Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
902001
  Панченко О. "Народне православ"я" та ідентичність у радянській і пострадянській Росії: ідеологія, споживання та змагання // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 35-65. – ISBN 978-966-378-713-8
902002
  Бойко О. "Народний вектор життєдіяльності православної церкви в Україні у 20-30-ті роки ХХ століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Ф. Колесник]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2006. – Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – С. 420-426.
902003
  Щур Ю. "Народний дім" в історії боротьби за український Олександрівськ (1917 - 1916 рр.) // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 вересня (№ 38). – С. 4
902004
  Бачинська О.А. "Народний ідеал справедливості": від реальності до осмисення // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 167-168. – ISSN 2707-3335
902005
   "Народний лікар" Мар"ян Панчишин : (до 135-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажчик / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.В. Магльований, М.С. Надрага, С.В. Васільєва та ін. ; наук. ред. А.В. Магльований]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2017. – 171, [1] с. : іл., фотоіл. – Імен. покажчик: с. 164-171
902006
  Кудрявцев Л. "Народний паяц республіки" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 63). – С. 6


  Український актор Микола Яковченко.
902007
  Хотин Р. "Народний рух наближав незалежність України" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.
902008
  Луцишина М. "Народні варіанти" листування у дослідженнях Г.Нудьги // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 127-131. – Бібліогр.: С. 131
902009
  Грабовський С. "Народні месники": міфи та реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 вересня (№ 174/175)


  Чи знають українські розвідники хоча б щось про радянських партизанів?
902010
  Зубрихіна О.О. "Народні оповідання" Марка Вовчка в перекладі Івана Тургенєва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 16-20. – ISSN 1996-9872
902011
  Цимбал Б. "Народні оповідання" Марка Вовчка: втрати, пошуки, знахідки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 90-97. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено історію автографа "Народних оповідань" Марка Вовчка, який складався з двадцяти творів.
902012
  Руденко В.Н. "Народное вето" как институт непосредственной демократии // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 3. – С.16-23. – ISSN 0132-0769
902013
   [Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  "... Народний фольклорно-етнографічний ансамбль "Веснянка" відсвяткував цього року піввіковий ювілей. А нещодавно на Міжнародному фольклорному фестивалі у Космачі йому було вручено Гран-прі і визнано найкращим колективом".
902014
  Мартьянов К.П. Народная Монголия строит социализм. / К.П. Мартьянов. – Минск, 1976. – 96с.
902015
  Овчаренко А.П. Народная мудрость / А.П. Овчаренко. – Барнеул, 1958. – 44с.
902016
  Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах ХІХ - начала ХХ в / Г.С. Маслова. – М., 1984. – 216с.
902017
  Шмелева М.Н. Народная одежда украинцев Закарпатской области. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмелева М.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – Москва, 1949. – 20 с.
902018
  Новицкий Я.П. Народная память о Запорожье : предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине 1875-1905 гг. / [сост., авт. предисл. та пpимеч. Я.П. Hовицкий]. – Екатеринославль : Тип. Губеpн. Земства, 1911. – II, IV, 116 с. – Отд. оттиск.: Летопись Екатер. ученой архивной комиссии / Под ред. А.С.Синявского. Вып. 7. - Текст кн. на рус. яз. - Тексты преданий и рассказы на на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. стр. прим. № 37911 дарственная надпис: Шановному Миколаю Михайловичу Ткаченко на спомин выд автора прихильником Я. Новицкий 20/ X/ 1924: На тит. стр. прим. № 37910 дарственная надпис: Его сиятельству, князю Леониду Васильевичу Дануричу ...
902019
  Новиков И.А. Народная память. Повести в стихах. / И.А. Новиков. – Ленинград, 1945. – 100с.
902020
  Измайлов А.Э. Народная педагогика / А.Э. Измайлов. – М., 1991. – 252с.
902021
  Пирлиев К. Народная педагогика и современность : метод. указания / К. Пирлиев. – Ашхабад, 1983. – 69с.
902022
  Пландовский В.В. Народная перепись / Вл. Пландовский. – Санкт-Петербург : [тип. Штаба Отд. корпуса пограничной стражи], 1898. – XVI, 378, [1] с. + приложены бланки. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Источники" (с. XII-XVI)
902023
  Никольский Т.М. Народная песенность периода ВОВ в районах украинского Полесья : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Никольский Т. М.; АН БССР, ин-т искусствовед. , этнограф. и фолькл. – Минск, 1991. – 19л.
902024
  Красильников Н.В. Народная песня в творчестве М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Красильников Н.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
902025
  Нестьев И.В. Народная песня как основа музыкального искусства / И.В. Нестьев. – Москва : Советский композитор, 1961. – 44 с.
902026
  Аляхновіч О.М. Народная песня у мастацкай самадзейнасці / О.М. Аляхновіч. – Мінськ : [б. и.], 1991. – 111 с.
902027
   Народная поезія.. – К, 1927. – 114с.
902028
   Народная Польша и ее молодежь.. – Варшава, 1951. – 178с.
902029
  Джиблазде М.Л. Народная Польша и ее угольная промышленность в мировой социалистической системе хозяйства (На прим. Европ. стран) : Автореф... канд. экон.наук: / Джиблазде М.Л.; МГИМО. – Москва, 1958. – 19л.
902030
   Народная Польша.. – Варшава, 1949. – 134с.
902031
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, духовные стихи : с введением и объяснительным словарем / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – Москва : Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д. Сытина, 1894. – XXX, 306 с. – (Приходская библиотека ; [№ 57])


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
902032
  Оксенов А.В. Народная поэзия : былины, песни, сказки, пословицы, духовные стихи, повести : с очерками главнейших отделов русской народной поэзии, объяснительным словарем и нотными образцами напевов народных песен / А.В. Оксенов ; ред. В.И. Шемякина. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1908. – 400, IV с. – Экз. деф., отсутств. с. 383-400, IV


  Ред. Шемякин, Василий Иванович (1840-1916)
902033
   Народная поэзия Азербайджана : (Сборник).. – Л., 1978. – 447с.
902034
  Захарова В.А. Народная поэзия в автобиографических произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филологич.наук: / Захарова В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1953. – 20л.
902035
  Мореева Народная поэзия в борьбе за мир / Мореева. – Москва, 1951. – 25 с.
902036
  Элиасов Л. Народная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны. : Автореф... Канд.филол.наук: / Элиасов Л.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1952. – 22 с.
902037
  Петрухин А.И. Народная поэзия о патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны. / А.И. Петрухин. – Чебоксары, 1971. – 20с.
902038
   Народная поэзия рабочих Сибири.. – Улан-Удэ, 1974. – 260с.
902039
  Элиасов Л.Е. Народная поэзия семейских / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1969. – 175с.
902040
   Народная поэзия Таджикистана.. – Сталинабад, 1949. – 176с.
902041
  Киреева Л.С. Народная поэзия терсих казаков в ее связях с фольклором Дагестана и Чечено-Ингушетии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Киреева Л.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 16л.
902042
   Народная поэзия Узбекистана.. – Ташкент, 1951. – 496с.
902043
  Азимов Нурулло Народная поэзия Ферганской долины : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Азимов Нурулло; Самаркандский гос.ун-т. – Душанбе, 1968. – 18л.
902044
  Чистов К.В. Народная поэтесса И.А.Федосова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чистов К.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. М.Н.Покровского. – Петрозаводск, 1950. – 13 с.
902045
   Народная проза : (Сборник). – Москва : Советская Россия, 1992. – 605 с. – (Библиотека русского фольклора ; Т. 12). – ISBN 5-268-00784-X
902046
  Лысых Л.Д. Народная просветительница В.Г. Шредерс // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
902047
  Павлов В.А. Народная публицистика на Урале периода крестьянской войны 1773-1775 гг. / В.А. Павлов. – Свердловск, 1977. – 32 с.
902048
  Элиасов Л.Е. Народная революционная поэзия Восточной Сибири эпохи гражданской войны / Л.Е. Элиасов. – Улан-Удэ, 1957. – 278с.
902049
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – Москва, 1950. – 140с.
902050
  Никифоров В.Н. и др. Народная революция в Китае / В.Н. и др. Никифоров. – 2-е испр. и доп. – М., 1953. – 144с.
902051
  Ширендыб Б. Народная революция в Монголии и образование Монгольской Народной Республики / Б. Ширендыб. – М., 1956. – 158с.
902052
  Воронов В.С. Народная резьба / В.С. Воронов. – Москва, 1925. – 37с.
902053
  Соколов В.И. Народная резьба по дереву. / В.И. Соколов. – М., 1945. – 116с.
902054
  Шатилов А. Народная республика Албания / А. Шатилов. – М., 1954. – 110с.
902055
  Валев Э.Б. Народная республика Албания / Э.Б. Валев. – Москва : Госиздат географ. лит., 1954. – 80 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (У карты мира)
902056
   Народная Республика Албания : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград : [Тип. им. Котлякова Госфиниздат. СССР], 1953. – 48 с.
902057
   Народная Республика Албания. - Народная Республика Болгария. - Германская Демократическая Республика. (Тексты основных уголовно-правовых актов).. – М., 1956. – 119с.
902058
   Народная Республика Албания.. – М., 1961. – 160с.
902059
  Фитуни Л.Л. Народная республика Ангола / Л.Л. Фитуни. – М, 1985. – 204с.
902060
  Селезнев Л.И. Народная Республика Бангладеш / Л.И. Селезнев. – Л, 1973. – 31с.
902061
   Народная Республика Бангладеш : Справочник. – М., 1974. – 199с.
902062
   Народная Республика Бангладеш : экономика, история, культура. – Москва, 1979. – 192с.
902063
   Народная Республика Бангладеш. Справочник.. – Москва, 1972. – 71с.
902064
  Люсов В.Н. Народная Республика Бенин / В.Н. Люсов. – Москва, 1988. – 63 с.
902065
   Народная Республика Бенин : Справочник.. – М., 1989. – 190с.
902066
  Валев Э.Б. Народная Республика Болгарии : Экономико-географический очерк / Э.Б. Валев. – Москва : Воениздат Военного Министерства Союза ССР, 1952. – 140 с., 2 л. портр., карт. : ил., портр., карт. – (Беседы у карты мира)
902067
  Добриянов В.С. Народная Республика Болгария - страна реального социализма / В.С. Добриянов. – Москва, 1981. – 63с.
902068
  Кордюкова А. Народная республика Болгария / А. Кордюкова, Б. Готцев. – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 87 с.


  Авт.: Готцев, Борис Тихонович
902069
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария / Ф.Т. Константинов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 111 с.
902070
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой, П.Г. Кынчевой и Н.В. Буссе ; ввод. статья С. Гановского. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 1 : 1944-1947. – 1954. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
902071
  Иванов Д.Д. Народная Республика Болгария : историческая библиография / сост. Д.Д. Иванов, при уч. В.В. Носковой и Н.В. Буссе и П.Г. Кынчевой и ; ввод. статья К. Лазарова. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 2 : 1948-1952. – 1958. – 675 с. – Тит. л. парал. на болг. яз.
902072
  Гутнер Е.И. Народная Республика Болгария / Е.И. Гутнер, И.Н. Неманов. – Смоленск, 1960. – 27с.
902073
  Сергеев С.Д. Народная Республика Болгария / С.Д. Сергеев, А.Ф. Доброхотов. – М., 1962. – 272с.
902074
  Аперьян В.Е. Народная Республика Болгария / Аперьян В.Е. – Москва : ИМО, 1963. – 88 с.
902075
   Народная Республика Болгария. – М., 1974. – 175с.
902076
  Бернов Ю.В. Народная Республика Болгария : справочник / Ю.В. Бернов, Г.А. Чернейко. – Москва : Политиздат, 1974. – 128 с. : ил., 8 л. ил.
902077
  Чернейко Г.А. Народная Республика Болгария / Г.А. Чернейко. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1979. – 120с.
902078
   Народная Республика Болгария. – М., 1983. – 332с.
902079
  Гребенников В.Н. Народная Республика Болгария : Справочник / В.Н. Гребенников, Г.А. Чернейко. – 3-е изд. доп. – Москва : Политической литературы, 1984. – 120с.
902080
   Народная Республика Болгария : Конституция и законодат. акты. (Сборник).. – Москва, 1981. – 440с.
902081
   Народная Республика Болгария : Основы гос. строя. – М., 1974. – 383с.
902082
  Сохань П.С. Народная Республика Болгария в содружестве стран социализма / П.С. Сохань. – Киев, 1984. – 288с.
902083
   Народная Республика Болгария в социалистической экономической интеграции : структурная политика.. – М., 1984. – 247с.
902084
  Инджова Ц. Народная Республика Болгария и комплексная программа научно-технического прогресса стран - членов СЭВ до 2000 года / Ц. Инджова, С. Стефанов. – София, 1987. – 56с.
902085
  Левин Б.М. Народная республика Болгария на пути к социализму : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Б. М.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 27 с.
902086
  Константинов Ф.Т. Народная Республика Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 40с.
902087
   Народная Республика Болгария.. – М., 1961. – 192с.
902088
  Кобелев Е.В. Народная Республика Кампучия / Е.В. Кобелев. – М., 1981. – 64с.
902089
  Люсов В.Н. Народная Республика Конга / В.Н. Люсов, Г.А. Усов. – М., 1980. – 64с.
902090
   Народная республика Конго : (Справочник). – Москва : Наука, 1977. – 295с.
902091
  Радченко Г.Ф. Народная Республика Конго = Природа. Население. Хозяйство / Г.Ф. Радченко, И.Н. Олейников. – Москва : Мысль, 1975. – 244с.
902092
  Думнов Д.И. Народная Республика Конго / Д.И. Думнов, В. Люсов. – Москва : Мысль, 1977. – 136 с.
902093
  Стекольщиков В.Я. Народная Республика Конго в борьбе за социалистическую ориентацию. / В.Я. Стекольщиков. – М., 1976. – 215с.
902094
  Сиротенко А.И. Народная республика Конго. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.03 / Сиротенко А.И.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
902095
   Народная республика Мозамбик : (Справочник).. – Москва : Наука, 1986. – 239с.
902096
  Цапович А.В. Народная реформация в Венгрии и ее влияние на классовую борьбу крестьянства второй половины XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Цапович А. В. ; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1984. – 22 с.
902097
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война / М.М. Смирин ; [отв. ред. С.Д. Сказкин] ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1947. – 530 с.
902098
  Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и Великая Крестьянская война. / М.М. Смирин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 568с.
902099
   Народная роспись Северной Двины : (Альбом). – Москва, 1987. – 44с.
902100
   Народная Румыния сегодня. 1944-1964. Статьи. Очерки. Интервью. Стихи. Хроника.. – М., 1964. – 232с.
902101
  Селиванова С.В. Народная русская легенда: истоки и трансформации // Русский фольклор : материалы и исследования / РАН, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). – Санкт-Петербург, 1999. – С. 164-175. – ISSN 0136-7447
902102
  Коринфский А. Народная Русь : сказания, поверия, обычаи и пословицы русского народа / Аполлон Коринфский. – Москва : Белый город, 2008. – 592с. : илл. – Текст печатается по изданию "Народная Русь" (М., 1901) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. – ISBN 978-5-7793-1450-3
902103
  Розанов И.И. Народная сказка и белорусская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розанов И.И. ; АН БССР , Ин-т лит-ры. – Минск, 1965. – 19 с.
902104
  Базанов В.Г. Народная словесность Карелии / Базанов В.Г. – Петрозаводск : Госиздательство, 1947. – 279 с. – Библиогр.: с. 273-277
902105
  Добрускин М.Е. Народная социалистическая интеллигенция в советском государстве : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Добрускин М.Е. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Х, 1951. – 32 с.
902106
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России, 19 в. / А.И. Клибанов. – М, 1978. – 342с.
902107
  Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. / А.И. Клибанов. – М, 1977. – 335 с.
902108
  Васіленак С.І. Народная творчасць / С.І. Васіленак. – Мінськ, 1940. – 396с.
902109
  Насреддинов А. Народная тенденция в персидско-таджикской классической поэзии XI-XII вв. : Автореф... кандидата филол.наук: / Насреддинов А.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1966. – 27л.
902110
  Астахова Е.В. Народная украинская академия - учебно-научный комплекс непрерывного образования - результат 25-летней экспериментальной работы [ХГУ "НУА"] // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 37-61. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
902111
   Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра... : Юбилейный выпуск. – Киев, 2002. – 188с. – ISBN 966-7557-08-1
902112
   Народная устная поэзия Дона.. – Ростов-на-Дону, 1963. – 434с.
902113
  Шкляр Н.Г. Народная учительница / Н.Г. Шкляр. – М., 1950. – 224с.
902114
   Народная учительница, Герой Труда В.В.Кашкадамова.. – Ульяновск, 1958. – 54с.
902115
  Скворцов Н.В. Народная учительница. / Н.В. Скворцов. – М., 1959. – 48с.
902116
  Подюков И.А. Народная фразеология / И.А. Подюков. – Пермь, 1991. – 124с.
902117
  Тарасов И.Т. Народная школа во Франции / И.Т. Тарасов. – Москва : Университетская типография, 1908. – [2], 49-58 с. – Отд. оттиск: Учен. зап. Имп. Лицея в память цесаревича Николая. 1907, вып. 1
902118
  Эртли Э. Народная школа и трудовое начало : Авторизованный пер. с нем. изд., издан. "Швейцарским союзом для распространения ручного труда среди детей" / Эд. Эртли. – Санкт-Петербург : Издательство газеты "Школа и жизнь", 1914. – 80, [1] с
902119
  Калачихин В.Ю. Народная электронная библиотека Library Genesis / Владимир Юрьевич Калачихин // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-44
902120
  Ерофеев Н.А. Народная эмиграция и классовая борьба в Англии в 1825-1850гг. / Н.А. Ерофеев. – М., 1962. – 536с.
902121
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/1-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – 368с.
902122
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2/2-й полутом/ : Природоведение. – 1910. – С. 369-700
902123
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 1-й полутом: Животноводство. – 1910. – 356с.
902124
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4 : Сельское хозяйство. 2-й полутом: Земледелие. – 1910. – 850с.
902125
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5 : Медицина. – 1910. – 404с.
902126
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. 2-й полутом : Медицина. – 1910. – С. 405-778
902127
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 1-й полутом. – 1910. – 387с.
902128
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6 : Антрополого - геграфический. 2-й полутом. – 1910. – С. 389-830
902129
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 10 : Народное образованиев России. – 1910. – 351с.
902130
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 7 : Языкознание и история литературы. – 1911. – 612с.
902131
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 9 : Философия и педагогика. – 1911. – 200с.
902132
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 11 : Общественно-юридический. – 1911. – 328с.
902133
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 12 : Политическая экономия. – 1911. – 407с.
902134
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 13 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 327с.
902135
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 14 : Народно-хозяйственная политика. – 1911. – 320с.
902136
   Народная энциклопедия научных и прикладных знаний.. – Х.
1. – 356с.
902137
  Аджиев А.М. Народная эпическая поэзия кумыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Аджиев А.М.; Дагестан. гос. ун-т. – Махачкала, 1971. – 23л.
902138
  Кошіль Г. Народне будівництво Волинського Полісся в другій половині XX - на початку XXI століття: польові дослідження та історіографія // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 573-577. – ISBN 978-966-171-795-3
902139
  Куцир Т.В. Народне вбрання Опілля останньої третини XIX - першої половини XX століття: класифікація та композиційні особливості декору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства ; 17.00.06 / Куцир Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т народознавства НАН України ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
902140
  Половна-Васильєва Народне вбрання Придніпров"я кінця XVIII - початку XX століть (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Половна-Васильєва Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
902141
  Іваневич Л. Народне вбрання українців Поділля в дослідженнях Костя Широцького // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (362), липень - серпень. – С. 54-59. – ISSN 0130-6936
902142
  Пономар Л. Народне вбрання Чернігівщини: традиції, перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 67-69. – ISSN 0130-6936
902143
  Пономар Л. Народне вбрання як феномен культури в польських дослідженнях // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 96-100. – ISSN 0130-6936
902144
  Антонів П. Народне весілля в Ославиці на Лемківщині // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 98-102. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
902145
  Коцан В. Народне взуття Закарпаття ХІХ - першої половини ХХ століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 24-34. – ISSN 0130-6936
902146
  Бобровницька Н. Народне віршування: жанрова специфіка // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 51-55. – ISBN 978-96602-6551-6


