Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
894001
  Погорєлов А. "Навчання патріотизму не має бути профанацією" / спілкувалася Анастасія Руденко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 квітня (№ 61). – С. 10


  Директор школи Слов"янська, що першою постраждала від бойовиків, - про окупацію, життя сьогодні та гуманітарні проблеми.
894002
  Середа О. "Навчи ж мене мудрості, світе великий..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 23-24


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
894003
  Бак С. "Навчи мене твоєї пісні, навчи мене твого страждання!". Рецептивний погляд на творчість Тараса Шевченка крізь призму компаративістики // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 3 (394). – С. 8-11


  Автор відстежує типологічні збіги у творчій спадщині українського та австрійського поетів: Т. Шевченка та Р.М. Рільке, що спричинені історико-суспільними, літературними та психологічними чинниками світового мистецького процесу.
894004
  Кастеллі В. "Нагадати про силу слова" / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 29-30 січня (№ 14/15). – С. 25, 30-31


  Чому The Hill We Climb важливий для українців та яким має бути "кодекс перекладача" - розмова з українським кінорежисером, сценаристом, керівником та старшим перекладачем "Розмай". Про оголошення конкурсу на кращий переклад вірша Аманди Горман, яка 20 ...
894005
  В"ятрович В. "Нагадувати сучасникам про злочини режиму необхідно - як щеплення для здорового , вільного майбутнього" / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 9). – С. 20-21
894006
  Лук"янчук Г. "Наган-країна" - дослідження сталінізму і неосталінізму // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 липня - 12 серпня (№ 29/30). – С. 8
894007
  Шауб А.К. "Нагаракертагама" как источник раннего Маджапахита. 1293-1365. / А.К. Шауб. – М., 1992. – 133с.
894008
  Вейс Д. "Нагим пришел я..." / Д. Вейс. – Москва : Правда, 1989. – 686с.
894009
   "Наглядати й карати" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 832-833. – ISBN 966-316-069-1
894010
  Колосовська О. "Нагорода за кривду" чи "сповнення обов"язку": бібліотечна діяльність Ьогдана Барвінського (1908-1947) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 191-199. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
894011
   [Нагребельний Володимир Петрович] // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 329-333. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349


  Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Петровича Нагребельного (до 65-річчя від дня народження).
894012
   [Нагребельний Володимир Петрович] // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 321-324. – ISSN 1026-9932


  Ювілей члена-кореспондента Національної академії правових наук України Володимира Нагребельного (до 65-річчя від дня народження).
894013
  Ледянко М.А. На-гора / М.А. Ледянко. – Х.
1. – 1930. – 253с.
894014
  Ледянко Н.А. На-гора / Н.А. Ледянко. – Харьков, 1959. – 627с.
894015
  Рублев В.Ф. На-гора! / В.Ф. Рублев. – Челябинск, 1963. – 82с.
894016
  Княжева І.А. Навчальна автономія як дидактична стратегія професійної підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 39-43. – (Педагогічні науки ; № 6 (119)). – ISSN 2414-5076


  "У статті розкрито зміст понять "автономія", "навчальна автономія", виявлено особливості навчальної автономії як дидактичної стратегії,<...>виявлено можливості використання навчальної автономії в процесі професійної підготовки майбутніх викладачів ...
894017
  Панчук Ю.М. Навчальна геодезична практика : навч. посібник / Ю.М. Панчук, О.Є. Янчук, Р.Б. Шульган ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-966-327-516-1
894018
  Майко К.І. Навчальна гра з медіабезпеки "Веселий експрес" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 20-22
894019
  Громик Л.І. Навчальна гра як метод активізації пізнавальної діяльності студентів-журналістів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 86-87
894020
  Герман Ольга Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів у курсах шкільної географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-13 : Схема
894021
  Козленко О.Ю. Навчальна дисципліна "Бібліотечна професіологія": виклик часу, виклик професіонала, виклик студента // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 199-201. – ISBN 978-966-602-335-6
894022
  Шалацька Г.М. Навчальна дисципліна "Іноземна мова за професійним спрямуванням" у закладах вищої освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 276-283. – ISSN 2227-2844


  Висвітлено зміст та порівняльний аналіз чинних навчальних програм з дисципліни ”Іноземна мова за професійним спрямуванням” у закладах вищої освіти України.
894023
  Сотниченко Володимир Миколайович Навчальна дія як базова складова технології навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
894024
  Сотниченко Володимир Миколайович Навчальна дія як базова складова технології навчання // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
894025
  Дарійчук Л.П. Навчальна діяльність студентів на заняттях з іноземної мови: її характеристика, психологічний зміст та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 69-73. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглядається зміст навчальної діяльності студентів; визначені її психологічна характеристика та структура. Було доведено, що урахування викладачами змісту навчальної діяльності суб"єктів учіння підвищить якість викладання навчальної дисципліни ...
894026
  Власова Н.М. Навчальна діяльність студентства України в 1953-1964 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 13-17. – ISSN 1728-3671
894027
  Шелестова А.М. Навчальна документація університету: особливості класифікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 77-86


  Розглядаються документні класифікації з точки зору наявності в них навчальної документації, яка функціонує в сучасних університетах. Пропонується поділ навчальної документації університету на окремі блоки за узагальненою ознакою і з урахуванням ...
894028
  Дмитрук О.Ю. Навчальна еколого-сакральна стежка "Пізнаючи світ, ти пізнаєш себе" / О.Ю. Дмитрук, А.Є. Козуб // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 105-109. – Бібліогр.: 5 назв.
894029
  Антонюк Т. Навчальна книжка в українському зарубіжжі: історія, характеристика, значення // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 24-33. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано навчальні видання діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ як органічний складник книжкової культури України. Розкрито історію розвитку навчальної книжки в українському зарубіжжі, причини, час і місце її ...
894030
  Гузар Зенон Навчальна книжка для українських ліцеїстів у Польщі : [рецензія] / Гузар Зенон, Рязанова Олеся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60. – ISSN 0130-5263
894031
  Оліфіренко В. Навчальна книжка з української літератури для Повлжя // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 190-198. – ISSN 1728-9572
894032
  Солошич І.О. Навчальна ландшафтно-екологічна практика у формуванні науково-дослідної компетентності організаторів природокористування / І.О. Солошич, Т.М. Алєксєєва // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 121-125. – ISSN 2078-1687
894033
  Зякун А.І. Навчальна літepaтypa з історії України як історіографічне джерело 1989-1999 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Історія ; вип. 54)


  Аналізується динаміка видання та зміст навчальної літератури з історії України.
894034
  Андріяш Т. Навчальна література з історії україни для шкіл: проблеми та перспективи розвитку // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 3-9
894035
  Крик Н. Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України у 1917-1921 рр. за документами Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 93-96. – ISSN 2309-9356


  У статті подаються відомості про законодавчі акти (закони, накази, універсали та інші офіційні документи органів влади і управління), які відображають етапи та шляхи формування правового поля й законодавчої основи діяльності органів освіти при ...
894036
  Тригуб І. Навчальна література нового покоління // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64
894037
   Навчальна література: виклики сучасності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбулася п"ятнадцята міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника". Цьогорічне зібрання відрізняється новим баченням проблематики підручників.
894038
  Калашнікова С. Навчальна мережа глобального розвитку - нові можливості для професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадовихосіб місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.163-167
894039
  Михайлова Т.В. Навчальна міграція в контексті міжнародної трудової мобільності українців // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 80-86
894040
  Каськова Л.Ф. Навчальна мотивація студентів в формуванні професійної компетентності з дитячої стоматології / Л.Ф. Каськова, С.Ч. Новікова, Н.М. Анопрієєва // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 1, т. 1 (142). – С. 231-234. – ISSN 2077-4214
894041
  Сторчова Т. Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика здобувачів вищої освіти факультету іноземної філології: новації та перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 48-49
894042
  Котик Т.С. Навчальна практика : Методичні рекомендації / Т.С. Котик. – Харків : Ранок-НТ, АРТ-ЛТД, Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.4(16)). – ISBN 966-333-027-9
894043
  Меркулова Н.М. Навчальна практика : Методичні рекомендації / Н.М. Меркулова. – Харків : Основа, 2004. – 80с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4). – ISBN 966-8240-80-4
894044
  Галиця О. Навчальна практика у ВНЗ (коледжах) та її різновиди // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 119-122. – ISSN 1682-2366


  Уточнено зміст поняття "практика студентів у ВНЗ" і досліджено її основні етапи. Автор пропонує класифікувати практику як офіційну і неофіційну та дає характеристику цих різновидів. Досліджується співвідношення понять "практика у підрозділі ВНЗ ...
894045
  Бутиліна О.В. Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів / О.В. Бутиліна, А.І. Кудринська // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 182-190. – ISSN 1999-5717


  На підставі даних емпіричного соціологічного дослідження (опитування студентів-правознавців Харківського національного університету внутрішніх справ) зроблено висновок про необхідність детального організування та змістовного наповнення навчальної ...
894046
  Васильєва С.О. Навчальна програма "грантова та проєктна діяльність" як засіб формування проєктних навичок у здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти / С.О. Васильєва, Боярська-Хоменко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 10-18. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
894047
  Копилець Є.В. Навчальна програма гуртка "Географічне краєзнавство" нового покоління: досягнення і невирішенні проблеми // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 63-66. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
894048
  Самойленко В.М. Навчальна програма з дисципліни "Основи наукових досліджень" / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 84с.
894049
   Навчальна програма з курсу " Історія української літератури кінця 19-початку 20 століття ". – Луцьк : Вежа, 2000. – 32 c.
894050
   Навчальна програма з курсу " Методика викладання української літератури " : для студ.фак-ту україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 26с.
894051
   Навчальна програма з курсу "Давня українська література" для студентів факультету україністики. – Луцьк : Вежа, 2000. – 32с.
894052
   Навчальна програма з курсу "Історія української літератури другої половини 19 століття". – Луцьк : Вежа, 2000. – 36c.
894053
   Навчальна програма з курсу "Теорія і практика соціально-психологічного тренінгу" : для студ. відділення психології факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2003. – 26 с.
894054
  Романько В. Навчальна програма з літератури рідного краю (на прикладі розвитку історико-літературного процесу Донеччини) // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 83-88. – ISBN 978-617-7399-17-8
894055
  Приходькіна Н. Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО: концептуальні основи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 94-103. – ISSN 2312-5993


  Окресно концептуальні основи навчальної програми з медіа- та інформаційної грамотності, розробленою ЮНЕСКО.
894056
   Навчальна програма нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих закладів освіти. – Київ, 1997. – 36с.
894057
  Школа О.В. Навчальна програма узагальнення знань студентів з курсу теоретичної фізики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 262-269. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
894058
  Миргородський Б.Ю. Навчальна радіоелектронна апаратура / Б.Ю. Миргородський. – Київ, 1976. – 192 с.
894059
  Демидова М.Г. Навчальна самопідготовка студентів у проекції розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні / М.Г. Демидова, Лоу Яньмей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 22-28. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
894060
  Ставровський А.Б. Навчальна система для відображення та обчислення опору ділянки електричного кола / А.Б. Ставровський, О.В. Ніщик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Об"єктом роботи є процес розв"язування задач на визначення опору електричного кола. Розглянуто особливості алгоритмів розрахунку електричного опору. Вказано на переваги та недоліки використання електронних засобів у процесі навчання. Представлено ...
894061
  Ковальський Л.М. Навчальне архітектурне проектування на реальній основі / Л.М. Ковальський, Ю.О. Хараборська, М.М. Булкін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 210-214 : рис. – ISSN 2077-3455
894062
  Колпаков В. Навчальне видання з проблем новітнього адміністративного процесуального права та адміністративного процесу України : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-171. – ISSN 0132-1331
894063
  Драган-Іванець Навчальне відео як творчий проєкт студентів-журналістів в умовах дистанційного навчання (на прикладі дисципліни "Спеціалізація: інтернет, телебачення") / Драган-Іванець, Г. Синоруб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 137-144. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
894064
  Лаврут О.О. Навчальне забезпечення загальноосвітніх закладів УРСР в другій половині 1940–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 107-112. – ISSN 2076-1554


  Воно, в основному, було ліквідоване або спаплюжене в процесі воєнних дій. Перед урядом постала серйозна проблема: підняти ту матеріальну базу, яка збереглась і створити нову. З метою з"ясування нагальних потреб у навчальних закладах проводили певні ...
894065
  Абрамова Т.В. Навчальне кіно : посіб. для пед. ін-тів та училищ / Т.В. Абрамова [та ін.]. – Київ : Радянська школа, 1965. – 196 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-193
894066
  Мазепа І.І. Навчальне кіно на уроках фіології / І.І. Мазепа. – К, 1956. – 160с.
894067
  Вішнікіна Любов Навчальне моделювання на уроках географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 43-45 : Схема. – Бібліогр. 9 назв
894068
  Яковлєва О.Д. Навчальне телебачення / О.Д. Яковлєва. – К., 1964. – 67с.
894069
  Крутько О. Навчальне телебачення: погляд у минуле. : (на матеріалах фахових педагогічних видань України 50-80-х років XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 44-48. – ISSN 0131-6788
894070
  Фоменко В.В. Навчальне фізичне моделювання як концептуальна основа фізичної освіти для нефізичних спеціальностей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 153-157. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
894071
  Андрейцев В.І. Навчальний 1998/1999 рік: здобутки та проблеми : Щорічний звіт декана юридичного факультету проф. Андрейцева В.І. на розширеному засіданні Вченої Ради юридичного факультету 27 вересня 1999 року / В.І. Андрейцев; Київський ун-т ім.Тараса Шевченка.Юридичний факультет. – Київ, 1998. – 46с.
894072
  Андрейцев В.І. Навчальний 1999/2000 рік: досягнення та перспективи : Щорічний звіт декана юридичного факультету проф. В.І. Андрейцева на розширеному засіданні Вченої Ради юридичного факультету 25 вересня 2000 року / В.І. Андрейцев; Київський ун-т ім.Тараса Шевченка. Юридичний факультет. – Київ, 2002. – 73с.
894073
  Андрейцев В.І. Навчальний 2000/2001 рік: поступ у нове тисячоліття : Щорічний звіт декана юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на розширеному засіданні Вченої Ради юридичного факультету від 2 жовтня 2001 року / В.І. Андрейцев; КНУ ім.Т. Шевченка. Юрид. фак-тет. – Київ, 2002. – 80с. – Авт. вказ. на звор. тит. арк.
894074
  Кошелєв О. Навчальний STREAM-проект в курсі математики педагогічного закладу вищої освіти / О. Кошелєв, В. Гринько // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 100-104. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена дослідженню особливостей сучасної STEM-освіти та з’ясуванню дидактичних особливостей її реалізації. Авторами розроблений навчальний STREAM-проект "Час і його вимірювання", який пов’язаний із вивченням розділу “Величини” в курсі ...
894075
  Слотюк Г. Навчальний візит "Усна історія та громадська архівістика": враження учасника за польовими нотатками // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 26-28
894076
  Вихрущ В. Навчальний діалог як базовий концепт розвивальної парадигми сучасної освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 21-27. – ISSN 2309-9127


  Акцентовано увагу на тому, що діалогічні технології, їх наукову розробку і освоєння є ключовими питаннями модернізації системи освіти. Цілісне розуміння природи діалогу у системі гуманітарного знання – це проблема лінгвістики, риторики, ...
894077
  Сидоренко Ю.С. Навчальний кейс для розвитку в студентів третього курсу вмінь аудіювання та монологічного мовлення англійською мовою // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 57-58. – ISSN 1817-8510


  "Представлено навчальний кейс «Expressing feelings and emotions through monologues» для розвитку в студентів третього курсу вмінь аудіювання із загальним розумінням та монологічного мовлення англійською мовою в межах програмної теми «Feeling and ...
894078
  Борисенко Д.В. Навчальний кластер як сучасна вимога оптимізації професійної підготовки майбутнього фахівця // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 92-100. – ISSN 2074-8922
894079
   Навчальний комплекс та методичні рекомендації з курсу "Фінансовий аналіз" : для студентів економ.фак-ту всіх форм навчання. – Київ : Академія праці і соціальних відносин, 2001. – 103с.
894080
  Токуєва Н.В. Навчальний контроль монологічного мовлення на початковому етапі вивчення української мови іноземними студентами у ВНЗ України // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 248-253. – ISSN 2078-4643
894081
  Тарасенко М.О. Навчальний курс "Bird id Ukraine" в Кам"янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / М.О. Тарасенко, М.Д. Матвєєв // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 25-26
894082
  Саяпіна С. Навчальний курс "акмеологічні технології" в системі андрагогічної підготовки магістрів педагогіки вищої школи / С. Саяпіна, О. Коркішко, А. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 7-17. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
894083
  Ясновська Л. Навчальний курс "Історичне краєзнавство" у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Тараса Шевченка // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 64-67. – ISBN 978-617-7399-17-8
894084
  Коркішко О.Г. Навчальний курс "Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні" у системі професійного становлення магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 193-199. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
894085
  Василик О. Навчальний курс "Фінансовий ринок".Його роль у підготовці фахівців з економіки / О. Василик, В. Шелудько // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.32-40. – ISSN 1682-2366
894086
   Навчальний курс для прокурорів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 жовтня (№ 39/41)


  Представники Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур завершили поглиблену навчальну програму "Процесуальне інтерв"ю для справедливого та ефективного правосуддя".
894087
  Ван Дечунь Навчальний курс мовознавства / Ван Дечунь. – Дзінань : Шаньдун цзяоюй, 1987. – 480с. – Видання китайською мовою
894088
  Добровольська Н.Л. Навчальний матеріал для взаємопов "язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп"ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 72-77. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
894089
  Добровольська Н.Л. Навчальний матеріал для взаємопов"язаного формування в майбутніх інженерів сфери комп"ютерних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 72-77. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
894090
   Навчальний матеріал з нової історії для середньої школи.. – К.Х., 1938. – 40с.
894091
  Воробйова С. Навчальний мінімум з української мови для іноземців / С. Воробйова, Н. Зайченко // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С.252-280. – ISBN 966-95452-3-9


  Повідомлення про напрямки навчально-метидичної діяльності МШУ, а також навчальні мінімуми з української мови як іноземної, які стануть у пригоді викладачам, які викладають українську мову в іноземній аудиторії
894092
  Стрюк М.І. Навчальний об"єкт як компонент мобільного навчання / М.І. Стрюк, А.М. Стрюк // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Інновації в навчанні фізики: національний та міжнародний досвід. – С. 83-86. – (Серія педагогічна ; Вип. 18)


  У статті розглянуто основні підходи до визначення та реалізації мобільного навчання, виділено навчальний об"єкт як структурну одиницю мобільних навчальних матеріалів, описано підходи до проектування структури та змісту навчальних об"єктів.
894093
  Панченко В. Навчальний план та навчальна програма як складові навчально-методичного забезпечення організації контролю навчальної діяльності майбутніх учителів на межі XX - XXI століть // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 129-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 27). – ISSN 2309-1517


  "У статті висвітлено та проаналізовано роль навчальних планів та навчальних програм в організації контролю навчальної дільності майбутніх учителів іноземних мов."
894094
  Ісаєва Г.Т. Навчальний посібник : з англійської мови для студентів неспеціальних факультетів за текстом роману Дж.Вебстер "Довгоногий дядечко" Daddy long legs / Г.Т. Ісаєва; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 117с.
894095
  Огаркова Г.А. Навчальний посібник : з розвитку навичок усного мовлення для студентів старших курсів факультетів іноземних мов / Г.А. Огаркова; КНУТШ; Відп. ред. А.Д.Бєлова. – Київ, 2004. – 112с. – ISBN 966-581-460-5
894096
  Добровольська В.В. Навчальний посібник "Документна лінгвістика та редагування документів" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 70-73. – ISSN 2409-9805


  Рецензія на навчальний посібник: автори Г. П. Лукаш (Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця); Л. А. Чередник (Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка").
894097
   Навчальний посібник "Комп"ютерне моделювання біофізичних процесів" : для студентів кафедри біофізики біологічного факультету. – Київ : Інтертехнодрук, 2005. – 130с.
894098
   Навчальний посібник "Країни-лідери туризму" / [О.О. Любіцева, О.О. Бейдик, Ю.С. Брайчевський та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа-ПІК, 2019. – 382, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Країни - лідери туризму. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-1670-36-4
894099
  Щербань А.Л. Навчальний посібник "Орнаментика та український орнамент": культурологічний аналіз / А.Л. Щербань, Н.В. Бабкова // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 75. – С. 52-57. – ISSN 2410-5325


  Стаття присвячена долученню до наукового обігу та культурологічному аналізу інформації про орнаментознавчий навчальний посібник, підготовлений до друку Михайлом Михайловичем Дяченком навесні 1928 р. - «Орнаментика та український орнамент». Стисло ...
894100
  Даценко Л.М. Навчальний посібник "Основи геоінформаційних систем і технологій" як актуальна складова впровадження відповідної програми курсу / Л.М. Даценко, В.І. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 217-223


