Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
908001
  Губарєва С. "Патетична ніч" Гео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 84-88. – ISSN 2307-2261
908002
   "Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
908003
  Коломийцев В.Ф. "Патриарх" западной социологии XX в. Реймон Арон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.160-168. – ISSN 0042-8744
908004
  Мишура А.С. "Патриархия": политическая философия Роберта Филмера / А.С. Мишура, А.В. Павлов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 92-105. – ISSN 2078-5089
908005
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
908006
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
908007
  Конашевич С. "Патріоти Росії" на чолі кримських вишів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 3
908008
  Фицик І.Д. "Патріотична свідомість" шляхти Правобережної України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
908009
  Пашніна О.М. "Патріотичний журналізм" у висвітленні військових конфліктів у США в контексті етичних журналістських стандартів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 59-61


  Досліджуються причини виникнення та розвиток патріотичного журналізму в американських ЗМІ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Подано аналіз та порівняння висвітлення війни у В"єтнамі, війни у Перській затоці та війни в Іраку з точки зору застосування ...
908010
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі нема" / розмову вела Галина Плачинда // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7
908011
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі немає"... / розмову вела Галина Плачинда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8-9
908012
  Швагуляк М.М. "Пацифікація" : Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / Михайло Швагуляк; Академія наук України, Ін-т українознавства. – Львів, 1993. – 52с. – ISBN 5-7702-0522-9
908013
  Грабовський С. "Пацифістська" обгортка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 21


  Як творчість Тараса Шевченка стала засобом свідомої фальсифікації. Ще один взірець путінської пропаганди, втім, не оригінальний, а перезнятий звельми ефективної свого часу "антивоєнної" пропаганди французьких комуністів 1939 - 1941 років.
908014
  Леонкавалло Р. "Паяцы" Р. Леонкавалло / Р. Леонкавалло. – М, 1985. – 46с.
908015
  Фокин П. "Певец осени и грусти" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (184). – С. 73-79. – ISSN 0869-7078


  До 140-річчя від дня народження Івана Буніна
908016
  Бегалинов А.С. "Педагогика перцепции", или кинофилософия Ж. Делеза // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 44-53. – ISSN 1811-0916
908017
   [Патратій Володимир Кузьмич] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 209-211. – ISSN 1684-7903


  "...Видатному організатору вищої медичної освіти в Україні, доктору медичних наук, професору, ректору Чернівецького державного медичного університету (1975-1993 рр.), завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології (1977-2001 рр.), ...
908018
  Ренкель А. Патентный закон США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 26-30. – ISSN 0201-7067
908019
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
908020
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
908021
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
908022
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
908023
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
908024
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
908025
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
908026
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
908027
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
908028
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
908029
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2015. – 80 с.
908030
  Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 46-50
908031
  Кузнецова И.В. Патентный суд в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 38-44. – ISSN 1812-8696
908032
  Чичурина О. Патентный суд в системе правовой охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь: целесообразна модель? // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-32.
908033
  Пугачева И.В. Патентный фонд как информационный ресурс для инновационной деятельности предприятий и организаций // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются информационные ресурсы фонда патентной документации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: патенты, информационное обслуживание.
908034
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
2. – 1964. – 402с.
908035
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва, 1965. – 271с.
908036
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва
1. – 1963. – 220с.
908037
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1964. – 223с.
908038
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 32с.
908039
  Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0201-7067
908040
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : Учебное пособие / И.И. Дахно; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-391-4
908041
  Иноземцев Л.А. Патентование советских изробретений в зарубежных странах / Л.А. Иноземцев, Н.А. Чихачев. – М, 1979. – 296с.
908042
  Жих В.В. Патентоведение / В.В. Жих. – Львов, 1965. – 104с.
908043
   Патентоведение. – М., 1967. – 251с.
908044
   Патентоведение. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 269с.
908045
   Патентоведение. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 351с.
908046
  Шум Ю.С. Патентоведение и техническая информация / Ю.С. Шум. – Л, 1988. – 92с.
908047
  Юрченко А.К. Патентоведение. / А.К. Юрченко. – Л., 1972. – 69с.
908048
  Сусліков Л.М. Патентознавство : Навч. посіб. / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй; МОНУ; Ужгородськ. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-027-8
908049
  Кириєнко Є.Г. Патентознавство і науково-технічна інформація. / Є.Г. Кириєнко. – К., 1972. – 206с.
908050
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : Навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов; Ю.М. Кузнецов; МОН України; Нац. технол. унів. Укр. "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2005. – 428с. – ISBN 966-8251-82-2
908051
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
908052
  Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – К, 1996. – 148с.
908053
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность биологических объектов / Н.Г. и др. Рыбальский. – К., 1988. – 236с.
908054
  Богатых Е.А. Патентоспособность изобретений по праву США : Автореф... канд. юр.наук: / Богатых Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1970. – 20л.
908055
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1989. – 150с.
908056
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1989. – 148с.
908057
  Полякова О.Ю. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2222-0712
908058
  Запорожець І. Патентування винаходів як адміністративна процедура // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
908059
  Колосов О. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1608-6422
908060
  Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – Київ : Центр комерційного права, 2003. – 96с. – (Юридична абетка підприємця)
908061
  Яшарова М.М. Патентування службових винаходів у США: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 258-261
908062
  Кам"янська О. Патентування та його значення в процесі трансферу технологій / О. Кам"янська, Л. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 248-254. – ISSN 1815-3232
908063
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1962. – 92с.
908064
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1966. – 160с.
908065
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 1. – 2014
908066
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2014
908067
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2014
908068
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2014
908069
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 5. – 2014
908070
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908071
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908072
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908073
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908074
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908075
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908076
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908077
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 1. – 2015
908078
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908079
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908080
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908081
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908082
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908083
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908084
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908085
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908086
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
908087
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 11. – 2015. – 80 с. – Резюме на рус., англ. яз.
908088
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 12. – 2015. – 88 с. – Резюме на рус., англ. яз.
908089
  Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 0869-5466
908090
  Акимушкин И.И. Патенты подводного царства / И.И. Акимушкин. – Москва, 1965. – 16с.
908091
   Патенты США как источник информации. – К., 1968. – 28с.
908092
   Патерик Киевского Печерского монастыря / Изд. Имп. археограф. комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. М.Л. Александрова, 1911. – 275 с. = Памятники славяно-русской письменности
908093
   Патерик Києво-Печерський. – 2-е вид. – Київ : Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966-518-147-5
908094
   Патерик Києво-Печерський: за редакцією, написаною 1462 року по Р іздві Христовому печерським ченцем Касіяном. – Київ, 1998. – 348с.
908095
   Патерик Печерский, 1805. – 496 с.
908096
   Патерик Печерский или Отечник. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
908097
  Цуканов С.С. Патернализм: исторические причины, соотношение с антиправовыми и антидемократическими институтами // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье аргументировано суждение о том, что патернализм представляет собой "завуалированное" антиправовое явление; не будучи зачастую непосредственно противоправным, изучаемая субстанция стагнирует развитие общественных отношений либо трансформируется ...
908098
  Деметрадзе М.Р. Патерналистско-идеологический традиционализм, как фактор, препятствующий развитию отечественной социально-гуманитарной науки // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 74-77. – ISSN 1812-8696
908099
  Колоколова М.О. Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 59-66. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
908100
  Газін В. Патерналізм: від люмпенів Риму до електорату України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Слово "патерналізм" прийшло до нас з латинської мови (paternus — батьківський) і позначає систему відносин, за якої влада забезпечує потреби громадян, котрі натомість дозволяють диктувати їм моделі поведінки — як публічної, так і приватної. Може ...
908101
  Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – С. 3-10
908102
   Патерсен Бенжамен. Выставка. – Л., 1972. – 13с.
908103
  Куліш М.Г. Патетическая соната / М.Г. Куліш. – М., 1964. – 171с.
908104
  Куліш М. Патетична соната : драма / Микола Куліш. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 62 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
908105
  Дністровий А. Патетичний блуд / Анатолій Дністровий. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3177-0
908106
   Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація : До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. – Київ : Факт, 2002. – 344с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-049-Х
908107
   Патетная документация и патентная информация. – М.
2. – 1968. – 119с.
908108
  Лучик Ю. Патефонна музика, ночівлі на зсунутих стільцях та дитячі протигази Дмитра Малакова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 10
908109
  Корольков Ю.М. Патизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – К, 1989. – 340с.
908110
  Лосев О.А. Патийное руководство организаций охраны здоровья трудящихся в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лосев О.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
908111
  Белев Г. Патилата на едно момче / Г. Белев. – София, 1974. – 150с.
908112
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 105-106
908113
   Патиченко Галина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
908114
   Патиченко Галина Олександрівна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 115-116. – ISBN 966-95774-3-5
908115
  Соколов В.Е. Патиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. (Лат., русс., Англ., нем., франц.) 5391 название / В.Е. Соколов. – М., 1984. – 351с.
908116
  Іващенко Микола Патмос. Острів богомолів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 38-39 : Фото
908117
   Патнем (Putnam) Хіларі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849-851. – ISBN 966-316-069-1
908118
  Світланова Вікторія Патово-матовий вересень і перехідний період "бабиного літа" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 2


