Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
890001
  Герасим"юк В. "...Нарешті я вдома" // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2014. – № 6. – С. 178-184. – ISSN 0208-0710


  Нотатки про книжку поезій Бориса Руденка "Оселі" (2014).
890002
  Руккас А. "Напрямкові" значки 4 (7)-ї стрілецької бригади Армії УНР у 1920 р. // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 142-143
890003
  Тацій В. "Наразі дійсно існує проблема ефективності системи вищої юридичної освіти, оптимізації мережі правничих ВНЗ" // Закон і бізнес. – Київ, 2015. – 4-10 червня (№ 27). – С. 1, 4 : фото


  Інтерв"ю ректора Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, президента Академії правових наук України В. Тація.
890004
  Хіллом Т. "Наразі іноземці не сприймають Україну як найкращий варіант для залучення іноземного капіталу та інвестицій" / підготувала Дарина Сидоренко // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 15


  Що заважає глобалізації? Як транснаціональні компанії впливають на розвиток країн третього світу та країн, що розвиваються? Чи готові українські студенти-правники навчатися і працювати за кордоном? Про все це читайте в нашому інтерв"ю з Томасом Хіллом, ...
890005
  Котельников Б.Б. "Нарвите подснежников..." / Б.Б. Котельников. – М, 1981. – 174с.
890006
   "Наргизовани", 1936. – 47с.
890007
  Красильников Г.Д. "Наречена" : оповідання / Г.Д. Красильников; з удмурт. [пер. Богдан Попель]. – Київ : Дніпро, 1969. – 60 с.
890008
  Довбищенко М. "Нарешті колись і на Сході встане жадане сонце свободи та благочестя" (до 320-річчя від дня смерті Якова Суші) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 171-175. – ISBN 966-7060-92-6
890009
  Вахненко Т. Напрями вдосконалення боргової політики держави // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.16-24. – ISSN 0131-775Х
890010
  Баштанник В. Напрями вдосконалення державно-управлінської діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин на регіональному рівні: досвід Дніпропетровської області // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.201-210. – ISBN 966-73-53-51-Х
890011
  Кущік А.П. Напрями вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності вітчизняного малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 69-73. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
890012
  Бабець Ірина Георгіївна Напрями вдосконалення державної системи охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 67-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції патентно-ліцензійної діяльності в Україні, особливості патентування вітчизняних науково-технічних розробок за кордоном та причини зниження їхньої конкурентоспроможності. Виявлено проблеми функціонування патентної системи ...
890013
  Власенко О. Напрями вдосконалення ефективності венчурного фінансування // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 4. – С.123-125
890014
  Римська Т.Ю. Напрями вдосконалення митно-тарифної політики України : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 101-103.
890015
  Погибко О.І. Напрями вдосконалення нормативно-правових засад регулювання системи забезпечення національної безпеки України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 16-21.


  Аналізуються правові основи та викладається погляд на вдосконалення нормативно-правових засад регулювання системи забезпечення національної безпеки України
890016
  Фоміна Олена Володимирівна Напрями вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних управлінських заходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 207-216. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто шляхи вдосконалення обліку операцій з продажу товарів із застосуванням активізаційних заходів з метою ефективного оперативного управління процесом продажу в торговельних підприємствах.
890017
  Слуговін В. Напрями вдосконалення системи державного управління Збройними силами України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.258-265. – ISBN 966-73-53-51-Х
890018
  Кінащук Л. Напрями вдосконалення теоретико-правової основи аудиту як виду фінансової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 50-53.
890019
  Тараненко Г.Г. Напрями взаємодії неурядових організацій і національних держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 499-509
890020
  Чорномаз О.Б. Напрями взаємодії ОВС з громадськістю щодо забезпечення охорони громадського порядку на залізничному транспорті // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 144-150. – (Юридична ; Вип. 3)
890021
  Канавець М.В. Напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті висвітлено напрями взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжним рухом. Розкрито основні форми впливу молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики України. Запропоновано шляхи ...
890022
  Лігоненко Л.О. Напрями виведення підприємства із кризового стану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються шляхи виходу підприємства з кризового стану.
890023
  Кулієвич М. Напрями вивчення спадщини Климентія Зіновіїва (у минулому й сьогодні) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 127-130. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
890024
  Гронська Н.С. Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 42-50. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
890025
  Воропай Є. Напрями визначення віктимної поведінки потерпілих для попередження грабежів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 250-251
890026
  Горбенко П.В. Напрями використання відомостей, отриманих під час конфіденційного співробітництва // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 170-177. – ISSN 2524-0323
890027
  Шелехов А.О. Напрями використання досвіду організації діяльності поліції Естонської Республіки в Україні / А.О. Шелехов, М.В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 284-291. – ISSN 2524-0323
890028
  Гаврилко П.П. Напрями використання іноземного досвіду регулювання ринку капіталу у політиці формування та розвитку фінансової системи України / П.П. Гаврилко, К.П. Індус, М.Й. Ковач // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 61-66
890029
  Пащук Л.В. Напрями використання маркетингу в системі управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 7-10.
890030
  Дробязко П.В. Напрями використання методів нематеріальної мотивації в державних організаціях / П.В. Дробязко, Т.В. Світлична // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 75-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
890031
  Дуднікова І.І. Напрями вирішення проблем антропогенного впливу на природу, людину, суспільство та досягнення сталого розвитку // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 77 : Філософія. – С. 23-34. – ISSN 2072-1692


  Актуальність дослідження антропогенного впливу на природу, людину, суспільство є достатньо актуальною проблемою, тому що негативні зовнішні вияви інтегрованої глобальної економіки шкодять довкіллю та вразливим верствам населення, які найменш ...
890032
  Мандибура В. Напрями відновлення довіри суб"єктів кінцевого споживання як складова подолання наслідків економічної кризи в Україні // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 94-102 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1811-3141
890033
  Олійник Я. Напрями відновлення порушених територій у наслідок надмірного техногенного впливу : Теоретичні дослідження / Я. Олійник, О. Кононенко, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан порушених територій (шахтних відвалів) та визначено напрями їх відновлення з врахуванням західноєвропейського досвіду на прикладі м. Донецька. The condition of disrupted territories (mine dumps) was analyzed and ways of their ...
890034
  Кустовська О.В. Напрями відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях / О.В. Кустовська, Є.В. Лебедева // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 70-75. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
890035
  Кравченко М. Напрями відновлення фінансової стійкості підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 28-32. – ISSN 1728-9343
890036
  Сафонов Ю.М. Напрями відродження сировинної бази текстильної промисловості України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 53-57. – ISSN 2221-1055
890037
  Ушенко Н.В. Напрями відтворення людського капіалу та їх вплив на економічний розвиток країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 151-157.
890038
  Цибуляк А.Г. Напрями впливу екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн світу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 84-87. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
890039
  Дронів Б.М. Напрями впливу приватного права на публічне // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 95-99. – ISSN 1727-1584
890040
  Пасічник С.М. Напрями впливу російської влади на функціонування та розвиток гетьманського управління в XVIII ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 8-11. – ISSN 2077-1800
890041
  Стадницький Ю. Напрями впливу чинника безпеки на просторову організацію економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 20-31. – ISSN 2411-4014
890042
  Малініна Н.М. Напрями впорядкування спрощеної системи оподаткування підприємницької діяльності у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 15/16, серпень. – С. 36-42. – ISSN 2306-6792
890043
  Цебро Я.І. Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814


  Формування стратегії й тактики розвитку ВНЗ із урахуванням і на основі його інноваційного потенціалу дозволить на всіх стадіях його інноваційного циклу зміцнити кокуренті переваги й зайняти свою нішу в умовах формування механізму інноваційного ...
890044
  Поляк О. Напрями впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-71. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито поняття "інновації" та "інноваційна освітня технологія", розглянуто основні методичні вимоги, яким повинна відповідати така педагогічна технологія. Обговорюються питання застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі у ...
890045
  Левченко О.М. Напрями впровадження процесів трансферу освітньо-професійних знань у сферу вищої освіти в умовах інноваційного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 116-119
890046
  Моторин Р.М. Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращання інформаційного забезпечення управлінських рішень / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 11-16
890047
  Лутаєва Т.В. Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 104-116. – ISSN 2074-8167
890048
  Вилгін Є.А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 111-114. – Бібліогр.: 6 назв
890049
  Юринець З.В. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров"я України / З.В. Юринець, О.А. Петрух // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
890050
  Шевченко О. Напрями державного регулювання продовольчих ринків в умовах СОТ // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 121-131
890051
  Ільяшенко В.А. Напрями державного регулювання продовольчого ринку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
890052
  Пікус Р.В. Напрями державного регулювання страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-53. – (Економіка ; Вип. 46)


  Окреслено основні напрями державної політики на страховому ринку України.
890053
  Черчик Л.М. Напрями державного регулювання сфери рекреаційного природокористування // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 49-52.
890054
  Крамаренко І.С. Напрями державного сприяння зміцненню інвестиційного потенціалу підприємств / І.С. Крамаренко, О.А. Давидова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 68-72. – ISSN 2306-6814
890055
  Ажажа М.А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 94-99. – ISSN 2306-6814


  У статті окреслено стратегічні завдання та пріоритетні напрями державного управління модернізацією вищої освіти з огляду на інтеграцію України в європейський освітній простір; визначено основні шляхи реформування освітньої галузі в умовах глобалізації; ...
890056
  Арцатбанова О.С. Напрями державного управління розвитком системи медичної освіти України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 106-108. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Одним із найважливіших ресурсів успішної реалізації реформ в медичній сфері є належне кадрове забезпечення та якісна підготовка медичного персоналу."
890057
  Пазинич В.І. Напрями державної підтримки впровадження схем проектного фінансування в Україні / В.І. Пазинич, К.П. Штепенко, Ю.М. Попова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 120-126. – Бібліогр.: 9 назв
890058
  Індутна К. Напрями державної підтримки книговидання в Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 24-33. – ISSN 0131-775Х
890059
   Напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств / М.А. Місевич, В.М. Ходаківський, А.М. Макаренко, О.М. Павлюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 75-81 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
890060
  Плеханов Д.О. Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 99-101. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
890061
  Плеханов Д.О. Напрями державної політики розвитку сільських територій в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 167-169. – ISSN 2306-6814
890062
  Гнаткович О.Д. Напрями державної політики у сфері раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-37 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
890063
  Бурдун А.В. Напрями державної політики, спрямованої на усунення нерівномірного розвитку територій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 87-88. – Бібліогр.: 5 назв
890064
  Гречко А.В. Напрями державної регіональної політики щодо активізації сталого розвитку регіонів в умовах інституціональних змін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 39-43. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
890065
  Лугова В.М. Напрями діагностики мотивації управлінського персоналу відповідно до сучасних теорій мотивації / В.М. Лугова, А.О. Чуркін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 390-397. – ISSN 2222-4459
890066
  Горобець Н.М. Напрями діяльності аграрних підприємств на підставі визначення конкурентного потенціалу / Н.М. Горобець, І.Г. Кадирус, Н.О. Житкович // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 18-24 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
890067
  Будз І.Ф. Напрями діяльності вчителя у Британській моделі освіти обдарованих дітей // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 16-32. – ISSN 2919-864X
890068
  Сендерович А.Й. Напрями діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7069-02-6
890069
  Скотникова Т.В. Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 239-246


  Окреслено напрями діяльності рекламних і PR-компаній на українському ринку, обрано компанії для аналізу створюваного ними контенту. The article defines the activities and analyzes the content of advertising and PR-companies in the Ukrainian ...
890070
  Марков В.В. Напрями діяльності НАТО у справі протидії кіберзлочинності / В.В. Марков, О.В. Караченцев // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 119-123. – ISSN 1727-1584
890071
  Сливка О.А. Напрями діяльності організацій некомерційного сектору економіки у забезпеченні людському розвитку // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 59-64. – ISSN 2226-8820
890072
  Григорчук М.В. Напрями діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в системі зовнішньоекономічної безпеки держави // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 147-155
890073
  Козинець О. Напрями діяльності правоохоронних органів (міліції) в Радянській Україні в 1920-1930-х рр. / О. Козинець, А. Лось // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 182-187. – ISSN 2663-5313
890074
  Юрчишин В. Напрями діяльності та види міжнародної співпраці в галузі судової експертизи: питання теорії та практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 69-72
890075
  Пшик Б. Напрями діяльності українських банків у сфері корпоративного фінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 40-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів
890076
  Іванько А. Напрями дорадчого супроводу використання механізму державно-приватного партнерства у підвищенні дієвості екологічної логістики / А. Іванько, Ю. Бакун, М. Ксенофонтов // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 28-37. – ISSN 2410-0919
890077
  Діденко Л.В. Напрями дослідження інституту цивільних процесуальних відносин // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 192-202. – ISSN 2617-5967


  "У статті з’ясовано напрями дослідження інституту цивільних процесуальних відносин. Виокремлено особливості наукових праць різних вчених у сфері цивільних процесуальних відносин. Виявлено основні закономірності їхніх досліджень та розкрито сутність ...
890078
  Іванов В.Ф. Напрями дослідження масовокомунікаційних процесів // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 13-15


  У статті досліджуються різні напрямки масовокомунікаційних досліджень, обґрунтовується їх доцільність. The article represents different ways of mass communication investigations and proves their necessity.
890079
  Пономар Л. Напрями дослідження народного вбрання у світлі сучасної інтерпретації // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 82-93. – ISSN 2664-4282
890080
  Ковальчук І.В. Напрями дослідження сучасного рекламного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 210-219


  У статті узагальнюються результати досліджень реклами, проведених у межах економічних, соціологічних, психологічних та лінгвістичних наук. Аналізуються варіанти трактування понятть "рекламний текст" та "рекламний дискурс", які є домінантними в сучасній ...
890081
  Янішевська О.В. Напрями дослідження та перспективи регіональних інтернет-ЗМІ України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 203-208


  У статті сформульовано принципи системного підходу до питання добору регіональних інтернет-видань для їх наукового дослідження як складника інформаційного простору України. Концепцію добірки реалізовано на прикладі інтернет-видань Кіровоградщини. In ...
890082
  Корольов Д.К. Напрями дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 63-75
890083
  Рябов О.А. Напрями дослідження, класифікація та періодизація історіографії повстанського руху селян Київщини у 1917-1921 роках // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2018. – Вип. № 3. – С. 8-14
890084
  Кай К.М. Напрями екологізації туристичної діяльності в сільському туризмі / К.М. Кай, О.В. Побігун // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 103-104. – ISBN 978-966-285-405-3
890085
  Леонець В.В. Напрями еколого-економічної оптимізації землекористування на території національного природного парку "Подільські Товтри" // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 87-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
890086
  Пономаренко Н. Напрями економіко-правового забезпечення капітального будівництва у вугільній промисловості України : економіка і право // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 74-81. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
890087
  Дребот О.І. Напрями економічного механізму в раціональному природокористуванні в контексті європейської інтеграції України / О.І. Дребот, А.Я. Гадзало // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
890088
  Надвиничний С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 195-207. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
890089
  Косьміна В.В. Напрями експортної діяльності транснаціональних фірм в нових індустріальних країнах Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 227-232. – ISSN 2308-6912


  В статті аналізуються роль транснаціональних фірм в експорті нових індустріальних країн Азії, основні сегменти такого експорту іноземних філіалів та батьківських компаній. Також розглядаються типи експортних виробництв транснаціональних корпорацій в ...
890090
  Яненкова І.Г. Напрями ефективного залучення організаційного ресурсу інноваційно-технологічного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 80-84.
890091
  Дубєй Ю.В. Напрями ефективного управління оборотними активами промислових підприємств // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 109-116. – ISSN 2073-9982
890092
  Аверчева Н.О. Напрями ефективного формування техніко-технологічної бази фермерських господарств / Н.О. Аверчева, Н.С. Дяченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 26-36. – ISSN 2306-6792
890093
  Любар Р.П. Напрями ефективного функціонування фермерських господарств в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 222-226. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
890094
  Христова Ю.В. Напрями забезпечення виконання україною кримінально-правових приписів міжнародних договоріву частині протидії груповим злочинам // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 446-448. – ISBN 978-966-458-403-3
890095
  Клименко Л.В. Напрями забезпечення глобальної продовольчої безпеки на основі розвитку агропродовольчого підкомплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 51-54 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
890096
  Пшик Б. Напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів: фінансові аспекти // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 148-154. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у контексті фінансового забезпечення. Подано авторські рекомендації щодо підвищення рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів за рахунок формування ...
890097
   Напрями забезпечення економічної діяльності суб"єктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань / С.В. Кальченко, Н.В. Трусова, К.А. Кібенко, Ю.С. Гринчук, Д.М. Микитюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 4-10 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
890098
  Тарасенко І.О. Напрями забезпечення ефективності діяльності закладів вищої освіти в контексті управління економічною безпекою / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.С. Тарасенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 6-13. – ISSN 2410-9576
890099
  Голуб Ю. Напрями забезпечення збалансованого розвитку міст (на прикладі міста Чернігів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-76. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито головні особливості розвитку міського середовища. Розглянуто структуру міського господарства, екологічні аспекти розвитку сучасних міст. Економічний прогрес будь-якого міста тісно пов"язаний із територією, на якій воно розташоване. ...
890100
  Коваль В.В. Напрями забезпечення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 183-191. – ISSN 2524-003X
890101
  Куйбіда С.В. Напрями забезпечення прискореної інноваційної реструктуризації промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 231-238
890102
  Жаворонкова Г.В. Напрями забезпечення реалізації технологічної безпеки регіону // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 135-144 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
890103
  Житар М.О. Напрями забезпечення сталого розвитку підприємств за рахунок підвищення ефективності використання кредитних ресурсів / М.О. Житар, Т.Ю. Ярощук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 312-319. – ISSN 2222-0712
890104
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи в умовах лібералізація режиму валютного курсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 246-259.
890105
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
890106
  Мазуренко В.І. Напрями забезпечення стійкості фінансової системи України в процесі вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 141-148.
890107
  Макарюк О.В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 38-42. – ISSN 1993-6788
890108
  Грушко В.І. Напрями забезпечення фінансової стійкості банку / В.І. Грушко, І. Дзендзя // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 541-548. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
890109
  Мельничук Ю.М. Напрями залучення депозитних коштів як основного джерела інвестування незалежного бізнесу / Ю.М. Мельничук, Л.А. Чвертко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 184-189. – ISSN 2313-8246
890110
  Минчинська І.В. Напрями запобігання банкрутству підприємств у системі державного антикризового регулювання економіки України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 87-93. – ISSN 2306-6806
890111
  Семенишин М.О. Напрями запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 9. – С. 33-34


  У сатті визначаються напрями подальшого вдосконалення запобігання міліцією та громадськістю злочинів, які вчиняються неповнолітніми.
890112
  Крайник Г. Напрями запобігання корупції в Україні / Г. Крайник, С. Крайник // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4/2 (52) : Спеціальний випуск до Міжнародного дня боротьби з корупцією. – С. 74-83. – ISSN 2311-6676
890113
  Шипота Г.Є. Напрями застосування концепту "комунікація" в бібліотекознавчих дослідженнях // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 80-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Наведено результати аналізу системи бібліотекознавчих досліджень, присвячених вивченню різних аспектів комунікації. Зазначено, що провідною тенденцією стає активізація вивчення комунікаційних складових бібліотечної діяльності, процесів створення, ...
890114
  Лоханова Н. Напрями застосування поняття "бізнес-модель" в обліку і звітності: сучасні підходи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 20-25. – Бібліогр.: 10 назв
890115
  Томашик Л.С. Напрями збільшення заощаджень в Україні: теоретичні та емпіричні оцінки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 274-279. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
890116
  Голович Н.М. Напрями зміцнення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 178-183. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Встановлено ключові напрями зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Визначено ендогенні та екзогенні чинники, які впливають на економічну безпеку сільськогосподарських підприємств. Розроблено механізм впливу міжнародної ...
890117
  Чесноков А.В. Напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки України за умов інтеграції до ЄС : економічна безпека // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-126. – Бібліогр.: 11 назв
890118
  Іващенко А.І. Напрями зміцнення інвестиційного клімату України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 231-236. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
890119
  Брінцева О. Напрями зниження асиметрій в соціально-трудовій сфері вумовах пандемії COVID-19: досвід Польщі // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 114-115. – ISSN 1810-3944
890120
  Олешкевич С.І. Напрями зниження витрат та підвищення прибутку підприємств агропромислового комплексу України / С.І. Олешкевич, М.А. Чайковська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 83-87. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
890121
  Жарков Я.М. Напрями зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на Україну / Я.М. Жарков, Л.М. Бєсєдіна // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 131-136


