Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
891001
  Коряк О. "Охорона" і "захист" цивільних прав: визначення понять та їх співвідношення // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 458-459
891002
  Шахин Ю.В. "Охота на ведьм" в Югославии в конце 40-х-начале 50-х гг. XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 86-104. – ISSN 0042-8779


  Поднята проблема репрессий в отношении информбюровцев, сторонников СССР в период советско-югославского конфликта.
891003
  Ландкоф С.Н. Охорона прав винахідників і раціоналізаторів / С.Н. Ландкоф. – К., 1958. – 40с.
891004
  Гордон М.В. Охорона прав громадан радянським сімейним законодавством / М.В. Гордон. – К, 1959. – 44с.
891005
  Голомідова Г. Охорона прав інтелектуальної власності в конструкторських бюро / Г. Голомідова, О. Бобирєва // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.43-45. – ISSN 1608-6422
891006
  Яворська О. Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 113–119. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
891007
  Панфілова Т.О. та інш. Охорона прав інтелектуальної власності та норми і правила Світової організації торгівлі // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.39-57. – ISSN 1605-7988
891008
  Капіца Ю. Охорона прав на винаходи у галузі біотехнологій в Європейському союзі та за законодавством України / Ю. Капіца, К. Шахбазян // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 19-26
891009
  Запорожець І. Охорона прав на об"єкти інтелектуальної власності як напрям публічного управління // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 29-33.
891010
  Капіца Ю.М. Охорона прав на промислові зразки в Європейському Союзі / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 73-78. – (Право. Економіка. Управління)
891011
  Чомахашвілі О.Ш. Охорона прав на промислові зразки в зарубіжних країнах // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-23.
891012
  Закорецька Г. Охорона прав на раціоналізаторську пропозицію в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.3-7. – ISSN 1608-6422
891013
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: В.О. Ромаеченко, С.І. Мельник, Н.В. Павлюк [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 1. – 2016. – 1090 с.
891014
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Н.Г. Ніколенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 2. – 2016. – 142 с.
891015
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Н.Г. Ніколенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 3. – 2016. – 170 с.
891016
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Н.Г. Ніколенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4. – 2016. – 221 с.
891017
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : офіційне видання : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред.: В.М. Топчій ; редкол.: В.О. Романченко, С.І. Мельник, Н.П. Костенко [та ін.]. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 4, 2015. – 2016. – 112 с.
891018
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / Держ. ветеренарна та фітосанітарна служба України ; Україн. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. В.М. Топчій ; редкол.: С.І. Мельник, Н.В. Павлюк, Ніколенко Н.Г. [та ін.]. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 1. – 2017. – 728 с.
891019
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Топчій В.М. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 2. – 2017. – 970 с.
891020
   Охорона прав на сорти рослин = Plant variety rights protection : бюлетень / М-во аграрної політики та продовольства України ; Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; голов. ред. Топчій В.М. – офіційне вид. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2003-
Вип. 3. – 2017. – 237 с.
891021
   Охорона прав на сорти рослин у Європейському Союзі: законодавчі аспекти / Н.Б. Якубенко, М.В. Федяй, Н.Б. Линчак, С.М. Скоблікова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2015. – № 1/2 (26/27). – С. 94-99. – ISSN 2312-749X
891022
  Заворотько П.П. Охорона прав радянських громадян при виконанні судових рішень по житлових справах // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 123-127. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена процессуальному порядку охраны жилищных прав советских граждан в стадии исполнения судебных решений. В статье анализируются гражданско-процессуальные нормы, регулирующие порядок исполнения судебных решений по жилищным делам. Автор ...
891023
  Середа І.О. Охорона прав членів колгоспу // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
891024
  Дзіс А. Охорона права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 174-176
891025
  Романюк І.І. Охорона права на персональні дані в Україні (цивільно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ірина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 267 арк. – Бібліогр.: арк. 236-267
891026
  Романюк І.І. Охорона права на персональні дані в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Романюк Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
891027
  Єгоров О. Охорона праці - під прокурорським наглядом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 24-30
891028
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1994
891029
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1994
891030
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1994
891031
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1994
891032
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1994
891033
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1994
891034
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1995
891035
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1995
891036
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1995
891037
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1995
891038
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1995
891039
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1995
891040
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1995
891041
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1995
891042
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1995
891043
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1995
891044
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1995
891045
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1995
891046
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1996
891047
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1996
891048
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1996
891049
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1996
891050
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1996
891051
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1996
891052
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1996
891053
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1996
891054
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1996
891055
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1996
891056
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1996
891057
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1996
891058
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1997
891059
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1997
891060
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1997
891061
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1997
891062
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1997
891063
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1997
891064
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1997
891065
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1997
891066
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1997
891067
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1997
891068
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1997
891069
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1997
891070
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
891071
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
891072
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
891073
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
891074
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1998
891075
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1998
891076
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1998
891077
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1998
891078
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1998
891079
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1998
891080
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1998
891081
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1998
891082
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 1. – 1999
891083
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 2. – 1999
891084
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 3. – 1999
891085
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 4. – 1999
891086
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 5. – 1999
891087
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 6. – 1999
891088
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 7. – 1999
891089
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 8. – 1999
891090
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 9. – 1999
891091
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 10. – 1999
891092
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 11. – 1999
891093
   Охорона праці. – Київ, 1994-
№ 12. – 1999
891094
   Охорона праці : Навчальний посібник. – Львів, 2000. – 280с. – ISBN 5-7763-2637-0
891095
  Пістун І.П. Охорона праці : Практикум / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, А.П. Березовецький. – Суми : Університетська книга, 2000. – 207с. – ISBN 966-7550-23-0
891096
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
891097
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
891098
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
891099
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
891100
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
891101
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
891102
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2000
891103
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2000
891104
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2000
891105
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2000
891106
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2000
891107
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2000
891108
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
891109
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
891110
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
891111
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
891112
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
891113
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
891114
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2001
891115
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2001
891116
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2001
891117
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2001
891118
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№11. – 2001
891119
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2001
891120
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
891121
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
891122
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
891123
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
891124
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
891125
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
891126
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
891127
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2002
891128
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2002
891129
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
891130
   Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
891131
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
891132
  Геврик Є.О. Охорона праці : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2003. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-279. – ISBN 966-521-195-1
891133
  Катренко Л.А. Охорона праці : Навч. посібник для студ. виш. навч. закл. / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2004. – 496с. – ISBN 966-680-082-9
891134
  Зацарний В.В. Охорона праці : навч. посіб. для дистанц. навчання / В.В. Зацарний, Р.В. Сабарно ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-303. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-051-1
891135
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
891136
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
891137
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
891138
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
891139
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006
891140
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
891141
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006
891142
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
891143
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
891144
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
891145
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
891146
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
891147
   Охорона праці : навчальний посібник / В.П. Кучерявий, Ю.Є. Павлюк, А.Д. Кузик, С.В. Кучерявий; [Кучерявий В.П. та ін. ] ; за ред. В. Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-2128-02-4


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки.
891148
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
891149
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
891150
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
891151
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
891152
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
891153
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
891154
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
891155
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
891156
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
891157
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007
891158
   Охорона праці : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
891159
   Охорона праці : науково-виробничий журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
891160
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
891161
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
891162
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
891163
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
891164
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
891165
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
891166
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
891167
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
891168
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
891169
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
891170
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11. – 2008
891171
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
891172
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (175). – 2009
891173
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (176). – 2009
891174
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (177). – 2009
891175
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (178). – 2009
891176
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (179). – 2009
891177
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (180). – 2009
891178
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (181). – 2009
891179
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (182). – 2009
891180
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (183)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип.Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року
891181
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (184)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Норми безплатної видачі спец.одягу, спец.взуття та інш. засобів інд. захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
891182
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (185)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
891183
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (186)+додаток. – 2009. – + додаток "Бібліотека спеціаліста з охорони праці. У цьому вип. Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
891184
   Охорона праці : навчальний посібник / [Яремко З.М., Тимошук С.В., Третяк О.І ., Ковтун Р.М.] ; за ред. З.М. Яремка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 373, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 368. – ISBN 978-966-613-778-7
891185
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (187). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
891186
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (188). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : стан промислової безпеки та охорони праці в Україні у 2009 році
891187
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (189). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці :Державні нормативно-правові акти з питань охорони праці, що включені до реєстру НПАОП протягом др. півріччя 2009 р. ....
891188
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (190). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Про розбудову і модернізацію інфраструктурних систем економіки і систем життєзабезпечення. Методика розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій та інцидентів. Про об"єкти підв. небезпеки
891189
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (191). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. Судові рішення.
891190
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (192). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Праця в Україні. Національна профспілкова доповідь Президенту України
891191
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (193). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці. Устаткування підвищеної небезпеки.
891192
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (194). – 2010. – + додаток :На допомогу спеціалісту з охорони праці
891193
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (195). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
891194
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (197). – 2010. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці. Технологічні транспортні засоби
891195
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (198). – 2010. – + додаток №12 На допомогу спеціалісту з охорони праці. Організація та вдосконалення навчання. Рекомендації з профілактики виробничого травматизму. Медична аптечка
891196
  Катренко Л.А. Охорона праці : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.А. Катренко, Ю.В. Кіт, І.П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2011. – 539, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 538-539. – ISBN 978-966-680-431-3


  Містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієничних заходів і засобів збереження здоров"я та працездатності працівників
891197
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (199). – 2011. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці : Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки. №1 2011
891198
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (202). – 2011. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці :звіт про діяльність ФПУ за 2006-2010 роки. № 4 2011
891199
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (204). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. Закон України "Про Центральні органи влади"...№ 6 2011
891200
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (205). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 7" 2011
891201
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (206). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 8" 2011
891202
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (207). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 9" 2011
891203
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (208). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 10" 2011
891204
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (209). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 11. 2011
891205
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (210 ). – 2011. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці. № 12. 2011
891206
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (211). – 2012. – + додаток. На допомогу спеціалісту з охорони праці . № 1 2012 р.
891207
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (212). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 2
891208
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (213). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 3
891209
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (214). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 4
891210
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (215). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 5
891211
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (216). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 6
891212
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (217). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 7
891213
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (218). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 8
891214
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (219). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 9
891215
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (220). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 10
891216
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (221). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 11
891217
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (222). – 2012. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2012 № 12
891218
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 1 (223). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 1
891219
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 2 (224). – 2013. – + Додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 2
891220
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 3 (225). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 3
891221
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 4 (226). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 4
891222
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 5 (227). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 5
891223
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 6 (228). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 6
891224
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 7 (229). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 7
891225
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 8 (230). – 2013. – + додаток: На допомогу спеціалісту з охорони праці 2013 № 8
891226
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 9 (231). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 9
891227
   Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 10 (232). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 10
891228
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 11 (233). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 11
891229
   Охорона праці : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
№ 12 (234). – 2013. – + Додаток "На допомогу спеціалісту з охорони праці" 2013 № 12
891230
  Гаврилечко Ю. Охорона праці : історія та сучасність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 8-11.
891231
  Голінько В.І. Охорона праці в галузі електротехніки та електромеханіки : навч. посібник / В.І. Голінько, В.Ю. Фрундін ; за ред. проф. В.І. Голінька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-232
891232
   Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с. – ISBN 978-966-680-397-2
891233
  Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 391-392. – (Охорона праці). – ISBN 978-966-680-397-2
891234
  Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.П. Пістун, Ю.В. Кіт, Л.А. Катренко. – 3-тє вид., перероб. і допов,. – Суми : Університетська книга, 2014. – 395, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 391-392. – (Охорона праці). – ISBN 978-966-680-397-2
891235
   Охорона праці в галузі телекомунікацій : навч. посіб. / В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі, Р.В. Уваров, Т.А. Смердова; МОНУ ; Наук.-метод. центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2003. – 320 с. – ISBN 966-8013-51-4


