Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
890001
   "Молодость страны". – Кишинёв, 1977. – 26с.
890002
   "Молодые побеги" : сборник литературных опытов и воспоминаний учеников Киевской Первой гимназии (IV кл., 1 отд.) / [Предисл.: М.Т[ростянский]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1. – 1906. – 113 с., 1 л. портр. : портр., ил. – На тит. л.: Посвящается Памяти учителя-друга Николая Трофимовича Черкунова. - Экз. 3 99116 без портр.
890003
   "Молодые учёные- 50-летию ВЛКСМ" : Тезисы докл. второй научно-теоретической конференции Москворецкого района / 14-17 января 1969 г./ / Московский институт народного хозяйства; Комитет ВЛКСМ. – Москва, 1968. – 81с.
890004
   "Молодые художники Болгарии". Каталог. – М., 1975. – 20с.
890005
   "Молодь НАН - за реформу науки, а не бюджетний дерибан" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 9 грудня (№ 232). – С. 4


  Вчені протестували проти закладених в проекті державного бюджету на 2016 рік планів Мінфіну оперативно "злити" в одну структуру НАНУ та низку галузевих академій.
890006
  Левченко Н.В. "Молодь" та "молодіжна робота": смислове наповнення понять // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 85-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
890007
  Іщенко Н. "Молотов" заради ЄС // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 травня (№ 81). – С. 10


  Албанська опозиція хоче скинути уряд, що заважає євроінтеграції.
890008
  Шатаев А.П. "Молочное дело в Голландии" / сост. А.П. Шатаев ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. училища глухонемых, 1914. – 66 с., 1 л. карт. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Метеорологический вестник. 1892, № 3. – Библиогр.: с. 64-65
890009
  Веркор "Молчание моря" и другие рассказы / Веркор. – Москва, 1959. – 102с.
890010
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою" 155 років Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 24-25
890011
  Славинський М. "Молюся й плачу перед тобою..." : 150 років тому Тарас Шевченко кілька днів перебував у Москві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 28-29
890012
  Мизак Н. "Молюся! Господи, молюсь!": біблійні мотиви Тараса Шевченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 8-14 червня (№ 23). – С. 10-11


  Українському народу сьогодні потрібен не зовнішній культ Кобзаря у старій селянській шапці і кожусі, нав"язаний нам власними і чужими владолюбцями, а християнський духовно-революційний спосіб мислення Шевченка, його національна гідність і ...
890013
  Жиленко Т.А. "Молюсь за тех и за других!" : устный литературный альманах, посвященный М.А. Волошину // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 64-73
890014
  Завершенова Е.Ю. "Молюсь о даре душевного усилия": мысли и настроения Л.С. Выготского в 1917 - 1918 гг. // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 2. – С. 112-133. – ISSN 0042-8841
890015
  Диба А. "Моля Вкраїно, мій ти раю..." : Матеріали до біографії письменника-плеядівця Мусія Кононенка / А. Диба, А. Чернов // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 55-68. – ISBN 978-966-2410-26-6
890016
  Землянська А. "Момент існування" у ранніх оповіданнях В. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 188-191. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
890017
  Ананьева Е. "Момент Мейджора" для Гордрона Брауна // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 17-31. – ISSN 0130-9625


  74-й прем"єр-міністр Великобританії з 27 червня 2007 р.
890018
  Басалаєва Є. "Моменти істини" Богодара Которовича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 12). – С. 11


  Богодар Которович - один із засновників сучасної української скрипкової школи.
890019
  Козлов Григорий "Мона Лиза" - путь звезды : Загадки Истории // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 164-176 : Іл.
890020
  Кононенко Т.П. "Монадологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 360-361. – ISBN 966-316-069-1
890021
  Сюндюков І. "Монархи Нідерландів будуть завжди разом із народом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 9


  Про те, чому Голландія шанує свої традиції й політичну систему.
890022
  Ши Р. "Монах" последний зиндзя : знаменитый ист. триллер о таинств. боевых искусствах Востока / Р. Ши. – Санкт-Петербург : Берсерк, 1993. – 544 с. – (Тайны Востока)
890023
  Потемкина Л.Я. "Монахиня" Дидро и пути становления французского социального романа в 20-х - 50-х годах XVIII века. : Автореф... наук: / Потемкина Л.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – М., 1961. – 17л.
890024
  Проймин К.Д. Молодость -- не награда. / К.Д. Проймин. – Краснодар, 1966. – 223с.
890025
   Молодость. – М., 1935. – 313с.
890026
   Молодость. – М., 1938. – 160с.
890027
  Бойченко А.М. Молодость : повесть / А.М. Бойченко. – Москва : Молодая гвардия, 1946. – 272 с. : ил.
890028
   Молодость. – Ростов -на-Дону, 1948. – 112с.
890029
   Молодость. – М.-Л., 1949. – 256с.
890030
   Молодость. – М., 1950. – 112с.
890031
  Абатуров К.И. Молодость : сборник очерков / К.И. Абатуров. – Кострома : Облгиз, 1952. – 116 с.
890032
  Бойченко А.М. Молодость : повесть / А.М. Бойченко. – [Москва] : Молодая гвардия, 1953. – 384 с. : 1 л. портр.
890033
   Молодость. – Петрозаводск, 1953. – 88с.
890034
   Молодость. – Черкесск, 1954. – 148с.
890035
  Бойченко А.М. Молодость : повесть / А.М. Бойченко ; [ил. А. Резниченко]. – Киев : Молодь, 1955. – 420 с. : ил.
890036
   Молодость. – Кишинёв, 1956. – 104с.
890037
   Молодость. – Баку, 1958. – 173с.
890038
   Молодость. – Саранск, 1958. – 154с.
890039
  Машковцев В.И. Молодость / В.И. Машковцев. – Челябинск, 1960. – 48с.
890040
   Молодость. – Кишинёв, 1962. – 191с.
890041
   Молодость. – М., 1963. – 110с.
890042
   Молодость. – Кишинёв, 1964. – 243с.
890043
   Молодость. – Киров, 1965. – 56с.
890044
  Нексе М.А. Молодость / М.А. Нексе. – Л, 1967. – 375с.
890045
   Молодость. – Киров, 1969. – 80с.
890046
   Молодость. – Ставрополь, 1974. – 135с.
890047
  Бойченко А.М. Молодость : повесть / А.М. Бойченко ; [послесл. Б. Буряка ; худож. Г. Пондопуло]. – переизд. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 430 с. : ил.
890048
   Молодость : литературно-художественный альманах. – Ташкент
Вып. 4. – 1979
890049
   Молодость : литературно-художественный альманах. – Ташкент
Вып. 5. – 1980
890050
   Молодость : литературно-художественный альманах. – Ташкент
Вып. 7. – 1981
890051
  Глухов Б.А. Молодость / Б.А. Глухов. – М, 1986. – 93с.
890052
   Молодость в пути. – М., 1961. – 119с.
890053
   Молодость в пути. – Казань, 1964. – 84с.
890054
  Богданович Л.А. Молодость в старости : секреты деят. долголетия / Л.А. Богданович. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 126 с.
890055
   Молодость в строю. – М., 1978. – 199с.
890056
  Рыбалко Н.А. Молодость вверяем сыновьям / Н.А. Рыбалко. – Донецк, 1975. – 135с.
890057
  Равич Н.А. Молодость века / Н.А. Равич. – М, 1967. – 358с.
890058
  Косенков А.Ф. Молодость дается только раз: Повести. / А.Ф. Косенков. – Саранск, 1984. – 223с.
890059
  Шпрыгов Ю.М. Молодость Дальнего Севера / Ю.М. Шпрыгов. – М., 1984. – 320с.
890060
   Молодость древнего города. – Казань, 1978. – 272с.
890061
   Молодость древней Монголии. – М., 1964. – 263с.
890062
  Куняев Б.И. Молодость зовет / Б.И. Куняев. – Рига, 1952. – 48с.
890063
  Сухотин А.К. Молодость и горизонты науки / А.К. Сухотин. – Новосибирск, 1973. – 223с.
890064
  Киселев А.Н. Молодость и зрелость полководца / А.Н. Киселев. – М., 1971. – 118с.
890065
  Швалев В.Н. Молодость и сердце. / В.Н. Швалев. – Москва, 1981. – 176с.
890066
  Репин И. Молодость искусства / И. Репин, Я. Айзеньерг. – Ашхабад, 1965. – 200с.
890067
   Молодость командира. – М., 1959. – 32с.
890068
  Герасимов В.П. Молодость комиссара / В.П. Герасимов. – М., 1987. – 156с.
890069
  Понсон Молодость короля Генриха IV : в 2 т. / Понсон дю Террайль. – Ставрополь : Кавказский край. – (Ряд исторических романов). – ISBN 5-86722-031-1
Т. 1. – 1992. – 495 с.
890070
  Козловский Ю.М. Молодость Крапоткина / Ю.М. Козловский. – Хабаровск, 1983. – 145с.
890071
  Вышеславский Л.Н. Молодость мира / Л.Н. Вышеславский. – Москва, 1951. – 188с.
890072
   Молодость мира в произведениях участников Международной творческой мастерской молодых художников 12 Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве : Каталог выставки. – Москва, 1986. – 23с.
890073
  Чепуров А.Н. Молодость моя / А.Н. Чепуров. – Ленинград, 1956. – 122 с.
890074
  Андриасов М.А. Молодость наша опаленная : повести, рассказы, очерки / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1984. – 528 с.
890075
  Харитонов В. Молодость наша. : песни / В. Харитонов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 174 с.
890076
  Краснов Г.В. Молодость не повторяется / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1978. – 288с.
890077
   Молодость планеты : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1984. – 111с.
890078
   Молодость поёт. – Петрозаводск, 1956. – 96с.
890079
   Молодость поколений. – Воронеж, 1968. – 304с.
890080
  Кочетов В. Молодость с нами : Роман / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 483 с.
890081
  Кочетов В. Молодость с нами : Роман / В. Кочетов : Молодая гвардия, 1960. – 552 с.
890082
  Могилевский Б.Л. Молодость Сеченова. Живи в опасности! : Биографические повести / Б.Л. Могилевский. – Москва : Детская литература, 1976. – 352 с.
890083
   Молодость Сибири : Сб. докум. очерков о комсомольцах и молодежи. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 191 с. : ил.
890084
   Молодость страны. – Москва, 1978. – 12с.
890085
   Молодость страны. – Москва, 1984. – 280с.
890086
   Молодость страны. Каталог. – М., 1976. – 108с.
890087
  Кузнецов В.Н. Молодость у костра. Стихи / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1968. – 175с.
890088
  Шаховская Л.Д. Молодость Цезаря Октавиана Августа : эпоха Цезарей : [роман] / Л.Д. Шаховская. – Москва : Кром ; Книга и бизнес, 1994. – 443, [4] с. – (Римская история). – ISBN 5-7119-0076-5


