Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
899001
  Кіраль С. "…Образ чистого, святого… й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування)


  У статті вперше розглянуто питання білорусистики, зокрема рецепцію творчості М. Богдановича, у науковій та неопублікованій епістолярній спадщині видатного українського вченого-літературознавця І. Денисюка, а також його участь у підготовці збірки ...
899002
  Корюненко М. "Образ Німеччини та образ України - питання й проблеми взаємозв"язків" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 11 жовтня (№ 41). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про симпозіум, що відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка під егідою МОН України. Освітяни, науковці, мас-медіа України та Німеччини обговорили питання освіти та взаємозв"язок між країнами. Засідання відкрив проректор КНУ ...
899003
  Тютюнник Григір "Образ України - здавна й по сьогодні" : Щоденники, записники / Тютюнник Григір; Передмова, упорядкування, примітки, підготовка текстів, редагування О.І.Неживого. – Луганськ : Знання, 2005. – 262с. – ISBN 966-8151-18-6
899004
  Котова С. "Образ чужого" і "образ ворога": "імагологія" в сучасних міждисциплінарних гуманітарних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "імагології" як нового міждисциплінарного напрямку досліджень. Здійснено огляд основних праць теоретиків соціогуманітарної науки, котрі займалися розробкою цієї проблематики. Враховуючи той факт, що поняття ...
899005
  Марцинковская Т.Д. "Образ Я" в современном мире : константы и трансформации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.142-149
899006
  Сазанович Л.В. "Образ" та "образність" у фольклорі: особливості вивчення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто поняття "Образ", "образність", "зображальність", "стереотипізація" в контексті інтердисциплінарної парадигми та визначено особливості підходу до вивчення фольклорного образу і фольклорної образності
899007
  Паньків Г. "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В.А. Гегамяна // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 216-224. – ISBN 978-966-8917-14-1
899008
   "Образование по вопросам окружающей среды", всесоюзн. науч. конф. (1984; Иваново).. – Иваново, 1985. – 238с.
899009
  Емельяненко В. "Образование превращается в выгодный бизнес" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 22-25
899010
  Елисова М.О. Образ-мифологема "Ночь" как хронотипический изоморф мирового древа в мифопоєтической картине мира Бориса Пастернака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 138-143. – ISBN 966-8188-10-1
899011
  Елисова М.О. Образ-мифологема "фонарь" в структуре мифопоэтического универсума Б. Пастернака // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 108-111
899012
  Свириденко О. Образ-міф в прозі Олекси Стороженка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 482-488. – ISBN 966-7053-09-1
899013
  Велдон М. Образ міста // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-5. – ISSN 0320 - 8370
899014
   Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання. – Київ : Парапан, 2005. – 200 с. – На обкл.: Києвознавчі читання. – ISBN 966-8210-33-6
899015
  Шкода Д.В. Образ міста в мультикультурному тексті: Дж. Болдуїн - П. Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 432-436


  Спираючись на засади мультикультуралізму, розглядається образ міста в творах Дж. Болдуїна і П. Модіано як стратегічний елемент при розв"язанні проблем самоусвідомлення героя та збереження культурної пам"яті
899016
  Сегеда М. Образ міста в ранній творчості Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 443-450. – ISBN 966-95452-4-3
899017
  Вихор І.В. Образ міста в світовій поезії // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 5-9
899018
  Бригадир Я.О. Образ міста у творчості Ярослава Веприняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 139-145


  Стаття присвячена аналізу образу міста, заприявленого у творчості Ярослава Веприняка. Зокрема дослідженню семантики та специфіки зображення створеного поетом образу Києва крізь призму впливу таких чинників як «особливості середовища», «установки ...
899019
  Сало О. Образ Міхала Кірхнера у романі М. Гворецького "Ескорт" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 205-211. – ISSN 2075-437X


  У статті автор аналізує образ Міхала Кірхнера - героя роману "Ескорт" Міхала Гворецького. Такий аналіз є ключем до розуміння принципів творчості молодого словацього автора. В статье автор анализирует образ Михала Кирхнера - героя романа "Эскорт" ...
899020
  Афанасьєва О.М. Образ мовця в структурі комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 26-34


  Статтю присвячено проблемі конструювання образу мовця в комунікації та визначенню основних соціокомунікативних і дискурсивних компонентів цього образу. Пропонується розглядати образ мовця в Я-центричному, соціоцентричному, реляційному та ...
899021
   Образ моего современника. Сб. ст. мастеров советской сцены.. – Москва, 1951. – 236 с.
899022
  Морозова Т.Л. Образ молодого американца в литературе США / Т.Л. Морозова. – Москва, 1969. – 96 с.
899023
  Хропко П.П. Образ молодого патріота / П.П. Хропко. – К, 1968. – 26с.
899024
  Жадлун М.И. Образ моря в поэме А. Ахматовой "У самого моря" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 45-48
899025
  Олійник Н.П. Образ моря в романі Олеся Гончара "Берег любові" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 77-83. – ISSN 2313-1802
899026
  Токмань Г. Образ моря в художніх світах лірики Володимира Свідзинського та Євгена Плужника // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 326-335. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
899027
  Бондар Л.О. Образ музею як артефакту історії в п"єсі Я. Верещака "Неісторична місцевість" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 5-12. – (Філологічні науки ; № 1)
899028
  Співак В.В. Образ музики як складової концепту радості/задоволення у спадщині церковних мислителів другої половини XVII століття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 97-111. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто особливості сприйняття образу музики як скла-дової концепту радості / задоволення в межах уявлень про щастя українських церковних мислителів другої половини XVII століття. Джерельною базою дослідження стали тексти Антонія Радивилов-ського, ...
899029
  Копыленко Мария Любимовна Образ музыканта и музыки в английском романе ХХ века : Автореф... д. филол.наук: 10.01.05 / Копыленко Мария Любимовна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1987. – 16л.
899030
  Zarovna I. Образ музыки в публицистике Генриха Нейгауза // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – С. 267-278. – ISSN 1640-7806
899031
  Буркут І. Образ наратора в різдвяних оповіданнях (на матеріалі англійської, російської та української літератур)


  Стаття присвячена компаративному аналізу наратора в англійських, російських та українських різдвяних оповіданнях. Простежено особливості різдвяних творів, зумовлені наявністю оповідача. У статті виокремлюються та аналізуються як типологічні риси ...
899032
  Юзькова І.В. Образ наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 473-480


  У статті досліджено особливості образу наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання", визначено тип наратора як гомодієгетичний. В статье исследованы особенности образа нарратора в романе Герты Мюллер "Качели дыхания", определен тип нарратора ...
899033
  Євтушенко С. Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка
899034
  Замятин Д.Н. Образ наследия в культуре, методологические подходы к изучению понятия наследия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С. 75-82. – ISSN 0132-1625
899035
  Оноприенко В. Образ науки в меняющемся мире / Валентин Оноприенко. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing (LAP), 2015. – 181, [3] с. – Библиогр.: с. 169-181 и в тексте. – ISBN 978-3-659-67753-3
899036
  Чернозуб С.П. Образ науки как фактор самоорганизации научного сообщества // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 140-147. – Бібліогр. : С.146-147. – ISSN 0869-0499
899037
  Краснова Л.А. Образ научного знания в содержании школьного образования: постановка проблемы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 0869-561Х
899038
  Щербина О. Образ національного героя в контексті українського ренесансу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розкрито образ гетьмана Сагайдачного та його контекстове уведення в українському ренесансі. Спрямувальна ідеологія поеми К. Саковича з моделлю цінностей як постійністю представлено у зв"язках та ієрархічній схемі. Також показано гетьмана Сагайдачного ...
899039
  Стратілат А. Образ національного героя в українських народних думах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 481-483


  У статті висвітлюються джерела формування національної свідомості із часів виникнення козацтва, яке оспіване в українських народних думах. На прикладі головних героїв дум вимальовується образ національного героя, якому притаманні такі національні риси, ...
899040
  Голянчук А. Образ національного проповідника у "Слові про закон і благодать" Іларіона Київського // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-85. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджується модифікація православної проповіді як иакої в етичному, аксіологічному і національному планах. "Слово про Закон і Благодать" вперше проаналізовано як національний текст, в якому виявлено поняття образу національного проповідника, ...
899041
  Дремов А.К. Образ нашего современника в советской литературе / А.К. Дремов. – Москва, 1963. – 159с.
899042
  Демосфенова Г.Л. Образ нашего современника в советском портретном искусстве / Г.Л. Демосфенова. – Москва, 1962. – 56 с.
899043
  Сопоцинский О.И. Образ нашей Родины в советской живописи. / О.И. Сопоцинский. – М., 1963. – 56с.
899044
  Буряк Б.С. Образ нашого сучасника / Б.С. Буряк. – К., 1960. – 34с.
899045
  Колесникова А.Г. Образ немца в советском художественном кинематографе периода Великой Отечественной войны: к проблеме межнационального воспитания // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 11 ( 83). – С. 92-95. – ISSN 2070-9773
899046
  Грановская М. Образ неолиберального государства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 94-100. – ISSN 0130-9625
899047
  Плечелюк Г. Образ ниви як символ архетипу переродження у кантаті Мирослава Скорика "Весна" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 55-61. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті проаналізовано кантату М. Скорика “Весна” як зразок втілення архетипу Переродження, котре обґрунтував К. Г. Юнґ. Закцентовано, що подолання зимових пут, поступове оживання природи, весняне оновлення землі, процвітання та родючість ниви автори ...
899048
  Кондратьєва А.А. Образ Німеччини на сторінках преси на початку Першої світової війни (на матеріалах видання "The New York Tribune") // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 98-106. – ISSN 2313-1993
899049
  Абакунова Г.В. Образ німців і євреїв періоду Голокосту у зарубіжній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 140-151
899050
  Басенко І.В. Образ німців у пресі Києва за доби революції (лютий – жовтень 1917 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 30-35. – ISSN 1996-5931
899051
  Мамий Л.Г. Образ нового человека в адыгейской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Мамий Л.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 22л.
899052
  Шисыр И.С. Образ нового человека в дунганской прозе / И.С. Шисыр. – Фрунзе, 1986. – 117с.
899053
  Мусаева Б.С. Образ нового человека в современной азербайджанской дарматургии. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Мусаева Б.С.; МГУ. – М, 1972. – 26л.
899054
  Окорокова В.В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання : монографія / В.В. Окорокова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса : ВМВ, 2018. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-287. – ISBN 978-966-413-638-6
899055
  Куприянова Ю.А. Образ новой женщины Китая середины XX века в произведениях Чжан Айлин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 100-107. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
899056
  Витрикуш І. Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 50-54
899057
  Зуброва О.А. Образ Нью-Йорка в сучасній художній прозі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 126-134. – ISSN 2227-2844


  "Розглянуто лінгвістичні особливості репрезентації художнього образу Нью-Йорка в сучасній художній прозі (на матеріалі роману К. Бушнелл „Секс у великому місті”). Проаналізовано урбаноніми та стилістичні засоби різних мовних рівнів, що вербалізують ...
899058
  Ромащенко Л. Образ Олександра Безбородька в українській історичній прозі ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 241-245
899059
  Бондарева О. Образ Олександра Довженка у п"єсі В. Герасимчука "Душа в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 40-48.
899060
  Будівський П. Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 70-73. – ISBN 966-8110-14-5
899061
  Цепа О. Образ оповідача як суб"єктна форма вираження авторської свідомості в повісті-поемі "Поза межами болю" Осипа Турянського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 298-313. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
899062
  Подрига В. Образ Оржицького краю в збірці поезій Таїсії Шаповаленко "Здрастуй, ластівко!" : До 60-річчя від дня народження поетеси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 288-290. – ISSN 2075-1222
899063
  Федотова О.В. Образ освітяньского знання в категоріях історіософії / О.В. Федотова, М.М. Паньків // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 28-37. – ISSN 2073-803X
899064
  Іванова О.В. Образ Павла Полуботка в історії та одноіменній трагедії Костя Буревія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 150-157. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Розглядається образ видатного діяча українського національного відродження - гетьмана Павла Полуботка, його роль і значення в боротьбі із засиллям імперського режиму Петра І. Образ Павла Полуботка знайшов своє відображення в історичній трагедії Костя ...
899065
  Бігун О.А. Образ Парижа в прозі Поля Верлена // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 142-145
899066
  Леедь М. Образ Парижа у живописі // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 130-132. – ISBN 978-966-285-572-2
899067
  Стамат Т.В. Образ Пенелопи в поемі Гомера "Одіссея" / Т.В. Стамат, Л.М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11
899068
  Тарасов В.В. Образ перебудови (1985-1991) в сучасній історіографії: проблема термінології та інтерпретації / Володимир Тарасов ; [відп. ред. О. Коляструк]. – Харків : Раритети України, 2016. – 119, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2408-66-9
899069
  Ачатова А. Образ передовика сельского хозяйства в современной художественной прозе / А. Ачатова. – Томск, 1955. – 39с.
899070
  Крючкова А.А. Образ передовой женщины-колхозницы в русском послевоенном романе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крючкова А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
899071
  Авдєєва А.В. Образ Петербурга у Николая Гоголя и Игоря Северянина (сравнительный анализ) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Дано порівняльний аналіз образу Петербургу у творчості Гоголя та Ігоря Северяніна.
899072
  Кузнецова И.В. Образ Петра I в оценке петербургских западников (40-50-е годы XIX в.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 27-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
899073
  Мин-Хун Хуан Образ Петра I в русском искусстве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 85-88. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
899074
  Коломієць В.В. Образ Петра Дорошенка в історії та в трагедії Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 168-176. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Розглядається образ видатного діяча українського національного визволення України - Петра Дорошенка, започаткований і змальований у фольклорі, історії та трегедії Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко", наголошується на визначній ролі ...
899075
  Кочерга С. Образ писанки в поетичному світі Оксани Лятуринської // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 53-63. – ISBN 966-8547-61-6
899076
  Яковлева Н.М. Образ пітьми як центральна екзистенціальна метафора у повісті Джозефа Конрада "Серце пітьми" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 23-24
899077
  Истомина А. Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В.М. Шукшина // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 116-119
899078
  Врублевска-Муцек Образ повествователя и своеобразие повествования в повести Ф.М. Достоевского "Двойник" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 96-103. – ISSN 2075-1486
899079
  Шестакова Е. Образ повсякденності у сучасних ЗМК // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 519-529. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
899080
  Талалаева А.Г. Образ подростка в советской детской литературе и его воспитатальное значение : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Талалаева А.Г.; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1969. – 26л.
899081
  Кисельов Йосип Образ позитивного героя в драматургії О.Корнійчука / Кисельов Йосип. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 148 с.
899082
  Москаленко В.В. Образ політичної влади у свідомості студентів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 339-347
899083
  Дремов А.К. Образ положительного герая в советской литературе / А.К. Дремов. – Москва : Знание, 1967. – 38 с.
899084
  Гвердцители Г. Образ положительного героя в грузинской советской прозе / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1959. – 168с.
899085
  Усиков Я.К. Образ положительного героя в драматургии Кондрата Крапивы : Автореф... кандид. филологич.наук: / Усиков Я.К.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1950. – 15 с.
899086
  Антошенко Е.Д. Образ положительного героя в послевоенных украинских повестях и романах в колхозной деревне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антошенко Е.Д. ; ОГУ , Каф. укр. лит-ры. – Одесса, 1963. – 17 с.
899087
  Лукач А.А. Образ положительного героя в поэзии Н.А.Некрасова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукач А.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
899088
  Альханов М. Образ положительного героя в прозе Б.Майлина (На материалах повестей и романов) : Автореф... канд. филол.наук: / Альханов М.; АН КазССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
899089
  Зотов И.А. Образ положительного героя в романах "Журбины" В.Кочетова и "Дни нашей жизни" В.Кетлинской. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зотов И.А.; Моск. обл. пед. ин-тут. – М,, 1954. – 16л.
899090
  Тамахин В.М. Образ положительного героя в русском советском романе о послевоенной колхозной деревне (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Тамахин В.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
899091
  Зеленцова Н.С. Образ положительного героя в советской поэме 20-х годов / Н.С. Зеленцова. – Москва, 1962. – 52с.
899092
  Замошкина Н.Н. Образ положительного героя в современной чешской прозе. (На анализе романов 1950-1952 гг., посвящ. теме восстановления и борьбы за укрепление нар.-демократич. строя) : Автореф... канд. филол.наук: / Замошкина Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1956. – 14л.
899093
  Ржевский Б.А. Образ положительного героя в творчестве Максима Танка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Ржевский Б.А.; Барановичский гос. учит. ин-т. Кафедра русской и белорусской литературы. – Барановичи, 1952. – 18 с.
899094
   Образ положительного героя.. – Москва : Знание, 1971. – 96 с.
899095
  Грищенко І. Образ поляка в поезії Тараса Шевченка та в українській народній прозі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 154-160


  Стаття присвячена репрезентації образу Поляка у творчості Тараса Шевченка та в українській народній прозі, в якій фігурантами є представники інших етносів, поляки зокрема. У народному сприйнятті рта у рецепції поета прослідковується чітке розмежування ...
899096
  Зашкільняк Л. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 68-80. – ISSN 0203-9494
899097
  Яковлева Т.М. Образ поэта : Пушкин в историческом романе И.А. Новикова / Т.М. Яковлева. – Тбилиси, 1962. – 132 с.
899098
  Артеха Ю.Ю. Образ поэта в повести Г. Джеймса "Aspern Papers" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – C. 8-12
899099
  Жванія Л.В. Образ праведника в українській літературі: зіставний аналіз поеми "Москалева криниця" Т. Шевченка та поетичної драми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 211-216


  Спроба інтерпретації духовних шукань Лесі Українки та Т. Шевченка. В своїх творах вони зображують людей в кризових ситуаціях, в умовах складних життєвих випробувань, які ті достойно витримують, залишаючись високоморальними, чесними з самими собою і ...
899100
  Клімчук Ю.Д. Образ Праги в поетичній рецепції М. Цвєтаєвої, О. Теліги та О. Ольжича // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 23-29. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті у компаративному аспекті проаналізовано образ міста, його атмосферу в поетичній рецепції М. Цвєтаєвої, О. Теліги та О. Ольжича
899101
  Бистра М. Образ представника науково-педагогічної інтелігенції в українських радянських періодичних виданнях періоду Другої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 71-77. – ISSN 1998-4634


  Згадується Київський державний університет , проф. А.О. Введенський (С. 74)
899102
  Тинякова Е.А. Образ преподавателя современного вуза для общественного диалога = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 330-336. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются причины, меняющие социальный статус и содержание современного высшего образования, а следовательно и его человеческий фактор, и прежде всего современного вузовского преподавателя. Профессиональные и социальные черты ...
899103
  Колос О. Образ преподобної Марії Єгипетської в українському малярстві // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
899104
  Гаман К.В. Образ привида у творах британських письменників: референційні та інтертекстуальні аспекти (на матеріалі творів Ч. Діккенс, А.О. Уайльда, М. Спарк, С. Кінселли, Дж. Роулінг) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
899105
  Михайлюк М. Образ Прометея у світовій літературі і в поемі Шевченка "Кавказ" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 459-465. – ISBN 978-606-745-006-4
899106
  Журба С. Образ пророка в українській драматургії першої третини XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 107-111. – ISBN 966-594-246-8
899107
  Забудько К.М. Образ пророка у творчості Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 70-75
899108
  Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация / А.М. Берлянт; Рец. Преображенский А.И., Авакян Ю.А. – Москва : Мысль, 1986. – 240с.
899109
  Кунц Л.И. Образ профессиональной деятельности в контексте профессионального самосознания личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 167-173. – ISSN 1811-0916
899110
  Нікітенко М. Образ прп. Феодосія Печерського в контексті сотеріологічної парадигми Києво-Печерського патерика // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 63-68. – (Несторівські студії)
899111
  Коробка Н. Образ птицы, творящий мир, в русской народной поэзии и пимьменности // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 105-147
899112
  Гиясбейли З.Н. Образ рабочего-нефтяника в романах Мехти Гусейна : Автореф... канд. филол. наук: 642 / Гиясбейли З.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
899113
  Куттыбаев К. Образ рабочего класса в послевоенных казахских романах : Автореф... канд. филол.наук: / Куттыбаев К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. казах. лит-ры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
899114
  Баран З. Образ радянської Росії (СРСР) на сторінках польського сатирично-політичного журналу "Szczutek" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 185-192. – ISSN 0203-9494