  У статті порушено проблему специфіки народного віршування. Здійснено практичну спробу виявлення особливостей метрики, ритміки, рими та строфіки окремих жанрів народної поезії.
902147
   Народне віче Буковини 1918-1993 : Документи і матер. обл. наук.-практичн. конференції присв. 75-річчю Буковинського народ. віча. – Чернівці : Прут, 1994. – 144с. – ISBN 5-7707-6947-5
902148
  Климович А. Народне голосування свідчить: латиші не задоволені політичною елітою // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-45. – ISSN 1812--514Х
902149
  Маркін М.С. Народне господарство / М.С. Маркін. – Київ, 1967. – 31с.
902150
   Народне господарство Волинської области. Стат. збірник.. – Львів, 1965. – 236с.
902151
   Народне господарство Волинської области. Статистичний збірник.. – Львів, 1958. – 212с.
902152
   Народне господарство Житомирської области. Статистичний збірник.. – Житомир, 1957. – 150с.
902153
  Бухановский Л.Б. Народне господарство і міжнародне економічне становище України : На порозі державного будівництва;Короткі нариси / Л.Б. Бухановский. – Київ : Робітнича газета. – 46с.
902154
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1967. – 238с.
902155
   Народне господарство Київської области. Статистичний збірник.. – К., 1972. – 167с.
902156
   Народне господарство Кіровоградської області. Статистичний збірник.. – Кіровоград, 1957. – 197с.
902157
  Гаврилов В. Народне господарство Лівобережжя України після звільнення від фашистських загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.134-142
902158
   Народне господарство Львівської області в 1965 році. Статистичний збірник.. – Львів, 1966. – 282с.
902159
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1960. – 162с.
902160
   Народне господарство міста Києва. Статистичний збірник.. – К., 1963. – 182с.
902161
   Народне господарство Полтавської області. Статистичний збірник.. – Х., 1966. – 198с.
902162
   Народне господарство Радянської України. – Київ : АН УРСР, 1945. – 220 с.
902163
   Народне господарство Ровенської області. Стат. збірник.. – Львів, 1963. – 187с.
902164
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1925. – 369с.
902165
   Народне господарство України в 1924-25 рр.. – Х., 1926. – 308с.
902166
  Пяртлі К.П. Народне господарство України та його місце в народному господарстві СРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 7-13
902167
   Народне господарство України у 1991 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1992. – 467с.
902168
   Народне господарство України у 1992 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1993. – 496с.
902169
   Народне господарство України у 1993 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1994. – 493 с.
902170
   Народне господарство Української РСР : статистичний збірник. – Київ : Держстатвидав, 1957. – 536 с.
902171
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник 1957 рік. – Київ, 1958. – 257с.
902172
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1977. – 464с.
902173
   Народне господарство Української РСР : Статистичний щорічник: До 60-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. – Київ : Техніка, 1982. – 384с.
902174
   Народне господарство Української РСР : Ювілейний стат. щорічник. – Київ : Техніка, 1987. – 455с.
902175
   Народне господарство Української РСР в 1959 році : статистичний щорічник. – Київ : Держстатвидав, 1960. – 732 с.
902176
   Народне господарство Української РСР в 1960 році : Статистичний щорічник. – К., 1961. – 556с.
902177
   Народне господарство Української РСР в 1961 році : Статистичний щорічник. – К., 1962. – 752с.
902178
   Народне господарство Української РСР в 1962 році : Статистичний щорічник. – К., 1963. – 675с.
902179
   Народне господарство Української РСР в 1963 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1964. – 654с.
902180
   Народне господарство Української РСР в 1964 році : Стат. щорічник. – Київ, 1965. – 694с.
902181
   Народне господарство Української РСР в 1965 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1966. – 715с.
902182
   Народне господарство Української РСР в 1966 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1967. – 639с.
902183
   Народне господарство Української РСР в 1967 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1968. – 580с.
902184
   Народне господарство Української РСР в 1968 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1969. – 611с.
902185
   Народне господарство Української РСР в 1969 році : Статистичний щорічник. – Київ : Статистика, 1970. – 611с.
902186
   Народне господарство Української РСР в 1970 році : Статистичний щорічник. – Київ, 1971. – 567с.
902187
   Народне господарство Української РСР в 1971 році : Ювілейний статистичний щорічник. – Київ, 1972. – 547с.
902188
  Валуєв В. Народне господарство Української РСР за два роки післявоєнної сталінської п"ятирічки / В. Валуєв. – Київ : Політвидав, 1948. – 27 с.
902189
   Народне господарство Української РСР у 1972 році : Стат. щорічник. – К., 1974. – 599с.
902190
   Народне господарство Української РСР у 1973 році : Статистичний щорічник. – К., 1974. – 584с.
902191
   Народне господарство Української РСР у 1974 році : Статистичний щорічник. – К., 1975. – 600с.
902192
   Народне господарство Української РСР у 1975 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1976. – 539с.
902193
   Народне господарство Української РСР у 1977 році : Статистичний щорічник. – К., 1978. – 456с.
902194
   Народне господарство Української РСР у 1978 році. Стат. щорічник. – Київ, 1979. – 360с.
902195
   Народне господарство Української РСР у 1979 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1980. – 367с.
902196
   Народне господарство Української РСР у 1980 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1981. – 384с.
902197
   Народне господарство Української РСР у 1982 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1983. – 382с.
902198
   Народне господарство Української РСР у 1983 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1984. – 384с.
902199
   Народне господарство Української РСР у 1984 році. – Київ : Техніка, 1985. – 406с.
902200
   Народне господарство Української РСР у 1985 році. – Київ : Техніка, 1986. – 398с.
902201
   Народне господарство Української РСР у 1987 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1988. – 461с.
902202
   Народне господарство Української РСР у 1988 році. – Київ : Техніка, 1989. – 469с.
902203
   Народне господарство Української РСР у 1989 році. – Київ : Техніка, 1990. – 463с.
902204
   Народне господарство Української РСР у 1990 році : Статистичний щорічник. – Київ : Техніка, 1991. – 495с.
902205
   Народне господарство Української РСР у післявоєнні роки (1946-1964). – К., 1965. – 192с.
902206
   Народне господарство Української РСР у семирічці : Сучасний стан і перспективи розвитку. – К., 1960. – 520с.
902207
   Народне господарство Української РСР... : Стат. щорічник.. – К., 1957. – 463с.
902208
   Народне господарство УРСР : : Статистичний довідник. – Київ : Политиздат, 1940. – 203 с.
902209
  Старовойтенко І.П. Народне господарство УРСР в десятій п"ятирічці / І.П. Старовойтенко. – К., 1976. – 46с.
902210
   Народне господарство УСРР : (Статистичний довідник). – Київ : "Народне господарство та облік", 1935. – 664 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
902211
   Народне господарство Харківської області. Стат. збірник.. – Х., 1965. – 125с.
902212
   Народне господарство Черкаської області.. – Х., 1970. – 312с.
902213
   Народне господарство Чернівецької області. Стат. збірник.. – К., 1967. – 335с.
902214
  Бойчук Б.В. Народне декоративне мистецтво Покуття 19-20 століття ( Історія. Типологія. Художні особливості ) : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Бойчук Б.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 15 - 16 с.
902215
  Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво Яворівщини / Р.В. Чугай. – К, 1979. – 144с.
902216
  Придатко Тамара Народне декоративне мистецтво як феномен культури України : (на допомогу вчителям з українознавства середніх шкіл) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 207-217. – Бібліогр. в кінці ст.
902217
  Лосик Г.І. Народне декоративно-прикладне мистецтво Опілля і бойківського Підгір"я кінця XIX-XX століття (типологія, художні особливості, порівняльний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Лосик Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
902218
   Народне епске песме ч.1 (песме старийих времена). – Београд : Просвета, 1971. – 227 с.
902219
  Федака П. Народне житло Закарпаття у загальноукраїнському контексті // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 241-255. – ISBN 978-80-89755-32-5
902220
  Пономарьова І. Народне житло та господарські споруди греків Приазов"я наприкінці XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 98-109. – ISSN 2313-8505
902221
  Медвідський Б. Народне звичаєве право як основа творення незалежної української держави / Б. Медвідський, В. Логвін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 14-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
902222
  Куйбіда В.В. Народне землезнавство: атмосфера, людина і природа, екологія і географічні назви / Куйбіда В.В., Чернов Б.О. – Київ : ІСДОУ, 2002. – 360с. – ISBN 5-7763-4587-1
902223
   Народне зодчество : альбом / автор тексту та упоряд. Л. Прибєга ; переднє слово І. Дзюби ; фотозйомка А. Прибеги, Л. Прибеги ]. – Київ : Мистецтво, 2009. – 320 с. – (Архітектурні перлини України). – ISBN 978-966-577-044-2
902224
  Болтарович З.Є. Народне лікування українців Карпат кінця 19 - початку 20 ст. / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Музей етнографії та художнього промислу. – Київ : Наукова думка, 1980. – 118 с. – Бібліогр.: с.185-230
902225
  Гуцал В. Народне мистецтво - на академічний рівень! / розмову вела Юлія Пальцевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 105). – С. 11


