Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
896001
  Сафонов М.М. "... Настоящего виновного в этом деле обнаружит Париж" // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 385-393. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Обстоятельства гибели русского поэта Александра Пушкина.
896002
  Поршнева О.С. "Настроение 1914 года" в России как феномен истории и историографии // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 185-200. – ISSN 0869-5687
896003
  Рижков М.М. "Наступальність" і "оборона" як геополітичні чинники міжнародних стратегій США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 56-67
896004
  Мельникевич Т. "Насуваються дощі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 217-219. – ISSN 08-68-4790-1


  "Відколи її дім згорів", "Я сиджу біля нескінченної ріки", "Він щодня налаштовує", "Плакатимеш тихо", "Насуваються дощі", "Після того як він пішов", "Твоя віра іраціональна".
896005
  Датриева Н.Б. "Насыщение" как момент развития (к анализу понятия) : Автореф... канд. филос.наук: 09620 / Датриева Н.Б.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
896006
  Корнеев Алексей "Натали Турс": новые стандарты турпродукта // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 24-25 : фото. – ISSN 1998-8044
896007
  Шамрай А.П. "Наталка Полтавка" І. Котляревського / А. Шамрай. – Київ : Мистецтво, 1955. – 75 с.


  На обк. прим. № 1513309 дарчий надпис: Уважаемому Григорию Давыдовичу Вервесу от ныне покойного автора. Г. Шамрай
896008
  Філатова Л. "Наталка Полтавка" І. Котляревського: музично-просвітницький аспект впливу театрального мистецтва на формування національної свідомості народу // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 15-18
896009
  Тітова Г.І. "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка на сцені Національної опери України (режисерська інтерпретація Дмитра Смолича) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 70-78
896010
  Світлевська А. "НАТО плюс" : чи посилить Україну новий статус? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)


  "...в розпал перемовин НАТО з Росією республіканці з Палати представників Конгресу США запропонували визнати Україну країною "НАТО плюс". <...> про що йдеться у цій ініціативі, що такий статус дає Україні та які перспективи підтримки цієї ідеї".
896011
  Баранов В. "Натрапив на зошит із віршами..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 7
896012
  Костенко О. "Натуралістична" юриспруденція і правова реформа в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-18.
896013
  Глінка Н. "Натурофілософська" основа творчості Д.Г. Лоуренса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 193-197. – ISBN 966-581-102-9
896014
  Чернецький Д.Д. "Натурфілософське припущення" як засіб пізнання всесвіту на прикладі творчості Миколи Кузанського та Джордано Бруно // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 46-48
896015
   "Натхнені досконалістю" - про Heidelberg Laureate Forum // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2 : фото


  У Німеччині в м. Гайдельберг пройшов щорічний форум, на якому зібралися лауреати Філдсівської, Абелівської і Тюрингівської премій та молоді вчені з усього світу. КНУ імені Тараса Шевченка представляла студентка 2 курсу магістратури ...
896016
  Густавсон Л. "Наука - це інтернаціональне середовище. Не важливо, звідки ти, важливо, що ти робиш" / бесіду вела І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 січня - 2 лютого (№ 3). – С. 13


  "Національної науки в глобалізованому світі не може бути апріорі. Проте наукові досягнення певної країни можна побачити у світовій науці. Навіть якщо йдеться про сорти пшениці або яблук... Так вважає харків"янка, яка жила і навчалася в школі на ...
896017
  Довгий С. "Наука - це круто!" Про початок роботи музею розповідає президент Малої академії наук, академік НАН України Станіслав Довгий // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 41/42)
896018
  Чорна С. "Наука - це магія, яка працює!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 7 травня (№ 85). – С. 4


  У Києві, 5 травня, кілька сотен учених провели масштабну вуличну акцію-виставу "Марш за науку"
896019
  Вишневський Я.Л. : "Наука - це моя жінка, а література - коханка" / Розмову записала Олександра Касьянова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 15


  Польський центр Ін-ту філології 24 травня організував зустріч студентів з письменником Я.В. Вишневським у залі НБ імені М. Максимовича.
896020
  Стріха М. "Наука - це не засіб задоволення чиєїсь цікавості, а гарантія безпеки держави" / розмову вела Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561
896021
  Зелінська Н. "Наука байдужа до біографій своїх творців..." : вибрані твори / Надія Зелінська ; [упоряд.: Н. Черниш та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 406, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 401-407 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-322-363-6
896022
   [Наталія Полонська-Василенко та Микола Василенко. 1920-і роки] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 276 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
896023
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1968. – 512с.
896024
   Настольная книга атеиста : [справочник. – 5-е изд. – Москва, 1978. – 447 с. – Библиогр. в конце разделов
896025
   Настольная книга атеиста. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Политиздат, 1981. – 448 с., 4 л. схем. – Библиогр. в конце разделов
896026
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1983. – 448с.
896027
   Настольная книга атеиста. – Москва : Политиздат, 1985. – 460 с.
896028
   Настольная книга атеиста. – Москва, 1987. – 430с.
896029
  Фрост Стивен Настольная книга банковского аналитика = The Bank Analyst"s Handbook : деньги, риски и профессиональные приемы : money, risk and conjuring tricks / Стивен М. Фрост ; пер. с англ. О.В. Теплых ; под науч. ред. Н.В. Рудя. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 643, [9] c. : ил, табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 633-634. – ISBN 966-8644-56-5
896030
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-496-Х
т.1. – 1997. – 584с
896031
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-497-8
т. 2. – 1997. – 640с
896032
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-498-6
т. 3. – 1997. – 575с
896033
   Настольная книга бухгалтера : В 4-х т. – 4-е изд., доп. – Москва : Инфра-М. – ISBN 5-86225-499-4
т. 4. – 1997. – 588с
896034
  Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса : Финансовая отчетность на основе малого бизнеса. Налогообложение. Бухгалтерский и налоговый учет. Бухгалтерские проводки. / В.П. Завгородний. – Київ : ВІРА-Р, Дакор, 2000. – 608с. – ISBN 966-7807-02-9
896035
   Настольная книга валютного дилера. – Москва, 1992. – 220 с.
896036
  Коваль Н.М. Настольная книга виноградаря / Н.М. Коваль. – К, 1964. – 295с.
896037
  Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм. – Минск : Новое знание, 2000. – 304с. – ISBN 985-6516-20-Х
896038
  Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Р.Дж. Фельтхэм. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2001. – 304с. – ISBN 985-6516-62-5
896039
  Фельтхэм Дж Р. Настольная книга дипломата / Ральф Джордж Фельтхэм. – 3-е изд. – Минск : Новое Знание, 2002. – 304с. – ISBN 985-6516-70-6
896040
  Хаббард Л.Р. Настольная книга для преклиров / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [6],408 с., 2 табл. : ил. – ISBN 978-1-4031-4535-2
896041
  Шваб Д.Д. Настольная книга для преподавателей биологии / Д.Д. Шваб. – Москва, 1974. – 416с.
896042
  Борейко В.Е. Настольная книга зоозащитника / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина ; Киев. эколого-культур. центр, Ассоц. зоозащит. организаций Украины Экоправо-Киев. – Киев : Логос, 2011. – 99, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-171-471-6
896043
   Настольная книга издателя. – Москва : АСТ, 2004. – 811с. – ISBN 5-17-021420-0
896044
   Настольная книга импортера и экспортера. – Москва, 1993. – 288 с.
896045
  Черезов И.О. Настольная книга меломана / Игорь Черезов ; [худож. Т. Поповиченко]. – Изд. 2-е, доп. – Одесса : Астропринт, 2019. – 334, [1] с. : ил. – Крат. слов. музык. терминов, аббревиатур и названий обществ. орг-ций, связ. с рок-музыкой: с. 312-318. - Указатель: с. 319-334. – Библиогр.: с. 298. – ISBN 978-966-927-388-8
896046
  Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам : Задачи и структура, определение численности кадровой службы.Место кадровой службы в организации.Управление дисциплинарными отношениями. / В.И. Шкатулла. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА - ИНФРА-М, 2001. – 560с. – ISBN 5-16-000195-6
896047
   Настольная книга молодежи по законодательству. – К, 1988. – 344с.
896048
   Настольная книга молодых родителей. – Минск, 1990. – 268с.
896049
  Анашкин Г.З. Настольная книга народного заседателя : пособие для слушателей / Г.З. Анашкин, А.Ф. Горкин, В.Е. Панюгин ; Нар. ун-т, Фак. правовых знаний. – 3-е изд., перераб. – Москва : Знание, 1980. – 208 с. – Библиогр.: с. 206-207
896050
   Настольная книга охотника-спортсмена. – М
2. – 1956. – 436с.
896051
  Евстигнеев Г.М. Настольная книга по домашнему консервированию / Г.М. Евстигнеев, Д.И. Хенкин. – К., 1989. – 174с.
896052
   Настольная книга по народному образованию : Законы, распоряжения, правила, инструкции, устави, справ. сведения и пр. по шк. и внешк. образованию народа : Пособие для зем. и гор. обществ. учреждений и др. деятелей по нар. образованию / Сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург. – (Издание товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 14)
Т. 2. – 1901. – [4], 715-1538 с.
896053
   Настольная книга по народному образованию : Законы, распоряжения, правила, инструкции, устави, справ. сведения и пр. по шк. и внешк. образованию народа : Пособие для зем. и гор. обществ. учреждений и др. деятелей по нар. образованию / Сост. Г. Фальборком и В. Чарнолуским. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Б.М. Вольфа. – (Издание товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского)
Т. 3 : Низшие учебные заведения всех ведомств и разрядов. – 1904. – [2], II, 1539-2623 с.
896054
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – 3-е издание. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00181-7(I)
Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2000. – 384с.
896055
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – 3-е издание. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00180-9; 5-691-00182-5(II)
Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 2000. – 480с.
896056
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – Москва : Владос-Пресс. – ISBN 5-305-00049-1;5-305-00048-3
Кн.1 : Система работы психолога с детьми разного возраста. – 2002. – 384с.
896057
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога : Учебное пособие: В 2-х книгах / Е.И. Рогов. – Москва : Владос-Пресс. – ISBN 5-305-00050-5; 5-305-00048-3
Кн.2 : Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 2002. – 480с.
896058
  Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: уч. пособие. / Е.И. Рогов. – М., 1995. – 527с.
896059
   Настольная книга преподавателя иностранного языка. – Минск, 1992. – 445с.
896060
   Настольная книга родителей. – Минск, 1987. – 173с.
896061
   Настольная книга родителей. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 302с.
896062
  Дик Н.Ф. Настольная книга руководителя образовательного учреждения / Н.Ф. Дик, Н.Б. Иванова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2004. – 480с. – (Сердце отдаю детям). – ISBN 5-222-05258-3
896063
  Смехов А.М. Настольная книга рыболова. / А.М. Смехов, И.Л. Савченко. – К., 1988. – 302с.
896064
   Настольная книга следователя. – Москва, 1949. – 880с.
896065
   Настольная книга судьи. – М, 1972. – 741с.
896066
   Настольная книга хозяйственного руководителя по законодательству. – М, 1985. – 686с.
896067
   Настольная книга хозяйственного руководителя по законодательству. – М, 1989. – 815с.
896068
  Черненко Г.И. Настольная книга юриста / Г.И. Черненко. – Москва
1. – 1995. – 352с.
896069
  Черненко Г.И. Настольная книга юриста / Г.И. Черненко. – Москва
2. – 1995. – 572с.
896070
   Настольная книга. Разные необходимые справочные сведения. – Санкт-Петербург : Тип. С.Добродеева, 1895. – 508, III с.
896071
   Настольная поваренная книга. – Л, 1991. – 300с.
896072
   Настольная поваренная книга для хозяек. – К, 1991. – 223с.
896073
  Керножицкий Е.П. Настольная радиола с магнитофоном / Е.П. Керножицкий. – М.-Л., 1953. – 24с.
896074
   Настольная справочная книга сельского хозяина. – Птгр. ; Москва, 1924. – 1136 с.
896075
  Соловьев И. Настольная хронология : замечательных происшествий, полезных открытий, рождения и смерти знаменитых людей от сотворения мира по настоящее время / [Соч.] И. Соловьева. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Ч. 1-2. – 1852. – [2], 180, 67 с.
896076
  Мялковский А.М. Настольная электронная цифровая вычислительная машина / А.М. Мялковский, Г.В. Реутов, 1960. – 8с.
896077
  Шкаев А.В. Настольные издательские системы / А.В. Шкаев. – Москва : Радио и связь, 1994. – 288 с.
896078
  Якушин Б.В. Настольные поисковые системы / Б.В. Якушин. – М., 1979. – 111с.
896079
  Корниенко Г.И. Настольные програмно-управляемые электронные клавишные вычислительные машины (ПЭКВМ) / Г.И. Корниенко, И.В. Новицкий. – К, 1973. – 32с.
896080
  Займовский С.Г. Настольный англо-русский словарь / С.Г. Займовский. – Москва-Ленинград, 1930. – 719с.
896081
   Настольный календарь. – Москва, 1958. – 216с.
896082
   Настольный календарь. – Москва, 1958. – 199 с.
896083
   Настольный календарь. – Москва, 1962. – 207с.
896084
   Настольный календарь. – М, 1964. – 208с.
896085
   Настольный календарь. – Москва, 1964. – 207с.
896086
   Настольный календарь. – Москва, 1965. – 223с.
896087
   Настольный календарь. – М, 1970. – 192с.
896088
   Настольный календарь. – М, 1977. – 192с.
896089
   Настольный календарь. – М, 1979. – 192с.
896090
   Настольный календарь. – М, 1985. – 192с.
896091
   Настольный календарь 1967. – Москва, 1966. – 207 с.
896092
   Настольный календарь 1969. – М, 1968. – 192с.
896093
   Настольный календарь 1970. – Москва, 1969. – 192 с.
896094
   Настольный календарь колхозника 1938 год. – Москва : Сельхозгиз, 1937
896095
   Настольный календарь колхозника 1939 год. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 447 с.
896096
   Настольный календарь колхозника на 1941. – Москва, 1941. – 387 с.
896097
   Настольный календарь1968. – Москва, 1967. – 208 с.
896098
   Настольный польско-русский словарь = Podreczny slownik polsko-rosyjski. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 856
896099
   Настольный польско-русский словарь. – Варшава, 1963. – 776с.
896100
   Настольный польско-русский словарь с дополнением. – Варшава, 1974. – 856с.
896101
  Стыпула Рышард Ковалева Настольный польско-русский словарь с дополнением. / Стыпула Рышард Ковалева. – Москва-Варшава, 1989. – 864с.
896102
   Настольный русско-польский словарь. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1963. – 856 с.
896103
   Настольный словарь. – Л, 1926. – 368с.
896104
  Пастернак А.И. Настольный теннис - увлекательная игра. / А.И. Пастернак, С.А. Холодовский. – К., 1966. – 121с.
896105
  Шрамков И.П. Настольный теннис / И.П. Шрамков, В.В. Коллегорский. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1955. – 188с.
896106
  Иванов В.С. Настольный теннис / В.С. Иванов, В.В. Коллегорский. – Москва, 1966. – 71с.
896107
   Настольный теннис. – М, 1975. – 49с.
896108
  Захаров Г.С. Настольный теннис / Г.С. Захаров. – Иваново, 1990. – 186с.
896109
  Барчукова Г.В. Настольный теннис / Г.В. Барчукова. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 173, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 174 (8 назв.). – (Спорт для всех). – ISBN 5-278-00140-2
896110
  Корбут Е.В. Настольный теннис и бадминтон. / Е.В. Корбут. – М., 1966. – 96с.
896111
  Коллегорский В.В. Настольный теннис. / В.В. Коллегорский, И.П. Шрамков. – М., 1953. – 156с.
896112
   Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 3592 слова / Гранат. Русский библиографический институт. – 2-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 6/вып. 71-84/ : Муром - Победоносцев. – 1894. – С. 3311-3934 : 72рис., 50 портр.
896113
  Гранат. Русский библиографический институт Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 16419 слов. – 3-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Типография общества распространения полезных книг
Т. 3 (вып. 29-42) : Грация-Кальдерон. – 1895. – С. 1341-2013
896114
  Гранат. Русский библиографический институт Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 3539 слов. – 2-е стереотип. изд. с 4-го т. Т-ва А. Гранат и К. – Москва : Типография общества распространения полезных книг
Т. 7(вып. 85-98) : Побежалость-Славянск. – 1895. – С. 3935-4554
896115
  Гранат. Русский библиографический институт Настольный энциклопедический словарь : Объяснено 5746 слов. – Москва : Типография общества распространения полезных книг
Т. 8(вып. 99-116) : Сладкое дерево-V. – 1895. – С. 4555-5358
896116
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 5-е изд. с доп. до 1901 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 3 : Врхлицкий - Дешнев. – 1901. – С. 1039-1500
896117
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 1 : А - Бенский. – 1903. – Разд. паг. : С илл.
896118
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 2 : Бенсрад - Вронченко. – 1903. – С. 511-1070 : С илл.
896119
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 5 : Иезиды - Ленский. – 1903. – С. 1933-2684 : С илл.
896120
   Настольный энциклопедический словарь / Гранат. Русский библиографический институт. – 6-е изд. с доп. до 1903 г. – Москва : Бр. А. и И. Гранат
Т. 9 : Сутерлэед - У. – 1903. – С. 4683-5358 : С илл.
896121
  Космач Анна Настояне вино : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 18-23. – ISSN 0868-4790
896122
  Марголіна І. Настоятелі: штрихи до портретів / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 186-205. – ISBN 978-966-06-0781-1
896123
  Жук Н. Настоятель / Ніна Жук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2021. – 362, [2] с. : іл., фотоіл., портр. – ISBN 978-966-920-638-1
896124
  Демяненко Ю.Н. Настоятель Свято-Николаевской греческой церкви города Николаева Иванов Евдоким Феодорович // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 115-119. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
896125
   Настоятельное требование дня : Об опыте работы Донец. обл. парт. орг. по искоренению пьянства и алкоголизма. – Донбас : Донбас, 1985. – 87 с. – (Из опыта партийной работы . Идеологическая работа)
896126
  Танилина Т.Н. Настоящая дама : Юмористические рассказы / Т.Н. Танилина; Татьяна Николаевна. – Минск, 2000. – 96 с. – ISBN 985-6215-26-9
896127
  Скульский Г.М. Настоящая женщина / Г.М. Скульский. – Таллин, 1959. – 52с.
896128
  Чухно А.А. Настоящая инфляция осталась незамеченной // День, 1998. – 2 июля
896129
  Баранникова Р.И. Настоящая красота / Р.И. Баранникова ; сост. Я.Л. Сухотин. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 63 с.
896130
  Рахим И. Настоящая любовь : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Е.Ивашева. – Москва : Гослитиздат УзССР
кн.1. – 1959. – 214 с.
896131
  Рахим И. Настоящая любовь : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Е.Ивашева. – Ташкент : Гослитиздат УзССР
кн.1. – 1960. – 216 с.
896132
  Рза Х. Настоящая любовь / Х. Рза. – Москва, 1963. – 88 с.
896133
  Рахим И. Настоящая любовь : романы и повесть / Ибрагим Рахим. – Москва : Воениздат, 1986. – 414 с.
896134
  Всеволодов И.В. Настоящая радуга : рассказы о русских путешественниках в Бирме / И.В. Всеволодов, А. Никифоров. – Москва : Наука, 1973. – 176 с. – (Путешествие по странам Востока)
896135
  Чистых Борис Настоящая свинья : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 100-107 : Фото
896136
  Огиер Т. Настоящая стоимость капитала. Практическое руководство по принятию финансовых решений = The real cost of capital. A business field guide to better financial decisions / Тим Огиер, Джон Рагман, Люсинда Спайсер ; пер. с англ. В.О. Теплых ; под науч. ред. А.Б. Ватченко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 259, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 254-259. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Balance business books : bbb ; Best for business). – ISBN 966-8644-96-4
896137
  Диковский С.В. Настоящее / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 55с.
896138
  Остапенко Г.Г. Настоящее / Г.Г. Остапенко. – Магадан, 1960. – 138с.
896139
  Остапенко Г.Г. Настоящее / Г.Г. Остапенко. – М., 1961. – 91с.
896140
  Антипина О.Н. Настоящее богатство "новой экономики" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 12. – С. 63-76. – ISSN 0321-2068
896141
  Елигулашвили Э.В. Настоящее время / Э.В. Елигулашвили. – Тбилиси, 1982. – 284с.
896142
  Январев Э.И. Настоящее время. / Э.И. Январев. – Одесса, 1971. – 112с.
896143
  Павлинов В.К. Настоящее время: стихи / В.К. Павлинов. – М., 1982. – 103с.
896144
  Немкова В.А. Настоящее драматическое как композиционное средство формирования субъективированного нарратива // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 155-163. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье рассматривается роль темпоральных переключений в настоящее драматическое в повести Л. Петрушевской «Время ночь». Сопоставительный анализ произведения и его английского перевода позволяет сосредоточить внимание на случаях замены в переводе ...
896145
  Петров А.М. Настоящее и будущее атомной энергии / А.М. Петров, И.А. Коршунов. – Горький, 1960. – 32с.
896146
   Настоящее и будущее волейбола. – М, 1961. – 268с.
896147
   Настоящее и будущее волейбола. – М, 1963. – 240с.
896148
  Попов А.А. Настоящее и будущее государственной пенсионной системы США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 37-49. – ISSN 0321-2068
896149
  Зубарева В. Настоящее и будущее Егорушки. "Степь" в свете позиционного стиля // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 193-226. – ISSN 0042-8795


