Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

12345678910(+10)В кінець >>
8001
  Лось В.Е. "Acta monasterii lubarensis": джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 224-240. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
8002
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.72. Fasc 3. – 1975
8003
   Acta entomologica bonemoslovaca. – Praha
T.76. Fasc 5. – 1979
8004
   Acta Entomologica Miscellanea Entomologica Lepidoptera : Antiquariatskatalog; Eine Sammlung wertvoller Zeitschriftenreihen, Bucher und Separata. – Leipzig : Weg
Nr. 199. – 50 S.
8005
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 3. – 1999
8006
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 4. – 2000
8007
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol. 5. – 2001
8008
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Тарту : Тартуский университет. – ISSN 1406-2283
Vol.6. – 2002
8009
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.7. – 2003
8010
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.8 Special : Proceedings of tne 7th.Tartu Conference on Multivariate Statistics, August, 7-12,2003, Tartu, Estonia. – 2004
8011
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.9. – 2005
8012
   Acta et commentationes Universitatis Tartuensis de mathematica. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-2283
Vol.10. – 2006
8013
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. L.Kadar. – Debrecen : KLTE
T. 10-11. – 1965. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. III)
8014
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. B.J.Szabo. – Debrecen : KLTE
T 12/13. – 1967. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. V - VI)
8015
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T. 14. – 1968. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. VII)
8016
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T.15/16. – 1971. – (Geonomica ; T VIII -.I X)
8017
   Acta Geographica Debrecina / Uniwersytet Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae; Red. R.Bognar. – Debrecen : KLTE
T. 17. – 1972. – (Geographica. geologica et meteorologica ; T. X)
8018
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 73. – 1997


  1997. N 73
8019
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 74. – 1998
8020
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 75. – 1999
8021
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 76. – 1999
8022
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 77. – 2000
8023
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 78. – 2000
8024
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 79. – 2001
8025
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 80. – 2001
8026
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 81. – 2001
8027
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 82. – 2002
8028
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 83. – 2002
8029
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 84 : Rozwoj rzezby plejstocenskiej okolic Gostynina. – 2003. – + карта
8030
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 85 : Pionowa strefowosc hydrochemiczna wod podziemnych na obszarze aglomeracji lodzkiej /M. Ziulkiewicz. – 2003. – + табл.
8031
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 86. – 2004
8032
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 87. – 2004
8033
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 88. – 2004
8034
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 89. – 2004
8035
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 90 : Rozwoj doliny Warty miedzy Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty /J.Forysiak. – 2005
8036
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 91 : Odplyw niski w Polsce/A.Bartnik. – 2005
8037
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 92 : Srodowiska sedymentacyjne kemow regionu lodzkiego/A.Jaksa. – 2006
8038
   Acta geographica Lodziensia / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 93. – 2007
8039
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 94 : Sezonowe zmiany zasobow i podstawowych wlasciwosci fizykochemicznych wod w malej zlewni nizinnej. – 2008
8040
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 95 : Paleogeografia wybranych obszarow Polski w czasie ostatniego zlodowacenia / J. Dzierzek. – 2009
8041
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 96 : Rekonstrukcja lobu plockiego w czasie ostatniego zlodowacenia / M. Roman. – 2010
8042
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 97 : Dynamika zasobow plytkich wod podziemnych w wojewodztwie lodzkim i na obszarach sasiednich / P. Tomalski. – 2011
8043
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 98 : Ochlodzenie mlodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionte lodzkim / D. Dzieduszynska. – 2011
8044
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 99 : Zapis zmian srodowiska przyrodniczego poznego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu lodzkiego / J. Forysiak. – 2012
8045
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
N 100 : Przyklady uwarunkowan rzezby nizowej. – 2012
8046
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 101 : Dziedzictwo mysli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badan Czwartorzedu (1981-2012) Uniwersytetu Lodzkiego w czterdziesta rocznice smierci Profesora. – 2013
8047
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 102 : Przydatnosc badan interdyscyplinarnych w rekonstrukcjach paleogeograficznych na przykladzie stanowiska Kozmin Las w dolinie Warty. – 2014
8048
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 103 : Strefa marginalna ladolodu warty w srodkowej i wschodniej Polsce. – 2015
8049
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 104 : Klimat i bioklimat miast. – 2016
8050
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 105 : Paleogeograficzne znaczenie mis torfowisk i jezior. – 2016
8051
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 106. – 2017
8052
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 107. – 2017
8053
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 108. – 2019
8054
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 109. – 2019
8055
   Acta geographica Lodziensia. – Lodz. – ISSN 0065-1249
Nr 110. – 2020
8056
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №4. – 1970
8057
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №3. – 1970
8058
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №2. – 1970
8059
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.20, №1. – 1970
8060
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №2. – 1973
8061
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №3. – 1973
8062
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №4. – 1973
8063
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.23, №1. – 1973
8064
   Acta geologica polonica = Prace zwiazane z problematyka struktur wglebnych Polski. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, №4. – 1974
8065
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 3. – 1974
8066
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 2. – 1974
8067
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.24, № 1. – 1974
8068
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 1. – 1975
8069
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 2. – 1975
8070
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 3. – 1975
8071
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.25, № 4. – 1975
8072
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 1. – 1976
8073
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 2. – 1976
8074
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 3. – 1976
8075
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.26, № 4. – 1976
8076
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 1. – 1977
8077
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 2. – 1977
8078
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 3. – 1977
8079
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.27, № 4. – 1977
8080
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 1. – 1978
8081
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 2. – 1978
8082
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 3. – 1978
8083
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.28, № 4. – 1978
8084
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 1. – 1979
8085
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 2. – 1979
8086
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 3. – 1979
8087
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.29, № 4. – 1979
8088
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 1. – 1980
8089
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 2. – 1980
8090
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 3. – 1980
8091
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.30, № 4. – 1980
8092
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.31, № 1-2. – 1981
8093
   Acta geologica polonica. – Warszawa : panstwowe wydawnictwo Naukowe
Vol.31, № 3-4. – 1981
8094
   Acta historica Universitatis Klaipedensis / Inst. of Baltic Region history a. archaeology Klaipeda Univ. – Vilnius : Klaipeda University Press. – ISSN 1392-4095
28 : Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918-1940: case studies and comparisons. – 2014
8095
   Acta Hungarica. – Ужгород
16-17-ий рік вид. за 2005-2006. – 2007
8096
   Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород
18-й рік вид. за 2007 р. – 2008
8097
   Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород : Патент. – ISBN 978-966-8760-98-3
19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – 2010
8098
   Acta Imeko : 1958. A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyei. – Budapest, 1959. – 444 s.
8099
   Acta Imeko : A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
T. 1. – 1959. – 428 s.
8100
   Acta Imeko : 1958; A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
C. 3. – 1959. – 372с.
8101
   Acta Imeko : A Nemzetkozi Merestechnikai Konferencia Kozlemenyej. – Budapest
T. 5. – 1959. – 420 s.
8102
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Hungarian Scientific Society for Measurement and Automation
T. 1. – 1964. – 498 с.
8103
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Inte4rnationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest
T. 2. – 1964. – 476 s.
8104
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Hungain Scientifie Society for Measurement and Automation
T. 3. – 1964. – 530 s.
8105
   Acta Imeko : 1964; Berichte der III. Internationalen Konferenz fur Messtechnik und Geratebau. – Budapest : Ungarischer Wissenschaftlicher Verein fur Messtechnik und Automatisierung
T. 4. – 1965. – 740 s.
8106
   Acta mediaevalia. – Lublin : Redakcja wyd-w KUL. – ISBN 83-228-0949-2
15. – 2002. – 500s.
8107
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 1. – 2014. – 118 с.
8108
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 2. – 2014. – 102 с.
8109
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 20, № 3/4. – 2014. – 96 с.
8110
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 1. – 2015. – 106 с.
8111
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 2. – 2015. – 119 с.
8112
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 3. – 2015. – 113 с.
8113
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 21, № 4. – 2015. – 96 с.
8114
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 22, № 4. – 2016. – 86 с.
8115
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 22, № 3. – 2016. – 93 с.
8116
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 1/2. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
8117
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 3. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
8118
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 23, № 4. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
8119
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 1. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
8120
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Базилевич А.Я. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 2. – 2018. – 82 с. – Резюме укр., англ. мовами
8121
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 4. – 2018. – 69 с. – Резюме укр., англ. мовами
8122
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 24, № 3. – 2018. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
8123
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 25, № 1. – 2019. – 101 c. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2019.01 - Резюме укр., англ. мовами
8124
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Зіменковський А.Б., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 2/3. – 2020. – 108 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.02-03 - Резюме укр., англ. мовами
8125
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Зіменковський А.Б., Боржієвський А.Ц., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 4. – 2020. – 129 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.04 - Резюме укр., англ. мовами
8126
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 26, № 1. – 2020. – 92 c. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
8127
   Acta Medica Leopoliensia = Львівський медичний часопис / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: А. Зіменковський , І. Драпак, Tomasz G. Rogula [та ін.]. – Львів : Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2009-. – ISSN 1029-4244
Т. 27, 1/2. – 2021. – 119 с. – DOI: https://doi.org/10.25040/aml2021.1-2 - Резюме укр., англ. мовами
8128
   Acta neophilologica. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 1. – 1999
8129
   Acta neophilologica. – Olsztyn : Wyd-wo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 2. – 2000
8130
   Acta neophilologica. – Olsztyn, 1999-. – ISSN 1509-1619
N 3. – 2001
8131
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №1/2. – 1991
8132
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №3/4. – 1991
8133
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.51, №5/6. – 1991
8134
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №1. – 1992
8135
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №2. – 1992
8136
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.52, №3. – 1992
8137
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №2. – 1993
8138
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №3. – 1993
8139
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.53, №4. – 1993
8140
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №1. – 1994
8141
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №2. – 1994
8142
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №3. – 1994
8143
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, №4. – 1994
8144
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.54, supplement. – 1994
8145
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №1. – 1995
8146
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №2. – 1995
8147
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №3. – 1995
8148
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, №5. – 1995
8149
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.55, sepllement. – 1995
8150
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №1. – 1996
8151
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №2. – 1996
8152
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №3. – 1996
8153
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.56, №4. – 1996
8154
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №2. – 1997
8155
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №3. – 1997
8156
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №4. – 1997
8157
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, sepplement. – 1997
8158
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.57, №1. – 1997
8159
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №4. – 1998
8160
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №3. – 1998
8161
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №2. – 1998
8162
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.58, №1. – 1998
8163
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №1. – 1999
8164
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №4. – 1999
8165
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №3. – 1999
8166
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw. – ISSN 0065-1400
Vol.59, №2. – 1999
8167
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 3. – 2000
8168
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 2. – 2000
8169
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol. 60, N 1. – 2000
8170
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .60, N 4. – 2000
8171
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 4. – 2001
8172
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 3. – 2001
8173
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 2. – 2001
8174
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .61, N 1. – 2001
8175
   Acta neurobiologiae experimentalis. – Warsaw, 1928-. – ISSN 0065-1400
Vol .62, N 1. – 2002
8176
   Acta nucleara & radiologica = ACTA ядерная и радиологическая : ежегодное издание нормативных актов в ядерной области ядерной радиологической деятельности. Для руководителей, специалистов, юрисконсультов, физических и юридических лиц / Ministerul ecologiel si resurselor naturale; Agentia nationala de reglementare a activitatilor nucleare si radiologice. – Chisinau, 2009-. – ISBN 978-9975-9913-8-4
Vol. 1. – 2009
8177
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 00016454
Vol. 32, N 1. – 1997
8178
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 00016454
Vol. 32, №2. – 1997
8179
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol. 35, N 2. – 2000
8180
   Acta ornithologica. – Warszawa. – ISSN 0001-6454
Vol. 35, N 1. – 2000
8181
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..XV, №2/3. – 1970
8182
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..15, №4. – 1970
8183
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.15, №1. – 1970
8184
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.16, №1/2. – 1971
8185
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..16, №3. – 1971
8186
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №4. – 1972
8187
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol..17, №3. – 1972
8188
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №2. – 1972
8189
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.17, №1. – 1972
8190
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №2. – 1977
8191
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №3. – 1977
8192
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.22, №4. – 1977
8193
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №1. – 1978
8194
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №2. – 1978
8195
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №3. – 1978
8196
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe
Vol.23, №4. – 1978
8197
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №1. – 1979
8198
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №2. – 1979
8199
   Acta paleontologica polonica. – Warszawa : Panstwowe widawnictwo naukowe. – ISSN 0567-7920
Vol.24, №4. – 1979
8200
  Agrell Acta Physiologica Scandinavica. Excerptum : Observations on the Hydrogen-Activating Enzymes Present during the Metamorphosis of Insects / Agrell, , I. – Stockholm : P.A. Norstedt & Soner
Vol. 14, Fasc. 4; 30.XII.1947. – 1947. – 317-334p.