  Опублікована інформація про сучасну четверту світову війну на трьох театрах бойових дій: геополіпшчному, інформаційному, духовному; зазначено загрози національній безпеці України, головні чинники і напрями впливу на воєнно-політичну обстановку довкола ...
890122
  Полтавський В. Напрями і засоби вдосконалення управління кар"єрою державних службовців у сучасній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 133-140
890123
  Бодюк А. Напрями і методи досліджень економічної геології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.А. Михайловим) Обгрунтовано напрями дослідження виробництва по розвідці надр, у тому числі ресурсов надр, економіки ресурсів, організаційного і правового забезпечення. Проаналізовно ...
890124
   Напрями і механізми реформування та розвитку структур безпеки і оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 22 : Актуальні питання реформування та розвитку структур безпеки і оборони України. – С. 27-32. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 966-8809-17-3
890125
  Лифенко С.П. Напрями і основні результати досліджень видатних одеських селекціонерів минулого сторіччя // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2014. – Вип. 23 (63). – С. 150-166. – ISSN 2409-5524
890126
  Бакуменко В. Напрями і підходи до розвитку теоретико-методологічних засад формування державно-управлінських рішень // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.5-15. – ISBN 966-73-53-51-Х
890127
  Томчук О.А. Напрями і форми волонтерського руху в допомогу Збройним Силам України у 2014-2018 рр. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 230-238. – ISSN 2313-5603
890128
  Михайліченко М.В. Напрями і шляхи оптимізації системи державно-громадського управління якістю університетської освіти в умовах українських реалій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 46-53. – ISSN 2412-1185
890129
  Калашніков А.О. Напрями інвестицій та джерела інвестиційного забезпечення лісогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку лісового господарства України // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 181-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0459-1216
890130
  Сокол О.О. Напрями індивідуального запобігання ухиленням від сплати аліментів // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 194-197. – ISBN 978-617-616-069-4
890131
  Янісів Ю.О. Напрями інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 259-268. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
890132
  Бритвєнко А.С. Напрями інноваційно­інвестиційної активності олійно­жирових підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 17-23. – ISSN 1997-4167
890133
  Мурашко М.І. Напрями інноваційного коучингу у сфері освітянських послуг / М.І. Мурашко, С.О. Назарко // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-330-222-5
890134
  Сидорова А. Напрями інноваційного розвитку в промисловості України / А. Сидорова, Г. Анісімов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 19-26. – ISSN 0131-775Х
890135
  Байрамов С. Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 12-13
890136
  Насад Н.В. Напрями інноваційного розвитку телекомунікаційного підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 41-45. – ISSN 2415-8089
890137
  Потай І.Ю. Напрями інноваційної трансформації освіти у контексті сталого розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 398-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено, що найважливішою умовою освіти в інтересах сталого розвитку є екологізація вищої освіти, метою якої є підготовка екологічно відповідальних фахівців різного профілю, які приймають відповідальні рішення у процесі своєї діяльності в будь-якій ...
890138
  Сивак Р.Б. Напрями інституціоналізації глобалізму у вимірі сталого розвитку світового господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
890139
  Піменова О. Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід інституціоналізації форм господарювання постсоціалістичних країн в системі аграрних відносин. Визначено основні напрями розвитку аграрного сектору України. Обґрунтовано необхідність розвитку соціо-еколого-економічних форм ...
890140
  Осипенко К.В. Напрями інтеграції національної туристичної галузі до Європейського туристичного регіону // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 117-124. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
890141
  Козак Т.М. Напрями інтеграції системи пенсійного забезпечення України до європейської та світової пенсійної системи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
890142
  Товкун О.О. Напрями інтеграції фондового ринку України у світові ринки капіталів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 28-31. – ISSN 1728-6220
890143
  Ткач В.Ю. Напрями інтеграційної взаємодії України з європейським ринком праці : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 34-35.
890144
  Мірошниченко М Т. Напрями інтеграційної діяльності країн ШОС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 32-36. – ISSN 2222-4459
890145
  Мармуль Л.О. Напрями інформатизації кооперації на селі / Л.О. Мармуль, М.А. Кучеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 41-45. – ISSN 1997-4167
890146
  Костючков С.К. Напрями й зміст взаємоперетину філософсько-освітніх парадигм і сучасної біополітики в контексті формування громадянського суспільства. - // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 47-59. – ISSN 2072-1692
890147
  Пономаренко В.П. Напрями й семантичні характеристики вторинної номінації у лексиці сучасних індоєвропейських мов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 115-122
890148
   Напрями комплексних наукових досліджень по зменшенню кризових навантажень на гідроекосистему Кривбасу / І.Д. Багрій, Н.А. Білокопитова, П.В. Блінов, П.Ф. Гожик, А.Б. Кузьменко, І.Є. Мамишев, В.М. Медведь, В.М. Шестопалов, Т.Ф. Шулипенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 7-15 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
890149
  Чудак В.В. Напрями конкурентної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 90-92. – ISSN 2306-6814
890150
  Шилінгов В.С. Напрями конституційної реформи в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 118-120. – ISBN 978-966-301-169-1
890151
  Мірошниченко Ю.Р. Напрями конституційної реформи визначаються суспільними потребами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 52-57.
890152
  Козловський А.Т. Напрями контролінгу інвестиційної діяльності відповідно до етапів реалізації інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 14, липень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6814


  У статті конкретизовано напрями контролінгу інвестиційної діяльності, беручи до уваги реалії функціонування суб"єктів підприємницької діяльності. Доповнено напрями контролю, що виникають на кожному з етапів інвестиційної діяльності. Надано практичні ...
890153
  Воробйова О.І. Напрями концентрації основних ризиків кредитування економіки України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2009. – № 1 (2). – С. 6-13
890154
  Глущенко С.В. Напрями кредитування суб"єктів малого бізнесу в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
890155
  Ломакін А. Напрями кримінально-процесуальної діяльності прокурора району в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 66-72.
890156
  Козоріз Г.Г. Напрями маркетингових досліджень страхоаого ринку України в умовах фінансової кризи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 322-325. – ISSN 0321-0499
890157
  Бутиріна М.В. Напрями медіапсихологічних досліджень у контексті медіакритики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 6-9


  У статті вивчаються напрями досліджень медіапсихології, питання нової медіаповедінки людей та "медіаекспансії". The tendencies of media psychological researches, the problem of new media behaviour of people and media expansion are researched in the ...
890158
  Паламарчук К.О. Напрями міжнародної взаємодії в сфері регулювання природокористування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 109-112. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
890159
  Лісогор Л.С. Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу України / Л.С. Лісогор, І.В. Заюков // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 4 (85). – С. 22-26. – ISSN 1997-9266
890160
  Лісогор Л. Напрями мінімізації соціальних шоків у сфері праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 3-10
890161
  Кириленко О. Напрями мінімізації фінансових шахрайств у сфері публічних закупівель / О. Кириленко, В. Русін // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 62-76 : табл., рис. – Бібліогр: 18 назв. – ISSN 1818-5754
890162
  Грищенко І.М. Напрями модернізації - підприємницький університет // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 140-161. – ISBN 978-966-622-885-0


  Досвід Київського національного університету технологій та дизайну.
890163
  Фаріон А. Напрями модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 309-315. – ISSN 1993-0259
890164
  Гуменчук А.В. Напрями модернізації вищої бібліотечної освіти в КНР // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2021. – Вип. 60. – С. 89-98 ; вип. 60. – ISSN 2410-5333


  Висвітлено результати компаративного аналізу змісту та структури освітніх програм підготовки бакалавра, магістра й доктора управління в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, які функціонують у 108 університетах Китаю, виявлено ...
890165
  Зельдіна О.Р. Напрями модернізації законодавства щодо підстав перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами / О.Р. Зельдіна, Р.М. Колесник // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 90-93. – ISSN 2219-5521
890166
  Мітрясова О.П. Напрями модернізації змісту хімічної освіти студентів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 16-19
890167
  Лаврухін В. Напрями модернізації механізмів соціального захисту населення в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 89-97
890168
  Озьмінська І. Напрями модернізації мовної політики України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 153-156. – ISSN 2076-1554
890169
  Зельдіна О. Напрями модернізації податкової політики України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук Укр. ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2/3 (170/171). – С. 103-110. – ISSN 2308-9636
890170
  Чобан І.С. Напрями модернізації системи пільг в контексті соціальних реформ в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 227-229. – ISBN 978-966-188-293-4
890171
  Крупка А.Я. Напрями модернізації системи фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 396-404. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
890172
  Осадець С. Напрями модернізації страхової справи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 13-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
890173
  Гуменюк Л.Й. Напрями модернізації та підготовки фахівців соціальної роботи в умовах інформаційного суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 21-30
890174
  Дудкіна Т.В. Напрями модернізації фінансового планування сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 62-69 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
890175
  Корень Н.В. Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 10-15
890176
  Чуницька І.І. Напрями нарощування і реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у довгостроковій перспективі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 41-49. – ISSN 2306-6806
890177
  Тверитникова О.Є. Напрями наукових досліджень Інституту електротехніки Академії наук УРСР (1947–1963 рр.). // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 3 (35). – С. 46-52. – ISSN 2077-9496


  Виокремлено напрями наукової роботи Інституту електротехніки АН УРСР. Підкреслено значущість інноваційних досліджень із застосування цифрових обчис- лювальних машин до моделювання складних енергосистем. Вивчено діяльність та проаналізовано внесок ...
890178
  Підлісецький Г.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 76-88. – ISSN 2221-1055
890179
  Домніцак Р.В. Напрями наукових досліджень проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 2312-928X
890180
  Драган І.О. Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-105
890181
  Томашина Г. Напрями наукового забезпечення аграрного виробництва Кіровоградської області (XX ст. - початок XXI ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 114-126. – ISSN 2518-7732


  На основі дотримання принципів історизму та об’єктивності, проаналізовано зміну напрямів наукового забезпечення сільськогосподарського виробництва Кіровоградської області, форм та методів популяризації наукових досягнень і шляхів їх освоєння ...
890182
  Костенко О. Напрями наукової діяльності професора університету Св. Володимира С.М. Богданова / О. Костенко, В. Сіропол // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 85-98. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
890183
  Глушко Н. Напрями національного виховання студентів у приватних університетах // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 238-249. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
890184
  Воробйова К.О. Напрями нейтралізації впливу макроекономічних валютних ризиків на економіку України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 160-165. – ISSN 2074-5354
890185
  Городянська Л. Напрями оновлення Збройних Сил України в умовах російської військової агресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 43-48. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (51)). – ISSN 1728-3817


  Україна як демократична і незалежна держава обрала власний шлях розвитку, прагнула ввійти до світової системи безпеки й розвитку та необґрунтовно зазнала російської збройної агресії, унаслідок чого зруйновано економіку на сході та півдні України, ...
890186
  Самофалова О.Ю. Напрями оптимізації державної політики в сфері правозахисту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814
890187
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації джерел фінансування малобюджетних інвестиційних проектів // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 43-46. – ISSN 1728-6220
890188
  Цвірко-Годицький Напрями оптимізації динаміки вітчизняної наукової діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 91-95 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
890189
  Ткаченко Т.П. Напрями оптимізації інвестиційної діяльності підприємств / Т.П. Ткаченко, Н.А. Шевчук, І.В. Гончарук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 45-48. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
890190
  Дубас Р.Г. Напрями оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно збалансованого лісокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-54 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
890191
  Рижак І.В. Напрями оптимізації мисливства західного регіону України / І.В. Рижак. – Львів : Світ, 1999. – 202с. – ISBN 5-7773-0944-5
890192
  Климова К.Я. Напрями оптимізації мовленнєвої діяльності майбутніх фахівців державної служби у закладі вищої освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2021. – № 3 (136). – С. 80-86. – ISSN 2414-5076
890193
  Калатур М. Напрями оптимізації показників оцінки службової діяльності слідчих органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С.121-126. – ISSN 2663-5313
890194
  Лущик Ю.М. Напрями оптимізації професійної підготовки майбутніх аграріїв у ЗВО України: досвід Великої Британії / Ю.М. Лущик, Г.М. Циганок, Л.В. Пікулицька // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 159-162. – ISBN 978-966-698-282-0
890195
  Малахова О. Напрями оптимізації роботи банків щодо управління кредитним ризиком // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 101-112. – ISSN 1818-5754
890196
  Брітченко І.Г. Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів / І.Г. Брітченко, Л.В. Левченко, Д.С. Турчанінова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 1164-168. – (Економічні науки)
890197
  Москвич Л.М. Напрями оптимізації судоустрою України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 25-32
890198
  Печенюк Н.М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 270-274. – ISSN 1993-6788


  Наведені статистичні матеріали, які відображають сучасний стан зовнішнього державного боргу, приклади управління ним в інших країнах світу.
890199
  Стефанович Є.А. Напрями оптимізації фінансування великобюджетних інвестиційних проектів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 125-134 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
890200
  Кравчук А.В. Напрями оптимізації чисельності персоналу підприємств // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 3-5. – ISBN 978-617-645-230-0
890201
  Борзенко О.П. Напрями організації дистанційного навчання студентської молоді Канади // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 35. – С. 14-21
890202
  Зацерківна М.О. Напрями організації зв"язків з громадськістю ВНЗ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 2409-9805


  Досліджено ефективність та доцільність організації зв"язків з громадськістю вищих навчальних закладів. Висновки. PR можна розглядати як одну з функцій управління вишем, що сприяє встановленню взаєморозуміння між установою, її громадськістю і ...
890203
  Штань М. Напрями організації офшорних зон в економіці України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
890204
  Ступень Р.М. Напрями організаційно-економічного регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
890205
  Климчук С.В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-57
890206
  Величко О Напрями оцінювання діяльності вищого навчального закладу / О Величко, В. Вікторов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.291-298
890207
  Будзяк В.М. Напрями оцінювання стану земель / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
890208
  Шапошников К. Напрями пiдвищення конкурентоспроможностi вищої освіти в сучасних умовах / К. Шапошников, І. Шапошникова, А. Жаворонок // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 1 (29). – C. 7-13. – ISSN 2411-5215
890209
  Соколовська А.М. Напрями перегляду системи пільг з ПДВ в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (310). – С. 7-35 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 2305-7645
890210
  Дзюба С. Напрями перетворень в аудиторській діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
890211
  Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 15-31


  Про напрями перспективних досліджень, як теоретико-методологічних проблем інформаційного права, та нормативно-правового регулювання інформаційних відносин.
890212
  Вербицька А.В. Напрями підвищення академічної доброчесності як складової забезпечення якості вищої освіти / А.В. Вербицька, О.В. Василенко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 21-28. – ISSN 2412-1185
890213
  Рисін В.В. Напрями підвищення безпеки фінансового сектору в період кризи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 82-95. – ISSN 2305-7645
890214
  Адаменко І.П. Напрями підвищення дієвості системи фінансово-бюджетного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
890215
  Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 127-134. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
890216
  Муляр Т.С. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва хмелепродукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 84-92. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2306-6792
890217
  Цапко-Піддубна Напрями підвищення енергетичної ефективності економікми України в контексті інтеграції до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 186-192. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
890218
  Козоріз Г.Г. Напрями підвищення ефективного функціонування системи соціального страхування в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 117-126. – ISSN 1562-0905
890219
  Рябчук О.Г. Напрями підвищення ефективності адміністрування податку на доходи фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 18-24
890220
  Цаль-Цалко Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні / Цаль-Цалко, В.П. Якобчук, В.М. Білецький // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 135-139. – ISSN 2306-6814
890221
  Заклінська Ю.М. Напрями підвищення ефективності видавничої діяльності наукових бібліотек України // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 310-311. – ISBN 978-966-8308-26-0
890222
  Булавинець В. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 46-55. – ISSN 1818-5754
890223
  Коваленко С.О. Напрями підвищення ефективності виконання місцевих бюджетів / С.О. Коваленко, Л А. Боєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 314-321. – ISSN 2222-4459
890224
  Аверчев О.В. Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у фермерських господарствах / О.В. Аверчев, Н.О. Аверчева // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 15-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
890225
  Лисяк Л. Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України / Л. Лисяк, К. Роменська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті охарактеризовано причини неефективного використання коштів місцевих бюджетів, проаналізовано показники виконання, що визначають фінансовий стан відповідних бюджетів та бюджетних програм в умовах програмно-цільового методу управління. ...
890226
  Феняк Л.А. Напрями підвищення ефективності використання промислового потенціалу галузі садівництва у Вінницькій області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 63-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
890227
  Гребенник Г.В. Напрями підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу землекористування територій національних природниж парків // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 107-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
890228
  Козоріз М. Напрями підвищення ефективності використання фінансового потенціалу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 169-175. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
890229
  Томнюк Т. Напрями підвищення ефективності державного регулювання підприємницької діяльності в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 2410-0919
890230
  Коваленко С.П. Напрями підвищення ефективності діяльності державних холдингових компаній в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-71. – Бібліогр.: 14 назв
890231
  Андрющенко Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі й громадського харчування : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 81-85 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
890232
  Шльончак В.В. Напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
890233
  Корінєв В.Л. Напрями підвищення ефективності маркетингового планування на підприємстві / В.Л. Корінєв, Г.А. Сємілєтова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-198. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто теоретичні аспекти маркетингового планування діяльності підприємств.
890234
  Стегура В.В. Напрями підвищення ефективності розвитку малого бізнесу АПК Закарпатської області // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 380-388.
890235
  Дорошенко О. Напрями підвищення ефективності судової експертизи у справах щодо об"єктів інтелектуальної власності / О. Дорошенко, В. Петренко, Г. Дорожко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (123). – С. 44-54. – ISSN 2308-0361
890236
  Самофалов П.П. Напрями підвищення ефективності управління державними корпоративними правами на ринку цінних паперів та збільшення доходів бюджету : фінансовий ринок / П.П. Самофалов, Г.М. Терещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 124-132. – Бібліогр.: 1 назва
890237
  Булгаков Р.В. Напрями підвищення ефективності управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах / Р.В. Булгаков, В.Г. Головань // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (62). – С. 109-118. – ISSN 1997-9568
890238
  Святенко В. Напрями підвищення ефективності управлінської праці на підприємстві / В. Святенко, І. Корнілова // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 360-373. – ISSN 2078-5860
890239
  Дмитрісв В.В. Напрями підвищення ефективності формування кредитної політики комерційних банків в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 184-185. – ISBN 978-617-7069-02-6
890240
  Першко Л.О. Напрями підвищення ефективності формування місцевих бюджетів України за умов фінансової децентралізації // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 129-135. – ISSN 2410-9576
890241
  Чукаєва І.К. Напрями підвищення ефективності функціонування нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 111-115
890242
  Яремко Л.А. Напрями підвищення зовнішньоторговельного ефекту: макроекономічний аспект : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 111-118. – Бібліогр.: 14 назв
890243
  Могилко Л.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості внутрішніх боргових зобов"язань України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-293-4
890244
  Филюк Г.М. Напрями підвищення інвестиційної привабливості природних монополій в Україні : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 56-66 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
890245
  Чеховська М.М. Напрями підвищення конкурентноспроможності залізничного транспорту : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 85-91. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
890246
  Сітковська А.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства / А.О. Сітковська, О.А. Савенко, М.О. Лебедєв // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
890247
  Сагайдак Ю.А. Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за умов глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 168-172


