Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
899001
  Лавринович Л. "... Наповнити хвилини світлом": темпоральні мотиви в ліриці Є. Сверстюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 21-28. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
899002
  Меншій А. "Напоєні красою слів твоїх...": "школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі : монографія / Аліса Меншій ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 579, [1] с. – Бібліогр.: с. 536-579. – ISBN 978-617-534-379-1


  В пр. №1708975 напис: Читачам та співробітникам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича зі щирими побажаннями прихильності долі! 13.12.2016 р. Підпис.
899003
  Ададуров В. "Наполеоніда" на Сході Європи : уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо півд.-захід. окраїн Рос. імперії на поч. ХІХ ст. / Вадим Ададуров. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Видавництво Українського Католицького Університету, 2018. – 623, [1] с. : табл. – Анот. англ., рос., фр. - Покажчики: с. 599-618. – Бібліогр.: с. 567-598 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7608-05-8
899004
  Бочкарева Л.А. "Наполним музыкой сердца" : [о самодеят. песне] / Л.А. Бочкарева. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989. – 87, [1] с. : ил. – (Зажги свою звезду). – ISBN 5-7424-0158-2
899005
  Леві "Наприкінці моєї п"єси персонаж бачить сон, що до Києва перенесли столицю Євросоюзу" / Леві, Бернар-Анрі; розмову вела Ольга Богачевська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 8 (261), 26 лютого 2015. – С. 26-28


  Розмова з французьким філософом, драматургом і журналістом: "Сила Путіна у військовій слабкості України й моральній слабкості Європи".
899006
  Копиленко О. "НАПрНУ сьогодні повинна бути в епіцентрі всіх значимих подій України"... / розмову вели Віктор Ковальський, Федір Іллюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 червня (№ 21/22). – С. 6-10. – ISSN 1992-9277
899007
  Кащенко А.Ф. На-провесні : Драма життя українських "Просвіт" ; Драма на 5 дій / А. Кащенко. – Накладом автора. – Катеринослав : Вид. автора ; Друк. б. Бр. Св. Володимира, 1917. – 115 с.
899008
  Харченко Оксана Напівпрезидентське правління: за і проти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 35-37. – Бібліогр. в кінці ст.


  У світі існує декілька форм президентського правління: класична американська модель, напівпрезидентська, парламентсько-президентська, а також латиноамериканська, афро-азіатська та інші [9, с. 79-97]. Не вдаючися до докладної характеристики цих моделей, ...
899009
  Смирнов Володимир Сергійович Напівпровідники перетворювачі інваріантних систем електроспоживання автономних об"єктів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:05.09.12 / Смирнов В.С; НАНУ, Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2002. – 33 с.
899010
  Йоффе А.Ф. Напівпровідники та їх застосування / А.Ф. Йоффе. – Київ, 1957. – 65 с.
899011
  Ляшенко В.І. Напівпровідники та їх застосування в техниці / В.І. Ляшенко. – Київ, 1956. – 36с.
899012
  Мєняйлов М.Є. Напівпровідники та їх застосування. Посібник для вчителів. / М.Є. Мєняйлов. – К., 1961. – 144с.
899013
  Мельник В. Напівпровідникова галузь: потрібні державні рішення / підготував Дмитро Шулікін


  Одним зі шляхів зростання економіки є створення в її структурі наукомістких виробництв у галузі мікроелектроніки, яка є фундаментом розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій та багатьох суміжних галузей. Цей постулат добре розуміють у розвинених ...
899014
  Мельник В. Напівпровідникова галузь: потрібні державні рішення / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 39/40). – С. 4


  Про наукову доповідь виконувача обов"язків директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України доктора фізико-математичних наук Віктора Мельника "Щодо відновлення напівпровідникової галузі в Україні: проблеми та шляхи вирішення" ...
899015
  Савчин В.П. Напівпровідникова фотоелектроніка : навчальний посібник / В.П. Савчин, І.І. Іжнін, М.М. Ваків ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 728 с. : іл. – Бібліогр.: с. 712-714. – ISBN 978-966-613-793-0
899016
  Левон О.О. Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Левон Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
899017
  Савченко Ю.Г. Напівпровідниковий ємнісний датчик тиску для безконтактних інформаційно-вимірювальних пристроїв (систем) / Ю.Г. Савченко, А.І. Сбітнєв, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 126-129


  Дійсна стаття присвячена дослідженням особливостей напівпровідникового ємнісного датчика тиску, тобто первинного перетворювача. Такі датчики, на думку авторів, можуть бути ефективно використані в безконтактних інформаційно-вимірювальних пристроях ...
899018
  Агутін О.М. Напівпровідниковий світловодний лазерівський доплерівський віброметр для неруйнівного контролю / О.М. Агутін, Л.К. Яровой // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
899019
   Напівпровідниковий термоелектричний датчик витрат води / С.І. Єгупов, В.Я. Жигун, Г.В. Кузнецов, С.В. Литвиненко, В.А. Скришевський, О.В. Третяк, В.Ю. Устилко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-28. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Проаналізовані можливості застосування напівпровідникового термоелектричного генератора на основі ефекту Пельтьє як датчик швидкості та витрат потоку води. Показано, що використання схеми порівняння з двома послідовно включеними термоелементами ...
899020
  Тетельбаум Я.І. Напівпровідникові випрямлячі / Я.І. Тетельбаум. – Київ : Техніка, 1964. – 248с.
899021
  Осадчук О.В. Напівпровідникові газочутливі перетворювачі на основі структур з від"ємним опором. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.01 / Осадчук О.В.; КПІ. – К, 1994. – 23л.
899022
  Тхорик Ю.О. Напівпровідникові діоди / Ю.О. Тхорик. – Київ : Держтехвидав УРСР, 1963. – 176 с.
899023
  Домнін І.Ф. Напівпровідникові компенсатори неактивних складових повної потужності : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.09.12 / Домнін І.Ф.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 32 назв.
899024
  Гончаров Юрій Петрович Напівпровідникові перетворювачі для живлення розгалужених та імпульсних навантажень : Автореф... доктора техн.наук: 05.09.12 / Гончаров Юрій Петрович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 33л.
899025
  Волківський В.Б. Напівпровідникові перетворювачі з підвищеною ефективністю заряду акумуляторів імпульсивними асиметричними струмами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Волківський В.Б.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
899026
  Крилов Д.С. Напівпровідникові перетворювачі змінної напруги в постійну з близьким до одиниці коефіцієнтом потужності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.12 / Крилов Д.С. ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
899027
  Михайленко І.В. Напівпровідникові перетворювачі механічних величин на основі поперечних тензоефектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Михайленко Ігор Всеволодович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
899028
  Макаренко Микола Петрович Напівпровідникові перетворювачі модуляційного типу (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів) : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.09.12 / Макаренко М.П.; Нац. акад. наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2003. – 37 с. – Бібліогр.: 34 назв.
899029
  Левитський С.М. Напівпровідникові прилади : Навчальний посібник для студ.радіофізичного фак-ту / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 108с. – ISBN 966-594-137-2
899030
  Васильєва Л.Д. Напівпровідникові прилади : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Л.Д. Васильєва, Б.І. Медведенко, Ю.І. Якименко. – Київ : Кондор; Політехніка;, 2003. – 388с. – ISBN 966-622-103-9
899031
   Напівпровідникові сенсори для визначення вибухонебезпечних і токсичних газів у повітрі : монографія / Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.В. Федоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-149-6
899032
  Марусенкова Т.А. Напівпровідникові сенсори магнітного поля на розщеплених холлівських структурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Марусенкова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
899033
  Супрун А.Д. Напівпровідникові солітони. Частина І. Нульове наближення / А.Д. Супрун, С.Я. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 530-538. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  При дослідженні екситонів у напівпровідниках зазвичай не враховують впливу електронного збудження на зміну взаємодії між атомами або молекулами кристалічної гратки. Проте такі зміни стимулюють миттєвий (у нульовому наближенні) відгук локальної ...
899034
   Напівпровідникові термоелектричні датчики для імпульсного витратоміра / Г.В. Кузнецов, В.А. Скришевський, Циганова, ГЛ, Ю.Г. Шулімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 160-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовані особливості застосування напівпровідникового термоелектричного елементу Пельтьє в якості імпульсного витратоміра потоку рідини. Досліджено вплив потоку води в трубопроводі на кінетику теплообміну та електричні характеристики ...
899035
  Олексенко Л.П. Напівпроводникові сенсори газів на основі матеріалів Pd/SnO2-Sb2O5 / Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Теоретична та експериментальна хімія : науковий журнал / НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського ; редкол.: В.Г. Кошечко, А.Л. Бучаченко, О.О. Іщенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1. – С. 51-56. – ISSN 0497-2627
899036
  Кізіменко О.М. Напівретракції та комутативні сполуки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  До вивчення комутативних сполук напівгруп застосовано напівретракції напівгруп. В роботі описано розклад вільних напівгруп в напіврешітки.
899037
  Усенко В.М. Напівретракції та симетричні зображення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В термінах напівретракцій моноїдів описано симетричні зображення вільних моноїдів.
899038
  Нікітін А.В. Напівропідникові перетворювачі з активними фільтрами для жвилення апаратурі зв"язку : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Нікітін А. В.; Хар. держ. політехн. ун-т. – Х., 1998. – 18л.
899039
  Яворський В. Напівсонні листи з Діямантової імперії і Королівства Північної Землі // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2007. – № 214/215. – С. 72-105.
899040
   Напівхвильовий резонатор поверхневої хвилі в позамежному хвилеводі / Г.А. Мелков, О.М. Іванюта, О.В. Прокопенко, В.М. Ракша // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 394-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено умови збудження резонатора поверхневої хвилі в позамежному хвилеводі. Проведено порівняння мікрохвильових характеристик резонатора, збудженого у позамежному і стандартному хвилеводах. Дослідження проведено у 8-мм діапазоні ...
899041
  Новиков Ю.Н. Наплавочные работы при ремонте оборудования тепловых электростанций / Ю.Н. Новиков. – Москва, 1978. – 112 с.
899042
  Волошин В.В. Наплічник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 47 : фото
899043
   НАПН: відповідати сучасним вимогам // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 1, 10. – ISSN 2219-5793


  Під час загальних зборів НАПН учасники заслухали й обговорили доповідь президента академії Василя Кременя "Про діяльність НАПН України у 2018 році та завдання на 2019 рік".
899044
  Кулик Н. НАПН: долаємо виклики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
899045
  Короденко М. НАПН: Загартування змінами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  У Національній академії педагогічних наук України відбулися загальні збори, під час яких обговорювали хід реформ в освітній сфері та планували майбутню роботу.
899046
  Матровова Л.М. Наповнення місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 14-17. – ISSN 2409-1944
899047
  Сергійчук В. Наповнення перших класів українських шкіл у 1933-1940 роках як свідчення катастрофічних втрат дітей під час Голодомору-геноциду // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (384), березень - квітень. – С. 68-86. – ISSN 2664-4282
899048
  Самохіна Н. Наповнення сайту наукового журналу як складника системи менеджменту знань / Н. Самохіна, І. Пелюховська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (267). – С. 23-30. – ISSN 1029-7200
899049
  Марусик Т. Наповнював Україну українським змістом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 27 липня - 2 серпня (№ 30). – С. 10


  Про книжку Василя Овсієнка "Життя як покута" (Видавництво "Кліо"). Слова, сказані років 20 тому.
899050
  Чадюк М. Наповнювати простір "своїми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 31


  Дискусії щодо українсьуої політики пам"яті.
899051
  Лівшиць Ю.О. Напої для всіх / Ю.О. Лівшиць. – К., 1973. – 136с.
899052
   Напої домашнього приготування. – К., 1991. – 15с.
899053
  Усик Світлана Напої, які найефективніше втамовують спрагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 2-3 : фото
899054
  Вірник Наполегливо вивчати марксистсько-ленінську економічну науку ! : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Кафедра політичної економії нашого університету стала на шлях перебудови своєї роботи в світлі останніх рішень ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У про ідеологічну роботу. Крім навчальної роботи, кафедра перебудувала науково-дослідну роботу. Кафедра політичної ...
899055
  Горбачов М.С. Наполегливо рухатися вперед / М.С. Горбачов. – Київ : Політвидав України, 1985. – 30 с.
899056
  Сухотин Н.Н. Наполеон : Австро-фр. война 1809 г. : Лекции по истории воен. искусства, чит. в Николаев. акад. Ген. штаба / Проф. Николаев акад. Ген. штаба Ген. штаба полк. Н.Н. Сухотин. – Санкт-Петербург : Склад издания у В.А. Березовского, 1885. – [4], VII, [5], 222 с.
899057
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – Москва, 1939. – 518с.
899058
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – Москва, 1942. – 368с.
899059
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – Доп. изд. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 467с.
899060
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле. – Москва : Наука, 1991. – 461 с.
899061
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле; Исторический портрет. – Киев : Художественная литература, 1992. – 410с.
899062
  Тарле Е.В. Наполеон / Е.В. Тарле ; [послесл. и комм. : В.А. Дунаевского и Е.И. Чапкевича ; подготовка текста, общ. ред., подбор иллюстративного материала В.А. Дунаевского]. – Москва : Пресса, 1992. – 640 с. : ил. – ISBN 5-253-00219-7
899063
  Карнацевич В.Л. Наполеон / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 118, [4] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5163-9
899064
  Дядюшин В.А. Наполеон : ист.-биогр. взгляд / Валерий Дядюшин. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-437-3
[Кн. 3]. – 2018. – 518, [2] с. : ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 512-518
899065
  Грунский Н.К. Наполеон I в русской художественной литературе / Н.К. Грунский. – Варшава : Тип. Варшавского учебн. округа, 1899. – II, 132 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник. 1898, т. 40, № 3–4, с. 193-324
899066
  Тимофеев В.И. Наполеон I издавал "победные бюллетни" и намеренно публиковал ложную информацию // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27-32. – ISSN 0321-0626
899067
  Черкасов П.П. Наполеон III - император французов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 197-216. – ISSN 0130-3864
899068
  Боровков Д. Наполеон III и его "Вторая империя" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 5 (89). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
899069
  Боровков Д. Наполеон III и его "Вторая империя" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 20-39. – ISSN 1812-867Х
899070
  Уварова М.А. Наполеон III и его эпоха в англо-американской историографии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 176-191. – ISSN 0130-3864
899071
  Тэн И. Наполеон Бонапарт : (H. Taine. Les origines de la France contemporaine. Le regime moderne, t. 1, livre 1) ; С воспроизведением портр. генерала Бонапарта, писанного Гереном в 1798 г. / Ипполит Тэн ; Пер. О.К. Синцовой. – Москва : Изд. "Мусагет", 1912. – 107 с., 1 л. фронт. (портр.)
899072
  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт / А.З. Манфред. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1980. – 775 с.
899073
  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт = Napoleon Bonaparte / А.З. Манфред. – 4-е изд. – Москва : Мысль, 1986. – 735 с.
899074
  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт = Napoleon Bonaparte / А.З. Манфред. – 5-е изд. – Москва : Мысль, 1989. – 735 с.
899075
  Бабакина Е.И. Наполеон Бонапарт и отмена крепостного права в России в Отечественной историографии войны 1812 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 139-147. – ISSN 0130-3864
899076
  Захарчук М О. Наполеон Бонапарт та українське суспільство: історичні документи в інтерпретаціях дослідників // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С. 163-183. – ISSN 0130-5247
899077
   Наполеон Бонапарте : [Биографический очерк]. – Санкт-Петербург : Тип. И. Фишона
Ч. 2. – 1848. – [4], 133, V с. – Экз. дефектный, отсутствует обл., оторван угол: год издания, описан по ген. катал.
899078
  Волок В. Наполеон Бонопарт: формування особистості // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 95-97. – ISBN 978-966-171-783-9
899079
  Военский К.А. Наполеон борисовские евреи в 1812 году : эпизод из истории Отечественной войны / К. Военский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. управл. Уделов, 1906. – 11 с.
899080
  Мазур В. Наполеон Буяльський і його художня школа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 40). – С. 15


  "У Київському університеті святого Володимира вважали, що університет "не є закладом для освіти живописців, і живопис слугує йому тільки як один із засобів, що сприяють розвитку ідеї красного мистецтва".
899081
  Петрунина Ж.В. Наполеон в Египте. 1798-1801 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 142-148. – ISSN 0042-8779
899082
  Леви А. Наполеон в интимной жизни : С вступ. этюдом Франсуа Коппе / Пер. с фр. С. Брусиловского; Под ред. А. Гретман. – Москва : "Универс. кн-во" Л.А. Столяр, 1912. – 391 с. – (Историческая библиотека ; № 1)
899083
   Наполеон в России в 1812 г. : очерк истории Отечеств. войны, сост. по офиц. документам, мемуарам, зап., характеристикам и проч. – Санкт-Петербург : А.А. Каспари, 1911. – 695 с. : 84 л. ил.
899084
  Секиринский С.С. Наполеон в России: судьба легенды // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 143-157. – ISSN 0869-5687
899085
  Афанасьев Г.Е. Наполеон и Александр : причины войны 1812 года (публичная лекция) / Г.Е. Афанасьев. – Киев : Изд. Киевского Общества Искусства и Литературы, 1912. – 61 с.
899086
  Вандаль А. Наполеон и Александр / А. Вандаль. – Ростов-на-Дону
4. – 1995. – 606с.
899087
  Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 3 т. / Альбер Вандаль ; , чл. Фр. акад. наук ; Пер. с 6-го фр. изд. В. Шиловой. – 1910-1913. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание"
Т. 1 : От Тильзита до Эрфурта : С гелиограв. (интаглио) портр. Наполеона и Александра I. – 1910. – [4], II, XX, 534, [1] с., 2 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 41133 без портр. Наполеона, экз. № 14864ICT без 2-х портретов
899088
  Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 3 т. / Альбер Вандаль ; , чл. Фр. акад. наук ; Пер. с 6-го фр. изд. В. Шиловой. – 1910-1913. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание"
Т. 2 : Второй брак Наполеона. Упадок союза : С портр. Румянцева и Меттерниха / Пер. с 5 фр. изд. В. Шиловой. – 1911. – [4], 590, [1] с., 2 л. портр. – Экз. 15774 ICT деф., отсутств с. 81-590, [1] с., 2 л. портр.
899089
  Вандаль А. Наполеон и Александр I : в 3 т. / Альбер Вандаль ; , чл. Фр. акад. наук ; Пер. с 6-го фр. изд. В. Шиловой. – 1910-1913. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Знание"
Т. 3 : Разрыв франко-русского союза : С портр. Коленкура и Бернадота. – 1913. – [6], 608 с., 2 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 41133 без портр. Наполеона, экз. № 14864ICT без 2-х портретов
899090
  Массон Фредерик Наполеон и женщины: История завоевателя мира / Массон Фредерик. – К.
2. – 1991. – 341с.
899091
  Туган-Барановский Наполеон и республиканцы / Туган-Барановский. – Саратов, 1980. – 220с.
899092
  Ковалевский П.И. Наполеон и эпилепсия / П.И. Ковалевский. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. М.Акинфиева и И.Леонтьева
Т.4 : Психиатрические эскизы из истории. – 1899. – 248 с.
899093
  Хаткевич Василий Наполеон изучал английский язык? // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 2 : Іл.
899094
  Палій О. Наполеон і російське "авось" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 161)