  Повесть "Степь" была написана Чеховым в конце 1880-ых гг., когда писатель переживал духовный кризис, у него происходило переосмысление, переоценка жизненных ценностей: "история одной поездки". Сюжет повести очень прост: девятилетнего мальчика Егорушку ...
896150
   Настоящее и будущее использования информационных технологий в библиотеках Великобритании // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2005. – Вип. 4 : ПРофессиональные коммуникации в информационном обществе. – С. 122-128.
896151
  Монкоша-Богдан Настоящее и будущее национальных языков в международной коммуникации в свете Болонской декларации // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – С. 27-35. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
896152
  Розанова Т.С. Настоящее и будущее простое время глагола в памятниках русской письменности XI-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Розанова Т. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
896153
  Исаев А.А Настоящее и будущее русского общественного хозяйства / А.А. Исаев. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – 206 с. – Без ориг. обл.
896154
   Настоящее и будущее телескопов умеренного размера : сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 279 с.
896155
  Россер-мл. Дж. Настоящее и будущее эконофизики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 76-81. – ISSN 0042-8736
896156
  Андрейцев В.И. Настоящее и будущее юридического факультета // Юридическая практика, 2000. – №14
896157
  Малинко В.В. Настоящее и прошлое Земли / В.В. Малинко. – М., 1936. – 168с.
896158
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. : Популярная геология / В.К. Агафонов. – Санкт-Петербург : Скороходова, 1895. – 459, V с. – С 237 рис. в тексте
896159
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. : Популярная геология и минералогия / сост. В.К. Агафонов. – 3-е изд., совершен. перераб. – Санкт-Петербург : Луковников, 1915. – XVII, 868 с. – С 553 рис. в тексте с геологич. картой (в красках) Европейской росии и с таблицей эр и периодов
896160
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов ; под ред. акад. Ф.Ю. Левинсона-Лесинга. – 4-е изд., исправл. и доп. – Ленинград : ЛГОНО
Ч. 1. – 1926. – 528 с. – С 553 рис. в тексте и стабл. эр и периодов
896161
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов. – М.-Л.
Часть 1. – 1932. – 362с.
896162
  Агафонов В.К. Настоящее и прошлое Земли. Общедоступная геология и минералогия / В.К. Агафонов. – Москва [и др.] : Госнаучтехиздат
Ч. 2. – 1932. – 362 с.
896163
   Настоящее и прошлое магнитного поля Земли. – Москва : Наука, 1965. – 320с.
896164
  Пентковская Т.В. Настоящее историческое в Чудовской редакции Нового Завета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 9-29. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
896165
  Гашиева М.В. Настоящее историческое событийное: устное повествование и книжная традиция // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 103-109. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье обсуждается вопрос о том, насколько непосредственно связана форма настоящего исторического событийного, частотная в современном устном нарративе, с аналогичной формой, распространившейся в житиях конца 14-15 вв. По-видимому, форма praesens ...
896166
  Грошова Н. Настоящее лицо // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 1. – С. 30-40.
896167
  Вирен Г.В. Настоящее небо / Г.В. Вирен. – Москва, 1990. – 299с.
896168
   Настоящее родео в России // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 73-75 : фото
896169
  Толстой И.Н. Настоящее состояние поземельного кредита в России и пробный проект о возможности создать государственный поземельный кредит. – Санкт-Петербург, 1883. – 44 с.
896170
   Настоящее турецкое гостеприимство! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 70-73 : фото
896171
  Мыльцев П. Настоящее электробедствие в ЮАР // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Проблеми електрофікації в Південній Африці
896172
  Мацкевич А. Настоящее, прошедшее и будущее русского нотариата : (К предстоящей реформе) / А. Мацкевич. – Москва : Изд. журн. "Нотариус" ; Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – [2], 147 с.
896173
  Хорват А. Настоящи тенденции в промяната на авторското право в посока благоприятстване на библиотеките // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 293-297. – ISSN 0861-847Х
896174
  Передерий В. Настоящие врачи / В. Передерий, В. Шипулин; НМУ им. академ. А.А. Богомольца. – Киев, 2001. – 168с. – ISBN 966-7652-10-6
896175
  Осипенко Дарья Настоящие джигиты // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 44 : фото
896176
  Железнова Н.Л. Настоящие люди Бориса Полевого / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1978. – 319 с.
896177
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tinaidae) / А.К. Загуляев. – М.-Л.
4. – 1973. – 1-127с.
896178
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев
5. – 1-428с.
896179
  Загуляев А.к. Настоящие моли (Tineidae) / А.к. Загуляев. – М.-Л.
3. – 1960. – 1-268с.
896180
  Загуляев А.К. Настоящие моли (Tineidae) / А.К. Загуляев. – М.-Л.
2. – 1964. – 1-424с.
896181
  Кунин В.В. Настоящие мужчины / В.В. Кунин. – Москва, 1966. – 223с.
896182
  Тарасов А.В. Настоящие мужчины хоккея. / А.В. Тарасов. – М., 1987. – 127с.
896183
  Останова М.М. Настоящие полужесткокрылые -- вредители люцерны и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Останова М.М.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 15л.
896184
  Бермонт Е. Настоящие рыцари / Е. Бермонт. – Москва : Правда, 1942. – 39 с.
896185
  Рогозинский П.А. Настоящие товарищи. / П.А. Рогозинский. – М., 1975. – 182с.
896186
  Надь И. Настоящий / И. Надь. – Бухарест, 1975. – 48с.
896187
   Настоящий восточный базар // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 39 : фото
896188
  Газин А. Настоящий Дед Мороз // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 20 (457). – С. 62-64


  Обычный сельский житель Порфирий Иванов из Луганской области с четырьмя классами образования, любивший выпить и подраться, придумал уникальную систему оздоровления. За пропаганду этих идей советская власть 12 лет продержала его в психиатрических клиниках
896189
  Охотов А.Н. Настоящий джигит / А.Н. Охотов. – Черкесск, 1971. – с.
896190
  Коломиец А.М. Настоящий друг / А.М. Коломиец. – Краснодар, 1958. – 112с.
896191
  Семенова О. Настоящий Кончаловский // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 15 (5124). – С. 48-50. – ISSN 0131-0097
896192
  Крутова Е. Настоящий Марин Цветаев // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 15


  Георгий Эфрон Сергеевич (1925-1944) - писатель, переводчик, автор дневников, сын С. Эфрона и поэтессы М. Цветаевой, постоянный персонаж дневников своей матери.
896193
  Раджабов А. Настоящий мужчина / А. Раджабов. – Махачкала, 1970. – 80с.
896194
  Красногоров В.С. Настоящий мужчина / В.С. Красногоров. – Л., 1977. – 60с.
896195
  Рябова Т.Б. Настоящий мужчина российской политики ? ( К вопросу о гендерном дискурсе как ресурсе власти ) / Т.Б. Рябова, О.В. Рябов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 5 (119). – С. 48-63. – ISSN 0321-2017
896196
  Архипова Александра Настоящий поручик // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 46 : фото, рис.
896197
  Мельниченко В.В. Настоящий самоучитель работы на ПК / В.В. Мельниченко, А.В. Легейда, В.А. Щемелев. – 3-е изд. – Киев. Москва : ВЕК+. КОРОНА-принт, 2004. – 640с. – ISBN 966-7140-41-5
896198
  Воропаев Владимир Настоящий Сейдзи Одзава // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 4. – С. 2-6


  Сэйдзи Одзава (1935)- японский дирижёр
896199
  Дин Хун Настоящий солдат / Дин Хун. – Москва, 1957. – 204 с.
896200
  Воронин С.А. Настоящий тигр / С.А. Воронин. – Ленинград, 1977. – 78с.
896201
   Настоящий Хозяин : агрожурнал советов и рекомендаций для профессионалов. – Киев
№ 1. – 2010
896202
  Кутецкая Д. Настоящий хозяин Китая // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 34-36


  Ден Сяопін.
896203
  Федоров Николай Настоящий Чапаев его неверные жены, ревнивый замполит и три фамилии. Вачсилий Иванович, так это ты! 12 мифов о Чапаеве // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 84-89 : фото
896204
   Настрадин Ходжа и българският фолклор : Научни доклади и съобщения. – София : Междунар. център по проблем. на малцинствата и културните взаимодействия, 1997. – 172с. – ISBN 954-8872-12-9
896205
  Артюхов В.Л. Настраиваемые модули для управляющих логических устройств / В.Л. Артюхов, Г.А. Копейкин, А.А. Шалыто. – Ленинград : Энергоиздат, 1981. – 165 с. : ил. – Библиогр.: с. 160-163 (74 назв.)
896206
  Гончаров В.М. Настроение / В.М. Гончаров. – М., 1964. – 80с.
896207
  Михалков С.В. Настроение / С.В. Михалков. – Москва, 1971. – 63с.
896208
  Шамкенов А. Настроение : стихи и поэма / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 87 с.
896209
  Михалков Сергей Настроение / Михалков Сергей. – Москва : Современник, 1973. – 558 с.
896210
  Колопенюк Н.Е. Настроение : поэзия / Наталья Колопенюк. – Одесса : Астропринт, 2018. – 119, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-372-7
896211
  Клебанов С.С. Настроение на завтра / С.С. Клебанов. – М, 1987. – 478с.
896212
  [Тассо] Настроения : [Литературный сб.] / [Тассо]. – Киев, 1903. – 67 с. – Перед заголовком: Tasso de Viola
896213
  Клавдин Ю.А. Настроения / Ю.А. Клавдин. – М, 1978. – 95с.
896214
   Настроены на конструктив. Ученым жаль времени на перепалки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 3


