Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
896001
  Харлан О. "Нова речевість" як стильова тенденція в літературі перших десятиріч XX ст. // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 11, червень
896002
  Корзун Д. "Нова система землеробства" І.Є. Овсінського: сприйняття громадськістю (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 252-262. – ISSN 1998-4634
896003
  Ворончук І. "Нова соціальна історія" та перспективи українознавчих досліджень // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 52-65
896004
  Барвінська П.І. "Нова східна політика" Віллі Брандта та питання зміни образу Східної Європи в східноєвропейських історичних дослідженнях ФРН // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 196-205
896005
  Андрійцьо В. "Нова Сцена" - театр Карпатської України // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 6-7
896006
  Іваницька С. "Нова Україна" революційної доби в публіцистиці Олександра Саліковського // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 36-52. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
896007
  Злочевська М.В. "Нова філософія" Л.Фейєрбаха: проблема пізнання людини // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 207-212. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглядається антропологічна концепція Людвига Фоєрбаха з позиції нового підходу до пізнання людини. The anthropological conception from Foiyerbah position of a new approach to cognition of man is examined in the article.
896008
  Соловйов О. "Нова хвиля" в українському мистецтві 90-х років XX ст. та її трансформація // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 34-47. – ISBN 966-7021-87-4
896009
  Скляренко Г. "Нова хвиля" і українське мистецтво кінця XX століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 188-196. – ISBN 978-966-8917-14-1
896010
  Добілєнє Ауксє "Нова хвиля" на пагорбах Литви // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 6. – С. 56-63 : фото
896011
  Фіалко В.О. "Нова хвиля" сценографів українського театру 80-х років XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – C. 277-287. – ISSN 2226-2180
896012
  Кремень В. "Нова школа буде максимально зорієнтована за здібності й бажання учня" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 28 жовтня (№ 205). – С. 14
896013
  Сінна О.І. "Нова" географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації (онлайн-роздуми на ГІС-форумі -2017 у Харкові) / О.І. Сінна, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 65-68. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
896014
  Кравчук Л.В. "Нова" Тернопільська преса як засіб радянізації краю у вересні 1939 - червень 1941 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 82-85. – ISSN 2076-1554
896015
  Козин В. "Нова" ядерная стратегия США и ее последствия для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 9. – 60-85. – ISSN 0130-9625
896016
  Сірук М. "Новачки" руйнують двопартійну систему // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 234). – С. 3


  Про сенсації парламентських виборів в Іспанії.
896017
  Васильев В.С. "Новая американская экономика": шаг вперед, три шага назад // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 9. – С. 3-27. – ISSN 0321-2068
896018
  Резник С. "Новая вульгарность" как государственный стиль // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 24 февраля - 1 марта (№ 8)


  С 31 марта по 2 апреля 2012 г. на Первом Нац. и телеканале "Эра" состоится музыкальн. телемарафон длительностью 55 часов, который будет зарегистрирован как достижение в Книге рекордов Гиннесса. Ген. директор НТКУ Егор Бенкендорф заявил, что желает ...
896019
  Козенко Б.Д. "Новая демократия" и война: Внутрення политика США (1914-1917) / Б.Д. Козенко. – Саратов, 1980. – 288с.
896020
  Егорова Н.И. "Новая история "холодной войны" в современных зарубежных исследованиях // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 116-129. – ISSN 0130-3864
896021
  Вейман Р. "Новая критика" и развитие буржуазного литературоведения / Р. Вейман. – Москва, 1965. – 428с.
896022
  Антипина О.Н. "Новая макроэкономика" информационной эпохи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 3-18. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
896023
  Ражев А.В. "Новая метла" в военном министерстве Великобритании в 1937 - 1938 гг. // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 2 (646). – С. 46-51. – ISSN 0321-0626
896024
  Мозиас П. "Новая нормальность" китайской экономики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 15-29. – ISSN 0131-2227
896025
  Грушко С. "Новая оптика жизни": к вопросу о своеобразии творческого метода Томаса Манна // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 58-61.
896026
  Владимирская Т.Л. "Новая песня" Чили / Т.Л. Владимирская, С.Н. Владимирский. – Москва : Музыка, 1986. – 142 с.
896027
   "Новая политическая история" в США: анализ концепций и методов.. – М., 1985. – 240с.
896028
  Кляшторина В.Б. "Новая поэзия". / В.Б. Кляшторина. – М., 1975. – 255с.
896029
  Труш С.М. «Новая модель отношений» КНР – США: поиск на экспертном уровне // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068


  В политологии США и КНР заметно увеличилось число публикаций, ориентированных на формирование «новой модели отношений». Предлагается проводить рабочие встречи лидеров не реже 4 раз в год, изменить формат ежегодного Стратегического и Экономического ...
896030
  Скулиш Є. Нова-стара Конституція / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-31 липня (№ 29). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277


  Роздуми над проектом Основного Закону України, презентованим Конституційною комісією в червні цього року.
896031
  Палеха Ю.М. Нова редакція генеральної схеми планування території України - стратегія інтеграції України у європейський простір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 1 (109). – С. 7-15. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
896032
  Стамов А. Нова рідня / Асанбек Стамов ; пер. с кирг. – Київ, 1980. – 195 с.
896033
  Зацний Ю.А. Нова розмовна лексика і фразеологія : англо-український словник / Зацний Ю.А., Янков А.В. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 219, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. та корінці: Словник англо-український. – ISBN 978-966-382-295-2
896034
  Мартинов А. Нова розстановка сил на Великому Близькому Сході // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 4


  "Після дострокових виборів депутатів кнесету в Ізраїлі триває політичний процес формування нової правлячої коаліції. Біньямін Нетаньяху має нагоду вп’яте стати прем’єр-міністром, принаймні президент США Дональд Трамп першим привітав його з перемогою. ...
896035
  Галушка З.І. Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 9-12


  Наголошується необхідність використання соціосинергетичного підходу для аналізу сучасного суспільства.
896036
  Романовська О.О. Нова роль закладів вищої освіти у сучасному суспільстві / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський
896037
  Романовська О.О. Нова роль закладів вищої освіти у сучасному суспільстві / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 9-20. – ISBN 978-966-931-165-8


  Завдання, роль, історичні перспективи розвитку університетів світу.
896038
  Федулова Л. Нова роль інтелектуальної власності: виклики для України // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-19. – ISSN 1608-6422
896039
  Капітоненко Микола Нова роль НАТО в Європі? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-19
896040
  Капітоненко Микола Нова роль НАТО в Європі? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 13-18
896041
  Пасмор Ю. Нова роль правничих бібліотек в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
896042
  Мацюк Г. Нова роль соціолінгвістики в ієрархії дисциплін мовознавчого циклу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 3-12. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
896043
  Огризко В. Нова Росія, стара Маломосковія... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 березня (№ 43)


  Як нам цивілізувати Росію? Від відповіді залежить тенденція глобального розвитку на найближче століття.
896044
   Нова рубрика: Іван Мазепа та його доба : до 300-річчя національно-визвольної акції І. Мазепи (1708-1709 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3
896045
  Сенченко М. Нова світова еліта на авансцені історії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
896046
   Нова святість різдвяних свят // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 77. – ISSN 0130-5212
896047
  Грінченко Б. Нова сем"я; Було, є, буде. – вид. 2-ге. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1917. – 29 с. – Прим. № 67056 дефектний, без обкл. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; №24)
896048
  Дойков В.Г. Нова Сирия / В.Г. Дойков. – София, 1962. – 68с.
896049
  Квіт С. Нова система акредитації. Що чекає на українські університети? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 12


  "Ще не встигли органи державної влади затвердити всі підзаконні акти, потрібні для нормального функціонування Національного агентства із забезпечення якости вищої освіти, як "ділові люди" пропонують деяким ЗВО розв"язати всі можливі проблеми ...
896050
  Кушнарьов Є. Нова система виборів: переваги та недоліки // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-28.
896051
  Семейкін М.Н. Нова система господарювання і ефективність промислового виробництва / М.Н. Семейкін, А.Б. Тененбаум. – Київ, 1969. – 112с.
896052
  Трофімцова О.А. Нова система досудового слідства України та шляхи її удосконалення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 286-290. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
896053
  Алпатьєв С.М. Нова система зрошення / С.М. Алпатьєв. – Київ, 1952. – 127с.
896054
  Чухно А.А. Нова система матеріального стимулювання і підвищення ефективності виробництва / А.А. Чухно, В.Г. Чепинога // Вісн. КДУ. Серія "Економіка", 1969
896055
  Балагура О.О. Нова система морально-духовних цінностей // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 88-91. – ISSN 1728-3671
896056
   Нова система обробітку грунту і посіву.. – К., 1955. – 184с.
896057
  Пухальський А.В. Нова система обробітку грунту, розроблена Т.С.Мальцевим. / А.В. Пухальський. – К., 1955. – 32с.
896058
  Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 65-71
896059
  Чухно А.А. Нова система планування і економічного стимулювання та підвищення ефективності суспільного виробництва. Вип.39 // Респ. міжвідом. наук. зб., 1968
896060
   Нова система управління економікою і планування.. – К., 1966. – 70с.
896061
  Гуменюк Б.І. Нова ситуація в світі і дипломатія / Б.І. Гуменюк, О.В. Щерба // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 16-25. – ISBN 966-7196-06-2
896062
  Пирожков С. Нова ситуація вимагає нового мислення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.7-10


  Міжнародні відносини України з НАТО
896063
  Бровко А.Г. Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Бровко А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 272 л. + Додатки : л. 195-203. – Бібліогр. : л. 204-272
896064
  Бровко А.Г. Нова Січ (1734-1775 рр.): історіографія : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Бровко А.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв.
896065
  Співак Є. Нова словотворчість / Є. Співак. – К., 1939. – 240с.
896066
  Баймуратов У.Б. Нова соціальна економіка: парадигма і перспективи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 54-59. – (Економічні науки)
896067
  Хаусманн Гуідо Нова соціальна історія в Німеччині: короткий путівник з літератури // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 227-235. – ISBN 966-95788-6-8
896068
  Сазонов Д. Нова спеціалізація – новий словник // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 4


  З 2015 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка запроваджено нову спеціалізацію – "Лінгвістична експертиза". З цієї нагоди викладачі кафедри історії та стилістики української мови підготували сучасне видання з юридичної лінгвістики, що має ...
896069
   Нова спеціальність // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка з 2015-2016 н.р. почнуть готувати судових лінгвістів-експертів. Підготовка спеціалістів відбуватиметься при кафедрі історії та стилістики української мови, яка є випусковою в університеті та забезпечує ...
896070
  Короденко М. Нова спеціальність. Вони вимірюють знання // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  У НПУ імені Драгоманова відбувся міжнародний форум фахівців у галузі освітніх вимірювань, під час якого перші випускники-магістри за спеціальністю " Освітні вимірювання" отримали дипломи. Це фахівці широклгл профілю в галузі тестування.
896071
  Ходорковський Ю. Нова споруда в історичному середовищі: тенденції формоутворення // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2005. – Число 3/4. – С. 76-86
896072
  Нікітенко Н. Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської / Н. Нікітенко, В. Корнієнко, Р. Рясная // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 111-128. – (Нова серія ; вип. 16/17)
896073
  Ляшенко Л. Нова спроба пояснення появи та еволюції протоіндоєвропейської мови на основі нооісторії України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 43-52. – ISSN 1682-2366
896074
  Заблоцький В. Нова стара війна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 43 (675), 23-29.10.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
896075
  Соколов Б. Нова стара Державна Дума // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 24-25 вересня (№ 123/124). – С. 3


  Якби вибори відбувалися по-чесному, то навіть партії нинішньої системної опозиції цілком могли б сформувати уряд без участі "Единой России".
896076
  Шалапа С.В. Нова стилістика в мистецтві хореографії: початок ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 163-168. – ISSN 2226-0285
896077
  Калакура Я. Нова сторінка в українському історичному джерелознавстві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 281-283. – (Історичні науки ; Т. 29). – ISSN 2309-2254
896078
  Яців Р. Нова сторінка української культурної дипломатії у Франції // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 3-4 вересня (№ 117/118). – С. 9


  "Les chants des Vallons" в Культурному фонді "Ермітаж" у Парижі.
896079
   Нова Стратегічна Концеація для трансформованого НАТО. Роль "Вишеградської четвірки" у посиленні євроантлантичної інтеграціії Ураїнии / [упоряд., керівник проекту О. Коломієць]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 122 с.
896080
  Рубцов А. Нова стратегічна концепції НАТО: адаптація до реалій глобальних викликів XXI століття // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 114-116
896081
  Перепелиця Г. Нова стратегічна концепція НАТО і співробітництво з ЄС та Альянсом // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-35
896082
  Кучеренко О. Нова стратегія "Нафтогазу": що більше інвестицій, то менше видобуток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 8


  "За словами керівника інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрія Фаворова, який презентував "оновлену стратегію" видобутку газу, одним із факторів підвищення технологічних витрат природного газу при його видобутку є "зростання витрат ...
896083
  Пристайко О.Є. Нова стратегія відносин Європейського Союзу щодо України в умовах завершення сучасного етапу розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 50-55. – Бібліогр.: на 16 пунктів
896084
  Пшонка В. Нова стратегія діяльності прокуратур з нагляду за додеожанням законів у воєнній сфері // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 3-11
896085
  Андрощук Г. Нова стратегія інтелектуальної власності ЄПВ // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 59-60
896086
  Бєлоусова Н.Б. Нова стратегія інформаційної безпеки США: особливості та перспективи / Н.Б. Бєлоусова, О. Киричук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 152-154


  У цій статті надається стислий опис нової стратегії інформаційної безпеки США, що втілюється в життя адміністрацією Барака Обами, характеризуються її особливості та перспективи. The author of this article describes main components of the new strategy ...
896087
  Сирота В. Нова стратегія Нацбанку: інструкція зі створення оазису чи міраж у пустелі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 квітня (№ 13). – С. 7


