Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
895001
  Полетика Н.П. "Обезьяний" процесс в Америке / Н.П. Полетика. – М.-Л, 1926. – 102с.
895002
  Гальчинський Анатолій "Обережно!" - Росія // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 171-174
895003
  Навроцький О. "Обережно, персональні дані !" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 109-111
895004
  Панченко В. "Обережно: белетризм!" // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 435-438. – ISBN 978-966-00-1462-6


  Літературна критика.
895005
  Кожем"яка О. "Обери своє майбутнє!" : (Позакласний захід для учнів та їх батьків з виборчого права // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С.1-10
895006
  Герасимова Ю.Н. "Обеспечить... судьбу Кавказа и разрушить надежды турок" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8 (604). – С. 7-11. – ISSN 0321-0626
895007
  Пушкин А.С. "Обиды не страшась, не требуя венца..." [Електронний ресурс] / Пушкин А. С. ; ООО "Кордис & Медиа". – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 audio CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Общее время звучания - 53 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0412-4


  Смоленский Яков Михайлович - актер, чтец, народный артист России, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук. Среди литературного наследия артиста - "Четверть века с "Евгением Онегиным". Записки актера-чтеца. "В союзе звуков, чувств и ...
895008
   "Обирай рідне" // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  Студенти та викладачі Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка організували у своєму виші лінгвістичний проєкт "Обирай рідне".
895009
  Марчук Л. "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X


  Розмова з ректором Львівського державного університету внутрішніх справ Валерієм Середою щодо готовності офіцерів виїхати на передову та про нові методи навчання курсантів.
895010
  Бокал Г.В. "Обізнане незнання", "Про вчене незнання" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 269-270. – ISBN 966-316-069-1
895011
  Пушкарук Н. "Обкатка доктрини Трампа" / Н. Пушкарук, О. Цвєтков, Г. Аккерман // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 версеня (№ 167). – С. 3


  Як світ оцінив першу промову американського президента перед Генасамблеєю ООН.
895012
  Желіховська Н. "Обкрадені села" Степана Колесника // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 80-83
895013
  Савинская Н.В. "Облако слов" и К* // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 60 - 63. – ISSN 2072-3849


  О концепции "Библиотека 2.0"
895014
  Морайтідіс А. [Обітниця / Александрос Морайтідіс. – Афіни : Нефелі, 1987. – 225, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 4])
895015
  Кошів Я. Обезголовлений. Убивство журналіста : [пер. з англ.] / Ярослав Кошів. – [Б. м.] : Artemia Press, 2004. – 292 с. : фотоіл. – Вих. дан. ориг.: JV Koshiw. Beheaded. Artemia press, 2003. - Предм.-імен. покажч.: с. 265-292
895016
  Конрой Д. Обездоленные : роман ; пер. с англ / Джек Конрой ; Пред. М. Мендельсона. – Москва : Радуга, 1983. – 736 с. – Перепл. с : Старый шут закон : роман / Ларс Лоренс [С. 279-735]. – (Библиотека литературы США)
895017
  Каня Вашек Обездоленные войной : роман / Каня Вашек. – Москва : Художественная литература, 1954. – 236с.
895018
  Жуковский Г.Ю. Обезжелезивание песков механическими способами / Г.Ю. Жуковский. – М.-Л., 1936. – 64с.
895019
  Василюк Агнешка Обезжиренный и с учетом жира индекс массы тела жителей города Бяла-Подляска / Василюк Агнешка, Сачук Ежи // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 85-91 : табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 1818-9172
895020
  Зубкин А.С. Обеззараживание объектов, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1970. – 125с.
895021
  Ньюхолл А.Г. Обеззараживание почвы путем прогревания, затопления и фумигации / А.Г. Ньюхолл. – Москва, 1958. – 94 с.
895022
   Обеззараживание растительной продукции от карантинных и других опасных вредителей: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 67с.
895023
  Зубкин А.С. Обеззараживание территории, сооружений и транспорта, подвергшихся воздействию оружия массового поражения / А.С. Зубкин. – М, 1965. – 136с.
895024
  Срібняк І.В. Обеззброєна, але нескорена : Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії ( 1921-1924 р.р.) / І.В. Срібняк; Інститут дослідження модерної історії України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 128с. – ISBN 966-7018-10-5
895025
  Максимейко О.І. Обезсмертив / Олекса Максимейко. – Київ : Український Центр духовної культури, 2002. – 267, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-628-041-8


  У пр. № 1729317 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенкові - неймовірному трудівникові на літературній ниві, талановитому письменникові, спасибі долі, що звела с тобою, друже! Дарую стукіт серця свого, Україно тобі. Київ. Підпис. 19.05.2002 р. ...
895026
  Каценеленбаум З.С. Обезценение рубля и перспективы денежного обращения. / З.С. Каценеленбаум. – М., 1918. – 67с.
895027
   Обезцінювання активів у структурі прибутку на Тайвані: за даними в умовах спекуляції та поза нею / Чінь Лунь Чен, Чу-Янг Чуєн, , Чен-Веі Лу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 474-483 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
895028
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1959. – 415с.
895029
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1991. – 397с.
895030
  Домбровский Ю.О. Обезьяна приходит за своим черепом / Ю.О. Домбровский. – М., 1991. – 477с.
895031
  Бирский В.Р. Обезьяний переполох в искусстве / В.Р. Бирский. – Л., 1964. – 51с.
895032
  Костенко А. Обезьянка Айва. / А. Костенко. – Владивосток, 1954. – 24с.
895033
  Нейпье П. Обезьяны / П. Нейпье, Д. Нейпье. – М., 1984. – 129с.
895034
  Бочкарев П.В. Обезьяны в Сухуме / П.В. Бочкарев. – Сухум, 1932. – 80с.
895035
  Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы / У. Ирвин. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 464 с. – (Жизнь замечательных людей)
895036
  Пожарицкая Н.М. Обезьяны, обезьяны, обезьяны / Н.М. Пожарицкая. – М, 1982. – 191с.
895037
  Линден Юджин Обезьяны, человек и язык / Линден Юджин; Под ред. Е.Н. Панова. – Москва : Мир, 1981. – 272 с.
895038
  Панченко Н.В. Обелисики в лесу. / Н.В. Панченко. – М., 1963. – 74с.
895039
  Мамлин Г.С. Обелиск / Г.С. Мамлин. – М., 1967. – 63с.
895040
  Львов М.Д. Обелиск / М.Д. Львов. – М., 1967. – 32с.
895041
  Полещук А.Л. Обелиск / А.Л. Полещук. – М, 1974. – 385с.
895042
  Быков В. Обелиск : повести / Василь Быков ;. – Москва, 1977. – 271 с.
895043
  Быков В. Обелиск = Рыбаков А. Неизвестный солдат : повести / Василь Быков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 237 с.
895044
  Быков В.В. Обелиск ; Дожить до рассвета / В.В. Быков. – Минск, 1977. – 208 с.
895045
  Шикман А.П. Обелиск в Александровском саду / А.П. Шикман. – М., 1990. – 222с.
895046
  Евгеньев П.К. Обелиск в Раифе / П.К. Евгеньев. – Казань, 1969. – 144с.
895047
  Шапа Л.А. Обелиск в степи / Л.А. Шапа. – Львов, 1973. – 159с.
895048
  Понизовский В.М. Обелиск на меридиане / В.М. Понизовский. – М., 1983. – 352с.
895049
  Степанчук Т.Г. Обелиск у дороги / Т.Г. Степанчук. – М., 1969. – 208с.
895050
  Короткевич А.Т. Обелиск у дороги / А.Т. Короткевич. – Минск, 1971. – 176с.
895051
  Скородум В.Ф. Обелиск. / В.Ф. Скородум. – Л, 1979. – 112с.
895052
  Кобяков Г.Г. Обелиски / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1974. – 176с.
895053
  Гончаренко И.И. Обелиски : стихи / И.И. Гончаренко. – Москва, 1978. – 71 с.
895054
  Домовитов Н.Ф. Обелиски в степи / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1968. – 319с.
895055
   Обелиски: Стихи.. – Саратов, 1985. – 183с.
895056
  Биков В.В. Обеліск / В.В. Биков. – Київ, 1975. – 239 с.
895057
  Биков В. Обеліск / В. Биков. – К., 1978. – 343с.
895058
  Грибова Л.О. Обеліск на горі / Л.О. Грибова. – К., 1966. – 75с.
895059
  Гончаренко І.І. Обеліски : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 131 с.
895060
  Шаповал П.З. Обеліски і колоски : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 72 с.
895061
  Нікітін Т.Г. Обеліски пам"яти / Т.Г. Нікітін. – Х, 1986. – 55с.
895062
  Скурихина М.М. Обемн ДНК при облучении в условиях арденаэлектомии. : Автореф... канд.биол.наук: 03.090 / Скурихина М.М.; АН СССР,Ин-т биолг.физики. – Пущино, 1971. – 20л.
895063
  Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия : (Развитие обер-прокурор. власти в Синод. ведомстве) : Опыт ист. исслед / Ф.Б. Благовидов. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1899. – [4], 430, IV с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник. 1897-1899 г.
895064
  Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры святейшего синода в XVIII и в первой половине XIX столетия : (Отношения обер-прокуроров к Св. синоду) : : Опыт церк.-ист. исслед. / Ф.Б. Благовидов. – 2-е изд., перераб. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та, 1900. – 450, II с.
895065
  Кащук Н.О. Обереги : поезії / Н.О. Кащук. – Київ, 1979. – 184 с.
895066
  Маландій О. Обереги : Поезії / О. Маландій. – Київ : Український письменник, 2001. – 68с. – ISBN 5-333-01544-9
895067
  Будкевич А. Обереги Володимира Гарбуза // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 16
895068
  Кравченко Я. Обереги Луки Долинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 24
895069
  Дьомін Микола Обереги Миколи Обезюка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 23-25. – ISSN 0868-9644
895070
  Цвіт Антонія Обереги мої : триптих // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 76-78. – ISSN 0130-321Х
895071
  Поклад Н.І. Обереги надії / Н.І. Поклад. – К, 1991. – 131с.
895072
  Скуратівський В. Обереги пам"яті / В. Скуратівський. – К., 1992. – 108с.
895073
  Гаєцький З. Обереги українства : (далі буде) // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 7


  Про історію та діяльність товариства "Просвіта".
895074
  Панфілова Т. Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 28-31
895075
  Красюк П.Х. Обережний півень : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1983. – 85 с.
895076
  Федор О.Т. Обережність - запорука безпеки дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 36
895077
  Трошина Світлана Обережність з вогнем - запорука безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 27 : фото
895078
  Осадчук Лілія Обережність під час літніх канікул - запорука життя та здоров"я (Пам"ятка дітям) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 31-32 : фото
895079
  Усик Світлана Обережно - амброзія! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 4 : фото
895080
  Наконечна О.В. Обережно - ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-29 : рис.
895081
  Усик Світлана Обережно - дитина на дорозі / Усик Світлана, Мажар Галина, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 23 : фото
895082
  Усик Світлана Обережно - змії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 35-36 : фото
895083
  Усик Світлана Обережно - змія! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 28-29 : фото
895084
   Обережно - мова! Матеріали парламентських слухань і ВРУ 12 березня 2003 року. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 136 с. – ISBN 966-611-243-1
895085
  Ільченко Н.В. Обережно - примхи весняної погоди! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 30
895086
  Оніщук О. Обережно - рейдерство! Як захистити державні реєстри та майно? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 24-25
895087
  Гальчинський А. Обережно - Росія // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.48-55


  Міжнародні економічні відносини України з Росією
895088
  Болюк З.А. Обережно - сказ / З.А. Болюк, М.Б. Полив"яний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 7-8 : фото
895089
  Кот Н. Обережно - тонкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 30-31 : фото
895090
  Шостак А.В. Обережно – індекс Хірша! / А.В. Шостак, Я.М. Рудик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 235-245. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
895091
  Лі Цефень Обережно входити в історію Кітаю / Лі Цефень. – Тайбей : Лімін, 1982. – 206с. – Видання китайською мовою
895092
  Кіслова В.М. Обережно ГМО! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 6-9 : фото, табл.
895093
  Андросюк Ярослав Обережно ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 30 : фото
895094
  Усик Світлана Обережно! Знижується температура повітря / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 31 : фото
895095
  Ільченко Н.В. Обережно! Отруйні мешканці морів і океанів! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 25-26 : фото
895096
  Просяник Н.С. Обережно! Слизько! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 30 : фото
895097
  Ільченко Л.В. Обережно, алергія на холод! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 7 : фото
895098
  Балагур Л.В. Обережно, безпритульні собаки розгулюють містом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
895099
  Усик Світлана Обережно, борщівник / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 6 : фото
895100
  Лазаренко Юрій Обережно, ГРВІ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 8 : фото
895101
  Литвин Тетяна Обережно, гриби! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 39 : фото
895102
  Куса І. Обережно, двері зачиняються. Макрон починає реформу міграційної політики Франції // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 березня (№ 9). – С. 9. – ISSN 1992-9277
895103
  Усик Світлана Обережно, зима! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
895104
  Груник Н.В. Обережно, змії! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 33-34
895105
  Кузьо Т. Обережно, капітулянти! У часи війни Україна обирає Головнокомандувача. Ані Тимошенко, ані Зеленський не придатні для цієї роботи // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 5


  "Вибори, що відбудуться цього місяця, незвичайні, адже нині, на думку 72% українців, Україна перебуває у стані війни. Це означає, що українці обиратимуть не тільки Президента, а й - що не менш важливо - Головнокомандувача Збройних сил, якому доведеться ...
895106
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 4 : фото
895107
  Усик Світлана Обережно, кліщі! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 8 : фото
895108
  Ільченко Н.В. Обережно, кондиціонер, або як не застудитись у спеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 5 : фото
895109
  Вовдюк Людмила Обережно, крижані бурульки! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 34 : фото
895110
  Совенко Олена Обережно, крихкий лід! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 33 : фото
895111
  Ільченко Н.В. Обережно, лавинна небезпека! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
895112
  Безмен Володимир Обережно, ожеледиця ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-33 : фото
895113
  Наконечна О.В. Обережно, ожеледиця! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 34-35 : фото
895114
  Тарнашинська Л. Обережно, плагіват! Методи пошуку "креатину" (читай: креативу)
895115
  Ільченко Н.В. Обережно, рання городина! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 2-3 : фото
895116
  Ільченко Н.В. Обережно, сильний снігопад! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 36 : фото
895117
  Богданович Лілія Обережно, чадний газ! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 37
895118
  Григор"єв В.Л. Обережно. снігові замети та хуртовини! / В.Л. Григор"єв, С.Г. Жилко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 30 : фото
895119
  Скопенко В. Обережно: "українознавство" / В. Скопенко, М. Наєнко, В. Яременко // Освіта України, 1999
895120
  Поповченко О. Обережно: біржі або купівля-продаж нерухомості без участі нотаріуса // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 46-49
895121
  Ткаченко С. Обережно: гомозаври // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 171-178. – ISSN 0130-1608
895122
  Залізняк Л. Обережно: імперія! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Сучасна путінська Росія є реліктом і прямою спадкоємницею "імперії зла" з її людиноненависницькою філософією.
895123
  Кацал І. Обережно: консалтинг. Як управляти консалтинговими ризиками // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 37-39.
895124
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / М.В. Лукінюк; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США.КНУТШ; Центр українознавства. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с. – ISBN 966-7018-84-9


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
895125
  Лукінюк М.В. Обережно: міфи! : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2012. – 559, [1] с. – Бібліогр.: с. 516-557. – ISBN 978-966-355-069-5


  Допитливим читачам НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою, автор. Підпис, 15.02.2013, Київ, Оболонь
895126
  Усик Світлана Обережно: отруйні кімнатні рослини! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 3-4 : фото
895127
  Батіщева Валентина Обережно: пластикові вікна та діти! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28 : фото
895128
  Малаков Д. Обережно: реставрація! // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада (№ 48). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  Щодо реставрації будинку архітектора В. Городецького на київській вулиці Банковій, 10.
895129
  Іванов Ю.С. Обережно: сіонізм / Ю.С. Іванов. – Київ, 1969. – 159с.
895130
  Білоус Д.Г. Обережно: слово! / Д.Г. Білоус. – Київ, 1984. – 189 с.
895131
  Проскуров В.А. Обережно: стафілокок! / В.А. Проскуров. – Київ, 1990. – 46с.
895132
  Залізняк Л. Обережно: федералізація! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 11-13. – ISSN 1996-1561


  Хто, як і коли федералізував Україну в минулому і які були наслідки. За яскравою вивіскою федералізму ховається банальний сепаратизм.
895133
  Кірпічніков Василь Обережно: шахрайство з банкоматами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 36-37 : фото
895134
   Оберемо кращих! // Світ. – Київ, 2018. – Серпень (№ 29/30). – С. 1


  Почався відбір кандидатів до Наукового комітету Національного фонду досліджень. Конкурс оголосив Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій.
895135
   Оберемок Євген Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 331 : фото
895136
   Обери свідомо : Матеріали та методика для аналізу соціального блоку передвиборних програм кандидатів у депутати до рад різніх рівнів. – Київ, 2002. – 72с.
895137
   Обери свій шлях / розмову вели Анна Духлій, Олеся Белеля студентки радіофізичного факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Інтерв"ю з відомим ученим, професором радіофізичного факультету, Академіком НАН України Миколою Григоровичем Находкіним.
895138
  Шевцов В.Ю. Оберіг : міфи і легенди Ук-Ра-їни / В.Ю. Шевцов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 278 с. : іл. – ISBN 978-966-348-222-4
895139
  Ситник К. Оберіг вітчизняної науки (До 90-річчя президента НАН України академіка Б.Є. Патона) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-9. – ISSN 0372-6436
895140
   Оберіг.. – К., 1993. – 156с.
895141
  Вовканич С.Й. Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 172-176. – ISSN 1562-0905
895142
  Калініна Н. Оберігаймо конфіденційність / Наталія Калініна // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері захисту персональних даних та надаються рекомендації щодо вдосконалення діяльності публічних бібліотек з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних фізичної особи.
895143
  Чабанівський М.І. Оберігаймо рідну природу / М.І. Чабанівський. – К., 1968. – 48с.
895144
  Якумакіс Маноліс Оберіть свою Елунду : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-25 : Фото
895145
   Оберіть свою Елунду : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 20-23
895146
  Сенанкур Э. Оберман / Э. Сенанкур. – Москва, 1963. – 371с.
895147
  Колосов О.Л. Обернена задача в методі СП на практичному прикладі / О.Л. Колосов, Л.М. Заєць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-87. – (Геологія ; Вип. 13)