  "Політичний пат, у якому ми знаходимося протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат", - такий розвиток ситуації прогнозував Голова парламенту Арсеній Яценюк, коли розвал коаліції демократичних сил став реальністю й стартував відлік часу до ...
908119
   Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808 / О.П. Бобошко, С.О. Шевченко, О.О. Панюта, В.І. Ємельянов, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 28-28
908120
  Николау Ш. Патогенез и иммунология вирусных инфекций / Ш. Николау. – Москва, 1965. – 364 с.
908121
   Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений. – М., 1989. – 128с.
908122
  Васильченко Г.С. Патогенетические механизмы импотенции / Г.С. Васильченко. – Москва, 1956. – 172с.
908123
  Нестерова Г.Н. Патогенетическое значение эколого-физиологических особенностпей бактерий рода Proteus / Г.Н. Нестерова. – Горький, 1975. – 80с.
908124
  Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
908125
  Мамбеталієв Тлєгєн Патогенетичне обгрунтування використання нетрадиційних методів лікування при невиношуванні вагітності : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.01 / Мамбеталієв Тлєгєн; Україн. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінеколог. – К., 1993. – 22л.
908126
  Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
908127
  Таравнех Д.Ш. Патогенетичне обгрунтування підготовки ендометрія в програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
908128
  Фан Тык Хьен Патогенная микофлора Ботанического сада МГУ на Ленинских горах. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Тык Хьен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 15л.
908129
  Потятиник Б.В. Патогенний текст у масовій комунікації : Дис... канд.філол..наук: 10.01.08 / Потятиник Б.В.; Львів. ун-тет ім. Франка. – Львів, 1996. – 349л. – Бібліогр.:л.349
908130
  Потятиник Борис Володимирович Патогенний текст у масовій комунікації: індентифікація, типологія, нейтралізація : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Потятиник Борис Володимирович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1996. – 31 с.
908131
  Дяченко С.С. Патогенні віруси людини / С.С. Дяченко. – Київ, 1974. – 408с.
908132
  Юхименко Анатолій Іванович Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці : Автореф. дис. ... сільськогосп. наук: 06.01.05 / Юхименко А.І.; Ін-тут землеробства; Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв.
908133
  Нагорняк М.В. Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про одну з загрозливих тенденцій розвитку національного інформаційного радіомов лення України, яка зумовлена перенасиченістю інформаційних програм і випусків патогенними новинами; запропоновано можливі шляхи розв"язання зазначеної ...
908134
  Езепчук Ю.В. Патогенность как функция биомолекул. / Ю.В. Езепчук. – Москва : Медицина, 1985. – 236 с.
908135
  Ивашура А.И. Патогенные бактерии в молоке здоровых и больных маститом коров и методы их индикации : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Ивашура А.И.; Сельскохоз. академия. – К., 1967. – 20л.
908136
  Дяченко С.С. Патогенные вирусы человека / С.С. Дяченко. – Киев, 1980. – 448 с.
908137
  Дорожкин Н.А. Патогенные грибы на бобовых травах в Белоруссии / Н.А. Дорожкин, В.И. Нитиевская. – Минск, 1990. – 111с.
908138
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 2. – 1961. – 128с.
908139
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 1. – 1962. – 324с.
908140
  Галаев Г.В. Патогенные ферменты бактерий / Г.В. Галаев. – М., 1968. – 116с.
908141
  Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 646 с.
908142
  Гапон Н. Патографічний дискурс у гендерному діалозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.79-89. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
908143
  Павлов К. Патоинституционализм // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-128. – ISSN 0207-3676
908144
   Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин, В.Л. Щербина, А.С. Скрипник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 85-91. – ISSN 2312-5675
908145
   Патологическа физиология и иммунитет растений. – М., 1976. – 263с.
908146
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 1 : Общепатологические процессы. – 1953. – 336 с. : ил.
908147
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 2 : Патологическая анатомия и патогенез болезней. – 1954. – 500 с. : ил.
908148
  Карлик Л.Н. Патологическая физиология / Л.Н. Карлик. – М, 1943. – 412с.
908149
  Шохор Н.И. Патологическая физиология / Н.И. Шохор. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1947. – 439с.
908150
  Павленко С.М. Патологическая физиология / С.М. Павленко. – Москва, 1948. – 616с.
908151
   Патологическая физиология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман, Г.М. Бутенко, В.А. и др. Горбань; [Н.Н. Зайко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. – Изд. 3-е. перераб. и доп. – Киев : Логос, 1996. – 647, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 630-639. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-87534-206-4
908152
  Антоненко В.Т. Патологическая физиология имунных повреждений сердца / В.Т. Антоненко. – Киев, 1979. – 264с.
908153
  Оболонский Н.А. Патологические аффекты / Н.А. Оболонский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1897. – 65 с. – Загл. на кол.: Аффекты в судебно-медицинском отношении. - Отд. оттиск из: рхив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1897, т. 29, № 3
908154
   Патологические новообраззования у растений. – Черноголовка, 1983. – 141с.
908155
  Слепян Э.И. Патологические новообразования и их возбудители у растений / Э.И. Слепян. – Л., 1973. – 512с.
908156
  Павлов К. Патологические социально-экономические процессы в современном мире (теоретические и методологические аспекты) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 13-24. – ISSN 0207-3676
908157
  Умланд Андреас Патологические тенденции в русском "неоевразийстве". О значении взлета Александра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России / пер. с нем. Е. Сивуда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 74-82. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISSN 0042-8744
908158
  Пономарева В.В. Патологический клаббинг // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 35-38. – ISSN 2308-6300
908159
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин. – Москва, 1962. – 339с.
908160
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин, С.А. Долина. – М., 1972. – 382с.
908161
  Лаппа Н.Ф. Патология гемолимфы при заболеваниях златогузки и некоторых других чешуекрылых и использование ее для обоснования прогноза размножения и микробиологического метода борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Лаппа Н. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 19л.
908162
  Ларченко К.И. Патология и жизненоспособность отравленных насекомых / К.И. Ларченко. – Ташкент, 1973. – 143с.
908163
  Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
908164
  Зейгарник Б.В. Патология мышления / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1962. – 244с.
908165
  Штейнхауз Э. Патология насекомых / Э. Штейнхауз. – М, 1952. – 840с.
908166
   Патология насекомых и клещей. – Рига : Зинатне, 1972. – 207с.
908167
   Патология полового развития девочек и девушек. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1990. – 228с.
908168
  Рубинштейн С.Я. Патология слухового восприятия / С.Я. Рубинштейн. – М., 1976. – 52с.
908169
   Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. – Киев, 1974. – 202с.
908170
   Патологічна анатомія : Загальнопатологічні процеси. Навч. посібник / В.М. Благородов, П.І. Червяк, О К. Стеченко Галахін, Діброва.В.А; За ред. В.М. Блалодарова та П.І Червяка. – Київ : Генеза, 1997. – 512с. – ISBN 966-504-071-5
908171
  Протасеня Т.П. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. / Т.П. Протасеня. – Київ, 1962. – 168с.
908172
  Поліщук Л.К. Патологічна фізіологія рослин з основами імунітету / Л.К. Поліщук. – Київ : Київський університет, 1967. – 232с.
908173
  Гнатко О.П. Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури) / О.П. Гнатко, Н.О. Захаренко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 8-16. – ISSN 2413-550Х
908174
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (27), січень - квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908175
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (28), травень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908176
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (29), вересень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908177
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (30), січень - квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
908178
  Пинус А.А. Патолого-анатомическая диагностика заболеваний лошади (с техникой вскрытия). / А.А. Пинус. – 2-е изд., доп. – М., 1944. – 144с.
908179
  Кондаков М.П. Патологоанатомические изменения у овец при энзоотическом заболевании, связанном с избытком в кормах никеля и недостатком кобальта : Автореф... кандидата вет.наук: / Кондаков М.П.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16л.
908180
  Бялик В.В. Патологоморфологическая характеристика и некоторые гистохимичекие особенности нодозной гиперплазии и атипических разрастаний эпителия предстательной железы человека. : Автореф... Канд.мед.наук: 763 / Бялик В.В.; Киев.науч-исслед.ин-т. – К, 1968. – 17л.
908181
  Щербаков А.С. Патологоморфологические изменения при инфекционном керато-конъюктивите цыплят : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук / Щербаков А.С. ; Саратов. гос. зоотехн.-ветеринар. ин-т. – Ленинград, 1964. – 20 с.
908182
  Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 17-21. – ISSN 1029-4244
908183
  Эмайкина В.П. Патоморфологические изменения желудка и тонкого кишечника при дизентерии у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: / Эмайкина В.П.; Киев.ордена Труд.Красн.Знам.Мед.ин-т. – К, 1953. – 15л.
908184
  Будникова Н.В. Патоморфологические изменения при А-витаминозе кур : Автореф... канд. вет.наук: / Будникова Н. В.; М-во с.х. СССР, Сарат гос. зоотехн. ин-т. – Саратов, 1954. – 18л.
908185
  Ременник И.А. Патоморфологические, микробиологические и некоторые биохимические показатели печени при фасциолизе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 16.806 / Ременник И.А. ; Белоцерковская с.-х. академия. – Б.-Церковь, 1969. – 24 с.
908186
  Волкова А.М. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза чумы собак : Автореф... канд. вет.наук: / Волкова А.М.; Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской Революции. – Витебск, 1967. – 38л.
908187
  Товмасян Д.А. Патоморфология экспериментального триходесмотоксикоза сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Товмасян Д.А.; Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
908188
  Филенко Б.М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Филенко Борис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
908189
   Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз / В.В. Григоровський, А.М. Бабко, І.В. Гужевський, Д.М. Полулях, М.С. Дуда // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 39-47. – ISSN 0030-5987
908190
  Губерський Л.В. Патон Борис Євгенович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 268-269. – ISBN 966-316-045-4
908191
  Корнієнко О.М. Патон Борис Євгенович / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 52-75. – ISSN 0374-3896
908192
   Патон Борис Євгенович 90 років від дня народження // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 9. – ISBN 978-966-96823-1-4
908193
   Патонівська школа / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
908194
  Корнієнко А.Н. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 9-12
908195
  Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – Київ : Здоров"я, 1986. – 280с.
908196
   Патопсихологические исследования в психиатрической клинике. – М., 1974. – 176с.
908197
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учебник / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 238с.
908198
  Зейгарник В Б. Патопсихология : учебник / В Б. Зейгарник. – Изд.2-е, перер. и доп. – Москва : Московский университет, 1986. – 287 с.
908199
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2003. – 205, [3] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 200-206. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0594-Х
908200
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : Учеб. пособие для вузов / Б.В. Зейгарник. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия ИЦ, 2006. – 208с. – (Классическая учебная книга). – ISBN 5-7695-3207-6
908201
  Лисенко І.П. Патопсихологічні симптомокомплекси наркотичної залежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  У динаміці захворювання досліджено різні підструктури особистості хворих на опійну наркоманію. Виявлено специфіку порушень емоційно-вольової регуляції, самооцінки, комунікації, мотиваційної сфери, відношення до майбутнього. Дані дослідження доводять ...
908202
   Патопсихологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М. та ін. ; [за ред. Максименка С.Д.] ; М-во охорони здоров"я України. – Київ : КММ, 2009. – 207, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-1673-02-0


  У прим. № 1689552 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу ! З великою щирою повагою. Підпис.
908203
  Попиванов Иван Патос и творчески подход / Попиванов Иван. – София : Български писател, 1975. – 323с.
908204
  Билибин Д.П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий. / Д.П. Билибин, В.Е. Дворников. – М., 1991. – 102с.
908205
  Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. / В.А. Неговский. – М., 1954. – 256с.
908206
  Сергеев А.А. Патофизиология перегрузок : Библиогр. указ. отеч. лит-ры / А.А. Сергеев. – Л., 1978. – 80с.
908207
  Адо А.Д. Патофизиология фагоцитов : (краткий очерк истории и современного состояния учения о фагоцитозе) / А.Д. Адо. – Москва, 1961. – 295 с.
908208
  Кахана М.С. Патофизиология эндокринной системы. / М.С. Кахана. – Москва, 1968. – 315с.
908209
  Романюк Володимир Леонтійович Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Романюк Володимир Леонтійович; Україн.акад.аграрних наук ін-тут епізоотології. – Рівне, 2001. – 183л. + Додатки:л.178-183. – Бібліогр.:л.154-177
908210
  Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Романюк В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15
908211
   Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : підруч. для студентів ВНЗ / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В. Биця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2010. – 703, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 687-703. – ISBN 978-617-505-105-4
908212
  Атаман О.В. Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
Т. 1 : Загальна патологія. – 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-591
908213
  Суворова-Григорович Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны АТО лиц, страдающих невротическими расстройствами / Суворова-Григорович, Д.М. Денисенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 114-117. – ISSN 2312-5675
908214
  Лясковская Н. Патриарх-объединитель // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 10. – С. 224-231. – ISSN 0131-2332


  На годы жизни патриарха Алексия І пришлись революция, церковный раскол, Великая Отечественная война, хрущевские гонения...
908215
  Ширканова Е. Патриарх авиационной науки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 0235-7089
908216
  Введенский Д.И. Патриарх Иосиф и Египет : (Опыт соглашения данных Библии и египтологии) : С 63-мя сним. с егип. пам. в тексте и с 17-ю - на отд. табл. / Д.И. Введенский. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. – XXI с. – Экз. дефектный, отс. остальная часть книги: [3], 445, [3] с., XVII л. ил.
908217
  Филарет Патриарх Майдана / розмову вів Дмитро Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 3 (416), 23.01.2015. – С. 40-43. – ISSN 2075-7093


  Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет предчувствует победу Украины в Донбассе уже в этом году.
908218
  Журавлев Андрей Патриарх национальных парков. Создатель заповедников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 48 : фото
908219
  Быков А.А. Патриарх Никон : биографический очерк, с портр. Никона, грав. в Лейпциге Геданом / А.А. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во "Общественная польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
908220
  Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 0042-8779
908221
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 1. – 1909. – [2], VI, 525 с.
908222
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 2. – 1912. – VIII, 548, XX, XL с. – Экз. деф. отсутств. с. XXX-XL
908223
  Гусейнов А.А. Патриарх отечественной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0042-8744
908224
  Черкасова Е.А. Патриархальное рабство в 17-18 вв у чукчей, эвенков и бурят. : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасова Е.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1950. – 15л.
908225
  Петреску Ч. Патриархальный город / Ч. Петреску. – М., 1982. – 432с.
908226
  Латынин Л.А. Патриаршие пруды : стихи / Л.А. Латынин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
908227
  Черненко И. Патрик Зюскинд о божественном, творческом и слишком человеческом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 260-282. – ISSN 0042-8795
908228
  Бирюков С.В. Патримонализм vs султанизм: "арабская весна" и судьбы традиционного господства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
908229
   Патриот. – М., 1980. – 351с.
908230
  Колышевский А.Ю. Патриот : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
908231
   Патриот Севера. – Архангельск, 1985. – 255с.
908232
  Токарев А. Патриот, президент, поэт // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 9. – С.44-46. – ISSN 0321-5075


