Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
8001
  Лось В.Е. "Acta monasterii lubarensis": джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 224-240. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
8002
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 4. – 1975
8003
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 5. – 1975
8004
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.76. Fasc 5. – 1979
8005
   Acta Entomologica Miscellanea Entomologica Lepidoptera : Antiquariatskatalog; Eine Sammlung wertvoller Zeitschriftenreihen, Bucher und Separata. – Leipzig : Weg
Nr. 199. – 50 S.
8006
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 3. – 1999
8007
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 4. – 2000
8008
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 5. – 2001
8009
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol.6. – 2002
8010
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.7. – 2003
8011
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.8 Special : Proceedings of tne 7th.Tartu Conference on Multivariate Statistics, August, 7-12,2003, Tartu, Estonia. – 2004
8012
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.9. – 2005
8013
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.10. – 2006
8014
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. L.Kadar. – Debrecen : KLTE
T. 10-11. – 1965. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. III)
8015
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. B.J.Szabo. – Debrecen : KLTE
T 12/13. – 1967. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. V - VI)
8016
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T. 14. – 1968. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. VII)
8017
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T.15/16. – 1971. – (Geonomica ; T VIII -.I X)
8018
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T. 17. – 1972. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. X)
8019
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 73. – 1997


  1997. N 73
8020
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 74. – 1998
8021
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 75. – 1999
8022
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 76. – 1999
8023
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 77. – 2000
8024
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 78. – 2000
8025
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 79. – 2001
8026
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 80. – 2001
8027
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 81. – 2001
8028
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 82. – 2002
8029
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 83. – 2002
8030
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 84 : Rozwoj rzezby plejstocenskiej okolic Gostynina. – 2003. – + карта
8031
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 85 : Pionowa strefowosc hydrochemiczna wod podziemnych na obszarze aglomeracji lodzkiej /M. Ziulkiewicz. – 2003. – + табл.
8032
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 86. – 2004
8033
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 87. – 2004
8034
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 88. – 2004
8035
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 89. – 2004
8036
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 90 : Rozwoj doliny Warty miedzy Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty /J.Forysiak. – 2005
8037
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 91 : Odplyw niski w Polsce/A.Bartnik. – 2005
8038
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 92 : Srodowiska sedymentacyjne kemow regionu lodzkiego/A.Jaksa. – 2006
8039
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 93. – 2007
8040
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 94 : Sezonowe zmiany zasobow i podstawowych wlasciwosci fizykochemicznych wod w malej zlewni nizinnej. – 2008
8041
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 95 : Paleogeografia wybranych obszarow Polski w czasie ostatniego zlodowacenia / J. Dzierzek. – 2009
8042
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 96 : Rekonstrukcja lobu plockiego w czasie ostatniego zlodowacenia / M. Roman. – 2010
8043
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 97 : Dynamika zasobow plytkich wod podziemnych w wojewodztwie lodzkim i na obszarach sasiednich / P. Tomalski. – 2011
8044
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 98 : Ochlodzenie mlodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionte lodzkim / D. Dzieduszynska. – 2011
8045
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 99 : Zapis zmian srodowiska przyrodniczego poznego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu lodzkiego / J. Forysiak. – 2012
8046
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 100 : Przyklady uwarunkowan rzezby nizowej. – 2012
8047
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 101 : Dziedzictwo mysli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badan Czwartorzedu (1981-2012) Uniwersytetu Lodzkiego w czterdziesta rocznice smierci Profesora. – 2013
8048
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 102 : Przydatnosc badan interdyscyplinarnych w rekonstrukcjach paleogeograficznych na przykladzie stanowiska Kozmin Las w dolinie Warty. – 2014
8049
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 103 : Strefa marginalna ladolodu warty w srodkowej i wschodniej Polsce. – 2015
8050
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 104 : Klimat i bioklimat miast. – 2016
8051
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 105 : Paleogeograficzne znaczenie mis torfowisk i jezior. – 2016
8052
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 106. – 2017
8053
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 107. – 2017
8054
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 108. – 2019
8055
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 109. – 2019
8056
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 110. – 2020
8057
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №4. – 1970
8058
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №3. – 1970
8059
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №2. – 1970
8060
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №1. – 1970
8061
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №1. – 1973
8062
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №2. – 1973
8063
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №3. – 1973
8064
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №4. – 1973
8065
   Acta geologica polonica = Prace zwiazane z problematyka struktur wglebnych Polski. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, №4. – 1974
8066
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 3. – 1974
8067
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 2. – 1974
8068
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 1. – 1974
8069
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 1. – 1975
8070
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 2. – 1975
8071
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 3. – 1975
8072
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 4. – 1975
8073
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 1. – 1976
8074
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 2. – 1976
8075
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 3. – 1976
8076
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 4. – 1976
8077
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 1. – 1977
8078
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 2. – 1977
8079
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 3. – 1977
8080
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 4. – 1977
8081
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 1. – 1978
8082
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 2. – 1978
8083
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 3. – 1978
8084
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 4. – 1978
8085
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 1. – 1979
8086
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 2. – 1979
8087
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 3. – 1979
8088
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 4. – 1979
8089
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 1. – 1980
8090
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 2. – 1980
8091
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 3. – 1980
8092
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 4. – 1980
8093
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.31, № 1-2. – 1981
8094
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.31, № 3-4. – 1981
8095
   Acta historica Universitatis Klaipedensis / Inst. of Baltic Region history a. archaeology Klaipeda Univ. – Vilnius : Klaipeda University Press. – ISSN 1392-4095
28 : Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918-1940: case studies and comparisons. – 2014
8096
   Acta Hungarica. – Ужгород
16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – 2007
8097
   Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород
18-й рік вид. за 2007 р. – 2008
8098
   Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород : Патент. – ISBN 978-966-8760-98-3
19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – 2010
8099
   Acta Imeko : 1958. A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyei. – Budapest, 1959. – 444 s.
8100
   Acta Imeko : A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
T. 1. – 1959. – 428 s.
8101
   Acta Imeko : 1958; A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
C. 3. – 1959. – 372с.
8102
   Acta Imeko : A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
T. 5. – 1959. – 420 s.
8103
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Hungarian Scientific Society for Measurement and Automation
T. 1. – 1964. – 498 с.
8104
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Inte4rnationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest
T. 2. – 1964. – 476 s.
8105
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Hungain Scientifie Society for Measurement and Automation
T. 3. – 1964. – 530 s.
8106
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Ungarischer Wissenschaftlicher Verein fur Messtechnik und Automatisierung
T. 4. – 1965. – 740 s.
8107
   Acta mediaevalia. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL. – ISBN 83-228-0949-2
15. – 2002. – 500s.
8108
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 1. – 2014. – 118 с.
8109
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 2. – 2014. – 102 с.
8110
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 3/4. – 2014. – 96 с.
8111
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 1. – 2015. – 106 с.
8112
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 2. – 2015. – 119 с.
8113
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 3. – 2015. – 113 с.
8114
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 4. – 2015. – 96 с.
8115
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 22, № 4. – 2016. – 86 с.
8116
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 22, № 3. – 2016. – 93 с.
8117
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 1/2. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
8118
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
8119
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 4. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
8120
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 1. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
8121
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 2. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
8122
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 4. – 2018. – 69 с. – Резюме укр., англ. мовами
8123
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 3. – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
8124
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 25, № 1. – 2019. – 101 c. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2019.01 - Резюме укр., англ. мовами
8125
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 1. – 2020. – 92 c. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
8126
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Зіменковський А.Б., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 2/3. – 2020. – 108 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.02-03 - Резюме укр., англ. мовами
8127
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Зіменковський А.Б., Боржієвський А.Ц., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 4. – 2020. – 129 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
8128
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: А. Зіменковський , І. Драпак, Tomasz G. Rogula [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 27, 1/2. – 2021. – 119 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2021.1-2 - Резюме укр., англ. мовами
8129
   Acta neophilologica. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 1. – 1999
8130
   Acta neophilologica. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 2. – 2000
8131
   Acta neophilologica. – Olsztyn, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 3. – 2001
8132
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №1/2. – 1991
8133
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №3/4. – 1991
8134
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №5/6. – 1991
8135
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №1. – 1992
8136
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №2. – 1992
8137
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №3. – 1992
8138
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №2. – 1993
8139
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №3. – 1993
8140
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №4. – 1993
8141
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №1. – 1994
8142
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №2. – 1994
8143
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №3. – 1994
8144
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №4. – 1994
8145
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, supplement. – 1994
8146
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №1. – 1995
8147
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №2. – 1995
8148
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №3. – 1995
8149
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №5. – 1995
8150
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, sepllement. – 1995
8151
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №1. – 1996
8152
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №2. – 1996
8153
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №3. – 1996
8154
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №4. – 1996
8155
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №2. – 1997
8156
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №3. – 1997
8157
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №4. – 1997
8158
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, sepplement. – 1997
8159
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №1. – 1997
8160
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №4. – 1998
8161
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №3. – 1998
8162
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №2. – 1998
8163
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №1. – 1998
8164
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №1. – 1999
8165
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №4. – 1999
8166
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №3. – 1999
8167
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №2. – 1999
8168
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 3. – 2000
8169
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 2. – 2000
8170
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 1. – 2000
8171
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .60, N 4. – 2000
8172
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 1. – 2001
8173
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 4. – 2001
8174
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 3. – 2001
8175
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 2. – 2001
8176
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .62, N 1. – 2002
8177
   Acta nucleara & radiologica = ACTA ядерная и радиологическая : ежегодное издание нормативных актов в ядерной области ядерной радиологической деятельности. Для руководителей, специалистов, юрисконсультов, физических и юридических лиц / Ministerul ecologiel si resurselor naturale; Agentia nationala de reglementare a activitatilor nucleare si radiologice. – Chisinau, 2009-. – ISBN 978-9975-9913-8-4
Vol. 1. – 2009
8178
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 00016454
Vol. 32, N 1. – 1997
8179
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 00016454
Vol. 32, №2. – 1997
8180
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol. 35, N 2. – 2000
8181
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol. 35, N 1. – 2000
8182
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..XV, №2/3. – 1970
8183
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..15, №4. – 1970
8184
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.15, №1. – 1970
8185
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.16, №1/2. – 1971
8186
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..16, №3. – 1971
8187
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №4. – 1972
8188
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..17, №3. – 1972
8189
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №2. – 1972
8190
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №1. – 1972
8191
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №2. – 1977
8192
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №3. – 1977
8193
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №4. – 1977
8194
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №1. – 1978
8195
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №2. – 1978
8196
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №3. – 1978
8197
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №4. – 1978
8198
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №1. – 1979
8199
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №2. – 1979
8200
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №4. – 1979
8201
  Agrell Acta Physiologica Scandinavica. Excerptum : Observations on the Hydrogen-Activating Enzymes Present during the Metamorphosis of Insects / Agrell, , I. – Stockholm : P.A. Norstedt & Soner
Vol. 14, Fasc. 4; 30.XII.1947. – 1947. – 317-334p.
