Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
905001
  Ливанова М. "Париж, Пастер" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 10 (62). – С. 86-103. – ISSN 1819-6268
905002
  Кравченко Я. "Паризький красень, богеміст ще й маляр" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 грудня (№ 234-235). – С. 24


  Яким був шлях у мистецтво українського художника Миколи Глущенка.
905003
  Кравченко Я. "Паризькі симпатії" Михайла Бойчука, або Спроба персоніфікації портретів пензля художника 1909 - 1910 років із нагоди його Дня народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 24
905004
  Вегера С.А. "Парії" або "нічиї" сучасної України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 219-233. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
905005
  Шатіло В. "Парламентаризм" і "конституціоналізм" у правових системах сучасності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 55-58. – ISSN 2220-1394


  Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку між парламентаризмом та конституціоналізмом як засадничими інститутами правових систем сучасності. Статья посвящена проблеме взаимосвязи между парламентаризмом и конституционализмом как основополагающими ...
905006
  Алєксандрова О.В. "Парменід", або "Про ідеї" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 142-143. – ISBN 966-316-069-1
905007
  Михайлова Н.И. "Парнасский мой отец" / Н.И. Михайлова. – Москва : Советская Россия, 1983. – 192 с.
905008
  Антоненко О. "Парні імена" в чеській та українській мовах (словотвір, функціонування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Досліджуються словотвір і сфера функціонування іменників на позначення осіб жіночої статі, аналізується система фемінізуючих суфіксів у чеській та українській мовах. Розглядається поняття словотворчого типу за концепцією І.І.Ковалика та М,Докуліла.
905009
  Гінда В. "Партизани сиділи в кущах, а людей палили" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 11 (164). – С. 54-57


  Радянські диверсанти навмисне підставляли цивільне населення під окупаційний терор.
905010
   "Партизани україни в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників". – К., 1947. – 94с.
905011
  Хіврич Л.М. "Партизанські картини" А.Штогаренка / Л.М. Хіврич. – Київ, 1963. – 24с.
905012
   [Паранько Микола Михайлович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 4. – С. 169-171. – ISSN 2307-0404


  "...8 жовтня 2016 року відствяткував свій 85-річний ювілей Микола Михайлович Паранько - видатний вчений-гігієніст, профілактик, педагог та наставник, доктор медичних наук, професор."
905013
   [Парасюк Ігор Остапович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 59. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
905014
  Степанова Світлана Пар-Замбія. В Африку - гулять! : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 44-53 : Фото
905015
  Шевченко Ганна Михайлівна ПАР-стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у титриметричному, спектрофотометричному та атомно-абсорбційному аналізі : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Шевченко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с.. – Бібліогр.: 15 назв
905016
  Хусейн Салих Ахмед Салама Параметрическая идентификация схем замещения транзисторов при контроле процесса их производства : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07, 05.13.05 / Хусейн Салих Ахмед Салама; Харьковск. политехнич. ин-т. – Харьков, 1994. – 12л.
905017
  Баранов Ю А. Параметрические методы оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Баранов А.Ю; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 20л.
905018
  Редько В.Н. Параметрические системы программирования : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 007 / Редько В.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Київ, 1970. – 35л.
905019
  Кирьянов Д.М. Параметрический синтез нечеткого регулятора системы автоматического управления подъёмом антенной мачты военных средств радиосвязи : Дисс. ...канд. техн. наук: 20.02.12 - военная кибернетика, системы упр. и связь / Д.В.Кирьянов; Полтавский воен. ин-т связи. – Полтава, 2007. – 164л. – Библиогр.: Бибилогр.: л.156-164
905020
  Полковников Борис Федорович Параметрическое и поляритонное рассеяние света в анизотропных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Полковников Борис Федорович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
905021
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 11 с.
905022
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 11л.
905023
  Фадеев В.В. Параметрическое усиление и параметрическая генерация света. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фадеев В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
905024
  Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі зміною вимірності фазового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 236-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних нестаціонарних систем зі зміною вимірності фазового простору сформульована і розв"язана задача про оптимальний вибір параметрів функціонування такого роду систем. Доведена теорема про диференціювання критерію якості по параметрах, на ...
905025
  Гаращенко Ф.Г. Параметрична оптимізація пучка траєкторії для систем зі змінною структурою / Ф.Г. Гаращенко, А.П. Верченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 213-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто задачі параметричної оптимізації динаміки пучка траекторій для систем зі змінною структурою та розривними фазовими координатами. Приведено формули обчислення частинних похідних критерію якості за параметрами, які використовуються ...
905026
  Чумак А.В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.03 - радіофізика / Чумак А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
905027
  Донченко В.С. Параметричне оцінювання для нечітких множин / В.С. Донченко, Ю.В. Кодій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 202-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена встановленню зв"язків між стохастичним та нечітким підходами до опису невизначеності. Зокрема, статистична інтерпретація нечітких об"єктів використовується для того, щоб зробити доступними методи статистичних висновків у операціях з ...
905028
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, А.А. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 327-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В експерименті по параметричному підсиленню цугів зворотніх об"ємних магнітостатичних хвиль (ЗОМСХ) локальною повздовжньою накачкою вперше експериментально спостерігалось обернення хвильового фронту магнітостатичних хвиль. Для теоретичного опису явища ...
905029
  Карнаухова Ольга Василівна Параметричні коливання в`язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Карнаухова Ольга Василівна; МОНУ. Нац. транспорт. ун-тет. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л. 138 - 146
905030
  Карнаухова Ольга Василівна Параметричні коливання в`язкопружних шаруватих тонкостінних п"єзоелементів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Карнаухова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
905031
  Назаревич А.В. Параметричні сейсмогеоакустичні методи і комплексні технології моніторингу природних та техногенних геодинамічних процесів та прогнозу катастроф : випуск 23 / А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Описано розроблені технології параметричного сейсмогеоакустичного моніторингу (та способи їх реалізації в комплексі з різними геофізичними та іншими методами), призначені для контролю різномасштабних природних та техногенних геодинамічних процесів (і в ...
905032
  Іванюк О.О. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об"єктів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Іванюк О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
905033
  Шанидзе З.Г. Параметрон на тонкой ферромагнитной пленке. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шанидзе З.Г.; Моск.энерг.ин-т. – М, 1967. – 22л.
905034
   Параметроны в цифровых устройствах. – М., 1968. – 128с.
905035
   Параметры. – М.
1. – 1962. – 368с.
905036
  Лиховид Т.Ф. Параметры "декларация миссии", "видение", "цели" на веб-сайтах библиотечно-информационных школ зарубежных университетов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0130-9765
905037
  Радциг А.А. Параметры атомов и атомных ионов : справочник / А.А. Радциг, Б.М. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 343с.
905038
  Банк М.У. Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения / М.У. Банк. – Москва, 1982. – 137 с.
905039
  Егорова Т.М. Параметры геохимических барьеров терригенно-осадочных отложений и почв Украины / Т.М. Егорова, Л.С. Галецкий // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 120-121. – Библиогр.: 3 назв.
905040
  Нечаев В.Я. Параметры глобализации и факторы Болонского процесса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2004. – С. 27-36. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
905041
  Медведева О.А. Параметры глубоких железорудных карьеров при их доработке / О.А. Медведева ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т политехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2013. – 124, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-123. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1303-2
905042
   Параметры землетрясений и очаговых зон Узбекистана. – Ташкент, 1973. – 143с.
905043
   Параметры и модели плодородия почв и продуктивности агроценозов. – Пущино, 1985. – 170с.
905044
  Николаевский И.Ф. Параметры и предельные режимы работы транзисторов / И.Ф. Николаевский, Д.В. Игумнов. – Москва : Советское радио, 1971. – 384 с.
905045
  Чокин Ш.Ч. Параметры и режимы гидроэлектростанций / Ш.Ч. Чокин, И.М. Мальковский, А.С. Паутов; Министерство энергетики и электрификации СССР; Казахский научноисследовательский институт энергетики. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 220 с.
905046
  Малин Б.В. Параметры и свойства полевых транзисторов / Б.В. Малин, М.С. Сонин. – Москва, 1967. – 112 с.
905047
  Жеребцов Г.А. Параметры и тонкая структура спорадических образований в авроральной нижней ионосфере : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Жеребцов Г. А.; ИркутГУ. – Иркутск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
905048
  Левитин Е.А. Параметры и характеристики радиоприемников : Пособие для радиоклубов / Е.А. Левитин. – Москва-Ленинград : Госэнергиздат, 1949. – 87с.
905049
  Кантер В.К. Параметры и характеристики явнополюсных синхронных машин с насыщенным магнитопроводом в симметричных установившихся режимах / В.К. Кантер. – Рига, 1983. – 255 с.
905050
  Володина С.В. Параметры избирательной системы как объект реформирования: технологии влияния // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 108-117. – ISSN 0321-2017
905051
  Егорова А.Ю. Параметры климата Филиппинского архипелага / А.Ю. Егорова; Под ред.А.Н.Лебедева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 127 с.
905052
  Аленикова О.А. Параметры мигательного рефлекса в периодах моторных флюктуаций при болезни Паркинсона / О.А. Аленикова, С.А. Лихачев // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 4 (58). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
905053
  Янева Н.Б. Параметры нейтронных резонансов 235U и 239Pu и их стохастические свойства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Янева Н.Б.; ОИЯИ. ЛНФ. 3-5688. – Дубна, 1971. – 22л.
905054
  Кокоуров В Параметры неоднородной структуры области F-ионосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кокоуров В,Д.; 13-16. – Иркутск, 1967. – 16л.
905055
  Боярская Ю.С. Параметры пластической деформации некоторых ионных кристаллов при однородном и неоднородном напряженных состояниях / Ю.С. Боярская, Д.З. Грабко. – Кишинев : ИПФ АН МССР, 1983. – 37 с.
905056
   Параметры плодородия основных типов почв. – М., 1988. – 262с.
905057
  Болгова И. Параметры политической стабильности в поясе СНГ // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 3 (24). – С. 96-102. – ISSN 1728-2756
905058
  Хомчик Ф.А. Параметры полупроводниковых приборов / Ф.А. Хомчик. – Минск : Наука и техника, 1969. – 304 с.
905059
  Белолипский В.А. Параметры протвоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом севообороте // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 110-116 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
905060
  Старостин Б.А. Параметры развития науки. / Б.А. Старостин. – М., 1980. – 280с.
905061
   Параметры риска. – М., 1987. – 272с.
905062
  Меркулова Т.К. Параметры современной лекции // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 227-235. – ISSN 1993-5560


  У статті аналізуються результати дослідження, об’єктом якого є традиційні й інтерактивні лекції як форма навчання студентів ВНЗ на сучасному етапі розвитку освітніх технологій. Робиться спроба визначити ставлення студентів до лекцій різного типу й їхня ...
905063
  Шестакова Э.Г. Параметры соотношения оксюморона и нонсенса // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 43-51. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
905064
  Закс Д.И. Параметры теплового режима полупроводниковых микросхем / Д.И. Закс. – Москва : Радио и связь, 1983. – 126 с.
905065
  Тарасов Н.А. Параметры течения за дном плоских тел. / Н.А. Тарасов, 1959. – 48с.
905066
   Параметры тропического климата для технических целей. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973
905067
  Кашарский Э.Г. Параметры турбогенераторов большой мощности и некоторые особенности их моделирования / Э.Г. Кашарский, Л.А. Суханов. – М., 1959. – 15с.
905068
  Дерменжиев Е. Параметры уровней 235 V и 239 Pu. Кинетические энергии осколков в резонансах 235V : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Дерменжиев Е. ; Объед. ин-т ядерных исследований , Лабор. нейтрон. физики. – Дубна, 1970. – 23 с. – Бібліогр.:с.19-20
905069
  Ефименко Т.И. Параметры фискального пространства в условиях кризиса // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 11-18
905070
   Параметры, амплитудные частотные и фазовые частотные характеристики приборов опорных сейсмических станций СССР. – М., 1975. – 87с.
905071
  Химиця Н.О. Парамілітарні організації української молоді періоду Центральної Ради // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 86-90. – ISSN 0321-0499
905072
  Шляхтич Роман Парамілітарні формування у боротьбі проти ОУН(Б) та УПА у повоєнний час на території Західної України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 20-23
905073
  Токарев С. Парамонов покупает параход : повести / С. Токарев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 316 с. – ISBN 5-235-00962-2
905074
  Чеишвили Р.А. Паранаблюдаемый управляемый линейный процесс при различной информационности управляющих лиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Чеишвили Р.А.;. – Вильнюс, 1980. – 13л.
905075
  Лозицкая Н.И. Паранаучные попытки исследований солнечно-земных связей (Памяти борца с лженаукой академика РАН Эдуарда Круглякова) // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 53-54
905076
  Емельяненко Т.Г. Паранджа в традиционном костюме бухарских евреев // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 118-125. – ISSN 0869-5415
905077
  Куліш Т.В. Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 421-427


  Стаття присвячена аналізу дискурсивних особливостей параноїдного стилю в американському політичному дискурсі на матеріалі промов сенатора Джозефа МакКарті. Встановлено, що характерними дискурсивними рисами параноїдного стилю є конфліктна стратегічна ...
905078
  Терентьев Е.И. Параной ревности / Е.И. Терентьев. – Воронеж, 1982. – 192с.
905079
  Март Кристина Паранойя, паранойя - зови меня так! : Сферы // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 24 : Америка. – С. 60-65 : Фото
905080
  Куліш Т.В. Паранояльна риторика в американському політичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Куліш Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 250 арк. – Бібліогр.: арк. 199-250
905081
  Куліш Т.В. Паранояльная риторика в американському політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Куліш Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
905082
  Гарсія Парантези як засіб вираження авторської модальності в наукових есе Умберто Еко / Гарсія, Хесус М.О. де // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 89-98


  В статті йдеться про вставні слова й речення та вставлені синтаксичні конструкції в текстах наукових есе У. Еко, які слугують одним із засобів вираження авторської модальності як складової авторської мовленнєвої індивідуальності. Синтаксичні засоби ...
905083
  Тендряков В.Ф. Параня / В.Ф. Тендряков. – Ижевск, 1990. – 46с.
905084
  Шебалдин Н.В. Парапроцесс в высококачественных полях в ферритах вблизи точки Кюри : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05. / Шебалдин Н. В.; МГУ, Физ. фак. – М., 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
905085
  Шебалдин Н.В. Парапроцесс в высококачественных полях в ферритах вблизи точки Кюри : Автореф... канд. физ. мат.наук: 050 / Шебалдин Н. В.; МГУ, Физ. мат. фак. – М., 1972. – 17л.
905086
  Ярхо Г.А. Парапроцесс в редкоземельных ферритах-гранатах в районе магнитного фазового перехода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Ярхо Г.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 17 с.
905087
  Хэнзел Ч. Парапсихология / Ч. Хэнзел. – Москва : Мир, 1970. – 320 с.
905088
  Дубров А.П. Парапсихология и современной естествознание / А.П. Дубров, В.Н. Пушкин. – М, 1990. – 279с.
905089
  Второва Т.В. Парарекреаційні ресурси: місце у структурі рекреаційно-туристських ресурсів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 292-294. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
905090
  Хома П.П. Параска Хома : альбом / П.П. Хома. – К., 1983. – 96с.
905091
  Мар"ямов А. Параскова Микитівна Ангеліна / А. Мар"ямов. – К., 1939. – 12с.
905092
  Ковальов П.І. Парасковія Микитівна Ангеліна - кандидат у депутати Верховної Ради / П.І. Ковальов. – Х, 1937. – 35с.
905093
  Дунаєвська С. Парасолька для правника. Чи поширюється державний соціальний захист для нотаріусів та адвокатів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 26-27
905094
  Міксат К. Парасолька святого Петра: Роман. / К. Міксат. – К., 1983. – 188с.
905095
  Коваленко Т.В. Парасолькова торговельна марка // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 63-70. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
905096
  Шиян О.О. Парасоцьке урочище: сторінки історії (до 125-річчя від дня народження М.І. Гавриленка) // Регіональний ландшафтний парк "Диканський" - центр збереження біорізноманіття та екологічного просвітництва : наук.-практ. конф. присвяч. 20-річчю парку, 22 жовт. 2014 р., Диканька : зб. ст. / Дикан. райрада ; Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; Полтав. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; [наук. ред. Н.О. Смоляр]. – Полтава : Скайтек, 2014. – С. 78-84. – ISBN 978-966-7723-82-8
905097
  Нестелєєв М. Парасуїцидальна парадигма комплексу безгрунтянства у структурі центрального/маргінального (на прикладі психобіографії та повісті "Без грунту" (1928) Г. Епіка) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 67-75. – ISSN 1728-9572
905098
  Приходько А.М. Паратаксис як форма втілення складного мовленнєвого акту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто питання когнітивно-дискурсивної перспективи складносурядного речення в сучасній німецькій мові. Доведено, що воно здатне втілювати комплексні та композитні мовленнєві акти й виступати в першому випадку як дійсно координативно, а в другому - ...
905099
  Приходько А.М. Паратаксис: автономність чи залежність поєднуваних частин? // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 185. – ISBN 966-581-373-0
905100
  Хроленко А.Т. Паратактические конструкции в русской народной лирической песне и проблема их продуктивности в современном поэтическом фольклоре : Автореф... канд. фил.наук: 660 / Хроленко А.Т.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 19л.
905101
  Морозова И.Б. Паратекст в художественном диалоге как индикатор авторской оценки // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 229-237. – ISBN 978-966-2668-24-7
905102
  Мислива В. Паратекстуальні елементи у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 110-116