  Розглядається рішення оберненої задачі СП за матеріалами геофізичних досліджень у свердловині № 17 Бугреватського родовища Охтирського нафтогазопромислового району північної частини ДДВ.
895148
  Ободан Н.І. Обернена задача визначення зовнішніх навантажень при деформації тонкостінних оболонок / Н.І. Ободан, Н.А. Гук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача відновлення функції зовнішнього навантаження, діючого на циліндричну оболонку, з урахуванням особливостей нелінійного напружено-деформованого стану. Підхід дозволяє відновити невідомі параметри у всьому діапазоні дії ...
895149
  Баб"як Л.С. Обернена задача для еволюційного рівняння з цілою функцією / Л.С. Баб"як, О.Л. Горбачук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлюються необхідні і достатні умови розв"язності оберненої задачі для еволюційного рівняння з цілою функцією.
895150
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 376 л. – Додатки: л. 373-376. – Бібліогр.: л. 338-372
895151
  Савенков С.М. Обернена задача поляриметрії на основі матричного методу Мюллера : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Савенков С.М.; Савенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
895152
  Яцків О.І. Обернена задача термопружності з ідентифікації набору теплофізичних параметрів та визначення термонапруженого стану циліндра з тонким приповерхневим шаром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто обернену задачу термопружності з визначення набору теплофізичних параметрів тонкого приповерхневого шару довгого ізотропного суцільного циліндра, який нагрівається довкіллям, якщо в низці послідовних моментів часу задано значення поверхневих ...
895153
   Обернений частотний словник сучасної української художньої прози. – Київ : Спалах, 1998. – 960 с. – ISBN 966-512-175-8
895154
   Обернені задачі оптичної спектроскопії для суспензій наночасток срібла / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак, Т.В. Скоробогатов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 470-478. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується ефективна методика розв"язання обернених задач оптичної спектроскопії, яка практично реалізована на прикладі аналізу експериментальних спектрів ослаблення світла у водяних суспензіях наночасток срібла з оболонкою. Отримано гістограми ...
895155
  Міненко Р. Обернені лінійні задачі гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками вищого порядку / Р. Міненко, П. Міненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-82. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, І.М.Корчагіним) Ціль роботи полягає в створенні методів рішення обернених задач гравіметрії й магнітометрії з ітераційними поправками вищих порядків для того, щоб одержувати коректні й ...
895156
   Обернені системи керування в алгоритмах перетворення інформації / О.М. Ковальов, О.Я. Савченко, В.А. Козловський, В.Ф. Щербак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 137-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто деякі аспекти застосування обернених систем керування для перетворення та шифрування інформації. Вивчаються неперервні та дискретні (скінченні автомати) динамічні системи. Запропоновано схему побудови оберненої системи та її модифікацій з ...
895157
  Гук Н.А. Обернені стаціонарні задачі деформування тонкостінних оболонок : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Гук Н.А. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 35 с. – Бібліогр. : 26 назв.
895158
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – Київ, 1973. – 23 с.
895159
  Перестюк М.О. Обернені тригонометричні функції / М.О. Перестюк, І.Г. Малишев. – К., 1973. – 23с.
895160
  Сидоров М.В. Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя / М.В. Сидоров, В.І. Ляшко, .Александрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 196-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано формули обернення інтегрального зображення розв"язків для узагальненого осесиметричного рівняння Гелъмголъця для областей двох типів. Паралельно розв"язано відповідні інтегральні рівняння типу згортки з функцією Бесселя в ядрі. Ключові слова: ...
895161
  Зеленський С.Є. Обернення хвильового фронту : конспект лекцій із дисципліни "Адаптивна оптика" / Зеленський С.Є. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 71 с.
895162
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Дис. .. канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 122л. – Бібліогр.: л. 113-122
895163
  Васючка В.І. Обернення хвильового фронту дипольно-обмінних спінових хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.03 / Васючка В.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
895164
   Обернення хвильового фронту з конверсією частоти в анізотропних середовищах / Г.А. Мелков, А.В. Чумак, В.І. Васючка, В.А. Мойсеенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 275-279. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено явище обернення хвильового фронту з перетворенням частоти оберненої хвилі вниз або відносно частоти падаючої хвилі в анізотропних середовищах. Це явище досліджено при параметричному оберненні невзаємних поверхневих магнітостатичних хвиль в ...
895165
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.02. / Зима С.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
895166
  Зима Світлана Володимирівна Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин - І діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: 02.00.02 / Зима Світлана Володимирівна; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Київ, 2002. – 130 л. – Бібліогр.: л.113 -1 30
895167
  Віланд К.-М. Оберон. / К.-М. Віланд. – Київ, 1972. – 228с.
895168
  Федоров Є.П. Обертання Землі / Є.П. Федоров. – Київ : Знання, 1966. – 52 с.
895169
  Слезкин Ю. Обертас : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-86. – ISSN 0132-2036
895170
   Обеспечение абонентов ГСНТИ первоисточниками и их копиями: Метод. рекомендации.. – М., 1988. – 52с.
895171
  Курин М.А. Обеспечение адсорбционного взаимодействия при механической обработке резанием // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 2 (109), март - апрель. – С. 4-9. – ISSN 1727-7337


  Сформулирована проблема необходимости исследования кинематики процессов механической обработки с целью повышения эффективности активации действия различных сред в зоне резания.
895172
  Астахова Е.Д. Обеспечение ансамблевыми прогнозами Олимпиады "Сочи-2014" / Е.Д. Астахова, А. Монтани, Д.Ю. Алферов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 56-68 : рис., табл. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
895173
  Богданова Светлана Обеспечение безопасности горнолыжников: системе классификации трасс дан старт : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 62-65 : Фото
895174
  Кузнецов В.Н. Обеспечение безопасности движения на участках автомобильных дорог в пределах населенных пунктов сельского типа. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.11 / Кузнецов В.Н.; МВ и ССО СССР. – М, 1987. – 16л.
895175
  Низенко Э.И. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : Учебное пособие / Э.И. Низенко; МАУП. – Киев : МАУП, 2003. – 124с. – ISBN 966-608-273-Х


  Освещеныпроблемы нормативно-правового обеспечения и регулирования, организации и деятельности службы безопасности хозяйствующего субъекта по предупреждению правонарушений в сфере предпринемательства
895176
   Обеспечение безопасности работы шахтных подъемов в стволах при сложных горно-геологических и горнотехнических условиях / С.Р. Ильин, В.К. Радченко, Л.Г. Адорская, С.В. Самуся, И.С. Ильина, С.С. Ильина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 157-185 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1607-4556
895177
  Зеленецкий В.С. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса / В.С. Зеленецкий. – Харков, 2000. – 404 с.
895178
  Киричок И. Обеспечение библиотеками информационного сопровождения научно-исследовательской деятельности университета // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
895179
  Талалуева Наталия Александровна Обеспечение взаимосвязи между общеобразовательной и профессионально-технической подготовкой учащихся в среднем профтехучилище : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Талалуева Наталия Александровна; Науч.-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1980. – 20л.
895180
  Подлесный Д.В. Обеспечение всеобщего права на получение высшего образования: опыт революционного периода (1917-1921 гг.) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 91-99. – ISSN 1993-5560


  Метою дослідження є аналіз підходів революційних урядів 1917–1921 рр. до вирішення проблеми забезпечення загального права на здобуття вищої освіти. Для досягнення поставленої мети використовується ціла низка науково-дослідних методів, провідне місце ...
895181
  Антонян Ю.М. Обеспечение высшей школы научными кадрами // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 11. – С. 45-48. – ISSN 1726-667Х
895182
  Ашуба Б.Ш. Обеспечение гаранторованой оплаты труда - основа повышения материального стимулирования колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Ашуба Б.Ш.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 24л.
895183
  Троицкий С.В. Обеспечение действенности руководящих принципов ООН в области предупреждения преступности // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 4 (61). – С. 23-25. – ISSN 1812-3910


  Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов обеспечения действенности руководящих принципов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности. В данной статье освещена позиция автора, направленная на ...
895184
  Миренков А.И. Обеспечение действующей армии вооружением, боевой техникой, материальными средстами в 1941-1943 гг. // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.24-29. – ISSN 0321-0626
895185
  Замойский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии / И.Е. Замойский. – Москва, 1982. – 112с.
895186
  Зингер И.С. Обеспечение достоверности данных в автоматизированных системах управления производством / И.С. Зингер, Б.С. Куцык. – М, 1974. – 136с.
895187
  Серова О. Обеспечение доступности информации - важнейшая задача библиотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
895188
  Головко Д.Б. Обеспечение единства организаторской, идеологической и хозяйственной работы / Д.Б. Головко. – К., 1985. – 47с.
895189
   Обеспечение законности в АПК.. – Кишинев, 1991. – 221с.
895190
   Обеспечение законности в деятельности государственных органов: Межвуз. научн. сб.. – Уфа, 1987. – 152с.
895191
  Шемшученко Ю.С. Обеспечение законности в деятельности местных органов Советского государства управления средствами прокурорского надзора (на матер. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Шемшученко Ю. С.; Объд. сов. ин-та филос. и ин-та гос. и права АН УССР. – К., 1970. – 28л.
895192
  Шамрай В.А. Обеспечение законности в деятельности службы участковых инспекторов милиции / В.А. Шамрай. – К., 1993. – 65с.
895193
  Мигущенко О.Н. Обеспечение законности в деятельности советского государства в 20-е - 30-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 23. – С. 6-10. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматриваются проблемы создания в СССР системы "защиты"законности через выявление нарушений права и закона и их немедленное пресечение. The article considers the problems of creation in the USSR of the system of "protection" of legitimacy ...
895194
  Дедков Л.Л. Обеспечение законности в общенародном государстве / Л.Л. Дедков. – Минск, 1980. – 94с.
895195
  Лунев А.Е. Обеспечение законности в советском государственном управлении / А.Е. Лунев. – Москва, 1963. – 159с.
895196
  Керимов А Д. Обеспечение законности в СССР / А Д. Керимов. – М., 1956. – 167с.
895197
  Очередин В.Т. Обеспечение законности при расследовании преступлений несовершеннолетних / В.Т. Очередин. – Волгоград, 1990. – 82с.
895198
  Поляков Герман Васильевич Обеспечение и охрана жилищных прав советских граждан местными органами государственной власти и управления : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Поляков Герман Васильевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории государства и права. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
895199
  Карпунов В.С. Обеспечение и охрана прав граждан местными Советами депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Карпунов В.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
895200
  Похолков Ю. и др. Обеспечение и оценка качества высшего образования // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.12--27. – ISSN 0869-3617
895201
  Караваев В.В. Обеспечение инвалидов труда и семей умерших рабочих и служащих / В.В. Караваев, Б.Н. Гутерман. – Москва, 1927. – 56 с.
895202
  Чеботарева А.А. Обеспечение информационной безопасности личности в Интернете: история и проблемы развития законодательства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 11. – С. 30-33. – ISSN 1812-3805


  В статье определяется место международно-правовых договоров в системе источников российского права. Делается вывод о том, что международно-правовые договоры, заключенные и ратифицированные Российской Федерацией, в иерархии источников права современной ...
895203
  Устинович Е.С. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации как одна из основополагающих функций ФСБ РФ // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 231-236. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
895204
   Обеспечение информационных потребностей ученых и специалистов Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1981. – 216с.
895205
  Зимин В. Обеспечение иска о защите авторских и смежных прав в арбитражном суде // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 9. – С. 45-51. – ISSN 0201-7059
895206
  Пронина М.Г. Обеспечение исполнения норм гражданского права. / М.Г. Пронина. – Минск, 1974. – 199с.
895207
  Овезов Каков Обеспечение использования обязательств по договорам колхозов с государственными организациями. (По материалам Туркменской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Овезов Каков; АН СССР. Ин-т государства и права. – 28л.
895208
  Терехов А.И. Обеспечение кадрами приоритетных научных направлений (на примере нанотехнологий) // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 1. – С. 11-17. – ISSN 0869-5873


  Показано изменение важнейших характеристик научных кадров страны в последнее десятилетие. Рассмотрены возможности и проблемы кадрового обеспечения приоритетных направлений развития науки, технологий и техники на примере нанотехнологий.
895209
  Абложевичус П.П. Обеспечение картофелем городского населения Литовской ССР : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Абложевичус П.П.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
895210
  Струминская Л.М. Обеспечение качества высшего образования - центральный вопрос Болонского процесса / Л.М. Струминская // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1811-0916
895211
  Тарасюк Л.Н. Обеспечение качества высшего образования в Великобритании в контексте Болонского процесса // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 68-77. – ISSN 0321-0383


  В данной статье излагаются общие подходы и механизмы британских университетов по обеспечению качества высшего образования в свете болонских реформ. Анализируется «академическая инфраструктура» по разработке и внедрению в практику образовательных ...
895212
  Кашлачева Т.С. Обеспечение качества высшего образования как вектор Болонских реформ // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2006. – Том 9, № 4. – С. 130-141. – ISSN 1029-8053
895213
  Кузнецов А.В. Обеспечение качества подготовки будущих офицеров тыла к аналитической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 7. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
895214
  Струкова София Вячеславовна Обеспечение качества подготовки по физике студентов технических специальностей в инновационном высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 11. – С. 75-78. – Библиогр.: Бiблiогр. в кiнцi ст. – ISSN 1726-667Х
895215
  Конарева Л.А. Обеспечение качества продукции в США и Японии // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1985. – № 4 (48) : Политическая стратегия американского руководства. Отношение канадских партий к проблемам войны и мира. Гонка вооружений и экономическое противоборство. Профессионально-техническое образование. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев.Америки. – С. 104-113
895216
  Война В.А. Обеспечение качества продукции за рубежом. / В.А. Война. – Москва, 1972. – 76с.
895217
  Маньшин Г.Г. Обеспечение качества функционирования автоматизированных систем / Г.Г. Маньшин, С.В. Кирпич. – Минск, 1986. – 221с.
895218
  Аавиксоо Я. Обеспечение качества:неортодоксальній взгляд на проблему // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-8. – ISSN 0321-0383
895219
  Тузин А. Обеспечение конвенциональной безопасности в Европе: прошлое, настоящее, будущее // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 5. – С. 45-54. – ISSN 0131-2227
895220
  Оболенцева Екатерина Обеспечение конкурентных позиций предприятий на рынке рыбных товаров // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Определены основные направления удержания конкурентных позиций рыбопромышленных предприятий, обеспечивающих наполняемость рынка рыбных товаров. Представлена структурная схема достижения конкурентных преимуществ предприятий рыбной отрасли, позволяющая ...
895221
  Королев В.П. Обеспечение корозионной защищенности конструкций с учетом рисков технологической безопасности промышленных объектов / В.П. Королев, И.В. Кущенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 130-136 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
895222
   Обеспечение логистической деятельности субъектов хозяйствования : (материалы блиц-опроса экспертов) // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 5 (48). – С. 22-35
895223
  Чертко В.Ф. Обеспечение максимальной прибыли путем войн и милитаризации народного хозяйства. (На прим. США в 1939-1953 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Чертко В.Ф.; МВО СССР. Москов. фин. ин-т. – М., 1954. – 17л.
895224
  Люшин С.А. Обеспечение материального благосостояния колхозного крестьянства СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Люшин С.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М,, 1955. – 16л.
895225
   Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий: Учеб. пособие для экон. вузов по спец. "Управление материал. ресурсами и орг. оптовой торговли средствами пр-ва".. – Минск, 1991. – 270с.
895226
  Ленков С.В. та ін. Обеспечение метрологической надежности кондуктометрических систем с дифференциальными датчиками // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 4. – С. 46-52. – ISSN 1815-7459
895227
  Мельник А.В. Обеспечение муниципальных структур инструментами современных информационных технологий / А.В. Мельник, Ю.Г. Щербаков // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 46-50 : Фото
895228
  Бунько В.А. Обеспечение надежной работы параллельно включенных тиристоров / В.А. Бунько, Л.К. Ветчанин. – К., 1972. – 10с.
895229
   Обеспечение надежности и качества сложных систем : сборник научных трудов. – Владивосток, 1985. – 171 с.
895230
   Обеспечение надежности полупроводниковых устройств.. – М., 1964. – 464с.
895231
  Груничев А.С. Обеспечение надежности радиоэлектронной аппаратуры и комплектующих изделий при эксплуатации / А.С. Груничев, А.В. Однодушнов, П.Ф. Якимов. – Москва : Советское радио, 1976. – 238 с.
895232
  Золотов А.А. Обеспечение надежности транспортных аппаратов космических систем / А.А. Золотов, М.И. Титов. – М., 1988. – 215с.
895233
  Платошкин Н.Н. Обеспечение населения Германии продуктами питания в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 54-59. – ISSN 0321-0626
895234
   Обеспечение научно-технического прогресса при геофизических исследованиях в Восточной Сибири: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 155с.
895235
  Александров Р.А. Обеспечение национальной безопасности в средневековой Руси // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 10. – С. 11-12. – ISSN 1812-3805
895236
  Алькема В.Г. Обеспечение национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / В.Г. Алькема, И.В. Заря // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 329-339. – ISSN 1993-5560


