Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
891001
  Кіраль С. "... Народилися з ним у собі": Тарас Шевченко на сторінках спогадів І. Жиленко та М. Коцюбинської // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 29 травня - 4 червня (№ 21). – С. 12-13
891002
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." : Ювілейна вчена рада Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНи України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
891003
   "...Народе мій, до тебе я ще верну..." Ювілейна Вчена рада Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, присвячена 70-літтю Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3 (567). – С. 3-11. – ISSN 0236-1477
891004
  Микитка О.Б. "Нариси з історіі українського перекладу" М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 172-176. – Бібліогр.: С. 176; 6 поз.


  У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опубліковного у журналі "Всесвіт" 1993-2006 рр. Проаналізовано науково-освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно-змістові точки, обгрунтовано вагомість і непересічну ...
891005
  Забокрицька М.Р. "Нариси історії гідрохімії в Україні" (2020 р.) - перша монографія про історію гідрохімічних досліджень в Україні. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 112-121. – ISSN 2306-5680
891006
  Штонь Г. "Нариси історії культури України". Телеверсія Мирослава Поповича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 лютого (№ 3). – С. 18-19
891007
  Александрова Г. "Нариси історії української літератури" Миколи Петрова і питання компаративістики другої половини ХІХ ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 5-11.
891008
  Звонська Л. "Нариси пірронізму" Секста Емпірика: парадигма термінів і перекладацькі інтенції // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 2. – С. 92-103. – ISSN 2075-6461
891009
  Білоус Д. "Народ - зодчий мови, мова - зодчий народу" // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 166. – ISSN 0208-0710
891010
  Махиянова Е.Б. "Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём". К 200-летию со дня рождения академика И.И. Срезневского // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 6. – С. 565-569. – ISSN 0869-5873
891011
  Емельянова Н. "Народ джихада стрелял из пушек..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 0235-7089


  Кабарда и Осетия в планах имама Шамиля.
891012
  Жила С. "Народ маліє тоді, коли втрачає духовність...". Діалог історії й сучасності : до проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іваничука у ВНЗ // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-17. – Бібліогр.в кінці ст.
891013
  Топчій А. "Народ мій є народ мій, завжди буде" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 8


  Пам"яті Василя Симоненка.
891014
  Савчук Н. "Народ мій є! Народ мій завжди буде!": методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка в 11 класі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (96). – С. 27-31
891015
  Борисенко Валентина "Народ мій завжди буде!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-235
891016
  Ерусалимский К. "Народ московский" : Московиты-эмигранты в Речи Посполитой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089
891017
   "Народ" 1890-1895. Систематичний показчик змісту.. – Львів, 1970. – 135с.
891018
  Терлецький В. "Народ, який за вірою і місцем проживання належав Європі" : З нагоди 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 130-140. – ISSN 0131-2561
891019
  Михайлова Ирина "Народ... восклицал : осанна!" = Православные праздники в Московской Руси XVI - XVII веков // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 116-119. – ISSN 0235-7089
891020
  Кадоб"янська Н. "Народе мій, до тебе я ще верну..." (Василь Стус) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 153-158.


  Роздуми до прем"єри вистави "Іду за край..." про життя і долю Василя Стуса на сцені "Під дахом" у театрі імені Лесі Українки
891021
  Розумний Я. "Народе мій, твоїм будучим душу я тривожу". // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 8-10. – ISSN 0236-1477
891022
  Трубенко А.І. "Народження трагедії з духу музики" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 620-621. – ISBN 966-316-069-1
891023
  Лютий Т.В. "Народження трагедії"" Ніцше: контексти, ідеї, впливи // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 51-60. – ISSN 1996-5931
891024
  Кононенко П. "Народжуйте себе, допоки світу..." // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 30-35


  Вийшли у світ три томи творчих надбань, а аткож присвчений його життєтворчості бібліографічний покажчик "Література. Кінематограф. Політика" (К., 2011) - яскравий літопис високоврожайного поля многотрудної дороги Івана Драча
891025
  Степаненко М. "Народився, щоб осяяти Україну!" : Шевченкіана Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-22.
891026
  Степаненко Микола "Народився, щоб осяяти Україну" : Шевченкіана Олеся Гончара // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-20. – Бібліогр. в кінці ст.
891027
  Окара А.Н. "Народна війна" проти імперського сталінсько-брежнєвсько-путінського міфу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 14-15


  Що таке 9 травня для сучасної України?
891028
  Станкович Є. "Народна музика стала частиною мене..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 21


  Євген Станкович - про те, чи важко сьогодні бути композитором та чому оперу "Страшнп помста" він пише вже друге десятиліття.
891029
  Ігнатенко І. "Народна релігія" та теорія "двовір"я" у світлі сучасних етнографічних досліджень // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 39-44
891030
  Колодюк І. "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 148-151. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Приділено увагу малодослідженому в Україні питанню, пов"язаному із вивченням "народної релігії". Розглянуто наукові підходи та особливості сучасного етапу досліджень у вітчизняній та зарубіжній етнології. Досліджено критику "народного двовір"я". The ...
891031
  Букчин С. ... Народ, издревле нам родной / С. Букчин. – Минск, 1984. – 335с.
891032
   [Народна пісня : паралоги. – Афіни : Естія, 1996. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька біблотека]). – ISBN 960-05-0702-3
891033
   [Народна пісня : клефтські пісні. – Афіни : Ерміс, 1981. – 159 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
891034
   [Народна пісня про чужину. – Афіни : Ерміс, 1990. – 304, [12] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 48])
891035
  Безкоровайна Олена «Народна пісня – дзеркало народної душі» (М. Драгоманов) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 259-264
891036
  Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови : посібник для фак-тів мови і літ-ри пед. ін-тів / О.П. Безпалько. – Київ : Радянська школа, 1960. – 236 с.
891037
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
1. – 1964. – 234с.
891038
  Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови / С.П. Самійленко. – К
2. – 1970. – 190с.
891039
  Довженко В.Д. Нариси з історіі української радянської музики / В.Д. Довженко. – Київ, 1957. – 240с.
891040
  Верба І.В. Нариси з історіії палацових переворотів у Росії (1720-1760-ті роки) : навчальний посібник / Ігор Верба ; КНУТШ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-340-392-2
891041
  Дельєж Р. Нариси з історії антропології = Une histoire de l"anthropologie. Ecoles. Auteurs. Theories : Школи. Автори. Теорії / Робер Дельєж ; переклад з французської Є. Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 288 с. – ISBN 978-966-518-449-2
891042
  Пушик С. Нариси з історії Вікторова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 11
891043
   Нариси з історії вітчизняної психології. – Київ : Радянська школа
Ч.1. – 1955. – 259с.
891044
   Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.) : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1952. – 255с.
891045
   Нариси з історії вітчизняної психології кінця XIX і початку XX ст. : Збірник статей. – Київ : Радянська школа, 1959. – 292с.
891046
  Матвєєва Л. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : НАНУ, Інститут сходознавства / Леся Матвєєва. – Київ : Стилос, 2003. – 296 с. – До 85-річчя НАН України. – ISBN 966-8518-01-2
891047
  Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5


  До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в ...
891048
  Рогожа М.М. Нариси з історії зоогеографічної науки в Україні (1859-1941): орнітологічний аспект : монографія / М.М. Рогожа ; [відп. ред. Пилипчук О.Я.] ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. ін-т декор.-приклад. мистец. і дизайну ім. Михайла Бойчука. – Київ : Кондор, 2014. – 368, [2] с. – Імен. покажч. науковців: с. 363-368. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2781-97-7
891049
  Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
891050
  Чорний Г.П. Нариси з історії конструкторського бюро / Георгий Чорний. – Київ : Четверта хвиля. – ISBN 978-966-529-248-7
Ч. 1. – 2011. – 182 с. : фотоіл.
891051
  Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров; [ худож. М.Н. Грох ]. – Київ : Мистецтво, 2007. – 432с. : іл. – резюме і текстівки англійською та російською мовами. – ISBN 978-966-577-118-0
891052
  Михайленко П.П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР / П.П. Михайленко. – Київ
ч. 1. – 1959. – 440с.
891053
  Пхиденко С.С. Нариси з історії логіки Стародавнього світу : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.С. Пхиденко ; МОНУ ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2010. – 180 с. – (Серія "Посібники та підручничи ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-504-8
891054
  Ємельянов І.Г. Нариси з історії Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.Г. Ємельянов, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 3-12. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
891055
   Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст. : колект. монографія / [П. Бойко та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ : К.І.С., 2020. – 285, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-259-0
891056
   Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
891057
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка
Вип. 13. – 1971. – 128 с.
891058
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 26. – 1980
891059
   Нариси з історії природознавства і техніки : збірник наукових праць. – Київ, 1960-
Вип. 28. – 1982
891060
   Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ : Наукова думка, 1960-
Вип. 29. – 1983
891061
  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітнії початкових і середніх школах Української РСР / В.І. Масальський, 1962. – 204с.
891062
   Нариси з історії розвідки суб"єктів державотворення на теренах України / [В.В. Цибулькін та ін. ; автор ідеї, заг. ред., вступ, заключне слово П.Д. Морозов] ] ; Фонд ветеранів зовнішньої розвідки України. – Київ : Преса України, 2011. – 536 с. : іл. фото. – Бібліогр.: с. 502-532. – ISBN 978-966-472-099-8
891063
  Самойлов Ф.О. Нариси з історії російської культури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : навч. посібник з додатком програми спецкурсу за вимогами кредитно-модульної системи / Федір Самойлов ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2008. – 168 с. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-318-988-8
891064
  Копанєв О.І. Нариси з історії СРСР. / О.І. Копанєв. – К., 1959. – 256с.
891065
  Дядиченко В.А. Нариси з історії СРСР. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1971. – 240с.
891066
  Сергєєв В.С. Нариси з історії стародавнього Рима / В.С. Сергєєв. – Київ
Ч.1. – 1940. – 316 с.
891067
  Мірза-Авак"янц Нариси з історії суду в Лівобережній Україні другої половини XVII століття / Мірза-Авак"янц. – [13] с. – Окр.відб.
891068
  Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х - на початку 80-х років XIX ст. / А.К. Волощенко. – Київ, 1974. – 222с.
891069
  Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму / В.С. Дмитриченко. – Київ, 1961. – 160с.
891070
   Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині. – Житомир, 1997. – 94с.
891071
  Невидайло М.Г. Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика : вибр. твори / Микола Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 149, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Бористен"). – ISBN 978-966-2303-08-7
891072
   Нариси з історії України. – Київ
Вип. 1. – 1937. – 205 с.
891073
  Сергійчук В.І. Нариси з історії України / Володимир Сергійчук. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2022. – 659, [1] с. – Бібліогр.: с. 656-657. – ISBN 978-617-520-172-5
891074
   Нариси з історії України: новий погляд : (з найдавніших часів до кінця ХУШ ст.). – Київ : Вирій
Частина 1. – 1996. – 144 с.
891075
  Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський. – Київ : Генеза, 1995. – 600 с.
891076
  Бодрухин В.М. Нариси з історії української державності (20 століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко та ін. ; МОНУ; Східноукраїнський національний ун-т. – Луганськ : СНУ, 2001. – 140 с. – ISBN 966-590-305-5
891077
  Бодрухин В.М. Нариси з історії Української державності (до кінця ХІХ століття) / В.М. Бодрухин, І.В. Довжук, В.Ф. Литвиненко ; МОНУ; Східноукраїнський національний університет. – Луганськ, 2000. – 135 с. – ISBN 966-590-244-Х
891078
  Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв"язків / В.Ф. Горленко; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; [відп. ред. К.Г. Гуслистий]. – Київ : Наукова думка, 1964. – 247, [3] с.
891079
  Свєнціцький І. Нариси з історії української мови // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 120-136. – ISBN 5-325-00794-7
891080
  Шахматов О.О., Кримський А.Ю. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини XI-XVIII вв. / акад. Ол. Шахматов, акад. Аг. Кримський. – Львів : Видавн. Т-во "Дpукаp" ; [Дpук. Всеукp. Акад. Hаук], 1922. – 182, II с.


  Зміст: Коpоткий наpис істоpії укpаїнської мови / О. Шахматов; З pосійської мови пеpеклав В. Дем"янчук. Укpаїнська мова, звідкіля вона взялася і як pозвивалася; Хpестоматія з пам"ятників письменської стаpо-укpаїнщини ХI-ХVIII в.в. / А. Кpимський. - В ...
891081
  Воронцов Д.С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д.С. Воронцов. – Київ : АН УРСР, 1959. – 256с.


  В монографії узагальнено численні матеріали, що характеризують історичний розвиток фізіології тварин і людини в основних наукових центрах України (Київ, Харків,Одеса) в дореволюційний період (починаючи з першої чверті ХҐХ ст.) і після Великої Жовтневої ...
891082
  Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. Чижевський; Виправлене вид. – Київ : Орій, 1992. – 229с. – ISBN 5-87274-004-2
891083
  Гусєв В.І. Нариси з історії філософії Нового часу / Гусєв В.І. ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2020. – 343, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7668-20-5
891084
  Горський С В. Нариси з історії філософської культури Київської Русі / С В. Горський, . – К., 1993. – 163с.
891085
  Дубровський В.В. Нариси з історії Чернігівської Троїцько Іллінської друкарні в першій половині ХІХ ст. / В. Дубровський. – Київ : Київ-Друк, 1928. – 65 с.
891086
  Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко. – Київ, 1966. – 260с.
891087
  Овечкін В. Нариси з колгоспного життя / В. Овечкін. – Київ, 1955. – 331с.
891088
  Пещак М.М. Нариси з комп"ютерної лінгвістики / М.М. Пещак; Національна академія наук. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 200с. – ISBN 5-87116-070-0
891089
  Бацевич Флорій Нариси з комунікативної лінгвистики / Бацевич Флорій; Мін-во освіти і науки України.Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 281с. – ISBN 966-613-169-2
891090
  Барабаш Ю.Г. Нариси з конституційного права / Юрій Барабаш. – Харків : Право, 2012. – 159, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-317-3


  В пр. №1710980 напис: Шановному Володимиру Васильовичу з повагою від автора. Підпис.
891091
   Нариси з контрастивної лінгвистики : збірник наукових праць. – Київ, 1979. – 196с.
891092
  Радзієвська Т.В. Нариси з концептуального аналізу та лінгвістики тексту. Текст - соціум - культура - мовна особистість : [монографія] / Т.В. Радзієвська ; [відп. ред. Бріцин В.М.] ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ : Інформ.-аналіт. агенство, 2010. – 492 с. – Бібліогр.: с. 462-479. – ISBN 978-617-571-013-5
891093
  Малишева Н.Р. Нариси з космічного права = Очерки по космическому праву = Essays on spaсe law / Н.Р. Малишева. – Київ : Алерта, 2010. – 295, [1] с. – Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-021-8
891094
  Вірченко Н. Нариси з методики викладання вищої математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2006. – 396 с. – ISBN 966-7944-89-1
891095
  Поданчук В.Д. Нариси з методики викладання економічної географії СРСР в середній школі / В.Д. Поданчук. – Київ, 1954. – 160с.
891096
   Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-е вид. – Київ, 1953. – 255 с.
891097
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Механіка. – 1952. – 320 с.
891098
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Молекулярна фізика і теплота. – 1954. – 215 с. : рис.
891099
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X ксали середн. школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Від. 2-е, переробл. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Механіка. – 1955. – 328 с.
891100
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Молекулярна фізика і теплота. – 1956. – 252 с.
891101
  Бабенко О.К. Нариси з методики викладання фізики : [VIII-X класи середньої школи] / О.К. Бабенко, М.Й. Розенберг; під заг. ред. О.К. Бабенка. – Київ : Радянська школа
Ч. 3 : Електрика. – 1958. – 384 с.
891102
  Пяртлі К.П. Нариси з методики економічної географії капіталістичних країн / К.П. Пяртлі. – Київ
1. – 1941. – 55с.
891103
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – ISBN 978-617-566-268-7
Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – 2014. – 323, [1] с. – Авт. вип. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим.
891104
   Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність. – ISBN 978-617-566-401-8
Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – 2016. – 199, [1] с. – Авт. вип. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
891105
  Бесчастний В.М. Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального забезпечення : монографія / В.М. Бесчастний, М.М. Клемпарський, О.В. Назимко ; за заг. ред. В.М. Бесчастного ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Право, 2017. – 169, [3] с. – Бібліогр.: с. 164-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-254-3
891106
  Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) : монографія / Петро Білоніжка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 164, [2] с. : іл., табл. – Резюме укр., англ. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-617-10-0368-2
891107
  Тихолоз Б. Нариси з мітопоетики Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 14-32. – ISSN 0042-9422
891108
  Граціанська Л.М. Нариси з народної математики України / Л.М. Граціанська. – Київ, 1968. – 100 с.
891109
  Нікольников Г.Л. Нариси з новітньої історії / Г.Л. Нікольников. – Київ : Радянська школа, 1970. – 296с.
891110
  Гербов К.В. Нариси з новітньої історії Німеччини, Англії, Франції, Італії, Іспанії, США й Японії (1918 - 1923 рр.) / К.В. Гербов; Комітете в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
В. 1. – 1948. – 104 с.
891111
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 р.р.) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2004. – 355, [2] с. – Імен. покажч.: с. 337-348. – Бібліогр.: с. 349-355 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
891112
  Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 - 1991 рр.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Бойко. – Київ : Кондор, 2008. – 358 с. – ISBN 966-7982-67-X


