
908391
  Фролов В.В. Один должен уйти / В.В. Фролов. – Москва, 1968. – 192с.
908392
  Бачило А. Один дома / А. Бачило, И. Ткаченко // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 164-168. – ISSN 1728-8568
908393
  Юсип Д. Один з вихованців Франкової кузні // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 123-134. – ISSN 0868-4790
908394
  Міяковський В.В. Один з доносителів на Пестеля, купець Ш. Козлинський / В.В. Міяковський, 1926. – 5 с. – Окремий відб.: Декабристи на Україні./ за ред. С. Єфремова та В. Міяковського. Київ. 1926, с. (4) 206, [2]
908395
  Горький Максим Один з королів республіки / Горький М. ; Передмова Луначрського А.В. – б. м. : Український робітник. – 32 с. – (Дешева бібліотека красного письменства)
908396
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ, 1953. – 68с.
908397
  Горький М. Один з королів республіки / М. Горький. – Київ : ДЛВ, 1957. – 24 с. – Пер. з рос.
908398
  Розора Ж. Один з найбільших природничих музеїв Європи - в Україні / Ж. Розора, О. Зиков // Ми і Президент : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-60
908399
  Лащенко С. Один з п"яти соколят... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 13


  Уроки і спадщина Олексія Курінного — український політолога, експерта з розвитку української мови, громадського діяча, поета. Вивчення мовної ситуації в Україні, а також утвердження державного статусу української мови були провідними ідеями в житті ...
908400
  Кравчук П.І. Один з перших / П.І. Кравчук. – Торонто, 1963. – 44с.
908401
  Загорка О.М. Один з підходів до визначення шляхів забезпечення воєнної безпеки України / О.М. Загорка, А.А. Корецький, І.О. Загорка // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 6-13. – ISSN 2304-2699
908402
  Любіч О.О. Один з підходів до формування алгоритму системи підтримки прийняття рішень в системі управління державними фінансами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-9. – Бібліогр.: на 6 пунктів
908403
  Брюховецька Л. Один з українських кінознаців // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі М-во культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 4 (96). – С. 7-10. – ISSN 1562-3238


  Доктор літературознавства, проф. Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка Олег Кіндратович Бабишкін (1918-1991) - автор численних праць у галузі літературознавства. Він залишив значну спадщину як кінознавець – досліджував і українське і зарубіжне кіно у книгах: ...
908404
  Петров Н.И. Один за всех - все за одного: коллективизм как черта соц. образа жизни. / Н.И. Петров. – Москва, 1985. – 159с.
908405
  Муратов Н.Г. Один за всех / Н.Г. Муратов. – М., 1964. – 590с.
908406
  Борисов Борис Один за всех и все за одного : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 138-144 : Фото


  Рудольфо Валентино
908407
  Ботценхардт Тильман Один за всех и все за одного / Ботценхардт Тильман, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 62-71 : фото. – ISSN 1029-5828
908408
  Русакова Е.И. Один за всех, все за одного. / Е.И. Русакова. – М., 1963. – 48с.
908409
  Суименко Е.И. Один за всех... / Е.И. Суименко, А.М. Тихонов. – К., 1989. – 60с.
908410
  Фоменко В.А. Один за всіх, всі за одного / Фоменко В.А. – Київ : Держполітвидав, 1962. – 31 с. – (Моральний кодекс будівника комунізму)
908411
  Таран Л. Один зі справжньої еліти. Штрихи до портрета В"ячеслава Брюховецького з нагоди його 60-річчя // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
908412
  Артюх С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 44-48. – ISSN 1682-2366


  Підвищення ефективності вищої освіти яка даст змогу суттєво покращити підготовку фахівців і дієвість вищої освіти нашої держави, зміцнити зв"язок вищих навчальних закладів із підприємствами та роботодавцями.
908413
  Упит А.М. Один и многие : трагикомедия / Андрей Упит ;. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
908414
  Маканин В.С. Один и одна / В.С. Маканин. – Москва, 1991. – 296 с.
908415
  Маканин В.С. Один и одна. / В.С. Маканин. – М, 1988. – 315с.
908416
  Королев Л.А. Один из "партии расстрелянных" / Л.А. Королев. – М, 1965. – 102с.
908417
  Кузнецов Н.Т. Один из "русской химической дружины". (К 150-летию со дня рождения академика Н.С. Курнакова) / Н.Т. Кузнецов, В.М. Новотворцев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 66-74. – ISSN 0869-5873
908418
  Добриян Д. Один из "соборян" // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 10 (86). октябрь : Реставрация : возрождение сокровищ. – С. 46-61 : фото. – ISSN 2222-436X


  Про неординарного и загадочного живописца Вильгельма Котарбинского.
908419
  Гуро И. Один из вас / И. Гуро. – Чита, 1951. – 50с.
908420
  Росляков В.П. Один из вас / В.П. Росляков. – Москва, 1981. – 444с.
908421
  Храпова Л.Е. Один из дней, каких много / Л.Е. Храпова. – М, 1983. – 24с.
908422
  Шахматов А.А. Один из источников летописного сказания о крещении Владимира / Исслед. А.А. Шахматова. – Харьков : Электр. типо-лит. С.А. Шмерковича, 1904. – 63-74 с. – Отд. отт. из "Сб. ст. по славяноведению, посвящ. проф. М.С. Дринову"
908423
  Горький Максим Один из королей республики : Интервью / Горький М. – Штудгарт, 1906. – 26 с.
908424
  Пышенкин А.Д. Один из методов повешиния жизненности и продуктивности овец. : Автореф... канд.биол.наук: / Пышенкин А.Д.; М-во высш.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1959. – 22л.
908425
  Павлов П.В. Один из многих : история революционера Хаима Гершовича (1886-1905) / П. Павлов. – Петроград : Изд. Былое, 1919. – 23 с. – (Былое. Историческая библиотека : История русского революционного движения в очерках и эпизодах)
908426
  Поройков Ю.Д. Один из многих / Ю.Д. Поройков. – Москва : Современник, 1990. – 479с.
908427
  Бон Вилли Один из многих: Жизнь для мира свободы / Бон Вилли. – М, 1988. – 255с.
908428
  Дорогов Р.М. Один из нас / Р.М. Дорогов. – Волгоград, 1968. – 158с.
908429
  Сергеева И.С. Один из наследников XIX века (И.Д. Сургучсв) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 88-97. – ISBN 966-581-617-9
908430
  Иконников В.С. Один из образовательных проектов времени Петра Великого / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 27 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Истор. Об-ве Нестора-Летописца. 1895, кн. 7
908431
   Один из первых коррозионистов. К 100-летию со дня рождения академика Я.М. Колотыркина. // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – Т. 80, № 12. – С. 1103-1109. – ISSN 0869-5873
908432
  Георгиев Ю. Один из первых российских японоведов // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-21
908433
  Богданов Н.В. Один из первых. Патрия свободных ребят. Пропавший лагерь. Чудесники. Когда я был вожатым / Н.В. Богданов. – М, 1962. – 494с.
908434
  Палаш И. Один из перлов волошинской "жемчужницы" или Из "библиотеки" в "библиотек". К 100-летию одного таинственного исчезновения // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 435-448. – ISSN 0042-8795
908435
  Браиловский С.Н. Один из пёстрых XVII-го столетия : [Карион Истомин] : Историко-литературное исследование в 2 частях с приложением : (Доложено в заседании Ист.-филол. отд. 18 окт. 1895 г.) / С.Н. Браиловский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1902. – [4], XXXVIII, 494 с. – С. 388-481: отд. соч. и отрывки Кариона Истомина. – (Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению ; Т. 5. № 5 и последний)
908436
  Петров Н.И. Один из предшественников Ив. Петр. Котляревского в украиснкой литературе XVIIІ века Афанасий Кириллович Лобысевич / [соч.] Н. Петрова. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад Наук, 1904. – 7 с. – Отд. оттиск: Сборник по славяноведению. 1904, т. 1, с. 57-63
908437
  Лазаревский А.М. Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович) // На родине Гоголя : [По бумагам семейного арх. : Исслед. и материалы] / В.А. Чаговец. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1902. – С. 39-50
908438
  [Лазаревский А.М.] Один из приятелей Гоголя (А.М. Маркович). – [Киев], 1902. – 5 с. – Отд. оттиск: Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", (К.), 1902, кн. 16, вып. 1–2, отд. 5
908439
  Кэпот Т. Один из путей в рай / Т. Кэпот. – М., 1967. – 63с.
908440
  Кудесов Сергей Один из рода Бенуа // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 5. – С. 73-85


  Альберт Александрович Бенуа (1888-1960) - архитектор, живописец и график. Сын акварелиста Александра Александровича Бенуа
908441
  Волоцкая З.М. Один из способов описания словосочетаний стандартизованного русского языка / З.М. Волоцкая. – Москва, 1961. – 24с.
908442
  Пфейффер Г.В. Один из способов решения в целых числах неопределенных уравнений первой степени с двумя неизвестными / Г. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 8 с.
908443
  Дарибаев М. Один из тысяч : повесть / Мырзагалы Дарибаев; пер. с каракалпакК.Досанова и Е.Емельянов. – Нукус : Каракалпакстан, 1976. – 72 с.
908444
  Сперанский М.Н. Один из учителей Н.В. Гоголя (И.Г. Кульжинский) / М.Н. Сперанский. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1906. – 82 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института кн. Безбородко, т. 23
908445
  Соколов Н.Н. Один из шести миллионов / Н.Н. Соколов. – Кострома, 1955. – 56с.
908446
  Косів М. Один і той же почерк // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 120-124. – ISSN 0868-4790
908447
  Сидоренко Н. Один із "могікан українського мистецтва" // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 47-52


  У центрі уваги - постать Є. Маланюка періоду "другої еміграції", перебування у таборах перміщених осіб на теритерії Німеччини другої половини 1940-х рр.Наводяться спогади У. Самчука і Ю. Шевельова, аналізується публіцистика українського літератора, ...
908448
  Слабошпицький М. Один із грона моїх романів. Роман Лубківський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 8-10
908449
  Друг О. Один із засновників Київської консерваторії


  Олександр Виноградський
908450
  Самородов В.М. Один із зачинателів земської агрономії на полтавщині Федір Петлюра (1876-1907) / В.М. Самородов, С.Л. Кигим // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 220-222
908451
   Один із зовнішньоекономічних пріоритетів нашої держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Під головуванням першого заступника МОНМС Євгена Суліми проведено чергове засідання української частини Підкомітету № 7 " Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров"я, інформаційне суспільство та медіа".
908452
  Набитович І. Один із каменярів на гостинці слова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 24 березня (№ 6). – С. 2


  Професорові Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Михайлові Шалаті - 80.
908453
  Хороб С.І. Один із когорти учнів славетного новеліста (прозова творчість В. Ткачука) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 222-228. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
908454
  Шлапак Я. Один із лідерів українських шістдесятників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 7 червня (№ 23). – С. 12


  13 червня - 85 років від дня народження Вталія Сергійовича Губаренка.
908455
  Грабовська І. Один із найяскравіших представників Київської філософської світоглядної школи (До 80-ліття від дня народження Володимира Шинкарука) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 229-231. – ISBN 966-628-104-X
908456
  Одінцова М.І. Один із перших в Україні рукописних журналів для дошкільнят: нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 82-90


