Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
907001
  Гордієнко М. "Партія-це коли безробітні організовуються ледацюгами?" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 34-35
907002
  Чижов В. "Партнерство для модернизации" - ключевой элемент сотрудничества России и Евросоюза // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0130-9625
907003
  Кулик С. "Партнерство для модернизации" Россия-ЕС: к проблеме реализации / С. Кулик, И. Юргенс // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 11/12. – С. 64-100. – ISSN 0207-3676
907004
   "Партнерські зв"язки між університетами України та Великої Британії" / Прес-Центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У КНУТШ відбувся дводенний міжнародний семінар, який відкрив перш. заступник Міністра освіти і науки, молоді і спорту Є. Сулима. У роботі взяли участь: ректор КНУТШ Л. Губерський, посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт, директор Британської Ради ...
907005
  Ятченко В.Ф. "Парубоцька громада" як елемент соціальної структури первісного суспільства та її вплив на духовну культуру предків сучасних українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 264-267. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Аналізуються тексти українського фольклору, в яких збереглись сліди діяльності "парубоцьких громад", їх функцій, ролі в суспільстві, також риси світогляду, що виникли під впливом цих громад.
907006
  Заславский И.Я. "Парус" (фрагмент) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 38-43
907007
   "Парфенон". Сб. 1. – С-Пб., 1922. – 112 с.
907008
   "Парфюмер". От книги к фильму = Das parfum. Das buch zum film. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 107, [5] с. : фотоил. – ISBN 978-5-91181-445-8
907009
  Масненко В.В. "Пасічник", або "кращий землероб"" історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 28-31. – ISBN 966-7686-12-8
907010
  Алєксандрова О.В. "Пастир" Герми // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 273-274. – ISBN 966-316-069-1
907011
  Коваленко О.Ю. "Пастир" Єрма як філософське споглядання євангелія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 30-32
907012
  Макар І.С. "Пастуші подарунки" як елемент пасторальної картини світу у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 503-509
907013
  Черниш Р.Ф. "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) / Р.Ф. Черниш, Б.Ю. Назарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
907014
  Ярощук А. "Патентні хащі" як новітній феномен технологічного змагання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 56-59
907015
  Губарєва С. "Патетична ніч" Гео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 84-88. – ISSN 2307-2261
907016
   "Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
907017
  Коломийцев В.Ф. "Патриарх" западной социологии XX в. Реймон Арон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.160-168. – ISSN 0042-8744
907018
  Мишура А.С. "Патриархия": политическая философия Роберта Филмера / А.С. Мишура, А.В. Павлов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 92-105. – ISSN 2078-5089
907019
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
907020
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
907021
   [Патратій Володимир Кузьмич] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 209-211. – ISSN 1684-7903


  "...Видатному організатору вищої медичної освіти в Україні, доктору медичних наук, професору, ректору Чернівецького державного медичного університету (1975-1993 рр.), завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології (1977-2001 рр.), ...
907022
  Кармазіна М. Партійний вимір російського націоналізму в Україні // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 29-45.
907023
  Кравчук Олексій Григорович Партійний диктат, або Як представників громад відсунули від рад. Про виборче право та формування органів місцевого самоврядування : [інтерв"ю з керуючим справами виконавчого апарату Ставищенської районної ради О.Г. Кравчуком] / Кравчук Олексій Григорович, Дупляк, ; розмову вів А. Дупляк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 56-57
907024
  Тимофєєва А.О. Партійний дискурс в Україні: особливості та складові // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 126-131. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
907025
  Кривицька О. Партійний досвід української інтелігенції (1917-1918 рр.) // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 334-340. – ISBN 966-02-0276-8
907026
  Рубель В.А. Партійний сегмент політичної історії південнокорейської Шостої республіки // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 136-145. – ISSN 1608-0599
907027
  Ботвин О.П. Партійні організації і економічна реформа / О.П. Ботвин. – Київ, 1967. – 69с.
907028
  Мусієвський Р.А. Партійні організації і економічна реформа / Р.А. Мусієвський. – Львів, 1972. – 44с.
907029
  Пишоха Б.М. Партійні організації України в боротьбі за круте піднесення зернового господарства в колгоспах республіки / Б.М. Пишоха. – Київ, 1956. – 44с.
907030
  Бурак Ю П. Партійність вимірюється ділом. / Ю П. Бурак. – Львів, 1967. – 92с.
907031
  Балега Ю.І. Партійність літератури / Ю.І. Балега. – Ужгород, 1965. – 48с.
907032
   Партійність літератури і художнє відкриття. – К., 1977. – 191с.
907033
   Партійність народних депутатів України // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.62-66
907034
  Рябокляч А.К. Партійність радянської партії / А.К. Рябокляч. – К., 1960. – 112 с.
907035
  Явников М.С. Партійність у господарській роботі. / М.С. Явников. – К., 1975. – 81с.
907036
  Кононенко П.П. Партійність, народність і художнє новаторство радянської літератури / П.П. Кононенко. – Київ : Вища школа, 1985
907037
  Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
907038
  Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Бібліогр.: л. 196-232
907039
  Пахоменко С. Партійно-державна національна політика та її вплив на етнічний розвиток греків УРСР (середина 1950-х - перша половина 1980-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1728-9343
907040
  Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 593 л. – Додатки: 576-593. – Бібліогр.: л. 386-575
907041
  Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: інституціоналізація та функціонування : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Киридон Петро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 30 назв
907042
  Киридон П.В. Партійно-державна номенклатура Української РСР 1945 - 1964 років: класифікація неопублікованих матеріалів джерельного комплексу // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 32. – С. 112-119. – ISSN 2075-1451
907043
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР у 1945–1964 роках: огляд історіографії радянської доби // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 262-281. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
907044
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР у другій половині 1950-х років // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 66-78


  Статтю присвячено розгляду становища, що склалося в середовищі партійно-державної номенклатури Української РСР у другій половині 50-х років XX сторіччя; аналізуються процеси, котрі спричинили її внутрішні кількісні та якісні зміни.
907045
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР: перегляд принципів і методів функціонування в 1953 - на початку 1956 років // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 77-90. – ISSN 0869-3595
907046
  Адамська І.Г. Партійно-державна політика в галузі охорони здоров"я в Українській СРР ( 1919-1929 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / Адамська І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр. : 4 назв.
907047
  Адамська І.Г. Партійно-державна політика в галузі охорони здоров"я в Українській СРР (1919-1929 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Адамська І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 255 л. + Додатки: л. 190-205. – Бібліогр.: л. 206-255
907048
  Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс / В. Войналович; НАН України; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 741с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8837-04-5
907049
  Автушенко І.Б. Партійно-державний контроль культурної сфери УРСР у повоєнні роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-157. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність органів цензури в культурній сфері УРСР у повоєнні роки. Показано вплив і наслідки партійно-державного контролю на розвиток української культури й діяльність творчої інтелігенції.
907050
  Яковенко Ю. Партійно-державні діячі СРСР про іноземні концесії (1920-ті роки) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 121-124. – ISSN 1728-9343
907051
  Кротік Н.Л. Партійно-державні структури України та становлення єврейської освіти на поч. 20 рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 145-148
907052
  Кожукало І.П. Партійно-організаційна робота КП України на селі в період крутого піднесення сільського господарства (1953-1958 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кожукало І.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. кафедра історії КПРС. – К, 1963. – 299л. – Бібліогр.:л.1-21
907053
  Шваб Л. Партійно-політична боротьба в Польщі на хвилі познанських заворушень 1956 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 118-123


  В статті висвітлюється питання суспільно-політичних зрушень в Польщі в 1956 році, яке кваліфікується як системна криза польського комунізму. В статье освещается вопрос социально-политических изменений в Польше в 1956 году, которые класифицируется как ...
907054
  Голинська Х.О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Голинська Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
907055
  Голинська Х.О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Голинська Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр.: л.195-215
907056
  Павко А. Партійно-політична система України перед викликами сучасності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 24-27
907057
  Василенко М.К. Партійно-політичні видання України як унікальний по аморальності феномен пробабілізму // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-66. – (Політичні та юридичні науки)
907058
  Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990 - серпень 1991 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 26-39. – ISSN 0130-5247
907059
  Білоус Е. Партійно-радянська номенклатура західних областей УРСР в 1944-1945 рр. (освітній вимір) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
907060
  Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки 20 століття : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Дорошко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 27 назв.
907061
  Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки 20 століття : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Дорошко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 424л. – Бібліогр.: л.376-424
907062
  Цьох Й.Т. Партійно-радянська преса України в період зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства і посилення обороноздатності країни / Й.Т. Цьох. – Львів, 1987. – 50с.
907063
  Снітко Л.П. Партійно-радянська преса України про створення постійних кадрів на шахтах Донбасу в період технічної реконструкції народного господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 68-71. – (Історичні науки ; Вип. 20)


  В статье подвергнуты источниковедческому анализу материалы партийно-советской печати Украины 1931 г., в которых освещается борьба Коммунистической партии за создание постоянных кадров на шахтах Донбасса в период технической реконструкции народного ...
907064
  Федорина М.І. Партійно-радянська преса України як джерело з історії розвитку соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в сільскому господарстві (1933-1937 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Федорина М.І.; МВ і ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.І-ХV
907065
  Федченко П.М. Партійно-радянська преса Української РСР в боротьбі за зміцнення віковічної дружби великих російського і українського народів, непорушної дружби всіх народів Радянського Союзу // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 25-26
907066
   Партійну роботу - на рівень сучасних завдань. – Львів, 1973. – 96 с.
907067
   Партіх горде ім"я. – К., 1976. – 151с.
907068
  Буткевич Б. Партія-зомбі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 16-18. – ISSN 1996-1561


  Понад 20 років однією із провідних парламентських сил в Україні залишається партія, що походить безпосередньо від КПРС.
907069
  Ленін В.І. Партія -- керівна сила соціалістичної держави і комуністичного будівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 600с.
907070
  Буцько М.О. та ін. Партія - натхненник і організатор перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень-жовтень 1917 р.) / М.О. та ін. Буцько. – К., 1960. – 112с.
907071
   Партія - наш керманич.. – К., 1963. – 304с.
907072
   Партія - розум, честь і совість нашої епохи. – Київ, 1986
907073
   Партія - розум, честь і совість нашої епохи.. – К., 1963. – 71с.
907074
  Шмигельський А.І. Партія - серце народу : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1959. – 80 с.
907075
  Березняк З.Я. Партія більшовиків в період для студентів-заочників. / З.Я. Березняк. – Одеса, 1961. – 26с.
907076
  Протопопов О.А. Партія більшовиків в період першої російської революції. / О.А. Протопопов. – К., 1960. – 100с.
907077
  Корнієнко Є.А. Партія більшовиків в рови нового революційного піднесення (1910-1914) / Є.А. Корнієнко. – К, 1959. – 64с.
907078
  Бельфор Д.С. Партія більшовиків у роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.) / Бельфор Д.С. – Київ, 1960
907079
   Партія більшовиків у роки нового революційного піднесення (1910-1914). – К., 1960. – 84с.
907080
  Дринь Н.М. Партія більшовиків у роки реакції / Н.М. Дринь, Г.В. Ларін. – Київ, 1960. – 62с.
907081
  Давидова Н.Д. Партія більшовиків у роки світової імперіалістичної війни. Друга революція в Росії (1914 р. - 1917 р.) / Н.Д. Давидова, Г.М. Мултих. – Київ, 1960. – 100с.
907082
  Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Любовець О. М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 150л. – Бібліогр.:л.143-150
907083
  Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
907084
  Поссе С. Партія в боротьбі з правими ухилами / С. Поссе, 1929. – с.
907085
  Старосольський В. Партія в Конституції Чеськословацької респуьліки (Прага, 1021 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 104-112
907086
  Тичина Павло Партія веде / Тичина Павло. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 56с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
907087
  Тичина Павло Партія веде : 300 років возз"єднання України з Росією / Тичина Павло. – Київ; Харків : ДЛВ, 1937. – 74с.
907088
  Романовський О.К. Партія веде / О.К. Романовський. – Київ, 1967. – 286с.
907089
  Тичина Павло Григорович Партія веде : Пісні, пеани, гімни / Тичина Павло Григорович. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 94с.
907090
   Партія веде.. – К., 1968. – 339с.
907091
   Партія веде: письменники Рад. України про Партію. – К., 1986. – 527с.
907092
  Самченко В. Партія довела. Як вірш для "піонерчиків" став програмним маніфестом КПРС, і чому Василь Стус вважав, що фізично живий Павло Тичина помер духовно // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 26 січня (№ 10). – С. 12