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
891113
  Єфімов Г.В. Нариси з нової і новітньої історії Китаю / Г.В. Єфімов. – К, 1954. – 535с.
891114
   Нариси з поетики: теоретико-методологічні та історико-літературні виміри : (маловідомі праці з укр. літературознавства Михайла Роздольського, Святослава Гординського, Володимира Державина) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Івано-Франків. осередок НТШ ; [упоряд., літ. ред., прим.: С. Хороб ; передм.: С. Хороб, С. Луцак]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 185, [2] с. – Імен. покажч.: с. 178-184. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1521-12-3
891115
  Алєксєєв А.Я. Нариси з порівняльної стилістики французької мови : [навч. посіб. для ф-тів іноземних мов ун-тів] / Алєксєєв А.Я. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 451, [1] с. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - На тит. арк.: Anatole Alexeyeve. Essai de stylistique contrastive (francais-russe-ukrainien-espagnol-anglais). - В кінці кн. та макеті картки назва: Нариси з контрастивної стилістики французької мови. – Бібліогр.: с. 448-451. – ISBN 978-966-382-293-8
891116
  Шульгач В.П. Нариси з праслов"янської антропонімії / В.П. Шульгач ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Довіра. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-246-1
Ч. 1. – 2008. – 413, [1] с. : Бібліогр.: с. 323-379 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1696060 напис: Читачам б-ки імені м. Максимовича від автора. 2 квітня 2015 р. Підпис
891117
  Тутковський П. Нариси з природи України / П. Тутковський. – Київ
Вип. 1. – 1920. – 189 с.
891118
  Стадненко Н.М. Нариси з психології розумово відсталої людини. / Н.М. Стадненко. – К., 1967. – 115с.
891119
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії - II = Semasiology and lexicography - II / Косолапов Вадим Іванович. – Рівне : Червінко А.В., 2017. – 280 с. – Назва парал. укр., англ. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7086-16-0
891120
  Косолапов В.І. Нариси з семасіології і лексикографії = Semasiology and lexicography / Косолапов В.І. – Рівне : [б. в.], 2011. – 484, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці частин
891121
   Нариси з соціально-економічної історії України дожовтневого періоду.. – К., 1963. – 168с.
891122
  Фріче В.М. Нариси з соціальної історії мистецтва / В.М. Фріче. – Харків; Київ, 1931. – 208с.
891123
  Масенко Л.Т. Нариси з соціолінгвістики / Лариса Масенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 244 с. : іл. – Бібліогр.: с. 236-243. – ISBN 987-966-518-537-6
891124
  Сайтарли І.А. Нариси з сучасної філософії : навч. посібник для магістрів та здобувачів ступеня д-ра філософії / Сайтарли І.А., Іщенко О.М., Приятельчук А.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 369, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-32-5
891125
  Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури : навчальний посібник / В.П. Іванишин. – Київ : Академія, 2010. – 253, [3] с. – Бібліогр.: с. 249-253. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-313-3


  Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником
891126
  Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно / Л. Скрипник. – Харків, 1928. – 95 с.
891127
  Марчук В.М. Нариси з теорії права : Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ : Істина, 2004. – 302с. – ISBN 966-7613-43-7


  Особлива увага приділена розумінню права як триєдиного соціального явища, що включає право в загальносоціальному аспекті та власне спеціально-юридичні категорії об"єктивного та суб"єктивного права
891128
  Мельник В.М. Нариси з теорії соціокультурної антропології / Віктор Мельник. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин
891129
  Венгренівська М.А. Нариси з теорії та практики редагування перекладних текстів і порівняльної стилістики (французська та українська мови) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Венгренівська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 560с. – ISBN 978-966-439-067-2
891130
  Бацевич Ф.С. Нариси з теорії тексту : монографія / Флорій Бацевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 279, [1] с. – Імен. покажчик: с. 275-279. – Бібліогр.: с. 248-274. – ISBN 978-617-10-0533-4
891131
  Смеречинський С. Нариси з українського синтаксису. / С. Смеречинський. – Х., 1932. – с.
891132
  Медведєв Ф.П. Нариси з української історичної гаматики / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1964. – 247 с.
891133
  Горбань М. Нариси з української історіографії. – Харьків : Рух
Ч. 1 : Новвий список літопису "Краткое описание Малороссии". – 1923. – 22 с.


  На тит. арк. примірнка № 42177 надпис: Першу спробу на пам"ять М.М. Ткаченкові. М. Горбань. 1929 грудня 12.
891134
  Баканідзе Нариси з української літератури / Отар Баканідзе. – Тбілісі : Тбіліський університет, 1965. – 289 с.
891135
  Мироненко М. Нариси з української мови / М. Мироненко. – [Харків] : Вид. ВУРПС "" Український робітник, 1929. – 93 с.
891136
  Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991) / В.А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с.
891137
  Смеречинський С. Нариси з української синтакси (у зв"язку з фразеологією та стилістикою) / Сергій Смеречинський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; передм.: П.Ю. Гриценко, В.М. Бріцин] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. з видання 1932 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – XXIV, 282, [1] с. – Бібліогр.: с. 263-277 та в підрядк. прим. – (Серія "Українська граматична класика"). – ISBN 978-966-489-555-9
891138
  Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / Світлана Єрмоленко ; Ін-т української мови НАНУ ; Український науково-виробничий центр "Рідна мова". – Київ : Довіра, 1999. – 431 с. – ISBN 966-507-077-0
891139
  Чередниченко І.Г. Нариси з української фразеології / І.Г. Чередниченко. – К. : Радянська школа
Ч. 1 : Прийменникові конструкції. – 1952. – 144 с.
891140
  Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
891141
  Аглінцев К.К. Нариси з фізики атомного ядра / К.К. Аглінцев. – Київ ; Львів, 1948. – 64 с.
891142
  Мітін М.Б. Нариси з філософії Гегеля / М. Мітін; [ред. М. Замша]. – Київ : Держсоцеквидав України, 1936. – 132 с.
891143
  Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди / Л.В. Ушкалов, О.В. Марченко. – Харьків : Основа, 1993. – 152с.
891144
  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І.Р. Вихованець; Відп.ред. К.Г.Городенська. – Київ : Наукова думка, 1992. – 220с.
891145
  Черниш Т.О. Нариси зі слов"янської порівняльно-історичної лексикології та етимології : навчальний посібник / КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-439-289-8
891146
  Черемська О.С. Нариси зі стилістики Бориса Ткаченка в контексті харківських лінгвістичних студій 20 - початку 30 рр. ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 123-131. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
891147
  Драйзер Т. Нариси і оповідання / Т. Драйзер. – Київ, 1950. – 216 с.
891148
  Ємельянов І.Г. Нариси із загальної екології / І.Г. Ємельянов ; НАН України, Нац. наук.-природничий музей. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-02-8700-6
Кн. 1 : Аутекологія. – 2018. – 199, [1] c. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 192-197
891149
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов; Ред. Л.Л. Ткач; Українська академія аграрних наук; Держ. наук. сільськогосподарська бібліотека. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"). – ISBN 966-540-202-1
Кн.12. – 2006. – 492с. – До 75-річчя створення Української академії аграрних наук
891150
  Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки / В.А. Вергунов ; Українська АН аграрних наук ; Держ. наук. сільськогосп. б-ка. – Київ : Аграрна наука. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 24). – ISBN 978-966-540-250-3
Ч. 2. – 2008. – 568с.
891151
   Нариси історії архівної справи в Україні : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – Київ : Академія, 2002. – 612 с. – ISBN 966-625-057-8; 966-518-079-7;
891152
   Нариси історії біологічного факультету / В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. та ін. Мірошниченко; В.І. Чопик, Б.О. Цудзевич, М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, М.С. Мірошниченко та ін. ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276 с. – ISBN 966-306-070-1
891153
  Бабко Ю.В. Нариси історії Вінницької обласної партійної організації / Ю.В. Бабко ; В.М. Таратута. – Одеса, 1980. – 343 с.
891154
   Нариси історії Вінницької областної партийної організації.. – Одеса, 1972. – 328с.
891155
  Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861-1939) / Р. Оксенюк. – Львів, 1970. – 276с.
891156
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – Київ, 1968. – 254с.
891157
   Нариси історії Волинської обласної партийної організації.. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1981. – 252с.
891158
  Хільчевський В.К. Нариси історії гідрохімії в Україні : монографія / В.К. Хільчевський. – Київ : ДІА, 2020. – 136 с. : іл., фот., табл. – Вих. дані англ.: Essays on the History of Hydrochemistry in Ukraine / Khilchevskyi V.K. Kyiv: DIA, 2020. – Бібліогр.: с. 83-135. – ISBN 978-617-7785-07-0
891159
  Тхоржевський Роберт Нариси історії грошей в Україні (з давніх часів до сучасності) : Навч. посібник для екон. та істор. ф-тів вузів України / Тхоржевський Роберт; Мін-во освіти України.Тернопільська академія народного господарства.Науково-дослідницький центр істо. – Тернопіль : Карп`юка, 1999. – 238с. – Бібліогр.: с.230-237
891160
  Буров Г.М. Нариси історії Гуляйпільщини : (з найдавніших часів до кінця 19 ст.) / Г.М. Буров. – Сімферополь : Симферопольська міська друкарня, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-174-079-1
891161
  Іващенко О.М. Нариси історії Житомирської обласної комсомольської організації / О.М. Іващенко. – К, 1986. – 262с.
891162
   Нариси історії Житомирської обласної партийної організації.. – Київ, 1980. – 315с.
891163
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород
1. – 1968. – 336с.
891164
   Нариси історії Закарпатської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1980. – 320с.
891165
   Нариси історії Запорізької обласної партийної організації.. – Київ, 1968. – 356с.
891166
  Дахній А.Й. Нариси історії західної філософії XIX-XX ст. : навч. посібник / Андрій Дахній ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 486, [2] с. – Предм. покажч.: с. 476-479. - Імен. покажч.: с. 480-486. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0176-3
891167
  Тищенко Микола Нариси історії зовнішньої торговлі Стародубщини в 18в. : Вирізка / Тищенко Микола. – с.315-367
891168
   Нариси історії Івано-Франківської обласної партийної організації.. – Ужгород, 1979. – 311с.
891169
  Галушко Є.М. Нариси історії ідеологічної та організаційної діяльності КПЗУ в 1919-1928 рр. / Галушко Є.М. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1965. – 262 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
891170
   Нариси історії Київських міської та обласної комсомольських організації. – К., 1986. – 525с.
891171
  Різун В.В. Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / [В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. Конверський [та ін.] ; передм. В.В. Скопенка]. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 440 с. : іл. – ISBN 966-7821-24-2
891172
   Нариси історії Київської обласної партійної організації.. – Київ, 1967. – 651с.
891173
  Івасюта М.К. Нариси історії колгоспного будівництва в західних областях Української РСР / М.К. Івасюта. – Київ, 1962. – 316с.
891174
  Загорський П.С. Нариси історії комітетів незаможних селян / П.С. Загорський, П.К. Стоян. – Київ, 1960. – 164с.
891175
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 3-є вид., доп. – Київ, 1971. – 675с.
891176
   Нариси історії Комуністичної партії України. – 4-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1977. – 764с.
891177
   Нариси історії Комуністичної партії України.. – Київ, 1961. – 616с.
891178
   Нариси історії Комуністичної партії України.. – 2-е вид., доп. – Київ, 1964. – 696с.
891179
   Нариси історії КПРС. – 3-є вид. – Київ, 1969. – 393с.
891180
   Нариси історії КПРС.. – Київ, 1966. – 445с.
891181
   Нариси історії КПРС.. – 2-е вид. – Київ, 1967. – 394с.
891182
   Нариси історії КПРС.. – 4-е вид. – Київ, 1970. – 411с.
891183
  Довжук І.В. Нариси історії культури України (до кінця 20 ст.) : навчальний посібник / І.В. Довжук; МОНУ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. – 508с. – ISBN 978-966-590-654-4
891184
  Афанасьєв В.В. Нариси історії культурно-освітньої роботи на Україні (1917-1941 рр.) : учбов. посіб. / В.В. Афанасьєв, В.О. Вєтров, С.А. Канавенко ; Харківський держ. ін-т культури. – Харків, 1968. – 179 с.
891185
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів, 1969. – 443с.
891186
   Нариси історії Львівської обласної партійної організації.. – 3-є вид., випр. і доп. – Львів, 1980. – 386с.
891187
   Нариси історії Львова. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1956. – 440с.
891188
  Грабовецький В. Нариси історії містечок Львівщини : Наукові записки Прикарпатської історичної школи / Володимир Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ, 2005. – 44с.
891189
  Черевичний Г.С. Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний ; КНУТШ. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – 279 с. – ISBN 966-7773-39-6
891190
  Котляр Ф М. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні 14-18 ст. / Ф М. Котляр. – Київ, 1981. – 240 с.
891191
  Тхоржевський Роберт Нариси історії паперових грошей на Тернопільщині ХХ ст. : (з каталогом) / Тхоржевський Роберт. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 88с. – ISBN 966-562-352-4
891192
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Харків, 1970. – 452с.
891193
   Нариси історії Полтавської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 324с.
891194
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
1. – 1992. – 207с.
891195
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
4. – 1994. – 188с.
891196
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
5. – 1994. – 167с.
891197
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
8. – 1995. – 220с.
891198
  Грабовецький В.В. Нариси історії Прикарпаття : XVI-перша половина XVII ст / В.В. Грабовецький. – Івано-Франківськ
2. – 1993. – 207с.
891199
   Нариси історії професійних спілок України. – Київ, 2002. – 732c. – ISBN 966-614-039-X
891200
  Скляренко Є.М. Нариси історії профспілкового руху на Україні. / Є.М. Скляренко. – К, 1974. – 191с.
891201
  Баран О. Нариси історії Пряшівщини = Survey if the history of the Priashiv region / Олександер Баран. – Вінніпег : Накладом Української вільної академії наук, 1990. – 149 с. : іл. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
891202
   Нариси історії революційного руху : епоха промислового капіталізму, 1934. – 412 с.
891203
  Співак Б.І. Нариси історії революційної боротьби трудящих Закарпаття в 1930-1945 роках / Б.І. Співак. – Львів, 1963. – 381 с.
891204
   Нариси історії Ровенської обласної партійної організації.. – Львів, 1981. – 264с.
891205
   Нариси історії розвитку земельних відносин, землеустрою, кадастру в країнах різних континентів : монографія / [В.А. Іванишин, О.О. Волкова, Г.М. Горлова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 235, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 233-234 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-60-4
891206
   Нариси історії Росії = Очерки истории России / Б.В. Ананьїч, І.Л. Андреєв, Є.В. Анісімов, І.М. Данилевський, В.Д. та ін. Назаров; РАН; Ін-т всесвітньої історії; за заг. ред. О.О. Чубар"яна; [Ананьїч Б.В., Андреєв І.Л., Анісімов Є.В., Данилевський І.М., Назаров В.Д. та ін.; пер. з англ.: Блануца А.В., Ващук Д.П., Єфіменко Г.Г.]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-521-466-3
891207
   Нариси історії стародавнього Сходу.. – К., 1957. – 264с.
891208
  Колобова О.М. Нариси історії стародавньої Греції / О.М. Колобова, Л.М. Глускіна. – К., 1961. – 348с.
891209
   Нариси історії Сумської обласної партійної організації.. – Харків, 1981. – 297с.
891210
   Нариси історії Тернопільської обласної партійної організації.. – Львів, 1980. – 288с.
891211
  Борисенко В.Й. Нариси історії України : [навчальний посібник] / В.Й. Борисенко ; Мін-во освіти України ; Київський держ. пед. ін-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : КДПІ. – ISBN 5-8238-0155-6
Вип. 1 : (До середини 17 ст.). – 1993. – 116 с.
891212
  Косик В.М. Нариси історії України та українців / Володимир Косик; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Український вільний ун-т (Мюнхен). – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2002. – 174с. – ISBN 966-668-001-7
891213
  Франко І.Я. Нариси історії українсько-руської літератури до 1890 р. / написав Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1910. – V, 444 с., 1 арк. портр. : З портр. автора. – Додатки: с. 376-386. - Показчик імен і речий: с. 387-444. – (Писаня Івана Франка ; [ Т.] 1)
891214
   Нариси історії українського шкільництва /1905-1933 рр./.. – Київ, 1996. – 304с.
891215
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1145-8
Кн. 1. – 2011. – 386, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 372-387 та в підрядк. прим.
891216
   Нариси історії української революції 1917-1921 років : у 2 кн. / [О.Д. Бойко, В.Ф. Bерстюк (кер.), В.І. Головченко та ін. ; редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0000-0
Кн. 2. – 2012. – 460, [4] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
891217
  Брагінець А.С. Нариси історії філософії / А.С. Брагінець. – Львів, 1967. – 268с.
891218
   Нариси історії філософської думки на Україні.. – К., 1991. – 140с.
891219
   Нариси історії Харківської обласної партійної організації.. – Харків, 1970. – 803с.
891220
   Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації.. – Львів, 1972. – 372с.
891221
   Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації.. – 2-е вид., перероб. – Львів : Каменяр, 1982. – 271 с.
891222
  Пекар Атанасій Нариси історії церкви Закарпаття / Пекар Атанасій. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т. 22 ; Секція 1 : Праці)
Т.1 : Єрархічне оформлення. – 1967. – 241с.
891223
   Нариси історії Черкаської обласної партійної організації.. – Дніпропетровськ, 1981. – 255с.
891224
   Нариси історії Чернівецької обласної партійної організації. – Ужгород, 1980. – 296 с.
891225
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – Київ, 1970. – 414с.
891226
   Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації.. – Ужгород, 1980. – 296с.
891227
   Нариси історії Чехії : навч. посібник для студентів ВНЗ / Юрій Зінько, Сергій Калитко, Олександр Кравчук, Іван Поп. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 463, [1] с. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 369-444. – ISBN 978-966-924-557-1
891228
  Барвінський П.Я. Нариси й оповідання / Павло Барвінський (Ізраільтенко) [псевд.]. – Полтава : Елект. друк. Ф. Шіндлера
Т. 1. – 1907. – 228 с. : портр.