  Розвиток інтеграційних процесів у світі та приєднання до них України свідчить про посилення глобалізації економіки. У статті розглядаються основні напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, досягнення якої можливе шляхом ...
890248
  Шендер А.Р. Напрями підвищення конкурентоспроможності ВНЗ на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 94-96
890249
  Харіна О.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 373-379
890250
  Олейнікова Л.Г. Напрями підвищення конкурентоспроможності національної системи оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 3-7
890251
  Тульчинська С.О. Напрями підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 194-198. – ISSN 2222-4459
890252
  Куліш І.М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний контекст // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 171-180. – ISSN 1562-0905
890253
  Федішина А.С. Напрями підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу підприємств України / А.С. Федішина, В.В. Сердюк, С.О. Сухарева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
890254
  Мельник М. Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні : фінансова політика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 28-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
890255
  Горяча О.Л. Напрями підвищення потенціалу машинобудівних підприємств України / О.Л. Горяча, О.В. Попов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 27-30. – ISSN 1997-4167
890256
  Кавтиш О.П. Напрями підвищення прибутковості діяльності будівельних підприємств / О.П. Кавтиш, М.Ю. Трохименко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 255-261. – ISSN 2310-5534
890257
  Макарвнко П.М. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці / П.М. Макарвнко, О.В. Болдуєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 87-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
890258
  Дяченко А. Напрями підвищення рівня інтеграційної спроможності внутрішньо переміщених осіб в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 62-68. – ISSN 2414-4436
890259
  Пересунько В.В. Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-68. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються причини низького рівня капіталізації банківської системи України. На основі зарубіжного досвіду визначаються напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків. Reasons of low level capitalization of the Ukraine"s ...
890260
  Озерський Ігор Напрями підвищення ролі прокуратури в координації діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 97-100
890261
  Корсаков С.С. Напрями підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 69-79
890262
  Гасанов С.С. Напрями підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні / С.С. Гасанов, О.М. Іваницька, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 12 (241). – С. 48-62. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
890263
  Мамонова Г.В. Напрями підвищення фіскальної ефективності оподаткування доходів населення / Г.В. Мамонова, О.Г. Рябчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 177-181


  Визначено основні причини низької фіскальної ефективності податку на доходи фізичних осіб в Україні, обгрунтовано необхідність запровадження прогресивного оподаткування доходів населення.
890264
  Цицик Р.В. Напрями підвищення фіскальної стійкості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 89-103
890265
  Вініченко І.І. Напрями підвищення якості людського капіталу в аграрній сфері / І.І. Вініченко, В.О. Лапа // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 3-9 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
890266
  Круковська О.В. Напрями підвищення якості обліку, аудиту й контролю лізингової діяльності аграрних підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 18-22. – ISSN 2306-546X
890267
  Давидлюк О.О. Напрями підвищення якості освіти й професійної підготовки жінок // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 208-210. – ISBN 966-594-559-9
890268
  Борейко В.І. Напрями підвищення якості роботи вищої школи України після її приєднання до Болонського процесу // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-68-3
890269
  Кашуба Я.М. Напрями підтримки розвитку малого та сепреднього підприємництва: досвід Польщі для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-234. – ISSN 0321-0499
890270
  Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 46-55
890271
  Жавнерчик О.В. Напрями подалання конфліктності земельних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 37-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
890272
  Гріненко О.І. Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (59). – С. 16-20. – ISSN 2304-2699
890273
  ДударенкоЛ Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366
890274
  Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 1 (315). – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
890275
  Марченко І.С. Напрями подолання структурної економічної кризи в країнах нафто-експортерів в умовах нестабільності світових цін на нафту (на прикладі Боліварської Республіки Венесуела) / І.С. Марченко, В.С. Шаповал // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 57-66. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 9). – ISSN 2310-9513
890276
  Школа В.І. Напрями подолання сучасної європейської боргової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 342-344. – ISBN 978-617-7069-02-6
890277
  Сидорчук А. Напрями покращення використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 33-44. – ISSN 1818-5754
890278
  Остапенко К.А. Напрями покращення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей комунальних підприємств на прикладі КП "Фастівтепломережа" // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 107-119
890279
  Дзядикевич Ю.В. Напрями покращення землеустрою та землекористування в Україні / Ю.В. Дзядикевич, І.В. Любезна, Р.І. Розум // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 172-177. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що для успішного землекористування необхідно економічно заохотити власників землі та землекористувачів до самостійного проведення заходів, які передбачають раціональне використання й охорону земель".
890280
  Мельник М.О. Напрями покращення конкурентоспроможності національної економіки України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 119-121
890281
  Сисоліна Н.П. Напрями покращення менеджменту та маркетингу в підприємствах туристичної сфери Кіровоградського регіону // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 99-104
890282
   Напрями поліпшення якості бізнес-планів / Т.М. Кірік, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, О.А. Іванова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 217-228. – ISSN 2222-4459
890283
  Улицький О. Напрями посилення криміналізації у сфері поводження з відходами / О. Улицький, О. Сухіна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (121), травень - червень. – С. 23-25
890284
  Мельничук А.Ю. Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 65-72 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
890285
  Борейко В. Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян : фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 50-57 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
890286
  Баранник Л.Б. Напрями посилення соціальної захищеності сільського населення // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 103-113
890287
  Мискіна О.О. Напрями посилення стимулюючого впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 42-46
890288
  Мушенок В.В. Напрями правового регулювання екологічних відносин в контексті політики децентралізації влади // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 300-302. – ISBN 978-966-7957-18-6
890289
  Стрільців О.М. Напрями правового регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 27-31.
890290
  Галунько В.В. Напрями правової протидії рейдерству // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 36-41. – ISSN 1563-3349
890291
  Волощук Р.Є. Напрями практичної реалізації адміністрування податків та фактори впливу на нього // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 33-37
890292
   Напрями протидії впливу глобальної економічної кризи 2020 року на вітчизняну економіку / Т.М. Куценко, О.Ю. Терованесова, Є.С. Шевченко, О.Ю. Тимошенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 186-191 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
890293
  Карпенко Є.М. Напрями протидії наркотизму на державному та міжнародному рівнях // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 177-182
890294
  Яковлєва А.М. Напрями протидії податковому боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 240-243. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
890295
  Єфименко Т.І. Напрями протидії чинникам дестабілізації у світовому просторі ділової активності: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 14-26. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
890296
  Кирієнко Л.А. Напрями психологічної роботи із забезпечення діяльності учасників антитерористичної операції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 112-120. – ISBN 978-617-7364-34-3
890297
  Рудевська В.І. Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 35-39
890298
  Білоус С. Напрями реалізації державної кадрової політики / С. Білоус, Н. Биковець // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 53-58. – ISSN 2409-9260
890299
  Граненюк Н.В. Напрями реалізації дивідендної політики акціонерного товариства // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 97-99
890300
  Бердар М.М. Напрями реалізації економічної політики держави / М.М. Бердар, О.В. Євтушевська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 70-75. – ISSN 2306-6814
890301
  Чехович Г.Т. Напрями реалізації економічної політики у підтриманні національної безпеки в регіонах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 50-54. – ISSN 2306-6814
890302
  Томарова-Патлахова Напрями реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
890303
  Дзябко Ю. Напрями реалізації мовної політики в Японії (історія та сьогодення) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 133-140. – Бібліогр.: С. 139-140; 13 назв
890304
  Тимощук О.М. Напрями реалізації функцій управління на воднотранспортному підприємстві / О.М. Тимощук, Т.О. Войченко, Л.В. Синько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
890305
  Ортіна Г.В. Напрями реалізації цільової стратегії промислово-інноваційної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 14, липень. – С. 49-52. – ISSN 2306-6814
890306
  Поліщук В.Л. Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 3 (19))
890307
  Ковальчик М. Напрями ресоціалізаційних і терапевтичних впливів в умовах ізоляції // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 7. – С. 93-107. – ISSN 1026-9932
890308
  Ільницький О. Напрями реформи міжбюджетних відносин в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 82-87
890309
  Пастухов О.М. Напрями реформування авторського права України в контексті розвитку інформаційних технологій // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-23.
890310
  Авксентьєв М. Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 112-117. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  В статті викладено матеріал з практичними рекомендаціями щодо необхідних напрямів структурних змін вітчизняної системи ВНЗ відповідно до сучасних проблем і реалій.
890311
  Андрєєв П. Напрями реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 19-23. – ISSN 2078-5860
890312
  Васьківська К.В. Напрями реформування державного пенсійного забезпечення / К.В. Васьківська, О.І. Данилюк // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 27-35. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
890313
  Клименко К.В. Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні / К.В. Клименко, І.П. Колосов // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 97-117. – ISSN 2414-3499


  "Висвітлено питання розвитку небанківських фінансових інститутів як суб’єктів сукупного фінансового потенціалу України та перспективні напрями підвищення ефективності їхнього функціонування. Проаналізовано накопичені у процесі реструктуризації ...
890314
  Владімірова Н.П. Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6814
890315
  Сергієнко А.В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 100-110. – ISSN 2306-6814
890316
  Мойсеєнко І.П. Напрями реформування місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 188-196. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Визначено такі основні проблеми місцевого самоврядування в Україні: практично не використовується основний принцип самовизначення та самоорганізації територіальної спільноти; поточна політична система України не пристосована до розвитку місцевої ...
890317
  Клюєв О. Напрями реформування органів внутрішніх справ на місцевому рівні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-57. – ISSN 0132-1331
890318
  Матюк Т.В. Напрями реформування освіти у контексті соціально-економічного розвитку суспільства // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 153-160
890319
   Напрями реформування освітньої галузі України // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Спецвип. № 2 (3) : (Основні положення інформаційно-статистичного бюлетеня "Освіта в Україні: базові індикатори", підготовленого до Всеукраїнської серпневої конференції 21 серпня 2018 р.). – С. 5-11
890320
  Швабій К.І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 52-57. – Бібліогр.: 5 назв
890321
  Федорець М.Г. Напрями реформування податкової системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 325-327. – ISBN 978-966-188-219-4
890322
  Сюр Н.В. Напрями реформування правової системи України у Європейській інтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-19.
890323
  Самодін А.В. Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 171-177. – ISSN 2222-5374
890324
  Іванов Ю.Б. Напрями реформування системи державних закупівель / Ю.Б. Іванов, Г.С. Севостьянова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 64-70. – ISSN 2222-0712
890325
  Братута О. Напрями реформування системи державного регулювання економіки України / О. Братута, К. Мозуленко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 58-64.
890326
  Гуцаленко Л.В. Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні / Л.В. Гуцаленко, О.В. Вахновська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 7-23. – ISSN 2411-4413
890327
  Гоголь Т. Напрями реформування системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: правовий та фінансовий аспекти / Т. Гоголь, К. Гнедіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 146-153. – ISSN 2411-5215


  "У статті досліджено основні напрями реформування системи вищої освіти з урахуванням європейських стандартів та рекомендацій. Здійснено огляд нових підходів до формування системи забезпечення якості та реалізації практичних заходів системи реформування ...
890328
  Красіков О.М. Напрями реформування системи освіти в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 16-22
890329
  Бережний В.О. Напрями реформування системи публічного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 161-164. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
890330
  Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 26-36. – ISSN 2221-1055
890331
  Тарановський О.В. Напрями реформування системи управління персоналом на підприємствах ЖКГ в сучасних умовах // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 248-253. – ISSN 2072-1692
890332
  Кузьмак О.І. Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 134-139. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
890333
  Іляш О.І. Напрями реформування соціально-побутової інфраструктури та системи надання соціальних послуг на прикордонних територіях / О.І. Іляш, Н.В. Бугайчук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 97-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
890334
  Рудкевич І.В. Напрями реформування соціальної сфери України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 116-119
890335
  Руднєва О.Ю. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування / О.Ю. Руднєва, Е.Р. Чєчєнєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 99-101
890336
  Тучак Т.В. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні / Т.В. Тучак, О.П. Лінник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 306-311. – ISSN 2222-4459
890337
  Василевич М.В. Напрями реформування судової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 63-69.
890338
  Лисенко О.А. Напрями реформування сучасної вищої педагогічної освіти у Республіці Ірландія // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 258-262


  У статті досліджуються основні напрями реформування сучасної системи вищої педагогічної освіти Ірландії. Визначаються основні проблеми, які стоять перед педагогічною освітою країни. Аналізуються запропоновані зміни структури початкової педагогічної ...
890339
  Попадинець Н.М. Напрями реформування сфери культури в умовах секторальної децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 116-122 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
890340
  Биркович Т.І. Напрями реформування та державного регулювання ринку електроенергетики: міжнародний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 102-104 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
890341
  Аманжаєв Д.Г. Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменістану // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 64-67. – ISSN 1728-6220
890342
  Клименко К.В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 7 (236). – C. 75-85. – ISSN 2305-7645
890343
  Хомишин І. Напрями реформування шкільної освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 86-92. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
890344
  Шеремет О.С. Напрями роботи органів місцевого самоврядування в протидії злочинності: досвід іноземних держав // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 57-60
890345
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку бібліотеки в системі сучасної наукової комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 35. – С. 75-83


  Визначається комплекс взаємопов"язаних напрямів розвитку бібліотеки в системі науки: інформаційно-бібліотечних електронних ресурсів на засадах їх збагачення, посилення аналітичної діяльності, управління; впровадження системи менеджменту якості в ...
890346
  Селінний М.М. Напрями розвитку біоекономіки України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-18. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 1 (21)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
890347
  Глущенко С.В. Напрями розвитку бюджетної підтримки фермерських господарств в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 17-21.
890348
  Шемаєва Г.В. Напрями розвитку взаємодії бібліотек із соціокомунікаційними структурами суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 97-105


  Визначаються основні напрями зовнішньої комунікації бібліотеки: встановлення та розширення комунікацій з освітніми й навчальними закладами; здійснення спільних наукових досліджень; розвиток партнерства в контексті збереження електронних ресурсів і ...
890349
  Саленко А.С. Напрями розвитку високотехнологічного корпоративного підприємництва в Україні // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 127-140. – (Економічні науки ; вип. 2 (86)). – ISSN 2306-5478
890350
  Дзеверіна К.С. Напрями розвитку відносин державної власності: інституціональний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 24-29. – (Економічні науки)
890351
  Балаж Н.Й. Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 26-32. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
890352
  Морарь Д.Р. Напрями розвитку державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 89-95. – ISSN 2306-6814
890353
  Дутко Н.Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 105-108
890354
  Родіонова Л. Напрями розвитку економічної теорії на початку ХХІ ст. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 159-170. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
890355
  Мацевитий Ю.М. Напрями розвитку електроенергетики та енергомашинобудування / Ю.М. Мацевитий, А.К. Шидловський // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 17-23. – ISSN 0372-6436
890356
  Отцевич Є. Напрями розвитку законодавства України про комерційні найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 44-48
890357
  Федулова Л.І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад.наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 53. – С. 296-305
890358
  Федулова Л.І. Напрями розвитку інноваційної політики у світі: уроки для України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 183-190. – ISSN 0321-0499
890359
  Погорєлова О. Напрями розвитку інституту загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профісійних захворювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
890360
  Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 75-83. – Бібліогр.: 8 назв
890361
  Єфанов С.О. Напрями розвитку інформаційно-аналітичної системи Держстандарту України // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.35-39
890362
  Прокудін Г.С. Напрями розвитку інформаційного забезпечення трансферу технологій / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 113-121
890363
  Розенфельд Н. Напрями розвитку інформаційного суспільства та його основних ресурсів в Україні і проблеми їх правового забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 117-120. – ISSN 0132-1331
890364
  Тимків Н.М. Напрями розвитку інфраструктури паливно-енергетичного комплексу / Н.М. Тимків, М.М. Павлишенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 404-407. – ISBN 5-7763-2435-1
890365
  Суходольський І.А. Напрями розвитку й інвестування ракетно-космічної галузі у світі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 219-222. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
890366
  Перович І. Напрями розвитку кадастрової системи України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 38-40. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
890367
  Курко М. Напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 62-65. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває основні напрями розвитку конституційного права громадян на освіту в Україні. В статье раскрываются основные направления развития конституционного права граждан на образование в Украине. The article exposes basic directions of ...
890368
  Ортіна Г.В. Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 25-27. – ISSN 2306-6814
890369
  Безклубна Н.Л. Напрями розвитку лізингу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 44-45. – Бібліогр.: 4 назв
890370
  Авраменко О.В. Напрями розвитку логістичного менеджменту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
890371
  Макаренко О. Напрями розвитку магістерської програми з освітніх вимірювань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті наведено SWOT-аналіз магістерської програми з освітніх вимірювань НПУ імені М.П. Драгоманова, виділено основні напрями розвитку даної магістратури, а саме: популяризація спеціальності "011 Науки про освіту (Освітні вимірювання)"; мотивація ...
890372
   Напрями розвитку медичного туризму в Україні та його вплив на економіку / Н.А. Казакова, А.А. Марушева, Ю.Г. Прав, А.О. Гулаг // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 63. – С. 20-34. – ISSN 2075-4892
890373
  Кантаєва О. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-28.
890374
  Крайній В.О. Напрями розвитку міжнародного ринку цінних паперів / В.О. Крайній, С.А. Циганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 89-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128


  Циганов С.А. - докт. екон. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
890375
  Карась О. Напрями розвитку міжнародної концесійної діяльності в транспортній галузі України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Визначено напрями використання механізмів державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних інтересів держави на основі використання концесій.
890376
  Федоренко В.Г. Напрями розвитку науки в університетах в умовах інтеграційних закликів / В.Г. Федоренко, Л.І. Федулова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 6-13. – ISSN 2306-6806


  Розкрита роль вищої освіти в системі формування інноваційної моделі розвитку економіки. Проаналізовано стан наукової діяльності сектору вищої освіти в Україні.
890377
  Любіцева О.О. Напрями розвитку наукових основ географії туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 30-32. – (Географія ; вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Поставлено проблему вдосконалення наукових основ географії туризму відповідно до потреб суспільної практики і розвитку наукового знання і запропоновано теорію формування і взаємодії територіальних ринків туристичних послуг як один з напрямків її ...
890378
  Андрєєва Т.Є. Напрями розвитку організації в контексті технологічних змін / Т.Є. Андрєєва, О.О. Гетьман // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 59-75. – ISSN 2075-4892
890379
  Попова Л. Напрями розвитку освіти і науки в Україні в умовах сучасності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – C. 62-66. – ISSN 1562-529Х
890380
  Баклан О.В. Напрями розвитку правової системи Європейського Союзу та держав - членів ЄС: співвідношення, правові та економічні тенденції, вплив Лісабонського договору // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 89-92
890381
  Федулова Л.І. Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 240-248. – ISSN 1993-6788
890382
  Пілевич Д. Напрями розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації національної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 387-395. – ISSN 2411-5215
890383
  Шаповал С.Л. Напрями розвитку системи бюджетного планування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 204-210. – ISSN 2306-546X
890384
  Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 36-40. – ISSN 0131-6788
890385
  Вороненко Ю.В. Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 32-35. – ISSN 1681-2751
890386
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин в умовах децентралізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 53. – С. 117-123. – ISSN 2306-546X
890387
  Шишко О.В. Напрями розвитку системи міжбюджетних відносин України в середньостроковий перспективі : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 7 (188). – С. 51-61 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
890388
  Заяць В.М. Напрями розвитку системи оподаткування та оцінки нерухомості в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-49. – Бібліогр.: 20 назв
890389
  Макогон В.Д. Напрями розвитку системи регулювання міжбюджетних відносин // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 40-46
890390
  Ткаченко Л.Г. Напрями розвитку системи соціального страхування в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 42-52
890391
  Артем"єва І.О. Напрями розвитку системи статистичного вимірювання параметрів цифрової економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (88). – С. 66-74 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-1853
890392
  Кладченко М.В. Напрями розвитку системи фінансового забезпечення державних ЗВО України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814


