Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
890001
  Горблянський Ю. "Неприватний портрет" Агатангела Кримського в есеїстичній і мемуарній репрезентації Михайла Рудницького // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 85. – С. 69-84. – ISSN 0130-528Х
890002
  Зеров М. "Непривітаний співець" (Я. Щоголів) // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – C. 292-321. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
890003
  Романишина В.Н. "Непривычное и странное сочетание воина с женским именем" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (635). – С. 53-57. – ISSN 0321-0626


  Участницы Белого движения в годы Гражданской войны.
890004
  Гарцман А. "Непридуманные истории" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 125-144. – ISSN 0131-8136


  "Пятое марта. Черно-красный день календаря", "Дню космонавтики посвящается", "Библиотека имени Ошера Шварцмана", "Праздник, который всегда с тобой", "О грамофонах и не только".
890005
  Чурбанов В.Б. "Непризнанные гении" / В.Б. Чурбанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 175 с.
890006
  Юрлова Е.С. "Неприкасаемые" в Индии / Е.С. Юрлова. – М., 1989. – 221с.
890007
  Чернадчук В. "Непримусові" заходи впливу Національного банку України за порушення банківського законодавства: питання теорії та практики // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 63-66
890008
  Лубчак В. "Неприпустимо так вести себе зі своїми великими" / В. Лубчак, М. Тимченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  Як активісти борються за можливість викупити будинок, в якому народився Олександр Олесь. Журналісти "Дня" у день народження поета побували на його малій батьківщині - у Білопіллі.
890009
  Хьюз Л. "Неприятное происшествие с ангелами", и другие рассказы / Л. Хьюз. – Москва, 1955. – 128с.
890010
  Бородин В.А. "Непрофильные" специальности технического университета / В.А. Бородин, В.В. Дмитриев, В.В. Улезько // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 0869-3617
890011
  Соболев Н.М. "Нептун" у берегов Нормандии // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-70. – ISSN 0321-0626
890012
  Волкова І.В. "Нервова клітина нації". Олесь Гончар і національно-культурне відродження України у ХХ столітті : монографія / І.В. Волкова, Л.М. Тептюк. – Чернобай : ЧКПП, 2017. – 224 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2499-21-6
890013
  Гераськов С.В. "Нерелігійна релігійність": японський сценарій секуляризаційних процесів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 144-146
890014
  Шелудько Н.М. "Неринковий" фондовий ринок: українські реалії // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 152-153. – ISSN 1605-7988
890015
  Павлов І. "Нерівність душ - це гірше, ніж майна" : (Урок - гендерне дослідження за романом "Маруся Чурай") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
890016
  Скупейко Л. "Нерівномірне темпо й повна випадковість" : з історії франкознавства 1880-1940 рр.
890017
  Коваленко Л. "Нерівня душ - це гурше, ніж майна!


  Про історичний романЛіни Костенко "Маруся Чурай". Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання Марусі і Гриця
890018
  Барсєгян Г.З. "Нерозв"язні проблеми" і безмежність пізнання
890019
  Горинь Б. "Нерозривно пов"язане моє життя..." / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 6-7


  Інтерв"ю з новою книгою в руках: побачив світ другий том монументальної праці Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби", присвячений українському художнику, графіку, мистецтвознавцю, поету, перекладачу, журналісту.
890020
  Дольська О.О. "Нерукотворний дім" християнського Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 72-78. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
890021
  Ткаченко А "Несерйозний чоловік" (про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 65-67. – ISSN 0236-1477
890022
  Алексеев А. "Несется конница, сверкает меч..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2
890023
  Артамонов В. "Несказанная виктория" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-7078


  У вересені 1708 р. під білоруським селом Лісовим ( деревня Лесная ) відбулася битва між російськими та шведськими військами, яка отримала назву "матері Полтавської битви".
890024
  Степаненко О. "Несказанний камертон природи": персоніфікація неживої природи у поетичних творах шістдесятників // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
890025
  Сильвестров В. "Нескасований текст Сергія Кримського" : Інтерв"ю / Валентин Сильвестров ; [інтерв"ю взяла] Тетяна Чайка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
890026
  Латишева Д. "Нескорена Слобожанщина" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 458-461. – ISBN 978-966-171-783-0


  Боротьба проти нацистських загарбників на Новопсковщині під час окупації.
890027
  Тома Л. "Нескучна історія" Миколи Жулинського, або Портрет в інтер"єрі епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 1, 9
890028
  Дроздовський Д. Не-професор поезії Оксфорду Рут Пейдел: "Читання - це мистецтво..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 168-171. – ISSN 0320 - 8370


  Почесний профессор поезії в Оксфорді британська поетка Рут Пейдел
890029
  Ліпінський Не-рухомі зображення : малярство і кінематограф / Ліпінський, ф. // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
890030
  Эйзенхарт Л.П. Непрерывные группы преобразований : пер. с англ. / Л.П. Эйзенхарт. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 359 с.
890031
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украині; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-06-3
Т.1 : Переодические непрерывные дроби. – 2004. – 645с.
890032
  Шмойлов Владимир Иильич. Непрерывные дроби / Владимир Иильич. Шмойлов; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-07-3
Т.2 : Расходящиеся непрерывные дроби. – 2004. – 558с.
890033
  Шмойлов Владимир Ильич Непрерывные дроби / Шмойлов Владимир Ильич; НАН Украины; Ин-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор. – ISBN 966-7563-08-3
Т.3 : Из истории непрерывных дробей. – 2004. – 520с.
890034
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби и r/ф-алгоритм / В.И. Шмойлов ; Южный науч. центр РАН ; Южный федеральный ун-т ; Таганрогский технолог. ин-т. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2012. – 606, [1] с. : ил., табл. + CD. – Библиогр.: с. 575-595
890035
  Шмойлов В.И. Непрерывные дроби. Библиографический указатель 1572-2000 гг. / В.И. Шмойлов, В.А. Таянов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2002. – 168с. – ISBN 966-7563-05-2
890036
  Кузовков Н.Т. Непрерывные и дискретные системы управления и методы идентификации / Н.Т. Кузовков. – М, 1978. – 222с.
890037
  Хобзей Павел Кузьмич Непрерывные мартингалы и -алгебры, связанные с ними. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Хобзей Павел Кузьмич; МВ И ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 79л. – Бібліогр.:л.71-79
890038
  Федорчук В.М. Непрерывные подгруппы неоднородной группы де Ситтера Р(1,4) / В.М. Федорчук. – Киев, 1978. – 36с.
890039
  Рубан Альберт Алексеевич Непрерывные р-адические дроби. алгоритм перрона для р-адических чисел и эргодические свойства р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рубан Альберт Алексеевич; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-т математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.11-14
890040
  Матвийчук К.С. Непрерывные системы квантовой статистической физики и приведенные матрицы плотности с ненулевыми граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Матвийчук К.С.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
890041
  Торгов Ю.И. Непрерывный анализ низкочастотных сигналов намикроЭВМ / Ю.И. Торгов. – М, 1988. – 32с.
890042
  Никифоров В.Н. Непрерывный трудовой стаж / В.Н. Никифоров. – М., 1961. – 39с.
890043
  Яменфельд Г.М. Непрерывный трудовой стаж рабочих и служащих в СССР. / Г.М. Яменфельд. – М., 1971. – 47с.
890044
  Кравченко Я. Неприборкана Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 17, 24


  Як пейзажні полотна Сергія Васильківського переросли у спосіб заявити про звитягу українського духу й чому Петербурзька академія мистецтв не присвоїла йому звання академіка.
890045
  Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні 1939 - червень 1941 рр = Unbridled dissonance: The Second World War and Socio-Political Identities in Ukraine, 1939-1941 / Гриневич Владислав ; [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України та ін.]. – Київ ; Дніпропетровськ : Ліра, 2012. – 505, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в приміт.: с. 449-505. – ISBN 978-966-383-412-2
890046
  Гура Н.О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 23-31 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
890047
  Савченко О. Неприбуткові організації: податковий та бухгалтерський облік / О. Савченко, В. Мякота. – 5-те вид., перероб. і доп. – Харків : Фактор, 2003. – 228с. – ISBN 966-312-060-6
890048
   Непривзойденный сыщик Ник Картер и другие... Прелестная умница. – Л., 1991. – 59с.
890049
  Коваль О. Непривітна Америка Дональда Трампа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 5


  "Америку створили мігранти, і системна "переплавка" представників різних національностей та націй в американському суспільстві дала в підсумку результат, відомий нам нині як американська нація. Саме здатність американського суспільства і держави ...
890050
  Ковалев О.В. Неприводимые и индуцированные представления и копредставления федоровских групп : справ. руководство / О.В. Ковалев. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
890051
  Мацюцький С.П. Неприворотне зілля / С.П. Мацюцький. – Київ, 1985. – 32с.
890052
  Черноскулов А.Т. Непривычное дело / А.Т. Черноскулов. – М, 1976. – 343с.
890053
   Непридатність до використання котлів малої потужності у закладах освіти та лікарнях // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20
890054
  Штейн А.П. Непридуманное / А.П. Штейн. – Москва : Современник, 1985. – 415с.
890055
  Разгон Л.Э. Непридуманное / Л.Э. Разгон. – Ставрополь, 1989. – 319с.
890056
  Разгон Л.Э. Непридуманное : повесть в рассказах / Лев Разгон. – Изд. доп. – Москва : EX LIBRIS ; СЛОВО/SLOVO, 1991. – 284, [4] с. – (Библиотека "Апреля"). – ISBN 5-7555-0251-X


  СОДЕРЖАНИЕ: Иван Михайлович Москвин; Военные; Жена президента; Спектакль со счастливым концом; Рощаковский; Борис и Глеб; Принц; Чужие; Бунт на борту; Костя Шульга; Тюремщики ; Два начальника; Ниязов; Страх; Кузнецкий мост
890057
  Дементьева М.Ю. Непридуманные истории про театр и кино / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 45с.
890058
  Черепанов С. Непридуманные рассказы // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 7. – С. 108-119. – ISSN 0131-8136
890059
  Возовикова Т. Неприемлемый прием. Бюджетные места в вузах заняли троечники ЕГЭ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 7


  В этом году средний балл ЕГЭ выпускников школ, поступивших в вузы РФ, оказался ниже примерно на четыре балла, чем в 2013-м. Эксперты уверены: в результате беспрецедентных мер безопасности, принятых в ходе приемной кампании, оценки стали честнее.
890060
  Бєляєв О.В. Неприєднання до воєнних блоків як самостійний міжнародно-правовий інститут // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
890061
  Колесникова В. Неприєднання як різновид політики нейтралітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 23-26
890062
  Moser M. Непризводные verba loci stativa и их идиоматическое употребление в русском и польском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 177-185. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
890063
  Гетьманец М.Ф. Непризнанное теоретико-литературное понятие // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 5-9. – Бібліогр.: Літ.: С. 9; 19 поз.
890064
  Большаков А. Непризнанные государства европейской периферии и пограничья // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 83-88. – ISSN 1728-2756
890065
  Лозяна О. Неприйнятий гамбіт : Творчість Ліни Костенко очима Івана Дзюби // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 5 (314). – С. 58-59


  Про нову книжку Івана Дзюби "Є поети для епох" про Ліну Костенко
890066
   Неприйнятно [позиція профспілки щодо Закону України про фінансування вищої освіти] // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-23 жовтня (№ 39/40). – С. 3
890067
  Шушарін Д. Неприйняття війни проти України стає в Росії питанням життя і смерті у прямому розумінні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 березня (№ 36). – С. 4
890068
  Буало П. Неприкасаемыые / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1983. – 189с.
890069
  Сушинський Б.І. Неприкаяний роман : роман, але теж неприкаяний / Богдан Сушинський. – Одесса : Астропринт, 2016. – 403, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-927-147-1
890070
  Гризун А. Неприкаяний син України // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С.113-119. – ISSN 0208-0710


  [Володимир Маяковський - російський поет: його предки були вихідцями з України. Ставлення поета до України - батьківщини предків.]
890071
  Максименко О. Неприкаяні : зб. оповідань / Олена Максименко. – Київ : Смолоскип, 2016. – 211, [4] с. : іл. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 978-617-7173-47-1
890072
   Неприкаяні душі : антологія поезії японських мандрівних поетів - дзен-буддистів (XII-XX ст.) / [пер. з яп., передм. та комент. І.П. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 659, [1] с. : портр. – Текст парал. яп. - В змісті авт.: Сайго-Хосі, Доген, Іккю Содзюн, Іїо Согі, Сьохаку, Сотьо, Банкей Йотаку, Басьо, Хатторі Рансецу, Кікаку, Хакуін Екаку, Рьокан, Татібана Акемі, Танеда Сантока, Одзакі Хосай. – Бібліогр.: с. 651-657. – ISBN 978-966-489-248-0
890073
  Яровий О.С. Неприкаяність письменницької персони у світі абсурду : (Думки над оповіданням Олександра Стусенка "Вікна в позадвері") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 602-610


  Художній світ молодого прозаїка Олександра Стусенка поєднує реалістичні, фантастичні, іронічні елементи.Герой перебуває у конфлікті зі світом, людьми і самим собою.Коли цей герой - літератор, його пригоди стають ще більш специфічними
890074
  Мванги М. Неприкаянные / М. Мванги. – М, 1979. – 183с.
890075
  Решетов П.Н. Неприкаянные..? (К вопросу о "конфликте поколений" в соврем. капиталист. мире) / П.Н. Решетов. – Москва, 1970. – 79с.
890076
  Осипенко А. Неприкаянный месяц : роман / А. Осипенко. – Москва : Советский писатель, 1975. – 320 с.
890077
  Ермолин Артем Неприкаянный мусор. "Не быть равнодушным" // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
890078
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс. – М, 1961. – 144 с.
890079
  Эванс Ч. Неприкосновенная Канченджанга // Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – С. 139-251
890080
  Мурмуридис П.Е. Неприкосновенность депутата в Российской Империи в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805
890081
  Дионео Неприкосновенность личности и жилища / Дионео [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. Ред. журн. "Рус. богатство" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 16 с.
890082
  Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И.Л. Петрухин; Ответств. ред. И.Б.Михайловская. – Москва : Наука, 1989. – 252 с. – ISBN 5020128074
890083
  Хелемский Я.А. Неприкосновенный запас / Я.А. Хелемский. – М, 1965. – 118с.
890084
   Неприкосновенный запас. – М., 1969. – 32с.
890085
  Щуров Г.Л. Неприкосновенный запас / Г.Л. Щуров. – Донецк, 1976. – 96с.
890086
  Балин А. Неприкосновенный запас : стихи / А.И. Балин ; худож. Г. Трошков. – Москва : Сов. писатель, 1982. – 127 с. : ил.
890087
  Яковлев Ю.Я. Неприкосновенный запас / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1983. – 559с.
890088
  Собакарь Г.Т. Неприливные изменения силы тяжести / Г.Т. Собакарь. – Киев, 1982. – 136с.
890089
  Алексева Э.С. Непримарно факторизуемые группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Алексева Э.С. ; МП УССР, КГУ. – Киев, 1973. – 12 с.
890090
  Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях / В. И. Менжинский ; Отв. ред.: Ушаков Н.А. – Москва : Наука, 1976. – 295 с.
890091
  Волохов Ф.С. Неприметный человек / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1957. – 180с.
890092
  Кониський О.Я. Непримирена : З записок сільської учительки на. Українї / [О.Я. Кониський]. – У Львові (Львів) : Накладом "Правди" ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського, 1892. – 63 с.