  Борису Васильевичу по случаю Юбилея с наилучшими пожеланиями. 1997.03.28. Подпись.
890089
   Молодость, дружба, мир. – Ташкент, 1978. – 152с.
890090
  Гуммер И.С. Молодость, прожитая дважды / И.С. Гуммер. – Волгоград, 1972. – 159с.
890091
  Пластикова Л.С. Молодость, прожитая дважды / Л.С. Пластикова. – Волгоград, 1972. – 159 с.
890092
  Чичибабин Б.А. Молодость. / Б.А. Чичибабин. – Москва, 1963. – 91с.
890093
   Молодость. 1977. – Ташкент, 1977
890094
   Молодость. 1978. – Москва, 1978
890095
   Молодость. 1979 : литературно-художественный альманах. – Ташкент
Вып. 3. – 1979
890096
   Молодость. Труд. Романтика : Фотоальбом о Всесоюзном студенческом отряде. – Москва : Планета, 1985. – 190 с. : ил.
890097
  Черніков І.Ф. Молодотурецька революція 1908 р. в Османській імперії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 122-127. – ISSN 1608-0599
890098
  Гирич І. Молодоукраїнський напрямок // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 397-408. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
890099
  Малкина И.Л. Молодцы твои ребята / И.Л. Малкина. – Л., 1955. – 132с.
890100
  Хігерович Р.І. Молодший брат / Р.І. Хігерович. – Київ, 1983. – 164 с.
890101
  Щербина А.О. Молодший брат : оповідання / А.О. Щербина; Анатолій Щербіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1983. – 48 с.
890102
  Слабошпицький М. Молодший брат (Михайло Орест) // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-109. – ISSN 0208-0710
890103
  Скуинь З. Молодые : роман / Зигмуд Скуинь; авториз. пер. с лат. Ю.Каппе. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 110 с.
890104
  Скуинь З. Молодые : роман / Зигмуд Скуинь; пер. с лат. А.Бочарова. – Москва : Известия, 1967. – 339 с.
890105
  Новикова М.И. Молодые / М.И. Новикова. – Симферополь, 1985. – 208с.
890106
   Молодые антифашисты. – Москва, 1978. – 238 с.
890107
   Молодые артисты Ленинграда. – Л., 1945. – 80 с.
890108
  Ступников И.В. Молодые артисты ленинградского балета / И.В. Ступников. – Л., 1968. – 56с.
890109
  Лисовский Н.К. Молодые борцы революции / Н.К. Лисовский. – Москва, 1987. – 110с.
890110
  Марек И. Молодые борцы. / И. Марек. – Л., 1955. – 172с.
890111
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1/2. – 2004
890112
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 3/4 : Сибирь. – 2004
890113
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Омская область. – 2004
890114
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7/8. – 2004
890115
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Конкурсы. – 2004
890116
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11/12. – 2004
890117
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2005
890118
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 2. – 2005
890119
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 3. – 2005
890120
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2005
890121
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 5\6 : Екатеринбург: карьера. имидж. – 2005
890122
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 7 : Сибирь. – 2005
890123
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2005
890124
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9\10 : Пермская область. – 2005
890125
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11\12. – 2005
890126
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 1. – 2006
890127
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 2/3 : В преддверии Форума молодых библиотекарей России. – 2006
890128
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 4. – 2006
890129
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. Спецвып. – Москва, 2002-
№ 5/6 : Социальные вопросы. – 2006
890130
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 7. – 2006
890131
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 8. – 2006
890132
   Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2002-
№ 9/10 : Сибирь. – 2006
890133
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 11. – 2006
890134
   Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал. – Москва, 2002-
№ 12. – 2006
890135
  Меркушин В.И. Молодые гвардейцы пятелтки / В.И. Меркушин, В.К. Чантурин. – М., 1975. – 64с.
890136
   Молодые геосинклинали Тихоокеанского пояса, их вулканогенные и рудные формации. – Москва : Наука, 1978. – 178с.
890137
   Молодые гидротермально изменённые породы и минералы Камчатки и Курильских островов. – М., 1969. – 192с.
890138
   Молодые годами, зрелые духом. – Рязань, 1963. – 64с.
890139
  Недосекин Р.К. Молодые годы / Р.К. Недосекин. – Калинин, 1954. – 96с.
890140
  Иванский А.И. Молодые годы В.И. Ленина / А.И. Иванский. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 508 с.
890141
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Москва, 1957. – 683с.
890142
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Генрих Манн ; пер. с нем. В. Станевич. – Москва : Художественная литература, 1978. – 643, [3] с. – Пер. изд.: Heinrich Mann. Die jugend des konigs Henry quatre. 1935. - На корешке также: XX век. – (Зарубежный роман ХХ века / редкол.: Т.В. Балашова, Д.В. Затонский, Г.П. Злобин [и др.])
890143
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Минск, 1983. – 524с.
890144
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Волгоград, 1989. – 575с.
890145
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – Москва, 1990. – 589с.
890146
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV / Г. Манн. – М., 1991. – 589с.
890147
  Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV : роман / Генрих Манн ; [пер. с нем. В. Станевич ; примеч. И. Генс]. – Москва : Эксмо, 2002. – 574, [2] с. – Пер. изд.: Die jugend des Konigs Henri Quatre, 1935. – (Зарубежная классика. XX век). – ISBN 5-699-01477-2
890148
  Михайлов М.М. Молодые годы ленинградского балета / М.М. Михайлов. – Л. : Искусство, 1978. – 150 с.
890149
  Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева : По неизданным письмам, воспоминаниям и документам / Н.Н. Фатов. – Москва : [Земля и фабрика], 1924. – 336 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. табл. ил.
890150
  Груздев И.А. Молодые годы Максима Горького по его рассказам / И.А. Груздев. – Ленинград : Детская литература, 1954. – 176с. – (Школьная библиотека)
890151
  Демченко А.А. Молодые годы Н.Чернышевского / А.А. Демченко. – Саратов, 1989. – 238с.
890152
   Молодые годы С.В. Рахманинова : письма, воспоминания. – Ленингоад ; Москва, 1949. – 188 с.
890153
  Хентова С.М. Молодые годы Шостаковича / С.М. Хентова. – Л.-Москва
1. – 1974. – 333с.
890154
   Молодые голоса. – Смоленск, 1948. – 64с.
890155
   Молодые голоса. – Калуга, 1949. – 98с.
890156
   Молодые голоса. – Ярославль, 1950. – 44с.
890157
   Молодые голоса. – Свердловск, 1951. – 152с.
890158
   Молодые голоса. – Чкалов, 1951. – 32с.
890159
   Молодые голоса. – Краснодар, 1952. – 70с.
890160
   Молодые голоса. – Куйбышев, 1952. – 84с.
890161
   Молодые голоса. – Ижевск, 1954. – 60с.
890162
   Молодые голоса. – Улан-Удэ, 1954. – 115с.
890163
   Молодые голоса. – Тбилиси, 1955. – 54с.
890164
   Молодые голоса. – Нальчик, 1957. – 127с.
890165
   Молодые голоса. – Ростов, 1959. – 96с.
890166
   Молодые голоса. – Алма-Ата, 1960. – 72с.
890167
   Молодые голоса. – Симферополь, 1966. – 135с.
890168
  Баранова Г.И. Молодые голоса / Г.И. Баранова. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 128 с., [1] грампластинка : ил.
890169
   Молодые голоса. – М., 1968. – 43с.
890170
   Молодые голоса. – Смоленск, 1969. – 32с.
890171
   Молодые голоса. – Л., 1969. – 64с.
890172
   Молодые голоса. – Петрозаводск, 1977. – 103с.
890173
   Молодые голоса. – М., 1981. – 542с.
890174
  Суичмезов А.М. Молодые города Дона / А.М. Суичмезов. – Ростов-на-Дону, 1972. – 294с.
890175
  Поздняков Э.А. Молодые государства Азии и Африки в ООН / Э.А. Поздняков. – М, 1971. – 149с.
890176
   Молодые государства Карибского бассейна. – М., 1981. – 179с.
890177
  Хантер Эван Молодые дикари. / Хантер Эван. – М., 1990. – 192с.
890178
   Молодые живописцы 70-х годов. – Москва, 1979. – 40с.
890179
  Куашев Б.И. Молодые журавли : стихи и поэма / Б.И. Куашев; пер. с ккабард. – Нальчик : Эльбрус, 1971. – 128 с.
890180
   Молодые звёздные комплексы. Астроклимат. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с.
890181
  Холопов П.Н. Молодые и возникающие звездные скопления / П.Н. Холопов. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
890182
  Терез Постел Молодые и лишенные норм: идеологическое рекрутирование западных экстремистов Аль-Каидой // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2013. – T. 12, № 4. – С. 113-134. – ISSN 1812-1101
890183
  Кугель С.А. Молодые инженеры. / С.А. Кугель, О.М. Никандров. – М., 1971. – 207с.
890184
   Молодые исследователи. – Ленинград, 1936. – 124 с.
890185
  Пельрен И. Молодые кабаны. / И. Пельрен. – Л, 1970. – 120с.
890186
  Алтухова Г.А. Молодые кадры - будущее современной библиотеки // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 4 (387). – С. 69-73. – ISSN 0869-6020


  Рецензія на кн.: Захаренко М.П. Молодые кадры современной библиотеки: организационно-управленческий подход : науч.-практ. пособие / М.П. Захаренко ; предисл. Ю.Н.Столярова. - СПб. : Профессия, 2013. - 238 с.
890187
  Абасова Э.Г. Молодые композиторы Азербайджана : [справочник] / Абасова Э.Г. ; Союз советских композиторов АзССР. – Баку : Аздетгиз, 1961. – 72 с. : ил.
890188
  Волков С.М. Молодые композиторы Ленинграда / С.М. Волков. – Ленинград-Москва, 1971. – 104с.
890189
  Арзамасцева А Молодые люди : комедия в 1 д. / А. Арзамасцева, Л. Савельев. – Рига : Латгосиздат, 1954. – 24 с.
890190
  Бек А.А. Молодые люди : роман / А.А. Бек, Н.В. Лойко. – Москва : Трудрезервиздат, 1954. – 343 с. : ил.
890191
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – М, 1958. – 366 c.
890192
  Эрлих А.И. Молодые люди / А.И. Эрлих. – Москва : Советский писатель, 1967. – 536с.
890193
   Молодые люди. – Алма-Ата, 1971. – 192с.
890194
  Черноусов А.Т. Молодые люди : повести / А.Т. Черноусов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 343 с.
890195
  Рыбас С.Ю. Молодые люди / С.Ю. Рыбас. – Москва, 1975. – 320с.
890196
  Черноусов А. Молодые люди / А. Черноусов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 240 с.
890197
  Яковлев В.Ф. Молодые люди в браке / В.Ф. Яковлев. – М, 1983. – 48с.
890198
  Смеляков Я.В. Молодые люди. / Я.В. Смеляков. – Москва, 1968. – 55с.
890199
  Шоу И. Молодые львы = The young lions / И. Шоу. – Москва : Военное издательство, 1966. – 623 с.
890200
   Молодые мастера декоративного искусства. – Л., 1959. – 96с.
890201
   Молодые мастера искусства. – М.-Л., 1938. – 380с.
890202
   Молодые мастера Эстонии. – Таллин, 1985. – 52с.
890203
  Слезин А.А. Молодые меньшевики: государственно-правовые взгляды и историческая судьба // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
890204
   Молодые московские художники. – М., 1988. – 12с.
890205
   Молодые музыканты. – М.-Л., 1949. – 136с.
890206
   Молодые мы. – Москва, 1966. – 301с.
890207
   Молодые новаторы = Рассказы об опыте молодых стахановцев Ленинграда. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 84 с.
890208
  Виноградова Татьяна Валентиновна Молодые о библиотечном деле : чем их привлечь и как удержать? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 20-22. – ISSN 1727-4893


  Быстрое старение библиотечных коллективов вызывает тревогу. Мало молодых кадров и в библиотеках Пермского края. Еще меньше оснований для оптимизма. Вряд ли удастся ответить на три вечных русских вопроса: кто в этом виноват? с чего начать? что делать? ...
890209
   Молодые о молодых. – М, 1974. – 351с.
890210
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 223 с.
890211
   Молодые о молодых. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 270 с.
890212
   Молодые о молодых. – М., 1981. – 255с.
890213
   Молодые орденоносцы. – М., 1935. – 188с.
890214
  Корнеев А.И. Молодые партизаны Смоленщины. / А.И. Корнеев. – Смоленск, 1946. – 102с.
890215
  Борисов С. Молодые патриоты : [очерки о боевой работе молодежи в годы гражд. войны и юношеские годы вождей большевист. партии В. И. Ленина, И. В. Сталина и их соратников] / С. Борисов. – Москва : Госвоениздат Наркомата обороны СССР, 1938. – 40 с.
890216
  Юлина Э.И. Молодые певцы Ленинграда / Э.И. Юлина. – Л., 1968. – 48с.
890217
   Молодые писатели в ГДР. – Берлин, 1957. – 31с.
890218
   Молодые платформы и их нефтегазоносность. – Москва : Наука, 1975. – 194с.
890219
  Чочиа Н.Г. Молодые плиты СССР в связи с их нефтегазоносностью. / Н.Г. Чочиа. – Л., 1982. – 62с.
890220
  Дружинин И.А. Молодые побеги. / И.А. Дружинин. – М, 1964. – 146с.
890221
   Молодые поэты арабских стран. – М., 1965. – 152с.
890222
   Молодые поэты Белоруссии. – М., 1979. – 143с.
890223
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1959. – 152с.
890224
   Молодые поэты Болгарии. – М., 1968. – 190с.
890225
   Молодые поэты Венгрии. – М., 1972. – 151с.
890226
   Молодые поэты Грузии : пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 120 с.
890227
   Молодые поэты Закавказья. – М., 1981. – 207с.
890228
   Молодые поэты Индии. – М., 1960. – 160с.
890229
   Молодые поэты Индонезии. – М., 1965. – 134с.
890230
   Молодые поэты Испании. – М., 1975. – 96с.
890231
   Молодые поэты Кипра. – М., 1971. – 136с.
890232
   Молодые поэты Кубы. – М., 1963. – 104с.
890233
   Молодые поэты Ленинграда. – М., 1984. – 223с.
890234
   Молодые поэты Молдавии. – Москва, 1977. – 111с.
890235
   Молодые поэты Монголии. – М., 1973. – 143с.
890236
   Молодые поэты Москвы. – М., 1983. – 255с.
890237
   Молодые поэты Объединённой Арабской Республики. – М., 1968. – 112с.
890238
   Молодые поэты Прибалтики. – М., 1979. – 175с.
890239
   Молодые поэты Румынии. – Москва, 1966. – 167с.
890240
   Молодые поэты Северной Осетии. – М., 1952. – 112с.
890241
   Молодые поэты Средней Азии. – М., 1982. – 240с.
890242
   Молодые поэты Турции. – М., 1974. – 111с.
890243
   Молодые поэты Украины. – М., 1980. – 175с.
890244
   Молодые поэты Украины. – М., 1989. – 158с.
890245
   Молодые поэты Югославии. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 159с. – (Молодые поэты мира)
890246
  Кистяковский А.Ф. Молодые преступники и учереждения для их исправления, с обозрением русских учереждений / [соч.] А.Ф. Кистяковского, орд. проф. в ун-те Св. Владимира, доктора угол. права. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадзкого), 1878. – III, 213, X с. – На л. 2 после тит.: Посвящаю Родителю моему в день пятидесятилетнего юбилея пастырского его служения с чувством глубочайшей благдарности
890247
   Молодые разные. – Ростов -на-Дону, 1963. – 311с.
890248
   Молодые режиссеры советского кино. – Ленинград : Искусство, 1962. – 386 с.
890249
  Лотис Т.И. Молодые режиссеры советского кино / Т.И. Лотис. – Москва : Знание, 1981. – 47 с.
890250
  Пасынков Л. Молодые рыбаки. / Л. Пасынков. – М., 1931. – 239с.
890251
  Демьянов И И. Молодые сады / И И. Демьянов, . – Л., 1954. – 68с.
890252
  Шифман С.Г. Молодые связисты / С.Г. Шифман. – М, 1956. – 456с.
890253
  Ржаницына Л.С. Молодые семьи с детьми: кто такие, как живут, чего хотят // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 85-94. – ISSN 0132-1625
890254
   Молодые силы. – Новосибирск, 1951. – 187с.
890255
   Молодые силы. – Новосибирск
3. – 1954. – 176с.
890256
   Молодые советские художники. – М., 1979. – 174с.
890257
   Молодые советские художники. – М., 1982. – 168с.
890258
  Макаренко Т.С. Молодые специалисты библиотек: инициативная деятельность и профессиональные коммуникации // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка". – Москва, 2011. – № 2 (22). – С. 205


  Анализ положения в кадровом молодежном секторе библиотечной сферы на современном этапе.Опыт российских библиотек.
890259
  Братищенко Д.В. Молодые специалисты и рынок труда: требования при приеме на работу // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 169-171. – ISSN 1993-3541


  Приводятся результаты экспертного опроса, проведенного в Иркутской области в 2009 г., и рассматриваются статистические данные о распространенности предъявления работодателями к соискателям требований о наличии диплома вуза и трудового стажа. The ...
890260
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 118-124. – ISSN 0869-608Х
890261
  Захаренко М.П. Молодые специалисты как особая социальная группа трудовых ресурсов библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 116-120. – ISSN 0869-608Х
890262
  Зубок Ю.А. Молодые специалисты: подготовка и востребованность на рынке труда / Ю.А. Зубок, В.И. Чупров // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5 (373). – С. 114-122. – ISSN 0132-1625


  Критерием эффективности подготовки и использования высококвалифицированных кадров на рынке труда является соответствие выполняемой ими работы и специальности, приобретенной в вузе. За последние десятилетия доля выпускников вузов, работающих по ...
890263
  Асеев Н.Н. Молодые стихи / Асеев Н.Н. – Москва, 1928. – 90 с. – (Универсальная библиотека ; № 405)
890264
  Дрозденко В.И. Молодые строители коммунизма. / В.И. Дрозденко. – Москва, 1957. – 118с.
890265
  Цветков Л.А. Молодые строители социалистической промышленности / Л.А. Цветков. – М.-Л., 1930. – 64с.
890266
  Карчевцев О.А. Молодые строят коммунизм. / О.А. Карчевцев. – Л., 1972. – 20с.
890267
  Мещеряков Ю.А. Молодые тектонические движения и эрозионно-аккумулятивные процессы Северо-западной части Русской равнины / Ю.А. Мещеряков. – М, 1961. – 88с.
890268
   Молодые Ульяновцы в боях за Родину. – Ульяновск, 1947. – 63с.
890269
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1973. – 207с.
890270
   Молодые учёные-научно-техническому прогрессу. – Ростов -на-Дону, 1974. – 75с.
890271
   Молодые учёные. – Душанбе, 1980. – 205с.
890272
   Молодые учёные вузов г. Иркутска в 11 пятилетке. – Иркутск, 1983. – 96с.
890273
   Молодые учёные и специалисты Кузбасса в 10 пятилетке. – Кемерово, 1981. – 208с.
890274
   Молодые учёные и специалисты народному хозяйству. – Томск, 1983. – 187с.
890275
   Молодые ученые и специалисты Томской области в девятой пятилетке : Тезисы докладов научно-практической конференции. – Томск
Секция радиофизики и оптики. – 1975. – 185 с.
890276
   Молодые учёные и специалисты Томской области в девятой пятилетке. – Томск, 1975. – 110с.
890277
  Михайлова Т.В. Молодые ученые и специалисты: кадры, информация и инновации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 9. – С. 39-43. – ISSN 1726-667Х