  Агуштинью Нето (1922-1979) - ангольский поэт. Писал стихи на португальском языке. А.Нето в 1975г. стал первым президентом Народной Республики Ангола
908233
  Йовков Г. Патриоти / Г. Йовков. – София : Профиздат - Издателство на ЦС на профсъюзите, 1960. – 469, [2] с.
908234
  Латыш Ю.В. Патриотизм - залог Победы // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (74). – С. 148-149
908235
  Рогачев П.М. Патриотизм - труд - творчество. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1980. – 64с.
908236
  Лафарг П. Патриотизм буржуазии / П. Лафарг. – М, 1918. – 16с.
908237
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
908238
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
908239
  Саидкасимов С.С. Патриотизм и интернационализм - важные черты образа жизни советской молодежи. / С.С. Саидкасимов. – М., 1982. – 64с.
908240
   Патриотизм и интернационализм - неотъемлемые черты социалистического образа жизни. – Киев : Наукова думка, 1981
908241
  Свердлин М.А. Патриотизм и интернационализм / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Сталинград, 1959. – 200с.
908242
  Витас Р.А. Патриотизм и интернационализм / Р.А. Витас. – Тула, 1961. – 84с.
908243
  Нечипуренко В.И. Патриотизм и интернационализм в действии / В.И. Нечипуренко. – М., 1979. – 119с.
908244
  Мирский Р.Я. Патриотизм и интернационализм в развитом социалистическом обществе / Р.Я. Мирский. – М., 1982. – 64с.
908245
  Матюшкин Н.И. Патриотизм и интернационализм советского народа / Н.И. Матюшкин. – М., 1975. – 416с.
908246
  Ломидзе Г.И. Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1985. – 296с.
908247
  Серебряков Е.А. Патриотизм и народность великого китайского поэта VIII в. Ду Фу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряков Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
908248
  Якунин В.К. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории : монография / Виктор Якунин, Руслан Гула. – Киев : Бізнесполіграф, 2015. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека ; Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-041-5
908249
  Росенко М.Н. Патриотизм и общенациональная гордость советского народа / М.Н. Росенко. – Л, 1977. – 175с.
908250
  Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1974. – 280с.
908251
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 51с.
908252
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
908253
  Свердлин М.А. Патриотизм и современный общественный прогресс / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Москва, 1965. – 48с.
908254
  Плеханов Г.В. Патриотизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 16с.
908255
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
908256
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
908257
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
908258
  Чотонов А. Патриотизм как социологическая категория / А. Чотонов. – Фрунзе, 1966. – 56с.
908259
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
908260
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
908261
   Патриотизм на тарелке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
908262
  Багирзаде А. Патриотизм олодежи / А. Багирзаде. – Баку, 1962. – 140с.
908263
  Еголин А. Патриотизм Пушкина / А. Еголин. – М, 1942. – 32с.
908264
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1949. – 232с.
908265
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. Беседы по истории отеч. естествознания. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1951. – 272с.
908266
  Демидова А.И. Патриотизм советского народа - важнейший фактор Великой Победы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 233-241. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
908267
  Пуцкова З.С. Патриотизм советского народа и социалистический интернационализм. / З.С. Пуцкова, Г.А. Николаева. – М., 1968. – 46с.
908268
  Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: интернационализм, гражданственность, труд / Р.Я. Мирский. – Москва : Мысль, 1988. – 251с.
908269
   Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1965. – 392с.
908270
  Умрейко С.А. Патриотизм учителей и школьников Белоруссии в борьбе против немецко-фашистских оккупантов. / С.А. Умрейко. – Минск, 1980. – 174с.
908271
  Рогачев П.М. Патриотизм, классы, революция. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1979. – 208с.
908272
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
908273
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
908274
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
908275
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
908276
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
908277
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
908278
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
908279
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
908280
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
908281
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
908282
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
908283
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов. – Киев, 1984. – 119 с.
908284
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека / И.Ф. Аношкин. – Саратов, 1961. – 36с.
908285
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
908286
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
908287
   Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годв Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1985. – 128с.
908288
  Ефимов В.И. Патриотический подвиг трудящихся Узбекистана в годы Великой Отечественой войны / В.И. Ефимов. – Ташкент, 1972. – 168с.
908289
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
908290
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
908291
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
908292
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
908293
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
908294
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
908295
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
908296
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
908297
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
908298
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
908299
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
908300
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
908301
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
908302
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
908303
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
908304
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
908305
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
908306
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
908307
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
908308
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
908309
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
908310
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
908311
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
908312
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
908313
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
908314
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25л.
908315
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
908316
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
908317
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
908318
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – М., 1983. – 240с.
908319
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
908320
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
908321
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
908322
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
908323
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – М., 1979. – 255с.
908324
   Патриотическое и интернациональное воспитание учащейся молодежи. – Кишинев, 1976. – 244с.
908325
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
908326
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
908327
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
908328
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1939. – 160с.
908329
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
908330
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1958. – 302с.
908331
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1962. – 455с.
908332
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
908333
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 191с.
908334
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
908335
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
908336
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1986. – 415с.
908337
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1987. – 415с.
908338
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
908339
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
908340
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд. перераб. и доп. – Симферополь, 1947. – 72с.
908341
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
908342
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
908343
  Болстад Э. Патриоты. / Э. Болстад. – Москва, 1957. – 82с.
908344
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
908345
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
908346
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
908347
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
908348
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
908349
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
908350
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
908351
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
908352
  Азаревич Д. Патриціи и плебеи въ Риме : историко-юридическое исследованіе / Дмитрій Азаревич. – Санктпетербургъ : Общественная польза, 1875. – 140, 117 с.
908353
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
908354
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
908355
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
908356
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
908357
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
908358
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
908359
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
908360
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
908361
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
908362
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
908363
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
908364
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
908365
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
908366
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
908367
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
908368
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
908369
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
908370
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
908371
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
908372
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
908373
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
908374
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
908375
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
908376
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
908377
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
908378
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
908379
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
908380
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
908381
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
908382
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
908383
   Патріарху української науки Борису Патону - 90! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 13


  27 листопада всесвітньо відомому вченому, президентові Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону виповнилося 90 років. Заслуги Бориса Патона у вітчизняній науці важко переоцінити; він автор понад тисячі наукових праць, творець більш ...
908384
  Килимник Ю. Патріацид. Злочин проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  Доктор права з Казахстану пропонує розробити міжнародний договір про заборону посягання на державність і покарання за це.
908385
  Цур Мюлен Патріот / Цур Мюлен. – Харків, 1926. – 70 с.
908386
  Лазорський М. Патріот / М. Лазорський. – К., 1992. – 260с.
908387
  Костюченко О. Патріот і меценат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 10


  Ераст Михайлович Гуцуляк (1930 — 2013) — канадець українського походження, підприємець у фармацевтичній галузі, громадський діяч і меценат, фундатор будинку для консульства України в Канаді.
908388
  Світличанин І. Патріот Криму Соломон Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 6-7
908389
   Патріот України. – Київ, 2000
908390
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 1. – 2001
908391
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 2. – 2001
908392
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 3. – 2001
908393
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 4. – 2001
908394
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 1. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
908395
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 2. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
908396
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 4. – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
908397
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 5. – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
908398
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 6. – 2010. – редакційна передплата
908399
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 7. – 2010. – редакційна передплата
908400
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 8. – 2011. – редакційна передплата
908401
   Патріот України : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-402-8
Вип. 10. – 2011. – редакційна передплата; з 2012, вип. 11має назву "Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур"
908402
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – 2012. – редакційна передплата
908403
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 14. – 2013. – редакційна передплата
908404
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 15. – 2013. – редакційна передплата
908405
  Білан А. Патріот українського шрифту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32. – ISSN 0868-9644


  Український графік Віталій Мітченко
908406
  Хомяк Р. Патріот, який не розійшовся з реальністю // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 46


  Роман Купчинський — український і американський журналіст, розвідник. Директор української служби Радіо Свобода (1991–2002).
908407
  Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
908408
  Кононенко П. Патріотам // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2
908409
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1953. – 472 с.
908410
  Узе Б. Патріоти / Б. Узе. – К., 1958. – 460с.
908411
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Дніпро, 1988. – 365 с.
908412
  Прохоренко О.Я. Патріотизм - реальна протидія корупційним проявам в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 12 назв
908413
  Подкіч В. Патріотизм = висока відповідальність // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Чи спроможна наша армія захистити рідну землю? Хто вони – сьогоднішні воїни, солдати і офіцери, всі ті, кому випало зі зброєю в руках боронити українські кордони? Відповіді на ці питання перебувають у тісному зв’язку з такими поняттями, як гідність, ...
908414
  Книш Ірена Патріотизм Анни Йонкер / Книш Ірена; Обклад.М.Біраковської; Видання Відділу Коммітету Українок Канади. – Вінніпег : Поступ, 1964. – 192 с. : іл.
908415
  Возняк С. Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 3-11. – (Серія: Філософські науки ; № 18 (295)). – ISSN 1729-360Х
908416
  Кравченко А.П. Патріотизм і прихильність як різновиди любові // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 58-67. – ISSN 2075-1443
908417
  Івченко Ю.В. Патріотизм та його сутнісна складова // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 23-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
908418
  Шашкова М.І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 91-93
908419
  Протасова Ж.В. Патріотизм у творах В.А. Симоненка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 202-203. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
908420
  Тичина Павло Патріотизм у творчості Мажита Гафурі / Тичина Павло. – Київ : Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр.РСР, 1955. – 42с.
908421
  Сенченко А.Я. Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст / А.Я. Сенченко, О.А. Сенченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 245-248. – ISSN 2076-1554
908422
  Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-14. – ISSN 0131-6788
908423
  Каменюк Ю.В. Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 224-229
908424
  Циганчук К.А. Патріотизм як цінність // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
908425
  Кримець Л.В. Патріотизм як чинник формування соціальності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 190-194
908426
  Литвин М.О. Патріотизм, народжений Жовтнем / М.О. Литвин. – Київ, 1968. – 48с.
908427
   Патріотизм, порядність, професіоналізм [Електронний ресурс. Звукозапис] : до 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : до 60-річчя Інститутут міжнародних відносин. – Київ : "Дельта". – 1 CD. – Систем. вимоги : Samsung Pleomax CDR 52-X 100 Mb/80 MIN.-Заголовок з етикетки контейнеру
908428
  Нинюк М. Патріотизм, професіоналізм, порядність - основні складові підвищення кваліфікації державних службовців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.356-360. – ISBN 966-73-53-51-Х
908429
  Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 28-30
908430
  Краснікова Ю. Патріотична добродійсність Олени Пчілки у тижненвику "Рідний край" (1906-1916) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 150-156


  У статті проаналізовано національно-просвітницькі ідеали Олени Пчілки, досліджено її діяльність як редакторки, видавниці й авторки тижневика "Рідний край" (1906-1916). Особливу увагу звернено на статті, замітки, нариси, спогади, фейлетони О. П. Косач, ...
908431
  Судець Н.А. Патріотична спрямованість циклу поезій "Україна" Івана Франка (на матеріалі епітетних структур) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 58-59
908432
  Горяна Л.Г. Патріотичне виховання в Україні можна довірити тільки професіоналам // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 42
908433
  Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-30
908434
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров. – Київ, 1956. – 60 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 4, №№ 8, 9)
908435
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров. – Київ : Радянська школа, 1956. – 64 с. – (Бібліотека для батьків)
908436
  Палійчук О.В. Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 93-98
908437
  Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 14-17
908438
  Максютов А.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Максютов Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
908439
  Тупікова Г. Патріотичне виховання майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва в системі неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 248-250


  Розкривається сутність і зміст мистецької освіти впродовж життя, розглядаються можливості українського музичного мистецтва як інструменту патріотичного виховання майбутніх учителів.
908440
  Нечитайло А.А. Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 28-33
908441
  Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 14
908442
  Лець О. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 191-193. – ISSN 2520-6419