  Розмова з художнім керівником та головним диригентом Національного оркестру народних інструментів Віктором Гуцалом: "Мати оркестр українських інструментів у 1960-ті роки забороняли - надто би вже впадала у вічі наша своєрідність, відмінність від ...
902226
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2003
902227
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2003
902228
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2004
902229
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2004
902230
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2005
902231
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2005
902232
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2006
902233
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2006
902234
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2007
902235
   Народне мистецтво = Folk art. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2007
902236
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2008
902237
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4. – 2008
902238
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2. – 2009
902239
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4 (47/48) 1 частина. – 2009
902240
   Народне мистецтво = Folk art / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – 2010
902241
   Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – 2010
902242
   Народне мистецтво = Folk art : квартальник / Нац. спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 1998-
№ 1/4 (51/54). – 2011
902243
  Молинь В.Д. Народне мистецтво Гуцульщини та Покуття в художньо-культурному житті Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Молинь В.Д. ; МОНУ ; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
902244
  Гургула І.В. Народне мистецтво західних областей України / І.В. Гургула. – К., 1966. – 77с.
902245
  Логвин Г. Народне мистецтво і його роль у формуванні ментальності людини // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 4-7
902246
  Селівачов М.Р. Народне мистецтво і сучасність / М.Р. Селівачов. – К, 1980. – 44с.
902247
  Малина В. Народне мистецтво Півдня України. Кінець 19 - початок 20 ст. : На матеріалах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей / Валерій Малина. – Миколаїв : Художній крам, 2007. – 448с. – ISBN 966-96727-0-8
902248
  Приймак Х.П. Народне мистецтво Сокальщини другої половини XIX - першої половини XX ст. в умовах етнокультурного порубіжжя (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Приймак Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
902249
  Захарчук-Чугай Народне мистецтво у козацькому побуті // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 36-44
902250
  Придатко Тамара Народне мистецтво у контексті українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 202-204
902251
   Народне мистецтво українського Полісся : Каталог виставки з фондів музею. – Київ : Музей І. Гончара, 1996. – 36с.
902252
  Райнфусс Р. Народне мистецтво українців Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 296-300
902253
   Народне мистецтво. (Україна). Кераміка. Декоративний розпис. Різьблення на дереві. Вишивки. Килими. Тканини. Гутне скло. Худож. скло. Худож. метал. (Фотонарис).. – К., 1967. – 39с.
902254
  Гай-Нижник Народне міністерство фінансів УНР: проблеми становлення (січень-квітень 1918 р.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 1. – С. 59-74. – ISSN 0130-5247
902255
  Кудлай О. Народне міністерство шляхів Української Народної Республіки: склад та завдання (1917-1918 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 100-112. – ISSN 0130-5247
902256
  Чеканюк А. Народне ополчення в героїчній обороні Києва і Одеси / А. Чеканюк. – [Б. м.] : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 36 с.
902257
  Балковий П.М. Народне ополчення радянської України : П.М. Балковий ; АН УРСР, Ін-т історії / П.М. Балковий. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 103 с.
902258
  Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Омельчук Володимир Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 206л. – Бібліогр.: л.180 - 206
902259
  Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Омельчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
902260
  Ігнатенко І.В. Народне православ"я у традиційній культурі українців (друга половина XIX - початок XX ст.) : навч. комплекс й методичні рекомендації до лекції для студ. істор. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; [уклад. Ігнатенко І.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. факультет, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 60 с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-171-587-4
902261
  Гримич М. Народне православ"я у трактуванні Олександра Панченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 160-164
902262
  Кононенко Н. Народне православ"я: уявлення про релігію в сучасній Україні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 14-21


  Сучасний пострадянський період є винятково сприятливим для вивчення народних релігійних вірувань. Дослідження звичаїв та вірувань, пов"язаних із поховальною обрядовістю та життям після смерті, показує, якою багатогранною є система народних релігійних ...
902263
  Васильченко О.Ю. Народне представництво як інститут демократичної держави: теоретико-методологічний аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 110-113. – Бібліогр.: 18 назв
902264
   Народне приповетке. – Београд : Просвета, 1971. – 170 с.
902265
   Народне слово
14 березня (№ 11)
902266
   Народне слово : загальнополітична газета Української Народної Партії. – Київ
25 квітня (№ 15/16). – 2013. – 8 с.
902267
   Народне слово : зб. сучас. укр. фольклору / упоряд. Юрій Семенко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 126, [1] с. – ISBN 978-611-01-1860-6
902268
  Сорочук Л. Народне слово в науковому доробку (до 85-річчя від дня смерті Миколи Сумцова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 228-230. – ISBN 966-7060-92-6
902269
  Писаренко Ю. Народне сприйняття образу Богородиці / Ю. Писаренко, Н. Писаренко // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 115-130. – ISSN 2312-9697
902270
  Бегас Р. Народне танцювальне мистецтво Поділля на початку XXI століття // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 78-82. – ISBN 966-02-3167-9
902271
  Гонтар Т.О. Народне харчування українців Карпат / Т.О. Гонтар. – К., 1979. – 139с.
902272
  Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України / Л.Ф. Артюх ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1982. – 109, [3] с.
902273
  Михайловська С.В. Народне хореографічне мистецтво України радянського періоду // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 288-293. – ISSN 2226-2180
902274
  Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво України у соціокультурних умовах сьогодення // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 88-93. – ISSN 2226-3209
902275
  Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. / А.І. Гуменюк. – К., 1963. – 235с.
902276
  Тимчула А.В. Народне хореографічне мистецтво українців Закарпаття другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Тимчула Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
902277
  Нечитайло В.С. Народне хореографічне мистецтво як чинник трансляції національно-культурних цінностей у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Нечитайло Володимир Степанович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
902278
  Мойсюк О.С. Народне художнє ткацтво Житомирського Полісся та інтерпретація його традицій у виробничих і освітніх процесах XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мойсюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
902279
  Фекелджиев И. Народни легенди за Иван Рилски / И. Фекелджиев. – София, 1979. – 180с.
902280
  Вовчок Марко Народни оповидання [Народні оповідання]. – Выд. 3-е. – У Кыиви (Київ) : Друкарня Петра Барського
Т. 1. – 1902. – 295 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
902281
  Вовчок Марко Народни оповидання [Народні оповідання]. – Выд. 2-е. – У Кыиви (Київ) : Друкарня Петра Барського
Т. 2. – 1902. – 284 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
902282
   Народни песни от западните покрайнини. – София, 1959. – 360с.
902283
   Народни песни от Родопския край. – София, 1970. – 970с.
902284
  Стоин В. Народни песни от самоков и самоковско / В. Стоин; състав. и ред. Е. Стоин. – София : Българската Академия на науките, 1975. – 624 с.
902285
   Народни песни от Североизточна България. – София
2. – 1973. – 838с.
902286
   Народни приказни на балканските народи. – Скопjе : Детска радост, 1999. – 78, [ 2 ] c. : іл. – ISBN 9989-30-473-4
902287
  Илиева А. Народни танци от Средногорието / А. Илиева. – София, 1978. – 524с.
902288
  Варламова Н. Народний (національний) суверенітет і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 360-374. – ISSN 2227-7153
902289
  Калашников Вадим Федорович Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х років ХХ століття : Автореф... кандид. мистецтвознавстванаук: 17.00.01 / Калашников Вадим Федорович; Мін-во культури і мистецтв України. Київ. держ. ун-тет культури і мистецтв. – К., 1998. – 26л.
902290
  Кімакович І.І. Народний анекдот і народний жарт як традиційні жанри усного мовлення комунікативних осіб // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 102-119. – ISSN 2522-9834
902291
   Народний артист Союзу РСР орденоносець Панас Карпович Саксаганський.. – Х : Мистецтво, 1939. – 115 с.
902292
   Народний артист СРСР В.С.Василько і український радянський театр. – Одеса, 1983. – 84с.
902293
  Грабовецький В.В. Народний герой Олекса Довбуш / В.В. Грабовецький. – Львів, 1957. – 152с.
902294
  Чікало О. Народний герой у фольклорних наративах середини XX століття: семантичний та поетичний аспекти // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 161-166. – ISBN 978-617-7196-23-4
902295
  Гуржій І.О. Народний герой Устим Кармелюк / І.О. Гуржій. – К., 1950. – 24с.
902296
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2004
902297
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2006
902298
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812-514Х
№ 2. – 2006
902299
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812-514Х
№ 3. – 2006
902300
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2006
902301
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2006
902302
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2006
902303
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2006
902304
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2006
902305
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2007
902306
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2. – 2007
902307
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3. – 2007
902308
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2007
902309
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2007
902310
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7. – 2007
902311
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2007
902312
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9. – 2007
902313
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2007
902314
   Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11. – 2007
902315
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2007
902316
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1. – 2008
902317
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2. – 2008
902318
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3. – 2008
902319
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4. – 2008
902320
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5. – 2008
902321
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6. – 2008
902322
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7. – 2008
902323
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8. – 2008
902324
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9. – 2008
902325
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10. – 2008
902326
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11. – 2008
902327
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12. – 2008
902328
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1/2 (49/50). – 2009
902329
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3 (51). – 2009
902330
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (52). – 2009
902331
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (53). – 2009
902332
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (54). – 2009
902333
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7/8 (55/56). – 2009
902334
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9 (57). – 2009
902335
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 10/11 (58/59). – 2009
902336
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12 (60). – 2009
902337
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1( 61). – 2010
902338
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2/3 (62/63). – 2010
902339
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (64) : Прапороносці. – 2010
902340
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (65). – 2010
902341
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (66). – 2010
902342
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7/8 ( 67/68). – 2010
902343
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 9/10 (69/70). – 2010
902344
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 11 (71). – 2010
902345
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 12 (72). – 2010
902346
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1 /2 (73/74). – 2011
902347
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3/4 (75/76) : Дніпропетровщина: Україна в мініатюрі. – 2011
902348
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5/6 (77/78) : Вінничина: область европейського формату. – 2011
902349
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 7 (79) : Одещина край здійснення мрій. – 2011
902350
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8 /підсумки/. – 2011
902351
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 1 (88), лютий. – 2013
902352
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 2 (89), березень. – 2013
902353
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 3 (90), квітень. – 2013
902354
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 4 (91), травень. – 2013
902355
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 5 (92), червень - липень. – 2013
902356
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 6 (93), серпень. – 2013
902357
   Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
№ 8 (95), листопад - грудень. – 2013
902358
  Александров О. Народний депутат України - політична посадова особа // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 70-72
902359
  Словська І. Народний депутат України як суб"єкт адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 17-19
902360
  Бельзецька Н. Народний дім "Просвіта" - острівець твого натхнення // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 16 : Розвиток особистості. – С. 19-22. – ISSN 2709-3107


  Національний університет «Львівська політехніка» - найстаріший технічний заклад вищої освіти України та Східної Європи, заснований у 1816 році як Реальна школа з дозволу австрійського імператора Франца І. За результатами експертного рейтингу Львівська ...
902361
  Асадчих О.В. Народний епос "країни сходу сонця" : навч. посібник / О.В. Асадчих, І.П. Дзюб, Х. Катаока ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2012. – 179, [2] с. – На обкл. порядок авт. змінено. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-489-155-1
902362
  Козловський В. Народний епос про Хмельниччину в науковій інтерпретації Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 273-278. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
902363
  Есбе Ю. Народний засідатель / Ю. Есбе. – Х., 1929. – 46с.
902364
  Пономаревська О.І. Народний іконопис Київського та Чернігово-Сіверського Полісся кінця XVIII-XIX століть: релігійно-історичний, соціокультурний і фольклорний аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пономаревська Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
902365
   Народний календар. – Київ, 1962. – 255с.
902366
   Народний календар. – Київ, 1963. – 207с.
902367
   Народний календар. – Пряшів, 1963. – 192с.
902368
   Народний календар. – Київ, 1964. – 208с.
902369
   Народний календар 1962. – Київ, 1962. – 242 с.
902370
   Народний календар на 1911 рік. – Київ : Друкарня 1-ої Київської Друкарської Спілки, 1911. – 80 с.
902371
  Чебанюк Олена Народний календар у традиційній картині світу українців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 41-45. – ISSN 0130-6936
902372
  Гримич М. Народний календар українців Бразилії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 16-21


  В статті йдеться про народний календар українців Бразилії. Він і досі зберіг традиційну структуру, особливо це стосується сільських поселень. Разом з тим, за 100 років у ньому з"явилися нові локальні риси. Не оминув його руйнівний вплив глобалізаційних ...
902373
   Народний календар.. – Пряшів, 1971. – 160с.
902374
  Кожолянко Г. Народний карнавал "Маланка" на Буковині / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 6-17. – ISSN 2313-8505
902375
  Гайдуков Л.Ф. Народний комісаріат закордонних справ УРСР: утворення та розгортання діяльності (1944-1945 р.р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
902376
  Головченко В.І. Народний комісаріат закордонних справ УСРР (- відомство закордонних справ Радянської України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 476. – ISBN 978-966-621-693-2
902377
  Дзюба М.Ю. Народний контроль / М.Ю. Дзюба. – Киев, 1963. – 40с.
902378
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ, 1964. – 74с.
902379
  Апанович О.М. Народний контроль / О.М. Апанович, М.К. Сіпливий. – Київ : Обласне кн.-газ. в-во, 1964. – 75с.


  Про зміни, що сталися в житті радянського народу і держави за останні десятиріччя після викриття культу особи, про роботу органів партійно-державного контролю Київської промислової зони в нових умовах.
902380
  Журавльова А. Народний костюм в малярській творчості Т.Г. Шевченка // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 61-62
902381
  Коцан В.В. Народний костюм румунського населення Закарпаття кінця XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 144-154. – (Історія ; Вип. 21)
902382
  Саєнко Т.В. Народний костюм у полікультурній освіті майбутніх викладачів мистецьких дисциплін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 229-235. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті висвітлено питання полікультурної освіти майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. Запропоновано методику використання матеріалу про особливості українського народного вбрання та народних костюмів країн світу в зазначеному аспекті
902383
   Народний лемківський календар 1994. Бібліотека Лемківщини 10. – Львів : Край, 1994
902384
  Осипчук Н. Народний лікар. Забуте ім"я: історія народного лікаря Мар"яна Панчишина // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 30 жовтня (№ 117). – С. 9


  "Знання і досвід - в ім’я збереження здоров’я українців. Таке життєве кредо мав лікар Мар’ян Панчишин. Недаремно ще за життя його називали народним лікарем, який не шкодував ані власного часу, ані сил, щоб допомогти незаможним українцям. Будинок, у ...
902385
  Куліш М. Народний Малахій. Мина Мазайло / М. Куліш. – Київ : Альтерпрес, 1998. – 157с. – (Нова шкільна бібліотека). – ISBN 966-542-041-0, 966-542-046-1
902386
  Рильський М. Народний мистець / М. Рильський, М. Гордійчук // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 23-25


  До 70-річчя з дня народження Л.М. Ревуцького.
902387
  Патриляк І. Народний музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 134-139. – ISBN 96966-8060-04-0
902388
  Короткий В. Народний музей історії Київського університету // Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка) / М.А. Ляшенко. – Київ : Київський університет, 1993. – С. 126
902389
  Щибря В. Народний одяг Буковини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 70-71. – ISSN 0130-6936
902390
  Кульчицька О.Л. Народний одяг Західних областей УРСР / О.Л. Кульчицька. – 15с.
902391
  Пономар Л. Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 35-40. – ISSN 2313-8505
902392
  Коцан В.В. Народний одяг українців пониззя р. Тереблі кінця XIX - першої половини XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 118-127. – (Історія ; Вип. 19)
902393
  Чайковська Л. Народний одяг українців Холмщини в музейних збірках та приватних колекціях Західної України // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 111-115
902394
  Мицик С. Народний осінньо-зимовий календар у святковій культурі Миколаївщини кінця XIX – початку XX ст. (з етнографічних досліджень В. Дрізо-Омеляненко) : національна культура // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 163-167