  Розглянуті основні теоретичні та методологічні положення навчального посібника "Основи геоінформаційних систем і технологій", як своєчасної і актуальної складової впровадження відповідної програми курсу в загальноосвітніх навчальних закладах та ...
894101
   Навчальний посібник для вчителів "Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації" / [Д. Білий, В. Василенко, А. Козицький та ін.] ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. – 334, [2] с., [2] арк. кольор. іл. : табл., іл. – Назва обкладинки: Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-33-2
894102
  Коновалов В.П. Навчальний посібник для фіз. і мех.-мат. фак. ун-тів і пед. ін-тів / В.П. Коновалов, О.В. Туркевич. – Київ, 1974. – 104с.
894103
  Остапенко Г.Т. Навчальний посібник до вивчення курсу "Фізико-хімічні основи петрології" / Г.Т. Остапенко. – К., 1997. – 120с.
894104
   Навчальний посібник до лабораторних занять з курсу "Загальна цитологія та гістологія" : для студ. біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 288с.
894105
   Навчальний посібник до лабораторного спецпрактикуму із загальної гістології : Для студентів біологічного факультету / М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, О.К. Вороніна; М.Е. Дзержинський, Л.М. Пазюк, Н.О. Бузинська, І.М. Варенюк, О.К. Вороніна; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2005. – 94с.
894106
   Навчальний посібник з англійської мови : для студентів заочного віділення 1-2 курсів Інституту журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 112с. – ISBN 966-594-189-5
894107
  Драмарецька Н.С. Навчальний посібник з англійської мови : для студ. радіофіз. ф-ту / Н.С. Драмарецька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 247. – ISBN 978-966-439-529-5
894108
  Курдіш О.К. Навчальний посібник з англійської мови для аспірантів біологічного факультету / О.К. Курдіш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 261 с. – Бібліогр.: с. 260. – ISBN 978-966-439-372-7
894109
  Курдіш О.К. Навчальний посібник з англійської мови для студентів економічного факультету = A book for students of economics : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / О.К. Курдіш; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 262 с. – ISBN 966-594-880-6
894110
   Навчальний посібник з дисципліни "Практика англійської мови" для студентів І та ІІ курсів заочного відділення факультету менеджменту. – Запоріжжя, 2004. – 58 с. : табл. – Бібліогр.: с. 58
894111
  Прушковська І. Навчальний посібник з дисципліни "Практикум перекладу" (Турецька мова) : (для студентів-міжнародників освіт. рівня "магістр") / Ірина Прушковська. – Київ : Українські пропілеї, 2021. – 167, [1] с. : табл. – Текст укр., тур. – ISBN 978-617-7407-40-8
894112
  Скибицька Н.В. Навчальний посібник з домашнього читання : для студентів 1-2 курсів ВНЗ зі спец. "англійська філологія" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 214, [1] с. – (Бібліотека інституту філології)
894113
   Навчальний посібник з іспанської мови до розмовної теми "Країни Латинської Америки" : (для студентів II-IV курсів ф-ту ісп. мови). – Київ : КДЛУ, 2000. – 237, [2] с. – Текст ісп. – ISBN 966-7443-54-Х
894114
   Навчальний посібник з курсу "Алгебра і теорія чисел" : лекції / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т, Каф. алгебри. – Слов"янськ : [б. в.], 2012. – 127 с.
894115
   Навчальний посібник з курсу "Комп"ютерне моделювання в біології" для студентів ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О.В. Оглобля, М.С. Мірошниченко, С.О. Костерін]. – Київ : Азбука, 2012. – 119, [2] с. – Назва на обкл. відрізн. від назви на тит. арк. – Бібліогр.: с. 119
894116
  Веклич А.М. Навчальний посібник з курсу "Мікропроцесорна техніка" : для студентів радіофіз. ф-ту / [А.М. Веклич ; Видавнича лаб. радіофіз. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2006. – 258, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 258
894117
   Навчальний посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень" : Навч. посіб. для студ. технічних спеціальностей вищ. навч. закл. – Одеса : Астропринт, 2005. – 184с. – ISBN 966-318-339-Х
894118
   Навчальний посібник з курсу "Світове господарство і міжнародні економічні відносини: збірник задач, тестів та ділових ситуацій" : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – 185 с.
894119
   Навчальний посібник з лексикології англійської мови "Ласкаво просимо до чудового світу лексикології - Лексішоу" : для студентів 3 курсу спеціальності 7.030502 "Мова та література" / І.С. Беженар, Л.А. Вінарєва, В.І. Лещенко, Г.Д. Польщак; І.С. Беженар, Л.А. Вінарєва, В.І. Лещенко, Г.Д. Польщак ; МОНУ ; Горлівський держ пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДПІІМ, 2007. – 50 с. – ISBN 978-966-8469-46-6
894120
  Дайнеко В.В. Навчальний посібник з мови фаху "Foreign Trade Correspondenсе" / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 36-37
894121
  Наливайко С.І. Навчальний посібник з мови хінді для студентів факультету іноземної філології / С.І. Наливайко. – К., 1997. – 183с.
894122
   Навчальний посібник з німецької мови : для роботи з фаховою літературою студ. 2-3 курсів історичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 78с.
894123
  Козоріз О.П. Навчальний посібник з підготовки до кваліфікаційного іспиту з китайської мови HSK (лексичний аспект) / О.П. Козоріз ; [ред. Я.В. Шекера] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 196 с. : табл. – Бібліогр: с. 196. – ISBN 978-966-439-176-1
894124
  Дмитрук О.В. Навчальний посібник з позалекційного читання та відео : для студентів І-ІV курсів Ін-ту філології : Harry Poter and the prisoner of Azkaban by J.K. Rowling, Bridget Jones"s diary by Helen Fielding, Starter for ten by David Nicholls, Ghost stories by M.R. James / О.В. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Агентство "Україна", 2008. – 105, [1] с. – ISBN 978-966-8136-87-0
894125
   Навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів ІІ курсу : [навч. посібник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [уклад.:] Морякіна І.А., Ставицька Т.Є. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2012. – 185, [1] с. : іл. – Назва обкл.: English phonetics through practice. - На тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 185
894126
  Левицький А.Е. Навчальний посібник з практичної фонетики для студентів факультету іноземних мов = Enjoy practising phonetics : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 254, [2] с. – Дані обкл. кн. та текст англ. – Бібліогр.: с. 254. – (English). – ISBN 966-8634-03-9
894127
   Навчальний посібник з розвитку навичок усного мовлення (англійська мова) : для самостійної роботи студентів. – Київ : Київський університет, 2002. – 86с.
894128
  Строкаль О.М. Навчальний посібник з української орфографії : [посібник] / Олександр Строкаль. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-361. – ISBN 978-617-7879-93-9
894129
  Гудименко Г.Ф. Навчальний посібник з французької мови : розділ "Преса і права людини : (1948-1991)". Для студ.журн. / Г.Ф. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1997. – 38 с.
894130
  Безущак О.О. Навчальний посібник із лінійної алгебри : для студентів мех.-мат. ф-ту / О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін, Є.А. Кочубінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 220-223. – Бібліогр.: с. 218-219. – ISBN 978-966-933-049-9
894131
  Леоненко П. Навчальний посібник нового покоління: яким йому бути? // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.60-68. – ISSN 1682-2366
894132
   Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів та прокурорів : ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ. – Київ : КіМ, 2007. – 216 с.
894133
  Ткачук Г.С. Навчальний посібник як важлива складова навчально-методичного комплексу із загальної хімії // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 103-120. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
894134
   Навчальний правописний словник української мови : 40000 найуживаніших слів,варіанти слововживання. – Харків : Око, 1997. – 416с. – ISBN 966-526-001-4
894135
  Рябовол Л.Т. Навчальний предмет "Основи правознавства": роль та значення для розвитку цінностей НУШ // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 28/30 (560/562), жовтень 2019 р. – С. 7-10
894136
  Древаль Наталія Навчальний проект "Збережемо неповторну красу Українського Полісся" = Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 31-34 : Табл., фото
894137
  Ляшко В.П. Навчальний проект як засіб формування предметної й ключових компетентностей учнів у процесі навчання фізики // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 22-25. – ISSN 1563-3713
894138
  Саврасова-В’юн Навчальний проєкт як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців: психологічний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 33-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
894139
  Марценюк І. Навчальний процес в університеті як чинник формування професійно-цінісних орієнтацій студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 149-153. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 7 (256)). – ISSN 1729-360Х
894140
  Січкаренко Г. Навчальний процес і академічні свободи студентів // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 4 (30). – С. 81-87.
894141
  Скотний В. Навчальний процес і самототожність особистості // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 116-120. – (Філософія ; Вип. 148/149)
894142
   Навчальний процес очима студентів: результати анкетування після завершення вивчення дисципліни "Радіологія" / О.М. Якубовська, Т.П. Коваленко, А.І. Семененко, В.В. Ясько, О.Б. Баланюк, М.А. Редчіц // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 231-233. – ISSN 2077-4214
894143
  Васильчук Т. Навчальний процес та зміни в структурі системи вищої освіти України після другої світової війни // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 79-86.
894144
  Скорікова Д.В. Навчальний процес у вищій школі: від академічних засад до потреб сьогодення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 173-177.


  Аналізується сучасний стан студентського навчання. Висуваються варіанти розв"язання проблем і суперечностей у навчальному процесі для його поліпшення на різних рівнях. The modern state of student studies is analysed in the article. The variants of ...
894145
  Латиш Ю. Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 113-137. – ISSN 2309-9356


  Розглядаються зміни в навчальному процесі у Київському університеті в добу незалежності. "...В університеті постійно вдосконалюється навчальний процес у відповідності до вимог Закону України "Про вищу освіту" та Програми дій щодо реалізації положень ...
894146
  Білявська О.С. Навчальний процес у Київському політехнічному інституті у перші роки його функціонування (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 32-37. – ISSN 2076-1554
894147
  Латиш Ю.В. Навчальний процес у Київському університеті на початку XXI ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 41-43. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
894148
  Линовицька А. Навчальний процес: діалектика відповідальності і свободи // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 68-79. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
894149
  Проценко О. Навчальний процес: проблеми та досвід їх вирішення / О. Проценко, О. Русєва // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-41. – ISSN 1682-2366
894150
   Навчальний рік в умовах пандемії // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 1


  "1 вересня 2020 року навчальний рік розпочався на 2, 3, 4 курсах бакалаврату денної форми навчання, на 2–5 курсах заочної форми навчання та другому році навчання магістерських програм. Із 17 вересня розпочався навчальний процес на першому курсі ...
894151
  Стадний Є. Навчальний рік і вступна кампанія / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 11 травня (№ 18/19). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час прямого ефіру на Facebook-сторінці МОН відповідав на актуальні запитання про дистанційне навчання, проведення сесій, захист кваліфікаційних робіт, реєстрацію на ЗНО, подачу документів на бакалаврат ...
894152
   Навчальний рік фінішує / за матеріалами МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
894153
  Трубіна Н.Ф. Навчальний симулятор планування ресурсів операційної системи / Н.Ф. Трубіна, І.М. Лісіцина, А.В. Камєнєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 146-160. – ISSN 2524-0056
894154
  Егава Х. Навчальний словник японських культурологічних термінів : [150 термінів і понять] / Х. Егава, О. Кобилянська, Ю. Федотова ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – 338, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., яп. - Вид. здійснюється за фінанс. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 335-338. – ISBN 978-966-489-478-1
894155
  Макаров С.Ю. Навчальний стрес у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти: психофізіологічні критерії діагностики та психогігієнічної корекції / С.Ю. Макаров, І.В. Сергета, О.А. Серебреннікова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 30-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
894156
  Горохова Т. Навчальний текст як засіб формування граматичної компетентності студентів філологічних спеціальностей // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 14-29
894157
  Матвієнко О. Навчальний термінологічний словник з документознавства та інформаційної діяльності: дидактичний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326
894158
  Мисак Р. Навчальний тлумачний словник-мінімум базових медичних термінів: засади укладання та структура / Р. Мисак, О. Мисак, С. Огерчук // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 25-30. – ISBN 978-617-607-958-3
894159
  Петришин Л. Навчальний тренінг "Креативатор ідей” у системі формування креативності фахівців соціальної сфери // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 10 (129), жовтень. – C. 27-31. – ISSN 2308-4634
894160
  Подкоритова Л.О. Навчальний тренінг "Прийоми психологічної самодопомоги" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 12 (189). – С. 29-43
894161
  Марченко А. Навчальний українсько-німецький семінар у соціологів // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 7


  Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка та факультет соціології та історії університету м. Констанц (Німеччина) провели навчальний семінар для аспірантів, викладачів та студентів магістерських програм. Він проходив на факультеті соціології КНУ і ...
894162
  Грабовий Навчальний учнівський хімічний експеримент у контексті становлення шкільної хімічної освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 132-140. – Бібліогр. в кінці ст.
894163
  Калапуша Л.Р. Навчальний фізичний експеримент у системі сучасних педагогічних технологій : навч. посібник / Л.Р. Калапуша, О.С. Мартинюк, І.Г. Мірошниченко. – Луцьк : Вежа, 2002. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197-201. – ISBN 966-600-053-9
894164
   Навчальник план, плани семінарських занять та методичні поради ля слухачів відділення наукового комунізму пропагандистського факультету.. – Київ, 1968. – 79с.
894165
  Сакун К.А. Навчальні географічні екскурсії в природу. / К.А. Сакун. – К., 1965. – 46с.
894166
  Стахів М.Р. Навчальні е-посібники для ВНЗ: поліфункціональний характер використання // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 1 (73). – С. 200-208. – ISSN 0554-4866
894167
  Бортник С.Ю. Навчальні екологічні проекти та їх роль у розвитку екологічної освіти і культури / С.Ю. Бортник, Л.М. Тимуляк, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 168-171. – ISSN 0868-6939


  Висвітлюється досвід впровадження в навчальну програму з екології у вищій школі завдань зі створення екологічних проектів. Ефективність таких завдань полягає в тому, що через міжпредметні зв"язки студенти встановлюють причинно-наслідкові залежності у ...
894168
  Лесик Ф.Л. Навчальні екскурсії в сільськогосподарське виробництво / Ф.Л. Лесик, М.Т. Сурімєєва. – К., 1955. – 72с.
894169
  Бачинська Н.І. Навчальні екскурсії: теорія та практика проведення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 21-28. – Бібліогр.: 15 назв.
894170
  Барладін О.В. Навчальні електронні атласи та їх застосування у викладанні курсів географії // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр.: 5 назв
894171
   Навчальні електронні посібники з географії як приклад реалізації нових технологій навчання / І.О. Європіна, С.В. Капустенко, В.І. Остроух, В.В. Радченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 41-45 : мал. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-9780
894172
   Навчальні завдання для індивідуальної роботи з курсу "Людина і світ" : для слухачів підготовч.відд. та вечірніх підготовчих курсів. – Київ : КДУ, 1997. – 18 с.
894173
   Навчальні завдання для студентів старших курсів гуманітарних факультетів університету. Тема: Англійська мова в сучасних засобах масово інформації. – Київ : Центр вільної преси, 1998. – 100с.
894174
   Навчальні завдання до практичних занять з курсу "Математичний аналіз" : Для студ. мех.-мат. факультету (спеціальність "Механіка", 2 курс, 4 семестр). – Київ : Київський університет, 2003. – 85с.
894175
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу : для студ. механіко-математичного ф-ту (перший семестр першого курсу). – Київ : Київський університет, 2002. – 108 с.
894176
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу : (перший семестр другого курсу) для студ. першого курсу спеціальності "Механіка". – Київ : Київський університет, 2002. – 72с.
894177
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету (1 семестр другого курсу, частина 1) : (1 семестр 2-го курсу). – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2000. – 78 с.
894178
   Навчальні завдання до практичних занять з математичного аналізу для студентів механіко-математичного факультету (2 семестр другого курсу). – Київ : Київський університет, 2006. – 93с.
894179
   Навчальні завдання до практичних занять з теорії міри та інтеграла [Електронний ресурс] : Для студ. спец. "Математика" і "Статистика" мех.-мат. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2003. – 89 с.
894180
   Навчальні завдання до практичних занять з функціонального аналізу. – Київ : Київський університет, 2006. – 103с.
894181
   Навчальні завдання до розділу " Емоції та воля " практикум із загальної та експериментальної психології : (спеціальність - психологія). – Київ : Київський університет, 2000. – 27с.
894182
   Навчальні завдання з англійської мови : для студ немовних фак-тів (Прискорений курс). – Київ : Київський університет, 1999. – 84с.
894183
   Навчальні завдання з англійської мови : для студентів 2-го курсу ф-ту кібернетики. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2005. – 27, [1] с.
894184
   Навчальні завдання з англійської мови : для студ. 2 курсу біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : С.М. Бабій, Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
894185
   Навчальні завдання з англійської мови (тема: "Судова система в США" ) : для студентів перших-третіх курсів юридичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1999. – 42с.
894186
   Навчальні завдання з англійської мови (тема: "Судова система в США" ) : для студентів перших-третіх курсів юридичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1999. – 49с. – Шифр дубл.42 Навч.Доп. 1 карт.юр.
894187
   Навчальні завдання з англійської мови /Тема: "CIVIL LAW"/ : для студ. старших курсів і магістрів юрид. фак-ту. – Київ : Київський університет, 2000. – 122с.
894188
   Навчальні завдання з англійської мови до розмовних тем: Для студ. природ. фак-тів.. – К., 1997. – 36с.
894189
  Коринська В.О. Навчальні завдання з географії материків / В.О. Коринська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112с.
894190
   Навчальні завдання з граматики англійської мови (Герундій) : для студентів другого курсу радіофізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2001. – 51с.
894191
   Навчальні завдання з граматики французької мови : Для студ.других-третіх курсів фак. іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1998. – 26с.
894192
   Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студ.1 курсу географ. ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 48с.
894193
   Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студ.1 курсу географ.ф-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 48с. – .
894194
   Навчальні завдання з курсу "Вступ до мовознавства" : для студентів філологіч. ф-ту. – Київ : КДУ, 1986. – 32 с.
894195
   Навчальні завдання з курсу французської мови (le francais scientifique et technique: technologie, automobile, avion) : для студ. ф-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 1999. – 35с.
894196
   Навчальні завдання з лінгвокраїнознавства США (Тема "The Geographical,Ethnic,and Cultural Multiplicties of USA") : Для студентів факультету іноземно філологі. – Київ : Київський університет. – 33с.
894197
   Навчальні завдання з практики французької мови : для студ. ІІІ-ІV курсів перекладацького відділення фак-ту іноземної філології. – Київ : Київський університет, 2000. – 76с.
894198
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (Тема: "Англійська в ситуаціях") : Для студ.гуманіт.фак. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 1998. – 88с.
894199
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (тема:"Англійська в ситуаціях") : для студентів гуманітарних факультетів. – Київ : Киевский университет
Ч.3. – 1999. – 77с.
894200
   Навчальні завдання з розмовної практики англійської мови (Тема:"Англійська в ситуаціях") : Для студ.гуманіт.фак. – Київ : Київський університет
Ч.1. – 1998. – 65с.
894201
   Навчальні завдання з французької мови : для студентів 2- 3 курсів факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет
Ч.2. – 2004. – 20с.
894202
   Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання. – Київ. – ISBN 966-8411-01-3
Вип. 3. – 2003. – 224 с.
894203
   Навчальні заклади Києва.. – К., 1996. – 128с.
894204
  Брехунець Н.С. Навчальні заклади освіти України 50-80х років 20 ст.: історіографія : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: 07.00.06 / Брехунець Н.С.; Ніна Сергіївна Брехувець; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с.
894205
  Брехунець Ніна Сергіївна Навчальні заклади освіти України 50-х - 80 - х років 20 ст. Історіографія : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Н.С. Брехунець ; Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2006. – 185 л. – Бібліогр.: л. 166-185
894206
  Матяш І.Б. Навчальні заклади у сфері консульської служби в 1918-1923 рр. як крок до створення системи підготовки кадрів українських дипломатів та консулів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 162-180. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
894207
   Навчальні заклади України 2008-2009. : довідник абітурієнта / [відп. за вип. Добровольська А.]. – Київ : ЕксОб, 2008. – 456 с. – ISBN 966-7769-71-0
894208
  Муріна С. Навчальні заклади України в долі визначних постатей (На прикладі домену "Навчальні заклади" БД "Персоналії") // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 636-641. – ISSN 2224-9516