  Навчальний заклад має стати для кожного студента осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та ...
908443
  Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія / О.В. Абрамчук, М.М. Фіцула ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 137 с. – ISBN 978-966-641-242-6
908444
  Мостова Н.В. Патріотичне виховання сучасної молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 66-68
908445
   Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України : про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. реком. для загальноосвітніх шкіл, проф.-техн. навч. закладів, вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / [Александренко Н.П. та ін. ; упоряд.: Кузнєцова О.В., Рижкова Р.В. ; заг. ред.: Шиловцев Ю.В., Удалова О.А. ; відп. за вип. Клюй В.С.] ; М-во освіти і науки України, Орг. ветеранів України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Конус-Ю, 2014. – 100, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемого у Великій Вітчизняній війні : патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. – Бібліогр.: с. 98-100 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2250-22-0
908446
  Лисенко М.М. Патріотичне виховання учнів у процепсі вивчення історії / М.М. Лисенко. – Київ, 1976. – 144с.
908447
  Шиприкевич О. Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу: проблеми і досвід // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
908448
   Патріотичне та інтернаціональне виховання. – К., 1974. – 230с.
908449
  Заслуженюк В.С. Патріотичне та інтернаціональне виховання молоді в умовах розвинутого соціалізму / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1980. – 48 с.
908450
   Патріотичне та інтернаціональне виховання студентської молоді. – Київ, 1975. – 126с.
908451
  Малаков Д. Патріотичний мітинг на честь визволителів Києва у Шевченківському парку // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 387 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  27 листопада 1943 р. З фондів ЦДКФФАУ. Ліворуч - гасло: "Помста і смерть німецьким окупантам!", праворуч - портрет Сталіна, далі портрет Т. Шевченка, позаду - спалений університет.
908452
  Янковська Ж. Патріотичний символізм Олександра Олеся // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 432-444. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
908453
  Золотой З. Патріотичні ідеї в творчості М.В. Гоголя / З. Золотой. – К., 1952. – 39 с.
908454
  Шабліовський Є.С. Патріотичні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – К., 1961. – 92с.
908455
  Янусь Н.В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур / Н.В. Янусь, С.С. Канівець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 268-272. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
908456
  Гуменюк В.І. Патріотичні мотиви в сатиричних творах Володимира Винниченка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-111


  У статті підкреслюються, що вболівання В. Винниченка за чистоту, мо- ральну бездоганність людей, які проголошують себе поборниками втілення високих ідеалів, зумовлюють доволі широке звернення автора до сатири у творах патріот. тематики. Детально ...
908457
  Левчин І.Д. Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Розглянута революційна творчість Сальмана Гараті (1959-1986) - представника молодого покоління поетів 80-х рр. ХХ ст. в Ірані. Досліджена специфіка тематики його творів, які вирізнялися соціальним і патріотичним спрямуванням. Опрацьовані поезії зі ...
908458
  Рибалкін С.В. Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 255-262


  У статті подано огляд доробку сучасного єгипетського поета, письменника й літературознавця Хасана Тауфіка. Досліджуваним аспектом є патріотичні мотиви у його творчості, зокрема касида "Страждання над ураженим Багдадом". На прикладі авторського ...
908459
  Хропко П.П. Патріотично-інтернаціоналістський пафос сучасної української поезії : Серія VI Література і мистецтво;№2 / П.П. Хропко. – Київ : Знання, 1984. – 48 с.
908460
  Корпанюк М. Патріотично-політична парадигма літературної публіцистики Йосипа Верещинського // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 50-57. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці аналізується ренесансно-класицистична змістовна, художньо-естетична та історико-літературна вартість політично-публіцистичних трактатів Йосипа Верещинського та їхня роль в розвиткові національних державотворчих, націєцентричних ідей в другій ...
908461
  Терещенко Т.П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 209-212. – ISSN 2311-7249


  В статті проведено аналіз патріотизму як ціннісної складової морально-психологічного стану військовослужбовців. Розглянуто основні шляхи удосконалення навчальної та виховної роботи щодо підвищення морально-психологічного потенціалу, психологічного ...
908462
  Лаба Василь Патрологія = Patrologia : Життя, письма і вчення Отців Церкви / Лаба Василь; Український католицький університет ім. Св.Климента Папи. – Вид. 2-е/Зладив Дачкевич Йосиф. – Рим : Укр. катол. унів. ім. Св.Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ім. св.Климента папи ; т.36 ; Праці греко-католицької богословської академії=Opera Greco-Catholicae Academiae Theologicae)
Ч.1-3. – 1974. – 552с.
908463
  Смаглій К. Патрон-клієнтарні зв"язкуи та президентські вибори 2004 року // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 140-158. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
908464
  Хлевнюк О.В. Патронаж Москвы и грузинский национализм накануне событий 1956 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 24-35. – ISSN 0042-8779


  О причинах массовых волнений в Грузии в 1956 году.
908465
  Салахетдинова Л.Н. Патронат как дополнительная форма устройства детей // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0132-0831
908466
  Кравченко Л. Патроніми в українських говірках (іменування синів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
908467
  Івасенко А. Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщини Руської землі) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 60-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
908468
  Гарбарук А. Патронка сучасного польського товариства на Волині Єва Фелінська: життя ,діяльність, пам"ять // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
908469
  Мацузато К. Патронное президентство и политика в сфере идентичности в непризнанной Абхазии // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 132-159. – ISSN 1727-1770
908470
   Патроны резьбовые для электрических ламп и их детали. – Москва, 1973. – 56 с.
908471
  Неелов А.Н. Патрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканических пород / А.Н. Неелов. – Ленинград : Наука, 1980. – 100с.
908472
  Дикусаров В.Г. Патрузечь де ань советичь ыноориць / В.Г. Дикусаров. – Ужгород, 1982. – 256с.
908473
  Драммонд Дж.Д. Патруль в Атлантике / Дж.Д. Драммонд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 164с.
908474
   Патруль времени. – М., 1985. – 491с.
908475
  Финкель Майкл Патруль на собачьих упряжках : ледяной дозор / Финкель Майкл, Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 110-123 : фото, карта
908476
   Патрушев Василий Дмитриевич // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.157-158. – ISSN 0132-1625
908477
  Біленко Василь Паттайя. Справжній несправжній Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 28-30 : Фото
908478
  Лопухин М.М. Паттерн- метод планирования и прогнозироания научных работ / М.М. Лопухин. – М, 1971. – 159с.
908479
  Рыбаков Л.А. Паттерн анализ организаций / Л. Рыбаков, А. Стогний ; НАНУ ; Ин-т телекоммуникаций и глобального информационного пространства. – Киев : Азимут-Украина, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8405-48-8
908480
   Паттерны проектирования = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
908481
  Левыкин В.М. Паттерны проектирования требований к информационным системам: моделирование и применение : монография / В.М. Левыкин, М.В. Евланов, М.А. Керносов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков : Компания СМИТ, 2014. – 319, [1] с., [6] л. схем, слож. втрое : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-318. – ISBN 978-617-621-034-4
908482
  Лукинов Е. Патти Смит // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 11-24


  Американська рок-поет
908483
  Мальчэускі Я.С. Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоунасці і адбор на дзяржаунае захоуванне : аутарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 05.25.02 / Мальчэускі Яугеній Сяргеевіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с. – Бібліягр.: 18 назв.
908484
  Мишин М.А. Пауза в мажоре: Рассказы. / М.А. Мишин. – Л., 1981. – 190с.
908485
  Куприянов Вячеслав Пауза в свободном стихе : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 72-76. – ISSN 0130-7673
908486
  Руденко О. Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 9-16. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується проблема відповідності між паузою і ритмом як універсальними характеристиками буття в цілому і мовлення зокрема. Висловлно гіпотезу, що пауза не тільки членує потік мовлення на менші частини, а й формує його.
908487
  Саттаров М. Пауза как средство интонационной организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саттаров М.; Моск. гос. пед. ин-т ин-. яз. – М., 1979. – 28л.
908488
  Руденко О.В. Пауза як елемент синтагми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 223-229


  У статті синтагму розглянуто як сегментно-просодичну одиницю, яку можна ефективно використовувати при дослідженні паузації прозового тексту. Запропоновано інші терміни на позначення груп пауз за позицією в синтагмі. Підсумки дослідження свідчать про ...
908489
  Анохіна Т.О. Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 10-15. – ISBN 966-581-388-9
908490
  Качура А.В. Пауза як фактор комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 200-204
908491
  Алексеева А.Я. Пауза, умолчание и коммуникация // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 6-8
908492
  Кривошеев Кирилл Пауки-волки - хищники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 38-39 : фото
908493
  Лобанова Т.В. Пауки-волки Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лобанова Т.В.; Сиб.отд.Биол.ин-т. – Новосибирск, 1977. – л.
908494
  Чипико И. Пауки / И. Чипико. – М., 1958. – 211с.
908495
  Уточкин А.С. Пауки / А.С. Уточкин. – Пермь, 1968. – 73с.
908496
  Чипико И. Пауки / Иво Чипико // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 191-337. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
908497
  Либкнехт В. Пауки и мухи / В. Либкнехт. – Ростов -на-Дону. – 8с.
908498
  Батрак И.А. Пауки и мухи / И.А. Батрак. – Москва, 1931. – 48с.
908499
   Пауки и насекомые Сибири. – Новосибирск, 1985. – 146с.
908500
  Уточкин А.С. Пауки семейства Xysticidae фауны СССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Уточкин А.С.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1964. – 13л.
908501
  Андреева Е Пауки Таджикистана.Фауна и зонально-экологическое распределение / Е Андреева. – Душанбе, 1976. – 196с.
908502
  Иванов А.В. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека / А.В. Иванов. – Л., 1965. – 304с.
908503
  Рисе О. Паул Дауге / О. Рисе. – Рига, 1970. – 48с.
908504
  Воман Г. Паулинхен была дома одна : Роман и рассказы / Г. Воман. – Москва : Прогресс, 1979. – 335с.
908505
  Лу П. Пауло Коєльо: отступник // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 4, апрель. – С172-183. – ISSN 1726-6084
908506
  Дунаева В. Пауло Коэльо не верит в назидания, но верит в человека / В. Дунаева, Н. Тертычный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670
908507
  Ланен Г. Паултье, они снова хотят воевать / Г. Ланен. – М., 1989. – 109с.
908508
  Зебальд В.Г. Пауль Берейтер // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 11. – С.129-152. – ISSN 1130-6545
908509
   Пауль Больдт // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119. – ISSN 0130-6545


  Пауль Больдт - немецкий поэт-экспрессионист
908510
  Эткинд Е. Пауль Вине, переводчик советской поэзии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 110-135
908511
  Боярская Л.А. Пауль Каррер. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 216-221. – ISBN 5-12-000444-X
908512
  Онищенко О. Пауль Пшеничка: оцінками не пресую // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 14


  Можна критикувати систему освіти, але достеменно знаємо - в наших школах працює багато талановитих учителів. З одним із них нам випала нагода зустрітися напередодні Нового року. Пауль Пшеничка —викладач фізики й астрономії Чернівецького міського ліцею ...
908513
  Таранов С.В. Пауль Тиллих и диалектическая теология // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 236-244. – ISSN 2077-8309
908514
  Ємельяненко Г.Д. Пауль Тілліх: екзистенціаліст чи теолог? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 16-18
908515
   Пауль Целан. "Фуга смерті": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-55
908516
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест / В.Я. Френкель. – Москва : Атомиздат, 1971. – 144 с.
908517
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест. / В.Я. Френкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1977. – 192с.
908518
  Сизоненко О.О. Пауль, Петер, Йоганн... : повість та оповідання / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 253 с.
908519
  Папенко Н.С. Пауперизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
908520
  Талалов Сергей Владимиров Пауссоновы структуры и переменные действия-угол в теории сингулярных солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Талалов Сергей Владимиров; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1987. – 12л.
908521
  Алексанян Е.А. Паустовский -- новеллист : Автореф... канд. филол.наук: / Алексанян Е. А.; Ин-т миров. лит. им. А. Горького. – М., 1965. – 21л.
908522
  Короткий В. Паустовський Костянтин Георгійович (1892-1968) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 429-430. – ISBN 5-7707-1062-4
908523
  Самойлов Л.С. Паутина / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – Москва, 1954. – 120с.
908524
  Наумов Н.И. Паутина / Н.И. Наумов. – Томск, 1960. – 190с.
908525
  Хлебников Г.Н. Паутина / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1963. – 112с.
908526
  Икрами Д. Паутина : повесть / Д. Икрами. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 124 с.
908527
  Сейтаков Б. Паутина : повесть / Б. Сейтаков. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 223 с.
908528
  Хачиров К А. Паутина / К А. Хачиров, Б.Х. Биджелов. – Орджоникидзе, 1979. – 182с.
908529
  Яшин Е.А. Паутина / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1979. – 113с.
908530
  Планкетт Д. Паутина / Д. Планкетт. – М., 1984. – 159с.
908531
  Оганов Г.С. Паутина / Г.С. Оганов. – Москва, 1985. – 286 с.
908532
  Наумов Н.И. Паутина / Н.И. Наумов. – Кемерово, 1988. – 286с.
908533
  Сохрин Г.А. Паутина / Г.А. Сохрин. – Ижевск, 1991. – 286с.
908534
  Мироу Паутина власти / Мироу, Г. Мауер. – М., 1984. – 447с.
908535
  Голдин В. Паутина из легенд // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 2-11. – ISSN 0235-7089


