Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
899001
  Шаронова Н. "Павлинье око" Степана Полубеса : прогулки по Москве // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 24-28. – ISSN 0869-8171


  "Павлинье око" (изразцы на церквях) 350 лет тому назад придумал Степан Иванов Полубес. Вторая пол. XVII в. - золотой век русского изразца
899002
  Пубаев Р.Е. "Пагсам-Чжонсан" - памятник тибетской историографии XVIII в. / Р.Е. Пубаев. – Новосибирск, 1981. – 307с.
899003
  Павленко М. "Падаю і знов іду" : крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
899004
  Павленко М. "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 207-236. – ISBN 978-966-493-489-0
899005
  Павленко Марина "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто зв"язки й перегуки життя і творчості Павла Тичини з генієм Тараса Шевченка. Проаналізовано як точки найвищого духовного наближення "сонячнокларетного " поета до Кобзаря, так і мистецькі і ідеологічні розходження Тичини з ...
899006
  Васильев А.Г. "Падение Польши" в национальной историографии периода разделов : "пессимистический" сценарий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 29-34. – ISSN 2073-9702


  Статья является продолжением анализа польской исторической мысли эпохи разделов (1795–1918) в перспективе "мемориальной парадигмы" социально-гуманитарного анализа и теории культурной травмы. В центре внимания находится осмысление историками "падения ...
899007
  Александрова О.В. "Пайдея" Шартрської школи: Іоанн Солсберійський про мистецтво логіки як шлях удосконалення душі // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 13-15. – ISBN 966-8365-12-7
899008
  Газін В. "Пакс американа" vs "пакс советика" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  У вирі холодної війни, суттю якої було протистояння і протиборство між США і СРСР, особлива роль відводилася доктринальним цільовим установкам - "паксамерікана" (Pax Americana) - світ по-американськи і "пакс советіка" (Pax Sovіetica) - світ ...
899009
  Колоскова Елена "Пакт Молотова - Риббентропа" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-50. – ISSN 0235-7089
899010
  Шаповал Ю. "Пакт Ріббентропа - Молотова" та інкорпорація Західної України: нові документи і факти // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 139-144 : Фото. – ISSN 1607-6451
899011
  Кресін О.В. "Пакти і конституції законів і вольностей війська запорозького..." 1710 року: польтичний та правовий аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С. 97-112. – ISSN 0869-2491
899012
   "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України ; Ін-т історії України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Держ. архівна служба України ; Центр. держ. іст. архів, м. Київ ; [редкол. : В.А. Смолій, Г. Боряк, П. Гриценко та ін. ; упоряд. : М.С. Трофимчук, Т.В. Чухліб]. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. + Додатки: с. 340-403. – факсиміле. – Бібліогр.: с. 404-424. – ISBN 978-966-603-692-9
899013
   "Пакуль поживемо тут" : збірник статей і матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. адмін. Нац. Спілки краєзн. Укр. ; [відп. ред. О.Б. Коваленко та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 700 с. – ISBN 978-966-340-402-8
899014
  Горбатюк В. "Пакуль рука пяро тримає..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 16-17


  Білоруській письменниці з Меджибожа - 125 літ. Зоська Верас — білоруська громадська діячка, редакторка та письменниця. Одна з чільних представниць руху білоруського національного відродження
899015
  Ольховська Л. "Палаючий маяк, що освітлює величезні простори" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 7


  В. Короленко про Т.Г. Шевченка.
899016
  Возняк Михайло Павлин Свєнціцкий [Свєнціцький] (Павло Свій) / Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 16 с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
899017
  Софронов А.В. Павлина / А.В. Софронов. – М., 1966. – 95с.
899018
  Купала Я. Павлинка : п"єса / Я. Купала. – Київ : Мистецтво, 1952. – 67 с.
899019
  Лутков Г.Я. Павлинье перо / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1971. – 40с.
899020
  Кручковский Л. Павлиньи перья / Л. Кручковский. – Москва, 1936. – 268 с.
899021
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 1. – 1990. – 325с.
899022
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 545с.
899023
  Коленська Любов Павлів тріюмф / Коленська Любов. – Hью Йорк, 1971. – 204с.
899024
  Крушинська Олена Павло-за-мурами : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 114 : Фото
899025
  Мокроусова О. Павло Альошин та Зінаїда Серебрякова: листи з Харкова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685


  До 130-річчя від дня народження художниці.
899026
   Павло Аполлонович Тутковський - засновник і перший директор Інституту геологічних наук України, фундатор мікропалеонтологічної школи / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
899027
  Коваленко К.О. Павло Аполлонович Тутковський / К.О. Коваленко. – К, 1965. – 70с.
899028
   Павло Аполлонович Тутковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
899029
   Павло Аполлонович Тутковський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 159. – ISSN 0374-3896
899030
   Павло Ардашев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 177 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
899031
  Цьомка Н. Павло Ардашев: становлення науковця (кінець XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 162-164. – ISSN 2076-1554


  У центрі уваги початковий етап науково-дослідної діяльності видатного історика. Висвітлюються чинники, що впливали на його становлення як науковця. Підкреслюється велике наукове значення досліджень "старого порядку" у Франції.
899032
  Гуменюк М.П. Павло Арсенович Грабовський / М.П. Гуменюк. – Львов, 1952. – 20с.
899033
  Мукан А. Павло Вежинов крізь бар"єр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 26 листопада - 3 грудня (№ 49). – С. 10 : фото


  21 листопада в Актовій залі Інституту філології відбулося святкування 100-річчя з дня народження видатного болгарського письменника, драматурга, сценариста, Павла Вежинова (1914-1983).
899034
   Павло Вірський // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 3. – ISSN 1811-542Х


  Національний банк України ввів у обіг 21 лютого 2005 р. ювілейну монету (2 гр), присвячену українському балетмейстеру
899035
  Глазовий П. Павло Глазовий: листи до друга в США : приватне листування Павла Глазового з д-ром Евгеном і Нілею Стецьківими. 1990-2002 / Павло Глазовий ; [упоряд. Галешко Р.]. – Київ : Фенікс ; Всесміх, 2007. – 257, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-651-492-2
899036
  Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький / В.П. Плачинда; [відп. ред. В.М. Русанівський]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 205, [3] с.
899037
  П"ятаченко С. Павло Гнідич і розвиток фольклористичної думки на Сумщині на поч. ХХ ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 93-89. – ISSN 0130-6936
899038
  Кашуба-Вольвач Павло Голуб"ятников. 1925-1930 рр.: викладання у Київському художньому інституті / Закінчення. Початок у № 4. 2010-1, 2011 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 32-35. – ISSN 0130-1799


  П.Голубятников в 1920-е гг. играл заметную роль в культурной жизни Ленинграда, Киева и Харькова, был участником многих известных художест. объединений. Встреча с К.Петровым-Водкиным определила судьбу художника, явила полное совпадение их мировоззрений ...
899039
  Заславський І.Я. Павло Грабовський - перекладач "Онєгіна" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 44-54
899040
  Кисельов О.І. Павло Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1948. – 220с.
899041
  Кисельов О.Г. Павло Грабовський : Життя і творчість / О.Г. Кисельов. – Київ : Державне видавництво художньої литератури, 1959. – 283 с.
899042
  Поважна В. Павло Грабовський : Літературний портрет / В. Поважна. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 108с.
899043
  Дисак Ф. Павло Грабовський і питання національно-духовного відродження України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
899044
  Кісєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кісєльов. – К., 1940. – 135с.
899045
  Кисєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисєльов. – К., 1949. – 44с.
899046
  Кисельов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисельов. – К., 1951. – 192с.
899047
   Павло Грабовський. : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 80с.
899048
  Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с. – ISBN 5-7763-1665-0


  У посібнику даються поради щодо вивчення життя і творчості українського письменника революціонера-демократа П.А.Грабовського, який самовіддано служив свєму народові, закликав його до боротьби за знищення експлуататорського ладу.
899049
  Поважна В.М. Павло Грабовький. / В.М. Поважна. – К., 1966. – 160с.
899050
  Грицай С. Павло Григорович Ріттер - фундатор української національної індології : бібліогр. покаж. творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 236-247. – ISSN 2075-1222
899051
  Берзін П.С. Павло Дмитрович Колосовський та його спроби поєднати історичні і філософські методи у кримінальному праві // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 275-284. – ISBN 978-617-7020-05-8
899052
  Казакевич О. Павло Житецький і "Киевская старина" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 64-72. – ISSN 0869-3595
899053
  Грінішина І.В. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум / І.В. Грінішина, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; вип. 8)
899054
  Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність / Ольга Казакевич. – Київ : Фотосоціоцентр, 2008. – 203 с. – ISBN 978-966-306-140-9
899055
  Казакевич О. Павло Житецький: (до 170-річчя з дня народження) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-47. : Фото. – Бібліографія: с. 91-92 (45 назв)
899056
  Тельнюк С.В. Павло з Мукунги / С.В. Тельнюк. – Київ : Веселка, 1981. – 184 с.
899057
  Фащенко В.В. Павло Загребельний / В.В. Фащенко. – К., 1984. – 207с.
899058
  Загребельний М. Павло Загребельний / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-6350-2
899059
  Галич О.А. Павло Загребельний у щоденниковій рецепції Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
899060
  Загребельный М.П. Павло Загребельный / М. Загребельний. – Харьков : Фолио, 2011. – 117, [5] с. – Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5648-1
899061
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISSN 1992-5557
899062
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його Шевченківська археографічна діяльність // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 185-212. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "В українській діяспорній гуманітаристиці ХХ ст. однією з ключових постатей по праву вважається Павло Зайцев (1886–1965)1. Як наголосив Ю. Бойко, в галузі шевченкознавства “на еміграції він є найвидатнішим знавцем. Проф. Зайцев був одним із ...
899063
  Вишенський О.А. Павло Зелінський / О.А. Вишенський. – Одеса, 1970. – 64с.
899064
  Вовк О.І. Павло Іванович Ковалевський – визначний вітчизняний психіатр, професор Харківського університету : до 165-річчя з дня народження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 135-139. – ISSN 2312-5675
899065
  Литвинов М О. Павло Іванович Новгородцев: житєвий шлях ( спроба біографічної реконструкції) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.15-24
899066
  Медведска Л.О. Павло Іванович Пестель / Л.О. Медведска. – К, 1964. – 157с.
899067
  Бабко В.Я. Павло Ілліч Новиков / Бабко В.Я. – Харьков, 1971. – 92 с.
899068
  Реп"ях С.П. Павло Кирилович Сич / Реп"ях С.П. – Київ, 1975. – 62 с.
899069
  Акімочкіна Олександра Павло Кішко, заступник директора "Прем"єр Експо". Туристичний ринок щороку зростає на 20 відсотків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108
899070
  Садівничий В. Павло Ковалевський - редактор і видавець медичної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 114-123


  У контексті розвитку медичної періодики та науково-галузевої соціальної комунікації досліджено діяльність доктора медицини, одного із засновників психіатрії в Україні, професора П. Ковалевського. В контексте развития медицинской периодики и ...
899071
  Табачковський В.Г. Павло Копнін очима молодшої генерації філософів-шістдесятників // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 51-60
899072
  Йолон Петро Павло Копнін та українська філософська думка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.53-70. – ISSN 0235-7941
899073
   Павло Коробчук - лауреат премії ім. Б. Нечерди / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 15


  Павло Коробчук навчався на відділенні сходознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює в сфері журналістики. Працював у Gazeta.ua, vvnews.info, UAINFO.ORG.
899074
  Студинський К.Й. Павло Леонтович / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 1. – 1923. – 83 с. – Окр. відб. Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів: Hакл. Т-ва. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1921, т. 131-132. - Заголовок та зміст паpал. нім.
899075
   Павло Лехновський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-62
899076
  Авдєєнко С.І. Павло Ловецький: людина і письменник : до 100-річчя з дня народження / Сергій Авдєєнко. – 2-ге вид., допов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-197-159-1
899077
   Павло Максимович Федченко // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.95-96. – ISSN 0236-1477
899078
  Розсоха Л. Павло Маляр / Людмила Розсоха, Володимир Джунь ; Миргородський краєзнавчий музей ; Укр. геральд. тов-во. – Миргород : Миргород, 2010. – 44 с. – Д100-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-2060-16-4
899079
   Павло Матвійович Горобець. – Х, 1965. – 22 с.
899080
  Панченко К.Н. Павло Миколайович Першин. / К.Н. Панченко, Н.Г. Іванова. – К., 1971. – 68с.
899081
  Білецький О.І. Павло Миколайович Попов / О.І. Білецький, Г.С. Сухобрус, Ф.Я. Шолом. – Київ : АН УРСР, 1961. – 32 с.
899082
  Хінкулов Л. Павло Миколайович Попов (1890-1971) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 176-177
899083
  Каревин А. Павло Мовчан: "Це брехня абсолютна!" : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Общество "Просвіта" устроило мероприятие, посв. памяти Ивана Огиенко, укр. политического деятеля, которого ныне превозносят как "великого украинца", "выдающегося ученого", "борца за духовное возрождение Украины" и т. п. В мероприятии принял участие ...
899084
  Шокало О. Павло Муравський - митець і педагог // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 липня (№ 29). – С. 12-13


  До 100-літнього ювілею видатного хорового диригента й педагога сучасності.
899085
  Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя / Ольга Бенч. – Київ : Дніпро, 2002. – 664с. – ISBN 966-578-108-1
899086
   Павло Муравський.Чистота співу - чистота життя : [збірник] / [ред.-упоряд. О.А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2012. – 830, [2] с. : портр., фотогр. – Зміст: "Моє життя - моє мистецтво" / П. Муравський. Додаток: Осягнення й осмислення феномену П. Муравського ; Відгуки про хорове мистецтво П. Муравського ; Листування ; Родина ; Пам"ятні місця ; Культурно-мистецькі події ; Мистецький доробок та ін. – Бібліогр.: с. 829-830. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-87-5
899087
   Павло Олексійович Загороднюк (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
899088
  Станішевський Ю.О. Павло Павлович Вірський / Ю.О. Станішевський. – К., 1962. – 46с.
899089
  Обручар А. Павло Павлович Чучка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 117-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
899090
  Чухліб Т. Павло Павлюк (1596-1638) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 43-47


  Павлюк (Бут) Павло Михнович — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.
899091
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – К., 1964. – 126с.
899092
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 214с.
899093
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Коломієць Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214Л. + Додатки: л.201-214. – Бібліогр.: л.177-200
899094
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Автореф дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Коломієць Н.А; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.: 7 назв
899095
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов: життєвий та науковий шлях (1882-1947 рр.) / Н.А. Коломієць; Під ред. Г.Д.Казьмирчука. – Київ : Основа, 2005. – 78с. – ISBN 966-699-095-4


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
899096
   Павло Полуботок - український гетьман. – Київ : Либідь, 1990. – 48с. – ISBN 5-11-001773=5
899097
  Василенко Н.П. Павло Полуботок : з приводу двісталітньої річниці його смерти (29.XII.1724) // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 513-542. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
899098
  Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ : [ Видавець Наталія Брехуненко ], 2009. – 64 с. – На обкл.: Про Україну з гонором і гумором. – (Гетьмани). – ISBN 978-966-02-5157-1
899099
  Шкурка М. Павло Полуботок : Притсвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – 16-19. – ISSN 1814-5078
899100
  Журавльов Д.В. Павло Полуботок // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 241-244. – ISBN 978-966-14-1182-0
899101
   Павло Полуботок // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-966-8137-97-6
899102
  Ромащенко Л. Павло Полуботок: зрадник чи патріот? : (Роздуми над романом Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С, 79-86. – (Філологічні науки)
899103
   Павло Полянський держсекретар МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793
899104
  Малко Р. Павло Полянський: "Хочемо, щоб Міністерство освіти більше не мало стосунку до грошових потоків" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561
899105
  Міщук С.М. Павло Попов - дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (1920-1930-і роки) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-125. – ISBN 966-614-021-7


  В статье отражен научный вклад известного ученого Павла Николаевича Попова в сохранении и научном исследовании древностей, професор каф. історії української літератури Київського держ. ун-ту (1934). Э про діяльність В.М. Перетца, С.І. Маслова, М.І. ...
899106
  Вавилова І. Павло Попович. Перший українець у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 16-23. – ISSN 1819-7329
899107
  Чернов А. Павло Потоцький: колекціонер і мусагет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
899108
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 108-113. – ISBN 966-594-644-7
899109
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
899110
  Шишкалова Н.Г. Павло Романович Попович (1930-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
899111
  Осташко Тетяна Сергіївна Павло Скоропадський - лідер українського гетьманського руху // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється роль П. Скоропадського в організації та поширенні гетьманського руху в середовищі української еміграції, розглядається процес персоніфікації роду Скоропадських у ході реалізації концепції дідичної української монархії.
899112
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4058-9
899113
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4516-4
899114
  Реєнт О. Павло Скоропадський / Олександр Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-82-5
899115
  Рум"янцев В. Павло Скоропадський в українському державотворенні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909