  "В статье акцентируется внимание на исследовании национальной экономической безопасности в условиях обострения внешних и внутренних противоречий экономического характера. Обосновывается необходимость расширения подходов к определению дефиниции ...
895237
  Емелин С.М. Обеспечение общественного порядка и борьба с дезертирством в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805


  В статье показаны основные направления работы органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, а также по борьбе с дезертирством в годы Великой Отечественной войны.
895238
   Обеспечение общественного хозяйственного порядка : (Сборник выступлений в периодической печати ученых и практиков о необходимости принятия Хозяйственного (Коммерческого) кодекса Украины. – Донецк, 1998. – 167с. – ISBN 9667239349
895239
  Писаревский Е.Л. Обеспечение общественной безопасности в сфере туризма (зарубежный опыт) / Е.Л. Писаревский, Ю.В. Трунцевский // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2 (59). – С. 42-46. – ISSN 1812-3910
895240
  Климов А.А. Обеспечение общественной безопасности внутренними войсками НКВД-МВД СССР на территории Западной Украины в 1940-1950-е годы // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 13-20. – ISSN 0321-0626
895241
  Антипин П.И. Обеспечение опережающего характера развития военного образования в Российской Федерации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 2 (34). – С. 25-31.
895242
  Розанов В.С. Обеспечение оптимальных параметров воздушной среды в рабочей зоне / В.С. Розанов, А.В. Рязанов. – Москва, 1989. – 51 с.
895243
  Аблец В.В. Обеспечение охраны окружающей среды при проектировании предприятий, зданий и сооружений в свете требований государственных строительных норм / В.В. Аблец, В.А. Терещенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
895244
   Обеспечение охраны социалистической собственности в современных условиях: Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1986. – 206с.
895245
  Серебряков С.В. Обеспечение перехода к геоцентрической системе координат ГСК-2011 при ведении государственного кадастра недвижимости, проблемы и пути их решения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 62-64 : карта. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0016-7126
895246
  Бачило И.Л. Обеспечение порядка в управлении производством / И.Л. Бачило, С.В. Катрич, Л.А. Сергиенко. – Москва : Юридическая литература, 1986. – 156 с.
895247
  Карпунов В.С. Обеспечение прав граждан местными Советами / В.С. Карпунов. – М., 1979. – 63с.
895248
  Пучкова М.В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной республики. / М.В. Пучкова. – Москва, 1987. – 140с.
895249
  Ростовщиков И.В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР / И.В. Ростовщиков. – Саратов, 1988. – 117с.
895250
  Ковригина М.В. Обеспечение прав национальных меньшинств в демократическом государстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
895251
   Обеспечение права и свобод граждан в СССР: Сб. ст.. – Кишинев, 1988. – 192 с.
895252
   Обеспечение права и свобод человека в международном праве : сб. обзоров. – Москва, 1987. – 208 с.
895253
  Гурджи Ю.А. Обеспечение правовой защищенности личности в уголовном процессе вопросы теории и методологии // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 500-507. – ISSN 1563-3349
895254
   Обеспечение преемственности в обучении как важнейшая функция образования : программа и материалы 15 научно-практической конференции учителей, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация; Харьковский обл. научно-метод. ин-т непрерывного образования ; Специализ. экономико-правовая школа Народной укр. академии ; [ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2008. – 124с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-72-6
895255
  Разладова М.М. Обеспечение преемственности между школой и Вузом путем применения системы дидактических средств. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разладова М.М.; Киев.гос.ун-т. – К, 1974. – 28л.
895256
  Сиренко В.Ф. Обеспечение приоритета общегосударственных интересов / В.Ф. Сиренко. – К, 1987. – 173с.
895257
  Чернова Е.В. Обеспечение продовольственной безопасности в глобализирующемся мире // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 16-19. – ISSN 1993-3541
895258
  Ушачев И. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-11. – ISSN 0235-2443
895259
  Ушачев И.Г. Обеспечение продовольственной безопасности в контексте глобального партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 107-112. – ISSN 2221-1055
895260
  Киселев С. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях кризиса // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2008. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 0235-2443
895261
  Калиев Г.А. Обеспечение продовольственной безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5-10.
895262
  Тельпуховский В.Б. Обеспечение промышленности рабочими кадрами в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тельпуховский В. Б.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1960. – 16л.
895263
  Борисенко З.Н. Обеспечение пропорциональности общественного производства в процессе планирования / З.Н. Борисенко. – К., 1982. – 37с.
895264
  Зельдина Н. Обеспечение публичных и частных интересов специальным режимом хозяйствования // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.37-41
895265
  Кесикбаев У. Обеспечение рабочей силой промышленности Казахстана в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Кесикбаев У.; Моск. экон.-стат. ин-т. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
895266
  Чистов Е.Д. Обеспечение радиационной безопасности в радиационно-химической технологии / Е.Д. Чистов, А.В. Ларичев. – М., 1980. – 35с.
895267
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : тезисы докладов II Международной конференции стран-членов СЭВ по обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. – Вильнюс, 1982. – 118 с.
895268
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференциим СЭВ. – Москва
Кн. 1. – 1983. – 140 с.
895269
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 2. – 1983. – 200 с.
895270
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС : сборник докладов научно-технической конференции СЭВ. – Москва
Кн. 3. – 1983. – 224 с.
895271
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докл. науч.-техн. конф. СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.5. – 1984. – 200с.
895272
   Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации АЭС. Сб. докладов научно-технической конференции СЭВ, г.Вильнюс, май 1982 г.. – М.
Кн.4. – 1984. – 188с.
895273
  Рябченко Л.А. Обеспечение развития познавательной деятельности личности в вузе / Рябченко Л,А. // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С.64-71. – ISBN 966-593-181-4
895274
  Фомишина Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соедиения факторов производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фомишина Вера Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
895275
  Фомишена Вера Николаевна Обеспечение рациональной занятости в процессе социалистического соединения факторов производства : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Фомишена Вера Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
895276
  Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления / Г.В. Атаманчук. – Москва, 1990. – 351 с.
895277
  Курляндчик Р.И. Обеспечение ритмичности машиностроительного производства. / Р.И. Курляндчик. – Л., 1989. – 143с.
895278
   Обеспечение самого высокого, по сравнению с любой страной капитализма, жизненного уровня советского народа -- задача всемирно-исторического значения.. – Омск, 1961. – 19с.
895279
  Загрутдинов Г.М. Обеспечение систем автоматизированного контроля запасными элементми / Г.М. Загрутдинов, В.А. Прищепа. – Казань, 1976. – 64с.
895280
   Обеспечение систем управления: Информ.-техн. база, организац. структуры, правовое обеспечение управления нар. хоз-вом.. – М., 1984. – 271с.
895281
  Заднепровский А.П. Обеспечение сохранения адвокатской тайны и действие принципа презумпции невиновности. Гарантия или декларация? // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.46-49
895282
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
895283
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
895284
  Добрусина Светлана Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  В статье представлены два направления обеспечения сохранности библиотечных фондов - сохранение оригинальных документов и сохранение культурного цифрового наследия. Освещена стратегическая задача библиотеки - выбор направлений в работе с технологиями ...
895285
  Шураков В.В. Обеспечение сохранности информации в системах обработки данных : Учебное пособие / В.В. Шураков. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 224с.
895286
  Мамедов Ю.М. Обеспечение сохранности рукописных книг Туркменистана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 79-81
895287
  Михайлин С.З. Обеспечение сохранности социалистической собственности на предприятии / С.З. Михайлин. – К., 1978. – 240с.
895288
   Обеспечение сохранности фонда УНБ: Инструкт.-метод. указания.. – М., 1988. – 17с.
895289
  Огибалин Ю.А. Обеспечение социалистической демократии гражданским материальным и процессуальным правом / Ю.А. Огибалин. – Тверь, 1990. – 79с.
895290
  Колонтаевский Ф.Е. Обеспечение социалистической законности в административной деятельности милиции / Ф.Е. Колонтаевский. – Ташкент, 1975. – 67с.
895291
   Обеспечение социалистической законности в Киргизской ССР: в сфере отношений, регулируемых гражданским и гражданско-процессуальным правом.. – Фрунзе, 1982. – 100с.
895292
  Таджибаева М. Обеспечение социалистической законности в организации и деятельности местных советов депутатов трудящихся (на материалах Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Таджибаева М.; МВ и ССО УССР. Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 28л.
895293
  Власов В.А. Обеспечение социалистической законности в советском государственном управлении / В.А. Власов. – Москва, 1958. – 67с.
895294
  Инякин В.Н. Обеспечение стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 30 (114). – С. 132-139. – (Економічна ; № 30). – ISSN 1680-0044
895295
  Шароватов В.Т. Обеспечение стабильности показателей качества автоматических систем / В.Т. Шароватов. – Л., 1987. – 176с.
895296
  Мырова Л.О. Обеспечение стойкости аппаратуры связи к ионизирующим и электромагнитным излучениям / Л.О. Мырова, А.З. Чепиженко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1988. – 295 с.
895297
  Федоров В.П. Обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 14. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
895298
   Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. – Москва, 1980. – 217 с.
895299
  Роткоп Л.Л. Обеспечение тепловых режимов при конструировании радиоэлектронной аппаратуры / Л.Л. Роткоп, Ю.Е. Спокойный. – Москва : Советское радио, 1976. – 232 с.
895300
   Обеспечение технологичности конструкций изделий. Из серии "Опыт внедрения ЕСТПП".. – М., 1976. – 80с.
895301
  Сосов Г.Н. Обеспечение точности работы электрических схем / Г.Н. Сосов, Н.в. Гунько. – Северодонецк, 1967. – 14с.
895302
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав в СССР. / В.Н. Скобелкин. – М., 1987. – 205с.
895303
  Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих : Нормы и правоотношения. / В.Н. Скобелкин. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 167с.
895304
   Обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного производства и борьба с засухой: По материалам сессии ВАСХНИЛ (Волгоград, 26-28 мая 1987 г.). – М., 1988. – 272с.
895305
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва, 1970. – 63с.
895306
  Боголиб Т.М. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 48-51. – ISSN 1728-6220
895307
   Обеспечение устойчивости подготовительных выработок на этапах их проведения и эксплуатации / А.А. Цикра, Д.И. Аверкин, Ю.С. Опрышко, В.В. Задерий // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 121. – С. 172-181 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
895308
  Полянский А.С. Обеспечение устойчивости положения средств транспорта при движении по неровностям / А.С. Полянский, Е.А. Дубинин // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 74-80. – ISSN 2078-0877
895309
  Баранов А.А. Обеспечение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время / А.А. Баранов. – Москва, 1970. – 63с.
895310
  Рабинович В.М. Обеспечение устойчивости функционирования программ вычислительных средств / В.М. Рабинович. – М., 1985. – 66-99с.
895311
  Еремин А.С. Обеспечение учебной работы с использованием кейс-метода // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 4. – С. 77-90. – ISSN 1609-4646


  Рассмотрены следующие стороны обеспечения учебной работы с использованием кейс-метода: повышение квалификации преподавателей, правовое обеспечение создания и использования кейсов в учебном процессе, планирование учебного процесса с использованием ...
895312
   Обеспечение физико-химической сохранности видеодокументов: Метод. пособие.. – М., 1989. – 127с.
895313
  Лещенко А.Б. Обеспечение целостности и надежности в постреляционных базах данных информационных управляющих систем : учебн. пособие по лаб. практикуму / А.Б. Лещенко, Ю.А. Лещенко, А.Н. Аникин ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". – Харьков : ХАИ, 2018. – 65, [1] с. : ил., табл. – Книга описана по обл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-1681-23-0
895314
  Бринчук М.М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-42. – ISSN 0132-0769
895315
  Эйвазов Ельчин Тахмаз оглу Обеспечение экономической безопасности Азербайджана в финансовой сфере // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 51-53. – Библиогр.: 9 назв
895316
  Акмарал Темирова Обеспечение экономической безопасности внешней торговли в Республике Казахстан / Акмарал Темирова, Айгуль Бержанова, Жайна Егизбаева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 507-513 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
895317
  Могилевская О.Ю. Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 47-50 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
895318
  Тумар Н. Обеспечение экономической безопасности предприятия: информационно-анатилическая работа // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 59-61.
895319
  Попов К.П. Обеспечение экономической устойчивости предприятия на основе оценки и учета факторов неопределенности и риска // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.213-220
895320
  Киричко С.Н. Обеспечение эффективности работы систем гидротранспорта паст на основе лабораторной оценки реологических параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 63-70 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
895321
  Акопов В.С. Обеспечение эффективности средств радиационного контроля / В.С. Акопов, Ю.Н. Мымрин, В.И. Постников. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 109 с.
895322
  Струнников Э.А. Обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур на Северо-Западе СССР. / Э.А. Струнников. – Л., 1976. – 84с.
895323
  Поляков В. Обеспеченность мировой экономики энергоносителями в ХХЫ веке // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 6. – С. 106-112. – ISSN 0131-2227
895324
  Соломко Г.И. Обеспеченность организма лиц пожилого и старческого возраста никотиновой кислотой и ее связь с питанием. : Автореф... канд. мед.наук: 756 / Соломко Г.И.; Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1968. – 24л.
895325
  Пушкина Н.Н. Обеспеченность организма человека витаминами С, В1,В2, РР в условиях воздействия некоторых производственных и климатических факторов по данным биохимических исследований. : Автореф... Доктора биол.наук: / Пушкина Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
895326
  Вампилова Л.Б. Обеспеченность старыми картами российской части Баренцрегиона // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 163-177


  Стаття присвячена вивченню старих картографічних творів і найбільш значних карт і атласів більш пізнього часу видання, які зберігаються у фондах Російської національної бібліотеки. Приведено детальний перелік найважливіших картографічних праць з ...
895327
   Обеспечено трудом: 26 интервью о том, что дает трудящимся реальный социализм. Сб.. – К., 1981. – 223с.
895328
  Добров А.С. Обеспечивание всеобщности и обязательности труда в период строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Добров А.С.; Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 18л.
895329
   Обеспечивающие средства автоматизиции планирования: Сб. науч. тр.. – М., 1982. – 209с.
895330
  Медведев С.В. Обеспечительный интерес с использованием интеллектуальной собственности по праву США // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (23). – С. 23-27. – ISSN 2072-4322
895331
   Обеспечить лечение 3 миллионам человек к 2005 г.: добиться результатов: стратегия ВОЗ : Глобальная инициатива ВОЗ и ЮНЭЙДС по обеспечению к концу 2005 г. антиретровирусной терапией трех милл. чел. с ВИЧ/СПИДом в развив. странах. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, 2003. – 55с. : илл. – ISBN 92 4 459112 X
895332
  Громыко А.А. Обеспечить мир народам - задача всех государств / А.А. Громыко. – М., 1980. – 47с.
895333
  Буздалов И. Обеспечить приоритет сельского развития // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 7. – С. 13-23. – ISSN 0235-2443
895334
  Коптев Д.В. Обеспыливание на электродных и электроугольных заводах. / Д.В. Коптев. – М, 1980. – 127с.
895335
  Чагунава В.Т. Обессеривание газов марганцевыми массами. : Автореф... доктор техн.наук: / Чагунава В.Т.; Груз. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Тбилиси, 1954. – 24л.
895336
  Сидоренков Г.Г. Обессеривание дизельных фракций на алюмосиликатном катализаторе. : Автореф... канд. техн.наук: / Сидоренков Г.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1964. – 22л.
895337
  Фредж Фендри Обессоливание морской воды - перспективы и проблемы / Фредж Фендри, Т.Е. Митченко, И.М. Астрелин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-54 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
895338
  Максимов В.В. Обественное мнение и законотворчество в условиях развитого социализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Максимов В. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. гос. и права. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
895339
   Обесцвечивание стекла.. – М., 1935. – 190с.
895340
  Даувальтер А.Н. Обесцвечивание стекла. / А.Н. Даувальтер. – Л.-М., 1936. – 132с.
895341
  Вальден П.И. Обесценивание материи.. – 2-е изд. доп. – Петроград : Тип.Б.М. Вольфа, 1918. – 28 с.
895342
  Диас Г.А. Обет / Г.А. Диас. – М., 1963. – 104с.
895343
  Мальцев В.И. Обет молчания / В.И. Мальцев. – Казань, 1980. – 111с.
895344
  Зушин А.Д. Обет молчания / А.Д. Зушин. – Л., 1990. – 92с.
895345
  Тетенькина Т.Г. Обещай мне завтрашний день / Т.Г. Тетенькина. – Калининград, 1991. – 351с.
895346
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1960. – 352с.
895347
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1962. – 352с.
895348
  Горелик И.Г. Обещание / И.Г. Горелик. – М, 1965. – 584с.
895349
  Вебер Роберт Обещание : стихи / Вебер Роберт; пер. с нем. Е.Витковского. – Москва : Советский писатель, 1980. – 111 с.
895350
  СорокинВ.В Обещание / СорокинВ.В. – М., 1989. – 366с.
895351
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1994. – 366с.
895352
  Стил Д. Обещание страсти / Д. Стил. – Москва, 1996. – 431 с.
895353
  Гуляшки А. Обещание. / А. Гуляшки. – Москва, 1954. – 84с.
895354
  Котляров Б.И. Обещание. / Б.И. Котляров. – Х, 1976. – 79с.
895355
  Кружков В.С. Обещественно-политические и философские взгляды Н.А. Добролюбова / В.С. Кружков. – М, 1952. – 32с.
895356
  Будников В.Л. Обжалование действий и решений следователя / В.Л. Будников. – Волгоград, 1990. – 63 с.
895357
  Бутовский А.Н. Обжалование действий старших нотариусов : III ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 135-140
895358
  Кожевников М.В. Обжалование и опротестование приговоров / М.В. Кожевников. – Москва, 1939. – 36с.
895359
  Клейнман Ф А. Обжалование и опротестование судебных решений и определений по гражданским делам. / Ф А. Клейнман, . – М, 1939. – 18с.
895360
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам / Б.С. Антимонов, С. Герзон. – Москва, 1946. – с.
895361
  Антимонов Б.С. Обжалование и пересмотр решений по гражданским делам : метод. пособ. для адвокатов / Б. Антимонов, С. Герзон ; под ред. Г.Н. Амфитеатрова ; Отд. адвокатуры Мин. юст. РСФСР. – Москва : [Б.и.], 1947. – 96 с.
895362
   Обжалование неправомерных действий органов исполнительной власти в Российской Федерации / А. Сунгуров, Д. Маччелли, Е. Абросимова, Т. Виноградова // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 78-86. – ISSN 1812-7126
895363
  Куцова Э.Ф. Обжалование приговоров в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Куцова Э.Ф.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 17 с.
895364
  Лейдерман В.М. Обжалование решений в Советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лейдерман В.М. ; Харьковский юридический институт имени Л.М. Кагановича. Кафедра гражданского права и процесса. – Харьков, 1951. – 30 с.
895365
  Апилат Э. Обжалование решений органов Государственной налоговойй службы // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 7 серпень. – С. 73-75. – ISSN 2306-0050
895366
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Дис... канд.юридич.наук: / Мельник Е.ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1950. – 230л. – Бібліогр.:л.1-6
895367
  Мельник Е.Ф. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мельник Е.Ф.; Киев.гос.ун-т. – Москва, 1950. – 14 с.
895368
  Езерская С.И. Обжалование судебных решений в советском гражданском процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Езерская С.И.; Акад.наук СССР. – М, 1950. – 15л.
895369
  Мухин И.И. Обжалование, опротестование и пересмотр определений суда первой инстанции / И.И. Мухин. – М., 1958. – 72с.
895370
  Абдумомунов Т. Обжалованию не подлежит : драмат. повесть в 2 д., 10-ти карт. / Т. Абдумомунов. – Москва : Искусство, 1963. – 95 с.
895371
  Воловик Г.Г. Обжалованию не подлежит / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1967. – 33с.
895372
  Шилин А.И. Обжалованию не подлежит / А.И. Шилин. – М., 1982. – 81с.
895373
  Попцов О.М. Обжалованию не подлежит. / О.М. Попцов. – М., 1972. – 192с.
895374
  Корчагин М.Б. Обжалованию не подлежит... / М.Б. Корчагин. – М., 1990. – 46с.
895375
  Лойко Н.В. Обжалованию подлежит / Н.В. Лойко. – М., 1987. – 252с.
895376
  Дуденко С.В. Обживание территории районов нового освоения / С.В. Дуденко. – Новосибирск : Наука, 1990. – 86 с.
895377
  Жукова Н.В. Обживая виртуальное пространство : Условия для новых сервисов / Н.В. Жукова, А.Г. Дарутина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 19-20. – ISSN 1727-4893
895378
  Бек Мордехай Обживая пустыню // Ариэль : журнал израильской культуры / Ассоц. помощи Израил. фонда культуры и просвещения в диаспоре [та ін.]. – Иерусалим, 1996. – 25. – С. 78-86