  У статті автор розкриває традиції, свята, звичаї та обряди народного осінньо-зимового календаря Миколаївщини в контексті святкової культури кінця ХІХ - поч/ ХХ ст. Матеріал статті базується на етнографічних польових дослідженнях миколаїв. етнографа та ...
902395
  Бурляй Ю.С. Народний письменник / Ю.С. Бурляй, 1957. – 99-123с.
902396
   Народний поет. До 225-річчя від дня народження П"єра-Жана Беранже // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 134-138
902397
  Руденченко А.А. Народний розпис. Традиції і сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-101
902398
  Хоменко Н. Народний романс в Україні : пісня-романс і жорстокий романс : навч. посібник / Наталія Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 287, [1] с. : табл., ноти. – Алф. покажчик пісень: с. 284-287. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-177-9
902399
  Макаренко Н.Ю. Народний рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаренко Н. Ю.; КУ, Іст. факт. – К., 1995. – 18л.
902400
  Жовніренко М. Народний Рух у Донецьку // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 38-40. – ISSN 1728-9343
902401
  Тиский М.Г. Народний рух України : становлення Волин. регіон. орг. : монографія / Михайло Тиский ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 210, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 144-159 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-611-517-017-3
902402
   Народний Рух України : документи і матеріали. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Руху ; Софія, 1993. – 64 с. – ISBN 5-7707-4196-1
902403
  Бажан О. Народний рух України в інтерпретації Комітету держбезпеки УРСР / О. Бажан, О. Лошицький // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 196-205. – ISBN 978-966-8919-99-2
902404
  Удод М. Народний Рух України в контексті становлення громадянського суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвип. / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 6 (97) : 20 років Народному Руху України. – С. 35-37. – ISSN 1728-9343
902405
  Гончарук Г.І. Народний рух України на сторінках наукового збірника "Інтелігенція і влада" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 20-30. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
902406
  Гончарук Г.І. Народний рух України у дисертаційних дослідженнях одеситів // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 45-54. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
902407
  Кожанов А. Народний Рух України у парламентських виборах 1994, 1998 рр.: миколаївський регіональний аспект / А. Кожанов, О. Шипотілова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 73-77. – ISSN 1998-4634
902408
  Піпаш В.В. Народний Рух України як форма національно-визвольної боротьби українців на зламі 80-90-х років 20 століття: закарпатський регіональний аспект : монографія / Володимир Піпаш. – Ужгород : Гражда, 2008. – 216с. : фот. – ISBN 978-966-8924-69-9
902409
  Бойко О. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової опозиційної организації до створення її програми // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-34
902410
  Чайка С. Народний рух України: віха державотворення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 1, 3
902411
   Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали X Всеукр. наук. конф., присвяч. 30-річчю НРУ : 9-10 верес. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т, Каф. історії та етнографії України ; [редкол.: Г.І. Гончарук (голова) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – 143, [1] с. – На тит. арк. також: За сприяння політичної партії Народний Рух України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-546-2
902412
  Коваленко Р.Я. Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 204-213. – ISSN 0320-9466
902413
  Лоцман Р.О. Народний спів України: від витоків до сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554


  М. Драгоманов зазначав, що в період розквіту кобзарства за часів козаччини "виринає питання про спеціалізацію, функції співаків, котре мусило наступити в звісну добу епічної творчості" С. 108.
902414
  Лавров Ф.І. Народний співець - кобзар Єгор Мовчан. / Ф.І. Лавров. – Київ, 1968. – 33с.
902415
  Пільгук І.І. Народний співець Буковини Юрій Федькович / І.І. Пільгук. – К. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 26с.
902416
  Карбан А.А. Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О.Г. / А.А. Карбан, Т.В. Русевич // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7185-03-0
902417
  Семикрас В.В. Народний суверенітет-основа організації державної влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 216-220. – ISSN 1563-3349
902418
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – 473 л. – Бібліогр.: л. 406-473
902419
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 36 назв
902420
  Шаповал Т. Народний суверенітет та політичні права і свободи (питання співвідношення) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
902421
  Волянская Галина Миколаівна Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Волянская Галина Миколаівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 23л.
902422
  Волинська Г.М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Волинська Г. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 229 л. – Бібліогр.: л.207-229
902423
  Чернецька О.В. Народний суверенітет та формування представницьких органів місцевого самоврядування: аспекти співвідношення та реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 101-104
902424
  Щербанюк О.В. Народний суверенітет у теорії політико-правових вчень: історична школа : монографія / О.В. Щербанюк ; за заг. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-625-3
Кн. 1. – 2013. – 180, [3] с. – Бібліогр.: с. 161-180
902425
  Пещанський Д. Народний суд в Українській Соціалістичній Радянській Республіці. / Д. Пещанський. – Київ, 1924. – 55 с.
902426
  Шкоріненко В.О. Народний танець як складова української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 87-90.
902427
  Помпа О.Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
902428
  Деніз Юнвер Народний танець: регіональна специфіка, сучасний функціональний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 77-84
902429
   Народний театр : збірник багатоактних п"єс. – Київ : Мистецтво, 1967. – 276 с.
902430
  Казимиров О.А. Народний театр політичної агітації / О.А. Казимиров. – К., 1977. – 88с.
902431
  Бойко Б. Народний театр у розумінні Бориса Грінченка // Пам"ять століть. – Київ, 1999. – № 1. – С. 60-65
902432
  Танчер В.К. Народний університет атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1962. – 40с.
902433
  Суріна Є.П. Народний університет культури / Є.П. Суріна. – Х., 1960. – 24с.
902434
   Народний учитель Микола Миколайович Палтишев // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 1-8 вересня (№ 36/38)
902435
   Народний учитель.. – К, 1970. – 295с.
902436
  Тисяченко Гр. Народний філософ-учитель Г.С. Сковорода : Його життя та діла (1722-1794) / Гр. Тисяченко. – Лохвиця : б.в., 1922. – 88 с.
902437
  Захарчук О. Народний філософ і музикант // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 178-180. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Григорій Савич Сковорода (1722-1794) - український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом ...
902438
  Димитров Г.М. Народний фронт / Г.М. Димитров. – Київ : Політвидав України, 1972. – 309 с.
902439
  Воротняк Т. Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 2 (187). – С. 37-40. – ISSN 2076-9326


  У статті розглядається народний християнський часопис "Слово істини", який видавав митрополит Іларіон (Іван Огієнко) в Канаді. Аналізуються матеріали рубрик часопису "Митрополитальний комітет опіки над скитальниками", "Скитальниче життя", що ...
902440
   Народний художник України Віктор Пузирков : Каталог виставки. – Київ : [б.в.], 1999. – Паг. не зазнач. – (Видатні українські художники ХХ століття). – ISBN 966-95528-4-2
902441
   Народний художник України Наталя Вергун : живопис, малюнок : альбом / Харк. худож. музей ; Харк. організація Нац. спілки художників України ; [заг. ред.: В.В. Мизгіна]. – Харків, 2008. – 63, [1] с. : фотоіл. – На обкл.: Наталя Вергун. Живопис, малюнок
902442
   Народний художник Української РСР Олександр Саєнко : декоративні панно, художній текстиль, живопис, тканини, кераміка : кат. виставки творівкаталог виставки творів. – Київ : Спілка художників України, 1983. – 55, [1] с. : репрод., портр. – Бібліогр.: с. 10-11
902443
  Фролова Т. Народний художних Фотій Красицький // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 136-143. – ISSN 0130-321Х
902444
  Трофимов Н.Г. Народник Василий Ивановский / Н.Г. Трофимов. – Тула, 1980. – 105с.
902445
  Лавров П.Л. Народники-Пропагандисты / П.Л. Лавров. – 2-е изд., испр. – Ленинград, 1925. – 287с.
902446
  Кутищев Ф.Д. Народники в литературе 70-80-х годов XIX века и роман И.С.Тургенева "Новь" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутищев Ф.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 20л.
902447
  Дергачев А.Ф. Народники Пензенского края / А.Ф. Дергачев. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, Пенз. отд-ние, 1979. – 127 с., [3] л. ил.
902448
  Лавров П.Л. Народники пропагандисты 1873-78 годов / П.Л. Лавров (П. Миртов). – Санкт-Петербург : Тип. "Т-ва Андерсона и Лойцянского", 1907. – 318 с.


  На тит. л.: В. Міяков[ский]
902449
  Ганев С. Народните читалища в етапа на изграждане на развито социалистическо общество / С. Ганев. – София, 1983. – 174с.
902450
  Пивовар С.Ф. Народництво / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256-257. – ISBN 966-642-073-2
902451
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80-х років ХІХ століття : теоретичні проблеми джерелознавства та історії / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Навчальна книга, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7065-95-3
902452
  Світленко С.І. Народництво в Україні 60-80 рр. ХІХ ст. : аналіз публікацій документальних джерел / С.І. Світленко. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського держ. ун-ту, 1995. – 237 с.
902453
  Гирич І. Народницький національно-демократичний напрям: В. Антонович та О. Кониський // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 201-247. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
902454
  Світленко С.І. Народницький рух в Україні 1860-1880-х років : аналіз джерел архівних фондів Росії : навчальний посібник / С.І. Світленко; Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. ун-т, 1996. – 127 с.
902455
  Макареко Наталія Юріївна Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців : Дис... канд.істнаук: 07.00.02 / Макареко Наталія Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.163-172
902456
  Фесенко А. Народницький рух на Миргородщині // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-81. – ISSN 0869-3595
902457
  Кліценко С.В. Народницькі концепції розвитку української культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 162-169
902458
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 163-165
902459
  Обушний М.І. Народницькі підходи в українознавчих студіях Михайла Максимовича // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 202-205
902460
  Данюк І. Народницькі та державницькі аспекти історичної концепції Михайла Грушевського в ракурсі історіографічних дискусій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-63. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розглядаються народницькі та державницькі елементи в історичній концепції видатного українського історика Михайла Грушевського. У зв"язку із визначенням домінанти в концепції вченого виникли гострі дискусії, які носили не стільки науковий, скільки ...
902461
  Коломієць О. Народницько-лінгвістична, етноантропологічна концепція Ф. Вовка / О. Коломієць, Г. Бондаренко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 113-134. – ISSN 2518-7600


  "Зусиллями С. Сегеди, <...> В. Наулка та ін., ім"я вченого зайняло належне місце в історії української науки". - С. 119.
902462
  Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм / В.Г. Хорос. – М, 1972. – 176с.
902463
  Коновалов В.Н. Народническая литературная критика / В.Н. Коновалов. – Казань, 1975. – 106 с.
902464
   Народническая экономическая литература.. – М, 1958. – 680с.
902465
  Жукоцкий В.Д. Народнические корни ленинизма: "хитрость разума" или "ирония истории"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – С.51-66. – ISSN 0042-8744
902466
  Хорос В.Г. Народнические социалистические теории конца XIX века в России и их отношение к марксизму. (По материалам легальной печати) : Автореф... канд. ист.наук: / Хорос В.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории рус. журналистики и литературы. – М., 1968. – 23л.
902467
  Бердзнишвили Илья Захарьевич Народническое движение в Грузии и общественнно-политические взгляды Нико Ломоури : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Бердзнишвили Илья Захарьевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 18л.
902468
  Гинев В.Н. Народническое движение в Среднем Поволжье 70-е годы XIX века / В.Н. Гинев. – Москва-Ленинград, 1966. – 155с.
902469
  Абызова Л.В. Народничество - национализм - демократия: современный политический контекст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 94-96
902470
  Бельчиков Н. Народничество в литературе и критике / Н. Бельчиков. – Москва : Советская литература, 1934. – 244 с.
902471
  Крайнева Н.Я. Народничество в работах советских исследователей за 1953-1970 гг. : указатель литературы / Акад. наук СССР, Ин-т истории СССР ; сост.: Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина ; [под ред. Б.С. Итенберга]. – Москва : [Б. и.], 1971. – 232 с.
902472
  Алексеева Г.Д. Народничество в России в ХХв. / Г.Д. Алексеева. – Москва, 1990. – 245с.
902473
  Даниелян С.О. Народничество и армянская литература народнического направления : Автореф... д-ра филол.наук: 642 / Даниелян С.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 59л.
902474
  Кімакович І. Народні анекдоти про Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 82-88. – ISBN 978-966-02-7587-4
902475
  Гнатюк В.М. Народні байки / [Уклад. та авт. пеpедм.] Володимиp Гнатюк З обpазками Микити Вихоpа. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки. Дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка, 1918. – 280 с. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ; № 148])
902476
  Semeniuk Larysa Народні балади Волині й Західного Полісся в записах Лесі Українки та членів її родини: українсько-польські паралелі / Semeniuk Larysa, Danyliuk-Tereshchuk Tetiana // Studia polsko-ukrainskie / Wydzial Lingwistyki Stasowanej, Pracownia Dziejow Polsko-Ukrainskow Stosunkow Literackich. – Warszawa, 2021. – 8. – S. 39-57. – ISSN 2353-5644
902477
   Народні балади Закарпаття. – Ужгород, 1959. – 144с.
902478
  Лінтур П.В. Народні баллади Закарпаття / П.В. Лінтур. – Львів, 1966. – 284с.
902479
  Макаренко А. Народні вислови в стилістиці журналістського твору // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 75--77
902480
  Овчаренко Л. Народні виставки картин В"ячеслава Розвадовського (1904–1906) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 52-59. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано подвижницьку діяльність В"ячеслава Розвадовського, спрямовану на початку ХХ століття на організацію та проведення на території підросійських українських губерній пересувних Народних виставок картин, вказано на значення цих ...
902481
  Яковлєва О. Народні вірування про долю в поезіях Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 244-252. – ISBN 978-966-02-7587-4
902482
  Фененко О. Народні вірування у поезії Тараса Шевченко // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 261-263
902483
  Граціанська Л.М. Народні геометричні знання на Україні // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 148-155
902484
  Пастух Р. Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 198-202. – ISBN 978-617-7235-56-8
902485
  Грабовецький В. Народні герої Іван Пискливий і Степан Пинтя : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В. Грабовецький; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 40с.
902486
   Народні говори Наддніпрянщини. – Дніпропетровськ, 1969. – 144 с.
902487
   Народні депутати України першого скликання (1990-1994) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 19 травня (№ 81)
902488
  Трубчанинов М. Народні деревообробні промисли в Російській імперії у другій половині XIX - на початку XX століття // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 42-45
902489
  Шелест Г. Народні джерела в ранній творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 236-243. – ISBN 978-966-02-7587-4
902490
  Миронюк В. Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 247-255. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
902491
  Вертій О.І. Народні джерела творчості Івана Франка / О.І. Вертій; Терноп.ОР;Укр.тов-во охорони пам"яток історі та культури. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 255с. : іл. – (Сер.:Некрополі України(Тернопільська область)). – ISBN 966-562-178-5
902492
  Хоменко Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка. / Б.В. Хоменко. – Київ, 1977. – 175с.
902493
  Могила О.А. Народні джерела творчості Степана Васильченка : до питання жанрово-стильових особливостей художнього самовираження : посібник / Ю.А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 67, [1] с. – Бібліогр.: с. 66. – ISBN 978-617-7748-38-9
902494
  Закалюк А.П. Народні дружини / А.П. Закалюк, З.І. Сущук. – Київ, 1986. – 109с.
902495
   Народні думи і балади // Повість врем"яних літ / Переказ В.Близнеця. – Харків : Фоліо, 2005. – с.191-315. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
902496
   Народні думи, пісні, балади. – Київ : Молодь, 1970. – 329 с.
902497
   Народні думи.. – К, 1986. – 173с.
902498
  Непийвода В.Л. Народні засідателі та суд присяжних у цивільному процесі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 297-299. – ISBN 978-966-419-299-3
902499
  Чорпіта Д.І. Народні засідателі у радянському суді. / Д.І. Чорпіта. – К., 1957. – 23с.
902500
  Войцьо М.В. Народні засоби для профілактики грипу та застуди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 5-6 : фото
902501
  Владимиров А.О. Народні Збори в античних державах Північно-Західного Причорномор"я в перших століттях нової ери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-56. – (Історія ; вип. 46)


  Розглядаються питання структури та складу Народних зборів Ольвії, Тири та Херсонеса Таврійського в перших століттях нової ери.
902502
  Юрченко В. Народні звичаї на ярмарках Слобідської України // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 84-85. – ISSN 0130-6936
902503
   Народні звичаї та обряди на Житомирщині, Херсонщині, Криворіжжі та в інших місцевостях (1927–1928) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 21 (24). – С. 230-234. – ISSN 2313-8505
902504
  Лавренюк А. Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 90–97. – ISSN 2309-9356
902505
  Кожолянко Г. Народні знання на народні методи лікування українців (до питання про історичні джерела) // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 162-171. – ISBN 978-617-689-163-5
902506
  Вархол Н. Народні знання українців-русинів Словаччини // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 4 (338) липень - серпень. – С. 33-45. – ISSN 0130-6936
902507
  Шулькевич Григорій Народні знання: учора й сьогодні // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 18
902508
  Маліневська Н.П. Народні і світські пісні як джерело розвитку української літературної мови (на матеріалі рукописних збірників) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 132-141
902509
  Матейко К. Народні іграшки Західних областей УРСР : на основі Етнографічного музею АН УРСР у Львові / Катерина Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 618-623. – ISSN 1028-5091
902510
  Дем"яненко Н.Д. Народні іграшки у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 444-448. – ISSN 2218-4805


  У статті проаналізовано народні іграшки з фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Описано їх види, матеріали виготовлення. Висвітлено польові матеріали автора народних іграшок дітей Переяславщини.
902511
  Чебанюк О. Народні ігри в системі календарно-обрядових свят українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 5-10. – Бібліогр.: С. 9
902512
  Козловський В. Народні історичні пісні про татарські напади на Україну (проблема хронотопу) // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 127-132. – ISSN 1028-5091
902513
   Народні казки. – 2-ге вид. поправне. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 58)
Ч. 1. – 1906. – 52 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
902514
   Народні казки. – 2-ге вид. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарськго. – (Виданє руского товариства педагогічного ; Ч. 68)
Ч. 2. – 1906. – 48 с. : мал.