  У статті йдється про рукописний журнал Бориса Грінчєнка - один з пєрших в Україні журналів для дошкільнят. Аналізується його зміст, оздоблєння й службова частина. The article tells about the first manuscript magazine for preschool children in Ukraine. ...
908457
  Гуменюк Г.В. Один із підходів до розроблення технології психофізіологічного забезпечення професійного самоздійснення вчених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 37-46. – (Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія ; т. 5, вип. 18). – ISSN 2072-4772
908458
  Шевчук В. Один із поля забутих, але воскрешених // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 42-43. – ISSN 0131-2685
908459
  Тостоухов А. Один із пророків України // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – . 3-5
908460
   Один із славної когорти педагогів-науковців. Валерію Редьку - 60 ! // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2007. – № 5/6. – С.4-8.
908461
   Один із способів визначення імовірності появи дефектв при виробництві нових типів унікальних компонентів / К.Ф. Боряк, В.Ю. Коротков, Я.С. Коломієць, О.В. Сєлюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-67. – Бібліогр.: С. 67. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянутий один із способів визначення імовірності появи дефектів при виробництві нових типів уні-кальних компонентів. In the article one of the methods of definition of probability of appearance of defects at the production of new types of ...
908462
  Червінський В. Один із тих, хто створював нашу наукову силу і могуть
908463
  Малихіна С. Один із факторів досягнення мети кримінального переслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
908464
  Горбаль М.А. Один із шістдесяти : Спогади на тлі ювілейного року / М.А. Горбаль. – Київ : АртЕк, 2001. – 400с. – ISBN 966-505-077-Х
908465
  Кулик В. Один із шістдесятників : Спогади про поета Володимира Куликівського // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 205-207. – ISBN 978-966-2133-57-3
908466
  Сидельникова Мария Один как все / Сидельникова Мария, Апнесет Оддлейв // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 90-98 : фото
908467
  Кадомська М.А. Один квартал Старого Міста : Золотоворітська, Ярославів Вал, Стрілецька та Рейтарська / Марія Кадомська ; [голов. ред. С. Головко ; світлини 2018 р. М. Кадомської]. – Київ : Либідь, 2019. – 95, [1] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0779-8
908468
  Копач М.І. Один клас методів ітеративного агрегування для систем лінійних алгебраїчних рівнянь / М.І. Копач, Б.А. Шувар, Н.О. Шувар // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 1 (29). – С. 113-117. – (Число). – ISSN 2304-7399
908469
  Турчин О. Один клас методів ймовірносного моделювання, що розв"язують задачі комбінаторної оптимізації // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 127
908470
  Старец Г.А. Один класс атомарных функций и его применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Старец Г.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 14л.
908471
  Петрова Т.О. Один контрприклад для опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано контрприклад, який показує, що для опуклого наближення результат роботи [2] не може бути поширеним на класи Соболева Wr[0,1]з r є (2,3)[подано формулу]. Ключові слова: дробові похідні, опукле наближення, контрприклад. In this ...
908472
  Белый А.Г. Один критерий сходимости полугрупповых произведений / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов. – Киев, 1974. – 27с.
908473
  Токарева В. Один кубик надежды : повести, рассказы / В. Токарева. – Москва : ЭКСМО, 1998. – 396 с. – (Очарованная душа)
908474
  Дрэббл М. Один летний сезон / М. Дрэббл. – Москва : Прогресс, 1972. – 188с.
908475
  Сокіл В. Один літописний сюжет у переспівах та коментарях Івана Франка: сучасна інтерпретація // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С.191-197. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано літописний сюжет про спалення Іскоростеня у фольклорних варіантах та переспіві І. Франка. Розглянуто структурні та семантичні складові сюжету "Ольжина помста". Простежено генетичні витоки окремих мотивів в етнокультурних вимірах
908476
  Білоусова Н. Один Лондон, дві України / Н. Білоусова, В. Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 9


  Якою є і якою побачили Україну мешканці європейської столиці.
908477
  Наливайко Сергій Один маловідомий рукопис Агатангела Кримського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 259-261. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена маловідомій праці з історії хозарів видатного українського науковця Агатангела Кримського.
908478
  Турчин Є.В. Один метод доведення тригонометричних нерiвностей // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 16-18. – ISSN 1029-4171
908479
  Лосєва М.В. Один метод знаходження мінімаксичних оцінок розв"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 80-81
908480
  Золотарев А.Е. Один метод инвариантного опознавания изображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Золотарев А.Е.; Моск. ин-тут электронного машиностроения. – М., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
908481
  Воротников Владимир Ильич Один Метод исследования устойчивости и стабилизации движения относительно части переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Воротников Владимир Ильич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 19л.
908482
  Івохін Є.В. Один метод кластерізації складених нечітких множин / Є.В. Івохін, К.О. Косинський // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 54-58. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі розглянуто метод кластеризації статистичних даних, представлених у вигляді сукупності складених нечітких множин. Вводиться поняття відстані з урахуванням рівня невизначеності, для порівняння нечітких відстаней пропонується використання ...
908483
  Стоян Ю.Г. Один метод определения оптимальной решетчатой укладки многоугольников / Ю.Г. Стоян, А.Г. Фесенко. – К., 1978. – 32 с.
908484
  Закусило О.К. Один метод оцінки параметрів моделі радіоактивного забруднення / О.К. Закусило, Ю.В. Турбал // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті розглядається оригінальний метод побудови оцінки параметрів процесу радіоактивного забруднення, що використовує специфіку його траєкторій.
908485
  Глущенко О.А. Один метод розв"язку задачі оптимізації захисту грунтових вод від забруднення / О.А. Глущенко, І.А. Горіцина, В.С. Григорків // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто лінійну модель керування захистом грунтових вод від забруднень за допомогою насипних гребель. За критерій оптимальності вибрано мінімізацію вартості спорудження додаткових елементів греблі.
908486
  Андреев В.М. Один миг : рассказы / Андреев В.М. – Москва : Совецкая Россия, 1964. – 104 с. : портр. – (Короткие повести и рассказы)
908487
   Один мир для всех. – М., 1990. – 215с.
908488
  Гаман В. Один місяць сходить, а другий заходить : Роман / Віктор Гаман. – Київ : Логос, 2001. – 581с. – ISBN 966-581-253-X
908489
  Мартьянов В.С. Один Модерн или "множество" ? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 41-53. – ISSN 0321-2017
908490
  Кекелидзе К.С. Один момент из истории политической мысли Грузии в литературе классического периода / К.С. Кекелидзе. – Тбилиси, 1942. – 49с.
908491
  Мосова С. Один мужчина, одна женщина // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
908492
  Высоцкий С. Один на всех / С. Высоцкий, Н. Бублий // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 13 (126). – С. 18-20. – ISSN 2075-7093
908493
  Скирюк Дмитрий Один на всех, и все на одного // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 104-107 : фото
908494
   Один на всех? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
908495
  Усик Світлана Один на вулиці: правила безпеки / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 36 : фото
908496
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – М, 1987. – 260с.
908497
  Михайлов В.Д. Один на дороге / В.Д. Михайлов. – Рига, 1988. – 270с.
908498
  Шитов В. Один на льдине (Воровской общак 2) : Роман.Собрание сочинений / В. Шитов. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – ISBN 5-237-04762-9
908499
  Василевський С. Один на майдані не воїн, або як рахують студентів -європрихильників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...Дмитро Табачник відвідав юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, де роз"яснив студентам, що за останні три роки для асоціації зроблено більше, ніж за 10 років до цього. "Як упевнений і Президент, і парламент - іншого шляху для України, ніж ...
908500
  Терещенко А. Один на мільйон... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 10


  Видатний тенор Анатолій Солов"яненко.
908501
  Гербер А.Е. Один на один / А.Е. Гербер. – М, 1969. – 95с.
908502
  Нагибин Ю. Один на один : повести и рассказы / Ю. Нагибин. – Москва : Госкомиздат СССР, 1980. – 96 с.
908503
  Смирнов С.В. Один на один / С.В. Смирнов. – Москва, 1981. – 80с.
908504
  Данильченко А.Б. Один на один / А.Б. Данильченко. – Волгоград, 1983. – 320с.
908505
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 155-174.
908506
  Пальчикова А. Один на один : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 155-174.
908507
  Зорин Виталий Один на один с единицами // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 100-107 : фото
908508
  Деменчук Г.С. Один на один с Енисеем / Г.С. Деменчук. – Красноярск, 1969. – 259с.
908509
  Несбит П. Один на один с природой. / П. Несбит. – М., 1965. – 182с.
908510
  Уэмура Н. Один на один с Севером / Н. Уэмура. – М, 1983. – 269 с.
908511
  Иоффе Ю.Я. Один на один с системой : [ Воспоминания и размышления бывшего вице-премьер-министра Украины ] / Юлий Иоффе. – Луганск : Лугань, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7707-7971-3
908512
  Попов Б.Ф. Один на один со зрителями / Б.Ф. Попов. – М., 1988. – 187с.
908513
  Нагибин Ю.М. Один на один: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин, 1980. – 96с.
908514
  Головко Т. Один на п"ять тисяч // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 січня (№ 7). – С. 11


  Розмова з генеральним директором Асоціації підприємств інформаційних технологій України, засновником ГО "Вікімедіа України" Юрієм Пероганичем щодо десятиліття опублікування першої статті на сайті україномовної "Вікіпедії".
908515
  Задубровский С.И. Один на скале / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 28с.
908516
  Гиталов А.В. Один на сто / А.В. Гиталов. – К., 1959. – 43с.
908517
  Кордан А. Один набій з набійниці : спомини вояка УПА з куреня "Залізняка" / Андрій Кордан "Козак"; Об"єднання українців "Закерзоння"; упоряд. М. Дубас. – Торонто; Львів, 2006. – 244с. – (Б-ка Закерзоння. Серія "Спогади" ; Т. 4). – ISBN 966-553-552-8
908518
  Мефодій Один народ, одна мова, одна церква : вибр. праці до 15-річчя Предстоятельства (2000-2015) / Мефодій (Кудряков), Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Укр. Автокеф. Православної Церкви ; [упоряд. та ред.: митрополит протиієрей Роман Будзинський ; відп. ред.: Марина Гладиревська]. – Київ : Фонд пам"яті Блаженнішого Митрополита Мефодія, 2015. – 310, [6] с., [16] арк. фот. : портр., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
908519
  Парыгина Н.Д. Один неверный шаг / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1965. – 232с.
908520
  Халберстэм Д. Один очень жаркий день. Роман / Д. Халберстэм. – М, 1970. – 191с.
908521
  Кочевих Олег Один пам"ятник, одна смерть, одна канонізація // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
908522
  Агаханянц О.Е. Один памирский год : записки геоботаника / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1987. – 189, [1] с., ил.
908523
  Галкин Л.А. Один парашют не раскрылся / Л.А. Галкин. – Харьков, 1966. – 239с.
908524
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / урклиу Бусуйок; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 160 с.
908525
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести / Аурклиу Бусуйок; пер. с молд. В.Бжезовского. – Москва : Художественная литература, 1980. – 304 с.
908526
  Бусуйок А. Один перед лицом любви : повести, новелла / Аурклиу Бусуйок; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1986. – 309 с.
908527
  Бусуйок А. Один перед любовью : повести, новелла / урклиу Бусуйок; авториз. пер. с молд. В.Бжезовского. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 319 с.
908528
  Терещенко В.М. Один підхід до розв"язання задач регіонального пошуку / В.М. Терещенко, А.А. Касьянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 265-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття присвячена розробці ефективного методу розв"язання задач регіонального пошуку для круга та інших форм регіонів. Ключові слова: регіон, регіональний пошук, множина точок. This article dedicated the elaboration effective method of solution ...
908529
  Леннокс У. Один плюс один... : роман / Уинифред Леннокс ; [пер. с англ. Е.К. Денякиной]. – Москва : Международный журнал "Панорама", 2000. – 182, [1] с. – Лит.-худож. прил. к междунар. журн. "Панорама". – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0995-7
908530
  Джонг Й.Д. Один погляд на словник-мінімум: чи є обовя"зковим обмеження кількості реєстрових слів у словнику іноземної мови для студентів-початківців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 48-54