8202
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 2. – 1997
8203
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 3. – 1998
8204
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 4. – 1999
8205
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 5. – 2000
8206
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 6. – 2001
8207
   Acta romanica.. – Szegeb, 1972. – 163с.
8208
   Acta sessionis Ciceronianae diebus 3-5 mensis Dcembris a 1957 Varsoviac habitae.. – Warszawa, 1960. – 177с.
8209
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 36, №1/2. – 1991
8210
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 36, №3/4. – 1991
8211
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, №1/2. – 1992
8212
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, № 3. – 1992
8213
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, № 4. – 1992
8214
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 2. – 1993
8215
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 3. – 1993
8216
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 4. – 1993
8217
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 1. – 1993
8218
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, suppl. 2 : Ecological genetics in mammals. – 1993
8219
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №1. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8220
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №2. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8221
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №3. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8222
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №4. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8223
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Supplement 3 : Ecological genetics in Mammals II. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8224
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №1. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8225
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №2. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8226
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №3. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8227
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №1. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8228
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №2. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8229
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №3. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8230
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №4. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8231
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Supplement 4. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8232
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №1. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8233
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №2. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8234
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №3. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8235
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №4. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8236
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №1. – 1998
8237
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №4. – 1998
8238
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №3. – 1998
8239
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №2. – 1998
8240
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №1. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8241
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №4. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8242
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №3. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8243
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8244
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 1. – 2000
8245
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 3. – 2000
8246
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 1 : Supplement. – 2000. – Suppl.to vol. 45, N 1
8247
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 4. – 2000
8248
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 1. – 2001
8249
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 2. – 2001
8250
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 3. – 2001
8251
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 4. – 2001
8252
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 3. – 2002. – supplement
8253
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 2. – 2002. – supplement
8254
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 1. – 2002. – supplement
8255
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47 : Supplement. – 2002. – supplement
8256
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 4. – 2002. – supplement
8257
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.48, N 1. – 2003
8258
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.48, N 2. – 2003
8259
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.48, N 3. – 2003
8260
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.48, N 4. – 2003
8261
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.49, N 2. – 2004
8262
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.49, N 3. – 2004
8263
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.49, N 4. – 2004
8264
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.50, N 2. – 2005
8265
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.50, N 4. – 2005
8266
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 1. – 2006
8267
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 2. – 2006
8268
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 3. – 2006
8269
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 4. – 2006
8270
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 2. – 2007
8271
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 3. – 2007
8272
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 4. – 2007
8273
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 1. – 2007
8274
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 1. – 2008
8275
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 2. – 2008
8276
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 3. – 2008
8277
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 53, N 4. – 2008
8278
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 54, N 1. – 2009
8279
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 54, N 2. – 2009
8280
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.54, N 3. – 2009
8281
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.54, N 4. – 2009
8282
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 3. – 2010
8283
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 4. – 2010
8284
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 1. – 2010
8285
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 2. – 2010
8286
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica / Univerzita Karlova; Universita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 2. – 1997
8287
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 2. – 1997


  1998, V.33 N 1
8288
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Supplement. – 1997


  1998, V.33 N 1
8289
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.33, N 2. – 1998


  1998, V.33 N 1
8290
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica. / Univerzita Karlova; Universzita Karlova. – Praha
  Vol. 42, N 2. – 1998
8291
   Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et physica / Univerzita Karlova; Universitas Carolina. – Praha
  Vol.39, N 1/2. – 1998
8292
   Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica / Univerzita Karlova. – Praha
  4. – 1998. – (9 : Studia ethnographica)
8293
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica. / Univerzita Karlova; Universzita Karlova. – Praha
  Vol.42, N 1. – 1998
8294
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 2. – 1999
8295
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 1. – 1999
8296
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 1. – 2000
8297
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, Supplement. – 2000
8298
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 2. – 2000
8299
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.36, N 2. – 2001
8300
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.37, N 1. – 2002
8301
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.37, N 2. – 2002
8302
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.38, N 1. – 2003
8303
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.39, N 1. – 2004
8304
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.40, N 1/2. – 2007
8305
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 1/2. – 2007
8306
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 46, N 1. – 2011
8307
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 46, N 2. – 2011
8308
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 1. – 2013
8309
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 2. – 2013
8310
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 4 (за 2013). – 2014
8311
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  14, с. 1/2. – 2014
8312
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  14, с. 3/4 (за 2014). – 2015
8313
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  15, с. 1/2. – 2015
8314
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  15, с. 3/4 (за 2015). – 2016
8315
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 51, N 1. – 2016
8316
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 51, N 2. – 2016
8317
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  16, с. 1 (за 2016). – 2017
8318
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  16, с. 2 (за 2016). – 2017
8319
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  17, с. 1. – 2017
8320
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 52, N 1. – 2017
8321
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 52, N 2. – 2017
8322
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 53, N 1. – 2018
8323
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 53, N 2. – 2018
8324
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 54, N 1. – 2019
8325
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 54, N 2. – 2019
8326
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 55, N 1. – 2020
8327
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 55, N 2. – 2020
8328
   Acta universitatis lodziensis. – Lodz. – ISSN 1427-969X
№ 6 : Folia Psichologica. – 2002. – P. 85
8329
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 1998
8330
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 38. – 1998
8331
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 8. – 1998
8332
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 1999
8333
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 1999
8334
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  13. – 1999
8335
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
8336
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 39. – 1999
8337
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  22. – 1999
8338
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 9. – 1999
8339
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N11. – 2000
8340
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N3. – 2000
8341
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 67. – 2000
8342
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8343
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 69. – 2000
8344
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.68. – 2000
8345
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2000
8346
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 15. – 2000
8347
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2000
8348
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 73. – 2001
8349
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 72. – 2001
8350
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 71. – 2001
8351
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 4. – 2001
8352
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 3. – 2001
8353
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 5. – 2001
8354
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 6. – 2002
8355
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  26. – 2002
8356
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 42. – 2002
8357
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 75. – 2002
8358
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 15. – 2003
8359
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2004
8360
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 16. – 2004
8361
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2004
8362
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.11, N 1. – 2004
8363
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia chimica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 2004
8364
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 24. – 2004
8365
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 8. – 2004
8366
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2004
8367
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 43. – 2005
8368
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2005
8369
   Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo. – ISSN 0208-6050
Studia i szkice z historii XIX i XX wieku/pod red. H.A.Jamsheera. – 2005. – (Folia historica ; N 78)
8370
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 79. – 2005
8371
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 80. – 2005
8372
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 12. – 2005
8373
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  7, tom 1. – 2005
8374
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  7, tom 2. – 2005
8375
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 9. – 2005
8376
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  68. – 2006
8377
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 18. – 2006
8378
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 10. – 2006
8379
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2006
8380
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 13. – 2006
8381
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  8. – 2006
8382
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 17. – 2006
8383
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2006
8384
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol. 15, N 1 (за 2008). – 2006
8385
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.13, N 1. – 2007
8386
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2007
8387
   Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo. – ISSN 0208-6050
Studia i szkice z historii XIX i XX wieku/pod red. H.A.Jamsheera. – 2007. – (Folia historica ; N 81)
8388
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 44. – 2007
8389
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 3. – 2007
8390
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2007
8391
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 9. – 2007
8392
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 19/20. – 2007
8393
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 25. – 2007
8394
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 83. – 2008
8395
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 21. – 2008
8396
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw.Lodzkiego
  N 11. – 2008
8397
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw.Uniw.Lodzkiego
  N 12. – 2009
8398
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 84. – 2009
8399
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 8. – 2009
8400
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 9. – 2009
8401
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 13. – 2009
8402
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 22. – 2009
8403
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 5. – 2009
8404
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  70. – 2009
8405
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  69. – 2009
8406
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 26. – 2009
8407
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  6. – 2010
8408
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  16. – 2010
8409
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica. – Lodz : University of Lodz press
  vol. 17, nr 1. – 2010
8410
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  3. – 2010
8411
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2011. – (Literaturoznawstwo)
8412
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 86. – 2011
8413
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 87. – 2011
8414
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  4. – 2011
8415
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2011. – (Dziennikarstwo)
8416
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  7. – 2011
8417
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 15. – 2011
8418
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 24. – 2011
8419
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  11. – 2011
8420
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 11. – 2011
8421
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  71. – 2012
8422
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 16 (2). – 2012
8423
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 15 (1). – 2012
8424
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  89. – 2012. – Назва вип.: Od Chin po Gibraltar. Brytyjska politika zagraniczna w l polowie XX wieku
8425
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  5. – 2012
8426
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  4 (18). – 2012. – (Literaturoznawstwo)
8427
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  7. – 2012
8428
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  17. – 2013
8429
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  91. – 2013. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
8430
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  1 (19). – 2013. – Назва вип.: Cenzura wobec literatury w Polsce Ludowej
8431
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  26. – 2013
8432
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  72. – 2013
8433
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  17. – 2013
8434
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  9. – 2013. – Назва вип.: Gegenwart und Geschichte in komplementarer Relation / W. Sadzinski (Hrsg.)