  До 140- річчя з дня народження.
899116
  Солдатенко В. Павло Скоропадський і доля гетьманату // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 44-52. – ISSN 1819-7329
899117
  Савченко Г.П. Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 164-174
899118
  Білодід О. Павло Скоропадський і Україна / О. Білодід, В. Панченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 88с. – Бібліогр.: с. 86. – (Бібліотека українця)
899119
  Папакін Г.В. Павло Скоропадський та архівна справа в українській державі 1918 р. до постановки проблеми // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 118-123
899120
  Хитра А. Павло Скоропадський у контексті українського монархічного консерватизму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
899121
  Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Історико-архівні нариси / Г. Папакін; Державний комітет архівів України. Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – Київ, 2003. – 282с. – ISBN 966-8225-10-4
899122
  Папакін Георгій Володимирович Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про практично недосліджений у сучасній історіографії період життя й діяльності Павла Скоропадського. Опинившись у січні 1919 р. у Німеччині, гетьман упродовж наступних двох років зазнав ідеологічної трансформації, остаточно ...
899123
  Папакін Г. Павло Скоропадський: постать на тлі епохи // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 6-10
899124
  Єрмольєв Ю.М. Павло Соломонович Кнопов : (до 75-річчя від дня народження) / Ю.М. Єрмольєв, В О. Іванов, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 6-8. – ISSN 0868-6904
899125
  Гордієнко Д. Павло Степанович Сохань: шлях у віки / Д. Гордієнко, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 649-656. – ISSN 2310-3310
899126
  Журавльов Д.В. Павло Тетеря // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 173-176. – ISBN 978-966-14-1182-0
899127
  Печеранський І.П. Павло Тихомиров : життєвий шлях та філософська спадщина / І.П. Печеранський ; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 180 с.
899128
  Печеранський І. Павло Тихомиров про психологічний аспект історико-філософського дослідження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.83-85
899129
  Подранецька Н. Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини ..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
899130
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 6
899131
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 6-7
899132
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 7


  Однією з найяскравіших сторінок біографії П. Тичини є його диригентська діяльність.
899133
  Донець Г. Павло Тичина - лицар рідної мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (119). – С. 28-36


  Маловідомі сторінки подвижника українського духу
899134
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 207 с.
899135
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ, 1975. – 196с.
899136
  Опанасюк І. Павло Тичина - незламний співець краси рідної природи і народу // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 29-31.
899137
  Снігур Т.В. Павло Тичина - перекладач чеських пісень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 527-531


  На прикладі збірника "Чеські, моравські та словацькі народні пісні" досліджується схожість української та чеської народної творчості. З"ясовано, що завдяки перекладам П. Тичини розпочинається новий етап в утвердженні традиційних братніх взаємин ...
899138
  Плитник О.М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 7


  До 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
899139
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1941. – 58с.
899140
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1949. – 43с.
899141
  Бойко І.З. Павло Тичина / І.З. Бойко. – К., 1951. – 140с.
899142
  Іщук А.О. Павло Тичина / А.О. Іщук. – К., 1954. – 164с.
899143
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1958. – 111с.
899144
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1981. – 258с.
899145
  Губар О.І. Павло Тичина / О.І. Губар, Л.М. Чернець. – Київ, 1984. – 262 с.
899146
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто біографію і творчість П. Тичини на тлі історичної доби, простежено, коли поет перейшов від символізму до естетики соцреалізму. Авторка аналізує джерела творчості митця й особливості його поетики.
899147
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967рр.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 24-30. – ISSN 0130-5263
899148
  Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
899149
  Соловей О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 212-225. – ISSN 2308-1902
899150
  Лавріненко Ю. Павло Тичина і його поема "Сковорода"на тлі епохи : Спогади і спостереження / Ю. Лавріненко. – Київ : Сучасність, 1980. – 64с.
899151
  Кот С. Павло Тичина і культурна спадщина України // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 84-93. – ISSN 0131-2685
899152
  Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-38. – ISSN 0236-1477
899153
  Охріменко О.Г. Павло Тичина і світова література / О.Г. Охріменко, П.П. Охріменко. – Суми, 1996. – 32с.
899154
  Степаненко М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара : Стаття шоста: Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 126-132
899155
  Шаховський С.М. Павло Тичина. Життєпис поета і громадянина. / С.М. Шаховський. – К., 1968. – 219с.
899156
  Параскевич П. Павло Тичина: прижиттєві й посмертні оцінки, дискусії, роздуми про поета // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 129-141. – ISBN 978-966-2133-57-3
899157
  Прокопчук В.С. Павло Троїцький - священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 454-474. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
899158
  Немченко І. Павло Тулуб і поетичне обличчя херсонського белетристичного збірника "Степ" (1886) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 52-65. – ISBN 978-966-493-297-1
899159
  Костриця Микола Павло Тутковський - учений - енциклопедист (до 150-річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
899160
  Тельнюк С.В. Павло Тычина / С.В. Тельнюк. – М., 1974. – 276с.
899161
  Дузь І.М. Павло Усенко / І.М. Дузь. – К., 1958. – 136с.
899162
  Горлач Л.Н. Павло Усенко / Л.Н. Горлач. – Київ, 1976. – 46с.
899163
  Берзін П.С. Павло Федорович Старк-викладач Київського Костянтинівського військового училища // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 980-995. – ISBN 978-617-7020-05-8
899164
  Ротман М.Є. Павло Федорович Терек / Ротман М. Є. – Ужгород, 1973. – 103 с.
899165
  Заславський І.Я. Павло Филипович // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 149-153
899166
  Александрова Г. Павло Филипович "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 22-35. – ISSN 0236-1477


  Спадщина П. Филиповича демонструє спадкоємність і неперервність традицій в українському порівняльному літературознавстві. У центрі уваги постають дослідники літературознавчої науки: В. Перетц, М. Зеров, М.Максимович, М. Драгоманов, О. Білецький, Л. ...
899167
  Жулинський М. Павло Филипович (1891-1937) : оригінальний поет, учений, перекладач // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 386-391. – ISBN 978-966-06-0598-5
899168
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 47-53. – ISSN 0236-1477


  У статті аналізується рецепція постаті Євгена Гребінки, стильових рис його творчості, взаємин із Тарасом Шевченком у студіях Павла Филиповича 1920-х років
899169
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 155-165. – ISBN 978-966-493-554-5
899170
  Поліщук В.Т. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 103-109. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
899171
  Поліщук В. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 77-84. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті аналізуються погляди П.Филиповича на український, російський і західноєвропейський романтизм, а також оцінка вченим особливостей розвитку української літератури перших десятиліть ХІХ століття. В статье анализируются взгляды П.Филиповича на ...
899172
   Павло Хобзей - заступник міністра // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра освіти та науки львів"янина, проректора Українського католицького університету із науково-педагогічної роботи Павла Хобзея. У 1982 році Павло Кузьмович закінчив механіко-математичний ...
899173
  Муха Д. Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби визвольних змагань 1917-1920 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 228-236
899174
  Федорченко А. Павло Чубинський - "бориспільський Шевченко" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 9-12
899175
  Мишанич С. Павло Чубинський - автор українського гімну / Степан Мишанич. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 87 с. – (Бібліотека українця)
899176
  Церковняк О. Павло Чубинський - вчений, великий патріот України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-125
899177
  Оверчук О. Павло Чубинський - зачинатель контекстуального напрямку у вітчизняній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 95-101
899178
  Наулко В. Павло Чубинський - Федір Вовк: естафета поколінь // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 5-11
899179
  Чередниченко Д.С. Павло Чубинський / Д.С. Чередниченко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-001-6
899180
   Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження автора гімну України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1814-5078


  Про Павла Чубинського (1839-1884). Є текст гімну України
899181
  Литвин В.М. Павло Чубинський : бібліогр. покажчик : до 170-річчя від дня народж. / Володимир Литвин. – Бориспіль : Кузьмичова Р.Ю., 2009. – 42 с. – (Серія "Літературна Бориспільщина. Бібліографія" ; вип. 1)
899182
   Павло Чубинський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 158-161. – ISBN 978-966-8137-97-6
899183
   Павло Чубинський // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 52-55. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
899184
  Наумовська О. Павло Чубинський та фольклористика другої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 45-50
899185
  Мицик В. Павло Чубинський у Млієві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 14
899186
  Зиль А. Павло Чубинський: енергія душі та розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 8


  Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" і ...
899187
  Поповский А.Д. Павлов / А.Д. Поповский. – М., 1946. – 256с.
899188
  Югов А.К. Павлов / А.К. Югов. – Москва, 1954. – 271с.
899189
  Розенталь И.С. Павлов / И.С. Розенталь. – Москва : Медгиз, 1963. – 147с.
899190
   Павлов Борис Александрович. Выставка произведений. Каталог. – М., 1981. – 10с.
899191
  Самойлов В.О. Павлов в Петербурге / В.О. Самойлов, А.С. Мозжухин. – Л, 1989. – 332с.
899192
   Павлов Володимир Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 179. – ISBN 978-617-573-038-6
899193
  Уэллс Г.К. Павлов и Фрейд / Г.К. Уэллс. – М, 1959. – 608с.
899194
  Марцинковская Т.Д. Павлов Иван Петрович (1849-1936) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 82-85. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
899195
  Шевченко Л.В. Павлов Платон Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 268. – ISBN 96966-8060-04-0
899196
   Павлов Платон Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 205. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
899197
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 98
899198
   Павлов Сергій Валентинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 186-187 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
899199
   Павлов Сергій Валентинович (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 106-107. – ISBN 966-95774-3-5
899200
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99
899201
   Павлова Віра Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187-188 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
899202
   Павлова Віра Петрівна (1928) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 107. – ISBN 966-95774-3-5
899203
  Хоменко О. Павлова пошта. Поезія Павла Вольвача в координатах межичасся // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 3
899204
  Котов К.Є. Павлова халепа : (Оповідання) / К.Є. Котов. – Катеринослав : Тип. К.А. Андрущенка, 1913. – 20 с.
899205
  Цырлин И.И. Павлович / И.И. Цырлин. – М., 1958. – 48с.
899206
  Шудря Є. Павлович Юрій Юрійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 34-36. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
899207
   Павлові Тичині : Збірник присвячений сімдесятиріччю з дня народження і п"ятдесятиріччю літературної діяльності поета. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 390, [2] с.
899208
   Павлово: город над синей Окой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 78-81 : Фото
899209
   Павловск-Слуцк. – Л. – 29с.
899210
  Земцов С.М. Павловск / С.М. Земцов. – Москва, 1947. – 47 с.
899211
   Павловск. – М, 1952. – 116с.
899212
   Павловск. – Москва, 1956. – 40 с.
899213
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1970. – 103 с.
899214
   Павловск. – Ленинград, 1971. – 159 с.
899215
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1972. – 104 с.
899216
   Павловск. – Ленинград, 1976. – 446 с.
899217
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – Ленинград, 1980. – 135 с.
899218
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – 4-е изд, испр. и доп. – Ленинград, 1980. – 155 с.
899219
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1981. – 135 с.
899220
   Павловск. – Л, 1988. – 32с.
899221
   Павловск. – Л, 1989. – 383с.
899222
  Кучумов А.М. Павловск, Путеводитель по дворцу-музею и парку / А.М. Кучумов. – Л., 1975. – 112с.
899223
  Курбатов В. Павловск. Худ.-ист. очерк и путевод. / В. Курбатов. – 2-е изд. – 244с.
899224
  Бирюков Д.А. Павловская физиология-ценный вклад в естественно-научные основы диадектического материализма / Д.А. Бирюков. – Л., 1951. – 36с.
899225
   Павловские клинические среды. – М.Л.
1. – 1954. – 644с.
899226
   Павловские клинические среды. – М.Л.
2. – 1955. – 508с.
899227
   Павловские клинические среды. – М.Л.
Т. 3. – 1957. – 492с.
899228
  Соколов-Митрич Дмитрий Павловские охоты : Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-155 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
899229
   Павловские среды. – М.Л.
1. – 1949. – 360с.
899230
   Павловские среды. – М.Л.
2. – 1949. – 627с.
899231
   Павловские среды. – М.Л.
3. – 1949. – 516с.
899232
  Матвеев А. Павловский дворец-музей / А. Матвеев. – Москва; Ленинград, 1931. – 72 с.
899233
   Павловский дворец-музей и парк в г.Слуцке. – Л, 1940. – 72с.
899234
  Марголин М.Б. Павловский дворец-музей художественного убранства : проспект / М.Б. Марголин, А.М. Кучумов. – Ленинград, 1962. – 20 с.
899235
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район Горьковской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Суворова Г.Т.; МВО РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1951. – 16л.
899236
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район. Экономический очерк / Г.Т. Суворова. – Горький, 1955. – 116с.
899237
  Талепоровский В.Н. Павловский парк / В.Н. Талепоровский. – Пб., 1923. – 139с.
899238
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – Л., 1954. – 128с.
899239
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1955. – 128 с.
899240
  Иванова О.А. Павловский парк / О.А. Иванова. – Ленинград, 1956. – 124 с.
899241
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 4-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 99с.
899242
  Марголин М.Б. Павловский парк : проспект / М.Б. Марголин, В. Бетаки. – Ленинград, 1962. – 24 с.
899243
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 6-е изд., испр. и доп. – Л., 1964. – 152с.
899244
   Павловский парк. – Ленинград, 1968. – 83 с.
899245
  Саркисов С.А. и др. Павловское учение и некоторые теоретические проблемы современной неврологии и психиатрии / С.А. и др. Саркисов. – М., 1963. – 100с.
899246
  Квасницький О.В. Павловське вчення - в практику тваринництва / О.В. Квасницький. – К., 1954. – 23с.
899247
  Єфіменко М.Г. Павлоград / М.Г. Єфіменко, М. Теселько. – Дніпропетровськ, 1967. – 62с.
899248
   Павлоград. – К, 1976. – 44с.
899249
  Теселько М.П. Павлоград / М.П. Теселько, М.Г. Ефименко. – Днепропетровск, 1983. – 96с.
899250
   Павлоград. – К, 1985. – 95с.
899251
   Павлоградский народный историко-революционный музей имени XXII съезда КПСС. – Москва : Советская Россия, 1962. – 24с.
899252
  Семенов П.Е. Павлодар-Экибастузский ТПК / П.Е. Семенов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору.- Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР" / составитель библиотечки Виктор Сергеевич Варламов)
899253
  Потічний П.Й. Павлокома. 1441-1945 : Історія села / Петро Й. Потічний. – Торонто; Львів : Фундація Павлокома, 2001. – 604с., карта : фотоіл.
899254
   Павлу Івановичу Орлову - 60 років // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
899255
  Маврін О. Павлу Степановичу Соханю - 80 // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 129-130.
899256
   Павлу Юрійовичу Бурбану - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
899257
  Инчин А.И. Павлуха-партизан / А.И. Инчин. – Саранск, 1984. – 104с.
899258
   Павлуха-партизан. – К, 1988. – 571с.
899259
  Дмитрієв В.С. Павлуцький Григорій Григорович / В.С. Дмитрієв, О.В. Ляпіна, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 269. – ISBN 96966-8060-04-0
899260
  Денисенко О. Павлуцький Григорій Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 125-129. – ISBN 966-02-3530-5
899261
  Шудря Є. Павлуцький Григорій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 16-21. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
899262
  Григорьев К. Павлыш - продолжение легенды / К. Григорьев. – Москва, 1976. – 96с.
899263
  Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа / В.А. Сухомлинский. – М, 1969. – 400с.
899264
  Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1979. – 399с.
899265
  Журавльов Д.В. Павлюк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 124-127. – ISBN 978-966-14-1182-0
899266
   Павлюк Сергій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 336 : фото
899267
   Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: П.Г. Павлюченко, О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред.: А.І. Гурбанська, П.Г. Павлюченко]. – Київ : [б. в.], 2012. – 87, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 37. – Бібліогр.: с. 34-36. – (Серія "Видатні постаті КНУКіМ")
899268
  Махно В. Павнд & Лорка: поет у пейзажі // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-32
899269
  Привалова Е.Л. Павниси - Pavnissi / Е.Л. Привалова. – Тбилиси, 1977. – 165с.
899270
  Московкина Э.Г. Паводки на реке Даугава за историческое время / Э.Г. Московкина. – Рига, 1960. – 156с.
899271
  Почаєвець О.О. Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел / О.О. Почаєвець, З.В. Розлач // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2014. – Вип. 101. – С. 259-272. – ISSN 0507-2166