  "У суворому холодному березні цього року скінчилася епопея зі звільненням з посади голови НБУ одіозної й ексцентричної Валерії Гонтаревої. Це дало можливість Якову Смолію, який замінив її, позбутися, нарешті, словосполучення "виконувач обов"язків", що ...
896088
  Лакішик Д.М. Нова стратегія національної безпеки США // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 313-322
896089
  Фущич Ю.І. Нова стратегія працевлаштування шукачів роботи з інвалідністю (досвід Закарпатської обласної служби зайнятості) // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 67-69
896090
  Іванюк Г. Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 21-26. – ISSN 2078-1687
896091
  Поліщук Л. Нова стратегія розвитку ЄС в умовах економічної нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  У статті оцінюється вплив сучасної фінансової кризи на економіку Європейського Союзу та окремих країн-членів, а також окреслюються напрями мінімізації нестабільності у процесі реалізації стратегії економічного зростання та зайнятості. Article ...
896092
  Семиволос І. Нова стратегія Туреччини: Ірак як передчуття // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 48-49


  21 жовтня курдські бойовики здійснили напад на турецький конвой в провінції Харярі неподалік від кордону з Іраком
896093
  Радченко Ю.В. Нова судова реформа - оновлення права на справедливість // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 329-332. – ISBN 978-617-7364-24-4
896094
  Коваленко А.О. Нова суспільна ідеологія: наповнення та впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
896095
  Ланцедова Ю.О. Нова сутність криміналістичної діяльності як різновиду антиделіктної діяльності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 176-182. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
896096
  Віднянський С.В. Нова східна політика і європейська інтеграція. Віллі Брандт / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 165-194. – ISBN 978-966-02-5494-7
896097
  Панченко Ю. Нова сходинка чи євроінтеграційний глухий кут?. Чи потрібен Україні митний союз з ЄС? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 13. – ISSN 1992-9277
896098
  Рукшане Ілзе Нова Тейка - щаслива країна // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 5. – C. 62-65 : фото
896099
  Щербатюк А. Нова теономія / А. Щербатюк. – Київ, 1997. – 54с.
896100
  Комлєв О.О. Нова теоретична основа регіонального палеогеоморфологічного аналізу : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 63-67. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0868-6939
896101
  Кільчевський М. Нова теорія имеханіки суцільних середовищ : Дис... наук: / Кільчевський М.;. – 127л. – Бібліогр.:л.125-127
896102
   Нова теорія про відновлюваність, невичерпність і екологічність глибинних нафтогазових ресурсів / П. Гожик, О. Лукін, А. Вдовиченко, О. Петровський, А. Коваль // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 8


  "Нещодавно беззаперечно панувала думка про те, що нафта і газ є вичерпними енергетичними ресурсами, а їх видобуток створює екологічну небезпеку, що суттєво стримує розвиток нафтогазової справи".
896103
  Мельник В.М. Нова теорія психологічної антропології // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 63-65


  Методологія сучасної психологічної антропології користується інтегративним підходом, найбільш повно зміст якого сформулював професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук Федір Кирилюк.
896104
  Соловяненко Д.В. Нова технологічна платформа для проекту "Наукова періодика України" / Д.В. Соловяненко, Т.В. Симоненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 35-40


  У статті розглядаються питання реалізації другої стадії робіт з інформатизації сфери виробництва та обігу наукової періодики України.
896105
  Полюдов О. Нова технологія та пристрій для обробки корінця книжкового блока при незшивному клейовому скріпленні / О. Полюдов, О. Книш // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 4. – С.64-65
896106
  Сова А.В. Нова технологія як результат суспільного розвитку / А.В. Сова, В.Л. Чуйко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
896107
   Нова топоніміка // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 4, травень - червень. – С. 9


  У рамках декомунізації лише у столиці України перейменовано понад 100 вулиць. Вул. Горького перейменована на Вулицю Антоновича на честь В.Б. Антоновича, українського історика, археолога, етнографа.
896108
   Нова топоніміка. Володимир Антонович // Історія. Новий погляд : коли минуле оживає / ДП "Бурда-Україна" ; голов. ред. Олександра Маленко. – Київ, 2020. – Вип. 3, березень - квітень. – C. 9


  У рамках декомунізації лише у столиці України перейменовано понад 100 вулиць. Перейменовано вул. Горького, Голосіївський р-н Києва.
896109
  Сіденко В.Р. Нова торговельна політика США: глобальний антракт // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 58-66 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
896110
  Єніна В. Нова трембіта / В. Єніна. – Київ : Молодь, 1955. – 132 с.
896111
  Новицька Л.В. Нова туристична родзинка Вінниці // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 47 : фото
896112
   Нова Угода // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 2 червня (№ 21). – С. 2 : фото. – ISSN 2219-5793


  Нещодавно у Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Угоду про співробітництво підписали президент ...
896113
   Нова угода в галузі вищої і післядипломної освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 29 жовтня (№ 44)


  МОНМС України Євген Суліма й Надзвичайнй і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко 23 жовтня підписали угоду між Кабінетом МіністрівУкраїни і урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти.
896114
  Гуменюк А.Г. Нова угода між Україною та Європейським Союзом у Контексті асоціативних відносин Союзу / А.Г. Гуменюк, В.Б. Дальський // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 9-17. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто особливості становлення інституту асоціації ЄС із третіми країнами в різні періоди формування сучасної моделі інтеграції. Проаналізовано практику підписання асоціативних документів з боку сучасного Європейського Союзу та його попередників, ...
896115
  Саліковський О. Нова Україна. : (Шлях нашої державности). – Київ : Друк.Т-во "Криниця", 1919. – 80; [I-XXX] с


  На тит. стор. підпис. - В. Данилевич - №1421975 На тит. стор. даричий надпис Стебницькому від автора - №1421973
896116
  Саліковський О. Нова Україна. / О. Саліковський. – К., 1919. – 39с.
896117
  Гриньов В.Б. Нова Україна: якою я її бачу. / В.Б. Гриньов. – К., 1995. – 92с.
896118
  Адаменко С. Нова українська література. (Тести)
896119
  Мацько Л.І. Нова українська літературна мова: феномен народного духу // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний хурнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2005. – № 10. – С.4-6.
896120
  Шерудило А.В. Нова українська школа - нові підходи до організації освітнього середовища на уроці / А.В. Шерудило, М.П. Шерудило // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 31. – ISBN 978-617-639-211-8
896121
   Нова українська школа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 5-6
896122
  Курок О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному пeдaгoгiчнoмy університеті імені Олександра Довженка / О. Курок, Г. Кузнецова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
896123
   Нова українська школа й інклюзивна освіта / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793
896124
   Нова українська школа спрямована на формування екологічно свідомого громадянина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (118), листопад - грудень. – С. 17-20 : фото
896125
  Матат Д. Нова українська школа: основи стандарту освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
896126
  Оніщук Л.А. Нова українська школа: реалії та перспективи // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 47-53. – ISSN 2411-1317
896127
   Нова українська школа: стратегії діяльності освітян Полтавської області та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського : [збірка] / М-во освіти і науки України, Полтав. облдержадмін., Полтав. облрада, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; [уклад.: В.В. Зелюк, С.Ф. Клепко, І.О. Кіптілий]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 186, [2] с. : іл., табл.
896128
  Шабаєва Л.М. Нова українська школа: філософські основи обґрунтування // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 349-352. – ISSN 2076-1554
896129
  Федотов І.М. Нова фаза геополітики та практична діяльність України у сфері контролю над озброєнням / І.М. Федотов, А.А. Лойшин // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 11-17
896130
   Нова філологія. – Київ, 1992-. – ISBN 966-599-062-4
№ 1. – 2000
896131
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-152-3
№ 2. – 2001
896132
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-153-1
№ 1. – 2002
896133
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-168-Х
№ 2. – 2002
896134
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-169-8
№ 3. – 2002
896135
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-186-8
№ 4. – 2002
896136
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-187-6
№ 1. – 2003
896137
   Нова філологія. – Запоріжжя, 1992-. – ISBN 966-599-204-Х
№ 2. – 2003
896138
   Нова філологія. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992-. – ISBN 966-599-205-8
№ 3. – 2003
896139
   Нова філологія. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992-. – ISBN 966-599-206-6
№ 4. – 2003
896140
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 1992-
№ 33 : Ювілейний випуск. – 2009. – 317 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896141
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896142
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 1992-
№ 56. – 2013. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896143
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 1992-
№ 57. – 2013. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896144
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 58. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896145
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 60. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896146
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 61. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мова
896147
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 62. – 2014. – Резюме укр.. рос.. англ. мовами
896148
   Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1992-
№ 63. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
896149
  Кравчук В. Нова філософія Верховного Суду - правовладдя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
896150
  Бугров В.А. Нова філософія освіти як підстава для побудови класичної університетської освіти // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 49-55. – ISBN 966-594-988-8
896151
  Філіна А.П. Нова філософія освітньої діяльності в контексті Болонського процесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 50, ч. 1. – С. 293-294
896152
  Кільова Г.О. Нова філософська парадигма освіти в контексті цільових установок Болонського процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 34-47. – ISBN 966-628-134-1
896153
  Прокопенко А.Л. Нова філософська парадигма освіти та особливості її концептуалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226-227. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
896154
  Фаворський М.В. Нова форма anthemis arvensis L. / М.В. Фаворський. – С. 61-70
896155
  Ахієзер Н. Нова форма остачі в тауіловій формулі для функцій багатьох змінних / Н. Ахієзер. – Ніжин : Держдрук ОМГа, 1930. – С. 223-234
896156
  Чернявський Г. Нова фундаментальна база викладання культурології // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 93-96. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
896157
  Підгрушний Г.П. Нова фундаментальна праця з географії промисловості : рецензії, огляди // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 69-70. – ISSN 1561-4980
896158
  Якубув А. Нова хвиля визнання Голодомору в світі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 15


  Про рішення валенсійського парламенту.
896159
  Чупрій Л. Нова хвиля кризи в Україні: можливі загрози // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 312-15. – ISSN 1728-6220
896160
  Цапко О. Нова хвиля примусового переселення українців-"остарбайтерів" у післявоєнний період // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 76-81. – ISSN 2664-4282


  "Пам’ять про Другу світову війну протягом усього часу існування радянської тоталітарної системи постійно перебувала під контролем влади, оскільки була важливим засобом легітимізації комуністичного режиму в СРСР. Тому багато проблемних моментів, які ...
896161
  Пишкало І. Нова хвиля терору в СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 265, лютий : лютий. – С. 26


  Арешти в УРСР.
896162
  Козіцька А. Нова хвиля у самоврядуванні // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Відбулися вибори до Ради студентів ІМВ.
896163
  Морочковський С.Ф. Нова хвороба цукрового буряка - альтернаріоз / С.Ф. Морочковський. – 2с.
896164
  Лукас Е. Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходу / Едвард Лукас ; з англ. переклав П. Таращук. – Київ : Темпора, 2009. – 486, [2] с. – ISBN 978-966-8201-60-8
896165
   Нова Чехія для українців : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 112-113
896166
  Сліпушко О. Нова Шевченківська доктрина Шевченківського університету // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 11 вересня (№ 18). – С. 2
896167
  Завалевський Ю. Нова школа - новий зміст // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Що нового у роботі з обдарованими учнями й талановитими педагогами - розповідає в.о. директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Юрій Завалевський. "...Найкращі результати в усеукраїнських олімпіадах показали команди ...
896168
  Сеїтосманов А. Нова школа у нових громадах / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Експерти шведсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" допомагають створювати ефективні органи управління освітою в об"єднаних громадах. Розмова з експертом проекту А. Сеїтосмановим.
896169
  Руденко Ю. Нова школа: Як вивчати історію України? Історія - мати всіх наук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 серпня - 6 вересня (№ 33/34). – С. 16-17
896170
  Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-26 березня (№ 11/12). – С. 11-12


  Українська мова - дім буття, храм духовности, фортеця нації і держави.
896171
  Руденко Ю. Нова школа: як вивчати українську мову? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – С. 12-13


  Українська мова - дім буття, храм духовности, фортеця нації і держави.
896172
  Курінний Л. Нова юридична освіта - це не лише професійні стандарти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 8 - 14 червня (№ 23)


  Шостого червня 2018 р. відбулася методологічна конференція з реформування юридичної освіти, організована ректоратом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
896173
  Михайленко Д.Г. Нова якість життя як складова соціальної безпеки / Д.Г. Михайленко, О.В. Грипіч // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 225-230. – ISSN 2222-4459
896174
   Нова якість медосвіти: як і коли студенти складатимуть ЄДКІ // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 14 (674). – С. 11
896175
  Мних Є. Нова якість професійної підготовки бухгалтерських кадрів в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-23
896176
  Невідомий В. Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-51. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міжнародні підходи до стратегічного планування у вищих органах аудиту, сучасний досвід країн Європи в розробці таких стратегій. Визначено виклики та проблеми зовнішнього аудиту в Україні на основі результатів фун- кціональної оцінки та ...
896177
  Невідомий В. Нова якість Рахункової палати України: стратегія розвитку / В. Невідомий, Канонішена-Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 40-50. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено міжнародні підходи до стратегічного планування у вищих органах аудиту, сучасний досвід країн Європи в розробці таких стратегій. Визначено виклики та проблеми зовнішнього аудиту в Україні на основі результатів функціональної оцінки та ...
896178
  Воротін В.Є. Нова якість регіональної економіки як об"єкт державного управління в Україні // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 150-158.
896179
  Ігнатович Н.І. Нова якість світової економіки в епоху глобалізації / Н.І. Ігнатович, М.П. Ігнатьєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 295-298
896180
  Наумова Н. Нова, а головне - дуже сучасна біографія Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 10-11


