Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
895001
  Кожановский А.Н. "Национальное строительство "в Испании // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 54-67. – ISSN 0201-7083
895002
  Долгополова Н.А. "Национальные приоритеты" США / Н.А. Долгополова. – М., 1982. – 144с.
895003
   "Национальный атлас России". Том 3 "Население. Экономика": Из истории российского спорта и Олимпийское движение / А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, В.И. Рябчикова, С.В. Кривов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 14-23 : рис. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0016-7126
895004
  Петров А.В. "Национальный вкус" в трактате П.А. Плавильщикова "Театр": необходимая случайность в литературной эстетике XVIII века // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0130-9730
895005
  Дерейко І. "Нацистам були потрібні люди, які або багато працюють, або мало думають" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 54-57


  Хто з українців і чому йшов на співпрацю з окупаційною владою під час Другої світової війни.
895006
  Гранин Ю.Д. "Нация" и "этнос": эволюция подходов и интерпретаций в философии и науке XVIII-XX столетий // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 7. – C. 5-17. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируются эволюция понятий “этнос” и “нация” в истории европейской философии и науки XVIII - начала XX столетия, выявляются философские основания и исследовательские парадигмы концепций происхождения и эволюции этносов и наций.
895007
  Лук"янчук Г. "Нації вмирають не від інфаркту, у них спочатку мову відбира..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 18-24 листопада (№ 46). – С. 5


  9-го листопада, у День української писемності та мови, в Києві, в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка відбувалася наукова конференція на тему "Сучасне російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія".
895008
  Віхров Максим "Націократія" Миколи Сціборського і "третій шлях" України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С. 19-26. – ISSN 0042-9422
895009
  Рог В. "Націократія" та її автор // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 6


  З нагоди 110-річчя від дня народження ідеолога українського націоналізму М. Сціборського в Україні перевидано його фундаментальну працю "Нацократія".
895010
  Марочко В. "Націонал-ухильники" в українських "вишах": від боротьби з "СВУ" до справи боротьбистів / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 148-170. – ISBN 966-675-240-9
895011
  Янчук О. "Націоналіст - слово, яке несе лише позитив" / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 19


  Відомий український режисер - про зйомки "Голоду - 33", проблеми Національної кіностудії та особу Симона Петлюри.
895012
  Тимошик М. "Націоналістична" місія просвітянського театру в селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 вересня (№ 37). – С. 7


  До 100-річчя відродження у Центральній та Лівобережній Україні сільських просвітянських театрів.
895013
  Тимошик М. "Націоналістична" місія просвітянського театру в селі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 вересня (№ 38). – С. 6-7


  До 100-річчя відродження у Центральній та Лівобережній Україні сільських просвітянських театрів.
895014
  Майборода О.М. "Національна історія" заслуговує бути більш живою, ніж мертвою // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 24-28. – ISSN 0130-5247


  Відгук на статтю Г.В. Касьянова й О. П. Толочка "Національні історії та сучасна історіографія: виклики й небезпеки при написанні нової історії України, надруковану в № 6 "Українського історичного журналу" за 2012 р.
895015
   Национальная академия наук Беларуси : 1928-2008 гг. : документы и материалы / НАН Беларуси ; Департ. по арх. и делопр. Мин. юст. Республики Беларусь ; Нац. архив Республики Беларусь ; сост.: Василевская Н.В., Ляховский В.В., Токарев Н.В. и др. ; ред. кол. М.В. Мясникович, Казак Н.С. и др. – Минск : Белорусская наука, 2008. – 767 с. – ISBN 978-985-08-0991-9
895016
   Национальная безопасность и геополитика России : спецвыпуск. – Москва
№ 1 : Русский заказ. Духовное исцеление. \Свиридов А.\. – 2000
895017
   Национальная безопасность и геополитика России : спец. вып. – Москва
№ 2 : Современный Русский Ведический Алфавит. \Свиридов А.\. – 2002
895018
  Ниязов Х. Национальная безопасность и национальные интересы: взгляд из Запада и США ( Національна безпека і національні інтереси: погляд з Заходу і США) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 295-300. – ISSN 2076-1554
895019
  Авакян Т.А. Национальная безопасность и суверенитет в контексте международной безопасности // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 134-144
895020
   Национальная безопасность России глазами экспертов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 8-23. – ISSN 0321-2017
895021
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С. 141-148. – ISSN 0321-2017
895022
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность (Часть III) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С. 75-89. – ISSN 0321-2017
895023
  Шейнис В.Л. Национальная безопасность России. Испытание на прочность (Часть ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.35-53. – ISSN 0321-2017
895024
  Почепцов Г.Г. Национальная безопасность стран переходного периода / Г.Г. Почепцов. – К, 1996. – 133с.
895025
  Левин Г.Л. Национальная библиография в России: теоретико-методологические основы // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 3-10. – ISSN 0869-6020
895026
   Национальная библиография в странах Латинской Америки. – Москва, 1974. – 252 с.
895027
   Национальная библиография как форма сохранения культурно-исторической памяти нации : Материалы конференции 21-22. 11. 2000г. РГБ // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.15-22. – ISSN 0869-6020
895028
  Терлецкая О.А. Национальная библиография Украины в контексте рекомендаций международной конференции по национальным библиографическим службам / О.А. Терлецкая, Л.С. Прокопенко // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 34-39. – ISBN 978-985-7125-33-3
895029
  Загуменная В.В. Национальная библиография Украины: минувшее десятилетие (1994–2004 гг.) // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-30. – ISSN 0130-9765


  Рассказывается об изданиях в области украинской национальной библиографии за период 1994-2004 годы.
895030
   Национальная библиография, издательская деятельность и библиотечное дело в странах Азии и Африки. – Ленинград, 1985. – 117 с.
895031
   Национальная библиография, издательская деятельность и библиотечное дело в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Ленинград, 1988. – 174 с.
895032
   Национальная библиотека : Библигр. указ. за 1965-1977 гг. В 2-х частях. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 199с.
895033
   Национальная библиотека : Библиогр. указ. за 1965-1977 гг. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1979. – 168с.
895034
   Национальная библиотека : Науч.-вспомог. библиогр. указ. – Москва
Ч. 3 : 1977-1988 гг. – 1982. – 193с. – Изд. выходит с 1979 г.
895035
   Национальная библиотека. – Москва
Ч. 3. – 1982. – 193 с.
895036
  Кузьминич Т.В. Национальная библиотека Беларуси как центр библиографической деятельности: современное состояние // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 0869-608Х


  Представлены различные аспекты библиографической деятельности Национальной библиотеки Беларуси (НББ) как главной библиотеки страны, республиканского информационного центра на современном этапе. Акцентируется внимание на изменениях в организации ...
895037
  Киреева Г.В. Национальная библиотека Беларуси как центр книговедческих исследований // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 76-90. – ISBN 978-985-6798-53-8
895038
  Суша А.А. Национальная библиотека Беларуси на ХVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-18
895039
  Чарник О.С. Национальная библиотека в Варшаве: институт книги и чтения: организационная структура и главные задачи // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 73-76. – ISBN 978-985-6798-53-8
895040
  Макарова А.Г. Национальная библиотека и ее читатель: проблемы трансформации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 45-49
895041
  Юсупова А.Х. Национальная библиотека Республики Казахстан - территория диалога культур // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 33-38
895042
  Ходжаев А.А. Национальная библиотека Узбекестана им. А. Навои: история развития // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 3. – С. 36-42
895043
  Маминова И.З. Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои в годы войны / И.З. Маминова, И.Е. Пугач // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 24 - 28
895044
  Яковлева Ю.В. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского на пути к Европейской библиотеке // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-52
895045
  Попик В. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, Киев // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2013. – № 5 (73), май : История в музейном пространстве. – С. 76-77. – ISSN 2222-436X


  Институт рукписи НБУВ хранит один из самых ценных памятников украинской правовой культуры XVIII в. - "Права, по которым судится малороссийский народ" Это первый Кодекс, содержащий нормы административного, гражданского, торгового, уголовного и ...
895046
  Малолетова Н.И. Национальная библиотека Украины: 1941-1943 годы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-23
895047
  Тюлина Н.И. Национальная библиотека. / Н.И. Тюлина. – М, 1988. – 183с.
895048
  Папченко Анна Национальная боевая забава : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 134-140 : Фото
895049
  Савельев Н.А. Национальная буржуазия в странах Азии / Н.А. Савельев. – Москва : Международные отношения, 1968. – 271 с.
895050
  Вдовиченко Д.И. Национальная буржузия Турции / Д.И. Вдовиченко ; АН СССР. Ин-т мировой экон. и межд. отнош. – Москва : Ин-т междун. отнош., 1962. – 268 с.
895051
  Фрадков П. Национальная внешнеэкономическая стратегия: проблемы и перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 2074-6040


  Рассматриваются основные научно-практические подходы к формированию долгосрочной конкурентоспособности страны и оценке конкурентоспособности в системе "фирма-отрасль-страна". Выделены основные проблемы развития экспортного потенциала страны как ...
895052
  Кузнецова И.А. Национальная галерея в Лондоне / И.А. Кузнецова. – М., 1968. – 159с.
895053
  Кузнецова И.А. Национальная галерея в Лондоне / И.А. Кузнецова. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 185с.
895054
   Национальная галерея. Лондон / Кузнецова И. – Москва, 1971. – 169с.
895055
  Евдокименко Николай Национальная гостиничная ассоциация - какой она должна быть : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 4. – С. 16-18 : фото
895056
  Солдатова А.Е. Национальная государственная политика образования автохтонного населения Мексики (история и современность) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 189-195. – ISSN 0130-3864
895057
  Грушкин Дмитрий Валерьевич Национальная государственность как способ модернизации Башкирского этноса (1988-2001) : Автореф. ... дис. канд. истор. наук:07.00.07 / Грушкин Д.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 2003. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
895058
   Национальная государственность союзной республики. – Киев, 1991. – 254с.
895059
   Национальная государственность союзных республик. – М., 1968. – 568с.
895060
  Инамджанова Г.З. Национальная государственность Узбекистана и ее фальсификаторы / Г.З. Инамджанова. – Ташкент, 1977. – 164с.
895061
  Абсаттаров Р.Б. Национальная духовная культура и развитие личности / Р.Б. Абсаттаров ; Казах. ин-т менеджмента, экономики и программиров., Каф. социол. и философии. – Алма-Ата : [б. и.], 1992. – 30, [1] с.
895062
  Архипова М.К. Национальная и местная история в трудах научных учреждений и ВУЗво республик, краев и областей СССР (1946-1950 гг.). : Автореф... наук: / Архипова М.К.; Ленинг. гос библиот. инст. им. Н.К.Крупской. Кафедра библиограф. – Ленинград, 1952. – 24 с.
895063
  Шульга Н. Национальная и политическая маргинализация в условиях системного кризиса // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.5-12
895064
  Акопов В. и др. Национальная и региональная модели благосостояния // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.120-139. – ISSN 0207-3676
895065
  Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в современном мире // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 144-162. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
895066
  Чадаева А.Я. Национальная игрушка / А.Я. Чадаева. – Хабаровск, 1986. – 93с.
895067
  Гнатенко П.И. Национальная идентичность / П.И. Гнатенко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 239, [1] с. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-924-767-4
895068
  Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: Современные споры // Политическая наука : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 1 : Этничность и политика. – С. 64-97. – ISSN 1998-1776
895069
  Таганова Т.А. Национальная идентичность и заимствованная лексика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 481-487. – Библиогр.: Лит.: с. 487; 9 п. – ISSN 1606-951Х
895070
  Тульчинский Г.Л. Национальная идентичность и социально-культурные технологии ее формирования // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 23-28. – ISSN 0235-1188
895071
  Мондэй К. Национальная идентичность и экономическая наука: Е.Ф. Канкрин в русском общественном сознании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 86-112. – (Экономика ; вып.3). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена дослідженню того, як у популярному образі національної традиції екон. думки трансформуються, поширюються і використовуються колективні спогади про минуле. Цей процес розглядається на прикладі інтерпретації спадщини графа Е.Ф. Канкрина ...
895072
  Телегин Д.В. Национальная идентичность как вид социокультурной идентичности и модель языковой общности в европейской перспективе / Д.В. Телегин, Г.В. Телегина // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.46-57
895073
  Кортунов С. Национальная идентичность России: внешнеполитическое измерение // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.38-52. – ISSN 0130-9625
895074
  ГаджиевК.С Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0042-8744
895075
  Давидсон А.Б. Национальная идеология и политическая борьба в ЮАР после 1994 года / А.Б. Давидсон, И.И. Филатова // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 100-109. – ISSN 0130-3864
895076
  Тягай Г.Д. Национальная идея и просветительство в Корее в начале 20 века / Г.Д.Тягай, В.П. Пак ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный центр корееведения ; РАН, Институт востоковедения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1996. – 232 с. – (Исследования по Корее / ред. кол. : М.Н. Пак, С.В. Волков, Р.Ш. Джарылгасинова и др.). – ISBN 5-02-017917-5
895077
  Левченко Н.В. Национальная идея как матрица государственного строительства в Украине // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 3. – С. 20-27
895078
  Васильев А.В. Национальная идея как фактор сплочения российского народа // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 4-10. – ISSN 1812-8696
895079
  Третьяк В.В. Национальная инновационная система как основа экономики инновационного типа / В.В. Третьяк, Е.А. Середа // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 1 (17). – С. 115-118. – ISSN 1729-7206
895080
  Голиченко О. Национальная инновационная система: от концепции к методологии исследования // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 35-50. – ISSN 0042-8736


  У роботі розглядаються передумови виникнення концепції національної інноваційної системи (НІС), показана роль неокласичної екон. теорії, еволюційного, інституційного та неошумпетеріанского підходів у її формуванні. Виявлено проблеми, які повинна ...
895081
  Булычёва О.С. Национальная информационная инфраструктура: точки роста / О.С. Булычёва, О.В. Сюнтюренко // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 0130-9765


  Показаны современные макротенденции развития сферы научно-технической информации. Рассмотрены новые элементы отечественной информационной инфраструктуры. Проанализированы структура, задачи, перспективы развития научных социальных сетей для повышения ...
895082
   Национальная историография стран Юго-Восточной Азии. – М., 1974. – 247с.
895083
  Иванова Е.В. Национальная книжная палата Беларуси как информационно-ресурсная база книговедческих исследований // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2008. – Вып. 2. – С. 123-128. – ISBN 978-985-6798-53-8
895084
  Будкин В.С. Национальная конкурентоспособность стран СНГ на мировых рынках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 14-17. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує причини невисокої конкурентоздатності товарів країн СНД на зовнішніх ринках. Підкреслено значення низького рівня економічної свободи – основного фактора послаблення позицій цих держав як експортерів готової продукції. Наведені оцінки ...
895085
  Кузьмин Д. Национальная конкурентоспособность, глобальное равновесие и мировая валютная система // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 17-23. – ISSN 0131-2227
895086
   Национальная конференция Румынской коммунистической партии, Бухарест 14-16 декабря 1987 г.. – М., 1989. – 87с.
895087
  Жукова О.А. Национальная культура и либерализм в России (о политической философии П.Б.Струве) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 126-135. – ISSN 0042-8744
895088
  Хо Сун Чхоль Национальная культура и образование, направленные на развитие государства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 169-171
895089
  Жукова О.А. Национальная культура и христианский либерализм. Об актуальности наследия И.С. Аксакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 82-89. – ISSN 2073-9702
895090
  Ярощук Н.З. Национальная культура как субъект диалога // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 23-25
895091
  Сиделковский А.Л. Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 22-24
895092
  Тютюнникова С.В. Национальная модель социальной политики как фактор экономического развития / С.В. Тютюнникова, И.А. Шпак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 20-25. – ISSN 2222-4459
895093
  Коркешкин А.П. Национальная Народная армия ГДР. / А.П. Коркешкин. – М., 1960. – 86с.
895094
  Гарбовский Н.К. Национальная оборона во Франции / Н.К. Гарбовский. – М, 1983. – 82с.
895095
  Батюк В.И. Национальная оборонная стратегия США после неоконсервативной революции // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 7. – С. 21-38. – ISSN 0321-2068
895096
  Шогенов А.А. Национальная образовательная политика // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
895097
  Некрасова Т. Национальная опера Украины // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-65.
895098
  Ковлер И.В. Национальная партия Новой Зеландии после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Ковлер И.В.; АН СССР. – М, 1985. – 19л.
895099
  Ахмедов Д.Н. Национальная печать Северного Кавказа, 1917-1937 гг. / Ахмедов ДЖ.Н. – Махачкала : Дагестан. кн. изд-во, 1989. – 131, [2] с.
895100
  Богданова Светлана Национальная платежная система России: какой ей быть? : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 21-23
895101
  Холмогоров А.И. Национальная политика в СССР / А.И. Холмогоров. – М., 1988. – 62с.
895102
   Национальная политика ВКП (б) в цифрах. – М., 1930. – 328с.
895103
  Махмутходжаев М.Х. Национальная политика гоминьдана (1927-1937). / М.Х. Махмутходжаев. – М., 1986. – 127с.
895104
   Национальная политика и национальные отношения: История и современность. – Новосибирск, 1991. – 76с.
895105
  Володарский П.Г. Национальная политика и суд / П.Г. Володарский, 1932. – 40с.
895106
  Шварц П.И. Национальная политика Коммунистической партии в период создания фундамента социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Шварц П.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 17л.
895107
  Грдзелидзе Р.К. Национальная политика Коммунистической партии и период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд ист.наук: / Грдзелидзе Р. К.; Тбил.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Тбилиси, 1958. – 24л.
895108
  Виткаускпас П. Национальная политика Коммунистической партии Литвы в годы социалистической революции и Советской власти в Литве /1918-1919 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Виткаускпас П.; Вильнюс. гос .ун-т. – Вильнюс, 1971. – 17л.
895109
   Национальная политика КПСС. – Москва, 1981. – 256 с.
895110
   Национальная политика КПСС : Ист. опыт, противоречия и пробл. перестройки : Межвуз. сб. науч. тр. – Чебоксары : ЧГУ, 1990. – 132 с.
895111
  Гитлин С.И. Национальная политика КПСС в условиях развитого социализма / С.И. Гитлин. – Ташкент, 1983. – 126с.
895112
  Картозия А.Г. Национальная политика КПСС и современная советология (Критический анализ на примере ГССР 1975-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Картозия А. Г.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии -- филиал ин-та маркс. лент при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1990. – 26л.
895113
   Национальная политика КПСС. Интернациональное воспитание в СССР на современном этапе : Указ. кн. и ст., опубл. на рус. яз. в 1986 - 1988 (март) гг. – Москва : ГБЛ, 1988. – 96с.
895114
  Ангели Ф.А. Национальная политика КПСС: правда жизни и вымыслы фальсификаторов / Ф.А. Ангели. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1983. – 104 с.
895115
  Бурмистрова Т.Ю. Национальная политика партии большевиков в первой русской революции 1905 - 1907 годы / Т.Ю. Бурмистрова. – Ленинград, 1962. – 244 с.
895116
   Национальная политика партии и современная идеологическая борьба в свете решений XXXVII съезда КПСС. – Рига, 1986. – 63с.
895117
  Воронков А.Я. Национальная политика правящих кругов Малазии / А.Я. Воронков ; АН СССР. Ин-т востоков. – Москва : Наука ; Глав. ред. восточ. лит-ры, 1983. – 165 с.
895118
  Воронков Анатолий Яковлевич Национальная политика правящих кругов Малайзии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Воронков Анатолий Яковлевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1979. – 36л.
895119
  Андреев А.А. Национальная политика Республики Казахстан в период становления российско-казахстанских отношений 1990-1995 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 191-196. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
895120
  Абдулатипов Р. Национальная политика Российской Федерации: от концепции к реализации / Р. Абдулатипов, В. Михайлов, А. Чичановский; Рос. академия гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : Славянский диалог, 1997. – 111с. – ISBN 5-85468-076-9
895121
  Баграмов Э.А. Национальная проблематика : в поисках новых концептуальных подходов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С.34-51. – ISSN 0042-8744
895122
  Винслав Ю. Национальная промышленная политика: еше раз об абсолютной модернизаиионпой необходимости и ключевых параметрах развертывания // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-26. – ISSN 0130-9757
895123
   Национальная психология. – Днепропетровск, 1992. – 120с.
895124
  Гнатенко П.И. Национальная психология : Монография / П.И. Гнатенко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2000. – 213с. – ISBN 966-7647-05-6
895125
  Гнатенко П.И. Национальная психология и бытие общества : Монография / П.И. Гнатенко, М.П. Бузский. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 209с. – ISBN 966-684-061-8
895126
  Оганисьян Ю.С. Национальная революция в Анголе (1961-1965 гг.) / Ю.С. Оганисьян. – Москва, 1968. – 144с.
895127
  Царьова Л.А. Национальная сборная России : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 46-50 : Табл. – ISSN 0016-7207
895128
  Попов М.А. Национальная система дистанционного зондирования Земли: поиск рациональных решений / М.А. Попов, В.И. Лялько, С.А. Станкевич // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, № 6 (121). – С. 39-50. – ISSN 1561-8889
895129
  Рысакова П.И. Национальная система образования как агент формирования глобальной идентичности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 110-127. – ISSN 0235-1188
895130
  Лист Ф. Национальная система политической экономии / сч. д-ра Фридриха Листа ; Пер. с нем. под ред. К.В. Трубникова с его вступлением, примеч. и биогр. очерком Фр. Листа. – Санкт-Петербург : Изд. А.Э. Мертенс ; Тип. бр. Пантелеевых, 1891. – [2], IV, XXVI, [2], 452 с.