  Зміст 1-го тому: Титаpь; Мазепа; Аблакат Маpенич; Співачка Ваpька; Гастpольоpи; В вагоні; Амеpиканці; Hа занехаяній ниві; Hезвичайна метамоpфоза; В лісі; Що снилося Абасу; Пpо що pозповідало моpе.
891229
  Яковенко Н. Нариси кризової історіографії // Критика. – Київ, 2006. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-27
891230
   Нариси культури давньої Волині. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 600с. – (Краєзнавча б-ка Волині). – ISBN 966-361-150-2
891231
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович ; Україн. акад. наук. – Київ : [б. в.], 1926. – 90 с.
891232
  Баранович О. Нариси магнатського господарства на півдні Волині у XVIII ст. / О. Баранович ; ВУАН, Наук.-досл. каф. історії України під головуванням акд. М. Грушевського. – Окр. відб. з "Студій з історії України". – Київ : [б. в.]
3. – 1930. – С. 61-116
891233
  Карцов В.Г. Нариси методики навчання історії СРСР в VIII-X кл. / В.Г. Карцов. – Київ, 1952. – 164с.
891234
  Бондар М.М. Нариси музейної спpави / М.М. Бондар, Г.Г. Мезенцева, Л.М. Славін; Бондаp М.М., Мезенцева Г.Г., Славін Л.М. – Київ : Київський університет, 1959. – 200 с.


  Учбовий посiбник в якому викладенi основнi питання музейної спpави: iстоpiя музейного будiвництва, збиpання, облiк та збеpiгання музейних колекцiй, висвiтлена охоpона пам`яток культуpи в нашiй кpаїни.
891235
  Кіндратюк Б.Д. Нариси музичного мистецтва Галицько-Волинського князівства / Ін-тут українознавства ім. І. Крип"якевича; НАНУ; Богдан Кіндратюк. – Львів; Івано-Франківськ : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2001. – 144с. – (Історія української музики ; Вип.9: Дослідження). – ISBN 966-668-004-1
891236
  Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні / Н.І. Здоровега. – Київ : Наукова думка, 1974. – 160 с.
891237
  Стариков Г. Нариси Наталії Полонської-Василенко про Миколу Василенка у фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 77-112. – (Нова серія ; вип. 19/20)
891238
  Эренбург Г.Б. Нариси національно-визвольної боротьби китайського народу в новітній час / Г.Б. Эренбург. – К, 1953. – 228с.
891239
  Юдкін І.М. Нариси німецької музичної культури другої половини ХХ ст. / І.М. Юдкін; HАHУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологі ім.М.Т.Рильского. – Київ : Наукова думка, 1994. – 184с. – ISBN 512003814Х
891240
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-33-2
Кн. 1. – 2017. – 475, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. у прим. в кінці підрозд.
891241
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-57-8
Кн. 2. – 2017. – 714, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 665–714. – Бібліогр. у прим.: с. 582–664
891242
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-69-1
Кн. 3. – 2017. – 625, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 582–625. – Бібліогр. у прим.в кінці розд.
891243
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-84-4
Кн. 4. – 2017. – 537, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 488–537. – Бібліогр. у прим.: с. 435-487
891244
  Русначенко А.М. Нариси новітньої історії України = Essays in modern history of Ukraine / Анатолій Русначенко. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-91-2
Кн. 5. – 2017. – 619, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 446–474. – Бібліогр. у прим. в кінці розд.
891245
   Нариси новітньої історії України 1991-2021 / [Балмаседа М. та ін.] ; за ред. Михайла Мінакова, Георгія Касьянова та Метью Роджанскі. – Київ : Laurus, 2021. – 342, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 316-325 в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7313-64-8
891246
  Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини / Іван Ванат. – 2-е вид. – Братіслава ; Пряшів : Словацьке пед. вид-во : Відділ укр. л-ри. – ISBN 80-08-00436-3
1 : (1918-1938). – 1990. – 339, [ 2 ], [ 59 ] с. фотогр.
891247
  Погребна О. Нариси післявоєнного відновлення діяльності історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 2. – С. 75-77
891248
  Молок А.І. Нариси побуту й культури Паризької Комуни 1871 року / А.І. Молок. – Х., 1925. – 96с.
891249
  Желєзнов В. Нариси політичної економії. Лекція шоста : уривки // Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – С. 184-196. – ISBN 978-966-02-7368-9
891250
  Мурат Хатіпоглу М. Нариси поширення пропагандистських гасел серед гагаузів Греції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 280-287
891251
  Денисова Т.Н. Нариси про американську компаративістику // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 27-48. – ISBN 966-8474-40-6
891252
  Чуканова С. Нариси про враження від бібліотечної поїздки до Сполучених Штатів Америки / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 49-53. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи найбільших американських бібліотек та враження щодо технічних можливостей книгозбірень з обслуговування користувачів.
891253
  Стасюк О. Нариси про Голодомор : або навіщо нам знати всю правду про геноцид українців / Олеся Стасюк. – Київ : Видавництво Марка Мельника, 2019. – 215, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 206-215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7838-09-7
891254
  Попова Т.Д. Нариси про гомеопатію / Т.Д. Попова. – Київ, 1989. – 170с.
891255
  Залізняк М. Нариси про національне питання : [Статті] / Микола Залізняк. – Київ : Вид. "Серп і молот" ; [Дpук. Укp. Hаук. Т-ва], 1918. – 144 с.


  Зміст: Hаціональне питання в Австpо-Угоpщині; Hаціональне питання в пpацях останнього інтеpнаціонального соціольогічного конгpесу
891256
  Опольський А.Ф. Нариси про невидимок / А.Ф. Опольський. – К., 1973. – 58с.
891257
  Кухарський В.П. Нариси про Оболонь: від давнини до наших днів : кн. присвяч. Ганні Шовкопляс та Ю. Паскевичу / Володимир Кухарський ; [фот. В. Кухарського, А. Кондратьєва, А. Левченка та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 215, [1] с. : іл., фот., портр. – В кн. використані роботи художників: А. Волненка, П. Андрусіва, В. Павлова, С. Світославського, Т. Шевченка, І. Труша, Я. Станіславського, І. Савенка, В. Одайника, В. Титуленка, Д. Сироватки, Ю. Савінського, М. Химича, Ф. Солнцева. – Бібліогр.: с. 210-214 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-586-4
891258
  Авраменко В. Нариси про поїздки на могилу Тараса Шевченка на сторінках часопису "Зоря" (1891-1894 рр.) в контексті суспільно-політичного і національно-культурного рухів в Україні // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 109-125. – ISBN 978-966-920-657-2


  Згадується Кулябка Сергій Миколайович.
891259
   Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. – Київ : Київський університет, 1955. – 531с.
891260
  Возняк М.С. Нариси про світогляд Івана Франка / М.С. Возняк. – Львов : Вид-во Львів. ун-ту, 1955. – 195 с.
891261
  Пелькина Л.А. Нариси про твори радянських митців. / Л.А. Пелькина. – К, 1968. – 80с.
891262
  Різун В.В. Нариси про текст : теоретичні питання комунікації і тексту / В.В. Різун, А.І. Мамалига, М.Д. Феллер. – Київ : Київський університет, 1998. – 336 с. – ISBN 966-594-054-6
891263
  Шаян Л. Нариси про українське управління / Леоніід Шаян. – Київ : Динаміка, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-1582-01-8
891264
  Сабодаш Р.Б. Нариси про юридичних осіб публічного права // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 126-130


  У статті аналізуються існуючі теорії сутності юридичних осіб та здійснюються їх зіставлення на відповідність юридичним особам публічного права. Автором пропонується власне пояснення сутності юридичних осіб публічного права як простої фікції.
891265
  Кравець М.М. Нариси робітничого руху в західній Україні в 1921-1939 рр. / М.М. Кравець. – Київ, 1959. – 236с.
891266
  Куріло О.Ю. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники, меценати / Куріло О.Ю. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Стилос, 2002. – 262, [2] с. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 966-7321-82-7
891267
   Нариси розвитку народного господарства Української РСР.. – К., 1949. – 579с.
891268
  Матійко М.М. Нариси розвитку прикладної електротехніки в СРСР / М.М. Матійко. – К., 1957. – 399с.
891269
  Штефан М.Й. Нариси розвитку радянської теорії цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 54-67. – (Серія права ; № 8)


  В статье подвергнуты исследованию вопросы развития советской теории гражданских процессуальных отношений. Исходя из марксистско-ленинского учения о праве, автор анализирует спорные положения, имеющиеся в науке о понятии и структуре гражданских ...
891270
  Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України / Л.Л. Залізняк. – Київ : Абрис, 1994. – 254с. – ISBN 5-86828-018-0
891271
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1957. – 632с.
891272
   Нариси стародавньої історії Української РСР.. – К., 1959. – 630с.
891273
  Шимановський О.В. Нариси стосовно проблем позакласних мостів / О.В. Шимановський. – Київ : Сталь, 2020. – 190, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-186. – ISBN 978-617-676-160-0
891274
  Грживо-Домбровський Нариси судової медицини. З атласом : з атласом / Грживо-Домбровський; переклад з польської мови асист. ОДМІ Б.Й. Кардасевича, за ред. та потр. додат. Ф.М. Жмайловича. – [Харків] : Держвидав України, 1929. – 288 с.
891275
  Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVI - початку XVII ст. / В.А. Дядиченко, 1959
891276
  Серебряков В. Нариси сучасної капіталістичної конкуренції / В. Серебряков. – Б.м. : Б.и., 1932. – 188с.
891277
  Телегін Д.Я. Нариси та замітки з археології: вибранні статті за останні 60 років : вибр. ст. за останні 60 років / Д.Я. Телегін ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. – Київ : Фенікс, 2007. – 279, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 247-273. – ISBN 978-966-651-522-6
891278
  Апатський В.М. Нариси творчої діяльності професора Романа Вовка // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – C. 7-15. – ISBN 978-966-416-489-1
891279
  Шахова К.О. Нариси творчості зарубіжних письменників-реалістів 19 - 20 ст. / К. Шахова. – Київ : Вища школа, вид. при Київському державному університеті, 1975. – 199 с.
891280
  Віхляєв А П. Нариси теоретичної статистики. / А П. Віхляєв. – Київ, 1927. – 211с.
891281
  Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови / Костянтин Попович ; Інститут Культурної Спадщини АН Молдавської Республики. – Кишинів : Бизнес-Элита, 2007. – 609 с. – ISBN 978-9975-9606-7-0
891282
  Санцевич А. Нариси української історіографії (20-ті - перша половина 50-х рр. XX ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 298-322. – ISBN 966-02-2067-7
891283
  Немчинов І. Нариси української національної самоідентифікації. Нарис перший. Витоки. // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-60. – ISSN 1609-5499
891284
   Нариси української популярної культури. – Київ, 1998. – 760 с. – ISBN 9669539404
891285
  Кузякина Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякина. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1 : (1917-1934). – 1958. – 240с.
891286
  Кузякіна Н.Б. Нариси української радянської драматургії / Н.Б. Кузякіна. – Київ, 1963. – 232с.
891287
  Барабаш-Никифоров Нариси фавни степової Наддніпрянщини : (колишньої Катеринославщини) / Барабаш-Никифоров. – Дніпропетровськ : Державне вид-во України
Ч. 1. Ч. 2 : 1. Загальний огляд природи. 2. Фавна краю - 1. Ссавці. – 1928. – 137 с.
891288
  Нікітюк М. Нариси. Куба : проза: нариси // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 45-52
891289
  Сокович Е.О. Нарисна геометрія / Е.О. Сокович. – Подебради : Вид. Т-ва при Укр.Госп.Ак.
№ 10. – 1923. – 464 с.
891290
  Буймола Г.Л. Нарисна геометрія / Г.Л. Буймола. – Львов, 1959. – 187с.
891291
  Лепський М.М. Нарисна геометрія / М.М. Лепський. – Київ, 1961. – 118с.
891292
   Нарисна геометрія : Програмований підручник. – Київ, 1967. – 175с.
891293
  Лісняк В.С. Нарисна геометрія : Навч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 136 с. – Бібл.: с.132-133
891294
   Нарисна геометрія : Практикум: Навч. посібник для студ. педагог. спеціальн. вищ. навч. закл. – Львів : Світ, 2004. – 528с. – ISBN 966-603-177-9


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
891295
  Стовбенко М.Є. Нарисна геометрія : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Є. Стовбенко ; М-во освіти і науки, молобі та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 175 с. : іл., табл. – Додаток: с. 146-175. – Бібліогр.: с. 145. – ISBN 978-9660694-137-7
891296
  Ковбашин В.І. Нарисна геометрія : навч. посібник для загальноосвіт. техн. закл. нового типу, а також студентів усіх спец. усіх форм навчання / Ковбашин В.І., Пік А.І. ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198. – ISBN 978-966-305-107-9
891297
  Крівцов В.В. Нарисна геометрія (базовий курс) : навч. посібник / В.В. Крівцов, М.М. Козяр ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-234. – ISBN 978-966-327-405-8
891298
  Вакс И.Я. Нарисовал художник марку... / И.Я. Вакс. – Москва, 1978. – 96с.
891299
  Куринский В.А. Нарисовать мелодию строки... : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Київ : Саміт-Книга. – (ПостПсихология ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-617-7672-04-2
[6]. – 2018. – 176 с.
891300
  Богачук В.В. Нарицательніе наименования населения пунктов и их частей в памятниках русской народности XIV-XV вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Богачук В. В.; КГПИ им. Горького. – К., 1972. – 40л.
891301
  Стоянов А. Наричайти ме вечност иаи миг. / А. Стоянов. – София, 1966. – 124с.
891302
  Лебединский В.В. Наришения движений и действий у больных с поражением лобных долей мозга (К нейропсихол. анализу двительных персевераций и эхопраксий) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебединский В.В.; МГУ, Фак. психол. – Москва, 1967. – 17л.
891303
  Донцов Д. Нарід-бастард // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 205-215
891304
  Віхров М. Нарід чи чернь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 30-33. – ISSN 1996-1561
891305
  Самчук У. Нарід чи чернь? // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.49


