Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
905001
  Чугунов І.Я. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 42-52
905002
  Журба О.І. "Неісторіографічне" в формуванні регіональної історіографії Слобожанщини // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 142-154
905003
  Малишева К. "Нейро-психоаналіз": поєднання парадигм? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба інтерпретації деяких даних, встановлених в неврологічних дослідженнях, у термінах психоаналітичної теорії особистості. Зокрема, розглядаються можливі мозкові механізми, що опосередковують такі явища, як витіснення, лібідо, ...
905004
  Гершов З.М. "Нейтралитет" США в годы первой мировой войны / З.М. Гершов. – Москва, 1962. – 244с.
905005
  Сюндюков І. "Неканонічний" Скоропадський: звільняємося від міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 5
905006
  Бондаренко О.В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 170-182
905007
  Неживий О. "Некласне" видання творів Григора Тютюнника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 28 жовтня (№ 21). – С. 13
905008
  Коларов Г. "Неконвенциональный левый радикализм" : истоки и уроки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 66-74. – ISSN 044-748Х


  Ідеологія латиноамериканського лівого радикалізму є спадщиною Батльє-і-Ордоньєса (Batlle y Ordonez, Jose) (1856–1929), президента Уругвая
905009
  Непоп Л. "Неконструктивний" крок Будапешта / розмову вели Наталія Пушкарук та Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 5


  Посол України в Угорщині про те, чому Угорщина пообіцяла блокувати засідання Комісії Україна - НАТО.
905010
  Янковська Ж. "Некоронований король України" (до 480-річчя від дня народження князя Василя-Костянтина Острозького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-7060-98-5
905011
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0269-8
Т. 1 : Клуб : роман. – 1997. – 315 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
905012
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0324-4
Т. 2 : Аріагні : роман. – 1997. – 338 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
905013
  Циркас С. [Некеровані міста : [трилогія] / Стратіс Циркас. – 28-е вид. – Афіни : Кедрос. – ISBN 960-04-0270-1
Т. 3 : Кажан : роман. – 1997. – 422 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
905014
  Коновалов Д.П. Неистовый Андрей / Д.П. Коновалов. – Саратов, 1969. – 88с.
905015
  Лиземейер Дирк Неистовый внук Карла Y : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 148-150 : Фото. – ISSN 1029-5828
905016
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 11 (95). – С. 52-85. – ISSN 1812-867Х
905017
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 68-97. – ISSN 1812-867Х
905018
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 1 (97). – С. 22-45. – ISSN 1812-867Х
905019
  Боровков Д. Неистовый гений: Микеланджело Буонарроти // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2013. – № 2 (98). – С. 50-73. – ISSN 1812-867Х
905020
  Раковский Л.И. Неистовый комдив / Л.И. Раковский. – Л, 1973. – 223с.
905021
  Киш Э. Неистовый репортер / Э. Киш. – МоскваЛ., 1926. – 126с.
905022
  Белинский Я.Л. Неистовый саксофонист : поэма, стихи, эссе / Яков Белинский. – Москва : Советский писатель, 1986. – 238, [1] с.
905023
  Стоун И. Неистовый странник / И. Стоун. – Москва, 1986. – 383с.
905024
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1984. – 302с.
905025
  Домбровский А.И. Неистовый сын Трира / А.И. Домбровский. – М., 1988. – 476с.
905026
   Неистовый царь Камюинз. – 40с.
905027
   Неисторийске народне песме. – Београд : Народна книга, 1965. – 150 с.
905028
  Михайлова Л. Неистребимые / Л. Михайлова. – М., 1988. – 286с.
905029
  Жуков Борис Неистребимый : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 102-109 : Фото
905030
  Исаков И.С. Неистребимый майор / И.С. Исаков. – М, 1966. – 240с.
905031
  Зигель Ф.Ю. Неисчерпаемость бесконечности / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с.
905032
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание / В.Н. Комаров. – Москва : Знание, 1972. – 46 с.
905033
  Комаров В.Н. Неисчерпаемость материи и современное естествознание. / В.Н. Комаров. – Москва, 1972. – 48с.
905034
  Метелкин Николай Неисчерпаемые клады Кесарии : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 2
905035
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – М., 1983. – 321с.
905036
  Карпов А.Е. Неисчерпаемые шахматы / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1991. – 399с.
905037
   Неисчерпаемый. – М., 1959. – 152с.
905038
  Каландадзе А. Неишневская клятва : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси : Мерани, 1982. – 565 с.
905039
  Мельничук Юрій Неіграшкові ляльки : Всім сувенірам-сувенір / Мельничук Юрій, Міщенко Катерина // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-111 : Фото
905040
   Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого / В.В. Біла, В.М. Тишкевич, Н.П. Бондаренко, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 77-80. – ISSN 2226-1230
905041
  Оганесян С.А. Нейдействительность сделок по статьям 32 и 33 гражданского кодекса : Автореф... канд. юр.наук: / Оганесян С.А.; МВО СССР,Ер.ГУ. – Ереван, 1955. – 22л.
905042
  Гончар Б.М. Нейїський мирний договір 1919 // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 311
905043
  Левінець Р.П. Нейкірх Іван Якович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 261. – ISBN 96966-8060-04-0
905044
   Нейкірх Іван Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 364. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
905045
   Нейкірх Іван Якович (1805-1837) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 192. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
905046
  Винниченко І. Нейкірх Йоганн Генріх (Іван Якович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 339-345. – ISBN 978-966-7863-77-7
905047
   Нейкірх Йоганн Генріх, Нейкірх Іван Якович (1803-1870) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 352. – ISBN 978-966-439-754-1
905048
   Нейкова Лідія Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 332-333. – ISBN 978-966-439-754-1
905049
   Нейкова Лідія Іванівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-966-439-757-2
905050
  Шатров С.М. Нейлоновая шубка. / С.М. Шатров. – М., 1962. – 180с.
905051
  Блажкова Я. Нейлоновий місяць : повість / Я. Блажкова. – Пер. з слов. В. Пасічна. – Київ : Молодь, 1968. – 114 с.
905052
   Нейлоновые куртки / С Бондарчик, С, , . – М, 1975. – 255с.
905053
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – Москва, 1960. – 374 с.
905054
  Триоле Э. Нейлоновый век / Э. Триоле. – К., 1994. – 361с.
905055
  Гайна Г.А. Нейлоровська експертна система для оцінки якості складних об"єктів // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 155-156
905056
  Смирнов І.Г. Неймінг в туризмі: український та світовий досвід / І.Г. Смирнов, Б Т. Гнатів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 165-173
905057
  Бех А. Неймінг як важливий елемент системи просування продукції // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 146-149
905058
  Загребельний П.А. Неймовiрнi оповiдання / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4490-7
905059
  Грінченко Б.Д. Неймовирный або чоловик та жинка без виры не спилка [Неймовірний або чоловік та жінка віри не спілка ] : дpама на пъять дій / напысав Б. Гринченко. – [У Чернігові (Чернігів)] : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1896. – 72 с.
905060
  Енджелоу М. Неймовірна жінка / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 46-47. – ISSN 0320-8370
905061
  Шаповал М.Т. Неймовірна правда : повісті / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1972. – 202 с.
905062
  Маркес Г.Г. Неймовірна та сумна історія про невинну Ерендіру і її бездушну бабуню : проза: повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 53-87. – ISSN 0320 - 8370
905063
  Кінсела П. Неймовірна, велика і жахлива подорож Магеллана // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 7, листопад - грудень. – С. 42-49


  Магелланова дорога на схід. Якби все було гладко в долі Фернао де Магальянша, умілого мореплавця і відважного воїна, навряд чи він здійснив би те, що здійснив. Його ім"я, імовірно, загубилося б у вихорі боїв, походів, торгових воєн, загарбницьких ...
905064
  Гриценко Л.М. Неймовірний геній / Л.М. Гриценко, А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
905065
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 11. – ISSN 2519-4429
905066
  Гончаренко О. Неймовірний екстрим від Сергія Дзюби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 17


  Про книгу "Замість щоденника".
905067
  Нестайко В.З. Неймовірні детективи / В.З. Нестайко. – К., 1995. – 163с.
905068
  Малик Г. Неймовірні історії : вибране / Галина Малик. – Ужгород : Карпати, 2011. – 465, [1] с. : фотоіл. – Справжнє ім"я автора: Курій Галина Миколаївна. – ISBN 978-966-671-308-0
905069
  Кононенко П. Неймовірні історії кохання генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 25/26). – С. 12


  Трилогія Антоніни Цвід "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
905070
  Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [б. в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
905071
  Загребельний П.А. Неймовірні оповідання : Оповідання, повість / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 365с.
905072
  Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 17-22
905073
  Завадська О.В. Нейоративний аспект політкоректності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 350-356
905074
  Симония А. Нейпьидо - новая столица Мьянмы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 10. – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
905075
  Вайткиене В.В. Нейраминидаза вирусов гриппа типа А и ее иммунологическая характеристика. : Автореф... Канд.мед.наук: 03.00.06 / Вайткиене В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Л, 1973. – 18л.
905076
  Стафеев В.И. Нейристорные и другие функциональные схемы с объемной связью / В.И. Стафеев, К.Ф. Комаровских, Г.И. Фурсин. – Москва : Радио и связь, 1981. – 111 с.
905077
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Дис... доктора біологічних наук: 03.00.13. / Янчук Петро Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 380 л. – Бібліогр.: л. 332-380
905078
  Янчук Петро Іванович Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Янчук П.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назв.
905079
  Баклыкова Н.М. Нейро-гуморальные механизмы орможения моторной деятельности тонкой кишки и их значение при алеусе и перитоните. : Автореф... кандидата мед.наук: / Баклыкова Н.М.; АН СССР. – Л., 1965. – 22л.
905080
  Фролов Е.П. Нейро-гуморальные механизмы регуляции иммунологических процессов / Е.П. Фролов. – Москва, 1974. – 264с.
905081
  Громаковская М.М. Нейро-гуморальные механизмы регуляции мышечной деятельности / М.М. Громаковская. – Москва : Наука, 1965. – 235с.
905082
  Цахаев Г.А. Нейро-гуморальные механизмы регуляции секреции молока : автореф. дис. ... докт. биол. наук / Цахаев Г. А. ; Каунск. мед. ин-т. – Вильнюс, 1964. – 38 с. – Бібліогр.:с.37-38
905083
  Ильюченок Р.Ю. Нейро-гуморальные механизмы ретикулярной формации ствола мозга / Р.Ю. Ильюченок. – Москва, 1965. – 259с.
905084
  Гальперин С.И. Нейро-гуморальные регуляции позвоночных животных / С.И. Гальперин. – Москва : Высшая школа, 1960. – 344с.
905085
  Росин Я.А. Нейро-гуморпльная регуляция и гемато-энцифалический барьер / Я.А. Росин. – М., 1961. – 262с.
905086
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
905087
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
905088
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 4. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
905089
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Лофті А. Заде, А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 5. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
905090
   Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-3289
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
905091
  Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
905092
   Нейроанатомія : Навчальний посібник для студ. мед. вузів та біолог. ф-тів вищ. навч. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.С. Пикалюк, В.О. Гринчук, В.Х. Велемець, Т.Я. Шевчук; За заг. ред. В.С. Пикалюка. – Луцьк : Вежа, 2004. – 354с. – ISBN 966-600-116-0
905093
  Харина Александра Нейробиолог Дэниел Левитин и его музыка // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 19-29


  Проф. Дэниел Левитин (1957), Сан-Франциско) - амер. ученый, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный продюсер; проф. ун-та Макгилла в Монреале, Канада
905094
  Вартанян Г.А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности / Г.А. Вартанян, А.А. Пирогов. – Ленинград, 1991. – 167с.
905095
  Котляр Б.И. Нейробиологические основы обучения / Б.И. Котляр. – Москва, 1989. – 238с.
905096
  Гладкова Л.В. Нейробиологические особенности формирования эмоционального стресса у потомков крыс, отягощенных эмоциональным стрессом родителей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,13 / Гладкова Л.В.; ХГУ. – Харьков, 1992. – 20л.
905097
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 1. – 1987. – 454с.
905098
  Шеперд Г.М. Нейробиология / Г.М. Шеперд. – М
Т. 2. – 1987. – 368с.
905099
  Раквиашвили А. Нейробиология и новые возможности экспериментальной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 12. – С. 124-137. – Библиогр.: 63 назв. – ISSN 0042-8736
905100
  Баев К.В. Нейробиология локомоции / К.В. Баев ; отв. ред. П.Г. Костюк ; АН СССР Ин-т высш. нерв. деятельности и нейрофизиологии. – Москва : Наука, 1991. – 199 с. – Библиогр.: с. 180-197
905101
   Нейробиология обучения и памяти. – М., 1990. – 191с.
905102
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1978. – 84с.
905103
   Нейробионика и математическое моделирование жизненных процессов. – К., 1979. – 91с.
905104
   Нейробионика и проблемы биоэлектрического управлеия. – М., 1975. – 93с.
905105
  Соколов Е.Н. Нейробионика. Орг. нейроподоб. элементов и систем. / Е.Н. Соколов, Л.А. Шмелев. – М., 1983. – 279с.
905106
   Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Костюк, Л.В. Ніконова, О.В. Барановська, А.О. Трохименко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 76-80. – ISSN 2226-1230
905107
  Васильева О.А. Нейровирусные вакцины / О.А. Васильева. – Томск, 1977. – 207с.
905108
  Козерецька І.А. Нейрогенний локус та особливості генетичних взаємодій при формуванні крила у Drosophila viritis. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.15 / Козерецька І.А.; НАН Укр.Ін-т.клітинної біології генетичної інженеріх. – К, 2000. – 19л.
905109
  Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 85-95. – Библиогр.: с. 94-95. – ISSN 2410-1249
905110
  Цымбалюк В.И. Нейрогенные стволовые клетки / В.И. Цымбалюк, В.В. Медведев; АМН Украины, Ин-т нейрохирургии им. А.П. Ромоданова. – Киев : Коваль, 2005. – 596с. – ISBN 966-96502-0-2
905111
  Папсуевич О.С. Нейрогипофизарные гормоны / О.С. Папсуевич. – Рига, 1986. – 279с.
905112
  Закиров Д.З. Нейрогормональные механизмы адаптации у зимоспящих / Д.З. Закиров, Л.В. Кудрявцева. – Фрунзе : Илим, 1987. – 97с.
905113
  Баранов Н.Н. Нейрогормональные механизмы тренированности / Н.Н. Баранов, М.С. Кахана. – Кишинев, 1979. – 119с.
905114
  Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки : монографія / П.І. Янчук. – Київ : [б. в.], 2014. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-302. – ISBN 978-617-7185-04-7


  У пр. № 1722490 напис: Моєму дорогому другу Валентину Володимировичу на знак глибокої поваги і з вдячністю за щиру дружбу і взаєморозуміння, співпрацю та на добру згадку від автора. Підпис, м. Київ, 2018 р.
905115
  Войтенко Н.Н. Нейрогуморальная активность у кольчатого, непарного и ивового шелкопрядов при отравлении их некоторыми инсектицидами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Войтенко Н.Н. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 22 с.
905116
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
905117
  Хоменко Татьяна Антоновна Нейрогуморальная регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Хоменко Татьяна Антоновна; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.137-158
905118
   Нейрогуморальная регуляция пищеварения. – М., 1983. – 288с.
905119
   Нейрогуморальные механизмы артериальной гипертонии. – Новосибирск, 1978. – 272с.
905120
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 099 / Птица А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 16 с.
905121
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии гонад у птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 099 / Птица А.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1968. – 16л.
905122
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии у птиц : Дис... канд. биолог.наук: / Птица А.Н.; КГУ. – Київ, 1968. – 221л.
905123
  Птица А.Н. Нейрогуморальные механизмы компенсаторной гипертрофии эндокринных желез. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Птица А.Н.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – К., 1982. – 41л.
905124
   Нейрогуморальные основы биологических мотиваций. – Воронеж, 1987. – 144с.
905125
  Гольдбурт С.Н. Нейродинамика слуховой системы человека / С.Н. Гольдбурт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1964. – 212с.
905126
  Пирогов А.А. Нейродинамика смены энграмм. / А.А. Пирогов. – СПб., 1991. – 148с.
905127
  Климович А.М. Нейродинамические сдвиги в зрительном анализаторе по данным адекватной оптической хронаксии при некоторых заболеваниях центральной нервной системы. : Автореф... канд. мед.наук: / Климович А.М.; Ин-тут физиологии АН БССР. – Минск, 1966. – 22л.
905128
  Великая И.А. Нейродинамические характеристики слуха при отосклерозе. : Автореф... канд. биол.наук: / Великая И.А.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
905129
  Федорчук С. Нейродинамічні властивості та психологічні характеристики спортсменок високої кваліфікації з різним стажем спортивного тренування / С. Федорчук, О. Лисенко, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було порівняння нейродинамічних і індивідуально-типологічних властивостей темпераменту у спортсменок високого класу з різним стажем спортивного тренування, що спеціалізувалися у веслуванні на байдарках і каное. Для визначення ...
905130
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з резним рівнем фізичного розвитку : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Юрій Олексійович Петренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
905131
  Петренко Ю.О. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Петренко Ю.О.; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 171 л. + Додатки: л. 150-171. – Бібліогр.: л. 126-150
905132
  Федорчук С. Нейродинамічніі психологічні властивості спортсменів-велосипедистів з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт / С. Федорчук, О. Лисенко, С. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-26. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження було визначення нейродинамічних і психологічних властивостей у спортсменів високого класу у зв"язку з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об"єкт. Для визначення нейродинамічних властивостей спортсменів використовували ...
905133
  Наумік-Гладка Нейроекономічний підхід щодо розвитку підприємницької івент-діяльності / Наумік-Гладка, К.М. Вовк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
905134
  Дзержинський Микола Едуардович Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоідної системи : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.11 / Дзержинський Микола Едуардович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 299л. – Бібліогр.:л.230-299
905135
  Дзержинский М.Е. Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпотплпмо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем. : Автореф... Доктора біол.наук: 03.00.11 / Дзержинский М.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 50л.
905136
  Чуян Елена Николаевна Нейроиммуноэндокринные механизмы адаптации к действию низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты : Дис. ... доктора биолог. наук: 03.00.13 / Чуян Е.Н.; Мин-во образов. и науки Украины. Таврический нац. ун-тет им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2004. – 418л. – Библиогр.: л.350-418
905137
  Соколов Е.Н. Нейроинтеллект от нейрона к нейрокомпьютеру / Е.Н. Соколов, Г.Г. Вайткявичюс. – Москва : Наука, 1989. – 236 с.
905138
  Иваницкий Г.Р. Нейроинформатика и мозг / Г.Р. Иваницкий. – Москва : Знание, 1991. – 63с.
905139
  Чуян Олена Миколаївна Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надто високої частоти : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Чуян О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 65 назв.
905140
  Дзержинський М.Е. Нейроімуноендокринні міжсистемні взаємодії у птахів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 85-97.
905141
   Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 1 (207). – С. 16-23. – ISSN 1997-9894
905142
   Нейроімунологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.М. Макаренко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 978-3-659-14465-4
905143
  Брайнес С.Н. Нейрокибернетика / С.Н. Брайнес. – М., 1962. – 172с.
905144
   Нейрокомпьютеры и интеллектуальные роботы. – Киев : Наукова думка, 1991. – 271с.
905145
  Бугрим В. Нейрокомунікація в журналістській діяльності й освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 85-95. – (Журналістика ; Вип. 2)
905146
  Пилин Ю.Г. Нейроконы / Ю.Г. Пилин. – Саратов, 1983. – 80 с.
905147
  Засєкін С. Нейролінгвістика сьогодення: теорія і практика // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 257-259. – ISBN 978-966-553-924-7