  200-річчя Бородинської битви та її український контекст.
899095
  Гончар Б. Наполеон і Україна / Б. Гончар, О. Захарчук // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 73-79 : Фото. – ISSN 1607-6451
899096
  Богданова Мария Наполеон на диодах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 136-137 : фото
899097
  Колесник В. Наполеон Орда // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / редкол.: Т. Возняк, І. Магдиш, О. Пограничний [та ін.]. – Львів, 2007. – Ч. 49 : Волинський усе-світ. – С. 42-49
899098
  Федорук О. Наполеон Орда // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.130-133. – ISSN 0130-1799


  Художник Наполеон Орда
899099
  Бретон Г. Наполеон та його коханки / з франц. пер. О. Жупанський ; Г. Бретон. – Київ : Юніверс, 2002. – 352 с. – (Любовні історії в історії Франції). – ISBN 966-7305-48-1
899100
  Сурнін В.Б. Наполеонівська армія в Росії: портрет завойовника // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 102-106. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
899101
  Остапчук В.В. Наполеонівська епоха у творах Ф. Стендаля "Пармський монастир", Л. Толстого "Война и мир", С. Жеромського "Popioly": до проблеми літературної комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 106-111. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
899102
  Машевський О. Наполеонівські війни 1813-1815 рр. // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 1). – С. 2-8
899103
  Минаков А. Наполеонова невеста // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 110-112. – ISSN 0235-7089
899104
  Ададуров В. Наполеонові "українці": шляхта Правобережжя у французьких планах воєнної кампанії 1812 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 33-42
899105
  Тарарак А.В. Наполеоновская символика в поэзии О.Э. Мандельштама // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 58-62. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статті робиться спроба усвідомити характер використання символіки та топосів, пов"язаних із ім"ям Наполеона, в творчості О. Мандельштама. Російський акмеїзм фактично обійшов його, та лише в цього поета в його пізніх, передсмертних віршах виникає ...
899106
  Затворницкий Н.М. Наполеоновская эпоха : библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно
Вып. 1. – 1914. – 328 с. : 7 портр.
899107
  Залесский К.А. Наполеоновские войны 1799-1815 : биографический энциклопедический словарь / К.А. Залесский. – Москва : Астрель ; АСТ, 2003. – 831 с., [ 16 ] л. илл. – ISBN 5-17-016115-8
899108
   Наполєон і Україна // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 146-147. – ISSN 0869-3595
899109
   Наполнение коммуникативного формата. – М., 1980. – 76с.
899110
  Щербина С.Н. Наполненное кремнеземом известковошлаковое вяжущее и интенсивная технология ее получения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.05 / Щербина С.Н.; Одесск.гос.Акад.строит.и архитект. – Одесса, 1995. – 19л.
899111
  Труханов В.И. Наполненные громом / В.И. Труханов. – Донецк, 1982. – 184с.
899112
  Труханов В.И. Наполненные громом. / В.И. Труханов. – Донецк, 1966. – 64с.
899113
  Соломко В.П. Наполненные кристаллизующиеся полимеры / В.П. Соломко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 264 с.
899114
  Тараканов О.Г. Наполненные пенопласты / О.Г. Тараканов, И.В. Шамов, В.Д. Альперн. – Москва : Химия, 1989. – 216 с.
899115
   Наполним музыкой сердца. – М., 1989. – 252с.
899116
   Наполним музыкой сердца. – Минск, 1990. – 128с.
899117
  Аленник Э.М. Напоминание : повесть / Э. Аленник. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 218 с.
899118
  Соболь М.А. Напоминание / М.А. Соболь. – М, 1983. – 173с.
899119
  Аленник Э.М. Напоминание : повести / Э. Аленник. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – 528 с.
899120
  Ананьев А.А. Напоминание старых истин / Ананьев А.А. – Москва : Правда, 1980. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 38)
899121
  Ананьев А.А. Напоминание старых истин / Ананьев А.А. – Москва : Современник, 1982. – 225 с. – (Б-ка "О времени и о себе")
899122
  Келлер Г. Напорные воды / Г. Келлер. – М, 1930. – 79с.
899123
  Акопов В.Ф. Напоследок : уходя, оглянись / Валерий Акопов. – Киев : ДИА, 2010. – 115, [1] с.
899124
   Наппельбаум М. Избранные фотографии. – Москва, 1985. – 103с.
899125
   Наппельбаум М. Каталог. – Москва, 1987. – 30с.
899126
  Афонькин Ю.Н. Направительные наречия hinein и herein в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Афонькин Ю.Н.; ЛГУ. – Л, 1972. – 25л.
899127
   Направление - Прага. – М., 1985. – 319с.
899128
  Баринов И.И. Направление - Украина : опыт изучения нацистской оккупационной политики, 1941-1944 / Игорь Баринов. – Москва : [б. и.], 2014. – 398, [2] c. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: c. 379-396 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94542-314-5
899129
  Локощенко М.А. Направление ветра в Москве // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
899130
  Тихенко С.И. Направление вещественных доказательств для криминалистической экспертизы / С.И. Тихенко. – Киев : б/и, 1949. – 44с.
899131
  Алибеков З.Г. оглы Направление времени : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Алибеков З. Г. оглы; Ин-т филос. АН СССР, Отд. филос. пробл. естествозн. – М., 1975. – 25л.
899132
  Рейхенбах Ганс НАправление времени. / Рейхенбах Ганс. – М., 1962. – 396с.
899133
  Дряхлова Валентина Направление Вьетнам // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 48-51 : фото
899134
  Гроссман В.С. Направление главного удара / В.С. Гроссман. – Москва, 1942. – 19с.
899135
  Кривошеев В.В. Направление и многозабойное бурение скважин с основами кернометрии / В.В. Кривошеев. – Томск, 1984. – 83с.
899136
  Минасян Джульета Оганесовна Направление и напряженность геомагнитного поля Армении в неоген-четвертичное время : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Минасян Джульета Оганесовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
899137
  Фомин А.В. Направление и программа организации научных и научно-практических работ в Бакурьянском и Колхидском отделениях Тифлисского Ботанического сада / А.В. Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1913. – 8 с. – Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1913, вып. 26, с. 20–26
899138
  Геннадиев А.Н. Направление и стадии развития почвы высокогорья Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.06 / Геннадиев А.Н.; МГУ. – М, 1977. – л.
899139
  Пушкарев Ю.В. Направление инновационного развития системы образования в современных условиях // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 55-60. – ISSN 1811-0916


  Автор статьи анализирует проблему инновационного развития системы образования в современных информационных условиях. Отмечается, что в настоящее время активно происходят многочисленные инновационные процессы, затрагивающие систему образования. ...
899140
  Ван Мэняо Направление китайского перевода с точки зрения развития китайской теории превода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 16-23. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
899141
  Алой А.С. Направление кристаллизации систем из нитратов щелочных металлов и аммония : Автореф... канд. хим.наук: / Алой А. С.; АН СССР, Сиб. отд-ие, Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
899142
  Коршенов Л.К. Направление поиска / Л.К. Коршенов. – Москва, 1968. – 222 с.
899143
  Простаков П.Е. Направление почвообразовательных процессов при орошении. / П.Е. Простаков. – Москва-Алма-Ата, 1936. – 259с.
899144
  Гальперин И.М. Направление судом уголовного дела на доследование / И.М. Гальперин. – М, 1960. – 170с.
899145
  Чарный М.Б. Направление таланта. / М.Б. Чарный. – М., 1964. – 410с.
899146
  Левин А.М. Направление экспансии - юг. / А.М. Левин. – М., 1979. – 112с.
899147
  Знамеровская Т.П. Направление, творческий метод и стиль в искусстве / Т.П. Знамеровская. – Ленинград : Знание, 1975. – 39 с.
899148
  Николаев С.М. Направления антикоррупционного воспитания в вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 91-94. – ISSN 0869-3617


  качестве направлений реализации антикоррупционного воспитания предложено интегрирование знаний изучаемых дисциплин, а также вовлечение слушателей в общественно значимую деятельность в рамках учебной и внеучебной практик. The article is devoted to ...
899149
  Дякин Б.Г. Направления верификации теории международного бизнеса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 104-117. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
899150
  Авраамова Е.М. Направления вертикальной мобильности молодых специалистов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.108-116. – ISSN 0869-0499
899151
  Титов В. Направления взаимодействия вузов и бизнес-сообщества / В. Титов, Д. Ендовицкий // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10-18. – ISSN 0869-3617


  Воронежский гос. ун-т.
899152
  Сочнев В Д. Направления взаимодействия правоохранительной и массово- коммуникативной систем в формировании молодежного правосознания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.29-32
899153
  Лазарев В.С. Направления и задачи совершенствования иннновационной деятельности в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 3. – С. 2-14. – ISSN 0869-561Х


  Вводится понятие способности образовательного учреждения к развитию и предлагается программа ее повышения посредством модернизации системы инновационной деятельности.
899154
  Грин Н.С. Направления и как их вычислять, 1912
899155
   Направления и методика нефтепоисковых работ. – Минск, 1983. – 177с.
899156
   Направления и методика поисков и разведки нефти и газа. – М., 1985. – 93с.
899157
  Сысоев П.В. Направления и перспективы информатизации языкового образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 90-97. – ISSN 0869-3617


  Работа посвящена вопросу определения основных направлений информатизации языкового образования. В ней автор: а) обозначает предпосылки информатизации образования, б) выделяет основные направления информатизации языкового образования, в) рассматривает ...
899158
  Либман А. Направления и перспективы развития политико-экономических исследований // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-45. – Бібліогр.: с. 28-44. – ISSN 0042-8736
899159
  Факки М.Ф. Направления и принципы архитектурно-композиционного решения паркингов в структуре высотных многофункциональных жилых комплексов // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С. 57-61. – ISSN 1680-2721
899160
  Боднар А.В. Направления и проблемы в исследовании политико-правовых основ формирования и становления государственности на Руси // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 25-26. – ISSN 1812-3805
899161
  Писарев А.А. Направления и проблемы концептуализации конечности существования в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-30. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
899162
  Гулевич О.А. Направления изучения представлений о справедливости // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.123-132. – ISSN 0042-8841
899163
  Герасимов Ю.Е. Направления интегрирования мировых правовых семей современности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 18-21. – ISSN 1812-3910


  В статье подвергнут исследованию процесс интегрирования мировых правовых семей современности, определена его сущность и динамика развития сближения и взаимного восполнения присущих этим семьям представлений о праве. Особое внимание уделено рассмотрению ...
899164
   Направления интенсификации общественного производства. – М., 1984. – 202с.
899165
  Мельник Т.Е. Направления минимизации последствий воздействия на образование мировых глобализационных процессов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 36-39. – ISSN 1609-4646


  Статья посвящена проблемам интеграции российских вузов в мировое образовательное сообщество.
899166
  Корсаков Г.Б. Направления модернизации вооруженных сил США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 34-52. – ISSN 0321-2068
899167
  Кузнецов О.В. Направления модернизации ДПО государственных служащих // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 145-149. – ISSN 0869-3617


  Проблемы модернизации дополнительного профессионального образования (ДПО) государственных служащих.
899168
  Лисица Н.М. Направления модернизации экономического образования / Н.М. Лисица, Ю.В. Беликова // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
899169
   Направления нефтепоисковых и разведочных работ в Припятском прогибе. – Минск, 1977. – 187с.
899170
  Рященко В.П. Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 143-150. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
899171
  Федотова В.С. Направления организации исследовательской деятельности студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 128-132. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены направления организации исследовательской деятельности студентов, отвечающие требованиям современного образования. The article represents the conception students research activities organization that meets the requirements of ...
899172
  Кукса В.П. Направления перестройки в работе жилищно-эксплуатационных организаций / В.П. Кукса. – К, 1989. – 81с.
899173
  Сюнтюренко О.В. Направления перспективного развития информационной деятельности ВИНИТИ // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 1. – С. 42-50. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены направления разработки и реализации новой научно-информационной политики развития Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН). Основная цель - показать перспективные подходы к более ...
899174
  Насими Ахмедов Направления повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в апшеронском экономическом районе // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 334-343 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
899175
  Швец Ю.Ю. Направления повышения эффективности управления информационной системой инновационного развития / Ю.Ю. Швец, А.В. Толубко // Экономика и управление : научно-практический журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 6. – С. 160-162


  Толубко А.В. - канд. эк. н., ВИКНУ КНУ им. Тараса Шевченко.
899176
  Леонов В.П. Направления практического ЭХЛ // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 288-303. – ISBN 978-617-619-241-1
899177
  Виноградова Т.В. Направления работы вузовской библиотеки: развитие гуманитарной культуры специалиста // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 1. – С. 72-75
899178
  Ульянченко А. Направления развития аграрного сектора Украины / А. Ульянченко, И. Кошкалда // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 9. – С. 89-94. – ISSN 0235-2443
899179
  Ступакова А.В. Направления развития геологии и геохимии горючих ископаемых // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 6-10. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
899180
  Красильникова И.Ю. Направления развития доставки документов в условиях электронного доступа к информации // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 205-214. – ISSN 2224-1825


  Рассмотрены вопросы свободы и ограничения распространения информационных источников по межбиблиотечному абонементу и доставке документов (МБА и ДД) в электронном пространстве, отражённые в российских и зарубежных публикациях. Библиотечные подразделения ...
899181
  Розанова Т.П. Направления развития инновационной деятельности экономики региона / Т.П. Розанова, Ю.Ю. Швец, И.Ю. Швец // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 244-250 : Рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
899182
  Бандурин А.В. Направления развития Москвы как мировой туристской дестинации / А.В. Бандурин, А.Н. Шилин // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1. – С. 12-17. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1813-1212
899183
  Тимченко Г.П. Направления развития состязательности в гражданском судопроизводстве (на примере нового ГПК Украины) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 528-531. – ISBN 966-660-151-6
899184
  Гормах А.Д. Направления ревитализации припортовых зданий и сооружений под общественные пространства / А.Д. Гормах, Н.М. Ексарева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 409-413 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
899185
  Кодацький В.П. Направления снижения безработицы на Украине // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 31-34
899186
  Галанец В. Направления совершенствования аграрной реформы Украины // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 83-86. – ISSN 0235-2443
899187
  Пучкова А.П. Направления совершенствования деятельности аспирантуры с применением информационных технологий на примере аспирантуры МЭСИ / А.П. Пучкова, В.П. Дворяшина // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 74-84.


  Применение информационных технологий в подготовке аспирантов.
899188
   Направления совершенствования системы управления научно-исследовательской деятельностью вузов. – Москва, 1989. – 172с.
899189
  Доброхлеб В.Г. Направления социально-экономической модернизации в условиях старения населения // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 2 (56). – С. 12-15. – ISSN 1561-7785
899190
  Усков И.В. Направления становления программно-целевого метода планирования на местном уровне // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 6-15
899191
  Алла Левитская Направления стратегического управления инновационным развитием региона // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 323-332 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
899192
   Направления уголовной политики в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1986. – 130с.
899193
  Кодацкий В.П. Направления улучшения деятельности субъектов хозяйствования // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 6-10. – Бібліогр.: на 5 пунктів
899194
  Саблук П. Направления экономических реформ в аграрной сфере Украины // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0235-2443
899195
  Воротинцева Л.І. Направленість грунтових процесів і режимів у чорноземах звичайних Північного Степу за зрошення та вилучення зі зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 10-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
899196
  Марченко В.М. Направленість розвитку економічної діяльності в Україні / В.М. Марченко, О.Л. Нечаєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 3-7
899197
  Шавинский Борис Михайлович Направленная кристаллизация водно-солевых систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Шавинский Борис Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1975. – 24л.
899198
  Вигдорович В.Н. Направленная кристаллизация и физико-химический анализ / В.Н. Вигдорович. – Москва : Химия, 1976. – 199с.
899199
  Курц В. Направленная кристаллизация эвтектических материалов / В. Курц, П.Р. Зам. – М, 1980. – 272с.
899200
  Сулакшин С.С. Направленное бурение / С.С. Сулакшин. – М., 1987. – 271с.
899201
  Лиманов Е.Л. Направленное бурение разведочных скважин / Е.Л. Лиманов. – М., 1978. – 223с.
899202
  Высокос Григорий Потапович Направленное воспитание сельскохозяйственных растений с целью улучшения старых и выведения новых сортов в Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Высокос Григорий Потапович; АН СССР, Ин-т генетики. – М,, 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.38-39
899203
  Овчинников Г.П. Направленное выращивание винограда сорта ркацители для приготовления марочных столовых вин на юге УССР : Автореф... канд. с.- х. наук: / Овчинников Г. П.; Одесск. с.- х. ин-т. – Одесса, 1965. – 24с. – Бібліогр.:с.24
899204
  Стрельцов В.Н. Направленное выращивание транспортабельного урожая столовых сортов винограда: Муската гамбургского, Карабурну и Королевы виноградников. : Автореф... канд.с-х.наук: / Стрельцов В.Н.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1965. – 22л.
899205
  Пшеничный П.Д. Направленное изменение природы сельскохозяйственных животных под влиянием условий жизни. / П.Д. Пшеничный. – М., 1954. – 32с.
899206
  Суховерхов Ф.М. Направленное изменение природы серебряного карася в целях рыбоводства. : Автореф... доктор биол.наук: / Суховерхов Ф.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 14 с.
899207
   Направленное иминированние соединений с электроноакценторными заместителями у атома серы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Олейник Т. Г,; Олейник Т. Г,; Днепропетр. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
899208
  Шавырин В.С. Направленное окисление терпеновых углеводородов до спиртов и кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шавырин В.С.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. – Минск, 1968. – 22л.
899209
  Гловацкая Е.П. Направленность высшего образования на формирование личности интеллигента // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 36-45. – (Гуманітарні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-9699
899210
  Макаров Н.И. Направленность личности и проблемы ее воспитания : Автореф... канд .филос.наук: / Макаров Н. И.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1970. – 23л.
899211
  Вязникова Любовь Федоровна Направленность личности младших школьников и устойчивость ее проявления в зависимости от влияния группы (на материале третьих классов) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Вязникова Любовь Федоровна; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 22л.
899212
  Мартьянова Ю.П. Направленность личности школьника / Ю.П. Мартьянова. – Пермь, 1985. – 73с.
899213
  Мишурова С.С. Направленность некоторых биохимических процессов у различных форм ментольных мят и котовника закавказского. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишурова С.С.; АН АзССР. Ин-т ботаники им. В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 18л.
899214
  Абдалиева М.Р. Направленность развития как философско-мировоззренческая проблема : Дис... канд. филос. наук : 09.00.01 / Абдалиева Марина Рафиковна ; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 116 л. – Библиогр.:л. 98-116
899215
  Абдалиева М.Р. Направленность развития как философско-мировоззренческая проблема : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Абдалиева М.Р. ; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 23 с.
899216
  Анисимов А.А. Направленность ферментативных превращений сахарозы в связи с условиями минерального питания растений и скороспелостью сортов : Автореф... кандид. биол.наук: / Анисимов А.А.; Горьковский гос. университет. – Горький, 1950. – 16 с.
899217
  Северцов А.С. Направленность эволюции / А.С. Северцов. – Москва, 1990. – 272с.
899218
  Робишо Л. Направленные графы и их приложение к электрическим цепям и машинам / Л. Робишо, М. Буавер, Ж. Робер. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 248 с.
899219
  Сосунов В.А. Направленные ответвители и их применение / В.А. Сосунов, А.А. Шибаев. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1969. – 88 с.
899220
  Абдулло Г. Направленный взрыв : пьесы : пер. с тадж. / Гани Абдулло. – Москва : Советский писатель, 1980. – 438 с. : портр.
899221
  Незнанский Ф.Е. Направленный взрыв / Ф.Е. Незнанский. – Москва, 1996. – 480с.
899222
  Шер Е.Н. Направленный взрыв в грунте : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Шер Е. Н.; АН СССР, Сиб. отд. Совет физ. секции, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1965. – 6л.
899223
  Куксенко П.Н. Направленный радиоприем / П.Н. Куксенко. – Москва, 1932. – 124 с.
899224
  Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатным и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 17 назв.
899225
  Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатными и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; Ин-т химии поверхности ; АН УССР. – Киев, 1988. – 169 л., табл. – Библиогр.: л. 145-169
899226
  Батков А.А. Направленный синтез методом гидрирования диацетиленовых гликолей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Батков А.А.; АН Каз. ССР. Хим.-металлург. ин-т. – Караганда, 1970. – 24л.
899227
   Направленный синтез твердых веществ. – Ленинград
Вып. 1. – 1983
899228
  Гультай М.М. Направлення апеляційним судом справ на новий судовий розгпяд після скасування рішень суду першої інстанції (за матеріалами практики апеляційного суду Харківської області) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 69-75. – ISSN 0201-7245
899229
  Морозов Є. Направлення учасникам судового провадження процесуальних документів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-18 вересня (№ 34/36). – С. 22. – ISSN 1992-9277
899230
  Розум Ю.С. Направляющее действие заместителей при обзаровании N-окисей, солей феназина и N-алкилфеназинонов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Розум Ю.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 36 с. – Бібліогр. : с. 35-36
899231
  Бояринов В.Г. Направо пойдешь... : [стихи] / Владимир Бояринов ; [худож. Ю. Косачевский]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 79 с. : ил.
899232
  Суховерхов Ф.М. Напраленное изменение природы серебряного карася в целях рыбоводства. / Ф.М. Суховерхов. – К, 1951. – 14с.
899233
  Холмогоров М.К. Напрасный дар / М.К. Холмогоров. – М., 1989. – 223с.
899234
  Тримбач С. Напрацьоване для вічності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 10-11 липня (№ 127/128). – С. 9