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
891306
  Целевич В. Нарід, нація, держава / В. Целевич. – Вінниця, 1993. – 111с.
891307
  Різник Л.Й. Наріжний камінь : повість / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1977. – 153 с.
891308
  Безхлібна Н. Наріжний камінь медіації. Чому законодавець не може визначитися з профільним законом? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 18-19
891309
  Белей Л. Наріжний камінь спотикання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 29 (401), 24-30.07.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Український вимір старослов"янської писемності.
891310
  Мельничук В. Наріжний камінь української державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Як виборювали суверенітет в передостанній рік існування СРСР.
891311
  Капустін А. Наріжні камені ізраїльського успіху як предмет вивчення для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 3


  "Поза всякими сумнівами, 15 квітня 2019 року увійде в історію як день грандіозного прориву у світовій медицині. Саме цього дня було оголошено, що ізраїльські вчені з Тель-Авівського університету зуміли надрукувати на 3D-принтері... живе серце. Клітини ...
891312
  Острійчук О. Наріжні камені реформування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Про деякі проблеми забезпечення таємниці нарадчої кімнати в кримінальному судочинстві".
891313
  Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнології та медицини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 152-158. – ISSN 0132-1331
891314
  Шилов Ю. Наріжні проблеми українознавства // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 167-181
891315
  Таран Л. Нарізати води і соли : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 159-165.
891316
  Мельник Т. Нарікаю іменем : Поезії / Т.Мельник. – Київ, 2006. – 118с. – ISBN 966-8540-13-1
891317
  Дубинський-Мухадзе Наріман Наріманов / Дубинський-Мухадзе. – К, 1985. – 230с.
891318
  Щенин Р. Наркобизнес-глобальная проблема ХХI века / Р. Щенин, Г. Сулейманова // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
891319
  Терина В. Наркобизнес: новое лицо афганской трагедии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 11. – С. 99-106. – ISSN 0131-2227
891320
  Тимошенко В. Наркобізнес і тероризм-небезпека транснаціональна // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 44-52.
891321
  Тимошенко В. Наркозалежність як соціальна проблема сьогодення / В. Тимошенко, А. Шаповал // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 23-25
891322
   Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання : Науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком, 2006. – 296с. – ISBN 966-667-221-9
891323
  Муляр О. Наркокорупція в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 53-57.
891324
  Глушков В.О. Наркокорупція: причини, прояви та можливості протидії / В.О. Глушков, І.М. Гриненко, В.Є. Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 153-166. – ISSN 1609-0462
891325
  Северикова Н.М. Нарком Луначарский. Краткий очерк жизни и деятельности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 8. – С. 105-119. – ISSN 0235-1188
891326
  Гальцев В.С. Нарком Терской республики / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1967. – 48с.
891327
  Даниленко О. Нарком фінансів УСРР М.Полоз: політико-економічні пріоритети діяльності (1920-ті рр.) / О. Даниленко, С. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (558), травень - червень. – С. 170-181. – ISSN 0130-5247
891328
  Сівасанькарі Наркомани Сівасанькарі . Листя на гілці : / Сівасанькарі. – К., 1989. – 293с.
891329
  Дунаевский В.В. Наркомании и токсикомании / В.В. Дунаевский, В.Д. Стяжкин. – Л., 1990. – 208с.
891330
   Наркомании у подростков. / В.С. Битенский, Б.Г. Херсонский, С.В. Дворяк, В.А. Глушков; Битецкий В.С. и др. – Киев : Здоровья, 1989. – 215с.
891331
  Болотовский И.С. Наркомании. Токсикомании / И.С. Болотовский. – Казань : Казанский университет, 1989. – 91. [2] с. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 5-7464-0095-5
891332
  Зайцев С.В. Наркомания : нейропептид-морфиновые рецепторы / С.В. Зайцев, К.Н. Ярыгин, С.Д. Варфоломеев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-255. – ISBN 5-211-02349-8
891333
  Боев Б. Наркомания в Россиии: анализ и прогноз демографических последствий. Введение. // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С26-31. – ISSN 0321-0383
891334
  Левин Б.М. Наркомания и наркоманы: Кн. для учителя / Б.М. Левин, М.Б. Левин. – М., 1991. – 159с.
891335
  Макарь И.М. Наркомания под запретом закона / И.М. Макарь. – Кишинев, 1990. – 132с.
891336
  Генайло С.П. Наркомания. / С.П. Генайло. – Владивосток, 1988. – 190с.
891337
  Смирнов В.Е. Наркомания: знак беды. / В.Е. Смирнов. – Москва, 1988. – 60с.
891338
   Наркомания: ситуация, тенденции и проблемы. – Москва : Институт социологии РАН, 1999. – 88с. – ISBN 5-89697-039-0
891339
  Дидковская С.П. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы / С.П. Дидковская, Е.В. Фесенко, С.П. Гарницкий. – Киев : Выща школа при КГУ, 1989. – 155 с. – ISBN 5-11-000435-8
891340
  Мельник А.М. Наркоманія - не порок, а хвороба! Або що потрібно знати про наркотики дорослим // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-37 : фото
891341
  Рощина І.О. Наркоманія: стан і проблеми боротьби з нею (сучасна парадигма) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 175-180
891342
   Наркомафия : Производство и распространение наркотиков. – Минск : Современный литератор, 1998. – 544с. – (Энциклопедия преступлений и катастроф). – ISBN 985-6524-06-7
891343
  Бандурка С.А. Наркомафия уголовно- правовые средства борьбы : Учебное пособие / С.А. Бандурка, С.В. Слинько. – Харків : Арсис,ЛТД, 2001. – 320с. – ISBN 966-7299-35-Х
891344
  Волжина Т.А. Наркомнац и национально-государственное строительство РСФСР в 1920 г. / Т.А. Волжина. – Москва, 1949. – 16 с.
891345
  Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 1917-1924 гг. / В.Г. Чеботарева; Общественная акад. наук российских немцев. – Москва, 2003. – 852с. – ISBN 5-93227-009-8
891346
  Зархий С.Н. Наркомпуть Дзержинский / С.Н. Зархий. – М, 1977. – 288с.
891347
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1/2. – 2004
891348
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2004
891349
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4/5. – 2004
891350
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2004
891351
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2005
891352
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2005
891353
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2005
891354
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2005
891355
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5/6. – 2005
891356
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 1. – 2006
891357
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 2. – 2006
891358
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 3. – 2006
891359
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 4. – 2006
891360
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 5. – 2006
891361
   Нарконет : Россия без наркотиков. – Москва, 1999-
№ 6. – 2006
891362
  Шереги Ф.Э. Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, профилактика = Narcotization in the youyh environment; structure, tendenciies, preventive measures : Социологический анализ / Ф.Э. Шереги, А.Л. Арефьев; Мин-во образования РФ. – Москва : ЦСП, 2003. – 600с. – ISBN 5-98201-002-2
891363
  Григорьев С.И. Наркотики в Гватемале. Некоторые аспекты проблемы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 53-61. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются деятельность наркокартелей на территории Гватемалы и усилия гватемальских сил правопорядка и армии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
891364
  Андреева Н. Наркотики на весах правосудия. Проблемы в законодательстве и судебно-следственной практике // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-99. – ISSN 0132-0831
891365
  Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим : междунар.-правовые и внутригос. проблемы регулирования производства, применения и распространения наркот. и психотропных веществ / Л.Н. Анисимов ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 144 с.
891366
  Бондарь М. Наркотические аналгетики (лекция в стихах) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 143-144. – ISSN 2224-0586
891367
  Сімонова В.Ю. Наркотична залежність серед молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 7. – С. 25 : фото
891368
  Наумов А.О. Наркоугроза как вызов для системы глобального управления в начале XXI века // Вестник Московского университета. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 80-102. – (Управление (государство и общество) ; № 4). – ISSN 0201-7385
891369
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с. – Конволют. - Перепл.: Деловая Англия / / С. Рапопорт
891370
  Рапопорт С.И. Народ-Богатырь : Очерки общественной и политической жизни Англии / С.И. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – VIII, 376 с.
891371
  Каргалов В.В. Народ-Богатырь / В.В. Каргалов. – Москва, 1971. – 199с.
891372
   Народ-богатырь. IX-XIII вв., 1948. – 100с.
891373
   Народ-герой русской литературы. Сборник статей.. – Казань, 1966. – 156 с.
891374
  Мануильский Народ-герой, народ-воин. / Мануильский, Д..З. – Москва, 1944. – 14с.
891375
  Королев Ю.А. Народ-избирает своих депутатов / Ю.А. Королев. – М, 1984. – 64с.
891376
  Бойко А.И. Народ - власть - уголовно-правовая наука // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 87-93. – ISBN 978-966-458-403-3
891377
  Литвин С.Х. Народ - головна рушійна сила суспільного розвитку української історичної думки // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 7-12
891378
  Бражников В.Є. Народ - господар своєї країни / В.Є. Бражников. – Київ, 1976. – 47с.
891379
  Горовський Ф.Я. Народ - інтернаціоналіст / Ф.Я. Горовський, Г.Л. Колько. – К, 1979. – 111 с.
891380
  Клочко В.Ф. Народ - себе. Культура новой Чехословакии. / В.Ф. Клочко. – М., 1963. – 127с.
891381
  Каммари М.Д. Народ - творец истории / М.Д. Каммари. – М., 1954. – 56с.
891382
  Гудок В.С. Народ - творец истории в романе-эпопее А.М.Горького "жизнь Клима Самгина (Сорок лет)" : Автореф... канд. филол.наук: / Гудок В.С.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1960. – 26л.
891383
   Народ - творец истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1954. – 44с.
891384
  Шакир-Заде Народ - творец культуры коммунизма / Шакир-Заде. – Баку, 1965. – 303 с.
891385
  Шаров А.Д. Народ - творец социалистической культуры / А.Д. Шаров. – Киров, 1958. – 128с.
891386
  Рукавицын М.М. Народ - творец художественных ценностей / М.М. Рукавицын. – М, 1983. – 112с.
891387
  Мінькович І.Г. Народ - творець комунізму / І.Г. Мінькович. – Київ, 1963. – 54с.
891388
  Данилевский В В. Народ - технік / В В. Данилевский. – К, 1948. – 36с.
891389
  Рощин И.И. Народ - фронту / И.И. Рощин. – Москва, 1975. – 126с.
891390
  Ящук Т.І. Народ / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 256. – ISBN 966-642-073-2
891391
  Рахно К. Народ "золотої людини" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 38-40. – ISSN 1996-1561


  Розселені на великих просторах євразійських степів, сакські племена протягом усієї своєї історії були нерозривно пов"язані з населенням Північного Причорномор"я.
891392
  Ткаченко Д. Народ us народний депутат України: хто має відповідати за результати роботи парламенту? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 54-61
891393
  Шляхов О.Б. Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 11-20. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено причини та прояви розколу в українському соціумі, що стало результатом незавершеності й половинчатості реформ у Російській імперії другої половини ХІХ ст.
891394
  Ющук І. Народ без власної мови - не народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 1, 7
891395
  Лободовський Юзеф Народ безсмертний : Юзеф Лободовський про українців і поляків / Лободовський Юзеф; Матеріали, спомини й інтерв"ю Барбари Трухан; Передмова та примітки С.Стемпєня; Переклад І.Сварника; Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі. – Перемишль; Львів, 1999. – 120с. : портр. – ISBN 8390922908
891396
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1942. – 128с.
891397
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1943. – 192с.
891398
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – К., 1945. – 153с.
891399
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Москва, 1945. – 175с.
891400
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Сочи, 1945. – 136с.
891401
  Гроссман В.С. Народ бессмертен / В.С. Гроссман. – Ставрополь, 1946. – 130с.
891402
  Доронченков А.И. Народ Болгарии в борьбе за социализм / А.И. Доронченков. – М., 1965. – 40с.
891403
  Гошал К Народ в колониях / Кумар Гошал ; Пер. с англ. Л. Зактрегер и И. Тихомировой ; Вступит. статья И. Потехина. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 343 с. – На обороте тит. л. : Kumar Goshal. People in colonies. New Jork, 1948
891404
  Мамаев А.А. Народ в поэзии Н.А.Некрасова : Автореф... канд. филол.наук: / Мамаев А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 л.
891405
  Грицаєнко З.М. Народ в творчості Тараса Григоровича Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 30-35
891406
  Сандюков І. Народ вічний у пізнанні : українська ідея Агатангела Кримського у вселюдських системах координат / Ігор Сандюков // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 287-291. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
891407
   Народ выбирает. Лит.-худож. сборник.. – Челябинск, 1946. – 1-32с.
891408
  Зеленцов В.А. Народ Вьетнама победит / В.А. Зеленцов. – Москва, 1966. – 63с.
891409
   Народ Гватемалы и "Юнайтед фрут компани".. – М., 1954. – 52с.
891410
  Гордин Г.Л. Народ доверил, закон дал право / Г.Л. Гордин. – М, 1981. – 175с.
891411
  Сюндюков І. Народ Дракона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 11


  Як і чому відростають нові "голови" у тиранії: погляд Євгена Шварца.
891412
  Білак С.М. Народ за ними не пішов / С.М. Білак. – Ужгород : Карпати, 1981. – 216 с.
891413
  Любар І.Г. Народ завбачує погоду / І.Г. Любар. – Київ : Знання, 1990. – 31с.
891414
  Масуд Афаг Народ захотів дихати вільно / бесіду вела Марина Гончарук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 9


  Розмова з азербайджанською письменницею Афаг Масуд.
891415
  Русначенко А.М. Народ збурений : нац.-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х роках / Анатолій Русначенко. – Київ : Пульсари, 2002. – 518, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. - Імен. покажч.: с. 508-518. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7671-41-0
891416
  Ксенофонтова Н.А. Народ Зимбабве / Н.А. Ксенофонтова. – М., 1974. – 200с.
891417
   Народ и армия - единая семья. (Сборник статей).. – М., 1961. – 160с.
891418
  Малинин В.И. Народ и армия - едины / В.И. Малинин. – М., 1974. – 64с.
891419
   Народ и армия - едины!. – Москва, 1979. – 143с.
891420
  Коваль А.В. Народ и армия / А.В. Коваль. – К, 1987. – 47с.
891421
  Крейнин В.А. Народ и армия едины / В.А. Крейнин. – Л., 1983. – 71с.
891422
   Народ и армия едины. (Сборник).. – М., 1959. – 608с.
891423
  Бурлацкий Ф.М. Народ и власть / Ф.М. Бурлацкий, В.О. Мушинский. – Москва, 1986. – 254с.
891424
  Грибовский В.М. Народ и власть в Византийском государстве : опыт историко-догматического исследования / В.М. Грибовский. – Санкт-Петербург, 1897. – 413 с.
891425
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / И.А. Малиновский. – Киев : Изд. газ. "Киев. отклики" ; 1-ая Киев. артель печ. дела, 1905. – 68 с.