  Красная армия Гражданской войны: историографические размышления.
908536
  Зафесов Г.Р. Паутина ложи "П-2" / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1988. – 46с.
908537
  Иванов И.И. Паутина. / И.И. Иванов. – Липецк, 1962. – 36с.
908538
  Лобко Н.П. Паутина. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1972. – 261с.
908539
  Смахан-улы Шона Паутина. / Смахан-улы Шона. – Алма-Ата, 1979. – 167с.
908540
  Акутагава Р. Паутинка / Р. Акутагава. – Москва, 1987. – 477с.
908541
  Вдовиченко С.М. Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch на арахисе в Краснодарском крае : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Вдовиченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
908542
   Паучья эйфория. Наплели ерунды : Эксперимент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
908543
  Прудников В.Е. Пафнутий Львович Чебышев / В.Е. Прудников. – Л., 1976. – 282с.
908544
  Крылов А.Н. Пафнутий Львович Чебышев. Биографический очерк. / А.Н. Крылов. – М.-Л., 1944. – 31с.
908545
  Єшкілєв В. Пафос : [роман] / [Єшкілєв ; передм.: І. Бондар-Терещенко]. – Львів : Кальварія, 2002. – 207, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – (Бібліотека журналу "Четвер"). – ISBN 966-663-061-3


  Гостра критика реалій сьогочасної України і пригодницька фабула поєднанні в ньому із стилистичними пошуками нової вітчизняної прози
908546
  Кирпотин В.Я. Пафос будущего / В.Я. Кирпотин. – М., 1963. – 379с.
908547
  Ковский В.Е. Пафос гуманизма / В.Е. Ковский. – М., 1985. – 127с.
908548
  Жулинський М.Г. Пафос життєствердження / М.Г. Жулинський. – К., 1974. – 319с.
908549
  Кравченко О.А. Пафос и парентирс гоголевских суждений об искусстве: от риторики к эстетике // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – ISBN 966-72-77-79-8
908550
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 60-75. – ISSN 1812-867Х
908551
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 30-47. – ISSN 1812-867Х
908552
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – М., 1974. – 360с.
908553
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 396с.
908554
  Морозова Э.Ф. Пафос современности / Э.Ф. Морозова. – Львов, 1980. – 160с.
908555
  Слепченко Е.В. Пафос созидания / Е. Слепченко. – Кишинев : Картя Молдовеняскє, 1967. – 77 с. – Миниатюрное издание
908556
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120с. : Массовая историко-литературная библиотека
908557
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 144с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
908558
  Мефодьев А.И. Пафос труда / А.И. Мефодьев. – Чебоксары, 1987. – 141с.
908559
  Михилев А.Д. Пафос утверждения и отрицания : Природа комического в драматургии Ромена Роллана / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, изд-во при ХДУ, 1979. – 136с.
908560
  Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения: Из истории проблемы. / Е.Г. Руднева. – М., 1977. – 164с.
908561
  Стебун И.И. Пафос художественной правды / И.И. Стебун. – М., 1977. – 336с.
908562
  Бартиш-Коломак Ольга Пафосний воркшоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 54-59 : фото
908563
  Латышев М. Пахари / М. Латышев. – М, 1974. – 222с.
908564
  Мирошников И.И. Пахари Вселенной / И.И. Мирошников. – Х., 1975. – 95с.
908565
  Татур С.П. Пахарь / С.П. Татур. – Ташкент, 1986. – 284с.
908566
  Сорокин В. Пахарь : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0131-8136
908567
  Шелест П.С. Пахарь и время / П.С. Шелест. – М., 1969. – 144с.
908568
  Расулова О. Пахлаванкули Равнак : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Расулова О.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Бухара, 1967. – 16 с.
908569
  Курбанова С.Б. Пахлеван : стихи и поэма / С.Б. Курбанова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
908570
  Короткий В.А. Пахман Семен Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 206. – ISBN 966-06-0393-2
908571
  Чопей І. Пахне літо чебрецями. / І. Чопей. – К., 1992. – 11с.
908572
  Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания : биографический и библиографически-литературный очерк. – Санкт-Петербург, 1908. – 305 с.
908573
  Губерський Л.В. Пахомов Юрій Миколайович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 269. – ISBN 966-316-045-4
908574
  Корочкова О.Н. Пахомовская культура эпохи поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 75-84. – ISSN 1563-0102
908575
  Чернецов А.В. Пахотные орудия Древней Руси : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.06 / Чернецов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
908576
  Ткач М.М. Пахощі Боянових слів / Микола Ткач ; [худож. оформлення Н.О. Данилевської]. – Київ : Снива, 1996. – 151, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в умов. скороченнях: с. 149-150. – ISBN 5-7707-9710-X
908577
  Печенівський Г.М. Пахощі рідного краю : поезії / Г.М. Печенівський. – Київ, 1957. – 112 с.
908578
  Луценко Д.О. Пахучий хліб. Поезії. / Д.О. Луценко. – К., 1974. – 103с.
908579
  Станко В.М. Пахучими полями (зажинково) / Василь Гук [псевд.] (Станко) // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 107-126
908580
  Куліш В. Пацани : Повість про безпритульних / Володимир Куліш. – Мюнхен : Шлях перемоги, 1967. – 319 с.
908581
  Зоберн Олег Пацанский гримуар : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 141-143. – ISSN 0130-7673
908582
  Клепиков Ю.Н. Пацаны : Сценарии / Клепиков Ю.Н. – Ленинград, 1988. – 285 с.
908583
  Скобелев Э.М. Пацаны купили остров / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 206с.
908584
  Клепиков Ю.Н. Пацаны. / Ю.Н. Клепиков. – М, 1984. – 78с.
908585
  Карваш П. Пациент 113 / П. Карваш. – М., 1957. – 122с.
908586
  Поволоцкая И. Пациент и гомеопат : проза: совецкая аовесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 6-63. – ISSN 0130-7673
908587
  Дністровий А. Пацики : Конкретний роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Факт, 2005. – 392с. – На обкл.: Увага! Ненормативна лексика!. – (Exceptis Excipiendis). – ISBN 966-359-012-2
908588
  Ленин В.И. Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 29с.
908589
  Ленин В.И. Пацифизм буржуазный пацифизм социалистический / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 36с.
908590
  Таньшина Н.П. Пацифистская идея в постнаполеоновской Европе: Франсуа Гизо и Жан-Жак де Селлон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 157-172. – ISSN 0130-3864


  В очерке рассмотрены взгляды на проблемы войны и мира в Европе в первой половине XIX в. Ф. Гизо и Ж. -Ж. де Селлона.
908591
  Пивовар С.Ф. Пацифізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
908592
  Ленін В.І. Пацифізм буржуазний і пацифізм соціалістичний / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 28с.
908593
  Трофименко М. Пацифізм та антиглобалізм // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 84-88
908594
  Боднарчук Л.С. Пацифізм у філософських поглядах Бертрана Рассела // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 130-132
908595
  Міфтахов Б.Г. Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 373-375. – ISSN 2076-1554
908596
   Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика / Н.М. Носенко, Т.М. Бабкіна, Д.В. Щеглов, М.М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 18-28. – ISSN 2304-9359
908597
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
908598
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
908599
  Мелешин С. Паче, рума! / С. Мелешин. – Свердловск, 1955. – 96с.
908600
  ван Гінкел А.Л. Пачка Вілламанін світи Сан Еміліано (карбон, Північна Іспанія): її вік та фузуліноїдні форамініфери // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-58 : мал., табл. – Бібліогр.: с. 56-58. – ISSN 0367-4290
908601
  Дофф Нэль Пачкун и другие рассказы / Нэль Дофф [псевд.] ; пер. А.А. Поляк. – Москва ; Ленинград : Гос.изд-во ; [Тип.им.Н.Бухарина], 1926. – 110, [2] с.
908602
  Круть М.В. Пачоський Йосип Конрадович - вчений-натураліст // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 77-82. – ISSN 2226-4272
908603
  Мусатов А.И. Паша Ангелина / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 208с.
908604
  Якименко Є. Паша Ангеліна / Є. Якименко. – К, 1959. – 60с.
908605
  Гриценко І.С. Паше-Озерський Микола Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 224. – ISBN 978-966-06-0557-2
908606
   Паше-Озерський Микола Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 303-304. – ISBN 978-617-573-038-6
908607
  Левитина В.Б. Пашенная / В.Б. Левитина. – Москва, 1962. – 40с.
908608
  Федосеев Г.А. Пашка из медвежьего лога / Г.А. Федосеев. – Красноярск, 1975. – 216с.
908609
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – 2-е изд. – Кемерово, 1971. – 383с.
908610
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 317с.
908611
  Кокоулин Л.Л. Пашня / Л.Л. Кокоулин. – Иркутск, 1984. – 348с.
908612
  Кокоулин Л.Л. Пашня : роман / Л.Л. Кокоулин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 383с.
908613
  Абрамов Ф.А. Пашня живая и мертвая / Ф.А. Абрамов, А.Ф. Чистяков. – Ленинград, 1987. – 215с.
908614
  Исмаил Мамед Пашня над морем : стихи и поэмы / Исмаил Мамед; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 79 с.
908615
  Мызиков В.Н. Пашня: стихи / В.Н. Мызиков. – Волгоград, 1980. – 47с.
908616
  Буряківець Ю. Пашпорт на Україну / Ю. Буряківець. – Нью-Йорк, 1970. – 286с.
908617
  Соболева И.А. Пашские огоньки / И.А. Соболева. – Л, 1965. – 56с.
908618
  Короткий В.А. Пашутін Віктор Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 273. – ISBN 966-06-0393-2
908619
  Турзо Г. Паща левова / Г. Турзо. – Ужгород, 1960. – 36с.
908620
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 226-227. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1975) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1988-1995 рр. - викладач, з 1993 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КНУТШ
908621
   Пащук Віктор Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 278-279. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
908622
  Мікуліч М.У. Паэзія Заходняй Беларусі : (1921-1939) / М.У. Мікуліч ; Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 460, [4] с. – Бібліогр.: с. 443-461. – ISBN 978-985-08-1196-7
908623
  Бугаеу Д. Паэзія Максіма Танка. / Д. Бугаеу. – Мінськ, 1964. – 160 с.
908624
  Андреев В. Паэлья // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 3-61. – ISSN 0321-1878
908625
  Мацюх Міколай Данілавіч Паэтыка вясельнай песні: кампазіцыя, выяуленчыя сродкі: эпітэт, сімволіка, метафора : Автореф... канд. філалаг.наук: 10.01.09 / Мацюх Міколай Данілавіч; АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфії і фальклору. – Мінськ, 1994. – 18л.
908626
   Пвторные гравиметрические наблюдения. – М., 1988. – 207с.
908627
  Лесько М. ПДВ - облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
908628
  Малишкін О. ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 27-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
908629
  Владика С.А. ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 121-125. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена питанням формування системи власних ресурсів Європейського Союзу, зокрема, визначенню місця та частки відрахувань із податку на додану вартість у цій системі. Розглянуто правові передумови включення ресурсу ПДВ до власних ресурсів ЄС, ...
908630
  Терлецька Л. ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 8. – 22-26
908631
  Терлецька Л ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.6-34
908632
  Вільховий Ю. ПДВ потребує законодавчого реформування // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-14
908633
  Терлецька Л. ПДВ при ввезенні товарів на території пріорітетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 31. – С.14-16
908634
  Пащенко О. ПДВ та віжшкодування витрат комісіонера // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 86-88.
908635
  Данілов О. ПДВ та його економіко-математичне моделювання // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.99-113
908636
  Косміна Л. ПДВ у 2003 році / Л. Косміна, Л. Пономаренко // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.86-89
908637
  Лаптєва О. ПДВ. Податковий інспектор відповідає на запитання платників податку / О. Лаптєва. – 2-е вид, доп. – Київ : Компас, 2000. – 84с.
908638
  Юхименко В. ПДВ: деякі проблеми стягнення, пов"язані з нетотожністю об"єкта та бази оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.23-26
908639
  Косміна Л. ПДВ: зміни в оподаткуванні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.14.
908640
  Забута І. ПДВ: між нормами права та розпорядженнями КМУ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 15-18
908641
  Оборин Михаил ПДД для колесниц // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 80-81 : фото
908642
  Гапон Т.В. Пдсумковий урок-подорож за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.5-7.
908643
  Нечаєва О. ПДЧ: ключ до євроінтеграції // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 53-64. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про перспективу євроінтеграції України в рамках відкладення рішення про надання ПДЧ України на Бухарестському самітіті, дається оцінка попередньому й поточному геополітичному курсу України, її співпраці з ЄС і НАТО і розглядаються ...
908644
  Ковачески З. Пеjач : Збирка раскази / З. Ковачески. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 138с. – ISBN 9989-48-043-5
908645
  Білан Ю.Я. Пеpемога Великої Жовтневої pеволюцiї i встановлення Радянської влади на Укpаїнi / Ю.Я. Білан. – Київ : Київський університет, 1957. – 94с.