  Ред. и авт. предисл.: Трубников, Константин Васильевич (1829-1904)
895131
  Поляков В.Е. Национальная составляющая партизанского движения Крыма 1941-1944 гг. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 20-22. – ISSN 2077-1800
895132
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1981. – 158 с.
895133
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1982. – 204 с.
895134
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1983. – 152 с.
895135
   Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX-XX веков : межвуз. сб. науч. тр. – Иваново : ИвГУ, 1988. – 116 с.
895136
   Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. – М., 1988. – 171с.
895137
  Задохин А.Г. Национальная стратегия России: глобальная миссия и интересы? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 12-16. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
895138
   Национальная хартия Алжирской Народной Демократической Республики, 1976. – М., 1979. – 213с.
895139
   Национальная художественная галерея. София. – София, 1960. – 8с.
895140
  Грунский Н.К. Национальная школа Юго-Западной Руси в нач. XVI-XVII веков / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и.
[(окончание следует)]. – 1908. – С. 31-47. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1908, т. 2
895141
  Грунский Н.К. Национальная школа Юго-Западной Руси в нач. XVI-XVII веков / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1908. – [3], 43 с. – Напечатано на машинке. - Литография. - Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1908, № 10, с. 31-47, № 11, с. 10-29
895142
  Бункина М.К. Национальная экономика : Учебное пособие / М.К. Бункина. – Москва : Дело, 1997. – 272 с. – ISBN 5-7749-0041-Х
895143
  Градов А.П. Национальная экономика : Курс лекций / А.П. Градов. – Санкт-Петербург : Специальная литература, 1997. – 316с. – ISBN 5-87685-071-3
895144
   Национальная экономика : учебник [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика"] / [Нуреев Р.М. и др. ] ; под общ. ред. Р.М. Нуреева ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО "Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова". – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 653, [3] с. : ил., табл. + 1 CD-ROM. – Авт. указ. на с. 3. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-003714-1
895145
  Семенова Ю.В. Национальная электронная библиотека для пользователя: как это работает / Юлия Владимировна Семенова // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 9-10
895146
  Мирза-Азмедова Национальная эпическая традиция в творчестве Чингиза Айтматова. / Мирза-Азмедова, Париза Мансуровна. – Ташкент, 1980. – 92 с.
895147
  Медяник Н.В. Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества / Н.В. Медяник, И.С. Штапова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 24-35. – ISSN 1993-6788
895148
  Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 141-163. – ISSN 0321-2017
895149
  Кушниренко А.Г. Национально-государственное и администртивно-территориальное устройство Украинской ССР : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Кушниренко А.Г.; МВ и ССО УССР, Харьк. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Х., 1987. – 23л.
895150
  Северин П.Я. Национально-государственное строительство БССР в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Северин П. Я.; АОН при ЦК ВКП (б), Каф. ист. СССР. – Москва, 1950. – 18 л.
895151
  Полевой Л.П. Национально-государственное строительство в СССР: Факты и домыслы / Л.П. Полевой. – Киев, 1977. – 167с.
895152
  Златопольский Д.Л. Национально-государственное устройство СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1977. – 39с.
895153
  Коркмасова К.Д. Национально-государственноу устройство СССР. / К.Д. Коркмасова. – Ростов -на-Дону, 1984. – 151с.
895154
  Киселев Д.С. Национально-государственные отношения в политической системе советского общества / Д.С. Киселев. – Ашхабад, 1986. – 163с.
895155
  Рахлевский В.А. Национально-госудаственное устройство зарубежных социалистических стран / В.А. Рахлевский. – Москва, 1985. – 96 с.
895156
  Казанбиев М.А. Национально-госудерственное строительство в Дагестанской АССР / М.А. Казанбиев. – Махачкала, 1960. – 146с.
895157
  Гафуров З.Ш. Национально-демократическая революция / З.Ш. Гафуров. – М., 1987. – 300с.
895158
  Казьмирчук М.Г. Национально-демократическая революция в Украине. Вожрождение государственности украинского народа (1917-1920 гг.) // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 445-474. – ISBN 978-966-2726-16-9
895159
  Гафуров З.Ш. Национально-демократическая революция и армия / З.Ш. Гафуров. – М., 1983. – 214с.
895160
  Мохаммад Акбар Акбари Национально-демократическая революция как фактор развития афганского общества : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Мохаммад Акбар Акбари; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.189-198
895161
   Национально-демократическая революция: сущность и перспективы. – М., 1990. – 255с.
895162
  Шин А.С. Национально-демократические революции. / А.С. Шин. – Москва, 1981. – 254с.
895163
  Аширян Ш.Ч. Национально-демократическое движение в Иракском Курдистане / Ш.Ч. Аширян ; АН СССР. – Москва : Наука, 1975. – 167 с. – Библиогр.: с. 152-166
895164
   Национально-колониальные проблемы. – М., 1937. – 136с.
895165
  Ленин В.И. Национально-колониальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 180 с.
895166
  Смакотина Н.Л. Национально-культурная идентичность молодежи : социологический метод оценки / Н.Л. Смакотина, Хвыля-Олинтер // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 59-79. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
895167
   Национально-культурная специфика поведения. – М., 1977. – 352с.
895168
  Хижняк С.П. Национально-культурная специфика проприальных терминов юридической терминосистеме английского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 62-67. – ISSN 2522-493Х
895169
   Национально-культурная специфика речевого общения народов СССР. – М., 1982. – 152с.
895170
  Селезнева Н.В. Национально-культурная специфика языковой картины мира как отражение национального мышления // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 141-152. – ISSN 1811-0916
895171
   Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : Учебное пособие для студ. филолог. специальн. высш. учеб. завед. – Одесса : Астропринт, 2004. – 200с. – ISBN 966-318-167-2
895172
   Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы : учеб. пособие для студ. филол. спец. вузов / А.В. Александров, А.Д. Беньковская, Н.Е. Данилюк, О.Ю. Добробабина, О.А. [и др.] Кирилова; [Александров А.В. и др. ; отв. ред. Н.М. Раковская ; редкол.: А.В. Александров и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Каф. мировой лит. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-318-566-X
Ч. 2 : Авторская модель мира. – 2006. – 285, [3] с. – Авт. указ. на с. 283. - Текст рус., укр. - Предм. указ.: с. 278-279. - Имен. указ.: с. 280-282. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст.
895173
  Хмелевский Александр Петрович Национально-культурный компонент газетной лексики : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Хмелевский Александр Петрович;. – Минск, 1989. – 20 с.
895174
  Нюдюрмагомедов А.Н. Национально-ориентированнное образование: опыт и тенденции развития / А.Н. Нюдюрмагомедов, Б.Б. Джамалова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 10. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х


  В статье показана динамика становления и тенденции развития национальной школы. На основе сравнительного анализа народной, национальной и этнокультурной школ национально-ориентированное образование определено как более продуктивная и перспективная ...
895175
  Лилуашвили К.С. Национально-освободительная борьба болгарского народа против фанариотского ига и Россия / К.С. Лилуашвили. – Тбилиси, 1978. – 220с.
895176
  Васильева В.Я. Национально-освободительная борьба в странах Юго-Восточной Азии / В.Я. Васильева. – Москва, 1949. – 32с.
895177
  Кирьякидис Г.Д. Национально-освободительная борьба греческого народа во время второй мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: / Кирьякидис Г.Д.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1963. – 20л.
895178
  Хачатурян Л.Ф. Национально-освободительная борьба ирландского народа в сатаре Томаса Мура. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.05 / Хачатурян Л.Ф.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 16л.
895179
   Национально-освободительная борьба китайского народа в 1840-1949 гг.. – М., 1959. – 168с.
895180
   Национально-освободительная борьба китайского народа в 1840-1949 гг.. – М.
2. – 1959. – 169-413с.
895181
  Леонтьев А.П. Национально-освободительная борьба народа Вьетнама / А.П. Леонтьев. – Москва, 1956. – 45с.
895182
  Голдобин А.М. Национально-освободительная борьба народа Египта / А.М. Голдобин. – М., 1989. – 325с.
895183
   Национально-освободительная борьба народов насовременном этапе. – М., 1966. – 432с.
895184
  Луцкий В.Б. Национально-освободительная война в Сирии /1925-1927 гг./. / В.Б. Луцкий. – М., 1964. – 336с.
895185
  Левковский А.И. Национально-освободительная война народов Малайи / Канд. экон. наук А.И. Левковский. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 1, № 96)
895186
  Казьмирчук Г.Д. Национально-освободительная война украинского народа во главе с Богданом Хмельницким // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 181-207. – ISBN 978-966-2726-16-9
895187
   Национально-освободительное движение - составная часть мирового революционного процесса. – М., 1985. – 182с.
895188
   Национально-освободительное движение - составная часть союза мировых революционных сил. – Прага, 1976. – 136с.
895189
  Бондарь В.Я. Национально-освободительное движение / В.Я. Бондарь. – М, 1965. – 34с.
895190
   Национально-освободительное движение. – М., 1967. – 375с.
895191
  Побережный И.Н. Национально-освободительное движение / И.Н. Побережный. – Киев, 1967. – 42с.
895192
   Национально-освободительное движение. – Кишинев, 1970. – 38с.
895193
  Искандеров Ахмед Ахмедович Национально-освободительное движение / Искандеров Ахмед Ахмедович. – Москва, 1970. – 392с.
895194
  Гаврилов Ю.Н. Национально-освободительное движение / Ю.Н. Гаврилов. – Москва, 1981. – 85с.
895195
  Кива А.В. Национально-освободительное движение / А.В. Кива. – М., 1989. – 335с.
895196
  Ланда Р.Г. Национально-освободительное движение в Алжире / Р.Г. Ланда. – М., 1962. – 291с.
895197
  Сиволобов А.М. Национально-освободительное движение в Африке / А.М. Сиволобов. – Москва : Знание, 1961. – 40 с.
895198
   Национально-освободительное движение в Индии и деятельность Б.Г. Тилака. – М., 1958. – 596с.
895199
  Губер А.А. Национально-освободительное движение в Индонезии : Стенограмма публ. лекции, прочит. 27 марта 1946 г. в Лекц. зале в Москве / Д-р ист. наук А.А. Губер ; Всес. лекц. бюро при Ком-те по делам высш. школы при Совете Министров СССР. – Москва : Изд. "Правда", 1946. – 20 с.
895200
   Национально-освободительное движение в Индонезии (1942-1965). – Москва, 1970. – 296 с.
895201
  Оганесян Н.О. Национально-освободительное движение в Ираке (1917-1958 гг.) / Н.О. Оганесян. – Ереван, 1976. – 395с.
895202
  Камаль М.А. Национально-освободительное движение в Иракском Курдистане (1918-1932 гг.) / М.А. Камаль. – Баку, 1967. – 184с.
895203
   Национально-освободительное движение в Латинской Америке на современном этапе. – М., 1961. – 298с.
895204
  Шилков А.М. Национально-освободительное движение в Океании / А.М. Шилков ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1960. – 32 с. : карт. – Библиогр. в конце книги. – (Международная ; 22)
895205
  Атаев Х. Национально-освободительное движение в Хорасане в 20-х годах ХХ века / Атаев Х. ; АН Туркмен. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Ашхабад : [б. и.], 1962. – 177 с.
895206
  Недорезов А.И. Национально-освободительное движение в Чехословакии 1938-1945 гг. / А.И. Недорезов. – М., 1961. – 367с.
895207
  Локшин Г.М. Национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме. : Автореф... Канд.ист.наук: / Локшин Г.М.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1965. – 20л.
895208
  Мужев И.Ф. Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа (1900-1914 гг) / И.Ф. Мужев. – Нальчик, 1965. – 132с.
895209
   Национально-освободительное движение и идеологическая борьба. – Москва, 1987. – 357с.
895210
  Тума Э. Национально-освободительное движение и проблема арабского единства / Э. Тума. – Москва : Наука, 1977. – 432 с.
895211
   Национально-освободительное движение и распад колониальной системы империализма. – М., 1962. – 16с.
895212
  Гурко-Кряжин Национально-освободительное движение на Ближнем Востоке / Гурко-Кряжин. – Москва
1. – 1923. – 152с.
895213
   Национально-освободительное движение на пороге 80-х. С кем оно?. – Прага, 1982. – 268с.
895214
  Шулус И.И. Национально-освободительное движение на современном этапе / И.И. Шулус. – Рязань, 1966. – 26с.
895215
  Сагайдачная З.А. Национально-освободительное движение на современном этапе / З.А. Сагайдачная. – Москва, 1966. – 32 с.
895216
  Ларьков А.М. Национально-освободительное движение на современном этмапе / А.М. Ларьков. – М, 1968. – 64с.
895217
  Игнатов Г.А. Национально-освободительное движение на Украине в революции 1905-1907 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Игнатов Г.А.; Ин-т повышения квалификации препод. основ марксизма-ленинизма ВУЗов при Киевском гос. ун-те им. Т.Г.Шевчен. – К., 1951. – 311л. – Бібліогр.:л.303-311
895218
  Лавров Н.М. Национально-освободительное движение народов Америки в конце XVIII - начале XIX века. / Н.М. Лавров, Н.И. Сомин. – Москва, 1957. – 58с.
895219
  Ефанов И. Национально-освободительное движение народов Малайи / И. Ефанов, Г. Стах. – М, 1956. – 72с.
895220
  Вахрушев В.В. Национально-освободительное движение против неоколониализма / В.В. Вахрушев. – Москва : Международные отношения, 1986. – 261 с.
895221
  Метелица Л.В. Национально-освободительное движение. / Л.В. Метелица. – Москва, 1971. – 48с.
895222
  Бочкарев Ю.А. Национально-освободительное движение: друзья и враги. / Ю.А. Бочкарев. – М., 1985. – 64с.
895223
  Ермолаев В.И. Национально-освободительное и рабочее движение в странах Латинской Америки после второй мировой войны / В.И. Ермолаев. – М., 1958. – 98с.
895224
  Махтумов С. Национально-освободительное, народно-демократическое и антиимпериалистическое движение в Иране в новейшее время (1918-1980 гг.) Метод. указания, программа и литература по спецкурсу. / С. Махтумов. – Ашхабад, 1982. – 42с.
895225
  Долгополов Е.И. Национально-освободительные войны в современную эпоху / Е.И. Долгополов. – М., 1960. – 80с.
895226
  Долгополов Е.И. Национально-освободительные войны в современную эпоху / Е.И. Долгополов. – Москва, 1977. – 158 с.
895227
  Тлостанов В.К. Национально-освободительные революции и их соотношение с социалистической революцией. : Автореф... канд. филос.наук: / Тлостанов В.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1964. – 16л.
895228
  Агафонов В.П. Национально-освободительные революции современной эпохи / В.П. Агафонов ; О-во "Знание" РСФСР. – Москва : Знание, 1980. – 39 с.
895229
  Вартанов Г.А. Национально-освободитеьное движение в странах Латинской Америки. / Г.А. Вартанов. – Ленинград, 1960. – 58с.
895230
  Еремина Н. Национально-политический разлом. От регионализма к сепаратизму в странах ЕС (напримере Шотландии и Уэльса) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 21-34. – ISSN 0869-44435
895231
  Илюшина Т.В. Национально-правовое регулирование договора международной перевозки пассажира и багажа морским транспортом в Украине // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 79-84. – ISBN 978-966-927-199-0
895232
  Гутерман Е.А. Национально-революционная война в Испании. 1936-1939 гг. / Е.А. Гутерман. – Москва, 1966. – 17с.
895233
  Комшуков Афанасий Арсентьевич Национально-революционная война испанского народа 1936-1939 гг. и советская общественость : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Комшуков Афанасий Арсентьевич; КГУ. – К., 1979. – 22л.
895234
  Цыганов В.А. Национально-революционные партии Индонезии (1927-1942 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыганов В. А.; МГУ. – Москва, 1965. – 15л.
895235
   Национально-русские языковые связи в процессе функционирования русского языка в Молдавии. Вопросы русского языка и литературы. – Кишинев, 1988. – 97с.
895236
  Аллаярова Р.Р. Национально-специфические элементы семантики устойчивых словесных комплексов современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. фил. наук : 10.02.04 / Аллаярова Р. Р. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1987. – 27 с.
895237
  Биргауз Е.А. Национально-этническая проблема Судана / Е.А. Биргауз. – М., 1975. – 214с.
895238
  Мингазутдинов Игорь Александрович Национально-этнические группы и формирование внешнеполитического курса США (40-80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мингазутдинов Игорь Александрович; АН УССР, Ин-т социальных и экон. проблем зарубежн. стран. – К., 1987. – 181л. – Бібліогр.:л.167-181
895239
  Бурнусус К. Национально-этнические особенности материальной культуры причерноморских немцев (на материалах Буго-Днестровского междуречья) / К. Бурнусус, В. Василенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 3. – C. 11-14
895240
   Национально-языковые отношения в СССР: состояние и перспективы. – Москва, 1989. – 222 с.
895241
  Клюев Б.И. Национально-языковые проблемы независимой Индии / Б.И. Клюев. – Москва, 1978. – 294с.
895242
  Семенец О.Е. Национально-языковые проблемы современной Нигерии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 77-80. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 19)
895243
  Черковец В. Национальное багатство и национальный продукт с позиций общей экономической теории: ретроспектива и настоящее // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления ; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2011. – № 2. – С. 69-94. – ISSN 0130-9757
895244
  Кириченко В.Н. Национальное богатство СССР / В.Н. Кириченко. – Москва, 1964. – 215с.
895245
  Голдсмит Р.У. Национальное богатство США в послевоенный период / Р.У. Голдсмит. – Москва, 1968. – 430 с.
895246
   Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. – М., 1978. – 355с.
895247
  Васькин И.А. Национальное возрождение мордовского народа / И.А. Васькин. – Саранск, 1956. – 164с.
895248
  Иванченко И.Н. Национальное воспитание по И.А. Ильину // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 77-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
895249
  Кочетков А.П. Национальное государство в условиях глобализации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 63-73. – ISSN 0321-2017
895250
  Малахов В.С. Национальное государство, национальная культура и культурный суверенитет // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 87-94. – ISSN 0042-8744
895251
  Мариносян Х.В. Национальное государство: настоящее и будущее // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-22. – ISSN 0235-1188
895252
  Егуно Н.П. Национальное движение в Бурятии в начале 20 века. : Автореф... Доктора ист.наук: / Егуно Н.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1967. – 35л.
895253
  Жагалина О.И. Национальное движение курдов в Иране (1918-1947 гг). / О.И. Жагалина. – Москва, 1988. – 166 с.
895254
  Куаммен Дэвид Национальное достояние - парки. Это твоя земля. Сто лет назад / Куаммен Дэвид, Уайлкс Стивен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 56-71 : фото
895255
  Волокитин Д. Национальное достояние пора спасать // Рабочая газета : всеукраинская общественно-политическая газета. – Киев, 2013. – 7 декабря (№ 215)