  Творчість О. Забужко тісно переплетена паратекстуальними елементами. Заголовки та епіграфи покликані давати певну установку читачеві, проте у прозі та поезії письменниці часто трапляється навпаки: лексичні одиниці подані в заголовку, у процесі читання ...
905103
  Шарпило В.П. Паратенический паразитизм: становление и развитие концепции : исторический очерк, библиография / В.П. Шарпило, Р.В. Саламатин; НАНУ, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : ЛОГОС, 2005. – 240 с. – Параллел. титул. лист на англ. языке. – ISBN 966-02-3725-1
905104
  Строгов А. Паратуберкулезный энтерит сельскохозяйственных животных / А. Строгов. – М., 1953. – 72с.
905105
  Катаєв В.П. Паратягові пригоди / В.П. Катаєв. – Харків-Одеса, 1930. – 99с.
905106
  Шоломий Ю.М. Парафиевский свеклосовхоз им. К.Маркса. Монография. / Ю.М. Шоломий. – К.-Х., 1939. – 84с.
905107
  Гнатів Т. Парафраза української пісні в поезії Люціана Семенського // Київські полоністичні студії : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Ін-т літератури ім. Т. Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 250-256. – ISBN 966-95452-4-3
905108
  Рубльов О.С. Парахіна М. Основні засади "теорії боротьби двох культур": проблеми російсько-українського минулого і сучасність // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 202-206. – ISSN 0130-5247
905109
   Парахіна Марія Федорівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 227. – ISBN 978-966-2726-03-9
905110
   Параходы пустыни // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 100-101 : фото
905111
  Виноградова В.С. Парахор и структура эфиров некоторых неорганических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Виноградова В.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1950. – 14 с.
905112
  Кузьмин К.И. Парахоры и структура некоторых органических производных мыщьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузьмин К.И.; Казан.хим.-технолог.ин-т. – Казань, 1950. – 12 с.
905113
  Валеева З.З. Парахоры некоторых простых и сложных эфиров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Валеева З.З.; Казанский гос.ун-т. – Казань, 1955. – 15л.
905114
  Проскуряков В.М. Парацельс. / В.М. Проскуряков. – М., 1935. – 176с.
905115
  Белоусов А. Парашют и парашютизм / А. Белоусов. – Москва, 1939. – 80с.
905116
  Белоусов А.А. Парашют и парашютизм / А.А. Белоусов. – М, 1957. – 183с.
905117
  Шапошникова С.С. Парашют не раскрылся / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1962. – 187с.
905118
  Жабров А.А. Парашютизм и планеризм на войне / А.А. Жабров. – Москва, 1945. – 88 с.
905119
  Макгахерн Д. Парашютики // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 198-208. – ISSN 1130-6545
905120
  Тельпугов В.П. Парашютисты / В.П. Тельпугов. – М., 1979. – 424с.
905121
  Ямабэ Масао Парашютисты японского флота. / Ямабэ Масао. – М., 1959. – 206с.
905122
  Ярославцев И.М. Парашютный прыжок / И.М. Ярославцев. – Л, 1948. – 25с.
905123
  Мазур В.А. Парашютный шелк / В.А. Мазур. – К, 1982. – 190с.
905124
   Парашюты и проницаемые тела. – М., 1980. – 132с.
905125
   Парашюты и проницаемые тела. – М., 1987. – 144с.
905126
  Пичугин В.С. Парашюты раскрылись за Днепром / В.С. Пичугин. – Свердловск, 1978. – 80с.
905127
  Шестаков Н.С. Парашюты раскрылись ночью / Н.С. Шестаков. – М, 1967. – 48с.
905128
  Вихнин В.С. Параэлектрический и магнитные резонансы нецентральных ионов и Е-резонанс. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихнин В.С.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
905129
  Копвиллем У.Х. Параэлектрический резонанс / У.Х. Копвиллем, Р.В. Сабурова. – Москва : Наука, 1982. – 224 с.
905130
  Пермяков Е.А. Парвальбумин и родственные кальцийсвязывающие белки / Е.А. Пермяков. – М., 1985. – 191с.
905131
  Бескаравайный С.С. Парвдигма техники как универсальный цикл развития технического знания // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 40. – С. 98-108. – ISSN 2077-7450
905132
  Степовик Д. Парвославність Тараса Шевченка // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 118-133. – ISBN 966-95452-3-8
905133
  Земан Парвус - купец революции / Земан, В. Шарлау. – Нью-Йорк, 1991. – 330с.
905134
  Якубов Ю. Паргар в VII-VIII вв. н. э. (Верхний Зеравшан в эпоху раннего средневековья) / Ю. Якубов; Ответ, редактор Б.Я. Статский. – Душанбе : Дониш, 1979. – 218 с.
905135
   Паргенитические ассоциации элементов в новоэвксинских осадках переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря / С.Д. Какаранза, С.В. Кадурин, В.В. Никулин, О.О. Беркович, А.В. Чепижко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 28-35 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
905136
   Паремиологические исследования. – М., 1984. – 320с.
905137
   Паремиологический сборник. – Москва : Наука, 1978. – 320 c.
905138
  Лобанова Л.П. Паремические заимствования в современном немецком языке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 108 - 110. – ISSN 1684-2618
905139
  Лобанова Л.П. Паремические заимствования в современном немецком языке // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 108-110. – ISSN 1684-2618
905140
  Бабяк Е. Паремия и смежные явления // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – С. 11-14
905141
  Скопненко О. Паремії в мові перекладів Миколи Лукаша / О. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Українська мова : Науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 25-45. – ISSN 1682-3540
905142
  Башук Н. Паремії в німецькій і українській мовах та їх переклад // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 51-55. – ISSN 2307-633Х
905143
  Ісаєв С. Паремії з компонентом "їжа" як відображення життєвих орієнтирів ханського етносу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  У статті подається аналіз паремій китайської мови, що містять компонент "їжа". Запропонована їх тематична класифікація, робляться висновки про роль їжі в китайській системі цінностей. В статье дается анализ паремий китайского языка, содержащих ...
905144
  Гольтер І.М. Паремії з назвами тварин у польській та українській мовах: типологічний аспект // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 41-47
905145
  Пирогов В.Л. Паремії китайського походження в японській мові: проблема ідентифікації // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-151. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISSN 1608-0599
905146
  Коцюба З.Г. Паремії як об"єкт етнолінгвопсихологічного дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-47. – ISSN 0027-2833
905147
  Липчанко О.В. Паремії як одиниці мови та мовлення // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 243-248
905148
  Власенко К. Паремійні інклюзії у повісті "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 203-209


  Статтю присвячено дослідженню паремійних інклюзій у повісті "В неділю рано зілля копала" Ольги Кобилянської. З"ясовано особливості використання малих жанрів фольклору та їхній вплив на відтворення характеристики героїв та подій повісті. Статья ...
905149
  Гриценко Я. Паремійні одиниці на прикладі арабських приказок та прислів"їв // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-31. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто природу перемійних одиниць на прикладі арабських приказок і прислів"їв та спільні і відмінні риси у приказках різних народів
905150
  Коцюба З.Г. Паремійні фонди мов як контамінація різночасових міжкультурних світоглядних нашарувань // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 101-118. – Бібліогр.: с. 101-118. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблено спробу визначити хронологічні межі становлення паремійних корпусів сучасних європейських мов, проведено дослідження історії формування сучасного складу тематичних груп прислів"їв і приказок із ключовими словами "жінка" і "баба" в ...
905151
  Суховій О.О. Паремійні фразеологічні одиниці в староукраїнській мові другої половини XVII століття (на матеріалі збірника казань Варлаама Ясинського) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 62-64. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Розглядаються особливості вживання прислів"їв та приказок у казаннях Варлаама Ясинського, з"ясовується їхнє походження та стилістична мета.
905152
  Фрасинюк Н.І. Пареміологічна концептуалізація "терпіння" в українській та англійській лінгвокультурах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 377-383


  Терпіння є складним, соціально зумовленим концептом,що має різні форми семантичного вираження в українській та англійській мовах. Семантичними ознаками терпіння є: життя, час, кохання, щастя,успіх, ліки, здоров"я, сила, нетерпіння. Терпение является ...
905153
  Кудрявцева З. Пареміологічна спадщина О.Шишацького-Ілліча / З. Кудрявцева; Чернігів.держ. педагог. ун-тет ім.Т.Г.Шевченка. Держ. обл. архів Чернігів. обл. – Чернігів, 1999. – 119с. – ISBN 966-533-096-9
905154
  Шевченко М. Пареміологічні одиниці у практиці навчання української мови як іноземної / М. Шевченко, О. Самусенко // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 136-142. – ISSN 2078-5119
905155
  Кореляков А.А. Паренек из общежития. / А.А. Кореляков. – Ярославль, 1964. – 127с.
905156
  Габидуллина А. Парентеза в научно-популярном дискурсе // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 152-161. – ISSN 2411-6548
905157
  Чавчавадзе-Ивлева Паренхима древесины хвойных, ее морфологические особенности и диагностическое значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Чавчавадзе-Ивлева Е.С.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1966. – 18л.
905158
  Шумаров Г.М. Парень , живи! / Г.М. Шумаров. – Орел, 1963. – 104с.
905159
  Васильев П.А. Парень в кепке / П.А. Васильев. – Ленинград, 1971. – 112с.
905160
  Васильев П.А. Парень в кепке / П.А. Васильев. – 2-е изд., доп. – Ленинград, 1976. – 94с.
905161
  Колюмов К. Парень и горы / К. Колюмов. – София, 1977. – 175с.
905162
  Лордкипанидзе К.А. Парень из Варцихе : рассказы / К.А. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Воениздат, 1962. – 120 с.
905163
  Носков Е.Н. Парень из Велижа / Е.Н. Носков. – М, 1976. – 96с.
905164
  Гайдук П. Парень из Горегрона / П. Гайдук. – М., 1976. – 127с.
905165
  Симонов К.М. Парень из нашего города : Пьеса в 3-х д., 9-ти карт. с интермедиями / К.М. Симонов. – Москва : Искусство, 1963. – 80с.
905166
  Наджафов Г. Парень из нашего села / Г. Наджафов. – Баку, 1977. – 95с.
905167
  Онищенко В.И. Парень из первого эшелона / В.И. Онищенко. – Алма-Ата, 1978. – 80с.
905168
  Стругацкий А Парень из преисподней. Беспокойство. Жук в муравейнике.Волны гасят ветер / А Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 576с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5150002526
905169
  Неверли И.Н. Парень из Сальских степей. / И.Н. Неверли. – Ростов н/Д, 1959. – 171с.
905170
  Неверли И. Парень из Сальских степей. / И. Неверли. – М., 1966. – 208с.
905171
  Бочарников В.А. Парень из Тулузы / В.А. Бочарников. – Ярославль, 1960. – 72с.
905172
  Соколов Г.В. Парень из Усть-Лабы. / Г.В. Соколов. – М., 1955. – 151с.
905173
  Железкова А.С. Парень из Шоршела / А.С. Железкова, К.И. Семенова. – М, 1966. – 184с.
905174
  Кожевников А.В. Парень с большим именем / А.В. Кожевников. – М., 1966. – 510с.
905175
  Хахалин Л.А. Парень с карбюраторного / Л.А. Хахалин. – Л, 1967. – 200с.
905176
  Коряков О.Ф. Парень с космодрома / О.Ф. Коряков. – М., 1972. – 142с.
905177
  Коряков О.Ф. Парень с космодрома / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1980. – 288с.
905178
  Коряков О.Ф. Парень с космодрома, и другие повести и рассказы / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1972. – 352с.
905179
  Чумак И.В. Парень с широкого поля. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1961. – 72с.
905180
  Филимонов А.А. Парень, которого он ждал / А.А. Филимонов. – М, 1958. – 31с.
905181
  Упит А.М. Пареньки села Замшелого : правдивая история для юношества / А.М. Упит; пер. Н.Бать. – Рига : Латгосиздат, 1956. – 207 с.
905182
  Касьянюк В.С. Парето-оптимальна калібровка невідомої моделі вимірювань шляхом використання вимірювань еталонних сигналів / В.С. Касьянюк, А.Л. Заворотний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 239-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод оцінювання розв"язків лінійних операторних рівнянь І роду з випадковими похибками в правих частинах та невідомим лінійним оператором з використанням калібровочних вимірювань. Для побудови алгоритму застосовані ідеї ...
905183
  Заворотний А.Л. Парето-оптимальний підхід в задачі побудови контурів зон підповерхневих аномалій / А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 229-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В рамках парето-оптимального підходу розроблені нові методи побудови контурів зон підповерхневих аномалій за спотвореними похибками координатами цих контурів.
905184
  Подиновский В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. – Москва : Наука, 1982. – 254с. – Библигр.: с.236-251. – (Экономико-математическая библиотека)
905185
  Томенко М. ПАРЄ відрізняє цензуру від свободи слова та об"єктивну інформації від суб"єктивної // Голос України, 2003. – 6 березня


  З приводу висловлювань деяких посадових осіб, наближених до СДПУ(о), про те, що Рада Європи не знає реальну ситуацію в укр. ЗМІ та користується однобічною інформацією
905186
  Гецевичюте С.И. Парзитофауна рыб залива Куршю Марес. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гецевичюте С.И.; Акад.наук Литов.ССР,. – Вильнюс, 1954. – 16л.
905187
  Станюкович К.М. Пари / К.М. Станюкович, 1946. – 64с.
905188
  Бэгли Десмод Пари для простаков / Бэгли Десмод. – М, 1993. – 512с.
905189
   Париетография пищевода, желудка и кишечника. – М., 1973. – 192с.
905190
  Тверитинова А.М. Париж-Негорелое / А.М. Тверитинова. – Л., 1970. – 423с.
905191
  Манфред И.А. Париж - Бонн. Франко-западногерманские отношения во внешней политике пятой республии. 1958-1968 / И.А. Манфред. – Москва, 1970. – 184с.
905192
  Гаузнер Ж.В. Париж - веселый город / Ж.В. Гаузнер. – М., 1935. – 151с.
905193
  Гаузнер Ж.В. Париж - веселый город / Ж.В. Гаузнер. – М.-Л., 1966. – 439с.
905194
  Сытин В.А. Париж - город разный. / В.А. Сытин. – М., 1973. – 247с.
905195
  Измайлова Р. Париж / Р. Измайлова. – Москва, 1954. – 95с.
905196
  Бартенев И.А. Париж / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1962. – 66 с.
905197
  Кобленц А. Париж / А. Кобленц. – Ленинград, 1962. – 120 с.
905198
  Бирюков В.П. Париж / В.П. Бирюков. – Москва : Просвещение, 1968. – 144с.
905199
  Пилявский В.И. Париж / В.И. Пилявский, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1968. – 112 с.
905200
   Париж. – М., 1971. – 116с.
905201
   Париж. – М., 1976. – 223с.
905202
  Горобець Ірина Париж біля ваших ніг : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 16-19 : Фото
905203
   Париж біля ваших ніг : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 20-21 : Фото
905204
  Сколоздра Ю. Париж Большой и Париж Маленький // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2009. – № 46 (115). – С. 42-45
905205
  Шури М. Париж был предан. / М. Шури. – М, 1961. – 214с.
905206
  Ленотр Ж. Париж в дни революции. – [Москва] : Книгоизд. Сфинкс, 1913. – 394 с. – (Историческая библиотека "Сфинкса" ; Т. 20)
905207
  Канинская Галина Париж и НАТО // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 111-122. – ISSN 0130-9625
905208
   Париж изменчивый и вечный. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 629с.
905209
  Цимбал Я.В. Париж і Берлін в українській поезії першої третини ХХ ст. // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 125-136. – ISBN 966-8474-40-6
905210
  Задорожный Олег Париж наощупь : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 102-106 : Фото
905211
   Париж остается лидером в области туризма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 38-41 : Фото
905212
  Стиль А. Париж с нами кн.3 / А. Стиль. – Ленинград
3. – 1955. – 260 с.
905213
  Кипнис Борис Париж узнал Гасконца Бернадота : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 52-58 : Фото
905214
  Ньюман Кэти Париж, Сена. Любовь на Сене / Ньюман Кэти, Аллард Уильям Альберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 86-103 : фото
905215
  Маяковский В. Париж. / В. Маяковский. – М., 1925. – 40с.
905216
  Князева Дарья Париж. Борьба за чистоту : "Озеленение парижа" / Князева Дарья, Жиори Антуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 102-109 : Фото. – ISSN 1029-5828
905217
   Париж. БРАУНовское движение : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 70-77 : Іл., карта
905218
  Шубин И. Париж. Варшава. Вильно. / И. Шубин. – М., 1923. – 107с.
905219
  Герасименко Арсеній Париж. Версалимо по Лувру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 78-90 : фото
905220
  Москаленко Леся Париж. Джоконда усміхається Китайцям : спецрепортаж / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 80-91 : Фото
905221
  Урусов Николай Париж. Здесь будет город-сад : сады вместо трущоб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 94-101 : Фото. – ISSN 1029-5828
905222
  Геворкян Наталия Париж. Мой Париж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 110-111 : Фото. – ISSN 1029-5828
905223
  Сарыкина Вика Париж. Похудеть к рождеству : Все цвета мира // National geographic traveler : Всемирные путешествия. – Москва, 2006. – № 12/01(2006). – С. 14-20 : Фото. – ISSN 1813-4777
905224
  Михайлова Наталія Париж. Столиця богеми // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 76-82 : фото
905225
  Бэк Анри Парижанка : Комедия в 3-х действиях / Анри Бэк ; Пер. с фр. [и предисл.] Н. Эфроса. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К° ; [Тип. русского т-ва ], 1910. – 63 с. – (Универсальная библиотека ; № 326)
905226
  Шмушкевич М.Ю. Парижанка / М.Ю. Шмушкевич. – Киев, 1990. – 347с.
905227
  Хватов Ю.Ю. Парижская денежная (валютная) конференция 1867 г.: мифы и реальность // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 65-72. – ISSN 2074-5354
905228
  Похвалинский Б.В. Парижская Коммуна -- первая государственная форма диктатуры пролетариата / Б.В. Похвалинский. – Киев, 1968. – 36 с.
905229
  Мамут Л.С. Парижская Коммуна - первое пролетарское государство / Л.С. Мамут. – Москва, 1971. – 48с.
905230
  Шорникова М.Т. Парижская Коммуна - первый исторический опыт диктатуры пролетариата / М.Т. Шорникова. – Ленинград, 1971. – 20 с.
905231
  Дробан А.Т. Парижская коммуна / А.Т. Дробан. – Москва, 1971. – 112с.
905232
  Донзель М.О. Парижская Коммуна / М.О. Донзель. – М., 1918. – 46с.
905233
   Парижская Коммуна. – М-Л, 1932. – 260с.
905234
   Парижская Коммуна. – Тбилиси, 1938. – 99с.
905235
  Валлес Ж. Парижская Коммуна / Ж. Валлес. – Москва, 1974. – 400с.
905236
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – Птгр., 1919. – 232с.
905237
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – 3-е изд. – М., 1922. – 296с.
905238
  Лавров П.Л. Парижская Коммуна 18 марта 1871 года. / П.Л. Лавров. – 4-е изд. – Л.-М., 1925. – 237с.
905239
  Мендельсон С. Парижская Коммуна 18 марта, ее происхождение и значение : пер. с нем. / С. Мендельсон. – Москва : Книгоиздат "Молот" ; Тип. СПБ Т-ва "Труд", 1906. – 28 с.
905240
  Мендельсон С. Парижская Коммуна 18 марта. Ее происхождение и значение. – Москва, 1919. – 80 с.
905241
  Слуцкий А.Г. Парижская Коммуна 1871 / А.Г. Слуцкий. – М., 1964. – 263с.
905242
  Тюрлян Альбер Парижская Коммуна 1871 г / Альбер Тюрлян ; пер. под ред. И. Гольденберга. – Санкт-Петербург : Тип. Ясногородск, 1906. – 63 с. – (Дешевая библиотека "Знание" ; № 280)


  Экз. № 131140 деф., без обл.
905243
  Тюрлян А. Парижская Коммуна 1871 г / А. Тюрлян; И. Гольденберг. – Москва, 1919. – 56 с.
905244
  Тюрлян А. Парижская Коммуна 1871 г / А. Тюрлян. – Петроград, 1919. – 64 с.