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
890093
  Орос Я. Непримирені брати-комуністи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 48). – С. 5


  Володимир Винниченко та Олександр Довженко: компарації.
890094
  Крупенкін В.І. Непримиренні : Повість / В.І. Крупенкін. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 265с.
890095
  Кіндрачук Н.М. Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х-70-х рр. XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 111-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
890096
  Комаров В.Н. Непримиримое противосостояние / В.Н. Комаров. – Москва, 1988. – 192с.
890097
   Непримиримость. – Симферополь, 1976. – 107с.
890098
   Непримиримость. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1982. – 125с.
890099
  Хотимский Б.И. Непримиримость / Б.И. Хотимский. – М, 1985. – 335с.
890100
  Скрябин М.Е. Непримиримость / М.Е. Скрябин, И.К. Савченко. – Л., 1988. – 253с.
890101
   Непримиримость к буржуазной идеологии, пережиткам национализма. – Рига, 1982. – 190с.
890102
  Паращенко С.Ф. Непримиримость к врагам коммунизма / С.Ф. Паращенко. – Краснодар, 1962. – 44с.
890103
  Шохин А.Н. Непримиримость к нетрудовым доходам / А.Н. Шохин. – М., 1986. – 62с.
890104
  Свиридова К.Э. Непримиримость к пережиткам прошлого. / К.Э. Свиридова. – Краснодар, 1962. – 20с.
890105
  Зеличенко Л.Я. Непримиримость. : очерки / Л.Я. Зеличенко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1987. – 74(2) с.
890106
   Непримиримые ведут поиск. – Минск, 1978. – 208с.
890107
  Задубровский С.И. Непримиримый / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1958. – 35с.
890108
  Кобзар В.В. Неприпустимість жорстокого поводження із затриманими й ув"язненими // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 167-174. – ISSN 0201-7245
890109
   Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Щодо скорочення посад працівників закладів освіти.
890110
  Баранов В. Неприручений Антей : До 75-річчя від дня народження Василя Симоненка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 2-5. – ISSN 0208-0710
890111
  Тузмухамедов Р.А. Неприсоединение и разрядка международной напряженности / Р.А. Тузмухамедов. – Москва : Междунар. отношения, 1976. – 120 с. – Библиогр. в примеч.: с. 115-119
890112
  Алимов Ю.И. Неприсоединение: история, теория, проблемы / Ю.И. Алимов. – Москва : Прогресс, 1990. – 326, [1] с.
890113
  Кастро Ф. Неприсоединившиеся страны сумеют выполнить долг, налагаемый на них сегодняшним днем / Ф. Кастро. – Гавана, 1975. – 31с.
890114
  Новиков А.І. Неприступна фортеця / А.І. Новиков. – К., 1985. – 152с.
890115
  Новиков А.И. Неприступная крепость. / А.И. Новиков. – Л., 1984. – 206с.
890116
  Метревели Л. Неприступная твердыня / Л. Метревели. – Тбилиси, 1941. – 85с.
890117
  Высоцкий С. Непричаливший // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 49 (161). – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Дивид Жвания рассказал Фокусу, почему парламентские выборы важнее президентских, а также о том, как работа официанта помогла ему многое понять в жизни
890118
  Лец С.Е. Непричесанные мысли / С.Е. Лец. – М., 1978. – 149с.
890119
  Бондаренко В.Г. Непричесанные мысли / В.Г. Бондаренко. – Москва : Советский писатель, 1989. – 222с. – (Диалог со временем)
890120
  Дризе Ю. Неприятель пардона не просил. Отечественные и трофейные архивные документы о войне 1812 года // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  С уникальными документами знакомит выставка, посвященная выдающемуся событию российской истории - 200-летию Отечественной войны 1812 года и заграничным походам 1813-1814 годов. Вариантов названия было много, признаются устроители, но в конце концов ...
890121
  Мигицко В.Г. Неприятности начнутся в полдень : Повести / В.Г. Мигицко. – Київ : Молодь, 1991. – 206с.
890122
  Куканов В.И. Неприятные обязанности. / В.И. Куканов. – М, 1957. – 63с.
890123
  Гальперин Б.С. Непроволочные резисторы / Б.С. Гальперин. – Ленинград, 1968. – 284 с.
890124
  Ходжер Г.Г. Непроглядные сумерки / Г.Г. Ходжер. – Хабаровск, 1991. – 511с.
890125
  Попов І. Непрогнозована демократія. Закон про всеукраїнський референдум - ризики і політичні наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-11 лютого (№ 5). – С. 5. – ISSN 1992-9277
890126
  Кардашиди И.П. Непродовольственные товары / И.П. Кардашиди, И В. Мишустин, . – М, 1985. – 368с.
890127
  Филюк Г. Непродуктивні витрати і втрати на промислових підприємствах України / Г. Филюк, А. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасні проблеми мінімізації непродуктивних витрат і втрат. Запропоновано шляхи їх вирішення та проведено розрахунки на прикладі вітчизняних підприємств. В статье проанализированы современные проблемы минимизации ...
890128
  Мамедов А.О. Непродуктивные аффиксы ,образующие имена существитеьлные в азербайджанском языке. (Об истории и соврем. особенностях некоторых непродуктивных аффиксов) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мамедов А.О. ; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1964. – 22 с.
890129
  Саксе А.О. Непрожитая жизнь : рассказы / Анна Саксе ; пер. с латыш. – Москва : Правда, 1948. – 40 с.
890130
  Мороз Л. Непрозаїчна проза Дмитра Павличка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11. – ISSN 2519-4429
890131
  Мороз Л. Непрозаїчна проза Поета. Перші враження // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 січня (№ 4). – С. 11


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація одразу трьох нових книжок Д. Павличка.
890132
  Кикіш С. Непрозоре Prozorro // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 24-25


  Як недоліки електронної системи закупівель перешкоджають добросовісній конкуренції.
890133
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 187 л. – Бібліогр.: л. 163-187
890134
  Дениско П.В. Непрозорість знаків як проблема семіотичної естетики : автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Дениско П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.:6 назв
890135
  Кармазіна М. Непрозорість української державної влади: причини і наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 153-166
890136
  Градусов Б.Ф. Непрозрачность звездной материи, обильно разбавленной водородом и гелием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Градусов Б. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 8л.
890137
  Савчук Б.С. Непроизводительных труд и непроизводственная сфера при капитализме (на матер. США) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Савчук Б. С. ; КИНХ , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
890138
  Белоусова Елена Бутусовна Непроизводные глагольные основы как производящая база в современной русском словообразовании. (Синхронно-диахроническое исследование) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Белоусова Елена Бутусовна ; МВ и ССО РСФСР , Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 18 с.
890139
  Чаплыгин Ю.П. Непроизводственная сфера Англии. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Чаплыгин Ю.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
890140
   Непроизводственная сфера в едином народнохозяйственном комплексе страны. – К., 1987. – 116с.
890141
  Тарасюк А.И. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Тарасюк А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1974. – 26л.
890142
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера в общественном воспроизводстве при социализме / М.В. Солодков, А.И. Тарасюе. – М., 1976. – 176с.
890143
  Запольская В.В. Непроизводственная сфера в СССР и перспективы ее дальнейшего развития / В.В. Запольская. – Воронеж, 1966. – 96с.
890144
   Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике. – К., 1993. – 196с.
890145
   Непроизводственная сфера в условиях развитого социализма. – М., 1983. – 208с.
890146
   Непроизводственная сфера в экономике развитого социализма. – Киев, 1980. – 113с.
890147
   Непроизводственная сфера и совершенствование социалистического образа жизни. – Киев, 1985. – 121с.
890148
  Иванов Г.П. Непроизводственная сфера и социалистическое воспроизводство. / Г.П. Иванов. – Москва, 1978. – 119с.
890149
  Солодков М.В. Непроизводственная сфера при социализме (Вопросы теории и методологии производительного труда) / М.В. Солодков. – Москва : Мысль, 1978. – 188 с.
890150
   Непроизводственная сфера СССР / Солодков М.В. – Москва : Мысль, 1981. – 351с.
890151
  Сапов Г.В. Непроизводственная сфера экономики / Г.В. Сапов. – Москва : Знание, 1967. – 48 с.
890152
  Рутгайзер В.М. Непроизводственная сфера экономики СССР / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
890153
  Правдин Д.И. Непроизводственная сфера: эффективность и стимулирование. / Д.И. Правдин. – М., 1973. – 301с.
890154
  Козак В.Е. Непроизводственная сфере: вопросы теории. / В.Е. Козак. – Киев, 1979. – 312с.
890155
  Степура А.С. Непроизводственное накопление и его роль в воспроизводстве рабочей силы. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степура А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 24л.
890156
  Фильчашкина Светлана Александровна Непроизводственное накопление и повышение эффективности использования трудовых ресурсов при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фильчашкина Светлана Александровна; МГУ. – М., 1980. – 23л.
890157
  Кальсин П.И. Непроизводственные основные фонды колхозов и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между годом и деревней. (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1969. – 20л.
890158
  Кальсин П.И. Непроизводственные фонды и их роль в преодолении культурно-бытовых различий между городом и деревней (на материалах колхозов УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кальсин П.И.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1969. – 20л.
890159
  Сухарева Е.А. Непроизводственные формы сельскохозяйственной кооперации и их роль в строительстве социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Сухарева Е.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. полит. экономии. – М., 1960. – 20л.
890160
  Еслямгалиева Наиля Сулеймановна Непроизводствення сфера экономики: тенденции занятости и взаимообусловленность ее развития с материальным производством : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Еслямгалиева Наиля Сулеймановна; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
890161
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание : Автореф... д-ра пед.наук: / Зинченко П.И.; Ин-т психологии Акад. пед. наук РСФСР. – М., 1958. – 35л.
890162
  Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание / П.И. Зинченко. – М, 1961. – 562с.
890163
  Блинский А.Д. Непройденная пустыня / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1981. – 150с.
890164
  Гальцева Рената Непройденные "Вехи" // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С.151-160. – ISSN 0130-7673
890165
  Панин Андрей Непролазное наследие Мадагаскара : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 38-40 : Фото
890166
  Вахрушина Н.А. Непролетарские массы трудящихся Поволжья и Приуралья в период подготовки Октябрьской революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Вахрушина Н.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1977. – 20 с.
890167
  Мозговая Н.М. Непролетарские партии в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... канд. филос.наук: 00.02 / Мозговая Н.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л.
890168
   Непролетарские партии и организации национальных районов России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 275с.
890169
   Непролетарские партии России : урок истории. – Москва : Мысль, 1984. – 566 с.
890170
   Непролетарские партии России в 1917 году и в годы гражданской войны. – М.- Калинин, 1980. – 243с.
890171
   Непролетарские партии России в годы буржуазно-домократических революций и в период назревания социалистической революции. – Москва - Калинин, 1982. – 253с.
890172
   Непролетарские партии России в трех революциях. – М., 1989. – 245с.
890173
  Степаненко М. Непроминальне в часоплині / Микола Степаненко. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 143, [1] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; №16-2015). – ISBN 978-617-605-023-0
890174
  Погребенник В. Непроминальне значення наукового набутку // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22-29 квітня (№ 19). – С. 2
890175
  Мотрич К. Непроминущі "кровосісі", або Злети і падіння державотворення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 4-5
890176
  Тургунова У. Непромысловые рыбы Каттакурганского водохранилища. (Морфология, экология и хозяйственное значение) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Тургунова У.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 21л.
890177
  Абылкасымова Т.А. Непромысловые рыбы оз.Иссык-Куль. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абылкасымова Т.А.; Объедин.совет АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1966. – 17л.
890178
  Кокова В.Е. Непропорционально-проточная культура простейших / В.Е. Кокова. – Новосибирск, 1976. – 75с.
890179
  Веретнов В. Непропорційне перестрахування: можливості та ризики для страховиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Нерозвиненість непропорційної форми перестрахування у сьогоденні страхової індустрії України має певні причини. Усвідомлення та вирішення цих проблем може відкрити шлях до швидкого розвитку непропорційного перестрахування, подальшого підвищення ...
890180
  Коханова І. Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання у таблицях УДК / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 10-12


  Досліджується наповнення розділів основної таблиці УДК, допоміжних таблиць та алфавітно-предметного покажчика (АПП) стосовно питань наукового опрацювання документів, її видів та результатів. Аналізуються пошукові образи документів у вигляді ...
890181
  Єлишевич Г.Л. Непроспіваний романс. / Г.Л. Єлишевич. – Х., 1986. – 30с.
890182
  Грабовський С. Непроста доля "всеукраїнського старости" // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 8. – С. 74-76. – ISSN 1812--514Х
890183
   Непроста дружба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Криза в Україні штовхає Росію в обійми Китаю. Але ці відносини аж ніяк не рівноправні.
890184
  Желтонозька Т.Б. Непроста історія з H2O / інтерв"ю взяла Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Проблема очищення води набуває ознак кричущої необхідності для більшості країн світу, зокрема, України. Про багаторічну працю над розробкою флокулянтів - реагентів для очищення води на водопровідних станціях групою вчених хімічного факультету КНУТШ ...
890185
  Кальницький М. Непроста справа найменувань // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 40). – С. 20-21


  Про перейменування вулиць Києва. В статті згауються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, А. Лобода, І. Сікорський.
890186
  Тоуз Мириам Непростая доброта : Фрагменты романа // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 112-132. – ISSN 1130-6545
890187
  Лапин К.К. Непростая история / К.К. Лапин. – М, 1961. – 264с.
890188
  Митина Н. Непростая история простого карандаша : биография вещей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 85-99. – ISSN 1812-867Х


  Карандаш (тюрк. karadas, карадаш - чёрный камень) - инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и т. п.) применяемый для письма, рисования, черчения. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша ...
890189
   Непростая матэ матика. Калебас // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 108 : Іл.
890190
  Зверь А. Непростая формальность. Лукашенко идет на четвертый срок // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 37 (155). – С. 22-24
890191
  Левицький М. Непросте добросусідство. Міфи та стереотипи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (879), січень. – С. 168-199. – ISSN 0868-4790


  Україна - Польща.
890192
  Передрієнко В. Непросте минуле й оптимістичне майбутнє / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Про специфічність розвитку української мови.
890193
  Коцарев О. Непростий роман непростого Вільнюса // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 30


  Знаменита книжка Річардаса Гавяліса, яку іноді називають маніфестом литовського постмодерну, з"явилася українською.
890194
  Кужельна О.В. Непростий шлях Б. Хмельницького до Софіївської площі (історія спорудження пам"ятника Б. Хмельницькому у Києві в мемуарно-епістолярній спадщині) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 227-233. – ISSN 2218-4805
890195
  Денищук Ж. Непростий шлях звернення до суду для вирішення господарського спору // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 54-57
890196
  Семенченко М. Непростий шлях із аутсайдерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 10


  З"явився черговий список кращих вишів світу. КНУ імені Тараса Шевченка потрапив у групу "441-450". Чи є привід для радості? Коментар І. Ликарчука, директора Центру тестових технологій і моніторингу.
890197
  Бєлоколос О. Непрості завдання для розчарованих переможців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Ті, хто після непересічних, а часом і драматичних президентських виборів у Франції сподівався на гостру інтригу під час парламентських виборів у Німеччині, можливо, трохи розчаровані: сама передвиборна кампанія пройшла доволі спокійно, а на думку ...
890198
  Бініон М. Непрості питання британської корони // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
890199
   Непросто бути новачком. – Київ, 1988. – 191 с.
890200
   Непростое партнерство / Дементьев Сергей, Антонян Арам, Ефимова Екатерина, Приставко Максим, Бураков Сергей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 20-21 : фото
890201
  Беннетт Алан Непростой читатель : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 27-74. – ISSN 1130-6545
890202
  Сердюк А.М. Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, экология / А.М. Сердюк. – Москва : Политиздат, 1988. – 297с.
890203
   Непростые истины. – Москва, 1986. – 94с.
890204
  Бондарев Ю.В. Непротивление / Ю.В. Бондарев. – М, 1995. – 63с.
890205
  Флоренсов В.А. Непроторенным путем : жизнь и творчество М.М.Герасимова / В.А. Флоренсов. – Иркутск, 1979. – 111с.
890206
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е. – Москва : Географгиз, 1950. – 296с.
890207
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 392с.
890208
  Архипова Н.П. Непроторенными путями = Э.К.Гофман - геолог, гнограф, путешественник : Н.П. Архипова ; Э.К. Гофман - геолог, географ, путешественник / Н.П. Архипова; РАН Урал. отд-ние, Ин-т геологии и геохимии, Урал. пед.ун-т. – Екатеринбург : Наука, 1994. – 136 с. : 38 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-007410-1.
890209
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями. Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Москва, 1948. – 224с.
890210
  Сизоненко А.И. Непроторенными путями: первые советские дипломати и ученые в Латинской Америке / А.И. Сизоненко. – М., 1988. – 100с.
890211
  Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
890212
  Петруня Юрій Євгенович Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : Автореф... доктора економ.наук: 08.01.01 / Петруня Юрій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 34л.
890213
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : 08.0.01: Дис. ... доктора економ. наук / Петруня Ю.Є.; Мін-во освіти України. Нац. гірнича України. – Дніпропетровськ, 1999. – 376л. – Бібліогр.:л.368-376
890214
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб`єкти ринку акцій України / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 1999. – 262с. – ISBN 966-7293-99-8
890215
  Малєєв М.В. Непрофесіоналізм страхування об"єктів підвищеної небезпеки / М.В. Малєєв, Л.О. Лесникова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-30
890216
  Набруско В. Непрофесіоналізм чи неспроможність ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-28
890217
  Метерлінк М. Непроханий гість / Моріс Метерлінк ; Пеpеклав М. Антонюк; Кpитичний етюд "Моріс Метерлінк" Леся Гоpенка [М.В. Семенко]. – [Киів] : Гpунт. [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"}, 1918. – 63 с. – Hа с. 17 пpисвята Е. Пікаpу. - У кн. стаття: Моріс Метерлінк / Лесь Горенко, с.5-16. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 6)
890218
  Зяблицев С.П. Непрохожий человек / С.П. Зяблицев. – Ижевск, 1981. – 67с.
890219
  Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Д.И. Бедняков. – М, 1991. – 205с.
890220
  Шуткевич О. Непрочитаний "український Гомер" / О. Шуткевич, І. Руснак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 19


  Неопубліковані твори Уласа Самчука знайшла професорка Київського університету імені Грінченка Ірина Руснак. Зараз вона готує до друку два його романи.
890221
  Задорожна С. Непрочитаний Нечуй: лист як вияв самопрезентації письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 97-109. – ISSN 2520-6346


  Здійснено комплексний аналіз епістолярію І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу присвячено питанню самопрезентації письменника як творчої особистості, його естетичним критеріям та участі в культурно-літературному процесі. This article is devoted to ...
890222
   Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – 501с. : іл., табл. – Покажчики: с. 453-500. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97201-4-6
890223
  Калещук Ю.Я. Непрочитанные письма: докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Известия, 1988. – 605 с.
890224
  Лесс А.Л. Непрочитанные страницы / А.Л. Лесс. – М., 1966. – 311с.
890225
  Лукьянова И. Непрочитанный // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. апрель. – С. 52-57


  Творчість М. Салтикова-Щедріна
890226
  Меркин А.П. Непрочное чудо / А.П. Меркин, П.Р. Таубе. – М., 1983. – 221с.
890227
  Рачада І.Д. Непрошений гість : драма / І.Д. Рачада. – Київ, 1973. – 78 с.
890228
  Нидзе Непрошенная повесть / Нидзе. – Москва, 1986. – 267с.
890229
  Макаров И К. и др. Непрошеные визитеры / И К. и др. Макаров. – Симферополь, 1979. – 49с.
890230
   Непрошеные гости. – М., 1965. – 238с.
890231
  Романков П.Г. Непрырывная адсорбиция поров и газов / П.Г. Романков. – Л., 1989. – 228с.
890232
  Азарова Л.Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина" / Л.Є. Азарова, Г.В. Лепко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 8-15


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення непрямої номінації осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина", досліджено причини виникнення та проведено аналіз семантичних груп цих непрямих номінацій осіб. В статье рассмотрены основные аспекты ...
890233
  Редьква М. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 41-45.
890234
  Шестаковський О.П. Непряма ретроспективна оцінка динаміки соціальних показників з використанням дискримінантного аналізу на прикладі етнічних упереджень // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 157-165. – ISBN 978-966-651-760-2