  Наведені відомості про систему управління охороною праці на підприємствах. Характерезуються проблеми профілактики виробничого травматизму в галузі телекомунікацій за останні роки. Для студентів вищих навчальних закладів
891236
   Охорона праці в галузі юриспрудеції : навч. посібник для студентів ВНЗ / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2013. – 266, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 237-248, 260-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-485-7
891237
   Охорона праці в діяльності ОВС України : Підручник для навч. закл. МВС України / О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В. Власенко, П.М. Бортнічук; О.М. Бандурка, І.К. Шаша, І.В Власенко., П.М. Бортнічук; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 288с. – ISBN 966-610-018-5
891238
  Грибан В.Г. Охорона праці в органах внутрішніх справ : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко ; МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 326-328. – ISBN 978-966-364-833-0
891239
  Кравченко О. Охорона праці в офісі. Вимоги до робочого місця офісного працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 4/5 (142/143 ). – С. 174-182
891240
  Кравчук Г.А. Охорона праці в сільському господарстві. / Г.А. Кравчук. – К., 1977. – 208с.
891241
  Лапай О.П. Охорона праці в суспільстві розвинутого соціалізму / О.П. Лапай. – Київ, 1980. – 48 с.
891242
  Банько В.Г. Охорона праці в туристському комплексі : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Банько ; МОНУ ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2010. – 232 с. – Бібліогр.: с. 229-230. – ISBN 978-966-373-561-0
891243
   Охорона праці в Україні. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 400с. – ISBN 966-7302-93-8
891244
   Охорона праці в Україні : Нормативна база. – 3-тє вид., змін. і доп. – Київ : КНТ, 2007. – 548с. – ISBN 966-373-165-6
891245
   Охорона праці в Україні : нормативна база / [упоряд. О.М. Роїна]. – 5-те вид., змінене і доп. – Київ : КНТ, 2008. – 536с. – ISBN 978-966-373-339-5
891246
   Охорона праці в Україні : нормативна база / [упоряд. Роїна О.М.]. – 6-те вид., змінене і доповнене. – Київ : КНТ, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-373-592-4
891247
   Охорона праці в Україні. Нормативні документи. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 438с. – ISBN 966-8062-39-6
891248
  Гаврилець О. Охорона праці в умовах світової кризи // Охорона праці : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду; Ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2009. – № 12 (186)+додаток. – С. 7-9
891249
  Нетесюк Г.Л. Охорона праці жінок у сільскому господарстві. / Г.Л. Нетесюк. – Київ, 1979. – 71с.
891250
   Охорона праці жінок у сільському господарстві. – К., 1988. – 150с.
891251
  Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп"ютерів / В.Ц. Жидецький; МОУ; Українська академія друкарства. – Львів : Афіша, 2000. – 176с. – ISBN 966-7760-00-6
891252
  Даньків Й. Охорона праці на підприємстві (організаційно-правові та обліково-аналітичні аспекти) / Й. Даньків, М. Остап"юк, В. Даньків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 47-51. – Бібліогр.: 7 назв
891253
  Гончарова Г. Охорона праці осіб, які працюють за комп"ютером // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-14.
891254
  Голінько В.І. Охорона праці при геологорозвідувальних роботах : навч. посібник / В.І. Голінько, О.В. Безщасний ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 213, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180-182
891255
  Козак З.Я. Охорона праці та тенденції розвитку науки трудового права України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 158-160. – ISBN 978-966-458-401-9
891256
  Осокін В.В. Охорона праці у торгівлі : Підручник для студ.торг.-екон.і комерційних вузів / В.В. Осокін, І.В. Сорока, В.В. Жидков; МОУ,Інст.змісту та методів навчання;Донецький держ.комерційний інст. – /Вид.2-е,доп./. – Київ-Донецьк, 1998. – 198с. – ISBN 5-7763-2183-2
891257
  Осокін В.В. Охорона праці у торгівлі / В.В. Осокін, І.В. Сорока, В.В. Жидков; МОУ. Ін-тут змісту та методів навчання. – Київ-Донецьк, 1999. – 192с. – ISBN 5-7763-2273-1
891258
  Владика М.Й. Охорона праці. / М.Й. Владика. – Львів, 1977. – 91с.
891259
   Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : науково-практичний посібник : у 2-х т. / В.С. Венедіктов, В.П. Грохольський, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. [та ін.] Мельник; [Венедіктов В.С. та ін. ; за ред. В.С. Венедіктова] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; Українська асоц. фахівців трудового права. – Харків ; Київ : [Райдер]. – ISBN 966-8246-24-2
Т. 1. – 2006. – 713, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 641-647


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки.
891260
   Охорона праці: збірник актів acquis communautaire : науково-практичний посібник : у 2-х т. – Харків ; Київ : [Райдер]. – ISBN 966-8246-24-1
Т. 2. – 2006. – 718 с. : табл.


  Висвітлено основи законодавства України з охорони праці, питання гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки.
891261
  Шарлемань М.В. Охорона природи. – Київ : Державне видавництво, 1921. – 50с. – Бібліогр.: Список голов. літ. в справі охорони природи: С. 45-48. – (Науково-популярна бібліотека)


  На с. 3 урив. з вірша Я.І. Щоголева. На тит. стор. дарчий підпис М.П. Василенко від автора
891262
  Медина В.С. Охорона природи / В.С. Медина. – Київ, 1970. – 227с.
891263
   Охорона природи. – К., 1976. – 365с.
891264
  Воїнственський М.А. Охорона природи : Посібник для вчителів / М.А. Воїнственський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 142с. – (Бібліотечна серія)


  У книжці розглядаються наукові основи та сучасні завдання охорони й збагачення природи. Висвітлено організацію охорони природи в СРСР, міжнародне співробітництво в цій галузі, розкрито завдання охорони повітря, водних ресурсів, земних надр, грунту, ...
891265
  Гладков М.О. Охорона природи / М.О. Гладков. – Київ, 1980. – 231с.
891266
  Капінос П.І. Охорона природи / П.І. Капінос, Н.А. Панасенко. – К., 1983. – 183с.
891267
   Охорона природи в західних обл. України. – Львів, 1966. – 283с.
891268
   Охорона природи в західних обл. УРСР. – Львів
ч.1. – 1957. – 68с.
891269
  Медина В.С. Охорона природи в СРСР - державне завдання // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 8-11. – Бібліогр.: 3 назви
891270
  Станіславський А.І. Охорона природи в умовах сучасної демографічної ситуації та урбанізації. / А.І. Станіславський. – Київ : Знання, 1978. – 16с.
891271
   Охорона природи і дослідницька робота в школі. – К., 1969. – 152с.
891272
  Мунтян В.Л. Охорона природи і завдання місцевих Рад депутатів трудящих / В.Л. Мунтян, В. Скібіцький. – Окр. відб. з Радянського права. № 3. 1961, 1961. – 18-26с.
891273
  Лавренко Є. Охорона природи на Україні / Є. Лавренко. – Харків, 1927. – 16 с. – Окр.відбиток з жур. "Вісник природознавства", № 3-4, 1927 р.
891274
  Підоплічко І.Г. Охорона природи на Україні / І.Г. Підоплічко. – К, 1958. – 56с.
891275
  Бабенко Ю.О. Охорона природи при іригації земель / Ю.О. Бабенко, В.Д. Дупляк. – Київ : Урожай, 1988. – 264с.
891276
   Охорона природи Українських Карпат та прилеглих територій. – Київ : Наукова думка, 1980. – 264с.
891277
  Медина В.С. Охорона природи.Загальногеографічні основи. / В.С. Медина. – 2-е вид., перероб. – Київ : Вища школа, 1977. – 192с.
891278
  Паламарчук В. Охорона природного середовища на підприємствах України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.92-93. – ISSN 0131-775Х
891279
   Охорона промислової власності в Україні. – Київ : ІнЮре, 1999. – 400с. – (і). – ISBN 966-7183-76-9
891280
  Поповченко О. Охорона професійної таємниці під час допиту нотаріуса як свідкау кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 161-164.
891281
  Тітко І. Охорона публічних і приватних інтересів при порушенні кримінальних справ приватного і приватно-публічного обвинувачення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 202-213. – ISSN 1993-0909
891282
  Турчин В. Охорона результатів наукової та науково-технічної діяльності - авторське право чи промислова власність? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-44. – ISSN 1608-6422
891283
  Горбунов Ю.М. Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин в інтродукційних центрах Росії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналізується сучасний стан охорони раритетних видів рослин методом культивування в ботанічних садах Росії. Відзначаються різні напрями, переваги та недоліки цього способу в системі охорони заходів.
891284
  Сокур І.Т. Охорона рідкісних тварин. / І.Т. Сокур. – К., 1962. – 52с.
891285
  Шекера Л.І. Охорона рослинного і тваринного світу : Рек. [анот.] бібліогр. покажч. / Л.І. Шекера; Осес. держ. наук. б-ка ім О. М. Горького. – Київ : Урожай, 1985. – 25с.
891286
  Вірченко В. Охорона селекційних досягнень як передумова продовольчої безпеки України / В. Вірченко, В. Савчук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 73-82
891287
  Плішко А.А. Охорона сільськогосподарських угідь від забруднення / А.А. Плішко, М.І. Майстренко. – Київ : Урожай, 1985. – 160с.
891288
  Потарикіна Л.Л. Охорона соціалістичної власності - одна з основних функцій Радянської держави. / Л.Л. Потарикіна. – К., 1955. – 39с.
891289
  Рудницька Л. Охорона Східного кордону Корпусом Охорони Прикордоння // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 257-262. – ISBN 978-966-171-793-9
891290
  Хагур М. Охорона та використання пом"яток архітектури йорданіі в міському та районному плануванні. : Автореф... Канд.архітектури.наук: 18.00.04 / Хагур М.;. – К, 1998. – 12л.
891291
  Щурик М.В. Охорона та відновлення регенеративних властивостей земельних ресурсів: регіональний економіко-статистичний аспект // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 31-35 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
891292
  Кушерець Д.В. Охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України : монографія / Дарина Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 424-463 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-371-0


  У пр. № 1704696 напис: Моєму шановному вчителю та наставнику з великою вдячністю та з найкращими побажаннями від автора. Підпис. 09.06.15.
891293
  Строган А.Ю. Охорона та захист прав і свобод національних меншин у правовій демократичній державі та розвинутому громадянському суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 695-701. – ISSN 1563-3349
891294
  Новіцький В.В. Охорона та захист прав людини в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 39-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
891295
  Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 196 л. – Бібліогр.: л. 170-196
891296
  Василина Н.В. Охорона та захист права власності нотаріусом : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василина Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
891297
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 222 арк. – Додатки: арк. 219-222. – Бібліогр.: арк. 194-218
891298
  Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
891299
  Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників : підручник / С.Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 557, [3] с. – Предм. покажч.: с. 556-558. – Бібліогр.: с. 490-555 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-033-4
891300
  Смогоржевський Л.О. Охорона та приваблювання птахів. : посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський, А.П. Федоренко. – К, 1986. – 71с.
891301
  Червяк Г.П. Охорона та раціональне використання рослинних ресурсів басейну р. Уборть в межах Житомирського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-63. – (Біологія ; Вип. 32)


  Проведено регіонально-флористичне дослідження рослинного покриву басейну р. Убороть в аспекті охорони та збереження рідкісних та малопоширених видів.
891302
   Охорона тваринного світу. – Київ : Урожай, 1992. – 224с. – (Природа і ми)
891303
  Демченко Т.С. Охорона товарних знаків : (порівняльно-правовий аналіз) / Демченко Т.С.; НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Преса України, 2004. – 184с. – ISBN 966-02-3183-0
891304
  Демченко Т. Охорона товарних знаків на лікарські препарати: цивільно-правові пргоблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.111-113,122. – ISSN 0132-1331
891305
  Капіца Ю.М. Охорона топографій інтегральних мікросхем в праві Європейського Союзу та України / Ю.М. Капіца, В.П. Воробйов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 84-90.
891306
  Немеш П.Ф. Охорона торговельних марок в Угорській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 214-218.
891307
  Монастирський Є.О. Охорона трудових прав жінок і молоді / Є.О. Монастирський ; [відп. ред. Є.Ф. Голеня ; уклад.-референт Р.В. Позняк ; ред. Т.С. Больботенко]. – Київ : Т-во "Знання" Української РСР, 1977. – 31, [1] с. – Бібліогр. в підрядк прим. – (Бібліотечка з питань трудового законодавства)
891308
  Матвійчук В. Охорона трудових прав неповнолітніх засобами прокурорського впливу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 64-69.
891309
  Щербина В.І. Охорона функція трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2007. – № 1
891310
  Бортник В.А. Охорона честі та гідності особи в кримінально-правових нормах зарубіжних країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 328-331. – (Право). – ISSN 2222-5226
891311
  Гарнік Т.М. Охорона, регенерація, та використання архітектурного потенціалу в контексті розвитку історичного регіону (на прикладі Черкаської області) : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Гарнік Т.М.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
891312
  Батурин Сергій Охоронець : Роман / Батурин Сергій. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – ISBN 966-663-043-5; 966-663-034-6
891313
  Чос В. Охоронець Грушевського дожив до другої незалежності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 215). – С. 14
891314
  Шендеровський В. Охоронець незгасимого вогнища // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 33-37


  Про вченого, професора Пріцака Омеляна Йосиповича, який з 1992 року працював завідувачем кафедри історіософії Київського державного університету ім. Т. Шевченка
891315
  Портяк В. Охоронителі діви // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С. 12-14. – ISSN 0585-8365
891316
  Лиховид І. Охоронна грамота для Обсерваторної гірки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 7
891317
  Будько Євген Охоронна грамота з Андріївського : Людина-історія / Будько Євген, Запорожченко Борис // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 94-96 : Іл.
891318
  Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
Ч. 1 : Державна служба охорони при МВС України. – 2013. – 110, [1] с. – Бібліогр. : с. 92-110 та в підрядк. прим.
891319
  Мазепа М.М. Охоронна діяльність в Україні : монографія : у 2 ч. / М.М. Мазепа, Ю.О. Загуменна ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Коваленко В.Ф. – ISBN 978-966-2509-25-0
Ч. 2 : Недержавні охоронні підприємства в Україні. – 2013. – 144 с. : табл. – Бібліогр.: с. 58-59
891320
  Ковальський В. Охоронна функція держави як система // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 11. – С.26-31
891321
  Ковальський В. Охоронна функція права і свобода особистості (законодавче забезпечення спротиву обмеженю свободи) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-24. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
891322
  Ковальський В. Охоронна функція права: проблеми соціальної обумовленості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 10-15
891323
  Ковальський В.С. Охоронне регулювання правовідносин: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 67-72.
891324
  Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень-грудень 1918) / О.В. Тимощук; МВС. Ун-тет внутрішніх справ. – Харків : Ун-т внутрішніх справ, 2000. – 462с. + Додатки 450-462. – Бібліогр.:с.423-450. – ISBN 966-610-024-Х
891325
  Горболіс Л. Охоронний модус рідної мови на чужині : На матеріалі листів Павла Грабовського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 45-47. – ISSN 0130-5263
891326
  Градецька Н.М. Охоронний ордер як превентивний засіб внутрісімейних злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 105-109. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
891327
  Василюк О.В. Охоронні зони природно-заповідного фонду / О.В. Василюк, А.В. Варуха // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 130-137. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
891328
  Іваннікова Л. Охоронні молитви // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 4 (15). – С. 31-43. – ISSN 2225-5095
891329
  Денисова Т.А. Охоронні організації як суб"єкт запобігання злочинам в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 120-125. – ISSN 2222-5374
891330
  Васьковська Т. Охороноздатність промислового зразка // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-23.
891331
  Стадниченко Ю.І. Охоронці вогню : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Харків : Прапор, 1973. – 63 с.
891332
  Кулеха І. Охоронці для дипломатів / І. Кулеха, О. Бірченко // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 11-13