  "У статті проведено оцінювання можливих напрямів розвитку системи фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти України. Визначено основні принципи ефективного забезпечення закладів вищої освіти, а саме: мобілізація достатнього обсягу ...
890393
  Акімова О.В. Напрями розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 3-10. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (94)). – ISSN 1814-1161
890394
  Влах М. Напрями розвитку сільського господарства приміської зони м. Львова / М. Влах, Т. Кравець // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 115-122 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
890395
  Лузан Ю.Я. Напрями розвитку сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 3-12
890396
  Дідківський В. Напрями розвитку соціально відповідального бізнесу у галузі комерційних пасажирських перевезень автомобільним транспортом у розрізі євроінтеграційного вектору розвитку України // Соціально відповідальне ведення бізнесу - складова сталого розвитку : зб. матеріалів за результатами Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України / НАН України [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко ; ред.-упоряд.: А.Є. Санченко ; упоряд.: А.О. Сошников, А.В. Токунова]. – Київ : [б. в.], 2022. – С. 104-110. – ISBN 978-966-02-9928-3
890397
  Арент С.С. Напрями розвитку соціального підприємництва в Україні: державно-управлінський аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 38-54
890398
  Жилінська Л.О. Напрями розвитку стратегічного планування в сучасних умовах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-34.
890399
  Гудзь О Г. Напрями розвитку страхових послуг у сільськогосподарському страхуванні та їх формування на цій основі // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 74-76. – ISBN 978-617-696-384-4
890400
  Карась О.С. Напрями розвитку транспортної інфраструктури України в умовах міжнародного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 26-30
890401
  Дронова О.Л. Напрями розвитку України за різними сценаріями глобалізаційних процесів / О.Л. Дронова, Т.В. Нагорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 20-30 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
890402
  Вдовиченко Г.В. Напрями розвитку філософії культури у філософській думці УСРР 20-х - 30-х рр. XX ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 10-13
890403
  Яновчик В.О. Напрями розвитку фінансового механізму у сфері вищої школи / В.О. Яновчик, В.М. Гельман // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 291-297. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
890404
  Пасічник Ю. Напрями розвитку фінансової системи України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 422-431. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розроблено теоретико-методологічні засади основних напрямків розвитку, які грунтуються на інструментарію синергетики, обгрунтованих принципах і концептуальних положеннях.
890405
  Подра О.П. Напрями розширення інвестування людського капіталу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 68-77. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
890406
  Топчієв О.Г. Напрями систематизації рекреаційних благ / О.Г. Топчієв, В.А. Сич, В.В. Яворська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 199-212. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
890407
  Болтачеєва Н. Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 29-32. – ISSN 1810-3944
890408
  Шепотько Л.О. Напрями соціально-економічного розвитку села / Л.О. Шепотько. – К, 1984. – 48с.
890409
  Волков О. Напрями соціальної роботи з педагогічно занедбаними підлітками / О. Волков, В. Волкова, О. Федорова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 23-29. – ISSN 2307-4906
890410
   Напрями спеціалізації і комплексного розвитку Київського економічного адміністративного району. – К., 1962. – 311с.
890411
  Шацька З.Я. Напрями співпраці закладів вищої освіти та підприємницьких структур в умовах післявоєнного відновлення України / З.Я. Шацька, Н. Костіна // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 49-50. – ISBN 978-617-7763-01-6
890412
  Засенко О.Ю. Напрями співпраці України з ЄС у розвитку взаємної електронної комерції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі : міжнар. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2018 р. : збірник тез / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Укр. асоціація економістів-міжнародників, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [голов. ред. Сіденко С.В.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 84-86
890413
  Лаба О. Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 46-53. – ISSN 2409-4544
890414
  Рудольф В. Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною / В. Рудольф, С. Пазізіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 436-453. – ISSN 1684-906Х
890415
  Стеблянко І.О. Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 72-80. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
890416
  Николюк О.М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 35-45 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
890417
  Хачатурян О.С. Напрями становлення інноваційних форм зайнятості у малому підприємництві регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 127-131
890418
  Булава Л.М. Напрями становлення та розвитку географічної науки й освіти на Полтавщині / Л.М. Булава, С.М. Шевчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 3 (103). – С. 64-69. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1561-4980
890419
  Мосьпан Н. Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2014. – № 3. – С. 65-69. – ISSN 2226-3012


  У статті йдеться про сучасний стан розвитку Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), а саме аналіз результатів цього процессу після прийняття Болонської декларації та визначаються можливі перспективи розвитку. Основним матеріалом дослідження є ...
890420
  Патицька Х.О. Напрями стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (90). – С. 39-48. – ISSN 1562-0905
890421
  Коцан Н.Н. Напрями стимулювання експортної діяльності України / Н.Н. Коцан, О.М. Гусєва // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 189-195. – ISSN 1729-360Х
890422
  Демчишак Н. Напрями стимулювання нагромадження фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в умовах глобалізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 112-118. – ISSN 0201-758Х
890423
  Пельтек Л.В. Напрями стратегічної орієнтації державного регулювання розвитку промислових галузей і організацій : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 181-183 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
890424
   Напрями структуризації функціональної архитектури типового інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ політехнічного профілю / В. Бабенко, Т. Бабіна, О. Габзовська, А. Савмцький // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. Спецвип. / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 7 : Спеціальний випуск присвячений науковим результатам виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" у 2006-2010 роках. – С. 78-81. – ISSN 1998-6939


  У статті розкрита типова функціональна архитектура Інтернет-порталу інформаційних ресурсів ВНЗ. Приведені напрями структуризації типової функціональної архітектури ІП ІР ВНЗ: за підсистемами, сервісами, службами, веб-ресурсами, інформаційними областями.
890425
  Ємельянов В.М. Напрями судово-правової реформи незалежної України / В.М. Ємельянов, В.Б. Татаренко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 351-359
890426
  Крупельницька Л. Напрями сучасної психотерапії : навч. посібник / Людмила Крупельницька. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – ISBN 978-617-696-768-2
890427
  Крупельницька Л.Ф. Напрями сучасної психотерапії : навч. посібник / Л.Ф. Крупельницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 350, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 342-348. – ISBN 978-966-933-011-6
890428
  Пастовенський О. Напрями та вектор оптимізації регіональної шкільної мережі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-42. – ISSN 0131-6788
890429
  Омельченко Н.Л. Напрями та види законодавчої діяльності у період Центральної Ради Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72-77
890430
  Васильців Т.Г. Напрями та засоби стимулювання соціальної відповідальності підприємництва в Україні / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак, О.В. Рудковський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
890431
  Горобець О. Напрями та заходи демографічної політики у контексті попередження негативного впливу міграції на відтворення населення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 129-135. – Бібліогр.: 7 пунктів. – ISBN 966-654-173-4
890432
  Бублик Є. Напрями та інструментарій забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 154-157. – ISSN 0201-758Х
890433
  Куцик П.О. Напрями та інструменти державного регулювання розвитку інвестиційного процесу на ринку ІТ-послуг України / П.О. Куцик, А.І. Процикевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 5-10. – ISSN 2308-1988
890434
  Малишко В.В. Напрями та інструменти удосконалення фінансової політики в Україні // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 126-129. – ISSN 1997-4167
890435
  Олійник Т.О. Напрями та методичні засади досліджень у маркетингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.252-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
890436
  Супрун Н. Напрями та механізми державної політики розвитку корпоративного сектору економіки в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Супрун, С. Чистякова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 363-372. – ISSN 1993-0259
890437
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів (s)ker(t)-I на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 175-186. – ISBN 966-581-231-9
890438
  Коваленко І. Напрями та механізми розвитку значень похідних від індоєвропейських коренів /(S)KER(T)-\ на позначення непрямого руху // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
890439
  Панькова О.В. Напрями та механізми участі інститутів громадянського суспільства у створенні захищеного простору внутрішньо переміщених осіб в Україні / О.В. Панькова, О.Ю. Касперович // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 53-69. – ISSN 1681-116Х
890440
  Полюжин М.М. Напрями та одиниці прагматичного аналізу мовленнєвої комунікації // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 6-19. – ISBN 966-7400-33-5
890441
  Железник О.Ю. Напрями та перспективи застосування лазерних технологій у системі управління військами / О.Ю. Железник, О.М. Григорчук, С.В. Первак // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 33
890442
  Рзаєва Т.Г. Напрями та перспективи інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 51-55. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  В статті обгрунтовано доцільність інвестиційної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Визначено мету інвестиційної підтримки малого підприємництва на рівні регіону та окреслено вагомі напрями і завдання її досягнення. Аргументовано ...
890443
  Холін В.М. Напрями та перспективи створення АСУ артилерійською бригадою в бою (операції) / В.М. Холін, О.Г. Дмітрієв // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 71
890444
  Ветвицький Д.О. Напрями та пріоритети розвитку державної екологічної політики України в умовах глобалізації // Наукові розвідки з державного муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121
890445
  Приймак О.М. Напрями та технології соціального опікування у південноукраїнському селі наприкінці XIX - початку XX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 34-42. – ISSN 1728-3671
890446
  Голей Ю.М. Напрями та форми державного регулювання економіки в сучасних умовах / Ю.М. Голей, Г.В. Склема // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 55-57. – ISBN 978-617-645-233-1
890447
  Гоцуляк Л.В. Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 20-25. – ISSN 2413-9610
890448
  Востоцька І.Ф. Напрями та шляхи підвищення фізичної підготовленості студентів педагогічних закладів вищої освіти нефізкультурних спеціальностей // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 127-129. – ISBN 978-966-698-282-0
890449
  Кір"ян Т. Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні / Т. Кір"ян, М. Шаповал, С. Коваль // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 51-58. – ISSN 1729-7206
890450
  Підлісний П. Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні / П. Підлісний, Н. Паткевич, Ю. Цвєтов // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 7-20. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
890451
  Лаговська О.А. Напрями трансформації бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 63-68. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
890452
  Васильєва Т. Напрями трансформації бюджетної політики в контексті забезпечення фінансової безпеки України / Т. Васильєва, О. Захаркін, Л. Захаркіна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14). – С. 7-12. – ISSN 2411-5215
890453
  Бояр А.О. Напрями трансформації бюджетної системи України в умовах європейської інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 134-137
890454
  Онуфрик Г. Напрями трансформації житійних образів в українській та світовій літературах // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 199-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
890455
  Каленюк І.С. Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – C. 24-36. – ISSN 2072-9480
890456
  Магдіч А.С. Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 314-322. – ISSN 2312-7600
890457
  Ящук С.П. Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
890458
  Кристопчук Т.Є. Напрями трансформації педагогічної освіти країни Європейського Союзу в Україну // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 165-171


  У статті обгрунтовано, що для реалізації пріорітетних напрямів модернізації педагогічної освіти виникає необхідність використання позитивного європейського освітнього досвіду в підготовці майбутніх учителів через призму адекватного оцінювання якості ...
890459
  Слободчук М.С. Напрями трансформації ринку праці України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 135-141. – (Економіка ; вип. 13)
890460
  Холявко Н. Напрями трансформації співробітництва секторів підприємництва та вищої освіти в умовах інформаційної економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – C. 20-27. – ISSN 2411-5215


  "...Виокремлено ключові поточні проблеми співробітництва секторів вищої освіти та підприємництва в Україні."
890461
  Мельник Л. Напрями трансформацій та виявлення елементів модернізації в межах тестової ділянки дослідження у м. Шпола / Л. Мельник, С. Батиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 87-91. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Визначено тестову ділянку дослідження в місті. Окреслено періоди забудови та розвитку міста та тестової ділянки зокрема. Проаналізовано стратегічне бачення розвитку міста Шполи. Охарактеризовано ознаки типовості тестової ділянки дослідження та її роль ...
890462
  Мельник В.М. Напрями удосконалення адміністрування податків на споживання в Україні / В.М. Мельник, М.М. Мельник, Є.Ю. Баличев // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 14-18
890463
  Поляков М.Й. Напрями удосконалення акцизної політики у сфері тютюнових виробів в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 82-96 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
890464
  Пєтков С. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства / С. Пєтков, Є. Соболь, О. Михайлов // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 116-120. – ISSN 2524-0129
890465
  Соболь Є.Ю. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства в контексті структурування нормативно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 37-41. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
890466
  Сахарова О. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 145-148.
890467
  Іващенко І.О. Напрями удосконалення вітчизняної системи соціально-економічних стандартів та нормативів у сучасних умовах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 257-263
890468
  Семенчук І.А. Напрями удосконалення грошово кредитної політики України в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 299-301. – ISBN 978-966-188-219-4
890469
   Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри : 22-23 листоп. 2013 р. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [М-во освіти і науки України], Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад. ; [упоряд.: Воронкова В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 284, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
890470
  Тоцький С.В. Напрями удосконалення державного регулювання економічної безпеки регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 115-117. – Бібліогр.: 3 назв.
890471
  Семененко М.В. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 81-84. – ISSN 2306-6814
890472
  Дука А.П. Напрями удосконалення державного регулювання ринку кредитних послуг України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-53. – ISBN 966-614-021-7
890473
  Іванова Л.С. Напрями удосконалення державного регулювання ринку молока і молочної продукції на основі використання зарубіжного досвіду / Л.С. Іванова, Д.М. Микитюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 32-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
890474
  Мальська М.П. Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 114-119
890475
  Магута Р.М. Напрями удосконалення державного фінансового контролю в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 94-97. – Бібліогр.: 21 назв.
890476
  Матюх С.А. Напрями удосконалення ефективної співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці та ринком освітніх послуг // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 310-314. – (0). – ISSN 2078-9165
890477
  Аленін Ю.П. Напрями удосконалення законодавства з метою підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 22-26. – ISBN 978-966-419-300-6
890478
  Дєгтяр О.А. Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком / О.А. Дєгтяр, О.М. Непомнящий // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 1-9. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
890479
  Панчишин Т. Напрями удосконалення інвестиційної політики в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 507-511. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
890480
  Лихач Ю.Ю. Напрями удосконалення інституційно-правового забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 268-273
890481
  Іващенко Т.О. Напрями удосконалення інституційного забезпечення функціонування механізму соціально-економічного захисту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 75-78
890482
  Сімакова Т.Г. Напрями удосконалення інституційної структури фінансового ринку України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 158-159. – ISBN 978-617-7069-02-6
890483
  Іляш О.І. Напрями удосконалення інституціонального забезпечення розвитку та легалізації ринку праці в системі соціальної безпеки регіонів / О.І. Іляш, Т.Г. Васильців // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 177-183. – ISSN 1562-0905
890484
  Мусієнко І.І. Напрями удосконалення інформаційно-комунікативної системи між державою та суспільством у процесі реформування вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 140-142
890485
  Жилєнкова М.М. Напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 62-64 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
890486
  Кириченко С.О. Напрями удосконалення комунікаційної політики на підприємстві / С.О. Кириченко, П.В. Цвях // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6792
890487
  Гудзь О.Є. Напрями удосконалення креативного менеджменту корпорацій в умовах мультирівневої цифрової трансформації / О.Є. Гудзь, О.О. Мізін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 5-9. – ISSN 2415-8089
890488
  Шостак Л.Б. Напрями удосконалення менеджменту економічної співпраці аутсайдерів світового господарства // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 30-35. – (Економічні науки ; № 1)
890489
  Оверчук Л.П. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання експертизи виробів медичного призначення в контексті управління наданням гуманітарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 133-137 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
890490
  Москалюк С.В. Напрями удосконалення механізмів реалізації державної енергетичної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 1 (44). – С. 59-65. – ISSN 2414-4436
890491
  Усюк Т.В. Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 149-156. – ISSN 2309-1533
890492
  Кучин С.П. Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 94-97. – ISSN 2306-6814
890493
  Перощук З.І. Напрями удосконалення національного законодавства щодо розширення біоджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 495-502. – ISSN 1563-3349
890494
  Бондарчук К. Напрями удосконалення нормативно-правової бази для забезпечення зайнятості інвалідів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 69-73. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
890495
  Шаренко С. Напрями удосконалення нормативної регламентації процесуального статусу слідчого судді // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 30-45
890496
  Мулик Т.О. Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп"ютерних технологій: управлінський аспект / Т.О. Мулик, В.В. Кожухар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
890497
  Пушкарь І.В. Напрями удосконалення обліку фінансових результатів на торговельному підприємстві: методичний аспект / І.В. Пушкарь, Г.А. Ніколаєва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 78-82. – ISSN 2306-6814
890498
  Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Тереччини) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
890499
  Добренко О. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
890500
  Карпенко Н.М. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління розвитку загальної середньої освіти в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 260-266. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Статтю присвячено розв"язанню актуальної для науки державного управління проблеми щодо обґрунтування теоретичних засад удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління в загальній середній освіті України, а також розробці ...
890501
  Шкрабан В.В. Напрями удосконалення первинного обліку виробництва продукції свинарства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-13 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
890502
  Соколов К.О. Напрями удосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням розширення сфер міжнародного співробітництва / К.О. Соколов, О.П. Гудима // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 13-14
890503
  Бондаренко В.М. Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів / В.М. Бондаренко, О.В. Бондаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6806
890504
  Петльована А.В. Напрями удосконалення податкової політики у сфері інвестування в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 109-111
890505
  Клюй О.В. Напрями удосконалення політики водозабезпечення мегаполісу з врахуванням вимог та обмежень екологічної безпеки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 67-69 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
890506
  Попович Є. Напрями удосконалення правового забезпечення діяльності прокуратури України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 161-166. – ISSN 0132-1331
890507
  Трегуб О. Напрями удосконалення правового забезпечення оподаткування розміщення побутових відходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 138-139
890508
  Шкрабак І.В. Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 30-34. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
890509
   Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу, [(26-27 листопада 2010 р.)] / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України [та ін.] ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 462, [1] с. – Текст укр., рос.- На обкл. зазнач.: Ірпінь. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-027-0
890510
  Цибуля С.А. Напрями удосконалення протиміннного захисту сухопутних військ / С.А. Цибуля, В.М. Аборін // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 72
890511
  Матвіїшин Є.Г. Напрями удосконалення регулювання тарифів на послуги в житлово-комунальному господарстві / Є.Г. Матвіїшин, Ю.М. Фабрика // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 17-23
890512
  Борейко В.І. Напрями удосконалення роботи з обдарованими дітьми та молоддю в Україні
890513
  Борейко В.І. Напрями удосконалення роботи з обдарованими дітьми та молоддю в Україні // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 5-12. – ISBN 978-966-7359-77-5
890514
  Халецька А.А. Напрями удосконалення роботи установ соціального захисту населення в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 71-72. – Бібліогр.: 2 назви
890515
  Серебрянська Д.М. Напрями удосконалення розподілу видаткових повноважень в системі органів місцевого самоврядування // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-92 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
890516
  Овчаренко Т.С. Напрями удосконалення системи державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто напрями удосконалення системи державного регулювання підприємств. Запропоновано рекомендації щодо виходу з кризового становища інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
890517
  Терещенко Г.М. Напрями удосконалення системи державного регулювання ринку фінансових послуг // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 109-114
890518
  Бенько І. Напрями удосконалення системи оплати праці в сучасних умовах // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 54-59. – ISBN 966-303-007-1
890519
  Демиденко Л.М. Напрями удосконалення системи оподаткування в сучасних умовах економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 45)