  Мирослав Скорик був генієм. Таким лишається, таким буде завжди.
899235
  Гузюк П. Напредодні / П. Гузюк. – Львів, 1955. – 336с.
899236
   Напрестольні Євангелії ХVI-ХVIII століть : у зібранні Нац. Києво-Печерського історико-культурного заповідника : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 195, [1] с., [20] арк. іл. : іл. – Покажчик: с. 177-185. – Бібліогр.: 187-194. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-7192-69-5
899237
  Слуцкіс М. Наприкінці дня / М. Слуцкіс. – Київ : Дніпро, 1987. – 386 с.
899238
  Конашевич С. Наприкінці Криму: про деякі Приазовські пам"ятки Керченського півострова // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 23
899239
  Герасименко Ю.Г. Напровесні : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 72 с.
899240
  Розеггер П. Напролом и др. рассказы / Петер Розенггер ; Пер. с нем. В. Александрова. – Санкт-Петербург : "Деятель", 1914. – 75 с. – (Общедоступная библиотека ; № 385/6)


  Содержание: Напролом; Бой девка; Хитрая крестьянка; Бесхарактерный человек; Искусный сновидец; Хитрец с горы
899241
   Напротив Лувра // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 5. – С. 14-17 : фото
899242
  Щегельский П.Г. Напруга : поезії / П.Г. Щегельский; П.Г. Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 48 с.
899243
  Крищенко В.Д. Напруга дня : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Дніпро, 1979. – 255 с.
899244
  Одарич В.А. Напруга електричка (- переміщення одиночного позитивного електричного заряду ділянкою кола) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 436. – ISBN 978-966-621-693-2
899245
  Кочергін Володимир Напружена тиша / Кочергін Володимир. – Донецьк, 1982. – 44 с.
899246
  Бубняк Т.І. Напружений і термонапружений стан трансверсально-ізотропного середовища із сфероідальним виключенням при неідельному тепловому і механічному контактах. : Дис... канд. фіз.мат.наук: 01.02.04 / Бубняк Т.І.; МО України. Інст. механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України. – К,, 1996. – 159л. – Бібліогр.:л.110-159
899247
  Бубняк Т.І. Напружений і термонапружений стан трансверсально-ізотропного середовища із сфероідальним включенням при неідеальному тепловому і механічному контактах : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.02.04 / Бубняк Т. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
899248
  Доценко А.П. Напружений план підприємства / А.П. Доценко. – К, 1976. – 48с.
899249
  Корнієць С.Д. Напружений стан в пружній пластині з коловим отвором і виходячими з нього двома діаметрально протилежними тріщинами / С.Д. Корнієць, С.Д. Литвиненко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 49-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Визначено напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, берега яких навантажені рівномірно розподіленим навантаженням. Використання степеневих рядів для потенціалів Колосова-Мусхелішвілі дозволило ...
899250
  Терещенко Л.М. Напружений стан двох магнітом"яких кругових осесиметричних включень, що знаходиться під дією однорідного магнітного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 194-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан магніто-м"якого феромагнетика з двома круговими включеннями при дії однорідного магнітного поля. Ключові слова: магнітопружність, магніто-м"які феромагнетики. This article considered the stress-strain ...
899251
  Подільчук Ю.М. Напружений стан магнітно-м"якого феромагнетика із сферичним включенням при дії однорідного магнітного поля / Ю.М. Подільчук, Л.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 163-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізотропного магніто-м"якого феромагнетика, що містить сферичне включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
899252
  Подільчук Ю.М. Напружений стан магніто-м"якого феромагнетика із сферичним включенням при дії однорідного магнітного поля / Ю.М. Подільчук, Л.М. Терещенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу про напружено-деформований стан необмеженого ізоформованого магніто-м"якого феромагнетика, що містить сферичне включення і знаходиться під дією однорідного зовнішнього магнітного поля.
899253
  Попов В.Г. Напружений стан навколо двох тріщин, що виходять з однієї точки при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 205-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана задача визначення динамічних КІН для двох тріщин, що виходять з однієї точки, при гармонічних коливаннях повздовжнього зсуву. Коливання відбуваються внаслідок дії на береги тріщин зсувного гармонічного навантаження. Вихідна задача приведена ...
899254
  Дмитрієва І.В. Напружений стан пружно-пластичної ізотропної оболонки з тріщинами при урахуванні зміцнення матеріалу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Дмитрієва Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
899255
  Кирилова О.І. Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з жорсткими включеннями при коливаннях повздовжнього зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 146-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розв"язана задача по визначенню напруженого стану поблизу тонких жорстких включень в нескінченному циліндрі довільного перерізу при коливаннях повздовжнього зсуву. Запропоновано підхід, що дозволяє окремо задовольнити умови на включеннях та на границі ...
899256
  Кирилова О.І. Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельною тріщиною при коливаннях в умовах плоскої деформації / О.І. Кирилова, В.Г. Попов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розв"язано задачу про визначення напруженого стану поблизу тріщини в нескінченному циліндрі довільного перерізу при коливаннях в умовах плоскої деформації. Отримано наближені формули для розрахунку коефіцієнтів інтенсивності напружень, за допомогою ...
899257
  Яремченко С.М. Напружений стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом за локальних навантажень в уточненій постановці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 117-119. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  На основі теорії, що базується на гіпотезі прямої лінії, досліджено вплив локального навантаження на трансверсально ізотропні циліндричні оболонки з еліптичним поперечним перерізом. Для розв"язання задачі використовується метод сплайн-апроксимації. ...
899258
  Кулік Т.І. Напруження і деформації при крученні полімерних деталей / Т.І. Кулік, Б.М. Злотенко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 28-33. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
899259
  Борисейко О.В. Напружено-деформівний стан електропровідної неферомагнітної сфери при зануренні у нестаціонарне магнітне поле / О.В. Борисейко, В.Ф. Ковальчук, Н.П. Пучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчається характер руху і напружено-деформівний стан електропровідної неферомагнітної сфери, яка занурюється у магнітне поле, що описується функцією Хевісайда. Визначаються деформуючі сили, діючі на сферу з боку магнітного поля Пропонується новий ...
899260
  Андрощук Людмила Вікторівна Напружено-деформований стан вісесиметричних тіл, взаємодіючих з газовим струменем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.07 / Андрощук Людмила Вікторівна ; Мін-во освіти України. КМУЦА. – Київ, 1995. – 19 с.
899261
  Мірзов І.В. Напружено-деформований стан внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Мірзов Ігор Віталійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
899262
  Лавренюк М. Напружено-деформований стан вологонасиченого масиву під дією гравітації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Геологія ; вип. 2 (61)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано загальний підхід до комп"ютерного моделювання поведінки природно-техногенних систем, зокрема прогнозування їх зсувонебезпеки, шляхом розрахунку напружено-деформованого стану зволоженого грунтового схилу під дією сил гравітації. Одержано ...
899263
  Кононенко М.М. Напружено-деформований стан гірського масиву навколо камер другої черги відпрацювання / М.М. Кононенко, М.В. Петльований, С.А. Зубко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 120-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
899264
  Пугачов О.Ф. Напружено-деформований стан гнучких ниток перемінної плавучості в стаціонарному потоці. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Пугачов О.Ф.; НАНУ. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Х., 2000. – 18л.
899265
  Любицька К.І. Напружено-деформований стан гнучких ортотропних пластин і положистих оболонок складної форми плану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Любицька Катерина Ігорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
899266
  Лучко А.І. Напружено-деформований стан грунтів і гірських порід під час вибухів нових промистових сумішевих вибухових речовин : автореф. ...канд. техн. наук : 05.15.09 / Лучко А.І. ; М-во освіти і науки України;Нац. техн. ун-т.України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
899267
  Титаренко Володимир Євгенійович Напружено-деформований стан і довговічність рам напівпричепів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 01. 02. 04 / Титаренко В. Є.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2006. – 20с. – Бібл.: 10 назв
899268
  Некислих К.М. Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Некислих К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 173 л. – Бібліогр.: л. 158-173
899269
  Некислих К.М. Напружено-деформований стан клиноподібних пружних тіл з прямолінійними тріщинами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Некислих Катерина Михайлівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
899270
  Лавренюк М.В. Напружено-деформований стан кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.02.04 / Лавренюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.18
899271
  Лавренюк Микола Васильович Напружено-деформований стан кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального контакту : Дис....канд.фізико-математичних наук.:01.02.04 / Лавренюк Микола Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 168 л. – Бібліогр.: л.:161-168
899272
  Ковров А.В. Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.01 / Ковров А.В.; Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури. – Одеса, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
899273
  Григоренко О.Я. Напружено-деформований стан нетонких сферичних оболонок змінної товщини при різних способах закріплення країв / О.Я. Григоренко, О.В. Вовкодав, С.М. Яремченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблено підхід до дослідженим напружено-деформованого стану нетонких сферичних оболонок змінної товщини, що базується на гіпотезі прямої лінії. За допомогою метода сплайн-колокації зведено двовимірну крайову задачу, яка описує напружено-деформований ...
899274
  Мольченко Л. Напружено-деформований стан ортотропної зрізаної сферичної оболонки змінної жорсткості / Л. Мольченко, Л. Федорченко, Л. Васильєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-48. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  У рамках розв"язування важливої задачі магнітопружності теорії гнучких ортотропних оболонок обертання сформульовано постановку крайової задачі. Запропоновано методику її розв"язування. Досліджено та проаналізовано вплив граничних умов на характеристики ...
899275
  Каіров В.О. Напружено-деформований стан підкріплених конструктивно неоднорідних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами при динамічному навантаженні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Каіров Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
899276
   Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.О. Танькут, А.І. Жигун, О.В. Яресько // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 34-38. – ISSN 0030-5987
899277
   Напружено-деформований стан стінки та днища вертикальних сталевих резервуарів при їх нагріванні / М.М. Семерак, Т.Я. Глова, В.В. Чернецький, В.М. Байтала // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-4643
899278
  Царенко М.О. Напружено-деформовані стани у PbS фоторезиторах : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.20 / Царенко М. О.; Укр. держ. акад. зв"язку. – Одеса, 1996. – 22л.
899279
  Молдавська Т.А. Напружено-дформований та граничний стан сталебетонних склепінь. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.01 / Молдавська Т.А.; Харків. держ. Акад. залізнич. транспорту. – Харків, 1997. – 18л.
899280
  Глухов А.Г. Напряжение / А.Г. Глухов. – М, 1976. – 152с.
899281
  Пыжикова Т.М. Напряжение / Т.М. Пыжикова. – Москва : Молодая Гвардия, 1987. – 103 с.
899282
  Кожемякин Н.В. Напряжение блокировки сверхдислокаций в упорядоченных сплавах со сверхструктурой В2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожемякин Н.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1969. – 17л.
899283
  Мишарина Л.А. Напряжение в земной коре в рифтовых зонах. / Л.А. Мишарина. – М., 1967. – 136с.
899284
  Коваленко П.Н. Напряжение разложения сульфатов надмия и цинка и потенциалы выделения этих металлов на алюминевых электродах / П.Н. Коваленко
20. – 1954. – С. 69-77
899285
  Александров Л.Н. Напряжение, возникающее при распаде твердых растворов, и их влияние на скорость роста зародыша новой фазы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров Л. Н.; Днепроп. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 1954. – 7л.
899286
  Островский А.Л. Напряжение: повести / А.Л. Островский. – Л, 1981. – 479с.
899287
  Островский А.Л. Напряжение: повесть / А.Л. Островский. – Л., 1988. – 220с.
899288
  Дятловицкий Л.И. Напряжения в гравитационных плотинах на нескальных основаниях / Л.И. Дятловицкий. – К., 1959. – 337с.
899289
  Ионов В.Н. Напряжения в телах при импульсивном нагружении. / В.Н. Ионов, П.М. Огибалов. – М., 1975. – 463с.
899290
   Напряжения и деформация в деталях паровых турбин. – К., 1978. – 276с.
899291
   Напряжения и деформация в конструкциях и материалах. – Свердловск, 1985. – 143с.
899292
   Напряжения и деформация в элементах микросхем. – Москва, 1987. – 88 с.
899293
   Напряжения и дислокации в полупроводниках : Сборник статей. – Москва, 1962. – 68с.
899294
  Судаков Напряжения при пульсациях температур. / Судаков, А.С. Трофимов. – М., 1980. – 64с.
899295
  Костюковский Г.А. Напряженная линия / Г.А. Костюковский. – М., 1959. – 232с.
899296
  Бабурченков Михаил Федорович Напряженно-девфрмированное состояние подкрепленной пластины : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Бабурченков Михаил Федорович; Мин-во гражданской авивции . Киевск. ин-т инж. град. авиации. – К, 1980. – 21л.
899297
  Колесников Владимир Прокофьевич Напряженно-деформированное состояние анизотропного тела с регулярной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Колесников Владимир Прокофьевич; Казанский гос. университет. – Казань, 1979. – 13л.
899298
  Хижняк Виктор Константинович Напряженно-деформированное состояние анизотропных оболочек при сосредоточенных воздействиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Хижняк Виктор Константинович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24
899299
  Муровская А.В. Напряженно-деформированное состояние Гераклейского вулкано-тектонического блока Горного Крыма // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 45-56 : Карта, рис., фото, табл. – Бібліогр.: с. 55-56. – ISSN 0203-3100
899300
  Рамазанов Т.К. Напряженно-деформированное состояние глубинных пластов вблизи действующих скважин. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Рамазанов Т.К.; Казах.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
899301
  Самедов Ахмед Меджид оглы Напряженно-деформированное состояние грунтовых массивов и фундаментов при термосиловых и динамических воздействиях : Автореф... доктора технич.наук: 05.15.09 / Самедов Ахмед Меджид оглы; НАН Украины. Ин-т гидромеханики. – К., 1996. – 37л.
899302
  Муровская А.В. Напряженно-деформированное состояние Западного Горного Крыма в олигоцене - голоцене по тектонофическим данным / А.В. Муровская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 109-119 : рис. – Библиогр.: с. 118-119. – ISSN 0203-3100
899303
   Напряженно-деформированное состояние и динамика аллохтонной части Предкарпатского прогиба в связи с нефтегазоносностью (по тектонофизическим данным) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, А.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, С.В. Мычак, М.В. Накапелюх // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 75-87 : рис. – Библиогр.: с. 87. – ISSN 0203-3100
899304
  Осадчук В.А. Напряженно-деформированное состояние и предельное равновесие оболочек с разрезами / В.А. Осадчук. – К, 1985. – 221с.
899305
  Кулаков Николай Алексеевич Напряженно-деформированное состояние и устойчивость тонких упругих пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кулаков Николай Алексеевич; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 12с.
899306
  Мека Александр Иванович Напряженно-деформированное состояние комбинированных висячих систем с балкой жесткости в виде цилиндрической оболочки : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Мека Александр Иванович; Харьковский авиационный ин-т. – Х., 1981. – 22л.
899307
  Копнина В.И. Напряженно-деформированное состояние кусочно-однородных плит : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Копнина В.И.; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 14л.
899308
   Напряжённо-деформированное состояние массивов горных пород. – Новосибирск, 1988. – 166с.
899309
  Шевченко В.П. Напряженно-деформированное состояние оболочек в окресности сосредоточенных воздействий : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шевченко В. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 13л.
899310
  Величко П.М. Напряженно-деформированное состояние оболочек положительно йкривизны при сосредоточенных нагрузких. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Величко П.М.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 9л.
899311
  Елтышев В.А. Напряженно-деформированное состояние оболочечных конструкций с наполнителем / В.А. Елтышев. – Москва, 1981. – 120 с.
899312
  Ремез Н.С. Напряженно-деформированное состояние полигонов твердых бытовых отходов с учетом слоистого грунтового основания / Н.С. Ремез, Т.А. Осипова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 11-17 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
899313
   Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник давления / А.Н. Шашенко, В.Г. Шаповал, Б.В. Моркляник, А.В. Шаповал // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 302-311 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
899314
  Гребенюк С.Н. Напряжённо-деформированное состояние резинового виброизолятора с композитными вставками // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 190-195 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
899315
   Напряженно-деформированное состояние системы геологическая среда - трубопровод в условиях криолитозоны / В.В. Шевчук, Е.М. Иваник, В.И. Лавренюк, Н.В. Лавренюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 1. – С. 62-70 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0203-3100
899316
  Кулиш Яков Моисеевич Напряженно-деформированное состояние стали, подвергнутой поверхностному пластическому деформированию : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кулиш Яков Моисеевич; Харьк. политехн. ин-т. – Х., 1983. – 23л.
899317
  Малкина О.С. Напряженно-деформированное состояние толстой плиты при нагружении, симметричном относительно срединной плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Малкина О.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 11л.
899318
  Буланов Г.С. Напряженно-деформированное состояние толстых кусочно-однородных пластин : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Буланов Г. С.; ДГУ. – 14л.
899319
  Ягудин Константин Зиновьевич Напряженно-деформированное состояние тонкостенных продольно разветвленных цилиндирческих оболочек под действием локального нагружения : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Ягудин Константин Зиновьевич; МВ и ССО СССР. Харьк. авиацион. ин-т им. Н.Е.Жуковского. – Харьков, 1980. – 24л.
899320
  Можаровский В.В. Напряженно-деформированное состояние упруго-вязких элементов металлополимерных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Можаровский В.В. ; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 24 с.
899321
  Кизыма Я.М. Напряженно-деформированное состояние упругого слоя, подверженного осесимметричному давлению штампа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кизыма Я.М.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1964. – 10л.
899322
  Химин Владимир Никитович Напряженно-деформированное состояние шлюзовых ворот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.09 / Химин Владимир Никитович; Мин-во образования Украины. Гос. горная акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 23л.
899323
  Бандар М.М. Напряженно-деформированное состояние, прочность и трещиностойкость железнобетонных конструкций жилых зданий с дефектами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Бандар Махмуд Мустафа ; Киев. инженер.-строит. ин-т. – Киев, 1993. – 15 с.
899324
  Валов В.М. Напряженно-деформировнное состояние оболочек вращения переменной толщины при действии импульсного давления. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.06 / Валов В.М.;. – М, 1975. – 16л.
899325
  Космодамианский А.С. Напряженное состояние анизатопрных сред с отверстиями или полостями / А.С. Космодамианский. – Киев; Донецк, 1976. – 200с.
899326
  Федик И.И. Напряженное состояние дисков и пластин, неоднородных за пределом упругости, и анизотропных оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федик И.И.; АН СССР. Ин-т механики. – М., 1963. – 7л.
899327
  Нилишини М.М. Напряженное состояние замкнутых цилиндирчесеких оболочек с системами разрезов (трещин) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Нилишини М. М.; АН УССР, Ин-т приклдных пробл. механ. и матем. – Львов, 1980. – 18л.
899328
   Напряжённое состояние земной коры. – М., 1973. – 185с.
899329
  Ребецкий Ю.Л. Напряженное состояние и деформации земной коры Алтае-Саянской горной области / Ю.Л. Ребецкий, О.А. Кучай, А.В. Маринин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 271-291 : рис. – Библиогр.: с. 288-291. – ISSN 0016-7886
899330
  Квитка А.Л. Напряженное состояние и прочность оболочек из хрупких неметаллических материалов. / А.Л. Квитка, И.И. Дьячков. – К., 1983. – 284с.
899331
  Лазько В.А. Напряженное состояние и прочность слабо сопротивляющихся поперечным деформациям трансверсально-изотопных пластинок с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лазько В.А.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
899332
  Барданов Ю.М. Напряженное состояние и прочность стержней / Ю.М. Барданов. – Киев : Высшая школа, 1990. – 38,[2] с. : ил.
899333
   Напряженное состояние и разрушение горных пород. – Бишкек, 1991. – 176с.
899334
   Напряжённое состояние и удароопасность массивов горных пород на рудных месторождениях Средней Азии. – Фрунзе, 1983. – 143с.
899335
  Василенко А.Т. Напряженное состояние изотропных и анихотропных оболочек вращения при ассиметричном нагружении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Василенко А.Т.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1968. – 12л.
899336
  Григоренко Я.М. Напряженное состояние круглых пластин и конических оболочек линейно-переменной толщины при несимметричных нагрузках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Григоренко Я.М. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 6 с.
899337
  Сулим Г.Т. Напряженное состояние кусочно-однородных пластин с тонкостенными включениями и разрезами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Сулим Г.Т.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 16л.
899338
  Ворошко П.П. Напряженное состояние массивных тел : Автореф... канд. техн.наук: 01.002 / Ворошко П.П.; Киевский инж.-строит. ин-т. – К., 1970. – 20л.
899339
  Мысовский Ю.В. Напряженное состояние многосвязных пластинок в трехмерной постановке. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Мысовский Ю.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1969. – 12л.
899340
  Крюков Н.Н. Напряженное состояние оболочек вращения средней толщины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Крюков Н.Н.; АН УССР. Ин-тут механики. – К., 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
899341
  Шнеренко К.И. Напряженное состояние оболочек с отверстиями, изготовленных из композитных материалов. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Шнеренко К.И.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1981. – 44л.
899342
  Щукин В.С. Напряженное состояние односвязных и многосвязных пластин с впрессованными упругими кольцами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Щукин В.С.; АН УССР.Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 16л.
899343
  Полищук Татьяна Ивановна Напряженное состояние оживальных и тороидальных оболочек : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Полищук Татьяна Ивановна ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1974. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
899344
  Халатян А.П. Напряженное состояние ортотропных оболочек вращения в неоднородном температурном поле с применением к расчету элементов конструкций : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Халатян Арутюн Паруйрович ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т механики. – Киев, 1980. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
899345
  Зварич Напряженное состояние пластин с впрессованными упругими кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Зварич З.-М.К.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
899346
   Напряжённое состояние пластинок с отверстиями в трёхмерной постановке. – Донецк, 1970. – 255с.
899347
  Поляхов Николай Николаевич Напряженное состояние плоскости с некоторыми видами вырезов и его гидродинамическая аналогия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Поляхов Николай Николаевич; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 11л.
899348
  Федюк Е.М. Напряженное состояние пологих оболочек с системами произвольно ориентированных трещин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Федюк Е.М.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та матем. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
899349
  Марков Г.А. Напряженное состояние пород и горное давление в структурах гористого рельефа / Г.А. Марков, С.Н. Савченко. – Ленинград : Наука, 1984. – 174с.
899350
  Ройтфарб И.З. Напряженное состояние ребристорных и складчатых оболочек : Автореф... канд. техн.наук: / Ройтфарб И. З.; КИСИ. – К., 1970. – 20л.
899351
  Скрипка В.И. Напряженное состояние тел вращения, ограниченных парбоидальными поврехностями. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Скрипка В.И.; АН УССР.Ин-т механики. – К, 1980. – 16л.
899352
  Башкатов Александр Евгеньевич Напряженное состояние толстых кусочно-однородных пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Башкатов Александр Евгеньевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 13л.
899353
  Башкатов А.Е. НАпряженное состояние толстых кусочно-однородных пластин. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Башкатов А.Е.; Донецкий гос. универ. – Донецк, 1986. – 152л. – Бібліогр.:л.142-152
899354
  Беспалова Е.И. Напряженное состояние тонких оболочек и пластин. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Беспалова Е.И.; АН УССР. – К, 1969. – 14л.
899355
  Евтушенко А.А. Напряженное состояние упругих пластин с тонкостенным упругим включением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Евтушенко А.А.; Ан УССР. – Львов, 1981. – 20л.
899356
  Немиш Ю.Н. Напряженное состояние упругих цилиндров с выточками / Ю.Н. Немиш, Н.М. Блошко. – Киев, 1987. – 174с.
899357
  Шевелев Л.П. Напряженное состояние цилиндрических оболочек произвольного поперечного сечения, сопряженных с куполами : Автореф... канд. техн.наук: / Шевелев Л. П.;, 1960. – 12л.
899358
   Напряжённость норм труда. – М., 1968. – 175с.
899359
  Сторожик М.И. Напряженность плана строительно-монтажной организации / М.И. Сторожик. – К., 1988. – 144с.
899360
  Мельников Н.К. Напряжённость планов / Н.К. Мельников. – Минск, 1987. – 77с.
899361
   Напряженность электрического поля атмосферы и грозовые явления на Северном Кавказе / А.Х. Аджиев, В.Н. Стасенко, А.В. Шаповалов, В.А. Шаповалов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 46-54 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0130-2906
899362
  Штефанич Д.А. Напряженные планы предприятий и их стимулирование / Д.А. Штефанич. – М, 1985. – 136с.
899363
  Гречишников П.В. Напряженные производственные планы и социалистическое соревнование / П.В. Гречишников. – М., 1973. – 71с.
899364
  Гинтов О.Б. Напряженные состояния и деформации земной коры центральной части Ингульского мегаблока по материалам тектонофизического изучения Новоукраинского массива / О.Б. Гинтов, С.В. Мычак // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 28-45 : Карта, рис., фото, табл. – Бібліогр.: с. 44-45. – ISSN 0203-3100
899365
  Бреус Владимир Андреевич Напряженные циклоолефины в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бреус Владимир Андреевич; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1975. – 23л.
899366
  Забурдаев И.И. Напряженным трудом, смелой мыслью / И.И. Забурдаев. – Донецк, 1987. – 53с.
899367
  Бліхар В.С. Напрям державотворчих процесів крізь призму соціального вчення церкви // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 251-255. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
899368
  Яблоновська Н. Напрям дослідження - етнічна преса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 71-74
899369
  Хівріч В. Напрям особливої важливості / В. Хівріч, Ю. Демедюк, А. Середницька // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 4-5
899370
  Хівріч В. Напрям особливої важливості / В. Хівріч, Ю. Демедюк, А. Середницька // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 4-5
899371
  Дурнєв М.В. Напрям удосконалення інституційної та правової бази адміністративного менеджменту // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 19-21
899372
  Шевчук Н. Напрям, течія, дискурс: питання теоретичні // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т фіології. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – С. 100-109. – ISBN 966-594-263-8
899373
  Черлінка В.Р. Напрями автоматизації розрахунку оцінки якості грунтів / В.Р. Черлінка, В.С. Захаровський // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0587-2596
899374
  Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
899375
  Вільчик Т. Напрями адаптації законодавства, що регулює надання безоплатної правничої допомоги в Україні, до європейських стандартів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 29-36. – ISSN 1026-9932
899376
  Кічурчак М.В. Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 256-267. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті фіскальної децентралізації здійснено порівняльний аналіз основних параметрів державного і місцевого бюджетів для забезпечення відтворення суспільних благ в Україні, Польщі та ЄС. Оцінено масштаб нерівності базових умов виробництва ...
899377
  Якайтіс І.Б. Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано зарубіжний досвід удосконалення механізмів державного управління розвитком освіти та науки в Україні. Окреслено проблеми функціонування механізмів державного управління розвитком освіти та науки в Україні. Визначені пріоритетні ...
899378
  Якубек П. Напрями адаптації світового досвіду розвитку вищої освіти в Україні у період становлення інформаційної економіки / П. Якубек, І.В. Шапошникова, К.С. Шапошников // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 78-84. – ISSN 2410-9576
899379
  Москалик Л. Напрями адаптування торговельної політики України до вимог спільного доробку ЄС / Л. Москалик, Р. Москалик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 332-342. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
899380
  Литвиненко В.І. Напрями адміністративно-правової протидії корупції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 152-158. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
899381
  Якимець О.О. Напрями аквакультури в національному законодавстві // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 190-196. – ISSN 2410-3594
899382
  Абрамович І.В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 25-27
899383
  Абрамович І.В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 49-51.
899384
  Тульчинська С.О. Напрями активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств / С.О. Тульчинська, С.О. Кириченко, В.П. Дубенець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 28-31. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
899385
  Мірошніченко І.В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльості в агропромисловому комплексі України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 76-84. – Бібліогр.: на 10 пунктів
899386
  Мельник В.О. Напрями активізації інвестиційного потенціалу персональних фінансів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 114-119. – ISSN 2306-6814
899387
  Шишпанова Н.О. Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 59-65. – ISSN 2306-6792
899388
  Пенькова О.Г. Напрями активізації маркетингової діяльності малих та середніх сільськогосподарських підприємств України у контексті адміністративно-територіальної реформи / О.Г. Пенькова, А.О. Харенко, Д.М. Соковніна // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 96-102. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
899389
  Дутка Г.Я. Напрями активізації науково-дослідної та тренінгової роботи студентів (на прикладі Львівського інституту економіки і туризму) // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 5-13. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  На прикладі Львівського інституту економіки і туризму висвітлено особливості впровадження та успішного використання в освітній діяльності науково-дослідницької та тренінгової компоненти у процесі підготовки майбутніх фахівців у сфері послуг, зокрема за ...
899390
  Цейко В.А. Напрями активізації процесів інноваційної реструктуризації національної економіки // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 133-136. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
899391
  Ганущак-Єфіменко Напрями активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб"єктів господарювання / Ганущак-Єфіменко, І.В. Коберник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 145-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
899392
  Ахромкін Є. Напрями активізації ресурсозберігаючої діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 51-55. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
899393
  Гудзь П.В. Напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму / П.В. Гудзь, Т.Є. Кунгурцева // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 81-86. – ISSN 2218-1199
899394
  Заставецька Леся Напрями активізації соціально-економічного розвитку міських поселень // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 12-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
899395
  Дульська І.В. Напрями активізації участі компаній сектора ІКТ України у фондовому ринку та альтернативних формах інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 213-228
899396
  Комарницька Г.О. Напрями активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 60-63. – ISSN 2306-6806
899397
  Нашкерська М.М. Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 192-197. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
899398
  Рзаєв Г.І. Напрями аналізу фінансових характеристик економічної безпеки за показниками фінансової звітності / Г.І. Рзаєв, М.О. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 160-163. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
899399
  Рзаєв Г.І. Напрями аналізу фінансового стану підприємства у розрізі потреб економіки / Г.І. Рзаєв, А.В. Слива // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 118-120. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
899400
  Собкевич О.В. Напрями антикризової політики для інноваційної модернізації промисловості і забезпечення економічної безпеки України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 28-32. – ISSN 1728-6220
899401
  Куриляк В.В. Напрями благодійної діяльності церкви адвентистів сьомого дня // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 23-28. – ISSN 2521-6570
899402
  Затонацька Т.Г. Напрями бюджетної політики України в період світової фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 90-94