  Днями виповнилося 125 р. вiд дня народження Павла Тичини. Загал знає його як автора програмного вірша «Партія веде» й одного з багаторiчних ідеологів більшовицько-комуністичної влади в Україні. За радянських часів ніколи не афішували, що пов’язаний був ...
907093
  Лозовий О. Партія і кооперація / О. Лозовий, 1926. – 93с.
907094
  Федченко П.М. Партія і література / П.М. Федченко, 1958
907095
  Борщуков В.И. Партія і література / В.И. Борщуков. – К., 1960. – 164с.
907096
   Партія і література. – К., 1975. – с.
907097
   Партія і література: зб. докум.. – К., 1983. – 208с.
907098
  Якубов А.М. Партія і масові організації трудящих / А.М. Якубов. – К, 1972. – 120с.
907099
  Сенченко В.І. Партія і проблеми управління господарством / В.І. Сенченко. – Київ, 1971. – 48с.
907100
  Каганович Л.М. Партія і Ради / Л.М. Каганович. – Х, 1927. – 120с.
907101
  Мултих Г.М. Партія ібільшовиків у роки світової / Г.М. Мултих. – Київ, 1958. – с.
907102
  Вакуленко Г.С. Партія Леніна-Сталіна - організатор і натхненник боротьби трудящих проти німецько-фашистських окупантів на Львівщині (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Вакуленко Г.С. – Львів, 1948. – 8 с.
907103
   Партія Леніна - розум, честь і совість нашої епохи.. – К., 1973. – 223с.
907104
  Кульчицький С.В. Партія Леніна - сила народна. / С.В. Кульчицький. – К., 1981. – 113с.
907105
  Журавльов М. Партія напередодні і в роки першої революції в Росії (1904-1907 рр.) / М. Журавльов, М. Завіновський. – Київ, 1966. – 31с.
907106
  Бородін О.А. Партія нас до комунізму веде / О.А. Бородін. – Київ, 1962. – 102 с.
907107
  Бевз Т.А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив : ( Політична історія УПСР ) : [ монографія ] / Т.А. Бевз ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 588 с. – ISBN 978-966-02-4398-9
907108
  Литвин В.М. Партія політична / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 285-286. – ISBN 966-642-073-2
907109
  Горовський Ф.Я. Партія, держава, комунізм / Ф.Я. Горовський. – Київ, 1968. – 48с.
907110
  Краснокутская Л.Г. Партйно-советская печать Урала в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Краснокутская Л.Г.;. – Свердловск, 1978. – 23л.
907111
  Галко В.Г. Партком и бригадная форма организации труда. / В.Г. Галко. – М., 1986. – 93,2с.
907112
  Величко А.Н. Партком и общественное мнение / А.Н. Величко. – Москва, 1988. – 205с.
907113
  Казаков В.И. Партком и реформа / В.И. Казаков. – Л, 1968. – 42с.
907114
  Курилов А.Н. Партком и социальное планирование. / А.Н. Курилов. – Л., 1968. – 56с.
907115
  Савин В.В. Партком и экономическая реформа. / В.В. Савин. – Л., 1970. – 44с.
907116
  Нікулішев В.М. Партком і Рада народних депутатів. / В.М. Нікулішев. – К, 1979. – 95с.
907117
  Кузнецов М.А. Партком министерства / Кузнецов М.А. – Москва, 1976. – 55 с.
907118
  Чернухин А.В. Партком объединения / А.В. Чернухин. – Ленинград, 1973. – 51с.
907119
  Гаврилов А.Е. Партком. Газета. Журналист / Гаврилов А.Е. – Ленинград, 1985. – 128 с.
907120
  Гришэм Д. Партнер : Роман / Д.Гришэм; Пер.с англ. Ю.Г.Кирьяка. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2003. – 413с. – (Bestseller). – ISBN 5-17-012717-0
907121
  Джером Партнер по танцам : Рассказы / Джером, Джером // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 74-76 : Іл.
907122
   Партнери бізнес-середовищу в досягненні амбітних планів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Київський національний університет технологій та дизайну виступив з ініціативою створення Освітнього інвестиційного кластеру легкої промисловості у місті Києві.
907123
   Партнерские встречи : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 6-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
907124
  Шулікін Д. Партнерство - для світової безпеки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Український науково-технологічний центр.
907125
  Сартаева Н.А. Партнерство - превенция как модель взаимоотношений государства і гражданского общества // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 428-432. – ISSN 1563-3349
907126
  Аннан К.А. Партнерство во имя всемирного сообщества : Годовой доклад о работе Организации 1998год / Кофи А. Аннан. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Hаций, 1998. – 101 с.
907127
  Зенгина Т.Ю. Партнерство во имя устойчивого развития // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 1726-667Х


  Заметки с юбилейной конференции " Стокгольм+40: партнерство во имя устойчивого развития", проходившей 23 по 25 апреля 2012 года в Швеции.
907128
  Шевченко Б.О. Партнерство держави і підприємництких структур: витоки теоретичних уявлень / Б.О. Шевченко, Т.А. Непокупна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 207-212. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
907129
  Григор"єва С.В. Партнерство держави і приватного бізнесу в Україні на тлі політики модернізації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 42-47. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Подолання кризи в економіці України і відновлення її позитивної динаміки розглядається у статті у щільному зв"язку зі структурною перебудовою господарського механізму. Обгрунтовуються конкретні форми співробітництва держави і приватного бізнесу.
907130
  Мотриченко В.М. Партнерство державного та приватного сектору світовий досвід та Україна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 37-42
907131
  Рубан Ю.Г. Партнерство Європейського Союзу зі східними сусідами у зміцненні демократії та проблема національної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 169-173


  У статті формулюється проблема співпраці країн-учасників Східного партнерства з Європейським Союзом у сфері зміцнення демократії і доводиться необхідність нового розуміння національної ідентичності для підвищення його ефективності. В статье ...
907132
   Партнерство ЄС - Україна - Росія очима іноземних дипломатів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2012. – № 4/5 (133/134). – С. 66-69
907133
  Рожкова Тетяна Станіславівна Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.05.01. / Рожкова Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
907134
  Рожкова Тетяна Станіславівна Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство : Дис...кандидата економічних наук:08.05.01 / Рожкова Тетяна Станіславівна; Київський національний ун-тет ім. Т. Шевченка; ІМВ. – Київ, 2002. – 200 л. + Додатки:л.190-200. – Бібліогр.:л.179-189
907135
  Бакун О. Партнерство з управління суверенними інвестиціями : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-10
907136
   Партнерство з успішним Сходом. Освітньо-наукова комунікація: Україна - Корея / прес-центр Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 5


  10-11 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи". Науковий захід пройшов за підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в ...
907137
  Мацигіна В. Партнерство задля демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 38-39.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
907138
   Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива. – Київ, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8534-04-1
907139
  Прилуцький Ю. Партнерство заради науки й освіти : Українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (фото) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Протягом останніх 11-ти років науковці біологічного, радіофізичного та фізичного факультетів нашого університету в тісній колаборації з німцькими вченими з Технічного університету Ілменау, Університетів Дюйсбург-Ессен, Бохума і Дрездена, Інституту ...
907140
  Зінченко Н. Партнерство заради чого? // Україна молода, 2005


  [Комент. Держ. секретаря Президента України щодо політ. перспектив організації "Пора" після оголошення про припинення її діяльності як громадян. кампанії]
907141
  Баєв В. Партнерство заради якості безоплатної правової допомоги: у міжнародному форматі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 1/2 (10), лютий. – C. 28-35
907142
  Зименков Р.И. Партнерство или эксплуатация ? / Р.И. Зименков. – М, 1980. – 118с.
907143
  Чанд Маниш Партнерство Индии и Великобритании 2.0 // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 6-13. – ISSN 0970-5074
907144
  Надолішній П. Партнерство і міжсекторна взаємодія в державному управлінні: інституційний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.59-70. – ISBN 966-7800-15-6
907145
  Микитюк О.П. Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компаний / О.П. Микитюк, А.М. Магомедова, Т.С. Онисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 126-135


  В статье рассматриваются основные формы партнерства, как необходимого и достаточного фактора формирования целостной конкурентной стратегии современного предприятия. В условиях глобализации экономики и динамичности рыночной среды любое предприятие ...
907146
  Табачник Д.В. Партнерство множить результати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Володимировича Табачника на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України.
907147
  Бекіров Фарід Партнерство на обопільну користь // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
907148
  Гутник В. Партнерство на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 49-60. – ISSN 0130-9625


  50 років Європейським співтовариствам і 10 років Угодам про партнерство між Росією і ЄС
907149
  Копійка В.В. Партнерство ООН та регіональних організацій у безпековій сфері: нові можливості, нові виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 15-19
907150
   Партнерство ради будущего : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2016. – 235, [1] с. : ил. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-8558-86-7
907151
   Партнерство ради будущего: AMADEUS и UNICEF // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
907152
  Гончар Юрий Партнерство ради мира, или свой среди чужих // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 38-39 : фото
907153
  Дерев"янчук А.Й. Партнерство студентів та викладачів в створенні мультимедійних засобів навчання (досвід кафедри військової підготовки Сумського державного університету) / А.Й. Дерев"янчук, О.Ф. Супрун // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 69-74


  В статті подається досвід партнерства студентів та викладачів кафедри військової підготовки Сумського державного університету при створенні мультимедійних засобів навчального призначення. Запропоновано основні підходи щодо виявлення обдарованих ...
907154
  Каракуц А. Партнерство Україна - НАТО: теоретичні та практичні аспекти // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 375-382. – ISBN 978-83-64286-14-8
907155
  Соскін Олег Партнерство українських та польських міст - реальний шлях євроінтеграції України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-36. – ISSN 1728-6220
907156
  Іванець Андрій Партнерство українців та кримських татар у 1917 році // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст.
907157
  Судакова А Н. Партнёрство университетов и бизнеса как важный фактор научно-технического лидерства США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады ; редкол.: В.А. Спичкин, Э.Я. Баталов, Т.Д. Венедиктова [та ін.]. – Москва, 2016. – № 12 (564). – С. 59-83. – ISSN 0321-2068
907158
  Буртник Л. Партнерство як перспектива на шляху до розв"язання соціально-економічних проблем // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 47-49


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
907159
  Керзюк О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 22-25. – ISSN 1029-7200


  Автор знайомить з роботою відділу європейських та американських студій Британської бібліотеки у контексті нової стратегії бібліотеки, ухваленої 2015 р. Наведено конкретні приклади співпраці з іншими бібліотеками країни та світу, британськими ...
907160
  Ярошенко Р. Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті здійснено аналіз проблематики партнерської співпраці, що має безумовний вплив на розвиток видавничої організації; вперше здійснено аналіз партнерства як форми співпраці; надано тлумачення поняттям "партнерство" у видавничому бізнесі, ...
907161
  Погорська І. Партнерський діалог США - Індія: взаємодія стратегічних культур // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 192-202. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
907162
  Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація / О.П. Дергачов ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-02-5385-8
907163
  Білокінь М.В. Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність і форми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.51-55. – ISSN 1727-1584
907164
  Бутенко Н.В. Партнерські відносини на промисловому ринку : монографія / Н.В. Бутенко ; [ред. Н.Г. Пянковська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-317. – ISBN 978-966-496-270-1
907165
  Чуйко О. Партнерські стосунки як чинник розвитку корпоративного волонтерства / О. Чуйко, Л. Свецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 113-116. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває теоретичні та прикладні засади впровадження корпоративного волонтерства в практику благочинної діяльності. Висвітлюються результати дослідження, спрямованого на з"ясування особливостей процесу побудови партнерських стосунків між ...
907166
  Вінник О.М. Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання / О. Вінник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання співвідношення корпоративних та партнерських відносин, а також можливості їх поєднання в інституційній формі державно-приватного партнерства. В статье освещаются вопросы соотношения корпоративных и партнерских отношений, ...
907167
   Партнеры встречаются на ІТВ. ІТВ собирает друзей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63
907168
   Партнеры и соперники.. – М., 1976. – 232с.
907169
   Партнеры, ставшие друзьями : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-15 : Фото
907170
  Белокопытов Николай Михайлович Партогональные полиномы в смешанных задачах теории упругости для тел с плоскими остроконечными концентраторами напряжений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белокопытов Николай Михайлович; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
907171
  Белоусова Г.А. Партократия и путч / Г.А. Белоусова. – М, 1992. – 45с.
907172
  Гордєєв А.Ю. Партолан - специфічний картографічний твір : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 56-58. – Бібліогр.: 6 назв
907173
  Обушний М.І. Партологія : Навчальний посібник / М.І. Обушний, М.В. Примуш, Ю.Р. Шведа; За ред. М.І. Обушного; КНУТШ; Львівський НУ ім. І. Франка; ДНУ. – Київ : Арістей, 2006. – 432с. – ISBN 966-8458-82-6
907174
  Материнська О.В. Партоніми у лексичній системі мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 71-80
907175
  Курінний І. Партоорганізація району в боротьбі за піднесення сільського господарства. / І. Курінний. – К., 1951. – 104с.
907176
  Лагуновский М.И. Парторга изация и массовое техническое творчество. / М.И. Лагуновский. – Минск, 1962. – 46с.
907177
  Менчинов Г.А. Парторганизаторы / Г.А. Менчинов. – М., 1986. – 43с.
907178
   Парторганизация в борьбе за подъем промышленности.. – Свердловск, 1958. – 124с.
907179
  Царев Г. Парторганизация завода во главе социалистического соревнования / Г. Царев. – М, 1950. – 56с.
907180
  Малов В.И. Парторганизация и вопросы материального стимулирования. / В.И. Малов, М.Д. Винников. – Х., 1967. – 69с.
907181
  Орлов А. Парторганизация и право контроля деятельности администрации / А. Орлов, 1939. – 36с.
907182
  Храменкова З.Т. Парторганизация колхоза им. Чапаевской дивизии. / З.Т. Храменкова. – Куйбышев, 1949. – 36с.
907183
  Клеткина Г.С. Парторганизация Мурманской области в борьбе за развитие народного просвещения (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клеткина Г.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
907184
  Маков Ю.С. Парторганизация НИИ / Ю.С. Маков. – Л., 1968. – 40с.
907185
  Шмаков И. Парторганизация укрупненного колхоза / И. Шмаков. – Челябинск, 1952. – 64с.
907186
  Васильев А.Ф. Парторганизация Южного Урала во главе перестройки промышленности на военный лад : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев А.Ф.; Кафедра истории КПСС. – М, 1960. – 20л.
907187
  Максименко М.М. Парторганізація колгоспу в боротьбі за виконання семирічного плану / М.М. Максименко. – Київ, 1960. – 40с.
907188
  Семенко П. Парторганізація колгоспу в боротьбі за нові успіхи / П. Семенко. – Київ, 1954. – 64с.
907189
  Ботвінов О. Парторганізація району в боротьбі за впровадження науки і передового досвіду в колоспі / О. Ботвінов. – К., 1955. – 111с.
907190
  Рощин И.И. Парторги военной поры. / И.И. Рощин, И.С. Сеньков. – М, 1983. – 350с.
907191
  Рощин И.И. Парторги военной поры. / И.И. Рощин. – М, 1990. – 318с.
907192
  Слободянюк М.С. Парторгнаізація району в боротьбі за піднесення громадського тваринництва / М.С. Слободянюк. – Київ, 1954. – 104 с.
907193
  Керекеш Ю.Ю. Парубкова дочка / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1958. – 68с.
907194
  Кониський О.Я. Парубочий вік Т.Г. Шевченка до викупу з крепацтва (1829 — 1838) : Критично-біографічний нарис / написав О.Я. Кониський. – Б. м. : б. в., 1894. – 28 с. – Окр. відб.: Записки НТШ. Львів. 1894, т. 4, с. 1-28