  Беседа за круглым столом членов Совета ректоров высших учебных зведений и Совета молодых ученых и специалистов Чувашской Республики. Раскрывается деятельность молодежного общественного объединения за прошедший учебный год.
890278
   Молодые учёные и студенты-науке. – Кемерово, 1989. – 190с.
890279
   Молодые учёные Московского университета. – М., 1980. – 56с.
890280
  Максимова М. Молодые ученые об интеграции в глобализирующемся мире : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 97-105. – ISSN 0131-2227
890281
   Молодые ученые Харьковщины - 2007 : программа и материалы конференции молодых ученых, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 92с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-57-3
890282
   Молодые ученые Харьковщины - 2008 : программа и материалы конференции молодых ученых, 19 апреля 2008 года / МОНУ; Харьковская обл. гос. администрация.Совет ректоров Харьковского региона. Народная украинская академия ; ред.коллегия.: В.И. Астахова и др. – Харьков : НУА, 2008. – 148с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-74-0
890283
   Молодые ученые Харьковщины - 2009 : программа и материалы конференции 18 апреля 2009 года / МОН Украины ; Гл. упр. образ. и науки Харьк. обл. гос. администрации ; Харьк. обл. научно-метод. Ин.т непрерывного образования : Народная украинская академия ; [ ред. кол.: В.И. Астахова, Е.В. Астахова, Е.М. Воробьев и др.]. – Харьков : НУА, 2009. – 172 с. – (День науки в НУА)
890284
   Молодые филологи Беларуси - 96 : Сборник статей. – Минск : Красико- принт, 1997. – 94с. – ISBN 985-6261-19-8
890285
   Молодые хозяева земли. – Иваново, 1958. – 299с.
890286
   Молодые художники Белоруссии. Каталог выставки. – М., 1989. – 127с.
890287
   Молодые художники ГДР Каталог. – М., 1963. – 19с.
890288
   Молодые художники ГДР. Каталог выставки. – Москва, 1966. – 21с.
890289
   Молодые художники Закавказья. – М., 1959. – 85с.
890290
  Костин В.И. Молодые художники и проблемы советской живописи / В.И. Костин. – М.-Л., 1940. – 79с.
890291
  Копбосинова Р. Молодые художники Казахстана : живопись, графика, скульптура / Р. Копбосинова. – Алма-Ата : Жазуши, 1972. – 47с.
890292
   Молодые художники Киргизии. – Москва, 1979. – 95с.
890293
   Молодые художники Киргизии. Каталог выставки. – М., 1975. – 22с.
890294
   Молодые художники Молдавии. Каталог выставки. – М., 1979. – 38с.
890295
   Молодые художники Монголии. Каталог выставки. – М., 1976. – 6с.
890296
   Молодые художники Москвы. – М., 1957. – 127с.
890297
   Молодые художники Москвы. – Ленинград, 1963. – 8с.
890298
   Молодые художники о Родине. – М., 1985. – 199с.
890299
   Молодые художники советского театра. – Москва, 1983. – 63 с.
890300
   Молодые художники Таджикистана. – М., 1981. – 38с.
890301
  Березкин В.И. Молодые художники театра / В.И. Березкин. – Москва : Знание, 1981. – 56 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; 6)
890302
   Молодые художники Узбекистана. – Ташкент, 1977. – 94с.
890303
   Молодые художники Украины. – Москва, 1985. – 63с.
890304
   Молодые художники, окончившие творческие мастерские Академии Художеств СССР : выставка графики. Каталог. – Москва : Искусство, 1969. – 29, [22] с.
890305
   Молодые художники. Таджикистан. – Москва, 1987. – 143с.
890306
  Брежнев Л.И. Молодым-строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – Москва : Издателство политической литературы, 1970. – 400 с. : портр.
890307
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1978. – 736 с. : портр.
890308
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – 2-е доп. изд. – Москва : Политиздат, 1978. – 527 с.
890309
  Брежнев Л.И. Молодым - строить коммунизм / Л.И. Брежнев. – Москва
Ч. 2. – 1982. – С. 1-400
890310
   Молодым безбожникам. – М., 1924. – 285с.
890311
  Коберидзе К. Молодым борцам / К. Коберидзе. – М., 1952. – 72с.
890312
  Шеперд Е.Р. Молодым девушкам и матерям для дочерей : (Краткие сведения по женской физиологии и гигиене) / Е.Р. Шеперд. – 3-е изд. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества печатного и издательского дела, 1904. – 140 с.
890313
  Кронов А.Ф. Молодым избирателям о равноправии / А. Кронов. – М : Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1937. – 58, [3] с.
890314
  Паршин С.А. Молодым любителям авиационной и ракетной техники / С.А. Паршин. – Москва, 1974. – 43с.
890315
  Паршин С.А. Молодым любителям телевидения, звукозаписи и электромузыкальных инструментов / С.А. Паршин. – Москва, 1974. – 40с.
890316
  Шеперд Е.Р. Молодым людям и отцам для сыновей : беседы о половой жизни человека, начиная с отрочества / Е.Р. Шеперд. – Москва : Типография Вильде, 1900. – 175 с.
890317
   Молодым наследовать мир. – М., 1968. – 240с.
890318
  Теплицкий А.Х. Молодым новааторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – Киев, 1980. – 111с.
890319
  Теплицкий А.Х. Молодым новаторам об изобретательстве и рационализации / А.Х. Теплицкий. – 2-е испр. доп. – Киев, 1987. – 104с.
890320
  Марчук Г.И. Молодым о науке / Г.И. Марчук. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 302с.
890321
  Долматовский Е.А. Молодым поэтам / Е.А. Долматовский. – М., 1981. – 127с.
890322
  Паршин С.А. Молодым радиолюбителям / С.А. Паршин. – Москва, 1974. – 86с.
890323
  Паршин С.А. Молодым радиолюбителям : Аннотированный указатель литературы / С.А. Паршин. – Москва, 1975. – 104 с.
890324
  Шимулис П.А. Молодым родителям : Справочник / П.А. Шимулис, А.А. Винграс; Пер. с литовск. Э.Артисюк. – Москва-Каунас : Квадрат-Аиета, 1992. – 347с.
890325
  Кичина И.А. Молодым родителям о воспитании / И.А. Кичина. – Свердовск, 1976. – 105 с.
890326
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 3-е изд., перераб и доп. – Москва, 1979. – 167с.
890327
  Ходаков Н.М. Молодым супругам / Н.М. Ходаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1988. – 172с.
890328
  Ворожейкин Е.М. Молодым супругам о браке и семье, правах и обязанностях / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1975. – 110 с.
890329
  Барвінок Г. Молодыча боротьба [Молодича боротьба] / Г. Барвинок. – Санкт-Петербург : Тип. штаба отд. коpпуса жандаpмов, 1899. – [2], 19 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Благотвоpительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 3)
890330
  Сорока Б.М. Молодята : повість / Б.М. Сорока. – Київ : Молодь, 1957. – 138 с.
890331
  Серіщев Я.М. Молодь - активна сила в боротьбі за комунізм / Я.М. Серіщев. – Київ, 1975. – 143с.
890332
  Гуць М.І. Молодь - головний стратегічний резерв економічної реформи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.85-90
890333
  Бєляєва Т.Є. Молодь - майбутнє планети : рекоменд. бібліогр. покажч. / Т.Є. Бєляєва ; М-во культури УРСР, Держ. республіканська бібліотека УРСР ім. КПРС. – Київ : [б. в.], 1983. – 32 с.
890334
  Ющенко В. Молодь - на боці правди // Без цензури, 2004


  [Виступ канд. на пост Президента України на Студент. вічі 16 жовт. 2004 р. Київ, Контрактова площа]
890335
  Нгуєн Хоанг Ань. Молодь в системі соціально-економічного розвитку країни (із досвіду В"єтнаму) / Нгуєн Хоанг Ань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 209-211. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
890336
   Молодь в умовах становлення Незалежної України (1991-2011 роки) : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / [С.Ю. Аксьонова та ін. ; редкол.: О.В. Бєлишев (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ, 2012. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-05-4
890337
  Білоусова Н. Молодь взялася за агітацію енергозбереження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  Роботи семи українських студентів ляжуть у основу соціальної реклами...
890338
  Дмитренко Л. Молодь з окупованих територій хоче вчитися в Україні // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 5 жовтня (№ 191). – С. 3
890339
  Шайхалієва Ю. Молодь за ЄС / Ю. Шайхалієва, А. Кучухідзе // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  В приміщенні комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності студенти КНУ імені Т. Шевченка та "Всеукраїнська Асамблея молоді" провели круглий стіл з питань відносин Україна - ЄС у контексті підписання Угоди про асоціацію.
890340
   Молодь за Україну в Об"єднаній Європі та НАТО : За результатами реалізації проекту "Майбутнє України в Об"єднаній Європі: роль молоді в реалізації її євроінтеграційних устремлінь": [за матеріалами конференції, що проходила 12-14 серпня 2006 р. в смт. Сонячногірське АР Крим]. – Київ, 2006. – 130с.
890341
  Твердохліб В.Ю. Молодь Західної України у боротбі за возз"єднання. 1919-1939 / В.Ю. Твердохліб. – Львів, 1983. – 134с.
890342
   Молодь змінює світ! [Електронний ресурс] : [збірка пісень] / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ГроЛіс, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) : іл. – На етикетці: 50-ТНЕУ Тернопільський національний економічний університет 1966-2016. - Заголовок з етикетки диску


  Зміст: 1. Ода ТНЕУ; 2. Ми-українці; 3. Молитва; 4. Отвіться, дзвони; 5. Я горда тим, що українка; 6. Лицарі України; 7. Віримо в краще; 8. Україні; 9. Моя сорочка-вишиванка; 19. Моя земля; 11. Зелен-гай; 12. Веснянки; 13. Любов твоя, ...
890343
  Александрова О. Молодь і вища освіта: майбутнє потрібне вже сьогодні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 5. – ISSN 1992-9277
890344
  Багмет М.С. Молодь і відродження національної самосвідомості / М.С. Багмет. – Київ : Либідь, 1992. – 162 с.
890345
  Ніколаєнко Р. Молодь і державна мова // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 65-66). – С. 3