  "Нейролінгвістика як наукова дисципліна виникла в руслі натуралістичного (біологічного) мовознавства на стику нейрофізіології та психолінгвістики. Вона вивчає систему мови у співвідношенні з мозковим субстратом мовної поведінки. Нейронаука намагається ...
905148
  Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 166-173. – ISBN 978-617-7041-71-8
905149
  Палихата Е.Я. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 109-117. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
905150
  Зубарєв О.В. Нейролінгвістичне програмування у сфері сучасної української політичної комунікації // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 171-174. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
905151
  Засєкін С.В. Нейролінгвістичні закономірності мовленнєво-мислннєвої діяльності перекладача // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 390-394. – Бібліогр.: Літ.: с. 393-394; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
905152
  Шнуровська Л.В. Нейрологія білінгвізму: фактори та ознаки // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 150-157. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
905153
  Ильченко К. Нейромаркетинг - не хайп, а полезный инструмент для грамотного маркетолога // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Лилик І.В., Бакушевич І.В., Віктор Ян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (124), січень - лютий. – С. 60-64. – ISSN 1606-3732


  Нейромаркетинг сейчас находится в интересной ситуации – многие слышали, мало кто точно понимает, что это такое. С одной стороны, конечно, направление молодое. Формально нейромаркетинг появился в 2002-2004: наделавшее шума исследование McClure о ...
905154
  Стельмашов А.К. Нейромаркетинг в маніпулятивних технологіях // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 73-74
905155
  Касенкова К.В. Нейромаркетинг як інноваційний стратегічний інструментарій маркетингової діяльності підприємств в сфері обслуговування / К.В. Касенкова, К.І. Куценко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
905156
  Романюха С. Нейромаркетинг. Застосування метаморфної моделі Дж. Залтмана у вивченні споживчих реакцій, намірів і очікувань // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 1606-3732
905157
  Хайдарлиу С.Х. Нейромедиаторные механизмы адаптации / С.Х. Хайдарлиу. – Кишинев, 1989. – 177с.
905158
   Нейромедиаторные механизмы памяти и обучения. – Пущино, 1984. – 155с.
905159
  Пендерецький О.В. Нейромережа прогнозування стоку ріки Дністер // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
905160
  Лавриненко Костянтин Анатолійович Нейромережева ідентифікація нелінійних динамічних об"єктів багатошарового персептрону : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / Лавриненко К.А.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
905161
  Приймак В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 28 назв
905162
  Герасименко О.О. Нейромережеве моделювання в задачі локалізації джерел землетрусів території України / О.О. Герасименко, Л.О. Шумлянська, Л.І. Надежка // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 86-98 : рис., табл. – Бібліогр.: с.96-98. – ISSN 0203-3100
905163
   Нейромережеве оцінювання параметрів локалізації і магнітуди джерел землетрусів за початковими ділянками запису сейсмічного сигналу / М.А. Лазаренко, О.О. Герасименко, Н.М. Остапчук, Н.А. Шипко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 200-214 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213. – ISSN 0203-3100
905164
  Тазетдінов В.А. Нейромережеве прогнозування ринку нерухомості у кризових умовах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 344-350. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
905165
  Нікітчук В.О. Нейромережеве розпізнавання символів з використанням ознак лінійних сенсорів / В.О. Нікітчук, О.К. Колесницький // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 200-201
905166
  Бенамеур Лиес Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бенамеур Л.; НАНУ ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2002. – 20с.
905167
  Турченко Володимир Олександрович Нейромережеві методи і засоби підвищення ефективності дистрибутивних мереж збору та обробки сенсорних даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Турченко В.О.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
905168
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
905169
  Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 110 л. – Бібліогр. : л. 105-110
905170
  Ткаченко М.В. Нейромережеві методи розпізнавання зображень // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 44-45
905171
  Самра Муравія Хассан Хамо Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.13.23 - системи та засоби штуч. інтелекту / Самра Муравія Хассан Хамо ; Нац. ун-т "Львів. акад.". – Львів, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
905172
  Бобнєв Р.В. Нейромережеві методи та засоби стискання зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Бобнєв Роман Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 11 назв
905173
  Ободан Н. Нейромережеві моделі обернених задач для нелінійних еліптичних крайових задач / Н. Ободан, Н. Гук, О. Магас // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 58-63. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто застосування нейронної мережі для ідентифікації властивостей тонкостінної системи за результатами спостережень. Обґрунтовано можливість апроксимації залежності між результатами спостережень і невідомими функціями оберненої задачі за ...
905174
  Грипич Ю.А. Нейромережеві моделі та інформаційні технології класифікації та оцінки ризиків на основі геопросторової інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Грипич Юлія Антонівна ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжн. наук.-навч. центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв
905175
  Погорелов В.В. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання ком"ютерних вірусів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Погорелов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
905176
  Терейковський І.А. Нейромережеві моделі, методи і засоби оцінювання параметрів безпеки інтернет-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
905177
  Васяєва Т.О. Нейромережеві та еволюційні методи аналізу даних у експертних системах медичної діагностики : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васяєва Т.О. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
905178
  Сокиран Ю.Ю. Нейромережі в системах захисту / Ю.Ю. Сокиран, С.В. Толюпа, А.М. Мацаєнко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 35-38
905179
  Коцовський В.М. Нейромережі прямого поширення з комплексними вагами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 147-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейромережі з комплексними вагами. Наведений алгоритм навчання цих нейромереж, який базується на методі зворотного поширення похибки. Ключові слова: нейрон, нейромережа алгоритми навчання, алгоритм зворотного поширення. Neural ...
905180
  Медзатий Д.М. Нейромережна модель та метод прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Дмитро Миколайович Медзатий; Терноп. держ. економ. ун-т. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв
905181
  Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
905182
  Мохамед Салем Нассер Мохамед Нейромережна організація сортування масивів даних : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Мохамед Салем Нассер Мохамед; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
905183
  Ткаченко П.Р. Нейромережні інформаційні технології прогнозування параметрів соціально-економічних та технологічних систем : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Павло Романович Ткаченко;Держ. департамент з питань зв"язку та інформатиз. України; НАНУ, Держ. н.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
905184
  Девятисильный А.С. Нейроморфная система оценки параметров вращения геодезической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
905185
  Девятисильный А.С. Нейроморфное оценивание параметров движения геодезической платформы с безъядерным механизмом настройки синаптических коэффициентов / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 8-12 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
905186
  Евтушенко С.К. Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения) / С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзин, О.С. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 13-31. – ISSN 2224-0713
905187
  Мачаришвили Даля Николаевна Нейрон-нейроглиальные взаимоотношения в структурах эрительной системы при односторонней энуклиации у крыс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Мачаришвили Даля Николаевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1985. – 23л.
905188
   Нейрон и межнейронная интеграция. – Л., 1983. – 216с.
905189
  Мандельштам Ю.Е. Нейрон и мышца насекомого / Ю.Е. Мандельштам. – Л., 1983. – 169с.
905190
  Кондратьева И.Н. Нейрон отвечает на сигнал / И.Н. Кондратьева. – М, 1967. – 59с.
905191
  Скок В.И. Нейрональные холинорецепторы / В.И. Скок. – М., 1987. – 342с.
905192
  Асланова Мушвига Али кызы Нейрональный анализ развития афферентной функции лимбической коры мозга у животных в раннем онтогенезе. : Автореф... наук: 03.00.013 / Асланова Мушвига Али кызы; АН АзССР. Инст. физиологии им.А.И.Караева. – Баку, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
905193
  Сулима Т.Н. Нейрональный анализ участия эмоциогенных механизмов вентролатерального и вентромедиального ядер гипоталамуса в формировании зависимости от алкоголя. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Сулима Т.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
905194
  Шандра Р. Нейронаука і право: вектори взаємовпливу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 240-242
905195
  Машевська М.В. Нейронечіткі моделі для оцінювання рівня біокомфорту у малоповерхових будинках : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.23 / Машевська Марта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
905196
  Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми / А.Ю. Кононюк. – Київ : Корнійчук, 2008. – 453, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-7599-50
905197
  Безсонов О.О. Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту / Безсонов О.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 26 назв
905198
  Бойко В.П. Нейронная организация вестибулярных ядер продолговатого мозга голубя : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко В. П.; АН СССР, Ин-т эвол. морфологии и экологии животн. – М., 1970. – 20л.
905199
  Баклаваджян О.Г. Нейронная организация гипоталамовисцеральной рефлекторной дуги : доклад на VI Всесоюзной конф. по вегетативной нервной системе, 20 окт. 1986 г. / О.Г. Баклаваджян ; АН СССР, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии ; АН АрмССР [и др.]. – Ленинград : Наука, 1988. – 84 с.
905200
  Джессуп К.М. Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Джессуп К. М. Н.; МВиССО УССР КГУ. – К, 1984. – 19л.
905201
  Джессуп Касерес Марджи Ноеми Нейронная организация и электрофизиологические свойства нейронов поясничных симпатических ганглиев кролика : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13. / Джессуп Касерес Марджи Ноеми; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
905202
  Василенко Д.А. Нейронная организация спинального отдела пирамидной системы : Автореф... канд. биол.наук: / Василенко Д.А.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К, 1966. – 24л.
905203
   Нейронная организация условнорефлекторного поведения. – М., 1983. – 177с.
905204
  Фанарджян В.В. Нейронная организация ядра лицевого нерва. / В.В. Фанарджян, Л.Р. Манвелян. – СПб., 1992. – 240с.
905205
  Слисенко Василий Иванович Нейронная спектроскопия низкоэнергетических возбуждений конденсированного состояния : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Слисенко Василий Иванович; НАН Украины, Ин-т ядерных исследований. – К., 1995. – 310л. – Бібліогр.:л.272-310
905206
  Кутуза Н.В. Нейронні асоціативні активатори рекламного впливу: формула виявлення ступеня інтенсивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 91-99. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
905207
  Коцовський В.М. Нейронні елементи над полем комплексних чисел // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядаються нейронні елементи з комплексними вагами. Наведені алгоритми навчання цих нейроннів для деяких видів функцій активації. Ключові слова: нейронный елемент, нейромережа, порогова логіка. Neural elements with complex weights have ...
905208
  Байдик Тетяна Миколаївна Нейронні комплекси в нейроподібних сітках, орієнтованих на вирішення задач штучного інтелекту : Автореф... д-ра техн. наук: 051309 / Байдик Тетяна Миколаївна ; Ін-т кібернетики ім. В. Глушкова. – Киев, 1994. – 33 с.
905209
  Буц М. Нейронні мережі в дослідженнях академіка В.І. Скока // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISSN 2518-7732
905210
  Галкін О.В. Нейронні мережі в економічному моделюванні // Компьютерная математика : сборник научных трудов. – Киев, 2013. – Вып. 1. – С. 69-74


  Розглядається апроксимація динамічного ряду з використанням радіально-базисної та узагальнено-регресійної нейронних мереж
905211
  Сліпченко Олександр Миколайович Нейронні мережі зі змінною кількістю вузлів у задачах обробки інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Сліпченко О.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
905212
  Ткаченко Р.О. Нейронні мережі прямого поширення з неітераційним навчанням. : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.06 / Ткаченко Р.О.; Держ. ком. зв"язку та інф. України. НАН України. Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2000. – 32л.
905213
  Решетнікова Г. Нейронні мережі як засіб аналізу і моделювання поведінки споживача / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
905214
   Нейронные механизмы бодрствующего мозга обезьян. – Ленинград, 1988. – 238с.
905215
  Аракелов Г.Г. Нейронные механизмы движений : учеб. пособие для студентов каф. психофизиологии психол. фак. / Г.Г. Аракелов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 112 с. : рис. – Библиогр.: с. 110
905216
  Преображенский Н.Н. Нейронные механизмы защитных висцеро-моторных рефлексов. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.13 / Преображенский Н.Н.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1982. – 37л.
905217
  Сторожук В.М. Нейронные механизмы обучения / В.М. Сторожук. – Киев, 1986. – 263с.
905218
   Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. – Москва, 1970. – 432с.
905219
  Греченко Т.Н. Нейронные механизмы памяти в работах Е.Н. Соколова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 63-78. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
905220
  Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения / Е.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 141с.
905221
  Максимова О.А. Нейронные механизмы пластичности поведения / О.А. Максимова, П.М. Балабан. – Москва, 1983. – 126с.
905222
   Нейронные механизмы развивающегося мозга. – Москва : Наука, 1979. – 260с.
905223
  Фролов А.А. Нейронные модели ассоциативной памяти / А.А. Фролов, И.П. Муравьев. – Москва, 1987. – 158с.
905224
  Байдык Т.Н. Нейронные сети и задачи искусственного интеллекта / Т.Н. Байдык ; Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины ; Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2001. – 263, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 242-255. – ISBN 966-00-0656-X
905225
  Четаев А.Н. Нейронные сети и цепи Маркова / А.Н. Четаев. – Москва : Наука, 1985. – 126с.
905226
  Чораян О.Г. Нейронный ансамбль / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1990. – 85с.
905227
  Васильев Э.А. Нейронографическое исследование структуры и свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Васильев Э.А.; Учен. совет по физике. – Минск, 1968. – 21л.
905228
   Нейроны в поведении. Системные аспекты. – М., 1986. – 287с.
905229
  Шевелев И.А. Нейроны зрительной коры / И.А. Шевелев. – М, 1984. – 232с.
905230
  Школьник-Яррос Нейроны и межнейронные связи / Школьник-Яррос. – Л., 1965. – 228с.
905231
  Мкртчян С.О. Нейроны и нейронные сети / С.О. Мкртчян. – М, 1971. – 232с.
905232
  Фадеев Ю.А. Нейроны коры головного мозга в системной организации поведения / Ю.А. Фадеев. – М, 1988. – 173с.
905233
  Розуменко В.Д. Нейроонкологія. Сучасний стан та проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
905234
   Нейроонтогенез. – М., 1985. – 270с.
905235
  Громов Л.А. Нейропептиды / Л.А. Громов. – Киев : Здоров"я, 1992. – 248с. – ISBN 5-311-02691-X
905236
   Нейропептиды и терморегуляция. – Минск, 1990. – 123с.
905237
  Ященко Віталій Олександрович Нейроподібні мережі, що ростуть - нова технологія обробки інформації : Автореф... доктора техн.наук: 05.13.06 / Ященко Віталій Олександрович; НАН України. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – К., 1998. – 32л.
905238
  Шаді М С Хіллес Нейроподібні методи і засоби ущільнення зображень в ком"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Шаді М С Хіллес.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
905239
  Нафез Оді Шхаді Швейкі Нейроподібні методи обробки складних текстурних зображень у комп"ютерних системах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук:05.13.13 / Нафез Оді Шхаді Швейкі; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв.
905240
  Міщук О.С. Нейроподібні методи та засоби прогнозування параметрів забруднення атмосферного повітря : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Міщук Олександра Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", М-во освіти і науки України. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
905241
  Шевченко А.И. Нейроподобные многосвязные растущие сети. Теория и практика / А.И. Шевченко, В.А. Ященко // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 634-643. – ISSN 1561-5359
905242
   Нейроподобные сети в робототехнике. – К., 1979. – 85с.
905243
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1990. – 80с. – ISBN 5-7702-0049-9
905244
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1991. – 78с. – ISBN 5-7702-0178-9
905245
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1992. – 79с.
905246
   Нейроподобные сети и нейрокомпьютеры. – Киев, 1993. – 84с.
905247
   Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами / С. Максименко, Б. Ткач, Л. Литвинчук, Л. Онуфрієва // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 246-264. – (Psychology ; vol. 26, issue 1). – ISSN 2309-1797
905248
  Акімова Н.В. Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 184-192. – ISSN 2309-1797
905249
  Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных / Л.С. Цветкова. – Москва, 1985. – 328с.
905250
   Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии мозга. – М., 1986. – 208с.
905251
  Лурия А.Р. Нейропсихологический анализ решения задач / А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. – Москва, 1966. – 292 с.
905252
  Глозман Жанна Марковна Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии : Автореф. дис.... канд. психол. наук : 19.00.04 / Глозман Жанна Марковна ; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 24 с.
905253
   Нейропсихология. – М., 1984. – 192с.
905254
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник / Е.Д. Хомская. – Москва : Московский университет, 1987. – 288с.
905255
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : Учебник для студ., обучающихся по направлению и специальн. "Психология" / Е.Д. Хомская ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – М.; Санкт-Петербург; Нижний-Новгород : Питер, 2007. – 496с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-469-00620-6
905256
  Хомская Е.Д. Нейропсихология : учебник для студ., обучающихся по направл. "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е.Д. Хомская ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с., [12] с. ил. : табл., ил. + CD. – Библиогр.: с. 473-496. – (Классический университетский учебник : посвящена 250-летию Московского университета / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 978-5-459-00730-5


  4-е изд. В настоящем издании более подробно рассмотрены основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов
905257
  Цветкова Л.С. Нейропсихология и восстановление высших прихических функций / Л.С. Цветкова. – М., 1990. – 70с.
905258
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 1 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1974. – 311 с.
905259
  Лурия А.Р. Нейропсихология памяти : в 2 кн. / А.Р. Лурия. – Москва : Педагогика
Кн. 2 : Нарушения памяти при локальных поражениях мозга. – 1976. – 191 с.
905260
   Нейропсихология сегодня. – Москва : Московский университет, 1995. – 232с. – ISBN 5-211-03463-5
905261
  Хомская Е.Д. Нейропсихология эмоций: гипотезы и факты // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С50-62. – ISSN 0042-8841
905262
  Ткач Б. Нейропсихологічний підхід до проблеми людської агресії в умовах сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 124-128. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проявів людської агресії з позиції нейропсихологічного підходу. Автором зроблено спробу директивної кластеризації проявів людської агресії з урахуванням антропологічних, соціологічних та психологічних аспектів, що дозволяє ...
905263
  Наумік-Гладка Нейропсихологічний підхід до розвитку менеджменту та маркетингу ділових комунікацій // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
905264
  Панфіленко В. Нейропсихологічні механізми опанування артикуляційним праксисом в онтогенезі // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 168-173. – ISBN 978-617-7090-39-6