8435
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  3 (21). – 2013. – Назва вип.: Piotr Skarga - w czterechsetlecie smierci / pod red. M. Kurana i Magdaleny Kuran
8436
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum. – Lodz
  11. – 2014. – (Заголовок вид.: Reprezentacje Shoah w literaturze i filmie w Europie Srodkowej: lata powojenne / pod red. G. Gazdy [et al.])
8437
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  1 (18). – 2014
8438
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  92. – 2014. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
8439
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  93. – 2014. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
8440
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  324 (51). – 1998
8441
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.325[A] (Fil.pol.N 53). – 1999
8442
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne. Ser. Historia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  V. 31 (Z. 330). – 1999
8443
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Biologia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.102 (Biologia, N 54). – 1999
8444
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia slavica / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 3 (Z.331). – 1999
8445
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne (Z. 333) / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  V. 27. – 1999. – (Archeologia)
8446
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Geografia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.103 (Geografia, N 29). – 1999
8447
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia rosjoznawcze / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 4 (Z.332). – 1999
8448
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Humanities and social sciences / Uniwersytet Mikolaja Kopernika; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0860-7265
Vol. 375. – 2005. – (English studies, ISSN 0860-7265 ; 14)
8449
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki matematyczno-przyrodnicze / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 1505-3040
Z. 376. – 2006. – (Bibliologia ; 50)
8450
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 1428-4960
Z. 377. – 2006. – (Filologia polska ; 62 ; Jezykoznawstwo)
8451
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne: / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0208-5267
Z. 378. – 2006. – (Socjologia wychowania ; 16)
8452
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0137-6616
Z. 379. – 2006. – (Archeologia ; 30)
8453
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0208-5259
Z. 380. – 2006. – (Filologia germanska ; 26)
8454
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
2012. – 1997. – (Ser. Prace geologiczno-mineralogiczne ; 65)
8455
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios hispanicos / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  N 5. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8456
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
1919. – 1998
8457
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
1923. – 1998
8458
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
1968. – 1998
8459
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
1983. – 1998
8460
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
2013. – 1998. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 66)
8461
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1088
2017. – 1998. – (Prace Instytutu geograficznego. B. Geografia spoleczna i ekonomiczna ; 16)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8462
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2019. – 1998. – (Historia ; 135)
8463
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2038. – 1998. – (Prace botaniczne ; 76)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8464
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2040. – 1998. – (Prace psychologiczne ; 48)
8465
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2044. – 1998. – (Prace psychologiczne ; 49)
8466
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2050. – 1998. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 5)
8467
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
2051. – 1998. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 67)
8468
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2060. – 1998. – (Socjologia ; 26)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8469
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2067. – 1998. – (Historia ; 136 t.4)
8470
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0435-5865
2068. – 1998. – (Germanica Wratislaviensia ; 121)
8471
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2069. – 1998. – (Socjologia ; 27)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8472
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2073. – 1998. – (Prawo ; 263)
8473
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
2083. – 1998. – (Studia geograficzne ; 71)
8474
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2085. – 1998. – (Prace psychologiczne ; 50)
8475
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1088
2089. – 1998. – (Prace Instytutu geograficznego. B. Geografia spoleczna i ekonomiczna ; 17)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8476
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2090. – 1998. – (Prace botaniczne ; 77)
8477
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2092. – 1998. – (Historia ; 137)
8478
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 01371134
2100. – 1998. – (Przeglad prawa i administracji ; 41)
8479
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2192. – 1998. – (Niemcoznawstwo ; 9)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8480
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  N 103. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8481
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Przeglad prawa i administracji / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  N 42. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8482
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
1982. – 1999
8483
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2021. – 1999
8484
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2026. – 1999
8485
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2081. – 1999
8486
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2087. – 1999. – (Estudios hispanicos ; N 7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8487
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2096. – 1999
8488
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2098. – 1999
8489
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2110. – 1999
8490
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2112. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 102)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8491
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2113. – 1999
8492
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2114 : Systemowe determinaty polityki spolecznej / L. Dziewiecka-Bokun. – 1999
8493
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2115. – 1999
8494
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2119. – 1999
8495
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2123. – 1999
8496
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2125. – 1999
8497
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2128. – 1999. – (Anglica Wratislaviensia ; N 35)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8498
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2130. – 1999
8499
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2134. – 1999
8500
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2135. – 1999
8501
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2139. – 1999
8502
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2143. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 105)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8503
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2145. – 1999
8504
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2146. – 1999. – (Socjologia ; V.28)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8505
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2147. – 1999. – (Socjologia ; V. 29)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8506
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2152. – 1999
8507
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2155. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 106)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8508
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2156. – 1999
8509
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2156. – 1999. – (Studia filmoznawcze ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8510
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2157. – 1999
8511
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 08677441
N 2158. – 1999. – (Literatura i kultura popularna ; 8)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8512
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2162. – 1999
8513
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2171. – 1999
8514
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2180. – 1999. – (Logika. ; T. 19)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8515
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2183. – 1999
8516
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2159. – 2000
8517
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2161 : Stosunki miedzynarodowe / T. Los-Nowak. – 2000
8518
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2165 : Wyobraznia w jezyku: Leksykalne korelaty schematow wyobrazeniowych: centrum - peryferie i sily / A. Libura. – 2000
8519
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2166 : Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / D.Borecka-Biernat, K. Weglowska-Rzepa. – 2000
8520
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2172 : Rozmowy o przemijaniu: Hermeneutyczna analiza psychologiczna doswiadczen czlowieka. – 2000
8521
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2173 : Sumienie jako poswiadczenie / G. Lubowicka. – 2000
8522
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2175 : Swiaty mozliwe jako uprawomocnienie filozofania. Platon / J. Jaskola. – 2000
8523
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2178. – 2000. – (Przeglad prawa i administracji ; T.44)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8524
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2179. – 2000. – (Politologia ; N 26)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8525
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2187 : Polscy zeslancy na Syberii (1830-1883) / L. Dziewiecka-Bokun. – 2000
8526
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2188 : Matki dzieci niepelnosprawnych wobec problemow zyciowych / M. Sekulowicz. – 2000
8527
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N2195. – 2000. – (Filozofia ; 37)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8528
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2196 : Jerozolima, Ateny, Aleksandria: Greckie zrodla pierwszych nurtow filozofii chrzescijanskiej / J. Zielinski. – 2000
8529
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2199 : Nauczyciel w zmieniajacej sie rzeczywistosci spolecznej. – 2000
8530
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2205. – 2000. – (Politologia ; N 29)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8531
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2209 : Asthetik der Psychoanalyse: Die Internalisierung der Psychoanalyse in den literarischen Gestalten von Patrick Suskind una Sten Nadolny / T. Malyczek. – 2000
8532
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2210. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 69)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8533
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2215. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 70)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8534
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2216. – 2000. – (Politologia ; N 30)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8535
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2217 : Dramaty Franciska Zablockiego: interpretacje. – 2000
8536
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2219. – 2000. – (Studia filmoznawcze ; 21)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8537
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2224. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 71)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8538
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2227 : Meczennik czeskiej prawdy: Karel Havlicek Borovsky / Z. Tarajlo-Lipowska. – 2000
8539
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2231 : Aktywnocs spoleczna mlodziezy szkol srednich w srodowisku wielkomiejskim / M. Prokosz. – 2000
8540
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2235. – 2000. – (Historia ; 144)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8541
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2236. – 2000. – (Politologia ; N 31)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8542
