Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>
900001
  Антипина О.Н. "Новая макроэкономика" информационной эпохи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-18. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
900002
  Ражев А.В. "Новая метла" в военном министерстве Великобритании в 1937 - 1938 гг. // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626
900003
  Мозиас П. "Новая нормальность" китайской экономики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 15-29. – ISSN 0131-2227
900004
  Грушко С. "Новая оптика жизни": к вопросу о своеобразии творческого метода Томаса Манна // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 58-61.
900005
  Владимирская Т.Л. "Новая песня" Чили / Т.Л. Владимирская, С.Н. Владимирский. – Москва : Музыка, 1986. – 142 с.
900006
   "Новая политическая история" в США: анализ концепций и методов.. – М., 1985. – 240с.
900007
  Кляшторина В.Б. "Новая поэзия". / В.Б. Кляшторина. – М., 1975. – 255с.
900008
  Гуревич С.М. "Новая рейнская газета" К. Маркса и Ф. Энгельса / С.М. Гуревич. – М., 1958. – 192с.
900009
  Никитина Г Л. "Новая философия" для старого мира / Г Л. Никитина. – Москва, 1987. – 166 с.
900010
   "Новая" Арктика и интересы России / [под общ. ред. В.А. Гусейнова ; отв. за вып. Н.П. Савкин] ; Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва : Красная звезда, 2012. – 260 с. – ISBN 978-5-88727-096-8
900011
  Буткевич В.Г. "Новая" буржуазная концепция соотношения международного и внутригосударственного права / В.Г. Буткевич, В.И. Муравьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 51-58. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
900012
  Багров Н.В. "Новая" география в украинских реалиях: миссия и тренды развития / Н.В. Багров, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванев // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 3 (79). – С. 11-18. – Библиогр.: с.17-18. – ISSN 1561-4980
900013
  Багров Н.В. "Новая" география в украинских реалиях: миссия и тренды развития / Н.В. Багров, Л.Г. Руденко, И.Г. Черванев // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-19. – Библиогр.: 43 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
900014
  Хмельницкий Н.С. "Новая" политика США в Южной Африке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 43-51. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 5)
900015
  Чудовский Д.Н. "Новгородки" : Крит. разбор первых двух вып. Русской допетровской нумизматики гр. Ив.Ив. Толстого / Д.Н. Чудовский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1887. – [2], 87 с. : ил.
900016
  Зарічук О.Л. "Нове виховання" у школі в Німецькій імперії (1871-1914 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 39-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається один з підходів новаторської педагогіки кінця XIX - початку XX ст. в Німеччині, який отримав назву "нове виховання". Найбільш відомими "школами нового типу" стали сільсько-виховні будинки Г. Літца та "Вільна шкільна громада ...
900017
  Гальчинський А. "Нове прочитання Маркса - одне з найважливіших завдань нашого часу" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 7


  "5 травня виповнилося 200 років від дня народження Карла Маркса. На тлі очевидної кризи ідеологічних і макроекономічних концепцій, що домінували до останнього часу, досить примітна особлива увага до цієї події світової преси. Оцінки, звісно, ...
900018
  Чужа Т. "Нове світло на давню літературу": науковий діалог Івана Франка й Александра Брюкнера // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 537-546
900019
  Бабенко О.О. "Нове село" і будівництво Кременчуцької ГЕС: документована історія однієї утопії у фондах Державного архіву Кіровоградської області // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 194-203
900020
  Горох О.П. "Нове" положення про порядок здійснення помилування: чи є кроки вперед? // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 166-172. – ISSN 2072-8670
900021
  Діденко Л.В. "Нове" філософування; по-кониськи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 219-220. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
900022
  Труш С.М. «Новая модель отношений» КНР – США: поиск на экспертном уровне // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068


  В политологии США и КНР заметно увеличилось число публикаций, ориентированных на формирование «новой модели отношений». Предлагается проводить рабочие встречи лидеров не реже 4 раз в год, изменить формат ежегодного Стратегического и Экономического ...
900023
  Ратмай Р. «Новая русская вежливость» - мода делового этикета или коренное прагматическое изменение? // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 63-81. – ISSN 0373-658Х


  Ділове мовлення
900024
   Новая литература по методике преподавания русского языка и литературы в национальных школах и вузах СССР.. – М., 1974. – 167с.
900025
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 1. – 2004
900026
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 2. – 2004
900027
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 3. – 2004
900028
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 4. – 2004
900029
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 5. – 2004
900030
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 6. – 2004
900031
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель. – Москва
  № 3. – 2007
900032
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель. – Москва
  № 4. – 2007
900033
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2008
900034
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2008
900035
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
900036
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
900037
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900038
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900039
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900040
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
900041
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
900042
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900043
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900044
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900045
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
900046
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
900047
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900048
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900049
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900050
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
900051
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900052
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900053
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900054
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
900055
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
900056
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900057
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900058
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900059
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900060
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900061
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
900062
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900063
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900064
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
900065
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
900066
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
900067
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
900068
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
900069
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
900070
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
900071
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
900072
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
900073
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
900074
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
900075
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
900076
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
900077
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
900078
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
900079
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
900080
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
900081
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
900082
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
900083
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
900084
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
900085
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
900086
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (Библиографические списки)
900087
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011
900088
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900089
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
900090
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900091
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900092
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900093
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900094
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900095
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
900096
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
900097
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
900098
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
900099
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
900100
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900101
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
900102
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900103
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
900104
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900105
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
900106
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900107
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
900108
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900109
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
900110
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900111
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
900112
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
900113
   Новая литература по ценообразованию, опубликованная в СССР в 1973 году : Аннотированный указатель. – Москва, 1974. – 187с.
900114
   Новая литература по ценообразованию.. – М,, 1970. – 37с.
900115
   Новая литература по ценообразованию.. – М.
4,5. – 1970. – 85с.
900116
   Новая литература по ценообразованию.. – М,
6,7. – 1970. – 68с.
900117
  Новиков Михай Новая литература РНР / Новиков Михай. – Бухарест, 1955. – 44с.
900118
   Новая магистерская программа "Экологическое право и политика" как один из инструментов решения проблем обеспечения устойчивого развития экономики и общества / Мищенко Сергей Владимирович, Попов Николай Сергеевич, Пучков Николай Петрович, Мозерова Лилия Анатольевна, Круглов Виктор Иванович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
900119
  Раджаби Д. Новая мама : повесть / Д. Раджаби; пер. с тадж. Л.Басова. – Москва : Детская литература, 1991. – 124 с.
900120
  Елисеева О.И. Новая медицина против вирусов. Гепатит. СПИД / О.И. Елисеева. – Санкт-Петербург : Весь, 2004. – 160с. – (Библиотка доктора Елисеевой). – ISBN 5-9573-0210-4
900121
  Кадачев В.Я. Новая методика изучения липкости глинистых грунтов / В.Я. Кадачев. – М., 1975. – 89с.
900122
  Карабутов А.И. Новая методика исследования элементарных процессов в облаках и туманах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карабутов А.И.; ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1951. – 4 с.
900123
  Котляров И. Новая методика оценки качества научных журналов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
900124
  Бочкарев Н.Е. Новая методика родного языка / Н.Е. Бочкарев. – Пермь : Типо-Литогр. Губернск. Правления. – (Серия методических и учебных руководств, основанных на данных эксперимент. педагогической психологии ; № 4)
Ч. 2, вып. 1 : Правописание и грамматика. – 1912. – 312с., илл. – с прилож.: 1.Программы по грамматике для младших кл. низших и сред. школ. 2. Краткого списка книг
900125
  Берулава Г.А. Новая методология развития личности в информационном образовательном пространстве / Г.А. Берулава, М.Н. Берулава // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 0869-561Х


  Предложена и рассматривается новая методологическая платформа развития личности с позиций поведенческого подхода. Показана роль поведенческих стереотипов в социальной и профессиональной успешности личности.
900126
  Пуанкаре Анри Новая механика / Анри Пуанкаре ; пер. И.В. Яшунський. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1911. – 48 с.


  Пер.: Яшунский, Иосиф Владимирович
900127
  Пуанкаре А. Новая механика / Анри Пуанкаре; Перевел И.В. Яшунский // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
900128
  Пуанкаре А. Новая механика / А. Пуанкаре. – 2-е изд. – Петроград, 1919. – 32 с.
900129
  Пуанкаре Анри Новая механика. Эволюция законов : Две статьи / Анри Пуанкарэ, акад. проф. ; Пер. с примеч. и 2 вступ. ст. Г.А. Гуревича. – Москва : [Тип. торг. дома "Мысль"], 1913. – [4], 178, [1] с.
900130
  Зайончковская Ж.А. Новая миграционная политика России: первые итоги // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (11). – С. 37-49. – ISSN 2072-9480
900131
  Камышин О. Новая мировая война на пороге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – ISSN 0234-1670


  В цьому впевнені керівники американської розвідки
900132
  Хейфец Б.А. Новая модель интеграционного сотрудничества стран СЭВ / Б.А. Хейфец. – М, 1989. – 45с.
900133
  Кудрин А. Новая модель роста для российской экономики / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-36 : табл., рис. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
900134
  Сторчевой М. Новая модель человека для экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 0042-8736
900135
  Кочиев А.А. Новая модельная задача небесной механики и ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кочиев А.А.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.11
900136
  Дьяконов А.М. Новая морская звезда из Японского моря / А.М. Дьяконов, 1929. – S.132-138
900137
  Пьецух В.А. Новая московская философия : хроники и рассказы / В.А. Пьецух. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 336 с. – ISBN 5-239-00596-6
900138
  Каминская Ю. Новая налоговая декларация // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... Особенности новой Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах ".
900139
  Остроумов С.А. Новая наука в системе экологических и биосферных наук: биохимическая экология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 5-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1726-5428
900140
  Сумцов Н.Ф. Новая наука Г. Безсонова / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 13 с.
900141
  Куклина Н.Н. Новая научно-техническая революция и буржуазно-реформистская теория "трансформации капитализма". : Автореф... Канд.экон.наук: / Куклина Н.Н.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
900142
  Амиранашвили А.И. Новая находка в низовьях реки Ингура / А.И. Амиранашвили. – Тифлис : Издательс тво Государственного Университета, 1935. – 77, [1] с., [10] л. табл. : ил., табл. – (Материалы по археологии Грузии)
900143
  Моисеев А.С. Новая находка юрских растений в Крыму / А.С. Моисеев // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 583-590, 1 л. ил. : ил.
900144
  Парпаров Л.Ф. Новая немецкая военная лексика / Л.Ф. Парпаров. – М., 1967. – 103с.
900145
  Урбан Р. Новая немецкая литература за последние 20 лет (1888-1908) / Рихард Урбан ; пер. [с нем.] М.Н. Тимофеевой под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера), 1909. – 94, II с. портр. – Загл. обл.: Немецкая литература за последние 20 лет. - Беспл. прил.к Вестн. знания, № 6. – (Библиотека для саморазвития)


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
900146
  Тарасенко В. Новая область вулканических горных пород в Волынской губернии. / В. Тарасенко, 1907. – 51-81с. + Табл.1
900147
  Лучицкий В.И. Новая область гранулитов на юге Киевской губернии / В.И. Лучицкий. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1913. – 24 с. – Отд. оттиск: Изв. Варшав. политехн. ин-та. 1913, вып. 1, с. 1-27
900148
  Арабян К.К. Новая образовательная парадигма // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 46-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система образования, которая в ведущих мировых странах претерпевает существенные изменения, что обусловлено многочисленными причинами, среди которых можно выделить трансформацию социально-экономических процессов, глобальную интеграцию ...
900149
  Ганкин В.Ю. Новая общая теория химической связи, кинетики и катализа / В.Ю. Ганкин, Ю.В. Ганкин. – Л, 1991. – 77с.
900150
   Новая общественно-педагогическая работа для "детей-работников будущего" : Крат. очерк возникновения и трехлет. деятельности Моск. сетлемента с 1905 по 1908 год. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – 16 с. – Без тит. л. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей под редакцией И. Горбунова-Посадова ; Вып. 36)
900151
  Зацный Ю.А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю.А. Зацный, В.Н. Бутов ; Мин-во образования Украины. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 200 с. – ISBN 966-599-088-8
900152
  Звездина Э.А. Новая окислительная реакция 2-аминобензимидазолов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Звездина Э.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1968. – 25л.
900153
  Твердов Б.И. Новая оконечная установка обработки данных / Б.И. Твердов, Твердова, С..М. – М., 1990. – 80с.
900154
  Генделев М. Новая опера // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 0321-1878
900155
  Коган Ефим Яковлевич Новая организация образовательных ресурсов высшей школы: ответ на вызовы современной экономики / Коган Ефим Яковлевич, Посталюк Наталья Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 1726-667Х
900156
  Славутский Новая орошаемая культура на Северном Кавказе - батат / Славутский, Шуманов. – Ростов -на-Дону, 1932. – 36 с.
900157
  Кимбер Э. Новая Памела, или Справедливое описание жизни Марии, знатной госпожи своим достоинством, чином и имением / Переведено с французскаго Афнсм Щктвм [Афанасием Щекатовым]. – Москва : Тип. Комп. типографич.
Ч. 1. – 1788. – 311 с.


  Пер. с фр. яз. англ. романа "Maria; the genuine memoirs of a young lady of rank and fortune". Фр. пер. были изданы под загл.: "Mariana, ou La nouvelle Pamela. Histoire veretable traduite de l"anglois" (Rotterdam, 1765), "Maria, ou Les veeretables ...
900158
  Кимбер Э. Новая Памела, или Справедливое описание жизни Марии, знатной госпожи своим достоинством, чином и имением / Переведено с французскаго Афнсм Щктвм [Афанасием Щекатовым]. – Москва : Тип. Комп. типографич.
Ч. 2. – 1788. – 312 с.
900159
  Бабайлов В.К. Новая парадигма менеджмента // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 1. – С. 72-76. – ISSN 2226-8820
900160
  Бабурина О. Новая парадигма мирового экономического порядка в системе глобального капитализма: от реализма к институционализму // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 11-22. – ISSN 2074-6040


  В условиях кризиса глобального капитализма идея поиска новой концепции мирового экономического порядка вновь стала насущной необходимостью. The crisis of global capitalism, the idea of finding a new concept of world economic order has again become a ...
900161
  Ханнанов Р.А. Новая парадигма труда: философско-экономические и правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 32-55. – ISSN 1812-8696
900162
  Москатова А.К. Новая парадигма человекознания и его горизонты // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 46-54. – ISSN 1680-2721
900163
  Кривобороденко Г.П. Новая парадигма экономической теории // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-37
900164
  Александрович Э. Новая педагогика : метод М. Монтессори / Э. Александрович. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1913. – 80 с. – Библиогр.: ил.
900165
   Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения : сборник законов: по состоянию на 20 января 2008 года / [ сост. И.М. Сирота; отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – 3-е изд., исправл. и доп. – Харьков : Одиссей, 2008. – 272с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-716-3
900166
   Новая персона в туризме : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6
900167
  Балкарова Ф. Новая песня : стихи / Ф. Балкарова; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1982. – 176 с.
900168
  Жид А. Новая пища / А. Жид. – Москва, 1936. – 48с.
900169
  Сапарин В.С. Новая планета / В.С. Сапарин. – Москва, 1950. – 155с.
900170
   Новая повесть г. Тургенева : (Накануне, повесть И.С. Тургенева. "Русский вестник", 1860 г., № 1-2), 1912. – [42] с. – Отд. оттиск
900171
   Новая повесть о преславном Российском царстве и Великом государстве Московском. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [3] с., 32 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, т. 13. – Библиогр. в подстроч. примеч.
900172
  Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном российском царствые и современная ей агитационная патриотическая письменность / Н.Ф. Дробленкова. – М.-Л., 1960. – 240с.
900173
  Шовкопляс И.Г. Новая позднепалеотическая стоянка на Черниговщине // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 187-189
900174
  Казарян В.П. Новая познавательная ситуация в исследованиях сложных систем. / В.П. Казарян. – Москва, 1990. – 54с.
900175
  Габуев А. Новая политика Пекина в Африке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0321-5075
900176
  Люкманов А. Новая политика Турции на Ближнем Востоке // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 94-105. – ISSN 0130-9625
900177
   Новая Польша : общественно-политический и литературный ежемесячник. – Варшава : Inst. Ksiazki. – ISSN 1508-5589
№ 10 (123). – 2010
900178
   Новая Польша : общественно-политический и литературный ежемесячник. – Варшава : Inst. Ksiazki. – ISSN 1508-5589
№ 11 (124). – 2010
900179
   Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – Москва : Академія, 1999. – 640с. – ISBN 5-87444-067-4
900180
   Новая поэзия Китая.. – М., 1959. – 543с.
900181
  Бровка Петрусь Новая поэма Якуба Коласа / Бровка Петрусь, 1949. – 3-6с.
900182
  Фисатиди А. Новая практика в вопросах перевода жилых помещений в нежилые // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 14-16.
900183
  Багров Н.В. Новая предметно-объктная сущность географии в информационном обществе : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-18 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
900184
  Тимофеевский А.А. Новая Программа КПСС - программа построения коммунизма / А.А. Тимофеевский. – М., 1961. – 39 с.
900185
  Каиров И.А. Новая Программа КПСС и задачи педагогической науки. / И.А. Каиров. – Москва, 1963. – 96с.
900186
  Медведев А.Г. Новая продукция и новая технология в стратегии технического развития машиностроения / А.Г. Медведев. – Л, 1988. – 200с.
900187
  Иванова В.И. Новая проза Кореи / В.И. Иванова. – М, 1987. – 178с.
900188
  Бондаренко Н.Н. Новая профсоюзная идеология // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 103-112. – ISSN 0132-0831
900189
  Тунтула А. Новая процедурная сущностьи междисциплинарное видовое деление трассосубстанций // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 181-182
900190
  Мольц М. Новая психокибернетика / Максвелл Мольц. – Москва : АСТ, 2003. – 439 с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-017040-8
900191
  Чадаев Я.Е. Новая пятилетка и хозяйственная реформа / Я.Е. Чадаев. – М., 1968. – 80с.
900192
  Чухно Новая работа по теорииобщественных фондов / Чухно, Проскурин, П. Пушкаренко // Экон. науки., 1967