  "Hayкoвi дocлiджeння в гaлyзi лoгoпeдiї (Н. Кабельнікова, Ю. Коломієць, О. Корнєв, M. Caвчeнкo, Є. Coбoтoвич, В.Тарасун, М. Шеремет тa iнших), нeйрoпсиxoлoгiї (Т. Ахутіна, O. Лyрiя, А. Семенович, A. Сирoтюк, Є. Хoмськa тa ін.) засвідчують, щo y ...
905265
  Литвин С.В. Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з психічною травмою : дис. ... д-ра філософії, PhD : 053 ; 05 / Литвин Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 199 арк. – Додатки: арк. 194-199. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 173-193
905266
  Чаварга Я.М. Нейропсихофізіологічні основи полісемії // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 108-113. – ISBN 966-7400-33-5
905267
  Сурков Д.М. Нейроресусцитація та нейропротекція при тяжких перинатальних гіпоксично-ішемічних ураженнях головного мозку у доношених новонароджених : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.30 / Сурков Денис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпрпетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
905268
  Дамбинова С.А. Нейрорецепторы глутамата / С.А. Дамбинова. – Ленинград : Наука, 1989. – 143с.
905269
  Буданцев А.Ю. Нейросекреторное вещество и катехоламины переднего гипоталамуса в зародышевом развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Буданцев А. Ю.; АН СССР. – М., 1968. – 27л.
905270
   Нейросекреторные элементы и их значение в организме. – М-Л, 1964. – 240с.
905271
  Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – Ленинград : Медицина, 1967. – 368с.
905272
  Тараканов Е.И. Нейросекреция в норме и патологии. / Е.И. Тараканов. – М., 1968. – 220с.
905273
  Девятисильный А.С. Нейросетевая коррекция векторной гравиинерциальной системы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
905274
  Лазаренко М.А. Нейросетевая модель поля времен первых вступлений сейсмических волн в Украине / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 97-103 : рис. – Библиогр.: с. 101-103. – ISSN 0203-3100
905275
  Лазаренко М. Нейросетевое моделирование в задаче инверсии Герглотца - Вихерта многопараметрических годографов сейсмических волн / М. Лазаренко, О. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 4. – С. 3-14 : рис., табл. – Библиогр.: с. 13-14. – ISSN 0203-3100
905276
  Лазаренко М.А. Нейросетевое моделирование годографов сейсмических волн : научные сообщения / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 126-141 : Рис. – Список літ.: с.140-141. – ISSN 0203-3100
905277
  Никитенко П.Г. Нейросетевое моделирование конкурентоспособности предприятия / Никитенко П.Г., Платонова Л.А., Леонов А.В.; НАН Беларуси, Ин-т экономики, Белорус. республиканский фонд фундамент. исследований. – Минск : Право и экономика, 2004. – 226с. – (Экономика). – ISBN 985-442-115-5
905278
  Мирошник А.А. Нейросетевое прогнозирование параметров качества электрической энергии // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 180-198 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
905279
  Лазаренко М.А. Нейросетевые модели локальных годографов сейсмических волн / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.Н. Остапчук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 157-160 : Схема, рис. – Бібліогр.: с. 160. – ISSN 0203-3100
905280
   Нейросетевые технологии и нейрокомпьютеры. – Киев, 1994. – 80с.
905281
  Сыроватская Л.П. Нейроспецифический белок СР: физико-химические и иммунологические свойства, особенности распределения в нервной системе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сыроватская Л.П.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 24л.
905282
  Свечников С.В. Нейротехнические системы обработки информации / С.В. Свечников, А.М. Шквар. – К., 1983. – 222с.
905283
  Ямпольський Л.С. Нейротехнології та нейрокомп"ютерні системи : підруч. для студентів, які навч. за спец. "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" / Л.С. Ямпольський, О.І. Лісовиченко, В.В. Олійник ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Дорадо-Друк, 2016. – 571, [5] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 552-564. – Бібліогр.: с. 537-551. – ISBN 978-966-2077-69-8
905284
  Василенко С.В. Нейротоксин апамин : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Василенко С.В.; Ин-т биохимии. – К, 1984. – 19л.
905285
  Бузников Г.А. Нейротрансмиттеры в эмбриогенезе / Г.А. Бузников. – Москва : Наука, 1987. – с.
905286
   Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканин / С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко; МОНУ; ДНУ ім. І. Франка; С.К. Гордій, О.В. Іккерт, Н.М. Кургалюк, Г.М. Ткаченко, Т.В. Рибальченко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 233с. – ISBN 966-613-318-0
905287
   Нейротропна активність нової похідної ізофлавон - 7- [2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура, М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2015. – Т. 24, № 2. – С. 153-164. – ISSN 0869-1703
905288
  Карепов В.Г. Нейротропные лекарственные средства в неврологии / В.Г. Карепов. – Киев, 1990. – 159с.
905289
  Аничков С.В. Нейрофармакология : руководство / С.В. Аничков ; АМН СССР. – Ленинград : Медицина ; Ленинградское отделение, 1982. – 384 с.
905290
  Волынкина Г.Ю. Нейрофизиологическая структура эмоциональных состояний человека. / Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов. – Ленинград : Наука, 1981. – 160с.
905291
  Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека / Н.П. Бехтерева. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Л., 1974. – 151с.
905292
  Рубцова Валентина Владимировна Нейрофизиологические и гуморальные механизмы функциональной организации пищевого поведения у голубей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рубцова Валентина Владимировна; Азерб. ин-т физиологии. – Баку, 1981. – 26л.
905293
  Крейн С. Нейрофизиологические исследования в культуре ткани. / С. Крейн. – М., 1980. – 336с.
905294
   Нейрофизиологические механизмы внимания : Хрестоматия. – Москва : Московский университет, 1979. – 301с.
905295
   Нейрофизиологические механизмы двигательной активности ракообразных. – Л., 1983. – 133с.
905296
  Бетелева Т.Г. Нейрофизиологические механизмы зрительного восприятия / Т.Г. Бетелева. – Москва : Наука, 1983. – 175с.
905297
   Нейрофизиологические механизмы координации движений. – Л., 1972. – 140с.
905298
   Нейрофизиологические механизмы мышления. – Л., 1985. – 272с.
905299
  Греченко Т.Н. Нейрофизиологические механизмы памяти / Т.Н. Греченко. – Москва, 1979. – 165с.
905300
   Нейрофизиологические механизмы поведения. – М., 1982. – 535с.
905301
   Нейрофизиологические механизмы поведенияч. – М., 1982. – 534с.
905302
   Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека. – Ленинград, 1974. – 248 с.
905303
  Черниговский В.Н. Нейрофизиологический анализ кортиковисцеральной рефлекторной дуги (представительство внутренних органов в коре головного мозга) / В.Н. Черниговский. – Л., 1967. – 111с.
905304
  Цитоловский Л.Е. Нейрофизиологический анализ механизмов переработки информации в обнятельном нерве и обонятельной луковице лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Цитоловский Л. Е.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
905305
  Энговатов В.В. Нейрофизиологический анализ ритмической активности обонятельной луковицы люгушки. : Автореф... Канд.биол.наук: 108 / Энговатов В.В.; МГУ. – М, 1971. – 23л.
905306
   Нейрофизиологический подход к анализу внутривидового поведения. – М., 1976. – 160с.
905307
  Швырков В.Б. Нейрофизиологическое изучение системных механизмов поведения / В.Б. Швырков. – Москва, 1978. – 240с.
905308
  Петрова Людмила Павловна Нейрофизиологическое исследование механизмов зрительной ориентации птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Петрова Людмила Павловна; МГУ. – Москва, 1979. – 21л.
905309
  Осипов Б.С. Нейрофизиология беспозвоночных / Б.С. Осипов. – Калининград, 1982. – 82с.
905310
  Кульчицкий В.А. Нейрофизиология защитных рефлексов / В.А. Кульчицкий. – Минск : Полибиг, 1998. – 142с. – ISBN 985-6178-18-5
905311
  Сунин А.Я. Нейрофизиология зрения млекопитающих / А.Я. Сунин. – М., 1981. – 252с.
905312
  Демин Н.Н. Нейрофизиология и нейрохимия сна / Н.Н. Демин. – Ленинград : Наука, 1978. – 190с.
905313
   Нейрофизиология и проблема восстановления зрения. – Ростов-на-Дону, 1983. – 144 с.
905314
  Кратин Ю.Г. Нейрофизиология и теория отражения / Ю.Г. Кратин. – Л., 1982. – 83с.
905315
  Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга: Модульный принцип организации : модульный принцип организации / А.С. Батуев ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский государственный университет, 1984. – 214 с.
905316
  Шуранова Ж.П. Нейрофизиология речного рака. / Ж.П. Шуранова, Ю.М. Бурмистров. – М, 1988. – 205с.
905317
  Илюхина В.А. Нейрофизиология функциональных состояний человека / В.А. Илюхина. – Ленинград : Наука, 1986. – 171с.
905318
  Иванов-Муромський Нейрофизиология, нейрокибернетика, нейробионика / Иванов-Муромський. – Киев : Вища школа, 1985. – 240с.
905319
  Кірносова Н.А. Нейрофізіологічна основа когнітивних процесів обробки китайського ієрогліфа // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 48-53
905320
  Макаричева Г.О. Нейрофізіологічний аналіз сприйняття емоційно значущих стимулів у людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13. / Макаричева Г.О., МОНУ ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
905321
  Клименко Л.О. Нейрофізіологічні дослідження П.Г. Костюка та його школи // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 130-141. – ISBN 978-966-306-190-8
905322
   Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою / І.Г. Зима, Н.Г. Піскорська, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, О.В. Залевська // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 127-133. – ISSN 1023-2427
905323
  Шпенков О.О. Нейрофізіологічні механізми засвоєння звукових ритмів у музикантів та немузикантів : дис. ... д-ра філософії : 091 ; 09 / Шпенков Олексій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології та медицини". – Київ, 2020. – 123 арк. – Бібліогр.: арк. 108-123
905324
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 138-174
905325
  Бондаренко М.П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
905326
   Нейрофізіологічні механізми реалізації асоціативної пам"яті у ветеранів АТО/ООС, які зазнали черепно-мозкової травми / С. Корж, Н. Філімонова, М. Макарчук, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 28-35. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Тестування стану асоціативної пам"яті методом парних асоціацій виявило значуще зниження ефективності асоціативного запам"ятовування у ветеранів Антитерористичної операції (АТО) / операції Об"єднаних сил (ООС) із черепно-мозковими травмами, про що ...
905327
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 144 л. – Бібліогр.: л. 117-144
905328
  Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
905329
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 474, [210] арк. – Додатки: [210] арк. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 398-474
905330
  Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Зима Ігор Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 45 с. – Бібліогр.: 82 назви
905331
  Шварц Л.О. Нейрофізіологічні особливості орієнтувально-дослідницької діяльності у шкільному віці. : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Шварц Л.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 21 с.
905332
  Кожемяко Т.В. Нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації у підлітків з різними індивідуально-типологічними властивостями нервової системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Кожемяко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
905333
  Товажнянська О.Л. Нейрофізіологічні та імунологічні показники у хворих на міастенію залежно від структурних змін тимуса / О.Л. Товажнянська, Г.П. Самойлова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 3. – C. 59-62. – ISSN 2524-0412
905334
  Мариньчак С.Ю. Нейрофізіологічні, біохімічні, генетичні основи особистості і процес навчання // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 71-71
905335
   Нейрохимические основы обучения и памяти. – М., 1989. – 154с.
905336
  Бабийчук Г.А. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии / Г.А. Бабийчук, М.И. Шифман ; АН УССР, Ин-т пробл. криобиологии и криомедицины. – Киев : Наук. думка, 1989. – 150, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 136-151 (346 назв.)
905337
  Белый Вадим Петрович Нейрохимический анализ реакций нейронов амигдалы при возбуждении мозговых структур "положительного" и "отрицательного" подкреплений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Белый Вадим Петрович; МГУ. Биологич. фак-т. – М., 1973. – 25л.
905338
  Панкова Т.М. Нейрохимическое исследование гиппокамта на разных стадиях раннего постнатального отногенеза и в процессе развития длительной посттенанической потенции. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Панкова Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1986. – 16л.
905339
  Дерий Л.В. Нейрохимическое исследование физиологических состояний зимнеспящих млекопитающих : Автореф... наук: 03.00.13 / Дерий Л. В.; МГУ. – М., 1984. – 17л.
905340
   Нейрохимия. – Л., 1979. – 217с.
905341
  Белик Я.В. Нейрохимия : Библиогр. указ., 1953-1962 гг. / сост. Белик Я.В. ; АН УССР ; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1979. – 404 с.
905342
   Нейрохимия : Библиогр. указ. (1963-1967 гг.) / АН УССР; Ин-т биохимии им. А. В. Палладина; Сост.: Я. В. Белик. – Киев : Наукова думка, 1981. – 524с.
905343
  Хухо Ф. Нейрохимия / Ф. Хухо. – М, 1990. – 383с.
905344
  Демин Н.Н. Нейрохимия зимней спячки млекопитающих / Н.Н. Демин. – Ленинград : Наука, 1988. – 135с.
905345
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03 00.13 - фізіологія людини і тварини / Попова Л. Д.; МОЗ України; Харківський держ. мед.ун-т. – Харків, 2007. – 292л. – Бібліограф.: л. 252 - 292
905346
  Попова Л.Д. Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів : Автореф. дис. ... д-ра біологічних наук: 03.00.13 / Попова Л.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 53 назви
905347
  Педаченко Є.Г. Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)


  До 25-річчя Національної Академії медичних наук України.
905348
  Иванов-Муромский Нейроэлектроника, мозг, организм / Иванов-Муромский. – Киев : Наукова думка, 1983. – 174с.
905349
  Угрюмов М.В. Нейроэндокринная регуляция в онтогенезе / М.В. Угрюмов. – М, 1989. – 246с.
905350
  Раушенбах И.Ю. Нейроэндокринная регуляция развития насекомых в условиях стресса / И.Ю. Раушенбах; Сиб.отд. АН СССР; Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1990. – 159 с. – ISBN 5-02-129575-2
905351
   Нейроэндокринные корреляты стресса и адаптации. – Кишинев, 1985. – 144с.
905352
   Нейроэндокринные механизмы адаптации. – Ставрополь, 1980. – 111с.
905353
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 153л. – Бібліогр.:л.123-153
905354
  Гарматина Софья Михайловна Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур : Автореф... канд. биол.наук: 01.00.13 / Гарматина Софья Михайловна; КГУ. – К., 1980. – 24л.
905355
  Дзержинский Николай Эдуардович Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Дзержинский Николай Эдуардович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 126л.
905356
  Дзержинский Н.Э. Нейроэндокринные механизмы фоторефректерности репродуктивной системы у птиц : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Дзержинский Н.Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
905357
  Кондратюк Елена Архиповна Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Кондратюк Елена Архиповна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
905358
  Кондратюк Е.А. Нейроэндокринный статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.13 / Кондратюк Е.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.132-171
905359
  Швагерль Кристиан Нейроюстиция. Место преступления: мозг // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 48-53 : фото. – ISSN 1029-5828
905360
  Свищев В.С. Нейтрализатор сильоточного инжектора Огры-II : Автореф... канд. техн.наук: / Свищев В. С.; Моск. инж. физ. ин-т. – М., 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
905361
  Казарян П.Е. Нейтрализация кислых почв / П.Е. Казарян. – М., 1968. – 32с.
905362
  Попова Э.М. Нейтрализация семантических противопоставлений в системе способов глаголльного действия.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Попова Э.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1980. – 28л.
905363
  Стрельников И.Д. Нейтрализация сперматоксинов экстрактами из органов / И.Д. Стрельников. – 4с.
905364
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки / О.Н. Меликян. – Москва, 1966. – 148с.
905365
  Меликян О.Н. Нейтрализм государств Африки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликян О.Н.; Ин-т Африки АН СССР. – Москва, 1966. – 24л.
905366
  Этингер Нейтрализм и мир / Этингер, О.Н. Меликян. – М, 1964. – 119с.
905367
  Слюсаренко Ю.А. Нейтралитет / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 264. – ISBN 966-642-073-2
905368
   Нейтралитет Бельгии : [Сборник материалов]. – Петроград : Официальное изд. Бельгийского правительства ; Изд. "Библиотека Великой войны", 1915. – XXIX, 197 с.
905369
  Мохаммед М. Нейтралитет в системе коллективной безопасности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мохаммед М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
905370
  Прусаков Ю.М. Нейтралитет в современном международном праве / Ю.М. Прусаков. – Москва : Знание, 1972. – 64с.
905371
  Ганюшкин Б.В. Нейтралитет и неприсоединение / Б.В. Ганюшкин. – М, 1965. – 232с.
905372
  Новикова И.Н. Нейтралитет или союз: внутриполитическая борьба в Швеции по вопросам внешней политики в годы Первой мировой войны // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 176-192. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
905373
  Наджафов Д.Г. оглы Нейтралитет США, 1935-1941 гг. / Д.Г. оглы Наджафов. – М., 1990. – 212с.
905374
  Гонтарева І.В. Нейтралізація дисфункцій системної ефективності функціонування та розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Ґрунтуючись на теорії ефективності, системному пюхоиі та кваліметрії, дано визначення категорії "системна ефективність". Показано, що системна ефективність залежить від міри функціональної організованості процесу довгострокового стійкого відтворення ...
905375
  Довгань О.Д. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 80-89
905376
   Нейтралізація нафтових забруднень глауконітом / В.М. Бенько, В.Г. Маслюченко, С.В. Чопань, Р.В. Сабат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
905377
  Нагірний О. Нейтралізація ризиків комерціалізації інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 192-193
905378
  Орлова І.С. Нейтралізація у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 217-225


  У статті пропонується розгляд проблем перекладу з точки зору теорії полісистеми, запропонованої І. Івеном-Зогаром та Г. Турі. У межах цієї теорії розглянуто поняття перекладацьких універсалій, а саме нейтралізації та нормалізації в переводе. Ці ...
905379
  Комарова Т.І. Нейтралізація як спосіб відтворення просторіччя в іспанському перекладі повісті В.З. Нестайка "Тореадори з Васюківки" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 267-274


  У статті розглянуто нейтралізацію як спосіб перекладу просторіччя на іспанську мову та її наслідки для перекладу. Порушується проблема відтворення конотації та зниженої експресіїдисфемізмів, пропонуються шляхи розв"язання деяких проблем перекладу ...
905380
   Нейтралізуюча активність антитіл до рослинного рабдовірусу кучерявої карликовості картоплі, щодо зоорабдовірусної інфекції на моделі вірусу везикулярного стоматиту в умовах іn vitro / Т.Ю. Мандріка, Н.М. Жолобак, З.М. Олевинська, Л.Ф. Діденко, Н.Я. Співак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-25. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано здатність імуноглобулінів до рослинного рабдовірусу ВККК нейтралізувати інфекційну активність зоорабдовірусу везикулярного стоматиту (BBC) у перевивній культурі тваринних клітин, що випливає з показників індексу нейтралізації та ефективності ...
905381
  Ігошкін Г.С. Нейтралітет - можливості і перспективи / Г.С. Ігошкін. – К., 1968. – 49с.
905382
  Майдибура К. Нейтралітет в контексті європейського комплексу безпеки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 112-118. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 47). – ISSN 2078-4333
905383
  Ветчинов І.А. Нейтралітет в сучасних умовах / І.А. Ветчинов. – Київ, 1964. – 47с.
905384
  Потєхін О. Нейтралітет і позаблоковість : Про альтернативи військово-політичному союзу // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-16
905385
  Потєхін О.В. Нейтралітет і позаблоковість держави: політологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепцій політичних практик позаблоковості, нейтралітету та тимчасових союзів держав, їх зв"язок з позаблоковим статусом. Статья посвячена анализу концепций политических практик внеблоковости, нейтралитета и временных союзов ...
905386
  Шама О. Нейтралітет на відкуп // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 4 (372), 3 лютого 2022. – С. 60-64
905387
  Манжола В.А. Нейтралітет та позаблоковість у європейській системі міжнародних відносин : монографія / В.А. Манжола, В.М. Вдовенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 167с. – ISBN 966-594-924-1
905388
  Гайдуков Леонід Нейтралітет у політичній історії країн Європи / Гайдуков Леонід, Божко Сергій // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 34-42
905389
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 2220-1394
905390
  Тупчій А.В. Нейтралітет як модель зовнішньої політики Фінляндії в останній чверті ХХ століття // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 2220-1394
905391
  Данилишин Б.М. Нейтральна вартість грошей у практиці монетарного регулювання / Б.М. Данилишин, І.В. Богдан // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 3-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2522-9303
905392
  Дяченко Ф.Т. Нейтральна смуга / Ф.Т. Дяченко. – К., 1977. – 190с.
905393
  Кокотюха Андрій Нейтральна територія : Роман / Кокотюха Андрій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-049-4; 966-663-034-6
905394
  Дьяченко Ф.Т. Нейтральная полоса / Ф.Т. Дьяченко. – Л, 1982. – 239с.
905395
  Морозов А.В. Нейтральная полоса / А.В. Морозов. – Владивосток, 1983. – 183с.
905396
  Павлов М.Я. Нейтральная полоса. / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1972. – 174с.
905397
  Райхель Ю. Нейтральність за 1 млн. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 жовтня (№ 191). – С. 8