  Обгрунтовані основні напрями удосконалення системи оподаткування в Україні.
890520
  Лівінський А.І. Напрями удосконалення системи стратегічного й оперативного планування реноваційного розвитку підприємств тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 21-26. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
890521
  Дмитриченко М.Ф. Напрями удосконалення системи управління науковими дослідженнями в національному транспортному університеті / М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2018. – № 2 (41). – С. 40-48. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
890522
  Макогон В.Д. Напрями удосконалення системи фінансування галузі охорони здоров"я // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 155-160. – ISSN 2306-546X
890523
  Безуглий І.В. Напрями удосконалення територіальної організації регіональної рекреаційно-туристичної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 93-97.
890524
  Жигулін О.А. Напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Жигулін Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 44 назви
890525
  Кучин С.П. Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 78-82. – ISSN 2306-6814
890526
  Савчук В. Напрями удосконалення формування фінансових ресурсів дошкільних закладів освіти / В. Савчук, О. Данілов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 17-21. – ISSN 1810-3944
890527
  Болдуєв М.В. Напрями узгодження контрольних функцій державних органів управління агропромисловим розвитком на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 107-111. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
890528
  Волошин І. Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 33-47 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
890529
  Лисяк-Рудницький Напрями української політичної думки // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія. – С. 240-277. – ISBN 966-95452-8-4
890530
  Плескач В. Напрями управління соціально-економічним розвитком країни через середньострокове бюджетне планування / В. Плескач, Н. Прокопенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150)
890531
  Ступницька Т.М. Напрями управління товарною дебіторською заборгованістю / Т.М. Ступницька, О.Л. Володіна, К.М. Жидкова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
890532
  Соляник А.А. Напрями ускладнення системи документопостачання бібліотек України в XIX ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 177-186. – ISBN 966-7352-66-8


  Охарактеризовані чинники та напрями ускладнення системи джерел та способів документопостачання бібліотек України в XIX ст.
890533
  Сирота А.І. Напрями фінансово-правового регулювання діяльності фінансових установ на фінансовому ринку України // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 1 (19). – С. 35-38
890534
  Ящук Т.А. Напрями фінансування вищих навчальних закладів різних форм власності в Україні // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 289-293. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...В Україні ВНЗ належать до державної, комунальної та приватної форм власності. Це зумовлює різні підходи до формування фінансового механізму закладів вищої освіти в цілому та вибору форм фінансового забезпечення зокрема."
890535
  Ушеренко С.В. Напрями формування ефективного менеджменту українських підприємств у посткризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 53-56
890536
  Копилюк І О. Напрями формування і використання кредитно- нвестиційного потенціалу банків України в посткризовий період / І О. Копилюк, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 11-15
890537
  Чумаченко М. Напрями формування і розвитку виробничого потенціалу : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
890538
  Шуст О.А. Напрями формування інноваційної інфраструктури в АПК : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 89-96 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
890539
  Мартинюк О.О. Напрями формування компетентності у галузі інформаційної безпеки в процесі навчання фізики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 87-91. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
890540
  Чугунов О.І. Напрями формування місцевих бюджетів в умовах економічних перетворень // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 63-69. – ISSN 2306-6814
890541
  Ладиченко К.І. Напрями формування національної інноваційної системи на засадах стратегії SMART-спеціалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 82-88. – ISSN 2220-1394
890542
  Зварич І. Напрями формування національної стратегії входження вітчизняних підприємств у міжнародні виробничі мережі Європи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 442-454. – ISSN 1684-906Х
890543
  Левченко М.О. Напрями формування особистості, зорієнтованої для служби у Збройних силах України на сучасному етапі їх реформування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 87-90 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
890544
  Рзаєва Т.Г. Напрями формування показників оцінки фінансової безпеки відповідно до обліково-аналітичних потреб / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 71-75. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
890545
  Бобрицький А. Напрями формування правоохоронної політики на районному рівні // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 201-204
890546
  Стадник В.В. Напрями формування практичного інструментарію управління фінансово-економічною безпекою підприємств в стратегіях інноваційного розвитку / В.В. Стадник, В.М. Йохна, О.В. Чуняк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 66-73. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
890547
  Вачевський М. Напрями формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів у процесі вивчення економічних дисциплін // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 11-16


  У статті досліджується стан та розвиток системи маркетингової освіти студентів ВНЗ, які вивчають економічні дисципліни для формування професійних компетентностей до сучасних умов ринкової економіки де діє конкуренція на ринку праці, яка є ключовим ...
890548
  Стеченко Д.М. Напрями формування регіональної політики України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 12-18. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
890549
   Напрями формування системи знань фахівців захисту інформації з обмеженим доступом / В.О. Хорошко, С.В. Лєнков, Л.М. Щербак, С.М. Головань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-47. – Бібліогр.: С. 47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглянуті основні напрями отримання знання фахівців які займаються захистом інформації з обмеженим доступом. In the article the basic directions of reception of the knowledge of experts which work with the protection of the information ...
890550
  Величко В.А. Напрями формування стейкхолдерно-орієнтованої стратегії управління будівельними підприємствами: вітчизняний і міжнародний досвід / В.А. Величко, Є.В. Грицьков, Д.В. Зубарєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 2-7 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
890551
  Жилінська Л.О. Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 177-183. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Деталізовано методи аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємства .
890552
   Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів / Т. Смирнова, П. Ільчук, О. Вівчар, П. Віблий // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 54-57. – ISSN 1728-9343
890553
  Чан Лю Напрями формування та реалізації освітньої програми із геоінформаційних систем і технологій / Чан Лю, А К. Мамонов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 143. – С. 38-42. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
890554
  Гасанов С.С. Напрями формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 22-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
890555
  Лук"янчиков Б.Є. Напрями формування характеристик злочину // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 114-123.
890556
  Нечаєва І.А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 40-48. – ISSN 2306-6806
890557
  Чорноус Ю.М. Напрями, рівні та форми міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності / Ю.М. Чорноус, О.А. Лопата // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 62. – С. 28-37. – ISSN 0130-2655
890558
  Голова Н. Напрями, форми, методи оптимізації соціальної роботи з учасниками АТО і членами їх родин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 71-76. – ISSN 2308-4634
890559
  Максименко Н.В. Напрямки активізації природокористування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля / Н.В. Максименко, А.А. Клєщ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 81-88 : карта. – Бібліогр.: с. 87-88. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
890560
  Арєшкіна Х.В. Напрямки активізації процесів на фондовому ринку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 10-11
890561
  Карпенко О.Ю. Напрямки асоціативної ідентифікації онімів / О.Ю. Карпенко, Т.В. Стоянова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 118-128. – (Лінгвістичні науки ; № 28). – ISSN 2616-5317
890562
  Пушкар М.С. Напрямки в розміщенні м"ясної промисловості Південно-Західного району УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 55-58. – (Географія ; Вип. 14)
890563
  Чайковський Я. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку : ризик у банківській справі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 13-15. – Бібліогр.: 4 назви
890564
  Головчак І.С. Напрямки вдосконалення викладання на післядипломному етапі освіти // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 34-36. – ISSN 1681-2751
890565
  Зайцева Л. Напрямки вдосконалення вітчизняної системи державного регулювання регіонального розвитку / Л. Зайцева, О. Братута // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.72-79. – ISBN 966-7800-03-2
890566
  Семенова М. Напрямки вдосконалення господарсько-правового регулювання діяльності туроператорів в зв"язку з COVID-19 / М. Семенова, М. Гунаре // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 39-44. – ISSN 2311-4894
890567
  Дурдикулиєва А.Р. Напрямки вдосконалення державного нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 362-364. – ISBN 978-966-188-219-4
890568
  Гетьманець О.П. Напрямки вдосконалення зовнішнього бюджетного контролю // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 59-62
890569
  Нестор В. Напрямки вдосконалення конституційного правосуддя в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7069-28-6
890570
  Кононов В.В. Напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання ведення Державного земельного кадастру // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 107-110. – ISBN 978-966-7957-18-6
890571
  Стрільців О.М. Напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання організації діяльності підрозділів та органів Національної поліції України в протидії незаконному обігу наркотиків / О.М. Стрільців, О.Д. Буковський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 172-183. – ISSN 2524-0323


  У статті здійснено аналіз нормативно-правового регулювання організації діяльності підрозділів та територіальних органів Національної поліції України в протидії незаконному обігу наркотиків. За результатами дослідження встановлено, що на сьогодні ...
890572
  Касіч В.Ю. Напрямки вдосконалення оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії організованій злочинній діяльності / В.Ю. Касіч, О.І. Рябченко // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 62-64
890573
  Приходько Р.М. Напрямки вдосконалення організації внутрішнього аудиту банків України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні проблеми становлення та організації внутрішнього аудиту бвнків України. Запропоновано основні напрямки адаптації вітчизняної системи внутрішнього контролю банківської системи України згідно основних вимог міжнародних стандартів ...
890574
  Метель О. Напрямки вдосконалення організації наукової діяльності в освітній сфері // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 389-394. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
890575
  Крисоватий І. Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 28-36. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1818-5754
890576
  Горенко Н.І. Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництва України з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 8-11. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті проведено дослідження особливостей розвитку транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом. Запропоновано науково-практичні рекомендації щодо напрямків удосконалення політики транскордонної співпраці України з Євросоюзом.
890577
   Напрямки вдосконалення природоохоронної діяльності в Збройних Силах України / Ю.І. Ситник, Лисенко.О.І, С.Н. Чумаченко, В.Л. Шевченко, М.М. [та ін.] Коржнев; [Ю.І. Ситник та ін.] ; М-во оборони України ; Нац. науково- дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; Українське т-во охорони птахів. – Київ : ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006. – 424 с. : табл., фотоіл. – Додатки: с. 410-416. – Бібліогр.: с. 417-424. – ISBN 966-95145-7-6
890578
  Горбик А. Напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-273. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Йдеться про підвищення ефективності валютного контролю та вдосконалення інформаційної системи обміну даними між органами валютного контролю, що потребує розробки комплексу макроекономічних заходів щодо стимулювання повернення валютної виручки з-за ...
890579
   Напрямки вдосконалення стандартів на світлодіодну техніку та освітлення з її використанням / С.В. Шпак, В.Г. Мартиросмова, Т.В. Сахно, Г.М. Кожушко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 57-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 43 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
890580
  Баранкіна О.С. Напрямки вдосконалення управління ризиками страхових компаній в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 352-354. – ISBN 978-966-188-219-4
890581
  Рудоміно-Дусятська Напрямки вивчення матеріального середовища людського життя в психології / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Подано основні напрямки вивчення матеріального середовища людського життя в психології. Роботи біхевіористичної орієнтації розглядають середовищні об"єкти як певні стимули, що змінюють поведінку людини. Роботи когнітивної орієнтації виділяють ...
890582
  Поліщук Є.А. Напрямки використання зарубіжного досвіду діяльності девелоперських компаній в українській практиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 136-141
890583
  Будянський Д.В. Напрямки використання здобутків риторики в процесі розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
890584
  Дзюба С.Г. Напрямки використання міжнародного досвіду організації нормування і оплати праці в контексті глобалізації економіки / С.Г. Дзюба, І.Ю. Гайдай // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.159-165. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
890585
  Щербаковський М.Г. Напрямки використання судових експертиз у кримінальному провадженні // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 24-31. – ISSN 0130-2655
890586
  Горбачевський С. Напрямки використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні системи військової освіти / С. Горбачевський, М. Орда // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 103-108. – ISSN 2617-1775
890587
  Шавкун В.М. Напрямки вирішення проблем банкрутства для ефективного функціонування підприємства в умовах інтеграції України в світову економіку // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.50-58. – ISBN 966-7695-78-6
890588
  Лєонов С.В. Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 27-31
890589
  Хомерікі О.А. Напрямки глобалізації у сфері у вищої освіти // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 297-308. – ISBN 978-966-2462-25-8
890590
  Смашна О.О. Напрямки грошово-кредитного регулювання валютного ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 104-107. – ISBN 978-966-188-219-4
890591
  Бутенко А.І. Напрямки дерегуляції діяльності малих підприємницьких структур в Україні / А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 30-33. – ISSN 1729-7206
890592
  Бабина О. Напрямки державної політики в транспортній галузі України / О. Бабина, О. Карпенко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 7-12. – ISSN 1728-9343
890593
  Гапон Л. Напрямки діалектологічних досліджень Ярослава Рудницького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 15-20. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
890594
  Дзюба І. Напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті визначаються напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України. The directions of activities of the Ministry of Internal Afairs are particularized in the article.
890595
  Вербицький В.В. Напрямки діяльності УГКЦ у царині соціального підприємництва : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 74-75
890596
  Глібова Ю.В. Напрямки дослідження туристичної дестинації // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 242-244
890597
  Діденко Н.М. Напрямки досліджень дієслівної словозміни в пам"ятках староукраїнської мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 33-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 38-39; 28 поз.


  У статті розглядаються напрямки дослідження словозмінної варіатності дієслівних форм у староукраїнських текстах першої половини XVII ст. In article directions of research variants of verbal forms in the Ancient Ukrainian texts of the first half of ...
890598
  Підгородецька Ю.В. Напрямки забезпечення ефективності правового регулювання // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 19-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Основними методами правового регулювання є: 1) автономний - спосіб, що застосовується для регулювання суспільних відносин між рівноправними суб"єктами, адже дає їм можливість самостійно вирішувати питання про форму своїх взаємовідносин, які закріплені ...
890599
  Пономаренко Г. Напрямки забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз Службою безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються напрямки діяльності СБУ щодо забезпечення національної безпеки України від внутрішніх загроз. Activity directions of Safety Department of Ukraine to guarantee national safety of Ukraine from internal threats are analyzed.
890600
  Плєшакова Н.А. Напрямки забезпечення фінансової стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 184-185. – ISBN 978-966-188-293-4
890601
  Товт Т.Й. Напрямки застосування крауд-технологій у діяльності підприємств / Т.Й. Товт, Н.В. Дрозд // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 80-85. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
890602
   Напрямки застосування маркетингових інновацій у комунікаційній політиці готельних закладів / І.М. Буднікевич, І.І. Благун, І.А. Крупенна, В.Б. Бокучава // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 266-277. – ISSN 2222-4459
890603
  Кузьменко Максим Дмитрович Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки / Кузьменко Максим Дмитрович, Алєксєєв Олександр Олександрович // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 51-60. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
890604
  Забара І.М. Напрямки і правові засади розвитку національного інформаційного суспільства в рамках асоціації України з Європейським Союзом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 124-126. – ISBN 978-966-916-562-6
890605
  Уварова Г.Ш. Напрямки і тенденції розвитку рекреації і туризму в світі на сучасному етапі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 3-9. – Бібліогр.: 9 назв.
890606
  Городня Н. Напрямки і формати інтеграційних процесів у Східній Азії у XXI ст. // "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – С. 46-51
890607
  Литвиненко Я.В. Напрямки інноваційного розвитку України в період економічної кризи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 126-130. – (0). – ISSN 2078-9165
890608
  Гугул О.Я. Напрямки інноваційного розвитку управління інформаційно-технологічними процесами туристичних підприємств / О.Я. Гугул, К.М. Мугиль // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 7/8 (89). – С. 43-48. – ISSN 2309-1533
890609
  Петухова В.О. Напрямки інтеграції України в глобальну систему міжнародної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 36-44. – ISSN 2222-4459
890610
  Деміденко О.І. Напрямки інтелектуальної міграції громадян України // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (31). – С. 180-189. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
890611
  Хаустова М.Г. Напрямки й тенденції розвитку правової системи України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 10-13. – ISSN 0201-7245
890612
  Бойко А.В. Напрямки колонізації Південної України в останній чверті XVIII ст. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 242-262. – (Нова серія ; вип. 5/6)
890613
  Царик Л. Напрямки ландшафтно-екологічної оптимізації у басейні річки Джурин / Л. Царик, О. Бакало // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 163-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
890614
  Білик О.І. Напрямки ліквідації корупції у медицині // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 15-19. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
890615
  Буженко Л. Напрямки літературної діяльності і періодизація творчості Олексія Кундзіча // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 13-17
890616
  Руда Н.В. Напрямки мовознавства XX ст. Лінгвістична концепція Фердінанда де Соссюра // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 48-50. – ISBN 978-966-439-983-5
890617
  Малиняк Б. Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 48-55. – ISSN 1818-5754
890618
  Сторонянська І.З. Напрямки модернізації фінансового забезпечення розвитку сільських територіальних громад у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи / І.З. Сторонянська, А.О. Пелехатий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 97-108 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
890619
  Комар Н. Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках Плану Маршалла // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 172-181. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
890620
  Царик Любомир Напрямки наукових досліджень викладачів географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету (до 25 річчя створення факультету) історико-наукометрична довідка / Царик Любомир, Кузишин Андрій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 261-263. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
890621
  Неільчук О.В. Напрямки наукового дискурсу викладачів кафедри української мови // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 40-42
890622
  Сітенко М.М. Напрямки нормативно-правового та інформаційного забезпечення обліку і контролю за пенсійними розрахунками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 44-47
890623
  Заіка Ю.О. Напрямки оновлення спадкового законодавства України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 142-162. – ISSN 1993-0909
890624
  Бондар В.С. Напрямки оптимізації діяльності спеціаліста-криміналіста при проведенні огляду місця події у справах про крадіжки з проникненням в житло // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 197-208.
890625
  Сліпченко Т.О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
890626
  Раделицький Ю.О. Напрямки оптимізації податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України в умовах децентралізації / Ю.О. Раделицький, А.О. Пелехатий // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (211). – С. 117-125
890627
  Джеджула В.В. Напрямки організаційного та маловитратного енергозбереження машинобудівних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 230-235 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
890628
  Шемигон Н.Ю. Напрямки педагогічної підтримки інтеграції іноземних студентів у навчальне середовище вищих освітніх закладів України / Н.Ю. Шемигон, Н.С. Тарасова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 196-202. – ISSN 2074-8922
890629
  Колодій С.Ю. Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України / С.Ю. Колодій, Л.О. Гаряга, М.В. Руденко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2016. – № 162 (11/12). – С. 38-47. – ISSN 1728-6220
890630
  Старцева Т.М. Напрямки підвищення ефективності банківського контролю за кредитними операціями // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 44-48


  Стаття присвячена розгляду окремих напрямків підвищення ефективності банківського контролю за кредитними операціями. Акцентовано увагу на окремих способах мінімізації кредитного ризику та зменшенні рівня безнадійних боргів.
890631
  Бадида М.П. Напрямки підвищення ефективності бюджетного фінансування соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / М.П. Бадида, І.І. Жук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 174-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
890632
  Труш І. Напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 138-149. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
890633
  Шевченко А.В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності навчального закладу / А.В. Шевченко, А.С. Шворак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 78-82


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
890634
  Олейнікова Л.Г. Напрямки підвищення результативності податкової системи на засадах оптимізації // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 37-40. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
890635
  Варналій З.С. Напрямки підвищення стійкості та забезпечення зовнішньоекономічної безпеки регіонів України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 11-20. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки регіонів України у процесі зовнішньоекономічного співробітництва. Проаналізовано напрями, складові і обсяги зовнішнього партнерства регіонів. Розглянуто основні форми ...
890636
  Супрович Г. Напрямки підготовки фахівців з обліку та аудиту в сучасних економічних умовах // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 169-170
890637
  Оліфіренко В. Напрямки підручникотворення в західному зарубіжжі // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 170-203. – ISBN 966-7804-58-5