  "У статті крізь призму вміщених на сторінках польського часопису міжвоєнного часу “Szczutek” матеріалів сатиричного характеру аналізується ставлення поляків Галичини до радянської Росії (СРСР), простежується актуалізація давніх стереотипів про росіян ...
899115
  Джигун Л. Образ реальних персонажів і образ автора мемуарів як синкретичне явище // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 57-67. – ISSN 2411-4146
899116
  Куприянова И.И. Образ революционера-демократа в тврочестве Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. филол.наук: / Куприянова И.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16л.
899117
  Зудинова З.П. Образ революционной России в немецкой публицистике и литературе периода Веймарской республики. (1918-1933 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Зудинова З.П.; МГУ им. М.В.Ломомносова. – М., 1980. – 22л.
899118
  Сурнін В.Б. Образ репресій як інструмент деконструкції радянської історичної свідомості // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 79-86. – (Історія ; Вип. 29)
899119
  Свідер І. Образ речі в європейській літературі: про характер цього образу в процесі еволюції літературних стилів та методів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (356). – С. 58-59
899120
  Сергеев И.П. Образ римского императора Галлиена в его жизнеописании и в историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 72-75. – ISBN 966-544-258-9
899121
  Болгов Н.Н. Образ римской истории в ранней Византии (Зосим и Иоанн Лид) / Н.Н. Болгов, М.М. Синица // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 187-201. – ISSN 2309-2262
899122
  Кондратенко В.Ф. Образ рідного краю у творчості поета-романтика Михайла Петренка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 56-63
899123
  Савкін Г.О. Образ робітника в образотворчому мистецтві / Г.О. Савкін. – Київ, 1960. – 36с.
899124
  Довганенко Р. Образ робітника в працях В.І. Леніна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 33-34
899125
  Сіренко П.М. Образ робітника в прозі І. Франка 70-80 рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 26-27
899126
  Рогова Парасковія Іванівна Образ робітника в українській радянській художній літературі : Рекоменд. біліогр. покажч. / Рогова Парасковія Іванівна. – Київ : Дніпро, 1977. – 56с.
899127
  Сопоцинский О.И. Образ Родины / О.И. Сопоцинский. – Л., 1968. – 131с.
899128
   Образ Родины: Живопись мастеров Рос. Федерации, 1960-1980. Альбом в 2 т.. – Ленинград
2. – 1982. – 202с.
899129
   Образ Родины: Живопись мастеров Рос. Федерации, 1960-1980. Альбом в 2 т., Т.1. – Ленинград
Т.1. – 1982. – 32 с.
899130
  Полещук Т. Образ Росії на сторінках шкільних підручників з історії України // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 97-107
899131
  Вернигоренко О.С. Образ російського футуризму початку XX століття у творчій спадщині поета і публіциста Корнія Чуковського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 251-259. – ISSN 2225-7586
899132
   Образ России в Восточной Африке. На примере Кении и Танзии / Ю.В. Зинькина, Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев, С.В. Кобзева, С.М. Тищенко // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 9-12. – ISSN 0321-5075
899133
  Кравченко И. Образ России в германских СМИ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 128-139. – ISSN 0130-9625
899134
  Сикевич З.В. Образ России в контексте национальной идентичности русских ( по материалам социологических исследований) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 166-173. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
899135
  Прусская Е.А. Образ России в прессе восточной армии Бонапарта (1798-1801 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 176-182. – ISSN 0130-3864


  Об изображении России в газетах, издававшихся в восточной армии Наполеона в 1798-1801 гг.
899136
  Клеофастова Т.В. Образ России в творчестве А. Солженицына // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 96-101
899137
  Снежкова И.А. Образ России и Украины в контексте геополитических изменений / И.А. Снежкова, Н.П. Москаленко, Е.Ю. Чебанюк // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75-92. – ISSN 0869-5415
899138
  Сильнова Е.И. Образ России на Западе: ракурсы преломления и стратегии интерпретации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 92-97. – ISSN 2073-9702
899139
  Белгородская Л.В. Образ России на страницах британских и американских справочно-энциклопедических изданий в начале XX в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 15-19. – ISSN 2070-9773
899140
  Зуева Кира Павловна Образ России: взгляд из Франции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 52-55, 58-60. – ISSN 0131-2227
899141
  Поборцева Е.В. Образ русалки в мифологической прозе гомельщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – C. 222-224


  В статье рассматривается образ русалки в мифологических рассказах, записанных на территории Гомельской области. На богатом фактическом материале анализируются регионально-локальные особенности, которые выявляются на разных уровнях описания данного ...
899142
  Полежаев Д.В. Образ русского народа в творчестве А.П. Чехова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 49-52. – ISSN 2070-9773
899143
  Сейтакова М.Б. Образ русского человека в туркменской советской прозе / М.Б. Сейтакова. – Ашхабад, 1981. – 56с.
899144
  Гулянова В.А. Образ русской женщины в творчестве И.С.Тургенева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Гулянова В.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 19 с.
899145
  Ди С. Образ рябины в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 163-169. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Образ рябины в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго", отчасти фольклорный по своему происхождению, глубоко символичен, многозначен и динамичен: воспринимается как знак богатства и красоты русской природы и ассоциируется с женской нежностью, но ...
899146
  Щербина О. Образ Сагайдачного в одноіменному романі Д. Мордовця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 197-203
899147
  Боронь О. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика
899148
  Корж Н.В. Образ самоврядування як політичної цінності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 147-152. – ISBN 966-628-117-1
899149
  Мамиева Н.К. Образ Сатаны в публикациях осетинского нартского эпоса / Н.К. Мамиева. – Орджоникидзе, 1964. – 66с.
899150
  Козій О. Образ світового дерева як спосіб відцентрової побудови художнього світу ДЖ.Толкіна // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 86-90


  Дерево є одним з універсальних символів духовної культури людства. У створеному ДЖ.Толкіном світі дерево є образом містким і неоднозначним; це не пейзажна деталь, а повноцінний образ-символ, що тяжіє до образу-персонажа; воно - динамічний синтез ...
899151
  Кралюк П. Образ світу в поезії Данила Братковського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 306-310. – ISBN 978-966-2254-74-7
899152
  Кралюк П.М. Образ світу в поезії Данила Братковського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 306-310. – ISBN 978-966-373-777-5
899153
  Федорченко І. Образ світу і національний характер українців: точки перетину // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 160-162. – ISBN 978-966-439-147-1
899154
  Воропаєва Т. Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 21-26. – ISBN 978-966-439-147-1
899155
  Москаль М. Образ святого Димитрія Солунського в українському мистецтві XI-XVIII ст.: іконографія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1542-1548. – ISSN 1028-5091


  "Розглядається трактування образу Димитрія Солунського в українському мистецтві. Грунтуючись на аналізі двадцяти семи творів сакрального мистецтва виявлено основні іконографічні типи зображень святого та їхню трансформацію впродовж століть; висвітлено ...
899156
  Єлісєєва Т. Образ Святого Миколая Чудотворця у волинському іконописі XVII - поч. XIX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 33-37
899157
  Сергатюк Я. Образ Святого Сави в "Житії" Доментіана // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 95-104. – ISBN 978-617-7480-27-2
899158
  Каплун Т.М. Образ святої княгині Ольги в давньоруській церковно-співочій традиції: історичні і джерелознавчі аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 111-116. – ISSN 2312-4679
899159
  Щербакова О.А. Образ святої цариці Єлени в елліністичній, візантійській і руській писемних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 434-441


  У статті досліджено образ святої цариці Єлени в елліністичній, візантійській і руській традиціях з огляду на нерозривний духовний зв"язок святих рівноапостольних Єлен – Константинопольської ("давньої" – першої християнської цариці-матері) і ...
899160
  Бурлака Д.О. Образ Святослава в "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 155-161


  У статті досліджується парадигма образу князя Святослава у києворуському літописі доби Середньовіччя "Повість врем"яних літ". Зроблено акцент на синтезі в образі книжної літописної та усної епічної традицій. Проаналізовано образ князя Святослава як ...
899161
  Гудима А.О. Образ святості у творчості Т. Шевченка : поема "Тризна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 191-197


  У статті досліджується образ світла у творчості Т. Шевченка, зокрема в поемі "Тризна", як одного зі складників теми святості в митця. В статье исследуется образ света в творчестве Т. Шевченко, в частности в поэме "Тризна", как одного из составляющих ...
899162
  Добрева Доротея Образ священнослужителя в наративній культурі. До використання словесного тексту / пер. Н. Пінчук // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 87-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
899163
  Цебрій І.В. Образ середньовічного правителя Піренеїв у спадщині Рамона Менендеса Підаля / І.В. Цебрій, В.В. Опенько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 116-123. – ISSN 2075-1451


  Рамон Менендес Підаль — іспанський науковець, педагог, драматург, письменник.
899164
  Романова О.В. Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман : монографія / Ольга Романова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 113, [1] с. : іл., репрод. – Бібліогр.: с. 106-110, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-874-4
899165
  Науменко Н.В. Образ синього кольору в новелістиці Миколи Хвильового // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
899166
  Романюк М. Образ сім"ї в уявленнях дітей-сиріт // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2010. – Спеціальний випуск. – С. 126-133
899167
  Боковня Я.О. Образ сім"ї у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 193-196. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
899168
  Маслій І.А. Образ скнари у романі Г.Ф. Квітки-Основ"яненка "Жизнь и похождения Петра Столбикова. Рукопись XVIII века" та в поемі М.В. Гоголя "Мертвые души": типологичний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 25-31. – ISSN 2077-804X
899169
  Кіндратюк Б. Образ скомороства в "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 2 (366), березень - квітень. – С. 22-31. – ISSN 0130-6936
899170
  Ушкалов Л. Образ сліз у творчості Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С.2-8. – ISSN 0130-5263


  Автор розгнлядає образ-концепт "сльози" у творчості Т. Шевченка, простежуючи його генезу та еволюцію в контексті українського фольклору, Біблії, давньої української літератури й романтизму
899171
  Куций І.П. Образ Слов"янщини як цивілізаційний автостереотип Миколи Костомарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 5-12. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
899172
  Кобець Н.О. Образ Словаччини та словаків в українській поезії XIX–XX століть // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 152-164. – ISSN 0203-9494
899173
  Ивахненко А.А. Образ смерти в творчестве Э.Дикинсон: проблема передачи в переводе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 346-354. – Бібліогр.: С. 353-354 ; 7 назв. – ISSN 1993-5560


  У статті аналізується образ смерті у віршах Е. Дікінсон і його передача російською мовою А. Грішиним. Знайдені наступні тотожності: смерть - успіх, смерть - загін для скоту, смерть - ніжність.
899174
  Ластовецька А. Образ смерті в українській іконографії "Страшного суду" XV - XVI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 20-21
899175
  Кудря Г. Образ смерті у творчості Валер"яна Підмогильного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 211-216. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
899176
  Фоменко Образ советского воина в художественной литературе / Фоменко, А.М. Никитин. – М, 1963. – 179с.
899177
  Карпова В.М. Образ советского рабочего в послевоенной русской прозе (К проблеме создания типического характера) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова В. М.; АОН при ЦК КПСС,Каф. теор. литер. и искусст. – М., 1954. – 16л.
899178
  Воротняк Т.А. Образ советского ребенка в русской послевоенной повести для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Воротняк Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
899179
  Самойлов Н.А. Образ Советского Союза в китайских учебниках 1950-х годов / Н.А. Самойлов, Ли Суйань // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 14-22. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
899180
  Коняхин Г.П. Образ советского человека в живописи : Автореф... кандид. искусствоведческихнаук: / Коняхин Г.П.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории искусств. – М., 1950. – 27л.
899181
  Саакян А.С. Образ советского человека в творчестве Дереника Демирчяна : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян А.С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1951. – 20 с.
899182
  Грошев А.Н. Образ советского человека на экране / А.Н. Грошев. – М, 1952. – 248с.
899183
  Кумсишвили Дмитрий Образ советского человека по произведениям Б.Н.Полевого об Отечественной войне : Автореф... канд. филол.наук: / кумсишвили Дмитрий И.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
899184
  Пестонюк И.А. Образ Советской отчизны в украинской народной поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Пестонюк И.А.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1967. – 19л.
899185
  Грачев В. Образ современника в киноискусстве / В. Грачев. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 184 с.
899186
  Барманкулов М.К. Образ современника в очерковой литературе (к проблеме портретного очерка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барманкулов М.К. ; МГУ. – Москва, 1965. – 20 с.
899187
  Горин И.П. Образ современника в советской жанровой живописи / И.П. Горин. – Москва, 1969. – 150с.
899188
  Михайловская Н.Д. Образ современника в удмурдской прозе / Н.Д. Михайловская. – Ижевск, 1962. – 20с.
899189
   Образ современника: Советский живописный портрет. 1917-1976.. – М., 1978. – 32с.
899190
   Образ современного молодого человека в литературах социалистических стран : сб. образов. – М., 1987. – 177с.
899191
  Полякова Н.Л. Образ современных обществ в социологической теории конца ХХ - начала ХХІ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.128-143. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
899192
  Райхерт К.В. Образ Сократа в философии Иоганна Августа Эверхарда // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 21-30. – ISSN 2076-7382
899193
  Некрасовская Л. Образ Соломона в "Ветхом Завете" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 97-101. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
899194
  Журавская А. Образ Сольвейг в литературной интерпретации А. Блока // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 201-206. – ISBN 978-617-689-129-1
899195
  Михайлова А.А. Образ спектакля / А.А. Михайлова. – М., 1978. – 247с.
899196
  Йовенко Л. Образ співця героїчної слави у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 211-219. – ISBN 978-966-02-7586-7
899197
  Янковський С.В. Образ спільності в соціально-культурному світі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 106-111. – ISSN 2077-1800
899198
  Касамара В.А. Образ СССР и современной России в представлениях студенческой молодежи / В.А. Касамара, А.А. Сорокина // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 0869-0499


  Данное исследование посвящено представлениям молодого поколения о советском союзе и современной России. Респондентами стали 100 студентов из ведущих московских вузов. почти все они были рождены после распада сссР, поэтому имеют достаточно смутные ...
899199
  Полотай А.М. Образ Степана Разина в советской литературе : Автореф... канд. филолог.наук: / Полотай А.М.; КГУ. – Киев, 1955. – 14 с.
899200
  Полотай А.М. Образ Степана Разина в советской литературе : Дис... канд. филолог.наук: / Полотай А.М.; КГУ. – К, 1955. – 376л.
899201
  Ткаченко І. Образ степу в художньому світі Ліни Костенко: міфопоетична парадигма
899202
  Розенталь Д.М. Образ страны. Размышления о "мягкой силе" Венесуэлы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 68-80. – ISSN 0044-748Х
899203
  Аскерова І.А. Образ страху в науковій та наївній картині світу (на матеріалі польської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 10-15. – ISBN 966-581-589-Х
899204
  Підлісна Г.Ю. Образ страху у драмі В. Винниченка "Гріх" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 423-427


  Порушено проблему життєвого вибору людинии аід впливом почуття побоювання, неспокою. Досліджується образ страху у драмі В. Винниченка "Гріх". Розглядається психологічний стан головної героїні і її здатність протистояти слідчому-кату
899205
  Эренгросс Б.А. Образ строителя коммунизма в советском изобразительном искусстве / Б.А. Эренгросс. – М, 1961. – 39с.
899206
  Совтис Н. Образ студентської молоді у творах Льва Евгеніуша Венглінського // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 235-241. – ISSN 2304-9383
899207
  Демичев А.А. Образ суда присяжных в российском правосознании второй половины XIX – начале ХХ в. (по материалам исторических анекдотов) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 14. – С. 28-32. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе исторических анекдотов реконструируется образ суда присяжных в российском правосознании второй половины XIX - начала ХХ в. Делается вывод о несовпадении официальных представлений об институте присяжных заседателей с представлениями о ...
899208
  Фролов П.Д. Образ суспільної інновації: у пошуках універсальних смислових вимірів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 97-108
899209
  Чорна Л. Образ суспільства у філософії Лазаря Барановича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.123-128
899210
  Чорнобривцева О.С. Образ сучасника в творах українських художників / О.С. Чорнобривцева. – К., 1984. – 48с.
899211
  Дем"янівська Л.С. Образ сучасника в українській радянській драматичній поемі / Л.С. Дем"янівська, П.Д. Дулгієр. – Київ, 1983. – 32с.
899212
  Старовойт Л.В. Образ сучасника у творчому доробку Анатолія Малярова // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 219-222. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
899213
  Грицюк І.М. Образ сучасного фахівця в контексті соціальних орієнтирів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 44-50. – (Психологія ; вип. 47)
899214
  Поліковська Ю. Образ Східних Кресів у польському повоєнному публічному дискурсі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 23. – С. 53-77. – (Польські студії ; № 4 ;IV конкурс ім. Єжи Гедройця)


  На матеріалах "Культури" та сучасних нешкільних пілручників.
899215
  Завійська М.Б. Образ східної філософії у творчості К. Ясперса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 71-75. – ISSN 1996-5931
899216
  Гурмак В. Образ Т. Г. Шевченка: медалі та монументи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 255-259. – ISSN 0236-4832
899217
  Музичко О. Образ Т. Шевченка в історичній пам"яті населення Одеси наприкінці XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 20-33. – ISSN 2222-5250
899218
  Любарська Л.В. Образ Т.Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 14-22. – ISSN 0320-9466
899219
  Світленко С.І. Образ Т.Г. Шевченка у літературній критиці та публіцистиці діячів українського національного руху другої половини 50-х - початку 60-х рр. XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 29-39. – ISSN 2312-2587
899220
  Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
899221
  Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 160-206
899222
  Іваницька С.Г. Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча Старої (Киїівської) Громади Вільяма Беренштама // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 54-71
899223
  Параскевич П. Образ Тараса Шевченка в поезії Андрія Малишка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 154-156. – ISBN 978-966-2133-57-3
899224
  Настасієнко О. Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 62-66


  У статті розкривається ідейний сенс образу Т. Шевченка у поетичному творі Є. Маланюка
899225
  Митрофаненко Ю.С. Образ Тараса Шевченка в процесах Української революції 1917 - 1920 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 125-135. – ISSN 2312-2587
899226
  Лихограй Р. Образ Тараса Шевченка в революційному фольклорі київського Майдану // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 12-16. – ISSN 2225-5095
899227
  Мацько В. Образ Тараса Шевченка в рецепції В"ячеслава Єзерського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 146-149


  У статті розкрито художні засоби біографічного роману В. Єзерського "Шевченко"
899228
  Гомотюк О.Є. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам"яті українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 26-27. – ISSN 1810-2131
899229
  Салата О. Образ Тараса Шевченка та його творчості в умовах нацистської окупації України 1941-1944 рр. // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 263-273
899230
  Атаманчук В. Образ Тараса Шевченка у драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Напередодні" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 5-15


  Досліджено драму Л. Старицько-Черняхівської "Напередодні". Проаналізовано проблематику твору, яка зумовлюється осмисленням історичних та світоглядних передумов звільнення українського народу від кріпацтва. З"ясовано характерні ознаки конфлікту та ...
899231
  Гордієнко В. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / Гордієнко В. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634