  8 статті розглядаються основні завдання бюджетної політики в період світової фінансової кризи та запропоновані рекомендації щодо підвищення ефективності бюджетних інвестицій. The author considers the main tasks of budget policy during the world ...
899403
  Городецька І. Напрями вдосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 215-218
899404
  Сунь Лінь Напрями вдосконалення аудиту і аналізу нематеріальних активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-72. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто необхідність вдосконалення аудиту й аналізу нематеріальних активів і наведено конкретні напрями їх вдосконалення при введенні Національних нормативів аудиту Аудиторської палати України.
899405
  Вахненко Т. Напрями вдосконалення боргової політики держави // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.16-24. – ISSN 0131-775Х
899406
  Кобець М.С. Напрями вдосконалення бюджетного процесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 60-61
899407
   Напрями вдосконалення бюджетної системи України / О.М. Теліженко, Є.В. Лапін, М.А. Берфман, О.Ф. Балацький // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 41-59. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
899408
  Жбанчик А.В. Напрями вдосконалення взаємодії Національної поліції та Національної гвардії України у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 27-35. – ISSN 2078-3566
899409
  Ломейко Ю.А. Напрями вдосконалення видів і форм митного контролю в Україні та необхідність їх реалізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 313-324. – ISSN 2222-4459
899410
  Леврінц М.І. Напрями вдосконалення вітчизняної системи підготовки вчителів іноземних мов на основі досвіду США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 221-224. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
899411
  Губенко А.О. Напрями вдосконалення державних механізмів реалізації виховно-освітніх технологій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 172-177. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
899412
  Баштанник В. Напрями вдосконалення державно-управлінської діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин на регіональному рівні: досвід Дніпропетровської області // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.201-210. – ISBN 966-73-53-51-Х
899413
  Дєліні М.М. Напрями вдосконалення державного механізму соціального захисту населення України на основі аналізу сучасного стану соціального розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 155-159. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
899414
  Пердейчук В.М. Напрями вдосконалення державного регулювання інформаційно-інституційного забезпечення фінансових ринків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 71-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
899415
  Євграфов О.Є. Напрями вдосконалення державного регулювання малопродуктивних та деградованих земельних ресурсів в умовах проведення земельної реформи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-118. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
899416
  Цимбал Л.І. Напрями вдосконалення державного регулювання ринку освітніх послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 45-51. – ISSN 2222-4459
899417
  Стрельніков О. Напрями вдосконалення державного регулювання системи бухгалтерського обліку // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 158-164.
899418
  Карбовська Л.О. Напрями вдосконалення державного регулювання системи вищої освіти в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 134-139
899419
  Давидова О. Напрями вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито напрями державного регулювання туристичної діяльності в Україні, а саме: нормативно-правова, економічна, соціальна та інформаційна сфери. Проаналізовано кожну зі сфер і запропоновано використання концесійної угоди та податкового ...
899420
  Ященко Т. Напрями вдосконалення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 253-254
899421
  Амелін С.К. Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 83-87
899422
  Новікова О. Напрями вдосконалення державного та регіонального управління щдо збереження та розвитку трудового потенціалу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3-12
899423
  Макота Г.З. Напрями вдосконалення державного управління міжнародним технічним співробітництвом України з ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 38-46. – ISSN 2311-6420
899424
  Юхимчук В. Напрями вдосконалення державної інвестиційної політики та роль банків у її реалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 1818-5754
899425
  Піляєв І.С. Напрями вдосконалення державної міграційної політики України на сучасному етапі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 162-166. – ISSN 1729-7036
899426
  Кущік А.П. Напрями вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
899427
  Пишуліна О.М. Напрями вдосконалення державної політики зайнятості в умовах глобальних виклаків // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 20-23
899428
  Грінченко Ю.Л. Напрями вдосконалення державної політики розвитку авіаційної галузі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 59-68 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
899429
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
899430
  Бабець І.Г. Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – ISSN 1993-6788
899431
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
899432
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
899433
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
899434
  Дацій Н.В. Напрями вдосконалення діяльності місцевого самоврядування // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 48-52. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
899435
  Фільо М. Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
899436
  Свирська О.І. Напрями вдосконалення діяльності фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 483-484. – ISBN 978-966-188-219-4
899437
  Пузанова М.І. Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 124-126. – ISBN 978-617-571-130-9
899438
  Власенко О. Напрями вдосконалення ефективності венчурного фінансування // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.123-125
899439
  Довбань Г.В. Напрями вдосконалення ефективності взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки / Г.В. Довбань, Г.М. Шимшир"ян, Чапрагоськи Живко Цапе // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 70-72
899440
  Перепилиця Н.В. Напрями вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-правової охорони прав дитини // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 130-134. – (Серія "Право" ; вип. 2)
899441
  Хорошевська О.І. Напрями вдосконалення законодавства у сфері паювання майна колективних сільскогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 115-121. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Стаття присвячена аналізу та пошуку шляхів вдосконалення чинного законодавства в сфері паювання майна сільськогосподарських підприємств. Досліджувались, зокрема, принципи, ознаки, види законів та їх класифікація в сфері паювання майна ...
899442
  Іванищук А.А. Напрями вдосконалення законодавства у сфері розгляду справ про адміністративні правопорушення суддею // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Право ; № 14). – ISBN 978-966-388-389-2
899443
  Ващенко Ю.В. Напрями вдосконалення законодавства України в сфері застосування непрямих методів визначення податкових зобов"язань платників податків податковими органами // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-57.
899444
  Бакутін Є.І. Напрями вдосконалення законодавчого регулювання використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в діяльності Національної поліції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 307-320. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
899445
  Железняк В.Ю. Напрями вдосконалення інфраструктури фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 67-71. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Пропонується створення інвестиційно-проектного бюро як нового суб"єкта інфраструктури фінансового ринку, діяльність якого буде спрямована на розширення схеми проектного фінансування в Україні. особливу увагу приділено взаємодії страхових компаній, ...
899446
  Омельянович О.Т. Напрями вдосконалення кримінально-правових засобів боротьби із неправомірними вигодами за зловживання впливом (ст. 369-2 КК) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 407-411. – ISSN 2219-5521
899447
  Омельянович О. Напрями вдосконалення кримінально-правових засобів протидії незаконній трансплантації органів або тканин людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 64-70. – ISSN 2227-7056
899448
  Коваль А. Напрями вдосконалення кримінально-правової охорони прав на торговельні марки // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 27-37
899449
  Юртаєва К.В. Напрями вдосконалення кримінально-правової політики України щодо налагодження співробітництва з Міжнародним кримінальним судом // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 237-238. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
899450
  Гоголь Т. Напрями вдосконалення методики розкриття інформації в показниках фінансової звітності підприємств малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 12. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
899451
  Карбовська Л.О. Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 193-200. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано напрями методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України на основі розрахунку інтегрального показника з використанням таких критеріїв: якість підготовки майбутніх фахівців, їх затребуваність ринком ...
899452
  Дідківська О.Г. Напрями вдосконалення механізмів регулювання професійної освіти в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 118-124. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
899453
  Дмитренко В.М. Напрями вдосконалення механізмів розвитку туризму на регіональному та місцевому рівнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 69-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
899454
  Рапута К.О. Напрями вдосконалення механізму венчурного фінансування стартапів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6814
899455
  Руденко Ю.М. Напрями вдосконалення механізму запобігання та подолання фінансових криз в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 102-105
899456
  Башко В.Й. Напрями вдосконалення механізму надання державних гарантій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
899457
  Касперович Ю.В. Напрями вдосконалення механізму трансфертного ціноутворення відповідно до Рекомендацій ОЕСР // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 86-96. – ISSN 2306-5664
899458
  Манойленко О. Напрями вдосконалення механізму управління суб"єктами господарювання корпоративного сектора економіки // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 143-150.
899459
  Яременко Л.М. Напрями вдосконалення механізму фінансування вищої освіти в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 153-157.
899460
  Фаріон А. Напрями вдосконалення механізму формування доходів і видатків суб"єктів державного сектору та методика їх обліку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 193-200. – ISSN 1993-0259
899461
  Мельник Т.М. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 110-117. – Бібліогр.: на 21 пунктів
899462
  Римська Т.Ю. Напрями вдосконалення митно-тарифної політики України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 101-103.
899463
  Москаль Г. Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва України у сфері регулювання міграційних процесів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 16-19
899464
  Погибко О.І. Напрями вдосконалення нормативно-правових засад регулювання системи забезпечення національної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-21.