  "...О ситуации, в которой оказалось "Крымская астрофизическая обсерватория" после кабминовской "реформы"...".
895256
  Шаинян Карен Национальное достояние. Кубинский ром // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 42-45 : фото
895257
  Конрадова Наталья Национальное достояние. Мексиканские экс-вото // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 36-39 : рис., фото
895258
  Бебехер Юлия Национальное достояние: Израильская фалафельная // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 40-44 : фото
895259
  Конрадова Наталья Национальное достояние: Минанкари // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 46-51 : фото, рис.
895260
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
1. – 1970. – 213с.
895261
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
2. – 1970. – 402с.
895262
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
3. – 1970. – 284с.
895263
   Национальное и интернациональное в жизни народа. – Киев
4. – 1970. – 291с.
895264
   Национальное и интернациональное в литературе и искусстве. – М., 1964. – 263с.
895265
   Национальное и интернациональное в литературе, фольклоре и языке. – Кишинев, 1971. – 360с.
895266
  Горяев П.И. Национальное и Интернациональное в личности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Горяев П. И.; РГУ, Спец. сов. по филос. наукам. – Ростов н/Д, 1979. – 18л.
895267
  Карабаев У.Х. Национальное и интернациональное в массовой культурно-просветительной работе / У.Х. Карабаев. – Ташкент, 1984. – 128с.
895268
  Тудэв Лодонгийн Национальное и интернациональное в монгольской литературе. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1982. – 253с.
895269
   Национальное и интернациональное в образе жизни и культуре личности: Актуальные проблемы национального и интернационального в духовном мире советского человека. – Баку
4. – 1985. – 272с.
895270
  Зеленчук В.С. Национальное и интернациональное в оветском образе жизни. / В.С. Зеленчук, М.Н. Губогло. – Кишинев, 1979. – 67с.
895271
  Володина М.Н. Национальное и интернациональное в процессе терминологической номинации / М.Н. Володина. – Москва, 1993. – 112с.
895272
   Национальное и интернациональное в развитии языков. – Иваново, 1984. – 152с.
895273
  Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре / Ю.С. Яралов. – Москва, 1971. – 351 с.
895274
  Яралов Ю.С. Национальное и интернациональное в советской архитектуре / Ю.С. Яралов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 224 с.
895275
   Национальное и интернациональное в советской литературе.. – Москва : Наука, 1971. – 518 с.
895276
  Куличенко М.И. Национальное и интернациональное в социалистическом образе жизни / М.И. Куличенко. – Москва, 1980. – 64с.
895277
   Национальное и интернациональное в фольклоре и литературе: Сходное, общее и своеобразное. – Нальчик, 1983. – 180с.
895278
   Национальное и интернациональное в чувашской советской литературе и искусстве. – Чебоксары, 1975. – 163с.
895279
  Соловьев М.Д. Национальное и интернациональное во взаимоотношениях социалистических стран / М.Д. Соловьев. – Л., 1973. – 46с.
895280
  Титаренко Л.Г. Национальное и наднациональное в социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 22-29. – ISSN 0132-1625
895281
  Хмара Н.И. Национальное и националистическое / Н.И. Хмара. – К, 1989. – 23с.
895282
  Трайнин И. Национальное и социальное освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии / И.Трайнин ; Ин-т права АН СССР. – Москва : Социально-экономическое издательство, 1939. – 79 с.
895283
  Царюк А.В. Национальное освободительное движение в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Царюк А. В.; БГУ, Каф. ист. СССР. – Минск, 1954. – 23л.
895284
  Молочко А.Д. Национальное отношение в СССР в период развёрнутого строительства коммунизма / А.Д. Молочко. – Минск, 1962. – 32с.
895285
  Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте сегодняшней европейской интеграции // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 91-100. – (История ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
895286
  Матулявичюс Альгирдас Антанович Национальное положение литовцев в Пруссии в 1701-1807 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Матулявичюс Альгирдас Антанович; АН ЛитССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1973. – 36л.
895287
  Беленький А.Б. Национальное пробуждение Индонезии / Беленький А.Б. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1965. – 347 с.
895288
  Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. Очерки из области русской литературы 11 - 17 вв. / Д.С. Лихачев. – Москва-Ленинград, 1945. – 119 с.
895289
  Атамурадов С.А. Национальное самосознание и интернациональное воспитание / С.А. Атамурадов; Садулла Атамуратов. – Ташкент : Узбекистон, 1991. – 122, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 116-123
895290
  Ларина Е.И. Национальное самосознание и традиционные социальные институты в Центральной Азии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 66-90. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385
895291
  Яворский Ю.А. Национальное самосознание карпаторусов на рубеже XVIII-XIX веков / Ю.А. Яворский; Издание Культурно-просветительного общества имени Александра Духновича в Ужгороде. – Ужгород : Тип. "Школьной помощи", 1929. – 4 с.
895292
  Сикевич З.В. Национальное самосознание русских (Социологический очерк) / З.В. Сикевич; Ин-тут открытое общество. – Москва : Механик, 1996. – 208с. – (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество). – ISBN 5-85235-254-3


  Книга - первое учебное пособие в нашей стране по современному пониманию философии природы
895293
  Шумилова Э.И. Национальное своеобразие балета / Э.И. Шумилова. – Москва, 1976. – 48с.
895294
  Хантемирова Г.З. Национальное своеобразие оригинала и проблемы перевода. / Г.З. Хантемирова. – Казань, 1974. – 92с.
895295
  Станкеева З.В. Национальное своеобразие поэзии А. Блока / З.В. Станкеева. – Пермь, 1981. – 84с.
895296
  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы / Б.И. Бурсов. – М.-Л., 1964. – 395с.
895297
  Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы / Б.И. Бурсов. – Л., 1967. – 396с.
895298
  Купреянова Е.Н. Национальное своеобразие русской литературы / Е.Н. Купреянова. – Л : Наука, 1976. – 415 с.
895299
  Нигматуллина Ю.Г. Национальное своеобразие эстетического идеала / Ю.Г. Нигматуллина. – Казань, 1970. – 212с.
895300
  Фальборк Г., Чарнолуский В. Национальное собрание / Г. Фальборк, В. Чарнолуский. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глаголева, 1905. – [4], 264 с., 1 л. табл. – (К реформе Государственного строя России ; Вып. 3)


  Авт.: Чарнолуский, Владимир Иванович (1865-1941)
895301
   Национальное страхование в Чехословакии. – 2-е изд. – Прага, 1950. – 236 с.
895302
  Гайко О. Национальное строительство в Казахстане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 5 (239). – С. 61-68. – ISSN 1998-1813
895303
  Мельцер Д.Б. Национальной свободе Болгарии 100 лет / Д.Б. Мельцер, Й. Тончев. – Минск, 1978. – 166с.
895304
  Козлов В.И. Национальности СССР / В.И. Козлов. – Москва, 1975. – 263с.
895305
  Козлов В.И. Национальности СССР / В.И. Козлов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1982. – 303с.
895306
  Грачев О.А. Национальные академии наук европейских стран: науковедческий анализ / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (88). – С. 99-112. – ISSN 0374-3896


  Порівняльний наукознавчий аналіз національних академій наук 48 європейських країн виконано на підставі відомостей, що містились на їхніх веб-сайтах у 2014-2015 рр.
895307
  Грачев О.А. Национальные академии наук стран Азии, Австралии и Новой Зеландии. Науковедческий анализ деятельности / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 80-92. – ISSN 0374-3896
895308
  Грачев О.А. Национальные академии наук стран Африки. Науковедческий анализ деятельности / О.А. Грачев, В.И. Хоревин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 63-78. – ISSN 0374-3896
895309
  Волков Г.В. Национальные Академии Наук США : (Структура и финансирование) ; (По материалам открытой зарубежной печати) / Центральный НИИ информации и технико-эконом. исслед. по атомн. науке и техн. ; Г.В.Волков. – Москва : ЦНИИатоминформа, 1971. – 110 с.
895310
  Лащенова Ева Национальные архетипы внешней политики России, или возвращение к истокам // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 37-48. – ISSN 0130-9625
895311
   Национальные атласы : История, анализ, пути совершенствования и унификации. – Москва : ЛИК МГУ, 1960. – 149 с.
895312
  Бердигалиева Р.А. Национальные библиотеки в цифровом мире // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 39-43
895313
  Чижиков Г.Д. Национальные бизнес-ассоциации в условиях интеграции экономики в мировое хозяйство : Научное издание / Г.Д. Чижиков; Мин-во образования и науки Украины; Донецкий госуд. ун-т экономики и торговли им. М.И. Туган-Барановского. – Донецк : Норд-Пресс, 2006. – 284с. – ISBN 966-380-100-Х
895314
  Доронина И.И. Национальные биографические словари зарубежных стран. Австрия. Германия до 1949 г. Германская Демократическая Республика. Федеративная Республика Германии. Швейцария : Аннот. библиогр. указ. / И.И. Доронина, Л.К. Миронова. – Москва : ГБЛ, 1984. – 46с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Отд. справ.- библиогр. обслуж.)
895315
   Национальные биографические словари зарубежных стран: Азия, Африка, Австралия и Океания : Аннот. библиогр. указ. / Сост.: И.И.Доронина. – Москва, 1987. – 50с. – (В помощь пропаганде библ.-биогр. знаний)
895316
  Доронина И.И. Национальные биографические словари зрубежных стран. Европа: Бельгия. Дания. Ирландия. Испания. Италия. Нидерланды. Норвегия. Финляндия. Франция. Швеция : Аннот. библиогр. указ. / Сост.: И.И.Доронина. – Москва, 1985. – 44 с.
895317
   Национальные биографические словари зрубежных стран. Европа: НРБ. ВНР. ПНР. СРР. ЧССР. СФРЮ / Доронина И.И. – М., 1986. – 27с.
895318
   Национальные биографические словари зрубежных стран: Европа, НРБ, ВНР, ПНР, СРР, ЧССР, СФРЮ : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1986. – 27с.
895319
   Национальные биографические словари зрубежных стран: США. Канада : Аннот. библиогр. указ. – Москва, 1985. – 49с. – (В помощь пропаганде библ.-библиогр. знаний)
895320
   Национальные виды спорта. – М., 1976. – 79с.
895321
  Суслов М.Г. Национальные движения в истории и современности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 13-16. – ISSN 1812-8696
895322
  Романенко С.А. Национальные движения югославянских народов Австро-Венгрии и судьба монархии Габсбургов // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 67-81. – ISSN 0130-3864
895323
  Егорычев А.М. Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 30-36. – ISSN 0321-0383
895324
  Лукин В.В. Национальные и многонациональные системы электронной обработки данных в развитых капиталистических странах / В.В. Лукин. – М., 1977. – 256с.
895325
   Национальные и социальные движения на Востоке: история и современность. – Москва : Наука, 1986. – 377 с.
895326
  Комочин З. Национальные интересы и интернационалистские цели / З. Комочин. – 2-е изд. – М., 1976. – 399с.
895327
  Замышляев Д.В. Национальные интересы и обеспечение национальной безопасности государства в рамках концепций международных отношений // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.32-37. – ISSN 1812-3910
895328
  Федорова Е.О. Национальные интересы Испании в Субсахарском регионе : война в Мали // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 134-139
895329
  Бэттлер А. Национальные интересы, национальная и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.146-159. – ISSN 0321-2017
895330
   Национальные исследовательские университеты: шаг в будущее. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 14-15. – ISSN 1726-667Х
895331
  Коготкова Т.С. Национальные истоки русской терминологии / Т.С. Коготкова. – М., 1991. – 118с.
895332
  Прокопенко В.В. Национальные источники таможенного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 3 (69). – С. 33-43
895333
  Кондратьев В.А. Национальные кадры в развивающейся экономике / В.А. Кондратьев. – М, 1973. – 272с.
895334
  Шабанов М.Р. Национальные комитеты - местные органы государственной власти Чехословацкой социалистической республики. / М.Р. Шабанов. – Москва, 1963. – 122с.
895335
  Леванков В.А. Национальные культуры и проблемы национальной идентичности в эпоху глобализма // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 349-357. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
895336
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – Москва, 1978. – 304с.
895337
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – Москва, 1989. – 328с.
895338
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1990. – 604с.
895339
  Похлебкин В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлебкин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 604с.
895340
  Демкина Л.А. Национальные меньшинства в странах Восточной Африки / Л.А. Демкина. – М, 1972. – 128с.
895341
   Национальные меньшинства и иммигранты в соверменном капиталистическом мире. – Киев, 1984. – 293с.
895342
   Национальные меньшинства и иммигранты в соверменном капиталистическом мире. – К, 1984. – 293с.
895343
  Борщевский А. Национальные меньшинства и проблема толерантности в современной Молдове // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 44-46. – ISSN 1810-3081
895344
  Орлянский Владимир Семенович Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы: социально-политические аспекты проблемы : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Орлянский Владимир Семенович;. – 166л. – Бібліогр.:л.145-166
895345
  Орлянский С В. Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы: социально-политические аспекты проблемы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Орлянский В.С,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 23л.
895346
  Митина Е.Ю. Национальные мифы и национальная история в "Британии" Уильяма Кэмдена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 156-164. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Уільям Кемден (Уілльям Камден) (1551 – 1623) , англійський історик
895347
  Ильницкий Д.А. Национальные модели университетского патентования: выводы из мирового опыта // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 14-23. – ISSN 2222-0712
895348
  Вяземский Е.Е. Национальные образовательные стандарты по истории: западный опыт // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-124. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматриваются национальные образовательные стандарты, существующие в Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и других государствах Запада; рассказывается об общеевропейских рекомендациях по преподаванию истории. Новой тенденцией в ...
895349
  Гачев Г.Д. Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М., 1988. – 445с.
895350
  Гачев Г. Национальные образы мира / Г. Гачев. – М., 1995. – 480с.
895351
   Национальные образы мира: единство - разнообразие - справедливость : (материалы Международной научно-практичкской конференции), 22-23 октября 2003 г., Кишинев. – Кишинев : [ Бизнес-элита ], 2003. – 340 с. – ISBN 9975-9693-7-2
895352
  Хушкадамова Х. Национальные обряды в современном Таджикистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 78-82. – ISSN 1998-1813
895353
  Кузаков К.Г. Национальные округа Крайнего Севера СССР : Пособие для учителей / К.Г. Кузаков. – Москва : Просвещение, 1964. – 143с.
895354
  Нейчева Л.В. Национальные особенности болгарского вокала // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 154-165. – ISSN 2077-9542
895355
  Лагода А.Ю. Национальные особенности в прозе и драматургии Л. Леонова (некоторые аспекты) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 95-105. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (77), ч. 2). – ISSN 2312-1068
895356
  Быкова Национальные особенности делового общения. Этика и этикет при деловом общении с иностранцами / Быкова, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 71-77. – Бібліогр. в кінці ст.
895357
  Беликова К. Национальные особенности охраны патентных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 2. – С. 40-53. – ISSN 0201-7067


  В настоящей статье рассматривается правовая основа отнесения результатов интеллектуальной деятельности человека к патентноспособным обьектам. Внимание уделяется также авторам изобретений, полезных моделей как субъектам патентных прав.
895358
  Пилявский В.И. Национальные особенности русской архитектуры / В.И. Пилявский. – Ленинград, 1974. – 43 с.
895359
  Благой Д.Д. Национальные особенности русской литературы в свете трудов В.И. Ленина и И.В. Сталина / Д.Д. Благой. – Москва : Знание, 1952
895360
  Голишева Л.А. Национальные отделы в Сибири и их деятельность (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Голишева Л.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 24л.
895361
   Национальные отношения : Словарь. – Москва : Владос, 1997. – 208с. – ISBN 5-691-00066-7
895362
   Национальные отношения в развитом социалитстическом обществе. – Москва, 1977. – 335с.
895363
  Холмогоров А.И. Национальные отношения в социалистическом обществе / А.И. Холмогоров. – Киев, 1982. – 142с.
895364
  Бурмистрова Т.Ю. Национальные отношения в СССР / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1968. – 39с.
895365
  Мустафаев А.Х. Национальные отношения в СССР в трудах турецкий авторов / А.Х. Мустафаев. – Баку, 1990. – 210с.
895366
   Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. – М., 1986. – 350с.
895367
  Куличенко М.И. Национальные отношения в СССР и тенденции их развития / М.И. Куличенко. – Москва, 1972. – 564 с.
895368
   Национальные отношения в СССР на современном этапе. – Москва, 1966. – 46с.
895369
  Гавриленко Н.В. Национальные отношения в СССР на современном этапе / Н.В. Гавриленко. – Москва, 1977. – 80с.
895370
   Национальные отношения в СССР на современном этапе. – Москва, 1979. – 312с.
895371
  Цамерян И.П. Национальные отношения в СССР. / И.П. Цамерян. – М., 1987. – 181с.
895372
  Дикселис В.П. Национальные отношения в СССР: диалектика развития на современном этапе / В.П. Дикселис. – Минск, 1987. – 187с.
895373
  Грызлов В.Ф. Национальные отношения в условиях развитого социализма / В.Ф. Грызлов. – М., 1984. – 78с.
895374
  Метелица Л.В. Национальные отношения в условиях развитого социализма. / Л.В. Метелица. – Москва, 1973. – 63с.
895375
   Национальные отношения в условиях социализма. – Кишинев, 1983. – 94с.
895376
   Национальные отношения и государство в современный период. – М., 1972. – 462с.
895377
   Национальные отношения и идеологическая борьба. – Рига, 1982. – 148с.
895378
  Кондратюк Г. Национальные отношения на Левобережной Украине и Крыму в контексте политики коренизации (20-е - начало 30-х гг. XX в.) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 44-53. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
895379
   Национальные отношения на Северном Кавказе при социализме. – Грозный, 1988. – 144с.
895380
  Затеев Владимир Иосифович Национальные отношения: сущность, законы развития (философско-социологический аспект проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.02 / Затеев Владимир Иосифович ; АН ССР , Ин-т философии. – Москва, 1979. – 57 с.
895381
  Николаевский А.Г. Национальные парки / А.Г. Николаевский. – М, 1985. – 189с.
895382
  Транин А.А. Национальные парки в СССР. / А.А. Транин. – М, 1991. – 294с.
895383
  Тотонова Е.Е. Национальные парки как основа развития туриндустрии северных территорий Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 10 (550). – С. 97-117. – ISSN 0321-2068
895384
  Бессонов С.А. Национальные планы и экономическое развитие стран Африки / С.А. Бессонов ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1975. – 408 с. – Библиогр.: с. 400-406 (213 назв.)
895385
   Национальные правозащитные учреждения : история, принципы, роль и функции. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2010. – VI, 211 с. : ил., табл. – (Права человека / ООН, Упр. Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека ; № 4 (Rev. 1) ; Серия документов по вопросам профессиональной подготовки). – ISBN 978-92-1-454035-9
895386
  Медведев Д.А. Национальные приоритеты : статьи и выступления / Дмитрий Медведев. – Москва : Европа, 2008. – 504с. – ISBN 978-5-9739-0151-6
895387
  Баграмов Э.А. Национальные проблемы в современных условиях / Э.А. Баграмов ; Киев. высш. шк. МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : КВШ МВД СССР, 1989. – 50 с. – Библиогр. в примеч.: с. 48-49 (36 назв.). – (Библиотечка по интернациональному воспитанию и критике буржуазной идеологии)
895388
  Шкундин Г.Д. Национальные проблемы Габсбургской монархии во время Первой мировой войны в советской историографии 1920-х гг. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 122-131. – ISSN 2313-1993
895389
   Национальные проблемы Канады. – Москва, 1972. – 232 с.
895390
   Национальные проблемы современного Востока. – М., 1977. – 232с.
895391
  Трайнин И.П. Национальные противоречия в Австро-Венгрии и ее распад / И.П. Трайнин. – Москва : Изд-во АН СССР, 1947. – 306 с.
895392
  Саликов Р.А. Национальные процессы в СССР / Р.А. Саликов. – М., 1987. – 350с.
895393
   Национальные процессы в СССР. – М., 1991. – 261с.
895394
  Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР : в поисках новых подходов / Ю.В. Бромлей. – М, 1988. – 207с.
895395
   Национальные процессы в странах Ближнего и Среднего Востока. – М., 1970. – 229с.
895396
   Национальные процессы в США. – Москва, 1973. – 400с.
895397
   Национальные процессы в Центральной Африке и Мексике. – Москва, 1974. – 350с.
895398
  Базаржапов В.Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны / В.Б. Базаржапов ; отв. ред. Б.Б. Батуев ; АН СССР, Сиб. отд., Бурят. фил. – Новосибирск : Наука : Сиб. отд., 1981. – 256 с.
895399
  Микульский К.И. Национальные ресурсы и международное сотрудничество. Актуальные проблемы междунар. соц. разделения труда. / К.И. Микульский. – Москва, 1967. – 224с.
895400
  Паливода Р. Национальные системы качества продовольствия Польши // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 88-100. – ISSN 2313-092X
895401
   Национальные соблазны "Лисотеля" // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 60-61 : фото
895402
  Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Ю.Е. Прохоров. – Изд. 5-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-382-00637-6
895403
  Устюндаг С. Национальные стереотипы в отношении России в современной турецкой прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 81-83. – ISSN 2070-9773
895404
  Устюндаг С. Национальные стереотипы в отношении Турции в современной российской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 142-145. – ISSN 2070-9773
895405
  Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы : Практикум / Б.Т. Рябушкин. – Одеса : Финансы и статистика, 1999. – 128с. – Библиогр.:с.126-128. – ISBN 5-279-02080-Х
895406
  Казначеева Т. Национальные танцевальные тенденции в операх "Осада Дубно" П. Сокальского и "Тарас Бульба" Н. Лысенко на сюжет Н. Гоголя // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 107-117
895407
  Капчеля В.М. Национальные традиции : сущность, генезис, перспективы развития / В.М. Капчеля; отв. ред. Е.П. Мохоря. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 80, [4] с.
895408
  Файзуллаев А. Национальные традиции в современном Узбекистане // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 83-94. – ISSN 1998-1813
895409
   Национальные традиции и генезис социалистического реализма (в литературах стран народной демократии). – М., 1965. – 670с.
895410
   Национальные традиции и процесс интернационализации в сфере художественной культуры. – Киев, 1987. – 235с.
895411
   Национальные туристские представительства в Москве : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 62-64
895412
   Национальные туристские представительства в России : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 152-155 : Фото
895413
   Национальные фестивали.. – Пхеньян, 1992. – 221с.
895414
  Кремлев Ю.А. Национальные черты русской музыки / Ю.А. Кремлев. – Л., 1968. – 120с.
895415
   Национальные школы РСФСР за 40 лет.. – М., 1958. – 303с.
895416
  Беляев Ю.Н. Национальные экономические интересы в условиях социалистической интеграции / Ю.Н. Беляев. – Москва : Международные отношения, 1979. – 197 с. – Библиогр. в примеч.: с. 192-196
895417
  Григорьев А.А. Национальный IQ как фактор образовательных достижений страны / А.А. Григорьев, О.Л. Сенгеева, Г.И. Кравцов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 9. – C. 51-58. – ISSN 1561-2465