  Что будет с надбавками за ученые степени? Стоит ли делить на части Министерство образования и науки? Как бороться с плагиатом, не допуская очернения добросовестных ученых? На эти и другие вопросы ответили журналистам вице-президент РАН Александр ...
896215
  Кузьма О. Настроєва палітра пейзажної лірики С. Черкасенка (цикли "Осінні настрої", "Акварелі", "Осіннє") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 97-100
896216
  Калантаєвська Г.П. Настроєво-драматична образність поезії Я. Мамонтова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 96-101
896217
  Лучицька М. Настроєтворча нарація оповідання К. Менсфілд "Зняття завіси" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 111-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
896218
  Плєханова А. Настрої киян та їхнє ставлення до окупаційної влади протягом 1941 - 1943 років // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 417-422. – ISBN 978-966-95419-8-7
896219
  Стельникович С. Настрої населення. Антиалкогольні кампанії. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Червень (№ 11). – С. 5-12
896220
  Дубик М. Настрої німецьких солдат влітку 1941 року за листами з фронту // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 79-83. – ISSN 2222-5250
896221
  Алексєєва О. Настрої студентської молоді факультету соціології та психології під час політичного страйку на Майдані Незалежності (за результатами пілотажного соціологічного дослідження) / О. Алексєєва, Г. Кишенко, Н. Шунєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто емпіричні дані пілотажного соціологічного дослідження думки студентів факультету соціології та психології стосовно подій, що відбулися у країні під час президентських виборів. Проаналізовано мотиви участі студентів у політичному страйку на ...
896222
  Бажан О. Настрої та поведінка населення Києва у часи аварії на Чорнобильській АЕС (до 30-річчя Чорнобильської трагедії) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 72-77. – ISSN 2222-5250
896223
  Юцевич Е.Е. Настройка венской гармонии / Е.Е. Юцевич. – Киев : Укргизместпром, 1940. – 104 с.
896224
  Борщов Т.С. Настройка и регулировка мелиоративных машин : Справочник / Т.С. Борщов, И.В. Лисовский. – Ленинград : Агропромиздат, Ленинградское отделение, 1989. – 239с.
896225
  Новоселов Л.Е. Настройка и регулировка транзисторных приемников ІІ и ІІІ класса / Л.Е. Новоселов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 159 с.
896226
  Мусумеси Д.- Настройка производительности Unix - систем = System Performance Tuning / Д.- Мусумеси, М. Лукидес; Пер. с англ.: Ю.Кунивера. – 2-е изд. – Санкт-Петербург - Москва : Символ, 2003. – 408с. – ISBN 5-93286-034-0
896227
  Берман Я.И. Настройка радиолокационной аппаратуры. / Я.И. Берман, Б.М. Гольдин. – Л, 1957. – 186с.
896228
  Ельяшкевич С.А. Настройка телевизора с помощью генератора качающейся частоты / С.А. Ельяшкевич. – Москва-Ленинград, 1962. – 64 с.
896229
  Ельяшкевич С.А. Настройка телевизора с помощью генератора качающейся частоты / С.А. Ельяшкевич. – 2-е изд., доп. – Москва-Л., 1964. – 80с.
896230
   Настройка электронносчетных частотомеров типа Ч3. – Москва, 1965. – 47с.
896231
   Настрольный тенис. – М, 1953. – 40с.
896232
   Настрольный тенис. – М, 1955. – 52с.
896233
   Настрольный тенис. – М, 1955. – 47с.
896234
  Квитко Л.М. Наступ / Лев Квитко;. – 63 с.
896235
  Ржезач В. Наступ : роман / В. Ржезач. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 343с.
896236
  Гаргула Д. та інш. Наступ "нової економіки" у глобалізованому світі: наслідки для України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.51-53. – ISBN 966-654-102-5
896237
  Захарова Н.В. Наступ американських монополістів на права трудящих / Н.В. Захарова, 1953
896238
  Черкас В. Наступ антигравітації : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 16-20. – ISSN 0868-4790
896239
  Стоцький Ярослав Наступ державної влади на Російську православну церкву в Івано-Франківській (Станіславській) області у хрущовський період // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 39-45
896240
  Іщенко Н. Наступ замість евакуації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 25, 27


  Як у Зеленського готуються до інформаційної війни.
896241
   Наступ на демократію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Звіт розвідки про кампанію Путіна на допомогу Дональду Трампу.
896242
  Першин П.М. Наступ на посуху / П.М. Першин. – К, 1948. – 40с.
896243
  Босий С.В. Наступ проти куркульства в період підготовки суцільної колективізації сільського господарства на Україні (1927-1929 рр). : Дис... канд. істор.наук: / Босий С.В.; Харківський юрид. інст. Кафедра маркс.-ленін. – Х., 1950. – 222л. – Бібліогр.:л.218-222
896244
  Ямчук П. Наступ радянського тоталітаризму та духовно-інтелектуальний опір йому в українській літературі в добу репресій та в період "відлиги" // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 135-143. – ISSN 2415-8828
896245
   Наступ російського царизму на українську державність у другій половині 17 на початку 18 ст.. – К, 1997. – 31с.
896246
  Усенко Таисия Наступаем на соседские грабли? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 82-84 : фото. – ISSN 1998-8044
896247
  Семенов Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семенов. – Москва, 1970. – 304с.
896248
  Семенов Г.Г. Наступает ударная / Г.Г. Семенов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1986. – 285с.
896249
  Дремов И.Ф. Наступала грозная броня / И.Ф. Дремов. – Киев, 1981. – 168 с.
896250
  Костюкова О. Наступальна антирелігійна діяльність Всеукраїнської спілки войовничих безвірників (кінець 20-х років) // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 44-50. – ISSN 2305-9389
896251
  Грицюк В.М. Наступальні операції військ українських фронтів (24.12.1943-28.10.1944) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / Грицюк Валерій Миколайович ; М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
896252
  Базаревский Наступательная операция 9-й русской армии : июнь 1916 г прорыв укрепленной полосы и форсирования реки / Базаревский ; Науч. военно-истор. отд. Ген. штаба РККА. – Москва : Воениздат, 1937. – 159 с. – (Воено-историческая библиотека)
896253
  Кожевников В.П. Наступательно и непримиримо / Кожевников В.П. – Москва, 1986. – 156 с.
896254
  Воробьев А.М. Наступательно, по-боевому (приемы и методы повышения наступательности в лекционной пропаганде) / А.М. Воробьев. – Москва, 1984. – 64с.
896255
  Кейзеров Н.М. Наступательность в борьбе с буржуазной идеологией / Н.М. Кейзеров. – М, 1983. – 63с.
896256
   Наступательность в борьбе с буржуазной идеологией и пропагандой. – Л, 1987. – 287с.
896257
  Ножин Е.А. Наступательность в разоблачении идеологических диверсий империализма / Е.А. Ножин. – Москва : Знание, 1987. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Новое в жизни, науке, технике . Методика и организация лекционной пропаганды ; № 1)
896258
  Микульский С.П. Наступательные бои 99-го и 31-го стрелкового корпусов в Заполярье. (Окт. 1944 г.) / С.П. Микульский, М. Абсалямов. – М., 1959. – 159с.
896259
  Мирошникова А. Наступают перемены: Вузов станет меньше, а "кандидатов наук" упразднят // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 6 марта (№ 50). – С. 14. – ISSN 1997-1249


  Про нововведення у законі "Про вищу освіту", які планується прийняти на найближчій сесії ВРУ .
896260
  Колтунов И.Г. Наступающий день / И.Г. Колтунов. – Л., 1949. – 200с.
896261
  Гоулднер А.У. Наступающий кризис западной социологии [Електронний ресурс] : Пер. с анг. / А.У. Гоулднер. – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – 575 с. – ISBN 5-02-026828-3
896262
   Наступий рік - ювілейний! [100-річчя НАН України] // Світ. – Київ, 2017. – Грудень (№ 47/48). – С. 1
896263
  Шашкин З.Ж. Наступило утро : повесть / Зеин Шашкин ; [ил.: Ю. Мингазитинов] ; Декада казах. искусства и литературы в Москве. 1958. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 191 с. : 1 л. портр., ил.
896264
  Ибрагимов М. Наступит день : роман / Мирза Ибрагимов. – Баку : Азернешр, 1950. – 524 с.
896265
  Ибрагимов А М. Наступит день : роман / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Советский писатель, 1952. – 516 с.
896266
  Ибрагимов А М. Наступит день : роман / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. А.Шарифа. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 460 с.
896267
  Ибрагимов М.А. оглы Наступит день : роман, рассказы / Мирза Ибрагимов; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1961. – 775 с.
896268
  Лист Э. Наступит ли "эпоха нового тела"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.13-21. – ISSN 0321-0383
896269
  Штеллер И.П. Наступление - тактика победы / И.П. Штеллер. – М, 1968. – 158с.
896270
  Бахметьев В.М. Наступление : роман ; в 3-х ч. / Бахметьев Вл. – Москва : ГИХЛ, 1934. – 303 с.
896271
  Бахметьев В.М. Наступление : роман : в 3-х ч. / Бахметьев Вл. – Москва : ГИХЛ
Ч. 1. – 1935. – 336 с.
896272
  Левитина С. Наступление / С. Левитина. – К, 1936. – 126с.
896273
   Наступление. – Смоленск, 1936. – 196с.
896274
  Сурков А.А. Наступление / А.А. Сурков. – Москва, 1943. – 48с.
896275
  Ильин М. Наступление / М. Ильин. – Ростов -на-Дону, 1947. – 95с.
896276
   Наступление. – Пхеньян, 1953. – 175с.
896277
  Ржезач В. Наступление : роман / В. Ржезач. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 360с.
896278
   Наступление. – Свердловск, 1962. – 44с.
896279
  Сидоренко А.А. Наступление / А.А. Сидоренко. – Москва, 1970. – 232с.
896280
  Нешков В. Наступление / В. Нешков. – Москва, 1981. – 464с.
896281
   Наступление в лесисто-болотистой и горно-лесистой местности. – М, 1961. – 204с.
896282
  Тарас А. Наступление великой армии: бои и жертвы (июнь - август 1812 г.) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 11 (155) ноябрь. – С. 110-132. – ISSN 1606-0219
896283
  Рыленков Н.И. Наступление весны / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1947. – 195с.
896284
  Чивилихин А.Т. Наступление весны / А.Т. Чивилихин. – Л., 1957. – 83с.
896285
  Чумакова М.Л. Наступление китайской мафии в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 044-748Х
896286
  Кулаковский А.Е. Наступление лета : стихи и проза / А.Е. Кулаковский. – Москва : Современник, 1986. – 382 с.
896287
  Мельник А.Е. Наступление монополий на жизненный уровень рабочего класса США в период после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельник А.Е.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1964. – 20л.
896288
  Любавский М.К. Наступление на степь / М.К. Любавский. – Москва, 1915. – 30 с., 1 л. карт. : ил. – Без тит. л.
896289
  Евилевич Р.Я. Наступление не отменяется / Р.Я. Евилевич. – Куйбышев, 1972. – 72с.
896290
  Угловский В Н. Наступление продолжается / В Н. Угловский, . – Вологда, 1950. – 240с.
896291
  Стрехнин Ю.Ф. Наступление продолжается / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1966. – 428с.
896292
  Журавский И.М. Наступление продолжается / И.М. Журавский. – Волгоград, 1969. – 157с.
896293
  Комаров В.Н. Наступление продоллжается / В.Н. Комаров. – Москва, 1966. – 176с.
896294
  Босый С.В. Наступление против кулачества в период подготовки сплошной коллективизации сельскогго хозяйства на Украине : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Босый С.В. – Киев, 1951. – 21 с.
896295
   Наступление стрелкового корпуса. – М, 1958. – 504с.
896296
  Димитров Г.М. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма / Г.М. Димитров. – М., 1958. – 224с.
896297
   Наступление юго-западного фронта в мае-июне 1916 года. – М, 1940. – 548с.
896298
  Нойдінг Пауліна Наступна "мішень"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 107). – С. 10


  Як шведам напередодні виборів захиститися від втручання Москви і відокремити російську "брехню" від складних політичних реалій.
896299
   Наступна війна проти світового джихардизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 38 (358), 19-25 вересня. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Америка збирає союзників для тривалої кампанії проти іракських та сирійських екстремістів.
896300
  Фішер Й. Наступна криза Меркель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 40)
896301
  Штокер Ф. Наступна найбагатша країна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 10 (642), 6-12.03.2020. – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  У Гайані виявили величезні поклади нафти. Бідна країна Південної Америки за кілька років має перетворитися на одну з найбагатших у світі. Але поки що під питанням, чи вдається населенню скористатися із цих грошей.
896302
  Яковенко К. Наступна санкція // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 11 січня (№ 1/2) : Права людини. – С. 26-27


  "У питаннях санкційних обмежень саме на адвоката покладається найбільший тягар доказування перед судом порушень прав особи, недотримання балансу між правами людини та захистм національних інтересів".
896303
  Водотика Т. Наступне цукрове покоління: Терещенки // Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. / Т.С. Водотика. – Харків : Фоліо, 2020. – С. 50-65. – (Справжня історія). – ISBN 978-966-03-8934-2
896304
  Шаров О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 19-25. – ISSN 2310-2624
896305
  Шаров О. Наступний Бреттон-Вудс: логіка розвитку міжнародної валютної системи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 7 (221). – С. 20-29. – ISSN 2310-2624
896306
  Легка І. Наступний етап судової реформи - зміна системи місцевих судів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
896307
  Вдовіченко С. Наступний конституційний контроль змін до Основного Закону України: перевірка часом // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 83-89
896308
  Бантишев О. Наступний крок до гуманізації кримінального законодавства України (огляд та коментарі) / О. Бантишев, О. Шамара // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 53-60.
896309
  Фея О. Наступник "Габбла". Які цілі стоять перед найдорожчим телескопом в історії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2022. – № 1 (737), 5-13.01.2022. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  У різдвяний день 25 грудня з космодрому Куру у Французькій Гвіані NASA успішно запустила телескоп «Джеймс Вебб», що став технологічно найскладнішим пристроєм агенції. І найдорожчим у світі телескопом: за 30 років розробки та конструювання на нього ...
896310
   Наступнінсть у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. – К, 1985. – 143с.
896311
  Струннікова Д.І. Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.08 / Струннікова Д.І.; Ін-т проблем.виховання АПН Укр. – К, 2000. – 19л.
896312
  Кравченко В. Наступність державотворчих процесів як провідний чинник формування сучасної української нації / В. Кравченко, Ю. Красноносов // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
896313
  Яценко С. Наступність дошкільної та початкової освіти крізь призму концепції нової української школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 76-80. – ISSN 2308-4634
896314
  Бутенко Л.Л. Наступність загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників в умовах трирівневої системи вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 1 (176). – C. 22-31. – ISSN 2227-2747
896315
  Новальська Т.В. Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної та архівної освіти в умовах реформування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – визначити та науково обґрунтувати сучасні тенденції розвитку ступеневої підготовки компетентних фахівців інтегрованої спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у вищих навчальних закладах І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів ...
896316
  Мултих Г.М. Наступність і новаторство / Г.М. Мултих. – Київ, 1986. – 71с.
896317
  Луценко В. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3 (74). – С. 8-12.
896318
  Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.) / В.О. Навроцький; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Київ : Атіка, 2001. – 272с. – 34 Навр Шифр дубл. – ISBN 966-7714-69-1
896319
  Ботузова Ю. Наступність методів навчання розв"язування математичних задач у школі та закладі вищої освіти: контекст інтегративного підходу / Ю. Ботузова, В. Нічишина, Р. Рожняк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 36, № 4. – С. 16-25. – ISSN 2413-1571
896320
  Мельничайко В. Наступність під час вивчення української мови (за професійним спрямуванням між середньою і вищою ланками освіти) / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 9/10, травень. – С. 85-89
896321
   Наступність поетів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 88). – С. 6 : фото


  "... урочисте відкриття пам"ятника письменнику, журналісту, шестидесятнику Василю Симоненку, яке відбулося у дворі червоного корпусу університету".
896322
  Левочко М.Т. Наступність у визнанні наукових ступенів, вчених звань та історія їх становлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 55-60. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 9 (19))
896323
  Нестеренко Т. Наступність у навчанні мовознавчих дисциплін історичного циклу // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 151. – С. 251-258. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 151). – ISBN 966-8089-24-3
896324
  Савельєв М.Г. Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій в умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Савельєв Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
896325
  Теловата М. Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 6 назв
896326
  Павлютенков Є.М. Наступність у профорієнтаційній роботі / Є.М. Павлютенков. – Київ : Радянська школа, 1976. – 54 с.
896327
  Ющенко К НАступність у роботі піонерської та комсомольської організації. / К Ющенко. – К., 1958. – 87с.
896328
  Толкачева Н.Є. Наступність у розвитку естетико-мистецтвознавчих концепцій художньої творчості:друга половина Х1Х-20-ті роки ХХ ст. : Автореф...канд.філолог.наук:09.00.08 / Толкачева Н.Є.; Толкачова Н.Є.;Ін-тут філософ. ім.Г.С.Сковороди. – Київ, 1998. – 16с. – Біблівогр.:с.14-15
896329
  Шевчук В.П. Наступність у розвитку теорії і політики КПРС / В.П. Шевчук. – Київ, 1987. – 46с.
896330
  Кузякіна О.В. Наступність школа-коледж: успішний студент, конкурентноспроможний випускник // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 191-198. – ISSN 2307-4752


  Запропонована стаття демонструє актіальність проблеми неперервної освіти між загальноосвітньою школою та коледжем, розкриває об"єктивні протиріччя у забезпеченні наступності школа-коледж та необхідність існування такої ланки як підготовчі курси, їх ...
896331
  Липень С. Наступність юридичного наукового знання як методологічна проблема // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 115-121. – ISSN 0132-1331
896332
  Кліменко В. Наступність як основа підготовки сучасних фахівців технічного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 57-63. – ISSN 1682-2366
896333
  Папакін Г. Наступність як питання питань // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 20


  Щодо спадковості актів державотворення 1917 - 1918 років: суб"єктивний аналіз.
896334
  Левочко М. Наступність як філософська та педагогічна категорія у підготовці фахівців економічної галузі. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
896335
  Шпіцер В. Наступного Президента маємо готувати вже сьогодні // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 125-128. – ISSN 0868-4790
896336
  Луканська А. Наступного року абітурієнти зможуть подавати лише п"ять заяв про вступ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 148). – С. 1-10
896337
  Христенко І.М. Настуся / І.М. Христенко. – К, 1973. – 148с.