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
902515
  Гнатюк В.М. Народні казки / / [Уклад. та авт. передм.] Володимир Гнатюк; З образками Володимира Кобринського. – У Львові (Львів) : Накл. Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1913. – IX, 168 с. : іл. – (([Літературно-Hаукова Бібліотека ка [Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; Сер. 1; ч. 136)


  Зміст: Як Іван зробив чудесне судно і при помочи чудесних товаришів дістав царівну за жінку; Як царевич літав до царівни; Пригоди наймолодшого брата; Як царевич, записаний чортови, визволив ся від нього і оженив ся з його донькою; Про трицять одного; ...
902516
  Рудченко І.Я. Народні казки (із збіpника Рудченка) / [Уклад. І.Я. Рудченко]. – [Катеринослав] : Укp. Вид-во ; Друк. Медведовського, 1917. – 118, [1] c. – (Українське видавництво в Катеринославі ; № 30)


  Зміст: Рись-мати; Брат і сестра в лісі; Попович Ясат; Летючий корабель; Царівна-жаба; Про царенка Йвана та чортову дочку; Убогий та багатий і дівка-чорнявка; Безщасний Данило й розумна жінка; Правда та Неправда; Гордий царь
902517
   Народні казки Закарпаття : у записах Петра Лінтура. – Ужгород : Карпати, 2007. – 232с. : іл. – ISBN 978-966-671-161-1
902518
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; пер. з англ. А. Кpимського ; [редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. Василюк О.Д.] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Стилос, 2009. – 153, [5] с. – До 90-річчя НАН України. - В кн. також стаття: По поводу сюжета сказки № 94, послужившего темою первого ученого труда В.Ф. Миллера. - Текст укр. та рос. – Бібліогр. в прим.: с.121-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-193-025-3


  В кн. також: Арабська повість про Антара / В. Клоустон ; Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів, вступна увага / Ж. Маспеpо; пеp. І.Я. Фpанка; Казка пpо двох бpатів / пеp. І.Я. Фpанка ; Уваги до казки пpо двох бpатів / Ем. Коскен ; пеp. І.Я. Фpанка ...
902519
  Клоустон В.А. Народні казки та вигадки, йіх вандрівки та переміни / В.А. Клоустон ; З англійської мови пеpеложив [та авт. пеpедм., пpиміт.] А. Кpимський. – Львів : Коштом К. Фpейтага ; З дpук. В. Манецкого, під заpядом В. Годака, 1896. – 183 с. – Покажчик писателів та заголовків / Уклад. А.Ю. Кpимський: с. 170-183. – (Літературно-наукова бібліотека ; Сеp. 2 ; Кн. 6)


  В кн. також: Єгипетські казки і казка пpо двох бpатів [розвідка] / Ж. Маспеpо; Пеp. І.Я. Фpанка. Казка пpо двох бpатів / Пеp. І.Я. Фpанка. Уваги до казки пpо двох бpатів [розвідка] / Ем. Коскен; Пеp. І.Я. Фpанка. Попpавки й Додатки / А.Ю. Кpимський; ...
902520
   Народні казки, зібрані Петром Івановим. – Київ : ЕксОб, 2003. – 512с. – ISBN 966-7769-25-9
902521
  Музика Тетяна Народні казки. "Про правду і кривду" : урок у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
902522
  Музика Т. Народні казки. "Про правду і кривду" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-14. – ISSN 0130-5263
902523
  Кузенко Петро Ярославович Народні кам"яні надмогильні хрести українських Карпат середини 18 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Кузенко П.Я.; Державна акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
902524
  Горблянський Ю. Народні криптадії - мініатюри із Бойківщини: pro et contra // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 120-136. – ISSN 2225-5095
902525
  Кримський А. Народні легенди про Шевченка // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 38-40. – ISBN 978-966-920-669-5
902526
  Сокіл В. Народні легенди та перекази українців Карпат / Василь Сокіл ; [відп. ред. Р. Кирчів] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 1995. – 153, [2] с. – Бібліогр. в приміт.: с. 147-157. – ISBN 5-12-003851-4
902527
  Лівенцов В.О. Народні маси-будівники комунізму / В.О. Лівенцов, Ю.И. Ширяєв. – Київ, 1961. – 84с.
902528
  Передерій В.Ф. Народні маси - вирішальна сила суспільного прогресу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1956. – 40с.
902529
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 1. – 1917. – 128 с. : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
902530
  Квітка К.В. Народні мелодії : з голосу Лесі Українки записав и упорядив Климент Квітка. – Київ : [Склад вид. в Гуртовій кн. коморі "Час"]
Ч. 2. – 1918. – С. 129-229 : нот. – Літограф. текст піісень


  На тит. арк. прим. № 51852 дарчий надпис.: Високоповажному академикові С. Василенко від автора На тит. арк. прим. № 51853 дарчий надпис: Високоважним Ользі та Олександрові Грушевському від автора
902531
  Кизя Л.Є. Народні месники / Л.Є. Кизя. – Львів, 1960. – 172с.
902532
  Кейда Ф.Ф. Народні месники України у фольклорі / Федір Кейда, Степан Мишанич ; М-во освіти України, Донецький держ. ун-т. – Донецьк : Кассіопея, 1998. – 113 с. – ISBN 966-7418-07-3
902533
  Мишанич С. Народні месники України у фольклорі // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 96-186. – ISBN 966-639-108-2


  Закарпатський фольклор вчений розглядає у всеукраїнському та всеслов"янському контекстах. У статті "Народні месники України у фольклорі", яку написав у 1985 році як розділ міжнародної узагальнюючої праці "Карпатські збойники і опришники", ...
902534
  Васянович О. Народні метеорологічні знання українців в електронних та друкованих засобах масової інформації (аналіз джерельної бази) // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 69-75. – ISSN 0130-6936
902535
  Гриченко І.Т. Народні музеї Сумщини / І.Т. Гриченко, Л.П. Сапухіна. – Х., 1970. – 96с.
902536
   Народні музеї.. – К, 1964. – 52с.
902537
  Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні / М.В. Лисенко. – Київ, 1955. – 63с.
902538
  Потапчук І.М. Народні назви гідрографічних об"єктів у Західно-подільських говірках // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 40-41
902539
  Пошивайло С. Народні назви знарядь, споруд та інструментів, які використовуються у гончарному виробництві Полтавщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 580-583. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
902540
  Книш М.П. Народні назви птахів на Сумщині // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 2. – С. 99-105. – ISSN 1727-0200
902541
  Потапчук І.М. Народні назви частин річки та способу руху води в ній у західноподільських говірках // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 109-117. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
902542
  Давидюк Л. Народні наративи в "Спогадах" Юзефа Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 12-16. – ISSN 2306-028X
902543
  Костюклу Н. Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової війни на теренах України та Росії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 275-285


  Відомо, що під час Першої світової війни на фронтах Галіції, Румунії та Кавказу, де протистояння відбувалося між російськими та турецькими військами, обома сторонами було взято багато військовополонених. За різними підрахунками кількість турецьких ...
902544
  Давидюк Л. Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви" Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 216-224. – ISSN 0203-9494


  "У статті розглядаються народні оповідання, записані Юзефом Ігнацієм Крашевським під час перебування на Західному Поліссі. Особлива увага приділяється аналізу жанрових особливостей народних наративів, їх регіонального побутування. В ході дослідження ...
902545
  Гнатюк В.М. Народні новели / Володимиp Гнатюк З обpазками Володимира Кобринського. – Львів : Hакладом Укp. Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва і м. Шевченка], 1918. – 184 с. – Прим. дефектний, вилуч. пеpедм. с. V-XI
902546
  Вовчок Марко Народні оповідання. – Санкт-Петербург : Вид. Куліш, 1858. – 189с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902547
  Вовчок Марко Народні оповідання. – Санкт-Петербург
Т. 2 : Два сини. Не до пари та ін. – 1862. – 207с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902548
  Вовчок Марко Народні оповідання : Козачка. Два сини / Марко Вовчок. – Біла на Підляшшу : Пpосвіт.-Видавн. Т-во "Рідне Слово". [З дpук. Пpосвіт.-Видавн. Т-ва "Рідне Слово"], 1918. – 32 с.
902549
  Толстой Л.Н. Народні оповідання / Л. Толстой. – Київ : Друк. Л.В. Хміліовського, 1919. – 47 с.
902550
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 136с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902551
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1977. – 293с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902552
   Народні оповідання. – К. : Наукова думка, 1983. – 504 с.
902553
  Вовчок Марко Народні оповідання : повісті та оповідання : для серед. шк віку / Марко Вовчок ; худож. В. Ульянова. – Київ : Веселка, 1983. – 276 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902554
   Народні оповідання. – Київ, 1986. – 336 с.
902555
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1986. – 332с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка української класики "Дніпро")
902556
  Вовчок Марко Народні оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1989. – 270с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – ISBN 5-308-00477-3
902557
   Народні оповідання / [ упоряд. С.В. Мишанич ]. – Київ : Техніка, 2008. – 448 с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-029-1
902558
  Вовчок М. Народні оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Vivat, 2018. – 175, [1] с. : портр., іл. – Справжнє ім"я авт.: Марія Вілінська. - Сер. засн. 2017 р. – (Серія "Шкільна бібліотека"). – ISBN 978-966-942-278-1
902559
  Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 250 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0675-6
902560
   Народні оповідки про Пушкіна і Міцкевича = Opowiastki ludowe o Puszkinie i Mickiewiczu. – Київ; Люблін : Wojewodzki osrodek kultury w Lublinie, 2007. – 43c. – Тит. аркуш парал. українською та польською мовами. – ISBN 83-89464-08-X
902561
  Герасименко Л.С. Народні ополченці Києва під час першої спроби німців прорватись у місто (липень 1941 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-16. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль київських ополченців у відбитті першої спроби німців захопити Київ у Центральному секторі оборони міста в липні 1941 р. The article deals with the role of Kyiv emergency volunteer corps during the first attempt of German to capture the ...
902562
  Камінський С. Народні панцерники в гібридній війні на Донбасі : [військ.-іст. іл. видання] / Сергій Камінський. – Київ : ДрімАрт, 2021. – 223, [1] с. : іл. – На обкл. також: 75 шушпанцерів у деталях. – ISBN 978-966-97210-2-0