  Анализируются связи образовательных достижений с интеллектом и социально-экономическими условиями на уровне стран. Частная корреляция интеллекта с образовательными достижениями при контроле социально-экономических условий оказалась значительно выше ...
895418
  Владко Д. Национальный аграрно-промышленный комплекс Болгарии / Д. Владко. – Москва, 1979. – 248с.
895419
   Национальный ансамбль песни и танца острова Окинава Япония. (Гостроли в СССР), 1970. – 15с.
895420
   Национальный аспект решения женского вопроса в СССР: сб. статей.. – Ташкент, 1978. – 206с.
895421
   Национальный атлас Кубы. – Гавана, 1970. – 132 с.
895422
  Ишмуратов Б.М. Национальный атлас Монгольской Народной Республики : проблематика и научное содержание / Б.М. Ишмуратов, К.Н. Мисевич, И.Л. и др. Савельева; АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; отв. ред. В.В. Воробьев. – Новосибирск : Наука, 1989. – 240 с. – ISBN 5-02-028919-1
895423
  Лазебник О.А. Национальный атлас России и высшее профессиональное образование // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 36-40. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
895424
   Национальный атлас России. Том 2 "Природа. Экология" и отображение состояния окружающей среды / Н.Н. Комедчиков, А.Н. Краюхин, Г.В. Поздняк, Г.Ф. Кравченко, С.В. Кривов, В.И. Рябчикова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 20-29 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
895425
  Гордеев А.Ю. Национальный взгляд на исследования карт-портоланов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 51-54 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
895426
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва
Вып. №42-43. – 1925. – 67с.
895427
  Ленин В.И. Национальный вопрос / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 180с.
895428
  Лилоян Г.Ц. Национальный вопрос в армянской большевистской публицистике / Г.Ц. Лилоян. – Ереван, 1967. – 112с.
895429
  Гаврилова А.Г. Национальный вопрос в Бирме в 1940-1950-е годы / А.Г. Гаврилова. – Москва, 1981. – 212с.
895430
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос в борьбе идей / Э.А. Баграмов. – Москва : Политиздат, 1982. – 336 с.
895431
  Юсуповский А.М. Национальный вопрос в Великобритании // Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Куличенко М.И. – Москва, 1980. – Вып. 2. – С. 193-204. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
895432
   Национальный вопрос в дореволюционной России и его решение после Великой Октябрськой социалистической революции. – М., 1984. – 123с.
895433
  Леонтович Ф.И. Национальный вопрос в древней России / Ф.И. Леонтович. – 65с.
895434
  Шерстобитов В.П. Национальный вопрос в идейном противоборстве двух систем / В.П. Шерстобитов. – Москва, 1981. – 64 с.
895435
  Трубецкой В. Национальный вопрос в Исламской Республике Иран // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 90-105
895436
  Богословский В.А. Национальный вопрос в Китае / В.А. Богословский, А.А. Москалев. – М, 1984. – 262с.
895437
  Гордеев В.В. Национальный вопрос в Малайзии / В.В. Гордеев. – М, 1977. – 147с.
895438
  Геевский И.А. Национальный вопрос в общественно-политической жизни США / И.А. Геевский, С.А. Червонная; Отв.ред. А.А.Кокошин; АН СССР, Институт США и Канады. – Москва : Наука, 1985. – 273с. – Загл. корешка: Национальный вопрос в США
895439
   Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. – Москва : Наука, 1986. – 260 с.
895440
  Левин И.Д. Национальный вопрос в послевоенной Европе / И.Д. Левин. – Москва, 1934. – 526с.
895441
  Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос в программах и тактике политических партий в России 1095-1917 гг. / Т.Ю. Бурмистрова, В.С. Гусакова. – М., 1976. – 264с.
895442
  Покровский В.С. Национальный вопрос в произведениях революционных демократов России / В.С. Покровский. – М., 1950. – 52-*60с.
895443
   Национальный вопрос в развитых капиталистических странах : реферативный сборник. – Москва
Вып. 2. – 1980. – 218 с. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
895444
  Соловьев В.С. Национальный вопрос в России / Владимир Соловьев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Вып. 2. – 1891. – VIII, 343 с.
895445
  Венгер Н.В. Национальный вопрос в Российской империи в оценке С.Ю. Витте: "…Я не либерал и не консерватор, я просто культурный человек" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 177-223. – ISSN 2313-1993


  Рассмотрена позиция С. Ю. Витте касательно решения национального вопроса в Российской империи. Ввиду отсутствия фундаментальных теоретических работ сановника по обозначенной проблеме автор основывается на особенностях его личной и политической биографии.
895446
  Троценко Г.П. Национальный вопрос в Синде / Г.П. Троценко. – М., 1990. – 147с.
895447
   Национальный вопрос в СССР : Документы. – Москва, 1975. – 429 с.
895448
   Национальный вопрос в странах Востока: сб. ст.. – М., 1982. – 272с.
895449
  Киселев Е.Г. Национальный вопрос в строительстве Советского социалистического государства (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев Е.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
895450
  Биргауз Е. Национальный вопрос в Судане и политическая ситуация в Северо-Восточной Африке // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1981. – № 5 (218). – С. 158-166
895451
   Национальный вопрос в Татарии дооктябрського периода: сб. ст.. – Казань, 1990. – 116с.
895452
  Дьяков А.М. Национальный вопрос и английский империализм в Индии / А.М. Дьяков. – М, 1948. – 328с.
895453
  Баграмов Э.А. Национальный вопрос и буржуазная идеология : (критика новейших полит.-социол. концепций) / Э.А. Баграмов. – Москва : Мысль, 1966. – 327 с. – Библиогр. обзор: с. 4-16
895454
  Сталин И.В. Национальный вопрос и ленинизм. / И.В. Сталин. – М., 1954. – 20с.
895455
  Ганковский Ю.В. Национальный вопрос и национальное движение в Пакистане / Ю.В. Ганковский. – Москва, 1967. – 271с.
895456
   Национальный вопрос и новое мышление : [сб. статей]. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1989. – 294 с.
895457
  Бурмистрова Т.Ю. Национальный вопрос и рабочее движение в России / Т.Ю. Бурмистрова. – Москва, 1969. – 276с.
895458
  Возняк Н.В. Национальный вопрос и религия : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Возняк Н.В. ; АН УССР , Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1969. – 23 с.
895459
   Национальный вопрос и современная идеологическая борьба: сб. ст.. – Ташкент, 1977. – 253с.
895460
  Росенко М.Н. Национальный вопрос и современные международные отношения / М.Н. Росенко. – Л, 1967. – 48с.
895461
  Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия : в изложении и со вступ. ст. С. Семковского / Бауэр О. : Книга, 1918. – 154 с. + Прилржение : Указатель литературы по национальному вопросу на русском и иностранном языках
895462
  Горовский Ф.Я. Национальный вопрос и социалистическая практика / Ф.Я. Горовский, Ю.И. Римаренко. – Киев, 1991. – 253 с.
895463
   Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции.. – вып. 1. – М., 1964. – 124с.
895464
   Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции.. – вып. 2. – М., 1964. – 76с.
895465
  Мотовникова Е.Н. Национальный вопрос: опыт социальной герменевтики Н.Н. Страхова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 69-78. – ISSN 0042-8744
895466
  Волкович В.А. Национальный воспитатель Константин Дмитриевич Ушинский / В.А. Волкович. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-во М.О. Вольф, 1913. – 235 с., 8 л. ил. : ил.
895467
  Евстигнеева Г.А. Национальный доступ к международным базам данных в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы" // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 5. – C. 29-43. – ISSN 0130-9765
895468
  Медведев В.А. Национальный доход / В.А. Медведев. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1989. – 120 с.
895469
  Равун И.И. Национальный доход Белоруссии / И.И. Равун. – Минск, 1968. – 148с.
895470
  Равун И.И. Национальный доход Белорусской ССР на этапе развитого социализма / И.И. Равун. – Минск, 1978. – 126с.
895471
  Кюранов Ч.И. Национальный доход Болгарии : Автореф... канд. экон.наук: / Кюранов Ч.И.; М-во высш. образования СССР. Моск. фин. ин-т. – М., 1956. – 15л.
895472
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход в семилетке / Д.А. Аллахвердян ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва, 1959. – 40 с. – (Знание в массы)
895473
   Национальный доход в социалистическом обществе. – М., 1977. – 383с.
895474
  Калдымов А.А. Национальный доход в СССР в период построения социализма : Автореф... канд. экон.наук / Калдымов А.А. – М., 1953. – 16 с.
895475
  Баранник Ю.Г. Национальный доход и особенности его роста при переходе к интенсивному производству. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Баранник Ю.Г.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1987. – 173л. – Бібліогр.:л.153-173
895476
  Зверев А.Г. Национальный доход и финансы СССР / А.Г. Зверев. – Москва, 1961. – 343 с.
895477
  Зверев А.Г. Национальный доход и финансы СССР / А.Г. Зверев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1970. – 312с.
895478
  Шульга А.Б. Национальный доход и экономический рост / А.Б. Шульга, А.Д. Заруба. – Киев, 1990. – 141 с.
895479
  Алексеев А.М. Национальный доход капиталистического общества : лекция / А.М. Алексеев ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1956. – 32 с. – (Курс политической экономии. Раздел "Капиталистический способ производства")
895480
  Ошаровский Б.Я. Национальный доход софиалистического общества / Б.Я. Ошаровский. – Киев, 1975. – 40 с.
895481
  Новожилов И.В. Национальный доход социалистического общества / И.В. Новожилов. – Москва, 1958. – 27с.
895482
  Конаков Д.М. Национальный доход социалистического общества / Д.М. Конаков. – М, 1958. – 38с.
895483
  Голубничий И.С. Национальный доход социалистического общества. / И.С. Голубничий. – М., 1954. – 24с.
895484
  Ситарян С.А. Национальный доход союзных республик / С.А. Ситарян. – М., 1961. – 159с.
895485
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д. Аллахвердян. – [Москва] : Госполииздат, 1952. – 119 с.
895486
  Петров А.И. Национальный доход СССР / А.И. Петров. – М., 1954. – 48с.
895487
  Аллахвердян Д.А. Национальный доход СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 152 с. – (В помощь изучающим полит. экономию)
895488
  Белик Ю.А. Национальный доход СССР / Белик Ю.А. – Москва : Высшая школа, 1961. – 60 с.
895489
  Ишутин М.И. Национальный доход СССР / М.И. Ишутин. – Москва, 1964. – 47с.
895490
  Грачев Ф.В. Национальный доход СССР и его распределение : Автореф... канд. экон..наук: / Грачев Ф. В.; Лен. финанс.-экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 20 с.
895491
  Литошенко Л.Н. Национальный доход СССР. / Л.Н. Литошенко. – М., 1925. – 57с.
895492
  Малышев И.С. Национальный доход СССР. Стенограмма публичной лекции. / И.С. Малышев. – М., 1953. – 40с.
895493
   Национальный доход стран Африки: производство и использование. – М., 1983. – 287с.
895494
  Бродович Б.Н. Национальный доход стран Латинской Америки / Б.Н. Бродович. – Москва : Мысль, 1974. – 236с.
895495
  Сихаше С.В. Национальный доход Южно-Африканской республики после Второй мировой войны. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Сихаше С.В.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1969. – 18л.
895496
  Колганов М.В. Национальный доход. / М.В. Колганов. – М., 1959. – 374с.
895497
  Сидоров М.Н. Национальный доход: факторы роста, структура, методы прогнозирования / М.Н. Сидоров, А.А. Федотов. – Москва : Экономика, 1984. – 168 с.
895498
  Шевцова Т.И. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле независимой Индии. / Т.И. Шевцова. – М, 1968. – 153с.
895499
  Киреев Н.Г. Национальный и иностранный капитал во внешней торговле Турции. / Н.Г. Киреев. – М., 1968. – 160с.
895500
   Национальный институт исследования и сохранения памятников немецкой классической литературы в Веймаре.. – 2-е изд. – Веймар, 1973. – 40с.
895501
  Коссович Л.Ю. Национальный исследовательский университет в контексте модернизации образования / Л.Ю. Коссович, Ю.Г. Голуб, Е.Г. Елина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 6-10. – ISSN 1026-955X


  Анализируется реформа ВПО с точки зрения университетской профессуры. Определены достоинства и недостатки организации современного высшего образования, сделана попытка понять, как программа развития национального исследовательского университета ...
895502
  Жиганов А.Н. Национальный исследовательский ядерный университет: реализация пилотного проекта на территории Сибирского федерального округа / А.Н. Жиганов, С.А. Карпов, Б.М. Кербель // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 11-14. – ISSN 1726-667Х
895503
  Всеволодов В.А. Национальный комитет "Свободная Германия" для Запада // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 91-99. – ISSN 0130-3864
895504
   Национальный комитет славистов Эстонии 1996.. – Тарту, 1996. – 99с.
895505
  Сиделковский А.Л. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 14 (633). – С. 20-22


  В 1920 году к медицинскому факультету Киевского университета св. Владимира были присоединены медицинский факультет ранее самостоятельного Украинского государственного университета и Женский медицинский институт. Так был образован Институт ...
895506
   Национальный музей изящных искусств, Гавана : Альбом. – Москва, 1990. – 190с.
895507
   Национальный музей. Варшава. Альбом. – Москва, 1977. – 15с.
895508
   Национальный народный театр (Париж). – М.-Л., 1956. – 56с.
895509
  Возовикова Т. Национальный ответ? За адаптацию мигрантов взялись университеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 октября (№ 43). – С. 11


  Для решения этой задачи на федеральном уровне в РФ уже не первый год реализуется проект по развитию централизованной системы тестирования по русскому языку как иностранному (РКИ). Среди ее главных функций - подтверждение требуемых языковых знаний у ...
895510
  Колосов Е.Н. Национальный парк Крюгер : Географы путешествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 30-33. – ISSN 0016-7207
895511
  Забелина Н.М. Национальный парк. / Н.М. Забелина. – Москва, 1987. – 170с.
895512
   Национальный парк. Проблема создания: сб.. – Москва : Знание, 1979. – 95с. – (Человек и природа ; Номер випуску серії: 6/79)
895513
  Аллахвердян Д.А. Национальный подход в девятой пятилетке / Д.А. Аллахвердян. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Экономика" ; № 5)
895514
  Игнатенко А. Национальный прагматизм и имперский романтизм во внешней политике Турции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 2 (224). – С. 146-154. – ISSN 1998-1813
895515
  Попова Е.Н. Национальный природный парк "Тузловские лиманы": ценность и проблемы / Е.Н. Попова, И.Т. Русев // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2016. – № 46, весна. – С. 4-10. – ISSN 1684-8438
895516
  Горшков М.К. Национальный проект "Образование" : проблемы восприятия и первые итоги оценивания / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 7. – С. 6-15. – ISSN 1561-2465
895517
   Национальный проект "Образование" в действии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 83-85. – ISSN 1726-667Х
895518
  Савинков В.И. Национальный проект "образование" и его роль в развитии научного потенциала вузов региона / В.И. Савинков, И.В. Суколенов, Ф.Э. Шереги // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 4-26. – ISSN 1561-2465


