Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
907001
   "...оград узор чугунный" / Бунатян Г.Г. – Ленинград, 1990. – 16с.
907002
  Жуков Д. "...ограждать спокойствие и законность" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 40-41. – ISSN 0235-7089


  Столыпин и общественные организации в России начала ХХ века
907003
  Гарасим Я. "Огнисті інвективи" Шевченкових "Вольних дум" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 51-56
907004
  Дроздовський Д. "Оголена самотність" Олесі Мудрак
907005
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома
907006
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 122-133. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
907007
  Устьянцев Р.А. "Ограниченный диктатор" и "абсолютный монарх" в работах Н. Макиавелли: юридический аргумент К. Шмитта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 181-182
907008
  Ковалевська О. "Огромный багаж знаний, совершенно безвоздмездно отданный потомству..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чим збагатила Суми колекція Оскара Гансена.
907009
  Садыг И. "Огуз Каган" - древняя история тюркских народов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-80. – ISSN 1608-0599
907010
  Пелешенко Ю. "Огузнама" та українська середньовічна література: генетичні зв"язки й типологічні збіги
907011
  Кулиняк Д. "Од Калниша вісті..." // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 54-62. – ISSN 0203-5863


  Історична повість-дослідження про останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. 200 років з дня упокоєння.
907012
  Кулиняк Д.І. "Од Калниша вісті..." : Істор.-документальна повість. Лицарі дикого поля: Вірші та поеми. Славень Петру Калнишевському. Телескопи криниць. Полянські вогнища. Тягар Чорнобильського неба. Історичні поеми / Д.І. Кулиняк; Упоряд. і ред. В.Зленка. – Київ : ВАТ "Київська правдв", 2004. – 344с. – ISBN 966-7270-41-6
907013
  Ребошапка І. "Од молдованина до фіна/ На всіх язиках все овчить,/ Бо благоденствує!" - у шевченківському дусі розвінчує Міхай Емінеску // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 285-292. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Подібність ставлення прогресивних дійових митців-громадян до суспільно-історичних злигоднів зазвичай визначається подібністю останніх. Тим більш подібними, а чи навіть тотожніми проявами виявляється вона, коли йде мова про ту саму державу, як у нашому ...
907014
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9


  Вступне слово директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.,присвячене пам"яті проф. Дунаєвській Лідії Францівни
907015
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
907016
  Казанжи О. "Ода на счастье" В. Капніста як переспів "Саду божественних пісней" Г. Сковороди // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 144-150
907017
  Казанжи О. "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественных песней" Григорія Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.42-46. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті здійснюється порівняльний аналіз вірша В. Капніста "Ода на щастя" та пісень Г. Сковороди. У дослідженні доведено, що Капністова ода є вільним переспівом "Саду божественных песней" українського мислителя.
907018
  Шандра В. "Ода" Юзефовичу / Валентина Шандра // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 328-330. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті подано російською мовою віршовану оду "Юзефович", "... авторами якої були Микола Андрійович Вербицький, літ. псевдонім Миколайчик-Білокопитий (1843-1909), та Андрій Данилович Юркевич (1833-1896), учитель грецької мови Другої київської ...
907019
  Хоменко О. "Одвага, непохитність, чистота" : Три іпостасі О.Ольжича - поета, археолога, революціонера // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41
907020
  Ткаченко І. "Одвічна музика степу...": образ тиші в степовому дискурсі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 283-299. – ISBN 966-7773-70-1
907021
  Різниченко Ж. "Одержима керамікою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 13


  В Опішному увічнили пам"ять гончарного майстра Олександри Селюченко.
907022
   Огни над Араксом. – Баку, 1974. – 126с.
907023
   Огни над Волховом. – Л., 1988. – 350с.
907024
  Озеров И. Огни над Окой / И. Озеров. – Орел, 1962. – 76с.
907025
  Агеев Н.Е. Огни над Чусовой : поэма / Н.Е. Агеев ; [ил.: О. Цветков]. – Москва : Современник, 1975. – 64 с., ил.
907026
   Огни надд Амуром. – М., 1982. – 264с.
907027
  Маари Г.Г. Огни Наири : стихи / Гурген Маари ; рпер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1962. – 100 с.
907028
  Лурье И.И. Огни нашего завода. / И.И. Лурье, Л.М. Краснов. – Днепропетровск, 1965. – 88с.
907029
  Соляник О.Ф. Огни нашей юности / О.Ф. Соляник. – Москва, 1986. – 46 с.
907030
  Туган-Барановский Огни не гаснут. / Туган-Барановский. – Волгоград, 1964. – 390с.
907031
  Дубов Н.И. Огни ни реке / Н.И. Дубов. – Ярославль, 1957. – 141с.
907032
  Борзенко С.А. Огни Новороссийска / С.А. Борзенко. – Элиста, 1975. – 368с.
907033
  Колдунов С.А. Огни победы.Рассказы. / С.А. Колдунов. – 1946, 1946. – 208с.
907034
  Мосунов А.И. Огни Поволжья / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1966. – 60с.
907035
  Иванчишин П.А. Огни пограничных застав / П.А. Иванчишин. – М, 1980. – 95с.
907036
  Стороженко А.Г. Огни под землей. / А.Г. Стороженко. – Л., 1954. – 328с.
907037
  Ефремов В.П. Огни подхода / В.П. Ефремов. – Ростов -на-Дону, 1979. – 30с.
907038
  Полонская Е.В. Огни родного города. / Е.В. Полонская. – Грозный, 1960. – 64с.
907039
  Дадиани Ш. Огни Руставели : пьеса в 1-м. д. / Шалва Дадиани;. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 32 с.
907040
  Дадиани Ш. Огни Руставели : одноактные пьесы / Шалва Дадиани;. – Москва : Искусство, 1952. – 24 с.
907041
  Лисовский К.Л. Огни Севера / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1951. – 107с.
907042
   Огни сельского клуба. – Ленинград, 1957. – 167 с.
907043
  Богорад Д.Р. Огни сибирской индустрии / Д.Р. Богорад. – М, 1974. – 255с.
907044
  Караганов А.В. Огни Смольного / А.В. Караганов. – М, 1966. – 367с.
907045
  Сомова С.А. Огни Сталинграда / С.А. Сомова. – Ташкент, 1953. – 84с.
907046
  Чумаков Н. Огни Сталинграда. / Н. Чумаков. – Сталинград, 1952. – 179с.
907047
  Кочнев Д. Огни театра / Д. Кочнев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 52 с.
907048
   Огни Темиртау. – Алма-Ата, 1968. – 88с.
907049
  Юхнин В.В. Огни тундры : роман / Василий Юхнин ; авториз. пер. с коми А.Гуревича. – Москва : Советский писатель, 1950. – 199 с.
907050
  Юхнин В.В. Огни тундры : роман / Василий Юхнин ; авториз. пер. с коми Г.Максимова. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1963. – 459 с.
907051
  Романов А.Н. Огни у обелисков / А.Н. Романов. – Кишинев, 1969. – 127с.
907052
  Лыков В.В. Огни у Тихого океана. / В.В. Лыков. – Хабаровск, 1975. – 236с.
907053
  Шаламов В.Т. Огниво / В.Т. Шаламов. – Москва, 1961. – 134 с.
907054
  Антошкин Е.А. Огниво : стихи / Антошкин Е.А. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 100 с. : портрет
907055
  Заславский Р.З. Огниво / Р.З. Заславский. – К., 1974. – 103с.
907056
  Рошка А. Огниво и кремень : стихи / А. Рошка; авториз. пер. с молд. Т.Стрешневой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 152 с.
907057
  Коларов И. Огнища. / И. Коларов. – София, 1983. – 225 с.
907058
   Огнище на педагогическа мисъл. – Велико Търново, 1981. – 129 с.
907059
  Георгиева-Стойкова Огнището в българския бит / С. Георгиева-Стойкова. – София : Българската академия на науките, 1956. – 221 с.
907060
  Яцків М.Ю. Огні горять : повість / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом Українсько-руск. видав. спілки ; З дpук. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарсько, 1902. – 176 с.
907061
  Зудерман Г. Огні Іванової ночі : Драма на 4 дії / Герман Зудерман ; з нім м. пер. Н. Грінченко. – [Київ] : [З друк. П. Барського]
2. – 1908. – 93, [2] с.
907062
  Зудерман Г. Огні Іванової ночі : драма на 4 дії / з німецької мови переклала Н. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 93, [2] с
907063
  Чекановский А. Огні срібної землі / А. Чекановский. – Львів, 1918. – 32с.
907064
  Каменная Г.А. Огня высокого коснусь / Г.А. Каменная. – К. : Радянський письменник, 1974. – 87 с.
907065
   Огняний змій : Українська готична проза 19 ст. – Львів : Піраміда, 2006. – 520с. – ("Готика"). – ISBN 966-8522-81-8
907066
   Огняник Микола Степанович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-123 : фото. – ISSN 0367-4290
907067
   Огняник Николай Степанович (к 70-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-96. – ISSN 1726-5428
907068
  Симонова Оговорка (клаузула) о неизменности обстоятельств в механизме добросовестного выполнения международных договоров / Симонова, (Никитенко)Н.С. // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5 (68). – С. 6-7. – ISSN 1812-3910
907069
  Корецкий В.М. Оговорка о взаимности в международном частном праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 71-79. – ISBN 5-12-001050-4
907070
  Филиппов Станислав Викторович Оговорки в теории и практике международного договора : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Филиппов Станислав Викторович ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1959. – 15 с.
907071
  Мудрак О. Оголена самотність : лірика / Олеся Мудрак. – Київ : Просвіта, 2006. – 96с. – ISBN 966-8547-70-5
907072
  Варикаша М.М. Оголене бажання: сновидіння письменників-модерністів // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 17-28. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
907073
  Охріменко О. Оголене та одягнене тіло в повсякденності міщан Англії XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 339-341. – ISBN 978-966-171-783-0
907074
  Талалай Лонід Оголені віти : Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.61-159. – ISSN 0130-1608
907075
  Савка М.О. Оголені русла. / М.О. Савка. – Тернопіль, 1995. – 72с.
907076
  Мережинська Г.Ю. оголівські мотиви і стратегії традиціоналізації в російській літературі 1990-2000 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 73-83
907077
  Сидор-Гібелінда Олег Оголосіть увесь список!.. // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-65. – ISSN 0130-5212
907078
   Оголошені цьогорічні лауреати премії ім. Дмитра Нитченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 8