  У пр. № 1739910 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченка від автора на пам"ять з найкращими побажаннями. Підпис. 16.08.2021 р.
902563
  Зінченко Н. Народні перекази та звичаї як основа фольклорно-етнографічних нарисів А.П. Свидницького / Н. Зінченко, А. Шкарупа // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 5--6
902564
  Хоменко Я. Народні перекази та легенди про шевченкову могилу. / Я. Хоменко, 1929. – 20с.
902565
   Народні перлини : укр. нар. пісні / [упорядкував Михайло Стельмах]. – Київ : Держлітвидав, 1961. – 214 с. – Мініатюрне видання
902566
   Народні перлини. – Київ : Дніпро, 1971. – 391 с. – (Українські народні пісні)
902567
   Народні пісні : Записи Людмили Єфремової. – Київ : Наукова думка, 2006. – 575с. – ISBN 966-00-0437-0
902568
  Іваницький А. Народні пісні Берестейщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 34-56. – ISSN 0130-6936
902569
   Народні пісні братніх республік СРСР. – Київ : Музична Україна, 1982. – 169 с.
902570
   Народні пісні братніх республік СРСР,. – К, 1987. – 28с.
902571
  Федькович Ю.А. Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / Ю.А. Федькович. – Київ : Музична Україна, 1968. – 222с.
902572
  Верьовка Г. Народні пісні в записах Григорій Верьовки / Г. Верьовка. – Київ : Музична Україна, 1974. – 176с.
902573
  Вагилевич І. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / І. Вагилевич. – Київ : Музична Україна, 1983. – 160 с.
902574
  Манжура І.І. Народні пісні в записах Івана Манжури / І.І. Манжура. – Київ : Музична Україна, 1974. – 351с.
902575
  Нечуй-Левицький Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького / Нечуй-Левицький. – Київ : Музична Україна, 1985. – 103 с.
902576
  Франко І.Я. Народні пісні в записах Івана Франка / І.Я. Франко; [упорядкув., передмова та прим. О.І. Дея]. – Львів : Каменяр, 1966. – 427 с.
902577
  Вовчок Марко Народні пісні в записах Марка Вовчка : Двісті українських пісень: Реставрація за рукописними та друкованими джерелами упорядкування / Вовчок Марко. – Київ : Музична Україна, 1979. – 216с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902578
  Шашкевич М.С. Народні пісні в записах Маркіяна Шашкевича / М.С. Шашкевич; [упорядкув., вступ. ст. і прим. М.Й. Шалати]. – Київ : Музична Україна, 1973. – 112 с.
902579
   Народні пісні в записах Миколи Гоголя. – Київ : Музична Україна, 1985. – 208с.
902580
  Павлик М. Народні пісні в записах Михайла Павлика / М. Павлик; упорядкув. і примітки О.І. Дей, В.А. Качкан. – Київ : Музична Україна, 1974. – 320 с.
902581
  Маковей Народні пісні в записах Осипа Маковея / Маковей. – Київ : Музична Україна
2. – 1981. – 99с.
902582
  Тичина П.Г. Народні пісні в записах Павла Тичини / Павло Тичина. – Київ : Музична Україна, 1976. – 176 с., [1] арк. портр.
902583
  Мирний П. Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Музична Україна, 1977. – 198с.
902584
  Козланюк П.С. Народні пісні в записах Петра Козланюка / П.С. Козланюк. – Київ : Музична Україна, 1978. – 112с.
902585
  Руданський С.В. Народні пісні в записах Степана Руданського / С.В. Руданський. – Київ : Музична Україна, 1972. – 291 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
902586
  Романченко Т. Народні пісні в записах Трохима Романченка / Т. Романченко. – Київ : Музична Україна, 1980. – 104с.
902587
  Цимбора Ю. Народні пісні для мішаного і жіночого хору. / Ю. Цимбора, 1956. – 79с.
902588
  Ярошинська Є.І. Народні пісні з-над Дністра в записах Євгенії Ярошинської / Є.І. Ярошинська. – Київ : Музична Україна, 1972. – 322 с.
902589
  Дніпрова Чайка Народні пісні з голосу Дніпрової Чайки та в її записах / Л.О. Дніпрова Чайка (Василевська) ; упоряд., вступ. ст. і прим. О. І. Дей, В.Г. Пінчук. – Київ : Музична Україна, 1974. – 215 с. – (Українські народні пісні в записах письменників)
902590
   Народні пісні з голосу Параски Павлюк / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Від. фольклористики ; зібрав і упорядкував В. Сокіл ; [наук. ред. Г. Дем"ян ; вступ. слово С.П. Павлюк.]. – Львів : Афіша, 2009. – 203, [5] с. : фотоіл., ноти. – ISBN 978-966-02-4989-9
902591
   Народні пісні Київщини : (з колекцій збирачів фольклору) : пам"яті Миколи Віталійовича Лисенка (1842-1912) / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [упоряд. та вступ. ст.: Л.О. Єфремова]. – Київ : Логос, 2017. – 695, [1] с. : ноти, карти. – Покажчики: с . 646-656, 669-695. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-67-6
902592
   Народні пісні на слова Тараса Шевченко.. – К, 1961. – 240с.
902593
   Народні пісні сучасної Дніпропетровщини / М-во освіти і науки України, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-794-9
Вип. 1 : Томаківський район / [упоряд.: Г. Пшенічкіна, А. Любимова]. – 2016. – 55, [1] с. : іл., табл., ноти. – Бібліогр. в підрядк. прим.
902594
  Малинська Н. Народні пісні та думи в оцінці С. Єфремова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 199-202. – ISBN 966-594-298-0
902595
  Єфремова Л. Народні пісні Центральної України: несподівана Черкащина // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 126-133. – ISSN 2313-8505
902596
   Народні пісні Чернігівщини у запису Валентина Дубравіна : [збірник. – Чернігів : Управління у справах преси та інформації, 2001. – 364 с. : портр. – ISBN 966-533-141-8
902597
   Народні повір"я. – Київ : Редакція часопису "Народознавство", 2000. – 130, [2] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 128-129. – (Серія "Народна творчість"). – ISBN 966-7421-09-0
902598
  Денис Народні повір"я, звичаї і традиції при виборі імені для дитини на Опіллі / Денис, (Ханас) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 48-60. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
902599
  Мушкетик Л. Народні погляди на війну та вояччину в українській фольклорній традиції // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 42-60. – ISSN 2522-9834
902600
  Грищенко І.В. Народні прикмети в записах Петра Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
902601
  Жарков С.Н. Народні прикмети і завбачення погоди : На допомогу вчителеві при проведенні з учнями спостережень погоди / С.Н. Жарков; Пер. з видання Учпедгізу РРФСР. – Київ : Радянська школа, 1956. – 160с.
902602
  Маштакова Н.В. Народні прикмети як елемент мовної картини світу російської та німецької культур // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 322-329. – ISBN 978-966-2303-00-1
902603
  Зимомря М. Народні промисли Закарпаття у контексті фольклорних традицій // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 201-206
902604
   Народні промисли Закарпаття.. – Ужгород, 1969. – 96с.
902605
  Ющенко Оксана Народні промисли та ремесла Поділля: історико-етнографічні дослідження краю XIX-XX ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 92-98. – ISSN 0130-6936
902606
  Сауляк Б. Народні промисли та ремесла українців як складова креативних індустрій // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 95-100. – ISSN 2664-4282
902607
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 6-10. – Бібліогр. 8 назв
902608
  Данилюк Архип Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 6-8
902609
  Тихонова Євгенія Анатолівна Народні Ради депутатів трудящих Болгарії у боротьбі за соціалізм / Тихонова Євгенія Анатолівна. – Київ : АН УРСР, 1954. – 164с.
902610
  Коцур Ю. Народні ремесла та промисли Роменщини у 20-30-х роках XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 70-77. – ISSN 0130-6936
902611
  Юрченко В. Народні розваги на українському ярмарку (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 49-55
902612
  Стецюк К.І. Народні рухи на Лівобережній і Слобідській Україні в 50-70-х роках 17 ст. / К.І. Стецюк. – Київ, 1960. – 364с.
902613
   Народні самодіяльні.. – Київ, 1982. – 172с.
902614
  Пригорницький В.В. Народні свята / В.В. Пригорницький. – Ужгород, 1989. – 146 с.
902615
  Закович М.М. Народні свята Радянського Прикарпаття / М.М. Закович. – Ужгород, 1971. – 80с.
902616
  Сенько С. Народні символи у фольклорі та металевих малих формах архітектури Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 83-86. – (Філологія ; Вип. 19)
902617
  Кирдан Б.П. Народні співці-музиканти на Україні / Б.П. Кирдан, А.Ф. Омельченко. – Київ, 1980. – 180с.
902618
   Народні співці радянської Украъни. – Київ, 1955. – 288 с.
902619
  Войтович Н. Народні способи захисту від шкідливих дій "нечистих" мерців (на польових матеріалах з Бойківщини) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 61-66. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
902620
  Жарков С.Н. Народні та наукові приміти про погоду / С.Н. Жарков. – Изд. 2-е. – Харків, 1929. – 96с.
902621
  Корнієнко І.С. Народні таланти / І.С. Корнієнко. – К, 1959. – 102с.
902622
  Соолмченко О.Г. Народні таланти Прикарпаття / О.Г. Соолмченко. – К., 1969. – 160с.
902623
   Народні твори про голодомор 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. в Україні, зібрані студентами-філологами Криворізького державного педагогічного університету в кінці XX - на початку XXI ст. : [збірник фольклорних творів про голодомор] / [вступ. стаття, упорядкування та прим. О.М. Гончаренко]. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2011. – 240 с. : фотогр. – Пам"яті жертв голодоморів в Україні присвячується. – Бібліогр.: с. 214-226. – ISBN 978-966-2311-66-2
902624
  Руденко Л. Народні традиції в екологічному вихованні учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.38-40. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
902625
  Сакович І.В. Народні традиції в українській художній промисловості. / І.В. Сакович. – К., 1975. – 183с.
902626
  Зюбровський А.В. Народні традиції випікання хліба в українців наприкінці XIX - на початку XXI століття : (за матеріалами Південно-Західного іст.-етногр. регіону) / Андрій Зюбровський ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2018. – 189, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Покажч. геогр. назв: с. 188-190. – Бібліогр.: с. 140-158. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1646-0
902627
  Малець Н.Б. Народні традиції та звичаї в обрядовій культурі Українських Карпат кінця XIX-XX ст. / Н.Б. Малець, О.О. Малець // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 108-111. – ISSN 2520-6419


  "У статті автори розглядають народні традиції дерев.яного житлового будівництва; людину в народній казці; проблеми походження феномену писанкарства; роль води в традиційній обрядовості українців Карпат другої половини ХІХ–ХХ ст. Досліджують традиції та ...
902628
  Воробєй О. Народні традиції та методи виготовлення барвників та побутових засобів догляду за одягом на Поділлі в 20-ті - 60-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 557-559. – ISBN 978-966-171-795-3


  За матеріалами польових досліджень.
902629
  Гуменюк П. Народні традиції та фольклор очима дитини (за творами О. Довженка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 304-310.
902630
  Король Н. Народні традиції у промисловому виробництві дитячого одягу в сучасній Україні: мистецька вартість стилістичних інтерпретацій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 234-240. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Проаналізовано інтерпретації народних традицій у дитячому одязі, який виготовляють на промислових підприємствах сучасної України. Зокрема, звенуто увагу на особливості стилізації кроїв, форм та декору народного костюма в сучасному одязі для дітей ...
902631
  Мухіна В.В. Народні традиції як елемент формування духовно-етичного та соціального розвитку особистості студента ВНЗ // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 152-159. – ISSN 2220-6310


  Статтю присвячено питанням формування духовного, етичного та соціального розвитку особистості студента вищого навчального закладу. Виділено й описано характерні особливості студентського віку. Визначені шляхи залучення студентської молоді до народної ...
902632
  Кедрова М.В. Народні університети культури / М.В. Кедрова. – Львів, 1959. – 16 с.
902633
  Шевченко Л.А. Народні університети на Україні / Л.А. Шевченко. – К, 1963. – 30с.
902634
   Народні університети.. – К, 1962. – 120с.
902635
   Народні усмішки. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 64 с.
902636
   Народні усмішки / [упорядник Ф.Ю. Маківчук ; худож. Л.Б. Каплан ; грав. на дереві В.К. Стеценка]. – Київ : Держлітвидав, 1959. – 125 с. : іл. – Мініатюрне видання
902637
   Народні усмішки. – Киев : Дніпро, 1966. – 126 с. : іл. – Мініатюрне видання
902638
   Народні усмішки. – Київ : Дніпро, 1969. – 190 с. : іл. – Мініатюрне видання
902639
   Народні усмішки : українські анекдоти, жарти, дотепи. – Київ : Дніпро, 1974. – 206 с. : іл. – Мініатюрне видання
902640
   Народні усмішки. – К, 1986. – 310с.
902641
  Зюбровський А. Народні уявлення про забутий у печі хліб українського населення історико-етнографічної Волині кінця ХІХ – початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 5-14. – ISSN 2309-9356


  У запропонованій статті досліджується локальна специфіка, семантика та генеза народних світоглядних уявлень про властивості та функції, поведінкові стереотипи, табу та приписи, пов"язані із забутим у печі хлібом в українського населення ...
902642
  Павленко І. Народні уявлення про смерть (на матеріалі українських та російських паремій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 36-41
902643
  Малаш О.В. Народні флорономени у болгарській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.03 / Малаш Олександра Василівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
902644
   Народні хинські оповідання.. – 47с.
902645
  Ладний А. Народні хорові колективи: сучасний український контекст // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 216-222. – ISSN 2413-4767
902646
  Гафурова О.В. Народні художні промисли в Україні: проблеми правового регулювання / О.В. Гафурова, М.А. Дейнега // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 28-32. – ISSN 2226-3209
902647
  Габчак Н.Ф. Народні художні промисли та сувенірні бренди Закарпаття, пов"язаних з виготовленням сувенірної продукції, їх збереження та відродження в межах адміністративно-територіальних одиниць досліджуваної території // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 289-292
902648
   Народні художні промисли України. – Київ, 1979. – 99с.
902649
   Народні художні промисли УРСР. – Київ, 1986. – 142с.
902650
  Драгоманов М.П. Народні школи на Украйіні серед житьтьа і письменства в Россійі М. Драгоманова [Народні школи на Україні серед життя і письменства в Росії М. Драгоманова]. – Geneve ; Bale ; Lyon : Вид. "Гpомада" ; H. Georg, 1877. – 152 с. – (Les Ecoles Populaires en Ukraine par M. Dragomanow)
902651
  Шульгина Л. Народній Календар / Л. Шульгина. – Київ : Друкарня К.Ф. Книгоспілки
Ч. 3 : Великдень. – 1925. – 32 с.
902652
  Куліш М. Народній Малахій : трагедійне / Микола Куліш. – Філядельфія : Київ, 1952. – 67 с. – Шифр. дубл. 8ут Кулі.
902653
  Гусєв В.І. Народність / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 257. – ISBN 966-642-073-2
902654
  Сушицький Ф.П. Народність в творах Шевченка.. – Київ : Видав. педагогічного журналу "Вільна українська школа", 1918. – 13с.