  Экз. № 131140 деф., без обл.
905245
   Парижская Коммуна 1871 г.. – М., 1961. – 556с.
905246
   Парижская Коммуна 1871 г.. – М.
Т. 2. – 1961. – 704с.
905247
   Парижская Коммуна 1871 г.. – Москва : Политиздат, 1970. – 288с. : ил.
905248
  Слуцкий А.Г. Парижская коммуна 1871 года / А.Г. Слуцкий. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1971. – 278с.
905249
   Парижская коммуна 1871 года. – 2-е изд., доп. – М., 1981. – 376с.
905250
  Галкин И.С. Парижская Коммуна 1871 года / И.С. Галкин. – Москва, 1956. – 32с.
905251
   Парижская Коммуна 1871 года. – М. : Прогресс, 1964. – 479с.
905252
  Молок А.И. Парижская коммуна 1871 года в документах и материалах : (Хрестоматия) / А.И. Молок. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 584 с.
905253
  Степанов И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции / И. Степанов. – 2-е изд. – Москва. – 180 с.
905254
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции. / И.И. Степанов. – М, 1921. – 248с.
905255
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики в пролетарской революции. / И.И. Степанов. – 4-е изд. – М-Л, 1931. – 268с.
905256
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики пролетарской революции / И.И. Степанов. – 5-е изд. – Москва : Партиздат, 1933. – 201 с. : ил. портр.
905257
  Степанов И.И. Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики Пролетарской революции. / И.И. Степанов. – 6-е изд. – Москва, 1937. – 307 с.
905258
  Молок А.И. Парижская коммуна 1871 года и её международное значение / А.И. Молок. – Москва, 1956. – 40 с.
905259
   Парижская Коммуна в борьбе за демократизацию школі. – М., 1958. – 264с.
905260
  Дунаевский В.А. Парижская Коммуна в трудах В.И.Ленина / В.А. Дунаевский. – Москва, 1971. – 48с.
905261
  Крашенинникова Н.А. Парижская коммуна и ее историческое значение / Н.А. Крашенинникова. – Москва, 1971. – 54 с.
905262
   Парижская коммуна и марксизм. – Москва, 1973. – 248 с.
905263
  Николайшвили Н.Г. Парижская Коммуна и передовая грузинская общественность 70-х годов XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Николайшвили Н. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 20л.
905264
   Парижская коммуна и современность. – Л., 1971. – 176с.
905265
  Данилин Ю.И. Парижская Коммуна и французский театр / Ю.И. Данилин. – М, 1963. – 483с.
905266
  Гущин А.С. Парижская Коммуна и художники / А.С. Гущин. – Л., 1934. – 243с.
905267
  Езерский М.В. Парижская Коммуна. / М.В. Езерский, 1924. – 115с.
905268
  Буймистрова О. Парижская Коммуна. / О. Буймистрова. – М.-Л., 1930. – 96с.
905269
  Маркс К. Парижская Коммуна. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1938. – 278с.
905270
  Ревуненков В.Г. Парижская коммуна. 1792-1794 гг. / В.Г. Ревуненков. – Ленинград, 1976. – 255с.
905271
  Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. – М, 1977. – 310с.
905272
  Кондратьев Д.Н. Парижская мирная конференция 1946 г. (Борьба советской делегации против англо-американского империализма, за суверенитет и независимость народов на Парижской мирной конференции) : Автореф... кандид. историч.наук: / Кондратьев Д.Н.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международных отношений. – М., 1951. – 16л.
905273
  Скаба А.Д. Парижская мирная конференция и иностранная интервенция в Стране Советов / А.Д. Скаба. – К, 1971. – 159с.
905274
  Розанов М. Парижская партийная конференция / М. Розанов. – Л, 1949. – 140с.
905275
  Эркман Э. Парижские баррикады / Эркман-Шатриан. – М, 1923. – 108с.
905276
  Григорович Д. Парижские впечатления : (Из путевых записок), 1860. – [54] с. – Отд.оттиск из : Современник, т. 80, отд. 1, 1860 г.
905277
  Хейфец Ф.А. Парижские коммунары / Ф.А. Хейфец. – Москва : Политиздат, 1961. – 87 с.
905278
   Парижские коммунары о религии и церкви. – М., 1971. – 277с.
905279
  Валицкий А. Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.127-150. – ISSN 0042-8744
905280
  Анненков П.В. Парижские письма / П.В. Анненков. – Москва, 1983. – 608с.
905281
  Мазон А. Парижские рукописи И.С. Тургенева / А. Мазон. – М.-Л, 1931. – 259с.
905282
  Резанов В.И. Парижские рукописные тексты сочинений А.П. Сумарокова / В.И. Резанов. – Санкт-Петербург : Тип. Импер. Акад. наук, 1907. – [2], 35 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук, 1907, т. 12, кн. 2, с. 135-169
905283
  Собуль А. Парижские санкюлоты во время якобинской диктатуры. / А. Собуль. – М., 1966. – 591с.
905284
  Ревуненков В.Г. Парижские санкюлоты эпохи Великой французской революции / В.Г. Ревуненков. – Л., 1971. – 176с.
905285
  Кареев Н.И. Парижские секции времени французской революции : (1790-1795) / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 105 с., 6 л. карт. ил. – Загл. на рус. и фр. яз. - Отд отт.: Историческое обозрение, т. 16
905286
  Захер Я.М. Парижские секции. 1790-1795 гг., их политическая роль и организация / Я.М. Захер. – Пб., 1921. – 64с.
905287
  Сю Э. Парижские тайны / Э. Сю. – Саратов
Т. 1. – 1991. – 590с.
905288
  Саломатин Константин Парижские тайны : Россия // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 182-192 : Іл., карта. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
905289
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – М.
1. – 1989. – 606с.
905290
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – М.
2. – 1989. – 653с.
905291
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Курск
1. – 1991. – 624с.
905292
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Курск
2. – 1991. – 680с.
905293
  Сю Э. Парижские тайны. / Э. Сю. – Саратов
2. – 1991. – 590с.
905294
  Зарудский Б.А. Парижский клуб Якобинцев в первые годы его существования : Очерки / Б.А. Зарудский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. – [6], 70 с.
905295
  Бунтури Влада Вадимовна Парижский литературный салон второй половины XVIII века и петербургский литературный салон первой трети XIX века: опыт сравнительного анализа // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-77. – ISSN 2073-9702
905296
  Беляков С. Парижский мальчик Георгий Эфрон между двумя нациями // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 3 (1031 ). – С. 123-142. – ISSN 0130-7673
905297
  Тарле Е.В. Парижский мир 1856 / Е.В. Тарле. – М.-Л., 1942. – 68с.
905298
  Смирнова И.Е. Парижский саммит "Украина-ЕС": последствия для Украины // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 80-94
905299
  Ларин Б.А. Парижский словарь Московитов. 1586 г. Dictiornaire Moscovite. 1586. По рукописи Парижской национальной библиотеки collrction Dupuy №844. Foll. 418-423. / Б.А. Ларин. – Рига, 1948. – 206с.
905300
  Марченко А.М. Парижский текст в прозе писателей младшего поколения русской эмиграции первой волны : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Марченко А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 225л. – Библиогр. : л.198-225
905301
  Марченко А.М. Парижский текст рассказов Н.А. Тэффи. Сборники "Рысь" (1923), "Городок" (1927) и "Книга июнь" (1931) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2007. – Вып. 11. – С. 225-233. – ISBN 966-8571-23-1
905302
  Марченко А. Парижский текст французской литературы ХІХ - начала ХХ века. Основные тенденции формирования // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 45-53. – Бібліогр.: Лит.: с. 52-53; 10 п.
905303
   Парижский университет Сорбонна - старейший в Европе // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 4 (57) : Абітурієнт 2009 !. – С. 20-21.
905304
  Николаев Д.Д. Парижское "Возрождение" 1920-х гг. о Сергее Есенине. Часть первая: от Бунина к Ходасевичу (1925-1926) // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 20-38. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
905305
  Булавинова Мария Парижское бистро. Исповедальня дьявола / Булавинова Мария, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 44-47 : Фото
905306
  Оболенская С.В. Парижской Коммуне -- 100 лет / С.В. Оболенская. – Москва, 1971. – 32с.
905307
  Степанов І. Парижька Комуна 1871 року і питання тактики пролетарської революції. / І. Степанов. – К, 1935. – 199с.
905308
   Паризька Декларація "Про культурну спадщину як рушійну силу розвитку" // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 29-31. – ISBN 978-966-651-971-2


  Прийнято в Парижі, у штаб-квартирі ЮНЕСКО, 01.12.2011 р.
905309
  Гайдуцький І. Паризька кліматична угода: стратегія і кон"юнктура // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Президент США Дональд Трамп, не зважаючи на вкрай негативну реакцію багатьох світових лідерів, таки заявив про вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди 2015 р.Це стурбувало і світову екологічну спільноту. Адже США — один із найбільших ...
905310
  Закревський М.Ф. Паризька комуна - політична форма диктатури пролетаріату // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 97-105. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье исследуются вопросы слома Парижской коммуной буржуазной государственной машины и создания нового государственного аппарата, аппарата диктатуры пролетариата. Подвергнуты анализу важнейшие декреты Парижской коммуны и процесс создания ...
905311
  Степанов І.И. Паризька Комуна 1871 року і питання тактики пролетарськох революції. / І.И. Степанов. – Харків, 1934. – 191с.
905312
  Боєв Ю.О. Паризька Комуна і сучасність / Ю.О. Боєв. – Київ, 1971. – 116с.
905313
  Фролкін М.М. Паризька Комуна і Україна. / М.М. Фролкін. – К, 1971. – 68с.
905314
  Джеджула К.О. Паризька Комуна та її історичне значення. / К.О. Джеджула; Т-во для поширення політ.і наукових знанб УРСР. – Київ. – (Сер.І / Т-во для поширення політ.і наукових знанб УРСР ; №2)
Сер.І, №2. – 1962. – 48 с.
905315
  Валлє В. Паризька конвенція про охорону промислової власності // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 86-89. – ISBN 978-966-378-141-9
905316
  Майоров М. Паризька мирна конференція // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 129-136. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
905317
  Болобан Л.В. Паризька сюїта. / Л.В. Болобан. – Київ, 1971. – 90с.
905318
  Болобан Л.В. Паризька сюїта. / Л.В. Болобан. – Харьков, 1978. – 136с.
905319
   Паризьке відлуння Шевченкового слова / Ю. Мосенкіс, Н. Назаров // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 222-223. – ISSN 0320-8370


  Про нові публікації українських шевченкознавців - професорів, викладачів, аспірантів, випускників КНУ імені Тараса Шевченка.
905320
  Тимошик А.М. Паризький журнал "Тризуб" (1925–1940): організаційний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 114-120


  У статті йдеться про передумови становлення та організацію роботи першого в Європі українського мовного щотижневика, програмою якого стала ідея об"єднання всіх українців західної діаспори довкола ідеї відродження Української держави. The premises ...
905321
  Тимошик-Сударикова Паризький журнал "Тризуб" у зарубіжній та український історіографії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 55-61


  Здійснено аналітичний огляд зарубіжних і українських публікацій, у яких ідеться про паризький журнал "Тризуб". Parisian magazine "Tryzub"("Trident") in foreign and Ukrainian historiography. The analytical survey of the foreign and Ukrainian ...
905322
  Тимошик-Сударикова Паризький журнал "Тризуб". 1925-1940 роки: формування та функціонування / Аліна Тимошик-Сударикова ; Нац. акад. наук України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики". – Київ : Наша культура і наука, 2013. – 407, [1] с. – Резюме англ. та фр.- Бібліогр. покажч. публ. ж-лу "Тризуб" (1925-1940): с. 208-402. - Покажч. осіб: с. 403-405. – Бібліогр.: с. 195-207. – (Серія: Українська періодика за кордоном). – ISBN 978-966-7821-56-2
905323
  Кравець Я. Паризький колоквіум "Леся Українка" (1982) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 190-205. – ISSN 2078-340X


  Недостатньо відомий у вітчизняному лесезнавстві Паризький колоквіум “Леся Українка”, організ. 1982 р. відділом загального та порівняльного літературознавства Сорбонни і філософ. факультетом УВУ (Мюнхен). Зібравши п’ятнадцять авторитетних доповідачів ...
905324
  Ликова А. Паризький конгрес і доля Севастополя // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)


  "Найважливішим вектором зовнішньої політики російського уряду в середині XIX століття було прагнення вирішити на свою користь так зване східне питання. Сутність його полягала у боротьбі народів, пригноблених Туреччиною, за своє звільнення, у ...
905325
  Марченко А.М. Паризький текст у прозі письменників молодшого покоління російської еміграції першої хвилі : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.02 - Російська література / Марченко Анастасія Михайлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
905326
  Арефьева Светлана Афанасьевна Парийное руководство организационно-хозяйственным укреплением колхозов Урала в 1935-1937 гг. (На материалах Свердл. и Челяб. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Арефьева Светлана Афанасьевна; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 23л.
905327
  Элашвили В.И. Парикаоба / В.И. Элашвили. – Тбилиси, 1956. – 88с.
905328
   Парикмахерские ребята. – М., 1992. – 349с.
905329
  Роман Л Парименение интерационных методоа типа Ньютона-Канторевича к решению нелинейных краевых задач : Дис... докт.физ-мат.наук: 01.01.07. / Роман Л,Л.;. – Киев, 1985. – 134л.
905330
  Скіць О. Паримський Ігор Святославович : [спогади] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 228-229. – ISBN 978-966-2726-03-9
905331
   Париотическое воспитание на уроках литературы и во внеклассной работе. – М., 1985. – 207с.
905332
  Скрипник А. Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю / А. Скрипник, Т. Зінчук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 26-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
905333
  Василенька Н. Паритетність міжгалузевих відносин та розширене відтворення трудового потенціалу в АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 66-69. – Бібліогр.: 9 назв.
905334
  Гиви Р.Г. Паритийные организации Юго-Осетии в период отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Гиви Р.Г.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 29л.
905335
  Киряев Н.М. Парития большевиков в борьбе за укрепление Советской Армии в годы мирного социалистического строительства / Н.М. Киряев. – М., 1951. – 40с.
905336
  Георгиев Р. Паричната политика като изкуство на баланса / Румен Георгиев ; Съюз за стопанска инициатива, Консултативен Съвет. – София : [ б. в. ], 2004. – 72 с. – (Библиотека "Инициатива"). – ISBN 954-91392-3-9
905337
  Козлев Г. Паричната реформа и преимуществата на съветската парична система / Г. Козлев. – София, 1948. – 15с.
905338
  Милецкий А.М. Парк-музей "Древний Киев" : Ист.-археол. и архит. комплекс / А.М. Милецкий, П.П. Толочко. – Киев, 1989. – 149 с.
905339
  Милецкий А.М. Парк-музей "Древний Киев" : Историко-археологический и архитектурний комплекс / А.М. Милецкий, П.П. Толочко; АНУ ССР Ин-тут археологии. Исполком Киев.городского совета народных депутатов. – Київ : Наукова думка, 1989. – 152с. – ISBN 5-12-001078-4
905340
  Симеонов Ц. Парк-музей генерал В.Н.Лавров / Ц. Симеонов. – 2-ро изд. – София, 1968. – 36с.
905341
  Ибрагимбеков Р. Парк : повести / Р. Ибрагимбеков. – Москва : Советский писатель, 1982. – 287 с.
905342
  Грисюк М.М. Парк "Олександрія". / М.М. Грисюк. – К., 1969. – 71с.
905343
  Гетьман В.І. Парк "Пирятинський" - окраса Полтавщини // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "Національний природний парк «Пирятинський» створено згідно з указом Президента України від 11.12.2009 р. Він займає 12 тис. 28,42 га в північно-західній частині Полтавської області (у т. ч. 5 тис. 555,14 га надано в постійне користування). Парк в ...
905344
  Уханов В.В. Парк Ботанического института Академии наук СССР / В.В. Уханов. – М.-Л., 1936. – 168с.
905345
  Рапопорт В.Л. Парк в Архангельском / В.Л. Рапопорт. – Москва, 1971. – 48 с.
905346
  Смит М.К. Парк Горького. / М.К. Смит. – Минск, 1994. – 365с.
905347
  Кириченко Л. Парк для души и шахмат // Сегодня. – Киев, 2014. – 10 октября (№ 220). – С. 33