  "Лауреатами премії 2019 року стали: директорка видавництва "Дуліби", прозаїкиня й докторка наук Марина Гримич та директор "Видавництва Жупанського", поет і перекладач Олег Жупанський."
907079
   Оголошення конкурсу на здобуття Премії імені Неллі Іванової-Георгієвської // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 : Насильство як явище сучасного світу. – C. 133-134. – ISSN 2522-9338


  У складі журі конкурсу - А. Богачов та В. Кебуладзе.
907080
  Братель О. Оголошення перерви у розгляді цивільної справи судами першої інстанції як процесуальний юридичний факт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 72-73
907081
  Якименко О.В. Оголошення про проведення МОНмолодьспорту конкурсного відбору наукових і науково-технічних проектів на виконання у 2013 - 2014 роках завдань державної цільової науково-технічної та соціальної програми " Наука в университетах" на 2008 - 2017 роки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 6. – ISSN 2219-5793
907082
   Оголошення про читання публічних лекцій у Київському університеті (не пізніше 19 жовтня 1864 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 488-489. – ISBN 978-966-189-081-6
907083
  Бублик О. Оголошення як джерело з дослідження професій м. Катеринослав напр. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 460-464. – ISBN 978-966-171-795-3
907084
  Шулікін Д. Оголошено конкурс : ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  На засіданні уряду України ухвалено постанову КМУ щодо внесення змін до Статусу Національного технічного університету України "КПІ". Усунуто перешкоди в оголошенні конкурсу на посаду ректора.
907085
  Квишко І. Оголошено розшук, або деякі міркування з приводу пошуку в Інтернет // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 122-125. – ISBN 966-95840-5-1
907086
   Оголошеня від Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 126). – С. 11


  Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка: Мельник Л.В. Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону; Михайлк П.К. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани : синтез та застосування ...
907087
   Оголошує прийом студентів на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "Молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Магістр" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Рівненського державного аграрного коледжу, Мирогощанського аграрного коледжу, Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку".
907088
   Оголошується конкурс на здобуття щорічної премії імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4
907089
   Оголошується конкурс на здобуття щорічної премії імені Тараса Шевченка Київського університету імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)
907090
  Логвин З. Оголошується конкурс на здобуття щорічної премії імені Тараса Шевченка Київського університету імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація про Премію: за що присуджується, порядок висунення кандидатів та перелік документів і зміст матеріалів робіт.
907091
  Рощук І.С. Оголошується розшук / І.С. Рощук. – Київ, 1969. – 173с.
907092
  Шарова Т.Н. Огонек / Т.Н. Шарова. – К., 1965. – 95-146с.
907093
  Ларкина А.Н. Огонек / А.Н. Ларкина. – К, 1965. – 94с.
907094
  Гужва В.Ф. и др. Огонек / В.Ф. и др. Гужва. – К, 1965. – 150с.
907095
  Чемонин А.К. Огонек / А.К. Чемонин. – М, 1972. – 44с.
907096
  Ширяев С. Огонек : Стихи / С. Ширяев. – Харків : КримАрт, 1999. – 140с.
907097
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1/3. – 1995
907098
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1995
907099
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5/10. – 1995
907100
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1995
907101
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1995
907102
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1995
907103
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1995
907104
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1995
907105
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1995
907106
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1995
907107
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1995
907108
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1995
907109
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1995
907110
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1995
907111
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1995
907112
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1995
907113
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1995
907114
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1995
907115
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1995
907116
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1995
907117
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1995
907118
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1995
907119
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1995
907120
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1995
907121
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1995
907122
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1995
907123
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1995
907124
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1995
907125
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1995
907126
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1995
907127
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1995
907128
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1995
907129
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1995
907130
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1995
907131
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1995
907132
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1995
907133
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1995
907134
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1995
907135
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1995
907136
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1995
907137
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1995
907138
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1995
907139
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1995
907140
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1995
907141
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1995
907142
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1. – 1996
907143
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1996
907144
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1996
907145
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1996
907146
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1996
907147
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1996
907148
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1996
907149
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1996
907150
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1996
907151
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1996
907152
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1996
907153
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1996
907154
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1996
907155
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1996
907156
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1996
907157
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1996
907158
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1996
907159
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1996
907160
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1996
907161
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1996
907162
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1996
907163
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1996
907164
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1996
907165
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1996
907166
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1996
907167
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1996
907168
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1996
907169
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1996
907170
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1996
907171
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1996
907172
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1996
907173
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1996
907174
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1996
907175
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1996
907176
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1996
907177
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1996
907178
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1996
907179
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1996
907180
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1996
907181
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1996
907182
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1996
907183
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1996
907184
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1996
907185
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1996
907186
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1996
907187
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1996
907188
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1996
907189
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1996
907190
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1996
907191
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1996
907192
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1996
907193
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1996
907194
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1. – 1997
907195
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1997
907196
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1997
907197
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1997
907198
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1997
907199
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1997
907200
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1997
907201
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1997
907202
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1997
907203
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1997
907204
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1997
907205
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1997
907206
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1997
907207
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1997
907208
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1997
907209
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1997
907210
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1997
907211
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1997
907212
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1997
907213
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1997
907214
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1997
907215
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1997
907216
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1997
907217
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1997
907218
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1997
907219
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1997
907220
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1997
907221
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1997
907222
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1997
907223
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1997
907224
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1997
907225
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1997
907226
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1997
907227
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1997
907228
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1997
907229
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1997
907230
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1997
907231
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1997
907232
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1997
907233
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1. – 1998
907234
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1998
907235
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1998
907236
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1998
907237
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1998
907238
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1998
907239
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1998
907240
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1998
907241
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1998
907242
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1998
907243
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1998
907244
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1998
907245
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1998
907246
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1998
907247
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1998
907248
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1998
907249
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1998
907250
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1998
907251
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1998
907252
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1998
907253
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1998
907254
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1998
907255
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1998
907256
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1998
907257
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1998
907258
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1998
907259
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1998
907260
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1998
907261
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1998
907262
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1998
907263
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1998
907264
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1998
907265
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1998
907266
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1998
907267
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1998
907268
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1998
907269
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1998
907270
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1998
907271
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1998
907272
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1998
907273
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1998
907274
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1998
907275
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1998
907276
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1998
907277
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1998
907278
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1998
907279
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1998
907280
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1998
907281
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1998
907282
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1998
907283
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1998
907284
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1998
907285
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1999
907286
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1999
907287
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1999
907288
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1999
907289
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1999
907290
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1999
907291
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1999
907292
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1999
907293
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1999
907294
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1999
907295
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1999
907296
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1999
907297
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1999
907298
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1999
907299
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1999
907300
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1999
907301
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1999
907302
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1999
907303
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1999
907304
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1999
907305
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2004
907306
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2004
907307
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2004
907308
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2004
907309
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2004
907310
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2004
907311
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2004
907312
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2004
907313
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2004
907314
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2004
907315
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2004
907316
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2004
907317
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2004
907318
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2004
907319
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2004
907320
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2004
907321
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2004
907322
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2004
907323
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2004
907324
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2004
907325
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2004
907326
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2004
907327
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2004
907328
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2004
907329
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2004
907330
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2004
907331
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2005
907332
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2005
907333
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2005
907334
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5. – 2005
907335
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2005
907336
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2005
907337
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2005
907338
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2005
907339
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2005
907340
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2005
907341
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2005
907342
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2005
907343
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14. – 2005
907344
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2005
907345
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2005
907346
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17/18. – 2005
907347
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19. – 2005
907348
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2005
907349
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2005
907350
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2005
907351
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2005
907352
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2005
907353
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2005
907354
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2005
907355
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2005
907356
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2005
907357
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2005
907358
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2005
907359
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2005
907360
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2005
907361
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2005
907362
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2005
907363
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2005
907364
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2005
907365
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2005
907366
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2005
907367
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2005
907368
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2005
907369
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2005
907370
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2005
907371
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2005
907372
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2005
907373
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2005
907374
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2005
907375
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2005
907376
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2006
907377
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2006
907378
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2006
907379
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5. – 2006
907380
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2006
907381
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2006
907382
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2006
907383
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2006
907384
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2006
907385
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2006
907386
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2006
907387
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2006
907388
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14. – 2006
907389
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2006
907390
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2006
907391
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17. – 2006
907392
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18. – 2006
907393
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19. – 2006
907394
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2006
907395
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2006
907396
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2006
907397
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2006
907398
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2006
907399
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2006
907400
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2006
907401
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2006
907402
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2006
907403
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2006
907404
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2006
907405
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2006
907406
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2006
907407
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2006
907408
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2006
907409
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2006
907410
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2006
907411
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2006
907412
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2006
907413
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2006
907414
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2006
907415
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2006
907416
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2006
907417
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2006
907418
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2006
907419
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2006
907420
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2006
907421
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2006
907422
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2006
907423
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2006
907424
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2006
907425
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2006
907426
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2006
907427
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2007
907428
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2007
907429
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2007
907430
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5. – 2007
907431
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2007
907432
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2007
907433
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2007
907434
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2007
907435
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2007
907436
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2007
907437
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2007
907438
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14. – 2007
907439
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2007
907440
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2007
907441
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17. – 2007
907442
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18. – 2007
907443