  Проаналізовано питання щодо обмеження кількісного реєстру у словнику іноземної мови для студентів-початківців. Умотивовується необхідність словника-мінімума, ідея якого запропонована Л.В. Щербою. The author analyses the restriction of headwords" ...
908531
  Слокам Д. Один под парусами вокруг света / Д. Слокам. – Москва : Географгиз, 1960. – 192с.
908532
  Будинас Е.Д. Один практический шаг / Е.Д. Будинас. – М, 1983. – 192с.
908533
  Дьяченко В.А. Один приближенный метод решения плоских струйных задач дозвуковой газовой динамики : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Дьяченко В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
908534
  Пхакадзе Ш.С. Один пример интуитивно вычислимой всюду определенной функции и тезис Чёрча / Ш.С. Пхакадзе. – Тбилиси, 1984. – 69 с.
908535
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни / А. Згорж. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 207 с.
908536
  Згорж А. Один против судьбы : повесть о жизни Людвига ван Бетховена / А. Згорж. – Москва : Правда, 1987. – 493 с.
908537
  Опарин В.Г. Один против шести / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1961. – 52с.
908538
  Шпаков Ю.П. Один процент риска / Ю.П. Шпаков. – Кемерово, 1965. – 147с.
908539
  Москвитин В.А. Один процент сомнения / В.А. Москвитин. – Иркутск, 1972. – 81с.
908540
  Джимбиев А.М. Один прошедший день : стихи / Андрей Джимбиев; перевод. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 28 с.
908541
  Вайндинер А.И. Один прямой метод решения краевых задач и приложение к некоторым задачам теории упругости : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Вайндинер А.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 7л.
908542
   Один рабочий день пятилетки. – Симферополь, 1974. – 207с.
908543
  Боровський О. Один радикал переміг іншого // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 14


  Беньямін Нетаньягу виграв вибори, відірвавшись від свого суперника лише на третину відсотка.
908544
  Кнорре Ф.Ф. Один раз в месяц / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1960. – 23с.
908545
  Половка С.Г. Один раз у житті (лауреати премії імені В.І. Вернадського НАН України) : з історії науки // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 85-86. – ISSN 1726-5428
908546
  Коньяков В. Один раз увидеть. / В. Коньяков. – Новосибирск, 1983. – 207с.
908547
  Гурьян О.М. Один ре и два бу / О.М. Гурьян. – М., 1965. – 158с.
908548
  Маркевич О. Один рік із життя волинського губернатора першої половини XIX століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 34-46. – ISSN 0869-3595
908549
  Заруба В. Один рік із життя Михайла Слабченка // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 0372-6436


  Професор Одеського ін-ту народної освіти (УНО) - 1882-1952
908550
  Сидоренко Д. Один рік після... Світ. Штрафи. GDPR // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 10-11
908551
  Пацера М. Один розум добре, а ціла академія краще. Як науковці допомагають Києву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4-5 січня (№ 1). – С. 13
908552
  Лебедев Н.К. Один серед дикунів. / Н.К. Лебедев. – Харків, 1935. – 47с.
908553
  Юнг Карл Густав Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе / Юнг Карл Густав. – Москва : Наука, 1993. – 192с.
908554
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язання зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 256-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розглядається один підхід розділення системи рівнянь зв"язаної квазістатичної задачі термопружності у кусково-однорідному тілі відносно ентропії та переміщень для застосування методу граничних елементів (МГЕ) до її розв"язання.
908555
  Лавренюк В.І. Один спосіб розв"язування зв"язаної квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла / В.І. Лавренюк, В.М. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2002. – Т. 19/20 : Комп"ютерні науки. – С. 76-78. – ISBN 966-518-015-0
908556
  Реняк М. Один среди чужих : повести / Мариан Реняк ; пер. с пол. В.А. Светлова, А.П. Пономарева. – Москва : Воениздат, 1983. – 430 с.
908557
  Реняк М. Один среди чужих : Повести / М. Реняк. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 430с.
908558
  Привалова С. Один суцільний інтернет або про те, що не треба носити за плечима - воно вміщується в маленькій кишені // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Викладачка Інституту журналістики розповідає про інтернет, який замінив студентам бібліотеки.
908559
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повесть / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 88 с.
908560
  Гецадзе А.И. Один только шаг : повести / А.И. Гецадзе; пер. с груз. К.Коринтэли. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 170 с.
908561
   Один час моей карьеры. – Л., 1928. – 236с.
908562
  Пріцак О. Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку 2-го десятиліття XVII століття? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 301-322. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
908563
  Гончаров М.А. Один шаг / М.А. Гончаров. – Кишинев, 1983. – 245с.
908564
  Иоффе Г. Один шаг истории: Михаил Александрович не стал Михаилом ІІ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0028-1263


  Падение монархии в России связано с именем Николая ІІ, вернее - с его отречением от престола 2 марта 1917 года в Пскове в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Но Михаил 3 марта отрекся от престола.
908565
  Гаррисон Г. Один шаг от земли. Номер первый : Рассказы / Гарри Гаррисон; Пер. с англ. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480с. – (Стальная крыса). – ISBN 5-04-008128-6
908566
  Метельский Г.В. Один шаг. / Г.В. Метельский. – Вильнюс, 1964. – 412с.
908567
  Сердюк А.М. Один шанс из одного / А.М. Сердюк, С.А. Кичигин. – К., 1991. – 253с.
908568
  Мельтюхов М.И. Один эпизод из истории взаимного передвижения германских и советских войск в период польского похода 1939 года // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-46. – ISSN 0132-1366
908569
  Риверо Х.Х. Один эффективный метод построения решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений в виде рядов Тейлора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Риверо Х. Х. А.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 12л.
908570
  Баннай Т. Один японец в Белоруссии в 1928 г. / Токуаки Баннай // Hitotsubashi journal of arts and sciences / Hitotsubashi university. – Tokyo, 2013. – Vol. 54, N 1. – C. 19-30. – ISSN 0073-2788
908571
  Голявкин В.В. Один, два, три... / В.В. Голявкин. – Л., 1978. – 168с.
908572
  Шевченко М.В. Один, прощальний поклик журавля / М.В. Шевченко. – К, 1988. – 169с.
908573
  Гільгулін М. Одинадцята Всеросійська конференція РКП(б) / Гільгулін М. – Київ, 1951. – 64 с.
908574
   Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-21 травня 2010 р. : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [ орг. ком-т: Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 222 с.
908575
  Глюксман Андре Одинадцята заповідь / Глюксман Андре. – Київ, 1994. – 288с. – (Сер."Дух і літера"). – ISBN 5-87534-092-4
908576
  Цехмейструк М. Одинадцята заповідь Світлани Антонишин // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
908577
  Дорогунов С.І. Одинадцята п"ятирічка-втілення економічної політики КПРС / С.І. Дорогунов. – К., 1982. – 124с.
908578
  Яблочкіна І.Ю. Одинадцяте засідання відділу Східна Європа, Північна та Середня Азія групи експертів ООН з географічних назв // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 50-52 : фото
908579
  КП(б)У Одинадцятий з"їзд КП(б)У 5-15 червня 1930 року : резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 137 с. – Мініатюрне видання
908580
  Федорченко В. Одинадцятий з"їзд КП(б)У. / В. Федорченко. – К., 1959. – 196с.
908581
  Тихомирнов Г. Одинадцятий з"їзд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – К. : Держполітвидав, 1956. – 64с.
908582
   Одинадцятий уряд України // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 6. – С.45-51
908583
   Одинадцятий філологічний семінар
908584
   Одинадцять союзних радянських соціалістичних республік. – К., 1938. – 119с.
908585
  Шехтер М. Одинадцять столиць / М. Шехтер. – Київ : ЦК ЛКСМУ "Молодий Більшовик", 1939. – 324с.
908586
  Свято Р. Одинадцять фрагментів із кінобіографії Богдана Ступки // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 1 (105). – С. 41-42. – ISSN 1562-3238
908587
  Харвуд Рональд Одинаковые тени. / Харвуд Рональд. – М., 1981. – 132с.
908588
  Акимов В.И. Одинец : повести / В. Акимов ; [худож. В. Кадочников]. – Пермь : Книжное издательство, 1980. – 301 с. : ил.
908589
  Біанкі В. Одинець. / В. Біанкі. – Х.-К., 1929. – 85с.
908590
  Андрейчук Н.І. Одиниці дискурсу у різних програмах мовознавчих досліджень // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 7-12. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
908591
   Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 490с. – До 60-річчя з дня народження доктора філолог. наук, професора В.Д. Каліущенка. – ISBN 978-966-374-165-9
908592
   Одиниці фізичних величин CI : Довідник. – Харків : Прапор, 2000. – 48с. – ISBN 5-7766-0778-7
908593
  Олійник М.Я. Одиниця виміру / М.Я. Олійник. – Київ, 1987. – 300 с.
908594
  Вассиян Ю. Одиниця і суспільність (Суспільно-філософічні нариси) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 59-65. – ISBN 978-966-668-480-9
908595
  Вассиян Ю. Одиниця й суспільність : (суспільно-філософічні нариси) / Юліян Вассиян. – Торонто : Золоті ворота, 1957. – 90, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
908596
  Лібанов М.О. Одиниця пенсійного внеску як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 4-9.
908597
  Журавльов В.М. Одиничнi сагайдаки матриць показникiв / В.М. Журавльов, О.В. Зеленський, В.М. Дармосюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботi дослiджуються одиничнi сагайдаки матриць показникiв We study unit quivers of exponent matrices
908598
   Одиннадцатая. – М., 1981. – 271с.
908599
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Москва, 1951. – 68 с.
908600
  Гильгулин М. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М. – Москва, 1952. – 68 с.
908601
  Гильгулин М.Д. Одиннадцатая Всероссийская конференция РКП(б) / Гильгулин М.Д. – Минск, 1956. – 52 с.
908602
   Одиннадцатая всесоюзная конференция по вопросам испарения, горения и газовой динамики дисперсных систем. – Одесса, 1972. – 76с.
908603
  Мештерхази Л. Одиннадцатая заповедь / Л. Мештерхази. – М, 1962. – 104с.
908604
  Октавиан Т. Одиннадцатая заповедь / Т. Октавиан. – Бухарест, 1983. – 48с.
908605
   Одиннадцатая и двенадцатая научно-техническая конференция. 1956-1957 гг.. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1958. – 320с.
908606
   Одиннадцатая итоговая научная конференция. – Новосибирск, 1970. – 108с.
908607
   Одиннадцатая математическая школа. – К., 1976. – 211с.
908608
   Одиннадцатая научная сессия ЛО ИВ АН (Краткие сообщения). – М., 1976. – 89с.
908609
  Смирницкий Е.К. Одиннадцатая пятилетка / Е.К. Смирницкий. – Москва, 1982. – 271с.
908610
   Одиннадцатая пятилетка: рубежи медицинской науки. – Москва, 1984. – 64с.
908611
   Одиннадцатая сессия Верховного Совета СССР, 24-27 апреля 1945 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1945. – 304 с.
908612
  Бергер Л.Г. Одиннадцатая симфония Д.Д. Шостаковича "1905 год" : пояснение / Л.Г. Бергер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 40 с.
908613
  Пилтакян А.М. Одиннадцатиламповый телевизор / А.М. Пилтакян. – Москва, 1956. – 32 с.
908614
   Одиннадцатое Рижское совещание по магнитной гидродинамике : Программа. – Саласпилс : [Б. в.], 1984. – 29 с.
908615
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Москва, 1967. – 232с.
908616
  Кузьмичев А.П. Одиннадцатый класс / А.П. Кузьмичев. – Тула, 1973. – 263с.
908617
  Тихомирнов Г. Одиннадцатый с"езд РКП/б/ / Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1955. – 68с.
908618
  Тихомирнов В.Г. Одиннадцатый съезд РКП/б/ / В.Г. Тихомирнов. – М. : Госполитиздат, 1951. – 96с.
908619
  Елисеев Л.П. Одиннадцать / Л.П. Елисеев, 1951. – 64с.
908620
  Добряков В.А. Одиннадцать бестолковых / В.А. Добряков. – Воронеж, 1966. – 167с.
908621
  Коэльо П. Одиннадцать минут / Пауло Коэльо. – Москва : Аст ; Астрель, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-17-050858-7
908622
  Михайлова Л. Одиннадцать писем / Л. Михайлова. – София, 1976. – 152с.
908623
  Куляшов П.Ф. Одиннадцать своих: док. повесть о М. Д. Некрасовой / П.Ф. Куляшов. – М..., 1981. – 88с.
908624
  Аверченко А.Т. Одиннадцать слонов : рассказі / Аркадий Аверченко. – Москва : Современник, 1989. – 125, [2] с.
908625
  Кардашова А.А. Одиннадцать случаев / А.А. Кардашова. – Москва, 1968. – 144с.
908626
  Ромм М. Одиннадцать строк М.Ю.Лермонтова // Нева : Литературный журнал. – Санкт-Петербург, 2002. – № 11. – С.240-245. – ISSN 0130741-Х