  На прикладі етнічних упереджень демонструється спосіб ретроспективно оцінити динаміку соціальних явищ на основі показників з обмеженою валідністю через конструювання нових індикаторів та створення спільної моделі. Для цього використовується ...
890235
  Коваль В. Непряме випливання правових норм із актів господарського законодавства та способи їх виявлення при тлумаченні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 4-7
890236
  Бехта І.А. Непряме мовлення як засіб репродукції персонажного дискурсу в англомовній прозі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 25-32. – ISSN 1729-360Х
890237
   Непряме оподаткування : правова сутність та адміністрування : наук.- практ. посібник / [Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Федчишин Ю.А., Лавреха Ю.М.] ; Юрид. компанія JURIMEX, Платформа податк. знань TAXLINK. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 588, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 576-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-669-9
890238
  Васильчак С.В. Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні / С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, Ю.О. Гринів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 3-7
890239
  Чугунов І.Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І.Я. Чугунов, О.М. Жукевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
890240
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назва
890241
  Чередниченко Ольга Миколаївна Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 254л. + Додатки: л. 224 - 254. – Бібліогр.: л. 208 - 224
890242
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
890243
  Коротун В. Непряме оподаткування електронної торгівлі в Україні / В. Коротун, А. Новицький // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682
890244
  Сердюк І.Г. Непряме оподаткування операцій з нематеріальними активами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-31
890245
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування у податковій системі України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 98-104 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
890246
  Козак З.Я. Непрями реформування соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 132-136
890247
  Плющ Б. Непрямий переклад української художньої прози: значення паратекстуального фрейму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-54. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспект фреймування у непрямому перекладі української художньої прози, виокремлено роль та значення паратекстів у перекладі, зокрема в ситуації перекладу через третю мову, на основі соціологічного та культурологічного підходів. З"ясовано, що ...
890248
  Богуш М. Непрямий позов як нетрадиційний механізм захисту прав та інтересів акціонерів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 262-263. – ISBN 978-617-7069-17-0
890249
  Островська Л.А. Непрямі (похідні) позови у законодавстві зарубіжних країн та їх значення для України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-42.
890250
  Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
890251
  Фаренюк Н.В. Непрямі вигоди від фінансової глобалізації для економік перехідного типу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 193-195.
890252
  Безверхий К. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 23-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
890253
  Безверхий К. Непрямі витрати підприємства: облік витрат на придбання питної води та оренду кулерів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
890254
  Багрій М. Непрямі докази та негативні обставини: до питання співвідношення і значення при розслідуванні у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
890255
  Котуха О.С. Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 295-299
890256
  Лисенко В. Непрямі методи оподаткування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.71-81
890257
  Дрига А.Б. Непрямі подадки в системі регулювання суспільного добробуту : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Дрига А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.13
890258
  Педь І. Непрямі податки в податковій системі України : навчадьний посібник / Ірина Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2008. – 348с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-447-3
890259
  Дрига Анатолій Борисович Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : Дис.... канд. економ. наук: 08.04.01 / Дрига Анатолій Борисович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 227 л. + Додатки: л.223-227. – Бібліогр.: л. 209-223
890260
  Господарик С.С. Непрямі податки та механізми їх впливу на товарооборот країни // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 23-33. – ISSN 2616-5287
890261
  Бойко А.О. Непрямі податки та субсидії з державного бюджету як фактори дії на ціни / А.О. Бойко, Н.В. Рогова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 21-26. – ISSN 2077-6330
890262
  Данко І.М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С.131-135 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
890263
   Непско-Ботуобинская антеклиза - новая перспективная область добычи нефти и газа на Востоке СССР. – Новосибирск, 1986. – 243с.
890264
  Клюкин И.И. Нептун оглушен... / И.И. Клюкин. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1967. – 224с.
890265
  Добрянський П.К. Нептун у коморі : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1980. – 144 с.
890266
  Самсонов В.Ф. Нептунические дайки бассейна Манны-Сая : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Самсонов В.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 12 с.
890267
  Балабуха А.Д. Нептунова Арфа : приключ.-фантаст. роман / Андрей Балабуха ; [худож. Б. Федотов]. – Москва : Молодая гврдия, 1986. – 294, [1] с. – (Б-ка сов. фантаст.)
890268
  Осин Д.Д. Непуганые лебеди / Д.Д. Осин. – М, 1959. – 358с.
890269
  Носов В.Г. Непутевый / В.Г. Носов. – Махачкала, 1976. – 179с.
890270
  Наумов Е.И. Непутевый экипаж / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1974. – 173с.
890271
   Непухлинні захворювання щитоподібної залози у мешканців радіоактивно забруднених територій та дорослого населення, евакуюваного із 30-кілометрової зони / К.Є. Прикащикова, О.А. Капустинська, Ж.С. Ярошенко, Г.В. Костюк, В.О. Лук"янюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 40-47 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
890272
   Непыльное африканское приключение // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148-159 : фото
890273
  Харди Г. Неравенства / Г. Харди. – Москва, 1948. – 456с.
890274
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1951. – 56 с.
890275
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1952. – 56 с.
890276
  Беккенбах Э.Ф. Неравенства / Э.Ф. Беккенбах; Под ред. В.И. Левина. – Москва : Мир, 1965. – 276 с.
890277
  Блох А Неравенства / А,Ш. Блох, Т.Л. Трухан. – Минск, 1972. – 222 с.
890278
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1974. – 71с.
890279
  Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах / И.Х. Сивашинский. – Москва, 1967. – 304с.
890280
  Григорьев Н.И. Неравенства в курсе алгебры 10 класса / Н.И. Григорьев. – 2-е. – Москва, 1959. – 84 с.
890281
  Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения: Выпуклые и невыпуклые функции энергии : пер. с англ. / П. Панагиотопулос. – Москва : Мир, 1989. – 492 с.
890282
  Осипова Н.Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 119-141. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
890283
   Неравенства для производных и их приложения / В.Ф. Бабенко, М.П. Корнейчук, В.О. Кофанов, С.О. Пичугов; НАНУ. Ин-тут математики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 590с. – ISBN 966-00-0074-4
890284
  Прохоров А.В. Неравенства для сумм независимых многомерных случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Прохоров А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
890285
  Вылекжанин В.Д. Неравенства для физических величин в некоторых задачах механики деормируемых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Вылекжанин В.Д.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
890286
  Сахабов О. Неравенства для характеристик систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сахабов О.; МГУ. – М., 1977. – 10л.
890287
  Садикова С.М. Неравенства для характеристических функций и их применение к многомерной центральной предельной теореме : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Садикова С. М.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 8л.
890288
  Талочкин П.Б. Неравенства и уравнения. / П.Б. Талочкин. – М., 1970. – 160с.
890289
  Бураго Ю.Д. Неравенства изопермиетрического типа в теории поверхностей органической внешней кривизны : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Бураго Ю. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. секции Объед. учен. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
890290
  Казарян Гайк Гегамович Неравенства между производными и дифференциальными операторами и некоторые их приложения к уравнениям в частных производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Казарян Гайк Гегамович; АН СССР. Математический институт. – М., 1981. – 34л.
890291
  Харрасов М.Х. Неравенства Н.Н.Боголюбова в модельных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харрасов М.Х.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
890292
  Кушнир И.А. Неравенства: Задачи и решения / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 544с.
890293
  Маршалл А. Неравенства: теория мажоризации и ее приложения / А. Маршалл, И. Олкин. – Москва : Мир, 1983. – 574 с.
890294
  Булдыгин В.В. Неравенство Брунна - Минковского и его приложения. / В.В. Булдыгин, А.Б. Харазишвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199 с.
890295
  Королев И.В. Неравенство Гарнака и некоторые качественные свойства решений одномерных параболических и эллиптических уравнений второго порядка общего вида : Автореф... канд. фих мат.наук: 01.01.02 / Королев И.В.; Дон.ГУ. – М., 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
890296
  Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-2227
890297
  Белый А.Г. Неравенство Като и полугрупповые PRODUCT-формулы / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов. – Киев, 1974. – 12с.
890298
  Минко А.В. Неравенство по наследству? // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 542-551. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена рассмотрению проблем неравенства, которые берут начало в семейном кругу, и их негативного влияния на личность и на общество. Автор обращает внимание на факторы неравенства, которые являются мало изученными в социологии. Исследование ...
890299
  Купцов Л.П. Неравенство Харнака, для некоторых классов вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Купцов Л.П.; Матем. ин-т. – М., 1970. – 16л.
890300
   Неравновесная газодинамика: диагностика и моделирование: Сб. науч. тр.: Посвящается 60-летию Р.И.Солоухина.. – Минск, 1991. – 138с.
890301
   Неравновесная колебательная кинетика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 391 с. – ISBN 5-03-000988-4
890302
   Неравновесная кристаллизация металлических сплавов. Сб. науч. работ.. – Днепропетровск, 1972. – 181с.
890303
  Сергеев Г.А. Неравновесная кристаллизация твердых растворов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 010407 / Сергеев Г.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
890304
  Лебедев Ю.А. Неравновесная плазма разрядов СВЧ и постоянного тока: сравнительные аспекты и подобие : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедев Ю. А.; Моск. физ. общество. – М., 1993. – 26л.
890305
  Коршак В.В. Неравновесная поликонденсация. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – Москва, 1972. – 696с.
890306
  Третяк О.В. Неравновесная поляризация электронов и лазерный эффект при спин-зависимой рекомбинации через обменно-связанные пары / О.В. Третяк, В.С. Львов // ЖЭТФ, 1984. – Вып.1
890307
  Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процесе фотохимической реакции в азиде серебра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.04 / Диамант Г.М.; Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 1988. – 22л.
890308
  Пригожин И. Неравновесная статистическая механика : Пер. с англ. / И. Пригожин. – Москва : Мир, 1964. – 314с.
890309
  Репке Г. Неравновесная статистическая механика : Пер. с нем. / Г. Репке. – Москва : Мир, 1990. – 320с.
890310
  Зубарев Д.Н. Неравновесная статистическая термодинамика / Д.Н. Зубарев. – Москва : Наука, 1971. – 415с.
890311
  Гроот Р С. де Неравновесная термодинамика / Р С. де Гроот, П. Мазур. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
890312
  Тарапов И.Е. Неравновесная термодинамика и ее приложение к механике намагничивающихся и поляризующихся сред. / И.Е. Тарапов. – Харьков : ХГУ, 1986. – 72с.
890313
  Базаров И.П. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика : учеб. пособие по спец. Физика / И.П. Базаров,Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 240 с. – Библиогр.: с. 239-240
890314
  Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы : Пер.с англ. / И. Дьярмати. – Москва : Мир, 1974. – 304 с.
890315
  Полак Л.С. Неравновесная химическая кинетика и ее применение / Л.С. Полак. – М, 1979. – 248с.
890316
  Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 216-225. – ISSN 1729-7206
890317
  Шутов Б.М. Неравновесне поглощение и влияние ИК света на люминесценцию аSiC(6H) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Шутов Б.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
890318
  Березин В.Т. Неравновесно-релятивисткий длинноволновый предел в электродинамике деформируемых твердых тел со сложной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Березин В.Т.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 23л.
890319
  Богданов Ю.А. Неравновесное излучение земной коры - индикатор геодинамических процессов / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 12-24 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
890320
  Щукина Н.Г. Неравновесное образование спектра нейтрального кислорода и калия в солнечнй атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Щукина Н.Г.; Гл.астрон.обсерват.АН УССР. – Киев, 1985. – 20л.
890321
  Шутов Борис Михайлович Неравновесное поглощение и влияние ик света на люминесценцию -SIC(6H). : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шутов Борис Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
890322
  Палатник Л.С. Неравновесные и квазиравновесные состояния в сплавах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Палатник Л.С.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 19 с.
890323
   Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
890324
  Браверман Э.М. Неравновесные модели экономических систем / Э.М. Браверман, М.И. Левин. – Москва, 1981. – 301с.
890325
  Малютенко Владимир Константинович Неравновесные нелинейные явления в пространственно-неоднородной электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малютенко Владимир Константинович; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 30л.
890326
  Паршин Д.А. Неравновесные оптические фононы и внутризонное поглощение электромагнитного излучения в полупродниках : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Паршин Д.А. ; Ленингр. политехн. лин-т. – Ленинград, 1977. – 10 с.
890327
  Зуев В.А. Неравновесные приповерхностные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах / В.А. Зуев, А.В. Саченко, К.Б. Толпыго. – Москва, 1977. – 256 с.
890328
  Крылов О.В. Неравновесные процессы в катализе / О.В. Крылов. – М, 1990. – 284с.
890329
   Неравновесные процессы в многокомпонентных кристаллах : межвуз. сб. – Минск : Штиинца, 1988. – 114 с.
890330
  Абрамов И.Я. Неравновесные процессы в обусловненные многоуровневыми глубокими центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Абрамов И.Я.; Одесс.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
890331
   Неравновесные процессы в одно- и двухфазных системах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1981. – 165 с.
890332
   Неравновесные процессы в полупроводниках : темат. сб. по материалам XII Зимней школы ФТИ. – Ленинград : ФТИ, 1986. – 203 с.
890333
   Неравновесные процессы в полупроводниках и диэлектриках : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 114 с.
890334
  Шейнкман М.К. Неравновесные процессы в полупроводниках типа А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 049 / Шейнкман М. К.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
890335
  Корнейчук Василий Анатольевич Неравновесные процессы в полярных полупроводниках при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Корнейчук Василий Анатольевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
890336
   Неравновесные процессы в разреженных средах. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1983. – 100 с.
890337
   Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах : монография / [Р.В. Витер и др.] ; под общ. ред. проф. В.А. Смынтыны ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит л. – Библиогр.: с. 228-235 и в конце разд. – ISBN 978-617-689-128-4
890338
   Неравновесные процессы в сложных полупроводниках : темат. сб. науч. тр. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1987. – 117 с.
890339
  Гуртов В.А. Неравновесные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1986. – 102 с.
890340
  Лашкарев В.Е. Неравновесные процессы в фотопроводниках / В.Е. Лашкарев, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман. – Киев : Наукова думка, 1981. – 264с.
890341
  Ступицкий Е.Л. Неравновесные процессы в частично-инизированном одноатомном газе при течении в соплах и за фронтом ударных волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ступицкий Е.Л.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1972. – 16л.
890342
  Быстрай Г.П. Неравновесные системы / Г.П. Быстрай, Д.В. Пивоваров. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 186 с.
890343
  Лесников Виктор Петрович Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников Виктор Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
890344
  Лесников В.П. Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников В. П.; МВиССО УССР, Одесск. гос. ун-т. – К., 1976. – 106л. – Бібліогр.:л.102-107
890345
  Ли Т.Ю. Неравновесные течения в газовой динамике / Т.Ю. Ли, 1961. – 28с.
890346
   Неравновесные течения газа и оптимальные формы тел в гиперзвуковом потоке: Сб. ст.. – Москва, 1982. – 104с.
890347
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями.. – Москва, 1985. – 94с.
890348
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями: Сб. ст.. – Москва, 1989. – 69с.
890349
  Вандышева Н.М. Неравновесные течения газов с внутренними степенями свободы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Вандышева Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 24л.
890350
  Коптелов Эдуард Алексеевич Неравновесные фазовые переходы в облучаемых твердых телах. Условия экспериментальных наблюдений на мезонных фабриках : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коптелов Эдуард Алексеевич; Росс. АН Ин-т ядерных исследов. – М., 1993. – 31л.
890351
  Емельянов Владимир Ильич Неравновесные флуктуационно-диссипационные задачи в теории комбинационного рассеяния и генерации света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Емельянов Владимир Ильич; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
890352
  Гривицкас В.В. Неравновесные фотоэлектрические процессы при переносе заряда в сильно возбужденном кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Гривицкас В. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1978. – 20л.
890353
  Зейналов Азер Ханафи оглы Неравновесные электронные процессы в сегнетоэлектрических полупроводниках типа SbSy в кристаллическом и стеклообразном состояниях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зейналов Азер Ханафи оглы; Азерл. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 29л.
890354
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1989. – 163 л. – Библиогр.: л. 154-163
890355
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
890356
  Лазарев А.В. Неравновесные явления в диссоциирующих газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лазарев А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 17л.
890357
  Булыженков И.Э. Неравновесные явления в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Булыженков И. Э.; АН СССР, Ин-т теорет. физ. – Черноголовка, 1979. – 12л.
890358
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми ферминонами : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.02 / Костур В.Н.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
890359
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми фермиомами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н.; КГУ. – К., 1989. – 18л.
890360
   Неравновесные явления в свехпроводящих средах и системах с тяжелыми фермионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н,; КГУ. – К., 1989. – 17л.
890361
  Кузнецов В.В. Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов / В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. – Москва, 1991. – 173 с.
890362
   Неравновесные явления: Уравнение Больцмана : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 269 с.
890363
  Осипов А.И. Неравновесный газ / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
890364
  Трахтенберг И. Неравнодушное творчество о Киеве и его почитателях : воспоминания // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 121-136. – ISSN 0131-8136


  Содержание: Лирический пролог; Киевские летописцы прошлого; Современные киевоведы - продолжатели традиций; Ностальгические строки и память; Беззаветно любившие душу города.
890365
  Мотылев В.В. Неравноерность развития современного капитализма / В.В. Мотылев. – Москва, 1966. – 205с.
890366
  Светлов П.Я. Неравномерное распределение света Христова и духовного хлеба на Руси / [соч.] П. Светлов, проф., прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
890367
  Шевченко Т.Н. Неравномерность империалистического развития на современном этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Шевченко Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 24л.
890368
  Иванчик Елена Петровна Неравномерность индивидуального развития и критические периоды онтогенеза американской белой бабочки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванчик Елена Петровна; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1973. – 22л.
890369
  Цуканов В.П. Неравномерность регионального развития Ирана. / В.П. Цуканов. – Москва, 1984. – 127с.
890370
  Киселев В.М. Неравномерность суточного вращения Земли / В.М. Киселев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 160с.
890371
  Кудров В.М. Неравномерность экономического развития империалистических стран / В.М. Кудров. – М., 1973. – 51с.
890372
  Панич В.Б. Неравномерность экономического развития современного капитализма. / В.Б. Панич. – М., 1983. – 64с.
890373
  Бояршинов В.Г. Неравноправные договоры как орудие неоколониализма : Автореф... канд. юрид.наук: / Бояршинов В.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1967. – 20л.
890374
  Казун А. Неравные среди равных: почему развивающиеся страны реже выигрывают споры в ВТО? / А. Казун, А. Казун // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 106-122 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0042-8736
890375
  Розов В.С. Неравный бой / В.С. Розов. – Москва, 1960. – 78 с.
890376
  Чуковский Н.К. Неравный брак / Н.К. Чуковский. – М, 1965. – 200с.
890377
  Баныкин В.И. Неравный брак : повести / Виктор Баныкин. – Москва : Современник, 1976. – 207 с. – (Новинки "Современника")
890378
  Берсенева А. Неравный брак : [роман] / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо, 2004. – 411, [2] с. – В конце кн. авт.: Анна Берсенева (Сотникова Татьяна Александровна). – (Любовь в большом городе). – ISBN 5-699-08182-8
890379
  Лемма Мэнгысту Неравный брак. / Лемма Мэнгысту. – М., 1966. – 96с.
890380
  Зименко В.М. Неравный брак.Картина В.В,Пукирева / В.М. Зименко. – М.Л., 1947. – 20с.
890381
  Осокин А. Неравный обмен 1941года. Почему дата обмена посольств СССР и Германии стала тайной? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 6-7, 10-11