  Книга Станіслава Росовецького "Сучасна біографія Тараса Шевченка".
896181
  Попелюшко В.О. Нова, заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 12-15
896182
  Уваров А.В. Новаейшие направления по интенсификации технологических процессов в промышленности / А.В. Уваров, П А. Еварестов, . – Л, 1986. – 48с.
896183
  Резанов Д. Новалис: дитя-крестоносец // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 60-79. – ISSN 1819-6268
896184
  Прокопов Д.Є. Новаліс (Novalis) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 480-483. – ISBN 966-316-069-1
896185
  Дітькова І.Ю. Новаліс і Блакитна Квітка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 2 : Західний романтизм. – С. 14-15.
896186
  Фити Т. Новата микроекономиjа и државната регулациjа = New microeconomics and government regulation : (современите текови на микроекономската наука и импликациите врз државната регулациja) / Таки Фити ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : [ МАНУ ], 2008. – 269 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 978-608-203-016-6
896187
  Лебедев В.А. Новатор / В.А. Лебедев. – Кострома, 1948. – 243с.
896188
  Пархомов М.Н. Новатор Павел Гурин. / М.Н. Пархомов. – М., 1950. – 23с.
896189
  Паперна О Г. Новатор радянської педагогіки / О Г. Паперна, Ф.І. Науменко. – Львів, 1948. – 128с.
896190
  Пеший А.И. Новатор. Памяти Александра Ивановича Томсона (1860-1935) // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 305-308
896191
  Куликова И.С. Новаторская сущность метода социалистического реализма / И.С. Куликова. – Москва, 1979. – 64с.
896192
  Денисова И.В. Новаторские принципы послеоктябрьской лирики Маяковского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Денисова И. В. ; МГУ. – Москва, 1962. – 17 с.
896193
  Абуков К.И. Новаторские тенденции в младописьменных литературах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Абуков К.И. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1971. – 20 с.
896194
  Калягин В.В. Новаторский поиск ипатовцев / В.В. Калягин. – М., 1978. – 96с.
896195
  Калягин В.В. Новаторский поиск ипатовцев / В.В. Калягин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1979. – 144с.
896196
  Зайцев А Новаторский поиск комсомольско-молодёжных бригад / А Зайцев. – К., 1987. – 31с.
896197
  Белоусов В.И. Новаторство : от идеи до внедрения / В.И. Белоусов. – М, 1985. – 126с.
896198
  Повар М.О. Новаторство в архітектурі будівель громадського призначення Києва 1960-1980-х років як ремінісценція конструктивізму 20-30-х років // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 144. – C. 110-115. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
896199
  Михайлова Д.Ю. Новаторство в философии в контексте аристотелевской энтелехии/чтойности // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 28-30
896200
  Добриднюк О.В. Новаторство Василя Стефаника як новеліста // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 184-185. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
896201
  Фадеева Н.И. Новаторство драматургии А.П. Чехова / Н.И. Фадеева. – Тверь, 1991. – 157с.
896202
  Кулинич А.В. Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов / А.В. Кулинич. – Киев, 1967. – 376 с.
896203
  Юренев Р.Н. Новаторство и традиции советского кино / Р.Н. Юренев. – М, 1965. – 79с.
896204
   Новаторство и художественное многообразие литературы и искусства.. – М., 1970. – 286с.
896205
  Веретенникова Л.Ф. Новаторство і традиції в творчості дитячого письменника Едуарда Успенського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1729-360Х
896206
  Кононенко П.П. Новаторство і традиції української радянської прози / П.П. Кононенко. – К., 1980. – 48с.
896207
  Скуратко Т. Новаторство Івана Драча в моделюванні ліро-епічної поеми Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 248-258. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
896208
  Билинкис Я.С. Новаторство Л.Н.Толстого в трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность". / Я.С. Билинкис. – Л., 1973. – 42с.
896209
  Бетко І. Новаторство любовної поезії Лесі Українки на біблійні мотиви. Євангельська сюїта кохання // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 160-168. – ISSN 0280-6336
896210
  Савчин В.Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Савчин В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
896211
  Савчин В.Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Савчин В.Р.; Львівський нац. ун-т. ім. І.Франка. – Київ, 2006. – 234л. – Бібліогр.: л. 200 - 234
896212
  Батюк Г.О. Новаторство модернізму як негація реалістичної традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 53-57
896213
  Кривошеєнко Т. Новаторство необарокових поетів ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 128-136. – ISBN 966-7804-53-4
896214
  Тімофєєв А. Новаторство Павла Тичини в символічному наповненні образу блакиті


  У статті йдеться про особливу роль парадигми блакитного кольору в символічному наповненні творчості П. Тичини
896215
  Скуратко Т. Новаторство поетичної драматургії Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 98-106. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
896216
  Байдацька С. Новаторство різножанрової творчості Ю.І. Крашевського у волинський період // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 219-223. – ISBN 978-966-3888-379-3
896217
  Юренев Р.Н. Новаторство советского киноискусства / Р.Н. Юренев. – М, 1986. – 190с.
896218
   Новаторство советского театра.. – М., 1963. – 420с.
896219
  Гес Я. Новаторство современной чехословацкой драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: / Гес Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 17с.
896220
  Попик В.О. Новаторство та традиція в англійському історичному романі XX століття // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 31
896221
  Яхонтова Д.С. Новаторство творческого метода Теккерея в романе "Ярмарка тщеславия" : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Яхонтова Д.С. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 19 с.
896222
  Білова А.Г. Новаторство у творчості англійського "окопного" поета Зігфрида Сассуна // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 115-119. – ISSN 2313-500Х
896223
  Голубева З.С. Новаторство украинского советского романа 20-х годов . (Проблематика. Характеры. Поиски формы) : Автореф... д-ра филол.наук: / Голубева З.С.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 42л.
896224
  Гостев С. Новаторство Хисикава Моронобу // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 22-24


  Хисикава Моронобу (1618-1694) - японский художник и график, один из крупнейших представителей стиля укиё-э начиная с 70-х гг. XVII ст.
896225
  Іванов В.Ф. Новаторство чи еклектика?, або Про відповідальність за слово (До виходу у світ словника-довідника "Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті" / За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. – Ужгород: ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2007. – 224 с.) / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 148-151


  Критичний відгук про словник-довідник, віпущений колективом кафедри журналістики Ужгородського національного університету.
896226
  Юльметова С.Ф. Новаторство Эмиля Золя / С.Ф. Юльметова. – Уфа, 1988. – 80с.
896227
  Лазірко Н. Новаторство Юрія Клена - перекладознавця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 106-117
896228
  Мамчич О. Новаторство як норма / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 30


  Олеся Мамчин - про творче начало, альтернативну школу Беркошко і тему материнства.
896229
  Выходцев П.С. Новаторство. Традиции. Мастерство / П.С. Выходцев. – Ленинград, 1973. – 336с.
896230
  Василенко Л.Г. Новаторська архітектура в Україні // Містобудування та територіальне планування : Науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 24. – С. 25-28
896231
  Лаврентій Р. Новаторська вистава "Мина Мазайло" Миколи Куліша на сцені Українського народного театру ім. Івана Тобілевича у Станіславові (1930 рік, режисер Володимир Блавацький) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 227-243. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
896232
  Козаченко А.І. Новаторська діяльність земського самоврядування Полтавської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 13-17
896233
  Дічек Н.П. Новаторська діяльність Київського лікарсько-педагогічного інституту Сікорських (1904-1914) // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 137-156. – ISBN 978-966-617-234-4
896234
  Чорнописька В.З. Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20-30 рр.XX ст.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 9-18. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 51). – ISSN 2312-1866


  У статті розглядається новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку чернечої спільноти та розбудові студитських монастирів, аналізується вплив ігумена на релігійний розвиток монахів-студитів.
896235
  Анцелевич Г.О. Новаторська концепція періодизації історії міжнародного права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 206-207
896236
  Лазарєв М.О. Новаторська педагогічна система А.С. Макаренка і евристична освіта XXIІ століття / М.О. Лазарєв, О.М. Лазарєва // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 9-17. – ISBN 978-966-698-257-8
896237
  Чорний В.В. Новаторська педагогічна тактика: характеристика методів і прийомів навчання за В.Ф. Шаталовим // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 36-40. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780
896238
  Кадієв М. Новаторська поезія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 березня (№ 5). – С. 15


  "Сучасний болгарський поет Никола Герджиков за фахом - інженер у галузі комп"ютерних технологій, має дві вищі освіти, але за покликанням Божим він - непересічний поет..."
896239
  Новосельцев О. Новаторська пошукова праця : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 92-94. – ISSN 0131-775Х
896240
   Новаторська роль кафедри в умовах суспільних трансформацій / Андрушків Богдан, Кирич Наталія, Стойко Ігор, Вовк Юрій, Погайдак Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 4-6
896241
  Бурбело В. Новаторська студія концептосистеми міфопоетичної космології : Рец. на кн.: Міфопоетична космологія в мові української та бельгійської символістської поезії : монографія / Д.О. Чистяк. - К. : Саміт-Книга, 2018. - 684 с. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 61-62. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  У відгуку на монографію Д.О. Чистяка, присвячену дослідженню міфопоетичної космології в мові української та бельгійської франкомовної символістської поезії виділяються концептуальні положення праці в контексті наукової парадигми сучасних філологічних ...
896242
  Дністрянський М. Новаторське дослідження в галузі гуманістичної географії : [відгук на книгу] // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 40-41. – ISSN 2413-7154
896243
  Дайновський Юрій Анатолійович Новаторське дослідження економічних систем : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 226-227. – ISSN 1562-0905
896244
  Злупко С. Новаторське дослідження товарної форми виробництва // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 117-119. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
896245
  Злупко С. Новаторський "Вступ до економічної теорії" // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 115-116. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1811-3141
896246
  Шиманська О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 117-121. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
896247
  Кравчук О.В. Новаторський педагогічний рух в Україні (20-ті - 90-ті роки ХХ століття) : монографія / О.В. Кравчук ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : КНТ, 2019. – 405, [1] с. : іл. – Додатки. Ілюстрації джерельного матеріалу: с. 334-405. – Бібліогр.: с. 285-333. – ISBN 978-966-373-844-4
896248
  Балаклицький М. Новаторський підручник з релігійної журналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-25. – (Журналістика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається явище мистецької комунікації як процес обміну інформацією щодо мистецтва та його представників. З"ясовано, що мистецька комунікація послуговується прийомами, методами та інструментами критики і журналістики, функціонуючи на межі ...
896249
  Прядко О.М. Новаторський підхід в екранізації п"єси "За двома зайцями" / О.М. Прядко, М.М. Гончаренко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 233-242. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизнадослідження полягає в аналізі головних компонентів технології зйомок екранної кінорозповіді при побудові сюжетної лінії, шляхом новаторського підходу до створення оператором стилізованого зображення в процесі адаптації драматургічних ...
896250
  Тринько Р.І. Новаторський підхід до управління конкурентоспроможністю вищої освіти України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 158-160. – ISSN 1562-0905
896251
   Новаторський проект Українського музею у Нью-Йорку // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 58-59. – (Історичні науки)


  "У рамках святкування 25-річчя Незалежності України в Українському музеї Нью-Йорка в одній експозиції об"єдналися відразу дві виставки - "Гроші, суверенність і влада. Паперові гроші революційної України 1917-1920" та "У металі, на папері монети, ...
896252
  Бернадська Н. Новаторський характер роману Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 14-19
896253
  Лопух К.В. Новаторські ідеї М.І. Туган-Барановського у розвитку теорії грошей // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (51). – С. 122-129. – ISSN 1681-116Х
896254
  Москаленко Лариса Новаторські ідеї Нахмана Брацлавського в контексті хасидського віровчення // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-101. – Бібліогр. в кінці ст.