  У статті проаналізовано уявлення українського історика-марксиста О. Гермайзе про особистість Тараса Шевченка.
899232
  Приходько І.Ф. Образ Тараса Шевченка у прозовій тетралогії Гната Хоткевича "З сім"ї геніїв" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 65-69
899233
  Ямаш Ю. Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 45-58. – ISSN 0236-4832
899234
  Гаврилко Н.А. Образ Тараса Шевченка у творчості українського художника Івана-Валентина Задорожного // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 213-218. – ISSN 2226-3209
899235
   Образ твой, Москва: Москва в рус. и сов. живописи. – Москва, 1985. – 158с.
899236
  Трегуб А.М. Образ телевізійного ведучого як інструмент персоналізації експертних програм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 56-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
899237
  Мірошніченко П.В. Образ типового українського радіослухача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 89-93. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
899238
  Жилін М. Образ Тичини у працях Григорія Грабовича і Василя Стуса // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 65-83. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
899239
  Науменко Н.О. Образ тіла в структурі Я-концепції (огляд літератури) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто образ тіла як компонент Я-концепції. Розмежовуються поняття "Я-концепція", "самопізнання" та "самооцінка". У структурі образу тіла виділено три компоненти: схеми тіла, знання про тіло та ставлення до тіла. Ставиться проблема факторів ...
899240
  Сидельников В.М. Образ товарища Сталина в творчестве народов СССР / В.М. Сидельников. – Москва, 1952. – 31 с.
899241
  Свідунов І. Образ Токіо в об"єктиві сучасних фотографів // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 111-113. – ISBN 978-966-285-572-2
899242
  Цицилюк Ю. Образ тоталітарної Японії у романі-антиутопії Кошюн Такамі "Королівська битва" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 137-144
899243
  Лавренко В.С. Образ турка як військового ворога Російської імперії в Першій світовій війні за спогадами Є.В. Масловського // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 68-70
899244
  Год Б. Образ тьютора в історико-педагогічній літературі епохи європейського Відродження (XIV - XVI ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 114-120. – ISSN 2075-1478
899245
  Сліпушко О.М. Образ у літературі раннього і високого Середньовіччя (XI-перша половина XIII ст.): проблема інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 486-493. – (Б-ка Ін-ту філології)
899246
  Казакова Т. Образ у публіцистиці: дійсність і текст (на прикладі першої катілінарії Цицерона) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 19-22


  Особливості публіцистичного образу розглядаються на прикладі першої капілінарй Цицеропа в якій гаповний ізоморфний образ будується на системному об"єднанні двох класичних бінарних опозицій, двох образів емоцій та двох зображально-виражальних ...
899247
  Бурчик И. Образ Украины в письмах Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 173-177. – ISSN 0869-3595
899248
  Чабан Н.А. Образ Украины в свете концептуальных метафор (на материале публикаций газеты "The New York Times") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 49-56. – (Серія "Філологічні науки")
899249
  Колоколова Т.М. Образ України-матері в історичних піснях // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 67-69. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
899250
  Ткачук М.П. Образ України // Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденці розвитку й естетична стратегія : Hавчальний посібник / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 16-27. – ISBN 9665280465
899251
  Кулик С.А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет "The Times", "The Guardian", "The Independent") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
899252
  Кулик С.А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет "The Times", "The Guardian", "The Independent") : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2012. – 556 л. – Додатки: л. 545-556. – Бібліогр.: л. 163-259
899253
  Висоцький О.Ю. Образ України в дзеркалі американських медіа: особливості позитивного та негативного позиціонування. / О.Ю. Висоцький, А.П. Лук’яненко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – С. 364-369. – ISSN 2076-1554
899254
  Літяга В.В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літяга Владислава Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 235 арк. – Додатки: арк. 235. – Бібліогр.: арк. 8-9, 204-234
899255
  Літяга В.В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літяга Владислава Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
899256
  Магда Є. Образ України в європейській громадській та політичній думці як зброя у гібридній війні // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 96-102
899257
  Гончаренко О.М. Образ України в козацькому епосі (на матеріалі збірок М. Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 115-119. – ISBN 966-8188-10-1
899258
  Векуа О. Образ України в ліриці Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 8-14


  Ідеться про лірику Осипа Маковея, автора межі ХІХ-ХХ ст. з погляду її антиколоніального прочитання. Його поезії сповнені роздумами про власну долю в контексті історичного поступу своєї нації. Майже 40 років його літературної праці знайшли свій відбиток ...
899259
  Денисенко Ю.М. Образ України в маловідомих працях І. Мірчука та Н. Полонської-Василенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 88-97
899260
  Іваницька М. Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття висвітлює рецепцію України в антологіях української літератури, опублікованих у Німеччині. Проаналізовано передмови до чотирьох антологій, що вийшли в НДР та ФРН у 50-60-і рр. минулого століття. Аналіз дозволяє виділити суттєві розбіжності у ...
899261
  Онуфрійчук М. Образ України в поезії Олекси Стефановича // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 89-91. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
899262
  Погребняк О.А. Образ України в сучасній чеській прозі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 171-178


  У статті розглядається художня рецепція України та українців у деяких тематично поєднаних сучасних чеських прозових творах. Робиться спроба відстежити різні авторські стратегії при моделюванні літературних етнообразів. В статье рассматривается ...
899263
  Верстюк В. Образ України кінця XIX - початку XX століття в сучасній російській історіографії // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 95-103. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)
899264
  Гіленко О.І. Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості створення позитивного образу України на сторінках журналу "Вітчизна". Увага приділяється тематиці та проблематиці нарисів, засобам створення та підтримання позитивного іміджу держави. In the article the features of ...
899265
  Щелкунова О. Образ України у поемі Севастяна Кленовича "Роксоланія" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 494-499


  Стаття присвячена дослідженню ролі України у житті та творчості Кленовича. На основі автобіографічних відомостей розглянуто проблему національної приналежності письменника – зауважено на важливості недопущення однозначного сприйняття його як польського ...
899266
  Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі XIX століття: стратегії та форми репрезентації : монографія / Майя Гарбузюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Простір-М, 2018. – 469, [1] с. – Покажч. імен : с. 461-468. – Бібліогр.: с. 434-460 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-92-2
899267
  Гудзенко О.П. Образ України у прозі Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 147-155


  Розглянуто еволюцію урбаністичного та фемінного образу України, по-новаторськи осмисленого у прозових творах Миколи Хвильового. Пись- менник намагається вписати сільський краєвид, образ пасторальної Укра- їни в матрицю міста - це шлях індивідуально ...
899268
  Польовик С.М. Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 97-106. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
899269
  Кононенко М. Образ України у світлі археології, історії мап, портулан, постатей // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 0130-7037
899270
  Крисаченко В.С. Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри : навч. посібник / Валентин Крисаченко ; упоряд., авт. вступ. розд., пер., біогр. довідок та комент. д-р філос. наук, проф. В.С. Крисаченко. – Вид. 2-ге допов. і випр. – Київ : Софія-Оранта, 2007. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 5-77-07-1281-1
899271
  Новиков А. Образ України у творчій спадщині Олександра Довженка // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 247-252. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
899272
  Юревич М.В. Образ України у творчості М. Чайковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 267-271
899273
  Мойсейчук І.І. Образ українських козаків у картинах художника М. Самокиша // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 416-419. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена основним етапам життя та творчості українського художника Миколи Самокиша. Автор акцентує увагу на картинах митця, де зображено українських козаків. На основі наукової літератури та самих творів мистецтва проводиться дослідження ...
899274
  Пестрікова О.В. Образ українських козаків у творчості польського історика Людвіка Кубалі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 19-28. – ISSN 2312-2587
899275
  Новак С.М. Образ українського емігранта в малій прозі Володимира Бірчака // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 267-271. – ISSN 2520-2103
899276
  Гончар О. Образ українського інтелектуала-славіста XIX ст. (на прикладі М. Костомарова та його сучасників) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 392-399
899277
  Гончар О.Т. Образ українського інтелектуала ХІХ ст. (Микола Костомаров) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 68-82. – ISSN 0130-5247


  "...На прикладі постаті видатного українського вченого-гуманітарія і громадського діяча М. Костомарова висвітлюється узагальнений образ інтелектуала XIX ст."
899278
  Азарова К. Образ українського міста на поштових картках кінця XIX - початку XX ст.: постановка проблеми // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 59-61. – ISBN 978-966-285-491-6
899279
  Нехайчук Ю.А. Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману "Мазепа, гетьман України" Ірен Стецик) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 74–78. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
899280
  Мулярчук І.Ф. Образ українського села XIX - початку XX ст. хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 251-267. – ISBN 978-966-171-218-7
899281
  Теміров Б. Образ української держави в установчих документах Організації українських націоналістів 1929 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 362-364. – ISBN 978-966-171-893-6
899282
  Фещук В. Образ української емансипованої жінки (на матеріалі роману Марка Вовчка "Жива душа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 310-317
899283
  Сапсаєнко Л.В. Образ української жінки в історичній драматургії Б. Грінченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 232-236. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
899284
  Циганок О. Образ української жінки в повісті "Захар Беркут" І. Франка // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 127-134. – ISSN 2415-8828
899285
  Даниленко В. Образ українців у світовому кінематографі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 49-54


  У статті розкривається образ українців у кінофільмах сучасних американських, європейських і російських кіностудій. Аналізуються національний характер, поведінка, духовні, інтелектуальні, вольові якості кіногероїв, їхня здатність до адаптації та ...
899286
  Полякова С.В. Образ українця в романістиці Бориса Харчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 121-130. – ISSN 2313-1802
899287
  Попова Т.Н. Образ университетского профессора: П.М. Бицилли // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 15-30. – ISBN 966-544-344-5


  "Петр Михайлович Бицилли (1879–1953) как ученый-мыслитель принадлежит мировой науке, однако до сих пор его творчество недостаточно хорошо известно в Украине. Выпускник Новороссийского университета (1906), позже - профессор в своей alma mater (1919), он ...
899288
  Оленченко В. Образ Уоррена Баффета - успешного инвестора // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 119-124. – ISSN 0131-2227
899289
  Орленко М. Образ Успенського собору в давньоруській літературі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 64-69. – ISSN 2077-3455


  Стаття присвячена дослідженню Успенського собору на основі давньоруських легенд і літературних джерел. Показано, як образ об"єкта архітектури водночас стає витоком літературного твору, в результаті чого чіткий архітектурний опис замінюється емоційною ...
899290
  Богосвятская А.И. Образ учителя литературы в художественных произведениях: образец для подражания или предупреждение // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 61-64
899291
  Березівська Л.Д. Образ учителя у творчій спадщині Я.Ф. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 72-75. – ISSN 0131-6788
899292
  Дяченко С. Образ учителя у творчості Бориса Грінченка На матеріалі оповідань "Непокорний", "Екзамен", "Украла", "Дзвоник".. = До 150-річчя від дня народження письменника : На матеріалі оповідань "Непокорний", "Екзамен", "Украла", "Дзвоник".


  У статті на прикладі кращіх оповідань на учительську тематику розкриваються характерні риси майстерності Б.Грінченка в зображені образу народного вчителя.
899293
  Эльманович Т.В. Образ факта / Т.В. Эльманович. – М., 1975. – 152с.
899294
  Киасашвили Н.А. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: / Киасашвили Н.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 24л.
899295
  Стельмах Х. Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського "Сніг" та "Чорна Пантера, Білий Ведмідь" Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 265-270. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
899296
  Жабоедов-Господарец Образ финнов и Финляндии в правовой печати в 1905-1907 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
899297
  Федоренко Тетяна Образ фіалки Провансу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0130-5212
899298
  Левицька І.М. Образ фізичного Я та самоставлення як регулятивні чинники поведінки особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 98-103. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-4368
899299
  Павлик Н.І. Образ філософа: традиції та сучасність // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 29-30
899300
   Образ філософії на межі тисячоліть // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-20
899301
  Колмикова А. Образ футбольного фаната та фанатизму - як семіотичний простір культури // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 252-262. – ISSN 0236-4832
899302
  Тарасова М. Образ хати-пустки у поезіях Тараса Шевченка: живописне начало
899303
  Мушкетик Л.Г. Образ хитруна (блазня) в українській побутовій казці // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 84-101. – ISSN 2522-9834
899304
  Крючкова О.Р. Образ христа-дитини як сюжетно-композиційний центр казки О. Вайльда "Велетень-егоїст" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 204-208. – ISSN 2522-493X


  У статті розглянуто ідейно-естетичну функцію образу Христа-Дитини в казці О. Вайльда "Велетень-егоїст". У творчості письменника постійно присутні, іноді імпліцитно, проблеми релігії та образи зі сфери Біблії. Особливо це стосується його казок, в ...
899305
  Тютюгина Т.В. Образ Христа в творчестве Рерихов периода Центрально-Азиатской экспедиции // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 20-39
899306
   Образ Христа в українській культурі. – Київ : КМ Academia, 2001. – 200с. – ISBN 966-518-068-1
899307
   Образ Христа в українській культурі / В.С. Горський, І Ю. Киричок Сватко, С.І. Головащенко, Н.Д. Горська; Горський В.С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник ; [ відповід. ред. В.С. Горський ]. – 2-ге вид. – Київ : КМ Academia, 2003. – 200 с. – ISBN 966-518-182-3
899308
  Конончук М. Образ християнського світу як історичне тло в романі "Іван Виговський" І. Нечуя-Левицького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 138-149
899309
  Криницын А.Б. Образ Хромоножки в перспективе мотивной структуры романов Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 54-69. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
899310
  Маховська С.Л. Образ циган у слов"янській ритуальній парадигмі (за матеріалами весільної та родильної обрядовості) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 357-361. – ISSN 2218-0567
899311
  Оленєв О.А. Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних медіа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 73-75. – ISSN 1996-5931
899312
  Єсипович К.П. Образ чарівного супротивника у французькій народній казці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 111-116.
899313
  Титаренко О.О. Образ часу в сучасних наукових теоріях як філософська проблема // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 48-50. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
899314
  Урбан А.А. Образ человека - образ времени / А.А. Урбан. – Л., 1979. – 324с.
899315
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [коллективная монография] / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [ред. Базалук О.А.]. – Киев : Кондор. – ISBN 978-966-351-356-0
Т. 1 : / [Александров Л.Г., Ананьева Г.В., Баева О.В. и др.]. – 2011. – 326, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 323-325. – Библиогр. в конце гл. и подстроч. примеч.
899316
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Киев : Скиф. – ISBN 978-966-8894-69-5
Т. 2 : / [Аляев Г.Е., Баев С.Я., Базалук О.А. и др.]. – 2012. – 406, [2] с. : табл. – Авт. указ. на с. 403-405. – Библиогр. в конце гл.
899317
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космол. о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Київ : МФКО. – ISBN 966-8122-66-4
Т. 3 : / [Аббасова К.Я., Баева О.В., Базалук О.А. и др.]. – 2013. – 337, [2] с. : ил., табл. – Авт. т. указаны на c. 335-337. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.
899318
  Колпинский Ю.Д. Образ человека в искусстве эпохи Возрождения в Италии / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1941. – 140с.
899319
  Марков Б.В. Образ человека в постантропологическую эпоху // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0042-8744
899320
  Горатусь Б. Образ человека в психологии Росии ХХ века // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2005. – № 3. – С. 121-136.
899321
   Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века: Сб. ст.. – М., 1984. – 216с.
899322
  Кругликов В.А. Образ человека культуры / В.А. Кругликов. – М, 1988. – 152с.
899323
  Базарбаев М. Образ человека труда в казахской поэзии / М. Базарбаев. – Алма-Ата, 1961. – 239с.
899324
  Приліпко І. Образ ченця-ерудита у прозі Валерія Шевчука // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (153), січень. – С. 15-18
899325
  Ващенко А.В. Образ чиновника місцевого управління Російської імперії другої половини XIX ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 182-188. – ISSN 2409-2037


  За матеріалами "Русского вестника".
899326
  Чэнь Шань Образ Чио-Чио-Сан в опере Джакомо Пуччини "Мадам баттерфляй" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 482-487. – ISSN 2226-2180
899327
  Орлова О. Образ читача в структурі художнього твору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 40-46. – ISSN 2075-1486
899328
  Березнікова О. Образ чорта у повісті Г. Квітки-Основ"яненка "Конотопська відьма" // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 170-173
899329
  Рудницька А. Образ Шевченка та шевченкове образотворення у фольклоризованих текстах Майдану // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 61-70
899330
  Рудницька А. Образ Шевченка та Шевченкове образотворення у фольклоризованих текстах майдану // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 32-38. – ISSN 2225-5095
899331
  Боса Л. Образ Шевченкової землі в колективних уявленнях жителів Звенигородщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 76-81. – ISSN 2313-8505
899332
  Жидков Г.В. Образ Шубина. / Г.В. Жидков, 1940. – 30с.
899333
  Кудряков В.В. Образ Эдуарда IV в трудах Доминика Манчини и кройлендского анонима // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 113-121. – ISSN 0042-8779


  Об английском короле Эдуарде IV по трудам Д. Манчини "Узурпация Ричарда III" и кройлендского летописца "Второе продолжение Кройлендской хроники".
899334
  Расков Д.Е. Образ экономики в институционализме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 32-41. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
899335
  Белянкина Н.Г. Образ элементарного объекта и элементаристский подход / Н.Г. Белянкина, Д.В. Пивоваров. – Свердловск, 1991. – 142с.
899336
  Мараховська Г.Р. Образ Юди в українській літературі межі XIX-XX ст. : (на матеріалі творів Лесі Українки "На полі крові", Спиридона Черкасенка "Ціні крові", В. Домонтовича "Апотоли", Івана Багряного "Сад Гетсиманський") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 334-338


  Розглянуто канонічну та інверсійну інтерпретації зради Юди на матеріалі творів Лесі Українки "На полі кров", Спиридона Черкасенка "Ціна крові", В. Домонтовича "Апостоли", Івана Багряного "Сад Гетсиманський"
899337
  Лесів А. Образ Юди Іскаріота в сакральному мистецтві // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 49-55. – ISSN 0130-6936
899338
  Деревянченко В.С. Образ Юлия Цезаря в поэзии Валерия Брюсова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 12-19. – ISSN 2077-7280
899339
  Грачева И.В. Образ Юрия Визбора в творчестве Юлия Кима // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)


  В статье изучены и проанализированы произведения Юлия Кима, посвященные жизни и творчеству Юрия Визбора.
899340
  Левченко О.Г. Образ я-цілісності як екзистенційна складова театрального переживання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.186-193укр
899341
  Левченко О.Г. Образ я-цілісності як екзистенційна складова театрального переживання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.166-173
899342
  Снітко О.С. Образ як глибинна структура мовних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 216- 220. – ISBN 966-581-295-6
899343
  Любащенко В.І. Образ Яна Гуса у богословському дискурсі: сучасний погляд // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 54-68. – ISSN 0203-9494
899344
  Галимова Я.Д. Образ Японии в советском обществе (середина 1960-х - середина 1980-х гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89-95. – ISSN 0869-5687
899345
  Тимофеєнко А.В. Образ Японії в західному кінематографі: стан дослідженості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 111-118. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
899346
  Прасол Є.А. Образ Японії в романі Девіда Мітчелла "Літературний привид": впливи Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 100-114. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті проаналізовано складну інтертекстуальну взаємодію творів брит. письменника Девіда Мітчелла та японського автора Харукі Муракамі з точки зору специфіки конструювання образу Японії. Досліджується, як творча рецепція Д. Мітчеллом уявлень Х. ...
899347
  Купко Д. Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо


  У статті схарактеризовано образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо, зокрема, в таких смислових координатах: ставлення до смерті й підтримка офіційної ідеології, солдатські типажі, стосунки командира й підлеглих, образ ворога, а ...
899348
  Высочина Е.И. Образ, бережно хранимый / Е.И. Высочина. – Москва, 1989. – 235с.
899349
  Землякова Т.А. Образ, жанр, слово, емоція: гендерні характеристики газетних заголовків // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 50-56