  Аналізуються правові основи та викладається погляд на вдосконалення нормативно-правових засад регулювання системи забезпечення національної безпеки України
899465
  Дишлова Ю.Г. Напрями вдосконалення нормативно-правових засад формування електронних фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 129-139


  Розглянута особливо актуальна проблема для вітчизняних бібліотек щодо правового аспекту формування та захисту електронних документів.
899466
  Соляник А.А. Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення документопостачання фондів бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 186-194. – ISBN 966-7352-66-8
899467
  Шлапко Т.В. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання державної допомоги при народженні дитини в Україні / Т.В. Шлапко, М.І. Горбачова // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – C. 83-90. – ISSN 2519-2353
899468
  Очкуренко С. Напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання кредитування суб"єктів аграрного підприємництва / С. Очкуренко, І. Грабар // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 6 (210). – С. 59-62
899469
  Шаренко С.Л. Напрями вдосконалення нормативної регламентації процесуального статусу слідчого судді // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 38-47. – ISSN 2308-9636
899470
  Дерун І.А. Напрями вдосконалення облікової політики в частині необоротних активів промислових підприємств (на прикладі заводів залізобетонних конструкцій) // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 24-31. – ISSN 2307-9878
899471
  Чорненька О.Б. Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 259-269. – ISSN 1998-6912
899472
  Фоміна Олена Володимирівна Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів з метою ефективного оперативного управління процесом продажу в торговельних підприємствах.
899473
  Фоміна О.В. Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 207-216. – ISSN 1993-6788
899474
  Фещенко Л.В. Напрями вдосконалення організації міжбюджетного трансфертування в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 5 (58). – С. 63-66
899475
  Мостова К.В. Напрями вдосконалення організації та здійснення прикордонного контролю в Україні в контексті забезпечення національної безпеки // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 144-150
899476
  Андрєєва Н.М. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму впровадження в Україні проектів використання вторинних ресурсів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв
899477
  Дєгтяр О.А. Напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 81-83. – Бібліогр.: 7 назв
899478
  Калюжний А Р. Напрями вдосконалення організаційно-правового механізму здійснення фіскальної функції держави / А Р. Калюжний, О.А. Кузьменко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 116-121.
899479
  Матюшенко О.І. Напрями вдосконалення організаційної структури державного управління у сфері екології на регіональному рівні / О.І. Матюшенко, З.О. Надюк // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 1/2 (39/40). – С. 5-12. – ISSN 2311-6420
899480
  Красноруцький О.О. Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування / О.О. Красноруцький, Т.А. Власенко, С.П. Галич // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 3. – C. 45-54. – ISSN 2524-0455
899481
  Горб В.А. Напрями вдосконалення податкового планування на підприємстві // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
899482
  Матіщак Ю.І. Напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 33-36. – ISSN 1683-1942
899483
  Гершуненко Ю. Напрями вдосконалення податкової політики в контексті зміцнення кадрової безпеки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 21-24. – ISSN 1728-9343
899484
  Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-32.
899485
  Голобородько Д. Напрями вдосконалення правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ щодо видворення іноземців за межі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 46-49.
899486
  Берлач Н. Напрями вдосконалення правового забезпечення органічного сільського господарства в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 12-14
899487
  Рядінська В.О. Напрями вдосконалення правового регулювання впровадження електронного урядування в Україні / В.О. Рядінська, А.О. Канцер // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 75-89. – ISSN 2072-8670
899488
  Серьогіна С.Г. Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 43-48. – ISSN 1993-0909
899489
  Кузьменко О.А. Напрями вдосконалення правового та методологічного забезпечення міжбюджетних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 416-421. – ISSN 1563-3349
899490
  Безземельна Т.О. Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
899491
  Перепелинська О. Напрями вдосконалення процесуального законодавства України у сфері судового сприяння та контролю щодо міжнародного комерційного арбітражу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 37-43. – ISSN 1026-9932
899492
  Мілаш О.О. Напрями вдосконалення реалізації контрольно-діагностичних функцій у процесі викладання студентам дисципліни "Загальна педагогіка" // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 97-109. – ISSN 2074-8922
899493
  Антохова І.М. Напрями вдосконалення регіональної системи управління якістю життя населення / І.М. Антохова, Л.Д. Водянка, Л.А. Сибирка // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
899494
  Клименко О.В. Напрями вдосконалення регулювання ринку страхування // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 55-70 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
899495
  Слобода Л. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період : банки України / Л. Слобода, Н. Дунас // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 46-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
899496
  Олексів І. Напрями вдосконалення розвитку соціальної сфери (на прикладі Львівської області) / І. Олексів, Н. Подольчак // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 103-114. – Бібліогр.: на 27 пунктів. – ISSN 1562-0905
899497
  Болдуєв М.В. Напрями вдосконалення розробки регіональних програм розвитку АПК // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 23-28. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
899498
  Безгуба М.О. Напрями вдосконалення системи державних фінансів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
899499
  Слуговін В. Напрями вдосконалення системи державного управління Збройними силами України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.258-265. – ISBN 966-73-53-51-Х
899500
  Ханіна О.І. Напрями вдосконалення системи державного управління кадровим розвитком системи охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 78-83. – ISSN 2306-6814
899501
  Новосельська Л.І. Напрями вдосконалення системи загальнообов"язкового соціального страхування / Л.І. Новосельська, М.М. Оліярник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С. 438-440. – ISBN 5-7763-2435-1
899502
  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення системи захисту прав інвесторів на фондовому ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 212-214. – ISBN 978-966-188-293-4
899503
  Байлов А.В. Напрями вдосконалення системи кримінально-правових заходів протидії насильству в сім"ї / А.В. Байлов, А.А. Васильєв // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 24-30. – ISSN 2304-4556
899504
  Хемій А.С. Напрями вдосконалення системи пенсійного страхування України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6814
899505
  Мірошниченко А.М. Напрями вдосконалення системи прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 102-112.
899506
  Карпук А.І. Напрями вдосконалення системи ринкового регулювання лісокористування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 9-14. – ISSN 2221-1055
899507
  Катран М.В. Напрями вдосконалення системи сертифікації та стандартизації в аспекті інтеграції України до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 38-43
899508
  Кінащук Л. Напрями вдосконалення системи соціального захисту співробітників органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.126-130
899509
  Ситницький М. Напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом банківських установ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено основні елементи та проблеми системи стратегічного управління персоналом банківських установ. Запропоновано напрями вдосконалення системи стратегічного управління персоналом вітчизняних банківських установ на основі розробки універсальної ...
899510
  Лупенко Ю.О. Напрями вдосконалення системи управління державними фінансами країни / Ю.О. Лупенко, Ю.Д. Радіонов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 8 (309). – Бібліогр.: 20 назв
899511
  Покатаєва О.В. Напрями вдосконалення системи управління місцевими фінансами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 49-54. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
899512
  Кічурчак М.В. Напрями вдосконалення системи фіскального обміну в економіці України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 29-43 : табл. – Бібліогр.: 53 назв. – ISSN 2305-7645
899513
  Сидоренко Р.В. Напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні / Р.В. Сидоренко, С.В. Зеленко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 366-372. – ISSN 1993-6788
899514
  Кінащук Л. Напрями вдосконалення теоретико-правової основи аудиту як виду фінансової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 50-53.
899515
  Пілюшенко В.Л. Напрями вдосконалення управління інноваціями на основі лопстичної функції дифузії інновацій / В.Л. Пілюшенко, О.С. Харченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 228-231. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
899516
  Дементьєв М. Напрями вдосконалення управління фінансовими ресурсами комерційних банків / М. Дементьєв, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 147-155. – ISSN 2078-5860
899517
  Гаврилко П. Напрями вдосконалення управління фінансовою діяльністю підприємств торгівлі / П. Гаврилко, М. Лалакулич, Т. Гуштан // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 97-102. – ISSN 2411-4014
899518
  Другов О. Напрями вдосконалення фінансового забезпечення сфери науки в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 69-77. – ISSN 0131-775Х
899519
  Кізима Т. Напрями вдосконалення фінансової політики держави в галузі культури і мистецтва // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 116-123. – (Економіка АПК ; № 21(1))
899520
  Пістун М.Д. Напрями вдосконалення функціонально-територіальної структури агропромислового територіального комплексу Київської області / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник, А.М. Діаб // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 88-92. – ISBN 0868-6965
899521
  Дереконь В Напрями вдосконалення функціонування аудиту в системі фінансового контролю в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 123-124
899522
  Личенко І. Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 554-559. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
899523
  Тараненко Г.Г. Напрями взаємодії неурядових організацій і національних держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 499-509
899524
  Чорномаз О.Б. Напрями взаємодії ОВС з громадськістю щодо забезпечення охорони громадського порядку на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 144-150. – (Юридична ; Вип. 3)
899525
  Канавець М.В. Напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом. Розкрито основні форми впливу молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України. Запропоновано шляхи ...
899526
  Лігоненко Л.О. Напрями виведення підприємства із кризового стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються шляхи виходу підприємства з кризового стану.
899527
  Кулієвич М. Напрями вивчення спадщини Климентія Зіновіїва (у минулому й сьогодні) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 127-130. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
899528
  Гронська Н.С. Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 42-50. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
899529
  Воропай Є. Напрями визначення віктимної поведінки потерпілих для попередження грабежів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 250-251
899530
  Горбенко П.В. Напрями використання відомостей, отриманих під час конфіденційного співробітництва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 170-177. – ISSN 2524-0323
899531
  Шелехов А.О. Напрями використання досвіду організації діяльності поліції Естонської Республіки в Україні / А.О. Шелехов, М.В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 284-291. – ISSN 2524-0323
899532
  Гаврилко П.П. Напрями використання іноземного досвіду регулювання ринку капіталу у політиці формування та розвитку фінансової системи України / П.П. Гаврилко, К.П. Індус, М.Й. Ковач // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 61-66
899533
  Пащук Л.В. Напрями використання маркетингу в системі управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 7-10.
899534
  Дробязко П.В. Напрями використання методів нематеріальної мотивації в державних організаціях / П.В. Дробязко, Т.В. Світлична // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 75-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
899535
  Дуднікова І.І. Напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 77 : Філософія. – С. 23-34. – ISSN 2072-1692


  Актуальність дослідження антропогенного впливу на природу, людину, суспільство є достатньо актуальною проблемою, тому що негативні зовнішні вияви інтегрованої глобальної економіки шкодять довкіллю та вразливим верствам населення, які найменш ...
899536
  Мандибура В. Напрями відновлення довіри суб"єктів кінцевого споживання як складова подолання наслідків економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 94-102 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
899537
  Олійник Я. Напрями відновлення порушених територій у наслідок надмірного техногенного впливу : Теоретичні дослідження / Я. Олійник, О. Кононенко, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан порушених територій (шахтних відвалів) та визначено напрями їх відновлення з врахуванням західноєвропейського досвіду на прикладі м. Донецька. The condition of disrupted territories (mine dumps) was analyzed and ways of their ...
899538
  Кустовська О.В. Напрями відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях / О.В. Кустовська, Є.В. Лебедева // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 70-75. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
899539
  Новікова М.В. Напрями відновлення та розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 21, вип. 2 (51). – С. 113-125. – ISSN 2413-9998
899540
  Кравченко М. Напрями відновлення фінансової стійкості підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 28-32. – ISSN 1728-9343
899541
  Сафонов Ю.М. Напрями відродження сировинної бази текстильної промисловості України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 53-57. – ISSN 2221-1055
899542
  Ушенко Н.В. Напрями відтворення людського капіалу та їх вплив на економічний розвиток країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 151-157.
899543
  Цибуляк А.Г. Напрями впливу екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн світу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
899544
  Дронів Б.М. Напрями впливу приватного права на публічне // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 95-99. – ISSN 1727-1584
899545
  Пасічник С.М. Напрями впливу російської влади на функціонування та розвиток гетьманського управління в XVIII ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 8-11. – ISSN 2077-1800
899546
  Стадницький Ю. Напрями впливу чинника безпеки на просторову організацію економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 20-31. – ISSN 2411-4014
899547
  Малініна Н.М. Напрями впорядкування спрощеної системи оподаткування підприємницької діяльності у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 36-42. – ISSN 2306-6792
899548
  Цебро Я.І. Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814


  Формування стратегії й тактики розвитку ВНЗ із урахуванням і на основі його інноваційного потенціалу дозволить на всіх стадіях його інноваційного циклу зміцнити кокуренті переваги й зайняти свою нішу в умовах формування механізму інноваційного ...
899549
  Поляк О. Напрями впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-71. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито поняття "інновації" та "інноваційна освітня технологія", розглянуто основні методичні вимоги, яким повинна відповідати така педагогічна технологія. Обговорюються питання застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі у ...
899550
  Левченко О.М. Напрями впровадження процесів трансферу освітньо-професійних знань у сферу вищої освіти в умовах інноваційного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 116-119
899551
  Моторин Р.М. Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращання інформаційного забезпечення управлінських рішень / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 11-16
899552
  Лутаєва Т.В. Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 104-116. – ISSN 2074-8167
899553
  Вилгін Є.А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 111-114. – Бібліогр.: 6 назв
899554
  Юринець З.В. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров"я України / З.В. Юринець, О.А. Петрух // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
899555
  Шевченко О. Напрями державного регулювання продовольчих ринків в умовах СОТ // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 121-131
899556
  Ільяшенко В.А. Напрями державного регулювання продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
899557
  Пікус Р.В. Напрями державного регулювання страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 46)


  Окреслено основні напрями державної політики на страховому ринку України.
899558
  Черчик Л.М. Напрями державного регулювання сфери рекреаційного природокористування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 49-52.
899559
  Крамаренко І.С. Напрями державного сприяння зміцненню інвестиційного потенціалу підприємств / І.С. Крамаренко, О.А. Давидова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 68-72. – ISSN 2306-6814
899560
  Ажажа М.А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 94-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено стратегічні завдання та пріоритетні напрями державного управління модернізацією вищої освіти з огляду на інтеграцію України в європейський освітній простір; визначено основні шляхи реформування освітньої галузі в умовах глобалізації; ...
899561
  Арцатбанова О.С. Напрями державного управління розвитком системи медичної освіти України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Одним із найважливіших ресурсів успішної реалізації реформ в медичній сфері є належне кадрове забезпечення та якісна підготовка медичного персоналу."
899562
  Пазинич В.І. Напрями державної підтримки впровадження схем проектного фінансування в Україні / В.І. Пазинич, К.П. Штепенко, Ю.М. Попова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 120-126. – Бібліогр.: 9 назв
899563
  Індутна К. Напрями державної підтримки книговидання в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 24-33. – ISSN 0131-775Х
899564
   Напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, А.М. Макаренко, О.М. Павлюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 75-81 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
899565
  Плеханов Д.О. Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 99-101. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
899566
  Плеханов Д.О. Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 167-169. – ISSN 2306-6814
899567
  Гнаткович О.Д. Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-37 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
899568
  Бурдун А.В. Напрями державної політики, спрямованої на усунення нерівномірного розвитку територій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 87-88. – Бібліогр.: 5 назв
899569
  Гречко А.В. Напрями державної регіональної політики щодо активізації сталого розвитку регіонів в умовах інституціональних змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 39-43. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
899570
  Лугова В.М. Напрями діагностики мотивації управлінського персоналу відповідно до сучасних теорій мотивації / В.М. Лугова, А.О. Чуркін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 390-397. – ISSN 2222-4459
899571
  Горобець Н.М. Напрями діяльності аграрних підприємств на підставі визначення конкурентного потенціалу / Н.М. Горобець, І.Г. Кадирус, Н.О. Житкович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
899572
  Чистякова І. Напрями діяльності Асоціації педагогічної освіти у Європі // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 285-287. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
899573
  Будз І.Ф. Напрями діяльності вчителя у Британській моделі освіти обдарованих дітей // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 16-32. – ISSN 2919-864X
899574
  Сендерович А.Й. Напрями діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7069-02-6
899575
  Скотникова Т.В. Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 239-246