  Шиpоко висвiтлюються пеpшi заходи Радянського уpяду в спpавi визволення тpудящих вiд соцiального i нацiонального гноблення та пеpшi кpоки соцiалiстичного будiвництва.
908646
  Студинський К.Й. Пеpестоpога : Руський памятник початку XVII віка / Істоpично-лїтеpатуpна студия Д-pа Киpила Студиньского. – У Львові (Львів) : Hаклад. авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – [6], 193 с. – Тит. аpк. паpал. нім. - Hа окp. аpк.: Памяти дїда Стефана і вуя Володимиpа Качалів пpисвячує Автоp
908647
  Нечуй-Левицький І.С. Пеpші Київські князі Олег, Игоpь, Святослав і Святий Володимиp і его потомки / І. Левіцький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1876. – 68 с.
908648
   Пеан дружбі : Поезії. – Київ : Молодь, 1972. – 221с.
908649
   Пеан дружбі.. – К, 1972. – 221с.
908650
  Змаі І.І. Певанита / І.І. Змаі. – Београд, 1977. – 128с.
908651
  Макрагичь С. Певачи доньих светова : песме / Станоjе Макрагичь. – Београд : Нолит, 1973. – 88, [1] с.
908652
  Зимич И П. Певекский южак / И П. Зимич, . – Ленинград, 1991. – 120с.
908653
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – М., 1988. – 477с.
908654
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – М., 1990. – 477с.
908655
  Володина М.Г. Певец-антифашист Эрнст Буш / М.Г. Володина. – Москва : Музыка, 1979. – 62 с.
908656
  Карелишвили Е. Певец бури / Е. Карелишвили. – Тбилиси, 1963. – 148с.
908657
  Макеева Ф.Х. Певец весны / Ф.Х. Макеева. – Фрунзе, 1967. – 72 с.
908658
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1981. – 223с.
908659
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1987. – 334с.
908660
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1989. – 287с.
908661
  Дадашзаде А. Певец жизни / А. Дадашзаде. – Баку, 1968. – 140с.
908662
  Малютина А.И. Певец земли енисейской / А.И. Малютина. – Красноярск, 1976. – 158с.
908663
  Мур Певец и аккомпаниатор / Мур, , Джеральд. – М., 1987. – 429с.
908664
  Юдин Г.Я. Певец и голос / Г.Я. Юдин. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 140 с.
908665
  Юдкевич Л.Г. Певец и гражданин / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1976. – 207с.
908666
  Доливо А. Певец и песня / Анатолий Доливо. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 250 с. : нот.
908667
  Федотов Г.П. Певец империи и свободы. О культурообразующем смысле пушкинского наследия // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2011. – № 6. – С. 44-48
908668
  Газин А. Певец индустриализации // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 35 ( 472). – С. 62-64


  Знаменитый киноэкспериментатор Дзига Ветров снимал в 1920-1930-х годах в СССР ленты, которые и через несколько десятилетий поражали ведущих западных режиссеров.
908669
   Певец киргизского народа.. – Фрунзе, 1981. – 81с.
908670
  Лукьянова И. Певец на необитаемом острове // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 68-73


  Автор статьи пытается разгадать тайну личности русского писателя Ю. Олеши: почему, умея так много, пребывая на самом взлете таланта, он замолчал навсегда?
908671
  Джантошев К. Певец народа : драма / К. Джантошев. – Москва : Искусство, 1952. – 152 с.
908672
   Певец народа. – Йошкар-Ола, 1988. – 198 с.
908673
   Певец народа.. – Алма-Ата, 1977. – 151с.
908674
  Сокольников М.П. Певец народной жизни / М.П. Сокольников. – Саранск, 1962. – 49 с.
908675
  Евгеньев-Максимов Певец народной свободы и печальник народного горя / Евгеньев-Максимов. – М., 1918. – 44с.
908676
  Григорьян А.П. Певец Октября -- Егише Чаренц. / А.П. Григорьян. – Москва, 1959. – 32 с.
908677
  Каюмов Л.П. Певец Октября / Л.П. Каюмов. – Москва, 1964. – 31 с.
908678
  Грекова Т.Т. Певец Первой Конной / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1964. – 64с.
908679
  Гобечия В.Л. Певец первой русской революции / В.Л. Гобечия. – Сухуми, 1989. – 72с.
908680
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд-2-е, доп. – Москва : Воениздат, 1966. – 99с.
908681
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 127с.
908682
  Пирогов В.А. Певец родного края: (О Д.И.Блынском). / В.А. Пирогов. – Тула, 1982. – 96с.
908683
  Пудожгорский В. Певец родной земли / В. Пудожгорский. – Вологда, 1960. – 64с.
908684
  Овинников Д.А. Певец России / Д.А. Овинников. – Тула, 1992. – 270с.
908685
  Есин С.Н. Певец русской природы / С.Н. Есин. – Ярославль, 1964. – 27с.
908686
  Ершов Г.А. Певец Сибири / Г.А. Ершов. – Тюмень, 1962. – 88с.
908687
  Хороманьский М. Певец тропических островов / М. Хороманьский. – М, 1985. – 512с.
908688
  Шабунин А.В. Певец труда / А.В. Шабунин. – Архангельск, 1968. – 56с.
908689
  Боголюбов К.В. Певец Урала / К.В. Боголюбов. – Челябинск, 1952. – 188с.
908690
  Удинцев Б.Д. и Боголюбов К.В. Певец Урала / Б.Д. и Боголюбов К.В. Удинцев. – Свердловск, 1969. – 119 с.
908691
  Асланов Вагиф Имамали оглы Певец человека / Асланов Вагиф Имамали оглы. – Москва, 1974. – 28с.
908692
  Серова М. Певица против насилия. История Джоан Баєз // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 21-34


  Джоан Чендос Баэс (1941 г.) - амер. певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, левая политическая активистка
908693
  Карачківський М. Певнічно-західня Балтщина / М. Карачківський. – К., 1929. – 202с.
908694
  Ругоев Я.В. Певучее дерево : стихи / Я.В. Ругоев. – Петрозаводск : Карел. кн. изд- во, 1968. – 233 с.
908695
  Шаховский Б.М. Певучие плесы / Б.М. Шаховский. – М, 1960. – 127с.
908696
  Кашпуров И.В. Певучие травы / И.В. Кашпуров. – М., 1972. – 110с.
908697
  Дедусенко И.В. Певца несуетная лира / И.В. Дедусенко. – Ставрополь, 1985. – 190с.
908698
  Шерхунаев Р.А. Певцов благородное племя / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1977. – 264с.
908699
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – М., 1918. – 31с.
908700
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – Минск, 1952. – 48с.
908701
   Певцы Большого театра СССР.. – М, 1978. – 178с.
908702
   Певцы Донского края.. – Ростов -на-Дону, 1979. – 112с.
908703
  Султанов К.Д. Певцы разных народов / К.Д. Султанов. – Махачкала, 1971. – 459с.
908704
  Долгополов И.В. Певцы Родины / И.В. Долгополов. – М., 1981. – 271с.
908705
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 223с.
908706
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 302с.
908707
  Тургенев И.С. Певцы. Живые мощи. Лес и степь / И.С. Тургенев. – М., 1946. – 62с.
908708
  Казак Г.И. Певчая роща / Г.И. Казак. – Минск : Мстацкая література, 1978. – 95 с.
908709
  Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1939. – 254 с.
908710
  Чишко О.С. Певческий голос и его свойства. / О.С. Чишко. – М.Л., 1966. – 48с.
908711
   Певческий праздник Советской Эстонии 1950 года.. – Таллин, 1951. – 112с.
908712
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1974. – 182с.
908713
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1975. – 148с.
908714
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1977. – 160с.
908715
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1984. – 158с.
908716
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – 3-е, доп. и перераб. – Ташкент, 1986. – 165с.
908717
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки / Е.В. Лукина. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 223с.
908718
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки (их содержание и разведение) / Е.В. Лукина. – М., 1966. – 224с.
908719
  Беме Л.Б. Певчие птицы / Л.Б. Беме. – М., 1952. – 264с.
908720
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1983. – 279с.
908721
  Симкин Г.Н. Певчие птицы / Г.Н. Симкин. – М., 1990. – 398с.
908722
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1979. – 311с.
908723
  Остапов Ф.Ф. Певчие птицы нашей родины / Ф.Ф. Остапов. – М., 1960. – 199с.
908724
  Лукина Е.В. Певчие, цветные и декоративные канарейки / Е.В. Лукина. – 3-е изд. – М., 1987. – 143с.
908725
   Пегаматиты СССР.. – М-Л
2. – 1939. – 260с.
908726
  Борисова М.И. Пегас-69 / М.И. Борисова. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 64 с.
908727
  Михалков С.В. Пегас и поэт / С.В. Михалков. – Л., 1962. – 29с.
908728
  Медовой Б.Б. Пегас стучится на студию, или С кого начинается кино / Б.Б. Медовой. – М, 1986. – 96с.
908729
  Глазков М. Пегасовы усмешки / М. Глазков. – Ярославль, 1969. – 64с.
908730
  Айтматов Ч. Пегий пес бегущий краем моря / Ч. Айтматов. – Москва, 1977. – 215 с.
908731
  Айтматов Ч. Пегий пес бегущий краем моря / Ч. Айтматов. – Москва, 1989
908732
  Соколов Ю.М. Пегматизация и метасоматоз кианит-андалузит-силлиманитовой фациональной серии / Ю.М. Соколов, С.А. Бушмин. – Ленинград : Наука, 1978. – 89с.
908733
  Сагайдак І.Г. Пегматики середнього Приазов"я / І.Г. Сагайдак. – Київ, 1936. – 1-188 с.
908734
   Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування / Д.Ф. Марченков, С.Є. Шнюков, І.І. Лазарева, О.В. Андреєв, В.В. Загородній, О.В. Митрохин, В.Р. Морозенко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – № 1 (11). – С. 54-60. – ISSN 2079-956X