  Інститут журналістики, Товариство української мови КНУ імені Тараса Шевченка провели VI Міжвузівську науково-практичну конференцію "Молодь і державна мова", присвячену проблемам функціонування, розвитку української мови і мовної політики в Україні. Зі ...
890346
   Молодь і дозвілля. – К., 1994. – 125с.
890347
  Тараненко Г.Г. Молодь і євроінтеграційні імперативи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 258-267
890348
   Молодь і закон. – Київ
1. – 1992. – 60 с.
890349
   Молодь і закон. – Київ
2. – 1992. – 49с.
890350
  Косенко Г.І. Молодь і ідеологічна боротьба на сучасному етапі. / Г.І. Косенко, І.І. Литвинець. – К., 1970. – 32с.
890351
  Булатецький Ю.Ю. Молодь і міжнародна політика / Ю.Ю. Булатецький. – Київ : Молодь, 1973. – 179 с. – Бібліогр.: с. 175-177 (63 назви)
890352
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
890353
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2004
890354
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2004
890355
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 5. – 2004
890356
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2004
890357
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 7. – 2004
890358
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 8. – 2004
890359
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 9. – 2004
890360
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу, 2000-
№ 10. – 2004
890361
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 11. – 2004
890362
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 12 спецвипуск : Бізнес-кредит. – 2004
890363
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 1. – 2005
890364
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
890365
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 3. – 2005
890366
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 4. – 2005
890367
   Молодь і підприємництво : Нові ідеї для вашого бізнесу. – Київ, 2000-
№ 6. – 2005
890368
  Гребенюк Л.І. Молодь і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 199-201. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про розробку та захист колективного проекту "Молодь і політика" учнями Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
890369
  Крижанівська О. Молодь і політика: реалії республіки Чилі // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 37-39
890370
  Бакалюк О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / О. Бакалюк, Н. Олійник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 70-95. – ISSN 1810-2131
890371
  Кульпінський В.Л. Молодь і Ради / В.Л. Кульпінський. – Київ, 1983. – 33с.
890372
  Номеровський П.Я. Молодь і радянське суспільство / П.Я. Номеровський. – Київ, 1968. – 93с.
890373
   Молодь і радянський закон. – К., 1972. – 120с.
890374
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 11 (94), листопад. – 2012
890375
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 12 (95), грудень. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890376
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 1 (96), січень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890377
   Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 2 (97), лютий. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890378
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 3 (98), березень. – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890379
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 4 (99), квітень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890380
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 5 (100), травень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890381
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 6 (101), червень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890382
   Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-
№ 7 (102), липень. – 2013. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890383
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (103), серпень. – 2013. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890384
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (104), вересень. – 2013. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890385
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (105), жовтень. – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890386
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (106), листопад. – 2013. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890387
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (107), грудень. – 2013. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890388
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (108), січень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890389
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (109), лютий. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890390
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (110), березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890391
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (111), квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890392
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (112), травень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890393
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (113), червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890394
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (114), липень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890395
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (115), серпень. – 2014. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890396
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (116), вересень. – 2014. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890397
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (117), жовтень. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890398
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (118), листопад. – 2014. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890399
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (119), грудень. – 2014. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890400
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (120), січень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890401
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (121), лютий. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890402
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (122), березень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890403
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (123), квітень. – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890404
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (124), травень. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890405
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (125), червень. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890406
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (126), липень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890407
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (127), серпень. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890408
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (128), вересень. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890409
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (129), жовтень. – 2015. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890410
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (130), листопад. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890411
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (131), грудень. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890412
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (132), січень. – 2016. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890413
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (133), лютий. – 2016. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890414
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (134), березень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890415
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (135), квітень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890416
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (136), травень. – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890417
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (137), червень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890418
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (138), липень. – 2016. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890419
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (139), серпень. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890420
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (140), вересень. – 2016. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890421
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (141), жовтень. – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890422
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (142/143), листопад - грудень. – 2016. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890423
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (144), січень. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890424
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (145), лютий. – 2017. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890425
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (146), березень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890426
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (147), квітень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890427
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (148), травень. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890428
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (149), червень. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890429
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (150), липень. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890430
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (151), серпень. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890431
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (152), вересень. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890432
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (153), жовтень. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890433
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (154), листопад. – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890434
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (155), грудень. – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890435
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (156), січень. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890436
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (157), лютий. – 2018. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890437
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (158), березень. – 2018. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890438
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (159), квітень. – 2018. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890439
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (160), травень. – 2018. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890440
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (161), червень. – 2018. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
890441
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (162), липень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
890442
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (163), серпень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
890443
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (164), вересень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
890444
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (165), жовтень. – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
890445
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (166), листопад. – 2018. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами
890446
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : Швидкодрук, 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (167), грудень. – 2018. – 171 с. – Резюме укр., англ. мовами
890447
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (168), січень. – 2019. – 155 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
890448
   Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (170), березень. – 2019. – 182 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
890449
   Молодь і ринок = Youth s Market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (171), квітень. – 2019. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
890450
   Молодь і ринок = Youth s Market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (172), травень. – 2019. – 189 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
890451
   Молодь і ринок = Youth s Market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (173), червень. – 2019. – 181 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
890452
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7 (174), липень. – 2019. – 170, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
890453
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (175), серпень. – 2019. – 164 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
890454
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-
№ 9 (176), вересень. – 2019. – 172, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
890455
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (177), жовтень. – 2019. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
890456
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11 (178), листопад. – 2019. – 170 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.11 (178).2019 - Резюме укр., англ. мовами
890457
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Т. Пантюк ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 12 (179), грудень. – 2019. – 162 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.12 /179.2019 - Резюме укр., англ. мовами
890458
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (181), липень. – 2020. – 182 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/181.2020 - Резюме укр., англ. мовами
890459
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3/4 (182/183), серпень - вересень. – 2020. – 187 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.3/182.2020 - Резюме укр., англ. мовами
890460
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (184), жовтень. – 2020. – 156 c., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/184.2020 - Резюме укр., англ. мовами
890461
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6/7 (185/186), листопад - грудень. – 2020. – 187, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.6/185.2020 - Резюме укр., англ. мовами
890462
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (187), січень. – 2021. – 143, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/187.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890463
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (188), лютий. – 2021. – 158 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/188.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890464
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (189), березень. – 2021. – 162 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/189.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890465
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (190), квітень. – 2021. – 168, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/190.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890466
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5/6 (191/192), травень - червень. – 2021. – 182 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/191.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890467
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 7/8 (193/194), липень - серпень. – 2021. – 164 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/193.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890468
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (195), вересень. – 2021. – 159 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.9/195.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890469
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (196), жовтень. – 2021. – 172 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.10/196.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890470
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (197/198), листопад - грудень. – 2021. – 184 c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.11/197.2021 - Резюме укр., англ. мовами
890471
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (199), січень. – 2022. – 180, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/199.2022 - Резюме укр., англ. мовами
890472
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (200), лютий. – 2022. – 179 с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/200.2022 - Резюме укр., англ. мовами
890473
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3/4 (201/202), березень - квітень. – 2022. – 205 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.3/201.2022 - Резюме укр., англ. мовами
890474
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (203), травень. – 2022. – 180 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.5/203.2022 - Резюме укр., англ. мовами
890475
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6 (204), червень. – 2022. – 182 с., включ. обкл. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.6/204.2022 - Резюме укр., англ. мовами
890476
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (210), лютий. – 2023. – 160, [2] с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/210.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890477
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 3 (211), березень. – 2023. – 165, [3] с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.3/211.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890478
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 4 (212), квітень. – 2023. – 160, [2] с. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.4/212.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890479
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 5 (213), травень. – 2023. – 184, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.4/213.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890480
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 6/7 (214/215), червень-липень. – 2023. – 192, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.4/214.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890481
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 8 (216), серпень. – 2023. – 158, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.4/214.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890482
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 9 (217), вересень. – 2023. – 171, [3] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.9/217.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890483
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 10 (218), жовтень. – 2023. – 178, [2] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.10/218.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890484
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 11/12 (219/220), листопад - грудень. – 2023. – 157, [3] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.11/219.2023 - Резюме укр., англ. мовами
890485
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 1 (221), січень. – 2024. – 191, [3] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.1/221.2024 - Резюме укр., англ. мовами
890486
   Молодь і ринок = Youth & market : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич : [б. в.], 2002-. – ISSN 2308-4634
№ 2 (222), лютий. – 2024. – 183, [3] c. – DOI: https://doi.org/10.24919/2617-0825.2/222.2024 - Резюме укр., англ. мовами
890487
  Марушкевич А. Молодь і рідна українська мова: актуальні погляди Івана Огієнка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Розкриваються актуальні погляди Івана Огієнка щодо володіння молоді українською мовою. Звертається увага на якості, які формуються у молодих людей засобами рідної мови. Аналізуються рідномовні обов"язки окремих категорій фахівців. Наголошується на ...
890488
  Мудрак Л. Молодь і Слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 3


  Звіт за (березень - грудень 2015 р.) Лесі Мудрак, секретаря НСПУ з роботи з молодими авторами.
890489
   Молодь і суспільний прогрес. – К., 1970. – 263с.
890490
  Жданова І.А. Молодь і толерантність у сучасній Україні ( національно-етнічний аспект ) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 120-129
890491
  Гайдабура В. Молодь іде за людьми жертовної вдачі (Лідія Крушельницька та Студія Мистецького Слова в Нью-Йорку) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 100-104. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
890492
  Малолєткова О. Молодь має бачити перспективу в державі. Міністерство освіти і науки презентувало новації випускної та вступної кампанії. Засідання Кабінету Міністрів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 25 квітня (№ 80). – С. 1, 2
890493
  Ярощук В.В. Молодь на ринку праці // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 137-139 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
890494
  Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 60-64. – ISSN 2078-5860
890495
  Зоська Я.В. Молодь на ринку праці України: технології працевлаштування / Я.В. Зоська, Л.О. Скідін // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 4 (45). – С. 35-38
890496
   Молодь на стадіони!. – К., 1963. – 122с.
890497
  Дмитренко Л. Молодь навчатиметься боронити державу // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 6 вересня (№ 170). – С. 1, 2


  Підсумки вступної кампанії 2019 р. до вищих військових навчальних закладів.
890498
  Шманько Г.І. Молодь нової Угорщини / Г.І. Шманько. – К, 1967. – 90с.
890499
  Миколюк О. Молодь обирає військові професії. Держава майже удвічі збільшила замовлення на підготовку таких фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 163). – С. 8


  61 військовий, який отримав поранення в АТО, вступив на заочну форму навчання за цивільними спеціальностями. Зокрема, це Харківський ун-т повітряних сил, Академія сухопутних війск, Військовий інститут КНУ ім.Т Шевченка та інш.
890500
  Магерамов Ч.М. Молодь осетровых Среднего Каспия и осетровое хозяйство бассейна : Автореф... канд. биолнаук: / Магерамов Ч. М.; АН АзССР, От-ние биол. наук, Объе. сов. – Баку, 1967. – 23л.
890501
   Молодь планети в боротьбі за мир, дружбу і солідарність. – К., 1987. – 108с.
890502
  Скворець В.О. Молодь поповнює соціологічну спільноту України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (73). – С. 204-210. – ISSN 1681-116Х


  Відповідно до рішення МОН України, протягом останніх трьох навчальних років проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Соціологія" було довірено кафедрі соціології Запорізького національного університету. ...
890503
   Молодь прагне осягнення слова : зб. публікацій студент. наук. т-ва "Філолог" / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Обл. центр історії та розвитку укр. мови ; [редкол.: Попова І.С., Заверталюк Н.І., Рисіч Ю.Й. (відп. ред.) та ін.]. – Днепропетровск : Пороги, 2008. – 111 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-525-901-5
890504
   Молодь прагне осягнення слова : збірник студент. наук. т-ва "Філолог" / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Обл. центр історії та розв. укр. мови ; [редкол.: Попова І.С., Голікова Н.С., Мамчич І.П. (відп. ред.) та ін.]. – Днепропетровск : Пороги, 2009. – 100, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-525-795-0
890505
  Поціпух О. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету видавничої справи та редагування КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
890506
  Соловйова К. Молодь прагне саморозвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 червня (№ 110/111)


  Стаття студентки факультету реклами та зв"язків із громадськістю КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики "Дня".
890507
  Решетов П.М. Молодь робить вибір: Становище і боротьба молоді капіталістичніх країн Заходу проти імперіалізму, за мир, демократію і соціальний прогрес. / П.М. Решетов. – Київ, 1980. – 105с.
890508
  Федоров Г.Т. Молодь та ідеологічна боротьба / Г.Т. Федоров. – Київ, 1981. – 48с.
890509
  Петрунько О.В. Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії : метод. посібник / О.В. Петрунько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 83, [1] с. – Бібліогр.: с. 79-83. – ISBN 978-966-189-217-9
890510
   Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – 67, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
890511
  Скаржинська В. Молодь у боротьбі за соціалізм / В. Скаржинська. – Київ : Українське політвидав, 1948. – 52 с. – (На допомогу комсомольському пропагандистові)
890512
   Молодь у борьбі проти фашизму і війни. – К., 1938. – 189с.
890513
  Голубєва І.Є. Молодь у відтворенні населення: теоретико-методичні підходи дослідження // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 140-145
890514
  Михальченко І. Молодь у Європі. Як заохочується активне суспільне життя? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 5 : фото


  22 жовтня 2015 року у Києві відбулася міжнародна конференція з розвитку громадянської активності молоді. Конференція є заключним етапом Двостороннього Литовсько-Українського проекту співпраці "Формула активного громадянина Європи" (розвиток ...
890515
   Молодь у науці [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 22 : цв.фото.
890516
  Сокурянська Л.Г. Молодь у суспільстві нерівних: можливості та ризики самореалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 327-331. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
890517
  Сопілко І.М. Молодь у юридичній науці / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 194-199. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061


  У статті узагальнені результати Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки «Молодіжний науковий юридичний форум». Автори проаналізували головні результати наукових досліджень молодих вчених і студентів, вивчили участь молодих правників ...
890518
   Молодь України. – К., 1993. – 105с.
890519
   Молодь України. – Київ, 1993. – 199с.
890520
   Молодь України. – Київ, 2000
890521
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
1 лютого (№ 12). – 2000. – 4 с.
890522
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
2 березня. – 2000. – 4 с.
890523
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
4 лютого (№ 14). – 2000. – 4 с.
890524
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
8 червня (№ 72). – 2000. – 4 с.
890525
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
10 лютого (№ 16). – 2000. – 4 с.
890526
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
11 квітня (№ 46). – 2000. – 4 с.
890527
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
18 січня (№ 5). – 2000. – 4 с.
890528
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
21 вересня (№ 120). – 2000. – 4 с.
890529
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
30 березня (№ 40). – 2000. – 4 с.
890530
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 1. – 2001
890531
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 2. – 2001
890532
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 3. – 2001
890533
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 4. – 2001
890534
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 5-6. – 2001
890535
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 7. – 2001
890536
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 8. – 2001
890537
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 9. – 2001
890538
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 10. – 2001
890539
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 11. – 2001
890540
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 12-13. – 2001
890541
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 14. – 2001
890542
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 15. – 2001
890543
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 16. – 2001
890544
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 17. – 2001
890545
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 18. – 2001
890546
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 19-20. – 2001
890547
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 21. – 2001
890548
   Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 1925-
№ 22. – 2001
890549
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 грудня (№ 37/38). – 2014. – 8 с.
890550
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 листопада (№ 33/34). – 2014. – 8 с.
890551
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 березня (№ 7/8). – 2014. – 8 с.
890552
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 лютого (№ 3/4). – 2014. – 8 с.
890553
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 червня (№ 19/20). – 2014. – 8 с.
890554
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 березня (№ 9/10). – 2014. – 8 с.
890555
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 липня (№ 27/28). – 2015. – 8 с.
890556
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 вересня (№ 35/36). – 2015. – 8 с.
890557
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 вересня (№ 37/38). – 2015. – 8 с.
890558
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 січня (№ 3/4). – 2015. – 8 с.
890559
   Молодь України. – Київ, 1925-
1 червня (№ 15). – 2018. – 10 с.
890560
   Молодь України. – Київ, 1925-
1 листопада (№ 34). – 2018. – 16 с.
890561
   Молодь України. – Київ, 1925-
03 серпня (№ 22). – 2018. – 16 с.
890562
   Молодь України. – Київ, 1925-
5 жовтня (№ 30). – 2018. – 16 с.
890563
   Молодь України. – Київ, 1925-
6 грудня (№ 39/40). – 2018. – 16 с.
890564
   Молодь України. – Київ, 1925-
06 липня (№ 19). – 2018. – 12 с.
890565
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 вересня (№ 26). – 2018. – 16 с.
890566
   Молодь України. – Київ, 1925-
8 червня (№ 16). – 2018. – 12 с.
890567
   Молодь України. – Київ, 1925-
10 серпня (№ 23). – 2018. – 16 с.
890568
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 травня (№ 12). – 2018. – 12 с.
890569
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 жовтня (№ 31). – 2018. – 16 с.
890570
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 липня (№ 20). – 2018. – 12 с.
890571
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 грудня (№ 41/42). – 2018. – 16 с.
890572
   Молодь України. – Київ, 1925-
13 квітня (№ 10). – 2018. – 12 с.
890573
   Молодь України. – Київ, 1925-
14 вересня (№ 27). – 2018. – 16 с.
890574
   Молодь України. – Київ, 1925-
15 червня (№ 17). – 2018. – 12 с.
890575
   Молодь України. – Київ, 1925-
15 листопада (№ 35/36). – 2018. – 16 с.
890576
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 серпня (№ 29). – 2018. – 16 с.
890577
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 березня (№ 7). – 2018. – 12 с.
890578
   Молодь України. – Київ, 1925-
17 серпня (№ 24). – 2018. – 16 с.
890579
   Молодь України. – Київ, 1925-
18 травня (№ 13). – 2018. – 12 с.
890580
   Молодь України. – Київ, 1925-
20 липня (№ 21). – 2018. – 12 с.
890581
   Молодь України. – Київ, 1925-
20 грудня (№ 43/44). – 2018. – 16 с.
890582
   Молодь України. – Київ, 1925-
22 червня (№ 18). – 2018. – 12 с.
890583
   Молодь України. – Київ, 1925-
23 березня (№ 8). – 2018. – 12 с.
890584
   Молодь України. – Київ, 1925-
23 лютого (№ 5). – 2018. – 12 с.
890585
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 травня (№ 14). – 2018. – 12 с.
890586
   Молодь України. – Київ, 1925-
26 жовтня (№ 32/33). – 2018. – 16 с.
890587
   Молодь України. – Київ, 1925-
27 квітня (№ 11). – 2018. – 12 с.
890588
   Молодь України. – Київ, 1925-
28 вересня (№ 28/29). – 2018. – 16 с.
890589
   Молодь України. – Київ, 1925-
29 листопада (№ 37/38). – 2018. – 16 с.
890590
   Молодь України. – Київ, 1925-
30 березня (№ 9). – 2018. – 12 с.
890591
   Молодь України. – Київ, 1925-
31 жовтня (№ 118). – 2018. – 16 с.
890592
   Молодь України. – Київ, 1925-
31 серпня (№ 25). – 2018. – 16 с.
890593
   Молодь України. – Київ, 1925-
3 травня (№ 17/18). – 2019. – 16 с.
890594
   Молодь України. – Київ, 1925-
4 квітня (№ 13/14). – 2019. – 16 с.
890595
   Молодь України. – Київ, 1925-
4 липня (№ 25/26). – 2019. – 16 с.
890596
   Молодь України. – Київ, 1925-
6 червня (№ 21/22). – 2019. – 16 с.
890597
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 березня (№ 9/10). – 2019. – 16 с.
890598
   Молодь України. – Київ, 1925-
7 лютого (№ 5/6). – 2019. – 16 с.
890599
   Молодь України. – Київ, 1925-
8 серпня (№ 29/30). – 2019. – 16 с.
890600
   Молодь України. – Київ, 1925-
11 січня (№ 1/2). – 2019. – 16 с.
890601
   Молодь України. – Київ, 1925-
12 вересня (№ 33/34). – 2019. – 16 с.
890602
   Молодь України. – Київ, 1925-
16 травня (№ 19/20). – 2019. – 16 с.
890603
   Молодь України. – Київ, 1925-
18 квітня (№ 15/16). – 2019. – 16 с.
890604
   Молодь України. – Київ, 1925-
20 червня (№ 23/24). – 2019. – 16 с.
890605
   Молодь України. – Київ, 1925-
21 березня (№ 11/12). – 2019. – 16 с.
890606
   Молодь України. – Київ, 1925-
21 лютого (№ 7/8). – 2019. – 16 с.
890607
   Молодь України. – Київ, 1925-
24 січня (№ 3/4). – 2019. – 16 с.
890608
   Молодь України. – Київ, 1925-
25 липня (№ 27/28). – 2019. – 16 с.
890609
   Молодь України. – Київ, 1925-
26 вересня (№ 35/36). – 2019. – 16 с.
890610
   Молодь України. – Київ, 1925-
29 серпня (№ 31/32). – 2019. – 16 с.
890611
  Паніна Н. Молодь України : структура цінностей , соціальне самопочуття та морально-психологічний стан за умов тотальної аномії. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – с5-26.
890612
  Молоткіна В. Молодь України в соціально-політичних змінах другої половини 1940-х рр. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Гриценко Г. [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – C. 135–150. – (Серія "Історія" ; вип. 3/45). – ISSN 2312-2595
890613
   Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві : Збірник матеріалів Конгресу української молоді. Київ, 26-28 травня 1997 року. – Київ : Столиця, 1997. – 204с. – ISBN 966-95142-5-8
890614
  Самойленко В. Молодь України на світовій арені: сучасний стан і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 172-174
890615
   Молодь України у дзеркалі соціології. – Київ, 2001. – 210с. – ISBN 966-7902-09-9
890616
  Кухта М. Молодь України у період суспільних турбулентностей 2019–2021 / М. Кухта, Н. Соболєва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3, липень-вересень. – С. 31-59. – ISSN 1563-3713
890617
   Молодь України: від освіти до праці / Світлана Оксамитна [та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2010. – 204 с. : табл. – ISBN 978-966-2410-09-9
890618
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-
Вип. 5 : Збірник наукових публікацій УкрНДІ проблем молоді за підсумками виконання наукових програм і проектів у 1995 році. – 1996
890619
   Молодь України: стан, проблеми, шляхи розв"язання : збірник наукових публікацій. – Київ, 1992-. – ISBN 966-7530-13-2
Вип. 7 : Збірник наукових публікацій за підсумками виконаних наукових програм і проектів у 1997 році. – 1998
890620
  Швєдова К.В. Молодь ХХІ століття: освіта, наука, духовність // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 214-221. – ISBN 978-617-7768-00-4
890621
  Мотрук С.М. Молодь Чехословаччини в рік 60-річчя Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-78. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
890622
  Сірий В. Молодь як "селекторат" політичної еліти // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61-64
890623
  Качура І. Молодь як аудиторія ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 306-307
890624
  Ісаєв І. Молодь як дилема польсько-українських взаємин або чому нації не западають // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 0027-8254
890625
  Керц О.І. Молодь як сегмент цільової аудиторі католицької періодики незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 21-25