  Окреслено напрями діяльності рекламних і PR-компаній на українському ринку, обрано компанії для аналізу створюваного ними контенту. The article defines the activities and analyzes the content of advertising and PR-companies in the Ukrainian ...
899576
  Марков В.В. Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності / В.В. Марков, О.В. Караченцев // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 119-123. – ISSN 1727-1584
899577
  Сливка О.А. Напрями діяльності організацій некомерційного сектору економіки у забезпеченні людському розвитку // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 59-64. – ISSN 2226-8820
899578
  Григорчук М.В. Напрями діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в системі зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 147-155
899579
  Козинець О. Напрями діяльності правоохоронних органів (міліції) в Радянській Україні в 1920-1930-х рр. / О. Козинець, А. Лось // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 182-187. – ISSN 2663-5313
899580
  Юрчишин В. Напрями діяльності та види міжнародної співпраці в галузі судової експертизи: питання теорії та практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 69-72
899581
  Пшик Б. Напрями діяльності українських банків у сфері корпоративного фінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 40-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів
899582
  Іванько А. Напрями дорадчого супроводу використання механізму державно-приватного партнерства у підвищенні дієвості екологічної логістики / А. Іванько, Ю. Бакун, М. Ксенофонтов // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 28-37. – ISSN 2410-0919
899583
  Діденко Л.В. Напрями дослідження інституту цивільних процесуальних відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 192-202. – ISSN 2617-5967


  "У статті з’ясовано напрями дослідження інституту цивільних процесуальних відносин. Виокремлено особливості наукових праць різних вчених у сфері цивільних процесуальних відносин. Виявлено основні закономірності їхніх досліджень та розкрито сутність ...
899584
  Іванов В.Ф. Напрями дослідження масовокомунікаційних процесів // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 13-15


  У статті досліджуються різні напрямки масовокомунікаційних досліджень, обґрунтовується їх доцільність. The article represents different ways of mass communication investigations and proves their necessity.
899585
  Пономар Л. Напрями дослідження народного вбрання у світлі сучасної інтерпретації // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 82-93. – ISSN 2664-4282
899586
  Ковальчук І.В. Напрями дослідження сучасного рекламного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 210-219


  У статті узагальнюються результати досліджень реклами, проведених у межах економічних, соціологічних, психологічних та лінгвістичних наук. Аналізуються варіанти трактування понятть "рекламний текст" та "рекламний дискурс", які є домінантними в сучасній ...
899587
  Янішевська О.В. Напрями дослідження та перспективи регіональних інтернет-ЗМІ України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 203-208


  У статті сформульовано принципи системного підходу до питання добору регіональних інтернет-видань для їх наукового дослідження як складника інформаційного простору України. Концепцію добірки реалізовано на прикладі інтернет-видань Кіровоградщини. In ...
899588
  Корольов Д.К. Напрями дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-75
899589
  Рябов О.А. Напрями дослідження, класифікація та періодизація історіографії повстанського руху селян Київщини у 1917-1921 роках // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2018. – Вип. № 3. – С. 8-14
899590
  Кай К.М. Напрями екологізації туристичної діяльності в сільському туризмі / К.М. Кай, О.В. Побігун // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 103-104. – ISBN 978-966-285-405-3
899591
  Леонець В.В. Напрями еколого-економічної оптимізації землекористування на території національного природного парку "Подільські Товтри" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 87-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
899592
  Пономаренко Н. Напрями економіко-правового забезпечення капітального будівництва у вугільній промисловості України : економіка і право // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 74-81. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
899593
  Дребот О.І. Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
899594
  Надвиничний С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 195-207. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
899595
  Косьміна В.В. Напрями експортної діяльності транснаціональних фірм в нових індустріальних країнах Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 227-232. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються роль транснаціональних фірм в експорті нових індустріальних країн Азії, основні сегменти такого експорту іноземних філіалів та батьківських компаній. Також розглядаються типи експортних виробництв транснаціональних корпорацій в ...
899596
  Васильців Т.Г. Напрями ефективізації публічної політики підвищення якості медичного обслуговування населення в Україні / Т.Г. Васильців, І.М. Білецька, Т.О. Рудковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 275-280. – ISSN 2222-4459
899597
  Яненкова І.Г. Напрями ефективного залучення організаційного ресурсу інноваційно-технологічного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-84.
899598
  Дубєй Ю.В. Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 109-116. – ISSN 2073-9982
899599
  Аверчева Н.О. Напрями ефективного формування техніко-технологічної бази фермерських господарств / Н.О. Аверчева, Н.С. Дяченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 26-36. – ISSN 2306-6792
899600
  Любар Р.П. Напрями ефективного функціонування фермерських господарств в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 222-226. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
899601
  Христова Ю.В. Напрями забезпечення виконання україною кримінально-правових приписів міжнародних договоріву частині протидії груповим злочинам // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 446-448. – ISBN 978-966-458-403-3
899602
  Клименко Л.В. Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
899603
  Пшик Б. Напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів: фінансові аспекти // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 148-154. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у контексті фінансового забезпечення. Подано авторські рекомендації щодо підвищення рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів за рахунок формування ...
899604
   Напрями забезпечення економічної діяльності суб"єктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань / С.В. Кальченко, Н.В. Трусова, К.А. Кібенко, Ю.С. Гринчук, Д.М. Микитюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 4-10 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
899605
  Тарасенко І.О. Напрями забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти в контексті управління економічною безпекою / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.С. Тарасенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 6-13. – ISSN 2410-9576
899606
  Голуб Ю. Напрями забезпечення збалансованого розвитку міст (на прикладі міста Чернігів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-76. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні особливості розвитку міського середовища. Розглянуто структуру міського господарства, екологічні аспекти розвитку сучасних міст. Економічний прогрес будь-якого міста тісно пов"язаний із територією, на якій воно розташоване. ...
899607
  Коваль В.В. Напрями забезпечення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 183-191. – ISSN 2524-003X
899608
  Куйбіда С.В. Напрями забезпечення прискореної інноваційної реструктуризації промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 231-238
899609
  Жаворонкова Г.В. Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
899610
  Житар М.О. Напрями забезпечення сталого розвитку підприємств за рахунок підвищення ефективності використання кредитних ресурсів / М.О. Житар, Т.Ю. Ярощук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 312-319. – ISSN 2222-0712
899611
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи в умовах лібералізація режиму валютного курсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 246-259.
899612
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
899613
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
899614
  Макарюк О.В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 38-42. – ISSN 1993-6788
899615
  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку / В.І. Грушко, І. Дзендзя // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 541-548. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
899616
  Мельничук Ю.М. Напрями залучення депозитних коштів як основного джерела інвестування незалежного бізнесу / Ю.М. Мельничук, Л.А. Чвертко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 184-189. – ISSN 2313-8246
899617
  Минчинська І.В. Напрями запобігання банкрутству підприємств у системі державного антикризового регулювання економіки України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 87-93. – ISSN 2306-6806
899618
  Семенишин М.О. Напрями запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 9. – С. 33-34


  У сатті визначаються напрями подальшого вдосконалення запобігання міліцією та громадськістю злочинів, які вчиняються неповнолітніми.
899619
  Крайник Г. Напрями запобігання корупції в Україні / Г. Крайник, С. Крайник // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 74-83. – ISSN 2311-6676
899620
  Шипота Г.Є. Напрями застосування концепту "комунікація" в бібліотекознавчих дослідженнях // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 80-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Наведено результати аналізу системи бібліотекознавчих досліджень, присвячених вивченню різних аспектів комунікації. Зазначено, що провідною тенденцією стає активізація вивчення комунікаційних складових бібліотечної діяльності, процесів створення, ...
899621
  Крупка М.І. Напрями застосування механізму ДПП у сфері вищої освіти у контексті подолання наслідків збройної агресії проти України / М.І. Крупка, В.П. Горин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто ключові напрями застосування механізму державно-приватного партнерства у системі вищої освіти у контексті подолання наслідків збройної агресії проти нашої держави. Обгрунтовано, що поряд із об"єктивними причинами, проблеми освітньої ...
899622
  Лоханова Н. Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв
899623
  Томашик Л.С. Напрями збільшення заощаджень в Україні: теоретичні та емпіричні оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
899624
  Голович Н.М. Напрями зміцнення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Встановлено ключові напрями зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Визначено ендогенні та екзогенні чинники, які впливають на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств. Розроблено механізм впливу міжнародної ...
899625
  Чесноков А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-126. – Бібліогр.: 11 назв
899626
  Іващенко А.І. Напрями зміцнення інвестиційного клімату України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 231-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
899627
  Брінцева О. Напрями зниження асиметрій в соціально-трудовій сфері вумовах пандемії COVID-19: досвід Польщі // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 114-115. – ISSN 1810-3944
899628
  Олешкевич С.І. Напрями зниження витрат та підвищення прибутку підприємств агропромислового комплексу України / С.І. Олешкевич, М.А. Чайковська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 83-87. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
899629
  Жарков Я.М. Напрями зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на Україну / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 131-136


  Опублікована інформація про сучасну четверту світову війну на трьох театрах бойових дій: геополіпшчному, інформаційному, духовному; зазначено загрози національній безпеці України, головні чинники і напрями впливу на воєнно-політичну обстановку довкола ...
899630
  Полтавський В. Напрями і засоби вдосконалення управління кар"єрою державних службовців у сучасній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 133-140
899631
  Бодюк А. Напрями і методи досліджень економічної геології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) Обгрунтовано напрями дослідження виробництва по розвідці надр, у тому числі ресурсов надр, економіки ресурсів, організаційного і правового забезпечення. Проаналізовно ...
899632
   Напрями і механізми реформування та розвитку структур безпеки і оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 22 : Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України. – С. 27-32. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-17-3
899633
  Лифенко С.П. Напрями і основні результати досліджень видатних одеських селекціонерів минулого сторіччя // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2014. – Вип. 23 (63). – С. 150-166. – ISSN 2409-5524
899634
  Бакуменко В. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.5-15. – ISBN 966-73-53-51-Х
899635
  Лузік Е.В. Напрями і тенденції розвитку вищої освіти в ХХІ столітті // Методологія неперервної освіти та наукового дослідження : колект. монографія / Н.М. Рідей, Е.В. Лузік, Г.М. Падалка, В.М. Боголюбов, Ю.М. та ін. Лисецький. – Київ : Компринт, 2020. – С. 243-250. – ISBN 978-617-8007-63-8
899636
  Томчук О.А. Напрями і форми волонтерського руху в допомогу Збройним Силам України у 2014-2018 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 230-238. – ISSN 2313-5603
899637
  Михайліченко М.В. Напрями і шляхи оптимізації системи державно-громадського управління якістю університетської освіти в умовах українських реалій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 46-53. – ISSN 2412-1185
899638
  Калашніков А.О. Напрями інвестицій та джерела інвестиційного забезпечення лісогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку лісового господарства України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 181-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0459-1216
899639
  Сокол О.О. Напрями індивідуального запобігання ухиленням від сплати аліментів // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-617-616-069-4
899640
  Янісів Ю.О. Напрями інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 259-268. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
899641
  Бритвєнко А.С. Напрями інноваційно­інвестиційної активності олійно­жирових підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 17-23. – ISSN 1997-4167
899642
  Мурашко М.І. Напрями інноваційного коучингу у сфері освітянських послуг / М.І. Мурашко, С.О. Назарко // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-330-222-5
899643
  Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А. Сидорова, Г. Анісімов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
899644
  Байрамов С. Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 12-13
899645
  Насад Н.В. Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційного підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 41-45. – ISSN 2415-8089
899646
  Потай І.Ю. Напрями інноваційної трансформації освіти у контексті сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 398-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено, що найважливішою умовою освіти в інтересах сталого розвитку є екологізація вищої освіти, метою якої є підготовка екологічно відповідальних фахівців різного профілю, які приймають відповідальні рішення у процесі своєї діяльності в будь-якій ...
899647
  Сивак Р.Б. Напрями інституціоналізації глобалізму у вимірі сталого розвитку світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
899648
  Піменова О. Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід інституціоналізації форм господарювання постсоціалістичних країн в системі аграрних відносин. Визначено основні напрями розвитку аграрного сектору України. Обґрунтовано необхідність розвитку соціо-еколого-економічних форм ...
899649
  Осипенко К.В. Напрями інтеграції національної туристичної галузі до Європейського туристичного регіону // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 117-124. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
899650
  Козак Т.М. Напрями інтеграції системи пенсійного забезпечення України до європейської та світової пенсійної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
899651
  Товкун О.О. Напрями інтеграції фондового ринку України у світові ринки капіталів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
899652
  Ткач В.Ю. Напрями інтеграційної взаємодії України з європейським ринком праці : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 34-35.
899653
  Мірошниченко М Т. Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 32-36. – ISSN 2222-4459
899654
  Мармуль Л.О. Напрями інформатизації кооперації на селі / Л.О. Мармуль, М.А. Кучеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 41-45. – ISSN 1997-4167
899655
  Костючков С.К. Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства. - // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 47-59. – ISSN 2072-1692
899656
  Пономаренко В.П. Напрями й семантичні характеристики вторинної номінації у лексиці сучасних індоєвропейських мов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 115-122
899657
   Напрями комплексних наукових досліджень по зменшенню кризових навантажень на гідроекосистему Кривбасу / І.Д. Багрій, Н.А. Білокопитова, П.В. Блінов, П.Ф. Гожик, А.Б. Кузьменко, І.Є. Мамишев, В.М. Медведь, В.М. Шестопалов, Т.Ф. Шулипенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
899658
  Чудак В.В. Напрями конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 90-92. – ISSN 2306-6814
899659
  Шилінгов В.С. Напрями конституційної реформи в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 118-120. – ISBN 978-966-301-169-1
899660
  Мірошниченко Ю.Р. Напрями конституційної реформи визначаються суспільними потребами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 52-57.
899661
  Козловський А.Т. Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 14, липень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6814


  У статті конкретизовано напрями контролінгу інвестиційної діяльності, беручи до уваги реалії функціонування суб"єктів підприємницької діяльності. Доповнено напрями контролю, що виникають на кожному з етапів інвестиційної діяльності. Надано практичні ...
899662
  Воробйова О.І. Напрями концентрації основних ризиків кредитування економіки України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 6-13
899663
  Глущенко С.В. Напрями кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
899664
  Ломакін А. Напрями кримінально-процесуальної діяльності прокурора району в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 66-72.
899665
  Козоріз Г.Г. Напрями маркетингових досліджень страхоаого ринку України в умовах фінансової кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 322-325. – ISSN 0321-0499
899666
  Бутиріна М.В. Напрями медіапсихологічних досліджень у контексті медіакритики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 6-9


  У статті вивчаються напрями досліджень медіапсихології, питання нової медіаповедінки людей та "медіаекспансії". The tendencies of media psychological researches, the problem of new media behaviour of people and media expansion are researched in the ...
899667
  Паламарчук К.О. Напрями міжнародної взаємодії в сфері регулювання природокористування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 109-112. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
899668
  Лісогор Л.С. Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу України / Л.С. Лісогор, І.В. Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 4 (85). – С. 22-26. – ISSN 1997-9266
899669
  Лісогор Л. Напрями мінімізації соціальних шоків у сфері праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 3-10
899670
  Кириленко О. Напрями мінімізації фінансових шахрайств у сфері публічних закупівель / О. Кириленко, В. Русін // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 62-76 : табл., рис. – Бібліогр: 18 назв. – ISSN 1818-5754
899671
  Грищенко І.М. Напрями модернізації - підприємницький університет // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 140-161. – ISBN 978-966-622-885-0


  Досвід Київського національного університету технологій та дизайну.
899672
  Фаріон А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315. – ISSN 1993-0259
899673
  Гуменчук А.В. Напрями модернізації вищої бібліотечної освіти в КНР // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 89-98 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  Висвітлено результати компаративного аналізу змісту та структури освітніх програм підготовки бакалавра, магістра й доктора управління в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які функціонують у 108 університетах Китаю, виявлено ...
899674
  Зельдіна О.Р. Напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами / О.Р. Зельдіна, Р.М. Колесник // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 90-93. – ISSN 2219-5521
899675
  Мітрясова О.П. Напрями модернізації змісту хімічної освіти студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 16-19
899676
  Лаврухін В. Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 89-97
899677
  Озьмінська І. Напрями модернізації мовної політики України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 153-156. – ISSN 2076-1554
899678
  Зельдіна О. Напрями модернізації податкової політики України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 103-110. – ISSN 2308-9636
899679
  Чобан І.С. Напрями модернізації системи пільг в контексті соціальних реформ в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 227-229. – ISBN 978-966-188-293-4
899680
  Крупка А.Я. Напрями модернізації системи фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 396-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
899681
  Осадець С. Напрями модернізації страхової справи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 13-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
899682
  Гуменюк Л.Й. Напрями модернізації та підготовки фахівців соціальної роботи в умовах інформаційного суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 21-30
899683
  Дудкіна Т.В. Напрями модернізації фінансового планування сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 62-69 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
899684
  Корень Н.В. Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 10-15
899685
  Чуницька І.І. Напрями нарощування і реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у довгостроковій перспективі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 41-49. – ISSN 2306-6806
899686
  Тверитникова О.Є. Напрями наукових досліджень Інституту електротехніки Академії наук УРСР (1947–1963 рр.). // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 3 (35). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496


  Виокремлено напрями наукової роботи Інституту електротехніки АН УРСР. Підкреслено значущість інноваційних досліджень із застосування цифрових обчис- лювальних машин до моделювання складних енергосистем. Вивчено діяльність та проаналізовано внесок ...
899687
  Підлісецький Г.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 76-88. – ISSN 2221-1055
899688
  Домніцак Р.В. Напрями наукових досліджень проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 2312-928X
899689
  Драган І.О. Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-105
899690
  Томашина Г. Напрями наукового забезпечення аграрного виробництва Кіровоградської області (XX ст. - початок XXI ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 114-126. – ISSN 2518-7732