  Анализируются проблемы повышения качества образования в регионах, освещается перспектива реализации в них ключевых положений национального проекта «Образование» с привязкой научного потенциала вузов к запросам субъектов Российской Федерации. ...
895519
  Исупов А.А. Национальный состав населения СССР (по итогам переписки 1959 г.) / А.А. Исупов. – М., 1961. – 60с.
895520
   Национальный состав населения СССР: По данным Всесоюз. переписи населения 1989 г.. – М., 1991. – 160с.
895521
  Гроздова И.Н. Национальный состав Нидерландов в свете данных этнографии : Автореф... канд. ист.наук: / Гроздова И.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т этнографии. – Москва, 1950. – 15 с.
895522
  Фролов Б. Национальный состав Черноморского казачьего войска (1787-1860 гг.) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 8 : Історія. – С. 132-142. – ISSN 1728-9572
895523
  Овчинников В.Е. Национальный союз африканцев Танганьки (1954-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Овчинников В. Е.; МГУ, Ин-т вост. яз. – М., 1972. – 23л.
895524
  Демин В.Н. Национальный стиль и стилевые течения современной коми литературы / В.Н. Демин. – Сыктывкар, 1985. – 24с.
895525
  Судницын Ю.Г. Национальный суверенитет в СССР. / Ю.Г. Судницын. – М., 1958. – 104с.
895526
  Гринин Леонид Ефимович Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания) // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 123-133. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
895527
   Национальный театр Великобритании. Гастроли в СССР. Москва. Сент. 1965 г.. – Калини, 1965. – 28 с.
895528
  Никитин П. Национальный театр Советской Карелии (Очекр истории) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Никитин П.; Ин-т искусстовед., этнограф. и фолькл. – Петрозаводск, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.27
895529
  Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" : 125 лет / Леонид Товажнянский ; [ред.: С. Землянская, М. Ефремова, Л. Копиевская ; фото: А.И. Гапон и др.]. – Харьков : НТУ ХПИ, 2010. – 193, [1] с., [58] л. цв. ил. : ил., фот. – ISBN 978-966-593-824-8
895530
  Товажнянский Л.Л. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" = National technical University "Kharkiv Polytechnical Institute" : [фотоальбом] / [Л.Л. Товажнянский, Г.В. Лисачук, И.М. Шептун ; под общей ред. Л.Л. Товажнянского]. – [Изд. 2-е, измененное]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – [212] с. : фотоилл. – Посвящается 125-летию Нац. технического ун-та "Харьковский политехнический ин-т". – ISBN 978-966-593-787-G
895531
   Национальный турофис Германии в Москве. Курортный ренесанс : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 27 : Фото
895532
  Наумикин В.В. Национальный фронт в борьбе за независимость Южного Йемена / В.В. Наумикин. – Москва, 1980. – 280 с.
895533
  Волкобой Сергей Семенович Национальный фронт ГДР в период развернутого строительства социализма (1971-1981 г.г.) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.03 / Волкобой Сергей Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
895534
  Гуськов А.С. Национальный фронт демократического Йемена 1963-1975 гг.: Станволение аванрагрд. партии / А.С. Гуськов. – Москва, 1979. – 128с.
895535
  Горошкова Г.Н. Национальный фронт демократической Германии / Г.Н. Горошкова. – Москва, 1966. – 468с.
895536
  Завьялов А.С. Национальный фронт демократической Германии и строительство социализма в ГДР / А.С. Завьялов. – Днепропетровск, 1971. – 52с.
895537
  Моисеева Н.А. Национальный характер как воля к бытию в зеркале идеологии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 75-81. – ISSN 2073-9702
895538
  Коробка Г.А. Национальный характер смеха в межкультурной коммуникации: специфика речевого этикета // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 59-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
895539
  Гнатенко П.И. Национальный характер: мифы и реальность / П.И. Гнатенко. – Киев, 1984. – 152с.
895540
   Национальный язык и национальная культура: сб. ст.. – М., 1978. – 209с.
895541
  Джафаркулиев А М. Национальный язык и право. / А М. Джафаркулиев. – Баку, 1990. – 77с.
895542
  Жирмунский В. Национальный язык и социальные диалекты / В. Жирмунский. – Ленинград : Художественная литература, 1936. – 297, [2] с.
895543
   Национальным университетам - быть // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  7 октября Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Указ "О реализации пилотного проекта по созданию национальных исследовательских университетов". В этот же день Президент принял в Кремле министра образования и науки А.А. Фурсенко. ...
895544
   Нацистская политика геноцида и "выжженной земли" в Белоруссии, 1941-1944. – Минск, 1984. – 271с.
895545
  Мартыненко Б.А. Нацистские военные преступники в США и других старанах НАТО / Б.А. Мартыненко. – К., 1988. – 214с.
895546
  Иванов В.Г. Нацистские военные преступники и их покровители. / В.Г. Иванов. – М., 1985. – 64с.
895547
  Филатов М.Н. Нацистские мифы вчера и сегодня: критика лит.-полит. спекуляций нацизма и неонацизма. / М.Н. Филатов. – Алма-Ата, 1979. – 215 с.
895548
   Нацистских преступников - к ответу! : сборник. – Москва : Политиздат, 1983. – 223с.
895549
  Савіцький Р.П. Нацистська окупація Галичини в 1941–1944 рр. (джерелознавчі студії радянського періоду) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 97-107. – ISSN 0320-9466
895550
  Ільюшин І.І. Нацистська політика і практика стосовно українського і польського народів на територіях їхнього спільного проживання в роки Другої світової війни // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 129-146. – ISBN 978-966-8809-48-4
895551
  Малолєтова Н. Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих східних територій у 1941–1944 р. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 46-68. – ISBN 966-625-040-3
895552
  Лисенко О. Нацистська продовольча політика в окупованій Україні (1941–1944 рр.) / О. Лисенко, Т. Заболотна, О. Маєвський // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 188-198
895553
  Заболотна Т. Нацистська продовольча політика в окупованій Україні (1941 - 1944 рр.) / Т. Заболотна, О. Лисенко, О. Маєвський // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 365-386
895554
  Патриляк О. Нацистська промислово-економічна політика і життєвий рівень населення міст Райхскомісаріату України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-95. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто німецьку промислову політику в окупованій Україні та її вплив на рівень життя міського населення. Проаналізовано наслідки цієї політики. In the article influences German industrial politicians are considered detailed on occupied territory ...
895555
   Нацистський "новий порядок" в містах України = The nazi new order in Ukrainian cities : album of the phot. and documents based on the materials of Museum "Jewish memory and Holocaust in Ukraine" : зб. фот. та док. з фондів музею "Пам"ять єврейського народу та Голокост в Україні" / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: Д. Глущенко та ін. ; відп. ред. Л. Сандул ; переклад: Н. Островська, В. Шевченко]. – Дніпропетровськ : Ткума ; Ліра ЛТД, 2015. – 335, [2] с. : фот. – Текст укр. та англ. – ISBN 976-966-383-601-0
895556
  Подольский Анатолій Юхимович Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Подольский Анатолій Юхимович ; НАН України. Ін-тут національн. відносин і політології. – Київ, 1996. – 18 с.
895557
  Петренко І.Д. Нацистський окупаційний режим на Кіровоградщині 1941-1944 рр. : [до 70-ї річниці визволення України від нацист. загарбників] / Іван Петренко ; [Держ. архів Кіровоград. обл. ; Кіровоград. обл. від-ня пошук.-видавн. агенства "Книга Пам"яті України" ; Кіровоград. обл. орг. Нац. спілки краєзнаців України]. – Кіровоград : Центрально-Укаїнське видавництво, 2014. – 552, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 529-550. – (Серія "Архівні документи свідчать"). – ISBN 978-966-130-043-8
895558
  Захарченко О. Нацистські плани аграрної колонізації Північного Причорномор"я // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 67-74. – ISSN 1998-4634
895559
  Оришев А.Б. Нацисты в Иране // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 62-67. – ISSN 0321-5075
895560
  Розен В. Нацисты и боннская фемида / В. Розен. – Москва, 1966. – 136с.
895561
  Козинг А. Нация в истории и современности / А. Козинг. – М., 1978. – 291с.
895562
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе / М.А. Морозов. – Москва, 1979. – 175с.
895563
  Морозов М.А. Нация в социалистическом обществе / М.А. Морозов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1986. – 172с.
895564
  Быкова А. Нация в униформе // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 9. – С. 12-15


  Уніфіцирований одяг японців
895565
  Рымарь С.В. Нация и государство // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
895566
  Старушенко Г.Б. Нация и государство в освобождающихся странах. / Г.Б. Старушенко. – М., 1967. – 295с.
895567
  Арутюнян С.М. Нация и ее психологический склад : Автореф... док. филос.наук: / Арутюнян С.М.; МГУ. – Москва, 1969. – 40 л.
895568
  Агости Э.П. Нация и культура / Э.П. Агости ; пер. с испан. Р. Бургете, А. Дерюгиной ; общ. ред. Н.В. Пуховского. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 263 с.
895569
   Нация и личность при социализме: науч.-аналит. обзор. – М., 1986. – 63с.
895570
  Дашдамиров А.Ф. Нация и личность. / А.Ф. Дашдамиров. – Баку, 1976. – 226с.
895571
  Ярощук Н.З. Нация и национально-культурная автономия в современном обществе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 101-115. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
895572
   Нация и национальные отношения.. – Фрунзе, 1966. – 144с.
895573
  Калмырзаев А.С. Нация и общественное сознание / А.С. Калмырзаев. – Алма-Ата, 1984. – 207с.
895574
  Ачылова Р.А. Нация и семья / Р.А. Ачылова ; АН КиргССР. – Фрунзе : Илим, 1987. – 188 с.
895575
  Куличенко М.И. Нация и социальный прогесс / М.И. Куличенко. – Москва, 1983. – 317с.
895576
  Шмыт З. Нация и этничность в Монголии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 58-70. – ISSN 0869-5415
895577
  Тульчинский Г.Л. Нация или охлос? Роль социально-культурных технологий в политической культуре современного общества // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 36-42. – ISSN 0235-1188
895578
  Семененко И. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 91-102. – ISSN 0131-2227


  Анализ современных дискурсов по проблемам этнонациональных отношений выявляет новые линии размежевания в развитии политических сообществ, объединенных общей территорией и общими политико-правовыми институтами. Как способы представления комплекса ...
895579
  Саттер Дэвид Нация, не признающая вины // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2013. – июнь (№ 6). – С. 19-21. – ISSN 2075-7522


  Новая книга американского журналиста Дэвида Саттера посвящена исторической памяти, с которой у России - большие проблемы.
895580
  Кагиян С.Г. Нация: этносоциальная общность или "согражданство" // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2002. – № 5. – С.32-46
895581
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 430-434. – ISBN 978-617-7201-57-0
895582
  Штонь Г. Націєвоскресний жмуток. До 85 річчя з дня народження Дмитра Павличка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 1, 6
895583
  Філіпчук Г. Націєкультурність: спроби ревізії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 23-29 грудня (№ 51)
895584
  Фаріон І. Націєтвірна функція мови в рецепції Івана Франка та Івана Пулюя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 6-7


  З нагоди уродин видатного фізика і перекладача Івана Пулюя
895585
  Філіпчук В. Націєтворення - державне управління - державотворення: деякі теоретико-методологічні аспекти // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 22-35
895586
  Нечитайло А.А. Націєтворення та національна пам"ять в епоху постмодерну та розбудови глобального інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 332-340


  На основі аналізу постмодерних підходів до розуміння феноменів нації й національної ідентичності, основних тенденцій глобалізації та розбудови глобального інформаційного суспільства досліджено формування національної пам"яті. Ключові слова: нація, ...
895587
  Саксєєв С.В. Націєтворсі чинники історіософської концепції Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 63-66
895588
  Фігурний Ю. Націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 29-45
895589
  Волосюк І.Б. Націєтворча концепція у посланні "І мертвим, і живим, і ненародженим..." Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C.
895590
  Дроздовський Д. Націєтворча місія перекладу: проекції XXI століття / Д. Дроздовський, Г. Усатенко // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 209-214. – ISSN 0320 - 8370


  Новий проект започатковано в Інституті філології КНУТШ "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" спільно з журналом "Всесвіт" (1 грудня 2010 року відбувся перший к"круглий стіл") .
895591
  Фігурний Ю. Націєтворчий аспект діяльності Кирило-Мефодіївського товариства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 162-173. – ISSN 2413-7065
895592
  Потапенко Я. Націєтворчий дискурс як домінантний вектор творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 110-115


  У статті досліджується роль життєтворчості Т. Шевченка у процесі демістифікаціїі мперської ідеї та створення власного націєтворчого міфу
895593
  Потапенко Я. Націєтворчий модус Шевченкового спадку через призму модерністських концепцій націогенезу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 109-116


  Автор робить спробу проаналізувати націєтворчі аспекти творчості Т. Шевченка, використовуючи теоретичні розробки Е. Гобсбаума та Б. Андерсона щодо особливостей націогенезу в модерну добу. Доводиться, що поет цілеспрямовано створював націоцентричну ...
895594
  Козачок Я. Націєтворчий характер прозових текстів Миколи Костомарова // Studia methodologica : Альманах / Тернопільский нац. пед. ун. ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Наративні виміри літ-ри. Мат. міжн. конф. з наратології. Тернопіль,Україна 23-24 жовтня 2003 р. – С. 164-172. – ISBN 966-07-0234-5
895595
  Дунай П. Націєтворчий чин Андрія Ніковського початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 32-38
895596
  Штонь Г.М. Націєтворчі PRO і CONTRA // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 8-13
895597
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: дискусійний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 61-76. – ISSN 0236-1477


  У статті на підставі докладного вивчення періодики, маловідомих та архівних матеріалів зроблено спробу всебічного аналізу дискусії І. Франка з Т. Зіньківським у статті "Формальний і реальний націоналізм" у контексті їхньої доби з погляду сьогодення; ...
895598
  Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 3-21. – ISSN 0236-1477
895599
  Дунай П.О. Націєтворчі інтенції публіцистичної діяльності Андрія Ніковського (1909–1916) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 48-51


  У статті розглядається публіцистична діяльність А. Ніковського періоду його співпраці в газеті "Рада" та інших часописах ("Літературно-науковий вісник", "Основа", "Світло", "Україна", "Українська справа", "Степ", "Кооперативна зоря", "Громада"), ...
895600
  Воропаєва Т.С. Націєтворчі концепти Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 196-198
895601
  Воропаєва Т. Націєтворчі процеси в Україні кінця XIX - початку XX ст. / Т. Воропаєва, С. Бойко // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 26-37. – ISBN 966-7060-54-1
895602
  Грабовський С. Нації в глобалізаційну добу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 21


  Лев Ребет - "небезпечніший для СРСР, ніж Бандера".
895603
   Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення : анот. наук.-доп., архів.- бібліогр. покажч. / Держ. архів Херсон. обл., Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гончара ; [уклад.: Андрієнко Л.М. та ін. ; упоряд.: Мокрицька Г.П. та ін. ; відп. ред. Зелена Л.І.]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Херсон : [б. в.], 2013. – 241, [1] с.
895604
  Гелнер Е. Нації та націоналізм = Nations and nationalism : Націоналізм / Е. Гелнер; Переклав з англ Г.Касьянов. – Київ : Таксон, 2003. – 300с. – (Ex professo). – ISBN 966-7128-41-5
895605
  Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху = Nations and Natiоnalism in a Global Era / Ентоні Сміт; [пер.з англ.: М. Климчук, Т. Цимбала]. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 320с. – (Зміна парадигми ; Вип. 11). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-401-2


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
895606
  Шемшученко Ю. Націлений на перспективу. До 70-річчя Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 88). – С. 4
895607
  Куюн С. Націнка на "тінь" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 10


  "Чому в Україні стали буденністю грандіозні націнки на паливо. У грудні тема цін на нафтопродукти знову вийшла на поверхню. Сталося це завдяки добре засвоєному споживачами правилу: вартість палива прямо залежить від курсу долара. Цю закономірність ...
895608
  Ліпкан В. Націобезпекознавча парадигма // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.120-124. – ISSN 0132-1331
895609
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М. Сціборського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 308-309. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
895610
  Славич О.Д. Націократичні ідеї М.Сціборського та фашизм // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 223-230. – ISBN 966-628-197-5
895611
  Славич Ольга Дмитрівна Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 01 / Славич О. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 6 назв
895612
  Славич О.Д. Націократичні концепції в українській політичній думці першої половини 20 століття : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01- теорія та історія політичної науки / Славич О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 191л. – Бібліогр.: л. 165-191
895613
  Сціборський М. Націократія // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 113-126. – ISBN 978-966-1513-01-2
895614
  Сціборський М. Націократія // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 222-223. – ISBN 978-966-668-480-9
895615
  Холод О. Націократія й демократія у світлі соціальномімікрійних процесів // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 535-542. – ISBN 978-617-7196-23-4
895616
  Ніколенко Г.С. Націократія як процес становлення націй за О.І. Бочковським // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 410-413
895617
  Демуз І. Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 159-165. – ISBN 978-966-308-217-2


  У статті проаналізовано дорадянські, радянські та сучасні дослідження, що висвітлюють суспільно-громадські заходи Б.Д. Грінченка на ниві національної справи. Виділено історіографічні періоди нагромаджень знань із зазначеної тематики та прослідковано ...
895618
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 63-66


  Лавріненко Юрій Андріянович - (псевд. - Юрій Дивнич, 1905-1987) - укр. літературознавець, публіцист, есеїст, критик, редактор, дослідник "Розстріляного відродження".
895619
  Шестопалова Т. Націокультурний компонент літературної діяльності Юрія Лавріненка // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 384-394. – ISBN 978-966-2410-55-6
895620
  Філіпчук Г. Націокультурність України: імунітет Державності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 7-13 жовтня (№ 40)
895621
  Іванишин М. Націологічний потенціал теорії Семюела Гантингтона: теоретико-літературний аспект // Урок української : науково-публіцистичний журнал / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 61-64.
895622
  Рудакевич О.М. Націологічні засади модернізації українського суспільства : наук.-популярне вид. / Олег Рудакевич ; Акад. політ. наук України. – Київ : Видавництво Політія, 2020. – 359, [1] с. : іл., табл. – Зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Бібліотека АПН України"). – ISBN 978-966-97788-4-0
895623
  Коломієць Т.В. Націологічні погляди О. Бочковського: детермінанти і характеристика // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 10-18
895624
  Обушний М.І. Націологія в системі наук про націю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню необхідності заснування спеціальної науки для вивчення нації - націології. Проаналізовано погляди вчених-засновників націологічних досліджень.
895625
  Балюк Б.Л. Націонал-більшовицька партія в Росії: ідеологія та практичний вимір діяльності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 7-9
895626
  Шляхтун П.П. Націонал-демократизм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 122-127. – ISBN 978-611-01-0097-7
895627
  Огієнко В. Націонал-комунізм у добу Української революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 189-200. – ISBN 978-966-02-5322-3
895628
  Манелюк Ю. Націонал-самостійницький ідеал як альтернативна політична традиція суспільно-політичної думки України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 88-93
895629
  Мулярчук І.Ф. Націонал-соціалізм Гітлера. Французький націонал-соціалізм. Фашизм Італії // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 145-147. – ISBN 978-966-171-218-7
895630
  Газін В.П. Націонал-соціалізм і комунізм у контекті німецької історії початку 30-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.269-277. – ISBN 966-551-070-3
895631
  Фольнгальс Клеменс Націонал-соціалізм у західнонімецьких дослідженнях історії сучасності після 1945 року // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 19-30. – ISBN 966-95788-6-8
895632
  Полінчук К. Націоналізація банків Європи як метод їх порятунку: досвід США та перспективи для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 162-163
895633
  Савченко Г. Націоналізація в російській армії: польський та український складники (березень - липень 1917 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 286-300. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розглядаються проблеми полонізації та українізації в російській армії, ставлення до цих процесів вищого командування, російських та українських політиків, аналізуються особливості розвитку польського і українського рухів в армійському середовищі.
895634
  Шевченко В.І. Націоналізація і консолідація банків як методи виходу банківської системи України з фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 96-99
895635
  Сацький П.В. Націоналізація міжнародних відносин і українське питання після Першої світової війни // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 418-428. – ISBN 978-966-428-404-9
895636
  Юрчик Ю. Націоналізація поза законом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 86). – С. 6


  Експерти "Дня" про проблеми незаконної "націоналізації" в Криму.
895637
  Яценко С.С. Націоналізація ПрАТ «КБ Приватбанк»: правова оцінка крізь призму Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 80-91. – ISSN 2224-9281
895638
  Котнюк Ю. Націоналізація Приватбанку: атака на НБУ з кіпрського напрямку виявилася безрезультатною // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 20. – ISSN 1992-9277
895639
  Коростаренко М.К. Націоналізація Суецького каналу - впливовий етап боротьби египецького / М.К. Коростаренко. – Київ, 1956
895640
  Кіт О. Націоналізація та функціонування образу Жанни д"Арк в українській поезії та прозі кінця XIX - першої половини XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 2078-340X


  Досліджено специфіку націоналізації та функціонування образу Жанни д’Арк в укр. поезії та прозі кін. 19 – першої пол. 20 ст. Проаналізовано особливості входження цього традиційного образу в укр. літературу, його трансформацію під впливом ...
895641
  Бойчук Н.Р. Націоналізація, реквізиція та експропріація як підстави набуття державою корпоративних прав: деякі питання правового регулювання // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 48-56. – ISSN 2311-4894
895642
  Аппелбаум Е. Націоналізм - саме те, що потрібно Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 86). – С. 3