  Одним из элементов хасидского вероучения является вера в цадика, духовного лидера хасидов. Учение о цадике трансформировалось, видоизменялось. Духовные наставники часто по-разному трактовали свою роль в хасидских общинах. Одним из харизматичных лидеров ...
896255
  Веселовська Ганна Іванівна Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства; 17. 00. 02 / Веселовська Г. І.; НАН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – 32с. – Бібл.: 36 назв
896256
  Маляр Д. Новаторські прийоми сценічного втілення у п"єсі Гао Сінцзяня "Сигнал тривоги" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 3-10
896257
  Злупко С. Новаторські теорії українських економістів // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.72-77. – ISSN 0131-775Х
896258
  Тимченко А.О. Новаторські цикли поезій В. Свідзінського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 196-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
896259
  Горев И. Новаторы / И. Горев, С. Полонский. – Москва, 1950. – 31с.
896260
   Новаторы : Сборник. – Москва : Молодая гвардия
12. – 1972. – 416 с. : с илл.
896261
  Фролов А.В. Новаторы легкой промышленности совершенствуют производство. / А.В. Фролов, П.С. Буймов. – М, 1970. – 112с.
896262
  Шухардин В С. Новаторы подземной добычи полезных ископаемых. / В С. Шухардин, . – М, 1950. – 32с.
896263
  Курицына М.В. Новаторы предлагают: Разраб. новосиб. изобретат. и рационализаторов. / М.В. Курицына. – Новосибирск, 1988. – 71с.
896264
   Новаторы производства - двенадцатой пятилетке.. – М., 1987. – 79с.
896265
   Новаторы русского флота : Сборник статей. – Москва : Военное издательство, 1949. – 144 с.
896266
   Новаторы скоростного бурения Башкирии.. – Уфа, 1953. – 92с.
896267
   Новаторы социалистического производства.. – М., 1951. – 440с.
896268
  Шишкин В.Н. Новаторы топографо-геодезического производства / В.Н. Шишкин. – Москва : Геодезиздат
Строители геодезических знаков. – 1952. – 22 с.
896269
  Прибытков В.В. Новации Базельского Комитета по размещению банковского капитала // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 67-70. – ISSN 2074-6040
896270
  Гамукин В. Новации бюджетного процесса: бюджетирование, ориентированное на результат // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 2. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736
896271
  Клюев В.К. Новации в библиотечно-информационном образовании // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 136-138. – ISSN 0869-6020
896272
  Ковалев Виктор Антонович Новации в российской политике и попытки их освоения силами отечественной фантастики // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-173. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
896273
  Крашенинников Е.А. Новации и изменения обязательства // Очерки по торговому праву : Сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2006. – Вып. 13. – С. 65-70.
896274
  Оноприенко В.И. Новации и стереотипы, креативное и корпоративное в науке // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 49-64. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
896275
  Сухоруков В.Д. Новации методики обучения географии = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35-39. – ISSN 0016-7207
896276
  Ернджакян А.А. Новации прочтения образа Горацио в трагедии У. Шекспира "Гамлет" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 56-62. – ISSN 1684-2618
896277
  Сумин В.А. Новации режимов трудовой деятельности работников системы управления организацией // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 147-155. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
896278
  Свиридов А.К. Новации Трудового кодекса Российской Федерации как путь совершенствования организационно-управленческих отношений в сфере труда // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 88-93. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
896279
  Габрук О. Новації 2016 року в оподаткуванні прибутку підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 36-40. – Бібліогр.: 12 назв
896280
  Грошевий Ю. Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально-процесуальний аспект / Ю. Грошевий, І. Тітко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 18-25
896281
  Кундрик Р. Новації в банківській діяльності // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 7. – С.29-32
896282
   Новації в дистанційній формі здобуття освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 26 жовтня (№ 42). – С. 9. – ISSN 2219-5793
896283
  Гавриш М.С. Новації в законодавстві щодо повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 22-24
896284
  Павельчук І. Новації в науці та філософії рубежу ХІХ–ХХ ст. як теоретична база абстрактного світогляду в культурі // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 38-50
896285
  Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб / А. Бодюк, В. Дубель, С. Дусяк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-21. – Бібліогр.: с. 19-20
896286
  Моссаковський В. Новації в організації облікового процесу, 2012. – С. 41-47. – Анот. парал. укр. та англ. мов. – Бібліогр.: 4 назв.
896287
  Пилипенко О.А. Новації діяльності адміністрації Барака Обами у сфері зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.158-160. – Бібліогр. в кінці ст.
896288
  Драч О.О. Новації жіночої освіти модерної доби крізь призму мікроісторії родини (на матеріалах Російської імперії) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 80-88. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
896289
  Підгрушний В.А. Новації законодавства щодо товариств з обмеженою відповідальністю // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 125-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
896290
  Стефанчук М.М. Новації законодаства щодо реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 105-110. – ISSN 2220-1394
896291
  Воловик О.А. Новації закону про справедливий суд: як нам долати агресивно-правовий позитивізм? // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 30-32. – ISBN 978-966-919-107-6
896292
   Новації і нюанси / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Щодо новацій і нюансов вступної кампанії.
896293
  Микитан О. Новації іпотеки. Особливості державної реєстрації іпотеки до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 9-15 червня (№ 23)
896294
  Табала О. Новації іпотечного законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 57-59
896295
  Буквич А. Новації корпоративного управління державних підприємств // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 1, 14-15


  Основним документом, який був розроблений з метою реформування корпоративного управління у державних підприємствах та господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належить державі (далі - державне підприємство або ...
896296
  Хоменко О. Новації Національного гірничого університету у підготовці науково-педагогічних кадрів. / О. Хоменко, С. Шевченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47-50. – ISSN 1682-2366
896297
  Грабовська О.О. Новації національного цивільного процесуального законодавства України у регулюванні становища суду в сфері доказування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 60-62. – ISSN 2308-9636
896298
  Стецюк Т. Новації пенсійного забезпечення в Україні // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 51-53. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-7923
896299
  Біда С.О. Новації Податкового кодексу України щодо податку на доходи фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 198-201
896300
  Галиця О. Новації проекту Трудового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 97-99
896301
  Шатковська І.В. Новації реорганізації сфери державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та пробірного нагляду: розмежування повноважень Міністерства фінансів України та Державної пробірної служби України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-55
896302
  Попова О.Л. Новації спільної аграрної політики ЄС у програмному періоді 2021-2027 рр. // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 83-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
896303
  Іванець О. Новації стосовно дисциплінарної відповідальності суддів як гарантії дотримання меж судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 87-94


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
896304
  Будько Євген Новації та дестинації // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 6 (150), грудень - січень. – С. 104-105 : фото
896305
  Гончаров В.В. Новації та інновації: вітчизняна наукова рефлексія // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 96-100. – ISSN 2226-3209
896306
  Коваль Л. Новації та підводні рифи в публічних закупівлях // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Журавльова О.В., Шкуропат О.Г., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (132), січень. – С. 13-15
896307
  Демчук І.Ю. Новації та проблеми у застосуванні спрощеної системи оподаткування в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7069-02-6
896308
  Белікова С.О. Новації та проблемні питання правового регулювання законодавства, спрямованого на захист прокурором інтересів держави // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7530-15-1
896309
  Поликарпов А. Новації Таможенного кодекса в сфере защиты прав интеллектуальной собственности // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 травня (№ 18/19)


  "... В таможенном реестре можно будет регистрировать изобритения, полезные модели и сорта растений".
896310
   Новації у Бюро охорони авторських прав США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6. – С. 12
896311
  Міхеєва О. Новації у визначенні злочинних проявів у радянській Україні за умов лібералізації суспільства хрущовської доби // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 153-158. – ISSN 1728-9343
896312
  Селезньов М.Я. Новації у викладанні фахових дисциплін мистецького спрямування // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 673-680
896313
   Новації у вищій освіті // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793
896314
  Шулікін Д. Новації у вищій школі й підтримка спорту // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 листопада (№ 44). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні профільного парламентського комітету розглянули низку законопроектів - щодо вищої освіти, посадових окладів освітян, підтримки студентського та учнівського спорту, - а також ухвалили звернення до Кабміну, Мінфіну і бюджетного ...
896315
  Кириченко О.А. Новації у мові комп"ютерних користувачів // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 51-55
896316
  Ковальчук Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
896317
  Сливенко В.А. Новації у сфері управління діяльністю прокуратури // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 123-130. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
896318
  Клименко А.Л. Новації у трудовому законодавстві: постановка проблеми // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7625-74-1
896319
  Лук"яненко Ю. Новації у формі подання матеріалу в передовій статті // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 103-107


  Статтю присвячено проблемам розвитку сучасної журналістики - як української, так і світової. Наведено численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in Ukraine and all over the world. ...
896320
  Мазур В. Новації чи профанації? Подальший занепад системи вищої освіти і науки в Україні узаконили // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 12


  "...Минуло півтора місяці з тих пір, як Україна живе за новим базовим Законом України "Про освіту". За розпіареними новаціями "нової української школи" мало кому відразу кинулися в очі зміни, які стосуються вищої освіти. Про те, що Закон "Про освіту" ...
896321
  Політанський В.С. Новаційно-правові погляди стосовно стадій розвитку електронного урядування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 162-176. – ISSN 1993-0909
896322
   Новацію варто б прокоментувати / Н.П. Грицай, М.О. Рафальська, Д.М. Коваль, Л.М. Дученко, В.П. Павленко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6
896323
  Тупицька Є. Новація боргу в позикове зобов"язання як вид грошових зобов"язань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 168-174. – ISSN 0132-1331
896324
  Тупицька Є.О. Новація боргу в системі позикових зобов"язань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 56-62. – ISSN 0201-7245
896325
  Подима Я.В. Новація в праві Ради Європи - Протокол № 12 до Європейської Конвенції із захисту прав людини / Я.В. Подима, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-32. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Предметом даної роботи є Європейська Конвенція з прав людини та Протокол № 12 до неї, який є суттєвою новацією в праві Ради Європи і розкриває зміст принципу заборони дискримінації за будь-якою ознакою. Також робота висвітлює перспективи України щодо ...
896326
  Муза О.В. Новація загальних положень адміністративного судочинства України за результатами судово-правової реформи 2010 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 94-99. – ISSN 2220-1394


  Розглядаються нові положення адміністративного судочинства України, які запроваджені судово-правовою реформою 2010 року. Особлива увага приділена теоретичним аспектам зазначених законодавчих змін. Обґрунтовується необхідність продовження законодавчої ...
896327
  Сибіга С.Е. Новація у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 46-53. – ISSN 2224-9281
896328
  Гетьманцева Н. Новація умов трудового договору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-71.
896329
  Одовічена Я.А. Новація умов трудового договору : монографія / Одовічена Яна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-183. – ISBN 978-966-423-351-1
896330
  Горпенюк Максим Новачкам сподобається у Подобовці : Україна/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 88-90 : Фото
896331
  Кузнецова Е.Г. Новая агротехника выращивания земляники / Е.Г. Кузнецова. – Москва, 1962. – 14 с.
896332
  Самуйлов Сергей Новая администрация США и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 35-50. – ISSN 0869-44435
896333
  Косолапов Н. Новая администрация США: наследие, проблемы и задачи // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-34. – ISSN 0131-2227
896334
  Шмелев Н.П. Новая Албания / Н.П. Шмелев. – Москва, 1951. – 115с.
896335
  Диксон В. Новая Америка : в 2-х ч. – Санкт-Петербург, 1867. – 414, [1] с.
896336
  Диксон В. Новая Америка : сочинение в двух частях / В. Диксон. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография Н.А. Неклюдова
Ч. 1, 2. – 1868. – [8], V, [3], 380 с.
896337
  Диксон В. Новая Америка : сочинение / В. Диксон. – С.-Петербург : Типографи Головачова
Ч. 1, 2. – 1869. – [10], VI, 424 с.
896338
  Сэмпсон А. Новая анатомия Британии / А. Сэмпсон. – Москва : Прогресс, 1975. – 487с.
896339
  Тульчинский Г.Л. Новая антропология :личность в перспективе постчеловечности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С.41-56. – ISSN 0042-8744
896340
  Штекль К. Новая антропология: поиск альтернативы картезианскому субъекту в "Очерках синергийной антропологии" Сергея Хоружего : [рецензия] / пер. с англ. Ю.В. Пущаева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
896341
  Миронов Б.Н. Новая апология истории (Размышления над книгой О. Медушевской) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 139-148. – ISSN 0869-0499
896342
  Парамонов А.Н. Новая аппаратура, методика и результаты глубоководных исследований распределения взвесей в водах морей и океанов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Парамонов А.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 9 с.
896343
   Новая арабская поэзия.. – М., 1958. – 279с.
896344
  Закерман Кетрин Новая архитектура : технологии // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 35 : Фото
896345
  Воронков Владимир Новая архитектура безопасности в Европе - путь вперед // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 14-20. – ISSN 0130-9625
896346
  Энтин Марк Новая архитектура безопасности: от утопии к реальности // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 131-135. – ISSN 0201-7083
896347
  Андрианов В. Новая архитектура глобальной финансовой и экономической системы // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 0207-3676
896348
  Кортунов С. Новая архитектура евробезопасности // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 34-45
896349
  Иконников А.В. Новая архитектура Финляндии / А.В. Иконников. – Москва, 1972. – 144 с.
896350
  Бова Б. Новая астрономия : пер. с англ. / Б. Бова. – Москва : Мир, 1976. – 230 с.
896351
  Бэкон Фрэнсис Новая Атлантида / Бэкон Фрэнсис. – М, 1954. – 243с.
896352
  Короткевич В.С. Новая Атлантида : стихи, баллады, поэмы / В.С. Короткевич. – Москва : Советский писатель, 1989. – 126 с.
896353
  Бэкон Ф. Новая Атлантида. Опыты и наставления нравственные и политические. / Ф. Бэкон. – Москва : Из-во Академии наук СССР, 1962. – 238 с.
896354
  Купер К. Новая аэробика / К. Купер. – М, 1979. – 124с.
896355
  Дворец Н.Л. Новая база нефтяного бизнеса / Н.Л. Дворец, К.И. Мангушев. – М., 1986. – 255с.
896356
  Харлампович К.В. Новая библиографическая находка : переводная статья кн. А. М. Курбского: "От другие диалектики Иона Спаннъбергера о силогизме вытолковано" / К. Харлампович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В.Т. Корчак-Новицкого, 1900. – 16 с. – Отд. оттиск: Киевская старина