  У статті подано результати гендерного аналізу двохсот газетних заголовків, сто з яких належать авторству журналістів-чоловіків, сто - авторству журналістів-жінок. Розглянуто питання ідентифікації маскулінних та фемінних ознак у системі заголовків ...
899350
  Романов Ю.И. Образ, знак в искусстве / Ю.И. Романов. – Л., 1991. – 129с.
899351
  Мантатов В.В. Образ, знак, условность. / В.В. Мантатов. – М., 1980. – 160с.
899352
  Митлянский Д.Ю. Образ, настроение, мысль: Альбом / Д.Ю. Митлянский. – Москва, 1977. – 32с.
899353
  Уваров Л.В. Образ, символ,знак / Л.В. Уваров. – Минск, 1967. – 119с.
899354
  Погрібний А. Образ, увиразнений листами (штрихи до сильветки Докії Гуменної) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 54-59
899355
  Кононенко П.П. Образ, що кличе за собою / П.П. Кононенко. – Київ, 1962. – 40с.
899356
   Образ. Тіло. Порядок : гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі : [зб. текстів] / за ред.: К. Міщенко, С. Штретлінг ; [упоряд.: О. Бондаренко, К. Міщенко, С. Штретлінг ; пер.: М. Бердник, О. Бондаренко, А. Живкова та ін.]. – Київ : Медуза, 2014. – 225, [1] с. : іл., табл. – У змісті авт.: Д. Агрест, Дж. Батлер, К. фон Браун, Г. Брункгорст, С. Гольшбах, С. Елзуні, Е. Єлінек, У. Кльоппель, Г. Кох, З. Тьорпш, Г. Урбах, Н. Фрейзер, Б. Цеетнер, І. Штефан. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-05-4
899357
  Купрін О.І. Образа / О.І. Купрін. – Харьков, 1930. – 32 с.
899358
  Большак В. Образа : роман / В. Большак. – Київ, 1968. – 484 с.
899359
  Большак В.Г. Образа : роман / В.Г. Большак. – Київ, 1973. – 440 с.
899360
  Большак В.Г. Образа : роман / В.Г. Большак. – Київ, 1980. – 507 с.
899361
  Большак В.Г. Образа. : роман / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1962. – 253 с.
899362
  Шерстобитова В.В. Образвание в обществе нового типа / В.В. Шерстобитова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 293-300.
899363
  Шеламанова Н.Б. Образвоание западной части торритории России в XVI в. в связи с ее отношениями с великим княжеством Литовский и Речью Посполтиой : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шеламанова Н. Б.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балкан. – М., 1971. – 30л.
899364
  Шаповалов В.С. Образец для всей страны / В.С. Шаповалов. – М., 1979. – 127с.
899365
  Гудзь О.А. Образи-архетипи у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 138-142. – (Б-ка Ін-ту філології)
899366
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 134-147. – ISBN 966-7759-23-7
899367
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .134-139. – ISBN 966-7759-23-7
899368
  Польщак А.Л. Образи-символи в художній прозі Ф. Моріака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 177-180


  Ф. Моріак, один із найвизначніших представників французького «католицького від родження», у своїх творах створює насичену оригінальну образну символіку, пов’язану передусім із образами природи та тими, які використовують людські відчуття, часто подаючи ...
899369
  Демченко А. Образи-символи дерев у поезыъ Василя Стуса // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 24-27.
899370
  Новікова П. Образи-символи кукуна і зозулі у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 223-229


  Стаття присвячена дослідженню символів-образів Кукуна і Зозулі в українському, російському, німецькому фольклорі. Встановлені спільне та відмінне у фольклорному потрактуванні цього образу у сприйнятті різних етносів. Article is devoted research of ...
899371
  Найденко О.В. Образи-символи МОГИЛИ, СТЕПУ, ХАТИ, САДУ в поезіях Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 38-40
899372
  Жиленко І.Р. Образи-символи роману М.П. Арцибашева "Санін" / І.Р. Жиленко, Д. Гаврись // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 84-89. – ISSN 2077-804X


  У статті піднімаються питання символіки роману Михайла Арцибашева "Санін". У порівнянні з культурами різних країн звертається увага на символи природи: сонця, саду, тварин, птахів, комах тощо. Окремо розглядається образ-символ головного героя роману ...
899373
  Павлішена Л. Образи-символи у "серйозних" комедіях Івана Карпенка-Карого "Суєта" та "Житейське море" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 67-71
899374
  Дебейко О.В. Образи-символи як креативні чинники асоціативного ряду та сюжетної лінії у творах Ясунарі Кавабата / О.В. Дебейко, Л.С. Аністратенко


  Розглядається структура сюжетів творів Ясунарі Кавабата, зокрема наведено нові аргументи на підтвердження використання письменником методу "асоціативного зв"язку"; а також визначено типи та функції сюжетів The work is a consideration of a structure of ...
899375
  Олійник О.С. Образи-стереотипи злочину та злочинця в американській наївній мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 32-41. – ISSN 2520-6397
899376
  Годенко О. Образи - коди пам"яті // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-18. – ISSN 0130-1799
899377
  Панчук Л. Образи "вершителів" часу за романом Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 166-170
899378
  Лавренко В.С. Образи "вождів" у емігрантській мемуаристиці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 100-108. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
899379
  Гаухман М.В. Образи "єврея" в українському громадському житті Російської імперії (1905-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 14-16. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
899380
  Сулима М. Образи "інших" у творчості Климентія Зіновіїва // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 151-153. – ISBN 978-966-1516-14-3
899381
  Михайленко В. Образи автора й читача в журналістському творі: проблема функціонування та взаємодії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 89-98


  Розглядаються образи автора й читача в журналістському творі, окреслено їхню роль, функції та особливості взаємодії у текстах публіцистичного жанру, а також їхнє значення в побудові успішного комунікативного акту. The article deals with the images of ...
899382
  Кізлова А.А. Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 69-73. – ISSN 2076-1554
899383
  Кумінова К. Образи Анахарсіса та Скіла в античній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Акцентовано увагу на образах Анахарсіса та Скіла в античній літературі V ст. до Р.Х. - ІІІ ст. після Р.Х. На основі аналізу згадок про цих персонажів у працях грецьких та римських авторів було з"ясовано, як змінювалося ставлення до постатей ...
899384
  Косянчук О.О. Образи Афіни-Мінерви і Афродіти-Венери у давньоукраїнській поезії XVI-XVIII століть // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 214-217


  Метою даної статті є встановлення ролі й функціонального навантаження образів-персонажів античної міфології - богині Афіни-Мінерви і Афродіти-Венери - у поезії XVI-XVIII століть. Тим самим у статті відтворено часо-проторову вісь Античність - Ренесанс і ...
899385
  Масненко В.В. Образи Богдана Хмельницького у сучасній колективній історичній пам"яті українців та їх сусідів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 14-22. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
899386
  Івашків-Ващук Образи богів та героїв як складники макроконцепту людина (на матеріалі творів Теокріта) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 43-51


  У статті наголошено, що важливими складниками макроконцепту ЛЮДИНА в ідиліях визначного грецького поета елліністичного періоду Теокріта є образи богів та героїв. Це пов"язано з тим, що письменник зосереджував свою увагу на вивченні людини передусім як ...
899387
  Бурутіна А. Образи Бориса і Гліба в Києворуській книжності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 161-168


  У статті досліджуються образи Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" Нестора. Аналізується авторська інтерпретація образу святих та ...
899388
  Ковалевський В.В. Образи будівників Дніпровського каскаду в художній літературі / В.В. Ковалевський. – Київ, 1958. – 40с.
899389
  Митовска М. Образи в нас. / М. Митовска. – София, 1979. – 244с.
899390
  Карбан А.А. Образи в усних народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр.: трансмісія традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті виділено та проаналізовано кілька основних, яскравих образів, що найчастіше зустрічаються в усних народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр. Розглянуто їх на рівні художнього творення, символічного навантаження та емоційної складової. В ...
899391
  Попов П.М. Образи В.І.Леніна і Й. В.Сталіна в українській народній поезії / П.М. Попов. – К., 1953
899392
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 36-47
899393
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 42). – С. 10-11
899394
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 43). – С. 20-21
899395
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 7 березня (№ 44). – С. 10-11
899396
  Витрикуш Г. Образи видатних людей минулого в поезії Івана Драча
899397
  Вільчинська І.М. Образи Володимира Великого та Ярослава Мудрого у стінописі Софії Київської часів Петра Могили // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 58-63. – ISBN 978-966-2377-29-3
899398
  Шаф О. Образи геометричних фігур у сонетах Емми Андрієвської останнього десятиріччя (збірки "Півкулі і конуси", "Рожеві казани")
899399
  Токар М.І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мстецтвознавства (д-ра філос.) : 17.00.05 / Токар Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
899400
  Яненко Я.В. Образи героя новатора та героя-професіонала в рекламі: соціалізаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 167-171. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
899401
  Гайдук С.Є. Образи голуба і голубки як символи кохання (на прикладі поезії Тараса Шевченка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 245-252. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
899402
  Іващук О.А. Образи дітей у творчості Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 44-47.
899403
  Гладій О.Б. Образи дітейу літературі канадських українців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 23-25. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  Стаття присвячена висвітленню впливу створеної в дитячому дискурсі художньої образності, який формується в літературі української діаспори в Канаді, на процес структурування міфу про Україну. Особлива увага приділяється ролі літературних творів у ...
899404
  Токмань Ганна Образи долі, музи і слави у віршах С. Гординського: діалог з Т. Шевченком // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
899405
  Лавренко В.С. Образи євреїв у свідомості російської адміністрації та суспільства прифронтової зони в роки Першої світової війни // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 56-67. – ISBN 978-966-981-185-1
899406
  Даниленко В. Образи жертви і ката у творах Юрія Горліса-Горського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 305-314


  У статті з позицій постколоніальної критики аналізуються образи жертви і кати у творах Юрія Горліса-Горського. Розкриваються психологічні мотиви опору жертв репресіям, страху, підкупам, пропаганді, за допомогою яких тоталітарна система розправлялася з ...
899407
  Клочко Л.С. Образи жінок у мистецтві північного Причорномор"я як джерело для реконструкції костюмів скіф"янок // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Кулаковська Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (32). – C. 76-89. – ISSN 2227-4952
899408
  Чумаченко О. Образи з минулого : Біографічний довідник осіб, похованих в Успенському соборі Києво -Печерської лаври / О. Чумаченко; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Софія, 1999. – 178с. – ISBN 5-86468-028-1
899409
  Погонець Я. Образи знедолених персонажів у творчості М. Матіос ("Солодка Даруся", "Черевички Бождої Матері") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 293-299
899410
  Погонець Я. Образи знедолених персонажів у творчості Марії Матіос ("Солодка Даруся", "Черевички Божої Матері") // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2, жовтень. – C. 54-56
899411
  Івашків В. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 115-120


  У статті на основі архівних матеріалів та друкованих видань схарактеризовано особливості народнопоетичної оцінки образів Івана Мазепи та Семена Палія у записах Пантелеймона Куліша переважно першої половини 1840-х років. Фольклорні тексти, за Кулішем, ...
899412
  Івашків В. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 92-99
899413
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : Дис. ...соціол. наук: Спец. 22.00.01 -та історія соціол. / Віктор Миколайович Щербина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. – Бібліогр.: л.389-407
899414
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : Автореферат дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Щербина В.М.; Віктор Миколайович Щербіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 25с. – Бібліогр.: 23 назви
899415
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір / В.М.Щербина; Інститут соціал. та культ.зв"яків ім. Св. княгині Ольги. – Київ, 2005. – 248с. – ISBN 966-8136-54-3
899416
  Ясінський М.М. Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 104-114. – ISBN 978-966-7359-72-0
899417
  Новиков А.О. Образи й прообрази в романі Сергія Лойка "Аеропорт" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 67-71
899418
  Науменко Н. Образи його серця... : формозмістові домінанти пісенної лірики Стінга : монографія / Наталія Науменко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Сталь, 2019. – 254, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 231-246. – ISBN 978-617-676-155-6
899419
  Ткаченко О.П. Образи Каїна і Авеля в давньоукраїнській релігійній полеміці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 610-616


  У статті аналізуються особливості інтерпретації образів Каїна й Авеля в українській полемічній літературі - від доби Середньовіччя до Бароко. Досліджуються основні концепти, пов"язані з цими образами(заздрість, вбивство, жертва, Каїнів родовід, Авелева ...
899420
  Ткаченко О. Образи Каїна і Авеля в українській апокрифіці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 419-426


  У статті аналізується інтерпретація біблійних образів Каїна та Авеля в апокрифічній літературі. В українських апоктифах наявні доповнення, профанація та альтернативне прочитання біблійної історії про двох братів.
899421
  Ткаченко О.П. Образи Каїна і Авеля у світлі герменевтичної методи Григорія Сковороди // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 375-381


  У статті досліджується тлумачення біблійних образів Каїна і Авеля у творчості Григорія Сковороди. В статье анализируется истолкование библейских образов Каина и Авеля в творчестве Григория Сковороды. The article analyzes the interpretation of ...
899422
  Ткаченко О.П. Образи КАЇНА й АВЕЛЯ у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 340-349. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються особливості інтерпретації образів Каїна і Авеля в українській полемічній літературі. З"ясовується, що релігійні опоненти почергово маркували один одного образом Каїна, що врешті-решт призвело до нівеляції колись сильного аргументу ...
899423
   Образи Києва в художній літературі // Зібрання праць у п"яти томах / О. Білецький. – Київ : Наукова думка, 1966. – Т. 4 : Російська література та російсько-українські літературні зв"язки. – С. 539-572
899424
  Ковальчук Ю. Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона


  У статті аналізуються образи Кореї та корейського народу, змальовані у військових репортажах Дж. Лондона (1904 р.). Дослідження виконано на базі методів імагології – актуального напрямку в галузі літературної компаративістики. Критичне вивчення ...
899425
  Ковальчук Ю.А. Образи корейських жінок у місіонерській прозі початку 20 століття. Images of Korean Women in Missionary Writings of the Early 20th Century // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 148-159
899426
  Мороз Володимир Образи місяця та його оточення у віруваннях носіїв трипільської культури // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 242-243
899427
  Бездрабко Валентина Образи модерної документознавчої науки і дидактики : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13
899428
  Сокіл В. Образи наративів про голодомор // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1202-1208. – ISSN 1028-5091
899429
  Свириденко В.О. Образи національного відродження в публічному дискурсі Народної Республіки Болгарія (за матеріалами періодичної преси) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 341-347. – ISBN 978-954-322-848-5
899430
  Харчук Р. Образи Павла Полуботка та Петра І у поезії Тараса Шевченка: історіографічні джерела // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 303-309


  У статті розглянуто історіографічні джерела образів Павла Полуботка і Петра І у поезії Т. Шевченка. Авторка стверджує, що в обох випадках поет створив альтернативні образи до існуючих: Полуботка в "Історії Русів", Петра І в "Історії російських ...
899431
  Лихацький А.А. Образи пам"яті та архіву в творчості Мішеля Фуко 1960-х років // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 111-121. – ISBN 978-966-8856-58-7
899432
  Носенок Б.Е. Образи переживання в культурному контексті "прустохвороби" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 64-66
899433
  Заруба М. Образи польських королев в "Хроніці Польщі" Яна Длугоша: особливості джерела та його інформаційний потенціал // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 60-67. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню потенціалу хроніки відомого польського історика "Історія Польщі" Яна Длугоша для вивчення сприйняття коронованих жінок в середовищі польських інтелектуалів. Виділяються характеристики джерела, які вказують на прояв думки ...
899434
  Юрова І.Ю. Образи природи у поезіях Л.Костенко та А. Спринчан // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 32-37. – ISSN 2522-493X
899435
  Мурашевич К. Образи природи у ранній творчості Вень Ідо


  У статті досліджено вживання образів природи у творчості китайського поета Вень Ідо. Представлені як традиційні відомі символічні образи, так і авторські. У ранній поезії здебільшого зустрічаються традиційні образи природи, вживання яких проаналізовано ...
899436
  Прушковська І.В. Образи природи у суфійському літературному творі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 172-179. – ISSN 1608-0599


  Турецька суфійська література.
899437
  Приймак А.В. Образи природи у творчості Остапа Вишні та Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 98-104


  У статті простежується зв"язок внутрішнього світу автора з образами природи на прикладі творів Остапа Вишні та Михайла Стельмаха. В статье рассматривается связь внутреннего мира автора с образами природы на примере произведений Остапа Вишни и Михаила ...
899438
  Волох О. Образи природи у хорових мініатюрах Б. Лятошинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 133-136. – ISSN 2308-4634
899439
  Петрухіна Л.Е. Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичні аспекти) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.06 / Петрухіна Л.Е.;Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
899440
  Науменко Н. Образи птахів у науковому та художньому вимірах (за працею І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу" та поетичними творами В. Голобородбка) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 375-382. – ISBN 978-966-793-136-3
899441
  Григорак Д. Образи раю та пекла в українській іконографії Страшного суду XV—XVII століть / Д. Григорак, А. Григорак // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 124-132
899442
  Вощенко О.І. Образи сакрального українського світу та сучасності в повісті М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 15-26


  У статті звертається увага на двовимірність тексту повісті (співвідношення повсякденного та сакрального), розкривається архетипно-національна складова оповіді, аналізується образ сучасної авторові дійсності. В статье обращается внимание на присутствие ...
899443
  Зварич В. Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 136-144. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Йдеться про своєрідність творчого діалогу зі світ. літературою поетів-неокласиків - М. Зерова, М. Драй-Хмари, М. Рильського, репрезентованого в їхній поезії. Показано, що традиційні образи літ. походження (Беатріче, Параду, Гамлет та ін.) у рецепції ...
899444
  Ступель О.М. Образи світової поезії в музиці / О.М. Ступель, М.С. Пилинський. – К, 1971. – 160с.
899445
  Сапацінська Ю. Образи світу в уявленнях мешканців галицьких містечок другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 344-348. – ISBN 978-966-171-893-6
899446
  Мірошниченко Лілія Образи середньовічної епіки в сучасному американському романі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається трансформація середньовічного епічного сюжету англо-саксонської поеми "Беовульф" у романі "Грендель" американського письменника Дж. Гарднера.
899447
  Белевцова С.О. Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 118-126


  Стаття присвячена розгляду в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари словесних образів душі й серця, які належать до ментального ядра української духовності, є ідостильовими домінантами й відбивають національну "філософію серця" (Г. ...
899448
  Романенко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Романенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 554л. + Додатки: л. 551-552. – Бібліогр.: л. 540-551
899449
  Романенеко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Автореф. дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Романенеко Ю.В.; Юрій Вікторович Романенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 24 назви
899450
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Цимбал Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 168-180
899451
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбал Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
899452
  Павлусів Н.М. Образи суду та судочинства у творах письменників Західної України кінця XIX - початку XX ст. як об"єкт філософсько-правового аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 49-53. – ISSN 1563-3349
899453
  Куций І. Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 144-160. – ISSN 0130-5247
899454
  Погребняк О.А. Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 169–176. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
899455
  Мельничук Н.Б. Образи українських політичних діячів в масовій свідомості українського електорату // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72-74
899456
  Посохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини 19 - початку 20 ст. в публіцистиці та історіографії / МОНУ; ХНУ ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посохов С.І. – Харків, 2006. – 368с. – ISBN 966-623-357-6
899457
  Посохов С.І. Образи університетської автономії в російській публіцистиці другої половини XIX - початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 77-83. – ISBN 966-544-344-5
899458
  Василенко Ю.В. Образи Цзюнь-Цзи і Шен-Жень як смисложиттєві рівні представлені в "Лунь Юй" // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 16-18
899459
  Луняк Є. Образи Шевченка та кирило-мефодіївців як засіб ідеологічної пропаганди в добу революційних змін на початку XX століття // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 84-101. – ISBN 978-966-355-019-0
899460
  Котляр О.Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини XX ст. у контексті європейських художніх пошуків : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Котляр О.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украйни ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
899461
  Бородінова М. Образи, мотиви старого заповіту в контексті поезій Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 168-175
899462
  Ковалів С.М. Образки з Галицької Каліфорнії / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – [1], 138, [3] с. : 1 аpк. поpтp., 12 аpк. іл. – Hа окp. аpк. поpтp. авт.