  Демократія зазнає невдач, коли громадяни не вірять, що за їхню країну варто боротися. "Донецьк, Слов"янськ, Краматорськ - є тим, як насправді виглядає країна без націоналізму: корумпована, анархічна, переповнена злочинцями-рантьє і найманцями. ...
895643
  Масенко Л. Націоналізм - слово, про яке сперечаємось // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-15 травня (№ 19). – С. 5
895644
  Сич О. Націоналізм - фактор цивілізаційного визначення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
895645
  Донцов Д. Націоналізм = Nationalism / Д. Донцов. – Лондон ; Торонто : Українська видавнича спілка ; Ліга визволення України, 1966. – 363 с. – Парал. тит. арк. англ.
895646
   Націоналізм : Антологія. – Київ : Смолоскип, 2000. – 872с. – ISBN 966-7332-35-7
895647
  Донцов Д. Націоналізм : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 482-487. – ISBN 966-524-093-5
895648
  Бойченко М.І. Націоналізм / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 260. – ISBN 966-642-073-2
895649
  Донцов Д. Націоналізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 33-70. – ISBN 978-966-1513-01-2
895650
  Шляхтун П.П. Націоналізм // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 115-122. – ISBN 978-611-01-0097-7
895651
  Донцов Д. Націоналізм : правда прадідів великих / Дмитро Донцов. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 349, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 15-16. – ISBN 978-617-673-898-5
895652
  Химка І. Націоналізм без Бога // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 7-11


  Тема колаборації українців у нацистському геноциді проти євреїв.
895653
  Козловець М.А. Націоналізм в історії людства. Особливості українського націоналізму // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 176-179. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
895654
  МакЛафлін Націоналізм в літературній критиці американських індіанців // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 31-35. – ISSN 2307-2261
895655
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 19-31. – ISBN 978-966-1513-13-5
895656
  Онацький Є. Націоналізм і індивідуалізм // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 352-356
895657
  Мофа С.О. Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 247-251. – ISSN 2076-1554
895658
  Євдокименко В.Ю. Націоналізм і нації / В.Ю. Євдокименко, В.О. Ігнатов. – К., 1981. – 208с.
895659
  Монастирський В. Націоналізм і національна ідея: що у них є спільне та чим вони різняться // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 24-28. – ISSN 1819-7329
895660
  Добрецова В.В. Націоналізм і релігія на службі антикомунізму / В.В. Добрецова. – Київ, 1976. – 204с.
895661
  Стельмах С.П. Націоналізм і транснаціональний раціоналізм Георга Зіммеля // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3 (28), iss. 2. – С. 139-149. – ISSN 2664-9950
895662
  Кузик П. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах = Nationalism and chauvinism in international relations : Монографія / П. Кузик; ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет міжнар. відносин. Наукова бібліотека. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 216 с. – ISBN 966-613-205-2
895663
  Ленкавський С. Націоналізм на Україні // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 297-308. – ISBN 978-966-1513-01-2
895664
  Утерс Націоналізм не згасає. Його живить історична пам"ять / Утерс, Жан-Люк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Бельгійський письменник Жан-Люк Утерс - про підтримку багатонаціональних культур країни.
895665
  Петрів П. Націоналізм прем"єра викликав заворушення // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 5


  "Імміграційна політика прем’єра Індії Нарендри Моді викликала масштабні заворушення. У сутичках із поліцією загинули за останній час понад 20 осіб, а тисячі заарештовано. У багатьох містах установлено надзвичайний стан, заборону зібрань, обмежено ...
895666
  Чередниченко В.П. Націоналізм проти нації / В.П. Чередниченко. – Київ, 1970. – 191 с.
895667
  Куришко С.С. Націоналізм та мультикультуралізм як концепції співіснування націй у політичному просторі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 82-84. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
895668
  Іванова О.Ю. Націоналізм та мультилінгвізм: роль ідеології у відродженні власної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 202-212. – Бібліогр.: Літ.: с. 212; 19 назв


  Статтю присвіячено теоретичному розгляду питання впливу ідеології націоналізму на регулювання мовної ситуації полілінгвального суспільства. Апробація запропонованої теорії практично демонструється на прикладі відродження регіональних мов Іспанії - ...
895669
  Удод О. Націоналізм та революційний патріотизм на українських землях в міжвоєнний період: історіографічний дискурс та історична політика // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 53-60
895670
  Богачевська М. Націоналізм та фемінізм - одна монета спільного вжитку // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 4-13
895671
  Николишин С. Націоналізм у літературі на Східних Українських Землях / С. Николишин. – Paris : [Б. в.], 1938. – 47, [1] с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-48
895672
  Жаборюк А. Націоналізм як ідеологія відродження української нації і української культури // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 206-214.
895673
  Головінський Іван Націоналізм як ідея, ідеологія і політичні рухи // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С.46-49
895674
  Сич О.М. Націоналізм як метаідеологія: соборницький потенціал // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 189-199. – ISBN 978-966-668-533-2
895675
  Резник Д.О. Націоналізм як центральний вектор політичної ідеології на прикладі Німеччини 1933 – 1945 р. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 21-22
895676
  Гула Р.В. Націоналізм, патріотизм та інтернаціоналізм: методологічні й праксеологічні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0130-5247
895677
  Лубан Д. Націоналізм, права людини та перспективи миру // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 147-171. – ISSN 2227-7153
895678
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – Київ : Основи, 2000. – 328, [4] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 323-328. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-500-535-9
895679
  Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм : складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – 2-е вид. – Київ : Основи, 2001. – 328 с. – ISBN 966-500-535-9
895680
  Монастирський В. Націоналізм: зло чи добро // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 17-19. – ISSN 1819-7329
895681
  Сміт Е. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія = Nationalism. Theory, ldeology, history / Ентоні Д. Сміт; пер. з англ. Р. Фещенко. – Київ : К.І.С., 2004. – 170с. – ISBN 966-8039-42-4


  На основі широкого кола маловідомих документів та літератури висвітлюється процес міжнародно-інформаційної діяльності різних форм Української державності 1917-1923 рр.
895682
  Монастирський В. Націоналізм: чим він є, або чому українцям конче потрібно бути націоналістами? // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 16-22
895683
  Степанчук О.М. Націоналіст Міхновський: радикал чи реаліст? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
895684
  Чепурний В. Націоналіст чи москофіл? Невтомний трудівник чи суперник Шевченка? До 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 9 серпня (№ 150). – С. 8
895685
  Загрєбаєв О. Націоналістична діяльність на південноукраїнських землях часів німецько-радянської війни 1941 - 1945 рр. / О. Загрєбаєв, В. Іванчівський // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 290-294. – ISBN 978-966-171-795-3
895686
  Ольжич О. Націоналістична культура // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 141-146. – ISBN 978-966-1513-01-2
895687
  Колодзінський М. Націоналістичне повстання. Розділ із праці "Воєнна доктрина українських націоналістів" / публікація та коментарі Олександра Зайцева // Україна модерна / Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – Київ, 2013. – Число 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Європи. – С. 257-295. – ISSN 2078-659X
895688
  Сайтайрли І.А. Націоналістичний контекст цивілізаційного підходу у соціально-філософських вченнях XX століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 132-142
895689
  Най Джозеф Націоналістичний поворот Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 13 листопада (№ 206)


  Суперека Японіїі з Китаєм щодо пустинних острівців загальною площею шість квадратних кілометрів у Східно-Китайському морі, які Японія називає Сенкаку, а Китай — острови Дяоюйдао. Ці взаємні претензії сягають корінням кінця ХІХ століття, проте їхній ...
895690
  Ісаєв І. Націоналістичні і проросійські середовища посилюють атаку на українців у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2020. – 27 вересня (№ 39)
895691
  Ткач В.А. Націоналістичні і сепаратистські рухи Іспанії: сучасний стан // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 264-270
895692
  Бондар Є.Н. Націоналістичні ідеї М.Міхновського в контексті суспільно-політичних реалій українського суспільства кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-206
895693
  Беззуб"як М.В. Націоналістичні критерії оцінки політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 29-38
895694
  Маланчук Ф.І. Націоналістичні нулі / Ф.І. Маланчук. – Львів, 1972. – 79с.
895695
  Секо Я.П. Націоналістичні погляди Левка Лук"яненка в дискурсі українського націонал-комунізму 1950-1970-х років // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 207-217
895696
  Терлиця М. Націоналістичні скорпіони / М. Терлиця. – К., 1963. – 207с.
895697
  Ткач В. Націоналістичні та сепаратистські рухи Іспанії. Сучасний стан // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 54-57
895698
  Метін Октай Національіні цінності, відображені у сучасній гагаузькій поезії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 194-201
895699
   Національна академія аграрних наук України = National academy of agrarian sciences of Ukraine : презентація до 100-річчя від дня створення : [іл. альбом] / Нац. акад. аграр. наук України ; [упоряд.: Л.О. Тимченко, Т.В. Шевченко, А.В. Доронін та ін. ; ред. рада.: Я.М. Гадзало (голова) та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 2018. – 239, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-540-539-9
895700
  Гаврилюк Л. Національна академія медичних наук України (Президент НАМН України Сердюк Андрій Михайлович) // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 37. – ISBN 978-966-97103-2-1
895701
  Гаврилюк Л. Національна академія мистецтв України (Президент НАМ України Чебикін Андрій Володимирович) // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 39. – ISBN 978-966-97103-2-1
895702
   Національна академія наук України : довідник 2007. – Київ : Академперіодика, 2007. – 380, [1] с. : портр., іл., табл. – Імен. покажчик: с. 511-517
895703
   Національна Академія Наук України : Короткий річний звіт 1994. – Київ : Март, 1995. – 32с.
895704
   Національна Академія Наук України в 1991-2021 роках : до 30-річчя Незалежності України / [С.І. Пирожков, О.С. Онищенко, П.І. Андон та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2021. – 225, [3] с., [34] арк. кольор. фотоіл. : іл., фотоіл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-441-1
895705
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2010 року / НАН України ; [уклад.-упоряд.: А.І. Радченко, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика, 2011. – 428 с. – ISBN 978-966-360-178-6
895706
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2011 року / НАН України ; [уклад.-упоряд.: А.І. Радченко, Ю.В. Діденко, М.В. Язвинська]. – Київ : Академперіодика, 2012. – 412 с. – ISBN 978-966-360-198-4
895707
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2018 : [збірник наук. праць] / НАН України ; [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-380-3
[14]. – 2019. – 401, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - Покажчики: с. 395-402
895708
   Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2020 / НАН України ; [упоряд.: М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-432-9
[16]. – 2021. – 333, [3] с. – Текст укр., рос., англ. - Покажч. установ НАН України : с. 327-334
895709
   Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 269, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 263–268. – ISBN 978-966-644-090-0
895710
  Гаврилюк Л. Національна академія педагогічних наук України (Президент НАПН України Кремень Василь Григорович) // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 36. – ISBN 978-966-97103-2-1
895711
   Національна академія педагогічних наук України оприлюднює списки зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАПН України // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2


  Серед кандидатів у дійсні члени (академіки) - Л.М. Карамушка, О.О. Рафальський, П.Ю. Саух; серед кандидатів у члени -кореспонденти - І.В. Данилюк та В.В. Ільїн.
895712
  Селецький А. Національна академія педагогічних наук України у науково-методичному забезпеченні освітньої сфери // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 15-21. – ISSN 1562-529Х
895713
   Національна академія правових наук України - вища дослідницька установа у галузі юриспруденції // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 304-312. – ISSN 0132-1331


  Правова хроніка.
895714
  Гаврилюк Л. Національна академія правових наук України (Президент НАПрН України Тацій Василь Якович) // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 38. – ISBN 978-966-97103-2-1
895715
  Скулиш Є. Національна академія Служби безпеки України: сьогодення та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 7-13. – ISSN 1682-2366
895716
  Лозовицький О. Національна асамблея Франції: виборчий шок чи соціальна терапія // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 14-19
895717
   Національна база даних зсувних процесів: принципи розробки, упровадження та застосування для оцінки зсувної небезпеки регіонального та локального рівня / О. Іванік, В. Шевчук, Д. Кравченко, К. Гадяцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Викладено головні підходи та принципи розробки і формування структури бази даних зсувних процесів у межах території України. Підтверджено, що Україна характеризується активним розвитком різногенетичних гравітаційних процесів у межах різних ...
895718
   Національна безпека і оборона. – Київ : УЦЕПД, 2000-
№ 12. – 2000. – 80 с., включ.обкл. – Журнал видається українською та англійською мовами
895719
   Національна безпека і оборона. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001. – Журнал видається українською та англійською мовами
895720
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 4/5 (122/123). – 2011. – Журнал видається українською та англійською мовами
895721
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7/8 (125/126). – 2011. – Журнал видається українською та англійською мовами
895722
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 7/8 (136/137). – 2012. – Журнал видається українською та англійською мовами
895723
   Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
№ 2/3 (139/140). – 2013. – Журнал видається українською та англійською мовами
895724
   Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; ген. директор А. Рачок ; ред. А. Чернова [та ін.]. – Київ : Центр Разумова, 2000-
№ 1/2 (177/178). – 2019. – 172 с. – Журнал видається українською та англійською мовами
895725
  Смолянюк В. Національна безпека незалежної України: осягнення сутності // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 163-186
895726
   Національна безпека України 1994-1996 рр. : Наукова доповідь НІСД. – Київ, 1997. – 197с. – ISBN 966-554-001-7
895727
  Смешко І. Національна безпека України в контексті останніх перетворень у зовнішній і внутрішній політиці // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-31
895728
  Нападовська Л.В. Національна безпека України у глобальному контексті / Л.В. Нападовська, А.П. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
895729
  Ядуха С.Й. Національна безпека України. Її основні аспекти, принципи та загрози / С.Й. Ядуха, О.М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 131-136. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
895730
  Курас А.І. Національна безпека України: військово-політичні парадигми // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 462-471
895731
  Корнієнко В. Національна безпека України: принципи контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 173-175
895732
  Хмільовська О. Національна безпека Української держави - загрози від Московського Патріархату // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 76-80. – ISBN 978-966-02-8853-9
895733
  Клочко А.М. Національна безпека: поняття, сутність, характеристика / А.М. Клочко, І.М. Неклонський, В.Б. Коханенко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2020. – С. 57-66. – (Серія "Державне управління" ; вип. 2 (13)). – ISSN 2414-5858
895734
  Сенченко М. Національна бібліографія в зарубіжних країнах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (289), серпень. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
895735
  Сенченко М. Національна бібліографія у країнах Азії, Африки та Латинської Америки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
895736
  Омельчук В. Національна бібліографія України - пріоритетний напрям наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / В. Омельчук, Д. Устиновський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-10. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізуються основні напрями роботи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в галузі національної бібліографії (НБ), досліджуються теоретичні засади напрацювання НБ, шляхи її створення, зокрема, формування зведеного ...
895737
  Андрощук Г. Національна бібліотека надзвичайних ситуацій в умовах COVID-19: добросовісне використання // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 55-58
895738
  Семесько В. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Нецільове використання коштів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)


  Авторка у своїй статті дає оцінку використанню електронних документів з електронним цифровим підписом при спорах у судах, роблячи висновок, що електронний документ з електронним цифровим підписом не є доказом у суді.
895739
  Заморозко Т.Л. Національна вовняна сировина для легкої промисловості України / Т.Л. Заморозко, Н.О. Денисенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
895740
   Національна гірнича академія України. Підготовка фахівців. – Дніпропетровськ : НГА України, 1999. – 165с. – ISBN 966-7476-8-1
895741
   Національна гірнича академія України. Професори 1899-1999. – Дніпропетровськ : НГА України, 1999. – 118c. – ISBN 966-7476-13-8
895742
   Національна гірнича академія України. Слово випускникам та гостям. – Дніпропетровськ : НГА України, 1999. – 84c. – ISBN 966-7476-27-8
895743
  Гураль П. Національна держава: походження, ознаки, сутність // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 9-13
895744
   Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освітні коментарі : щомісячник. – Київ, 2012. – № 7/8/9. – С. 2-10
895745
   Національна доповідь про людський розвиток 2011 "Україна: на шляху до соціального залучення" / [Е. Лібанова та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 124 с. : іл., табл. + Додатки: с. 119-123. – Бібліогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-2153-60-6
895746
   Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. 1993. – Київ, 1994. – 178с.
895747
   Національна доповідь про стан формування національної екологічної мережі України за 2006-2010 роки / М-во екології та природ. ресурсів України ; [літ. ред. Болдарєва Д.І.]. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-199. – ISBN 978-966-2660-71-5
895748
  Старостенко Г.Г. Національна економіка : навч. посібник / Г.Г. Старостенко, С.В. Онишко, Т.В. Поснова ; МОНУ ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Ліра-К, 2011. – 429, [3] с. : іл., табл. – Присвячується до 90-ччя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 412-420. – ISBN 978-966-2174-17-5
895749
   Національна економіка : навчальний посібник / А.Ф. Мельник [та ін.] ; за ред. А.Ф. Мельник. – Київ : Знання, 2011. – 464 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-892-1
895750
   Національна економіка : навч. посіб. / О.П. Тищенко [та ін.] ; за заг. ред. А.Г. Савченка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 646, [2] с. : табл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-492-3
895751
  Ковтун О.І. Національна економіка (засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку) : навч. посібник для самост. вивч. дисципліни за кредитно-модульною системою орг. навч. процесу / Ковтун О.І. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 169, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 163-167 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-219-2
895752
  Малолєткова О. Національна економічна стратегя - 2030 уже втілюється в життя // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 65). – С. 1, 2
895753
  Чернова К. Національна етнічна спільнота як діаспорна модель // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 11-17


  Розглянуто й проаналізовано етнічну спільноту як діаспорну модель, без якої існування будь-якої діаспори є неможливим. Зазначено також, що етнічні спільноти - це об"єднання осіб єдиного етнічного походження, які створили ceo/" соціальні інститути й ...
895754
  Ільїн В.Г. Національна ідентифікація більшовиків України їхніми політичними опонентами в період Української революції 1917 - 1921 років // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 152-161. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
895755
   Національна ідентичність і громадянське суспільство / Є. Бистрицький, С. Пролеєв, О. Білий [та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 462, [2] с. – Покажчик. імен: с. 459-463. – Бібліогр.: с. 447-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-595-0
895756
  Вакуленко О. Національна ідентичність і проблема ідентитетів: аналітичний огляд наукових джерел // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 111-128


  Ця стаття започатковує огляд наукових джерел, дотичних до проблеми національних ідентитетів у сучасній Україні. В силу історичних обставин, український досвід національної ідентичності має певні унікальні риси. This article opens an analytical ...
895757
  Кіянка І.Б. Національна ідентичність та популізм: державницький аспект / І.Б. Кіянка, А.А. Шараскін // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 6-11. – ISSN 2414-4436
895758
  Бичко А. Національна ідентичність у колі українських соціально-правових ідей // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 80-95
895759
  Семергей Н. Національна ідентичність українців в імперську добу: теоретичний та історіографічний аспекти // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 47-61. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595