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1894. - На тит. арк. та обкл. ...
907195
  Пантелеев Ю.А. Парус - моя жизнь: из воспоминаний / Ю.А. Пантелеев. – Л., 1984. – 215с.
907196
  Жилкина Е.В. Парус / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1963. – 72с.
907197
  Орлов Б.Г. Парус / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1966. – 183с.
907198
   Парус : Сб. стихов и рассказов. – Чебоксары, 1967. – 184с.
907199
  Лермонтов М.Ю. Парус : Стихи: Для дошкол. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1981. – 16с.
907200
  Стоянова О.Я. Парус / О.Я. Стоянова, Н.Г. Снежко. – Киев : Радянська школа, 1984. – 257 с.
907201
   Парус : История. "Надежда". Инструменты. Ветры. Регата. Мифология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 76-120 : Іл. – ISSN 1029-5828
907202
  Заславский И.Я. Парус (фрагмент) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 97-100. – ISBN 966-594-355-3
907203
  Монаенков В.М. Парус весны: Стихи. / В.М. Монаенков. – Львов, 1982. – 46с.
907204
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – М, 1971. – 288с.
907205
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – Москва : Радуга, 1985. – 446с.
907206
  Кардин В. Парус и море / В. Кардин. – М, 1982. – 190с.
907207
  Улин Л.Н. Парус и океан / Л.Н. Улин. – Москва, 1961. – 479с.
907208
  Манн В. Парус командира / В. Манн, Б. Метелев. – Владивосток, 1987. – 250с.
907209
  Верба В. Парус на лугу : стихи и поэма / В. Верба. – Москва : Советский писатель, 1971. – 86 с.
907210
  Грамматчиков Г.В. Парус над Тонкинским заливом / Г.В. Грамматчиков. – М, 1979. – 96с.
907211
  Бондарин С.А. Парус плаваний и воспоминаний / С.А. Бондарин. – М, 1971. – 219с.
907212
  Гарнакерьян А.Г. Парус под ветром / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1953. – 103с.
907213
  Кац Г. Парус под ветром. / Г. Кац. – Ростов-на-Дону, 1938. – 104с.
907214
  Самсонов В.А. Парус поднимаю: Записки лишенца / В.А. Самсонов. – Петрозаводск, 1993. – 247с.
907215
  Хохлов Н.П. Парус Танганьики. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 103с.
907216
   Парус. сб. для юношенства. – Калининград, 1963. – 136с.
907217
   Парус. Стихи, рассказы, отрывки из поэм, юмор.. – Чебоксары, 1969. – 222с.
907218
   Парус: сб. худож. произвеений для уч. сред. шк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 287с.
907219
  Левушкин А.И. Паруса / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1980. – 110с.
907220
  Мазуркин А.А. Паруса / А.А. Мазуркин. – М, 1980. – 111с.
907221
  Мусаханов В.Я. Паруса / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 221с.
907222
  Смирнов И.А. Паруса / И.А. Смирнов. – Л., 1984. – 55с.
907223
  Ратленд Е. Паруса "голубой птицы" = The wedding trap/ Eva Rutland : Роман / Пер. с англ.; Ева Ратленд. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-80747-9; 5-05-004849-4
907224
  Самурский Кирилл Паруса "Надежды" = По воле волн : Паруса // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 91-96 : Іл. – ISSN 1029-5828
907225
  Соколов-Митрич Дмитрий Паруса "Надежды" = Иноки моря : Паруса / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 94-105 : Іл. – ISSN 1029-5828
907226
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 232с.
907227
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 231с.
907228
  Лемберг А.М. Паруса в степи / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1956. – 80с.
907229
  Губжев М. Паруса весны / М. Губжев. – Москва, 1981. – 104с.
907230
  Стеценко В.П. Паруса жаждут ветров / В.П. Стеценко. – М., 1992. – 429с.
907231
  Внуков Н.А. Паруса над волнами / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1979. – 255с.
907232
  Фатьянов В. Паруса рассвета. / В. Фатьянов. – Ярославль, 1966. – 64с.
907233
  Сычев А.Ф. Паруса тополей. / А.Ф. Сычев. – Йошкар-Ола, 1978. – 63с.
907234
   Паруса, наполненные бурей.. – М., 1975. – 80с.
907235
  Близнець В.С. Паруси над степом : повість / В.С. Близнець. – Київ : Веселка, 1965. – 182 с.
907236
   Парусит Революции стяг.. – Москва, 1971. – 144с.
907237
  Дяченко М. Парусная птица : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0131-8136
907238
  Конев Ф.Е. Парусник / Ф.Е. Конев. – Минск, 1983. – 191с.
907239
  Новиков В.А. Парусные корабли. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1968. – 124с.
907240
  Литвиненко Тимур Парусные ракеты : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 60-69 : Фото
907241
  Людевиг Н.Ю. Парусный спорт / Н.Ю. Людевиг. – Ленинград, 1931. – 238с.
907242
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – М., 1950. – 192с.
907243
  Лобач-Жученко Парусный спорт. / Лобач-Жученко. – Рига, 1954. – 227с.
907244
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 307с.
907245
   Парусный спорт. Правила соревнований.. – М., 1953. – 95с.
907246
   Парусный спорт. Программа для спортивных секций колл. физ. культуры. – М., 1954. – 64с.
907247
   Парусный спорт. Уч. пособие для тренеров. – М., 1966. – 255с.
907248
   Парусный спорт: спорт. термины на пяти яз. Русс. Франц., англ., нем., испанск.. – Москва : Русский язык, 1979. – 95с.
907249
  Киридон А.М. Парфеній Левицький і рух за автокефалію української православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-82. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано окремі факти біографії архієпископа Парфенія Левицького, пов"язані з рухом за автокефалію Української православної церкви у 1920-1921 рр. The author analyses some facts of the biography of the Archbishop Parfen Levitsky connected with ...
907250
  Борисовский Г.Б. Парфенон и конвейер / Г.Б. Борисовский. – Москва, 1971. – 176 с.
907251
  Курганов Г.Ф. Парфиловцы- узбекистанцы. / Г.Ф. Курганов. – Ташкент, 1971. – 112с.
907252
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим / А.Г. Бокщанин. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 252с.
907253
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим / А.Г. Бокщанин. – Москва, 1966. – 302с.
907254
  Бокшанин А.Г. Парфия и Рим. Исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бокшанин А.Г. ; МГУ, Ист. фак., Каф. ист. дрен. мира. – Москва, 1964. – 32 с.
907255
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх; Худож. оформлення Л.Д. Киркач. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-2868-0
907256
  Зюскінд П. Парфуми : історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд. – Харків : Фоліо, 2006. – 288с. – (Література). – ISBN 966-03-3332-3
907257
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3602-0
907258
  Зюскинд Патрик Парфюмер : История одного убийцы / Зюскинд Патрик. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 300с. – ISBN 5-352-00054-0
907259
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы :[ роман ] / Патрик Зюскинд ; [ пер. с нем. Э.В. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 304с. – ISBN 5-352-00054-0
907260
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В.Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
907261
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Патрик Зюскинд; Пер. с нем.: Є.В.Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5
907262
  Переверзева О. Парфюмер // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 4. – С. 153-154.


  Парфюмер Серж Лютанс
907263
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Патрик Зюскинд; Пер. с нем.: Є.В. Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5
907264
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В. Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
907265
   Парфюмер : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96 : Фото
907266
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем. Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 297, [7] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-03195-1
907267
  Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы / П. Зюскинд; Пер. с нем. Э. Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5


  Эта загадочная история, романтический детектив был издан в Швейцарии в 1985 году, переведен на десятки языков и занял прочное место среди мировых бестселлеров
907268
  Фридман Р.А. Парфюмерия / Р.А. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 528 с. – Библиогр.: с. 510-513
907269
  Данилкин Л. Парфянская стрела : контратака на русскую литературу 2005 года / Лев Данилкин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 304с. – (Личное мнение). – ISBN 5-94278-999-1
907270
  Пилипко В.Н. Парфянское сельское поселение Гарры-Кяриз / В.Н. Пилипко. – Ашхабад, 1975. – 120с.
907271
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Пархимове сниданьня : Hа пущаньня - як завьязано ; Пидбpехач ; Оповиданьня Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) / Под pед[акцией] А.А. Потебни. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 16 с. – Окремий відбиток з: Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основьяненком. Т. 2, Х., 1887 - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
907272
  Квітка-Основ"яненко Пархимове сниданьня. На пущаньня - як завьязано. Пидбрехач [Пархимове снідання. На пущання - як зав"язано. Підбрехач] : оповидання Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 16 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
907273
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Пархімове снідання. Т. 2 // Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Типографія П.А. Куліша, 1858. – Т. 1-2. – С.321-335


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
907274
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1951. – 624с.
907275
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 580с.
907276
  Иванов В.В. Пархоменко : Роман / В.В. Иванов. – Пермь, 1985. – 453с.
907277
  Ластовський В.В. Пархоменко Володимир Олександрович / В.В. Ластовський, О.В. Ляпіна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 270. – ISBN 96966-8060-04-0
907278
  Скрипник П. Пархоменко Володимир Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 130-134. – ISBN 966-02-3530-5
907279
  Иванов В.В. Пархоменко. - Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1948. – 632с.
907280
  Иванов В.В. Пархоменко. (Исторический роман) / В.В. Иванов. – Москва, 1939. – 64с.
907281
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – Харьков, 1975. – 39с.
907282
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – 2-е изд. – Харьков, 1983. – 19с.
907283
  Карамян Ж.К. Парцеальные сечения и инклюзивные характеристики процессов образования нетральных странных частиц в П р-взаимодействиях при 5ГЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Карамян Ж. К.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – л.
907284
  Рыбакова Г.Н. Парцелляция сложноподчиненного предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Рыбакова Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 20л.
907285
  Петрів Х. Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 126-133. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто прийом парцеляції у поетичних, прозових та есеїстичних творах Оксани Пахльовської. Визначено основні типи парцельованих конструкцій, що найчастіше трапляються в творах автора. Проаналізовано функції, які може виконувати парцеляція ...
907286
  Сергієнко Ю. Парцельований присудок у художніх текстах Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 280-283
907287
  Хохель Д.Ю. Парцельовані епітетні структури в текстах Г. Пагутяк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 82-83
907288
  Петухова О. Парцельс: Алхимия медицины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268
907289
  Булавин Л.А. Парциальная численная плотность CH в системе CO-CH вблизи критической точки преобразования / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // ЖЭТФ, 1985. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
907290
  Кравцов А.В. Парциально-волновой анализ реакции пN -- ппN в интервале энергий 339-480 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кравцов А.В.; ОИЯИ. ЛЯП 1-5511. – Дубна, 1970. – 28л.
907291
  Гейман Ина Иосифовна Парциальное каталитическое окисление дурола и других алкилбензолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гейман Ина Иосифовна; АН ЛатвССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
907292
   Парциальное окисление углеводородов. Методические и математические вопросы кинетики. – Новосибирск, 1973. – 176с.
907293
  Булавин Л.А. Парциальные вклады Не в амплитуды ур-я пограничной кривой жидкость-пар разбавленной смеси Не-СО / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Известия вузов, Физика, 1986. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
907294
  Грибов В.Н. Парциальные волны с комплексными методами и асимптотика рассеяния при высоких энергиях : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Грибов В. Н.; Ин-т теорет. и эксперим. физ. Лен. физ. техн. ин-т. – М, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
907295
  Маликина Полина Ефремовна Парциальные свойства в физико-химическом анализе двойных жидких систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маликина Полина Ефремовна; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – К., 1986. – 16л.
907296
  Ердінч Ф. Паршива коза / Ф. Ердінч. – К., 1962. – 41с.
907297
  Виноградов В.Н. Пары ртути в помещениях / В.Н. Виноградов. – Санкт-Петербург, 1991. – 13с.
907298
  Акивис М.А. Пары Т комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Акивис М.А. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1958. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
907299
  Беленький Н.Г. Парэнтеральное белковое питание человека и животных / Н.Г. Беленький. – Москва, 1950. – 220 с.
907300
   Парящие над дайверами : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 56-61 : Фото
907301
  Ильченко В.М. Парящий полет / В.М. Ильченко. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1964. – 136с.
907302
  Берлин Джерми Пас на счастье. Дай пас! / Берлин Джерми, Хиллту Джессика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 72-83 : фото
907303
  Нексе М.А. Пасажири вільних місць , ті інші новели / М.А. Нексе. – К, 1969. – 284с.
907304
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
907305
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
907306
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
907307
  Клебер К. Пасажири третьої кляси : роман / Курт Клебер ; пер.з нім.С.Кац за ред.О.Соболева. – Харків : Дервидав України, 1930. – 330 с.
907308
  Татаренко А. Пасажири центральноєвропейського експресу: матеріали до літературного досье // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – С. 170-175
907309
  Посмиш З. Пасажирка. Відпустка на Адріатиці : Повісті / З. Посмиш. – Київ : Дніпро, 1972. – 331с.
907310
   Пасажирські перевезення: і кількістю, і якістю // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 22-23 : фото
907311
  Стриженюк С.С. Пасати - вітри постійні : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1970. – 99 с.
907312
   Пасенюк Олександо Михайлович - фундатор сучасної адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 273-274. – ISSN 0132-1331
907313
  Коваль О. Пасербиця Європи. Хто Шотландії миліший - Євросоюз чи Велика Британія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Шотландія готує новий, уже другий, референдум про незалежність. Про це заявила 7 вересня її перший міністр і голова Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен.
907314
   Пасив стає активом. – К., 1966. – 68с.
907315
  Лукомський Д. Пасивація поверхні фотоелектричних перетворювачів за допомогою окислу кремнію в умовах серійного виробництва / Д. Лукомський, О. Мариненко, О. Пашков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного експерименту проаналізовано переваги та недоліки використання окислу кремнію як пасивуючого покриття для поверхні фотоелектричного перетворювача. Отримані результати та висновки можуть бути використані при розробці нових та ...
907316
  Качмар О.В. Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
907317
  Тимчик Г. Пасивна контрактність // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.40-42. – ISSN 1726-3077