8201
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 2. – 1997
8202
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 3. – 1998
8203
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 4. – 1999
8204
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 5. – 2000
8205
   Acta polono-ruthenica. – Olsztyn : Wyzsza szkola pedagogiczna. – ISSN 1427-549X
N 6. – 2001
8206
   Acta romanica.. – Szegeb, 1972. – 163с.
8207
   Acta sessionis Ciceronianae diebus 3-5 mensis Dcembris a 1957 Varsoviac habitae.. – Warszawa, 1960. – 177с.
8208
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 36, №1/2. – 1991
8209
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 36, №3/4. – 1991
8210
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, №1/2. – 1992
8211
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, № 3. – 1992
8212
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 37, № 4. – 1992
8213
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 2. – 1993
8214
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 3. – 1993
8215
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 4. – 1993
8216
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, № 1. – 1993
8217
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 38, suppl. 2 : Ecological genetics in mammals. – 1993
8218
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №1. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8219
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №2. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8220
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №3. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8221
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 39, №4. – 1994


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8222
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Supplement 3 : Ecological genetics in Mammals II. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8223
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №1. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8224
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №2. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8225
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 40, №3. – 1995


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8226
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №1. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8227
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №2. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8228
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №3. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8229
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 41, №4. – 1996


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8230
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Supplement 4. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8231
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №1. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8232
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №2. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8233
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №3. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8234
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 42, №4. – 1997


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8235
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №1. – 1998
8236
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №4. – 1998
8237
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №3. – 1998
8238
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 43, №2. – 1998
8239
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №1. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8240
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №4. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8241
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №3. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8242
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 44, №2. – 1999


  1994. An. 4, N 8-12; an. 5, N 1-3, 6-9, 11, 12; 1995. An. 6, N 1-4, 6/7/8, 9-12; 1996. An. 7, N 1, 2; 1997. An. 7, N 3-6, 8-10, 12; an. 8, N 1, 2
8243
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 1. – 2000
8244
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 3. – 2000
8245
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 1 : Supplement. – 2000. – Suppl.to vol. 45, N 1
8246
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 45, N 4. – 2000
8247
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 1. – 2001
8248
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 2. – 2001
8249
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 3. – 2001
8250
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 46, N 4. – 2001
8251
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 3. – 2002. – supplement
8252
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 2. – 2002. – supplement
8253
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 1. – 2002. – supplement
8254
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47 : Supplement. – 2002. – supplement
8255
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 47, N 4. – 2002. – supplement
8256
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.48, N 1. – 2003
8257
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.48, N 2. – 2003
8258
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.48, N 3. – 2003
8259
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.48, N 4. – 2003
8260
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.49, N 4. – 2004
8261
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
V.49, N 2. – 2004
8262
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.49, N 3. – 2004
8263
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.50, N 2. – 2005
8264
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.50, N 4. – 2005
8265
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 1. – 2006
8266
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 2. – 2006
8267
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 3. – 2006
8268
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.51, N 4. – 2006
8269
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 1. – 2007
8270
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 2. – 2007
8271
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 3. – 2007
8272
   Acta theriologica. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 52, N 4. – 2007
8273
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 3. – 2008
8274
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 53, N 4. – 2008
8275
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 1. – 2008
8276
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.53, N 2. – 2008
8277
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 54, N 1. – 2009
8278
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 54, N 2. – 2009
8279
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.54, N 3. – 2009
8280
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol.54, N 4. – 2009
8281
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 4. – 2010
8282
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 3. – 2010
8283
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 1. – 2010
8284
   Acta theriologica / Polish academy of sciences, Mammal research institute. – Bialowieza. – ISSN 0001-7051
Vol. 55, N 2. – 2010
8285
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 2. – 1997


  1998, V.33 N 1
8286
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Supplement. – 1997


  1998, V.33 N 1
8287
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica / Univerzita Karlova; Universita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 2. – 1997
8288
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica / Univerzita Karlova; Universita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 1. – 1997
8289
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.32, N 1. – 1997


  1998, V.33 N 1
8290
   Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et physica / Univerzita Karlova; Universitas Carolina. – Praha
  Vol.39, N 1/2. – 1998
8291
   Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica / Univerzita Karlova. – Praha
  4. – 1998. – (9 : Studia ethnographica)
8292
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica. / Univerzita Karlova; Universzita Karlova. – Praha
  Vol.42, N 1. – 1998
8293
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  V.33, N 2. – 1998


  1998, V.33 N 1
8294
   Acta Universitatis Carolinae. Geologica. / Univerzita Karlova; Universzita Karlova. – Praha
  Vol. 42, N 2. – 1998
8295
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 1. – 1999
8296
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 34, N 2. – 1999
8297
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 2. – 2000
8298
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, N 1. – 2000
8299
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol. 35, Supplement. – 2000
8300
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.36, N 2. – 2001
8301
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.37, N 1. – 2002
8302
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.38, N 1. – 2003
8303
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.39, N 1. – 2004
8304
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.38, N 2. – 2006
8305
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.39, N 2. – 2006
8306
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.40, N 1/2. – 2007
8307
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica / Univerzita Karlova. – Praha
  Vol.41, N 1/2. – 2007
8308
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 42, N 1/2 (за 2007). – 2009
8309
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 45, N 1. – 2010
8310
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 43, N 1/2 (за 2008). – 2010
8311
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 44, N 1/2 (за 2009). – 2010
8312
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 45, N 2. – 2010
8313
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 2 (за 2012). – 2013
8314
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  12, с. 3/4 (за 2012). – 2013
8315
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 3. – 2013
8316
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 1. – 2013
8317
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 48, N 2. – 2013
8318
   Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia. – Praha : Univerzita Karlova v Praze
  13, с. 1/2 (за 2013). – 2014
8319
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 49, N 1. – 2014
8320
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 49, N 2. – 2014
8321
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 50, N 1. – 2015
8322
   Acta Universitatis Carolinae. Geographica. – Praha
  vol. 50, N 2. – 2015
8323
   Acta Universitatis Debreceniensis de Ludoviko Kossuth nominatae / Uniwersitatis Debrecen; Uniwersitatis Debrecen. – Budapest : Tankonyvkiado
T.8. – 1962. – (Geographica, geologica et meteorologica ; 1)
8324
   Acta universitatis lodziensis. – Lodz. – ISSN 1427-969X
№ 6 : Folia Psichologica. – 2002. – P. 85
8325
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  65. – 1997
8326
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 12. – 1998
8327
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 62. – 1998
8328
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  T.22. – 1998
8329
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 1998
8330
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 38. – 1998
8331
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 8. – 1998
8332
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia chimica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 12. – 1998
8333
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 13. – 1998
8334
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 1. – 1998
8335
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 8. – 1998
8336
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 1998
8337
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 64. – 1999
8338
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  1. – 1999
8339
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
8340
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N10. – 1999
8341
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
8342
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia biochimica et biophysica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 1999
8343
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  13. – 1999
8344
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 1999
8345
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 39. – 1999
8346
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  22. – 1999
8347
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 9. – 1999
8348
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 1999
8349
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 69. – 2000
8350
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.68. – 2000
8351
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2000
8352
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 15. – 2000
8353
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 5. – 2000
8354
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia ethnologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N11. – 2000
8355
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N3. – 2000
8356
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 67. – 2000
8357
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia paedagogica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8358
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8359
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2000
8360
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia scientiae artium et litterarum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.9. – 2000
8361
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T. 2. – 2000
8362
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia botanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 14. – 2000
8363
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia zoologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2000
8364
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2000
8365
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  T.29. – 2001
8366
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 24. – 2001
8367
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 23, t.1. – 2001
8368
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 2. – 2001
8369
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2001
8370
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 10. – 2001
8371
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 4. – 2001
8372
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  T. 3. – 2001
8373
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 73. – 2001
8374
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 72. – 2001
8375
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 71. – 2001
8376
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 42. – 2002
8377
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 75. – 2002
8378
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  5. – 2002
8379
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 3. – 2002
8380
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 41. – 2002
8381
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica anglica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2002
8382
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.10, N 1. – 2003
8383
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 7. – 2003
8384
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 76. – 2003
8385
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 4. – 2004
8386
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol.11, N 1. – 2004
8387
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia chimica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 13. – 2004
8388
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 16. – 2004
8389
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2004
8390
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 79. – 2005
8391
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo
  N 80. – 2005
8392
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  N 12. – 2005
8393
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  7, tom 2. – 2005
8394
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 9. – 2005
8395
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 43. – 2005
8396
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 6. – 2005
8397
   Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkeigo. – ISSN 0208-6050
Studia i szkice z historii XIX i XX wieku/pod red. H.A.Jamsheera. – 2005. – (Folia historica ; N 78)
8398
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  68. – 2006
8399
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 18. – 2006
8400
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wyd-wo Uniw.Lodzkiego
  8. – 2006
8401
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 17. – 2006
8402
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz
  N 7. – 2006
8403
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia mathematica / Uniwersytet Lodzki. – Lodz : University of Lodz press
  Vol. 16, N 1 (за 2009). – 2006
8404
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw.Lodzkiego
  N 11. – 2008
8405
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 5. – 2008
8406
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 6. – 2008
8407
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  5. – 2009
8408
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 84. – 2009
8409
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria anglica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 8. – 2009
8410
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw.Uniw.Lodzkiego
  N 12. – 2009
8411
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  10. – 2009
8412
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 85. – 2010
8413
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 13. – 2010
8414
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  15. – 2010
8415
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 27. – 2010
8416
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  45. – 2010
8417
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 6. – 2010
8418
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 23. – 2010
8419
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia psychologica. – Lodz : Wydaw.Uniw. Lodzkiego
  N 14. – 2010
8420
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  16. – 2010
8421
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 86. – 2011
8422
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  N 87. – 2011
8423
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  7. – 2011
8424
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia archaeologica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  29. – 2012
8425
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  89. – 2012. – Назва вип.: Od Chin po Gibraltar. Brytyjska politika zagraniczna w l polowie XX wieku
8426
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  5. – 2012
8427
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  4 (18). – 2012. – (Literaturoznawstwo)
8428
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia germanica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  8. – 2012. – Назва вип.: Wechselbeziehungen zwischen sprache, literatur und kultur / W. Sadzinski ; M. Golaszewski (Hrsg.)