  Елітна частина Внутрішніх військ - окреме з"єднання з охорони дипломатичнихх представництв
891333
  Венедіктова І. Охоронювані законом інтереси у правовідносинах власності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 324-331. – ISSN 1026-9932
891334
   Охороняймо вікові дерева Києва / Постійна комісія Київради з питань екол. політики Управ. охорони навкол. природ. середовища виконавчого органу Київради (КМДА), Київ. екол.-культ. центр. – Київ, 2008. – 15с. : іл.
891335
  Корнєєв О.П. Охороняймо корисних звірів нашої країни. / О.П. Корнєєв. – К., 1963. – 48с.
891336
  Дяченко В. Охороняймо пташок! / В. Дяченко. – Харків-Одеса, 1931. – 32с.
891337
  Грищенко В.М. Охороняйте лелек / В.М. Грищенко. – К., 1996. – 111с.
891338
   Охороняйте рідну природу. – К., 1964. – 159с.
891339
  Шарлемань М.В. Охороняйте рідну природу! / Е. Шарлеман. – [Харків] : Вид-во "Союз" Хаpьків. Кpедит. Союзу Коопеpативів. [Коопеpат. Дpук.], 1918. – 32 с. : мал. – (Пpиpодно-Історична Бібліотека / під pед. В.І. Талієва ; Сеp. Світ. Культуpа й Пpиpода № 1)


  Шарлемань Hиколай (Эдуард) Васильевич
891340
   Охота. – К., 1976. – 184с.
891341
  Лебедев В.В. Охота / В.В. Лебедев. – М., 1978. – 14с.
891342
  Тендряков В.Ф. Охота / В.Ф. Тендряков. – М., 1991. – 441с.
891343
  Аристов А. Охота : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 9. – С. 90-94. – ISSN 0027-8238
891344
  Соснин В. Охота без выстрела / В. Соснин. – Пермь, 1966. – 64с.
891345
  Долин Б. Охота без выстрела / Б. Долин. – Москва, 1969. – 48 с.
891346
  Артюхов Г.Я. Охота без запрета / Г.Я. Артюхов. – Москва, 1969. – 119с.
891347
  Андреев Л.Л. Охота без ружья. Борьба с грызунами - вредителями сельского хозяйства / Л.Л. Андреев. – Москва, 1953. – 62с.
891348
  Мартинкус В. Охота в заповеднике / В. Мартинкус. – М, 1986. – 539с.
891349
  Кустов В.Н. Охота в Путоранах / В.Н. Кустов. – Ставрополь, 1989. – 236с.
891350
  Сысоев В.П. Охота в Хабаровском крае / В.П. Сысоев. – Хабаровск, 1952. – 200с.
891351
  Шукшин В.М. Охота жить / В.М. Шукшин. – Казань, 1977. – 223с.
891352
  Шукшин В.М. Охота жить / В.М. Шукшин. – Казань, 1978. – 223с.
891353
  Горохов Дмитрий Охота за влюбленным Наполеоном. Загадочная судьба переписки императора // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 1/2 (1072/1073). – С. 24-31. – ISSN 0234-1670
891354
  Власенко Наталия Охота за головами // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 68-70 : фото
891355
  Майтингер К. Охота за головами на Соломоновых островах. / К. Майтингер. – М, 1957. – 311с.
891356
   Охота за голосами. – Л., 1982. – 207с.
891357
  Дедюкин Г.В. Охота за дальними телецентрами / Г.В. Дедюкин, Л.А. Модестов. – Москва, 1964. – 111 с.
891358
  Терещенко Алексей Охота за жемчужиной короны : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 106-113 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
891359
  Терещенко А. Охота за жемчужиной короны // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 106-113


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
891360
  Васильев Р.Ф. Охота за информацией / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1973. – 63с.
891361
  Бармин А.Г. Охота за камнями / А.Г. Бармин. – Свердловск, 1934. – 111с.
891362
  Чирков Ю.Г. Охота за кварками / Ю.Г. Чирков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 223с.
891363
  Леви В.Л. Охота за мыслью / В.Л. Леви. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1971. – 224с.
891364
  Леви В.Л. Охота за мыслью. Заметки психиатра / В.Л. Леви. – М., 1967. – 335с.
891365
  Винник А.Я. Охота за невидимками / А.Я. Винник. – Донецк, 1968. – 173с.
891366
  Милошевич С. Охота за призраком. защитное слово на процессе лжеобвинений в Гааге. Сентябрь 2004 г. / Слободан Милошевич. – Киев : Оріяни, 2005. – 84с. – (Биб-ка образованного человека). – ISBN 966-8305-32-9
891367
  Задорожный Олег Охота за пряником // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 100-103 : фото
891368
  Карберг Саша Охота за светом : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 54-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
891369
  Самойлов Л. Охота за святым Георгием. / Л. Самойлов, М. Вирт. – М, 1969. – 144с.
891370
  Корниенко С.П. Охота за синим соловьем / С.П. Корниенко. – Хабаровск, 1990. – 158с.
891371
  Плеханов С.Н. Охота за словом / С.Н. Плеханов. – М., 1987. – 271с.
891372
  Санее Н.В. Охота за солнцем / Н.В. Санее. – Петропавловск-Камчатский, 1972. – 167с.
891373
  Санеев Н.В. Охота за солнцем. / Н.В. Санеев. – Петропавловск-Камчатский, 1972. – 167с.
891374
  Кузнецов Л.М. Охота за талисманом / Л.М. Кузнецов. – М., 1987. – 126с.
891375
  Рич В.И. Охота за элементами / В.И. Рич. – М, 1982. – 167с.
891376
  Кирсанов М.Н. Охота и здоровье. / М.Н. Кирсанов. – М., 1973. – 120с.
891377
  Воробьев Е.З. Охота к перемене мест : Роман / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 439с.
891378
  Иваненко Анна Охота к перемене мест : Интернациональная карта настоящего охотника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 20-22 : Фото, карта
891379
  Ауф Охота на "жемчужного кораблика" : природа / Ауф, дем Кампе Йорн, Фройнд Юрген // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 90-103 : Фото. – ISSN 1029-5828
891380
  Уайз Д. Охота на "кротов" : секретный поиск предателей, потрясших ЦРУ / Д. Уайз. – Москва, 1994. – 345 с.
891381
  Вильгельм Клаус Охота на архей : Открытие / Вильгельм Клаус, Лантинг Франс // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 28-42 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
891382
  Янковский К.Д. Охота на белку по гайнам / К.Д. Янковский. – М., 1960. – 25с.
891383
  Каверзнев В.Н. Охота на болотную дичь. / В.Н. Каверзнев. – М., 1932. – 44с.
891384
  Герман В.Е. Охота на болотную и луговую дичь / В.Е. Герман. – Москва, 1953. – 80 с.
891385
  Рябов В.В. Охота на бурых волков / В.В. Рябов. – М., 1957. – 64с.
891386
  Каверзнев В.Н. Охота на вальдшнепов. / В.Н. Каверзнев. – 2-е изд. – М., 1931. – 46с.
891387
  Сахнин А Я Охота на волков / А Я Сахнин. – М., 1989. – 446с.
891388
  Чугунов П.Н. Охота на волков с самолета / П.Н. Чугунов. – М, 1954. – 8с.
891389
  Герман В.Е. Охота на вольдшнепа / В.Е. Герман. – М., 1952. – 64с.
891390
  Канюка М.С. Охота на гигантов : приключенческая повесть / М.С. Канюка, И.И. Рядченко. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 184 с.
891391
  Каверзнев В.Н. Охота на глухарей. / В.Н. Каверзнев. – 3-е изд. – М., 1931. – 39с.
891392
  Туров С.С. Охота на глухаря / С.С. Туров. – Москва, 1951. – 88с.
891393
  Боярин С.В. Охота на горностая / С.В. Боярин. – К., 1988. – 460с.
891394
   Охота на дракона. – М., 1991. – 512с.
891395
  Фокин Н.Н. Охота на зайцев беляков : Заметки охотника / Н.Н. Фокин. – С.-Петербург, 1914. – 32с.
891396
  Смирнов Н.П. Охота на зайцев и других грызунов / Н.П. Смирнов. – М., 1957. – 72с.
891397
  Каверзнев В.Н. Охота на кабанов. / В.Н. Каверзнев. – М., 1932. – 56с.
891398
  Тарасов В.А. Охота на кентавра / В.А. Тарасов. – Калининград, 1991. – 413с.
891399
  Дебрин И.И. Охота на копытных животных / И.И. Дебрин. – М., 1957. – 94с.
891400
  Ярхо Валерий Охота на короля // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 184-192 : фото
891401
  Сидоркин Павел Охота на Красного Бонапарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 180-187 : фото
891402
  Сохарева Татьяна Охота на краснокнижников : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 95 : Фото. – ISSN 1029-5828
891403
  Сбитнев Ю.Н. Охота на лося / Ю.Н. Сбитнев. – М., 1981. – 334с.
891404
  Аникин Андрей Охота на лохов : Art of Fishing // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 3. – С. 50-54 : Фото
891405
  Муравьев С.В. Охота на любимца Гитлера / С.В. Муравьев. – М., 1991. – 222с.
891406
  Никитин Дмитрий Охота на Льва : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 19 : Мексика. – С. 52-59 : Фото
891407
  Никольский Павел Охота на мамонта // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 54-55 : фото
891408
  Лобачев С.С. Охота на медведя. / С.С. Лобачев. – Москва, 1951. – 64с.
891409
  Маципуло Э.П. Охота на монстров / Э.П. Маципуло. – Ташкент, 1988. – 381с.
891410
  Сухарников А.А. Охота на нырковых уток с чучелами и сетью / А.А. Сухарников. – М., 1933. – 24с.
891411
   Охота на острова : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 104-108 : Фото. – ISSN 1029-5828
891412
  Герман В.Е. Охота на пернатую дичь / В.Е. Герман. – М., 1959. – 400с.
891413
  Каверзнев В.Н. Охота на пернатую дичь. / В.Н. Каверзнев. – М.-Л., 1935. – 295с.
891414
  Каверзнев В.Н. Охота на полевую дичь. / В.Н. Каверзнев, 1932. – 39с.
891415
  Жук А. Охота на последнего журавля : повести и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1984. – 248 с.
891416
  Семенченко Н.В. Охота на правду : современное исследование украинского государства / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 253 с. – ISBN 978-966-7889-43-2
891417
   Охота на призрак с камерафоном : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12 : Іл.
891418
  Франзен Джонатан Охота на птиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 70-89 : фото. – ISSN 1029-5828
891419
  Мирзаян Г. Охота на стамбульского имама // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 26. – С. 38-42


  Політична нестабільність в Турції
891420
  Бехер У. Охота на сурков / У. Бехер. – М., 1976. – 667с.
891421
  Бехер У. Охота на сурков : роман / У. Бехер; Пер. с нем. И. Каринцевой и Л. Черной. – Москва : Прогресс, 1977. – 668 с.
891422
  Макбэйн Э. Охота на сыщиков / Э. Макбэйн. – М, 1991. – 160с.
891423
  Лем С. Охота на сэтавра / С. Лем. – М., 1965. – 430с.
891424
  Иванов А.А. Охота на тетеревиных токах. / А.А. Иванов. – М., 1951. – 52с.
891425
  Каверзнев В.Н. Охота на тетеревов. / В.Н. Каверзнев. – М., 1931. – 71с.
891426
  Лохвицкий М.Ю. Охота на тигра / М.Ю. Лохвицкий. – Тула, 1967. – 184с.
891427
  Далекий Н.А. Охота на тигра : повести / Н.А. Далекий. – Киев : Радянський письменник, 1974. – 334 с.
891428
   Охота на Украине. – К., 1954. – 328с.
891429
   Охота на Украине. – К., 1957. – 328с.
891430
  Рябов В.В. Охота на уток / В.В. Рябов. – М., 1952. – 84с.
891431
  Лепети Кристоф Охота на Эболу = Медицина // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 186-196 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
891432
  Рябов В.В. Охота по перу / В.В. Рябов. – М., 1965. – 263с.
891433
  Дементьев А.И. Охота пуще неволи / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1957. – 127с.
891434
  Аксаков С.Т. Охота пуще неволи / С.Т. Аксаков. – Київ : Дніпро, 1991. – 590с.
891435
  Долин Б. Охота с киноаппаратом / Б. Долин. – М., 1951. – 120с.
891436
  Пупышев П.Ф. Охота с легавыми собаками / П.Ф. Пупышев. – 3-е изд. – М, 1957. – 118с.
891437
  Попонов Н.И. Охота с норными собаками. / Н.И. Попонов. – М., 1955. – 93с.
891438
  Попонов Н.И. Охота с норными собаками. / Н.И. Попонов. – М., 1957. – 51с.
891439
  Последов Ю.М. Охота с объективом / Ю.М. Последов. – Ставрополь, 1985. – 91с.
891440
  Минкевич В.Н. Охота с фотоаппаратом. / В.Н. Минкевич; Иофис Е.А. – М., 1963. – 128с.
891441
  Шкурко В.А. Охота, рыболовство, закон / В.А. Шкурко. – Минск, 1982. – 79с.
891442
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Москва, 1954. – 70с.
891443
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Москва, 1954. – 207с.
891444
  Михалков С.В. Охотник / С.В. Михалков. – М., 1956. – 88с.
891445
  Олдридж Д. Охотник / Д. Олдридж. – Минск, 1983. – 174с.
891446
  Тарасов А.И. Охотник Аверьян / А.И. Тарасов. – Архангельск, 1986. – 384с.
891447
  Хенкин К. Охотник вверх ногами. : [о сов. разведчике Р.И. Абеле] / К. Хенкин ; [вступ. ст. А. Зиновьева]. – Москва : Терра, 1991. – 312, [1] с., [2] л. ил. : ил.
891448
  Кудинов П.Н. Охотник за "языками". / П.Н. Кудинов. – М., 1971. – 176с.
891449
  Попов Василий Охотник за гамма-вспышками : Что это вспыхнуло там, вдали? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 24-26 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
891450
  Зубкова А. Охотник за мелодиями // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 8. – С. 102-113