  Проблеми мовної адаптації підручників з літератури для українських дітей в іншомовному світі. Підручники з літератури і плекання українських духовних цінностей в західній діаспорі.
890638
  Гейко Т.Ю. Напрямки покращення бізнес середовища в Україні в умовах цифрових трансформацій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (247). – С. 40-45. – ISSN 2522-1620
890639
   Напрямки покращення рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України / І.Ю. Єпіфанова, В.В. Джеджула, М.В. Бальзан, В.С. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740


  Досліджено стримуючі чинники розвитку та можливі напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України. Аргументовано важливу роль машинобудівної промисловості у формуванні виробничого потенціалу інших секторів ...
890640
  Войтенко О.А. Напрямки покращення фінансового стану підприємства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 173-174. – ISBN 978-966-188-219-4
890641
  Куценко В. Напрямки поліпшення формування та використання кадрового потенціалу сфери освіти // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 83-87
890642
  Стеценко Т.О. Напрямки посилення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 237-244


  Розглянуто основні фактори, які спричиняють зменшення надійності соціально-економічного захисту населення в умовах фінансово-економічної кризи; розроблено рекомендації щодо посилення ефективності надання соціально-економічних гарантій населенню в ...
890643
  Соколенко О. Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено підходи до класифікації правоохоронної діяльності, сформовано та обґрунтовано цілісне узгоджене розуміння напрямків правоохоронної діяльності. Обобщены подходы к классификации правоохранительной деятельности, сформировано и обосновано ...
890644
  Щербань М.І. Напрямки прикладних досліджень і підготовки географів в університетах / М.І. Щербань, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 3-15 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
890645
  Іщук С.І. Напрямки промислової політики в період трансформації національного комплексу України / С.І. Іщук, Г.П. Ішук // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 63-69. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
890646
  Дараган В.В. Напрямки реалізації завдань антикорупційної стратегії щодо запобігання корупції у сфері державних закупівель // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-84. – ISSN 2220-1394
890647
  Костіна Л Напрямки реалізації мовної політики держави у кримінальному судочинстві України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 117-121.
890648
  Гнатюк Л.Р. Напрямки ревіталізації Річкового вокзалу та Поштової площі м. Київ / Л.Р. Гнатюк, Н.А. Пилипенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 55. – С. 61-74. – ISSN 2077-3455
890649
  Предко О.І. Напрямки релігієзнавчих студій в Університеті Св. Володимира // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 23-27. – ISSN 2414-5823


  Стаття присвячена розгляду релігієзнавчих ідей у Університеті Св. Володимира, які були представлені в ХІХ - поч. ХХ століть науковою й педагогічною діяльністю професорів філософії, богослов"я, психології. Реконструюються релігієзнавчі ідеї, формування ...
890650
  Черватюк М.В. Напрямки реструктуризації відносин в системі фінансового господарювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 107-109. – (Економічні науки)
890651
  Новосад Л. Напрямки реструктуризації податкової системи України / Л. Новосад, Н. Бенч // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 56-84. – ISSN 1818-5754
890652
  Вєннікова В.В. Напрямки реформування галузі трудового права у Катарі: порівняльно-правове дослідження / В.В. Вєннікова, І.В. Колосов // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 76-88. – ISSN 2224-9281
890653
  Лукашенко С. Напрямки реформування глобальної валютної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 200-201
890654
  Пінчук В.М. Напрямки реформування державної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 179-181. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
890655
  Десятнюк О. Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
890656
  Чецька Ю.І. Напрямки реформування пенсійної системи України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 138-141 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
890657
  Ільченко Б.В. Напрямки реформування соціального діалогу в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 397-401
890658
  Піта А. Напрямки ринкової трансформації економіки України / А. Піта, Г. Любківська // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 329-335. – ISBN 966-7574-16-4
890659
  Розинка О.О. Напрямки розбудови інфраструктури фондового ринку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 386-391
890660
  Губін К.Г. Напрямки розбудови соціально-ринкової системи формування доходів в Україні // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний, університет "Юридична академія України, імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 45-56. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 3 (10)). – ISSN 2218-8010
890661
  Губар В. Напрямки розв"язання проблеми зовнішнього боргу в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 214-223. – Бібліогр.: на 5 пунктів
890662
  Бредіхін В.М. Напрямки розвитку "зелених" інновацій та технологій в будівництві / В.М. Бредіхін, В.І. Вербицька // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
890663
  Хацаюк О.В. Напрямки розвитку військово-прикладних навичок застосування засобів індивідуального захисту та активної оборони курсантами-правоохоронцями / О.В. Хацаюк, О.А. Моргунов, О.А. Ярещенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 49-55. – ISSN 2078-7480
890664
  Анкаві Саєд Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 65-68. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
890665
  Жарков Я.М. Напрямки розвитку інформаційно-психологічного впливу на війська та населення противника у локальних війнах і збройних конфліктах 1992-2000 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті основні напрямки розвитку інформаційно-психологічного впливу на війська та населення противника у локальних війнах і збройних конфліктах 1992-2000 pp. The article deals directions for the development of the informational and ...
890666
  Яременко В.А. Напрямки розвитку нормування праці / В.А. Яременко, Ю.А. Малашенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 336-342. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
890667
  Попович В.М. Напрямки розвитку православної богословської освіти в Україні // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 86-88


  Отже, одним з пріоритетних напрямків розвитку православної богословської освіти є ії реформування, яке пов"язане із входженням в національний освітній простір України. Основними проблемами у цьому напрямку, як свідчать теоретичні та емпіричні ...
890668
  Вербицька В.І. Напрямки розвитку ринку кредитування в сучасних умовах України / В.І. Вербицька, В.М. Бредіхін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 34-40. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
890669
  Соломко О.В. Напрямки розвитку системи примусового виконання рішень в Україні: концептуальні перспективи // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 164-168. – ISBN 978-617-7361-58-8
890670
  Ткачук А. Напрямки розвитку системи управління персоналом у сучасній Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 48-49
890671
  Шліхтер О.Г. Напрямки розвитку сільского господарства в системі індустріалізаціх країни / О.Г. Шліхтер. – Харків, 1927. – 59с.
890672
  Науменкова С.В. Напрямки розвитку страховго ринку України в контексті міжнародних інтеграційних процесів / С.В. Науменкова, Ю.С. Конопліна // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 15-21
890673
  Баранова В. Напрямки розвитку страхової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-13. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми функціонування ринку страхових послуг та соціального страхування. Автор доводить необхідність розглядати систему страхування як єдиний елемент та визначає основні напрямки його розвитку. The problems of functioning of market of ...
890674
  Туркіна І.Є. Напрямки розвитку судової влади в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 104-109. – ISBN 966-628-197-5
890675
  Багорка М.О. Напрямки розвитку та можливого впровадження маркетингової концепції управління аграрними підприємствами України / М.О. Багорка, А.О. Миколенко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 18-21. – ISBN 978-9934-571-51-0
890676
  Жиров Г.Б. Напрямки розвитку та області застосування нейромережних технологій / Г.Б. Жиров, Б.Г. Жиров // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 49
890677
  Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 358 л. + Додаток: 481 л. – Бібліогр.: л. 295-358
890678
  Лукаш О.В. Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся : автореф. ... д-ра біол. наук : 03.00.05 / Лукаш О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. + Додаток. – Бібліогр.: 76 назв
890679
  Долбнєва Д.В. Напрямки розвитку та шляхи удосконалення державного аудиту бюджетних програм в умовах економічних трансформацій України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 226-231. – ISSN 2222-0712
890680
   Напрямки розвитку технологій штучного інтелекту в забезпеченні обороноздатності країни / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, М.М. Хаустов, В.А. Зінченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (530) : Зарубіжний досвід регіонального розвитку після воєнних конфліктів. – С. 17-26. – ISSN 2222-4459
890681
  Заєць М.А. Напрямки розвитку транскордонного співробітництва у морський транспортній галузі / М.А. Заєць, І.С. Грабар // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 67-78. – ISSN 2413-9998
890682
  Маринич К.О. Напрямки розвитку транспортної інфраструктури України в умовах підготовки до Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 120-124


  В статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан та основні пріоритетні напрямки розбудови транспортної інфраструктури України за основними видами транспорту в процесі підготовки до футбольного чемпіонату ЄВРО-2012. In this article the current ...
890683
  Антоненко К.В. Напрямки розвитку українського ринку цінних паперів // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 95-96
890684
  Пересадько В.А. Напрямки розробки еколого-природоохоронних карт промислових підприємств // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 38-41. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-631-331-6
890685
  Тершовський І.І. Напрямки розширення географічної структури українського експорту товарів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7069-02-6
890686
  Мазурець Ю. Напрямки спільної енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 123-126
890687
  Мартиненко В.П. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємств промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 43-46. – Бібліогр.: на 11 пунктів
890688
  Ярема І.І. Напрямки стимулювання сталогшо використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 194-199. – ISSN 1562-0905
890689
  Шевченко С.Г. Напрямки сучасного підходу до теорії грошей // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 321-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
890690
  Довбня С. Напрямки та етапи реструктуризації вітчизняних підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 42-50. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
890691
  Пивоваров Є.Ю. Напрямки та механізми вдосконалення деяких аспектів системи національної безпеки і оборони України з урахуванням досвіду Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 186-193
890692
  Новицький В.А. Напрямки та механізми впливу офшорів на систему оподаткування // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (60/61). – С. 123-128


  У статті проаналізовано основні напрямки впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних країн. Визначено базовий механізм впливу офшорів на систему оподаткування не офшорних країн. Досліджено деякі прояви впливу офшорів на систему оподаткування.
890693
  Вишенський О.М. Напрямки та механізми державної підтримки приватного підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С.37-41
890694
  Хмельницький О.І. Напрямки та особливості зміни функцій території середнього міста в умовах трансформації економіки (на прикладі міста Бердичів) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 177-179
890695
  Орєхова Г. Напрямки та перспективи розвитку валютно-фінансових механізмів національних економік у посткризовий період // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 53-56. – ISSN 1818-2682
890696
  Дроняева Г.М. Напрямки та принципи інтеграції України до міжнародного ринку капіталів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 99-103.
890697
  Ярошенко І.В. Напрямки та специфіка професійної музичної культури Буковини другої половини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 260-267. – ISSN 2226-2180
890698
  Дмитрієва К.Є. Напрямки та тенденції розвитку ресторанного господарства України у світлі проведення Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
890699
  Суматохіна І.М. Напрямки та форми міжнародної співпраці у сфері вищої географічної освіти // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 34-36. – ISBN 978-966-182-397-5
890700
  Юхимець Р.С. Напрямки трансформації державного регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України в контексті третього енергетичного пакета ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 35-40. – ISSN 2222-4459
890701
  Баюра Д.О. Напрямки трансформацій системи корпоративного управління в Україні на сучасному етапі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 108-119.
890702
  Гетманець О.П. Напрямки удосконалення внутрішнього бюджетного контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 91-94.
890703
  Гаруст Ю.В. Напрямки удосконалення діяльності Міністерства фінансів України / Ю.В. Гаруст, Миргород-Карпова, К.І. Хурсенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 50-54. – ISSN 2519-2353
890704
  Рогозін С.М. Напрямки удосконалення законодавства у сфері протидії корупції як чиннику економічної злочинності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 76-82. – ISSN 2227-796X


  Проаналізовано індексні показники рівня корупції в Україні як чинника економічної злочинності. Визначено напрямки удосконалення чинного законодавства у сфері протидії корупції з метою нейтралізації цього чинника економічної злочинності. Запропоновано ...
890705
  Медведєв Г.А. Напрямки удосконалення засобів зв"язку та передачі даних авіації Збройних Сил України / Г.А. Медведєв, В.О. Ковальов // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 76-80
890706
  Барабаш Т.М. Напрямки удосконалення кримінального процесуального закону у контексті реформи правосуддя в Україні. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 71-76. – ISSN 2220-1394
890707
  Сидор В.Д. Напрямки удосконалення методики викладання земельного права // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 53-55. – ISBN 978-966-419-269-6
890708
  Зарубіна М.В. Напрямки удосконалення організації використання судової експертизи щодо протидії незаконному обігу психоактивних речовин / М.В. Зарубіна, О.М. Герман // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 276-278
890709
  Бугель Ю. Напрямки удосконалення системи банківського кредитування позичальників // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136. – ISSN 1818-5754
890710
  Атаманчук Ю.М. Напрямки удосконалення теоретичної підготовки магістрів з управління навчальними закладами // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 51-52. – ISBN 978-966-8725-10-4
890711
  Присяжнюк О.Ф. Напрямки удосконалення управління інноваційними проектами в Україні / О.Ф. Присяжнюк, М.Ф. Плотнікова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 303-308. – ISSN 0321-0499
890712
  Власенко Т.А. Напрямки удосконалення управління структурою інтелектуального капіталу / Т.А. Власенко, Ю.В. Василенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 7/8 (70). – С. 100-105. – ISSN 2309-1533
890713
  Доброскок С. Напрямки удосконалення фінансової політики України в умовах структурних реформ // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 23-34. – ISSN 2409-9260
890714
  Гура Н.О. Напрямки узгодження бухгалтерського та податкового обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто положення податкового обліку, які суперечать міжнародним та національним стандартам бухгалтерського обліку; зокрема, це стосується методів оцінки запасів та нарахування амортизації основних засобів. Запропоновано напрямки узгодження ...
890715
  Мірчук І. Напрямки української культури / За ред. та з передмовою М.Шафовала // Varia / Український вільний університет. – Мюнхен, 2003. – N 50 : Напрямки української культури /І.Мірчук. – С.1-53
890716
  Гаврилюк О.В. Напрямки фінансово-кредитної підтримки галузей сфери послуг в умовах ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджуються форми і напрямки фінансової підтримки підприємств сфери послуг.
890717
  Дарчук Н.П. Напрямки формалізації семантики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 385-396


  Статтю присвячено напрямкам формалізації семантики у системах автоматичного опрацювання тексту: з одного боку, це теоретичні дослідження, які проводяться на дедуктивному абстрактно-теоретичному рівні з метою встановлення співвідношення між семантикою і ...
890718
  Висоцька Л. Напрямки формування комплексної статистичної системи показників ліквідності банків // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-51. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1605-2005
890719
  Баранова Л.М. Напрямки, методи та специфіка викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму у вищих медичних навчальних закладах України // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 30-36
890720
  Тормахова А.М. Напрямок K-pop та його роль у контексті сучасної аудіовізуальної культури // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 3. – С. 14-19. – ISSN 2226-3209
890721
  Томенко М. Напрямок реформ загалом вірний : Заковика політ. реформи, на думку опозиції, у термінах "запуску" змін до Конституції : Бесіда з нар. депутатом України, членом фракції "Наша Україна" // Україна і світ сьогодні, 2004. – 13-19 березня
890722
  Радутний О.Е. Напрямок часу в системі права // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 22-32. – ISSN 2616-6798
890723
  Чаплыгин Ю.А. Напуганные пророки. / Ю.А. Чаплыгин. – М., 1959. – 48с.
890724
  Голубков М.Д. Напуганный лес. / М.Д. Голубков. – М., 1987. – 349с.
890725
  Кудаш С.Ф. Напутствие : стихи / С.Ф. Кудаш. – Уфа : Башкнигоиздат, 1958. – 94 с.
890726
  Жданов И.Н. Напутствие / И.Н. Жданов. – М, 1965. – 110с.
890727
  Терехов А. Напутствие / А. Терехов. – Саратов, 1969. – 22с.
890728
  Алиева Ф.Г. Напутствие : стихи / Фазу Алиева ; пер. с авар. С. Северцева ; [худож. Л. Гритчин]. – Москва : Советский воин, 1978. – 95 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и ВМФ ; № 3/730)
890729
  Кешоков А.П. Напутствие : стихи / Алим Кешоков; пер. с кабард. – Москва : Детская литература, 1978. – 192 с.
890730
  Трахтенберг И.М. Напутствие мудрого Николая Амосова // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 16-27. – ISSN 2308-8818
890731
  Милованов В.А. Напутствие. / В.А. Милованов, А.Г. Соловьев. – Минск, 1986. – 109с.
890732
  Оріховський-Роксоланин Напучення королеві польському Сигізмунду Августу // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 789-837. – ISBN 978-966-8865-81-7
890733
  Оріховський Станіслав Напучення польському королеві Сигізмунду Августу // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 109-151
890734
  Ткачевский Ю.М. Напциональное законодательство об экстрадиции (сравнительный анализ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.40-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
890735
  Сотська Г. Нарада завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 3


  За ініціативи Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в МЗС України відбулася нарада керівників кафедр ЮНЕСКО в Україні. Учасники засідання обговорили шляхи поглиблення співробітництва між кафедрами ЮНЕСКО та потенціал розширення ...
890736
   Нарада завідуючих кафедрами суспільних наук вузів УРСР. – Київ, 1964. – 256с.
890737
   Нарада Інформаційного бюро комунітичних партій в Угорщині в другий половині листопада 1949 року. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 80 с.
890738
   Нарада політичного консультативного комітету держав-учасниць Варшавського договору. – Бухарест, 1976. – 32с.
890739
  Прохоров П. Нарадча кімната: сучасна необхідність чи "рудимент" минулого? // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 54-59. – ISSN 2663-5313
890740
  Тищенко Н. Наразі формується абсолютно новий ринок юридичних послуг / розмову вела Анна Трішичева // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 74-76
890741
  Нармаев М.Б. Наран - золотое сердце : повесть / М.Б. Нармаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
890742
  Гурьев И.Е. Нарастание нестабильности современного капитализма / И.Е. Гурьев. – М., 1979. – 190с.
890743
  Брагин А. Нарастание политической напряженности в Сомали // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 155-160. – ISSN 1998-1813
890744
  Адибек-Меликян Нарастание революционно ситуации и переход ее в победоносную Великую Октябрьскую социалистическую революцию : Автореф... канд. ист.наук: / Адибек-Меликян Э.А.; Ереванский гос. ун-т Кафедра истории КПСС. – Ереван, 1966. – 27л.
890745
  Зінченко О. Наратив батальних сторінок "Щоденника" генерального підскарбія Якова Марковича XVIII століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 23-29. – ISSN 2307-2261
890746
  Козакова Л.О. Наратив малої прози Олеся Гончара : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Козакова Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с.
890747
  Козакова Л.О. Наратив малої прози Олеся Гончара : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Козакова Л.О.; МОНУ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр.: л.207-224
890748
  Ткачук М. Наратив повісті-аполога "Месть верховинця" Миколи Устияновича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 53-63. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено наративну стратегію романтичної повісті "Месть верховинця" М. Устияновича, функцію уснооповідної викладової форми, простежено роль персонажної, гетеродієгетичної розповідної ситуації в організації тексту. Запропоновано новий погляд ...
890749
  Костанда І. Наратив подорожі у поетичній культурі давнього Китаю крізь призму процесів кодифікації мови // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 40-41
890750
  Коломийчук О. Наратив родинного Святого вечора в дитячих спогадах переселенців із Західної Бойківщини: антропологія пам"яті // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (389), січень - березень. – С. 54-68. – ISSN 2664-4282
890751
  Мацевко-Бекерська Наратив спокутування у прозі Юстейна Гордера // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 235-241. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
890752
  Долгочуб А.Ю. Наратив у методологічній стратегії Чарльза Тейлора // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 42-52. – ISSN 2076-7382
890753
  Брацюк О.Г. Наратив у структурі самопрозентації користувачів сайтів знайомств // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; редкол.: Максименко С.Д., Чепелєва Н.В., Моляко В.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – C. 123-137. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 8). – ISSN 2072-4772
890754
  Мацевко-Бекерська Наратив як засіб організації просторово-часової конфігурації літературного твору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 52-59. – Бібліогр.: Літ.: С, 57-58; 10 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
890755
  Івановська О. Наратив як категорія та функція фольклорного тексту // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 187-197. – ISBN 966-95452-3-8
890756
  Івановська О. Наратив як категорія та функція фольклорного тексту // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 281-316. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Конвенційність наративу у фольклорній системі.
890757
  Зикун Н.І. Наратив як контентна основа міжнародних стратегічних комунікацій / Н.І. Зикун, А.О. Бессараб, Л.Г. Пономаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 4-11. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (41)). – ISSN 2219-8741
890758
  Уніат Н.М. Наратив як метод дослідження особливостей постановки життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 112-121. – ISBN 978-966-8063-99-62
890759
  Дьяковська Г.О. Наратив як спосіб "самоконституювання" особистості // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 63-64
890760
  Горбач І. Наратив, наратологія, лінгвістика наративу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 64-67. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
890761
  Гриценко О.А. Наративи декомунізації в культурному просторі України // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 54-60. – ISSN 2616-9967