  Устатті на основі опрацювання Бази даних "Персоналії", яка створюється в Інституті біографічних досліджень НБУВ, наведені дані про чисельність занесених до БД осіб, пов"язаних з вищими навчальними закладами: Київським, Львівським національними ...
894209
   Навчальні заклади України.. – К., 1996. – 216с.
894210
  Хромов Микола Навчальні збори учнів загальноосвітньої школи // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-39 : фото
894211
  Стом О.Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі / О.Ю. Стом, С.В. Рудь. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(91)). – ISBN 978-617-00-0627-1
894212
  Концур В. Навчальні інтернет-платформи як форма дистанційного навчання / В. Концур, Т. Курушкіна // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 144-146
894213
  Даценко Л.М. Навчальні карти для школи : навчальний посібник для студ. геогр. факультету зі спеціальності "картографія" / Даценко Л.М. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра геодезії та катрографії. – Київ : Обрії, 2008. – 108 с. – ISBN 966-95774-3-9
894214
  Бонк Ж.Є. Навчальні картографічні видання для вивчення географії в школі / Ж.Є. Бонк, І.О. Європіна, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 34-37 : мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
894215
  Європініна І. Навчальні картографічні посібники для початкової школи / І. Європініна, В. Остроух // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-36-1
894216
  Оліфіренко В. Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 125-136. – ISBN 966-7804-58-5
894217
  Гайдаржи М. Навчальні колекції на прикладі сукулентних рослин / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано різні типи колекцій живих рослин у ботанічних садах. Розглянуто основні аспекти формування навчальної колекції сукулентних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. The different types of living plant collections in the ...
894218
  Лучканин С.М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія) / С.М. Лучканин; КНУТШ; Ін-т філології. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Науковий світ, 2005. – 63с. – ISBN 966-675-407-X
894219
   Навчальні матеріали з природоохоронної тематики : збірка методичних матеріалів програми "Літній оздоровчий табір "Екологічна варта". – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 114с. – ISBN 978-966-8670-49-7
894220
   Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців. – Київ : ІСДО, 1995. – 200с. – ISBN 5-7763-2495-5
894221
  Дробоцький А.С. Навчальні моделі з хімії / А.С. Дробоцький, О.А. Грабецький. – Київ : Радянська школа, 1975. – 70 с.
894222
   Навчальні модулі можливості // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Проект "Розбудова спроможності Національної академії державного управління при Президентові України для відкритого місцевого самоврядування".
894223
  Данилюк І. Навчальні музеї Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 111-117. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
894224
   Навчальні музеї Тернопільськогонаціонального медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України та їх роль у процесі навчання і виховання майбутніх спеціалістів медсестринства / Л.Я. Феднюк, С.О. Ястремська, О.М. Ярема, І.Є. Герасимюк, Я.Я. Боднар // Вісник медичних і біологічних досліджень : науково-практичний журнал / Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. М. Марущак ; редкол.: Бургес-Пінто Е., Воронцова Л., Господарський І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 4 (10). – С. 69-76. – ISSN 2706-6282
894225
  Милько В. Навчальні округи в Україні у 1835-1860 рр.: деякі особливості системи управління // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 21-23. – ISSN 2076-1554
894226
  Миронченко В.Я. Навчальні передачі та їх роль у навчальному процесі. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 152-157.
894227
  Глазова О.П. Навчальні перекази з української мови : [5-9 кл.] / О.П. Глазова, Т.В. Косян. – Київ : Абрис, 1997. – 189, [2] с.
894228
  Маштабей О.М. Навчальні перекази з української мови в 4-8 класах : метод. посіб. для вчителів / О.М. Маштабей, З.С. Сікорська, Е.Й. Лоповок. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Київ : Радянська школа, 1989. – 251, [2] с.
894229
  Маштабей О.М. Навчальні перекази з української мови в IV-VIII класах : [метод. посібник для вчителів шкіл з укр. та рос. мовою навчання] / [Маштабей О.М. та ін.]. – Київ : Радянська школа, 1974. – 240 с.
894230
  Маштабей О.М. Навчальні перекази з української мови в IV-VIII класах / Маштабей О.М., Сікорська З.С., Лоповок Є.Й. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 264 с.
894231
   Навчальні плани державних університетів пед. і учит. ін-тів і Харківського бібліотечного інституту. – Київ, 1940. – 86с.
894232
   Навчальні плани державних університетів, педагогічних і учительських інститутів НКО УСРР. – Київ : Радянська школа, 1936. – 104 с.
894233
   Навчальні плани загальноосвітніх шкіл Української РСР на 1965-66 навчальний рік. – Київ : Радянська школа, 1965. – 44 с.
894234
   Навчальні плани і списки літератури для сітки партійної освіти на 1949/50 навчальний рік.. – Київ, 1949. – 108с.
894235
   Навчальні плани інтегральних та професійних сільсько-господарчих шкіл.. – Х., 1927. – 57с.
894236
   Навчальні плани педагогічної школи.. – Київ, 1940. – 19с.
894237
   Навчальні плани професійних шкіл. – Харків, 1930. – 80 с.
894238
   Навчальні плани середніх шкіл освіти дорослих.. – К., 1939. – 11с.
894239
  Петриків В.І. Навчальні плани та програми з історії у вищих навчальних закладах України (50-60-ті рр. ХХ ст.) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 95-97
894240
   Навчальні плани, програми і підручники для шкіл УРСР на 1959-/60 навчальний рік.. – К., 1960. – 103с.
894241
   Навчальні потреби жінок в Україні : аналіт. звіт дослідження / [ О.О. Лазоренко, Н.Д. Чала, О.Є. Гомілко, А.В. Кожина ] ; за заг. ред. Олени Лазоренко. – Київ : Стилос, 2021. – 102, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Прєкт "Аналіз навчальних потреб жінок в Україні" (Project "Women Learning Needs Analysis in Ukraine", проведеного Жіночою Професійною Лігою за підтримки CIVICUS Solidarity Fund у 2020 р. – Бібліогр.: с. 99-101. – ISBN 978-966-2399-65-3
894242
   Навчальні програми для 1 і 2 курсів вечірньої форми навчання. – Київ, 1971. – 98с.
894243
  Частник О.С. Навчальні програми з арт-менеджменту в університетах США // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 70-78
894244
   Навчальні програми з дисциплін кафедри російської мови. – Ніжин, 2001. – 44с.
894245
   Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації "Українська мова як іноземна" / [В.І. Невойт та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як іноземних. – Київ : Четверта хвиля, 2015. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-529-304-0
894246
  Литвин Л.В. Навчальні програми Федеральних земель Німеччини з підготовки педагогів для дошкільної освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 120-125. – ISSN 2078-1687
894247
  Парфірова Т.С. Навчальні середовища як відкрито-замкнені системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 127-132. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано репрезентативні приклади сучасних навчальних середовищ, у них виділено риси відкритих та замкнених систем. Обгрунтовано необхідність переходу до відкрито-замкнених систем (Open-Close Systems) та подано характеристику останніх. У першому ...
894248
  Петренко Т. Навчальні ситуації крос-культурної комунікації майбутніх бакалаврів у контексті дескрипторів компетентностей для культури демократії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 119-123. – ISSN 2308-4634
894249
  Бражник Н.О. Навчальні стилі учнів як компонент змісту їхньої стратегічної компетенції / Н.О. Бражник, Н.Є. Білоножко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 3. – С. 6-11. – ISSN 1817-8510
894250
  Любашенко О.В. Навчальні стратегії комунікативної інтеракції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 292-298. – (Серія "Філологічні науки")
894251
  Семенишин І.Є. Навчальні стратегії у вивченні англійської мови як методична проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 153-157. – (Педагогіка ; № 2)
894252
   Навчальні тексти до теми "Лінгвокраїнознавство Туреччини". – Київ, 2002. – 76с.
894253
  Беседін Б. Навчальні технології XXI століття: "змішане навчання" / Б. Беседін, Г. Вагнер // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 208-215. – ISSN 2077-1827
894254
  Фоменко В.В. Навчальні фізичні моделі як засіб формування засад STEM-освіти в курсі загальної фізики для нефізичних інженерно-технічних спеціальностей // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 41-44. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
894255
  Фоменко В. Навчальні фізичні моделі як основа відображення історико-генезисних аспектів фізичної науки в курсі загальної фізики // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 76-80
894256
  Головата Л. Навчально-видавнича діяльність Українського технічно-господарського інституту позаочного навчання в Подєбрадах у період Другої світової війни // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 74-79. – (Історія ; Вип. 17)


  Український технічно-господарський інститут (УТГІ) мав свою незаперечну специфіку. Це був вищий навчальний заклад політехнічного профілю, що постав як підрозділ Української господарської академії в Подєбрадах (УГА).
894257
  Ткаченко І.Г. Навчально-виробнича і виховна робота в учнівській бригаді. / І.Г. Ткаченко. – К., 1964. – 128с.
894258
   Навчально-виробничий центр страхового бізнесу відкрито в КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 2


  "...На економічному факультеті відкрито навчально-виробничий центр страхового бізнесу з сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями і потужним матеріально-технічним забезпеченням. На базі центру студенти матимуть змогу отримати ...
894259
  Ямковий О. Навчально-виробничі практики як складова професійної підготовки майбутніх фахівців галузі геодезії, картографії та землеустрою / О. Ямковий, О. Шевченко, Л. Незгода // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 302-305


  Аналізуються структура і зміст практичної підготовки майбутніх фахівців галузі геодезії, картографії та землеустрою в Коледжі інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету на освітньо-кваліфікаційних рівнях ...
894260
  Бондар А.Д. Навчально-виховна pобота в школах-iнтеpнатах i школах подовженого дня / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – Київ : Вища школа, 1969. – 303с.


  У посiбнику викладено в належнiй науковiй системi змiст навчально-виховноє pоботи вiдповiдно до пpогpами "Методика виховання pоботи в школах-iнтеpнатах i гpупах подовженого дня". Автоpи pозкpивають теоpетичнi основи i пеpедовий досвiд ...
894261
  Чуприна К. Навчально-виховна діяльність жіночих освітніх закладів Полтавської губернії (XIX - початку XX cт.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 105-109. – ISSN 2075-1478


  У статті проаналізовано періодизацію навчально-виховної діяльності жінок в освітніх закладах Полтавської губернії (ХІХ – початку ХХ ст.). Розкрито передумови діяльності жіночих закладів освіти; схарактеризовано мережу жіночих освітніх установ; ...
894262
  Жиров О. Навчально-виховна діяльність як провідний напрям змісту творчого педагогічного процесу в самодіяльних хореографічних колективах: творче осмислення досвіду К. Василенка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 5/6 (99/100). – С. 258-268. – ISSN 2312-5993
894263
   Навчально-виховна робота в дитячих будинках.. – К., 1948. – 122с.
894264
   Навчально-виховна робота в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті.. – К., 1979. – 174с.
894265
  Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня : (посібник для студентів пед. вузів та педучилищ, вчителів і вихователів) / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – Київ : Вища школа, 1969. – 304 с. – Бібліогр.: с. 297-300 і в підряд. прим.
894266
  Бондар А.Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і групах подовженого дня / А.Д. Бондар, Б.С. Кобзар. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Вища школа, Головне видання, 1985. – 304 с. – Бібліогр.: с. 296-298
894267
   Навчально-виховна робота в школах і групах подовженного дня. / Бондар А.Д. – К., 1965. – 122с.
894268
   Навчально-виховна робота в школі працюючої молоді.. – К., 1973. – 175с.
894269
   Навчально-виховна робота з першокурсниками. – Київ : Вища школа, 1974. – 122 с.
894270
   Навчально-виховна робота у восьмірічнй школі. / Бондарь А.Д. – К., 1960. – 292с.
894271
  Пагор В.В. Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст. (за матеріалами журналу "Студент революції) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 376-385. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
894272
  Шепелявенко Т. Навчально-виховний захід "Суд над фашизмом" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 11/12 (136). – С. 36-43
894273
  Булгакова В.Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Булгакова Вікторія Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
894274
  Іванова І. Навчально-виховний потенціал змісту підручника для іноземних студентів / І. Іванова, В. Статівка, О. Похілько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 17-28. – ISSN 2312-5993
894275
  Лісненко С.В. Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 108-115. – ISSN 2077-7280
894276
  Кожолянко О. Навчально-виховний процес в Україні і проблема походження українців // Карпати: людина, етнос, цивілізація : науковий журнал з проблем карпатознавства / Івано-Франк. обл. рада, Івано-Франк. обл. держ. адмін, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7/8 за [2017-2018] : Матеріали міжнар. наук. конф. "Гошівська обитель у духовному і культ.-іст. житті України:феномен укр. греко-катол. чернецтва". До 400-річчя чину Святого Василя Великого (5-6 жовтня 2017р.). – С. 351-357. – ISSN 2311-889-Х
894277
  Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 608 с. – ISBN 5-330-00643-0
894278
  Кормілець С.В. Навчально-виховний процес у кадетських корпусах як педагогiчна проблема та об"єкт дослiдження // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 92-96. – ISSN 2312-5993


  Досліджуються питання пов’язані з організацією навчально-виховного процесу в кадетських корпусах Російської імперії на територіях укр. губерній у 19 - на поч. 20 ст. Показані основні етапи становлення та розвитку системи навчання й виховання кадетів, ...
894279
  Удовиченко Л.М. Навчально-виховні можливості вивчення творчості М. Метерлінка в середніх навчальних закладах // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 319-323. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
894280
  Ляпіна О. Навчально-допоміжні установи Київського університету в 1920-х рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 150-156. – ISBN 978-966-95419-8-7
894281
  Ковпаненко Т.М. Навчально-дослідна робота в кутку живої природи / Т.М. Ковпаненко. – К., 1958. – 288с.
894282
  Прокопів Л.М. Навчально-дослідна робота у педагогічних ВНЗ України: традиції та перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 326-332
894283
   Навчально-дослідницька діяльність майбутніх учителів біології в процесі професійної підготовки: роль сучасного кабінету біології / С. Рудишин, О. Луценко, А. Кмець, В. Коненко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 159-174. – ISSN 2411-1317
894284
   Навчально-інформаційне та військово-професійне забезпечення сучасної підготовки офіцерів запасу / В.В. Василевський, В.Г. Головань, О.А. Хижняк, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 77-81


  Розглядаються сучасні проблеми науково-інформаційного та військово-професійного забезпечення підготовки офіцерів запасу за участю студентів цивільних ВНЗів. Автори звертають увагу на особливу роль у цьому процесі регіональних центрів підготовки ...
894285
  Луньова Г. Навчально-інформаційний сайт кафедри як засіб організації навчання за кредитно-модульною системою у вищому навчальному закладі // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 37-42.
894286
  Сергійчук О. Навчально-матеріальна база вузів України (1953-1965 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Історія ; вип. 50)


  Розглядається стан та розвиток навчально-матеріальної бази у вузах України в період "хрущовської відлиги".
894287
  Торубара А.О. Навчально-матеріальна база Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (1840–1875 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – C. 242-245. – ISSN 2218-4805
894288
  Білецький М.І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: SWOT-аналіз / М.І. Білецький, Л.І. Котик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 16-25. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383


  Здійснено детальну характеристику навчально-методичної діяльності кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка упродовж 1945-2016 рр.: забезпечення викладання нормативних дисциплін і дисциплін спеціалізації, диверсифікація навчального ...
894289
  Марушкевич А.А. Навчально-методична робота / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 119-120. – ISBN 978-966-439-865-4
894290
  Вербовий О.В. Навчально-методична робота кафедри історії для гуманітарних факультетів // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 9-21. – ISBN 978-966-171-414-3
894291
  Покалюк В. Навчально-методична робота сільськогосподарських вишів УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 125-135
894292
  Мамченко С. Навчально-методична робота як чинник підготовки професіоналів у галузі державної безпеки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 35-45. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1682-2366
894293
  Набока С.В. Навчально-методична розробка (практикум) з курсу "Політологія" : для студ. істор. ф-ту КНУТШ / С.В. Набока ; КНУТШ, Істор. ф-к., Каф. історії для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 32 c. – ISBN 978-966-171-264-4
894294
  Дурєєва Т.А. Навчально-методичне забезпечення бібліотечної освіти: шляхи вдосконалення // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 162-173. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається навчально-методичне забезпечення навчального процесу в умовах інформатизації вищої школи. Показані шляхи вдосконалення навчально-методичного забезпечення бібліотечної освіти завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій.
894295
   Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови у 2008/2009 навчальному році // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 24-35. – ISSN 0130-5263
894296
  Дорош Н. Навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін при кредитно-модульній системі організації навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 85-88. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні сучасні аспекти навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін в умовах Болонського процесу. The article is devoted to scientific methodical providing teach to disciplines in Bolonea process condition.
894297
   Навчально-методичне забезпечення викладання у Національному університеті "Запорізька політехніка" за фахом "Фізична терапія. Ерготерапія" в умовах карантину / І.В. Пущина, А.А. Ковальова, О.В. Ковалева, Н.І. Петрик // [Матеріали] науково-практичного симпозіуму з міжнародною участю, залученням молодих вчених, студентів "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя" : 22-23 жовт. 2021 р. / "Актуальні питання: "Здоров"я і довголіття - фундаментальні і клінічні дослідження, впровадження, комплементарні методи як здоровий спосіб життя", наук.-практ. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2021. – С. 140-142
894298
  Іщук Н.М. Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу / Н. М. Іщук // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 31-37. – ISBN 966-597-072-0
894299
   Навчально-методичне забезпечення з курсу "Релігієзнавство" : Для студ.економ.спец.денно та очно-заочн.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 10с.
894300
  Фізеші О.Й. Навчально-методичне забезпечення змісту початкової освіти у школах Закарпаття (50-70 рр. ХХ ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 257-261. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
894301
  Чупахіна С.В. Навчально-методичне забезпечення іт підтримки освіти молодших школярів з інтелектуальними порушеннями // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 156-168. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
894302
  Долапчі А.Ю. Навчально-методичне забезпечення й організація викладання іноземних мов у вітчизняних гімназіях другої половини XIX ст. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 52-62
894303
  Бєскова Н.В. Навчально-методичне забезпечення курсу "Основи економіки" / Н.В. Бєскова, В.М. Проценко // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 2-5 : Табл.
894304
  Бобрицька Г.С. Навчально-методичне забезпечення математичних дисциплін у Харківському університеті кінця XIX- початку XX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 257-265
894305
  Акініна Н.Л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання / Н. Л. Акініна // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 19-31. – ISBN 966-597-072-0
894306
  Мельник І.В. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу – обов"язкова вимога провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти / І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Т.І. Фаріон // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 18-35. – ISSN 1681-2751
894307
  Дембіцька С.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 58-74. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
894308
  Мельник І.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України: стан та першочергові завдання / І.В. Мельник, М.О. Поліщук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 13-21. – ISSN 1681-2751
894309
  Ващенко Ю.В. Навчально-методичне забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації юридичних кадрів для незалежних органів державного регулювання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 145-150. – ISSN 2227-796X


  У статті обґрунтовується важливість належного кадрового забезпечення незалежних органів державного регулювання в певних сферах економіки та доцільність запровадження спеціальних навчальних дисциплін, спрямованих на підготовку та підвищення кваліфікації ...
894310
  Ціко Ігор Навчально-методичне забезпечення самореалізації особистості на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-16
894311
  Міняйло С. Навчально-методичне забезпечення українознавства у вищих навчальних закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 124-125
894312
  Крик Н. Навчально-методичне забезпечення українських шкіл у період національної революції (1917 – 1920) : огляд сучасної історіографії // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 318-325. – ISSN 2300-1062
894313
  Гуменюк І. Навчально-методичне забезпечення української мови за професійним спрямуванням: концепція профілізації // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 26. – C. 85-93. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
894314
   Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії / М.М. Корда, Г.Г. Шершун, М.І. Куліцька, С.Р. Підручна, О.І. Острівка, О.З. Яремчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 28-32. – ISSN 1681-2751
894315
   Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології / С.І. Дубінін, В.О. Пілюгін, А.В. Ваценко, Улановська-Циба, Н.О. Передерій, О.Б. Рябушко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 220-223. – ISSN 2077-4214
894316
   Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу для англомовних студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" / В.І. Федорченко, О.В. Ганчо, Н.О. Боброва, Т.С. Кириченко, Г.А. Лобань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 74-77. – ISSN 1681-2751
894317
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Географія туризму" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 108 с.
894318
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 98 с.
894319
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 159 с.
894320
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – Київ : Обрії, 2007. – 108 с.
894321
  Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О Бейдик . ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 167 с.
894322
  Зорій Я. Навчально-методичний комплекс для підготовки майбутніх офіцерів запасу у закладах вищої освіти // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 58-65. – ISSN 2415-8143
894323
  Олійник Я.Б. Навчально-методичний комплекс з виконання курсових та кваліфікаційних робіт / Я.Б. Олійник, В.М. Самойленко, В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 58с. – ISBN 966-521-098-Х
894324
  Харламова Г.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Quantitative economics / Кількісні методи в економічних дослідженнях" : для студентів екон. спец. освіт. рівня "магістр" ден. та заоч. форм навчання / [Г.О. Харламова, А.В. Ставицький] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : [б. в.], 2021. – 17 с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Опис за обкл.
894325
  Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Грунтознавство з основами географії грунтів" / О.В. Аріон ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 58 с. – Шифр дубл.63 Аріо.Доп.карт всем каб.
894326
  Аріон О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Грунтознавство з основами географії грунтів" / О.В. Аріон ; КНУТШ, Геогр. ф-т, Каф. географії України. – Київ : Обрії, 2005. – 51 с.
894327
   Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Конкурентна політика держави" : для студ. спеціальності "Економіка підприємства" / КНУТШ ; [упоряд. Г.М. Филюк]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 c.
894328
   Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Планування діяльності підприємства". – Київ : Киевский университет, 2005. – 82с.
894329
  Склярук І.П. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Управлінський облік" / [І.П. Склярук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту. – Київ : Компринт, 2019. – 76, [4] с. : табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазначено. – Бібліогр.: с. 75-76
894330
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" : ("Політична економія") : для студентів неекономічних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник А.О.Вітренко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 32 с.
894331
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Економічна теорія" : для студентів мовних спеціальностей / КНУТШ ; [ упорядник В.В. Вірченко ]. – Київ : Київський університет, 2010. – 48 с.
894332
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Проектний аналіз". – Київ : Київський університет, 2001. – 56с.
894333
  Стафійчук В.І. Навчально-методичний комплекс з курсу "Регіональна економічна та соціальна географія зарубіжних країн (без держав СНД і Балтії) для студентів ІІІ курсу / В.І. Стафійчук, В.М. Матвієнко; КНУТШ; Географічний фак-тет. – Київ, 2003. – 40с.
894334
   Навчально-методичний комплекс з курсу "Управління проектами". – Київ : Київський університет, 2001. – 88с.
894335
   Навчально-методичний комплекс з маркетингу [Електронний документ] : для студентів галузі знань 051 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, освітньої програми Економіка підприємства / Упорядник Т.М.Литвиненко. – Київ, 2016. – 204 с.
894336
  Самойленко В.М. Навчально-методичний комплекс з математично-модельного та геоінформаційного забезпечення підготовки географів / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 84с. – ISBN 966-521-231-1
894337
  Пижик А.М. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "Методика викладання історії в школі" для студентів історичного факультету / А.М. Пижик, Г.С. Черевичний, О.П. Машевський ; КНУТШ. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2010. – 143 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75-76. – ISBN 978-617-571-039-5
894338
   Навчально-методичний комплекс з педагогіки // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 96-102. – ISSN 1682-2366
894339
  Шерстюк О.М. Навчально-методичний комплекс з французької мови ECHO B 1.1: з досвіду навчання // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 160-166. – (Педагогіка та психологія ; вип. 27). – ISSN 2412-9283
894340
  Кириченко В.І. Навчально-методичний комплект з курсу хвмії вищої школи в контексті комп"ютерно-моделювальної технології його конструювання // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (73). – С. 29-38
894341
  Огороднійчук І.І. Навчально-методичний комплект із проблеми запобігання торгівлі жінками / І.І. Огороднійчук, О.Р. Кочержук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 41-43 : фото
894342
  Мартинюк О.С. Навчально-методичний лабораторний комплекс для комп"ютерно-орієнтованого фізичного експерименту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 136-139. – ISSN 1563-3713
894343
   Навчально-методичний посібник "Вибрані задачі з квантової механіки. Частина I" : для студентів фіз. ф-ту / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд.: А.В. Чумаченко, О.О. Приходько, Л.В. Задорожна [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 110 с. : іл. – Заголовок обкл.: Чумаченко А.В., Приходько О.О., Задорожна Л.В., Яцимирський А.В., Барабаш О.В. Вибрані задачі з квантової механіки. Ч. 1. Методичний посібник для студентів фізичного факультету. – Бібліогр.: с. 110
894344
  Глебов С.В. Навчально-методичний посібник "Зовнішня політика Росії" : для студ. спеціальності "Міжнародні відносини" / С.В. Глебов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Каф. міжнародних відносин. – Одеса : Астропринт, 2007. – 76 с. – Бібліогр. в кінці теми
894345
   Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв"язання проблеми насильства в школі" / упоряд. : Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. ; ред. група : Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П., Соловйова О.Д. ; [рецензенти : Шендеровський К.С., Кочемировська О.О.]. – Київ : Huss, 2011. – 96 с. – Додатки: с. 86-95. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-966-1568-52-4
894346
   Навчально-методичний посібник "Організація роботи з розв"язання проблеми насильства в школі" / упоряд.: Дубровська Є.В., Ясеновська М.Е. ; ред. група: Алєксєєнко М.К., Дендебера М.П., Соловйова О.Д. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2013. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-617-696-161-1
894347
   Навчально-методичний посібник "Сучасні інформаційні технології" для студентів спеціальності "Правознавство"(6.030401) : [навч. програма, метод. рек., зразки практ. та індивідуальних занять] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; [упоряд.: Русіна Н.Г., Яресько Т.В.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 102-103 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7129-32-4
894348
   Навчально-методичний посібник для студентів Інституту журналістики. – Київ, 2001. – 58с.
894349
  Бурмага В.П. Навчально-методичний посібник до вивчення курсу "Історія СРСР" / В.П. Бурмага, В.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2020. – 148 с. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці тем. – ISBN 978-966-981-327-5
894350
  Бокало Б.М. Навчально-методичний посібник з аналітичної геометрії / Б.М. Бокало, В.Л. Бридун, І.Й. Гуран ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 262 с. – Бібліогр.: с. 258-259
894351
  Лялько С.В. Навчально-методичний посібник з англійської мови : viewer"s guide [# 3] / С.В. Лялько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 431, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – На корінці книги: Lyalko S.V. Viewer"s guide # 3. – ISBN 978-966-439-919-4
894352
  Паламарчук К.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання факультету кібернетики / К.М. Паламарчук, С.Д. Ісаєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192
894353
   Навчально-методичний посібник з граматики англійської мови : для студентів I-V курсів : рівень "Intermediate - Upper-Intermediate" / [Ю.О. Бябятинська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-966-419-273-3
894354
  Оласюк Г.П. Навчально-методичний посібник з дисципліни "Економічна теорія" = Manual economic theory / Г.П. Оласюк ; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 85, [1] с. : іл., табл. – Обкл. та текст англ. – Бібліогр.: с. 78-81
894355
   Навчально-методичний посібник з історії КПРС.. – Київ, 1969. – 283с.
894356
  Петровський В.П. Навчально-методичний посібник з латинської мови / В.П. Петровський. – Київ Львів
1. – 1948. – 51с.
894357
  Петровський В.П. Навчально-методичний посібник з латинської мови / В.П. Петровський. – Київ,Львів
2. – 1948. – 52с.
894358
  Гасіл І. Навчально-методичні засади підручника "Чеська мова для українців" (Львів, 2011) / І. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 22-27. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про науково-методичні засади створення підручника з чеської мови для українців, який відповідав би сучасним вимогам навчання іноземної слов"янської мови, враховуючи новітні напрацювання у цій галузі.
894359
  Бабенко В. Навчально-методичні засади творення телетексту. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 161-178.
894360
   Навчально-методичні матеріали (ігрові заняття, процесуальні документи) з дисципліни "Судоустрій України" : для слухачів заочн.форми навчання. – Київ : КУ, 1997. – 5 с.
894361
  Смігунова О.Г. Навчально-методичні матеріали до курсу "Естетика" для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / О.Г. Смігунова; КНУТШ; Філософський факультет; кафедра етики, естетики та культурології. – Київ : Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету, 2004. – 22с.
894362
   Навчально-методичні матеріали до курсу "Основи педагогіки". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
894363
   Навчально-методичні матеріали до курсу "Соціальна педагогіка". – Київ : Київський університет, 2001. – 58с.
894364
  Черевичний Г.С. Навчально-методичні матеріали з "Курсу історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання" для студентів історичного факультету / Г.С. Черевичний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-20. – ISBN 978-617-571-123-1
894365
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юридичн. вузів і факультетів / В.І. Андрейцев. – Київ
Частина 1. – 1994. – 46с.
894366
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : для студ. юрид. вузів і факультетів / Андрейцев В.І. ; М-во освіти України ; КУ ім. Т. Шеученка. – Київ : [б. в.]
Ч. 1. – 1995. – 46 с.
894367
   Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юрид. вузів. / Андрейцев В.І. – Київ
Частина 2. – 1995. – 69с.
894368
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ. юридичн. вузів та фак. / В.І. Андрейцев; Мін.освіти України. КНУТШ. – Київ
Частина 3 : Програма і завдання для практичних зпнять із курсу "Актуальні проблеми земельного права". – 1995. – 77с.
894369
  Андрейцев В.І. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін : Для студ.заочн. відділу юрид. фак-ту / В.І. Андрейцев; Мін. освіти України. КНУТШ. – Київ
Частина 5 : Завдання для контрольних робіт і тематика курсових робіт по курсу "Екологічне право". – 1996. – 24с.
894370
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Ділова українська мова" для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання/. – Київ : РВВ КІЕМБСС, 1997. – 7 с.
894371
  Мордвінцев В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія Росії" [Електронний ресурс] : Перша частина (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2002. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/rus/kafedra/~progr.st4.htm. - 29.09.09
894372
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія України" для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 24 с.
894373
  Прокопенко О.В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Комп"ютерний експеримент" для студентів радіофізичного факультету / О.В. Прокопенко О.В., Л.Є. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет, Каф-ра кріоген. та мікроелектроніки. – Київ : Київський університет, 2009. – 36 с.
894374
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Контроль і ревізія" : Для студ.спец."Облік і аудит"денно та оч.-заоч.форми навч. – Київ, 1998. – 19с.
894375
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Математичний аналіз" : для студ.екон.спец.денно та очно-заоч.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1997. – 22 с.
894376
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Організаційна поведінка". – Київ : Київський университет, 2001. – 20с.
894377
   Навчально-методичні матеріали з курсу "Теорія ймовірностей та математична статистика" : для студ.екон.спец.денно та очно-заоч.форми навчання. – Київ : КІЕМБСС, 1998. – 15 с.
894378
  Антонова М.Ю. Навчально-методичні матеріали з курсу англійської мови за професійним спрямуванням рівня Intermediate : [для студентів екон. ф-тів] / М.Ю. Антонова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. інозем. мов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 52, [1] с. включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 52
894379
   Навчально-методичні матеріали з курсу"Ринок фінансових послуг" : Для студ.екон.спец.денно та оч.-заоч.форми навч. – Київ, 1998. – 23с.
894380
  Овчарик Л.А. Навчально-методичні матеріали з нормативного курсу "Англійська мова" (для дипломатів) / Л.А. Овчарик; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 76с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
894381
   Навчально-методичні поради до вивчення теми: "Київська Русь" курсу "Історія України" : для студентів гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – 45с.
894382
  Війтєв Ю. Навчально-методичні семінарияк складова єдиної системи підвищення кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 18-20