8429
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  12. – 2012. – Назва вип.: Zroznicowanie przestrzeni spoleczno-economicznej - wybrane problemy / pod red. J. Dzieciuchowicza
8430
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  46. – 2012
8431
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia philosophica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  26. – 2013
8432
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia juridica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  72. – 2013
8433
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  13. – 2013. – Назва вип.: Koncepcje i problemy badawcze w geografii WSI / pod red. M. Wojcika
8434
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  1 (19). – 2013. – Назва вип.: Cenzura wobec literatury w Polsce Ludowej
8435
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  90. – 2013. – Назва вип.: Studia i szkice z historii XVI-XX wieku
8436
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica. – Lodz
  47. – 2013
8437
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica physica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  12. – 2013
8438
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  14. – 2013. – Назва вип.: Gis w nauce / pod red. I. Jazdzewskiej i J. Urbanskiego
8439
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia geographica socio-oeconomica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  15. – 2013. – Назва вип.:Przestrzen publiczna i sektor uslug w malych miastach / pod red. B. Bartosiewicza i T. Marszala
8440
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  6. – 2013
8441
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria rossica. – Lodz
  Zeszyt specjalny. – 2013
8442
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria polonica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  2 (20). – 2013. – Назва вип.: Cenzura wobec literatury w Polsce Ludowej
8443
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia linguistica rossica. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  9. – 2013
8444
   Acta Universitatis Lodziensis. Folia librorum. – Lodz : Wydaw. Uniw. Lodzkiego
  17. – 2013
8445
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne. Ser. Historia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  322 (30). – 1997
8446
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne. Ser. Filologia germanska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  321 (23). – 1997
8447
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne. Ser. Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  313 (48). – 1997
8448
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  324 (51). – 1998
8449
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia slavica / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 3 (Z.331). – 1999
8450
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Prace limnologiczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.101 (Prace l;imn.,V.20). – 1999
8451
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne: Filologia polska / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.325[A] (Fil.pol.N 53). – 1999
8452
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne. Ser. Historia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  V. 31 (Z. 330). – 1999
8453
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Biologia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.102 (Biologia, N 54). – 1999
8454
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne (Z. 333) / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  V. 27. – 1999. – (Archeologia)
8455
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki matematyczno-przyrodnicze: Geografia / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  Z.103 (Geografia, N 29). – 1999
8456
   Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-spoleczne:Studia rosjoznawcze / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun
  T. 4 (Z.332). – 1999
8457
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Humanities and social sciences / Uniwersytet Mikolaja Kopernika; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0860-7265
Vol. 375. – 2005. – (English studies, ISSN 0860-7265 ; 14)
8458
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki matematyczno-przyrodnicze / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 1505-3040
Z. 376. – 2006. – (Bibliologia ; 50)
8459
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 1428-4960
Z. 377. – 2006. – (Filologia polska ; 62 ; Jezykoznawstwo)
8460
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne: / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0208-5267
Z. 378. – 2006. – (Socjologia wychowania ; 16)
8461
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0137-6616
Z. 379. – 2006. – (Archeologia ; 30)
8462
   Acta Universitatis Nicolai Copernici : Nauki humanistyczno-spoleczne / Uniwersytet Mikolaja Kopernika.; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun. – ISSN 0208-5259
Z. 380. – 2006. – (Filologia germanska ; 26)
8463
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 36. – 1998
8464
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Biologica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 39/40. – 2002
8465
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
8466
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 41. – 2002
8467
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Physica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N 40/41. – 2002
8468
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc
  N37. – 2002
8469
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Mathematica / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N 45. – 2006
8470
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N39. – 2006
8471
   Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Chemica : Collected reports of the natural science faculty [of the] Palacky university Olomouc,Czech republic / Universitas Palackianae Olomucensis.Facultas Rerum naturalium. – Olomouc : Palacky university Olomouc
  N 45. – 2006
8472
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
N 1369. – 1993
8473
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
N 1603. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8474
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 01371088
1904. – 1996. – (Prace Instytutu geograficznego ; 14 ; B : Geografia spoleczna i ekonomiczna)
8475
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 1891. – 1997
8476
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7441
N 1934. – 1997. – (Literatura i kultura popularna ; 6)
8477
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
1939. – 1997. – (Ser. Prace geologiczno-mineralogiczne ; 58)
8478
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0525-4132
2012. – 1997. – (Ser. Prace geologiczno-mineralogiczne ; 65)
8479
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2041. – 1997. – (Ekonomia ; 4)
8480
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios hispanicos / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  N 5. – 1998


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8481
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4498
2019. – 1998. – (Historia ; 135)
8482
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2050. – 1998. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 5)
8483
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2060. – 1998. – (Socjologia ; 26)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8484
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2069. – 1998. – (Socjologia ; 27)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8485
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2073. – 1998. – (Prawo ; 263)
8486
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  N 103. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8487
   Acta Universitatis Wratislaviensis. Przeglad prawa i administracji / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego
  N 42. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8488
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
2087. – 1999. – (Estudios hispanicos ; N 7)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8489
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2112. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 102)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8490
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2128. – 1999. – (Anglica Wratislaviensia ; N 35)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8491
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
2136. – 1999. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; 22)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8492
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2143. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 105)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8493
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2146. – 1999. – (Socjologia ; V.28)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8494
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2155. – 1999. – (Slavica Wratislaviensia ; 106)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8495
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2156. – 1999. – (Studia filmoznawcze ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8496
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 08677441
N 2158. – 1999. – (Literatura i kultura popularna ; 8)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8497
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2176. – 1999. – (Ekonomia ; 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8498
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
V. 2180. – 1999. – (Logika ; N 19)


  1997. Hf. 85
8499
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2180. – 1999. – (Logika. ; T. 19)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8500
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2184. – 1999. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 12)
8501
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2140. – 2000
8502
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2163. – 2000. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 11)
8503
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2164. – 2000. – (Bibliotekoznawstwo ; 23)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8504
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2177. – 2000. – (Przeglad prawa i administracji ; T.43)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8505
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2179. – 2000. – (Politologia ; N 26)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8506
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2185. – 2000. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; T. 5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8507
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N2195. – 2000. – (Filozofia ; 37)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8508
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 00794767
N 2200. – 2000. – (Prace literackie ; 37)
8509
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2201. – 2000. – (Historia ; 140)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8510
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2205. – 2000. – (Politologia ; N 29)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8511
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 2207. – 2000. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.23)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8512
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2210. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 69)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8513
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 2212. – 2000. – (Historia sztuki ; 14)
8514
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2215. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 70)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8515
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2216. – 2000. – (Politologia ; N 30)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8516
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2219. – 2000. – (Studia filmoznawcze ; 21)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8517
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego
2220. – 2000. – (Estudios hispanicos ; N 8)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8518
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2224. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; Vol. 71)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8519
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
2226. – 2000. – (Socjologia ; 30)
8520
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2233. – 2000. – (Ekonomia ; 7)
8521
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0867-7409
2236. – 2000. – (Politologia ; N 31)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8522
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2243. – 2000. – (Prace Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclawskiego ; T.6, z. 1)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8523
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2255. – 2000. – (Studia geograficzne ; 73)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8524
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2259. – 2000. – (Literatura i kultura popularna ; 9)
8525
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2262. – 2000. – (Ekonomia ; 8)
8526
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2266. – 2000. – (Ser. Studia z teorii polityki ; 3)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8527
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4471
N 2290. – 2000. – (Bibliotekoznawstwo ; T. 23)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8528
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 2214. – 2001. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.24)
8529
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
2237. – 2001. – (Historia ; T.145)
8530
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2265. – 2001. – (Socjologia ; 31)
8531
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
2268. – 2001. – (Anglica Wratislaviensia ; N 36)
8532
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2278. – 2001. – (Przeglad prawa i administracji ; T.46)
8533
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0860-0716
N 2286. – 2001. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 13)
8534
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2305. – 2001. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 8)
8535
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2311. – 2001. – (Studia filmoznawcze ; 22)
8536
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2325. – 2001
8537
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-1691-4. – ISSN 0239-6661
N 2338. – 2002. – (Socjologia ; N 32)
8538
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 2342. – 2002. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 50)
8539
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2369. – 2002. – (Historia ; T. 155)
8540