  Еврейские общины в США и других странах.
895379
  Козлов Б.А. Обжиг вяжущих материалов во взвешенном состоянии / Б.А. Козлов. – М.-Л., 1936. – 140с.
895380
  Брусиловский Г.В. Обжиг известняка в химической промышленности / Г.В. Брусиловский. – М, 1936. – 116с.
895381
  Кашкаев И.С. Обжиг кирпича в кольцевых печах / И.С. Кашкаев, М.М. Наумов. – М.-Л., 1936. – 163с.
895382
  Дейнека К В. Обжиг партландцементарного клинкера во вращающихся и шахтных пенчах / К В. Дейнека, А.С. Болдырев. – М.Л., 1936. – 215с.
895383
  Панцулая Т.В. Обжиг сульфида марганца. : Автореф... канд. техн.наук: / Панцулая Т.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М.-Тбилиси, 1962. – 19л.
895384
  Ильченко Г.Н. и др. Обжиг фарфора и фаянса / Г.Н. и др. Ильченко. – Л.-М., 1936. – 218с.
895385
  Каплан Ю.Г. Обжигающий ветер / Ю.Г. Каплан. – К., 1969. – 43с.
895386
  Малицький Ф.М. Обжинки : поезії / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 97 с.
895387
  Полтава Л. Обжинки / Леонід Полтава ; упоряд., авт. передмови та прим. Д. Чередниченко. – Київ : Задруга. – ISBN 966-7405-67-2
Кн.1 : Поезії. – 2000. – 303с. – іл., портр.
895388
  Полтава Леонід Обжинки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 0130-5263
895389
  Копержинський К. Обжинки. / К. Копержинський. – Одеса, 1926. – 60с.
895390
  Тарнавський Р. Обжинковий вінок у системі обряду "Віхи" (До проблеми з"ясування первісної семантики обжинкового вінка) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 69-77


  У статті йдеться про обжинковий вінок - традиційний елемент толоки під час жнив у селах Богородчанського району Івано-Франківської області. Простежено особливості його використання в календарних оюрядах. Обгрунтовано думку, що обжинковий вінок ...
895391
  Дудар О. Обжинкові пісні Східного Поділля // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 141-146. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
895392
  Литвиненко Г. Обжинкові пісні у контексті жнивного обряду: як відображення магічної дії архетипно--образної системи // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 122-129
895393
  Галкин В.М. Обжитая сторона / В.М. Галкин. – Тула, 1982. – 65с.
895394
  Сидоров И.Ф. Обжитая целина / И.Ф. Сидоров, Б.Я. Двоскин. – Москва, 1964. – 32с.
895395
  Осипенко А. Обжитий куток / А. Осипенко. – К, 1966. – 245с.
895396
  Порус В.Н. Обжить катастрофу. Своевременные заметки о духовной культуре России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 24-36. – ISSN 0042-8744
895397
  Краснокутський А.І. Обжынкы [Обжинки] : збиpнычок твоpив / А.И. Кpаснокут-й. – Харькив : Дpук. Шмеpковыча, 1898. – 37 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Видьма; Упыpь; Гапчина паска
895398
  Богданов С.М. Обзоp успехов сельского хозяйства в 1893 году. Год третий.. – Киев : Тип.Петра Барского, 1895. – 456с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
895399
   Обзор - Хроника нарушений прав человека в Беларуси в 2002 году. – Минск, 2003. – 212с.
895400
  Гераклитов А.А. Обзор "Пугачевских" дел из Астраханского губернского архива / А.А. Гераклитов. – Саратов : Тип. Союза печатного дела, 1913. – 19 с.
895401
  Черевко Владимир Обзор GNSS-технологий и оборудования компании South Survey & Mapping Instruments // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 24-27 : Фото, рис.
895402
   Обзор №1 состояния товарных рынков в городах губерний Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской. Хлебные продукты и картофель за сентябрь 1916 г.. – К. – 12с.
895403
  Губченко М.А. Обзор административных и судебных установлений, законодательства и финансового строя Великого Княжества Финляндского / М.А. Губченко. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Уч[-ща] глухонемых (М. Аленевой), 1910. – 162, IV с. – Библиогр. в прим.
895404
  Кузнецов В.Н. Обзор азиатских видов рода Adoratura (Homoptera, Jassidae) / В.Н. Кузнецов. – 219-233с.
895405
  Кожамкулова Б.С. Обзор антроопгеновой ископаемой териофауны Казахстана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кожамкулова Б.С. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
895406
   Обзор бакинской нефтяной промышленности за два года национализации. 1920-1922. – 280с.
895407
  Старых М.Д. Обзор библиотечных блогов // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 1. – С. 46-47
895408
  Богданов-Катьков Обзор божьих коровок Coccinellidae, вредящих культурным растениям / Богданов-Катьков. – Л, 1927. – 27с.
895409
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1891 год : Читан в заседании Физико-математического отделения 4 марта 1892 г. / сост. акад. А. Фаминцыным, при участии И. Бородина, Д. Ивановского, А. Кильмана [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1892. – [10], XXVI, 264 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1930)
895410
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1892 год : Читано в заседании Физико-математического отделения 12 мая 1893 г. / сост. акад. А. Фаминцыным и адьюнктом С. Коржинским, при участии И. Бородина, Д. Ивановского, А. Кильмана [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1894. – XXVI, 187 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Коржинский, Сергей Иванович (1811-1900) Бородин, Иван Парфеньевич (1847-1930) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1930)
895411
  Фаминцын А.С. Обзор ботанической деятельности в России за 1893 год : Доложено в заседании Физико-математического отделения 7 сентября 1894 / сост. акад. А. Фаминцыным и адьюнктом С. Коржинским, при участии Д. Ивановского, П. Котурницкого и Н. Кузнецова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук
Год четвертый. – 1895. – XXII, 166 с. – Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук, 1914


  Сост.: Коржинский, Сергей Иванович (1811-1900) Ивановский, Дмитрий Иосифович (1864-1920) Котурницкий, Павел Васильевич (1844-1913) Кузнецов, Николай Иванович (1864-1932)
895412
  Олсуфьев Г.В. Обзор бронзовок Кавказа и сопредельных стран / Г.В. Олсуфьев. – 26с.
895413
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1901 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1907. – [4], 164 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 20)
895414
   Обзор важнейших дознаний проводившихся в жандармских управлениях за 1902 год. – [Ростов-на-Дону] : А.Н. Сурат ; [Тип. "Донская речь"], 1906. – 138 с. – Экз. деф., отсутств. с. 161-164. – (Русская историческая библиотека ; № 12)
895415
   Обзор важнейших дознаний производившихся в жандармских управлениях за 1901 год.. – 164с.
895416
  Кузнецов В.Н. Обзор вида рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 251-261
895417
  Кузнецов В.Н. Обзор вида рода Batrachomorphus Lewis (Homoptera Jassidae) / В.Н. Кузнецов. – 251-261с.
895418
  Габриэлян Э.Ц. Обзор видов Sorbus L. в Турции / Э.Ц. Габриэлян, 1962. – С. 61-71
895419
  Фомин А.В. Обзор видов рода Cystopteris на Кавказе / А.В. Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1911. – 19 с. – Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1920, вып. 18
895420
  Федченко Б.А. Обзор видов рода Hedysarum / Б.А. Федченко. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1913. – 166, [30], 56, 8 с., 3 л. карт.
895421
  Зерова М.Д. Обзор видов рода Nikanoria (Hymenoptera, Eurytomidae) мировой фауны / М.Д. Зерова ; [науч. ред. И.А. Акимов] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Наукова думка, 2013. – 125, [2] с. : ил., табл. – Указ.: 123-125. – Библиогр.: с. 120-122. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1330-8
895422
  Рейхардт А.Н. Обзор видов рода Pedinus lats СССР и Дальнего Востока. / А.Н. Рейхардт. – 669-692с.
895423
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 1 : (Австрия, Англия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания). – 1894. – X, [6], 304 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
895424
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 2 : (Германия и Италия). – 1896. – VIII, 272 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
895425
  Бантыш-Каменский Д.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 год) : Ч. 1-4 / Н.Н. Бантыш-Каменский. – Москва : Изд. Комис. печатания гос. грамот и договоров при Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел, 1894-1902
Ч. 3 : (Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, Финляндия, Польша и Португалия). – 1897. – IV, [4], 319 с. – Тип. Э. Лиссиера и Ю. Романа
895426
  Черчилль У. Обзор военных событий / У. Черчилль. – Москва, 1944. – 20с.
895427
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1898-99 год : Отчет губернского энтомолога / И.К. Пачоский. – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1899. – 21 с. – Отд. оттиск
895428
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1900 год : (Отчет о деятельности губернского энтомолога И.К.Пачоского) / Издание Херсонского Губернского Земства. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1900. – 32 с.
895429
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1902 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1902. – 11 с. – Отд. оттиск
895430
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии за 1906-07 год : (Отчет губернского энтомолога). – Херсон : Паровая тип. О.Д.Ходушиной (б. Ващенко), 1907. – 12 с. – Отд. оттиск
895431
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1903 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1903. – 13 с. – Отд. оттиск
895432
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет губернского энтомолога за 1904 год. – Херсон : Тип. О.Д.Ходушиной, 1904. – 8 с. – Отд. оттиск
895433
  Пачоский И.К. Обзор врагов сельского хозяйства Херсонской губернии и отчет по естественно-историческому музею за 1905-1906 год, 1906. – 10 с. – Отд. оттиск
895434
  Сопоцько А.А. Обзор вредителей [Тульской губ.] за 1911 год / А.А. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция Тульского Губернского Земства. – 1911-1912. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 30 с. – Без тит. л.
895435
  Ярославцев Г.М. Обзор вредителей сельского хозяйства на Сумской опытной станции в 1925 году / Г.М. Ярославцев. – Ахтырка, 1926. – 16с.
895436
  Макарян М.Я. Обзор вредителей сельскохозяйственных и лесных растений / М.Я. Макарян, А.С. Аветян. – Эривань, 1931. – 63с.
895437
  Устинов А.А. Обзор вредителей табака в Абхазии за 1931 год / А.А. Устинов. – Сухуми, 1932. – 38 с.
895438
  Сопоцько А.А. Обзор вредителей Тульской губ. за 1910 год / А.А. Сопоцько, зав. станцией ; Энтомологическая станция Тульского Губернского Земства. – 1911-1912. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1911. – 16 с. – Без тит. л.