  Зміст: Добpий заpобок; Соpокаті штани; Хто винен?; Hа Дpімайловім пустаpищу
899463
   Образки з життя : Твори Панаса Мирного; Навчальний посіб. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна біб-ка). – ISBN 966-8066-21-9
Кн.1. – 2003. – 493с.
899464
   Образки з життя: Оповідання, новели, нариси (письменників Зах. України кінця ХІХ -- початку ХХ ст.). – Львів, 1989. – 397с.
899465
  Ткаченко Т. Образки Павла Крата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 119-125. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
899466
  Біньйон М. Образливий термін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 37 (409), 18-24.09.2015. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як розуміють "фінляндизацію" на Заході й у сучасній Фінляндії. Наскільки можливим є відтворення мирного співіснування часів холодної війни в сучасному світі.
899467
  Венжега В Ю. Образливі висловлювання як об"єкт криміналістичної лінгвістики (на матеріалі німецьких судових рішень) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 95-103. – ISSN 2520-6397


  Присвячено дослідженню проблеми образливого змісту висловлювань у контексті криміналістичної лінгвістики. Наведено приклади актуальних судових рішень ФРН і встановлено принципи, якими може керуватися фахівець у сфері криміналістичної лінгвістики під ...
899468
  Братель О.М. Образна актуалізація етнонаціонального аргентинського концепту "пампа" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 383-387
899469
  Сенько М.В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця 19-20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Сенько М. І. ; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
899470
  Кусакіна Т. Образна кольорова символіка в поезії Василя Стуса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена проблемі кольору й кольорової символіки в поезії В. Стуса. Авторка прослідковує, як змінюється кольорова гама поета періоду ув"язнення, доходячи висновку, що клір у В. Стуса ніколи не був випадковим, а носив симовлічний характер
899471
  Філінюк В. Образна конструкція ніщо-ніде в поетичних текстах Емми Андієвської // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 91-94.
899472
  Партико З.В. Образна концепція теорії інформації = Image conception of tne information theory : Монографія / З.В. Партико; МОНУ; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 133с. – ISBN 966-613-046-7
899473
  Зубрицький М. Образна лексика наукових праць Агатангела Кримського та ії вплив на читача // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 94-98. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)


  У статті йдеться про вплив образних висловів у працях Агатангела Кримського (епітети, метафори, метонімічні конструкції, порівняння, емоційно-експресивна лексика та синтаксичні конструкції, що забезпечують правильне сприймання й розуміння авторського ...
899474
  Фіалко В. Образна лексика українського драматичного театру другої половини XX століття: тенденції розвитку // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
899475
  Савчук В. Образна модифікація жіночих архетипів в українських і норвезьких чарівних казках // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 98-102. – ISSN 2225-5095
899476
  Гуцуляк Т.Є. Образна мотивація: проблеми й аспекти дослідження // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 54-65. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
899477
  Ціпко А. Образна особливість української психо-космогонійної побудови // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 89-93. – ISBN 978-966-439-147-1
899478
  Сліпушко О.М. Образна парадигма "Слова про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 175-182
899479
  Яровий А. Образна парадигма мислення та проблема інваріантності в розвитку наукових знань // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 241-248
899480
  Перевертень Н.С. Образна парадигма роману Є. Гребінки "Чайковський" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 442-447. – (Б-ка Ін-ту філології)
899481
  Братель О.М. Образна реалізація концепту простір, властивого міфологічному мисленню // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISBN 978-966-171-013-8
899482
  Малікова О.В. Образна семантика зоосемічних фразеологізмів-сленгізмів в американському варіанті сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 139-143. – ISBN 966-581-295-5
899483
  Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів XX століття в інтегративному вимірі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Бондаренко Алла Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 489 арк. – Додатки: арк. 466-489. – Бібліогр.: арк. 9-15, 401-465 та в додатках: арк. 481-487
899484
  Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів XX століття в інтегративному вимірі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Бондаренко Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
899485
  Панчук О. Образна символіка щедрівок.На матеріале волинського фольклору // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
899486
  Максимчук О.В. Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
899487
  Ледняк Ю.В. Образна система драми Ж. Ануя "Медея" / Ю.В. Ледняк, Г.В. Ледняк, А.О. Скорик // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 122-127. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
899488
  Миленька Г. Образна система драми Ф. Шіллера "Розбійники" в контексті філософсько-естетичних ідей ранніх просвітників // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 10-26. – ISSN 1997-4264
899489
  Рудницька А. Образна система народної орнаментики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 499-507


  Українська народна орнаментика, як інструмент пізнання світогляду предків. Міжетнічний характер та етнічні особливості. Найпоширеніші орнаменти та їх семантика - зіставлення зорового й лексичного компонентів. Функціональність, декоративність, ...
899490
  Стельмах Б. Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та засоби емоційного впливу на читача // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 199-203. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
899491
  Янкова Н. Образна система повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" та способи її художнього втілення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 230-237
899492
  Лисенко Л. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як концептуальна картина світу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 75-79. – ISSN 2075-1222
899493
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : дис. ... канд. наук із соц. комунікації : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176-204
899494
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
899495
  Григорова О. Образна система роману П. Зюскінда "Парфюмер" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються особливості образної системи роману Патріка Зюскінда "Парфюмер". Зроблено спробу аналізу загальної метафори твору - метафори запаху, особливостей просторових та часових координат, переліків, описів, тощо.
899496
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. + Додаток: л. 201-202. – Бібліогр.: л. 176-200
899497
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
899498
  Косило Н. Образна трансформація соціальних низів у творах англійських та українських письменників-натуралістів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 198-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті на порівняльно-типологічному рівні висвітлюється проблема соціальних низів Англії та України на прикладі творчості А. Моррісона та І. Франка. На основі аналізу окремих натуралістичних творів розглядаються індивідуальні творчі методи обох авторів
899499
  Блинова О.И. Образная лексика русского языка / О.И. Блинова, Е.А. Юрина // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 5-13
899500
  Туранина Н.А. Образная модель мира в поэтическом дискурсе В. Маяковского (на материале авторских словарей тропов) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 16-19. – ISSN 2307-4558
899501
  Вовк Елена Борисовна Образная номинация (внутриязыковый и межязыковый аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вовк Елена Борисовна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
899502
  Горанов К. Образная природа и историческая эволюция искусства : Автореф... докт. искусствовед.наук: / Горанов К.; АОН, Каф. литер., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.44-46
899503
  Федоров А.И. Образная речь / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1985. – 199с.
899504
  Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (6-12 вв.) / Б.Я. Шидфар. – М., 1974. – 254с.
899505
  Усеинов Т.Б. Образная система крымскотатарской письменной силлабической поэзии (XVI - начало XVIII вв.) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. – 155, [1] с. – Библиогр.: с. 146-153. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 5). – ISBN 978-966-354-451-9
899506
   Образная структура текста: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1987. – 95с.
899507
  Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения (к вопросу о сопоставлении философии и литературы) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-46. – ISSN 0042-8744
899508
  Пірошенко С. Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 67-71. – ISSN 2075-1486
899509
  Ведута В.В. Образне втілення ситуації "Порушення норм етики" в сучасному англомовному публіцистичному і документальному дискурсі // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 78-82. – ISSN 2308-5258
899510
  Яровий А.М. Образне мислення в контексті сучасної науки та соціальної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі теоретичних напрацювань та практичних впроваджень в сфері конкретних соціальних наук, досліджуються відповідні інформаційно-образні технології, які вже діють в соціальній практиці. Здійснюється постановка проблеми та ...
899511
   Образне слово : (постійні народні порівняння) / [зібр. і упоряд. Іван Гурин ; худож. В.Є. Перевальський]. – Київ : Дніпро, 1966. – 223 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
899512
  Гурин І. Образне слово : постійні народні порівняння / [зібрав і упорядкував Іван Гурин ; худож. Перевальський В.Є.]. – Київ : Дніпро, 1974. – 238 с. : іл. – Мініатюрне видання
899513
  Коцюбинська М.М. Образне слово в літературному творі / М.М. Коцюбинська. – Київ, 1960. – 188с.
899514
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 178 - 197
899515
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Автореф. дис. ... канд. філол. наук.10.02.01 / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
899516
  Славутич Я. Образне слово журналіста // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 28


  Роман Рахманний "Вогонь і попіл: прорив і злам Івана Дзюби".
899517
  Шевченко Л.І. Образне слово Києво-Печерського патерика: генеза і семантика // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 81-86.
899518
   Образний відео-комп"ютер око-процесорного типу : монографія / В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко, А.А. Яровий, А.В. Кожем"яко ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-641-261-7
899519
  Клименко Н.Ф. Образний обшир фразеологізмів з компонентом голова в українській мовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 9-23
899520
  Ковалів П. Образний паралелізм у Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 105-107
899521
  Мацьків П. Образний потенціал паремій з компонентом "голова" в "Галицько-руських народних приповідках" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 162-169. – ISSN 2411-4758


  У статті з’ясовується семантична структура ФО з компонентом голова, простежуються системні відношення в межах цієї фразеологічної серії з побудовою ієрархічної структури ідеографічного опису об’єкта дослідження; з’ясовується роль культурологічної ...
899522
  Мацьків П. Образний потенціал паремій із компонентом "око" в "Галицько-руських народних приповідках" // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 102-109. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто паремії із соматичним компонентом око в «Галицько- руських народних приповідках». Досліджено семантичні, структурні та емоційно-оцінні особливості цих паремій. Визначено специфіку їхньої тематико-ідеографічної організації, з’ясувано ...
899523
  Горчак Т.Ю. Образний простір вірша В.Б. Йєйтса "Плавання до Візантії": лінгвокогнітивний аналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 47-55
899524
  Зінченко Н. Образний світ поезії Богдана Бойчука / Н. Зінченко, Ю. Чернусь
899525
  Треф"як Н. Образний світ прози Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 240-246. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
899526
  Литвиненко Г. Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у контексті свідомості одного носія фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 301-308


  Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у свідомості одного носія фольклору. У статті аналізуються образні архетипи русальних та петрівчаних пісень, визначається генезис та еволюція їх функціонування, підкреслюється співвідношення між ...
899527
  Міщенко Г. Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художник Микола Дьомін
899528
  Міщенко Григорій Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
899529
  Ціпко А. Образні домінанти української психо-космогонійної рецепторики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 440-448
899530
  Тиха Л. Образні засоби поезії Василя Голобородька // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 204-209. – ISSN 2413-0923
899531
  Терханова О.В. Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-62. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
899532
  Литвин О.О. Образні значення номенів рослин у творах О. Кобилянської // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 122-126
899533
  Жуйкова М.В. Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 100-114. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
899534
  Снитко О.С. Образні стереотипи негативної оцінки в контексті проблеми "етнос і мова" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 314-320


  Статтю присвячено аналізу образних стереотипів як елементів когнітивної бази людини, які виступають у функції еталонів аксіологічної оцінки. Статья посвящена анализу образных стереотипов как элементов когнитивной базы человека, выступающих в функции ...
899535
  Науменко Н. Образність "наївного" мистецтва у сучасному поетичному макрокосмосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 378-384


  У статті проаналізовано твори сучасної української поезії, концептуальним образотворчим методом яких є "дитяче малювання". Показано, що поет, змальовуючи індивідуальну художню картину світу, тяжіє до застосування головних прийомів дитячого "наївного" ...
899536
  Гавриленко І.В. Образність в сучасній японській архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 62-68. – ISSN 2077-3455
899537
  Шуть В.Я. Образність водної стихії як результат інтерсеміотичного перекладу у збірці Ю. Андруховича "Диявол ховається в сирі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 152-161. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
899538
  Карабін У. Образність кольороназв у повісті Патріка Зюскінда "Голубка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 24-29. – ISSN 2078-340X
899539
  Руда О.В. Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 23-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
899540
  Лабенська Є.О. Образність природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лабенська Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
899541
  Чернишова Ю.О. Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 323-328


  У статті на матеріалі сучасних італійських католицьких текстів та їх українських перекладів досліджено особливості та стратегію відтворення релігійних образів: метафор, символів, епітетів. Проаналізовано відмінності у функціонуванні метафори у ...
899542
  Старченко Т. Образність романів Ірини Вільде: особливості відтворення у художньому перекладі // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-73


  У статті розглядаються особливості образної (метафоричної) структури романів Ірини Віпьде, а також можливість адекватного перекладу тропів. The primary goal of this article is to describe peculiarities of the figurative (metaphorical) structure used ...
899543
  Лила М. Образність слова в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 125-133. – ISSN 2309-1797
899544
  Свалова М. Образність та аргументація в публіцистиці М. Рябчука як засоби впливу на реципієнтів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 311-316. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
899545
  Пилипчук С. Образність та соціативність як елементи поетики паремій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 304-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
899546
  Щепанська Х. Образність у професійному мовленні / Христина Щепанська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 254-258. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
899547
  Тріщук О.В. Образність у реферативному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 101-111


  Досліджуються засоби вираження експресії в реферативному тексті, які допомагають оживити занадто "сухий" реферативний виклад, точніше передати авторську думку й надати їй більшої переконливості. Style of expression in synopsis texts has been ...
899548
  Повторева С. Образність у філософських текстах і філософія художньої творчості (роздуми над творами В.Л. Петрушенкма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 133-136. – ISSN 0321-0499
899549
  Козіндо М.В. Образність фразеологічних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 78-81
899550
  Дядюра Г.М. Образність як засіб діалогічності науково-популярного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 120-127


  Описано функціональне призначення образних засобів у науково-дидактичних і науково-популярних творах. In the article it is given the functional specifications of figurative facilities in the scientific-didactic and scientific-popular works.
899551
  Столярська Т.О. Образно-асоціативний компонент семантичної структури концепту [текст немецькою мовою] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 360-364


  У статті визначено зміст образно-асоціативного компоненту семантичної структури концепту [текст німецькою мовою]: його утворюють смисли "точний", "відповідальний", "ввічливий", "надійний". В статье определено содержание образно-ассоциативного ...
899552
  Щербицька В.В. Образно-асоціативний шар концепту МАТИ у жіночих романах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 281-284
899553
  Теребус О. Образно-документальні засоби у публіцистиці Дмитра Павличка // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-53


  Досліджуються образно-документальні засоби у публіцистиці Д Павличка, зокрема його індивідуальність, здібності, талант, уміння, фантазія, образне мислення тощо. Найхарактернішими ознаками публіцистичних статей виступає образна мова, символіка, художні ...
899554
  Дяченко Н.Л. Образно-експресивні засоби творення лічилок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 168-173. – ISBN 966-581-476-1
899555
  Забашта Р. Образно-значеннєвий лад бабинця Святоюріївської церкви Дрогобича // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 54-64. – ISSN 1728-6875
899556
  Скаб М. Образно-метафорична синтагматика лексеми душа як засіб вираження одноіменного концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 71-76. – ISSN 0320-3077
899557
  Миронюк Л.В. Образно-метафоричні особливості поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 114-118. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
899558
  Вишницкая Ю.В. Образно-мотивный контрапункт в рассказе Ивана Бунина "Легкое дыхание": текстуальный анализ
899559
  Безгодов Д.Н. Образно-новостные жанры РR-текста в контексте организационной культурі вуза / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
899560
  Буда В. Образно-оцінні властивості народної пісні в мові українських історичних романів другої половини XX століття про добу козацтва // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 326-332. – ISSN 2411-4758
899561
  Коныров Т. Образно-речевые средства в поэзии Сакена Сейфуллина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коныров Т. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 20 c.
899562
  Львова К.О. Образно-семантичне порівняння "Треносу" Мелентія Смотрицького з "Плачем Ярославни" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 317-320


  Досліджено гнайголовніший полемічно-публіцистичний твір М. Смотрицького "Тренос" у контексті полемічної літературі початку XVII ст. Зроблено образно-семантичний аналіз "Треносу" порівняно із "Плачем Ярославни", Виявлено основні мотиви і риси схожості ...
899563
  Бычков В.В. Образно-символическая основа мышления автора "Ареопагитик" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 120-133. – ISSN 0042-8744
899564
  Рибась О.В. Образно-символічна система поезій у прозі Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С.478-482


  У статті досліджено образи-символи в циклі поезій у прозі "Морські малюнки" талановитої української письменниці початку ХХ століття Дніпрової Чайки, а також запропоновано підхід до їх аналізу в межах системи
899565
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Дис... канд. філолог.наук: / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.158-162
899566
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
899567
  Григорчук Ю. Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 147-153. – ISSN 2307-2261
899568
  Рик М.С. Образно-символічний тип мислення Г. Сковороди // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 37-40


  У статті розглядається поняття символізму як багатозначного, образно-чуттєвого вираження смислової предметності, яке складає основу філософсько-релігійної спадщини Г. Сковороди. Автором підкреслюється, що символ є не тільки перехідним ступенем до інших ...
899569
  Голобородько Я. Образно-словесні мантриТараса Прохаська .
899570
  Левченко Г. Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 113-124. – ISSN 2304-9383
899571
  Сукаленко Нонна Ивановна Образно-стереотипная языковая карта мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Нонна Ивановна; ХГУ. – Харьков, 1991. – 316л. – Бібліогр.:л.298-316
899572
  Сукаленко Н.И. Образно-стереотипная языковая картина мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 39 с.
899573
  Гуляк А. Образно-стильова поліфонія "Псалмів Давидових" Тараса Шевченка / А. Гуляк, Н. Науменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 84-89


  У статті розглядаються композиційні та стилістичні риси поезії Тараса Шевченка з циклу переспівів «Давидові псалми». Показано, що, за всіх видозмін у версифікації, мові та образності інтерпретацію канонічних текстів виконано з глибокою повагою до ...
899574
  Кавун Л. Образно-стильові особливості роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 135-143
899575
  Добоні М.І. Образно-сюжетна специфіка творів рукописної збірки Павла Білецького-Носенка "Сто басен в четырестишиях", що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури НАН України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 162-166. – (Б-ка Ін-ту філології)
899576
  Савеленко І. Образно-тропеїчні засоби в пісенній творчості Осипа Маковея // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 121-126. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
899577
  Грабар Н.Г. Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 227-233. – Бібліогр.: 9 назв.