  Прогулянка парком імені Тараса Шевченка. Навколо парку - безліч цікавих споруд: КНУ імені Тараса Шевченка, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Інститут філології та інш.
905348
   Парк и отдых. – М.
2. – 1975. – 282с.
905349
   Парк им.М.Горького. – М., 1957. – 36с.
905350
   Парк Киевская Русь : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 92-93 : Фото. – ISSN 1998-8044
905351
  Махно В. Парк культури та відпочику імені Гертруди Стайн // Критика. – Київ, 2002. – Жовтень, (число 10). – С. 27-29


  Гертруда Стайн - американська письменниця, яка більшість життя прожила у Франції.
905352
  Махно В. Парк культури та відпочинку імені Гертруди Стайн = The Gertrude Stein memorial culture and recreation park : есеї, інтерв"ю / Василь Махно. – Київ : Критика, 2006. – 135, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7679-84-5


  Книжка складається з десяти есеїв і двох інтерв"ю.
905353
  Гольдберг Ю.Б. Парк культуры и отдыха летом / Ю.Б. Гольдберг. – М., 1946. – 87с.
905354
  Аникин Андрей Парк лишних слонов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 70-73 : фото
905355
  Калиновская Л.А. Парк металлообрабатывающего оборудования США / Л.А. Калиновская. – К, 1970. – 28с.
905356
   Парк педагогічної майстерності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОМС розпочав Всеукраїнський конкурс " Парк педагогічної майстерності",що триватиме п"ять років.
905357
  Галушко К. Парк радянського періоду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 37 (150). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Новий довгочікуваний посібник з історії України для вишів, рекомендований відомством Дмитра Табачника, повертає нас у 1937 рік.
905358
  Бурма В.А. Парк Славы в Тернополе = Park of Glory in Ternopol. / В.А. Бурма. – Львов, 1986. – 72с.
905359
  Журавлев Андрей Парк современников мамонта : как из тундры сделать степь / Журавлев Андрей, Каменев Андрей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 124-129 : фото
905360
  Задорожний Микола Парк у Сокиринцях : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 39-46
905361
  Тарас В. Парк. Історичні витоки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1087-1111. – ISSN 1028-5091
905362
  Тараненко С.П. Паркан - один з основних елементів планування структури давньоруського Подолу Києва // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 314-320. – ISBN 978-966-2608-12-0
905363
   Парки-пам"ятки садово-паркового мистецтва Чернівецької області - об"єкти рекреаційного природокористування / К.Й. Кілінська, Т.Д. Скутар, Л.В. Лопушняк, Д.Б. Паламар // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 138-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
905364
  Васильєв Сергій Парки "Софіївка" та "Олександрія" в контексті розвитку європейського паркобудування кінця XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 202-205. – ISBN 966-7865-75-4
905365
  Щигленко Евгений Парки Америки : Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
905366
  Антипов В.Г. Парки Белоруссии / В.Г. Антипов. – Минск, 1975. – 152 с.
905367
  Литвиненко А.Ю. Парки Вінниччини / А.Ю. Литвиненко. – Одеса, 1972. – 39с.
905368
  Гузенко Т.Г. Парки Донбасса / Т.Г. Гузенко. – К, 1955. – 136с.
905369
  Найхаус Мишель Парки завтрашнего дня. Национальные парки: день завтрашний / Найхаус Мишель, Ладзински Кейт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 159, декабрь. – С. 100-118 : фото
905370
  Лыпа А.Л. Парки и дендропарки Украины / А.Л. Лыпа. – Ленинград, 1939. – 45-55 с.
905371
  Гранитов А.В. Парки и сады Москвы / А.В. Гранитов. – М., 1957. – 88с.
905372
  Олексійченко Н.О. Парки Києва - об"єкти ландшафтної архітектури у світлі європейської ландшафтної конвенції / Н.О. Олексійченко, Н.Ю. Бреус // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.9. – С. 24-28. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
905373
  Міндер В.В. Парки Києва з умовами складного рельєфу / В.В. Міндер, І.О. Сидоренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 41-46. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Проаналізовано територіальний розподіл парків різного функціонального призначення відповідно до умов рельєфу міста Києва. Встановлено, що парки зі складним рельєфом локалізовані у п"яти адміністративних районах на правому березі Дніпра. За методикою ...
905374
  Волошин М.П. Парки Крыма / М.П. Волошин. – Симферополь, 1964. – 160с.
905375
  Лунц Л.Б. Парки культуры и отдыха / Л.Б. Лунц. – Москва ; Ленинград, 1934. – 520 с.
905376
  Горохов В.А. Парки мира / В.А. Горохов, Л.Б. Лунц. – Москва, 1985. – 328с.
905377
  Коваленко С.Г. Парки над морем / С.Г. Коваленко, А.С. Бонецкий. – Одесса, 1985. – 79с.
905378
  Раскин А.Г. Парки Петродворца / А.Г. Раскин. – Ленинград, 1956. – 152 с.
905379
  Раскин А.Г. Парки Петродворца / А.Г. Раскин. – 2-е изд. – Ленинград, 1957. – 148 с.
905380
  Федорова Н.Н. Парки Петродворца / Н.Н. Федорова. – Ленинград, 1964. – 207 с.
905381
  Федорова Н.Н. Парки Петродворца / Н.Н. Федорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1966. – 216 с.
905382
  Колтунов И.Г. Парки Победы / И.Г. Колтунов. – Ленинград, 1946. – 35с.
905383
  Марков В.И. Парки Победы / В.И. Марков. – Ленинград, 1962. – 155 с.
905384
  Косаревський І.О. Парки України / І.О. Косаревський. – Київ, 1961. – 176 с.
905385
  Капустян В.В. Парки: минуле, сучасний стан і проблеми реконструкції // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 5-13.
905386
  Аманниязов К.Н. Паркинсонии Средней Азии / К.Н. Аманниязов; Под. ред. Машрыкова К.К. – Ашхабад, 1972. – 58с.
905387
  Журандир Д. Парковая линия / Д. Журандир. – М., 1962. – 575с.
905388
  Флиге Ирина Парковка на костях // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 150-151 : Фото. – ISSN 1029-5828
905389
  Мартынов Е.Н. Парковые прицы и млекопитающие / Е.Н. Мартынов. – Л, 1987. – 54с.
905390
  Ильина Е.Я. Парктикум по анатомии растений / Е.Я. Ильина. – Свердловск, 1979. – 84с.
905391
  Кирпичева Е.Г. Парктикум по курсу "Детская литература" / Е.Г. Кирпичева. – М., 1975. – 40с.
905392
  Облова Л.А. Паркур ясного мышления. К вопросу о духовности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 188-202
905393
  Лихачев В. Парламенсткий диалог России и ЕС продолжается // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 123-133. – ISSN 0130-9625
905394
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 3. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
905395
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 4. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
905396
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 5. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
905397
   Парламент : інформаційно-аналітичне видання. – Київ
№ 6. – 2001. – з 2002 р.назва "Часопис Парламент"
905398
  Литвин В.М. Парламент / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 282-283. – ISBN 966-642-073-2
905399
  Олійник В.В. Парламент 2002: час вибору / В.В. Олійник. – Київ : Логос, 2001. – 252c/. – ISBN 966-581-235-1
905400
  Крылов Б.С. Парламент буржуазного государства. Политическая сущность и формы парламента и парламентаризма на современном этапе. / Б.С. Крылов. – М., 1963. – 356с.
905401
  Дідікін А. Парламент в правовому механізмі конституційної реформи: досвід Росії та України / А. Дідікін, О. Чебаненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 86-88
905402
  Томенко М. Парламент вийде у прямий телеефір // Голос України, 2003. – 30 листопада


  Розповідь голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації про підсумки роботи очолюваного ним комітету впродовж третьої парлам. сесії
905403
   Парламент знищує систему охорони природи в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 2-3
905404
  Исаев И.А. Парламент или Советы: российский выбор 1918 года // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 19. – С. 3-6. – ISSN 1812-3805
905405
   Парламент і громадськість: формула співпраці на прикладі ратифікації Палермської конвенції ООН 2000 року. – Київ, 2005. – 48с. – ISBN 966-8026-56-Х
905406
  Галушко О.П. Парламент і парламентаризм: спільне і відмінне // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 112-119. – ISBN 966-628-132-5
905407
  Карпенко В.О. Парламент із середини / В.О. Карпенко. – К., 1991. – 151с.
905408
  Овсепян Ж. Парламент как основа демократического конституционного строя (проблемы и перспективы развития в Российской Федерации) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 9-17. – ISSN 1812-7126
905409
  Литвин В. Парламент розхитують // Слово Просвіти, 2004. – 21-27 жовтня


  Прес-конф. Голови Верховної Ради України щодо позиції у відстоюванні інтересів парламенту
905410
  Письменний М. Парламент Солженицын // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 11. – С.179-183. – ISSN 0012-6756
905411
  Кириченко Ю. Парламент схвалив неконституційний порядок зміни Конституції України / Ю. Кириченко, І. Коліушко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)
905412
  Журавський В.С. Парламент у двох вимірах // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.5-11


  До ідеї створення в Україні двопалатного парламенту
905413
  Шевченко Н. Парламент у ранньостюартівській Англії: спроба переосмислення (за матеріалами британської історіографічної дискусії останньої третини ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні підходи, запропоновані британськими істориками до вивчення Парламенту ранньостюартівської Англії. Особливу увагу приділено аналізу так званого ревізіоністського виклику 1970-х - середини 1980-х рр. The author analyzes several ...
905414
  Коцур В. Парламент у реформуванні сектору національної безпеки і оборони України в умовах виклиуів XXI ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 175-182. – ISSN 2415-3567
905415
  Фрицький Ю. Парламент України-Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 3-8. – ISSN 0132-1331
905416
  Ганжуров Ю.С. Парламент України в політичній комунікації / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Україна, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-524-016-7
905417
   Парламент України: вибори-98 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ. – ISBN 966-95532--1-0
Частина 1. – 1998. – 616с
905418
   Парламент України: вибори-98 : Інформаційно-аналітичне видання. – Київ. – ISBN 966-95532--2-9
Частина 2. – 1998. – 728с.
905419
   Парламент України: Вибори "98 (документи, статистика, бібліографія) = Parliament of Ukraine Elections 98 (Documents,statistics bibliography. – Київ : Парламентське видавництво, 1998. – 422с. – ISBN 9667288471
905420
  Крутоголов М.А. Парламент Франции / М.А. Крутоголов. – М., 1988. – 238с.
905421
   Парламент як майданчик для юридичного внесення конституційних змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52


  -Наша країна перебуває на порозі змін до Конституції. І якщо український парламент є майданчиком для юридичного внесення цих змін, то одним із основних гразців на ньому є, звичайно, Конституційний Суд, - сказав Голова Верховної Ради України Арсеній ...
905422
   Парламент як майданчик для юридичного внесення конституційних змін // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52


  -Наша країна перебуває на порозі змін до Конституції. І якщо український парламент є майданчиком для юридичного внесення цих змін, то одним із основних гразців на ньому є, звичайно, Конституційний Суд, - сказав Голова Верховної Ради України Арсеній ...
905423
  Томенко М. Парламент як полігон переговорних технологій : Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова про підсумки роботи 2-ої сесії Верховної Ради України / Бесіду вела Л. Микитюк // Столиця, 2003. – 17-23 січня
905424
  Шаповал В. Парламент як представницький орган // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 114-134. – ISSN 1026-9932
905425
  Шаповал В. Парламент: організаційні характеристики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 120-138. – ISSN 1026-9932
905426
  Шаповал В. Парламент: порядок законотворення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 165-178. – ISSN 1026-9932
905427
  Коваль К. Парламент: ремствування чи свобода // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 1812--514Х
905428
  Шаповал В. Парламент: функціональні характеристики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 54-71. – ISSN 1026-9932
905429
  Сенченко М.І. Парламентаризм - велика брехня нашого часу / Микола Сенченко. – Київ : КИТ, 2011. – 230 с. : іл. – ISBN 978-966-2279-02-3
905430
  Баликіна Л.І. Парламентаризм - система політичної організації держави // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 100
905431
  Исламов Т. Парламентаризм в Азербайджане // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 41-47
905432
  Омельянчук И.В. Парламентаризм в идеологии российских консерваторов начала XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 2. – С. 13-35. – ISSN 0042-8779
905433
  Костаки Г. Парламентаризм в Республике Молдова: условия и особенности становления / Г. Костаки, С. Мишин // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 3 (243). – С. 4-8. – ISSN 1810-308X
905434
  Зубов А.Б. Парламентаризм в Таиланде / А.Б. Зубов. – М, 1982. – 262с.
905435
  Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини 19 ст.- 1920 р.: історіографія : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06. / Дмитрушко В.М.: КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
905436
  Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини 19 ст. - 1920 р.: історіографія : Дис. ... канд. історич. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / КНУТШ; Дмитрушко В.М. – Київ, 2007. – 249л. – Бібліогр.: л.191-249
905437
  Дмитрушко В.М. Парламентаризм в Україні другої половини XIX ст. - 1920 р.: історіографія / В.М. Дмитрушко, А.П. Коцур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2009. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 190-243. – ISBN 978-966-2147-49-0
905438
  Томенко М. Парламентаризм в Україні: історичне явище і наукова проблема // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 18-21. – ISBN 978-966-611-826-7
905439
  Нечепотенко Г.В. Парламентаризм в Україні: сутність та проблеми становлення : Автореф... канд. політехн.наук: 23.00.02 / Нечепотенко Г.В.; Льв.ДУ. – Львів, 1996. – 24л.
905440
  Гнатенко Н. Парламентаризм в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 173-183
905441
   Парламентаризм і громадянське суспільство в Україні : Матеріали громадських слухань. – Харків : Майдан, 2005. – 104с. – ISBN 966-372-009-3
905442
   Парламентаризм і державна незалежність України : Книжкова виставка до 10-ї річниці незалежності України: Бібліографічний покажчик. – Київ, 2001. – 66с.
905443
  Калінчук О. Парламентаризм Республіки Ірак: нелегкий досвід // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 46-49
905444
  Мартиненко Петро Парламентаризм та імунітети: критичний досвід України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 88-95
905445
   Парламентаризм та парламентська діяльність : словник-довідник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [уклад.: В.А. Гошовська, Н.Б. Ларіна, Н.Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. В.А. Гошовської. – Київ : НАДУ, 2010. – 225, [3] с. – Алф. покажч.: с. 209-225. – Бібліогр.: с. 206-208. – ISBN 978-966-394-029-8
905446
  Антонова О.С. Парламентаризм як фактор політичного консенсусу в умовах перехідного стану української політичної системи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 400-406
905447
  Лесюк В.В. Парламентаризм як форма представницького принципу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 71-77. – (Юридична ; Вип. 1)
905448
  Керимов А.Д. Парламентаризм: сущность и определение // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются различные точки зрения отечественных ученых — юристов относительно содержательного наполнения такого важнейшего и часто употребляемого понятия, как «парламентаризм». На основе проведенного анализа автор представляет на суд ...
905449
  Георгіца А.З. Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0132-1331
905450
  Снегин Д.Ф. Парламентер выходит из рейхстага / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1962. – 198с.
905451
  Степанов Н.Т. Парламентеры / Н.Т. Степанов. – Волгоград, 1966. – 127с.
905452
  Рыбченко Л.В. Парламентёры и война // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 40-43
905453
   Парламенти світу. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 63с.
905454
  Виноградова А. Парламентская ассамблея ОБСЕ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 3 (1622). – С. 93-108. – ISSN 0869-44435


  О некоторых аспектах деятельности межпарламентского института.
905455
  Лебедева З.А. Парламентская Группа Советского Союза / З.А. Лебедева. – М., 1958. – 63с.
905456
  Зубов А.Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока / А.Б. Зубов. – М, 1990. – 390с.
905457
  Попова Т.Н. Парламентская демократия или диктатура? / Т.Н. Попова. – М., 1968. – 200с.
905458
  Бернацек Т.В. Парламентская деятельность Коммунистической партии Западной Украины : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бернацек Т.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 22 с.
905459
  Бернацек Т.В. Парламентская деятельность Коммунистической партии Западной Украины. (1922-1927 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Бернацек Т. В.; КГУ. Кафедра истории КПСС. – К., 1966. – 318л.
905460
  Сиратори Х. Парламентская и президентская формы правления: размышления о теории политических систем // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 41-50. – ISBN 978-966-136-316-7
905461
  Киселева Н.П. Парламентская оппозиция в Венгрии накануне буржуазно-демократической революции (1916-1918) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00., 07.00.03 / Киселева Н.П.; МГУ. Истор. фак-т. – М., 1974. – 30л.
905462
  Федорова Л.И. Парламентская тактика коммунистических партий развитых капиталистических стран. : Автореф... канд. ист.наук: 621 / Федорова Л.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. объед. учен. совет кафедр теории науч. коммунизма. – М., 1970. – 15л.
905463
  Макарова Е.А. Парламентские выборы 1938 года и внешняя политика Южно-Африканского Союза в контексте мюнхенского курса Великобритании // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 43-46. – ISSN 1812-3805


  Статья затрагивает вопросы организации внутренней государственной структуры Южно-Африканского Союза (ЮАС) во второй половине 30-х годов XX в., в частности формирования электоральной системы, правового и внешнеполитического курса. Рассматриваются ...
905464
  Смилов Д. Парламентские выборы 2009 года в Болгарии: популизм и европеизация? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 6 (73). – С. 16-26. – ISSN 1812-7126
905465
  Кашин В. Парламентские выборы в Индии: новые политические реалии / В. Кашин, Т. Шаумян // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – С. 104-114. – ISSN 0131-2227
905466
  Москаленко В. Парламентские выборы в Пакистане / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54-59. – ISSN 0321-5075
905467
  Боднар А. Парламентские выборы в Польше-октябрь 2007 года: кампания, результаты, перспективы / А. Боднар, Д. Шесьцило // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 95-100. – ISSN 1812-7126
905468
  Султанов Э. Парламентские выборы в Турции: референдум исламской модели // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 85-95.
905469
  Шаповал В. Парламентские выборы в Украине 2007 года // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-34.