  На обл. экз. № 258589 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Александру Степановичу Скорикову от автора Скориков, Александр Степанович (1871-1942) — русский учёный-гидробиолог, профессор.
895439
  [Емельянов И.В.] Обзор вредных насекомых Купянского уезда по наблюдениям 1905 года / Харьковская Губернская Земская управа. Экономический отдел. – Харьков : Тип. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1906. – [4], 23 с. – Авт. указ в предисловии
895440
  Добржанский Ф.Г. Обзор генетических исследований видов рода Drosophila / Ф.Г. Добржанский. – Ленинград, 1926. – 45-56 с.
895441
  Линдберг Г.У. Обзор географических форм дальневосточного бычка Icelus spinger Gilb / Г.У. Линдберг, А.П. Андрияшев, 1938. – 515-525с.
895442
  Линдеман К. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман
1. – 43-366с.
895443
  Линдеман К.Э. Обзор географического распространения жуков в Российской империи / К. Линдеман. – [Санкт-Петербург]
Ч. 1 : Введение, предисловие. Северная, Московская и Туранская провинции. – 1871. – 326 с., 1 л. карт
895444
   Обзор геологических понятий и терминов в применении к металлогении. – Москва : АН СССР, 1963. – 183с.
895445
  Архангельский А.Д. Обзор геологического строения Европейской России / А.Д. Архангельский. – Петербург
2. – 1922. – 467с.
895446
   Обзор геологического строения Китайского Алтая (Северо-Западный Китай) и его тектонической эволюции в палеозое / Кеда Кай, Мин Сун, Чао Ян, Хиаопин Лонг, Ванджио Хиао // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2056-2074 : рис. – Библиогр.: с. 2069-2074. – ISSN 0016-7886
895447
  Пухляков Л.А. Обзор геотектонических гипотез / Л.А. Пухляков; Томский политех.ин-т. Геологоразведочный фак. Кафедра горючих ископаемых. – Томск : Изд-во Томского университета, 1970. – 266с.
895448
  Райтвир А.Г. Обзор гетеробазидиальных грибов СССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Райтвир А.Г.; АН Эстон ССР. – Тарту, 1964. – 22л.
895449
  Меладзе Г.К. Обзор гиппарионовых фаун Кавказа / Г.К. Меладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1985. – 76с.
895450
   Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР.. – М.-Л., 1931. – 352с.
895451
  Никольский В.Н. Обзор главнейших постановлений Петра I в области личного семейного права : Речь, произнесенная в торжественном собрании Демидовского лицея исправ. долж. проф. Никольским нояб. 10 дня 1857 года. – Ярославль : В губ. тип., 1857. – 119 с. – Библиогр. в примеч.
895452
  Гончар В.В. Обзор данных о полях напряжений мезозоид Северо-Востока Азии, полученных кинематическим методом // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 26-57 : рис. – Библиогр.: с. 53-57. – ISSN 0203-3100
895453
   Обзор действий Чрезвычайной следственной комиссии / [Чрезвычайная следственная комиссия для расследования нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками]. – Петроград : Сенатская тип.
Т. 1 : С 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 года. – 1916. – [5], IX, 503 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Стояновский, Николай Иванович (1820-1900)
895454
  Айзерман М.А. Обзор деятельности А.А. Андронова в области автоматического регулирования / М.А. Айзерман. – Москва, 1955. – 20-33с.
895455
  Кащенко Н.О. Обзор деятельности акклиматизационного сада профессора Н.О. Кащенко в г.Киеве по отделу лекарственных растений за 1916 год / Н.О. Кащенко. – Киев, 1916. – 26с. – Отдельный оттиск
895456
  Кащенко Н.О. Обзор деятельности акклиматизационного сада профессора Н.О. Кащенко в г.Киеве по отделу лекарственных растений за 1917 год / Н.О. Кащенко. – Киев, 1917. – 32с. – Отдельный оттиск
895457
   Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922-23 бюджетный год.. – К., 1924. – 154с.
895458
   Обзор деятельности Киевского Губкоммунотдела за 1922 год.. – К., 1923. – 204с.
895459
  Аникст А. Обзор деятельности Наркомтруда за 1921 год / Аникст А. – Москва : Изд-во Наркомтруда, 1921. – 56, 16 с.
895460
   Обзор деятельности Орловской потребительской кооперации за 1924 год.. – Орел, 1925. – 156с.
895461
   Обзор деятельности Правительства за 1925 и 1926 гг. Отчет V Всеазербайджанского съезда Советов.. – Баку, 1927. – 408с.
895462
   Обзор деятельности СЭВ между 42 и 44 заседаниями сессии Совета. – Москва, 1988. – 42с.
895463
   Обзор деятельности СЭВ между XXXVI и XXXVII заседаниями сессии Совета. – Москва, 1983. – 67 с.
895464
   Обзор деятельности СЭВ между XXXVII и XXXIX заседаниями сессии Совета.. – М., 1984. – 61с.
895465
   Обзор деятельности Центрального Статистического Комитета в период 1863-1912 г.. – с.
895466
  Абрамович А.Д. Обзор докладов Американской энергетической конференции 1964 г. : (теплотехн. часть) / обзор сост. канд. техн. наук А.Д. Абрамович ; ред. инж. Г.Ю. Флаксерман. – Москва : БТИ ОРГРЭС, 1966. – 148 с. – Библиогр.: с. 146-147. – (Энергетика за рубежом / М-во энергетики и электрификации СССР, Техн. упр. по эксплуатации энергосистем, Всесоюз. гос. трест по организации и рационализации район. электр. станций и сетей "Оргрэс", БТИ)
895467
   Обзор документальных материалов Центрального гос. исторического архива СССР по истории обрабатывающей промышленности России в 1864-1914 гг.. – Л., 1962. – 152с.
895468
  Шумилов В.Н. Обзор документальных материалов Центрального государственного архива древних актов СССР по истории г. Москвы с древнейших времен до Х1Х в. / В.Н. Шумилов. – М, 1949. – 188с.
895469
  Семенова М.С. Обзор документальных материалов Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде по истории обрабатывающей промышленности Росси в первой половине ХІХ века. / Сост. М.С. Семенова, Г.С. Хомякова и Л.Е. Шепелев ; Ред. В.В. Бедин ; Гл. архивное упр. Центр. гос. ист. архив СССР в г. Ленинграде. – Москва ; Ленинград : Б. и., 1957. – 60 с.
895470
   Обзор достижений в области охраны материнства в странах Восточной Европы и Центральной Азии / [Регион. отд-ние ЮНФПА ; подгот. С. Ньюпорт ; ред. Э. Левин]. – 2-е изд. – [Нью Йорк] : ЮНФПА, 2010. – 176 с. : табл. – Copyright 2009. – Библиогр.: с. 157-176. – ISBN 978-0-89714-982-2
895471
   Обзор Елисаветпольской губернии за 1900 год : (приложение к всеполнейшему отчету). – Тифлис : Єлектропечатня Груз. изд. Т-ва, 1901. – IV, 42, 8 прил. + 8 номеров приложений
895472
  Мориц Л. Обзор животного мира Ставропольской губернии. / Л. Мориц. – 12с.
895473
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей Д.Д. Языкова / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр.
Вып. 9. – 1905. – 116 с.
895474
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; Т. 86, № 3)
Вып. 11. – 1905. – 247 с.
895475
  Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц / Д.Д. Языков. – Москва : Университетская типогр. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук ; Т. 89, № 8)
Вып. 12. – 1905. – 280 с.
895476
  Яценко Г.А. Обзор задач "Управления размещением" на складе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 40-42
895477
  Валах В.В. Обзор законодательства ФРГ по вопросу о формах реорганизации юридических лиц // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 364-370. – ISBN 978-966-927-142-6
895478
   Обзор зарубежной атомной науки и техники за 1971 г. По материалам экс-пресс-информации. – Москва, 1972. – 60с.
895479
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1968 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1968. – 280с.
895480
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1969 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1969. – 276с.
895481
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1970 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1970. – 348с.
895482
  Зейденберг В.К. Обзор зарубежной вычислительной техники по состоянию на 1973 г. / В.К. Зейденберг. – М, 1973. – 326с.
895483
   Обзор зарубежной литературы по радиоэлектронике за 1960 г.. – М., 1962. – 79с.
895484
  Куликов Л.В. Обзор зарубежных исследований по проблеме эмоциональной близости / Л.В. Куликов, М.М. Пастушик // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 161-167. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
895485
  Свириденко В.Н. Обзор зарубежных патентов по методике и технике нефтепромысловых геофизических исследований. / В.Н. Свириденко. – М., 1976. – 32с.
895486
  Тренина С.Л. Обзор зарубежных экономико-математических методов управления запасами / С.Л. Тренина. – М., 1968. – 59с.
895487
  Лавров П.А. Обзор звуковых и формальных особенностей болгарского языка. / П.А. Лавров. – 236, 176с.
895488
   Обзор и годовые итоги работы контрольных товариществ в системе молочной кооперации за 1925-1926 годы.. – М., 1927. – 70с.
895489
  Хандриков М.Ф. Обзор и результаты наблюдений произведенных 18 августа 1887 года над полным затмением солнца на горе Благодать, на восточном склоне Урала : с чертежами в тексте / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. проф. Ун-та Св. Владимира. – 3-е изд., испр. и доп. – Б. м. : б. и., 1887. – 11 с. 1 л. карт.
895490
   Обзор издательской деятельности научного химико-технического издательства. : указатель изданий. – 3-е изд., доп. – Пктроград, 1922. – 54 с.
895491
  Гужва Ф.К. Обзор изучения функций кратких и полных прилагательных в современном русском языке / Ф.К. Гужва. – Сумы, 1958. – 39с.
895492
   Обзор инновационного развития Украины / Европеская экон. комис. ООН. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2013. – 144 с. : ил., табл. – Загол. обл.: Обзор инновационного развития. Украина. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-1-056170-9
895493
   Обзор иностранного законодательства. 1 // Проект Швейцарского гражданского уложения / И.С. Вольман. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 193-249


  Вольман С. - пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты
895494
   Обзор иностранной картографо-географической литературы за 1956 год.. – Вып.1, 2, 3, 4. – М., 1938. – 189с.
895495
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 2-е с доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1888. – XXVI, [2], 542 с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
895496
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 4-е с доп. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1905. – [2], VI, VI, 694, II с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
895497
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1907. – VI,694 с. – Библиогр.: "Литература истории русского права" и в начале гл. и разделов
895498
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 6-е. – Санкт-Петербург ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1909. – [2], VI, VI, [2], 699 с.


  Напись на тит. стр.: Полонская 1909 4 XII
895499
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права / [Соч.] Проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Изд. 7-е. – Петроград ; Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. Т-ва Кушнерев и К*, Киевск. отд.], 1915. – [2], VI, VI, [2], 699 с.
895500
  Владимирский-Буданов Обзор истории русского права / Владимирский-Буданов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 640с. – (Антология русской правовой мысли). – ISBN 5858801005
895501
  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права по лекциям проф. М.Ф. Владимирского-Буданова. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича
Вып. 1 : История русского государственного права. – 1886. – X, VIII, 225 с.
895502
  Пыпин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур / [соч.] А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича. – Санкт-Петербург : В тип. О.И. Бакста
Т. 1. – 1865. – [2], VI, 530, VI с. – Во 2-м изд. загл.: История славянских литератур. – Библиогр. в примеч.


  Спасович, Владимир Данилович (1829-1906)
895503
  Круз К. Обзор истории философии в Бразилии : Пер. с португ. / К. Круз; [Вступ. статья Ж. А. Базаряна]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. – 146 с.
895504
  Лебедев И.А. Обзор источников Истории балтийских славян с 1131 по 1170 год / исследование И.А. Лебедева. – Москва : В универ. тип., 1876. – [222] с. разд. паг.


  Книга наз.: Последняя борьба балтийских славян против онемечения / Соч. И.А. Лебедева. Ч. 1-2. - Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1876. - 2 т. Ч.: Ч. 1. - [2], II, 307 с. Ч. 2. - Обзор источников Истории балтийских славян с 1131 по 1170 год. 222 ...
895505
   Обзор источников истории КПСС. Курс лекций.. – М., 1961. – 560с.
895506
  Зайцев Ф.А. Обзор кавказских видов жестококрылых из триб Hopliina Glaphyrina (Coleoptera, Scarabaeidae) / Ф.А. Зайцев. – Тифлис, 1923. – 28 с.
895507
  Сердюкова Л.Б. Обзор кавказских представителей секции Spinulosae (Fom.) Char., Symphyandriformes (Fom.) Char. рода Campanula L. и рода Symphyandra A. DC. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Сердюкова Л.Б.; Ин-т ботаники АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
895508
   Обзор киносъемочных объективов отечественного и зарубежного производства для съемки обычных, широкоэкранных, широкоформатных и 16-мм кинофильмов (с атласом объективов).. – Москва, 1969. – 328с.
895509
  Кулаковский Ю.А. Обзор книг. / Ю.А. Кулаковский. – с.
895510
   Обзор лекций на тему "Организационно-хозяйственное укрепление укрупненых колхозов". – 15с.
895511
  Жуковский А.В. Обзор литературы и экологический спектр Ярославской флоры. / А.В. Жуковский. – Вологда, 1923. – 8с.
895512
  Лихарев Б.К. Обзор литературы по верхнепермским отложениям Европейской России за истекшее десятилетие. / Б.К. Лихарев. – Пг., 1920. – 48с.
895513
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1886 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1888. – [17] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 5-7, 1888
895514
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1887 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1889. – [18] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 8-9, 1889
895515
   Обзор литературы по экономике Молдавии (1975-1976) : Сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 104с.
895516
   Обзор литературы, касающейся русской фауны, 1904. – С. 170-198. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 4, 1904
895517
   Обзор литературы, касающейся русской фауны, 1904. – С. 120-140. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., № 2-3, 1904
895518
  Петров С. Обзор матримониальных связей рязанских князей с Ордой, Великим княжеством Литовским и русскими землями в XII - XV вв. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 27-28
895519
  Катков П. Обзор международной практики борьбы с незаконным использованием интеллектуальной собственности в сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0201-7059
895520
   Обзор мероприятий по культуре кормовых растений 1908-1913 / Г.У.З. и З. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. – VII, 238 с., 19 л. ил. : ил., табл. – Экз. без обл.. - Экз. № 206585 деф., отсутст. с. 49-238 и 19 л. ил.
895521
  Борисяк А.А. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР : (к 25-летию Советской палеонтологии) / А.А. Борисяк. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1943. – 42с.
895522
   Обзор месторождений каменной соли Украины. – Харьков : [б. и.], 1971. – 197, [4] с., [1] л. карта : ил., табл. – Библиогр.: с. 172-197
895523
  Розанов Ю.А. Обзор месторождений кровельных сланцев СССР / Ю.А. Розанов. – М-л, 1938. – 88с.
895524
   Обзор методической, библиографической и краеведческой работы областных библиотек БССР за 1971 год.. – Минск, 1972. – 44с.
895525
  Ноишевский К. Обзор методов изследования остроты зрения / К. Ноишевский. – С.-Петербург : Типография Н.Л. Ныркина, 1912. – 35 с.
895526
  Никулина Г.Н. Обзор методов колориметрического определения фосфора по образованию "молибденовой сини". / Г.Н. Никулина. – М-Л, 1965. – 45с.
895527
  Пестова А. Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России / А. Пестова, М. Мамонов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 45-76 : табл., рис. – Библиогр.: 103 назв. – ISSN 0042-8736
895528
   Обзор минеральных вод Украинской ССР : текст. – Киев : [б. и.]
[Кн. 1 : (объяснительная записка)] / ; сост.: А.С. Алексеева, В.Д. Овчарова, Н.А. Лысак ; гл. ред.: А.Е. Бабинец ; ред.: И.Ф. Вовк [и др.]. – 1980. – 422, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 403-417
895529
   Обзор минеральных ресурсов капиталистических и развивающихся стран. На начало 1969 г.. – М., 1979. – 360с.
895530
   Обзор минеральных ресурсов СССР.. – Вып.II. – Л., 1927. – 32с.
895531
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Алюминий и боксит.. – Вып.4. – Л., 1927. – 89с.
895532
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Висмут.. – Вып.11. – Л., 1927. – 32с.
895533
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Вольфрам.. – Вып.12. – Л., 1927. – 69с.
895534
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Золото.. – Вып.18. – Л., 1925. – 48с.
895535
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Кадмий.. – Вып.20. – Л., 1927. – 34с.
895536
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Магний.. – Вып.22. – Л., 1927. – 22с.
895537
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Мышьян.. – Вып.27. – Л., 1927. – 67с.
895538
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Ртуть.. – Вып.37. – Л., 1927. – 76с.
895539
   Обзор минеральных ресурсов стран капиталистического мира. Капиталистических и развивающихся стран на начало 1967 г.. – М., 1968. – 280с.
895540
  Серегина Виктория Обзор мирового рынка конгрессного туризма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 22-23
895541
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства за время войны и после войны и состояние его к началу 1923 года / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 138с.
895542
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г. / И.М. Кулишер. – 2-е изд. доп. – Л., 1924. – 206с.
895543
  Давиташвили Л.Ш. Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложений Крымско-Кавказской нефтеносной провинции / Л.Ш. Давиташвили; Государственное научно-техническое нефтяное издательство. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1933. – 168с.
895544
  Нифантьев Э.Е. Обзор монографий и обзоров по химии фосфорорганических соединений. / Э.Е. Нифантьев, Т.С. Кухарева. – М., 1989. – 159с.
895545
   Обзор наблюдения МВП - МТЗ в южной части Кировоградской аномалии электропроводности и первый пленочного моделирования структуры Украинского щита / И.И. Рокитянский, А.В. Терешин, В.И. Трегубенко, Н.С. Голубцова, А.И. Ингеров, Т.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 92-101 : рис. – Библиогр.: с. 100-101. – ISSN 0203-3100
895546
  Летошко Л.М. Обзор научно-атеистической литературы, вып.19 / Л.М. Летошко. – Л., 1968. – 20с.
895547
   Обзор научно-исследовательской работы Всесоюзного Арктического института в советском секторе Артики.. – Ленинград, 1934. – 78с.
895548
  Боссе Г.Г. Обзор научно-популярной литературы по биологии / Г.Г. Боссе. – М., 1924. – с.
895549
   Обзор научно-популярной литературы по биологии. Пособие для библиотекарей и преподавателей партшкол, рабфаков, марксистских кружков и самообразования.. – М., 1924. – 99с.
895550
  Блок Г.П. Обзор научно издательской деятельности комиссии по изучнию естественных производительных сил России 1915-1920 / Г.П. Блок. – Пг, 1920. – 120с.
895551
  Ферри А. Обзор некоторых проведенных за последние годы исследований в облести течений с большими сверхзвуковыми скоростями / А. Ферри, 1959. – 44с.
895552
  Щербина С.В. Обзор некоторых цифровых сейсмических регистраторов Института геофизики НАН Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 83-90 : Рис., табл. – ISSN 0203-3100
895553
  Бузескул В. Обзор немецкой литературы по истории средних веков : (Лекция, чит. в Имп. Харьк. ун-те 26 апр. 1885 г.) / В. Бузескул. – Харьков : Тип. К.П. Счасни, 1885. – 38 с.
895554
  Челпанов Г. Обзор новейшей литературы по теории познания : О природе геометрических аксиом // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 40с.
895555
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории
(окончание). – VIII, 427 с.
895556
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1912. – VIII, 427 с.
895557
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1914. – VI, 428 с. – Библиогр.: Библиографические указания" (с. 421-428)
895558
  Гроссгейм А.А. Обзор новейших систем цветковых растений / А.А. Гроссгейм ; доп., ред. и предисл. М.Ф. Сахокиа ; АН Груз. ССР. Тбилис. ботан. ин-т. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – XIV, 198 с. : 24 л. ил., портр.
895559
   Обзор новейших успехов по производству муки, хлеба и крахмала : статья Н. Зернова, техннолога 1-го разряда : с 9 чертежами в тексте // Технология по Вагнеру / Р. Вагнер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – Вып. 1 : [Производство муки, хлеба, крахмала / пер., доп. и изд. под ред. Д. Менделева]. – [4], 80 с.
895560
  Андрусов Н.И. Обзор новых работ по океанографии, имеющих значение для геологии : Органогенные известковые отложения на дне океанов. – [б.м.] : тип. Н.А. Лебедева, 1893. – 14 с. – Отд. оттиск из: "Вестник естествознания", № 3-4, 1893
895561
   Обзор ООЯ за многолетний период по территории Камчатского УГМС.. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 200с.
895562
   Обзор опыта работы библиотек РСФСР по пропаганде литературы о гражданской обороне : Метод. письмо. – Москва, 1965. – 16 с.
895563
  Ларичева Д.В. Обзор основных инструментов социальных сервисов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 31-33. – ISSN 0234-0453
895564
  Ландэ Д.В. Обзор особенностей и возможности контент-мониторинга национального сигмента сети Интернет / Д.В. Ландэ, Б.А. Березин, В.А. Додонов // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 20-38. – ISSN 1560-9189
895565
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1813-1212
895566
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 1813-1212
895567
  Штакельберг А.А. Обзор палеарктических видов рода Diaphorus Mgn. (Diptera, Dolichopodida) / А.А. Штакельберг. – 67-77с.
895568
   Обзор патентных законов отдельных капиталистических стран.. – М., 1961. – 88с.
895569
  Саркисян С.Г. Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США // Итоги науки. Геологические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1959. – 1 : Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США / С.Г. Саркисян. – С. 1-88
895570
  Гребнев А.В. Обзор печати / А.В. Гребнев. – Москва, 1953. – 27с.
895571
  Логинов Н.П. Обзор печати / Н.П. Логинов. – М., 1959. – 78с.
895572
  Фоминых В.Н. Обзор печати / В.Н. Фоминых. – Свердловск, 1968. – 48с.
895573
  Гребенина А.М. Обзор печати / А.М. Гребенина. – М., 1980. – 38 с.
895574
  Боганова Г.В. Обзор печати : пособ. по сост. обзоров печати на англ. яз. / Г.В. Боганова. – Москва : МГУ, 1982. – 96 с.
895575
   Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIX, 308 с. – Бесплатное приложение к газете "Окраины России"