  Генеральна прокуратура України постійно приділяє увагу підвищенню ефективності правозахисної діяльності та професійного рівня прокурорсько-слідчих працівників.
894383
  Гіль С.І. Навчально-мовленнєві ситуації на заняттях з української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редrjk.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 33. – С. 21-30. – ISSN 2073-4379
894384
  Козленко О.С. Навчально-наукова експедиція по річці Кільчень // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 21-22
894385
  Колотило Т. Навчально-наукова лабораторія етнології у Кам"янці-Подільському. У пошуках живих скарбів духовності народу // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 356-362
894386
  Байсарович І.М. Навчально-науковий інститут "Інститут геології" : міжнародна діяльність : довідник / І.М. Байсарович, В.А. Михайлов, Т.В. Пастушенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 94, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 92-93
894387
  Михайлов В. Навчально-науковий інститут "Інститут геології". КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 червня (№ 113). – С. 10
894388
  Артьомов І.В. Навчально-науковий інститут університету - важлива ланка впровадження інноваційних технологій у вищій освіти // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 136-144. – ISSN 2218-5348
894389
  Богатирьов О. Навчально-науковий інститут фізики, математики та комп"ютерно-інформаційних систем: віхи становлення. / О. Богатирьов, Ю. Ляшенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 18-20. – ISSN 0131-6788


  У статті описано історію становлення та проаналізовано особливості функціонування на сучасному етапі Навчально-наукового інституту фізики, математики та комп"ютерно-інформаційних систем. Акцентовано увагу на поєднанні вивчення студентами фізмату точних ...
894390
   Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного аграрного університету в системі інноваційного розвитку АПК / В.С. Шебанін, О.Є. Новіков, В.С. Топіха, В.Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
894391
  Приятельчук О.А. Навчально-освітні напрямки корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 68-69
894392
  Пшеничний Т. Навчально-педагогічна діяльність патріарха Йосипа Сліпого в історичній ретроспективі // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 325-329. – ISBN 978-966-171-795-3
894393
  Габідулліна А.Р. Навчально-педагогічний дискурс як лінгвістичний феномен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 70-78. – Бібліогр. в примітках. – ISSN 0027-2833
894394
  Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри : навч. пос. / П.М. Щербань. – Київ : Вища школа, 1993. – 120 с.
894395
  Потіш Л.А. Навчально-польова практика з зоології : [навч. посібник] / Потіш Л.А., Фаринець С.І. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2013. – 120 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – ISBN 978-96-2095-78-4
894396
  Савчук Г.Г. Навчально-польова практика із зоології та популяційної генетики : навч.-метод. посібник / Г.Г. Савчук, Л.І. Тимочко, О.В. Череватов ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-191. – ISBN 978-966-423-549-2
894397
  Петрович С. Навчально-практичний центр як осередок забезпечення якості надання освітніх послуг // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-98
894398
  Дьомін А.І. Навчально-практичні роботи в учнівській виробничій бригаді / А.І. Дьомін, В.З. Моцак. – Київ, 1976. – 103с.
894399
  Дуб В.Г. Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення / В.Г. Дуб, І.М. Галян // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 415-423. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
894400
   Навчально-професійне середовище як чинник формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сфери охорони здоров"я / О.М. Касьянова, А.Г. Разумна, К.Д. Каруник, Т.О. Стриженко // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 5-10. – ISSN 2308-3220
894401
  Павлик Н. Навчально-психологічний спецкурс: "Гармонізація характеру особистості в юнацькому віці" / Наталія Павлик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Логос, 2013. – 107, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 108
894402
   Навчально-розвиваючі задачі на уроках загальної біології : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 2001. – 32с.
894403
  Бунчук М.Ф. Навчально-спортивна робота з комплексу ГПО / М.Ф. Бунчук, І.С. Гольц. – К., 1973. – 136с.
894404
   Навчально-тематичний план, програма курсу та семінарських занять з педагогічної психології : для студ.ф-ту соціології та психології. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 18 с.
894405
   Навчально-тематичний план, програма та контрольні запитання до лекційного курсу "Методика викладання соціальної педагогіки" для студентів відділення соціальн.роботи. – Київ : Київський університет, 2000. – 10с.
894406
   Навчально-тематичний план, програма та контрольні запитання до лекційного курсу "Соціальна педагогіка"для студентів відділення соціальної роботи. – Київ : Київський університет, 2000. – 10с.
894407
   Навчально-тематичний план, програма та методичні рекомендації до курсу "Основи практичної психології". – Київ : Київський університет, 2003. – 40с.
894408
   Навчально-тематичний план, програма та плани семінарських занять з курсу "Соціальна психологія" : для студ. факультету соціології та психології (спеціальність: психологія). – Київ : Київський університет, 2001. – 66с.
894409
   Навчально-тематичні плани і програми курсів підвищення кваліфікації вчителів-предметників при обласних інститутах післядипломної освіти (удосконалення вчителів) та вищих учбових закладах. – Київ
3. – 1997. – 168с.
894410
   Навчально-тематичні плани, програми та плани семінарських занять з курсів психологічних дисциплін : для студ. гуманітарних факультетів. – Київ : Київський університет, 2001. – 93с.
894411
   Навчально-тематичні плани, програми та плани семінарських занять з курсів психологічних дисциплін по кафедрі соціальної психології : для студ. факультету соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2001. – 169с.
894412
  Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського; А.Л.Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2004. – 304с. – ISBN 966-7043-82-7
894413
  Козанкевич Л. Навчально-тренувальному банку "Славутич" - 10 років : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 12 (178). – С. 34-35
894414
  Ханіна М.Г. Навчально - методичний посібник з англійської мови / М.Г. Ханіна. – К.-Львів
Вип. 1. – 1948. – 42 с.
894415
  Лазаренко Н.Ю. Навчально групове співробітництво як засіб підвищення успішності студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 91-95. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті розглянуто роль навчального співробітництва і технологію його взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Визначено параметри групової взаємодії, які найбільше впливають на мотивацію та успішність навчання в умовах співробітництва.
894416
  Потушанская Л.Л. Навчальный курс французского языка / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 4-е изд., испр. – Москва : Мирта-Принт, 1998. – 336с. – ISBN 5-7328-0019-0
894417
  Брикса Сергій Навчанню населення за місцем проживання - постійна увага / Брикса Сергій, Кособуцька Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 20-21 : фото
894418
  Бережнюк О. Навчання "на валізах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 8


  Еавкуйовані із зони АТО університети потребують обладнання, житла для студентів та викладачів, а ще - нових вступників.
894419
  Кавицька Т. Навчання академічного письма в екстрених умовах: дослідження навчального потенціалу онлайн-платформ / Т. Кавицька, В. Дроботун, О. Драгінда // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 8 (3-2021). – C. 4-12. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті представлено результати першого етапу компаративного дослідження навчального потенціалу онлайн-платформ, що використовувалися з метою мультимедійного забезпечення онлайн-модуля академічного/інтегрованого письма для студентів 3 курсу мовної ...
894420
  Заярна І. Навчання англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю: психолінгвістичниий аспект // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 1 (75). – C. 208-225. – ISSN 2312-5993
894421
  Данкевич Т.М. Навчання англійського писемного мовлення на початковому етапі у вузі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 496-500
894422
  Науменко Л.П. Навчання англійської граматики учнів старшої школи на засадах когнітивного підходу / Л.П. Науменко, Я. Білик // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 21-30. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті розглядається поняття когнітивного підходу у його застосуванні у лінгводидактиці і розроблення на його засадах системи вправ для навчання учнів старших класів граматичної теми Active / Passive voice в англійській мові. Cognitive approach to ...
894423
  Бондаренко О. Навчання англійської ділової мови студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 47-50
894424
  Старков А.П. Навчання англійської мови в середній школі / А.П. Старков. – Київ, 1979. – 200с.
894425
  Караєва Т. Навчання англійської мови професійного спрямування в умовах дистанційної освіти / Т. Караєва, С. Шевченко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 2411-1317
894426
  Кардашова Н.В. Навчання англомовного аудіювання студентів молодших курсів мовних ВНЗ // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 86-95. – (Педагогіка та психологія ; вип. 25). – ISSN 2412-9283
894427
  Лазоренко Л.В. Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазоренко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 251, [5] арк. – Додатки: арк. 235-251, [5]. – Бібліогр.: арк. 202-234
894428
  Лазоренко Л.В. Навчання англомовного монологічного мовлення майбутніх математиків з використанням Веб-квесту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лазоренко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
894429
  Грищенко М.М. Навчання аномальних дітей на Україні перед Великою Жовтневою соціалістичною революцією // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 122-131. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
894430
  Захарова М. Навчання аудіювання у початковій школі // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 187-190. – ISBN 978-617-639-379-5


  Сприймання і розуміння іншомовного мовлення на слух (аудіювання) – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, змістом і метою якого є розуміння мовлення на слух у момент його породження. Навичка сприймання мовлення на слух – доведені до автоматизму дії ...
894431
  Мірошниченко О.В. Навчання Б.Я. Букреєва в Берлінському університеті // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 227-228
894432
  Сидоренко М.О. Навчання Байєсівської мережі гібридним алгоритмом Max-Min K2 // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 24-26
894433
  Салімонович Л. Навчання без викладання // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 44). – С. 3


  "На базі Харківського національного технічного університету побудують інноваційний кампус, де можна буде самостійно освоїти сучасні ...
894434
   Навчання без мотивації - причина академічної недоброчесності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Українського кризового медіа центру відбулась презентація результатів дослідження "Академічна доброчесність: стан та фактори впливу". Дослідження було проведено Аналітичним центром CEDOS. Опитування проводилось в десяти українських вишах ...
894435
   Навчання без обмежень // Київський університет. – Київ, 2018. – Лютий (№ 2). – С. 5


  "У січні – лютому близько тисячі співробітників КНУ проходить курси з підвищення кваліфікації на базі Університету. Навчальну програму укладали відповідно до останніх законодавчих змін у освітній сфері, лекції читають співробітники та викладачі КНУ ...
894436
  Прищепа Т. Навчання болгар у Київській духовній академії (1878-1915 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 34-36. – (Історія ; вип. 1 (124)). – ISSN 1728-3817


  У 1878 році на Балканському півострові постала нова відроджена болгарська держава - Князівство Болгарія. Після відновлення державності у Князівстві на перше місце постало питання професійної підготовки національних кадрів для остаточного формування ...
894437
  Кочина Л.П. Навчання в 1 класі : Математика, Ознайомлення з навколишнім світом / Л.П. Кочина, Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – Київ : Радянська школа. – ISBN 5-330-01677-4
Книга 2. – 1991. – 256с.
894438
  Вашуленко М.С. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи / М.С. Вашуленко. – Київ, 1991. – 495с.
894439
   Навчання в 2-му класі: Укр. мова.. – К., 1992. – 410с.
894440
  Кочина Л.П. Навчання в 2 класі : Математика, Ознайомлення з навколишнім світом / Л.П. Кочина, Н.М. Бібік, Н.С. Коваль. – Київ : Освіта, 1992. – 224с. – ISBN 5-330-01766-1
894441
  Шевчук В.П. Навчання в аспірантурі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 57-58


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
894442
   Навчання в борг. Чому студенти в ФРН відмовляються від стипендії-позички // Закон і бізнес. – Київ, 2021. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 16
894443
  Сніжко В. Навчання в Красі / Валерій Сніжжко. – Київ : Планета-Медіа, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-621-393-1
894444
  Павленко Ю. Навчання в музеї: нові перспективи для учнів і студентів // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 53-57. – ISBN 978-617-7945-31-3
894445
  Кулик Н. Навчання в небезпечних умовах: досвід Ізраїлю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
894446
  Папета О.В. Навчання в Одеському художньому училищі як початковий етап формування творчої особистості Л.М. Семикіної // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 210-215. – ISSN 2226-0285
894447
  Чепіга Я.Ф. Навчання в трудовій школі : Практичні поради до навчання по трудовому методу / Я.Ф. Чепіга. – Київ : Т-во "Час" у Київі, 1924. – 87 с. : ил.
894448
  Свиридюк В.П. Навчання використання лінгвальних характеристик у науковому тексті в процесі писемного мовлення студентів-філологів // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 115-121. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
894449
  Соколова Н. Навчання відбуватиметься в оптимальному форматі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 30 вересня (№ 200). – С. 4


  Понад 10 тисяч марокканських студентів, які здобувають освіту в Україні, зможуть продовжити навчання в оптимальному для них форматі - дистанційному, очному чи змішаному. Про це заявила директорка ДП "Український державний центр міжнародної освіти" МОН ...
894450
  Прибитько Валентина Навчання волонтерів-студентів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 21 : фото
894451
  Маркозова О.О. Навчання впродовж життя - необхідна передумова досягнення життєвого успіху людини // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 198-205. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
894452
  Міхєєва Ольга Вікторівна Навчання впродовж життя з точки зору розвитку проектного менеджера // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 6-10 : рис., табл. – Бібліогр.:16 назв. – ISSN 2219-5300
894453
  Глушко О. Навчання впродовж життя як тенденція розвитку освіти в Республіці Польща // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 157-159. – ISBN 978-617-7263-79-0
894454
   Навчання географії : понятійно-термінол. словник [для ВНЗ : понад 1700 дефініцій] / В.М. Самойленко [та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 301-344. – Бібліогр.: с. 345-351. – ISBN 978-966-521-349-9
894455
  Масляк П.О. Навчання географії з підкріпленням // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 146-150. – ISBN 0201-8683
894456
  Ткаченко О.В. Навчання говорінню: з досвіду викладання дисципліни "загальний курс західноєвропейської мови" для студентів курсу спеціальності "східна філологія" / О.В. Ткаченко, Т.П. Дружченко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 57-64. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
894457
  Луценко З.Г. Навчання граматики іноземної мови у педагогічному внз у контексті європейської повної освіти / З.Г. Луценко, О.А. Луценко // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 256-265. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
894458
  Шовковий В.М. Навчання граматики класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 356-367


  У статті описано основні етапи формування рецептивних граматичних навичок з класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій. Розроблено основні види вправ, які сприяють формуванню навичок вичленовування граматичної ознаки, ...
894459
  Скляренко Н.К. Навчання грамматичних структур англыйської мови в школі. / Н.К. Скляренко. – К, 1982. – 102с.
894460
  Горук Н. Навчання грамоти як вид неформальної освіти жінок у США. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 187-193. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
894461
  Шарп Е.М. Навчання демократії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-47. – ISSN 0131-6788
894462
  Дементьєва Т. Навчання діалогічного мовлення іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 56-60. – ISSN 1562-529Х
894463
  Литвиненко С.П. Навчання діалогічного спілкування англійською мовою з використанням відеофонограми // Іноземні мови : Науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С.39-42. – ISSN 1817-8510
894464
  Михайлюк Г. Навчання діалогічному та монологічному японському мовленню: онлайн-курс // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 70-77. – ISSN 2078-1687
894465
  Холод Б. Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні / Холод Б., Тарнопольський О., Кожушко С. // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-51. – ISSN 1682-2366


  Підсумки конференції, що проводилася 18-21 травня 2001 р. Дніпропетр. ун-том економіки та права
894466
  Аль-Мослімані Навчання дітей = Teaching children : моральний, духовний і цілісний підхід до розвитку освіти / Анн Аль-Мослімані. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 15, [1] с. – ISBN 978-966-416-746-5
894467
  Шевченко Ю.В. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в Україні на сучасному етапі // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 271-273. – ISBN 978-966-654-490-5
894468
  Павлюк Т.О. Навчання дітей старшого дошкільного віку лічби з використанням комп"ютера : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Павлюк Тетяна Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
894469
  Куценко С. Навчання для дорослих: модний тренд чи рецепт успішного розвитку України? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 2 - 8 серпня (№ 31). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
894470
  Казачінер О.С. Навчання другої іноземної мови з 5 класу / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2013. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 93-95. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1930-1
894471
  Сажко Л.А. Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 3-7. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядаються цілі і зміст навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Аналізуються компоненти іншомовної комунікативної компетентності в ракурсі опанування другою іноземною мовою. Визначаються принципи навчання ...
894472
  Лазоренко Н.Ю. Навчання з курсу "Основи ГІС" у Політехнічному університеті Валенсії : освіта / Н.Ю. Лазоренко, А.Г. Черін // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-50 : Карта. – Бібліогр.: 4 назви
894473
  Ксьонз Л. Навчання з правом на працю // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.45-47. – ISSN 1726-3077