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2370. – 2002. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 72)
8541
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2385. – 2002. – (Historia ; 156)
8542
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2389. – 2002. – (Historia ; 157)
8543
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2393. – 2002. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 10)
8544
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0079-4767
N 2408. – 2002. – (Prace literackie ; N 41)
8545
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
2425. – 2002. – (Antiquitas ; N 26)
8546
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2431. – 2002. – (Historia ; 158)
8547
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2458. – 2002. – (Historia ; T. 159)
8548
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2459. – 2002. – (Estudios hispanicos ; N 10)
8549
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2478. – 2002. – (Historia ; T. 161)
8550
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1642-5782
2495. – 2002. – (Ksztalcenie jezykowe ; T.3(13))
8551
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2469. – 2003. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; N 12)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8552
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2493 : Wprowadzenie do francuskiei filozofii nauki: Od Comte"a do Foucaulta /D.Leszczynski, K.Szlachcic. – 2003
8553
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 2523. – 2003. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 14)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8554
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2537. – 2003. – (Anglica Wratislaviensia ; N 41)
8555
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2551 : Krytyka kultury jako krytyka komunikacji /K.Stasiuk. – 2003
8556
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2553 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji: Studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow ... – 2003. – (Socjologia ; N 35)
8557
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2565 : Jezyk polski w kancelarii krolewskiej w pierwszej polowie 16 wieku /B.Kaczmarczyk. – 2003
8558
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
N 2581 : Ewolucja strukturalna metamorfiku klodzkiego i jej znaczenie dla tektoniki pietra waryscyjskiego Sudetow /St.Mazur. – 2003. – + карта. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 74)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8559
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2583 : Nagrobki poznogotyckie na Slasku /B.Czechowicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8560
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2591 : Zdolnosc infiltracyjna utworow przypowierzchniowych a zasilanie wod podziemnych / M.Wasik. – 2003. – (Hydrogeologia)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8561
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2523-9. – ISSN 0239-6661
N 2558. – 2004. – (Prace ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wroclaskiego ; т.7, z.1)
8562
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
2559. – 2004. – (Classica Wratislaviensia ; 23)
8563
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2587 : Od starozytnosci do wspolczesnosci: Jezyk, literatura, kultura: Ksiega posw. pamieci prof. J.Woronczaka. – 2004
8564
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2592 : Wzorce rywalizacji politycznej we wspolczesnych demokracjach europejskich /A.Antoszewski. – 2004
8565
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2599 : Badania wybranych gruntow spoistych z terenu Dolnego Slaska jako uszczelnien skladowisk odpadow komunalnych / K. Choma-Moryl. – 2004. – (Hydrogeologia)
8566
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2602 : Kompetencja w prawie i prawoznawstwie / A. Bator. – 2004. – (Prawo ; N 287)
8567
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2518-2. – ISSN 0239-6661
N 2603. – 2004
8568
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2632. – 2004
8569
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2662. – 2004. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 18)
8570
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2665. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 128)
8571
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2666. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 129)
8572
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2667. – 2004. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 51)
8573
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2687. – 2004
8574
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2687. – 2004
8575
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2587-5. – ISSN 0239-6661
N 2689 : Polska i niemcy wobec wyzwan procesow integracyjnych/pod red. L.Olszewskiego, K. Wojtowicza. – 2004. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 13)
8576
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2543-3. – ISSN 0239-6661
N 2691. – 2004
8577
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2693. – 2004
8578
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2696. – 2004
8579
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2704. – 2004. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 131)
8580
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2561-1. – ISSN 0239-6661
N 2706. – 2004
8581
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2707 : Dom w miescie sredniowiecznym i nowozytnym/pod red. B.Gedigi. – 2004. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 20)
8582
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2569-7. – ISSN 0239-6661
N 2710. – 2004
8583
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2712. – 2004. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 2)
8584
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2577-8. – ISSN 0239-6661
N 2721. – 2004
8585
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2729. – 2004. – (Hydrogeologia)
8586
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2600-6. – ISSN 0239-6661
N 2736. – 2004. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 16)
8587
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2752. – 2004. – (Estudios hispanicos ; N 12)
8588
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2756. – 2004. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; N 3)
8589
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2527-1. – ISSN 0239-6661
N 2625. – 2005
8590
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2660. – 2005. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 169)
8591
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2671. – 2005
8592
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2676 : Jezykowy obraz swiata w porownaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych jezykow/W. Wysoczanski. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 130)
8593
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2680. – 2005
8594
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2556-5. – ISSN 0239-6661
N 2684. – 2005
8595
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2581-6. – ISSN 0239-6661
N 2702. – 2005
8596
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2705. – 2005
8597
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2624-3. – ISSN 0239-6661
N 2713. – 2005
8598
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2715. – 2005. – (Classica Wratislaviensia, ISSN 0578-4387 ; 26)
8599
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2718. – 2005. – (Studia geograficzne, ISSN 0591-2776 ; 78)
8600
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2596-4. – ISSN 0239-6661
N 2723. – 2005
8601
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2724. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.65)
8602
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2544-1. – ISSN 0239-6661
N 2725. – 2005. – (Dramat - teatr ; 12)
8603
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2580-8. – ISSN 0239-6661
N 2726. – 2005
8604
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2727. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 132)
8605
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2585-9. – ISSN 0239-6661
N 2728 : Status prawny obywatela RP po przystapieniu do Unii Europejskiej: konferencja Opolnica, 13-15 maja 2004 /pod red. B. Mielnik. – 2005
8606
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2733. – 2005. – (Studia filmoznawcze ; 26)
8607
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2735. – 2005
8608
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2443-7. – ISSN 0239-6661
N 2740. – 2005. – (Socjologia ; N 37)
8609
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2576-X. – ISSN 0239-6661
N 2741. – 2005
8610
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-4661
N 2743. – 2005. – (Studia linguistica ; N 24)
8611
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2744. – 2005
8612
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2745. – 2005. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 9)
8613
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2746 : System partyjny Republiki Wegierskiej/P. Sula. – 2005
8614
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2747 : Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 5: opis, konfrontacja, przeklad /Pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczanskiego. – 2005. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 133)
8615
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2748. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.66)
8616
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2587-5. – ISSN 0239-6661
N 2749 : Obserwator trzeciego stopnia: o rozsadnym konstruktywizmie/M.Fleischer. – 2005. – (Monografie centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandra ; 17)
8617
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2750. – 2005. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi., ISSN 0137-1126 ; T.28)
8618
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2751. – 2005. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 17)
8619
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2754. – 2005. – (Logika ; T. 23)
8620
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2591-3. – ISSN 0239-6661
N 2755. – 2005
8621
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2758. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 294)
8622
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISBN 83-229-2589-1. – ISSN 0239-6661
N 2760. – 2005
8623
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2761. – 2005. – (Literatura i kultura popularna ; N 12)
8624
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2762 : Pisma wybrane/T. Mikulski. – 2005
8625
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2763. – 2005
8626
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2764. – 2005
8627
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2657-X. – ISSN 0239-6661
N 2765 : Dzieje literatury rzymskiej/L. Rychlewska. – 2005
8628
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2671-5. – ISSN 0239-6661
N 2766 : Komunikacja polityczna: Wybrane zagadnienia gatunkow i jezyka wypowiedzi/ J. Fras. – 2005
8629
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2768 : Grodziszcze: Wczesnosredniowieczne grodzisko plemienne na Przedgorzu Sudeckim/A. Pankiewicz. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 37)
8630
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2769 : Biuletyn informacji publicznej: informatyzacja administracji/M. Bernaczyk a.o. – 2005
8631
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2770 : Wspolczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej: W 35. rocznice utworzenia Instytutu nauk administracyjnych Uniwersytetu Wroclawskiego /Pod red. A.Blasia i.i. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 295)
8632
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2771. – 2005
8633
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2608-1. – ISSN 0239-6661
N 2774 : Administracja i polityka: Europejska administracja publiczna/Pod red. R. Wiszniowskiego. – 2005
8634
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2775. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T.67)
8635
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2777 : Pojecie czynnosci prawnej upowazniajacej w nauce prawa cywilnego /J. Kaczor. – 2005. – (Prawo = Studia historycznoprawne, ISSN 0524-4544 ; N 296)
8636
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2778. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 68)
8637
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2779. – 2005. – (Prace literackie, ISSN 0079-4767 ; N 45)
8638
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2780 : W kulturze pierwszych stron /Pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2005. – (Nowe media - nowe w mediach ; N 1)
8639
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Onder red. van Stefan Kiedron e.a. – Wroclaw : Wydaw.Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2781. – 2005. – (Neerlandica Wratislaviensia, ISSN 0860-0716 ; 15)
8640
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Edit. by A. Michonska-Stadnik. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2782. – 2005. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; N 43)
8641
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2784. – 2005. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol. 25, fasc. 1)
8642
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2785 : Poczatki teorii bibliologii: dictionnaire raisonne de bibliologie (1802-1804) Gabriela Etienne"a Peignota: Analiza i recepcja /B. Koredczuk. – 2005. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 25)
8643
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2787 : Rozwoj teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty/Pod red. L. Olszewskiego. – 2005. – (Ekonomia ; 13)
8644
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2789 : O naturze i kulturze/pod red. J. Mozrzymasa. – 2005
8645
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2633-2. – ISSN 0239-6661
N 2790 : Wspomnienia z czasow zametu/M. Klimowicz. – 2005
8646
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2791 : Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej/L. Kwiecinski. – 2005
8647
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2613-8. – ISSN 0239-6661
N 2792 : Pejzaze kultury: prace ofiarowane Profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznice Jego urodzin /Pod red. W. Dynaka i.i. – 2005
8648
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2793 : Postulat neutralnosci moralnej prawa a konstytucyjna zasada rownosci /M.Blachut. – 2005. – (Prawo ; N 297)
8649
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego
N 2794 : Pradzieje poludniowego Peru: Rozwoj kulturowy Costa Extremo Sur/J. Szykulski. – 2005. – (Studia archeologiczne, ISSN 0520-9250 ; 38)
8650
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2795. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 72)
8651
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2798. – 2005. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 71)
8652
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2653-7. – ISSN 0239-6661