  На основі дотримання принципів історизму та об’єктивності, проаналізовано зміну напрямів наукового забезпечення сільськогосподарського виробництва Кіровоградської області, форм та методів популяризації наукових досягнень і шляхів їх освоєння ...
899691
  Костенко О. Напрями наукової діяльності професора університету Св. Володимира С.М. Богданова / О. Костенко, В. Сіропол // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 85-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
899692
  Глушко Н. Напрями національного виховання студентів у приватних університетах // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 238-249. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
899693
  Воробйова К.О. Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 160-165. – ISSN 2074-5354
899694
  Городянська Л. Напрями оновлення Збройних Сил України в умовах російської військової агресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 43-48. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Україна як демократична і незалежна держава обрала власний шлях розвитку, прагнула ввійти до світової системи безпеки й розвитку та необґрунтовно зазнала російської збройної агресії, унаслідок чого зруйновано економіку на сході та півдні України, ...
899695
  Самофалова О.Ю. Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814
899696
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації джерел фінансування малобюджетних інвестиційних проектів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
899697
  Цвірко-Годицький Напрями оптимізації динаміки вітчизняної наукової діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
899698
  Ткаченко Т.П. Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств / Т.П. Ткаченко, Н.А. Шевчук, І.В. Гончарук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 45-48. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
899699
  Дубас Р.Г. Напрями оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно збалансованого лісокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-54 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
899700
  Рижак І.В. Напрями оптимізації мисливства західного регіону України / І.В. Рижак. – Львів : Світ, 1999. – 202с. – ISBN 5-7773-0944-5
899701
  Климова К.Я. Напрями оптимізації мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців державної служби у закладі вищої освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 80-86. – ISSN 2414-5076
899702
  Калатур М. Напрями оптимізації показників оцінки службової діяльності слідчих органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С.121-126. – ISSN 2663-5313
899703
  Лущик Ю.М. Напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх аграріїв у ЗВО України: досвід Великої Британії / Ю.М. Лущик, Г.М. Циганок, Л.В. Пікулицька // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 159-162. – ISBN 978-966-698-282-0
899704
  Малахова О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 101-112. – ISSN 1818-5754
899705
  Брітченко І.Г. Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів / І.Г. Брітченко, Л.В. Левченко, Д.С. Турчанінова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 1164-168. – (Економічні науки)
899706
  Москвич Л.М. Напрями оптимізації судоустрою України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 25-32
899707
  Печенюк Н.М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 270-274. – ISSN 1993-6788


  Наведені статистичні матеріали, які відображають сучасний стан зовнішнього державного боргу, приклади управління ним в інших країнах світу.
899708
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації фінансування великобюджетних інвестиційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 125-134 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
899709
  Кравчук А.В. Напрями оптимізації чисельності персоналу підприємств // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-230-0
899710
  Борзенко О.П. Напрями організації дистанційного навчання студентської молоді Канади // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 35. – С. 14-21
899711
  Зацерківна М.О. Напрями організації зв"язків з громадськістю ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2409-9805


  Досліджено ефективність та доцільність організації зв"язків з громадськістю вищих навчальних закладів. Висновки. PR можна розглядати як одну з функцій управління вишем, що сприяє встановленню взаєморозуміння між установою, її громадськістю і ...
899712
  Штань М. Напрями організації офшорних зон в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
899713
  Ступень Р.М. Напрями організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
899714
  Климчук С.В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-57
899715
  Величко О Напрями оцінювання діяльності вищого навчального закладу / О Величко, В. Вікторов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.291-298
899716
  Будзяк В.М. Напрями оцінювання стану земель / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
899717
  Шапошников К. Напрями пiдвищення конкурентоспроможностi вищої освіти в сучасних умовах / К. Шапошников, І. Шапошникова, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 1 (29). – C. 7-13. – ISSN 2411-5215
899718
  Соколовська А.М. Напрями перегляду системи пільг з ПДВ в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 7-35 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
899719
  Дзюба С. Напрями перетворень в аудиторській діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
899720
  Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 15-31


  Про напрями перспективних досліджень, як теоретико-методологічних проблем інформаційного права, та нормативно-правового регулювання інформаційних відносин.
899721
  Вербицька А.В. Напрями підвищення академічної доброчесності як складової забезпечення якості вищої освіти / А.В. Вербицька, О.В. Василенко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 21-28. – ISSN 2412-1185
899722
  Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 82-95. – ISSN 2305-7645
899723
  Адаменко І.П. Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
899724
  Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 127-134. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
899725
  Муляр Т.С. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 84-92. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-6792
899726
  Цапко-Піддубна Напрями підвищення енергетичної ефективності економікми України в контексті інтеграції до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
899727
  Козоріз Г.Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1562-0905
899728
  Рябчук О.Г. Напрями підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 18-24
899729
  Цаль-Цалко Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні / Цаль-Цалко, В.П. Якобчук, В.М. Білецький // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 135-139. – ISSN 2306-6814
899730
  Заклінська Ю.М. Напрями підвищення ефективності видавничої діяльності наукових бібліотек України // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 310-311. – ISBN 978-966-8308-26-0
899731
  Булавинець В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 46-55. – ISSN 1818-5754
899732
  Коваленко С.О. Напрями підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів / С.О. Коваленко, Л А. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 314-321. – ISSN 2222-4459
899733
  Аверчев О.В. Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у фермерських господарствах / О.В. Аверчев, Н.О. Аверчева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 15-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
899734
  Лисяк Л. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л. Лисяк, К. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті охарактеризовано причини неефективного використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники виконання, що визначають фінансовий стан відповідних бюджетів та бюджетних програм в умовах програмно-цільового методу управління. ...
899735
  Феняк Л.А. Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
899736
  Гребенник Г.В. Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природниж парків // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 107-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
899737
  Козоріз М. Напрями підвищення ефективності використання фінансового потенціалу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 169-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
899738
  Томнюк Т. Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 2410-0919
899739
  Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-71. – Бібліогр.: 14 назв
899740
  Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 81-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
899741
  Шльончак В.В. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
899742
  Корінєв В.Л. Напрями підвищення ефективності маркетингового планування на підприємстві / В.Л. Корінєв, Г.А. Сємілєтова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-198. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто теоретичні аспекти маркетингового планування діяльності підприємств.
899743
  Стегура В.В. Напрями підвищення ефективності розвитку малого бізнесу АПК Закарпатської області // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 380-388.
899744
  Дорошенко О. Напрями підвищення ефективності судової експертизи у справах щодо об"єктів інтелектуальної власності / О. Дорошенко, В. Петренко, Г. Дорожко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (123). – С. 44-54. – ISSN 2308-0361
899745
  Самофалов П.П. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету : фінансовий ринок / П.П. Самофалов, Г.М. Терещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-132. – Бібліогр.: 1 назва
899746
  Булгаков Р.В. Напрями підвищення ефективності управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах / Р.В. Булгаков, В.Г. Головань // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (62). – С. 109-118. – ISSN 1997-9568
899747
  Святенко В. Напрями підвищення ефективності управлінської праці на підприємстві / В. Святенко, І. Корнілова // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 360-373. – ISSN 2078-5860
899748
  Дмитрісв В.В. Напрями підвищення ефективності формування кредитної політики комерційних банків в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 184-185. – ISBN 978-617-7069-02-6
899749
  Першко Л.О. Напрями підвищення ефективності формування місцевих бюджетів України за умов фінансової децентралізації // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 129-135. – ISSN 2410-9576
899750
  Чукаєва І.К. Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 111-115
899751
  Яремко Л.А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту: макроекономічний аспект : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 111-118. – Бібліогр.: 14 назв
899752
  Могилко Л.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості внутрішніх боргових зобов"язань України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-293-4
899753
  Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 56-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
899754
  Чеховська М.М. Напрями підвищення конкурентноспроможності залізничного транспорту : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 85-91. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
899755
  Сітковська А.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства / А.О. Сітковська, О.А. Савенко, М.О. Лебедєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
899756
  Сагайдак Ю.А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 168-172


  Розвиток інтеграційних процесів у світі та приєднання до них України свідчить про посилення глобалізації економіки. У статті розглядаються основні напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, досягнення якої можливе шляхом ...
899757
  Шендер А.Р. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 94-96
899758
  Харіна О.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 373-379
899759
  Олейнікова Л.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 3-7
899760
  Тульчинська С.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 194-198. – ISSN 2222-4459
899761
  Куліш І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 171-180. – ISSN 1562-0905
899762
  Федішина А.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств України / А.С. Федішина, В.В. Сердюк, С.О. Сухарева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
899763
  Мельник М. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні : фінансова політика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
899764
  Горяча О.Л. Напрями підвищення потенціалу машинобудівних підприємств України / О.Л. Горяча, О.В. Попов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 27-30. – ISSN 1997-4167
899765
  Кавтиш О.П. Напрями підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств / О.П. Кавтиш, М.Ю. Трохименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 255-261. – ISSN 2310-5534
899766
  Макарвнко П.М. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці / П.М. Макарвнко, О.В. Болдуєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
899767
  Дяченко А. Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 62-68. – ISSN 2414-4436
899768
  Пересунько В.В. Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-68. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини низького рівня капіталізації банківської системи України. На основі зарубіжного досвіду визначаються напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків. Reasons of low level capitalization of the Ukraine"s ...
899769
  Озерський Ігор Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 97-100
899770
  Корсаков С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 69-79
899771
  Гасанов С.С. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С.С. Гасанов, О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 48-62. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
899772
  Мамонова Г.В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Г.В. Мамонова, О.Г. Рябчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 177-181


  Визначено основні причини низької фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб в Україні, обгрунтовано необхідність запровадження прогресивного оподаткування доходів населення.
899773
  Цицик Р.В. Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 89-103
899774
  Вініченко І.І. Напрями підвищення якості людського капіталу в аграрній сфері / І.І. Вініченко, В.О. Лапа // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
899775
  Круковська О.В. Напрями підвищення якості обліку, аудиту й контролю лізингової діяльності аграрних підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 18-22. – ISSN 2306-546X
899776
  Давидлюк О.О. Напрями підвищення якості освіти й професійної підготовки жінок // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 208-210. – ISBN 966-594-559-9
899777
  Борейко В.І. Напрями підвищення якості роботи вищої школи України після її приєднання до Болонського процесу // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-68-3
899778
  Кашуба Я.М. Напрями підтримки розвитку малого та сепреднього підприємництва: досвід Польщі для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-234. – ISSN 0321-0499
899779
  Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 46-55
899780
  Жавнерчик О.В. Напрями подалання конфліктності земельних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
899781
  Гріненко О.І. Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 16-20. – ISSN 2304-2699
899782
  ДударенкоЛ Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
899783
  Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
899784
  Марченко І.С. Напрями подолання структурної економічної кризи в країнах нафто-експортерів в умовах нестабільності світових цін на нафту (на прикладі Боліварської Республіки Венесуела) / І.С. Марченко, В.С. Шаповал // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 57-66. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
899785
  Школа В.І. Напрями подолання сучасної європейської боргової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-02-6
899786
  Сидорчук А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 33-44. – ISSN 1818-5754
899787
  Остапенко К.А. Напрями покращення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей комунальних підприємств на прикладі КП "Фастівтепломережа" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 107-119
899788
  Дзядикевич Ю.В. Напрями покращення землеустрою та землекористування в Україні / Ю.В. Дзядикевич, І.В. Любезна, Р.І. Розум // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 172-177. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників землі та землекористувачів до самостійного проведення заходів, які передбачають раціональне використання й охорону земель".
899789
  Мельник М.О. Напрями покращення конкурентоспроможності національної економіки України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 119-121
899790
  Сисоліна Н.П. Напрями покращення менеджменту та маркетингу в підприємствах туристичної сфери Кіровоградського регіону // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 99-104
899791
   Напрями поліпшення якості бізнес-планів / Т.М. Кірік, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, О.А. Іванова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 217-228. – ISSN 2222-4459
899792
  Улицький О. Напрями посилення криміналізації у сфері поводження з відходами / О. Улицький, О. Сухіна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 23-25
899793
  Мельничук А.Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
899794
  Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 50-57 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
899795
  Мельние Т.О. Напрями посилення ролі Tink Tanкs у подоланні розриву між знаннями та політикою / Т.О. Мельние, Т.Є. Рожнова // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 20-25. – ISBN 978-617-7300-93-8
899796
  Баранник Л.Б. Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 103-113
899797
  Мискіна О.О. Напрями посилення стимулюючого впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 42-46
899798
  Мушенок В.В. Напрями правового регулювання екологічних відносин в контексті політики децентралізації влади // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 300-302. – ISBN 978-966-7957-18-6
899799
  Стрільців О.М. Напрями правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 27-31.
899800
  Галунько В.В. Напрями правової протидії рейдерству // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 36-41. – ISSN 1563-3349
899801
  Волощук Р.Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 33-37
899802
   Напрями протидії впливу глобальної економічної кризи 2020 року на вітчизняну економіку / Т.М. Куценко, О.Ю. Терованесова, Є.С. Шевченко, О.Ю. Тимошенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 186-191 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
899803
  Карпенко Є.М. Напрями протидії наркотизму на державному та міжнародному рівнях // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 177-182
899804
  Яковлєва А.М. Напрями протидії податковому боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 240-243. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
899805
  Єфименко Т.І. Напрями протидії чинникам дестабілізації у світовому просторі ділової активності: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 14-26. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
899806
  Кирієнко Л.А. Напрями психологічної роботи із забезпечення діяльності учасників антитерористичної операції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 112-120. – ISBN 978-617-7364-34-3
899807
  Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 35-39
899808
  Білоус С. Напрями реалізації державної кадрової політики / С. Білоус, Н. Биковець // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 53-58. – ISSN 2409-9260
899809
  Граненюк Н.В. Напрями реалізації дивідендної політики акціонерного товариства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 97-99
899810
  Бердар М.М. Напрями реалізації економічної політики держави / М.М. Бердар, О.В. Євтушевська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6814
899811
  Чехович Г.Т. Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
899812
  Томарова-Патлахова Напрями реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
899813
  Дзябко Ю. Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 133-140. – Бібліогр.: С. 139-140; 13 назв
899814
  Тимощук О.М. Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві / О.М. Тимощук, Т.О. Войченко, Л.В. Синько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
899815
  Ортіна Г.В. Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 49-52. – ISSN 2306-6814
899816
  Поліщук В.Л. Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 3 (19))
899817
  Ковальчик М. Напрями ресоціалізаційних і терапевтичних впливів в умовах ізоляції // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 93-107. – ISSN 1026-9932
899818
  Ільницький О. Напрями реформи міжбюджетних відносин в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 82-87
899819
  Пастухов О.М. Напрями реформування авторського права України в контексті розвитку інформаційних технологій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-23.
899820
  Авксентьєв М. Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  В статті викладено матеріал з практичними рекомендаціями щодо необхідних напрямів структурних змін вітчизняної системи ВНЗ відповідно до сучасних проблем і реалій.
899821
  Андрєєв П. Напрями реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 19-23. – ISSN 2078-5860
899822
  Васьківська К.В. Напрями реформування державного пенсійного забезпечення / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
899823
  Клименко К.В. Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні / К.В. Клименко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 97-117. – ISSN 2414-3499


  "Висвітлено питання розвитку небанківських фінансових інститутів як суб’єктів сукупного фінансового потенціалу України та перспективні напрями підвищення ефективності їхнього функціонування. Проаналізовано накопичені у процесі реструктуризації ...
899824
  Владімірова Н.П. Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
899825
  Сергієнко А.В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 100-110. – ISSN 2306-6814
899826
  Мойсеєнко І.П. Напрями реформування місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 188-196. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Визначено такі основні проблеми місцевого самоврядування в Україні: практично не використовується основний принцип самовизначення та самоорганізації територіальної спільноти; поточна політична система України не пристосована до розвитку місцевої ...
899827
  Зубар І.В. Напрями реформування органів виконавчої влади України в умовах децентралізації / І.В. Зубар, Р.Л. Пайлик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 121-125. – ISSN 2306-6814
899828
  Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-57. – ISSN 0132-1331
899829
  Матюк Т.В. Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 153-160
899830
   Напрями реформування освітньої галузі України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 5-11
899831
  Швабій К.І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 52-57. – Бібліогр.: 5 назв
899832
  Федорець М.Г. Напрями реформування податкової системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 325-327. – ISBN 978-966-188-219-4
899833
  Сюр Н.В. Напрями реформування правової системи України у Європейській інтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19.
899834
  Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 171-177. – ISSN 2222-5374
899835
  Іванов Ю.Б. Напрями реформування системи державних закупівель / Ю.Б. Іванов, Г.С. Севостьянова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2222-0712
899836
  Братута О. Напрями реформування системи державного регулювання економіки України / О. Братута, К. Мозуленко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 58-64.
899837
  Гуцаленко Л.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Гуцаленко, О.В. Вахновська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 7-23. – ISSN 2411-4413
899838
  Гоголь Т. Напрями реформування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: правовий та фінансовий аспекти / Т. Гоголь, К. Гнедіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 146-153. – ISSN 2411-5215


  "У статті досліджено основні напрями реформування системи вищої освіти з урахуванням європейських стандартів та рекомендацій. Здійснено огляд нових підходів до формування системи забезпечення якості та реалізації практичних заходів системи реформування ...
899839
  Красіков О.М. Напрями реформування системи освіти в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 16-22
899840
  Бережний В.О. Напрями реформування системи публічного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 161-164. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
899841
  Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 26-36. – ISSN 2221-1055
899842
  Тарановський О.В. Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ в сучасних умовах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 248-253. – ISSN 2072-1692
899843
  Кузьмак О.І. Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 134-139. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
899844
  Іляш О.І. Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях / О.І. Іляш, Н.В. Бугайчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
899845
  Рудкевич І.В. Напрями реформування соціальної сфери України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 116-119
899846
  Руднєва О.Ю. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування / О.Ю. Руднєва, Е.Р. Чєчєнєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 99-101
899847
  Тучак Т.В. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні / Т.В. Тучак, О.П. Лінник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 306-311. – ISSN 2222-4459
899848
  Василевич М.В. Напрями реформування судової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-69.
899849
  Лисенко О.А. Напрями реформування сучасної вищої педагогічної освіти у Республіці Ірландія // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 258-262


  У статті досліджуються основні напрями реформування сучасної системи вищої педагогічної освіти Ірландії. Визначаються основні проблеми, які стоять перед педагогічною освітою країни. Аналізуються запропоновані зміни структури початкової педагогічної ...
899850
  Попадинець Н.М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 116-122 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
899851
  Биркович Т.І. Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики: міжнародний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-104 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
899852
  Аманжаєв Д.Г. Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменістану // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
899853
  Клименко К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 75-85. – ISSN 2305-7645
899854
  Хомишин І. Напрями реформування шкільної освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 86-92. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
899855
  Шеремет О.С. Напрями роботи органів місцевого самоврядування в протидії злочинності: досвід іноземних держав // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 57-60
899856
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 75-83