  Рец. на кн. Ракитский Б.В. Общественные фонды потребления как экономическая категория.
900193
  Гусаков М.П. Новая радиометрическая, дозиметрическая и счетная аппаратура, выпускаемая и разрабатываемая Министерством радиотехнической промышленности / М.П. Гусаков. – М, 1957. – 12с.
900194
  Казаринов Владимир Евгеньевич Новая радиохимическая методика и ее применение для исследования адсорбционных явлений на электродах из металлов платиновой группы : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.05 / Казаринов Владимир Евгеньевич; МГУ. Хим. фак. – М., 1973. – 34л. – Бібліогр.:с.31-34
900195
  Кларин М.В. Новая развивающая практика - коучинг. Новая профессия - коуч // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 71-80


  В статье даётся развёрнутая характеристика коучинга как развивающей практики, нацеленной на развитие человеческого потенциала, и как вида профессиональной деятельности. Дано описание новой профессии «Коуч». Статья написана в контексте разработки ...
900196
  Кирилин А И. Новая расстановка сил на международной арене после второй мировой войны. : 10-я лекция цикла "Внешняя политика СССР и современные международные отношения" / И.А. Кирилин, канд. ист. наук. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 1)
900197
  Левашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества
900198
  Левашов В.К. Новая реальность: экономический кризис и выбор общества
900199
  Месин Ф. Новая ревизия материалистического понимания истории. / Ф. Месин. – М., 1929. – 91с.
900200
  Самсон О. Новая редакция Закона о технопарках: проблемы и перспективы // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-16
900201
  Колесников С.В. Новая редакция Программы КПСС: преемственность и новаторство. / С.В. Колесников. – Москва, 1987. – 63с.
900202
  Киселев Г.С. Новая религиозность как проблема сознания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.173-182. – ISSN 0042-8744
900203
  Александренко В. Новая реформа местного управления в Англии, ее характер и значение. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1888. – 19 с.
900204
  Кузин А. Новая родина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 18-20. – ISSN 0235-7089


  Особенности формирования корейского этнического сообщества на Сахалине.
900205
  Гашин И.А. Новая родня / И.А. Гашин. – Кострома, 1963. – 59с.
900206
  Абрамова И.О. Новая роль Африки в мировых демографических процессах // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 28-34. – ISSN 0321-5075
900207
  Карпенко М. Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики, глобализации и депопуляции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 9. – С. 12-17. – ISSN 0321-0383
900208
  Громек Януш Новая роль самоуправления в условиях евроинтеграции: польский опыт // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 45-46. – ISSN 1728-6220
900209
  Хесин Е.С. Новая роль страховых монополий в системе финансового капитала. / Е.С. Хесин. – М., 1963. – 68с.
900210
  Чернышева О.В. Новая роль церкви в мультикультурной Швеции // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 39-49. – ISSN 0130-3864
900211
  Кузнецов К.А. Новая русская конституция / К.А. Кузнецов. – Одесса : Изд. Акц. юж.-рус. о-во печ. дела
Вып. 1 : Проект организации высших государственных учреждений. – 1917. – 20 с.


  На тит. л. надпись: из книг....?
900212
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 7-е изд., (пересмотр. автором). – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова, 1886. – 250, VI с. : портр.
900213
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев // Древняя русская литература (до-петровской период) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 7-е изд., (пересмотр. автором) ; 1896-1899. – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1896. – Вып. 1 : Устная народная словесность : прилож. вып. 1-му: Классный сборник образцов русской нар. поэзии: былин, песен, сказок и пословиц. – 248, VII с. : портр
900214
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 13-е изд., (пересмотр. автором). – Санкт-Петербург : Изд. Д.Д. Полубояринова, 1898. – 247, VI с. : портр.
900215
  Евстафиев П.В. Новая русская литература (от Петра Великого до настоящего времени) : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и учит. семинарий / П.В. Евстафиев. – 23-е изд., (пересмотр. и доп. автором). – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Гутзаца, 1909. – 251, IVс. : портр.
900216
  Водовозов В.И. Новая русская литература : (От Жуковского до Гоголя включительно) / сост. В. Водовозов. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1878. – [2], 390, [2] с.
900217
  Водовозов В.И. Новая русская литература : (От Жуковского до Гоголя включительно) / [соч.] В.И. Водовозова. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1895. – 390, [2] с.
900218
  Евстафиев П.В. Новая русская литература в отдельных очерках замечательнейших писателей : Учебник для мужск. и женск. ин-тов, гимназий и педагогич. курсов. в 4 вып. / П.В. Евстафиев. – 1885-1887. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Шумахер
[Вып. 1] : Тургенев. – 1885. – 147, [4] с.


  Содерж.: Вып. 1. Тургенев. Вып. 2. Гончаров. Вып. 3. Граф Алексей Толстой. Вып. 4. А.Н. Островский
900219
  Куренной В. Новая русская мессианская идея // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 82-83
900220
  Грузинцев А.П. Новая русская работа в области света и электричества : [Рецензия] / Д.А. Гольгаммера, проф. : (По поводу книги А.П. Грузинцева "Электромагнитная теория света", Харьков 1893 г.). – [Казань] : [Типо-лт. Имп. ун-та], 1895. – 14 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Ученые записки Императорского Казанского университета. 1895, кн. 5-6, с. 1-14


  Авт. рецензии: Гольдгаммер, Дмитрий Александрович (1860-1922).
900221
  Амусин М. Новая русская футурология // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 188-199. – ISSN 0321-1878
900222
  Комарова Новая серия электронных библиографических указателей "История НАН Беларуси в лицах". Традиционный взгляд и новый подход / Комарова, // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 347-351
900223
   Новая сигнальная.. – М., 1963. – 272с.
900224
  Лэпп Р. Новая сила / Р. Лэпп. – М., 1954. – 224с.
900225
   Новая сила.. – Л.М., 1937. – 32с.
900226
  Смирнов Тимофей Новая система Foros Hot Tours : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 99 : Фото
900227
  Куликов К.А. Новая система астрономических постоянных / К.А. Куликов. – Москва : Наука, 1969. – 92 с.
900228
  Хрущев А.А. Новая система воспроизведения звука / А.А. Хрущев. – М, 1950. – 148с.
900229
   Новая система народного образования в СССР.. – М., 1960. – 603с.
900230
  Мальцев Т.С. Новая система обработки почвы и посева / Т.С. Мальцев. – Москва, 1955. – 48с.
900231
  Мальцев Т.С. Новая система обработки почвы и посева. / Т.С. Мальцев. – Курган, 1954. – 60с.
900232
  Ракоти В.Д. Новая система оплаты труда в материльано-техническом снабжении / В.Д. Ракоти. – М, 1991. – 159с.
900233
  Костяков А.Н. Новая система орошения земель в СССР / А.Н. Костяков. – Москва : Знание, 1953. – 36с. ; № 14Серия 5
900234
  Андрианов Б.С. Новая система планирования и материального стимулирования в действии (на материалах промышлености Белоруссии) / Андрианов Б.С., Булгаков Г.Л., Локтев В.П. – Минск : Беларусь, 1967. – 72 с.
900235
   Новая система планирования и стимулирования в промышленности.. – М., 1967. – 183с.
900236
   Новая система планирования и экономического стимулирования в действие.. – Минск, 1966. – 72с.
900237
  Михайлов Н.И. Новая система планирования и экономического стимулирования в строительстве / Н.И. Михайлов. – Подольск, 1967. – 13с.
900238
   Новая система планирования и экономического стимулирования геологоразведочных работ.. – М., 1969. – 258с.
900239
  Чухно А.А. Новая система планирования и экономического стимулирования и повышение эффективности общественного производства:Тез докл. на науч.-прак. конф. // Экономическая реформа и повышение рентабельн. пром производства, 1966
900240
   Новая система планирования и экономического стимулирования на предприятиях пищевой промышленности Украинской ССР.. – К., 1966. – 20с.
900241
  Шалаев Е.С. Новая система планирования и экономического стимулирования промышленного производства / Е.С. Шалаев. – Ростов на Дону, 1970. – 71с.
900242
  Микульский К.И. Новая система руководства народным хозяйством в ГДР. / К.И. Микульский. – Москва, 1965. – 55с.
900243
  Вейник А.И. Новая система термодинамики обратимых и необратимых процессов / А.И. Вейник. – Минск, 1966. – 48 с.
900244
   Новая система управления экономикой. – Москва, 1988. – 294 с.
900245
  Полуденный Ю.А. Новая собственность / Ю.А. Полуденный. – Москва, 1990. – 113 с.
900246
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 7. – 1958
900247
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 8. – 1958
900248
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 9. – 1958
900249
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 10. – 1958
900250
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 11. – 1958
900251
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 12. – 1958
900252
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 1. – 1959
900253
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 4, ч. 1. – 1959
900254
   Новая советская и иностранная литература / Академия наук СССР. Библиотека
№ 4, ч. 2. – 1959
900255
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1976
900256
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1977
900257
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1978
900258
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1979
900259
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1980
900260
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1981
900261
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1982
900262
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1983
900263
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1984
900264
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1985
900265
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1986
900266
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1987
900267
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1988
900268
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1989
900269
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1990
900270
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  №№ 1-12. – 1991
900271
   Новая советская и иностранная литература по общественным наукам. Ближний и Средний Восток. Африка : библиографический указатель. – Москва
  № 1. – 1992
900272
  Шевырин В.М. Новая советская литература по истории российского пролетариата периода империализма : Проблемы историографии 1960-1970-х гг.: Науч.-аналит. обзор. / В.М. Шевырин. – Москва, 1982. – 48с.
900273
  Шевырин В.М. Новая советская литература по истории российской буржуазной эпохи империализма / В.М. Шевырин. – М., 1981. – 45с.
900274
  Ансель М. Новая социалистическая защита : гуманистическое движение в уголовной политике / Марк Ансель ; под ред. и с вступ. ст. А.А. Пионтковского ; перевод. с франц. Н.С. Лапшиной. – Москва : Прогресс, 1970. – 312 с. – (Для научных библиотек)
900275
  Черныш М.Ф. Новая социальная группа - "информационные" работники // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.61-69. – ISSN 0132-1625
900276
  Тарасенко Николай Иванович Новая социальная и интернациональная общность людей и ее укрепление в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тарасенко Николай Иванович; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1980. – 26л.
900277
  Тарасенко Н.И. Новая социальная и интернациональная общность людей. / Н.И. Тарасенко. – М., 1980. – 48с.
900278
  Кеплер И. Новая стереометрия винных бочек преимущественно австрийских, как имеющих самую выгодную форму и исключительно удобное употребление для них кубической линейки / И. Кеплер. – Москва - Ленинград, 1935. – 358 с.
900279
  Стефансон В. Новая страна на Севере : Значение Арктики для заселения путей сообщения хозяйства / В. Стефансон. – Москва : ДАЛЬГИЗ, 1933. – 152с.
900280
  Грачевский Ю. Новая страница / Ю. Грачевский, А. Злобин. – М., 1949. – 148с.
900281
  Ге В.Н. Новая страница истории / В.Н. Ге. – Москва, 1962. – 48с.
900282
  Шнайдер Эберхард Новая стратегическая концепция НАТО // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 60-67
900283
  Пальгуева Г. Новая стратегия или новая упаковка? Эра "цифровых аборигенов" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 6 (144). – С. 10-15. – ISSN 1727-4893


  Статья о том, как появилась "пользавательская библиотека" с инновационными направлениями в обслуживании пользователей.Развитие электронных библиотек.
900284
  Михальченко Н.И. Новая стратегия международных отношений между Украиной и Россией // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 218-227. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
900285
  Мариносян Х.Э. Новая стратегия национальных государств в контексте глобализации. Часть II // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 10. – С. 7-27. – ISSN 0235-1188
900286
  Хрящева Н.М. Новая стратегия неоколониализма / Н.М. Хрящева. – М, 1976. – 192с.
900287
  Хрящева Н.М. Новая стратегия неоколониализма / Н.М. Хрящева. – М, 1976. – 192с.
900288
  Гафуров А. Новая ступень : стихи / А. Гафуров; пер. с лакск. Д.Маркиша и Л.Миля. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1965. – 68 с.
900289
   Новая ступень обобществления социалистического производства.. – Казань, 1985. – 214с.
900290
  Тарабрин Е.А. Новая схватка за Африку / Е.А. Тарабрин. – М, 1972. – 319с.
900291
  Шевчук В.В. Новая схема геодинамического контроля неогенового магматизма Закарпатья / В.В. Шевчук, А.Ю. Василенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 284-292 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
900292
  Гапеев А.А. Новая тальконосная провинция хребта Малый Каратау (петрография, генезис, закономерности размещения) / А.А. Гапеев. – М., 1965. – 176с.
900293
  Вислова А.В. Новая театральная реальность: в поисках креативности // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 2073-9702