  Досліджено особливості представлення молоді та її проблем на шпальтах римо-католицьких мас-медіа України. The peculiarities of youth presentation and their problems covered by the Catholic mass media of Ukraine are researched. Исследованы особенности ...
890626
  Рева Т. Молодь як соціальна база екстремістських організацій // Молодь та політика в контексті державотворення в Україні : наук.-практ. конф. (17 груд. 2010 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології ; Фундація ім. Роберта Шумана (Бельгія) ; Всеукр. молодіж. громад. орг. "Демократ. альянс" ; [редкол.: В.Ф. Цвих (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-53
890627
  Бондаренко М.К. Молодь як цільова група рекламних стратегій // Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ" : 1-3 квіт. 2009 р. / "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ", наук.-практ. конф. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – С. 261-262
890628
  Ємчук Ф І. Жмарьов Молодь, на весла! / Ф І. Жмарьов Ємчук. – К., 1966. – 135с.
890629
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2004. – 404с.
890630
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2004. – 336с.
890631
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2004. – 323с.
890632
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.4. – 2004. – 288с.
890633
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2004. – 244с.
890634
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2004 р.: у 7-ми томах. – Київ : Європейський університет
Т.7. – 2004. – 271с.
890635
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, [12-13 травня 2005 р.: у 6-ти томах]. – Київ : Європейський університет
Т. 1. – 2005. – 361с.
890636
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2005. – 241с.
890637
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12-13 травня 2005 р.: у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2005. – 349с.
890638
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 8 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (12-13 травня 2005 р.): у 6 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 6. – 2005. – 408с.
890639
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т.1(1). – 2006. – 291с.
890640
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 1(2). – 2006. – 264с.
890641
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 2. – 2006. – 317с.
890642
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 3. – 2006. – 325с.
890643
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 4. – 2006. – 336с.
890644
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : збірник матеріалів 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції, (25-27 квітня 2006 р.): у 5 томах. – Київ : Європейський університет
Т. 5. – 2006. – 375с.
890645
   Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : збірник матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф., (13-14 трав. 2010 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Асоц. навч. закл. України приват. форми власності [та ін.] ; редкол.: Тимошенко І.І. (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету
Т. 2. – 2010. – 438, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст
890646
  Буяк Б.Б. Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 198-210. – ISBN 978-966-02-4604-1
890647
  Саволайнен В. Молодь: її права та соціальне становлення в сучасній Україні. Нормативне регулювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п"ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову".
890648
  Славин Н.А. Моложе нас не было / Н.А. Славин. – Симферополь, 1985. – 336с.
890649
  Солодков В.Т. Моложедный экстремизм -- порождение и орудие империализма / В.Т. Солодков. – К., 1988. – 47с.
890650
  Бекет С. Молой : роман / Самюель Бекет; з франц. пер. П. Таращук. – Київ : Юніверс, 2006. – 256 с. – Парал. тит. арк. назва англ. мовою: Molloy. – (Лауреати Нобілевської премії). – ISBN 966-8118-44-8
890651
  Марзоев С.Т. Молок и наковальня: Роман. / С.Т. Марзоев. – М., 1990. – 351с.
890652
  Паламарчук Андрей Молокане из Мексики. Здесь был русский мир / Паламарчук Андрей, Войтенко Анна // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Сентябрь. – С. 62-69 : фото
890653
  Каган А.Я. Молоко / А.Я. Каган. – Киев, 1939. – 12с.
890654
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1975. – 574с.
890655
  Губин А.Т. Молоко волчицы / А.Т. Губин. – М, 1984. – 670с.
890656
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-14-0031-2
890657
  Дашвар Л. Молоко з кров"ю : роман / Люко Дашвар. – Харків : КСД, 2022. – 269, [2] с. – ISBN 978-617-12-9290-1
890658
  Князюк В.К. Молоко з присмаком мигдалю / В.К. Князюк. – К., 1984. – 103с.
890659
  Мауленов С. Молоко земли : лирика / С. Мауленов. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
890660
  Панфилова Н.Е. Молоко и здоровье. / Н.Е. Панфилова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 159с.
890661
  Крылов А.С. Молоковедение. Учебн. пособие для заочн. обучения. / А.С. Крылов. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 60с.
890662
  Шпренгер Я. Молот ведьм / монахи Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – [Изд. 2-е]. – Москва : Интербук, 1990. – 350, [2] с. : ил. – На обл. название сер.: Религия в жизни общества. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Чародейство и волшебство" из цикла "Религия в жизни общества")
890663
  Шпренгер Я. Молот ведьм / Я. Шпренгер, Г. Инститорис. – Москва : Просвет, 1992. – 384 с. – (Преступление и наказание в мировой практике). – ISBN 5-86068-013-9
890664
  Безыменский А.И. Молот и меч : стихи / А.И. Безыменский. – Москва : Советская Россия, 1962. – 223 с.
890665
   Молот и стих. – М., 1975. – 358с.
890666
  Шама О. Молоткастый и недоступный. 45 лет назад в СССР началась выдача внутренних паспортов нового образца. Впервые этот документ получили колхозники // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2021. – № 10 (330), 18 марта 2021. – С. 60-64
890667
  Шумилин Б.Т. Молоткастый, серпастый... / Б.Т. Шумилин. – Москва, 1979. – 128с.
890668
  Мельничук І.Г. Молотків / І.Г. Мельничук. – Львів, 1986. – 47с.
890669
  Барвинок Г. Молотники : Бытовой рассказ. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 24 с.
890670
  Марочко В. Молотов (Скрябін) В"ячеслав Михайлович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 281-284. – ISBN 978-617-642-388-1


  Вячеслав Михайлович Молотов- радянський партійний та державний діяч. Один з організаторів Голодомору в Україні (1932-1933), в 1920-х боровся з українським повстанським рухом.
890671
   Молотов В.М.. – Киев, 1940. – 23 с.
890672
  Дедик С.М. Молотовская партийная организация в борьбе за подъем сельского хозяйства в период послевоенной Сталинской пятилетки (1946-1650 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дедик С.М.; Ин-т повышения квалификации преподпвателей марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 л.
890673
   Молотовский (Пермский) государственный ордена Трудового Красного Знамени театр оперы и балета. – Молотов, 1955. – 92 с.
890674
  Куприн А.И. Молох : Рассказ А. Куприна // "Кончился" : рассказ / П. Поливанов. – Ростов-на-Дону, 1906. – 95 с. – (Новый сборник рассказов ; 2)
890675
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – Москва, 1949. – 88с.
890676
  Купрін О.І. Молох / О.І. Купрін. – К, 1952. – 104с.
890677
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1978. – 95с.
890678
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1982. – 95с.
890679
  Куприн А.И. Молох / А.И. Куприн. – М, 1985. – 479с.
890680
  Коломейцев Н.В. Молох / Н.В. Коломейцев. – Киев, 2006. – 44с. – У брошурі також: Ковальчук Ю.К. Жрецы Молоха
890681
  Сидор-Гібелинда Молох. Документальний фільм // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2024. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 29


  Рідкісний випадок, коли кінематограф (особливо документальний, де відсутність дублів лише частково компенсується перспективою монтажного відбирання), динамічне за природою мистецтво, згоден поступитися своєю визначальною ознакою іншому мистецтву заради ...
890682
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 82-83
890683
   Молочко Анатолій Миколайович // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 232-233. – ISBN 978-966-455-058-8
890684
   Молочко Анатолій Миколайович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 182-183


  У 1971 р. закінчив кафедру геодезії і картографії. Кандидатська дисертація «Теорія і методика картографічного дослідження забруднення атмосферного повітря» захищена в 1989 р. Сфера наукових інтересів: тематична картографія, картографічне моделювання, ...
890685
   Молочко Анатолій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 161-162 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
890686
   Молочко Анатолій Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316. – ISBN 978-966-439-754-1
890687
   Молочко Анатолій Миколайович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 167-169. – ISBN 978-966-439-961-3
890688
   Молочко Анатолій Миколайович (1948) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 91-92. – ISBN 966-95774-3-5
890689
   Молочко Анатолій Миколайович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 339. – ISBN 978-966-933-054-3
890690
  Евтушенко Е. Молочко для Женечки / беседовал Юрий Володарский // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 45-49
890691
   Молочко Микола Анатолійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 169-170. – ISBN 978-966-439-961-3
890692
   Молочку Анатолію Миколайовичу - 70! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-57. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  4 липня 2018 р. виповнилося 70 років із дня народження Молочка Анатолія Миколайовича – відомого українського географа-картографа, кандидата географічних наук, професора кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса ...
890693
  Хільчевський В.К. Молочна (- річка у Жашківському районі Черкаської обл., Тетіївському та Володарському районах Київської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 448. – ISBN 978-966-02-9001-3
890694
  Хільчевський В.К. Молочна (- річка у Чернігівському,Токмацькому і Мілітопольському районах Запорізьської обл.) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 448. – ISBN 978-966-02-9001-3
890695
   Молочная инженерия: ничего лишнего : наука // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 33 : Фото
890696
  Филиковский С.И. Молочная продуктивность и некоторые показатели углеводно-жировоо обмена при раздаивании коров чернопестрой породы : Автореф... канд. с.-х.наук: / Филиковский С.И.; Львовск. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 20л.
890697
  Іванова Л.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 23-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
890698
  Вильде Э.Ю. Молочник из Мяєкюлы : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллинн : Эст. госиздат, 1960. – 194 с.
890699
   Молочников Борис Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 320 : фото
890700
  Грибовський В. Молочні Води, Шлаттерові береги // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 56-60. – ISSN 1996-1561