  Жизнь этого композитора была не менее драматична, чем либретто любой из его опер. Джакомо Пуччини - создатель самых чарующих оперных мелодий 20 ст. А ведь когда-то утонченные эстеты объясняли популярность его опер дешевой сентиментальностью и дурным ...
891451
  Кузнецова Л.И. Охотник за метеоритами / Л.И. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 152 с.
891452
  Зверев М.Д. Охотник из Кокпека / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1963. – 271с.
891453
  Ибрагимова М. Охотник Кереселидзе / М. Ибрагимова. – Ставрополь, 1985. – 128 с.
891454
  Валанд Киа Охотник на людоедов : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 146-165 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
891455
  Зализняк Л.Л. Охотник на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита / Л.Л. Зализняк. – К, 1989. – 172с.
891456
  Бриндаров А. Охотник Харибу / А. Бриндаров. – М.-Л., 1950. – 120с.
891457
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1960. – 223с.
891458
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1964. – 222с.
891459
  Хантер Джон Охотник. / Хантер Джон. – М., 1991. – 220с.
891460
  Олдридж Д. Охотник. Пленник чужой страны. Опасная игра / Д. Олдридж. – Кишинев, 1982. – 512с.
891461
  Кибек М. Охотники : роман / М. Кибек. – Москва : Советский писатель, 1962. – 336 с.
891462
  Файнберг Л.А. Охотники американского севера / Л.А. Файнберг. – М, 1991. – 179с.
891463
  Свиридов Г.И. Охотники за алмазами : Повести / Г.И. Свиридов. – Москва : Современник, 1981. – 480с.
891464
  Цыдендамбаев Ч. Охотники за голубыми гусями / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Современник, 1977. – 240 с.
891465
  Цыдендамбаев Ч. Охотники за голубыми гусями : сатир. роман в новеллах / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1987. – 222 с.
891466
  Иосифов К.В. Охотники за джихами. / К.В. Иосифов. – М., 1962. – 238с.
891467
  Шалимов А.И. Охотники за динозаврами / А.И. Шалимов. – Ленинград, 1968. – 287 с.
891468
  Ньюман Кєти Охотники за дождем : фотомастер. Дожди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 46-52 : Фото
891469
  Данн Роб Охотники за елементами. Новые елементы / Данн Роб, Агилера-Хелвег Макс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – май, № 116. – С. 94-103 : фото
891470
  Рид Охотники за жирафами : Роман / Рид, Майн. – Воронеж : Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1991. – 239с.
891471
  Могилевский Б.Л. Охотники за истиной / Б.Л. Могилевский. – М, 1968. – 592с.
891472
  Лишевский В.П. Охотники за истиной / В.П. Лишевский. – М., 1990. – 285с.
891473
  Наковник Н.И. Охотники за камнями / Н.И. Наковник. – Ленинград : Недра, 1966. – 243с.
891474
  Кюнне М. Охотники за каучуком : роман об одном виде сырья / М. Кюнне; Пер. с немецкого Е.Е. Микелевич и А.Д. Райхштейна. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 438 с.
891475
  Буссенар Л. Охотники за каучуком : роман / Луи Буссенар, пер. А. Энквист. – Київ : Довіра, 1992. – 423, [ 1 ] с. – ISBN 5-85154-002-8
891476
  Знаменский Н. Охотники за крабами / Н. Знаменский. – М, 1933. – 73с.
891477
  Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – Москва : Мир, 1972. – 269с.
891478
  Отуотер М. Охотники за лавинами / М. Отуотер. – 2-е, стереотип. – Москва : Мир, 1980. – 254с.
891479
  Ларичев В.Е. Охотники за мамонтами / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1968. – 368с.
891480
  Гудайтис Р.В. Охотники за метафорами / Р.В. Гудайтис. – М, 1991. – 284 с.
891481
  Крюи П. Охотники за микробами / П. Крюи. – М.Л,, 1936. – 400с.
891482
  Крюи П. Охотники за микробами / П. Крюи. – М, 1957. – 485с.
891483
  Крайф Поль де Охотники за микробами. Борьба за жизнь / Крайф Поль де. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 483с.
891484
  Крюи П. Охотники за микробами: Борьба за жизнь / П. Крюи. – Москва : Наука, 1987. – 432 с.
891485
  Флос Ф. Охотники за орхидеями / Ф. Флос. – М, 1960. – 144с.
891486
  Прозоровский Л.В. Охотники за прошлым / Л.В. Прозоровский. – Рига, 1985. – 157с.
891487
  Рид Охотники за растениями, или Приключения в Гималайских горах / Рид, Майн. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1957. – 267с.
891488
  Щербановский О.С. Охотники за растениями. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1961. – 19с.
891489
  Рид Охотники за растениями. Ползуны по скалам : Романы / Майн Рид. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 349с. – ISBN 5-7625-0194-9
891490
  Рид Охотники за растениями. Ползуны по скалам. Затерянные в океане / Майн Рид. – Москва : Правдв, 1991. – 653с. – ISBN 5-253-00286-3
891491
  Самарцев Л.Г. Охотники за сазанами / Л.Г. Самарцев. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону, 1945. – 80с.
891492
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – М., 1960. – 368с.
891493
  Симонов И.А. Охотники за сказками / И.А. Симонов. – М., 1964. – 365с.
891494
  Рид Охотники за скальпами / Майн Рид. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. – 283с. – В кн. также: Тропа войны. Дочь Черного Доктора. – ISBN 5-7625-0108-6
891495
  Ларичев В.Е. Охотники за черепами / В.Е. Ларичев. – М., 1971. – 272с.
891496
  Адам-Смит Пэтси Охотники на лунных птиц / Адам-Смит Пэтси. – Москва : Наука, 1983. – 184с
891497
  Шторх Э. Охотники на мамонтов / Э. Шторх. – М, 1968. – 208с.
891498
  Леонтьев В.В. Охотники пролива Беринга / В.В. Леонтьев. – Магадан, 1969. – 64с.
891499
  Жуков Борис Охотники страны осси : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 112-119 : Іл.
891500
   Охотники, собиратели, рыболовы. – Л., 1972. – 288с.
891501
  Лапский В.Ф. Охотники: Роман. / В.Ф. Лапский. – М., 1990. – 362с.
891502
  Блукет Н.А. Охотникиза растениями / Н.А. Блукет. – М, 1939. – 192с.
891503
  Зворыкин Н.А. Охотнику о зверях. / Н.А. Зворыкин. – М, 1953. – 216с.
891504
  Сальгари Э. Охотница за скальпами / Э. Сальгари. – М, 1991. – 255с.
891505
   Охотница и прыгунья : Анатомия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 76-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
891506
  Сокирко Олексій Григорович Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Сокирко Олексій Григорович; Сокірко Олексій Григорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 203л. – Бібліогр.:л.179-203
891507
  Сокирко Олексій Григорович Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Сокирко Олексій Григорович; Сокірко Олексій Григорович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
891508
   Охотничий домик Н. А. Некрасова в Чудове. – Л., 1987. – 63 с.
891509
  Светлов М.А. Охотничий домик. / М.А. Светлов. – М., 1964. – 104с.
891510
  Бутурлин С.А. Охотничий законопроект : Разбор "Проекта правил об охоте" в ред. Междувед. совещ. с предложением некоторых изменений / С.А. Бутурлин. – Санкт-Петербург : Тип. В.Я. Мильштейна, 1909. – 185 с. – Отд. оттиск из журн.: Наша охота, 1909, сентябрь-октябрь
891511
   Охотничий минимум знаний для членов Украинского общества охотников и рыболовов. – К., 1966. – 16с.
891512
  Роскопф И. Охотничий трофей и изделия / И. Роскопф. – М., 1977. – 160с.
891513
  Шашков Э.В. Охотничье-промысловые животные Верхнего Поволжья. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Шашков Э.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1968. – 24л.
891514
  Марков Е.Л. Охотничье-промысловые животные Лагодехсокго заповедника / Е.Л. Марков. – Тбилиси, 1938. – 67с.
891515
   Охотничье-промысловые звери. – М., 1965. – 280с.
891516
  Ливеровский А.А. Охотничье братство : Рассказы / А.А. Ливеровский. – Ленинград : Советский писатель, 1990. – 416с.
891517
   Охотничье и спортивно-стрелковое оружие XVII-XX вв.. – М., 1960. – 32с.
891518
  Иноуэ Я. Охотничье ружье / Я. Иноуэ. – М, 1983. – 186с.
891519
   Охотничье сердце. – М., 1927. – 372с.
891520
  Пермитин Е.Н. Охотничье сердце / Е.Н. Пермитин. – М., 1963. – 368с.
891521
  Пермитин Е.Н. Охотничье сердце. Сцены / Е.Н. Пермитин. – М., 1962. – 368с.
891522
   Охотничье собаководство. – М., 1966. – 385с.
891523
  Платонов А.В. Охотничье собаководство / А.В. Платонов. – М., 1966. – с.
891524
  Шерешевский Э.И. Охотничье собаководство. / Э.И. Шерешевский. – М., 1957. – 84с.
891525
   Охотничье хозяйство и заповедное дело. – М., 1977. – 86с.
891526
  Миньков Евгений Викторович Охотничье хозяйство населения Северного Причерноморья в эпоху позднего палеолита : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Миньков Евгений Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 19л.
891527
  Маркевич В.Е. Охотничьи боеприпасы. / В.Е. Маркевич. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1951. – 83с.
891528
   Охотничьи были. – Пермь, 1957. – 215с.
891529
  Пришвин М.М. Охотничьи были / М.М. Пришвин. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 383с.
891530
  Савич К.Я. Охотничьи были. / К.Я. Савич. – Владивосток, 1957. – 111с.
891531
  Устиновис Н.С. Охотничьи были. / Н.С. Устиновис. – Абакан, 1963. – 188с.
891532
  Смирнов Н.П. Охотничьи времена года / Н.П. Смирнов. – М., 1952. – 116с.
891533
  Лавринайтис В.Б. Охотничьи встречи / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1957. – 130с.
891534
  Лавринайтис В.Б. Охотничьи встречи / В.Б. Лавринайтис. – Изд. 2-е. – Чита, 1963. – 87с.
891535
  Тамман С.И. Охотничьи встречи. / С.И. Тамман. – 2-е изд., доп. – Тула, 1958. – 136с.
891536
  Кузьмин И.Ф. Охотничьи животные в условиях интенсивного природопользования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Кузьмин И.Ф.; МП РСФСР. Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1974. – 18л.
891537
  Соколов Е.А. Охотничьи животные. / Е.А. Соколов. – вып. 1. – М., 1949. – 256с.
891538
  Сабанеев Л.П. Охотничьи звери / Л.П. Сабанеев. – М, 1988. – 480с.
891539
  Формозов А.Н. Охотничьи звери и промыслы / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1926. – 71с.
891540
  Юргенсон П.Б. Охотничьи звери и птицы / П.Б. Юргенсон. – М, 1968. – 308с.
891541
   Охотничьи зори. – Саратов, 1958. – 175с.
891542
   Охотничьи зори. – М., 1967. – 230с.
891543
  Верещагин Н.К. Охотничьи и промысловые животные Кавказа. / Н.К. Верещагин. – Баку, 1947. – 144с.
891544
  Молчанов Л.А. Охотничьи и промысловые птицы / Л.А. Молчанов. – М.-Ташкент, 1932. – 176с.
891545
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа : С атласом из 140 таблиц / М.А. Мензбир. – Москва : Тип. Кушнерев
Т. 2. – 1902. – 498с.
891546
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Европейской России и Кавказа / М.А. Мензбир. – Москва : Тип. Кушнерев
[Т. 3] : Атлас. 140 таблиц. – 1902. – 498с.
891547
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Северной России. – Москва, 1900
891548
  Мензбир М.А. Охотничьи и промысловые птицы Северной России. – Москва, 1902
891549
  Александров Г.А. Охотничьи и рыболовные товары / Г.А. Александров, Ф Варфоломеев. – Москва, 1956. – 48с.
891550
   Охотничьи просторы. – М., 1950. – 228с.
891551
   Охотничьи просторы. – М.
2. – 1951. – 256с.
891552
   Охотничьи просторы. – М.
3. – 1953. – 248с.
891553
   Охотничьи просторы. – М.
4. – 1954. – 328с.
891554
   Охотничьи просторы. – М.
6. – 1956. – 448с.
891555
   Охотничьи просторы. – М., 1957. – 535с.
891556
   Охотничьи просторы. – М., 1958. – с.
891557
  Сабанеев Л.П. Охотничьи птицы / Л.П. Сабанеев. – М, 1989. – 671с.
891558
  Арамилев И.А. Охотничьи рассказы / И.А. Арамилев. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 168 с.
891559
  Арамилев И.А. Охотничьи рассказы / И.А. Арамилев. – Москва : Военное издательство, 1951. – 64 с.
891560
  Ананян В.С. Охотничьи рассказы / В.С. Ананян. – Москва, 1953. – 48 с.
891561
  Кузнецов Н.В. Охотничьи рассказы / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1953. – 135с.
891562
   Охотничьи рассказы. – Саратов, 1956. – 175с.
891563
   Охотничьи рассказы. – Саратов, 1965. – 95с.
891564
  Крейцер Б.А. Охотничьи ружья и боеприпасы / Б.А. Крейцер, А.И. Толстопят. – М., 1957. – 144с.
891565
   Охотничьи собаки Ленинграда. – Л., 1947. – 245с.
891566
  Рубенок О.Ф. Охотничьи страсти. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1990. – 73с.
891567
  Скребицкий Г.А. Охотничьи тропы / Г.А. Скребицкий. – 2-е доп. изд. – М., 1951. – 128с.
891568
   Охотничьи тропы. – Саратов, 1954. – 244с.
891569
  Тириков Анатолий Гаврилович Охотничьи тропы : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Иркутск : Кн. изд., 1961. – 88с.
891570
  Шапочка В.В. Охотничьи тропы Тургенева / В.В. Шапочка. – Орел : Вешние воды, 1998. – 160с. – (Редкая книга). – ISBN 5872950829
891571
  Кривенко В.Г. Охотничьи угодья дельты Волги как среда обитания водоплавающих птиц. : Автореф... канд. биол.наук: 097, 552 / Кривенко В.Г.; Москов. пед. ин-тут. – М., 1970. – 19л.
891572
  Вишня Остап Охотничьи усмешки / Вишня Остап. – Москва : Правда, 1957. – 56с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
891573
  Фоменко В.Д. Охотничья жилка / В.Д. Фоменко. – М, 1953. – 48с.
891574
  Фоменко В.Д. Охотничья жилка / В.Д. Фоменко. – Ростов на Дону, 1983. – 127с.
891575
  Шевченко А.С. Охотничья зорька / А.С. Шевченко. – Л, 1952. – 188с.
891576
  Аркушин Григорий Львович Охотничья лексика заподнополесских говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Аркушин Григорий Львович ; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