  Об афтографе лермонтовского стихотворения "Вечерняя молитва"
908627
  Верхолетова Л.Н. Одиннадцать уроков по обучению работе с электронной таблицей Lotus1-2-3 / Л.Н. Верхолетова, Т.Н. Самыгина. – Москва, 1991. – 69с.
908628
  Федотов Г.Н. Одиннадцать. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 142с.
908629
  Портников Віталій Одинока Евіта // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 42. – С. 19


  Крістіна Фернандес де Кіршнер - президент Аргентини
908630
  Рудяченко А. Одинокая георгина // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 13 (275), 14 июля 2015. – С. 36-41. – ISSN 1811-8984


  Українська художниця Катерина Білокур.
908631
  Аширов А. Одинокая мята : роман / Ахметжан Аширов ; перевод с уйгур. Д. Башкирова. – Алма-Ата : Жалын, 1989. – 207, [1] с.
908632
  Петросян В. Одинокая орешина : сборник / Вардгес Петросян ; пер. с арм. – Москва : Известия, 1984. – 639 с.
908633
  Клушанцев П.В. Одиноки ли мы во Вселенной? / П.В. Клушанцев. – Ленинград : Детская литература, 1981. – 190 с.
908634
  Иванов С.И. Одинокие дети. / С.И. Иванов. – М, 1991. – 318с.
908635
  Колесников В.С. Одинокие птицы. / В.С. Колесников. – Ставрополь, 1978. – 246с.
908636
  Скалбе А. Одинокие слова : стихи / Керлис Скалбе ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 127 с.
908637
  Нечаев Сергей Одинокие стражи мирового порядка : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 72-80 : Фото
908638
  Кива И.Я. Одинокие шаги : Стихотворения / Ия Кива. – Донецк : Национальний Союз писателей Украины, 2004. – 80 с. – ISBN 966-107-17-1
908639
  Силлитоу А. Одинокий бегун / А. Силлитоу. – Москва, 1963. – 173с.
908640
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 18, 19


  Спогади про українського письменника Олеся Ульяненка і доцента кафедри етнографії Інституту філологіі КНУТШ імені Тараса Шевченка Леоніда Терентійовича Шурка
908641
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 18, 19
908642
  Сопронюк О. Одинокий вирій: Ульян // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 18
908643
  Поп И. Одинокий волк / И. Поп. – Бухарест, 1980. – 47с.
908644
  Исаев Сергей Одинокий волк : Персона // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 42-49 : Фото
908645
  Керашев Т.М. Одинокий всадник : роман / Тембот Керашев; пер. с адыг. авт. – Майкоп : Краснодар. кн. изд-во, 1977. – 294 с.
908646
  Караманулы К. Одинокий всадник : повесть / К. Караманулы; пер. с каз. – Москва : Детская литература, 1990. – 157 с.
908647
  Чон Чхоль Одинокий журавль : из корейск. поэзии XVI в. / Чон Чхоль ; Пер. А. Жовтиса ; [подгот. текста, вступ. статья (с . 5-26) и примеч. Л. Концевича ; подстр. пер. с корейс. И. Ицкович и Л. Концевича ; худож. В. Сурикова]. – Москва : Художественная литература, 1975. – 182 с. : ил. ; 12,5х10 см. – Миниатюрное издание
908648
  Ульяшов П.С. Одинокий искатель: О.Э. Мандельштам / П.С. Ульяшов. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
908649
  Журавлев Одинокий кедр / Журавлев, -Печорский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 143 с.
908650
  Белянинов А.С. Одинокий колодец / А.С. Белянинов. – Алма-Ата, 1971. – 134с.
908651
  Су Одинокий лебедь. Повесть. Новеллы. / Су, Мань-Шу. – М., 1971. – 128с.
908652
  Горбатюк В. Одинокий лелека поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 5/6 (799/800). – С. 112-114. – ISSN 0868-4790
908653
  Закржевский А. Одинокий мыслитель / А. Закржевский. – Киев : Христианская мыль, 1916. – 35 с.
908654
  Москвин Н.Я. Одинокий поиск / Н.Я. Москвин. – Москва, 1973. – 335с.
908655
  Гулбис Х. Одинокий пылающий клен : драма в 5-ти новеллах / Х. Гулбис. – Москва : Искусство, 1969. – 47 с.
908656
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С.123-155
908657
  Чухрай П. Одинокий рассказчик : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С.144-174
908658
  Уварова Л.З. Одинокий с собакой снимет комнату / Л.З. Уварова. – Москва, 1990. – 46с.
908659
  Игумнов Д. Одинокий селезень : проза: притча // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 9 (668). – С. 30-37. – ISSN 0132-2036
908660
  Чистых Борислав Одинокий скиталец : Зоосфера // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 58-68 : Іл.
908661
  Григорьева Т.П. Одинокий странник : О японском писателе Куникида Доппо / Т.П. Григорьева. – Москва, 1967. – 254 с.
908662
  Дажина В.Д. Одинокий странник в заколдованном лесу = Священная роща в Бомарцо // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 4 (26). – С. 120-137
908663
  Дозорцев В.Л. Одинокий стрелок по бегущей мишени / В.Л. Дозорцев. – Рига, 1986. – 285с.
908664
  Левківський П.Т. Одинокий шукач правди / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)


  Мигель Сервет (1511-1553) - географ, лікар, фізіолог.
908665
  Ибрагимова З.М. Одиноким предоставляется общежитие / З.М. Ибрагимова. – Новосибирск, 1982. – 224с.
908666
  Романченко В.Т. Одинокое дерево / В.Т. Романченко. – М., 1985. – 75с.
908667
  Данилова С.С. Одинокое материнство в общественном мнении // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.138-141. – ISSN 0132-1625
908668
  Ремизов В. Одинокое путешествие на грани зимы : проза: повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 42-78. – ISSN 0130-7673
908669
  Самарин И. Одинокое, светлое, доброе утро // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 15-17. – ISSN 0235-7089


  Формирование современных географических названий Сахалинской области в 1946-1947 годах.
908670
  Сугак Д.Ю. Одиночества сад. / Д.Ю. Сугак. – М.-К., 1996. – 32с.
908671
  Кононова О.В. Одиночество-отчуждение: пути преодоления // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 96-98
908672
  Лозина-Лозинский А. Одиночество : Капри и неаполь. (Случайные записи шатуна по свету). – Петроград, 1916. – 346, 42 с.
908673
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – 4-е испр. изд. – Москва, 1937. – 260с.
908674
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1947. – 235с.
908675
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1948. – 263с.
908676
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1950. – 232с.
908677
  Ирасек А. Одиночество / А. Ирасек. – М, 1955. – 92с.
908678
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1957. – 320с.
908679
  Вирта Н.Е. Одиночество / Н.Е. Вирта. – Москва, 1962. – 391с.
908680
  Сахнин А Я Одиночество / А Я Сахнин. – М., 1971. – 144с.
908681
  Таган А. Одиночество : повести и рассказы / Атаджан Таган ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 476 с.
908682
  Леонов Б.А. Одиночество вдвоем / Б.А. Леонов. – М, 1991. – 79с.
908683
  Румер-Зараев Одиночество власти : История взлета и гибели Михаила Евдокимова // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 9. – С. 133-167. – ISSN 0012-6756
908684
  Криси Д. Одиночество инспектора Уэста / Д. Криси; Пер. с английского Розанова Д. – Москва : Республика, 1992. – 175с.
908685
  Кризи Дж. Одиночество инспектора Уэста / Дж. Кризи; Пер.с англ.В.Розанова. – Москва : Канон, 1997. – 383с. – ISBN 5-88378-215-1
908686
  Чехонин Б.И. Одиночество которое убивает / Б.И. Чехонин. – М, 1979. – 173с.
908687
  Березкина Н.В. Одиночество людей пожилого возраста как социальная проблема // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2012. – № 2 (64). – С. 102-104. – ISSN 1680-2721
908688
  Кедров К. Одиночество Махатмы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 6 (1214). – С. 24-28. – ISSN 0234-1670
908689
  Зборовець И.В. Одиночество Мирона Степняка : монография / ИпполитЗборовець. – Харьков : Форт, 2015. – 120, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 88-92


  У пр. № 1700234 напис: Дарунок Науковій бібліотеці ім. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка від автора. Підпис. 29.09.2015 р.
908690
  Васильев С.А. Одиночество на миру / С.А. Васильев. – Москва, 1969. – 104с.
908691
  Друцэ И. Одиночество пастыря : повести, рассказы / И. Друцэ. – Москва : Советский писатель, 1988. – 429 с.
908692
  Шелдон С. Одиночество перед лицом смерти / С. Шелдон. – Москва, 1992. – 154с.
908693
  Швалб Ю.М. Одиночество: социал.-психол. пробл. / Ю.М. Швалб, О.В. Данчева. – К., 1991. – 270с.
908694
  Фиалков Д. Одиночка // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 92-107. – ISSN 1819-6268