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2243. – 2000. – (Prace Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T.6, z. 1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8543
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2248 : Strategie zachowan bezrobotnych / M. Podgorny. – 2000
8544
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2249 : Aktualitat der Aufklarung. – 2000
8545
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2254 : Slownik barokowej symboliki natury / J. Sokolski. – 2000
8546
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2257. – 2000. – (Historia ; 146)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8547
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2261 : Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej. – 2000
8548
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2271. – 2000. – (Przeglad prawa i administracji ; T.45)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8549
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2275 : Od literatury dla dzieci do literatury dzieciecej (tematy gatunki - konteksty) / R. Waksmund. – 2000
8550
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2276 : Pejzaze oswieconych / M. Cienski. – 2000
8551
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2284 : Architektura i budownictwo teatralne we Wroclawiu od okolo 1770 roku do schylku XIX wieku / B. Grzegorczyk. – 2000
8552
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2290. – 2000. – (Bibliotekoznawstwo ; T. 23)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8553
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2131. – 2001
8554
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2160 : Teatr antycznej Grecji / M. Kocur. – 2001
8555
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2160 : Teatr antycznej Grecji / M. Kocur. – 2001
8556
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2232 : Wszoly (Mallophaga) / J. Zlotorzycka, M. Modrzejewska. – 2001
8557
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2274 : Rola rozumu w decyzjach moralnych: Etyka Davida Hume"a / M. Rutkowski. – 2001
8558
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2279 : Kontexte - Spinoza und die Geschichte der Philosophie. – 2001
8559
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2285 : Spoleczenstwo obywatelskie. – 2001
8560
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2293 : Od romantyzmu do wspolczesnosci. – 2001
8561
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2295 : Niedokonczona podroz / P. Kaczynski. – 2001
8562
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2301 : Articles and proper names / L. Berezowski. – 2001
8563
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2302 : W poszukiwaniu siebie / S. Bobowski. – 2001
8564
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2304 : Miedzynarodowe stosunki kulturalne. – 2001
8565
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2309 : Nauka o komunikowaniu. – 2001
8566
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2310 : Ksztalty obecnosci / W. Solinski. – 2001
8567
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2314 : Przeboje edukacji polonistycznej. – 2001
8568
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2315 : Doktryna hitlerowska wsrod mniejszosci niemieckiej w wojewodztwie slaskim w latach 1918-1939 / E. Waszkiewicz. – 2001
8569
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2320. – 2001. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 9)
8570
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2322 : Zasady ekonomii rynkowej / W. Kwasnicki. – 2001
8571
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2323 : Elementy marketingu na rynku prasy / W. Patrzalek. – 2001
8572
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2326 : Epos europejski / B. Bednarek. – 2001
8573
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2327. – 2001
8574
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2241. – 2002
8575
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2289. – 2002
8576
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2318. – 2002
8577
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2324. – 2002
8578
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2335. – 2002
8579
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2337. – 2002
8580
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2342. – 2002. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 50)
8581
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2347. – 2002
8582
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2348. – 2002
8583
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2349. – 2002
8584
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2350. – 2002
8585
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2351 : Administracja i polityka. – 2002
8586
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2352. – 2002
8587
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2353. – 2002
8588
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2354. – 2002
8589
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2355. – 2002
8590
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2356. – 2002
8591
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2358. – 2002
8592
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2359. – 2002
8593
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2360. – 2002
8594
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2361. – 2002
8595
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2362. – 2002
8596
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2365. – 2002
8597
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2366. – 2002
8598
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2368. – 2002
8599
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2369. – 2002. – (Historia ; T. 155)
8600
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2371. – 2002
8601
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2372. – 2002
8602
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2373. – 2002
8603
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2374. – 2002
8604
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2383. – 2002. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 73)
8605
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2384. – 2002. – (Socjologia ; N 33)
8606
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2385. – 2002. – (Historia ; 156)
8607
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2386. – 2002
8608
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2388. – 2002
8609
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2389. – 2002. – (Historia ; 157)
8610
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2390. – 2002
8611
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2391. – 2002
8612
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2392. – 2002
8613
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2394. – 2002. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 11)
8614
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2396. – 2002. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 51)
8615
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2399. – 2002
8616
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2400. – 2002. – (Anglica Wratislaviensia ; N 39)
8617
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2402. – 2002
8618
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2403. – 2002
8619
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2404. – 2002
8620
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2405. – 2002
8621
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2406. – 2002
8622
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2408. – 2002. – (Prace literackie ; N 41)
8623
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2410. – 2002
8624
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2413. – 2002
8625
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2414. – 2002
8626
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2418. – 2002
8627
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2419. – 2002. – (Socjologia ; N 34)
8628
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2421. – 2002
8629
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2426. – 2002
8630
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2429. – 2002
8631
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2431. – 2002. – (Historia ; 158)
8632
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2434. – 2002
8633
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2435. – 2002
8634
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2436. – 2002
8635
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2438. – 2002
8636
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2439. – 2002
8637
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2441. – 2002
8638
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2443. – 2002
8639
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2444. – 2002
8640
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2446. – 2002
8641
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2449. – 2002
8642
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2450. – 2002
8643
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2451. – 2002
8644
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2452. – 2002
8645
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2453. – 2002
8646
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2455. – 2002
8647
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2456. – 2002
8648
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2458. – 2002. – (Historia ; T. 159)
8649
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2460. – 2002
8650
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2461. – 2002
8651
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2462. – 2002
8652
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2463. – 2002
8653
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2473. – 2002
8654
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2474. – 2002
8655
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2475. – 2002
8656
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2478. – 2002. – (Historia ; T. 161)
8657
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1642-5782
2495. – 2002. – (Ksztalcenie jezykowe ; T.3(13))
8658
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2486. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.53)
8659
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2487 : Obraz sasiadow w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej /K.Sanojca. – 2003. – (Historia ; 162)
8660
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2502. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.54)
8661
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2508 : Niderlandyzm na Slasku i w krajach osciennych /Pod. red. M.Kapustki i.i. – 2003. – (Historia sztuki ; 17)
8662
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2512 : Studia z historii sredniowiecza /Pod red. M.Golinskiego. – 2003. – (Historia ; 163)
8663
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2520. – 2003. – (Prace literackie ; N 42)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8664
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2534. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.56)
8665
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2536 : Studia z dziejow Europy Wschodniej 2: Rosja - Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu /St.Ciesielski. – 2003. – (Historia ; 166)
8666
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2544. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.52)
8667
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2545. – 2003. – (Przeglad prawa i administracji ; T.57)
8668
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2577 : Wielojezyczny slolwnik florystyczny /J.Aniol-Kwiatkowska. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8669
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2606. – 2003. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8670
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2486-0. – ISSN 0239-6661
N 2610 : Espana en Europa: historia, contactos, viajes. – 2003. – (Estudios hispanicos ; N 11)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8671
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1642-5782
N 2657. – 2003. – (Ksztalcenie jezykowe ; T.4(14))


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8672
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2523-9. – ISSN 0239-6661
N 2558. – 2004. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclaskiego ; т.7, z.1)
8673
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2518-2. – ISSN 0239-6661
N 2603. – 2004
8674
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2495-Х. – ISSN 0239-6661
N 2622. – 2004. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 15)
8675
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2628 : Pod czarnym sztandarem /R. Antonow. – 2004
8676
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2646. – 2004. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol.24, f.1)
8677
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2649. – 2004. – (Anglica Wratislaviensia ; N 42)
8678
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2650 : Polska a Europa (X-XX wiek) /pod red. W. Wrzesinskiego. – 2004. – (Historia, N 168)