  Стаття містить культурологічний аналіз такого аспекту процесу декомунізації в Україні, як сформовані в ході суспільної комуні-кації наративи, що описують та оцінюють цей процес із різних ідеологічних і світоглядних позицій, почасти міфологізуючи його. ...
890762
  Охотна О.О. Наративи етнічної іншості у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 313-323. – ISSN 2075-437X


  Досліджуються образи етнічних Інших у творі Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні оповідання про одного сучасного болгарина", аналізується їх роль у формуванні болгарської ідентичності та вплив на характеристики Свого. Проведено исследование ...
890763
  Салига Т. Наративи Михайла Осадчого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 124-129. – ISSN 0868-4790
890764
   Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі = Narratives of relocations and geography of identities in literary discourse : Proceedings of the International Conference, October 19–20, 2020 : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – 110, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Ст., зміст укр., англ. - На обкл. також: Матеріали конференції. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
890765
  Астаф"єв О. Наративи руху і безруху у творчості поетів-експресіоністів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі української еміграційної лірики (1945-1990) розглянуто проблеми еволюції її художньої семантики, природи і зміни стильових систем, простежується втілення ментальних і етнічних архетипів, семіозису. Розкрито специфіку мотиву "pyx-статика" в ...
890766
  Довгочуб А.Ю. Наративи секуляризації в концепції Ч. Тейлора // Реформація і сучасний світ. Філософія. Богослов"я. Наука : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Одеса, 28-29 верес. 2017 р. / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т, Наук.-освіт. центр ім. Г.В. Флоровського [та ін. ; редкол.: С.В. Албул, Н.П. Бевзюк, І.В. Голубович та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 53-56. – ISBN 978-966-927-291-1
890767
  Мірошниченко Л.Я. Наративізація життя в "Альфреді та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 284-295. – ISBN 978-966-11-0683-2
890768
  Брайко О. Наративізація сакрального в поемі Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 41-52. – ISSN 0236-1477
890769
  Безпрозванна Т.А. Наративістська традиція аналітичної філософії історії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 4-6
890770
  Голобородько Я. Наративна архітектоніка Тараса Шевченка (партитура "голосів" поеми "Відьма") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 16-20. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто наративні особливості двох редакцій поеми Т. Шевченко "Відьма" та пов"язані з ними семантичні пласти.
890771
  Лисанець Ю. Наративна дифузія у прозовій творчості Вільяма Карлоса Вільямса // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – C. 112-121. – ISSN 2312-6809
890772
  Усатенко Т. Наративна епістемологія: Розширення горизонту українознавства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 37-40


  "У статті розглядаються проблеми новітнього українознавства через призму епістемології, фіксуючи наративний принцип буття людини, аналізуючи оповіді\роздуми тексту, що зумовлює поєднання традиційно-усталеного підходу із новими досягненнями та ...
890773
  Огієнко В. Наративна когерентність в дослідженнях травм: концепт та метод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-41. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті визначається зв"язок між особистим наративом та травмою. Свідчення очевидців травматичних подій розглядається за допомогою поняття наративної когерентності. В статье определяется связь между персональным нарративом и травмой. Травматические ...
890774
  Мацевко-Бекерська Лідія Наративна конфігурація малої прози Михайла Коцюбинського кінця XIX - початку XX ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 37-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
890775
  Байдацька С. Наративна концепція роману Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена особливостям наративу в романі "Чарівний ліхтар" Ю.І. Крашевського. Автор наукової розвідки детально досліджує композиційні, сюжетотворчі і образотворчі риси твору. Особливу увагу при аналізі тексту приділено концептові "подорож" і ...
890776
  Кипра К. Наративна модель "свого" і "чужого" в романі А. Нотомб "Страх і трепет" // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 29-32. – ISSN 2410-2202
890777
  Соколова В.А. Наративна модель монодрами в романі Любка Дереша "Трохи пітьми" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 137-142. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
890778
  Сушкевич Т. Наративна модель роману П. Загребельного "Первоміст" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
890779
  Гірняк М. Наративна організація "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 92-110. – ISBN 978-966-02-6024-5
890780
  Чорна Н.В. Наративна організація латиноамериканських постмодерних новел як стилістичний прийом // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 273-281. – Бібліогр.: Літ.: с. 281; 19 назв
890781
  Біляшевич Т.М. Наративна організація роману Альберта Камю "Чума" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 377-382. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
890782
  Ізотова Н.П. Наративна організація сучасних англомовних біографічних романів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 75-79.
890783
  Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк "Кіт з потонулого будинку" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
890784
  Мацевко-Бекерська Наративна природа онтологічних пошуків дитячого тексту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 173-180
890785
  Мацевко-Бекерська Наративна проекція портрета в малій прозі Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 210-219. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
890786
  Смульсон М.Л. Наративна психологія людей похилого віку // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 471-487. – ISBN 978-966-222-967-7
890787
  Городецька І.В. Наративна реклама: лексичні, синтаксичні та стилістичні характеристики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 20-23
890788
  Скороход Т.О. Наративна репрезентація медичних студентських видань // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – C. 50-59. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 57). – ISSN 2410-5333
890789
  Шульга Т.В. Наративна самопрезентація: семіотична, лінгвістична та культурологічна моделі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред. Н.В. Чепелєва ; редкол.: Максименко С.Д., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2007. – С. 166-176. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 5). – ISBN 966-8063-50
890790
  Пілічкова С. Наративна специфіка етнічного гумору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 17-22


  Доповідь підкріплюється польовими матеріалами завдяки проведеному тривалому польовому науковому дослідженню в різних регіонах Македонії - протягом 25 років. Дослідженням польового матеріалу було охоплено практично усі регіони країни, в тому числі ...
890791
  Змінчак Н. Наративна специфіка прози Валентина Тарнавського // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 128-139. – ISSN 2312-6809
890792
  Котик Т.З. Наративна стратегія гетеродієгетичного наратора в малій прозі Романа Іваничука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 47-51. – (Філологічні науки ; № 1)
890793
  Полєтуха І. Наративна стратегія карткового пасьянсу у структурі художнього твору // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 215-224. – ISSN 2304-9383
890794
  Гижа Л. Наративна стратегія новели Ю. Яновського "Мамутові бивні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 55-65
890795
  Гурбанська А. Наративна стратегія повістевої прози Івана Чендея // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 57-66. – ISSN 0236-1477
890796
  Бондарук А. Наративна стратегія прозових творів Олександра Жовни // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 95-96. – ISBN 978-966-600-646-5
890797
  Мацевко-Бекерська Наративна стратегія як засіб психологізації художнього світу (своєрідність персонажної розповіді другого рівня в малій прозі М. Коцюбинського) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 306-315
890798
  Струк В. Наративна структура нарису Лесі Українки "Голосні струни" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 153-162. – ISSN 0130-528Х
890799
  Сазанович Л. Наративна структура сегмента "функції" американської англомовної фольклорної балади // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 220-225


  У статті визначається, що стереотипізована модель будови американської англомовної фольклорної балади складаєтья з 19 базових функцій дій персонажів, які активізується поступово, і тим самим, зумовлюють розвиток сюжету за принципом «прискорення та ...
890800
  Ставицька Я. Наративна структура та сотеріологічна функція "Сну Богородиці" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 267-276
890801
  Довганич Н. Наративна структура та художній психологізм роману Івана Франка "Основи суспільності" Контакти. Рецепції. Паралелі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 197-202. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
890802
  Горбач І.М. Наративна структура французьких наративних текстів у сучасній парадигмі лінгвістичних знань // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 86-92


  В статті досліджено поняття наративної структури, стисло розглянуті підходи науковців до тлумачення наративних структур та зокрема наративних структур французьких текстів. В статье исследовано понятие нарративной структуры, кратко ...
890803
  Руденко Марта Ігорівна Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01. / Руденко М.І.; Тернопільск. держ. педагог. ун-тет ім.В.Гнатюка. – Тернопіль, 2003. – 211л. – Бібліогр.: л. 192-211
890804
  Руденко Марта Ігорівна Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Руденко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
890805
  Касьян К.В. Наративна структура циклу "Обабакоак" Б. Ачаги // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 172-176
890806
  Савчук Р. Наративна сценографія роману Стендаля "La Chartreuse de Parme": лінгвокогнітивний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 121-126. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
890807
  Савчук Р.І. Наративна техніка художньої психо-оповіді // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 79-82
890808
  Руденко М. Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового : Монографія / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; Марта Руденко. – Тернопіль, 2003. – 88 с. – ISBN 966-8334-06-5
890809
  Кобчінська О. Наративна фокалізація та усна традиція у романі Тагара Бен Джеллуна "Дитя піску" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено функціонування усної арабської традиції та художні особливості фокалізації у прозі марокканського франкомовного письменника Тагара Бен Джеллуна. Розглянуто аспекти й різновиди імплікації усної традиції, а також шляхи створення ...
890810
  Климчук В.О. Наративне інтерв"ю Ф. Шюце // Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення" : тези доп., 23-24 січ. 2022 р. / "Якісні дослідження в психології: проблеми та їх вирішення", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2022. – С. 44-48. – ISBN 978-966-434-530-6
890811
  Ісак Н.Ю. Наративний вимір проблеми самості та іншості : Дис. ... канд. філос. наук.: Спец. 01.00.04 - філос. антропологія, філос. культури / Наталія Юріївна Ісак; КНУТШ. – Київ, 2006. – 182л. – Бібліогр.: л.167-182
890812
  Ісак Н.Ю. Наративний вимір проблеми самості та іншості : Автореф. дис. ...канд.філос. наук; Спец. 09.00.04 / Наталія Юріївна Ісак;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
890813
  Ткачук М.П. Наративний дискукрс прози Елізи Ожешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 166-172. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
890814
  Хававчак О. Наративний дискурс "Історії Русів" з точки зору комунікативної схеми: автор-текст-читач // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 122-126. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
890815
  Балла Е. Наративний дискурс малої прози Василя Симоненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 132-137
890816
  Гурбанська А. Наративний дискурс повістей Івана Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 86-90.
890817
  Лященко О.А. Наративний дискурс у прозі мистецького українського руху : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Лященко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. – Бібліогр.: л. 183-203
890818
  Лященко О.А. Наративний дискурс у прозі Мистецького Українського Руху : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Лященко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
890819
  Бородіца С.В. Наративний дискурс українського й польського реалізму крізь призму художніх текстів У. Самчука та В. Реймонта // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 10-14. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
890820
  Карп М. Наративний зміст контамінованої когезії мультимодальної казки Філіпа Арда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 37-43. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Проаналізовано наративний зміст контамінованої когезії в англійській мультимодальній літературній казці Філіпа Арда. Виявлено та схарактеризовано структурно-семіотичні та наративні аспекти категорії когезії аналізованої казки, що визначають її ...
890821
  Ткаченко І. Наративний код як засіб інтимізації образу автора // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 151-156. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Виокремлено різні засоби імплікації образу наратора у художньому тексті. Виявлено специфіку функціонування лінгвостилістичних засобів актуалізації стратегій і тактик інтимізації як своєрідного способу розповіді та втілення постмодерністського принципу ...
890822
  Война М. Наративний лабіринт у творах Цань Сюе як інтерпретація смислових парадоксів Х.Л. Борхеса // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 300-306
890823
  Гурбанська А. Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 36-42. – ISSN 0236-1477
890824
  Ліщук-Торчинська Наративний поворот в історичній науці: впливи, основний зміст, критика // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 76-79
890825
  Савчук Р. Наративний прийом калейдоскопа як текстотвірна стратегія постмодерністської нелінеарної оповіді, центрованої на персонажеві (на матералі французького художнього дискурсу XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-120. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
890826
  Кебало М. Наративний світ прози Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 136-139. – ISBN 966-594-298-0
890827
  Голоюх Л. Наративний синтаксис прозових текстів Є. Пашковського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 32-41. – ISSN 2413-0923
890828
  Степурко В.І. Наративні відмінності творчості сучасних українських композиторів / В.І. Степурко, Я.М. Бардашевська // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 141-145. – ISSN 2312-4679
890829
  Діанова Н. Наративні джерела про діяльність Херсонського архієпіскопа Інокентія (Борисова) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 107-112. – ISSN 2222-5250
890830
  Земський Ю.С. Наративні джерела щодо дипломатичної гри Європейських країн навколо подій Польського повстання 1863 року / Ю.С. Земський, В.В. Дячок // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 1. – С. 175-183. – ISSN 2664-9950
890831
  Просалова В. Наративні історії української літератури в першій половині ХХ ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 193-203. – ISSN 1728-9572
890832
  Рева Л.В. Наративні конструкції неореалістичних оповідань В. Підмогильного та І. Буніна // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 325-332
890833
  Зайцева К.В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 232 л. – Додатки: л. 203-232. – Бібліогр.: л. 161-202
890834
  Зайцева К.В. Наративні моделі в сучасній дитячій літературі (на матеріалі української, білоруської прози) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зайцева Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
890835
  Рибась О.В. Наративні моделі збірки новел "На филях життя" Сильвестра Яричевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено наративні моделі першої збірки малої прози українського письменника межі ХІХ-ХХ ст. Сильвестра Яричевського "На филях життя". Наративна методологія дозволяє простежити формування проблемно-тематичного спектру та індивідуального ...
890836
  Гудзенко В.П. Наративні моделі малої прози В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 114-119


  У статті окреслюється творча індивідуальність В. Портяка, наративний дискурс, характер моделювання письменником наративу. Відзначаються основні риси його новел: уміння віднайти індивідуальний прозовий тон та виявити авторську манеру письма у ...
890837
  Сірук В. Наративні моделі малої прози Лесі Українки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 270-274
890838
  Сірук В. Наративні моделі малої прози Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 185-196. – ISSN 2304-9383
890839
  Рябченко М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
890840
  Рябченко М.М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Рябченко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
890841
  Деркач Л.М. Наративні моделі у прозі Валер"яна Підмогильного : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.06 - Теорія літератури / Деркач Лариса Миколаївна ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
890842
  Деркач Л.М. Наративні моделі у прозі Валер"яна Підмогильного : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Деркач Л.М.; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 226с. – Бібліогр.: л.201-226
890843
  Мацевко-Бекерська Наративні моделі українського письменства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 93-95.
890844
  Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / Микола Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-8336-39-9
890845
  Васьків М. Наративні особливості "Криничара" М. Дочинця: повчання через розповідь // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 25-29. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
890846
  Ільків А.В. Наративні особливості епістолярного діалогу "Ольга Кобилянська - Леся Українка": від біографічного автора до наратора // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 107-113. – (Слово). – ISSN 2304-7402
890847
  Дроздовський Д. Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 57-61. – ISSN 2307-2261
890848
  Снітко О.С. Наративні особливості роману Сауда ас-Сан"усі "Бамбукове стебло" // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 91-110. – ISSN 1682-671Х
890849
  Поплавська Н. Наративні пошуки полемічної публіцистики кінця 16 - початку 17 століття крізь призму українсько-польських літературних взаємин // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 58-65.
890850
  Титаренко Т.М. Наративні практики інтерпретації чоловічого і жіночого досвіду // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 7-13
890851
  Титаренко Т.М. Наративні практики організації особистісного майбутнього // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 11-18. – ISBN 978-966-8063-80-2
890852
  Скринник М.А. Наративні практики української ідентичності: доба Романтизму : монографія / Михайло Скринник. – Львів : Каменяр, 2007. – 367с. – ISBN 5-7745-0445-X
890853
  Залевська О.М. Наративні прийоми моделювання характерів у прозі Ростислава Єндика // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 134-141. – (Слово). – ISSN 2304-7402
890854
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 190-213
890855
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткачук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
890856
  Ткачук О.М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / Олександр Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 275, [1] с. – Бібліогр.: с. 248-274. – ISBN 978-966-8336-54-3
890857
  Рижкова Г. Наративні стратегії "жіночої прози": від суб"єктивності до об"єктивності // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 77-84. – (Філологічні науки)
890858
  Зінченко О. Наративні стратегії в "Денних записках" Якова Марковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (658). – С. 86-92. – ISSN 0236-1477
890859
  Довбищенко Ф.В. Наративні стратегії давньогрецької історіографії (на матеріалі творів Ксенофонта та Геродіана) : дис. ... д-ра філософії : 035, 03 / Довбищенко Федір Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 238 арк. – Додатки: арк. 213-238. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 197-212
890860
  Деркач Л. Наративні стратегії зображення онтологічної сутності тілесності у прозі Валер"яна Підмогильного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 300-305. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
890861
  Чумаченко О. Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантському романі В. Винниченка "Лепрозорій" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 89-92. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
890862
  Доценко Н.В. Наративні стратегії Патріка Модіано // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 80-84
890863
  Доценко Н.В. Наративні стратегії Патріка Модіано: традиція і новаторство // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 208-213


  Стаття присвячена осмисленню культурно-історичного контексту формування творчості Патріка Модіано. Висвітлено художні моделі, створені письменниками "нової хвилі" у другій половині ХХ ст., та їх суголосність з художніми патернами наступників. Особлива ...
890864
  Гаряжа М. Наративні стратегії у романі І. Мак"юена "Спокута" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54-59. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню наративних стратегій у романі І. Мак"юєна "Спокута". Проаналізовані різноманітні епізоди непорозуміння між героями, спричинені суб"єктивним поглядом на ситуацію, та запропоновані мотиви використання автором даних точок ...
890865
  Теремко В.І. Наративні та читацькі стратегії у стратегічному контексті видавничої діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 129-137


  У статті порушено проблему єдності наративних орієнтацій автора, інтенцій, рецептивної практики читача і видавничих стратегій у творенні книги. The article reveals the problem of the author"s narrative orientations unity, intentions, the receptive ...
890866
  Юферева О.В. Наративні тенденції сучасної української тревел-журналістики в соціокультурній перспективі (на матеріалі журналу "Мандри") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті здійснюється аналіз проблеми наративних технік як міждисциплінарної дослідницької стра тегії. Окреслюються потенційні вектори застосування наративної методології в журналістикознавстві.У статті також здійснюється спроба систематизації наукових ...
890867
  Ю Янь Наративно-дискурсивний підхід в аспекті мистецької педагогіки // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 110-116. – ISSN 2414-5076
890868
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 457 л. – Бібліогр. : л. 388-457
890869
  Петриченко Н.Г. Наративно-жанрова специфіка української, польської, російської прози першої половини 19 ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05. / Петриченко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 39с. – Бібліогр.: 31 назва
890870
  Павлов Иван Наративът и неговите литературни силуети / Павлов Иван. – София : Унив. изд-во "Св.Климент Охридски, 1997. – 268с. – ISBN 954-07-1074-Х
890871
  Теслюк Г.С. Наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 544-548