  "Один из самых интересных и важных эпизодов начала войны - обмен посольств СССР и Германии в июле 1941года - до сего дня остается загадкой. До сих пор не названы точные дата и место, где он состоялся, не опубликованы акты и протоколы о его ...
890382
  Криворотов А.К. Неравный раздел пополам: к подписанию российско-норвежского договора о разграничении в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 62-91. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
890383
  Райерсон С.Б. Неравный союз / С.Б. Райерсон. – М, 1970. – 398с.
890384
  Салтанов Г.П. Неравовесные и нестационарные процессы в газодинамике однофазных и двухфазных сред / Г.П. Салтанов. – Москва, 1979. – 286 с.
890385
  Голубев Г.Н. Неразгаданные тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1960. – 239с.
890386
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1961. – 99с.
890387
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – М., 1968. – 103с.
890388
  Степанов Г. Неразгаданные тайны пирамиды Хеопса // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  На Земле нет ничего равного пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и Большому сфинксу - грандиозному ансамблю на пустынном плато Гиза близ Каира. Равного по суммарной массе тайн, заключённых в этих колоссах. Речь не только об архитектурно-инженерных ...
890389
  Шишкан Б К. Неразгаданный материк : роман, повести, рассказы / Б К. Шишкан, . – Москва, 1982. – 456 с.
890390
  Ганкин Б.А. Неразделимость / Б.А. Ганкин. – Минск, 1982. – 55с.
890391
   Неразделимые: Рассказы писателей Югославии.. – М., 1985. – 311с.
890392
  Оратовский И.Б. Нераздельность. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1963. – 87с.
890393
  Мудуев М.М. Нераздельные опредение плотности теплового потока Земли в буровых скважинах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 131 / Мудуев М.М.; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1969. – 26л.
890394
  Кудина Л.С. Неразлжимые распределения в евклидовом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кудина Л.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков., 1974. – 12л.
890395
  Рутус А.Б. Неразложимость высказываний с финитными глаголами ha ben и sein как лингвистический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рутус А.Б.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
890396
  Орлова Л.В. Неразложимые словосочетания, употребляющиеся в современном русском языке в роли обстоятельства. : Автореф... канд.филол.наук: / Орлова Л.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
890397
  Берман С.Д. Неразложимые целочисленные представления конечных групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берман С.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
890398
  Бурдина З.Г. Неразложимые языковые структуры и речевая коммуникация / З.Г. Бурдина. – М., 1987. – 118с.
890399
  Ирошников А.М. Неразлучные / А.М. Ирошников. – М, 1961. – 18с.
890400
  Бедный Б.В. Неразменное счастье / Б.В. Бедный. – М., 1963. – 382с.
890401
  Лесков Н.С. Неразменный рубль / Н.С. Лесков. – Москва : Детская литература, 1976. – 32 с.
890402
   Неразоушающий контроль элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Советское радио, 1976. – 296с.
890403
  Реут В.В. Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной / В.В. Реут, С.Т. Роговский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено эффективное приближённое решение задачи о напряжённом состоянии неразрезной полосовидной пластинки, лежащей на n опорах и ослабленной прямолинейной трещиной. С помощью обобщённой схемы метода интегральных преобразований и метода трёх моментов ...
890404
  Левитин Неразрешимая психологическая загадка / Левитин, М. Коул // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.19-33. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
890405
  Лавров И.А. Неразрешимость некоторых элементарных теорий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лавров И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 7л.
890406
  Кратко М.И. Неразрешимость проблемы полноты в теории автоматов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кратко М.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
890407
  Кузенецов М.И. Неразрешимые модулярные алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенецов М.И.; АН СССР. – М, 1977. – 7л.
890408
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.1. – 1965. – 504с.
890409
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.2. – 1965. – 492с.
890410
   Неразрушающие методы контроля металлов на тепловых электростанциях. – Москва : Энергия, 1974. – 128 с.
890411
  Некрасов М.М. Неразрушающие методы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Некрасов. – Киев : Техніка, 1980. – 199 с.
890412
  Комаров Ф.Ф. Неразрушающий анализ поверхностей твердых тел ионными пучками / Ф.Ф. Комаров. – Минск : Университетское, 1987. – 255 с.
890413
   Неразрушающий контроль-88: 11-12 мая 1988 г.: Тезисы докладов семинара.. – Рига, 1988. – 120с.
890414
  Зацепин Н.Н. Неразрушающий контроль / Н.Н. Зацепин. – Минск, 1979. – 192с.
890415
  Леонов Б.И. Неразрушающий контроль / Б.И. Леонов. – Москва, 1985. – 64 с.
890416
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль в радиоэлектронике / Н.С. Данилин, Ю.А. Банников, В.П. Улитенко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
890417
   Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении: Сб. научн. тр.. – М., 1988. – 63с.
890418
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль качества продукции радиоэлектроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1976. – 240 с.
890419
  Лушников Г.А. Неразрушающий контроль качества углородных материалов. / Г.А. Лушников, А.С. Гаревских. – М., 1976. – 48с.
890420
  Скипочка С.И. Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи / С.И. Скипочка, В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 229-240 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
890421
  Гораздовский Т.Я. Неразрушающий контроль металлов / Т.Я. Гораздовский. – М., 1964. – 40с.
890422
  Гаврилин В.В. Неразрушающий контроль параметров тонких проводящих пленок электромагнитными методами / В.В. Гаврилин. – Рига, 1991. – 207 с.
890423
  Троицкий В.А. Неразрушающий контроль сварных соединений / В.А. Троицкий, М.И. Валевич. – М, 1988. – 112с.
890424
  Аболтинь Э.Э. Неразрушающий контроль физических свойств двухслойных полупроводников на сверхвысоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: 253 / Аболтинь Э.Э.; АН Латв.ССР. – Рига, 1968. – 22л.
890425
  Попеначенко В.И. Неразрушающий метод контроля надежности полупроводниковых диодов. : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Попеначенко В.И.; КПИ,. – К., 1967. – 25л.
890426
  Франчук А.Н. Неразрушающий метод оценки надежности керамических трубчатых конденсаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Франчук А.Н.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра диэлектриков и полупроводников. – К., 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
890427
   Неразрущающие методы контроля материалов и изделий. Сб. ст.. – М., 1964. – 516с.
890428
  Саакян Г.А. Неразрывная связть материи и движения в свете ядерной физики : Автореф... канд. филос.наук: / Саакян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 22л.
890429
  Свечников Г.А. Неразрывность материи и движения / Г.А. Свечников. – Москва, 1969. – 15с.
890430
  Кудимова Марина Неразрывный пробел = Из цикла "Красота" : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 81-82. – ISSN 0012-6756
890431
  Фоменко К. Неразъясненный вопрос в древних сказаниях о прениях славянских первоучителей с козарскими евреями / [Свящ. Климент Фоменко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 22 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
890432
  Дести Мэри Нерасказанная история / Пер. с англ.З.Рахлиной // Моя жизнь/ Нерасказанная история; Дести М. : Пер. с англ.Н.Краснова Я.Яковлева / А. Дункан. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – с.253-461. – (Избранницы судьбы). – ISBN 5-300-02465-1
890433
  Давыдов В.Ф. Нераспространение ядерного оружия и политика США / В.Ф. Давыдов. – М., 1980. – 279с.
890434
  Бойер Р.О. Нерассказанная история рабочего движения в США : Повесть о классовых боях, поражениях и победах америк. рабочих - мужчин и женщин / Р. О. Бойер, Г. М. Морейс ; Пер. с англ. Г. Киценко [и др.] ; Под ред. и со вступ. статьей И. Микусона. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 655 с.


  Доп. тит. л.: Labor"s untold story. The adventure story of the battles, betrayals and victories of Amer. working men and women. By Richard O. Boyer and Herbert M. Morais. New York, 1955
890435
  Абайя Эрнандо Нерассказанная история Филиппин / Абайя Эрнандо. – Москва, 1970. – 381с.
890436
  Люшнин Г.И. Нерасстрелянная песня / Г.И. Люшнин. – М., 1974. – 133с.
890437
  Жданов Ю.А. Нерасторжимые звенья / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 239с.
890438
  Матвеева Н.Н. Нерасторжимый круг / Н.Н. Матвеева. – М., 1991. – 158с.
890439
  Михайловский В.Г. Нерастраченный потенциал системы военного образования / В.Г. Михайловский, И.С. Дробот, А.В. Рогожин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание современного состояния военного образования Российской Федерации. Выделены основные направления развития военного образования России. Presented is analytical description of nowadays state of military education in the Russian ...
890440
   Нерациональное использование природных ресурсов в капиталистическом мире. Некоторые проблемы истощения природной среды. Сб. ст.. – М., 1974. – 64с.
890441
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Москва, 1981. – 237с.
890442
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
890443
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – 3-е. – Москва : Современник, 1988. – 238с. – ISBN 5-270-00742-8
890444
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Чебоксары, 1989. – 237с.
890445
  Сычева Н. Нерв научной работы // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
890446
  Катц Б. Нерв, мышца и синапс / Б. Катц. – Москва, 1968. – 221с.
890447
  Рябий В. Нерв, що біжить верхами Карпат // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Василя Герасим"юка.
890448
  Коровкин П.П. Нервенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1983. – 71с.
890449
   Нервная клетка.. – Л., 1966. – 263с.
890450
  Филаретов А.А. Нервная регуляция гипофизарно-адренокортикальной системы / А.А. Филаретов. – Л, 1979. – 144с.
890451
  Сафонов В.А. Нервная регуляция дыхания у животных в условиях избыточного давления в легких : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонов В. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1965. – 22л.
890452
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Воробьева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
890453
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Воробьева Н. М.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1966. – 255л. – Бібліогр.:л.215-255
890454
  Удельнов М.Г. Нервная регуляция сердца / М.Г. Удельнов. – М., 1961. – 383с.
890455
  Родионов И.М. Нервная регуляция сосудов скелетных мышц : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Родионов И.М. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-27
890456
   Нервная система. – Ленинград
Вып.1. – 1960. – 223 с.
890457
  Невмывака Г.А. Нервная система дождевого червя. / Г.А. Невмывака. – М.Л., 1966. – 134с.
890458
  Швалев В.Н. Нервная система и заболевания сердца. / В.Н. Швалев. – Москва, 1983. – 72с.
890459
  Бирюкова З.И. Нервная система и спорт / З.И. Бирюкова. – М., 1962. – 40с.
890460
  Брандт Э.К. Нервная система ос (Vespa). – Санкт-Петербург : Тип. Э.Арнгольда, 1878. – 11, [2] с. – Отд. оттиск из: Протоколы С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 7, с. XCIII
890461
  Богоявленский Ю.К. и др. Нервная система паразитических нематод / Ю.К. и др. Богоявленский. – Кишинев, 1974. – 190с.
890462
  Колосов Н.Г. Нервная система пищеварительного тракта позвоночных и человека / Н.Г. Колосов. – Л., 1968. – 172с.
890463
  Родионов М.Д. Нервная система современной библиотеки : интервью с заместителем генерального директора Российской государственной библиотеки М.Д. Родионовым / М.Д. Родионов; беседовала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 4-6
890464
  Теплов С.И. Нервно-гормональные механзимы изменений коронарного кровообращения при прямом и рефлекторном возбуждении гипотоламической области : Автореф... докт. мед.наук: / Теплов С. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 23л.
890465
  Исмайлов Б О. Нервно-гуморальная регуляция экскреторной деятельности желез желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмайлов О.Б,; Ком. высш. и сред. спец. образов. Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
890466
   Нервно-гуморальные регуляции деятельности пищеварительного аппарата.. – Москва, 1949. – 304с.
890467
  Скок В.И. Нервно-мышечная физиология / В.И. Скок, М.Ф. Шуба. – Киев : Вища школа, 1986. – 216с.
890468
  Кривой И.И. Нервно-мышечный синапс и антихолинэстеразные веществва / И.И. Кривой. – Л., 1987. – 240с.
890469
  Тасаки И. Нервное возбуждение. Макромолекулярный подход / И. Тасаки. – М., 1971. – 222с.
890470
  Штрюмпель А. Нервность и воспитание : Лекция для воспитателей, врачей и лиц, страдающих нервностью / Проф. А. фон-Штрюмпелль ; Авториз. пер. д-ра Ц.А. Шабад. – Москва : К-во "Соврем. пробл.", 1912. – 53 с. – Без тит. л.
890471
  Фельцман О.Б. Нервные дети : Очерк психопатологии дет. возраста для воспитателей / Д-р О.Б. Фельцман, орд. Преображен. психиатр. больницы ; Общедоступ. курсы по дошкольному воспитанию. – Москва : Практические знания, 1916. – 92 с. – (Лекции, организованные Кружком совместного воспитания и образования детей и читанные в Московском горном университете им. А.Л. Шанявского ; № 5)
890472
  Фельцман О.Б. Нервные дети / О.Б. Фельцман. – М, 1918. – 91с.
890473
  Гарбузов В.И. Нервные дети / В.И. Гарбузов. – Л, 1990. – 172с.
890474
  Писарева Л.В. Нервные дети и их воспитание. / Л.В. Писарева. – М., 1952. – 80с.
890475
  Тонких А.В. Нервные и гормональные факторы в происхождении пневмонии и отека легких. / А.В. Тонких. – Москва, 1949. – 104с.
890476
  Николайшвили Л.С. Нервные и гуморальные механизмы изменения просвета пиальных артерий, снабжающих кровью кору головного мозна : Автореф... канд. биол.наук: / Николайшвили Л. С.; АН ГССР, Ин-т физиол. – Тбилиси, 1968. – 22л.
890477
   Нервные и гуморальные механизмы регуляции функций.. – Минск, 1969. – 284с.
890478
   Нервные и гуморальные механизмы рефлекторных реакций.. – Минск, 1968. – 279с.
890479
  Зощенко М.М. Нервные люди / М.М. Зощенко. – Мурманск, 1991. – 254с.
890480
  Бар Герман Нервные люди. Столица : Рассказ ; Очерк / Герман Бар ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 67)
890481
   Нервные механизмы двигателей деятельности.. – М., 1966. – 488с.
890482
  Иоселиани Т.К. Нервные механизмы интегративной деятельности спинного мозга. / Т.К. Иоселиани; . – Тбилиси, 1970. – 199с.
890483
  Беритов И.С. Нервные механизмы поведения высших позвоночых животных / И.С. Беритов. – М, 1961. – 354с.
890484
   Нервные механизмы условнорефлекторной деятельности.. – Москва, 1963. – 320с.
890485
  Карупу В.Я. Нервные структуры печени и их изменения в различных экспериментальных условиях : Автореф... док. биол.наук: / Карупу В. Я.; АН УССР, От-ние биол. – К., 1963. – 29л.
890486
  Соловьев В.Н. Нервный аппарат вилочковой железы в норме и экспериментальной патологии. : Автореф... канд. мед.наук: / Соловьев В.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 17л.
890487
  Зяблов В.И. Нервный аппарат оболочек спинного мозга человека. (Морфол. и эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... доктор мед.наук: / Зяблов В.И.; Донецкий гос. ин-тут им. А.М.Горького. – Донецк, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
890488
  Несен К.И. Нервный и гуморальный пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Несен К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
890489
  Ходжкин А. Нервный импульс / А. Ходжкин. – Москва, 1965. – 125с.
890490
  Захаржевский В.Б. Нервный контроль коронарного кровообращения. (Участие кортикальных механизмов в регуляции кровооснабжения сердечной мышцы) : Автореф... д-ра мед.наук: 03.00.13 / Захаржевский В.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1981. – 49л.
890491
  Майоров Ф.П. Нервный механизм сновидений / Ф.П. Майоров. – Ленинград : Наука, 1970. – 148с.
890492
  Старобинец М.Х. Нервный центр и мыщца при дефиците возбуждения / М.Х. Старобинец, А.Д. Пшелецкая. – Петрозаводск, 1973. – 196с.
890493
  Лиманський Ю.П. Нервова клітина і мозок / Ю.П. Лиманський. – К., 1966. – 69с.
890494
  Нікітіна Н.С. Нервова провідність та механокінетичні параметри скорочення м"язу musculus gastrocnemius у щурів з діабетичною полінейропатією та їх корекція : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 091 / Нікітіна Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 174 арк. – Додатки: арк. 171-174. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 139-170
890495
  Молдавська С.І. Нервова система і ваша професія / С.І. Молдавська. – К., 1974. – 110с.
890496
  Єрмаков М.В. Нервова система і вуглеводний обмін у безхребетних / М.В. Єрмаков. – К., 1938. – 96с.
890497
  Сауляк-Савицька Нервова система і органи чуття / Сауляк-Савицька. – К., 1962. – 47с.
890498
  Ганошенко Ю.А. Нервове та психічне захворювання в загальному контексті поетики драм В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-47. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
890499
  Оранський В.В. Нервові та психічні хвороби з основами медичної психології : підручник для мед. училищ / В.В. Оранський. – Київ : Вища школа, Головне видавництво, 1977. – 207 с. : іл.
890500
   Нервові хвороби : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 487с. – ISBN 5-11-0041-46-6
890501
  Сепп Є.К. Нервові хвороби (підручник). / Є.К. Сепп. – Київ, 1951. – 579с.
890502
  Нікітін Ю.І. Нервово-психічні захворювання при алкоголізмі / Ю.І. Нікітін. – К, 1975. – 32с.
890503
   Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2016. – № 6 (112). – С. 46-51. – ISSN 1992-5921
890504
  Рогачев А.А. Нервущиеся нити: стихи и поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1983. – 111с.
890505
  Повещенко М.В. Нервы пясти и пальцев овцы : Автореф... канд. биол.наук: / Повещенко М.В.; Оренбургский сельскохоз. ин-т. – Оренбург, 1966. – 20л.
890506
  Белокуренко С.П. Нервы фиброзной капсулы почки человека и некоторых млекопитающих животных. (Морфол. и эксперим. данные) : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Белокуренко С.П. ; Донецкий мед. ин-т им. А.М. Горького. – Донецк, 1965. – 16 с.
890507
  Слепков Ю.И. Нервый аппарат нисходящей аорты в норме и при гипертонической болезни. : Автореф... Канд.мед.наук: / Слепков Ю.И.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1953. – 8 с.
890508
  Губська О. Нереабілітуючи підстави закриття кримінальних справ з позиції презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.73-75
890509
  Косова Л.Б. Нереализованные возможности : механизмы мобильности в советском и постсоветском обществе // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.96-107. – ISSN 0869-0499
890510
  Самойлов Юрий Нереализованный потенциал Южночешского края : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 58-62. – Библиогр.: Фото
890511
  Чуткий А. Нереалізований потенціал // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561
890512
  Горбатюк М. Нереалізований проект рееміграції німців-колоністів з Німеччини в УСРР у 1921 - 1922 рр. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 148-153. – ISSN 2306-4323
890513
  Мазур В.Л. Нереалізовані можливості наповнення бюджету України / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 38-47. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
890514
  Боляновський А. Нереалізовані можливості: спроби українсько-польського порозуміння (осінь 1939 – перша половина 1941 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 63-88. – ISSN 0130-5247
890515
  Музика-Стефанчук Нереальні положення у фінансовому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 29-37. – ISSN 1026-9932
890516
  Игрицкий Ю.И. Нереальные расчеты "критиков" реального социализма / Ю.И. Игрицкий. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
890517
   Нерегулярная двойственность в математическом программировании: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 77с.
890518
  Звонська-Денисюк Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функционально-семантичний аспект) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Л.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
890519
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-174
890520
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : 10.02.14. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 1999. – 20 с.
890521
  Петров Владислав Викторович Нерегулярные вариационные задачи на классах разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Петров Владислав Викторович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
890522
  Данилюк И.И. Нерегулярные граничные задачи на плоскости / И.И. Данилюк. – М., 1975. – 295 с.
890523
  Сушкевич В.И. Нерегулярные линейные волноводные системы : Введение в анализ линейных цепей сверхвысоких частот / В.И. Сушкевич. – Москва : Советское радио, 1967. – 295 с.
890524
   Нерегулярные магнитные возмущения в Антарктике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигалов Л. Н,; Жигалов Л. Н,; Арктич. и антарктич. НИИ. – Л, 1965. – 11л.
890525
  Александров А.М. Нередельные сульфоны, содержащие фтор : Автореф... канд. хим.наук: / Александров А. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1969. – 17л.
890526
  Строков А. Нередица - памятник русского зодчества ХІІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 14 с.
890527
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 186-206
890528
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
890529
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 142-152
890530
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 29 назв
890531
  Анісімов І.О. Нерезонансне перехідне випромінювання модульованого електронного потоку на тривимірних неоднорідностях анізотропної плазми / І.О. Анісімов, Л.В. Мішак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Розраховано нерезонансне перехідне випромінювання, збуджуване модульованим електронним потоком, що рухається уздовж магнітного поля через тривимірне просторово обмежене плазмове утворення. Показано, що зростання випромінювання можливе для ...
890532
  Богомолець-Бараш Нерекомендовані рекомендації: зауваження до порадників із культури Слововживання / Богомолець-Бараш, О.Б. Шарко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 43-51