  Трудові контракти
907318
  Муравйов О.В. Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об"єктивів інфрачервоних приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Муравйов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
907319
  Кебуладзе В. Пасивна синтеза й активність свідомості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 30-46. – ISSN 0235-7941
907320
  Ковальчук В. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-143. – ISSN 1026-9932
907321
  Красюк П.Х. Пасивний бобер : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 79 с.
907322
  Самко С.П. Пасивний іонний транспорт крізь мембранні структури при наявності градієнта температури / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 490-493. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується вплив градієнта температури на електродифузію заряджених частинок в біологічних мембранах. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес у зв"язку із застосуванням методів гіпер- та гіпотермії в медицині.
907323
  Лаврінець О. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм фукціонування // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 61-75. – ISSN 1682-3540
907324
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 432-441


  У статті йдеться про структурні та семантичні відмінності пасивних конструкцій із дієсловами на -ся та з предикативними формами на -но, -то. Часті випадки паралельного функціонування та взаємозаміни цих конструкцій у наукових текстах останніх ...
907325
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – № 1 (45). – С. 24-38. – ISSN 1682-3540


  У статті порушено дискусійні питання щодо визначення змістової та структурної синонімії / несинонімії і можливої / неможливої взаємозамінності речень із предикативними формами на -но, -то та з предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий, ...
907326
  Красносілецький Д.П. Пасивні форми антибільшовицької протидії українських селян в 1920-1924 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 97-103. – ISSN 1728-3671
907327
  Гордієнко Г. Пасинки перемоги // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Після закінчення війни солдати-інваліди були ізольовані від стороннього ока.
907328
  Головко А. Пасинки степу : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 95с.
907329
  Генералюк Л. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
907330
  Шевчук М.К. Пасіка, бджоли, мед / М.К. Шевчук. – Ужгород, 1972. – 191с.
907331
  Фурсік О.П. Пасіонарії як суб"єкти трансформації суспільства у кризових ситуаціях / О.П. Фурсік, Н.П. Суходольська // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 154-156
907332
  Мафтин Н.В. Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської прози 20-30-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 331-339. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
907333
  Кочубейник О.М. Пасіонарна реальність як персональний буттєвий дискрс і гра умовностями // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 177-181. – (Серія : Психологічні науки)
907334
  Малюта І. Пасіонарний державотворець : До 100-річчя від дня народження Степана Бандери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
907335
  Стороженко І. Пасіонарність - джерело виникнення українського козацтва в аспекті етногенезу // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 3-8
907336
  Возьний К.З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв"язку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
907337
  Сидоренко І.Г. Пасіонарність та харизма. Точки перетину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються феномени "пасіонарність" та "харизма", зроблено спробу віднайти спільні риси цих явищ. In the article deals the phenomenons "passionarity" and "kharysma"/ It was mean the point of essence of this essence.
907338
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 225-226. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1951) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1951-1957 рр. - викладач, у 1958-1959 рр. в.о. доцента кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. ...
907339
   Пасічник Леонід Львович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 338-339 : фото
907340
  Невинський О. Пасічникування для себе та на ринок. / О. Невинський. – Х., 1926. – 116с.
907341
  Тарасов Б.Н. Паскаль / Б.Н. Тарасов. – М., 1979. – 336с.
907342
  Тарасов Б.Н. Паскаль / Б.Н. Тарасов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 334с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып. 15)
907343
  Йенсен К. Паскаль : руководство для пользователя и описание яз. / К. Йенсен, Н. Вирт. – М., 1982. – 151с.
907344
  Новичков В.С. Паскаль / В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 222 с.
907345
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal I Delphi / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 3-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 144с. – ISBN 966--7449-15-7
907346
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal і Delphi : Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 5-е вид., доп. – Львів : Деол, 2004. – 176с. – ISBN 966-7449-27-0
907347
  Кононенко Т.П. Паскаль Блез // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 365-368. – ISBN 966-316-069-1
907348
  Форсайт Р. Паскаль для всех : Пер. с англ. / Р. Форсайт. – Москва : Машиностроение, 1986. – 287с.
907349
  Боон К. Паскаль для всех / К. Боон. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 188с.
907350
  Бородич Ю.С. Паскаль для персональных компьютеров : Справочное пособие / Ю.С. Бородич, А.Н. Вальвачев, А.И. Кузьмич. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 365с. – ISBN 5-339-00662-X
907351
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Нестандартные типы процедуры / С.А. Абрамов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 51 с. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
907352
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Простейшие программы / С.А. Абрамов ; АН СССР, ВЦ. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 40 с. : граф. – (Сообщения по прикладной математике)
907353
  Стрельцов Алексей Паскаль Паоли. Величайший из корсиканцев // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 76-87. – ISSN 1812-867Х
907354
  Кляус Е.М. Паскаль, 1623-1662 / Е.М. Кляус. – М., 1971. – 432с.
907355
  Довгаль С.И. Паскаль, Турбо Паскаль, многооконная среда на персональных ЭВМ : Учебное пособие / С.И. Довгаль, А.И. Сбитнев. – Київ : Информсистема сервис, 1992. – 181c. – ISBN 5-8357-0031-8
907356
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
907357
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
907358
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1989. – 254с.
907359
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – М., 1993. – 256с.
907360
  Астапенка А.У. Паслухайце нацыяналіста / Анатоль Астапенка. – Vilnius : Rastijos Draugija, 2000. – 175, [1] c. : портр. – ISBN 9986-437-04-2


  У пр. № 1694552 напис: Уладзімору Сергейчуку - националісту од нацыяналіста, аўтара гэтай кнігі . Живе Беларусь і Слава Україні! 19.01.17 у дзен Водохреща. Підпис
907361
  Лебединець М.М. Пасма життя : новельки / Михайло Лебединець. – Київ : [Дpук. "Пол. Дpукаpь"]
Зб. 1. – 1919. – -45, [1] с.


  Малицька Костянтина (літературні псевдоніми: Віра Лебедова. Чайка Дністрова)
907362
  Кенжеев Б. Пасмурная высь : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-56. – ISSN 0012-6756
907363
  Костюков Л. Пасмурная земля : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 6. – С.28--76. – ISSN 0012-6756
907364
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1987. – 478с.
907365
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1988. – 478с.
907366
  Кириллов О.Е. Пасмурный полигон: Повесть. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1978. – 190с.
907367
  Яцинова О. Пасодобль та його імплікації в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 467-476


  У статті було розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" на основі музичних імплікацій в літературний текст. Особливу увагу було приділено ритміко-музичному складнику. В статте рассмотрена интермедиальность ...
907368
   Паспорт / [ автор текстів І. Криштопа ; автор ідеї Ю. Сидоренко ]. – [ Б. м. ] : [ ЄДАПС ], 2008. – 124с. : іл.
907369
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333 / Эвиа Коскульюэла. – М, 1983. – 160с.
907370
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333. Восемь лет в ЦРУ : события, факты, документы / Мануэль Эвиа Коскульюэла ; пер. с исп. И.В. Немиры ; пред. Рикардо Сакслунда. – Москва : Прогресс, 1981. – 160 с. – (Империализм)
907371
  Шеремет А.Д. Паспорт в анализе хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. – М, 1986. – 206с.
907372
  Шумилин Б.Т. Паспорт гражданина СССР / Б.Т. Шумилин. – М, 1976. – 64с.
907373
  Патик Л.Л. Паспорт громадянина України, його місце серед інших документів, що посвідчують особу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-43
907374
  Іванов Микола Паспорт історичного пам"ятника : (на прикладі обеліска "Слава" в с. Хащуватому Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-44
907375
  Жадан Сергей Паспорт моряка : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 71-80. – ISSN 0130-7673
907376
   Паспорт на комплект волноводных устройств 4-мм диапазона. БД2700002П, 1958. – 8с.
907377
   Паспорт на прибор 4-мм диапазона. БД2060019П, 1958. – 9с.
907378
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Паспорт на теле : Печему мы такие разные: Идентичность // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-86 : Іл. – ISSN 1029-5828
907379
  Смешко М.І. Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
907380
  Хинд А. Паспорт предателя / А. Хинд, 1946. – 168 с.
907381
  Масленников В.В. Паспорт производственного объединения : Практика применения, пути совершенствования. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1987. – 60с.
907382
  Сушко Александр Паспорт спотикання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  У владі бракує єдності щодо біометричних паспотів та "антидискримінації". Без реформи внутрішніх паспартів (хай і розтягнутої в часі) пройти шлях до безвізового режиму з ЄС Україні не вдасться, про що свідчить досвід наших країн. Насамперед Західних ...
907383
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
907384
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
907385
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-13
907386
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
907387
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-10
907388
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-24
907389
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
907390
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-7
907391
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-11
907392
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
907393
  Бужинский А.И. Паспортизация и аттестация рабочих мест в промышленности. / А.И. Бужинский. – Москва, 1989. – 158с.
907394
  Лосієвський І. Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 249-265
907395
  Бендера І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 1682-2366
907396
  Бендера І.М. Паспортизація навчальних дисциплін у вищих закладах освіти як елемент методичного забезпечення дистанційної форми навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 9-16.
907397
  Бендера І. Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 61-78. – ISSN 1682-2366