N 2799 : Ludwik Hirszfeld (1884-1954): rys zycia i dzialalnosc naukowa /W. Kozuschek. – 2005. – (Biografie uczonych Wroclawskich, ISSN 83-229-2653-7)
8653
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2800 : Schlesische Gesangbucher.../A. Manko-Matysiak. – 2005
8654
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2652-9. – ISSN 0239-6661
N 2802 : Nauczyciel wobec spolecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu /K. Leksicka. – 2005
8655
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2665-0. – ISSN 0239-6661
N 2804 : Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP /Pod red. A. Preisnera i.i. – 2005
8656
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2654-5. – ISSN 0239-6661
N 2806 : Historia ustroju Slaska 1202-1740 /K. Orzechowski. – 2005
8657
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2664-2. – ISSN 0239-6661
N 2808 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1945-1947 /pod red. T. Suleji. – 2005. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; T. 6)
8658
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2812 : Przeszlosc przyszlosci: studia z dziejow sztuki 19 i 20 wieku /W. Okon. – 2005. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 21)
8659
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2662-6. – ISSN 0239-6661
N 2814 : Jubileusz trzechsetlecia Uniwersytetu Wroclawskiego 1702-2002=Tercentenary jubilee of the University of Wroclaw 1702-2002 /ed. by A. Chmielewski. – 2005
8660
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2687-1. – ISSN 0239-6661
N 2821 : Dekrety prezydenta Edvarda Benesa: Niemcy w czechoslowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945 /K. Jonca. – 2005
8661
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2675-8. – ISSN 0239-6661
N 2823 : Karkonosze: Przyroda nieozywiona i czlowiek /Pod red. M. P. Mierzejewskiego. – 2005
8662
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2680-4. – ISSN 0239-6661
N 2824 : Orientacje spoleczne i zawodowe kadry Wojska Polskiego w okresie transformacji systemowej/M. Kloczkowski. – 2005
8663
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2691-X. – ISSN 0239-6661
N 2825 : Plaszczyzna konfrontacji politycznej miedzy "Solidarnoscia" a wladza w latach 1980-1981/J. R. Sielezin. – 2005
8664
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2685-5. – ISSN 0239-6661
N 2827 : Rosja i Rosjanie w szkolach Krolestwa Polskiego (1833-1862): szkice do obrazu/J. Wolczuk. – 2005
8665
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2714-2. – ISSN 0239-6661
N 2916 : Estudios de linguistica, didactica y literatura. – 2005. – (Estudios hispanicos ; N 14)
8666
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2677-4. – ISSN 0239-6661
N 2803 : "Z usmiechem przez wszystkie granice": Recepcja wydawnicza przekladow polskiej ksiazki dla dzieci i mlodziezy w latach 1945-1989. – 2006
8667
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2692-8. – ISSN 0239-6661
N 2809 : Польский вопрос в русской философско-религиозной мысли на рубеже ХIХ-ХХ веков/Л. Лещенко. – 2006
8668
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2703-7. – ISSN 0239-6661
N 2826 : Technical examination of documents /R.Ciesla. – 2006
8669
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2841. – 2006. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 19)
8670
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2752-6. – ISSN 0239-6661
N 2851 : Dramat i teatr Juliusza Slowackiego: rekonesans /M. Chacko. – 2006. – (Dramat - teatr ; 14)
8671
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2852 : Wroclawskie spisy zastawow, dlugow i mienia zydowskiego z 1453 roku. – 2006. – (Historia ; 173)
8672
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2742-8. – ISSN 0239-6661
N 2854 : Srodowisko miedzynarodowe a zachowania panstw /A. Dybczynski. – 2006
8673
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2721-5. – ISSN 0239-6661
N 2862 : Film w ogrodzie sztuk /Pod red. S. Bobowskiego. – 2006. – (Studia filmoznawcze ; 27)
8674
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2878 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa: W poszukiwaniu podstaw prawa. – 2006
8675
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2726-6. – ISSN 0239-6661
N 2880 : Dolny Slask: Monografia historyczna. – 2006
8676
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 2882. – 2006. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 20)
8677
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2767-3. – ISSN 0239-6661
N 2885 : Slownik literatury popularnej. – 2006
8678
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2824-0. – ISSN 0239-6661
N 2886 : Europa po Hitlerze: Lad miedzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy /T. Scheffler. – 2006
8679
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2775-5. – ISSN 0239-6661
N 2891 : W krysztale i w plomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, tom 1 /D. Ratajczakowa. – 2006. – (Dramat - teatr ; 15)
8680
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2775-5. – ISSN 0239-6661
N 2891 : W krysztale i w plomieniu: studia i szkice o dramacie i teatrze, tom 2 /D. Ratajczakowa. – 2006. – (Dramat - teatr ; 15)
8681
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 2892. – 2006. – (Anglica Wratislaviensia ; N 44)
8682
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2774-8. – ISSN 0239-6661
N 2896 : Dramaty Franciszka Zablockiego jako przeklady i adaptacje /J.Lukaszewicz. – 2006. – (Dramat - teatr ; 16)
8683
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2758-4. – ISSN 0239-6661
N 2900 : Faculty of chemistry, University of Wroclaw. – 2006
8684
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1896-0243
N 2902 : Za wolnosc waszych i naszych mediow. – 2006. – (Nowe media, nowe w mediach ; N 2)
8685
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2781-6. – ISSN 0239-6661
N 2903 : Efekt motyla: humanisci wobec teorii chaosu. – 2006
8686
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2776-2. – ISSN 0239-6661
N 2905 : Розмовляєте українською?: Підручник української мови/ О.Белей. – 2006
8687
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2783-0. – ISSN 0239-6661
N 2906 : Poznanie. Nauka. Piekno /Pod red. J. Gajdy-Krynickiej. – 2006. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 11)
8688
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 2908. – 2006. – (Prace literackie ; N 46)
8689
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2800-4. – ISSN 0239-6661
N 2909 : Od "Wiekszej Brytanii" do zjednoczonej Europy: faszystowska doktryna Oswalda Mosleya /M. Cesarz. – 2006
8690
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2777-9. – ISSN 0239-6661
N 2910 : Wybitni prawnicy na przestrzeni wiekow /Pod red. M. Marszala, J.Przygodzkiego. – 2006
8691
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2788-5. – ISSN 0239-6661
N 2911 : W kregu secesji ukrainskiej: Wybrane problemy poetyki tworczosci pisarzy "Mlodej Muzy" /A. Matusiak. – 2006
8692
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 2912 : "As you are well pronounced by all external warrants" /P.Poniatowska. – 2006. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 16)
8693
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2785-4. – ISSN 0239-6661
N 2914 : Ksiega jubileuszowa dedykowana profesorowi Romualdowi Gellesowi w szescdziesiata piata rocznice urodzin. – 2006. – (Studia i szkice z historii, stosunkow miedzynarodowych i politologii)
8694
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 2919. – 2006. – (Literatura i kultura popularna ; N 13)
8695
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4471
N 2920. – 2006. – (Bibliotekoznawstwo ; 26)
8696
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2807-3. – ISSN 0239-6661
N 2923 : Tragedia hellenistyczna /A. Kotlinska-Toma. – 2006. – (Dramat - teatr ; 17)
8697
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2801-1. – ISSN 0239-6661
N 2925 : Poezja wobec rzeczywistosci: Poetyckie epifanie Jorge Guillena i Czeslawa Milosza /A. August-Zarebska. – 2006
8698
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2793-9. – ISSN 0239-6661
N 2927 : Education of officers in selected NATO armies /Ed. by W. Horyn. – 2006
8699
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4498
N 2930 : Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45 - 1975 /K. Ruchniewicz. – 2006. – (Historia ; 174)
8700
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2797-7. – ISSN 0239-6661
N 2934 : Sztuczne swiaty: Postmodernizm w filmie fabularnym /A. Lewicki. – 2006
8701
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2813-4. – ISSN 0239-6661
N 2945 : Migracje: dzieje, typologia, definicje. – 2006
8702
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2710-X. – ISSN 0239-6661
N 2946 : Kobiety w grupach dyspozycyjnych spoleczenstwa. – 2006. – (Socjologia ; N 40)
8703
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2857-8. – ISSN 0239-6661
N 2967. – 2006. – (Rocznik: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 4)
8704
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2464-8. – ISSN 0239-6661
N 2737 : Biografia czlowieka poszukujacego - Klaus Mann: Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski /I. Swiatlowska. – 2007
8705
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2782-3. – ISSN 0239-6661
N 2865 : Realnosc czasu /M. Lagosz. – 2007
8706
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2768-7. – ISSN 0239-6661
N 2898 : Sasiad. Czy wrog?: Ze studiow nad ksztaltowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939 /W. Wrzesinski. – 2007
8707
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2811-0. – ISSN 0239-6661
N 2913 : Dzieje "O Azji" i "O Europie": Fragmenty historii powszechnej; "O Morzu Czerwonym": Traktat hist. o krajach poludnia /Agatarchides z Knidos. – 2007
8708
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2790-8. – ISSN 0239-6661
N 2917 : Gubin - miasto graniczne. – 2007. – (Socjologia ; 39)
8709
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2792-2. – ISSN 0239-6661
N 2918 : Hiszpania: Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. – 2007. – (Komunikowanie i media)
8710
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2791-5. – ISSN 0239-6661
N 2924 : Wloski faszyzm w polskiej mysli politycznej i prawnej 1922-1939 /M. Marszal. – 2007
8711
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2794-6. – ISSN 0239-6661
N 2929 : Powszechna historia gospodarcza od 15 do 20 wieku /M. Maciejewski, M. Sadowski. – 2007
8712
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2808-0. – ISSN 0239-6661
N 2931 : Niemiecka polityka wschodnia /K. Gelles. – 2007
8713
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2802-8. – ISSN 0239-6661
N 2932 : Rozwoj anatomii patologicznej na Uniwersytecie Wroclawskim oraz w Akademii medycznej we Wroclawiu /W. Kozuschek. – 2007
8714
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2806-6. – ISSN 0239-6661
N 2937 : Poland and European Unity: ideas and reality. – 2007
8715
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2814-1. – ISSN 0239-6661
N 2938 : Media masowe na swiecie: Modele systemow medialnych i ich dynamika rozwojowa. – 2007. – (Komunikowanie i media)
8716
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2803-5. – ISSN 0239-6661
N 2944 : Krotka historia NRD /U Mahlert. – 2007
8717
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2812-7. – ISSN 0239-6661
N 2947 : Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej /M.Ryniejska-Kieldanowicz. – 2007
8718
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2822-6. – ISSN 0239-6661
N 2954 : Antygona, Hamlet, Tobiasz dla teatru spolecznego /J. Osterwa. – 2007. – (Dramat - teatr ; 18)
8719
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2817-2. – ISSN 0239-6661
N 2955 : Polityka europejska Bawarii na przelomie 20-21 wieku /M.Kozerski. – 2007
8720
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2830-1. – ISSN 0239-6661
N 2965 : Polskie referendum akcesyjne /M.Jablonski. – 2007
8721
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83229-2877-6. – ISSN 0239-6661
N 2979 : Hispano-polonica: Homenaje a Piotr Sawicki. – 2007. – (Estudios hispanicos ; N 15)
8722
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2860-8. – ISSN 0239-6661
N 2982 : Entgrenzungen: Das 20. Jahrhundert nordeuropaischer Geschichte im Spiegel der deutschen Forschung. – 2007. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 22)
8723
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2850-9. – ISSN 0239-6661
N 2983 : Ustroje polityczne krajow Wspolnoty Niepodleglych Panstw. – 2007
8724
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2870-7. – ISSN 0239-6661
N 2988 : Nauczyciel andragog w spoleczensttwie wiedzy. – 2007
8725
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2874-5. – ISSN 0239-6661
N 2991 : Wspolczesna socjologia miasta. – 2007. – (Socjologia ; 41)
8726
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1642-5782
N 2994. – 2007. – (Ksztalcenie jezykowe ; T. 6 (16))
8727
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 2998. – 2007. – (Prace literackie ; N 47)
8728
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2880-6. – ISSN 0239-6661
N 3002 : Obraz Polski i Polakow w prasie i literaturze Niemieckiej Republiki Demokratycznej w okresie powstania Solidarnosci i stanu wojennego / D. Wojtaszyn. – 2007. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 23)
8729
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1896-0243
N 3014 : W swiecie komunikacji zdegradowanej / pod red. I. Borkowskiego, A. Woznego. – 2007. – (Nowe media, nowe w mediach ; N 3)
8730
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3016. – 2007. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 75)
8731
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3017. – 2007. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 76)
8732
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3018 : Dynamika dzialalnosci gospodarczej w warunkach globalizacji / pod red. L. Olszewskiego. – 2007. – (Ekonomia ; 15)
8733
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-4746
N 3012 : Opactwo cystersow w Lubiazu i artysci / pod. red. A. Koziela. – 2008. – (Historia sztuki ; 26)
8734
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4471
N 3024. – 2008. – (Bibliotekoznawstwo ; 27)
8735
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-1829-1. – ISSN 0239-6661
N 3027. – 2008. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; Tom 22)
8736
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0578-4387
№ 3028. – 2008. – (Classica Wratislaviensia ; 28)
8737
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2905-6. – ISSN 0239-6661
N 3029 : Moralne obrazy : spoleczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualnosci. – 2008. – (Socjologia ; 42)
8738
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2919-3. – ISSN 0239-6661
N 3030 : Podoficerowie zawodowi Wojska Polskiego ; studium socjologiczne. – 2008. – (Socjologia ; 43)
8739
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2906-3. – ISSN 0239-6661
N 3031 : Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej / A. Krajewska. – 2008. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 24)
8740