  У пропонованій статті наведено критичний огляд порадників з українського слововживання. Хибні, на думку авторів посібників, а також рекомендовані ними варіанти сталих словосполучень перевірено за кодифікацією у словниках різних періодів. В ...
890533
  Карпачева О.В. Нерелигиозное феминистское движение и "исламский феминизм" в Египте: ХХ век // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-49. – ISSN 0869-1908
890534
  Черкасов О.В. Нерелізована "реформа" ректора Богдашевського: до витоків становлення викладання педагогічних наук у Київській духовній академії // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 130-132
890535
  Труглик Э. Нерелятивистская квадратная диаграмма и прямые ядерные реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Труглик Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 6л.
890536
  Лендьел В.И. Нерелятивистская квантовая теория рассеяния : Учеб.пособие / В.И. Лендьел, М. Салак. – Львов : Вища школа, 1983. – 136 с.
890537
  Душутин Н.К. Нерелятивистская теория ядерных взаимодействий / Н.К. Душутин. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1989. – 88 с.
890538
  Блохинцев Л.Д. Нерелятивистские диаграммы и их применение в теории ядерных реакций. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Блохинцев Л.Д.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
890539
  Коппель А.А. Нерелятивистский анализ релятивистских гравитационных полей : учеб. пособие / А.А. Коппель. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1977. – 85 с.
890540
  Світличний К.К. Нерентабельна любов : оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк, 1965. – 215 с.
890541
  Кожин Н.И. Нерестово-вырастные хозяйства / Н.И. Кожин, М.А. Летичесвский. – М., 1953. – 48с.
890542
  Бирман И.Б. Нерестовые миграции и качественные показатели стад осенней амурской кеты. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бирман И.Б.; Академия наук Союза ССР. – Владивосток, 1951. – 15 с.
890543
  Песериди Н.Е. Нерестовые популяции осетра и севрюги р.Урал и мероприятия по их воспроизводству : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Песериди Н.Е.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Астрахань, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
890544
  Іващенко І. Нерефлексійні теорії самосвідомості: новий початок старої історії? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 115-118. – ISSN 0235-7941
890545
  Андреев А.Ф. Нерехта / Андреев А.Ф., Большаков И.Г., Магнитский М.П. – Кострома : Книжное издательство, 1963. – 160 с.
890546
  Большаков И.Г. Нерехта. / И.Г. Большаков. – Ярославль, 1989. – 110с.
890547
  Лихоткин Г.А. Нерешение вопросы биографии и творчества Н.И.Новикова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Лихоткин Г.А.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1975. – 17л.
890548
   Нерешенные вопросы русского правописания. Сб. ст.. – Москва, 1974. – 304с.
890549
  Улам С. Нерешенные математические задачи / С. Улам. – Москва, 1964. – 168 с.
890550
  Лункевич В.В. Нерешенные проблемы биологии : С приложением статей о Р. Вирхове и Л. Бюхнере : с 81 рис., 4 табл. и 8 портретами / В.В. Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – [8], 379 с., 81 ил., 12 л. ил., портр. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 376-379)
890551
  Григорьев Л. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России / Л. Григорьев, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С.36-62 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
890552
  Коротков Г.С. Нержавеющая память / Г.С. Коротков. – М., 1986. – 166с.
890553
  Коломбье Л. Нержавеющие и жаропрочные стали / Л. Коломбье, И. Гохман. – М., 1958. – 479с.
890554
  Химушин Ф.Ф. Нержавеющие кислотоупорные и жароупорные стали / Ф.Ф. Химушин. – Москва : Металлургиздат, 1945. – 479 с.
890555
  Бурлачук Ф.Ф. Нержавеющий клинок / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 208с.
890556
  Щипківський Г.П. Неримовані думки : есеї, роздуми / Геннадій Щипківський. – Одеса : Астропринт, 2018. – 220, [2] с. – ISBN 978-966-927-329-1
890557
  Феофанов Л.К. Неринкові теорії розвитку економіки СРСР // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 10-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано й узагальнено погляди зарубіжних і українських авторів на розвиток економіки СРСР. Головним фактором статичності економіки радянського типу була відсутність самоорганізації та саморегулювання. Інститути, які забезпечують ...
890558
  Венцлова А. Нерис, Саломея : стихи / А. Венцлова, К. Зелинский; пер. с лит. – Каунас, 1947. – С. 7-23
890559
  Щербакова О.А. Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 49-53.


  Аналіз проблеми неориторичної дії та медіавпливу на свідомість людей в аудіовізуальній сфері мачсової комунікації.
890560
  Десятерик Д. Нерівна всім рівність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 29


  Нова ініціатива Міністерства культури загрожує знищити українську кіноіндустрію.
890561
  Бєлкін Л. Нерівні, або чому принцип рівної відповідальності України та Росії за війну на Донбасі є неприпустимим // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 32-33
890562
   Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / [Черенько Л.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-304-005-9
890563
  Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
890564
  Індлекофер К.-Х. Нерівність для відстані Леві між двома функціями розподілу та її застосування / К.-Х. Індлекофер, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 53-64. – ISSN 0868-6904
890565
  Сотула О.В. Нерівність доступу як ризик для економічної безпеки системи вищої освіти України / О.В. Сотула, В.В. Опалько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 84-89. – ISSN 2222-4459
890566
  Соколовська А.М. Нерівність доходів і багатства та податкові інструменти її зменшення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 23-41. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
890567
  Лаврук І.Г. Нерівність доходів населення в Україні / І.Г. Лаврук, С.І. Тодорюк, В.І. Кифяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено нерівність доходів населення як один із чинників, що порушує внутрішню структуру економіки держави. Розкрито основні причини виникнення диференціації населення України та детально вивчено статистичні дані, на основі яких зроблено ...
890568
  Міщук Г.Ю. Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 97-105. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
890569
  Несін Є.С. Нерівність доходів, як результат економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 526-527. – ISBN 978-966-188-219-4
890570
  Лібанова Е.М. Нерівність за доходами в сучасній Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – C. 26-36
890571
  Мирошниченко А. Нерівність правового статусу населення Месопотамії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 87-89
890572
  Тимошкевич Т.Д. Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 164-173. – ISSN 0868-6904
890573
  Ванькович Д. Нерівність та бідність - конкуруючі пріоритети фінансової політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 87-91. – ISSN 2078-5860
890574
  Левчук Н.М. Нерівність у порядку вимирання й дожиття умовних поколінь в Україні / Н.М. Левчук, Л.В. Лущик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 52-64. – ISSN 2072-9480
890575
  Шушпанов Д.Г. Нерівність у стані здоров"я населення України: гендерні особливості // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 76-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
890576
  Буткалюк В. Нерівність у сфері праці: глобальний вимір // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 75-93. – ISSN 1563-3713
890577
  Бучнев В.В. Нерівноважна плазма дуг в поперечному потоці повітря / В.В. Бучнев, С.Д. Коваль, В.Я. Черняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 316-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджений вплив поперечного продуву газу на характер нерівноважності плазми фіксованої в просторі та обертальної ковзаючої дуги. Показано, що плазма повітря таких дуг нерівноважена з суттєвим відривом температури заселення ...
890578
  Булавін Л.А. Нерівноважна термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Рівняння дифузії. – 2003. – 14с.
890579
   Нерівноважний характер реакцій на плазмовому електроді в несамостійному розряді "газ - рідина" / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев, В.В. Юхименко, А.К. Трохимчук, В.В. Ярош // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі було досліджено спектри поглинання водного розчину соляної кислоти після обробки її плазмою. Кількість хлору, що утворюється і залишається розчиненим у рідині після такої обробки, немонотонно залежить від електричних параметрів розрядів. ...
890580
  Оленич І.Б. Нерівноважні електронні процеси у наносистемах на основі кремнію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Оленич Ігор Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
890581
  Лучечко А.П. Нерівноважні електронні фото- та термостимульовані процеси в оксидних матеріалах функціональної електроніки на основі галію та алюмінію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Лучечко Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 76 назв
890582
  Аксіментьєва О.І. Нерівноважні електрохімічні процеси. Теоретичний практикум : навч. посібник / О.І. Аксіментьєва, Г.В. Мартинюк, І.В. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 212-213. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-617-10-0415-3
890583
   Нерівноважні плазмохімічні технології обробки води за наявності хімічного, бактеріологічного або радіаційного забруднення / В.Я. Черняк, В.В. Юхименко, І.Л. Бабіч, В.А. Зражевський, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода, А.К. Трохимчук, В.В. Наумов, Я.Б. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалась плазмохімічна деструкція стійкої токсичної речовини 1,1-ді(4-хлорфенол)-2,2,2-трихлоретан (ДДТ) у во-ді. Деструкція сільськогосподарського пестициду, що містить ДДТ, проводилась у водному розчині за атмосферного тиску з використанням як ...
890584
  Давидюк Г.Є. Нерівноважні процеси в напівпровідниках : Навч. посібник / Г.Є. Давидюк; Волинський дер. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 151c. – ISBN 966-600-002-4
890585
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М. П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 134л. – Бібліогр.:л.123-133
890586
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М.П.; КУ. – К., 1993. – 15л.
890587
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
890588
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 134 л. – Бібліогр. : л. 129-134
890589
  Гаріна С.М. Нерівномірність георозподілу цільової аудиторії закладів вищої освіти як фактор впливу на результати вступної кампанії / С.М. Гаріна, Н.Т. Тверезовська // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – C. 16-21. – ISSN 2413-1571
890590
  Халіна О.В. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 15-20. – ISSN 2222-4459
890591
  Фаріон М.М. Нерівномірність розподілу доходів населення України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 159-165. – ISSN 2222-4459
890592
  Дучинська Н.І. Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 60-64. – ISSN 2071-4653
890593
  Пєтух А.М. Нерівномірносні характеристики дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків : монографія / А.М. Пєтух, Д.Т. Обідник, О.Н. Романюк ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 89 с. – ISBN 978-966-641-320-1
890594
  Альохін О.Д. Нерівності для величин критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 361-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі експериментальних досліджень інтенсивності розсіяного світла та кінетики встановлення рівноваги в неоднорідних системах в гравітаційному полі поблизу критичної точки запропоновані нерівності між величинами критичних індексів, які відповідають ...
890595
  Нестеренко О. Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів / О. Нестеренко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  У роботі отримано нові нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів. В работе получены новые неравенства для вторых модулей непрерывности кратных аргументов. New inequalities for second modulus of continuity in the case of multiple ...
890596
  Голомозий В.В. Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 39-51. – ISSN 0868-6904


  В данiй роботi розглядаються умови за яких гарантовано iснування математичного сподiвання моменту склеювання для двох незалежних, дискретних, неоднорiдних за часом ланцюгiв Маркова. Розглядаються дискретнi ланцюги з фазовим простором {0, 1, . . . }, та ...
890597
  Булдигін В.В. Нерівності для розподілів функціоналів від субгауссівських векторів / В.В. Булдигін, Є.Д. Печук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 23-33. – ISSN 0868-6904
890598
  Добржанскький С. Нерівності та їх застосування / С. Добржанскький. – Київ, 1938. – 48 с.
890599
  Нестеренко О. Нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова для цілих функцій експоненціального типу К // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Відомі нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова узагальнюються на випадок цілих функцій багатьох змінних експоненціального типу К. In the article the knov/ns Nikolskiy - Ibragimov - type inequalitys is generalized for entire functions of ...
890600
  Яковенко А.К. Нерівноцінності тілесності: стан здоров"я, подача їжі та транспортний рух на вагах моралі / А.К. Яковенко, А.Ю. Тащенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 202-208. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
890601
  Смирнов В.М. Нерль / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1965. – 56с.
890602
  Недушкин В.П. Неровный горизонт / В.П. Недушкин. – Краснодар, 1980. – 207с.
890603
   Нероденко Володимир Минович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 64. – ISBN 966-8352-11-4
890604
  Булычев В.Н. Неродные родные дети. / В.Н. Булычев. – Киров, 1989. – 218,2с.
890605
  ОвсієнкоС.А Нерозв"язні матричні поліноміальні рівняння / ОвсієнкоС.А, РогановЮ.В, РогановаОЮ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У статті виводяться 2 критерія розв"язності поліноміальних матричних рівнянь. Доводиться, що існують 2 багатопараметричні множини матричних нерозв"язних поліноміальних рівнянь розмірності два. Ключові слова: матричне рівняння, корінь. In this paper, ...
890606
  Карнаух Т.О. Нерозв"язні проблеми для алгоритмічних пристроїв зі скінченною пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нерозв"язні проблеми для скінченних R-перетворювачів. Доведено, що клас функцій, заданих скінченними R-перетворювачами, не є ефективно замкненим відносно віднімання та додавання. Undecidable problems for finite R-transducers are ...
890607
  Корнієвський О.А. Нерозвиненість громадянського суспільства як чинник безвідповідальності влади та посилення тенденції авторитаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 229-239
890608
  Мудрак Олеся Нерозгадана вічність води : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
890609
  Білоус В. Нерозгадана постать: "Ігнатій з Никлович" на тлі народознавчого і суспільного життя Галичини (середина XIX ст.) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Герасим. – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 28-39. – ISSN 2225-5095
890610
  Опанасенко Світлана Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
890611
  Кулик Н. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск
890612
  Пишнюк Т.В. Нерозгаданий постскриптум : [романи] / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2017. – 486, [2] с. – Зміст: Божа вивірка ; Поміж століть ; Кацапочка. – ISBN 978-966-399-856-5


  В пр. №1717554 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському - в День сторіччя незабутнього Олеся Гончара на Щастя і Добро. Щиросердно Автор Підпис. м. Київ, університет 3.04.2018 р.
890613
  Тимофіївна В. Нерозгаданий пророк : Реферат читаний на Шевченківській академії / В. Тимофіївна. – Перемишль, 1932. – 15 с.
890614
  Москалець О. Нерозгадані загадки Гондурасу // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 48 (201). – С. 24-27
890615
  Червак Б. Нерозгадані таємниці Олега Ольжича. До 110-річчя від дня народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 11