  Здійснено наратологічний аналіз еволюції французької авторської казки за шести аспектами моделі Жерара Женетта. Проаналізовано також лексико-стилістичні засоби їхнього втілення в текстах
890872
  Хамедова О. Наратологічний аналіз роману Барбари Редінг "Безумці" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
890873
  Ткачук О. Наратологічний словник / Олександр Ткачук ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 173, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-173. – ISBN 966-528-168-2
890874
  Мацевко-Беккерська Наратологічні аспекти малої прози кінця XIX - початку XX століть у дослідженнях Івана Овксентійовича Денисюка // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 131-140. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
890875
  Чайківська Г.С. Наратологічні особливості апропріації сюжетів у сучасних французьких казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Проаналізовано наратологічні особливості апропріації сюжетів на сучасному етапі розвитку французької авторської казки, зокрема у субжанрі модифікацій відомих класичних казок. Проведён анализ наратологических особенностей апроприации сюжетов на ...
890876
  Івановська О.П. Наратологічні стратегії українського магічного фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 66-68. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
890877
  Фокшей Д. Наратологія Ж.-Ф. Ліотара як методологія інтерпретації мережевого суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 73-81. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
890878
  Папуша І.В. Наратологія: від класичної до посткласичної // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 199-203. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
890879
  Пригодій С.М. Наратор і фокалізація у художньому тексті: теорія і практика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 365-375
890880
  Максимець В. Наратор і хронотоп у прозі Цань Сюе / В. Максимець, Д. Москальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 68-71. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу виявити гомодієгетичність наратора із фокальною фіксацією та проаналізувати багаторівневість хронотопу в прозі Цань Сюе. Виявлено можливість прочитувати тексти письменниці не тільки як суб"єктивний потік свідомості, але й як свідоме ...
890881
  Мацевко-Бекерська Наратор у літературознавчому дискурсі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 47-51. – Бібліогр.: С. 51
890882
  Корольова А.В. Наратор як аналог мовця в інтимізованій розповіді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 242-249. – ISBN 966-581-295-6
890883
  Городянська Л. Нарахування амортизації в єдиній системі // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 7. – С. 37-40
890884
  Ловінська Л.Г. Нарахування зносу - спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 92-100. – Бібліогр.: 15 назв
890885
  Курченко О.О. Нарахування прибутків за депозитною процентною ставкою / О.О. Курченко, К.В. Рабець // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 54-55.
890886
  Ткаченко Н.М. Нарахування та обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 82-92
890887
  Дядюк Є. Нарахувати не можна пробачити (,) // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 46). – С. 22-23
890888
  Кепша А. Нарації учасників хрестоносного руху XII - XIII ст. у сучасній історіографії // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 54
890889
  Олійник Н.П. Нарація та хронотоп як складники художнього світу роману Ю. Гудзя "Ісихія" / Н.П. Олійник, Ю.О. Резніченко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 52-64. – ISSN 2313-1802
890890
   Наращивание и эффективное использование экономического потенциала. – М., 1989. – 156с.
890891
  Заболотский В.С. Наращивание кадрового потенциала высшей школы на основе формирования исследовательской компетентности студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются вопросы наращивания кадрового резерва высших учебных заведений и научных организаций в контексте развития инновационной экономики на основе формирования исследовательской компетентности студентов при помощи их привлечения к ...
890892
  Неймане Инара Петровна Наращивание пленок b-карбида кремния на подложках кремния и исследование их физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Неймане Инара Петровна; Объедин. совет Отд-ния физ.-техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
890893
   Наращивать интеллектуальный потенциал перестройки. – Москва : Политиздат, 1989. – 46 с.
890894
  Горбачев М.С. Наращивать продовольственные ресурсы / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
890895
   Нарбут // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 104 : Нарбут
890896
  Сидор-Гібелинда Нарбут наш // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Травень - червень (число 5/6). – С. 28-33
890897
   Нарбут. Студії. Спогади. Листи [реконструкція знищеного 1933 р. "Нарбутівського Збірника"] / Сергій Білоконь, упоряд. та вступ. ст. ; Анастасія Білоусова та Богдан Завітій, заг. ред. ; [пер.: М. Панченко, Т. Ватажишина, А. Палагнюк ; фот.: М. Андрєєв та ін. ; голов. ред. Л. Лихач]. – Київ : Родовід, 2020. – 407, [1] с. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим.
890898
  Нікітенко Л. Нарбутівка, з характером бунтаря // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 22-23 січня (№ 9). – С. 14


  До 100-річчя народного художника України Данила Нарбута.
890899
  Кривошеев Е.П. Нарва-Йыэсуу / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд, доп. и испр. – Таллин, 1978. – 143с.
890900
  Косточкин В.В. Нарва / В.В. Косточкин. – Москва, 1948. – 48 с.
890901
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – Таллин, 1967. – 110с.
890902
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михайлов. – 2-е изд, доп. – Таллин, 1968. – 112с.
890903
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 2-е изд, переработ. – Таллин, 1983. – 71с.
890904
  Кривошеев Е.П. Нарва / Е.П. Кривошеев. – 3-е изд,. доп. – Таллин, 1987. – 71с.
890905
  Погосский А.Ф. Нарва и Полтава / А. Погоский. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. В. Березовский, 1899. – 63 с.
890906
  Кривошеев Е.П. Нарва, Путеводитель / Е.П. Кривошеев, К.Г. Михйлов. – 3-е изд, доп. – Таллин, 1971. – 138с.
890907
  Канн П.Я. Нарва: Страницы истории города. / П.Я. Канн. – Таллин, 1979. – 266с.
890908
  Бээкман В.Э. Нарвиский водопад : роман / В.Э. Бээкман; пер. с эст. А.Тамма. – Москва : Советский писатель, 1988. – 265 с.
890909
  Сазонов М. Нарвская застава / М. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
890910
  Сазонов М.Л. Нарвская застава. / М.Л. Сазонов. – Л., 1950. – 104с.
890911
   Нарвский гор. музей. – Нарва, 1960. – 56с.
890912
  Врублевский В. Нардепка : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 75-104. – ISSN 0208-0710
890913
  Доценко С.І. Нарди та маленькі хитрощі арифметичних обчислень // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (141). – С. 15-18. – ISSN 2518-7104
890914
  Имайкина М.Д. Нарейчийно-изобразительные слова в мордовских языках. : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Имайкина М.Д.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1968. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
890915
  Кашин В.П. Нарендра Моди - восходящая "звезда" индийской политики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 53-57. – ISSN 0321-5075


  Нарендра Дамодардас Моді - індійський політичний і державний діяч, головний міністр штату Гуджарат (з 2001 року), один з видних діячів Бхаратія джаната парті (БДП).
890916
  Дмитерко Л. Наречена : повісті та новели / Л. Дмитерко. – Київ : Молодь, 1959. – 250 с.
890917
  Кассола К. Наречена Бубе / К. Кассола. – К., 1966. – 199с.
890918
  Іванченко Н. Наречена гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 34-35
890919
  Татишвілі Й. Наречена двох ворогів / Й. Татишвілі. – Харків-Київ, 1931. – 76с.
890920
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 27 липня (№ 15). – С. 6-7
890921
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 29 червня (№ 13)


  Дослідження Антонії Цвід, авторки відомого роману-трилогії "Возлюблених муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка".
890922
  Цвід А. Наречена з Лаврських пагорбів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)


  "Седнівська наречена" Тараса Шевченка.
890923
  Гордасевич Г.Л. Наречена сонця / Г.Л. Гордасевич. – Донецьк : Донбас, 1976. – 63 с.
890924
  Бесков Е. Наречений Беати-Софії : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 170-175. – ISSN 0208-0710
890925
  Севедж Р. Нареченная и обреченная зауряд супруга : Антолог. роман / Сев"дж Ричард Генри ; Пер. Г.Э. Вуттко. – Москва : Т-во тип. Д.И. Мамонтова, 1912. – [2], 223 с.
890926
  Яременко М.В. Наречення імені та пошанування східнослов"янських святих в українсько- російських контактних зонах наприкінці XVIII ст. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 87-102. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
890927
  Амичба В.А. Наречие в абхазском языке (по данным всех абхазско-абазинских диалектов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.668 / Амичба В.А.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 24л.
890928
  Арутюнян М.Л. Наречие в ангаро-ленских говорах Иркутской области : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян М.Л.;. – Иркутск, 1968. – 25л.
890929
  Шаламберидзе Г.Е. Наречие в древнегрузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шаламберидзе Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1952. – 16 с.
890930
  Янович Е.И. Наречие в истории русского языка / Е.И. Янович. – Минск, 1978. – 143с.
890931
  Гочияева С.А. Наречие в карачаево-балкарском языке / С.А. Гочияева. – Черкесск, 1973. – 119с.
890932
  Качарава Г.Н. Наречие в сванском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Качарава Г.Н.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Кафедра кавказских языков. – Тбилиси, 1955. – 12л.
890933
  Гиясбейли М.Н. Наречие в современном азербайджанском литературном языке : Автореф... канд. филол. наук: 665 / Гиясбейли М.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 19л.
890934
  Давлетов С.А. Наречие в современном киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Давлетов С.А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1956. – 15л.
890935
  Джамалдинов О. Наречие в современном уйгурском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джамалдинов О.; АН КазССР, Отд. уйгуроведения при Ин-те языковед. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
890936
  Мамедова Р.Г. Наречие как лексико-грамматический класс слов в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Мамедова Р.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 16л.
890937
  Виллуп Астрид Наречие образа действия и его развитие в эстонском языке. : Автореф... канд. филол.наук: / Виллуп Астрид; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1954. – 32л.
890938
  Иорданская Л.Н. Наречие однажды: неопределенный временнoй спецификатор / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 22-37. – ISSN 0373-658Х


  Статья представляет собой аналит. обзор методологических исследований, посв. теории и практике использования метода вынесения / извлечения суждений о граммат. правильности / приемлемости предложений в совр. синтаксической традиции. Хотя идея оценивать ...
890939
  Рослякова Э Наречие среднеанглийского периода и его грамматическая валентность / Э Рослякова. – Л., 1971. – 20с.
890940
  Рослякова Э.М. Наречие среднеанглийского перода и его грамматическая валентность : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рослякова Э.М. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1971. – 23 с.
890941
  Зверева Е.Н. Наречие. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – Л., 1959. – 16с.
890942
  Белова Н.М. Наречие. Числительное : пособ. по рус. яз. для студ.-иностр., владеющих англ. яз. / Н.М. Белова, Н.Н. Холина ; Ленинградский политехнический ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1964. – 32 с.
890943
  Попов И.А. Наречия в говорах западной части северновеликорусского наречия русского языка (словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов И.А.; Лен. гос. пед.и н-т. – Л., 1956. – 20л.
890944
  Рзаева А.А. Наречия в современном персидском литературном языке (Морфол. особ.) : Автореф... канд. филол.наук: / Рзаева А. А.; Ком. ВССО СМ Аз.ССР, Аз.ГУ. – Баку, 1963. – 19л.
890945
  Инэнликэй П.И. Наречия в чукотском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Инэнликэй П.И. ; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Ленинград, 1966. – 17 с.
890946
  Ширинкина Г.Н. Наречия на -tim в латинском языке. (На материале письм. памятников в II-VIII вв. н. э.) : Автореф... канд. филол.наук: 673 / Ширинкина Г.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л.
890947
  Арутюнян А.С. Наречия отсубстального образования : Автореф... канд. филол.наук: / Арутюнян А.С.;. – Алма-Ата, 1968. – 28 л.
890948
  Кочинева О.К. Наречия с префиксом по-и суффиксом -ому, (-ему) в современном русском литературном языке / Кочинева О К. ; М-во просвищения РСФСР ; Мурманский гос. пед. ин-т. – Мурманск, 1962. – 20 с. – Библиогр.: с. 19
890949
  Джогера Н. Наречия, образованные от существительных, в тексте "Архангельского Евангелия 1092" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 31-36. – ISBN 978-617-689-129-1
890950
  Зенкова Т.К. Наречное сказуемое в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 666 / Зенкова Т.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 16л.
890951
  Рубинштейн Г.А. Наречные слова при глаголе to be в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубинштейн Г.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – Москва, 1965. – 17л.
890952
  Кутьина К.И. Наречные словосочетания в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кутьина К.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
890953
  Мизяева Л.А. Наречные фразеологические единицы степени в современном русском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Мизяева Л.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1980. – 16л.
890954
  Сургаков А.К. Нарешающем рубеже / А.К. Сургаков. – Калуга, 1961. – 122с.
890955
  Шашкова Ю. Нарешті дозволений / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  В Києві відбулася прем"єра фільму "Ульяненко без цензури".
890956
  Гончарук П.С. Нарешті разом // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 149-152. – ISBN 978-966-452-148-9
890957
  Липківський К. Нарешті розставлено всі крапки над " і "... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Митрополит Василь Липківський, якого академік Агатангел Кримський назвав "Апостолом національно-релігійного відроджння України".
890958
  Різникова Я. Нарешті! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 24


  Найстаріше козацьке кладовище Одеси - в Державному реєстрі нерухомих пам"яток.
890959
  Гасанзаде Н.А. Нариман / Н.А. Гасанзаде. – М., 1973. – 110с.
890960
  Казиев М.А. Нариман Нариманов / М.А. Казиев. – Баку, 1970. – 187с.
890961
   Нариманбеков Т.. – М., 1967. – 18с.
890962
  Дубинский-Мухадзе Нариманов / Дубинский-Мухадзе. – М, 1978. – 239с.
890963
  Заремський М.Й. Нарис "Філософія у чехів" Густава Заби: сучасне прочитання // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 38-47. – ISSN 2663-0265
890964
  Бочаров В.В. Нарис аграрного розвитку України на початку ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 1728-3671
890965
  Брайко О. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг: рецепція теми та ії індивідуальні стильові модифікації в контексті доби // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 16-30. – ISSN 0236-1477
890966
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 6-е вид. – Київ, 1926. – 180с.
890967
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 8-е вид. – Харків : Держвидав України, 1928. – 160с.
890968
  Кістяковський В.В. Нарис географії УРСР / В.В. Кістяковський. – 9-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 160с.
890969
  Сімович В. Нарис граматики староболгарської (староцерковнославянської) мови / В. Сімович. – 385с.
890970
  Махов Г.Г. Нарис грунтів дарницької лісової досвідної дачі. / Г.Г. Махов. – К., 1928. – 31с.
890971
  Таранець Т. Нарис грунтів Понадсивашьскої смуги України. / Т. Таранець. – Х., 1929. – 122с.
890972
  Леонов М.А. Нарис діалектичного матеріалізму / М.А. Леонов ; АН СРСР. Ін-т філософії. – Київ : Держвидавліт УРСР, 1950. – 586 с.
890973
  Інкін В.Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті / В.Ф. Інкін. – Львів, 1959. – 91с.
890974
  Жлуктенко Н.Ю. Нарис естетичної історії західноєвропейської літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-57. – ISSN 0205-471Х


  Рец .на кн.: Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. - К., 2004.
890975
  Тептюк Л.М. Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 175-181. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)


  Згадуються наукові дослідження В.С. Іконникова, присвячені епосі Петра I. - С. 178-179.
890976
  Реєнт О. Нарис життя і науково-педагогічної діяльності Богдана Андрусишина // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 51-57. – ISSN 2222-5250
890977
  Сорока П. Нарис життя і творчості Василя Дідюка / Петро Сорока. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 177, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 176-178 та в підрядк. прим.
890978
  Космацька Н. Нарис з історії виникнення і становлення жанру коміксу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 141-147. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
890979
  Сігал А.В. Нарис з історії зародження теорії ігор у найстислішому викладі // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 9/10 (104)
890980
  Щербаков В. Нарис з історії і соціал-демократії на Чернігівщині / В. Щербаков. – Х. – 222с.
890981
  Самойленко А.М. Нарис з історії Інституту математики Національної академіїї наук України (1958-1988) / А.М. Самойленко, В.В. Строк, В.І. Сукретний // Бюлетень Українського математичного товариства : інформаційно-наукове видання / Українське математичне товариство. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 9-26.


  Присвячується Юрію Олексійовичу Митропольському.
890982
  Курач Т.М. Нарис з історії класифікування карт : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 15-19. – Бібліогр.: 12 назв
890983
  Сисоєва О С. Нарис з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с. – ISBN 996-8253-24-8
890984
  Ткаченко М. Нарис з історії селян на Лівобережній Україні в XVII-XVIII вв / М. Ткаченко. – К
1 ; в.1. – 1931. – 149с.
890985
  Різун В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства : Монографія / Володимир Різун, Тетяна Трачук; КНУТШ. – Київ : Поділля, 2005. – 232с. – ISBN 966-594-171-2
890986
  Кіктенко В. Нарис з історії українського китаєзнавства : XVIII - перша половина XX ст.: дослідження, матеріали, документи // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 18-177. – ISBN 978-966-579-271-0
890987
  Кіктенко Віктор Олексійович Нарис з історії українського китаєзнавства. XVIII перша половина ХХ ст.: дослідження, матеріали, документи / Кіктенко Віктор Олексійович; Нац.академія наук України; Ін-тут сходознавства ім. А.Кримського; Від. ред. О.Д.Огнєва. – Київ, 2002. – 194с. – ISBN 966-02-2570-9
890988
  Дмитрук В.Т. Нарис з історії української журналістики XIX ст. / В.Т. Дмитрук. – Львів, 1969. – 145с.
890989
  Михайлин І.Л. Нарис з історіографії історії української журналістики: "Киевськая старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 18-22


  У статті розглядається проблема історіографії журналістикознавства, порушується динаміка розвитку даної науки.
890990
  Франковський В.А. Нарис з методики урока фізики / В.А. Франковський. – Київ ; Харків, 1936. – 87 с.
890991
  Квасниця В.М. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 15-24. – ISSN 0204-3548
890992
  Юзефович В. Нарис з студентського життя // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 35-68. – ISBN 5-7707-1062-4
890993
  Марковський Ю. Нарис зоопланктону р.Інгульця / Ю. Марковський, 1928. – С.41-84. – Окремий відбиток
890994
  Туркало Я.К. Нарис історії Вселенських соборів (325-787) = Historie des Conciles Oecumeniques (325-787 )=Conciliengeschichte (325-787) =History of Ecumenical Councils (325-787) / Я.К.Туркало. – Брюссель : Літературно-наукове видавництво, 1974. – 320с.
890995
  Захаров Б.Є. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) / Б.Є. Захаров; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 2003. – 144с. – ISBN 966-03-1982-7
890996
  Михайлин І.Л. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917 / І.Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл. – ISBN 978-966-8536-41-0
890997
  Фріс П.Л. Нарис історії кримінально-правової політики України : Монографія / П.Л. Фріс. – Київ : Атіка, 2005. – 124с. – ISBN 966-326-096-3
890998
  Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / Наталя Яковенко. – 3-тє вид., переробл. та розшир. – Київ : Критика, 2006. – 584с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. An outline history of medieval and early Modern Ukraine. – ISBN 966-7679-82-9
890999
  Коряк В.Д. Нарис історії української літератури / В. Коряк. – [Харків] : Держвидав України
Т. 2 : Буржуазне письменство. – 1929. – 620 с., іл.
891000
  Власовський Іван Нарис історії Української Православної Церкви : [У 4-х т., 5-ти кн.] / Власовський Іван; Українська Православна Церква Київського Патріархату. – Репр. вид. – Київ. – ISBN 966-7017-03-6; 966-7017-04-4 (т.1)
Т. 1. – 1998. – 396с. – Вих. дан. ориг.: Ню Йорк, 1956. - Присвяч. 2000-літтю Різдва Христового
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,