  На обл. № 118644/45 - Печать биб-ки Василенко; № 47683 - инициалы и 1905 г.
891426
  Малиновский И.А. Народ и власть в русской истории / Проф. И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 91, [1] с. – 2-ой тит. лист репринт. - Вых. дан. ориг.: Киев: Изд. газеты "Киевские отклики" ; Первая Артель Печатного Дела, 1905. – (Антология правовой мысли)
891427
  Бабкин В.Д. Народ и власть. Опыт системного исследования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина / В.Д. Бабкин, Селиванов Владимир Николаевич. – Киев : Манускрипт, 1996. – 447с. – В надзаг.:Акад.правовых наук Украины;Инст.частного пра-ва и предпринимательства. – ISBN 5-12-003536-1
891428
  Ворона В. Народ и власть: конфликт интересов / В. Ворона, И. Буров, К. Грищенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.117-124. – ISSN 0207-3676
891429
  Тычина М. Народ и война / М. Тычина. – Минск, 1985. – 328с.
891430
  Керимов А Д. Народ и государство / А Д. Керимов. – Л., 1963. – 56с.
891431
  Прокшин В.Г. Народ и его герои в изображении русских демократов 60-х годов 19 в. / В.Г. Прокшин. – М : Высшая школа, 1967. – 280 с.
891432
  Сонин А.В. Народ и его герои в советской драматургии / А.В. Сонин. – Л., 1956. – 48с.
891433
  Блок А. Народ и интеллигенция // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2011. – № 8 (101). – С. 14-15
891434
  Бацетич Ф. Народ и княжеская власть в Сербии : из записок / Ф. Бацетич. – Москва : Типография Е.И. Погодиной, 1882. – 274 с.
891435
  Чхиквишвили Д.И. Народ и культура / Д.И. Чхиквишвили. – Тбилиси, 1974. – 209с.
891436
   Народ и личность в истории. Аннотированный указатель литературы.. – М., 1956. – 32с.
891437
  Яковлев Н.Н. Народ и партия в первой русской революции / Н.Н. Яковлев. – М, 1965. – 392с.
891438
  Перфильев М.Н. Народ и партия едины / М.Н. Перфильев. – Москва, 1971. – 48с.
891439
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 64с.
891440
  Черненко К.У. Народ и партия едины / К.У. Черненко. – М., 1984. – 496с.
891441
  Шаблиовский Е.С. Народ и поэзия Шевченко / Е.С. Шаблиовский. – Москва, 1964. – 511с.
891442
   Народ и революция в литературе и устном творчестве.. – Уфа, 1967. – 282с.
891443
  Славина Л.Л. Народ и Советское государство. / Л.Л. Славина. – Алма-Ата, 1980. – 35с.
891444
  Шамир М. Народ Израиля и страна Израиля / М. Шамир. – Тель-Авив, 1993. – 127 с.
891445
  Лонго Л. Народ Италии в борьбе / Л. Лонго. – Москва, 1951. – 396 с.
891446
   Народ і влада в Україні : всеукраїнський суспільно-політичний вісник / Одеський благодійний фонд юристів України; Громадська організація "Комітет конституційно-правового контролю України". – Київ
№ 2 (05). – 2008
891447
  Рильський М.Т. Народ і краса : збірник / М.Т. Рильський. – Київ : Мистецтво, 1985. – 382 с.
891448
  Чорнобель Олексій Народ і мова - вічні і єдині // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3. – ISSN 0130-5263
891449
  Кондратик О.В. Народ і нація у спадщині Ольгерда Бочковського // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 1729-360Х
891450
  Черненко К.У. Народ і партія єдині / К.У. Черненко. – К., 1984. – 29с.
891451
  Шабліовський Є.С. Народ і слово Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 535с.
891452
   Народ і Шевченко : легенди, перекази, пісні та інші твори про великого Кобзаря. – Київ, 1963. – 366 с.
891453
  Галушко К. Народ із найдовшою назвою // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 49 (266). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Як Україна зникла з мапи і знову на неї повернулася.
891454
  Бак Т. Народ Канады против монополий : за новую экономическую политику Канады / Т. Бак. – Москва : Прогресс, 1966. – 95 с.
891455
  Петренко С. Народ Киргизстану - колишньому президенту: йдучи, йди! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 41). – С. 5


  "31 березня 2018 року відбувся багатостраждальний з’їзд соціал-демократичної партії в Киргизстані. Незважаючи на те, що дата часто переносилася - це сталося! Порядок денний - визначення політичної долі президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва".
891456
  Бердичевский Я. Народ книги : (к истории еврейского библиофильства в России) / Яков Бердичевский. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 489, [7] с. : ил. – Указатели: с. 448-477. – Библиогр.: с. 480-486 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-132-7
891457
  Рус А. Народ майя. / А. Рус. – М., 1986. – 254с.
891458
  Силин О. Народ мій є! Народ мій завжди буде! / О. Силин; Упоряд. С.А.Бакута. – Київ : Кобза, 2003. – 464с. – Книгу видано за сприяння Міжнар. Фонду "Україна-3000" (Фонд В.Ющенка). – ISBN 966-8024-34-6
891459
  Симоненко В.А. Народ мій завжди буде : Вірші та казки: Для середн. шк. віку / В.А. Симоненко. – Київ : Веселка, 1990. – 156с.
891460
  Зінченко Н. Народ може перемогти владу: З виступу нар. депутата України. // Сільські вісті, 2004


  [На сесії Верховної Ради України щодо фальсифікації результатів 1-го туру президент. виборів 31 жовт. 2004 р.]
891461
  Ксюнин А.И. Народ на войне : (Из запи со военного корреспондента) / Алексей Ксюнин. – Петроград : Биб-ка "Вечернего времени", Изд. Б.А. Суворина, 1916. – VIII, 242 с. – (Библиотека "Вечернего времени")
891462
  Федорченко С.З. Народ на войне : фронтовые записи / С. Федорченко. – Киев : Изд. издательского подотдела Комитета Юго-Зап. фронта Всерос. земск. союза, 1917. – 140 с.
891463
  Федорченко С.З. Народ на войне / С.З. Федорченко. – Москва-Л., 1925. – 127с.
891464
  Жуков Ю.А. Народ на войне / Ю.А. Жуков, В.В. Шарапов. – Москва, 1972. – 359с.
891465
  Федорченко С.З. Народ на войне / С.З. Федорченко. – Москва, 1990. – 399с.
891466
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Москва, 1946. – 175с.
891467
  Карцев А.Д. Народ на трассе. (Хроника тылового фронта) / А.Д. Карцев. – Ижевск, 1947. – 170с.
891468
  Преображенский А.А. Народ не безмолствовал / А.А. Преображенский. – М., 1990. – 43с.
891469
   Народ не забуде, не простить. Вірші, оповідання, памфлети.. – К., 1976. – 223с.
891470
  Магочій П.Р. Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / Павло Роберт Магочій; пер. з англ. С. Біленький та Н. Кушко; сюжетні комент. до ілюстрацій В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2006. – 120с. : іл. – ISBN 966-7838-97-8
891471
   Народ о религии.. – М., 1961. – 312с.
891472
   Народ обирає : літературно-естрадний збірник. – Харків, 1939. – 71 с.
891473
  Корвалан Луис Народ одержит победу / Корвалан Луис. – М., 1987. – 295с.
891474
   Народ победить нельзя! : (Фотоальбом).. – М., 1983. – 48с.
891475
   Народ про Довбуша. Збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1965. – 303 с.
891476
   Народ про Кармалюка : збірник фольклорних творів. – Київ, 1961. – 276 с.
891477
   Народ про Кобилицю : збірник фольклорних творів. – Київ : Наукова думка, 1968. – 179 с.
891478
   Народ про релігію : укр. нар. антиреліг. творчість. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1984. – 254с.
891479
   Народ про релігію : Збірник фольклорних творів.. – К., 1958. – 392с.
891480
   Народ про релігію : Укр. нар. антиреліг. творчість.. – К., 1980. – 207с.
891481
  Тищенко В.І. Народ про свого героя : Образ Олекси Довбуша в народній творчості / В.І. Тищенко. – Ужгород : Закрпатск. обл. вид-во, 1959. – 52 с.
891482
   Народ про Шевченка.. – К., 1961. – 88с.
891483
  Скидан В.И. Народ против пьянства. / В.И. Скидан. – Минск, 1988. – 77с.
891484
   Народ против фашизма, 1939-1945.. – М., 1986. – 368с.
891485
  Домогацких М.Г. Народ раздвигает горы / М.Г. Домогацких. – Москва, 1959. – 236 с.
891486
  Пацера М. Народ скаже - як зав"яже // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 6 жовтня (№ 129). – С. 13


  В унікальному словнику говірку рідного села Шендерівка журналіст Дмитро Крохмалюк не лише рятує від забуття колоритні подільські діалекти, а й зберігає для земляків історичну пам"ять.
891487
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1973. – 229с.
891488
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки, скоромовки.. – К., 1985. – 173с.
891489
   Народ скаже - як зав"яже : Укр. нар. прислів"я, приказки, загадки.. – К., 1971. – 229с.
891490
   Народ скаже - як зав"яже.. – Братислава, 1964. – 298с.
891491
  Гайдар Т. Народ скаже, як зав"яже. Потенціал українського фольклору в процесі викладання української мови // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – С. 44-46
891492
   Народ славить Жовтень. Збірка фольклорних творів.. – К., 1957. – 244с.
891493
   Народ славить Ілліча : збірник творів укр. нар. творчості : до 100-річчя від дня народження Леніна / [упор. текстів В.Г. Хоменко ; підбір іл. В.Г. Нагая]. – Київ : Мистецтво, 1969. – 143 с. : іл. – Мініатюрне видання
891494
   Народ славить Леніна і партію.. – К., 1968. – 384с.
891495
  Ткаченко Ф. Народ сміється / Ф. Ткаченко. – К, 1964. – 576809с.
891496
   Народ сміється : гуморески, анекдоти, прислів"я, приказки / Упор. Ф.Ткаченко. – Київ : Веселка, 1964. – 112 с.
891497
  Бача Ю. Народ собі // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1991. – Рік вид. 49, № 3/4. – С. 23-26


  Роздуми про народну культуру українського населення Чехо-Словаччини.
891498
  Наджафов Д.Г. Народ США - против войны и фашизма / Д.Г. Наджафов. – Москва, 1969. – 472 с.
891499
  Михайленко С. Народ у вітчизяній історіографії другої половини 19 - початку 20 століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (383). – С. 27-39. – ISSN 0869-3595


  Розглядається наукова спадщина М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевського.
891500
  Равлюк М. Народ у творчості Олеся Гончара / М. Равлюк. – Київ, 1960. – 40с.
891501
  Сорокин В.Д. Народ управляет государством / В.Д. Сорокин. – Л., 1972. – 96с.
891502
  Колосков И.А. Народ Франции в борьбе против фашизма. (Из истории освободительного движения во Франции в 1939-1944 гг.) / И.А. Колосков, Н.Г. Цырульников. – Москва, 1960. – 406с.
891503
  Бэрчетт У. Народ Южного Вьетнама победит / У. Бэрчетт. – М, 1969. – 232с.
891504
  Кресіна І.О. Народ як суб"єкт міжнародного права / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 182-195. – ISSN 0869-2491
891505
  Скирдо М.П. Народ, армия, полководец. / М.П. Скирдо. – М, 1970. – 207с.
891506
  Найдаков В.Ц. Народ, время, писатель / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1964. – 128с.
891507
   Народ, государство, регионы: стабильность развития. – Москва : Молодая гвардия, 2001. – 560 с. – ISBN 5-235-02502-4
891508
   Народ, да! : Из амер. фольклора.. – М., 1983. – 479с.
891509
  Семенюк Г.Ф. Народ, зігрітий серцем поета // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 3-4.
891510
  Капась В. Народ, люди, громада у поемі Івана Франка "Панські жарти" : компонентний аналіз лексем // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 321-327. – ISBN 966-7053-09-1
891511
  Борзенко С.А. Народ, отстоявший свободу / С.А. Борзенко. – Москва : Правда, 1954. – 344 с.
891512
  Письменний Г.Г. Народ, партия, армия / Г.Г. Письменний. – Киев, 1969. – 253с.
891513
  Букет Є. Народ, який не має Героїв, не матиме захисників. В Україні створюють Національний пантеон Герооїв України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 4-10 травня (№ 18). – С. 6-7


  19 квітня 2023 р. в Military Media Center відбувся круглий стіл на тему «Пантеон Героїв: як увіковічити пам’ять тих, хто віддав життя за Україну». Виступали: доктор історичних наук Ігор Гирич, представники Історичного клубу «Холодний Яр» Роман Коваль, ...
891514
  Ходченко О.Є. Народ, який шукав свій шлях // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 72-86. – ISBN 978-966-551-322-3


  Історичний шлях менонітів.
891515
  Мишле Ж. Народ. / Ж. Мишле. – М., 1965. – 207с.
891516
  Кантор П.М. Народа верные сыны. / П.М. Кантор. – Л., 1968. – 20с.
891517
  Канашкин В.А. Народа душа родниковая. / В.А. Канашкин. – Краснодар, 1976. – 144 с.
891518
  Ахмад Мирза Тахир Народам СССР - с любовью : Послание главы Ахмадийского движения в Исламе Мирзы Тахира Ахмада / Ахмад Мирза Тахир. – Islamabad : Islam intern. publ., 1992. – 50 с., [1] л. портр.
891519
  Франко І.Я. Народе мій : Пролог до поеми "Мойсей": Мовами народів світу / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1989. – 150с. – ISBN 5-7745-0164-7
891520
  Кир"ян Н. Народе мій! До тебе я ще верну // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 8


  У музеї шістдесятництва відбулося відкриття виставки "я з вами", присвяченої 30-м роковинам від дня загибелі у тюремному карцері видатного поета, правозахисника, політв"язня Василя Стуса.
891521
  Никорак Ю. Народе мій, до тебе я ще верну... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  Поетові й Героєві України Василеві Стусу виповнилося б 80...
891522
  Петлюра Л. Народе мій, улюблений... / Леся Петлюра ; [підготув. до вид., переднє сл., упорядкував, життєпис та комент. Т. Ківшар] ; ; НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-02-5223-3
891523
  Петлюра С.В. Народе Український : вибрані статті, листи, документи / Симон Петлюра. – Харків : Лівий берег, 1992. – 152с. : іл. – (Першоджерела історії). – ISBN 5-7707-244-7
891524
  Каралийчев А. Народен закрилник / А. Каралийчев. – София, 1954. – 224с.
891525
  Чашуле Коле Народен хероJ Страшо Пинцур. / Чашуле Коле. – СкопіJ, 1951. – 98с.
891526
  Палій О. Народжена бути єдиною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 січня (№ 10). – С. 4


  94 - річниця возз"єднання українських земель. День Соборності України.
891527
  Голота Л.В. Народжена в степах : поезії / Л.В. Голота. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 55 с.
891528
  Фурса С.Я. Народжена в Україні дитина та її проблеми, пов"язані з землею // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
891529
   Народжена війною. Як змінилася армія України за роки російської агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 4
891530
  Деркачук В.А. Народжена під крилами небес : вірші 2014-2017 / Віра Деркачук. – Одеса : Астропринт, 2018. – 307, [1] с. – ISBN 978-966-927-341-3
891531
  Давидовська Н.В. Народжена у грудні / Н.В. Давидовська. – К., 1990. – 76с.
891532
  Стрілько В. Народжена Українською революцією // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 травня (№ 20). – С. 10


  Виникнення та становлення Бориспільської Української гімназії імені Павла Чубинського, безперечно, слід розглядати лише в контексті історії Української революції 1917—1921 років.
891533
   Народжене новим часом : (Збірник). – Ужгород, 1974. – 136с.
891534
  Агабальянц Е.Г. Народжене у вогні / Е.Г. Агабальянц. – Київ : Знання, 1977. – 31 с.
891535
  Ганущак О. Народжений Гуцульщиною і виплеканий Покуттям // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 25). – С. 3


  Відзначення 140-річчя від дня народження видатного українського письменника Марка Черемшини на Івано-Франківщині.
891536
  Базилевський В. Народжений для бою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 11


  Іван Багряний - український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
891537
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 31


  Український письменник, державний і громадський діяч Роман Лубківський.
891538
  Гумницька Н. Народжений любов"ю до слова й Вітчизни. 10 серпня могло б виповнитися 75 років письменнику, державному і громадському діячеві Роману Лубківському // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 13
891539
  Марухняк Й. Народжений на гастролях... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 1-10 червня (№ 14/15). – С. 12


  Мистецький музей Леся Курбаса у місті Самбір на Львівщині зберігає пам"ять про великого театрала.
891540
  Юхимович В. Народжений на другий день різдва // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 січня (№ 1/2). – С. 3
891541
  Голиш Г. Народжений переможцем // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 7
891542
  Кучабська-Дедерчук Народжений творити // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 246-248. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Художник Олег Денисовець народився 1968 р. у Львові. Малював завжди, скільки себе пам"ятає. Виставив свої твори вперше 2017 р. у Музеї етнографії та художнього промислу (Інститут народознавства НАН України, Львів). Вже ця виставка по-справжньому ...
891543
  Зайцева Ю. Народжений українцем-манкуртом не стане / Ю. Зайцева, В. Школьняк // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 11


  Про українського філософа, правознавця і політолога, доктора філософських наук, професора, член-кореспондента Академії правових наук України, академіка Міжнародної академії інформатики.
891544
  Шендеровський В. Народжений Чернігівщиною (до 85-річчя від дня народження академіка Олексія Ситенка) // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 56-60. – ISSN 1819-7329