  Никколо Паганини: на пределе струны.
908695
  Черкашин Н.А. Одиночное плавание / Н.А. Черкашин. – М, 1985. – 384с.
908696
  Епанешников Владимир Дмитриевич Одиночное фотообразвоание отрицательно заряженных пионов на ядрах без вылета нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Епанешников Владимир Дмитриевич; Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
908697
  Латыпов Ю.Я. Одиночные диафрагматофорные кораллы Северной Азии : монография / Ю.Я. Латыпов; Отв. ред. Ивановский А.Б., АН СССР, Дальневосточный научный центр, Институт биологии моря. – Москва : Наука, 1982. – 113с.
908698
  Туболев В.Б. Одиночный полет : повести / Владимир Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1979. – 191 с. – (Мужество : всерос. б-ка)
908699
   Одинцов Владимир Григорьевич (1902-1957 гг.).Живопись. – М., 1987. – 30с.
908700
  Фейхтвангер Л. Одиссей и свиньи / Лион Фейхтвангер. – Харьков. – 36с.
908701
  Нестеров А. Одиссей и сирены: Американская поэзия в России второй половины ХХ века // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 252-267. – ISSN 1130-6545
908702
  Сумм Л. Одиссей многообразный // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.152-162. – ISSN 0130-7673


  Поэма Гомера "Одиссея". Ее образный мир, поэтика и стиль. Одиссей как герой своего времени. Влияние творчества Гомера на современную литературу и читателя сегодня
908703
  Звягинцев В.Д. Одиссей покидает Итаку / В.Д. Звягинцев. – Ставрополь, 1990. – 490с.
908704
   Одиссей.. – Нижний Новгород, 1992. – 335с.
908705
  Гомер Одиссея : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 1, ч. 1 : Текст. – 1891. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 1, ч. 2
908706
  Гомер Одиссея. Песнь 1, ч. 2 : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. // Одиссея : с введением, примечаниями и 17 рис. / Гомер. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1891. – Песнь 1, ч. 1 : Текст. – 94, ил. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
908707
  Гомер Одиссея : с введением, примечаниями, 12 рис. / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 2, ч. 1 : Текст. – 1891. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 2, ч. 2
908708
  Гомер Одиссея. Песнь 2, ч. 2 / Гомер ; объяснил С. Радецкий, преп. Лазаревского ин-та вост. яз. и Моск. 4-ой гимн. // Одиссея : с введением, примечаниями, 12 рис. / Гомер. – Санкт-Петербург : Царское село ; [В тип. В. Безобразова и комп.], 1891. – Песнь 2, ч. 1 : Текст. – 91 с., ил. : ил. в тексте. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
908709
  Гомер Одиссея : с примечаниями и 11 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 9, ч. 1 : Текст. – 1896. – 24 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 9, ч. 2
908710
  Гомер Одиссея. Песнь 9, ч. 2 : с примечаниями и 11 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн.
908711
  Гомер Одиссея : с примечаниями и 8 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова]. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
Песнь 4, ч. 1 : Текст. – 1898. – 16 с. – Текст на греч. яз. - Конволют. - Пер.: Одиссея, песнь 4, ч. 2
908712
  Гомер Одиссея. Песнь 4, ч. 2 : с примечаниями и 8 рис. / Гомер ; объяснил Н.А. Счастливцев, преп. Виленской 1-ой гимн. // Одиссея : с примечаниями и 8 рис. / Гомер. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. И.А. Литвинова], 1898. – Песнь 4, ч. 1 : Текст. – 48 с., ил. – (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна)
908713
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1935. – 296с.
908714
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1953. – 320с.
908715
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1958. – 423с.
908716
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1959. – 335 с.
908717
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1981. – 407с.
908718
  Гомер Одиссея / Гомер. – Киев, 1982. – 336с.
908719
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 350с.
908720
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Советская Россия, 1983. – 320с.
908721
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва, 1984. – 319с.
908722
  Гомер Одиссея / Гомер. – Москва : Правда, 1985. – 319с.
908723
  Гомер Одиссея / Гомер; Пер. с древнегреческого В. Жуковского. – Москва : Художественная литература, 1986. – 270 с. – (Классики и современники)
908724
  Гомер Одиссея / Гомер. – М., 1987. – 334с.
908725
  Гомер Одиссея / Гомер; Пер. В.А. Жуковского. – Москва : Художественная литература, 1987. – 349 с. – (Школьная библиотека)
908726
  Гомер Одиссея / Гомер. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2000. – 512с. – (Библиотека мировой литературы. : Мифы, легенды, сказки.). – ISBN 5-306-00060-6
908727
  Гомер Одиссея : Пер.с древнегреч.В.А.Жуковского / Гомер. – Санкт-Петербург : Светлячок. – ISBN 5-89735-022-1
Т.2. – 2001. – 510с.
908728
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч. В. Жуковского]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 314, [6] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063860-4
908729
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч. В.А. Жуковского ; коммент., словарь С. Ошеров]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 413, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02644-5
908730
  Гомер Одиссея / Гомер ; [пер. с древнегреч.В. Жуковского ; послесл. К.С. Забарило ; примеч. Б. Тена]. – Харьков : Фолио, 2011. – 393, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5327-5
908731
  Белов Е. Одиссея барона Унгерна // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.38-43. – ISSN 0321-5075
908732
  Гомер Одиссея в сокращении : преимущ. для курсорного чтения обработал Н.А. Счастливцев / Гомер. – Санкт-Петербург : Изд. ред. Ил. собр. греч. и рим. классиков ; [В тип. В. Безобразова и комп.]
Вып. 2 : Приключения Одиссея на Ифаке (Песни XIII, 187- XXIII, 1-309, с пропусками : с краткими примечаниями и указателем собственных имен и планом Одиссеева дома. – 1900. – [2], 126 с., 1 л. план. – Текст на греч. яз.
908733
  Маунд А. Одиссея Вика Симмонса / А. Маунд. – Москва, 1969. – 336 с.
908734
  Носик Б.М. Одиссея Вовки Смирнова / Б.М. Носик. – М, 1968. – 240с.
908735
  Афанасьев А.Л. Одиссея генерала Яхонтова / А.Л. Афанасьев, Ю.К. Баранов. – Москва, 1988. – 270с.
908736
  Дубровин Е.П. Одиссея Георгия Лукина / Е.П. Дубровин. – Воронеж, 1972. – 270с.
908737
  Гомер Одиссея Гомера : с 27 рис. флаксмана гравированными на дереве Ю.Э.Конденом / пер. В.А. Жуковского. – Москва : [Тип. Т. Рис]. – (Библиотека для детей и юношества / изд. Д.Ф. Самарина ; 2)
Ч. 1. – 1871. – 447 с.
908738
  Гомер Одиссея Гомера : с 27 рис. Флаксмана гравированными на дереве Ю.Э.Конденом / пер. В.А. Жуковского. – Москва : [Тип. Т. Рис]. – (Библиотека для детей и юношества / изд. Д.Ф. Самарина ; 2)
Ч. 2. – 1871. – 431 с.
908739
  Гомер Одиссея Гомера : с примечаниями / [предисл. Е. Шмид]. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Вып. 1 : Песни I-III. – 1878. – II, 93, 2 табл. – Тексты песен на греч. яз.
908740
  Гомер Одиссея Гомера / пер. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1894. – 355 с.


  На тит. л. надпись-автограф Серг. Маслов на с. 1 его же дарственная надпись
908741
  Гомер Одиссея Гомера / Гомер, перев. В.А. Жуковскаго. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1901. – 354, [1] с.
908742
  Гомер Одиссея Гомера / пер. В.А. Жуковского. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] В.С. Суворина, 1902. – VIII, 348 с.


  На тит. л. надпись-автограф Серг. Маслов на с. 1 его же дарственная надпись
908743
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – М, 1980. – 352с.
908744
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Свердловск, 1984. – 543с.
908745
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада
908746
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Калининград, 1988. – 318с.
908747
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада / Р. Сабатини. – Нижний Новгород, 1992. – 553с.
908748
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада : роман / Рафаэль Сабатини ; [пер. с англ. А. Горского]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 381, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-09290-7
908749
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Минск, 1990. – 588с.
908750
  Сабатини Р. Одиссея капитана Блада ; Хроника капитана Блада / Р. Сабатини. – Нижний Новгород, 1991. – 477с.
908751
  Свет Я.М. Одиссея поневоле. Необыкновенные приключения индейца Диего на островах моря-океана и в королевствах Кастильком и Арагонском / Я.М. Свет. – Москва, 1974. – 180с.
908752
  Григорьев А.А. Одиссея последнего романтика / А.А. Григорьев. – М., 1988. – 494с.
908753
  Георгиев Ю. Одиссея русского японца // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.18.


  [Судьба японца Хебэ-Киселева в России. ХІХ век.]
908754
  Медведев И. Одиссея Уолтера Рели // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 24-39. – ISSN 1812-867Х


  Уолтер Релі - англійський мореплавець, організатор піратських експедицій, державний діяч.
908755
  Медведев И. Одиссея Уоптера Рэли // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 20-33. – ISSN 1812-867Х
908756
   Одиссея: Древняя поэма о странствиях Одиссея имеет много общего с реальности // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 56-100. – ISSN 1029-5828


  Місця, що пов"язані з подорожами та пригодами Одиссея у поемі Гомера.
908757
  Мольнар Г. Одичавшие годы / Г. Мольнар. – М, 1968. – 256с.
908758
  Бианки В. Одичалые куры на севере Европейской России = Poules revenues a l"etat sauvage dans le nord de la Russie d"Europe // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
908759
  Косянчук О. Одична традиція в давньоукраїнській поезії середини XVII ст. (на матеріалі творів Я. Седовського та Г. Бутовича) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 277-283


  У статті проаналізовано жанрові особливості оди як композиційної компоненти панегіриків Я. Седовського та Г. Бутовича. Визначено особливості ренесансної та барокової поетики, ідейно-тематичний спектр досліджуваних творів.
908760
  Хмельнюк В.Я. Одізветься справами / В.Я. Хмельнюк. – К, 1987. – 69с.
908761
  Висоцький А. Одінічне у "Сазі про Херда та острів"ян" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 44-50
908762
  Висоцький А. Одінічне у "Сазі про Херда та острів"ян" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 60-68