  Содержание конволюта: 1. Обзор печати о Финляндии:Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине 2. Обзор печати о Финляндии : Столетний ...
895576
   Обзор печати о Финляндии : Вторая сессия сейма 1907-1908 г.г. Роспуск сейма; предвыборная агитация и выборы. Второй сейм 1908 года Социалисты // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XI , 199 с.
895577
   Обзор печати о Финляндии : Столетний юбилей завоевания Финляндии. Вопрос о платежах из финляндской казны в государственное казначейство на военные нужды. Еврейский вопрос. Торговля. Финансы, налоги и займы // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – IX , 172 с.
895578
   Обзор печати о Финляндии : Запросы в Государственной думе. Общеимперское законодательство и русско-финляндская комиссия 1909 // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – VII , 139 с.
895579
   Обзор печати о Финляндии : Новый Генерал-Губернатор Ф.А. Зейк Обновление Финлян. Сената и высшей администрации края. Новый прокурор Финляндского Сената. Обновление Главных управлений. Увольнение губернаторов. Поощрение пассивного сопротивления и меры борьбы с ним. // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIII , 227 с.
895580
  Пельт В.Д. Обзор печати. / В.Д. Пельт. – М, 1963. – 96с.
895581
  Гайденко П.И. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси / П.И. Гайденко, Т.Ю. Фомина. – Казань : Набережные Челны : Тоис. – ISBN 978-5-903393-02-2
Т. 1 : Источники по истории руской церкви и церковно-государственных отношений в Киевской Руси (до 1154 г.). Ч. 1: Летописные и каноническо-правовые источники, назидательные послания духовенства. – 2008. – 228 с.
895582
  Миряшева Е.В. Обзор по итогам Международной научно-практической конференции "Реформы 1864 г. в теории и практике российского конституционализма: история и современность (к 150-летию земской и судебной реформ)" / Е.В. Миряшева, О.М. Лиска // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 58-63. – ISSN 1812-3805
895583
  Маркус М. Обзор по теории матриц и матричных неравенств / М. Маркус, Х. Минк. – М, 1972. – 232с.
895584
  Лейст Э. Обзор погоды в Москве за 1896 г. по наблюдениям метеорологической обсерватории имп. Моск. ун-та / Э. Лейст. – 19с.
895585
  Уланов В.Я. Обзор популярной литературы по русской истории. / В.Я. Уланов. – М. – 79с.
895586
   Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV -- нач. XVIII в.). – М., 1990. – 237с.
895587
   Обзор предложений по усовершенстованию русской орфографии. (XVIII-XX вв.). – М., 1965. – 500с.
895588
   Обзор предоставляемых Нидерландами услуг : Holland 1997/98. – The Hague, 1997. – 23с. : илл.
895589
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва, 1967. – 96с.
895590
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва
2. – 1972. – 125с.
895591
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.( Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) / [соч.] В.М. Артоболевского, 1905. – С. 163-191. – Отд. оттиск
895592
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.(Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) : Книга содержит рукопись автора отдельными листами и на полях / В.М. Артоболевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1904. – 1-12, 21-29 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
895593
   Обзор работ зарубежных лингвистов по русской морфологии (1970-1985 гг.). – М., 1990. – 206с.
895594
   Обзор работ по аналитической химии.. – Вып.1. – Пг., 1922. – 128с.
895595
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966-1969 гг. Морфология.. – М., 1974. – 75с.
895596
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Лексическая семантика, Фразеология. – Москва, 1982. – 64 с.
895597
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Словообразование.. – М., 1978. – 112с.
895598
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Фонетика. Фонология. Письмо.. – М., 1978. – 75с.
895599
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1974 гг. Морфология. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 88 с.
895600
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1977 гг. Слообразование. Материалы для обсуждения.. – М., 1982. – 151с.
895601
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1978 гг. Синтаксис. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 96 с.
895602
  Леджервуд Л.У. Обзор работ по созданию усовершенствованных способов бурения нефтяных скважин / Л.У. Леджервуд. – М., 1961. – 55с.
895603
  Колльер Дж. Обзор работ по теплообмену к двухфазным системам / Дж. Колльер. – М., 1962. – 179с.
895604
  Кузнецов Я Н. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведённых в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Я Н. Кузнецов, . – 19-120с.
895605
   Обзор работы архивов научно-исследовательских институтов г. Москвы.. – М., 1962. – 19с.
895606
   Обзор работы городских библиотек Белоруссии за 1971 год.. – Минск, 1972. – 36с.
895607
   Обзор работы городских библиотек республики за 1969 г.. – Минск, 1970. – 30с.
895608
   Обзор работы медицинских библиотек Украинской ССР за 1965-1966 годы.. – К., 1967. – 98с.
895609
   Обзор работы районных библиотек Белоруссии на 1971 год.. – Минск, 1972. – 35с.
895610
   Обзор работы районных библиотек БССР за 1968 год.. – Минск, 1969. – 26с.
895611
   Обзор работы сельских библиотек БССР за 1969 год.. – Минск, 1970. – 24с.
895612
   Обзор работы системы Казакского краевого союза потребительских обществ за 1928-1932 год.. – Алма-Ата, 1933. – 165с.
895613
   Обзор радиотехнической литературы.. – М., 1961. – 85с.
895614
  Танаевский В.А. Обзор развития экономико-географической мысли / В.А. Танаевский. – Вып. 1. – Вятка : Вятский пед. ин-т, 1927. – 127 с.
895615
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Иосифата Огризко
Т. 1 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1862. – [2], 428, 79 с., 2 л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 1 Шерстяная промышленность / П.А. Васильев и А.А. Шерер Лесной товар / Ф.К. Арнольд Гончарное производство / Г.П. Федченко Очерк стекольного производства / В.В. Шмидт Приложения к статье о свеклосахарной промышленности
895616
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли
Т. 2 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1863. – [3], 523 с., [2] л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 2 Обзор машиностроительных заведений/ А. Ершов Топливо и отопление / Г.П. Федченко Изделия золотые и серебрянные / И. Арсеньев Табачная промышленность / Е. Грумм-Гржимайло Приложения к статье:Табачная ...
895617
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. В.Н. Майкова
Т. 3 : [Пивоварение (и медоварение) / А. Корсак. – 1865. – [3], 655 с., 2 л. табл.


  Содержание т. 3: Писчебумажное производство / Владимира Потехина Бронза и бронзовые изделия. Композиции, бронзе подражающие, и изделия из них / И. Арсеньева О винокурении / А. Корсака Виноградарство и виноделие / С. Львовского
895618
  Лебедев А. Обзор распространения вредителей и болезней с ельхозрастений в 1961 году, прогноз их появления в 1962 году и рекомендации по борьбе с ними / А. Лебедев, К. Кудряшов. – Саратов, 1962. – 56с.
895619
   Обзор распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Ивановской области в 1963 году и прогноз их появления в 1964 году с мероприятиями по борьбе с ними.. – Иваново, 1964. – 70с.
895620
   Обзор распространения главнейшхи массовых вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1959 г. и прогноз их появления в 1960 г.. – Ленинград, 1960. – 209 с.
895621
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1963 года.. – М., 1963. – 288с.
895622
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1964 года.. – М., 1964. – 240с.
895623
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений СССР : на 1 янв. 1966 г. – Москва : [б. и.], 1966. – 364 с. : табл. – Экз. деф.: отсутствует тит. л.
895624
   Обзор распространения карантинных вредителей,болезней и сорных растений в СССР : на 1 января 1970 года. – Москва : [б. и.], 1970. – 681 с. : табл.
895625
   Обзор распространения карантинных вредителей,болезней и сорных растений СССР : на 1 янв. 1967 г. – Москва : [б. и.], 1967. – 398 с. : табл.
895626
  Аггеенко В.Н. Обзор растительнеого Крыма с топографической и флористической точки зрения, с приложением: "Перечисление ложецветных (Thalamiflorae) от Ranunculaceae до Capparideae, дикорастущих на Таврическом полуострове" : Диссертация на степень доктора ботаники : (Отчет С.-Петербургскому О-ву Естествоиспытателей и Крымскому комитету) : С. 8-ю таблицами и картою / В.Н. Аггеенко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – [6], CLIV, [2], 94, [1] с. – Экз. деф., отсутств.: 81-94, 8 табл. рис. и карта


  На обл. автограф Кузнецова, а на тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
895627
  Дмитриевская Алена Обзор региональных сайтов : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-57 : Фото
895628
  Бусел В.А. Обзор редких гнездящихся птиц поймы нижнего Днепра // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 146-156. – ISSN 1682-2374
895629
  Иванов П.В. Обзор режима рек СССР за 1925-26 гг. / П.В. Иванов, А.А. Брейтерман. – Ленинград, 1927. – 19с.
895630
  Орлюк М.И. Обзор результатов исследований палеомагнитной информативности докембрийских кристаллических пород Украинского щита / М.И. Орлюк, М.И. Орлова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 84-108 : рис., табл. – Библиогр.: с.106-108. – ISSN 0203-3100
895631
  Рождественский Б.Н. Обзор результатов полевых опытов / Б.Н. Рождественский. – Киев, Харьков, 1948. – 300с.
895632
  Николаева Д.В. Обзор рекламных страниц общеполитических газет начала ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.89-95. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
895633
   Обзор рекомендаций международных организаций по вопросам развития систем образования.. – М., 1976. – 76с.
895634
  Сединкин В.А. Обзор рекомендаций по интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерстве / В.А. Сединкин, Е.Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 48-60. – ISSN 2224-0586
895635
  Жагелев И.И. Обзор рецензий на лекции по внешнеполитической тематике / И.И. Жагелев, Н.С. Ракита. – М., 1974. – 56с.
895636
  Гуцевич С.А. Обзор ржавчинных грибов Крыма / С.А. Гуцевич. – Л., 1952. – 172с.
895637
  Траншель В.Г. Обзор ржавчинных грибов СССР. / В.Г. Траншель. – М-Л, 1939. – 426с.
895638
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с.
895639
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л. - Конволют. - Перепл.: Краткое обозрение разработки римской истории / И.В. Нетушил
895640
  Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета Св. Владимира / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицко, 1910. – [2], 45 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1910, № 5. – Библиогр. в примеч.


  152184 - у примірнику 16 с.(не повний)
895641
  Лучник В. Обзор русских видов подрода Poecilus (Bon.), сближаемых с Platysma cupreum L. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 13, № 3-4, 1913 г.
895642
  Андреев А.И. Обзор русских исторических работ по изучению финноугорских народностей СССР / Андреев А.И. – Ленинград : АН СССР, 1928. – С. 243-329
895643
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.1. – 1955. – 84с.
895644
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.2. – 1956. – 102с.
895645
  Пушкарев С.Г. Обзор русской истории / С.Г. Пушкарев. – Москва : Наука, 1991. – 390 с. – Репринтное воспроизведение издания 1987г. – Библиогр.:с.381-384. – ISBN 5-02-000758-7
895646
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1903. – VI, 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 171-173)
895647
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1905. – [2], II, 172 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 170-172)
895648
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 2 : Удельная Русь. Вып. 2. [Западная и юго-западная Русь с XIII до половины XVII в.]. – 1905. – [4], 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории западной и юго-западной Руси" (с. 140-141)
895649
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 2 : Удельная Русь : (XIII, XIV, XV и первая половина XVI века). Вып. 1. – 1905. – VI, 224 с. – Библиогр.: "Литература по истории северо-восточной Руси в удельный период" (с. 223-224)
895650
  Померанцева Б.П. Обзор русской литературы XVIII века в темах и планах : курс 6 класса мужских и женских ср.-учебных заведений : В помощь учащим, учащимся и для самообразования : Вступ. ст. и 30 тем для самостоят. разработки / Б.П. Померанцев, преп. рус. яз. моск. гимназий. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1914. – 72 с. – Библиогр.: с. 68
895651
   Обзор рынка гостиничной недвижимости Киева // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 6-11 : фото, табл.
895652
  Шутова Наталья Обзор рынка туроператоров : Зимой и летом курорты оказались одним цветом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-49 : Фото
895653
  Шутова Наталия Обзор рынка. Летнее пламя, бархат осени и первый снег : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 50-53 : Фото
895654
  Шутова Наталья Обзор рынка. Островки стабильности и возмутители спокойствия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-58 : Фото
895655
   Обзор рынка: Румыния : Нехитрые комбинации хорошего отдыха. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 35-37 : Фото
895656
  Чичкина Светлана Обзор рынка: турбизнес Санкт-Петербурга оценил итоги и спрогнозировал перспективы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 50-51 : Фото
895657
  Богданова Светлана Обзор сайтов турпредставительств : Единство разнообразия. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-51 : Фото
895658
   Обзор свойств р-элементов. Конкспект лекций по программе курса общей химии для студентов нехимич. спец.. – Пермь, 1976. – 63с.
895659
  Власова Наталья Васильевна Обзор сибирских видов рода asparaggus L. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Власова Наталья Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сиб. ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 16л.
895660
  Соболев Б.А. Обзор систем автоматизированного управления производством и рекомендации по их внедрению / Б.А. Соболев. – Минск, 1966. – 84с.
895661
  Чедия Д.М. Обзор систематики радиолярий : пособие для изучения ископаемых радиолярий / Д.М. Чедия; Отв. ред. Юсупова С.М. – Сталинабад : АН Таджикской ССР, 1959. – 331с.
895662
  Савельев Владимир Обзор системы онлайн-бронирования : Системы поиска и бронирования: будущее - в едином информационном пространстве. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-30 : Фото
895663
   Обзор событий происходящих на территории бывшей Российской державы: Составлен на октябрь 1918 г.. – Киев : Типо-Литограия Св.Владимира, Акц. Общ. Н.Т.Корча-Новицкаго, 1918. – 15с. + 2 схемы. – Кн.нап.: рос. стар. орф. – (На разлинах Великой России.)
895664
   Обзор современного состояния геолого-геофизических работ на нефть и газ в зарубежных странах.. – М., 1973. – 96с.
895665
  Вейцман А.И. Обзор современного состояния зарубежной и отечественной литературы по изучению резкостных свойств фотографических материалов / А.И. Вейцман, К.В. Вендровский. – Москва, 1969. – 192с.
895666
   Обзор современного состояния отечественной 16-мм аппаратуры для профессиональной кинематографии.. – М., 1965. – 97с.
895667
  Зауербрей И.И. Обзор современных германских работ по установлению связи между водными свойствами и механическим составом почвогрунтов. / И.И. Зауербрей. – Л., 1926. – 212с.
895668
  Лохвицкий А.В. Обзор современных конституций : в 2 ч. / [соч.] А. Лохвицкого. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. А.Ф. Базунова
Ч. 1 : Швейцария; Франция; Германия; Швеция; Норвегия; Дания; Финляндия; Польша. – 1865. – VI, [2], 270 с.
895669
  Алексеев А.Ю. Обзор современных систем прогнозирования финансовых рынков на основе анализа новостного фона // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 ( 51 ). – С. 73-79. – ISSN 1728-8878
895670
  Барсак О. Обзор современных фунгисидов и инсектисидов, употребляемых в борьбе с вредителями виноградарства. – Одесса : "Славянская" ти. Е.Хрисогелос, 1911. – 19 с.
895671
  Сумцов Н.Ф. Обзор содержания проповедей Иоанникия Голятовского / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Вестник Харьковского историко-филологического общества. Вып. 4