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2907-0. – ISSN 0239-6661
N 3035 : Ku interdyscyplinarnosci... : rozne oblicza rzeczywistosci... – 2008. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; Tom 12)
8741
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw. – ISSN 0137-1126
N 3039. – 2008. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. ; T.30)
8742
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0867-7441
N 3046. – 2008. – (Literatura i kultura popularna ; N 14)
8743
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2958-2. – ISSN 0239-6661
N 3050 : Dramatopisarstwo Lesi Ukrainki / S. Wojtowicz. – 2008. – (Dramat - teatr ; 20)
8744
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2970-4. – ISSN 0239-6661
N 3061 : Niebo i pieklo melodramatu /pod red. S. Bobowskiego. – 2008. – (Studia filmoznawcze ; 29)
8745
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2963-6. – ISSN 0239-6661
N 3068. – 2008. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 23)
8746
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2951-3. – ISSN 0239-6661
N 3070 : Integracja z zachowaniem wlasnej tozsamosci / Patrycja Matusz Protasiewicz. – 2008
8747
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3080. – 2008. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 177)
8748
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 3081 : Ksztaltowanie sie pozapanstwowej podmiotowosci w prawie miedzynarodowym / B. Mielnik. – 2008. – (Prawo ; N 306)
8749
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3084 : Italianizmy : studia nad recepcja gotyckiej sztuki wloskiej... / R. Kaczmarek. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 27)
8750
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3085 : Figura i hostia / M. Kapustka. – 2008. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 28)
8751
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0301-7966
N 3086. – 2008. – (Anglica Wratislaviensia ; N 46)
8752
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2953-7. – ISSN 0239-6661
N 3093 : Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu / P. Urbanczyk. – 2008
8753
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0079-4767
N 3094. – 2008. – (Prace literackie ; N 48)
8754
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2991-9. – ISSN 0239-6661
N 3096 : Tozsamosc spoleczna grup dyspozycyjnych. – 2008. – (Socjologia ; 45)
8755
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3097. – 2008. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne, ISSN 1733-5779 ; 5)
8756
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0860-0716
N 3098 : Onder redactie van Stefan Kiedron, Jerzy Koch, Norbert Morciniec en Stanislaw Predota. – 2008. – (Neerlandica Wratislaviensia ; 17)
8757
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2975-9. – ISSN 0239-6661
N 3099 : Historia dramaturgii wloskiej XX wieku / C. Bronowski. – 2008. – (Dramat - teatr ; 21)
8758
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2993-3. – ISSN 0239-6661
N 3105 : Sprawy niemieckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku. – 2008. – (Niemcoznawstwo ; N 16)
8759
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3116 : Ekonomiczne i spoleczno-prawne uwarunkowania trasformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady 21 wieku (wybrane aspekty) / pod red. L. Olszewskiego. – 2008. – (Ekonomia ; 16)
8760
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3021-2. – ISSN 0239-6661
N 3118 : Entre la tradicion y la vanguardia de la poesia hispanica / coordinadores M. Kurek, M. Krupa. – 2008. – (Estudios hispanicos ; N 15)
8761
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3041-0. – ISSN 0239-6661
N 3136 : Periodyki slaskie od 15 wieku do 1945 roku / opracow. F. Bialy, L. Bialy. – 2008
8762
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3158 : Na peryferiach / pod red. I. Borkowskiego i A. Woznego. – 2008. – (Nowe media - nowe w mediach, ISSN 1896-0243 ; N 4)
8763
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2892-9. – ISSN 0239-6661
N 3047 : Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej. – 2009. – Текст статей паралельно польською та німецькою мовами. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 25)
8764
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2985-8. – ISSN 0239-6661
N 3072 : Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch / M. Wolting. – 2009
8765
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3074 : Marian Jakobiec : z daleka i z bliska : wspomnienia i pamietniki w biografie zebrane i uporzadkowane przez corke Milice Jakobiec-Semkowowa. – 2009. – (Biografie uczonych Wroclawskich)
8766
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3087 : Les echos du Monde : pratiques du discours rapporte dans un journal de la presse ecrite / E. Biardzka. – 2009
8767
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1134
N 3109. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji ; T. 79)
8768
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3112. – 2009. – Мова резюме рос. та пол. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 148)
8769
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3114 : Wielkie tematy kultury w literaturach slowianskich; 8 : Pieniadz / red.: K. Chrobak [ i.i ]. – 2009. – Мова резюме рос. та пол. – (Slavica Wratislaviensia, ISSN 0137-1150 ; N 149)
8770
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3115 : Z Mickiewiczem na lowach / W. Dynak. – 2009
8771
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3117. – 2009. – (Literatura i kultura popularna ; N 15)
8772
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3007-6. – ISSN 0239-6661
N 3119. – 2009. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 24)
8773
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3122. – 2009. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / Pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 6)
8774
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3125 : Rowmund Pilsudski (1903-1988) : koncepcje polityczne i spoleczne / R. Juchnowski. – 2009
8775
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3126 : Wolontariat w trzecim sektorze / D. Moron. – 2009
8776
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3127. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 80)
8777
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3128. – 2009. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; T. 81)
8778
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3027-4. – ISSN 0239-6661
N 3129 : Les mots pelerins. – 2009. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 56)
8779
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3131 : Jezyk a myslenie : terapia osob z zaburzeniami mowy / T. Smereka. – 2009, ISSN 978-83-229-3030-4
8780
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3133 : Subsydiarnosc uchwal organizacji rzadowych i pozarzadowych w jurysdykcji miedzynarodowych trybunalow karnych / E. Karska. – 2009
8781
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3046-5. – ISSN 0239-6661
N 3137 : Der Einfluss des Gemeinschaftsrechts auf das Recht der Mitgliedstaaten der EU / Hrsg.: Agnieszka Malicka. – 2009. – (EU-Recht und mitgliedstaatliches Recht)
8782
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3047-2. – ISSN 0239-6661
N 3138 : Chopin w kulturze polskiej / red. M. Golab. – 2009
8783
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3140 : Odpowiedzialnosc miedzynarodowa jako element miedzynarodowego porzadku prawnego / Pod. red. A. Kozlowskiego, B. Mielnik. – 2009
8784
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3141 : Estoppel jako ogolna zasada prawa miedzynarodowego / A. Kozlowski. – 2009
8785
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3016-8. – ISSN 0239-6661
N 3144 : Od milczenia do zamilkniecia : rosyjska proza kobieca na poczatku 20 wieku / E. Komisaruk. – 2009
8786
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3146 : Tabu, etykieta, dobre obyczaje / pod red. P. Kowalskiego. – 2009. – (Colloquia anthropologica et communicativa ; vol. 1)
8787
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3149 : Historia kina we Wroclawiu w latach 1896-1918 / A. Debski. – 2009. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 26)
8788
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3153. – 2009. – (Classica Wratislaviensia ; 29)
8789
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3156 : Material rzezby : miedzy technika a semantyka = Material of Sculpture. Between technique and semantics / red. Aleksandra Lipinska. – 2009. – (Historia sztuki, ISSN 0860-4746 ; 29)
8790
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3157 : Reyer Gheurt"z Adagia hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524-2 / S. Predota, M. Mooijaart. – 2009
8791
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3059-5. – ISSN 0239-6661
N 3163 : Argumente - Profile - Synthesen / Hrsg. : I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2009. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 129)
8792
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3037-3. – ISSN 0239-6661
N 3164 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa / pod red. P. Kaczmarka. – 2009
8793
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3074-8. – ISSN 0239-6661
N 3165. – 2009. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 25)
8794
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3052-6. – ISSN 0239-6661
N 3166 : Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porownawcze rozwoju ekonomicznego i procesow spolecznych na przykladzie Wroclawia i Lipska - kontynuacje drugie / pod. red. Z. Kurcza, Z. Morawskiego. – 2009. – (Socjologia ; 47)
8795
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3063-2. – ISSN 0239-6661
N 3167 : Swiat w obrazach : zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich typologia, organizacja i funkcje / pod red. M. Komzy. – 2009. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 28)
8796
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3053-3. – ISSN 0239-6661
N 3170 : Dziennikarstwo uczestniczace jako przejaw mediamorfozy / A. Zwiefka-Chwalek. – 2009
8797
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3075-5. – ISSN 0239-6661
N 3172 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 1 : Zagadnienia instytucjonalne / pod red. J. Kolasy. – 2009
8798
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3072-4. – ISSN 0239-6661
N 3175 : Wladza sadownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego : studium politologiczne / D. Skrzypinski. – 2009
8799
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3179 : Commonwealth na arenie miedzynarodowej / A. Polus. – 2009
8800
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3095-3. – ISSN 0239-6661
N 3183 : Potoczny i ideologiczny poziom doswiadczania slaskosci : Slazacy w poszukiwaniu odrebnosci ? / K. Dolinska. – 2009. – (Socjologia ; 48)
8801
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3078-6. – ISSN 0239-6661
N 3185 : Dziewietnastowieczne edycje dziel Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji / W. Bonkowski. – 2009. – (Musicologica Wratislaviensia ; 4)
8802
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3070-0. – ISSN 0239-6661
N 3187 : Uniwersum pismiennictwa wobec komunikacij elektronicznej / pod red. K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat. – 2009
8803
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3190. – 2009. – (Prace literackie, ISSN 0079-4767 ; N 49)
8804
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3067-0. – ISSN 0239-6661
N 3192 : Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku / pod red. J. Fras. – 2009
8805
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3194 : Ideologie codziennosci / рod red. I. Kaminskiej-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawy. – 2009. – 339, [ 1 ] s. – (Oblicza komunikacji)
8806
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3321. – 2009. – (Wroclawskie studia Wschodnie, ISSN 1429-4168 ; т. 13)
8807
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3171. – 2010. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; т. 82)
8808
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-3087-8. – ISSN 0239-6661
N 3181 : Organizacja opieki spolecznej w dzialalnosci samorzadu prowincjonalnego na Slasku w 19 i 20 wieku / T. Kruszewski. – 2010
8809
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 83-229-3076-2. – ISSN 0239-6661
N 3191 : Europejska przestrzen sadowa / red. : A. Frackowiak-Adamska, R. Grzeszczak. – 2010. – Текст статей паралельно польською та німецькою мовами. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im.Willy Brandta ; 27)
8810
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3081-6. – ISSN 0239-6661
N 3197 : Teatralne silva rerum / E. Udalska. – 2010. – (Dramat - teatr ; 24)
8811
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
N 3198 : Poland in the European Single Market / J. Kundera. – 2010
8812
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3200 : Gratulanci i winszownicy : zarys komunikacyjnej historii winszowania / P. Kowalski. – 2010
8813
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3202 : Okolice socjologicznej tozsamosci / pod red. Z.Kurcza, I.Taranowicz. – 2010
8814
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3097-7. – ISSN 0239-6661
N 3206 : Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy / P. Machnikowski. – 2010
8815
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 3207 : Middle palaeolithic human activity and palaeoecology: new discoveries and ideas / ed. J.M. Budukiewicz, A. Wisniewski. – 2010. – (Studia archeologiczne ; 41)
8816
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3209. – 2010. – (Classica Wratislaviensia ; 30)
8817
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3098-4. – ISSN 0239-6661
N 3210 : Grupy dyspozycyjne w obliczu Wielkiej Zmiany / pod red. J. Maciejewskiego, M. Bodzianego, K. Dojwy. – 2010. – (Socjologia ; 49)
8818
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3212. – 2010. – (Literatura i kultura popularna ; N 16)
8819
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3213. – 2010. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 31)
8820
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3113-4. – ISSN 0239-6661
N 3215 : Miedzy romantyzmem a modernizmem : tworczosc kompozytorska Ignacego Jana Paderewskiego / B. Raba. – 2010. – (Musicologica Wratislaviensia ; 5)
8821
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3216 : Nauczyciel andragog we wspolczesnym spoleczenstwie / pod red. W. Horynia i J. Maciejewskiego. – 2010
8822
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3217 : Utracona prywatnosc / L. Pulka. – 2010
8823
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3218 : W kregu Boleslawa Szczodrego i Wladyslawa Hermana / K. Benyskiewicz. – 2010
8824
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3104-2. – ISSN 0239-6661
N 3220 : Arbitraz w doktrynie prawnej sredniowiecza / R. Wojciechowski. – 2010
8825
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3224 : Andragogika a grupy dyspozycyjne spoleczenstwa / pod red. W. Horynia, J. Maciejewskiego. – 2010
8826
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3138-7. – ISSN 0239-6661