891577
  Пухначев В.М. Охотничья сметка. / В.М. Пухначев. – 1953. – Новосибирск. – 80с.
891578
  Соловьев В.А. Охотничья тетрадь / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1966. – 22с.
891579
  Соловьев В.А. Охотничья тетрадь / В.А. Соловьев. – М., 1971. – 111с.
891580
  Кузнецов Н.В. Охотничья тропа / Н.В. Кузнецов. – Ярославль, 1951. – 68с.
891581
  Казаченко Б.В. Охотничья фауна Пензенской области. / Б.В. Казаченко. – Пенза, 1953. – 156с.
891582
  Лошкарев Г.А. Охотничья фауна предгорий Северного Кавказа. : Автореф... канд.биол.наук: 03.097 / Лошкарев Г.А.; АН УССР,Ин-т зоологии. – К, 1971. – 24л.
891583
   Охотск - колыбель русского Тихоокеанского флота / А Алексеев, И, , . – Хабаровск, 1958. – 158с.
891584
  Умитбаев Р.Б. Охотско-Чаунская металлогеническая провинция: строение, рудоносность, аналоги / Р.Б. Умитбаев. – М., 1986. – 285с.
891585
  Шлямин Б.А. Охотское море / Б.А. Шлямин. – М, 1957. – 96с.
891586
  Суслина И.В. Охрана авторских прав в Интернете / И.В. Суслина, К.К. Покровский // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 0869-608Х
891587
  Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – Москва : УДН, 1986. – 106 с.
891588
   Охрана авторских прав в СССР. – М., 1974. – 32с.
891589
  Кириков Б.М. Охрана архитектурных памятников Ленинграда в годы Советской власти / Б.М. Кириков. – Ленинград, 1988. – 31 с.
891590
  Персикова З.И. Охрана атмосферного воздуха / З.И. Персикова, С.А. Першенков. – М, 1982. – 38с.
891591
  Пинигин М.А. Охрана атмосферного воздуха / М.А. Пинигин. – М, 1989. – 39с.
891592
  Магеррамов А.А. оглы Охрана атмосферного воздуха // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3 (54). – С. 14-16. – ISSN 1812-3910
891593
  Коркутис Пятрас Александрович Охрана атмосферного воздуха в Литве. / Коркутис Пятрас Александрович. – Вильнюс, 1984. – 132с.
891594
  Елманов В.И. Охрана атмосферного воздуха. / В.И. Елманов, Г.Г. Терновая. – М., 1984. – 112с.
891595
  Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе : Справочник / Н.Ф. Тищенко. – Москва : Химия, 1991. – 362 с.
891596
   Охрана атмосферы. – М., 1981. – 95с.
891597
  Лаптев И.П. Охрана атмосферы : Учеб. пособие / И.П. Лаптев. – Томск, 1987. – 149 с.
891598
  Бороданков А.П. Охрана безопасности труда / А.П. Бороданков. – Л, 1975. – 167с.
891599
  Алексеенко О.А. Охрана биологического разнообразия: международно-правовое регулирование // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24. – ISSN 1812-3910
891600
  Навроцкая А.А. Охрана биосферы и ее основного компонента - растений. / А.А. Навроцкая. – Одесса, 1991. – 48с.
891601
  Смирнов И.В. Охрана биосферы и лесная растительность / И.В. Смирнов. – М., 1977. – 80с.
891602
   Охрана ботанических объектов на Крайнем Севере. – Апатиты, 1977. – 122с.
891603
   Охрана важнейших боанических объектов Украины, Белоруссии, Молдавии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 388с.
891604
  Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев / В.Е. Борейко. – К., 1996. – 79с.
891605
  Борейко В.Е. Охрана вековых деревьев / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны дикой природы. – 2-е изд., доп. – Киев, 2001. – 96с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 22)
891606
   Охрана вод речных бассейнов. – Х., 1987. – 166с.
891607
  Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций / Л.А. Рихтер. – М, 1981. – 295с.
891608
   Охрана водной среды. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 183с.
891609
  Кутырин И.М. Охрана водных объектов от загрязнения (Шаги ускорения) / И.М. Кутырин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 4 0с.
891610
  Кутырин И.М. Охрана водных ресурсов -- проблема современности. / И.М. Кутырин, Ю.П. Беличенко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 57с.
891611
  Кутырин И.М. Охрана водных ресурсов - проблема современности / И.М. Кутырин, Ю.П. Беличенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 104с.
891612
   Охрана водных ресурсов. – Москва, 1981. – 95 с.
891613
  Кутырин И.М. Охрана воздуха и поверхностных вод от загрязнения. / И.М. Кутырин. – Москва : Наука, 1980. – 87с.
891614
  Бретшнайдер Б. Охрана воздушного бассейна от загрязнений. Технология и контроль / Б. Бретшнайдер, И. Курфюрст; Под ред.А.Ф.Туболкина. – Пер.с англ. – Ленинград : Химия, 1989. – 287с.
891615
  Скабалланович И.А. Охрана геологической среды и рациональное использование минеральных и водных ресурсов / И.А. Скабалланович, Б.Е. Бронштейн. – Днепропетровск, 1983. – 79с.
891616
  Скабалланович И.А. Охрана геологической среды на территориях городов и промышленных предприятий / И.А. Скабалланович, Б.Е. Бронштейн. – Днепропетровск, 1985. – 85с.
891617
   Охрана геологической среды от отрицательного воздействия предприятий горнодобывающей промыленности. – М., 1984. – 262с.
891618
  Куфаев В.И. Охрана детсва в Северо-Американских Соединенных Штатах. / В.И. Куфаев. – М.-Л., 1929. – 152с.
891619
   Охрана детства в СССР. – М., 1979. – 287с.
891620
  Федоров А.А. Охрана дизайна в конкурентном праве Украины // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 48-53
891621
  Бекяшев К.А. Охрана дикого атлантического лосося российского происхождения в свете Конвенции ООН по морскому праву 1982 года / К.А. Бекяшев, Е.С. Кац // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 5 (86). – С. 21-26. – ISSN 1812-3910
891622
   Охрана дикой природы : ежеквартальный научно-практический и научно-популярный журнал Центра охраны дикой природы СоЭС. – Москва
№ 4. – 1999
891623
   Охрана дикой природы : научно-практический и научно-популярный журнал. – Москва
№ 1. – 2001
891624
  Яблоков А.В. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – М., 1983. – 271с.
891625
  Яблоков А.В. Охрана животного мира: проблемы и перспективы / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – Москва : Знание, 1979. – 64с.
891626
  Колосов А.М. Охрана животных в РСФСР / А.М. Колосов. – М., 1982. – 168с.
891627
  Житков Б.М. Охрана животных и разведение пушных зверей / Б.М. Житков. – 30с.
891628
  Колосов А.М. Охрана животных России / А.М. Колосов. – М., 1989. – 211с.
891629
  Денисов К.А. Охрана жизни и здоровья военнослужащих в зарубежных странах (на примере США) // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 59-63. – ISSN 1680-2721
891630
   Охрана жизни и здоровья рабочих в промышленности. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина
Ч. 2, вып. 1, 2, 3. – 1914. – VI, 293, 183, VIII, 190 с.
891631
  Скрипко В.Р. Охрана жилищных прав граждан / В.Р. Скрипко. – М., 1959. – 70с.
891632
  Скрипко В.Р. Охрана жилищных прав граждан : Автореф... Канд.юрид.наук: / Скрипко В.Р.; МГУ. – М, 1960. – 24л.
891633
  Воложанин В.П. Охрана жилищных прав граждан / В.П. Воложанин. – Москва, 1968. – 63с.
891634
   Охрана здоровья в СССР. – М., 1990. – 238с.
891635
  Читлов Д.С. Охрана здоровья граждан от тяжких насильственных посягательств / Д.С. Читлов; Ной И.С. – Саратов, 1974. – 184с.
891636
  Виноградов Н.А. Охрана здоровья населения в СССР / Н.А. Виноградов, И.Д. Страшун. – Москва, 1947. – 80с.
891637
   Охрана здоровья, профилактика и снижение заболеваемости трудящихся. – М., 1986. – 224с.
891638
  Барсуков М.И. Охрана земель при открытой разработке месторождений / М.И. Барсуков, И.М. Барсуков. – К., 1987. – 150с.
891639
   Охрана земельных ресурсов СССР. – М., 1986. – 182с.
891640
  Тышкевич Г.Л. Охрана и восстановление буковых лесов / Г.Л. Тышкевич. – Кишинев, 1984. – 231с.
891641
  Беликова К. Охрана и защита авторских и смежных прав в России, Индии и Китае // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2015. – № 4. – С. 55-66. – ISSN 0201-7059
891642
  Барабаш-Никифоров Охрана и изучение природы степной полосы Украины / Барабаш-Никифоров. – Екатеринослав, 1924. – 39с.
891643
   Охрана и использование водных ресурсов Карелии. – Петрозаводск, 1974. – 343с.
891644
  Мудрецов А.Ф. Охрана и использование земли / А.Ф. Мудрецов. – М., 1978. – 47с.
891645
  Соколов В.Е. Охрана и использование млекопитающих / В.Е. Соколов, Т.Б. Саблина. – Москва, 1974. – 64с.
891646
   Охрана и использование памятников истории и культуры. – Алма-Ата, 1979. – 280с.
891647
   Охрана и использование памятников истории и культуры в УССР в годы советской власти : Научно-вспомог. библиогр. указ. – Москва, 1987. – 110с.
891648
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 1. – 1983. – 295с.
891649
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 2. – 1983. – 295с.
891650
   Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительных мероприятий. – К.
вып. 3. – 1983. – 74с.
891651
  Беккер А.А. Охрана и контроль загрязнения природной среды / А.А. Беккер, Т.Б. Агаев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 286с.
891652
   Охрана и культивирование растений-символов Украины / В.А. Нечитайло, Н.М. Стеценко, В.Ф. Руденко, А.В. Подобайло; Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 102с. – Библиогр.С.98-99. – (Сер"Охрана дикой природы" ; Вып.9)
891653
  Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1939. – 112 с.
891654
  Колосов А.М. Охрана и обогащение фауны СССР / А.М. Колосов. – М., 1975. – 278с.
891655
   Охрана и оптимизация окружающей среды. – К., 1990. – 254с.
891656
   Охрана и перспективы восстанговления численности джейрана в СССР. – М., 1986. – 93с.
891657
  Родзевич Н.Н. Охрана и преобразование природы : Учебное пособие. / Н.Н. Родзевич, К.В. Пашканг. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 287с.
891658
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение полезных птиц / К.Н. Благосклонов. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1957. – 284с.
891659
  Дергунов Н. Охрана и привлечение птиц / Н. Дергунов. – М., 1927. – 56с.
891660
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц / К.Н. Благосклонов. – Изд. 5-е, перераб. – М., 1972. – 240с.
891661
  Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц, полезных в сельском хозяйстве / К.Н. Благосклонов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1952. – 260с.
891662
   Охрана и рациональное испльзование природных ресурсов. – Симферополь, 1980. – 172с.
891663
   Охрана и рациональное использование внутренних вод Центра и Севера Русской равнины. – Ярославль, 1986. – 93с.
891664
  Бабич Б.И. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. / Б.И. Бабич, Е.Г. Григорьев. – Москва : Знание, 1987. – 48с. – (Науки о Земле ; № 7)
891665
   Охрана и рациональное использование геологической среды. – Пермь, 1987. – 134с.
891666
   Охрана и рациональное использование геологической среды. – Пермь, 1987. – 144с.
891667
  Курашвили Б.Е. Охрана и рациональное использование животного мира Грузии / Б.Е. Курашвили. – М., 1985. – 143с.
891668
   Охрана и рациональное использование защитных лесов степной зоны. – Днепропетровск, 1987. – 165с.
891669
  Лаптев И.П. Охрана и рациональное использование наземных животных / И.П. Лаптев. – Томск, 1981. – 102с.
891670
  Лесик А.В. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры / А.В. Лесик. – Ленинград, 1987. – 125 с.
891671
  Мухамеджанов М.В. Охрана и рациональное использование природные ресурсов Узбекистана / М.В. Мухамеджанов, Ф.Х. Шарафутдинова. – Ташкент, 1989. – 116с.
891672
   Охрана и рациональное использование природных ресурсов. – Петразоводск, 1984. – 100с.
891673
   Охрана и рациональное использование природных ресурсов Верхневолжья. – Тверь, 1991. – 99с.
891674
   Охрана и рациональное использование природы. – Х.
ч. 2. – 1981. – 220с.
891675
   Охрана и рациональное использование природы Донбасса. – Л., 1976. – 141с.
891676
   Охрана и рациональное использование фауны и экосистем Енисейского Севера. – М., 1988. – 202с.
891677
  Меньщиков Л. Охрана и революция. К истории тайных политических организаций, сущевтв. во время самодержавия. / Л. Меньщиков. – М.
Ч.3. – 1932. – 282с.
891678
   Охрана и реставрация памятников архитектуры в СССР. – Москва, 1964. – 36с.
891679
  Дозорцев В.А. Охрана изобретений в СССР / В.А. Дозорцев. – М., 1967. – 128с.
891680
  Мамиофа И.Э. Охрана изобретений и технический прогресс / И.Э. Мамиофа. – М., 1974. – 199с.
891681
   Охрана изобретений и товарных знаков : Правовые и эконом. проблемы. – Рига, 1975. – 154 с.
891682
  Дмитренко И.А. Охрана имущественных прав колхозов / И.А. Дмитренко. – Киев, 1970. – 112с.
891683
  Дульнева Л.А. Охрана имущественных прав несовершеннолетних в советском гражданском праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Дульнева Л.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 17с.
891684
  Гелукашвили Л.Г. Охрана имущественных прав несовершеннолетних. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гелукашвили Л.Г.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 22л.
891685
  Еремеев Д.Ф. Охрана имущественных прав советских граждан / Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1970. – 80с.
891686
  Юрченко В.С. Охрана имущественных прав советских граждан. / В.С. Юрченко. – Минск, 1962. – 152с.
891687
  Алдошин С.М. Охрана интеллектуальной собственности в академическом секторе науки / С.М. Алдошин, Д.И. Цыганов // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 2 (28). – С. 17-25. – ISSN 2072-4322