  Юридична освіта в Україні
894474
  Іващенко Микола Навчання за кордоном. Скільки коштує освіта в Болгарії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 70-71 : фото
894475
  Тревого І. Навчання за програмою подвійних дипломів магістрів-геодезистів Львівської політехніки у Німеччині / І. Тревого, К. Третяк, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 13-14 : фото. – ISSN 1819-1339
894476
  Чуканова С. Навчання здобувачів ступеня доктора філософії управлінню даними досліджень (RDM) в рамках курсу з цифрової науки та інформаційної грамотності // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 195-202. – ISBN 978-617-531-243-8
894477
  Завидівська О.І. Навчання здоров"яорієнтованому управлінню як нова стратегія професійної освіти майбутніх менеджерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 344-349. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
894478
  Калашнікова С. Навчання і викладання: професійний розвиток викладачів вищої освіти / С. Калашнікова, В. Луговий // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 4
894479
   Навчання і виховання дітей дошкільного віку.. – К., 1974. – 224с.
894480
  Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1973. – 176с.
894481
  Мітюров Б.Н. Навчання і виховання нероздільні / Б.Н. Мітюров. – К., 1965. – 42с.
894482
   Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISSN 2310-1598
Вип. 1 (12). – 2014. – 157 с. – Резюме рос., англ. мовами
894483
   Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISSN 2310-1598
Вип. 2 (13). – 2014. – 157 с. – Резюме рос., англ. мовами
894484
  Міхальчик Здзіслав Навчання і географічні дослідження в Інституті Наук про Землю в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 39-60. – Бібліогр.: 164. – ISBN 966-521-129-3
894485
   Навчання і стажування і дослідження // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 2-9 грудня (№ 47/49). – С. 3


  До університету Фоджа на весняний семестр їдуть студенти Київського університету імені Бориса Грінченка за освітньою програмою Еразмус+.
894486
  Галик В. Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Петречко О.М., Попп Р.П., Андрєєв В.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – С. 29-49. – (Серія "Історія" ; вип. 38). – ISSN 2312-2595
894487
  Захарова Ю. Навчання іноземним мовам у сучасних мультимедійних лінгвістичних лабораторіях: занурення в національний колорит і мультимедійний формат / Ю. Захарова, А. Джужа // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 81-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-2366
894488
  Жлуктенко Ю.О. Навчання іноземних мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1969
894489
  Морська Л.І. Навчання іноземних мов з використанням інформаційних технологій як нова форма організації навчального процесу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2007. – С. 136-142. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 6 (16))
894490
  Бакум З. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект / З. Бакум, О. Пальчикова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 129-144. – ISSN 2305-3852
894491
  Литовченко І.М. Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти: підходи та принципи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 137-140. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
894492
  Литовченко І.М. Навчання іноземних мов у закладах вищої освіти: підходи та принципи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 137-140. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
894493
  Мазниченко В.М. Навчання іноземних мов у контексті політики плюрилінгвізму // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 270-274
894494
  Бабенко Т. Навчання іноземних мов як чинник соціальної адаптації особистості в добу глобалізації // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 90-94
894495
  Степаненко І. Навчання іноземних студентів в Україні: стан проблеми, перспективи / І. Степаненко, М. Дебич // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 48-55. – ISSN 2078-1016
894496
  Дем"янова В.Г. Навчання іноземних студентів технічних вищих навчальних закладів підготовці оформленню курсової роботи за спеціальністю // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 23-31. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
894497
  Сулима О.В. Навчання іноземних студентів у ВНЗ Німеччини в умовах інтернаціоналізації освіти // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  Стаття розкриває особливості навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах ФРН.
894498
  Безлюдна В. Навчання іноземної мови майбутніх учителів немовних спеціальностей як педагогічна проблема // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 70-73. – ISSN 2307-4833
894499
  Зеленська О.П. Навчання іноземної мови під час кандидатського семестру // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 58-64
894500
  Смирнова К. Навчання іноземців в університеті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 2 липня (№ 122)
894501
  Черниш В.В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 4 (72). – С. 11-21. – ISSN 1817-8510
894502
  Лабінська Б.І. Навчання іншомовного лексичного матеріалу на західноукраїнських землях (1867-1939 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 44-49. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
894503
  Цвєтаєва О.В. Навчання іншомовної діалогічної мови у ВНЗ: психологічні та лінгвістичні аспекти // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 113-118. – ISSN 2313-500Х


  Розглянуто питання іншомовної діалогічної мовленнєвої діяльності, з погляду комунікативно-діяльнісного і особистісно-діяльнісного підходів. Діалог розглянуто як комунікативний акт, у якому актуалізуються не тільки власне мовні чинники, а й види ...
894504
  Боровець І. Навчання історії в зарубіжній школі : [навч. посібник студентам іст. ф-тів закл. вищ. освіти] / І. Боровець, В. Дубінський, І. Паур ; за ред. Сергій Копилова ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 220–243
894505
  Баханов К.О. Навчання історії в умовах нацистського окупаційного режиму в Україні // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2015. – № 15 (403), травень. – С. 2-3
894506
  Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу : посіб. для вчителя / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2012. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1621-8
894507
  Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти / К.О. Баханов. – Харків : Основа, 2005. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 3(15)). – ISBN 966-333-158-5
894508
  Пометун О. Навчання історії й громадянської освіти як чинник формування національної й громадянської ідентичності учнів в умовах війни та повоєнного розвитку України // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2. – C. 62-72. – ISSN 2411-1317
894509
  Шевченко А. Навчання історії та проблема гуманізації освіти / А. Шевченко, С. Камаралі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 79-91. – ISSN 2312-5993
894510
  Яременко М. Навчання Йована Раїча в Києво-Могилянській академії // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 9-18
894511
  Кузів М. Навчання комунікації за допомогою мультимедійних засобів на заняттях з іноземної мови / М. Кузів, О. Ничко, І. Бєлінська // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 90-96. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
894512
  Борисенко З.М. Навчання конкуренції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
894513
  Давиденко А.О. Навчання креативного читання та письма : нариси з історії та статистики / А.О. Давиденко, І.І. Бекреньова. – Харків : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (77)). – ISBN 978-611-00-0115-1
894514
  Терно С. Навчання критичного мислення - ознака середньовічної відсталості ? // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 6 (142), червень. – С. 25-31


  У статті розглядається відмінність між вузьким і широким тлумаченням поняття "критичне мислення". Пропонуються чотири моделі критичного мислення, а саме: М.Ліпмана, Д.Клустера, Р.Пауля, Д.Холперн. Зазначається . що кожен з авторів висвітлює різні ...
894515
  Подосиннікова Г.І. Навчання критичного читання автентичних публіцистичних текстів інтернет-видань майбутніх учителів англійської мови // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 1 (142). – С. 27-34. – ISSN 2414-5076
894516
  Орлова Н.Д. Навчання курсантів-іноземців науковому стилю (на матеріалі математичної мови) / Н.Д. Орлова, Н.М. Корнодудова // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
894517
  Драгінда О. Навчання лексики: з досвіду викладання дисципліни "Загальний курс західноєвропейської мови" для студентів І курсу спеціальності "Східна філологія" // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 51-55. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
894518
  Самоненко Н.В. Навчання майбутніх судноводіїв ведення ділового листування англійською мовою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Самоненко Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
894519
  Писаренко М Навчання майбутніх філологів англійського писемного мовлення на початковому етапі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 27-32. – ISSN 1817-8510
894520
  Білоус С.В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоус Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
894521
  Білоус С.В. Навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоус Світлана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 228, [3] арк. – Додатки: арк. 217-228, [3]. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-216 та в додатках: арк. 227-228
894522
  Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
894523
  Чеп"якова І.Ю. Навчання майбутніх філологів похідних дієслів давньогрецької мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чеп"якова Інна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 280 арк. – Додатки: арк. 239-280. – Бібліогр.: арк. 205-238
894524
  Аль-Гханімі Кабас Джамиль Рашид Навчання майбутніх філологів читання англомовних академічних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Аль-Гханімі Кабас Джамиль Рашид ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
894525
  Павленко А.І. Навчання мистецтву життєтворчості: становлення теоретичних основ // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 186-189. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
894526
  Письменна О.О. Навчання міжкультурної комунікації у процесі іншомовної підготовки / О.О. Письменна, А.Г. Кирда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 261-271
894527
  Ніколаєва С. Навчання молодих науковців написання тез виступів на конференціях / С. Ніколаєва, В. Черниш // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (109). – С. 3-8. – ISSN 1817-8510
894528
  Синишин О. Навчання молодих спеціалістів органів прокуратури новітнім технологіям-потреба сьогодення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 19-24
894529
  Крівшенко Л.М. Навчання на засадах діалогу як інноваційна форма фахової підготовки вчителів початкових класів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 23-27. – ISBN 978-966-698-291-2
894530
  Лещенко П. Навчання на основі цифрових ігор у освітньому просторі США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 217-219
894531
  Климентова О.В. Навчання навичкам усного мовлення у процесі вивчення української та російської мов як іноземних на неспеціальних факультетах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 56-59
894532
  Струтинська В. Навчання написання наукового проблемно-тематичного оповідання англійською мовою / В. Струтинська, Т. Глушко // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 157-160. – ISBN 978-617-639-379-5
894533
  Коваль Н. Навчання нацменшин: український і закордонний досвід // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 54-60
894534
  Хрипливий Іван Навчання непрацюючого населення у НС - важлива складова в системі його захисту і територій від НС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назв.
894535
  Мартиненко Т.М. Навчання німецької мови на початковому етапі / Т.М. Мартиненко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 145с.
894536
  Андрійко І.Ф. Навчання німецькомовного творчого письма студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 26-29. – ISSN 1817-8510


  У статті обгрунтовується необхідність навчання творчого письменного мовлення у мовному вузі . Розглядаються загальні та специфічні вміння творчого письма. Пропонується комплекс вправ з метою формування у студентів старших курсів мовного ВНЗ умінь ...
894537
  Рудик С. Навчання О.І. Кандиби у Харківському землеробному училищі // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 26-48. – ISBN 978-617-646-420-4
894538
  Бардаш М.В. Навчання орфографії у восьмирічній школі : [посібник для вчителів укр. мови 5-8-х класів та студентів філол. ф-тів педінститутів] / М.В. Бардаш. – Київ : Радянська школа, 1966. – 134 с. – Бібліогр.: с. 131-133
894539
  Вдовичин Е.Я. Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю / Е.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 32-45. – ISSN 1998-6939
894540
  Писанко М. Навчання перекладу: витоки, сьогодення, перспективи: бесіда з Черноватим Л.М. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 13-18. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
894541
  Кузьміна К.А. Навчання перекладу: обмін досвідом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 389-396


  У статті розглядаються питання володіння мовами і перекладу як шляхи до об"єднання людей і виявлення їх спільних рис. Обгрунтовується важливість урахування цього факту при навчанні перекладу. Пропонуються деякі приклади завдань, які можуть бути ...
894542
  Еременко М. Навчання персоналу - ключовий фактор конкуренції консалтингових компаній // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
894543
  Мичко С. Навчання під покровом. Унікальний колегіум для дівчат на Тернопільщині готується до свого ювілейного випускного // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 46). – С. 3


  "Такий навчальний заклад в Україні наразі єдиний. Розташований біля однієї з найбільших християнських святинь західного регіону - Маріїнського духовного центру, що у Зарваниці Теребовлянського району Тернопільщини, - колегіум для дівчат «Знамення» ...
894544
  Свєтлова М.А. Навчання під час війни // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 87. – ISSN 2616-9967
894545
   Навчання під час епідемії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Міністерство освіти і науки рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів із Китаю та країн Південно-Східної Азії, які наразі не перебувають на території України та/або не можуть прибути до України, у зв"язку зі ...
894546
  Новицька Л.В. Навчання під час карантину очима вчителя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 7/8 (221/222). – С. 20-21
894547
  Трубавіна І.М. Навчання підприємництву як шлях до самодопомоги: соціально-педагогічний аспект // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 108-116
894548
  Гурфінкель А.І. Навчання плавання в піонерському таборі / А.І. Гурфінкель. – К., 1969. – 56с.
894549
  Юхименко А.П. Навчання правилам безпеки і запобіжним заходам / А.П. Юхименко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 37-40 : рис.
894550
  Яковець Наталія Навчання працівників - запорука безпеки життєдіяльності освітнього закладу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 19 : фото
894551
  Єфанова Н. Навчання працівників за рахунок коштів підприємства // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 1 (121). – С. 26-30.
894552
  Смердов В. Навчання працівників: організація та оформлення // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 4-8


  У статті розглядаються основи організації, законодавство, яке регулює процес навчання працівників.
894553
  Пліско В.І. Навчання прикладної стрільби на основі методу дії зворотнього зв"язку із ціллю : навч.-метод. посібник / В.І. Пліско, Л.М. Кучерявий, Р.М. Радзієвський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135 та в кінці підрозд.
894554
  Половін Б.А. Навчання програмування з використанням ігор // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 35-36
894555
  Ковалів І. Навчання прокладе міст до Криму й Донбасу // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 202). – С. 7
894556
  Куценко Т. Навчання протягом життя: сучасні європейські виклики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 55-64. – ISSN 2077-1827
894557
  Володько Т.М. Навчання професійно-орієнтованого говоріння студентів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 88-93
894558
  Танана С.М. Навчання професійному іншомовному спілкуванню майбутніх фахівців туризму: проблеми і перспективи // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 42-46. – ISSN 2306-546X
894559
  Кікіна Н. Навчання професійному іншомовному спілкуванню студентів у технічних університетах США за кредитно-модульною системою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-71. – ISSN 1682-2366
894560
  Палихата Е. Навчання публічного мовлення старшокласників з урахуванням вимог програми і матеріалів підручників з української мови / Е. Палихата, Л. Штафірна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 142-149. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
894561
  Любашенко О.В. Навчання рідної мови як кероване формування комунікативних умінь // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 268-273. – ISBN 966-8188-07-1
894562
  Шишков В.В. Навчання розумінню та сприйняттю каузативних фразем іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 186-191. – ISBN 966-581-498-2
894563
  Фесенко Н.С. Навчання соціальних працівників у країнах Європейського Союзу / Н.С. Фесенко, В.П. Рубашка // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 95-102. – ISSN 2074-8922


  "Проаналізовано механізми реалізації соціальної політики держави. Визначено історичні умови формування спільної соціальної політики Європейського Союзу. З"ясовано, що головним напрямом заснування спільної Європи було визначено розвиток економічного ...
894564
  Маковкцька Н.В. Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників (на матер. емеційно-експерсивної лексики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маковкцька Н.В.; Південоукр. пед. ун-т. – Одеса, 2000. – 20л.
894565
  Федорчук Т. Навчання старшокласників використовувати лексичні засоби виразності мовлення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 8 (86). – С. 17-21
894566
  Хоружева Л.Є. Навчання студентів-іноземців на підготовчому відділенні з урахуванням законів психологічного розвитку особистості / Л.Є. Хоружева, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 452-456
894567
  Опачко М.В. Навчання студентів-майбутніх вчителів моделюванню дидактичної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 182-185. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
894568
  Литвиненко С.Г. Навчання студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю іноземної мови з урахуванням їх психологічних особливостей / С.Г. Литвиненко, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 441-443
894569
  Супрун О.М. Навчання студентів економічних спеціальностей співробітництва у процесі викладання / О.М. Супрун, Н.В. Зайцева // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 129-136. – ISSN 2414-5076
894570
  Васильківська Л.О. Навчання студентів іноземних мов в умовах євроінтеграційних процесів / Л.О. Васильківська, С.М. Бойко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – C. 29-30
894571
  Король В.М. Навчання студентів іноземної мови професійного спрямування як фактор мобільності випускників ВНЗ / В.М. Король, В.Ю. Колісник // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 172-179
894572
  Квасова О.Г. Навчання студентів магістратури англомовного професійно орієнтованого усного і писемного мовлення // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (75). – С. 50-55. – ISSN 1817-8510
894573
  Радзієвська О. Навчання студентів магістратури анотувати науковий текст на заняттях іноземної мови // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 112-118
894574
  Заєць Т.А. Навчання студентів методів функціональної діагностики в гастроентерології аспекти // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 26-28. – ISSN 1681-2751
894575
  Литнєва Г.П. Навчання студентів міжкультурного спілкування з орієнтацією на майбутню професію в УДУФМТ / Г.П. Литнєва, І.С. Онісіна // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-116. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджено питання навчання міжкультурного спілкування іноземною мовою з орієнтацією на майбутню професію випускників УДУФМТ та розроблено модель організації навчання іноземної мови за даним напрямком.
894576
   Навчання студентів морських вишів англійській мові за професійним спрямуванням / Д.О. Зайцева, І.О. Рябчук, І.О. Леонтьєва, Н.Г. Строєнко // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 94-101. – ISSN 2524-0102
894577
  Кудря О. Навчання студентів нових технік аплікації на заняттях з технологічного практикуму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 73-80. – ISSN 1682-2366
894578
  Брюханова Н. Навчання студентів проектуванню дидактичного матеріалу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.61-68. – ISSN 1562-529Х
894579
  Олізько Ю. Навчання студентів технічних закладів вищої освіти англійського монологічного мовлення на матеріалі брифінгів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-75. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
894580
  Приходченко К.І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 63-70
894581
  Дорошенко М.В. Навчання студентів фізико-математичного профілю методів обчислень з використанням інтегрованого середовища Word та Matlab // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 1 (34). – С. 21-33. – ISSN 1998-6939
894582
  Руснак Д.А. Навчання студентів французького писемного мовлення з використанням рекламних матеріалів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 21-25. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається питання навчання творчого письма студентів II курсу мовних спеціальностей з опорою на автентичні рекламні матеріали. Визначено роль і місце творчого письма у навчальному процесі, описано етапи навчання написання рекламних текстів ...
894583
  Михайличенко О.В. Навчання суспільних наук у вищій школі на території українських земель у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (56). – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
894584
  Латиш Н.А. Навчання та виховання в Стародавній Індії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 136-137. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
894585
  Прилуцький Ю. Навчання та наукове стажування в німецькому виші // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Протягом останніх дванадцяти років науковці ННЦ "Інститут біології" університету в тісній співпраці з німецькими вченими з Інституту хімії та біотехнології Технічного університету Ільменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького ...
894586
  Лавренчук Ю. Навчання та оцінювання англійського інтегрованого аудіювання й письма у старшій школі: лінгводидактичні переваги й труднощі / Ю. Лавренчук, Т. Кавицька // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 8 (3-2021). – С. 25-31. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті розглянуті особливості навчання англійського інтегрованого аудіювання й письма у старшій школі. Під час опрацювання наукової літератури було з"ясовано, що когнітивні процеси, задіяні у ході зазначеного виду письма, є складнішими, ніж ті, що ...
894587
  Калашникова Л. Навчання та ПДФО // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 24-28


  У яких випадках витрати роботодавця на навчання фізичних осіб включаються до їх доходу, що оподатковуються
894588
  Москалюк М. Навчання та підвищення кваліфікації працівників НКДБ-МДБ Тернопільської області у 1945-1948 рр. / М. Москалюк, Р. Пирожишин // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 138-144. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
894589
  Оліцький В. Навчання та побут студентів Київської духовної семінарії (1947 - 1960 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 2 (38), квітень - червень. – С. 147-159. – ISSN 1998-4634
894590
  Прилуцький Ю. Навчання та стажування в німецькому університеті // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2 : фото


  "... Понад десять років викладачі та науковці ННЦ "Інститут біології" нашого університету в тісній кооперації з німецькими вченими з Інституту хімії і біотехнології Технічного університету Ілменау (ФРН) у рамках чинного спільного Українсько-німецького ...
894591
  Рудик С. Навчання та студентське оточення О.І. Кандиби у Харківському ветеринарному інституті // Олександр Олесь - ветеринар, поет, громадський діяч / С.К. Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Національний університет біоресурсів і природокористування, 2017. – С. 48-110. – ISBN 978-617-646-420-4
894592
  Мишко С.А. Навчання та тестування аудіювання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 453-458. – ISBN 978-617-7132-02-07


  Проведення аудіювання і навчання сприйняття мови на слух – одне з важливих завдань, які мають вирішувати та виконувати викладачі іноземних мов, адже ми слухаємо вдвічі більше, ніж говоримо, у чотири рази більше, ніж читаємо і в п’ять разів більше, ніж ...
894593
  Бізін В.П. Навчання техніці легкоатлетичних метань на основі врахування етапів вікового розвитку регуляції рухівспортсменів. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.04 / Бізін В.П.; Укр.держ.ун-т фізич.виховання і спорту. – К, 1995. – 45л.
894594
  Осетрова О.О. Навчання тренерів з підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу : навч. посібник / О.О. Осетрова ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : ЛІРА, 2022. – 152 с. : табл. – Бібліогр.: с. 126-129, 150-151. – (Співпраця з Німеччиною = Deutsche zusammenarbeit). – ISBN 978-966-981-629-0
894595
  Кушнір І. Навчання у просторі : Посібник зі стереометрії / І. Кушнір, Л. Фінкельштейн. – Київ : Факт, 2003. – 168с. – ISBN 966-8408-12-8
894596
  Олексін Ю. Навчання у співпраці - ефективний шлях формуваня рис громадянськості старшокласників на уроках історії // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.32-34. – ISSN 0131-6788
894597
  Приступа Ю. Навчання українських студентів за кордоном як перспективний напрям розвитку туризму // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7336-00-5


  Останніми роками простежено тенденцію до зростання чисельності українців, які бажають виїхати на навчання за кордон. Здобуті знання та практичні навики молодь зможе застосувати для розвитку провідних галузей економіки України, зокрема туризму.
894598
  Токмань Г. Навчання української літератури: розвивати не втрачаючи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
894599
  Бабух Н. Навчання української мови як іноземної з урахуванням особистісно орієнтованого підходу та ключових компетентностей в Буковинському державному медичному університеті / Н. Бабух, І. Георгіце, Ю. Руснак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – C. 25-28. – ISSN 2311-9896
894600
  Швець Г. Навчання української мови як третьої іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 103-109. – ISSN 2078-5119
894601
  Любашенко О. Навчання усного діалогу на уроці української мови методом дискусії. Огляд посібника для основної середньої школи // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 8 (3-2021). – С. 58-67. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Публікація є рецензією на підручник "О. Любашенко та О. Попова (2021). Метод навчальної дискусії. Розвиток українського усного діалогічного мовлення школярів: навчально-методичний посібник. Коло". Книга, що призначена для вчителів, студентів та ...
894602
  Писанко М.Л. Навчання усного перекладу з аркуша студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (103). – С. 3-11. – ISSN 1817-8510
894603
  Кіндрась І.В. Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кіндрась Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 239, [3] арк. – Додатки: арк. 226-239, [3]. – Бібліогр.: арк. 201-225
894604
  Кіндрась І.В. Навчання усного турецького монологічного мовлення студентів мовних спеціальностей (початковий рівень) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кіндрась Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
894605
  Авраменко М.М. Навчання усному мовленню студентів економічних спеціальностей з використанням відеофонограм // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 61. – С. 71-74. – ISBN 966-8847-12-1
894606
  Зязюн Л. Навчання учнів 10 класу англійського діалогічного мовлення з використанням творів живопису / Л. Зязюн, А. Разбойнікова // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 10 (2-2022). – С. 32-45. – ISSN 2663-029X