  Творчість норвезької письменниці Сігрід Унсет
908763
  Принь М.О. Одінцова Софія Миколаївна (1876 – 1960): штрихи до біографії музейника, археолога та пам"яткоохоронця (київський період життя) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 157–167. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
908764
  Більченко Є. Одісей без Ітаки: антропологічний портрет сучасності у світлі діалогічної культурології // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 18-33. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "На методологічній основі взаємодії філософії діалогу та культурології здійснюється спроба аналізу сучасної людини як суб"єкта із втраченим почуттям часу та історії (темпоральності) в образі "Великого повернення". Наслідком кризи історичної ...
908765
  Коломієць О.Ф. Одісея в сім днів : повість / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1974. – 78 с.
908766
  Пащенко В. Одісея митрополита Феодосія // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 108-116. – ISBN 966-7576-12-4
908767
  Донець Г. Одісея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 26 лютого (№ 4). – С. 14-15
908768
  Донець Г. Одісея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 29 січня (№ 2). – С. 14-15
908769
  Василенко Микита Одіссей і лучниця : роман-феєрія / Василенко Микита, Василенко Тарас; Закінчення. Поч. у № 5-6, 2009 // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 24-87. – ISSN 0131-2561
908770
  Сергієнко К.С. Одіссей, та не сей / К.С. Сергієнко. – Одеса, 1986. – 71с.
908771
  Гомер Одіссея / Гомер. – К., 1963. – 467с.
908772
  Гомер Одіссея / Гомер. – Київ : Дніпро, 1968. – 462с.
908773
  Гомер Одіссея / Гомер; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України; Пер. із старогрецької, примітки, Б.Тена; Передмова К.С.Забарила. – Харків : Фоліо, 2002. – 574с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1764-6
908774
  Гомер Одіссея / Гомер; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; Переклад з старогрецької Б.Тена. – Харків : Фоліо, 2004. – 574с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1764-6
908775
  Гомер Одіссея / Гомер ; пер. із старогрец. Бориса Тена ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 573, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4691-8
908776
  Положій Є.В. Одіссея / Євген Положій. – Харків : Фоліо, 2012. – 793, [3] с. – Зміст: Дядечко на ім"я Бог ; Потяг ; Мері та її Аеропорт ; Оповідання ; Людям та тваринам. – ISBN 978-966-03-6126-3
908777
  Гомер Одіссея : уривки з поеми / Гомер ; пер. з давньогрец. О.О. Потебні ; [вступ О.В. Сучалкіна ; післям. Ф.Й. Луцької]. – Харків : Майдан, 2018. – 59, [1] с. – Пер. за вид.: Отрывки из перевода "Одиссеи". Из записок по теории словесности / А.А. Потебни. Харьков, 1905 г. Приложения: с. 538-583. – Бібліогр.: с. 59
908778
  Тихолоз Н. Одіссея Анни Франко-Ключко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 352-380. – ISSN 2078-6077
908779
  Кириченко Б. Одіссея Бабілюка / Борис Кириченко. – Київ, 2004. – 64с. – ISBN 966-301-027-4
908780
  Григорчук М. Одіссея втікачки із Сибіру. До 70-річчя депортації українців із Західної України // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 101-116. – ISSN 0208-0710
908781
  Чорногуз О. Одіссея з аолом-77, або ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 23-49. – ISSN 0130-1608
908782
  Чорногуз О. Одіссея з Аолом-77, або ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 11-37. – ISSN 0130-1608
908783
  Чорногуз О. Одіссея з Аолом-77, або Ремезове болото : роман-фантасмагорія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 9/10. – С. 24-84. – ISSN 0130-1608
908784
  Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада / Р. Сабатіні. – Х, 1992. – 481с.
908785
  Іванченко Н. Одіссея Михайлівських фресок // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-5.
908786
  Кримчук Г.П. Одіссея нічийного хорта. / Г.П. Кримчук. – К., 1983. – 240с.
908787
  Ройченко А.А. Одіссея Овідія : історичний роман / Анатолій Ройченко. – Одеса : Маяк, 2008. – 420 с. : іл. – ISBN 978-966-587-162-0
908788
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 15 січня (№ 1). – С. 1,14-15
908789
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 14-15
908790
  Донець Г. Одіссея Павла Тичини // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 березня (№ 5). – С. 14-15
908791
  Немирович І.О. Одіссея Роберта Кедюха / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1987. – 501 с.
908792
  Ковалів Ю. Одіссея української літературної еміграції міжвоєнного двадцятиліття (фрагменти з "Історії української літератури: кінець XIX - поч. XXI ст." у 10-ти т.) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 171-187. – ISSN 0320-8370
908793
  Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.5-11. – ISBN 966-654-025-8


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
908794
  Бордюжа Н. ОДКБ - эффективный инструмент противодействия современным вызовам и угрозам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 1/2. – С. 43-49. – ISSN 0130-9625
908795
  Бордюжа Н. ОДКБ: 10 лет противодействия угрозам и вызовам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 32-43. – ISSN 0130-9625
908796
  Полтораков Олексій ОДКБ: євразійська безпекова альтернатива // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 48-49
908797
  Полтораков О. ОДКБ: у пошуках євразійської безпеки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-25
908798
  Файзуллаев Д.А. ОДКБ: формирование системы коллективной безопасности // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
908799
  Угляренко П.В. Одкрий мені дорогу : роман та оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1964. – 448 с.
908800
  Черкашенко І.М. Одкрий свою душу : повість / Іван Черкашенко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 295 с.
908801
  Лепех Степан Одкровення : Поезії / Степан Лепех. – Львів : Покрова, 2003. – 192с. – ISBN 966-659-029-7
908802
  Казанський Д. Одкровення "русской вєсни" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Чому Росія у 2014-му не вдалося підняти повстання на Південному Сході України.
908803
   Одкровення в кафе "Пегас" : письменники про себе, анекдоти, кулінарні рецепти : [збірник] / [передм., упоряд. М.Ф. Слабошпицький ; ред. В.Ф. Гужва ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 425, [1] с. : іл., портр. – Світлій пам"яті Володимира Кисельова. – ISBN 978-966-2151-42-8


  В змісті автори: Слабошпицький М., Андрусяк І., Базилевський В., Баран Є., Баранов В., Берсенєв В., Богуславський Л., Бондар В., Бондаренко С., Брюховецький В., Буряк Ю.; Винник Т.; Віценя Л.; Вольвач П.; Вороніна Л.; Гальченко С.; Гаран О., ...
908804
  Тарасюк Г. Одкровення еммігрантки // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 163-166. – ISSN 0130-1608


  Про першу книжку колишньої чернівецької журналістки, а нині жительки Нью-Йорка Лілі Костюк-Друкман
908805
  Неживий О. Одкровення епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 вересня - 6 вересня (№ 37). – С. 13


  Листи видатного краєзнавця, літературознавця, письменника, громадського діяча П. Ротача адресовані батькові й синові: лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка Феодосієві Роговому та письменникові, літературознавцеві Юрієві Роговому.
908806
  Шестакова О. Одкровення і загадки Марії Оксентіївни // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-9.


  Народний художник України Марія Примаченко
908807
  Гриценко Віктор Одкровення предтечі, ачи Сповідь пророка? // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-13. – ISSN 0130-5263


  Фантастика й реальність у поемах Володимира Сосюри "Ваал", "Каїн" та "Христос2
908808
  Передерко М. Одкровення третього тисячоліття / Марія Передерко. – 2-е вид. – Київ : Схід-Захід. – (Бібліотека Української Академії Езотеричних Наук. Езотеричний науковий трактат). – ISBN 978966-2134-00-04
Кн. 1 : Різдво Синьої і Жовтої Землі. – 2010. – 64 с.
908809
  ГабышевЛ.А Одлян или Воздух свободы / ГабышевЛ.А. – М., 1990. – 413с.
908810
  Кондаков А.А. Одна- но пламенная страсть / А.А. Кондаков. – Москва, 1968. – 239 с.
908811
  Баркова О.М. Одна-единственная / О.М. Баркова. – М., 1962. – 538с.
908812
  Лупій О.В. Одна-єдина : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1984. – 128 с.
908813
  Арист Л.М. Одна - но пламенная страсть : об изобразит. творчестве / Л.М. Арист. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 253 с. – Библиогр.: с. 253-254
908814
  Алешин С.И. Одна : драма в 4-х д., 8-ми карт. / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1957. – 95 с. : ил.
908815
  Зіновчук М.М. Одна в людині любов / М.М. Зіновчук. – К, 1988. – 317с.
908816
  Дворецкий Л. Одна в поле - воин / Лев Дворецкий. – Москва : Вагриус, 1998. – 464с. – (Честь и сила). – ISBN 5-7027-0503-3
908817
  Маркузе Г. Одна важлива думка. Уривок з книги "Одновимірна людина" = Розділ 5. Негативне мислення: Переможена логіка протесту : публіцистика // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 143-158


  Розділ 5. Негативне мислення: Переможена логіка протесту. Інформація про Маркузе Герберта (1898-1979), німецького і америк. філософа-антиглобаліста, соціолога, психолога.
908818
  Орлов Денис Одна видимость : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 74 : Іл.
908819
  Сасина Марина Одна война : сценарій // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 115-141
908820
  Виленкин Александр Одна вселенная или множество // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 26-31
908821
  Мацак І.К. Одна гранична теорема для сум незалежних випадкових елементів у банаховому просторі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 131-141. – ISSN 0868-6904


  Вивчаються умови збіжності максимуму норм сум незалежних однаково розподілених випадкових елементів у банахових просторах. Наводяться приклади застосувань до аналізу статистик тину [omega]-2. Conditions for the convergence of the maximum of the norms ...
908822
  Пешек Я. Одна державна мова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 19 (339). – С. 35. – ISSN 1996-1561


  Коли із Кремля прозвучала фраза "хто говорить російською, той росіянин, а де живуть росіяни, там Росія", здалося, що Гітлер і Милошевич устали з мертвих.
908823
  Кириленко І. Одна доба. / І. Кириленко. – Дніпропетровськ, 1929. – 139с.
908824
  Дворкин И.Л. Одна долгая ночь / И.Л. Дворкин. – Ленинград, 1970. – 263с.
908825
  Голуб Н.А. Одна дорога на двоих / Н.А. Голуб. – Москва, 1989. – 349,1с.
908826
  Кнорре Ф.Ф. Одна жизнь / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1974. – 748с.
908827
  Цыбин В.Д. Одна жизнь / В.Д. Цыбин. – М., 1988. – 368 с.
908828
  Балабаев Г.В. Одна жизнь у каждого / Г.В. Балабаев. – Саранск, 1973. – 224с.
908829
  Завада В. Одна жизнь. / В. Завада. – М, 1967. – 118с.
908830
  Е Шэн-тао Одна жинзнь / Шэн-тао Е. – М., 1960. – 223с.
908831
  Нікішенко Ю.І. Одна з актуальних проблем сучасної вітчизняної етнології. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: Брюховецький В.С., Моренець В.П., Панченко В.Є. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 34 : Культурологія. – С. 63-66
908832
  Слабошпицький М Одна з важливих складових // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 1, 3


  Міжнародному благодійному фонду "Ліги українських меценатів" виповнюється 20 років.
908833
  Губерський Л.В. Одна з головних функцій сучасної освіти - плекання людини // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 7-14. – ISSN 1682-2366
908834
  Ребрик В. Одна з найперших українських поетес // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 132-136. – ISSN 0130-1608


  Про Катерину Федорівну Соколовську та її першу збірку "Зірка"
908835
  Прохорова Л.М. Одна з найруйнівніших хвороб ХХІ століття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-4
908836
  Брамський К. Одна з найстарших // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.50


  Українська газета "Київелектротрансу" - "Київський електотранспорт"
908837
  Костура Д. Одна з незламних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 13