  Наводяться основні вимоги до структури, змісту і наповнення навчально-методичних комплексів (паспортів) студентів з організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.
907398
  Градун Е.Ю. Паспортизація об"єктів культурної спадщини Шевченківського національного заповідника у м. Каневі // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 309-316. – ISBN 978-966-651-971-2
907399
  Ніколаєв К.Д. Паспортизація туристичних об"єктів у межах сільських населених пунктів / К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 30. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
907400
  Ілюшик Ю.О. Паспортна система: історико-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 46-55. – (Юридична ; Вип. 1)
907401
  Малиновская Т.В. Паспортная система в колониях иностранцев на территории Российской империи (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 9-20
907402
  Тимощук В. Паспортні війни продовжуються: програють громадяни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
907403
  Коробченко А.И. Паспортно-визовые правила и правовое положение иностранцев на Дальнем Востоке россии в конце XIX - начале XX в. / А.И. Коробченко, В.В. Синиченко // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 52-58. – ISSN 0869-1908
907404
  Мрожек Славомир Пассажир : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 101-115. – ISSN 0321-1878
907405
  Сименон Ж. Пассажир "Полярной лилии" / Ж. Сименон. – Л., 1985. – 431с.
907406
  Сименон Ж. Пассажир "Полярной лилии" / Ж. Сименон. – Калининград, 1990. – 524с.
907407
  Аронов А.Б. Пассажир без билета / А.Б. Аронов. – Москва, 1968. – 227с.
907408
  Джеякантан Пассажир дневного экспресса / Джеякантан. – Москва, 1977. – 200 с.
907409
  Штильмарк Р.А. Пассажир последнего рейса / Р.А. Штильмарк. – М, 1974. – 240с.
907410
  Станюкович К.М. Пассажирка / К.М. Станюкович. – Х.-К., 1930. – 97с.
907411
  Посмыш З. Пассажирка / З. Посмыш. – Москва, 1964. – 62 с.
907412
   Пассажирские перевозки Украинской ССР: Экон.-геогр. исслед.. – К., 1983. – 130с.
907413
  Долгов Л.С. Пассажирский транспорт lМосквы / Л.С. Долгов. – М, 1990. – 368с.
907414
  Гребенюков А.В. Пассажиры / А.В. Гребенюков. – Владивосток, 1988. – 246с.
907415
  Макаров В.Г. Пассажиры "философского парохода" (судьба интеллигенции, репресированной летом-осенью 1922 г.) / В.Г. Макаров, В.С. Христофоров // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.113-137. – ISSN 0042-8744
907416
  Нексе М.А. Пассажиры незанятых мест / М.А. Нексе. – М, 1923. – 144с.
907417
  Шахматова Е.В. Пассеизм и футуризм Серебряного века в свете теории А. Тойнби "Вызов - ответ" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-56. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу проблемы социального надлома российской цивилизации, который, по мнению Л. Н. Гумилёва, является реальностью уже 19 в., а искусство Серебряного века и революция 1917 г. есть результат данного процесса, продолжающегося порядка ...
907418
  Салей С.М. Пассивация водородного электрода в щелочи при повышенном давлении : Автореф... канд хим.наук: 02.074 / Салей С.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 16л.
907419
  Яковкин И.Б. Пассивная акустоэлектроника : уч. пособие / И.Б. Яковкин. – Новосибирск : НГУ, 1978. – 79 с.
907420
  Дяченко Н.С. Пассивная гемагглютинация и ее применение в вирусологии / Н.С. Дяченко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 148 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 127-145
907421
  Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vendicatio классического римского права / Вл. В. Карпека. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1915. – [4], 276, VI, [1] с. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. I-VI) и в примеч.


  На тит. стр. дарственная надпис: Алексею ивановичу Покровскому от автора
907422
  Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vindicatio классического римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 389-408. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
907423
  Соловей Нина Васильевна Пассивная перспектива английского предложения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Нина Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.145-175
907424
  Соловей Н.В. Пассивная перспектива английского предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
907425
  Соловей Н.В. Пассивная перспектива английского предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
907426
  Назаров Б.И. Пассивная синхронизация мод аргонового лазера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назаров Б.И.; МГУ. – М, 1980. – 21л.
907427
  Антипов А.И. Пассивная синхронизация мод в лазерах на органических соединениях с ламповой накачкой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Антипов А.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 17 с.
907428
  Томашов Н.Д. Пассивность и защита металлов от коррозии. / Н.Д. Томашов, Г.П. Чернова. – М., 1965. – 208с.
907429
  Киланава Э.В. Пассивные диатнзы в современном английском литературном диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киланава Э.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
907430
  Генюшене Э.Ш. Пассивные конструкции в литовском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.15 / Генюшене Э.Ш. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
907431
  Шнырко А.А. Пассивные конструкции в современном японском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.22 / Шнырко А.А.; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1979. – 24л.
907432
   Пастбища для овец в южной европейской части СССР.. – М., 1939. – 247с.
907433
   Пастбища и сенокосы СССР.. – М., 1974. – 512с.
907434
  Евсеев В.И. Пастбища Юго-Востока. / В.И. Евсеев. – 2-е изд. доп. – Чкалов, 1954. – 340с.
907435
  Ларин И.В. Пастбищеоборот / И.В. Ларин. – М-Л, 1955. – 124с.
907436
  Серебряников А.В. Пастбищное хозяйство СССР. / А.В. Серебряников. – М, 1936. – 440с.
907437
   Пастели художников западноевропейских школ XVI-XIX веков.. – Л., 1960. – 156с.
907438
  Гамалея Н.Ф. Пастер / Н.Ф. Гамалея, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 52 с.
907439
  Яновская М.И. Пастер / М.И. Яновская. – М., 1960. – 364с.
907440
  Дорли Э. Пастер / Э. Дорли. – М., 1977. – 62с.
907441
  Короткий В.А. Пастер Луї / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 252. – ISBN 966-06-0393-2
907442
  Дюкло Э. Пастёр. Заразные болезни и их прививка / Э. Дюкло. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утвержд. Товарищ. И.Н. Кушнерев и К, 1898. – 134, [1] с.
907443
  Крикуненко В. Пастернак - переводчик Шевченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С.114-127. – ISSN 0131-8136
907444
  Баевский В.С. Пастернак : В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В.С. Баевский. – Москва : МГУ, 1997. – 112 с. – (Перечитывая классику). – ISBN 5211037502
907445
   Пастернак Леонид Осипович. Выставка произведений. каталог.. – М., 1979. – 42с.
907446
  Іванченко Ю. Пастир і будівничий. До 400-річчя Києво-Могилянсьої академії // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 207-221. – ISSN 2309-8406


  "Петро Могила будував і оновлював храми протягом усього свого життя в Києві, здебільшого використовував на це власні кошти. Він звертався за пожертвами до тогочасних можновладців, гетьманів, ігуменів підлеглих йому монастирів, до братств, намагаючись ...
907447
  Дюбост Мішель Пастир миру. Християнські погляди на війну та армію / Дюбост Мішель; Пер.з англ.;Ред.кол.:К.Іщик, О.Квятковська, Н.Кузнецова та ін. – Львів, 2000. – 104с.
907448
  Блаженко Титла Пастирі українських церков - пластуни. Митополит Андрей Шептицький (1865-1944) // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 42-45
907449
  Юшкевич В. Пастирські листи єп. Никити Будки в справі Першої світової війни, їх значення і резонанс в українсько-канадському середовищі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 188-200. – ISSN 0869-3595
907450
  Гірняк С.П. Пастирські посилання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі XIX-XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 85-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
907451
  Бербенець Л.С. Пастиш (постмодерна видозміна) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-29.
907452
  Захаржевська А.С. Пастиш та психологізація інтертекстуальних елементів у романах Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій" та К. Мура "Блазень" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  На матеріалі двох американських романів ("Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка та "Блазень" К. Мура), у статті досліджуються особливості фокалізації другорядних персонажів трагедій В. Шекспіра у межах постмодерної гри. Вивчається дифузія часопросторових меж ...
907453
  Бербенець Л.С. Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 7-16. – Бібліогр.: с. 7-16
907454
  Бербенець Л.С. Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 7-16.
907455
  Урбан К. Пастка / К. Урбан. – К., 1958. – 111с.
907456
  Драйзер Т. Пастка / Т. Драйзер. – К., 1962. – 56с.
907457
  Фіш Т. Пастка / Т. Фіш. – К, 1964. – 199с.
907458
  Богдан В. Пастка "Русского мира" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 4


  Імперіалізм, націонал-шовінізм та ознаки фашизму і расизму дають підстави світовій спільноті кваліфікувати сучасну Росію як "неоімперію зла".
907459
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 159с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
907460
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 157, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
907461
  Марусяк М. Пастка для металіста : кримінальне оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 10. – С. 83-85. – ISSN 0868-4790
907462
  Картунов О.В. Пастка для молоді: Викриття підступів українського буржуазного націоналізму проти молоді / О.В. Картунов. – Київ, 1982. – 192с.
907463
  Палинський В. Пастка для Нестора Скула : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 104-107. – ISSN 0868-4790
907464
  Курдельчук Д. Пастка для приватності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  "... Експертне середовище висловило свій супротив введенню біометричних посвідчень особи в Україні".
907465
  Мельничук Н.Ю. Пастка для розуму / Н.Ю. Мельничук. – Львів, 1989. – 85с.
907466
  Дзюбенко-Мейс Пастка Межигір"я, або Воскреслий дух Семена Палія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 лютого (№ 35). – С. 8
907467
  Васильєв М.П. Пастка на "Лева" / М.П. Васильєв, І.Г. Шлапацький. – Київ, 1976. – 72с.
907468
  Хеллер Д. Пастка на дурнів / Д. Хеллер. – К, 1988. – 628с.
907469
  Кліффорд Ф. Пастка часу / Ф. Кліффорд. – К., 1976. – 3-154с.
907470
  Шіндер Д.Я. Пастка. / Д.Я. Шіндер. – Х., 1929. – 37с.
907471
  Шевчук Д. Пастки посткомунізму // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 33-35. – ISSN 1563-6461
907472
  Денисенко Володимир Пастор Іван Малишевський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595
907473
  Щербина М.А. Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети I // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 56-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
907474
  Туров А.Ф. Пастораль / А.Ф. Туров. – М., 1983. – 239с.
907475
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1989. – 428с.
907476
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1990. – 257с.
907477
  Исакова А. Пастораль // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 5-50. – ISSN 0321-1878
907478
  Латтик Велло Пастораль о платье в белый горошек : романы / Латтик Велло; пер. с эст. Л.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 356 с.
907479
  Василаке В. Пастораль с лебедем : повести, роман / В. Василаке; пер. с молд. М.Ломако. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 472 с.
907480
  Василаке В. Пастораль с лебедем : романі, повести / В. Василаке; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1989. – 557 с.
907481
  Вестдейк С. Пастораль сорок третьего года / С. Вестдейк. – Москва : Прогресс, 1973. – 432с.
907482
  Кофман Р. Пасторальная симфония или Как я жил при немцах : повести / Роман Кофман ; [литератур. ред. и корректура: Ю. Каденко]. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 157, [1] с. – ISBN 978-966-378-197-6
907483
  Кербабаев Б.М. Пастух : рассказы / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Правда, 1971. – 47 с.
907484
   Пастух Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 104-105.
907485
   Пастух Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-197 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
907486
   Пастух Володимир Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 113-114. – ISBN 966-95774-3-5
907487
  Астафьев В.П. Пастух и пастушка / В.П. Астафьев. – Иркутск, 1990. – 477с.
907488
  Груя С. Пастух і дика черешня : новели і оповідання / Стеліан Груя. – Бухарест : Критеріон, 1973. – 150, [1] с.
907489
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1962. – 224с.
907490
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – М., 1966. – 216с.
907491
   Пастух тысячи зайцев. Сб. польских нар. сказок. – Чита, 1958. – 91с.
907492
  Заянчковский И.Ф. Пастухи и артисты / И.Ф. Заянчковский. – Уфа, 1974. – 367с.
907493
  Лонг Пастуша повість про Дафніса і Хлою / Лонг. – Харків, 1936. – 148 с.
907494
  Ксенофонтов Г.В. Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока / Г.В. Ксенофонтов. – Иркутск, 1929. – 41с.
907495
  Хаджимарчев И. Пастушок Калитко. / И. Хаджимарчев. – М.-Л., 1953. – 168с.
907496
  Екимов Б.П. Пастушья звезда / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 46с.
907497
  Себерг П. Пастыри / П. Себерг. – Москва, 1971. – 103с.
907498
  Амаду Ж. Пастыри ночи / Ж. Амаду. – Москва, 1966. – 328с.
907499
  Никодим Пастырская и проповедническая деятельность св. Иоанна Златоуста на константинопольской кафедре / Никодим, (Руснак) єпископ. – Загорск : Троице-Сєргиєва лавра, 2004. – 224 с.
907500
  Амосов Н. Пасха-свято старого світу / Н. Амосов. – Київ, 1935. – 39 с.
907501
  Кукина М. Пасха - победа жизни над смертью // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 38-42
907502
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – М., 1965. – 62с.
907503
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – М., 1975. – 63с.
907504
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 3-е. – М., 1978. – 62с.
907505
   Пасха во всем мире // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 31-37


  Церковне свято
907506
   Пасха двунадесятые праздники. – М., 1991. – 27с.
907507
  Кураев А. Пасха путь из ада // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 12-25.
907508
  Калинченко А.И. Пасхале / А.И. Калинченко. – Иркутск : Иркутское кн. изд-во, 1953. – 171 с.
907509
   Пасхальные иконы // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 24-30.
907510
  Агапкина Т.А. Пасхальные яйца в обрядности и фольклоре славян / Т.А. Агапкина, О.В. Белова // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-52. – ISSN 0132-1366
907511
  Рогожина Н.Д. Пасхальный праздник в жизни Москвы и Петербурга в конце XIX - начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 52-60. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
907512
  Ивашкевич Н.П. Пасхальный стол / Н.П. Ивашкевич. – Л, 1990. – 22с.
907513
  Лан В.І. ПАСШ і СРСР / В.І. Лан. – Х., 1933. – 26с.
907514
  Бондаренко О.Н. Пасынки "свободного мира" / О.Н. Бондаренко, И.А. Михайлович. – М, 1986. – 175с.
907515
  Богданов В.Р. Пасынки 20 века / В.Р. Богданов, Ш.Т. Юсупов. – М, 1985. – 77с.
907516
  Алтаев Ал. Пасынки академии / Ал. Алтаев, . – Москва, 1961. – 183с.
907517
  Алтаев Ал. Пасынки академии / Ал. Алтаев, . – 2-е. – Москва, 1967. – 197с.
907518
  Олди Г.Л. Пасынки Восьмой Заповеди : Роман, рассказы / Г.Л. Олди. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – (Нить времени). – ISBN 5-04-004002-0
907519
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной / Р. Хайнлайн. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 299 с.
907520
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной : роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 2. – С. 86-95
907521
  Хайнлайн Р. ПАсынки Вселенной: Роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 3
907522
   Пасынки Вселенной: сб. науч.-фант. произведений. – Кишинев, 1989. – 653с.
907523
  Тревор У. Пасынки судьбы / У. Тревор. – М., 1990. – 286с.
907524
  Значков Борис Пасюк, завоевавший мир : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 86-94 : Фото