  "Нещодавно ми відзначили 110 років від дня народження Олега Кандиби-Ольжича. Уже, принаймні, 25 років його життя і діяльність досліджується в незалежній Україні. Адже за радянських часів на цю постать було накладено «табу» через приналежність до ...
890616
  Загиней З. Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 103-109. – ISSN 2409-4544
890617
  Вахудова М.А. Нерозділена Європа = Europe undivided : демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Мілада Анна Вахудова ; пер. з англ. Тараса Цимбала. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 377, [3] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Сер. засн. 2003 р. - Покажч.: с. 365-377. – Бібліогр.: с. 331-364. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 978-966-518-500-0
890618
  Сюндюков І. Нерозкаяні жінки: українки-в"язні радянських таборів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Про них розповідає нова книжка "Ув"язнені чорнобривці", щойно випущена видавництвом "Кліо".
890619
  Погуляйло С. Нерозквітла "Блакитна троянда" : До 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2011. – № 2. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  Про драму-трагедію Лесі Українки "Блакитна Троянда"
890620
  Тилищак О.А. Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем / О.А. Тилищак, Н.В. Юрченко, Р.Ф. Цімболинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 135-139. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
890621
  Лавренюк Я.В. Нерозкладність скінченної знакозмінної групи у пряму суму підгруп при нестандартній примітивній дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі встановлена нерозкладність скінченної знакозмінної групи в нетривіальну пряму суму деяких підгруп при нестандартній примітивній дії. Indecomposability of finite alternating grot into the direct sum of certain subgroups provided nonstandard ...
890622
  Йовенко С.А. Нерозкритий конверт : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1987. – 123 с.
890623
   Нерозповсюдження, контроль над озброєннями, роззброєння у 2009 р. // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 317-445. – ISBN 978-966-7272-97-5
890624
  Розгон О. Нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї): практичні проблеми сьогодення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 153-161
890625
  Наконечна О.І. Нерозривна єдність іпостасей поета та художника в мистецькій постаті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 156-160.
890626
  Янарас Х. Нерозривна філософія : Нариси вступу до філософії / Христос Янарас ; З новогр. пер. Анатолій Чердаклі та Ніна Клименко. – Київ : Основи, 2000. – 314с. – ISBN 966-500-171-Х
890627
  Семененко І.А. Нерозривне сонце / І.А. Семененко. – К., 1991. – 121с.
890628
   Нерозривний зв"язок фронту і тилу -- запорука премоги над ворогом.. – К., 1941. – 16с.
890629
  Яблонський В.А. Нерозставлені акценти / Валентин Яблонський. – 2-ге, доповнене видання. – Київ : [Анва-прінт], 2010. – 489 с. + Додаток: с. 465-486. – Бібліогр.: с. 431-462
890630
  Бровченко В.Я. Нерозстріляні зорі : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1966. – 147 с.
890631
  Матвеев А.К. Неройки караулят Урал; Путешествие в Топонимию. / А.К. Матвеев. – Свердловск, 1976. – 215с.
890632
  Кравчук А. Нерон / А. Кравчук. – Москва, 1989. – 294с.
890633
  Сизек Э. Нерон / Э. Сизек. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00197-0
890634
  Костолани Д. Нерон, кровавый поэт : роман / Д. Костолани; Пер. с венгерского Н. Подземской. – Москва : Художественная литература, 1977. – 238 с.
890635
  Дубинянская Я. Нерон: выход артиста // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
890636
  Базаева Тамара Ивановна Неросуклонное развитие и соврершенствование рабочей силы как экономическихй закон социализма : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Базаева Тамара Ивановна; МВССО РСФСР Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 16л.
890637
  Назар В.В. Нерсес Аштаракеци та ікона "Св. Нерсес" (1844 р.) з колекції Київського Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 325-330
890638
  Долуханян А.Г. Нерсес Мокаци : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Долуханян А.Г.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 20л.
890639
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – М, 1980. – 416с.
890640
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – 2-е изд. – М, 1988. – 398с.
890641
  Тейтельбойм В. Неруда. : пер. с исп. / Володя Тейтельбойм. – Москва : Прогресс, 1988. – 676 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
890642
   Нерудная геофизика: Геофиз. исслед. при поисках и разведке горнотехн. сырья и др. неметаллов. Сб. тр.. – М., 1978. – 105с.
890643
   Нерудное минеральное сырье для нужд сельского хозяйства Нечерноземья : сб. науч. тр. – М., 1987. – 151с.
890644
  Никоноров С.П. Нерудное минеральное сырье. / С.П. Никоноров. – М, 1974. – 84с.
890645
  Ботвинников В.И. Нерудное сырье Кузбасса / В.И. Ботвинников. – Кемерова, 1961. – 67с.
890646
   Нерудные ископаемые Советской Азии.. – М., 1932. – 124с.
890647
   Нерудные ископаемые.. – Л.
3. – 1927. – 719с.
890648
   Нерудные ископаемые.. – Л.
4. – 1929. – 390с.
890649
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
1. – 1926. – 550с.
890650
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
2. – 1927. – 659с.
890651
   Нерудные минеральные ресурсы ТАССР: Справочник.. – Казань, 1982. – 68с.
890652
  Чичерин А.В. Нерудовский этап в истории критического реализма. / А.В. Чичерин. – К., 1963. – 19с.
890653
  Лапцевич Ф.Ф. Неруйнівний контроль електромагнітних параметрів елементів і вузлів електродвигунів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Лапцевич Ф. Ф.; Хар. політехн. ун-т. – Х., 1999. – 19л.
890654
   Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації : монографія / М.О. Карпаш [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 310 с. : іл., табл. + Додаток: с. 303-309. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 978-966-694-121-6
890655
  Сусліков Л.М. Неруйнівні методи контролю : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спеціальностей / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Фіз. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів і визначень: с. 187-189. – Бібліогр.: с. 190-191
890656
  Білокур І.П. Неруйнуюча історія : біографія / І.П. Білокур. – Київ : НАУ, 2017. – 156, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 91-109
890657
   Нерукотворний пам"ятник // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 березня (№ 10)


  Про засновника і першого президента Академії наук вищої школи Віталія Стріху.
890658
  Колотилин Андриан Нерукотворные монументы на Большом Ляховском. Почти как люди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 86-91 : фото
890659
   Нерукотворный мост: Сб.. – М., 1983. – 503с.
890660
  Белей Л.О. Нерусинство у контексті сучасної України / Л.О. Белей, Л.Л. Белей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 57-61. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
890661
  Снегирев В. Нерусский бунт // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 19 (609). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  В 1918 году в нынешней Луганской области произошло Беловодское восстание - крестьяне с вилами противостояли вооруженным донским казакам. Последствия тех сражений ощущаются до сих пор.
890662
  Груба Д. Нерухома турбулентність: ризики інвестування у житло // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 16-17
890663
  Меньшикоа А. Нерухомий обрахунок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 4 (148). – С. 20-22. – ISSN 1726-3077
890664
  Дихтяренко О. Нерухомий ринок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 12-14. – ISSN 1726-3077
890665
  Баранівський В. Нерухомі правила // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 16


  Держава сприяє розвитку іпотечного кредитування та чітко встановлює "правила гри" на ринку, але рівень захисту прав кредиторів поки що залишається низьким.
890666
  Іксанов Олександр Маратович Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
890667
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 284л. – Бібліогр.: л.265-284
890668
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.01.05 / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
890669
  Сиротчук О.А. Нерухомі хроматографічні фази зі зниженою гідрофобністю у визначенні консервантів та діючих речовин протизастудних засобів методом високоефективної рідинної хроматографії : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Сиротчук Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 185 арк. – Додатки: 144-168 арк. – Бібліогр.: 169-185 арк.
890670
  Яремчук Н.Ф. Нерухомість підприємства в контексті облікової політики // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 143-151. – ISSN 2411-4413
890671
  Бідах А. Нерухомість та будівництво: що нам готує 2019 рік? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 12-13
890672
  Дементьєв О. Нерухомість у справах ЄСПЛ: top-list рішень // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 24-25
890673
  Лівенда К.О. Нерухомість як об"єкт бухгалтерського обліку: класифікація та оцінка // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 65-68. – ISSN 2313-0431
890674
  Євтух О.О. Нерухомість як об"єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-96. – Бібліогр.: 18 п.
890675
  Полянек К.М. Нерухомість як особливий об"єкт права власності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 27-30
890676
  Єфанова Н. Нерухомість: подарувати чи продати? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 9, 14-15
890677
  Отрош І.М. Нерухомість: проблеми визначення поняття та ознак // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-137
890678
  Козько В.А. Неруш / В.А. Козько. – Київ, 1986. – 360 с.
890679
  ПаламарчукО.Л Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223-224. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1953) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
890680
  Паламарчук О.Л. Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X
890681
  Андроников Л.Н. Нерушимая дружба : Борьба народов СССР и Болгарии против общих врагов / Л.Н. Андроников, К.Е. Комаров, А.Н. Ратников. – Москва : Воениздат, 1959. – 116 с., [4] л. ил. : ил. и карты
890682
  Епищев П.И. Нерушимая дружба братских народов : [к 300-летию воссоединения Украины с Россией] / П.И. Епищев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 92 с.
890683
   Нерушимая дружба братских народов СССР. : К 300-летию воссоединения Украины с Россией : Сб. библиогр. и метод. матер. для масс. б-к. – Москва, 1954. – 72с.
890684
   Нерушимая дружба братских народов. 300-летие воссоединения Украины с Россией. (Материалы к библиографии)., 1955. – 59с.
890685
   Нерушимая дружба и братство. Пребывание президента Алжирской Нар. Демократич. Республики, генерального секретаря партии Фронт нац. освоождения Алжира Ахмеда Бен Беллы в СССР 25 апр. -- 7 мая 1964 г.. – М., 1964. – 151с.
890686
  Коровин Е.А. Нерушимая дружба и сотрудничество народов СССР и народно-демократических стран -- могучий оплот мира и всеобщей безопасности / Е.А. Коровин. – Москва, 1955. – 40с.
890687
  Арутюнян Ю.В. Нерушимая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики - прочная опора мира во всем мире : стенограмма публичной лекции... / Арутюнян Ю.В. – Москва : Знание. – 32 с. – (Серия 1 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и наук. знаний ; № 21)
890688
   Нерушимая дружба украинского и белорусского народов в период социализма. – Киев, 1978. – 271 с.
890689
   Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма.. – Киев, 1980. – 426с.
890690
  Шевченко Ф.П. Нерушимая дружба украинского и русского народов / Ф.П. Шевченко. – М., 1954. – 96с.
890691
   Нерушимая дружба.. – М., 1971. – 192с.
890692
   Нерушимая дружба. К 10-летию Китайской Нар. Республики. Репертуарный сборник для армейской и флотской худож. самодеятельности.. – М., 1959. – 136с.
890693
  Нихамин В.П. Нерушимаясоветско-китайская дружба - оплот мри и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире. / В.П. Нихамин. – М., 1955. – 36с.
890694
  Рерих Н. Нерушимое / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 236 с. – ISBN 5-85745-015-2
890695
  Жамбалов Ц. Нерушимое братство / Ц. Жамбалов. – Иркутск, 1972. – 63с.
890696
  Васягин С.П. Нерушимое единство народа и армии / С.П. Васягин. – Москва, 1978. – 55с.
890697
  Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1987. – 142с.
890698
  Клименко Б.М. Нерушимость границ - условие международного мира. / Б.М. Клименко, Н.А. Ушаков ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1975. – 168 с.
890699
  Бетаки Д.М. Нерушимый союз марксистской философии и естествознания / Д.М. Бетаки. – Л., 1963. – 76с.
890700
  Исаченко М С. Нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства / М С. Исаченко, . – М, 1954. – 48с.
890701
  Титаренко Степан Лазаревич Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства - основа крепости Советского Союза / Титаренко Степан Лазаревич. – М : Знание, 1953. – 40с.
890702
  Рекунков Ф.Н. Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства / Ф.Н. Рекунков. – Свердловск, 1956. – 38с.
890703
  Ким М.П. Нерушимый союз рабочих и крестьян / М.П. Ким. – Москва, 1957. – 24с.
890704
  Крухмалев А.Е. Нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции - социальная основа СССР / А.Е. Крухмалев. – М., 1978. – 64с.
890705
  Кравцев І.Є. Нерушма єдність радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму : розширена стенограма лекції / І. Кравцев. – Київ : [Друк вид. ЦК КП(б)У "Радянська Україна"], 1952. – 60 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
890706
  Петряев Е.Д. Нерчинск : Очерки культуры прошлого / Е.Д. Петряев. – Чита, 1959. – 124с.
890707
   Нерчинская каторга. Сб. Нерчинского землячества.. – М., 1933. – 268с.
890708
  Жуков Борис Неряшливый красавец : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 110-118 : Фото
890709
  Дайсон Ф. Несамовита наука // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 26-27


  "Фізика на узбіччі" описує роботи аматорів – людей, яких відцуралися академічні заклади і які відцуралися традиційних академічних переконань. Часто-густо це самоуки, не знайомі з вищою математикою. Математика – мова фахівців, аматори натомість ...
890710
  Коваленко О. Несамовитий "приписувач" власних пригод // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Буссенар слідом за співвітчизником Жулем Верном обрав найпопулярніший у сер. 19 ст. літературний жанр - географічний роман. Луї Анрі Буссенар (1847-1910) - французький письменник, автор пригодницьких романів та мандрівник.
890711
  Цимбал Я. Несамовитий Панаїт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 8 (640), 21-27.02.2020. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  Як українські письменники 1920-х "пригріли ренегата", котрий наважився замість панегіриків розповісти Заходу правду про СРСР.
890712
  Ткаченко О. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 77-94. – ISSN 1026-9932
890713
  Сіроха Д. Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 226-232. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються питання щодо критеріїв розмежування правового регулювання відносин у сфері праці, зокрема на підставі дослідження розуміння самостійності та несамостійності праці визначені характерні риси, які притаманні кожному із наведених ...
890714
  Дементьева В.В. Несанкционированные гражданские contiones как общественно-политический институт Римской республики / В.В. Дементьева, Р.М. Фролов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 63-88. – ISSN 0321-0391
890715
  Дрьомов С. Несанкціоноване знищення інформації / С. Дрьомов, Т. Рендель // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-95
890716
  Лукшин И.П. Несбывшиеся притязания / И.П. Лукшин. – М., 1982. – 48с.
890717
  Петрушкевич А. Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 193-200. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізовано, як одна з основних тез Ж. Лакана: “несвідоме – дискурс Іншого” трансформується у висновок: “несвідоме – дискурс культури” завдяки відмові від вітально-біологічного розуміння природи несвідомого та інтерпретації його в термінах культури".
890718
  Назарова Т.В. Несвободные глагольно-субстантивные сочетания, обозначающие процессы чувствования в русском литературном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Назарова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
890719
  Янцен В.К. Несвободные словосочетания с родительным определительным в русском литературном языке XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Янцен В.К.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
890720
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1990. – 394с.
890721
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – М., 1991. – 126с.
890722
  Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре / М. Горький. – Москва, 1990. – 192с.
890723
  Якуша П.А. Несвоевременные мысли, или Л. Б. Р. Л. З. М (не-политическое эссе) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 187-188
890724
   Несвятая София. – Л., 1987. – 319с.
890725
  Овчаренко Е. Несвяткові настрої до ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 16


  Народний художник України Валерій Франчук відзначив свій ювілейний день народження.
890726
  Мазур П. Несвяткові роздуми напередодні ювілею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 13


  Тарас Шевченко і Віссаріон Бєлінський.
890727
  Сторожева А.М. Несгибаемые большевики / А.М. Сторожева. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 158, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 158-159
890728
  Тутык А.А. Несгибаемый / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1977. – 159с.
890729
  Поляков Ю. Несгибаемый гвоздь тамплиеров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 17 (1136). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670
890730
  Рог Е. Несгибаемый команданте // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 122-133. – ISSN 1819-6268
890731
  Папченко Анна Несгинувшие майя : большое путешествие / Папченко Анна, Сорина Александра // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56 : Фото
890732
  Папченко А. Несгинувшие майя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56
890733
  Ефименко Ю.В. Несговорчивые люди / Ю.В. Ефименко. – Хабаровск, 1980. – 206с.
890734
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
890735
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Изд. 2-е. доп. – Москва : Художественная литература, 1988. – 334 с.
890736
  Ласков М.Р. Несгорающие звезды / М.Р. Ласков. – К, 1983. – 143с.
890737
  Данько Ганна Несебр. Історія з ароматом троянд : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 152-153 : Фото
890738
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004489-5
890739
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00596-Х
890740
  Сидор С.И. Несельскохозяйственные сельские поселения БССР, проблемы и перспективы их развития. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Сидор С.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
890741
  Сенин Б.О. Несем ли мы больше моральных обязательств перед роботами, чем перед людьми? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 62-64
890742
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1962. – 64с.
890743
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1963. – 139с.
890744
  Мельников И.А. Несентиментальное путешествие к Лорелее / И.А. Мельников. – М., 1966. – 136с.
890745
  Винокуров В.Г. Несепарабельніе пространства с мерой. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Винокуров В.Г.; АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.11
890746
   Несеребряные и необычные среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1978. – 127 с.
890747
   Несеребряные фотографические процессы. – Л., 1984. – 375с.
890748
  Кривин Ф.Д. Несерьезные Архимеды / Ф.Д. Кривин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 221с. – (Эврика)
890749
  Белкина Татьяна Несерьезные вещи : Роман-оперетта / Белкина Татьяна. – Київ : Бери и помни, 2000. – 432с.
890750
   Несерьезные дети. – М., 1983. – 256с.
890751
   Несерьезные дети. – 2-е изд. – М., 1988. – 240с.
890752
  Велимирович Е.-Л. Несжатая полоса / Е.-Л. Велимирович. – Белград, 1956. – 200с.
890753
  Дружинин В.Н. Неси меня, Дунай! / В.Н. Дружинин. – Л, 1964. – 223с.
890754
  Концевич В.В. Несилове проактивне управління якістю проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Концевич Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
890755
  Острик В.І. Несиметричний контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя і часткового зчеплення в області контакту. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа система інтегральних рівнянь задачі зведена до нескінченної систем алгебраїчних рівнянь. Знайдено ...
890756
  Кудрик П.І. Несиметричні нескінченно малі згинання поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено замкнені поверхні обертання знакозмінної гауссової кривини, які допускають несиметричні нескінченно малі згинання.
890757
   Несиметричные трехэлементные схемы индуктивно-емкостных преоразований. – Киев, 1980. – 55с.
890758
  Петраускас А.К. Несимметрические обменные взаимодействия в легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петраускас А.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
890759
  Чарудешна Дас (Измайлов Х Э. Несимметричная диалектика // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 9-17. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
890760
  Икрамов Х.Д. Несимметричная проблема собственных значений / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
890761
  Садыков Тузельбай Несимметрично замещенные диацетиленовые гликоли и аминоспирты пиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садыков Тузельбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 32л.
890762
  Дормидонтова Нелля Петровна Несимметричное наращивание по Виттигу в ряду диальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дормидонтова Нелля Петровна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 18л.
890763
  Воронцов В.И. Несимметричные дисперсионные резонаторы с дифракционной решёткой / В.И. Воронцов. – Киев, 1979. – 22 с.
890764
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
890765
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1985. – 223л. – Бібліогр.:л.207-220
890766
  Русаков Е.В. Несимметричные режимы работы тиристорных выпрямителей трехфазного тока : учебное пособие / Е.В. Русаков. – Саранск, 1978. – 128 с.
890767
  Щербаков В.К. Несимметричные электропередачи : Электрический расчет / В.К. Щербаков. – Томск, 1946. – 138 с.
890768
  Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи / Х.Ф. Хармут; под ред. Мальцева А.П. – Москва : Радио и связь, 1985. – 376 с.
890769
  Минин Г.П. Несинусоидальные токи и их измерение / Г.П. Минин. – Москва, 1979. – 112 с.
890770
  Кисіль В. Несистемна реєстрація // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 26-27