8679
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2512-3. – ISSN 0239-6661
N 2653. – 2004
8680
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2656. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 24)
8681
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2519-0. – ISSN 0239-6661
N 2669 : O nauce i sztuce /pod red. J. Mozrzymasa. – 2004. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 9)
8682
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2670. – 2004. – (Niemcoznawstwo ; N 13)
8683
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2514-Х. – ISSN 0239-6661
N 2673 : Ochrona mniejszosci narodowych - standardy miedzynarodowe i rozwiazania polskie /A. Malicka. – 2004
8684
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2678 : Kultura mediow i jej spektakle na tle przemian komunikacji spolecznej i literatury popularnej /L. Pulka. – 2004
8685
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2683 : Rozprawy z prawa handlowego /pod red. J. Frackowiaka. – 2004. – (Przeglad prawa i administracji ; T.64)
8686
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2690 : Miejska wyspa ciepla we Wroclawiu /M. Szymanowski. – 2004. – (Studia geograficzne ; 77)
8687
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2543-3. – ISSN 0239-6661
N 2691. – 2004
8688
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2549-2. – ISSN 0239-6661
N 2695 : Hunowie w Europie: ich wplyw na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzynskie /L. A. Tyszkiewicz. – 2004
8689
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2699 : Wratislaviensium studia classica. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 25)
8690
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2561-1. – ISSN 0239-6661
N 2706. – 2004
8691
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2708 : Zawod oficera Wojska Polskiego w toku transformacji /J. Maciejewski, I. Wolska-Zogata. – 2004. – (Socjologia ; N 36)
8692
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2569-7. – ISSN 0239-6661
N 2710. – 2004
8693
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2712. – 2004. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 2)
8694
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2577-8. – ISSN 0239-6661
N 2721. – 2004
8695
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2729. – 2004. – (Hydrogeologia)
8696
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2600-6. – ISSN 0239-6661
N 2736. – 2004. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 16)
8697
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2752. – 2004. – (Estudios hispanicos ; N 12)
8698
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2756. – 2004. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 3)
8699
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2527-1. – ISSN 0239-6661
N 2625. – 2005
8700
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2676 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych jezykow/W. Wysoczanski. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 130)
8701
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2556-5. – ISSN 0239-6661
N 2684. – 2005
8702
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2534-4. – ISSN 0239-6661
N 2686 : Transformacyjne decyzje i decyzyjne procesy /L. Habuda. – 2005
8703
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2581-6. – ISSN 0239-6661
N 2702. – 2005
8704
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2705. – 2005
8705
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2624-3. – ISSN 0239-6661
N 2713. – 2005
8706
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2637-5. – ISSN 0239-6661
N 2719 : Skandinavien, Polen und die Lander der ostlichen Ostsee: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. – 2005. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 15)
8707
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2596-4. – ISSN 0239-6661
N 2723. – 2005
8708
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2544-1. – ISSN 0239-6661
N 2725. – 2005. – (Dramat - teatr ; 12)
8709
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2580-8. – ISSN 0239-6661
N 2726. – 2005
8710
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2585-9. – ISSN 0239-6661
N 2728 : Status prawny obywatela RP po przystapieniu do Unii Europejskiej: konferencja Opolnica, 13-15 maja 2004 /pod red. B. Mielnik. – 2005
8711
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2733. – 2005. – (Studia filmoznawcze ; 26)
8712
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2735. – 2005
8713
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2576-X. – ISSN 0239-6661
N 2741. – 2005
8714
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-4661
N 2743. – 2005. – (Studia linguistica ; N 24)
8715
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2744. – 2005
8716
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2745. – 2005. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 9)
8717
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2746 : System partyjny Republiki Wegierskiej/P. Sula. – 2005
8718
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2747 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 5: opis, konfrontacja, przeklad /Pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczanskiego. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 133)
8719
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2587-5. – ISSN 0239-6661
N 2749 : Obserwator trzeciego stopnia: o rozsadnym konstruktywizmie/M.Fleischer. – 2005. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 17)
8720
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2750. – 2005. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi., ISSN 0137-1126 ; T.28)
8721
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2751. – 2005. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 17)
8722
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2754. – 2005. – (Logika ; T. 23)
8723
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2591-3. – ISSN 0239-6661
N 2755. – 2005
8724
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2758. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 294)
8725
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2589-1. – ISSN 0239-6661
N 2760. – 2005
8726
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2761. – 2005. – (Literatura i kultura popularna ; N 12)
8727
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2762 : Pisma wybrane/T. Mikulski. – 2005
8728
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2763. – 2005
8729
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2764. – 2005
8730
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2657-X. – ISSN 0239-6661
N 2765 : Dzieje literatury rzymskiej/L. Rychlewska. – 2005
8731
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2671-5. – ISSN 0239-6661
N 2766 : Komunikacja polityczna: Wybrane zagadnienia gatunkow i jezyka wypowiedzi/ J. Fras. – 2005
8732
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2768 : Grodziszcze: Wczesnosredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgorzu Sudeckim/A. Pankiewicz. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 37)
8733
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2769 : Biuletyn informacji publicznej: informatyzacja administracji/M. Bernaczyk a.o. – 2005
8734
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2770 : Wspolczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej: W 35. rocznice utworzenia Instytutu nauk administracyjnych Uniwersytetu Wroclawskiego /Pod red. A.Blasia i.i. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 295)
8735
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2771. – 2005
8736
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2608-1. – ISSN 0239-6661
N 2774 : Administracja i polityka: Europejska administracja publiczna/Pod red. R. Wiszniowskiego. – 2005
8737
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2775. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.67)
8738
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2777 : Pojecie czynnosci prawnej upowazniajacej w nauce prawa cywilnego /J. Kaczor. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 296)
8739
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2778. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 68)
8740
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2779. – 2005. – (Prace literackie, ISSN 0079-4767 ; N 45)
8741
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2780 : W kulturze pierwszych stron /Pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2005. – (Nowe media - nowe w mediach ; N 1)
8742
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Onder red. van Stefan Kiedron e.a. – Wroclaw : Wydaw.Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2781. – 2005. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 15)
8743
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Edit. by A. Michonska-Stadnik. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2782. – 2005. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; N 43)
8744
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2784. – 2005. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol. 25, fasc. 1)
8745
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2785 : Poczatki teorii bibliologii: dictionnaire raisonne de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etienne"a Peignota: Analiza i recepcja /B. Koredczuk. – 2005. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 25)
8746
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2787 : Rozwoj teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty/Pod red. L. Olszewskiego. – 2005. – (Ekonomia ; 13)
8747
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2789 : O naturze i kulturze/pod red. J. Mozrzymasa. – 2005
8748
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2633-2. – ISSN 0239-6661
N 2790 : Wspomnienia z czasow zametu/M. Klimowicz. – 2005
8749
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2791 : Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej/L. Kwiecinski. – 2005
8750
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2613-8. – ISSN 0239-6661
N 2792 : Pejzaze kultury: prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznice Jego urodzin /Pod red. W. Dynaka i.i. – 2005
8751
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2793 : Postulat neutralnosci moralnej prawa a konstytucyjna zasada rownosci /M.Blachut. – 2005. – (Prawo ; N 297)
8752
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2794 : Pradzieje poludniowego Peru: Rozwoj kulturowy Costa Extremo Sur/J. Szykulski. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 38)
8753
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2795. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 72)
8754
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2797. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 70)
8755
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2798. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 71)
8756
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2653-7. – ISSN 0239-6661
N 2799 : Ludwik Hirszfeld (1884-1954): rys zycia i dzialalnosc naukowa /W. Kozuschek. – 2005. – (Biografie uczonych Wroclawskich, ISSN 83-229-2653-7)
8757
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2800 : Schlesische Gesangbucher.../A. Manko-Matysiak. – 2005
8758
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2652-9. – ISSN 0239-6661
N 2802 : Nauczyciel wobec spolecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu /K. Leksicka. – 2005
8759
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2665-0. – ISSN 0239-6661
N 2804 : Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP /Pod red. A. Preisnera i.i. – 2005
8760
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2654-5. – ISSN 0239-6661
N 2806 : Historia ustroju Slaska 1202-1740 /K. Orzechowski. – 2005
8761
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2664-2. – ISSN 0239-6661
N 2808 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-1947 /pod red. T. Suleji. – 2005. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 6)
8762
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2811. – 2005. – (Prace geologiczno-mineralogiczne, ISSN 0525-4132 ; T. 75)
8763
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2812 : Przeszlosc przyszlosci: studia z dziejow sztuki 19 i 20 wieku /W. Okon. – 2005. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 21)
8764
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2662-6. – ISSN 0239-6661
N 2814 : Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wroclawskiego 1702-2002=Tercentenary jubilee of the University of Wroclaw 1702-2002 /ed. by A. Chmielewski. – 2005
8765
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2819. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 69)
8766
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2820. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 73)
8767
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2687-1. – ISSN 0239-6661
N 2821 : Dekrety prezydenta Edvarda Benesa: Niemcy w czechoslowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945 /K. Jonca. – 2005
8768
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2675-8. – ISSN 0239-6661
N 2823 : Karkonosze: Przyroda nieozywiona i czlowiek /Pod red. M. P. Mierzejewskiego. – 2005
8769