  Історія виникнення Португалії
907525
   Пасько Волдимир Федосійович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 114-115. – ISBN 966-95774-3-5
907526
   Пасько Володимир Феодосійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 198 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
907527
  Рогожин М. Пасьянск при свечах. / М. Рогожин. – М., 1996. – 400с.
907528
  Нечаев В.В. Пат и пилаган / В.В. Нечаев. – Л., 1967. – 93с.
907529
  Лоптева Ольга Патагония // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
907530
  Завірюхіна М. Патагонія на двох. Продовження. Початок у № 3, 2012 / М. Завірюхіна, Ж. Кастейс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 98-104 : фото
907531
  Мернова Мария Патагонская мара // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 14 : фото
907532
  Сидоренко Віктор Патайя. Шедеври мадам Нуч : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 68-73
907533
  Ільїн В.В. Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
907534
  Церетели А. Патара Каха / А. Церетели. – Тбилиси, 1949. – 136 с.
907535
  Піранделло Л. Патент / з італійської переклала Світлана Сарвіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 178-182. – ISSN 0320-8370
907536
  Лагин Л.И. Патент "АВ". / Л.И. Лагин. – Л, 1949. – 340с.
907537
  Столяров Ю.С. Патент на творчество / Ю.С. Столяров, Б.В. Ревский. – М., 1979. – 191с.
907538
  Работягова Л. Патент як форма правової охорони секретних винаходів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-47
907539
  Боровик П. Патенти на корисні моделі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Можливості та ризики".
907540
  Кочеткова О.П. Патенти як індикатори результативності науково-технічної діяльності / О.П. Кочеткова, В.А. Денисюк, Н.В. Богатель // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 104-107. – ISBN 978-966-479-052-6
907541
  Кочеткова О.П. Патентна активність в країнах світу та Україні / О.П. Кочеткова, Н.І. Вавіліна, Н.В. Богатель // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 71-81
907542
  Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
907543
  Барчук Ж.В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 73-81. – ISSN 0320-9466
907544
  Артамонова Н.О. Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення / Н.О. Артамонова, Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто сутність та значення патентної документації в системі інформаційного забезпечення наукової діяльності. Відзначено головні тенденції розвитку патентної документації в наукових комунікаціях; охарактеризовано функції патентної документації та ...
907545
  Куса С.Д. Патентна документація України : Посібник / С.Д. Куса; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ). – Київ, 2006. – 158с. – ISBN 966-96613-1-5
907546
  Куса С.Д. Патентна документація України : посібник / Куса С.Д. ; Держ. департамент інтелект. власності ; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" ; [ ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2007. – 176 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-8381-30-0
907547
  Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні : посібник для користувача / Несчетна Т.К., Рябець А.І. ; МОН України ; Держ. департамент інтелект. власності ; Держ. підприємство "Укр. ін-т пром. власності". – Київ, 2009. – 120 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-1670-04-3
907548
  Абдуліна І. Патентна експертиза "по-американськи" / І. Абдуліна, М. Крук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1608-6422
907549
  Андрощук Геннадій Патентна політика зарубіжних університетів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 1608-6422
907550
  Гавриленко О. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-34. – ISSN 1608-6422
907551
  Гавриленко О. та інш. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.48-55. – ISSN 1608-6422
907552
  Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 36-53
907553
  Андрощук Геннадій Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 11-21
907554
  Морозов А.Н. Патентная документация в библиотеках / А.Н. Морозов. – М., 1979. – 255с.
907555
  Колесников А.П. Патентная документация как источник по истории изобретательства в СССР (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Колесников А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
907556
   Патентная информация и документация : Пособие по курсу. – Москва : Высшая школа
Выпуск 7. – 1973. – 108 с.
907557
  Сушко А.Г. Патентная информация и ее использование / А.Г. Сушко. – М., 1965. – 28с.
907558
  Немировский Е.Л. Патентная литература / Е.Л. Немировский. – М., 1964. – 79с.
907559
  Дядичева Е.И. Патентная литература и ее использование. / Е.И. Дядичева, М.П. Зубов. – М., 1960. – 40с.
907560
  Немировский Е.Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства. 1961 год / Е.Л. Немировский. – М., 1965. – 256с.
907561
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах / Е.Е. Филипповский. – М, 1972. – 126с.
907562
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс. (На примере промышленно развитых капиталистических стран) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Филипповский Е.Е. ; Ин-т миовой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1969. – 23 с.
907563
  Иванов И.Д. Патентная система современного капитализма. / И.Д. Иванов. – М., 1966. – 222с.
907564
  Румянцев Г.Я. Патентная система Соединенных Штатов Америки (практика рассмотрения заявок и толкование патентных формул. / Г.Я. Румянцев. – М., 1968. – 101с.
907565
  Румянцев Г.Я. Патентная формула Соединенных Штатов Америки (теория, методика и практика составления) / Г.Я. Румянцев. – М., 1967. – 92с.
907566
  Филиппенкова Д. Патентная школа в "Сколково" собрала ведущих мировых экспертов отрасли // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 72-73. – ISSN 0201-7067


  Про третью ежегодную Патентную школу в Инновационном центре Сколково.
907567
  Амангельди А. Патентне право за законодавством Республіки Казахстан // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-43.
907568
  Єфімцева Т. Патентне право як інститут інноваційного права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 190-197. – (Серія юридична ; вип. 58). – ISSN 0136-8168
907569
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – Бібліогр.: 4 назв.
907570
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 30-31
907571
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 26-27
907572
   Патентний захист елементів судочинства: порівняльно- правовий аналіз юридичного досвіду. Україна-США / О. Коцюба, О. Гавриленко, І. Горбатенко, А. Горбатенко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.52-57. – ISSN 1608-6422
907573
  Ярова Я. Патентний рєкет // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 12-17.
907574
  Вишкевич В. Патентний суд Республіки Бєларусь та його правозастосувальна діяльність // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-30. – ISSN 1608-6422
907575
  Косско Т.Г. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т.Г. Косско, Т.М. Павлиго // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70. – ISSN 1815-2066
907576
  Шевченко В. Патентні дослідження: господарська діяльність vs промислова власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
907577
  Михеева Е.Г. Патентно-информационное обеспечение изобретений / Е.Г. Михеева, О.М. Киселев. – Л., 1983. – 135с.
907578
  Мелуа А.И. Патентно-информационное обеспечение межотраслевых программ / А.И. Мелуа, Т.Н. Пономарева. – Ленинград, 1987. – 192с.
907579
  Павлова Л.Б. Патентно-информационные ресурсы: база развития региона // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 74-76. – ISSN 2072-3849
907580
  Кривунь В. Патентно-інформаційний пошук як гарант успішності науково-дослідних робіт / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
907581
  Дукмасов Н.А. Патентно-лицензионная практика Австралии / Н.А. Дукмасов. – М., 1968. – 46с.
907582
  Гудков Патентно-лицензионная практика в области энергетики / Гудков, Г.Н. Новиков. – М, 1983. – 159с.
907583
  Ячменева И.А. Патентно-лицензионная практика ФРГ / И.А. Ячменева. – М., 1969. – 32с.
907584
  Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа / И.И. Дахно. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 256с. – ISBN 5-7707-8633-7
907585
  Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
907586
  Совершенна І. Патентно-ліцензійна політика університетів України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 42-48. – ISSN 2304-2281


  Проаналізовано світовий і український досвід управління патентно-ліцензійною діяльністю університетів з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності.
907587
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
907588
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18л.
907589
  Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
907590
  Прахов Б. Патентно-правовое обеспечение коммерческой деятельности // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
907591
  Козловский Е.А. Патентно-техническая политика фирмы "Атлас-Копко" (Швеция) в области геологоразведочного оборудования и инструмента / Е.А. Козловский. – М., 1975. – 107с.
907592
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1964. – 806с.
907593
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1964. – 680с.
907594
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
2. – 1964. – 806с.
907595
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1987. – 654с.
907596
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
2. – 1987. – 525с.
907597
   Патентное законодательство капиталистических стран. – М., 1959. – 340с.
907598
  Тыцкая Галина Ивановна Патентное законодательство развивающихся стран и правовые вопросы использования ими советских технических достижений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тыцкая Галина Ивановна; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 23л.
907599
  Сергеев А.П. Патентное право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов / А.П. Сергеев. – Москва : БЕК, 1994. – 191, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85639-035-0
907600
  Богатых Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е.А. Богатых. – М, 1978. – 200с.
907601
  Подопригора А.А. Патентное право капиталистических стран / А.А. Подопригора. – К, 1968. – 88с.
907602
   Патентное право стран мира в таблицах. – Рига, 1962. – 91с.
907603
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебн. пособ.. / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова. – Київ : МАУП, 1999. – 212с. – ISBN 966-7312-68-2
907604
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова; МАУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2001. – 221с. – ISBN 966-608-111-3
907605
  Викулова А. Патентные "паразиты" инновационного развития // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-86. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследуется деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим ...
907606
  Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. Междунар.-правовые проблемы изобретательства / М.М. Богуславский. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 343с.
907607
  Кичкин И.И. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектровании в высших учебных заведениях / И.И. Кичкин, Э.П. Скорняков. – М, 1979. – 112с.
907608
   Патентные проблемы вычислительной техники и кибернетики. – Л., 1985. – 160с.
907609
   Патентные фонды Омской областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. – Омск, 1967. – 16с.
907610
  Ренкель А. Патентный закон США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 26-30. – ISSN 0201-7067
907611
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
907612
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
907613
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
907614
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
907615
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
907616
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
907617
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
907618
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
907619
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
907620
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
907621
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2015. – 80 с.
907622
  Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 46-50
907623
  Кузнецова И.В. Патентный суд в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 38-44. – ISSN 1812-8696
907624
  Чичурина О. Патентный суд в системе правовой охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь: целесообразна модель? // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-32.
907625
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 104с.
907626
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 67с.
907627
  Пугачева И.В. Патентный фонд как информационный ресурс для инновационной деятельности предприятий и организаций // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются информационные ресурсы фонда патентной документации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: патенты, информационное обслуживание.
907628
   Патентный фонд ЛенЦНТИ. – Л., 1973. – 51с.
907629
   Патентный фонд Народной Республики Болгарии. – Москва, 1965. – 36с.
907630
   Патентный фонд Объединенной арабской Республики. – Москва
3. – 1966. – 75с.
907631
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1963. – 207с.
907632
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1965. – 97с.
907633
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
2. – 1963. – 186с.
907634
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
3. – 1963. – 223с.
907635
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
4. – 1964. – 157с.
907636
   Патентный фонд Республики Цейлон. – Москва, 1964. – 127с.
907637
   Патентный фонд Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1965. – 49с.
907638
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
2. – 1964. – 402с.
907639
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
3. – 1964. – 602с.
907640
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
4. – 1964. – 777с.
907641
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва, 1965. – 271с.
907642
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва
1. – 1963. – 220с.
907643
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1964. – 223с.
907644
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 32с.
907645
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 195с.
907646
   Патентный формуляр. – М., 1970. – 17с.
907647
  Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0201-7067
907648
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : Учебное пособие / И.И. Дахно; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-391-4
907649
  Иноземцев Л.А. Патентование советских изробретений в зарубежных странах / Л.А. Иноземцев, Н.А. Чихачев. – М, 1979. – 296с.
907650
  Жих В.В. Патентоведение / В.В. Жих. – Львов, 1965. – 104с.
907651
   Патентоведение. – М., 1967. – 251с.
907652
   Патентоведение. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 269с.
907653
   Патентоведение. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 351с.
907654
  Шум Ю.С. Патентоведение и техническая информация / Ю.С. Шум. – Л, 1988. – 92с.
907655
  Юрченко А.К. Патентоведение. / А.К. Юрченко. – Л., 1972. – 69с.
907656
  Сусліков Л.М. Патентознавство : Навч. посіб. / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй; МОНУ; Ужгородськ. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-027-8
907657
  Кириєнко Є.Г. Патентознавство і науково-технічна інформація. / Є.Г. Кириєнко. – К., 1972. – 206с.
907658
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : Навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов; Ю.М. Кузнецов; МОН України; Нац. технол. унів. Укр. "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2005. – 428с. – ISBN 966-8251-82-2
907659
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
907660
  Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – К, 1996. – 148с.
907661
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность биологических объектов / Н.Г. и др. Рыбальский. – К., 1988. – 236с.
907662
  Богатых Е.А. Патентоспособность изобретений по праву США : Автореф... канд. юр.наук: / Богатых Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1970. – 20л.
907663
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1989. – 150с.
907664
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1989. – 148с.
907665
  Полякова О.Ю. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2222-0712
907666
  Запорожець І. Патентування винаходів як адміністративна процедура // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
907667
  Колосов О. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1608-6422
907668
  Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – Київ : Центр комерційного права, 2003. – 96с. – (Юридична абетка підприємця)
907669
  Яшарова М.М. Патентування службових винаходів у США: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 258-261
907670
  Кам"янська О. Патентування та його значення в процесі трансферу технологій / О. Кам"янська, Л. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 248-254. – ISSN 1815-3232
907671
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1962. – 92с.
907672
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1966. – 160с.
907673
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 1. – 2014
907674
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2014
907675
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2014
907676
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2014
907677
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 5. – 2014
907678
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907679
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907680
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907681
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907682
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907683
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907684
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
907685
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 1. – 2015
907686
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907687
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907688
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907689
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907690
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907691
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907692
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907693
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907694
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
907695
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 11. – 2015. – 80 с. – Резюме на рус., англ. яз.
907696
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 12. – 2015. – 88 с. – Резюме на рус., англ. яз.
907697
  Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 0869-5466
907698
  Акимушкин И.И. Патенты подводного царства / И.И. Акимушкин. – Москва, 1965. – 16с.
907699
   Патенты США как источник информации. – К., 1968. – 28с.
907700
   Патерик Киевского Печерского монастыря / Изд. Имп. археограф. комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. М.Л. Александрова, 1911. – 275 с. = Памятники славяно-русской письменности
907701
   Патерик Києво-Печерський. – 2-е вид. – Київ : Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966-518-147-5
907702
   Патерик Києво-Печерський: за редакцією, написаною 1462 року по Р іздві Христовому печерським ченцем Касіяном. – Київ, 1998. – 348с.
907703
   Патерик Печерский, 1805. – 496 с.
907704
   Патерик Печерский или Отечник. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
907705
  Цуканов С.С. Патернализм: исторические причины, соотношение с антиправовыми и антидемократическими институтами // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье аргументировано суждение о том, что патернализм представляет собой "завуалированное" антиправовое явление; не будучи зачастую непосредственно противоправным, изучаемая субстанция стагнирует развитие общественных отношений либо трансформируется ...
907706
  Деметрадзе М.Р. Патерналистско-идеологический традиционализм, как фактор, препятствующий развитию отечественной социально-гуманитарной науки // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 74-77. – ISSN 1812-8696
907707
  Колоколова М.О. Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 59-66. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
907708
  Газін В. Патерналізм: від люмпенів Риму до електорату України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Слово "патерналізм" прийшло до нас з латинської мови (paternus — батьківський) і позначає систему відносин, за якої влада забезпечує потреби громадян, котрі натомість дозволяють диктувати їм моделі поведінки — як публічної, так і приватної. Може ...
907709
  Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – С. 3-10
907710
   Патерсен Бенжамен. Выставка. – Л., 1972. – 13с.
907711
  Куліш М.Г. Патетическая соната / М.Г. Куліш. – М., 1964. – 171с.
907712
  Куліш М. Патетична соната : драма / Микола Куліш. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 62 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
907713
  Дністровий А. Патетичний блуд / Анатолій Дністровий. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3177-0
907714
   Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація : До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. – Київ : Факт, 2002. – 344с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-049-Х
907715
   Патетная документация и патентная информация. – М.
2. – 1968. – 119с.
907716
  Лучик Ю. Патефонна музика, ночівлі на зсунутих стільцях та дитячі протигази Дмитра Малакова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 10
907717
  Корольков Ю.М. Патизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – К, 1989. – 340с.
907718
  Лосев О.А. Патийное руководство организаций охраны здоровья трудящихся в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лосев О.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
907719
  Белев Г. Патилата на едно момче / Г. Белев. – София, 1974. – 150с.
907720
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 105-106
907721
   Патиченко Галина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
907722
   Патиченко Галина Олександрівна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 115-116. – ISBN 966-95774-3-5
907723
  Соколов В.Е. Патиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. (Лат., русс., Англ., нем., франц.) 5391 название / В.Е. Соколов. – М., 1984. – 351с.
907724
  Іващенко Микола Патмос. Острів богомолів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 38-39 : Фото
907725
   Патнем (Putnam) Хіларі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849-851. – ISBN 966-316-069-1
907726
  Світланова Вікторія Патово-матовий вересень і перехідний період "бабиного літа" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 2