  Як швейцарський мандрівник на початку ХХ століття поїхав до Приазов"я проповідником, а повернувся етнографом.
890701
  Гловацька О. Молочні продукти - користь чи шкода? (Методичні рекомендації населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 29-35 : фото
890702
  Романенко І.Н. Молочно-м"ясний радгосп / І.Н. Романенко, І.Ф. Шеремет. – К.-Х., 1940. – 135с.
890703
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
890704
  Олейник Я.Б. Молочно-промышленный комплекс в зоне влияния крупного города ( на примере г. Киева) // Проблемы формирования народохозяйственных и территориально-производственных комплексов
890705
   Молочно-фруктовые прохладительные напитки. – К., 1990. – 164с.
890706
   Молочное животноводство в совхозе "Караваево". – М., 1954. – 152с.
890707
  Галиева Р.С. Молочнокислые бактерии - антогонисты Bacillus sentericus, возбудителя картофельной болезни хлеба : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Галиева Р.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Ин-тов почвоведения, ботаники, микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
890708
  Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии в эпифитной микрофлоре растений некоторых областей УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Нестеренко О. А.; АН УССР, Ин-т микробил. и вирусло. – К., 1964. – 21л.
890709
  Квасников Е.И. Молочнокислые бактерии и пути их использования / Е.И. Квасников, О.А. Нестеренко. – Москва : Наука, 1975. – 389 с. : табл., ил. – Библиогр.: 26 назв.
890710
  Подгорский В.С. Молочнокислые бактерии рубца крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: / Подгорский В.С.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного. – Киев, 1967. – 22л.
890711
  Беренц М.Я. Молочные продукты, полезные всем / М.Я. Беренц, В.Н. Козлов. – М, 1981. – 128с.
890712
  Краснова Елена Молочные реки в Белом море. Белые реки в Белом море / Краснова Елена, Ващенко Богдана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 50 : фото
890713
  Никульшин И.Е. Молочные реки, кисельные берега. / И.Е. Никульшин. – М, 1978. – 221с.
890714
  Леонтьев А. Молочный брат : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 60-64. – ISSN 0130-7673
890715
  Потапова А.В. Молочный зуб дракона Тишки / А.В. Потапова. – К., 1993. – 210с.
890716
  Осипов Е.В. Молочный козел / Е.В. Осипов. – Рязань, 1962. – 96с.
890717
  Тудор С. Молошне божевілля. Патетична повість про Міру, Лі й колектив / С.Й. Тудор. – Львів : Вікна, 1930. – 79 с.
890718
  Супруненко В.П. Молчаливая вода кяриза / В.П. Супруненко. – М., 1987. – 173с.
890719
  Логинов Д. Молчаливая красавица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 77-89


  Биография французской актрисы Катрин Денев.
890720
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1971. – 199с.
890721
  Плотников А.Н. Молчаливое море / А.Н. Плотников. – М., 1974. – 162с.
890722
  Дейниченко Г.В. Молчаливое семейство : Владыки капиталистического мира / Г.В. Дейниченко. – Москва : Политиздат, 1975. – 48 с.
890723
  Земцова Юлия Молчаливые рыбаки. Мастер рыбалки / Земцова Юлия, Нигге Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 78-85 : фото. – ISSN 1029-5828
890724
  Новикова А.А. Молчаливые собеседники / А.А. Новикова. – М., 1987. – 205с.
890725
  Таскер П. Молчаливый гром : Роман / Питер Таскер; Пер. с англ. О.А. Фирсова. – Москва : Центрполиграф, 1995. – 286с. – На обл. : Блестящий триллер о современной Японии. – (Мастера). – ISBN 5-7001-0224-2
890726
  Кристи Брайан Молчаливый зоопарк. Вечная жизнь / Кристи Брайан, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Август. – С. 118-135 : фото
890727
  Юдалевич М.И. Молчана / М.И. Юдалевич. – Барнаул., 1967. – 120с.
890728
  Анциферов Н. Молчание - не золото : стихи / Анциферов Н. – Сталино-Донбасс : Кн. изд-во, 1960. – 38 с.
890729
  Чернов Е.Е. Молчание / Е.Е. Чернов. – Куйбышев, 1967. – 52с.
890730
  Мазурин Г.А. Молчание / Г.А. Мазурин. – Тбилиси, 1971. – 64с.
890731
  Зумакулова Т.М. Молчание : стихи / Т.М. Зумакулова. – Москва : Советский писатель, 1972. – 199 с.
890732
  Будаков В.В. Молчание : [повести и рассказы] / Виктор Будаков. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1982. – 271 с.
890733
  Луганцева Татьяна Игоревна Молчание в тряпочку : Повесть / Татьяна Луганцева. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-06484-2
890734
  Ковалев Д.М. Молчание гроз / Д.М. Ковалев. – Москва, 1964. – 119 с.
890735
  Малеева В. Молчание и крик / В. Малеева; Вера Малева ;. – Кишинев, 1974. – 382 с.
890736
  Малева В.Л. Молчание и крик : повести / Вера Малева ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1990. – 239 с.
890737
  Ованесян Р.К. Молчание моря : стихи / Р.К. Ованесян. – Москва : Советский писатель, 1966. – 215 с.
890738
  Веркор Молчание моря / Веркор. – Москва, 1990. – 554с.
890739
  Кожухова О.К. Молчание неба : избранное / О.К. Кожухова. – Москва : Московский рабочий, 1969. – 479с.
890740
  Острирова Е.С. Молчание опустевших гробниц: древние культуры Западной Мексики / Е.С. Острирова, А.В. Табарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 80-92. – ISSN 0044-748Х
890741
  Полуян П. Молчание пирамид и блеск алмазов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 34. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670
890742
  Харрис Т. Молчание ягнят / Т. Харрис. – М, 1993. – 401с.
890743
  Эндо Сюсаку Молчание. Самурай : романы ; пер. с япон. / Сюсаку Эндо. – Москва : Радуга, 1989. – 445 с.
890744
  Хіміч О.М. Молчанов Ігор Миколайович (- фахівець у галузі прикладної математики й інформатики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 456. – ISBN 978-966-02-9001-3
890745
  Палієнко М.Г. Молчановський Никандр Васильович (- історик, археограф, громаадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 458-459. – ISBN 978-966-02-9001-3
890746
  Неруда П. Молчанье -- не золото / П. Неруда. – Москва, 1972. – 191 с.
890747
  Атанасов Г. Молчат только мертвые : роман / Герчо Атанасов ; пер. с болг. В.И. Викторова. – Москва : Интерпринт, 1991. – 139, [1] с.
890748
  Гушер А. Молчать и медлить больше нельзя // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075


  Проблема неврегульованих конфліктів і непризнаних республік в політиці Росії і в пострадянському просторі
890749
  Экхаут Л. Молчать нельзя! / Л. Экхаут. – М., 1966. – 332с.
890750
  Дегтярьов С.І. Молченський Софроніївський монастир у матеріалах Білопільського повітового суду (1793 рік) / С.І. Дегтярьов, М.В. Мельник // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2020. – № 34. – С. 29-39. – ISSN 2227-183Х
890751
  Близнец В.С. Молчун : повести / В.С. Близнец ; авториз. пер. с укр. Е. Мовчан ; [худож. В. Харламов]. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 335 с. : ил.
890752
  Луптаков В.С. Молчун. / В.С. Луптаков. – Ульяновск, 1961. – 30с.
890753
  Чернышев А.И. Молчун. / А.И. Чернышев. – Рига, 1971. – 222с.
890754
  Еловских В.И. Молчунья / В.И. Еловских. – Свердовск, 1964. – 92с.
890755
   Молю прощения: Очерки, рассказы, стихи.. – М., 1990. – 349с.
890756
  Сон М.О. Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор"я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз) : автореф. ...канд. біол. наук : 03.00.16 / Сон М.О. ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова. – Одеса, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв.
890757
  Давидов А.І. Молюски - друзі, молюски - вороги / А.І. Давидов. – Київ : Знання, 1975. – 48с.
890758
   Молюски - Компакт 252400


  Содержание компакта: 1. Берг Х. Гистологическое строение пальчатой железы у виноградной улитки 2. Линдгольм В.А. Моллюски из слоев торфяника близ села Льялова, Московского уезда, содержащих стоянку неолитического человека 3. Линдгольм В.А. Новый ...
890759
  Новицький О.Ю. Молюски Вінницькоі та Кам"янець-Подільськоі області / О.Ю. Новицький. – 152с.
890760
  Макаренко Д.Е. Молюски палеоценовых отложений платформенной Украины и их биостратиграфическое значение : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Макаренко Д. Е.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 36л.
890761
  Присяжнюк В.А. Молюски рода PupillaTurton, 1831 (Mollusca Pulmonata) в неогене Украины и сопредельных территорий // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 3. – С. 81-92 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
890762
  Федорук Л. Молюсь людині / Леонід Федорук. – Київ : Логос, 1998. – 349, [3] с. : іл. – ISBN 966-581-082-0


  У пр. № 1739580 напис: Владлену Кузнєцову - талановитій і дивній людині від щирого серця. 24.ХІ.2003 р.
890763
  Нераденко Т.М. Молюхів Бугор : [монографія] / Тетяна Нераденко ; Навч.-наук. Ін-т історії та філософії Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – 505, [1] с. : іл., табл. – Резюме рос., англ., фр., нем. – Бібліогр.: с. 480-492, 505. – ISBN 978-966-920-251-2
890764
   Молявко Вадим Григорович (1940-1999) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316-317. – ISBN 978-966-439-754-1
890765
   Молявко Вадим Григорович (1940-1999) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 339. – ISBN 978-966-933-054-3
890766
   Молявко Григорій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 100-101. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
890767
   Молявко Григорій Іванович (1901-1986) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 317. – ISBN 978-966-439-754-1
890768
   Молявко Григорій Іванович (1901-1986) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 339. – ISBN 978-966-933-054-3
890769
  Розкладка Н. Молярна маса. Урок вивчення нового матеріалу // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір


  Конспект уроку хімії 8 класу з розділу "Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами" (рівень стандарту). Розробка містить завдання різної форми проведення: хімічний диктант, самостійна робота та робота біля дошки. Під час виконання вправ діти ...
890770
  Клепиков Максим Моль Земли : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 8-16 : Іл.
890771
   Моль. Кількість речовини : цікаві задачі в бразильському стилі / В.В. Ткач, Н.М. Сторощук, О.Ю. Гірка, І.М. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 119, [1] с. – ISBN 978-617-8034-14-6
890772
  Халваши Ф. Мольба : стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 190 с.
890773
  Мокульский С.С. Мольер : проблемы творчества / С.С. Мокульский. – Ленинград : Художественная литература, 1935. – 249 с.
890774
  Мокульский С.С. Мольер / С.С. Мокульский. – Москва, 1936. – 368с.
890775
  Сигал Н.А. Мольер / Н.А. Сигал. – Л, 1958. – 39с.
890776
  Гликман И.Д. Мольер : критико-биографический очерк / И. Гликман. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1966. – 279 с. : 1 л. портр.
890777
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – М, 1970. – 126с.
890778
  Бордонов Ж. Мольер : пер. с франц. / Ж. Бордонов ; [примеч. Ю.А. Гинзбург]. – Москва : Искусство, 1983. – 415 с., [16] л. ил. : ил. – (Жизнь в искусстве)
890779
  Мультатули В.М. Мольер / В.М. Мультатули. – 2-е изд. – М, 1988. – 142с.
890780
  Цебрикова М.К. Мольер его жизнь и произведения / М.К. Цебрикова // Общий план и программы обучения языкам и литературы в женских средних учебных заведениях / Ф.И. Буслаев. – Санкт-Петербург : Издательство журнала "Пантеон Литературы" ; Типография Лебедева, 1890. – 77 с.
890781
  Зерчанинов А.А. Мольер и классицизм / А.А. Зерчанинов, 1938. – [18] с.
890782
  Бояджиев Г.Н. Мольер на советской сцене / Г.Н. Бояджиев. – Москва : Знание, 1971. – 47 с., [4] л. ил. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Искусство" ; 7)
890783
  Барро М.В. Мольер, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк М.В. Барро / М.В. Барро ; с портр. Мольера, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. И.Г. Салова, 1891. – 79 с., 1 л. портр. – Библиогр.: 16 назв. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)


  На тит. л. печать биб-ки Оглоблина, на с. 3 печать-фамилия Геннадий Иванович Карамзин
890784
  Альбиг Мольер. "Зоолог людей" / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 124-133 : фото. – ISSN 1029-5828
890785
  Бояджиев Г.Н. Мольер. Исторические пути формирования жанра высокой комедии / Г.Н. Бояджиев ; Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – Москва : Искусство, 1967. – 555 с., [33] л. ил. : ил.
890786
  Максимчук О. Мольєріана у фондах відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до 400-річчя від дня народження великого комедіографа // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 21-31. – ISSN 1029-7200
890787
  Приходько Г.П. Мольный объем расплавов двойных солевых смесей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Приходько Г.П. ; АН УССР , Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1968. – 19 с.
890788
  Дмитрієнко Інна Мольфари не зупинили повінь // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-64. – ISSN 0130-5212
890789
  Дзюба А. Мольфарові мандри : поетич. збірник / Андрій Дзюба. – Київ : Автограф, 2017. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8349-08-9
890790
  Могильний Л.П. Мольченко Василь Пилипович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 63 : фото
890791
   Мольченко Леонід Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 316. – ISBN 978-966-439-754-1
890792
  Лоос І.І. Мольченко Леонід Васильович (- фахівець у галузі теорії пластин і оболонок) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 461. – ISBN 978-966-02-9001-3
890793
   Мольченко Леонід Васильович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С.339. – ISBN 978-966-933-054-3
890794
  Задорожный Олег Мома: жевать нельзя выплевывать : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 86-88 : Іл.
890795
  Котлярчук Андрій Момбаса. Між саваною та океаном : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 68-74 : Фото
890796
  Етвуд М. Момент / з англійської переклала Леся Сташків // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 44. – ISSN 0320-8370
890797
  Кричун П. Момент визнання в обліку доходу за будівельним контрактом: підходи, принципи, критика, перспектива // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 3. – С. 30-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
890798
  Оніщук Ю.В. Момент виконання податкового обов"язку: проблеми теорії та практики // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 25-28.
890799
  Павлова Е. Момент виникнення корпоративних прав: проблемні аспекти регулювання за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 407-409
890800
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 192-201. – ISBN 978-966-306-020-4
890801
  Кузнецова Н. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 202-206. – ISBN 978-966-306-020-4
890802
  Канзафарова І. Момент виникнення матеріального правовідношення цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 71-72
890803
  Дьоміна О.О. Момент виникнення прав за правочинами, що підлягають державній реєстрації: еволюція законодавчого підходу / О.О. Дьоміна, І.С. Капуш // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 3. – С. 84-89
890804
  Яремова І.В. Момент виникнення права власності на цінні папери // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 223-227
890805
  Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 87-91.
890806
  Легких К.В. Момент виникнення статусу обвинуваченого в кримінальному процесі України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 133-139. – ISSN 2310-9769
890807
  Співак М.В. Момент виникнення та припинення особистих немайнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 336-342. – ISSN 1563-3349
890808
  Кучма О.Л. Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 527-531. – ISBN 978-966-521-631-5
890809
  Романюк Я.М. Момент вчинення правочину та його правове значення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 36-40
890810
   Момент Давутоглу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 36 (356). – С. 41. – ISSN 1996-1561