  Про Марію Вітюк - зв"язкову УПА, учасницю Норильського повстання.
908838
  Гончаренко Е. Одна з перлинок Джойсової творчості // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 286-289. – ISSN 0320-8370
908839
  Гунчик І. Одна з перших польськомовних публікацій українських фольклорних молитов доби романтичної фольклористики // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С.14-19. – ISSN 2225-5095
908840
  Романюк Н. Одна з перших приватних друкарень у Єлисаветграді: тематико-типологічний та організаційний аспекти // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 247-254


  У статті досліджено історію друкарні Гольденбергів у Єлисаветграді, яка діяла з кінця ХІХ до початку ХХ століття. Вона була найпотужнішою видавничою організацією того періоду. The history of Goldenberg’s printing house is researched in this article. ...
908841
   Одна за багатьох. – Х., 1930. – 24с.
908842
  Даугавет В.А. Одна задача аппроксимации функций двух переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Даугавет В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1972. – 8л. – Бібліогр.:с.8
908843
  Ляшенко І.М. Одна задача оптимального керування кінетичною системою Моно-Ієрусалимського / І.М. Ляшенко, Н.М. Селіна // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 269-277. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для нелінійної системи кінетичних рівнянь неперервного культивування розглянута модель оптимального керування, що враховує швидкість протоку, швидкість надходження контрагенту для нейтралізації метаболітів та швидкість надходження в культиватор ...
908844
  Левичев Ю.Е. Одна задача синтеза оптимальных управлений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левичев Ю. Е.; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 11л.
908845
  Шищенко П.Г. Одна Земля - багато світів : 30-й Міжнародний географічний конгрес // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 1561-4980
908846
  Васильева Л.Н. Одна земля - одна любовь : Стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Современник, 1973. – 207с.
908847
  Чепуров А.Н. Одна земля / А.Н. Чепуров. – М, 1970. – 112с.
908848
  Кудряченко А. Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 16-25
908849
  Серебрякова Г.И. Одна из вас. / Г.И. Серебрякова. – М, 1959. – 188с.
908850
  Серебрякова Г.И. Одна из вас. / Г.И. Серебрякова. – М, 1963. – 464с.
908851
  Гловели Г. Одна из возможных историй экономической мысли в России : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 140-154. – Бібліогр.: с. 140, 142-154. – ISSN 0042-8736
908852
  Гловели Г. Одна из возможных историй экономической мысли в России : (о книге Й. Цвайнерта "История экономической мысли в России") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 140-154. – ISSN 0042-8736
908853
  Хрущов Одна из воспетых А.С. Пушкиным / Хрущов, // Харьковский университетский сборник в память А.С. Пушкина (1799-1899) : [с прил. описания бумаг Каверина] / Харьковский, ун-т. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900
908854
  Хрущов И.П. Одна из воспетых Пушкиным : Общедоступное чтение : Писано к открытию памятника великому поэту в Москве / А. Филоно. – Харьков : Типо-лит. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1900. – 8 с.
908855
   Одна из домашних библиотек конца XVIII столетия. – Санкт-Петербург : Тип. Министерства внутренних дел, 1884. – 15 с.
908856
  Лункевич В.В. Одна из мировых загадок : Жизнь и клетка : курс общедоступных лекций, читанных в Русском народном университете в Париже : с 150-ю рис. в тексте / В.В. Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Яковенко ; [Тип. А.Э. Коллинс (Бывш. Ю.Н. Эрлих)], 1914. – V, [3], 255 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (28 назв.)
908857
  Зорич А.А. Одна из многих / А.А. Зорич. – Москва-Л., 1936. – 232с.
908858
  Енгибаров Ф. Одна из многих / Ф. Енгибаров. – Нальчик, 1961. – 20с.
908859
  Амлинский В.И. Одна из ночей директора : повести и роман ; рассказы / Владимир Амлинский ; [предисл. Е. Богата ; худож. В. Медведев]. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 408 с., [1] л. портр. : ил.
908860
  Белый А. Одна из обителей царства теней / А. Белый. – Л., 1924. – 75с.
908861
  Золин П.М. Одна из самых древнейших "карт" земель России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-20. – ISSN 0016-7207
908862
  Ромэн Ж. Одна из смертей / Ж. Ромэн. – Птгр, 1923. – 103с.
908863
  Шарапов И.П. Одна из тайн КГБ / И.П. Шарапов. – М., 1990. – 116с.
908864
  Максимов А.Н., Фортунатов С.Ф. Одна или две палаты? / А.Н. Максимов и С.Ф. Фортунатов. – Москва : Изд. Е.В. Кожевникова и Е.А. Коломийцева ; Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1906. – 20 с. – (Библиотека "Свободная Россия" / Под общ. ред. С.П. Мельгунова и П.М. Шестакова ; № 7)


  Фортунатов, Степан Федорович, 1850-1918; Мельгунов, Сергей Петрович, 1879-1956 Шестаков, Петр Михайлович, 1862-1914
908865
  Яковенко Н. Одна Кліо, дві історії // Критика. – Київ, 2002. – Грудень, (число 12). – C. 12-14
908866
   Одна корона на трьох // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-71. – ISSN 0130-5212
908867
  Войнич А. Одна ласточка весны не делает... / А. Войнич, Э. Херцег; Предисл. Г.Г. Громовой; Послесл. А.Н. Стрижева. – Москва : Мир, 1985. – 228 с. – (В мире науки и техники)
908868
  Стрелкова И.И. Одна лошадиная сила / И.И. Стрелкова. – М., 1984. – 383с.
908869
  Стрелкова И. Одна лошадиная сила // Чердак Вселенной / С.И. Павлов. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 219-315. – (Роман-газета для юношества ; 10). – ISBN 5-280-02212-8
908870
  Марысаев Е.К. Одна луна пути / Е.К. Марысаев. – Новосибирск, 1965. – 135с.
908871
  Корж Р.В. Одна любов – наука. Світлої пам"яті В.А. Бортишевського // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. В.П. Кухарь. – Киев, 2017. – № 26. – C. 100-101. – ISSN 2412-4176


  В. А. Бортишевський — учений-хімік, діяльність якого спрямована на фундаментальні дослідження каталізаторів кислотно-основної природи для нафтохімічних процесів: алкілування, ізомеризації, гідратації, крекінгу та гідрокрекінгу.
908872
  Орлов С.С. Одна любовь / С.С. Орлов. – Л., 1961. – 84с.
908873
  Литвинов В.М. Одна любовь / В.М. Литвинов. – Якутск, 1967. – 144с.
908874
  Кутузов Е.В. Одна любовь / Е.В. Кутузов. – Л., 1971. – 376с.
908875
  Сурначев М. Одна любовь : стихи / Микола Сурначев ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 47 с.
908876
  Поликутин Е.А. Одна любовь / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1972. – 47с.
908877
  Кашук Ю.И. Одна любовь / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1973. – 101с.
908878
  Сбитнев Ю.Н. Одна любовь / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1983. – 284с.
908879
  Савельев И.К. Одна любовь / И.К. Савельев. – М., 1985. – 168с.
908880
  Лисянский М.С. Одна мелодия / М.С. Лисянский. – М, 1992. – 25с.
908881
  Шур Я.И. Одна минута / Я.И. Шур. – М., 1944. – 158с.
908882
  Воробьев Е.З. Одна минута / Е.З. Воробьев. – Москва, 1954. – 48с.
908883
  Чаплина В.С. Одна минута. / В.С. Чаплина. – Чебоксары, 1971. – 64с.
908884
  Білецький Андрій Одна мова для всіх людей?
908885
  Турчин О.Я. Одна можлива класифікація алгоритмів розв"язання задач комбінаторної оптимізації // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 131-132. – ISBN 978-966-188-165-4
908886
  Рядченко И.И. Одна на всех / И.И. Рядченко. – Одесса : Маяк, 1990. – 272с.
908887
  Андиевская Э. Одна на свете украинка // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 48 (459), 04.12.2015. – C. 54-57. – ISSN 2075-7093


  Поэт и художник Эмма Андиевская рассказала Фокусу о том, как русскоязычная девочка из города Сталино стала патриотом Украины.
908888
  Викулов С.В. Одна навек / С.В. Викулов. – Москва, 1973. – 32с.
908889
  Шишков Ф.В. Одна надежда на любовь : [стихи] / Федор Шишков. – Одесса : Пресс-курьер, 2018. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2512-96-0
908890
  Хотомлянсьий О. Одна не безперечна точка зору на природу амортизації : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 79-82 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
908891
  Куусберг П.А. Одна ніч : роман / П.А. Куусберг. – Київ, 1975. – 182 с.
908892
  Матвеев Г.И. Одна ночь / Г.И. Матвеев. – Москва-Л., 1939. – 143с.
908893
  Петров О.Я. Одна ночь / О.Я. Петров. – Барнаул, 1960. – 147с.
908894
  Горбачев Н.А. Одна ночь / Н.А. Горбачев. – М., 1967. – 48с.
908895
  Куусберг П. Одна ночь : роман / П. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1974. – 280 с.
908896
  Андреев В. Одна ночь, один день / Андреев В. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1965. – 160 с. – (Библиотека "Болгария" ; 8)
908897
  Бахметьев В.М. Одна ночь. Воскресение. Кандальник / В.М. Бахметьев. – М.-Л., 1930. – 103с.
908898
  Куусберг П.А. Одна ночь. Капли дождя : романы / П.А. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1991. – 384 с.
908899
  Куусберг П.А. Одна ночь; Капли дождя; Чудной : романы, повесть / П.А. Куусберг; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1984. – 283 с.
908900
  Кутуй Р. Одна осень : рассказы, повести / Р. Кутуй. – Москва : Современник, 1985. – 428 с.
908901
  Федорянич Т.В. Одна оцінка кореляційної функції для гауссового випадкового процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто одну оцінку для кореляційної функції гауссового стаціонарного випадкового процесу з ненульовим середнім та побудовано критерій для тестування гіпотези про кореляційну функцію процесу.
908902
  Курченко О.О. Одна оцінка параметра пам"яті стаціонарної гауссівської випадкової послідовності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-56. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  У межах однієї моделі стаціонарної гауссівської випадкової послідовності вказана асимптотично незміщена сильно консистентна оцінка параметра Хюрста. Знайдено довірчий інтервал для цієї оцінки та досліджена швидкість збіжності з ймовірністю одиниця. ...
908903
  Ковалів Ю. Одна проблема з двох кутів зору: повстанська поезія та радянська література // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 3-12
908904
  Шевченко В. Одна родина - одна Україна! // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – № 1/2 (138). – С. 80-83