  Выявляются инновационные формы новой театральной реальности и основные направления поисков креативной театральной инициативы в современной культуре. Театр рассматривается как часть современных креативных индустрий, где происходят процессы активной ...
900294
  Эйлер Л. Новая теория движения Луны : пер. с латин. / Л. Эйлер. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1934. – 208 с.
900295
  Волчкова Н. Новая теория международной торговли и новая єкономическая география (Нобелевская премия по экономике 2008 года) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 68-83. – ISSN 0042-8736
900296
  Карелин В.Л. Новая теория постановки голоса : с добавлением практического применения теории ко всем видам голосов мужских и женских : общие выводы этой теории были излож. авт. в лекциях, чит. им в Малом зале Спб. имп. консерватории 19 марта и 3 апр. 1911 г. / сочинение артиста Имп. театров В.Л. Карелина. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Н.Л. Ныркина], 1912. – 227 с. ил., нот.
900297
  Булгаков А.А. Новая теория управляемых выпрямителей / А.А. Булгаков. – Москва, 1970. – 320 с.
900298
  Гольдгаммер Д.А. Новая теория электромагнитных явлений в движущихся средах : (предварительное сообщение) : [Доложено в заседании Физ.-мат. о-ва при Имп. Казан. ун-те 21 февр. 1915] / Д.А. Гольдгаммер. – Казань : Тип. Имп. Ун-та, 1916. – [2], 52 с. – Экз. без ориг. обл.
900299
  Молдагалиев Т. Новая тетрадь : стихи / Туманбай Молдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 92 с.
900300
  Борисов В.Н. Новая техника - базы обновления отраслей народного хозяйства / В.Н. Борисов. – М., 1986. – 61с.
900301
  Рюгемер В. Новая техника - старое общество / В. Рюгемер. – Москва : Политиздат, 1988. – 252 с. – ISBN 5-250-00615-9
900302
   Новая техника в астрономии : материалы совещания (Москва, 1961). – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 180 с.
900303
   Новая техника в астрономии : материалы совещания (Свердловск, 1970). – Ленинград : Наука
Вып. 4. – 1972. – 83 с.
900304
   Новая техника в астрономии : материалы совещания (Крым, 1973). – Ленинград : Наука
Вып. 5. – 1975. – 155 с.
900305
   Новая техника в астрономии : материалы совещ. комис. астрон. приборостроения, Пулково, 25-27 окт. 1976 г. – Ленинград : Наука
Вып. 6. – 1979. – 210 с.
900306
   Новая техника в астрономии: Приборы и методы исследования : сб. науч. трудов. – Ленинград : Наука, 1984. – 139 с.
900307
  Амиров А.Д. Новая техника в нефтяной промышленности Азербайджана / А.Д. Амиров ; Выставка достижений нар. хозяйства СССР, Павильон АзССР. – Баку : Азернешр, 1961. – 52 с. : ил.
900308
  Борин К.А. Новая техника в сельском хозяйстве СССР / К.А. Борин. – Москва, 1954. – 32с.
900309
   Новая техника в системе управления производством за рубежом.. – М., 1972. – 456с.
900310
  Семенюк В. Новая техника для инновационных технологий : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 14-16. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
900311
  Алиев Т.А. Новая техника и ее эффективность : в подгот. минер.-сырьевой базы / Т.А. Алиев. – Ташкент : Узбекистан, 1978. – 100 с. – Библиогр.: с. 99
900312
  Савинов Ю.А. Новая техника и капитализм. ЭВМ: проблемы производства и применения. / Ю.А. Савинов. – Москва, 1974. – 350с.
900313
  Агранат Г.А. Новая техника и освоение зарубежного Севера / Г.А. Агранат ; АН СССР ; Совет по изуч. производит. сил. ; Комиссия по проблемам Севера. – Москва, 1960. – 127 с.
900314
  Федотова Р.Д. Новая техника и планирование производительности труда / Р.Д. Федотова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 112 с.
900315
  Селеменева Л.Я. Новая техника и производительность труда в угольной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Селеменева Л.Я.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1958. – 19л.
900316
   Новая техника и пути повышения эффективности производства. – Кишинев, 1978. – 129 с.
900317
  Осипов В.И. Новая техника и советский рабочий класс / В.И. Осипов. – Саратов, 1983. – 159с.
900318
  Питаде А.А. Новая техника и технология разведочного бурения / А.А. Питаде. – М, 1965. – 128с.
900319
   Новая техника и факторы ее освоения в капиталлистических странах. – Москва, 1978. – 301 с.
900320
   Новая техника и эффективность промышленного производства : межвузовский сборник. – Чебоксары, 1982. – 124с.
900321
  Сапожников Л.М. Новая техника коксования и обогащения углей / Л.М. Сапожников, А.З. Юровский. – М., 1956. – 31с.
900322
   Новая техника на строительтве гидротехнических сооружений.. – К., 1954. – 39с.
900323
  Лозовой В.И. Новая техника социалистического сельского хозяйства / В.И. Лозовой. – Москва, 1955. – 32с.
900324
  Пиковский Г.И. Новая техника текстильного производства в пятой пятилетке / Г.И. Пиковский. – Москва, 1953. – 24с.
900325
  Титов Николай Никифорович Новая техника: проблемы определения эффективности и стимулирования / Титов Николай Никифорович. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 95с.
900326
  Калачанов В.Д. Новая техника: ресурсное обеспечение: мнение экономистов / В.Д. Калачанов, В.Г. Сизов. – М., 1989. – 142с.
900327
  Гуревич П.С. Новая технократическая волна на Западе / П.С. Гуревич. – М., 1986. – 63с.
900328
   Новая технократическая волна на Западе. / Гуревич П.С. – М., 1986. – 450с.
900329
   Новая технология и организационные структуры.. – М., 1990. – 269с.
900330
   Новая технология и проблема занятости на капиталистическом предприятии: Сб. нау.-анал. обзоров.. – М., 1984. – 187с.
900331
   Новая технология и системы подземной разработки рудных месторождений.. – М., 1965. – 236с.
900332
  Варнавский Иван Николаевич Новая технология и установки для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды : Автореф... д-ра техн.наук: 05.26.02 / Варнавский Иван Николаевич; Госуд. научн. центр Российской Федерации ин-тут медико-биолог. проблем. – М., 1999. – 92л.
900333
   Новая технология изготовления и монтажа листовых конструкций доменной печи.. – К., 1960. – 40с.
900334
   Новая технология изготовления инструмента.. – М.
2. – 1961. – 140с.
900335
  Новожилов Г М. Новая технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. / Г М. Новожилов. – К., 1961. – 206с.
900336
  Соколинский К.Е. Новая технология создания сводных каталогов и корпоративных электронных библиотек в J-ИРБИС 2.0 // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 83-100. – ISSN 0130-9765


  Проанализирована технология, упрощающая создание и эксплуатацию локальных сводных каталогов и корпоративных электронных библиотек. Обоснован новый подход к процессу дедубликации библиографических записей.
900337
   Новая толковая Библия.. – Л.
1. – 1990. – 396с.
900338
  Сиденко В.Р. Новая торговая политика США: глобальный антракт // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 58-66. – ISSN 0131-7741
900339
   Новая торговая практика (к характеристике внутренней торговли в перв. полов. 1924-25 г).. – М., 1925. – 56с.
900340
  Богданова Светлана Новая точка опоры для сферы туруслуг : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 52-53 : Фото
900341
  Серман Б.Е. Новая трасса / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1960. – 134с.
900342
  Жильцов С.С. Новая трубопроводная архитектура в Каспийском регионе: итоги и перспективы // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 168-176. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
900343
  Чичкина Светлана Новая туристская программа Московского Кремля : Развод караулов станет традицией. Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 6-7 : Фото
900344
  Сопильник А.Н. Новая Украинская Идея / А.Н. Сопильник. – Мариуполь, 1997. – 43с.
900345
  Филиппов Н.Н. Новая улица / Н.Н. Филиппов. – М, 1960. – 76с.
900346
  Сапрыкин С.Ю. Новая уникальная монета Митридата Эвергета, царя Понта / С.Ю. Сапрыкин, В.А. Арутюнов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 78-94. – ISSN 0321-0391
900347
  Денисенко Г.С. Новая учебная работа проф.Заварыкина: "О механизме всасывания жира в тонких кишках". – Санкт-Петербург : Тип. Р.Голике, 1885. – 12 с.
900348
  Эверс Ф. Новая фабрика мысли для ОБСЕ и Центральной Азии // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 323-335. – ISBN 5-7712-0327-0
900349
  Иванов Б.Н. Новая физика / Б.Н. Иванов. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Москва, 1965. – 208 с.
900350
  Шраговиц Е. Новая физика как источник образов в цикле Мандельштама "Восьмистишия" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 93-112. – ISSN 0042-8795
900351
  Барыкин В.Н. Новая физика света / В.Н. Барыкин. – Минск : ООО "Ковчег", 2003. – 434 с. – ISBN 985-6056-66-7
900352
  Совинский В.В. Новая филогенетически интересная форма Euchloe cardamines L. (Lepidoptera, Pierididae) и некоторые замечания о var. phoenissa Kalchberg того же вида / [соч.] Вадима Совинского, 1905. – С. 103-107. – Экз. без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское Этнограф. обозрение. 1905, № 3-4 (август). - Пер. статья 2: Три новых кавказких разновидности чешуекрылых / Вад. Совинский
900353
   Новая философия. – Б.м. : Б.и. – [469с.]. – Книга без тит. листа; Указ. стр.: 347-816
900354
  Сизоненко В.Л. Новая философия Библии в 21 веке / Сизоненко Владимир Леонидович, Беленкова Мария Ивановна, Романовский Александр Георгиевич. – Харьков, 2005. – 544с. – ISBN 996404071-1
900355
  Штайльманн Клаус Новая философия бизнеса = Neue philosophie des business / Штайльманн Клаус; Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. – Москва-Берлин : Российское психологическое общество. – ISBN 5-89573-027-2
Т.1 : Реформы, революции, трансформации... Размышления делового человека. – 1998. – 403с.
900356
  Штайльманн Клаус Новая философия бизнеса = Neue buusinessphilosophie / Штайльманн Клаус; Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. – Москва-Берлин : Российское психологическое общество. – ISBN 5-89573-027-2
Т.2 : Риски и успех предпринимательства в постсоциалистическом обществе. – 1998. – 390с.
900357
  Штайльманн К. Новая философия бизнеса = Neue businessphyilosophie / К. Штайльманн; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак-тет психол. МГУ. – 5-е изд.,стереотип. – Москва-Берлин : Московский Издательский Дом. – ISBN 5-85167-027-4
Т.3 : Конкуренция и ее границы. – 1998. – 433с.
900358
  Комаха А.Р. Новая философия бухгалтерского учета // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.2-9
900359
   Новая философия мира и внешнеполитическая деятельность КПСС : учебное пособие. – Москва : Политиздат, 1989. – 254 с.
900360
  Вид Л.Б. Новая философия планирования / Л.Б. Вид, А Е. Иванов, . – Москва, 1990. – 159 с.
900361
  Горицкая Н.Г. Новая финансовая отчетность / Н.Г. Горицкая. – Київ : Техніка, 1999. – 136 с. – (Бухгалтерский учет и финансовая отчетность на основе положений (стандартов) бухгалтерского учета). – ISBN 966-575-003-8
900362
  Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте / Г.Я. Сокольников. – М., 1991. – 335с.
900363
  Сорокин В. Новая форма Arctia uessly / В. Сорокин. – 146-147с.
900364
  Дорохов М.А. Новая форма интеграции на селе / М.А. Дорохов. – М., 1979. – 152с.
900365
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Новая форма кулика-сороки. Массовое появление в Европейской России сибирских ореховок (Nucilraga caryocatactes macrorhynchus Brhm.) осенью 1911 г. : Haemathopus ostralegus borysthenicus subsp. nov. / Э.В. Шарлеман. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1912. – 22 с. – Отд.оттиск из: Труды Киев. Орнит. О-ва имени К.Ф. Кесслера под ред.В.М. Артоболевского. - Назв. парал. на фр. яз.
900366
  Брутенц К.Н. Новая форма порабощения народов / К.Н. Брутенц. – М, 1969. – 96с.
900367
  Пальчикова М.В. Новая форма процессуальных документов как следствие информатизации суда // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 10-13.


  В статье рассматриваются вопросы понятий и особенностей процессуального документа, связанные с современными способами фиксации и передачи информации. Проанализированы существующие на сегодняшний день возможности информационных систем учета документов ...
900368
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Вырезка из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – 48с.
900369
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Оттиск из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – 16с.
900370
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов. – Вырезка из Русск. энтом. обзор. XVIII, 1922. – 15с.
900371
  Рылов В.М. Новая форма северо-американского Diaptomus (Entomostraca, Copepoda) из Восточной Сибири / В.М. Рылов // Компакт - 5 оттисков / В.М. Рылов. – 7 с.
900372
  Емельянов А.А. Новая форма семейства Natricidae (Opnidia) на Дальнем Востоке СССР. / А.А. Емельянов // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 111-113
900373
  Ломакина И.С. Новая форма управления в системе образования и профессиональной подготовки ЕС // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С.86 -95. – ISSN 0869-561Х
900374
  Кобозева Алиса Новая формула цирка : Цирк на экспорт. Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 198-200 : Фото. – ISSN 1029-5828
900375
  Вайнтрауб Л.А. Новая фортепианная педаль и ее возможности : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 821 / Вайнтрауб Л.А. ; Киев. гос. консерватория. – Киев, 1969. – 34 с.
900376
  Головин В.Г. Новая Франция // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 4. – С. 248-255