  У статті розглянуто руслові процеси на річках басейну Стрия. Встановлені багаторічні цикли коливань стоку річок, виділені та класифіковані паводки. Визначено вплив паводків на морфологічні перетворення річкових русел.
899272
  Петенков А.В. Паводки рек средне-сибирского плоскогорья, анализ их формирования и методика расчета : Автореф... канд. географ.наук: 11-696 / Петенков А.В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л.
899273
  Приходько М.М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
899274
  Олиферов А.Н. Паводкорегулирующие мелиорации в горных районах // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 55-59. – Бібліогр.: 3 назви
899275
  Смольников А.С. Паводок / А.С. Смольников. – М., 1957. – 96с.
899276
  Зорин И.А. Паводок / И.А. Зорин. – Ижевск, 1970. – 48с.
899277
  Алексеев В.А. Паводок : стихи / В.А. Алексеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 44 с.
899278
  Лиханов А.А. Паводок: Повести и рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1977. – 394с.
899279
  Зінченко А. Павуки-герпетобіонти зелених зон Києва (arachnida, aranei) і видові комплекси павуків Київських парків / А. Зінченко, Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Вперше для паркових зелених зон м. Києва проведені еколого-фауністичні дослідження видових комплексів павуків-герпетобіонтів. Виявлено 29 видів які належать до 22 родів та 11 родин. Наведено розподіл видів павуків-герпетобіонтів по дослідженим парковим ...
899280
  Сінгаєвський Є. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища зміїні острови Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та екологічні особливості павуків-дендробіонтів урочища Зміїні острови. Виявлено 26 видів павуків з 14 родів та 7 родин. Встановлено приуроченість окремих видів павуків до певних видів рослинності. Подано список видів павуків ...
899281
  Мелещук Л.І. Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України / Л.І. Мелещук, М.М. Федоряк // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 151-164. – ISSN 1727-0200
899282
  Сінгаєвський Є. Павуки герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісів долини річки Стугна / Є. Сінгаєвський, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та фенологію павуків підстилки штучних ялиново-дубових лісів у долині ріки Стугна. Відмічено 66 видів з 46 родів і 16 родин. Виділено домінуючі види і наведено дані щодо їх фенології і змін динамічної щільності. Наведено дані ...
899283
  Сінгаєвський Є. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість / Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад двох груп павукоподібних, мезостигматичних кліщів та павуків в зелених зонах міста Києва та передмісті. Показано, що видове різноманіття мезостигмат у міських парках менше ніж зелених зонах передмістя. Виявлено: 63 види ...
899284
  Трубай В. Павутина // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 8-18
899285
  Акутагава Р. Павутинка : Вібрані новели / Акутагава Рюноске; Пер. з япон. І. дЗЮБ. – Львів : Піраміда, 2006. – 232с. – (Майстри українського перекладу). – ISBN 966-8522-71
899286
  Чумак П.Я. Павутинні кліщі (Tetranychidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено видовий склад і кормові рослини павутинних кліщів, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України та біологічні заходи боротьби з ними.
899287
  Питель М. Павутиння / М. Питель. – Пряшів, 1955. – 84с.
899288
  Іваніченко Ю. Павутиння лиха. Терор і наркотики : документально-публіцистичне дослідження / Юрій Іваніченко, Михайло Львовській. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-435-163-5
899289
  Букович Д.М. Павутиння омани. / Д.М. Букович. – Ужгород, 1974. – 128с.
899290
  Исмайлов Хамид Павшие жизнью храбрых : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 80-96. – ISSN 0130-7673
899291
  Каринцев Н.А. Паганини : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 64 с.
899292
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – Москва, 1981. – 303с.
899293
   Паганини. – М. : Мол. гвардия, 1981. – 303 с.
899294
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – М. : Правда, 1986. – 381 с.
899295
  Каринцев М.О. Паганіні / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1969. – 55 с.
899296
   Паганское царство, или Долина тысячи храмов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 52-58 : Фото
899297
  Зубар В.В. Пагіння / В.В. Зубар. – К, 1959. – 85с.
899298
  Дунаев В.А. Пагматика Ч.Морриса. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дунаев В.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 22л.
899299
  Гнатюк І.Ф. Паговіння : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 31 с.
899300
  Чандар К. Пагони бурі / К. Чандар. – Київ : Молодь, 1972. – 199 с.
899301
   Пагони на новому грунті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Нова історія Донецького національного технічного університету почала відлік із листопада 2014 року.
899302
  Сандул В.О. Пагорб Слави у Черкасах / В.О. Сандул. – Дніпропетровськ, 1983. – 47с.
899303
   Пагсан-Джосан : история и хронология Тибета. – Новосибирск, 1991. – 264с.
899304
  Карнович Е.П. Пагуба: Ист. роман. / Е.П. Карнович. – М., 1990. – 203с.
899305
  Кастело Бранко Камило Пагубная любовь : роман. Новеллы : пер. с порт. / Камило Кастело Бранко. – Москва : Художественная литература, 1990. – 461с.
899306
  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность / Ф.А. Хайек. – М., 1992. – 304с.
899307
  Замирская Ю.Е. Пагубность историцистских теорий для общественного и личностного сознания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 146-148
899308
  Глинка-Янчевский С.К. Пагубные заблуждения : По поводу сочинения К.Ф. Хартулари: "Право суда и помилования, как прерогативы российской державности" ; (Критический обзор юридических новшеств) / С. Глинка-Янчевский. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Арнгольда, 1899. – [4], II, 189 с.
899309
  Размеров В. Пагубные плоды вековой несвободы : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
899310
  Деглин В.Я. Пагубные пристрастия / В.Я. Деглин. – М, 1972. – 80с.
899311
  Садовский В.Л. Пагубный дух / В.Л. Садовский. – Пенза, 1957. – 34 с.
899312
  Бузуев В.М. Пагуош это мир. / В.М. Бузуев, В.П. Павличенко. – Москва, 1960. – 90с.
899313
  Григорян А С. Падает снег / А С. Григорян. – Москва, 1972. – 216 с.
899314
  Пуиг М. Падает тропическая ночь : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 3-131. – ISSN 1130-6545
899315
   Падарунак. – Мінськ, 1958. – 208с.
899316
  Горбатюк В. Падають жолуді // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 84-138. – ISSN 0131-2561
899317
  Ленч Л.С. Падающая башня / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 205с.
899318
  Сердобольский О.М. Падающее яблоко / О.М. Сердобольский. – Л., 1989. – 62с.
899319
  Жупан И.В. Падающие звезды / И.В. Жупан. – Ужгород, 1968. – 132с.
899320
  Зорин В.Г. Падающие огни / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1968. – 247с.
899321
  Ашк Упендранатх Падающие стены / Ашк Упендранатх. – Москва, 1961. – 188с.
899322
  Делилло Дон Падающий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-180. – ISSN 1130-6545
899323
  Горчаков О.А. Падающий дождь / О.А. Горчаков. – М., 1971. – 285с.
899324
  Калве А. Падающий Икар. Воздушный мост : романы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 407 с.
899325
  Самсонов М.Н. Падающий минарет / М.Н. Самсонов. – Ташкент, 1968. – 121 с.
899326
  Гайдарова Ф.А. Падежи и их функции в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Гайдарова Ф.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
899327
  Джаббарзаде И.Х. Падежи имер существительных в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джаббарзаде И. Х.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1959. – 24л.
899328
  Ходова К.И. Падежи с предлогами в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1971. – 192с.
899329
  Собинникова В.И. Падежные и предложно-падежные формы в русском языке в сопоставительном аспекте с другими славянскими языками. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1977. – 112с.
899330
  Новикова А.С. Падежные отношения в Саввиной книге. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
899331
  Гришина Наталья Михайловна Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гришина Наталья Михайловна; АНС Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1979. – 30л.
899332
  Сесиашвили Т.М. Падежные формы немецких имен существительных и их преподавание в 5-6 классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сесиашвили Т.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 30л.
899333
  Шакибаев С. Падение "Большого Туркестана" / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1972. – 287 с.
899334
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной : Исторические очерки Е.В. Тарле. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф. – (Свободное знание : Собр. общедоступ. очерков, ст. и лекций рус. ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Л.И. Петражицкого, пр.-доц. В.В. Сиповского и проф. В.М. Шимкевича)
Ч. 1. – 1907. – [4], 206, [1] с.
899335
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе и России / Е.В. Тарле. – 2-е дополн. изд. – Птгр., 1924. – 187с.
899336
  Пачулиа В.П. Падение Анакопии : легенды Кавказкого Причерноморья / В.П. Пачулиа. – Москва : Наука, 1986. – 239 с.
899337
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Московском политехническом музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – IV, 161 с. – (Культурно-историческая библиотека ; № 2)
899338
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Моск. политехн. музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1901. – VIII, 169 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого ; № 2)


  Имеется электронная копия в РГБ
899339
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – М. : [Воениздат], 1975. – 33 с. с ил. – На обл. : Молодежи о Вооруженных Силах СССР/ - Авт. указан в вып. дан.
899340
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – М., 1975. – 33с.
899341
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва, 1984. – 33с.
899342
  Щербина В.Р. Падение Берлина. / В.Р. Щербина. – М., 1950. – 32с.
899343
  Андреев А. Падение Берлина. Записки военных корреспондентов "Комсомольской правды" / А. Андреев, Л. Коробов. – Москва, 1945. – 84с.
899344
  Павленко П. Падение Берлина: киносценарий / П. Павленко, М. Чиаурели. – Москва, 1950. – 95с.
899345
  Солошенко В.В. Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 114-123. – ISBN 978-966-136-196-5
899346
  Осинский В. Падение вверх / В. Осинский. – Тбилиси, 1989. – 301с.
899347
  Коничев К.И. Падение Галактиона Перинина. / К.И. Коничев. – М., 1965. – 48с.
899348
   Падение города : Сборник американских радиопьес. – Москва : Искусство, 1974. – 254с. – (Радиопьесы мира)
899349
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1926. – 72с.
899350
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – 6-е изд. – Москва, 1932. – 171 с.
899351
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1987. – 31 с.
899352
  Милявский И.Л. Падение двуглавого орла. / И.Л. Милявский. – М, 1962. – 79с.
899353
  Лебедев Н.И. Падение диктатуры Антонеску / Н.И. Лебедев. – М., 1966. – 480с.
899354
  По Э.А. Падение дома Ашеров: РАссказы. / Э.А. По. – М., 1990. – 237с.
899355
  Окунева Ольга Падение дома Браганса : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 78-84 : Фото, карта
899356
  Эренбург И.Г. Падение дуче / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 15с.
899357
  Гордон А.В. Падение жирондистов / А.В. Гордон. – Москва, 1988. – 150 с.
899358
  Мечетная Н. Падение звезды // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 42 (430). – С. 54-57


  Барак Обама проиграл схватку миллиардерам и уступил республиканцам контроль над конгрессом. Громкие реформы президента США, как и он сам, - на грани провала
899359
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.) / А.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1895. – 193 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
899360
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.). / А.Н. Ясинский. – Первое издание удостоено премии имени А.А. Котляревского. – Юрьев, 1912. – 189 с.
899361
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – М., 1956. – 136с.
899362
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – Пхеньян, 1956. – 158с.
899363
  Сергеенко М.Е. Падение Икара / М.Е. Сергеенко. – М., 1963. – 206с.
899364
  Афлатуни Сухбат Падение Исмаила : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 14--15. – ISSN 0012-6756
899365
  Грэй А. Падение Келвина Уокера: Небыль 60-х годов / А. Грэй. – М., 1990. – 221с.
899366
  Величко В.А. Падение Кенигсберга / В.А. Величко. – Москва, 1945. – 39с.
899367
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – М.Л,, 1937. – 159с.
899368
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1939. – 138с.
899369
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – М, 1973. – 383с.
899370
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера ; Мы вернемся, Суоми! / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 400с.
899371
  Баюканский А.Б. Падение Кито-Карафуто / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1966. – 229с.
899372
  Пестушко Валерий Падение комет порождает... горы и ледники! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 52-53 : Іл.
899373
  Доронин А.В. Падение Константинополя в 1453 году и турецкая угроза в ренессансной публицистике // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0130-3864


  Падение Константинополя в 1453 г. под ударами османов обозначило важную веху в европейской истории. Отныне активное присутствие турок на европейском континенте стало важным конфронтационным, интеграционным или дезинтегрирующим фактором формирования ...
899374
  Рансимен С. Падение Константинополя. / С. Рансимен. – М, 1983. – 200с.
899375
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
1. – 1966. – 100с.
899376
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
2. – 1967. – 112с.
899377
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
3. – 1968. – 107с.
899378
  Горовой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах Урала / Ф.С. Горовой. – Пермь, 1961. – 408с.
899379
  Ницше Ф. Падение кумиров : [сборник : перевод с нем. ] / Фридрих Ницше. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-91181-364-2
899380
  Астафьев В.П. Падение листа / В.П. Астафьев. – Москва, 1988. – 511с.
899381
  Алексеев А. Падение монархии в России : заговоры и революция. Часть II. Революций не устраивают - они происходят сами // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11
899382
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1947. – 488с.
899383
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1959. – 495с.
899384
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – Л, 1985. – 535с.
899385
   Падение парского режима. – М
1. – 1926. – 464с.
899386
  Кузьмин А.Г. Падение Перуна / А.Г. Кузьмин. – М, 1988. – 238с.
899387
  Коряков О.Ф. Падение племени йескелов / О.Ф. Коряков. – Челябинск, 1958. – 104с.
899388
  Иванов В. Падение престижа науки обусловлено... законом // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 8-9


  Владимир ИВАНОВ, доктор экономических наук, заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН : понизили статус Высшей аттестационной комиссии. Если в СССР ВАК была самостоятельной правительственной структурой, то в настоящее время ВАК - один из ...
899389
  Бицилли П.М. Падение Римской империи / П. Бицилли. – Одесса : Книгоиздат. А. А. Ивасенко ; [Тип. "Техник"], 1919. – 104 с. – (Наука-Культура-Новь)
899390
  Емцев Т М. Падение сверхновой / Т М. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1964. – 152 с.
899391
  Крашенинников В.Л. Падение Серингапатама / В.Л. Крашенинников. – Москва : Наука, 1981. – 318с.
899392
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1. – 1907. – IV, 389 с.
899393
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 2. – 1907. – С. I-IV, 209-389. – В кн. предисловие к рус. изд.
899394
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 1. – 1907. – 208 с.
899395
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 399 с.
899396
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
899397
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2. – 1907. – 399 с.
899398
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
899399
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 4 (последний). – 1908. – С. 209-401
899400
  Грачев А.М. Падение Тисима-Ретто / А.М. Грачев. – Владивосток, 1967. – 264с.
899401
  Грачев А.М. Падение Тисима-Реттоо / А.М. Грачев. – М., 1956. – 295с.
899402
  Ибрагимов А.А. Падение трона : повести / А.А. Ибрагимов; пер. с узб. И.Ракши. – Москва : Советский писатель, 1988. – 261 с.
899403
  Кором М. Падение фашистского режима и создание предпосылок образования Народно-Демократической Венгрии (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кором М.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. нового врем. – М., 1957. – 14л.
899404
  Еременко С. Падение финансово-банковского сектора - основная причина экономического кризиса в Украине // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
899405
  Армстронг Г. Падение Франции / Г. Армстронг. – Москва, 1941. – 155с.
899406
  Ковалев П.Н. Падение Хведоса Струка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 175 с.
899407
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – 1924-1927. – Ленинград : Госиздат
Т. 1 : [ Допросы: А. Н. Хвостова, Е. К. Климовича, А. Д. Протопопова, С. С. Хабалова, А. Т. Васильева, Б. В. Штюрмера, В. Л. Бурцева, А. Н. Наумова, кн. М. М. Андроникова]. – 1924. – XXX, [2], 432, [1] c.
899408
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
3. – 1925. – 507с.
899409
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
1. – 1926. – 464с.
899410
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
6. – 1926. – 415с.
899411
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
7. – 1927. – 477с.
899412
  Короленко В.Г. Падение царской власти / В.Г. Короленко. – 15с.
899413
  Уоллес Л. Падение Царьграда / Л. Уоллес. – М, 1993. – 571с.
899414
  Гербстман А.О. Падение черного короля / А.О. Гербстман. – Алма-Ата, 1958. – 192с.
899415
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – М, 1959. – 247с.
899416
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – Свердловск, 1961. – 261с.
899417
  Каппи Вилл Падения великих людей / Каппи Вилл; Пер. с англ. В.Грузина. – Киев : Амадей, 2002. – 305с. – (Библиотека Кота Бегемота). – ISBN 966-9581-6-X; 966-7689-14-X
899418
  Лосєв І. Падіння "богів". Перші "єретики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 41). – С. 5


  Цікаві відвідини у Москві "кремлівського горця" югославським комуністичним керівництвом на чолі з маршалом Йосипом Броз Тіто.
899419
  Метельова Т.О. Падіння Берлінського муру : семіотичні наслідки // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 80-88. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
899420
  Вольська О.П. Падіння Берлінського муру та його вплив на розвиток масового опозиційного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 53)