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2680-4. – ISSN 0239-6661
N 2824 : Orientacje spoleczne i zawodowe kadry Wojska Polskiego w okresie transformacji systemowej/M. Kloczkowski. – 2005
8770
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2691-X. – ISSN 0239-6661
N 2825 : Plaszczyzna konfrontacji politycznej miedzy "Solidarnoscia" a wladza w latach 1980-1981/J. R. Sielezin. – 2005
8771
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2685-5. – ISSN 0239-6661
N 2827 : Rosja i Rosjanie w szkolach Krolestwa Polskiego (1833-1862): szkice do obrazu/J. Wolczuk. – 2005
8772
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2714-2. – ISSN 0239-6661
N 2834 : De linguistica hispanica a linguistica general: Panorama de temas y metodos. – 2005. – (Estudios hispanicos ; N 13)
8773
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2736-3. – ISSN 0239-6661
N 2846 : Pielgrzymowanie i sztuka: Gora Swietej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Slasku. – 2005. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 22)
8774
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2722-3. – ISSN 0239-6661
N 2850. – 2005. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 3)
8775
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2699-5. – ISSN 0239-6661
N 2855 : Pozar serca: 16 smutnych esejow o milosci, o pisarzach rosyjskich i ich muzach /T. Klimowicz. – 2005
8776
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2712-6. – ISSN 0239-6661
N 2772 : Fracja i Niemcy - sily napedowe europejskiej integracji /Pod red. L. Olszewskiego. – 2006. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 18)
8777
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2692-8. – ISSN 0239-6661
N 2809 : Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков/Л. Лещенко. – 2006
8778
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2710-X. – ISSN 0239-6661
N 2835 : Grupy dyspozycyjne spoleczenstwa polskiego. – 2006. – (Socjologia ; N 38)
8779
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2697-9. – ISSN 0239-6661
N 2843 : Media masowe w demokratyzujacych sie systemach politycznych/Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej. – 2006. – (Komunikowanie i media)
8780
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2707-X. – ISSN 0239-6661
N 2844 : Systemy polityczne Europy Srodkowej i Wschodniej /Pod red. A. Antoszewskiego. – 2006
8781
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2852 : Wroclawskie spisy zastawow, dlugow i mienia zydowskiego z 1453 roku. – 2006. – (Historia ; 173)
8782
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2720-7. – ISSN 0239-6661
N 2873 : Bibliografia niemcoznawcza 1997-2004/P. Buras, T. Miazek, B. Michalek, K. Mlynczak. – 2006. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 21)
8783
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2878 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa: W poszukiwaniu podstaw prawa. – 2006
8784
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2726-6. – ISSN 0239-6661
N 2880 : Dolny Slask: Monografia historyczna. – 2006
8785
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2728-2. – ISSN 0239-6661
N 2888 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych/W. Wysoczanski. – 2006
8786
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2723-1. – ISSN 0239-6661
N 2894 : Situational sequencing tests in polygraph examination/R. Jaworski. – 2006
8787
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1896-0243
N 2902 : Za wolnosc waszych i naszych mediow. – 2006. – (Nowe media, nowe w mediach ; N 2)
8788
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2857-8. – ISSN 0239-6661
N 2967. – 2006. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 4)
8789
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83229-2877-6. – ISSN 0239-6661
N 2979 : Hispano-polonica: Homenaje a Piotr Sawicki. – 2007. – (Estudios hispanicos ; N 15)
8790
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2860-8. – ISSN 0239-6661
N 2982 : Entgrenzungen: Das 20. Jahrhundert nordeuropaischer Geschichte im Spiegel der deutschen Forschung. – 2007. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 22)
8791
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2850-9. – ISSN 0239-6661
N 2983 : Ustroje polityczne krajow Wspolnoty Niepodleglych Panstw. – 2007
8792
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2870-7. – ISSN 0239-6661
N 2988 : Nauczyciel andragog w spoleczensttwie wiedzy. – 2007
8793
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2874-5. – ISSN 0239-6661
N 2991 : Wspolczesna socjologia miasta. – 2007. – (Socjologia ; 41)
8794
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1642-5782
N 2994. – 2007. – (Ksztalcenie jezykowe ; T. 6 (16))
8795
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 2998. – 2007. – (Prace literackie ; N 47)
8796
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1896-0243
N 3014 : W swiecie komunikacji zdegradowanej / pod red. I. Borkowskiego, A. Woznego. – 2007. – (Nowe media, nowe w mediach ; N 3)
8797
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3016. – 2007. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 75)
8798
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3017. – 2007. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 76)
8799
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3018 : Dynamika dzialalnosci gospodarczej w warunkach globalizacji / pod red. L. Olszewskiego. – 2007. – (Ekonomia ; 15)
8800
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2905-6. – ISSN 0239-6661
N 3029 : Moralne obrazy : spoleczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualnosci. – 2008. – (Socjologia ; 42)
8801
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2919-3. – ISSN 0239-6661
N 3030 : Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego ; studium socjologiczne. – 2008. – (Socjologia ; 43)
8802
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2907-0. – ISSN 0239-6661
N 3035 : Ku interdyscyplinarnosci... : rozne oblicza rzeczywistosci... – 2008. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 12)
8803
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 3046. – 2008. – (Literatura i kultura popularna ; N 14)
8804
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2958-2. – ISSN 0239-6661
N 3050 : Dramatopisarstwo Lesi Ukrainki / S. Wojtowicz. – 2008. – (Dramat - teatr ; 20)
8805
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2970-4. – ISSN 0239-6661
N 3061 : Niebo i pieklo melodramatu /pod red. S. Bobowskiego. – 2008. – (Studia filmoznawcze ; 29)
8806
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2988-9. – ISSN 0239-6661
N 3073 : Teatr przy ulicy Rzezniczej we Wroclawiu. Kronika 1946-1974 / B. Kaminska. – 2008. – (Studia i materialy do historii teatru we Wroclawiu i na Dolnym Slasku ; 2)
8807
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3080. – 2008. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 177)
8808
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 3081 : Ksztaltowanie sie pozapanstwowej podmiotowosci w prawie miedzynarodowym / B. Mielnik. – 2008. – (Prawo ; N 306)
8809
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3084 : Italianizmy : studia nad recepcja gotyckiej sztuki wloskiej... / R. Kaczmarek. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 27)
8810
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3085 : Figura i hostia / M. Kapustka. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 28)
8811
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 3086. – 2008. – (Anglica Wratislaviensia ; N 46)
8812
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 3094. – 2008. – (Prace literackie ; N 48)
8813
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2991-9. – ISSN 0239-6661
N 3096 : Tozsamosc spoleczna grup dyspozycyjnych. – 2008. – (Socjologia ; 45)
8814
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3097. – 2008. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; 5)
8815
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 3098 : Onder redactie van Stefan Kiedron, Jerzy Koch, Norbert Morciniec en Stanislaw Predota. – 2008. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 17)
8816
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2975-9. – ISSN 0239-6661
N 3099 : Historia dramaturgii wloskiej XX wieku / C. Bronowski. – 2008. – (Dramat - teatr ; 21)
8817
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2993-3. – ISSN 0239-6661
N 3105 : Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku. – 2008. – (Niemcoznawstwo ; N 16)
8818
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3116 : Ekonomiczne i spoleczno-prawne uwarunkowania trasformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady 21 wieku (wybrane aspekty) / pod red. L. Olszewskiego. – 2008. – (Ekonomia ; 16)
8819
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3021-2. – ISSN 0239-6661
N 3118 : Entre la tradicion y la vanguardia de la poesia hispanica / coordinadores M. Kurek, M. Krupa. – 2008. – (Estudios hispanicos ; N 15)
8820
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3121 : Ideologie w slowach i obrazach / Pod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – 2008. – 295 s. – (Oblicza komunikacji)
8821
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3041-0. – ISSN 0239-6661
N 3136 : Periodyki slaskie od 15 wieku do 1945 roku / opracow. F. Bialy, L. Bialy. – 2008
8822
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3143. – 2008. – (Ksztalcenie jezykowe, ISSN 1642-5782 ; T. 7 (17))
8823
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3058-8. – ISSN 0239-6661
N 3152 : Szeregowcy w grupach dyspozycyjnych : socjologiczna analiza zawodu i jego roli w spoleczenstwie / pod red. J. Maciejewskiego, A. Krasowskiej-Marut, A. Rusaka. – 2008. – (Socjologia ; 46)
8824
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3158 : Na peryferiach / pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2008. – (Nowe media - nowe w mediach, ISSN 1896-0243 ; N 4)
8825
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2892-9. – ISSN 0239-6661
N 3047 : Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. – 2009. – Текст статей паралельно польською та німецькою мовами. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 25)
8826
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2985-8. – ISSN 0239-6661
N 3072 : Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch / M. Wolting. – 2009
8827
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3074 : Marian Jakobiec : z daleka i z bliska : wspomnienia i pamietniki w biografie zebrane i uporzadkowane przez corke Milice Jakobiec-Semkowowa. – 2009. – (Biografie uczonych Wroclawskich)
8828
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3087 : Les echos du Monde : pratiques du discours rapporte dans un journal de la presse ecrite / E. Biardzka. – 2009
8829
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3107 : Zbawca boga : kuszenia Nikoca Kazantzakisa / I. Wrazas. – 2009
8830
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3109. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 79)
8831
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3112. – 2009. – Мова резюме рос. та пол. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 148)
8832
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3114 : Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich; 8 : Pieniadz / red.: K. Chrobak [ i.i ]. – 2009. – Мова резюме рос. та пол. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 149)
8833
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3115 : Z Mickiewiczem na lowach / W. Dynak. – 2009
8834
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3117. – 2009. – (Literatura i kultura popularna ; N 15)
8835
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3007-6. – ISSN 0239-6661
N 3119. – 2009. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 24)
8836
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2921-6. – ISSN 0239-6661
N 3120 : Przemiany ikonosfery: wizualny kontekst sztuki teatru / Jurkowski H. – 2009. – (Dramat - teatr ; 23)
8837
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3122. – 2009. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / Pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 6)
8838
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3022-9. – ISSN 0239-6661
N 3124 : Brakteaty - pieniadz sredniowiecznych Prus / B. Paszkiewicz. – 2009. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 3)
8839
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3125 : Rowmund Pilsudski (1903-1988) : koncepcje polityczne i spoleczne / R. Juchnowski. – 2009
8840
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3126 : Wolontariat w trzecim sektorze / D. Moron. – 2009
8841
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3127. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 80)
8842
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3128. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 81)
8843
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3027-4. – ISSN 0239-6661
N 3129 : Les mots pelerins. – 2009. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 56)
8844
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3131 : Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy / T. Smereka. – 2009, ISSN 978-83-229-3030-4
8845