  Авт.: Курбский, Андрей Михайлович (1528-1583)
896357
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2002
896358
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 2. – 2002
896359
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 3. – 2002
896360
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 4. – 2002
896361
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 5/6. – 2002
896362
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 7. – 2002
896363
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 8. – 2002
896364
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 9. – 2002
896365
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 10. – 2002
896366
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 11. – 2002
896367
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2002
896368
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 7. – 2003
896369
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 8. – 2003
896370
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 9. – 2003
896371
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 10. – 2003
896372
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячное профессиональное издание. – Москва, 2000-
№ 11. – 2003
896373
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2003
896374
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2004
896375
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 2. – 2004
896376
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 3. – 2004
896377
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 4. – 2004
896378
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 5. – 2004
896379
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 6. – 2004
896380
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 7. – 2004
896381
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 8. – 2004
896382
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 9. – 2004
896383
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 10. – 2004
896384
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 11. – 2004
896385
   Новая библиотека : АиФ: Ежемесячный профессиональный журнал. – Москва, 2000-
№ 12. – 2004
896386
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896387
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896388
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896389
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896390
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896391
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896392
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896393
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896394
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896395
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 10. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896396
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 11. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896397
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 12. – 2005. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896398
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896399
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896400
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896401
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896402
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896403
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896404
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896405
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896406
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896407
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 10. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896408
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 11. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896409
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 12. – 2006. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896410
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896411
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896412
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896413
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896414
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896415
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896416
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896417
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896418
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896419
   Новая библиотека : Профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 10. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896420
   Новая библиотека : профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 11. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896421
   Новая библиотека : профессиональный журнал. – Москва, 2005-
№ 12. – 2007. – До 2005 г. ж-л назывался "А и Ф. Новая библиотека"
896422
  Малышева Д. Новая ближневосточная стратегия Турции // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 10 (244). – С. 108-115. – ISSN 1998-1813
896423
   Новая буровая установка для бурения на глубину до 5000 м.. – М., 1961. – 18с.
896424
  Добронравов Л.Н. Новая бурса : [роман] / Л. Добронравов. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова [Тип. Ш. Буссель], 1913. – [4], 235 с.
896425
  Гильдебранд Дитрих фон Новая Вавилонская башня : Избранные философские работы / Гильдебранд Дитрих фон; Пер.с англ. и нем.А.И.Смирнова. – Санкт-Петербург : Алетейя, Ступени, 1998. – 320с. – ISBN 5-89329-090-1
896426
  Енэ К. Новая венгерская живопись. Оффицина. / К. Енэ. – Будапешт, 1967. – 36с.
896427
  Михаифи Э. Новая Венгрия в иллюстрациях / Э. Михаифи. – Будапешт, 1962. – 148с.
896428
  Сейфуллина Л.Н. Новая весна / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1950. – 24с.
896429
  Мауленов С. Новая весна : стихи / С. Мауленов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 98 с.
896430
  Ушкин С.Г. Новая виртуальная оппозиция: кто она? // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 9 (341). – С. 86-91. – ISSN 0132-1625
896431
  Барановский В. Новая внешняя политика России: влияние на международную систему // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 5-15. – ISSN 0131-2227
896432
  Кондиленко И.И. Новая водородная лампа большей яркости / И.И. Кондиленко. – Киев, 1955
896433
  Адамия А.В. Новая волна глобализации // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 39-49. – ISSN 1680-2721
896434
   Новая волна.. – М., 1991. – 480с.
896435
  Гамзатов Р.Г. Новая встреча : стихи / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева и др. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 95 с.
896436
  Притчин Г.И. Новая высота / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1954. – 120с.
896437
  Штернберг Елена Новая Гвинея = У охотников за черепами // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 140-152 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
896438
  Нильсон О.А. Новая Гвинея (Физ.-географ. характер.) : Автореф... канд. географ.наук: / Нильсон О. А.; МП РСФСР, Лен.гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1957. – 16л.
896439
  Минц А.А. Новая география производительных сил СССР / А.А. Минц, А.Е. Левинтов, Н.Д. Матрусов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Наука о Земле ; № 8 ; Новое в жизни, науке, технике)
896440
   Новая геодезическая техника и ее применение в строительстве : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / В.А. Величко, С.Ф. Мовчан, В.Е. Дементьев, Е.В. Ангелова, А.С. Федоров; под общ. ред. В.Е. Дементьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 280 с.
896441
  Малахов И.Н. Новая геологическая сила / Малахов И.Н. ; НАНУ, Гос. науч. учереждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования". – Кривой Рог : [ Україна ], 2009. – 312 с. – (Геологическая среда антропогенной экосистемы). – ISBN 978-966-02-5083-3
896442
   Новая геологоразведочная техника, намеченная к изготовлению в 1972 г.. – М. : ВИЭМС, 1971. – 148с.
896443
  Зетель С.И. Новая геометрия треугольника / С.И. Зетель. – Москва, 1940. – 96 с.
896444
  Даниолов Д. Новая геополитика атлантизма // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-53


  ЄС і Ізраїль побудують антиросійський Середземноморський буфер
896445
  Кащенко Н.Ф. Новая гигантская лягушка (Rana floriskii sp. п.) в Западной Сибири : (Представлено 6 сентября 1912 г.) / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. и В.Г. Шипачева, студ. // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 233-236


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал.: фр. - Ч. текста парал.: рус., фр., нем.
896446
  Баранов М.И. Новая гипотеза и физические основы возникновения чeточной молнии в атмосфере Земли // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал / ДУ "Ін-т техніч. проблем магнетизму Нац. акад. наук України". – Харків, 2016. – № 2. – С. 28-34. – ISSN 2074-272X
896447
  Яворский Ю.А. Новая гипотеза о происхождении т. наз. Грюнвальдской песни : (Bogvrodzicza dzewicza) : [Д-р В. Щурат: "Грунвальдська пiсня (Bogvrodzicza dzewecza). Памятка западно-руськоi лiтератури XIV в." Жолква, 1906. С. 52. Д-р В. Щурат: "Двi статi про грунвальдську пiсню. Вiдповiдь проф. Брiкнерови". Жолква, 1906. С. 32] / Ю.А. Яворский. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1907. – 25 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца, кн. 20, вып. 2
896448
  Бредель В. Новая глава / В. Бредель. – М., 1962. – 446с.
896449
  Бредель В. Новая глава / В. Бредель. – Москва, 1968. – 383с.
896450
  Томилова Ю. Новая глобальная политика Турции и интересы России на Ближнем и Среднем Востоке // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 11 (245). – С. 120-128. – ISSN 1998-1813
896451
   Новая глобальная тектоника : Сборник статтей. – Москва : Мир, 1974. – 471с.
896452
  Борукаев Чермен Бейбулатович Новая глобальная тектоника (тектоника плит) = New global tectonics (Plate tectonics) : Библиография (1961-1976); В 2-х частинах / Борукаев Чермен Бейбулатович, Д.Х. Гик; АН СССР; Сиб. отд-ние; Ин-т геологии и геофизики. – Новосибрск : ИГИГ
Ч.1. – 1982. – 175с.
896453
  Горбачев В.Ф. Новая глобальная тектоника и нефтегазоносность осадочных бассейнов / В.Ф. Горбачев. – М., 1983. – 269с.
896454
  Городницкий А.М. Новая Голландия / А.М. Городницкий. – Л., 1971. – 128с.
896455
  Фурер Р. Новая Горловка: записки партработника. / Р. Фурер. – М., 1935. – 135с.
896456
  Литвинов Д.И. Новая горная солянка из русского Туркестана / Л.И. Литвинов. – Петроград : Типо-литогр. Я.С. рашкова, 1917. – 6 с., 1 л. ил. : ил.
896457
  Малаховский В.А. Новая грамматика русского языка : опыт пособия для учителя и педагог. техникумов / В.А. Малаховский. – Ленинград : Гос. изд-во Тип. Печатный двор, 1925. – 96 с. : ил. – (Серия "Трудовая школа")
896458
  Каухчишвили С.Г. Новая греческая надпись из Мцхета-Самтавро / С.Г. Каухчишвили, 1943. – с.
896459
  Выржиковский Р.Р. Новая гряда Сарматских рифовых известняков в Подолии / Р.Р. Выржиковский. – 20с.
896460
  Никитенко Н.Н. Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? / Н.Н. Никитенко, В.В. Корниенко, Т.Н. Рясная ; НАН Украины ; Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; Нац. заповедник "София Киевская". – Київ : Институт украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2012. – 48 с. : илл. – Библиогр.: с. 38-43. – ISBN 978-966-02-6350-5
896461
  Исраелян Е.В. Новая демократическая партия Канады и проблемы войны и мира // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 1 (57) : Промежуточные выборы в США. США и диалог СЭВ - ЕЭС. Американо-китайские отношения. Структура и система управления программы СОИ и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 58-71
896462
  Данилов С.Ю. Новая демократическая партия Канады: политический срез // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 50-66
896463
  Скоччимарро М. Новая демократия / М. Скоччимарро. – М., 1959. – 258с.
896464
  Долженко О.В. Новая динамика высшего образования: на пути к устойчивому развитию // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 33-38. – ISSN 0321-0383


  (Реферат доклада М. Дренкурта, прочитанного им на Всемирном конгрессе по высшему образованию, Париж, 2009 г.)
896465
  Долженко О.В. Новая динамика высшего образования: на пути к устойчивому развитию (реферат доклада М. Дренкурта, прочитанного им на Всемирном конгрессе по высшему образованию, Париж, 2009 г.)(окончание) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 33-42. – ISSN 0321-0383


  Для того чтобы уяснить особенности современной постановки вопроса, касающегося устойчивости развития высшего образования, представляем реферат доклада одного из участников ВКВО–2009 Мишеля Дренкурта «Новая динамика высшего образования: на пути к ...
896466
  Барсегян А.М. Новая для флоры Кавказа осока Carex Cyperoides Murr / А.М. Барсегян. – Ереван, 1962. – С. 97-98
896467
  Шаповалова В.С. Новая доктрина базисных признаков и понятия криминального оружия по законодательству Украины // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 4 (22). – С. 299-304. – (Юридические науки ; вып. 4 (22)). – ISSN 1995-4190
896468
  Кириченко А. Новая доктрина конституционного правового статуса социосубъектов / А. Кириченко, И. Дмитрук // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 151-152
896469
  Кириченко А.А. Новая доктрина криминальных правонарушений: приглашение к дискуссии // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 100-111. – ISSN 2304-4556
896470
  Кириченко А. Новая доктрина механизма передачи власти от избирателей субъектам властных полномочий: приглашение к дискуссии // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 38-40
896471
  Блинов А.О. Новая доктрина образования как условие изменяющегося государства / А.О. Блинов, О.С. Рудакова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 23-28. – ISSN 1026-955X


  Предложена новая доктрина образования - «производство обучения», основанная на самоориентированном обучении, обеспечивающем решение проблем контроля выбора целей обучения, типа содержания обучения, выработки решений в неопределенной ситуации, ...
896472
  Эмин Г. Новая дорога / Г. Эмин. – М, 1950. – 136с.
896473
  Эмин Г. Новая дорога / Г. Эмин. – М, 1951. – 140с.
896474
  Штейгер Эдгар Новая драма : Ибсен, Гауптман, Метерлинг, Зудерман / Эдгар Штейгер ; Пер. с нем. под ред. Е. Соловьева. – Санкт-Петербург : Изд. Б.Н. Звонарева ; [Типо-лит. И. Усманова], 1902. – [6], 376 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Л.И. Косоноговой от автора
896475
  Покрасс Ю. Новая древнерусская вислая печать конца XI - начала XII вв. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 421-422
896476
  Дрейпер Роберт Новая древняя Ливия / Дрейпер Роберт, Стайнмиц Джордж // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 100-123 : фото
896477
  Степанова Е. Новая духовность и старые религии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 11 (1618). – С. 113-126. – ISSN 0869-44435


  Новая возможность человека быть собой. Он может быть или не быть религиозным, духовным. Это его личное дело
896478
   Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья : Аналитический альманах. – Москва. – ISBN 5-7893-0063-4
№ 16. – 2004
896479
  Ден В.Э. Новая Европа / В.Э. Ден. – Пб., 1922. – 152с.
896480
   Новая Европа : культура - политика - общество - экономика / Коллегия Вост. Европы им, Яна Новака-Изераньского во Вроцлаве ; Европ. Центр Солидарности в Гданьске. – Вроцлав : Kolegium Europy Wschodneiej im. Jana Nowaka-Jezioranskiego. – ISSN 2353-0847
№ 1 (Зима), за 2013/2014. – 2014
896481
  Новикова О.И. Новая Европа : Трудности реализации интеграционной модели развития демократии. (Обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 4 : Две Европы : процесcы интеграции. – С. 35-56. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620