  Принципи функціонування системи реєстрації прав на нерухомість.
890771
  Игнатченко И.В. Несистемная оппозиция во Франции в 30-е гг. XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 130-142. – ISSN 0042-8779
890772
  Мельничук Т.Ю. Несімо любов планеті / Т.Ю. Мельничук. – Ужгород, 1967. – 41с.
890773
  Інг С. Несказане = Everything I never told you / Селесте Інг ; пер. з англ. Анастасія Дудченко. – Київ : Наш формат, 2016. – 247, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: Бестселер New York Times. - Пер. за вид. : Everything I never told you / Celeste Ng. New York: Penguin Press, 2014. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-617-7279-87-6
890774
   Несказанная страна. – Магадан, 1980. – 240с.
890775
  Есенин С.А. Несказанное, синее, нежное / С.А. Есенин. – Элиста, 1978. – 154с.
890776
   Несказанное, синее, нежное.... – М., 1974. – 36с.
890777
  Кошечкин Сергей Несказанный свет. Поэты. За есенинской строкой. В дороге и дома / Кошечкин Сергей. – М., 1986. – 384с.
890778
  Мірошниченко Л.Я. Нескептична ностальгія: "Золотий зошит" та "Альфред та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 313-329. – ISBN 978-966-11-0683-2
890779
  Єфремов С. Нескінчена лекція : з споминків про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 430-432. – ISBN 966-7272-00-1
890780
  Ламонова О. Нескінчена мелодія "просто красивої епохи" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  150 років з дня народження Віктора Борисова-Мусатова.
890781
  Кореньков О. Нескінченна війна на Кавказі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 5


  "З початку нинішнього року тільки в республіці Дагестан п"ять разів впроваджували режим контртерористичної операції. З 1 по 4 травня у Ставропольському краї внаслідок зіткнень із терористами постраждали, щонайменше, п"ятеро людей. У дагестанському ...
890782
  Вітович І. Нескінченна гра у Брекзит. Дату виходу Великої Британії з ЄС знову відтерміновано // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 6


  "Європейський Союз погодився знову перенести дату припинення членства Великої Британії в організації, оскільки політики в Лондоні не змогли дійти згоди, на яких умовах країна має вийти з ЄС і якими будуть їхні подальші відносини. Голова Європейської ...
890783
  Крісті А. Нескінченна ніч : Посібник для навчання читання англійскою мовою / А. Крісті. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-7131-04-1
890784
   Нескінченна подорож = Incessant journey: a book of memory of Orest Matsiuk : книга пам"яті Ореста Мацюка / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Центр. держ. іст. архів України у Львові ; Укр. національний ком-т істориків ; [ ред. кол.: Б. Якимович, Д. Пельц, І. Бутич та ін. ; укладачі: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 372 с. – ISBN 978-966-613-633-9
890785
  Хома В.О. Нескінченне тіло і нескінченне начало в 5 розділі ІІІ книги Аристотелевої "Фізики" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 57-59
890786
  Костюк Є.Ю. Нескінченний пошук. / Є.Ю. Костюк. – К., 1971. – 64с.
890787
  Дзюба С. Нескінченний шлях осягнення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 15


  До 300-річчя Григорія Сковороди. Книга "Осягнення" Дмитра Шупти, Петра Лойтра, Володимира Стеценка.
890788
  Логвин М.Ю. Нескінченні виміри "Записів каменю": домінанта матеріального та психологічні підтексти


  Детально зображуючи подробиці щоденного життя у "Записах каменя", Цао Сюєцінь створює дуже виразні та вірогідні лаштунки для душевних порухів своїх героїв. Прискіплива увага до матеріального світу допомагає композиції оповіді як із точки зору ...
890789
   Нескінченні добутки. – Київ, 1975. – 60с.
890790
  Попович П.Р. Нескінченні дороги Всесвіту / П.Р. Попович. – К., 1986. – 215с.
890791
  Попович Павло Нескінченні дороги Всесвіту / Попович Павло; Співавт.О.Немов;Пер.з російськ.В.Іконников. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. – ISBN 5-308-01765-4
890792
  Мелешко В. Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів / В. Мелешко, С. Папков, Ю. Токовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У рамках розвитку алгоритму удосконаленої редукції при застосуванні методу суперпозиції до розв"язання двовимірних задач теорії пружності для тіл скінченних розмірів запропоновано єдиний підхід визначення асимптотичного значення невідомих у ...
890793
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пассонівською мірою : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 129л. – Бібліогр.:л.121-129
890794
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пуассонівською мірою : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
890795
  Боднарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Боднарчук Ю.В.: Нац. Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2004. – 251л. – Бібліогр.: л.243-251
890796
  Бондарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 26 назв.
890797
  Голлеман А. Нескладні досліди з органічної хімії. / А. Голлеман. – Х-К, 1932. – 84с.
890798
  Котов Павел Несклонившиеся // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 18-19 : фото
890799
  Кованцов Н.И. Несколько аспектов в геометрии неголономных поверхностей / Н.И. Кованцов, 1970. – С. 63-95. – Отд. оттиск: Analele Syintifice ale Universitatii "Al. L. Cuza" din Iasi (Seria noua). Sectiunea 1, a Matematica, t. 16, anul 1970, fasc. 1
890800
  Кармиггелит С. Несколько бесполезных соображений / С. Кармиггелит. – Москва, 1985. – 384 с.
890801
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 305-311. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, № 3-4 (январь 1909 г.)


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому в знак искреннего уважения от автора. В инвентарной кн. и ген. кат. авторский знак на ЖУКИ
890802
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 305-311
890803
  Гинтов О.Б. Несколько важных шагов в направлении комплексирования сейсмологии и тектонофизики / О.Б. Гинтов, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 160-162. – Бібліогр.: c. 162. – ISSN 0203-3100
890804
  Кац М. Несколько вероятностных задач физики и математики / М. Кац. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
890805
  Потанин Г.Н. Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов у сибирских инородцев / Г.Н. Потанин. – С.-Петербург, 1881. – 13 с.
890806
  Мещерский И.И. Несколько воспоминаний о В.В. Докучаеве, как общественном деятеле // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 123с.
890807
  Холодный Н.Г. Несколько воспоминаний о С.Г.Навашине / Н.Г. Холодный, 1931. – 383-386с.
890808
  Казакова Инга Несколько грамов удовольствия : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 145 : Іл.
890809
  Александровский Г.В. Несколько данных из психологии Гоголевского творчества / [соч.] Г. Александровского. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – Отд. оттиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана. - Экз. деф. без обл.
890810
  Перетц В.Н. Несколько данных к объяснению сказаний о провалившихся городах / В.Н. Перетц. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1904. – [2], 8 с.
890811
  Шнитников В.Н. Несколько данных о Семиреченском тритоне (Ranidens sibiricus Kessl.) : (Представлено 15 марта 1912 г.) : с 2 рис. в тексте / [соч.] Вл. Н. Шнитникова // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 53-62


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал.: фр. - Ч. текста парал.: рус., фр., нем.
890812
   Несколько данных о судьбе Железняка после его ареста в Умани // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.564-568
890813
  Ершов Н.Г. Несколько данных относительно чешуекрылых / [соч.] Н. Ершова // Компакт - 252293 / Н.Г. Ершов. – С. 367-370


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
890814
  Введенский В. Несколько данных, относящихся к вопросу о строении фосфористой кислоты / [соч.] Вл. Веденского; Из Химической. лаборатории Казанского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 4 с.
890815
  Черный К.Г. Несколько дне жаркого лета. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1980. – 142с.
890816
  Бек А.А. Несколько дней / А.А. Бек. – Москва, 1961. – 495с.
890817
   Несколько дней из жизни следователя. – М., 1987. – 301с.
890818
  Мирамар Х. Несколько дней после конца света : роман / Хуан Мирамар. – Киев : Ника-Центр ; Эльга, 2004. – 255, [1] с. : портр. – (Серия 700 ; вып. 42). – ISBN 966-521-290-7
890819
  Базилевич В.М. Несколько документов к истории Веневских засек в XVII веке / В.М. Базилевич. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 32 с. – Отд. оттиск: Труды Тульской губернской архивной комиссии. Кн. 2


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому на добрую память от благодарного издателя
890820
  Смирнов П.П. Несколько документов к истории Соборного уложенья и Земского собора 1648-1649 гг. / [Сост.] Павел Смирнов. – Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – [2], 20 с.
890821
  Перетц В. Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг. / Перетц В. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 55-71. – ISBN 5-7702-0426-5
890822
  Любович Н.Н. Несколько документов по истории Реформации в Литве из Ватиканской библиотеки / Проф. Н.Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1914. – [1], 14 с. – Текст на рус. и латин. яз.
890823
  Херсковиц М. Несколько дополнительных замечаний о культурном релятивизме // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 45-52. – ISSN 1606-951Х
890824
  Маркиш С. Несколько заметок о переводах с древних языков // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 153-172
890825
  Кесслер К.Ф. Несколько заметок о фауне вообще и о Киевской фауне в частности // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 104-109
890826
  Иконников В.С. Несколько заметок по вопросам Cмутного времени в Московском государстве / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 55 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На обл. экз. № 46979 автограф автора На экз. № 46980: дарственная надпись от автора и печать: из книг Василенко
890827
  Штерн Э.Р. Несколько заметок по поводу статьи В. В. Латышева «О поддельных греческих надписях из южной России» / Э. Р. фон Штерна. – [Б. м.] : Экономическая тип. – 22 с.
890828
  Стеглик В. Несколько заметок, касающихся суверенитета Чешской республики в контексте европейской интеграции // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 76-80


  В статье затрагивается вопрос определения понятия суверенитета в контексте европейской интеграции, с одной стороны, так, как оно было определено в судебной практике Европейского суда, с другой стороны - так, как его определяют государства - члены ЕС. В ...
890829
  Загоровский Н.А. Несколько замечаний к вопросу о высыхании Одесских лиманов / Н.А. Загоровский, 1925. – 5с.
890830
  Тарасенко Н.А. Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 122-131. – ISSN 1608-0599
890831
  Бугославский С.А. Несколько замечаний к теории и практике критики текста / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – Чернигов : Тип. Губ. правл., 1913. – [2], 16 с.


  Содержание: 1. Процесс работы исследования в наиболее обычных случаях критики текста; 2. Классификация списков, как методологичечкий прием. Редакции В 1912 г. окончил историко-филологический фак-т Киевского ун-та св. Владимира, в 1912-1914 гг. ...
890832
  Донских О.А. Несколько замечаний о "гуманитарной составляющей" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0869-3617
890833
  Назаревский А.А. Несколько замечаний о "Послании дворянина к дворянину" / А.А. Назаревский. – Москва; Ленинград, 1958. – 5с. – Отд. оттиск из: Трудов отдела древнерусской литературы, Т. 14
890834
  Стоянов Р.В. Несколько замечаний о времени и причинах основания Херсонеса Таврического // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 125-144. – ISSN 0321-0391
890835
  Петухов Е. Несколько замечаний о лицах в лермонтовской поэзии / Е. Петухов. – 137-148с.
890836
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
890837
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
890838
  Гайденко П.И. Несколько замечаний о церковно-исторической науке (на примере исследования киевского периода Русской церкви0 // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 61-65
890839
  Танфильев Г. Несколько замечаний о черноморском побережье Кавказа, вообще и об окресностях Гагр, в частности. – Одесса : Типо-Литография М. Соколовской, 1906. – 13 с. – Отд. оттиск из : Записок Крымско-Кавказского Горного клуба, №№3, 4, 5, 1906 г.
890840
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Несколько замечаний об общем характере четвертичных отложений у Юго-Восточной границы Днепровского ледникового языка / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 125-166с.
890841
  Калинкин В.М. Несколько замечаний об особенностях семантики поэтонимов // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
890842
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по вопросу о том, влияет ли язык и на абстрактнейшие доктрины, каковы: счисление (арифметика) и математика, все ли равно, на каком языке учить и учиться счету / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 7 с. – Отд.оттиск : Рус.Фил.Вести, 1910 г.
890843
  Шиллер Н.Н. Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. – 47 с. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
890844
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу исследований В.О.Калиненко над железобактериями / Н.Г. Холодный, 1939. – С. 206-210. – Отд. оттиск
890845
  Гольдгаммер Д.А. Несколько замечаний по поводу исследования г. Ефимова о магнетизме газов / [соч.] Д. Гольдгаммера // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 8 с.
890846
  Фрейд Зигмунд Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.9-16
890847
  Фрейд З. Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 12-19. – ISSN 2307-3195
890848
  Грацианов В.И. Несколько замечаний по поводу работы Г.В. Грацианову "Опыт обзора рыб Российской Империи" [Рецензия Л.С. Берга] : (Представлено 17 сентября 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 437-464. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Академии наук. 1908, т. XIII


  Лев Семёнович (Симонович) Берг (1876-1950) Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XIII : ...
890849
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по поводу рецензии И. Анненского о "Начатках русской грамматики" А. Ветухова / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Рус.Фил.Вести"
890850
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу старой и новой литератуы о железобактериях / Н.Г. Холодный. – 149-158с.
890851
  Колли Р.А. Несколько замечаний по поводу статьи г. Канонникова "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений, ч. 1 : Органические соединения" / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 15 с.
890852
  Рудзкой М.П. [Рудский П М. Несколько замечаний по поводу теории образования гор / [соч.] М.П. Рудзкого // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – С. 165-177
890853
  Пим Б. Несколько зеленых листьев / Б. Пим. – Москва : Художественная литература, 1987. – 318с.
890854
  Сергеева Елена Несколько идей для отдыха в Греции : Ионические острова. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 66 : Фото
890855
  Арсенишвили З.И. и др. Несколько интервью по личным вопросам : Киносценарий / Арсенишвили З.И., Ахвледиани Э., Гогоберидзе Л. ; [ Вступит. ст. Фрейлиха С. ]. – Москва : Искусство, 1980. – 71 с. : илл. – В вып. дан. 2-й вт.: Ахвледиани Эрлом Сергеевич. – (Библиотека кинодраматургии)
890856
  Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных профессора Н.И. Барсова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стаысюлевича, 1899. – VIII, 378 с.
890857
  Пунченок А.Е. Несколько историй / А.Е. Пунченок. – М, 1956. – 272с.
890858
  Чавчавадзе И.Г. Несколько картин, или случай из жизни разбойника : поэма / Илья Чавчавадзе ;. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 40 с.
890859
  Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого : Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник / И.Г. Фихте; Пер. с нем.; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск; Москва : Попурри, 1998. – 480c. – ISBN 985-438-192-7
890860
  Гарин-Михайловский Несколько лет в деревне / Гарин-Михайловский. – Чебоксары, 1980. – 382с.
890861
  Шур М.М. Несколько лет жизни / М.М. Шур. – М., 1973. – 96с.
890862
  Влэстару Б.М. Несколько летних дней : рассказы / Б.М. Влэстару; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
890863
  Новацкая Эва Несколько месяцев - целая жизнь : повесть / Новацкая Эва. – Москва, 1984. – 142 с.
890864
  Аверинцев С. Несколько мыслей о "евразийстве" Н. С. Трубецкого // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С.137-150. – ISSN 0130-7673
890865
  Будилович А. Несколько мыслей о греко-славянском характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия / А. Будилович. – Варшава : [б. и.], 1885. – 117 с.
890866
  Соболевский А.И. Несколько мыслей об древней русской литературе / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1903, т. 8, кн. 2, с. 138-158
890867
  Юзефович Б.М. Несколько мыслей по поводу суда присяжных / Б. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1895. – 30 с.
890868
  Архангельский Н.Н. Несколько наблюдений над различными способами борьбы с амбарными вредителями : Отд.оттиск из Изв. С.-К. Краевой Ст. Защ. Раст., №1 / Архангельский Н.Н. ; Северо-Кавказское краевое земельное управление. Краевая станция защиты растений. – Ростов-на-Дону : Донполиграфбум, 1925. – 20 с.
890869
  Бобринский А.А. Несколько неизданных змеевиков : сообщение / А.А. Бобринский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 8 с.
890870
  Березко Г.С. Несколько необязательных советов. "Секреты" художественности / Г.С. Березко. – М, 1974. – 143с.
890871
  Фомин А.В. Несколько новых видов растений из Закавказья / А.Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1909. – 14 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1909. Вып. 14, с. 43–56
890872
  Костылев Ю.А. Несколько новых и малоизвестных видов сем. Vespidae (Hym.) / Ю.А. Костылев, 1936. – С. 221-227
890873
  Травин И.С. Несколько новых фактов, выявленных в процессе работ по селекции краснаго клевера на Носовской с.-х. оп. станции / И.С. Травин. – Киев, 1928. – 71с. – (Издания Носовской сельско-хозяйств. опытной станции ; Вып. 86)
890874
  Шелюжко Л.А. Несколько ноых форм чешуекрылых / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1908. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1907, № 4, с. 232-234
890875
  Бугай Д.В. Несколько пассажей, иллюстрирующих этику Плотина // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 135-145. – ISSN 0042-8744
890876
  Гроссман В.С. Несколько печальных дней / В.С. Гроссман. – Москва, 1989. – 431с.
890877
  Михелис Ю. Несколько портретов углем / [портр.] Юрия Михелиса // Сборник стихов / Сиринкс. – [2] с., 4 л. портр. : портр.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
890878
  Чебаненко И. Несколько поэтических сочинений / Иван Чебаненко. – Киев, 2001. – 154с. – ISBN 966-95585-2-2
890879
  Константов С.В. Несколько представителей флоры миоценовых отложений, развитых в низовьях р. Буреи / С.В, Константов // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 405-421, 2 л. ил : ил.
890880
  Срезневский И.И. Несколько припоминаний о научной деятельности А.Е. Викторова / [Соч.] Акад. И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 23 с. – Прил. к 38 т. "Зап. Акад. наук". 1881, № 5
890881
  Ибрагимбеков М. Несколько причин для развода : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 240 с.
890882
  Глыбач К.В. Несколько проблем математики / К.В. Глыбач. – Куйбышев, 1991. – 17 с.
890883
  Индриксон Ф.Н. Несколько работ по физике : для учеников средней школы / Ф. Индриксон. – Санкт-Петербург : "Т-во худож. печати", 1905. – 108, II с.
890884
  Иверсен В.М. Несколько редких и интересных русских монет из собрания В.М. Иверсена / В.М. Иверсен. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [2], 29 с. : ил. – Отт. из 1 т. "Зап. Нумизмат. отд-ния Рус. археол. о-ва"
890885
  Ливинский Станислав Несколько слов : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 42-45. – ISSN 0132-2036
890886
  Новицкий О. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: "Постепенное развитие древних философских учений и пр." помещенную в Современник [в № 6 за 1860 г.]. – [Киев], 1861. – XX с. – Отд. оттиск. - Авт. указ. в конце статьи