  В статье приводится аналитический обзор роботы по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, полученных в РАН по итогам выполнения научных исследований.
891688
  Андрощук Г.А. Охрана интеллектуальной собственности в Китае : состояние и тенденции // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2010. – Т. 6, № 1. – С. 81-101. – ISSN 1815-2066
891689
  Наутенко Л.Я. Охрана интеллектуальной собственности: проблемы и конфликты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 30-37. – ISSN 044-748Х
891690
  Шерстнева Н.С. Охрана интересов детей в советском семейном праве : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Шерстнева Н. С.; Сверл. юр. ин-т. – Свердловск, 1977. – 25л.
891691
  Львович Ю.Я. Охрана интересов покупателей / Ю.Я. Львович. – М., 1966. – 224с.
891692
  Ветров Н.И. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами / Н.И. Ветров. – Москва, 1990. – 77с.
891693
  Клык Н.Л. Охрана интересов сторон по авторскому договору / Н.Л. Клык. – Красноярск, 1987. – 180с.
891694
  Ерофеев Б.В. Охрана колхозной собственности / Б.В. Ерофеев. – М., 1954. – 40с.
891695
   Охрана конституционных прав личности на предварительном следствии. – М., 1989. – 87с.
891696
  Слонимский Л.З. Охрана крестьянского земледелия и необходимые законодательные реформы : доклад, читанный в гражданском отделении юридического общества при Имп. С-Петербургском ун-те, в заседаниях 15 марта и 5 апреля 1891 года / [соч.] Л. З. Слонимского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1891. – 104 с.
891697
  Постригань У. Охрана культурного наследия города в американском аспекте (вторая половина ХХ - начало ХХІ вв.): деятельность Фундации Исторической Саванны и города Саванна (штат Джорджия) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 56-68. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
891698
  Чиокану Серджиус Охрана культурного наследия Республики Молдова на современном этапе // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 336-344. – ISBN 978-966-651-971-2
891699
   Охрана ландшафтов : Толковый словарь. – Москва : Прогресс, 1982. – 272с.
891700
   Охрана ландшафтов и проектирование. – М., 1982. – 189с.
891701
   Охрана ландшафтов Сибири. – Новосибирск, 1973. – 250с.
891702
  Жданов А.А. Охрана лесных и водных богатств в СССР / А.А. Жданов, Л.В. Левшин. – М., 1958. – 52с.
891703
  Генсирук С.А. Охрана лесных экосистем / С.А. Генсирук, Л.И. Гайдарова. – Киев : Урожай, 1984. – 200 с.
891704
  Зинов Г.И. Охрана лесов от пожаров / Г.И. Зинов. – 2-е изд. – М, 1980. – 160с.
891705
  Филимонова А.А. Охрана личной собственности граждан / А.А. Филимонова. – Алма-Ата, 1975. – 32с.
891706
  Щедрина А.К. Охрана личной собственности граждан по указу Президиума Верхнего Совета СССР от 4 июня 1947 года "Об усилении охраны личной собственности граждан" : Автореф... Канд.юрид.наук: / Щедрина А.К.; Всес.ин-т юрид.наук. – Москва, 1952. – 20л.
891707
   Охрана материнства и детства в СССР. – М., 1986. – 368с.
891708
  Нечаева А.М. Охрана материнства и детства в СССР / А.М. Нечаева. – М., 1988. – 92с.
891709
  Лебедева В.П. Охрана материнства и младенчества в Стране Советов / В.П. Лебедева. – М.-Л., 1934. – 263с.
891710
   Охрана местных природно-исторических святынь / В.Е. Борейко, О.Г. Листопад, В.Ф. Руденко, А.В. Подобайло; Киевский эколого-культурний центр; Укр.молодежн.лига.Скорая заповедная помощь. – Киев, 1998. – 144с. – (Охрана дикой природы ; Вып.7). – ISBN 9669530237
891711
   Охрана морской среды. – К., 1984. – 179с.
891712
  Сперанская Л.В. Охрана морской среды и международное право / Л.В. Сперанская. – М., 1976. – 64с.
891713
  Балашов И.А. Охрана наземных моллюсков Украины = Conservation of terrestrial mollusсs in Ukraine / Балашов И. ; [науч. ред. В.В. Корнюшин] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – Киев : Институт зоологии НАН Украины, 2016. – 271, [1] с. – Парал. тит. арк. англ., обкл. парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 180-219. – ISBN 978-966-02-7841-7
891714
  Рябоконь Е.А. Охрана наследственного имущества по законодательству Украины // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 2-19
891715
  Потемкин Л.А. Охрана недр и окружающей среды. / Л.А. Потемкин. – Москва : Недра, 1977. – 205с.
891716
  Манукян П.А. Охрана недр. / П.А. Манукян. – М.-Х., 1951. – 288с.
891717
  Ананьев В.А. Охрана недр: Учеб. пособие / В.А. Ананьев. – Томск, 1988. – 90с.
891718
  Кочиеру М.Н. Охрана нематериального культурного наследия Молдовы: новые парадигмы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 4. – С. 54-57
891719
  Гринева М.А. Охрана нетрадиционных товарных знаков // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 4. – С. 21-34
891720
   Охрана общественного порядка - основная задача органов ООП. – К., 1968. – 222с.
891721
  Кораблев М.Д. Охрана общественного порядка и безопасности в условиях ПВО. / М.Д. Кораблев. – М., 1960. – 31с.
891722
   Охрана окружающей природной среды. – К., 1988. – 304с.
891723
  Ляшенко В.И. Охрана окружающей природной среды и защита населения в уранодобывающих регионах // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр.; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 4. – С. 82-92 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1726-5428
891724
   Охрана окружающей природной среды. Экономические аспекты , проблемы и вопросы стандартизации : Материалы советско-американского симпозиума. Ереван 16 - 23 октября 1977 г. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 192 с.
891725
  Денисенко Г.Ф. Охрана окружающей среді в чёрной металлургии / Г.Ф. Денисенко, И З. Губонина, . – М., 1989. – 115с.
891726
   Охрана окружающей среды : Библиогр. указ. за 1971-1975 гг. – Киев, 1976. – 69с.
891727
   Охрана окружающей среды. – Москва : Экономика
Модели управления чистотой природной среды. – 1977. – 231 с.
891728
   Охрана окружающей среды : Справочник Відом. про відпов.: Автор-составительЛ.П.Шариков. – Ленинград : Судостроение, 1978. – 558 с.
891729
  Матвеев Л.Т. Охрана окружающей среды / Л.Т. Матвеев. – Л., 1978. – 61с.
891730
   Охрана окружающей среды. – Л., 1979. – 159с.
891731
   Охрана окружающей среды. – Л., 1979. – 238с.
891732
  Бакач Т. Охрана окружающей среды / Т. Бакач. – М., 1980. – 216с.
891733
   Охрана окружающей среды. – М., 1982. – 224с.
891734
   Охрана окружающей среды. – М., 1983. – 264с.
891735
   Охрана окружающей среды. – Л., 1984. – 338с.
891736
   Охрана окружающей среды. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
891737
  Транин А.А. Охрана окружающей среды / А.А. Транин. – Москва, 1987. – 126с.
891738
  Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды / Ю.В. Новиков. – М., 1987. – 286с.
891739
  Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды / С.Б. Чистякова. – Москва, 1988. – 270 с.
891740
   Охрана окружающей среды. – М., 1989. – 147с.
891741
   Охрана окружающей среды. – М.
ч.2. – 1989. – 137с.
891742
   Охрана окружающей среды. – М., 1990. – 203с.
891743
   Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / А.М. Владимиров, Ю.И. Ляхин, Л.Т. Матвеев, В.Г. Орлов; Владимиров А. М. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 422с. – ISBN 5-286-00643-4
891744
   Охрана окружающей среды. – М., 1991. – 127с.
891745
  Белов С.В. Охрана окружающей среды : Учебник для вузов / С.В. Белов, А Ф. Козьяков и др. Барбинов. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 319с. – ISBN 5-286-00643-4
891746
   Охрана окружающей среды : Учебник для вузов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 559с. – ISBN 5-238-00196-7
891747
   Охрана окружающей среды в ГДР. – М., 1986. – 336с.
891748
  Николин В.И. Охрана окружающей среды в горной промышленности / В.И. Николин, Е.С. Матлак. – Киев : Вища школа, 1987. – 190с.
891749
   Охрана окружающей среды в городах. – К., 1981. – 302с.
891750
   Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. – Львов, 1989. – 159с.
891751
  Амархуу Осорын Охрана окружающей среды в системе функций социалистического государства. (На основе опыта СССР и МНР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Амархуу Осорын; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1976. – 19л.
891752
  Соколов В.И. Охрана окружающей среды в США: приоритеты, бюджеты, занятость // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень. – Москва, 1984. – № 6 (44) : Итоги президентских выборов в США. Планы администрации в отношении космоса. Вашингтонская кампания "укрепления демократии". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 95-109
891753
   Охрана окружающей среды и географический прогноз. – Иркутск, 1979. – 133с.
891754
   Охрана окружающей среды и ее социально-экономическая эффективность. – Москва : Наука, 1980. – 239 с.
891755
  Нечепоренко О.Л. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов / О.Л. Нечепоренко. – Л., 1986. – 51с.
891756
   Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. – М., 1991. – 251с.
891757
   Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в СССР : Статистический сборник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 174с.
891758
   Охрана окружающей среды и социалистическое природопользование. – М., 1978. – 60с.
891759
  Назарова Н.С. Охрана окружающей среды и экологическое воспитание студентов / Н.С. Назарова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 102с.
891760
   Охрана окружающей среды и экология человека. – Иркутск, 1980. – 125с.
891761
   Охрана окружающей среды и эффективность производства. – Саратов, 1981. – 135с.
891762
   Охрана окружающей среды калийных производств. – Минск, 1979. – 145с.
891763
   Охрана окружающей среды Молдавии. – Кишинев, 1986. – 110с.
891764
  Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах / А.М. Михайлов. – Киев : Вища школа, 1990. – 264с.
891765
   Охрана окружающей среды на предприятиях атомной промышленности. – М., 1982. – 201с.
891766
  Перединий О.Г. Охрана окружающей среды на предприятиях цветной металлургии / О.Г. Перединий, Н.В. Микшевич. – Москва : Металлургия, 1991. – 190 с.
891767
   Охрана окружающей среды от загрязнения. – М., 1975. – 83с.
891768
  Малышева Н.Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия : (правовые и организационные вопросы) / Н.Р. Малышева ; [отв. ред. Ю.С. Шемшученко] ; Акад. наук Укр. ССР ; Ин-т государства и права. – Киев : Наукова думка, 1984. – 141, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Человек и среда")
891769
  Малышева Наталья Рафаэловна Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) : Автореф... кадн. юрид.наук: 12.00.02 / Малышева Наталья Рафаэловна; АН УССР. Ин-т гос-ва и права. – К., 1981. – 24л.
891770
  Тышкевич Г.Л. Охрана окружающей среды при интенсивном ведении сельского хозяйства / Г.Л. Тышкевич. – Кишинев, 1987. – 169с.
891771
   Охрана окружающей среды при использовании пестицидов. – К., 1983. – 126с.
891772
   Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 168 с.
891773
   Охрана окружающей среды при освоении области многолетнемерзлых пород. – Москва : Наука, 1980. – 138с.
891774
   Охрана окружающей среды при поисках, разведке и разработке морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1986. – 49с.
891775
  Смирнов В.И. Охрана окружающей среды при проектировании городов / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1981. – 168 с.
891776
   Охрана окружающей среды при производстве пластмасс. – Л., 1988. – 113с.
891777
  Бадяев В.В. Охрана окружающей среды при эксплуатации АЭС / В.В. Бадяев. – Москва, 1990. – 222 с.
891778
   Охрана окружающей среды промышленного региона. – К., 1980. – 195с.