  Новий президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначає лояльного прем"єра.
890811
  Боровик Г.А. Момент истины : [повесть] / Генрих Боровик. – Москва : Советская Россия, 1981. – 110 с. – (По ту сторону)
890812
  Богомолов В.О. Момент истины : избранное / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1981. – 527 с. : ил.
890813
  Богомолов В.О. Момент истины : роман, повести, рассказы / В.О. Богомолов ; послесл. И. Дедкова ; худож. Г. Калиновский. – Москва : Известия, 1984. – 543 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
890814
  Богомолов В.О. Момент истины : сборник / В.О. Богомолов. – Москва : Правда, 1985. – 558 с. : карт.
890815
  Богомолов В.О. Момент истины : сборник / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 254 с. – (Роман-газета для юношества ; №5/1989)
890816
  Богомолов В.О. Момент истины : повесть, роман / В.О. Богомолов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 475, 1 с.
890817
  Богомолов В.О. Момент истины : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 430 с. – (Советский детектив)
890818
  Попов Василий Момент истины : Олимпиада // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 90 : Фото. – ISSN 1029-5828
890819
  Авдеенко С.И. Момент истины : жизнь и смерть Евгения Кушнарева / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 155, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-7218-06-6
890820
  Богомолов В.О. Момент истины (в августе сорок четвертого...) : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Патриот, 1990. – 447 с. – (Библиотека: Отчизны верные сыны)
890821
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – Москва, 1980. – 415с.
890822
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / В.О. Богомолов. – Москва, 1988. – 414с.
890823
  Богомолов В.О. Момент истины (В августе сорок четвертого...) / Владимир Богомолов. – Москва : Вагриус, 2007. – 704 с. – ISBN 978-5-9697-0398-8
890824
  Богомолов В.О. Момент истины. В авгусе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Современник, 1988. – 412, [2] с. – (Библиотека советского романа)
890825
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов ; худож. Н.С. Балыкин. – Харьков : Прапор, 1984. – 375 с. : ил.
890826
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов. – Москва : Детская литература, 1986. – 428, [1] с. : ил. – (Школьная библиотека. Для средней школы)
890827
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман : для ст. возраста / В.О. Богомолов. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1989. – 428, [1] с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
890828
  Богомолов В.О. Момент истины. В августе сорок четвертого... : роман : для ст. возраста / В.О. Богомолов. – Переизд. – Новосибирск : Детская литература : Сибирское отделение, 1990. – 428, [1] с. : ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
890829
  Коломиец Р. Момент истины. Режиссер Резникович : Страницы театрального романа / Р. Коломиец. – Киев : Альтерпресс, 2001. – 176 с. – (Театр и судьбы). – ISBN 966-542-098-4; 966-542-148-4
890830
  Попов О. Момент істини // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний журнал товариства "Знання" Української РСР. – Київ, 1980. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0130-7037
890831
   Момент істини : літопис кафедри трудового, земельного і екологічного права. – Київ, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-8189-44-9
890832
  Карпенко Віталій Момент істини // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 255-258. – ISSN 0869-3595
890833
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка. Олександр Доценко - військовий діяч, історик визвольних змагань, публіцист, підполковник Армії УНР. У 1919–1920 роках — ад"ютант головного отамана Симона Петлюри.
890834
  Сюндюков І. Момент істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 8


  Українська трагедія 1919 року очима ад"ютанта Симона Петлюри, Олександра Доценка.
890835
  Карпенко В. Момент істини // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 825-829. – ISBN 978-617-7446-57-5


  До 80-річчя академіка П. Таланчука.
890836
  Богомолов В.О. Момент істини. У серпні сорок четвертого... : роман / В.О. Богомолов ; пер. з рос. О.Б. Стаєцький. – Київ : Дніпро, 1988. – 465, [1] с.
890837
  Валентирова К. Момент наукової об"єктивності в контексті музейної культурно-освітньої діяльності на прикладі репрезентації історії інквізиції // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 562-563. – ISBN 978-966-171-783-0
890838
  Хилюта В.В. Момент окончания хищения в доктрине уголовного права: практика применения теоретических концепций // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 97-109. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
890839
  Безклубий І.А. Момент переходу права власності за договором купівлі-продажу з торгів / І.А. Безклубий, Є.М. Глущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-70.
890840
  Клепар Г. Момент переходу права власності: вплив на доходи та витрати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 20-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
890841
  Кравчук В. Момент переходу права на частку в статутному капіталі господаського товариства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 61-63.
890842
  Цуладзе Я. Момент повернення до істини: Геополітика Кавказу в умовах становлення нового світового порядку // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.79-83. – ISSN 0868-8273
890843
  Шевченко Н. Момент правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 0132-1331
890844
  Кравчук В. Момент припинення корпоративних відносин у разі виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-103.
890845
  Ісаєва К.О. Момент припинення корпоративних правовідносин // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 36-45. – ISSN 2224-9281
890846
  Будько Євген Момент слави : весь світ - тевтр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 90-91 : Фото, карта
890847
  Іваненко О. Момент спокою // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 11. – С.45
890848
  Михайленко О. Момент як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.49-53
890849
  Раскин А.Б. Моментальные биографии. / А.Б. Раскин. – М., 1959. – 63с.
890850
  Кореневский Д.Г. Моментальные уравнения и проблема их замыкания дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. / Д.Г. Кореневский. – К.
1. – 1973. – 37с.
890851
  Матвієнко А. Моменти з життя ученого // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 13


  Про Л.А. Булаховського.
890852
  Одарич В.А. Моменти інерції, імпульсу та сили // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 463-464. – ISBN 978-966-02-9001-3
890853
  Єфіменко С.В. Моменти першого досягнення рівня процесом, що є склеєним з двох процесів броунівського руху на прямій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто моменти [тау з нижнім індексом а] першого досягнення деякого рівня узагальненим дифузійним процесом, визначеним як результат склеювання двох одновимірних процесів броунівського руху. Одержано явний вид міри [Пі] із формули Леві-Хінчина для ...
890854
  Іксанов О.М. Моменті результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів гpaничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти, випадковий cтeneнeвий ряд, заміна міри. For ...
890855
  Орлов Є. Моментний підхід до опису динаміки цін акцій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 161-177. – ISSN 2409-9260
890856
  Семєйко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 155-160. – ISSN 0868-6904


  Стаття є продовженням статтi М.Г. Семейко, Моментнi мiри змiшаних емпiричних випадкових точкових процесiв i маркованих точкових процесiв в компактних метричних просторах. 1, Теор. ймовiр. та матем. статист. 88 (2013), 144-156. Дослiдженi моментнi мiри ...
890857
  Семейко М.Г. Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних метричних просторах. 1 // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 144-156. – ISSN 0868-6904


  Moment measures of the mixed empirical random point processes and marked point processes are investigated using probability generating functions of the random counting measures.
890858
  Іксанов О.М. Моментні результати, пов"язані з процесами Гальтона-Ватсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 194-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для вгнутих функцій f знайдено критерій скінченності f-моментів граничної випадкової величини для нормалізованого надкритичного процесу Гальтона-Ватсона. Ключові слова: процес Гальтона-Ватсона; моменти; випадковий степеневий ряд; заміна міри. For ...
890859
  Нікітін А.В. Моментні рівняння для лінійних стохастичних рівнянь із випадковими коефіцієнтами у Гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертових просторах з допомогою моментних рівнянь. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений в ...
890860
  Ковтун І.І. Моментні рівняння для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 186-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для систем диференціальних рівнянь, збурених негаусівськими випадковими процесами, одержано замкнені системи для знаходження моментів розв"язку.
890861
  Мустафин Н.Н. Моментно-кинетический метод описания турбулентных течений несжимаемой жидкости / Н.Н. Мустафин. – М., 1988. – 21с.
890862
  Калайда О.Ф. Моментно-локальні квадратурні формули // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано квадратурні формули для інтегралів від добутку функцій за інформацією про співмножники в точках та за моментами співмножників.
890863
  Мкртчян С.Т. Моментные метрики и их применения к исследованию устойчивости в задачах характеризации распделений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Мкртчян С.Т.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1981. – 12л.
890864
  Фарзан Р.Х. Моментные уравнения в аэродинамике разреженных газов с внутренними степенями свободы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Фарзан Р.Х.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
890865
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1970. – 312 с.
890866
  Фаворин М.В. Моменты инерции тел : Справочник / М.В. Фаворин. – Москва, 1977. – 511 с.
890867
  Авотина М.П. Моменты основных и возбужденных состояний ядер : в 2 ч. / М.П. Авотина, А.В. Золотавин. – Москва : Атомиздат
Ч. 1. – 1979. – 328 с. : граф.
890868
  Авотина М.П. Моменты основных и возбужденных состояний ядер : в 2 ч. / М.П. Авотина, А.В. Золотавин. – Москва : Атомиздат
Ч. 2. – 1979. – 523 с. – Библиогр.: с. 371-523
890869
  Мазалов В.В. Моменты остановки и управляемые случайные блуждания / В.В. Мазалов, С.В. Винниченко. – Новосибирск, 1992. – 103с.
890870
  Горина Л. Момидзи - осень в японском стиле // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 102-107. – ISSN 1812-867Х
890871
  Короткий В.А. Моммзен Теодор / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 168-169. – ISBN 966-06-0393-2
890872
  Сребров З. Момчил сходит с гор / З. Сребров. – София, 1960. – 146с.
890873
  Полегаев Г. Момчило Перишич // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Момчило Перишич - сербский вице-премьер.]
890874
   МОН - у трійці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Міністерство освіти і науки потрапило до трійки лідерів найефективніших міністерств України. Про йдеться у рейтингу, представленому Vox Ukraine.
890875
   МОН вимоги профспілки підтримує / за інф. Телеграм-каналу Сергія Шкарлета // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 1
890876
   МОН впроваджує електронний документообіг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 3. – ISSN 1682-2366
890877
   МОН встановило мінімальний прохідний бал для вступу на бюджет // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 8 листопада (№ 214). – С. 4
890878
  Смілянська А. МОН затвердило нові правила прийому до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 194). – С. 10
890879
   МОН змінює порядок атестації наукових працівників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 2


  Обіцяють зробити його більш демократичним та об"єктивним.
890880
   МОН зобов"язало викладачів шкіл та вишів розмовляти виключно українською // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 7


  МОН оприлюднило лист з вимогою викладати та спілкуватися у навчальних закладах українською мовою.
890881
   МОН і НАН України обговорили питання взаємодії у сфері наукової діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 4-6. – ISSN 1682-2366
890882
  Вітер О. МОН обіцяє: у школах буде чисто, тепло і сито // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 158). – С. 1, 6
890883
   МОН планує змінити умови прийому до вищих навчальних закладів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 45). – С. 6
890884
   МОН просить скоригувати навчальні плани, щоб бакалаври встигли скласти ЗНО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 51). – С. 4


  "...З огляду на запровадження вступу до магістратури через зовнішнє незалежне оцінювання вишам доведеться скоригувати навчальні плани для бакалаврів. Про це йдеться у листі МОН від 10 березня, розміщеному на офіційному сайті відомства".
890885
   МОН проти скорочення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Стипендіальне забезпечення студентів в Україні.
890886
   МОН розробив пакет законів для розвитку інновацій, що передбачає субсидії для високотехнологічних виробництв // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
890887
   МОН співпрацюватиме з розробником бібліографічної та реферативної бази даних SCOPUS // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 5-6. – ISSN 1682-2366


  21 березня міністр освіти і науки України С. Квіт і голова правління компанії "Elsevir B.V."(Короліство Нідерландів) Йонг Сук Чі підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерством та компанією "Ельсевір"
890888
   МОН України співпрацюватиме з Болгарією у підготовці вчителів болгарської мови / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
890889
   МОН України та "Грінкубатор" підписали меморандум про співпрацю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
890890
  Луканська А. МОН хочуть позбавити права ліцензування освітньої діяльності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 18 серпня (№ 165). – С. 6
890891
   МОН шукає державних експертів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15-22 листопада (№ 46/47). – С. 1


  "...Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на 51 вакансію державних експертів при директоратах".
890892
   МОН шукає освітнього омбудсмена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 27 травня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793
890893
   Мона Лиза в Большом Яблоке : fashion-house // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 6. – С. 20-26 : Фото
890894
  Озерська О. Мона поведінка начальника і підлеглого в японському діловому спілкуванні: лінгвістичний і соціокультурний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано вживання певних лексико-граматичних конструкцій в ситуаціях ділового спілкування начальника і підлеглого в Японії. Розглянуто ситуації звіту про роботу, донесення інформації, висловлення власної думки, відмови у формальних стосунках ...
890895
  Бойченко І.В. Монада історична / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 251-252. – ISBN 966-642-073-2
890896
  Калев Давид Аструк Монадный формализм и его применение в электродинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Калев Давид Аструк; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1979. – 13л.
890897
  Юрченко Е.А. Монадологічний підхід до аналізу мікроцивілізаційних процесів // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 113-122. – ISSN 2077-8309
890898
  Шабшай Л.Л. Монако и гоголь-моголь / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1970. – 109с.
890899
  Кіптенко В.К. Монако, Князівство Монако (- карликова держава на півдні Європи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 466. – ISBN 978-966-02-9001-3
890900
  Уемов А.И. Монарные атрибутивные системные параметры в параметрической общей теории систем // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 24-36. – ISBN 978-966-318-900-0
890901
  Милль Пьер Монарх : [повести и др. рассказы] / Пьер Милль ; Пер. с фр. Л. Савельева. – Ленинград : Мысль, 1926. – 173 с.
890902
   Монархи Европы : Судьбы династий. – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 1. – 1997. – с.1-280. – Ксерокопия в 2-х частях
890903
   Монархи Европы : Судьбы династий. . – Москва : Терра. – ISBN 5-300-01154-1
Часть 2. – 1997. – с. 283-623. – Ксерокопия в 2-х частях
890904
  Зак Л.А. Монархи против народа / Л.А. Зак. – Москва, 1966. – 376с.
890905
  Рыжов К.В. Монархи России : 600 кратких жизнеописаний / Константин Рыжов. – Москва : Вече, 2007. – 576с. : илл. – ISBN 978-5-9533-2680-3


  В книге помещены 600 кратких жизнеописаний великих и удивительных князей, царей и императоров от полулегендарного Кия до Николай II
890906
   Монархи. Престол в наследство // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 80-87 : фото
890907
  Ивонина Л.И. Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце XVII - начале XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 104-117. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается процесс превращения западноевропейских территориальных или региональных княжеств в королевства, а их правителей - в королей.
890908
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий ; с картографической таблицей / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1904. – VIII, 395 с., 1 л. карт.
890909
  Кареев Н.И. Монархии древнего Востока и греко-римского мира : Очерк политической, экономической и культурной эволюции древнего мира под господством универсальных монархий / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – X, 405 с., 1 л. карт. – (Типологические курсы по истории государственного быта ; 2)
890910
  Александров И.А. Монархии Персидского залива: этап модернизации / И.А. Александров; Институт востоковедения РАН. – Москва : Дело и Сервис, 2000. – 544с. – ISBN 5-8018-0073-5
890911
  Цветков Василий Монархисты + масоны = Мифы и реалии Русского политического совещания в Париже // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 16-18. – ISSN 0235-7089
890912
   Монархисты. : Статьи В.Шульгина и А. – Изд."РОССИЯ". – Екатеринодар : Изд. "Россия" ; Электропечатная И.М.Дицмана
Вып.1. – 1918. – 24 с.
890913
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность : в 4 ч. / Лев Тихомиров. – Москва : Унив. тип.
Ч. 4 : Монархическая политика. – 1905. – [2], XVI, 318, [2] с.
890914
  Тихомиров Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров; Ред.: А.Н.Буханов, Р.Е.Алейников; Вступ. статья: С.М. Сергеев; Именной указ.: А.В. Ефремов. – Москва : Облиздат, Алир, 1998. – 672с. – ISBN 5-89653-012-9
890915
  Омельянчук И.В. Монархические "Академические корпорации" в учебных заведениях России (1901-1914 г.г.) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 87-92.
890916
  Галас М.Л. Монархические идеологемы Русского зарубежного съезда 1926 г. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 20-23. – ISSN 1812-3805
890917
  Балыбердин Ю.А. Монархические организации Вятско-Камского региона в период первой российской революции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 139-144. – ISSN 0042-8779
890918
  Селевич Ю.Л. Монархические традиции на украине в XX в. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2011. – № 3 (58). – С. 68-72