  Тактика білоруського лідера приносить йому успіх.
905398
   Нейтрально-активационный и рентгенорадиометрический анализ в геологии. – Новосибирск, 1988. – 120с.
905399
  Шицман М.Е. Нейтрально-кислородный режим на энергоблоках / М.Е. Шицман. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 136 с.
905400
  Леваковская Е.В. Нейтральной полосы нет: роман / Е.В. Леваковская. – Москва, 1979. – 543с.
905401
  Лубочкова Г.А. Нейтральные дефекты в Cdx Hg1-xTe. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Лубочкова Г.А.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 17л.
905402
  Ивановская И.А. Нейтральные моды распада п-мезона : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Ивановская И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-6079. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
905403
  Рекало М.П. Нейтральные слабые токи / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1988. – 328 с.
905404
  Давыденко В.М. Нейтральных нет / В.М. Давыденко. – Донецк : Донбас, 1981. – 167с.
905405
  Березинский А.С. Нейтринная астрофизика / А.С. Березинский, Г.Т. Зацепин. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Космонавтика, астрономия" ; 4)
905406
   Нейтринная астрофизика : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 197 с.
905407
   Нейтринная физика : конспект лекций. – Москва : МИФИ, 1978. – 126 с.
905408
  Фаулер У. Нейтринные процессы и образование пар в массивных звездах и Сверхновых : пер. с англ. / У. Фаулер, Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1967. – 191 с.
905409
  Боровой А.А. Нейтринные эксперименты на ядерных реакторах / А.А. Боровой, С.Х. Хакимов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 152 с.
905410
  Безруков Леонид Борисович Нейтринный телескоп на озере Байкал (возможность реализации) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Безруков Леонид Борисович; РАН. Ин-т ядерн. исследован. – М., 1993. – 27л.
905411
  Левицький С.М. Нейтрино - підпоручик Кіже у світі елементарних частинок // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 2
905412
  Азимов А. Нейтрино - призрачная частица атома : пер. с англ. / А. Азимов ; пер. с англ.: Л.А. Музеус, И.М. Павличенкова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 143 с.
905413
  Аллен Д.С. Нейтрино : Пер.с англ. / Джеймс Аллен ; пер. с англ. В.Н. Андреева и А.В. Давыдова ; под ред. и с доп. В.В. Владимирского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Проблемы физики)
905414
  Марков М.А. Нейтрино / М.А. Марков. – Москва : Наука, 1964. – 163 с.
905415
   Нейтрино : Сб.статей/ Пер. с англ. – Москва : Наука, 1970. – 360с.
905416
  Рекало М.П. Нейтрино / М.П. Рекало. – Киев : Наукова думка, 1986. – 173 с.
905417
  Царев В.А. Нейтрино для геофизики / В.А. Царев, В.А. Чечин. – М, 1985. – 64с.
905418
  Зацепин Г.Т. Нейтрино и нейтринная астрофизика / Г.Т. Зацепин, А.Ю. Смирнов. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1 : Нейтрино. – 1984. – 235 с.
905419
  Балагуров Анатолий Михайлович Нейтрографические исследования структуры монокристаллов методом времени пролета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Балагуров Анатолий Михайлович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
905420
  Филиппов Е.М. Нейтрон-нейтронный и нейтронный гамма-методы в рудной геофизике : ( Использование эффектов рассеяния, поглощения и радиационного захвата нейтронов) / Е.М. Филиппов, Б.С. Вахтин, А.В. Новоселов. – Новосибрск : Наука, 1972. – 347с.
905421
  Афанасьев Г.Н. Нейтрон-протонные корреляции и коллективные движения в ядрах. 4-5115 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Афанасьев Г.Н.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
905422
  Лукирский П.И. Нейтрон / П.И. Лукирский. – Москва ; Ленинград, 1935. – 92 с.
905423
  Бак М. Нейтрон / Бак М., Романов Ю. – Москва : Атомиздат, 1960. – 82 с. : черт.
905424
   Нейтрон. К пятидесятилетию открытия. – Москва : Наука, 1983. – 360 с.
905425
   Нейтрон: предыстория, открытие, последствия. – Москва : Наука, 1975. – 173 с.
905426
  Мирон Николай Федорович Нейтрондифракционное исследование структур и фазовых переходов в некоторых гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мирон Николай Федорович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
905427
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика рідкого стану речовини : монографія / Л.А. Булавін ; за ред. О.О. Ключникова ; НАН України ; Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2012. – 532 с. : табл. – Бібліогр.: с. 522-524 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-02-6196-9
905428
  Булавін Л.А. Нейтронна діагностика розчинів фулеренів : монографія / Л.А. Булавін, О.А. Кизима, А.В. Носовський ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки атомних електростанцій, 2019. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-8922-2
905429
  Булавін Л.А. Нейтронна оптика мезомасштабних рідин / Л.А. Булавін, К.О. Чалий. – Київ : Наукова думка, 2006. – 212 с. – ISBN 966-00-0487-4
905430
   Нейтронна рефлектометрія при дослідженні структури тонких плівок полімерних нанокомпозитів. Моделювання / М.Л. Карпець, Т.В. Тропін, Л.А. Булавін, Ю.В. Шмельцер // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 19, № 4. – С. 376-382. – ISSN 1818-331Х
905431
   Нейтронна спектроскопія конденсованих середовищ / НАНУ; МОНУ; КНУТШ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук НАНУ; Булавін Л.А., Кармазіна Т.В., Клепко В.В., Слісенко В.І. – Київ : Академперіодика, 2005. – 640с. – ISBN 966-360-009-8
905432
  Слісенко В.І. Нейтронна спектроскопія низькоенергетичних збуджень концесованого стану : Автореф... д-ра фіз-мат.наук: 01.04.14 / Слісенко В.І.; НАН Укр.Ін-т ядерних досліджень. – К, 1995. – 35л.
905433
  Булавін Л.А. Нейтронна спектроскопія рідини // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 6-7
905434
  Юз Д. Нейтронная оптика : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 156с.
905435
  Алексева Н.А. Нейтронная организация процессов переработки информации в зрительной системе речного рака : Автореф... канд. биол.наук: / Алексева Н. А.; Рост. гос. ун.-т. – Ростов н/Д., 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
905436
  Чораян О.Г. Нейтронная организация центрального отдела зрительного анализатора лягушки / О.Г. Чораян. – Ростов -на-Дону, 1969. – 195с.
905437
  Изюмов Ю.А. Нейтронная спектроскопия / Ю.А. Изюмов, Н.А. Черноплеков // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1983. – Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – С. 1-328
905438
   Нейтронная физика : Сб.статей. – Москва : Госиздат в области атомной науки и техники, 1961. – 371с.
905439
  Бекурц К. Нейтронная физика / К. Бекурц, К. Виртц ; пер. с англ. И.Л. Чихладзе, А.Д. Климова ; под ред. Л.А. Микаэляна, В.И. Лебедева. – Москва : Атомиздат, 1968. – 456 с. – ISBN 5-03-001121-8
905440
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 1. – 1977. – 303 с.
905441
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 2. – 1977. – 336с.
905442
   Нейтронная физика : Материалы 4 Всесоюзной конференции по нейтронной физике, Киев, 18-22 апреля 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 300с.
905443
   Нейтронная физика : материалы 4 Всесоюзн. конференции. – Москва : АН СССР
Ч. 4. – 1977. – 347 с.
905444
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 1. – 1980. – 336 с.
905445
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 3. – 1980. – 342 с.
905446
   Нейтронная физика : материалы 5 Всесоюзн. конференции. – Москва : ЦНИИатоминформ
Ч. 4. – 1980. – 367 с.
905447
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 1. – 1984. – 403 с.
905448
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 2. – 1984. – 398 с.
905449
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 3. – 1984. – 460 с.
905450
   Нейтронная физика : материалы 6 Всесоюзн. конференции, Киев. – Москва : ЦНИИинформ
Т. 4. – 1984. – 419 с.
905451
  Пасечник М.В. Нейтронная физика (средние энергии) / М.В. Пасечник. – Киев : Наукова думка, 1969. – 306с.
905452
  Комарова Л.О. Нейтронний метод дослідження впливу наносистем на фізичні властивості рідин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 35-39


  Визначено характер впливу наноструктури на фізичні властивості рідин методом нейтронної спектроскопії. Встановлено вплив дефектів структури нанотрубок при різних типах опромінення на енергетичні спектри коливальних збуджень
905453
   Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару / Д.В. Соловйов, Л.А. Булавін, В.І. Горделій, Ю.Є. Горшкова, О.І. Іваньков, Ю.С. Ковальов, А.І. Куклін, Т.Ю. Ніколаєнко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2012. – Т. 13, № 1. – С. 83-88. – ISSN 1818-331Х
905454
  Соловйов Д.В. Нейтронні дослідження взаємодії катіонного барвника з вуглецевими нанотрубками та нанопластинками лапоніту у водних суспензіях / Д.В. Соловйов, О.І. Іваньков, О.І. Куклін // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
905455
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N + D2О / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Методом малокутового розсіяння нейтронів проведено дослідження нижньої критичної точки розшарування суміші 3-метилпіридин-важка вода при наявності іонів Na[верхній індекс +], K[верхній індекс +] та Cl[верхній індекс -]. Додавання 0.08 вагових % солі ...
905456
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на критичні явища розшарування в системі С6Н7N+D20 / Л.А. Булавін, В. Копильчук, А.В. Олейнікова // Вісник Київського університету,1996, 1996. – Вип.2
905457
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження впливу іонів на трансляційну рухливість молекул води у водних розчинах електролітів / Л.А. Булавін, Г.М. Вербінська // Вісник КНУ. Серія фіз- мат. наук, 1994. – Вип.35
905458
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 140, [1] л. – Додатки: л. 141. – Бібліогр.: л. 124-140
905459
  Нагорний А.В. Нейтронні дослідження впливу концентрації ПАР на структуру магнітних рідинних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Нагорний Анатолій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
905460
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Петренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 122л. – Бібліогр.: л.110-122
905461
  Петренко В.І. Нейтронні дослідження впливу структури магнітної рідинної системи на її стабільність : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 01.04.14 - теплофіз. і молекуляр. фізика / Петренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
905462
  Булавін Л.А. Нейтронні дослідження самодифузії спирту у спиртових розчинах електролітів. Ч. 1 / Л.А. Булавін, Г.Н. Вербінська // 1-ша Укр. конф. "Структура і фізичні властивості невпорядкованих систем
905463
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 117л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.105-117
905464
  Іваньков О.І. Нейтронні дослідження структури рідинних систем з катіонними поверхнево-активними речовинами : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Іваньков О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв.
905465
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60 : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 123л. – Бібліогр.: л. 114-123
905466
  Хохряков А.О. Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода - фулерен С60 : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Хохряков А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
905467
   Нейтронні та рентгенівські дослідження ліпідних мембран : монографія / Л.А. Булавін, О.І. Куклін, А.В. Носовський. Д.В. Соловйов ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 157, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-9434-9
905468
  Ваганов П.А. Нейтронно-активационное исследование геохимических ассоциаций редких элементов / П.А. Ваганов. – Москва, 1981. – 112с.
905469
  Рыбнов В.В. Нейтронно-активационное определение некоторых микропримесей в осмии, палладии и платине. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Рыбнов В.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 19л.
905470
  Мирзаев М.Р. Нейтронно-активационные методы исследования природных алмазов и каменных метеоритов : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Мирзаев М.Р.; АН УзССР. Объедин. ученый совет по физике Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1972. – 18л.
905471
  Рамазанов Р.Ш. Нейтронно-активационные методы определения сопутствующих элементов дв рудах золотоносного месторождения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Рамазанов Р.Ш.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
905472
   Нейтронно-активационный анализ. – Ташкент, 1971. – 192с.
905473
  Зайцев Е.И. Нейтронно-активационный анализ горных пород на редкие элементы / Е.И. Зайцев. – М., 1978. – 102с.
905474
   Нейтронно-активационный анализ и его применение в народном хозяйстве. – Тбилиси : Мецниереба
Вып. 2. – 1987. – 105, [2] с.
905475
  Миранский И.А. Нейтронно-активационный метод определения золота в рудах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Миранский И.А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 20л.
905476
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: методика досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Викладено методику досліджень речових доказів за допомогою нейтронно-активаційного аналізу. Проведено дві серії вимірів гама-спектрів на спектрометрі. The article deals with research methods of material evidence using neutron activation analysis. We ...
905477
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: можливості застосування в наукових криміналістичних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-51. – Бібліогр.: С. 51, Літ.:8 назв. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються фізичні основи нейтронно-активаційного аналізу, можливості його застосування для визначення слідів елементів при дослідженні речових доказів, для вирішення завдань ідентифікації, охорони навколишнього середовища, у судовій токсикології, ...
905478
  Прокопенко О.В. Нейтронно-активаційний аналіз: фізичні основи та можливості застосування при дослідженні окремих видів речових доказів // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 202-207. – (Юридичні науки ; № 1)
905479
  Козачок И.А. Нейтронно-замедляющие характеристики пород-коллекторов на больших глубинах / И.А. Козачок. – Киев : Наукова думка, 1977. – 146с.
905480
  Макара В. Нейтронно-поглинаючі матеріали на основі системи гафній-бор / В. Макара, С. Чорнобук, І. Прищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-69. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто металокерамічний матеріал на основі cистеми гафній-бор, як перспективний нейтронно-поглинаючий композит для використання в якості регулюючих стержнів ядерних реампорів. Синтезовано зразки різних складів. Проведено рентгеноструктурний, ...
905481
   Нейтронно-радиационный анализ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 65 с.
905482
  Зайнабидинов С.З. Нейтронно-трансмутационное легирование кремния / С.З. Зайнабидинов, Э.Э. Рубинова. – Ташкент, 1983. – 93 с.
905483
  Майоров Л.В. Нейтронно-физические константы в расчетах реакторов на тепловых нейтронах / Л.В. Майоров, М.С. Юдкевич. – М, 1988. – 136с.
905484
   Нейтронно-энергетические проблемы термоядерных установок. – М., 1989. – 245с.
905485
  Гильберт Э.Н. Нейтронноактивационное определение микропримесей в метилтрихлорсилне и арсениде галлия с экстрационным разделением элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гильберт Э.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 23л.
905486
  Пинаев В.С. Нейтронное излучение энергии при высоких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пинаев В.С.;, 1964. – 10л.
905487
  Максимов М.Т. Нейтронное оружие и защита от него / М.Т. Максимов. – Москва : ДОССАФ, 1989. – 55с. : ил.
905488
  Мухина Ю.К. Нейтронное строение и синапсоарзитектоника ядер миндалевидного комплекса хищных. : Автореф... Канд.биол.наук: 011 / Мухина Ю.К.; АН СССР.Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М, 1973. – 24л.
905489
   Нейтронное трансмутационное легирование полупроводников. – Москва, 1982. – 264 с.
905490
  Попов А.Б. Нейтронноспектрометрические исследования изотопов редкоземельных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Попов А.Б.; ОИЯИ. Лаборатория нейтронной физики.. – Дубна, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
905491
  Саламатин И.М. Нейтронноспектроскопические исследования ядер в области массовых чисел 70-:90. 3-4964 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Саламатин И.М.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
905492
  Шакура Н.И. Нейтронные звезды и "черные дыры" в двойных звездных системах / Н.И. Шакура. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
905493
  Дайсон Ф. Нейтронные звезды и пульсары : пер. с англ. / Ф. Дайсон, Хаар Д. тер. – Москва : Мир, 1973. – 192 с.
905494
  Ярицына И.А. и др. Нейтронные измерения / И.А. и др. Ярицына. – Москва : Издательство стандартов, 1973. – 200с.
905495
  Дмитриев А.Б. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники / А.Б. Дмитриев, Е.К. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1975. – 94 с.
905496
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования динамики жидкостей / Л.А. Булавин. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1977. – 27 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905497
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования концентрации СН в бинарном растворе СО-СН / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Материалы Всесоюзной конференции "Термодинамика необратимых процессов и их применение", 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905498
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования критических явлений в жидкостях. / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Физика жидкого состояния, 1983. – №11


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905499
  Юз Д. Нейтронные исследования на ядерных котлах : пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 480 с.
905500
   Нейтронные исследования пропускания этана вблизи критической точки жидкость-пар / Л.А. Булавин, А.Н. Майстренко, Ю.Б. Мельниченко, Ю.И. Шиманский // Укр. физ. журн., 1978. – №7


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905501
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования равновесных и кинетических свойств жидкостей : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.14, 01.04.16 / Булавин Л. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1989. – 360л. – Бібліогр.:л.280-360
905502
  Слисенко В.И. Нейтронные исследования редкоземельных интерметаллических соединений гразеодима и лантана с алюминием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Слисенко В.И.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1988. – 12л.
905503
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физической химии, 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905504
   Нейтронные исследования самодиффузии воды в водных растворах электролитов. / Л.А. Булавин, П.Г. Иваницкий, В.Т. Кротенко, Г.Н. Лясковская // Журнал физ. хим., 1987. – №12