  Згадуються праці С. Кримського та Я. Калакури.
895760
  Дєдуш О. Національна ідентичність: між громадянською релігією та культурною компетентністю // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 101-102. – ISSN 0130-6936
895761
  Макаренко Н. Національна ідентичність: особливості регіонального виміру // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 100-116
895762
  Наєнко М. Національна ідентичність: проблема філософська і філологічна // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 20-24. – ISBN 978-617-7993-01-7
895763
  Марчак Т.А. Національна ідея - джерело духовної стійкості, самоутвердження нації в публіцистиці В. Еллана-Блакитного // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 171-173. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
895764
  Ляшенко Т. Національна ідея в країнах Центральної Азії: особливості формування // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 249-260
895765
  Салига І. Національна ідея у філософських поглядах Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 120-126
895766
  Гула Р.В. Національна ідея як основа патріотизму української нації та її аналіз і критика на сторінках видання "Киевлянин" у 1900–1914 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (283). – C. 98-106. – ISSN 0320-9466
895767
  Борисенко Є. Національна ідея як передумова для побудови дискурсивної політики в Україні // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 83-84. – ISBN 978-966-285-491-6
895768
  Магера С. Національна ідея як стрижнева основа української культури // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 67-72. – ISSN 2078-1016
895769
  Підскальна О.М. Національна ідея як сутнісна основа державотворення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 395-397
895770
  Безотосний М.Т. Національна ідея, заповідана Шевченком / Безотосний Микола Трохимович. – Полтава : [Полтав. держ. аграр. акад.], 2013. – 33, [1] с. – До 200-річчя зі дня народження Т.Г. Шевченка. - Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 33
895771
  Сітенко Д.А. Національна інноваційна система Казахстану: аналіз інноваційної діяльності : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 361-369 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
895772
  Корж І.Ф. Національна інтегрована система нормативно-правових актів: реальність і можливості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 2 (29). – С. 9-16. – ISSN 2616-6798
895773
  Кармазін А.О. Національна історія в мистецьких образах як сутність композиторської творчості Михайла Вериківського : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Кармазін Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
895774
  Логвиненко І.А. Національна картина світу крізь призму турецької антропоніміки // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 164-171


  У статті досліджено деякі особливості національної картини світу турецького народу на основі семантичного аналізу сучасних турецьких антропонімів. Антропоніми розглядаються автором як знаки на межі мови і культури. Створено класифікацію турецьких ...
895775
  Ковальчук С.П. Національна книга в культурі України (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ковальчук Світлана Петрівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
895776
  Буткевич С.А. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб"єкт державного фінансового моніторингу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 34-43. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як суб"єкта державного фінансового моніторингу, а також нормативне забезпечення заходів із запобігання та протидії легалізації ...
895777
  Луцишин Г.І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу : монографія / Г. І. Луцишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 363, [1] с. – Бібліогр.: с. 328–361 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-607-299-7
895778
  Петрикова В.Т. Національна культурна спадщина в сучасній стратегії розвитку міжкультурних комунікацій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 73-78
895779
  Чернишова В.М. Національна культурна спадщина Великобританії: шляхи збереження / В.М. Чернишова, Я.М. Преображенська // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 564-576. – ISBN 978-966-651-971-2
895780
  Красовський С.О. Національна кухня як складник гастрономічної культури етносу: сутність і методи дослідження // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 30-35. – ISSN 2226-0285
895781
  Маїк Н. Національна лінія в мистецтві Галини Новоженець // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 60-63. – ISSN 0130-1799
895782
  Покровська І. Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У даному дослідженні на матеріалі сучасної турецької мови розглядаються відтінки кольоративу "жовтий", що позначають підсилену та послаблену ознаки цього кольору. Зокрема, виділяються семантичні групи світло-жовтого, яскраво-жовтого та темно-жовтого ...
895783
  Макаренко Е.М. Національна ментальність як підгрунтя соціально-економічного реформування суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-61. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядається національний менталітет як важливий фактор успішного проведення соціально-економічних перетворень у суспільстві на сучасному етапі, підкреслюється необхідність відповідності реформ, що проводяться, національному менталітету.
895784
  Колодний А. Національна мова - важливий чинник релігійного життя. За творчим доробком Арсена Річинського // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 2-15 травня (№ 18). – С. 6-7


  Свої міркування автор статті зробив на основі опрацювання праці Арсена Річинського "Проблеми української релігійної свідомості". Особливу увагу в ній мислитель приділив проблемі мови церковно-релігійного життя. Безсумнівним А. Річинський вважав той ...
895785
  Омельчук С. Національна мовна традиція в мовознавчій спадщині Олександра Рибалка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 373-382
895786
  Янь Пен Національна модель управління інформаційним середовищем Китайської Народної Республіки // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 305-306. – ISBN 978-966-8308-26-0
895787
  Гайдук С.А. Національна морська політика: проблеми та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 114-126
895788
   Національна наука і становлення сучасного парламентаризму в Україні : Каталог книжної виставки. – Київ, 1999. – 40с
895789
   Національна науково-практична конференція "Проблеми розвитку кредитно-банківської системи України". – К., 1993. – 189с.
895790
  Дубовик С.О. Національна опера України за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 150-річчя від дня заснування) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 140-146. – ISSN 0320-9466
895791
  Любовець О.М. Національна пам"ять в Україні: регіональний аспект // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 117-125
895792
  Дорошко М.С. Національна пам"ять як інструмент зовнішньої політики держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 60-66


  Автор переконаний, що утвердження незалежної демократичної Української держави можливе лише за умови відновлення історичної пам"яті та національної свідомості українськкого народу. The author of the article proves that establishment of an ...
895793
  Перетокін А. Національна політика царського уряду та національний склад буржуазії в Наддніпрянщині в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 131-152. – ISSN 2664-9993
895794
  Назар Л. Національна природа вітаїзму і Василь Барвінський // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 45 : Музикознавчий універсум. – С. 152-170. – ISSN 2310-0583
895795
  Жиляєв І.Б. Національна програма інформатизації як інструмент стратегічного управління України / І.Б. Жиляєв, А.І. Семенченко // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : науково-практичне видання / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред. В.І. Сергієнка. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 22-36. – ISBN 978-617-7638-96-3
895796
  Богатирьов І. Національна програма трансформації Кримінально-виконавчої системи в Пенітенціарну систему України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 24-30 січня (№ 3). – С. 11. – ISSN 1992-9277
895797
  Цапенко Г. Національна психологія гайдамаків // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2/3 (114/115). – С. 44-47
895798
  Денисюк С. Національна самобутність українського письменства у літературознавчій концепції Юрія Шереха (Шевельова) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 29-30. – ISBN 978-966-439-147-1
895799
  Гринів О. Національна самовідданість під сучасним оглядом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 16 серпня (№ 16). – С. 1, 4-5


  До 75-річчя трагічної смерті Юрія Липи.
895800
   Національна самосвідомість студентської молоді: Соціологічний аналіз. – Торонто-Едмонтон-Львів, 1993. – 158с.
895801
  Зелінська Є.І. Національна самосвідомість та фактори її формування // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 203-207. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується проблема національної самосвідомості та її роль щодо етносу та нації. Розглядаються такі фактори її формування як етнонаціональна культура, геопростір та історична доля. The problem of national consciousness and its role in ...
895802
   Національна свідомість і державний інтерес // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 4-11 березня (№ 9/10). – С. 4


  Про кафедру історії світового українства на історичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Згадується ректор Л. Губерський, доктори наук О. В. Даниленко, Т.В. Орлова, І. К. Патриляк, В. І. Сергійчук, Т.Ю. Горбань, Л.Д. Чекаленко, Ю.В. Латиш, І.М. ...
895803
  Медовкіна Л. Національна свідомість К. Харламповича: від самовиховання до впливу на оточення // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 346-352. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Костянтин Васильович Харлампович (1870 — 1932) — український історик (історик церкви та освіти в Україні), краєзнавець. Доктор церковної історії (1914). Член-кореспондент Російської АН (1916). Академік Української АН (з 1919 року; 1928 року ...
895804
  Фінклер Ю.Е. Національна свідомість як Габермасівська проблема // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 47-49. – ISSN 2307-6194
895805
  Шандор Ф.Ф. Національна свідомість як підгрунтя виховної практики в сучасному українському суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 68. – С. 134-144


  Стаття присвячена аналізу природи і структури національної свідомості, та як засобу впливу на особистість в контексті виховних практик у сучасному українському суспільстві. Ключові слова: сучасне українське суспільство, національна свідомість, ...
895806
  Сєкунова Ю.В. Національна свідомість як рушійна сила у відродженні української державності // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 72-73
895807
  Коломієць Л.В. Національна своєрідність поетичного перекладу в еру вільного вірша // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 136-140. – (Бібліотека Інституту філології)
895808
   Національна символіка. – Київ : Радянська Україна, 1992. – 48 с. – (Б-ка журналу "Пам"ятки України")
895809
  Сергійчук В. Національна символіка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 129-146. – ISBN 966-95452-8-4
895810
  Сергійчук В. Національна символіка // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАНУ; [гол. ред., передм. та упоряд. Р. Радишевського; відп. за вип. В. Полковенко; редкол.: Жулинський М.Г., Дзюба І.М., Мишанич О.В. та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія
895811
  Тимовчак І.Ю. Національна символіка, як елемент ідентичності держави в архітектурі дипломатичних представництв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 316-326. – ISSN 2077-3455
895812
  Алмашій В.В. Національна система освіти русинів-українців Словаччини у 80-90-х рр. XX ст.: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 107-116. – (Історія ; Вип. 29)
895813
  Огнев"юк Г.З. Національна система правової охорони інтелектуальної власності: економічні виклики реформи // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 13-17. – ISBN 978-617-696-813-9
895814
  Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Могилко Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 230 арк. – Додатки: арк. 211-230. – Бібліогр.: арк. 191-210
895815
  Могилко Ю.О. Національна специфіка корейської дитячої літератури XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Могилко Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
895816
  Голубовська І.О. Національна специфіка мовних значеннєвих систем. Внутрішня форма лексичних та фразеологічних одиниць // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 152-158. – ISBN 978-966-439-983-5
895817
  Герман Л.В. Національна специфіка новозеландської топоніміки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 200-204
895818
  Савчук В. Національна специфіка польських народних чарівних казок // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 314-317
895819
   Національна спецслужба в українському державотворенні = National Special Service in Ukrainian state-building : збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці СБУ / [редкол.: Ю.Б. Артюхов, О.Ф. Бєлов (спец. ред.), В.В. Газін та ін.]. – Київ : Прометей, 2021. – 374, [2] с. : іл. – Видання присвяч. співробітникам СБУ, які загинули, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність книїни. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7502-02-8
895820
  Кириленко В.В. Національна стандартизація. Науково-технічна термінологія: сучасний стан та підходи до її розвитку на прикладі сфери інтелектуальної енергетики / В.В. Кириленко, І.В. Блінов, В.В. Кучанський // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 5 (117). – С. 4-9. – ISSN 2307-4949
895821
   Національна стратегія розвитку "Україна-2015" / [Ін-т економіки і прогнозування НАН України та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 107 с. : іл., табл. – На обкл. також: Нова Україна
895822
   Національна стратегія розвитку освіти в Україніна 2012-2021 роки // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С. 25-43
895823
  Вітченко А. Національна стратегія управління якістю вищої освіти в Україні: наслідування чи змагальність? / А. Вітченко, А. Вітченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 51-64. – ISSN 1682-2366
895824
  Христова Г. Національна судова практика з питань внутрішнього переміщення: застосування стандартів Ради Європи / [Г. Христова, Ю. Трало, К. Буряковська]. – 2-ге вид. – Харків : Право, 2019. – 264, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень"). – ISBN 978-966-937-817-0
895825
   Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-. – ISBN 978-966-8809-48-4
Вип. 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
895826
   Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-
Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
895827
   Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2011-
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
895828
   Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2011-
Вип. 6. – 2013. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
895829
  Красніцький І.В. Національна та радянська державність на західноукраїнських землях у роки української революції (1917-1921 рр.) в інтерпритаціях правознавців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 56-61


  У статті охарактеризовано науковий доробок радянських, зарубіжних та сучасних українських істориків права, присвячений даржавотворчим процесам в Західно-Українській Народній Республіці та Галицькій СРР.
895830
  Бейдик О. Національна та світова спадщина як чинник розвитку міжнародного туризму / О. Бейдик, Б. Семенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-70. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено якісно-кількісні характеристики, просторове поширення об"єктів ЮНЕСКО та систематизовано отримані дані. Проаналізовано структуру об"єктів Усесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розроблено картосхему структури та територіального поширення об"єктів ...
895831
  Штогун С. Національна школа суддів як шлях до здобуття судівської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 16-22 червня (№ 24)
895832
  Мошенський С.З. Національне агентство з питань запобігання корупції як ключовий орган державної влади у системі побудови інституту доброчесності суб"єктів державного управління / С.З. Мошенський, В.В. Нонік, І.Г. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 85-90. – ISSN 2306-6814
895833
  Дякур М.Д. Національне антикорупційне бюро України як спеціально уповноважений сую"єкт протидії корупції // Наукові читання пам"яті Ганса Гросса : зб. тез міжнар. наук.-практ конф. (м. Чернівці, 9 груд. 2021 р.) / Chernivtsi Law School ; Тренінг. центр прокурорів України ; Varna free Univ. ; [редкол.: В.А. Вдовічен та ін.]. – Чернівці : Технодрук : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – С. 190-194. – (Chernivtsi Law School). – ISBN 978-617-8034-25-2
895834
  Шумська С.С. Національне багатство України у вимірі показників СНР // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 27-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
895835
  Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 9-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
895836
  Дяков І.В. Національне виховання особистості в сучасній школі в контексті поглядів Софії Русової // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 85-88. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
895837
  Дяков І. Національне виховання особистості в сучасній школі в контексті поглядів Софії Русової // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 85-88. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
895838
  Гнатюк В.М. Національне відродження австро-угорських українців (1772-1880 рр) / Володимир Гнатюк. – Відень : Накладом "Союза визволення України", 1916. – 66 с.


  Дарчий надпис на книзі автора від 1918 р.
895839
  Плясун Я.Г. Національне відродження Алжірської держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 124-136
895840
  Свириденко В. Національне Відродження в істріографії Народної Республіки Болгарія: між традицією і "радянізацією" // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 628-647
895841
   Національне відродження в особистостях // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 29 травня (№ 100)


  Повідомлення про вихід з друку книги В. Литвина "Будівничі українського національного відродження XIX - XX ст. Постаті, ідеї, візії". Серед знакових постатей видання - М. Максимович, М. Драгоманов.
895842
  Попко В.В. Національне законодавство – джерело транснаціонального кримінального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 381-386. – ISSN 2219-5521
895843
   Національне питання : курс національного питання для комвишів та рад парт шкіл ;Хрестоматія з метод. вказівками. – [Харків] : Держвидав "Пролетар", 1931. – 192 с.
895844
   Національне питання в комуністичній Югославії і в СРСР (Олег С. Федишин) // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 10 (130), жовтень. – С. 125-127
895845
  Туник М. Національне питання в програмах та діяльності політичних партій в добу Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 51-59
895846
  Березовський О.М. Національне питання в програмах українських партій Російської імперії на початку ХХ ст.: сучасна вітчизняна історіографія // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 147-157. – ISSN 2076-1554
895847
  Коваль П.Д. Національне питання в сучасній ідеологічній боротьбі / П.Д. Коваль. – К, 1979. – 46с.
895848
  Дашкевич Я. Національне питання в Україні // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 6-19. – ISSN 0206-8001
895849
  Турченко Ф.Г. Національне питання в Україні XX - початку XXI ст.: історичні нариси // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 207-217. – ISSN 0130-5247


  Спробу дати узагальнююче бачення національного питання в Україні у його історичній ретроспективі зробив колектив українських істориків - співробітників Інституту історії України НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. ...
895850
   Національне питання на Україні. – Волинськ. – 7с.
895851
  Обушний М. Національне самовизначення у контексті українського державотворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 113-115. – ISSN 2520-2626


  "Монографія І.О. Рафальського "Національно-державне самовизначення України: внутрішні чинники та зовнішні впливи" присвячена аналізу взаємодії двох взаємопов’язаних процесів – національного самовизна-чення та державного будівництва в Україні в умовах ...
895852
  Шаповалова І.В. Національне та загальнолюдське у моральній культурі суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 157-161. – ISSN 2076-1554
895853
  Наулко В.І. Національне та інтернаціональне в сфері культури і побуту населення Української РСР // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-9. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
895854
  Сакало О.Є. Національне щастя та державна політика щодо його формування / О.Є. Сакало, С.В. Степаненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 6-13. – ISSN 2222-4459
895855
  Резнік І.С. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 194-211. – ISSN 0320-9466


  До 100-річчя від дня заснування.
895856
  Бугулов В.М. Національний банк та його операції : Конспект лекцій / В.М. Бугулов, Т.В. Бугулова. – Київ : Магістр-S, 1997. – 44с. – ISBN 5-86926-104-Х
895857
  Рудковський А. Національний банк України як регулятор страхової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 61-66. – ISSN 2663-5313
895858
  Ткачук А. Національний бренд України на міжнародній арені // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 70-75. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
895859
  Нагорняк Т.Л. Національний брендинг як економічна ідеологія держави // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 107-108
895860
  Кондратюк А. Національний варіант барокового стилю в монументальних ансамблях київської школи першої XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 173-176. – ISBN 978-966-439-357-4
895861
  Швець Г.Д. Національний вектор гоголівської теми в українській еміграційній есеїстиці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 277-281
895862
  Малинська Н.А. Національний герой в українських прислів"ях та приказках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Прислів"я та приказки - одні з найдавніших жанрів фольклору. В них виявляється національна своєрідність відбору та розуміння найспецифічніших і найтиповіших фактів життя. Аналізується відображення в українських пареміях характерних рис національних ...
895863
  Васєчко О.О. Національний голосарій із супроводу GSBPM: методологія та практика // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 4-11. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2519-1853
895864
  Заруба О.Д. Національний доход - джерело зростання народного добробуту / О.Д. Заруба. – К., 1978. – 48с.
895865
  Меньшиков В.П. Національний доход і його прозподіл в СРСР / В.П. Меньшиков. – Київ, 1962. – 38с.
895866
  Линченко М. Національний імператив І. Франка в світоглядних інтенціях В. Винниченка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 271-273
895867
  Вовк В.Н. Національний інтерес і проблема інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 155-157


  Головна ідея статті - проблема інформаційної безпеки держави ефективно розв"язується лише на основі національного інтересу. У демократичних суспільствах національний інтерес є основою стратегічного планування і вироблення політики безпеки. ...
895868
   Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 158, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6166-2
895869
  Реброва Н. Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 465-475. – ISBN 978-966-355-023-7
895870
   Національний каталог біотопів України / [М-во екології та природ. ресурсів України та ін. ; ред.: А.А. Куземко, Я.П. Дідух, В.А. Онищенко, Я. Шеффер ; авт. тексту: Л.М. Борсукевич та ін. ; фото: А.-Т.В. Башта та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2018. – 440, [2] с. : іл., табл. – Алф. покажчики: 412-440. - Вступ. ст. укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 356-381 та в кінці ст. – ISBN 978-966-7775-63-6
895871
   Національний класифікатор України. "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) : станом на 10 грудня 2010 р. / [керівник видавничих проектів Сладкевич Б.А.]. – Київ : Центр учбової літератури ; Український молодіжний правничий союз, 2011. – 224 с. : табл. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0172-1
895872
   Національний компонент в освіті. – К.
Вип. 1. – 1992. – 44с.
895873
   Національний компонент в освіті. – К.
Вип. 2. – 1992. – 60с.
895874
  Проневич О.С. Національний механізм адаптації законодавства до acquis communautaire: легітимізація, конфігурація та перспективи модернізації // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 67-69
895875
   Національний музей Тараса Шевченка . Модернізації, реконструкції й ігри в наперсток // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 11-17 вересня (№ 37). – С. 4-5


  Звернення до Президента України, народних депутатів, музейних працівників, письменників, художників, до широкої громадськості.
895876
  Вергеліс О. Національний музей Тараса Шевченка. Епіцентр пристрастей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 39). – С. 1, 15