  Розглядаються особливості бібліотечної комунікації, що базуються на образно-чуттєвих аспектах. Виявлені її основні форми, які впливають на виховання студентської молоді.
899578
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматико-семантической системаой (на материале времен глагола в русском, украинском и англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
899579
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматикосемантической системой (на материале времен глагола в рус., укр. и англ. языках) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
899580
  Савченко А.Н. Образно-эмоциональная функция речи и поэтическая речь. / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 128с.
899581
  Білас А. Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 138-144
899582
  Рыбак Л.А. Образное мышление и урок литературы / Л.А. Рыбак. – М, 1966. – 203с.
899583
  Конончук Т.И. Образное осмысление украинской действительности в повести "Страсти по Матвею" Василия Журавского и в графике Николая Бондаренко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .129-143


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
899584
  Ляхов В.Н. Образное отражение содержания книги во внешнем оформлении : Учебное пособие для студ. фак-та худ. офоромл. печатной продукции 4 и 5 курсов / Ляхов В.Н. – Москва : Моск. полиграф. ин-т, 1964. – 36 с.
899585
  Жадлун М.И. Образное представление концепта "вода" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (на примере сравнения и метафоры) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 28-35. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
899586
   Образное слово А. Блока : сб. ст. – Москва, 1980. – 216 с.
899587
  Аникина А.Б. Образное слово в тексте : учеб.-метод. пособие по спецкурсу для студентов-заочников фак. журналистики / А.Б. Аникина ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1985. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
899588
  Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве / Н.Л. Лейзеров. – М., 1974. – 207с.
899589
  Сенкевич В.И. Образность и пластичность "Слова о полку Игореве" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 162-170
899590
  Калмыкова Е.И. Образность как лингвостилистическая категория в современной немецкой научной прозе. (Метафора и сравнение) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Калмыкова Е.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 23л.
899591
  Ковальчук Л.А. Образность публицистики Ивана Франко : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Ковальчук Л.А. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
899592
  Шевченко Н.И. Образность фильмов А. П. Довженко : Автореф... канд. искусств.наук: 822 / Шевченко Н. И.; АН УССР, Ин-т искуств. фолькл. и этногр. – Киев, 1969. – 19л.
899593
  Жигулев А.М. Образные выражения в выступлениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – Москва, 1982. – 80 с.
899594
  Барабаш Т.А. Образные глагольные фразеологические единства в современном английском языке и пути их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филол.наук: / Барабаш Т.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 16 с.
899595
   Образные и экспрессивные средства языка (английского, немецкого, французского): : межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону, 1986. – 135 с.
899596
  Бабик М.И. Образные модификации героя-эстета и концепция личностика в литературе декаданса и символизм // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 167-181. – ISBN 966-581-617-9
899597
  Лебедева М.С. Образные оспекты семантики имени существительного в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : 10.02.04 / Лебедева М.С. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 28 с.
899598
  Матвеева А.С. Образные представления, связанные с понятием "Жизнь" в англоязычной поэзии: диахронический аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-119. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
899599
  Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. / М.И. Стюфляева. – Москва, 1982. – 176с.
899600
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Киле Н.Б.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет. по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 23л.
899601
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка / Н.Б. Киле. – Л, 1973. – 190с.
899602
  Назарян А.Г. Образные сравнения французского языка / А.Г. Назарян. – Москва, 1965. – 200с.
899603
  Бабаев Эргаш Образные сравнительные обороты в современном английском и таджикских языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бабаев Эргаш; Моск.гос. пед. н-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 16л.
899604
  Федорова Н.А. Образные средства живописи. / Н.А. Федорова. – Л., 1972. – 20с.
899605
  Ермоленко С.С. Образные средства морфологии / С.С. Ермоленко. – К, 1987. – 121с.
899606
  Гудкова Н.Н. Образные средства объективации идеи "эксклюзивность" в дореволюционной рекламе // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 241-245


  Стаття присвячена аналізу образних засобів об"єктивації ідеї "ексклюзивність" в дореволюційній рекламі. Розглянуто когнітивні ознаки предконцепту "Ексклюзивність" у дореволюційній рекламі, встановлено ступінь комплементарності ознак ...
899607
  Горбунов А.П. Образные средства языка газеты / А.П. Горбунов. – М, 1969. – 64с.
899608
  Тарасова Е.А. Образные стереотипи представления эмоций в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 305-311


  В статье рассматривается актуальная для когнитивной лингвистики проблема соотношения понятий "концепт" и "образ". Осуществляется попытка описания содержания эмоциональных концептов сквозь призму когнитивных метафор. В частности, были выявлены основные ...
899609
  Смолянская А. Образные стереотипи сказочных персонажей в развитии мышления и речи ребенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 18-26


  Статья посвящена изучению роли терапевтических текстов в формировании и развитии образных стереотипов в детском сознании. На материале русских сказок был проведен эксперимент с участием детей в возрасте 4-7 лет. Эксперимент показал, что в данном ...
899610
  Шерепитко А.С. Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 327-336


  Статья посвящена анализу образных стереотипов восприятия вечности и выделению основных принципов их объективации в русской лингвокультуре. Исследование основывается на текстах художественной литературы, а также данных психолингвистического ...
899611
  Гришин В.Г. Образный анализ экспериментальных данных / В.Г. Гришин. – М., 1982. – 237с.
899612
  Замятин Дмитрий Николаевич Образный империализм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
899613
  Александров А.В. Образный мир агиографической словесности : статьи и материалы (1900-1997) / А.В. Александров ; тов. ред. А.В. Мишанич ; Ин-т лит. им. Т.Г. Тевченка НАН Украины, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Astroprint, 1997. – 173 с.
899614
  Михайлова А.А. Образный мир сцены / А.А. Михайлова. – М., 1979. – 48с.
899615
  Воронин П.В. Образный строй и поэтика символа в повести О.М. Сомова "Киевские ведьмы" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 87-91. – (Б-ка Ін-ту філології)
899616
  Зайцева Л.А. Образный язык кино / Л.А. Зайцева. – М., 1965. – 80с.
899617
  Стоіановит Б Образоване чланова радних заіедница у систему самоуправлена / Б Стоіановит. – Београд, 1965. – 35с.
899618
  Малинецкий Г.Г. Образование-наука-государство. Проблемы и надежды / Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков, О.Н. Капелько // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Рассуждая о падении уровня знаний выпускников в России, в частности по математике, авторы анализируют приоритетные области мировой и отечественной науки. Приводятся исторические факты государственной образовательной политики и развития системы ...
899619
   Образование -- всенародное дело. Материалы Первого съезда народного просвещения. София, 12-13 мая 1980 г.. – София, 1980. – 78с.
899620
  Шутова Наталья Образование - лучшая инвестиция в будущее : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 53
899621
  Єфіменко Г.Г. Образование - фундамент будущего // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 29-40. – ISBN 966-7943-37-2


  Про заслуги в развитии вуза М.У. Белый. - С. 39; В.В. Скопенко. - С. 39.
899622
  Єфіменко Г.Г. Образование - фундамент будущего // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 33-47. – ISBN 966-7943-37-2


  М.У. Белый. - С. 46; В.В. Скопенко. - С.46.
899623
  Кладницкая Е.Н. Образование -гиперонов и К-мезонов -мезонами на водороде при импульсах 7-8 ГЭВ/С. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кладницкая Е.Н.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.12-14
899624
  Исаев А.В. Образование — личность и государство // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-27. – ISSN 0869-561Х


  Процесс образования, его построение, содержание, формы и методы изложения учебного материала во многом определяются теми целями и задачами, достижение которых предполагается каждым из его участников. Выделяя государство и личность, как основных ...
899625
   Образование. – Москва
№ 1. – 2002
899626
   Образование : спецвыпуск. – Москва
№ 2 : Республика Татарстан. – 2002
899627
   Образование. – Москва
№ 3. – 2002
899628
  Астахова В.И. Образование 21 века в эпицентре духовных коллизий // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 12-19.
899629
  Ан С.А. Образование XXI в. в условиях воздействия полярных цивилизаций / С.А. Ан, Е.В. Ушакова, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 31-40. – ISSN 1811-0916
899630
  Давыдов В.Н. Образование Автономной области Коми / В.Н. Давыдов. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
899631
  Чобан Э.А. Образование адронов и промежуточных бозонов на встречных электрон-электронных и электронпозитронных пучках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Чобан Э.А.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
899632
  Зак Е.Г. Образование аланина, глицина и серина в процессе фотоинтеза хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: / Зак Е.Г.; АН ССР. Ин-т физиологии растений. – Москва, 1964. – 25л.
899633
  Бухаров Б.И. Образование американо-японского военного союза (1945-1952) / Б.И. Бухаров. – М, 1963. – 128с.
899634
  Бьеррум Я. Образование амминов металлов в водном растворе. Теория обратимых ступенчатых реакций / Я. Бьеррум ; под ред. И.В. Тананаева ; перевод с англ. Г.Ф. Губской и Г.С. Терешина. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 308 с.
899635
  Селяничева Н.А. Образование англо-французской Антанты 1904 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селяничева Н.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
899636
  Трухин М.И. Образование анион-радикалов парабензосемихинона в реакциях сенсибилизированного одноэлектронного фотопереноса. / М.И. Трухин. – Л., 1975. – 30с.
899637
  Раджапов Р.А. Образование антибиотиков-политпептидов различными вариантами Bac. brevis var. G-B : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджапов Р.А.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 18л.
899638
   Образование антител. – Москва, 1983. – 196с.
899639
  Капралова Г.А. Образование атомов и радикалов в реакциях молекулярного фтора : Автореф... канд. хим.наук: / Капралова Г.А.; Ин-т хим. физики Акад. наук СССР. – М., 1963. – 11л.
899640
  Дьяченко С.С. Образование аустенита в железо-углеродистых сплавах / С.С. Дьяченко. – Москва, 1982. – 128 с.
899641
  Йодер Х. Образование базальтовой магмы / Йодер Х. ; пер. с англ. О.А. Луканина, А.В. Уханова ; под ред. А.А. Кадика. – Москва : Мир, 1979. – 238 с., [1] л. ил. – Библиогр.: с. 214-237
899642
  Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики / Р.М. Раимов. – М, 1952. – 524с.
899643
   Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Сб. документов и материалов.. – Уфа, 1959. – 990с.
899644
  Васильев Н.И. Образование белковых веществ в созревающих семенах : Сообщение, сделанное на годичном акте Голицынских Высших сельскохозяйственных курсов 2 октября 1912 года / Н. Вавилов. – Киев : [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 127 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II. – Библиогр. во введ.


  На обл. дарств. надпись ... от автора 24.XI 911 На єкз. № 77407 дарств. надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому оот автора
899645
  Горбунов Т.Г. Образование Белорусской Советской Социалистической Республики / Т.Г. Горбунов. – Москва, 1949. – 47с.
899646
  Шмераль Я.Б. Образование буржуазной Чехословацкой республики. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмераль Я.Б.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1964. – 19л.
899647
   Образование Бурятской АССР. Сб. архивных документов.. – Улан-Удэ, 1964. – 272 с.
899648
  Бобашев С.В. Образование быстрых атомов водорода в возбужденных состояниях при перезарядке протонов и диссоциации ионов Н+2 и Н+3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бобашев С.В.; АН СССР. – Л, 1965. – 13л.
899649
  Хюсен Т. Образование в 2000 году / Т. Хюсен. – Москва : Прогресс, 1977. – 341 с.
899650
   Образование в Азии: Китай, Япония, Южная корея, Сингапур, Малайзия - выбираем варианты // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 9 (91). – С. 8-13
899651
  Ануфриева Д.Ю. Образование в аспекте философии герменевтики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.119-124. – ISSN 1811-0916
899652
  Дмитриева И.В. Образование в Африке: достижения и проблемы / И.В. Дмитриева. – М., 1991. – 106,3с.
899653
  Деминцева Е.Б. Образование в Африке: проблемы, развитие, перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 15-17. – ISSN 0321-5075
899654
  Топенчаров В. Образование в Болгарии вчера, сегодня, завтра. / В. Топенчаров. – София, 1980. – 14с.
899655
   Образование в документах. – Москва
№ 1. – 1996
899656
   Образование в документах. – Москва
№ 1. – 1997
899657
  Князева М.Д. Образование в Индии // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 2 (18). – С. 103-114. – ISSN 1812-9463
899658
  Урсул А.Д. Образование в информационно-эволюционном ракурсе // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 89-97. – ISSN 1818-4243


  В статье используется информационный и эволюционный подход к исследованию образования в перспективе развертывания социальных и социоприродных глобальных процессов через устойчивое развитие. Отмечается, что выживанию человечества будут способствовать ...
899659
  Гранин Ю. Образование в контексте глобализации // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 12. – С. 112-116. – ISSN 0869-3617
899660
  Ильин В. Образование в контексте глобализации / В. Ильин, М. Омаров, Г. Аверьянова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0869-3617
899661
  Аргунов А.Н. Образование в контексте дискретного времени // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 266-272. – ISSN 1811-0916
899662
  Реут Д.В. Образование в контексте управления крупномасштабными системами // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С.125-132. – ISSN 2073-8528
899663
   Образование в мире на пороге XXI века: Сб. науч. тр.. – М., 1991. – 99с.
899664
   Образование в области водных ресурсов: Междунар. семинар. Париж -- Страсбург, Франция, март 1975. – М., 1978. – 42с.
899665
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 18-27. – ISSN 0321-0383


  Философия образования
899666
  Карпов А.О. Образование в обществе знаний: исследовательская модель // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 2. – С. 146-152. – ISSN 0869-5873


  В статье рассматриваются социокогнитивные особенности, дидактическая и структурная организация исследовательской модели образования в контексте движения к обществу знаний. Представлен особый взгляд на создание и подготовку группы особо перспективных ...
899667
  Жирнов-Дорифор Образование в плену у Просвещения // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  "Мысли об образовании" Татьяны Савченко ("2000", № 22, 2012) вызвали бурный спор на сайте еженедельника. При этом практически все участники дискуссии - и учителя, и родители - сходятся на том, что современная система образования в стране отвратительна. ...
899668
  Ширинский А.Е. Образование в развивающихся странах / А.Е. Ширинский. – Москва, 1977. – 256 с.
899669
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 1. – 2006
899670
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 2. – 2006
899671
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 3. – 2006
899672
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 4. – 2006
899673
  Садовничий В. Образование в России : выбор пути // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 3. – С. 76-81. – ISSN 0208-0621
899674
  Добродеев Д.Б. Образование в с ратегии развития стран северной Африки / Д.Б. Добродеев. – М., 1988. – 120с.
899675
  Батоврин В.К. Образование в системной инженерии - проблемы подготовки специалистов для создания конкурентоспособных систем // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 164-172. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены научно-технические, методические и организационные проблемы, решение которых в существенной степени определяет готовность отечественных специалистов к созданию конкурентоспособных систем. К ним отнесены: наличие компетенций в системной ...
899676
   Образование в современном мире: состояние и тенденции развития: Сб. ст.. – М., 1986. – 245с.
899677
   Образование в Социалистической Республике Румынии.. – Бухарест, 1973. – 66с.
899678
  Генкина Э.Б. Образование в СССР. / Э.Б. Генкина. – 2-е изд., доп. – М, 1947. – 179с.
899679
  Станис В.Ф. Образование в СССР. / В.Ф. Станис. – М., 1967. – 46с.
899680
  Кудин В.А. Образование в судьбах народов : (дидактика нового времени) / Вячеслав Кудин. – Изд. 2-е, доп. – Киев : ЕКМО ; Гама-Принт, 2007. – 218 с. – ISBN 966-8555-51-1
899681
  Барабашев А.Г. Образование в сфере публичного управления: компетентностная парадигма / А.Г. Барабашев, Е.В. Масленникова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 101-130. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассмотрены развитие компетентностной и знаниевой парадигм образования, этапы и результаты становления компетентностной и знаниевой парадигм образования в области публичного управления в заружных странах и в России.
899682
  Гилянова А.Г. Образование в США / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 96 с. – На обл. загл.: Education in USA
899683
  Марцинкевич В.И. Образование в США: экономическое зачение и эффективность / В.И. Марцинкевич. – Москва, 1967. – 200с.
899684
  Титов С.А. Образование в точке бифуркации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0869-0499


  Реформування освіти в Росії.
899685
  Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики. / Н.П. Литвинова. – М., 1989. – 191с.
899686
  Филиппов Ф.Р. Образование в условиях развитого социализма / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1976. – 64 с.
899687
  Волков А. Образование в Швеции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 11. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227


  Статья посвящена современному состоянию системы образования в Швеции - важнейшему элементу развития человеческого капитала. Рассмотрены особенности шведских школ, высшего образования, а также государственной политики.
899688
  Андреев А.Л. Образование в эпоху Анны Иоанновны // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 90-100. – ISSN 0869-561Х
899689
  Изгарская А.А. Образование в эпоху модернизации с позиции миросистемного подхода // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 12-18. – ISSN 1811-0916
899690
  Кондратьев В.М. Образование в эпоху перемен / В.М. Кондратьев, Л.Ф. Матронина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (26). – С. 6-11. – ISSN 1811-0916
899691
  Змеев С.И. Образование взрослых во Франции / С.И. Змеев. – Москва, 1976. – 36 с.
899692
   Образование взрослых и досуг в современной Европе.. – Прага, 1966. – 128с.
899693
  Багдасарян Е.Г. Образование витаминов группы В(В12,В1 и В6) некоторыеми почвенными бактериями : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарян Е.Г. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 19 с.
899694
  Мижуев П.Г. Образование во Франции: низшее, среднее и высшее / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Паровая скороп. "Восток" М.м. Гутзац, 1900. – 202 с.
899695
  Костырко-Стоцкий Образование Вселенной вообще и солнечной системы в частности по Фаю и Лапласу. // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – 14 с.
899696
  Успенский Ф. Образование второго болгарского царства : (Из XXVII т. Записок Императорского Новороссийского Университета) / Ф. Успенский. – Одесса, 1879. – 256 с.
899697
   Образование Германской Демократической Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 171с.
899698
  Большаков Г.Ф. Образование гетерогенной системы при окислении углеводородных топлив / Г.Ф. Большаков. – Новосибирск, 1990. – 245с.
899699
  Богомолова Л.А. Образование гиббеллионподобных веществ и фузареевой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: / Богомолова Л. А.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1969. – 18л.
899700
  Просветова Н.К. Образование глицеролдегидратазы derobaeter aerogenes ее частичная очистка и некоторые свойства. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Просветова Н.К.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
899701
  Резанов И.А. Образование гор / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1977. – 175с.
899702
  Обручев В.А. Образование гор и рудных месторождений. / В.А. Обручев. – Ленинград : АН СССР, 1932. – 149с.
899703
  Обручев В.А. Образование гор и рудных месторождений. / В.А. Обручев. – 2-е изд., дополн. – М.-Л., 1942. – 199с.
899704
  Лопатин Н.В. Образование горючих искоаемых / Н.В. Лопатин. – М, 1983. – 192с.
899705
  Гавриленко А.О. Образование государства Золотая Орда // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
899706
  Ефимова Т.П. Образование гризеофульвина и обмен аминокислот и жирных кислот у продуцента Penicillium nigricans Thom : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ефимова Т.П. ; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 15 с.
899707
  Мишустин Е.Н. Образование гумусопободных соединений при процессах автолиза. / Е.Н. Мишустин, О.П. Подъяпольская, 1938. – 198-218с.
899708
  Коркмасова К.Д. Образование Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Коркмасова К.Д.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
899709
   Образование Дагестанской АССР (1920-1921 гг.) Сб. документов и материалов.. – Махачкала, 1962. – 216 с.
899710
  Чвикалов А.И. Образование дворянских детей в России во второй половине XIX-начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 41-59. – ISSN 0042-8779


  В сфере образования детей дворянское сословное самоуправление и правительственные структуры нашли наибольшее взаимопонимание. Соединение государственной и общественной инициативы в этой сфере социального взаимодействия позволило учесть с одной стороны ...
899711
  Душин Н.В. Образование двух и трех п-мезонов при столкновении п-частиц и фотонов с нуклонами и дейтронами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Душин Н.В. ; М-во высш. образования СССР. – Ленинград, 1956. – 6 с.
899712
  Лемин И.М. Образование двух очагов войны и борьба СССР за коллективную безопасность / И.М. Лемин. – Москва, 1951. – 40с.
899713
  Евсеев Л.П. Образование дезамидаз аспарагина и глутамина у некоторых микроорганизмов. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Евсеев Л.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1969. – 21л.
899714
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
899715
   Образование для всех? : Проект MONEE; Центр.и Вост.Европа/СНГ/Балтия;Региональный мониторинговый доклад №5,1998г. – Флоренция : ЮНИСЕФ МЦРР, 1998. – 145с. – ISBN 92-806-3373-2
899716
  Кинелев В.Г. Образование для информационного общества // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 46-57.
899717
  Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 40-48. – ISSN 0130-9765
899718
  Карпов А.О. Образование для общества знаний: генезис и социальные вызовы // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 86-101. – ISSN 0869-0499


  В статье рассмотрены: значение научного образования исследовательского типа для становления общества знаний, его место в образовательной системе и культурно-исторический генезис его концепции. Показана стратегическая роль идеологии исследовательского ...
899719
  Донских О.А. Образование должно освобождать или порабощать ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15-21. – ISSN 0321-0383


  В. фон Гумбольд считал главной идеей университета соединение исследования и преподавания. "Университетский преподаватель уже больше не учитель, и студент уже больше не просто человек, вовлеченный в учебный процесс, но тот, кто ведет свою научную ...
899720
  Мавродин В.В. Образование древнерусского государства / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 432 с.
899721
  Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности / В.В. Мавродин. – Москва : Высшая школа, 1971. – 192с.
899722
   Образование Древнерусского государства: Спор. пробл..: Тез. докл.. – М., 1992. – 83с.
899723
  Мавродин В.В. Образование единого русского государства / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1951. – 328с.
899724
  Точидловский И.Я. Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского. – 14 с. – Отд. оттиск
899725
  Бедняков А.С. Образование заряженных фрагментов H3O+ и OH- при согласованном перемещении протонов в кластерах воды / А.С. Бедняков, Ю.В. Новаковская // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1358-1367. – ISSN 0044-4537
899726
  Оганесян К.О. Образование заряженых пионовв соударениях нейтронов с протонами и ядрами различных эелементов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оганесян К. О.; ОИЯИ, Лаб. яд. пробл. – Дубна, 1968. – 18л.
899727
  Успенская В.Э. Образование зелеными бактериями порфиринов в связи с синтезом бактериовиридина (хлоробиум-хлорофила) : Автореф... канд. биол.наук: / Успенская В.Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
899728
  Халапсис О.В. Образование и "менеджеры будущего" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 134-140


  Розглядаються питання про вплив освіти на формування творчої меншості суспільства ("менеджерів майбутнього") і про ролі, які вони відіграють в історичному процесі і в сучасному інформаційному суспільстві.
899729
  Белоцерковский А.В. Образование и бизнес: шаг навстречу // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены основные проблемы интеграции высшего профессионального образования и бизнеса .
899730
  Шармайтис Р.Я. Образование и большевизация Коммунистической партии Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шармайтис Р.Я.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
899731
  Михайлов Ф.Т. Образование и власть // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.31-48. – ISSN 0042-8744
899732
  Шарыгин И. Образование и глобализация // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 110-125. – ISSN 0130-7673