891779
  Марцинкевич Г.И. Охрана окружающей среды. / Г.И. Марцинкевич. – Минск, 1976. – 110с.
891780
  Черныш Б.Я. Охрана окружающей среды. / Б.Я. Черныш. – К, 1982. – 25с.
891781
   Охрана окружающей среды: проблема просвещения. – Москва : Прогресс, 1983. – 352с.
891782
   Охрана окружающей среды: проблемы просвещения. – Тбилиси, 1977. – 352с.
891783
   Охрана окружающей среды: управление право. – Киев, 1982. – 207 с.
891784
  Сидельникова Мария Охрана от труда / Сидельникова Мария, Леви Ядид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 121-128 : фото
891785
   Охрана открытий,. – М., 1969. – 42с.
891786
   Охрана памятников истории и культуры. – М., 1973. – 191с.
891787
  Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры : Справочное пособие / И.А. Игнаткин. – Киев : Вища школа, 1990. – 223с.
891788
   Охрана памятников истории и культуры в СССР. – Москва, 1978. – 66с.
891789
  Бородин И.П. Охрана памятников природы / И.П. Бородин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – 31с.
891790
  Анучин Д.Н. Охрана памятников природы / Д.Н. Анучин. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1914. – С.1-50 : 29 рис.
891791
  Корнилов П.Е. Охрана памятников ТССР / П.Е. Корнилов. – Казань, 1928. – 14с.
891792
  Пиннекер Е.В. Охрана подземной гидросферы / Е.В. Пиннекер. – Москва : Знание, 1979. – 48с.
891793
  Пиннекер Е.В. Охрана подземных вод / Е.В. Пиннекер. – Новосибирск : Наука, 1979. – 70с.
891794
  Мироненко В.А. Охрана подземных вод в горнодобывающих районах = (опыт гидрогеологических исследований) / В.А. Мироненко, В.Г. Румынин, В.К. Учаев. – Ленинград : Недра, 1980. – 320с.
891795
   Охрана подземных вод в условиях техногенеза. – Киев : Вища школа, 1985. – 221с.
891796
   Охрана подземных вод в УССР. – К., 1970. – 102с.
891797
   Охрана подземных вод в УССР. – К.
вып. 2. – 1970. – 88с.
891798
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 3. – 1970. – 64с.
891799
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 4. – 1970. – 64с.
891800
   Охрана подземных вод в УССР от загрязнения и истощения. – К.
вып. 5. – 1970. – 72с.
891801
  Тукалло А.М. Охрана подземных вод. / А.М. Тукалло. – Л., 1988. – 95с.
891802
  Вирен С. Охрана помещений с помощью электромагнитных полей / С. Вирен. – Москва, 1961. – 11 с.
891803
  Болдышев В.С. Охрана почв : Словарь-справочник / В.С. Болдышев; Под ред. Медведева А.Г. – Минск : Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1977. – 112с.
891804
   Охрана почв. – Ростов-на-Дону, 1979. – 159с.
891805
   Охрана почв. – Ростов-на-Дону, 1983. – 183с.
891806
  Добровольский Г.В. Охрана почв : учебник / Г.В. Добровольский, Л.А. Гришина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 224 с.
891807
  Болдышев В.С. Охрана почв : Словарь-справочник / В.С. Болдышев. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Минск : Изд-во "Университетское", 1989. – 159с.
891808
   Охрана почв и рециональное использование земельных ресурсов Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 184с.
891809
  Амосова Я.М. Охрана почв от химического загрязнения / Я.М. Амосова, Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1989. – 94с.
891810
  Кузнецов М.С. Охрана почв от эрозии и дефляции / М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. – М.
2. – 1985. – 98с.
891811
  Гудзон Н. Охрана почвы и борьба с эрозией / Н. Гудзон. – Москва : Колос, 1974. – 304 с.
891812
  Бару М.И. Охрана прав авторов, изобретателей, рационализаторов / М.И. Бару. – К., 1984. – 64с.
891813
  Тарасова В.А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении. / В.А. Тарасова. – М., 1978. – 118с.
891814
  Недавний А.Л. Охрана прав граждан местными Советами. / А.Л. Недавний. – М., 1963. – 108с.
891815
  Рамзаев П.В. Охрана прав граждан при изьятии земельных участков и сносе домов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Рамзаев П.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 21л.
891816
  Березовская С.Г. Охрана прав граждан советской прокуратурой / С.Г. Березовская. – Москва, 1964. – 263с.
891817
  Мартынчик Е.Г. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводтве. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1982. – 188с.
891818
   Охрана прав и интересов личности по уголовному законодательству социалистических стран. – Москва, 1989. – 228с.
891819
   Охрана прав и интересов личности:. – К., 1992. – 199с.
891820
  Данченко Н.И. Охрана прав и интересов советских женщин. / Н.И. Данченко. – К., 1987. – 47с.
891821
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов / В.Р. Скрипко. – М., 1982. – 80с.
891822
  Скрипко В.Р. Охрана прав изобретателей и рационализаторов в европейских социалистических странах / В.Р. Скрипко. – М., 1975. – 144с.
891823
  Попов В.А. Охрана прав изобретателей и рационализаторов. / В.А. Попов. – К, 1977. – 45с.
891824
  Бондарь А. Охрана прав интеллектуальной собственности в ЕЭП // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 2074-6040
891825
  Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством / Н.С. Малеин. – М., 1985. – 165с.
891826
  Шило Н.Я. Охрана прав личности судами надзорной инстанции / Н.Я. Шило. – Ашхабад, 1988. – 124с.
891827
  Крыжна В.Н. Охрана прав на указание места происхождения товара // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (30). – С. 20-23. – ISSN 2072-4322
891828
  Яковлева Г.В. Охрана прав незамужней матери / Г.В. Яковлева. – Минск, 1979. – 120с.
891829
  Ершова Н.М. Охрана прав несовершеннолетних по советскому гражданскому и семейному праву / Н.М. Ершова. – М., 1965. – 102с.
891830
  Тадевосян В.С. Охрана прав несовершеннолетних. / В.С. Тадевосян. – М,, 1974. – 104с.
891831
  Мартынчик Е.Г. Охрана прав осужденного в кассационном производстве. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1979. – 120с.
891832
  Мартемьянов В.С. Охрана прав покупателя, заказчика и клиента / В.С. Мартемьянов. – М, 1983. – 64с.
891833
   Охрана прав потребителя в капиталистических странах. – М., 1987. – 42с.
891834
  Кобец Н.Г. Охрана прав рабочих и служащих и прав профсоюзов при рассмотрении судами дел об увольнении. : Автореф... канд. юридич.наук: / Кобец Н.Г.; МГУ. Юридич. ф-тет. – М.., 1967. – 14л.
891835
  Скрипко Е.Я. Охрана прав рационализаторов / Е.Я. Скрипко. – Минск, 1966. – 216с.
891836
  Заворотько П.П. Охрана прав советских граждан в стадии исполнения судебных решений : Автореф... канд. юр.наук: / Заворотько П.П.;. – К, 1956. – 15л.
891837
  Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на землю и права землепользования в СССР / А.А. Рябов ; [науч. ред. В.П. Малков ; ред. Р.Г. Биктанов ; техн. ред. Н.М. Кислова]. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1976. – 192 с. – Примеч.: с. 181-191
891838
  Рябов А.А. Охрана права государственной собственности на природные ресурсы СССР / А.А. Рябов. – Казань, 1982. – 144с.
891839
  Жариков Ю.Г. Охрана права землепользования / Ю.Г. Жариков. – Москва, 1974. – 136с.
891840
   Охрана примечательных природных объектов в Латвийскйо ССР. – Рига, 1975. – 155с.
891841
   Охрана природной среды. – Кемерово, 1983. – 153с.
891842
   Охрана природной среды (экономический аспект) : сборник научных трудов. – Донецк : ИЭП АН УССР, 1982. – 150 с.
891843
  Оуэн О.С. Охрана природных ресурсов / О.С. Оуэн. – Москва : Колос, 1977. – 416с.
891844
  Белицкий А.С. Охрана природных ресурсов при удалении промышленных жидких отходов в недра земли. / А.С. Белицкий. – Москва : Недра, 1976. – 145 с.
891845
   Охрана природных условий и мелиорация Среднего Приднепровья. – Л., 1975. – 148с.
891846
  Константинович С.А. Охрана природы-забота общая / С.А. Константинович. – Минск, 1981. – 80с.
891847
  Нарзикулов М.Н. Охрана природы-неотложная задача современности / М.Н. Нарзикулов. – Душанбе, 1979. – 20с.
891848
  Макаревич Н.С. Охрана природы -- важнейшая государственная задача в СССР. / Н.С. Макаревич. – Саратов, 1973. – 32с.
891849
   Охрана природы -- задача народнохозяйственного и культурного значения. – М., 1964. – 24с.
891850
  Захлебный А.Н. Охрана природы - важнейшая задача современности / А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина. – М, 1975. – 47с.
891851
  Джинова З.П. Охрана природы - дело каждого. / З.П. Джинова. – М., 1979. – 71с.
891852
  Борейко В.Е. Охрана природы - дело молодых / В.Е. Борейко. – Киев : Урожай, 1991. – 78с.
891853
   Охрана природы - задача всенародная. – Киев : Политиздат, 1987. – 222с.
891854
  Коростелев Н.Б. Охрана природы - охрана здоровья / Н.Б. Коростелев. – Москва, 1983. – 97с.
891855
   Охрана природы. – М., 1948. – 141с.
891856
   Охрана природы. – М., 1948. – 141с.
891857
   Охрана природы. – М., 1948. – 130с.
891858
   Охрана природы. – М., 1948. – 126с.
891859
   Охрана природы. – М., 1948. – 137с.
891860
   Охрана природы. – М., 1948. – 120с.
891861
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
891862
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
891863
   Охрана природы. – М., 1949. – 160с.
891864
   Охрана природы. – М., 1950. – 172с.
891865
   Охрана природы. – М., 1950. – 168с.
891866
   Охрана природы. – М., 1950. – 160с.
891867
   Охрана природы. – М., 1951. – 160с.
891868
   Охрана природы. – Минск, 1969. – 392с.
891869
   Охрана природы : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 407 с.
891870
   Охрана природы. – 2-е, перераб. и доп. – Минск, 1972. – 470с.
891871
   Охрана природы. – Ярославль, 1975. – 255с.
891872
  Гладков Н.А. Охрана природы / Н.А. Гладков. – М., 1975. – 239с.
891873
  Воронцов А.И. Охрана природы / А.И. Воронцов. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 408с.
891874
  Банников А.Г. Охрана природы / А.Г. Банников. – М, 1977. – 207с.
891875
  Астанин Л.П. Охрана природы / Л.П. Астанин, К.Н. Благосклонов. – Москва, 1978. – 239с.
891876
  Воронцов А.И. Охрана природы / А.И. Воронцов. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 174с.
891877
  Кирпатовский И.П. Охрана природы / И.П. Кирпатовский. – М., 1980. – 376с.
891878
   Охрана природы. – М., 1981. – 95с.
891879
   Охрана природы. – 2-е, дораб. – М., 1981. – 270с.
891880
  Бабаев Фикрет Рзакули Охрана природы / Бабаев Фикрет Рзакули. – Баку, 1982. – 105с.
891881
   Охрана природы. – М., 1983. – 144с.
891882
  Астанин Л.П. Охрана природы / Л.П. Астанин, К.Н. Благосклонов. – Москва, 1984. – 255с.
891883
  Банников А.Г. Охрана природы / Банников А.Г. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1985. – 287с.
891884
   Охрана природы. – Казань, 1985. – 31с.
891885
   Охрана природы. – 3-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
891886
   Охрана природы. – 2-е, перераб. – М., 1987. – 271с.
891887
  Курсков А.Н. Охрана природы / А.Н. Курсков. – Минск, 1987. – 61с.
891888
  Кронитис Я.Я. Охрана природы / Я.Я. Кронитис. – Рига, 1989. – 326с.
891889
  Капинос П.И. Охрана природы : учебник / П.И. Капинос, Н.А. Панасенко. – Киев : Вища школа, 1989. – 254 с.
891890
  Толстихиен О.Н. Охрана природы / О.Н. Толстихиен. – Якутск
1. – 1990. – 60с.
891891
  Макевнин С.Г. Охрана природы / С.Г. Макевнин, А.А. Вакулин. – М, 1991. – 125с.
891892
  Балина Т.К. и др. Охрана природы (химическая экология) : учебное пособие / Т.К. и др. Балина. – Тверь, 1993. – 72с.
891893
  Балина Т.К. и др. Охрана природы (химическая экология) : учебное пособие / Т.К. и др. Балина; 2-е изд., расширенное. – Тверь, 1995. – 84 с.
891894
  Моисеенко И.И. Охрана природы в Белорусской ССР. / И.И. Моисеенко. – Минск, 1973. – 208с.
891895
   Охрана природы в Вешенском районе. – Ростов -на-Дону, 1975. – 90с.
891896
  Муравлев Г.Г. Охрана природы в воспроизведение естественных ресурсов / Г.Г. Муравлев. – Алма-Ата, 1978. – 107с.