  Розглдаються події, пов"язані з падінням стіни 9 листопада 1989 р. та її роль у розвитку громадянського руху в НДР.
899421
  Зайвий О.Ф. Падіння в небо : вірші та поеми / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 101 с.
899422
  Астаф"єв О. Падіння в небо. Літературна освіта в умовах ринку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 6


  "...Одна із складових місії університету - зберігати культурну спадщину, збагачувати і примножувати її, - каже ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський. - Моральний обов"язок університету - ...
899423
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Іст.роман. Для серед.та старш.шк.віку / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1991. – 398 с. – (Золоті ворота: історична бібліотека для дітей)
899424
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Історичний роман / О.В. Лупій. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 408с. – (Укра нський історичний роман). – ISBN 5-7707-5388-9
899425
  Байрамова Р. Падіння демократичної республіки в Азербайджані і антирадянські виступи в Губинському повіті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 110-114. – ISSN 2076-1554
899426
  Дюпюї С. Падіння друге : вибрана драматургія : [п"єси] / Сильвіан Дюпюї ; пер. з фр. Івана Рябчія та Дмитра Чистяка. – Київ : Всесвіт, 2016. – 237, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-8439-36-0
899427
  Баумейстер А. Падіння європейської меритократії, або Кінець "правління кращих" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 лютого (№ 16). – С. 3
899428
  Олтман Р. Падіння і новий підйом Заходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-49


  Чому Америка та Європа повинні стати сильнішими після фінансової кризи.
899429
  Власюк О. Падіння під тиском санкцій // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
899430
  Галушка-Адайкін Падіння режиму "Нового порядку" в Республіці Індонезія // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 36-47. – ISSN 1682-671Х
899431
  Пуховець Д. Падіння Республіки та Рання імперія // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 1-7
899432
  Мельник Л.Г. Падіння татаро-монгольського іга в Росії та піднесення визвольного руху на Україні (До 500-річчя падіння ординського іга) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 94-99. – (Історичні науки ; Вип. 23)


  В статье на основе анализа документальных публикаций и литературы обосновывается вывод о том, что падение татаро-монгольского ига в России способствовало дальнейшему повышению авторитета и укреплению суверенитета Российского государства, усилению его ...
899433
  Кинжалов Р.В. Падіння Теночтітлана. / Р.В. Кинжалов, А. Бєлов. – К., 1959. – 276с.
899434
  Мазур О.Я. Падіння фортеці Перемишль - 22 березня 1915 року (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
899435
  Козланюк П.С. Падлюки без маски / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 59 с.
899436
  Будницька Є.М. Падолист : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1987. – 116 с.
899437
  Бондар В. Падолиста сьомий день.Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 9/10. – С.56-74. – ISSN 0130-1608
899438
  Ябров А.С. Паду к ногам твоим / А.С. Ябров. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
899439
  Пиранделло Л. Падуански кастет. / Л. Пиранделло. – София, 1978. – 180с.
899440
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99-100
899441
   Падун Микола Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 188-189 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
899442
   Падун Микола Миколайович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 108-109. – ISBN 966-95774-3-5
899443
  Ольхон А. Падунский порог / А. Ольхон. – Иркутск, 1945. – 55с.
899444
  Кисіль Г.Й. Падунська легенда / Г.Й. Кисіль. – Львів, 1966. – 112с.
899445
  Друцэ И. Падурянка : рассказы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 169 с.
899446
  Шишков В. Падучая : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 6-16. – ISSN 0132-2036
899447
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1967. – 222с.
899448
  Никитин С.И. Падучая звезда / С.И. Никитин. – М, 1984. – 60с.
899449
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – Москва, 1987. – 302 с.
899450
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1989. – 302с.
899451
  Горяинов В.В. Падуя. Виченца. Верона / В.В. Горяинов. – Москва, 1978. – 182 с.
899452
  Харвей Джон Падший ангел : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-106
899453
  Лавринайтис В.Б. Падь золотая / В.Б. Лавринайтис. – М., 1959. – 288с.
899454
  Божок И. Падь кедровая / И. Божок. – Владивосток, 1951. – 220с.
899455
  Погодин Н.Ф. Падь Серебрянная / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
899456
  Чарская Лидия Паж цесаревны. / Чарская Лидия. – Смоленск, 1993. – 208с.
899457
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101.
899458
   Пазинич Василь Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 190-191 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
899459
   Пазинич Василь Григорович (1950) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 109-110. – ISBN 966-95774-3-5
899460
  Цвіліховський В. Пазли пам"яті. 75 років тому, 19 вересня 1941 року, німці ввійшли до Києва... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 10
899461
  Кушак Ю.Н. Пазори / Ю.Н. Кушак. – Мурманск, 1962. – 64с.
899462
  Грязнов М.П. Пазырыкский курган / М.П. Грязнов. – М-Л, 1937. – 44с.
899463
   Пазяк (Осередько) Ольга Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 146-147. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
899464
  Мамалига А. Пазяк Ольга Михайлівна : [спогади] / Анастасія Мамалига, Михайло Гуць, Юрій Єлісовенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 221-225. – ISBN 978-966-2726-03-9
899465
  Дмитренко М. Пазяківські читання // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.121-122


  Збірник наукових праць, присвячений пам"яті українського фольклориста, літературознавця та журналіста Михайла Пазяка (1930-1999)
899466
  Райков Б. Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская" 1762 / Б. Райков. – София : Наука и изкуство, 1989. – 124 с. + С приложением
899467
  Арнаудов М. Паисий Хилендарски : личност, дело, эпоха / М. Арнаудов. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1972. – 173 с.
899468
  Велчев В. Паисий Хилендарски / В. Велчев. – София, 1981. – 215с.
899469
  Ангелов Б. Паисий Хилендарски / Б. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 200 с.
899470
  Бричка А. Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 149-159. – ISSN 0236-4832
899471
  Аэсма Этель Александровна Пайде / Аэсма Этель Александровна. – 3-е изд. доп. – Таллин : Периодика, 1984. – 24с.
899472
  Яценко О.Д. Пайдейя як філософський метод трансцендування та рефлексії культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 186-188
899473
  Йоонукс Х.Я. Пайдеский район / Х.Я. Йоонукс. – Таллин, 1974. – 72с.
899474
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.08 - естетика / Зоріна Олександра Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв. – (Політичні та юридичні науки)
899475
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : Дис. ... канд. філос. наук : Спец. 09.00.08 - естетика / Зоріна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 203л. – Бібліогр.: л. 192-203. – (Політичні та юридичні науки)
899476
  Зоріна О.С. Пайдея у творчості давньогрецької драматургії (Есхіл, Софокл, Єврипід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
899477
  Зоріна О.С. Пайдея як універсальна політологічна доктрина (маловідома в Україні) // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64. – (Політичні та юридичні науки)
899478
  Гладков А.С. Пайка деталей электровакуумных приборов / А.С. Гладков, О.П. Подвигина, О.В. Чернов. – Москва, 1967. – 288 с.
899479
  Кривошей А.В. Пайка и сварка в производстве радиоэлектронной аппаратуры / А.В. Кривошей, А.Н. Бельцев. – Москва, 1974. – 238 с.
899480
  Ковальский Л.Н. Пайка трансформаторных катушек серебром и оловом / Л.Н. Ковальский. – Москва-Ленинград, 1932. – 30 с.
899481
  Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об"єкт цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 174-178
899482
  Добрякова С.В. Пайові відносини у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглядаються напрями фінансування нових господарських утворень в АПК.
899483
   Пак Тян и его друзья. – М, 1973. – 109с.
899484
  Прищепа О. Пак Чон ХI: прихід до влади та встановлення військово-авторитарного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 347-350. – ISBN 978-966-171-783-0
899485
  Варсанофьев Д.В. Пакет алгоритмов распознавания и классификации в мониторной системе Дубна. / Д.В. Варсанофьев. – Москва, 1983. – 20с.
899486
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП. – М, 1981. – 119с.
899487
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП "Паоэм Ес". – М, 1980. – 62с.
899488
   Пакет обучающих прогамм для микроЭВМ. – Рига, 1988. – 34с.
899489
  Демидов В. Пакет прикладних програм GSM для статистичного моделювання в задачах моніторингу геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено метод та алгоритм статистичного моделювання випадкових процесів та полів. Розроблено пакет прикладних програм GSM на основі методів спектрального розкладу та рандомізації. Алгоритм, що використовується в ППП GSM, апробований для моделювання ...
899490
  Кантс К.К. Пакет прикладных программ "Исход" ОС ЕС ЭВМ генерация ППП "Исход" ОС ЕС ЭВМ / К.К. Кантс. – Рига : Госуниверситет, 1986. – 120с.
899491
  Гондюл В.П. Пакет прикладных программ "КАРАТ" автоматизации проектирования печатных плат РИА. Т.1 / В.П. Гондюл, Ю.Ф. Зінковський, В.В. Парахін // Радиоизмерения
899492
   Пакет прикладных программ автоматизированного синтеза. – Киев, 1983. – 54с.
899493
  Митрофанов Ф.И. Пакет прикладных программ АМОС для аналитического моделирования вычислительных сетей / Ф.И. Митрофанов, А.А. Тавояков. – Саратов, 1989. – 27с.
899494
  Абрамов А.А. Пакет прикладных программ для решения линейных двухточечных краевых задач / А.А. Абрамов, Н.Г. Бураго, В.В. Диткин [и др.] ; [отв. ред. д-р физ.-мат. наук В.В. Диткин]. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 63 с. – Библиогр.: с. 56-60. – (Сообщения по программному обеспечению ЭВМ / ВЦ АН СССР)
899495
   Пакет прикладных программ ОТЭКС. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 158 с.
899496
   Пакет прикладных программ по аэрогидродинамике ГАММА. – М, 1985. – 177с.
899497
   Пакет прикладных прокрамм для конструкторских расчетов валов и подшипников качения. – Минск, 1985. – 111 с.
899498
  Ветров С.И. Пакет приложений Microsoft Office XP для операционной системы Microsoft Windows XP / С.И. Ветров. – Москва : Солон-Р, 2002. – 544с. – (Полное руководство пользователя). – ISBN 5-93455-130-2
899499
   Пакет программ "Спектпр". – Л, 1984. – 269с.
899500
   Пакет программ для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 96с.
899501
  Щербина В.П. Пакет программ для квантово-химических исследований молекулярных систем. / В.П. Щербина. – Томск, 1986. – 192с.
899502
  Гурьянов А.В. Пакет программ для решений двухточечных каревых задач / А.В. Гурьянов. – М., 1991. – 63с.
899503
  Грачев Н.И. Пакет программ для решения задач оптимального управления / Н.И. Грачев, Ю.Г. Евтушенко. – М., 1978. – 78с.
899504
  Горелик А.Г. Пакет программ машиннойграфики для ЕС ЭВМ / А.Г. Горелик. – М, 1986. – 320с.
899505
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента / В.И. Денисов, А.А. Попов. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159с. – (Математическое обеспечение прикладной статистики)
899506
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1986. – 66 с.
899507
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1987. – 77 с.
899508
   Пакет прогрмм для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 124с.
899509
  Пантелеев Л. Пакет: Повесть и рассказы: Для детей. / Л. Пантелеев. – Л., 1989. – 350с.
899510
  Бабич Ю.В. Пакетная обработка ИК-спектров алмаза для решения минералого-геохимических задач / Ю.В. Бабич, И.Ю. Бабич // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 794-800 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7525
899511
  Очков В.Ф. Пакеты MS Works и Frameworks / В.Ф. Очков. – Москва, 1991. – 63с.
899512
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1981. – 222с.
899513
   Пакеты прикладных программ. – М, 1983. – 147с.
899514
  Бежанова М.М. Пакеты прикладных программ / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 73с.
899515
   Пакеты прикладных программ : Библиографический указатель литературы. – Новосибирск
Вып.2. – 1983. – 88с.
899516
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
899517
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1985. – 137 с.
899518
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1986. – 139 с.
899519
   Пакеты прикладных программ : Итоги и применения. – Новосибрск : Наука, 1986. – 208 с.
899520
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 149 с.
899521
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 108 с.
899522
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1988. – 155 с.
899523
   Пакеты прикладных программ : Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989. – 128с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки). – ISBN 5-02-007178-1
899524
   Пакеты прикладных программ : Опыт использования; Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 130 с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки : Основана в 1983 году)
899525
   Пакеты прикладных программ. – М, 1991. – 91с.
899526
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 128с. – ISBN 5-211-02898-8
899527
  Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ : Учеб. пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. – 2-е изд., стереот. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-3422-2
899528
   Пакеты прикладных программ для микро ЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 223 с.
899529
   Пакеты прикладных программ для микроЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 223с.
899530
   Пакеты прикладных программ и численные методы : Сборник научных трудов. – Киев : [Б. в.], 1988. – 140 с.
899531
  Сильвестров Д.С. Пакеты прикладных программ статистического анализа / Д.С. Сильвестров. – Киев : Техніка, 1990. – 173с.
899532
  Карпов В.Я. Пакеты прикладных программ. / В.Я. Карпов, Д.А. Корягин. – М., 1983. – 64с.
899533
   Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 152с.
899534
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 121с.
899535
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – Москва : Наука, 1987. – 150с.
899536
   Пакеты прикладных программ. Системное наполнение : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1984. – 136с.
899537
   Пакеты прикладных прокрамм. – Москва : Наука, 1982. – 142 с.
899538
   Пакеты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1984. – 208с.
899539
  Парасюк И.Н. Пакеты программ анализа данных: технология разработки / И.Н. Парасюк, И.В. Сергиенко. – Москва : Финансы и статистика, 1988
899540
   Пакеты программ для задач математической физики. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
899541
   Пакеты программ оптимизации проектных решений в САПР. – Минск, 1987. – 26с.
899542
  Белокреницкий В.Я. Пакистан - "провальное государство" в Азии? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 12-17. – ISSN 0321-5075
899543
  Паничкин Ю.Н. Пакистан - Афганистан. Беспокойная граница // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075
899544
  Белокреницкий В. Пакистан - Индия: конфронтационная стабильность? // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 33-47. – ISSN 1728-2756
899545
  Питхавалла М. Пакистан : Географический очерк / М. Питхавалла. – Пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 132 с.
899546
  Змеев А.А. Пакистан = Экономика и внешняя торговля / А.А. Змеев. – Москва : Внешторгиздат, 1956. – 116с.
899547
  Бонифатьева Л.И. Пакистан / Л.И. Бонифатьева. – Л., 1956. – 48с.
899548
  Дорофеев А.М. Пакистан / А.М. Дорофеев. – М., 1958. – 48с.
899549
   Пакистан. – М, 1959. – 219с.
899550
   Пакистан : Справочник. – Москва : Наука, 1966. – 480с.
899551
  Мукимджанова Р.М. Пакистан / Р.М. Мукимджанова. – Москва, 1974. – 190с.
899552
   Пакистан. – Москва : Наука, 1977. – 485с.
899553
   Пакистан : (очерки истории, экономики, культуры). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб.ССР, 1977. – 101 с.
899554
   Пакистан. – М, 1978. – 256с.
899555
   Пакистан. – М, 1980. – 256с.
899556
  Белокреницкий В.Я. Пакистан / В.Я. Белокреницкий, В.Н. Москаленко. – М, 1981. – 160с.
899557
   Пакистан // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 3-27
899558
   Пакистан. – М, 1991. – 424с.
899559
  Артемьев С. Пакистан : выборы будут, но когда? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Після вбивства Беназір Бхутто в Пакістані відбулася серія терористичних актів
899560
  Белокреницкий В. Пакистан и афганский кризис // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 83-91. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0131-2227
899561
  Мукимджанова Р.М. Пакистан и империалистические державы / Р.М. Мукимджанова. – М., 1984. – 175с.
899562
  Москаленко В. Пакистан и Индия: две страны, один конфликт // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-51. – ISSN 0321-5075
899563
  Компанцев И.М. Пакистан и Советский союз / И.М. Компанцев. – Москва, 1970. – 200с.
899564
  Артемов Ю. Пакистан на перепутье // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-66. – ISSN 0130-9625
899565
  Москаленко В. Пакистан накануне выборов / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 0321-5075
899566
  Ігнатьєв П.М. Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності?Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності? // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
899567
  Пахомов Е. Пакистан после Беназир // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097
899568
   Пакистан при гражданском правительстве Беназир Бхутто // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 3 (274). – С. 3-151
899569
   Пакистан при режиме Зия Уль-Хака (1977 - 1986 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 1 (252). – С. 3-182
899570
  Жмуйда И.В. Пакистан. Внутренние и внешние факторы экономического развития (70-80-е годы) / И.В. Жмуйда. – М, 1988. – 231с.
899571
  Хайцева М.В. Пакистан. По законам родства и веры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 58-63. – ISSN 0321-5075
899572
  Белокреницкий В.Я. Пакистан.Особенности и проблемы урбанизации / В.Я. Белокреницкий. – М, 1982. – 253с.
899573
  Каменев С.Н. Пакистан: Гос. финансы и экон. развитие. / С.Н. Каменев. – М., 1982. – 224с.
899574
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
899575
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
899576
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
899577
  Горобець І. Пакистан: між ядерним статусом і долею дефолтної держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 16-18
899578
  Володин А. Пакистан: Отношения с Индией на фоне внутренней нестабильности // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 119-125. – ISSN 1998-1813
899579
  Хайцева М. Пакистан: По законам родства и веры // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 128-137. – ISSN 1998-1813
899580
  Каменев С.Н. Пакистан: старые беды и новый кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
899581
  Чандио Абдул Маджид Пакистано-советские отношения в 1947-1977 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Чандио Абдул Маджид; МВ и ССО Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
899582
  Абасов Чингиз Михайлович Пакистано-японские экономические отношения 1950-1970 гг. / Ч.М. Абасов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1975. – 202 с. – Библиогр.: с. 196-198
899583
  Хохлов Н.П. Пакистанские заметки. / Н.П. Хохлов. – М., 1980. – 159с.
899584
  Федоров Александр Пакистанские рестлеры. Грязные герои Лахора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 80-87 : фото
899585
   Пакистанские современные рассказы. – Ташкент, 1961. – 146с.
899586
  Морозова М. Пакистанский Белуджистан: Мина замедленного действия // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С.124-137. – ISSN 1998-1813
899587
   Пакистанское общество. – М, 1987. – 311с.
899588
  Хуссейн Х. Паккис : роман / Халид Хуссейн ; пер. с норв. Е. Алексеевой // Выдворение, или Кто убил Махмута Первера? : роман / Вольф, Клаус-Петер. – Москва : Радуга, 1990. – С. 149-240. – ISBN 5-05-002539-7
899589
  Миршакар М. Пакмирские поэмы / М. Миршакар. – Москва : Советский писатель, 1957. – 113 с.
899590
  Лебедев А.В. Паковый лед / Лебедев А.В. – Москва, 1988. – 383 с.
899591
  Фляйшхауэр И. Пакт Гитлер , Сталин и инициатива германской дипломатии, 1938-1939 гг / И. Фляйшхауэр. – М, 1991. – 473с.
899592
  Сорокин А.Н. Пакт Молотова-Риббентропа: основные направления изучения в современной историографии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 44-56. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323