  Архимандрит Иоанникий (фамилия в миру Галятовский или Голятовский; ок. 1620, Волынь — 2 (12) января 1688, Чернигов) — церковный и общественно-политический деятель XVII века
895672
  Чеботарев Н.Г. Обзор сочинений Лобачевского "Алгебра или вычисление конечных" / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград
Ч. 4. – 1948
895673
  Костомаров М. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 139-159. – ISBN 978-966-500-300-7
895674
   Обзор стандартов, относящихся к звукотехнике в кинематографии. – М., 1967. – 155с.
895675
  Жаворонкова И.П. Обзор статей по истории советской техники / И.П. Жаворонкова, В.С. Немченко. – М., 1950. – 172с.
895676
  Миклухо-Маклай Обзор стратиграфии палеозоя Кавказа. / Миклухо-Маклай, Миклухо-Маклай. – 47-64с.
895677
   Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
895678
  Митульский Януш Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
895679
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США). – Москва
Ч. 1. – 1961. – 186 с.
895680
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США).. – М.
Ч.2. – 1961. – 168с.
895681
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 9. – 2000
895682
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 10. – 2000
895683
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 11. – 2000
895684
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 12. – 2000
895685
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2001
895686
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2001
895687
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2001
895688
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2001
895689
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2001
895690
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2001
895691
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2001
895692
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2001
895693
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2001
895694
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2001
895695
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2001
895696
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2002
895697
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2002
895698
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2002
895699
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2002
895700
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2002
895701
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2002
895702
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2003
895703
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2003
895704
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
895705
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
895706
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2005
895707
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2005
895708
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2005
895709
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2005
895710
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2005
895711
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2005
895712
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2002
895713
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2002
895714
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2002
895715
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2003
895716
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2003
895717
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2003
895718
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2003
895719
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2003
895720
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2003
895721
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2003
895722
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2003
895723
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2004
895724
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2004
895725
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2004
895726
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4-5. – 2004
895727
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2004
895728
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2004
895729
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2004
895730
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2004
895731
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2004
895732
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2004
895733
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2004
895734
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2005
895735
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
895736
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2005
895737
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
895738
  Кулиш П.А. Обзор украинской словесности. – Санкт-Петербург, 1860. – 104c.
895739
   Обзор успехов биологии и патологии. 1910-1914 гг.. – С.-Петрбург : Тип. изд. Практическая Медицина (Ф.В. Эттингер), 1914. – IV, 344, III с.
895740
  Микитова Л.В. Обзор фауны зерновых (Brvchidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Микитова Л.В.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 15л.
895741
  Милль Д.С. Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона и главных философских вопросов, обсужденных в его творениях / [Соч.] Джона Стюарта Милля ; Пер. со 2 лондон. изд., со всеми доп., сдел. авт. в 3 изд., Н. Хмелевский. – Санкт-Петербург : Изд. "Реус. кн. торговли" ; В тип. Н. Неклюдова, 1869. – [4], 98, 528 с.
895742
  Линицкий П. Обзор философских учений / Соч. э.-орд. проф. дух. акад. П. Линицкого. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – [2], VI, 245, II с.
895743
   Обзор фонда исполнительного комитета Томского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Томского Губисполкома).. – Томск : Изд. ТГУ, 1967. – 34 с.
895744
   Обзор фонда Сибирского генерал-губернатора.. – Омск, 1959. – 78с.
895745
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – IV, 90, III с.
895746
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – IV, 90, III с.
895747
  Бианки В. Обзор форм рода Ammomanes Cab., cem. Aladidae : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 19 янв. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – С. 231-246. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 21, № 4, 1904 г.
895748
  Бианки В. Обзор форм родов Cryptolopha, Abrornis и Tickellia из сем. Siviidae, отряда Passeriformes : (Доложено в заседании Физико-математического Отделения 21 сент. 1905 г.). – С.-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 49-65. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 1, 2, 1905 г.
895749
   Обзор хода крестьянского дела в царстве польском за 1864-1867 гг.. – Санктпетербург, 1868. – 49 с.
895750
  Ласкарев В.Д. Обзор четветричных отложений Новоросии / В.Д. Ласкарев. – 48с.
895751
  Даль С.К. Обзор численности грызунов-вредителей сельхоз. культур / С.К. Даль, Х.А. Захарян. – Отдельный оттиск из "Известий" Академии наук АССР. – Ереван : Академия наук АССР, 1951
895752
  Иванов В.П. Обзор шелководства и шелковой промышленности в Западной Европе : Отчет о командировке в западную Евп=ропу для изучения размотки коконов, обработки шелка и шелковых остатков и шелководства вообще / [соч.] В.П. Иванова ; М.З. и Г.И. Кавк. шелководств. станция. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1899. – 196, 14 л. ил.с. : ил.
895753
  Казаков А.В. Обзор эксплуатационных ресурсов фосфоритных месторождений СССР / А.В. Казаков. – М, 1930. – 115с.
895754
  Владимиров П.В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. П.В. Владимирова. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1890. – 42 с. – Отд. оттиск из:Чтения в Историческом о-ве Нестора Летописца, кн. 4
895755
  Новик Ф.С. Обзор: Дальномерные устройства киносъемочных аппаратов. / Ф.С. Новик. – М., 1967. – 36с.
895756
   Обзорная карта полезных ископаемых Азиатской части СССР. Масштаб 1:16000000. Объяснительные замечания и список месторождений.. – Л., 1931. – 27с.
895757
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Объяснительная записка.. – Л.-М., 1941. – 34с.
895758
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Список месторождений., 1953. – 20с.
895759
  Богуш Глеб Обзорная конференция по Римскому статуту: новые горизонты международного уголовного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 87-95. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена рассмотрению современных проблем международного уголовного правосудия в свете состоявшейся в Кампале первой Конференции по обзору Римского статута Международного уголовного суда. Автор оценивает результаты Конференции, особое внимание ...
895760
   Обзорная рецензия на лекции "О коммустической морали и религиозной морали".. – М., 1960. – 39с.
895761
  Земсков В.Ф. Обзорная рецензия на лекции и брошюры по некоторым вопросам русской литературы и литературы народов СССР / В.Ф. Земсков. – Москва : Знание, 1962. – 23 с.
895762
  Осколков П.Ф. Обзорная рецензия на лекции и материалы областных отделений общества по решениям XXI съезда КПСС. / П.Ф. Осколков. – М., 1959. – 44с.
895763
   Обзорная рецензия на лекции на тему: Наука и религия. (Одобрено бюро научно-атеистической секции).. – М., 1958. – 20с.
895764
  Иванников И.Г. Обзорная рецензия на лекции по технической тематике / И.Г. Иванников. – Л., 1982. – 18с.
895765
  Гришин А.А. Обзорная рецензия на лекции, прочитанные в 1977 году по проблемам научного коммунизма / А.А. Гришин. – Москва, 1978. – 34 с.
895766
  Красиков Ю.А. Обзорная рецензия на методические материалы в помощь лектору, изд. правлениями обществ / Ю.А. Красиков. – М., 1977. – 40с.
895767
   Обзорные вулканологические карты и металлогеническая специализация вулканических областей : Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1985. – 125с.
895768
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума (25-29 окт. 1971 г.). – Новосибирск
1. – 1972. – 151с.
895769
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума.. – Новосибирск
2. – 1972. – 200с.
895770
  Аничкина Т.Б. Обзорные конференции по рассмотрению действия ДНЯО: позиция США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 55-69. – ISSN 0321-2068


  Действия Договора о ядерном нераспространении (ДНЯО).
895771
  Терзиев Н.В. Обзорные лекции по криминалистике / Н.В. Терзиев. – Москва, 1945. – 63 с.
895772
  Спижарский Т.Н. Обзорные тектонические карты СССР : (Составление карт и основные вопросы тектоники) / Т.Н. Спижарский. – Ленинград : Недра, 1973. – 240с.
895773
   Обзорный тур по Западной Украине : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 98-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
895774
  Шобухов М.Н. Обзоры архивных фондов / М.Н. Шобухов. – Москва, 1959. – 68с.
895775
  Раздорский А. Обзоры губерний и градоначальств Малороссии, Новороссии, Подолии, Волыни и Слободской Украины 1870-1916 гг. как исторический источник // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 110-120. – ISSN 0869-3595
895776
   Обзоры научно-популярных лекций за 1951 год. – Москва, 1952. – 100 с.
895777
   Обзоры по отдельным проблемам = Методика и техника геологоразведочных работ, организация производства. – Москва
Вып. 66 : Волков А.С. и др. Зарубежный опыт создания высокогерметичных соединений обсадных труб. – 1965. – 10с.
895778
   Обзоры результативности экологической деятельности : Украина: второй обзор. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2007. – XXII, 265 с. – Загл. обл.: 2-й обзор результативности экологической деятельности. – (Серия обзоров результативности экологической деятельности, ISSN 1020-4563 ; вып. 24). – ISBN 978-92-1-416025-0
895779
   Обзоры результатов опытов за 1916 г.. – К., 1918. – с.
895780
   Обзоры результатов полевых опытов за 1915 год / Сеть опытных полей Всероссийского Общества Сахарозавадчиков. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1916. – IV, 180 с.


  Из предисл.: Работа по редактированию и изданию обзоров выполнена агр. А.Ф. Нестеровым. С. Франкфурт Ред.: Нестеров, Александр Федорович На тит. л. надпись: М. Солоненко
895781
  Мунони Д. Оби / Д. Мунони. – М., 1973. – 239с.
895782
  Жук С. Обивателя США цікавить тільки, щоб Україна не об"єдналася з Росією і не відродився Радянський Союз : Інтерв". / Сергій Жук ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Інтерв". з дніпропетровським істориком Сергієм Жуком, який викладає американцям російську історію.
895783
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 547с.
895784
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Москва-Ленинград, 1962. – 527с.
895785
  Угловский В Н. Обида / В Н. Угловский, . – Вологда, 1963. – 231с.
895786
  Большак В.Г. Обида / В.Г. Большак. – Москва, 1965. – 387 с.
895787
  Мальеа Э. Обида : Роман. И не станет зелени: Повесть. Рассказы / Э. Мальеа. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 528с.
895788
  Никольский П.А. Обида Ефима Гулина. / П.А. Никольский. – Барнаул., 1966. – 79с.
895789
  Коваленко М. Обида, жажда власти, предательство?! (Гетман Мазепа и отношения с Россией в конце XVII - начале XVIII вв.) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 0201-7083
895790
  Владимиров А.А. Обида. / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1980. – 132с.
895791
  Поповский А.Д. Обида. Исповедь. Пути и дроги к сердцу / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 408с.
895792
  Жежера В. Обидві дружини Климентія Квітки померли у 42 роки // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 2 (5). – С. 62-65
895793
   Обиденко Владимиру Ивановичу - 50 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 45 : фото. – ISSN 0016-7126
895794
  Лагин Л.И. Обидные сказки. / Л.И. Лагин. – М, 1959. – 63с.
895795
  Романов И.С. Обидный намек / И.С. Романов. – Ставрополь, 1969. – 76с.
895796
  Хайдаров Г.З. Обизменении изотопного состава радиоэлементов в природных объектах в процессе миграции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайдаров Г.З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 20л.
895797
  Караславов Г. Обикновени хора / Г. Караславов. – София, 1958. – 512с.
895798
  Ного Р.П. Обиле и расап материте / Р.П. Ного. – Сараіево, 1978. – 108 с.
895799
  Чебан Георгий Афанасьевич Обильные осадки на территории Молдавской ССР : Дис... канд. геогр.наук: / Чебан Георгий Афанасьевич; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Кишенев. гидрометеорол. обсерватория. – Кишинев, 1973. – 205л. – Бібліогр.:л.162-175
895800
  Чебан Г.А. Обильные осадки на территории Молдавской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Чебан Г.А.; МВ и ССО УССр. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л.
895801
  Басов С.А. Обинституциональном подходе в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-69. – ISSN 0130-9765
895802
   Обираєми виші. Яким рейтингам вірити? // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 28-29


  "...Перше місце серед класичних університетів за національним рейтингом належить КНУ імені Тараса Шевченка. <...> Втім за рейтингом "Компас" та "Євроосвіта" КНУ імені Тараса Шевченка - на сходці нижче і посідає друге місце. Першість натомість тут ...
895803
  Гринюк Р. Обираємо майбутне: до підсумків обговорення законопроекті про вищу освіту в Донецькому національному університеті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 лютого (№ 7). – С. 5


  Дискус яким бути закону "про вищу освіту? Ректор Роман Гринюк обговореня проектів законів України про вищу освіту.
895804
   Обирай "Club Med" : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 24-25 : Фото
895805
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
895806
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
895807
   Обираймо гідних! // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 1


  Оголошено конкурс з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
895808
  Стоєцький Валентин Обирайте безпечні обігрівальні прилади // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 22-23 : фото
895809
  Андрушко В. Обирайте професії які будуть завжди. Вступайте до НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 1
895810
  Ульянченко М.П. Обираю долю. / М.П. Ульянченко. – Дніпропетровськ, 1983. – 144с.
895811
  Базилевський В.О. Обираю тривогу : нариси / В.О. Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 158 с.
895812
  Урсул А.Д. Обитаемая Вселенная / А.Д. Урсул. – М., 1976. – 63с.
895813
  Бубнов И.Н. Обитаемые космические станции. / И.Н. Бубнов, Л.Н. Каманин. – М., 1964. – 189с.
895814
  Зигель Ф.Ю. Обитаемые миры / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1962. – 48 с.
895815
  Золотусский И.П. Обитаемый остров / И.П. Золотусский. – Ярославль, 1965. – 96с.
895816
  Кокин Л.М. Обитаемый остров : повесть и рассказы / Л.М. Кокин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 302с.
895817
  Стругацкий А.Н. Обитаемый остров / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1971. – 319с.
895818
  Стругацкий А. Обитаемый остров. Малыш / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 544с. – ISBN 5150002550
895819
  Кроми У. Обитатели бездны / У. Кроми. – Л, 1971. – 343с.
895820
   Обитатели бездны. Глубокая натура : Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 42-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
895821
  Чикилевская И.В. Обитатели гнезд грызунов Белорусского Полесья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чикилевская И.В.; Белорусский гос. ун-т., 1965. – 20л.
895822
  Гембицкий А.С. Обитатели гнезд сиантропных птиц на теории Белорусии и их роль в распространении возбудителей заболеваний человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гембицкий А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 19л.
895823
  Палкевич Яцек Обитатели папуасских пентхаузов : первобытность / Палкевич Яцек, Стайнмец Джордж // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 74-85 : Фото
895824
  Огнев А. Обитатели побережий / А. Огнев, С. Огнев. – М,-Л., 1926. – 112с.
895825
  Анисимов Ю.П. Обитель : [стихотворения] / Юлиан Анисимов. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1913. – 88, [4] с.
895826
  Марголіна І. Обитель "ангельського чину": Свято-Троїцький Кирилівський монастир у XVI - XVII ст. / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 143-180. – ISBN 978-966-06-0781-1
895827
  Травина Ирина Обитель благодати : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 8-15 : Фото
895828
  Дмитрук Игорь Обитель горных ангелов : Три этюда с Монбланом // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 20-37 : Іл., карта
895829
  Клименко Владимир Обитель красоты и милосердия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 46-59. – ISSN 1812-867Х


  Церква Покрови Пресвятої богородиці в Марфо-Маріінському монастирі в Москві
895830
  Власов П.В. Обитель милосердия / П.В. Власов. – Москва, 1991. – 301с.
895831
  Шерга Екатерина Обитель прототипов : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Овчинников Кирилл, Щегол Георгий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 84-88 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
895832
  Агибалова В.В. Обитель снегов / В.В. Агибалова, П.В. Ковалев. – Москва : Географгиз, 1956. – 56 с.,ил. – (Рассказы о природе)
895833
  Пухальский В. Обитетели леса. / В. Пухальский. – Варшава, 1966. – 12с.
895834
  Еремеев П.В. Обиход: Былички / П.В. Еремеев. – М., 1990. – 282с.
895835
   Обиходная книжка для мальчиков // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 223 с. : ил. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. Семейное чтение, 1875 г., № 7, июль, кн. 1
895836
  Исаев М. Обич / М. Исаев. – София, 1954. – 76с.
895837
  Новаков И. Обич за обич: Истор.-социол. очерк за братството на хората от бреговете на Белия Дунав и Тихия Дон. / И. Новаков. – София, 1978. – 75с.
895838
  Даскалова Д. Обичам тоя град. / Д. Даскалова. – София, 1964. – 40с.
895839
  Исламов Уткур Исламович Обиширская культура. / Исламов Уткур Исламович. – Ташкент, 1980. – 172с.
895840
  Мельник О. Обіг земель в Україні та соціалістичній республіці В"єтнам: порівняльно-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7069-17-0
895841
  Кучер А. Обіг земель і конкурентоспроможність землекористувань // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 11-16
895842
  Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 1. – С. 2-7
895843
  Савчак В.В. Обіг земельних ділянок, права на які обтяжені // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-140. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
895844
  Євтух О.Т. Обіг зобов"язань і синергетика багатств : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 99-113. – Бібліогр.: 29 назв
895845
  Афян А. Обіг об"єктів авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / А. Афян, Д. Гадомський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-17. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
895846
  Мица Ю. Обіг похідних цінних паперів (перехід прав на похідні цінні папери за недоговірними підставами, припинення прав на похідні цінні папери) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 66-71
895847
  Микитенко Ю. Обіг сільгоспземель: особливості української моделі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 7. – С. 2-5


  Обговорення проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
895848
  Крупка Ю.М. Обіг цінних паперів в Україні / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 375, [1] с. – Зміст: Науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок; Практика розгляду судами спорів, пов"язаних з обігом цінних паперів. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-373-5
895849
  Блонська В.І. Обігові кошти підприємства: напрями їх ефективного формування та використання / В.І. Блонська, О.Д. Дудко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 89-95. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
895850
  Василюк Є. Обігравання неоміфологічних структур "Улісса" Дж. Джойса в "Мьорфі" С. Беккета // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 253-268. – ISSN 2306-2908


  "Розглянуто характер і специфіку обігравання античного міфу в „Уліссі” Дж. Джойса і „Мьорфі” С. Беккета. Вивчено схеми і прийоми травестування міфологічних структур „Улісса” у „Мьорфі”. Виявлено ремінісценції в „Мьорфі”, пов’язані з неоміфологічними ...
895851
  Кучарська Л.В. Обігрітись і не отруїтись / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зинич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 31 : фото
895852
  Дойл Р. Обід : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 48-60. – ISSN 0320 - 8370
895853
  Прокопенко М. Обід в архіпастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 16


  Канарсект, марципани, балик, булки та інші страви, якими частували славетного київського митрополита Рафаїла Заборовського.
895854
  Горбатюк М.В. Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 237-254. – ISSN 0320-9466
895855
   Обізвав колег літературними імпотентами // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 42 (495), 31 жовтня 2019. – С. 26-27
895856
  Оніщенко Н.М. Обізнаність в праві: деякі підходи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
895857
  Почтарьов С.О. Обізнаність населення у сфері фінансового права // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 267-273. – ISSN 2306-546X
895858
   Обізнаність та усвідомлення молоддю загрози для здоров"я поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань - вагома складова реалізації профілактичних заходів / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, А.В. Коблянська, Л.С. Любарська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 62-66. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
895859
  Сулименко Марина Обійдемось без поліції! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
895860
  Головченко Іван Обійми привида. (Маски серед людей) : Роман / Головченко Іван. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01720-4
895861
  Хоменко О.Б. Обійми спрута : Бюрократ. Апарат. Мафія / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 95 с. – (Роздуми письменника)
895862
  Бобровська О.Ю. Обіл і аналіз комунальної власності як підгрунтя підвищення ефективності її використання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 12-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
895863
   Обіраємо стратегію розвитку національної освіти. III Всеураїнський з"їзд працівників освіти. Реферативний огляд виступів делегатів та учасників з"їзду // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С.4-24
895864
  Шуткевич О. Обірвана кулею нота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 18


  Рідкісні документи допомогли розплутати деталі загибелі композитора Миколи Леонтовича.
895865
  Ляшенко Ю. Обірвана мелодія : кіносценарій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-136. – ISSN 0130-321Х
895866
  Салімонович Л. Обірваний урок професора Ушкалова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 23)


  Пішов у вічність учений світового рівня, який зумів «оживити» забронзовілі постаті українських класиків.
895867
  Шептицька Т. Обірвані пострілами НКВС рядки. Українські футуристи Михайль МСеменко та Микола Скуба безневинно страчені // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 12


  "«Кожний початок// Ще не початок то// і кожний кінець// кінець ще не зовсім// коли не заповнено// і не стверджено печаткою// простої// анкети// і до того без пози», - писав 1928 році у вірші «Я - Микола Скуба» молодий український поет-футурист, якому ...
895868
   Обірвані струни = Broken strings : Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920-1945. – Hью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1955. – 430c.
895869
  Фольварочний В. Обірвані струни : роман / Василь Фольварочний. – Київ : Фенікс, 2004. – 278, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-651-182-7