  У статті досліджено навчально-виховний потенціал засобів живопису в опануванні англійським діалогічним мовленням учнів 10 класу. Проаналізовані вітчизняні та іноземні праці, які підкреслюють важливість використання на уроках англійської мови завдань, ...
894607
  Шовковий В. Навчання учнів 5-го класу компресії інформації під час аудіювання на уроках української мови / В. Шовковий, К. Кіруцак // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 10 (2-2022). – С. 18-31. – ISSN 2663-029X


  Стаття присвячена навчанню учнів 5-го класу компресії інформації під час аудіювання на уроках української мови. Компресію інформації автори розглядають як прагматичне явище мовлення і ментальний процес опрацювання повідомлення, що зумовлює скорочення ...
894608
  Скляренко Н.К. Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу / Н.К. Скляренко, О.М. Устименко // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 3 (75). – С. 3-18. – ISSN 1817-8510
894609
  Хмара Т.М. Навчання учнів математичної мови / Т.М. Хмара. – Киев : Радянська школа, 1985. – 94 с.
894610
  Фідря Н.М. Навчання учнів процедур "порівняння" та "пояснення" як ключовий елемент переходу до суб"єкт-суб"єктної моделі побудови навчально-виховного процесу географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 24-33 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
894611
  Лаврут О.О. Навчання учнів УРСР у 1950-х рр.: мовою періодики // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 109-117. – ISBN 978-966-920-241-3
894612
  Кузьменко Ю.В. Навчання фахівців із трудової підготовки в Україні у 1950-2017 роки // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 24-29. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
894613
  Петруньок Т.Б. Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Петруньок Тетяна Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
894614
  Сліпухіна І.А. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття / І.А. Сліпухіна, С.М. Мєняйлов, Ж.О. Рудницька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 45-51. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
894615
  Кришмарел В.Ю. Навчання філософії в школі: основні тенденції // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 126-135. – ISSN 2411-1317
894616
  Ткаченко Н. Навчання фонетиці англійської мови у ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 101-107. – ISSN 1682-2366
894617
  Бобилєв Д.Є. Навчання функціональному аналізу в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 177-182. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
894618
  Бондарчук О. Навчання через дію або як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в українському відкритому університеті післядипломної освіти? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 5
894619
  Грабчак Ольга Навчання через діяльність : до вивчення лірики Ісікава Такубоку за методом проектів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-34


  Свого часу на базі нашої школи я навчалася на курсах "Іпіеl®- навчання для майбутнього". Як наслідок цього навчання з"явилася проектна робота "Пейзажна література". Ознайомила з нею і своїх вихованців. Їм ця робота сподобалася. Тепер вони і самі із ...
894620
  Тернопольський О.Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 23-27. – ISSN 1817-8510


  Стаття присвячена розгляду спільних рис та відмінностей трьох споріднених підходів да викладання іноземних мов для спеціальних цілей у немовній вищій школі: навчання через зміст, змістовно-мовної інтеграції та іншомовної занурення. Показана принципова ...
894621
  Тесля Ю. Навчання через практику // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 6


  На факультеті інформаційних технологій, відкритому чотири роки тому, відбувся перший випуск бакалаврів.
894622
  Широчук О. Навчання читанню за шрифтом Брайля в інклюзивному класі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 112-115. – ISSN 2410-2202
894623
  Кожедуб Л. Навчання читанню художніх творів ВНЗ в умовах зниження рівня читацької активності в суспільстві : аналізують науковці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 105-113. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
894624
  Дроздова І. Навчання читання текстів за фахом як основа формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 33-38
894625
  Тимошенко І. Навчання членів виборчих комісій: зарубіжний досвід та українська практика // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 149-151
894626
   Навчання щурів в радіальному лабіринті і схильність до алкоголізму при різній схемі поєднання цих двох факторів / О.А. Коваленко, Є.М. Овчарик, В.М. Бабан, М.Ю. Макарчук // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 88
894627
  Вовченко Н.О. Навчання юних мешканців територій, постраждалих від вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 11 : фото
894628
  Подойніцин В.М. Навчання юридичного персоналу НАТО // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (52). – С. 53-59. – ISSN 2072-8670
894629
  Левченко Т.І. Навчання як діяльність // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 124-128. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
894630
  Чавичалов І.І. Навчання як соціальний метод розвитку управлінського персоналу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 72-76 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
894631
  Асадчих О.В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності / Оксана Асадчих ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-348. – ISBN 978-966-489-364-7
894632
  Щербань М.І. Навчання, виховання населення та підготовка фахівців з проблем формування і зміни навколишнього середовища // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 3-8. – (Географія ; Вип. 21)
894633
  Ляшов Д. Навчання, медична освіта та професійний обмін для розвитку охорони здоров"я в Україні в умовах війни // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 13, № 2 (48). – С. 152-153. – ISSN 2226-1230
894634
  Волошина С. Навчання, перевірка знань та інструктаж працівників на підприємстві з питань охорони праці // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 195-198. – ISBN 978-966-7067-07-6


  У ст.14 Закону України “Про охорону праці” чітко визначаються обов’язки працівників з дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Працівник зобов’язаний: (а) піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я ...
894635
   Навчання, пісня, молитви Б.И., 1987. – 158с.
894636
   Навчання, яке веде до розвитку громад = Education that leads to community development: Experience of two educational projects of the Institute of Socio-Cultural Management : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – 123, [1] с. – Уклад. зазнач. в змісті. – ISBN 978-617-7197-88-0
894637
   Навчання: очне, дистанційне, змішане / підготував Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 25 липня (№ 28/29)
894638
  Олійник В. Навчання: побачити на власні очі чи крізь монітор? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 10-12. – ISSN 2219-5793
894639
   Навчати вчитися перекладу : монографія / [Швачко С.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С.О. Швачко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 214, [1] с. : фот. – Авт. зазнач. у змісті. - На обкл. зазнач. лише 1-й авт. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-657-582-4
894640
   Навчати по новому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
894641
   Навчати юристів по-новому // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Міністр МОНМС Д. Табачник з метою приведення змісту вищої освіти за напрямом підготовки " Міжнародне право" до сучасних вимог ринку праці й міжнародної юридичної практики підписав Наказ " Про створення робочої групи з питань удосконалення підготовки ...
894642
   Навчатимуть магістрів з програмної інженерії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 101). – С. 14


  Національний університет "Києво-Могилянська академія" та відома компанія ЕРАМ започаткували дворічну магістерську програму "Інженерія програмного забезпечення".
894643
   Навчатися в Україні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 9 : на фото Л.В. Губерський. – ISSN 2219-5793


  МОН посилює вимоги до фірм-посередників, які співпрацюють з українськими вишами для залучення іноземних студентів на навчання.
894644
   Навчатися в Україні // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Результати маркетингового дослідження привабливості української вищої освіти для іноземних громадян.
894645
   Навчатися в Україні / за матеріалами МОН України // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства освіти і науки України обговорили питання щодо пропагування вищої освіти України на міжнародному рівні у 2021-2022 роках.
894646
   Навчатися в Україні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Для популяризації вищої освіти України на світовому ринку освітніх послуг, поширення в інформаційному просторі іноземних країн відомостей щодо здобуття вищої освіти в Україні та збільшення чисельності іноземних студентів Уряд затвердив відповідний план ...
894647
   Навчатися, щоб у майбутньому змінювати Україну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 221). – С. 1, 2


  Голова Верховної Ради України Д. Разумков зустрівся зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
894648
   Навчатись будемо весело // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 1


  Про проведення в Інституті модернізації змісту освіти Всеукраїнського вебінару "Конструктор LEGO як освітній ресурс 21 століття у початкових класах. Міжнародна програма FIRST LEGO League Junior".
894649
   Навчать керувати стартапами // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У вересні стартує пілотний проект "Підприємницький університет", у межах якого в українських вишах викладатимуть курс "Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами".
894650
   Навчають "айтішників"[у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара] // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 9/10)


  На факультеті прикладної математики Дніпровського національного університету ім. О. Гончара оновили освітній хаб, де студенти зможуть опанувати дев"ять сучасних програм ІТ-підготовки.
894651
  Стоян М.О. Навчаючи - виховуй! / М.О. Стоян, М.Т. Чечот. – К., 1969. – 99с.
894652
  Грищенко І. Навчаючи, треба заробляти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 21). – С. 4


  Ректор Київського національного університету технологій та дизайну, академік НАПН України : "Вищий навчальний заклад обов"язково має йти не просто в ногу з часом, а хоча б на крок попереду - щоби вказувати напрям руху і забезпечувати його виконання. ...
894653
  Семчик В. Навчаючись, навчаю... : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / Віталій Семчик ; [відп. ред. Семчик О.О. ; уклад.: Семчик О.О., Костенко С.О., Червоняк С.П. та ін.] ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – 595, [1] с. – ISBN 978-617-7021-00-0
894654
  Бірон Богдан Володимирович Навчена ресурсність та психічне здоров"я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.:14 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
894655
  Бабич Н.Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти / Н.Д. Бабич. – Київ : Знання, 1992. – 46, [2] с. – (Т-во "Знання" України. Тематичний цикл "Сім"я - школа - вуз" ; № 2)
894656
  Головатий М.Ф. Навчи себе сам / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : МАУП, 2005. – 132с. – ISBN 966-608-386-8
894657
  Хиля О. Навчився сам – навчи іншого // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 5


  "Хімічний факультет має міцні творчі зв’язки з профільними школами, одна з яких – київський природничо-науковий ліцей №145 – щорічно організовує низку літніх шкіл. Наші студенти та викладачі працювали волонтерами у двох із них".
894658
  Литвин В. Навчимося розпізнавати апостолів правди і науки серед наших сучасників // Освіта, 2004. – 15-22 вересня


  Виступ Голови Верховної Ради України Володимира Литвина на урочистому засіданні з нагоди 170-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
894659
  Литвин В. Навчимося розпізнавати апостолів правди і науки серед наших сучасників. // Голос України, 2004. – 21 вересня


  [Виступ Голови Верховної Ради України на урочистому засіданні з нагоди 170-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка]
894660
  Тимошик М. Навчителю - з поклоном душі і серця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 лютого (№ 6)


  Життєпис професора Василя Яременка, якому 12 лютого виповнюється 90 літ. Найголовнішою справою для нього стало повернення після десятиліть заборон і забуття творчої спадщини діяча українського відродження, просвітянина Б. Грінченка.
894661
  Скрипник П. Навчитель // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 76-78


  В.Б. Антонович.
894662
   Навчити вчителя // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Засідання секції "Концепція розвитку педагогічної освіти" було присвячено стану та перспективам розвитку педагогічної освіти. У обговоренні взяли участь близько 60 представників інститутів післядипломної педагогічної освіти з усіх регіонів України, ...
894663
  Кремень В. Навчити вчитися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 12


  "Ми живемо в глобальному суспільстві змін, які вражають і водночас лякають масштабами та непередбачуваними наслідками. Середньостатистична людина боїться змін і, свідомо чи ні, намагається їм протистояти. Згідно з дослідженнями класика теорії інновацій ...
894664
  Швачко С.О. Навчити вчитися! : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 136с. – ISBN 996-8609-64-6
894665
  Осипчук Н. Навчитися бути собою. Сучасниця Івана Франка письменниця Наталія Кобринська стояла біля витоків українського фемінізму // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 12


  8 червня 1851 року народилася Наталія Кобринська — майбутня письменниця та зачинателька емансипаційного руху з національним підґрунтям. Їй судилося стати жінкою, яка випередила свій час і визначила долю цілого покоління. Біографія Наталії Кобринської, ...
894666
  Радченко Д. Навчитися слухати математику / спілкувалась Спілкувалася Л. КІТ // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 4


  Три роки поспіль отримував Гран-прі найпрестижнішої міжнародної студентської олімпіади з математики – IMC (International Mathematics Competition for University Students) – Данило Радченко коли навчався на механіко-математичному факультеті КНУ. ...
894667
   Навчитися у найкращих! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск


  Сучасні європейські методики навчання, цікаві ідеї та альтернативні підходи - основні напрями Першого міжнародного освітнього форуму, у Харкові.
894668
  Сліпченко В. Навчитись щоб навчати. Трансляція уроку, робота з QR-кодами та файлами // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Липень - серпень (№ 7/8). – С. 6-21
894669
  Рогинский Г.З. Навыки и зачатки интеллектуальных действий у антропоидов (шимпанзе) / Г.З. Рогинский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1948. – 203с.
894670
  Сахаров В.Р. Навыки и умения лектора. / В.Р. Сахаров. – М., 1978. – 64с.
894671
   Навыки по орфографии.. – М., 1927. – 24с.
894672
  Панченко В.Ф. Нагадай мені, пісне... Поезі. / В.Ф. Панченко. – Ужгород, 1973. – 240с.
894673
  Канигін Ю. Нагадує про Атлантиду... // Українська культура : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
894674
  Олійник В. Нагальна потреба - законодавче забезпечення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Університет менеджменту освіти НАПН України разом із Житомирським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти організували круглий стіл "Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти". Йшлося про реформування ...
894675
  Жилка І. Нагальна потреба - узгодження дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.37-39


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
894676
  Найдьонов О.Г. Нагальна потреба задіяння в освіті українського інформаційного суспільства творчого потенціалу античної спадщини // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 165-173. – ISSN 2312-4342
894677
  Тацій В.Я. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 47-56. – ISBN 978-966-458-148-3
894678
  Тацій В. Нагальна потреба інтелектуально - правової освіти в Україні / В. Тацій, О. Підопригора, О. Святоцький // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.10-15. – ISSN 0132-1331
894679
   Нагальна потреба: створення прозорої та ефективної структури управління сферою інтелектуальної власності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 244). – С. 4-5


  Експрес-інтерв"ю з провідними науковцями та фахівцями-практиками щодо реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні.
894680
  Кисіль Л.Є. Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 174-179
894681
  Авер"янов В. Нагальні завдання формування української доктрини адміністративного права: євроінтеграційний аспект / В. Авер"янов, А. Пухтецька // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 4-12.
894682
  Шуляк Ю.Л. Нагальні питання кримінальної відповідальності за шахрайство // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 28-31.
894683
  Молчанова Ю.В. Нагальні питання кримінальної відповідальності при добровільній відмові одного зі співучастників злочину // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 11-16.
894684
  Молчанова Ю.В. Нагальні питання нормативного визначення виконавця (співвиконавця) злочину за кримінальним законодавством України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 13-16.
894685
  Чубенко А.В. Нагальні питання поняття взаємодії під час проведення тактичних операцій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 22-27.
894686
  Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-59.
894687
   Нагальні питання протипаводкового захисту територій Верхньої та Середньої Тиси (в межах України та Угорщини) / О. Ободовський, З. Розлач, О. Коноваленко, Ф. Швейцер, Т. Їжак, Б. Радванський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – C. 8-9. – ISSN 2306-5680


  Наведені результати досліджень природних та антропогенних факторів формування паводків Верхньої та Середньої Тиси. Оцінена реакція русла і заплави на паводковий режим. Встановлено, що для Верхньої Тиси притаманним є врізання її русла та активні ...
894688
  Ковтюх С. Нагальні потреби та перспективи функціонування державної української мови // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2023. – Вип. 1 (21). – С. 67-77. – ISSN 2415-8828
894689
  Лещенко Т.О. Нагальні проблеми внормованості термінологічного інструментарію стоматологічної галузі / Т.О. Лещенко, М.М. Жовнір // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 5-10. – ISSN 2307-4558
894690
  Коханова І.О. Нагальні проблеми зберігання документів у контексті захисту та безпеки документних фондів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 180-186


  Аналізується негативний вплив статичної електрики, яка утворюється на поверхні паперу, картону та плівки для ламінування оправ на етапі створення документів у типографіях, а також у процесі зберігання документів у бібліотеках.
894691
  Терегейло Ю. Нагальні проблеми системи нотаріату в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 25-26
894692
  Іванов Ю.Б. Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні / Ю.Б. Іванов, К.І. Швабій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 18 назв
894693
  Кузьміч В. Наган / В. Кузьміч. – Одеса, 1927. – 96с.
894694
  Кузьміч В. Наган / В. Кузьміч. – Вид. 2-е. – Х.-О, 1930. – 88с.
894695
  Андросов В.П. Нагарджуна и его учение / Андросов В.П. ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1990. – 267, [2] с. – Библиогр.: с. 236-251 (458 назв.)
894696
  Навлицкая Г.Б. Нагасаки / Г.Б. Навлицкая. – Москва, 1979. – 240с.
894697
  Бурлаков А.М. Нагасимый свет. Из опыта идеологической работы партийных организаций Луганской области. / А.М. Бурлаков. – Донецк, 1969. – 96с.
894698
  Масс В.З. Нагая истина. / В.З. Масс. – Москва, 1977. – 95с.
894699
  Робб Д. Нагая смерть : Роман / Д. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 464с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001871-7
894700
  Кирпиченко В.Н. Нагиб Махфуз - эмир арабского романа / Кирпиченко В.Н. ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1992. – 301, [3] с. – Библиогр.: с. 303. – (Писатели и мыслители Востока)
894701
  Мейлер Н. Нагие и мертвые / Н. Мейлер. – М., 1972. – 575с.
894702
  Мейлер Н. Нагие и мертвые / Н. Мейлер. – Изд. 2-е. – Москва, 1976. – 576с.
894703
   Нагим-Бег Нурмухаммедов, народных художник Казахской ССР / Нурмухаммедов, Выставка, Москва. произведений., 1977. – М., 1977. – 13с.
894704
  Рыбакова И.А. Нагим-Бек Нурмухамедов / И.А. Рыбакова. – Москва, 1979. – 75с.
894705
  Мартиняк І. Нагіб Махфуз як новатор-новеліст (на матеріалі новел з роману "Дзеркала") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 51-59. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
894706
  Сергійко М. Нагіб Махфуз: маю заплатити за те, що вирізняюся // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 148-153. – ISSN 0130-321Х
894707
   Нагірна Валентина Петрівна // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 34. – ISBN 978-617-7069-48-4
894708
  Арусханян Л.Л. Нагірний Карабах - точка перетину інтересів великих держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 466-472


  Розглянуто витоки конфлікту, позиції великих держав та суперечності між ними щодо врегулювання Нагірно-Карабаської проблеми у XXI столітті. Ключові слова: Азербайджан, Нагірний Карабах, Вірменія конфлікт, США, РФ, Туреччина, Іран. Рассмотрены истоки ...
894709
  Архірейський Д.В. Нагірний Карабах: до проблеми вірменської та азербайджанської історіографії / Д.В. Архірейський, О.Б. Івашкіна // Сучасні дослідження з німецької історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, О.М. Каковкіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – [2018]. – C. 109-113. – ISSN 2616-9479
894710
  Мегтієв Р. Нагірний Карабах: історія, прочитана за джерелами / Раміз Мегтієв ; [ред. укр. вид.: Ейнулла Мадатлі ; переклад: Інна Сосновчик]. – Київ : Видвничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 219, [1] с. – Бібліогр в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-295-4
894711
  Райхель Ю. Нагірнокарабаський конфлікт і турецький розкол // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 8


  Згідно з інформацією, під час візиту до Швейцарії в середині жовтня 2013 р. міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу заявив , що його країна готова до нормалізації відносин з Вірменією. При цьому турецький міністр дав зрозуміти, що Єреван ...
894712
  Павлишин В.І. Нагколіт (- мінірал, гідрокарбонат натрію) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 302. – ISBN 978-966-621-693-2
894713
  Яремич С.П. Наглавные кресты XVII и XVIII ст. Киевских церквей / С.П. Яремич. – Киев : Типография Н.А. Гирич, 1904. – 8, [19] с. – (Оттиск из журн. Археологическая Летопись Южной России за 1904 г. № 1-2)
894714
  Серова М.С. Наглость - второе счастье : [повести] / Марина Серова. – Москва : ЭКСМО-Пресс : ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 379, [2] с. – Содерж.: Наглость - второе счастье ; Умереть легко и приятно. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004150-0
894715
   Нагляд за адміністративними установами США : Верховенство права. – 74с
894716
  Сосков Р. Нагляд за додержанням банківського законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.80-84
894717
  Поцілуйко В. Нагляд за додержанням вимог законодавства про адміністративні правопорушення // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 32-37
894718
  Мудра А. Нагляд за додержанням екологічного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.110-113
894719
  Кудас С. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування / С. Кудас, О. Черв"якова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.61-63. – ISSN 0132-1331
894720
  Ніндипова В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-61.
894721
  Говда Р. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 39-44.
894722
  Заліско О. Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення: пріоритети діяльності та проблеми законодавчого регулювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 12-21
894723
  Шуба В. Нагляд за додержанням законів про адмінправопорушення // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 18-25
894724
  Колесник О. Нагляд за додержанням законів у виправних установах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.117-118
894725
  Трубніков Є. Нагляд за додержанням законодавства адміністративними комісіями при виконавчих органах місцевих рад // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 13-17.
894726
  Мовчан К. Нагляд за додержанням законодавства в кредитно-фінансовій сфері // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-36.
894727
  Мазурик В. Нагляд за додержанням земельного законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-36.
894728
  Драган О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 44-50
894729
  Новикова Н. Нагляд за додержанням прав дітей-сиріт та дітей, позбавленних батьківського піклування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 69-73.
894730
  Руденко М. Нагляд за додержанням прав та свобод людини і громадянина // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-52.
894731
  Данильченко Ю. Нагляд за досудовим розслідуванням: проблемні питання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 28-37
894732
  Томозов О. Нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.82-85
894733
  Каркач П. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку і виїмки / П. Каркач, В. Суходубов // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-53
894734
  Савицька О. Нагляд за дотриманням законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С93-98
894735
  Попович Є. Нагляд за дотриманням трудового законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.20-25
894736
  Коваль П. Нагляд за збереженням державної власності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.109-111
894737
  Пряников А. Нагляд за правом // Закон і бізнес. – Київ, 2013. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 3