  Об экономической политике правительства Ф. Миттерана.
900377
  Бойко Н.А. Новая хата с холодными углами / Н.А. Бойко. – Ярославль, 1989. – 272с.
900378
  Кук Д.П. Новая химия : С 31 рис. / Джосии П. Кука, проф. химии и минералогии в Гарвард. ун-те ; Пер. с англ. под ред. А.М. Бутлерова От ред. А. Бутлеров. – Санкт-Петербург : Изд. ред. журн. "Знание", 1876. – [4], IV, 403 с. : ил. – (Международная научная библиотека ; № 10)
900379
  Кренцель Б.А. Новая химия и ее сырьевая база. / Б.А. Кренцель, М.И. Рохлин. – М., 1962. – 104с.
900380
   Новая химия.. – М., 1959. – 208с.
900381
   Новая химия.. – М., 1960. – 208с.
900382
   Новая хрестоматия для старшего отделения начальных училищ и низших классов средних учебных заведений / сост. кружком учительниц под ред. В.А. Воскресенского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. и Литография В.А. Тихонова, 1895. – 300 с.
900383
  Носовский В Г. Фоменко Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты. Стилистика. Гипотезы / В Г. Фоменко Носовский; Московский государственный ун-тет им. М.В.Ломоносова. – Москва. – ISBN 5-88800-001-9
Т.1. – 1995. – 384с.
900384
  Носовский В Г. Фоменко Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима : Факты. Стилистика. Гипотезы / В Г. Фоменко Носовский; Моск. госуд. ун-тет им. М.В.Ломоносова; Учебно-научн. центр довузовского образования. – Москва. – ISBN 5-88800-001-9
Т.2. – 1995. – [384] с. – С. 387-672
900385
  Щербановский О.С. Новая цефеида. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1963. – 236с.
900386
  Медведев И.Н. Новая Чехословакия : (Политическое и экономическое развитие современной Чехословакии) / И.Н. Медведев. – Стенограм. публич. лекции, проч. 21 мая 1947 г. в Клубе МВС СССР. – Москва, 1947. – 24 с.
900387
  Попов В.Г. Новая шехерезада. / В.Г. Попов. – Л, 1988. – 413с.
900388
  Эльсландер Ж.Ф. Новая школа / Ж. Эльсландер ; С фр. Е. Юргенс. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1908. – 92 с. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 22)
900389
  Ферьер А. Новая школа / А. Ферьер ; Пер. с фр. О. Кацаровой-Вульф. – Санкт-Петербург : Изд. О.В. Богданова, 1911. – 51 с. – На обл. 1910 год. – (Философско-педагогическая библиотека / Под ред. О. Богдановой ; Вып. 5)
900390
  Васконселлос А.Ф. Новая школа в Бельгии / А.Ф. Васконселлос. – Изд. 2-е. – Москва, 1919. – 196с.
900391
   Новая школа в новой Польше.. – Варшава, 1952. – 72с.
900392
  Аугсбург де Реско Л. Новая школа рисования / Проф. Ж. Аугсбург ; С англ. пер. Н.И. Живаго. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°. – (Библиотека нового воспитания / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 24)
Кн. 1 : Рисование для детей младшего и среднего возраста. – 1909. – 160 с. : ил.
900393
  Козырь И.В. Новая школьная мебель / И.В. Козырь. – Москва, 1961. – 166с.
900394
  Захарченко В. Новая экономика для новой Украины // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 16-22. – ISSN 1810-3944
900395
  Меньшиков С. Новая экономика. Основы экономических знаний / С. Меньшиков. – Москва : Международные отношения, 1999. – 400с. – ISBN 5-7133-0963-0
900396
  Стрелец Ирина Александровна Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-23. – Бібліогр.: с. 16-22. – ISSN 0131-2227
900397
  Стрелец И. Новая экономика: гипотеза или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-23. – ISSN 0131-2227
900398
  Россер-мл. Дж.Б. Новая экономическая компративистика: полемические заметки / Дж.Б. Россер-мл., М. Россер // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 43-53. – ISSN 0042-8736
900399
  Щеренко В.А. Новая экономическая политика -- путь построения социализма в СССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Щеренко В.А.; М-во культуры СССР.Сарат.экон.ин-т. – Саратов, 1953. – 21л.
900400
  Ленин В.И. Новая экономическая политика / В.И. Ленин. – М-Птгр. – 227с.
900401
  Ленин В.И. Новая экономическая политика / В.И. Ленин. – Л, 1924. – 205с.
900402
   Новая экономическая политика. – Москва, 1974. – 360с.
900403
  Поляков Ю.А. Новая экономическая политика : разраб. и осуществление / Ю.А. Поляков. – Москва, 1982. – 240с.
900404
  Островский В.С. Новая экономическая политика и ее международное значение. : Автореф... Канд.экон.наук: / Островский В.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1955. – 18л.
900405
  Валентинов Н. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина / Н. Валентинов. – Москва, 1991. – 365с.
900406
  Климов Ю.Н. Новая экономическая политика и осуществление ее в промышденности Тверской губернии в 1921-1925 гг. / Ю.Н. Климов, В.А. Смирнов. – Калинин, 1989. – 86с.
900407
  Дарджания Б.Н. Новая экономическая политика Коммунистической партии и ее значение в деле построения социализма в нашей стране : Автореф... канд. ист.наук: / Дарджания Б.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 46л.
900408
  Гущин Н.Я. Новая экономическая политика Коммунистической партии Советского Союза и ее значение в построении социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гущин Н.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
900409
  Постников Е.С. Новая экономическая политика: идея, практика, уроки: уч. метод. пособие / Е.С. Постников. – Тверь, 1993. – 49с.
900410
  Валивач Е.Д. Новая экономическая реформа и производительность труда. / Е.Д. Валивач. – Ленинград, 1969. – 40с.
900411
  Каузов В.К. Новая экономическая система планирования и руководства народным хозяйством в ГДР. (Опыт ее осуществления в пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Каузов В.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 25л.
900412
   Новая экономическая система.. – Дрезден, 1967. – 48с.
900413
  Руссо Ж. Ж. Новая Элоиза, или письма двух любовников, жителей небольшаго города у подошвы Альпийских гор. – С дозволения С. Петербургскаго Гражданскаго Губернатора. – Санктпетербург : в типографии Ив. Глазунова
Часть третья. – 1804. – 228с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал.XIX ст.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
900414
  Шейндлин А.Е. Новая энергетика / А.Е. Шейндлин. – М, 1987. – 463с.
900415
  Юдин П. Новая энергетика Китая // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 72-73. – ISSN 2074-6040
900416
  Уайт А.Э. Новая энциклопедия масонства = A new encyclopaedia of freemazonry (ars magna latomorum) and of cognate instituted mysteries: their rites literature and history : (великого искусства каменщиков) и родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории / А.Э. Уайт; Пер. с англ.: С.Б.Квиткин, В.В.Кирющенко, М.В.Колопотин (энциклопедия) А.Б.Гузман (Приложение). – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 480с. – ISBN 5-9511-0005-4
900417
  Ржига О.Н. Новая эпоха в исследовании Венеры (Радиолокационная съемка с помощью космических аппаратов "Венера-15" и "Венера-16") / О.Н. Ржига. – Москва : Знание, 1988. – 64 с.
900418
  Анисимов И.И. Новая эпоха всемирной литературы / И.И. Анисимов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 688 с., [1] л. портр. : портр. – Библиогр. в примеч.: с. 681-687
900419
   Новая эра в бронировании отелей : компания "Контент Украина" представила рынку свои возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 9-10 [прилож.]
900420
  Месси Гарри Стюарт Уилсон Новая эра в физике / Месси Гарри Стюарт Уилсон. – Москва, 1963. – 326 с.
900421
  Месси Гарри Стюарт Уилсон Новая эра в физике : пер. с англ. / Месси Гарри Стюарт Уилсон : пер. с англ. И.М. Беккермана и Н.А. Колокольцова ; под ред. Я.А. Смородинского. – 2-е изд., испр. – Москва : Атомиздат, 1965. – 309 с.
900422
  Флоринский Т.Д. Новая этнографическая карта Южной Македонии : [Carte etnographique de la Macedoine du sud representant la repartition ethnique a la veille de la guerre des Balkans. 1912. Par J. Ivanov, doc. a l"Universite de Sofia. 1913] : [Рецензия] / Т.Д. Флоринский, проф. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.т. Корчак-Новицкого, 1914. – [2], 8 с.
900423
  Мдивани Г.Д. Новая Югославия / Г.Д. Мдивани. – М, 1946. – 108с.
900424
   Новая Ялта: Празднование 50-летней годовщины Всеобщей декларации прав человека в регионе РБЕС : ПРООН. – Анкара : Тисамат принтинг, 1998. – IY,219с. : ил.
900425
  Долин А.А. Новая японская поэзия / А.А. Долин. – М., 1990. – 309с.
900426
  Шефтелевич Н.С. Новая японская поэзия: Симадзаки Тосон / Н.С. Шефтелевич. – М., 1982. – 166с.
900427
  Блакитний М.М. Новгород-Сіверське духовне училище за матеріалами духовної періодики Чернігівщини (друга половина XIX - початок XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 261-262. – ISSN 2218-4805
900428
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 4. Князі Новгород-Сіверські. Ярославна // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.18-25
900429
  Воїнов С. Новгород-Сіверський : 3. "Труби трублять в Новгороді" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С.17-26
900430
  Воїнов С. Новгород-Сіверський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.49-61
900431
  Горенко Лариса Новгород-сіверський осередок кінця XVIII - початку XIX ст. в контексті українознавчих досліджень // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-202
900432
   Новгород - Псков : Путеводитель для туристов. – Москва : Профиздат, 1973. – 206с.
900433
  Константинова Т.М. Новгород / Т.М. Константинова. – Новгород, 1958. – 190с.
900434
   Новгород. – Ленинград, 1959. – 10 с.
900435
  Константинова Т.М. Новгород / Т.М. Константинова. – Новгород, 1960. – 38с.
900436
  Кушнир И.И. Новгород / И.И. Кушнир. – Ленинград, 1967. – 132 с.
900437
  Кушнир И.И. Новгород / И.И. Кушнир. – 2-е изд,. перераб. и доп. – Ленинград, 1972. – 168 с.
900438
   Новгород. – Ленинград, 1975. – 43 с.
900439
   Новгород. – Ленинград : Искусство, 1975. – 75, [5] c. : ил. – Список ил.: с. 12-14. – Библиогр. с. 11. – (Памятники древнерусского зодчества)
900440
  Гиппенрейтер В. Новгород / В. Гиппенрейтер, Э. Гордиенко, С. Ямщзиков. – Москва : Планета, 1976. – Расст.для науч.фонда: СФ/1156304
900441
  Каргер М.К. Новгород / М.К. Каргер. – 4-е, доп. – Ленинград, 1980. – 248 с.
900442
   Новгород. – Л., 1984. – 221с.
900443
   Новгород. – Москва, 1991. – 200 с.
900444
  Порфиридов Н.Г. Новгород 1917-1941 воспоминания / Н.Г. Порфиридов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 255с.
900445
   Новгород в русской литературе.. – Новгород, 1959. – 255с.
900446
   Новгород Великий. – Москва, 1946. – 183 с.
900447
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Москва, 1946. – 183 с.
900448
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – Ленинград ; Москва, 1961. – 310 с.
900449
  Каргер М.К. Новгород Великий / М.К. Каргер. – 2-е, доп. – Ленинград ; Москва, 1966. – 310 с.
900450
  Лихачев Д.С. Новгород Великий. Очерк истории культуры Новгорода XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – Л., 1945. – 104с.
900451
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля / В.Н. Бернадский. – М.-Л., 1961. – 396с.
900452
  Бернадский В.Н. Новгород и Новгородская земля в 15 веке. : Автореф... Доктора ист.наук: / Бернадский В.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 19л.
900453
   Новгород сам в себе / [Соч. Василия Пассека] // Исследования в области русской истории / В.В. Пассек. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей росс. при Моск. ун-те, 1870. – 187 с.
900454
  Засурцев П.И. Новгород, открытый археологами / П.И. Засурцев. – Москва, 1967. – 207с.
900455
   Новгород.. – Л,, 1966. – 136с.
900456
   Новгород.. – Л., 1967. – 147с.
900457
   Новгород.. – Л., 1981. – 186с.
900458
   Новгород. К 1100-летию города. – Москва : Наука, 1964. – 314с.
900459
   Новгород. Памятники архитектуры ХI-XVII веков. – Ленинград : Аврора, 1975
900460
   Новгород: Памятник тысячелетию России.. – Л., 1983. – 63с.
900461
   Новгород: Путеводитель. – Л., 1979. – 149с.
900462
   Новгород: Путеводитель.. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1975. – 111с.
900463
  Гапеев С. Новгородсіверський державний історико-культурний заповідник / С. Гапеев. – Харків, 1931. – 44 с.
900464
  Гормин В.В. Новгородская Грановитая палата / В.В. Гормин. – Новгород, 1964. – 32с.
900465
  Истомина Э.Г. Новгородская губерния во второй половине XVIII в. (опыт ист.-геогр. исследования) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Истомина Э.Г.; Москов. гос. ист.-архивный ин-тут. – М., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
900466
  Дегтярев А.Я. и др. Новгородская деревня в реформе 1861 года / А.Я. и др. Дегтярев. – Ленинград, 1989. – 198с.
900467
   Новгородская и псковская судные грамоты : тексты с предисловием и кратким обьяснительным словарем сост. канд. прав А.Б. Гинцбургом. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. Л. Бергмана, 1888. – 41 с.
900468
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1969. – 200с.
900469
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1976. – 204с.
900470
  Лазарев В.Н. Новгородская иконопись / В.Н. Лазарев. – Москва, 1981. – 200 с.
900471
   Новгородская кабальная книга 7106 (1597) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – [4], 62 с. – Экз. без ориг. обл.
900472
   Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.. – М.Л., 1950. – 643с.
900473
  Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина. / В.Л. Янин. – М., 1981. – 296с.
900474
   Новгородская харатейная летопись.. – М., 1964. – 344с.
900475
  Лазарев В.Н. Новгородская школа и Северные письма / В.Н. Лазарев. – Москва, 1983. – 66с.
900476
  Янин В.Л. Новгородские акты XII-XV в. / В.Л. Янин. – М., 1991. – 384с.
900477
  Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. / Л.В. Черепнин. – М., 1969. – 440с.
900478
  Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. / Л.П. Жуковская. – М., 1959. – 128с.
900479
   Новгородские былины. – Москва, 1978. – 456 с.
900480
   Новгородские былины. – Москва : Наука, 1978. – 456с. – (Литературные памятники)
900481
  Полянский М. Новгородские вислые печати княжие, владычные, посадничьи, наместничьи "воевод и тысяцких" / М. Полянский, 1903. – 35с.
900482
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1951 г.) / А.В. Арциховский, М.Н. Тихомиров ; Академия наук СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1953. – 68 с. : 15 л. ил., черт.


  Содерж.: М.Н. Тихомиров. Грамоты и надписи. - А.В. Арциховский. Стратиграфическая датировка грамот и надписей
900483
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1952 г.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 92 с. : ил.; XIII табл.
900484
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1953-1954 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР.Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 154, [5] с. : ил.; XIII табл.
900485
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1955 г.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т истории материальной культуры, Ин-т языкознания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 152 с. : вкл. ил.
900486
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1956-1957 гг.) / А.В. Арциховский, В.И. Борковский ; АН СССР, Ин-т археологии, Ин-т языкознания. – Москва : АН СССР, 1963. – 328 с.
900487
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1958-1961 гг.) / А.В. Арциховский ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1963. – 119 с.
900488
  Арциховский А.В. Новгородские грамоты на бересте : (из раскопок 1962-1976 гг.) / А.В. Арциховский , В.Л. Янин ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1978. – 192 с. : ил., 1 л. схем.
900489
  Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте. / В.Л. Янин, А.А. Зализняк. – М., 1986. – 309с.
900490
  Гаршин Е. Новгородские древности : археологический эскиз / Е. Гаршин. – Изд. 3-е испр. и доп. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1890. – 28 с.
900491
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1968. – Е1-55 : Деревянные изделия / Б.А. Колчин. – С. 1-184, илл.
900492
  Передольский В.С. Новгородские древности. Записка для местных изысканий / В.С. Передольский. – Новгород : Губернская Типография, 1898. – LX, 732 с.
900493
  Колчин Б.А. Новгородские древности. Резное дерево // Археология СССР : Свод археологических источников : Е1-55 : новгородские древности / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1971. – Е1-55 : Резное дерево / Б.А. Колчин. – С. 1-59, 48 табл.
900494
   Новгородские записные кабальные книги 100-104 и 111 годов.. – М.Л., 1938. – 444с.
900495
   Новгородские кабальные книги 7108 (1599-1600) года. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1894. – IV, 88 с. – Экз. без ориг. обл.
900496
   Новгородские летописи : (Так названныя Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). – Санкт-Петербург : Изд. Археографической комиссии ; Тип. имп Акад.. наук, 1879. – XXIV, 488, 113, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 14162 деф., без обл. и отстутств. с. 105-113
900497
  Азбелев С.Н. Новгородские летописи XVII века / С.Н. Азбелев ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом), Новгор. ист.-архит. музей-заповедник. – Новгород : [б. и.], 1960. – 295 с., 2 л. схем. : ил., схем.
900498
  Абрамович Г.В. Новгородские переписи конца 15 и 16 вв. и их место во внутренней политике русского централизованного государства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абрамович Г.В. ; Ленингр. отд.-ние Ин-т. истории АН СССР. – Ленинград, 1964. – 22 с.
900499
   Новгородские Писцовые книги в статистической обработке / Стат. семинарий Петрогр. высш. жен. курсов. – Петроград : Тип. ""Экономия
Ч. 1 : Погосты и деревни Шелонской пятины по письму 1498-1501 гг. : Табличный материал с предисл. и "Статистическими итогами" проф. А.А. Кауфмана. – 1915. – [5], 52, 129 с.


  Кауфман, Александр Аркадьевич $d 1864-1919
900500
   Новгородские писцовые книги, изданные Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – 1859-1910. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп.
Т. 1 : Переписная оброчная книга деревской пятины, около 1495 года. 1 половина. – 1859. – IV с., 906 стб., 2 л. факс.
900501
   Новгородские писцовые книги, изданные Императорскою Археографическою комиссиею : в 6 т. / [ред. Павел Савваитов]. – [Приготовлен к печати С.К. Богоявленским] ; 1859-1910. – Санкт-Петербург : Сенат. тип.
Т. 5 : Книги Шелонской пятины : I. Около 1498 г., II. 1498 г., III. 1499-1551 гг., IV. 1571 г., V. 1576 г. – 1905. – [9] с., 696 стб. – Экз. деф., у с. 693-696 только половина стр.


  На тит. л. печать-фам.: А.М. Андрияшев
900502
  Янин В.Л. Новгородские посадники. / В.Л. Янин. – М., 1962. – 389с.
900503
  Селин А.А. Новгородские приказы в 1611-1617 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 6. – С. 52-61. – ISSN 0869-5687
900504
  Серова М. Новгородские сказки. / М. Серова. – Л-М, 1924. – 79с.
900505
  Седов В.В. Новгородские сопки // Археология СССР : свод археологических источников : Е1-8 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Наука, 1970. – Е1-8 : Новгородские сопки / В.В. Седов. – С. 1-57
900506
  Гурлянд И.Я. Новгородские ямские книги 1586-1631 / И.Я. Гурлянд, прив.-доц. Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Тип. Губернского правл., 1900. – [2], IV, XVI, 339 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
900507
   Новгородский вклад в поэзию Некрасова.. – Новгород, 1961. – 54 с.
900508
  Гневушев А.М. Новгородский дворцовый приказ в XVII веке : (Краткий очерк деятельности Приказа и документы) / А.М. Гневушев. – Москва : Русская печатня. – [2], II, XXXVI, 162 с.
900509
  Греков Б.Д. Новгородский дом святой Софии : (опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины) / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1. – 1914. – XIV, 544, 129 с., табл.
900510
  Константинова Т.М. Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник / Т.М. Константинова. – Новгород, 1962. – 84 с.
900511
   Новгородский историко-архитектурный музей заповедник.. – Л., 1966. – 88с.
900512
   Новгородский край : Материалы науч. конф."Новгород древний - Новгород социал.". – Л., 1984. – 270с.
900513
  Алешковский М.Х. Новгородский кремль : путеводитель / Алешковский М.Х., Воробье А.В. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 79 с. : ил. – (Туристу о Новгороде)
900514
  Рождественская Л.А. Новгородский кремль / Л.А. Рождественская. – Ленинград, 1980. – 183 с.
900515
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1960. – 20 с.
900516
  Семенов А.И. Новгородский Кремль / А.И. Семенов. – Новгород, 1964. – 56 с.
900517
  Кириков Б.М. Новгородский Кремль / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1975. – 53 с.
900518
   Новгородский музей древнего и нового русского искусства. – М., 1974. – 56с.
900519
   Новгородский музей.. – Новгород, 1955. – 52с.
900520
   Новгородский сборник 50 лет раскопок Новгорода.. – М., 1982. – 336с.
900521
  Семенов А.И. Новгородский Софийский собор -- исторический памятник XI века / А.И. Семенов. – Новгород, 1958. – 58 с.
900522
  Строков А. Новгородский Софийский собор ХІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 15 с.
900523
  Архимандрит Сергий (Тихомиров) Новгородский уезд Вотской пятины по писцовой книге 1500 года : Ист.-экон. очерк / Архимандрит Сергий (Тихомиров). – Москва : Унив. тип., 1900. – [2], 119 с. – Из "Чтений в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те" за 1899 г.
900524
  Андреев Василий Федорович Новгородский частный акт XII - XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Андреев Василий Федорович; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та ист. СССР. – Л., 1980. – 17л.
900525
  Коровников И.Т. Новгородско-Лужская операция / И.Т. Коровников. – М, 1960. – 178с.
900526
  Носов Е.Н. Новгородское (Рюриково) городище / Е.Н. Носов. – Ленинград, 1990. – 211 с.
900527
  Азбелев С.Н. Новгородское летописание XVII века. (Новгор. Уваровская леопись, Новгор. третья, Новгор. Забелинская и Новгор. Погодинская летописи) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Азбелев С.Н. ; Акад. наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1958. – 23 с.
900528
  Демиденко Г.Г. Новгородцев Павло Іванович // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 247-250. – ISBN 966-8088-02-6
900529
  Азбелев Сергей Новгородцы на Куликовом поле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 37-40. – ISSN 0235-7089
900530
  Щепкин В.Н. Новгороские надписи graffiti. – Москва : Т-во тип. А.И.Мамонтова, 1902. – 23 с., 9 л. ил.
900531
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство : українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 371, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-026-0
900532
  Задорожна Л.М. Нове-давнє дійство: українська драматургія кінця XVIII - 60-х років XIX століття : монографія / Л.М. Задорожня. – Київ : Логос, 2018. – 374, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7446-21-6