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905505
  Булавин Л.А. Нейтронные исследования теплофизических свойств жидкостей. / Л.А. Булавин, А.Н. Перепелица // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
905506
   Нейтронные исследования феррожидкостей / М.В. Авдеев, В.И. Петренко, А.В. Феоктистов, И.В. Гапон, В.Л. Аксенов, Л. Векаш, П. Копчанский // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 728-736. – ISSN 0372-400Х
905507
  Щепкин Ю.Г. Нейтронные исследования ядер в области минимума о -- силовой функции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Щепкин Ю.Г.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1971. – 20л.
905508
  Бак М.А. Нейтронные источники / Бак М.А., Шиманская Н.С. – Москва : Атомиздат, 1969. – 168 с.
905509
  Жумаев Н. Нейтронные методы исследования распределения бора в полупроводниковых материалах : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.16 / Жумаев Н.; АН Уз.ССР, Ин-т ядерн. физ. – Ташкент, 1983. – 17л.
905510
   Нейтронные методы каротажа на ртутных месторождениях. – Л., 1983. – 95с.
905511
  Карташев Е.Р. Нейтронные методы непрерывного анализа состава вещества / Е.Р. Карташев, А.С. Штань. – Москва : Атомиздат, 1978. – 158 с.
905512
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
905513
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1973. – 56 с. : табл. – . – Библиогр. в конце каждого раздела
905514
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 56 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
905515
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 40 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
905516
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1974. – 68 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
905517
   Нейтронные сечения и ядерная технология : [Сокр. перевод с англ.]. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1974. – 40 с. : табл. – Библиогр. в конце каждого раздела
905518
  Столярова Е.Л. Нейтронные спектрометры и их применение в прикладных задачах / Е.Л. Столярова. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
905519
   Нейтронные стандарты. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 60 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр. в конце каждого раздела
905520
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.2. – 1973. – 76 с.
905521
   Нейтронные стандарты : [Информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып.3. – 1974. – 47 с.
905522
   Нейтронные стандарты : [информационный бюлетень по материалам зарубежной печати ]. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1974. – 36 с.
905523
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Москва : Недра, 1974. – 184с.
905524
  Кожевников Д.А. Нейтронные характеристики горных пород и их использование в нефтегазопромысловой геологии / Д.А. Кожевников. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 220с.
905525
  Юз Д. Нейтронные эффективные сечения : Пер. с англ. / Д. Юз. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 260с.
905526
  Гольдсмит Г. Нейтронные эффективные сечения элементов / Г. Гольдсмит. – Москва, 1948. – 127 с.
905527
   Нейтронные эффективные сечения элементов. – Москва, 1951. – 176 с.
905528
  Мосулишвили Л.М. Нейтронный активационный анализ следовых количеств металлов и его применение в биологии и медицине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мосулишвили Л.М.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
905529
  Зверев Б.П. Нейтронный метод определения микроколичеств бора в чисом кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зверев Б.П.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л.
905530
  Мамдух Адиб Нейтронный прерыватель с двумя синхронно вращающимися роторами, подвешенными в магнитном поле. Измерение спектра тяжеловодного реактора ИТЭФ и полного нейтр. сечения радия-226 в области энергий до 3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мамдух Адиб; МГУ. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 26л.
905531
  Пекарский Г.Ш. Нейтронный радиометрический контроль материалов и изделий / Г.Ш. Пекарский. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 119 с.
905532
  Калинин А.И. Нейтроноактивационное определение микропримесей в кремнии и его соединениях с применением ионообменной хроматографии : Автореф... кандидата хим.наук: / Калинин А.И.; АН СССР. Ин-т химии силикатов им. И.В.Гребенщикова. – Л., 1965. – 13л.
905533
  Киселев С.В. Нейтронографическое исследование атомного и магнитного упорядочения в соединениях со структурой типа перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Киселев С.В.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1969. – 19л.
905534
  Колонцов В.Ю. Нейтронографическое исследование атомноструктурного механизма старения сплавов железо-хром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Колонцов В.Ю.; МГУ. – М., 1970. – 22л.
905535
  Файзуллаев Ф. Нейтронографическое исследование карбидов, карбонитридов и карбогидридов ванадия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Файзуллаев Ф.; АН УзССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1983. – 16л.
905536
  Архипов В.Е. Нейтронографическое исследование магнитной структуры железо-никелевых сплавов. : Автореф... наук: 04.07 / Архипов В.Е.; Уральск. гос. унив. им.А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.13-14
905537
  Кучин В.М. Нейтронографическое исследование магнитной структуры некоторых переходных металлов и их сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Кучин В.М.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 20л.
905538
  Эм В.Т. Нейтронографическое исследование некоторых карбидов, карбонитридов и карбогидридов титана и циркония. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Эм В.Т.; АН Узбек.ССР.Объед.учен.совет.по физ.отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1975. – 20л.
905539
  Петрунин В.Ф. Нейтронографическое исследование распада и упорядочения в системах Nb-D и TA-D : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 43 / Петрунин В.Ф.; АН СССР. Ин-т физики металлов. Объедин. учен. совет. – Свердловск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
905540
  Нечай Е.Ф. Нейтронографическое исследование распределения катионов в магний -- цинковых ферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечай Е. Ф.; АН БССР, Уч. сов по физ. От-ния физ. мат. наук. – Минск, 1969. – 17л.
905541
  Нозик Ю.З. Нейтронографическое исследование системы марганцевых ферритов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нозик Ю.З.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1962. – 14л.
905542
  Говор Г.А. Нейтронографическое исследование фазовых превращений в соединениях MnAs, MnSb, MnBi и MnTe : Автореф... канд. физ-мат.наук: 046 / Говор Г.А.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 17л.
905543
  Кузьминов Ю.С. Нейтронографическое исследование ферритов-гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кузьминов Ю.С. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1963. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
905544
  Изюмов Ю.А. Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1981. – Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – С. 1-311
905545
   Нейтронографія магнітних рідинних систем : монографія / Л. А. Булавін [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС,, 2015. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7531-7
905546
  Кожевников С.В. Нейтронооптические методы характеризации планарных магнитных наноструктур : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Кожевников Сергей Васильевич ; Объединен. ин-т ядер. исслед., Лаб. нейтрон. физики им. И.М. Франка. – Дубна, 2020. – 30, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: 54 назв.
905547
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 427 с.
905548
  Власов Н.А. Нейтроны / Н.А. Власов. – Москва, 1971
905549
  Ямпольский П.А. Нейтроны атомного взрыва / П.А. Ямпольский. – Москва, 1961. – 132 с.
905550
  Исаев Б.М. Нейтроны в радиобиологическом эксперименте / Б.М. Исаев, Ю.И. Брегадзе. – Москва, 1967. – 292с.
905551
  Драпчинский Л.В. Нейтроны и y-кванты тройного деления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Драпчинский Л.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
905552
  Ваганов П.А. Нейтроны и криминалистика / П.А. Ваганов. – Ленинград, 1981. – 192с.
905553
  Нозик Ю.З. Нейтроны и кристаллы / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
905554
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – 1979. – 344с.
905555
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 2 : Нейтронография магнетиков / Ю.А. Изюмов, В.Е. Найш, Р.П. Озеров. – 1981. – 311с. – Библиогр.: с. 297-304 (224 назв.)
905556
   Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. – Москва : Атомиздат
Т. 3 : Нейтронная спектроскопия / Изюмов Ю.А., Черноплеков Н.А. – 1983. – 328с. – Библиогр.: с. 315-325 (370 назв.)
905557
  Граевский А.П. Нейтроны тройного деления 252 ef : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Граевский А. П.; АН СССР, Лен. ин-т ядерн. физики. – Л., 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21
905558
  Бережная Н.М. Нейтрофилы и иммунологический гомеостаз / Н.М. Бережная ; АН УССР, Ин-т пробл. онкологии им. Р.Е. Кавецкого. – Киев : Наукова думка, 1988. – 187 с. – Библиогр.: с. 172-188
905559
  Іванов М. Некалендарний поет Василь Симоненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 4). – С. 5, 12
905560
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-43. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
905561
  Вишневська І. Неканонічна стратегія // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-28. – (Історичні науки)


  Розглянуто основні теоретичні уявлення про генезу, природу та властивості неканонічної стратегії з метою розуміння причин появи деяких непередбачуваних політичних процесів.
905562
  Вишневська І. Неканонічна стратегія : Частина 3. // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 54-59. – (Історичні науки)
905563
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития / Т.А. Якимова. – М, 1964. – 32с.
905564
  Волянский В.Ф. Некапиталистический путь развития / В.Ф. Волянский. – Москва, 1983. – 129с.
905565
  Караханов М.К. Некапиталистический путь развития / М.К. Караханов. – Ташкент, 1983. – 238с.
905566
  Проничев И.К. Некапиталистический путь развития и его место в историческом процессе. : Автореф... канд. экон.наук: 605 / Проничев И.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 28л.
905567
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Дис... канд. экон.наук: / Иванкив М.Г.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 192, XXIIл. – Бібліогр.:л.I-XXII
905568
  Иванкив М.Г. Некапиталистический путь развития и его экономические условия в странах социалистической ориентации : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Иванкив М.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 19 с.
905569
   Некапиталистический путь развития и опыт Монгольской Народной Республики. – М., 1971. – 304с.
905570
  Караханова М. Некапиталистический путь развития и проблемы народонаселения (Соц.-экон. анализ опыта республик Средней Азии в решении проблем народонаселения) : Автореф... докт. экон.наук: / Караханова М.; Ташк. ГУ. – Ташкент, 1979. – 58л.
905571
  Давранов А.И. Некапиталистический путь развития и Узбекское советское социалистическое государство / А.И. Давранов. – Ташкент, 1965. – 80с.
905572
  Мамедов Д. Некапиталистический путь развития как формационный процесс / Д. Мамедов. – Ашхабад, 1991. – 114с.
905573
  Бе Вьет Данг Некапиталистический путь развития малых народов Северного Вьетнама : Автореф... канд. ист.наук: / Бе Вьет Данг; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра этнографии. – М., 1964. – 15л.
905574
  Крянева О.А. Некапиталистический путь развития молодых национальных государств / О.А. Крянева. – Л., 1974. – 26с.
905575
  Якимова Т.А. Некапиталистический путь развития ранее отсталых стран / Т.А. Якимова. – М, 1968. – 100с.
905576
   Некапиталистический путь развития стран Африки. – Москва, 1967. – 39с.
905577
  Попкова В.П. Некапиталистический путь развития. / В.П. Попкова, Г.В. Устинова. – Одесса, 1969. – 12с.
905578
  Андреев И.Л. Некапиталистический путь развития. (Опыт филос.-социол. анализа) / Андреев И.Л. ; под ред. Р.А. Ульяновского. – Москва : Политиздат, 1974. – 192 с. – (Актуальные проблемы ист. материализма)
905579
  Иванов А.А. Некапиталистический путь развития. Методические указания к материалам спецкурса. / А.А. Иванов, Ю.В. Ирхин. – Москва, 1977. – 46с.
905580
   Некапиталистический путь развития: теория, практика, критика немарксистских концепций. – М., 1987. – 314с.
905581
  Ирхин Ю.В. Некапиталистическое развитие / Ю.В. Ирхин, В.Е. Сауляк. – Москва, 1988. – 109с.
905582
  Вейнгольд Ю.Ю. Некапиталистическое развитие и социальная воля / Ю.Ю. Вейнгольд. – Фрунзе, 1970
905583
  Вайндорф М.С. Некапиталистическое развитие к социализму -- путь ускоренного общественного прогресса. : Автореф... Канд.филос.наук: / Вайндорф М.С.; Ан СССР. – М, 1964. – 18л.
905584
  Климко Г.Н. Некапіталістичний шлях розвитку країн, які визволяються від колоніального гніту / Г.Н. Климко. – Київ, 1970. – 204с.
905585
  Соляников В.М. Некаталитическое и катализированное ионами окисление изопропиленового спирта кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Соляников В.М.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1968. – 24л.
905586
  Цікоцкі М.Я. Некаторыя выпадкі стылістычнага выкарыстання сінтаксічных сродкау беларускай мовы. / М.Я. Цікоцкі. – Мінськ, 1958. – 79с.
905587
  Кириллова Е.Н. Неквалифицированный труд в мануфактурную эпоху // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 0130-3864


  В статье на основе введенных К. Марксом понятий "частичного" и "совокупного" рабочего и в сопоставлении со средневековым ремеслом рассмотрено изменение роли и значения неквалифицированного труда в мануфактурную эпоху.
905588
  Тонг Д. Неквантовый квант // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 2, февраль. – С. 38-42. – ISSN 0208-0621


  Физики занимающиеся квантовой теорией, часто рассматривают мир на атомном и субатомном уровне как состоящий из точечных объектов. Однако более пристальный взгляд на законы природы дает основание пологать, что на самом деле физический мир - в большей ...
905589
  Іванов Є.В. Некерованість як функціональний розлад системи соціального управління: соціально-філософський аналіз : монографія / Іванов Є.В. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 381, [1] с. – Бібліогр.: с. 353-380. – ISBN 978-617-574-130-6
905590
  Личковах В.А. Некласична естетика в культурному просторі XX - поч. XXI століть : монографія / Володимир Личковах ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-452-067-3
905591
  Титаренко В.А. Некласична історико-філософська теорія: сучасний стан та дослідницькі перспективи // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 188-189
905592
  Шенгерій Л.М. Некласична логіка в контексті некласичної раціональності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 136-145. – ISSN 2075-1443
905593
  Безп"ятчук Ж. Некласична людина : п"єса // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 38-51. – ISSN 0130-321Х
905594
  Добронравова І.С. Некласична раціональність для нелінійної науки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Ця стаття присвячена дослідженню проблеми некласичної раціональності. Автор підкреслює необхідність побудови нового ідеалу раціональності для сучасної науки.
905595
  Ігнатьєв В.А. Некласична філософська антропологія // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Автор статті стверджує, що в процесі деконструкції класичної філософської парадигми формувались різні дискурси некласичних методологій навколо ядра з антропологічним топосом. Доведено, що попри різні і навіть суперечливі підходи в процесі ...
905596
  Мельник А.І. Некласичне бачення історії: альтернативи філософсько-історичного пізнання / А.І. Мельник, О.Є. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 17-29
905597
  Костєв В.М. Некласичне євразійство на порозі нового тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
905598
  Мелков Ю.О. Некласичне розуміння факту в науці та філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті розглядаються проблеми філософського вивчення феномена фактичного знання у ХХ ст. Досліджується взаємодія та взаємовплив наукового факту і наукової теорії. Особлива увага приділяється вивченню аксіологічного виміру факту.
905599
  Костенко Н.В. Некласичний вірш як елемент художнього світу твору // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 384-391
905600
  Партико З.В. Некласичні види композиції повідомлень // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
905601
  Тур М.Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів / М.Г. Тур. – Київ : ПАРАПАН, 2006. – 395, [1] c. – Бібліогр.: с. 375-394 та в прим. – ISBN 966-8210-45-X


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу з повагою і вдячністю. Підпис. 26.02.07 р.
905602
  Тур М. Некласичні підходи рефлексії легітимаційної проблематики в контексті розвитку соціальних наук // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2006. – № 2 (4). – С. 138-155
905603
   Неклассическая логика. – М., 1970. – 384с.
905604
  Демуцкий В.П. Неклассическая магнитная гидродинамика / В.П. Демуцкий, Р.В. Половин. – Х., 1992. – 76 с.
905605
  Евлампиев И.И. Неклассическая метафизика или конец метафизики? Европейская философия на распутье // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С159-171. – ISSN 0042-8744
905606
  Гуляев В.И. Неклассическая теория оболочек и ее приложение к решению инженерных задач / В.И. Гуляев. – Львов, 1978. – 190 с.
905607
  Джунь И.В. Неклассическая теория погрешностей измерений / И.В. Джунь. – Ровно : Эстеро, 2014. – 167, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 131-138. – ISBN 978-966-7359-76-8
905608
   Неклассическая философия права: вопросы и ответы : [коллектив. монография] / [Максимов С.И. и др. ; вступ. сл., ред. А.В. Стовба ; предисл. П.М. Рабинович]. – Харьков : [б. и.], 2013. – 271, [1] с. : табл. – Авт. указ. в содерж. - Рез. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека международного журнала "Проблемы философии права")


  Содержание: Концепция правовой реальности / С.И. Максимов. Основания права / Ю.Е. Пермяков. Коммуникативно-феноменологическая концепция права / А.В. Поляков. Темпоральная онтология права / А. В. Стовба. Диалогическая концепция права / ...
905609
   Неклассические дифференциальные уравнения в частных производных. – Новосибирск, 1988. – 194с.
905610
  Атаманов Э.Р. Неклассические задачи для псевдопараболитических уравнений / Э.Р. Атаманов, М.Ш. Мамаюсупов ; АН КиргССР, Ин-т математики. – Фрунзе : Илим, 1990. – 100 с. : ил. – Библиогр.: с. 91-99 (114 назв.)
905611
   Неклассические задачи математической физики. – Ташкент, 1985. – 234с.
905612
  Пухначев В.В. Неклассические задачи теории пограничного слова : Учеб. пособ. / В.В. Пухначев. – Новосибирск, 1979. – 74 с.
905613
   Неклассические задачи упругости и пластичности. – Новосибирск
Вып. 40. – 1981
905614
   Неклассические задачи уравнений математической физики. – Новосибирск, 1982. – 188 с.
905615
  Бархаш В.А. Неклассические карбокатионы / В.А. Бархаш ; отв. ред. В.А. Коптюг ; АН СССР. – Новосибирск : Наука, 1984. – 296 с. – Библиогр.: с. 278-295
905616
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 147л. – Бібліогр.:л.127-147
905617
  Гой Ирина Остаповна Неклассические краевые задачи обобщенной теплофизики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гой Ирина Остаповна; КГУ. – К., 1988. – 15л.
905618
   Неклассические логики. – М., 1985. – 127с.
905619
   Неклассические методы в геофизике. – Новосибирск, 1977. – 164с.
905620
  Рвачев В.Л. Неклассические методы теории приближений в краевых задачах / В.Л. Рвачев, В.А. Рвачев. – Киев, 1979. – 196с.
905621
  Федотова В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.3-21. – ISSN 0042-8744
905622
   Неклассические проблемы механики композиционных материалов и конструкций из них. – К., 1984. – 90с.
905623
  Каминский А.А. Неклассические проблемы механики разрушения / А.А. Каминский. – Киев : Наукова думка
1. – 1990. – 309 с.
905624
  Ворович И.И. Неклассические смешанные задачи теории упругости. / И.И. Ворович. – Москва, 1974. – 455с.
905625
  Минкин В.И. Неклассические структуры органических соединений. / В.И. Минкин, Р.М. Миняев; Клецкий М.Е. – Ростов-на-Дону, 1985. – 164с.
905626
   Неклассические уравнения и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1990. – 260 с.
905627
   Неклассические уравнения математической физики. – Новосибирск, 1986. – 223 с.
905628
   Неклассические уравнения математической физики и задачи теории ветвления. – Ташкент, 1988. – 192 с.
905629
  Кузьмин А.Г. Неклассические уравнения смешанного типа и их приложения к газодинамике / А.Г. Кузьмин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 208 с.
905630
   Неклассические уравненияя и уравнения смешанного типа. – Новосибирск, 1983. – 156 с.
905631
  Якубович М. Неклассический ориентализм Агатангела Крымского // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2012. – № 6, январь 2012 г. (1433/1434). – С. 34-36
905632
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – Кишинев, 1985. – 198с.
905633
  Михлин В.М. Неклассическое врачевание: прошлое и настоящее / В.М. Михлин, В.А. Кирьяк. – 2-е изд. с изменен. – Кишинев, 1988. – 216с.
905634
  Короткий В.А. Неклюдов Микола Андріанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 223. – ISBN 966-06-0393-2
905635
   Нековалентно іммобілізовані на кремнеземних сорбентах органічні реагенти в оптичних методах аналізу : Вибрані розділи спецкурсу "Методи молекулярної спектроскопії в аналізі" (Оптичні методи аналізу) для студ. 4 курсу хім. фак-ту спеціалізацій - Аналітична хімія і Хімічний контроль навколишнього серед. – Київ, 2003. – 60с.
905636
  Мурза Леонид Петрович Некогерентное различие шумоподобных векторных сигналов и оценка их поляризационных параметров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мурза Леонид Петрович; АН АрмССР. Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
905637
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Москва : Мир, 1965. – 208с.
905638
   Некогерентное рассеяние радиоволн. – Апатиты, 1980. – 167 с.
905639
   Некогерентное рассеяние радиоволн в высокоширотной ионосфере. – Апатиты, 1989. – 182 с.
905640
  Чухим Наталия Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Чухим Наталия Дмитриевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 143л. – Бібліогр.:л.122-143
905641
  Чухим Наталья Дмитриевна Некогнитивные предпосылки философского знания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Чухим Наталья Дмитриевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 20 с.
905642
  Насонова Т.І. Некогнітивні нервово-психічні розлади при когнітивних порушеннях у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями на тлі метаболічного синдрому // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 8-18
905643
  Березовский Ц. Некоготые проблемы территориального верховенства / Ц. Березовский. – М, 1961. – 203с.
905644
  Арсений Некоего митрополита Ефесского XIII века, неизданное доселе произведение / Архимандрит Арсений. – Москва : тип. А.И. Снегиревой, 1893. – [2], 90 с. – Из книг "Чтения в Общ. люб. духов. просвещения". 1892 г.. - Текст парал. на рус. и греч. яз.
905645
   Некои аспекти од развоjот на македонската економиjа во услови на транзициjа. – Скопjе : Економски институт, 1999. – 427 с. : іл. – ISBN 9989-9707-1-8
905646
  Леволкина Л.П. Некоколониализм монополистического капитала ФРГ в странах Юго-Восточной Африки (1960-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Леволкина Л. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
905647
  Мерецков К.А. Неколебимо, как Россия. / К.А. Мерецков. – Москва, 1965. – 128с.
905648
  Облак В. Неколко бележки върху старословенските паметници / от д-ра В. Облак // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 18 с.
905649
  Волокитин Н.И. Неколко раскази на един учень чифчия / провел и доп. Георги Р. Желизков. – Киев : Изд. киевский клон "Приятелската дружина" ; Печ. на К.Н. Милевский, 1885. – II, 68 с. – От. русска книжка "Между делом" / И.И. Волокитин
905650
  Артьомова Т.І. Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 2-7
905651
  Циганов С.А. Некомерційне страхування: сучасний етап розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 135-145. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
905652
  Свиридова М М. Некомерційні організації: світовий досвід і рекомендації правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 165-168.
905653
  Макальская М.Л. Некомерческие организации в России : Создание, права, налоги, учет, отчетность / М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 768с. – ISBN 5-86509-034-8
905654
  Дубровин Николай Иванович Некоммукативные кольца нормирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дубровин Николай Иванович; Механико-математический факультет. – М., 1979. – 11л.
905655
  Бурков В.Д. Некоммутативные дифференциальные кольца : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Бурков В.Д.; МГУ. – М., 1981. – 15л.
905656
  Херстейн И. Некоммутативные кольца. / И. Херстейн. – М., 1972. – 191с.
905657
  Целуйко В.Й. Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок / В.Й. Целуйко, І.В. Кузнецов, І.В. Стеблянко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 172-178. – ISSN 2224-0586
905658
   Некомпенсированные прогибы Восточно-Европейской платформы. – Минск, 1990. – 100с.
905659
   Некомпенсированные прогибы платформ и их нефтегазоносность. – Казань, 1976. – 167с.
905660
  Радченко Ю. Некомпетентная публицистика и дискуссии о причастности к Холокосту в Литве // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2018. – 4. – С. 281-320. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
905661
  Смирнова Ю.О. Некомпетентність як підстава для відводу у господарському судочинстві // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 129-131. – ISBN 978-966-927-199-0
905662
  Дзюблюк О. Неконвенційні заходи монетарної політики: досвід федеральної резервної системи США // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 357-381. – ISSN 1684-906Х
905663
  Ткаченко Л.Г. Неконкурентоспроможні верстви населення на ринку праці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 79-86