  Визначається комплекс взаємопов"язаних напрямів розвитку бібліотеки в системі науки: інформаційно-бібліотечних електронних ресурсів на засадах їх збагачення, посилення аналітичної діяльності, управління; впровадження системи менеджменту якості в ...
899857
  Селінний М.М. Напрями розвитку біоекономіки України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
899858
  Глущенко С.В. Напрями розвитку бюджетної підтримки фермерських господарств в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 17-21.
899859
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 97-105


  Визначаються основні напрями зовнішньої комунікації бібліотеки: встановлення та розширення комунікацій з освітніми й навчальними закладами; здійснення спільних наукових досліджень; розвиток партнерства в контексті збереження електронних ресурсів і ...
899860
  Саленко А.С. Напрями розвитку високотехнологічного корпоративного підприємництва в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 127-140. – (Економічні науки ; вип. 2 (86)). – ISSN 2306-5478
899861
  Дзеверіна К.С. Напрями розвитку відносин державної власності: інституціональний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 24-29. – (Економічні науки)
899862
  Балаж Н.Й. Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 26-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
899863
  Морарь Д.Р. Напрями розвитку державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 89-95. – ISSN 2306-6814
899864
  Дутко Н.Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-108
899865
  Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 159-170. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
899866
  Мацевитий Ю.М. Напрями розвитку електроенергетики та енергомашинобудування / Ю.М. Мацевитий, А.К. Шидловський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 0372-6436
899867
  Отцевич Є. Напрями розвитку законодавства України про комерційні найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 44-48
899868
  Федулова Л.І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 296-305
899869
  Федулова Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 183-190. – ISSN 0321-0499
899870
  Погорєлова О. Напрями розвитку інституту загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профісійних захворювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
899871
  Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 75-83. – Бібліогр.: 8 назв
899872
  Єфанов С.О. Напрями розвитку інформаційно-аналітичної системи Держстандарту України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.35-39
899873
  Прокудін Г.С. Напрями розвитку інформаційного забезпечення трансферу технологій / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 113-121
899874
  Розенфельд Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
899875
  Тимків Н.М. Напрями розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу / Н.М. Тимків, М.М. Павлишенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 404-407. – ISBN 5-7763-2435-1
899876
  Суходольський І.А. Напрями розвитку й інвестування ракетно-космічної галузі у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 219-222. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
899877
  Перович І. Напрями розвитку кадастрової системи України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 38-40. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
899878
  Курко М. Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. В статье раскрываются основные направления развития конституционного права граждан на образование в Украине. The article exposes basic directions of ...
899879
  Ортіна Г.В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814
899880
  Безклубна Н.Л. Напрями розвитку лізингу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 44-45. – Бібліогр.: 4 назв
899881
  Авраменко О.В. Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
899882
  Макаренко О. Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті наведено SWOT-аналіз магістерської програми з освітніх вимірювань НПУ імені М.П. Драгоманова, виділено основні напрями розвитку даної магістратури, а саме: популяризація спеціальності "011 Науки про освіту (Освітні вимірювання)"; мотивація ...
899883
   Напрями розвитку медичного туризму в Україні та його вплив на економіку / Н.А. Казакова, А.А. Марушева, Ю.Г. Прав, А.О. Гулаг // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 20-34. – ISSN 2075-4892
899884
  Кантаєва О. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-28.
899885
  Крайній В.О. Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів / В.О. Крайній, С.А. Циганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 89-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128


  Циганов С.А. - докт. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
899886
  Карась О. Напрями розвитку міжнародної концесійної діяльності в транспортній галузі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Визначено напрями використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних інтересів держави на основі використання концесій.
899887
  Федоренко В.Г. Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних закликів / В.Г. Федоренко, Л.І. Федулова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 6-13. – ISSN 2306-6806


  Розкрита роль вищої освіти в системі формування інноваційної моделі розвитку економіки. Проаналізовано стан наукової діяльності сектору вищої освіти в Україні.
899888
  Любіцева О.О. Напрями розвитку наукових основ географії туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему вдосконалення наукових основ географії туризму відповідно до потреб суспільної практики і розвитку наукового знання і запропоновано теорію формування і взаємодії територіальних ринків туристичних послуг як один з напрямків її ...
899889
  Андрєєва Т.Є. Напрями розвитку організації в контексті технологічних змін / Т.Є. Андрєєва, О.О. Гетьман // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 59-75. – ISSN 2075-4892
899890
  Попова Л. Напрями розвитку освіти і науки в Україні в умовах сучасності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – C. 62-66. – ISSN 1562-529Х
899891
  Баклан О.В. Напрями розвитку правової системи Європейського Союзу та держав - членів ЄС: співвідношення, правові та економічні тенденції, вплив Лісабонського договору // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 89-92
899892
  Федулова Л.І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 240-248. – ISSN 1993-6788
899893
  Пілевич Д. Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації національної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 387-395. – ISSN 2411-5215
899894
  Шаповал С.Л. Напрями розвитку системи бюджетного планування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 204-210. – ISSN 2306-546X
899895
  Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 36-40. – ISSN 0131-6788
899896
  Вороненко Ю.В. Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 32-35. – ISSN 1681-2751
899897
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин в умовах децентралізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 117-123. – ISSN 2306-546X
899898
  Шишко О.В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковий перспективі : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 51-61 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
899899
  Заяць В.М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-49. – Бібліогр.: 20 назв
899900
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 40-46
899901
  Ткаченко Л.Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 42-52
899902
  Артем"єва І.О. Напрями розвитку системи статистичного вимірювання параметрів цифрової економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 66-74 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
899903
  Кладченко М.В. Напрями розвитку системи фінансового забезпечення державних ЗВО України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814


  "У статті проведено оцінювання можливих напрямів розвитку системи фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти України. Визначено основні принципи ефективного забезпечення закладів вищої освіти, а саме: мобілізація достатнього обсягу ...
899904
  Акімова О.В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-10. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
899905
  Влах М. Напрями розвитку сільського господарства приміської зони м. Львова / М. Влах, Т. Кравець // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 115-122 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
899906
  Лузан Ю.Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 3-12
899907
  Дідківський В. Напрями розвитку соціально відповідального бізнесу у галузі комерційних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у розрізі євроінтеграційного вектору розвитку України // Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / НАН України [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко ; ред.-упоряд.: А.Є. Санченко ; упоряд.: А.О. Сошников, А.В. Токунова]. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 104-110. – ISBN 978-966-02-9928-3
899908
  Арент С.С. Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 38-54
899909
  Жилінська Л.О. Напрями розвитку стратегічного планування в сучасних умовах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-34.
899910
  Гудзь О Г. Напрями розвитку страхових послуг у сільськогосподарському страхуванні та їх формування на цій основі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 74-76. – ISBN 978-617-696-384-4
899911
  Карась О.С. Напрями розвитку транспортної інфраструктури України в умовах міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 26-30
899912
  Дронова О.Л. Напрями розвитку України за різними сценаріями глобалізаційних процесів / О.Л. Дронова, Т.В. Нагорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
899913
  Вдовиченко Г.В. Напрями розвитку філософії культури у філософській думці УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 10-13
899914
  Яновчик В.О. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої школи / В.О. Яновчик, В.М. Гельман // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 291-297. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
899915
  Пасічник Ю. Напрями розвитку фінансової системи України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 422-431. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розроблено теоретико-методологічні засади основних напрямків розвитку, які грунтуються на інструментарію синергетики, обгрунтованих принципах і концептуальних положеннях.
899916
  Подра О.П. Напрями розширення інвестування людського капіталу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 68-77. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
899917
  Топчієв О.Г. Напрями систематизації рекреаційних благ / О.Г. Топчієв, В.А. Сич, В.В. Яворська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 199-212. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
899918
  Болтачеєва Н. Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 29-32. – ISSN 1810-3944
899919
  Шепотько Л.О. Напрями соціально-економічного розвитку села / Л.О. Шепотько. – К, 1984. – 48с.
899920
  Захаріна Т.І. Напрями соціальної роботи з ветеранами гібридної війни // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 55-59. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (52)). – ISSN 2524-0609


  Розглядаються основні напрями соціальної роботи з ветеранами гібридної війни. Здійснено аналіз наукових праць з проблеми дослідження з метою визначення основних напрямів соціальної роботи з ветеранами. Представлено результати емпіричного дослідження, ...
899921
  Волков О. Напрями соціальної роботи з педагогічно занедбаними підлітками / О. Волков, В. Волкова, О. Федорова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 23-29. – ISSN 2307-4906
899922
   Напрями спеціалізації і комплексного розвитку Київського економічного адміністративного району. – К., 1962. – 311с.
899923
  Шацька З.Я. Напрями співпраці закладів вищої освіти та підприємницьких структур в умовах післявоєнного відновлення України / З.Я. Шацька, Н. Костіна // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7763-01-6
899924
  Засенко О.Ю. Напрями співпраці України з ЄС у розвитку взаємної електронної комерції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 84-86
899925
  Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 46-53. – ISSN 2409-4544
899926
  Рудольф В. Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною / В. Рудольф, С. Пазізіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 436-453. – ISSN 1684-906Х
899927
  Стеблянко І.О. Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 72-80. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
899928
  Николюк О.М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 35-45 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
899929
  Хачатурян О.С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 127-131
899930
  Булава Л.М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині / Л.М. Булава, С.М. Шевчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 64-69. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1561-4980
899931
  Мосьпан Н. Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 65-69. – ISSN 2226-3012


  У статті йдеться про сучасний стан розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), а саме аналіз результатів цього процессу після прийняття Болонської декларації та визначаються можливі перспективи розвитку. Основним матеріалом дослідження є ...
899932
  Патицька Х.О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 39-48. – ISSN 1562-0905
899933
  Коцан Н.Н. Напрями стимулювання експортної діяльності України / Н.Н. Коцан, О.М. Гусєва // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 189-195. – ISSN 1729-360Х
899934
  Демчишак Н. Напрями стимулювання нагромадження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 112-118. – ISSN 0201-758Х
899935
  Пельтек Л.В. Напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку промислових галузей і організацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 181-183 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
899936
   Напрями структуризації функціональної архитектури типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В. Бабенко, Т. Бабіна, О. Габзовська, А. Савмцький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 78-81. – ISSN 1998-6939


  У статті розкрита типова функціональна архитектура Інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ. Приведені напрями структуризації типової функціональної архітектури ІП ІР ВНЗ: за підсистемами, сервісами, службами, веб-ресурсами, інформаційними областями.
899937
  Ємельянов В.М. Напрями судово-правової реформи незалежної України / В.М. Ємельянов, В.Б. Татаренко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 351-359
899938
  Крупельницька Л.Ф. Напрями сучасної психотерапії : навч. посібник / Л.Ф. Крупельницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 350, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 342-348. – ISBN 978-966-933-011-6
899939
  Крупельницька Л. Напрями сучасної психотерапії : навч. посібник / Людмила Крупельницька. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – ISBN 978-617-696-768-2
899940
  Пастовенський О. Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – ISSN 0131-6788
899941
  Омельченко Н.Л. Напрями та види законодавчої діяльності у період Центральної Ради Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-77
899942
  Васильців Т.Г. Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.В. Рудковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
899943
  Горобець О. Напрями та заходи демографічної політики у контексті попередження негативного впливу міграції на відтворення населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
899944
  Бублик Є. Напрями та інструментарій забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 154-157. – ISSN 0201-758Х
899945
  Куцик П.О. Напрями та інструменти державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України / П.О. Куцик, А.І. Процикевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 5-10. – ISSN 2308-1988
899946
  Малишко В.В. Напрями та інструменти удосконалення фінансової політики в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 126-129. – ISSN 1997-4167
899947
  Олійник Т.О. Напрями та методичні засади досліджень у маркетингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
899948
  Супрун Н. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Супрун, С. Чистякова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 363-372. – ISSN 1993-0259
899949
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів (s)ker(t)-I на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 175-186. – ISBN 966-581-231-9
899950
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів /(S)KER(T)-\ на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
899951
  Панькова О.В. Напрями та механізми участі інститутів громадянського суспільства у створенні захищеного простору внутрішньо переміщених осіб в Україні / О.В. Панькова, О.Ю. Касперович // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 53-69. – ISSN 1681-116Х
899952
  Полюжин М.М. Напрями та одиниці прагматичного аналізу мовленнєвої комунікації // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 6-19. – ISBN 966-7400-33-5
899953
  Калагурка Х. Напрями та особливості наукової діяльності педагогічних працівників кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету імені Івана Франка (на прикладі Ф.І. Науменка) // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні суспільні запити : колект. монографія / Ю.Д. Заячук, Н.В. Долінська, О.І. Клонцак, Г.П. П"ятакова, Х.І. та ін. Калагурка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 94-114. – ISBN 978-617-10-0597-6
899954
  Железник О.Ю. Напрями та перспективи застосування лазерних технологій у системі управління військами / О.Ю. Железник, О.М. Григорчук, С.В. Первак // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 33
899955
  Рзаєва Т.Г. Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  В статті обгрунтовано доцільність інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Визначено мету інвестиційної підтримки малого підприємництва на рівні регіону та окреслено вагомі напрями і завдання її досягнення. Аргументовано ...
899956
  Холін В.М. Напрями та перспективи створення АСУ артилерійською бригадою в бою (операції) / В.М. Холін, О.Г. Дмітрієв // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 71
899957
  Ветвицький Д.О. Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121
899958
  Приймак О.М. Напрями та технології соціального опікування у південноукраїнському селі наприкінці XIX - початку XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 1728-3671
899959
  Самелюк А. Напрями та умови вирішення актуальних питань лінгвістичного забезпечення військ / А. Самелюк, І. Тичина, Є. Мітькіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 10-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Визначено напрями лінгвістичного забезпечення військ (ЛЗВ) у час війни з огляду на його роль у забезпеченні актуальних потреб збройних сил та суспільства, а також умов, за яких ЛЗВ буде ефективним. ЛЗВ у вітчизняному науко- вому дискурсі трактується ...
899960
  Голей Ю.М. Напрями та форми державного регулювання економіки в сучасних умовах / Ю.М. Голей, Г.В. Склема // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 55-57. – ISBN 978-617-645-233-1
899961
  Гоцуляк Л.В. Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 20-25. – ISSN 2413-9610
899962
  Востоцька І.Ф. Напрями та шляхи підвищення фізичної підготовленості студентів педагогічних закладів вищої освіти нефізкультурних спеціальностей // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 127-129. – ISBN 978-966-698-282-0
899963
  Кір"ян Т. Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т. Кір"ян, М. Шаповал, С. Коваль // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 51-58. – ISSN 1729-7206
899964
  Підлісний П. Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні / П. Підлісний, Н. Паткевич, Ю. Цвєтов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 7-20. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
899965
  Лаговська О.А. Напрями трансформації бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 63-68. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
899966
  Васильєва Т. Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України / Т. Васильєва, О. Захаркін, Л. Захаркіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14). – С. 7-12. – ISSN 2411-5215
899967
  Бояр А.О. Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 134-137
899968
  Онуфрик Г. Напрями трансформації житійних образів в українській та світовій літературах // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 199-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
899969
  Каленюк І.С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – C. 24-36. – ISSN 2072-9480
899970
  Магдіч А.С. Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 314-322. – ISSN 2312-7600
899971
  Ящук С.П. Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
899972
  Кристопчук Т.Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країни Європейського Союзу в Україну // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 165-171


  У статті обгрунтовано, що для реалізації пріорітетних напрямів модернізації педагогічної освіти виникає необхідність використання позитивного європейського освітнього досвіду в підготовці майбутніх учителів через призму адекватного оцінювання якості ...
899973
  Слободчук М.С. Напрями трансформації ринку праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 135-141. – (Економіка ; вип. 13)
899974
  Холявко Н. Напрями трансформації співробітництва секторів підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – C. 20-27. – ISSN 2411-5215


  "...Виокремлено ключові поточні проблеми співробітництва секторів вищої освіти та підприємництва в Україні."
899975
  Мельник Л. Напрями трансформацій та виявлення елементів модернізації в межах тестової ділянки дослідження у м. Шпола / Л. Мельник, С. Батиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 87-91. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Визначено тестову ділянку дослідження в місті. Окреслено періоди забудови та розвитку міста та тестової ділянки зокрема. Проаналізовано стратегічне бачення розвитку міста Шполи. Охарактеризовано ознаки типовості тестової ділянки дослідження та її роль ...
899976
  Поляков М.Й. Напрями удосконалення акцизної політики у сфері тютюнових виробів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 82-96 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
899977
  Пєтков С. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства / С. Пєтков, Є. Соболь, О. Михайлов // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 116-120. – ISSN 2524-0129
899978
   Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри : 22-23 листоп. 2013 р. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [М-во освіти і науки України], Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 284, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
899979
  Тоцький С.В. Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 115-117. – Бібліогр.: 3 назв.
899980
  Семененко М.В. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 81-84. – ISSN 2306-6814
899981
  Аленін Ю.П. Напрями удосконалення законодавства з метою підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 22-26. – ISBN 978-966-419-300-6
899982
  Дєгтяр О.А. Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком / О.А. Дєгтяр, О.М. Непомнящий // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 1-9. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
899983
  Іляш О.І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 177-183. – ISSN 1562-0905
899984
  Гудзь О.Є. Напрями удосконалення креативного менеджменту корпорацій в умовах мультирівневої цифрової трансформації / О.Є. Гудзь, О.О. Мізін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 5-9. – ISSN 2415-8089
899985
  Москалюк С.В. Напрями удосконалення механізмів реалізації державної енергетичної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 59-65. – ISSN 2414-4436
899986
  Кучин С.П. Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 94-97. – ISSN 2306-6814
899987
  Шаренко С. Напрями удосконалення нормативної регламентації процесуального статусу слідчого судді // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 30-45
899988
  Мулик Т.О. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп"ютерних технологій: управлінський аспект / Т.О. Мулик, В.В. Кожухар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
899989
  Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Тереччини) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
899990
  Добренко О. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
899991
  Соколов К.О. Напрями удосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням розширення сфер міжнародного співробітництва / К.О. Соколов, О.П. Гудима // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 13-14
899992
  Петльована А.В. Напрями удосконалення податкової політики у сфері інвестування в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 109-111
899993
  Трегуб О. Напрями удосконалення правового забезпечення оподаткування розміщення побутових відходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 138-139
899994
  Шкрабак І.В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
899995
  Матвіїшин Є.Г. Напрями удосконалення регулювання тарифів на послуги в житлово-комунальному господарстві / Є.Г. Матвіїшин, Ю.М. Фабрика // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 17-23
899996
  Борейко В.І. Напрями удосконалення роботи з обдарованими дітьми та молоддю в Україні
899997
  Борейко В.І. Напрями удосконалення роботи з обдарованими дітьми та молоддю в Україні // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-77-5
899998
  Халецька А.А. Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 71-72. – Бібліогр.: 2 назви
899999
  Макогон В.Д. Напрями удосконалення системи фінансування галузі охорони здоров"я // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 155-160. – ISSN 2306-546X
900000
  Коропатнік І. Напрями удосконалення формування та реалізації воєнної політики України // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 185-187. – ISBN 978-617-7814-10-7
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,