  В пр. № 1719918 напис: Бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 27.09.2018.
900533
  Козанкевич Лариса Олексіївна Нове - інколи просто забуте старе // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 273-276. – ISSN 1562-0905
900534
  Шуткевич О. Нове "обличчя" Коцюбинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 83). – С. 6


  У Вінниці готують до реставрації літературно-меморіальний музей-садибу видатного письменника.
900535
  Клочков В. Нове vs. старе: кругообіг судових реформ в Україні // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
900536
  Пастух Н. Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольклору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 361-366. – ISSN 1028-5091
900537
  Іларіон Нове академічне видання творів Григорія Сковороди : критичні замітки // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 12-18
900538
  Скрипнюк О. Нове академічне слово у сучасній вітчизняній конституційно-правовій науці та освіті // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 290-291. – ISSN 0132-1331
900539
  Прокопов Д. Нове актуальне дослідження системних основ наукового аналізу політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 15-16
900540
  Гаращук В. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки / В. Гаращук, А. Мухатаєв // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 241-246. – ISSN 1993-0909
900541
  Панасюк Г. Нове археологічне видання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Монографія Вікторії Котенко "Історія української археологічної керамології (1918 - 1953).
900542
  Палієнко М.Г. Нове архівне мислення: внесок професора Ярослава Калакури у розвиток українського архівознавства // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 277-290. – ISSN 0320-9466
900543
  Кредісов А. Нове бачення міжнародної трудової міграції : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 83-84. – ISSN 0131-775Х
900544
  Бориславська М.В. Нове бачення суб"єктів сімейних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 98-116. – ISSN 2078-9165
900545
  Титаренко Т. Нове бачення феномену людини і суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 1682-2366
900546
  Ворожбит О.. Нове бачення. Як унаслідок пандемії змінюється філософія роботи світових компаній // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
900547
   Нове в діагностиці щитовидки // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Науковці кафедри медичної радіофізики радіофізичного факультету розробили спосіб діагностики щитовидної залози. Методика базується на аналізі розсіювання ультразвукових хвиль.
900548
  Виноградова М.В. Нове в дослідженні міської садиби на Андріївському узвозі, 13 у Києві // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 54-63. – ISSN 2078-0133
900549
  Дорофієнко І. Нове в дослідженні Софійського собору в Києві / І. Дорофієнко, В. Отченашко // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.17-20. – ISSN 1728-6875
900550
  Тишков В. Нове в дослідженнях Інституту етнології та антропології ім. М. М. Миклухи-Маклая РАН / В. Тишков, О. Півнєва // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 6-14. – ISSN 0130-6936
900551
  Гольдштейн Е.С. Нове в житловому законодавстві. / Е.С. Гольдштейн, В.М. Охрименко. – К., 1938. – 84с.
900552
  Карпенко Д.О. Нове в закондавстві України про працю / Д.О. Карпенко. – К., 1991. – 48с.
900553
  Дроб"язко В. Нове в законодавстві України про авторське право і суміжні права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.49-53. – ISBN 966-667-078-Х
900554
  Дьомін Ю. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 90-94
900555
  Гупало П.І. Нове в керуванні життям рослин / П.І. Гупало. – Київ, 1956. – 36с.
900556
  Краслянський А.А. Нове в колгоспному селі / А.А. Краслянський. – Київ, 1983. – 103с.
900557
  Маланчук В.А. Нове в культурі й побуті когоспного селянства / В.А. Маланчук. – К., 1970. – 220с.
900558
   Нове в лекційній пропаганді.. – К., 1963. – 56с.
900559
  Онкович Г. Нове в медіаосвіті: вікідидактика / Г. Онкович, А. Онкович // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 249-260


  Вікіпедія – глобальна, вільна і багатомовна Інтернет-енциклопедія, найстаріший і найбільший проект Фонду Вікімедіа. Швидкий процес його розвитку триває по всьому світу, що привело до появи нових понять, термінів. Освітня програма Вікіпедії є ...
900560
  Криницька М. Нове в методах досліджень з виявлення перспективних покладів бурштину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-48. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  На прикладі локальної площі досліджено умови залягання покладів бурштину. Доповнено методику вивчення територій, перспективних на виявлення промислових покладів бурштину. On the example of local area researched conditions of bedding of amber deposits. ...
900561
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Х., 1965. – 92с.
900562
  Шашкін І.Ю. Нове в мові української газети періоду розгорнутого будівництва комунізму. / І.Ю. Шашкін. – Дніпропетровськ, 1970. – 152с.
900563
   Нове в оподаткуванні. – Київ : Компас, 1998. – 68с
900564
  Смовж А.К. Нове в оптоелектронному приладобудуванні / А.К. Смовж. – Київ, 1981. – 48 с.
900565
  Гаврилюк Ю. Нове в польсько-українських відносинах // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 480, лютий : лютий. – С. 14-18
900566
  Золотар В.А. Нове в правовому регулюванні житлових відносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются новые правовые нормы, содержащиеся в Основах жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые Верховным Советом СССР 24 июня 1981 г.
900567
  Гончаренко В. Нове в публічному господарському праві: позачергові перевірки ДПА без повідомлення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 84-86
900568
  Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз змін та доповнень до чинного законодавства, що регулює питання організації та проведення громадської екологічної експертизи в сучасних умовах розвитку права екологічної безпеки України. У результаті виявлення позитивних і негативних ...
900569
  Гуменюк Б.І. Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 7-25. – ISBN 966-7196-06-2
900570
  Лазебник Ю. Нове в розвитку радянської преси : Дис... канд. філол.наук: / Лазебник Ю.;. – К., 1960. – 188л.
900571
  Лазебник Ю.А. Нове в розвитку радянської преси / Ю.А. Лазебник. – К., 1960. – 188 с.
900572
  Кизя Л.Є. Нове в стародавньому Китаї / Л.Є. Кизя. – К., 1956. – 136с.
900573
  Боцян Ц.В. Нове в статутах сільськогосподарських артілей / Ц.В. Боцян. – Київ, 1958. – 64с.
900574
  Кір"ян Т. Нове в теорії, методології та практиці людського капіталу / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-31. – Бібліогр.: с. 27-29
900575
  Муравйова В. Нове в УДК: зміни та доповнення у головному файлі MRF 12 / В. Муравйова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміни та доповнення у головному довідковому файлі УДК MRF 12.
900576
  Ляшенко І.Ф. Нове в українській радянській музиці / І.Ф. Ляшенко. – Київ, 1966. – 44с.
900577
  Русанівський В.М. Нове в українському правописі / В.М. Русанівський. – Київ, 1962. – 38с.
900578
   Нове в умовах прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 4 : фото. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно у Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Угоду про співробітництво підписали президент ...
900579
   Нове в університетському сайтобудуванні // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 7


  Співробітники факультету кібернетики разом із студентами-старшокурсниками (керівник проекту - А. Яресько) вирішили застосувати технологію "живого" веб-зображення в університетських сайтах.
900580
  Алоні Н. Нове вбрання для товариша короля / трагікомедія у трьох діях // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 230-261. – ISSN 0320-8370
900581
  Лосієвський І.Я. Нове видання архівних документів з генеалогії та історії дворянських родів Слобожанщини // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – C. 221-222. – ISSN 0320-9466
900582
  Бездрабко В. Нове видання документів як історіографічне джерело з історії освіти в Угорщині // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 255-258. – ISBN 966-625-040-3


  "Результатом багаторічної археографічної діяльності колективу науковців бібліотеки Будапештського університету під керівництвом д-ра Ласло Сьогі стала поява у 1995 р. збірника документів присвячених історії університетів в Угорщині епохи середнтовіччя."
900583
  Дзера О.В. Нове видання з адвокатури України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 63-64.


  Рецензія на книгу: Адвокатура України: навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. - К.: КНТ, 2007. - (Серія "Процесуальні науки").
900584
  Палієнко М.Г. Нове видання з історії української еміграції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 265-268. – ISSN 0320-9466


  Рец. на кн.: Українська політична еміграція 1919 - 1945: документи і матеріали / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, ЦДАГО України; кол. упоряд.: В.С. Созицький (кер), О.В. Бажан, С.І. Власенко, А.В. Кентій. - К.: ...
900585
  Слободяник М. Нове видання з управлінського документознавства : [рецензія] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-40
900586
  Войцехівська І. Нове видання з урбаністики України / І. Войцехівська, Н. Коломієць // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 111-116. – ISSN 2309-9356
900587
  Роман М. Нове видання Михайла Наєнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 62-. – ISSN 0130-5263
900588
  Рожнов М. Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 "Аналіз газів. Словник термінів" / М. Рожнов, О. Левбарг // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 38-41. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Розроблено національний стандарт ДСТУ ISO 7504:2018 «Аналіз газів. Словник» термінів, що є ідентичний міжнародному стандарту ISO 7504:2015 Gas analysis – Vocabulary. Стандарт набирає чинності 1 січня 2019 року та замінить ДСТУ ISO 7504-2003, який було ...
900589
  Антонович М. Нове видання поезій Юрія Липи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – С. 18-20
900590
  Наумова Н. Нове видання Тараса Шевченка у Франції // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 11 лютого (№ 5). – С. 5


  Тема "Шевченко у Франції" багатоаспектна і включає такі підтеми, як проникнення поезії Шевченка у Францію, історія ознайомлення з постаттю українського поета французької літературної критики, переклади його поезій французькою мовою, їх аналіз та ...
900591
  Костів К. Нове видання української Біблії // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 12 (108). – С. 1-6
900592
  Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 36-39
900593
  Десятерик Д. Нове втілення для Гарета Джонса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 грудня (№ 221). – С. 6


  Відомий актор Джек Рейнор зіграє головну роль у художньому фільмі про валійського журналіста, який першим на Заході розповів про Голодомор в Україні.
900594
  Каширкина А.А. Нове границы соотношения международного и национального права как результат сотрудничества государств по противодействию терроризму / А.А. Каширкина, А.Н. Морозов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 143-153. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
900595
   Нове державницьке воскресіння України : до 90-річчя проголошення УНР / МОНУ ; Ін-т історії України НАНУ ; Ін-т української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М. Грушевського ; КНУТШ ; Київський міжнародний університет ; [ ред.кол. : Смолій В.А. та ін. ]. – Київ : КиМУ, 2008. – 680 с.
900596
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / Валентина Кононенко, Ірина Ігнатецька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
900597
  Кононенко В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 32-34
900598
  Згурець С. Нове дихання для ЗРК / С. Згурець, В. Бадрак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2 жовтня (№ 179). – С. 4-5


  Переозброєння Ефіопії як класика створення української зброї.
900599
   Нове для здоров"я і настрою. Угорщина : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 72-74
900600
  Тимошенко Л. Нове дослідження Берестейської унії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.166-174. – ISSN 0869-3595
900601
  Легун Ю.В. Нове дослідження з історії архівної справи на Хмельниччині (1922 - 2017) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 258-261. – ISSN 0320-9466
900602
  Мордвінцев В. Нове дослідження з історії українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. : історична література // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : до 15-річчя кафедри історії України Інституту історичної освіти. – Київ, 2007. – Серія 6 : Історичні науки, вип. 4
900603
  Гусєв Віктор Нове дослідження з історії Української Держави П.П. Скоропадського // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 123-125


  Рецензія доктора історичних наук, проф. КНУ ім. Тараса Шевченка В. Гусєва на книгу Жванко Л.М. Соціальні виміри Української Держави (квітень-грудень 1918 р. ).- Х: Прапор, 2007.- 224 с.
900604
  Реєнт О.П. Нове дослідження з проблем регіональної історії // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 216-219. – ISSN 0320-9466


  Навчальний посібник В.М. Мельниченка "Черкащина в добу Української революції 1917 - 1921 рр."
900605
  Папакін Г.В. Нове дослідження з теорії та історії української археології // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 212-216. – ISSN 0320-9466
900606
  Кара-Васильєва Нове дослідження мистецтва бароко // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 137-151
900607
  Куковальська Н. Нове дослідження поховання з саркофага Ярослава Мудрого в Софії Київський / Н. Куковальська, І. Марголіна, Н. Нікітенко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 72-85. – ISBN 978-966-02-6215-7
900608
  Навальна М. Нове дослідження про лексику української мови XVI-XVII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 155-158. – ISSN 1682-3540
900609
  Мовна У. Нове дослідження про творців народного мистецтва з Яремчанщини // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 478-478. – ISSN 1028-5091


  Книга прикарпатського краєзнавця Світлани Флис "Гуцульський дивосвіт".
900610
  Носік В. Нове дослідження проблем теорії аграрного права України / В. Носік, Т. Коваленко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 132-133. – ISSN 0132-1331


  Рецензія на книгу: Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія. - Х.: Харків юридичний, 2007. - 496 с.
900611
  Даниленко Л. Нове дослідження сучасного паремійного мінімуму чеської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Шляхом анкетування за методикою Г. Перм"якова досліджено сучасний паремійний мінімум чеської мови. Схарактеризовано мету експерименту та його учасників, структуру анкети, параметри оцінювання відповідей. Отримані дані порівнюються з висновками щодо ...
900612
  Астрелін І.М. Нове досягнення хіміків ХТФ - мономолекулярний вуглеводневий діод // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 102-103. – ISBN 978-966-622-690-0
900613
  Стефанчук Р.О. Нове енциклопедичне дослідження в галузі приватного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339
900614
  Дарманський П.Ф. Нове життя - нові обряди / П.Ф. Дарманський. – Київ, 1984. – 87с.
900615
  Миронович М. Нове життя / М. Миронович. – К., 1940. – 64с.
900616
  Памук Орхан Нове життя : роман / Закінчення. Поч. в № 1, 2, 2010 р.
900617
  Гринда Лариса Нове життя "Живої газети" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 47. – ISSN 0130-5212
900618
   Нове життя вантажної митної декларації // Митниця : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 2-29.
900619
  Якель Р. Нове життя Вишневецького палацу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 16


  Окрасою і перлиною давнього містечка Вишневця, що розкинулося на берегах річки Гнізни, є розкішний палац — пам"ятка архітектури національного значення. Нещодавно Національний заповідник "Замки Тернопілля" став одним з переможців у конкурсі проектів, ...
900620
  Гамянын В.І. Нове життя китайського саньвень (до 100-річчя з дня народження і 50-річчя з дня смерті Чжу Цзиціна) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 138-145
900621
   Нове життя рейсу Харків - Баку // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24
900622
  Кислюк Л. Нове життя репресованих словників // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (10). – С. 80. – ISSN 1819-7329
900623
  Овчаренко Ф.Д. Нове життя силікатів / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1983. – 47с.
900624
  Пошедін О.І. Нове життя Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 48-54. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
900625
  Томіленко Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
900626
  Козловський Роман Нове життя старої круїзної лінії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
900627
  Прокопенко М. Нове життя торбана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 32


  Ентузіаст із Києва відроджує музичний інструмент епохи бароко, на якому грала козацька старшина.
900628
  Чапленко В. Нове з"ясування назви "козак" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 1 (27), січень-березень. – С. 31-32
900629
  Луцик О. Нове законодавство - нові методи роботи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50


  Зміни в Кримінально - процесуальному кодексі
900630
  Проценко О. Нове законодавство в сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Проблеми застосування // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 41-42
900631
   Нове законодавство і роль громадськості в боротьбі з злочинністю.. – К., 1961. – 127с.
900632
  Анджієвський В.С. Нове законодавство про адміністративні правопорушення / В.С. Анджієвський, І.А. Тимченко. – Київ : Політвидав України, 1987. – 107, [3] с. – Бібліогр.: с. 109
900633
  Сусло Д.С. Нове законодавство про боротьбу з дрібними розкраданнями державного або громадського майна : (до десятиріччя дії) / Д.С. Сусло, С.В. Репа // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье изложены новые положения об уголовной ответственности за мелкое хищение государственного и общественного имущества, прокомментирован новый порядок уголовного судопроизводства по таким делам. Дана сравнительная характеристика ранее ...
900634
  Підопригора О.А. Нове законодавство про винахідництво та раціоналізацію / О.А. Підопригора. – К, 1975. – 98с.
900635
  Заворотько П.П. Нове законодавство про порядок виконання судових рішень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 100. – (Серія права ; № 6)
900636
  Павшукова О.Г. Нове законодавство про працю / О.Г. Павшукова. – К, 1972. – 48с.
900637
  Москальчук К. Нове законодавство про службу в органах місцевого самоврядування // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1561-4999
900638
   Нове законодавство України. – Киев
1. – 1992. – 151 с.
900639
   Нове законодавство України про працю.. – К., 1991. – 128с.
900640
   Нове законодавство України.. – К.
2. – 1992. – 158с.
900641
   Нове законодавство України.. – К.
3. – 1992. – 186с.
900642
  Кравченко О. Нове звучання сакрального малярства // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 233-236. – ISSN 08-68-4790-1