  В статье рассматриваются становление и развитие современной историографической традиции ФРГ применительно к изучению пакта Молотова-Риббентропа. Проанализирован широкий спектр работ, позволяющий определить общие подходы и позиционирование проблемы в ...
899593
  Гуменюк Т. Пакт Молотова-Ріббентропа в історичній долі західних українців: історіографія проблеми // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 123-131. – (Історія ; Вип. 16)
899594
  Рамазанов Ш. Пакт Молотова - Ріббентропа, його роль у розв"язанні Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 18-26


  У статті автори розглядають основні причини,які призвели до Другої світової війни. Аналізуються міжнародні переговори між Францією, Англією, Німеччиною, СРСР у передвоєнний період та наслідки підписаних у 1938-1939 рр. між ними угод, зокрема ...
899595
  Газін В. Пакт Монклоа: урок для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 серпня - 4 вересня (№ 31). – С. 15


  Розташовані в діаметрально протилежних частинах Європи Іспанія і Україна мають чимало спільного. І та й інша тривалий час не були в Європі в суспільному й цивілізаційному розумінні. В України Європу було вкрадено в героїчному 17 ст. Іспанія, після ...
899596
  Трубайчук А.Ф. Пакт о ненападении: была ли альтернатива второй мировой войне. / А.Ф. Трубайчук. – К., 1990. – 116с.
899597
  Леонідова О. Пакт Реріха як перший спеціальний міжнародний договір в сфері захисту культурних цінностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 136-138


  Розкриття юридичного змісту положень Пакту про захист художніх і наукових установ та історичних пам"яток 1935 р. (відомий також як Пакт Реріха на честь автора його ідеї, художника та мислителя М. Реріха), а також з"ясування його ролі як першого ...
899598
  Буриан А. Пакт Риббентропа-Молотова и молдавская государственность: международно-правовая оценка // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 130-133. – ISSN 2070-9773
899599
  Макарчук В.С. Пакт Риббентропа-Молотова и секретный протокол от 23 августа 1939 г. в освещении украинской постсоветской научной школы // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 134-139. – ISSN 2070-9773
899600
  Млечин Л. Пакт с дьяволом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 3 6( 1155)


  В Великую Отечественную войну почти 1,5 миллиона человек бежали, чтобы не служить в Красной Армии. На огромных пространствах, захваченных немцами везде находились предатели и пособники. Как получилось, что русские люди повернули оружие против России?
899601
  Млечин Л. Пакт с дьяволом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 37-39. – ISSN 0234-1670


  Сотрудничество с Гитлером в годы Второй мировой войны.
899602
  Челак Сергиу Пакт стабильности для Кавказа : Консультативный документ специальной группы СЕПС по проблемам Кавказа; Перев.: O. Енова и Е. Прохорова / Челак Сергиу, Эмерсон Майкл, Точчи Натали; Центр европейских политических исследований. Брюссель. – Brussel : Центр европейских политических исследований, 2000. – V,48с.
899603
   Пакт четырех. Разоружение. Манчжурский конфликт. Выход Германии и Японии из Лиги Наций. 1 января 1933 года. 1 января 1934 года : Сб. докум. по междунар. политике и по междунар. праву. – Москва : Изд-во Нар. Ком. по Иностр. Делам, 1934. – 240 с.
899604
  Грабовський Сергій Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої історії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 9. – С. 165-203
899605
  Грабовський Сергій Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 119-142
899606
  Захарченко В. Пактика организационно - правового регулирования процедур банкротства в странах с развитой экономикой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.107-112. – Бібліогр.: 8 н.
899607
   Пакты прикладных программ. – М, 1985. – 143с.
899608
   Пакты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1985. – 136с.
899609
   Пакты прикладных прокрамм. – М, 1989. – 130с.
899610
  Пелікан Й. Пал Ердьош (1913-1996) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 102-103. – ISSN 1029-4171
899611
  Давлєтов О.Р. Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / Давлєтов Олександр Рашидович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського - Запоріз. від-ня, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Запоріз. нац. ун-т. – Київ : НАН України, 2014. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 118-122 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7255-2
899612
   Паламарчук Людмила Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101-102.
899613
   Паламарчук Людмила Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 192-193 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
899614
   Паламарчук Людмила Василівна (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 110-111. – ISBN 966-95774-3-5
899615
   Паламарчук Михайло Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 193. – ISBN 978-966-439-696-4
899616
   Паламарчук Михайло Миколайович (1943-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 111. – ISBN 966-95774-3-5
899617
   Паламарчук Олександр Максимович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 102-103.
899618
   Паламарчук Олександр Максимович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 194-195 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
899619
   Паламарчук Олександр Максимович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 112. – ISBN 966-95774-3-5
899620
  Шелест Б.П. Паламарчук Ольга Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 224-225. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1973) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1977-1987 рр. - викладач, з 1987 р. до цього часу - завідувач кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
899621
  Карма Ю. Паламузе и Оскар Лутс / Ю. Карма. – Таллин, 1978. – 64 с.
899622
  Волос А. Паланг : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-34. – ISSN 0130-7673
899623
  Кяулейкис Л. Паланга / Л. Кяулейкис. – Вильнюс, 1957. – 126с.
899624
   Паланга. – М, 1989. – 217с.
899625
  Маркелите С.С. Паланга. / С.С. Маркелите. – Вильнюс, 1983. – 48с.
899626
  Маркелите С.С. Паланга: Путеводитель. / С.С. Маркелите. – Вильнюс, 1979. – 95с.
899627
  Гудинас П. Палангский музей янтаря / П. Гудинас, С. Пинкус. – Вильнюс, 1964. – 64с.
899628
  Марк К.Ю. Палантропология Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Марк К.Ю.; Ин-т антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова Ин-т ист. АН Эстонской ССР. – М.-Таллин, 1953. – 16 с.
899629
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – Харків, 1934. – 84 с.
899630
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – М, 1951. – 76с.
899631
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – К, 1951. – 67с.
899632
  Лузина Л. Палата № 7 / Лузина, Жадан ; мал. Лади Лузіної ; [худож.-оформлювач О.Д. Кононученко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 316, [4] с. – Текст укр. та рос. - Зміст: І мама ховала це у волоссі / Сергій Жадан ; Одуванчики / Лада Лузіна. – ISBN 978-966-03-6387-8
899633
  Долиновский С.Л. Палата общин парламента Великобритании и двухпартийная система в конце XIX – первой половине ХХ вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
899634
  Бан А. Палатализация в группах согласных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бан А. ; МГУ. – Москва, 1963. – 17 с.
899635
  Борисенко Вера Васильевна Палатализация в древних индоевропейских языках (на матер. славянского, балтийского и греческого языков) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Борисенко Вера Васильевна; МГУ. Филологич. фак-т. – М., 1972. – 24л.
899636
  Терела Г.В. Палати праці як наглядові органи за додержанням робітничого законодавства: аналіз законопроектної діяльності в Українській державі (1918 р.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 46-50. – ISSN 2219-5521
899637
  Иорамашвили С. Палатка на берегу Куры. / С. Иорамашвили. – Тбилиси, 1962. – 128с.
899638
   Палатка походная зимняя красноармейская. – М, 1940. – 39с.
899639
  Квин Л.И. Палатки в степи . / Л.И. Квин. – М., 1957. – 111с.
899640
  Столпянский П.Н. Палаты Академии наук / П.Н. Столпянский. – Ленинград, 1925. – 38 с.
899641
  Дружинин Н.П. Палаты народных представителей : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 40 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
899642
   Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук библиотеки и кунсткамеры с кратким показанием всех находящихся в них художественных и натуральных вещей : сочиненное для охотников оныя вещи смотреть желающих. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН. – розд. пагін. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка
899643
  Олянич Ольга Палац - громаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12


  Палац культури на баланс сільради ми взяли в листопаді 2005 року. До того він був власністю сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Т.Г. Шевченка і не ремонтувався майже тридцять років. Свого часу це сільгосптовариство оголосили ...
899644
  Олянич Ольга Палац - громаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12


  Палац культури на баланс сільради ми взяли в листопаді 2005 року. До того він був власністю сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Т.Г. Шевченка і не ремонтувався майже тридцять років. Свого часу це сільгосптовариство оголосили ...
899645
  Письменна Л.М. Палац без стін / Л.М. Письменна. – Київ, 1965. – 130с.
899646
  Горобець Ірина Палац в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 28-31 : фото
899647
  Белічко Н. Палац і парк княгині Щербатової в акварелях Георгія Малакова // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 197-204. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
899648
  Маринченко Є.О. Палац культури "Україна" в Києві / Є.О. Маринченко. – Київ, 1975. – 62 с.
899649
  Тертичний І.П. Палац культури металургів / І.П. Тертичний. – Дніпропетровськ, 1958. – 72с.
899650
  Чорнолуцька Тетяна Палац торгівлі. Руїна в центрі столиці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 144. – ISSN 0130-5212
899651
  Бондарчук В.Г. Палаци під землею / В.Г. Бондарчук. – Київ : Держвидав дитячої літератури УРСР, 1963. – 102с.
899652
  Пажимський О. Палацово-парковий ансамбль "Маєток Самчики" // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-66. – ISSN 0131-2685


  "Маєток Самчики" - рідкісна пам"ятка маєткової культури України ХVІІІ-початку ХХст.
899653
  Короткий В.А. Палацький Франц / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 113. – ISBN 966-06-0393-2
899654
  Фрид Н. Палач не ждет / Н. Фрид. – М., 1960. – 80с.
899655
  Мирский З.Я. Палачи Вьетнама / З.Я. Мирский. – М., 1968. – 96с.
899656
   Палачи Европы. – Москва, 1945. – 283 с.
899657
   Палачи и киллеры. – Минск, 1996. – 640с.
899658
  Чубков Ю.Д. Палачи и придурки / Ю.Д. Чубков. – Л, 1991. – 301с.
899659
  Хармат Э. Палачи со скрипкой / Э. Хармат. – Ужгород, 1987. – 227с.
899660
  Паншин О.П. Палаюче серце. / О.П. Паншин. – Х., 1962. – 133с.
899661
  Кир"ян Н. Палаючий повстанець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 12


  У Києві на Хрещатику, на будинку 27-А відкрили меморіальну дошку Василю Макуху, який 5 листопада 1968 року спалив себе на знак протесту проти тоталітарного комуністичного режиму і агресії СРСР проти Чехословаччини.
899662
  Гарсиа Маркес Палая листва / Гарсиа Маркес. – М., 1972. – 144с.
899663
  Гарсиа Маркес Палая листва / Гарсиа Маркес. – Кемеровв, 1989. – 478с.
899664
  Гарсиа Маркес Габриэль Палая листва. Полковнику никто не пишет / Гарсиа Маркес Габриэль. – Москва : Прогресс, 1972. – 143с. – (Современная зарубежная повесть)
899665
  Маркес Г.Г. Палая листва. Полковнику никто не пишет / Г.Г. Маркес; Перев. с исп. – Москва : Прогресс, 1972. – 144 с.
899666
  Чиркова З.Н. Палеарктические виды Hyocryptus / З.Н. Чиркова. – Апатиты, 1984. – 105с.
899667
  Гуссаковский В.В. Палеарктические виды рода Tryphoxylon latr, Hymenoptera, Sphecidae / В.В. Гуссаковский, 1936. – 636-667с.
899668
  Атанасов А.З. Палеарктические наездники трибы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Атанасов А.З. ; МГУ. – Москва, 1973. – 21 с.
899669
  Семенов-Тян-Шанский Палеарктические представители рода / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – 197-201с.
899670
   Палегеография и отложения плейстоцена южных морей СССР. – М, 1977. – 251с.
899671
  Сулейманов А.М. Палегеология Прикаспийско-Кубинской области в меловом периоде в связи с нефтегазоносностью меловых отложений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 136 / Сулейманов А.М.; Совет Азерб. НИИ по добыче нефти по присужд. учен. степеней. – Баку, 1968. – 26л.
899672
   Палезойский гранитоидный магматизм Центрально-Азиатского складчатого пояса. – Новосибирск, 1981. – 318с.
899673
   Палей и Люлех. – М, 1989. – 169с.
899674
  Свяжина И.А. Палемагнетизм и магнитные свойства бокситов Урала и Тургайской равнины : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Свяжина И. А.; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геофиз. – Свердловск, 1973. – 20л.
899675
  Певзнер М.А. Палемагнитный метод при корреляции отложений позднего кайнозоя. : Автореф... канд.геол.минер.наук: 04.00.09 / Певзнер М.А.; АН СССР.Геол.ин-т. – М, 1980. – 25л.
899676
  Половка С.Г. Палентолого-стратиграфічна школа в Україні та її сучасні напрацювання в галузі геології океанів і морів (до 155-річчя від дня народження академіка УАН П.А. Тутковського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 3/2. – С. 145-154. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 15). – ISSN 9125-0912
899677
  Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос / Е.М. Мелетинский. – М, 1979. – 229с.
899678
  Круц С.И. Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья / С.И. Круц. – К., 1984. – 207с.
899679
   Палеоантропологические материалы из могльников Украины. – К, 1979. – 148с.
899680
  Кияткина Т.П. Палеоантропология западных районов Центральной Азии эпохи бронзы / Т.П. Кияткина. – Душанбе, 1987. – 123с.
899681
  Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас : палеолит / В.П. Алексеев. – Москва : Наука, 1978. – 284 с.
899682
  Ефимова С.Г. Палеоантропология Поволжья и Приуралья / С.Г. Ефимова. – М, 1991. – 95с.
899683
  Великанова М.С. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья / М.С. Великанова. – Москва, 1975. – 283с.
899684
   Палеоантропология Сибири : сборник. – Москва : Наука, 1980. – 155с.
899685
  Артеменко Г.В. Палеоархейский возраст ультраметаморфических плагиогранитоидов Курско-Бесединского блока (Воронежский кристаллический массив) / Г.В. Артеменко, И.А. Швайка, Е.А. Татаринова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-87 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
899686
   Палеобалканистика и античность. – М, 1989. – 252с.
899687
   Палеобалканистика и старобългаристика : Материали от първите есени национални четения "Проф.И.Гълъбов"14-16 ноември,1990 Велико Търново. – Велико Търново : Университетско изд-во "Св.св.Кирил и Методий", 1995. – 454с. – ISBN 954-524-121-7
899688
  Нерознак В.П. Палеобалканские языки / АН СССР, институт языкознания ; В.П. Нерознак. – Москва : Наука, 1978. – 231 с.
899689
   Палеобиогеографические исследования мезозоя и кайнозоя Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 104с.
899690
   Палеобиогеографическое районирование и его использование при составлении палеогеографических карт : Тезисы докладов 9 сессии ВПО. – Ленинград, 1963. – 81с.
899691
  Султанов К.М. Палеобиогеохимическое исследование моллюсков верхнего плиоцена Восточного Азербайджана и современного Каспия / К.М. Султанов, С.А. Исаев. – Баку : Азербайджанское государственное из-во, 1971. – 152с.
899692
  Султанов К.М. Палеобиогеохимия моллюсков Азербайджана / К.М. Султанов, С.А. Исаев. – Баку : Элм, 1982. – 180с.
899693
   Палеобиогеохимия морских беспозвоночных : сборник. – Новосибирск : Наука, 1980. – 160с.
899694
  Казахашвили Ж.Р. Палеобиологическая история моллюсковой фауны соленовского горизонта Грузии / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 104с.
899695
  Бурчак-Абрамович Палеобиологическая история позднекайнозойских быков Кавказа / Бурчак-Абрамович, А.К. Векуа; Ред. Габуния Л.К. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 93с.
899696
  Криштофович А.Н. Палеоботаника / А.Н. Криштофович. – 3-е изд., доп. – Ленинград; Москва : Госгеолитиздат, 1941. – 495с.
899697
  Криштофович А.Н. Палеоботаника / А.Н. Криштофович. – 4-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1957. – 650с.
899698
  Сикстель Т.А. Палеоботаника : Краткий учебник для студентов геологических факультетов / Т.А. Сикстель. – Ташкент : Изд-во "Укитувчи", 1977. – 183с.
899699
   Палеоботаника на Дальнем Востоке : сборник. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1977. – 131с.
899700
   Палеоботаника Узбекистана / Отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР
Т. 1. – 1968. – 160с.
899701
   Палеоботаника Узбекистана / Отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР
Т. 2. – 1971. – 232с.
899702
   Палеоботаника Узбекистана / Отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР
Т. 3. – 1981. – 256с.
899703
   Палеоботаническая характеристика опорных разрезов четвертичных отложений средней и южной части Украины. – К, 1973. – 96с.
899704
  Калугина Л.В. Палеоботаническая характеристика четвертичных отложений Ивановской области и ее значение для стратиграфии : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Калугина Л.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
899705
  Друщиц В.В. Палеоботанический атлас / В.В. Друщиц, Т.А. Якубовская. – Москва, 1961. – 180с.
899706
  Хахлов В.А. Палеоботанический метод синонимики пластов каменного угля / В.А. Хахлов. – Томск, 1967. – 26с.
899707
  Дуранте М.В. Палеоботаническое обоснование стратиграфии карбона и перми Монголии. Совместная Советско-Монгольская геологическая экспедиция / М.В. Дуранте. – М., 1976. – 280с.
899708
  Хомутова В.И. Палеоботаническое обоснование стратиграфического расчленения средне и верхнечетвертичных отложений района Вологодской возвышенности и Кубено-Суховской впадины : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Хомутова В.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
899709
  Пашкевич Г.О. Палеоботанічні знахідки з Білгорода Київського (за результатами археологічних досліджень 1972 та 1976 рр.) / Г.О. Пашкевич, В.Ю. Непомнящих // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 127-132. – ISSN 2227-4952