  На тит.л. дарчий надпис від автора
896338
  Семена М. Настю Бабурову пам"ятають. Лише батьки та школа... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 15-16 січня (№ 4/5). – С. 4-5


  12 років тому члени екстремістської "Боевой организации русских националистов" вбили журналістку "Новой газеты" і адвоката Стаса Маркелова.
896339
  Мовчун А. Настя Грінченко (1884-1908) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 59-62. – ISSN 0130-5263
896340
  Клименко Н. Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 166-179. – ISSN 2222-5250
896341
  Клименко Н. Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань / Н. Клименко, О. Караман // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (146). – С . 12-17
896342
  Парыгина Н.Д. Настя ищет славы / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1964. – 319с.
896343
  Овечкин В.В. Настя Колосова / В.В. Овечкин. – Ростов на Дону, 1950. – 180с.
896344
  Овечкин В.В. Настя Колосова / В.В. Овечкин. – Москва, 1951. – 64с.
896345
  Швец И.А. Настя Толстенок. / И.А. Швец. – Брянск, 1957. – 21с.
896346
  Калашников С.Б. Настькина суббота / С.Б. Калашников. – М. : Современник, 1977. – 288 с.
896347
  Уейн Меррі Є. Насувається ще одна регіональна війна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 20). – С. 9


  Вірменія вимагає "всебічної безпеки" на захоплених землях довкола Карабаху, а Азербайджан вважає, що нові озброєння та підтримка з боку Туреччини допоможуть йому відновити контроль над Карабахом повною мірою.
896348
  Сардачук П.Д. Насувалась воєнна гроза... / П.Д. Сардачук, М.М. Швагуляк. – Ужгород, 1984. – 208с.
896349
  Дорошко П.О. Насущний хліб : поезії / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 116 с.
896350
   Насущні завдання нашого руху : громадсько-політична програма діяльності Буджацького козацтва // Лицарі України : енциклопедія сучас. козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2018. – Збірка 12-ч3 : Буджацьке козацтво. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-20
896351
  Анцелевич Г.О. Насущні проблеми в сфері формування міжнародно-правових умов організації мореплавства у водах Світового океану // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 78-85.
896352
  Кір"ян Т. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-6
896353
  Урсул М.М. Насущные вопросы развития консервной промышленности Молдавской ССР / М.М. Урсул. – Кишинев, 1967. – 48с.
896354
   Насущные вопросы этики. – М, 1971. – 272с.
896355
  Кисляков Б.И. Насущные задачи развития легкой промышленности. / Б.И. Кисляков, 1965. – 167с.
896356
  Тимирязев К.А. Насущные задачи современного естествознания / К.А. Тимирязев. – 4-е изд. с портретом автора и статьей Л.Цетлина. – М. : Книга, 1923. – 235 с.
896357
  Кэбин И. Насущные задачи Эстонской Советской литературы / И. Кэбин. – Таллин, 1950. – 12с.
896358
  Пинегин Б.М. Насущные проблемы международной торговли / Б.М. Пинегин. – М, 1966. – 160с.
896359
  Пистрак М.М. Насущные проблемы современной советской школы / М.М. Пистрак. – Москва, 1924. – 136с.
896360
  Богданович А.И. Насущный вопрос / (Издания Фонда вольной русской прессы; Вып. 17). – London : Rus. free press fund, 1895. – 32 с.
896361
  Бушко О.М. Насущный хлеб / О.М. Бушко. – М, 1965. – 71с.
896362
  Рыленков Н.И. Насущный хлеб поэзии / Н.И. Рыленков. – М., 1989. – 311с.
896363
  Малиновский В.Е. Насчастный случай на производстве: возмещение ущерба / В.Е. Малиновский. – Петрозаводск, 1989. – 51с.
896364
  Фабръ Насъкомыя мертвоъды / Фабръ. – Москва, 1911. – 106с.
896365
  Ренкевич А.Ю. Насыщение хроматографической камеры в мицеллярной тонкослойной хроматографии / А.Ю. Ренкевич, А.Ю. Куликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 35-39. – ISSN 1991-0290
896366
  Шутова Наталья Насыщенный отдых и занятия по интересам обеспечит молодежи "Элитур Клуб" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 45 : Фото
896367
  Марозау С.Ф. Насякомыя, пашкоджваючыя лён і гарчычу у БССР / С.Ф. Марозау. – Мінськ, 1939. – 39с.
896368
  Бодянський О.М. Наські українські казки запоpожця Іська Матиpинки / Осип Бодянський ; Видав і пояснив Іван Фpанко. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. Під заpядом К. Беднаpського, 1903. – 88 с. – В кн. також ст.: Осип Бодянський; Пеpше виданє "Hаських укp[аїнських] казок" Бодянського; Hаціональний кольоpит у казках Бодянського / І.Я. Фpанко. – (Літературно-наукова бібліотека [Укp.-Руської Видавн. Спілки] / Відповідає за pед. В. Гнатюк ; Ч. 49/50 ; Тексти й пояснення вибраних творів української й иньших літератур, 2)


  Hа с. 27 пpисвята: Матеpі моїй pідненькій, неньцї стаpенькій, коханій, любій Укpаїнї. - Кожній казці пеpедує епігpаф з наp. пpиказок. - Зміст: Казка пpо цаpів сад да живую супілочку; Казка пpо дуpня да його коня; Казка пpо малесенького Йвася, змію, ...
896369
   Нат Пинкертон - король сыщиков. – М, 1990. – 32с.
896370
  Головина Н. Ната / Н. Головина, И. Заливко. – М., 1969. – 136с.
896371
  Журавлева И.Т. Натавление по сбору и изучению археоциат / И.Т. Журавлева. – М., 1954. – 48с.
896372
   Наталена Королева = Natalena Koroleva : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 108с. – (Українська біобібліографія : Нова серія / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, наукова бібліотека ; Ч. 12). – ISBN 966-613-267-2
896373
  Ковалів Ю. Наталена Королева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 69-73. – ISSN 0236-1477
896374
  Тюрменко І.І. Наталена Королева : стан і перспективи дослідження життя та творчості // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 204-212. – ISSN 0130-5247
896375
  Набитович І. Наталена Королева: письменниця, що відкрила "інакший світ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 22 серпня (№ 32). – С. 7


  Біографія графині Дунін-Борковської, еспанської грандеси з відомого від часів Середньовіччя роду Лячерда, а разом із тим української письменниці Наталени Королевої
896376
  Васильева К. Натали / К. Васильева. – Ростов-на-Дону, 1996. – 447с.
896377
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2001
896378
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2001
896379
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2001
896380
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2001
896381
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2001
896382
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2001
896383
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2001
896384
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2001
896385
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2001
896386
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2001
896387
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2001
896388
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2002
896389
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2002
896390
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2002
896391
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2002
896392
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2002
896393
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2002
896394
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2002
896395
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2002
896396
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2002
896397
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2002
896398
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2002
896399
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2003
896400
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2003
896401
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2003
896402
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2003
896403
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2003
896404
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2003
896405
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7/8. – 2003
896406
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2003
896407
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2003
896408
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2003
896409
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2003
896410
   Натали. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
896411
   Натали. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
896412
   Натали. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
896413
   Натали. – Київ, 1996-
№ 4 : Коллекционный номер № 100. – 2004
896414
   Натали. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004
896415
   Натали. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
896416
   Натали. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
896417
   Натали. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004
896418
   Натали. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
896419
   Натали. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004
896420
   Натали. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004
896421
   Натали. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004
896422
   Натали. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
896423
   Натали. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
896424
   Натали. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
896425
   Натали. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
896426
   Натали. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
896427
   Натали. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
896428
   Натали. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
896429
   Натали. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
896430
   Натали. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
896431
   Натали. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
896432
   Натали. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
896433
   Натали. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
896434
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2006
896435
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2006
896436
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2006
896437
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2006
896438
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2006
896439
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2006
896440
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7. – 2006
896441
   Натали. – Киев, 1996-
№ 8. – 2006
896442
   Натали. – Киев, 1996-
№ 9. – 2006
896443
   Натали. – Киев, 1996-
№ 10. – 2006
896444
   Натали. – Киев, 1996-
№ 11. – 2006
896445
   Натали. – Киев, 1996-
№ 12. – 2006
896446
   Натали. – Киев, 1996-
№ 1. – 2007
896447
   Натали. – Киев, 1996-
№ 2. – 2007
896448
   Натали. – Киев, 1996-
№ 3. – 2007
896449
   Натали. – Киев, 1996-
№ 4. – 2007
896450
   Натали. – Киев, 1996-
№ 5. – 2007
896451
   Натали. – Киев, 1996-
№ 6. – 2007
896452
   Натали. – Киев, 1996-
№ 7. – 2007
896453
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2009
896454
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2009
896455
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2009
896456
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2009
896457
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2009
896458
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2009
896459
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2009
896460
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2009
896461
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2009
896462
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2009
896463
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2009
896464
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2009
896465
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2010
896466
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2010
896467
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2010
896468
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2010
896469
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2010
896470
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2010
896471
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2010
896472
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2010
896473
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2010
896474
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2010
896475
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2011
896476
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2011
896477
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2011
896478
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2011
896479
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2011
896480
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2011
896481
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2011
896482
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2011
896483
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2011
896484
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2011
896485
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2011
896486
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2011
896487
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2011
896488
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 1. – 2012
896489
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 2. – 2012
896490
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 3. – 2012
896491
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 4. – 2012
896492
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 5. – 2012
896493
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 6. – 2012
896494
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 7. – 2012
896495
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 8. – 2012
896496
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 9. – 2012
896497
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 10. – 2012
896498
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 11. – 2012
896499
   Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 1996-
№ 12. – 2012
896500
  Симанович Г.С. Наталия Белохвостикова / Г.С. Симанович. – Москва : Киноцентр, 1991. – 64 с.
896501
   Наталия Богданова : скульптура, декоративная керамика : каталог. – Москва : Советский художник, 1987. – 13 с., 12 л. цв. ил. : цв. ил.
896502
   Наталия Борисова-Сыромятникова : иллюстрации, графика, живопись. Каталог выставки произведений. – Москва : Советский художник, 1991. – [30] с.
896503
   Наталия Гаттенберг : Каталог выставки.. – М., 1978. – 14с.
896504
  Кремшевская Г.Д. Наталия Дудинская. / Г.Д. Кремшевская. – Л.-М., 1964. – 97с.
896505
  Попова О.С. Наталия Ивановна Бессарабова / О.С. Попова. – М., 1960. – 47с.
896506
   Наталия Кузнецова включена в рекомендательный список арбитров МКАС при ТПП Украины // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 2 июля ( № 27). – С. 12. – ISSN 1563-6755
896507
   Наталия Михайловна Дерегус. – Москва, 1984. – 36с.
896508
  Бернацкая Р.П. Наталия Михайловна Ужвий народная артистка СССР / Р.П. Бернацкая. – Киев : Держмузвидав, 1960. – 39 с. : ил.
896509
  Рогожина Н. Наталия Николаевна Леви : очерк жизни и творчества / Н. Рогожина. – Ленинград : Советский композитор, 1962. – 56 с.
896510
  Холодовская Н Наталия Холодовская. Графика : каталог выставки / Н Холодовская. – Москва : Советский художник, 1989. – 24 с.
896511
  Шудрик І.О. Наталівка - важливий об"єкт туризму Східної України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 147-155
896512
  Шудрик І.О. Наталівка - перлина Слобожанщини / І.О. Шудрик. – Харків : Майдан, 2008. – 144 с. – (Проза Слобожанщини). – ISBN 978-966-372-246-7
896513
   Наталії Петрівні Герасименко - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
896514
  Белякова Наталія Миколаївна Наталія Белякова: "Роль торгово-промислової палати України у вивченні та поширенні передового досвіду, а також практичному впровадженні кластерних і мережевих структур є незаперечною" : інтерв"ю з першим віце-президентом Хмельницької ТПП Наталією Миколаївною Беляковою // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 64-67. – ISSN 1810-3944
896515
   Наталія Вікторівна Паніна : життя, наукова діяльність, шлях у майбутнє. – Київ : Факт, 2007. – 184 с., [48] с. іл. – ISBN 978-966-359-192-6
896516
   Наталія Вікторівна Пономаренко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 164. – ISBN 978-966-924-219-8
896517
  Смілянець М. Наталія Ворожбит: "Після Class ACT одна учасниця виграла грант на навчання у Швейцарії" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 липня (№ 27)


  У столиці вже втретє відгомонів "Class ACT. Схід - Захід. Схід - Захід", популярний проект, який об"єднує драматургів-підлітків, акторів-зірок, молодих режисерів. Цей захід гостинно приймає Національна музично академія України ім. П. Чайковського.
896518
  Кучеренко Л. Наталія Гутман - уособлення правдивості // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.47-48


  "Сезони моди" в Києві прохлдять вже вдесяте
896519
  Нога О. Наталія Давидова з роду Гудим-Левкович та мистецтво українського авангарду // Річ : всеукраїнський журнал економіки і культури. – Львів, 2002. – № 3. – С.36-37
896520
   Наталія Євгеніївна Толкачова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 129. – ISBN 978-966-924-219-8
896521
   Наталія Іванівна Кабанець // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 130-131. – ISBN 978-966-924-219-8
896522
  Баб"як П.Г. Наталія Кобринська : бібліогр. покажчик / склав П.Г. Баб"як. – Львів, 1967. – 50 с.
896523
  Кріль К. Наталія Кобринська в колі побратимів // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 216-224. – ISSN 08-68-4790-03-04
896524
  Кріль К. Наталія Кобринська у співпраці з Іваном Франком // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 91-94
896525
  Дучимінська О.О. Наталія Кобринська як феміністка / Ольга Олександра Дучимінська. – Коломия : [З друк. Со-ва], 1934. – 28 с.
896526
   Наталія Костянтинівна Пишненко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 128-129. – ISSN 0367-4290
896527
  Воронюк Анатолій Наталія Латік: "Учитель - першовідкривач і дослідник" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 14 : Фото
896528
   Наталія Михайлівна Баранова (До 90-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 137-138 : фото
896529
  Мартич Ю.М. Наталія Михайлівна Ужвій / Ю.М. Мартич. – Харків : Мистецтво, 1940. – 75с.
896530
   Наталія Муравська // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 42 : Наталія Муравська. – С. 3-22
896531
   Наталія Олександрівна Талалуєва : До 60-річчя від дня народження: Каталог виставки. – Київ, 2006. – 46с. – (Ювіляри АПН України ; Вип. 25)
896532
  Кукош К. Наталія Осадча-Яната як дослідниця народних назв рослин // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 11 (728), листопад. – С. 25-32. – ISSN 0130-5263
896533
  Долінська І. Наталія Полонська-Василенко: невідомі сторінки творчої діяльності // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 335-337. – ISBN 978-966-623-745-6
896534
  Пуряєва Н. Наталія Пуряєва про Омеляна Ковча, Івана Павла II, Олександра Меня, Далай-ламу XIV, Валерія Марченка : [оповідання для дітей молодшого та серед. шк. віку] / Наталія Пуряєва. – Київ : Грані-Т, 2012. – 156, [4] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-365-4
896535
  Козлик І. Наталія Ростиславівна Мазепа (1930 - 2019) // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 157-158. – ISSN 2313-5921


  Мазепа Наталія Ростиславівна — доктор філологічних наук, спеціалізується по російській літературі, науковий співробітник-консультант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка
896536
   Наталія Сергіївна Прозорова // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 82-83. – ISBN 978-966-924-219-8
896537
   Наталія Черниш : бібліогр. покажчик : монографії, навч. посібники, наук. публікації, навч.-метод. видання / [М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Клуб львів. поліграфістів ; уклад. Л. Дячишин ; вступ. ст. М. Тимошика]. – Львів : Українська академія друкарства, 2014. – 105, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 92-105. - Сер. засн. у 2000 р. – (Серія бібліографічних покажчиків). – ISBN 978-966-322-394-0
896538
  Гільберг Т.Г. Наталія Ширинюк: "Уроки географії мають подобатися учням" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 36-37 : фото
896539
  Новицька Лариса Наталія Щіпановська: "Головна передумова успіху уроку - відчути кожну дитину" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20 : Іл.
896540
   Наталія Юріївна Таран // Физиология растений и генетика : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 1 (273), январь - февраль. – С. 80-81. – ISSN 2308-7099