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19. – 2007
907444
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2007
907445
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2007
907446
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2007
907447
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2007
907448
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2007
907449
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2007
907450
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2007
907451
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2007
907452
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2007
907453
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2007
907454
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2007
907455
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2007
907456
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2007
907457
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2007
907458
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2007
907459
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2007
907460
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2007
907461
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2007
907462
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2007
907463
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2007
907464
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2007
907465
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2007
907466
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2007
907467
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2007
907468
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2007
907469
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2007
907470
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2007
907471
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2007
907472
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2007
907473
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2007
907474
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2007
907475
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2007
907476
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2007
907477
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2008
907478
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2008
907479
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2008
907480
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5. – 2008
907481
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2008
907482
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2008
907483
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2008
907484
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2008
907485
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2008
907486
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2008
907487
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2008
907488
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2008
907489
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14. – 2008
907490
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2008
907491
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2008
907492
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17. – 2008
907493
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18/19. – 2008
907494
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2008
907495
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2008
907496
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2008
907497
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2008
907498
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2008
907499
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2008
907500
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2008
907501
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2008
907502
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2008
907503
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2008
907504
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2008
907505
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2008
907506
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2008
907507
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2008
907508
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2008
907509
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2008
907510
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2008
907511
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2008
907512
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2008
907513
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2008
907514
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2008
907515
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2008
907516
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2008
907517
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2008
907518
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2008
907519
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2008
907520
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2008
907521
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2008
907522
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2008
907523
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2008
907524
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2008
907525
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2008
907526
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2008
907527
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1 (5079). – 2009
907528
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 2 (5080). – 2009
907529
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3 (5081). – 2009
907530
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4 (5082). – 2009
907531
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5 (5083). – 2009
907532
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6 (5084). – 2009
907533
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7 (5085). – 2009
907534
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8 (5086). – 2009
907535
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9 (5087). – 2009
907536
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5088). – 2009
907537
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11 (5089). – 2009
907538
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12 (5090). – 2009
907539
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13 (5091). – 2009
907540
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14 (5092). – 2009
907541
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15 (5093). – 2009
907542
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16 (5094). – 2009
907543
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17 (5095). – 2009
907544
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18 (5096). – 2009
907545
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19 (5097). – 2009
907546
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20 (5098). – 2009
907547
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21 (5099). – 2009
907548
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22 (5100). – 2009
907549
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23 (5101). – 2009
907550
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24 (5102). – 2009
907551
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25 (5103). – 2009
907552
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26 (5104). – 2009
907553
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27 (5105). – 2009
907554
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28 (5106). – 2009
907555
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29 (5107). – 2009
907556
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30 (5108). – 2009
907557
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31 (5109). – 2009
907558
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал : спецвыпуск / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32 (5110) : специальный выпуск к юбилею журнала 110. – 2009
907559
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2 (5111). – 2010
907560
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3 (5112). – 2010
907561
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4 (5113). – 2010
907562
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5 (5114). – 2010
907563
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6 (5115). – 2010
907564
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7 (5116). – 2010
907565
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8 (5117). – 2010
907566
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9 (5118). – 2010
907567
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5119). – 2010
907568
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11 (5120). – 2010
907569
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12 (5121). – 2010
907570
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13 (5122). – 2010
907571
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14 (5123). – 2010
907572
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15 (5124). – 2010
907573
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16 (5125). – 2010
907574
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17/18 (5126/5127). – 2010
907575
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19 (5128). – 2010
907576
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20 (5129). – 2010
907577
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21 (5130). – 2010
907578
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22 (5131). – 2010
907579
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23 (5132). – 2010
907580
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24 (5133). – 2010
907581
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25 (5134). – 2010
907582
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26 (5135). – 2010
907583
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27 (5136). – 2010
907584
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28 (5137). – 2010
907585
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29 (5138). – 2010
907586
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30 (5139). – 2010
907587
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31 (5140). – 2010
907588
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32 (5141). – 2010
907589
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33 (5142). – 2010
907590
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34 (5143). – 2010
907591
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35 (5144). – 2010
907592
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36 (5145. – 2010
907593
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37 (5146). – 2010
907594
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38 (5147). – 2010
907595
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39 (5148). – 2010
907596
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40 (5149). – 2010
907597
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41 (5150). – 2010
907598
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42 (5151. – 2010
907599
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43 (5152). – 2010
907600
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44 (5153). – 2010
907601
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45 (5154). – 2010
907602
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46 (5155). – 2010
907603
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47 (5156). – 2010
907604
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48 (5157). – 2010
907605
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49 (5158). – 2010
907606
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50 (5159). – 2010
907607
  Попов В.Л. Огонек в ладонях. / В.Л. Попов. – Л, 1986. – 238с.
907608
  Остров Д.К. Огонек в окне / Д.К. Остров. – Л., 1944. – 95с.
907609
  Капутикян С.Б. Огонёк в окне : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва, 1961. – 160 с.
907610
  Торайгыров С. Огонек в степи : избр. стихи / Султанмахмут Торайгыров; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1979. – 196 с.
907611
  Чубакова В.С. Огонек в чужом окне ; Каког цвета ветер? ; Чужой беды не бывает; Потому, что люблю; Повесть о бабьем счастье / В.С. Чубакова. – Л, 1987. – 412с.
907612
  Антонов С.Ф. Огонек вдалеке : повесть о Ленине / С.В. Антонов ; ил. С. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 166 с., [8] л. ил. : ил.
907613
  Тютюнник Г.М. Огонек далеко в степи : рассказы и повести / Г.М. Тютюнник; авториз пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 350 с.
907614
  Тютюнник Г.М. Огонек далеко в степи : рассказы и повести / Г.М. Тютюнник. – Киев : Веселка, 1986. – 198 с.
907615
  Шестериков М.В. Огонек моей юности / М.В. Шестериков. – Москва, 1960. – 32с.
907616
  Камбулов Н.И. Огонек. -- (Басов и его сосед. Рассказы). / Н.И. Камбулов. – М., 1961. – 48 с.
907617
  Кривцов В.А. Огонек. / В.А. Кривцов. – Симферополь, 1953. – 175с.
907618
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – М., 1963. – 120с.
907619
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – 2-е изд. – М., 1974. – 111с.
907620
  Краснов Н.С. Огонь-цвет / Н.С. Краснов. – М., 1964. – 63с.
907621
  Лебедев Е.Н. Огонь -- его родитель / Е.Н. Лебедев. – М., 1976. – 216с.
907622
  Калуцкий Н.В. Огонь - на себя! / Н.В. Калуцкий. – М., 1981. – 206с.
907623
  Горев І.А. Огонь / І.А. Горев. – К.-Х, 1935. – 12с.
907624
  Павлов Г. Огонь : Драматический этюд / Г. Павлов. – Москва, Ленинград : Искусство, 1937. – 24 с.
907625
  Барбюс Анри Огонь / Барбюс Анри. – Москва, 1955. – 320с.
907626
  Белозеров Н.Г. Огонь / Н.Г. Белозеров. – Белгород, 1958. – 164с.
907627
  Никитин В.Г. Огонь / В.Г. Никитин. – Астрахань, 1962. – 16с.
907628
  Сумманен Т.к. Огонь : стихи и поэмы / Тойото Сумманен; перевод. – Москва : Советская Россия, 1971. – 112 с.
907629
  Сорокин В.В. Огонь / В.В. Сорокин. – М., 1973. – 240с.
907630
  Данилов С.П. Огонь : повести и рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1984. – 224 с.
907631
  Исаев М. Огонь / М. Исаев. – М, 1984. – 144с.
907632
  Барбюс Анри Огонь / Барбюс Анри. – Москва, 1985. – 503с.
907633
  Барбюс А. Огонь = Le feu / Анри Барбюс ; изд. подгот.: Ф.С. Наркирьер, И.А. Лилеева, О.В. Моисеенко [и др.]. – Москва : Наука, 1986. – 502, [2] с., [1] л. портр. : портр. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / АН СССР ; редкол.: М.П. Алексеев [и др.] ; отв. ред. Ф.С. Наркирьер)
907634
  Барбюс Анри Огонь ( Из дневника отряда) = Le feu : авториз. сокращ. изд. со словарем / Барбюс Анри. – Москва, 1936. – 127 с. – (Пособия по иностр. яз.)
907635
  Барбюс Анри Огонь (Дневник взвода) : [пер. с фр.] / Анри Барбюс ; [предисл. М. Горького]. – Москва : Правда, 1982. – 318 с. : ил.
907636
   Огонь в колыбели. – К., 1990. – 304с.
907637
  Скрябин М.Е. Огонь в кольце / М.Е. Скрябин, Б.И. Кончаев. – Л., 1989. – 172с.
907638
  Изгур И. Огонь в конвертах / И. Изгур. – К.-Одесса, 1934. – 91с.
907639
  Мудунов А.А. Огонь в крови : роман / Абакар Мудунов ; авториз. пер. с лакск. В.Степаненко. – Москва : Современник, 1976. – 237 с.
907640
  Лунина Л.С. Огонь в ночи / Л.С. Лунина. – Алма-Ата, 1982. – 48с.
907641
  Чалмаев В.А. Огонь в одежде слова / В.А. Чалмаев. – М, 1973. – 318с.
907642
  Шаховський С.М. Огонь в одежі слова. / С.М. Шаховський. – Київ, 1964. – 160 с.
907643
  Иоселиани Я.К. Огонь в океане. / Я.К. Иоселиани. – Тбилиси : МЕРАНИ, 1975. – 544 с.
907644
  Сомова С.А. Огонь в окне / С.А. Сомова. – М., 1966. – 118с.
907645
  Васильева Л.Н. Огонь в окне : стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
907646
  Ведзижев А.А. Огонь в очаге : повесть и рассказы / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1968. – 239 с.
907647
  Багандов Г.Б. Огонь в очаге / Газим-Бег Багандов ;. – Москва, 1973. – 175 с.
907648
  Чаклайс М. Огонь в ручье : стихи / Марис Чаклайс ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1985. – 136 с.
907649
  Гусев В.И. Огонь в синеве / В.И. Гусев. – М, 1973. – 320с.
907650
  Бубеннов М.С. Огонь в тайге / М.С. Бубеннов. – Омск, 1953. – 20с.
907651
  Намора Ф. Огонь в темной ночи : Роман / Ф. Намора. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 350 с.
907652
  Кинь Зян Огонь в тылу. / Кинь Зян. – М., 1967. – 48с.
907653
  Моравский А.В. Огонь в упряжке, или Как изобретают тепловые двигатели / А.В. Моравский, М.А. Файн. – М., 1990. – 189с.
907654
  Кузнецов П.И. Огонь ведёт батарея / П.И. Кузнецов. – М., 1982. – 223с.
907655
  Нестеренко А.И. Огонь ведут "катюши" / А.И. Нестеренко. – Москва, 1975. – 262с.
907656
  Братченко И.Г. Огонь ведут "катюши". / И.Г. Братченко. – К., 1985. – 213с.
907657
  Карсанов К.Д. Огонь ведут гвардейские минометы / К.Д. Карсанов. – М., 1982. – 152с.
907658
  Ремизов А.М. Огонь вещей / А.М. Ремизов. – М, 1989. – 528с.
907659
  Величко В.А. Огонь возмездия / В.А. Величко. – Смоленск, 1945. – 15с.
907660
  Логинов А.М. Огонь возмездия. / А.М. Логинов. – Л, 1983. – 208с.
907661
  Джумаев Н. Огонь войны : повести / Нариман Джумаев; перевод. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 160 с.
907662
  Демидов В.И. Огонь глубинный / В.И. Демидов. – Донецк, 1970. – 79с.
907663
  Варавва И.Ф. Огонь горицвета / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1972. – 127с.
907664
  Кешоков А.П. Огонь для ваших очагов : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1984. – 255 с.
907665
  Маневич А.Л. Огонь для всех / А.Л. Маневич. – М., 1973. – 280с.
907666
  Мориц Р. Огонь железного "Гурбана": Повести и рассказы: Для сред. и ст. возраста. / Р. Мориц. – М., 1989. – 302с.
907667
  Ерымовский К.И. Огонь жизни / К.И. Ерымовский. – Элиста, 1978. – 192с.
907668
  Онишко Сергій Огонь з Холодного Яру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 128-132 : фото
907669
  Грин А.С. Огонь и вода / А.С. Грин. – Москва, 1930. – 215с.
907670
  Ростовайте Т.Ю. Огонь и вода : стихи / Т.Ю. Ростовайте; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143 с.
907671
  Кокоулин Л.Л. Огонь и вода / Л.Л. Кокоулин. – М, 1991. – 342с.
907672
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Воронеж, 1990. – 333с.
907673
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Куйбышев, 1990. – 480с.
907674
  Марков А.Я. Огонь и дождь / А.Я. Марков. – М, 1968. – 350с.
907675
  Марков А.Я. Огонь и дождь : Избранные стихотворения / А.Я. Марков. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
907676
  Райнис Я. Огонь и ночь / Я. Райнис. – Рига, 1953. – 172с.
907677
  Фаликман И.Ш. Огонь и пепел : роман / Ихил Фаликман ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1977. – 576 с.
907678
  Баранов В.И. Огонь и пепел костра : М. Горький: творческие искания и судьба / В.И. Баранов. – Горький : Волго-Вятское кн. издательство, 1990. – 365 с.
907679
  Семенов Е.В. Огонь и пепел науки. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1990. – 185с.
907680
   Огонь и розы. – М., 1981. – 272с.
907681
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – Душанбе, 1966. – 104с.
907682
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – М., 1977. – 158с.
907683
  Шесталов Ю. Огонь и снег : стихи и поємы / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Москва : Советская Россия, 1979. – 304 с.
907684
  Шурыгин Я.И. Огонь и тлен / Я.И. Шурыгин, В.И. Кондратьев. – Л, 1985. – 110с.
907685
  Сиротин Б.З. Огонь и хлеб / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1969. – 111с.
907686
  Беляев М.А. Огонь и цветы / М.А. Беляев. – М., 1987. – 118с.
907687
  Мыгаль Т.С. Огонь и чад : роман / Т.С. Мыгаль. – М., 1978. – 651с.
907688
  Тарасов Н.А. Огонь издалека. / Н.А. Тарасов. – М., 1986. – 126с.
907689
  Шесталов Ю. Огонь исцеления : роман-сказание / Юван Шесталов ;. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 255 с.
907690
  Тарасенко И.В. Огонь мудрости и свет культуры = по материалам работ Е. Рерих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 173-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
907691
  Ябров А.С. Огонь на ветру / А.С. Ябров. – Кемерово, 1984. – 320с.
907692
  Метелица С.Б. Огонь на ветру. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1959. – 356с.
907693
  Кафаров В. Огонь на ветру. / В. Кафаров. – Баку, 1972. – 88с.
907694
  Фингарет С.И. Огонь на ветру: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1989. – 175с.
907695
  Янев Кирил Огонь на всю жизнь. / Янев Кирил. – Л., 1987. – 175с.
907696
  Кулиев К. Огонь на горе : стихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1962. – 160 с.
907697
  Курлендер Харолд Огонь на горе. / Курлендер Харолд, Леслау Вулф. – М., 1960. – 103с.
907698
  Котов И.Е. Огонь на меня! / И.Е. Котов. – Челябинск, 1965. – 51с.
907699
  Шесталов Ю. Огонь на огонь : стихи / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. – 110 с.
907700
  Рослый С.Л. Огонь на себе / С.Л. Рослый. – Саранск, 1960. – 99с.
907701
  Рослый С.Л. Огонь на себе / С.Л. Рослый. – Хабаровск, 1961. – 96с.
907702
  Марков А.Я. Огонь на себя / А.Я. Марков. – М, 1963. – 176с.
907703
  Родичев Н.И. Огонь на себя / Н.И. Родичев. – М., 1966. – 359с.
907704
  Задубровский С.И. Огонь на себя / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1968. – 89с.
907705
   Огонь на себя. – М., 1971. – 96с.
907706
  Марьенков Е.М. Огонь на Севере / Е.М. Марьенков. – Москва, 1986. – 126с.
907707
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1955. – 176с.
907708
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1957. – 152с.
907709
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – М., 1984. – 367с.
907710
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – 2-е изд. – М., 1987. – 367с.
907711
  Фирсов В.И. Огонь над Тихим Доном / В.И. Фирсов. – М, 1975. – 62с.
907712
  Упеник М. Огонь не гаснет / М. Упеник. – М., 1961. – 103с.
907713
  Шогенцуков А.О. Огонь негасимый : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
907714
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 590 с.
907715
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый
907716
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 603 с.
907717
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Художественная литература, 1965. – 583 с.
907718
  Абсалямов А. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 575 с.
907719
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 560 с. : ил.
907720
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 560 с. : ил.
907721
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1988. – 526, [2] с. : портр. – (Библиотека татарского романа)
907722
  Мокаев М. Огонь очага : стихотворения, поэма / Магомет Мокаев ; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1967. – 100 с.
907723
  Мечиев К. Огонь очага : стихи и поэмы / Кязим Мечиев ; пер. с балкар. С.Липкина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 136 с.
907724
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 47с.
907725
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 48с.
907726
  Стручин М. Огонь по глухарям! / М. Стручин. – Минск, 1963. – 30с.
907727
  Шевченко А.Д. Огонь под пеплом / А.Д. Шевченко. – М, 1983. – 270с.
907728
  Львов С.Л. Огонь Прометея / С.Л. Львов. – М., 1960. – 208с.
907729
  Кармен А.Р. Огонь Прометея / А.Р. Кармен. – М, 1983. – 160с.
907730
  Арагон Л. Огонь Прометея : воспоминания : [сборник] : пер. с фр. / Луи Арагон ; [авт. предисл. В.Н. Седых ; авт. коммент. Т.М. Любимова]. – Москва : Прогресс, 1987. – 620 с., [8] л. ил. – (Мемуары и биографии)
907731
  Дубровина Э.М. Огонь рябиновый / Э.М. Дубровина. – Л, 1983. – 95с.
907732
  Сердюк В.Е. Огонь судьбы / В.Е. Сердюк. – М., 1981. – 288с.
907733
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – М., 1980. – 128с.
907734
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1988. – 144 с.
907735
  Гречанюк С.С. Огонь твой будет всегда / С.С. Гречанюк. – Киев, 1978. – 294с.
907736
  Величко В.А. Огонь человеческий / В.А. Величко. – Москва, 1963. – 179с.
907737
  Выговский В.С. Огонь юного сердца / В.С. Выговский. – Москва, 1968. – 144с.
907738
  Луцковская Евгения Огонь, горы и солнце // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 34-40