  Аналізуються групи населення, для яких існують найвищі ризики соціального виключення внаслідок низької конкурентоспроможністі на ринку праці України.
905664
  Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости / В.В. Болотин. – Москва, 1961. – 339 с.
905665
  Матусевич Володимир Неконсистентний і маргінальний - два визначення одного статусу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.104-112. – ISSN 1563-3713
905666
  Покутний А. Неконституционный закон должен быть отменен // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 12


  "Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определены три основные категории граждан, которые имеют закрепленные данным законом привилегии и льготы. Это участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и ...
905667
  Вереша Р.В. Неконституційні положення Конституції України та їх кримінально-правове значення // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 123-127
905668
  Човган В. Неконституційність законодавчої прогалини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 114-127. – ISSN 1026-9932
905669
  Влад С. Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» / С. Влад, О. Хрущ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С.130-135. – ISSN 2663-5313
905670
  Єзеров А. Неконституційність закону як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами в адміністративному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 112-124. – ISSN 2310-6158
905671
  Габуда А.С. Неконституційність статей 366-1, 368-2 Кримінального кодексу України: іронія долі, або вади законодавчого процесу // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 102-110. – ISSN 2224-9281
905672
   Неконтактные методы и средства измерений океанографических параметров : Сборник докладов 5-го Всесоюзного семинара. Москва,20-23 сентября 1983г. – Москва : Гидрометеоиздат, 1986. – 236с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст. ; 421
905673
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1977. – 170с.
905674
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1981. – 123с.
905675
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1983. – 218с.
905676
  Михалков Т. Неконтрольована буденність. Проблема невідкладного обшуку адвоката з метою тиску на захист: хто винен і чому? // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 2
905677
  Пак Н. Неконтрольована міграція як загроза безпеці країн Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано причини неконтрольованих міграційних потоків, які спостерігаються сьогодні в Євросоюзі. Розглянуто основні міграційні тенденції в європейських країнах та їх наслідки для європейського суспільства. Дано оцінку діям європейських ...
905678
  Ивашина М.В. Неконференция блогеров как новая образовательная среда и модель общественно-профессионального управления библиотекой / Марина Вячеславовна Ивашина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-12
905679
  Вавілова М. Неконфліктні провадження: суть, ознаки та місце у системі адміністративно-процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7069-28-6
905680
  Козлова О.С. Неконфліктогенне порушення принципів спілкування у діалогічному мовленні // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 120-126
905681
  Оленченко В.А. Неконфрантационный американизм Уорена Баффета // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 71-82. – ISSN 2074-6040
905682
  Султанов М.С. Некооторые вопросы петрографии Мачитлинского интрузива / М.С. Султанов. – Ташкент, 1962. – 68с.
905683
  Забашта Ю.Ф. Некоректність задачі на власні функції та самоорганізація збуджень у твердому тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Показано, що задача на власні функції в теорії твердого тіла є некоректною. Із використанням теорії некоректних задач встановлено, що наближені власні значення вироджені. Внаслідок цього виникає трансляційна симетрія для наближених власних функцій, що ...
905684
  Думанський В. Некоронована зірка європейського міжвоєнного кіно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 15


  "...Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. Так писали про Хелену (Гелену) Маковську з польської родини Войневичів. Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. В метриці народження акторки записано: 2 ...
905685
  Лаврентій Некоронований король Руси // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 04 (340), лютий. – С. 1, 8


  Пам"ять благовірного Костянтина Острозького.
905686
  Бондарчук Я. Некоронований король Русі - князь Василь-Костянтин Острозький // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 4-9. – ISSN 1819-7329
905687
  Пилипенко Г. Некоронований Принц Данський // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.622-623


  Ратманський Олексій - танцівник, танцює провідні партії в Національному театрі опери та балету.
905688
  Бабич В.Я. Некороновані королі. (Про володарів монополій і концернів) / В. Бабич, Я. Гельман, Г. Коротаєвський. – Київ : Політвидав України, 1966. – 144 с.
905689
  Норден А. Некоронованные властители / А. Норден. – Москва, 1978. – 227 с.
905690
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Москва, 1962. – 176с.
905691
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1967. – 344с.
905692
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – 3-е, доп. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с.
905693
  Нейштадт Я.И. Некоронованные чемпионы / Я.И. Нейштадт. – М., 1975. – 302с.
905694
  Попов В. Некорректности зкономических теорий / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С.5-12. – ISSN 0207-3676
905695
  Алдашев С.А. Некорректность смешанной задачи для одного класса многомерных эллиптико-параболических уравнений // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 7-18. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Correctness of boundary problems in the plane for elliptic equations is well analyzed by analitic function theory of complex variable. There appear principal difficulties in similar problems when the number of independent variables is more than two. An ...
905696
  Имомназаров Б. Некорректные в смысле адамара операторные уравнения первого и второго рода. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01., 01.01.02 / Имомназаров Б.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1991. – 26л.
905697
  Пташник Б.И. Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными / Б.И. Пташник. – К., 1984. – 264 с.
905698
  Гончарский А.В. Некорректные задачи астрофизики / А.В. Гончарский, А.М. Черепащук, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1985. – 350 с.
905699
  Васин В.В. Некорректные задачи в В-пространствах и их приближеннное решение вариационными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Васин В.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 14л.
905700
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев. – Ташкент, 1986. – 145 с.
905701
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев ; отв. ред. М.М. Лаврентьев ; АН УзССР, Ин-т математики им. В.И. Романовского. – Ташкент : Фан, 1986. – 143, [2] с. – Библиогр.6 с. 143-144 (23 назв.)
905702
  Прозоровская О.И. Некорректные задачи для эволюционных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прозоровская О.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1962. – 21л.
905703
   Некорректные задачи естествознания. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 303 с.
905704
  Лаврентьев М.М. и др. Некорректные задачи математической физики и анализа / М.М. и др. Лаврентьев. – М., 1980. – 286с.
905705
   Некорректные задачи математической физики и анализа. – Новосибирск : Наука, 1984. – 263 с.
905706
   Некорректные задачи математической физики и проблемы интерпретации геофизических наблюдений : (Математические проблемы геофизики): Сборник научных трудов / АН СССР. СО. ВЦ; Под ред. М.М.Лаврентьева и а.С.Алесеева. – Новосибирск, 1976. – 163с.
905707
  Гапоненко Ю.Л. Некорректные задачи на слабых компактах / Ю.Л. Гапоненко. – Москва, 1989. – 124 с.
905708
  Федотов А.М. Некорректные задачи со случайными ошибками в данных / А.М. Федотов. – Новосибирск, 1990. – 279 с.
905709
   Некорректные задачи теории возмущений (асимптотические методы механики). – Новосибирск : Наука, 1984. – 247 с.
905710
  Бакушинский А.Б. Некорректные задачи. Численные методы и приложения : [учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика"] / А.Б. Бакушинский, А.В. Гончарский. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 197, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198 (117 назв.). – ISBN 5-211-00332-2
905711
   Некорректные математические задачи и проблемы геофизики. – Новосибирск, 1976. – 153с.
905712
  Мацевитый Ю.М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений / Ю.М. Мацевитый, А.П. Слесаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2014. – 292, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-290. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1425-1
905713
  Бек Д.В. Некорректные обратные задачи теплопроводности : пер. с англ. / Д.В. Бек, Б. Блакуэлл, Ч. Сент-Клэр ; пер. с англ. Е.А. Артюхина, И.И. Павловца ; под ред. В.П. Мишина, О.М. Алифанова. – Москва : Мир, 1989. – 310 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-03-000914-0
905714
  Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
905715
  Жанатаев К.Т. Некоторвые двумерны упруго-пластические задачи для пластически неоднородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Жанатаев К.Т.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 15л.
905716
  Бодашкова И.Ф. Некоторе особенности обмена елементов на ионитах в разбавленных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Бодашкова И. Ф.; Горьк.ГУ, Хим. фак. – Горький, 1971. – 18л.
905717
  Бадахов Х.И. Некотореы исследования в области поверхностных явлений : Автореф... канд. физ-матнаук: 054 / Бадахов Х.И.; Кабардино-балк. гос. ун-т. – Нальчик, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
905718
   Некотороые вопросы идейно-воспитательной работы партийной органищзации школы. – Саратов, 1966. – 64с.
905719
   Некотороые вопросы теории и методики преподавания иностранных языков в высшей школе. – Чита, 1967. – 80с.
905720
  Пирожков П.Л. Некотороые данные по биологии муксуна / П.Л. Пирожков, 1953. – С. 339-348
905721
  Шермухамедов С.Ш. Некоторрые вопросы теории и практики развтия социалистической культуры / С.Ш. Шермухамедов. – Ташкент, 1980. – 272с.
905722
  Зеленов Евгений Игоревич Некоторы вопросы квантовой механики и теории поля над полями р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Зеленов Евгений Игоревич; Росс. АН Математ. ин-т. – М., 1992. – 14л.
905723
  Гайдидей Ю.Б. Некоторы вопросы теории триплетных экситонов в молекулярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гайдидей Ю.Б.; Ученый совет ин-та физики АН УССР. – К., 1971. – 17л.
905724
  Ким В.Ю. Некоторы задачи управления движением контура нефтеносности с учетом влияния сбросов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ким В.Ю. ; АН СССР , Ин-т механики. – Москва, 1955. – 12 с.
905725
  Портнов И.Г. Некоторы нестационарные задачи с фазовыми превращениями в движущейся жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнов И.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
905726
  Липский В.И. Некоторы особенности в растительности Новороссийска (Черноморского округа) : [статья 1] / [соч.] В.И. Липского. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н.А. Лебедева], 1891. – 6 с. – Отд. оттиск: Вестник Естествознания. 1891, № 1


  На с. 1 подпись: Совинский
905727
  Патрикеева Н.А. Некоторые азопроизводные оксихинолинового ряда как фотометрические реагенты на кобальт (2) и индий (3). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.071 / Патрикеева Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 26л.
905728
  Заикин С. Некоторые аспекты "монополизма" политических партий // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 6 (85). – С. 77-81. – ISSN 1812-7126


  В статье на основе российского и зарубежного опыта, взглядов различных представителей политической и правовой науки дается анализ роли политических партий в современном обществе, их монопольного положения на политическом рынке, положительные и ...
905729
  Першина Е.Д. Некоторые аспекты биологической активности и структуры воды после физико-химической активации трековыми мембранами // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-52 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
905730
  Волеваха С.Н. Некоторые аспекты влияния водохозяйственного комплекса Дунай-Днепр на окружающую среду // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 97-102 : . – Бібліогр.:7 назв
905731
  Щавелева М.Б. Некоторые аспекты влияния массовой культуры на общественное сознание // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 78-80. – ISSN 2073-9702
905732
  Стариков С.А. Некоторые аспекты внедрения социальной информатики в социум // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Социальная информатика рассматривается как наука, изучающая комплекс проблем, связанных с прохождением информационных процессов в социуме.
905733
  Кулинич Н.А. Некоторые аспекты военно-политической стратегии США в зоне Индийского океана (70-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
905734
  Мельник В.М. Некоторые аспекты дифференции античной и современной западной демократии // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 107-112
905735
  Оспанов А.С. Некоторые аспекты доступа общественности к информации о деятельности государственных органов Республики Казахстан // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 8 (340). – С. 94-99. – ISSN 0132-1625
905736
  Максин В.И. Некоторые аспекты загрязнения окружающей среды глобальными радионуклидами / В.И. Максин, О.З. Стандритчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-67 : Рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1726-5428
905737
  Косенкова Г. Некоторые аспекты защиты личного достоинства наемных работников в Республике Молдова и зарубежных странах // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 4 (234). – С. 45-48. – ISSN 1810-308X
905738
  Куценко Н.В. Некоторые аспекты изучения эрозионных морфосистем методом електроморфодинамических аналогий : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 59-66 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0201-4122
905739
  Токарь П.В. Некоторые аспекты имиджа Украины глазами столичных жителей Казахстана // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 201-213. – ISBN 978-601-80179-5-7
905740
  Марков А.А. Некоторые аспекты информационной безопасности в контексте национальной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 43-48. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
905741
  Сенько И. Некоторые аспекты использования фольклора для аутентичного прочтения "Слова о полку Игореве" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 96-103. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
905742
  Моргунова Е. Некоторые аспекты коллективного управления авторскими и смежными правами // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 4-9. – ISSN 0201-7059
905743
  Покровский Валерий Александрович Некоторые аспекты механизма полевой ионизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Покровский Валерий Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
905744
  Храмцова В.В. Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 71-74. – ISSN 2308-6300


  "Апробирована разработанная нейропсихологическая реабилитационная программа по восстановлению высших познавательных функций у пациентов в отдаленном периоде после перенесенного инсульта, в основу которой положены принципы синергетики живых структур. ...
905745
  Каверин В.В. Некоторые аспекты организации научно-исследовательской работы студентов в условиях технического вуза / В.В. Каверин, Г.А. Эм, С.В. Войткевич // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 5. – С. 51-60. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены особенности научно-исследовательской подготовки обучающейся в техническом вузе молодежи. Описано ее условное разделение по степени участия в научно-исследовательской работе. Определены основные показатели эффективности работы студенческих ...
905746
   Некоторые аспекты освоения практических навыков студентами на кафедре оториноларингологии / В.В. Березнюк, А.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, А.А. Чернокур // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 162-164. – ISSN 1684-7903


  "...В статье отражены современнные требования к изучению дисциплины "Оториноларингология" на фоне внедрения европейской системы образования в украинскую."
905747
  Андрияш О.П. Некоторые аспекты палеогеографических условий формирования плиоценовых долин центрального Причерноморья // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 52-61 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
905748
  Белый В.М. Некоторые аспекты повышения качества образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 68-72. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы применения балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента. Показаны недостатки существующего подхода. Предложен вариант организации эффективного учебного процесса. Problems of using grade and rating system for ...
905749
  Волохова А.А. Некоторые аспекты политических отношений между КНР и ЕС // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 42-55. – ISSN 0235-5620
905750
  Райская Н.Н. Некоторые аспекты посткризисного развития российской экономики / Н.Н. Райская, Я.В. Сергиненко, А.А. Френкель // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 5. – С. 25-31. – ISSN 0320-8168
905751
  Ващенко В. Некоторые аспекты правоустановления в институте денонсации // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 140-141
905752
  Остроменский А.П. Некоторые аспекты преподавания исторических дисциплин // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 320-326. – ISSN 1811-0916


  В статье отмечается, что в условиях массового высшего образования и реализации его неолиберальной модели историческое образование испытывает значительные трудности. Они определяются как общим падением эрудиции студентов, так и очевидной нерыночностью ...
905753
  Мехамадиев Е.А. Некоторые аспекты процесса варваризации византийской армии в 378-395 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 91-97. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
905754
  Пахомова А.Н. Некоторые аспекты процесса раскулачивания курских крестьян в ходе сплошной коллективизации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 32-33. – ISSN 1812-3805
905755
  Щукина Т.А. Некоторые аспекты развития изобразительного искусства в Канаде // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 11(491). – С. 69-81. – ISSN 0321-2068
905756
  Дубай С.С. Некоторые аспекты развития электронных книг // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 178-183. – ISBN 985-6798-15-9
905757
  Миндрул А. Некоторые аспекты реализации требований соглашения TRIPS относительно охраны неразглашаемой информации в законодательстве Украины в контексте обеспечения доступа к лекарственным средствам // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 3-12


  Автор статьи проводит комплексный анализ законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности и регистрации лекарственных средств на предмет отображения в нем требованийчасти 3 ст. 39 соглашения TRIPS, а также выявление положений, которые ...
905758
  Лысенко С.С. Некоторые аспекты реконструкции древнего костюма и убранства / С.С. Лысенко, С.Д. Лысенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 107-119. – ISSN 2227-4952
905759
  Калачикова О.Н. Некоторые аспекты репродуктивного поведения студенческой молодежи // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 132-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены особенности репродуктивных установок студентов вузов Вологодской области в гендерном разрезе с учетом типа населенного пункта проживания ( до поступления в вуз) , сделана попытка анализа формирования представлений молодежи о числе ...
905760
  Маховенко Е. Некоторые аспекты реформирования судебной системы в Литве в 1994-1996 годах / Е. Маховенко, Л. Гришкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-22. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Представлены результаты работы авторов по изучению судебной реформы в Литве в середине последнего десятилетия минувшего столетия. Опираясь прежде всего на первоисточники (протоколы заседаний парламента, нормативные акты и т. д.), проясняются ...
905761
  Щеглова Е.Я. Некоторые аспекты розничной торговли в России : география. Россия сегодня // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 11-14 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7207
905762
  Джунусбекова Г. Некоторые аспекты совершенствования системы государственной службы в Республике Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 276-283. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
905763
  Максименко Е.П. Некоторые аспекты советской пропагандистской кампании в связи с присоединением к СССР территорий Западной Украины и Западной Белоруссии (1939-1941 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 3 (81). – С. 18-31. – ISSN 1812-8696
905764
  Климчук Ю.В. Некоторые аспекты современного определения "вооруженный конфликт" в международном праве // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 219-222. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
905765
  Краснов Некоторые аспекты содержания поощрительных санкций правовых норм / Краснов, // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 196-202. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
905766
  Головатый С.П. Некоторые аспекты соотношения правовых режимов экономической зоны и континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 98-101. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
905767
  Салауат Муксимов Некоторые аспекты сопротивления государственной службы политике по внедрению электронного правительства (на примере Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 370-379 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
905768
  Рикель А.М. Некоторые аспекты социально-психологической проблематики успеха // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-48. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
905769
  Пройдаков А.Г. Некоторые аспекты спекстроскопии ямр ямр13с и Лн замещенных ацетиленовых соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пройдаков А.Г.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1981. – 20л.
905770
  Мануилова Е. Некоторые аспекты урегулирования института дипломатической защиты в международном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 36-38. – ISBN 978-617-7069-28-6
905771
  Крисаченко В.С. Некоторые аспекты формирования диалектико-материалистического миропонимания (по работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии) / В.С. Крисаченко, А.С. Самарский // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 65 : О работе Ф. Энгельса "Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии" (к 100-летию выхода в свет)
905772
  Баранова Татьяна Владимировна Некоторые аспекты формирования мировоззренческих позиций курсантов и слушателей военных вузов на занятиях по иностранному языку // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 85-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
905773
  Поспелова Л.А. Некоторые ацидокомплексные соединения церия-IV. : Автореф... канд. хим.наук: / Поспелова Л.А.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 11л.
905774
  Лоскутов О.А. Некоторые биомеханические особенности медиализации запрессовываемой и ввинчиваемой чашек при эндопротезировании тазобедренного сустава у больных диспластическим коксартрозом // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 26-31. – ISSN 0030-5987
905775
  Парамонов Ф.Ф. Некоторые биохимические особенности сортов, гибридов и линий мировой коллекции сахарной кукурузы : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Парамонов Ф.Ф. ; Всесоюз. акад. с-х. наук. – Ленинград, 1965. – 26 с.
905776
  Прибылов К.П. Некоторые возможности вакуумной газоволюмографии в количественном фазовом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Прибылов К.П.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 16л.
905777
   Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле "Неотложные состояния" / Е.Н. Клигуненко, В.В. Ехалов, В.А. Сединкин, О.В. Кравец, Ю.А. Площенко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – C. 105-109. – ISSN 2224-0586