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3133 : Subsydiarnosc uchwal organizacji rzadowych i pozarzadowych w jurysdykcji miedzynarodowych trybunalow karnych / E. Karska. – 2009
8846
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3134 : Niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej / L. Klat-Wertelecka. – 2009
8847
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3047-2. – ISSN 0239-6661
N 3138 : Chopin w kulturze polskiej / red. M. Golab. – 2009
8848
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3140 : Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / Pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik. – 2009
8849
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3141 : Estoppel jako ogolna zasada prawa miedzynarodowego / A. Kozlowski. – 2009
8850
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3142 : Kapital ludzki i spoleczny : wybrane problemy teorii i praktyki / Pod red. Doroty Moron. – 2009
8851
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3016-8. – ISSN 0239-6661
N 3144 : Od milczenia do zamilkniecia : rosyjska proza kobieca na poczatku 20 wieku / E. Komisaruk. – 2009
8852
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3145 : Rodzina w literaturze stanislawowskiej / P. Kaczynski. – 2009
8853
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3146 : Tabu, etykieta, dobre obyczaje / pod red. P. Kowalskiego. – 2009. – (Colloquia anthropologica et communicativa ; vol. 1)
8854
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3039-7. – ISSN 0239-6661
N 3147 : Adaptacje, adaptacje... / pod red. S. Bobowskiego. – 2009. – (Studia filmoznawcze ; 30)
8855
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3029-8. – ISSN 0239-6661
N 3148 : Religia i polityka : kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w 18 wieku : w 300. rocznice konwencji w Altranstadt / red.: L. Harc, G. Was. – 2009. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 178)
8856
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3149 : Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 / A. Debski. – 2009. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 26)
8857
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3150 : Na szlakach niepodleglej / pod red. M. Marszala i M. Sadowskiego. – 2009
8858
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3154. – 2009. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, ISSN 0137-1126 ; T. 31)
8859
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3155. – 2009. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; N 47)
8860
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3156 : Material rzezby : miedzy technika a semantyka = Material of Sculpture. Between technique and semantics / red. Aleksandra Lipinska. – 2009. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 29)
8861
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3157 : Reyer Gheurt"z Adagia hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524-2 / S. Predota, M. Mooijaart. – 2009
8862
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3160. – 2009. – (Studia linguistica, ISSN 0137-1169 ; N 27)
8863
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3040-3. – ISSN 0239-6661
N 3161 : Prace z prawa cywilnego : dla uczczenia pamieci prof. Jana Kosika. – 2009. – (Prawo, ISSN 0524-4544 ; N 308)
8864
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3042-7. – ISSN 0239-6661
N 3162 : Metaphysical perspective in the drama of Sam Shepard, David Rabe and David Mamet / M. Marszalski. – 2009
8865
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3059-5. – ISSN 0239-6661
N 3163 : Argumente - Profile - Synthesen / Hrsg. : I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2009. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 129)
8866
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3037-3. – ISSN 0239-6661
N 3164 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa / pod red. P. Kaczmarka. – 2009
8867
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3052-6. – ISSN 0239-6661
N 3166 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow spolecznych na przykladzie Wroclawia i Lipska - kontynuacje drugie / pod. red. Z. Kurcza, Z. Morawskiego. – 2009. – (Socjologia ; 47)
8868
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3063-2. – ISSN 0239-6661
N 3167 : Swiat w obrazach : zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcje / pod red. M. Komzy. – 2009. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 28)
8869
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3044-1. – ISSN 0239-6661
N 3168 : Miedzy tradycja a przyszloscia w nauce prawa administracyjnego /pod red. J. Supernata. – 2009
8870
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3055-7. – ISSN 0239-6661
N 3169 : Foreign words and phrases in English / M. Kuzniak. – 2009
8871
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3072-4. – ISSN 0239-6661
N 3175 : Wladza sadownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego : studium politologiczne / D. Skrzypinski. – 2009
8872
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3060-1. – ISSN 0239-6661
N 3177 : Od podzialu do jednosci: powojenne niemcy 1945-1949-1989-2009 / pod red. R. Gellesa. – 2009. – (Niemcoznawstwo ; N 17)
8873
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3069-4. – ISSN 0239-6661
N 3178 : Wprowadzenie do doktryny spolecznej Benedykta 16 / E. J. Nowacka. – 2009
8874
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3070-0. – ISSN 0239-6661
N 3187 : Uniwersum pismiennictwa wobec komunikacij elektronicznej / pod red. K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat. – 2009
8875
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3067-0. – ISSN 0239-6661
N 3192 : Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku / pod red. J. Fras. – 2009
8876
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3171. – 2010. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; т. 82)
8877
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-3087-8. – ISSN 0239-6661
N 3181 : Organizacja opieki spolecznej w dzialalnosci samorzadu prowincjonalnego na Slasku w 19 i 20 wieku / T. Kruszewski. – 2010
8878
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3213. – 2010. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 31)
8879
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3121-9. – ISSN 0239-6661
N 3226 : Germanistik im interdisziplinaren Gefure / Hrsg.: I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 130)
8880
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3138-7. – ISSN 0239-6661
N 3227 : BodyMusicEvent : proceeding from the International Musicological Conference Wroclaw (Poland), 30-31 May 2008 / organized: Dep. of Musicology [etc.] ; ed.: B. Muszkalska, R. Allgayer-Kaufmann. – 2010. – + 1 CD. – (Musicologica Wratislaviensia, ISSN 1895-572X ; 6)
8881
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3140-0. – ISSN 0239-6661
N 3229 : Utopie w Grecji helenistyczney / M. Miniarczyk. – 2010. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 32)
8882
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3110-3. – ISSN 0239-6661
N 3230 : Prawicowy populizm a eurosceptycyzm : (na przykladzie Listy Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce) / A. Moroska. – 2010. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy"ego Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 28)
8883
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3234 : Koniczne i pozadane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. B. Banaszaka, M. Jablonskiego. – 2010
8884
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3134-9. – ISSN 0239-6661
N 3239 : Wies zachodniobialoruska 1944-1953 : wybrane aspekty / M. Ruchniewicz. – 2010. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 179)
8885
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Widaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3240. – 2010. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, ISSN 0137-1126 ; T. 32)
8886
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3242 : Podstawowe problemy metodologiczne nauk spoleczno-politycznych / M. Surmaczynski. – 2010
8887
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3129-5. – ISSN 0239-6661
N 3245 : Poeci - to sa slow malarze... / J. Bajda. – 2010
8888
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3126-4. – ISSN 0239-6661
N 3248 : Starozytne Peru / J. Szykulski. – 2010. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 5)
8889
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3249 : Kodeks rodzinny i opiekunczy po nowelizacji / pod red. J. Mazurkiewicza. – 2010
8890
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3251. – 2010. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 152)
8891
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3252. – 2010. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 8)
8892
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3253 : Kosciol klasztorny Wniebowziecia NMP w Lubiazu : historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji / red. Andrzeja Koziela. – 2010. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 30)
8893
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3168-4. – ISSN 0239-6661
N 3256 : Literatur und Sprache in Kontexten / Hrsg.: I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 131)
8894
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3156-5. – ISSN 0239-6661
N 3259 : Drugie narodziny teatru: performanse mnichow anglosaskich / M. Kocur. – 2010. – (Dramat - teatr ; 25)
8895
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3146-2. – ISSN 0239-6661
N 3261 : Trybunal konstytucyjny w polskich systemach politycznych / R. Alberski. – 2010
8896
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3143-1. – ISSN 0239-6661
N 3263 : Sedziowski nadzor penitencjarny / T. Kalisz. – 2010
8897
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3264. – 2010. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; т. 83)
8898
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3268 : Structura poznawcza i obraz swiata / D. Leszczynski. – 2010
8899
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3089-2. – ISSN 0239-6661
N 3269 : Transformation of political systems in post-Soviet space / ed.: R. Herbut, W. Baluk. – 2010
8900
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3160-8. – ISSN 0239-6661
N 3270 : Studia historycznoprawne / pod red. A. Koniecznego i P. Jurka. – 2010. – (Prawo, ISSN 0524-4544 ; N 311)
8901
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3162-2. – ISSN 0239-6661
N 3279 : Reportaz bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. I. Borkowskiego. – 2010
8902
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – 2010
8903
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3166-0. – ISSN 0239-6661
N 3284 : Regionalny wymiar bezpieczenstwa w Azji Poludniowo-wschodniej : normy - instytucje - lad regionalny/ L. Fljalkowski. – 2010
8904
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3247-6. – ISSN 0239-6661
N 3356 : Puntos de contacto: libros, lenguas,espacios / coordinadores: Ewa Krystyna Kulak, Justyna Ziarkowska. – 2010. – (Estudios hispanicos ; N 18)
8905
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3277 : Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich ; 9 : Cialo / red. A. Matusiak [i. in.]. – 2011. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 153)
8906
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3187-5. – ISSN 0239-6661
N 3302 : Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okregu dolnoslasko-opolskim / pod red.R. Alberskiego i R. Solarza. – 2011
8907
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3336. – 2011. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 154)
8908
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – 2016
8909
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Ekonomia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
  5. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8910
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Studia antropologiczne / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  V.31. – 1999
8911
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Prawo / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  264. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8912
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2107. – 1999. – (Filozofia ; 35)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8913
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2121. – 1999. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; V. 5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8914
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2124. – 1999. – (Filozofia ; 36)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8915
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2149. – 1999. – (Prace pedagogiczne ; 131)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8916
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2150. – 1999. – (Prawo ; 265)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8917
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0520-9250
2151. – 1999. – (Studia archeologiczne ; 31)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8918
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2154. – 1999. – (Prawo ; 266)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8919
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2168. – 1999. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.3)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8920