  Удегейці ("лісові люди") - малочисленні народи Приморського краю, їх традиції, побут і культура
907739
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М : Современник, 1986. – 301 с.
907740
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М, 1989. – 299 с.
907741
  Кулинич Д.Д. Огонь, энергия, ракета / Д.Д. Кулинич. – М., 1963. – 80с.
907742
  Барбюс Анри Огонь. (Дневник взвода) / Барбюс Анри; Пер. с французского Парнаха В. – Москва : Художественная литература, 1973. – 326с.
907743
  Барбюс Анрі Огонь. (Щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – Київ, 1935. – 373с.
907744
  Барбюс Анрі Огонь. (Щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – Харків-Одеса, 1936. – 287 с.
907745
  Барбюс Анрі Огонь. (Щоденник одного взводу) / Барбюс Анрі. – Київ, 1948. – 282с.
907746
  Скибицкий А. Огонь. Краса. Женщина : Стихи о женщинах, для женщин / А. Скибицкий. – Киев : Нора-Принт, 2002. – 80с. – ISBN 966-7837-29-7
907747
  Барбюс Анри Огонь. Ясность / Барбюс Анри. – Москва, 1967. – 672с.
907748
  Барбюс Анри Огонь. Ясность. Письма с фронта / Барбюс Анри. – Москва : Художественная литература, 1940. – 634 с.
907749
  Барбюс Анри Огонь; Ясность / Барбюс Анри. – Москва, 1980. – 540с.
907750
  Бурлака С. Огоньки / С. Бурлака. – Кишинев, 1954. – 48с.
907751
  Фесенко А.Я. Огоньки / А.Я. Фесенко. – М., 1958. – 215с.
907752
  Кожевников-Степной Огоньки / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1960. – 104с.
907753
  Богданов Е.Ф. Огоньки / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1964. – 107с.
907754
  Короленко В.Г. Огоньки / В.Г. Короленко. – М, 1971. – 112с.
907755
  Личак Н.К. Огоньки в Карпатах / Н.К. Личак. – М., 1961. – 75с.
907756
  Огнецвет Э.С. Огоньки в окнах : стихи / Эди Огнецвет; авториз.пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1974. – 111 с.
907757
  Гонцов Н.А. Огоньки моей земли / Н.А. Гонцов. – Тула, 1980. – 134с.
907758
  Щеглов А.И. Огоньки на дороге. / А.И. Щеглов. – Тула, 1965. – 129с.
907759
  Сирге Р. Огоньки на пойме : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. И.Кононов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 566 с.
907760
  Семенов В.Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века : из истории обезземеления крестьян в Англии / В.Ф. Семенов ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 372 с.
907761
   Огород. – Ростов -на-Дону, 1991. – 607с.
907762
   Огород и сад защищаем сами. – Л., 1989. – 32с.
907763
  Нестеренко А.В. Огород и сад на подоконнике / А.В. Нестеренко. – Петрозаводск, 1991. – 62 с.
907764
  Костечко Н.И. Огород на подоконнике / Н.И. Костечко. – Минск, 1983. – 80с.
907765
  Горбатенко Е.М. Огород у дома : практическое руководство / Е.М. Горбатенко, И.Ю. Горбатенко. – Симферополь : Таврия, 1987. – 144 с.
907766
  Делеринс Гелия Огородная революция Элис Уотерс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 144-152 : фото
907767
   Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Р.О. Вайтешонок та ін. ; вступ. ст. В.М. Федосов ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 48, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також: ЕУ 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. - Сер. засн. 2011 р. - Покажчики: с. 39-47. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-534-0
907768
  Рытов М.В. Огородничество в защищенном грунте. Культура выращивания овощей в парниках, теплицах, на паровых грядках / М.В. Рытов. – Санкт-Петербург
1. – 1914. – 176 с.
907769
   Огородніков Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 91-92
907770
   Огородніков Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 173-174 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
907771
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 99-100. – ISBN 966-95774-3-5
907772
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Огороднікова Володимира Івановича (1947-2006) - професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
907773
  Богданов-Катьков Огородные блохи или блошки : Для агрономов и инструкторов / Богданов-Катьков. – Петроград : Пятая Государственная петрография, 1920. – 24с. : С 31 рисунком
907774
  Рычин Ю.В. Огородные вредители и борьба с ними / Ю.В. Рычин. – Москва-Ленинград, 1931. – 46с.
907775
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; МВССО УССР, КИНХ. – К., 1985. – 23л.
907776
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; КИНХ. – К., 1985. – 22л.
907777
  Сидельников О.В. Ограбление Века : роман-памфлет : (в четырех повестях, отчасти сатирический и детективный, с авторскими комментариями и неоконченным эпилогом) / Олег Сидельников ; [худож. К. Ишин]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1989. – 591с.
907778
   Ограбление западно-германского крестьянства финансовым капиталом. – М., 1964. – 72с.
907779
  Васильев Ю.Н. Ограбление народов Ближнего и Среднего Востока нефтяными монополиями США : Автореф... канд. экон.наук: / Васильев Ю.Н.; Моск. гор. пед. ин-т. – М, 1954. – 16л.
907780
  Карасев Н.Ф. Ограбление под маской партнерства / Н.Ф. Карасев. – Москва : Мысль, 1985. – 254 с.
907781
  Венкам Р. Ограбление Тихого океана : Насилие монополий на Дальнемго Востока / Р. Венкам; Сокр. пер. с англ. С.Т. Логинова, Под ред. С.Л. Тихвинского. – Москва : Прогресс, 1977. – 224с
907782
  Пяст В. Ограда. Книга стихов. / В. Пяст, 1909. – 99с.
907783
  Курпатин Эдуард Яковлевич Огранизаторская и массово-политическая работа среди строителей республики в период между XX и XXI съездами КПСС (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курпатин Эдуард Яковлевич; Ин-т истории партии ЦК КПБ. – Минск, 1975. – 21л.
907784
  Кострицына Н.А. Ограничение гарантий неприкосновенности личности в английском праве. Habeas corpus Act 1967 года и чрезвычайное законодательство в Англии. / Н.А. Кострицына. – М., 1957. – 180с.
907785
  Иванец В.М. Ограничение и снижение высоты крон яблони в степном Крыму. : Автореф... канд. с.-х.наук: 060107 / Иванец В.М.; Крымский с.-х. ин-тут. – Симферополь, 1973. – 22л.
907786
  Пферсманн О. Ограничение компетенции законодателя посредством использования вспомогательных принципов (разумности и соразмерности), выработанных в практике конституционных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 1812-7126
907787
  Тюрин С. Ограничение корысти / С. Тюрин, П. Дубовский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  "...Для предотвращения злоупотребления менеджментом компании своими полномочиями рекомендуется обратить внимание на установление ограничений в учредительных документах и трудовых контрактах".
907788
  Александрова С.П. Ограничение парламентом в 1641 году возможности короля использовать судебную систему для поддержания неограниченной королевской власти // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 1812-3805
907789
  Самончик О.А. Ограничение права землепользования сельскохозяйственных предприятий / О.А. Самончик. – М, 1989. – 93с.
907790
  Усачев И.Г. Ограничение стратегических вооружений / И.Г. Усачев. – М., 1978. – 64с.
907791
  Арановский К.В. Ограничение судебного прецендента в романо-германском праве / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 51-66. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
907792
  Квитка Э.Е. Ограничения в валютно-финансовых отношениях как проявление политики протекционизма субъектами МЭО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
907793
   Ограничения в радиоуглеродном методе датирования / О.Б. Лысенко, Н.А. Скульский, Э.В. Соботович, И.В. Флоринский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
907794
  Бошко В.И. Ограничения гражданской правоспособности крестьян в русском действующем праве // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 10-127. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3
907795
  Киршин И.А. Ограничения действия закона возрастающих альтернативных издержек в экономике возрастающей отдачи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-13. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
907796
  Кочетков В.И. Ограничения на параметры осцилляции мюонных нейтрино по данным квазиупругого рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кочетков В.И.; Гос. ком. СССР по использ. атомн. энергии, Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1988. – 17л.
907797
  Соловьев Э. Ограничения партнерства и пределы взаимопонимания в российско-американских отношениях XXI века // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
907798
  Данилова Е.В. Ограничения права собственности на землю в законодательстве Российской империи XVIII века / Е.В. Данилова, Е.П. Чабанная // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
907799
  Зуйков А. Ограничения президентской власти в посткоммунистических странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 35-52. – ISSN 1812-7126
907800
  Щербович А.А. Ограничения свободы слова в интернете в целях защиты нравственности и здоров"я граждан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 126-133. – ISSN 1812-8696
907801
  Осгуд Р.Э. Ограниченная война / Р.Э. Осгуд. – М, 1960. – 384с.
907802
  Омаров Т.Б. Ограниченная задача возмущенного движения двух тел переменной массы и некоторые вопросы эволюции двойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астрон. ин-т, Астрофиз. ин-т АН КазССР. – Москва, 1964. – 4 с.
907803
  Брюно А.Д. Ограниченная задача трех тел / А.Д. Брюно. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
907804
  Вальцев С.В. Ограниченная рациональность как объект социолого-экономического анализа // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-15. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-8878
907805
  Акназарова Д.Р. Ограниченная юрисдикция международных административных трибуналов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 120-128. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
907806
  Бандура О.А. Ограниченность прагматистской концепции внутренней логики развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
907807
  Яцкевич В.В. Ограниченность цели как фактор ее определенности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
907808
  Гарнетт Дж. Ограниченные аналитические фукнции / Дж. Гарнетт. – Москва : Мир, 1984. – 469 с.
907809
  Фрейдзон Роберт Исаакович Ограниченные аппроксимации рекурсивных предикатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фрейдзон Роберт Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л,, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
907810
  Гуцу В.И. Ограниченные и периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гуцу В.И.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1989. – 13л.
907811
  Хэйл Д.К. Ограниченные и почти периодические решения сингулярно возмущенных уравнений / Д.К. Хэйл, Г. Сейферт. – К, 1961. – 10с.
907812
  Халмош П.Р. Ограниченные интегральные операторы в пространствах L2 / П.Р. Халмош, В. Сандер. – Москва : Наука, 1985. – 158 с.
907813
  Демидович Б.П. Ограниченные решения дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Демидович Б.П. ; МГУ. – Москва, 1963. – 7 с. – Бібліогр.:с.4-7
907814
  Назарчук М.М. Ограниченные струи / М.М. Назарчук, В.Н. Панченко. – К., 1981. – 211с.
907815
  Пинчук А.М. Ограничусь баскетболом: А.Пинчук об А.Пинчуке. / А.М. Пинчук. – М., 1991. – 222с.
907816
  Нестеренко Т.В. Огранізаційні аспекти діяльності Державної міграційної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 210-212. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
907817
   Огранізація контролю якості підготовки фахівців у Національному університеті "Львівська політехніка" / Ю. Бобало, А. Гунькало, А. Загородній, О. Лозинський, В. Павлиш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С 5-11. – ISSN 1682-2366
907818
   Огранка для профессионала : Обучние обучающих. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 28 : Фото
907819
  Морозов С. Огромная жизнь Жана Энгра // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.19-32
907820
   Огромная Родина наша на снежной карельской земле. – Петрозаводск, 1975. – 207с.
907821
  Рождественский Р.И. Огромное небо / Р.И. Рождественский. – М., 1975. – 208с.
907822
  Лощинин М. Огромное социальное неравенство: общетеоретический и этический аспекты // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
907823
  Алигер М.И. Огромный мир : стихи зарубежных поэтов в переводе М. Алигер / М.И. Алигер. – Москва : Прогресс, 1968. – 174 с. – (Мастера поэтического перевода / под ред. П. Антокольского [и др.] ; вып. 8)
907824
  Пронський Д.В. Огрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в"язкопластичними розчинами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.15.09 / Дмитро Володимирович Пронський; МОН України; Нац. герничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
907825
  Щербак А.М. Огуз-наме. / А.М. Щербак. – М., 1959. – 172с.
907826
  Болтрик Ю.В. Огуз — курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 66-77. – ISSN 2227-4952
907827
  Бубенок О.Б. Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
907828
  Бубенок О.Б. Огузы-торки на землях Левобережной Украины // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 1608-0599
907829
  Гундогдыев О.А. Огузы и Киевская Русь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
907830
   Огузы на рубежах Южной Руси / С. Беляева, О. Бубенок, О. Гундогдыев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Кримского НАН Украины, 2018. – 222, [2] с. : ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 201-216. – ISBN 978-966-02-8711-2
907831
  Дмитрієнко М.Ф. Огуй О.Д. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918-21 р.р.) / М.Ф. Дмитрієнко, І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
907832
  Харламов Виктор Огуречный рай и другие достопримечательности Луховиц : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 63 : Фото
907833
  Ерохин И.Е. Огурцы и томаты / И.Е. Ерохин, С.Д. Стрельцов. – Донецк, 1989. – 96с.
907834
  Ткаченко Н.Н. Огурцы Индии, Китая и Японии как исходный материал для селекции. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ткаченко Н.Н.; Москов. с.-х. академия. – М., 1967. – 55л.
907835
  Кроль А.Е. Огуст Ренуар / А.Е. Кроль. – Москва : Ахр, 1929. – 44 с.
907836
  Чиняков М.К. Огюст-Фредерик-Луи Вьес де Мармон // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 17-40. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности маршала Первой империи, пэра Франции Огюста де Мармона.
907837
  Молчанов Н.Н. Огюст Бланки / Н.Н. Молчанов. – Москва
10. – 1984. – 416 с.
907838
  Кротов А.А. Огюст Конт и генезис позитивистской концепции историко-философского процесса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 7-20. – ISSN 0235-1188
907839
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм : [статьи Д.С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда ; с прилож. портр. О Конта]. – Москва : Маг. "Книжное дело", 1897. – 331 с. – Экз. дефектный, отсутствует: обложка, тит. стр., прилож. и портр. О Конта, с. I-XII, описан по каталогу РНБ
907840
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Сomte and positivism / Д.С. Милль ; пер. с англ. И.И. Спиридонова. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии). – ISBN 978-5-382-00133-3
907841
  Льюис Г.Г., Милль Д.С. Огюст Конт и положительная философия / Излож. и исслед. Т.Г. Льюиса и Д.С. Милля ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н. Неклюдова и Н. Тиблена. – Санкт-Петербург : [Тип. Н. Тиблена и К° (Н. Неклюдова)], 1867. – XIV, IV, 370, 184 с. – В кн. также: Философия наук О. Конта / Г. Льюис. Конт и позитивизм / Джон Стюарт Милль
907842
  Никитин Н.П. Огюст Монферран / Н.П. Никитин. – Ленинград, 1939. – 346 с.
907843
   Огюст Монферран : К 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1986. – 47 с.
907844
   Огюст Монферран, 1786-1858. – Ленинград, 1986. – 58 с.
907845
  Филд А. Огюст Пиккар : фрагман воздушных просторов адмирал морских пучин / А. Филд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 80с.
907846
  Ренуар Ж. Огюст Ренуар / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1970. – 309 с.
907847
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 113-139. – ISSN 1819-6268