  Виповнилося 60 років відомому вченому, талановитому фітофізіологу, фахівцю в галузі вивчення механізмів стійкості рослин, їх індукції за участю ендогенних та екзогенних чинників, доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедри фізіології та ...
896541
  Котляревский І.П. Наталка-Полтавка : малороссийская опера И.П. Котляревского / Проверенный текст (по изданію 1838 г. и открытому списку 1820 г.) под редакціей [та з передм.] И. Стешенка. – Киев : .: Типо-Литогр. "Прогресс", 1903. – 47 с. – Пред. на рус. яз. ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
896542
  Котляревський І.П. Наталка-Полтавка : українська опера на 2 дії. – Катеринослав : Вид."Слово" ; Дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 39 с. – (Видаництво "Слово" ; [Ч.] 3)
896543
  Котляревський І. Наталка-Полтавка : українська опера на 2 дії / Іван Котляревський. – Київ : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 61, [2] с. – Прим. № 107660 без обкл.
896544
  Жадан С. Наталка Білоцерківець: Про любов і відвагу // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 11/12 (61/62). – С. 64-69


  Наталка Білоцерківець - один із найбільш виразних та важливих голосів сучасної української поезії. Розмова Сергія Жадана з Наталкою Білоцерківець про іі майбутню книжку
896545
  Хом"як М. Наталка Кобринська // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 172-174
896546
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська пера в 2-х діях / І. Котляревський. – Коломия : Галицька накладня. – 64с. – (Загальна б-ка ; № 67)
896547
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : малороссийская опера И.П. Котляревского / [Пpедисл. "Любителям Славянщины" И. Сpезневского-Яpославца [И.И. Сpезневский]]. – Харьков : Печатано в Университетской типогр., 1838. – 88 с. – Текст на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. – (Украинский сборник И.И. Срезневского ; Кн. 1)
896548
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : украинская опера И.П Котляревского. – Петербург (Санкт-Петербург) : [Тип. Депаpтамента уделов], 1862. – 80 с. – Тит. стр. на рус. яз. ; Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
896549
  Котляревский И.П. Наталка Полтавка : Украинська опера в 2-х действиях. – Киев : Изд. книгопрод. И.Т. Губанова ; [Тип. Я.Н. Чоколова], 1906. – 107 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
896550
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : українська опера на 2 дії Івана Котоляревського, з портретом автора і малюнками. – Полтава : Вид-во книгарні Г.І. Маркевича ; Електр. друк. Г.І. Маркевича, 1909. – VIII, 55 с. – В кн. також: Замість передмови: Сторінка з споминів про "Наталку-Полтавку" / І.К. Тобилевич (Карпенко-Карий)
896551
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська оперета / І.П. Котляревський. – Київ : Відродження, 1913. – 40с.
896552
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І. Котляревський. – Львів : Вид. книгарні наук.ю тов-ва ім. Т. Шевченка, 1925. – 40с. – (Український театр ; Ч. 20)
896553
  Котляревський І. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 55с. – (Театральна б-ка)
896554
   Наталка Полтавка. – Харків, 1936. – 51с.
896555
  Котляревський І. Наталка Полтавка / І. Котляревський. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 80с. – (Шкільна б-ка)
896556
   Наталка Полтавка. – Київ, 1940. – 16с.
896557
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І.П. Котляревський : ДВУ, 1943. – 63с.
896558
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Українська опера на 2 дії / І.П. Котляревський. – Київ : Мистецтво, 1953. – 55с. – (Б-ка української драматургії)
896559
  Котляревський І.П. Наталка Полтавка : Опера малорос. в 2-х д. / І.П. Котляревський. – Київ : Дніпро, 1969. – 69с.
896560
  Осьмак Н. Наталці Осьмак - 75 років // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Січень (число 1). – С. 2


  Наталка Осьмак - дочка голови УГВР Кирила Осьмака.
896561
  Макаровський М Наталя : Поэма Мыхайла Макаpовського / [Пеpедм. Б.Д. Гpінченка]. – [У Чернігові (Чернігів] : Выдав Б. Гpинченко. [З дpук. Губ[еpн.] Земства], 1899. – 35 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії. – ((Видавництво Б. Гpинченка). ; № 46)
896562
  Гнатюк Наталя Наталя Гнатюк: "Кластери зеленого туризму об"єднують людей та регіони" : [інтерв"ю з президентом Фонду "Стара Волинь" Н. Гнатюк] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18. – ISSN 1810-3944
896563
  Степула Н. Наталя Давидовська. Сторінка про життя і творчість : про автора; вірші // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 28-32. – ISBN 966-7379-16-7
896564
  Царук А. Наталя Дзюбенко-Мейс: гончар над кругом, де згасають зорі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 7


  "Творення чаші" - поетична добірка Наталі Дзюбенко-Мейс.
896565
  Трофименко Т. Наталя Забіла - "Перш за все самиця"?. // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 256-266. – ISBN 978-966-518-659-5
896566
  Бичко В.В. Наталя Забіла : риси літ. портрета : [для серед. шкільного віку] : Забіла Наталя Львівна, про неї / В.В. Бичко. – Київ : Дитвидав УРСР, 1963. – 136 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130-135
896567
  Ковалів Ю. Наталя Забіла // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 82-83. – ISSN 0236-1477
896568
  Дворецька Ю.В. Наталя Забіла. Майстриня дитячої казки // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 7 (335). – С. 23-24


  Творчий портрет дитячої письменниці Наталі Забілої
896569
  Куценко Л. Наталя Лівицька-Холодна : Нарис життя і творчості / Леонід Куценко. – Кіровоград : Спадщина, 2004. – 104 с. – ISBN 966-7587-55-5
896570
  Димченко Т.А. Наталя Лівицька-Холодна // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 25 (317). – С. 30-33
896571
  Ковалів Ю. Наталя Лівицька-Холодна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 100-108. – ISSN 0236-1477
896572
  Кривчикова О. Наталя Лівицька-Холодна: роман життя жінки та емігранта // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 196-203. – ISSN 1426-7470
896573
   Наталя Микитівна Шумило // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 126. – ISSN 0236-1477


  Некролог. Н.М. Шумило - відомий літературознавець. У 1970 р. закінчила українське відділення філологічного ф-ту КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Викладала спецкурс з історії раннього модернізму в КНУ імені Тараса Шевченка.
896574
  Шевчук В. Наталя Михайличенко // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 471-477. – ISBN 978-966-06-0729-3
896575
  Маленко Олена Наталя Морозова. На Сході я - лише гостя // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-15 : Фото
896576
  Татаренко Ірина Наталя Морозова: Хочу бути Мавкою / Татаренко Ірина, Перетрутов Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 38-39 : фото
896577
  Соловйова Л.М. Наталя Осадча-Яната (1891–1982): сторінки біографії // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 436-445. – ISSN 2415-7422
896578
  Семенко Юрій Наталя Павлушкова / Семенко Юрій. – Мюнхен-Львів : Червона калина, 1999. – 256с. – ISBN 5-7707-0702-Х
896579
  Семенко Ю. Наталя Павлушкова / Юрій Семенко. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 255, [2] с. : табл. – Імен. покажчик: с. 248-254. – ISBN 978-611-01-2125-5
896580
   Наталя Полонська-Василенко // Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упор. Ю. Мицик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; Канадський ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 405-406. – ISBN 966-518-344-3
896581
  Моргунова І. Наталя Полонська-Василенко: період становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дитячі та юнацькі роки Н. Полонської. Досліджено джерела формування її світогляду та наукових інтересів. The article points out the springtime and childly age of N. Polonska. The origin of her ideology formation and scientific interests ...
896582
  Якименко О.В. Наталя Романович-Ткаченко (1884-1933) : літ. портрет / Якименко Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Логос, 2018. – 226, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-199. – ISBN 978-617-7446-02-5
896583
  Веселовська Ганна Наталя Сумська. Поворити долі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 14-17. – ISSN 0207-7159
896584
  Максим"юк Г. Наталя Цибрівська // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 76-79. – ISSN 2224-0926
896585
  Скриган Я. Наталья : рассказ / Янка Скриган ; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1965. – 39 с.
896586
   Наталья Аринбасарова. – Москва : Союз кинематографистов СССР, 1971. – 10 с. : ил. – (Актеры советского кино)
896587
   Наталья Варлей.. – М, 1977. – 32с.
896588
   Наталья Васильевна Кирсанова. Каталог выставки. – Москва, 1974. – 18с.
896589
   Наталья Гиппиус. – Москва, 1990. – 32с.
896590
  Винниченко Т. Наталья Гончарова: "Павлиньих красок бред и пенье" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268
896591
  Поздняков И.Ф. Наталья Горюшина. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1985. – 192с.
896592
  Агишева Н.Д. Наталья Гундарева / Н.Д. Агишева. – Москва, 1988. – с.
896593
  Дубровский В.Я. Наталья Гундарева / В.Я. Дубровский. – М, 1989. – 189с.
896594
  Конрадова Наталья Наталья Кондратова о фантомных болях очкарика // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 12 : фото
896595
  Конрадова Наталья Наталья Конрадова о детских книгах. Природа - уходящая натура // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 26
896596
   Наталья Кустинская. – М., 1967. – 14с.
896597
  Довженко О. Наталья Лигачева: "Нужно просто улавливать нерв" : Основатель и шеф-редактор "Телекритики" подводит итоги первого десятилетия истории проекта // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 14-27
896598
  Гозенпуд А. Наталья Михаиловна Ужвий . / А. Гозенпуд. – Москва Ленинград : Искусство, 1948. – 64с.
896599
  Дехтярь А.А. Наталья Нестерова. / А.А. Дехтярь. – М., 1989. – 95с.
896600
   Наталья Нестерова: Альбом.. – Л., 1988. – 32с.
896601
   Наталья Нестерова: Живопись: Кат. выст.. – М., 1989. – 20с.
896602
   Наталья Нестерова: Каталог.. – М., 1981. – 48с.
896603
   Наталья Николаевна Иванова : Каталог выставки. К 60-летию со дня рождения. – Ленинград, 1968. – 12с.
896604
  Ободовская И.М. Наталья Николаевна Пушкина : по эпистолярным материалам / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – М., 1985. – 368с.
896605
  Ободовская И.М. Наталья Николаевна Пушкина: По эпистоляр. материалам / И.М. Ободовская, М.А. Дементьев. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 361с.
896606
   Наталья Пашукова.. – М, 1989. – 44с.
896607
  Стронская Е.Б. Наталья Рашевская - нар. артистка РСФСР / Е.Б. Стронская. – Москва : Раугул Р.Д., 1961. – 148 с.
896608
  Харламова Татьяна Наталья РООР : "Мы научились продавать ощущения" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-59
896609
   Наталья Семеновна Богородская : живопись, рисунок : каталог. – Москва : Советский художник, 1991. – 65 с. : ил.
896610
  Аграновский А. Наталья Славгородская / А. Аграновский : Молодая гвардия, 1949. – 64 с.
896611
  Журавлева Л. Наталья Сумская // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 4. – С. 116-130. – ISSN 1726-6084
896612
  Семенов С. Наталья Тарпова / С. Семенов. – Москва
Ч. 1, кн. 1. – 1929. – 50с.
896613
  Семенов С. Наталья Тарпова / Сергей Семенов. – Москва : Московский рабочий
Ч. 1, кн. 2 : Рукавицы. – 1929. – 36 с.
896614
  Семннов С. Наталья Тарпова / С. Семннов; С.Семенов. – Москва : Московский рабочий. – (Сер. "Роман-газета" ; №23 (53))
Книга 2.Часть 2 : Разлад. – 1929. – 36 c..
896615
   Наталья Тихоновна Сорокина. – М., 1988. – 31с.
896616
  Фарносова Наталья Наталья Фарносова: "Быть, а не казаться" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 14-16 : фото
896617
  Эбин Ю.О. Наталья Яковлевна Данько / Ю.О. Эбин. – М, 1955. – 44с.
896618
  Матусевич Н.И. Натан Григорьевич Рахлин / Н.И. Матусевич. – Київ, 1960. – 28 с.
896619
  Павлишин В.І. Натан Ілліч Гінзбург (1917-1984) - засновник сучасної прикладної мінералогії (до 100-річчя від дня народження) / В.І. Павлишин, А.В. Виршило // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 102-105. – ISSN 2519-2396
896620
  Лессинг Г.Э. Натан Мудрый : драматическое стихотворение в 5 действиях ; Пер. с нем / Г. Лессинг. – Киев : Ф.А. Иогансон ; [тип. И.И. Чоколова], 1893. – 229 с. – Миниатюрное издание
896621
   Натан Рахлин. – Москва : Советский композитор, 1990. – 188 с.
896622
  Кобилецький Ю.С. Натан Рибак / Ю.С. Кобилецький. – Київ, 1963. – 128с.
896623
  Логвиненко М.С. Натан Рибак / М.С. Логвиненко. – Київ, 1972. – 139с.
896624
   Натариат в СССР. – М, 1990. – 208с.
896625
  Шерешевский Э.И. Натаска, нагонка и притравка охотничьих зверовых собак. / Э.И. Шерешевский. – М., 1963. – 108с.
896626
  Шерешевский Э.И. Натаска, нагонка и притравка промысловых собак. / Э.И. Шерешевский. – 2-е изд. – М., 1951. – 80с.
896627
  Капусто Ю.Б. Наташа / Ю.Б. Капусто. – М., 1948. – 253с.
896628
  Капусто Ю.Б. Наташа / Ю.Б. Капусто. – М., 1952. – 188с.
896629
  Британишский В.Л. Наташа / В.Л. Британишский. – М., 1961. – 107с.
896630
  Давыдов И. Наташа / И. Давыдов. – Пенза, 1962. – 203с.
896631
  Спирова А. Наташа / А. Спирова. – М., 1970. – 142с.
896632
  Кунгуров Г.Ф. Наташа Брускова / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1959. – 503с.
896633
  Токарев С. Наташа и другие. Документально-лирические повести о спорте / С. Токарев. – Москва : 1979. – 207 с.
896634
  Степанчук Т.Г. Наташа и Марсель / Т.Г. Степанчук. – М., 1987. – 334с.
896635
  Уберская П.Р. Наташа и Миша говорят по немецки / П.Р. Уберская, Н.А. Граве. – М, 1963. – 136с.
896636
  Ууберская П.Р. Наташа и Миша говорят по немецки / П.Р. Ууберская, Н.А. Граве. – 2-е изд. – М, 1965. – 136с.
896637
  Араловец Н. Наташа Ковшова / Н. Араловец. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 288 с., [1] л. ил. : ил.
896638
  Тиханов Николай Кузьмич Наташа Незнамова / Тиханов Николай Кузьмич. – Куйбышев : Кн. изд., 1955. – 200с.
896639
  Поляков Н.В. Наташа. Стихи / Н.В. Поляков. – Смоленск, 1963. – 118с.
896640
  Пулинович Ярослава Наташина мечта : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 155-162
896641
  Трихманенко В.Ф. Наташины зорьки / В.Ф. Трихманенко. – Хабаровск, 1961. – 88с.
896642
  Кобликов В.В. Наташкины сказки / В.В. Кобликов. – Тула, 1977. – 222с.
896643
  Вишня Остап Нате й мій глек / Вишня Остап. – Київ : Книгоспілка, 1925. – 14с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко. – (Бібліотека - копійка)
896644
  Мовчан П.М. Нате! : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1963. – 24 с.
896645
  Векленко В.А. Нательные кресты Самари - Богородицкой крепости : монография / Виктор Векленко ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, Ин-т обществ. исслед. – Днепропетровск : Изд-во ДНУ, 2010. – 213, [3] с., [24] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-551-308-7
896646
   Нательный крест из Албазинского острога: проблемы атрибуции / Д.П. Волков, С.В. Коваленко, И.А. Ермацанс, А.И. Палажченко // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 1, январь - март. – С. 73-80. – ISSN 1563-0102
896647
  Гримська М.І. Нативізм як складова ідеології крайніх правих політичних партій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 12-17. – ISSN 2077-1800
896648
  Булах Т. Нативна реклама та періодика: точки дотику // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 19-22. – ISSN 2076-9326
896649
  Сенаторова Н. Нативна реклама як ефективний інструмент сучасного маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 142-145
896650
  Черпак А. Нативна реклама: досвід та перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 68/69, липень – грудень