  З метою побудови моделі формування пегматитів Коростенського плутону, з якої випливали б критерії наявності, характеру та масштабів їх рудоносності, а також ознаки відмінності їх магматогенних та метаморфогенних типів, створено геохімічний банк даних ...
908735
  Родіонов С.П. Пегматити чарнокітової серії Поділля / С.П. Родіонов, 1958. – С. 3-15. – Окр. відбиток
908736
  Ненадкевич Н.К. Пегматитовые граниты и полевые шпаты бассейна р. Тетерева в Волынской губ. / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1923. – 57с.
908737
  Шмакин Б.М. Пегматитовые месторождения зарубежных стран / Б.М. Шмакин. – Москва : Недра, 1987. – 223с.
908738
  Ферсман А.Е. Пегматиты / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.1 : Гранитные пегматиты. – 1940. – 712с.
908739
  Шавло С.Г. Пегматиты и гидротермалиты Калбинского Хребта / С.Г. Шавло. – Алма-Ата, 1958. – 328с.
908740
  Калита А.П. Пегматиты и гидротерматиты щелочных гранитов Кольского полуострова / А.П. Калита. – М, 1974. – 139с.
908741
   Пегматиты Карелии и Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 167с.
908742
  Загорский В.Е. Пегматиты с самоцветами Центрального Забайкалья / В.Е. Загорский, И.С. Перетяжко. – Новосибирск, 1992. – 221с.
908743
  Лабунцов А.Н. Пегматиты северной Карелии и их минералы : Пегматиты СССР.Т.2 / А.Н. Лабунцов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 260с.
908744
   Пегматиты СССР. – Москва;Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1936. – 308с.
908745
   Пегматиты Центральной Африки : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1958. – 286с.
908746
   Пегматиты.. – Л, 1972. – 319с.
908747
  Макагон В.М. Пегматоидные граниты зон регионального метаморфизма высоких давлений / В.М. Макагон. – Новосибирск : Наука, 1977. – 205с.
908748
  Науменко Ф.І. Педагог-гуманіст і просвітитель І. М. Борецький / Ф.І. Науменко. – Львів, 1963. – 116 с.
908749
   Педагог-демократ К.Д.Ушинський.. – Львів, 1959. – 136 с.
908750
  Резнік С.М. Педагог в сучасних умовах трансформаційного суспільства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 267-272


  У статті проаналізовано особливості професійної діяльності педагога в умовах трансформаційного суспільства. Розглянуто професійно-важливі якості викладача.
908751
  Коваленко О. Педагог готує або щастя, або нещастя. Ці слова належать людині, яка за основу педагогвчної системи взяла демократизацію народної освіти та ідею народності виховання - Костянтинові Ушинському // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Видатні вчителі. Роки життя та педагогічної діяльності Костянтина Ушинського.
908752
  Івахова К. Педагог з великої літери : До витоків музично-педагогічного феномена Мирослава Скорика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.12-13. – ISSN 0868-9644
908753
  Емішянц О. Педагог за покликанням // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відсвяткувала ювілей талановитий вчений, доктор пед. наук, проф., в.о. зав. кафедри педагогіки Ольга Василівна Плахотник.
908754
  Демина Н.Д. Педагог и воспитанники / Н.Д. Демина. – Москва, 1976. – 80 с.
908755
   Педагог и просветитель И.Н.Ульянов.. – Саратов, 1965. – 163с.
908756
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог і вчений - за професією і покликанням // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 112-113


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
908757
  Розовик Д. Педагог і вчений за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 4 : Фото


  Зав. кафедри української історії та етнополітики Анатолій Петрович Коцур святкує 50-річний ювілей. Про життєвий та творчий шлях ученого.
908758
  Шевченко Віктор Педагог і географ Ян Амос Коменський : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-47 : Фото
908759
  Семенюк Г. Педагог і літературознавець третього тисячоліття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2005. – Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику -професору Перетцу В.М. – С. 3-4.


  1904 року в Київському університеті імені Св. Володимира відбулися перші засідання "Симинария русской филологии", які проводив проф. Володимир Михайлович Перетц
908760
  Войцехівська Ірина Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
908761
  Войцехівська І. Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
908762
  Сербенська О. Педагог із великою божою іскрою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
908763
  Подольская Е. Педагог как субъект образования в кризисном обществе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 8-11. – ISSN 1562-529Х


  Показана високу місію сучасного викладача в модернізації освіти та можливості продуктивного діалогу викладачів та студентів.
908764
  Бойко А. Педагог як співавтор духовно-морального змісту поняття "суб"єкт-суб"єктивні відносини у загальноосвітній і вищій школі" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 5-16. – ISSN 2075-1478
908765
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог, вчений, наставник. До 100-річчя від дня народження проф. Бородіна О.А. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 167-168. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
908766
  Фоміна С. Педагог, письменник, лікар : До 70-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-64


  У 2012 відзначаються дві події, пов"язані з іменем Януша Корчака: 100-річчя його педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті у нацистському констаборі "Треблінка". Рішенням парламенту Польші 2012 рік оголошений Роком Корчака.
908767
   Педагог, учений, патріот : матеріали IV науково-освітянської конференції, присвяченої М.О. Максимовичу (грудень 1994 р.) : [зб. наук. пр.]. – Київ : Київський університет, 1997. – 78 с.
908768
  Гільберг Т.Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 31 : фото
908769
  Лопатина И. Педагогам есть чему поучиться. Украинским преподавателям советуют заниматься самообразованием // Коммерсант : газета издательского дома "Коммерсантъ". – Киев, 2013. – 30 августа (№ 133). – С. 3


  "... Одной из причин низких доходов преподавателей заместитель главы профсоюза работников образования и науки Украины, глава Совета высшей школы Владимир Цвых назвал большое количество вузов: "Процент бюджетного финансирования от ВВП у нас достаточен. ...
908770
  Василів М Педагоги : сатира / М. Василів. – [Коломия] : З друк. Вільгельма Браунера, 1913. – 60 с.
908771
  Шулікін Д. Педагоги Європи отримають власну конституцію. // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 18 березня (№ 11). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, зокрема колектив професорів у складі ректора Нац. пед.ун-ту ім. М. Драгоманова В. Андрущенка (який і очолює АРПУ), Моріца Гунцінгера ( Німеччина) і Альгірдеса Гайжутіса (Литва) розробили документ, ...
908772
  Клюев В. Педагоги сверили позиции, чтобы продолжать работать дальше : учебники для будущих специалистов: какими им быть / Владимир Клюев // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-18. – ISSN 0869-4915


  По инициативе Министерства культуры Российской Федерации под эгидой Учебно-методического объединения (УМО) высших учебных заведений РФ по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ...
908773
   Педагоги школ-интренатов о своей работе.. – М, 1962. – 208с.
908774
  Пинкевич А.П. Педагогика / А.П. Пинкевич. – М
1. – 1924. – 276с.
908775
  Пинкевич А.П. Педагогика / А.П. Пинкевич. – М
2. – 1925. – 223с.
908776
   Педагогика. – Москва, 1940. – 624 с.
908777
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов, М.К. Гончаров. – 2-е изд.испр. и доп. – М, 1941. – 400с.
908778
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов. – М.Л., 1947. – 127с.
908779
   Педагогика. – Москва, 1948. – 462 с.
908780
  Есипов Б.П. Педагогика / Б.П. Есипов. – М, 1950. – 84с.
908781
  Белорусова В.В. Педагогика / В.В. Белорусова, Г.Г. Шахвердов. – М, 1955. – 120с.
908782
   Педагогика. – Москва, 1960. – 52с.
908783
  Базанов А.Г. Педагогика / А.Г. Базанов. – Москва, 1964. – 244 с.
908784
   Педагогика. – Москва : Просвещение, 1967. – 414 с.
908785
  Огородников И.Т. Педагогика / И.Т. Огородников. – Москва, 1968. – 376с.
908786
  Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина. – Москва, 1969. – 574с.
908787
   Педагогика. – Иркутск, 1970. – 408с.
908788
  Лында А.С. Педагогика / А.С. Лында, П.А. Жильцова, Н.П. Щербов. – Изд. 2, исправленное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1973. – 392 с.
908789
   Педагогика. – Москва, 1981. – 367 с.
908790
  Димитров Н.Й. Педагогика / Н.Й. Димитров. – София, 1981. – 308с.
908791
  Ильина Т.А. Педагогика / Т.А. Ильина. – Москва, 1984. – 495с.
908792
   Педагогика. – Москва : Педагогика, 1984. – 368с.
908793
  Дмитриев А.Е. Педагогика / А.Е. Дмитриев. – М., 1985. – 413с.
908794
   Педагогика. – М, 1986. – 334с.
908795
  Баранов С.П. Педагогика / С.П. Баранов. – 2-е изд.. перераб. – М, 1987. – 367с.
908796
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 1995
908797
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 1995
908798
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 1995
908799
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 1995
908800
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 1995
908801
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 1995
908802
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 1/6. – 1996
908803
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 1997
908804
   Педагогика. – Москва. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 1997
908805
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебное пособие / И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и допол. – Москва : Гардарики, 1999. – 519с. – ISBN 5-8297-0004-2
908806
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебник / И.Ф. Харламов. – 6-е изд. – Минск : Университетское, 2000. – 560с. – Шифр дубл. – ISBN 985-09-0191-8
908807
  Бордовская Н.В. Педагогика : Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 304с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0174-1
908808
  Харламов И.Ф. Педагогика : Учебное пособие / И.Ф. Харламов. – 4-е изд., перераб. и допол. – Москва : Гардарики, 2000. – 519с. – ISBN 5-8297-0004-2
908809
  Бордовская Н.В. Педагогика : Учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304с. – Шифр дубл. – (Учебник нового века). – ISBN 5-8046-0174-1
908810
  Харламов И.Ф. Педагогика : учебник для студ. пед. спец. высших учеб. заведений / И.Ф. Харламов. – 7-е изд. – Минск : Университетское, 2002. – 560 с. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 985-09-0434-8
908811
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2002
908812
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2002
908813
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2002
908814
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2003
908815
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2003
908816
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2003
908817
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2003
908818
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2004
908819
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2004
908820
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2004
908821
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2004
908822
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2004
908823
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2005
908824
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2005
908825
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2005
908826
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2005
908827
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2005
908828
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2006
908829
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2006
908830
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2006
908831
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2006
908832
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2006
908833
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2007
908834
   Педагогика : Научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2007
908835
   Педагогика : научно-теоретический журнал. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2007
908836
  Кроль В.М. Педагогика : учебное пособие для студ.высших учебных заведений / В.М. Кроль. – Москва : Высшая школа, 2008. – 317с. – ISBN 978-5-06-005779-9
908837
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2008
908838
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2008
908839
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2008
908840
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2008
908841
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2009
908842
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2009
908843
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2009
908844
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2009
908845
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2009. – мова резюме англ.,рос.
908846
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908847
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908848
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908849
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908850
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908851
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908852
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2010. – мова резюме англ.,рос.
908853
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
908854
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2011. – мова резюме англ.,рос.
908855
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908856
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908857
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908858
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908859
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908860
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908861
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908862
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
908863
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908864
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908865
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908866
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908867
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908868
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908869
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908870
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908871
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908872
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2012. – мова резюме англ.,рос.
908873
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908874
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908875
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908876
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908877
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908878
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908879
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908880
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908881
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908882
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
908883
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908884
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908885
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908886
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908887
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908888
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908889
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908890
   Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
908891
   Педагогика (краткий курс лекций) : Учебное пособие для студ.педагог.учеб.заведений / В.С. Курило, А.Н. Чиж, Н.С. Кратинов, Г.И. Божко; МОНУ; ЛГПУ им. Т. Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 231с. – ISBN 966-617-053-1
908892
  Дьяченко Н.П. Педагогика без прозы / Н.П. Дьяченко. – Л, 1980. – 72с.
908893
  Даниялова С.Б. Педагогика в высшей медицинской школе / С.Б. Даниялова, П.Н. Гольдберг. – Фрунзе, 1973. – 132с.
908894
  Андреев А.А. Педагогика в информационном обществе, или электронная педагогика // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 113-117. – ISSN 0869-3617


  Обосновывается появление новой педагогической науки, адекватной реалиям информационного общества, - электронной педагогики. Обсуждаются объект, предмет, понятийный аппарат, принципы электронной педагогики, а также виды электронных учебных занятий, ...
908895
  Зеленецкий М.Н. Педагогика в лекционной пропаганде. / М.Н. Зеленецкий. – М, 1974. – 58с.
908896
  Лапчик М.П. Педагогика в многоуровневой системе подготовки кадров для образования: сближение с e-learning // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 8 (247). – С. 3-8. – ISSN 0234-0453