  Российское образование в условиях глобализации. И.Ф. Шарыгин (1937-2004) - известный математик и деятель мат. образов. России
899733
  Вершинина И.А. Образование и глобализация: социологический анализ / И.А. Вершинина, В.Г. Павлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 172-190. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
899734
  Соловьев А А. Образование и гражданское общество в условиях неопределенности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 95-101. – ISSN 1811-0916
899735
  Сигуан М. Образование и двуязычие / М. Сигуан, У.Ф. Макки. – Москва : Педагогика, 1990. – 180 с.
899736
   Образование и действие интерферона. Сб. ст.. – Рига, 1972. – 338с.
899737
  Чешмазер М М. Образование и деятельность Азербайджанской демократической партии (Иранский Азербайджан, 1945-1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чешмазер М.М.оглы; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1981. – 27л.
899738
  Циртаутас А. Образование и деятельность временных исполнительных комитетов в Литовсокй ССР (1940-1948 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Циртаутас А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 21л.
899739
  Поливец Николай Степанович Образование и деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов Центральной России и Украины в период мирного развития революции в советской историографии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Поливец Николай Степанович; АН УССР, Ин-т истории АН УССР. – К., 1979. – 25л.
899740
  Седов В.П. Образование и духовная самостоятельность // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.192-203. – ISSN 1811-0916
899741
  Бацик Ф. Образование и его роль в свете научно-технической революции : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бацик Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 14л.
899742
  Бондарчук В.Г. Образование и законы развития земной коры. / В.Г. Бондарчук; АН СССР. Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 168с. – библ.: С. 165-167
899743
  Панчвидзе В. Образование и значение фрм "инфинитива" в удинском языке. / В. Панчвидзе, 1942. – 397-403с.
899744
  Логвиненко Н.В. Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане / Н.В. Логвиненко, Л.В. Орлова. – Ленинград : Недра, 1987. – 235с.
899745
  Кирюков В.В. Образование и изменение угленосных формаций : учеб. пособие / В.В. Кирюков. – Л., 1979. – 89с.
899746
  Потапова Т.И. Образование и изомеризация дисульфокислот толуола. : Автореф... канд. хим.наук: / Потапова Т.И.; МВ и ССО РСФСР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1963. – 14л.
899747
  Старков С.П. Образование и изомеризация полисульфокислот бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Старков С.П.; МВО СССР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1957. – 12л.
899748
  Семенченко Н. Образование и интеллект (неравнодушным и мыслящим) / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 80 с. – ISBN 978-966-7889-66-1
899749
  Либерман Г.Я. Образование и использование фондов экономического стимулирования в промышленности Латвийской ССР в 9-й пятилетке / Г.Я. Либерман. – Рига, 1976. – 48с.
899750
  Умов Н.А. Образование и истечение капель в магнитном и электрическом поле / [соч.] Н.А. Умова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1896. – 21 с., 1 л. ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 8. – Библиогр. в примеч.
899751
  Юдин Е.Е. Образование и карьера дворянина во Франции и России во второй половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 141-151. – ISSN 0042-8779
899752
  Танская Е.П. Образование и классификация звуков русского литературного языка / Е.П. Танская, Н.И. Вайтусина. – Красноярск, 1972. – 23с.
899753
  Бадави Моххамед Али Абдулла Образование и конституирование народной демократической республики Йемен (НДРЙ) : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бадави Моххамед Али Абдулла; АН УССР Ин-т государства и права. – К, 1988. – 15л.
899754
  Хмель В.В. Образование и культура в современном измерении // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 130-138. – ISSN 2077-1800
899755
   Образование и культура: история и современность: Методол. аспект.. – Томск, 1989. – 236с.
899756
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 1. – 1898. – 160 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
899757
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 2. – 1901. – С. 161-320 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
899758
  Кирюков В.В. Образование и метаморфозы угленосных формаций: Учеб. пособие для заоч. групп повышен. квалификац. руководящ. и инж.-тех. работников. / В.В. Кирюков. – Л., 1967. – 73с.
899759
  Кудельский А.В. Образование и миграция нефти / А.В. Кудельский, К.И. Лукашев. – Минск, 1974. – 134с.
899760
  Акатова Любовь Александровна Образование и нагрев тепловой плазмы в нижней ионосфере земли и других планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Акатова Любовь Александровна; АН СССР. Сиб. ин-т магнетизма, ионосферы и распростронения радиоволн. – Иркутск, 1981. – 23л.
899761
  Кобец М.В. Образование и накопление междоузельных нанокластеров при низкоэнергетическом облучении / М.В. Кобец, П.А. Селищев, В.И. Слисенко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 12. – C. 1625-1634. – ISSN 1024-1809
899762
  Дрейер О.К. Образование и наука в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1974. – 80 с.
899763
   Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск : ВГПУ, 2017-. – ISSN 2616-700X
Вып. 1 : 2017 год. – 2018
899764
   Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск : ВГПУ, 2017-. – ISSN 2616-700X
Вып. 2 : 2018 год. – 2019
899765
  Куриленко П.Н. Образование и наука ГДР: Пособие по страноведению для ин-тов и фак-ов ин.яз. / П.Н. Куриленко. – Москва, 1980. – 135с.
899766
  Нам С.Г. Образование и наука КНДР, в условиях научно-технической революции / С.Г. Нам. – М., 1975. – 77с.
899767
  Тюрина Л.Г. Образование и наука России при ВТО (обзор по материалам прессы) // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 17-24. – ISSN 1026-955X


  Проблемы вступления России в ВТО, в т.ч. связанные с образованием, наукой и технологиями, об суждались не один год. Опубликовано множество научных работ как сторонниками, так и противниками этой идеи. Итак, на чаше весов позитив и негатив от ...
899768
  Лаптев Л.Г. Образование и национальная безопасность / Л.Г. Лаптев, О.А. Бельков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 17-23. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
899769
  Тангян С.А. Образование и общественный прогресс в развивающихся странах. / С.А. Тангян. – М., 1975. – 296с.
899770
  Зернов В. Образование и общество: поиск языка взаимопонимания.... / В. Зернов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0869-3617
899771
  Сясин А.А. Образование и основные черты мировой социалистической системы хозяйства. / А.А. Сясин. – М., 1960. – 44с.
899772
   Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров; [А.В. Глузман и др.] ; под общ. ред. А.В. Глузмана, Л.И. Редькиной ; М-во образования и науки Украины, Акад. пед. наук Украины ; М-во образования и науки АР Крым, Крым. гуманитар. ун-т. – Киев : Знания Украины, 2007. – 383, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 335-380. – ISBN 978-966-316-179-2
899773
  Дмитриев С.С. Образование и первые годы деятельности Коммунистической партии Великобритании в освещени советской историографии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Дмитриев С.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 24л.
899774
  Долицкий А.В. Образование и перестройка тектонических структур / А.В. Долицкий. – Москва : Недра, 1985. – 219с.
899775
  Сидоров В.А. Образование и подготовка кадров в условиях новой технической реконструкции / В.А. Сидоров. – Москва, 1990. – 269с.
899776
  Покасова Е.В. Образование и поликультурный мир: специфика России // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 77-82. – ISSN 1811-0916


  Современный мир стал полиэтническим и поликультурным по ряду причин: глобализационные процессы, интенсивные миграционные потоки, смешение языков, культур, межэтнические браки, информационные возможности и массмедиа - все эти маркеры сегодняшнего дня ...
899777
  Лотте Д.С. Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов / Д.С. Лотте. – М., 1969. – 120с.
899778
  Романцев М.Ф. Образование и превращение перекисных соединений при радиационном окислении углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / РОманцев М. Ф.; МГУ, Хим. фак., каф. электрохим., Лабор. радиац. хим. – Москва, 1964. – 10л.
899779
  Якимченко О.Е. Образование и превращение радикальных пар в органических монокристаллах (на примере диметилглиоксима) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Якимченко О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 27л.
899780
  Приходько Д.Н. Образование и преодоление отчуждения личности. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.02 / Приходько Д.Н.; АН СССР. Сиб отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1979. – 30л.
899781
  Зоитакис А.Г. Образование и просвещение в греческих землях в XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 12-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
899782
  Сенашенко В.С. Образование и процессы глобализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 48-53. – ISSN 1726-667Х


  Статья посвящена анализу некоторых возможных последствий вступления России во Всемирную торговую организацию для системы высшего образования. В частности, автор обсуждает в этом контексте проблемы и трудности формирования образовательных программ в ...
899783
   Образование и работа: работать ли по специальности ? (по результатам интернет-опроса) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-72. – ISSN 0321-0383


  Оправдывается ли выбор профессии в будущем? Работают ли россияне по выборной в вузе специальности? Где предпочитает зарабатывать на жизнь молодежь?
899784
  Егелевичюс С.З. Образование и развитие государственных архивов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Егелевичюс С.З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
899785
  Сартаев С. Образование и развитие Казахской Автономной Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Сартаев С.; МВО СССР, Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 18 с.
899786
  Денисов Я.А. Образование и развитие мирового демократического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Денисов Я. А.; ЛГУ. – Л., 1956. – 15л.
899787
  Дидинский И.В. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / И.В. Дидинский. – Москва, 1956. – 40 с.
899788
  Дробышев Ф.М. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / Ф.М. Дробышев, В.В. Назаров. – М., 1960. – 39с.
899789
  Ткаченко И.Е. Образование и развитие мировой экономической системы социализма. / И.Е. Ткаченко. – Х., 1958. – 28с.
899790
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1953. – 32с.
899791
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – М., 1955. – 40с.
899792
  Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана : монография / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-540-277-0
899793
  Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана / Ю.Д. Рубан ; Мин-во аграрной политики Украины ; Харьковская гос. зооветеринарная академия, Кафедра технологии животноводства им. акад. Н.Д. Потемкина. – Харьков : РВВ ХГЗВА, 2009. – 82 с.
899794
   Образование и развитие органов социалистического контроля в СССР (1917-1975) : Сб. документов и материалов.. – М., 1975. – 624 с.
899795
  Малафеев К.А. Образование и развитие Польской Народной Республики. Лекция / К.А. Малафеев, Е.П. Севрюк. – Смоленск, 1960. – 26с.
899796
  Кулль Рейн Образование и развитие сложных существительных в эстонском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулль Рейн В.; АН Эст.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 50л.
899797
  Чехович В.А. Образование и развитие Союза ССР / В.А. Чехович. – Киев, 1982. – 48с.
899798
   Образование и развитие Союза ССР. Атлас. (И-1690). – Москва, 1972. – 115с.
899799
   Образование и развитие СССР - триумф идей ленинизма.. – Киев : Вища школа, 1982. – 303 с.
899800
  Златопольский Д.Л. Образование и развитие СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1954. – 224с.
899801
   Образование и развитие СССР (1922-1982): Реф. сб.. – М., 1982. – 273с.
899802
   Образование и развитие СССР (в документах). Сб.. – Москва, 1973. – 735с.
899803
   Образование и развитие СССР как союзного госудрства : Сб. законодат. и др. нормат. актов. – Москва, 1972. – 343с.
899804
  Чернов К.И. Образование и развитие таджикского советского социалистического государства в первой фазе советского государства. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чернов К.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1955. – 20л.
899805
  Агзамходжаев А.А. Образование и развитие Узбекской ССР / А.А. Агзамходжаев. – Ташкент : Фан, 1971. – 344 с.
899806
  Якушова А.Ф. Образование и разрушение гор. / А.Ф. Якушова. – М., 1961. – 40с.
899807
   Образование и распад возбужденных ядер. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 60 с.
899808
  Коваленко В.В. Образование и распад пересыщенных твердых растворов быстро закристализованных тройных сплавов алюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Коваленко В.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 14 с.
899809
  Коваленко В.В. Образование и распад пересыщенных твердых растворов быстро закристаллизованных тройных сплавов алюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Коваленко В.В. ; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
899810
  Шамсутдинов А.А. Образование и распад составных ядерд в реакциях с тяжелыми ионами с энергией больше 10 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Шамсутдинов А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1973. – 17л.
899811
  Пуриевич К.А. Образование и распадение органических кислот у высших растений : (Из Ботанического ин-та Университета Св. Владимира) / [соч.] К. Пуриевича. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд., 1893. – [2], 90 с., 1 л. ил
899812
  Игнотас Образование и распределение дифференциальной земельной ренты в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Игнотас Ф.-В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 30л.
899813
  Тиссо Бернар Образование и распространение нефти / Тиссо Бернар, Вельте Дитрих. – М. : Мир, 1981. – 501с. – (Науки о Земле)
899814
  Бочков А.Ф. Образование и расщепление гликозидных связей. / А.Ф. Бочков. – М., 1978. – 179с.
899815
  Стаферова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: взгляд из Министерства народного просвещения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70-84. – ISSN 0869-5687
899816
  Алексева И.Г. Образование и реологические свойства межфазных адсорбционных слоев белков и поверхностно-активных полимеров на жидких границах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева И. Г. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 19 с.
899817
  Петров Сергей Иванович Образование и репарация двунитевых разрывов ДНК в клетках бактерий : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Петров Сергей Иванович; АН СССР, Ин-т биологической физики. – Пущино, 1981. – л.
899818
  Липковская Н.А. Образование и роль разнометалльных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Дис... Канд. химич наук: 02.00.02 / Липковская Н.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1984. – 242л. – Бібліогр.:л.172-198
899819
  Липковская Наталья Александровна Образование и роль разнометальных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Липковская Наталья Александровна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
899820
  Сигилет К.В. Образование и самообразование переводчика в контексте глобального Интернет пространства // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 385-388. – ISSN 1993-5560
899821
  Мусатов И.К. Образование и свечение люминесцирующих молекул воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусатов И.К.; Ин-т кристаллографии Ан СССР. – М, 1954. – 15л.
899822
  Криштофори И.И. Образование и свойства водородной формы морденита. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Криштофори И.И.; АН УССР. Ин-тут физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1974. – 24л.
899823
  Цой Е.П. Образование и свойства смешанных соединений меди с фолиевой кислотой и аминокислотами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Цой Евгения Петровна ; Ин-т неорган. и физ. химии АН Киргиз. ССР. – Фрунзе, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 10 назв.
899824
  Кооп В А. Образование и социализм. / В А. Кооп. – Таллин, 1983. – 170с.
899825
   Образование и социальная структура. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 200с.
899826
  Германов А.П. Образование и становление комсомола Карелии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Германов А.П.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 24л.
899827
  Могилевский С.А. Образование и тактика международных реформистских организаций (1919-1923 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Могилевский С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л.
899828
  Хагуров И.И. Образование и укрепление партийной организации Адыгеи в период строительства социализма : Автореф... Канд.ист.наук: / Хагуров И.И.; АОН при ЦК КПСС. – Майкоп, 1968. – 20л.
899829
  Бибикова В.С. Образование и употребление имен прилагательных в кетском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.665 / Бибикова В.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 21л.
899830
  Палладин В.И., Иванов Н.Н. Образование и усвоение аммиака в убитых растениях : (Представлено в заседании Физико-математического отделения 11 апреля 1912 г.) / В.И. Палладин и Н.Н. Иванов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп.. Акад. наук, 1912. – С. 573-594. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Известия Имп. Академии наук. 1912


  На обл. дарств. надпись: Моей милой, дорогой Мамочке от любящего В. Палладина
899831
  Полинский Александр Соломонович Образование и физико-химические свойства полимерметаллических комплексов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Полинский Александр Соломонович; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 18л.
899832
   Образование и функционирование фразеологических единиц: Сб. ст.. – Ростов-на-Дону, 1981. – 156с.
899833
  Избеков Э.Д. Образование и эволюция россыпей / Э.Д. Избеков. – Новосибирск, 1985. – 190с.
899834
   Образование и ядерная энергия. Доклад.. – Вена, 1960. – 64с.
899835
   Образование измерных пар в реакции [формула] в диапазоне энергий от 31 до 93 МэВ / О.А. Бесшейко, А.Н. Водин, Голинка-Бесшейко, И.Н. Каденко, А.В. Котенко, В.А. Кушнир, Т.В. Повар, В.В. Митроченко, С.Н. Олейник, С.А. Пережогин, Б.И. Шраменко, Vаllеrаnd // Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике : 26-29 марта 2019 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий и ядерной физике. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2019. – С. 57-58
899836
  Кутырев В.А. Образование или программирование? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 64-70. – ISSN 1811-0916


  Новые образовательные технологии, информационные сети, и мультимедийные терминалы позволят человеку получать знания в любом месте в любое время в режиме самообучения и практически всю жизнь.
899837
  Васильев А.И. Образование имен действия в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Васильев А.И.; МГУ. – Фрунзе, 1959. – 22л.
899838
  Лопухов Б.Р. Образование Итальянской Коммунистической партии / Б.Р. Лопухов. – М, 1962. – 132с.
899839
   Образование Казахской АССР. Сб. документов и материалов.. – Алма-Ата, 1957. – 368с.
899840
  Усик Е.Ю. Образование как базовый элемент социального капитала // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 51-58. – ISSN 1993-5560


  Статтю присвячено дослідженню мережевих ресурсів, зосереджених у системі вищої освіти. Мережеві взаємодії соціальних акторів є основним механізмом формування і використання цих ресурсів. У сукупності ці взаємодії утворюють соціальний капітал. Мета ...
899841
  Лоскутова И.М. Образование как вид инвестиций в человеческий капитал в обществе риска // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 2. – С.384-391. – ISSN 2073-9613


  Показано, что в современных социально-экономических условиях России образование не дает ожидаемой отдачи в виде достаточного экономического и социального капитала.
899842
  Краснов Ю.Э. Образование как гуманитарная технология // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-67.
899843
  Белозерцев Е.П. Образование как детектив, или Послесловие к монографии О.Н.Смолина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 82-93. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается анализ монографии О.Н.Смолина и на его основе рассматривается состояние современного образования в России. Показано, что образование неразрывно связано с духовной жизнью народа, доказывается необходимость учета национальных особенностей ...
899844
  Бервено О.В. Образование как доминантная сфера развития человеческого потенциала // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 29-35. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379


  О роли образования в новой социокультурной реальности.
899845
  Валеева Е.В. Образование как единый Текст формирования человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 9. – С. 46-49. – ISSN 2073-9702


  Текстуализация становится универсальным приемом объединения и анализа в сфере образования. Он позволяет по-новому увидеть и проанализировать проблемы современного гуманитарного образования и найти выходы из ситуации образовательного кризиса.
899846
  Бардин А. Образование как инструмент поддержания межэтнического согласия // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 104-110. – ISSN 0131-2227


  На примере бывших метрополий и колоний показаны ресурсы и ограничения политики в сфере образования как элемента политического курса, направленного на снижение межэтнической напряженности. В Малайзии консолидации общества способствовали расширение ...
899847
  Писаренко Иван Яковлевич Образование как объект социального планирования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Писаренко Иван Яковлевич; БГУ. – Минск, 1975. – 24л.
899848
  Нечитайло И.С. Образование как показатель и фактор развития человеческого потенциала (сквозь призму теории социетальной трансформации Т.И. Заславской) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 59-69. – ISSN 1993-5560


  Статтю присвячено розгляду ролі освіти як показника і фактора розвитку людського потенціалу суспільства, рушійної сили соціальних змін. Розкриваючи цю роль, автор спирається на теорію соцієтальної трансформації Т. І. Заславської як найбільш ...
899849
  Чернышов А. Образование как политическая проблема России // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 1. – С. 73-86. – ISSN 0869-44435
899850
  Карнышев А.Д. Образование как путь к межнациональному согласию / А.Д. Карнышев, Е.А. Иванова, О.А. Карнышева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – C. 38-56. – ISSN 1561-2465
899851
  Черных С.И. Образование как реальность и виртуальность / С.И. Черных, В.И. Паршиков // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 50-55. – ISSN 1811-0916