N 3227 : BodyMusicEvent : proceeding from the International Musicological Conference Wroclaw (Poland), 30-31 May 2008 / organized: Dep. of Musicology [etc.] ; ed.: B. Muszkalska, R. Allgayer-Kaufmann. – 2010. – + 1 CD. – (Musicologica Wratislaviensia, ISSN 1895-572X ; 6)
8827
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3120-2. – ISSN 0239-6661
N 3228 : Les choses, les notions, les noms: le terme dans tous ses etats / red. de Stefan Kaufman. – 2010. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 57)
8828
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3140-0. – ISSN 0239-6661
N 3229 : Utopie w Grecji helenistyczney / M. Miniarczyk. – 2010. – (Antiquitas, ISSN 0524-4463 ; N 32)
8829
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3233 : Ksiazka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi /[kom. red.: B. Bienkowska i.i.]. – 2010
8830
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3234 : Koniczne i pozadane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku / pod red. B. Banaszaka, M. Jablonskiego. – 2010
8831
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3073-1. – ISSN 0239-6661
N 3236 : Europeizacja prawa imigracyjnego Republiki Federalnej Niemiec w latach 1999-2009 / I. Wrobel. – 2010
8832
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Widaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3240. – 2010. – (Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi, ISSN 0137-1126 ; T. 32)
8833
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3241. – 2010. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; 48)
8834
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3242 : Podstawowe problemy metodologiczne nauk spoleczno-politycznych / M. Surmaczynski. – 2010
8835
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3243 : Swiat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Zywca / Piotr Kowalski. – 2010
8836
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3246 : Ways of knowing Small Places : of American literature and ethnography since the 1960s / D. Ferens. – 2010
8837
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3247. – 2010. – (Gory - literatura - kultura ; t. 5)
8838
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3126-4. – ISSN 0239-6661
N 3248 : Starozytne Peru / J. Szykulski. – 2010. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 5)
8839
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3249 : Kodeks rodzinny i opiekunczy po nowelizacji / pod red. J. Mazurkiewicza. – 2010
8840
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3128-8. – ISSN 0239-6661
N 3250 : Wspolczesne sadownictwo miedzynarodowe, т. 2 : Wybrane zagadnienia prawne / pod red. J. Kolasy. – 2010
8841
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3252. – 2010. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 8)
8842
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3254 : Honderd Parabolen van Erasmus in Nederlandse vertaling, hs. Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 524 [в 2 ступені]. Aanhangsel: Erasmus in Poolse vertalingen / S. Predota, M. Mooijaart. – 2010
8843
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3157-8. – ISSN 0239-6661
N 3255 : Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce / pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, K. Majdeckiej. – 2010. – (Komunikowanie i media)
8844
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3168-4. – ISSN 0239-6661
N 3256 : Literatur und Sprache in Kontexten / Hrsg.: I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2010. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 131)
8845
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3141-7. – ISSN 0239-6661
N 3258 : Ocena odnawialnosci struktur wodonosnych bloku przedsudeckiego / J. Gurwin. – 2010. – (Hydrogeologia)
8846
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3146-2. – ISSN 0239-6661
N 3261 : Trybunal konstytucyjny w polskich systemach politycznych / R. Alberski. – 2010
8847
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3264. – 2010. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; т. 83)
8848
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3154-7. – ISSN 0239-6661
N 3265 : Stereotypy Czechow wobec Polakow na pograniczu - regionalne zroznicowanie oraz determinanty stanu rzeczy / M. Debicki. – 2010. – (Socjologia ; 50)
8849
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3268 : Structura poznawcza i obraz swiata / D. Leszczynski. – 2010
8850
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3169-1. – ISSN 0239-6661
N 3276 : Zjednoczone Niemcy: polityka zewnetrzna i sprawy wewnatrzniemieckie / pod red. R. Gellesa. – 2010. – (Niemcoznawstwo ; N 18)
8851
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3278 : Konflikty na Balkanach w okresie ksztaltowania sie panstw narodowych w XIX i na poczatku XX wieku / M. Dymarski. – 2010
8852
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3162-2. – ISSN 0239-6661
N 3279 : Reportaz bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne / pod red. I. Borkowskiego. – 2010
8853
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – 2010
8854
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3166-0. – ISSN 0239-6661
N 3284 : Regionalny wymiar bezpieczenstwa w Azji Poludniowo-wschodniej : normy - instytucje - lad regionalny/ L. Fljalkowski. – 2010
8855
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3285. – 2010. – (Bibliotekoznawstwo, ISSN 0524-4471 ; 29)
8856
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3301. – 2010. – (Studia linguistica, ISSN 0137-1169 ; N 29)
8857
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3188-2. – ISSN 0239-6661
N 3312 : Ustanawianie agendy mediow podczas kampanii wyborczych w 2005 roku / B. Lodzki. – 2010. – (Komunikowanie i media)
8858
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3190-5. – ISSN 0239-6661
N 3262 : Szpalty z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego 1948-1951 / pod red. T. Suleji. – 2011. – (Studia i materialy z dziejow Uniwersytetu Wroclawskiego ; т. 7)
8859
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3142-4. – ISSN 0239-6661
N 3281 : Czytanie, czytelnictwo, czytelnik/ pod red. A. Zbikowskiej-Migon przy wspoludziale A. Luszpak. – 2011. – (Ksiazka. Dokument. Informacja : publikacje Instytutu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa)
8860
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3220-9. – ISSN 0239-6661
N 3282 : Exclusion/inclusion au feminin / red. de Maja Pawlowska. – 2011. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 58)
8861
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3193-6. – ISSN 0239-6661
N 3286 : Rozmowy chrzescijanskie w nurcie reformacji / G. Was. – 2011. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 181)
8862
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3296. – 2011. – (Anglica Wratislaviensia, ISSN 0301-7966 ; 49)
8863
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3183-7. – ISSN 0239-6661
N 3298 : Polski system medialny na rozdrozu: media w polityce, polityka w mediach / B. Dobek-Ostrowska. – 2011. – (Komunikowanie i media)
8864
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3154-4. – ISSN 0239-6661
N 3299 : Making democracy in 20 years : media and politics in Central and Eastern Europe / ed.: B. Dobek-Ostrowska, M. Glowacki. – 2011. – (Komunikowanie i media)
8865
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3304. – 2011. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; т. 84)
8866
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3212-4. – ISSN 0239-6661
N 3308 : Ansatze und Tendenzen / Hrsg. von I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2011. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 133)
8867
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3197-4. – ISSN 0239-6661
N 3309 : Ideologia i komunikacja: o edukacji, pedagogice i mediach / J. Jastrzebski. – 2011
8868
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3194-3. – ISSN 0239-6661
N 3310 : Mit, prawda, imaginacja / pod red. P. Kowalskiego. – 2011. – (Colloquia anthropologica et communicativa ; vol. 3)
8869
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3208-7. – ISSN 0239-6661
N 3320 : Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec : inspiracje dla Polski na przykladzie wybranych osrodkow eksperckich / M. Sus. – 2011. – (Monografie: Centrum studiow niemieckich i europejskich im. Willy"ego Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego ; 29)
8870
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3322. – 2011. – (Przeglad prawa i administracji, ISSN 0137-1134 ; т. 85)
8871
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3205-2. – ISSN 0239-6661
N 3324 : Bollywood - prawdy i mity / pod red. G. Stachowny i K.Magiery. – 2011. – (Studia filmoznawcze ; 32)
8872
   Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3206-3. – ISSN 0239-6661
N 3325. – 2011. – (Nowa kodyfikacja prawa karnego ; 27)
8873
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3328. – 2011. – (Ksztalcenie jezykowe, ISSN 1642-5782 ; т. 9 (19))
8874
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3193-6. – ISSN 0239-6661
N 3329 : Studia nad legenda dynastyczna Arpadow / L. Spychala. – 2011. – (Historia, ISSN 0524-4498 ; 182)
8875
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3332. – 2011. – (Studenckie prace prawnicze, administratywistyczne i ekonomiczne / pod ped. M. Winiarskiego, ISSN 1733-5779 ; 10)
8876
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3231-5. – ISSN 0239-6661
N 3335 : Akzente und Konzepte / Hrsg. von I. Bartoszewicz, M. Halub, E. Tomiczek. – 2011. – (Germanica Wratislaviensia, ISSN 0435-5865 ; 134)
8877
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3233-9. – ISSN 0239-6661
N 3337 : Czy koniec teorii prawa? / pod red. P. Jablonskiego. – 2011. – (Prawo, ISSN 0524-4544 ; N 312)
8878
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-3240-7. – ISSN 0239-6661
N 3345 : Kultura jako cultura / pod red. K. Lukasiewicza, I. Topp. – 2011. – (Prace kulturoznawcze, ISSN 0860-6668 ; N 12)
8879
   Acta Universitatis Wratislaviensis. – Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 3701 : Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei spolecznych / M. Glowacka, M. Rozycki, J. Sadlocha, E. Stadtmuller. – 2016
8880
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
203. – 1973. – (Prace pedagogiczne ; 3)
8881
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Studia antropologiczne / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  V.31. – 1999
8882
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. Prawo / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw
  264. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8883
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2121. – 1999. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; V. 5)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8884
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2149. – 1999. – (Prace pedagogiczne ; 131)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8885
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2150. – 1999. – (Prawo ; 265)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8886
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0520-9250
2151. – 1999. – (Studia archeologiczne ; 31)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8887
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2154. – 1999. – (Prawo ; 266)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8888
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2168. – 1999. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T.3)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8889
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2169. – 1999. – (Prawo ; 267)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8890
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2193. – 1999. – (Prawo ; 269)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8891
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
1868. – 2000. – (Germanica Wratislaviensia ; V.118)
8892
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2174. – 2000. – (Germanica Wratislaviensia ; V. 122)
8893
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2182. – 2000. – (Germanica Wratislaviensia ; V. 123)
8894
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-1096
2186. – 2000. – (Prace pedagogiczne ; 132)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8895
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2189. – 2000. – (Prawo ; T. 268)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8896
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2191. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 107)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8897
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
2197. – 2000. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; N 68)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8898
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2208. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 109)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8899
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2211. – 2000. – (Prace psychologiczne ; 51)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8900
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2223. – 2000. – (Romanica Wratislaviensia ; 46)
8901
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2228. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 110)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8902
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
2230. – 2000. – (Studia archeologiczne ; 32)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8903
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2238. – 2000. – (Studia geograficzne ; Vol. 72)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8904
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2240. – 2000. – (Prace psychologiczne ; 52)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8905
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2250. – 2000. – (Slavica Wratislaviensia ; 111)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8906
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2263. – 2000. – (Prace psychologiczne ; 53)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8907
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-451X
2264. – 2000. – (Prace botaniczne ; 78)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8908
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2269. – 2000. – (Studia geograficzne ; Vol. 74)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8909
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2247. – 2001. – (Bibliothecalia Wratislaviensia ; V. 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8910
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
2252. – 2001. – (Antiquitas ; 25)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8911
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1425-8064
2253. – 2001. – (Studia antropologiczne ; 6)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8912
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0435-5865
2260. – 2001. – (Germanica Wratislaviensia ; 124)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8913