  Видатний фізик-теоретик О.С. Ситенко розпочав свою педагогічну діяльність в Харкові, продовжував у Київському ун-ті ім. Т. Шевченка і в Києві створів наукові школи у галузі ядерної фізики і фізики плазми.
891545
  Смольницька Ольга Народженим в храмі = Молода муза : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 23-27. – ISSN 0868-4790
891546
  Шматько О.О. Народжені "відлигою". Презентація літературної спадщини шістдесятників // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 32. – С. 10-16
891547
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1937. – 279с.
891548
  Островський М.О. Народжені бурею / М.О. Островський. – Одеса, 1940. – 176с.
891549
  Федорук О.К. Народжені в Елладі : оповідання ; для сер. та ст. шк. віку / Олександр Федорук. – Київ : Веселка, 1984. – 200 с.
891550
  Ійєш Д. Народжені в пустах / Д. Ійєш. – Ужгород, 1958. – 252с.
891551
  Сигалов А. Народжені в україні. Наша земля дала світові блискучу плеяду нобелівських лауреатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 5). – С. 8-9
891552
  Костенко М.П. Народжені для щастя. (Про трудівників Зах. України та соц. Болгарії. Нариси). / М.П. Костенко. – Львів, 1966. – 190с.
891553
  Вартанов Г.І. Народжені життям. / Г.І. Вартанов. – Київ, 1965. – 102с.
891554
   Народжені життям. (Комсомольський щорічник).. – Київ, 1964. – 64с.
891555
   Народжені життям. (Про досвід роботи комсомольських організацій України).. – Київ, 1962. – 331с.
891556
  Агеєва Н.Є. Народжені літаки. Птахи в живописі національного музею "Київська картинна галерея" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4/5 (142). – С. 43-46. – ISSN 2518-7104


  Є.О.Патон - професор Київського політехнічного інституту, де очолював кафедру мостів, був деканом інженерго-будівельного факультету.
891557
  Красномовець П. Народжені літати // Forbes / ТОВ "УЯВИ!" ; голов. ред. Б. Давиденко ; редкол.: Д. Кацило, В. Ланда, В. Кіщак [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, серпень - вересень. – С. 22-25. – ISSN 2708-3268
891558
  Свентах А. Народжені революцією... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – C. 20


  Espreso. tv, "112 Україн" та Hromadske. tv - як онлайн-транслятори Євромайдану.
891559
  Данилець О. Народжені рідною землею. Полтавщина відзначає 90-річчя народного художника, одного з творців феноменального решетилівського рослинного килима Леоніда Товстухи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 7 листопада (№ 217)


  Навіть якби Леонід Товстуха (17.10.1930-7. 03. 2010) за своє творче життя долучився до створення тільки одного килима «Народжені рідною землею», оригінал якого прикрашає інтер’єр Ради Європи у Страсбурзі (Франція), його ім’я було б золотими літерами ...
891560
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
Т. 1 : А-К. – 2002. – 894 с.
891561
   Народжені Україною = Рожденные Украиной : меморіальний альманах : у 2 т. – Київ : Євроімідж. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-25-0
Т. 2 : Л-Я. – 2002. – 896 с.
891562
  Циганенко В.О. Народжені українською землею // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи : матеріали 7-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009 р., м. Київ / Центр пам"яткознавства НАН України та Укр. т-ва охорони пам"яток історії і культури, Київ. міська організація Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Асоц. працівників музеїв техн. профілю, Укр. центр розвитку музейної справи [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК, 2009. – С. 54-56


  Нобелівські лауреати з України.
891563
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Одеса, 1929. – 179 с.
891564
  Тудор С. Народження : оповідання / С.Й. Тудор. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 247 с.
891565
  Сікорський Я. Народження / Я. Сікорський. – Одеса : Одеське обласне видавництво, 1957. – 131с.
891566
  Мухтар А. Народження / Аскад Мухтар ;. – Київ : Дніпро, 1965. – 251 с.
891567
  Ваш І.М. Народження / І.М. Ваш. – Ужгород, 1965. – 93с.
891568
   Народження "Європейського Словника філософій" і відкриття Барбари Касен / К. Сігов, А. Кхелуфі, Д.-А. Коломієць, О. Сімороз, В. Хома // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 1. – С. 153-171. – ISSN 2075-6461
891569
  Лихолат І.П. Народження jurisdictio voluntaria з букви та духу римського права // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 20-28. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
891570
  Барабаш О.В. Народження S-бозона в реакції кулонівського розсіяння ядра на протоні або електроні / О.В. Барабаш, В.С. Ковтонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 86-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
891571
  Ясь О.В. Народження Академії. Коротка хроніка 1918 року, або як це було... // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 11. – C. 5-17. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено передумови та обставини заснування Української Академії наук. Розглянуто основні хронологічні віхи конституювання Академії протягом 1918 р. Проаналізовано створення Комісії для вироблення законопроекту про заснування УАН та головні ...
891572
  Потер М. Народження аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 47-68. – ISSN 0235-7941
891573
  Речмедін В.О. Народження Афродіти : повість / В.О. Речмедін. – Київ, 1974. – 176 с.
891574
  Плоткін Г.Д. Народження весни : лірика / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1936. – 86 с.
891575
  Бушанськии В.В. Народження влади Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 653-659. – ISSN 1563-3349
891576
  Бугианський В.В. Народження влади. Матріархальні риси політичної свідомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 655-660. – ISSN 1563-3349
891577
  Ландо А.І. Народження газетного рядка / А.І. Ландо. – К., 1983. – 88с.
891578
  Сухомлинський В.О. Народження громадянина / В.О. Сухомлинський. – К, 1970. – 288с.
891579
  Марцишина І. Народження друкованого слова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 61-71. – ISSN 0869-3595
891580
  Віднянський С.В. Народження Європейського Союзу. Жак Делор / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 213-228. – ISBN 978-966-02-5494-7
891581
  Прокопенко П. Народження єдиної Європи // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 16-18


  На шляху до Європи: історія створення ЄС
891582
  Авакян А.Х. Народження зірки : поезії : пер. з вірм. / Аревшат Авакян. – Київ : Радянский письменник, 1991. – 108 с. : іл., портр. – (Бібліотека "Братерство"). – ISBN 5-333-00773-Х
891583
  Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму / В.Д. Ужченко. – Київ : Радянська школа, 1988. – 278, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-330-00392-X
891584
  Кульчицький С. Народження і крах "Республіки Крим" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 5 (637), 31.01.-6.02.2020. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  Як Росія намагалася, але не змогла анексувати півострів у 1990-х.
891585
  Тома Л.В. Народження істини. / Л.В. Тома. – Х., 1988. – 68с.
891586
  Гай-Нижник Народження карбованця // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 1. – С. 59-80. – ISSN 0869-3595
891587
  Ніселевич Л. Народження кінофільму. / Л. Ніселевич, І. Вязовський. – Харків-Одеса, 1932. – 56с.
891588
  Мануйлов В. Народження колективу / В. Мануйлов. – К., 1958. – 111с.
891589
  Савич І.С. Народження колоска : поезії / І.С. Савич. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
891590
   Народження конституцій: роль держави та громадянського суспільства / К. Гульман, М. Козюбра, М. Оніщук, А. Селіванов // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 4 (22). – С. 92-100.


  Міжнародна конференція "Конституційний лад і консолідація демократії"
891591
   Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-348 та в підрядк. прим. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
891592
  Воронько П.М. Народження легенди : Поема / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 47с.
891593
  Іларіон Народження людини : Філософська містерія: В п"яти діях / Іларіон; Митрополитальний собор у Вінніпегу. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с.
891594
  Серпілін Л.С. Народження людини : повість / Л.С. Серпілін. – Київ : Молодь, 1963. – 177 с.
891595
  Павленко Ю. Народження Мнемозини зі сну // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 110-115. – Бібліогр.: Літ.: с. 115; 7 п. – ISBN 966-638-152-4
891596
  Агеєва Н.Є. Народження музею. До 100-річчя Національного музею "Київська картина галерея" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6/7/8 (154). – С. 47-50. – ISSN 2518-7104
891597
  Лабащук О. Народження надзвичайного немовляти в розповідях матерів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 502-507. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
891598
  Кульчицький С.В. Народження Народного руху України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 8-22. – ISSN 0130-5247
891599
  Лук"яненко Л.Г. Народження нової ери : [зб. статей] / Левко Лук"яненко. – Київ : Універсальна газета, 1997. – 168, [2] с. – ISBN 5-7707-0293-1
891600
  Лук"яненко Л. Народження нової ери : збірник статей / Левко Лук"яненко ; Ін-т суспільних досліджень. – Вид 3-тє, випр. та доп. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-348-155-5
891601
  Худобець О. Народження нової церкви. Мартін Лютер // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
891602
  Шахлін Б.А. Народження перемог / Б.А. Шахлін. – К, 1962. – 124с.
891603
   Народження пісні. (Збірка віршів).. – К., 1964. – 123с.
891604
  Дрозденко В.І. Народження подвигу / В.І. Дрозденко. – Київ, 1970. – 290с.
891605
  Дрозденко В.І. Народження подвигу. / В.І. Дрозденко. – К., 1959. – 260с.
891606
  Баранов В.Ф. Народження полум"я : поезії / В.Ф. Баранов. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 63 с. : портр.
891607
  Ігнат В.І. Народження полум"я / В.І. Ігнат. – Ужгород, 1983. – 63с.
891608
  Нейметі М.І. Народження проліска / М.І. Нейметі. – Ужгород, 1984. – 46с.
891609
  Кульчицький С.В. Народження радянського комуносоціалізму в Російській революції 1917 р. (десять коротких тез) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 73-83. – ISSN 0130-5247
891610
  Сватко Ю.І. Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 3-15


  У статті в трьох аспектах («життя», «знання», «знак») досліджено феномен народження риторики з духу філософії за доби старших софістів. Розглянуто передумови застосування риторичних навичок і вмінь, викладені у так званій «аксіоматиці Арістотеля», і ...
891611
  Малишко А. Народження синів : поезії / А. Малишко. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 199 с.
891612
  Іванисенко В.П. Народження стилю / В.П. Іванисенко. – Київ, 1964. – 299с.
891613
  Рачада І.Д. Народження таланту : п"єса / І.Д. Рачада. – Київ : Дніпро, 1964. – 79 с.
891614
  Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 172-181. – ISSN 0320 - 8370


  Про специфіку сучасної новозеландської поезії
891615
  Мироненко О. Народження української юридичної науки і перші вітчизняні доктрини судової конституційної юстиції (друга половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-111
891616
  Вільчинський Ю. Народження філософії із духу епохи: культурологічний зріз // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – C. 7-36. – ISSN 2227-1503
891617
  Черняков Б.І. Народження фотожурналістики / Б.І. Черняков. – К., 1996. – 72с.
891618
  Копинець К. Народження хліба / К. Копинець. – Ужгород, 1984. – 80 с.
891619
  Владленова І.В. Народження Четвертої хвилі : нанотехнологічне суспільство // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.14-18
891620
  Костенко Олег Народжуваність в Україні майже на рівні Європи : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 13
891621
  Курило І.О. Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістських заходів / І.О. Курило, Н.О. Рингач // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
891622
  Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 292-298. – (Серія географічна ; Вип. 35)
891623
  Курило І.О. Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 65-79. – ISSN 2072-9480
891624
  Чернявський М.А. Народжується день : лірика, драматична поема / М.А. Чернявський. – Донецьк : Донбас, 1972. – 127 с.
891625
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ ; Харків, 1932. – 198 с.
891626
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 204 с.
891627
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Харків, 1934. – 156 с.
891628
  Копиленко О. Народжується місто : роман / О. Копиленко. – Київ, 1956. – 204 с.
891629
  Копиленко О.І. Народжується місто : роман / О.І. Копиленко. – Харків : Прапор, 1980. – 175 с. – (Заграва)
891630
  Селігей П.О. Народжується текст... // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-66. – ISSN 0027-2833
891631
  Низовий І.Д. Народжуються квіти / І.Д. Низовий. – Ужгород, 1964. – 46с.
891632
   Народи-брати. Літ.-репертуарний збірник.. – К., 1954. – 220с.
891633
  Кізченко А.Ф. Народи-друзі, народи-соратники / А.Ф. Кізченко. – К., 1981. – 64с.
891634
  Головко М.К. Народи - брати / М.К. Головко. – Київ, 1968. – 184с.
891635
  Соколов В.В. Народи мені сина. / В.В. Соколов. – Київ, 1962. – 126с.
891636
  Снєгірьов Г.І. Народи мені три сини / Г.І. Снєгірьов. – Київ : Дніпро, 1973. – 255с.
891637
  Проніна Н.М. Народи Росії в антифеодальних рухах XVII століття. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Н.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
891638
  Проніна Наталія Михайлівна Народи Росії в антифіодальних рухах ХУІІ ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.03 / Проніна Наталія Михайлівна; КУ. – Київ, 1995. – 229л. – Бібліогр.:л.218-229
891639
  Кульова В. Народився козаком // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 8. – С. 23-24
891640
  Звірик П А. Народився красивим : повість та оповідання / П А. Звірик, . – Одеса, 1968. – 167с.
891641
  Караманов Ж. Народився хлопчик. Чоловік сварився, що подасть до суду // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 38 (191). – С. 50