  П"єр-Оґюст Ренуар (1841-1919) - франц. художник. Представник французького імпресіонізму, що пізніше відійшов від цієї мистецької течії.
907848
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
907849
  Вейс Д. Огюст Роден / Д. Вейс. – Москва, 1969. – 581с.
907850
  Чиликин А.М. Огюст Роден / А.М. Чиликин. – М., 1970. – 30с.
907851
  Ромм А.Г. Огюст Роден. 1840-1917 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1946. – 43с.
907852
   Огюст Роден. 1840-1917. Сто лет со дня рождения.. – М.-Л., 1940. – 12с.
907853
  Добровольский В.А. Огюстен-Луи Коши // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 3-17. – ISBN 5-12-000444-X
907854
  Лизанчук В.В. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди… // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 61-68


  Осмислено глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, яке народжувалося від історичної Правди, освітлює світлом Істини ідею національного самоусвідомлення, наснажує боротьбу за волю і незалежність, утверджує українське державницьке ...
907855
  Сантарова А. Од вівторка до суботи / А. Сантарова. – Київ, 1966. – 146 с.
907856
  Симчера І.В. Од вітру сереце не холоне / І.В. Симчера. – К., 1964. – 79с.
907857
  Меанциски В. Од ден во ден / В. Меанциски. – Скопjе, 1989. – 214 с.
907858
  Видоески Б. Од историjата на словенскиот вокализам / Б. Видоески, З. Тополиньска ; уредн. Петар Хр. Илиевски ; картографска обр. М. Марковик ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2006. – 5, 91 с. + 15 карт. – ISBN 9989-101-68-Х
907859
  Романовський В. Од Київа до Канева : Історичні місцевости / В. Романовський. – Київ : Час, 1919. – 32с.
907860
  Катарджиев И. Од Пирин до Скопjе = From Pirin to Skopje / Иван Катарджиев ; [уредник: Владо Камбовски] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 359 с. : ил., фот. – Библиогр.: с. 335-348. – ISBN 978-608-203-232-0
907861
  Гурчинов М. Од сегашен агол : критички размисли (2000-2010) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 347, [3] с. – Бібліогр.: с. 329-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-078-4
907862
  Окийченко Д. Од села до села / Д. Окийченко. – К., 1965. – 151с.
907863
   Од слова путь верстаючи й до слова... = Paving the path that runs from word to word.. : збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філолог. наук, професора, заслуженого працівника освіти України / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; [редкол.: О.І. Чередниченко (гол.), О.С. Грабовецька, Н.Ф. Клименко та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 1012с. – ISBN 978-966-613-585-1
907864
  Лазарук М. Од яничар до тітушок. Романові Іваничуку на 90-річчя : вірш // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
907865
  Гундорова Тамара Ода "Бу-Ба-Бу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 100. – ISSN 0130-5212
907866
  Лисон Мария Ода Бессарабскому рынку // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.123-129. – ISSN 0131-8136
907867
  Соколов В.В. Ода бульдозеру. / В.В. Соколов. – М., 1975. – 103с.
907868
   Ода вольності = Ода вольности. Малая антология русской поэзии : Мала антологія російської поезії. – Київ : Основи, 2004. – 226с. – ISBN 966-500-129-9
907869
  Новопрудский В.Д. Ода глине. Стихи / В.Д. Новопрудский. – Ташкент, 1974. – 58с.
907870
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – 6с.
907871
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – Москва, 1974. – 159с.
907872
  Якутенко Ирина Ода к радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 76-82 : фото
907873
  Міцкевич А. Ода молодості / А. Міцкевич. – К., 1984. – 142с.
907874
  Олійник Б.І. Ода на честь Київського університету // Поворотний круг : Вірші та поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1989. – С. 42. – ISBN 5-7720-0448-4
907875
  Іаташвілі Шота Ода одежі : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 94-101. – ISSN 0320 - 8370
907876
  Гудзевата Марина Ода Одесі / Гудзевата Марина, Адамчук Іванна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 126-131 : фото
907877
  Арошенко А.М. Ода одуванчикам. Музей любви. Фотоиронизмы : (версия 2) : размышления, записи из дневников, афоризмы, прогнозы, юмор / Алексей Арошенко. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 174, [2] с., [16] л. ил. – Сер. започаткована у 1995 р. – (Серия "Энциклопедия капиталов"). – ISBN 978-966-934-060-3