  У пр. № 1726003 напис: Шановному Дмитру Міщенку з глибокою повагою і любов"ю. Щиро Підпис. м. Київ. 25.01. 2005 р.
895870
  Книш Г.А. Обітниця / Г.А. Книш. – Львів, 1989. – 392 с.
895871
  Козаченко Іван Обітована : Поезії / Козаченко Іван. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 5-308-01700-Х
895872
  Брегг М. Обітована земля / М. Брегг. – Київ : Дніпро, 1990. – 477с.
895873
  Будько Євген Обіцяємо вдалий сезон : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 38-41 : Фото
895874
  Кам"янець А.Б. Обіцянка-цяцянка чи "варення на завтра": труднощі перекладу інтертекстуальної іронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 12-17
895875
  Борисенко Н.Д. Обіцянка в дискурсі британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 83-89


  Статтю присвячено аналізу дискурсу британської драми. Досліджується специфіка реалізації обіцянки в персонажному мовленні, її залежність від соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування. Визначаються підходи до аналізу обіцянки ...
895876
  Карпюк Г. Обіцянки Москви - це гарантії юди // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 37). – С. 12-13


  Іловайська трагедія стала не тільки прикладом героїзму українців, а й початком ментально-історичного перекодування нашої нації.
895877
  Жеребкін М.С. Обіцяння нових підходів до поняття демократії та демократичної суб"єктивності в англо-амеріканській політичній теорії: чи можливе застосування до сучасної України? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується концепція демократії та демократичної суб"єктивності "Ессекскої школи" політичних наук (Е. Лаклау і Ш. Муфт та інші) та можливість її застосування до аналізу сучасної української політики. The article analyses E. Laclau and C. ...
895878
  Райхель Ю. Обіцяти - не означає вступити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 161). – С. 9


  Вірменія як відповідь Путіна Україні, Молдові і власному народові. Заява президента Вірменії про приєднання до Митного союзу, яку йому довелося зробити під час візиту до Москви.
895879
  Пашутін Є. Обкладення податком на додану вартість послуг відповідно до нового Податкового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 99-101
895880
  Гаман В.П. Обкомівські коридори : Дещо з записників 1965-1968 років / В.П. Гаман. – Київ, Харків : Український письменник, Вир, Оригінал, 1995. – 288с. – ISBN 5-7707-8391-5
895881
  Колесник С.П. Обкрадені села : роздуми письменника / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 79 с.
895882
  Зидаров К. Облава / К. Зидаров. – М, 1961. – 102с.
895883
  Лалич М. Облава / М. Лалич. – Москва, 1969. – 448с.
895884
  Лалич М. Облава : роман / М. Лалич; Пер. с сербохорватского И. Дорбы. – Москва : Художественная литература, 1976. – 431 с.
895885
  Гущин Е.Г. Облава / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1981. – 495с.
895886
  Харчук Б.М. Облава : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1984. – 189 с.
895887
   Облава : сборник рассказов для чтения на английском языке для студентов первого курса. – М., 1985. – 112с.
895888
  Куликов Б.Н. Облава : повести / Б.Н. Куликов. – М., 1990. – 302с.
895889
  Быков В. Облава : повести / В. Быков. – Москва : Дружба народов, 1991. – 399 с.
895890
  Лисенко Ю.М. Облава відкладається / Ю.М. Лисенко. – К., 1968. – 183с.
895891
  Петров И. Облава на волков / И. Петров. – М., 1989. – 471с.
895892
  Безуглий І.О. Облава на озброєного вовка : роман / І.О. Безуглий. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 350 с.
895893
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1967. – 254с.
895894
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1968. – 288с.
895895
  Куликов Б.Н. Облава: Повесть. / Б.Н. Куликов. – М., 1980. – 63с.
895896
  Цирульников А. Облавная охота на зайцев у северных якутов // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 175-193. – ISSN 0012-6756
895897
   Облагораживание целлюлозы.. – Л., 1931. – 183с.
895898
  Дурасов Д.Л. Обладатель дивной "Лебеды" / Д.Л. Дурасов. – М., 1982. – 112с.
895899
  Красильникова М. Обладатель диплома на рынке труда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 30-35. – ISSN 0130-1640


  Как чувствует себя сегодня, во время кризиса «Обладатель диплома на рынке труда?» Научный сотрудник Левада-центра, социолог Марина Красильникова рассказывает нашему корреспонденту Ирине Прусс об этом – а также о том, как экономисты выясняют, какие ...
895900
   Обладатель кубка: современая алжирская проза. – М., 1987. – 444с.
895901
  Копей Б.В. Обладнання для попередження відкладень асфальтосмолистих речовин, парафіну та піску : монографія / Б.В. Копей, О.О. Кузьмін, С.Ю. Онищук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 215, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 192-215. – (Серія "Нафтогазове обладнання" / під заг. ред. Б.В. Копея ; т. 3). – ISBN 978-966-694-194-0
895902
   Обладнання з Бостона поїде в Прикарпаття // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 4


  Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримає високоякісне лабораторне обладнання зі США. Навчальний заклад став одним із 15 переможців програми Instrumental Access від неприбуткової ...
895903
  Козін В.О. Обладнання кабінетів і аудиторій технічними засобами навчання / В.О. Козін. – К., 1972. – 104с.
895904
   Обладнання математичних кабінетів. – Київ, 1933. – 8 с.
895905
   Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посібник / З.М. Одосій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. та імен. покажч.: с. 307-309. – Бібліогр.: с. 302-306. – ISBN 978-966-694-244-2
895906
  Предславич Л. Обладнання сцени та оформлення вистави / Л. Предславич. – Київ, 1956. – 76 с.
895907
  Рафаловський Євген Обладунок Судака : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 120-124 : Фото
895908
  Аристофан Облака / Аристофан ; с греч. пер. В. Алексеев. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 74 с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)


  На тит. л. надпись: Из книг Гаевского В.
895909
  Каратаев Г.Г. Облака / Г.Г. Каратаев. – Красноярск, 1963. – 118с.
895910
  Зайцев В.П. Облака / В.П. Зайцев. – Баку, 1965. – 92с.
895911
  Дайке Г. Облака : стихи ; пер. с нем. / Гюнтер Дайке. – Москва : Прогресс, 1967. – 103 с. : іл.
895912
  Лебанидзе М. Облака : стихи / М. Лебанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 128 с.
895913
  Синицын Ю.Н. Облака / Ю.Н. Синицын. – Ярославль, 1969. – 110с.
895914
  Клосс Р. Облака / Р. Клосс, Л. Фаси. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 120с.
895915
  Козырев В.С. Облака / В.С. Козырев. – Тула, 1971. – 89с.
895916
  Василенко В.М. Облака / В.М. Василенко. – Москва, 1983. – 151с.
895917
  Галимов Р.З. Облака багровеют / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1963. – 222с.
895918
  Балла Л.К. Облака без дождя / Л.К. Балла. – М, 1968. – 271с.
895919
  Усова Л.Т. Облака в синеве / Л.Т. Усова. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
895920
  Мамедов Ф. Облака внизу : стихи / Фаик Мамедов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1966. – 95 с.
895921
  Баранов А.М. Облака и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 231с. : Ил. – Библиогр.: с.217-226
895922
  Кременской А.А. Облака и звезды: повесть, рассказы, очерки / А.А. Кременской. – М., 1978. – 527с.
895923
   Облака и климат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 511с.
895924
  Цховребов И.Л. Облака и корни : стихи и поэмы / И.Л. Цховребов. – Москва : Современник, 1979. – 221 с.
895925
   Облака и облачная атмосфера : Справочник. – Ленинград, 1989. – 647с.
895926
  Дубровина Л.С. Облака и осадки по данным самолетного зондирования / Л.С. Дубровина. – Л, 1982. – 216с.
895927
  Синельников М.И. Облака и птицы / М.И. Синельников. – М., 1976. – 80с.
895928
  Гурунц Л.К. Облака на вершинах / Л.К. Гурунц. – Ереван, 1982. – 511с.
895929
  Зыков И.В. Облака над горным перевалом / И.В. Зыков. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 140 с.
895930
  Галшоян М. Облака над горой Марута : рассказі, роман / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 892 с.
895931
  Красовский А.С. Облака над мачтами : стихи [и песни] / А.С. Красовский. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 67 с.
895932
  Слободчиков И.Ф. Облака над Суренью / И.Ф. Слободчиков. – М., 1988. – 237с.
895933
  Джетимишев С. Облака над ущельями : повести, рассказы / С. Джетимишев; авториз. пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1977. – 187 с.
895934
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – М, 1963. – 45с.
895935
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1964. – 213с.
895936
  Филоненко И.Е. Облака под лугом / И.Е. Филоненко. – Москва, 1968. – 56 с.
895937
  Маркуша А.М. Облака под ногами : повесть и рассказы / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 288 с.
895938
  Бологов А.А. Облака тех лет / А.А. Бологов. – Москва, 1984. – 414с.
895939
  Бологов А.А. Облака тех лет / А.А. Бологов. – Москва, 1985. – 414с.
895940
  Родин Г.И. Облака уйдут с рассветом. / Г.И. Родин. – М., 1973. – 96с.
895941
  Плитченко А.И. Облака, деревья, травы / А.И. Плитченко. – Владивосток, 1968. – 80с.
895942
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 280с.
895943
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – 2-е изд. – Ленинград, 1964. – 401с.
895944
  Хаткевич Василий Облака, созданные "Шатлами" : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
895945
  Мазин И.П. Облака, строение и физика образования / И.П. Мазин, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 279с.
895946
  Кулемин В.Л. Облака. / В.Л. Кулемин. – М., 1961. – 176с.
895947
  Бишофф Юрген Облака. Белогривые загадки : Наука / Бишофф Юрген, Вебер Андреас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 186-197 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
895948
  Елинек Э. Облака. Дом. : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 5-37. – ISSN 1130-6545
895949
  Маяковский В.В. Облако в штанах: Тетраптих / В.В. Маяковский. – Л., 1978. – 72с.
895950
  Смоленцев И.И. Облако над полем / И.И. Смоленцев. – М., 1986. – 61с.
895951
  Эккартсгаузен К. Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет / Сочинение г. Эккартсгаузена, изданное в 1802 году. – Санктпетербург : В Императорской типографии, 1804. – [2], II, 155 с. – В конце предисл. переводчик: У.М. [Ученик мудрости - псевд. А.Ф. Лабзина]


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра На задньому форзаці надпис: Сия книга должной быть подарена в знак памяти Адрею (нерозбірливо)...... Зуевскому
895952
  Маркова О.И. Облако над степью : повести и рассказы / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 285 с.
895953
  Маркова О.И. Облако над степью / О.И. Маркова. – Свердловск, 1962. – 254с.
895954
  Васильева Л.Н. Облако огня / Л.Н. Васильева. – Москва, 1988. – 301с.
895955
  Набоков В.В. Облако, озеро, башня: Романы и рассказы. / В.В. Набоков. – М., 1989. – 701с.
895956
  Моно Мартина Облако. / Моно Мартина. – М., 1989. – 77с.
895957
  Стех Марко Роберт Обламки епосу визвольної боротьби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 291-298


  Незавершені романи Ігоря Костецького
895958
  Швецова-Водка Обласна бібліотека в інтернет-просторі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 15-19. – ISSN 1811-377X


  Розглянуто діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки зі створення документних інтернет-ресурсів у формі регіонального інформаційного порталу "Рівненщина", веб-сайтів, блогів за період 2007-2012 років.
895959
  Темченко Л.В. Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
895960
  Чамор К.Г. Обласна комплексна історико-культурологічна програма "Золота підкова Черкащини" / К.Г. Чамор, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 130-133. – Бібліогр.: 4 назви
895961
  Яковець Наталія Обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань підбиває підсумки / Яковець Наталія, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 22-23 : фото
895962
  Корнєєв Олександр Обласна науково-практична конференція "Київщинознавство у контексті розвитку географічного краєзнавства України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 54
895963
  Черниш М.А. Обласна партійна організація в боротьбі за індустріалізацію м.Львова / М.А. Черниш. – Львів, 1969. – 184с.
895964
  Леньо П.Ю. Обласна преса як засіб формування ідентичності населення Закарпаття у 1944-1953 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 128-135. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
895965
  Скрипничук В.М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність : монографія / Скрипничук В.М. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. – 208с. – ISBN 966-8670-32-9
895966
  Прибитько Валентина Обласна студентська олімпіада з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 19 : фото
895967
  Головчук О.В. Обласне телебачення в контексті роздержавлення ЗМІ та створення системи суспільних медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 131-135


  У статті аналізується процес функціонування державних телекомпаній України, зокрема специфіка мовлення обласних теларадіорганізацій. оскільки державні студії завжди вимагатимуть певної державної підтримки, у статті розглядаються процедура ...
895968
  Солоп М.К. Обласний збір-змагання стартував у Львівській області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12 : фото
895969
   Обласний конкурс дитячої творчості "Безпека в житті - життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 11-13
895970
  Нетребенко Алевтина Обласний семінар-практикум з педагогами дошкільної освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 10 : фото
895971
  Ліпська А. Обласним курсам - 45!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-20 : фото
895972
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання
895973
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 25
895974
  Румко Ж.П. Обласні центри народної творчості як форматори ідей та конструктивних дій у збереженні українських традицій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 76-81. – ISSN 2312-4679
895975
  Шерман С.И. Области динамического влияния разломов : (результаты моделирования) / С.И. Шерман, С.А. Борняков, В.Ю. Буддо. – Новосибирск : Наука, 1983. – 112с.
895976
  Горяйнов В. в. Области значений некоторых функционалов и геометрические свойства конформного отображения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Горяйнов В. в.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
895977
  Андреев Г.В. Области многоэтапной активизации - перспективные рудоносные мегаструктуры / Г.В. Андреев; АН СССР.Сибирск. отд. Бурятский филиал, Геологический ин-т; Отв. ред. Ф.Р. Апельцин. – Новсибирск : Наука, 1986. – 102с.
895978
   Области применения и функциональная роль статистических экранных пособий в учебном процессе. Июнь 1969 г.. – М., 1969. – 96с.
895979
  Ермолаев М.М. Области применения современных физических и химических методов к изучению ландшафтной оболочки земли / М.М. Ермолаев. – Л., 1959. – 24с.
895980
  Станковская Е.Б. Области проблематизации женской телесности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 167-169. – ISSN 1684-2618
895981
  Дубилович В.М. Области устойчивости систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1971. – 143с.
895982
  Лоскутов В.В. Области устойчивости соединений АВО4 сложного состава и особенности структуры и свойств соединений MeTeNв2O8. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лоскутов В.В.; Воронеж.гсо.ун-т. – Воронеж, 1975. – 23л.
895983
  Чепурных Г.К. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов / Г.К. Чепурных ; НАНУ ; Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 174 с. – Библиогр. : С.165-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1057-4
895984
  Свєшніков К.І. Області докембрійської тектоно- магматичної активізації фундаменту східноєвропейської платформи / К.І. Свєшніков, А.О. Сіворонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Починаючи з мезопротерозою, Український щит послідовно підлягав процесам 1) відображеної (магматичні асоціації гранітоїдів І-типу), 2) автономної (асоціації гранітоїдів А-типу) та 3) планетарно-лінійної (асоціації гранофірових гранітів) ...
895985
  Єгорченкова Н.Ю. Області знань в методології електронного управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 13-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
895986
  Білозерова В.О. Області Придністров"я у господарському комплексі Української РСР і рівень їх економічного розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 95-100 : Табл.
895987
  Васильева Т.А. Областная автономия в Италии / Т.А. Васильева. – Москва, 1987. – 91с.
895988
  Худокормова В. Областная библиотека - правовой вектор громады : (из опыта работы Луганской ОУНБ им. А.М. Горького) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 32-33. – ISSN 1811-377X


  В статье представлен опыт Луганской ОУНБ им. А.М. Горького по реализации социального проекта "Правовая информация для каждого. Луганский вариант".
895989
   Областная выставка "Художники Подмосковья". Каталог. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат. Монументальное, оформительское, театрально-декорационное, декоративно-прикладное искусство.. – М., 1972. – 224с.
895990
   Областная выставка произведений вологодских художников. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог.. – Вологда, 1970. – 65с.
895991
   Областная выставка самодеятельного изобразительного творчества. Каталог.. – Пермь, 1967. – 37с.
895992
   Областная научно-практическая конференция посвященная перестройке преподвания иностранных языков в свете постановления Совета Министов СССР "Об улучшении изучения иностранных языков" в школах, средн. – Луганск, 1963. – 38с.
895993
  Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-27 гг. / М. Богословский. – Москва : Изд. Имп. о-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; Унив. тип., 1902. – XVI, 521, [1], 44, [1] с.
895994
   Областная художественная выставка "Места есенинские": Каталог. Живопись, скульптура, графика, декоративно искусство театра.. – Рязань, 1980. – 32с.
895995
   Областная художественная выставка 1961 года. Посвящается XXII съезду КПСС. Каталог.. – Иркутск, 1962. – 52с.
895996
   Областная художественная выставка произведений вологодских жудожников.. – Вологда, 1969. – 48с.
895997
   Областная художественная выставка произведений вологодских художников посвящается 50-летию Ленинского комсомола. Живопись. Графика. Скульптура. Монументальное и приклад. искусство. Театрально-декора. – Вологда, 1968. – 64с.
895998
   Областная художественная выставка, посвященная 50-летию Советского государства. – Смоленск, 1966. – 92с.
895999
   Областная школа пионерских и комсомольских работников, пионерского и комсомольского актива.. – Волгоград, 1968. – 39с.
896000
   Областная юбилейная выставка произведений Вологодских художников.. – Вологда, 1967. – 79с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,