  Про Ольгу Кравченко - художницю, іконописця.
900643
  Будзан Б. Нове знайомство із давнім знайомим // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про книжку Богдана Гаврилишина "Залишаюсь українцем".
900644
  Габович О. Нове знання як передумова входження до наукової еліти / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-518-698-4
900645
  Мушинка М. Нове ім"я в українській літературі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2003. – Рік вид. 51, № 1. – С. 78-93


  З приводу двох видань повісті-есе Івана Голубовського про художника Олексу Новаківського.
900646
  Панченко Ю. Нове ім"я для НАТО та ЄС: на які поступки й заради чого пішла Македонія? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 1992-9277
900647
  Бірюков О.М. Нове історико-правове дослідження // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-63
900648
   Нове керівництво для авторів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 168-175. – ISSN 2310-9769


  Це Керівництво розроблене відповідно до вимог для рецензованих періодичних видань, з урахуванням рекомендацій щодо підготовки матеріалів для їх індексації міжнародними науко-метричними і бібліометричними базами даних.
900649
   Нове керівництво Методичного центру української мови КІУСу // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 5 вересня (число 34). – С. 11


  Канадський Інститут Українських Студій (КІУС) повідомляє про призначення нового діючого директора Методичного центру української мови (МЦУМ) Альбертського університету.
900650
  Івашин Д. Нове коло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як Росія повторює український сценарій гібридної агресії проти Білорусі.
900651
  Золотарьова К. Нове корейське кіно: національна естетика, універсальні змісти // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 72-78. – ISBN 978-617-7768-14-1
900652
  Шевченко Т.В. Нове кримінально - процесуальне законодавство потребує подальшого вдосконалення // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-32
900653
  Сидоренко Віктор Нове критське задоволення : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 138 : Фото
900654
  Горбовский Н.Я. Нове лето. Пятая книга стихов / Н.Я. Горбовский. – Л, 1971. – 88с.
900655
  Нечипоренко Л. Нове літо / Лад Нечипоренко. – Хмельницький ; Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 84 с. – ISBN 966-8529-47-2
900656
  Гнатюк І.Ф. Нове літочислення : вірші та поеми / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 196 с.
900657
  Мельник П. Нове метафоричне мислення в газетній спортивній журналістиці // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 195-205
900658
  Бойніцька О.С. Нове минуле у повоєнній британській історичній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 43-47
900659
  Бузський М.П. Нове мислення та категорії діалектики (методологічний аспект) / М.П. Бузський, І.І. Баркар // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
900660
  Лазарєв С. Нове мистецтво в реаліях сучасної масової культури (на матеріалі електронної музики) // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 633-642. – ISBN 978-966-423-392-4
900661
  Цимбал Я. Нове місто для "Нової генерації": урбанізм і футуристи // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 89-94. – ISSN 2307-2261
900662
  Сидоренко Віктор Нове місце зустрічі : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 74-76 : Фото
900663
  Гнатовський М. Нове народження звичаєвого міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 17-22. – ISSN 1814-3385


  Ця стаття подає огляд деяких проблем, що постали перед наукою міжнародного права у зв"язку із завершенням організованого Міжнародним комітетом Червоного Хреста дослідження звичаєвого міжнародного гуманітарного права, а також його значення для ...
900664
  Чорноморець Ю. Нове народження українського православ"я // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 10
900665
  Касьянова О. Нове народжується в пошуках // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 3


  "...До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Олександр Деко уклав публіцистично-літературознавчу працю про Кобзаря – "Шевченківський календар". В стінах Інституту філології відбулася презентація цієї книги".
900666
  Федоренко В. Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 124-126


  Автор надає характеристику монографії Д.Прокопова, яка присвяченаа дослідженню теорії природного права .
900667
  Бабенко О.О. Нове наше море... : сторінками історії буд-ва Кременчуц. гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Центр. держ. кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга пам"яті України" та ін.]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 370-379. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-189-411-6
900668
  Волян Н. Нове обличчя бібліотек - нові послуги громаді // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 35-38. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Рівненського осередку Української бібліотечної асоціації у напрямку професійного розвитку своїх членів, їх соціальної активності та реалізації суспільно-корисних ініціатив через проектну діяльність.
900669
  Доннелі К. Нове обличчя європейських Збройних Сил у 21 столітті // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-65
900670
  Задорожний Микола Нове обличчя журналу : Сторінка головного редактора // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-3
900671
  Олійник К. Нове обличчя Інтернету та перспективи вирішення доменних спорів. Як захистити інтелектуальну власність у Всесвітній Павутині // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
900672
  Михайлова Наталья Нове обличчя Парижа : modus-vivendi / Михайлова Наталья, Горський Ніколай // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 88-93 : Фото
900673
  Будько Євген Нове обличчя старої школи : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 48-49 : Фото
900674
  Наумко І.М. Нове оригінальне видання з історії мінералогічних знань і здобутків мінералогії в Україні // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 1. – C. 86-88. – ISSN 2519-2396
900675
  Возняк В. Нове педагогічне мислення: істотні характеристики // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна. – Дрогобич, 2019. – С. 43-56. – (Серія "Філософія" ; вип. 41). – ISSN 2522-4727


  "У статті ставиться завдання розкрити істотні характеристики нового педагогічного мислення. Застосована методологія діалектики як логіки і теорії пізнання, що передбачає розгляд проблеми у царині всезагального (конкретно-всезагального, а не ...
900676
   Нове перемир"я і стара війна // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 7-13 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 1992-9277
900677
  Бьомер Д.-Д. Нове питання Близького Сходу / Д.-Д. Бьомер, А. Гакенсбергер, К. Кенше // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
900678
  Шидловський П.С. Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження на Вінниччині // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 40-44
900679
  Локшін А. Нове пложення про бухгалтерські звіти і баланси / А. Локшін. – К., 1936. – 51с.
900680
   Нове повне зібрання творів Лесі Українки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  В Україні видано перше повне зібрання творів Лесі Українки.
900681
   Нове покоління в Україні - конфлікт генерацій чи світоглядів? : Матеріали конференції, Київ, 15-18 грудня 1998 р. – Київ, 1998. – 226с.
900682
  Михайловська М.Т. Нове покоління за безпеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 40 : фото
900683
   Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). – Київ, 2002. – 211с. – ISBN 966-7902-23-4
900684
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
900685
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
900686
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
900687
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
900688
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
900689
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 6. – 2004
900690
   Нове покоління України. – Київ, 2004-
№ 7. – 2004
900691
  Мулярчук І.Ф. Нове покоління хімічних комплексів з переробки апатитів та фосфоритів / І.Ф. Мулярчук. – Київ : НАУ, 1998. – 82с.
900692
  Попов М.В. Нове поле філософії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 8-15
900693
   Нове польське видання поезій Шевченка // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Taras Szewczenko, Wybуr poezji. Opracowal Marian Jakуbiec, Wroclaw — Warszawa — Krakуw — Gdansk, Zaklad Narodowy sm. Ossolinskich, 1974.
900694
  Крижанівський В. Нове поповнення бібліотечки студента-міжнародника / В. Крижанівський, М. Дорошко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 100-103. – ISSN 1682-2366
900695
  Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.81-82
900696
  Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 15-21
900697
  Бек О.А. Нове призначення / О.А. Бек. – Київ, 1990. – 222с.
900698
  Кавецька Г.О. Нове про будову живої клітини / Г.О. Кавецька, Р.А. Литвин. – Київ, 1965. – 85с.
900699
  Добровольський Л. Нове про декабристів на Україні / Л. Добровольський. – 39-45с.
900700
  Дубинський Г.П. Нове про Землю / Г.П. Дубинський, Т.М. Соколова. – Київ : Знання України, 1963. – 40 с.
900701
  Антонюк В.Г. Нове про Миколу Аркаса // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004. – № 2. – С. 63-67.
900702
  Оліфіренко С. Нове про письменника Костя Буревія // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 245-251. – ISSN 1728-9572
900703
  Всехсвятський С.К. Нове про природу Венери / С.К. Всехсвятський. – Київ : Знання, 1969. – 96 с.
900704
  Малаков Д. Нове про професора Володимира Симиренка // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 75-77
900705
  Слободянюк О. Нове про рисунок Тараса Шевченка "Київський Межигірський монастир" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 290-295


  У статті з"ясовується проблема датування олівцевого рисунка "Києво-Межигірський монастир" Т. Шевченка за нововиявленими обставинами
900706
  Заболотна Т. Нове про Т.Шевченка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" восени 2009 р. випустив друком навчальний посібник "Тарас Шевченко у прижиттєвій критиці (1839–1861). Бібліографія. Матеріали". Книжку впорядкувала завідувачка навчальної лабораторії ...
900707
  Шугай О. Нове про Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 24). – С. 5, 11
900708
  Смирнов В.А. Нове просвітництво - прогностичний проєкт освоєння майбутнього // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 191-195. – ISBN 978-966-698-282-0
900709
  Ковалів Ю. Нове прочитання "Прапороносців" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 64-74. – ISSN 2520-6346


  "Переглянуто рецепцію трилогії "Прапороносці" О. Гончара з погляду сьогодення, з"ясовано її справжні смислові акценти, наявні у підтексті, національну основу й любовну інтригу, на якій розбудовані сюжетні колізії". In the article the recipe of the ...
900710
  Стріха М. Нове прочитання класика. "Травіата" в перекладі Максима Рильського прозвучала через 20 років у Національній філармонії // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 червня (№ 60). – С. 14


  Цей концерт планувався ще торік у березні, саме тоді, коли великому українському поетові трагічного ХХ століття Максиму Рильському виповнилося б 125 років. На жаль, свої корективи внесла пандемія. Але після п’яти (!) послідовних перенесень ювілейний ...
900711
  Мельниченко В. Нове прочитання Щоденника Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 червня (№ 23). – С. 10-11
900712
  Дуброва Я. Нове регулювання держзакупівель в Україні // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон.. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (101), червень. – С. 22-27
900713
  Каптаренко О.К. Нове родовище свинцового блиску на Україні : (З геологічного свинцового блиску на Україні) / Ольга Каптаренко // Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко. – [Київ], 1928. – 4 с. – Бібліограф.: с. 4 (8 назв.)
900714
  Каптаренко О. Нове родовище свинцового блиску на Україні : ( З геологічного кабінету УАН) // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [4] с. – Бібліогр.: 8 назв.
900715
  Булавіна Н. Нове розуміння актуального мистецтва // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 9-14. – ISBN 966-7021-96-3
900716
  Садовий М.М. Нове розуміння продуктивності праці та її стимулювання у трансформаційний період / М.М. Садовий, М.І. Карлін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-104. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про сучасні погляди на проблему продуктивності праці. На основі досвіду різних країн світу аналізуються можливі традиційні і нетрадиційні форми підвищення продуктивності праці в Україні у трансформаційний період.
900717
  Патлайчук О.В. Нове розуміння сутності природного права в концепції відродженого природного права // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 27-29
900718
  Ланцедова Ю. Нове розуміння сутності та базисних основних і додаткових юридичних властивостей доказів у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 140-142
900719
  Зубар В.М. Нове свідоцтво про римські війська у Херсонесі Таврійському // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 4. – С. 133-137. – ISSN 0235-3490
900720
  Якубович М. Нове середньовіччя? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 25 (605), 21-26.06.2019. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Мусульманський світ у боротьбі за науковий розвиток.
900721
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-583-7
Кн. 1. – 2012. – 765, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
900722
   Нове слово : посіб.-хрестоматія до дисципліни "Історія української літератури кінця XVIII - 60-х років ХІХ століття" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [кер. наук. проекту Л.М. Задорожна]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-662-9
Кн. 2. – 2013. – 783, [1] с. – До 180-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим.
900723
  Сліпушко О. Нове слово в українській медієвістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 112-114. – ISSN 0236-1477
900724
  Абашкіна Н. Нове слово до відомої теми... // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.53-55
900725
  Статєєва Валентина Нове слово Кирила Галаса в теорії ономасіології // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 15-25. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
900726
  Короненко С. Нове слово про видатну українку // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 141-143. – ISSN 0131-2561
900727
  Кузьменко В. Нове слово у грінченкознавстві // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 177-180
900728
  Білорус О. Нове слово у розвитку ноосферної соціально-економічної стратегіки глобального співрозвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2019. – № 3. – С. 115-119. – ISSN 1811-3141
900729
  Митропольський О.Ю. Нове слово у теорії палеоклімату (рецензія на монографію В.О. Большакова "Новая концепция орбитальной теории палеоклимата" // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 86-87. – ISSN 1726-5428
900730
  Боронь О. Нове слово у шевченкознавстві : рецензія
900731
  Южакова О.І. Нове слово у шевченкознавстві (на підставі монографії І. Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 156-162. – ISSN 2522-493X


  У статті здійснено спробу розкрити новизну Шевченкової теми в монографії літе- ратурно-критичного характеру, що її створив відомий український літературознавець Іван Дзюба. З цією метою проаналізовано методологічну основу праці, вказано на певні ...
900732
  Хараз Г. Нове старе протистояння, або Два проєкти над Бабиним Яром // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 11
900733
  Єремєєва В. Нове стипендіальне забезпечення студентів і учнів навчальних закладів 2017 року // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Марчук Т.П., Демиденко Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (133), лютий. – С. 39-41
900734
  Корсак К. Нове століття-нова вища освіта. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.62-71. – ISSN 1682-2366
900735
  Крамар О. Нове стратегічне стримування // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 20-23. – ISSN 1996-1561


  За підтримки США Україна здатна стати наріжним камнем нової регіональної системи стримування.
900736
  Боднар Г. Нове суспільство старого міста: мешканці Львова другої половини 40-х-60-х років ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У другій половині 40-х-60-х роках ХХ століття Львів заселили найрізноманітніші мешканці - приїжджі зі Сходу росіяни, євреї та українці, колишні військові, які поверталися із Заходу, українці-переселенці з Польщі, поодинокі довоєнні жителі, мігранти з ...
900737
  Кіраль С. Нове текстологічне прочитання поезій у прозі Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 487-492. – (Слово). – ISSN 2304-7402
900738
  Біляцький С. Нове тисячоліття: тренди і прогнози стосовно майбутнього людства / С. Біляцький, Н. Ярова // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
900739
  Савицький В.І. Нове тлумачення топоніму "Україна". (Не окраїна, а благодатна земля) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 3-9
900740
   Нове традицією стало.. – Львів, 1978. – 128с.
900741
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.2. – 550с. – Видання китайською мовою
900742
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.3. – Видання китайською мовою
900743
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.4. – 530с. – Видання китайською мовою
900744
  Цьєнь Му Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Цьєнь Му. – Тайбей
Ч.5. – 420с. – Видання китайською мовою
900745
  Цьєнь М. Нове трактування праць Чжу-цзи (Чжу Сі) / Му Цьєнь. – Тайбей
Ч.1. – 1971. – 522 с. – Видання китайською мовою
900746
  Подолей Л. Нове у вивченні стильових особливостей поезії "Молодої Музи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 95-99. – (Філологія ; Вип. 21)
900747
  Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 15-17
900748
  Федорова К.О. Нове у вітчизняній науці: коменсалізм як органістична форма розвитку космополітизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 51-55. – ISSN 2077-1800
900749
  Разиграєва Н. Нове у діяльності ДП "Інтелзахіст": Інтернет, медіація, патентний аудит // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 1608-6422
900750
  Кохан В.П. Нове у законодавстві про дисциплінарну відповідальність суддів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
900751
  Зоря О.В. Нове у законодавстві стосовно органів. що протидіють та запобігають корупційним правопорушенням // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 133-136. – (0). – ISSN 2078-9165
900752
  Рощина І. Нове у законодавстві України і перспективи запобігання злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.60-64. – ISSN 0132-1331
900753
  Миронець І.М. Нове у земельному та колгоспному законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-10. – (Серія права ; № 12)