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
902655
  Скупейко Л. Народність і народний характер як літературно-естетичні поняття в українській критиці 30-40-х років ХІХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 16-31. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано зміст і функції понять "народність" і "народний характер" у контексті формування новочасного художнього мислення та усвідомлення національної своєрідності української літератури. Зазначено, що в літературно-критичній думці ...
902656
  Ляшенко І.Ф. Народність і національна характерність музики / І.Ф. Ляшенко. – К., 1957. – 92с.
902657
  Мудрик В.Г. Народність церковнопарафіяльної школи в Україні XVIII – XIX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 169-177
902658
  Кирилюк Е.П. Народність Шевченка. / Е.П. Кирилюк, 1949. – 9-24с.
902659
   Народність шкільних підручників Августина Волошина // Від часів Лаборця до сьогодення : літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих Закарпаття / І. Сенько. – Ужгород : Карпати, 2012. – С. 189-206. – ISBN 978-966-671-338-7
902660
  Гамшеєва В.М. Народність як основа творчого методу Арама Хачатуряна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 133-135
902661
  Рева Л.В. Народність: ідейно-тематичні критерії українця і росіянина (на матеріалі творів "На пристані" В. Винниченка та "Вовчий перекат" І. Шмельова) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 226-229. – ISBN 978-966-171-217-0
902662
  Вовчок Марко Народнї оповіданя [Народні оповідання] / Марко Вовчок ; Переклав Василь Доманцький. – Львів : Накладом українсько-руської видавничої спілки
Т. 3. – 1904. – 335 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
902663
  Латухина Н.А. Народно-героическая эпопея В. Я. Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Латухина Н. А.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1954. – 17л.
902664
  Бычков С.П. Народно-героическая эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир" / С.П. Бычков. – Москва, 1949. – 40с.
902665
   Народно-господарський план Харківської області на 1935 рік. – Харків, 1935. – 407 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
902666
   Народно-господарчий план Києва на 1935 рік. – Київ : Видання Міськплану, 1935. – 216 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
902667
  Бартошевич А.В. Народно-гуманистические основы комедии Шекспира. (Вопросы поэтики). : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Бартошевич А.В.; Гос. ин-т театрального искусства им. А.В.Луначарского. Кафедра истории зарубежного театра. – М., 1965. – 20л.
902668
  Комиренко И.Д. Народно-демократическая партия Афганистана на новом этапе революционных преобразований / И.Д. Комиренко, И.Г. Майдан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 16-19. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
902669
  Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки-Амина (1978-1979 гг.) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования Украины, Симфероп. гос. ун-т. – Симферополь : Симферопольский государственный университет, 1999. – 359, [1] с. – Имен. указ.: с. 340-353. – Библиогр.: с. 322-339. – ISBN 966-7404-16-1
902670
  Манусевич А.Я. Народно-демократическая Польша на пути к социализму : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории О-ва в Москве / А.Я. Манусевич, канд. ист. наук ; Всесоюзное О-во по распространению политических и научных знаний. – Москва : [Правда], 1950. – 39 с.
902671
   Народно-демократическая Польша. : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 88 с.
902672
  Макогон С.Е. Народно-Демократическая Республика Чехословакия / С.Е. Макогон. – М, 1954. – 100с.
902673
   Народно-демократическая Чехословакия : Рекомендательный указатель лит-ры. – Ленинград : [Тип. № 3 Упр. изд-в и полиграфии], 1950. – 30 с.
902674
  Лаврухин И.М. Народно-демократическая Чехословакия на пути к социализму : стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Всесоюзн. общ. по распростран. полит. и науч. знаний ; [действит. чл. общ. И.М. Лаврухин]. – Москва, 1950. – 32 с.
902675
  Манусевич А.Я. Народно-демократические революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: К 40-летию / А.Я. Манусевич. – Москва, 1984. – 64с.
902676
  Гонюкова Л. Народно-демократична опозиція та її місце в трансформаційних політичних процесах в Україні в другій половині 80-х років ХХ століття / Л. Гонюкова, В. Морозов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 163-172.
902677
  Яремчук В.Д. Народно-демократична партія (- створ.24 лютого 1996 на Установ. з"єзду партії у Києві ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 489-490. – ISBN 978-966-621-693-2
902678
  Гринчук М. Народно просвітницька діяльність Володимира Антоновича // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / Всеукраїнська науково-практична оn-lіnе конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – Т. 2. – С. 404-405. – ISBN 978-966-683-402-0
902679
   Народногосподарське використання малих річок УРСР. – Київ : АН УРСР, 1937. – 140 с.
902680
   Народногосподарський план м. Киева на 1936 рік : додаток: статистично-економічний довідник за 1929-1935 р.р. – Київ : Видання Міськплану, 1936. – 295 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
902681
   Народногосподарський план УСРР на 1935 рік. – Київ : Держвидав "Народне господарство та облік", 1935. – 256 с. – (Пролетарі всіх країн, єднайтеся!)
902682
  Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. / В.С. Румянцева. – М., 1986. – 262с.
902683
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество / В.П. Самойлович. – Киев, 1977. – 232 с.
902684
  Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество Украины / В.П. Самойлович. – Киев, 1989. – 342 с.
902685
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
902686
  Смирнов А.И. Народное благосостояние - высшая цель социалистического производства / А.И. Смирнов. – М., 1978. – 64с.
902687
  Добровольскас А.В. Народное благосостояние : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добровольскас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1979. – 24л.
902688
   Народное благосостояние : Методология и методика исследования. – Москва : Наука, 1988. – 302, [2] с.
902689
  Саркисян Г.С. Народное благосостояние в СССР / Г.С. Саркисян. – М., 1983. – 279с.
902690
   Народное благосостояние.. – М, 1991. – 253с.
902691
   Народное войско польское 1943-1963. – Варшава : Издательство ПАП, 1963. – 32 с.
902692
  Юрлова Т.Ф. Народное восстание 1857-1959 гг. в Индии и английское общество / Т.Ф. Юрлова. – Москва, 1991. – 140с.
902693
  Петченко Ю.В. Народное восстание 1857-59 годов в Индии против английского колониального владычества : Автореф... канд. ист.наук: / Петченко Ю.В.; ЛГУ. – Л., 1956. – 16л.
902694
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 г. в Корее / Ф.И. Шабшина. – М., 1952. – 278с.
902695
  Шабшина Ф.И. Народное восстание 1919 года в Корее / Ф.И. Шабшина. – 2-е изд., перераб. – М., 1958. – 214с.
902696
   Народное восстание в Индии в 1857-1859. – Москва, 1957. – 327с.
902697
  Соатов С.С. Народное восстание в Кокандском ханстве в 1873 - 1876 гг. / С.С. Соатов. – Фергана, 1949. – 22с.
902698
   Народное гончарство России.. – М, 1987. – 168с.
902699
  Бекмухамедов Х.Ю. Народное движение в Бухаре 1910 года : Автореф... канд. ист. наук: / Х.Ю. Бекмухамедов. – Ташкент : [б. и.], 1949. – 12 с.
902700
  Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. / М.В. Чураков. – М., 1990. – 205с.
902701
  Фирсов Н.Н. Народное движение в России до ХІХ в. / Н.Н. Фирсов. – Москва, 1924. – 200с.
902702
  Станишевский В.П. Народное движение в смутное время. / В.П. Станишевский. – М., 1919. – 20с.
902703
  Захарова М.Н. Народное движение в США против рабства 1831-1860. / М.Н. Захарова. – М., 1965. – 452с.
902704
  Лесохина Э.И. Народное движение во Франции при Генрихе IV (1589-1610 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лесохина Э.И. – Москва, 1950. – 11 с..
902705
  Шерстобитов В.П. Народное движение за освоение Голодной степи Казахстана в годы третьей Сталинской пятилетки (1939-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шерстобитов В. П.; Моск. ист. архивн. ин-т М-ва культ СССР, Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 20 с.
902706
  Костяева А.С. Народное движение накануне революции 1911 г. в Китае : Автореф... канд .ист.наук: / Костяева А. С.; АН СССР, Ин-т народов Азии. – М., 1966. – 16л.
902707
  Мыльцев П.А. Народное движение против французского колониального захвата на Мадагаскаре / П.А. Мыльцев. – Саратов, 1985. – 36с.
902708
  Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство / Л.Д. Рондели. – М, 1984. – 143с.
902709
  Оразбаев Н.А. Народное декоративно-прикладное искусство казахов. / Н.А. Оразбаев. – Л, 1970. – 208с.
902710
   Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. – Москва, 1968. – 147с.
902711
  Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока / Н.И. Каплан. – М., 1980. – 125с.
902712
  Сычева Н.С. Народное декоративно-прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Н.С. Сычева. – М., 1980. – 35с.
902713
  Арбат Ю. Народное декоративное искусство / Ю. Арбат. – Москва : Советский художник, 1963. – 47, [1] с.
902714
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Закавказья и его мастера = Декоративное искусство народов СССР / М.В. Бабенчиков. – Москва : Государственное архитектурное издательство, 1948. – 176 с. – Библиогр.: с. 169-174
902715
  Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство казанских татар, его развитие, истоки : Автореф. дис. ... д-ра искусствовед. наук : 17.00.05 / Валеев Ф.Х. ; Акад. художеств СССР. – Москва, 1980. – 50 с.
902716
  Зеленчук В.С. Народное декоративное искусство Молдавии / В.С. Зеленчук. – Кишинев, 1968. – 127с.
902717
   Народное декоративное искусство РСФСР.. – М, 1957. – 378с.
902718
   Народное декоративное искусство Советского Узбекистана.. – Ташкент, 1954. – 189с.
902719
   Народное декоративное искусство СССР. – Москва-Ленинград : Искусство, 1949. – 164 с.
902720
  Бабенчиков М.В. Народное декоративное искусство Украины и его мастера / М.В. Бабенчиков. – Москва : Гос. Архитектурн. изд-во, 1945. – 88 с. : ил., портр.
902721
  Захарчук-Чучай Народное декоративное искусство Яворивщины : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.05 / Захарчук-Чучай Р.В.; МГУ. – М., 1977. – 15л.
902722
  Бакунин М.А. Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель / М.А. Бакунин ; под ред. и с предисл. Н.Ф. Мельниковой. – Москва : [б. и.], 1917. – 47 с. – Тип. "Печатный труд"
902723
  Воронина В.Л. Народное жилище арабских стран / В.Л. Воронина. – Москва, 1972. – 141 с.
902724
  Приходько Н.П. Народное жилище рабочих Донбасса. (Ист.-этногр. исслед.) : Автореф... канд. ист.наук: / Приходько Н.П.; АН УССР. Ин-т искусствовед., фольклора и этнографии. – К., 1960. – 19л.
902725
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – X, 125 с.
902726
  Дюнан Альфонс Народное законодательство в Швейцарии : исторический обзор / Альфонс Дюнан ; [пер. Г.Ф. Львовича]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип.Альтшулера, 1906. – VI, 955 с. – (Всеобщая библиотека Г.В. Львовича)
902727
  Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология / Б.Я. Смулевич. – Москва, 1965. – 232с.
902728
  Ализаде Г.М. Народное зодчество Азербайджана и его прогрессивные традиции / Ализаде Г.М. ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Акад. наук АзССР, 1963. – 228 с. – Библиогр.: с. 109-112
902729
  Аршакуни О.К. Народное зодчество Пскова = The folk architecture of Pskov. The architectural heritage of P. Spegalsku : архитектурное наследие Ю.П. Спегальского ; [предисл. Ю.С. Ушакова] / О.К. Аршакуни. – Москва : Стройиздат, 1987. – 197 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 82-85
902730
  Прибега Л.В. Народное зодчество Украины / Л.В. Прибега. – Киев, 1987. – 100 с.
902731
  Тихазе К.И. Народное зодчество Эстонии / К.И. Тихазе. – Ленинград : Изд-во лит-ры по строит., 1964. – 164 с.
902732
  Папухян Н.Ц. Народное зодчество юго-восточных районов Армянской ССР : Автореф... Канд.архитектуры.наук: / Папухян Н.Ц.; Ереван.политехн.ин-т. – Ереван, 1967. – 22л.
902733
  Ерлашова А.С. Народное и прикладное искусство Кавказа и Закавказьяё / А.С. Ерлашова. – М., 1970. – 16с.
902734
  Ставиский Б. Народное и прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Б. Ставиский, . – М., 1970. – 11с.
902735
  Малия Е.М. Народное изобразительное искусство абхазов : Автореф... канд. ист.наук: / Малия Е.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Сухуми, 1965. – 19л.
902736
  Косменко А.П. Народное изобразительное искусство вепсов / А.П. Косменко. – Л., 1984. – 200с.
902737
  Василенко В.М. Народное искусство / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 294с.
902738
   Народное искусство [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
902739
   Народное искусство башкир. – Ленинград, 1968. – 110с.
902740
   Народное искусство в Албании. – Тирана, 1959. – 11с.
902741
   Народное искусство в изданиях Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества 1922-1927 / сост. под. рук. и наблюдением Марка Азадовского. – [Иркутск : Власть труда], 1927. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
902742
   Народное искусство Галиции и Буковины и земский союз в 1916-1917 гг.. – К, 1919. – 67с.
902743
  Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. / Т.С. Семенова. – Москва, 1977. – 246с.
902744
  Банников В.Н. Народное искусство как образовательная парадигма этнопедагогичес-кого образования (культурологическая, психологическая и воспита-тельная составляющие) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
902745
  Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М, 1983. – 343с.
902746
   Народное искусство Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 56 с.
902747
   Народное искусство Киргизии с древнейших времен и до наших дней : выставка : [каталог]. – Москва : Советский художник, 1975. – [31] с. : ил.
902748
   Народное искусство Ленинградской области. – Ленинград, 1985. – 125с.
902749
  Кочешков Н.В. Народное искусство монголов = Культура народов Востока : материалы и исследования / Н.В. Кочешков. – Москва : Наука, 1973. – 200 с.
902750
  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 192с.
902751
  Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев / А. Зарембский. – Ленинград : Издание государственного русского музея, 1928. – 47 с.
902752
  Ганцкая О.А. Народное искусство Польши / О.А. Ганцкая. – М, 1970. – 184с.
902753
  Некрасова М.А. Народное искусство России / М.А. Некрасова. – Москва, 1983. – 220с.
902754
   Народное искусство Российской Федерации. – Ленинград, 1981. – 204с.
902755
   Народное искусство РСФСР. – Москва, 1962. – 11с.
902756
  Опреску Г. Народное искусство Румынии. / Г. Опреску. – М, 1960. – 80с.
902757
  Ильина-Охрименко Народное искусство семейских Забайкалья XIX-XX веков : резьба и роспись / Г.И. Ильина-Охрименко. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1972. – 88 с.
902758
   Народное искусство СССР.. – М, 1972. – 11с.
902759
   Народное искусство Тверского края.. – Калинин, 1971. – 100с.
902760
  Лукин М.П. Народное искусство устюжан. / М.П. Лукин, Н.М. Давыдова. – Вологда, 1971. – 64с.
902761
   Народное искусство Чукотки : резьба по кости; каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 39 с.
902762
   Народное искусство Якутии. – Ленинград, 1981. – 144с.
902763
   Народное искусство.. – Вологда, 1966. – 56с.
902764
  Канцедикас А.С. Народное искусство. / А.С. Канцедикас. – М., 1975. – 55с.
902765
   Народное искусство.. – М-Львов-Херсон, 1989. – 40с.
902766
  Шимон А.А. Народное кинотворчество / А.А. Шимон. – Киев, 1985. – 216с.
902767
   Народное красное слово.. – Пенза, 1959. – 158с.
902768
  Ювченко Надежда Народное музыкальное творчество Беларуси : аутентика и модификации на современной театральной сцене // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 75-79. – ISSN 0130-6936
902769
  Белоконский И.П. Народное начальное образование в Курской губернии : с диаграммами и картограммою / Сост. зав. Стат. бюро И.П. Белоконский. – 2-е изд., испр. и доп. – Курск : Изд. Курского губернского земства ; тип. Губ. земства, 1897. – [2], 6, IV, 489 с., 9 л. диагр.