  Як працюється провіднику потягу Астана - Київ.
891642
  Сидор-Гібелинда Народилась людина? ("Аутентифікація" Віктора Сидоренка) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 28-31. – ISBN 966-8917-08-1
891643
  Супруненко В.П. Народини / В.П. Супруненко. – Запоріжжя, 1993. – 136с.
891644
  Мандебура-Нога Народини: вірування, звичаї, обряди поліщуків (за експедиційними матеріалами) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 46-51
891645
  Родіна М.С. Народі пісні про радянську жінку. / М.С. Родіна, С.А. Біловод. – К., 1938. – 175с.
891646
   Народів збратана сім"я. Поетичне слово про возз"еднання України з Росією та дружбу радянських народів. – Київ, 1979. – 232 с.
891647
  Павлюк С.П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини ХІХ-початку ХХ ст / С.П. Павлюк. – К, 1986. – 171с.
891648
   Народна армія. – Київ, 2000
891649
   Народна армія. – Київ
16 листопада. – 2000
891650
   Народна армія. – Київ
17 лютого. – 2000
891651
   Народна армія. – Київ
18 липня. – 2000
891652
   Народна армія. – Київ
19 липня. – 2000
891653
   Народна армія. – Київ
23 серпня. – 2000
891654
   Народна армія. – Київ
26 липня. – 2000
891655
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 квітня (№ 61). – 2013. – 8 с.
891656
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 червня (№ 99). – 2013. – 8 с.
891657
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 квітня (№ 63). – 2013. – 8 с.
891658
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 лютого (№ 23). – 2013. – 8 с.
891659
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 квітня (№ 64/65). – 2013. – 8 с.
891660
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 44/45). – 2013. – 16 с.
891661
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 лютого (№ 25). – 2013. – 8 с.
891662
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11-16 листопада (№ 135). – 2013. – 24 с.
891663
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 лютого (№ 28). – 2013. – 8 с.
891664
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 лютого (№ 29). – 2013. – 8 с.
891665
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 червня (№ 106). – 2013. – 8 с.
891666
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 березня (№ 48). – 2013. – 8 с.
891667
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 березня (№ 49/50). – 2013. – 8 с.
891668
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 квітня (№ 71). – 2013. – 8 с.
891669
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 лютого (№ 35). – 2013. – 8 с.
891670
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 травня (№ 90). – 2013. – 8 с.
891671
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 травня (№ 91). – 2013. – 8 с.
891672
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 лютого (№ 39). – 2013. – 8 с.
891673
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 січня (№ 18). – 2013. – 8 с.
891674
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 квітня (№ 81). – 2013. – 8 с.
891675
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 січня (№ 20). – 2013. – 8 с.
891676
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6-11 січня (№ 1). – 2014. – 24 с.
891677
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 101). – 2014. – 8 с.
891678
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 листопада (№ 43). – 2016. – 24 с.
891679
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 жовтня (№ 39). – 2016. – 24 с.
891680
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 вересня (№ 35). – 2016. – 24 с.
891681
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
10 листопада (№ 44). – 2016. – 24 с.
891682
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 грудня (№ 49). – 2016. – 24 с.
891683
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 вересня (№ 36). – 2016. – 24 с.
891684
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 жовтня (№ 41). – 2016. – 24 с.
891685
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 вересня (№ 37). – 2016. – 24 с.
891686
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 грудня (№ 50). – 2016. – 24 с.
891687
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 листопада (№ 46). – 2016. – 24 с.
891688
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 жовтня (№ 42). – 2016. – 24 с.
891689
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 вересня (№ 38). – 2016. – 24 с.
891690
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 грудня (№ 51). – 2016. – 24 с.
891691
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 лютого (№ 5). – 2018. – 24 с.
891692
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 березня (№ 9). – 2018. – 24 с.
891693
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
1 листопада (№ 44). – 2018. – 24 с.
891694
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
01 серпня (№ 29). – 2018. – 24 с.
891695
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
2 серпня (№ 31). – 2018. – 24 с.
891696
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
3 травня (№ 18). – 2018. – 24 с.
891697
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
4 жовтня (№ 40). – 2018. – 24 с.
891698
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
5 квітня (№ 14). – 2018. – 24 с.
891699
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 вересня (№ 36). – 2018. – 24 с.
891700
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
6 грудня (№ 49). – 2018. – 24 с.
891701
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 червня (№ 23). – 2018. – 24 с.
891702
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
7 березня (№ 10). – 2018. – 24 с.
891703
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
8 лютого (№ 6). – 2018. – 24 с.
891704
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
08 листопада (№ 45). – 2018. – 24 с.
891705
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 травня (№ 19). – 2018. – 24 с.
891706
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 липня (№ 27). – 2018. – 24 с.
891707
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
9 серпня (№ 32). – 2018. – 24 с.
891708
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
11 жовтня (№ 41). – 2018. – 24 с.
891709
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
12 квітня (№ 15). – 2018. – 24 с.
891710
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 вересня (№ 37). – 2018. – 24 с.
891711
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
13 грудня (№ 50). – 2018. – 24 с.
891712
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
14 червня (№ 24). – 2018. – 24 с.
891713
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 листопада (№ 46). – 2018. – 24 с.
891714
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 березня (№ 11). – 2018. – 24 с.
891715
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
15 лютого (№ 7). – 2018. – 24 с.
891716
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
16 серпня (№ 33). – 2018. – 24 с.
891717
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
17 травня (№ 20). – 2018. – 24 с.
891718
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 жовтня (№ 42). – 2018. – 24 с.
891719
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
18 січня (№ 3). – 2018. – 24 с.
891720
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
19 квітня (№ 16). – 2018. – 24 с.
891721
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 вересня (№ 38). – 2018. – 24 с.
891722
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
20 грудня (№ 51). – 2018. – 24 с.
891723
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
21 червня (№ 25). – 2018. – 24 с.
891724
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 листопада (№ 47). – 2018. – 24 с.
891725
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 лютого (№ 8). – 2018. – 24 с.
891726
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
22 березня (№ 12). – 2018. – 24 с.
891727
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
23 серпня (№ 34). – 2018. – 24 с.
891728
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
24 травня (№ 21). – 2018. – 24 с.
891729
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 жовтня (№ 43). – 2018. – 24 с.
891730
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
25 січня (№ 4). – 2018. – 24 с.
891731
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
26 квітня (№ 17). – 2018. – 24 с.
891732
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 вересня (№ 39). – 2018. – 24 с.
891733
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
27 грудня (№ 52). – 2018. – 24 с.
891734
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 липня (№ 29). – 2018. – 24 с.
891735
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
28 червня (№ 26). – 2018. – 24 с.
891736
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 листопада (№ 48). – 2018. – 24 с.
891737
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
29 березня (№ 13). – 2018. – 24 с.
891738
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 серпня (№ 35). – 2018. – 24 с.
891739
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
30 липня (№ 30). – 2018. – 24 с.
891740
   Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 1996-
31 травня (№ 22). – 2018. – 24 с.
891741
  Суходольський В.О. Народна артистка / В.О. Суходольський. – Київ, 1961. – 280с.
891742
   Народна артистка СРСР Лідія Чернишова : збірник досліджень і спогадів. – Київ, 1978. – 24с.
891743
  Мельничук-Лучко ЛТ Народна артистка УРСР В.А. Любарт / Мельничук-Лучко ЛТ. – Львів, 1964. – 55 с.
891744
   Народна архитектура українських Карпат. XV-XX ст.. – Київ, 1987. – 271 с.
891745
  Сополига М. Народна архітектура українців Словаччини / Мирослав Сополига ; Словац. нац. музей, Музей укр. культури у Свиднику. – Свидник : [б. в.], 2016. – 351, [1] с. : іл., фот. – Рез.: англ. – Бібліогр.: с. 334-339. – ISBN 978-80-89755-18-9


  У пр. № 1694765 напис: Київ, 30.5.2017 р. Вельмишановному професорові Володимиру Сергійчуку з вдячністю за величезний труд на ниві історії України та з побажанням нових звершень на вершинах науки. Мирослав
891746
  Карацуба М. Народна балада "Хворий Дойчин" як невд"ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 100-111. – ISBN 966-02-2984-4


  У центрі уваги в статті знаходиться одне з найбільш відомих ліро-епічних творів сербського народу, яке сходить за хронологічним ознакою до послекосовскому циклу (цикл епічних і ліро-епічних творів, які фіксують події після битви на Косовому полі). У ...
891747
  Клоков В. Народна боротьба на Україні в роки Великої Вітчизняної війни / В. Клоков. – Київ, 1957. – 220с.
891748
  Стефанюк С.К. Народна валеологія козацької держави / С.К. Стефанюк; Мін-во освіти України. Харків.держ.педагог.ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Крок. – ISBN 966-7093-75-1
Ч.2. – 1999. – 94с.
891749
  Волянюк Н.М. Народна вишивка Тернопільщини XX століття (історіографія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / Волянюк Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 26 с. – Бібліогр.: 9 назв
891750
  Тихолаз Н. Народна вишивка у життєвій практиці Франка та його родини // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 6 (431), червень. – С. 27-31
891751
  Круцик Р.М. Народна війна : путівник до експозиції : 120 річниці від дня народження Євгена Коновальця присвячується / Роман Круцик. – Київ : [ТОВ "Дорадо-Друк"], 2011. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: с. 239-240. – ISBN 978-966-410-023-3
891752
  Шутой В.Ю. Народна війна Україні проти шведських загарбників у 1708-1709 рр. / В.Ю. Шутой. – К, 1951. – 238с.
891753
   Народна газета. – Київ, 2000
891754
  Маківка С.А. Народна гвардія імені Івана Франка : із спогадів підпільника / Степан Маківка. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. – 126 с.
891755
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Львів, 1967. – 295с.
891756
  Варягіна В.Д. Народна гвардія імені Івана Франка / В.Д. Варягіна, Г.С. Вакуленко. – Вид. 2-е, випр., доп. – Львів, 1979. – 231с.
891757
   Народна гвардія імені Івана Франка : До 40-річчя Перемоги рад. народу у Велик. Вітчизн. війні. Кат. вист.. – Львів, 1985. – 47с.
891758
  Грабовецький В. Народна героїня Ганка Баюрак. До 310-річчя уродин : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 20 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 3)
891759
  Кривенко А. Народна демонологія Волині: календарно-обрядовий контекст = Folk demonology of Volhynia: calendar and ritual context / Анастасія Кривенко ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2020. – 279, [1] с. : іл. – Покажчики: 255-279. – Бібліогр.: с. 214-252. – ISBN 978-966-02-9409-7
891760
  Король В.В. Народна демонологія гуцулів Закарпаття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Король Василь Васильович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
891761
  Зінченко Н. Народна демонологія у творчості Олекси Стороженка // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 116- 123. – (Бібліотека інституту філології)
891762
  Стельмахович М.Г. Народна дидактика . / М.Г. Стельмахович. – К., 1985. – 49с.
891763
  Степовик Д. Народна дипломатія Патріарха Філарета // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 180-191. – ISSN 0869-3595
891764
  Червінський В. Народна доброчинність в історії Київського університету / В. Червінський, С. Червінський // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 66-71. – ISBN 978-966-439-357-4
891765
  Грищенко М.М. Народна допомога школі / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1948. – 76 с. – (Бібліотека учителя)
891766
  Шокодько Г. Народна драма. Весілля // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 18-23
891767
  Голубенко І. Народна дума в системі інших жанрів українського фольклору // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 152-154
891768
  Гайдай М.М. Народна етика у фольклорі східних і західних слов"ян / М.М. Гайдай. – К., 1972. – 199с.
891769
  Єрьоміна О.Ю. Народна етимологія в латинських композитах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 153-157. – Бібліогр.: Літ.: с. 157; 14 п.


  У статті розглядається явище народної етимології в латинській мові. Народна етимологія реалізується в синхроніїї, але може бути джерелом діахронічних змін.
891770
  Пальчевська О.С. Народна етимологія як спосіб проникнення латинізмів у "народну мову" XIX ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 65-69. – ISSN 1996-9872
891771
  Мойсієнко А. Народна загадка в системі авторських художніх текстів // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 24-30. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена питанням інтертекстуальності фольклорного елемента в авторському художньому тексті, зокрема особливостям функціонування народної загадки в поетичному і прозовому творі
891772
  Майсієнко А. Народна загадка в текстово-дискурсивному вимірі // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 39-47. – ISSN 1682-3540


  Йдеться про особливості народної загадки як текстово-дискурсивної структури.
891773
  Щербанюк О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи запровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7069-14-9
891774
  Горленко В.Ф. та ін. Народна землеробська техніка українців / В.Ф. та ін. Горленко. – К, 1971. – 164с.
891775
  Лучик В.В. Народна і наукова етимологія топонімів України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 50-58
891776
  Сорочук Л. Народна іграшка в етнічній картині світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 157-160. – ISBN 978-966-439-147-1
891777
  Герус Л. Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 615-617. – ISSN 1028-5091
891778
  Сорочук Л. Народна іграшка як вияв традицій народного виховання в українській родині // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 645-650. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються традиції народного виховання в українській родині. Досліджено народну іграшку як феномен народної культури, завдяки якій відбувається виховання та розвиток дитини. Відомо, що граючись дитина піз- нає навколишній світ, ...
891779
  Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
891780
  Средницька І. Народна ініціатива як форма безпосередньої демократії: поняття, сутність та види // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 45-49. – ISSN 1561-4999
891781
  Козловський В. Народна історична пісня у наукових зацікавленнях Івана Франка : (на матеріалах "Студій над українськими народними піснями") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 122-128. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
891782
  Биконя А.Г. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 83-93. – ISBN 966-02-2984-4
891783
  Карпенко С. Народна казка як об"єкт вивчення українського казкознавства // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 18-26. – ISSN 2225-5095


  У статті поставлено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, що зумовлено потребою систематизації наукових знань про автентичні жанри, зокрема казки
891784
  Міщенко Григорій Народна картина - сучасність і майбутнє // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 68-70
891785
  Міщенко Г. Народна картина - традиція і сучасність // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С.34-40
891786
  Сулима О.С. Народна картина "Козак Мамай": втрачена музейна цінність // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 412-416. – ISSN 2218-4805


  У статті представлена історія формування колекції народних картин типу «Козак Мамай» у зібранні Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського та дослідження її долі у роки Другої світової війни.
891787
  Данченко Л.С. Народна кераміка Наддніпрянщини. / Л.С. Данченко. – К., 1969. – 142с.
891788
  Клименко О.О. Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах) : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Клименко О.О.; Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
891789
  Данченко Л.С. Народна кераміка Середнього Придніпров"я / Л.С. Данченко. – Київ, 1974. – 191с.
891790
  Сакович Г.В. Народна керамічна скульптура Радянської України. / Г.В. Сакович. – К., 1970. – 83с.
891791
  Власова І. Народна культура в працях Відділу етнології російського народу Інституту етнології та антопології РАН 1960-2000-х років // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 15-20. – ISSN 0130-6936
891792
  Шевчук С. Народна культура Волині у спадщині Уласа Самчука. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.6-12.
891793
   Народна культура зраненої землі : Каталог виставки. – Київ : Довіра, 1997. – 92с. – ISBN 966-507-068-1
891794
   Народна культура України і проблеми сучасної фольклористики : матеріали III наук.-освітян. конф., присвяч. 190-річчю М.О. Максимовича, (2-3 груд. 1993 р.). – Київ : ТВІМ-Інтер, 1994. – 53, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Прим. №1235206 - ксерокопія
891795
  Босик З.О. Народна культура україни як носій грецько-візантійської культури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 54-59


  У статті розкривається зміст часово-просторового походження християнства з порівнянням світогляду давніх слов’ян в контексті народної культури України як носія грецько-візантійської культури.
891796
   Народна культура України: традиції і сучасність : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України, Киів, 8-10 жовтня 2009 року / НАН України ; Відділення літератури, мови і мистецтвознавства ; Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. П.М. Федака ; редкол. : Наулко В.І., Павлюк С.П., Скрипник Г.А. та ін.]. – Київ : ПВП "Задруга", 2010. – 551, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-406-067-4
891797
   Народна культура, фольклор і мова українців Канади = Folk culture, folklore and language of Ukrainians in Canada : анотований бібліогр. покажч. видань із фондів Нац. б-ки України імені В.І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства, Від. зарубіжної україніки ; [уклад.: Н.Г. Солонська, Г.О. Борисович ; наук. ред. Т.Д. Антонюк]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2021. – 516, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 412-516. – Бібліогр.: с. 25-42
891798
  Магушинець І.І. Народна латинська мова: джерела іметоди дослідження // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 244-257
891799
  Аркушин Г.Л. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філології та журналістики ; Західнополіс. ономастико-діалектол. центр. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 235, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 213-235. – ISBN 978-966-600-663-2


  В монографії схарактеризована діалектна лексика в часі та просторі всіх частин Західного Полісся - Волинського Полісся (Україна), Берестейщини та Пінщини (Республіка Білорусь) і Підляшшя (Республіка Польща)
891800
  Плісецький М.М. Народна лірика / М.М. Плісецький. – Київ : Радянський писменник, 1941. – 278 с.
891801
   Народна лірика. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 390 с. – (Бібліотека поета)
891802
   Народна лірика : українські пісні : репертуарний збірник / [упор. та вступ. слово М.П. Стельмаха]. – Київ : Мистецтво, 1982. – 224 с. : іл. – Мініатюрне видання
891803
  Лисюк Н.А. Народна літургія ("Дні та місяці українського селянина" Михайла Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 254--260. – ISBN 966-8188-10-1
891804
  Бочкарьова І. Народна лялька як універсальний об"єкт у психотерапевтичній роботі з жінкою / І. Бочкарьова, Т. Зайчикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 19-21. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу потенціалу слов"янської вузлової ляльки в сучасному психотерапевтичному середовищі (лялькотерапія, метод арт-терапії). Розглядається феномен етнічної ляльки як психотерапевтичного об"єкта. Показана універсальність слов"янської ...
891805
  Щербина К.М. Народна математика і школа / К.М. Щербина, 1929. – 19с.
891806
  Пузич Я. Народна медицина Бойківщини // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2013. – Ч. 1/84 (95). – С. 86-100
891807
  Філліпс С. Народна медицина в Західній Україні: бабки-шептухи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 107-116
891808
  Радиш Я.Ф. Народна медицина Київської Русі: видатні представники / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6
891809
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Дис.... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05- етнологія / Колодюк І.В., КНУТШ. – Київ, 2005. – 362л. + Додатки.:л.167-362. – Бібліогр.:л.150-167
891810
  Колодюк Ірина Василівна Народна медицина у традиційній культурі українців Полісся (остання чверть 20- початок 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Колодюк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
891811
  Колодюк І.В. Народна медицина у традиційній культурі українців Центрального Полісся (остання чверть XX - початок XXI ст.) / І.В. Колодюк ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 152 с. – Бібліогр.: с. 137-148. – ISBN 966-594-825-3
891812
  Болтарович З.Є. Народна медицина українців / З.Є. Болтарович; АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 229 с. – Бібліогр.: с.185-230
891813
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 334, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-010-0
891814
  Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – 2-ге вид. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 335, [1] с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-974-432-6
891815
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 85-90. – ISSN 2309-9356


  У статті подано історіографічний аналіз польських етнографічних досліджень народної медицини українців XIX століття. В статье представлен историографический анализ польских этнографических исследований народной медицины украинцев в XIX веке. The ...
891816
  Козаченко Т. Народна медицина українців у дослідженнях польських етнографів XIX століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 442-444. – ISBN 978-966-171-783-0
891817
  Ігнатенко І. Народна медицина українців чорнобильського Полісся: історіографічні нариси досліджень у незалежній Україні (до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 2 (149)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано праці українських етнологів та істориків, присвячені народній медицині Полісся, насамперед, регіонів, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Усвідомлюючи глибину етнокультурної трагедії та необхідність збереження духовної ...
891818
  Євтушенко В.В. Народна медицина як складова традиційної української культури // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 91-97. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
891819
  Чибирак С. Народна метрологія Правобережного Полісся (середина ХХ - початок ХХІ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – C. 56-66. – ISSN 2664-4282
891820
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в дослідженнях української фольклористики першої половини ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 202-223