  "...Одной из особенностей современного андрагогического процесса является широкое использование различных информационных технологий. Качество последипломного образования в немалой степени обусловлена внедрением в андрагогическую практику инновационных ...
905778
  Прозорова Э.В. Некоторые вопросы автомодельных движений в газовой динамике и пограничном слое. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Прозорова Э.В.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
905779
  Булгакова И.В. Некоторые вопросы адаптации страхового законодательства Украины с законодательством Европейского Союза // Актуальные проблемы гражданского права : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправ. исслед. – Минск, 2017. – № 1 (9). – С. 18-25. – ISSN 2306-255Х
905780
  Ровба Е.А. Некоторые вопросы аппроксимации рациональными функциями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Ровба Е. А.; БГУ. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
905781
  Ротомскис Ионас Адольфо Некоторые вопросы более эффективного использования оборотных средств в государственной розничной торговле непродовольственными товарами. (На материалах торговых организаций Министерства торговли Лит : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Ротомскис Ионас Адольфо; Вильнюск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 16л.
905782
  Пасманик Г.А. Некоторые вопросы вынужденного рассеяния света : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Пасманик Г.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 16л.
905783
  Пархоменко В.Н. Некоторые вопросы геометрии случайных полей : Автореф. дис. .... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Пархоменко В.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с.
905784
  Коэн А.А. Некоторые вопросы деятельности и правового статуса федеральной резервной системы (США) и Центрального Банка Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 100-105. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
905785
  Постников Л.В. Некоторые вопросы динамики транзисторных схем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Постников Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 7л.
905786
   Некоторые вопросы идейно-воспитательной работы со студентами в медицинских вузах. – Москва, 1977. – 24 с.
905787
  Климович П.В. Некоторые вопросы исследования аккумуляции химических элементов в процессе ландшафтообразования : теория и практика экологических исследований в физической географии / П.В. Климович, М.И. Сиротюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 61-73 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
905788
  Пономаренко А.И. Некоторые вопросы корреляционной теории случайных полей на группах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Пономаренко А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр. : с. 12-14
905789
  Романов В.В. Некоторые вопросы коррозионного рестрескивания металлов : Автореф... докт. хим.наук: / Романов В. В.; Моск. гос. пед. инзт. – Москва, 1961. – 31л.
905790
  Овчинникова О. Некоторые вопросы культуры законотворчества // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 7 (212). – С. 13-18. – ISSN 1810-3081
905791
  Рубан А.И. Некоторые вопросы математического описания динамических объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубан А.И.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
905792
  Погонец Г.К. Некоторые вопросы методики изучения ядерной физики в средней школе : Автореф... канд. пед. (по физике)наук: / Погонец Г.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 7л.
905793
  Капустин А.Я. Некоторые вопросы методолгии исследования категории глобальное гражданское общество в международном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 71-83. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
905794
  Продан Е.А. Некоторые вопросы механизма реакций изотермической диссоциации твердых веществ. (Система CdCO3+Q--CdO+CO2). : Автореф... канд. хим.наук: / Продан Е.А.; МВ, ССПО БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1963. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
905795
  Рогозин И.Д. Некоторые вопросы микронеоднородных упруго-пластических моделей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогозин И. Д.; АН СССР Сиб. отд. Секция по прочности метал. и технолог. машиностроен. Объед. уч. сов. по физ мат. и техн. – Новосибирск, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
905796
  Пономарев М.Н. Некоторые вопросы моделирования автоматизированной системы управления разрабатывающим предприятием (АСУРП). : Автореф... канд. экон.наук: 00.13 / Пономарев М.Н.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
905797
  Прохоров В.А. Некоторые вопросы модернизации инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 13-19. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы практического внедрения уровневого инженерного образования, предложения по его фундаментализации, вопросы подготовки специалистов на уровне повышения квалификации с участием производства, вопросы формирования новой ...
905798
  Тютюгин В.И. Некоторые вопросы назначения наказания по соглашению сторон в связи с принятием нового уголовного процессуального кодекса Украины // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 81-86. – ISBN 978-966-458-403-3
905799
  Романовский Е.А. Некоторые вопросы неупругого рассеяния протонов - частиц и дейтронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский Е. А. ; МВ и ССО РСФСР , МГУ , НИИ яд. физики. – Москва, 1962. – 18 с.
905800
  Добрякова Н.И. Некоторые вопросы ограничения авторских прав в отношении научных и учебных произведений // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 3-5. – ISSN 2072-4322
905801
  Пыхтин В.Я. Некоторые вопросы организации ЭВМ широкого применения : Автореф... канд.техн.наук: 05.252 / Пыхтин В.Я.; Ин-т точной механики и вычислит.техники АН СССР. – М, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-2
905802
  Кострицкий М.Е. Некоторые вопросы палеогеографии и исторической географии Северного Причерноморья // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 75-79. – Бібліогр.: 15 назв
905803
  Епишев А.А. Некоторые вопросы партийно-политической работы в Советских Вооруженных Силах / А.А. Епишев. – Москва, 1975. – 237 с. – на арабском языке
905804
  Токтаров Н.Г. Некоторые вопросы подготовки студентов к семейной жизни / Н.Г. Токтаров. – Фрунзе, 1981. – 42 с.
905805
  Парновский С.Л. Некоторые вопросы позиционных фотографических наблюдений планет и их спутников с использованием диафрагмы перед объективом / С.Л. Парновский, Тельнюк-Апамчик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Расмотрен вопрос об учете фазы при наблюдениях планет с использованием многоугольной диафрагмы перед объективом.
905806
  Рожанская Н.Н. Некоторые вопросы полноты и базиса в аналитическом пространстве : Автореф... канд. физ. матнаук: / Рожанская Н. Н.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 7 с.
905807
  Рохас Хунес Филиберто Бенисио Некоторые вопросы построения базы данных для решения задач АСУ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Рохас Хунес Филиберто Бенисио; АН Гр.ССР. Вычислдительный центр. – Тбилиси, 1981. – 10л.
905808
  Исмайлов Х.Д. Некоторые вопросы правового регулирования сельского самоуправления в Азербайджане в XIX веке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 41-48. – ISSN 1812-3805


  В начале XIX в. в Азербайджане среди институтов местной власти сельское самоуправление отличалось от других форм самоорганизации местного населения в силу специфических особенностей как самого населения, так и его исторических традиций. Сельские ...
905809
  Поспелов А.С. Некоторые вопросы приближения непрерывных функций алгебраическими конструкциями над полем с нормированием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Поспелов А.С.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
905810
  Островский Г.М. Некоторые вопросы применения нелинейных устройств в системах автоматического регулирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1958. – 4л.
905811
  Свешников К.И. Некоторые вопросы прогнозирования железо-титанового оруденения в мафических массивах на парагенетической основе : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 90-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
905812
  Сандровский К.К. Некоторые вопросы прогрессивного развития и повышения эффективности международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 77-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
905813
  Потапов В.Н. Некоторые вопросы равновесия жестко-пластических и вязко-пластических круглых плстин и оболочек вращения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Потапов В.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 6л.
905814
  Ахмедов Н.В. Некоторые вопросы развития нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (43). – С. 23-26. – ISSN 1728-8878
905815
  Нуриев Г Некоторые вопросы развития федерализма в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 6 (60). – С. 10-15. – ISSN 1812-8696
905816
  Парасюк И.Н. Некоторые вопросы разработки и исследования одного класса систем обработки данных на ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.10 / Парасюк И.Н. ; АН УССР, ин-т кибернетики. – Киев, 1974. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
905817
  Пономаренко В.Г. Некоторые вопросы распространения магнитозвковых волн.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.020 / Пономаренко В.Г.; ХГУ. – Х., 1970. – 10л.
905818
  Патаридзе А.М. Некоторые вопросы рационального использования трудовых ресурсов в Советской Грузии. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Патаридзе А.М.; АН ГССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 58л. – Бібліогр.:с.58
905819
  Биксей П.М. Некоторые вопросы рекреационной оценки природно-территориальных комплексов Покутско-Буковинских Карпат // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 70-78 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
905820
  Полетаева И.А. Некоторые вопросы синтеза оптимального управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полетаева И.А.; Науч.-исслед. ин-т механики при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 13л.
905821
  Рофе-Бекетов Некоторые вопросы спектрального анализа бесконечных систем дифференациальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рофе-Бекетов Ф.С.; Акад. наук УССР. Ин-т математики АН УССР. – Киев, 1961. – 11л.
905822
  Богучарский Е. Некоторые вопросы становления дипломатии арабских государств ( вторая половина XX - начало XXI вв.) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 0131-2227
905823
  Пономаренко Ю.А. Некоторые вопросы суммирования кратных рядов Фурье.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономаренко Ю.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1965. – 11. – Бібліогр.:с.10-11
905824
  Параска В.И. Некоторые вопросы теории возмущений замкнутых операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Параска В.И.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1966. – 8л.
905825
  Папоян В.В. Некоторые вопросы теории вращающихся кофигураций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Папоян В.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
905826
  Пономарев В.Н. Некоторые вопросы теории гравитации с кручением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Пономарев В.Н. ; МГУ , Физ. фак-т , Каф. теорет. физики. – Москва, 1973. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
905827
  Николаев К.Н. Некоторые вопросы теории деформированных ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев К. Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
905828
  Рувинский М.А. Некоторые вопросы теории динамики экситоно Ванье-Мотта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рувинский М.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.10
905829
  Попов А.Г. Некоторые вопросы теории и практики газо-жидкостной хромотографии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов А.Г.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений.. – Л., 1965. – 21л.
905830
  Островский Л.А. Некоторые вопросы теории нелинейных волновых процессов, описываемых уравнениями с малым параметром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский Л.А.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
905831
  Попов А.К. Некоторые вопросы теории оптических квантовых генераторов. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: / Попов А.К.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции общей и прикладной физики. Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 12л.
905832
  Романчук П.Р. Некоторые вопросы теории планетных приливов на Солнце и солнечная активность // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 78-82. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Показано, что теория солнечной цикличности автора, в основу которой положены приливные действия планет на Солнце, согласуется с теориями В.Б. Ржонсницкого и А.А. Хауфа.
905833
  Ницович В.М. Некоторые вопросы теории полупроводников с узкой примесной зоной : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ницович В. М.; МВО УССР, ЧГУ. – Черновцы, 1958. – 7л.
905834
  Рихан Т.Х. Некоторые вопросы теории прямых ядерных рекаций с перераспределеним нуклонов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рихан Т. Х.; ХГУ. – Х., 1966. – 7л.
905835
  Папернов Л.З. Некоторые вопросы теории пьезокристаллических преобразователей и ее технического приложения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Папернов Л.З.; Всес.науч-исслед.кино-фото.ин-т. – М, 1954. – 17л.
905836
  Папулов Ю.Г. Некоторые вопросы теории связи свойств молекулы с ее строением. : Автореф... канд.хим.наук: / Папулов Ю.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 26л.
905837
  Попов В.А. Некоторые вопросы теории спиновых волн в антиферомагнетиках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Попов В.А. ; МВ и ССО РСФСР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 9 с.
905838
  Пономаренко Ю.Б. Некоторые вопросы теории стационарных страт малой амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономаренко Ю.Б.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
905839
  Рахманов Евгений Андреевич Некоторые вопросы теории сходимости диагональных аппраксимаций паде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рахманов Евгений Андреевич; Математ. ин-т. – Москва, 1977. – л.
905840
  Палиашвили И.А. Некоторые вопросы унификации норм, регулирующих международную куплю-продажу // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 19-22. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
905841
  Прокин А.Н. Некоторые вопросы физико-химии синтетического и природного дисульфида железа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Прокин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1978. – 25л.
905842
  Прокин А.Н. Некоторые вопросы физико-химии синтетического и природного дисульфида железа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Прокин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1980. – л.
905843
  Портнягин Ю.И. Некоторые вопросы физической теории метеоров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнягин Ю.И.; Ин-т прикладной геофизики. – Обнинск, 1967. – 15л.
905844
   Некоторые вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. – Ташкент, 1966. – 160 с.
905845
  Харламов А.В. Некоторые вопросы формирования международного хозяйственного комплекса стран - членов СЭВ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 92-97. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
905846
  Микадзе М.Г. Некоторые вопросы художественного перевода (согласно точке зрения грузинских ученых) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 302-306
905847
  Полевиков Виктор Кузьмич Некоторые вопросы численного исследования нелинейных задач тепловой конвекции методом сеток : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Полевиков Виктор Кузьмич; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
905848
  Гвелесиани М.Г. Некоторые вопросы экономики многолетних субтропических насаждений (чай, лимоны, эвкалипт) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Гвелесиани М.Г. – Тбилиси, 1950. – 24 с.
905849
  Бутов В.Н. Некоторые глаголы общения английского языка и их этимология // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 11-15. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
905850
  Плуме З.Я. Некоторые граничные задачи теории дифференциальных кравнений эллиптического типа в случае разомкнутого контура : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Плуме З.Я. – Рига, 1952. – 8 с.
905851
  Аверинцев С.В. Некоторые данные о распределении донных животных в Кольской губе / С. Аверинцев // Гидробиология [компакт]
905852
  Поленов Виктор Сидорович Некоторые задачи динамики неоднородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Поленов Виктор Сидорович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1973. – 7л.
905853
  Пономаренко А.Н. Некоторые задачи о концентрации упругих и термоупругих напряжений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Пономаренко А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 19 с.
905854
  Пыхтеев Г.Н. Некоторые задачи отрывного обтекания криволинейного препятствия потоком идеальной несжимаемости жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пыхтеев Г.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1956. – 8л.
905855
  Рубажанский Василий Иванович Некоторые задачи течений и устойчивости потоков аномальных жидкостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рубажанский Василий Иванович; КГУ. – Киев, 1976. – 10л.
905856
   Некоторые закономерности разрушения морских берегов абразионно-оползневого типа / Е.Г. Коников, О.Г. Лиходедова, Г.С. Педан, В.Г. Тюремина // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 115-119 : рис. – Библиогр.: 10 назв.
905857
  Резник В.П. Некоторые закономерности формирования скоплений тонкого золота на шельфе Черного моря // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 110-117 : табл. – Библиогр.: 14 назв.
905858
  Поспелова М.А. Некоторые закономерности фотолиза простых молекул в твердых стеклообразующих инвертных матрицах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Поспелова М.А.;. – М., 1975. – 17л.
905859
  Муравьев Н.Н. Некоторые из забав отдохновения [или Беседа с современниками и потомством] с 1805 года, Николая Наз. Муравьева, Статс-Секр. Е.И.В. Тайн. Совет. Сенат. Почет. Чл. Императорских: Росс. Академии и Университетов: Москов. и Вилен. .... – С.-Петербург : Печатано в Военной типогр. Гл. Штаба Его Имп. Величества
Ч. 5. – 1829. – 60 с. – Полное название установлено по ЭГАК русских книг (1725-1998) РНБ


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
905860
  Баталина А.В. Некоторые исследования в области синтеза и химических превращений замещенных a-оксибензилфосфоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Баталина Алла Васильевна ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1978. – 18 с. – Библиогр.: 2 назв.
905861
  Фокин Г.М. Некоторые исследования и методика расчета волновых передач в качестве редуктора и герметичного привода агрегатов авиационных двигателей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 191 / Фокин Г.М. ; М-во высш. и среднего специального образования СССР, Москов. авиационный ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1970. – 22 с. – Библиогр.: 5 назв.
905862
  Прокопенко Л.Н. Некоторые исследования по абстрактной задаче Коши и их применения к параболическим уравнениям. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокопенко Л.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
905863
  Казарова С. Некоторые итоги интродукции лиан в ботаническом саду МГУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье представлены результаты интродукции 26 видов лиан в Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова с 1978 года. Более перспективны лианы с ранними и средними сроками начала и окончания вегетации. Эти виды имеют более высокий балл зимостойкости, ...
905864
  Гвоздарев Б.И. Некоторые итоги латиноамериканской политики администрации Рейгана // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 69-83
905865
  Бороздин И.Н. Некоторые итоги Русских Археологических исследований последних лет : (Доклад, читанный в годичном заседании Императорского Московского Археологического общества 19 февраля 1910 года) / И. Бороздин. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. книг, преемн. В.и. Воронов, 1911. – 17 с. – Отд. оттиск : Древности, т. 23, вып. 1


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому на добрую память И. Бороздин
905866
  Петрушкевичуте Д.К. Некоторые классы вполне геодезических семейств пространственных кривых третьего порядка : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петрушкевичуте Д.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 8л.
905867
  Попович Б.И. Некоторые контактные задачи плоской теории упругости и термоупругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Попович Б.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1970. – 7л.
905868
  Ростовцев Н.А. Некоторые контактные задачи теории упругости и линейно деформируемого основания : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Ростовцев Н.А. ; АН СССР, Ин-т механики. – Москва, 1964. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
905869
  Паскаленко А.А. Некоторые контактные задачи теории упругости, разрешимые методом факторизации. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.02.04 / Паскаленко А.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 18л.
905870
  Буркова А.Ю. Некоторые концепции иностранного договорного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 3 (78). – С. 28-32. – ISSN 1812-3910
905871
  Рогожина И.С. Некоторые краевые задачи для функций кусочно аналитических в области : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогожина И. С.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
905872
  Левитан М.А. Некоторые литолого-геохимические особенности современной и четвертичной седиментации в Северном Ледовитом океане / М.А. Левитан, К.В. Сыромятников, Т.Г. Кузьмина // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 627-643 : табл., рис. – Библиогр.: с. 641-643. – ISSN 0016-7525
905873
  Попков В.А. Некоторые логические операции в педагогическом исследовании / В.А. Попков, А.В. Коржуев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0869-561Х
905874
  Ротарь Е.М. Некоторые методические аспекты выявления связи между нагрузкой пестицидов и онкозаболеваемостью населения // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 50-56 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
905875
  Крупочкин Е.П. Некоторые методические вопросы цифрового картографирования археологических памятников // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 95-102. – ISSN 1563-0102
905876
  Иовчук М.Т. Некоторые методологические вопросы истории философии / М.Т. Иовчук. – Москва, 1957. – 39 с.
905877
  Пясковский Б.В. Некоторые методологические вопросы математики в трудах В.И. Ленина // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
905878
  Рогачев П.И. и Свердлин М.А. Некоторые методологические вопросы национальных отношений в современну эпоху : Автореф... докт. филос.наук: / Рогачев П. И. и Свердлин М.А.; БГУ. – Минск, 1965. – 41л.
905879
  Пясковский Б.В. Некоторые методологические проблемы математизации социально-экономических знаний // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
905880
  Чайковский А.В. Некоторые методологические проблемы современной аналитической химии // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
905881
  Щербань М.И. Некоторые методы оценки степени преобразования ландшафтов городов // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 59-65. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
905882
  Субботина А.А. Некоторые механизмы стабилизации доллара и обеспечения роста американской экономики // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 120-131. – ISSN 0235-5620
905883
  Юрченко В.А. Некоторые микробиологические аспекты проблемы подтопления территорий // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 52-55 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
905884
  Няшин Г.Д. Некоторые моменты истории Барнаула / Г.Д. Няшин. – Барнаул : [Б. и.], 1929. – 24 с.
905885
  Шабанова Н.П. Некоторые морфологические и химические свойства почв восточного берега озера Булухта (Северный Прикаспий) / Н.П. Шабанова, А.В. Колесников, А.В. Быков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 899-909 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
905886
  Соловьева С.В. Некоторые наброски об экзистенциальном смысле власти // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 446-452. – ISSN 1606-951Х
905887
  Погосян Георгий Аршакович Некоторые нелинейные задачи равновесия упргугих анизотропных призматических тел : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Погосян Георгий Аршакович ; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1978. – 36 с. – Бібліогр.:с.32-36
905888
  Узунов Ф.В. Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 45-51. – Библиогр.: 8 назв
905889
  Черновьянц М.Г. Некоторые нерешенные вопросы корреляции и стратиграфии / М.Г. Черновьянц, В.Ф. Шульга // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 94-96. – Библиогр.: 7 назв.
905890
  Ищенко И.И. Некоторые новые данные о позднемеловых Cancellothyrididae (Brachiopoda, Terebratulida) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 118-119 : рис. – Библиогр.: 3 назв.
905891
  Папаян Г.Л. Некоторые новые холинолитики ряда двухамещенных уксусных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Папаян Г.Л.; Акад.наук Арм.ССР.Хим.ин-т. – Ереван, 1956. – 14л.
905892
  Попова С.В. Некоторые оптические и электрические свойства хлористого натрия с примесью диспрозия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Попова С.В.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 16л.
905893
  Шиллер Н.Н. Некоторые опыты с испарением жидкости под высоким газовым давлением / [соч.] Н. Шиллера. – [Киев], 1897. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1897 г. - Экз. без обл. и тит. л.
905894
  Асадуллаев И.К. Некоторые основания нового материализма // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 39-48. – ISSN 1812-8696
905895
  Козочкин И.Д. Некоторые основные тенденции развития американського уголовного права (источники, институты учения о преступлении) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 10. – С. 65-81. – ISSN 0132-0769
905896
  Цуркану В.І. Некоторые особенности бухгалтерского учета субсидий в контексте МСФО и НСБУ республики Молдова / В.І. Цуркану, І.М. Голочалова // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 40-51. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
905897
  Шулугина Г.А. Некоторые особенности бытия науки в современном обществе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 14-21. – ISSN 1811-0916