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
902770
  Иванова Е. Народное обазование в СССР / Е. Иванова, 1964. – 70с.
902771
  Данев А.М. Народное образование / А.М. Данев. – М, 1948. – 478с.
902772
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1995
902773
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1995
902774
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1995
902775
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1995
902776
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1995
902777
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1995
902778
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1995
902779
   Народное образование. – Москва
№ 8/9. – 1995
902780
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1995
902781
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1996
902782
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1996
902783
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1996
902784
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1996
902785
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1996
902786
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1996
902787
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1996
902788
   Народное образование. – Москва
№ 8. – 1996
902789
   Народное образование. – Москва
№ 9. – 1996
902790
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1996
902791
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1997
902792
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1997
902793
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1997
902794
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1997
902795
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1997
902796
  Саевич П. Народное образование БССР за 30 лет / П. Саевич. – Минск, 1948. – 48 с.
902797
   Народное образование Бурятской АССР за 40 лет.. – Улан-Удэ, 1964. – 255с.
902798
  Саевич П.В. Народное образование в БССР. / П.В. Саевич. – 2-е изд., доп. – Минск, 1950. – 39с.
902799
   Народное образование в Венгерской Народноей Республике.. – Будапешт, 1968. – 203с.
902800
  Гомоннай В.В. Народное образование в Венгрии / В.В. Гомоннай. – Москва, 1972. – 224с.
902801
  Дадаев К.Д. Народное образование в Ворошиловградской области к 40-летию Великого Октября / Доц. К.Д. Дадаев, А.В. Колот ; Ворошиловгр. обл. отд. нар. образования. Ин-т усовершенствования учителей. – Ворошиловград : [Б. и.], 1957. – 46 с. : ил.
902802
   Народное образование в ГДР. – М, 1983. – 185с.
902803
  Лашкарашвили Т.В. Народное образование в Грузинской ССР за 50 лет / Т.В. Лашкарашвили. – Тбилиси, 1967. – 54с.
902804
  Хасбулатов Ш.Д. Народное образование в Дагестане : (К 40-летию Великой Октябрьской соц. революции) / Ш.Д. Хасбулатов ; М-во просвещения Дагест. АССР. Дагест. науч.-исслед. ин-т школ. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1958. – 77 с. – Библиогр. в примеч.
902805
  Гомоннай В.В. Народное образование в европейских странах социалистического содружества / В.В. Гомоннай. – К., 1978. – 127с.
902806
   Народное образование в Елисаветградском уезде Херсонской губернии, в 1912 году / Сост. Шк. бюро Елисаветград. уезд. зем. управы. – Елисаветград : Тип. Елисаветградского уезд. земства, 1913. – VIII, 338, 76, 40 с.
902807
  Бурмистров С.Д. Народное образование в Западно-Казахстанской области в первые годы советской власти (1919-1921 гг.) / С.Д. Бурмистров. – Уральск, 1958. – 105-112с.
902808
  Боброский А.Г. Народное образование в Западной Африке (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне и Гамбия) : Автореф... канд. пед.наук: / Боброский А. Г.; Моск. обл. пед. ин-т. им. Крупской. – М., 1966. – 26л.
902809
  Нусенбаум А.А. Народное образование в Индии. / А.А. Нусенбаум. – М., 1958. – 152с.
902810
  Серебренников В.М. Народное образование в Камбодже в колониальный период и в период независимого развития (до 1967 года). : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Серебренников В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 20л.
902811
   Народное образование в КНДР,. – Пхеньян, 1959. – 48с.
902812
   Народное образование в Курганской области за 50 лет Советской власти.. – Курган, 1967. – 199с.
902813
   Народное образование в Могилевской губернии за 1912-1913 уч. год.. – Могилев. – 227с.
902814
  Чхиквадзе Акакий Ермолаевич Народное образование в развивающихся странах бассейна Карибского моря (Гайана) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Чхиквадзе Акакий Ермолаевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 43с.
902815
  Белозерцев Е.П. Народное образование в Республике Афганистан / Е.П. Белозерцев. – Москва : Педагогика, 1988. – 125, [2] с. – Библиогр.: с. 125-126 (45 назв.). – (Зарубежная школа и педагогика). – ISBN 5-7155-0176-8
902816
  Руссофил П. Народное образование в России / П. Руссофил. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1900. – [2], II, 164 с.
902817
  Козырев А.В. Народное образование в России во второй половине ХІХ века / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 14 с.
902818
  Петко Л.П. Народное образование в России и борьба партии большевиков за его демократизацию (на материалах Украины 1910-1917 гг.) : Дис... канд. пед.наук: / Петко Л. П.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 203л. – Бібліогр.:л.190-203
902819
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1967. – 23с.
902820
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1970. – 352с.
902821
  Лукинский Ф.А. Народное образование в Сибири (1928-1941 гг.) / Ф.А. Лукинский. – Новосибирск, 1982. – 223с.
902822
  Кучепатов Н.Г. Народное образование в Советской Карелии / Н.Г. Кучепатов. – Петрозаводск, 1958. – 88с.
902823
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1962. – 71с.
902824
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1963. – 96с.
902825
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1965. – 51с.
902826
  Димов В.М. Народное образование в социальной политике развитого социалистического общества / В.М. Димов. – Москва, 1981. – 174 с.
902827
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1947. – 263с.
902828
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1952. – 259 с.
902829
  Калинин А.Д. Народное образование в СССР / А.Д. Калинин. – М., 1972. – 143с.
902830
   Народное образование в СССР. – М, 1974. – 559с.
902831
   Народное образование в СССР. – М, 1987. – 334с.
902832
   Народное образование в СССР 1971-1973 гг.. – М, 1973. – 51с.
902833
   Народное образование в СССР.. – М, 1957. – 783с.
902834
   Народное образование в СССР.. – М, 1967. – 544с.
902835
   Народное образование в СССР.. – М, 1985. – 448с.
902836
  Зенченко Н.С. Народное образование в странах социализма / Н.С. Зенченко. – Л., 1968. – 24 с.
902837
  Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане, 1924-1932 гг. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1986. – 154с.
902838
  Шамахов Ф.Ф. и др. Народное образование в Томской обл. за 40 лет Советской власти / Ф.Ф. и др. Шамахов. – Томск, 1957. – 68с.
902839
  Рачинская Е.В. Народное образование в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны. / Е.В. Рачинская. – Ташкент, 1963. – 108с.
902840
   Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент, 1949. – 121 с.
902841
   Народное образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент, 1954. – 128 с.
902842
   Народное образование в УзССР за 15 лет (1924-1939). – Ташкент, 1939. – 207 с.
902843
   Народное образование в Херсонской губернии за 1893 год. – Херсон : Тип. О.Д. Ходушиной (б. Ващенко), 1895. – [3], 68 с.
902844
  Куксин В.П. Народное образование в Чечено-Ингушской АССР в годы семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Куксин В.П.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1968. – 25л.
902845
  Позднеев Д.М. Народное образование в Швейцарии / Димитрий Позднеев. – Санкт-Петербург : Госиздат, 1905. – 65 с. : табл. – Библиогр.: с. 65
902846
  Субботина К.И. Народное образование и бюджет. / К.И. Субботина. – М., 1965. – 144с.
902847
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – М.-Пг., 1919. – 132с.
902848
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – Москва-л, 1930. – 160с.
902849
  Луначарский А.В. Народное образование и женщина-общественница / А.В. Луначарский. – М, 1928. – 78с.
902850
   Народное образование и культура в СССР.. – М, 1989. – 432с.
902851
  Борисенков В.П. Народное образование и педагогическая мысль в освободившихся странах Африки : традиции и современность / В.П. Борисенков. – Москва : Педагогика, 1987. – 140, [2] с. – Библиогр.: с. 138-141 (120 назв.). – (Зарубежная школа и педагогика)
902852
  Козырев А.В. Народное образование и школа на Украине и Белоруссии в XVI-XVIII веках / А.В. Козырев. – Ставрополь. – с.
902853
  Штымов С.Т. Народное образование как фактор, влияющий на развитие экономики СССР / С.Т. Штымов. – Челябинск, 1966. – 88с.
902854
  Савин Г. Народное образование на Дону. / Г. Савин. – Ростов н/Д, 1947. – 48с.
902855
  Генкель Г.Г. Народное образование на Западе и у нас / Г. Генкель. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1906. – (Библиотека самообразования / Под ред.: проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)
902856
  Родин Р.И. Народное образование на Правобережной Украине в 70-80-е годы ХІХ века / Р.И. Родин. – Киев, 1969. – 64с.
902857
   Народное образование на Северном Кавказе.. – Ставрополь, 1975. – 149с.
902858
  Аннакурдов М.Д. Народное образование Туркменистана в годы построения и упрочения социалистического общества : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; М-во высш. исред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Метод. кабинет Минвуза ТССР, 1986. – 120 с.
902859
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1971. – 403с.
902860
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1977. – 448с.
902861
   Народное образование.Педагогические науки : Аннот. указ. отеч. библиогр. пособий на рус. яз., публ. с середины 19-го в. по 1978 г. – Москва, 1981. – 220с.
902862
  Виноградова А.А. Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова А.А.; Одес гос ун-т. – Одесса, 1951. – 15 с.
902863
  Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии / Н.К. Андрющенко ; науч. ред. П.П. Липило ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и техника, 1980. – 126 с., [6] л. ил. : ил.
902864
  Десенко Л.И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь-октябрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Десенко Л. И.; АН УССР, Ин-т ист. Украины. – Киев, 1952. – 16 с.
902865
  Добров Петр Васильевич Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03. / Добров Петр Васильевич; Донецкий Госуниверситет. – Донецк, 1994. – 444л. – Бібліогр.:л.419-443
902866
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
1. – 1994. – 150с.
902867
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
2. – 1994. – 452с.
902868
  Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года / В.И. Бабкин. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 212 с. : ил., 5 л. ил. и карт
902869
   Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.. – М, 1962. – 548с.
902870
  Колесник А.Д. Народное ополчение городов-героев. / А.Д. Колесник. – Москва, 1974. – 367с.
902871
   Народное ополчение защищае Родину.. – М, 1990. – 379с.
902872
  Добров П.В. Народное ополчення в роки Великої Вітчизняної війни. : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.03 / Добров П.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 29л.
902873
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 105с.
902874
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 110с.
902875
  Яковлев М.А. Народное песнотворчество об атамане Степане Разине / М.А. Яковлев. – Л, 1924. – 168с.
902876
  Биншток В.И. Народное питание и народное здравие / В.И. Биншток, Л.С. Каминский; В.И. Виншток, Л.С. Каминский ; с предисл. Н.А. Семашко. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство Отдел военной литературы, 1929. – 92 с. – (Труды науч.-исслед. секции ЦС осоавиахима. Война и народное хозяйство. Серия 1. Мировая война и народное хозяйство России ; № 44)
902877
  Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лихтенштейн Р.Н.; М-во высш. и сред.спец.образование РСФСР. – Свердловск, 1961. – 15л.
902878
  Москвин А.И. Народное потребление в условиях развитого социализма / А.И. Москвин. – К, 1984. – 224с.
902879
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе : Дис... канд. эконом.наук: / Трасковский В.У.; КГУ. Каф. полит. экономии гуман. ф-тов. – Киев, 1973. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
902880
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трасковский В.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
902881
  Разма Л.С. Народное потребление и основные черты его развития в Советской Литве : Автореф... канд.экон.наук: / Разма Л.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
902882
  Грицай Михаил Семенович Народное поэтическое творчество и развитие жанров древней украинской литературы (XVII-XVII ст.) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.648 / Грицай Михаил Семенович; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
902883
  Каргаполов Н.А. Народное поэтическое творчество послевоенного периода / Н.А. Каргаполов. – Новосибирск
вып. 35. – 1960. – 32 с.
902884
  Кузьмина Л.П. Народное поэтическое творчество рабочих Сибири / Л.П. Кузьмина. – Улан-Удэ, 1977. – 296с.
902885
  Александровский Б.И. Народное правление Древней Руси (Новгород Великий в XII—XIII вв.) / Б.И. Александровский. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Вильде], 1906. – 88 с.
902886
  Качоровский К. Народное право : [Историко-юрид. исследование] / К. Качоровский. – Москва : Книгоиздат "Молодая Россия" ; [Тип. Г. Лисснера, Д. Собко], 1906. – IV, 253 с. – Экз. в разных тип. переплетах
902887
  Мужайлова Е.А. Народное православие: от Ф.М. Достоевского к М.А. Осоргину (на примере анализа образов просветленных людей - старца Зосимы и денщика Григория // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 105-111. – ISSN 1562-1391
902888
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. - февр. 1918 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев Ю.С.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1963. – 15л.
902889
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) / Ю.С. Токарев; АН СССР, Ленигр. отд. ин-та истории. – Москва ; Ленинград : Наука [Ленингр. отд.], 1965. – 186 с. + 2л. табл.
902890
  Мускатблит Ф. Народное представительство / Ф. Мускатблит ; С предисл. А.С. Изгоева. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1905. – 40 с.
902891
  Куцова Э.Ф. Народное представительство в правосудии / Э.Ф. Куцова. – М., 1990. – 48с.
902892
  Ким А.И. Народное представительство в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – Томск : [б. и.], 1982. – 89 с.
902893
  Минералова И.Г. Народное представление о подлинном и мнимом, о достойном и греховном. Духовное сокровище сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 22-25
902894
   Народное прикладное искусство. – Рига, 1989. – 262с.
902895
  Бабилодзе А Г. Народное просвещение в Аджарской АССР (1921-1957 гг) : Автореф... канд. педнаук: / Бабилодзе Г.А; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1959. – 30л.
902896
   Народное просвещение в Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
902897
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; МВ и ССО Азер.ССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
902898
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1977. – 27л.
902899
  Ажнюк Н.А. Народное пртребление и изменения в его структуре на современном этапе развития социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ажнюк Николай Александрович ; МИНВУЗ УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
902900
   Народное слово на дорогах войны.. – Челябинск, 1976. – 135с.
902901
  Баженов Н.Д. Народное средство / Н.Д. Баженов ; ил. А. Баженова. – Москва : Правда, 1956. – 56 с. – (Библиотека "Крокодил" ; 147)
902902
  Аравин П.В. Народное творчество - основа реалистической музыки / П.В. Аравин, Н. Лапченков. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 30 с. – (Материалы для лекций / М-во культуры КазССР, Республиканский метод. кабинет культпросветработы)
902903
   Народное творчество башкир.. – Уфа, 1976. – 168с.
902904
  Самойлович Виктор Петрович Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: 823 / Самойлович Виктор Петрович; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского. – Киев, 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.43
902905
   Народное творчество в культуре развитого социалистического общества.. – М, 1984. – 161с.
902906
  Габуния А. Народное творчество Грузии / А. Габуния. – Тбилиси, 1958. – 88с.
902907
   Народное творчество Дона.. – Ростов -на-Дону
Кн. 1. – 1952. – 292 с.
902908
  Кравченко И. Народное творчество Калмыкии / И. Кравченко. – Сталинград, 1940. – 316с.
902909
  Чистов В. Народное творчество Карело-Финской ССР / В. Чистов. – Петрозаводск, 1940. – 211с.
902910
   Народное творчество Ленинграда.. – Ленинград, 1956. – 74 с.
902911
  Александрова Е.А. Народное творчество о крестьянском восстании Степана Разина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александрова Е. А. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н. Крупской. – Москва, 1962. – 23 с.
902912
   Народное творчество Северной Двины.. – Архангельск, 1966. – 172с.
902913
   Народное хозяйство. – Киев
№ 1. – 1983
902914
  Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в ХІХ и в начале ХХ века. / В. Зомбарт. – Москва, 1924. – 264с.
902915
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
902916
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
902917
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
902918
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
902919
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
902920
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
902921
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1961. – 245 с.
902922
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1981. – 300 с.
902923
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1982. – 263с.
902924
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
902925
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
902926
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
902927
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
902928
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
902929
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
902930
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
902931
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
902932
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
902933
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
902934
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
902935
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
902936
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
902937
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
902938
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
902939
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
902940
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
902941
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
902942
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
902943
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
902944
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
902945
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
902946
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
902947
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
902948
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
902949
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
902950
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
902951
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
902952
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
902953
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
902954
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
902955
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
902956
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
902957
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 303с.
902958
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – 283с.
902959
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1982. – 274с.
902960
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
902961
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
902962
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
902963
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
902964
   Народное хозяйство Московской области. – М, 1981. – 254с.
902965
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
902966
  Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири : эпизодический курс лекций, прочитанных на кооперативных курсах для служащих и рабочих кооперативных организаций гор. Омска, в феврале -марте 1920 года / Н.П. Огановский. – Омск : Изд-е Сиботделения Всероссийского Центрального Союза Потреб. Об-в., 1921. – 175 с. + с 12-ю диаграммами и картограммами
902967
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1980
902968
   Народное хозяйство социалистических стран в 1987году.. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – с.
902969
   Народное хозяйство социалистических стран в 1988 году.. – Москва : Финансы и статистика, 1989
902970
   Народное хозяйство СССР в 1989 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 768 с.
902971
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – Москва, 1973. – 63с.
902972
  Марголина Е.Б. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.). Библиографич. указатель книжной и журнальной литературы на русском языке (1941-1968 гг.) / Е.Б. Марголина. – Москва, 1941. – 460с.
902973
  Огановский Н.П. Народное хозяйство СССР в связи мировым / Н.П. Огановский. – Москва
1. – 1925. – 124с.
902974
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
902975
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
902976
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
902977
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
902978
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
902979
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
902980
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
902981
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
902982
   Народное хозяйство Тульской области. – Тула, 1977. – 184с.
902983
   Народное хозяйство Туркменской ССР в1976 году.. – Ашхабад, 1977. – 208с.
902984
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1976. – 455с.
902985
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1978. – 360с.
902986
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1979. – 336 с.
902987
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1980. – 286с.
902988
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1981. – 348с.
902989
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1983. – 311с.
902990
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 283с.
902991
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 г.. – Ташкент, 1985. – 364с.
902992
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
902993
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти.. – Ташкент, 1977. – 341с.
902994
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. – Ташкент, 1987. – 333с.
902995
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1989. – 349с.
902996
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году. : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1989. – 472с.
902997
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1989 году.. – Киев : Техніка, 1990. – с.
902998
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
902999
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
903000
  Гуменюк А.И. Народное хореографическое искусство Украины. : Автореф... Доктора искуствовед.наук: 821 / Гуменюк А.И.; АН УССР. – К, 1968. – 50л.
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,