  В современных условиях быстрого развития промышленности транспорта, строительства огромного значения приобретает правильное, рациональное использование земли, повышаются требования к ее охране. Новый закон, принятый 14 декабря 1968 г. "Основы ...
900754
  Каральник С.М. Нове у знайомому / С.М. Каральник. – К., 1969. – 91с.
900755
   Нове у керівництві туризму = Свій погляд на туристичні події світу : Тур новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 96 : Іл.
900756
   Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : Навч. пос. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. – Харків : Право, 2002. – 160 с. – ISBN 966-7146-67-7
900757
   Нове у медіаосвіті: інженерна блогодидактика / Г. Онкович, В. Білецький, А. Онкович, М. Ткаченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 26-33. – ISSN 1682-2366
900758
  Шилін Ю.О. Нове у нумізматиці Караханидів (За матеріалами приватних українських зібрань) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 2. – С. 119-145. – ISSN 1608-0599


  Караханіди — тюркська династія, царювавша в Караханідській державі
900759
  Нелін О. Нове у спадковому праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 22-25
900760
   Нове у стипендіальному забезпеченні // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Щодо порядку призначення стипендій та їх розмірів у зв"язку зі зміною законодавства про стипендіальне забезпечення . Профспілка працівників освіти і науки України подає роз"яснення.
900761
  Монастирський Є.О. Нове у трудовому законодавстві / Є.О. Монастирський, З.К. Симорот. – Київ, 1972. – 99с.
900762
  Квасницький О.В. Нове у фізіології розмноження тварин. / О.В. Квасницький. – К.-Х., 1950. – 100с.
900763
  Катачина О. Нове у чеській термінології позначень правопорушень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 31-38. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
900764
  Ральченко К. Нове узагальнення дробового броунівського руху // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 77-78
900765
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
900766
  Мицик Юрій Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 3-8
900767
  Касьянова О. Нове Шевченкознавче видання // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 2


  26 вересня у КНУ імені Тараса Шевченка за участі ректора акад. Л.В. Губерського, проректора проф. П.О. Беха, заст. директора Інституту літератури НАН України д.філол.н. М.М. Сулими, директора Національного музею Тараса Шевченка Д.В. Стуса, зав. каф. ...
900768
  Пустова Ф. Нове явище у словникарстві // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 268-272. – ISSN 1728-9572


  Рец. на кн.: Універсальний літературний словник-довідник / Авт.: Вадим Оліфіренко, Леся Оліфіренко, Світлана Оліфіренко. -Донецьк, 2006.(??).- ??? с.уточ.??
900769
  Мельникова Н.І. Нове як фактор суспільного життя / Н.І. Мельникова. – К., 1985. – 128с.
900770
  Кузьменко А.А. Новев керуванні рослиною / А.А. Кузьменко. – К, 1939. – 43с.
900771
  Чйон Г. Новезькі та скандинавські вікінги в Гардарике // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 93-97. – ISBN 978-966-432-087-7
900772
  Тэн И. Новейшая английская литература в современных ее представителях : служит продолжением соч. того же авт.: Развитие политической и гражданской свободы в Англии в связи с развитием литературы / соч. Тэна ; пер. Д.С. Ивашинцова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1876. – [2], IV, 384, [1] с.
900773
  Кацнельсон Р.А. Новейшая архитектура Италии / Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1963. – 192 с.
900774
  Христиани А.М. Новейшая архитектура США / А.М. Христиани. – Москва, 1963. – 262 с.
900775
  Монахова Л.П. Новейшая архитектура ФРГ / Л.П. Монахова. – Москва, 1974. – 71 с.
900776
   Новейшая география Российчкой империи, сочиненная по нынешнему ее разделению. – часть 1-3. – С-Пб, 1810. – 103с.
900777
  Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и ее отражение в рельефе Украины / В.П. Палиенко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 115с.
900778
  Фриче В.М. Новейшая европейская литература. / В.М. Фриче. – М, 1919. – 51с.
900779
  Хомутецкий Н.Ф. Новейшая зарубежная архитектура / Н.Ф. Хомутецкий. – Ленинград, 1971. – 80 с.
900780
  Розанов Г.Л. Новейшая истории / Г.Л. Розанов. – Москва, 1967. – 246с.
900781
  Верхось В.П. Новейшая историография Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верхось В.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
900782
  Ворошилов С.И. Новейшая история / С.И. Ворошилов. – Москва, 1960. – 288с.
900783
  Розанов Г.Л. Новейшая история / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – М, 1964. – 272с.
900784
   Новейшая история : Рекоменд. библиогр. указ. для учителей. – Москва : Книга, 1981. – 128с.
900785
   Новейшая история (1917-1939 гг.) : уч. для 10 кл. ср. шк. – 2-е изд. – М., 1989. – 143с.
900786
  Розанов Г.Л. Новейшая история (1917 - 1945) : Пособие для учителей / Г.Л. Розанов, Н.Н. Яковлев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1972. – 272 с.
900787
  Зубок Л.И. Новейшая история (1918-1923 гг.) : стеногр. лекций, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. Л.И. Зубок, проф, С.В. Захаров, проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1946. – 371, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории)


  Авт.: Захаров, Сергей Владимирович Миллер, Анатолий Филиппович (1901-1973)
900788
   Новейшая история (1918-1939 гг.). – М., 1972. – 584с.
900789
   Новейшая история (1918-1939 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1974. – 640 с.
900790
   Новейшая история (1918-1939гг.) : курс лекций. – Москва, 1958. – 744 с.
900791
  Зубок Л.И. Новейшая история (1924-1939 гг.) / Л.И. Зубок. – М., 1946. – 503с.
900792
  Кривогуз И.М. Новейшая история (1939-1970 гг) / И.М. Кривогуз. – М., 1971. – 264с.
900793
   Новейшая история (1939-1973 гг.) : учебник. – Москва : Высшая школа, 1975. – 624 с.
900794
   Новейшая история (1939-1975 гг.) : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1977. – 624 с.
900795
   Новейшая история (1939-1975гг.). – 7-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 271с.
900796
   Новейшая история (1939-1976 гг.) : учебное пособие для 10-го кл. – 8-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 271 с.
900797
   Новейшая история (1939-1986 гг.). – 17 изд., испр. и доп. – М., 1987. – 288с.
900798
   Новейшая история (1939-1988 гг). – М., 1989. – 288с.
900799
   Новейшая история /1939-1981/.. – 13-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 288с.
900800
   Новейшая история /1939-1982/. : под ред.Фураева В.К. – 14-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 288с.
900801
   Новейшая история 1917-1939 гг. : Уч. для 9 кл. ср.шк. – Москва : Просвещение, 1987. – 112 с.
900802
  Трухановский В.Г. Новейшая история Англии. / В.Г. Трухановский. – М., 1958. – 592с.
900803
   Новейшая история арабских стран (1917-1966). – Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1968. – 655, [5] c. : ил. + карты
900804
   Новейшая история арабских стран Азии. – Москва : Наука, 1988. – 639 с.
900805
   Новейшая история арабских стран Африки, 1917-1987.. – М., 1990. – 469с.
900806
   Новейшая история арабских стран.. – М.
2. – 1976. – 480с.
900807
   Новейшая история Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 659с.
900808
  Глинкин А.Н. Новейшая история Бразилии (1939-1959 гг.) / А.Н. Глинкин. – Москва, 1961. – 404с.
900809
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – М., 1967. – 312с.
900810
   Новейшая история в художественно-исторических образах.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 304с.
900811
  Попов Н.В. Новейшая история в художественно-исторических образах. 1945-1972. Хрестоматия. / Н.В. Попов. – М., 1973. – 295с.
900812
  Исраэлян В.Л. Новейшая история Венгрии / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Нежинский. – М., 1962. – 267с.
900813
   Новейшая история Вьетнама. – М., 1984. – 424с.
900814
   Новейшая история Вьетнама.. – М., 1963. – 196с.
900815
  Филиппсон М. Новейшая история еврейского народа (1789-1908) : С предисл. авт., специально напис. для рус. изд. : [С прил. портр. д-ра Мартина Филипсона] / Проф. д-р Мартин Филипсон; Пер. с нем. под ред. д-ра В.Л. Шерешевского. – Одесса : Тип. ""Издатель" Я.Х. Шерман
Т. 2, кн. 5-7. – 1910. – 320 с., 1 л. портр
900816
   Новейшая история Европы и Америки.. – Ставрополь, 1971. – 32с.
900817
  Лукин Н. Новейшая история Западной Европы / Н. Лукин. – М.
Вып. 1. – 1923. – 539с.
900818
  Царюк Н.А. Новейшая история западных славян с 1914 г. до начала 21 в. : (Учебно-методический комплекс для студ. исторического ф-та) / Н.А. Царюк, Л.А. Козик. – Минск : БГУ, 2004. – 194с. – ISBN 985-485-282-2
900819
   Новейшая история зарубежных стран. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1975. – 368 с.
900820
   Новейшая история зарубежных стран.. – М.
1. – 1967. – 544с.
900821
   Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 1917-1945 : Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 448 с.
900822
   Новейшая история зарубежных стран. ХХ век : Учебник для учащихся 11 класса. – Москва : Владос, 2000. – 400c. – ISBN 5-691-00560-Х
900823
   Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1939-1975. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 575 с.
900824
   Новейшая история Индии.. – М., 1959. – 759с.
900825
  Иванов М.С. Новейшая история Ирана. / М.С. Иванов. – М., 1965. – 256с.
900826
  Комолова Н.П. Новейшая история Италии / Н.П. Комолова. – Москва, 1970. – 319с.
900827
   Новейшая история Йемена, 1917-1982 гг.. – М., 1984. – 230с.
900828
  Бектемирова Н.Н. Новейшая история Кампучии / Н.Н. Бектемирова. – М., 1989. – 231с.
900829
   Новейшая история Китая (1917-1970 гг.). – М., 1972. – 437с.
900830
   Новейшая история Китая, 1917-1927.. – М., 1983. – 399с.
900831
   Новейшая история Китая, 1928-1949.. – М., 1984. – 439с.
900832
  Савина Л.Н. Новейшая история лесов Западного Саяна (по данным спорово-пыльцевого анализа почв). / Л.Н. Савина. – Новосибирск, 1976. – 158с.
900833
  Могилевский С.А. Новейшая история международного коммунистического движения / С.А. Могилевский. – Ленинград, 1971. – 160 с.
900834
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : (исторические особенности и традиции народов Европы и Северной Америки) / В.Н. Смирнов. – Харьков : [б. и.], 2017. – 178, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-178 и в подстроч. примеч.
900835
  Вольвич Е.Р. Новейшая история народов мира : ист. особенности и традиции народов Латинской Америки и Азии / Вольвич Е.Р., Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 196 с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., укр. и англ. – Библиогр.: с. 188-194 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7541-56-0
900836
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Северной Америки, Турции и Грузии. – Харьков : Панов А.Н., 2018. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 256-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7722-92-1


  У пр. № 1726737 напис: С уважением от автора. Подпись. 8/04.2019 г.
900837
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет народов Европы, Африки, Австралии и Азии / Смирнов В.Н. – Харьков : [б. и.], 2018. – 224 с. – Библиогр.: с. 217-223 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2741-75-9
900838
  Смирнов В.Н. Новейшая история народов мира : ист. традиции и менталитет фр. народа / Смирнов В.Н. – Харьков : Панов А.Н., 2019. – 268, [1] с. : ил. – Аннот. парал. рус., укр., англ. – Библиогр.: с. 264-268 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7771-35-6


  У пр. № 1729230 напис: С уважением от автора. Подпись. 15.07.2019 г.
900839
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00109-4
Т.1. – 1998. – 496с.
900840
   Новейшая история Отечества. ХХ век. : Учебник для студ. вузов: В 2 т. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00110-8
Т2. – 1998. – 448с.
900841
  Каплин П.А. Новейшая история побережий Мирового океана / П.А. Каплин. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 265с.
900842
  Орлик И.И. Новейшая история Польши по страницам фундаментального труда "Польша в XX веке" / И.И. Орлик, И.С. Синицына // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0130-3864
900843
  Юрьев А.И. Новейшая история России : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Юрьев А.И., Островский Н.М. – Москва : АСТ. Астрель, 2003. – 256с. – ISBN 5-17-021047-7
900844
  Шестаков В.А. Новейшая история России : [ с начала 20 века и до сегодняшнего дня ] / В.А. Шестаков. – Москва ; Владимир : АСТ; Астрель; ВКТ, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-17-047452-3
900845
  Сеньобос Ш. Новейшая история с 1815 г.. Ч. 2 / Проф. Ш. Сеньобос и проф. А. Метэн ; Пер. с фр. М.Н. Данилевской, под ред. В.В. Битнера. // Новейшая история с 1815 г. : Ч. 1-2 / Сеньобос Ш., Метэн А. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника Знания" ; [Тип. Т-ва "Народна Польза"], 1905. – Ч. 1
900846
  Агеев В.Ф. Новейшая история Синда / В.Ф. Агеев ; АН СССР, Ин-т восковедения. – Москва : Наука, 1986. – 283, [2] с.
900847
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В двух частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2(1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2001. – 368с.
900848
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X(2); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2001. – 320с.
900849
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4; 5-691-00645-2(Ч1)
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 368с.
900850
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00820-X (Ч.2)
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
900851
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений в двух частях. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00820-X (1); 5-691-00644-4
Ч.2 : 1945-2000. – 2004. – 320с.
900852
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях. Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00644-4;5-691-00821-8(Ч.3)
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 272с.
900853
   Новейшая история стран Азии и Африки 20 век : В трех частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00645-2 (1); 5-691-00644-4
Ч.1 : 1900-1945. – 2005. – 367с.
900854
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – М., 1965. – 594с.
900855
   Новейшая история стран Азии и Африки.. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1972. – 86с.
900856
   Новейшая история стран Азии и Африки: Метод. указан.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 114с.
900857
  Тумаков А.И. Новейшая история стран Восточной Азии (1945-2000 гг. ) : Учебное пособие / А.И. Тумаков, А.П. Чижов. – Харьков : ШТРИХ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7757-13-7
900858
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1918-1945 гг. : учебное пособие для вузов по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1986. – 590 с.
900859
  Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1945-1986 гг. : учебное пособие для студентов вузов обучения по специальности "История" / В.В. Александров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 639 с.
900860
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч. 3 : 1945-2000. – 2001. – 256с.
900861
   Новейшая история стран Европы и Америки 20 век : В двух частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00607-X
Ч.1 : 1900-1945. – 2003. – 464с.
900862
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : в 3-х частях : учебник для студ. высш. учеб. заведений / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев; Гаджиев К.С. [и др.] ; под ред.: А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00866-8(2); 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2004. – 336 с.
900863
   Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : В 3-х частях: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Л.А. Макеева, М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов; Под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – Москва : ВЛАДОС. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00867-6(3); 5-691-00606-1
Ч.3 : 1945-2000. – 2004. – 256с.
900864
   Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00866-8 (2 т.) ; 5-691-00606-1
Ч. 2 : 1945-2000. – 2001. – 334 с.
900865
   Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век : в 2 ч. : учеб. для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов : УВ). – ISBN 5-691-00607-X (1); 5-691-00606-1 ; 5-691-00867-6
Ч. 1 : 1900-1945. – 2001. – 463 с.
900866
   Новейшая история стран Запада.. – М., 1959. – 776с.
900867
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – М.
1. – 1959. – 808с.
900868
   Новейшая история стран Западной Европы и Америки.. – Москва
Т. 2. – 1966. – 557 с.
900869
   Новейшая история стран зарубежного Востока.. – М.
4. – 1960. – 352с.
900870
   Новейшая история стран зарубежной Азии и Африки.. – Л., 1963. – 614с.
900871
  Сивачев Новейшая история США / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 383с.
900872
  Сивачев Новейшая история США (1917-1972гг.) : Учеб. пособие / Сивачев, Е.Ф. Язьков. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1972. – 334с. – Библиогр.: с. 330-332
900873
  Яковлев Н.Н. Новейшая история США (1947 - 1960) / Н.Н. Яковлев. – М, 1961. – 624с.
900874
  Кустов В.С. Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. XX - нач. XXI в. в фактах, документах, фотографиях / Виталий Кустов. – Киев : Геопринт, 2013. – 155, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 133-155. – ISBN 978-617-674-008-7
900875
   Новейшая история Турции. – Москва, 1968. – 396с.
900876
  Балабанов И.П. Новейшая история формирования инженерно-геологических условий и долгосрочный прогноз развития береговой зоны полуострова Пицунда / И.П. Балабанов, Б.Д. Квирквелия, А.Б. Островский ; М-во геологии СССР, Второе гидрогеол. упр. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-200 (86 назв.)
900877
   Новейшая история Франции 1871-1895 : краткий очерк событий ; пер. с нем. / Н.И. Никифоров. – Одесса : Изд. "Международной биб-ки " ; Тип. Исаковича, 1895. – 55 с.
900878
  Смирнов В.П. Новейшая история Франции 1918-1975 / В.П. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 376 с.
900879
  Борисов Ю.В. Новейшая история Франции. 1917-1964 / Ю.В. Борисов. – М, 1966. – 256с.
900880
  Кредер А.А. Новейшая история ХХ века / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1996. – 309с.
900881
   Новейшая история, 1917-1939. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 142с.
900882
   Новейшая история, 1989-1990.. – М., 1991. – 96с.
900883
   Новейшая история.. – М.
2. – 1959. – 672с.
900884
  Кургинян Е.А. Новейшая история. / Е.А. Кургинян. – М., 1964. – 376с.
900885
  Кредер А.А. Новейшая история. ХХ век : Учебник / А.А. Кредер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЦГО, 1996. – 312с. – ISBN 5-7662-0027-7
900886
   Новейшая история.1917-1939. – 4-е изд. – М., 1973. – 112с.
900887
   Новейшая история.1939-1972гг.. – 3-е изд. – М., 1972. – 255с.
900888
  Лопаков Х. Новейшая литература о св. Георгии Победоносце / Х. Лопаков. – 50с.
900889
  Жангожа Р. Новейшая литература Центральной Азии как сопротивление Небытию // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2016. – № 1/2. – C. 175-192. – ISSN 0131-8136
900890
  Троцкая М. Новейшая немецкая литература. / М. Троцкая. – Л., 1929. – 60с.
900891
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 1 : [Начало XX в.]. – 1908. – 420 с., [1] л. портр.
900892
  Яцимирский А.И. Новейшая польская литература : от восстания 1863 г. до наших дней : в 2 т. / А.И. Яцимирский, прив.-доц. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой
Т. 2 : [Начало XX в.]. – 1908. – XVI, 493 с. – Указ.: с. 489-493.
900893
  Львов-Рогачевский Новейшая русская литература / Львов-Рогачевский. – М., 1919. – 141с.
900894
  Львов-Рогачевський Новейшая русская литература / В. Львов-Рогачевський. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Изд. Л.Д. Френкель, 1924. – 396, IV с.
900895
  Львов-Рогачевский В.Л. Новейшая русская литература (1881-1919 г.) / В. Львов-Рогачевский ; Всероссийский совет рабочей кооперации. – Москва : [Всерос. центр. союз потреб. о-в], 1919. – 140, [1] с. – Обл. загл. на обл.: "Очерки по истории новейшей русской литературы. (1881-1919 г.)", дата: 1920
900896
   Новейшая русская литература, критика-театр, методология. : Темы библиографии. – Ивано-Вознесенск : Основа, 1927. – 256 с.