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
2273. – 2001. – (Niemcoznawstwo ; 10)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8914
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0137-110X
2280. – 2001. – (Prace psychologiczne ; 54)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8915
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2288. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 112)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8916
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2294. – 2001. – (Prawo ; 273)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8917
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2296. – 2001. – (Studia linguistica ; 20)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8918
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2299. – 2001. – (Romanica Wratislaviensia ; 47)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8919
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2303. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 113)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8920
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2307. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 114)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8921
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2312. – 2001. – (Logika. ; T.21)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8922
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2313. – 2001. – (Slavica Wratislaviensia ; 115)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8923
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2331. – 2001. – (Prawo ; 274)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8924
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
2332. – 2001. – (Prawo ; 275)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8925
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2367. – 2002. – (Prawo ; 276)
8926
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2411. – 2002. – (Prawo ; 280)
8927
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 1425-8064
2423. – 2002. – (Studia antropologiczne ; N 7)
8928
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2428. – 2002. – (Prawo ; 282)
8929
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2470. – 2002. – (Probability and mathematical statistics ; Vol.22, f.2)
8930
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2563. – 2002. – (Filozofia ; N 42)
8931
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2440 : Plutarch "O szczesciu czy dzielnosci Aleksandra" /Przeklad i oprac. K.Nawotka. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8932
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2471 : Trzecia Rzesza w ujeciu raportow Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (Sopade) /Gelles Katarzyna. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8933
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2472 : Literatura serbska w Polsce miedzywojennej /M. Filipek. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N121)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8934
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2477 : Sad najwyzszy wobec prawa i praktyki Unii Europejskiej /Pod red. W. Sanetry. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8935
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2482 : Einfuhrung in das polnische Verfassungsrecht /B.Banaszak. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8936
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2483 : Swit wolnego slowa: Jezyk propagandy politycznej 1981-1995 /Borkowski Igor. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8937
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-110X
N 2484. – 2003. – (Prace psychologiczne ; 56)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8938
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2488 : Europa i integracja europejska w polskiej mysli politycznej 20 wieku /Pod red. J.Juchnowskiego, J. Tomaszewskiego. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8939
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2491 : Asthetik des Schmerzes: Literarisierung des Unbewussten im Schmerz von Moses Mendelssohn bis Carl Gustav Jung /T.Malyszek. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8940
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2494 : Pozegnanie z nieufnoscia?: Rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekscie bezpieczenstwa europejskiego /E.Stadtmuller. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8941
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2497 : Administracja i polityka: Ewolucja stosunkow przemyslowych w Europie Srodkowej i Wschodniej. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8942
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2498 : Warszawa - Berlin - Bonn: Stosunki polityczne 1949-1958 /K.Ruchniewicz. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8943
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2500 : Prawo miedzynarodowe publiczne a prawo europejskie: Konferencja katedr prawa miedzynarodnego Karpacz, 15-18 maja 2002. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8944
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2515 : Tandem jezykowy: Teoria i praktyka na przykladzie polsko-niemieckim /M.Pasieka i.i. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8945
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2518 : Bretter, die Kulturkulissen markierten /S.Wolting. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8946
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2531 : Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem /J.Rzeszotnik. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8947
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2542 : Man and climate in the 20th century. – 2003. – (Studia geograficzne ; 75)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8948
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2547 : Latopis hustynski: Opracowanie, przeklad i komentarze/ Henryk Suszko. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 124)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8949
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2548 : Literackie portrety zydowskich ojcow w prozie Brunona Schulza i Danila Kisa /M.Bukwalt. – 2003. – (Slavica Wratislaviensia ; N 125)


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8950
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2552. – 2003. – (Studia linguistica ; N 22)
8951
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2566 : Obraz Wloch i motywy wloskie w prozie polskiej 1918-1956 /D.Kozinska-Donderi. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8952
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2568 : Zwierzeta swiata antycznego: Studia nad Geografia Strabona /G.Malinowski. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
8953
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
2732. – 2004. – (Probability and mathematical statistics, ISSN 0208-4147 ; Vol.24, f.2)
8954
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0239-6661
N 2810. – 2005. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 52)
8955
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0239-6661
N 2856 : Prawda a metoda, cz. 2. – 2006. – (Filozofia ; 44)
8956
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2766-5. – ISSN 0239-6661
N 2866 : Druki ulotne i okolicznosciowe - wartosci i funkcje. – 2006
8957
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2887 : Studia historycznoprawne. – 2006. – (Prawo ; N 298)
8958
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4544
N 2893 : Komercjalizacja przedsiebiorstwa panstwowego. – 2006. – (Prawo ; N 299)
8959
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2897 : Odpowiedzialnosc w prawie cywilnym. – 2006. – (Prawo ; N 300)
8960
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2899 : Jugoslowianskie spory o status jezyka serbsko-chorwackiego w latach 1901 - 1991 /H.Jaroszewicz. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 138)
8961
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1169
N 2907. – 2006. – (Studia linguistica ; N 25)
8962
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2915. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 139)
8963
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2821-9. – ISSN 0137-1150
N 2921 : Поздняя исповедально-автобиографическая проза Юрия Нагибина /I.Kabyszewa. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 140)
8964
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 2933. – 2006. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T. 10)
8965
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2935 : Interiekcje w jezyku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim: opis i konfrontacja /S.Dakovic. – 2006. – (Slavica Wratislaviensia ; N 142)
8966
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 2942 : Dolny Slask: Problemy rozwoju regionalnego /S.Ciok i.i. – 2006. – (Studia geograficzne ; 79)
8967
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2922 : Wlasciwosci skladniowe ukrainskiej wersji Biblii /P.Jozwikiewicz. – 2007. – (Slavica Wratislaviensia ; N 141)
8968
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2809-7. – ISSN 0239-6661
N 2926 : Wplyw nurtu socjologicznego na ksztalt polskiego prawa karnego procesowego w okresie miedzywojennym /J.Koredczuk. – 2007
8969
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0520-9250
N 2939 : Kultura przeworska a rensko-wezerska strefa kulturowa /A. Blazejewski. – 2007. – (Studia archeologiczne ; 39)
8970
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0557-2665
N 2941 : Le verbe dans tous ses etats. – 2007. – (Romanica Wratislaviensia, ISSN 0557-2665 ; 54)
8971
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2868-4. – ISSN 0239-6661
N 2949 : Lwowska szkola matematyczna / R. Duda. – 2007
8972
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 2956 : Normy pierwszego rozdzialu Konstytucji RP /K.Complak. – 2007. – (Prawo ; N 301)
8973
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2823-3. – ISSN 0239-6661
N 2957 : Aleksander Wielki / K. Nawotka. – 2007
8974
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2865-3. – ISSN 0239-0661
N 2957 : Agresja jezykowa w zyciu publicznym : leksykon inwektyw politycznych, 1918-2000 / I. Kaminska-Szmaj. – 2007
8975
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2847-9. – ISSN 0239-6661
N 2964 : Barbarzyncy w Europie : studia z poznego antyku i wczesnedo sredniowiecza / Lech A. Tyszkiewicz. – 2007
8976
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 2971 : Koncepcja "gry umyslu" w prozie Andrieja Bielego i Jamesa Joyce"a / K. Rybinska. – 2007. – (Slavica Wratislaviensia ; N 144)
8977
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2859-2. – ISSN 0239-6661
N 2987 : Andragogika w ujeciu interdyscyplinarnym. – 2007
8978
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0524-4463
N 2992 : Grecy, rzymianie i ich sasiedzi. – 2007. – (Antiquitas ; N 29)
8979
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski.; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 1429-4168
N 3000. – 2007. – (Wroclawskie studia Wschodnie ; T. 11)
8980
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0525-4132
N 3009. – 2007. – (Prace geologiczno-mineralogiczne ; 76)
8981
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3010 : Odpowiedzialnosc panstwa za naruszenia miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktow zbrojnych /E. Karska. – 2007. – (Prawo ; N 302)
8982
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 83-229-2891-2. – ISSN 0239-6661
N 3011 : Niemcy w otoczeniu miedzynarodowym. – 2007. – (Niemcoznawstwo ; N 15)
8983
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3015 : Studia historycznoprawne / pod. red. A. Koniecznego. – 2007. – (Prawo ; N 303)
8984
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2899-8. – ISSN 0239-6661
N 3025 : Wspolczesni Zydzi - Polska i diaspora : wybrane zagadnienia / aut.: A. Borek [ i. i. ] : pod red. E. Waszkiewicz. – 2007
8985
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2893-6. – ISSN 0239-6661
N 3033 : Literatura na warsztacie mlodych rusycystow : z dziejow wroclawskiej dydaktyki uniwesyteckiej w 20 wieku / J. Wolczuk. – 2007
8986
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski; Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2912-4. – ISSN 0239-6661
N 3041 : Selected hydrogeologic problems of the Bohemian Massif and of other hard rock terrains in Europe. – 2007. – (Hydrogeologia)
8987
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2895-0. – ISSN 0239-6661
N 3006 : Od gotycyzmu do horroru : Wilkolak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach / A. Gemra. – 2008
8988
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0137-1150
N 3013. – 2008. – Мови резюме: англійська, російська. – (Slavica Wratislaviensia ; N 146)
8989
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2913-1. – ISSN 0239-6661
N 3020 : Dokument, ksiazka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim. – 2008
8990
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2901-8. – ISSN 0239-6661
N 3021 : Ksiazka kucharska jako tekst / W. Zarski. – 2008
8991
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2894-3. – ISSN 0239-6661
N 3042 : Supermarketyzacja : religia i obyczaje seksualne mlodziezy w kulturze konsumpcyjnej / T. Szlendak. – 2008
8992
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw. – ISSN 0524-4544
N 3048 : Podmiotowosc cywilnoprawna w prawie polskim : wybrane zagadnienia. – 2008. – (Prawo ; N 304)
8993
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2932-2. – ISSN 0239-6661
N 3053 : Zmiany warunkow hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w zwiazku z likwidacja kopaln wegla kamiennego / K. Chudy. – 2008. – (Hydrogeologia)
8994
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2934-6. – ISSN 0239-6661
N 3056 : Dyplomacja publiczna. – 2008
8995
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2924-7. – ISSN 0239-6661
N 3057 : Autyzm w ujeciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umyslu / M. Mlynarska. – 2008
8996
   Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISSN 0591-2776
N 3064 : Polska - Niemcy : wspolpraca i konkurencja na pograniczu / S. Ciok [ i. i. ]. – 2008. – (Studia geograficzne ; 81)
8997
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2920-9. – ISSN 0239-6661
N 3067 : Domus Bolezlai : w poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastow (do okolo 1138 roku) / P. Wiszewski. – 2008. – (Zlota seria Uniwersytetu Wroclawskiego ; 1)
8998
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2965-0. – ISSN 0239-6661
N 3071 : Panstwo polskie w mysli politycznej 19 i 20 wieku : teoria i praktyka. – 2008
8999
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2938-4. – ISSN 0239-6661
N 3077 : Trwalosc zatrudnienia pracownika : zarys problematyki / L. Szot. – 2008
9000
   Acta Universitatis Wratislaviensis.. – Wroclaw : Wyd-wo Uniwersytetu Wroclawskiego. – ISBN 978-83-229-2980-3. – ISSN 0239-6661
N 3083 : Pragmatyczno-logiczne aspekty pojecia prawdy : Esej z logiki filozoficznej / M. Magdziak. – 2008. – (Logika ; T. 24)
12345678910(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,