  У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення поняття "нативна реклама" в сучасном дискурсі соціальних комунікацій. Виявлено, що теоретичне поле native advertising розмите й чітко не визначене. Деякі науковці ототожнюють нативний ...
896651
  Литвин Ф.Ф. Нативные формы дфотосинтетических пигментов и их роль в фотосинтезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Литвин Ф.Ф. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 50 с.
896652
  Скопенко В.В. Натиснути телефонним дзвінком на мене неможливо // Україна і світ сьогодні, 1999. – №31
896653
  Білай Д.В. Натільний "живопис" - загрози й ризики // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 28-29
896654
  Мельник О.О. Натільні хрести з поховань Києва XVII - XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 110-120. – ISSN 2227-4952
896655
  Дементьев Н.С. Натка Кубанец / Н.С. Дементьев. – Новосибирск, 1961. – 162с.
896656
  Носова Б.М. НАТО- скептицизм як наслідок непоінформованості суспільства. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 86-91.
896657
  Маронкова Б. НАТО - 70 років: історія, сьогодення і майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 квітня (№ 60). – С. 3
896658
  Рябошлик В. НАТО - джерело воєнної небезпеки / В. Рябошлик, Б. Гончар // Трибуна лектора. – Київ : Знання, 1974. – № 4
896659
  Ротфельд А.Д. НАТО - ЄС: очікування та наслідки // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.37-40
896660
  Снігир Олена НАТО - ЄС: співіснування, трансформація, можливості для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-24. – ISSN 1728-6220
896661
  Халоша Б.М. НАТО - орудие агрессии / Б.М. Халоша. – М., 1964. – 48 с.
896662
  Хорев В.А. НАТО - орудие агрессии / В.А. Хорев. – М., 1984. – 64с.
896663
  Толстов Сергій НАТО - повернення до першооснов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 30-33
896664
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
Т. 46, № 1. – 1998
896665
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
весна - літо. – 2000
896666
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
зима 2000/2001. – 2000
896667
   НАТО - ревю : часопис. – Київ. – ISSN 0255-3813
Т. 49, весна. – 2001
896668
   НАТО - ревю : часопис. – Київ
Т. 49, осінь. – 2001
896669
   НАТО - ревю : часопис. – Київ
Т. 49, зима 2001/2002 : зима 2001/2002. – 2001
896670
   НАТО - ревю : Часопис. Спецвипуск. – Київ
Грудень : Історичні зміни на Балканах. – 2004
896671
  Зайцева О. НАТО - Росія - Україна - ЄС. Теорії політичного манупулювання та стримування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 185-186
896672
  Лидер Ю. НАТО / Ю. Лидер. – Москва, 1964. – 232с.
896673
   НАТО : справочник : партнерство и сотрудничество. – Брюссель : Бюро информации и печати НАТО, 1995. – 368 с.
896674
   НАТО : краткий справочник / М. Колга, М. Майгре, Х. Мелдер, М. Мялксоо, Т. Нооркыйв, П. Перник; Колга М. [ и др. ] ; общ. ред. и сост. М. Колга, Т. Нооркыйв ; [ пер. с эст.]. – Таллинн : Eesti Entsuklopeediakirjstus, 2007. – 544 с. – ISBN 978-9985-70-272-7
896675
  Павлов Н.В. НАТО : курс на обострение международной обстановки / Н.В. Павлов. – М, 1983. – 64с.
896676
  Харланов Ю.Ф. НАТО : лицо и маска / Ю.Ф. Харланов. – М, 1981. – 94с.
896677
  Жлуктенко В. НАТО 3.0 // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 45 (163). – С. 38-41


  Североатлантический альянс переходит на новое программное обеспечение.
896678
  Бурлинова Н. НАТО в Афганистане : стратегия и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 76-83. – ISSN 0131-2227
896679
  Мінгазутдінов І.О. НАТО в боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 18-21. – (Європейські дослідження)
896680
  Фрейманис НАТО в общественном мнении Латвии / Фрейманис, , Айгарс // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 30-31. – ISSN 1728-6220
896681
  Рибченко А. НАТО в системі міжнародних відносин // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 197-198
896682
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних глобальних та регіональних безпекових процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 211-219
896683
  Полторацький О.С. НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький; Дипломатична академія України при міністерстві закордонних справ України. – Київ, 2005. – 226с. – ISBN 966-594-701-X
896684
   НАТО готова допомогти модернізувати українську армію // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 13. – ISSN 2313-559X
896685
  Халоша Б.М. НАТО и атом. / Б.М. Халоша. – М., 1975. – 127с.
896686
  Пилько А.В. НАТО и Берлинский кризис 1958-1961 годов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 82-97. – ISSN 0130-3864
896687
  Гордійчук Ю. НАТО і війна США в Афганістані (2008 - 2012 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 17-18
896688
  Кіт Гартлі НАТО і економічна та фінансова криза / Кіт Гартлі, Біньямін Соломон // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 16-22
896689
  Павленко В.М. НАТО і європейська безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 110-113. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність НАТО у розбудові європейської безпеки та місце і роль України в цьому процесі на сучасному етапі. The article is studied the NATO"s activity in formation of the European security and role and place of the Ukraine in this process ...
896690
  Потєхін О. НАТО і європейська стабільність. Частина 2. Стримування // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 16-20. – (Історичні науки)
896691
  Носова Б.М. НАТО і медіатизовані сюжети // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 112-118


  У статті йдеться про суть критики діяльності НАТО в Югославії з погляду бельгійського журналіста М.Коллона та видатного політичного діяча М.Тетчер.Балканська криза однаково трагічно позначилася на обох сторонах конфлікту. Теза про те, що "агресивний ...
896692
  Стефані Бабст НАТО і надалі має значну підтримку громадськості у Європі і в Сполучених Штатах Америки // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 57-58
896693
  Денисюк І. НАТО і національні інтереси Великої Британії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 19-20
896694
  Білий М. НАТО і проблеми Гібралтару в контексті євроатлантичного вектору зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С. 73-77
896695
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 60-75
896696
  Толстов С.В. НАТО і Росія в відносинах європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 174-188
896697
  Перепелиця Г.М. НАТО і Україна в умовах трансформаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 89-102.
896698
  Балдинюк О.В. НАТО і Україна: реалії та перспективи відносин в контексті європейської безпеки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 132-134. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
896699
  Хилько М.М. НАТО й Україна перед викликами безпеки // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 89-110. – ISBN 978-966-193-094-9
896700
  Хилько М.М. НАТО й Україна: амбівалентне партнерство в умовах російської гібридної війни // Зовнішня політика України - 2015 : стратег. оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, М.М. Бєлєсков, В.І. Головченко, М.М. Гончар, О.С. та ін. Кучик. – Київ : Стилос, 2016. – С. 144-167. – ISBN 978-966-193-113-7
896701
  Боровський О. НАТО йде в небо. Космос визнано однією зі сфер діяльності Альянсу // Україна молода. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 131). – С. 13


  "Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що на зустрічі міністрів країн-членів альянсу в Брюсселі космос визнано оперативною сферою військової діяльності, повідомляє «Радіо «Свобода». Але додав, що НАТО не має наміру розміщувати в космосі ...
896702
  Сенченко О.А. НАТО на шляху до кооперативної безпеки: перспективи євроатлантичного партнерства для України // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.29-36
896703
   НАТО після Бухаресту та роль України в системі європейської безпеки : круглий стіл // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 16-19. – ISSN 1728-6220
896704
  Клініх Б. НАТО після України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 травня (№ 91). – С. 3


  Альянс має активніше долучатися до реформування та переозброєння українських збройних сил.
896705
   НАТО пригадує забуті рефлекси // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Російська агресія в Україні робить саміт НАТО в Уельсі найважливішим з часів холодної війни.
896706
  Смирнова В.П. НАТО проти розрядки / В.П. Смирнова. – К., 1980. – 104с.
896707
  Іщенко Н. НАТО та гібридна загроза з 1990-х, або Тіні минулого в протистоянні навколо релігійного закону в Чорногорії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 24). – С. 3
896708
  Сушко О. НАТО та Україна: сценарії відносин після рішення РНБО від 23 травня 2002р. // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.60-70
896709
  Клець Марія НАТО чи РФ: політико-економічні аспекти оборонної стратегії України / Клець Марія, Клець Дмитро // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
896710
  Шульга Д. НАТО, а не "гарантії безпеки", або чому Києву варто зосередитися на одній меті? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 9. – ISSN 1992-9277


  Яку стратегію має обрати Україна, готуючись до самміту НАТО у Вільнюсі?
896711
   НАТО. Довідник. – Київ : Основи, 1997. – 430с.
896712
   НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи : навч. посібник / С.В. Федонюк [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волинcького національного університетету імені Лесі Українки, 2008. – 258, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-258 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-313-6
896713
  Полторацький О.С. НАТО: політика партнерства як шлях до зміцнення співробітництва і безпеки в Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.36-41
896714
  Шуткевич О. НАТО: практичні кроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 5


  Як Альянс збирається реагувати на виклик Росії та що планується зробити у співпраці з Україною?
896715
  Срібна Л.В. НАТО: проблематика боротьби з міжнародним тероризмом // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 314-321
896716
  Капсамун І. НАТО: сигнали для України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня - 1 квітня (№ 56/57). – С. 6-7


  Єнс Столтенберг: "Ми продовжуємо підтримувати український суверенітет і територіальну цілісність".
896717
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто соціально-психолоічну специфіку аналізу натовпу. Наведено основні положення творів "психологія мас" Г. Лебона. Наведено основні сучасні підходи до аналізу індивідуальної поведінки в умовах натовпу.
896718
  Фомічова В.М. Натовп як предмет соціально-психологічного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано головні соціально-психологічні аспекти масової поведінки. Проаналізовано головні теорії та концепції найбільш відомих в теорії "психологія мас".
896719
   Натовский или внеблоковый вектор для Украины : перспективы и риски : материалы международной научно-практической конференции : (Симферополь, 19-20 сентября 2007 г.). – Москва : ИнфоРос [и др.], 2007. – 243, [1] с. – На обл. указ.: Крымский форум. – ISBN 978-5-903675-02-9
896720
  Решетник М.Д. Наторп (Natorp) Пауль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 621-623. – ISBN 966-316-069-1
896721
   Натриевая технология и специальная контрольно-измерительная аппаратура в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах. – Москва, 1976. – 48с.
896722
  Молчанова О.С. Натриевоборосиликатные и пористые стекла / О.С. Молчанова. – М., 1961. – 164с.
896723
  Лишко В.К. Натриевый насос биологических мембран / В.К. Лишко; АН УССР, Ин-т физиологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 144с.
896724
   Натрий. – М, 1986. – 255с.
896725
   Натрий и калий / А.Ф. Алабышев, К.Я. Грачев, С.А. Зарецкий, М.Ф. Лантратов. – Ленинград : Госхимиздат, 1959. – 392 с.
896726
  Алабышев А.Ф. Натрий и калий / А.Ф. Алабышев. – Ленинград, 1959. – с.
896727
  Берман А.Л. Натрий и калий в наружных сегментах фоторецепторых клеток сетчатки. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Берман А.Л.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
896728
  Енаки И.Г. Натрий и калий в поверхностных водах УССР : Автореф... канд. хим.наук: 081 / Енаки И.Г.; Гидрохим. ин-т. – К., 1968. – 20л.
896729
  Ситтиг М. Натрий, его производство, свойства и применение / М. Ситтиг. – Москва : Госатомиздат, 1961. – 440 с.
896730
   Натруженные руки. – Москва, 1959. – 86 с.
896731
   Натта Конышева.. – М., 1988. – с.
896732
  Оствальд В. Натур-философия / В. Оствальд. – Москва. – 334 с.
896733
  Оствальд В.Ф. Натур-философия / Проф. Вильгельм Оствальд ; Пер. с нем. А.В. Травкина, под ред. [и с предисл.] В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера) ; [Т-во Худож. печати], 1910. – 88 с. – Беспл. прил. к № 4 "Вестн. знания". - Пер. также под загл.: Очерк натурфилософии. – (Библиотека "Систематические знания")


  На книге печать: Петр Павлович Кудрявцев
896734
  Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению : учеб. пособие для сред. худож. учеб. заведений / О. А. Авсиян. – Москва : Изобразит. искусство, 1985. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 147
896735
  Головко Н.В. Натурализация метафизики: научный реализм и диалектический материализм // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 24-33. – ISSN 0042-8744
896736
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те весною 1874 г. и осенью 1875 г.] ; [В 2-х ч.] / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1902. – [2], 174, 132 с.
896737
  Брандес Г. Натурализм в Англии : [1875 г. ; Лекции, читанные в Копенгагенском университетете весной 1874 г. и осенью 1875 г.] / Пер. с дат. М.В. Лучицкой. – 2-е испр. и доп. изд. – Санкт-Петербург : Тип. Книгоизд. Т-ва "Просвещение", 1909. – [6], 513 с. – Єкз № 11818 дефектный, отсут. с. 497-513


  В издательских коленкоровых переплетах с тиснением названия и орнамента золотом № 146214 тв. влад. пер, корешок кож., крышки переплета оклеены мраморной бумагой
896738
  Миловидов В.А. Натурализм: метод, поэтика, стиль / В.А. Миловидов. – Тверь, 1993. – 72с.
896739
  Догель В.А. Натуралист в Восточной Африке / В.А. Догель. – Петроград : Типография Министерства Внутренних Дел, 1916. – 111, [2] с.
896740
  Хэдсон У.Г. [Хадсон] Натуралист в Ла-Плате : с 27 рис. в тексте / У.Г. Хэдсон ; пер. со 2-го англ. изд. [и предисл.] Д.Д. Струнина. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1896. – [4], VI, 333 с. : ил.
896741
  Недялков А.Д. Натуралист в поиске / А.Д. Недялков. – Москва, 1977. – 143с.
896742
  Бэтс Г.В. Натуралист на Амазонской реке : разсказ о путевых приключениях автора и нравах животных, очерки жизни бразильцев и индейцев, и картины природы под экватором, из одиннадцатилетнего путешествия / Г.В. Бэтс. – С.Петербург : Типография А. Головачова, 1865. – XVI, 421 с.
896743
  Гусев О.К. Натуралист на Байкале / О.К. Гусев. – Москва : Советская Россия, 1977. – 286 с.
896744
  Краснов А.Н. Натуралист на Кавказе / А.Н. Краснов. – Пятигорск : Электро-Механическая Типография К.К. Кибардина, 1911. – 43 с.
896745
  Даррелл Дж. Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой / Дж. Даррелл. – Москва : Мир, 1989. – 192с.
896746
  Бейтс Г.У. Натуралист на реке Амазонке. / Г.У. Бейтс. – Москва, 1958. – 430с.
896747
  Геккель Э. Натуралист под тропиками / Э. Геккель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград. – 127с.
896748
  Геккель Э. Натуралист под тропиками, 1899
896749
  Геккель Э. Натуралист под тропиками : извлечение из Indische Reisebriefe / Э. Геккель; под ред. К. Тимирязева. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев
Вып. 11. – 1899. – 196, [2] с.
896750
  Николаев С.Ф. Натуралист С. Л. Ушаков / С.Ф. Николаев. – Пермь, 1963. – 43с.
896751
  Гусев А.Ф. Натуралист Уоллэс, его русские переводчики и критики : (К вопросу о происхождении человека) по поводу переводов книги Уоллэса: Естественный подпор / [Соч.] А. Гусева. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1879. – 220, [5] с.
896752
  Подгорный Зиновий Рафаилович Натуралистическая концепция ценностей в американской буржуазной философии ХХ века : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Подгорный Зиновий Рафаилович; ЛГУ. – 20л.
896753
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии : пособие для студ.-заоч. фак. естествознания пед. ин-тов / М. И. Бадягина ; М.И. Бадягина ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1965. – 120 с.
896754
  Бадягина М.И. Натуралистическая полевая практика в курсе методики биологии. : пособие для студ.-заоч. фак. естествознания пед. ин-тов / М.И. Бадягина ; Гл. упр. высш. и сред. пед. учеб. завед. М-ва просвещения РСФСР, Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – Москва : Просвещение, 1968. – 60 с. – Библиогр.: с. 58-60
896755
   Натуралистическая работа в школах и внешкольных учереждениях. – М, 1949. – 175с.
896756
  Михеев А.В. Натуралистическая работа по зоологии в летних пионерских лагерях. / А.В. Михеев. – 3-е изд. – Москва, 1963. – 183с.
896757
   Натуралистическая работа с младшими школьниками. – Л, 1981. – 34с.
896758
  Беседин А.П. Натуралистический аргумент П. Стросона в пользу моральной ответственности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 8-16. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
896759
  Павлов Н.В. Натуралисты и путешественники Г.С.Карелин (1801-1872) и его воспитанник и друг И.П.Кирилов (1821-1842) / Н.В. Павлов. – 2-е изд. – Москва, 1948. – 48с.
896760
  Кононенко Т.П. Натуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362. – ISBN 966-316-069-1
896761
  Голод Р. Натуралізм // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 50-56. – ISSN 0130-5263