891897
   Охрана природы в западных обл. УССР. – Львов
ч.2. – 1957. – 60с.
891898
  Лисицын Е.Н. Охрана природы в зарубежных странах / Е.Н. Лисицын. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 213с.
891899
   Охрана природы в Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 158с.
891900
   Охрана природы в Латвийской ССР. – М., 1984. – 94с.
891901
   Охрана природы в Литовской ССР. – М., 1986. – 96с.
891902
  Гладков Н.А. Охрана природы в первые годы Советской власти : (По материалам ленинских декретов) / Н.А. Гладков. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1972. – 35с.
891903
  Гордиенко Т.Г. Охрана природы в системе функций социалистического государства / Т.Г. Гордиенко. – Барнаул, 1988. – 130с.
891904
   Охрана природы в Советской Латвии. – Рига, 1973. – 64с.
891905
  Макаров В.Н. Охрана природы в СССР / В.Н. Макаров. – М, 1947. – 60с.
891906
  Гладков Н.А. Охрана природы в СССР / Н.А. Гладков. – Л., 1972. – 72с.
891907
  Захлебный А.Н. и др. Охрана природы в школьном курсе биологии : пособие для учителя / А.Н. и др. Захлебный. – Москва : Просвещение, 1977. – 207 с. : табл. – (Библиотека учителя биологии)
891908
  Ланге К.П. Охрана природы в школьных курсах ботаники и зоологии / К.П. Ланге. – Куйбышев, 1973. – 62с.
891909
   Охрана природы Верхневолжья. – Калинин, 1979. – 118с.
891910
  Мириманян Х.П. Охрана природы горных территорий / Х.П. Мириманян. – М., 1980. – 48с.
891911
   Охрана природы за рубежом. – М., 1980. – 96с.
891912
  Мунтян В.Л. Охрана природы и воспитание человека / В.Л. Мунтян. – К., 1966. – 43с.
891913
  Кудрицкий Ю.К. Охрана природы и здоровье. / Ю.К. Кудрицкий. – Л., 1977. – с.
891914
  Шарлеман Э.В. Охрана природы и земельный вопрос, 1917. – 2 с. – Отд. оттиск из: Хозяйство. 1917 № 35-38
891915
  Базлов В.Н. Охрана природы и инженерная защита окружающей среды в пищевой промышленности / В.Н. Базлов. – М., 1983. – 208с.
891916
  Васильковский П.Е. Охрана природы и краеведы / П.Е. Васильковский. – Москва-Ленинград, 1927. – 76с.
891917
   Охрана природы и ландшафт. – Таллин, 1973. – 95с.
891918
  Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. / В.А. Чичварин. – Москва : Международные отношения, 1970. – 288 с.
891919
  Тарнавский А.Г. Охрана природы и общественные организации: правовые вопросы / А.Г. Тарнавский. – Москва, 1990. – 126с.
891920
  Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Просвещение, 1992. – 320с.
891921
  Пащенко В.М. Охрана природы и перспективы рекреационного природопользования в Северном Приазовье // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 11-17. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
891922
   Охрана природы и применение химических срудств в сельском и лесном хозяйстве. – Л., 1981. – 146с.
891923
   Охрана природы и природных ресурсов. – М., 1968. – 60с.
891924
   Охрана природы и природных ресурсов. – Львов, 1985. – 190с.
891925
   Охрана природы и рациональное использование при родных ресурсов. – Киев, 1986. – 10с.
891926
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов Московской обл.. – М., 1977. – 143с.
891927
   Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов центрально-черноземной полосы. – Воронеж, 1972. – 117с.
891928
   Охрана природы и улучшение окружающей среды. – Ташкент, 1975. – 132с.
891929
  Невский Л.А. Охрана природы и школа. / Л.А. Невский. – М., 1951. – 42с.
891930
  Чигаркин А.В. Охрана природы Казахстана / А.В. Чигаркин. – Алма-Ата, 1973. – 104с.
891931
   Охрана природы Коми АССР. – Сыктывкар, 1961. – 148с.
891932
   Охрана природы Молдавии. – Кишинев, 1988. – 218с.
891933
   Охрана природы на Дальнем Востоке. – Владивосток
вып.2. – 1964. – 238с.
891934
   Охрана природы на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1976. – 254с.
891935
   Охрана природы Нижнего Дона. – Ростов-на-Дону, 1962. – 180с.
891936
   Охрана природы Нижнего Дона. – Ростов-на-Дону, 1969. – 84с.
891937
  Попов А.И. Охрана природы от вредных выбросов тепловых электростанций. / А.И. Попов, Н.Б. Лобачева. – Саратов
ч. 1. – 1976. – 67с.
891938
   Охрана природы Причерноморья. – М., 1982. – 152с.
891939
  Олейник Я.Б. Охрана природы развития агропромышленного комплекса Волынской области / Я.Б. Олейник, П.А. Масляк // Повышение эфективности функционирования хозяйственного комплекса Волынской области
891940
   Охрана природы Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1990. – 624с.
891941
   Охрана природы Туркменистана. – Ашхабад, 1978. – 180с.
891942
   Охрана природы Южного Урала и Приуралья. – Уфа, 1979. – 148с.
891943
   Охрана природы Якутии. – Иркутск, 1971. – 228с.
891944
  Иоганзен Б.Г. Охрана природы. / Б.Г. Иоганзен, Н.И. Иголки. – Томск, 1976. – 264с.
891945
  Гетов Л.В. Охрана природы. / Л.В. Гетов, А.В. Сычева. – Минск, 1986. – 239,1с.
891946
  Гаранин В.И. Охрана природы: прошлое и настоящее / В.И. Гаранин. – Казань, 1975. – 75с.
891947
  Кукрус А.Ю. Охрана промышленной собственности. / А.Ю. Кукрус, Х. Койтель. – Таллин, 1980. – 146с.
891948
  Степанов В.А. Охрана пророды / В.А. Степанов. – Ленинград, 1983. – 66 с.
891949
   Охрана растений в Поволжье и на Урале. – Куйбышев, 1984. – 91с.
891950
  Вахрамеева М.Г. Охрана растительного мира / М.Г. Вахрамеева. – Москва, 1988. – 94с.
891951
  Карпенко А.С. Охрана растительного мира в Нечерноземье / А.С. Карпенко, Н.И. Ставрова. – Л., 1980. – 112с.
891952
  Алтухов М.Д. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кавказе / М.Д. Алтухов, С.А. Литвинская. – Краснодар, 1989. – 189 с. – Природа и мы
891953
   Охрана растительного мира Сибири. – Новосибирск, 1981. – 223с.
891954
  Белоусова Л.С. Охрана редких видов растений в СССР / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – М, 1974. – 70с.
891955
  Кучеров Е.В. Охрана редких видов растений на Южном Урале / Е.В. Кучеров. – М., 1987. – 202с.
891956
   Охрана редких видов сосудистых растений советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 203с.
891957
  Мацкевич Н.В. Охрана редких генотипов лесных деревьев и кустарников / Н.В. Мацкевич. – Москва, 1987. – 204с.
891958
  Самощенко И.С. Охрана режима законности Советским государством. / И.С. Самощенко. – М, 1960. – 200с.
891959
  Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – М., 1988. – 177с.
891960
   Охрана реликтовой растительности и животного мира Северо-Западного Кавказа. – Л, 1983. – 103с.
891961
  Иванова Н.А. Охрана семьи и брака советским законодательством / Н.А. Иванова. – М, 1969. – 40с.
891962
  Клюшниченко А.П. Охрана социалистической и личной собственности путем гражданского иска в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Клюшниченко А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 18 с.
891963
  Клюшниченко А.П. Охрана социалистической и личной собственности путем гражданского иска в советском уголовном процессе : Дис... канд. юрид.наук: / Клюшниченко А.П.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1953. – 339л. – Бібліогр.:л.1-ХХ
891964
  Стряпунин В.Г. Охрана социалистической собственности - священный долг советских людей / В.Г. Стряпунин. – Л, 1966. – 20с.
891965
   Охрана социалистической собственности. – М, 1980. – 446с.
891966
  Кучерявый Н.П. Охрана социалистической собственности / Н.П. Кучерявый. – Фрунзе, 1984. – 68с.
891967
  Ясинский Г.М. Охрана социалистической собственности / Г.М. Ясинский. – К., 1986. – 72с.
891968
  Тяжкова И.М. Охрана социалистической собственности / И.М. Тяжкова. – М, 1987. – 93с.
891969
  Александров Г.Н. Охрана социалистической собственности в системе советской торговли / Г.Н. Александров, Л. Мариупольский. – Москва, 1949. – 23с.
891970
  Хакимов И.Х. Охрана социалистической собственности в советской торговле / И.Х. Хакимов. – Ташкент, 1967. – 204с.
891971
   Охрана социалистической собственности в трудовом праве. – Махачкала, 1990. – 75с.
891972
  Арзамасцев А.Н. Охрана социалистической собственности по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Арзамасцев А.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
891973
  Чич Милан Охрана социалистической экономики. / Чич Милан, Матэрн Владимир. – М., 1987. – 205с.
891974
  Соколов В.И. Охрана среды в США: внутренние и международнык аспекты // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 4 (60) : Актуальные моменты. Об устранении региональных конфликтов. К проблеме всеобщей безопасности. Развитие кормоуборочной техники. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 89-111
891975
  Дузь А.И. Охрана среды и использование отходов угольного производства / А.И. Дузь. – Донецк : Донбас, 1990. – 110с.
891976
  Швыдкий Ю.Н. Охрана среды при добыче полезных ископаемых. / Ю.Н. Швыдкий. – К, 1984. – 17с.
891977
  Мепаришвили Г.Д. Охрана тайн лидчной жизни граждан в советском уголовном процессе. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.09 / Мепаришвили Г.Д.; АН СССР.Ин-т гос-ва и права. – М, 1988. – 21л.
891978
  Лазарева И.В. Охрана территориальных ресурсов градостроительства / И.В. Лазарева, В.Г. Маевская. – Киев, 1986. – 126 с.
891979
  Жарков Г.Н. Охрана труда / Г.Н. Жарков. – К., 1988. – 278с.
891980
  Калошин А.И. Охрана труда / А.И. Калошин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 303с.
891981
  Кашин Б.В. Охрана труда в высшей школе и научных учреждениях СССР / Б.В. Кашин. – 2-е изд. доп. – Ленинград, 1952. – 328с.
891982
  Лесовой Н.Ф. Охрана труда в государственной торговле / Н.Ф. Лесовой, Ю.А. Чеканов. – 2-е изд. доп. перераб. – М., 1980. – 111с.
891983
  Лесовой Н.Ф. Охрана труда в государственной торговле / Н.Ф. Лесовой. – М., 1985. – 103с.
891984
  Кац М.И. Охрана труда в химической промышленности. / М.И. Кац. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 307с.
891985
  Абрамова А.А. Охрана труда женщин / А.А. Абрамова. – Москва, 1972. – 143с.
891986
  Абрамова А.А. Охрана труда женщин / А.А. Абрамова; М. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1978. – 192с.
891987
  Кузнецов А.М. Охрана труда и основы законодательства о труде / А.М. Кузнецов. – М., 1977. – 151с.
891988
  Калугин Н.И. Охрана труда и пожарная безопасность в общеобразовательной школе / Н.И. Калугин, Ю.В. Плотников. – М., 1980. – 176с.
891989
  Касабова А.Г. Охрана труда и стандартизация: правовые вопросы / А.Г. Касабова. – Ереван, 1987. – 95с.
891990
  Бескрестнов Н.В. Охрана труда на атомных станциях / Н.В. Бескрестнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 278 с.
891991
  Баклашов Н.И. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды / Н.И. Баклашов. – Москва, 1989. – 287 с.
891992
  Железнов Б.И. Охрана труда подростков / Б.И. Железнов, Н.Н. Щупаков. – М, 1961. – 88с.
891993
  Железнов Б.И. Охрана труда подростков / Б.И. Железнов, Н.Н. Щупаков. – 2-е доп. – М, 1963. – 96с.
891994
  Злобинский Б.М. Охрана труда при использовании радоактивных изотопов в металлургических цехах / Б.М. Злобинский. – М., 1962. – 62с.
891995
  Зак П.А. Охрана труда рабочих и служащих / П.А. Зак. – Алма-Ата, 1954. – 168с.
891996
  Дементьеве А.Н. Охрана труда рабочих и служащих СССР / А.Н. Дементьеве. – М, 1959. – 19с.
891997
  Кузнецов А.М. Охрана труда учащихся средних общеобразовательных школ / А.М. Кузнецов. – М., 1961. – 112с.
891998
  Линецкий В.А. Охрана труда, техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности / В.А. Линецкий. – М., 1976. – 438с.
891999
  Лановенко И.П. Охрана трудовых прав / И.П. Лановенко. – К., 1975. – 319с.
892000
  Абрамова А.А. Охрана трудовых прав женщин в СССР. / А.А. Абрамова. – Москва, 1954. – 72с.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,