  Авт. сост.: Белецкий, Александр Иванович
900897
  Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. / Р. Якобсон. – Прага, 1921. – 68с.
900898
  Кент В. Новейшая система управления промышелнным предприятием / В. Кент. – 2-е изд. – М.-Л, 1924. – 117с.
900899
   Новейшая статистика европейских государств. Часть 2-я. Содержащая Российское государство, описанное в нынешнем ее состоянии, с присовокуплением Статистического описания Китая и о Союзных Американски. – Спб., 1821. – (8), 161, 45 с.
900900
  Зорин Ю.А. Новейшая структура и изостазия Байкальской рифтовой зоны и сопредельных территорий / Ю.А. Зорин. – Москва : Наука, 1971. – 168с.
900901
   Новейшая тектоника. – М., 1984. – 192с.
900902
  Верховцев В.Г. Новейшая тектоника Западного (Преддобруджского) сегмента Скифской плиты и прилегающих территорий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 29-42 : Карта, табл. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 0203-3100
900903
  Кондакова Л.П. Новейшая тектоника зоны Манычских прогибов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кондакова Л.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 19л.
900904
  Бельский В.А. Новейшая тектоника зоны сочленения Северного Памира и Таджикской депрессии / В.А. Бельский. – Душанбе : Дониш, 1978. – 254с.
900905
  Николаев Н.И. Новейшая тектоника и геодинамика литосферы / Н.И. Николаев. – Москва : Недра, 1988. – 490с.
900906
  Ширинов Наиб Ширин оглы Новейшая тектоника и развитие рельефа Кура-Араксинской депрессии. / Ширинов Наиб Ширин оглы. – Баку, 1975. – 189с.
900907
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рождественский А. П.; МГУ. – М., 1967. – 56л. – Бібліогр.:с.52-56
900908
  Рождественский А.П. Новейшая тектоника и развитие рельефа Южного Приуралья / А.П. Рождественский. – Москва : Наука, 1971. – 303с.
900909
   Новейшая тектоника и формирование многолетнемерзлых пород и подземных вод.. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
900910
  Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа / Е.Е. Милановский. – Москва : Недра, 1968. – 484с.
900911
  Расцветаев Л.М. Новейшая тектоника Копетдага : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Расцветаев Л.М.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – Москва, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.28-31
900912
  Нгуен Тронг Йем Новейшая тектоника Северо-Востока Индокитая и некоторые методические проблемы ее изучения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Нгуен Тронг Йем; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 21л.
900913
  Можаев Б.Н. Новейшая тектоника Северо-Запада Русской равнины / Можаев Б.А. – Ленинград : Недра, 1973. – 232 с.
900914
   Новейшая тектоника Сибирской платформы и ее влияние на нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
900915
   Новейшая тектоника Урала.. – Саратов, 1975. – 106с.
900916
  Козловский Г.М. Новейшая тектоника хребта Чингиз и его обрамления. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Козловский Г.М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 33л.
900917
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов / Б.Б. Ситдиков. – Ташкент, 1976. – 83с.
900918
  Ситдиков Б.Б. Новейшая тектоника Центральных Кызылкумов. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Ситдиков Б.Б.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых местрождений. – Ташкент, 1968. – 24л.
900919
  Додонов А.Е. Новейшая тектоника юго-восточной части Балтийской синеклизмы / А.Е. Додонов. – М., 1976. – 196с.
900920
  Улицкий Ю.А. Новейшая тектоника южной части Северо-Западного Прикаспия. (По данным структурно-геоморфол. исследований) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Улицкий Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 20л.
900921
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек. – Москва : Московский университет
Вып. 7. – 1980. – 188с.
900922
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 2. – 1969. – 202с.
900923
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сборник 3. – 1972. – 278с.
900924
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
4. – 1973. – 200с.
900925
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Вып. 5. – 1973. – 357с.
900926
   Новейшая тектоника, новейшие отложения и человек.. – М.
6. – 1976. – 162с.
900927
   Новейшая тектоника, новейщие отложения и человек. : VIII Международному конгресу ИНКВА. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Сб. 1 : Новейшие отложения и человек. – 1969. – 224с.
900928
  Стуков С.А. Новейшая тенденция в развитии производственного учета / С.А. Стуков. – Калинин, 1983. – 48с.
900929
  Прыкин Б.В. Новейшая теоретическая экономика. Гиперэкономика ( концепции философии и естествознания в экономике ) : Учебник / Б.В. Прыкин. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1998. – 445с. – ISBN 5-85173-083-8
900930
  Соловьева О.М. Новейшая французская литература в критике М.Горького. : Автореф... канд. филолог.наук: / Соловьева О.М.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
900931
  Рамзай В. Новейшая химия / В. Рамзай. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 517 с.
900932
  Яворский Ю.А. Новейшая червоннорусская лирика. – Б. м. : [Уделовая тип.]. – 9 с. – Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из: "Научно-литературный сборник" Галицко-русской матицы. 1902, т. 2, кн. 4


  На обл. № 235539 дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Кузьмичу Грунскому от автора
900933
  Музаев Н.Д. Новейшая чеченская литература на путях социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: / Музаев Н.Д.; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1966. – 21л.
900934
  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет. 2008 / Виталий Леонтьев. – Москва : Олма Медиа Групп, 2008. – 748 с. – ISBN 978-5-373-01185-3
900935
  Захаров В.В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера - 2008 / Захаров В.В. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 480с. – ISBN 978-5-386-00134-6
900936
  Клюбер Новейшее европейское народное право. – Москва : Тип.Августа Семена при Императорской Медико-Хирургической Академии, 1828. – 374с.
900937
   Новейшее законодательство Украины: Сб.законов.. – К., 1992. – 167с.
900938
  Башкиров Б.Г. Новейшее минералообразование и физико-химические изменения руд и горных пород месторождения Текели / Б.Г. Башкиров. – Москва : Недра, 1976. – 131с.
900939
  Розов В. Новейшее направление русской лингвистики в деле изучения древних русских и церковно-словянских памятников в связи с общим ходом развития европейского языкознания : вступительная лекция / В.Розов. – 17 с.
900940
  Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования : Сб. ст., в защиту науч. воспитания проф-в Тиндаля, Даубени ... и др. / Сост. Эдвардом Юмансом. – Санкт-Петербург : Изд. "Русская книжная торговля", 1867. – [3], XXVIII, III, 415 с.


  Содержание конволюта: 1. Юманс Э.Л. Новейшее образование, его истинные цели и требования; 2. Милль Д.С. Речь об университетском образовании
900941
  Кинсберген Новейшее описание Архипелага. – Москва, 1793. – 180 с.
900942
   Новейшее развитие квантовой электродинамики : сб. статей/ перевод. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 394 с.
900943
  Вин В. Новейшее развитие физики и ее применений : 3 доклада / пер. с нем. / В. Вин. – Одесса : Всеукраинское гос. издательство, 1922. – 113 с.
900944
   Новейшее учение о происхождении мира : перевод. – Москва : Издание ЦК жел.-дор., 1923. – 83 с.
900945
  Рыжкин В.Я. Новейшие американские електрические станции / В.Я. Рыжкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1932. – 250 с.
900946
   Новейшие археологические исследования на Дальнем Востоке СССР.. – Владивосток, 1976. – 157с.
900947
  Рубинштейн Р.И. Новейшие археологические открытия в Египте / Р.И. Рубинштейн. – М., 1962. – 72с.
900948
  Бороздин И. Новейшие археологические открытия в Крыму / И. Бороздин. – М., 1925. – 30с.
900949
  Танатар И.И. Новейшие взгляды на происхождение полосчатых железистых квартицов в связи с вопросом происхождения этих пород и руд в Криворожском бассейне. / И.И. Танатар. – 20-48с.
900950
  Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. – Москва : В типографии С. Селивановского
Ч. 1. – 1823. – 361с.


  Код-Гр,фсд- задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М.Максимовича. Пал. ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
900951
   Новейшие геологические исследования в Антарктиде. – Москва : Мир, 1966. – 208с.
900952
  Пазинич В.Г. Новейшие данные о возрасте кодакской погребенной почвы и днепровского валунного суглинка (к проблеме стратиграфии верхнего плейстоцена) / В.Г. Пазинич, В.В. Стецюк, В.В. Манюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
900953
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Зап. Европе / Евг. М. Васильев ; [Энтомологическая станция м. Смеле] // Компакт - 252276 / Е.М. Васильев. – 12 с.
900954
  Васильев Е.М. Новейшие данные о гусеницах, повреждающих важнейшие плоды в России и Западной Европе // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – 12 с. : ил.
900955
  Кучеров Н.И. Новейшие данные о жизни на Марсе / Н.И. Кучеров. – Ленинград : Знание, 1959. – 44 с.
900956
  Самойлич К.А. Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г.Днепропетровск) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 95-103 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
900957
  Паренаго П.П. Новейшие данные о строении Вселенной : стенограмма публ. лекции / П.П. Паренаго. – Москва : Правда, 1948. – 20 с.
900958
   Новейшие данные по археологии Севера Дальнего Востока: Мат. Сев.Вост.Азиат. комплекс. археол. экспед.. – Магадан, 1980. – 159с.
900959
  Поспелов В.П. Новейшие данные по вопросу о борьбе с головней : (Сообщ. Энтомол. ст. при Ю. Р. о-ве поощр. земледелия и сел. промышл.) / [В.И. Поспелов] // Труды энтомологической станции при Ю.-Р. Обществе поощрения Земледелия и Сельской промышленности в г. Киеве : [Статьи В.И. Поспелова] / В.П. Поспелов. – Киев : Тов-во "Печатня С.П. Яковлева", 1906. – 16 с. табл.
900960
  Воля П. Новейшие данные по устройству и содержанию пути и подрижного состава железных дорог. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества " Общественная польза", 1868. – 116, II c.
900961
  Выржиковский Р.Р. Новейшие движения земной коры на Украине / Р.Р. Выржиковский, 1936. – 409-416с.
900962
   Новейшие движения, вулканизм и землятресения материков и дна океанов. – Москва : Наука, 1969. – 276с.
900963
  Дашкевич Н.П. Новейшие домыслы о Болохове и болоховцах : [рецензия на кн.: Кто были Болоховские князья / А.О. Петрушевич и др.] // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – [32] с.
900964
  Докукин М.В. Новейшие достижения в области культуры болот / М.В. Докукин. – Ленинград, 1929. – 25 с..
900965
  Уайтхед Д. Новейшие достижения в теории гомотопий / Д. Уайтхед. – М., 1974. – 128 с.
900966
   Новейшие достижения в теории комет и динамике малых тел Солнечной системы : темат. сб. – Москва : Издательство ВАГО АН СССР, 1986. – 62 с.
900967
   Новейшие достижения в электромашиностроении за рубежом.. – Ереван, 1964. – 224с.
900968
  Каданер Л.И. Новейшие достижения гальваностегии / Л.И. Каданер. – Харьков, 1951. – 256 с.
900969
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 28 с.
900970
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Л., 1929. – 44 с.
900971
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. – Ленинград, 1929. – С.25-38. – Отдельный оттиск
900972
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 16с.
900973
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Ленинград, 1929. – 21 с.
900974
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 42с.
900975
  Рахманинов А.Н. Новейшие достижения и перспективы в области агрономии. / А.Н. Рахманинов. – Ленинград, 1929. – 49-76с.
900976
   Новейшие достижения и перспективы в области агрономии.. – Л., 1929. – 76с.
900977
   Новейшие достижения нефтехимии и нефтепереработки.. – М.
1. – 1960. – 312с.
900978
  Борисковский П.И. Новейшие достижения советской археологии / П.И. Борисковский. – Л., 1959. – 44с.
900979
  Биллитер Ж. Новейшие достижения технической электрохимии / Ж. Биллитер. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 320 с.
900980
  Несмеянов С.А. Новейшие и сейсмогенерирующие структуры Западного Гиссаро-Алая / С.А. Несмеянов, И.И. Бархатов. – Москва : Наука, 1978. – 118с.
900981
   Новейшие и современные движения земной коры восточной части Балтийского щита.. – Петрозаводск, 1974. – 61с.
900982
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
1. – 1930. – 547с.
900983
   Новейшие изменения в экономике.. – М.Л.
2. – 1930. – 648с.
900984
   Новейшие инструментальные методы исследования структуры полимеров.. – М., 1982. – 264с.
900985
  Костычев С.П. Новейшие исследования по биодинамике почв / С.П. Костычев. – С. 357-371
900986
   Новейшие исследования по истории России периода империализма в советской и зарубежной историографии. – Москва, 1985. – 134с.
900987
   Новейшие исследования по социально-экономической и культурной истории дореволюционной Кубани.. – Краснодар, 1989. – 149с.
900988
   Новейшие исследования распространения радиоволн вдоль земной поверхности.. – М.Л., 1945. – 296с.
900989
  Северный А.Б. Новейшие исследования физики Солнца / А.Б. Северный. – Киев : Знание, 1983. – 33 с.
900990
  Воройский Ф.С. Новейшие концепции, технологии и разработки в области информационной безопасности // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 45-55. – ISSN 0130-9765


  Вопросы информационной безопасности вычислительных систем и информации занимают одно из ведущих мест в международном сообществе. В этом материале приводятся сведения о наиболее важных действующих и перспективных разработках.
900991
  Алехин В. Новейшие материалы по флоре Тамбовской губернии / В. Алехин. – с. 270-302. – Отдельный оттиск
900992
   Новейшие методы геоморфологических исследований.. – Москва, 1981. – 107с.
900993
   Новейшие методы исследования полимеров.. – Москва, 1966. – 571с.
900994
   Новейшие методы преподавания иностранных языков студентам неязыковых специальностей вузов.. – М., 1991. – 207с.
900995
   Новейшие научно-технические достижения и политика социально-экономического маневрирования буржуазных государств.. – М., 1987. – 43с.
900996
  Давац В.Ю. Новейшие открытия физики гравитации и постпозитивизм // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
900997
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Западной Камчатки.. – М., 1978. – 122с.
900998
   Новейшие отложения и палеогеография плейстоцена Чукотки.. – М., 1980. – 296с.
900999
   Новейшие отложения и палеография северных морей.. – Апатиты, 1989. – 113с.
901000
  Гагин И.А. Новейшие оценки "Истории Российской" В.Н. Татищева // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-23. – ISSN 0042-8779
<< На початок(–10)901902903904905906907908909910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,