  У пр. № 1715721 напис: С любовью, автор. Підпис. 28.06. День Конституции
907878
  Суэтин А. Ода оригинальной предприимчивости : (о книге Т. Феррисса "4-часовая рабочая неделя: откажись от присутствия с 9 до 5, живи где хочешь и стань нуворишем") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 142-150. – ISSN 0042-8736
907879
  Синельников Сергей Ода паприке : Мир на тарелке // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 90-95 : Фото
907880
  Ивинский Д.П. Ода Пушкина "Вольность": французские контексты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 22-28. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
907881
  Каминіна Наталія Ода радості : профі-тур / Каминіна Наталія, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 64-67 : Фото
907882
  Маяковський В.В. Ода революції. Поезії / В.В. Маяковський. – Київ, 1968. – 240с.
907883
  Васильев С.А. Ода русской пушке / С.А. Васильев. – Молотов, 1948. – 48с.
907884
  Прокопенко М. Ода свободі Івана Марчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 24


  У "Мистецькому Арсеналі" представили ретроспекцію творів славетного художника.
907885
   Ода солнечному городу. – Фрунзе, 1978. – 126с.
907886
  Кубертен П. Ода спорту / П. Кубертен. – М, 1987. – 130с.
907887
  Неруда П. Ода типографии / П. Неруда. – Москва, 1972. – 6 с.
907888
   Ода Узбекистану. – Ташкент, 1981. – 247с.
907889
  Лазарев А. Одайба // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 11. – С. 15-19
907890
  Простяков И.И. Оданнадцатая пятилетка / И.И. Простяков. – Москва, 1982. – 94с.
907891
  Чудновский В.Э. Одаренность : дар или испытание / В.Э. Чудновский. – М, 1990. – 75с.
907892
  Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследований / В. Штерн. – Х, 1926. – 403с.
907893
  Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.14-16.
907894
  Мелик-Пашаев Одаренность: исключение или норма? // Развитие личности : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – № 4. – С. 148-160. – ISSN 2071-9788
907895
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-17. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
907896
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 40-45. – ISSN 0321-0383
907897
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: эволюция понятия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 66-69
907898
  Ковалевский П.И. Одаренные безумием : Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – Київ : Україна, 1994. – 302с. – ISBN 5-319-01140-7
907899
   Одаренные дети. – М., 1991. – 380с.
907900
  Белавина О.В. Одаренные дети : проблемы диагностики и адаптации // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.41-54. – ISSN 0205-9592
907901
  Сарычева З.А. Одаренные женщины Украины и России XI-XVII и XIX-XX в.в. / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
907902
  Петренко Е.Г. Одаренные светом творчества : письма Пантелеймона Норцова Виктору Слонимскому / Елена Петренко ; [отв. ред., сост., вступ. ст. Е. Петренко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 19, [1] с., [6] л. ил. : ил., портр. – Указ. имен.: с. 18-20. - Сер. основана в 2007 г. – (Издание Одесского Дома-Mузея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 15). – ISBN 978-966-927-232-4
907903
   Одарич Володимир Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 51
907904
  Вовчок Марко Одарка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1930. – 26с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка малописьменного)
907905
  Матвіїшин Г. Одарка Киселиця. Трембіта, яка голосить за скороминущістю життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 15


  Одарка Олексіївна Киселиця — український живописець, майстер пейзажу і портретист, Заслужений художник України (1997).
907906
  Дочанашвили Г Одарю тебя трижды : роман / Гурампер Дочанашвили . с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
907907
  Дочанашвили Гурам Одарю тебя трижды : роман / Дочанашвили Гурам; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Известия, 1987. – 542 с.
907908
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Андонов-Поліанський Х. – Скопіе : Мисла
Т. 1 : Историографски теми. – 1980. – 372 с.
907909
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 4. – 1980. – 369 с.
907910
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 5. – 1980. – 462 с.
907911
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 2 : Од македонската исторіа. – 1981. – 477 с.
907912
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 3 : Македонското прашанье. – 1981. – 658 с.
907913
   Одбрани статии : За работничкото и социjалистичкото движенье во Македонjа (1895-1914). – Скопjе, 1962. – 287 с.
907914
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1951. – 202, [5] с.
907915
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Просветно дело, 1953. – 398 [1] с.
907916
   Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич / В. Погребенник, А. Паламаренко, Н. Осьмак, І. Савченко, Т. Бикова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 3


  Лист від науково-педагогічних працівників кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
907917
  Губарець В.В. Одвертість / В.В. Губарець. – К, 1970. – 38с.
907918
  Голованівський С.О. Одверто : перша збірка поезій / С.О. Голованівський. – Харків : Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, 1929. – 59 с.
907919
  Яровий М. Одверто кажучи / М. Яровий. – К., 1955. – 96с.
907920
  Кисельов Й.М. Одвічна дружба. / Й.М. Кисельов. – К., 1954. – 186с.
907921
  Прилюк Д.М. Одвічне : балади в прозі / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 271 с.
907922
  Міщенко Г. Одвічне й непроминальне у творчості Дмитра Сироватки // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
907923
  Тараненко О.А. Одвічне свято урожаю : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 48 с.
907924
  Гірник М.А. Одвічне, сьогоденне : вибрані поезії / М.А. Гірник. – Київ : Дніпро, 1973. – 215 с.
907925
  Лизанчук В. Одвічний ворог української церкви // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 133-141. – ISSN 0868-4790-8
907926
  Сивокінь Г.М. Одвічний діалог / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1984. – 256с.
907927
  Хоменко О. Одвічний діалог з Кобзарем // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 30-40


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Тарас Шевченко у долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", яка проходила 25 вересня в м. Канів.
907928
  Ворона В.І. Одвічний Дух Десни : [повість] / Володимир Ворона. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Арт Книга, 2016. – 559, [1] с. – ISBN 978-617-7242-19-1
907929
  Рахно К. Одвічні мандрівники морів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Маючи великий талант державників і вправних воїнів, вікінги ще в давнину проклали культурні мости між населенням наших земель та північними народами Європи.
907930
  Жадько Віктор Одвічні святині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 39-46. – ISSN 0869-3595
907931
  Сергійчук В. Одвічно в серці та помислах (до теми соборності України) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 244-262. – ISBN 966-95452-3-8
907932
  Українка Леся Одеpжима : Дpаматична поема / Леся Українка. – Чигирин : З дpук. Г.-М. Гейбеpа, 1917. – 32 с.
907933
  Домненкова Людмила Владимировна Одежда белорусско-русского пограничья конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Домненкова Людмила Владимировна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1987. – 21л.
907934
  Петрова С.И. Одежда в традиционных свадебных ритуалах якутов (XIX-XX века) / библиография // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 106-110. – ISSN 1563-0102
907935
  Ярская-Смирнова Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований / Ярская-Смирнова; РАН; Ин-т научной информации по общественным наукам; СГТУ. – Москва, 2001. – 254с. – ISBN 5-248-00114-5
907936
  Корсик М.И. Одежда для полных женщин / М.И. Корсик. – Москва, 1979. – 96с.
907937
  Коренев Д.М. Одежда и чинопочитание в источниках русского церковного права второй половины XVI в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805