  17-та міжнародна конференція АОВЄ
905470
  Нарышкин А. Парламентские выборы вновь разогрели косовский котел // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 45. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670
905471
  Баранов А.Н. Парламентские дебаты: традиции и новации / А.Н. Баранов, Е.Г. Казакевич. – М, 1991. – 63с.
905472
  Лавровский В.М. Парламентские огораживания общинных земель в Англии конца XVIII - начала XIX вв. / В.М. Лавровский. – Москва ; Ленинград, 1940. – 200 с.
905473
  Долиновский С.Л. Парламентский контроль в Великобритании в конце XIX – начале ХХ вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805
905474
  Мельников В.И. Парламентский контроль в сфере национальной безопасности в США и России: сравнительный политико-правовой анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 19-41. – (Международные отношения и мировая политика ; № 4). – ISSN 0201-7385,2076
905475
   Парламентский контроль в юридическом образовании: концептуально-праксиологический аспект / Л.Ф. Щербинина, И.Л. Акимова, К.А. Кузьменко, Л.Г. Серебрякова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 38-47. – ISSN 1811-0916
905476
  Стенина В.К. Парламентский контроль и парламентское расследование в парламентских республиках и монархиях // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 48-53. – ISSN 1812-3910
905477
   Парламентский контроль над военной сферой в новых независимых государствах. Аналитические доклады. – Москва : Центр Политических и Международных Исследований, 1998. – 304с.
905478
   Парламентский контроль над сектором безопасности: принципы, механизмы и практические аспекты : пособие для парламентариев / [Г. Борн и др. ; ред. Г. Борн ; гл. ред. : Ф. Флури, А. Б. Джонссон] ; Межпарламент. союз ; Женевский центр демократ. контроля над вооруж. силами. – Киев : [Патент], 2012. – 195, [1] с. – ISBN 978-617-589-043-1
905479
  Панкевич Иван Парламентский мандат в Украине и других европейских странах (сравнительно-правовой анализ) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 4 (71). – С. 26-33. – ISSN 1812-7126
905480
  Милибенд Р. Парламентский социализм : Исследование политики лейбористской партии / Р. Милибенд. – М., 1964. – 508с.
905481
  Соловьев Д. Парламентское расследование в Польше: правовой статус "лица, вызванного следственной комиссией" // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 21-31. – ISSN 1812-7126


  В статье на основе анализа положений действующего законодательства, решений Конституционного Трибунала Республики Польша и взглядов современной правовой доктрины раскрывается содержание правового статуса лиц, вызванных следственной комиссией Сейма ...
905482
  Примаченко Я. Парламентська асамблея ОБСЄ, що звинуватила Росію в окупації України / Я. Примаченко, М. Майоров // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 344-348. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
905483
   Парламентська бібліотека // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
905484
  Вилегжаніна Т. Парламентська бібліотека відзначає ювілей // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 26 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 5
905485
  Литвин В.М. Парламентська більшість / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 283-285. – ISBN 966-642-073-2
905486
   Парламентська більшість і політична криза в Україні // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-28
905487
  Совгиря О. Парламентська більшість у ФРН: досвід для запозичення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 156-161. – ISSN 0132-1331
905488
  Совгиря О. Парламентська більшість у ФРН: досвід для запозичення в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 156-161. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
905489
  Уська У.Р. Парламентська виборча реформа 1907 р. в Цислейтанії і проблема національного представництва // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
905490
  Совгиря О.В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 12 (147). – С. 28-35


  В статті досліджується питання правової природи конституційно-правової відповідальності як різновиду юридичної відповідальності, характеризуються особливості парламентської відповідальності уряду.
905491
  Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду : світовий та український досвід / Р.М. Павленко. – Київ : КМ Академія, 2002. – 253с. – ISBN 966-518-074-6
905492
  Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 54-62


  У статті досліджуються теоретичні основи інституту парламентської відповідальності уряду, його особливості за змістом конституційних текстів розвинених зарубіжних країн та Основного Закону України в компаративному ключі. Аналізуються вади ...
905493
  Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-18. – ISSN 0132-1331
905494
  Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні: особливості нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
905495
  Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в Україні: особливості нормативного регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-26. – ISSN 0132-1331
905496
  Майор Р. Парламентська діяльність А. Добрянського в угорському сеймі та його боротьба проти мадяризації національних меншин Угорщини в 1861-1868 рр. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 120-140
905497
  Цимбалюк Х. Парламентська діяльність українського представництва за надання західноукраїнським землям статусу автономії у складі Австрії та Австро-Угорщини (1848 - 1918 рр.) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 172-174. – ISBN 978-617-7069-28-6
905498
  Пуйда Р. Парламентська діяльність УНДО: погляд сучасників // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 155-158. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
905499
  Мельник І.А. Парламентська діяльність Юліана Романчука як вияв європейськості в політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 13-20


  У статті проаналізовано пріоритетні напрямки парламентської діяльності відомого українського політичного діяча, віце-президента австрійської Державної ради Юліана Романчука. Автор показує, що, будучи послом віденського парламенту, Ю. Романчук активно ...
905500
  Лаврук Б. Парламентська діяльність Дмитра Левицького (1928-1930) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 258-262
905501
  Совгиря О. Парламентська коаліція-новий суб"єкт конституційного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0132-1331
905502
  Совгиря О. Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 178-184. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
905503
  Чобіт Д.В. Парламентська криза в Україні : Причини. Перебіг. Наслідки : (січень-червень 2000 р.) / Дмитро Чобіт ; [ред.: О. Чечель]. – Київ ; Броди : Просвіта, 2001. – 255, [1] с., [4] кольор. фотоіл. : іл. – ISBN 966-7544-04-4


  У пр. №1697887 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
905504
  Конончук С. Парламентська опозиція в Україні: модель та провадження : Дослідження проблеми / Світлана Конончук, Олег Ярош. – Київ, 2006. – 64с. – ISBN 966-8136-58-6
905505
  Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії : автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
905506
  Зарицька І.В. Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Зарицька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 184 л. – Бібліогр.: л. 165-184
905507
  Ганжуров Ю.С. Парламентська преса: ресурс інформаційної довіри // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 6-9
905508
   Парламентська реформа: теорія та практика : Збірник наукових праць.Засновано у 1996 році. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України. – ISBN 966-7024-38-5
Вип.6. – 2001. – 289с. – На тит. арк. Видання присвячується 10-й річниці з дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з дня прийняття конституції України
905509
  Процюк І. Парламентська форма правління: сутність і особливості // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 65-74. – ISSN 1993-0909
905510
  Теліпко В.Е. Парламентське право : академічний курс : підручник / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 660, [2] с. – Бібліогр.: с. 613-648. – ISBN 978-611-01-0015-9
905511
  Олуйко В.М. Парламентське право України : Проблеми теорії та практики / В.М. Олуйко; Верховна Рада України. Хмельницький ін-т регіонального управління та права. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 216 с. – ISBN 966-667-149-2
905512
   Парламентське право України : навчальний посібник / О.Н. Ярмиш, О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, В.О. Серьогін, Л Т. та ін. Сироїд; [О.Н. Ярмиш, О.В. Марцеляк, Ю.М. Коломієць, В.О. Серьогін , Т.Л Сироїд та ін.]; за ред. О.Н. Ярмиша; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – 500 с. – ISBN 978-966-610-154-2
905513
  Омельченко Н.Л. Парламентське право: щодо постановки проблеми формування та розвитку в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 60-67. – ISSN 1563-3349
905514
  Корж І.Ф. Парламентське телебачення як механізм забезпечення участі громадян в управлінні державою // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 57-65
905515
  Коваль В.С. Парламентський аспект розширення Європейського Союзу: роль Європарламенту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.162-169
905516
  Крулько І.І. Парламентський вимір адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 107-109
905517
   Парламентський вимір європейської інтеграції. – Київ : Нора-прінт, 2005. – 104с. – ISBN 966-7837-93-9
905518
  Соловйов В.М. Парламентський контроль - спеціальний спосіб забезпечення законності в державному управлінні України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 77-80. – Бібліогр.: 8 назв
905519
  Полякова А.І. Парламентський контроль — як один із механізмів взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади в Україні (1991—2004 pp.) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 114-116
905520
  Мяловицька Н. Парламентський контроль в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 158-159. – ISSN 0132-1331
905521
  Свірський Б. Парламентський контроль в Україні та його основні організаційно-правові форми // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 93-98.
905522
  Журавський В. Парламентський контроль в Україні: проблеми нормативно - правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.609-615. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
905523
  Харенко М.В. Парламентський контроль за виконанням Державного бюджету // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.83-87. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
905524
  Климюк О.Ф. Парламентський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 88-98
905525
  Ківалов С.В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні : Історія, теорія, перспективи / С.В. Ківалов, І.К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 152 с. – ISBN 966-8104-69-2
905526
  Дородний П.Г. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади у державах з парламентською формою державного правління поняття, зміст, стадії, класифікація форм та значення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 106-111. – ISSN 1563-3349
905527
  Майданник О.О. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 14-19
905528
   Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти. – Женева; Київ : Інтертехнологія, 2003. – 196с. – (Посібник для парламентарів №5 - 2003). – ISBN 966-7295-18-3
905529
  Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні: питання теорії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 102-108. – ISSN 0132-1331
905530
  Солодаренко М.А. Парламентський контроль законності державного управління: зміст та основні форми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 79-85
905531
   Парламентський контроль над збройними силами: досвід європейских країн : Монографія. – Київ : Стилос, 2002. – 552с. – ISBN 966-8009-18-5
905532
  Бондаренко В.А. Парламентський контроль у системі державного контролю / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 159-171. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
905533
  Ващенко І. Парламентський контроль у структурі державного фінансового контролю в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 53-60. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
905534
  Майданник О.О. Парламентський контроль як складова системи державного контролю в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 14-17
905535
  Лікарчук Д.С. Парламентський конфлікт в процесі демократизації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 29-31
905536
  Бориславський Л. Парламентські вибори-2006: недоліки і проблеми // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-86.
905537
  Іщенко Г. Парламентські вибори 2006 р. і українські реалії // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 109-113. – ISBN 978-966-349-110-3
905538
  Серьогіна Н.С. Парламентські вибори 2006 р.: нові політичні реалії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 98-106. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
905539
  Семенюк Т. Парламентські вибори 2006 р.: політичний аналіз // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-77
905540
  Ворона П.В. Парламентські вибори 2007-2014 років на Полтавщині: еволюція волевиявлення чи електорального підкупу? // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 24-32. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
905541
  Максимова С. Парламентські вибори 2007: виклики, підсумки і перспективи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 22-27.
905542
   Парламентські вибори 2012 року в Україні : [наук. дослідження] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 363, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7040-4
905543
  Ігнатьєв П. Парламентські вибори в Пакистані - 2013: деякі підсумки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 10-15
905544
  Поліщук І.О. Парламентські вибори в Україні 2006 р.: підсумки, висновки, пропозиції // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 110-119. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
905545
  Шишацький В. Парламентські вибори в Україні 2006: електорально-георафічний аналіз : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42 : Табл. – (Географія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено територіальні особливості перебігу парламентських виборів в Україні у 2006 р. проведено порівняння з результатами попередніх виборів. Проаналізовано причини, які впливають на територіальну диференціацію електоральних уподобань населення ...
905546
  Федорчак Т. Парламентські вибори в Чеській Республіці 2010 року // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 228-241
905547
  Кондратюк С.В. Парламентські вибори і березнева 1921 р. конституція Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 62-71. – (Юридична ; Вип. 1)
905548
  Ковтунець В. Парламентські вибори у Сербії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-97.
905549
  Коваль Н. Парламентські вибори у Франції: на шляху до президентської більшості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Перші тижні президентства Еммануеля Макрона запам"яталися його яскравим позиціюванням на міжнародній арені. Саміт НАТО в Брюсселі, саміт "Великої сімки" в Таорміні, низка двосторонніх зустрічей і заяв показали світові, що попри молодий вік і брак ...
905550
  Каспрук В. Парламентські вибори у Франції: перемога чи програш? // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 55-56. – ISSN 1812--514Х
905551
  Совгиря О.В. Парламентські дебати в Україні: проблеми правового регулювання та перспективи імплементації світового досвіду / О.В. Совгиря, І.С. Пономаренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 56-65
905552
  Ганжуров Ю.С. Парламентські документи в політичній комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 68-71


  Розкривається зміст поняття "парламентські документи", їх місце в комунікативному процесі державотворення, структури і а ція документів у процесі інформації та кодифікації законодавства. The article explains the concept of "parliamentary documents ...
905553
  Вороненко О.М. Парламентські коаліції як чинник політичного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
905554
  Горовенко М. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
905555
  Горовенко М. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
905556
  Гаман В. Парламентські коридори, або момент істини у нашій новітній історії : Розмови різних років з українськими парламентарями / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1998. – 328с. – ISBN 5-7707-8391-5
905557
  Лисюк В. Парламентські органи європейських міжнародних організацій: політико-правові передумови виникнення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 121-126. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
905558
  Француз-Яковець Парламентські процедури двопалатних парламентів та джерела їх правового регулювання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 57-66
905559
  Галушко В.В. Парламентські реформи XIX ст. в Англії як пошук компромісу правлячих політичних сил // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 236-246. – ISBN 978-966-551-322-3
905560
   Парламентські слухання "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 1608-6422
905561
  Гаврилюк Ю. Парламентські спогади з-над Сяну і Бугу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 43. – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Про право вільного вибирання членів законодавчих органів, українці мали справу вже в середині XIX ст. Спочатку цією формою політичного життя користувалися тільки мешканці підавстрійської Галичини, пізніше у виборчі змагання включилися Холмщина й ...
905562
  Біляєва К. Парламентські таємниці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 24-25
905563
  Древаль Ю.Д. Парламентські традиції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 5-7. – ISSN 2220-1394
905564
  Протасова В. Парламентсько-президентська республіка в контексті конституційного реформування в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 67-74. – ISSN 1993-0909
905565
  Галай Ю.М. Парламентсько-президентська республіка: чи є вона "ідеальною" формою державного правління? // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 151-157.
905566
   Парламенты. – М., 1967. – 512с.
905567
   Парламенты зарубежных стран. – М., 1968. – 286с.
905568
   Парламенты мира. – Москва : Высшая школа, Интерпракс, 1991. – 624 с. – ISBN 5-85235-029-Х
905569
   Парма : избранные стихи коми-пермяцких поэтов : [переводы / сост. А. Домнин ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1978. – 118 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
905570
  Молчанов И.Н. Парма моя, парма / И.Н. Молчанов. – Сыктывкар, 1963. – 128с.
905571
  Овчинников Н.Ф. Парменид - чудо античной мысли и непреходящая идея инвариантов // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.81-93. – ISSN 0042-8744
905572
  Олейник В.А. Парменид и М. Хайдеггер о бытии // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 3 (81). – С. 243-248. – ISSN 2073-6118
905573
  Кононенко Т.П. Парменід з Елеї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 141-142. – ISBN 966-316-069-1
905574
  Апанасевич П.А. Парметрическое взаемодействие световых волн в резонансных средах / П.А. Апанасевич, А.А. Афанасьев. – Минск, 1972. – 72 с.
905575
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва, 1948. – 424 с.
905576
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1955. – 491, [2] с.
905577
  Стендаль Пармская обитель : роман / Стендаль; Пер. с фр. Н.Немчиновой. – Минск : Мастацкая літаратура, 1976. – 495с.
905578
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1979. – 509 с.
905579
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Ташкент, 1982. – 423с.
905580
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – Харьков, 1983. – 448с.
905581
  Стендаль Ф. Пармская обитель : Исторический роман / Ф. Стендаль. – Киев : Вища школа, 1986. – 493с.
905582
  Стендаль Пармская обитель / Стендаль. – К., 1992. – 466с.
905583
  Стендаль Пармская обитель : Избранные произведения: В 2-х книгах / Стендаль. – Москва : Южная инициатива. – (Библиотека зарубежной классики). – ISBN 5-8217-0003-5
Т.1 : Роман; Новеллы. – 1993. – 552с.
905584
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – М., 1930. – 192с.
905585
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Алма-Ата, 1956. – 527с.
905586
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Ставрополь, 1977. – 488с.
905587
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Грозный, 1980. – 424с.
905588
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – М., 1981. – 432с.
905589
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – М., 1981. – 432с.
905590
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – М., 1982. – 508с.
905591
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – М., 1982. – 432с.
905592
  Стендаль Пармская обитель. / Стендаль. – Омск, 1987. – 478с.
905593
  Стендаль Пармський монастир : Роман / Стендаль; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. Д.Паламарчука. – Харків : Фоліо, 2003. – 478с. – Шифр дубл.809тСтен( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1789-1
905594
  Стендаль Ф. Пармський монастир : роман / Стендаль ; пер. з фр. Дмитра Паламарчука ; [передм. Д.С. Наливайка ; прим. Б.Б. Буніч-Ремізова] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 476, [4] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6501-8
905595
  Стендаль Пармський монастир картезіанців / Стендаль. – Харків, 1932. – 439 с.
905596
   Парнас. – М., 1980. – 512с.
905597
  Сточик М.Я. Парнас без прикрас. / М.Я. Сточик. – Горький, 1973. – 39с.
905598
  Андрущенко Мирослава Парнас віршотворний : Києво- Могилянська академія і український літературний процес 18 ст. / Андрущенко Мирослава. – Київ : Українська книга, 1999. – 208с. – ISBN 966-7219-07-0
905599
  Паперная Є.С. Парнас дыбом / Є.С. Паперная. – М., 1989. – 125с.
905600
   Парнасские страдания : Сборник. Поэтическая кунсткамера. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 494с.
905601
  Кро Шарль Парне самогубство : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.220-223. – ISSN 0320-8370
905602
  Агиш Сагит Парни / Агиш Сагит. – Уфа, 1955. – 160 с.
905603
  Кочин Н.И. Парни / Н.И. Кочин. – Москва : Художественная литература, 1958. – 248 с.
905604
  Жариков А.Д. Парни в шинелях / А.Д. Жариков. – Махачкала, 1967. – 100с.
905605
  Горчаков М.И. Парни дальних экспедиций / М.И. Горчаков. – Москва : Советская Россия, 1973. – 256с.
905606
  Ботвинник И.П. Парни ехали на войну / И.П. Ботвинник. – Хабаровск, 1964. – 72с.
905607
  Шакир С. Парни из легенды / С. Шакир. – Казань, 1978. – 158 с.
905608
  Савельев М.Ф. Парни из легенды / М.Ф. Савельев. – Ташкент, 1986. – 139с.
905609
  Ксенофонтов В.А. Парни из нашего цеха / В.А. Ксенофонтов. – М., 1975. – 62с.
905610
  Бискупский С. Парни из Островецких лесов : повесть / С. Бискупский. – Москва : Военное издательство, 1973. – 175 с.
905611
  Каминский В. Парни из Чикаго / В. Каминский. – Москва : Воиниздат, 1951. – 64 с.
905612
  Болтромеюк В.В. Парни с "Каврана" / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1964. – 214с.
905613
  Васильев В.С. Парни с нашего завода / В.С. Васильев. – Москва, 1969. – 204с.
905614
   Парни с нашей заставы. – Владивосток, 1969. – 207с.
905615
  Бурцова Л.А. Парни с наших улиц / Л.А. Бурцова, Е.А. Кудрявцева. – Л., 1969. – 198с.
905616
  Федотов В.С. Парни с Урала. / В.С. Федотов. – Свердловск, 1965. – 292с.
905617
  Головин Г.Н. Парни твоих лет. Четвертый старт / Г.Н. Головин. – Донецк, 1962. – 198с.
905618
  Головин Г.Н. Парни твоих лет. Четвертый старт / Г.Н. Головин. – Изд. 2-е. – Донецк, 1964. – 200с.
905619
  Назир Х. Парни, которые привели море : повесть и рассказы / Х. Назир; пер. с узб. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 223 с.
905620
  Кочин Н.И. Парни. Юность / Н.И. Кочин. – Москва : Художественная литература, 1965. – 701с.
905621
  Леонтьев Н.А. Парники для цветов / Н.А. Леонтьев. – Свердловск, 1959. – 18с.
905622
   Парниковий ефект і зміни клімату В Україні = Greenhouse effect and climate changes in Ukraine : оцінки та наслідки / [О.А. Апостолов та ін.] ; за ред. акад. НАН України В.І. Лялька ; [НАН України та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2015. – 282, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 257-275. – ISBN 978-966-00-1526-5
905623
  Пестушко Валерій Парникові гази - наслідок, а не причина глобального потепління? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36
905624
  Белоконь Е.П. Парниковое хозяйство на приусадебном участке / Е.П. Белоконь, А С. Чебанов Бондаренко; Попова Г.П. – Москва : Агропроиздат, 1991. – 96с.
905625
   Парниковый эффект, изменение климата и экосистемы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 556с.
905626
  Свитченко Ю.И. Парнишка из горящего Кексгольма: повесть / Ю.И. Свитченко. – Л., 1986. – 267с.
905627
  Домарев К.В. Парнишка из далеких Дубровок / К.В. Домарев. – К., 1986. – 200с.
905628
  Хохель Д.Ю. Парні повтори епітетних структур у текстах Г. Пагутяк і С. Кларк // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 59-60
905629
  Саляк І.З. Парні словосполучення (біноми) як об"єкт порівняльної лінгвістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 289-293. – ISBN 966-594-420-7
905630
  Ледницки Р. Парное образование резонансов в П р-взаимодействиях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Ледницки Р.; ОИЯИ. - ЛЯП 1-7550. – Дубна, 1973. – 20л.
905631
  Гептнер В.Г. Парнокопытные и непарнокопытные / В.Г. Гептнер, А.А. Наумович, А.Г. Банников // Млекопитающие Советского Союза : в 3 т. / под ред. В.Г. Гептнера и Н.П. Наумова. – Москва : Высшая школа, 1961. – Т. 1 : Парнокопытные и непарнокопытные / В.Г. Гептнер, А.А. Наумович, А.Г. Банников. – С. 1-776
905632
  Вирченко Н.А. Парные (тройные) интегральные уравнения / Н.А. Вирченко. – Київ : Вища школа, 1989. – 160 с.
905633
  Коркин В.П. Парные акробатические упражнения. / В.П. Коркин. – М., 1968. – 207с.
905634
  Коркин В.П. Парные и группповые акробатические упражнения для женщин. / В.П. Коркин. – М., 1976. – 152с.
905635
  Спагис А.А. Парные и непарные глаголы в русском языке / А.А. Спагис. – М, 1969. – 340с.
905636
  Найдорф М.И. Парные категории культурологии (Статья третья) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 2073-9702