  Скоропадские - послоедняя монархическая династия Украины
890919
  Кальченко Т.В. Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904-1919) : ист. энциклопедия / Кальченко Т.В. – Киев : Интерконтиненталь-Украина, 2014. – 976 с. : фот. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97348-1-5
890920
  Романенко С.А. Монархия Габсбургов и Хорватия XX века глазами писателя Мирослава Крлежи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 23-35. – ISSN 0132-1366
890921
  Бугров К.Д. Монархия и реформы. Политические взгляды Н.И. Панина / К. Д. Бугров ; Урал. федеральный ун-т, Ин-т гуманитарных наук и искусств, Лаб. эдиционной археографии. – Екатеринбург : Банк культурной информации, 2015. – 270, [2] c. – Библиогр.: с. 207-224 и в подстроч. примеч. – (Из истории России). – ISBN 978-5-9906258-7-7
890922
  Фроме К. Монархия или республика? : культурно- исторические очерки / соч. К. Фроме ; пер со 2-го доп. нем. изд. В. В. Задлера. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1907. – [4], 497 с. – (Б-ка "Просвещения" ; [35])
890923
  Савельева М.Ю. Монархия как форма самоопределения личности : российский опыт становления феномена "сакральное" / М.Ю. Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2007. – 412с. – ISBN 978-966-8210-48-8
890924
  Папенко Н.С. Монархізм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252. – ISBN 966-642-073-2
890925
  Тукаленко І. Монархізм як спосіб легітимації влади в консервативній теорії В"ячеслава Липинського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст соціально-філософської та політологічної концепції В. Липинського.
890926
  Закіров М.Б. Монархічна ідея у політичній теорії І.О. Ільїна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 95-100
890927
  Бондаренко Д. Монархічна контрреволюція у Центральній і Східній Європі у період завершення Першої світової війни: термінологія, класифікація, географія, хронологія // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 30-35. – ISSN 1998-4634
890928
  Корзенюк Ю.О. Монархічна концепція В"ячеслава Липинського крізь призму історичного періоду Хмельниччини та сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 121-123
890929
  Лернатович В. Монархічна концепція Липинського у сучасній українській пресі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 209-214. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Монархізм Липинського і сучасний лібералізм розглядаються як ймовірні домінантні течії суспільного життя в Україні
890930
  Сухонос В.В. Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу / В.В. Сухонос, Ю.В. Волочай, О.П. Соколенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 22-29. – ISSN 2519-2353
890931
  Чорногор Я. Монархічна форма правління та особливості зовнішньої політики скандинавських країн (на прикладі Данії, Швеції та Норвегії) // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 43-52
890932
  Гамшеєва В.М. Монархічний ("охоронний") соціалізм К.Н. Леонтьєва як вид соціальної утопії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 312-315. – ISSN 2076-1554
890933
  Іванько І. Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст. / І. Іванько, К. Колесников // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 73-76
890934
  Березовська В.В. Монархічні організації Бессарабії (1905-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 19-32. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
890935
  Папенко Н.С. Монархія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 252-253. – ISBN 966-642-073-2
890936
  Горобець В.М. Монархія (- єдиновладдя, єдинодержавність) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 467-471. – ISBN 978-966-02-9001-3
890937
  Папенко Н.С. Монархія конституційна / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
890938
  Сухонос В. Монархія як форма правління: нові підходи до класифікації та структури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 119-123
890939
  Дочев Данко Монархо-фашизмът срещу народата съпротива 1941-1944 / Дочев Данко. – София, 1983. – 201с.
890940
  Булатова М. Монарші особи та олімпійський рух / М. Булатова, В. Єрмолова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; гл. ред. Платонов В.Н. ; редкол.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 4-17. – ISSN 1992-7886
890941
  Вагилевич І. Монастир-скит у Маняві // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 61
890942
  Тихий Б. Монастир Бернардинів // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 24-27. – ISSN 0131-2685
890943
  Васильєв М.Г. Монастир і військова влада під час спорудження Києво-Печерської фортеці // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – Вип. 1. – С.12-16. – ISBN 966-518-051-7
890944
  Малишева Ірина Монастир Монсеррат: Чорна Богородиця і хор ангелів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 70-72 : фото
890945
  Хохонь М.П. Монастир оо. Бернардинів у м. Львові // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 494-501. – ISSN 2077-3455
890946
  Онищенко Геннадій Монастир святого Іони // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 39-40 : фото
890947
  Рожко В.Є. Монастир Святого Миколая в селі Мильці / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2018. – 206, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-105. – ISBN 978-966-361-873-9


  У пр. № 1717104 напис: Автор. Підпис. 14.02.2018 р.
890948
   Монастир Скит = Monastyr Skit / [перекладачі: В. Рожко, Л. Василів-Базюк]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 36 с. : іл.


  У пр. 2638BR дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 01.10.2014 р. Підпис
890949
  Саламаха М.П. Монастирі василіанського чину в політиці російського уряду наприкінці XVIII - на початку XIX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 4-9. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х


  Чин святого Василія Великого (ЧСВВ), Василіянський Чин святого Йосафата і Отці Василіяни - один з основних монаших орденів Української греко-католицької церкви.
890950
  Кугутяк М.В. Монастирі давнього Галича : духовні обереги укр. нації : [1125-річчю давнього Галича присвяч.] / Микола Кугутяк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т історії, політології і міжнар. відносин, Ін-т історії, етнології і археології Карпат. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2023. – 791, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Покажчики: с. 749-791. – Бібліогр.: с. 728-748 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2067-72-9
890951
  Бурко Д. Монастирі запорожців // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 4 (38), липень-вересень. – С. 6-8
890952
  Каліновський В. Монастирі Криму в студіях духівництва Таврійської єпархії (ХІХ - перша чверть ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 143-148
890953
  Горін С. Монастирі Луцько-Острозької єпархії кінця XV - середини XVII ст.: функціонування і місце у волинському соціумі / Сергій Горін ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України та Ін-т народознавства НАН України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 555, [5] с. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 498-555. – Бібліогр.: с. 483-497 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-613-7
890954
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
890955
  Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр. : л.170-189
890956
  Віроцький В.Д. Монастирі та храми землі сіверської : До 900-річчя Новгород-Сіверського князівства / В.Д. Віроцький, А.А. Карнабіда, В.Г. Киркевич. – Київ : Техніка, 1999. – 230с. – Бібліогр.:с.229-230. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-127-1
890957
  Ломачинська І.М. Монастирі України / Ірина Ломачинська ; [фотохудож.: Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-67-9
890958
  Непотенко І. Монастирі Чернігова - нерухомі об"єкти культурної спадщини - у період становлення радянської влади (1920-ті роки) // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 155-161. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
890959
  Глибовець В.Л. Монастирі як туристичні об"єкти (на прикладі міст столичного району) // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 133-134
890960
  Лопата П. Монастирі, собори і церкви у мистецтві Т. Шевченка // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 березня (число 9). – С. 10-11
890961
  Кащенко А. Монастирі, церкви й освіта за часів Запорізької Січі / Андріан Кащенко // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 3 (29), липень-вересень. – С. 20
890962
  Кожушко Л. Монастирок де-факто без музею. Пильним спостерігачем життя галицького народу називали письменника Леся Мартовича // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 17). – С. 13


  Цьогоріч 150-річчя кількох яскравих митців у сфері літератури, зокрема Лесі Українки та Леся Мартовича. Якщо образ та творчість Лариси Косач відома широкому загалу, то увага до постаті Леся Мартовича на загальнодержавному рівні, на жаль, малопомітна. ...
890963
   Монастирський Володимир Павлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 270. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
890964
  Горбаченко Т.Г. Монастирські і соборні бібліотеки як фактори збереження християнської писемної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 96-100. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про роль церкви у збереженні писемної культури в Україні.
890965
  Кагамлик С. Монастирські стряпчі КиєвоПечерської лаври XVIII століття у відстоюванні інтересів обителі // Адвокатура України: забуте і невідоме / В.С. Бігун, А.В. Блануца, С.М. Блащук, І.Б. Василик, Д.П. [та ін.] Ващук. – Київ : КВІЦ, 2014. – С. 46-61. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 1). – ISBN 978-617-697-003-3
890966
  Содоль В.А. Монастыри Молдавской ССР в 1945-1948 годах: экономическая деятельность // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 59-68. – ISSN 0132-1366
890967
  Будовниц И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI веках : по житиям святых / И.У. Будовниц ; АН СССР. – Москва : Наука, 1966. – 392 с.
890968
  Смолина О.О. Монастыри Слобожанщины: динамика художественного образа : монография / О.О. Смолина ; М-во образования и науки Украины, Восточноукр. нац. ун-т им. Владимира Даля. – Северодонецк : ВНУ им. В. Даля, 2016. – 298, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147-170. – ISBN 978-617-11-0053-4
890969
  Погорельский Антоний Монастырка : [роман] в 2 ч. / соч. Антония Погорельского [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – 300, II, [10] с. – С. [1-10] реклама. - Конволют. - Пер.: Бурсак / В.Т. Нарежный. – (Дешевая библиотека ; № 40)
890970
   Монастырская кухня: Питание во время поста, ритуальные блюда.. – К., 1994. – 80с.
890971
  Бабун Е. Монастырская школа : повести / ред. Е. Бабун. – Москва, 1986. – 238 с.
890972
  Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера. / М.В. Кукушкина. – Л., 1977. – 223с.
890973
  Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века / И.А. Булыгин ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1977. – 327 с.
890974
  Горская Н.А. Монастырские крестьяне Центральной России в 17 в. : О сущности и формах феодально-крепостн. отношениях / Н.А. Горская. – М. : Наука, 1977. – 365с.
890975
  Войкулеску В. Монастырские утехи. / В. Войкулеску. – Москва, 1971. – 304с.
890976
  Горчаков М.И. Монастырский приказ. (1649-1725 г.) : Опытов историко-юридического исследования / [Соч.] Свящ. М. Горчакова. – Санкт-Петербург : В тип. А. Траншеля, 1868. – [2], 296, 159 с. – Экз. № 175417 дефектный, отсут. с. 257-296, 1-159


  Имеется электронная копия в РГБ
890977
  Малахиева-Мирович Монастырское / Малахиева-Мирович. – Москва, 1923. – 48с.
890978
  Шаляпин О С. Монастырское заключение в Византии // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.29-31
890979
  Греков Б.Д. Монастырское хозяйство XVI-XVII веков / Б.Д. Греков. – Л., 1924. – 183с.
890980
  Амнуэль П. Монастырь // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 6/7. – С. 75-124. – ISSN 1728-8568
890981
  Колупаев В.Е. Монастырь на острове Сан-Ладзаро // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 43-51. – ISSN 1681-7559


  Одним из центров восточной культуры в Европе является Сан-Ладзаро дельи Армени - монастырь, расположенный на острове Сан-Ладзаро в Венецианской лагуне. Остров был дарован городом общине армян-католиков в вечное владение в 1717 г.
890982
  Залесова-Докторова Монастырь Сан-Реми : проза: глава из романа "Живи, как раньше" // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 42-61. – ISSN 0321-1878
890983
  Гессе Г. Монах / Герман Гессе ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 44)
890984
  Пушкин А.С. Монах / А.С. Пушкин. – М, 1939. – 56с.
890985
  Соболь В. Монах в Мадриде. Отзвуки готического романа Мэтью Г. Льюиса "Монах" в пьесе А.С. Пушкина "Каменный гость" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 75-84. – ISSN 2310-4287
890986
  [Неофит] Монах Неофит о тайне крови у иудеев в связи с учением Каббалы / Предисл. и пер. П.М. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва А.С. Суворина, 1914. – 45 с.
890987
  Шарма Р. Монах, который продал свой "Феррари" = The monk who sold his ferrari : история об исполнении желаний и постижении судьбы / Робин Шарма ; [пер. с англ. К. Вронского]. – Москва : София, 2009. – 284, [4] с. – Паралел. тит. л. на англ. яз. – ISBN 978-5-91250-797-7
890988
  Ши Р. Монах: время драконов / Р. Ши. – С.-Пб., 1993. – 512с.
890989
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. -- Рассказы о людях необычайных. / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1957. – 563с.
890990
  Ляо Чжай (Пу Сунлин) Монахи-волшебники. Рассказы о людях необычайних / Ляо Чжай (Пу Сунлин). – М., 1988. – 560с.
890991
  Стецик Ю. Монахи Люблінського василіанськог монастиря (1748 - 1779 рр.): біографічні відомості // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2017. – С. 207-229. – (Sectio F, Historia ; vol. 72). – ISSN 0239-4251
890992
  Дидро Д. Монахиня / Д. Дидро. – Москва, 1984. – 525с.
890993
  Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин : пер. с фр. / Д. Дидро; [вступ. статья (с. 5-28) и примеч. Л. Воробьева ; ил.: Л. Корчемкин]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 495 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 53 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
890994
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его хозяин / Д. Дидро. – Москва : Правда, 1984. – 544с.
890995
  Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его Хозяин : [пер. с фр.] / Дени Дидро ; [пердисл. И. Бычко ; прим. Л. Воробьева]. – Киев : Политиздат, 1986. – 528 с.
890996
  Білецький В.С. Монацит (- самотній, відокремлений, мінірал класу фосфатів) / В.С. Білецький, В.П. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 490. – ISBN 978-966-02-9001-3
890997
  Михальченко І.І. Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит) / І.І. Михальченко, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: Л.М. Степанюк, Г.В. Артеменко, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 32-49. – ISSN 2224-6487
890998
  Фігура Любов Монацитоносні відклади басейну верхньої течії Південного Бугу // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 160-163. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
890999
  Гарнак А. фон Монашество, его идеалы и его история / Пер. с 7-го нем. изд. Н.М. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. – 60 с. – (Религия и церковь в свете научной мысли и свободной критики ; Кн. 5)
891000
  Марусин Мирослав Монаший устав св. Теодора Студита на Україні = Constitutio monachorum S-ti Theodori Studitae in Ucraina / Марусин Мирослав; Укр. катол. унів. ім. св.Климента Папи. – Рим : Укр. катол. унів., 1995. – 88с. – (Праці Греко-катол. богослов. акад.=Opera Graeco-catholicae acad.theol. ; Т.82)
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,