  Целью данной статьи является анализ особенностей функционирования науки в условиях сциентификации общества. Автор рассматривает позиции науки в современном обществе, выявляет новые тенденции в развитии социального института науки, прослеживает ...
905898
  Носова Е.В. Некоторые особенности внешней торговли регионов России (на примере субъектов Приволжского федерального округа) : география. Регионы России // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 14-19. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
905899
  Быков Г.Н. Некоторые особенности вывоза капитала в развивающиеся страны / Г.Н. Быков, А.К. Еременко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 85-96. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
905900
  Гура К.А. Некоторые особенности геологической структуры и намагниченности железорудных образований Фрунзовского месторождения // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 29-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 8)
905901
  Хиневич О. Некоторые особенности и порядок уплаты налогов и сборов физическим лицом - резидентом Украины при осуществлении трудовой деятельности в Германии и/или в Греции // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 38-42
905902
  Осояну О. Некоторые особенности и процесса гармонизации международного частного права в республике Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 28-36. – ISSN 1810-3081
905903
  Безусова Т.А. Некоторые особенности использования интерактивных методов обучения в вузовском математическом образовании // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 131-136. – ISBN 978-966-473-145-1
905904
  Узбек К.М. Некоторые особенности ленинского взгляда на математику и научно-технический прогресс // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
905905
  Акакишиев С.Р. Некоторые особенности оперативно-розыскных и следственных действий по делам о терроризме с применением взрывных устройств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 134-138. – ISSN 1684-2618
905906
  Седнев В.В. Некоторые особенности политики Китая в Юго-Восточной Азии на современном этапе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 64-75. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
905907
  Муравьев В.И. Некоторые особенности правового регулирования интеграционных процессов в рамках европейских сообществ (нормы прямого действия) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 57-63. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
905908
  Полещук О. Некоторые особенности правового статуса Президента Республики Беларусь и Президента Украины // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 172-173
905909
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 110-126. – ISSN 0130-9765
905910
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 112-125. – ISSN 0130-9765
905911
  Земсков А.И. Некоторые особенности работы с электронными документами // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 45-58. – ISSN 0130-9765
905912
  Костяной М.Г. Некоторые особенности рельефообразования в районах распространения неогеновых глинистых пород на Украине : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 90-95. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
905913
  Булах Ю.П. Некоторые особенности речевого манипулирования в информационной войне в Сирии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 49-52. – ISSN 2305-7319
905914
  Крымцов А.А. Некоторые особенности связи современного рельефа с новейшей тектоникой (по данным инженерно-геологических изысканий трассы метрополитена в г. Днепропетровске) : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / А.А. Крымцов, Ф.И. Яворский, Б.С. Янкелевич // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 120-122. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
905915
  Цолин Д.В. Некоторые особенности синтаксиса еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV–VII вв. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 126-144. – ISSN 1682-671Х
905916
  Головчук Н.Ю. Некоторые особенности стиля мышления в современной физике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 49
905917
   Некоторые особенности строения мантии Восточного Средиземноморья и их геодинамическая интерпретация / О.Б. Гинтов, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, А.В. Муровская // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 17-29 : рис. – Библиогр.: с. 27-29. – ISSN 0203-3100
905918
  Хакало Л.Н. Некоторые особенности управления жидкофазным окислением толуола и его производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.082 / Л.Н. Хакало ; М-во высш. спец. образования УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 2, [2] c. – Библиогр.: 10 назв.
905919
  Романий Э.П. Некоторые особенности формирования австрийского национального варианта немецкого языка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 255-258. – (Філологічні науки ; № 1)
905920
  Пазинич В.Г. Некоторые особенности формирования и размещения аккумулятивных эоловых форм рельефа Полесья : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 101-106. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
905921
  Скляр О. Некоторые особенности формирования концепции политической свободы в политических учениях конца XVIII - начала XIX века // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 4 (67). – С. 28-38. – ISSN 1812-2566
905922
  Левицкий В.И. Некоторые особенности формирования пойм рек среднего Поднестровья и диагностические признаки их вычленения // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 27. – С. 73-78 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
905923
  Токаров К.М. Некоторые особенности формирования системы подготовки военных кадров и комплектования Вооруженных сил Республики Казахстан в условиях их становления (1993-1999 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 (598). – С. 65-68. – ISSN 0321-0626
905924
  Верлань Д.А. Некоторые особенности численной реализации нелинейных интенральных моделей динамических объектов / Д.А. Верлань, С.Ю. Протасов // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 36-44. – (Технічні науки ; вип. 10). – ISSN 2308-5916


  Рассмотрены различные виды нелинейных интегральных динамических моделей, и также подходи к построению численных алгоритмов их компьютерной реализации.
905925
  Дианова Т. Некоторые особенности электронной торговли: от "мифов" к "эффекту скольжения" // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 139-146. – ISSN 0042-8736
905926
  Корш Ф.Е. Некоторые персидские этимологии : с приложением заметки: "По поводу этимологии слов човган и саwладжан" А.Е. Крымского / Корш Ф.Е. – Москва : Тип. Крестного Календаря, 1912. – 12с. – Оттиск из "Древностей Восточных", том IV
905927
  Зацаринный А.А. Некоторые подходы к ситуационному анализу потоков событий / А.А. Зацаринный, А.П. Сучков // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 39-46. – ISSN 1818-4243


  В статье обсуждаются методы формализации данных мониторинга потоков событий в контролируемом пространстве и способы их анализа. Обосновывается круг аналитических задач и методов их решения с использованием статистических моделей данных и выявления на ...
905928
  Островский И.Ю. Некоторые показатели обмена йода у коров в западных областях Украинской ССР : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Островский И.Ю.; М-во сел.хоз. – Львов, 1960. – 19с.
905929
  Николаев Е.И. Некоторые показатели упруго-вязкого состояния артерий в оценке атеросклероза у больных сахарных диабетом : Автореф... канд. мед.наук: / Николаев Е. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 20л.
905930
  Ткаченко Валентина Некоторые положения сущности и содержания экономической безопасности государства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
905931
  Делягин М. Некоторые последствия присоединения к ВТО для сельского хозяйства России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 16-22. – ISSN 2074-6040


  Автор рассматривает проблемы и негативные последствия, связанные с вступлением в ВТО, для аграрно-промышленного комплекса России.
905932
  Марион Ж.-Л. Некоторые правила в истории философии (Окончание) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 50-59. – ISSN 0235-1188
905933
  Рихтер В. Некоторые предельные теоремы для вероятностей больших уклонений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рихтер В.; ЛГУ. – Ленинград, 1958. – 7л.
905934
  Парч Л. Некоторые предельные теоремы для марковских процессов с исчезновением : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.005 / Парч Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с.
905935
  Николаев В.И. Некоторые применения эффекта Мессбауэра е исследованию свойств твердого тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Николаев В.И. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1964. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
905936
  Геренчук К.И. Некоторые принципиальные вопросы методики среднемасштабных ландшафтных исследований / К.И. Геренчук, С.И. Кукурудза // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 18-24. – Бібліогр.: 14 назв
905937
  Котвицкая Э.С. Некоторые проблемные вопросы описания категории русских полных и кратких прилагательных // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 206-209. – (Філологія)
905938
  Сафронова Н.М. Некоторые проблемы в экологическом образовании на примере социологического опроса / Н.М. Сафронова, А.С. Курманбаева, Н.В. Пухальская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-81 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
905939
  Фурса С.Я. Некоторые проблемы высшего юридического образования и преподавания учебной дисциплины "Гражданский процесс" в Украине // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 13-19
905940
  Соколов А.С. Некоторые проблемы гуманитарного образования инженера / А.С. Соколов, Л.В. Южакова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0869-3617
905941
  Курушин А.А. Некоторые проблемы законодательства об изменении трудового договорва // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 4. – С. 77-85. – ISSN 0132-0831
905942
  Хайрединова Э.А. Некоторые проблемы изучения раннесредневекового женского костюма варваров Юго-Западного Крыма // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 223-236. – ISSN 1682-671Х
905943
  Самусенко Л. Некоторые проблемы конституционно-правового закрепления права собственности на компоненты природной среды и природные объекты // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 254-255
905944
  Портянникова В.Н. Некоторые проблемы лексической характеристики жаргонизмов. (На матер. "молодеж. жаргона" соврем. нем. яз. в ФРГ) : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Портянникова В.Н.; Москов. гос.п ед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 21л.
905945
  Резников А.Б. Некоторые проблемы освоения современных технологий на рынке Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 89-97. – ISSN 044-748Х
905946
  Решетняк В.П. Некоторые проблемы перемещения промышленного производства из индустриально развитых государств в развивающиеся страны // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 84-87. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
905947
  Кущенко С.В. Некоторые проблемы подготовки специалистов-политологов в РФ (философско-методологический анализ) // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 120-124. – ISSN 1811-0916
905948
  Веклич М.Ф. Некоторые проблемы позднекайнозойской палеогеографии Украинских Карпат // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 59-66 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
905949
  Портнов В.М. Некоторые проблемы построения систем обработки данных в здравоохранении. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Портнов В.М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по техн. наукам Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 20л.
905950
  Покидышева А.Я. Некоторые проблемы рынка швейных товаров в СССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Покидышева А.Я. ; Ленингр. ин-т совестской торговли. – Ленинград, 1970. – 22 с.
905951
  Панфилова М.К. Некоторые проблемы театрально-декорационного искусства в творчестве народного художника СССР Ф.Ф.Нирода. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Панфилова М.К.; Акад. художеств СССР. Ин-т живописи, скульптуры и архит. им. И.Е.Репина. – К., 1969. – 29л.
905952
  Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы теории и философии налогового права : монография / А.Т. Шаукенов. – Алматы : Print S, 2009. – 314с. – ISBN 9965-482-76-4
905953
  Родионова О.В. Некоторые проблемы теории права и государства как учебной дисциплины // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 16-18. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
905954
  Назамиева О.Н. Некоторые проблемы формирования содержания брачного договора / О.Н. Назамиева, Р.А. Сакулин // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 66-73. – ISSN 0132-0769
905955
  Рашидова Д.Д. Некоторые проблемы ценообразования образовательной услуги в вузах // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены особенности превращения образовательных услуг в товар, формирование рынка этих услуг, а также коммерциализация сферы образования. Предложена методика совершенствования калькуляции затрат на образовательные услуги, позволяющая учитывать ...
905956
  Гущина И.А. Некоторые проблемы экстрадиции в международном уголовном праве // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 241-244. – ISBN 978-966-190-861-0
905957
  Поручиков В.Б. Некоторые пространственные задачи нестационарного движения сжимаемых сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поручиков В.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики. – М., 1966. – 5л.
905958
  Джафаров Д.М. Некоторые рассуждения об итогах коллективизации // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 2 (46). – С. 15-20. – ISSN 1680-2721
905959
  Позднякович С.А. Некоторые реакции полифторароматических соединений с электрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Позднякович С.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1970. – 26л.
905960
  Погорелов Дмитрий Юрьевич Некоторые резонансные проблемы динамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Погорелов Дмитрий Юрьевич; МГУ. – Москва, 1979. – 11л.
905961
  Семидидько Л.Д. Некоторые результаты анализа построения зарубежных библиотечно-информационных объединений и компьютерных сетей / Л.Д. Семидидько, В.В. Ступкин // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 0130-9765
905962
  Богушевич А.Я. Некоторые результаты работы территориально-распределенной измерительной метеорологической системы сети постов ультразвуков АМС / А.Я. Богушевич, В.А. Корольков, А.А. Тихомиров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 85-95 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
905963
  Портенко Н.И. Некоторые результаты теории аддитивных функционалов от марковских процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Портенко Н.И. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с.
905964
  Подорван Ф.В. Некоторые рекомендации по обоснованию схем мелиораций / Ф.В. Подорван, В.Г. Бугай // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 14-18 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
905965
  Серебрякова Л.И. Некоторые сведения о геодинамике для геодезистов : подготовка кадров / Л.И. Серебрякова, О.О. Пикалов // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 39-48 : Рис., карти. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
905966
  Алескерова Н.Э. Некоторые сведения об истории и мировоззрении средневекового суфийского братства Халватийа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 13-23. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227


  Суфийское братство "Хальветие" - самый распространенный из 12 основных тарикатов в исламском мире. Эта суфийская линия интересна еще тем, что в отличие от остальных, у которых только один пир-родоначальник, у нее их два. Это пир Сираджеддин Омар ...
905967
  Ковалев А.П. Некоторые свойства рельефа и их отражение в моделях (в аспекте экзогенной геоморфологии) // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 100-107 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0201-4122
905968
  Громека И.С. Некоторые случаи равновесия совершенного газа : [Сообщ., чит. 22 нояб. 1886 г. в 61 заседании Секции физ.-мат. наук О-ва естествоиспытателей при Казан. ун-те] / [соч.] И.С. Громеки. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1886. – 19 с. – Отд. оттиск: Собрание протоколов заседания Секции физико-математических наук Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Казань, 1887. Т. 5
905969
  Сенашенко В.С. Некоторые соображения об "академическом письме" и исследовательских компетенциях // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 136-139. – ISSN 0869-3617


  Автор полагает, что введение в вузовские программы курсов «академического письма» и «академической культуры» не решает задачу приобщения студентов к исследовательской работе. Задача - возвращение науки в вузы, возрождение той высокоинтеллектуальной ...
905970
  Кулько А. Некоторые соображения об исследованиях А.В. Задорожного, посвященных применению международного права в украинско-российских межгосударственных отношениях на современном этапе (1991-2014 гг.) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 87-92. – ISSN 1814-3385
905971
  Веверка М. Некоторые соображения по прочтении статьи М.Буравого "Что делать?" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.9-13. – ISSN 0132-1625
905972
  Есипов В.В. Некоторые спорные вопросы уголовного права / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 69 с.
905973
  Мотовиловкер Е.Я. Некоторые старые и новые ошибки в Проекте изменений ГК РФ // Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011. – Вып. 1. – С. 23-32
905974
  Пономаренко Л.Л. Некоторые статистические задачи для систем управляемых стохастическими уравнениями с многопараметрическими броуновским движением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пономаренко Л.Л.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1974. – 14л.
905975
  Канцерова И.Е. Некоторые стороны религиозной жизни евреев Среднего Поволжья // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 134-145. – ISSN 0869-5415
905976
  Потахин Н.Е. Некоторые структурные изменпения в металлах при циклическом воздействии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потахин Н.Е.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1964. – 12л.
905977
  Логинова Д.А. Некоторые тенденции в политике КНР в Юго-Восточной Азии на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 86-91. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
905978
  Филиппова Л.Д. Некоторые тенденции в развитии высшей школы США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1975. – № 13. – С. 44-71
905979
  Луговий В.С. Некоторые тенденции образования аббревиатур на рубеже двух столетий (критический обзор работ современных французских лексикологов) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 117-122. – (Філологія)
905980
  Афанасьева Е.А. Некоторые тенденции эволюции нотариата в России и мире во второй половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1812-3805
905981
  Гюнтер П. Некоторые теоремы для дифференциальных уравнений типа Гюйгенса
905982
  Паршин А.Н. Некоторые теоремы конечности в диофактовой геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 004 / Паршин А.Н. ; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1968. – 4 с.
905983
  Рогожкин В.И. Некоторые теоретические вопросы гидрохимии зарегулированного стока (на прим. Цимлян. водохран.) : Автореф... докт. хим.наук: / Рогожкин В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 43л. – Бібліогр.:с.43
905984
  Толстой М.И. Некоторые теоретические посылки геологического моделирования раннедокембрийского гранитообразования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 3-14. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Обосновывается необходимость системного подхода к геологическому моделированию докембрийского гранитообразования. Приводятся основные посылки к созданию такой модели, разработанные как на фактическом материале, данных геологического изучения Луны и ...
905985
  Постников Е.С. Некоторые теоретические проблемы методологии измерения производительности труда в промышленности. : Автореф... экон.наук: / Постников Е.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 16л.
905986
  Чебуранова С.Е. Некоторые теоретические проблемы развития национальных правовых систем в условиях глобализации // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С.17--18.
905987
  Тер-Аветисян Некоторые уравнения типа свертки в диссипативном и консервативном случаях : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Тер-Аветисян Вананд Варданович ; Ин-т математики НАН РА. – Ереван, 2012. – 16 с. – Паралел. назв. на армянском языке. – Библиогр.: 36 назв.
905988
  Самуйлов С.М. Некоторые уроки политики разрядки // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 53-68. – ISSN 0321-2068
905989
  Мальцев Ал.А. Некоторые уроки российских модернизаций: внутренние и мирохозяйственные факторы // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040


  Выделены узловые характеристики четырех волн российских модернизаций. Выявлена взаимосвязь эндогенных и экзогенных факторов модернизационных трансформаций. Доказана несовместимость модернизации и автаркии.
905990
  Паталах И.И. Некоторые физико-химические особенности электропроводности полимеров с системой сопряжения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Паталах И.И.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1964. – 19л.
905991
  Петрук Е.М. Некоторые физиологические и морфологические показатели спермиев при глубоком замораживании спермы : Автореф... канд. биол.наук: / Петрук Е.М.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 20л.
905992
  Романов В.А. Некоторые фотоэлектрические свойства германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романов В.А. ; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Ленинград, 1961. – 10 с.
905993
  Скориков А.С. Некоторые черты из географического распространения Apterygota Европы / Напечатано по определению Общего собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. и Литография Зильберберг, 1899. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды общества испытателей природы при Харьковском университете, т. 34
905994
  Жукович П.Н. Некоторые черты исторической церковно-приходской жизни на Руси. – [32] с.
905995
  Безсонов П.А. Некоторые черты путешествия Ю.И. Венелина В Болгарию / П.А. Безсонов. – Москва : В типографии Л. Степановой, 1857. – 40 с. – Из журнала Москвитянин, № 10, 1856 года
905996
  Розин В.М. Некоторые черты современного православия (наблюдение философа) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 30-39. – ISSN 1812-8696
905997
  Дзиган Е.Л. Некоторые черты современной кинорежиссуры / Е.Л. Дзиган. – Москва, 1976. – 47 с.
905998
  Конорева И.А. Некоторые штрихи политической биографии Хо Ши Мина // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 136-141. – ISSN 0042-8779
905999
  Рогозин Б.А. Некоторые экстремальные задачи в области предельных теорем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогозин Б. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 6л.
906000
  Моисеев П.А. Некоторые японские данные о ловле лососей дрифтерными сетями в северной части Курильской гряды // О задачах Химического института Дальневосточного филиала Академии наук СССР : Научные сообщения / В.О. Мохнач, 1936. – С. 188-190
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,