  Міжнародна політика
896482
  Фогель В. Новая Европа и её историко-географические обоснования / Вальтер Фогель проф. Берлинского ун-та ; Пер. под. ред. [и с предисл.] проф. Германа Генкель. – Петроград ; Москва : Книга
Т. 1. – 1924. – 257 с.
896483
  Фогель В. Новая Европа и её историко-географические обоснования / Вальтер Фогель проф. Берлинского ун-та ; пер. под ред. проф. Германа Генкель. – Петроград ; Москва : Книга
Т. 2. – 1924. – 264с.
896484
  Во Ивлин Новая Европа Скотт-Кинга : Повести и рассказы / Во Ивлин; Пер.с англ. – Москва : Текст, 1999. – 221с. – (Текст). – ISBN 5-7516-0161-0
896485
  Кунциг Роберт Новая Европа. Новые европейцы / Кунциг Роберт, Хэммонд Робин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 157, октябрь. – С. 78-101 : фото
896486
  Дадабаева З.А. Новая европейская политика в Центральной Азии // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 153-179. – ISSN 0235-5620
896487
  Головин Борис Новая жемчужина Подмосковья : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94 : Фото
896488
  Данте Алигьери Новая жизнь / Данте Алигьери. – Самара, 1918. – 95с.
896489
  Данте Алигьери Новая жизнь : [рассказ] / Данте ; пер. с итал. Абрама Эфроса ; [предисл. Н. Елиной]. – Москва : Художественная литература, 1965. – 179 с. : 5 л. іл.
896490
  Данте Алигьери Новая жизнь / Данте Алигьери. – М., 1985. – 168с.
896491
  Штюренберг Михаэль Новая жизнь Аббатства. Спасти Мон-Сен-Мишель : Франция / Штюренберг Михаэль, Компуан Стефан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 42-55 : Фото. – ISSN 1029-5828
896492
   Новая жизнь народов Севера.. – М., 1967. – 120с.
896493
  Земцова Юлия Новая жизнь после революции // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 86 : фото. – ISSN 1029-5828
896494
  Висьневска-Рошковска Новая жизнь после шестидесяти / Висьневска-Рошковска. – Москва, 1989. – 259с.
896495
  Игнатов В.Г. Новая жизнь села / В.Г. Игнатов. – М., 1978. – 112с.
896496
  Шекалов В.А. Новая жизнь старинной музыки / В.А. Шекалов. – Л, 1990. – 16с.
896497
  Ефимов В.В. Новая жизнь старых деталей / В.В. Ефимов. – Киев, 1978. – 96 с.
896498
  Рассохин Олег Новая жизнь центра Москвы : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 10 : Фото
896499
  Данте Алигьери Новая жизнь. Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери; [пер. А. Эфроса. М. Лозинского ; вступ. статья Б. Кржевского ; примеч. Е. Солоновича и др. ; ил.: Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 686 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 28 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
896500
  Комаров В.Н. Новая занимательная астрономия / В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1972. – 279с.
896501
  Комаров В.Н. Новая занимательная астрономия / В.Н. Комаров. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1983. – 207 с.
896502
  Воронцов-Вельяминов Новая звезда в созвездии Геркулеса / Воронцов-Вельяминов. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1935. – 56 с.
896503
  Подлесный Евгений Новая Зеландия - новый взгляд на мир // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 113 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
896504
  Хохлов Геннадий Новая Зеландия - страна адвенчурного туризма : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 60-63 : Фото
896505
  Андреева В.М. Новая Зеландия / Андреева В.М. – Москва : Географгиз, 1958. – 96 с. : 4 л. ил. – (У карты мира)
896506
  Андреева В.М. Новая Зеландия : экономико-географическая характеристика / Андреева В.М. ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Географгиз, 1963. – 334, [2] с. : ил.
896507
  Андреева В.М. Новая Зеландия : справочник / В.М. Андреева, К.В. Малаховский, А.С. Петриковская ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1974. – 303 с.
896508
  Стефанчук Л.Г. Новая Зеландия / Л.Г. Стефанчук. – М, 1987. – 198с.
896509
   Новая Зеландия : Перемены. История. Природа. Кино. Город. Традиции. Карта/Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 92-148 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
896510
   Новая Зеландия : путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 6. – С. 108-109 : Фото
896511
  Горькова Анастасия Новая Зеландия // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 46-47 : фото
896512
  Стефанчук Л. Новая Зеландия в условиях мирового кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 102-108. – ISSN 0131-2227
896513
  Рубцов Б.Б. Новая Зеландия. / Б.Б. Рубцов. – М., 1987. – 127с.
896514
  Андреев Андрей Новая Зеландия. New Zealand // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 52-59 : фото
896515
   Новая Зеландия. Запертые в стране грез // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 1. – С. 42-49 : фото
896516
  Уорн Кеннеди Новая Зеландия. Земля зеленого камня / Уорн Кеннеди, Мелфорд Майкл // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Март, № 126. – С. 138-149 : фото
896517
  Брайсон Наташа Новая Зеландия. Облако Рай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 56-61 : фото
896518
   Новая Зеландия. Родина экстрима // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 5. – С. 78-82 : фото
896519
  Миняйло Елена Новая Зеландия/ ландшафты, парки, городские пространства и архитектура. Аотеароа: счастье созерцания природы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 18-25 : фото
896520
  Николайчук Александр Новая Зеландия: Дорогами средиземья // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 76-81 : фото
896521
  Колас Якуб Новая земля : поэма / Колас Якуб. – Минск, 1923. – 287 с.
896522
   Новая земля : сборник колхозной литературы. – [Ленинград] : Ленинградское областное изд.
[Т.] 1. – 1934. – 280 с.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Констанчинчику?.... Харламповичу от редактора издателя на добрую память
896523
  Колас Якуб Новая земля : поэма / Колас Якуб. – Минск, 1949. – 290 с.
896524
  Сабо П. Новая земля / П. Сабо. – Москва, 1955. – 648с.
896525
  Дамдинов Н.Г. Новая земля : стихи / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Художественная литература, 1970. – 110 с.
896526
  Твардовский А.Т. Новая земля / А.Т. Твардовский. – К., 1988. – 191с.
896527
  Матусевич Н.Н. Новая Земля / Н.Н. Матусевич, А.В. Соколов. – Вологда, 1927. – 101с.
896528
  Пинегин Н.В. Новая Земля / Н.В. Пинегин. – Архангельск, 1935. – 128с.
896529
  Львов В. Новая земля, ее природа, животный мир, промыслы и население / В. Львов. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1903. – 76 с.
896530
   Новая земля.. – Л., 1935. – 240с.
896531
  Клайнс Том Новая золотая лихорадка. Юкон: дикий запад Канады / Клайнс Том, Никлен Пол // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 114-131 : фото
896532
  Гапонов П.М. Новая и новейшая история / П.М. Гапонов. – Воронеж, 1966. – 883с.
896533
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1995
896534
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1995
896535
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1995
896536
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1995
896537
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1995
896538
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1995
896539
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1996
896540
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1996
896541
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1996
896542
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1996
896543
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1996
896544
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1996
896545
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1997
896546
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1997
896547
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1997
896548
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1998
896549
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1998
896550
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1998
896551
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1998
896552
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1998
896553
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1998
896554
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 1999
896555
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 1999
896556
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 1999
896557
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 1999
896558
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 1999
896559
   Новая и новейшая история. – Москва. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 1999
896560
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2000
896561
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2000
896562
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2000
896563
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2000
896564
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2000
896565
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2000
896566
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2001
896567
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2001
896568
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2001
896569
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2001
896570
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2001
896571
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2001
896572
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2002
896573
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2002
896574
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2002
896575
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2002
896576
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2002
896577
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2002
896578
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2003
896579
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2003
896580
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2003
896581
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2003
896582
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2003
896583
   Новая и новейшая история. – Москва, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2003
896584
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2004
896585
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2004
896586
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2004
896587
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2004
896588
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2004
896589
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2004
896590
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2005
896591
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2005
896592
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2005
896593
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2005
896594
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2005
896595
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2005
896596
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2006
896597
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2006
896598
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2006
896599
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2006
896600
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2006
896601
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2006
896602
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2007
896603
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2007
896604
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2007
896605
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2007
896606
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2007
896607
   Новая и новейшая история. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2007
896608
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2008
896609
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2008
896610
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2008
896611
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2008
896612
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2008
896613
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2008
896614
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2009
896615
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2009
896616
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2009
896617
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2009
896618
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2009
896619
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2009
896620
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2010
896621
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2010
896622
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2010
896623
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2010
896624
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2010
896625
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2010
896626
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2011
896627
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2011
896628
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2011
896629
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2011
896630
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2011
896631
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2011
896632
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2012
896633
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2012
896634
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2012
896635
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2012
896636
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2012
896637
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2012
896638
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2013
896639
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2013
896640
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2013
896641
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2013
896642
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2013
896643
   Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6. – 2013
896644
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2014
896645
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2. – 2014
896646
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3. – 2014
896647
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4. – 2014
896648
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5. – 2014
896649
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 1. – 2015
896650
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 2, март - апрель. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
896651
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 3, май - июнь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
896652
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 4, июль - август. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
896653
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 5, сентябрь - октябрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
896654
   Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
896655
   Новая и новейшая история (1870-1976). – Москва, 1978
896656
   Новая и новейшая история (1870-1986). – Изд. третье, переработанное и дополненное. – Москва : Высшая школа, 1988. – 560 с. – Библиогр.: с. 550-554
896657
   Новая и новейшая история Китая : краткий очерк. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 268 с.
896658
   Новая и новейшая история Румынии.. – М., 1963. – 288с.
896659
  Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки : учебное пособие / Ю.Н. Розалиев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 349 с.
896660
  Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : учеб. пособие для студентов вузов : [в 3 ч.] / М.В. Пономарев, С.Ю. Смирнова. – Москва : Владос. – (Практическое пособие для вузов). – ISBN 5-691-00346-1
Ч. 2 : Европейская индустриальная цивилизация в XIX в. "Закат Европы". – 2004. – 287, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем
896661
  Грауманн О. Новая идентичность вуза в условиях интернационализации / О. Грауманн, М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-131. – ISSN 0869-3617
896662
  Грауманн О. Новая идентичность вуза в условиях интернационализации образования / О. Грауманн, М.Н. Певзнер, А.Г. Ширин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 123-131. – ISSN 0869-3617
896663
  Семенов Б. Новая империалистическая война и амстердамский интернационал / Б. Семенов. – М., 1933. – 48с.
896664
   Новая имперская история постсоветского пространства : Сборник статей / Ред. и сост.: И.Герасимов, С.Глебов, А.Каплуновский, М.Могильнер, А.Семенов. – Казань : Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. – 656с. – ((Библиотека журнала "Ab Imperio")). – ISBN 5-85247-024-4
896665
  Комаров И.К. Новая инвестиционная политика и строительство / И.К. Комаров. – М., 1988. – 256с.
896666
  Беглова Е.И. Новая иноязычная лексика как источник развития лексикона и возникновения лексических трудностей русского языка (на материале СМИ) // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 6-9
896667
   Новая интерпретация теории относительности : метод. рекомендации. – Донецк : Облполиграфиздат, 1989. – 56 с.
896668
   Новая информационная технология в машиностроении.. – М., 1991. – 82с.
896669
   Новая информационная технология в образовании : Тез. докл. респ. науч. конф. – Душанбе, 1990. – 118с.
896670
  Леиньш В.В. Новая информационная технология и ее экономика / В.В. Леиньш. – Рига, 1990. – 91с.
896671
   Новая исламская революция? // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
896672
  Тишков В.А. Новая историческая культура (размышления после XXI Международного конгресса исторических наук) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-23. – ISSN 0130-3864
896673
  Холмогоров А.И. Новая историческая общность людей / А.И. Холмогоров. – Москва, 1975. – 46с.
896674
  Аношкин И.Ф. Новая историческая общность людей и социальный прогресс / И.Ф. Аношкин. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Библиотечка "60 лет СССР")
896675
   Новая историческая общность людей: сущность, формирование, развитие.. – Москва, 1976. – 438с.
896676
  Трачевский А.С. Новая история : в 2 т. / [соч.] А.Трачевского, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : 1500-1750. – 1900. – VI, 700 с.


  Из предисл.: "В основание этой книжки положен ряд статей о Германии накануне революции, печатавшихся в Вестнике Европы за 1875 г."
896677
  Трачевский А.С. Новая история : в 2 т. / [соч.] А.Трачевского, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : 1750-1848. – 1908. – V, [3], 720 с.


  Из предисл.: "В основание этой книжки положен ряд статей о Германии накануне революции, печатавшихся в Вестнике Европы за 1875 г."
896678
  Трачевский А.С. Новая история : в 2 т. / [соч.] А.Трачевского, проф. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2 : 1750-1848. – 1908. – V, [3], 720 с. – Экз. деф., в кн. отсутств. с. 369-720


  Из предисл.: "В основание этой книжки положен ряд статей о Германии накануне революции, печатавшихся в Вестнике Европы за 1875 г."
896679
  Иловайский Д.И. Новая история : курс старшего возраста / сост. Д. Иловайский. – 30-е изд., вновь пересмотр. – Москва : Т-во типо-лит. И.М. Машистова, 1916. – 256, 1 л. карт