  За що представники юридичних ВНЗ похвалили проект закону "Про прокуратуру".
894738
  Краєвський Ф. Нагляд за розслідуванням злочинів про фіктивне підприємництво // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 29-35.
894739
  Терела Г.В. Нагляд і контроль за додержанням робітничого законодавства за доби Директорії Української Народної Республіки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 44-49. – ISSN 2219-5521
894740
  Шемчук В. Нагляд органів прокуратури за службово-бойовою діяльністю сил охорони правопорядку: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 237-243. – ISSN 0132-1331
894741
  Трофімов С.А. Нагляд прокуратури за діяльністю митних органів як засіб забезпечення законності при здійсненні миіних процедур на морському транспорті // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 98-102. – ISSN 0201-7245
894742
  Бабенко В. Нагляд прокуратури за дотриманням законодавства органами екологічного контролю // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.60-63
894743
  Жилка І.П. Нагляд прокурора за адміністративно-юрисдикційною діяльністю митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 15-19.
894744
  Омельченко О. Нагляд прокурора за виявленням та усуненням причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.52-55. – ISSN 0132-1331
894745
  Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні покарань стосовно неповнолітніх: теоретико-правовий аспект // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 49-56
894746
  Сухачова І.О. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
894747
  Сухачова І.О. Нагляд прокурора за додержанням законів при використанні матеріалів оперативно-розшукової діяльності під час проведення досудового розслідування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сухачова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л.. – Додатки: л. 214-236. – Бібліогр.: л. 181-213
894748
  Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при застосуванні до неповнолітніх заходів впливу за адміністративні правопорушення згідно із Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 р.) / І. Ольшанецький, В. Мозгова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 115-123
894749
  Малюга В. Нагляд прокурора за додержанням законів у формі процесуального керівництва при проведенні досудового розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання правової природи діяльності прокурора на стадії досудового розслідування, здійснення процесуального керівництва органами, що проводять досудове розслідування. В статье рассматриваются вопросы правовой природы ...
894750
  Тітков К.С. Нагляд прокурора при вирішенні питання про порушення кримінальної справи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 419-426. – ISSN 1563-3349
894751
  Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 74-77
894752
  Лещинський В. Нагляд як спосіб забезпечення законності дозвільної діяльності у сфері містобудування: сутність та сфери застосування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 142-147. – ISSN 2663-5313
894753
  Фуко М. Наглядати й карати : Hародження в`язниці / М. Фуко; Пер. з фр. П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 392с. – ISBN 966-50001-1-Х
894754
  Пормейстер В. Наглядная агитация / В. Пормейстер. – Таллин, 1968. – 41с.
894755
  Шумаков А.В. Наглядная агитация / А.В. Шумаков. – 2-е испр. изд. – М, 1973. – 222с.
894756
   Наглядная агитация в воинской части.. – М., 1988. – 191с.
894757
  Красильников Ю.Д. Наглядная агитация в клубе / Ю.Д. Красильников. – М., 1985. – 78с.
894758
   Наглядная агитация в клубе.. – М., 1961. – 76с.
894759
  Сергеев А.Б. Наглядная агитация в учебнро-воспитательной работе с учащимися профтехучилищ. / А.Б. Сергеев. – М., 1977. – 40с.
894760
   Наглядная агитация и информация.. – Рига, 1968. – 60с.
894761
  Тесля М.Е. Наглядная агитация и пути повышения ее действенности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Тесля М.Е. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. теор. и метод. идеол. работы. – Москва, 1971. – 18 с.
894762
  Мурачев В.А. Наглядная агитация на предприятии / В.А. Мурачев, М. Кошонина. – Москва, 1953. – 72 с.
894763
  Леонов В.П. Наглядная библиотечная классификация // Философия физики и науки : избр. труды / В.П. Леонов. – Харьков : Городская типография, 2020. – С. 143-161. – ISBN 978-617-619-241-1
894764
  Кольман Я. Наглядная биохимия / Я.Кольман, К.-Г. Рём; Пер. с нем. Л.В.Козлова, Е.С.Левиной, П.Д.Решетова; Под ред. П.Д.Решетова, Т.И.Соркиной. – Москва : Мир, 2000. – 469с. : ил. – ISBN 5-03-003304-1
894765
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 2-е изд. – Москва : Мир, 2004. – 469, [1] с. : цв. ил., портр. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Stuttgart ; New York : Georg Thieme, 1998. - Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 5-03-003593-1
894766
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова [и др.] ; под ред. П.Д. Решетова и Т.И. Соркиной. – 3-е изд. – Москва : Мир ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 469, [1] с. : цв. ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1998.- Предм. указ.: с. 428-460. – Библиогр.: с. 425-426. – ISBN 978-5-9963-0126-3
894767
  Кольман Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. Л.В. Козлова, Е.С. Левиной, П.Д. Решетова ; под ред. П.Д. Решетова, Т.И. Соркиной. – 4-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 469, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: New York ; Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1997. - Предм. указ.: c. 428-460. – Библиогр.: с. 425-427. – ISBN 978-5-9963-0620-6
894768
  Дон В. Наглядная география. Предметные уроки по мироведению в связи с естествознанием : руководство для преподавателей / В. Дон. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К.
Кн. 1. – 1911. – XII, 114 с.
894769
  Кемпбел В. Наглядная геометрия : пособие для обучения и самообучения : с более чем 300 рис. и чертежами / Вильям Кемпбель, преп. математики в Бостон. латин. шк. ; С введением А. Филлипса, проф. мат.-ки ; Пер. с англ. Е. Попов // Новые пути ознакомления детей с математикой : книга, независимая от всякой программы, посвященная друзьям детствас 98 рис. / К.А. Лэзан. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 215 с. : ил. – (Свободное воспитание и образование и защита детей ; Вып. 26)


  Пер.: Попов, Евгений Иванович (1864-)
894770
  Астряб А.М. Наглядная геометрия : Начальный курс геометрии для трех младших классов средних учебных заведений и для начальн. училищ : с 209 рис. и цветной табл. / А.М. Астряб. – 2-е изд., исправл. и доп. – Петербург ; Киев : Кгигоиздат "Сотрудник", 1911. – XII, 141 с., [4] л. табл. : ил., черт.
894771
  Гильберт Д. Наглядная геометрия / Д. Гильберт, С. Кон-Фоссен. – Москва ; Ленинград, 1951. – 352 с.
894772
  Гильберт Давид Наглядная геометрия / Гильберт Давид, Кон-Фоссен Стефан; Пер. С.А. Каменецкого. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1981. – 344 с.
894773
  Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология / А.Т. Фоменко. – Москва, 1992. – 227 с.
894774
  Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология : Математические образы в реальном мире / А.Т. Фоменко. – 2. – Москва : Московский университет, 1998. – 416 с. – ISBN 5-211-03631-Х
894775
  Плейфэр Дж. Наглядная иммунология = Immunology at a Glance / Дж. Плейфэр; Пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998. – 96с. – (Экзамен на отлично). – ISBN 5-88816-042-3
894776
  Плейфэр Дж. Наглядная иммунология = Immunology at a Glance / Дж. Плейфэр; Пер. с англ. – Москва : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. – 96с. – (Экзамен на отлично). – ISBN 5-88816-042-3
894777
  Воловик А.Ф. Наглядная пропаганда и агитация в учреждениях культуры / А.Ф. Воловик. – Москва, 1978. – 206с.
894778
  Огиенко И.И. Наглядная таблица для изучения русской орфографии : Пособие для изучения и повторения : Правила употребления буквы ъ приводятся в отдельной табл. / И.И. Огиенко, преп. гимназии. – 2-е изд. – Киев : Тип. В.П. Бондаренко, 1916. – 1 л. табл.
894779
  Васильев А.А. Наглядная таблица подсудности Волосному суду по закону 15 июня 1912 г. о преобразовании Местного суда : Подсудность по гражданским делам ; Подсудность по уголовным делам / сост. А.А. Васильев. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва "Общаственная польза", 1912. – 1 л. стп. – Приложение к изд. В.П. Анисимова "Закон 15 июня 1912 о преобразовании Местного Суда"
894780
  Болтянский В.Г. Наглядная топология / В.Г. Болтянский, В.А. Ефремович ; под ред. С.П. Новикова. – Москва : Наука, 1982. – 159 с. : ил. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 21)
894781
  Ивановский Е. Наглядние пособия по истории / Е. Ивановский. – Тула, 1955. – 24с.
894782
  Заднепровский А.Я. Наглядно-значит доходчиво / А.Я. Заднепровский. – Москва, 1977. – 26с.
894783
  Вохмина Лилия Леонидовна Наглядно-ситуативное обучение устной речи на начальном этапе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Вохмина Лилия Леонидовна; Моск. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1978. – 24л.
894784
  Свечников П.В. Наглядно, доходчиво, убедительно / П.В. Свечников. – М., 1965. – 71с.
894785
   Наглядное изучение истории КПСС. – Москва, 1965. – 230с.
894786
  Готвальд В. Наглядное изучение физики : Руководство для народных учителей, преп. низш. и сред. учеб. заведений : С нем. изд. перераб. В. Готвальт по материалам, собр. проф. Б. Швальбе, ред. науч. журн. "Fortschritte der Physik". – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Ч. 1 : Общие свойства тел ; Меры и способы измерения ; Механика твердых тел. – 1907. – 204 с.
894787
  Яшкова Н.В. Наглядное мышление глухих детей / Н.В. Яшкова. – М., 1988. – 143с.
894788
  Смирнова В.Н. Наглядное обучение орфографии в 5 кл. / В.Н. Смирнова. – Москва, 1959. – 271с.
894789
  Клочков М.В. Наглядное пособие по геометрии и тригонометрии / М.В. Клочков. – Москва, 1959. – 64 с.
894790
   Наглядное пособие. Причины развития аутизма теперь можно изучать по фотографиям ДНК // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 25 : фото. – ISSN 1029-5828
894791
   Наглядное учебно-методическое пособие к единой классификационной программе по гимнастике на 1949-1950 гг.. – М., 1949. – 41с.
894792
  Наумчик В.Н. Наглядность в демонстрационном эксперименте по физике (эргономический подход) / В.Н. Наумчик, А.М. Саржевский. – Минск, 1983. – 96 с.
894793
  Свердлов Б.Д. Наглядность в лекции / Б.Д. Свердлов. – М, 1983. – 64с.
894794
  Овакимян Ю.О. Наглядность в лекционной пропаганде / Ю.О. Овакимян, О.Н. Нифонтов. – М., 1980. – 64с.
894795
  Абент Ф. Наглядность в обучении в 3 и 4 классах общеобразоательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Абент Ф.; Моск.гос.ин-т. – Москва, 1956. – 15л.
894796
  Лунгу К.Н. Наглядность в обучении математике студентов технических вузов / К.Н. Лунгу, А.К. Лунгу // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 107-113
894797
  Халджанов Ш. Наглядность в обучении морфологии туркменского языка. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халджанов Ш.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1967. – 23л.
894798
  Бурмистров Н.А. Наглядность в обучении новейшей истории : Автореф... канд. пед.наук: / Бурмистров Н. А.; АПН РСФСР, НИИ общего и полит. образов. – М., 1965. – 20л.
894799
  Жучкевич В.А. Наглядность в преподавании географии / В.А. Жучкевич. – 2-е изд. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 208с.
894800
  Алавердян Мкртыч Элигумович Наглядность в преподавании грамматики русского языка в V - VIII классах армянской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Алавердян Мкртыч Элигумович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 32л.
894801
  Попов А.П. Наглядность в преподавании грамматики русского языка. / А.П. Попов. – Л, 1947. – 47с.
894802
  Некрасов П.А. Наглядность в преподавании истории / П.А. Некрасов. – Одесса, 1962. – 36с.
894803
  Никифоров Наглядность в преподавании истории и обществоведения. / Никифоров, С.Ф. Скляренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 319с.
894804
  Зиновьев М.Н. Наглядность в преподавании истории КПСС / М.Н. Зиновьев. – М, 1964. – 55с.
894805
  Юркевич Т.Г. Наглядность в преподавании литературы. / Т.Г. Юркевич. – М., 1955. – 103с.
894806
  Козлов Н.С. Наглядность в пропаганде химических знаний / Н.С. Козлов, О.К. Козьминых. – М., 1962. – 40с.
894807
  Черник Е.С. Наглядность в работе учителя физической культуры / Е.С. Черник. – М., 1991. – 128с.
894808
  Бойко Е.А. Наглядность и восприятие текстов / Е.А. Бойко. – Київ : Знание, 1977. – 18с.
894809
  Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. Фридман. – М., 1984. – 80с.
894810
  Королев Б.И. Наглядность и технические средства обучения в преподавании общественных наук / Б.И. Королев. – К, 1977. – 43с.
894811
  Киселева Е.В. Наглядность и технические средства обучения в преподавании общественных наук / Е.В. Киселева. – К, 1981. – 63с.
894812
  Палкин Ю.И. Наглядность и технические средства обучения в преподавании политической, экономии / Ю.И. Палкин. – Москва, 1982. – 192с.
894813
  Халилов Н.А. Наглядность на уроках азербайджанского языка. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халилов Н.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1968. – 24л.
894814
   Наглядность на уроках истории и обществоведения.. – Минск, 1965. – 64с.
894815
  Елкина А.И. Наглядность на уроках объяснительного чтения (I-IV классы). / А.И. Елкина, Е.Я. Фортунатова. – М., 1963. – 80с.
894816
  Коваль А.П. Наглядность на уроках русского языка в начальных классах / А.П. Коваль. – К, 1986. – 166с.
894817
  Гричинская В.С. Наглядность на уроках русской литературы / В.С. Гричинская. – К. : Радянська школа, 1983. – 152 с.
894818
  Павлий М.Н. Наглядность обучения в советской дидактике и школе в 1917-1931 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Павлий М.Н. ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1968. – 21с.
894819
  Флеров В.А. Наглядность письма в освещении современной психологии : (Лекции, чит. в 1910 г. на выст. "Детский труд" в г. Киеве) / Вс. Флеров. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1911. – [2], 24 с. : ил.
894820
  Флеров В.А. Наглядность письма в освещении современной психологии / Вс.А. Флеров. – 3-е изд. – Киев : Издание автора, 1914. – 32 с. : ил.
894821
  Кротова К.Д. Наглядность при обучении истории в 4 классе : Автореф... канд.пед.наук: / Кротова К.Д. – Ворошиловград, 1952. – 19 с.
894822
  Федоренко Л.П. Наглядность при обучении русскому языку взрослых учащихся / Л.П. Федоренко. – Москва, 1961. – 144с.
894823
  Ушаков М.А. Наглядные задачи по физике. / М.А. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 142с.
894824
  Владимирский Г.А. Наглядные изображения в параллельных проекциях / Г.А. Владимирский. – Москва, 1960. – 132с.
894825
  Дубова И Н. Наглядные изображения при проектировании физических устройств / И Н. Дубова, . – М, 1980. – 35с.
894826
   Наглядные материалы по курсу истории государства и права.. – К., 1988. – 104с.
894827
  Жуковский В.И. Наглядные образы визуального мышления в процессе обучения студентов высшей школы / В.И. Жуковский, М.В. Тарасова // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – С. 51-56. – ISSN 1026-955X


  Рассматривается наглядный образ как продукт визуального мышления, который играет особо важную роль в процессе обучения в высшей школе. Представлено исследование познавательных особенностей и функций визуального мышления, которое, подчеркивают авторы, ...
894828
   Наглядные пособия в учебном процессе по марксистко-ленинской философии.. – Киев
1. – 1982. – 102с.
894829
   Наглядные пособия в учебном процессе по марксистско-ленинской философии.. – Киев
2. – 1982. – 80с.
894830
  Никанорова Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий изобразительным искусством / Н.П. Никанорова. – М, 1975. – 135с.
894831
  Архангельский С.Н. Наглядные пособия и опыты в курсе психологии : для пед. училищ / С.Н. Архангельский , Т.В. Ендовицкая, Я.З. Неверович ; под ред. М.В. Соколова ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т психологии. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 104 с.
894832
  Сидоренко В.К. Наглядные пособия и технические средства в обучении черчению / В.К. Сидоренко. – Киев, 1991. – 191с.
894833
   Наглядные пособия к курсу научного коммунизма: Метод. пособ.. – М., 1977. – 83с.
894834
  Азар В.И. Наглядные пособия на лекции / В.И. Азар. – Москва : Политиздат, 1964. – 71 с. : ил. – (Библиотека лектора)
894835
  Щукин А.Н. Наглядные пособия на уроках литературы в 9 классе / А.Н. Щукин. – Москва, 1961. – 182с.
894836
  Макаров В.Г. Наглядные пособия по бухгалтерскому учету / В.Г. Макаров. – 3-е изд. – М, 1950. – 76с.
894837
  Лазарева А.И. Наглядные пособия по геометрии в 6-7 классах и методика их использования : Автореф... канд. пед.наук: / Лазарева А.И.; Моск. обл. пед. иг-т. – Москва, 1952. – 18 с.
894838
  Аппарович Н.И. Наглядные пособия по истории древнего мира и средних веков (V-VI классы) / Аппарович Н.И. ; Акад. пед. наук РСФСР, Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1962. – 168 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 162-165
894839
  Аппарович Н.И. Наглядные пособия по истории СССР. VII класс / Аппарович Н.И., Герасимова Г.Г. ; Акад. пед. наук РСФСР, Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1963. – 185 с., [12] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 178-180
894840
  Чунихина Л.В. Наглядные пособия по литературе в восьмилетней школе. / Л.В. Чунихина. – М., 1963. – 78с.
894841
   Наглядные пособия по методике преподавания общественных наук. – Киев, 1980. – 31с.
894842
  Дашко Л.И. Наглядные пособия по морфологии русского языка в 5-6 классах средней школы и методика их использования : Автореф... канд. пед.наук: / Дашко Л.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
894843
   Наглядные пособия по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1984. – 288с.
894844
  Лабутин В.К. Наглядные пособия по радиотехнике / В.К. Лабутин. – Москва-Ленинград, 1949. – 24 с.
894845
  Згут М.А. Наглядные пособия по радиотехнике / М.А. Згут. – Москва, 1964. – 320 с.
894846
  Згут М.А. Наглядные пособия по радиотехнике / М.А. Згут. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 319 с.
894847
  Полонская Н.Д. Наглядные пособия по русской истории / Н.Д. Полонская ; [Предисл.: П. Ардашев]. – Киев : Тип.Т.Г.Мейнандера, 1912. – 66 с. – Оттиск из: Minerva изд. Историко-филологическим Семинарием Высших Женских Курсов в Киеве


  Авт. предисл.: Ардашев, Павел Николаевич (1865-1922)
894848
  Федотова К.П. Наглядные пособия при преподавании стереометрии в общеобразовательной школе с политехническим обучением. : Автореф... канд. пед.наук: / Федотова К.П.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 16л.
894849
   Наглядные средства в преподавании философии.. – М., 1976. – 70 с.
894850
  Пономарев А.П. Наглядные средства пропаганды и агитации в клубе / А.П. Пономарев. – М., 1972. – 112с.
894851
  Славин А.В. Наглядный образ в структуре познания / А.В. Славин. – Москва, 1971. – 271с.
894852
  Генденштейн Л.Э. Наглядный справочник по геометрии : Для 7-11 кл. / Л.Э. Генденштейн. – 3-е изд. – Москва ; Харьков : Илекса, Гимназия, 1999. – 96 с. – ISBN 5-89237-047-Х
894853
  Подгорный А.Л. Наглядный терминологический справочник по начертательной геометрии / А.Л. Подгорный, В.С. Обухоова. – Киев, 1963. – 50 с.
894854
  Ягджян Г.В. Наглядный урок : комедия в 1-м д., в 2-х карт. / Григорий Ягджян ; авториз. пер. с арм. – Москва : Искусство, 1958. – 18 с.
894855
  Ярмоленко Ю. Наглядова діяльність прокуратури за дотримання санітарноепідеміологічного законодавства / Ю. Ярмоленко, О. Дранан // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 182. – ISSN 0132-1331
894856
  Фірсанова В. Наглядова рада в товаристві з обмеженою відповідальністю:проблеми та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 290-292. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
894857
  Шевчук Г. Наглядова рада чи рада директорів: що обирати? Пошук оптимального рішення за допомогою аналізу регуляторного впливу // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 47. – С. 6-8


  Громадське обговорення існуючої моделі корпоративного управління, яке відбулося під час круглого столу, організованого центром комерційного права спільно з Професійною асоціацією корпоративного управління.
894858
  Сухонос В. Наглядова функція прокуратури і забезпечення законності у державному управлінні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.124-127
894859
  Медведько О. Наглядова функція прокуратури та її закріплення у новій редауції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 12-18
894860
  Руденко В.Ю. Наглядова функція прокуратури як інструмент реалізації соціально економічних прав людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 250-254. – ISSN 1563-3349
894861
  Хащина Т. Наглядова функція прокуратури: вона є надійною гарантією захисту інтересів громадян та держави на стадії виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 41-43
894862
  Кулибин П.В. Нагльный кряж / П.В. Кулибин. – Х., 1936. – 72с.
894863
  Грачова Н. нагнибіда Микола Львович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 213-214. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
894864
  Маландій О. Нагода добродіяти / О. Маландій. – К., 1992. – 223с.
894865
  Мазуров Ю.Л. Нагойская конференция по образованию в интересах устойчивого развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 92-93. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
894866
  Дель Г.С. Наголос в українській та італійській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 117-120
894867
  Ястреблянська М.В. Наголос в українській та китайській мовах: основні характеристики // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 243-252. – ISSN 1682-671Х
894868
  Гальчук І.Ю. Наголос граматики М. Смотрицького як відбиття староукраїнської акцентної системи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 79-91. – Бібліогр.: с. 79-86, 90. – ISSN 0027-2833