  У статті розглянуто основні моменти історії записування, публікації та наукового осмислення української народної міфології у фольклористиці першої половини ХІХ століття
891821
  Данилюк-Терещук Народна міфологія в естетиці українського романтизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 32-38. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
891822
  Давидюк В. Народна міфологія українців: походження головних персонажів в світлі палеонтології // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 94-113. – ISSN 1028-5091
891823
  Сопільняк С. Народна молитва як складова стереотипної поведінки в перській лінгвокультурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 25-29. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мовленнєвий жанр молитви як компонент стереотипної поведінки носіїв перської лінгвокультури на матеріалі перських народних прикмет і забобонів. Стисло подано історію вивчення стереотипів, зокрема комунікативноповедінкових стереотипів у ...
891824
  Гунчик І. Народна молитва як форма одночленного замовляння у фольклористичній концепції О. Потебні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 36-45
891825
  Скопненко О.І. Народна мораль та засоби її зображення в українській міфологічній прозі // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 128-132. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Зроблено спробу проаналізувати взаємодію української міфологічної прози із мораллю українського народу. Досліджується структура міфологічних творів з моралізаторською тематикою. Стаття побудована на фольклорних записах кінця ХІХ - початку ХХ ...
891826
  Могілей І.В. Народна музика як засіб формування національної свідомості учнів середніх класів на уроках музичного мистецтва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 158-165. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
891827
  Фабрика-Процька Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону в контексті ідентифікаційних процесів XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Фабрика-Процька Ольга Романівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 55 назв
891828
  Фабрика-Процька Народна музична культура лемків і русинів Карпатського регіону: традиція, трансформація, ідентифікація = Folk music culture of lemkos and ruthenians of the Carpathian region: tradition, transformation, identification : монографія / Ольга Фабрика-Процька ; [наук. ред. В.Г. Дутчак] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2020. – 464, [32] c., [12] арк. фотоіл. : фотоіл., нот. – Дод. тит. арк. англ. - Рез. рос., англ., пол. – Бібліогр.: с. 409-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7468-67-6
891829
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статика та динаміка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Східноевроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 256 арк. – Бібліогр.: арк. 228-256
891830
  Давидюк Л.М. Народна наративна традиція Західного Полісся: статистика та динаміка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Давидюк Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
891831
  Семенюк Л.С. Народна обрядова творчість Шацького поозер"я : монографія / Лариса Семенюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-115. – ISBN 978-966-600-598-7
891832
  Ставицька Я. Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 240-251. – ISBN 966-02-2984-4
891833
  Кащенюк Володимир Віталійович Народна опозиційна пісенність і літературний процес на Волині (20-30-і рр. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.09, 10.01.02 / Кащенюк Володимир Віталійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 206л. – Бібліогр.:л.197-206
891834
  Кащенко Володимир Віталійовичй Народна опозиційна пісенність і літературний рух на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.00, 10.01.01 / Кащенко Володимир Віталійовичй; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
891835
  Грищенко М.М. Народна освіта в західних областях Української РСР : [1939-1959. 20 рокыв возз"єднання українських земель] / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1960. – 144 с., 1 л. портр. : іл.
891836
  Харсеєва Л. Народна освіта в Путивльському повіті в ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.37-40
891837
  Кравченко А. Народна освіта в с. Старому – першому поселенні Герасима Кондратьєва, Сумському повіті та Слобідській Україні у складі царської Росії в XVI – XX ст. / А. Кравченко, І. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 131-148. – ISSN 2312-5993
891838
  Ігнатенко М.Г. Народна освіта і культура : населення і культура / М.Г. Ігнатенко, В.А. Бутковський, Т.Т. Морар // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 51-55. – Бібліогр.: 14 назв
891839
   Народна освіта і педагогична наука в Української РСР. 1917-1967.. – К., 1967. – 483с.
891840
   Народна освіта і педагогічна наука в Української РСР у десятій п"ятирічці. – Київ : Радянська школа, 1981. – 335 с.
891841
  Петко Л.П. Народна освіта на України напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 35-43. – (Історія ; вип. 19)
891842
   Народна освіта на Україні. – Київ, 1924. – 206с.
891843
   Народна освіта на Україні.. – К., 1924. – 206с.
891844
  Гомоннай В.В. Народна освіта Радянского Закарпаття / В.В. Гомоннай. – К.-Ужгород, 1988. – 164с.
891845
   Народна освіта Радянської України в фотоілюстраціях.. – Київ, 1960. – 398с.
891846
  Крупська Н.К. Народна освіта та демократія / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 88с.
891847
  Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) / Степан Сворак. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 240с. – ISBN 966-7526-02-X
891848
   Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Стат. збірник.. – К., 1973. – 316с.
891849
  Церковняк-Городецька Народна основа гумору "Мисливських усмішок" Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С.175-181


  Розвідка присвячена письменнику-новатору, найяскравішій постаті національного відродження 20-х рр. Остапа Вишні. Акцентується увага на народній основі творів письменника
891850
  Ванькович Н.Т. Народна основа творів Григора Тютюнника / Н.Т. Ванькович, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 57-61. – (Філологічні науки ; вип. 8)
891851
  Денисюк В. Народна основа фразеології українських інтермедій XVII-XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-179. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
891852
  Ликов В. Народна педагогіка в теорії та практиці В.О.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-21. – ISSN 0131-6788
891853
  Мичак Н.Г. Народна педагогіка як основа наукової педагогіки // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т ; редкол.: Болдирев Р.В., Георгінова Л.В., Тараненко Л.І. [та ін.]. – Київ ; Буча, 2015. – Вип. 6, (т. 8). – С. 131-140. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  Визначну роль у справі вивчення та популяризації народної педагогіки належить видатним діячам української культури М. Драгоманову, М. Сумцову, Б. Грінченку, О. Потебні та ін.
891854
  Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. / М.Г. Стельмахович. – Київ, 1985. – 312с.
891855
   Народна педагогіка: світовий досвід. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 134с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-94-9
891856
  Стоин Е Народна песнопойка / Е Стоин. – София, 1982. – 158с.
891857
  Пірус Т.П. Народна писанка у традиційно-побутовій культурі українців Поділля // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 139-143. – ISBN 978-966-452-035-2
891858
  Ракітіна М.І. Народна пісенна традиція Китаю (на прикладі пісень юефу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 220-226


  Статтю присвячено пісенній традиції Китаю, зокрема народним пісням юефу на різних етапах їхнього існування. Дослідницьку увагу зосереджено на їхній важливій ролі культурного надбання китайського етносу, а також на естетичній та комунікативній функціях ...
891859
  Коломієць В. Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 30-37


  У статті визначається роль і місце народної пісні в житті та творчості Тараса Шевченка, починаючи з дитячих та юнацьких років поета і завершуючи останнім роком життя
891860
  Ващенко Г. Народна пісня і етнопедагогіка України. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.30-36.
891861
  Костенко В. Народна пісня та музика українська: Стислий огляд. / В. Костенко. – Х., 1928. – 50с.
891862
  Шершова Т.В. Народна пісня як зразок культурної пам"яті в контексті формування національної ідентичності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 82-86. – ISSN 2312-4679
891863
  Каблова Т.Б. Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка / Т.Б. Каблова, В.М. Тетеря // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 149-154. – ISSN 2225-7586
891864
  Хоменко В.Г. Народна поезія Великого Жовтня і громадянської війни. / В.Г. Хоменко. – К., 1971. – 144с.
891865
  Карацуба М.Ю. Народна поезія південних слов"ян у світлі зацікавлень діячів науки і культури: переклади і спроба жанрової та стильової класифікації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 173-182. – ISSN 2075-437X


  Народна поезія південних слов"ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у роботі не лише в плані вивчення її жанрової природи і неповторної художньої специфіки, зокрема, у світлі наукових зацікавлень видатних науковців колишньої Югославії й України, а, ...
891866
  Пестонюк І.П. Народна поезія про захист Радянскьої Вітчизни / І.П. Пестонюк. – К, 1963. – 40с.
891867
   Народна поетична творчість, 1965
891868
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.1 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – 265л.
891869
  Грицай М.С. Народна поетична творчість і розвиток жанрів давньої української літератури (XVII-XVIII) ст. Т.2 : Дис... д-ра філол.наук: / Грицай М.С.; КГУ. Каф. іст. укр. літ-ри. – К., 1970. – л. – Бібліогр.:л.366-665
891870
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л.153-172
891871
  Неїло Ірина Василівна Народна проза Куп"янщини у записах Петра Іванова: сюжет, мотив, образ : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Неїло І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
891872
  Нікіфоров В.Н. та ін. Народна революція в Китаї / В.Н. та ін. Нікіфоров. – К., 1955. – 136с.
891873
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький. – К, 1959. – 40с.
891874
  Жебокрицький В.А. Народна Республіка Болгарія / В.А. Жебокрицький, А.І. Черній. – Київ, 1969. – 81с.
891875
  Крилевець М. Народна символіка й міфологічні метаморфози в баладі Т.Г. Шевчнка "Тополя" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 40-41
891876
  Сумцов М. Народна словесність / М. Сумцов. – Х., 1919. – 87с.
891877
  Медведик Г. Народна спадщина дослідника історії культури та побуту України Миколи Маркевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.3-6
891878
  Лабінський Микола Народна співачка Раїса Кириченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 195. – ISSN 0869-3595
891879
  Фіш Г.С. Народна справа / Г.С. Фіш. – К, 1949. – 170с.
891880
  Самойлович В.П. Народна творчість в архітектурі сільського житла / В.П. Самойлович. – Київ, 1961. – 342 с.
891881
  Козар Л. Народна творчість в колі зацікавлень українських громадських діячів кінця ХІХ - початку ХX ст. (В. Степаненко, І. Зозуля, А. Заблоцький) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 167-176
891882
  Лазарєва В. Народна творчість в літературному доробку Пантелеймона Куліша // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 264-267
891883
   Народна творчість про Сталінську Конституцію.. – К., 1938. – 142с.
891884
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1990. – 96 с.
891885
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1990. – 96 с.
891886
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1990. – 96 с.
891887
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1990. – 96 с.
891888
   Народна творчість та етнографія : орган інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1990. – 96 с.
891889
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 1991. – 69 с.
891890
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 1991. – 69 с.
891891
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 1991. – 69 с.
891892
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 1991. – 69 с.
891893
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 1991. – 69 с.
891894
   Народна творчість та етнографія : науково-популярний журнал. – Київ : Наукова думка, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 1991. – 69 с.
891895
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1995
891896
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1995
891897
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4/6. – 1995
891898
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1996
891899
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1996
891900
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1996
891901
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1996
891902
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1997
891903
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2/3. – 1997
891904
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1997
891905
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5/6. – 1997
891906
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1998
891907
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 2. – 1998
891908
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 3. – 1998
891909
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 4. – 1998
891910
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 5. – 1998
891911
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 6. – 1998
891912
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ
№ 1. – 1999. – 144 с.
891913
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1. – 2000. – 148 с.
891914
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 2/3. – 2000. – 144 с.
891915
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 4. – 2000. – 144 с.
891916
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 5/6. – 2000. – 140 с.
891917
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 1/2. – 2001. – 118 с.
891918
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001. – 126 с.
891919
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2001. – 128 с.
891920
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2001. – 128 с.
891921
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2002. – 124 с.
891922
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2002. – 126 с.
891923
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ. – ISSN 0130-6936
№ 5/6. – 2002. – 128 с.
891924
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2003. – 126 с.
891925
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2003. – 126 с.
891926
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1/2. – 2004. – 126 с.
891927
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2004. – 126 с.
891928
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4. – 2004. – 126 с.
891929
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2004. – 126 с.
891930
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6. – 2004. – 126 с.
891931
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2005. – 126 с.
891932
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1. – 2006. – 126 с.
891933
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2006. – 126 с.
891934
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2006. – 126 с.
891935
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 : Французька етнологія. – 2006. – 114 с.
891936
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : Спецвипуск. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – 2007. – 132 с.
891937
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2. – 2007. – 128 с.
891938
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5. – 2007. – 102 с.
891939
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 : Ізраїльська етнологія. – 2008. – 116 с. – резюме англ. та івріт
891940
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (314). – 2008. – 101 с.
891941
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (316). – 2008. – 136 с.
891942
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 : Японська етнологія. – 2009. – 94 с. – мова резюме англ. та японська
891943
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (323). – 2010. – 136 с. – мова резюме англ., укр., рос.
891944
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – 2010. – 100 с. – мова резюме англ., укр., рос.
891945
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 3. – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
891946
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (326). – 2010. – 126 с. – мова резюме англ., укр.. рос.
891947
   Народна творчість та етнографія = Folk art and ethnography / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (328). – 2010. – 140 с. – мова резюме англ., укр.. рос. З 2011 р. назва "Народна творчість та етнологія"
891948
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – 2011. – 108 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія" Мова резюме англ., литовська
891949
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (332). – 2011. – 134 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891950
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (333) : Хорватська етнологія. – 2011. – 118 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891951
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (334). – 2011. – 130 с. – до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891952
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1(335) січень - лютий. – 2012. – 130 с. – мова резюме укр., рос.,англ. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891953
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – 2012. – 106 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891954
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (337) травень - червень. – 2012. – 126 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891955
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (338) липень - серпень. – 2012. – 148 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891956
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 : Етнологія США та Канади. – 2012. – 130 с. – резюме рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891957
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (340) листопад - грудень. – 2012. – 124 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; до 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891958
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (341), січень - лютий. – 2013. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891959
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (342), березень - квітень. – 2013. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891960
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (343), травень - червень. – 2013. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891961
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (344), липень - серпень. – 2013. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891962
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (345), вересень - жовтень. – 2013. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891963
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (346), листопад - грудень. – 2013. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891964
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (347), січень - лютий. – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891965
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (348), берень - квітень. – 2014. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891966
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (351), вересень - жовтень. – 2014. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891967
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (352), листопад - грудень. – 2014. – 127, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891968
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (355), травень - червень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891969
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (356), липень - серпень. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891970
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (357), вересень - жовтень. – 2015. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891971
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (358), листопад - грудень. – 2015. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891972
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (363), вересень - жовтень. – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891973
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (365), січень - лютий. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891974
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (366), березень - квітень. – 2017. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891975
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 3 (367), травень - червень. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891976
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (368), липень - серпень. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891977
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (372), березень - квітень. – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891978
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 4 (374), липень - серпень. – 2018. – 116, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891979
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 5 (375), вересень - жовтень. – 2018. – 120, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891980
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 6 (376), листопад - грудень. – 2018. – 117, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891981
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 1 (377), січень - лютий. – 2019. – 120, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891982
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 0130-6936
№ 2 (378), березень - квітень. – 2019. – 117, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891983
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (379), травень - червень. – 2019. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891984
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (380), липень - серпень. – 2019. – 118, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891985
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 5 (381), вересень - жовтень. – 2019. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891986
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 6 (382), листопад - грудень. – 2019. – 119, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2019.06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891987
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 2 (384), березень - квітень. – 2020. – 120, [2] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.02 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891988
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (385), травень - червень. – 2020. – 120, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.03 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891989
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (386), липень - вересень. – 2020. – 129, [1] с. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2020.04 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891990
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 1 (389), січень - березень. – 2021. – 141, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2021.01-06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891991
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 2 (390), квітень - червень. – 2021. – 134, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2021.02-06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891992
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (391), липень - вересень. – 2021. – 152, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2021.03-06 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891993
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (392), жовтень - грудень. – 2021. – 134, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2021.04 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891994
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 1 (393), січень - березень. – 2022. – 128, [2] с. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2022.01 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891995
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 2 (394), квітень - червень. – 2022. – 137, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2022.02 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891996
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 3 (395), липень - вересень. – 2022. – 131, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2022.03 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891997
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 4 (396), жовтень - грудень. – 2022. – 127, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2022.04 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891998
   Народна творчість та етнологія = Folk art and ethnology / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010-. – ISSN 2664-4282
№ 1 (397), січень - березень. – 2023. – 121, [1] c. – DOI https://doi.org/10.15407/nte2023.01 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2011 р. див. "Народна творчість та етнографія"
891999
   Народна творчість України : Декоративно-прикладне мистецтво: Рекоменд. бібліогр. покажч. – Київ, 1989. – 90с.
892000
  Орличенко О.В. Народна творчість як засіб національної ідентичності (на матеріалі португальських казок) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 202-207


  Казки португальського народу, в яких сконцентровано багатство його етнокультурного досвіду, розглядаються як віддзеркалення відповідної мовної картини світу. Сказки португальского народа, в которых сконцентрировано богатство его этнокультурного ...
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,