  "Політичний пат, у якому ми знаходимося протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат", - такий розвиток ситуації прогнозував Голова парламенту Арсеній Яценюк, коли розвал коаліції демократичних сил став реальністю й стартував відлік часу до ...
907727
   Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808 / О.П. Бобошко, С.О. Шевченко, О.О. Панюта, В.І. Ємельянов, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 28-28
907728
  Николау Ш. Патогенез и иммунология вирусных инфекций / Ш. Николау. – Москва, 1965. – 364 с.
907729
   Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений. – М., 1989. – 128с.
907730
  Васильченко Г.С. Патогенетические механизмы импотенции / Г.С. Васильченко. – Москва, 1956. – 172с.
907731
  Нестерова Г.Н. Патогенетическое значение эколого-физиологических особенностпей бактерий рода Proteus / Г.Н. Нестерова. – Горький, 1975. – 80с.
907732
  Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
907733
  Мамбеталієв Тлєгєн Патогенетичне обгрунтування використання нетрадиційних методів лікування при невиношуванні вагітності : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.01 / Мамбеталієв Тлєгєн; Україн. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінеколог. – К., 1993. – 22л.
907734
  Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
907735
  Таравнех Д.Ш. Патогенетичне обгрунтування підготовки ендометрія в програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
907736
  Фан Тык Хьен Патогенная микофлора Ботанического сада МГУ на Ленинских горах. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Тык Хьен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 15л.
907737
  Потятиник Б.В. Патогенний текст у масовій комунікації : Дис... канд.філол..наук: 10.01.08 / Потятиник Б.В.; Львів. ун-тет ім. Франка. – Львів, 1996. – 349л. – Бібліогр.:л.349
907738
  Потятиник Борис Володимирович Патогенний текст у масовій комунікації: індентифікація, типологія, нейтралізація : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Потятиник Борис Володимирович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1996. – 31 с.
907739
  Дяченко С.С. Патогенні віруси людини / С.С. Дяченко. – Київ, 1974. – 408с.
907740
  Юхименко Анатолій Іванович Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці : Автореф. дис. ... сільськогосп. наук: 06.01.05 / Юхименко А.І.; Ін-тут землеробства; Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв.
907741
  Нагорняк М.В. Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про одну з загрозливих тенденцій розвитку національного інформаційного радіомов лення України, яка зумовлена перенасиченістю інформаційних програм і випусків патогенними новинами; запропоновано можливі шляхи розв"язання зазначеної ...
907742
  Езепчук Ю.В. Патогенность как функция биомолекул. / Ю.В. Езепчук. – Москва : Медицина, 1985. – 236 с.
907743
  Ивашура А.И. Патогенные бактерии в молоке здоровых и больных маститом коров и методы их индикации : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Ивашура А.И.; Сельскохоз. академия. – К., 1967. – 20л.
907744
  Дяченко С.С. Патогенные вирусы человека / С.С. Дяченко. – Киев, 1980. – 448 с.
907745
  Дорожкин Н.А. Патогенные грибы на бобовых травах в Белоруссии / Н.А. Дорожкин, В.И. Нитиевская. – Минск, 1990. – 111с.
907746
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 2. – 1961. – 128с.
907747
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 1. – 1962. – 324с.
907748
  Галаев Г.В. Патогенные ферменты бактерий / Г.В. Галаев. – М., 1968. – 116с.
907749
  Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 646 с.
907750
  Гапон Н. Патографічний дискурс у гендерному діалозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.79-89. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
907751
  Павлов К. Патоинституционализм // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-128. – ISSN 0207-3676
907752
   Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин, В.Л. Щербина, А.С. Скрипник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 85-91. – ISSN 2312-5675
907753
   Патологическа физиология и иммунитет растений. – М., 1976. – 263с.
907754
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 1 : Общепатологические процессы. – 1953. – 336 с. : ил.
907755
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 2 : Патологическая анатомия и патогенез болезней. – 1954. – 500 с. : ил.
907756
  Карлик Л.Н. Патологическая физиология / Л.Н. Карлик. – М, 1943. – 412с.
907757
  Шохор Н.И. Патологическая физиология / Н.И. Шохор. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1947. – 439с.
907758
  Павленко С.М. Патологическая физиология / С.М. Павленко. – Москва, 1948. – 616с.
907759
   Патологическая физиология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман, Г.М. Бутенко, В.А. и др. Горбань; [Н.Н. Зайко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. – Изд. 3-е. перераб. и доп. – Киев : Логос, 1996. – 647, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 630-639. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-87534-206-4
907760
  Антоненко В.Т. Патологическая физиология имунных повреждений сердца / В.Т. Антоненко. – Киев, 1979. – 264с.
907761
  Оболонский Н.А. Патологические аффекты / Н.А. Оболонский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1897. – 65 с. – Загл. на кол.: Аффекты в судебно-медицинском отношении. - Отд. оттиск из: рхив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1897, т. 29, № 3
907762
   Патологические новообраззования у растений. – Черноголовка, 1983. – 141с.
907763
  Слепян Э.И. Патологические новообразования и их возбудители у растений / Э.И. Слепян. – Л., 1973. – 512с.
907764
  Павлов К. Патологические социально-экономические процессы в современном мире (теоретические и методологические аспекты) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 13-24. – ISSN 0207-3676
907765
  Умланд Андреас Патологические тенденции в русском "неоевразийстве". О значении взлета Александра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России / пер. с нем. Е. Сивуда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 74-82. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISSN 0042-8744
907766
  Пономарева В.В. Патологический клаббинг // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 35-38. – ISSN 2308-6300
907767
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин. – Москва, 1962. – 339с.
907768
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин, С.А. Долина. – М., 1972. – 382с.
907769
  Лаппа Н.Ф. Патология гемолимфы при заболеваниях златогузки и некоторых других чешуекрылых и использование ее для обоснования прогноза размножения и микробиологического метода борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Лаппа Н. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 19л.
907770
  Ларченко К.И. Патология и жизненоспособность отравленных насекомых / К.И. Ларченко. – Ташкент, 1973. – 143с.
907771
  Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
907772
  Зейгарник Б.В. Патология мышления / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1962. – 244с.
907773
  Штейнхауз Э. Патология насекомых / Э. Штейнхауз. – М, 1952. – 840с.
907774
   Патология насекомых и клещей. – Рига : Зинатне, 1972. – 207с.
907775
   Патология полового развития девочек и девушек. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1990. – 228с.
907776
  Рубинштейн С.Я. Патология слухового восприятия / С.Я. Рубинштейн. – М., 1976. – 52с.
907777
   Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. – Киев, 1974. – 202с.
907778
   Патологічна анатомія : Загальнопатологічні процеси. Навч. посібник / В.М. Благородов, П.І. Червяк, О К. Стеченко Галахін, Діброва.В.А; За ред. В.М. Блалодарова та П.І Червяка. – Київ : Генеза, 1997. – 512с. – ISBN 966-504-071-5
907779
  Протасеня Т.П. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. / Т.П. Протасеня. – Київ, 1962. – 168с.
907780
  Поліщук Л.К. Патологічна фізіологія рослин з основами імунітету / Л.К. Поліщук. – Київ : Київський університет, 1967. – 232с.
907781
  Гнатко О.П. Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури) / О.П. Гнатко, Н.О. Захаренко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 8-16. – ISSN 2413-550Х
907782
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (27), січень - квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
907783
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (28), травень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
907784
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (29), вересень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
907785
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (30), січень - квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
907786
  Пинус А.А. Патолого-анатомическая диагностика заболеваний лошади (с техникой вскрытия). / А.А. Пинус. – 2-е изд., доп. – М., 1944. – 144с.
907787
  Кондаков М.П. Патологоанатомические изменения у овец при энзоотическом заболевании, связанном с избытком в кормах никеля и недостатком кобальта : Автореф... кандидата вет.наук: / Кондаков М.П.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16л.
907788
  Бялик В.В. Патологоморфологическая характеристика и некоторые гистохимичекие особенности нодозной гиперплазии и атипических разрастаний эпителия предстательной железы человека. : Автореф... Канд.мед.наук: 763 / Бялик В.В.; Киев.науч-исслед.ин-т. – К, 1968. – 17л.
907789
  Щербаков А.С. Патологоморфологические изменения при инфекционном керато-конъюктивите цыплят : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук / Щербаков А.С. ; Саратов. гос. зоотехн.-ветеринар. ин-т. – Ленинград, 1964. – 20 с.
907790
  Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 17-21. – ISSN 1029-4244
907791
  Эмайкина В.П. Патоморфологические изменения желудка и тонкого кишечника при дизентерии у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: / Эмайкина В.П.; Киев.ордена Труд.Красн.Знам.Мед.ин-т. – К, 1953. – 15л.
907792
  Будникова Н.В. Патоморфологические изменения при А-витаминозе кур : Автореф... канд. вет.наук: / Будникова Н. В.; М-во с.х. СССР, Сарат гос. зоотехн. ин-т. – Саратов, 1954. – 18л.
907793
  Ременник И.А. Патоморфологические, микробиологические и некоторые биохимические показатели печени при фасциолизе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 16.806 / Ременник И.А. ; Белоцерковская с.-х. академия. – Б.-Церковь, 1969. – 24 с.
907794
  Волкова А.М. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза чумы собак : Автореф... канд. вет.наук: / Волкова А.М.; Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской Революции. – Витебск, 1967. – 38л.
907795
  Товмасян Д.А. Патоморфология экспериментального триходесмотоксикоза сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Товмасян Д.А.; Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
907796
  Филенко Б.М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Филенко Борис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
907797
  Губерський Л.В. Патон Борис Євгенович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 268-269. – ISBN 966-316-045-4
907798
  Корнієнко О.М. Патон Борис Євгенович / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 52-75. – ISSN 0374-3896
907799
   Патон Борис Євгенович 90 років від дня народження // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 9. – ISBN 978-966-96823-1-4
907800
   Патонівська школа / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
907801
  Корнієнко А.Н. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 9-12
907802
  Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – Київ : Здоров"я, 1986. – 280с.
907803
   Патопсихологические исследования в психиатрической клинике. – М., 1974. – 176с.
907804
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учебник / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 238с.
907805
  Зейгарник В Б. Патопсихология : учебник / В Б. Зейгарник. – Изд.2-е, перер. и доп. – Москва : Московский университет, 1986. – 287 с.
907806
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2003. – 205, [3] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 200-206. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0594-Х
907807
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : Учеб. пособие для вузов / Б.В. Зейгарник. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия ИЦ, 2006. – 208с. – (Классическая учебная книга). – ISBN 5-7695-3207-6
907808
  Лисенко І.П. Патопсихологічні симптомокомплекси наркотичної залежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  У динаміці захворювання досліджено різні підструктури особистості хворих на опійну наркоманію. Виявлено специфіку порушень емоційно-вольової регуляції, самооцінки, комунікації, мотиваційної сфери, відношення до майбутнього. Дані дослідження доводять ...
907809
   Патопсихологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М. та ін. ; [за ред. Максименка С.Д.] ; М-во охорони здоров"я України. – Київ : КММ, 2009. – 207, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-1673-02-0