  Рассмотрены категории, состоящие в отношениях дополнительности: культура и цивилизация, образ мира и картина мира, ситуация и контекст, действие и алгоритм, смысл и значение. Эти пары понятий ориентируют исследователя одновременно на процессуальную и ...
905637
  Найдорф М.И. Парные категории культурологии. Статья вторая // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-44. – ISSN 2073-9702


  В данной работе рассмотрены категории, состоящие в отношениях дополнительности: культура и цивилизация, образ мира и картина мира, ситуация и контекст, действие и алгоритм, смысл и значение. Эти пары понятий ориентируют исследователя одновременно на ...
905638
  Картавенко Г В. Парные корреляции и коллективные О+ состояния ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Картавенко В.Г,; ОИЯИ. 4-8639 Лаб. теорет. физ. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
905639
  Кайдаров А.Т. Парные слова в современном уйгурском языке. / А.Т. Кайдаров. – Алма-Ата, 1958. – 168с.
905640
  Абдурахманов Н. Парные слова в тюркских языках. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.06 / Абдурахманов Н.; МВ и ССО Казахской ССР. – Алма-Ата, 1975. – 66л.
905641
  Медведева Л.М. Парные словосочетания английского языка / Л.М. Медведева, В.В. Дайненко. – К, 1989. – 181с.
905642
  Дайнеко В.В. Парные словосочетания современного английского языка в семантическом аспекте // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 3-7.
905643
  Ольшанский И.Г. Парные сочетания слов современного немецкого языка (Семантика, структура, сочетаемость) : Автореф... канд. филол.наук: / Ольшанский И. Г.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1965. – 25л.
905644
  Ефимов В.Н. Парные столкновения в разреженном вырожденном ферми-газе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов В.Н.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 6л.
905645
  Нещименко Г.П. Парные существительные женского рода со значением лица и их функционирование и эволюция в узусе русского, чешского и польского языков // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2012. – N 136 : Specyfika leksyki i slowotworstwa jezykow slowianskich na przelomie XX i XXI wieku. – С. 107-126


  Автор представляет историю употребления и актуальную ситуацию парных существительных женского рода со значением лица в польском, чешском и русском языках. Указывает историю исследований, посвященых этой теме, а также результаты эксперимента ...
905646
  Пономарев А.Н. Парные упражнения в подготовке фехтовальщика / А.Н. Пономарев. – М., 1968. – 103с.
905647
  Быков А.А. Парням в синих робах / А.А. Быков. – Днепропетровск, 1964. – 34с.
905648
  Тертишна О.В. Парова конверсія газів з високим вмістом оксиду вуглецю на цинк-хромовому каталізаторі : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / О.В.Тертишна;Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
905649
  Подолинський С.А. Парова машина (казка) / Сергій Подолинський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 189-193. – ISBN 966-346-208-6
905650
   Парова я турбина мощностью 50000квт. – М., 1961. – 8с.
905651
  Панкевич Г.И. Паровая обработка почвы / Г.И. Панкевич. – 2-е изд., доп. – Петроград, 1919. – 40с.
905652
   Паровая турбина К-160-130 ХТГЗ. – М., 1980. – 189с.
905653
   Паровая турбина К-300-240 ХТГЗ. – М., 1982. – 269с.
905654
  Шанцовой Т.М. Паровая фаза над соединениями Аx2C2.5 и A2B4C2.5 и некоторые термодинамические расчеты.ю : Автореф... Канд.хим.наук: 03.00.01 / Шанцовой Т.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1975. – 13л.
905655
  Шанцовой Т.М. Паровая фаза над соединениями Аx2C2.5 и A2B4C2.5 и некоторые термодинамические расчеты.ю : Автореф... канд.хим.наук: 02.000.01 / Шанцовой Т.М.; АН Ин-т общей и неорган.химии. – М, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
905656
  Сенченко І.Ю. Паровий млин / Сенченко І.Ю. – Харків-Одеса : Молодий більшовик, 1930. – 83 с. – (Повісті та романи для дітей ; № 12)
905657
  Кущий Г.С. Паровоз N293 / Г.С. Кущий. – Л., 1965. – 70с.
905658
  Бондаренко Олена Паровози й лицарі : Польща // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 84-88 : Фото
905659
  Пархоменко В.С. Паровозные гудки. / В.С. Пархоменко. – Л., 1989. – 57с.
905660
  Маккалар Дж. Паровой каток / Дж. Маккалар. – М., 1995. – 331с.
905661
  Дмитриев В.В. Паровые аккумуляторы (термомаховики), как фактор экономизации топлива в силовых установках и производствах / В.В. Дмитриев. – Ленинград : Типография М. Волковича, 1924. – 59 с.
905662
   Паровые двигатели. – М., 1955. – 111с.
905663
  Шляхин П.Н. Паровые и газовые турбины / П.Н. Шляхин. – М-Л, 1966. – 264с.
905664
  Шляхин П.Н. Паровые и газовые турбины / П.Н. Шляхин. – 2-е изд,, переработ. и доп. – М., 1974. – 224с.
905665
  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины / А.М. Леонков. – Минск, 1986. – 181с.
905666
  Трояновский Б.М. Паровые и газовые турбины атомных электростанций / Б.М. Трояновский, Г.А. Филиппов, А.Е. Булкин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 256 с.
905667
  Трояновский Б.М. Паровые и газовые турбины атомных электростанций / Б.М. Трояновский. – М., 1987. – 256с.
905668
  Смоленский А.Н. Паровые и газовые турбины. / А.Н. Смоленский. – М, 1977. – 288с.
905669
   Паровые и газовые турбины: сб. задач.. – М., 1987. – 240с.
905670
   Паровые и гаовые турбины. – М., 1985. – 351с.
905671
  Абрамович А.Л. Паровые котлы и котельные установки за рубежом. / А.Л. Абрамович. – Москва, 1961. – 140с.
905672
   Паровые котлы США. – М-Л, 1957. – 104с.
905673
  Резников М.И. Паровые котлы тепловых электростанций / М.И. Резников, Ю.М. Липов. – Москва, 1981. – 240 с.
905674
  Лукин Г.Я. Паровые трубы современных морских судов : Атлас и описание / Г.Я. Лукин. – Москва, 1960. – 64 с.
905675
  Шляхин П.Н. Паровые тубины / П.Н. Шляхин. – М-Л, 1956. – 232с.
905676
  Лосев С.М. Паровые турбины / С.М. Лосев. – Москва-Ленинград, 1957
905677
  Щегляев А.В. Паровые турбины / А.В. Щегляев. – 4-е изд. – Москва, 1967. – 367с.
905678
  Щегляев А.В. Паровые турбины / А.В. Щегляев. – 5-е изд., доп. и подгот. к печати. – Москва : Энергия, 1976. – 368 с.
905679
  Тубянский Паровые турбины высокого давления Ленинградского металлического завода. Конструкция и обслуживание. / Тубянский, Л.Д. Френкель. – Изд. 2-е, испр. – М.-Л., 1956. – 404с.
905680
  Лосев С.М. Паровые турбины и контенсационные устройства / С.М. Лосев. – М.-Л, 1935. – 528с.
905681
  Лосев С.М. Паровые турбины и контенсационные устройства / С.М. Лосев. – М.-Л, 1959. – 384с.
905682
   Паровые турбины малой мощности КТЗ. – М., 1987. – 215с.
905683
  Щегляев А.В. Паровые турбины. / А.В. Щегляев. – М-Л, 1955. – 320с.
905684
  Андрющенко А.И. Парогазовые установки электростанций : Термодинамический и техникоэкономический анализы циклов и тепловых схем / А.И. Андрющенко, В.Н. Лапшов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 247с.
905685
  Абугов Я.М. Парогазовые энергоустановки для модернизации действующих тепловых электростанций / Я.М. Абугов, М.И. Корнеев ; Науч.-исслед. ин-т информации по тяжелому, энерг. и трансп. машиностроению. – Москва : Информтяжмаш, 1968. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 75. – (Энергетическое машиностроение ; [Тема] 3-68-12)
905686
   Парогазовый процесс низкотемпературного (< 1200 °С) превращения поликристаллического кремния в его высокоориентированные анизотропные частицы / А.И. Харламов, Н.В. Кириллова, Л.А. Карачевцева, В.В. Фоменко, М.Є. Бондаренко // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12
905687
  Воронова В.П. Парогенератор МЭИ / В.П. Воронова. – Москва, 1975. – 42с.
905688
  Будовсккий Д.Б. Парогенератор ТГМП--204. / Д.Б. Будовсккий. – М, 1979. – 96с.
905689
  Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций : учебное пособие для вузов / Н.Г. Рассохин. – Москва : Атомиздат, 1972. – 384 с.
905690
  Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций / Н.Г. Рассохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 383 с.
905691
  Резников М.И. Парогенераторные установки электростанций / М.И. Резников. – 2-е изд., перераб. идоп. – М., 1974. – 359с.
905692
   Парогенераторы. – М-Л, 1966. – 448с.
905693
  Кокорев Б.В. Парогенераторы ядерных энергетичесиких установок с жидкометаллическим охлаждением / Б.В. Кокорев, В.А. Фарафонов ; под общ. ред. П.Л. Кириллова. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-262
905694
  Рассохин Н.Г. Парогенераторы, сепараторы и пароприемные устройства АЭС / Н.Г. Рассохин, В.Н. Мельников. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 76 с.
905695
  Архангельский А.Г. Пародии / А.Г. Архангельский. – Москва, 1958. – 48с.
905696
  Архангельский А.Г. Пародии / А.Г. Архангельский. – Москва, 1988. – 348с.
905697
  Ищенко И.Т. Пародии Салтыкова-Щедрина / И.Т. Ищенко. – Минск : Издательство БГУ, 1973. – 120 с.
905698
  Вахтел Пародийность "Чайки": символы и ожидания / Вахтел, Э./США/ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.72-90. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
905699
  Бабик М.И. Пародийные прототипы образа героя-эстета в русской литературной традиции XVIII века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 14-19. – ISBN 966-8188-10-1
905700
  Нестеренко Е. Пародирование готической традиции в "Кентервильском привидении" О. Уальда // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 125-133. – ISBN 966-587-044-0
905701
  Балабекян А. Пародирование канона баллады в "Метели" А.С. Пушкина // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 176-181. – ISBN 978-617-689-129-1
905702
  Житницкий А. Пародистый Пегас / А. Житницкий. – Харьков : Прапор, 1969. – 104 с.
905703
  Мельникова Т.В. Пародическое использование в творчестве И.С. Тургенева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 90-110. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
905704
  Харитонова Н.Ю. Пародия и эксперимент в прозе Рамона Гомеса де ла Серны 20-х годов // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 90-99. – ISSN 0044-748Х
905705
  Троицкий С. Пародия как проблема онтологии и гносеологии в русском (петербургском) авангарде 1920-х гг. // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (17) : Сміх та смішне: множина виміру. – С. 70-80. – ISSN 2410-2601
905706
  Івакін Ю.О. Пародії / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 127 с.
905707
  Дзюба В. Пародійна суміш : Літературні пародії, гуморески / В. Дзюба. – Одеса : Астропринт, 1998. – 104с. – ISBN 966-549-212-8
905708
  Писаренко Ю.В. Пародійний дискурс у романі Дубравки Угрешич "Штефіца Цвек у щелепах життя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 352-355
905709
  Мицько Р. Пародійний культ джедаїзму: релігійна інтерпретація культурного явища // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 191-196
905710
  Корецька М. Пародійний стрій "Великого Творення" романтизму // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 566-580. – ISBN 978-966-920-092-1
905711
  Кулинич С. Пародійні, парапародійні, пародичні форми сучасної усної дитячої традиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 155-166.
905712
  Палій О.П. Пародійність як інтертекстуальна гра в романі Владіміра Парала "Професійна жінка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті аналізуються домінантні риси поетики сучасного чеського письменника Владіміра Парала на матеріалі роману "Професійна жінка" (1971). Яскравими ознаками творчої манери В. Парала є пародійність, алюзивність, еклектичність, поєднання різних ...
905713
  Нудьга Г.А. Пародія в українській літературі / Г.А. Нудьга. – Київ, 1961. – 175с.
905714
  Моссаковський В. Пародокси бухгалтерського обліку в Україні : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 30-35 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
905715
  Корытный Д.Л. Пародонтоз / Д.Л. Корытный, Л.Я. Зазулевская. – Алма-Ата, 1981. – 105с.
905716
   Парожидкостные потоки : сб. науч. трудов. – Минск : Институт тепло- и массообмена, 1977. – 214 с.
905717
  Лазер-Паньків ПАРОІМІАІ ЕЛЛНNІКАІ. Давньогрецькі прислів"я та приказки : [словник-довідник] / О.В. Лазер-Паньків ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 447, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 354-413. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-821-0
905718
  Марков Г. Парола "Сабя" : Заговорите и превратите на военния съюз 1919-1936 / Г. Марков. – Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец". – София : Наука и изкуство, 1992. – 193, [3] с.
905719
  Вълков Г. Парола "Унтервелт" / Г. Вълков. – София : Издателство на отечествения фронт, 1984. – 313, [2] с.
905720
  Лапин А.В. Паролем будет "Ракета" / А.В. Лапин. – М, 1971. – 160 с.
905721
  Курашкевич К.В. Паролі міняються: Повісті та оповід. / К.В. Курашкевич. – К., 1990. – 316с.
905722
  Качурівський Р.М. Паролі молодості. / Р.М. Качурівський. – К., 1977. – 63с.
905723
  Львов М.Л. Пароль-Балтика / М.Л. Львов. – Калининград, 1985. – 335с.
905724
  Семенов Г.К. Пароль -- "Испания" / Г.К. Семенов. – 2-е изд., испр. – Х., 1976. – 336с.
905725
  Суходольский В.Ф. Пароль -- революция. / В.Ф. Суходольский. – М, 1986. – 170с.
905726
  Мамонтов В.И. Пароль - "Аист" / В.И. Мамонтов. – Одесса, 1990. – 196с.
905727
  Прусаков В.В. Пароль - "Здравствуй, Курск!" / В.В. Прусаков. – Курск, 1962. – 118с.
905728
  Семенов Г.К. Пароль - "Испания" / Г.К. Семенов. – Харьков, 1974. – 336с.
905729
  Осипов Г.О. Пароль - "Наступает осень..." / Г.О. Осипов. – Москва, 1984. – 159с.
905730
  Муравьева Людмила Николаевна Пароль - "Плющиха" : партнёрские издательские проекты ЦГДБ Москвы и "Гранд-Фаира" / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1727-4893