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2169. – 1999. – (Prawo ; 267)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8921
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2190. – 1999. – (Logika. ; T. 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8922
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2193. – 1999. – (Prawo ; 269)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8923
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2174. – 2000. – (Germanica Wratislaviensia ; V. 122)
8924
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2182. – 2000. – (Germanica Wratislaviensia ; V. 123)
8925
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2186. – 2000. – (Prace pedagogiczne ; 132)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8926
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2191. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 107)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8927
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2197. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8928
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2208. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 109)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8929
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2213. – 2000. – (Prawo ; T, 270)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8930
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2223. – 2000. – (Romanica Wratislaviensia ; 46)
8931
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2225. – 2000. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; T. 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8932
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2228. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 110)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8933
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2230. – 2000. – (Studia archeologiczne ; 32)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8934
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2238. – 2000. – (Studia geograficzne ; Vol. 72)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8935
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2240. – 2000. – (Prace psychologiczne ; 52)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8936
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2242. – 2000. – (Prawo ; T, 271)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8937
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2244. – 2000. – (Prawo ; T, 272)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8938
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2250. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 111)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8939
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2251. – 2000. – (Prace pedagogiczne ; 133)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8940
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2263. – 2000. – (Prace psychologiczne ; 53)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8941
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2269. – 2000. – (Studia geograficzne ; Vol. 74)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8942
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2303. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 113)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8943
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2307. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 114)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8944
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2313. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 115)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8945
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2331. – 2001. – (Prawo ; 274)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8946
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2332. – 2001. – (Prawo ; 275)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8947
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2321. – 2002. – (Filozofia ; N 40)
8948
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2367. – 2002. – (Prawo ; 276)
8949
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1429-4168
2401. – 2002. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.6)
8950
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2411. – 2002. – (Prawo ; 280)
8951
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2415. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 118)
8952
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2428. – 2002. – (Prawo ; 282)
8953
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2428. – 2002. – (Prawo ; 282)
8954
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2432. – 2002. – (Slavica Wratislaviensia ; 120)
8955
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2465 : Zarys dziejow prawa na Uniwersytecie Wroclawskim /K.Nowacki. – 2003. – (Prawo ; N 283)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8956
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2476 : Sprawy narodowosciowe: Oryginalne badania wlasne studentow /Pod red. Z.Kurcza. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8957
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-110X
N 2484. – 2003. – (Prace psychologiczne ; 56)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8958
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2491 : Asthetik des Schmerzes: Literarisierung des Unbewussten im Schmerz von Moses Mendelssohn bis Carl Gustav Jung /T.Malyszek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8959
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2494 : Pozegnanie z nieufnoscia?: Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekscie bezpieczenstwa europejskiego /E.Stadtmuller. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8960
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2497 : Administracja i polityka: Ewolucja stosunkow przemyslowych w Europie Srodkowej i Wschodniej. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8961
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2498 : Warszawa - Berlin - Bonn: Stosunki polityczne 1949-1958 /K.Ruchniewicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8962
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2504 : Memoria silesiae: Leben und Tod, Kriegserlebnis und Friedenssehnsucht in der literarischen Kultur des Barock: Zum Gedenken an Marian Szyrocki (1928-1992). – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8963
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2515 : Tandem jezykowy: Teoria i praktyka na przykladzie polsko-niemieckim /M.Pasieka i.i. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8964
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2518 : Bretter, die Kulturkulissen markierten /S.Wolting. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8965
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2524 : Zwierciadlo Mikolaja Reja: Studium o utworze /A.Kochan. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8966
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2527 : The portable art of Mesolithic Europe /T.Plonka. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8967
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2531 : Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem /J.Rzeszotnik. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8968
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-110X
N 2535. – 2003. – (Prace psychologiczne ; 57)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8969
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2539. – 2003. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.23, f.1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8970
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2543 : Zaburzenia przetwarzania sluchowego u dzieci z porazeniem mozgowym /S.Mihilewicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8971
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2550 : Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wroclawskim, 1811-2003. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8972
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2555 : Jan Mikulicz-Radecki, 1850-1905: Wspoltworca nowoczesnej chirurgii /W.Kozuschek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8973
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2557 : Konstytucja w systemie zrodel prawa 5 Republiki Francuskiej /A.Sulikowski. – 2003. – (Prawo ; N 286)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8974
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2661 : The Mesolithic in Lower Silesia in the light of settlement phenomena of the Kaczawa River Basin /M. Masojc. – 2004. – (Studia archeologiczne ; 35)
8975
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2698 : Wczesnosredniowieczne miecze z Europy Srodkowej i Wschodniej: dylematy archeologa i bronioznawcy /L. Marek. – 2004. – (Studia archeologiczne ; 36)
8976
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2810. – 2005. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 52)
8977
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2701-0. – ISSN 0239-6661
N 2828 : Fastes des protocosmes des cites Cretoises sous le Haut Empire/A. Paluchowski. – 2005. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 27)
8978
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2716-9. – ISSN 0239-6661
N 2848 : Melanges de langue et de litterature offerts au professeur Eugeniusz Ucherek. – 2006. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 53)
8979
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2856 : Prawda a metoda, cz. 2. – 2006. – (Filozofia ; 44)
8980
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2734-7. – ISSN 0239-6661
N 2869 : Niemcy w stosunkach miedzynarodowych w 20 i 21 wieku / Pod red. R.Gellesa. – 2006. – (Niemcoznawstwo ; N 14)
8981
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2887 : Studia historycznoprawne. – 2006. – (Prawo ; N 298)
8982
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2893 : Komercjalizacja przedsiebiorstwa panstwowego. – 2006. – (Prawo ; N 299)
8983
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2897 : Odpowiedzialnosc w prawie cywilnym. – 2006. – (Prawo ; N 300)
8984
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2971 : Koncepcja "gry umyslu" w prozie Andrieja Bielego i Jamesa Joyce"a / K. Rybinska. – 2007. – (Slavica Wratislaviensia ; N 144)
8985
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2859-2. – ISSN 0239-6661
N 2987 : Andragogika w ujeciu interdyscyplinarnym. – 2007
8986
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
N 2992 : Grecy, rzymianie i ich sasiedzi. – 2007. – (Antiquitas ; N 29)
8987
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
N 3009. – 2007. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 76)
8988
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3010 : Odpowiedzialnosc panstwa za naruszenia miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktow zbrojnych /E. Karska. – 2007. – (Prawo ; N 302)
8989
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2891-2. – ISSN 0239-6661
N 3011 : Niemcy w otoczeniu miedzynarodowym. – 2007. – (Niemcoznawstwo ; N 15)
8990
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3015 : Studia historycznoprawne / pod. red. A. Koniecznego. – 2007. – (Prawo ; N 303)
8991
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2326-0. – ISSN 0239-6661
N 3022 : Zasoby wod podziemnych ziemi Klodzkiej /T. Olichwer. – 2007. – (Hydrogeologia)
8992
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2912-4. – ISSN 0239-6661
N 3041 : Selected hydrogeologic problems of the Bohemian Massif and of other hard rock terrains in Europe. – 2007. – (Hydrogeologia)
8993
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 3013. – 2008. – Мови резюме: англійська, російська. – (Slavica Wratislaviensia ; N 146)
8994
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2913-1. – ISSN 0239-6661
N 3020 : Dokument, ksiazka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. – 2008
8995
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2901-8. – ISSN 0239-6661
N 3021 : Ksiazka kucharska jako tekst / W. Zarski. – 2008
8996
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2914-8. – ISSN 0239-6661
N 3043 : Wspolczesny paradygmat sadownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesnosci / A. Sulikowski. – 2008
8997
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2932-2. – ISSN 0239-6661
N 3053 : Zmiany warunkow hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w zwiazku z likwidacja kopaln wegla kamiennego / K. Chudy. – 2008. – (Hydrogeologia)
8998
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 3064 : Polska - Niemcy : wspolpraca i konkurencja na pograniczu / S. Ciok [ i. i. ]. – 2008. – (Studia geograficzne ; 81)
8999
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2938-4. – ISSN 0239-6661
N 3077 : Trwalosc zatrudnienia pracownika : zarys problematyki / L. Szot. – 2008
9000
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2980-3. – ISSN 0239-6661
N 3083 : Pragmatyczno-logiczne aspekty pojecia prawdy : Esej z logiki filozoficznej / M. Magdziak. – 2008. – (Logika ; T. 24)
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,