  Про археологічні матеріали, здобуті під час досліджень Білгорода Київського під керівництвом професора Г.Г. Мезенцевої. Серед різноманітних знахідок привертають увагу палеоетноботанічні рештки.
899710
  Пашкевич Г.О. Палеоботанічні знахідки з поселення вельбарської культури Йосипівка-III у Побужжі / Г.О. Пашкевич, Т.Р. Милян. – Львів : [Б.В.], 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-397-113-8
899711
  Козловська Н.А. Палеоботанічні матеріали з розкопок по вул.Спаська, 35 у м.Києві / Н.А. Козловська, Г.О. Пашкевич, Н.В. Хамоцко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 90-99. – ISSN 2227-4952
899712
  Бахмутов В.Г. Палеовековые геомагнитные вариации / В.Г. Бахмутов; НАН Украины; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2006. – 296с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0790-6
899713
   Палеовулканизм Алтае-Саянской складчатой и Сибирской платформы. – Новосибирск, 1991. – 197с.
899714
   Палеовулканизм и его продукты. – Петрозаводск, 1977. – 120с.
899715
   Палеовулканизм Украины. – Киев, 1984. – 251с.
899716
  Кривцов А.И. Палеовулканизм эвгеосинклинальных зон Урала и колчеданообразование. / А.И. Кривцов. – М., 1979. – 169с.
899717
  Шарфман В.С. Палеовулканологические карты : (составление карт и легенд к ним) / В.С. Шарфман. – Москва : Недра, 1984. – 56 с.
899718
  Шарфан В.С. Палеовулканологические карты : (составление карт и легенд к ним) / В.С. Шарфан. – Москва : Недра, 1984. – 56с.
899719
   Палеовулканологические карты и вопросы металлогении. – Свердловск
1. – 1983. – 152с.
899720
   Палеовулканологические карты и металлогеническая специализация древнего вулканизма Урала. – Свердловск, 1985. – 133с.
899721
  Шарфман В.С. Палеовулканологические реконструкции / В.С. Шарфман. – Москва : Недра, 1989. – 212с.
899722
   Палеовулканологические реконструкции палеозоя Сибири. – Новосибирск, 1988. – 157с.
899723
   Палеовулканологический анализ колчеданонсных провинций. – М, 1984. – 193с.
899724
  Лучицкий И.В. Палеовулканология / И.В. Лучицкий. – Москва : Наука, 1985. – 276с.
899725
  Лихт Ф.Р. Палеогеморфологические реконструкции в складчатых областях / Ф.Р. Лихт. – М., 1975. – 140с.
899726
   Палеогеморфология и структурная геоморфология Урала и Приуралья. – Уфа, 1979. – 76с.
899727
  Маныкин С.С. Палеоген Белоруссии. / С.С. Маныкин. – Минск, 1973. – 203с.
899728
  Шамрай И.А. Палеоген Восточного Донбасса и Северного крыла Азово-Кубанской впадины / И.А. Шамрай. – Ростов-на-Дону, 1964. – 236с.
899729
   Палеоген Восточного Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 104с.
899730
  Габриелян А.А. Палеоген и неоген Армянской ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1964. – 300 с.
899731
  Варнавский В.Г. Палеоген и неоген Приамурья и Приморья. / В.Г. Варнавский. – Владивосток, 1988. – 184с.
899732
   Палеоген и неоген Сибири : (палеонтология и стратиграфия); сборник. – Новосибирск : Наука, 1978. – 167с.
899733
  Смирнов С.Е. Палеоген Мармарошской и Пенинской зон Украинских Карпат / С.Е. Смирнов. – М., 1973. – 120с.
899734
  Саркисян О.А. Палеоген Севано-Ширанского синклинория : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Саркисян О. А.; Ерев.ГУ, Ин-т геол. наук АН СССР. – Ереван, 1959. – 31л.
899735
   Палеоген Туркмении. – Ашхабад, 1975. – 195с.
899736
  Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов = Paleogene spongiofauna of the East-European platform and adjacent regions / М.М. Иваник; НАНУ; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Гожик П.Ф. – Киев, 2003. – 202 с. – ISBN 966-7731-14-6
899737
  Алексеев А.К. Палеогеновая фауна молюсков Северного Приаралья / А.К. Алексеев. – Ереван, 1963. – 230с.
899738
  Закиров М. Палеогеновые глины Приташкентского района и пути их использования : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Закиров М.; Акад. наук УзССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1961. – 24л.
899739
  Васильева Н.А. Палеогеновые и миоценовые отложения Оренбургского Предуралья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Васильева Н.А.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 17л.
899740
  Варнавский В.Г. Палеогеновые и неогеновые отложения Средне-Амурской впадины / В.Г. Варнавский. – Москва : Наука, 1971. – 160 с. + Таблиц 32. 40 названий. Иллюстраций 70.
899741
  Панова Л.А. Палеогеновые комплексы спор и пыльцы южной части Западно-Сибирской низменности и их значение для стратиграфии. : Автореф... канд. геол..-минералог.наук: / Панова Л.А.; ВНИИ геол. ин-т.. – Л., 1967. – 19л.
899742
  Али-Заде Палеогеновые отложения Азербайджана / Али-Заде. – Баку, 1947. – 83 с.
899743
  Ахлестина Е.Ф. Палеогеновые отложения бассейна реки Алай (Саратовское Поволжье) = The paleogene deposits of the Alai river basin (Saratov Volga region) / Е.Ф. Ахлестина, А.В. Иванов. – Москва : Университетская книга, 2014. – 127, [2] с., 22 с. фототабл. : ил., табл. – Доп. тит. л. и огл. англ. – Библиогр.: с. 69-72. – ISBN 978-5-91304-323-8
899744
  Сельский В.К. Палеогеновые отложения внутренней зоны Предкарпатского прогиба и Северных Скиб восточных Карпат в связи с их нефтегазоносностью. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.17 / Сельский В.К.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1974. – 25л.
899745
  Кабалов В.К. Палеогеновые отложения Волго-Иловлинского водораздела и связанные с ними циркониево-титановые проявления : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кабалов В.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22л.
899746
  Чибрикова Е.В. Палеогеновые отложения Приволжской возвышенности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чибрикова Е.В.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 20л.
899747
  Семенов В.П. Палеогеновые отложения территории Воронежской антеклизы. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Семенов В.П.; Сарат.гос.ун-т. – Воронеж, 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
899748
   Палеогеновые отложения юга Европеской части СССР. – М, 1960. – 312с.
899749
  Горгулевская Е.И. Палеогеновые отложения Юго-Восточных Ергеней : Автореф... канд. геол.наук: / Горгулевская Е. И.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1966. – 27л.
899750
  Ипатова З.М. Палеогеновые спорово-пыльцевые комплексы западного, северного и восточного побережий Черного моря и их значение для выяснения истории развития растительности на этой территории. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Ипатова З.М.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М,, 1968. – 14л.
899751
  Макулбеков Н.М. Палеогеновые флоры Западного Казахстана и Нижнего Поволжья / Н.М. Макулбеков; Отв. ред. Корнилов В.С. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1977. – 234с.
899752
  Фам Ван Зыонг Палеогеновые фосфориты бассейна Нижнего и Среднего Дона. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Фам Ван Зыонг; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
899753
  Лордкипанидзе М.Б. Палеогеновый вулканизм Аджарии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 124 / Лордкипанидзе М.Б.; АН ГССР.Геол.ни-т. – Тбилиси, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.19
899754
  Микадзе Г.А. Палеогеновый вулканизм юго-восточной Грузии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Микадзе Г.А.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 22л.
899755
  Тутковский П.А. Палеогеновый мергель Луцкого уезда. – Киев : Тип. Н.Г. Пилющенко и Ко, 1898. – 21с.
899756
  Вялов О.С. Палеогеновый флиш северного склона Карпат / О.С. Вялов. – Киев : АН УССР, 1961. – 136с.
899757
  Шнюков Є.Ф. Палеогеогафія та осадочний залізорудний процес на території УРСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 24-26
899758
  Матвиишина Ж.Н. Палеогеографическая этапность в развитии природы плейстоцена бассейнов верхних течений рек Случи и Горыни : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования / Ж.Н. Матвиишина, Б.Д. Возгрин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 103-111 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
899759
  Теняков В.А. Палеогеографические и геохимические критерии прогнозироания месторождений бокситов / В.А. Теняков, Н.А. Ясаманов. – М., 1985. – 188с.
899760
   Палеогеографические и литолого-фациальные исследования в СССР. – Л, 1969. – 64с.
899761
  Стефанский Н.Л. Палеогеографические и литологофациальные особенности формирования мандрыковских слоев верхнего эоцена Украины (г. Днепропетровск) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 125-136 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
899762
  Майсадзе Ф.Д. Палеогеографические и тектонические условия формирования эоценовых образований междуречья Риони и Лиахви : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майсадзе Ф. Д.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 19л.
899763
   Палеогеографические исследования в нефтяной геологии. – Москва : Наука, 1979. – 127с.
899764
   Палеогеографические исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1987. – 140с.
899765
   Палеогеографические критерии нефтегазоносности. – М, 1987. – 125с.
899766
  Корж М.В. Палеогеографические критерии нефтегазоносности юры Западной Сибири. / М.В. Корж. – М., 1978. – 135с.
899767
   Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Общая и отраслевая палеогеография. – 1977. – 164с.
899768
   Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Прикладная палеогеография. – 1977. – 160с.
899769
  Пасечный Г.В. Палеогеографические особенности строения плиоцен-плейстоценовых отложений восточной части Причорноморской низменности : изучение современного и древнего рельефа в практических целях / Г.В. Пасечный, Е.Э. Синцов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип.38. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
899770
  Возгрин Б.Д. Палеогеографические особенности формирования толщи пестрых и красно-бурих глин плиоцена междуречья Северного Донца и Днепра : геоморфологические и палеогеоморфологические исследования / Б.Д. Возгрин, Е.А. Сиренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 101-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
899771
   Палеогеографические реконструкции для северо-восточной части Широтного Приобья на время формирования нефтегазоносного горизонта Ю2 / А.Ю. Попов, Л.Г. Вакуленко, В.А. Казаненков, П.А. Ян // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 777-786 : рис. – Библиогр.: с. 786. – ISSN 0016-7886
899772
  Шелкопляс В.Н. Палеогеографические ритмы квартера Украины / В.Н. Шелкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-28. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
899773
   Палеогеографические рубежи и методы их изучения. – Владивосток, 1984. – 149с.
899774
   Палеогеографические условия территории Украины в плиоцене и антропогене. – Львів, 1986. – 128 с.
899775
   Палеогеографические условия тясминского перигляциального этапа : общие вопросы географии / М.Ф. Веклич, Ж.Н. Матвиишина, И.В. Мельничук, В.И. Передерий, Н.П. Герасименко, Б.Д. Возгрин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 74-82 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
899776
  Андрияш О.П. Палеогеографические условия формирования гравийно-галечниковых отложений западной части равнинного Крыма // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 126-130. – Бібліогр.: 9 назв
899777
  Паришкура С.И. Палеогеографические условия формирования плиоценовых отложений предгорного Крыма по спорово-пыльцевым данным // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 79-86. – Бібліогр.: 6 назв
899778
   Палеогеографические этапы и детальное стратиграфическое расчленение плейстоцена Украины. – К, 1984. – 30с.
899779
  Веклич М.Ф. Палеогеографические этапы и стратиграфия плиоцена и плейстоцена Среднего и Нижнего Приднестровья : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / М.Ф. Веклич, Ж.Н. Матвиишина, В.М. Веклич // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 66-78 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
899780
  Медяник С.И. Палеогеографические этапы развития флоры Молдовы в антропогене : по биостратиграфическим и палинологическим данным / С.И. Медяник, К.Д. Михайлеску; Отв. ред. Турло С.И. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 120с.
899781
   Палеогеографический анализ для прогнозирования бокситоносности. – Москва : Недра, 1980. – 188с.
899782
  Ягубянц Т.А. Палеогеографический анализ условий осадконакопления и углеобразования свиты С8 2 Восточного Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Ягубянц Т.А.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
899783
  Болиховский В.Ф. Палеогеографический аспект в изучении глинистых минералов плейстоценовых отложений центра Русской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: / Болиховский В. Ф.; МГУ, Геогр.фак. – М., 1972. – 21л.
899784
   Палеогеографический атлас Китая. – Москва, 1962. – 119с.
899785
  Шухерт Ч. Палеогеографический атлас Северной Америки / Ч. Шухерт. – Москва : Изд-во ИЛ, 1957. – 22с.
899786
  Разумихин Н.В. Палеогеографический и гидрологическое основы формирования аллювиальных россыпей / Н.В. Разумихин. – Л, 1982. – 256с.
899787
  Маруашвили Л.И. Палеогеографический словарь / Л.И. Маруашвили. – Москва : Мысль, 1985. – 367с.
899788
  Воскресенская Т.Н. Палеогеографическое развитие котловины озера Иссык-Куль в плейстоцене / Т.Н. Воскресенская, О.Н. Лефлат // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 71-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
899789
  Марков К.К. Палеогеография / К.К. Марков. – М, 1951. – 276с.
899790
  Дашкевич З.В. Палеогеография / З.В. Дашкевич, 1969. – 152 с.
899791
  Марков К.К. Палеогеография (Историческое землеведение) / К.К. Марков; Геллер С.Ю. – 2-е, перераб. – Москва : Московский университет, 1960. – 268с.
899792
  Синицын В.М. Палеогеография Азии / В.М. Синицын; АН СССР; М-во геол. и охраны недр; Лаборатория геол. угля. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 268с. : Ил. – Библиогр.: с.261-267
899793
   Палеогеография антропогена. – Киев : Киевский университет, 1980. – 24с.
899794
  Рослый И.М. Палеогеография антропогена : Учебное пособие: общая часть / И.М. Рослый. – Киев : Вища школа, 1982. – 174с.
899795
  Крутоус Э.А. Палеогеография антропогена Белорусского Полесья / Э.А. Крутоус. – Минск, 1990. – 141с.
899796
  Хейсканен К.И. Палеогеография Балтийского щита в карельское время / К.И. Хейсканен. – Петрозаводск, 1990. – 122с.
899797
  Шахсуваров Т.С. Палеогеография бассейна продуктивной толщи Азербайджана : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шахсуваров Т.С. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 49 с.
899798
  Свиточ А.А. Палеогеография Большого Каспия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 69-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 78-80. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
899799
  Марковский Н.И. Палеогеография в нефтегазовой геологии / Н.И. Марковский. – Москва : Московский университет, 1982. – 42 с.
899800
  Жузе А.П. Палеогеография водоемов на основе диатомового анализа / А.П. Жузе. – Л., 1939. – 86с.
899801
  Умова Л.А. Палеогеография восточного склона Урала и Зауралья в меловое и палеоценовое время. / Л.А. Умова. – Свердловск, 1968. – 84с.
899802
  Асеев А.А. Палеогеография долины средней и нижней Оки в четвертичны период / А.А. Асеев. – Москва, 1959. – 202с.
899803
   Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет. – Москва, 1982. – 156с.
899804
   Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в меловом периоде / А.Э. Конторович, С.В. Ершов, В.А. Казаненков, Ю.Н. Карогодин, В.А. Конторович, Н.К. Лебедева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 745-776 : рис., табл. – Библиогр.: с. 774-776. – ISSN 0016-7886
899805
   Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в юрском периоде / А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Рыжкова, Б.М. Шурыгин, Л.Г. Вакуленко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 972-1012 : рис. – библиогр.: с. 1007-1012. – ISSN 0016-7886
899806
  Зубаков В.А. Палеогеография Западно-Сибирской низменности в плейстоцене и позднем плиоцене / В.А. Зубаков. – Ленинград : Наука, 1972. – 200с.
899807
   Палеогеография и геоморфология Каспийского региона в плейстоцене. – Москва : Наука, 1991. – 155с.
899808
   Палеогеография и инженерная геология юга Украины. – К, 1974. – 200с.
899809
  Тучков И.И. Палеогеография и история развития Якутии в позднем палеозое и мезозое / И.И. Тучков. – М., 1973. – 207с.
899810
  Негруца Т.Ф. Палеогеография и литогенез раннего протерозоя области сочленения карелид и беломорид / Т.Ф. Негруца. – Ленинград, 1979. – 254с.
899811
   Палеогеография и литология венда и кембрия запада Восточной-Европейской платформы. – М, 1980. – 119с.
899812
  Филина С.И. Палеогеография и нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири / С.И. Филина, М.В. Корж, М.С. Зонн. – Москва : Наука, 1984. – 36с.
899813
  Марков К.К. Палеогеография и новейшие отложения / К.К. Марков; Отв.ред.А.ФТрешников. – Москва : Наука, 1986. – 278с.
899814
  Поливко И.А. Палеогеография и палеотектоника раннего и среднего девона Средней Прибалктики / И.А. Поливко. – Рига, 1977. – 164с.
899815
   Палеогеография и палеоэкология Баренцева и Белого морей в четвертичный период : сборник. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1987. – 115с.
899816
   Палеогеография и перигляциальные явления плейстоцена. – М, 1975. – 222с.
899817
   Палеогеография и полезные ископаемые плейстоцена севера Евразии. – Л, 1986. – 165с.
899818
   Палеогеография и хронология верхнего плейстоцена и голоцена по данным радиоуглеродного метода. – М, 1965. – 148с.
899819
  Щербакова Е.М. Палеогеография и четвертичная геология / Е.М. Щербакова. – Ленинград, 1959. – 48с.
899820
   Палеогеография кайнозоя Белоруссии. – Минск, 1989. – 174с.
899821
   Палеогеография Каспийского и Аральского морей в кайнозое. – М, 1983. – 136с.
899822
   Палеогеография Каспийского и Аральского морей в кайнозое. – М, 1983. – 166с.
899823
   Палеогеография Киевского Приднепровья. – Киев : Наукова думка, 1984. – 175с.
899824
  Кириченко О.Н. Палеогеография киммерийского Азово-Черноморского железнорудного бассейна по данным литолого-минералогических исследований : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кириченко О.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
899825
  Якубовская Т.В. Палеогеография лихвинского межледниковья Гродненского Понеманья : (палеокарпологические исследования) / Т.В. Якубовская; Под ред. Горецкого Г.И. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 300с.
899826
  Логинова Л.П. Палеогеография лихвинского межледниковья средней полосы Восточно-Европейской равнины / Л.П. Логинова. – Минск, 1979. – 137с.
899827
   Палеогеография Молдавии. – Кишинев, 1965. – 147с.
899828
  Бабаев А.Г. Палеогеография нефтегезоностных меловых отложений Узбекистана / А.Г. Бабаев, А.М. Акрамходжаев. – Ташкент, 1960. – 178с.
899829
  Ахметьева Н.П. Палеогеография Нижнего Приамурья / Н.П. Ахметьева; Отв. ред. Никитин М.Р. – Москва : Наука, 1977. – 111с.
899830
  Хурсевич Галина Кузьминична Палеогеография озер Нарочанского бассейна в конце позднего плейстоцена и голоцене. (По данным диатомового анализа) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Хурсевич Галина Кузьминична; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 30л.
899831
  Мороз С.А. Палеогеография палеоценового и раннеэоценового бассейна среднего и нижнего Поволжья / С.А. Мороз, Л.И. Ермохина // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 9-16. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 8)
899832
  Свиточ А.А. Палеогеография плейстоцена / А.А. Свиточ. – Москва : Московский университет, 1987. – 186с.
899833
  Евзеров В.Я. Палеогеография плейстоцена западной части Кольского полуострова. / В.Я. Евзеров, Б.И. Кошечкин. – Л., 1980. – 105с.
899834
  Батурин В.П. Палеогеография по терригенным компонентам / В.П. Батурин. – Баку; Москва : АзОНТИ, 1937. – 292с. + Таблицы
899835
  Курков А.А. Палеогеография пустынь умеренного пояса Азии в кайнозое. (По данным палеобиогеографии) : Автореф... канд. геогр. наук: 690 / Курков А.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 20л.
899836
  Игнатова В.Ф. Палеогеография раннего триаса азиатской части СССР / В.Ф. Игнатова. – Москва : Наука, 1973. – 122с.
899837
  Авенариус И.Г. Палеогеография Северной Евразии в позднем плейстоцене-голоцене и географический прогноз / [И.Г. Авенариус, М.В. Муратова, И.И. Спасская] ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. ин-т. – Москва : Наука, 1978. – 75 с. – Библиогр.: с. 65-75
899838
  Шарудо И.И. Палеогеография Сихотэ-Алиня в меловое время / И.И. Шарудо. – Новосибирск, 1966. – 59с.
899839
   Палеогеография СССР. – М, 1975. – 200с.
899840
   Палеогеография СССР. – М, 1975. – 204с.
899841
  Черняк Н.И. Палеогеография таджикской депрессии в третичное время. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Черняк Н.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1950. – 8л.
899842
  Калюжина М.Л. Палеогеография Урала в ордовикском периоде / М.Л. Калюжина. – М., 1985. – 190с.
899843
   Палеогеография фанерозоя Сибири. – Новосибирск, 1989. – 68с.
899844
   Палеогеография четвертичного периода. – Москва : Московский университет, 1965. – 140с.
899845
   Палеогеография четвертичного периода СССР. – М, 1961. – 215с.
899846
  Величко А.А. Палеогеография эпохи верхнего палеолита бассейна средней Десны. : Автореф... канд. геогр.наук: / Величко А.А.; Акад. наук СССР. – М., 1957. – 15л.
899847
   Палеогеография. Палеоландшафты. – Киев : Наукова думка, 1977. – 180с.
899848
  Матвіїшина Ж.М. Палеогеографічні дослідження для створення основ регіонального природокористування в Україні / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
899849
  Огієнко О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Огієнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 116-134
899850
  Огієнко О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Огієнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
899851
  Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування конгломератовмісних товщ Криворізької структури // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 48-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1682-3591
899852
  Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів скелюватської світи Криворізької структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Палеогеографічна реконструкція скелюватської світи проводилася на основі таких методик: зіставлення коефіцієнтів інтенсивності вивітрювання і осадової диференціації О.О. Предовського, методу М.М. Страхова - "ідеальний профіль", відношення ...
899853
  Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метатеригенних відкладів глеюватської світи Криворізької структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Палеогеографічна реконструкція глеюватської світи проводилася на основі таких методик: зіставлення коефіцієнтів інтенсивності вивітрювання та осадової диференціації О.О. Предовського, метод М.М. Страхова - "ідеальний профіль", відношення ...
899854
  Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування сланцевих метаконгломератів новокриворізької світи Криворізької структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 55-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
899855
  Нагірний В.М. Палеогеографічні передумови вугленагромадження та роль рельєфу в утворенні вугільних покладів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 39-45. – Бібліогр.: 15 назв
899856
   Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, С.П. Дорошкевич, О.В. Мацібора, А.С. Кушнір, В.І. Передерій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 19-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
899857
  Шовкопляс В.М. Палеогеографічні події в пізньому неоплейстоцені Українського щита / В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
899858
   Палеогеографічні реконструкції ранньопалеогенової континентальної епохи території Української та Молдавської РСР як основа для прогнозування родовищ корисних копалин / Ю.І. Селін, Я.М. Бланк, Г.В. Пасічний, М.Д. Ельянов, М.А. Самарін, В.К. Рябчун, В.М. Соловицький, А.В. Друмя, Г.М. Білінкіс // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 74-79 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
899859
  Авдєєнко Ю.Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму і Придністров"я у пізньому плейстоцені та голоцені : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Авдєєнко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 208-239
899860
  Авдєєнко Ю.Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму та Придністров"я у пізньому плейстоцені та голоцені : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Авдєєнко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
899861
  Крупський Ю.З. Палеогеографічні умови осадконагромадження в неогені Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і подальші перспективи її нафтогазоносності / Ю.З. Крупський, П.М. Чепіль // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
899862
  Передерій В.І. Палеогеографічні умови пліоцену України (за мінералогічними даними) // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 113-120. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
899863
  Чумак Н.М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Чумак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Бібліогр.: л. 164-197
899864
  Чумак Н.М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Чумак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
899865
   Палеогеографічні умови території України в пліоцені та антропогені. – Київ : Наукова думка, 1966. – 127с.
899866
  Руденко Ф.А. Палеогеографічні умови Українського кристалічного масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 33-42 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
899867
  Дядченко М.Г. Палеогеографічні умови утворення розсипищ України / М.Г. Дядченко, С.М. Цимбал, П.К. Заморій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 8-24 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
899868
  Комлєв О.О. Палеогеографічні умови формування давніх річкових долин північно-західної частини Українського щита / О.О. Комлєв, Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 24-33. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 30)
899869
   Палеогеографія Майкопського басейну Криму. – Київ : АН УРСР, 1960. – 112с.
899870
   Палеогеографія Старуні. Нові дослідження Україно-Польських експедицій (2004-2010 рр.) на місцезнаходженні мамонтової фауни і грязьового вулканізму на Прикарпатті / О.М. Адаменко, М. Котарба, О.Р. Стельмах, Т. Соколовський, Стаховська-Рибка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 89-97 : Карта, рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
899871
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у кампанський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-23 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
899872
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у коньякський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
899873
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у маастрихтський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
899874
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у сантонський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
899875
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у сеноманський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
899876
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у туронський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
899877
   Палеогеодинамика и формирование продуктивных зон Южной Сибири. – Новосибирск, 1991. – 167с.
899878
   Палеогеодинамічні особливості порід центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони за даними комплексних геофізичних і мінералогічних досліджень / М. Толстой, В. Кадурін, О. Шабатура, Н. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-47. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати прямих досліджень палеогеодинамічних особливостей порід однієї з характерних ділянок центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони із застосуванням методу структурно-геодинамічного картування, еманаційних і мінералогічних ...
899879
  Леворсен А.И. Палеогеологические карты / А.И. Леворсен. – Москва : Гостоптехиздат, 1962. – 152с.
899880
  Пономаренко Г.С. Палеогеологические условия накопления песчаников мегионской свиты нижнепурского мегабала Западно-Сибирской плиты. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Пономаренко Г.С.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1990. – 18л.
899881
  Васильковский Н.П. Палеогеология Северо-Востока Азии (Монголо-Охотская и Сихотэ-Алинская складчатые области и Сино-Корейский щит) / Н.П. Васильковский; Отв. ред. Ю.А.Косыгин. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
899882
  Бортник С.Ю. Палеогеоморфологическая этапность мезозоя и кайнозоя Среднего Побужья : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования / С.Ю. Бортник, Ю.А. Кошик, В.М. Тимофеев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 75-83. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
899883
  Мороховский Н.А. Палеогеоморфологические особенности Луцкой кольцевой морфоструктуры : геоморфологические и палеогеоморфологические исследования / Н.А. Мороховский, А.Н. Оберемко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 97-101 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
899884
  Нагирный В.Н. Палеогеоморфологические условия времени образования месторождений Днепровского буроугольного бассейна : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Нагирный В.Н.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – Киев, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
899885
  Проничева М.В. Палеогеоморфологический анализ нефтегазоносных областей. / М.В. Проничева, Г.Н. Саввинова. – М., 1980. – 254с.
899886
  Короткий А.М. Палеогеоморфологический анализ рельефа и осадков горных стран. На примере Дальнего Востока / А.М. Короткий. – Москва : Наука, 1983. – 245 с.
899887
  Терновская В.Т. др. Палеогеоморфологический методпрогноза деформаций горных пород / В.Т. др. Терновская. – М, 1966. – 116с.
899888
  Проничева М.В. Палеогеоморфология в нефтяной геологии / М.В. Проничева. – Москва : Наука, 1973. – 174с.
899889
  Ивашинников Ю.К. Палеогеоморфология депрессионних морфоструктрур юга Дальднего Востока / Ю.К. Ивашинников. – М, 1978. – 131с.
899890
  Конибир Б Ч.Э. Палеогеоморфология нефтегазоносных песчаных тел / Б Ч.Э. Конибир; пер. с англ. и ред. М.М. Грачевского , Е.В. Кучерука. – Москва : Недра, 1979. – 256 с. : ил.
899891
  Сафронов И.Н. Палеогеоморфология Северного Кавказа / И.Н. Сафронов. – Москва : Недра, 1972. – 158с.
899892
  Тетюхин Г.Ф. Палеогеоморфология территории Узбекистана в четвертичный период / Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент, 1978. – 72с.
899893
  Веклич М.Ф. Палеогеоморфология Украины в среднем плиоцене // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 23. – С. 52-61 : Табл., карта. – Бібліогр.: 14 назв
899894
  Левченко О.В. Палеогеоморфологічна ситуація, яка склалася на території західної межі Українського щита в пізньокрейдову епоху // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 182-186. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
899895
  Філоненко Ю.М. Палеогеоморфологічна характеристика основних вікових генерацій давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 33-41. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 42)