  Статья представляет собой анализ норм русского церковного права второй половины XVI в., регулировавших внешний вид православного христианина. Исследуются основные источники указанной отрасли права в период позднего Средневековья: "Кормчая книга" и ...
907938
   Одежда народов Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. – Л., 1990. – 108с.
907939
  Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII - XX вв / Е.Н. Студенецкая. – М, 1989. – 286с.
907940
   Одежда народов Сибири. – Л., 1970. – 224с.
907941
  Калашникова Н.М. Одежда народов СССР: из коллекций гос. музея этнографии нар. СССР (Ленинград) / Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. – Москва, 1990. – 224с.
907942
   Одежда ребенка-дошкольника. Инструктивное письмо. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1931. – 79 с.
907943
  Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач. XX в) / Т.А. Абдуллаев, С.А. Хасанова ; АН УзССР, Музей истории народов Узбекистана им. М.Т. Айбек. – Ташкент : Фан, 1978. – 115 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 20
907944
   Одежда: Из собрания Центрального музея революции СССР. – М., 1988. – 360с.
907945
  Шенгелия Вера Одеколон / Шенгелия Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 48 : рис., ил.
907946
   оделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов / А.В. Титов, Л.В. Шмелева, Е.А. Кириенко, О.В. Герасимова // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2015. – № 2 (41). – С. 81-86. – ISSN 2076-2151
907947
  Строкина В. Оден и Нибур: "возвращение" в христианство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 303-318. – ISSN 0042-8795
907948
  Гогюль Р. Одер -- Нейссе граница мира. / Р. Гогюль, Гейнц. Поль. – М, 1960. – 200с.
907949
   Одержали Гран-прі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Відбулася 22 Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта й кар"єра-2012" та 11 Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном", на відкритті яких проректорові з наук.-педаг. роботи КНУТШ В. Бугрову вручили Гран-Прі в номінації ...
907950
   Одержали дипломи // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  "Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт (фізичні науки) нагородила за кращу студентську наукову роботу студентів радіофіз. ф-ту та фізичного ф-ту.
907951
  Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
907952
  Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
907953
  Баб"як Людмила Володимирівна Одержання ароматичних вуглеродів та високоактивних компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Баб"як Людмила Володимирівна; Мін-во освіти України Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 17с.
907954
  Самборська М.І. Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Самборська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
907955
  Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
907956
  Калюжний П.Б. Одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям за моделями, що газифікуються, з аеродинамічним переміщенням формувального матеріалу у контейнері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Калюжний Павло Борисович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
907957
  Ціркаль В. Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.127-131. – ISSN 0132-1331
907958
  Смотраєв Р.В. Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Р.В. Смотраєв; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – [16] с. – Бібліогр.: 8 назв
907959
  Іванов А.Ф. Одержання експоненційних оцінок збіжності розв"яків рівнянь з запізненям / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 217-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціальних рівнянь з післядією з запізненням. Використовується другий метод Ляпунова. За допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду одержано достатні умови асимптотичної стійкості. Обчислено ...
907960
  Лавриненко Ю.О. Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України / Ю.О. Лавриненко, Г.С. Балашова, І.П. Бугаєва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
907961
  Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
907962
  Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
907963
  Качурін С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
907964
  Волошин Олег Михайлович Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : Автореф... наук: 02.00.16 / Волошин Олег Михайлович; Ін-т хімії високомолек. сполук. – К., 1993. – 16л.
907965
  Мачула С.Л. Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / С.Л. Мачула; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
907966
  Прохненко П.О. Одержання композиційного матеріалу кремнезем/мефенамінова кислота медичного призначення / П.О. Прохненко, С.О. Алексєєв, В.В. Паєнтко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 28
907967
  Кропивницька Л.М. Одержання лангбейнітового концентрату галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Л.М. Кропивницька Лілія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
907968
  Коваленко А.Л. Одержання лікувальних препаратів на основі поліетиленгліколю та координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-оксиметил-1,3-пропандіолом / А.Л. Коваленко, Т.О. Кізимішина, К.П. Шумило // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 179-182. – ISSN 2519-2884
907969
  Костинюк А.О. Одержання методом осадження оксидного залізо-молібденового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
907970
   Одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам"яновугільної смоли / Ю.Я. Демчук, В.М. Гунька, С.В. Пиш"єв, М.М. Братичак // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 23-28. – ISSN 1681-309X
907971
   Одержання надпровідних матеріалів в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O / С.А. Неділько, Г.В. Панченко, О.Г. Зенькович, О.В. Руденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 32)


  Методом рентгенографії та ІЧ-спектроскопії вивчена можливість заміщення в підгратках міді на іони свинцю в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O при значеннях 0 [< або =] х [< або =] 1,0. Встановлено, що в межах заміщення тверді розчини в системі не утворюються. ...
907972
   Одержання надпровідної кераміки методом спільного осадження : хімія / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, Н.П. Шпаківська, В.В. Дякін, М.А. Танатар, В.С. Єфанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
907973
  Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
907974
  Черемисінова А.О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Черемисінова Анна Олександрівна ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
907975
   Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів / В. Куліченко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич, В. Чорновол, Т. Вітовецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптимальні умови одержання нікелатів лантану, які відносяться до фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) Lan-1La2NinO3n+1 з n=1 (La2NiO4,17) та n=2 (La3Ni2O7,02), методом сумісного осадження компонентів з наступним прожарюванням шихти. La2NiO4,17 ...
907976
  Олійник О.С. Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Олійник О.С. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
907977
  Давіденко Наталія Петрівна Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Давіденко Наталія Петрівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
907978
  Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
907979
  Матросов Олександр Сергійович Одержання органо-мінеральних добрив на основі агримуса, які модифіковані інгібітором нітрифікації : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Матросов Олександр Сергійович; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 20л.
907980
  Кожаметов А.Т. Одержання оцінок збіжності розв"язків диференціальних систем методом функцій Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано оцінювати збіжність розв"язків систем звичайних диференціальних рівнянь методом функцій Ляпунова, що не мають нескінченно малу вищу границю.
907981
  Коваленко В.С. Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О.І. Бродського / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 71-77. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
907982
   Одержання плівок ВТНП модифікованим методом піролізу аерозолів : хімія / С.А. Неділько, А.Р. Кауль, О.В. Перм"яков, А.Л. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
907983
  Братичак Михайло Михайлович Одержання плівок і вулканізатів на основі епокси-полімерних композицій в присутності смоли ЕД-20П : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.06 / Братичак Михайло Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 19л.
907984
  Балінін К.О. Одержання полімерних композитів на основі БІС-азобарвників / К.О. Балінін, І.О. Савченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 181
907985
  Баранович Д.С. Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 - технол. неорг. речовин / Баранович Д.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
907986
  Ларук М.М. Одержання поліфункціональних акрилових монометрів для фотополімерних композицій : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Ларук М. М.; МОУ, ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
907987
  Бєлоусов О.П. Одержання розгалужених амінокислот шляхом фотокаталітичної C(Sp3)-H активації аліфатичних амінів / О.П. Бєлоусов, А.В. Козицький, С.Я. Кучмій // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
907988
  Сітнікова М.Д. Одержання та властивості (-)-(1S,5S)-1-бромометил-3,3-дибромо-8,8- диметил-7- оксабіцікло[3.2.1]октан-2,6-діону / М.Д. Сітнікова, М.В. Горічко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 110
907989
  Городецька Д.С. Одержання та каталітична активність сульфованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / Д.С. Городецька, В.Є. Діюк, А.В. Вакалюк // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 113
907990
   Одержання та оптичні властивості плівок на основі твердого розчину (Pb,Cd)I2 / О.О. Бондар, І.В. Фесич, А.П. Буківський, П.М. Буківський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45
907991
  Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 23-29. – ISSN 2311-6676
907992
  Шапа Микола Миколайович Одержання ультрамікродисперсного діоксиду титану для хімічних джерел струму емульсійним способом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Шапа М.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
907993
  Ашусов А.А. Одержання флуорвмісної B12212 кераміки / А.А. Ашусов, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 5
907994
  Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
907995
  Михайлова Є.О. Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Євгенія Олександрівна Михайлова; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
907996
  Стасюк Р. Одержання юридичними особами земельних ділянок для здійснення господарської діяльності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.66-70. – ISBN 966-667-078-Х
907997
   Одержання, структура та магнітні властивості порошків нанокристалічного нікелю та нанокомпозиційних матеріалів нікель - декстран / Л.С. Семко, О.І. Кручек, П.П. Горбик, С.Л. Рево, К.О. Іваненко, О.І. Оранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 369-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано порошки аморфного і нанокристалічного нікелю, а також: шаруваті нанокомпозити Ni / декстран. Досліджено структуру та магнітні властивості одержаних матеріалів, визначена їх, точка Кюрі. Установлено взаємозв"язок між особливостями структури та ...
907998
   Одержання, фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості гетероструктур шаруватих ніобатів з наночастинками CDSE@CDS та CDS / Л.О. Білоус, А.В. Козицький, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 131
907999
   Одержати високий урожай цукрових буряків у 1949 році на всій площі посіву!. – К., 1948. – 31с.
908000
  Олійник М.Я. Одержима : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1963. – 185 с.
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,