  У статті розглядається літературний напрям натуралізм, простежується історія його становлення, ідеологія й національні варіанти, зокрема український. Автор доходить висновку, що натуралізм завжди супроводив реалізм, не знав заборонених тем, збагатив ...
896762
  Колесник А.В. Натуралізм у творчості Івана Франка 1890-х - 1900-х років // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 138-144
896763
  Кобзей Н. Натуралізм як генетико-типологічна проблема // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 62-67. – Бібліогр.: Літ.: с. 67; 18 назв
896764
  Чорна Г.А. Натураліст другої половини XIX століття - В.В. Монтрезор / Г.А. Чорна, Т.В. Мамчур // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. ; редкол.: Дідух Я.П., Бойко М.Ф., Гавриленко Н.О. [та ін.]. – Асканія-Нова, 2019. – Т. 21, спецвип. – С. 377-383. – ISSN 1682-2374


  "Аналізуючи роль Київського товариства природознавців (1869-1929) у розвитку ботаніки, А.І. Барбарич серед найактивніших його членів 1870-1880 років називає В.В. Монтрезора. Монтрезор у 1882-1884 роках багато подорожував Київською, Чернігівською, ...
896765
   Натуралісти України : [збірник] / [за ред. В.В. Вербицького]. – Київ : Поліграфіст-2, 2011. – 80 с. : іл., фот., портр. – ISBN 978-966-1502-26-9
896766
  Брайко О. Натуралістична поетика і дискурси раннього модернізму: "Рівновага" Володимира Винниченка і "Біля останньої межі" Михайла Арцибашева // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7 (595). – С. 14-30. – ISSN 0236-1477
896767
  Ундір Н.В. Натуралістична та капіталотворча теорії розвитку кредиту // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 238-243. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
896768
  Лучканин С. Натуралістичний (біологічний) і молодограматичний напрямки в румунському мовознавстві другої половини ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються натуралістичний (біологічний) та молодограматичний напрямки в історії румунської лінгвістики другої половини ХІХ ст., представлені іменами Александру Чіхака, Богдана Петрічейку Хашдеу, Александру Ламбріора, Харітона Тіктіна, ...
896769
  Руда Н.В. Натуралістичний напрямок у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 39-40. – ISBN 978-966-439-983-5


  Розуміння мови як природного організму в лінгвістичній концепції Шлейхера. Натуралістична теорія Шлейхера.
896770
  Парвиш Х. Натуральная индийская косметика / Х. Парвиш. – Минск, 1991. – 112с.
896771
  Стефанович Ю.А. Натуральная школа / Ю.А. Стефанович. – М, 1988. – 282с.
896772
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – Москва : Просвещение, 1965. – 300 с.
896773
  Кулешов В.И. Натуральная школа в русской литературе 19 века / В.И. Кулешов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 239 с.
896774
  Полтавець Юрій Натуральний сланець Samaca в ландшафтному дизайні // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 42-43 : фото
896775
  Несен І. Натуральні барвники в традиційних і сучасних практиках українського килимарства // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 57-65. – ISBN 978-966-452-250-8
896776
  Майданик Р.А. Натуральні зобов"язання в цивільному праві: еволюція і сучасність // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 189-195
896777
  Чиж О.П. Натуральні й натурально-антропогенні заповідні об"єкти Подільських полісь // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 238-242. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
896778
  Кіслова Вікторія Натуральні молочні продукти чи фальсифікат...(Інтерв"ю з заступником директора ПТУ № 31 м. Полтава та переробки продукції тваринництва Д.В.Білай) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 27-29
896779
  Денисик Г.І. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля / Денисик Г.І., Рябоконь О.В. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-159. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-617-7237-10-4
896780
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 191 л. – Додатки: л. 176-191. – Бібліогр.: л. 161-175
896781
  Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
896782
  Рябоконь О. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-617-7069-36-1
896783
  Зеленкова Н.М. Натурально-стоимостный баланс оборудования. / Н.М. Зеленкова. – М., 1978. – 159с.
896784
  Никонова А.А. Натурально-стоимостный баланс ресурсов и использования продукции сельского хозяйства союзной республики : Автореф. дис. ... канд .экон. наук : 08.00.05 / Никонова А. А. ; Науч. исслед. экон. ин-т Госплана УССР. – Киев, 1977. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
896785
   Натуральны рух насельництва БССР за 1827 г.. – Менск, 1930. – 120с.
896786
  Скоробогатова Л.А. Натуральные исследования достоверности гидрогеомелиоративных прогнозов расчетов вертикального дренажа на крупном орошаемом массиве : Автореф... канд. техн. наук: 06.01.02 / Скоробогатова Л.А.; Моск.гидромел.ин-т. – М, 1977. – 25л.
896787
  Логинова Л.Е. Натуральные наглядные пособия, их роль в обучении и методика использования в средней общеобразовательной политехнической школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Логинова Л.Е.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1961. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
896788
  Данияров С.Б. Натуральные пищевые слюнные условные рефлексы и их связь с расстоянием и мышечной деятельностью : Автореф... канд. биол.наук: / Данияров С.Б.; Акад. наук СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 10л.
896789
  Игнатов М.И. Натуральные сплайны многих переменный / М.И. Игнатов, А.Б. Певный; Отв. ред. В.Н. Прохоров. – Ленинград : Наука, 1991. – 127 с. : ил. – Библиогр.: 57 назв.
896790
  Иванов Б.А. Натуральные уравнения специально оснащенной m-поверхености эквиаффинного пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Иванов Б.А.; Ярослав. гос. пед. ин-тут. – Ярославль, 1972. – 12л.
896791
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 655с.
896792
   Натуральный каучук. – М, 1990. – 720с.
896793
  Олейник И И. и др. Натурная отработка сложных технических комплексов / И И. и др. Олейник. – Москва, 1990. – 238с.
896794
  Хоменко І.А. Натурний експеримент як метод журналістикознавчого дослідження // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-20


  У 2006 р. в ефір Національної радіокомпанії України вийшла двосерійна радіодрама "Псевдонім" (автори: І. Хоменко, В. Фоменко, реж. В. Обручов). Вистава вміщувала окремі деталі з журналістської практики авторів, які на той час поєднували літературну ...
896795
  Мачуга О.С. Натурні вимірювання та порівняльний аналіз параметрів гідроспоруд на малих річках у Словаччині та Польщі // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 134-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
896796
  Архипова Є.І. Натурні дослідження у Софії Київській: декларації та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 25-37. – ISSN 0130-5247
896797
   Натурно-математическое моделирование в системах управления. – Кемерово, 1987. – 84с.
896798
  Шмидт Э.П. Натурные испытания электронных приборов / Э.П. Шмидт. – Москва : Советское радио, 1976. – 136 с.
896799
   Натурные исследования и численное моделирование ветра и поверхностных волн на внутренних водоемах средних размеров / А.М. Кузнецова, Г.А. Байдаков, В.В. Папко, А.А. Кандауров, М.И. Вдовин, Д.А. Сергеев, Ю.И. Троицкая // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 85-97 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
896800
  Алексеев Г.В. Натурные исследования крупномасштабной изменчивости в океане / Г.В. Алексеев ; под ред. Ю.В. Николаева ; Госкомитет СССР по гидрометеорологии и контролю природ. среды Аркт. и Антаркт. науч.-исслед. ин-т. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 110 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 107-111
896801
  Гинзбург М.Б. Натурные исследования крупных гидротехнических сооружений / М.Б. Гинзбург. – Москва-Л., 1964. – 360с.
896802
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 330 л. – Додатки: л. 231-330. – Бібліогр.: л. 208-231
896803
  Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
896804
  Бражук Ю.Б. Натуроморфний метафоричний компонент у складі анатомічних термінів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 55-67


  У статті йдеться про використання натуроморфного метафоричного компоненту при створенні латинськомовних медичних термінів, виокремлюються види натуроморфної метафори, досліджуються метафоричні моделі. В статье речь идет об использовании натуроморфного ...
896805
  Токмань Г. Натурпростір "Саду божественних пісень" Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 136-143
896806
  Рохлин Борис Натурфилософия Амадиса Гальского : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 0321-1878
896807
  Кессиди Ольга Николаевна Натурфилософия Анаксимандра : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кессиди Ольга Николаевна ; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1975. – 34 с.
896808
  Костычев С.П. Натурфилософия и точные науки. / С.П. Костычев. – Пг., 1922. – 42с.
896809
  Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины / М. Диноршоев. – Душанбе, 1985. – 255с.
896810
  Неелов Е.М. Натурфилософия русской волшебной сказки : учеб. пособие по спецкурсу / Неелов Е.М. ; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – Петрозаводск : ПГУ, 1989. – 86, [1] с.
896811
  Яворский Д.Р. Натурфилософия Ф.Бэкона на политическом фоне Европы конца XVI-начала XVII в. // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С.3-14. – ISSN 1560-7488
896812
  Дмитриева Е.В. Натурфилософская тема в лирике И.А. Файнфельда // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 30-33. – ISSN 1684-2618
896813
  Додонов Р.А. Натурфилософские основы и эволюция ноосферных взглядов В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 22-30. – ISSN 2074-4447
896814
  Кононенко Т.П. Натурфілософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137. – ISBN 966-316-069-1
896815
  Кравченко А.І. Натурфілософія Шеллінга та її вплив на філософські погляди М. Максимовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються способи пізнання світу у філософській творчості Михайла Максимовича, на які вплинула натурфілософії Шеллінга.
896816
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра в контексті поезії 1970-90 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
896817
  Мендель Ю.В. Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х рр. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мендель Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 154-168
896818
  Ковалів Ю. Натурфілософська метафора Павла Мовчана // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 6-7
896819
  Холковська Т. Натурфілософські дослідження польських вчених на Поділлі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 235-238. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
896820
  Ахшарумов Н Натурщица : очерк из летописей русской словесности : в 3 ч. // Сочинения Н. Ахшарумова / Н Ахшарумов. – Санкт-Петербург : Изд. М.К. Ремезовой, 1895. – [Т. 2. 5-10] : Граждане леса : сказка : в 2 ч. – 96 с. – (Библиотека Севера)
896821
   Натхнена Жовтнем : українська радянська література : проблеми теорії та історії. – Київ : Дніпро, 1987. – 423 с.
896822
   Натхнений музикою. – К, 1986. – 16с.
896823
  Войцехівський Борис Натхнений поезією краю // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 154-155. – ISSN 0869-3595
896824
   Натхнения, творчість - рідному народу. – К, 1976. – 32с.
896825
  Величко В. Натхненна високим покликанням (Життєве і наукове кредо академіка Зої Бутенко) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 53-56. – ISSN 0372-6436


  Видатний онкогематолог.
896826
  Чабан А.Ю. Натхненна й мудра життєва хода / розмову вів Григорій Голиш // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16). – С. 8


  "...Багатогранність. Саме таке означення вповні характеризує постать нашого сучасника - Анатолія Юзефовича Чабана. Відомий в Україні вчений і освітянин, краєзнавець, державний діяч, дипломат, кавалер високих нагород, лауреат престижних премій… А ще - ...
896827
  Горинь Б. Натхненна Кобзарем // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 158-160. – ISSN 0868-4790


  До Шевченкового Слова впродовж XX сторіччя зверталося чимало талановитих майстрів малярства, скульптури і графіки, серед яких образотворчий світ Софії Караффі-Корбут належить особливе місце.
896828
  Данилюк М.З. Натхненна праця в ім"я перемоги : Комуністична партія України - натхненник і організатор трудових подвигів українського народу в роки Великої Вітчизняної війни / М.З. Данилюк. – Київ : Київський університет, 1970. – 168 с.
896829
   Натхненна справами // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 39-40
896830
  Волошин Л. Натхненне малярство Олекси Новаківського в українському і світовому контексті // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 110-113. – ISSN 0130-1799
896831
  Дяченко О.С. Натхненне слово про революцію / О.С. Дяченко. – К., 1955. – 184с.
896832
  Килимник О.В. Натхненний голос поета / О.В. Килимник. – Київ, 1971. – 47с.
896833
  Шаталов М.М. Натхненний дослідник надр (до 140-річчя від дня народження професора В.І. Яворського) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 0372-6436


  Статтю присвячено талановитому досліднику надр Донецького і Кузнецького вугільних басейнів, видатному українському вченому-геологу всесвітньо відомої лутугінської школи професору Василю Івановичу Яворському з нагоди 140-річчя від дня його народження. ...
896834
  Федорук О. Натхненний красою: Михайло Романишин // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 165-168. – ISBN 966-8613-25-2
896835
  Слабошпицький М. Натхненний пілігрим на дорогах історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 11 липня (№ 25/26). – С. 14-15


  Спогад про Івана Корсака, що переходить у рецензію. Книга "Отаман Чайка. Немиричів ключ".
896836
  Усенко П.Г. Натхненний Сигізмунд / П.Г. Усенко. – Львів, 1990. – 150с.
896837
  Кочубей О.О. Натхненний таїнами науки / О.О. Кочубей, Л.І. Книш, Д.В. Євдокимов // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 5. – С. 3-16. – (Серія: Механіка ; вип. 20). – ISSN 2312-2897
896838
  Пономарьов О. Натхненник інженерної освіти в Україні. До 175-річчя від дня народження В.Л. Кирпичова / О. Пономарьов, О. Романовський, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 88-99. – ISSN 1562-529Х


  Віктор Львович Кирпичов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, талановитий інженер і педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту ...
896839
  Коріонов В. Натхненники політики агресії / В. Коріонов. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1953. – 289, [2] с.
896840
  Горобець Ірина Натхненні "Буковелем" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 114-115 : фото
896841
  Пиріг Л. Натхненні Кобзарем // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 14-19 : фото. – ISSN 1819-7329


  "Укрпошта" вперше зробила спробу відобразити в філателії твори образотворчого мистецтва, присвячені Тарасові Шевченку як Особистості, як Поетові, як Художникові.
896842
  Стародуб Н. Натхненні музикою й танцями // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 6


  "На початку червня 2018 року свій 60-літній ювілей «Веснянка» відзначила святковим концертом, куди завітало безліч її шанувальників, зокрема, і ректор Університету Леонід Губерський. Саме він від імені адміністрації КНУ й привітав учасників «Веснянки» ...
896843
  Кроп Т. Натхненні Шевченковим словом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
896844
  Лагода В.К. Натхнення : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 108 с.
896845
  Грабар С. Натхнення : сонети / Сергій Грабар ; іл. Аркадія Трубнікова. – Київ : Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв, 1999. – 52 с. : фотоіл. – (Поетична бібліотека Міжнародного історичного клубу "Планета")
896846
  Дяк О. Натхнення жити : мініатюри // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 121-125. – ISSN 0868-4790
896847
  Ламонова О. Натхнення кольорових ниток: душа і стиль творчості Тетяни Фаліної : мистецька панорама // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 79-81. – ISSN 0130-7037


  На протяжении своей творческой деятельности Татьяна Фалина выработала собственную технику цветовых растяжек - "картины в нитках"
896848
  Рибачук А. Натхнення та дух науки // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344
896849
   Натхнення у подорож // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 20-23 : фото
896850
  Дорошенко К. Натхнення у стилі «Ретро» // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 6


  В Інституті філології відбулося урочисте відкриття аудиторії «Ретро», інтер’єр якої відтворено за світлинами навчальних приміщень корпусу початку ХХ ст. На відкритті були присутні ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, екс-посол Грузії ...
896851
  Балушок В. Натчези - високорозвинений індіанський народ Північної Америки // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 0130-6936
896852
  Церетели А. Натэла : старинная повесть в стихах / Акакий Церетели ; пер. с груз. Б.Брика. – Тбилиси : Заря Востока, 1944. – 64 с.
896853
   Натюрморт. – М.-Л, 1964. – 54с.
896854
  Куприн А.В. Натюрморт / А.В. Куприн. – Москва, 1971. – 6с.
896855
   Натюрморт. – Л, 1974. – 23с.
896856
   Натюрморт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1974. – 47с.
896857
   Натюрморт. – Ленинград, 1975. – 175 с.
896858
   Натюрморт. – Л, 1975. – 438с.
896859
   Натюрморт. – Київ, 1978
896860
   Натюрморт. – Мінськ, 1982. – 188с.
896861
  Никитина Э.Г. Натюрморт / Э.Г. Никитина. – М, 1989. – 102с.
896862
   Натюрморт [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
896863
  Щербачев М.И. Натюрморт в голландской живописи / М.И. Щербачев. – Ленинград, 1945. – 74с.
896864
   Натюрморт в европейской живописи 16 - начала 20 веков. – Москва, 1984. – 67с.
896865
  Болотина И.С. Натюрморт в русской живописи XVII-XIХ вв. : Автореф... канд. искуств.наук: / Болотина И. С.; МГУ, Каф. истор. рус. и сов. искусства. – М., 1971. – 20л.
896866
  Пружан И.Н. Натюрморт в русской советской живописи / И.Н. Пружан, В.А. Пушкарев. – Л., 1971. – 94с.
896867
  Черлинка Г.К. Натюрморт в советской живописи / Г.К. Черлинка. – М., 1988. – 55с.
896868
  Мокрик Д. Натюрморт в стилі vanitas : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 86-94. – ISSN 0868-4790
896869
  Трубай В.В. Натюрморт з котами : вибрані твори / Василь Трубач. – Київ : Преса України, 2013. – 415, [1] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-135-3
896870
  Моравцова Я. Натюрморт з цитаделлю / Я. Моравцова. – Львов, 1981. – 224с.
896871
  Лебедева Ольга Натюрморт на тарелке : Япония: искуссиво видеть. Тема номера // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-19 : Іл. – ISSN 1818-2968
896872
  Воронов-Обухов Алексей Натюрморт с баррелем : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 86-88 : Фото
896873
  Ференц Ж. Натюрморт с мелочью / Ж. Ференц. – Бухарест, 1983. – 47с.
896874
   Натюрморт с усами. – М, 1973. – 127с.
896875
   Натюрморт советских художников. – Москва, 1972. – 31с.
896876
  Науменко Н.В. Натюрморт, закодований у слові // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 43-47
896877
  Дзюба І. Натюрморти війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 5). – С. 8-9, 15