  Не вщухає громадський розголос довкола знакового музею у центрі столиці - Національного музею Тараса Шевченка на бул. Шевченка. Пристрасті-суперечки довкола реставраційних робіт. Є хвилювання і щодо безцінних експонатів, які можуть постраждати від ...
895877
  Гаврилюк Л. Національний науково-дослідний інститут українознавства МОН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 59. – ISBN 978-966-97103-2-1
895878
   Національний освітньо-науковий глосарій : [довідник] / Нац. акад. пед. наук України ; [уклад.: Луговий В.І., Топузов Л.М., Вашуленко О.П. та ін. ; редкол.: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Харьков : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 115-121. – ISBN 978-617-7724-04-8
895879
  Гаврилюк Л. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 84-85. – ISBN 978-966-97103-2-1
895880
  Беренштейн О.Б. Національний перепис профспілок України 1929 р. (українці, росіяни, євреї - етнічний, гендерний, віковий фактори та їх взаємодія) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 113-117. – (Історія ; вип. 45)
895881
   Національний перепис робітників та службовців України. – Х., 1930. – 158с.
895882
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Великий луг": історія та сучасність // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 30-32
895883
  Гетьман Г. Національний природний парк "Верховинський": природні та історико-культурні цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-48. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Наслідком постійно зростаючого глобального антропогенного впливу стало планетарне явище фрагментації (інсуляризації) природних ландшафтів. Одними із відносно збережених природних різноманіть є ділянки національного природного парку "Верховинський". ...
895884
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Гомільшанські ліси" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 47-49 : фото. – Бібліогр.: 7 назв
895885
  Миронюк Степан Національний природний парк "Дністровський каньйон" відзначає своє 10-річчя // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 15-19 : фото
895886
  Лісова Н.О. Національний природний парк "Кременецькі гори" як еколого-туристичний об"єкт / Н.О. Лісова, Б.Б. Гавришок // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 61-63. – ISBN 978-9934-571-51-0
895887
  Гетьман В.І. Національний природний парк "Олешківські піски" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 270. – С. 99-103. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія"). – ISSN 2307-9320
895888
  Гетьман В.О. Національний природний парк "Північне Поділля" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 30-32 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
895889
  Гетьман В.І. Національний природний парк Меотида // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 9 (223). – С. 32-35 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
895890
  Малюта О. Національний провідник Іван Франко та українська державність // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 135-152
895891
  Абрамова І.Г. Національний психотип українців(на матеріалі розвідки І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу") // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 7-10. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
895892
   Національний раунд Telders International Moot Court Competition // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 171
895893
  Римаренко Ю.І. Національний розвій України / Ю.І. Римаренко. – Київ, 1995. – 270с.
895894
   Національний склад населення України. – Київ
1. – 1991. – 217 с.
895895
  Кубійович В. Національний склад населення УРСР за переписом 1970 // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 74-92
895896
   Національний стратиграфічний комітет України (НСК) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 121-125 : табл. – ISSN 0367-4290
895897
  Матющенко А. Національний театр як унікальний художньо-філософський образ світу (творчий тандем Курбас-Куліш у другій половині 1920-х р. ХХ ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 63-66. – ISBN 978-966-439-147-1
895898
   Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" : Проспект. – Київ, 1998. – 84c
895899
   Національний туристичний форум популяризує внутрішній туризм в Україні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 64 : фото
895900
   Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" - флагман юридичної освіти та науки України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 552-566. – ISSN 0132-1331
895901
  Гаврилюк Л. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 88-89. – ISBN 978-966-97103-2-1
895902
   Національний фонд досліджень розпочав набір експертів для конкурсів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 5. – ISSN 1682-2366
895903
   Національний характер українців / за матеріалами Інтернету // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2019. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 1814-5078
895904
  Маланій О. Національний часопростір у поезії Василя Барки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 51-61. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про національні орієнтири, символи в поезії відомого українського поета Василя Барки. Аналізується філософська поезія митця під кутом зору художнього хронотопу, простежується ностальгічно-патріотична настроєність його поетичних творів, ...
895905
  Гречанюк Р. Національні антикорупційні стратегії в системі запобігання корупції України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 29-35. – ISSN 2524-0129
895906
  Пенфей Сунь Національні аспекти вивчення виконавського стилю в музичному мистецтві // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 152-160. – ISSN 2312-5993
895907
  Гончарова О.С. Національні аспекти проведення кампанії ліквідації неписьменності та малописьменності на Харківщині в 1920-х - на початку 1930-х років / О.С. Гончарова, О.Л. Рябченко // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 114-120. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
895908
  Бичко А. Національні аспекти філософської освіти в Україні // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2005. – № 1. – С. 210-228


  Про М. Максимовича. - С. 211-212; М. Костомарова. - С. 211-212, 214, 227; Д. Чижевського. - С. 212, 227; І. Огієнко. - С. 215; М. Драгоманова. - С. 215.
895909
  Вилегжаніна Т. Національні бібліотеки: разом чи поодинці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 4-6
895910
   Національні варіанти літературної компаративістики / [Д. Наливайко та ін.] ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Стилос, 2009. – 749, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-193-033-8
895911
  Дорош О.С. Національні вектори запровадження ринку земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні / О.С. Дорош, В.А. Фоменко, Д.В. Третяченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
895912
   Національні відносини в умовах развинутого соціалізму. – Львів, 1976. – 199с.
895913
   Національні відносини на Україні : Запитання і відповіді. – Київ : Україна, 1991. – 238с.
895914
  Боднар Г. Національні відносини у Львові в 1950-1970-х роках очима мігрантів із сіл // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 309-331. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
895915
  Окса М. Національні гендерні цінності як основи виховання студенток // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 160-163. – ISBN 978-966-8428-52-4
895916
  Лук"янчук Г. Національні дороговкази аристократа духу // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 жовтня (№ 39/40)


  "Дороговкази Зеноія Красівського", упорядковані Віктором Рогом.
895917
  Юрій С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C.13-31. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто теоретичні підвалини діалектики національних інтересів та обґрунтовані рішення для регіону Чорноморського басейну. Особлива увага приділена однорідності, спільності, збалансованості та суперечливості інтересів і місцю переговорного процесу в ...
895918
  Іванова О. Національні етнічні мови Іспанії у контексті формування іспанського суспільства (X-XIII ст) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 138-145


  У статті розкриваються питання становлення етнічних мов Іспанії"як національних у контексті формування іспанського суспільства як цілісної одиниці в результаті політичних процесів, що відбувалися на території Піренейського півострову у Х-ХІІІ cm. ...
895919
  Юоичко А. Національні інтереси держави в контексті інформаційної безпеки України // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 84-92


  В статье анализируется нынешнее состояние информационной безопасности Украин, проводятся параллели со схемами обеспечению информационной безопасности в других странах, даются рекомендации для улучшения развития информационной безопасности в ...
895920
  Черниш Р.Ф. Національні інтереси держави та можливість обмеження права на свободу слова: питання співвідношення / Р.Ф. Черниш, Л.І. Осічнюк // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 166-181. – ISSN 2224-9281
895921
  Новицький В. Національні інтереси України в контексті цивілізаційних детермінант і економічної глобалізації // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 12-18. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
895922
  Слісаренко І.Ю. Національні інтереси, національна безпека України та засоби масової інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-53. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Доводиться надуманість тези властей про захист інформаційної безпеки, критично аналізуються спроби теоретичного обґрунтування такої необхідності, зазначається на обмеженні владою свободи слова під гаслом захисту національної безпеки.
895923
   Національні лідери України / Укр. конфедерація журналістів, Укр. видавн. консорціум, Ін-т біогр. дослідж., Нац. рейтинги України ; [упоряд. В.В. Болгов]. – Киев : Інститут біографічних досліджень, 2013. – 455, [1] с. – Сер. засн. 2009 р. – (Золотий фонд нації). – ISBN 978-966-8178-597
895924
  Семеног О. Національні лінгвістичні ресурси українського мовно-інформаційного фонду НАН України - ефективний засіб формування академічної культури дослідника / О. Семеног, М. Надутенко, Р. Тимошук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 245-258. – ISSN 2312-5993
895925
   Національні меншини в політичному просторі сучасної України: науковий вимір / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 497-582. – ISBN 978-966-02-9477-6
895926
   Національні меншини в Україні : Інформаційно-бібліографічний покажчик. – Київ : Стилос, 2000. – 160с. – ISBN 966-7087-39-5
895927
   Національні меншини в Україні 1920-1930-ті роки: Історико-картографічний атлас. – Київ, 1996. – 104с.
895928
   Національні меншини в українській РСР 1945 - 1990 років: історія дослідження / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 402-496. – ISBN 978-966-02-9477-6
895929
  Чорна Л. Національні меншини Києва на початку 20-х років XX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 70-73. – ISBN 978-966-485-023-7
895930
   Національні меншини на теренах України на порозі XX століття: наукове вивчення / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 14-93. – ISBN 978-966-02-9477-6
895931
  Поліщук Ю. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII - початок ХХ століття) / Юрій Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 428, [1] с. : іл., табл., мапи. – Імен. покажч.: c. 422-428. – Бібліогр.: с. 333-376 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6549-3
895932
  Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України в політико–правовому полі Російської імперії в кінці ХVIII - на початку ХХ століття: аналіз джерельної бази // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 116-131
895933
  Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережної України та політика російського царизму щодо них в працях дореволюційних дослідників // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 132-146. – ISSN 2076-1554
895934
  Рафальський Олег Олексійович Національні меншини України в 20 столітті: історіографія : Дис....д-ра історичних наук.:07.00.06 / Рафальський Олег Олексійович; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2001. – 462л. – Бібліогр.:л.:402-462
895935
  Коцур В. Національні меншини України в науковому дискурсі вітчизняних дослідників 90-х рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 232-250. – ISSN 2415-3567
895936
   Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження = National minorities of Ukraine in the political processes of the XX- XXI centuries: state and problems of research : монографія / [В.О. Котигоренко та ін. ; ред. рада: О.О. Рафальський (голова) та і] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – 622, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Назва, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9477-6
895937
   Національні меншини України в роки Першої світової війни, української революції та державотворення: пізнавальний аспект / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 94-159. – ISBN 978-966-02-9477-6
895938
   Національні меншини України в часи Другої світової війни: науковий дискурс / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін Кочан // Національні меншини України в політичних процесах XX-XXI століть: стан і проблеми дослідження : монографія / В.О. Котигоренко, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. та ін. Кочан. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 294-401. – ISBN 978-966-02-9477-6
895939
  Чирко Б.В. Національні меншості на Україні у 20-х - на початку 30-х рр. // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1990. – № 1 (219), січень - лютий. – С. 28-33. – ISSN 0320-9466


  Огляд документів ЦДАЖ УРСР.
895940
   Національні моделі економічних систем : навч. посібник / [О.О. Бєляєв та ін. ; редкол.: О.Д. Шарапов, Ю.В. Красюк, З.П. Бараник та ін. ; наук. ред. В.І. Сацик] ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 319, [1] с. : табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-312-4
895941
  Кочук С.І. Національні моделі соціально-економічного розвитку як результат економічної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 6-10
895942
   Національні нормативи аудиту : Кодекс професійної етики аудиторів України. – Київ, 1999. – 276с. – ISBN 966-7233-03-0
895943
  Попович К. Національні образи в літографіях Адама Крвавича // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 236-250. – ISSN 0236-4832
895944
  Нєйчева Л.В. Національні особливості болгарської мови і традиції національного вокалу // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 241-246. – ISSN 2226-2180
895945
  Безручко О. Національні особливості виховання кінорежисерів в українській школі кінопедагогіки // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 9-13. – ISBN 978-966-439-147-1
895946
  Копаниця М.М. Національні питання в сучасному православ"ї. / М.М. Копаниця. – Київ, 1973. – 32с.
895947
  Дубенко О.Ю. Національні поетичні картини світу у лінгвокогнітивному та перекладознавчому аспектах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 ; 10.02.16 / Дубенко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
895948
  Гетьман В.І. Національні природні парки Лісостепу і Степу України / В.І. Гетьман. – Київ : Талком, 2020. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-273. – ISBN 978-617-7832-34-7
895949
  Іляшенко А.Х. Національні пріоритети бюджетної стратегії економічного і соціального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 23-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
895950
  Левковська Л. Національні пріоритети вирішення проблем водозабезпеченості : економіка водокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 40-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
895951
  Андрушкевич Ф. Національні пріоритети українських освітніх інновацій та їх значення для польської системи освіти // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 16-21
895952
  Березянко Т.В. Національні проблеми законодавчого регулювання впливу корпоративного сектору // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
895953
   Національні процеси в Україні: історія і сучасність: : Документи і матеріали: Довідник. У двох частинах. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004511-9 (ч.2)
Ч. 2. – 1997. – 703с.
895954
  Козубенко Л.М. Національні складові поеми І. Котляревського "Енеїда" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 42-49. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
895955
  Кристопчук Т. Національні стандарти та моделі професійної підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 106-112. – ISSN 2078-1687
895956
  Литвинська С. Національні та державницькі ідеї у драмах Володимира Винниченка "Між двох сил" та Олексія Коломійця "За дев"ятим порогом" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 150-158. – ISBN 966-594-246-8
895957
   Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993. – 237с.
895958
  Шемонаєв В. Національні та міжнародні стандарти надзвичайних дій у разі захисту морського середовища як складова частина стандартів безпеки мореплавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 22-27. – ISSN 2663-5313
895959
  Тропін З. Національні та міжнародно-правові засоби притягнення держав до відповідальності за поширення пандемії коронавірусу COVID-19 // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 80-82. – ISSN 1814-3385
895960
   Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2013. – 478, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - До 95-річчя створення Національної академії наук України. – Бібліогр.: с. 441-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-008-9
895961
  Палій О. Національність у паспорті: добре чи погано? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 5
895962
  Русначенко Анатолій Національно-визвольний рух в Україні : середина 1950-х - початок 1990-х років / Русначенко Анатолій. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 720с. – ISBN 966-7018-28-8
895963
  Кріль Б. Національно-визвольний рух на Балканах 70-х років ХІХ ст. у поезії Ісідора Пасічинського // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 268-272. – ISSN 0203-9494


  У повідомленні досліджується проблема відображення визвольної боротьби південних слов"ян з-під османського поневолення, польсько-українські відносини у творчій спадщині подвижника українського національного життя на Бойківщині Ісидора Пасічинського ...
895964
  Калантаєвська Г.П. Національно-визвольні змагання в оцінюванні В. Винниченка // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 99-102. – ISBN 978-966-657-737-8
895965
  Троян С. Національно-визвольні рухи і революції в країнах Азії та Латинської Америки (початок XX ст.) // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (224), листопад - грудень 2020. – С. 2-6
895966
  Заболотнюк В. Національно-виховна діяльність української військово-санітарної місії для справ полонених у Німеччині (1918 - 1920) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 233-244. – ISBN 978-617-7062-24-9
895967
  Лях Т. Національно-возвольна ідея в новелістиці Марка Черемшини (збірка "Верховина") // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 242-252. – ISBN 978-966-2248-94-4
895968
  Йовенко А.В. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Йовенко Артем Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 234 л. – Додатки: л. 228-234. – Бібліогр.: л. 202-227
895969
  Кобута С. Національно-демократичне відродження на Прикарпатті у 1988-1991 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
895970
  Мірошниченко П.В. Національно-іманентні властивості звукового образу українського радіомовлення: аудиторне сприйняття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  У статті подано характеристику особливостей сприйняття аудиторією національно-іманентних властивостей звукового образу українського радіомовлення. Доведено доцільність застосування соціально-філософського та культурологічного поняття "національна ...
895971
  Булига О.С. Національно-конфесійні трансформації Почаївського монастиря кінця XVI - першої чверті XX ст. Історіографічні аспекти
895972
  Топчій О. Національно-культурана специфіка колоративних систем української та англійської мов // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 133-137. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Статтю присвячено дослідженню багатогранних за своєю семантикою та структурою семантичних особливостей прикметників black та white в англійській та українській мовах, проаналізовано символіку цих ад"єктивів у різних культурах, зроблено функціональний ...
895973
  Ма Яньфей Національно-культурна зумовленість конотативних значень (на прикладі конотативно маркованих словосполучень українських періодичних видань) / Ма Яньфей // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 145-148. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 6)
895974
  Кириченко Л. Національно-культурна ідентичність студентської молоді в полікультурному соціальному просторі сучасного університету // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 227-237. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
895975
  Пастущак Т. Національно-культурна специфіка кіноповісті Олександра Довженка "Зачарована Десна" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (769), квітень. – С. 40-42
895976
  Басюк Л.М. Національно-культурна специфіка комунікативної поведінки учасників парламентського дискурсу Великої Британії та США // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 89-94


  Статтю присвячено аналізу особливостей комунікативної поведінки учасників парламентського дискурсу Великої Британії та США у лінгвокультурологічному та дискурсивно-прагматичному аспектах. Визначено методи аналізу національно-культурної специфіки ...
895977
  Дорда С.В. Національно-культурна специфіка судового дискурсу Англії та Уельсу // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – № 1 (6). – С. 12-16
895978
  Бондар М.В. Національно-культурний компонент турецької мовної картини світу в українському лінгвокультурному просторі (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 127-134. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
895979
  Дем"яненко Н. Національно-культурний компонент у польській фразеології // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Стаття присвячена вивченню фразеологізмів польської мови у руслі проблематики картини світу, зокрема з точки зору ментальної характеристики особистості. This article is devoted to studying Polish language phraseological problems in the course of ...
895980
  Філіпчук Г. Національно-культурний контекст освітньої політики // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 163-170


  Російський академік Д. Ліхачов зазначив, що може не бути університетів, інститутів, наукових установ, але якщо є бібліотеки, які не горять, їх не заливає водою, вони оснащені сучасною технікою, їх очолюють професіонали, то культура у такій країні не ...
895981
  Швед З.В. Національно-культурний розвиток та індивідуальна свобода // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 33-39. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 21 (34))
895982
  Тихоновська Г.С. Національно-культурні лексичні особливості мовленнєвої поведінки чоловіків та жінок (на матеріалі художніх творів) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 242-244. – ISSN 2219-4290
895983
  Карпенко Н.А. Національно-маркована складова концепту "жінка" в "живому" мовленні П. Загребельного // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 23-25. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
895984
  Розлуцька Г.М. Національно-орієнтаційні детермінанти розвитку освіти у середовищі Мукачівського монастиря на Закарпатті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 208-212. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
895985
  Срібняк І.В. Національно-освідомлююча діяльність СВУ в таборі полонених та інтернованих Ізмід (Османська імперія) на початку Першої світової війни: невідомий документ із фондів ЦДАГО України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 242-251. – ISSN 0320-9466
895986
  Руда О.В. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках XX століття: реалізація та рецепції : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01, 07.00.02 / Руда Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
895987
  Грубов В.М. Національно-особливе у практиці протидії сепаратизму у Великобританії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 393-410. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
895988
  Євдокименко І.М. Національно-патріотична домінанта у публіцистиці Софії Русової : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Євдокименко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
895989
  Третяк Н. Національно-патріотичне виховання молодших школярів у контексті наукової спадщини І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 222-228. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
895990
  Колодний А. Національно-патріотичне виховання: пропозиції релігієзнавців до його Платформи // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 287-293. – ISBN 978-966-02-8853-9
895991
  Кучинська І. Національно-патріотичне та громадянське формування молоді у педагогічній спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 171-176. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
895992
  Іванишин Т.І. Національно-патріотичне утвердження студентської молоді: філософсько-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Іванишин Тарас Іванович ; Хмельницька обл. рада ; Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – Бібліогр.: 17 назв
895993
  Ватаманюк Л. Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 156-162. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
895994
  Мироненко О.В. Національно-прагматичні конотації іменувань політичних діячів у сучасній українській публіцистиці // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 107-112
895995
  Бабій Ю. Національно-специфічні засоби вербалізації концепту реформа в українській лінгвокультурі // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 7-14. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757
895996
  Тупиця О. Національно маркована безеквівалентна лексика у композиції поетичного тексту // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 91-98. – Бібліогр.: Літ.: С.91-93;. – ISSN 2075-1486
895997
  Савельєва Л. Національномовна специфіка категорізації світу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 86-98. – ISSN 1682-3540
895998
   Національному науково-природничому музею НАН України - 55 років / Ємельянов Ігор, Червоненко Оксана, Загороднюк Ігор, Коваленко Олексій, Комар Юлія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (129), вересень - жовтень. – С. 16-20 : фото
895999
  Погореловська І.О. Національному центру ISSN в Україні - бути // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 126-128. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
896000
   Національною академією наук України ініційовано моніторинг законодавства у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 17 лютого (№ 29)
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,