  Соборність українських земель була одним з пріоритетних напрямків української революції, яка розпочалась в 1917 р.
908905
  Фазылходжаев К.Ф. Одна родина, одна судьба / К.Ф. Фазылходжаев. – Ташкент, 1968. – 320с.
908906
  Ганшин В.И. Одна секунда войны. / В.И. Ганшин, О.М. Сердобольский. – Л, 1983. – 239 с.
908907
  Мищик А.В. Одна семья / А.В. Мищик. – Краснодар, 1953. – 140с.
908908
  Борисов К.Ф. Одна семья / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1959. – 174с.
908909
   Одна семья. – Тула, 1967. – 88с.
908910
  Павлов А. Одна семья. Повесть / А. Павлов. – Ростов н/Д, 1949. – 96с.
908911
  Яшпал Одна сигарета / Яшпал. – Л., 1978. – 245с.
908912
  Курченко О.О. Одна сильно консистентна оцінка параметра ARIMA(0,d,0) процесу / О.О. Курченко, М.Є. Наумов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для ARIMA(0,d,0) стаціонарної гауссової випадкової послідовності побудована асимптотично незсунена сильно консистентна оцінка параметра d [належить] (-1/2, 1/2). Знайдено інтервал надійності та досліджена швидкість збіжності з ймовірністю одиниця. ...
908913
  Торін В. Одна сім""я / В. Торін. – К, 1946. – 216с.
908914
  Забіла Н. Одна сім"я. / Н. Забіла. – Х, 1950. – 150с.
908915
  Гуськов С.В. Одна солдатская медаль / С.В. Гуськов. – М., 1975. – 215с.
908916
  Поляновский М.Л. Одна сотая секунды. / М.Л. Поляновский. – М., 1973. – 63с.
908917
  Штомпка П. Одна социология или много ? // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С. 37-48. – ISSN 1029-8053
908918
  Семеновська Н.В. Одна статистична задача для кореляційної моделі Уіттла-Матерна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задану екстраполяції однорідного та ізотропного випадкового поля з кореляційною функцією Уіттла-Матерна за спостереженнями на n-вимірній сфері. The extrapolation problem of an homogeneous and isotropic random field with Wittle-Matern ...
908919
  Терещенко В. Одна стратегія розв"язання деяких задач комп"ютерної геометрії // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 119-120
908920
  Фоменко В. Одна строчка / В. Фоменко. – М, 1951. – 56с.
908921
  Долматовский Е.А. Одна судьба / Е.А. Долматовский. – Москва, 1947. – 111с.
908922
  Долматовский Е.А. Одна судьба / Е.А. Долматовский. – Москва, 1957. – 84с.
908923
  Морозова О.Г. Одна судьба / О.Г. Морозова. – Л., 1976. – 192с.
908924
  Кумеда О.П. Одна східнополіська фонетична риса мови першодруків творів П.О. Куліша // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 59-64. – ISBN 978-966-1673-30-3
908925
  Нариньяни С.Д. Одна тётка сказала... / С.Д. Нариньяни. – М., 1959. – 94с.
908926
  Селенский Ю.В. Одна тревожная ночь / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1964. – 312с.
908927
  Селенский Ю.В. Одна тревожная ночь / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1970. – 246с.
908928
  Елкин А.С. Одна тропка из тысячи / А.С. Елкин. – Москва, 1973. – 301с.
908929
  Седов Е.А. Одна формула и весь мир. Книга об энтропии / Е.А. Седов. – Москва : Знание, 1982. – 175с.
908930
  Жуляев В.Н. Одна цель / В.Н. Жуляев. – К., 1987. – 48с.
908931
  Ушаков Р.П. Одна цікава гіпотеза // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 62-63. – ISSN 1029-4171
908932
  Черных С.Е. Одна, но пламенная страсть / С.Е. Черных. – Алма-Ата, 1986. – 156с.
908933
  Портнов В.В. Однажды / В.В. Портнов. – Махачкала, 1975. – 184с.
908934
  Гусейн Ариф Однажды / Гусейн Ариф. – Баку, 1981. – 223с.
908935
  Ипатова Р.А. Однажды / Р.А. Ипатова. – М, 1982. – 63с.
908936
  Гоцуленко В.Н. Однажды / В.Н. Гоцуленко. – К, 1985. – 154с.
908937
   Однажды в апреле. – Тбилиси, 1982. – 150с.
908938
  Джордж К. Однажды в грозу... = Summer of the storm : [роман] / Кэтрин Джордж ; [пер. с англ. К. Арсеньевой]. – Москва : Радуга, 1997. – 205, [3] с. – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 115). – ISBN 5-05-004449-9
908939
  Дрда Я. Однажды в мае / Я. Дрда. – Москва, 1961. – 190с.
908940
   Однажды в Нормандии : fashion house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 3. – С. 16-21 : Фото
908941
  Костусев А. Однажды в Одессе... / А. Костусев. – Київ : Мистецтво, 2002. – 320с. – ISBN 966-577-091-8
908942
  Шагалова К. Однажды в провинции : Сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 123-155
908943
  Иванникова В.С. Однажды в пустыне / В.С. Иванникова. – Москва, 1954. – 48с.
908944
  Михайлик Ю.Н. Однажды в сентябре: стихи / Ю.Н. Михайлик. – М., 1985. – 63с.
908945
  Лукьяненко Е.И. Однажды вернуться / Е.И. Лукьяненко. – Киев, 1984. – 207с.
908946
  Агаков Леонид Однажды весной : повесть / Леонид Агаков; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чувашгосиздат, 1960. – 140 с.
908947
  Кравченко Ф.Т. Однажды вечером / Ф.Т. Кравченко. – М., 1953. – 31с.
908948
   Однажды вечером. – М., 1968. – 112с.
908949
   Однажды вечером. – Грозный, 1974. – 154с.
908950
  Буйдин Г.Г. Однажды вечером / Г.Г. Буйдин. – Харьков, 1990. – 227с.
908951
  Инин А.Я. Однажды двадцать лет спустя; Отцы и деды / А.Я. Инин, Ю.П. Егоров. – М., 1983. – 111с.
908952
  Кирсанов С.И. Однажды завтра. / С.И. Кирсанов. – Москва, 1964. – 175с.
908953
  Дорошенко В.А. Однажды замужем / В.А. Дорошенко. – М, 1987. – 317с.
908954
  Мусрепов Г.М. Однажды и на всю жизнь : повести и рассказы / Габит Мусрепов ;. – Москва : Советский писатель, 1974. – 303 с.
908955
  Баженов Г.В. Однажды и навсегда / Г.В. Баженов. – М., 1989. – 365с.
908956
  Пинчук А.Ф. Однажды и навсегда: Повести. / А.Ф. Пинчук. – М., 1985. – 256с.
908957
  Фехер К. Однажды и никогда больше. Роман / К. Фехер. – М, 1967. – 304с.
908958
  Удалов А.А. Однажды летом / А.А. Удалов. – Ташкент, 1951. – 168с.
908959
  Иванов В.Ф. Однажды летом / В.Ф. Иванов. – Красноярск, 1956. – 78с.
908960
  Удалов А.А. Однажды летом / А.А. Удалов. – Ташкент, 1957. – 573 с.
908961
  Зеленов А.Д. Однажды летом / А.Д. Зеленов. – Москва, 1975. – 287с.
908962
  Туманов О.И. Однажды летом / О.И. Туманов. – Москва, 1976. – 128с.
908963
  Лызлова А. Однажды летом. / А. Лызлова. – Смоленск, 1955. – 131с.
908964
  Кавторин В.В. Однажды мы встретились. / В.В. Кавторин. – Москва : Современник, 1985. – 191 с.
908965
  Мартьянов С.Н. Однажды на границе. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1954. – 143с.
908966
  Мартьянов С.Н. Однажды на границе. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1959. – 198с.
908967
  Мартьянов С.Н. Однажды на границе. / С.Н. Мартьянов. – 4-е изд. – Алма-Ата, 1963. – 191с.
908968
  Брадис Игорь Однажды на диком Западе : Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 24-35 : Фото
908969
  Горбовский Г.Я. Однажды на земле / Г.Я. Горбовский. – М, 1985. – 110с.
908970
   Однажды непременно : стихи современных поэтов Турции. – Москва : Радуга, 1984. – 248 с.
908971
  Иткин Л. Однажды ночью / Л. Иткин. – МоскваЛенинград : Искусство, 1938. – 51 с.
908972
  Фазин З.И. Однажды ночью / З.И. Фазин. – Москва, 1963. – 135 с.
908973
  Дадашев А. Однажды ночью / А. Дадашев. – Грозный, 1979. – 119 с.
908974
  Безыменский А.И. Однажды ночью, или Рассудите вы / А.И. Безыменский. – М, 1953. – 31с.
908975
  Юдович И.М. Однажды ночью. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1964. – 184с.
908976
   Однажды один человек.... – М., 1968. – 151с.
908977
  Майрер Э. Однажды орел... : Роман / Э. Майрер. – Москва : Воениздат, 1976. – 807с.
908978
  Майрер Э. Однажды орел... / Э. Майрер. – М, 1978. – 806с.
908979
  Горький М. Однажды осенью / М. Горький. – Ленинград, 1939. – 48с.
908980
  Байджиев М.Т. Однажды очень давно : повести, киноновелла / Мар Байджиев ; [худож. А. Цыганок]. – Фрунзе : Мектеп, 1984. – 218 с. : ил. – (Для молодежи)
908981
  Жестев М. Однажды поздней аосенью / М. Жестев. – Л, 1971. – 200с.
908982
  Гремина Е. Однажды поздним вечером : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 147-174.
908983
  Иваненко Анна Однажды Рыба, Рак и Дева... : Под знаком. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 64-76 : Іл.
908984
  Горбов Е.К. Однажды утром / Е.К. Горбов. – М, 1971. – 222с.
908985
  Баранов В.А. Однажды утром / В.А. Баранов. – Воронеж, 1978. – 136с.
908986
  Добровольский Е.Н. Однажды утром в начале весны / Е.Н. Добровольский. – М, 1980. – 256с.
908987
  Абрамов С.А. Однажды, вдруг, когда-нибудь... : повести / Сергей Абрамов ; [худож. А. Сухоруков]. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 287 с. : ил.
908988
  Шаньков Ю.И. Однажды, раз и навсегда / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1989. – 396с.
908989
  Гордиенко Ю.П. Однажды... / Ю.П. Гордиенко. – М, 1984. – 144с.
908990
  Ходацька О. Однакові долі : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 136-140


  Зміст: "Однакові долі", "Яким доречним був цей несподіваний дощ", "Незабутній танець кохання", "Уроки історії та життя"; Поезія.
908991
  Пестушко Валерий Однакові, але такі різні : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 40
908992
  Галеев Г.З. Однактные пьесы : пьесы / пер. с татар. М.Галеева. – Казань : Татгосиздат, 1952. – 39 с.
908993
  Бартенев А.Н. Однатологические наблюдения зимой 1921 года в Сочи / А.Н. Бартенев, 1924. – 223-228с.
908994
  Степовик Д. Одне змістовне і щасливе життя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 жовтня (№ 43). – С. 9


  Професор Д. Степовик про себе і свої минулі літа.
908995
  Брижіцька І.П. Одне із забутих імен - Маруся Вольвачівна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 111-115
908996
  Кананцева Л.В. Одне із земних завдань астрономії // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 6
908997
  Демченко Т. Одне його ім"я є дорогим... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  "Батько" Шраг - видатний діяч національно-визвольного руху. Ілля Людвигович Шраг — український громадський і політичний діяч, чернігівський адвокат. Депутат першої Державної думи, культурний діяч, відомий підтримкою багатьох літераторів того часу. ...
908998
  Яременко М. Одне коріння, дві релігійних культури? Київські та почаївські місяцеслови кінця XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 40-57. – ISSN 0130-5247
908999
  Начев Д. Одне кохання і стільки зірок. : Повість / Д. Начев; пер.з болг. Катерина Зеленська; Іл. Г.С. Ковпаненко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 156 с. : іл.
909000
  Тарасов Валерій Одне свято на двох : новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 83-89. – ISSN 0868-4790
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,