  Обсуждается перегруженность целей программы курса педагогики для бакалавров образования при одновременной слабости их предметной и технологической подготовки. Рассматриваются перспективные задачи внедрения электронного и смешанного обучения, ...
908897
   Педагогика в понятиях и определениях. – Саратов : Саратовский университет, 1991. – 56 с.
908898
  Райнери Д.А. Педагогика в пяти книгах / Джиованни Антонио Райнери, проф. Турин. ун-та; С ист.-лит. введением д-ра Г.Б. Джерини, проф. Королев. Лицея-гимназии Массимо д"Ацельо в Турине; Пер. проф. Казан. духов. акад. прот. А. Дружинина. – Москва : Книгоиздат. К.И. Тихомирова. – (Педагогическая библиотека, издаваемая К. Тихомировым и А. Адольфом / под ред. Д. Н. Королькова ; [Вып. 18])
Т. 1 : Историко-литературное введение д-ра Джерини; . [Итальянская педагогика в XIX столетии] ; Введение автора; Кн. 1. О педагогике вообще; Кн. 2. Об интеллектуальном воспитании. – 1913. – [2], 558, VI с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
908899
  Андреев Е.Г. Педагогика в работе лектора / Е.Г. Андреев. – Москва, 1974. – 80с.
908900
  Листенгартен В.С. Педагогика высшей школы - научная основа повышения качества учебно-воспитательного процесса // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 25-28. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
908901
  Ромашкан Н. Педагогика высшей школы / соч. слушательницы Высш. жен. курсов в Киеве Н. Ромашкан, под ред. и с предисл. прив.-доц. С.А. Ананьина. – Киев : Тип. М.Т. Мейнандера, 1914. – 43 с. – Отд. оттиск из сб.: сб. "Minerva", изд. при Ист.-филол. семинарии Высш. жен. курсов в Киеве


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
908902
   Педагогика высшей школы. – Воронеж, 1969. – 176с.
908903
   Педагогика высшей школы. – Ростов -на-Дону, 1972. – 121с.
908904
   Педагогика высшей школы. – Воронеж, 1974. – 178с.
908905
   Педагогика высшей школы. – Ленинград, 1974. – 116с.
908906
   Педагогика высшей школы : Учебно-методическое пособие. – Казань : Казанский университет, 1985. – 192с.
908907
   Педагогика высшей школы. – Вильнюс, 1985. – 124 с.
908908
  Михайловский В.А. Педагогика высшей школы : учебное пособие / В.А. Михайловский. – Харьков : ХГУ, 1991. – 183 с.
908909
  Чернилевский Д.В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов, вузов, обучающихся по доп. программе для получения квалификации "Преподаватель высшей школы" / Д.В. Чернилевский, П.Ф. Кубрушко. – Москва : Машиностроение, 2011. – 453, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 449-453. – ISBN 978-5-94275-563-8
908910
  Чантурия В.Д. Педагогика грузинского гуманизма Х1-Х11 вв. / В.Д. Чантурия. – Батуми, 1954. – 199с.
908911
  Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма / З.И. Калмыкова. – М., 1990. – 79с.
908912
  Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива / Л.И. Новикова. – М., 1978. – 143с.
908913
  Антоненко Вера Васильевна Педагогика для всех : Воспитание детей в семье: Рек. библиогр. указ. / Антоненко Вера Васильевна, Третьяк Алина Михайловна. – Москва : Книга, 1891. – 47с.
908914
  Соловейчик С.Л. Педагогика для всех / С.Л. Соловейчик. – М., 1987. – 365с.
908915
  Соловейчик С.Л. Педагогика для всех / С.Л. Соловейчик. – 2-е изд. – М., 1989. – 365с.
908916
  Волков Г.Н. Педагогика жизни / Г.Н. Волков. – Чебоксары, 1989. – 334с.
908917
   Педагогика здоровья. – Москва : Педагогика, 1990. – 284 с. – (Библиотека для родителей). – ISBN 5-7155-0059-1
908918
  Капустина З.Я. Педагогика и культурология: гносеологические проблемы применения // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 126-140. – ISSN 1609-4646


  В статье раскрывается сущностный смысл проблем, которые блокируют педагогические усилия по развитию нравственности. Представлена и показана роль культурообразующих факторов в структуре педагогического процесса, дано актуальное операциональное ...
908919
  Легаспи Педагогика и марксизм / Легаспи, Арисменди А. де. – М., 1965. – 235с.
908920
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №85-189. – 1957. – 64 с.
908921
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №190-314. – 1959. – 108 с.
908922
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №315-385. – 1959. – 80 с.
908923
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №386-478. – 1960. – 140 с.
908924
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
реф. №479-561. – 1961. – 136 с.
908925
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3. – 1962. – 60 с.
908926
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.4. – 1962. – 72 с.
908927
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.1. – 1963. – 64 с.
908928
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.2. – 1963. – 64 с.
908929
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3. – 1963. – 80 с.
908930
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.1. – 1964. – 72 с.
908931
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.4. – 1964. – 64 с.
908932
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.2. – 1965. – 65 с.
908933
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах : Сб. рефератов. – Москва
в.3-4. – 1965. – 80 с.
908934
   Педагогика и народное образование в зарубежных странах. – М, 1986. – 92с.
908935
   Педагогика и народное образование в социалистических странах. – Москва, 1985. – 282 с.
908936
  Басова Н.В. Педагогика и практическая психология : Учебное пособие / Н.В. Басова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 416с. – ISBN 5-222-00465-1
908937
  Григорович Л.А. Педагогика и психология : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. – Москва : Гардарики, 2006. – 480с. – ISBN 5-8297-0096-4
908938
  Цалобанов В.В. Педагогика и психология в практике партийной работы. / В.В. Цалобанов. – Л., 1984. – 224с.
908939
  Купов Д.И. Педагогика и психология в профсоюзной работе / Д.И. Купов. – М, 1983. – 160с.
908940
  Деркач А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского спорта / А.А. Деркач, А.А. Исаев. – Москва, 1985. – 335 с.
908941
   Педагогика и психология игры. – Новосибирск : НГПИ, 1985. – 128, [1] с.
908942
   Педагогика и психология.. – Алма-Ата, 1969. – 280с.
908943
   Педагогика и психология.. – К, 1973. – 158с.
908944
  Дахин А.Н. Педагогика и робототехника // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 51-58. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385
908945
  Журавлев В.И. Педагогика и система наук о человеке / В.И. Журавлев. – Москва, 1990. – 168с.
908946
  Левшин Л.А. Педагогика и современность / Л.А. Левшин. – Москва, 1964. – 360 с.
908947
  Мелик-Пашаев Педагогика искусства и творческие способности / Мелик-Пашаев. – Москва, 1981. – 96 с.
908948
  Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий / Б.И. Коротяев. – М., 1986. – 207с.
908949
  Киряшов Н.И. Педагогика командирской требовательности / Н.И. Киряшов. – М., 1973. – 94с.
908950
  Мрочек В. и Филиппович Ф. Педагогика математики / В. и Филиппович Ф. Мрочек. – СПб.
1. – 380 с.
908951
  Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – Минск, 1969. – 368с.
908952
  Столяр А.А. Педагогика математики / А.А. Столяр. – 3-е перераб. и доп. – Минск, 1986. – 416с.
908953
  Фуше А. Педагогика математики. / А. Фуше. – М., 1969. – 128с.
908954
  Жуков В.В. Педагогика МЖК / В.В. Жуков. – М., 1988. – 63с.
908955
  Козлов С.Н. Педагогика на службе лектора / С.Н. Козлов. – М, 1982. – 64с.
908956
   Педагогика народов мира : История и современность: Учеб. пособие для высш. учеб. завед. – Москва : Педагогическое общество России, 2001. – 576с. – На тит. листе: Международный проект. – ISBN 5-93134-055-6
908957
   Педагогика наставничества.. – М, 1981. – 191с.
908958
  Маторина О.П. Педагогика начала XXI века: дискуссионные проблемы относительно определения и основных категорий / О.П. Маторина, О.А. Соколова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 8. – С.20-30. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены основные дискуссионные проблемы на этапе постиндустриального развития российского общества по определению, объекту, предмету и основным категориям педагогической науки.
908959
   Педагогика наших дней.. – Краснодар, 1989. – 414с.
908960
  Карклина С.Э. Педагогика продленного дня / С.Э. Карклина. – М, 1988. – 142с.
908961
  Пашков А.Г. Педагогика производительного труда / А.Г. Пашков. – М., 1987. – 74с.
908962
  Безрукова В.С. Педагогика профессионально-технического образования / В.С. Безрукова. – М, 1989. – 82 с.
908963
   Педагогика семейного воспитания.. – Минск, 1961. – 52с.
908964
  Азаров Ю.П. Педагогика семейных отношений / Ю.П. Азаров. – Москва
1. – 1976. – 95с.
908965
  Азаров Ю.П. Педагогика семейных отношений / Ю.П. Азаров. – Москва
2. – 1977. – 95с.
908966
  Михайловский В.А. Педагогика сотрудничества / В.А. Михайловский. – Х, 1989. – 70с.
908967
  Мартынова Е.И. Педагогика сотрудничества / Е.И. Мартынова. – Ленинград, 1990. – 46 с.
908968
  Селевко Г.К. Педагогика сотрудничества и перестройка школы. / Г.К. Селевко, Н.К. Тихомирова. – Ярославль, 1990. – 62с.
908969
  Венгер Л.А. Педагогика способностей / Л.А. Венгер. – Москва, 1973. – 96с.
908970
  Семенов В.Д. Педагогика среды в условиях развитого социализма / В.Д. Семенов. – Свердловск, 1980. – 72с.
908971
  Фурсов В.В. Педагогика третьего тысячелетия требует новой парадигмы // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 13-19. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена поиску парадигмы развития новой системы педа-гогики. Рассматриваются основные черты новой педагогики, к которым относятся преемственность более древних форм педагогических систем, а также подвижность, самонастраиваемость, ...
908972
  Остапец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе / А.А. Остапец. – Москва : Педагогика, 1985. – 104с.
908973
  Орлов Е.В. Педагогика управления // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 36-39. – ISSN 0321-0383


  Автор рассматривает два основных направления в педагогике, которые определяют ее сущностные характеристики: педагогику взаимодействия и педагогику управления. Второе направление представляется наиболее перспективным в настоящее время и связывается с ...
908974
  Костенко И.П. Педагогика учебной книги // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 1726-6726
908975
  Визгерд Я.А. Педагогика школы / Я.А. Визгерд, И.А. Малафеев. – Пермь
2. – 1969. – 324с.
908976
   Педагогика школы : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 384с.
908977
   Педагогика школы.. – Москва, 1978. – 320с.
908978
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 1/2. – 2013
908979
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 3/4. – 2013
908980
   Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2012-
№ 5/6. – 2013
908981
   Педагогика, психология.. – Алма-Ата, 1963. – 203с.
908982
  Цирульников А.М. Педагогика, рожденная жизнью. / А.М. Цирульников. – М., 1988. – 208с.
908983
  Рейн В. Педагогика. / В. Рейн. – РИга. – 164с.
908984
  Казанцев И.Н. Педагогика. / И.Н. Казанцев. – М., 1949. – 104с.
908985
   Педагогика.. – М-Л, 1949. – 44с.
908986
  Шимбирев П.Н. Педагогика. / П.Н. Шимбирев, И.Т. Огородников. – М., 1954. – 432с.
908987
   Педагогика.. – М, 1956. – 436с.
908988
   Педагогика.. – Москва, 1966. – 648 с.
908989
   Педагогика.. – М, 1968. – 526с.
908990
   Педагогика.. – М, 1972. – 255с.
908991
   Педагогика.. – К, 1976. – 375с.
908992
   Педагогика. : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1976. – 352с.
908993
   Педагогика.. – М, 1978. – 512с.
908994
   Педагогика.. – М, 1978. – 286с.
908995
   Педагогика.. – М, 1983. – 231с.
908996
   Педагогика.. – М, 1983. – 608с.
908997
   Педагогика.. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 497с.
908998
  Малышев Б.Т. Педагогика. Метод. пособие для слушателей пед. фак-та. / Б.Т. Малышев, М.И. Эскин. – М., 1970. – 140с.
908999
  Савин Н.В. Педагогика: уч. пособие / Н.В. Савин. – Москва, 1972. – 303с.
909000
  Савин Н.В. Педагогика: уч. пособие. / Н.В. Савин. – 2-е изд., доп. – М., 1978. – 351с.
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,