  У прим. № 1689552 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу ! З великою щирою повагою. Підпис.
907810
  Попиванов Иван Патос и творчески подход / Попиванов Иван. – София : Български писател, 1975. – 323с.
907811
  Билибин Д.П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий. / Д.П. Билибин, В.Е. Дворников. – М., 1991. – 102с.
907812
  Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. / В.А. Неговский. – М., 1954. – 256с.
907813
  Сергеев А.А. Патофизиология перегрузок : Библиогр. указ. отеч. лит-ры / А.А. Сергеев. – Л., 1978. – 80с.
907814
  Адо А.Д. Патофизиология фагоцитов : (краткий очерк истории и современного состояния учения о фагоцитозе) / А.Д. Адо. – Москва, 1961. – 295 с.
907815
  Кахана М.С. Патофизиология эндокринной системы. / М.С. Кахана. – Москва, 1968. – 315с.
907816
  Романюк Володимир Леонтійович Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Романюк Володимир Леонтійович; Україн.акад.аграрних наук ін-тут епізоотології. – Рівне, 2001. – 183л. + Додатки:л.178-183. – Бібліогр.:л.154-177
907817
  Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Романюк В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15
907818
   Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : підруч. для студентів ВНЗ / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В. Биця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2010. – 703, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 687-703. – ISBN 978-617-505-105-4
907819
  Атаман О.В. Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
Т. 1 : Загальна патологія. – 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-591
907820
  Суворова-Григорович Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны АТО лиц, страдающих невротическими расстройствами / Суворова-Григорович, Д.М. Денисенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 114-117. – ISSN 2312-5675
907821
  Лясковская Н. Патриарх-объединитель // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 10. – С. 224-231. – ISSN 0131-2332


  На годы жизни патриарха Алексия І пришлись революция, церковный раскол, Великая Отечественная война, хрущевские гонения...
907822
  Ширканова Е. Патриарх авиационной науки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 0235-7089
907823
  Введенский Д.И. Патриарх Иосиф и Египет : (Опыт соглашения данных Библии и египтологии) : С 63-мя сним. с егип. пам. в тексте и с 17-ю - на отд. табл. / Д.И. Введенский. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. – XXI с. – Экз. дефектный, отс. остальная часть книги: [3], 445, [3] с., XVII л. ил.
907824
  Филарет Патриарх Майдана / розмову вів Дмитро Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 3 (416), 23.01.2015. – С. 40-43. – ISSN 2075-7093


  Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет предчувствует победу Украины в Донбассе уже в этом году.
907825
  Журавлев Андрей Патриарх национальных парков. Создатель заповедников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 48 : фото
907826
  Быков А.А. Патриарх Никон : биографический очерк, с портр. Никона, грав. в Лейпциге Геданом / А.А. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во "Общественная польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
907827
  Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 0042-8779
907828
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 1. – 1909. – [2], VI, 525 с.
907829
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 2. – 1912. – VIII, 548, XX, XL с. – Экз. деф. отсутств. с. XXX-XL
907830
  Гусейнов А.А. Патриарх отечественной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0042-8744
907831
  Черкасова Е.А. Патриархальное рабство в 17-18 вв у чукчей, эвенков и бурят. : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасова Е.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1950. – 15л.
907832
  Петреску Ч. Патриархальный город / Ч. Петреску. – М., 1982. – 432с.
907833
  Латынин Л.А. Патриаршие пруды : стихи / Л.А. Латынин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
907834
  Черненко И. Патрик Зюскинд о божественном, творческом и слишком человеческом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 260-282. – ISSN 0042-8795
907835
  Бирюков С.В. Патримонализм vs султанизм: "арабская весна" и судьбы традиционного господства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
907836
   Патриот. – М., 1980. – 351с.
907837
  Колышевский А.Ю. Патриот : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
907838
   Патриот Севера. – Архангельск, 1985. – 255с.
907839
  Токарев А. Патриот, президент, поэт // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 9. – С.44-46. – ISSN 0321-5075


  Агуштинью Нето (1922-1979) - ангольский поэт. Писал стихи на португальском языке. А.Нето в 1975г. стал первым президентом Народной Республики Ангола
907840
  Йовков Г. Патриоти / Г. Йовков. – София : Профиздат - Издателство на ЦС на профсъюзите, 1960. – 469, [2] с.
907841
  Латыш Ю.В. Патриотизм - залог Победы // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (74). – С. 148-149
907842
  Рогачев П.М. Патриотизм - труд - творчество. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1980. – 64с.
907843
  Лафарг П. Патриотизм буржуазии / П. Лафарг. – М, 1918. – 16с.
907844
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
907845
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
907846
  Саидкасимов С.С. Патриотизм и интернационализм - важные черты образа жизни советской молодежи. / С.С. Саидкасимов. – М., 1982. – 64с.
907847
   Патриотизм и интернационализм - неотъемлемые черты социалистического образа жизни. – Киев : Наукова думка, 1981
907848
  Свердлин М.А. Патриотизм и интернационализм / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Сталинград, 1959. – 200с.
907849
  Витас Р.А. Патриотизм и интернационализм / Р.А. Витас. – Тула, 1961. – 84с.
907850
  Нечипуренко В.И. Патриотизм и интернационализм в действии / В.И. Нечипуренко. – М., 1979. – 119с.
907851
  Мирский Р.Я. Патриотизм и интернационализм в развитом социалистическом обществе / Р.Я. Мирский. – М., 1982. – 64с.
907852
  Матюшкин Н.И. Патриотизм и интернационализм советского народа / Н.И. Матюшкин. – М., 1975. – 416с.
907853
  Ломидзе Г.И. Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1985. – 296с.
907854
  Серебряков Е.А. Патриотизм и народность великого китайского поэта VIII в. Ду Фу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряков Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
907855
  Якунин В.К. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории : монография / Виктор Якунин, Руслан Гула. – Киев : Бізнесполіграф, 2015. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека ; Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-041-5
907856
  Росенко М.Н. Патриотизм и общенациональная гордость советского народа / М.Н. Росенко. – Л, 1977. – 175с.
907857
  Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1974. – 280с.
907858
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 51с.
907859
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
907860
  Свердлин М.А. Патриотизм и современный общественный прогресс / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Москва, 1965. – 48с.
907861
  Плеханов Г.В. Патриотизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 16с.
907862
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
907863
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
907864
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
907865
  Чотонов А. Патриотизм как социологическая категория / А. Чотонов. – Фрунзе, 1966. – 56с.
907866
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
907867
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
907868
   Патриотизм на тарелке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
907869
  Багирзаде А. Патриотизм олодежи / А. Багирзаде. – Баку, 1962. – 140с.
907870
  Еголин А. Патриотизм Пушкина / А. Еголин. – М, 1942. – 32с.
907871
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1949. – 232с.
907872
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. Беседы по истории отеч. естествознания. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1951. – 272с.
907873
  Демидова А.И. Патриотизм советского народа - важнейший фактор Великой Победы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 233-241. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
907874
  Пуцкова З.С. Патриотизм советского народа и социалистический интернационализм. / З.С. Пуцкова, Г.А. Николаева. – М., 1968. – 46с.
907875
  Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: интернационализм, гражданственность, труд / Р.Я. Мирский. – Москва : Мысль, 1988. – 251с.
907876
   Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1965. – 392с.
907877
  Умрейко С.А. Патриотизм учителей и школьников Белоруссии в борьбе против немецко-фашистских оккупантов. / С.А. Умрейко. – Минск, 1980. – 174с.
907878
  Рогачев П.М. Патриотизм, классы, революция. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1979. – 208с.
907879
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
907880
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
907881
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
907882
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
907883
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
907884
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
907885
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
907886
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
907887
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
907888
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
907889
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
907890
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов. – Киев, 1984. – 119 с.
907891
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека / И.Ф. Аношкин. – Саратов, 1961. – 36с.
907892
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
907893
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
907894
   Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годв Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1985. – 128с.
907895
  Ефимов В.И. Патриотический подвиг трудящихся Узбекистана в годы Великой Отечественой войны / В.И. Ефимов. – Ташкент, 1972. – 168с.
907896
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
907897
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
907898
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
907899
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
907900
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
907901
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
907902
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
907903
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
907904
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
907905
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
907906
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
907907
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
907908
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
907909
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
907910
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
907911
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
907912
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
907913
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
907914
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
907915
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
907916
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
907917
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
907918
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
907919
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
907920
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
907921
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25л.
907922
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
907923
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
907924
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
907925
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – М., 1983. – 240с.
907926
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
907927
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
907928
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
907929
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
907930
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – М., 1979. – 255с.
907931
   Патриотическое и интернациональное воспитание учащейся молодежи. – Кишинев, 1976. – 244с.
907932
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
907933
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
907934
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
907935
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1939. – 160с.
907936
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
907937
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1958. – 302с.
907938
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1962. – 455с.
907939
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
907940
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 191с.
907941
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
907942
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
907943
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1986. – 415с.
907944
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1987. – 415с.
907945
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
907946
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
907947
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд. перераб. и доп. – Симферополь, 1947. – 72с.
907948
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
907949
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
907950
  Болстад Э. Патриоты. / Э. Болстад. – Москва, 1957. – 82с.
907951
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
907952
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
907953
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
907954
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
907955
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
907956
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
907957
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
907958
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
907959
  Азаревич Д. Патриціи и плебеи въ Риме : историко-юридическое исследованіе / Дмитрій Азаревич. – Санктпетербургъ : Общественная польза, 1875. – 140, 117 с.
907960
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
907961
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
907962
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
907963
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
907964
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
907965
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
907966
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
907967
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
907968
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
907969
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
907970
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
907971
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
907972
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
907973
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
907974
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
907975
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
907976
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
907977
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
907978
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
907979
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
907980
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
907981
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
907982
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
907983
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
907984
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
907985
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
907986
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
907987
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
907988
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
907989
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
907990
   Патріарху української науки Борису Патону - 90! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 13


  27 листопада всесвітньо відомому вченому, президентові Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону виповнилося 90 років. Заслуги Бориса Патона у вітчизняній науці важко переоцінити; він автор понад тисячі наукових праць, творець більш ...
907991
  Килимник Ю. Патріацид. Злочин проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  Доктор права з Казахстану пропонує розробити міжнародний договір про заборону посягання на державність і покарання за це.
907992
  Цур Мюлен Патріот / Цур Мюлен. – Харків, 1926. – 70 с.
907993
  Лазорський М. Патріот / М. Лазорський. – К., 1992. – 260с.
907994
  Костюченко О. Патріот і меценат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 10


  Ераст Михайлович Гуцуляк (1930 — 2013) — канадець українського походження, підприємець у фармацевтичній галузі, громадський діяч і меценат, фундатор будинку для консульства України в Канаді.
907995
  Світличанин І. Патріот Криму Соломон Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 6-7
907996
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 7. – 2010. – редакційна передплата
907997
   Патріот України : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-402-8
Вип. 10. – 2011. – редакційна передплата; з 2012, вип. 11має назву "Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур"
907998
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – 2012. – редакційна передплата
907999
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 15. – 2013. – редакційна передплата
908000
  Білан А. Патріот українського шрифту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32. – ISSN 0868-9644


  Український графік Віталій Мітченко
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,