  В данной статье анализируются некоторые аспекты в соотношении реального и виртуального в процессе изменений, происходящих в системе образования. Авторы отмечают, что в последнее время наметился дисбаланс в соотношении такой функции образования, как ...
899852
  Антонов Д.А. Образование как система воспроизведения идентичности общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 111-118. – ISSN 1811-0916
899853
  Куштым Е.А. Образование как созидание субъективного бытия и социальных отношений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.204-211. – ISSN 1811-0916
899854
  Дмитриенко В.А. Образование как социальный институт. / В.А. Дмитриенко, Н.А. Люрья. – Красноярск, 1989. – 182,1с.
899855
  Делокаров В К.Х. Образование как социокультурный феномен: концептуальные основания / В К.Х. Делокаров, И В. Жог // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 37-45. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается образование как социальный институт и парадигмальная установка. Показывается, что влияние образования на различ- ные сферы государства носит универсальный характер. Знание, будучи ядром куль- туры, меняет свой статус и начинает ...
899856
  Ковалевская О Образование как условие формирования идентичности в пространстве информационного общества // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 55-60. – ISSN 2073-803X
899857
  Фролов А.В. Образование как фактор инновационной экономики: опыт США // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 60-67. – ISSN 1026-955X


  Представлен детальный анализ современных тенденций в развитии образовательной политики США. Рассмотрено понятие «человеческий капитал», детализировано его влияние на различные стороны инновационного развития американской экономики
899858
  Костенко А.А. Образование как фактор развития общественно-политической активности трудящейся молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Костенко А.А.; Хар. ГУ, Каф.филос. – Х., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
899859
  Колтунова Н.В. Образование как фактор формирования гражданского общества // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 16-20. – ISSN 1811-0916
899860
  Рубенчик Б.Л. Образование канцерогенов из соединений азота. / Б.Л. Рубенчик. – К, 1990. – 213с.
899861
  Кудрина М.П. Образование карбидов на поверхностях трения металлических тел и его связь с износостойкостью. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Кудрина М.П.; Сиб.физ-техн.ин-т. – Томск, 1968. – 14л.
899862
  Сирцев В.А. Образование качественных имен прилагательных и их форм субъективной оценки в русской народной лирической песне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирцев В.А. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 30 с.
899863
  Джунушев А. Образование Киргизской автономной области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Джунушев А.;. – Фрунзе, 1949. – 16 с.
899864
  Аварин В.Я. Образование Китайской народной республики -- великая победа китайского народа : (13-я лекция цикла "Внешняя политика СССР и соврем. междунар. отношения) / В.Я. Аварин ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
899865
   Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 136с.
899866
  Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д. Ковалевский. – Москва, 1977. – 279с.
899867
  Сведберг Образование коллоидов : The formation of colloids : С 22-мя илл. / Сведберг ; Пер. с англ. Н. Скавронской, М. Сканави-Григорьевой. – Ленинград : Тип. химтехиздата, 1927. – 113 с. : ил., черт., граф.
899868
   Образование Коммунистического Интернационала : март 1919 : антология. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – XVI, 129, [6] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-2-0
899869
  Привалов В.В. Образование Коммунистического Интернационала Молодежи / В.В. Привалов. – Л, 1968. – 216с.
899870
  Довгополый И И. Образование Коммунистической организации Бессарабии и ее руководящая роль в борьбе трудящихся масс против иностранных интервентов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Довгополый И.И. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16 с.
899871
  Акимкина Н.А. Образование коммунистической партии Великобритании : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимкина Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 15 с.
899872
  Акименко Нина Малахатовна Образование компактной формы двухцепочечной ДНК в растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Акименко Нина Малахатовна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1977. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
899873
  Логвиненко В.А. Образование комплексов с разнородными лигандами и полимерных форм многоядерных комплексов в системах с участием комплексонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Логвиненко В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
899874
  Шнюков Е.Ф. и др. Образование конкреций в мезокайнозойских отложениях юга Украины : (по данным изучения околоконкреционных ореолов) / Е.Ф. и др. Шнюков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 195с.
899875
  Карпачев Б.А. Образование Красного Интернационала профсоюзов и его борьба за осуществление ленинской тактики единого фронта 1921-1923 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Карпачев Б. А. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1972. – 24л.
899876
  Кок И.П. Образование креатина в организме : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кок И.П. ; 1-й Ленингр. мед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 11 с.
899877
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.1. – 1970. – 384с.
899878
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.2. – 1970. – 399с.
899879
  Лендел А.И. Образование ливней при перерассеяниях и рост полных сечений при Е -> / А.И. Лендел, Тер-Мартиросян. – Киев, 1969. – 12с.
899880
  Бардинская М.С. Образование лигнина в онтогенезе растений : Автореф... канд. биол.наук: / Бардинская М.С.; Ин-т биохимии. – Москва, 1951. – 20 с.
899881
  Генералова В.Н. Образование лигнина в растениях и превращение его в природных процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Генералова В.Н.; Ан СССР. – М, 1968. – 20л.
899882
  Мовчан Ю.Р. Образование лимонной кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мовчан Ю.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 20 с.
899883
  Пашуто В.Т. Образование Литовского государства / В.Т. Пашуто. – Москва, 1959. – 532с.
899884
  Лутковский С.В. Образование льда в озерах , реках и морях / С.В. Лутковский. – Москва : АН СССР, 1957. – 221с.
899885
  Муравьев А.В. Образование магистратов и первые годы их деятельности. (По материалам Моск. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев А.В.; МГУ. – М., 1956. – 17л.
899886
  Корнеев Л.А. Образование Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – М., 1963. – 211с.
899887
  Хагуров Т.А. Образование между служением и услугой // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-15
899888
  Каменецкая Г.Х. Образование мелкомасштабных неоднородностей в ионосферных токовых струях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Каменецкая Г.Х.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 18л.
899889
   Образование месторождений урана: Труды Симпозиума по образованию месторождений урана (Афины, 6-10 мая 1974 г.). – М., 1976. – 762с.
899890
  Масленников Б.М. Образование металлических монокристаллов и их деформационные особенности : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Масленников Б.М.; Институт физической химии Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 10 л.
899891
  Новоселов А. Образование мировой системы социализма торжество ленинской теории социалистической революции. / А. Новоселов, В. Глазырин. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
899892
  Макаров М.М. Образование многозарядных частиц при взаимодействии протонов 75-350 Мэв с тяжелыми и легкими ядрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров М. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
899893
  Джурич М.М. Образование многонационального государства Югославии (1918-1921 гг.) / М.М. Джурич. – М., 1970. – 124с.
899894
  Майоров А.В. Образование Молдавского государства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 82-105. – ISSN 0042-8779
899895
  Лазарев А.М. Образование Молдавской ССР. / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1949. – 72с.
899896
  Потрохов В.К. Образование молибденово-вольфрамовых полисоединений в условиях опредления молибдена роданидным методом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Потрохов В.К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 24 с.
899897
  Горяшко А.П. Образование на основе компетенций в открытых информационных средах: алгоритмы принятия решений / А.П. Горяшко, Н.В. Комлева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В работе рассмотрены вопросы, возникшие в связи с переходом на новые образовательные стандарты. Утверждается, что полноценная реализация образования на основе компетенций требует использования возможностей, предоставляемых современными информационными ...
899898
  Болотов В.А. Образование на старшей ступени во всех развитых странах является профильным : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0016-7207
899899
  Борт Д.Н. Образование надмолекулярных структур в поливинилхлориде : Автореф... кандидата хим.наук: / Борт Д.Н.; АН БССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.Т.Топчиева. – М., 1965. – 17л.
899900
  Орловская И.В. Образование наречий от именных основ. : Автореф... канд.филол.наук: / Орловская И.В.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 21л.
899901
  Смирнова Н.Д. Образование народной республики Албании: 1939-1946 / Н.Д. Смирнова. – М., 1960. – 196с.
899902
  Оганесян Н.О. Образование независимой Сирийской республики (1939-1946) / Н.О. Оганесян. – Москва, 1968. – 116с.
899903
  Ларькина К.И. Образование независимой социал-демократической Германии и позиция "Спартака" (1916- апрель 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ларькина К.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
899904
  Альперович М.С. Образование независимых государств в Латинской Америке / М.С. Альперович, Л.Ю. Слезкин. – Москва, 1966. – 243с.
899905
  Бободжанов И.Б. Образование нейтронов вм-захвате. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Бободжанов И.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 16л.
899906
  Лу Образование необходимо сочетать с производительным трудом / Лу, Дин-И. – Пекин, 1958. – 33с.
899907
  Альтовский М.Е. Образование нефти и формирование нефтяных залежей / М.Е. Альтовский. – Москва, 1958. – 168с.
899908
   Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху.. – М., 1964. – 400с.
899909
  Корсунова Л.П. Образование области Е ионосферы в средних широтах при больших зенитных углах Солнца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунова Л. П.; Ин-т прикл. геофиз. – М., 1970. – 10л.
899910
  Марусенко Я.И. Образование оползней и обвалов берегов рек под воздействием льда / Я.И. Марусенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 63-67 : Рис. – (Геология ; № 8)
899911
   Образование осадков в современных водоемах. – Москва : АН СССР, 1954. – 792с.
899912
  Сулаквелидзе Г.к. Образование осадков и воздействие на градовые процессы / Г.к. Сулаквелидзе. – Л., 1965. – 266с.
899913
  Флягин В.Б. Образование п(о)-мезонов при столкновении нейтронов с протонами и дейтронами и гипотеза зарядовой независимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Флягин В.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 12л.
899914
  Кулаков Ю.И. Образование пи-мезонов при соударении протонов и аннигиляции нуклон-антнуклонных пар : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулаков Ю.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
899915
  Скворцов Ю.В. Образование плазменных струй в импульсных электродинамических ускорителях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скворцов Ю.В.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1963. – 10л.
899916
  Ярыжко В. Образование по ваучеру // Сегодня. – Киев, 2013. – 25 июня (№ 135). – С. 17


  О законе, который позволяет специалистам старше 45 лет пройти переподготовку за государственный счет.
899917
   Образование по вопросам охраны окружающей среды в школах стран -- членов СЭВ. Сб. ст.. – М., 1983. – 70с.
899918
  Арзамазов В.П. Образование понятия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Арзамазов В.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1952. – 20 c.
899919
  Мишустин Е.Н. Образование почвенной структуры и грибок Trichoderma lignorum. / Е.Н. Мишустин. – С. 104-109
899920
  Катанов Лев Михайлович Образование преимущественных ориентировок и характер их распределения по объему при осесимметричной деформоции некоторый ГЦК-металлов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Катанов Лев Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А. М. Грького. – Свердловск, 1977. – 17л.
899921
  Вейнберг И.П. Образование провинции Азии : Автореф... канд. ист.наук: / Вейнберг И.П.; ЛГУ, 1954. – 20л.
899922
  Липецкая Ада Николаевна Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Липецкая Ада Николаевна; КГУ. – Киев, 1975. – 25л.
899923
  Липецкая А.Н. Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста. : Дис... Канд. биол. наук: / Липецкая А.Н.; МВ и ССО УСС. КГУ. – К, 1974. – 200л. – Бібліогр.:л.162-200
899924
  Прудлов Б. Образование протеолитических ферментов некоторыми несовершенными грибами. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Прудлов Б.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
899925
  Лишко Т.П. Образование псевдогалогенидных комплексов циркония и гафния в неводных растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Лишко Т.П. ; КГУ им.Тараса .Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.26-27
899926
  Кияк С.Г. Образование р-п переходов в полупроводниках излучением лазера : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кияк Степан Григорьевич ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 16 с. – Библиогр.: 12 назв.
899927
  Забулонов Юрий Леонидович Образование радиационных повреждений при облучении и их влияние на структуру и свойства твердых тел : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Забулонов Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
899928
  Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе / Корсунский А.Р. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 187 с.
899929
  Дюговская Л.А. Образование реагинов в условиях нормы и при хроническом тонзилите. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Дюговская Л.А.; АН УССР. – К, 1975. – 24л.
899930
  Акулов К.А. Образование речных русел / К.А. Акулов. – Москва : Транспечать НКПС, 1930. – 39 с. – (Рабочая библиотека водника ; вып.1)
899931
  Нечай Ф.М. Образование римского государства / Ф.М. Нечай. – Минск, 1972. – 272с.
899932
  Новицкий Г.А. Образование российской империи / Г.А. Новицкий. – Иркутск, 1947. – 57 с.
899933
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М, 1944. – 96с.
899934
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 100с.
899935
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М
2. – 1945. – 100с.
899936
  Дракина Т.И. Образование ростовых веществ тафриновыми грибами, вызывающими разрастание тканей растений-хозяев : Автореф... канд. биол.наук: / Дракина Т.И.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
899937
  Овчинников Л.Н. Образование рудных месторождений / Л.Н. Овчинников. – Москва : Недра, 1988. – 253с.
899938
  Горностаев А.О. Образование руководителей общеобразовательных учреждений: проблемы, ориентиры,поиск решения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-34. – ISSN 1609-4646
899939
  Мавродин В.В. Образование русского национального государства / В.В. Мавродин. – М.-Л., 1939. – 196с.
899940
  Базилевич К.В. Образование русского национального государства / К.В. Базилевич. – М., 1946. – 52с.
899941
  Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. / Л.В. Черепнин. – Москва, 1960. – 899 с.
899942
  Молин Н Ю. Образование свободных радикалов при радиолизе твердых органических веществ. : Автореф... канд. хим.наук: / Молин Ю.Н,; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 22л.
899943
   Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии.. – М., 1970. – 456с.
899944
  Голуб А.М. Образование селеноцианатных комплексов серебра высшей координации в растворе. / А.М. Голуб, 1958. – С. 685-689
899945
  Степанова М.А. Образование сквозь призму культурно-исторической психологии
899946
  Картужанский А.Л. Образование скрытого фотографического изображения под действием ионизирующихся частиц : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Картужанский А. Л.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
899947
  Оганесова Р.Д. Образование собственно русских временных союзов местоименного происхождения : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесова Р. Д.; МГУ,Филол. фак. – М., 1965. – 16л.
899948
   Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сб. документов.. – Москва : Наука, 1972. – 531 с.
899949
  Златопольский Д.Л. Образование Союза ССР / Д.Л. Златопольский, О.И. Чистяков. – Москва, 1972. – 319 с.
899950
  Лихолат А.В. Образование СССР - воплощение в жизнь ленинской национаьной политики / А.В. Лихолат. – М, 1982. – 64с.
899951
  Якубовская С.И. Образование СССР - добровольного содружества равноправных народов / С.И. Якубовская. – М, 1972. – 32с.
899952
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. – К., 1972. – 344 с.
899953
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики : материалы науч.-теорет. конф. – Л., 1973. – 126 с.
899954
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Материалы межвуз. науч. конф.. – Пятигорск, 1972. – 582 с.
899955
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Межвузовский сб.. – Л., 1982. – 144 с.
899956
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Тезисы к научно-теотерической конференции.. – Л., 1972. – 199 с.
899957
   Образование СССР. – Москва, 1972. – 118 с.
899958
  Баранчиков В.А. Образование СССР и развитие советской формы социалистического государства / В.А. Баранчиков, В.А. Масленников. – Москва, 1972. – 80 с.
899959
   Образование СССР. Сб. документов 1917-1924. – М.-Л., 1949. – 469 с.
899960
  Долгов Игорь Алексеевич Образование суффиксальных эмоционально-оценочных наименований лица в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Долгов Игорь Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
899961
  Долгов Игорь Алексеевич Образование суффиксальных эмоционально-оценочных наименований лица в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01. / Долгов Игорь Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 209л.
899962
  Дегтяренко Н.Д. Образование Таджикского советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Дегтяренко Н.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Рига, 1952. – 16 с.
899963
   Образование Татарской АССР. Сб. документов и материалов.. – Казань, 1963. – 504 с.
899964
  Тер-Карапетян Образование тиосульфата и сульфата у высших позвоночных : Автореф... докт. биол.наук: / Тер-Карапетян М. А.; АН СССР, Ин-т бихохим. – М., 1959. – 69л.
899965
   Образование Туркменской ССР и создание компартии Туркменистана (1924-1925 гг.) Сб. документов.. – Ашхабад, 1966. – 363с.
899966
  Ермаков В.И. Образование углеводородных газов в угленосных и субугленосных формациях / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1984. – 205с.
899967
  Прокопченко И.Д. Образование украинской социалистической нации : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Прокопченко И.Д. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
899968
  Дегтярева Т.А. Образование ультратонких слоев дисперсной фазы на кость поверхности раздела гидрозоль - органическая жидкость : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дегтярева Т.А. ; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова , Кафедра физ. и коллоидной химии. – Свердловск, 1960. – 14 с.
899969
   Образование употребительных слов русского языка.. – М., 1979. – 279с.
899970
  Поливанная М.Ф. Образование условного рефлекса у кроликов на различные формы / М.Ф. Поливанная, 1953. – С. 25-35
899971
  Риккль А.В. Образование условных рефлексов на желчеотделение / А.В. Риккль. – 12с.
899972
   Образование физиологически активных веществ микроорганизмами. – Новосибирск : Наука, 1975. – 143с.
899973
  Боровик Ф.В. Образование фонда производственного накопления в промышленности / Ф.В. Боровик, Н.А. Плащинский. – Минск, 1972. – 320с.
899974
  Федосеев Г.А. Образование фрагментов из легких ядер (Z-8-17) под действием протонов с энергией 120 и 660 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Федосеев Г.А.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 21л.
899975
  Терентьева Л.П. Образование фразеологических единиц на основе индивидуально-авторских оборотов (на матер. англ. худ. лит. и публиц. XVIII-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Терентьева Л. П.; Моск. гос.пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 23л.
899976
  Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата / М.Г. Магомедов. – М., 1983. – 225с.
899977
  Семенов И.Г. Образование Хазарского каганата // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 118-127. – ISSN 0042-8779


  Хазарський каганат (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами. Виділився із західно-тюркського каганату
899978
  Лаврухина А.К. Образование химических элементов в космических телах / А.К. Лаврухина, Г.М. Колесов. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 172 с.
899979
  Франк-Каменецкий Образование химических элементов в недрах звезд / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
899980
  Насонов Н.В. Образование хряща in viro у аксолотля / Н.В. Насонов. – 207с.
899981
  Шмераль Я.Б. Образование Чехословацкой республики в 1918 году / Шмераль Я.Б. ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1967. – 340 с.
899982
   Образование Чувашской областной организации КПСС и ее деятельность: Историография и пробл. вопр.. – Чебоксары, 1980. – 165 с.
899983
  Нечаев Д.В. Образование эпигенетических включений графита в кристаллах алмаза: экспериментальные данные / Д.В. Нечаев, А.Ф. Хохряков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 523-532 : рис. – Библиогр.: с. 530-532. – ISSN 0016-7886
899984
  Макаров Г.Г. Образование Якутской Автономной Советской Социалистической Республики / Г.Г. Макаров. – Якутск, 1957. – 210с.
899985
  Козенко В.П. Образование, воспламенение и горение аэровзвесей за отраженными ударными волнами. : Автореф... канд.техн.наук: 056 / Козенко В.П.; АН СССР. – М, 1969. – 15л.
899986
   Образование, которое мы можем потерять : Сборник. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2003. – 368с. – ISBN 5-9217-0027-4; 5-93972-121-4
899987
  Соловьев А.Н. Образование, оптические свойства и природа примесных центров серебра в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соловьев А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 21 с.
899988
   Образование, социальное обеспечение, здравоохранение.. – Будапешт, 1964. – 8с.
899989
  Бондаренко Н.Г. Образование, строение и разведка россыпей / Н.Г. Бондаренко. – Москва : Недра, 1975. – 57с.
899990
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
899991
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
899992
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
899993
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
899994
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 1. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
899995
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
899996
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 6. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
899997
  Абанкина Ирина Образование: и целой жизни мало // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 190-192 : фото
899998
  Короткий Г.А. Образование: история и современность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 68-75. – ISSN 0042-8744
899999
  Негенцов Х. Образованието в Източна Румелия / Х. Негенцов, И.Б. Ванев. – София, 1959. – 163 с.
900000
  Тачев И. и др. Образованието в Народна Республика България 1944/1969 г. / И. и др. Тачев. – София, 1969. – 200с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,