  В настоящее время практически каждая библиотека занимается выпуском той или иной печатной продукции, а с появлением в библиотечном арсенале множительной техники - тем более. Библиографические списки и правила пользования, читательские билеты и ...
905731
  Муравьева Людмила Николаевна Пароль - "Плющиха" : партнёрские издательские проекты ЦГДБ Москвы и "Гранд-Фаира" / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 18-21. – ISSN 1727-4893


  В настоящее время практически каждая библиотека занимается выпуском той или иной печатной продукции, а с появлением в библиотечном арсенале множительной техники - тем более. Библиографические списки и правила пользования, читательские билеты и ...
905732
  Гончаренко П.Ф. Пароль - "Прага" : докум. повість / П.Ф. Гончаренко, Я.Ф. Шнайдер. – Київ, 1962. – 185 с.
905733
  Гончаренко П.Ф. Пароль - "Прага" : докум. повесть / П.Ф. Гончаренко, Я.Ф. Шнайдер. – Москва : Воениздат, 1966. – 152 с. – (Библиотека солдата и матроса)
905734
  Митичкин С.П. Пароль - "Свобода" / С.П. Митичкин. – Днепропетровск, 1966. – 285с.
905735
  Исмаилов А. Пароль - "Тишина" / А. Исмаилов. – Ташкент, 1965. – 88 с.
905736
   Пароль - бессмертие. – Одесса, 1968. – 204с.
905737
  Сухорукова А.Э. Пароль - БТА : научно-худож. книга / А.Э. Сухорукова. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 182 с.
905738
  Фатеев К.Н. Пароль - качество! / К.Н. Фатеев, Г.Я. Фролов. – Москва, 1964. – 48с.
905739
   Пароль - мужество. – Воронеж, 1986. – 284с.
905740
  Воскресенская З.И. Пароль - Надежда / З.И. Воскресенская. – Москва, 1972. – 207с.
905741
  Воскресенская З.И. Пароль - Надежда / З.И. Воскресенская. – Москва, 1977. – 382с.
905742
   Пароль - победа. – Куйбышев, 1968. – 335с.
905743
  Коренев А.А. Пароль - подвиг / А.А. Коренев. – Кишинев, 1968. – 244с.
905744
  Самойлов Л.С. Пароль - Родина / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1973. – 332с.
905745
  Самойлов Л.С. Пароль - Родина! / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – М, 1959. – 62с.
905746
  Урин В.А. Пароль / В.А. Урин. – М., 1969. – 48с.
905747
  Танич М.И. Пароль / М.И. Танич. – М, 1983. – 95с.
905748
  Березняк Е.С. Пароль "Dum Spiro" / Е.С. Березняк. – К, 1987. – 239с.
905749
  Березняк Е.С. Пароль "Dum spiro..." / Е.С. Березняк. – К, 1979. – 231с.
905750
  Березняк Є.С. Пароль "Dum spiro..." Розповідь розвідника : розповідь розвідника / Є.С. Березняк. – Київ : Політвидав, 1972. – 156с.
905751
  Березняк Є.С. Пароль "Dum spiro..." Розповідь розвідника : розповідб розвідника / Є.С. Березняк. – Вид 2-е, доп. – Київ : Політвидав, 1974. – 190с.
905752
  Моложавенко В.С. Пароль "Белая роза" / В.С. Моложавенко. – Ростов -на-Дону, 1979. – 255с.
905753
  Осипов Н.Н. Пароль "Виктория" / Н.Н. Осипов. – Симферополь, 1970. – 200с.
905754
  Осипов Н.Н. Пароль "Виктория" / Н.Н. Осипов. – Симферополь, 1979. – 208с.
905755
  Кандауров И.М. Пароль "Победа" / И.М. Кандауров. – Волгоград : Нижне-Волжское кн.изд-во, 1973. – 374 с.
905756
  Черняк С.Я. Пароль "Пропуск №10" : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1986. – 189 с.
905757
  Петри Э. Пароль "Свобода!" / Э. Петри. – М, 1964. – 190с.
905758
  Сфиев С. Пароль "седой Каспий" / С. Сфиев. – Махачкала, 1967. – 136с.
905759
  Разумневич В.Л. Пароль "Стрекоза" / В.Л. Разумневич. – М, 1974. – 359с.
905760
  Тимченко В. Пароль "Четыре звезды" / В. Тимченко. – Киев : Веселка, 1965. – 144 с.
905761
   Пароль "Эврика"!. – М., 1972. – 95с.
905762
  Никольский Б.Н. Пароль 20 века. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 140с.
905763
  Плтниек Я.А. Пароль в будущее / Я.А. Плтниек. – М., 1963. – 95с.
905764
  Летюк Є.М. Пароль довір"я / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1974. – 174с.
905765
  Летюк Є.М. Пароль довір"я / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1986. – 184с.
905766
  Новак Т.Ф. Пароль знают немногие / Т.Ф. Новак. – Москва : Воениздат, 1966. – 566 с. – (Военные мемуары)
905767
  Новак Т.Ф. Пароль знают немногие / Т.Ф. Новак. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1975. – 551с. – (Военные мемуары)
905768
  Былинов А.И. Пароль и отзыв / А.И. Былинов. – М, 1971. – 199с.
905769
  Голубовский В.В. Пароль КП / В.В. Голубовский, Л.Н. Овсянников. – М., 1964. – 48с.
905770
  Шулешова А.Е. Пароль на сутки - "Achtung!" / А.Е. Шулешова. – Свердловск, 1969. – 87с.
905771
  Прудников М.С. Пароль получен / М.С. Прудников. – М., 1980. – 280с.
905772
  Халифман И.А. Пароль скрещенных антенн / И.А. Халифман. – М., 1958. – 255с.
905773
  Халифман И.А. Пароль скрещенных антенн / И.А. Халифман. – М., 1962. – 415с.
905774
  Халифман И. Пароль скрещенных антенн / И. Халифман. – Москва : Детская литература, 1967. – 414с.
905775
  Халіфман Й.А. Пароль схрещених антен / Й.А. Халіфман. – 2-е вид. – К., 1973. – 271с.
905776
  Тисячна Н. Пароль: "Джеймс Мейс" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 784-786. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  "День" заснував щорічну премію - в галузі публіцистики за громадянську позицію - імені Джеймса Мейса.
905777
  Уральский Ю.С. Пароль: "от Петрова" / Ю.С. Уральский. – М., 1988. – 221с.
905778
   Пароль: "Свобода"!. – М., 1977. – 174с.
905779
   Пароль: "Свобода"!. – К., 1984. – 135с.
905780
   Пароль: "Свобода"!. – М., 1984. – 174с.
905781
  Викторов Б. Паром / Б. Викторов. – Кишинев, 1968. – 104с.
905782
  Гречко Ю.С. Паром через лето / Ю.С. Гречко. – Краснодар, 1979. – 78с.
905783
  Рябов Иван Паром. Сидней. Австралия. Сиднейский тянитолкай : такое место // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 36-39 : Фото
905784
  Каратюк В.И. Паронимические отношения в сфере однокорневых глаголов современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Каратюк В. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1980. – 16л.
905785
  Вишнякова О.В. Паронимия в русском языке / О.В. Вишнякова. – Москва, 1984. – 128с.
905786
  Яркова Людмила Георгиевна Паронимия в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Яркова Людмила Георгиевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
905787
  Евграфова А.А. Паронимия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Евграфова А.А.; М-во просвещения УССР. – К, 1975. – 20л.
905788
  Критенко А.П. Паронимия и ее роль в языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Критенко А.П.; Ин-тут языковедения АН УССР. – К., 1974. – 26л.
905789
  Вишнякова О.В. Паронимы в русском языке / О.В. Вишнякова. – Москва, 1974. – 189с.
905790
  Никонов В.М. Паронимы в современной русской речи (на матер. речи учащейся молод. и худож. текст.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонов В. М.; БГУ. – Минск, 1980. – 23л.
905791
  Вишнякова О.В. Паронимы современного русского языка / О.В. Вишнякова. – Москва, 1981. – 247с.
905792
  Вишнякова О.В. Паронимы современного русского языка / О.В. Вишнякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 279с.
905793
  Панченко О. Пароніми як основа гри слів та засоби їхнього перекладу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 286-291. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
905794
  Білозуб А.І. Паронімічна атракція як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі представників станіславського феномена // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 77-82


  У статті досліджено паронімічну атракцію як фоносемантичний прийом мовної гри в прозі Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, Т. Прохаська та В. Єшкілєва: виокремлено її структурні типи, проаналізовано тропотвірні та структурноорганізаційні функції. Paronymic ...
905795
  Тичина Павло Пароплав "Мичурин" в Індії / Тичина Павло. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 15с.
905796
  Эрлих А.М. Паропроводы , арматура и прочие детали / А.М. Эрлих. – Л.М.
1. – 1937. – 256с.
905797
  Елизаров Д.П. Паропроводы тепловых эелктростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1980. – 264с.
905798
  Елизаров Д.П. Паропроводы тепловых электростанций. / Д.П. Елизаров. – М, 1987. – 86с.
905799
   Паростки. – Сімферополь, 1980. – 80 с.
905800
  Півнєв В.О. Паростки комуністичного розподілу. / В.О. Півнєв. – К., 1962. – 63с.
905801
  Фея О. Паростки на фундаменті . Як із фундаментальних досліджень виростає наше сьогодення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 30 (506), 28.07 - 3.08.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  "Якось я читав лекцію для широкого загалу про квантову механіку. Частина її стосувалася суто теоретичних досліджень, а далі планував розказати про технології, що грунтуються на цій науці. Під час перерви одна дівчина сказала мені: «Я розчарувалася в ...
905802
   Паростки нового в роботі школи. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с.
905803
   Паростки нового, комуністичного. – К., 1960. – 248с.
905804
   Паростки нового, комуністичного. – Львів, 1961. – 132с.
905805
  Косминіна П.В. Паростки правди, любові і болю. Творчість Михайла Василенка : роздуми, літературно-критичні статті / Поліна Косминіна ; [ред. О. Урбанська ; худож. С. Урбанська]. – Коломия : Вік, 2011. – 240 с., [40] c. фото. – Бібліогр.: с. 219-237. – ISBN 966-550-228-X
905806
  Лі Паростки. / Лі, Нань-Лі. – К., 1958. – 140с.
905807
   Паростки: штрихи до соціал-політ. портр. сучас. молоді. – К., 1990. – 84с.
905808
  Цейтлин А.Б. Пароструйные вакуумные насосы / А.Б. Цейтлин. – М-Л, 1965. – 400с.
905809
  Дрозд В.Г. Парость / В.Г. Дрозд. – Київ, 1966. – 165 с.
905810
  Гладкова Е.Н. Паротермическое оксидирование / Е.Н. Гладкова. – Саратов, 1965. – 60с.
905811
   Паротурбинные установки атомных электростанций. – М., 1978. – 312с.
905812
  Голота П. Паротяг / П. Голота. – 1928с.
905813
  Миркамилов Иркин Мирамилович Парофазная прививочная полимеризация некоторых виниловых мономеров на облученной целлюлозе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Миркамилов Иркин Мирамилович; АН Узбекской ССР. Объединенный Ученый Совет по химии и химической технологии. – Ташкент, 1974. – 21л.
905814
  Сирлибаев Т. Парофазная радиационная прививка фтористого винила к некоторым синтетическим полимерам. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Сирлибаев Т.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 19л.
905815
  Шибанов Святослав Володимирович Парофазне одержання метилвінілкетону на гетерогенних каталізаторах : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Шибанов Святослав Володимирович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 15л.
905816
  Гехт С.Г. Пароход идет в Яффу и обратно. / С.Г. Гехт. – М., 1936. – 237с.
905817
  Лисин М.Д. Пароход шел во льдах / М.Д. Лисин. – Горький, 1952. – 84с.
905818
   Парраллелиз и направленность эволюции насекомых. – Владивосток, 1980. – 127с.
905819
  Таберио Н. Парсифаль : историческое происхождение сказаний о Парсифале содержание и краткий музыкальный разбор драмы-мистерии того-же названия Р. Вагнера / Н. Таберио. – Санкт-Петербург : Изд. А.И. Воронец ; ]Тип. Спб. Т-ва "Труд"], 1914. – 66 с., 3 л. нот.
905820
  Владленова І.В. Парсичні впливи та непояснені феномени свідомості // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 215-226
905821
   Парсонс (Parsons) Толкотт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849. – ISBN 966-316-069-1
905822
  Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание социологической теории // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 117-126. – ISSN 0132-1625
905823
  Зафировский М. Парсонс и Сорокин. Сравнение вклада в создание социологической теории // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 120-130. – ISSN 0132-1625
905824
  Рыбальченко В.К. Парспортная система в СССР / В.К. Рыбальченко. – К., 1977. – 40с.
905825
  Листов А.Ф. Парта и другая школьная мебель / А.Ф. Листов. – М, 1950. – 72с.
905826
  Панченко Н.И. Партативы в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Панченко Н.И.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1977. – 22л.
905827
  Теліга О. Партачі життя // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 147-168. – ISBN 978-966-1513-01-2
905828
  Безыменский А.И. Партбилет № 2243332 / А.И. Безыменский. – Москва, 1968. – 176 с.
905829
  Бахшиев Д.Ю. Партбюро - орган коллективного руководства / Д.Ю. Бахшиев. – Москва, 1962. – 39 с.
905830
   Партгрупорг : записная книжка / [авт.-сост. Г.А. Менчинов]. – Москва : Политиздат, 1970. – 192 с.
905831
   Партгрупорг. – М., 1972. – 219с.
905832
  Воронова П.С. Партгруппа на стройке / П.С. Воронова. – Москва, 1956. – 56с.
905833
  Юхно Е.И. Партгруппа: дела и заботы. / Е.И. Юхно. – Киев, 1987. – 93с.
905834
  Бояджиев П. Партений Павлович / П. Бояджиев. – София : Наука и изкуство, 1988. – 83 с.
905835
  Бугельский Ю. Партерная гимнастика / Ю. Бугельский, Ф. Спешенв. – М., 1937. – 111с.
905836
  Супрун-Яременко Надія Партесні концерти українських невідомих авторів XVII століття : аналіз фактури п"ятиголосих партитур // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-14. – ISSN 1728-6875
905837
  Янковский Ю.З. Партиархально-дворянская утопия / Ю.З. Янковский. – Москва, 1981. – 275 с.
905838
   Партией мобилизованы и призваны. – Симферополь, 1986. – 136с.
905839
  Хатаевич Н.Л. Партизан А.Н. Сеславин / Н.Л. Хатаевич. – Москва, 1973. – 88с.
905840
  Володин П.М. Партизан Александр Фигнер (1787-1813 гг.) / П.М. Володин. – Москва, 1971. – 65с.
905841
  Линьков Г.М. Партизан Александр Шлыков / Г.М. Линьков. – Ярославль, 1959. – 71с.
905842
  Боциев Б. Партизан Бибо. / Б. Боциев. – Дзауджикау, 1947. – 24с.
905843
  Парыгина Н.Д. Партизан из отряда "Шторм" / Н.Д. Парыгина, З.Х. Гокжаев. – Тула, 1966. – 128с.
905844
  Дашківський М.З. Партизан Іван Калашник. / М.З. Дашківський, П.М. Жук. – К., 1977. – 111с.
905845
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – М, 1953. – 336с.
905846
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – М, 1956. – 318с.
905847
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – М, 1964. – 703с.
905848
  Корольков Ю.М. Партизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – Новосибирск, 1988. – 224с.
905849
  Евгеньев Б. Партизан Федор Котченко. / Б. Евгеньев. – М., 1945. – 48 с.
905850
  Александровский П.И. Партизан Фриц / П.И. Александровский, А.Н. Егоров. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 157с.
905851
  Литвин В. Партизанам і підпільникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. // Голос України., 2004. – 21 вересня