  На тит. л. дарственная надпись ......?
896680
   Новая история. – Москва
Ч. 1. – 1939. – 571с.
896681
   Новая история. – Москва
Ч. 2. – 1939. – 604с.
896682
  Сурат С.П. Новая история / С.П. Сурат. – Москва, 1948. – 104с.
896683
  Лесник Г.М. Новая история / Г.М. Лесник. – М.
1. – 1949. – 138с.
896684
   Новая история. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1953. – 500 с.
896685
   Новая история. – Москва, 1956. – 291 с.
896686
   Новая история. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 512 с.
896687
   Новая история. – Москва : Издателство социально-экономической литературы
Т. 3. – 1960. – 884 с.
896688
   Новая история. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1. – 1963. – 731 с.
896689
   Новая история. – 3-е изд. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1964. – 567 с.
896690
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – М
1. – 1971. – 320с.
896691
   Новая история : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 688 с.
896692
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 11-е изд. – М
Ч. 1. – 1973. – 319с.
896693
  Адо А.В. Новая история : первый период 1640-1870 : метод указ. для студ.-заочников ист. фак. / А.В. Адо, М.М. Залышкин ; Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1974. – 44 с.
896694
   Новая история : учебник для пед. инст. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение
Ч. 1 : 1640-1870. – 1978. – 719 с.
896695
  Адо А.В. Новая история : первый период 1640-1870 : метод указ. для студ.-заочников ист. фак. / А.В. Адо, М.М. Залышкин ; Науч.-метод каб. по заоч. и вечер. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1980. – 47 с.
896696
   Новая история : Указ. лит. изд. в СССР на рус. яз. – Москва
Ч. 1 : Общий отдел. Первый период новой истории, 1640-1870 гг. – 1980. – 358с.
896697
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 19-е изд. – М
1. – 1981. – 319с.
896698
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 21-е изд. – М
1. – 1983. – 237с.
896699
  Фейгина М.В. Новая история / М.В. Фейгина. – М, 1985. – 71с.
896700
  Ефимов А.В. Новая история / А.В. Ефимов. – 22-е изд. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 255 с.
896701
   Новая история : Указ. лит. изд. в СССР на рус. яз. – Москва
Ч. 2 : Второй период новой истории, 1971-1918 гг. – 1986. – 434с.
896702
   Новая история : Указ. лит. изд. в СССР на рус. яз. 1917-1940. – Москва
Ч. 2, Вып. 2 : Второй период новой истрории 1817-1918 гг. – 1988. – 399с.
896703
  Ефимов А.В. Новая история (1814-1849) : курс всеобщей истории / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1945. – 157, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории)
896704
  Ефимов А.В. Новая история (1850-1870) : в 2 т. / проф. А.В. Ефимов ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории)
[Т. 2]. – 1945. – 200, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
896705
   Новая история (второй период 1870-1918 гг).. – М., 1976. – 120с.
896706
   Новая история :(первый период) : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1972. – 776 с.
896707
   Новая история :(первый период).. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 560 с.
896708
   Новая история 1781-1917: Уч. для 9 кл. ср. шк.. – М., 1987. – 256с.
896709
   Новая история 1871-1917 : учебник. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1984. – 543 с.
896710
  Луцкий В.Б. Новая история арабских стран / В.Б. Луцкий. – Москва, 1965. – 370с.
896711
  Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. / В.Б. Луцкий. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1966. – 372с.
896712
  Косев Д. Новая история Болгарии : курс лекций / Д. Косев. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 524 с.
896713
   Новая история Вьетнама.. – М., 1980. – 717с.
896714
  Кауфман А.С. Новая история древней страны / А.С. Кауфман, А.Ф. Малов. – М., 1962. – 110с.
896715
  Штейнберг Е.Л. Новая история зависимых и колониальных стран / Е.Л. Штейнберг. – Киев
Ч.1. – 1939. – 244с.
896716
  Штейнберг Е.Л. Новая история зависимых и колониальных стран : Курс лекций, прочит. на Истор. фак-те Киев. гос. ун-та в 1937/38 акад. году : На правах рукописи / Е.Л. Штейнберг, проф. Москов. гос. ун-та ;. – Киев : Изд. Киевского гос. ун-т
Ч. 1 : Индия, Китай, Иран и Афганистан, Османская империя. – 1939. – 244 с.
896717
   Новая история зарубежных стран Азии и Африки.. – Москва, 1968. – 72 с.
896718
   Новая история Индии.. – М., 1961. – 834с.
896719
   Новая история Ирана: Хрестоматия.. – М., 1988. – 326с.
896720
  Фань В.-л. Новая история Китая / В.-л. Фань. – Москва
1. – 1955. – 600 с.
896721
   Новая история Китая. – Москва, 1972. – 637с.
896722
   Новая история колониальных и зависимых стран.. – М.
1. – 1940. – 784с.
896723
   Новая история стран Азии и Африки. – 3-е изд. – Москва, 1972. – 70с.
896724
  Губер А.А. Новая история стран Азии и Африки : учебник для истор. фак-тов пед. ин-тов / А.А. Губер и др. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Изд. "Наука"Главн. ред. восточн. лит-ры, 1975. – 543 с.
896725
  Губер А.А. Новая история стран Азии и Африки : учебник для истор. фак-тов педагогических институтов / А.А. Губер и др. – изд. 3-е. – Москва : Наука, 1982. – 560 с.
896726
   Новая история стран Европы и Америки : первый период. – Москва : Высшая школа, 1986. – 620 с. : ил. – Библиогр.: с. 605-616
896727
   Новая история стран Европы и Америки : учебник / В.И. Виноградов, Н.М. Гусева, Т.М. Исламов, В.С. Костелов, И.М. [ и др. ] Кривогуз; В.Н. Виноградов [ и др. ] ; под ред. И.М. Кривогуза. – 5-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2005. – 909с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-9834-7
896728
   Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века : в 3 ч. : учебник для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01491-9
Ч. 2 : / Золотухин М.Ю., Родригес А.М., Демидов С.В. [и др.] ; под ред. А.М. Родригеса, М.В. Пономарева. – 2006. – 621, [1] с. – Авт. тома указ. на обороте тит. л.
896729
   Новая история стран Европы и Америки. Второй период : Учебник по спец."История". – Москва : Высшая школа, 1998. – 316 с. – ISBN 5-06-003306-6
896730
   Новая история стран Европы и Америки. Первый период : Учебник по спец."История". – Москва : Высшая школа, 1998. – 415 с. – ISBN 5-06-003199-3
896731
   Новая история стран зарубежной Азии и Африки : учебное пособие. – 2-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 544 с.
896732
   Новая история стран зарубежной Азии и Африки.. – Л., 1959. – 592с.
896733
  Альперович М.С. Новая история стран Латинской Америки / М.С. Альперович, Ю Л. Слезкин, . – Москва, 1970. – 384с.
896734
  Афасижев М.Н. Новая история эстетики // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 88-109. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
896735
   Новая история, 1640-1870 : Учебник для студ. ист. фак. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1986. – 704с.
896736
   Новая история, 1640-1870: Уч. для 9-го кл. ср.шк.. – 2-е изд. – М., 1989. – 285с.
896737
   Новая история, 1640-1870:Уч. для 8-го кл.ср. шк.. – М., 1987. – 285с.
896738
   Новая история, 1871-1917: Уч. для 10-го кл. ср.шк.. – 2-е изд. – М., 1989. – 256с.
896739
   Новая история, Первый период.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 399с.
896740
  Иванов К.А. Новая история. / К.А. Иванов. – Пг., 1918. – 264с.
896741
   Новая история.. – 2-е изд., дополн. – М.
1. – 1934. – 407с.
896742
  Галкин И.С. Новая история. / И.С. Галкин. – Москва, 1946. – 244с.
896743
   Новая история.. – М., 1948. – 744с.
896744
   Новая история.. – Москва : Издательство социально-экономической литературы
Т. 2. – 1958. – 848 с.
896745
   Новая история.. – М.
2. – 1970. – 320с.
896746
   Новая история.. – Москва, 1975. – 183 с.
896747
   Новая история.. – М., 1985. – 100с.
896748
  Сказкин С.Д. Новая история. От англ. буржуаз. революции до венского конгресса. / С.Д. Сказкин, А.В. Ефимов. – Москва, 1945. – 183с.
896749
  Галкин И.С. Новая история. Парижская Коммуна. Франция и Германия в период 1870-1914 гг. : лекции, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. И.С. Галкин ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : ВПШ, 1945. – 165, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Курс всеобщей истории ; Вып. 4)
896750
   Новая история: (второй период) : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1976. – 542 с.
896751
   Новая история: в документах и материалах.. – Москва, 1935. – 406с.
896752
   Новая история: второй период. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 359с.
896753
   Новая история: Справ. матер. для студ. заочн. отделен. ист. фак.. – Петрозаводск
2. – 1990. – 40с.
896754
   Новая история: Уч. для пед. инст.. – 2-е изд., доп. – М.
1. – 1972. – 719с.
896755
   Новая история: Уч. для ср. шк.. – 7-е изд. – М., 1969. – 318с.
896756
  Меликсетова И.М. Новая Каледония : Прошлое и современность / И.М. Меликсетова ; АН СССР. Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1968. – 112 с. : карт.
896757
   Новая карта мира "Географические пояса и природные зоны суши Земли" / Э.П. Романова, Н.Н. Алексеева, М.А. Аршинова, О.А. Климанова, Т.А. Ковалева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
896758
  Кременюк В.А. Новая категория : система взаимодействия между Россией и США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068
896759
   Новая катодно-лучевая трубка с видимым изображением сантиметрового диапазона.. – М., 1959. – 12с.
896760
  Палийчук Б.Д. Новая Каховка / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1953. – 176с.
896761
  Вайнштейн С.М. Новая Каховка / С.М. Вайнштейн. – Киев, 1957. – 38 с.
896762
  Пекарева Н.А. Новая Каховка / Н.А. Пекарева. – Москва, 1958. – 72 с.
896763
  Теслер Г.С. Новая кибернетика / Г.С. Теслер. – Київ : Логос, 2004. – 404 с. – ISBN 966-581-488-5
896764
  Черкасский Л.Е. Новая китайская поэзия / Л.Е. Черкасский. – М, 1972. – 496с.
896765
  Хавронюк Н.И. Новая классификация мер уголовно-правового воздействия // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. статей / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Ин-т философии, социологии и права Волгоград. гос. ун-та ; [редкол.: В.М. Комарницкий (глав. ред.), А.А. Дудоров, Л.В. Лобанова и др.]. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 98-108. – ISBN 978-617-616-047-2
896766
  Скальковский К.А. Новая книга : публицистика, экономические вопросы, путевые впечатления / К. Скальковский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1904. – X, 556 с.
896767
  Мартынов Л.Н. Новая книга / Л.Н. Мартынов. – М, 1962. – 112с.
896768
  Кулешов А.А. Новая книга : стихи / А.А. Кулешов. – Москва, 1964. – 147 с.
896769
  Звиняцковский В.Я. Новая книга о Гоголе : [Крутикова Н.Е. "Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя"] // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 76-78
896770
  Звиняцковский В.Я. Новая книга о Гоголе : [Крутикова Н.Е. "Урбанистическая проблема в художественной прозе Гоголя"] // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 76-78
896771
   Новая книга о Пушкине : Рецензия : Майков Л.Н. Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. С приложением портрета Пушкина., 1899. – [7] с.
896772
  Резанов В.И. Новая книга о старой украинской драме / В.И. Резанов. – 245-254с.
896773
  Резанов В.И. Новая книга о старой украинской драме. – [Варшава], 1912. – С. 245-254. – Отд. отт.: Русский филологический вестник. 1912, № 3-4. – (Критика и библиография)
896774
  Нойберт Р. Новая книга о супружестве / Р. Нойберт. – Москва, 1967. – 320с.
896775
  Нойберт Р. Новая книга о супружестве : Проблема брака в настоящем и будущем / Р. Нойберт. – Москва : Прогресс, 1967. – 320с.
896776
  Карпачевский Л.О. Новая книга по истории агрохимии // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 708-709. – ISSN 0032-180Х
896777
  Ли В.И. Новая кодификация законодательства союзных республик о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Ли В.И.; АН СССР. Ин-т гос-ва и права. – М., 1972. – 18л.
896778
   Новая коллекция "лето-device" : GADGET // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 6. – С. 26-27 : Фото
896779
   Новая Конституция СССР и комплексное планирование социально-экономического развития города и района.. – Невьянск, 1978. – 91с.
896780
   Новая Конституция СССР и проблемы правоведения.. – Томск, 1980. – 190с.
896781
   Новая Конституция СССР и развитие науки о государстве и праве. – Москва, 1979. – 296 с.
896782
   Новая Конституция СССР и развитие советского народовластия: Реф. сб.. – М., 1982. – 235с.
896783
   Новая Конституция СССР и управление народным хозяйством: Учет отрасл. и территор. принципов.. – Ташкент, 1979. – 168с.
896784
  Зайков Ф.А. Новая Конституция СССР о браке, семье и воспитании детей / Ф.А. Зайков. – Фрунзе, 1981. – 87с.
896785
  Эрнанадес Е.И. Новая конституция СССР. Основноей закон жизни развитого социалистического общества / Е.И. Эрнанадес. – М, 1979. – 47с.
896786
  Непечий П.Д. Новая конструкция разъемных кожухов электросталеплавильных печей. / П.Д. Непечий, С.А. Вольский. – Запорожье, 1960. – 16с.
896787
  Кириченко А. Новая концепция бесплатнолго и доступного четырнадцатиуровневого обществоведческого образования:приглашение к дискуссии // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 251-257. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
896788
  Сухинин С.А. Новая Концепция географического образования в Российской Федерации: задачи, проблемы, противоречия, перспективы // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 65-68. – ISSN 2075-1893
896789
  Варнавский В. Новая концепция государственно-частного партнерства в Великобритании // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 67-75. – ISSN 0131-2227
896790
  Федоров И.Б. Новая концепция инженерного образования // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С.24-32.
896791
  Бороздина Л.В. Новая концепция личности и характера на основе теории деятельности А.Н.Леонтьева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – 11-26. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
896792
  Пуассон Э. Новая кооперация / Э. Пуассон. – Х., 1919. – 55с.
896793
  Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Игорь Ансофф ; пер. с англ. С. Жильцов. – Санкт-Петербург, Москва; Харьков, Минск : Питер, 1999. – 416 с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-314-00105-5
896794
  Строклик Нина Новая космическая одиссея. Марс. Вперед к Красной планете // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 64-67 : фото
896795
  Грюнбаум А. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-88. – ISSN 0042-8744
896796
  Грюнбаум А. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.78-88. – ISSN 0042-8744
896797
  Кулжинский Я. Новая критика Тэна : (Pr. Aulard. Taine, historien de la Revolution francaise) : Докл., чит. в О-ве Нестора Лет. 1 февр. 1909 г / Яр. Кулжинский. – Киев : Тип. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], 22 с. – Отт. из "Унив. изв."


  На тит. л. № 40066, печать кн. Василенко и дарственная надпись на с. 3: Многоуважаемому Николаю Прокофьевичу от автора
896798
  Иванов И.И. Новая культурная сила. Русские писатели XIX-го века : Пушкин. Лермонтов. Белинский. Тургенев. Некрасов. Шевченко. Жадовская. Никитин. Грибоедов / Ив. Иванов. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1901. – XXXII, 364 с. – На обл. назв.: Русские писатели