  Проведено поетапний аналіз історії формування і розвитку рельєфу території Правобережжя Середнього Придніпров"я у мезезой-кайнозої. Виділено дев"ять етапів його розвитку: рельєф полігенетичної базальної поверхні, середньоюрський, пізньоюрський, ...
899896
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (наукова концепція) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 11-24. – ISSN 0868-6939


  Палеогеоморфології входить концептуально в загальну теорію геоморфології - циклічності морфогенезу, відіграє основну роль у її становленні і подальшому розвитку, зокрема, створенні нової синтетичної концепції геоморфології - морфохронодинамічної. Метою ...
899897
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 5-13. – ISSN 0868-6939


  Палеогеоморфологічний атлас України (передмова до створення атласу). Виникнення палеогеоморфології було зумовлено об"єктивними причинами, її науковим і практичним значенням. Показано становлення палеогеоморфології в колишньому СРСР. Пояснені причини ...
899898
   Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення Геоморфологічного атласу України / О.О. Комлєв, О.О. Ремезова, С.В. Жилкін, О.С. Довніч // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 5-15
899899
  Фуртес В.В. Палеогеоморфологічні дослідження при вивченні генезису марганцевих руд Південно-Українського басейну // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 52-55 : Карта. – Бібліогр.: 5 назв
899900
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічні картографічні моделі басейнової організації мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я та прогноз його техногенного забруднення / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-28. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто теоретичні проблеми геоморфології, палеогеоморфологічного картографування на басейновій основі, використання карт для цілей прогнозування поведінки техногенних забруднювачів у мезозой-кайнозойському осадовому чохлі території Правобережжя ...
899901
  Тарбес І.В. Палеогеоморфологічні особливості поверхонь розмиву в зоні Північно-Кримської зрошувальної системи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 146-150. – Бібліогр.: 3 назви
899902
  Комлєв О. Палеогеоморфологічні реконструкції за даними речовинного складу осадових порід районів Українського щита / О. Комлєв, О. Возбранна, Р. Гулий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-15. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано гранулометрію та хімічний склад ільменіту, мінеральний склад титанових розсипів Українського щита. Розкрито можливості використання отриманих результатів з метою реконструкцій палеорельєфу. There are analyzed the granule and chemical ...
899903
  Комлєв О.О. Палеогеоморфологічні реконструкції за даними речовинного складу осадочних порід районів українського щита / О.О. Комлєв, О.М. Возбранна, Р.Г. Гулий // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 212-217.
899904
  Таранюк О.В. Палеогеоморфологічні реконструкції як один із методів відтворення геолого-геоморфологічної історії розвитку території Канівського Придніпров"я протягом мезозой-кайнозою : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Коротко описано методику палеогеоморфологічних реконструкцій та її використання з метою відтворення геолого-геоморфологічної історії розвитку території Канівського Придніпров"я протягом мезозой-кайнозою. Сформульовано основні загальні закономірності ...
899905
  Сіренко І. Палеогеоморфологія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Інна Сіренко, Мирослав Іваник ; [ред. У.І. Крук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 431, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 422-424 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-905-7
899906
  Веклич М.Ф. Палеогеоморфологія області Українського щита : (Мезозой і кайнозой) / М.Ф. Веклич; АН УРСР. Сектор географії. – Київ : Наук. думка, 1966. – 119с.
899907
  Горецкий Г.И. Палеогеоморфололгические методы корреляции раннеплейстоценовых образований / Г.И. Горецкий. – Минск, 1982. – 27с.
899908
  Аманниязов К.Н. Палеогеорафия и полезные ископаемые верхней юры западных районов Средней Азии / К.Н. Аманниязов. – Ашхабад, 1989. – 126с.
899909
   Палеогеотермические критерии размещения нефтяных залежей. – М, 1977. – 159с.
899910
   Палеогеотермия и нефтегазоносность. – М, 1982. – 108с.
899911
  Якобсон Г.П. Палеогидрогеологические и современные гидрогелогические закономерности формирования и размещения нефтегазовых месторождений. / Г.П. Якобсон. – М., 1973. – 268с.
899912
  Ходжакулиев Я.А. Палеогидрогеологические исследования при поисках нефти и газа / Я.А.,Ходжакулиев, Л.А. Абукова. – Москва : Недра, 1985. – 209 с. : ил. – Библиогр.: с. 207-208
899913
  Никаноров А.М. Палеогидрогеологические реконструкции нефтегазоносных бассейнов / А.М. Никаноров. – М, 1975. – 190с.
899914
  Басков Е.А. Палеогидрогеологический анализ при металлогенических исследованиях / Е.А. Басков. – Ленинград : Недра, 1976. – 199с.
899915
  Карцев А.А. Палеогидрогеология / А.А. Карцев, С.Б. Вагин, Е.А. Басков. – Москва : Недра, 1969. – 152с.
899916
   Палеогидрогеохимические исследования. – Л, 1985. – 251с.
899917
  Гаврилюк О.В. Палеогидрогеохимические особенности накопления брома в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 145-156 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
899918
  Пачаджанов Д.Н. и др. Палеогидрохимия и формы миграции элементов в зоне гипергенеза / Д.Н. и др. Пачаджанов. – Душанбе, 1988. – 144с.
899919
  Колтыпин А.В. Палеогиодинамический анализ строения и развития Корякского региона / А.В. Колтыпин. – М., 1989. – 192с.
899920
  Закревський Д.В. Палеогідрогеологічні умови північного крила Причорноморської западини в зв"язку з її нафтогазоносністю / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 112-119 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
899921
  Смирнова В.Г. Палеогідрологія Верхнього Сірету / В.Г. Смирнова, З.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 148-153. – Бібліогр.: 5 назв
899922
  Сургуладзе М.К. Палеографическая терминология в древнегрузинской литературе. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Сургуладзе М.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 24л.
899923
  Судакова Н.Г. Палеографические закономерности ледникового литогенеза / Н.Г. Судакова. – Москва : Московский университет, 1990. – 158с.
899924
  Гасымов Айдын Мадат оглы Палеографические и орофографические особенности рукописей произведений М.Физули "Хадикат-ус-суада" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Гасымов Айдын Мадат оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1976. – 57л.
899925
  Марковский Н.И. Палеографические основы поисков нефти и газа / Н.И. Марковский. – Москва, 1973. – 302с.
899926
   Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков / Изданы С.-Петербургским Археологическим институтом под ред. А.И.Соболевского. – С.-Петербург : Тип. А.П.Лопухина, 1901. – 3 с., 68 л. + табл. – Экз. без тит. л.
899927
   Палеографические снимки с юго-славянсих рукописей болгарского и сербского письма. – С.-Пб. – 4с.
899928
   Палеографический альбом. – Л, 1968. – 96с.
899929
   Палеографический и лингвистический анализ новогородских берестяных грамот. – М, 1955. – 215с.
899930
  Марковский Н.И. Палеографический прогноз нефтегазоносности / Н.И. Марковский. – Москва, 1981. – 224с.
899931
  Седова О.Н. Палеографическое и лингвистическое описание древнерусской рукописи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Седова О.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 27 с.
899932
  Данилова В.М. Палеографическое и фонетическое описание рукописи Мерило паведное (Троицкое собрание, №15) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Данилова В.М. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с.
899933
  Блохина Э.Д. Палеографическое и фонетическое описание Рязанской кормчей 1284 г. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.660 / Блохина Э.Д.; Ленинг.гос.ун-т. – Л, 1970. – 26л.
899934
  Малов В.Н. Палеографическое исследование документов по истории Франции конца 15-18 вв. (По материалам собраний СССР) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малов В.Н.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та истории. – М., 1965. – 22л.
899935
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – М., 1960. – 40с.
899936
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – 2-е изд. стереот. – М., 1967. – 36с.
899937
   Палеография. – Москва, 1967. – 60с.
899938
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – 3-е изд. стерет. – Москва, 1971. – 104с.
899939
  Муравьев А.В. Палеография / А.В. Муравьев. – 4-е изд. стереот. – Москва, 1975. – 105с.
899940
  Суздальский О.В. Палеография арктических морей СССР в неогене и плейстоцене / О.В. Суздальский. – Ленинград : Наука, 1976. – 112с.
899941
  Скрипин А.И. Палеография верхнего кембрия южной части Сибирской платформы. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: 04.00.01 / Скрипин А.И.; Ирку.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
899942
  Саркисян С.Г. Палеография Западно-Сибирской низменности в раннемеловую эпоху / С.Г. Саркисян, Т.Н. Процветалова. – Москва : Наука, 1968. – 81с.
899943
  Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. / С.А. Рейсер. – М., 1970. – 336с.
899944
  Матвишина Ж. Палеография палеологических местонахождений в районе хребта Великий Колес в Закарпатье / Ж. Матвишина, С. Кармазиненко // Archaeology and geology of Ukraine in regional context / Center for Obsidian a. Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Tokyo : Meiji University, 2015. – С. 92-146. – ISBN 978-4-9908616-0-5
899945
  Сербаринов А.Е. Палеография поздне-юрской эпохи Подмосковья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 690 / Сербаринов А.Е. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 27 с.
899946
  Малолетко А.М. Палеография предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое. / А.М. Малолетко. – Томск, 1972. – 228с.
899947
  Костюхина Л.М. Палеография рукописных книг России XVII в. (Полууставные почерки Москвы и русского Севера) : Автореф... канд. ист.наук: / Костюхина Л. М.; МГУ, Ист. фак. Каф. источниковед. – М., 1965. – 23л.
899948
  Наливкин Д.В. Палеография Средней Азии в палеозое / Д.В. Наливкин. – Ташкент, 1930. – Отд. оттиск из: Труды 3-го Вс. съезда геологов
899949
   Палеография СССР. – М, 1974. – 275с.
899950
   Палеография СССР. – М, 1975. – 280с.
899951
  Панашенко В.В. Палеография украинской скорописи второй половины XVII ст. : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Панашенко В.В.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1970. – 23л.
899952
   Палеография Урала. – Свердловск, 1965. – 152с.
899953
  Леонтьева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.А. Леонтьева. – Москва : Владос, 2000. – 200с. – (Пракическое пособие для вузов). – ISBN 5-691-00498-0
899954
  Герасименко Н.П. Палеографічні індикатори змін клімату Чернівецького Припруття у середньому пленігляціалі (палінологічні та літологічні дані із розрізу залу Трапезний печери Буковинка) / Н.П. Герасименко, Ю.Л. Корзун, Б.Т. Рідуш // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар. симп. (23-25 жовт. 2014) / Каф. фіз. географії та раціон. природокористування Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича [та ін.] ; [редкол.: Б.Т. Рідуш (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – С. 23-28
899955
  Нагірний В.М. Палеографічні умови утворення кайнозойських буровугільних покладів України / В.М. Нагірний. – Київ : Наукова думка, 1977. – 108с.
899956
  Кісь Я.П. Палеографія / Я.П. Кісь. – Львів, 1975. – 78с.
899957
  Зубко А.М. Палеографія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 278-279. – ISBN 966-642-073-2
899958
  Войцехівська І. Палеографія // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 408-415. – ISBN 978-966-06-0538-1
899959
  Мордвінцев В. Палеографія [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/programs/Paleografia.doc. - 29.09.09
899960
  Матеїшина Ж. Палеографія палеолітичних місцезнаходжень в районі хребта Великий Шолес в Закарпатті / Ж. Матеїшина, С. Кармазиненко // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 33. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
899961
  Сокирко О.Г. Палеографія українських кириличних пам"яток ХІ - кінця ХVІІІ ст. : метод. реком. та програма спецкурсу для студ. істор. фак-ту / О.Г. Сокирко; КНУТШ. Істор. фак-тет. – Київ, 2002. – 24с.
899962
  Панашенко В.В. Палеографія українського скоропису другої половини 17 ст. : (На матеріалах Лівобережної України) / В.В. Панашенко; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1974. – 111с.
899963
  Гнатенко Л.А. Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 328-339. – ISSN 2222-4203
899964
  Матвіїшина Ж.М. Палеогрунтознавство в Інституті географії Національної Академії наук України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
899965
  Зубова А.В. Палеодемография населения Западной Сибири в эпохи развитой и поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 143-153. – ISSN 1563-0102
899966
  Попова Л.В. Палеоекологічний аналіз угруповань дрібних ссавців Придніпров"я (пізній плейстоцен-голоцен) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 17)


  Представлено реконструкцію природних умов території Придніпров"я в пізньому плейстоцені й голоцені на основі вивчення якісного та кількісного складу мікротеріофауни й просторово-часового розподілу її екологічних угрупувань. Показано роль долини Дніпра ...
899967
  Герасименко Н. Палеоекологічні зміни умов проживання давньої людини у Кримських горах у пізньому плейстоцені (за літостратиграфічними та спорово-пилковими даними) // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 171-177. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
899968
  Попова Л. Палеоекологічні умови існування ранньоготеривської Первомайської рифової споруди (правобережжя р. Бодрак, Гірський Крим) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-19. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Первомайська органогенна споруда (готерив межиріччя Бодрака і Альми) формувалася по класичній схемі –"береговий риф – атол", а потім була перекрита відкладами навколорифових фацій відкритого моря. Зміни в трофічній структурі угрупування, а також в ...
899969
  Киселевич Л.С. Палеоекологічні характеристики основних фацій крейдового моря Поділля : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  У резільтаті проведеного кількісного аналізу та детального вивчення фауністичних решток та їх фаціального поширення стало можливим з"ясувати деякі палеоекологічні питання найбільш поширених фацій альбського та сеноманського морів у районі Середнього ...
899970
  Горбаненко С.А. Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 109-116. – ISSN 0235-3490
899971
  Хоменко М.М. Палеоетнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 279. – ISBN 966-642-073-2
899972
  Чернов Г.А. Палеозой Большеземельной тундры и перспективы его нефтегазоносности / Г.А. Чернов. – М., 1972. – 314с.
899973
   Палеозой Дальднего Востока. – Хабаровск, 1974. – 300с.
899974
  Боос Р.Г. Палеозой Тункинских гольцов Восточного Саяна (стратиграфия, метаморфизм, формации) / Р.Г. Боос; Отв.ред.В.Г.Беличенко. – Новосибирск : Наука, 1991. – 142с.
899975
  Карапетов С.С. Палеозой Центрального Памира : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карапетов С. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
899976
  Рогожин Е.А. Палеозойская тектоника западной части Туркестанского хребта / Е.А. Рогожин. – М., 1977. – 98с.
899977
  Кортусов М.П. Палеозойские интрузивные комплексы Мариинской тайги / М.П. Кортусов. – Томск
1. – 1967. – 228с.
899978
  Бахтеев М.К. Палеозойские орогенные вулкано-плутонические пояса / М.К. Бахтеев. – Москва : Недра, 1987. – 168с.
899979
   Палеозойские остракоды из опорных разрезов Европейской части СССР : сборник. – Москва : Наука, 1971. – 250с.
899980
   Палеозойские остракоды из опорных разрезов Европейской части СССР. – Москва : Наука, 1971. – 248с.
899981
   Палеозойские отложения пограничных районов Туранской и Русской плит. – Москва : Наука, 1978. – 102с.
899982
  Дикенштейн Г.Х. Палеозойские отложения юго-запада Русской платформы / Г.Х. Дикенштейн. – М., 1957. – 155с.
899983
  Шульга П.Л. Палеозойские отложения юго-западной окраины Русской платформы (Бассейн р. Западный Буг). ч. 1-2 : Дис... доктор геолого-минералог.наук: / Шульга П.Л.; АН УССР. Ин-тут геологических наук. – Киев, 1953. – 325, 405л.
899984
  Шульга П.Л. Палеозойские отложения юго-западной окраины Русской платформы (Бассейн р.Западный Буг) : Автореф. дис. ... д-ра геол.-мин. наук / Шульга П.Л. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1954. – 28 с.
899985
   Палеозойские складчатости Западной Сибири и ее обрамления. – Тюмень, 1987. – 119с.
899986
  Жарков М.А. Палеозойские соленосные формации мира / М.А. Жарков. – Москва : Недра, 1974. – 392 с.
899987
  Живкович Палеозойские формации и тектоника Уфимского амфитеатра / Живкович, .Е., П.А. Чехович. – Москва, 1985. – 183с.
899988
   Палеозойский вулканизм и коледанные месторождения Южного Урала. – Москва : Московский университет, 1968. – 292с.
899989
  Звягинцев Л.И. Палеозойский вулканизм юго-восточной части Рудного Алтая. / Л.И. Звягинцев. – М, 1965. – 158с.
899990
  Канчавели А.Л. Палеозойский и лейасовый кислый вулканизм Грузии : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 124 / Канчавели А.Л.; АН ГССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
899991
  Гордиенко И.В. Палеозойский магматизм и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса / И.В. Гордиенко. – М, 1987. – 236с.
899992
  Поляков Г.В. Палеозойский магматизм и железооруденение юга Средней Сибири / Г.В. Поляков. – Москва : Наука, 1971. – 312с.
899993
  Тихомиров Владимир Григорьевич Палеозойский магматизм и тектоника Центрального Казахстана / Тихомиров Владимир Григорьевич. – М. : Недра, 1975. – 148с.
899994
  Тихомиров В.Г. Палеозойский магматизм и тектоника Центрального Казахстана / В.Г. Тихомиров. – Москва : Недра, 1975. – 148 с.
899995
  Павлова М.В. Палеозоология / М.В. Павлова. – Москва; Ленинград : Главлит. – (Пособия для высшей школы)
ч. 1 : Беспозвоночные. – 1927. – 316с.
899996
  Павлова М.В. Палеозоология / М.В. Павлова. – Москва; Ленинград : Главлит
Ч. 2 : Позвоночные. – 1929. – 368с.
899997
   Палеозоология СССР. – М, 1971. – 460с.
899998
  Бжеленко Л.К. Палеозоология СССР. Библиогр. отеч. литература за 1917-1967 гг. / Л.К. Бжеленко. – Москва, 1974. – 254с.
899999
  Ларичева И.П. Палеоиндейские культуры Северной Америки : Проблема взаимоотношений древних культур Старого и Нового Света / И.П. Ларичева. – Новосибирск : Наука, 1976. – 230с.
900000
  Никитин В.П. Палеокарпологический метод : руководство по методике изучения ископаемых семян и плодов / В.П. Никитин; Ред. Горбунов М.Г. – Томск : Томский университет, 1969. – 83с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,