  [Новицкий Орест]. Постепенное развитие древних философских уче- ний в связи с развитием языческих верований. Соч[инение] Ор[еста] Новицкаго. – Часть IV: Религия и философия Александрийскаго перио- да. – Киев: В Университетской типографии, 1861. – ...
890887
  Семевский В. Несколько слов в память Николая Михайловича Ядринцева // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 29-37 с.
890888
  Макарова Г.В. Несколько слов в связи с выходом в свет новой книги о Ф.В. Булгарине // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 0132-1366
890889
   Несколько слов для настоящих мужчин. – Алма-Ата, 1990. – 270с.
890890
   Несколько слов к портрету Н. И. Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-2
890891
  Кирсанова О. Несколько слов о "холодной" логистике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 22-23
890892
  Слудский Ф.А. Несколько слов о вихревых атомах сэра В. Томсона / [соч.] Ф.А. Слудского. – [Москва] : [Изд. Моск. о-ва испытателей природы ; В унив. тип.], 1879. – 6 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou
890893
  Котек Ф. Несколько слов о гимнастике / Ф. Котек. – 9с.
890894
  Дуров М. Несколько слов о графе А.К. Толстом и его поэтической деятельности. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1877. – 18 с. – Отд. оттиск из : "Вилен. Вест", №№ 7,8
890895
  Криксин В.С. Несколько слов о дневнике Сестренцевича, первого митрополита всех римско-католических церквей в России : (По поводу изд. в кн. 16 "Старины и новизны" дневника Сестренцевича за 1797 и 1798 г.) / В.С. Криксин. – Санкт-Петербург : О-во ревнителей рус. ист. просвещения, в память имп. Александра III, 1913. – 23 с. – Библиогр. в примеч.
890896
  Голубев А. Несколько слов о жизни и церковно-общественной деятельности св. Кирила, Архиепископа Александрийского ([ум.] 444 г.) : (По поводу трактаций проф. Ю.А. Кулаковского по данному вопр. в его соч. "История Византии", т. 1. (395-518), 2-е изд., пересмотр. Киев 1913 г.) / Алесей Голубев, воспитанник 7 кл. Киев. 3 гимназии. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос Церкви. 1913, № 11. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарств. надпись: Стольмашевско от автора 1914 г.
890897
   Несколько слов о жмудских народных книгах // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 27 с.
890898
  Русов А.А. Несколько слов о значении трудов и творчества Н.В. Лисенка для малорусского народаН.В. Лысенко и русская музыкальная культура / А. Русов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела НН.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 35 с. – Отд. оттиск из журн.: Киевская старина
890899
  Варпаховский Н. Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии : (Предварительный отчет Нижегеродскому губернскому земству) / Печатано с разрешения г. Нижегородского губернатора Н.М. Баранова 14 апреля 1888 г. – Нижегородск : Тип. Й.Соколенкова, 1888. – 11 с.
890900
  Некрасов А. Несколько слов о лицевых списках жития преп. Евфросинии Суздальской // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 258-269
890901
  Зверезомб-Зубовский Несколько слов о насекомых, гнездящихся в подпольях зернохранилищ / Зверезомб-Зубовский, 1916. – 3 с. – Отд. оттиск
890902
  Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский, 1944. – 120с.
890903
  Ястребов В. Несколько слов о писанках // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.5-8
890904
  Рейнгард А.Л. Несколько слов о покровных суглинках Предкавказья / А.Л. Рейнгард. – 428-432с.
890905
  Красовский А.В. Несколько слов о послетретичных отложений на Украине / А.В. Красовский. – Кам"янець-на Поділлю, 1927. – 11с.
890906
  Тютчев И.А. Несколько слов о преподавании химии // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 114-120
890907
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М.-Л., 1937. – 95с.
890908
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1958. – 32с.
890909
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1960. – 48с.
890910
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1963. – 31с.
890911
  Ляпунов Б.М. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящихся в библиотеке Новороссийского Общества истории и древностей / Б.М. Ляпунов. – Одесса : Экономическая типография, 1906. – 20 с. – Отд.оттиск
890912
  Мережко А. Несколько слов о Светлане Ярославовне Фурсе // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 33-35. – ISBN 978-966-437-277-7
890913
  Синцов И. Несколько слов о степных отложениях левого берега Волги между кол. Ровным и сел. Духовницким = Einige Worte uber die Steppen-Ablagerungen des linken Ufers der Wolga zwischen Rownoje und Duchownitzkoje) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 8 с.


  На тит. л. надпись: П. Тутковс...
890914
  Видгоф Л. Несколько слов о стихотворениях О. Мандельштама "Сумерки свободы" и "Квартира тиха, как бумага..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 388-406. – ISSN 0042-8795
890915
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячменя / Д.К. Ларионов. – Масловка, 1928. – 80с.
890916
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячмня / Д.К. Ларионов. – Масливка, 1928. – 22с.
890917
  Межуев Б.В. Несколько слов о цикличности революций // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.55-60. – ISSN 0321-2017
890918
  Панов А. Несколько слов о японских премьер-министрах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0130-9625
890919
  Клейгельс А.Н. Несколько слов об албанцах и весеннем восстании 1910 года / А.Н. Клейгельс. – Санкт-Петербург : Сила, 1913. – [2], 48 с., 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
890920
  Макеева Е. Несколько слов об аудите во Франции // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 7-9. – ISSN 2306-0050
890921
  Веретенников В. Несколько слов об исторической критике / В. Веретенников. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Сборник Харьков. ист.-филол. о-ва в честь проф. В.П. Бузескула
890922
  Полетаев Н.А. Несколько слов об органах дыхания личинок стрекоз // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 182-194 : ил.
890923
  Красовский А.В. Несколько слов по геологии Бессарабии / А.В. Красовский. – Вырезка из Записок геологич. отд. – 81-88с.
890924
  Каманин И.М. Несколько слов по поводу "Архивного инвентаря" проф. Д.И. Самоквасова / И. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [1], 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1898. В ген. каталоге идет на: Самоквасова


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора 30 сентября 1898 г.
890925
  Кулаковский Ю.А. Несколько слов по поводу "ответа" проф. Ф.А. Брауна / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 262-269
890926
  Чернев Н.П. Несколько слов по поводу книги его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича : Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания / Н.П. Чернев. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – [2], 19 с. – Из июн. кн. журн. "Труды Киев. духов. акад." 1886 г.
890927
  Динник Н.Я. Несколько слов по поводу нахождения на Кавказе краснобрюхой жерлянки и чесночницы / Н.Я. Динник // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 259-262
890928
  Колли Р.А. Несколько слов по поводу ответа г. Канонникова на мои замечания касательно его статьи о светопреломляющей способности химических соединений / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 5 с.
890929
  Войцеховский П.А. Несколько слов по поводу перевода Острожской учительской семинарии в с. Большие Дедеркалы, Кременецкого уезда, Волынской губернии / Сост. инспектор нар. уч-щ Киев. губ. П.А. Войцеховский. – Киев : тип. т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд., 1895. – 23 с.
890930
  Зайцев А. Несколько слов по поводу статьи горн. инжен. А. Краснопольского: "Геологические исследования и поиски каменного угля в Мариинском и Томском округе в 1896 и 1897 годах" : [рецензия] // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 5 с.
890931
  Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога / Н.И. Гуткина. – М., 1991. – 76с.
890932
  Савва В.И. Несколько случаев изучения иностранных языков русскими людьми во второй половине XVI в. / В. Савва. – Харьков : Тип. "печатное дело", 1913. – [2], 12 с.
890933
  Плигинский В.Г. Несколько случаев уродства у жесткокрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 140с.
890934
  Чичерин Б. Несколько современных вопросов : [Сб. ст.] / [Соч.] Б. Чичерина. – Москва : Изд. К. Солдатенков, 1862. – 265 с.
890935
  Булаховская Юлия Несколько соображений о "Болонской системе" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 93-95


  Болонський процес
890936
  Булаховская Ю.Л. Несколько соображений о творчестве Антония Погорельского // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 296-299. – ISBN 966-8906-05-5
890937
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 8 с.
890938
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // Зоология. [Компакт - 252336]. – 8 с.
890939
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – С. 165-170
890940
  Дерюгин К.М. Несколько стадий развития Lophius piscatorius : (Acanthopterygii, сем. Pediculati) / К. Дерюгин. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1902. – 45 с., 1 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Обл. пар. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Императорского С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отделение зоолог. и физиолог. Т. XXXIII, вып. 4


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко автор
890941
  Караулов Г. Несколько статей о Крыме / Г. Караулов. – Феодосия : Типография Армянского Халибовского училища, 1861. – 20, 78, 27, 10 с.
890942
  Богданов-Катьков Н.Н. Несколько страниц из истории прикладной энтомологии. : Памяти Карла Эдуардовича Линдемана. – Ленинград : Изд.журнала "Защита растений от вредителей", 1930. – 9 с. – Отд. отт. из : "Бюллетень защиты растений от вредителей", Т. 6, №5-6
890943
  Голубев С.Т. Несколько страниц из новейшей историй Киевской Духовной Академии : (ответ проф. Голубева проф. Титову и беседы его с разными лицами по вопросам ученым, учебным и житейским) / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1907. – 239с.
890944
  Недоборовский З. Несколько страничек из моих воспоминаний / З. Недоборовский. – 15с.
890945
  Рубина Д. Несколько торопливых слов о любви // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 83-115. – ISSN 0130-7673
890946
  Барбюс Анри Несколько уголков сердца : рассказы ; [пер. с фр.] / Анри Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1963. – 355 с.
890947
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 57-64
890948
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 8 с.
890949
  Каманин И.М. Несколько черт для характеристики профессора Терновского. – [Киев], 1911. – 10 с., 1 л. портр. (фронт.). – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1911 г., т. 22, № 1-2, отд. 1, с. 60 – 69. - Без тит. л. и обл.
890950
  Вышеславский Г. Несколько черт личности Юрия Щербака // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 100-102. – ISSN 2309-8406
890951
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 138 с.
890952
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1964. – 179 с. – Циклы: Просека; Две встречи (1958-1960); Белый свет; Третья весна
890953
  Куклин Л.В. Несколько школьных "почему?" / Л.В. Куклин. – Л, 1989. – 189с.
890954
  Корж Н.Н. Несколько штрихов к научной биографии Е.Н. Соколова / Н.Н. Корж, Н.В. Дубровинская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
890955
  Стыкалин А.С. Несколько штрихов к портрету Имре Надя // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-98. – ISSN 0042-8779


  Угорський політик
890956
  Кулик Н. Нескорена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 10 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
890957
  Клочек Г. Нескорена (Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
890958
   Нескорена Берегиня : Жертви московсько-комуністичного терору 20 століття. – Торонто; Львів : Піраміда, 2002. – 280с. : іл., фото. – Книга видана з нагоди 50-ліття СФУЖО; На титул. аоркуші: Присвячується пам"яті героїчних жінок-політв"язнів України. – ISBN 966-7188-59-0
890959
  Заболотний І.П. Нескорена Волинь / І.П. Заболотний. – Львів, 1964. – 204с.
890960
  Яблонський В. Нескорена Волинь : (кіносценарій) / Валентин Яблонський, Оксана Яблонська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 183, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7656-27-1
890961
   Нескорена Долинщина. Літопис визвольних змагань : Мартирологи, біографії, спогади, документи, фотографії. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 700 с. – ISBN 966-7363-78-3
890962
  Сюндюков І. Нескорена квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 7


  "Спалах перед світанком" - так названо книжку-альбом, присвячену творчості й подвигу Алли Горської.
890963
   Нескорена нація. – Львів, 2001
890964
  Гончар О. Нескорена Полтавчанка : (Земля гуде): Повість про Л. Убийвовк / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1965. – 231с. – (Герої, роки, звершення)
890965
  Сергійчук В.І. Нескорена українка // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Валентини Кульчинської.
890966
  Сергійчук Володимир Нескорена церква : Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / Сергійчук Володимир. – Київ : Дніпро, 2001. – 494с. – 9у2Серг Шифр дубл. – Бібліогр.: Перелік документів: с.465-474. – ISBN 966-578-014-X
890967
  Радчик Р.В. Нескорене слово : тексти лекцій для студентів Інституту журналістики зі спецкурсу "Публіцистика періоду Другої світової війни" / Р.В. Радчик ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 172с.
890968
  Мельниченко В.Ю. Нескорений / Мельниченко В.Ю. – Киев : Молодь, 1990. – 213 с.
890969
  Вишневська М. Нескорений і незабутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 10


  35 років тому похорон Володимира Івасюка у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.
890970
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. – 64c. : іл. – (Літопис Української Повстанської Армії)
890971
  Посівнич М. Нескорений командир // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0868-4790


  До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича
890972
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії / [ відп. ред. П. Й. Потічний ]. – 2-е, доповн., розшир. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – Нескорений командир / Микола Посівнич. – 77 с. – (Події і люди ; кн. 1)
890973
  Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей / Г.П. Паламарчук. – Київ, 1968. – 111с.
890974
  Василашко В. Нескорений Сергій Мартинюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
890975
  Сліпушко О. Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр. // Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6-23. – ISBN 978-966-439-716-9
890976
  Зозуляк В. Нескорені / В. Зозуляк. – Пряшів, 1962. – 354с.
890977
  Мечник С.М. Нескорені = Invincible : док. повість про геройську боротьбу членів революційної ОУН / С.М. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1965. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ.
890978
  Орленко В.Г. Нескорені / В.Г. Орленко. – Львів, 1972. – 144с.
890979
   Нескорені. – К., 1982. – 254с.
890980
  Софійчук М. Нескорені / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2006. – 108 с. – ISBN 966-8519-28-0
890981
  Кабачинська С. Нескорені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Найкращим пам"ятником Стусу буде справді незалежна і могутня Україна".
890982
  Шалівська З. Нескорені депортаціями. Переселені за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі родини були під наглядом агентів КДБ як неблагонадійні // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 28)


  Переселенці... Так безлико стали називатись майже пів мільйона українців із Холмщини, Лемківщини, Підляшшя, які за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі були примусово виселені переважно у степові райони півдня та сходу України. А ...
890983
  Маківка С.А. Нескорені креси : (Записки політв"язня) / С.А. Маківка. – Львів, 1954. – 108 с.
890984
  Маківка С.А. Нескорені креси : записки політв"язня / С.А. Маківка. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. – 160 с.
890985
  Мазило В.М. Нескорені патріоти / В.М. Мазило. – К, 1975. – 48с.
890986
  Мірошников І.Я. Нескорені харків"яни / І.Я. Мірошников. – Київ, 1969. – 102с.
890987
  Дем"яненко В. Нескорені шахтарчата / В. Дем"яненко. – Донецьк, 1972. – 152с.
890988
   Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40-50-х років XX ст. мовою документів та досліджень / В.Й. Гурин [та ін.] ; Держ. арх. Вінниц. обл. ; Вінниц обл. орг. т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса ; Краєзнав. т-во "Поділля" ; Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 303, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2024-71-5
890989
  Кардаш І. Нескоренність, як головна ознака свободи (за творчістю Івана Багряного) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 36-46. – ISBN 978-966-306-020-4
890990
   Нескромное очарование Люцерна // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 114-116 : фото
890991
  Дидро Дени Нескромные сокровища // Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – С. 399-605. – ISBN 5-86737-001-1
890992
   Нескучная книга для всей семьи. – Минск, 1991. – 286с.
890993
  Арцишевский А.А. Нескучные уроки : [для сред. школ. возраста] / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 159 с. : ил.
890994
  Букатов В. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии : Пособие по социоигровой педагогике / Вячеслав Букатов, Александра Ершова. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-97-6; 966-356-035-5
890995
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 7. – 2012
890996
   Нескучный сад : журнал о православной жизни: спецвыпуск / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 8 : Портрет современника. – 2012
890997
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 9. – 2012
890998
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 10 (81). – 2012
890999
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 11 (82). – 2012
891000
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (83). – 2013
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,