  На кн. печать на идише
896799
  Гастев А. Новая культурная установка. / А. Гастев. – 2-е изд. – М., 1924. – 48с.
896800
  Чаушев Асен Новая кухня. / Чаушев Асен, Чаушев Недко. – М., 1991. – 142с.
896801
  Сян-Белгин Новая легенда. / Сян-Белгин. – Ставрополь, 1964. – 104с.
896802
  Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка / В.И. Заботкина. – Москва : Высшая школа, 1989. – 124с.
896803
   Новая линия автобусов Scania : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 8 : Іл.
896804
  Душина И.В. Новая линия учебников географии для общеобразовательных учереждений : Методика и опыт. Новые учебные пособия / И.В. Душина, Т.П. Смоктунович // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 51-55. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
896805
  Браун Н.Л. Новая лирика / Н.Л. Браун. – Л., 1958. – 115с.
896806
   Новая литература по методике преподавания русского языка и литературы в национальных школах и вузах СССР.. – М., 1974. – 167с.
896807
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 5. – 2004
896808
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 6. – 2004
896809
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 1. – 2004
896810
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 2. – 2004
896811
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 3. – 2004
896812
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : Библиографический указатель. – Москва
  № 4. – 2004
896813
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель. – Москва
  № 4. – 2007
896814
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель. – Москва
  № 3. – 2007
896815
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2008
896816
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2008
896817
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896818
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896819
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896820
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896821
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896822
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896823
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896824
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896825
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896826
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896827
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896828
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896829
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896830
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896831
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896832
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896833
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896834
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896835
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896836
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896837
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896838
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896839
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896840
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896841
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896842
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896843
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896844
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896845
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896846
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896847
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896848
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896849
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896850
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896851
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896852
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896853
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896854
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896855
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896856
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896857
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896858
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896859
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896860
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896861
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896862
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896863
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896864
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896865
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896866
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896867
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896868
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896869
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896870
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896871
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896872
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896873
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896874
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 3. – 2011
896875
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896876
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 5. – 2011
896877
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
896878
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
896879
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
896880
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
896881
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
896882
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
896883
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (Библиографические списки)
896884
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011
896885
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896886
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 4. – 2011
896887
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896888
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896889
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896890
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896891
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896892
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 11. – 2011
896893
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 10. – 2011
896894
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. – Москва
  № 3. – 2011
896895
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. – Москва
  № 1. – 2011
896896
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. – Москва
  № 2. – 2011
896897
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 7. – 2011
896898
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 8. – 2011
896899
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 9. – 2011
896900
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896901
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896902
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896903
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2011
896904
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2011
896905
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896906
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896907
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896908
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896909
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896910
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 6. – 2011
896911
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896912
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896913
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896914
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Экономика : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896915
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896916
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896917
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896918
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896919
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896920
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896921
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религиоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896922
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896923
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896924
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. Социология : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896925
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 1. – 2012
896926
   Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Депонированные научные работы : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. науч-библиогр. информ. – Москва
  № 2. – 2012
896927
   Новая литература по ценообразованию, опубликованная в СССР в 1973 году : Аннотированный указатель. – Москва, 1974. – 187с.
896928
   Новая литература по ценообразованию.. – М,, 1970. – 37с.
896929
   Новая литература по ценообразованию.. – М.
4,5. – 1970. – 85с.
896930
   Новая литература по ценообразованию.. – М,
6,7. – 1970. – 68с.
896931
  Новиков Михай Новая литература РНР / Новиков Михай. – Бухарест, 1955. – 44с.
896932
   Новая магистерская программа "Экологическое право и политика" как один из инструментов решения проблем обеспечения устойчивого развития экономики и общества / Мищенко Сергей Владимирович, Попов Николай Сергеевич, Пучков Николай Петрович, Мозерова Лилия Анатольевна, Круглов Виктор Иванович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 32-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
896933
  Раджаби Д. Новая мама : повесть / Д. Раджаби; пер. с тадж. Л.Басова. – Москва : Детская литература, 1991. – 124 с.
896934
  Елисеева О.И. Новая медицина против вирусов. Гепатит. СПИД / О.И. Елисеева. – Санкт-Петербург : Весь, 2004. – 160с. – (Библиотка доктора Елисеевой). – ISBN 5-9573-0210-4
896935
  Кадачев В.Я. Новая методика изучения липкости глинистых грунтов / В.Я. Кадачев. – М., 1975. – 89с.
896936
  Карабутов А.И. Новая методика исследования элементарных процессов в облаках и туманах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карабутов А.И.; ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, 1951. – 4 с.
896937
  Котляров И. Новая методика оценки качества научных журналов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
896938
  Бочкарев Н.Е. Новая методика родного языка / Н.Е. Бочкарев. – Пермь : Типо-Литогр. Губернск. Правления. – (Серия методических и учебных руководств, основанных на данных эксперимент. педагогической психологии ; № 4)
Ч. 2, вып. 1 : Правописание и грамматика. – 1912. – 312с., илл. – с прилож.: 1.Программы по грамматике для младших кл. низших и сред. школ. 2. Краткого списка книг
896939
  Берулава Г.А. Новая методология развития личности в информационном образовательном пространстве / Г.А. Берулава, М.Н. Берулава // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 4. – С. 11-20. – ISSN 0869-561Х


  Предложена и рассматривается новая методологическая платформа развития личности с позиций поведенческого подхода. Показана роль поведенческих стереотипов в социальной и профессиональной успешности личности.
896940
  Пуанкаре Анри Новая механика / Анри Пуанкаре ; пер. И.В. Яшунський. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Физика", 1911. – 48 с.


  Пер.: Яшунский, Иосиф Владимирович
896941
  Пуанкаре А. Новая механика / Анри Пуанкаре; Перевел И.В. Яшунский // Общая теория равновесия и колебания упругих твердых тел / Ермаков В. – Киев : В унив. типографии, 1871
896942
  Пуанкаре А. Новая механика / А. Пуанкаре. – 2-е изд. – Петроград, 1919. – 32 с.
896943
  Пуанкаре Анри Новая механика. Эволюция законов : Две статьи / Анри Пуанкарэ, акад. проф. ; Пер. с примеч. и 2 вступ. ст. Г.А. Гуревича. – Москва : [Тип. торг. дома "Мысль"], 1913. – [4], 178, [1] с.
896944
  Зайончковская Ж.А. Новая миграционная политика России: первые итоги // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (11). – С. 37-49. – ISSN 2072-9480
896945
  Камышин О. Новая мировая война на пороге // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 42. – ISSN 0234-1670


  В цьому впевнені керівники американської розвідки
896946
  Хейфец Б.А. Новая модель интеграционного сотрудничества стран СЭВ / Б.А. Хейфец. – М, 1989. – 45с.
896947
  Кудрин А. Новая модель роста для российской экономики / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 12. – С. 4-36 : табл., рис. – Библиогр.: 56 назв. – ISSN 0042-8736
896948
  Сторчевой М. Новая модель человека для экономической науки // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-99. – ISSN 0042-8736
896949
  Кочиев А.А. Новая модельная задача небесной механики и ее приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Кочиев А.А.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.11
896950
  Дьяконов А.М. Новая морская звезда из Японского моря / А.М. Дьяконов, 1929. – S.132-138
896951
  Пьецух В.А. Новая московская философия : хроники и рассказы / В.А. Пьецух. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 336 с. – ISBN 5-239-00596-6
896952
  Каминская Ю. Новая налоговая декларация // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... Особенности новой Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах ".
896953
  Остроумов С.А. Новая наука в системе экологических и биосферных наук: биохимическая экология // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 5-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1726-5428
896954
  Сумцов Н.Ф. Новая наука Г. Безсонова / Н.Ф. Сумцов // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 13 с.
896955
  Куклина Н.Н. Новая научно-техническая революция и буржуазно-реформистская теория "трансформации капитализма". : Автореф... Канд.экон.наук: / Куклина Н.Н.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
896956
  Амиранашвили А.И. Новая находка в низовьях реки Ингура / А.И. Амиранашвили. – Тифлис : Издательс тво Государственного Университета, 1935. – 77, [1] с., [10] л. табл. : ил., табл. – (Материалы по археологии Грузии)
896957
  Моисеев А.С. Новая находка юрских растений в Крыму / А.С. Моисеев // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 583-590, 1 л. ил. : ил.
896958
  Парпаров Л.Ф. Новая немецкая военная лексика / Л.Ф. Парпаров. – М., 1967. – 103с.
896959
  Урбан Р. Новая немецкая литература за последние 20 лет (1888-1908) / Рихард Урбан ; пер. [с нем.] М.Н. Тимофеевой под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестника знания" (В.В. Битнера), 1909. – 94, II с. портр. – Загл. обл.: Немецкая литература за последние 20 лет. - Беспл. прил.к Вестн. знания, № 6. – (Библиотека для саморазвития)


  Ред: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
896960
  Тарасенко В. Новая область вулканических горных пород в Волынской губернии. / В. Тарасенко, 1907. – 51-81с. + Табл.1
896961
  Лучицкий В.И. Новая область гранулитов на юге Киевской губернии / В.И. Лучицкий. – Варшава : Тип. "Русского общества", 1913. – 24 с. – Отд. оттиск: Изв. Варшав. политехн. ин-та. 1913, вып. 1, с. 1-27
896962
  Арабян К.К. Новая образовательная парадигма // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 46-51. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система образования, которая в ведущих мировых странах претерпевает существенные изменения, что обусловлено многочисленными причинами, среди которых можно выделить трансформацию социально-экономических процессов, глобальную интеграцию ...
896963
  Ганкин В.Ю. Новая общая теория химической связи, кинетики и катализа / В.Ю. Ганкин, Ю.В. Ганкин. – Л, 1991. – 77с.
896964
   Новая общественно-педагогическая работа для "детей-работников будущего" : Крат. очерк возникновения и трехлет. деятельности Моск. сетлемента с 1905 по 1908 год. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1910. – 16 с. – Без тит. л. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей под редакцией И. Горбунова-Посадова ; Вып. 36)
896965
  Зацный Ю.А. Новая общественно-политическая лексика и фразеология английского языка / Ю.А. Зацный, В.Н. Бутов ; Мин-во образования Украины. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 200 с. – ISBN 966-599-088-8
896966
  Звездина Э.А. Новая окислительная реакция 2-аминобензимидазолов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Звездина Э.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1968. – 25л.
896967
  Твердов Б.И. Новая оконечная установка обработки данных / Б.И. Твердов, Твердова, С..М. – М., 1990. – 80с.
896968
  Генделев М. Новая опера // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 37-39. – ISSN 0321-1878
896969
  Коган Ефим Яковлевич Новая организация образовательных ресурсов высшей школы: ответ на вызовы современной экономики / Коган Ефим Яковлевич, Посталюк Наталья Юрьевна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 1726-667Х
896970
  Славутский Новая орошаемая культура на Северном Кавказе - батат / Славутский, Шуманов. – Ростов -на-Дону, 1932. – 36 с.
896971
  Кимбер Э. Новая Памела, или Справедливое описание жизни Марии, знатной госпожи своим достоинством, чином и имением / Переведено с французскаго Афнсм Щктвм [Афанасием Щекатовым]. – Москва : Тип. Комп. типографич.
Ч. 1. – 1788. – 311 с.


  Пер. с фр. яз. англ. романа "Maria; the genuine memoirs of a young lady of rank and fortune". Фр. пер. были изданы под загл.: "Mariana, ou La nouvelle Pamela. Histoire veretable traduite de l"anglois" (Rotterdam, 1765), "Maria, ou Les veeretables ...
896972
  Кимбер Э. Новая Памела, или Справедливое описание жизни Марии, знатной госпожи своим достоинством, чином и имением / Переведено с французскаго Афнсм Щктвм [Афанасием Щекатовым]. – Москва : Тип. Комп. типографич.
Ч. 2. – 1788. – 312 с.
896973
  Бабайлов В.К. Новая парадигма менеджмента // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 1. – С. 72-76. – ISSN 2226-8820
896974
  Бабурина О. Новая парадигма мирового экономического порядка в системе глобального капитализма: от реализма к институционализму // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 11-22. – ISSN 2074-6040


  В условиях кризиса глобального капитализма идея поиска новой концепции мирового экономического порядка вновь стала насущной необходимостью. The crisis of global capitalism, the idea of finding a new concept of world economic order has again become a ...
896975
  Ханнанов Р.А. Новая парадигма труда: философско-экономические и правовые аспекты // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 10 (88). – С. 32-55. – ISSN 1812-8696
896976
  Москатова А.К. Новая парадигма человекознания и его горизонты // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С. 46-54. – ISSN 1680-2721
896977
  Кривобороденко Г.П. Новая парадигма экономической теории // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-37
896978
  Александрович Э. Новая педагогика : метод М. Монтессори / Э. Александрович. – Санкт-Петербург : Вестник знания, 1913. – 80 с. – Библиогр.: ил.
896979
   Новая пенсионная система в Украине: три уровня пенсионного обеспечения : сборник законов: по состоянию на 20 января 2008 года / [ сост. И.М. Сирота; отв. за вып. С.В. Карплюк ]. – 3-е изд., исправл. и доп. – Харьков : Одиссей, 2008. – 272с. – (Законы Украины). – ISBN 978-966-633-716-3
896980
   Новая персона в туризме : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6
896981
  Балкарова Ф. Новая песня : стихи / Ф. Балкарова; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1982. – 176 с.
896982
  Жид А. Новая пища / А. Жид. – Москва, 1936. – 48с.
896983
  Сапарин В.С. Новая планета / В.С. Сапарин. – Москва, 1950. – 155с.
896984
   Новая повесть г. Тургенева : (Накануне, повесть И.С. Тургенева. "Русский вестник", 1860 г., № 1-2), 1912. – [42] с. – Отд. оттиск
896985
   Новая повесть о преславном Российском царстве и Великом государстве Московском. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археогр. комис. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [3] с., 32 стб. – Отд. оттиск: Русская историческая библиотека, т. 13. – Библиогр. в подстроч. примеч.
896986
  Дробленкова Н.Ф. Новая повесть о преславном российском царствые и современная ей агитационная патриотическая письменность / Н.Ф. Дробленкова. – М.-Л., 1960. – 240с.
896987
  Шовкопляс И.Г. Новая позднепалеотическая стоянка на Черниговщине // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 187-189
896988
  Казарян В.П. Новая познавательная ситуация в исследованиях сложных систем. / В.П. Казарян. – Москва, 1990. – 54с.
896989
  Габуев А. Новая политика Пекина в Африке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0321-5075
896990
  Люкманов А. Новая политика Турции на Ближнем Востоке // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 94-105. – ISSN 0130-9625
896991
   Новая Польша : общественно-политический и литературный ежемесячник. – Варшава : Inst. Ksiazki. – ISSN 1508-5589
№ 10 (123). – 2010
896992
   Новая Польша : общественно-политический и литературный ежемесячник. – Варшава : Inst. Ksiazki. – ISSN 1508-5589
№ 11 (124). – 2010
896993
   Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – Москва : Академія, 1999. – 640с. – ISBN 5-87444-067-4
896994
   Новая поэзия Китая.. – М., 1959. – 543с.
896995
  Бровка Петрусь Новая поэма Якуба Коласа / Бровка Петрусь, 1949. – 3-6с.
896996
  Фисатиди А. Новая практика в вопросах перевода жилых помещений в нежилые // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 3. – С. 14-16.
896997
  Багров Н.В. Новая предметно-объктная сущность географии в информационном обществе : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-18 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
896998
  Тимофеевский А.А. Новая Программа КПСС - программа построения коммунизма / А.А. Тимофеевский. – М., 1961. – 39 с.
896999
  Каиров И.А. Новая Программа КПСС и задачи педагогической науки. / И.А. Каиров. – Москва, 1963. – 96с.
897000
  Медведев А.Г. Новая продукция и новая технология в стратегии технического развития машиностроения / А.Г. Медведев. – Л, 1988. – 200с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,