  [Привітання Голови Верховної Ради В.Литвина з Днем партизанської слави та з нагоди 63-річниці початку в Україні підпільно-партизанського руху проти фашистських загарбників]
905852
  Крайнов П.І. Партизани Брянських лісів / П.І. Крайнов, І.О. Плахтин. – Х., 1945. – 80с.
905853
  Корнійчук О.Є. Партизани в степах України / О.Є. Корнійчук. – Москва; Київ : Укрдержвидав, 1944. – 69 с.
905854
  Автомонов П. Партизани Дніпро. / П. Автомонов. – Київ, 1973. – 106 с.
905855
  Войцехович В.О. Партизани ідут на захід / В.О. Войцехович. – Київ, 1982. – 256с.
905856
   Партизани України. – К., 1948. – с.
905857
  Строкач Т.А. Партизани України. / Т.А. Строкач, 1943. – 40с.
905858
  Дильбази Мирварид Паша кызы Партизанка : поэма / Дильбази Мирварид Паша кызы; пер. с азерб. А.Плавника. – Баку : Азернешр, 1977. – 71 с.
905859
   Партизанка Вела, 1949. – 64с.
905860
  Надеждина Н.А. Партизанка Лара / Н.А. Надеждина. – М., 1971. – 144с.
905861
  Надеждина Н.А. Партизанка Лара / Н.А. Надеждина. – М., 1988. – 140с.
905862
  Яковенко В.К. Партизанки / В.К. Яковенко. – Минск, 1989. – 269с.
905863
  Яковенко В.К. Партизанки. / В.К. Яковенко. – М., 1980. – 304с.
905864
  Мурашов А.Г. Партизанская береза / А.Г. Мурашов. – Минск, 1988. – 174с.
905865
  Луми Р.Я. Партизанская борьба и антифашистское движение в Эстонии в период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Луми Р.Я.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии. – Таллин, 1967. – 28л.
905866
  Бугашев С.И. Партизанская борьба на территории Ленинградской области // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 118-127. – ISSN 2070-9773
905867
   Партизанская борьба с немецко-фашистскими оккупантами на территории Смоленщины 1941-1943 гг.. – Смоленск, 1962. – 620с.
905868
  Артозеев Г.С. Партизанская быль / Г.С. Артозеев. – Москва, 1954. – 272с.
905869
  Артозеев Г.С. Партизанская быль / Г.С. Артозеев. – Москва, 1956. – 267с.
905870
  Линьков Г.М. Партизанская быль / Г.М. Линьков, А.Г. Лебедев. – М., 1963. – 96с.
905871
  Грудзина А.В. Партизанская быль / А.В. Грудзина. – Нальчик, 1968. – 179с.
905872
  Шевердалкин П.Р. Партизанская война на Новгородской земле. / П.Р. Шевердалкин. – Новгород, 1957. – 172с.
905873
  Че Гевара Эрнесто Партизанская война. / Че Гевара Эрнесто. – М., 1961. – 136с.
905874
  Поляков С.П. Партизанская искра. / С.П. Поляков. – Одесса, 1951. – 314с.
905875
  Поляков С.П. Партизанская искра. / С.П. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1956. – 412с.
905876
   Партизанская криничка. – Минск, 1972. – 255с.
905877
  Вершигора П.П. Партизанская любовь / П.П. Вершигора. – Москва, 1961. – 112с.
905878
  Гусаров Д.Я. Партизанская музыка / Д.Я. Гусаров. – Москва : Современник, 1988. – 334с.
905879
  Азясский Н.Ф. Партизанская операция "Рельсовая война" / Н.Ф. Азясский, А.С. Князьков. – Москва, 1985. – 63с.
905880
  Киселев В.К. Партизанская разведка / В.К. Киселев. – Минск, 1980. – 128с.
905881
  Калинин П.З. Партизанская республика / П.З. Калинин. – Минск, 1973. – 367с.
905882
   Партизанская слава. – Л., 1985. – 254с.
905883
  Логутков А.И. Партизанская тайна / А.И. Логутков. – Тула, 1974. – 193с.
905884
  Щедров И.М. Партизанская тропа Лаоса / И.М. Щедров. – Москва, 1970. – 112с.
905885
  Ваупшасов С.А. Партизанская хроника / С.А. Ваупшасов. – Минск, 1971. – 400с.
905886
   Партизански боеве : Спомени. – София : Държавно военно издателство, 1959. – 576 с.
905887
  Макаров Н.И. Партизанские были / Н.И. Макаров. – Калинин, 1959. – 136с.
905888
   Партизанские были. – М., 1965. – 528с.
905889
  Павлов В.В. Партизанские были / В.В. Павлов. – Москва, 1983. – 48 с.
905890
   Партизанские были. – Куйбышев, 1988. – 315с.
905891
  Соколов В.К. Партизанские были. / В.К. Соколов. – М., 1968. – 49с.
905892
  Соколов В.К. Партизанские были. / В.К. Соколов. – М., 1980. – 143с.
905893
  Федоров И.Ф. Партизанские версты / И.Ф. Федоров. – Киев, 1990. – 221с.
905894
  Андреев В.А. Партизанские встречи / В.А. Андреев. – Ленинград, 1955. – 203с.
905895
  Андреев В.А. Партизанские встречи / В.А. Андреев. – Ленинград, 1956. – 174с.
905896
  Андреев В.А. Партизанские встречи / В.А. Андреев. – Брянск, 1957. – 203с.
905897
  Соколов В.К. Партизанские годы и судьбы. / В.К. Соколов. – Брянск, 1963. – 216с.
905898
   Партизанские дни. – М., 1971. – 224с.
905899
  Доброниченко М.И. Партизанские дни и ночи / М.И. Доброниченко. – Одесса, 1989. – 172с.
905900
  Левин И.Я. Партизанские и подпольные газеты в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 : Указатель / Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли; Всесоюз. книжная палата; Сост.: И. Я. Левин. – Москва : Мысль, 1976. – 188с.
905901
  Герасимов Г.А. Партизанские километры / Г.А. Герасимов. – Петрозаводск, 1982. – 213с.
905902
  Кучер В.И. Партизанские края и зоны на Украине в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кучер В.И.; АН УССР. ИН-т истории. – К., 1973. – 26л.
905903
  Соловьева Г.И. Партизанские нематоды древеных и травянистых растений / Г.И. Соловьева. – Л., 1972. – 103с.
905904
  Валах С. Партизанские ночи / С. Валах. – Москва, 1973. – 207с.
905905
  Валах С. Партизанские ночи / С. Валах. – Москва, 1974. – 207с.
905906
  Яковенко В.К. Партизанские орлята / В.К. Яковенко. – Москва, 1984. – 336с.
905907
  Яковенко В.К. Партизанские орлята / В.К. Яковенко. – Минск, 1989. – 300с.
905908
  Кузьменко В.И. Партизанские оружейники / В.И. Кузьменко. – Минск, 1990. – 47с.
905909
  Жигалин Я.П. Партизанские отряды занимали города... / Я.П. Жигалин. – Барнаул, 1965. – 164 с.
905910
  Андреев В. Партизанские песни / В. Андреев. – София, 1964. – 91с.
905911
  Иванов В. Партизанские повести / В. Иванов. – Москва, 1937. – 327с.
905912
   Партизанские повести. – Хабаровск, 1982. – 559с.
905913
  Иванов В.В. Партизанские повести / В.В. Иванов. – Новосибирск, 1986. – 524с.
905914
  Иванов В.В. Партизанские повести / В.В. Иванов. – Москва, 1987. – 413с.
905915
  Колобаева Л. Партизанские повести В. Быкова // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2015. – № 4, кн. 4 , июль-август. – С. 28-38. – ISSN 0203-5847
905916
  Иванов В.В. Партизанские повести. (Бронепоезд 14-69. - Партизаны) / В.В. Иванов. – Москва, 1956. – 136с.
905917
   Партизанские пословицы и поговорки. – Курск, 1958. – 208с.
905918
  Вершигора П.П. Партизанские рейды / П.П. Вершигора, В.А. Зеболов. – Кишинев, 1962. – 136с.
905919
  Старожилов Н.В. Партизанские соединения Украины в Великой Отечественной войне / Н.В. Старожилов. – К, 1983. – 239с.
905920
  Бини Партизанские стихи / Бини. – М., 1964. – 55с.
905921
  Лев М.А. Партизанские тропы : повесть / М.А. Лев. – Москва, 1948. – 232 с.
905922
  Лев М.А. Партизанские тропы : повесть / М.А. Лев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 271 с.
905923
  Агарков Б.М. Партизанские тропы / Б.М. Агарков. – Элиста, 1964. – 76с.
905924
  Кайсенов К. Партизанские тропы / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1985. – 359с.
905925
  Червов Н.Г. Партизанские тропы ожинцев / Н.Г. Червов. – М, 1988. – 218с.
905926
   Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941-1944 гг.. – Минск, 1983. – 765с.
905927
  Соболев О.М. Партизанский билет №41 / О.М. Соболев. – М, 1989. – 190с.
905928
   Партизанский вожак. – Чита, 1963. – 75с.
905929
  Зыбин В. Партизанский врач / В. Зыбин. – Москва, 1947. – 63с.
905930
  Рубанов А.Н. Партизанский заповедник Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – Х., 1974. – 47с.
905931
  Рубанов А.Н. Партизанский заповедник Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х., 1978. – 56с.
905932
  Янюшкин И.А. Партизанский комбриг / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1973. – 236с.
905933
  Яковенко В.К. Партизанский комбриг / В.К. Яковенко. – Москва : Политиздат, 1984. – 112 с.
905934
  Яковенко В.К. Партизанский комбриг / В.К. Яковенко. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 110с.
905935
  Палажченко А.Е. Партизанский комиссар / А.Е. Палажченко. – М, 1972. – 128с.
905936
  Палажченко А.Е. Партизанский комиссар / А.Е. Палажченко. – М, 1978. – 128с.
905937
  Брайко П.Е. Партизанский комиссар / П.Е. Брайко. – М., 1982. – 248с.
905938
  Ливенцев В.И. Партизанский край / В.И. Ливенцев. – Минск, 1956. – 385с.
905939
  Ливенцев В.И. Партизанский край / В.И. Ливенцев. – Минск, 1969. – 400с.
905940
  Ливенцев В.И. Партизанский край / В.И. Ливенцев. – 4-е изд., исп. и доп. – Минск, 1982. – 319с.
905941
  Бринский А.П. Партизанский курьер / А.П. Бринский. – Горький, 1961. – 151с.
905942
  Бринский А.П. Партизанский курьер / А.П. Бринский. – 2-е изд., доп. и перераб. – Горький, 1978. – 232с.
905943
  Гридчин И.И. Партизанский набат / И.И. Гридчин. – Киев, 1983. – 176 с.
905944
  Рябинина Юлия Партизанский рейд неудобного клиента или Проблема недоосвоенных рынков : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 46-49
905945
  Подобед А.И. Партизанский связной / А.И. Подобед. – М, 1980. – 96с.
905946
  Дедюля П И. Партизанский фронт / П И. Дедюля, . – М, 1975. – 317с.
905947
  Певзнер М.Н. Партизанскими дорогами. / М.Н. Певзнер. – М, 1959. – 144с.
905948
  Камов Б.К. Партизанскими стежками Гайдара / Б.К. Камов. – Киев, 1967. – 238с.
905949
  Степанов Е.П. Партизанскими тропами / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1954. – 295с.
905950
  Шорохов А.Ф. Партизанскими тропами / А.Ф. Шорохов. – М, 1961. – 295с.
905951
  Ковпак С.А. Партизанскими тропами / С.А. Ковпак. – М., 1965. – 62с.
905952
  Лукашов М.Т. Партизанскими тропами / М.Т. Лукашов. – Киев
кн. 1. – 1968. – 307с.
905953
  Шамко Е.Н. Партизанскими тропами / Е.Н. Шамко. – Симферополь, 1969. – 134с.
905954
  Варгович С. Партизанскими тропами / С. Варгович. – Москва, 1977. – 142с.
905955
   Партизанскими тропами Белоруссии. – М., 1984. – 224с.
905956
  Бердеева Л.А. Партизанскими тропами Закарпатья : путеводитель / Л.А. Бердеева, Н.И. Гафияк. – Ужгород : Карпати, 1975. – 47с.
905957
  Степанов Е.П. Партизанскими тропами. / Е.П. Степанов. – Симферополь, 1951. – 304с.
905958
  Степанов Е.П. Партизанскими тропами. / Е.П. Степанов. – Саратов, 1958. – 292с.
905959
  Николаенко А.В. Партизанскими тропами. / А.В. Николаенко, У.М. Газиков. – Грозный, 1978. – 96с.
905960
  Тодоровски М. Партизанските одреди и народноослободителната воjска на Македониjа во ослободителната воjна и револуциjата 1941-1944 / М. Тодоровски. – Скопjе, 1972. – 322 с.
905961
  Митев А. Партизанският отред Гаврил Генов : (Записки) / А. Митев. – Второ издание. – София : Народна култура
Ч. 1. – 1954. – 232 с.
905962
  Пономаренко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне / П.К. Пономаренко. – М., 1943. – 59с.
905963
  Пономаренко П.К. Партизанское движение в Великой Отечественной войне / П.К. Пономаренко. – Сталинград, 1944. – 54с.
905964
  Дубина И.Д. Партизанское движение в Восточной Сибири. / И.Д. Дубина. – Иркутск, 1967. – 149с.
905965
  Бычков Л.Н. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / Л.Н. Бычков. – М, 1965. – 454с.
905966
   Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны СССР 1941-45 гг.. – М.
1. – 1969. – 184с.
905967
   Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны СССР 1941-45 гг.. – М.
2. – 1969. – 160с.
905968
   Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны СССР 1941-45 гг.. – М.
3. – 1982. – 174с.
905969
  Третьяк И.Я. Партизанское движение в горном Алтае в 1919 году / И.Я. Третьяк ; под ред., [со вступ. статьей и примеч.] канд. ист. наук С.Я. Пахаева. – 2-е изд. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1968. – 144 с. : портр.
905970
  Вагабов М.В. Партизанское движение в Дагестане / М.В. Вагабов. – Махачкала, 1959. – 110с.
905971
  Вагабов М.В. Партизанское движение в Дагестане в 1918-1921 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вагабов М.В.; М-во высш.образования СССР. – Махачкала, 1959. – 30л.
905972
   Партизанское движение в Западной Сибири в 1918-1919 гг.. – Новосибирск, 1936. – 374с.
905973
  Шамко Е. Партизанское движение в Крыму в 1941-1944 гг. / Е. Шамко. – Симферополь, 1959. – 160с.
905974
  Штарас П.Ф. Партизанское движение в Литве в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Штарас П.Ф.; АН Лит.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1965. – 24л.
905975
  Слуцкий В.Д. Партизанское движение в Одесской области против немецко-фашистских захватчиков в дни Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Слуцкий В.Д. ; Одес. двухгод. партийная школа. – Одесса, 1950. – 30 с.
905976
  Червяков Д.Е. Партизанское движение в период подготовки и проведения Кутузовым контрнаступления в 1812 году. / Д.Е. Червяков. – М., 1953. – 40с.
905977
  Самсон В.П. Партизанское движение в Северной Латвии в годи Великой Отечественной войны / В.П. Самсон. – Рига, 1951. – 224 с.
905978
  Омельяненко И.Я. Партизанское движение в Сталинской области в период ВОВ (октябрь 1941 -- сентябрь 1943 гг.) : Автореф... канд ист.наук: / Омельяненко И. Я.; МГУ, Каф. ист. СССР, сов. периода. – М., 1954. – 20л.
905979
  Крушанов А.И. Партизанское движение в Южном Приморье (март 1918 - март 1920). : Автореф... канд. ист.наук: / Крушанов А.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. Каф. истории СССР. – Иркутск, 1954. – 16л.
905980
  Колесников Г.С. Партизанское движение на Житомирщине в1941-1943 гг : Дис... канд. ист.наук: / Колесников Г.С.; КГУ им Т.Г.Шевченко, кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1955. – 253л. – Бібліогр.:л.248-253
905981
  Тканко А.В. Партизанское движение на Закарпатской Украине в Великую Отечественную войну Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тканко А.В. ;. – Черновцы, 1949. – 10 с.
905982
  Красильникова К.К. Партизанское движение на Черноморье в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918--1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Красильникова К.К.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Ростов-на-Дону, 1951. – 16 с.
905983
  Зданович В.В. Партизанское движение периода Великой Отечественной войны в белорусской историографии 1990-2005 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С. 31-35. – ISSN 0321-0626
905984
  Ковшаров Н.Д. Партизанское движениев Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / Н.Д. Ковшаров. – Минск, 1980. – 91с.
905985
  Яковенко В.К. Партизанское междуречье. / В.К. Яковенко. – М., 1976. – 286с.
905986
  Пережогин В.А. Партизанское Подмосковье. / В.А. Пережогин. – М., 1981. – 113с.
905987
  Чавдаров Х. Партизанское сердце / Х. Чавдаров. – София, 1972. – 243с.
905988
  Кайсенов К. Партизанской тропой / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1965. – 431с.
905989
  Камов Б.К. Партизанской тропой / Б.К. Камов. – М., 1965. – 259с.
905990
  Камов Б.Н. Партизанской тропой Гайдара / Б.Н. Камов. – М. : Детская литература, 1973. – 275 с.
905991
  Киричук Ю. Партизанська боротьба УПА - ОУН у західних областях УРСР (травень 1945 - 1946 рр.) // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 141-162. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
905992
  Оровецький П.А. Партизанська повість / П.А. Оровецький. – Київ : Політвидав України, 1972. – 189 с.
905993
  Старожилов М.В. Партизанське з"єднання С.А. Ковпака : (З історіїї створення) / М.В. Старожилов. – Львів : Львівський університет, 1966. – 94 с.
905994
  Карпенко Н. Партизанський маркетинг у практиці малого та середнього бізнесу Полтавщини // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
905995
  Глушко А. Партизанський рух часів Другої світової війни як складова історичної пам"яті: українсько-словенські паралелі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 333-342
905996
  Бабій М.Л. Партизанськими стежками Вінниччини. / М.Л. Бабій, В.І. Кравчук. – Одесса, 1975. – 43с.
905997
  Шолін М. Партизанськими шляхами. / М. Шолін. – К., 1946. – 74с.
905998
  Поляков В. Партизанські загони Керченського півострова - міфи та реальність // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 487-495
905999
  Кучер В.І. Партизанські краї і зони на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В.І. Кучер. – К., 1974. – 142с.
906000
  Слободянюк П.Я. Партизансько-підпільна боротьба на Поділлі в роки Другої світової війни // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 102-105
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,