  Розглядається наголос іменників у граматиці М. Смотрицького в порівнянні зі староукраїнським і сучасним наголошенням, аналізується акцентуація іншомовних слів, визначаються джерела їхнього запозичення.
894869
  Огієнко І. Наголос іменників на -ння // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 289-298. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
894870
  Дудка О.О. Наголос прикметників у текстах українських творів Г. Квітки-Основ"яненка за редакцією О. Потебні // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 75-80
894871
  Гальчук І. Наголос у виданні творів Г.Ф. Квітки-Основ"яненка за редакцією О.О. Потебні на тлі розвитку української акцентології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2010. – № 3. – С. 20-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 41-43; 70 назв. – ISSN 1682-3540
894872
  Кобиринка Г.С. Наголос у структуруванні українського діалектного континууму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Кобиринка Галина Степанівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
894873
  Винницький М В. Наголос у сучасній українській мові / М В. Винницький, . – Київ, 1984. – 160с.
894874
  Веселовська М З. Наголос у східнослов"янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй / М З. Веселовська, . – Харків, 1970. – 163с.
894875
  Білоштан А.П. Наголос членних прикметників у сучасній українській літературній мові / А.П. Білоштан ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 44 с.
894876
  Задорожний В.Б. Наголос як словотвірний чинник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 58-63. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 12)
894877
  Мулярчук І.Ф. Наголоси / Мулярчук І.Ф. – Фастів : Поліфаст, 2012. – 112, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2587-03-6
894878
  Зинякова А. Наголошення іменників чоловічого роду в "Енеїді" І. Котляревського // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков., Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 24. – С. 9-13
894879
  Шестопал О.С. Наголошення інфінітивів у "Енеїді" І.П. Котляревського // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 50-62. – ISSN 0027-2833
894880
   Наголошення слів : Довідник учня. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 72 с. – ISBN 966-7224-80-5
894881
   Наголошуй правильно! : іл. міні-довідник із нормат. укр. наголошування : творчий проект студентів каф. укр. мови та приклад. лінгвістики Ін-ту філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / керівник проекту, авт. ідеї та передм., ред., уклад. доц. каф. укр. мови та приклад. лінгвістики к. філол. наук Віра Володимирівна Берковець. – Київ : Рекламна агенція Да Вінчі, 2019. – 166 с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-97922-0-4


  У пр. № 1727261 напис: Читальному залу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича (Інститут філології, к. 32) з найкращими побажаннями В. Берковець. 18.07.2019 р. Підпис
894882
  Собко В. Нагольний кряж : Роман / В. Собко. – Київ : Дніпро, 1975. – 216с. – (Романи й повісті ; 9-й вип.)
894883
  Собко В. Нагольний кряж : Роман / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 360с. – (Сучасний роман)
894884
  Собко В.М. Нагольний кряж : Роман / В.М. Собко. – Київ : Дніпро, 1987. – 353 с. – (Доблесть)
894885
   Нагольный кряж = (Предварительный отчет о работах экспедиции в Нагольном кряже). – Киев : АН УССР, 1935. – 75с.
894886
  Собко В.Н. Нагольный кряж : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Воениздат, 1977. – 341с.
894887
  Шухрат. Нагоняй. / Шухрат. – Ташкент, 1962. – 54с.
894888
   Нагорний Володимир Никифорович (14.03.1945 - 18.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817
894889
   Нагорний Павло Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 62. – ISBN 966-8352-11-4
894890
   Нагорний Павло Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 325. – ISBN 978-966-439-754-1
894891
  Слободяник М.С. Нагорний Павло Григорович (- хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2020. – Т. 22 : Мр - На / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 309-310. – ISBN 978-966-621-693-2
894892
  Шахраманян Г.Л. Нагорно-Карабахская областная организация Коммунистической партии Азербайджана в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шахраманян Г.Л.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 22л.
894893
  Арустамова Д.М. Нагорно-ксерофильная растительность Армянской ССР : автореф... канд. геогр. наук : 11.00.05 / Арустамова Д.М. ; МГУ. – Москва, 1974. – 22 с.
894894
  Гузеева М.А. Нагорные дубравы юга Горьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Гузеева М.А.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 20л.
894895
  Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в раннем средневековье / Атаев Д.М. ; Дагастан. филиал АН СССР, Ин-т истории, языка и литературы. – Махачкала : [б. и.], 1963. – 255 с. + вкл. л.
894896
  Кузнецов Н.И. Нагорный Дагестан и значение его в истории развития флоры Кавказа : [Доложено в соединенном заседании Отделений Геогафии математической и Географии физической И. Р. Г. О. 26 октября 1910 г.] : (с 4-мя картами) / Н.И. Кузнецов, Д. чл. Общ. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1910. – 48 с., 4 л. карт. – Без тит. л. - Известия Императорского Русского географического Об-ва. 1910, т. XLVI, вып. 6-7, с. 213-260


  На с. 1 дарств. надпись: Многоуважаемому С.Т. Навашину от автора
894897
  Алиев И.Г. Нагорный Карабах: история, факты, события / И.Г. Алиев ; Акад. наук АзССР, Ин-т истории. – Баку : Элм, 1989. – 103, [1] с.
894898
  Омельченко С.М. Нагорный Карабах: реабилитационная экономика // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 58-63. – ISSN 2074-6040
894899
   Нагорняк Майя Володимирівна / О. Шелюг, М. Снітко, А. Соха, В. Чухліб, Д. Ставерська; Олена Шелюг, Марина Снітко, Анастасія Соха, Віталій Чухліб, Дар"я Ставерська // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 202-206. – ISBN 978-966-2726-03-9
894900
  Єніна В.М. Нагорода / В.М. Єніна. – Київ, 1955. – 292с.
894901
   Нагорода захисникові Вітчизни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Василь Антоняк нагороджений орденом "За мужність" II ступеня.
894902
   Нагорода Міжнародного екологічного форуму


  У Міжнародному виставковому центрі в Києві за підтримки Кабінету Міністрів України і міністерства екології та природних ресурсів України відбувся черговий Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України 2014". У його рамках пройшла VII міжнародна ...
894903
   Нагорода Міжнародного екологічного форуму // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 1


  У Міжнародному виставковому центрі в Києві за підтримки Кабінету Міністрів України і міністерства екології та природних ресурсів України відбувся черговий Міжнародний екологічний форум "Довкілля для України 2014". У його рамках пройшла VII міжнародна ...
894904
  Чухно Нагорода надихає (Про вручення Пам"ятного прапору колективу університету) / Чухно, І.Т. Швець // Київський університет, 1967
894905
   Нагорода Німеччини - професорові нашого університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Посол Німеччини в Україні Г.Ю. Гаймзьот вручив Кавалерський хрест Федерального ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччиною" завідувачеві кафедри германської філології Інституту філології Сойку Іванові Васильовичу.
894906
  Бондар О. Нагорода як трибуна: реалізація функції соціальної відповідальності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 24-26. – ISBN 978-966-941-731-2
894907
  Ягнич Ю. Нагорода. / Ю. Ягнич. – К., 1940. – 64с.
894908
  Меншун В. Нагороджений, удостоєний, звеличений... // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 3-7. – ISSN 0868-8117


  Про нагородження Кременя В.Г. Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.
894909
   Нагороджені іншими державами // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 2


  Кавалерським Хрестом Ордена Заслуги Республіки Польща нагороджені: Губерський Л.В. - ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Бех П.О. - проректор з наук.-педаг. роботи (міжнародні зв"язки), проф.; Радишевський Р.П. - зав. ...
894910
   Нагороджені Кавалерським Хрестом Ордена Заслуги Республіка Польща // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  "Рішенням Президента Республіки Польща за значний внесок у розвиток польсько-українського наукового та академічного співробітництва, за популяризацію польської мови та культури Кавалерським Хрестом Ордена Заслуги Республіки Польща нагороджені: ...
894911
   Нагороджені почесною відзнакою товариства "Україна - світ" // Український форум. – Київ, 2000. – 23 - 30 листопада (№ 40-41). – С. 2
894912
   Нагородження з нагоди дня Конституції України // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 2


  Головного наукового співробітника відділу Інституту педагогіки НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Олександру Яківну Савченко нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
894913
  Шевченко В.С. Нагородження переможниць Міжнародного конкурсу "Созидание" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 7 : фото
894914
  Радевич-Винницький Нагородження у Дрогобичі лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка 2018 р. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 3-6


  27 серпня, у Дрогобичі в Народному домі ім. Івана Франка відбулася ІІІ урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка.
894915
   Нагородження Харківщини орденом Леніна. – Харків, 1958. – 55с.
894916
   Нагородження членів наукової ради, редакційної колегії та працівників редакції з нагоди 90-річчя юридичного журналу "Право України" : [засід., 31 трав. 2012 р., м. Київ] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 358-359. – ISSN 1026-9932


  Серед нагороджених викладачі КНУ імені Тараса Шевченка: Н.С Кузнєцова, В.І. Муравйов, В.Н Денисов., В.Г. Буткевич, М.І. Козюбра .
894917
   Нагороди в галузі хімічних наук. Способи міжнародного наукового визнання // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 3 (795), березень. – С. 4-5
894918
   Нагороди від головнокомандувача // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 26 грудня (№ 49/50)


  До Міжнародного дня волонтера 6 грудня в Національному університеті "Острозька академія" вручили нагороди Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного викладачам і студентам закладу за волонтерську діяльність.
894919
  Граб Сергій Нагороди Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 150-157
894920
  Сопов О. Нагороди для героїв // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1 (171). – С. 60-61


  Історія нагород України та світу.
894921
  Пасюк І. Нагороди духовенства (історія заснування та відродження) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 64-70
894922
   Нагороди за високі успіхи в науці! // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 23/24). – С. 1


  Кращі науковці за підсумками минулого року отримали Державні премії України в галузі науки і техніки та свідоцтва лауреатів Президента України. Їх понад 200. Серед університетських вчених державну нагороду отримали представники національних ...
894923
  Дячук О. Нагороди за лідерство в науці. Вручено премії "Лідер науки Украни 2019.Web of Science Award" // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 43/44). – С. 2


  Нагорода присуджується найвпливовішим ученим, науковим журналам та організаціям України на основі показників у наукометричній базі даних "Web of Science". Серед лідерів впливу наукових публікацій з прикладних дисциплін КНУ імені Тараса Шевченка.
894924
  Анікіна О. Нагороди і відзнаки за визначні досягнення у сільськомугосподарстві та лісівництві часів Російської імперії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 97


  Проаналізовано систему заохочення (нагороди та відзнаки) для розбудови сільського господарства та лісівництва, яка існувала в Російській імперії. За допомогою методів об"єктивності, історизму, аналізу та синтезу вдалося дослідити, що для різних верств ...
894925
   Нагороди і премії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм відзначені 105 працівників освітньої, наукової, культурної галузей України. Про це ...
894926
   Нагороди ІМО // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  Міжнародна математична олімпіада (ІМО) проходила у румунському місті Клу-Напока. Підготовка української команди проходила на базі КНУ імені Тараса Шевченка в приміщенні Ін-ту післядипломної освіти.
894927
   Нагороди комсомолу. – К., 1978. – 79с.
894928
   Нагороди кращим юристам // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 листопада (№ 44/45). – С. 16. – ISSN 1992-9277


  Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу "Молодий правник року" (за підсумками 2021-2022 років).
894929
   Нагороди кращим! // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 1


  5 кращих колективів науковців нагородили Премією Кабінету Міністрів України за передові відкриття.
894930
   Нагороди математичного світу // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Математичні успіхи випускника мехмату Д.Радченка, відзначено престижною Міжнародною премією імені Васила Попова. Цю відзнаку, що три роки отримують дослідники, які працюють у царині теорії наближення, присуджено нагороду за успішну розробку теорії ...
894931
  Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України : Золота медаль імені В.І. Вернадського, премії імені видатних учених України, відзнаки / В.О. Цибань ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2010. – 398, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 978-966-360-157-1
894932
  Цибань В.О. Нагороди Національної академії наук України : Золота медаль ім. В.І. Вернадського, премії ім. видат. учених України, премії для молодих учених і студ. вищ. навч. закл., відзнаки, Почесний доктор / В.О. Цибань ; [відп. ред. В.М. Палій] ; Нац. акад. наук України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Академперіодика, 2013. – 492, [3] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 489-491. – ISBN 978-966-360-245-5
894933
   Нагороди освітянам і науковцям // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 6 вересня (№ 34). – С. 2. – ISSN 2219-5793
894934
   Нагороди січня // Київський університет. – Київ, 2019. – Січень (№ 1). – С. 4


  "Випускниця механіко-математичного факультету КНУ Марина В’язовська виборола ще одну престижну нагороду математичного світу – премію Рут Літл Саттер. Один раз на два роки Американське математичне товариство присуджує її на ознаку визнання видатного ...
894935
  Граб С. Нагороди Служби безпеки України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 1(14). – С. 138-149
894936
  Лазаренко Володимир Нагороди Спілки офіцерів України // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 19-21. – ISSN 1811-542X
894937
  Кучерук О. Нагороди України періоду УНР // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 303. – ISSN 0869-3587
894938
   Нагороди України: історія, факти, документи: У 3 т.. – Київ : Українознавство; ARS-Ukraine. – ISBN 5-7770-0893-3
Т.1. – 1996. – 288с.
894939
   Нагороди України: історія, факти, документи: У 3 т.. – Київ : Українознавство; ARS-Ukraine. – ISBN 966-7127-10-9
Т.2. – 1996. – 344с.
894940
   Нагороди України: історія, факти, документи: У 3 т.. – Київ : Українознавство; ARS-Ukraine. – ISBN 5-7770-0892-5
Т.3. – 1996. – 424с.
894941
   Нагороди Ярослава Мудрого // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Нагороди Ярослава Мудрого в галузі нацуки і техніки від АН ВШ України отримали: акад. АН ВШ України, д.т.н., проф., зав.кафедри фак. кібернетики Гаращенко Ф.Г.; акад. АН ВШ України, д.ф.н., проф., зав. кафедри Інституту філології Карабан В.І.; акад. ...
894942
   Нагородили волонтерів факультету психології // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  За активну волонтерську роботу, яку проводять студенти факультету психології під керівництвом доцента кафедри соціальної психології І.В. Клименко, Благодійний фонд "Підтримай армію України" нагородив колектив факультету Почесною грамотою.
894943
   Нагородити орденом "За Заслуги" III ступеня // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 8


  Викладача Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка - Приходька Сергія Івановича.
894944
  Коритько Д.Г. Нагородне право: стан дослідження проблематики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 82-88. – ISSN 1563-3349
894945
  Марцінковський І. Нагородний нагрудний знак Виробничої артелі ім. Шевченка періоду Української РСР // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 26-28. – ISSN 1811-542X
894946
  Коритько Д. Нагородний процес як вид юридичного процесу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 33-34
894947
  Чорний О. Нагородні документи як джерело з історії Другої світової війни та можливість їхнього використання у творчій лабораторії історика-дослідника // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 185-194. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
894948
  Тоїчкін Д. Нагородні шаблі донських козаків другої половини XVIII ст. у колекції Національного музею історії України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 60-68
894949
  Вермишева С.К. Нагорье / С.К. Вермишева. – Москва, 1990. – 238с.
894950
  Чупиков Б.П. Нагорье Караби / Б.П. Чупиков. – Симферополь, 1975. – 93с.
894951
  Козловский Я.А. Нагорья лет / Я.А. Козловский. – Махачкала, 1972. – 291с.
894952
   Нагорья Прибайкалья и Забайкалья = (История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока). – Москва : Наука, 1974. – 360с.
894953
  Скуинь З. Нагота : романы / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. С.Цебаковского. – Москва : Известия, 1982. – 622 с.
894954
  Хлебников Г.Н. Награда / Г.Н. Хлебников. – М., 1966. – 200с.
894955
  Хлебников Г.Н. Награда / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1975. – 430с.
894956
  Чуев Ф.И. Награда / Ф.И. Чуев. – М, 1985. – 341с.
894957
  Блюменхаген В. Награда добродетели и казнь порока, или Христофор Витгусен накануне дня св. Хризогона : ист. роман XV в., изображающий геройскую защиту вольного города Ганновера ; пер. с фр. / В. Блюменхаген. – Москва : Тип. князя Львова ; [Изд. книгопрод. Михайлова ]
Ч. 1. – 1832. – [2], 142, 116 с. – Экз имеет два одинаковых тит. л. ч 1 и ч .2
894958
   Награда общественного признания : Именной орден "За заслуги в развитии туризма в России" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 16-17
894959
  Васильева С. Награда сотне лучших студентов: Ле Бурже // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 7-13 июля (№ 27/28). – С. В1, В3


  Сто украинских студентов технических специальностей, победителей масштабного образовательного проекта "Авиатор 2017", который уже шестой год подряд проводит благотворительный фонд Б. Колесникова, посетили авиационный форум Paris Air Show 2017 Le ...
894960
  Соболев А.П. Награде не подлежит / А.П. Соболев. – М, 1981. – 448с.
894961
   Наградная медаль СССР.. – М., 1984. – 194с.
894962
  Якушев В.А. Наградное право сотрудников полиции российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 5-9. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется Положение о наградах Российской империи, учрежденное в 1859 г. Автором рассмотрены 12 видов наград, которые использовались для поощрения сотрудников полиции в Российском государстве, почти за 58-летнюю историю существования ...
894963
  Дуров В. Наградные портреты Петра // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 1. – С. 140-143. – ISSN 0235-7089


  Наградные портреты Петра !. Наградные царские портреты, как и первый орден, были заимствованы Петром из Западной Европы
894964
  Денисов А.В. Наградные системы стран Северо-Восточной Азии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 78-79. – ISSN 0321-5075
894965
  Гончар И. Наградный знак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 14 октября (№ 41). – С. 1, 4. – ISSN 1563-6755


  В этом году почетный знак отличия "За честь и профессиональное достоинство" был вручен Наталии Кузнецовой.
894966
   Наградовед = Order manual : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед". – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – 151, [4] с., [XLVI] с. фотоил. : ил., табл.
894967
  Кузнецов Александр Награды : Энциклопедический путеводитель по истории российских наград / Кузнецов Александр. – Москва : Современник, 1999. – 478с. – (Мир познания). – ISBN 5-270-01639-7
894968
   Награды ВЛКСМ. – Москва, 1983. – 128с.
894969
  Дуров В. Награды Восточно-Туркестанской Республики // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0235-7089
894970
   Награды графа Уварова за исторические сочинения / Напечатано по распоряжению Имп. Акад. Наук. сентябрь 1896 г. : Тип. Имп. Акад.Наук, 1896. – 12 с.
894971
  Барштейн В. Награды Европейской академии естественных наук // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-21. – ISSN 1811-542X
894972
  Терещенко Алексей Награды нашли героев : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 26 : Фото
894973
   Награды Родины на знаменах комсомола. – Москва, 1969. – 48с.
894974
  Цониас С. Награды Спиридона Луиса / С. Цониас, А. Анастасиу // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886


  Спиридон Луис - победитель первого олимпийского марафона в 1896 г. О наградах спортсмена.
894975
  Павленко С.Б. Награды Украины // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 9. – С. 62-69
894976
  Павленко С.Б. Награды Украины. Часть 1 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 9. – С. 70-76.
894977
   Награды ЦК ВЛКСМ. – Москва, 1976. – 80с.
894978
  Брицын Н.Л. Нагрев в электрическом поле высокой частоты / Н.Л. Брицын. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.-Л., 1965. – 95с.
894979
  Луговской В.Б. Нагрев металла и электронная эмиссия под действием излучения лазера, работающего в режиме хаотических пульсаций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 043 / Луговской В.Б.; АН Уз СССР. – Ташкент, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
894980
  Дураджи В.Н. Нагрев металлов в электролитной плазме / В.Н. Дураджи, А.С. Парсаданян. – Кишинев, 1988. – 213с.
894981
  Никандров Л.Б. Нагрев плазмы в тэта-пинчах с лайнером : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Никандров Л. Б.; Ин-т атом. энерг. – М., 1981. – 22л.
894982
  Сахаров Г.И. Нагрев тел при движении с большими сверхзвуковыми скоростями. / Г.И. Сахаров. – М., 1961. – 108с.
894983
  Марик М. Нагрев хромосферы магнитогидродинамическими волнами над солнечными пятнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марик М.; МГУ. Гос. Астрономич. ин-т. – М., 1966. – 6л.
894984
  Кручиненко Виталий Григорьевич Нагревание и разрушение метеорных тел, теория, модельные расчеты и результаты наблюдений : Автореф. дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.03.03 / Кручиненко В.Г.; Акад. наук укр. ССР. Главная астроном. обсерватория. – Київ, 1990. – 31 с. – Библиогр.: 8 назв.
894985
  Чернышев В.И. Нагревание ионосферной плазмы солнечным ультрафиолетовым излучением в согласованной модели области Р ионосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Чернышев В.И. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 13 с.
894986
  Краснокутская Л.Д. Нагревание облачной атмосферы солнцем : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Краснокутская Л.Д.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
894987
   Нагревание тел при полете на больших скоростях. – 6-е допол. – М.
1. – 1960. – 61с.
894988
  Зобнин Б.Ф. Нагревательные печи / Б.Ф. Зобнин. – М, 1964. – 312с.
894989
  Веселовский В.С. Нагревательные приборы в лабораторной практике / В.С. Веселовский, И.В. Шманенков. – 3-е изд., испр. и допол. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 189 с.
894990
  Веселовский В.С. Нагревательные приборы в лабораторной практике / В.С. Веселовский, И.В. Шманенков. – Изд. 4-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1947. – 183с.
894991
  Локшин Р.Ф. Нагревостойкие лаки и суспензии для обмоточных проводов / Р.Ф. Локшин. – Москва, 1963. – 64 с.
894992
  Третяк К.К. Нагрів і діагностика плазми тороїдальних пасток короткохвильовими високочастотними полями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Третяк Красимир Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
894993
  Кілессо С. Нагробок Михайлові Грушевському в Києві // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 322-324. – ISSN 0041-6061
894994
  Каганяк Ю.Й. Нагромадження запасу різновіковим деревостаном: екскурс підходів та аналіз закономірностей / Ю.Й. Каганяк, М.П. Горошко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 162-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1991-606X
894995
  Панченко М.П. Нагромадження і колгоспне виробництво. / М.П. Панченко, Ю.В. Нікленко. – К., 1966. – 120с.
894996
  Пушкаренко П.І. Нагромадження і споживання в колгоспах / П.І. Пушкаренко. – Київ, 1971. – 48с.
894997
  Микитенко І.А. Нагромадження і споживання в колгоспах / І.А. Микитенко, С.О. Тивончук. – Київ, 1983. – 80с.
894998
  Дучинська Н. Нагромадження капіталу як основа інноваційнго розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями впливу нагромадження капіталу на інноваційний розвиток економіки. Виділено причини, що гальмують упровадження нових технологій. The article deals with influence of capital accumulation on innovation development of the economy. The ...
894999
  Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 23-35 : Табл. 4. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
895000
  Гавриленко В. Нагромадження сфрагістичних знань з давніх часів до середини XIX ст. Початок української сфрагістики // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 45-53. – ISBN 978-966-02-7306-1
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,