  Книга В. Рафеенко "Долгота дней. Городская баллада""
896878
  Кирими И.К. Натюрморты Венгерской Национальной галереи. / И.К. Кирими. – Будапешт, 1977. – 30с.
896879
  Красилин М. Натюрморты Михаила Иванова // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 82. – С. 144-145. – ISSN 0234-1395
896880
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1998


  1997. N 1/2
896881
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 1999


  1997. N 1/2
896882
   Натюропа = Naturopa. – Strasbourg, 2000


  1997. N 1/2
896883
  Хвощевський Руслан В"ячеславович Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Дис.... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Хвощевський Руслан В"ячеславович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2002. – 171 л. + Додаток: л.168-171. – Бібліогр.: л. 151- 166
896884
  Хвощевський Р.В. Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови) : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.05. / Хвощевський Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
896885
  Кочукова Н. Натяк як один із прийомів трансформації стійких словосполук // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 95-100. – ISSN 2411-6548
896886
  Безпаленко А.М. Натяк як особливий тип гештальтвідношень у комунікативній ситуації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 12-17. – ISSN 2075-437X


  Стаття є продовженням серії статей автора, де комунікативна ситуація розглядається з позицій гештальт-теорії. У статті описується такий тип гештальтвідношень, як натяк. Стверджується, що при цьому типі гештальтвідношень вирішальним фактором для ...
896887
   Натянутый нерв струны. – Хабаровск, 1991. – 219с.
896888
  Лидова Наталья Ростиславовна Натьяшастра и происхождение древнеиндийской драмы : Автореф... канд. филологическихнаук: 01.01.06 / Лидова Наталья Ростиславовна; АН СССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1991. – 17л.
896889
   НаУ "Острозька академія" співпрацюватиме із Стокголмським Університетом // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 222). – С. 14
896890
   НАУ готуватиме пілотів для Wizz Air // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 листопада (№ 43)


  Між Національним авіаційним університетом та угорським лоукостером Wizz Air Hungary Ltd підписано договір про співпрацю, згідно з яким випускників українського вишу після успішного завершення навчальних програм працевлаштовуватимуть до компанії.
896891
  Каганов В.І. Наугруз. Про персидського поета та математика Омара Хайяма // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 12-15. – ISSN 2518-7104
896892
  Гаврилов П.Т. Наузстріч бурі / П.Т. Гаврилов. – Х., 1970. – 83с.
896893
   Наука - 2012: експертиза звітів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 24 червня (№ 25). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Результати експертизи завершених науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів, які виконувалися за рахунок коштів державного бюджету й отримали незадовільну оцінку (термін виконання: 2010-1012 рр.)
896894
  Войцехівська І. Наука - в житті, а життя - в науці / І. Войцехівська, І. Мага // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 319-325. – ISSN 2306-4323


  До 75-річчя з дня народження та 50-річчя наукової діяльності Ярослава Степановича Калакури.
896895
  Александрова В.П. Наука - виробництву : досвід роботи НДІ АН УРСР по впровадженню наук. розроб. у практику / В.П. Александрова, Т.І. Щедріна. – Київ : Знання УРСР, 1985. – 47 с. – (Серія 5. Економіка : наука, управління, практика : Т-во "Знання" УРСР ; № 16)
896896
  Висоцька Н.Ю. Наука - виробництву: регіональний науково-практичний семінар "Сучасні методи створення і формування високопродуктивних лісових насаджень" // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 187-189. – ISSN 0459-1216
896897
   Наука - майбутнє України = Science - the future of Ukraine / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [вступ. ст. Л.В. Губерський ; авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фото Жарій О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 32, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Текст парал. укр., англ.
896898
   Наука - мовою цифр // Світ. – Київ, 2017. – Листопад (№ 43/44). – С. 1


  Українська наука сьогодні - це близько 60 тис. дослідників та 35 тис. технічних працівників у понад 400 наукових установах та 200 вищих навчальних закладах. У 2017 р. фінансування науки зросло до 4,8 млрд гривень, у 2018 р. із загального фонду ...
896899
   Наука - народному хозяйству. – М, 1979. – 272с.
896900
  Смілянська А. Наука - не тягар, а шанс для країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 69). – С. 7


  "...На цьому наголосив перший віце-президент НАНУ академік Антон Наумовець під час виступу на звітній сесії загальних зборів НАН України. Зібрання присвятили підсумкам діяльності за 2015 рік та обговоренню нової редакції статуту академії".
896901
  Богачевська-Хомяк Наука - невід"ємна частина його життя // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 47-51. – ISSN 0206-8001
896902
   Наука - обороні та безпеці держави // Світ. – Київ, 2019. – Грудень (№ 47/48). – С. 3


  4 грудня 2019 року під головуванням Президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.
896903
   Наука - основа розвитку та обороноздатності держави / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  30 квіт. у Комунікативному центрі Будинку уряду відбулася експертна зустріч на тему "Інтеграція науки та освіти: проект Закону України "Про науку і науково-технічну діяльність". Під час обговорення проректор з науковий роботи КНУ імені Тараса Шевченка ...
896904
  Курбатов В.Я. Наука - основа химической промышленности. / В.Я. Курбатов. – Л., 1929. – 69с.
896905
  Кошечко В.Г. Наука - основний зміст його життя (до 80-річчя академіка НАН України В.Д. Походенка) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 125-132. – ISSN 1027-3239
896906
  Трахтенберг Ісаак Наука - покликання на все життя / Трахтенберг Ісаак, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 39-40 : фото
896907
  Булатов Дмитрий Наука - последнее табу в современном искусстве // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 54-61


  Дмитро Булатов - художник, теоретик, організатор серії міжнарод. виставочних і видавничих проектів, посвячених взаєминам між мистецтвом і високими технологіми (генна інженерія, робототехніка, нанотехнології)
896908
  Юлдашев А.Х. Наука - праву, право - экономике / А.Х. Юлдашев. – Киев, 1978. – 48 с.
896909
  Хайлов К. Наука - практика життя та еволюції на Землі // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (47). – С. 20-27. – ISSN 1819-7329
896910
  Снегирев Ф.Г. Наука - практиці /спеціальний нарис/ // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 29-40. – ISSN 1562-1146


  У Києві відбулася остання в цьому році (2017), але від того не менш насичена подіями та інформацією, Сесія Загальних зборів Національної академії медичних наук (НАМН) України. Роботу сесії загальних зборів відкрив Віталій Цимбалюк - президент НАМН ...
896911
  Жуковский Я.М. Наука - производительная сила социалистического общества / Я.М. Жуковский. – Москва, 1973. – 48с.
896912
   Наука - производство - эффективность. – Новосибирск, 1982. – 256с.
896913
  Ханикян Г.Г. Наука - производство: вопросы взаимодействия и управления. / Г.Г. Ханикян. – Ереван, 1988. – 153с.
896914
   Наука - производству. – Рига, 1956. – 104с.
896915
   Наука - производству. – Симферополь, 1959. – 333с.
896916
   Наука - производству. – Ашхабад, 1974. – 114с.
896917
  Леонтьев Н.М. Наука - производству / Н.М. Леонтьев. – 2-е изд. доп. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 120 с. – (В помощь рабочему-изобретателю и рационализатору)
896918
  Романов А.К. Наука - производству / А.К. Романов. – Москва : Знание, 1979. – 48 с.
896919
   Наука - сельскому хозяйству. – М, 1979. – 238с.
896920
   Наука - сельскохозяйственному производству. – М, 1984. – 135с.
896921
  Александров А.П. Наука - стране : статьи и выступления / А.П. Александров ; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 219 с. – (Наука. Мировоззрение. Жизнь / ред. П.Н. Федосеев)
896922
  Меншун В.І. Наука - сфера, вище якої, окрім Бога, немає нічого на землі // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 3-4. – ISSN 0868-8117


  Загальні збори Національної Академії наук, що відбулися 15 квітня 2015 року.
896923
  Лысенко А.А. Наука - техника - культура - личность / А.А. Лысенко, Л.В. Губерский // Материальное и духовное в социальном развитии / Лысенко А.А. (руковод.), Горак А.И. ... Губерский Л.В. [и др.]]. – Киев : Вища школа, изд-во при КГУ, 1986. – С. 151-162
896924
   Наука - техника - управление. – М, 1966. – 518с.
896925
  Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика / Анчишкин А.И. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1989. – 383 с. – Библиогр.: с. 380-383 (117 назв.)
896926
  Карлаш Т. Наука - то і є майбутнє України! / Т. Карлаш, Л. Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Травень (№ 17/18). – С. 1-3
896927
  Зеленцов А.И. Наука - ускорению / А.И. Зеленцов. – М., 1989. – 236,2с.
896928
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1995
896929
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1995
896930
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1995
896931
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1995
896932
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5/6. – 1995
896933
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7/8. – 1995
896934
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 9. – 1995
896935
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 10. – 1995
896936
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 11/12. – 1995
896937
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1996
896938
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1996
896939
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1996
896940
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1996
896941
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1996
896942
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1996
896943
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7. – 1996
896944
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 8. – 1996
896945
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 9. – 1996
896946
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 10. – 1996
896947
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 11. – 1996
896948
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 12. – 1996
896949
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1997
896950
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1997
896951
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1997
896952
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1997
896953
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1997
896954
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1997
896955
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1998
896956
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 2. – 1998
896957
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 3. – 1998
896958
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4. – 1998
896959
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 5. – 1998
896960
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 6. – 1998
896961
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 1. – 1999
896962
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 4/6. – 1999
896963
   Наука - фантастика. – Київ. – ISSN 0130-1632
№ 7/9. – 1999
896964
  Грецкий М.Н. Наука - философия - идеология: Некоторые актуальные проблемы марксистс. философии во Франции / М.Н. Грецкий. – М., 1978. – 124с.
896965
  Матат Д. Наука - це весело! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
896966
  Маркова А.Н. Наука / А.Н. Маркова. – Ленинград, 1967. – 104с.
896967
  Майзель И.А. Наука / И.А. Майзель. – Л, 1972. – 280с.
896968
   Наука : закономерности ее развития. – Томск, 1980. – 193 с.
896969
   Наука. – Томск, 1982. – 184с.
896970
   Наука. – М, 1985. – 225с.
896971
  Маркова Л.А. Наука / Л.А. Маркова. – М, 1987. – 262с.
896972
   Наука. – Томск, 1990. – 212с.
896973
  Стьопін В. Наука / В"ячеслав Стьопін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 28-30. – ISSN 1810-2131
896974
  Торба В. Наука "граніту" / В. Торба, С. Жишко, М. Басараб // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4 жовтня (№ 178). – С. 5


  "Революція студентів 1990 року - це була показова і корисна дія, яка принесла певний результат, але який, на жаль, в Україні нікому було використати", - експерт.
896975
  Денисова Т.Н. Наука "компаративістика" в сучасному потрактуванні // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 10-26. – ISBN 966-8474-34-1
896976
   Наука "на передовій" / підготовила Світлана Галата // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-8 травня (№ 17/18). – С. 9


  Напередодні Дня науки віце-прем"єр-міністр України В"ячеслав Кириленко й міністр освіти і науки Лілія Гриневич нагородили п"ять колективів науковців преміями Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
896977
   Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ : [Експрес-поліграф], 2012. – 22, [1] с. : фотоіл.
896978
  Онопрієнко В.І. Наука XVIII - першої половини XIX ст. / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 54-60. – ISBN 978-617-571-105-7
896979
  Гудкова О.О. Наука XX століття. Угорські вчені // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 12-17. – ISSN 2518-7104
896980
  Панейко Ю.Л. Наука адміністрації й адміністративного права : загал. частина : (за викладами проф. Ю. Панейка) / Укр. вільний ун-т у Мюнхені, Центр політико-правових реформ, Асоц. фахівців адмін. права ; Центр пол. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: В.М. Бевзенко, І.Б. Коліушко, О.Р. Радишевська та ін.]. – Репр. вид. – Київ : Дакор, 2016. – 463, [1] с., [1] арк. портр. – Вих. дан. ориг.: Аусбург, 1949. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-72-0
896981
  Грабович Г. Наука Академія Реформи Маразм // Критика. – Київ, 2006. – Червень, (число 6). – С. 4-6
896982
  Юркова О. Наука атестованих кадрів // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 23-26
896983
   Наука без кордонів // Київський університет. – Київ, 2020. – Грудень (№ 7). – С. 3


  "Продовжують налагоджувати ділові й наукові зв’язки із міжнародною професійною спільнотою на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем КНУ. Зокрема, нещодавно із закордонного стажування повернулася доцентка ФРЕКС-у Вікторія Ніконова, ...
896984
  Ворожбит О. Наука боротися // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Національні академії у США та ЄС - це передусім структури, які заохочують до науки й творять науковий порядок денний у своїй країні, а не складні бюрократичні структури.
896985
   Наука БССР за 50 год.. – Мінськ, 1968. – 608с.
896986
  Третьяков В.Т. Наука быть Россией : Наши национальные интересы и пути их реализации / Виталий Третьяков. – Москва : Русскій Міръ, 2007. – 768с. – (Pro patria: историко-политологическая библиотека). – ISBN 978-5-89577-109-9
896987
  Юсуф Наука быть счастливым / Юсуф, Хас-Хаджиб. – Ташкент, 1963. – 117с.
896988
  Баласагунский Ю. Наука быть счастливым / Ю. Баласагунский. – М, 1971. – 160с.
896989
  Несіна О. Наука в 1983 році // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 410, квітень : квітень. – С. 20-21
896990
  Кузнецов Б.Г. Наука в 2000 году / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1969. – 216с.
896991
   Наука в Азербайджанском государственном университете, 1969-1978 гг.. – Баку : Азернешр, 1979. – 275с.
896992
  Короткевич А.Т. Наука в Белоруссии на современном єтапе / А.Т. Короткевич. – Минск, 1985. – 181с.
896993
   Наука в борьбе за урожай. – Минск, 1970. – 104с.
896994
  Локтев В. Наука в военное время // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 67-75. – ISBN 978-966-622-690-0
896995
  Суржик Л. Наука в гаманці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 12


  "инішня система бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності потребує негайного реформування. Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (далі - НРРНТ) підготував висновки за результатами звітів ...
896996
  Лиховид І. Наука в дії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 листопада (№ 141/142)


  Про кілька проектів, які підтримав Національний фонд досліджень як проривні та надважливі.
896997
  Кузнецова Н.И. Наука в её истории / Н.И. Кузнецова. – М., 1982. – 127с.
896998
   Наука в защите соц. урожая. – Л, 1934. – 88с.
896999
  Стріха М. Наука в Зе-країні на другорядних ролях. Як на стратегічній сфері позначається те, що рекрутували "кадри" доби Януковича, часто відверто ворожі до змін, які відбувалися 2014 року // Україна молода. – Київ, 2021. – 5 січня (№ 1). – С. 6-7


  "В останній день старого року автор довідався про адресовану кільком колегам пропозицію заслуженого заокеанського професора, що народився колись у Галичині: спробувати коротко підсумувати те, що відбулося впродовж останніх 20 місяців в українській ...
897000
  Кезин А.В. Наука в зеркале философии / А.В. Кезин. – М, 1990. – 48 с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,